Sunteți pe pagina 1din 17

3.1. Elementele comunic!rii 3.2. Caracteristicile emi"!torului 3.3.. Cultura, comunicarea #i personalitatea 3.4. Interviul n diade Obiective Cunoa!

!terea componentelor unei comunic"ri eficiente. Definirea receptorului !i nsu!irea calit"#ilor necesare unei strategii de comunicare Con!tientizarea importan#ei culturii !i experien#elor de via#" n elaborarea. comunic"rii eficace. 3.1. Elementele comunic!rii Gary Johns, specializat n comportament organiza!ional, preia un sondaj de la Families and Work Institute din care rezult" c" factorul principal care a influen!at decizia subiec!ilor n a se angaja la o anumit" firm" a fost comunicarea deschis". Al!i factorii care au contribuit la aprecierea comunic"rii au fost: - Competi!ia general" - Specializarea activit"!ii - Ritmul crescut al schimb"rilor organiza!ionale. Importan!a comunic"rii a fost pus" n lumin" #i de analiza modului n care membrii organiza!iei #i petrec timpul la serviciu. Studii am"nun!ite asupra muncitorilor productivi arat" c" ei particip" de la 16 pn" la 46 de episoade de comunicare pe or". Chiar #i cifra inferioar" - 16 - arat" prezen!a unui episod de comunicare la fiecare patru minute. Urcnd pe calea ierarhic", timpul destinat comunic"rii este din ce n ce mai mare. Pentru supraveghetorii direc!i ai posturilor de produc!ie studiile arat" c" ntre 20 #i 50 % din timpul de lucru este consumat de comunicarea verbal". Cnd se adaug" #i comunic"rile n scris cifrele cresc la 29, respectiv 64%. La nivelul managerial mediu #i la cel superior se constat" c" ntre 66 #i 89% din timpul managerilor se consum" n comunic"ri discu!ii fa!" n fa!" #i la telefon. Din moment ce aceste cifre exclud alte forme de comunicare cum ar fi citirea #i scrierea scrisorilor, a notelor #i a rapoartelor este evident c" obliga!ia de a comunica este con!inutul aproape exclusiv al muncii multor posturi manageriale. De exemplu, ntr-un an, pre#edintele de la Honda a !inut 99 de discursuri angaja!ilor s"i pe tema necesit"!ii de excela n cursa pentru reducerea emana!iilor de gaze la e#apament.1 Informa!iile nu pot fi transmise n lipsa comunic"rii, iar procesul prin care se realizeaz" aceast" transmisie, numit proces de comunicare, de#i este esen!ial, porne#te de la o ac!iune simpl", elementar" vorbirea. Totu#i, n ciuda u#urin!ei de a comunica #i a #anselor general umane de a putea s" transmitem semnale celor din jurul nostru, este o iluzie pe care elevii #i studen!ii #i-o cultiv" atunci cnd cred c" #tiu subiectul la un examen sau !tiu r"spunsul la o ntrebare, ci doar nu pot s" spun", nu-#i g"sesc cuvintele. Una este s" ai, nativ, posibilitatea de a comunica, #i cu totul altceva este s" po#i comunica n adev"r, s" ai ce comunica #i s" !tii s" o faci, altfel dect prin articularea unor sunete, silabe, cuvinte, propozi!ii sau fraze. Nu #tim ceva dect n
1

Johns, Gary, Comportament organiza#ional. n#elegerea !i conducerea oamenilor n procesul muncii, Editura Economic", [1998], p. 327.

momentul n care putem exprima acel ceva. Expresia De omni re scibili et quibusdam aliis pare a explica n mod concis dilema #i confuzia. Prima parte, de omni re scibili, apar!ine savantului italian Pico della Mirandola,2 care avea o ncredere nem"surat" n cuno#tin!ele sale, #i se pare c" nu f"r" temei. Lui i se atribuie #i cuvntul de duh !tiu totul !i ceva pe deasupra. Dar Voltaire,3 mai lucid dect el, a ad"ugat expresiei #i cuvintele, cu valoare ironic", et quibusdam aliis !i despre multe altele, vrnd s" ne spun" c" dincolo de ceea ce crede omul c" #tie se afl" o infinitate de cuno#tin!e. Un adev"r, o informa!ie, un sentiment devin ale noastre n m"sura #i n momentul n care le rostim sau avem capacitatea s" le numim n gnd. Str"mo#ul nostru Adam a #tiut cu ce fel de animale, pe#ti, p"s"ri are de-a face doar atunci cnd le-a dat nume. $i pentru a le cunoa#te le-a v"zut trecnd prin fa!a lui, le-a analizat #i a spus ce impresie i-au f"cut Elementele care stau la baza unui proces de comunicare sunt urm"toarele: Emi#"torul Receptorul Mesajul Canalele de comunicare Codificarea Decodificarea Feed back-ul A#a cum am ar"tat, comunicarea cere, de fiecare dat", cel pu!in un emi!"tor #i un receptor, indiferent de num"rul de persoane implicate n aceast" activitate. Orice model de comunicare este constituit din succesiunea simpl" a urm"toarelor etape: Emiterea - emi!"torul dore#te ca receptorul real sau presupusul lui receptor s" n!eleag" ceva, de preferin!" exact ce consider" el c" trebuie transmis tocmai atunci sub forma unui mesaj oarecare. Emi!"torul poate fi un individ, un grup, sau o institu!ie. Emi!"torul este sursa mesajului, este cineva care are un anumit motiv pentru a transmite mesajul. Emi!"torul este singurul n m"sur" s" codifice mesajul ce urmeaz" s"-l transmit", acesta urmnd s" fie obiectul unor modific"ri. Din acest drept de codificare, pe care #i-l asum" singur, decurge ns" o serie de obliga!ii #i riscuri, pe care, de asemenea, receptorul trebuie s" #i le asume. Spunem aceasta deoarece mul!i emi!"tori consider" c" treaba lor s-a terminat de ndat" ce au transmis mesajul, ei l-au lansat, au vorbit, au spus ce aveau de spus, iar mai departe este treaba altora ce-au n!eles, iar dac" n-au n!eles nseamn" c" ace#tia n-au fost capabili. Aceast" atitudine este anticomunicare #i nu va contribui n nici un fel la comunicare sau la crearea unui climat de comunicare. S" lu"m un exemplu. Cineva roste#te cuvintele: Nu mai am nici un leu n buzunar #i este convins c" a spus tot ce avea de spus, apoi se mir" c" persoanele din jur nu reac!ioneaz". Dac" vorbele de mai sus sunt rostite n familie, n urma unei discu!ii mai lungi, atunci au #ansa s" exprime ceva corect, dar dac" sunt difuzate n general, ele pot s" nsemne: - Nu am bani n buzunar, deci trebuie s"-mi ncarc portofelul, - Chiar nu !tiu ce s" m" fac, azi nu am ce mnca, - Nu pot s"-#i satisfac cererea de a-#i da ni!te bani,
2

Pico della Mirandola, Giovanni (1463-1494), umanist italian din Academia platonician" florentin". Opera lui de c"petenie, De hominis dignitate, l impune ca pe una din cele mai reprezentative personalit"!i ale Rena#terii. 3 Voltaire, Francois-Marie Arouet (1694-1778), gnditor #i scriitor francez. Reprezentant de seam" al Iluminismului. Autorul tragediilor Zaira, Mahomet. Romane filozofice: Zadig, Micromegas, Candid. Lui dator"m celebrul Dic#ionar filozofic. A scris, printre altele, Istoria lui Carol XII #i Secolul lui Ludovic XIV.

- E nevoie s" renun# ast"zi la pia#", - Am f"cut cheltuieli mari azi, mi-am epuizat fondurile, - Va trebui s" mprumut ceva bani. $i a#a mai departe. Dac" nu #tim cui #i pentru ce ne adres"m, simpla afirma!ie de mai sus poate trezi grave nen!elegeri, dac", de pild", am rostit-o gndindu-ne c" mama, aflat" n preajm", va interveni miraculos oferindu-ne o sum" consistent" auzind c" buzunarul nostru a devenit gol. Codificarea mesajul este codificat de c"tre emi!"tor #i structurat ntr-o form" logic" n cazul nostru sub forma limbajului. Este important ca acest cod s" fie cunoscut att de emi!"tor ct #i de receptor. n caz contrar, orict de valoros ar fi, la nivel teoretic, mesajul, f"r" o receptare corect" din toate punctele de vedere ( logic, practic, temporal) el devine inutil. Nu este nimeni dintre noi care s" nu fi transmis o informa!ie pre!ioas", dar care s-a dovedit inutil" din cauz" c" vorbeam o limb" necunoscut" interlocutorului, sau invers. De asemenea, este inutil s" avem o informa!ie corect", dac" ea nu a fost receptat" la timp. De pild", nu ne ajut" la nimic s" #tim care sunt numele c#tig"toare la loto, din moment ce tragerea a avut loc, iar noi nu am cump"rat nici un bilet n prealabil. La fel stau lucrurile cu un strig"t, un oftat, o privire. Copilul le emite, dar dac" nu sunt n!elese de exact cine poate #i trebuie s" intervin", valoarea mesajului devine f"r" substan!". Transmiterea cnd emi!"torul este satisf"cut de codificarea mesajului acesta este transmis. Forma de transmitere poate fi: verbal", scris", grafic", vizual", etc. Momentul efectu"rii este relaxant. Am v"zut fiecare dintre noi chipuri radiind de fericire fiindc" acele persoane reu#iser" s" i-o zic", s"-i dea peste nas, s" spun" la telefon ce aveau de spus, iar apoi s" fie dezam"gite deoarece efectul scontat nu fusese realizat: persoana c"reia i s-a spus verde n fa#" nu a auzit, nu a n!eles, nu s-a sup"rat, num"rul telefonului apelat a fost gre#it etc, etc. A#adar treaba nu este ncheiat" #i nu ne putem declara mul!umi!i pn" nu avem certitudinea c" mesajul a ajuns la destinatar, iar acesta l-a perceput corect. Degeaba scriem un bilet cuiva #i plec"m lini#ti#i de acas", #tiind c" am spus unor prieteni s" nu ne mai caute, mai este nevoie s" #i #tim c" ei au primit biletul. Este incorect s" credem c" ne-am f"cut datoria scriind pe o sticl" din buc"t"rie, aten#ie, nu atinge, con#ine clor, dac" nu am luat #i m"sura ca persoane care nu #tiu s" citeasc" s" nu aib" acces la acest recipient. n sfr#it, dac" cineva lucreaz" la radio #i transmite o emisiune, nu poate fi lini#tit dac" personalul specializat nu ar avea certitudinea c" emisiunea str"bate eterul #i semnalele respective pot fi captate de acele persoane care de!in aparate cu anumite caracteristici tehnice care formeaz" obiectivul nostru. Receptarea - mesajul trece prin punctul de transfer, de la emi!"tor la receptor. De obicei aceasta se realizeaz" prin intermediul canalelor de comunicare. Nici un emi!"tor nu poate s" se scuze c" nu a fost luat n seam" aruncnd vina doar pe canalul de transmitere. Din aceast" cauz", pentru eficien!", dar #i pentru stabilirea unui climat psihologic adecvat, emi!"torul trebuie s" se ntrebe ncontinuu dac" i este preluat mesajul #i s" nu comunice mai nainte de a avea certitudinea func!ion"rii canalelor de transmisie. Institu!iile specializate #tiu bine acest lucru, motiv pentru care ori de cte ori trimitem un e-mail la o adres" gre#it" ni se comunic" eroarea, nu suntem l"sa!i s" tr"im cu iluzia c" am comunicat, cnd n realitate destinatarul pe care l credeam la post nu exist" sau i-am dat un nume gre#it. Chiar #i n activitatea cotidian" cea mai banal" este nevoie s" ne asigur"m dac" am transmis bine mesajul sau dac" l-am recep!ionat corect, fiindc" suntem aproape concomitent #i emi!"tor #i receptor. $i pentru c" cei mai mul!i dintre noi vorbim mai u#or dect ascult"m, apostolul Iacov ne ndeamn" s" fim grabnici la ascultare #i nce!i la vorb": S" #ti!i,

preaiubi!ii mei fra!i: orice om s" fie grabnic la ascultare, ncet la vorbire, ncet la mnie.4 Decodificarea - receptorul decodific" mesajul primit prin folosirea unui cod pentru transformarea mesajului. De regul", codul este acela#i pe care l-a folosit #i emi!"torul. Receptorul este decodificatorul mesajului, cel care transform" mesajul n idei, gnduri, n urma procesului de decodificare. Este necesar ca #i decodificatorul s" verifice dac" el este destinatarul, dac" a recep!ionat corect #i dac" a n!eles ntocmai ce a dorit expeditorul. Cele mai complexe sensuri le au verbele auxiliare: a fi, a avea, dar #i altele sunt adev"rate capcane. A duce, de pild", are nevoie de decodificare n multe situa!ii, c"ci una este s" spun despre mama c" s-a dus, ntr-un context cunoscut de ascult"tor #i s" nsemne s-a dus la pia#", #i cu totul alta s" adaug cuvintele s-a dus dup" ce tocmai povesteam unei cuno#tin!e c" mama a fost grav bolnav" n iarna care s-a dus n#elegerea Pentru o corect" comunicare este nevoie ca receptorul s" n!eleag" ideea transmis" de c"tre emi!"tor. Altfel anun!ul unui #ofer care spune ce sta!ie urmeaz", al crainicei din sta!ia de cale ferat", al nso!itoarei de la bordul avionului, al vedetei de televiziune etc. devine simpl" mi#care a buzelor sau ceva sonor care gdil" sau deranjeaz" urechea. Transferul informa!ional devine comunicare atunci cnd informa!ia din mesaj este n!eleas" #i se ntreprinde o ac!iune corespunz"toare. Cercet"torii sunt de p"rere c" transferul informa!ional este o condi!ie necesar" dar nu suficient", lui trebuind s" i se al"ture n!elegerea. Dup" Maria Cornelia Brliba semnaleaz" o amplificare a comunic"rii att sub aspectul mijloacelor (introducerea calculatorului) ct #i sub cel al formelor mediate de acesta. Rezultatul transpare la nivelul con!inutului care se modific" n natura sa.5 n acest caz, materialul comunicativ suport" urm"toarele metamorfoze : a) transmisie prin canalele tehnice; b) produs al b"ncilor de date; c) combina!ie ntre mesaj natural #i artificial; d) volum uria#; confruntare cu o serie de bariere comunica!ionale specifice erei informatizate. Ac#iunea - receptorul intr" n ac!iune ca urmare a mesajului. Robert Escarpit este de p"rere c" procesul comunic"rii nu nseamn" numai a emite #i a primi, ci nseamn" a participa, la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi felurite care se ncruci#eaz" unele cu altele.6 n momentul n care comunicarea este conceput" ca avnd #i componenta n!elegerii, aceasta din urm" devine un mijloc pentru o atitudine activ", practic" a subiectului, pentru formularea unor scopuri ale ac!iunii umane.7 Intrarea receptorului n ac!iune nu trebuie ns" confundat" cu fapta concret". Este neproductiv #i n afara esen!ei actului comunic"rii s" te ntrebi cu emfaz" !i la ce #i-a folosit c" ai auzit, aflat, v"zut Aceasta gndire este rodul unei necunoa#teri a procesului de formare #i educare. Omul nu este o fiin!" care s" reac!ioneze imediat la stimuli precum c"!elul rusului Pavlov. Omul #i ia r"gazul, dup" ce a auzit, v"zut sau mirosit, s" gndeasc", s" opteze. El prime#te informa!ia #i ia atitudine, reac!ionnd. A refuza s" ac!ioneze nu este totdeauna un semn c" nu a primit mesajul. L-a primit #i refuz" s" fac" jocul. n
4 5

Epistola lui Iacov, n Biblia sau Sfnta Scriptur", trad. D. Cornilescu, p. 1203. Maria Cornelia Brliba, Paradigmele comunic"rii, Bucure#ti, Ed. $tiin!ific" #i Enciclopedic", 1987, p.52. 6 Robert Escarpit, De la sociologia literaturii la teoria comunic"rii, Bucure#ti, Editura $tiin!ific" #i Enciclopedic", 1980, p. 128. 7 Maria Cornelia Brliba, Op. cit., p. 55.

acest caz, cei care ntreab" la ce este bun radioul, la ce este bun" cartea, la ce este bun" muzica trebuie s" se ntreba, mai degrab", pentru ce tr"iesc ei, ce fac ei cu propria lor via!". Roadele comunic"rii nu se culeg ciclic, odat" cu seceratul grului #i strnsul porumbului, nici cel pu!in periodic ca pepenii sau castrave!ii. Rezultatele comunic"rii #i ac!iunile n urma transmiterii unui mesaj se v"d n timp, #i doar cine are ncredere n fiin!a uman" #tie #i poate s" a#tepte. De altfel, eseistul Mihai Ralea considera c" amnarea este tr"s"tura cea mai semnificativ" care-l deosebe#te pe om de animal. A#teptarea, scrie psihologul romn, prelund ideea de la Pierre Janet, presupune o serie de capacit"!i psihice. A#teptarea normal" const" n a prepara printr-o durat" ct mai lung" posibil separarea ntre excita!ie #i consumarea actului n ac!iune. Orice act sufletesc presupune o faz", fie #i foarte scurt" de prepara!ie. n aceast" faz" se adaug" o serie de alte stimul"ri care se adun", se someaz" #i mpreun" pot duce la desc"rcare. Ea ncarc" actul sufletesc care urmeaz" s" se efectueze cu un plus de energie. e). avantajele canalelor de comunicare Urm"torul tabel, preluat din Management competitiv vol 2, Codecs, sugereaz" unele dintre avantajele #i dezavantajele fiec"rui canal de comunicare. Este evident c" aceste canale nu se exclud reciproc. Pe baza experien!ei pe care o ave!i pute!i ad"uga #i altele. Indiferent de canalul de comunicare utilizat nu uita!i c" este doar un canal. Cnd procesul de comunicare e#ueaz" este n pericol ns"#i integritatea organiza!iei. Este inevitabil" apari!ia unor e#ecuri dar, este important s" v" asigura!i c" procesul de comunicare corespunde tuturor celor interesa!i. Canal de comunicare
Po#t"

Exemple !i Avantaje caracteristici Scrisori, memo-uri, nregistr"ri rapoarte permanente. Mesaje consecvente c"tre to!i primitorii. Pot fi citite #i li se poate r"spunde la momentul potrivit.

Dezavantaje Necesit" spa!iu de depozitare. Lipsa implic"rii personale. Volum excesiv. R"spuns ntrziat. Consum" timp pentru redactare #i citire. Posibil numai ntre cei care fac parte din re!ea. Pericolul scurgerii de informa!ii confiden!iale.

Mijloace electronice

Mesaje email, fax uri, Rapide, cu un conferin!e video, teleconferin!e, etc. consum de hrtie redus, r"spunsul poate fi imediat, dac" cel ce prime#te

mesajul "este pe recep!ie". Adesea cost" mai pu!in dect trimiterile po#tale. ntruniri ntlnirea a dou" sau mai multe persoane. Mecanisme efective de concentrare a Consum mare de timp. Nu toate discu!iile prezint" importan!" pentru to!i participan!ii. Dac" nu sunt structurate, pot fi manevrate n scopul evit"rii lu"rii unor decizii.

eforturilor pentru Formale / informale Planificate/ neplanificate transmiterea Structurate/ nestructurate informa!iilor, solu!ionarea problemelor, documentarea deciziilor, etc.

Convorbiri telefonice

Pot asigura angajarea grupului fa!" de obiectivele stabilite. Modalitate concret", Se poate ob!ine un Pot consuma timp, imediat" #i direct" de mai ales dac" transmitere sau ob!inere r"spuns imediat. num"rul c"utat este a informa!iilor. ocupat. Nu se fac Asigur" un tip de nregistr"ri scrise. contact personal Nu permit feed care altfel nu ar fi back vizual. Cel mai utilizat si mai obi#nuit canal de comunicare. Este canalul preferat. posibil. Implicare personal". Posibilitatea de a verifica n!elegerea mesajului #i a r"spunsului. Feedback vizual. Func!ie social". Consum de timp. Nu se fac nregistr"ri scrise. Pericolul divag"rilor de la subiect.

Fa#" n fa#"

***** Alc"tui#i planul unei comunic"ri importante pe care o ave#i de f"cut in viitorul apropiat. Specifica#i ce dori#i sa realiza#i, cum inten#iona#i s" aborda#i procesul, ce pute#i face pentru a asigura desf"!urarea cu succes a procesului de comunicare !i cum urmeaz" s" monitoriza#i eficacitatea procesului. - Am identificat receptorul (receptorii) din cadrul acestui proces de comunicare? Da Nu - $tiu care sunt necesit"#ile lor specifice n ceea ce prive!te comunicarea? Da Nu - Utilizez un limbaj adecvat? Da Nu - Codific corect mesajul? Da Nu - Verific dac" mesajul este clar? Da Nu - Solicit un feed back de la receptori? Da Nu - Am ales momentul potrivit pentru respectiva comunicare? Da Nu - Ce altceva a! mai putea face? . ***** Descrie#i elementele principalului schimb de informa#ii efectuat ntre dv. !i superiorul ierarhic. Repeta#i exerci#iul definind elementele comunic"rii cu subordona#ii. 3.2. Caracteristicile emi"!torului Motiva#ia Pentru a transmite un mesaj este nevoie de un motiv. Avem, de asemenea, un scop. $i o facem dintr-o anume cauza. Copilul, de pild", plnge fiindc" i este foame sau are dureri pe care nu poate s" le comunice nc" prin viu grai. Cnd are c!iva ani#ori #i trage bunicu!a de fust" pentru a-i ar"ta un c"!el care traverseaz" uli!a. Acum #tie vorbi, dar a descoperit c" exist" #i un limbaj al trupului: smucirea minii nso!itorului. Un tn"r scrie unei fete o poezie fiindc" s-a ndr"gostit, altfel n-ar face risip" de hrtie #i nici nu ar #ti c" e urma#ul lui Dante Aligheri n ale scrisului sau al lui Romeo Montaque n ale sim!irii. Exemplele pot continua la nesfr#it, dar nu ar demonstra dect unul #i acela#i lucru: omul normal nu vorbe#te ca s" se afle n treab", ci doar dac" are un motiv. $i dac" a#a stau lucrurile cu limbajul verbal, putem s" extindem afirma!ia #i asupra altor forme de comunicare. De pild", nimeni nu se apuc"

s" scrie pe pere!ii locuin!ei sale Vindem pe!te, dac" nu ar #i face acest lucru. Iar dac" are chef de glume #i nu are nici un motiv s" #i realizeze ce a promis prin cuvinte, s-ar putea ca urciorul s" nu mearg" de multe ori la ap", iar cineva chiar s" se supere r"u c" nu i se ofer" ceea ce i se promite. Apropo de proverbul din fraza de mai nainte, folclorul nostru abund" n cuget"ri care stabilesc leg"tura dintre mesaj #i motiva!ie. Iat", spre exemplificare, cteva: Vorba din gur" #i-o ie!it, mai bine s" fi tu!it; Vorba mult" s"r"cia omului; Vorba-!i are !i ea vremea ei, dar nu s" o trnte!ti cnd vrei; Vorbele pl"cute nmul#esc nv"#"tura; Vorbe!te satul, nu vorbe!te capul; Vorbe!te cu picioarele; Vorbe!te ca surda-n clac", etc, etc. Cnd transmitem un mesaj, este nevoie, de asemenea, s" #tim dac" o facem pentru a ne semnala prezen!a, pentru a c#tiga simpatii, pentru a ne ar"ta disponibilitatea, pentru a oferi un ajutor, pentru a c#tiga ceva sau pentru a prelua #i transmite mai departe informa!ia primit". Toate aceste componente sunt onorabile, trebuie ns" s" c#tig"m ncrederea #i s" motiv"m #i pe al!ii n a primi mesajul. C"ci este bine s" nu uit"m nici o clip" c" ncrederea se c#tig" greu, dar se pierde extrem de u#or, iar odat" pierdut" rec#tigarea ei cere eforturi uria#e, iar capitalul ob!inut att de greu r"mne n continuare fragil, supus suspiciunii tocmai datorit" experien!ei anterioare. calitatea emi#"torului depinde de preg"tirea social", educa#ie !i cultur" Este greu s" convingem pe cineva c" nu are nimic de spus, este poate cel mai greu lucru de pe lume. Omul are o suferin!", a trecut prin multe, s-a gndit la multe, a v"zut #i a auzit o mul!ime de experien!e. El a fost martor la o infinitate de mprejur"ri n care oameni ca el, fie tineri, fie b"trni, boga!i sau s"raci, au fost asculta!i cu aten!ie, privirile ascult"torilor au r"mas nm"rmurite a!intite asupra vorbitorului, iar acesta nu spune ceva de pe lumea cealalt", vorbea tot omene#te #i parc" tot despre lucruri pe care ar fi putut s" le spun" #i el. Acum el de ce nu este ascultat. n cele mai multe dintre cazuri nu suntem asculta!i fiindc", n adev"r nu #tim s" comunic"m. Nu #tim nici prin ce se comunic". Nu !inem seam" c" este nevoie ca nainte de a comunica s" gndim. Nu mult, pu!in, dar eficient. Trebuie s" ne fie limpede, de pild", unde #i cui vrem s" comunic"m. n raport de aceasta ne mbr"c"m, ne b"rbierim sau nu, ne alegem haine scumpe, cele mai bune pe care le avem, sau hainele de lucru. Ne vom lua p"l"ria de pe cap ori nu, iar dac" o lu"m o vom !ine n mn", o vom mototoli ori o vom da gazdei care ne-a primit n u#" #i nu se vrea dat" la o parte. $i n-am deschis nc" gura. Iar persoana la care am mers #i de care avem nevoie a#teapt". Dar nu a#teapt" pn" la asfin!itul soarelui, e gata-gata s" ne nchid" u#a n nas. Avem cel mult un minut-dou" la dispozi!ie. De educa!ia pe care am primit-o, de felul n care ne-am format, de observa!iile pe care le-am f"cut privind n jur depinde enorm calitatea comunic"rii noastre. Nu ne este de nici un folos s" tragem concluzia c" al!ii reu#esc pentru c" au noroc, acest fapt nu este adev"rat: oamenii reu#esc pentru c" s-au preg"tit pentru reu#it". Imboldul a putut s" vin" de la p"rin!i, de la profesori, dar ei #i-au nsu#it sfaturile, au optat #i au ajuns acolo unde #i-au propus. Un scriitor, un inventator, un sportiv de performan!", un chirurg celebru nu sunt ceea ce sunt fiindc" au avut o #ans", ci fiindc" s-au educat #i au fost educa!i ntrun spirit anume. Au comunicat cu seriozitate altora inten!ia lor de a deveni ceva, au fost trata#i ca atare, iar ei nu au dezam"git. Iar nainte de orice #i-au spus lor, n cadrul vorbirii intrapersonale, de care am amintit n alt capitol, c" au un obiectiv nainte #i toate eforturile lor sunt ndreptate spre acest !el. A#a cum se #tie, datorit" schimb"rilor

socio-economice din societatea contemporan", schimb"ri desf"#urate mult mai alert dect n timpurile #i societ"!ile precedente, au ap"rut structuri sociale foarte diferen!iate. 8 Persoanele din aceste societ"!i alc"tuiesc categorii sociale nu doar numeroase, ci #i foarte diferite. n locul diferen!ierilor clasice b"rbat femeie, bogat s"rac, tn"r b"trn, acum intervin criterii de diferen!iere de care este stringent" nevoie a se !ine seama: etnia, majoritar sau minoritar, orientarea politic", a cta genera!ie urbanizat", apartenen!a religioas", ocupa!ia, nivelul de educa!ie. Se uit" destul de u#or c" individul este, n bun" parte, crea!ia mediului cultural. n dorin!a noastr" de a fi originali sau de a ne dovedi personalitatea, nu !inem seam" c" suntem produsul, sau crea!ia, dac" ne-a deranjat primul nume predicativ, mediului, timpului, voin!ei noastre, dar #i al spa!iului cultural din care provenim sau n care am acceptat s" convie!uim. Suntem motiva!i de cadrul cultural n primul rnd prin limb". Dac" accept"m acest adev"r, celelalte componente ale culturii vin de la sine. Limba matern" influen!eaz" gndirea, vocea este prima poart" prin care putem stabili o leg"tur". Mediului cultural i dator"m mbr"c"mintea. La fel stau lucrurile cu gesturile. Mnc"m a#a cum am nv"!at, rdem zgomotos sau ne exprim"m bucuria discret, n concordan!" cu educa!ia #i cultura grupului. Cultura nu este apanajul oamenilor dedica!i #colii sau bibliotecilor. Ea este, dup" S. Mehedin!i, suma tuturor crea#iilor suflete!ti (intelectuale, etice, estetice) care nlesnesc individului adaptarea la mediul social. Dup" cum frunza are dou" fe!e: una str"lucit", spre soare, alta mai ntunecat", ntoars" spre p"mnt (dar foarte nsemnat", fiindc" prin aceasta planta respir" #i se hr"ne#te zilnic), tot a#a via!a omenirii are dou" aspecte: unul teluric civiliza#ia, adic" tehnica material"; altul ceresc cultura, sau suma tuturor produselor suflete#ti, prin care omul caut" s" intre n echilibru ct mai deplin cu restul crea!iunii #i, n general, cu universul moral care l cuprinde.9 Fiind cultura adev"rata punte ntre terestru #i celest, ntre om #i Dumnezeu, nu ne este greu s" deducem rolul pe care ea "l are n comunicarea pe orizontal", de la om la om, dac" poate contribui att de mult la comunicarea pe vertical", ntre om #i Marele Spirit. Realitatea este, n adev"r mai complex" dect dorin!a unora de a o introduce n scheme simplificate, iar cnd este vorba de cultur" este nevoie #i de nuan!are #i de ascultarea mai multor opinii. Constantin R"dulescu-Motru, de pild", este de p"rere c" nu toate popula!iunile sunt capabile de cultur" na!ional", de unde rezult" #i mai pregnant c" nici to!i indivizii nu ar fi chema!i s" contribuie la nsu#irea #i dezvoltarea ei. Sunt, scrie el n 1937, popula!ii care tr"iesc mii de ani f"r" n sufletul lor s" prind" r"d"cini caracterele institu!ionale. Ele tr"iesc ntr-o ve#nic" copil"rie, avnd sufletul cnd de influen!a eredit"!ii biologice, cnd de influen!a mediului geografic. Popula!iile care se ridic" la o cultur" na!ional" au n ele particularitatea de a-#i cristaliza experien!a istoric" n institu!ii de natur" spiritual", institu!ii carte, odat" nr"d"cinate, preiau conducerea vie!ii lor suflete#ti. Popula!iile acestea reu#esc s" dirijeze, dup" normele dictate de voin!a lor, att manifest"rile care stau sub influen!a factorului ereditar, ct #i manifest"rile de sub influen!a factorului geografi.10 Indivizii pot #i ei, destul de bine, s" fie caracteriza!i n acela#i fel. Chiar !i aici este nevoie de talent
8 9

Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeasch, op. cit., 187. S. Mehedin!i, Civiliza#ie !i cultur", Bucure#ti, Editura Trei, 1999, p.119. 10 Constantin R"dulescu - Motru, Psihologia poporului romn !i alte studii de psihologie social", Bucure#ti, Editura Paideia, 1998, p.12.

Fie c" este reporter la un ziar, fie c" este romancier, dar, mai ales, fiind simplu muritor (f"r" preten!ia de a l"sa urme sub soare, cum este cazul celor numi!i mai nainte #i care doresc s" devin" nemuritori prin faptele vie!ii lor), individul dore#te s" comunice o experien!" anterioar". Ce a v"zut, auzit, sim!it sau gndit mai nainte. Con#tient sau nu, el o face cu sentimentul c" modul n care a perceput acea experien!" este unic, iar interlocutorul trebuie s" mp"rt"#easc" acea experien!" original", c"ci altfel Altfel, chiar ne mir"m cum poate tr"i cineva f"r" s" ne asculte, cum de nu pricepe dintr-o dat" c" avem de spus ceva nemaiauzit. Este interesant faptul c" dac" am avea r"bdare #i am #ti s" ascult"m, dac" ne-ar p"sa de semenii no#tri #i am avea capacitatea de a sim!i ca ei #i pentru ei, preten!iile de mai nainte nu ni s-ar p"rea absurde. Este drept, ca s" nu p"rem mai altrui#ti dect suntem, c" #i semenii no#tri au partea lor de vin": nu au nv"!at s" comunice! Nu au abilitatea de a ncepe exact de unde trebuie relatarea, nu pot sintetiza experien!a, nu reu#esc s" transmit" esen!a mesajului. Atunci cnd aceast" abilitate n transmiterea mesajului, a experien!ei anterioare exist", ascult"torii nu lipsesc, dimpotriv", nu se mai satur" ascultnd sau citind. Este situa!ia din O mie !i una de nop#i. Se poate sc"pa de la moarte dac" #tii povesti. Cei mai abili n a transmite experien!a anterioar" sunt scriitorii #i nu ar fi r"u dac" am nv"!a de la ei cum s" vorbim despre noi #i despre trecutul nostru, dac" am #ti cum s" grad"m autenticul n combina!ia sa cu imaginarul, dac" am face deosebirea ntre adev"rat #i verosimil, ntre a fost #i era s" fie, sau nu a fost s" fie, cum ar fi zis Constantin Noica. Iar din toate genurile de literatur", romanul este cel mai elevat n a vorbi despre experien!a anterioar" a personajului. Sau a autorului. Sau a celor doi, dac" va fi fiind vreo deosebire esen!ial" ntre autor #i personaj. Fiindc" dac"-i d"m crezare lui Flaubert, #i suntem tenta!i s"-i d"m, cnd m"rturise#te c" el este Madame Bovary, atunci nici nu ne mai intereseaz" cine este autorul #i cine eroul lui. $i poate nu vom fi surprin#i s" afl"m c" scriitorul nu face altceva dect s" povesteasc" experien!a lui anterioar" de copil. Dac" nu accept" s" dea napoi spre prima copil"rie istorisindu-#i basme incredibile chiar pentru el, nu poate totu#i fi att de absorbit de visuri nct s" nu evoce pn" #i n vis progresele observa!iei sale; #i orict de mult ar vrea s" se izoleze de lumea care-l decep!ioneaz", el nu se poate mpiedica n acela#i timp s" ncerce s-o cunoasc" #i s-o st"pneasc" cu att mai mult cu ct aceasta e singura lui speran!" de a c#tiga asupra lucrurilor concrete m"car o parte din puterea de care se crede frustrat. C"ci, aici, realitatea are dou" fe!e, una care r"ne#te #i trebuie anulat"; alta care i promite putere #i care l intereseaz" n cel mai nalt grad, de aceea copilului nu-i reu#e#te mica oper" de educa!ie sentimental" #i social" dac" !ine cont de aceast" duplicitate, f"cnd un compromis ingenios ntre tendin!ele antagoniste care-i domin" gndirea.11 Pentru noi, atunci cnd comunic"m este de cea mai mare importan!" s" facem deosebire ntre real #i imaginar. Mul!i oameni se mir" de ce nu sunt asculta!i atunci cnd #i povestesc diverse ntmpl"ri din via!". R"spunsul este mai mult dect simplu: nu #tiu s" povesteasc". Scriitorul Marin Preda a fost, probabil, unul din scriitorii romni ce-i mai c"uta!i de confra!i. El nu era un bun vorbitor #i nici un interlocutor pl"cut, dar, cu toate acestea, cnd povestea o ntmplare forma pe care o d"dea acelei povestiri era memorabil", cum, la fel de memorabile erau #i replicile lui sau observa!iile legate de comportamentul anumitor arti#ti pe care i cuno#tea.
11

Marthe Robert, Romanul nceputurilor, nceputurile romanului, Bucure#ti, Editura Univers, 1983, p. 88.

rela#ia personal" Socrate ne-a ndemnat, cu milenii n urm", s" ne cunoa#tem pe noi n#ine. Din p"cate, de#i am luat cuno#tin!" de sfatul lui, nu-l punem n aplicare: suntem interesa!i de noi, suntem egoi#ti, egocentri#ti #i hipersensibili, dar nu ne cunoa#tem cu adev"rat. Se pare c" exist" ceva #i mai r"u dect aceasta: nu vrem s" recunoa#tem c" nu ne cunoa#tem. Iar dac" lucrurile stau astfel, #i se pare c" a#a stau, cu att mai pu!in i cunoa#tem pe al!ii. Din aceast" cauz" nu vom reu#i niciodat" s" comunic"m adecvat dac" nu vom #ti care este rela!ia dintre noi ca emi!"tori #i ceilal!i, n calitatea lor de receptori. A #ti n ce rela!ie se afl" cu receptorul este una din cele dintre primele obliga!ii ale emi!"torului de mesaj. Ignorarea acestei datorii duce nu doar la perturbarea mesajului, ci chiar la anularea lui. S" ne nchipuim ce s-ar ntmpl" dac" un crainic de la un post de radio, ntr-o emisiune interactiv", nu ar !ine seama de, s" zicem, vrsta interlocutorului, de caracteristicile determinate de sex, stare social", nevoi. Individul a sunat s" se plng" de stare economic" a pensionarilor, iar realizatorul de emisiuni vrnd s" arate c" este tn"r !i jovial, #tie s"-#i tr"iasc" via!a #i poate s" recomande #i altora propriu-i stil de existen!", ar spune: e smb"t" dup" amiaza, gndi!i-v" ce ve!i face desear", l"sa!i grijile vie!ii deoparte, telefona!i unei prietene #i pune!i de-o discotec". Nimic nu este mai frumos dect s" strngi la piept prietena abia cunoscut", s"-i aprinzi !igara #i dup" ce be!i mpreun" cte o sut" de coniac, s" dansa!i. L"sa!i-v" purta!i de aburul alcoolului, curnd ve!i g"si #i un taxi, nu v" face!i griji unde v" va duce, nu uita!i s" da!i adresa corect" de la apartamentul unuia dintre voi Dar poate socoti!i c" nefiind reporteri nu ave!i nevoie s" v" pozi!iona#i fa!" de al!ii, v" descurca#i la fa!a locului. Este #i aceasta o gre#eal", fiindc" ne#tiind cu cine vorbi!i ave!i toate #ansele s" gafa!i. Este mult mai bine s" v" preg"ti#i intrarea n scen" printr-o documentare adecvat". ncerca!i s" deduce!i cine este destinatarul mesajului din studiul mbr"c"mintei, din felul n care persoana c"reia v" adresa!i s-a tuns #i s-a piept"nat, dup" machiaj, dup" parfumul folosit, dup" cum zmbe#te, dup" ct de insistent prive#te oameni necunoscu!i, dac" este sau nu interesat" de ceea ce vorbi!i. Este, de asemenea, necesar s" verific"m dac" rela!ia stabilit" cndva cu o persoan" nseamn" #i pentru ea ceea ce credem noi c" a nsemnat, este nevoie s" verific"m dac" amintirile pe care le p"str"m n memorie se suprapun peste amintirile receptorului. Un prim element de care trebuie !inut seama, cnd nu am ntlnit de mult acea persoan", este ritmul de evolu!ie social". Dac", de pild", cuno#tin!a de acum cinci sau zece ani a urcat pe scara social" #i a devenit demnitar, nu este cazul s"-i amintim c" ne-am tutuit cndva sau am c"l"torit mpreun" cu o nefericit" de ma#in" hodorogit". Nici alte am"nunte nu se recomand" : banii insuficien!i pentru plata unui dejun, hainele #ifonate n timpul unei c"l"torii cu trenul la ultima clas", ploaia toren!ial" care ne-a surprins f"r" umbrel", #oferul de taxi care ne-a repro#at c" nu I-am dat bac#i#. Scuza pe care ne-am g"si-o, cnd am observa c" fostului amic nu-i plac amintirile, de genul a uitat c" eu l-am scos din ncurc"tur" nu este de natur" s" repare gafa. Dac" vrem s" ne groz"vim c" noi #tim bine cine a fost dumnealui cndva #i-i atragem aten!ia c" am ntlnit-o mai zilele trecute pe fosta lui so!ie avem toate #ansele ca alt"dat" s" nu ne recunoasc", n adev"r, nici pentru cteva clipe. S" nu ne n#el"m: oameni evit" s" ne vorbeasc" sau se fac c" nu ne aud nu fiindc" sunt ingra!i, ci fiindc" noi nu #tim s"-i abord"m. $i nu #tim s"-i abord"m

pentru c" nu ne pozi!ion"m corect rela!ia cu receptorul. Cel mai vizibil" este lipsa capacit"!ii de comunicare n familie, ntre p"rin!i #i copii: fiecare genera!ie este convins" c" nu este n!eleas" #i c" ruptura este att de mare nct nici nu ar fi posibil" o cale de comunicare, drept care, cu o u#urin!" adesea iresponsabil", se taie pun!ile. Nimic mai gre#it #i mai grav. Se poate comunica simplu: s" pleci de la premisa c" tu nu n!elegi, ci nu c" tu nu e#ti n!eles. mi amintesc c" am apelat cndva la fiul meu cel mare s" vorbeasc" el cu fratele lui mai mic, ntruct pe mine nu mai m" ascult". Am fost surprins s"-i aud replica: nici nu pot vorbi cu el, tinerii de-acum nu !tiu s" asculte Iar ntre ei era doar o diferen!" de cinci ani! Am n!eles, cu vremea, c" nu diferen!a de vrst" face comunicarea imposibil", ci atitudinea, incapacitatea de a nv"!a s" vorbim pentru al!ii !i de a asculta pentru al!ii, nu doar pentru a ne convinge c" al!ii nu au dreptate. atribute psiho-fizice Ia te uit" cine vorbe#te!, este o uimire care ne caracterizeaz" reac!iile ori de cte ori nu vrem s" !inem seama de con!inutul mesajului. Cu alte cuvinte, n loc s" fim aten!i la ce ni se spune, lu"m n calcul doar receptorul. Dup" o asemenea exclama!ie, este limpede c" vrem s" spunem c" nu avem nevoie de un asemenea emi!"tor. Emi!"torul joac", fie c" ne convine fie c" nu, un rol primordial n comunicare. Nu ne este indiferent" prezentatoarea de la #tirile de televiziune, chiar dac" ne iluzion"m c" noi am deschis canalul pentru a afla ce s-a mai ntmplat sub soare. e adev"rat, pentru aceasta ne-am a#ezat n fotoliu, dar dac" prezentatoarea este urt" sau antipatic", dac" prezentatorul este fomf"nit, dac" sunetul este dereglat, dac" lumina cade peste gtul redactorului nu pe fa!a lui, dac" hainele sunt cu dou" numere mai mari sau culoarea lor contrasteaz" cu decorul, dac", dac"atunci vom c"uta un alt canal, orict de dornici am fi noi de actualit"!ile politice. n acela#i timp, nici obiec!ia de mai sus, legat" de cine vorbe#te nu este lipsit" de sens: persoanele care emit opinii n numele unor institu!ii, organiza!ii sau reprezint" opinia public" trebuie s" fie n afara oric"ror suspiciuni c" n-ar fi potrivite s" se exprime n subiectul n cauz". Dac" nu este respectat" aceast" cerin!", receptorul n loc s" vad" sau s" aud" ce dorim va fi cu gndul la defectele emi!"torului. Nu mic" trebuie s" fie nici grija ar"tat" calit"!ilor fiziologice: n-o s" accepte nimeni ca despre alimenta!ia ra!ional" s" vorbeasc" o gr"san" #i nici s" fac" reclam" apei minerale un individ cu nasul ro#u pe a c"rui fa!" se cite#te f"r" ochelarii biletul de trimitere la dezalcoolizare abia semnat de medicTot la fel, nu este recomandabil s" vorbeasc" despre s"r"cie, cump"tare sau nevoile curente c"rora nu mai putem s" le facem fa!" oameni cu meserii cunoscute ca fiind, de obicei, bine remunerate, ntr-un fel sau altul: medici chirurgi, avoca!i, func!ionari publici care lucreaz" n leg"tur" direct" cu indivizi care au nevoie de aprob"ri. 3.3. Cultura, comunicarea #i personalitatea Nu de pu!ine ori judec"m oamenii dup" cum vorbesc sau cum sunt mbr"ca!i. $i nu gre#im de fiecare dat", fiindc" aceste componente ne introduc n sistemul de valori al celui studiat, ne spun de unde vine, cum gnde#te, ct din ceea ce este el i apar!ine sau este hain" de mprumut. Omul este ceea ce dore#te s" fie #i prima component" la care se refer", cu voie sau f"r" voie, este cultura. Aceasta, la rndul ei, este o configura!ie a comportamentelor nv"!ate #i a rezultatelor lor, ale c"rei elemente sunt mp"rt"#ite #i transmise de membrii unei societ"!i date12 A#a cum
12

Ralph Linton, apud Jean Caune, Cultur" !i comunicare, Bucure#ti, Ed. Cartea Romneasc", 2000, p. 54.

observ" #i Jean Caune, n defini!ie accentul cade pe caracteristicile unei personalit"!i construite, care vine dintr-o colectivitate #i care favorizeaz" integrarea individului n grup. Numit" de speciali#ti personalitate de baz", acest model abstract se manifest" printr-un anumit stil de via!", prin anumite moduri de a ac!iona., astfel c" personalitatea de baz" este traducerea n termeni psihologici ai culturii grupului, fiind matricea n care se modeleaz" personalit"!ile individuale.13 ntruct cultura, a#a cum am mai afirmat, !ine de componentele macro ale societ"!ii, dar #i de specificul micro al grupului, fenomenele de comunicare pot fi analizate pe mai multe planuri. Dintre ele, s-au distins: 1. Al grupului. El se remarc" n situa!ii de schimb, de dialog, de leaderschip. 2. Planul rela#iei individ - mediu. Aici termenul de mediu este perceput ca incluznd #i reprezentarea individului despre acesta. Ceea ce r"mne esen!ial este adev"rul c" n procesul de comunicare este obligatoriu s" !inem seam" de to!i factorii care definesc individul sau grupul din care face parte, f"r" a trece cu vederea pozi!ia pe care receptorul o de!ine n momentul comunic"rii efective sau n plan socio-cultural. De asemenea, este de importan!" major" s" se recunoasc" faptul c" n orice societate exist" un conflict grav sau latent ntre diversele grupuri sociale, iar aceste conflicte sunt sursa principal" a schimb"rilor. nc" din 1958, Ralf Dahrendorf a analizat problemele puse de aceast" situa!ie #i a propus un tip de societate care include conflictul #i schimbarea ca probleme esen!iale. Pe urmele lui, teoreticienii comunic"rii de mas" au elaborat urm"toarea sintez": 1. Se poate considera c" o societate este alc"tuit" din categorii #i grupuri de oameni ale c"ror interese difer" clar unele fa!" de altele. 2. To!i ace#ti membri ai societ"!ii ncearc" s"-#i urm"reasc" propriile interese n competi!ie cu ceilal!i sau s"-#i conserve interesele, opunnd rezisten!" la eforturile competitive ale societ"!ii. 3. O societate astfel organizat" va experimenta permanent conflicte, deoarece membrii s"i ncearc" s" ob!in" noi avantaje sau s"-#i conserve interesele: conflictul, cu alte cuvinte, este omniprezent. 4. Din acest proces al competi!iei #i conflictului rezult" un proces permanent de schimbare; societ"!ile nu sunt caracterizate printr-o stare de echilibru, ci printr-un proces de continu" schimbare. n Statele Unite ale Americii, de pild", dar cazul nu este izolat - aceast" realitate caracterizeaz" n general orice societate de tip vestic - mijloacele de comunicare sunt reprezentate de organiza!ii concurente, al c"ror scop este s" realizeze profit. Competi!ia dintre acestea #i urm"rirea intereselor lor se desf"#oar" ntr-o re!ea complex" de constrngeri, impuse de tribunale, agen!ii federale, coduri morale ale societ"!ii, propriile structuri organiza!ionale #i, nu n ultimul rnd, de cei care i sus!in financiar. n plus, presa #i guvernul sunt recunoscute ca vechi #i ireconciliabili adversari.14 Evident, conflictele nu se desf"#oar" doar n acest cadru. Se ivesc zilnic tensiuni ntre presa care vrea s" #tie tot #i cet"!eanul care are nevoie de intimitate #i vrea s" fie protejat n casa lui, n rela!iile cu vecinii, colegii, so!ia #i iubitele clandestine. Exist", de asemenea, un conflict acerb ntre stat ca de!in"tor al unor
13 14

Jean Caune, Op. cit., pag. 54. Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Teorii ale comunic"rii de mas", Ia#i, Ed. Polirom, 1999, p. 46.

secrete de importan!" na!ional" pentru siguran!a lui #i presa care se consider" parte integrant" a procesului de salvare a statului. Aceasta fiind realitatea nu mai este cazul s" ne mir"m de ce presa este, n acela#i timp, iubit" #i urt". De ce sunt at!ia cet"!eni cinsti!i printre noi dispu#i s" solicite dispari!ia ei sau, n cel mai bun caz, s"-#i dea acordul pentru apari!ia unui singur ziar, iar acela s" fie supravegheat de poli!ie. Reac!ia nu este nou" #i nu caracterizeaz" doar Balcanii! n minunat" !ar" a libert"!ii, America, Samuel Clemens scria, nc" din 1873: Acea putere teribil", opinia public" a acestei na!iuni, este format" #i modelat" de o ceat" de nerozi ignoran!i #i ngmfa!i, care nu sunt buni la s"pat #an!uri #i la cizm"rie #i s-au oprit la jurnalism n drumul lor spre azilul de s"raci.15 Un ziar este o pia#" n care n#elepciunea !i vinde libertatea Iar c!tigurile sunt ncoronate de mul#ime. Un ziar este un joc n care eroarea marcheaz" victoria juc"torului n timp ce aptitudinile altuia sunt c!tigate de moarte.16 Dar s" vedem #i opinia lui Eminescu despre o anumit" parte a presei: n vremea din urm", jurnalistica bucure#tean" ncepuse a comite articole care de care mai insipide asupra instruc!iunei publice, nct un om care pricepe ntructva chestiunile scolastice trebuia s" admire u#urin!a cu care oamenii la noi discut" lucruri despre care nu pricep nimic.17 De-a lungul timpului presa, lund contact cu for!a ei, a devenit uneori din ap"r"tor al democra!iei chiar for!" tiranic". Jurnalismul de senza!ie, n"scut n principal din dorin!a de a m"ri tirajul publica!iei, a insultat oameni, a desf"cut c"snicii, a creat complexe, a mpins persoane spre gesturi fatale. Magna!ii presei erau pu#i n fa!a amenin!"rii de a pierde ncrederea publicului #i n fa!a posibilit"!ii #i mai groaznice de a primi ordine din afar". Din aceste motive, un num"r de editori de seam" au fost obliga!i s" fac" ordine n propriile birouri. Solu!ionarea conflictelor a dus la noi aranjamente #i acorduri sociale. Treptat presa a devenit mai pu!in senza!ional" #i mult mai responsabil". 18 Ceea ce sper"m s" se ntmple ct mai curnd #i n presa romneasc", astfel nct o #tire ap"rut" n ziar s" fie #i adev"rat" #i s" poat" declan#a #i cercet"ri #i decizii la nivelul competen!elor implicate. Aplica#ii Intreb"ri inchise intreb"ri deschise Caracteriza!i fiecare din intreb"rile de mai jos incercuind raspunsul corect: I inchis; D deschis: 1.15

Ce mai faci?

Samuel Clemens, Mark Twain`s Speeches, apud Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Op. cit., p. 135. 16 Milton Ellis, Louise Pond #i George W. Spohn, A College Book of American Literature, apud Melvin L. DeFleur, Sandra Ball - Rokeach, Op. cit., p. 135. 17 Mihail Eminescu, Opere complecte, cu o prefa!" #i un studiu introductiv de A. C. Cuza, Ia#i, Libr"ria Romneasc", 1914, pag. 457. 18 Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Op. cit., pag. 67.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.-

Va place la noi? Ne cunoa#tem de undeva? E foarte cald ast"zi sau mi se pare? Va place ora#ul nostru? A!i mai fost pe la noi? Ct crede!i c" va mai dura seceta? Cum v" ve!i petrece concediu? De ce v-a deranjat afirma!ia dinainte? Dac" a!i fi n locul meu cum a!i proceda? Vi se pare scump? De ce vi se pare scump? O s" mai veni!i pe la noi? Cnd crede!i c" mai veni!i pe la noi? V-a!i sup"rat? De ce v-a!i sup"rat? Cnd a# putea s" v" deranjez? I Nu-i a#a c" nu v" place actualul prim ministru? Ce crede!i despre guvernul actual? Iubi!i cinii? Regreta!i c" a!i ntrerupt studiile? Ce s-ar ntmpla dac" fiica dv. s-ar c"s"tori acum? De ce crede!i c" sunt b"trnii defavoriza!i? Sunt romii nendrept"!i!i? Unde crede!i c" am exagerat? I Crede!i c" nu am dreptate? Sunte!i str"in? De ce oare am eu impresia c" sunte!i str"in? Nu v" place muzica modern", a#a-i? Sunte!i obosit? I A!i avut o zi grea sau m" n#el eu? G"sesc un cinematograf n josul str"zii? Vre!i s"-mi spune!i unde este cinematograful? Ce v-a sup"rat cel mai mult la #eful dv? Nu v-a!i n!eles cu #eful, a#a-i? V-a!i sculat devreme, desigur? De ce nu pute!i veni la ora programat"? V" ajunge salariul? n ce ar consta un venit decent, dup" opinia dv.? Ave!i probleme cu colegii?

I I I I I I I I I I I I I I I D I I I I I I I D I I I I D I I I I I I I I I I

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Gndi!i-v" cum a!i putea transforma ntreb"rile nchise n ntreb"ri deschise, la care s-ar putea r"spunde mai pe larg, facilitnd continuarea discu!iei.

d. Interviuri n diade
Scop: De a intervieva o alt" persoan", pentru a cunoa#te acea persoan" suficient de bine astfel nct s" o po!i prezenta celorlal!i. Introducere: Fiecare dintre noi este centrul propriei sale lumi. Deoarece nu m" pot transporta complet n lumea ta, nici tu nu te po!i transporta n lumea mea, #i dac" vom comunica trebuie s" definim o lume mutual". Chiar #i cu aceast" lume mutual" (sau

de comun acceptat"), r"spunsurile mele c"tre tine sunt dictate de percep!ia mea despre mine. Cnd vorbesc cu tine, de fapt vorbesc unei imagini pe care o am despre tine, care cel mai probabil nu este aceea#i cu cea pe care o ai tu despre tine. Atunci, cum pot s" aflu despre tine cel/cea real/"? Pun ntreb"ri. Totu#i, pentru c" ntreb"rile sunt bazate pe propriile percep!ii, nu pot s"-mi dea o imagine cu acurate!e despre cum te vezi tu. Ce ntreb"ri ar trebui s" pun pentru a ob!ine o percep!ie cu acurate!e despre tine? 19 Procedur": 1. Pe o foaie separat" de hrtie, face!i o list" de 10 ntreb"ri, care v-ar place s" vi se pun" de c"tre altcineva. 2. Alege!i un partener #i schimba#i listele de ntreb"ri cu acea persoan". 3. Ave!i la dispozi!ie timp de 30 de minute, n care v" ve!i intervieva reciproc. Scrie!i r"spunsurile partenerului dumneavoastr" la ntreb"rile pe care i le pune!i de pe propria sa list". Acela#i lucru trebuie s" fac" #i partenerul dumneavoastr" n timp ce v" pune ntreb"rile de pe lista dumneavoastr". 4. Dup" aceea tu #i partenerul t"u forma!i un grup de #ase persoane cu alte dou" cupluri. Prezint"-!i partenerul restului grupului, folosind informa!ia pe care ai primit-o n timpul interviului. Fiecare partener poate corecta sau modifica impresiile create intervievatorului s"u, pe parcursul prezent"rii sale c"tre grup. 5. ntreb!ri Dup! ce fiecare persoan! #i-a prezentat partenerul, discuta"i pe baza urm!toarelor ntreb!ri20: 1. A"i observat o situa"ie n care conversa"ia s-a axat pe o singur! parte? A fost un schimb egal de informa"ii? De ce? 2. Cu ce este un interviu diferit de o conversa"ie obi#nuit!? 3. Acum dup! ce a"i petrecut mai multe minute cu un coleg de clas!, ce sim"i despre el/ea? l/o cuno#ti? 4. Crezi c! impresia pe care ai ob"inut-o despre persoana pe care ai intervievat-o este clar!? De ce? 5. Informa"iile pe care partenerul t!u le-a primit prin intervievarea ta, sunt doar la fel de clare #i revelatoare ca #i ntreb!rile de pe lista ta? Au fost ntreb!rile tale oneste? Au fost formulate cu grij!? A"i pus special pe list! ntreb!ri care ar ocoli sau anula un aspect important al vie"ii tale? Ct de deschise crezi c! au fost ntreb!rile partenerului t!u? Bibliografie Anghel, Petre, Strategii eficiente de comunicare, Bucure#ti, Editura Eita, 2005, p. 79-98.

19

J. William Pleiffer, apud Communication Research Associates A workbook for interpersonal communication, ed. Cit., p.

16
20

Cf. Communication Research Associates. A workbook for interpersonal communication, ed. cit., p. 16.

Brliba Maria Cornelia, Paradigmele comunic"rii, Bucure#ti, Ed. $tiin!ific" #i Enciclopedic", 1987, p.52-54. Caune, Jean, Cultur" !i comunicare, Bucure#ti, Ed. Cartea Romneasc", 2000, p. 54. Escarpit, Robert, De la sociologia literaturii la teoria comunic"rii, Bucure#ti, Editura $tiin!ific" #i Enciclopedic", 1980, p. 128-129. Joesting, Linda, editor, Communication Research Associates. A workbook for interpersonal communication, ed. cit., p. 16-29. Johns, Gary, Comportament organiza#ional. n#elegerea !i conducerea oamenilor n procesul muncii, Editura Economic", [1998], p. 327-332. Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Teorii ale comunic"rii de mas", Ia#i, Ed. Polirom, 1999, p. 46-67. R"dulescu - Motru, Constantin, Psihologia poporului romn !i alte studii de psihologie social", Bucure#ti, Editura Paideia, 1998, p.12-14. Robert, Marthe, Romanul nceputurilor, nceputurile romanului, Bucure#ti, Editura Univers, 1983, p. 88-89