Sunteți pe pagina 1din 27

2. Cum !

i cu cine comunic"m
Obiective:
A cunoa!te importan#a cuvintelor A nu pierde din vedere cu cine vorbim Evitarea vorbirii n gol A atinge performan#e n procesul vorbirii

2.1. Comunicarea are caracteristici specifice E bine s! ne amintim c! nu exist! cuvinte n stare pur! dect n dic"ionar, doar acolo se afl! sensul lor de baz!. Odat! rostite, ele sunt transformate n mesaje. nso"ite de gesturi, de ton, de locul #i momentul ales devin parte integrant! a personalit!"ii noastre. Sunt stilul nostru personal. $i nici cuvintele, orict de importante, nu sunt suficiente. Cercet!torii americani au realizat studii experimentale cu ajutorul camerei video. Ei au ar!tat, n observa"ia direct! sau cu camer! video n spatele unei oglinzi f!r! staniu, c! m!car 75% din comunicarea dintre indivizi este non-verbal!.1 Ca proces, comunicarea presupune o serie de caracteristici care o definesc n egal! m!sur! #i care, pentru a ntregi procesul, se cer implicate sau subsumate. Ele se pot reg!si n parte sau n totalitate n cadrul unui tip de mesaj. Aceste caracteristici sunt: Reciprocitate Nimic nu poate fi mai la antipodul individualismului #i egocentrismului dect comunicarea. De altfel, nu ntmpl!tor, originea cuvntului ne trimite la un sens mult mai profund, care "ine de via"a cre#tin! #i care n limba romn!, nainte de a fi comunicare a fost cuminec!tur!, mp!rt!#ire #i mp!rt!#anie (Constantin Noica a scris un minunat articol pe aceast! tem!2). Comunicarea este un proces bidirec"ional att n raporturile ierarhice ct #i n raporturile dintre prieteni. n timp ce vorbim, ascult!m #i preg!tim replica urm!toare, "innd seama #i de ce am spus #i de ce abia am auzit. Reciprocitatea este o caracteristic! a comunic!rii pentru c!, n general, comunicarea este un proces bidirec"ional, care nu are sens f!r! parteneriat. Acest adev!r este valabil #i cnd ne referim la rela"iile ierarhice (dintre #efi #i subordona"i) dar #i cnd avem n vedere via"a cotidian!. n ambele cazuri comunicarea presupune #i continuitatea #i simultaneitatea transmiterii mesajelor. Continuitate, fiindc! orice cuvnt, sintagm!, propozi"ie sau fraz! trebuie s! aib! o leg!tur! cu sensul sau starea precedent!. Aceasta chiar #i atunci cnd se sare peste etape - este nevoie de o logic! a mesajului. De pild!, vorbim cu cineva a#ezat al!turi la o mas!, iar la un moment dat discu"ia lnceze#te. Putem spune ceva despre vreme, chiar dac! nu am amintit ceva despre subiect pn! acum. Dar Cred c! nu va mai "ine mult c!ldura aceasta torid!, ce crede"i ? nseamn! n subtext : Sunt dispus s! vorbim, nu-mi face pl!cere c! nu comunic!m mai profund, hai s! mai ncerc!m, nu se poate s! nu stabilim o rela"ie, a# regreta s! ne desp!r"im f!r! s! ne cunoa#tem ct de ct. Scop
1

Oger, Stefanink, La communication, c' est come le chinos, cela s'apprend, Paris, Rivages / Les Echos, 1987, pag. 56. 2 C. Noica, Rostirea filozofic! romneasc!, Bucure#ti, Editura $tiin"ific!, 1970, p. 17.

Orice comunicare are un scop, n"eles att ca mesaj n sine ct #i ca transmitere #i recep"ionare de informa"ie. Fie c! este con#tientizat fie c! nu, scopul nu poate lipsi. Chiar cnd este lipsit de con"inut, mesajul transmite ceva: adev!rul c! nu con"ine nimic! Obi#nuim s! spunem adesea, pentru a ne face n"ele#i sau pentru a ne ar!ta altruismul eu nu am nici un interes, spun asta doar $i urmeaz! precizarea fugar! a scopului: ca s! - "i fac un bine, ca sa nu zici c! nu "i-am spus, ca s! vezi c! nu am nici un interes etc. Dar #i aceste explica"ii, mai ales ele, arat! existen"a unui scop. $i dac! proverbul Scopul scuz! mijloacele este sau nu acceptabil n con"inutul s!u ar constitui subiectul altui curs, este bine de #tiut c! mijloacele pe care ni le alegem n comunicarea scopului sunt foarte importante. De pild!, am v!zut c"i contemporani de-ai no#tri au dorit s! devin! nici mai mult nici mai pu"in dect pre#edin"i de stat, ditamai pre#edin"i ai Romniei. Nimic mai frumos, dar am observat cu u#urin"! oricare dintre noi c! nu au reu#it s! demonstreze, s! ne comunice scopul real pentru care doresc acest lucru. Scopul trebuie n"eles n sens larg, perceput ca un mesaj pe care l transmitem cu o oarecare inten"ie #i de la care a#tept!m o reac"ie. El se poate reduce la o simpl! informa"ie, dar, din aproape n aproape, se dezvolt! #i rezultatele ntrec orice a#teptare. Cuvntul scop nu trebuie s! ne creeze complexe #i s! ne duc! cu gndul la un aspect meschin. A avea un scop n orice ac"iune nu nseamn! dect c! suntem con#tien"i de cuvintele, de gesturile #i de finalitatea faptelor noastre. mi amintesc o situa"ie destul de recent! n care m! aflam: urma s! fiu evacuat din apartamentul pe care l ocupam ca chiria# fiindc! ap!ruser! mo#tenitorii fo#tilor proprietari. Nimic mai firesc, doar c! nu aveam unde s! m! duc. La un moment dat n galeria de arta pe care o organizasem a venit o persoan! #i a privit cu interes tablourile. Dup! primele cuvinte mi-am dat seama c! este pictori"!. Accentul moldovenesc i tr!da originea basarabean!. Am fost tentat s! nu m! ntind la vorb! cu ea nu era un posibil cump!r!tor. Dar e#ti dator s! vorbe#ti, mi-am zis n gnd, ceea ce am #i f!cut. Curnd am aflat c! are un copil #i o cas! pe care trebuie s-o repare, fiindc! prim!ria i-a predat-o a#a cum a avut-o. Din acest moment scopul conversa"iei a fost altul: voiam s! #tiu cum a primit reparti"ia de la prim!rie. Am avut r!bdare, am pus ntreb!ri ajut!toare iar n final mi-a f!cut cuno#tin"! cu persoanele care au ajutat-o. Rezultatul s-a concretizat ntr-un apartament care mi-a fost repartizat ca evacuat. mi este clar c! dac! nu a# fi plecat de la premisa c! merit! orice om s! stai de vorb! cu el nu a# fi beneficiat de aceast! #ans!, a#a cum tot limpede mi este c! ntr-o discu"ie este nevoie s! ne stabilim scopul, fie acesta simpla pl!cere a exers!rii artei conversa"iei. Dar exersarea artei, nu a taifasului. Ireversibilitate Folclorul romnesc abund! n proverbe care atrag aten"ia asupra valorii cuvintele, dar #i a grijii ce trebuie ar!tat! rostirii. Unul zice: Vorba ce zboar! odat! nu se mai ntoarce. Altul e de-a dreptul ironic: Vorba din gur! "i-o ie#it, mai bine s! fi tu#it. Urm!torul este #i mai expresiv: Cuvntul e ca vntul, nu se ajunge nici cu arm!sarul, nici cu ogarul. Aceasta vrea s! spun! c! odat! transmis mesajul nu poate fi retras. Din p!cate, suntem pu"in con#tien"i de aceast! tr!s!tur! a mesajului, iar noi, firi latine, gre#im adesea necitind mesajul nainte de a-l transmite. Dac! ne-am da seama de fiecare dat! c! mesajul este ireversibil, am gndi mai mult nainte de a vorbi, ne-am citi de cteva ori un e-mail nainte de a ap!sa pe sand, ne-am planifica #i analiza frazele nainte de a forma un num!r de telefon. Proverbul romnesc dac! t!ceai filozof r!mneai vrea s! spun! c! exact mesajul transmis pe negndite a stricat buna impresie pe care o f!cusem nainte de a vorbi, de a comunica, fiindc!, iat!, n acest caz, t!cere comunic! mai avantajos dect

cuvintele. Ireversibilitatea trebuie v!zut! n strns! dependen"! cu impactul pe care mesajul l poate avea asupra celui care l-a recep"ionat. A#a cum arat! #i cuvntul, odat! transmis, mesajul nu poate fi retras. Ireversibilitatea trebuie v!zut! n strns! dependen"! cu impactul pe care mesajul l poate avea asupra celui care l-a recep"ionat. Anton Pann a notat proverbul care exprim! cel mai bine aceast! situa"ie: dect s! fi vorbit mai bine s! fi tu#it. Proces simbolic Comunicarea utilizeaz! simboluri, acestea fiind folosite pentru a transmite idei. Cuvntul simbol vine n limba noastr! prin intermediul limbii franceze, fr. symbole, preluat de francez! din latinescul symbolum. Grecii aveau cuvntul symbolon, care nsemna semn de recunoa#tere. Este vorba de o imagine sau de un semn concret prin care sunt sugerate nsu#irile caracteristice ale unor fenomene sau no"iuni abstracte. Importan"a simbolului n comunicare este att de mare nct a dat na#tere la un ntreg curent literar, simbolismul extinzndu-se asupra tuturor artelor #i chiar asupra activit!"ii cotidiene. Importan"a simbolului #i manifestarea lui la nivelul cuvintelor sunt analizate chiar de la nceputul secolului XX, odat! cu apari"ia, n anul 1916, a celebrului curs al lui Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique generale. Simbolul, scrie Saussure, are caracteristica de a nu fi niciodat! cu totul arbitrar; el nu e vid; ntre semnificant #i semnificat exist! un rudiment de leg!tur! natural!. Simbolul justi"iei, balan"a, n-ar putea fi nlocuit cu orice altceva, de exemplu, cu un car de lupt!3 Este un procedeu frecvent n via"a noastr! cotidian!. Chiar dac! nu realiz!m de fiecare dat! procedeul, comunicarea dintre oameni con"ine la tot pasul simboluri, fie n vorbire fie n limbajul nonverbal. Cel mai adesea, simbolurile sunt folosite atunci cnd se dore#te transmiterea unor idei, dar nici transmiterea sentimentelor nu se poate lipsi de apelul la simboluri. Cnd ne trezim diminea"a #i spunem mor de foame vorbim metaforic. Cravata pe care o leg!m la gt este un simbol al elegan"ei, dar #i cnd spunem so"iei pa comunic!m nu doar la revedere, ci #i te s!rut, a#tept s! ne revedem, m! voi ntoarce la timp la mas!. Proces real Tocmai pentru c! to"i oamenii sunt ntr-o rela"ie de interdependen"!, au nevoie de comunicare #i o fac zi de zi, a ap!rut teama, deloc artificial!, c! n fond nu am mai putea comunica. n realitate, indivizii, n tot ceea ce fac, comunic!. Prin intermediul acestui proces se formeaz! sistemul de valori, credin"e #i atitudini ale indivizilor. Comunic!m prin simpla noastr! prezen"!, prin cuvinte #i prin t!ceri, prin felul n care ne mbr!c!m, prin parfumul pe care-l folosim, prin automobilul proprietate personal!, prin c!"elul pe care l scoatem la plimbare. Nimic nu este mai concret n via"a noastr! dect comunicarea. De aici #i grija care-i trebuie acordat!, nu doar din obliga"ii academice care impun audierea sau citire acestui cursImportan"a comunic!rii reale n via"a mea, de pild!, este demonstrat! chiar #i prin visele pe care le am, #i m! refer la visele concrete, din timpul nop"ii, cnd spun cuiva exact ce nu am reu#it s!-i spun n timpul zilei sau ntr-o ntmplare mai de demult. Ca s! nu mai vorbesc de co#maruri, rare, dar existente, cnd nenorociri mari sunt gata s! se petreac!, iar eu nu pot s! le prentmpin fiindc! am gura nchis!, sunt incapabil s! vorbesc sau s! "ip. Ce nseamn! aceste neputin"e e treaba psihanali#tilor, dar sunt convins c! e o nemplinire comunicativ!.

Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistic! general!, Editura Polirom, 1998, pag. 87.

Nimic nu este mai real dect comunicarea, chiar dac! ea se bazeaz! n principal pe cuvinte, pe vorbe care nu au materialitate. Dar oamenii, n tot ce fac, ntrun fel sau altul, comunic!, iar prin intermediul acestui proces se formeaz! sistemele de valori, credin"e #i atitudini ale indivizilor. Pot fi numeroasele motivele care s! duc! la destr!marea unei c!s!torii, ca s! lu!m un exemplu dar totul se pr!bu#e#te n clipa n care partenerii se conving c! nu mai au ce s!-#i spun!. Comunicarea este singura u#! prin care se p!trunde n inima cuiva, n gndul cuiva, este transfer de sentimente #i singura certitudine c! omul nu este singur. Sunt mul"i tineri, n special ei, care cred c! banii sunt elementul principal al vie"ii sau al succesului. Este adev!rat doar n aparen"!. n realitate doar comunicarea asigur! atingerea scopului. S! ne referim la o singur! situa"ie: cred c! ne este limpede tuturor c! nu putem cump!ra cu bani dragostea cuiva, chiar dac! putem pl!ti o mas! la un restaurant de lux, iar respectiva persoan! ne-ar putea accepta cteva ore. Mai putem impresiona cu automobilul scump pe care l avem #i cu plimbarea la #osea, la munte sau la mare pe care o putem sugera. $i a#a mai departe, dar nu foarte departe, nu mai mult dect o satisfac"ie trec!toare. n schimb, comunicarea asigur! #i ob"inerea banilor, poate convinge pe cel care ne intereseaz! de profunzimea sentimentelor, l oblig! pe alesul inimii s! nu poat! tr!i f!r! noi. Comunicarea asigur! rela"ia de prietenie, ofer! rezisten"! n fa"a greut!"ilor, d! speran"! #i chiar certitudini. Proces complex Exist! un proces destul de complicat n baza c!ruia ntre cel care trimite mesajul #i cei care l primesc se produc schimb!ri. n plan sociologic, scrie Emmanuel Pedler,4 observa"iile cele mai recurente ne permit s! constat!m c! nzestrnd marea majoritate a oamenilor cu mijloace pe care, cu cteva decenii mai nainte, nu le posedau dect cei privilegia"i, tehnicile electronice cele mai performante se afl! #i la originea unor noi inegalit!"i #i a unor noi forme de inegalitate. Dar acest adev!r este valabil nu doar cnd este vorba de tehnic!. A#a cum un profesor depinde de elevii sau studen"ii lui n procesul educa"ional, tot astfel emi"!torul (reporterul, preotul, oratorul, activistul social) depinde de cei c!rora li se adreseaz!, pn! acolo nct va fi nevoit s!-#i schimbe mesajul n raport cu cerin"ele sau nevoile lor. Or, n momentul n care cine #i modific! mesajul ncepe chiar procesul de modificare a sistemului s!u de gndire #i de raportare la realitate. Evident, aceste transform!ri nu sunt instantanee #i nu se produc n acela#i fel la mai multe persoane, ci ntr-o perioad! relativ lung!, dup! modalit!"i care "in de personalitatea fiec!rui individ, de emi"!torul care poate fi un caracter foarte puternic sau o fire deosebit de maleabil! #i acomodabil!. Ct despre influen"area destinatarului nu mai este cazul s! insist!m acum, ntruct ns!"i inten"ia de comunicare, ca s! nu mai vorbim de comunicarea ns!"i, are ca scop primordial informarea, dar #i modificarea partenerului. Pe ct am fi tenta"i s! credem c! nimic nu este mai u#or dect s! vorbim, pe att suntem obliga"i n cele din urm!, pe m!sur! ce devenim con#tien"i de obligativitatea integr!rii n societate, s! recunoa#tem complexitatea comunic!rii. De la a vorbi, c! doar nu te doare gura pn! la a vorbi #i a #ti ce spui este o distan"! de la sunetul articulat la aria unei opere. Importan"a comunic!rii devine #i mai vizibil! atunci cnd "inem seama de faptul c! n timpul unei comunic!ri ntre cel care trimite mesajul #i cel care l recep"ioneaz! se produc muta"ii majore. Uneori se produc schimb!ri cu urm!ri incalculabile. n m!sura n care d!m, n aceea#i m!sur! primim. Este greu s! stabile#ti cine d! mai mult #i cine prime#te mai mult ntr-o leg!tur! de
4

Emmanuel Pedler, Sociologia comunic!rii, Bucure#ti, Editura Cartea Romneasc!, 2001, p. 22.

iubire (#i chiar de s-ar #ti, la ce ar folosi? Din contr!, cnd ncep s! apar! defalc!ri, repro#uri c! eu am f!cut #i tu nu ai f!cut, sau da, ceva-ceva ai ncercat, dar nu la timp #i nu cum trebuia, atunci este nevoie de o analiz!: a nceput s! se erodeze iubirea, e nevoie de comunicare, de discu"ii, de oferit mai mult). Situa"ia reciproc! se ntlne#te #i n procesul pedagogic: un profesor, de pild!, se ofer! studen"ilor, iar ei la rndul lor d!ruiesc partea lor n activitatea instructiv - formativ!. Profesorul aduce maturitate, certitudini, informa"ii, experien"!, iar studentul prospe"ime, ndoial!, energie, contesta"ii. $i orict ne-ar place s! vorbim #i s! glos!m pe marginea conflictului dintre genera"ii, ntre p!rin"i #i copii, ntre tineri #i b!trni, ntre profesor #i elev (student) exist! un schimb continuu, un flux #i un reflux benefice, o simbioz! perfect!, dac! #tim s! nu ne mpiedic!m n am!nunte #i putem analiza lucrurile n profunzime, privindu-le cu senin!tate. 2.2. Cu mine, cu tine, cu al!ii, cu to!i n func"ie de pozi"ia interlocutorilor comunicarea se poate realiza n mod direct, ntr-o form! interpersonal!, cu adres! precis! #i schimb reciproc de mesaje, sau indirect, f!r! adres! la persoan!, n forma produc"iilor mass media, a comunicatelor de pres!. n func"ie de num!rul participan"ilor comunicarea poate avea loc la nivel : intrapersonal, interpersonal, n grupuri mici, n cadrul comunic!rilor publice. Comunicarea intrapersonal" Comunicarea interpersonal! reprezint! un tip de comunicare ce se petrece n interiorul fiec!rui individ n parte, implicnd gnduri, sentimente, modul n care ceilal"i sunt percepu"i. De#i nu presupune existen"a unor comunicatori distinc"i, dialogul interior pe care l purt!m cu noi n#ine reprezint! un autentic proces de comunicare, n care #i afl! locul chiar #i falsificarea informa"iei n vederea inducerii n eroare a interlocutorului(ne referim la situa"ia frecvent ntlnit! a oamenilor care se mint sau se am!gesc pe ei n#i#i).5 Fiind centrat pe sine, n cazul acestui tip de comunicare, individul este att emi"!tor ct #i receptor. Este ntlnirea individului cu sine, momentele de autoanaliz!, convorbirile de sear!, din ceasul de tain! al fiec!ruia. Este comunicarea din fa"a oglinzii min"ii, cnd n jur este lini#te #i individul s-a reg!sit dup! o experien"! de excep"ie, traumatizant! sau creatoare de st!ri de beatitudine. Poate fi #i comunicarea cu sine din timpul rug!ciunii, singur!tatea din biseric!, momentul de reculegere din fa"a unui sicriu, teama de neant dinaintea unui mormnt gol. Este comunicarea mut! cu cerul nstelat, cu t!cere nop"ii, cu susurul unei ape descoperite ntr-o p!dure uitat!. E fericirea f!r! de cuvinte. Comunicarea intrapersonal!, sus"ine dl. Mihai Dinu n volumul citat, nu presupune cu necesitatea codificarea #i decodificarea mesajelor, deoarece acestea nu sunt nevoite s! str!bat! un spa"iu fizic, ci doar unul mental. Cu sine nsu#i, omul poate sta de vorb! #i f!r! cuvinte, ceea ce nu nseamn! c! verbalizarea gndurilor nu e un fenomen foarte frecvent . Noi credem c! nici n cazul comunic!rii intrapersonale nu se poate renun"a la cuvinte, iar atunci cnd omul crede c! a stat de vorb! cu sine f!r! s!-#i numeasc! gndurile sau sentimentele, planurile ori grijile s-a aflat doar ntr-o stare de precomunicare sau postcomunicare, cel mult ntr-un cmp comunicativ, ci nu n prim
5

Mihai Dinu, Comunicarea, Bucure#ti, Ed. Algos, 2000, p. 77.

proces de comunicare. A nu comunica prin cuvinte la ntlnirea cu tine nseamn! doar a te relaxa, n acest caz comunicarea fiind nlocuit! cu odihna sau cu pl!cerea, uneori chiar cu iluzia comunic!rii. Chiar dac! este lipsit! de martori #i deci nu poate contribui la formarea imaginii noastre, este important s! d!m aten"ia cuvenit! acestei comunic!ri n gnd, fiindc! de felul n care ne comport!m cnd suntem nev!zu"i #i neauzi"i depinde #i ce vom face, cum ne vom exprima n prezen"a altora. A#adar, este necesar s! ne obi#nui a vorbi serios cu noi #i n sinea noastr!, sau poate tocmai n sinea noastr!. S! nu ne dispre"uim, s! nu ne adres!m nou! n gnd ca nim!nui, s! nu credem c! dac! refuz!m s! numim adev!rul, acesta nu exist!. A termina comunicarea intrapersonal! cu concluzia mai las!-m! n pace sau v!d eu ce-oi face nu nseamn! comunicare, ci lips! de comunicare, chiul de la ntlnirea cu sinele. Comunicarea interpersonal" Este procesul de comunicare n care fiecare se adreseaz! fiec!ruia, de obicei ntr-o formul! informal! #i nestructurat!. Procesul are loc ntre doi indivizi, dar poate implica #i mai mul"i. Este genul de comunicare dintre doi ndr!gosti"i, dintre p!rin"i, dintre p!rin"i #i copiii familiei, dintre fra"i, dintre cei doi-trei membri din conducerea operativ! a unei ntreprinderi sau institu"ii. Pentru Habermas o teorie a competen"ei comunicative trebuie s! explice presta"iile pe care vorbitorul sau ascult!torul le asum! n prealabil, atunci cnd transform! propozi"iile n exprim!ri. El ia ca punct de plecare faptul c! vorbitorul/ascult!torul folosesc n exprim!rile lor propozi"ii pentru a se n"elege asupra unor st!ri de fapte.6 Jurgen Habermas constat! c! unit!"ile elementare ale vorbirii au o dubl! structur! proprie, n care aceasta se oglinde#te. In general, comunicarea interpersonal! ( doi sau mai mul"i oameni care vorbesc mpreun!) este cea mai eficienta forma de comunicare. Este a#a pentru ca mesajul este sus"inut, completat de gesturi, mimica, intimitate, tonul vocii #i de posibilitatea unui feedback imediat. Dac! ascult!torul ntreab! ceva sau pare nel!murit, cel care vorbe#te are un indiciu imediat #i poate reformula informa"ia sau poate sublinia o idee. Aceasta este valabil, de asemenea, #i pentru ntlnirile n grupuri mici dar barierele unei comunic!ri eficiente tind s! se amplifice pe m!sur! ce se trece la grupuri mari, #i, n cele din urm!, la mass-media. Cu alte cuvinte, mass-media poate beneficia de o audien"! larg! dar distan"a fizic! #i psihic! dintre emi"!tor #i receptor este considerabil m!rit!. Aceasta determin! o comunicare mai pu"in eficient! deoarece publicul nu mai este intim legat de vorbitor. Nu este posibil un feedback imediat #i mesajul poate s! con"in! distorsiuni nedetectate de responsabilii media.7 Un act de vorbire este constituit n consecin"! dintr-o propozi"ie performativ! #i din con"inutul propozi"ional al unei propozi"ii care depinde de aceasta. Propozi"ia dominant! con"ine un pronume personal la persoana nti, ca expresie subiect, un pronume personal la persoana a doua, ca expresie obiect #i un predicat , care se formeaz! cu ajutorul unei expresii performative n forma prezentului ( Eu "i promit c!). Propozi"ia dependent! con"ine un nume sau o caracterizare ca expresie subiect, care desemneaz! un obiect, #i o expresie predicat pentru determinarea general! care este atribuit! sau refuzat! obiectului.8 Comunicarea interpersonal! are un tipic al ei. Ea ncepe interpersonal. Dac! cineva vrea s! exprime un sentiment sau o idee #i dore#te s! transmit! un mesaj care
6 7

Jurgen Habermas, Cunoa#tere #i comunicare, Bucure#ti, Editura Politic!, 1983, p.192. Dennis Wilcox, Public relations. Strategies and tactics, Ed. Harper-Collins, 1992, p. 188. 8 Jurgen Habermas, Op. cit., p. 182.

le con"ine, trebuie ca mai nti s! le transpun! n coduri verbale #i non-verbale care pot fi n"elese. Codurile selectate pentru transmiterea a ceea ce dore#te cuvintele, gesturile #i tonalitatea vocii vor fi determinate de scopul urm!rit de vorbitor, de situa"ia dat! #i de rela"ia cu interlocutorul, precum #i de al"i factori, cum ar fi vrsta, mediul cultural #i starea sa emo"ional!. Procesul de transpunere a ideilor #i sentimentelor n mesaje se nume#te codificare.9 Comunicarea interpersonal! are unele tr!s!turi definitorii: ntlnire fa"! n fa"!: comunicarea interpersonal! implic! ntlnirea fa"! n fa"! ntre doi participan"i, fapt pentru care n mod deliberat, este exclus orice tip de comunicare care poate fi intitulat! mediat!, precum conversa"ia telefonic!, unde anumite medii artificiale realizeaz! conversa"ia ntre participan"i. Aceasta pentru c! orice mediu are caracteristici cu urm!ri sigure pentru comunicare, chiar dac!, n via"a de zi cu zi, nu suntem con#tien"i de aceste caracteristici sau nu le lu!m n considera"ie. Tocmai aceast! lipsa de con#tientizare poate duce la nen"elegeri. Motiv pentru care suntem datori s! apel!m n mod curent la comunicarea intrapersonal!, cu alte cuvinte s! st!m de vorb! cu noi #i s! realiz!m unde ne situ!m n procesul comunic!rii, cum vorbim, cui vorbim, pentru ce vorbim #i care sunt urm!rile imediate sau n timp ale comunic!rii noastre. Este att de important! aceast! comunicare #i rezultatele ei att de eficiente, nct cu greu se poate imagina o situa"ie pe care dou! persoane normale, care-#i iau n serios existen"a, stnd de vorb! s! nu poat! ajunge la o concluzie. Chiar n condi"iile de confrunt!ri crncene, la sfr#itul unor lupte ngrozitoare, tot se ajunge la la un armisti"iu, la o pace, la semnarea unui tratat. Aceasta n condi"iile n care pe cmpul de lupt! zac cadavre, n aer mai plute#te mirosul prafului de pu#c!, iar unul dintre parteneri va trebui s! semneze renun"area la teritorii, la bog!"ii, poate la regat. Cu att mai plauzibil este rezultatul benefic al n"elegerii ntre dou! persoane, cnd miza este, de cele mai multe ori, doar renun"area la o prejudecat! sau uitarea unei jigniri, a unui cuvnt rostit necugetat sau amintirea unei priviri piezi#!. Particularizarea rolului participan"ilor: comunicarea interpersonal! implic! dou! persoane cu roluri variabile #i n rela"ie una cu cealalt! - indivizii trebuie s! comunice unii cu al"ii n scopul dezvolt!rii rela"iilor personale de urm!torul tip: acolo unde exist! un grad ridicat de ncredere atunci cnd fiecare persoan! este preg!tit! s! discute deschis despre propriile sentimente #i tr!iri unde exist! preocupare #i leg!tur! mutual! ntre participan"i. n acest sens comunicare non-interpersonal! este activitatea oamenilor care comunic! pur #i simplu pentru c! trebuie. Dublu sens: De fiecare dat! comunicarea interpersonal! se produce n ambele sensuri, n situa"iile interpersonale existnd ntotdeauna un flux bidirec"ional al comunic!rii. Comunicarea interpersonal! nu presupune ns! doar schimbul de mesaje, n esen"! acesta implic! crearea unor simboluri, schimbul de semnifica"ii #i preocuparea pentru un anumit mesaj. Aceasta nseamn! c! semnalele transmise, indiferent de forma lor, trebuie s! fie clare #i lipsite de ambiguitate, dac! este vorba de comunicarea cotidian!, fiindc! dac! este vorba de comunicarea artistic!, de care ne vom ocupa ntr-un capitol aparte, atunci ambiguitatea nu este doar admis!, ci obligatorie. Comunicare cere, de asemenea, ca afirma"iilor f!cute de c!tre emi"!tor s! poat! fi verificate, ntr-un fel sau altul, #i de ceilal"i participan"i la discu"ie. Mai exact : s! fie verificabile. $i mai aproape de ceea

Allan Pease, Alan Garner, Limbajul vorbirii. Arta conversa"iei, Bucure#ti, Ed. Polimark, 1999, pag. 60.

ce vrem s! atragem aten"ia s! fie verosimile, s! nu trezeasc! suspiciuni de ndat! ce au fost emise. n realitate, eliminarea ambiguit!"ii este foarte dificil!, dac! nu chiar imposibil de realizat. Chiar n condi"iile n care s-ar putea exprima ideea de ambiguitate a comportamentului uman, n acela#i timp, aproape orice afirma"ie pe care cineva ar putea s! o fac! la un moment poate fi interpretat! n mai multe moduri. De aceea pentru a n"elege procesul comunic!rii trebuie analizat modul n care indivizii dau sens situa"iilor n care se afl!. Ajun#i aici trebuie s! facem o afirma"ie care se accept! destul de anevoie : comunicarea interpersonal! este par"ial sau chiar n ntregime inten"ional!. Aceasta pentru c! noi nu comunic!m adev!ruri absolute #i nici nu ne exprim!m n realit!"i, ci n cuvinte care, la rndul lor sunt ni#te simboluri. Dac! dore#te cineva s! ne g!seasc! nod n papur!, o poate face u#or, demonstrndu-ne, n timp ce vorbim, c! suntem anapoda. S! ne amintim de o poezie a lui Eminescu inspirat! dintr-un poem al lui Fr. Schiller, M!nu#a. Dar s! mai z!bovim o clip! la realitatea noastr!. Un tn!r, de exemplu, i spune unei fete c! o iube#te. Ea ntreab! : vorbe#ti serios ? El r!spunde, fire#te, da. Ea mai are o curiozitate : e#ti cre#tin ? El, mai mult sau mai pu"in ntmpl!tor, este cre#tin. Este n regul!, zice ea, ar trebui s! te sinucizi pentru c! m! iube#ti, iar un cre#tin #i d! via"a pentru fiin"a iubit! Este limpede c! am intrat n plin absurd, lund sensul care ne-a convenit nou! dintr-un ntreg proces de comunicare cu multiple valen"e semantice. Comunicarea interpersonal! este mai degrab! un proces continuu, #i mai pu"in un eveniment sau o serie de evenimente. De obicei, fiecare dintre noi, cnd ne gndim la un eveniment, avem n vedere ceva foarte clar, o ntmplare, o ac"iune, un fapt care au un moment clar de nceput #i un moment la fel de limpede de ncheiere. Privind ns! lucrurile din alt unghi de vedere, importan"a n"elegerii comunic!rii interpersonale apare mai mult ca un proces continuu, o activitate n derulare, care nu poate fi ncadrat! ntre anumite ore #i nici nu ar putea fi rodul unei hot!rri ce ar "ine de un grafic. Comunicarea interpersonal! se cumuleaz! n timp. Chiar dac! o persoan! a f!cut o afirma"ie la un moment dat, aceasta va fi interpretat! n baza a ceea ce a mai spus n trecut #i a ceea ce se a#teapt! a mai spune n viitor. Dac! vrem s! n"elegem rela"ia dintre dou! persoane care au comunicat anterior, atunci trebuie luat! n calcul istoria rela"iei lor, precum #i modul n care fiecare interpreteaz! remarcile celuilalt, fiindc! ele nu vor mai fi percepute n stare pur!, ci afectate de trecut sau de perspectiva viitorului. Fiecare a auzit persoane apropiate care m!rturisesc c! nu au crezut nimic din ce le-a spus cutare cuno#tin"! fiindc! n urm! cu trei patru ani, s! zicem, aceasta a zis #i a f!cut, iar apoi..., a#a c! nu pune nici o baz! pe cuvintele ei. Dup! Profesorul Golu cea mai important! component! psihic! a atitudinii este cea motiva"ional emo"ional!, care semnific! valen"a atitudinii: pozitiv!, negativ!, indiferent! sau ambivalent!. Cnd un om intr! in comunicare cu un alt om, cu att mai mult partenerii, ambii se centreaz! pe particularit!"ile aspectului extern, #i citesc st!rile tr!ite, fiecare se percepe #i trateaz! ntr-un fel anumit conduita celuilalt, descifreaz! ntr-un fel sau altul scopurile #i motivele conduitei.10 Acestea provoac! de fiecare dat! la cel care comunic! o anumit! atitudine diferen"iat! n func"ie de latura din om care a provocat-o. Sunt situa"ii psihologice cnd o anumit! latur! a atitudinii domin! mai mult sau mai pu"in asupra celorlal"i. De exemplu, cuiva
10

P. Golu, op. cit., p. 167.

poate s!-i plac! nf!"i#area extern!, altuia maniera de a se purta cu oamenii, optimismul s!u indestructibil, dar n acela#i timp s!-i provoace indignare vederile politice al partenerului. Uneori acest aspect dominant poate atinge o asemenea intensitate nct celelalte laturi ale atitudinii sunt neutralizate sau nhibate.11 Un sector aparte al comunic!rii interpersonale l are comunicarea dintre p!rin"i #i copii, mai ales cnd ace#tia din urm! au intrat n adolescen"!, cea mai tulbure #i mai pu"in cunoscut! perioad! din via"a indivizilor. S-a constatat c! adolescen"ii doresc dialogul, dar nu orice tip de dialog, ci unul care s! fie deschis, sincer #i eliberat de presiuni. Acest dialog ar r!spunde c!ut!rilor specifice vrstei, nevoii de a se raporta la al"ii, nevoii de afectivitate, de sinceritate .12 A#a cum este de a#teptat, n calea dialogului intervin #i piedici, care-#i au cauza n sentimentul pe care l ncearc! mul"i tineri, #i anume, c! nu sunt n"ele#i de adul"i. La lipsa de comunicare dintre adolescen"i #i p!rin"ii lor contribuie ipoteza categoric! din partea majorit!"ii tinerilor c! p!rin"ii nu-i vor putea n"elege niciodat!, pe ei #i interesele lor, sau prin ceea ce trec. $tiu, la nivel intelectual, c! #i p!rin"ii lor trebuie s! fi fost adolescen"i cndva, dar le este imposibil s! cread! c! problemele adolescen"ei cu care s-au confruntat p!rin"ii au vreo relevan"! pentru situa"ia pe care o tr!iesc ei acum13. Ei nu doresc #i nu accept! lec"iile moralizatoare pe care se str!duiesc s! le "in! adul"ii. Dimpotriv!, prefer! confrunt!ri sincere de opinii, orict de t!ioase, solu"ii variate #i chiar variante ale acestor solu"ii, doresc valabilitatea punctelor de vedere exprimate s! fie demonstrat!.14 De aici, rezerva fa"! de confesarea n prezen"a adul"ilor sau lipsa de apetit n a le cere sfatul; tn!rul sau tn!ra tind s! vad! n p!rin"i personajul negativ datorit! ndrum!rilor lor #i de aceea prefer! s! se izoleze. Uneori p!rin"ii #i impun anumite reguli sau puncte de vedere care-i fac pe adolescen"i #i mai necomunicativi. Ei cred c! p!rin"ii nu-i vor putea n"elege niciodat!.15. Adolescen"ii devin astfel atra#i de cei de aceea#i vrst!, de afirmarea n cadrul grupului lor. Foarte caracteristic acestei perioade de dezvoltare este sc!derea comunic!rii cu membrii familiei #i crearea de rela"ii n medii extrafamiliale, de obicei ntre colegi sau chiar n afara #colii. Copilul se desparte psihologic ( rareori se rupe psihologic) de familie #i #i stabile#te propria identitate, prefernd compania colegilor #i prietenilor n locul familiei. P!rin"ii se obi#nuiesc greu cu noul tip de rela"ii ale copilului lor #i au o senza"ie de frustrare.16. Orict nu le-ar conveni, adul"ii trebuie s! n"eleag! preferin"a adolescen"ilor fa"! de cei de aceea#i vrst!, precum #i motivele, explicite sau nu, pentru aceast! alegere; cu tact #i cu r!bdare, ei sunt chema"i s! tolereze #i s! stimuleze chiar, n cadrul dialogului, #i expunerea unor puncte de vedere care, ulterior, vor fi n"elese #i de c!tre tinerii ca gre#ite. Deocamdat!, n afara comunic!rii, nu putem s! ne d!m seama cum gndesc ei, iar f!r! cunoa#tere nu putem ac"iona. Scuzele nu m! n"eleg cu el, nu m! ascult!, nu #tiu ce are n minte, nu pot fi solu"ii pentru corectarea lipsei de dialog. Refuzul de a comunica cu adultul pare paradoxal n condi"iile n care adolescentul are nevoie de afectivitate. P!rin"ii acuz! pe adolescen"i c! le refuz! dragostea #i protec"ia, iar adolescen"ii acuz! p!rin"ii c! le refuz! independen"a.17
11 12

Ibidem. Ion Dumitrescu, Adolescen"ii - lumea lor spiritual! #i activitatea educativ!, Craiova, Scrisul Romnesc, 1980, p.96. 13 Lawrence Bauman, Robert Richie, Op. Cit, p.114. 14 Iuliana Burada, Rolul grupurilor n via"a adolescen"ilor #i semnifica"ia adeziunii la un grup pentru rela"iile cu adul"ii, lucrare de licen"!, Facultatea de Sociologie #i asisten"! social!, Bucure#ti, 2003. 15 Costin Nem"eanu, Comunicare sau nstr!inare, Bucure#ti, Ed. Gnosis, 1997, p.177. 16 Carmen Ciofu, Interac"iunea p!rin"i- copii, Bucure#ti, Editura Medical! Amaltea, 1998, p. 113. 17 Ion Dumitrescu, Op. Cit, p..237

Dragostea p!rin"ilor n aceast! perioad! este necesar!, nu ncape nici o ndoial!, chiar dac! adolescentul declar! r!spicat c! nu are nevoie de nimic, s-a s!turat s! fie ocrotit, s-a s!tura de a#a dragoste p!rinteasc!, nu vrea dect s! fie l!sat n pace. Iubirea p!rin"ilor, ca s! produc! efecte pozitive, trebuie s! fie constant! #i dezinteresat!, lipsit! de repro#uri #i de declara"ii grave, gen m-am sacrificat pentru tine, dac! #tiam c! asta m! a#teapt! renun"am la sarcin!, etc. Trebuie evitate declara"iile definitive: e ultima dat! cnd spun, dac! nu-"i place acas! du-te unde vezi cu ochii. Dragostea p!rinteasc! este foarte important!, dar ea nu trebuie s! sufoce via"a adolescentului n formare. Unii p!rin"i exagereaz! n purtarea de grij! fa"! de b!ie"el sau feti"!, determinndu-i fie s! ajung! dependen"i de p!rin"i n a#a m!sur! nct s! nu se descurce n cele mai m!runte probleme, fie s! doreasc! s! scape de p!rin"ii iubitori, ca s! poat! deveni ei n#i#i.18. Fundamentul unei rela"ii puternice cu copilul, cu adolescentul const! n iubirea necondi"ionat!, dar trebuie g!site modalit!"i de comunicare, de transmitere a iubirii. Adolescentul consider! c! nu exist! nimic cert n materie de adev!ruri transmise, c! singurele adev!ruri sunt cele pe care le afl! singur. Odat! ajuns la aceast! concluzie, con#tient sau incon#tient, copilul nceteaz! s! mai fie a#a transparent pentru p!rinte. Exist! adolescen"i care apreciaz! drept strmt pentru personalitatea lor, cadrul familial, considernd c! p!rin"ii sunt dep!#i"i de genera"ie, chiar #i pe planul dezvolt!rii morale, #i deci, nu-i mai pot ajuta n rezolvarea problemelor puse de via"! 19. De aici pn! la apari"ia conflictelor nu mai e dect un pas. Cauza const! n diferen"ele dintre aceste lumi; majoritatea adolescen"ilor consider! c! fac parte dintr-o lume deosebit! de cea a adul"ilor, c! s-au dus vremurile cnd era bunica fat!, s! fie l!sa"i n pace cu amintiri din timpul lui Pazvante Chiorul!, ei au concep"ii de via"! mai avansate. De-ar #ti mai multe proverbe #i de nu le-ar dispre"ui (deocamdat!), ne-ar aminti : Fosta-i lele ct ai fost !; Mo#ul cnt!, baba joac! ; Mai bine ar cobor Dumnezeu s! mai ia cu grebla ni#te b!trni. $i alte dr!g!l!#enii. Ei se consider! moderni, iar p!rin"ii, de#i unii au sub patruzeci de ani, de exemplu, sunt considera"i b!trni, dep!#i"i, cu un picior n groap!, scleroza"i #i a#a mai departe, mai bine nu mai continu!m ! Ideile, sentimentele, modul lor de a gndi sunt altele dect ale adul"ilor, mult mai orientate spre viitor. Cum este firesc, tinerii au idealuri, diferite de cele ale p!rin"ilor lor. n timp ce p!rin"ii #i-au format deja idealurile (sau au renun"at la ele), cele ale adolescen"ilor sunt n plin proces de formare. Dar ntruct p!rin"ii au fost #i ei tineri (c!ci altfel de unde at"ia mo#i #i attea babe !) este firesc s! cunoasc! #i s! n"eleag! fr!mnt!rile copiilor. n literatura de specialitate apare ideea c! p!rin"ii nu cunosc dect vag #i empiric, pe baza propriilor experien"e, problemele copiilor lor adolescen"i #i deci se impune necesitatea cunoa#terii de c!tre p!rin"i a principalelor aspecte psihologice #i sociologice pe care le pune vrsta adolescen"ei #i - pe aceast! baz! - de formarea unei concep"ii #tiin"ifice moderne despre principalele probleme ale vrstei.20. Acesta este un aspect care "ine mai mult de teorie. Practic, datorit! faptului c! fiecare adolescent #i are personalitatea sa, pe lng! probleme legate de afectivitate, dialog, echilibru ntre autoritate #i libertate, p!rin"ii s! nu uite de o cerin"! fundamental! n raporturile cu adolescen"ii: tratarea individual!, ct mai diferen"iat posibil.21. Adolescen"ii, au de asemenea nevoie de ajutor n rezolvarea unor probleme specifice vrstei. Pentru a rezolva conflictele ntre p!rin"i #i adolescen"i, primul pas l
18 19

idem, p.182. idem, p.132 20 idem, p.133. 21 idem, p.134.

constituie definirea clar! a problemei #i efortul de a se n"elege reciproc. Pentru ndeplinirea acestui deziderat este ns! nevoie de comunicare . In rela"iile adolescent - adult, inabilit!"ile de a comunica ale fiec!rei p!r"i pot duce la distorsiuni grave sau la blocarea comunic!rii. ntre p!rin"i #i adolescen"i exist! diferite stiluri de comunicare, fiecare cu efecte specifice ce determin! tipul de dominare parental!. Philip Rice a identificat patru stiluri de dominare parental! 22 : Stilul autoritar - urm!re#te ob"inerea unei supuneri stricte. Comunicarea este unilateral!, luarea deciziilor este f!cut! exclusiv de p!rinte, deoarece sugestiile adolescentului nu sunt luate n considerare. Efecte: adolescentul nu nva"! cum s! ia decizii #i s!-#i asume responsabilit!"i, i lipse#te ncrederea #i respectul de sine #i, n consecin"!, va fi dependent de ceilal"i. Stilul permisiv - adolescentul nu este direc"ionat, nu prime#te restric"ii, este l!sat s! decid! singur n toate problemele. Poate deveni foarte u#or r!sf!"at #i egoist #i poate dezvolta rela"ii conflictuale cu cei care nu-l las! s! fac! ce vrea. Deoarece nu cunoa#te limitele propriului comportament se poate sim"i uneori nesigur, dezorientat #i i poate acuza pe p!rin"i pentru acest lucru. Stilul inconsecvent - alterneaz! disciplina cu permisivitatea. P!rintele amenin"! cu pedeapsa #i apoi cedeaz!. Adolescentul #i exercit! controlul asupra p!rintelui. Efecte: adolescentul i va manipula pe ceilal"i #i va fi permanent n conflict cu cei n pozi"ii de autoritate. Nu va nv!"a s! ia decizii judecnd ra"ional, ci n virtutea impulsurilor de moment. Stilul democrat - are ca scop ajutarea adolescentului s! devin! ncrez!tor #i s! foloseasc! ra"ionamentul. Comunicarea este biunivoc!, p!rintele #i asum! mpreun! cu copilul preferin"ele referitoare la consecin"ele deciziilor. Efecte: adolescentul nva"! s! ia decizii, #i asum! riscuri #i dobnde#te cheia comunic!rii, prin dezvoltarea abilit!"ilor de a vorbi #i a asculta. Bine este atunci cnd p!rin"ii #i copii se descoper! #i se n"eleg reciproc #i evit! rela"iile ap!s!toare ce s-ar putea ivi. Este vorba de o dragoste protectoare, care creeaz! pentru adolescent o atmosfer! de securitate, ce armonizeaz! cele dou! tendin"e naturale, disciplina #i libertatea. Ce am putea spune unui adolescent: - Este bine s!-i rostim numele mic, orict de des. El nu mai este un copil, ci se dore#te individualitate: R!zvan, Ionu", Drago#. - S!-i subliniem tr!s!turile care-l diferen"iaz! fa"! de cei din jur, n primul rnd fa"! de p!rin"i. - S!-l consult!m, crendu-i impresia (care poate deveni fapt) c! el hot!r!#te ce liceu alege, ce facultate va urma, c!rei cariere se va dedica. - S! subliniem modul firesc n care se integreaz! n realit!"ile contemporane. - S! apreciem gustul pentru mbr!c!minte, chiar dac! nu corespunde vederilor noastre. - S! ncerc!m s!-i n"elegem preferin"ele pentru muzica aleas!. - S!-i cerem sfatul cnd facem schimb!ri n apartament. - S!-l l!s!m s!-#i aranjeze cum vrea camera. - S!-i suger!m c! este preg!tit pentru un destin de excep"ie. - S! compar!m gesturile lui frumoase cu altele de aceea#i factur! care sunt legate de eroi din c!r"i sau de autorii cunoscu"i. - S! subliniem n treac!t ce planuri aveau marile personalit!"i n tinere"e.
22

F. Philip Rice, The Adolescent: Development, Relationships and Culture, USA, Allyn and Bacon, Inc.,1975 p. 247-249, apud Iuliana Burada, op. cit.

S!-i recomand!m biografii roman"ate. C!r"ile lui Andre Maurois sunt o lectur! agreabil! #i instructiv!. Ce nu este bine s"-i spunem: - S! nu-i atragem aten"ia asupra sacrificiilor pe care le-am f!cut pentru el. - S! nu scoatem n eviden"! via"a grea pe care am dus-o n raport cu marele lui noroc de-a ne avea pe noi ca p!rin"i! Va veni vremea cnd ne va aprecia din proprie ini"iativ!. - S! nu-i d!m exemple din vecini, sau din alte familii, de copii care nu fac probleme p!rin"ilor. - S! observ!m spre cine se ndreapt! admira"ia lui, iar dac! op"iunea este corect! s-o ncuraj!m. - S! nu-i d!m ultimatum: dac! nu faci a#a, urmeaz! represaliile. - S! nu-i povestim episoade n care ne-a dezam!git. - S!-i oferim certitudinea c! orice ar face va g!si un ad!post acas!. Aici este bine s! recitim, orict de des, parabola fiului risipitor din Biblie #i s! observ!m c! tat!l nu face nici un repro# fiului care #i-a tocat averea. - S!-i amintim succesele care l-au ncntat. - S!-i apreciem memoria sau spiritul de observa"ie, consecven"a sau maleabilitatea de la caz la caz. - S!-i vorbim despre momentele n care a fost inconfundabil printr-un cuvnt sau gest. 2.2. Comunicarea n grupuri mici Esen"a vie"ii de grup, dup! Homans, este ,,o interrela"ie dinamic! ntre cteva elemente : activit!"i, sentimente, norme interac"iuni #i comunicare. Sentimentele de ata#ament ntre membrii grupului se nasc din contact #i cooperare ; interac"iunea #i intercomunicarea duc la nsu#irea unor norme comune #i la un ata#ament de tipul solidarit!"ii fa"! de grup. ; formele de comunicare ce apar reflect! #i sus"in o structur! cu diferen"e de status n interiorul grupului #i o anumit! distribu"ie a sentimentului de ata#ament al membrilor unii fa"! de al"ii4. Se desf!#oar! cnd un grup de oameni se ntlne#te pentru a rezolva o problem!, a lua o decizie, sau a face propuneri legate de o activitate care-i intereseaz! n egal! m!sur! sau i motiveaz! diferit, dar nu contradictoriu. Grupul trebuie s! fie suficient de mic pentru ca fiecare membru al lui s! aib! posibilitatea de a interac"iona cu ceilal"i participan"i la discu"ie, componen"i ai grupului. Dac! grupul nu este suficient de mic #i nu asigur! comunicarea ntre membri, atunci se divide de la sine n grupule"e, formnd ceea ce ne este att de caracteristic nou! celor din Balcani, bisericu"e sau g!#ti Tipul acesta de comunicare este caracteristic #edin"elor de bord, de consiliu, de comitet de conducere, birourilor executive sau conducerilor operative. n armat!, aceast! comunicare este specific! conducerilor operative. n aceste #edin"e se urm!re#te ca ntr-un timp relativ scurt s! apar! ct mai multe idei #i sugestii, chiar dac! pentru moment ele nu par (toate) utile; mai trziu ns! ele pot fi analizate n lini#te, selectate #i fructificate. Conceput! de prof. Alexander Osborn de la Buffalo University, metoda const! n reunirea ntr-o nc!pere special amenajat! pentru a crea o atmosfer! destins!, decontractat!, a unui grup format din 3-10 persoane, c!rora li se propune s! rezolve o problem! cu privire la care nu fuseser! informa"i n prealabil. n varianta clasic!, timpul acordat participan"ilor variaz! ntre o jum!tate de or! #i o or! #i jum!tate, dar exist! #i versiuni mult mai restrictive (metoda Philips 66 limiteaz!
4 Denis Mcquail, Comunicarea, Bucure#ti, Institutul European, 1999, p.120.

durata total! a discu"iilor la numai 6 (!) minute pentru un grup standard de 6 persoane). Tr!s!turile care deosebesc branstorming ul de comunicarea din cadrul grupurilor de lucru sunt: a) accentul pe cantitate (cu ct mai multe idei, cu att mai bine!); b) interzicerea strict! a emiterii oric!rei opinii critice la adresa ideii unui alt participant; c) nregistrarea #i re"inerea, n mod egal, democratic, a tuturor ideilor formulate, indiferent dac! ele par judicioase, ra"ionale, realiste sau total tr!snite; d) dreptul participan"ilor de a asocia liber, n orice fel, ideile enun"ate de colegii lor, cu condi"ia respect!rii regulii b.23 Exist! convingerea c! modalit!"ile de structurare a raporturilor dintre persoane antreneaz! moduri particulare de lucru,24 de schimburi, de exersare #i de produc"ie: n func"ie de reparti"ia func"iilor ntre indivizi sau ntre subgrupuri n raport cu: - eventualele distinc"ii sau nediferen"ieri de roluri ncredin"ate indivizilor, - n virtutea instruc"iunilor privind durata "i obiectivele, - prin reducerea sau nu la diferite mijloace scrise, orale, audiovizuale, informatice (n general, tehnologice). Chiar cnd este vorba de o analiza individuala a unei probleme, aceasta poate fi mai eficienta daca ar ntreprinde-o. Nicki Stanton e de p!rere c! uneori, dup! o discu"ie n grup, este u#or s! recunoa#tem c! unul sau doi oameni ar fi putut ajunge la aceea#i concluzie f!r! ajutorul celorlal"i #i c! este dificil s! determin!m care din membrii grupului pot fi capabili s! rezolve singuri problema sau care vor fi principalii participan"i la discu"ie. Totu#i, studiile de cercetare au ar!tat ca oamenii sunt mult mai angaja"i pentru a lua o decizie ( aceasta se datoreaz! faptului ca ei sunt mai nclina"i c!tre decizii dect s! ncerce s! rezolve problema) cnd ei particip! la procesul de luare al deciziilor. Aceasta poate fi explicata prin doi factori : implicarea unui grup n procesul elabor!rii unei politici sau decizii, asigur! faptul c! ei sunt familiariza"i cu natura, fondul #i necesit!"ile acestei politici. Astfel, ei sunt mai preg!ti"i s! n"eleag! de ce politica este necesar!; atitudinile tind s! fie mai favorabile datorit! faptului c! membrii grupului se implic! n luarea deciziilor.25 Avantajele grupurilor n concep!ia lui Stanton O situa"ie este analizat! mai eficient dac! se face un grup. Uneori, dup! o discu"ie n grup, este u#or s! ne d!m seama c! unul sau doi oameni ar fi putut ajunge la aceea#i concluzie f!r! ajutorul celorlal"i. Dar este dificil s! decidem dinainte care din membrii grupului poate fi capabil s! rezolve singur problema sau care vor fi principalii participan"i la discu"ie. Studiile de specialitate au ar!tat c! oamenii sunt mult mai angaja"i n a lua o decizie (aceasta se datoreaz! faptului c! ei sunt mai nclina"i c!tre decizii dect s! ncerce s! rezolve problema) cnd particip! la procesul de luare a deciziilor. Aceast! situa"ie poate fi explicat! prin doi factori : implicarea unui grup n procesul elabor!rii unei politici sau a unei decizii ofer! siguran"a c! participan"ii sunt familiariza"i cu natura, fondul #i necesit!"ile acestei politici. n acest fel, ei sunt mai preg!ti"i s! n"eleag! de ce este necesar! o abordare special!;
23 24

Apud Mihai Dinu, Op. cit., p. 84. Andre de Peretti, Jean-Andre Legrand, Jean Boniface, Tehnici de comunicare, Ia#i, Editura Polirom, 2001, p. 26. 25 Nicki Stanton, Comunicarea, Bucure#ti, $tiin"! #i tehnic!, 1995, p. 70.

atitudinile tind s! fie mai favorabile datorit! faptului c! membrii grupului se implic! n luarea deciziilor.26 Elevii #i studen"ii, to"i colaboratorii trebuie convin#i, cu argumente, c!, n general vorbind, grupurile iau decizii mai bune dect cele individuale. Este adev!rat c! uneori, din motive obiective sau subiective, ideile interesante, str!lucitoare ale unui individ pot fi n!bu#ite de o majoritate conservatore. n istoria culturii romne se g!sesc suficiente exemple de acest fel. G. C!linescu, de pild!, a publicat n anul 1941 cunoscuta Istorie a literaturii romne de la origini pn! n prezent. n afar! de Al. Rosetti, directorul editurii Funda"iile Regale Carol II, care a riscat publicnd volumul #i a #i pierdut postul de ndat!, cartea n-a mul"umit pe nimeni. Unii l-au atacat c! nu e prea romn, al"ii c! este prea roman! Unii c! l laud! prea mult pe Eminescu, al"ii c! nu-l apreciaz! suficient. Na"ionali#tii s-au sup!rat c! apreciaz! scriitorii de origine evreiasc!, ace#tia c! nu sunt trata"i cu suficient respect. n sfr#it, r!zboiul a schimbat regimul, iar partidul unic a hot!rt c! este nevoie de o istorie oficial! a literaturii romne. S-au format comisii #i comitete, cu academicieni #i neacademicieni, cu tineri #i vrstnici, cu b!rba"i #i femei. Ca la carte ! Nici pn! ast!zi nu s-a dus pn! la cap!t ac"iunea. Dar sunt #i excep"ii. Profesorul Mircea Zaciu mpreun! cu Aurel Sasu #i Marian Papahagi, doi studen"i de-ai s!i, deveni"i critici #i istorici literari de prestigiu, au conceput, n condi"ii vitrege, un excelent Dic"ionar al scriitorilor romni. A ap!rut abia dup! Revolu"ie, este adev!rat, dar noi discutam acum despre faptul c! grupul poate mplini o activitate #i cu rezultate excelente #i mediocre, depinde de grup. Sunt mai multe motive pentru care grupurile pot lua decizii mai bune, Stanton g!sind patru: Exist! mai mult! informa"ie disponibil! n ncercarea de a rezolva o problema, un individ are acces, n mod normal, la propria lui experien"!, la observa"ii #i la rapoarte scrise de al"ii. ntr-un grup, acel individ poate fi supus experien"ei, observa"iilor, investig!rilor celorlal"i membrii ai grupului. Aceast! informa"ie mbog!"it! poate face mai u#oar! g!sirea solu"iei corecte #i permite membrilor s! aleag! dintr-un num!r mare de alternative. Num!rul ideilor diferite tinde s! creasc! odat! cu m!rimea grupului, dar practica arat! c! n cele din urm! se stabilizeaz! la 5 sau 6 participan"i. Exista posibilitatea de a cre#te artificial cantitatea de informa"ie produs! ntr-un grup, n mod special informa"ia nou!, imaginativ! #i creativ! prin metodele tehnicii cunoscut! sub numele de brainstorming. Vom insista asupra acestui subiect, prelund din experien"a altora, tocmai fiindc! socotim c! avem multe de nv!"at cnd este vorba de colaborare. Autorul acestor rnduri #i declar! deschis incapacitatea de a avea rezultate de excep"ie cnd este vorba de a muncii n grup, n timp ce, lucrnd de unul singur, a reu#it cte o poezioar! cu un vers memorabil pe care l-a re"inut o vreme... Iat!, a#adar, regulile brainstorming-ului: subiectul sau problema trebuie s! fie clar #i simplu delimitate; nu sunt permise criticile adverse #i trebuie evitat! autocritica mental!. Este o regula esen"ial!. Dac! ne gndim la o idee, dar #tim ca exist! cineva gata s! o dezaprobe sau s! o critice, suntem tenta"i s! o "inem pentru noi. Astfel c!, ntr-o sesiune de brainstorming, evaluarea ideilor este suspendat! pn! ce s-a ncheiat sesiunea; toate ideile trebuie notate. Fiecare idee este nregistrat! de o secretar! sau cu ajutorul unui casetofon, n ordinea n care sunt spuse, ct se poate de rapid.
26

Idem, 1995, p. 71.

Exist! #i varianta ca sugestiile s! fie scrise pe o tabl!, astfel nct toat! lumea s! le poat! vedea; este ncurajat! asocierea liber! a ideilor. trebuie s! fie ct mai multe propuneri. Membrii grupului trebuie s! fie ncuraja"i s! genereze idei n num!r mare, deoarece n aceast! etap! cantitatea este mai important! dect calitatea; combinarea #i construirea ideilor trebuie ncurajat!. O idee poate atrage #i alte idei, o idee poate fi o combina"ie a altora sau o dezvoltare a unei idei precedente. La nceputul unei sesiuni de breistorming, conduc!torul ar trebui s! reaminteasc! grupului regulile. Se ncepe cu o sesiune de nc!lzire pe tema unui subiect pu"in cunoscut. Aceasta sesiune de nc!lzire are rolul de a elimina inhibi"ia ini"ial! #i de a proteja atitudinile negativiste care ar putea exista. De obicei, dup! aproximativ 10 pn! la 30 de minute - depinde de subiect ideile ncep s! dispar!, iar evaluare etapei poate fi nceput!, de#i este o procedur! mai bun! s! efectuam evaluare sesiunii o zi sau dou! mai trziu. Rezultatele metodei brainstorming arat! c! folosind aceasta cale, grupurile produc mai multe idei dect ar face-o altfel, iar pentru unele probleme se ofer! sugestii de o nalt! calitate. Nu numai c! metoda ncurajeaz! gndirea original! a participan"ilor, dar i #i nva"! totodat! s! aib! o mai mare toleran"! fata de ideile celorlal"i. Astfel, se poate dezvolta un climat propice grupului prin stimularea interac"iunii, fiecare sim"ind c! are o contribu"ie special!. Grupurile, caracterizate printr-un climat bun de comunicare, vor oferii solu"ii in num!r mai mare #i de nalt! calitate dect cele ob"inute ca rezultat al muncii individuale. Este adev!rat ca unele sarcini nu sunt cel mai bine rezolvate de c!tre grupuri, dar sunt altele pentru care grupul este absolut necesar #i anume: acelea care necesit! o diviziune a muncii (a elabor!rii); acelea care impun mai mult! pricepere manual! dect intelectual!; acelea pentru care creativitatea este o necesitate; acelea unde memoria sau reamintirea informa"iilor este important!; acelea unde judecata prezint! ambiguit!"i. Sarcinile care impun diviziunea muncii sau ndemnarea sunt, de obicei, mai bine rezolvate de c!tre grup. Grupurile sunt mai eficiente pentru sarcinile care cer chibzuin"!, creativitate #i memorie - mai multe capete pot face de obicei judec!"i mai bune #i pot fi mai creative ca urmare a explor!rii mai multor posibilit!"i #i al memor!rii mai multor informa"ii. Grupurile, de asemenea, nva"! mai repede dect individul, de vreme ce sunt mai pu"ine #anse s! fie ntrerupt! nv!"area. Percep"ia personal! a experien"elor #i a punctelor de vedere a celorlal"i poate produce un punct de vedere individualizat. O alt! diferen"! interesant! ntre gndirea #i comunicarea de grup #i cea individual! este aceea c! oamenii sunt mai doritori s! accepte o decizie mai riscant! luat! n grup dect ar face-o singuri. Teoriile care explic! acest fenomen sunt: fiecare dintre noi prefer! s! mpart! responsabilitatea deciziilor #i cu al"ii din grup dect s! o poarte singur povara; grupurile investesc un risc cu o anumit! valoare. Acesta poate fi privit ca un act curajos #i, n plus, nimeni nu prea dore#te s! fie considerat conservator #i refractar la nout!"i.

Oamenii agreeaz! grupurile din varii motive, dar oricare ar fi acestea, lucrnd al!turi de al"ii, se stimuleaz! cre#terea productivit!"ii. Membrii grupului lucreaz! adesea pentru a c#tiga aprobarea social!. n ceea ce ne prive#te, consider!m c! dezvoltarea muncii n grup ar trebui s! fie una din principalele priorit!"i ale educa"iei n #coli #i facult!"i. $i nu numai. La locul de munc!, fie acesta o mic! societate comercial! cu r!spundere limitat!, fie o puternic! #i mare companie transna"ional!, important este s! ne integr!m #i s! #tim a munci cu ceilal"i, dup! vorba veche romneasc! cot la cot. Orict s-a ncercat cndva s! se demonstreze c! avem vechime n domeniul colectivit!"ii, cu trimiteri spre munca n dev!lm!#ie, realitatea arat! c! romnul a ob"inut performan"e muncind de unul singur, dar realitatea ultimei sute de ani impune cooperarea. Cooperare n familie, n bloc, n institu"ii, n cadrul proiectelor de orice gen, o diviziune a responsabilit!"ilor #i con#tientizarea faptului c! nu trebuie, fiindc! nu este posibil, s! fii bun la toate, ci specializat att de bine ntr-un domeniu nct s! fii indispensabil. Redactarea n grup Dup! ce am participat la definirea subiectului #i i-am stabilit aria de interes, se pune problema finaliz!rii muncii. De obicei, orice activitate de acest gen ar trebui s! se termine cu un material, un document, altfel a fost o simpl! discu"ie, ca #i cnd neam ntlnit ca s! avem de unde pleca! Etapele finaliz!rii, care dovede#te utilitatea grupului, sunt urm!toarele: 1. Etapa preredact!rii n grup: organizarea 2. Planificarea activit!"ii grupului 3. Redactarea ntr-un grup 4. Clarificarea sarcinilor #i limitelor 5. Post-redactarea ntr-un grup 6. Alegerea unei metode de redactare 7. Catalog pentru redactarea n grup 8. Sumarul S-a observat c! mul"i absolven"i de colegiu sau de facultatea au surpriza de a constata c!, odat! intra"i ntr-un serviciu, fie ceva legat de afaceri, fie de industrie, trebuie s! coopereze la scrierea unor documente. Adesea un comitet sau o echip! ce realizeaz! un proiect cu trei sau mai mul"i oameni trebuie s! realizeze un raport final al activit!"ilor desf!#urate. 27 F!r! ca membrii echipei s!-#i coordoneze activit!"ile, procedeul do ut des (ad! #i ia) al revizuirii grupului poate cauza sim"!minte nepl!cute, frustr!ri #i, n final, un raport inferior. Cea mai bun! cale de a redacta un document eficient este s! urmezi un proces clar de scriere. Pentru fiecare dintre etapele de scriere, nu trebuie doar s! planifici redactarea documentului, ci, de asemenea, s! facilitezi activit!"ile grupului. Etapa preredact!rii n grup: organizarea n faza de preredactare, pe lng! planificarea subiectului, trebuie s! organizezi grupul ntr-o unitate cu un lider #i un plan. Alege un lider care nu trebuie s! fie neap!rat cel mai bun redactor sau persoana cea mai informat! n leg!tur! cu subiectul. Probabil cel mai bun lider este cel mai bun! om - #ef, acela care poate netezi u#or orice ciocnire inevitabil! de personalitate,
27

Steven E. Pauley, Daniel G. Riordan, Technical Report Writing Today, Boston, Houghton Miflin Company, 1990, p. 32 #i urm.

sau cel mai bun manager, acela care poate s! conceptualizeze cel mai bine etapele proiectului. Planificarea activit!"ii grupului Trebuie, de asemenea, s! gnde#ti prin prisma activit!"ilor grupului #i s! dezvol"i un plan cuprinz!tor care s! rezolve diferen"ele #i s! administreze activit!"ile. Rezolvarea diferen"elor este o parte inevitabil! a activit!"ii de grup. Grupul t!u trebuie s! abordeze o metod! rezonabil! de rezolvare a diferen"elor care apar #i s! le clarifice. Metodele uzuale sunt votarea, ajungerea la un consens sau acceptarea opiniei specialistului. Votarea este un procedeu rapid, dar poten"ial divergent!. Oamenii care pierd votul, adesea pierd #i interesul pentru proiect. Ajungerea la un consens este o opera"iune nceat! dar afirmativ!. Dac! pute"i l!muri diferen"ele f!r! a v! nstr!ina unul de altul, v! ve"i men"ine interesul #i energia pentru realizarea proiectului. Acceptarea opiniei specialistului este, de obicei, dar nu ntotdeauna, o cale u#oar! de a rezolva diferen"ele. Dac! un membru, care a studiat ndeaproape metode de citare, spune c! grupul trebuie s! foloseasc! un anumit format, acea decizie este u#or de acceptat. Din nefericire, un alt membru al grupului nu va fi de acord. n acest caz, grupul vostru va fi nevoit s! foloseasc! una din celelalte metode, pentru a stabili armonia. Pentru a-#i administra activit!"ile, grupul trebuie s!-#i fac! un plan de lucru. Trebuie s! clarifice sarcinile #i limitele fiec!rei persoane n cadrul planului. Membrii s! foloseasc! un calendar pentru a determina data ultim! fixat! #i s! discute cadrele de timp rezonabile pentru fiecare etap! a procesului. La ntlniri membrii vor lua decizii ca de exemplu, stilul de scriere pentru capitole #i formatul pentru citate. Noteaz! aceste hot!rri #i distribuie-le tuturor membrilor. Realizeaz! #i insist! asupra rapoartelor de progres. Ajuta"i-v! unul pe cel!lalt n diferite probleme. Spune celorlal"i membri ai grupului cum #i cnd te pot g!si. Aten"ie la formarea grupului, tratarea activit!"ilor lui ca la un program care, n definitiv, va spori #ansele de a termina cu succes un proiect n timp ce v! ve"i strnge tot mai mult unul n compania celuilalt. Redactarea ntr-un grup nainte de a ncepe elaborarea unui proiect, grupul trebuie s! aib! o ntlnire de pre-redactare. Cu aceast! ocazie grupul are dou! sarcini cheie: s! clarifice atribu"iile #i limitele #i s! aleag! o metod! de elaborare. Clarificarea sarcinilor #i limitelor. Pentru a clarifica atribu"iile #i limitele, r!spunde la urm!toarele ntreb!ri: - Care este succesiunea sec"iunilor? - Trebuie cumva ca unele sec"iuni s! fie completate nainte ca altele s! poat! fi ncepute? - Care este sarcina de scriere a fiec!rei persoane? - Care este limita pentru fiecare sec"iune? D! o aten"ie deosebit! limitelor. Lucreaz! napoi de la limita final!. Dac! este fixat vreun raport pe 1 mai, #i tu ai nevoie de o s!pt!mn! pentru tip!rire, apoi de dou! pentru revedere #i revizuire, atunci limita pentru elaborare este 9 aprilie, trei s!pt!mni nainte de 1 mai !

Selecteaz! o metod! de elaborare Grupurile pot elabora un document n dou! c!i: fiecare persoan! scrie o sec"iune sau o singur! persoan! scrie ntreaga elaborare. n general, fiecare persoan! scrie o sec"iune dac! documentul este lung sau dac! sec"iunile sunt prea specializate. La un proiect de ofert!, de exemplu, o singur! persoan! poate realiza descrierea tehnic! n timp ce altcineva doar va plasa bugetul. Dac! fiecare persoan! scrie o sec"iune, munca este distribuit! n mod egal. Oricum, aceast! metod! nu poate fi destul de eficient! din cauza posibilelor conflicte de stil, format sau ton. Pentru a realiza un document consistent, adesea trebuie s! scrie o singur! persoan!, n special dac! proiectul este scurt. O problem! care apare la aceast! metod! este acea c! autorul #i poate l!sa amprenta eului, sim"indu-se u#or #ifonat n special dac! un membru al grupului sugereaz! revizuiri majore. Grupul trebuie s! decid! ce metod! s! foloseasc!, lund n considerare punctele tari #i cele slabe ale membrilor grupului. Post-redactarea ntr-un grup Terminarea unui document implic! dou! activit!"i: redactarea #i producerea formei finale a documentului. Alegerea unei metode de redactare Grupurile pot redacta n multe feluri. Pot redacta n grup sau pot desemna un redactor. Dac! ei redacteaz! n grup, pot trece sec"iunile de la unul la altul pentru a fi comentate, sau se pot ntlni pentru a discuta mpreun! sec"iunile. Pe scurt, aceast! metod! este stnjenitoare. Adesea grupurile vor despica firul n patru, mergnd pn! la cele mai am!nun"ite aspecte ale materialului (cum ar fi dac! s! folose#ti majusculele pentru toate literele din titlu, dup! model occidental, a#ezarea n pagin!, etc) #i vor sc!pa din vedere aspectele mai importante. Dac! grupul desemneaz! un redactor, acea persoan! poate, de regul!, produce un document consistent. Redactorul trebuie s! aduc! documentul redactat napoi la grup pentru revizuire. ntreb!rile de baz!, n dreptul c!rora grupul trebuie s! decid! referitor la redactare, includ : - Cine va sugera schimb!rile n elaborare? O persoan!? Un redactor? Grupul? - Membrii se vor ntlni ca grup pentru a redacta? - Cine va decide dac! se vor accepta sau nu schimb!rile? n aceast! faz! mecanismul conflict-rezolvare este critic. Acceptnd schimb!rile sugerate, de pild!, este dificil pentru unii oameni, mai ales dac! sunt nesiguri n leg!tur! cu scrierea lor. - Selecteaz! o metod! final! de produc"ie Grupul trebuie s! desemneze un membru pentru a supraveghea elaborarea final!. Cineva trebuie s! colecteze elabor!rile, s! angajeze un dactilograf #i s! citeasc! pentru a depista erorile. Apoi, cineva trebuie s! scrie introducerea #i s! se ngrijeasc! de unele probleme cum ar fi preg!tirea tablei de materii, bibliografia #i ajutoarele vizuale. Aceste sarcini necesit! timp #i cer o aten"ie sporit! pentru detaliu, n special dac! documentul este lung. Iat! mai jos cteva din ntreb!rile adresate grupului pentru a lua n considera"ie acest stadiu: - Cine va scrie introducerea? - Cine va aranja tabla de materii?

- Cine va redacta toate citatele #i bibliografia? - Cine va preg!ti versiunea final! #i ajutoarele vizuale? - Cine va supraveghea producerea documentului final? n concluzie, procesul scrierii n grup va provoca abilit!"ile tale de scriitor #i persoan!. Poate fi o experien"! pl!cut! sau dimpotriv!, una amar!. Buna planificare va spori #ansele pentru realizarea unui raport de succes #i o pl!cut! experien"!. Cnd lucrezi n grup, adu-"i aminte c! sim"!mintele oamenilor sunt u#or r!nite atunci cnd scrierea lor este criticat!. Fii finu". Sau, cum spunea un student, F!-"i rost de pu"in tact. Catalogul de mai jos trece n revist! tiparele speciale ale scrierii n grup. Catalog pentru redactarea n grup R!spunznd la urm!toarele ntreb!ri, vei fi ajutat n sensul netezirii proiectului de redactare n grup Etapa planific!rii a) Cine va fi liderul? b) Cum #i va administra grupul activit!"ile? - Selecteaz! o metod! de rezolvare a diferen"elor. - Clarific! limitele #i sarcinile. - ntlni"i-v! regulat. - S! ave"i mereu rapoarte (procese-verbale) ale ntlnirilor. - ntocmi"i rapoarte de progres. Etapa scrierii a) ntreab! #i r!spunde la ntreb!rile de planificare. - Care este succesiunea sec"iunilor? - Trebuie completate ni#te sec"iuni mai nainte ca altele s! fie ncepute? - Care este sarcina fiec!rei persoane n procesul scrierii? - n"elege fiecare stilul de scriere folosit? - Care este limita pentru fiecare sec"iune? b) Selecteaz! o metod! de elaborare. - Va scrie fiecare cte o sec"iune? - Va scrie o singur! persoan! ntreaga elaborare? Etapa postscrierii a) Selecteaz! o metod! de redactare. - Cine va sugera schimb!rile n elaborare? - Se vor ntlni membrii ca grup pentru redactare? - Cine decide dac! se accept! sau nu schimb!rile? b) Supravegherea procesului de produc"ie. - Cine va scrie introducerea? - Cine va aranja tabla de materii? - Cine va redacta citatele #i bibliografia? - Cine va preg!ti versiunile finale #i ajutoarele vizuale? - Cine va conduce producerea documentului final? Sumar

Acest capitol explic! procesul redact!rii profesioniste #i modelele speciale ale procesului scrierii n grup. n procesul redact!rii profesioniste, redactorii planific!, elaboreaz! #i dau o form! final! documentelor lor. Planificarea include g!sirea r!spunsurilor la aceste opt ntreb!ri: Cine formeaz! audien"a mea? Care este "inta mea n aceast! situa"ie de redactare? Ce constrngeri afecteaz! aceast! situa"ie? Care sunt ac"iunile de baz!? Care este forma a#teptat!? Ce reprezint! o schi"! eficient!? Ce format #i ajutoare vizuale ar trebui s! folosesc? Ce ton ar trebui s! folosesc? Elaborarea const! din scrierea #i rescrierea unui document cu scopul de a-l face mai accesibil cititorului. Redactorii urmeaz! o schi"! preliminar!, dar trebuie, de asemenea, s! dezvolte strategii eficiente n selectarea cuvintelor #i dezvoltarea propozi"iilor #i paragrafelor. Ei trebuie s! foloseasc! ni#te mijloace precum brainstorming-ul #i ramificarea care s!-i ajute n procesul fix!rii. Etapa de sfr#it este punerea documentului n forma lui final!. Redactorii aduc textul ntr-o form! ngrijit!, precis!, prin verificarea ortografiei, gramaticii, #i o consisten"! #i logic! a tuturor elementelor similare din document. Procesul redact!rii n grup solicit! activit!"i speciale la fiecare etap! a procesului obi#nuit de scriere. n faza de nceput, grupurile trebui s!-#i aleag! un lider #i s! pun! la cale un plan pentru completarea documentului. De asemenea, trebuie s! aleag! metode de eliminare a divergen"elor #i s! clarifice atribu"iile #i limitele. n timp ce lucrarea progreseaz!, membrii trebuie s! se ntlneasc! regulat pentru a face un raport al activit!"ilor, s! adopte decizii n leg!tur! cu stilul, #i s! mp!rt!#easc! informa"ia. n final, ei trebuie s! selecteze o metod! pentru elaborare, redactare #i des!vr#irea documentului, acordnd mare aten"ie sarcinilor, limitelor #i conflictului. Exerci!ii 1. Analizeaz! un document profesional din domeniul t!u (un articol, o scrisoare de afaceri, un capitol dintr-o carte pe care o ai n studiu) pentru a vedea cum a r!spuns autorul la ntreb!rile de planificare. Apoi, cosider!-te un redactor la o institu"ie care public! astfel de documente. Folose#te analiza ta pentru a scrie o scrisoare unui probabil autor explicndu-i cum s! preg!teasc! un asemenea document pentru firma ta. 2. Revizuie#te urm!torul paragraf. Noul paragraf s! con"in! sec"iuni cu ra"ionamente despre scriere #i format. Revizuie#te n acela#i timp #i propozi"iile. Atribu!ii n procesul de redactare Intervieveaz! trei oameni care folosesc scrisul ca parte a lucr!rii lor academice sau profesionale, pentru a descoperi ce proces de scriere folosesc: - Un cursant din departamentul t!u - Un cadru didactic din catedr! - Un profesionist din cmpul t!u de lucru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Preg!te#te ntreb!rile pentru fiecare faz! a procesului lor de redactare. Arat!-le modelul procesului #i ntreab!-i dac! reflect! procesul pe care ei l parcurg. Apoi, preg!te#te un memoriu de una-dou! pagini pentru colegii t!i de clas!, f!cnd un sumar al rezultatelor interviurilor. 1. F! o descriere a unei ma#ini sau o schi"! care poate fi folosit! n domeniul t!u sau pe care o utilizezi adesea. nainte de a face descrierea, treci prin urm!toarele opera"iuni: a) R!spunde la toate ntreb!rile de planificare pentru documentul t!u ntr-un memoriu pe care s!-l naintezi instructorului. b) F! un programator de timp pentru fiecare etap! a procesului. c) S! ai la ndemn! catalogul, programul #i r!spunsurile pe hrtie. 2. 3. Scrie una sau dou! pagini n care s! descrii procesul pe care l-ai utilizat n ultimul document. Include #i o diagram! de proces-model.

Instructorul vostru v! va a#eza n grupe de trei sau patru, n func"ie de interesul profesional. Ca grup, ncerca"i s! "ine"i cont de sarcinile de la nr. 1, de mai sus. Fiecare persoan! din grup va trebui s! intervieveze oameni diferi"i. Scopul vostru ca grup este s! produce"i un memoriu de una-dou! pagini n care s! sintetiza"i rezultatele interviurilor. Urma"i pa#ii prezenta"i n sec"iunea Redactarea n grup a acestui capitol. Pe lng! memoriu, profesorul v! poate cere s! ave"i #i un jurnal al activit!"ilor voastre. - comunicarea specializat" Aceast! comunicare este ac"iunea prin care individul "ine leg!tura cu urm!toarele grupuri #i procese ale activit!"ii: cu publicul, electoratul, clien#ii, beneficiarii, presa Aceasta este comunicarea unei persoane care prime#te o responsabilitate din partea #efului, ntr-o institu"ie important! care are nevoie de a#a ceva este solicitat! s!-#i spun! p!rerea, are prestigiu, iar pozi"ia ei este demn! de re"inut. Persoana care a primit o asemenea r!spundere are nevoie de o preg!tire special!, cel pu"in a#a este de dorit. n asemenea cazuri economia de cuvinte este extrem de important!: trebuie vorbit pu"in #i la obiect, doar dou!-trei cuvinte n plus #i ntregul mesaj devine altceva dect s-a dorit, produce necazuri celui care l-a emis. Uneori un singur cuvnt poate avea urm!ri catastrofale, c!ci nu exist! totdeauna posibilitatea dezmin"irii, iar cnd exist!, distan"a de la emisie #i pn! la dezmin"ire este destul de mare #i a existat suficient timp pentru a produce necazuri, unele incalculabile prin urm!ri. n procesul de selec#ie a personalului O institu"ie cu mul"i angaja"i #i n plin proces de dezvoltare, dar #i cnd se reorganizeaz! este obligat! s! comunice, s! analizeze capacit!"ile personalului angajat, s! decid! pe cine p!streaz!, pe cine promoveaz! #i la cine renun"!. Aceast! ac"iune este deosebit de important!, fiindc! de felul n care sunt f!cute opera"iile depinde viitorul firmei. Acesta este un motiv ct se poate de serios ca procesul s! nu se desf!#oare empiric, ci n urma unor discu"ii cu fiecare angajat. Discu"iile nu pot fi formale, pentru c! rezultatul ar fi l!sat astfel pe seama hazardului. Pentru a decide soarta unui om #i soarta unei firme, este de la sine n"eles c! este nevoie de o cunoa#tere a oamenilor asupra c!rora se iau decizii importante. Discu"iile respective

nu se pot duce de ct de oameni preg!ti"i anume, capabili s!-#i comunice inten"iile, dar #i s! sondeze calit!"ile #i defectele interlocutorilor. n activit"#i disciplinare n procesul muncii, nu de pu"ine ori apar situa"ii delicate n care salaria"ii nu #i-au ndeplinit corect ndatoririle de serviciu. Nu are importan"! acum dac! nu #i-au f!cut treaba fiindc! nu au vrut sau au fost incapabili s-o fac!. Pentru ei #i pentru colegii lor este absolut! nevoie s! se ia o m!sur! disciplinar!, altfel gre#eala s-ar putea repeta cu urm!ri incalculabile, de dimensiunile catastrofei. Nu se recomand!, fire#te, chemarea celui n cauz! n biroul #efului, insultarea lui #i apoi comunicarea deciziei: nu mai pui piciorul n fabrica mea din clipa asta, pleac! #i s! nu te mai v!d. Acest lucru nu este acceptabil din mai multe motive: din cauze umanitare nu este civilizat s! i se acorde un asemenea tratament trebuie convins c! a gre#it #i c! gre#eala a fost grav! trebuie s! n"eleag! c! solu"ia continu!rii este imposibil! trebuie evitat! situa"ia n care el poate deveni un du#man nr!it al firmei din precau"ie: ar putea face un gest necugetat mpotriva lui, a familiei, a conduc!torilor firmei sau mpotriva utilajelor firmei, cl!dirii, angaja"ilor etc. n negocieri

O institu"ie sau o firm! sunt ntr-un continuu #ir de contacte cu partenerii. Colaborarea este intens! #i aduce zilnic elemente noi, a#a cum i st! bine unei societ!"i moderne, fie ea de produc"ie, comercial! sau de intermediere. Se primesc comenzi #i se livreaz! marf!, fie aceasta de natur! industrial!, bancar! sau consultan"!. Nimic nu se poate face f!r! a negocia. Se negociaz! pre"ul, termenele, condi"iile de livrare, clauze contractuale. Aceasta implic! din plin comunicarea verbal!. Tot un fel de negociere este #i situa"ia n care se afl! un realizator de emisiuni de radio sau de televiziune: el va fi mereu cu fa"a spre ascult!tor - privitor, ncercnd s! stabileasc! adev!rata cale de mijloc, s! vorbeasc! dar #i s! primeasc!, s! fie calm, dar #i nervos, viu. Nu alta este situa"ia lucr!torului social: comunicarea lui este o continu! negociere, legat! de ct spune "i ct afl!, ct dore#te s! exprime inten"iile #i ct dore#te s!-#i cunoasc! interlocutorul, cu reac"iile lui sincere #i nu cele determinate de inten"ia ob"inerii unor avantaje. Spunem aceasta fiindc! interlocutorii stau #i ei la pnd!, negociaz! #i ei, adic! vor s! #tie ce c#tig! n func"ie de un r!spuns "i ce pierd dac! dau un alt r!spuns, ce avantaje le ofer! o informa"ie #i ce avantaje alt! informa"ie. n ntruniri ( !edin#e, adun"ri) n afara comunic!rii zilnice cu salaria"ii sau cu partenerii, exist! o comunicare organizat!, cnd oamenii sunt aduna"i ntr-un loc cu un scop anume. Aceste adun!ri sunt anun"ate din timp sau, dac! nu a existat posibilitatea program!rii, atunci cnd a intervenit un caz de for"! major!. Este preferabil ca oamenii s! cunoasc! din timp ceea ce s-ar putea numi ordinea de zi, dar sunt destule cazuri cnd factorii de decizie nu las! s! le scape secretul ntlnirii, miznd pe elementul surpriz! #i n acest fel #i ating mai bine obiectivul. Dar dac! nu sunt anun"a"i invita"ii sau salaria"ii #i se dore#te s! fie lua"i pe nepreg!tite de subiectul care se va pune n discu"ie, n nici un caz nu se pune problema ca organizatorii s! vin! la ntrunire f!r! a #ti clar ce vor comunica #i cum vor comunica.

ntrunirile de acest fel sunt prezidate de pre#edinte sau de conduc!torul grupului. Dup! Nicki Stanton, el trebuie s! "in! seama n permanen"! de dou! lucruri: sarcina de realizat #i tipul de grup pe care-l conduce. Delimitarea scopului este absolut necesar!. Acest lucru se realizeaz! prin stabilirea ntlnirilor la timp #i furnizarea temelor de referin"! pentru ntlnire cu alte cuvinte, sublinierea ordinii de lucru #i planul de lucru. Obiectivele trebuie s! ofere conduc!torului o baz! de control #i pentru grup, o direc"ie de lucru. Obiectivele bine definite, concepute printr-o preg!tire atent! #i clar exprimate ntr-o agend!, vor furniza o baz! de plecare pentru echipa de lucru.28 n coordon"ri de proiecte, contracte, etc. Este activitatea cea mai concret! a unei firme. Ea nu are loc zilnic, pentru c! proiectele nu se execut! zilnic, ele constituie obiective de lung! durat!. Discutarea lor necesit! ns! mult timp, iar forma final! ia nf!"i#area unor decizii, cu termene, responsabilit!"i. Pentru cine coordoneaz! o asemenea activitate este de neconceput o activitate de acest gen care s! poat! lua fiin"! #i s! dureze n afara discu"iilor, a comunic!rii, a schimbului de informa"ii #i de opinii. Iat!, spre exemplu, cum a luat fiin"! compact diskul player Sony, conform relat!rii lui Stephen R. Covey: Managerul Kozo Ohsone s-a dus ntr-o zi la serviciu #i a t!iat o bucat! de lemn cam de dimensiunea unui compact disc #i a a#ezat-o n fa"a inginerilor lui. $efilor nu le-a spus de ce a f!cut asta, iar inginerilor le-a comunicat faptul c! el dore#te ca viitorul disc s! aib! acea dimensiune. I-a chemat #i pe cercet!torii din domeniul designului #i le-a spus acela#i lucru. Aproape to"i au bomb!nit, dar s-au apucat de treab!. Cnd noua versiune Sony a ajuns pe pia"! era de dou!zeci de ori mai mic! dect tot ce se lucrase pn! atunci, de trei ori mai ieftin! #i, evident, acceptabil! pentru orice cump!r!tor din cauza dimensiunii ei.29 n scrierea procesele verbale Orice ntlnire de lucru trebuie s! se ncheie cu un proces verbal, altfel a fost o simpl! discu"ie mai mult sau mai pu"in prieteneasc!, mai mult sau mai pu"in ntmpl!toare. Decizia trebuie nregistrat!, nscris! ntr-un registru special (caiet, opis) pentru a putea servi ca baz! pentru ac"iunile urm!toare care decurg din aceast! ntlnire sau vor avea leg!tur! cu ea. Aceste procese verbale, orict ar p!rea de inutile la o privire superficial!, vor oferi elemente importante privind evolu"ia problemei, originea #i piedecile ap!rute n calea ei, persoanele implicate, evitnd orice confuzie ulterioar! #i nl!turnd subiectivismul sau discu"iile inutile create de falsa memorie. Pentru a avea siguran"a scrierii unui proces verbal, sarcina aceasta trebuie dat! unei persoane, de regul! secretarul comisiei dar orice participant la o #edin"! trebuie s! fie preg!tit dac! I se cere o asemenea presta"ie. Las! o impresie proast! persoana care ncearc! s! se sustrag! sau se scuz! c! nu prea se pricepe, n-a mai f!cut a#a ceva, nu e domeniul n care se simte cel mai bine preg!tit. Un Proces-verbal trebuie s" cuprind": - Titlul - Data - Prilejul - Cine a participat
28 29

Nicki Stanton, Comunicarea, Bucure#ti , Societatea $tiin"! #i Tehnic!, SA., [1995], pag. 85. Stephey R. Covey, Etica liderului eficient sau conducerea bazat! pe principii, Bucure#ti, Editura Alfa, 2000, pag. 255.

- Care a fost scopul - Ce s-a dezb!tut - Cine a luat cuvntul - Ce a afirmat - Ce propuneri s-au f!cut - Cum s-a argumentat - Ce s-a hot!rt. - Semn!tura celui mputernicit s! o fac!. 2.3.Comunicarea public" n cadrul acestui tip de comunicare vorbitorul (#i emi"!torul) transmite un mesaj unei audien"e. Audien"a fiind mare, mesajul trebuie s! fie puternic structurat, canalele sunt amplificate, vorbitorul putnd utiliza n sprijinul transmiterii ct mai corecte #i complete a informa"iilor #i canale vizuale adi"ionale. Acest gen de comunicare este specific conferin"elor, lec"iilor publice, discursurilor parlamentare, predicilor, mitingurilor. Caracteristica principal! a acestui mod de comunicare const! n existen"a unui singur emi"!tor #i a mai multor receptori, fie ace#tia din urm! ascult!tori dintr-o sal! de conferin"e, participan"i la un miting, fie conecta"i la o re"ea de radio sau de televiziune. Comunicarea n mas!, definit! n special prin caracterul s!u public, este, dup! opinia lui Stappers, un proces de comunicare n cadrul c!ruia emi"!torul nu exclude pe nimeni de la decodarea mesajului, comunicarea fiind public! #i, din aceast! cauz! #i propune s! fie general accesibil!. Lui Stappers i se pare mai convenabil! definirea comunic!rii n mas! drept emiterea de mesaje prin care emi"!torul se adreseaz! f!r! deosebire oricui, prin intermediul unui canal la care fiecare instan"! receptoare are acces necondi"ionat, cel pu"in n m!sura n care accesul depinde de emi"!tor. Judecnd ns! lucrurile n esen"a lor n mas! este orice comunicare pe care receptorul o dore#te difuzat! cu scopul de a ajunge la c"i mai mul"i oameni pentru a-#i face publice ideile, sentimentele, opiniile ori evenimentele cu care a intrat n rela"ie direct!. Secolul XX #i cel n care am intrat s-au remarcat n mod special prin amploarea pe care a luat-o comunicarea public!, mass-media cunoscnd o dezvoltare nu doar f!r! precedent, dar deta#at! mult de alte forme de comunicare prin posibilit!"ile de informare de care dispune, dar #i prin modalit!"ile de manipulare la care poate apela la tot pasul. n mod uzual, n procesul comunic!rii zilnice dintre indivizi, cea mai mare pondere o are, n mod natural, comunicarea interpersonal!. 2.3. Profesionalismul : discursul Nicki Staton recunoa#te c! nici una din tehnicile de citire #i nv!"are prezentate n c!r"i nu va forma un vorbitor competent #i de ncredere. nregistr!rile radio sau de televiziune, anumite c!r"i, de exemplu, con"in carierele lungi ale unor renumi"i oratori iar ele releva c! ace#ti oameni au practica ani de zile #i c! s-au perfectat n aceast! art!. Discursurile lui Lloyd George,30 un mare orator cu putere de convingere, arat! c! interven"iile lui nu aveau atta for"! la nceput, dar el s-a perfec"ionat continuu. Titu Maiorescu, vorbitor de excep"ie, nu doar mare om de cultur!, ca s! d!m un exemplu #i de la noi, nu se jena, dimpotriv!, s!-#i preg!teasc! minu"ios cursurile sau

30

David Lloyd-George, conte de Dwyfor (1863-1945), om politic britanic, prim ministru ntre 19161922, a jucat un rol la Conferin"a de pace de la Paris (1919) #i la Tratatul de la Versailles (1919-1920).

pledoariile pentru procese, ba chiar #i le rostea urm!rindu-se n oglind!. Nimic de valoare nu se ob"ine plecnd de la principiul m! descurc eu, v!d eu ce spun acolo! Fie c! vrem sau nu s! devenim politicieni, via"a ne pune de multe ori n situa"ia de a ne exprima n fa"a unei mul"imi, ceea ce, desigur, este dificil, dar putem nv!"a. $i nu trebuie uitat c! nu doar discursul politic are datoria s! capteze auditoriu. O lec"ie la o clas! de elevi, luarea unei pozi"ii la o #edin"! cu mul"i participan"i, un curs universitar trebuie s! se desf!#oare, pentru a fi eficiente, dup! reguli exacte, verificate de o ndelung! practic!. Straton ofer! cteva sugestii, pe care le vom sintetiza, subliniind etapele: Preg!tirea discursului Ca si alte moduri de comunicare discursul ascunde ntreb!rile : De ce? Cine? Ce? Cnd? Unde si Cum? Sunt ntreb!rile de baz! ale oric!rei informa"ii, preluate din literatura clasic! greco-latin! #i reactualizate de studiile de pres!, concentrate sub numele de Teoria W., de la faptul c! interoga"iile din limba englez! ncep cu W. Dac! va trebui s! vorbim primul, ni se recomand! s! ne inform!m cnd va avea loc ntlnirea #i s! decidem care este timpul necesar pentru preg!tire att pentru materialul scris cat si pentru mijloacele vizuale.31 Nu trebuie uitat c! nimic nu este mai conving!tor dect un discurs scurt #i c! orict de importante ar fi spusele noastre, auditoriul obose#te u#or. Se citeaz! adesea spusa unui orator: Daca trebuie s! vorbesc cinci minute, am nevoie s! m! preg!tesc de doua s!pt!mni, daca trebuie s! vorbesc o or!, am nevoie de o s!pt!mna de preg!tire, dar dac! nu are important! ct vorbesc, atunci pot s! o fac #i n momentul de fa"!. Este necesar, de asemenea, s! #tim unde vom vorbi (pentru a ne putea organiza spa"iu #i a apela eficient la materialele ajut!toare: plan#e, videoproiector, afi#e), cine va fi prezent #i, pe ct posibil, s! #tim, chiar n am!nunt tipul participan"ilor (b!rba"i, femei, nivelul intelectual, cuno#tin"ele generale despre tem!, motivele lor de-a participa #i atitudinile, cu posibilele obiec"ii). n func"ie de aceste elemente, ne vom preg!ti, acomoda #i ne vom alege limbajul. Adaptarea la circumstan"e Dac! ave"i responsabilitatea organiz!rii unei ntlniri (conferin"!, #edin"!, recep"ie etc.) este nevoie s! v! asigura"i din timp, s! lua"i m!suri, cum se zice, c! toate problemele ce "in de locul ntlnirii sunt rezolvate (sala este liber! n mod cert, sunt scaune suficiente, exist! un pupitru, o tabl! de scris sau altceva care i poate "ine locul etc.). De asemenea, trebuie evitat! apari"ia unui conflict ntre situa"ia dorit! #i realitatea oferit! de respectivul spa"iu. n cazul n care a ap!rut, totu#i, ceva neprev!zut, pe loc trece"i la schimb!rile care se impun #i n nici un caz nu v! consuma"i energia ca s! demonstra"i c! nu ave"i nici o vin! #i c! al"ii cei care trebuie tra#i la r!spundere. L!sa"i rolul de procuror sau de avocat pentru mai trziu, acum dovedi"i-v! un autentic c!pitan de nav!: trasa"i sarcini, pune"i mna pe obiectele care v! ncurc! #i nu amenin"a"i cu ele, dimpotriv!, ascunde"i-le! Zmbi"i cu deta#are, calma"i pe cei nervo#i, da"i dreptate celor care protesteaz!, cere"i ng!duin"! pentru rezolvarea n cteva minute a incidentului. Cnd ncepe"i, pute"i chiar s! face"i o glum!, povesti"i c! unul dintre #efii dv., cnd era la nceputul carierei, a convocat ntlnirea ntr-un alt ora#. Pentru gafa f!cut! a fost dat afar!, dar la noua slujb! s-a descurcat mult mai bine, a confundat-o pe vecina lui cu fiica patronului, iar acum el este mo#tenitorul trustului #i se pare c! e milionar, evident, n dolari, iar fiica patronului i este so"ie.

31

Nick Straton, op. cit, p. 101 #i urm.

- Cu ct mai scurt cu att mai bine. Caragiale ne-a l!sat #i n acest sens o vorb! de duh: ce se taie nu se fluier!. Voia s! spun! c! o replic! dintr-o pies!, dac! nu are efect, nu trebuie explicat!, ci mai bine eliminat!, fiindc! vorb!ria atrage fluier!turile s!lii. Discursul nu ar trebui s! fie mai lung de 5-7 minute. E drept, pentru a fi eficiente, aceste minute se cer pline de esen"!, s! con"in! substan"! pentru gndurile #i ac"iunile de mai trziu, auditoriul s! poat! spune despre ele, iar ele chiar a#a s! fie: dou!, dar vorbe, dup! o alt! replic! celebr! a aceluia#i I.L. Caragiale, de data aceasta prin spusa unui personaj. Acest sfat este valabil #i pentru politicienii afla"i n campania electoral! #i pentru educatorul de la gr!dini"!. Nu a ap!rut nc! subiectul care s! nu poat! fi expus n cinci minute. Dac! vre"i s! verifica"i acest adev!r, deschide"i orice enciclopedie #i ve"i vedea cte informa"ii sunt cuprinse ntr-o coloan!. - Evita"i divaga"iile. Acestea las! impresia de alunecare, c! nu a"i #ti ce s! spune"i, c! tocmai atunci v! c!uta"i subiectul. - Evita"i personaliz!rile #i amintirile nesemnificative, de genul, cnd tocmai veneam spre dv., m-am ntlnit cu un prieten cu care am lucrat mpreun! la un proiect, fusesem colegi de #coal!, dar o vreme nu ne-am mai ntlnit, #i, iat!, ntmplarea fericit! mi l-a scos n cale. El mi-a spus, dup! ce m-a ntrebat ce mai fac #i unde lucreaz! so"ia mea, fiindc! o cunoa#te #i pe dnsa, care a copil!rit cu o sor! de-a lui, o doamn! foarte distins!, au un apartament frumos n Cotroceni #i #i-au f!cut #i o vil! la Breaza, nu chiar lng! cea a domnului ministru X...$i a#a mai departe, f!r! nici un efect n afara plictisirii auditoriului. - Respecta"i regulile clasice, care #i-au dovedit eficien"a de-a lungul mileniilor: introducere, cuprins(con"inut), cuprins, concluzie. Primele dou! fraze ar fi bine s! surprind!. Pot fi cam a#a: - v! vorbesc despre un subiect care nu m-a interesat niciodat!, dar n ultima vreme mi-a luat trei s!pt!mni de studiu. - Am nevoie de ajutorul dv., ca s! n"elegem mpreun! ce nseamn! urm!torul lucru... - Trei evenimente mi-au marcat via"a: 1, 2, 3. Cu o fraz! scurt! despre fiecare. - Nu sunt de acord cu spusa lui Voltaire care zice... - Cred c! Michelangelo a glumit cnd a spus c!... - Dac! Freud are dreptate cnd afirm! c!, atunci noi... - mi displac ntlnirile publice, dar n cazul de fa"!, dumneavoastr! care... - Nu-mi plac copiii care..., ns! voi sunte"i... - Cred c! s-ar putea s! v! sup!r afirmnd c!..., ns!... - Dup! ce rosti"i : n concluzie, trebuie s! sim"i"i c! pupitru sau catedra la care v! afla"i urmeaz! s! ia foc, #i n consecin"!, cel mult peste un minut trebuie s! p!r!si"i locul. Altfel cei care v-au ascultat se vor mira ce mai c!uta"i acolo... - F!r! actorie! Nu uita"i c! nu v! afla"i n fa"a publicului, a grupului, a clasei etc. pentru a spune o poezie. Aceasta vrea s! nsemne c! nu ve"i l!sa impresia c! a"i venit cu o lec"ie nv!"at! acas! pe de rost. Face"i pauze, descoperi"i adev!rul odat! cu auditoriul. ntreba"i-v! dac! pe fa"a dv. Se poate citi c! n acel moment gndi"i cele spuse, c!uta"i n memorie informa"ii, apela"i la logic! pentru a expune demonstra"ia. - F!r! lectur!! Chiar dac! ave"i o hrtie n fa"!, pentru a v! asigura certitudinea c! nu ve"i r!mne f!r! subiect, nu citi"i discursul. Asta trebuia f!cut cu mult nainte #i nu de pu"ine ori.

- Nu intra"i n panic! dac! cineva p!r!se#te sala. - Nu intra"i n polemic!, indiferent de reac"ia cuiva. - Nu v! enerva"i, chiar dac! to"i #i-au pierdut calmul. - Nu spune"i c! niciodat! nu ve"i mai vorbi n public. - Nu c!uta"i vinova"i.

Care sunt caracteristicile speciale ale procesului comunic"rii? Ce nseamn" comunicarea interpersonal" #i care sunt tr"s"turile ei? Cum putem comunica eficient cu persoanele aflate n dificultate? Ce putem spune #i ce nu unui adolescent? Cum ne preg"tim pentru vorbirea n public?

Bibliografie Burada, Iuliana , Rolul grupurilor n via"a adolescen"ilor #i semnifica"ia adeziunii la un grup pentru rela"iile cu adul"ii, lucrare de licen"!, Facultatea de Sociologie #i asisten"! social!, Bucure#ti, 2003. Covey, Stephey R, Etica liderului eficient sau conducerea bazat! pe principii, Bucure#ti, Editura Alfa, 2000, pag. 255. Habermas, Jurgen , Cunoa#tere #i comunicare, Bucure#ti, Editura Politic!, 1983, p.192. Mcquail, Denis , Comunicarea, Bucure#ti, Institutul European, 1999, p.120122. Peretti, Andre de, Jean-Andre Legrand, Jean Boniface, Tehnici de comunicare, Ia#i, Editura Polirom, 2001, p. 26. Rice, F. Philip The Adolescent: Development, Relationships and Culture, USA, Allyn and Bacon, Inc.,1975 p. 247-249. Stanton, Nicki, Comunicarea, Bucure#ti , Societatea $tiin"! #i Tehnic!, SA., [1995], pag. 85-99. Stefanink, Oger, La communication, c' est come le chinos, cela s'apprend, Paris, Rivages / Les Echos, 1987, pag. 56-57. Steven E. Pauley, Daniel G. Riordan, Technical Report Writing Today, Boston, Houghton Miflin Company, 1990, p. 32- 38.