Sunteți pe pagina 1din 3

CALIFICAREA PROFESIONAL: ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: SNTATE SI ASISTENT PEDAGOGIC MODULUL 2 COMUNICARE PROFESIONALA ANUL SCOLAR 2012/2013

NR. ORE/ SAPTAMANA: 2 NR. DE SAPTAMANI 30 ANUL I C POSTLICEALA UNITATEA DE INVATAMANT COLEGIUL TEHNIC ,, G-RAL DAVID PRAPORGESCU PROF. USCA DANIELA AVI!AT SEF CATEDRA DIRECTOR, PLANIFICAREA CALENDARISTICA A MODULULUI 2 COMUNICARE PROFESIONALA Nr crt . Unitatea de nvare C !"etene #"eci$ice C nin%t%ri Nr. re

AVI!AT

S"t& !'na

O(#er& vaii

S"#$"%&'' (% )*+,-')$#%

C. 1. E/$0*#%$12 3"#$"%&'' 4%-"#, * )*+,-')$#%

1. Scopul comunicrii: primirea si transmiterea informatiilor, ntretinerea unor discutii,prezentarea unor informatii. 2. Surse de informatii: informatii interne si externe, buletine informative, manuale, seminarii,rapoarte, procese verbale, publicatii de specialitate, internet, discutii, statistici,documentatie specific, mass-media. 3. T ST !"#$ % S&" S'!&($ '!)(*+'#"++ S+ S("S $ % +*,!")#T++ 3. )etode de comunicare adecvate: scrise,verbale, audio, informatizate. -. )etode de verificare a eficientei comunicrii: obtinerea

S1,S2

T%.-')' (% )*+,-')$#%

%5')'%-"2.

6 7

S3,S6 S8, S7,S9

6 S:,S;

feedbac.-ului, documentatii ntocmite corect. valuarea strate/iilor de comunicare 1. Strate/ii de ascultare n functie de situatie,ocazie, subiectul n cauz, vorbitor, metode de ascultare. 2. Sustinere: n situatii formale sau informale n functie de numrul de vorbitori, prin modulatia vocii, prin ale/erea tonului si a vocabularului, prin structur, prin comunicare non verbal, prin articulare. 3. #r/umentare prin idei clare, relevante, concise,persuasive, adaptate contextului si interlocutorului. -.,acilitarea comunicrii eficiente prin: acceptarea de opinii diferite, ncura0area discutiei,asi/urarea posibilittii de exprimare, oferirea feedbac.-ului, stimularea creativittii, ncadrarea n timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicrii la nivelul de ntele/ere al auditorului, folosirea unui suport specific. 3 R$4*#",/ 5*#+$/ R%$/'1$#%$ ,-,' #$4*#" 5*#+$/ #utocunoasterea 1. +nformatii selectate n functie de complexitatea temei, publicul tint, relevant. 2. 'ontinutul si structura raportului n functie de: nivelul de ntele/ere al auditorului, folosirea unui tipul informatiei, succesiunea lo/ic, suportul 1 /rafica, standardul de prezentare, formatul2 3. "aport formal elaborat: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus Suport specific. valuare finala

2 6 7 S10, S11, S12 S13, S16, S18

C. 2. A4/')2 "%.-')' (% )*+,-')$#% *#$/2.

S17, S19,S1: ,S1; S20,S21

6 6 2

S22, S23, S26,S28

S27

2 2

S29,S2:

S2; S30