Sunteți pe pagina 1din 274

UN CURS IN MIRACOLE A COURSE IN MIRACLES de Kenneth Wapnick Cuprins: CUM A APRUT - CE ESTE - CE SPUNE I: CUM A APRUT II: CE ESTE

III: CE SPUNE EXERCIII ZILNICE PENTRU STUDENI - INTRODUCERE LECIA 1 "Tot ce vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc( n) n!ea"n ni"ic*" LECIA 2 "E) a" dat 'iec#)i &)c#) pe ca#e & vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc( tot n+e&e!)& pe ca#e & a#e pent#) "ine*" LECIA 3 "N) n+e&e, ni"ic din ce vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc(*" LECIA 4 "Ace!te ,-nd)#i n) n!ea"n ni"ic* LECIA "N) !)nt niciodat indi!p)! din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" LECIA ! "S)nt indi!p)! pent#) c vd ceva ce n) e.i!t* " LECIA " "/d n)"ai t#ec)t)&*" LECIA # "Mintea "ea e!te p#eoc)pat de ,-nd)#i t#ec)te*" LECIA $ "N) vd ni"ic a0a c)" e!te ac)"*"
1

LECIA 1% "1-nd)#i&e "e&e n) n!ea"n ni"ic*" LECIA 11 "1-nd)#i&e "e&e &ip!ite de n+e&e! "i a#at o &)"e &ip!it de n+e&e!"* LECIA 12 " S)nt indi!p)! pent#) c vd o &)"e &ip!it de n+e&e!*" LECIA 13& " O &)"e &ip!it de n+e&e! !t-#ne0te tea"*" LECIA 14 "2)"ne3e) n) a c#eat o &)"e &ip!it de n+e&e!*" LECIA 1 "1-nd)#i&e "e&e !)nt i"a,ini pe ca#e e) &e4a" p&!")it*" LECIA 1! "N) a" nici )n ,-nd ne)t#)*" LECIA 1" "N) vd &)c#)#i ne)t#e*" LECIA 1# "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e vede#ii "e&e* " LECIA 1$ "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e ,-nd)#i&o# "e&e*" LECIA 2% "S)nt hot#-t ! vd" LECIA 21 "S)nt hot#-t ! vd &)c#)#i&e a&t'e&*" LECIA 22 "Ceea ce vd e!te o 'o#" de #35)na#e*" LECIA 23 "M pot de!p#inde de &)"ea pe ca#e o vd% #en)n+-nd &a ,-nd)#i&e de atac*" LECIA 24 "N) "i pe#cep p#op#ii&e inte#e!e*" LECIA 2 "N) c)no!c "eni#ea nici )n)i &)c#)*"
2

LECIA 2! "1-nd)#i&e "e&e de atac "i atac inv)&ne#a5i&itatea*" LECIA 2" "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd*" LECIA 2# "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd a&t'e& &)c#)#i&e*" LECIA 2$ "2)"ne3e) e!te n tot ce vd*" LECIA 3% "2)"ne3e) e!te n tot ce vd% deoa#ece 2)"ne3e) e!te n "intea "ea* " LECIA 31 "N) !)nt victi"a &)"ii pe ca#e o vd*" LECIA 32 "E) a" inventat &)"ea pe ca#e o vd*" LECIA 33 "E.i!t )n a&t "od de a p#ivi &)"ea*" LECIA 34 "A0 p)tea vedea pace n &oc de ce vd*" LECIA 3 "Mintea "ea e!te pa#te din Mintea &)i 2)"ne3e)* S)nt 'oa#te !'-nt*" LECIA 3! "S'in+enia "ea nv&)ie tot ce vd*" LECIA 3" "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 &)"ea*" LECIA 3# "Ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" LECIA 3$ "S'in+enia "ea "i e!te "-nt)i#ea*" LECIA 4% "S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA 41
3

"2)"ne3e) "e#,e c) "ine o#i)nde " d)c*" LECIA 42 "2)"ne3e) "i e!te t#ia* /i3i)nea e!te da#)& S)*" LECIA 43 "2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) pot vedea &ip!it de E&*" LECIA 44 "2)"ne3e) e!te L)"ina n ca#e vd*" LECIA 4 "2)"ne3e) e!te Mintea c) ca#e ,-nde!c*" LECIA 4! "2)"ne3e) e!te i)5i#ea n ca#e ie#t*" LECIA 4" "2)"ne3e) e!te T#ia n ca#e " nc#ed*" LECIA 4# "N) e!te ni"ic de ca#e ! te te"i*" LECIA 4$ "/ocea &)i 2)"ne3e) "i vo#5e0te n 'ieca#e c&ip a 3i&ei*" LECIA % "S)nt !)!+in)t de I)5i#ea &)i 2)"ne3e)*" LECIA 1 Recapit)&a#ea de a!t3i pa#c)#,e )#"toa#e&e idei7 L 84 9 LECIA 2 Recapit)&a#ea de a!t3i pa#c)#,e ace!te idei7 L :4 8; LECIA 3 A!t3i vo" #ecapit)&a )#"toa#e&e7 L 884 89 LECIA 4 Ace!tea !)nt idei&e de #ev3)t pent#) a!t3i7 L 8:4 <; LECIA Recapit)&a#ea de a!t3i inc&)de )#"toa#e&e7 L <84 <9 LECIA ! Recapit)&a#ea noa!t# inc&)de )#"toa#e&e7 L <:4 =; LECIA " S #ecapit)&" ace!te idei7 L =84 =9
4

LECIA # A!t3i #ecapit)&" )#"toa#e&e idei7 L =:4 >; LECIA $ A!t3i ave" de #ecapit)&at )#"toa#e&e idei7 L >84 >9 LECIA !% Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 L >94 9; LECIA !1 "E) !)nt &)"ina &)"ii*" LECIA !2 " Ie#ta#ea "i e!te ')nc+ia ca &)"in a &)"ii*" LECIA !3 "L)"ina &)"ii ad)ce pace 'iec#ei "in+i p#in ie#ta#ea "ea*" LECIA !4 "6ie ! n)4"i )it ')nc+ia*" LECIA ! "Sin,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)*" LECIA !! "6e#ici#ea "ea 0i ')nc+ia "ea !)nt )na*" LECIA !" "I)5i#ea "4a c#eat ca pe Sine ?n!0i*" LECIA !# "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic*" LECIA !$ "Rep#o0)#i&e "e&e a!c)nd &)"ina &)"ii din "ine*" LECIA "% "M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine*" LECIA "1 "N)"ai p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) va i35)ti*" LECIA "2 "Rep#o0)#i&e "e&e !)nt )n atac &a ad#e!a p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA "3
5

"/oie!c ! 'ie &)"in*" LECIA "4 "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)*" LECIA " "A venit &)"ina*" LECIA "! "N) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)*" LECIA "" " S)nt nd#ept+it &a "i#aco&e*" LECIA "# "6ie ca "i#aco&e&e ! n&oc)ia!c toate #ep#o0)#i&e*" L'()i* "$ "6ie ! #ec)no!c p#o5&e"a% ca ! poat 'i #e3o&vat*" LECIA #% "6ie ! #ec)no!c 'apt)& c p#o5&e"e&e "i4a) 'o!t #e3o&vate*" LECIA #1 Idei&e noa!t#e de #ecapit)&at pent#) a!t3i !)nt7 L :8% :< LECIA #2 A!t3i vo" #ecapit)&a ace!te idei7 L :=% :> LECIA #3 S #ecapit)&" a!t3i ace!te idei7 L :9% :: LECIA #4 Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 L :@% :A LECIA # Recapit)&a#ea de a!t3i va pa#c)#,e )#"toa#e&e idei7 L :B% @; LECIA #! Iat idei&e de #ecapit)&at pent#) a!t3i7 L @8% @< LECIA #" Recapit)&a#ea noa!t# de a!t3i va pa#c)#,e ace!te idei7 L @=% @> LECIA ## A!t3i vo" #ecapit)&a )#"toa#e&e idei7 L @9% @: LECIA #$ Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 L @@% @A
6

LECIA $% Cent#) acea!t #ecapit)&a#e% vo" 'o&o!i )#"toa#e&e idei7 L @B% A; LECIA $1 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in*" LECIA $2 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in% ia# &)"ina 0i t#ia !)nt )na*" LECIA $3 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine*" LECIA $4 "E) !)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)*" LECIA $ "S)nt Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& "e)*" LECIA $! "M-nt)i#ea vine de &a Unic)& "e) Sine*" LECIA $" "E) !)nt !pi#it*" LECIA $# "/oie!c !4"i accept #o&)& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA $$ "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici*" LECIA 1%% "Ro&)& "e) e!te e!en+ia& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA 1%1 "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it*" LECIA 1%2 "?"p#t0e!c /oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine7 de!v-#0ita "ea 'e#ici#e*" LECIA 1%3 "2)"ne3e) 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e*" LECIA 1%4 " Ca)t doa# ceea ce4"i apa#+ine c) adev#at*" L'()i* 1% "A&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*"
7

LECIA 1%! "6ie ca e) ! tac 0i ! a!c)&t adev#)&*" LECIA 1%" " Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e din "intea "ea*" LECIA 1%# "?n adev#% a d#)i 0i a do5-ndi !)nt )na*" LECIA 1%$ "M odihne!c n 2)"ne3e)*" LECIA 11% "S)nt a0a c)" 2)"ne3e) "4a c#eat*" LECIA 111 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 112 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 113 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 L'()i* 114 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 11 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 11! 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 11" 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 11# 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 11$ 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 12% 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 LECIA 121 "Ie#ta#ea e!te cheia 'e#ici#ii*" LECIA 122
8

"Ie#ta#ea o'e# tot ce v#ea)*" LECIA 123 "M)&+)"e!c Tat&)i "e) pent#) da#)#i&e Sa&e ct#e "ine*" LECIA 124 "6ie !4"i ad)c a"inte c !)nt )na c) 2)"ne3e)*" LECIA 12 " A!t3i p#i"e!c n tihn C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)*" +,-u.u- I+ LECIA 12! "Tot ce d#)ie!c "i e!te d#)it "ie n!)"i*" LECIA 12" "N) e.i!t a&t i)5i#e dec-t cea a &)i 2)"ne3e)*" LECIA 12# "L)"ea pe ca#e o vd% n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ea)*" LECIA 12$ "2inco&o de acea!t &)"e !e a'& o &)"e pe ca#e o v#ea)*" LECIA 13% "E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i*" LECIA 131 "O#icine ca)t ! aD)n, &a adev# n) poate ! n) #e)0ea!c*" LECIA 132 "2e3&e, &)"ea de tot ceea ce a" c#e3)t de!p#e ea*" LECIA 133 "N) voi p#e+)i ceea ce e!te &ip!it de va&oa#e*" LECIA 134 "6ie ! pe#cep ie#ta#ea a0 c)" e!te ea*" LECIA 13 "2ac " ap#% !)nt atacat*" LECIA 13! "Eoa&a e!te o !t#ate,ie de'en!iv "pot#iva adev#)&)i*" LECIA 13" "At)nci c-nd !)nt vindecat% n) !)nt !in,)#)& ca#e !e vindec*"
9

LECIA 13# "Ce#)& e!te a&te#nativa pent#) ca#e t#e5)ie ! " decid*" LECIA 13$ /oi accepta I!p0i#ea pent#) "ine n!)"i* LECIA 14% N)"ai "-nt)i#ea !e poate !p)ne c e!te &eac* LECIA 141 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 142 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 143 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 144 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 14 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 14! "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 14" "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 14# "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 14$ "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" LECIA 1 % "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" /LOSAR- INDEX p'n0ru UN CURS 1N MIRACOLE CUM A APRUT - CE ESTE - CE SPUNE I: CUM A APRUT UN CURS ?N MIRACOLE a ncep)t c) deci3ia !pontan a doi oa"eni de a !e )ni pent#) #ea&i3a#ea )n)i +e& co")n* N) a#e i"po#tan+ cine !)nt ei% i"po#tant e!te doa# 'apt)& c ce&e ce
10

)#"ea3 de"on!t#ea3 c toate &)c#)#i&e !)nt po!i5i&e "p#e)n c) 2)"ne3e)* Cei doi e#a) o#ice a&tceva% n)"ai c#edincio0i n)* Re&a+ii&e dint#e ei e#a) di'ici&e 0i de ")&te o#i chia# nco#date% 'iind p#eoc)pa+i de accepta#ea &o# pe#!ona& 0i p#o'e!iona&% p#ec)" 0i de !tat)t)& &o# pe#!ona& 0i p#o'e!iona&* ?n ,ene#a&% ei inve!ti!e# con!ide#a5i& n va&o#i &)"e0ti* /ie+i&e &o# e#a) depa#te de a 'i n aco#d c) ceea ce !)!+ine CURSUL* Iat c)" !e de!c#ie pe !ine cea ca#e a #eceptat "ate#ia&)&7 "C!iho&o,% peda,o,% con!e#vatoa#e n teo#ie 0i atei!t n p#o5&e"a c#edin+ei% avea" o po3i+ie p#e!ti,ioa! 0i na&t acade"ic* Fi at)nci !4a nt-"p&at ceva ce a dec&an0at )n &an+ de eveni"ente &a ca#e n) "4a0 'i a0teptat niciodat*** Cond)cto#)& depa#ta"ent)&)i "e) *** a an)n+at pe nea0teptate c !4a !t)#at de acce!e&e de ')#ie 0i a,#e!ivitate #e'&ectate n atit)dini&e noa!t#e 0i a conc&)3ionat c "t#e5)ie ! e.i!te o a&t ca&e"* Ca &a )n !e"n% a" 'o!t de aco#d !4& aD)t ! o ,!ea!c* Se pa#e c ace!t c)#! e!te cea&a&t ca&e* " 2e0i inten+ia &o# e#a !e#ioa!% a) nt-"pinat "a#i di'ic)&t+i n po#ni#ea avent)#ii &o# co")ne* 2a# ei i dd)!e# S'-nt)&)i Spi#it ace& "pic de 5)nvoin+" ca#e% a0a c)" va eviden+ia CURSUL n!)0i ia# 0i ia#% e!te !)'icient pent#) a4I da L)i po!i5i&itatea ! 'o&o!ea!c o#ice !it)a+ie pent#) !cop)#i&e Sa&e 0i !4I con'e#e p)te#ea Sa* S contin)" #e&ata#ea &a pe#!oana nt-i7 "Sc#i!)& n !ine a 'o!t p#ecedat de t#ei &)ni )i"itoa#e% ti"p n ca#e p#ieten)& "e) "i4a !),e#at !4"i note3 vi!e&e 0i de!c#ie#i&e% 'oa#te !i"5o&ice% a&e i"a,ini&o# ci)date ca#e "i ap#ea)* 2e0i de &a o v#e"e deveni!e" "ai o5i0n)it c) nep#ev3)t)&% a" 'o!t tot)0i 'oa#te !)#p#in! c-nd a" !c#i!7 "Ace!ta e!te )n c)#! n "i#aco&e***" A0a "i !4a p#e3entat /ocea* Ea n) !cotea nici )n !)net% da# p#ea !4"i dea )n 'e& de dicta#e inte#ioa# #apid% pe ca#e a" con!e"nat4o nt#4)n ca#net de !teno,#a'ie* Sc#i!)& n) a 'o!t niciodat a)to"at* C)tea 'i nt#e#)pt o#ic-nd 0i #e&)at "ai t-#3i)* M 'cea ! " !i"t 'oa#te !t-nDenit% da# niciodat n) "i4a dat p#in ,-nd% n "od !e#io!% ! " op#e!c* C#ea ! 'ie o ')nc+ie !pecia& pe
11

ca#e a" con!i"+it% c)"va% )ndeva% ! o ndep&ine!c* Rep#e3enta o adev#at avent)# de co&a5o#a#e nt#e p#ieten)& "e) 0i "ine% 0i o 5)n pa#te din !e"ni'ica+ia !a% !)nt !i,)#% con!t n ace!t &)c#)* Nota" ceea ce "!p)nea" /ocea% i citea" &)i a do)a 3i% ia# e& !c#ia &a "a0in d)p dicta#ea "ea* M ,-nde!c c avea 0i e& !a#cina &)i !pecia&* 6# nc)#aDa#ea 0i !p#iDin)& &)i n) a0 'i 'o!t niciodat n !ta#e ! "i4o ndep&ine!c pe a "ea* ?nt#e,)& p#oce! a d)#at n D)# de 0a!e ani* Mai nt-i a venit TEGTUL% apoi EGERCIHIILE IILNICE CENTRU STU2ENHI 0i% n 'ina&% MANUALUL CENTRU ?N/JHJTORI* A) 'o!t 'c)te n)"ai c-teva "odi'ic#i "ino#e* Tit&)#i&e capito&e&o# 0i !)5tit&)#i&e a) 'o!t in!e#ate n TEGT% 0i a) 'o!t o"i!e )ne&e din #e'e#in+e&e pe#!ona&e ca#e a) ap#)t &a ncep)t* A&t'e&% "ate#ia&)& a #"a! !)5!tan+ia& ne!chi"5at"* N)"e&e co&a5o#ato#i&o# &a p)ne#ea pe h-#tie a CURSULUI n) apa# n ca#te% deoa#ece CURSUL n) poate 'i 0i n) t#e5)ie ! 'ie #evendicat de cineva* E& n) e!te h#3it ! devin 5a3a a nc )n)i c)&t* Sin,)#)& !) !cop e!te de a a#ta o ca&e pe ca#e )nii oa"eni vo# p)tea !40i ,!ea!c p#op#i)& &o# ?nv+to# L)nt#ic* II: CE ESTE A0a c)" i"p&ic tit&)&% CURSUL e!te a&ct)it% de &a ncep)t p-n &a !'-#0it% d#ept )n "iD&oc didactic* E& con!t din t#ei c#+i7 )n TEGT de :<< de pa,ini% EGERCIHIILE IILNICE CENTRU STU2ENHI de >@A pa,ini 0i )n MANUAL CENTRU ?N/JHJTORI% de AA de pa,ini* O#dinea n ca#e )n !t)dent a# t#e5)i ! 'o&o!ea!c ace!te c#+i 0i 'e&)& n ca#e &e !t)dia3 depind de nevoi&e 0i p#e'e#in+e&e &)i pa#tic)&a#e* C&an)& de nv+a#e pe ca#e & p#op)ne CURSUL e!te concep)t c) ,#iD 0i e.p&icat% pa! c) pa!% at-t &a nive& teo#etic c-t 0i p#actic* E& p)ne accent)& "ai ")&t pe ap&ica#ea p#actic dec-t pe teo#ie% "ai ")&t pe e.pe#ien+ dec-t pe teo&o,ie% a'i#"-nd an)"e c "o teo&o,ie )nive#!a& e!te i"po!i5i&% da# o e.pe#ien+% o t#i#e )nive#!a& e!te n) n)"ai po!i5i&% ci 0i nece!a#" $Man)a&% pa,* @=(*
12

2e0i c#e0tine!c n 'o#")&a#e% CURSUL ope#ea3 c) te"e !pi#it)a&e )nive#!a&e% !)5&iniind 'apt)& c n) e!te dec-t o ve#!i)ne a p&an)&)i didactic )nive#!a&* Mai e.i!t ")&te a&te&e% ace!ta 'iind di'e#it de ce&e&a&te n)"ai ca 'o#"* E&e toate d)c% n 'ina&% &a 2)"ne3e)* TEGTUL e!te n "a#e pa#te teo#etic 0i de3vo&t concepte&e pe ca#e !e 5a3ea3 !i!te")& de ,-ndi#e a& CURSULUI* Idei&e !a&e con+in ')nda"ent)& pent#) &ec+ii&e din !et)& de EGERCIHII CENTRU STU2ENHI* 6# ap&ica#ea p#actic pe ca#e o a!i,)# ace!tea% TEGTUL a# #"-ne n)"ai o n0i#)i#e de a5!t#ac+i)ni ca#e c) ,#e) a# p)tea 'i de aD)n! pent#) a dete#"ina inve#!a#ea ,-ndi#ii !p#e ca#e +inte0te CURSUL* Set)& de e.e#ci+ii inc&)de =:9 de &ec+ii% )na pent#) 'ieca#e 3i a an)&)i* Tot)0i% n) e!te nevoie ca &ec+ii&e ! 'ie 'c)te n ace!t #it"% )nii do#ind ! #"-n "ai ")&t de o 3i &a o &ec+ie de inte#e! pa#tic)&a#* In!t#)c+i)ni&e in!i!t doa# ! n) !e nce#ce "ai ")&t de o &ec+ie pe 3i* Nat)#a p#actic a ace!tei c#+i e!te !)5&iniat n int#od)ce#ea &a &ec+ii&e !a&e% ca#e #eco"and "ai de,#a5 e.pe#ien+a p#in ap&ica#e dec-t o p#ea&a5i& an,aDa#e nt#4)n +e& !pi#it)a&7 "Une&e dint#e idei&e p#e3entate n ace!t vo&)" +i !e vo# p#ea ,#e) de c#e3)t% ia# a&te&e +i vo# p#ea de4a d#ept)& a&a#"ante* N) contea3* Tot ce +i !e ce#e e!te ! ap&ici idei&e d)p c)" e0ti nd#)"at* N) +i !e ce#e ! &e D)deci nt#4)n 'e& !a) a&t)&% ci n)"ai ! &e 'o&o!e0ti* Toc"ai 'o&o!i#ea &o# &e va 'ace ! capete !en! pent#) tine 0i +i va a#ta c !)nt adev#ate* Re+ine doa# at-t7 n) e nevoie ! dai c#e3a#e idei&o#% n) e nevoie ! &e accep+i% n) e nevoie nici "ca# ! !a&)+i apa#i+ia &o#* Ce )ne&e dint#e e&e !4a# p)tea ! &e #e!pin,i ene#,ic* Ni"ic din toate ace!tea n) va conta% nici n) &e va di"in)a e'icacitatea* N)4+i n,d)i n! ! 'aci v#eo e.cep+ie c-nd ap&ici idei&e din EGERCIHII 0i% o#ica#e +i4a# 'i #eac+ii&e 'a+ de ace!tea% 'o&o!e0te4&e* N) +i !e ce#e ni"ic "ai ")&t*" $EGERCIHII% pa,* <( ?n !'-#0it% MANUALUL CENTRU ?N/JHJTORI% ca#e e!te !c#i! !)5 'o#" de nt#e5a#e 4 #!p)n!% a!i,)# #!p)n!)& &a c-teva din
13

po!i5i&e&e nt#e5#i pe ca#e &e4a# p)tea p)ne )n !t)dent* 2e a!e"enea% inc&)de o c&a#i'ica#e a )n)i n)"# de te#"eni 'o&o!i+i n CURS% pe ca#e &e e.p&ic n cad#)& teo#etic a& TEGTULUI* CURSUL n) a#e p#eten+ia 'ina&i3#ii% 0i nici EGERCIHIILE n) !)nt "enite a ad)ce de!v-#0i#ea p#oce!)&)i de nv+a#e a !t)dent)&)i* ?n 'ina&% citito#)& e!te &!at n "-ini&e p#op#i)&)i ?nv+to# L)nt#ic% ca#e va di#ec+iona toat nv+t)#a viitoa#e a0a c)" con!ide# E& c e!te "ai 5ine* Ce c-nd CURSUL a#e )n o#i3ont c)p#in3to#% adev#)& n) poate 'i &i"itat &a nici o 'o#" 'init% a0a c)" !e #ec)noa0te 'oa#te c&a# n a'i#"a+ia ca#e ncheie /OLUMUL CU EGERCIHII7 "Ace!t CURS e!te )n ncep)t% n) )n !'-#0it*** N) !e "ai ada), nici o &ec+ie !peci'ic% deoa#ece n) "ai e!te nevoie de e&e* 2e aici nainte% a!c)&t n)"ai de /ocea ca#e vo#5e0te pent#) 2)"ne3e)*** Ea +i va di#ec+iona e'o#t)#i&e% !p)n-nd)4+i e.act ce ai de 'c)t% c)" !4+i nd#ep+i "intea 0i c-nd ! vii &a E& n &ini0tea tce#ii% ce#-nd)4I nd#)"a#ea !i,)# 0i C)v-nt)& S) ce#t"* $EGERCIHII% pa,* >@@( III: CE SPUNE "Ni"ic #ea& n) poate 'i a"enin+at* Ni"ic i#ea& n) e.i!t* ?nt#4acea!ta !t pacea &)i 2)"ne3e)*" A0a ncepe )n CURS ?N MIRACOLE* E& 'ace o di!tinc+ie ')nda"enta& nt#e #ea& 0i i#ea&K nt#e c)noa0te#e 0i pe#cep+ie* C)noa0te#ea e!te adev#% !)5 o !in,)# &e,e% LE1EA IUEIRII% !a) 2)"ne3e)* Adev#)& e!te ina&te#a5i&% ete#n 0i nea"5i,))* Coate ! n) 'ie #ec)no!c)t% da# n) poate 'i !chi"5at* Se ap&ic &a tot ce a c#eat 2)"ne3e)% 0i n)"ai ceea ce E& a c#eat e!te #ea&* E!te dinco&o de nv+a#e% pent#) c e dinco&o de ti"p 0i evo&)+ie* N) a#e op)!K nici ncep)t 0i nici !'-#0it* C)# 0i !i"p&)% ESTE* L)"ea pe#cep+iei% pe de a&t pa#te% e!te &)"ea ti"p)&)i% a !chi"5#i&o#% a ncep)t)#i&o# 0i !'-#0it)#i&o#* E!te 5a3at pe inte#p#eta#e% n) pe 'apte* E!te &)"ea na0te#ii 0i a "o#+ii% 'ondat pe c#edin+a n pen)#ie% pie#de#e% !epa#a#e 0i "oa#te* E!te "ai de,#a5 nv+at dec-t dat% !e&ectiv n accente&e !a&e pe#cept)a&e%
14

in!ta5i& n ')nc+iona#e 0i ine.act n inte#p#et#i&e ei* 2in c)noa0te#e 0i #e!pectiv pe#cep+ie apa# do) !i!te"e de ,-ndi#e di!tincte ca#e !)nt op)!e n toate p#ivin+e&e7 n do"eni)& c)noa0te#ii% n) e.i!t nici )n ,-nd !epa#at de 2)"ne3e)% pent#) c 2)"ne3e) 0i C#ea+ia Sa "p#t0e!c o !in,)# /oie* L)"ea pe#cep+iei e!te 'c)t din c#edin+a n voin+e op)!e 0i !epa#ate% n con'&ict pe#pet)) nt#e e&e 0i c) 2)"ne3e)* Ceea ce pe#cep+ia vede 0i a)de pa#e ! 'ie #ea&% pent#) c acce!)& n con0tiin+ e!te pe#"i! n)"ai ce&o# ce !e con'o#"ea3 do#in+e&o# ce&)i ce pe#cepe* Acea!ta cond)ce &a o &)"e a i&)3ii&o#% o &)"e ca#e a#e nevoie de contin) ap#a#e toc"ai pent#) c ea n) e!te #ea&* Odat ce )n individ e!te p#in! n &)"ea pe#cep+iei% e& e!te p#in! nt#4)n vi!* N) poate !cpa din ea '# aD)to#% pent#) c tot ceea ce !i"+)#i&e !a&e i a#at n) con!tit)ie dec-t "#t)#ii a&e #ea&it+ii vi!)&)i* 2)"ne3e) a o'e#it R!p)n!)&% e!te !in,)#a Ca&e de ie0i#e% adev#at)& AD)to#* Toc"ai acea!ta e!te ')nc+ia /ocii Sa&e% a S'-nt)&)i S) Spi#it% aceea de a "edia nt#e do) &)"i* E& o poate 'ace pent#) c% pe de o pa#te% E& c)noa0te adev#)&% ia#% pe de a&ta% E& ne #ec)noa0te i&)3ii&e% '# a c#ede n! n e&e* Toc"ai acea!ta e!te +e&)& S'-nt)& Spi#it% de a ne aD)ta ! !cp" de &)"ea vi!e&o#% nv+-nd)4ne c)" ! ne inve#!" ,-ndi#ea 0i c)" ! ne de3v+" de ,#e0e&i&e noa!t#e* Ie#ta#ea e!te "a#e&e aD)to# de ca#e !e 'o&o!e0te S'-nt)& Spi#it pent#) a ne nv+a c)" ! #ea&i3" acea!t inve#!a#e a ,-nd)#i&o#* Tot)0i% CURSUL a#e p#op#ia !a de'ini+ie de!p#e ceea ce e!te nt#4adev# ie#ta#ea% a0a c)" 0i &)"ea o de'ine0te n 'e&)& !)* L)"ea pe ca#e o vede" n) 'ace dec-t ! #e'&ecte p#op#i)& no!t#) cad#) de #e'e#in+ inte#io#7 idei&e% do#in+e&e 0i e"o+ii&e do"inante din "in+i&e noa!t#e* "C#oiec+ia 'ace pe#cep+ia"* Mai nt-i p#ivi" n inte#io#% hot#-" ce 'e& de &)"e v#e" ! vede"% ia# apoi p#oiect" acea &)"e n a'a#% 'c-nd din ea adev#)& a0a c)" noi & vede"* Noi o 'ace" adev#at p#in inte#p#et#i&e noa!t#e ca#e !ta5i&e!c ceea ce vede"* 2ac 'o&o!i" pe#cep+ia pent#) a ne D)!ti'ica p#op#ii&e
15

,#e0e&i 4 "-nia% i"p)&!)#i&e de a ataca% &ip!a de i)5i#e% !)5 o#ice 'o#" a# apa#e 4 vo" vedea o &)"e a #)&)i% a di!t#),e#ii% a "a&i+iei% invidiei 0i di!pe##ii* Toate ace!tea t#e5)ie ! nv+" a &e ie#taK n) 'iindc noi !)nte" "5)ni" 0i "ca#ita5i&i"% ci pent#) c ceea ce vede" n) e!te adev#at* Noi a" di!to#!ionat &)"ea p#in p#op#ii&e noa!t#e ap##i conto#!ionate 0i de aceea vede" ce n) e.i!t de 'apt* Ce "!)# ce nv+" ! ne #ec)noa0te" e#o#i&e pe#cept)a&e% nv+"% de a!e"enea% ! &e t#ece" c) vede#ea !a) ! &e "ie#t""* ?n ace&a0i ti"p% ne ie#t" pe noi n0ine% p#ivind dinco&o de concepte&e noa!t#e di!to#!ionate de!p#e !ine% ct#e Sine&e pe ca#e &4a c#eat 2)"ne3e) n noi% ca 'iind noi n0ine* Ccat)& e!te de'init ca "&ip! de i)5i#e"* 2e v#e"e ce i)5i#ea e!te tot ce e.i!t% pcat)&% a0a c)" e!te v3)t de S'-nt)& Spi#it% e!te "ai de,#a5 o ,#e0ea& ca#e t#e5)ie co#ectat% dec-t )n #) ca#e t#e5)ie pedep!it* Senti"ent)& no!t#) de nepot#ivi#e% !&5ici)ne 0i ne "p&ini#e p#ovine din p)te#nica inve!ti+ie n "p#incipi)& pen)#iei" ca#e ,)ve#nea3 nt#ea,a &)"e a i&)3ii&o#* 2in ace!te p)nct de vede#e% 'ieca#e individ ca)t n a&+ii ceea ce !i"te c &ip!e0te n e& n!)0i* E& "i)5e0te" pe a&t)& pent#) a cpta ceva de &a e&* Acea!ta e!te de 'apt ceea ce t#ece i)5i#e n &)"ea vi!e&o#* N) poate e.i!ta o ,#e0ea& "ai "a#e dec-t acea!ta% pent#) c i)5i#ea e!te incapa5i& ! cea# ceva* N)"ai "in+i&e !e pot "p#e)na #ea&"ente% ia# "ce a "p#e)nat 2)"ne3e)% o")& n) poate de!p#+i"* O#ic)"% adev#ata )ni#e e!te po!i5i& n)"ai &a nive&)& Min+ii Ch#i!tice 0i n) a 'o!t% de 'apt% pie#d)t niciodat* "Mic)& e)" ca)t ! !e "#ea!c p#in con'i#"a#e e.te#n% po!e!ii e.te#ne% c-t 0i p#in "i)5i#e" e.te#n* Sine&e c#eat de 2)"ne3e) n) a#e nevoie de ni"ic* E!te de4a p)#)#ea "p&init% oc#otit% i)5it 0i i)5ito#% c)t-nd "ai de,#a5 ! "p#t0ea!c dec-t ! do5-ndea!cK "ai de,#a5 ! e.tind dec-t ! p#oiecte3e* N) a#e nevoi 0i do#e0te ! !e "p#e)ne3e c) cei&a&+i% nde"nat de ")t)a&a &o# con0tien+ a a5)nden+ei* Re&a+ii&e !pecia&e a&e &)"ii !)nt di!t#)ctive% e,oi!te 0i copi&#e!c
16

de e,ocent#ice* C) toate ace!tea% dac !)nt p#edate S'-nt)&)i Spi#it% ace!te #e&a+ii pot deveni ce&e "ai !'inte &)c#)#i de pe p"-nt% "i#aco&e&e ca#e a#at ca&ea ntoa#ce#ii n Ce#* L)"ea 0i 'o&o!e0te #e&a+ii&e !pecia&e ca pe o a#" 'ina& n !p#iDin)& e.c&)de#ii 0i ca o de"on!t#a+ie a !epa##ii* S'-nt)& Spi#it &e t#an!'o#" n &ec+ii pe#'ecte de ie#ta#e 0i de t#e3i#e din vi!* 6ieca#e #e&a+ie !pecia& e!te o oca3ie de a &!a pe#cep+ii&e ! 'ie vindecate 0i e#o#i&e co#ectate* 6ieca#e con!tit)ie o no) 0an! de a !e ie#ta pe !ine n!)0i% ie#t-nd)4i pe cei&a&+i* Fi 'ieca#e devine o no) invita+ie ad#e!at S'-nt)& Spi#it 0i ad)ce#ii a"inte de 2)"ne3e)* Ce#cep+ia e!te o ')nc+ie a co#p)&)i 0i% de aceea% #ep#e3int o &i"it i"p)! con0tien+ei* Ce#cep+ia vede p#in ochii co#p)&)i 0i a)de p#in )#echi&e co#p)&)i* Ea evoc #eac+ii&e &i"itate de ca#e d dovad co#p)&* Co#p)& apa#e ca 'iind% n "a#e "!)#% a)to4"otivat 0i independent% tot)0i e& #!p)nde% de 'apt% n)"ai &a inten+ii&e "in+ii* 2ac "intea v#ea !4& 'o&o!ea!c pent#) atac% nt#4o 'o#" !a) a&ta% co#p)& devine p#ada 5o&ii% a "5t#-ni#ii 0i decde#ii* 2ac% n !chi"5% "intea i accept #o!t)& con'e#it de S'-nt)& Spi#it% co#p)& devine o ca&e )ti& de co")nica#e c) cei&a&+i% inv)&ne#a5i& at-ta ti"p c-t e!te nevoie de e&% )#"-nd a 'i &!at &a o pa#te c) 5&-nde+e% at)nci c-nd 'o&o!i#ea &)i a &)at !'-#0it* E& n!)0i e!te ne)t#)% a0a c)" e!te tot)& n &)"ea pe#cep+iei* 2ac e!te 'o&o!it pent#) +e&)#i&e e,o)&)i !a) a&e S'-nt)& Spi#it% depinde n nt#e,i"e de "eni#ea pe ca#e i4o con'e# "intea* Op)!)& vede#ii p#in ochii co#p)&)i e!te vi3i)nea &)i Ch#i!to!% ca#e #e'&ect t#ie 0i n) !&5ici)ne% )nitate 0i n) !epa#a#e% i)5i#e 0i n) tea"* Op)!)& a)3i#ii p#in )#echi&e co#p)&)i e!te co")nica#ea p#in /ocea ca#e vo#5e0te pent#) 2)"ne3e)% S'-nt)& Spi#it% ca#e !&0&)ie0te n 'ieca#e dint#e noi* /ocea Sa pa#e ndep#tat 0i ,#e) de a)3it% deoa#ece e,o4)&% ca#e p&edea3 pent#) !ine&e "#)nt 0i !epa#at% pa#e ! vo#5ea!c ")&t "ai ta#e* 2e 'apt% !e nt-"p& inve#!* S'-nt)& Spi#it vo#5e0te c) o c&a#itate incon')nda5i& 0i c) o d)io0ie cop&e0itoa#e* O#icine decide ! n) !e identi'ice c) co#p)& n)
17

poate ! 'ie !)#d &a "e!aDe&e Sa&e de e&i5e#a#e 0i !pe#an+% nici n4a# p)tea ! n) accepte c) 5)c)#ie vi3i)nea &)i Ch#i!to! n !chi"5)& "i3e#a5i&ei i"a,ini de!p#e e& n!)0i* /i3i)nea &)i Ch#i!to! e!te da#)& S'-nt)& Spi#itK a&te#nativa &)i 2)"ne3e) &a i&)3ia !epa##ii 0i c#edin+a n #ea&itatea pcat)&)i% a vinei 0i a "o#+ii* E!te co#ec+ia )nic &a toate e#o#i&e de pe#cep+ie% #econci&ie#ea cont#a#ii&o# apa#ente pe ca#e !e 5a3ea3 acea!t &)"e* L)"ina Sa 5inevoitoa#e a#at toate &)c#)#i&e dint#4)n a&t p)nct de vede#e% #e'&ect-nd !i!te")& de ,-ndi#e ca#e #!a#e din c)noa0te#e% 'c-nd #e ntoa#ce#ea &a 2)"ne3e) n) n)"ai po!i5i&% ci 0i inevita5i&* Ceea ce e#a p#ivit ca o ned#eptate 'c)t de cineva a&tc)iva% ac)" devine o che"a#e nt#) aD)to# 0i )ni#e* Ccat)&% 5oa&a 0i atac)& !)nt v3)te ca pe#cep+ii ,#e0ite ca#e a0teapt ! 'ie #e"ediate p#in 5&-nde+e 0i i)5i#e* Ap##i&e !)nt a5andonate% pent#) c aco&o )nde n) e.i!t atac% n) e!te nevoie de e&e* Nevoi&e '#a+i&o# no0t#i devin p#op#ii&e noa!t#e nevoi% pent#) c ei "e#, "p#e)n c) noi n c&to#ia ct#e 2)"ne3e)* 6# noi% ei !4a# #tci% a# pie#de ca&ea* Ie#ta#ea e!te nec)no!c)t n Ce#% )nde nevoia de ie#ta#e a# 'i de neconcep)t* Tot)0i% n acea!t &)"e% ea e!te o co#ec+ie nece!a# &a toate ,#e0e&i&e pe ca#e &e4a" 'c)t* A o'e#i ie#ta#e e!te !in,)#a ca&e de a o avea% pent#) c ea #e'&ect &e,ea Ce#)&)i7 a da 0i a p#i"i e!te )n)& 0i ace&a0i &)c#)* Ce#)& e!te !ta#ea 'i#ea!c a t)t)#o# 6ii&o# &)i 2)"ne3e)* A0a c)" E& i4a c#eat* Acea!ta e!te #ea&itatea pent#) totdea)na* Ea n) !4a !chi"5at n)"ai pent#) c a 'o!t )itat* Ie#ta#ea e!te "iD&oc)& p#in ca#e ne vo" ad)ce a"inte* C#in ie#ta#e% ,-ndi#ea &)"ii e!te inve#!at* L)"ea ie#tat devine poa#ta ct#e Ce#% pent#) c p#in 5inec)v-nta#ea ei p)te" n !'-#0it% ! ne ie#t" pe noi n0ine* C#in 'apt)& c n) "ai +ine" pe ni"eni p#i3onie# a& vinov+iei% noi deveni" &i5e#i* Rec)no!c-nd 0i "#t)#i!ind pe Ch#i!to! n to+i '#a+ii no0t#i ?i #ec)noa0te" p#e3en+a n noi n0ine* C#in 'apt)& c d" )it#ii toate pe#cep+ii&e noa!t#e e#onate% nep!t#-nd ni"ic din t#ec)t ca#e ! ne +in napoi% p)te" ! ni4L
18

#ea"inti" pe 2)"ne3e)* ?nv+t)#a poate "e#,e doa# p-n aici* C-nd !)nte" ,ata% 2)"ne3e) ?n!)0i va 'ace )&ti")& pa! n #e ntoa#ce#ea noa!t# &a E&* UN CURS IN MIRACOLE Ace!ta e!te )n c)#! n "i#aco&e* E!te )n c)#! o5&i,ato#i)% vo&)nta# 'iind doa# ti"p)& c-nd & )#"e3i* Li5e#a voin+ n) n!ea"n c po+i !ta5i&i p&an)& de nv+a#eK n!ea"n doa# c po+i a&e,e &ec+ii&e pe ca#e v#ei ! &e nve+i &a )n "o"ent dat* C)#!)& n) 0i p#op)ne ! p#opovd)ia!c n+e&e!)& i)5i#ii% acea!ta 'iind "ai p#e!)! de ceea ce poate 'i p#opovd)it* ?0i p#op)ne n! ndep#ta#ea o5!taco&e&o# ca#e !ta) n ca&ea con0tienti3#ii p#e3en+ei i)5i#ii% "o0teni#ea ta 'i#ea!c* Op)!)& i)5i#ii e!te tea"a% da# ceea ce e!te atotc)p#in3to# n) a#e op)!* Ace!t c)#! poate 'i #e3)"at 'oa#te !i"p&)% a!t'e&7 Ni"ic #ea& n) poate 'i a"enin+at* Ni"ic i#ea& n) e.i!t* ?n acea!ta !e a'& pacea &)i 2)"ne3e)* EXERCIII ZILNICE PENTRU STUDENI INTRODUCERE O 5a3 teo#etic a!e"enea ce&ei o'e#ite de te.t con!tit)ie cad#)& nece!a# ca#e d n+e&e! e.e#ci+ii&o# 3i&nice* C#actica#ea &o# n! e!te cea ca#e va 'ace po!i5i& atin,e#ea !cop)&)i ace!t)i c)#!* O "inte neant#enat n) poate #ea&i3a ni"ic* Scop)& e.e#ci+ii&o# c)#!)&)i e!te toc"ai ace&a de a4+i ant#ena "intea ! ,-ndea!c de4a &)n,)& &inii&o# t#a!ate de te.t* E.e#ci+ii&e !)nt 'oa#te !i"p&e* N) nece!it ")&t ti"p 0i n) contea3 )nde &e 'aci* Ce#ioada de ant#ena#e e!te de )n an* E.e#ci+ii&e !)nt n)"e#otate de &a 8 &a =:9* N)4+i p#op)ne ! 'aci "ai ")&t de )n !et de e.e#ci+ii pe 3i* /o&)")& de e.e#ci+ii e!te "p#+it n do) !ec+i)ni p#incipa&e% cea dint-i oc)p-nd)4!e c) de!'ace#ea 'e&)&)i n ca#e ve3i ac)"% ia# a do)a c) do5-ndi#ea pe#cep+iei adev#ate* C) e.cep+ia pe#ioade&o# de #ecapit)&a#e% e.e#ci+ii&e 3i&nice !)nt o#,ani3ate n D)#)& )nei
19

!in,)#e idei cent#a&e% ca#e e!te 'o#")&at &a ncep)t* U#"ea3 o de!c#ie#e a p#ocedee&o# !peci'ice p#in ca#e t#e5)ie ap&icat ideea 3i&ei* Scop)& e.e#ci+ii&o# 3i&nice e!te !4+i ant#ene3e "intea nt#4)n "od !i!te"atic n vede#ea o5+ine#ii )nei pe#cep+ii di'e#ite a 'iec#ei 'iin+e 0i a 'iec#)i &)c#) din &)"e* E.e#ci+ii&e !)nt concep)te ! te aD)te &a ,ene#a&i3a#ea &ec+ii&o# n a0a 'e& nc-t ! n+e&e,i c 'ieca#e dint#e e&e !e poate ap&ica% n "od e,a&% &a o#icine 0i o#ice ve3i* T#an!'e#)& ant#en#ii n pe#cep+ia adev#at n) !e de!'0oa# &a 'e& ca t#an!'e#)& ant#en#ii ca#acte#i!tic &)"ii* 2ac !4a #ea&i3at adev#ata pe#cep+ie n &e,t)# c) v#eo pe#!oan% !it)a+ie !a) eveni"ent% t#an!'e#)& tota& ct#e o#icine 0i o#ice e!te !i,)#* Ce de a&t pa#te% o !in,)# e.cep+ie de &a pe#cep+ia adev#at d)ce &a i"po!i5i&itatea #ea&i3#ii ei n ,ene#a&* A0ada#% !in,)#e&e #e,)&i ,ene#a&e ca#e t#e5)ie av)te n vede#e n pe#"anen+ !)nt7 "ai nt-i% e.e#ci+ii&e ! 'ie p#acticate c) "a#e !peci'icitate% a0a c)" !e va indica* L)c#)& ace!ta te va aD)ta ! ,ene#a&i3e3i idei&e i"p&icate% e.tin3-nd)4&e a!)p#a 'iec#ei !it)a+ii n ca#e te ,!e0ti% &a o#icine 0i &a o#ice din ea* ?n a& doi&ea #-nd% nc#edin+ea34te c n) vei hot# % n !inea ta% c e.i!t )ne&e pe#!oane% !it)a+ii !a) &)c#)#i &a ca#e idei&e !)nt inap&ica5i&e* S4a# "piedica a!t'e& t#an!'e#)& ant#en#ii* Adev#ata pe#cep+ie% p#in n!0i nat)#a ei% n) a#e &i"ite% 'iind toc"ai op)!)& 'e&)&)i n ca#e ve3i ac)"* Scop)& ,ene#a& a& e.e#ci+ii&o# e!te ace&a de a4+i !po#i capacitatea de a e.tinde idei&e pe ca#e &e vei p#actica% n a0a 'e& nc-t ! inc&)d tot)&* A!ta n) va !o&icita nici )n e'o#t din pa#tea ta* E.e#ci+ii&e n !ine nt#)ne!c condi+ii&e nece!a#e ace!t)i tip de t#an!'e#* Une&e din idei&e p#e3entate n ace!t vo&)" +i !e vo# p#ea ,#e) de c#e3)t% ia# a&te&e +i vo# p#ea de4a d#ept)& a&a#"ante* N) contea3* Tot ce +i !e ce#e e!te ! ap&ici idei&e d)p c)" e0ti nd#)"at* N) +i !e ce#e ! &e D)deci nt#4)n 'e& !a) a&t)&% ci n)"ai ! &e 'o&o!e0ti* Toc"ai 'o&o!i#ea &o# &e va 'ace ! capete !en! pent#) tine 0i +i va a#ta c !)nt
20

adev#ate* Re+ine doa# at-t7 n) e nevoie ! dai c#e3a#e idei&o#% n) e!te nevoie ! &e accep+i% n) e!te nevoie nici "ca# ! !a&)+i apa#i+ia &o#* Ce )ne&e dint#e e&e !4a# p)tea ! &e #e!pin,i ene#,ic* Ni"ic din toate ace!tea n) va conta% nici n) &e di"in)a e'icacitatea* N)4+i n,d)i ! 'aci v#eo e.cep+ie c-nd ap&ici idei&e din e.e#ci+ii% 0i o#ica#e +i4a# 'i #eac+ii&e 'a+ de e&e% 'o&o!e0te4&e* N) +i !e ce#e ni"ic "ai ")&t* PARTEAI LECIA 1 "Tot ce vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc( n) n!ea"n ni"ic*" C#ive0te ac)" pe nde&ete n D)# 0i e.e#!ea3% ap&ic-nd acea!t idee n "od 'oa#te !peci'ic &a o#ice &)c#) pe ca#e & ve3i7 "Acea!t "a! n) n!ea"n ni"ic*" "Ace!t !ca)n n) n!ea"n ni"ic*" "Acea!t "-n n) n!ea"n ni"ic*" "Ace!t picio# n) n!ea"n ni"ic*" "Ace!t !ti&o) n) n!ea"n ni"ic*" C#ive0te apoi dinco&o de i"ediata ta ap#opie#e 0i ap&ic ideea% &#,ind !'e#a de c)p#inde#e7 "U0a aceea n) n!ea"n ni"ic*" "Co#p)& ace&a n) n!ea"n ni"ic*" "La"pa aceea n) n!ea"n ni"ic*" "Se"n)& ace&a n) n!ea"n ni"ic*" "U"5#a aceea n) n!ea"n ni"ic*" O5!e#v c ace!te a'i#"a+ii n) !)nt a#anDate nt#4o o#dine an)"e 0i n) o'e# po!i5i&itatea )no# di'e#en+ie#i nt#e dive#!e&e cate,o#ii de o5iecte &a ca#e !e ap&ic* Ace!ta e!te !cop)& e.e#ci+i)&)i* N) t#e5)ie dec-t ! ap&ici a'i#"a+ia &a tot ce ve3i* E.e#!-nd ideea 3i&ei% 'o&o!e0te4o '# nici o di!c#i"ina#e* N) nce#ca ! o ap&ici &a o#ice ve3i% cci e.e#ci+ii&e n) t#e5)ie ! devin #it)a&ice* ?nc#edin+ea34te n)"ai c ni"ic din ceea ce ve3i n) e!te e.c&)! n "od !peci'ic* ?n ceea ce p#ive0te ap&ica#ea ideii% o#ice &)c#) e!te &a
21

'e& c) a&t)&* 6ieca#e din p#i"e&e t#ei &ec+ii n) t#e5)ie 'c)t de "ai ")&t de do) o#i pe 3i% p#e'e#a5i& di"inea+a !a) !ea#a* N) a# t#e5)i nce#cate "ai ")&t de ap#o.i"ativ )n "in)t% dec-t doa# dac !e ive0te !en3a+ia de ,#a5* Sen3a+ia de tihn% de ca&" con'o#ta5i& e!te e!en+ia&* LECIA 2 "E) a" dat 'iec#)i &)c#) pe ca#e & vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc( tot n+e&e!)& pe ca#e & a#e pent#) "ine*" E.e#ci+ii&e pe acea!t idee !)nt identice c) ce&e pent#) p#i"a idee* ?ncepe c) &)c#)#i&e din i"ediata ta ap#opie#e* M#e0te apoi !'e#a de c)p#inde#e* ?ntoa#ce cap)& pent#) a p)tea inc&)de o#ice e!te de o pa#te 0i de a&ta* 2ac e!te po!i5i&% ntoa#ce4te 0i ap&ic ideea &a ceea ce a 'o!t n !pate&e t)* R"-i c-t "ai nedi!c#i"inato# c) p)tin+ n !e&ecta#ea !)5iecte&o# pent#) ap&ica#e% n) te concent#a a!)p#a nici )n)i &)c#) n "od !pecia& 0i n) nce#ca ! inc&)3i tot ce ve3i nt#4o an)"it 3on% pent#) c vei p#ovoca nco#da#e* C)# 0i !i"p&)% p#ive0te &eDe# 0i de!t)& de vioi n D)#)& t)% nce#c-nd ! evi+i o#ice !e&ec+ie d)p "#i"e% !t#&)ci#e% c)&oa#e% "ate#ia& !a) i"po#tan+ #e&ativ pent#) tine* Ia !)5iecte&e a0a c)" &e ve3i* ?ncea#c ! ap&ici e.e#ci+i)& c) e,a& )0)#in+ &a )n co#p !a) &a )n na!t)#e% o ")!c !a) &a podea% )n 5#a+ !a) )n "#* Sin,)#)& c#ite#i) pent#) ap&ica#ea ideii &a o#ice &)c#) e!te% p)# 0i !i"p&)% 'apt)& c p#ivi#ea +i4a c3)t pe e&* N) nce#ca ! inc&)3i ceva n "od pa#tic)&a#% da# nc#edin+ea34te c ni"ic n) e!te e.c&)!% n "od !pecia&* LECIA 3 "N) n+e&e, ni"ic din ce vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc(*" Ap&ic ideea &a 'e& ca pe ce&e ante#ioa#e% '# a 'ace nici )n 'e& de di!tinc+ii* O#ice ve3i devine )n !)5iect idea& pent#) ap&ica#ea ideii* ?nc#edin+ea34te c n) p)i &a ndoia& 'apt)& c 'ieca#e &)c#) e!te
22

pot#ivit pent#) ap&ica#ea ideii* Ace!tea n) !)nt e.e#ci+ii de D)decat* O#ice &)c#) e!te pot#ivit% de v#e"e ce & ve3i* Une&e dint#e &)c#)#i&e pe ca#e &e ve3i a# p)tea avea pent#) tine !e"ni'ica+ii c) nc#ca#e e"o+iona&* ?ncea#c ! &a0i deopa#te ace!te !enti"ente 0i% p)# 0i !i"p&)% 'o&o!e0te ace!te &)c#)#i e.act c)" &4ai 'o&o!i pe o#ica#e a&t)&* Scop)& e.e#ci+ii&o# e!te de a te aD)ta !4+i &i"pe3e0ti "intea de toate a!ocia+ii&e din t#ec)t% de a vedea &)c#)#i&e e.act a0a c)" +i apa# ac)" 0i de a4+i da !ea"a c-t de p)+in &e n+e&e,i de 'apt* 2e aceea% n !e&ecta#ea &)c#)#i&o# &a ca#e va 'i ap&icat ideea de a!t3i% e!te e!en+ia& !4+i p!t#e3i o "inte pe#'ect de!chi!% ne n,#dit de D)decat* Cent#) ace!t !cop% )n &)c#) e!te &a 'e& ca ce&&a&tK &a 'e& de pot#ivit 0i% de aceea% &a 'e& de 'o&o!ito#* LECIA 4 "Ace!te ,-nd)#i n) n!ea"n ni"ic* E&e !)nt a!e"enea &)c#)#i&o# pe ca#e &e vd n acea!t ca"e# $pe acea!t !t#ad% de &a acea!t 'e#ea!t#% n ace!t &oc(*" Sp#e deo!e5i#e de ce&e p#ecedente% ace!te e.e#ci+ii n) de5)tea3 c) ideea 3i&ei* ?ncepe acea!t pe#ioad de p#actic% #e"a#c-nd ,-nd)#i&e ca#e +i t#ec p#in "inte ti"p de ap#o.i"ativ )n "in)t* Apoi ap&ic4&e ideea* 2ac e0ti deDa con0tient de ,-nd)#i ne'e#icite% 'o&o!e0te4&e ca !)5iecte pent#) idee* Tot)0i% n) !e&ecta n)"ai ,-nd)#i&e ca#e c#e3i c !)nt "#e&e"* ?+i vei da !ea"a% dac te ant#ene3i !4+i p#ive0ti ,-nd)#i&e% c e&e #ep#e3int )n a!e"enea a"e!tec% nc-t% nt#4)n !en!% nici )n)& dint#e e&e n) poate 'i n)"it "5)n" !a) "#)"* Iat de ce e&e n) n!ea"n ni"ic* La a&e,e#ea !)5iecte&o# pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i% o5i0n)ita !peci'icitate e!te o5&i,ato#ie* N) te te"e ! 'o&o!e0ti at-t ,-nd)#i "5)ne" c-t 0i "#e&e"* Nici )ne&e% nici a&te&e% n) #ep#e3int adev#ate&e ta&e ,-nd)#i pe ca#e ace!tea &e "a!chea3* 1-nd)#i&e "5)ne" n) !)nt dec-t )"5#e a ceea ce !e a'& dinco&o de e&e% ia# )"5#e&e n,#e)nea3 v3)&* Ce&e "#e&e" !)nt piedici p)!e v3)&)i% 'c-nd vede#ea i"po!i5i&* T) ne &e v#ei pe nicica#e* Ace!ta e!te )n e.e#ci+i) i"po#tant 0i va 'i #epetat% din c-nd n
23

c-nd% nt#4o 'o#" oa#ec)" di'e#it* Inten+ia e!te ant#ena#ea ta n p#i"ii pa0i !p#e +e&)& de a !epa#a ceea ce n) a#e n+e&e! ca 'iind n a'a#a ta% 0i ceea ce a#e n+e&e! ca 'iind n&)nt#)& t)* E!te% de a!e"enea% ncep)t)& ant#en#ii "in+ii ta&e n a #ec)noa0te ce e!te identic 0i ce e!te di'e#it* 6o&o!ind)4+i ,-nd)#i&e n ap&ica#ea ideii pent#) a!t3i% identi'ic 'ieca#e ,-nd p#in 'i,)#a !a) nt-"p&a#ea cent#a& pe ca#e o con+ine% de e.e"p&)7 "Ace!t ,-nd de!p#e******* n) n!ea"n ni"ic* E!te a!e"enea &)c#)#i&o# pe ca#e &e vd n acea!t ca"e#% $pe acea!t !t#ad% etc*(*" Co+i% de a!e"enea% ! 'o&o!e0ti ideea pent#) )n ,-nd an)"e pe ca#e & #ec)no0ti ca 'iind d)nto#* Acea!t ap&ica#e e!te 'o&o!itoa#e% da# n) con!tit)ie o !)5!tit)+ie pent#) p#ocedee&e "ai a&eato#ii ce t#e5)ie )#"ate pent#) e.e#ci+ii* O#ic)"% n)4+i e.a"ina "intea ti"p de "ai ")&t de ap#o.i"ativ )n "in)t* E0ti nc p#ea nee.pe#i"entat ca ! po+i evita tendin+a de a deveni p#eoc)pat '# noi"* Mai ")&t% ace!te e.e#ci+ii 'iind p#i"e&e de ace!t 'e&% !4a# p)tea ! ,!e0ti !)!penda#ea D)dec+ii 'a+ de ,-nd)#i ca 'iind deo!e5it de di'ici&* N) #epeta e.e#ci+ii&e "ai ")&t de t#ei !a) pat#) o#i de4a &)n,)& 3i&ei* /o" #eveni &a e&e "ai t-#3i)* LECIA "N) !)nt niciodat indi!p)! din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" Acea!t idee% a!e"enea ce&ei p#ecedente% poate 'i 'o&o!it n &e,t)# c) o#ice pe#!oan% !it)a+ie !a) nt-"p&a#e ca#e con!ide#i c +i p#ovoac !)'e#in+* Ap&ic4o n "od !peci'ic% &a o#ice c#e3i c e!te ca)3a indi!po3i+iei ta&e% 'o&o!ind de!c#ie#ea !en3a+iei n te#"enii ca#e +i !e pa# pot#ivi+i* Indi!po3i+ia poate ! pa# a 'i tea"% n,#iDo#a#e% dep#i"a#e% an.ietate% !)p#a#e% )#% ,e&o3ie !a) o#ice a&t 'o#"% 'ieca#e dint#e e&e pe#cep)t% n "od neadev#at% ca 'iind di'e#it* Tot)0i% p-n c-nd nve+i c 'o#"a n) contea3% 'ieca#e 'o#" devine )n !)5iect pot#ivit pent#) e.e#ci+ii&e 3i&ei* Ap&ica#ea ace&eia0i idei &a 'ieca#e dint#e e&e n "od !epa#at e!te p#i")& pa! !p#e
24

#ec)noa0te#ea% n ce&e din )#"% a 'apt)&)i c e&e !)nt identice* C-nd 'o&o!e0ti ideea de a!t3i pent#) ca)3a )nei indi!po3i+ii% pe#cep)t !peci'ic% indi'e#ent de 'o#"a ei% 'o&o!e0te at-t n)"e&e 'o#"ei n ca#e ve3i indi!po3i+ia% c-t 0i ca)3a pe ca#e i4o at#i5)i* 2e e.e"p&)7 "N) !)nt !)p#at pe**** din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" "N) " te" de ******* din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" Repet% ace!t e.e#ci+i) n) t#e5)ie ! !)5!tit)ie pe#ioade&e de p#actic n ca#e +i !c#)te3i "ai nt-i "intea pent#) a ,!i "!)#!e" de indi!po3i+ie n ca#e c#e3i 0i 'o#"e de indi!po3i+ie ca#e c#e3i c #e3)&t* ?n ace!te e.e#ci+ii% "ai ")&t dec-t n ce&e p#ecedente% !4a# p)tea !4+i 'ie ,#e) ! 'ii nedi!c#i"inato# 0i ! evi+i a da o "ai "a#e ,#e)tate )no# !)5iecte n det#i"ent)& a&to#a* Hi4a# p)tea 'i de aD)to# ! ncepi e.e#ci+ii&e c) a'i#"a+ia7 "N) e.i!t indi!po3i+ii "ino#e* Toate "i cont)#5% n aceea0i "!)#% pacea "in+ii*" Apoi ce#cetea34+i "intea n) "ai ")&t de ap#o.i"ativ )n "in)t 0i ncea#c ! identi'ici )n n)"# de 'o#"e di'e#ite de indi!po3i+ie ca#e te de#anDea3% indi'e#ent de i"po#tan+a #e&ativ pe ca#e ai p)tea ! &e4o aco#3i* Ap&ic ideea de a!t3i 'iec#eia dint#e e&e% 'o&o!ind at-t n)"e&e !)#!ei de indi!po3i+ie% c-t 0i ce& a& !enti"ent)&)i #e!i"+it* Iat a&te e.e"p&e7 "N) !)nt n,#iDo#at de******* din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" "N) !)nt dep#i"at de******* din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" 2e t#ei !a) pat#) o#i pe 3i e!te !)'icient* LECIA ! "S)nt indi!p)! pent#) c vd ceva ce n) e.i!t* " E.e#ci+ii&e c) acea!t idee !)nt 'oa#te a!e"ntoa#e ce&o# p#ecedente* Repet% pent#) 'ieca#e ap&ica#e a ideii e!te nece!a# ! n)"e0ti% nt#4)n "od 'oa#te !peci'ic% at-t 'o#"a indi!po3i+iei $!)p#a#e% tea"% n,#iDo#a#e% dep#i"a#e 0i a0a "ai depa#te(% c-t 0i !)#!a ei pe#cep)t* 2e e.e"p&)7
25

"S)nt !)p#at pe******* pent#) c vd ceva ce n) !e a'& aco&o*" S)nt n,#iDo#at n &e,t)# c)******* pent#) c vd ceva ce n) !e a'& aco&o*" Ideea pent#) a!t3i e!te )ti& pent#) ap&ica#ea &a o#ice pa#e ! te indi!p)n 0i poate 'i 'o&o!it n "od p#o'ita5i&% de4a &)n,)& 3i&ei% n ace!t !cop* Tot)0i% ce&e t#ei !a) pat#) pe#ioade de e.e#!a#e o5&i,ato#ii ! 'ie p#ecedate de ap#o.i"ativ )n "in)t de ce#ceta#e a "in+ii 0i de ap&ica#e a ideii 'iec#)i ,-nd de indi!po3i+ie de!cope#it* Repet% dac te "pot#ive0ti ap&ic#ii ideii &a )ne&e dint#e ,-nd)#i&e ca#e te indi!p)n "ai ")&t dec-t &a a&te&e% a"inte0te4+i de ce&e do) aten+ion#i &an!ate n &ec+ia t#ec)t7 "N) e.i!t indi!po3i+ii "ino#e* Toate "i cont)#5% n aceea0i "!)#% pacea "in+ii*" 0i "N) pot ! p!t#e3 acea!t 'o#" de indi!po3i+ie 0i% totodat% ! " di!pen!e3 de ce&e&a&te* 2eci% av-nd n vede#e !cop)& ace!to# e.e#ci+ii% &e voi p#ivi pe toate ca 'iind identice*" LECIA " "/d n)"ai t#ec)t)&*" Acea!t idee e!te deo!e5it de ,#e) de c#e3)t &a p#i"a ved#e% c) toate c e!te #a+i)nea de a 'i a t)t)#o# ce&o# p#ecedente* E!te "otiv)& pent#) ca#e ni"ic din ce ve3i n) n!ea"n ni"ic* E!te "otiv)& pent#) ca#e t) ai dat 'iec#)i &)c#) pe ca#e & ve3i tot n+e&e!)& pe ca#e & a#e pent#) tine* E!te "otiv)& pent#) ca#e n) n+e&e,i ni"ic din ceea ce ve3i* E!te "otiv)& pent#) ca#e ,-nd)#i&e ta&e n) n!ea"n ni"ic 0i pent#) ca#e e&e !)nt a!e"enea &)c#)#i&o# pe ca#e &e ve3i* E!te "otiv)& pent#) ca#e n) e0ti niciodat indi!p)! din "otiv)& p#e!)p)! de tine* E!te "otiv)& pent#) ca#e e0ti indi!p)! v3-nd ceva ce n) !e a'& aco&o* Idei&e vechi de!p#e ti"p !)nt ,#e) de !chi"5at% pent#) c tot ceea ce c#e3i e!te n#dcinat n ti"p 0i depinde de 'apt)& c n) +i
26

n!)0e0ti ace!te idei noi de!p#e ti"p* Acea!t p#i" idee de!p#e ti"p n) e!te chia# at-t de ci)dat pe c-t pa#e &a ncep)t* C#ive0te% de e.e"p&)% o cea0c* /e3i chia# o cea0c !a) 'aci doa# o #et#o!pectiv a t#i#i&o# ta&e t#ec)te7 iei o cea0c n "-n% +i4e !ete% 5ei dint#4o cea0c% !i"+i 5)3a ce0tii &ipit de 5)3e% iei "ic)& deD)n 0i a0a "ai depa#teL N) !)nt c)"va p-n 0i #eac+ii&e ta&e e!tetice 'a+ de cea0c 5a3ate pe t#i#i t#ec)teL C)" a&t'e& ai p)tea ! 0tii dac ace!t 'e& de cea0c !e !pa#,e !a) n) c-nd o !capi din "-nL Ce a&tceva 0tii de!p#e acea!t cea0c n a'a#a ce&o# nv+ate n t#ec)tL 6# nv+t)#a ta din t#ec)t% ha5a# n4aveai ce e!te acea!t cea0c* Fi at)nci% o ve3i c) adev#atL C#ive0te n D)#)& t)* Ce&e !p)!e !)nt &a 'e& de adev#ate pent#) o#ice p#ive0ti* Rec)noa0te ace!t &)c#) ap&ic-nd ideea de a!t3i% '# nici o di!c#i"ina#e% &a tot ce +i at#a,e p#ivi#ea* 2e e.e"p&)7 "/d n)"ai t#ec)t)& n ace!t !ti&o)*" "/d n)"ai t#ec)t)& n ace!t panto'*" "/d n)"ai t#ec)t)& n acea!t "-n*" "/d n)"ai t#ec)t)& n co#p)& ace&a*" "/d n)"ai t#ec)t)& n 'a+a aceea*" N) !t#)i a!)p#a nici )n)i &)c#) n "od !pecia&% da# a"inte0te4+i ! n) o"i+i ni"ic n "od !peci'ic* A#)nc o p#ivi#e !c)#t a!)p#a 'iec#)i !)5iect% apoi t#eci &a )#"to#)&* T#ei !a) pat#) pe#ioade de p#actic% de ap#o.i"ativ )n "in)t 'ieca#e vo# 'i !)'iciente* LECIA # "Mintea "ea e!te p#eoc)pat de ,-nd)#i t#ec)te*" 2e!i,)#% acea!t idee e!te "otiv)& pent#) ca#e ve3i n)"ai t#ec)t)&* Ni"eni n) vede #ea&"ente ceva* ?0i vede n)"ai p#op#ii&e ,-nd)#i p#oiectate n e.te#io#* C#eoc)pa#ea "in+ii c) t#ec)t)& e!te ca)3a concep+iei ,#e0ite de!p#e ti"p de ca#e !)'e# vede#ea ta* Mintea ta n) poate p#icepe p#e3ent)&% ca#e e!te !in,)#)& ti"p e.i!tent* 2e aceea% n) poate n+e&e,e nici ti"p)& 0i n) poate% de 'apt% ! n+e&ea, ni"ic* Sin,)#)& ,-nd pe de4a4nt#e,)& adev#at pe ca#e cineva & poate
27

!)!+ine #e'e#ito# &a t#ec)t e!te c t#ec)t)& n) e!te aici* A te ,-ndi &a e& c-t)0i de p)+in n!ea"n a0ada# a te ,-ndi &a i&)3ii* 6oa#te p)+ini 0i4a) dat !ea"a ce at#a,e d)p !ine% de 'apt% nchip)i#ea t#ec)t)&)i !a) anticipa#ea viito#)&)i* C-nd 'ace acea!ta% "intea e!te #ea&"ente p)!tie% deoa#ece n) !e ,-nde0te &a ni"ic* Scop)& e.e#ci+ii&o# de a!t3i e!te de a ncepe !4+i ant#ene3i "intea pent#) a40i da !ea"a c-nd n) ,-nde0te de&oc* ?n ti"p ce "intea +i e!te p#eoc)pat de idei ne,-ndite% adev#)& e!te 5&ocat* A #ec)noa0te c "intea ta a 'o!t 0i e!te p)# 0i !i"p&) p)!tie n &oc ! c#e3i c e!te p&in de idei adev#ate% e!te p#i")& pa! n de!chide#ea cii !p#e vi3i)ne* E.e#ci+ii&e de a!t3i ! 'ie 'c)te c) ochii nchi0i* Acea!ta deoa#ece% #ea&"ente% n) po+i vedea ni"ic% 0i e!te "ai )0o# ! #ec)no0ti c% indi'e#ent c-t de vi) +i4ai i"a,ina )n ,-nd% n) ve3i ni"ic* C-t "ai nei"p&icat po!i5i&% ce#cetea34+i "intea n ti"p)& o5i0n)it)&)i "in)t 0i ceva% #e"a#c-nd p)# 0i !i"p&) ,-nd)#i&e pe ca#e &e nt-&ne0ti* N)"e0te4& pe 'ieca#e d)p 'i,)#a !a) te"a cent#a& pe ca#e o con+ine% 0i t#eci &a )#"to#)&* 2e!chide pe#ioada de e.e#!a#e% !p)n-nd7 "Se pa#e c " ,-nde!c &a *******" Apoi n)"e0te% n "od !peci'ic% 'ieca#e dint#e ,-nd)#i&e ta&e% de pi&d7 "Se pa#e c " ,-nde!c &a*** $n)"e&e )nei pe#!oane(% &a $n)"e&e )n)i o5iect(% &a $n)"e&e )n)i !enti"ent(%" 0i a0a "ai depa#te% conchi3-nd% &a !'-#0it)& pe#ioadei de ce#ceta#e a "in+ii7 "2a# "intea "ea e!te p#eoc)pat de ,-nd)#i t#ec)te*" L)c#) ace!ta !e poate 'ace de pat#) !a) cinci o#i de4a &)n,)& 3i&ei% c) condi+ia ! n) aD)n,i &a i#ita#e* 2ac +i4e ,#e)% de t#ei !a) pat#) o#i e!te !)'icient* S4a# p)tea ! con!ide#i de 'o&o!% tot)0i% inc&)de#ea i#it#ii !a) a o#ic#ei e"o+ii pe ca#e ideea de a!t3i a# p)tea !4o ind)c n n!)0i p#oce!)& de ce#ceta#e a "in+ii*
28

LECIA $ "N) vd ni"ic a0a c)" e!te ac)"*" Acea!t idee dec)#,e% evident% din ce&e do) p#ecedente* N)"ai c% de0i !4a# p)tea ! o accep+i inte&ect)a&ice0te% e!te p)+in p#o5a5i& c va n!e"na ceva pent#) tine deoca"dat* O#ic)"% n+e&e,e#ea n) e!te nece!a# n ace!t !tadi)* 2e 'apt% a #ec)noa0te c n) n+e&e,i e!te o p#e"i! pent#) de!'ace#ea idei&o# ta&e 'a&!e* E.e#ci+ii&e ace!tea p#ive!c p#actica 0i n) n+e&e,e#ea* N) ai nevoie ! e.e#!e3i ceea ce n+e&e,i deDa* A# 'i )n e.e"p&) tipic de ,-ndi#e ci#c)&a#% ! vi!e3i n+e&e,e#ea 0i ! p#e!)p)i c o ai deDa* Min+ii neant#enate i e!te ,#e) ! c#ead c &)c#)#i&e c#o#a ea pa#e ! &e dea chip n) !e a'& aco&o* Acea!t idee poate 'i de4a d#ept)& #!co&itoa#e 0i poate nt-"pina o #e3i!ten+ activ !)5 o ")&+i"e de 'o#"e* Acea!ta n) "piedic n! ap&ica#ea ei* Ni"ic "ai ")&t n) !e ce#e pent#) ace!t e.e#ci+i) !a) o#ica#e a&t)&* 6ieca#e "ic pa! va #i!ipi c-te p)+in din nt)ne#ic% ia# n+e&e,e#ea va veni% n ce&e din )#"% ! &)"ine3e 'ieca#e )n,he# a& "in+ii% c)#+at de #e3id))#i&e ca#e & nt)nec* Ace!te e.e#ci+ii% pent#) ca#e !)nt !)'iciente t#ei !a) pat#) pe#ioade de e.e#!a#e% i"p&ic ! te )i+i n D)#)& t) 0i ! ap&ici ideea 3i&ei &a tot ce ve3i% a"intind)4+i nevoia ap&ic#ii ei n "od nedi!c#i"inato# 0i #e,)&a e!en+ia& de a n) e.c&)de ni"ic* 2e e.e"p&)7 "N) vd acea!t "a0in a0a c)" e!te ac)"*" "N) vd ace!t te&e'on a0a c)" e!te ac)"*" "N) vd ace!t 5#a+ a0a c)" e!te ac)"*" ?ncepe c) &)c#)#i&e din i"ediata ta ap#opie#e% apoi &#,e0te !'e#a de c)p#inde#e7 "N) vd c)ie#)& ace&a a0a c)" e!te ac)"*" "N) vd )0a aceea a0a c)" e!te ac)"*" "N) vd 'a+a aceea a0a c)" e!te ac)"*" Se !)5&inia3 din no) c% a0a c)" t#e5)ie nce#cat o inc&)de#e co"p&et% t#e5)ie evitat e.c&)de#ea !peci'ic* ?nc#edin+ea34te c
29

e0ti one!t c) tine n!)+i at)nci c-nd 'aci acea!t di!tinc+ie* Ai p)tea 'i tentat ! +i4o a!c)n3i* LECIA 1% "1-nd)#i&e "e&e n) n!ea"n ni"ic*" Acea!t idee !e ap&ic &a toate ,-nd)#i&e de ca#e e0ti con0tient !a) devii con0tient n pe#ioade&e de e.e#!a#e* Motiv)& pent#) ca#e ideea e!te ap&ica5i& &a toate ,-nd)#i&e e!te c e&e n) !)nt adev#ate&e ta&e ,-nd)#i* A" "ai 'c)t acea!t di!tinc+ie 0i o vo" 'ace din no)* 2eoca"dat n) ai o 5a3 de co"pa#a+ie* At)nci c-nd o !4o ai% n) vei avea nici o ndoia& c ceea ce ai c#e3)t odinioa# c a# 'i ,-nd)#i&e ta&e n) n!e"na ni"ic* E!te a do)a oa# c-nd 'o&o!i" ace!t 'e& de idee* 6o#"a e!te n)"ai p)+in di'e#it* 2e data acea!ta% ideea ncepe c) ",-nd)#i&e "e&e" n &oc de "ace!te ,-nd)#i" 0i n) 'ace nici o &e,t)# vdit c) &)c#)#i&e din D)#)& t)* Accent)& !e p)ne ac)" pe &ip!a de #ea&itate a ceea ce !oco+i c ,-nde0ti* Ace!t a!pect a& p#oce!)&)i de co#ec+ie a ncep)t c) ideea c ,-nd)#i&e de ca#e e0ti con0tient !)nt &ip!ite de n+e&e!% "ai de,#a5 n a'a#a ta dec-t n)nt#)% ia# apoi a 'o!t !)!+in)t condi+ia &o# "ai de,#a5 t#ec)t dec-t p#e3ent* Ac)" !)!+ine" c p#e3en+a ace!to# ",-nd)#i" n!ea"n c n) ,-nde0ti* N) e dec-t )n a&t "od de a #epeta a'i#"a+ia de "ai !)!% c "intea ta e!te #ea&"ente p)!tie* A #ec)noa0te ace!t 'apt n!ea"n a #ec)noa0te ni"ic)& at)nci c-nd !oco+i c & ve3i* Ca ata#e% acea!ta devine p#e"i3a vi3i)nii* Cent#) ace!te e.e#ci+ii% nchide ochii 0i ncepe% #epet-nd n !inea ta% pe nde&ete% ideea pent#) a!t3i* Apoi ada),7 "Acea!t idee " va aD)ta ! 'i) e&i5e#at de tot ce c#ed ac)"*" Ca 0i "ai nainte% e.e#ci+ii&e con!ta) din ce#ceta#ea "in+ii pent#) a'&a#ea t)t)#o# ,-nd)#i&o# ca#e +i !)nt di!poni5i&e% '# !e&ec+ie !a) D)decat* ?ncea#c ! evi+i o#ice 'e& de c&a!i'ica#e* 2e 'apt% dac !i"+i c te aD)t% +i po+i nchip)i c p#ive0ti c)" t#ece o p#oce!i)ne a&ct)it n "od)& ce& "ai 5i3a#% ca#e a#e p#ea p)+in !e"ni'ica+ie pe#!ona& pent#) tine* ?n ti"p ce +i t#ec% )n)& c-t#e )n)&% p#in
30

"inte% !p)ne7 "1-nd)& "e) de!p#e ******* n) n!ea"n ni"ic*" "1-nd)& "e) de!p#e ******* n) n!ea"n ni"ic*" Evident% ,-nd)& de a!t3i poate 'i ap&icat o#ic-nd &a o#ice ,-nd ca#e te '#"-nt* ?n p&)!% !e #eco"and cinci pe#ioade de e.e#!a#e% 'ieca#e nece!it-nd n) "ai ")&t de ap#o.i"ativ )n "in)t de ce#ceta#e a "in+ii* N) e!te #eco"anda5i& ! 'ie e.tin! acea!t pe#ioad de ti"p% ia# dac !i"+i v#eo Den% va 'i #ed)! &a D)"tate de "in)t* A"inte0te4+i% tot)0i% ! #epe+i ideea pe nde&ete nainte de a o ap&ica n "od !peci'ic% ia# apoi ada),7 "Acea!t idee " va aD)ta ! 'i) e&i5e#at de tot ce c#ed ac)"*" LECIA 11 "1-nd)#i&e "e&e &ip!ite de n+e&e! "i a#at o &)"e &ip!it de n+e&e!"* Iat p#i"a dint#e idei&e 'o&o!ite de noi ca#e apa#+ine )nei 'a3e "aDo#e a p#oce!)&)i de co#ec+ie7 inve#!a#ea ,-ndi#ii &)"ii* S4a# p#ea c &)"ea dete#"in ceea ce pe#cepi* Ideea de a!t3i int#od)ce concept)& ca#e !)!+ine c ,-nd)#i&e ta&e dete#"in &)"ea pe ca#e o ve3i* E)c)#4te c p#actici ideea !)5 'o#"a ei ini+ia&% cci n acea!t idee +i !e a!i,)# e&i5e#a#ea* Cheia ie#t#ii !e a'& n ea* Ce#ioade&e de e.e#ci+i) pent#) ideea de a!t3i )#"ea3 ! 'ie a5o#date oa#ec)" di'e#it de ce&e ante#ioa#e* ?ncepe c) ochii nchi0i 0i #epet #a# ideea n !inea ta* 2e!chide ochii 0i p#ive0te "p#eD)#% ap#oape 0i depa#te% !)! 0i Do! 4 o#i)nde* Ce d)#ata ce&)i ap#o.i"ativ )n "in)t de ap&ica#e% #epet doa# ideea n !inea ta% a!i,)#-nd)4te c o 'aci '# ,#a5 0i '# v#eo !en3a+ie de )#,en+ !a) e'o#t* Cent#) a 'ace ace!te e.e#ci+ii c) "a.i")" de 'o&o!% p#ivi#ea ! !e p&i"5e de!t)& de #epede de &a )n &)c#) &a a&t)&% 'iindc n) t#e5)ie ! popo!ea!c a!)p#a nici )n)ia n "od !pecia&* C)vinte&e n! ! 'ie 'o&o!ite nt#4o "anie# &eDe#% chia# tihnit* ?n !pecia& pa#tea int#od)ctiv a ace!tei idei ! 'ie p#acticat nt#4)n "od c-t de poate de de,aDat* Ea con+ine te"e&ia pcii% a #e&a.#ii 0i a e&i5e##ii de ,#iDi pe ca#e ne !t#d)i" ! &e o5+ine"* ?n ncheie#ea e.e#ci+ii&o#% nchide
31

ochii 0i% n !inea ta% #a#% "ai #epet odat ideea* T#ei pe#ioade de e.e#!a#e pe 3i)a de a3i vo# 'i p#o5a5i& !)'iciente* Tot)0i% dac te !i"+i n)"ai )0o# ne#5dto# $!a) n) +i4ai pie#d)t de&oc #5da#ea( 0i e0ti di!p)! ! 'aci "ai ")&te% pot 'i nce#cate p-n &a cinci* Mai ")&t de at-t n) e!te #eco"anda5i&* LECIA 12 " S)nt indi!p)! pent#) c vd o &)"e &ip!it de n+e&e!*" I"po#tan+a ace!tei idei con!t n 'apt)& c ea con+ine o co#ec+ie ad)! )nei di!to#!i)ni pe#ceptive "aDo#e* E0ti de p#e#e c ceea ce te indi!p)ne e!te o &)"e n'#ico0toa#e% !a) o &)"e t#i!t% !a) o &)"e vio&ent !a) o &)"e de"ent* Toate ace!te at#i5)te i !)nt con'e#ite de tine* L)"ea% n !ine% e!te '# n+e&e!* Ace!te e.e#ci+ii !e 'ac c) ochii de!chi0i* C#ive0te n D)#)& t)% de data a!ta c-t "ai pe nde&ete* ?ncea#c !4+i i"p#i"i )n #it"% a0a nc-t dep&a!a#ea &ent a p#ivi#ii ta&e de &a )n &)c#) &a a&t)& ! !e 'ac nt#4)n inte#va& de ti"p c-t "ai con!tant* N) pe#"ite ca ti"p)& dep&a!#ii ! !e &)n,ea!c !a) ! !e !c)#te3e !i"+ito#% da# ncea#c% n !chi"5% ! p!t#e3i )n te"po e,a&% "!)#at% p-n &a capt* Ceea ce ve3i n) contea3* Te dep#in3i n ti"p c) acea!ta% n ti"p ce aco#3i 'iec#)i &)c#) a!)p#a c#)ia +i !e op#e0te p#ivi#ea% aten+ie e,a& 0i ti"p e,a&* Iat )n p#i" pa! n a nv+a ! &e con'e#i" t)t)#o# va&oa#e e,a&* Uit-nd)4te "p#eD)#% !p)ne n !inea ta7 "Mi !e pa#e c vd o &)"e n'#ico0toa#e% o &)"e pe#ic)&oa!% o &)"e o!ti&% o &)"e t#i!t% o &)"e #ea% o &)"e ne5)n*" 0i a0a "ai depa#te% 'o&o!ind o#ice te#"en de!c#iptiv ca#e +i vine n "inte* 2ac !e ni"e#e0te !4+i vin te#"eni "ai de,#a5 po3itivi dec-t ne,ativi% inc&)de4i* S4a# p)tea% de pi&d% ! +i !e pa# "o &)"e 5)n" !a) "o &)"e !ati!'ctoa#e"* 2ac a!e"enea te#"eni +i vin n "inte% 'o&o!e0te4i a&t)#i de cei&a&+i* S4a# p)tea ! n) n+e&e,i nc de ce ace!te adDective "'#)"oa!e" apa#+in de ace!te e.e#ci+ii% da# a"inte0te4+i c "o &)"e 5)n" i"p&ic )na "#ea"% ia# o "&)"e !ati!'ctoa#e" o i"p&ic pe cea "ne!ati!'ctoa#e"* To+i te#"enii
32

ca#e +i t#ec p#in "inte !)nt !)5iecte pot#ivite pent#) e.e#ci+ii&e de a!t3i* Ca&itatea &o# apa#ent n) contea3* ?nc#edin+ea34te c n) "odi'ici inte#va&e&e de ti"p nt#e ap&ica#ea ideii de a!t3i &a ce +i !e pa#e p&c)t 0i &a ce +i !e pa#e nep&c)t* Av-nd n vede#e !cop)& ace!to# e.e#ci+ii% nt#e e&e n) e!te nici o di'e#en+* La !'-#0it)& pe#ioadei de e.e#!a#e% ada),7 "2a# !)nt indi!p)! pent#) c vd o &)"e &ip!it de n+e&e!*" Ce e!te &ip!it de n+e&e! n) e!te nici 5)n nici #)* 2e ce% at)nci% te4a# indi!p)ne o &)"e &ip!it de n+e&e!L 2ac ai p)tea accepta &)"ea ca 'iind &ip!it de n+e&e! 0i ai &!a ! 'ie !c#i! pe chip)& ei adev#at% n &oc ! & !c#ii t)% acea!ta te4a# 'ace ne!p)! de 'e#icit* 2a#% 'iindc e!te &ip!it de n+e&e!% te !i"+i nde"nat ! !c#ii pe chip)& ei ceea ce ai v#ea t) ! 'ie &)"ea* Fi toc"ai a!ta ve3i n ea* Toc"ai a!ta e!te% nt#4adev#% &ip!it de n+e&e!* S)5 c)vinte&e ta&e !t !c#i! C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)* Adev#)& te indi!p)ne ac)"% da# c-nd c)vinte&e ta&e vo# 'i 0te#!e% &e vei vedea pe a&e L)i* Ace!ta e!te !cop)& )&ti" a& ace!to# e.e#ci+ii* E!te !)'icient ap&ica#ea de t#ei !a) pat#) o#i pent#) a!t3i% ia# pe#ioade&e de e.e#!a#e ! n) dep0ea!c )n "in)t* S4a# p)tea ! +i !e pa# 0i ace!ta p#ea &)n,* C)ne capt e.e#ci+ii&o# de ndat ce !i"+i nco#da#e* LECIA 13& " O &)"e &ip!it de n+e&e! !t-#ne0te tea"*" Ideea de a!t3i e!te de 'apt o a&t 'o#" dat ce&ei p#ecedente% c) deo!e5i#ea c e!te "ai !peci'ic n ceea ce p#ive0te !enti"ente&e !t-#nite* O &)"e &ip!it de n+e&e!% e!te% de 'apt% i"po!i5i&* Ce n) a#e n+e&e! n) e.i!t* C) toate ace!tea% n) #e3)&t de aici c n) vei c#ede c pe#cepi ceva ce n) a#e n+e&e!* 2i"pot#iv% vei 'i ndeo!e5i de nc&inat ! c#e3i c & pe#cepi ne,#e0it* Rec)noa0te#ea &ip!ei de !en! p#ovoac n to+i cei !epa#a+i o !ta#e de an.ietate* Ea #ep#e3int o !it)a+ie n ca#e 2)"ne3e) 0i e,o4)& 0i "di!p)t" d#ept)& de a40i !c#ie p#op#i)& n+e&e! n !pa+i)& ,o& p)! &a di!po3i+ie de &ip!a de n+e&e!* E,o4)& !e np)!te0te c) di!pe#a#e !40i
33

!ta5i&ea!c aco&o p#op#ii&e idei% te"-nd)4!e c a&t'e& vid)& a# p)tea 'i 'o&o!it pent#) a4i de"on!t#a p#op#ia &)i nep)tin+ 0i i#ea&itate* Iat% de a&t'e&% !in,)#a &)i p#e!)p)ne#e co#ect* 2e aceea% e!te e!en+ia& ! nve+i a #ec)noa0te ce e!te &ip!it de n+e&e! 0i !4& accep+i '# tea"* 2ac e0ti te"to#% e!te !i,)# c vei n3e!t#a &)"ea c) at#i5)te pe ca#e n) &e po!ed% tic!ind4o c) i"a,ini ca#e n) e.i!t* Cent#) e,o% i&)3ii&e !)nt "ecani!"e de p#otec+ie% ceea ce t#e5)ie ! 'ie 0i pent#) tine% ca#e te p)i pe picio# de e,a&itate c) e,o4)&* E.e#ci+ii&e pent#) a!t3i% ca#e vo# 'i 'c)te de t#ei !a) pat#) o#i ti"p de ce& ")&t )n "in)t de 'ieca#e dat% )#"ea3 ! 'ie ap&icate nt#4)n "od oa#ec)" di'e#it de ce&e p#ecedente* C) ochii nchi0i% #epet ideea de a!t3i n !inea ta* 2e!chide apoi ochii 0i p#ive0te '# tea" n D)#% !p)n-nd7 "C#ive!c o &)"e &ip!it de n+e&e!*" Repet n !inea ta acea!t a'i#"a+ie n ti"p ce p#ive0ti n D)#* Apoi nchide4+i ochii 0i ncheie c)7 "O &)"e &ip!it de n+e&e! !t-#ne0te tea" deoa#ece c#ed c " ia) &a nt#ece#e c) 2)"ne3e)*" S4a# p)tea !4+i 'ie ,#e) ! n) te "pot#ive0ti% nt#4o 'o#" !a) a&ta% ace!tei a'i#"a+ii conc&)!ive* O#ica#e a# 'i 'o#"a "pot#ivi#ii% ad)4+i a"inte c +i4e de 'apt tea" de )n a!t'e& de ,-nd din ca)3a "#35)n#ii" din pa#tea "v#D"a0)&)i"* N) +i !e ce#e ! c#e3i acea!t a'i#"a+ie chia# ac)" 0i p#o5a5i& c o vei c&a!a d#ept a5!)#d* O#ic)"% #e"a#c atent o#ice !e"n de tea" a!c)n! !a) '+i0 pe ca#e o poate !t-#ni* Iat p#i"a noa!t# nce#ca#e de a 'o#")&a o #e&a+ie e.p&icit de tip)& ca)34e'ect% )n ,en de #e&a+ie pent#) #ec)noa0te#ea c#)ia ai 'oa#te p)+in e.pe#ien+* N) !t#)i a!)p#a a'i#"a+iei conc&)!ive 0i ncea#c "ca# ! n) te ,-nde0ti &a ea% n a'a#a pe#ioadei de e.e#ci+i)* Cent#) "o"ent% at-t va 'i !)'icient* LECIA 14 "2)"ne3e) n) a c#eat o &)"e &ip!it de n+e&e!*"
34

Ideea pent#) a!t3i e!te% de!i,)#% "otiv)& pent#) ca#e o &)"e &ip!it de n+e&e! e!te i"po!i5i&* Ceea ce 2)"ne3e) n) a c#eat n) e.i!t* Ia# tot ce e.i!t c) adev#at e.i!t a0a c)" &4a c#eat E&* L)"ea pe ca#e o ve3i n) a#e ni"ic de4a 'ace c) #ea&itatea* Ea e!te o p&!")i#e de4a ta 0i n) e.i!t* E.e#ci+ii&e de a!t3i !e vo# p#actica n nt#e,i"e c) ochii nchi0i* Ce#ioada de ce#ceta#e a "in+ii ! 'ie !c)#t% de ce& ")&t )n "in)t* N) !e #eco"and "ai ")&t de t#ei pe#ioade de e.e#!a#e% c) e.cep+ia ca3)&)i c &e ,!e0ti &ini0titoa#e* 2ac !e nt-"p& ! 'ie a0a% n!ea"n c &e n+e&e,i c) adev#at "eni#ea* Ideea pent#) a!t3i e!te )n a&t pa! n nv+a#ea a5andon#ii ,-nd)#i&o# pe ca#e &e4ai !c#i! pe chip)& &)"ii pent#) a vedea C)v-nt)& &)i 2)"ne3e) n &oc)& &o#* C#i"ii pa0i n acea!t n&oc)i#e% ca#e poate 'i n)"it% pe d#ept c)v-nt% "-nt)i#e% pot 'i de!t)& de di'ici&i 0i chia# d)#e#o0i* Unii dint#e ei te vo# "pin,e di#ect &a '#ic* 2a# n) vei 'i &!at aco&o* O vei dep0i% &!-nd4o c) ")&t n )#"a ta* ?nd#)"a#ea noa!t# e!te !p#e !i,)#an+ 0i pace pe#'ect* 1-nde0te4te% c) ochii nchi0i% &a toate o#o#i&e din &)"e ca#e +i t#ec p#in "inte* 2en)"e0te4o pe 'ieca#e% i"ediat ce +i apa#e% ia# apoi nea,4i #ea&itatea* 2)"ne3e) n) a c#eat4o 0i% ca ata#e% n) e #ea&* Sp)ne% de e.e"p&) "2)"ne3e) n) a c#eat ace& #35oi* 2eci% e& n) e #ea&*" "2)"ne3e) n) a c#eat ace& accident de avion* 2eci% e& n) e #ea&*" "2)"ne3e) n) a c#eat ace& de3a!t#) $!peci'ic4&(* 2eci% e& n) e #ea&*" S)5iecte pot#ivite pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i pot inc&)de% de a!e"enea% o#ice &)c#) de ca#e te te"i c +i !4a# p)tea nt-"p&a +ie !a) o#ic)i +i4e d#a,* ?n 'ieca#e ca3% den)"e0te "de3a!t#)&" n "od !peci'ic* N) 'o&o!i te#"eni ,ene#a&i* 2e e.e"p&)% n) !p)ne7 "2)"ne3e) n) a c#eat 5oa&a"% ci "2)"ne3e) n) a c#eat cance#)&" !a) atac)#i&e de co#d% !a) o#ice +i4a# p)tea !t-#ni tea"* Iat4te con'#)ntat c) #epe#to#i)& t) pe#!ona& de o#o#i* Ace!te
35

&)c#)#i 'ac pa#te din &)"ea pe ca#e o ve3i* Une&e dint#e e&e !)nt i&)3ii "p#t0ite% ia# a&te&e 'ac pa#te din iad)& t) pe#!ona&* N) a#e nici o i"po#tan+* Ceea ce 2)"ne3e) n) a c#eat !e poate a'&a n)"ai n p#op#ia4+i "inte% i3o&at de a L)i* C#in )#"a#e% n) a#e n+e&e!* Rec)no!c-nd ace!t 'apt% ncheie pe#ioade&e de e.e#!a#e p#in #epeta#ea ideii de a!t3i7 "2)"ne3e) n) a c#eat o &)"e &ip!it de n+e&e!*" 2e!i,)#% ideea de a!t3i poate 'i ap&icat o#ic#)i &)c#) ca#e te ne&ini0te0te de4a &)n,)& 3i&ei% n a'a#a pe#ioade&o# de e.e#!a#e* 6ii 'oa#te !peci'ic c-nd o ap&ici* Sp)ne7 "2)"ne3e) n) a c#eat o &)"e &ip!it de n+e&e!* E& n) a c#eat*** $!peci'ic !it)a+ia ca#e te ne&ini0te0te(% p#in )#"a#e &)c#)& ace!ta n) e #ea&*" LECIA 1 "1-nd)#i&e "e&e !)nt i"a,ini pe ca#e e) &e4a" p&!")it*" Toc"ai 'iindc ,-nd)#i&e pe ca#e !oco+i c &e ,-nde0ti apa# ca ni0te i"a,ini% t) n) &e #ec)no0ti ca 'iind ni"ic* Soco+i c &e ,-nde0ti 0i a!t'e& !oco+i c &e ve3i* Iat c)" !4a 'c)t "vede#ea" ta* Iat ')nc+ia pe ca#e ai dat4o ochi&o# co#p)&)i t)* A!ta n) e!te vede#e% ci p&!")i#e de i"a,ini% 'ace#e de chip% ca#e ia &oc)& vede#ii% n&oc)ind vi3i)nea c) ni0te i&)3ii* Acea!t idee int#od)ctiv &a p#oce!)& p&!")i#ii de i"a,ini pe ca#e t) & n)"e0ti vede#e% n)4+i va !p)ne "a#e &)c#)* /ei ncepe ! o n+e&e,i d)p ce vei vedea "ici cont)#)#i de &)"in n D)#)& ace&o#a0i o5iecte 'a"i&ia#e pe ca#e &e ve3i ac)"* Ace!ta e!te ncep)t)& vi3i)nii adev#ate* Odat ce a av)t &oc% po+i 'i !i,)# c vi3i)nea adev#at va veni ndat* Ce "!)# ce vo" contin)a% po+i avea ")&te "epi!oade &)"inoa!e"* E&e pot &)a ")&te 'o#"e di'e#ite% )ne&e dint#e e&e de4a d#ept)& nea0teptate* N)4+i 'ie tea" de e&e* S)nt !e"ne c% n !'-#0it% +i de!chi3i ochii* E&e n) vo# pe#!i!ta% deoa#ece n) !)nt dec-t !i"p&e !i"5o&)#i a&e adev#atei pe#cep+ii% neav-nd &e,t)# c) c)noa0te#ea* Ace!te e.e#ci+ii n)4+i vo# #eve&a c)noa0te#e* /o#
36

p#e,ti n! ca&ea !p#e ea* E.e#!-nd ideea de a!t3i% #epet4o "ai nt-i n !inea ta% apoi ap&ic4o &a o#ice &)c#) ve3i n p#eaD"a ta% #o!tind)4i n)"e&e 0i op#ind)4+i p#ivi#ea a!)p#a &)i% n ti"p ce !p)i7 "Ace!t ******* e!te o i"a,ine pe ca#e e) a" p&!")it4o*" "Ace!t ******* e!te o i"a,ine pe ca#e e) a" p&!")it4o*" N) e!te nece!a# inc&)de#ea )n)i n)"# "a#e de o5iecte di!tincte pent#) a ap&ica#ea ideii de a!t3i* E!te nece!a#% n!% ! !t#)i c) p#ivi#ea a!)p#a 'iec#)i o5iect% n ti"p ce #epe+i ideea n !inea ta* Ideea poate 'i tot)0i ap&icat o#i de c-te o#i e!te nevoie pe pa#c)#!)& 3i&ei* LECIA 1! "N) a" nici )n ,-nd ne)t#)*" Ideea de a!t3i e!te )n p#i" pa! !p#e #i!ipi#ea c#edin+ei c ,-nd)#i&e ta&e n) a) nici )n e'ect* Tot ce ve3i e!te #e3)&tat)& ,-nd)#i&o# ta&e* N) e.i!t nici o e.cep+ie* 1-nd)#i&e n) !)nt "#e+e !a) "#)nteK p)te#nice !a) nep)tincioa!e* E&e !)nt% p)# 0i !i"p&)% adev#ate !a) 'a&!e* Ce&e adev#ate c#eea3 d)p p#op#ia &o# a!e"na#e% ia# ce&e 'a&!e p&!")ie!c d)p a &o#* N) e.i!t concept "ai cont#adicto#i) dec-t ace&a de ",-nd)#i de0a#te"* Ceea ce i!c pe#cep+ia )nei &)"i nt#e,i n) poate 'i n)"it de0e#t* 6ieca#e ,-nd pe ca#e & ai cont#i5)ie &a adev# !a) &a i&)3ieK e& 'ie e.tinde adev#)&% 'ie ")&tip&ic i&)3ii&e* 2e!i,)#% po+i ")&tip&ica ni"ic)&% da# a!t'e& n) & vei e.tinde* Ce &-n, #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c% niciodat% ,-nd)#i&e n) !)nt de0a#te% "-nt)i#ea +i ce#e 0i ! #ec)no0ti c 'ieca#e ,-nd pe ca#e & ai ad)ce 'ie pace% 'ie #35oiK 'ie i)5i#e% 'ie tea"* Un #e3)&tat ne)t#) e!te i"po!i5i&% deoa#ece )n ,-nd ne)t#) e!te i"po!i5i&* E.i!t o a!e"enea tenta+ie de a c&a!a ,-nd)#i&e de tea" ca nei"po#tante% t#ivia&e 0i nev#ednice de aten+ie% nc-t e!te e!en+ia& ! &e #ec)no0ti pe toate ca 'iind &a 'e& de di!t#)ctive% da# 0i &a 'e& de i#ea&e* /o" e.e#!a acea!t idee !)5 n)"e#oa!e 'o#"e p-n o !4o n+e&e,i c) adev#at*
37

Ap&ic-nd ideea de a!t3i% ce#cetea34+i "intea c) ochii nchi0i ti"p de ap#o.i"ativ )n "in)t% 0i !t#d)ie0te4te ! n) t#eci c) vede#ea nici )n ,-nd ""#)nt" ca#e a# nce#ca ! !e !)!t#a, ce#cet#ii* E de!t)& de di'ici& p-n te o5i0n)ie0ti* ?+i vei da !ea"a c +i e!te nc ,#e) ! n) 'aci di!tinc+ii a#ti'icia&e* 6ieca#e ,-nd ca#e +i vine n "inte% indi'e#ent de n!)0i#i&e pe ca#e i &e at#i5)i% e!te )n !)5iect pot#ivit pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e% #epet ideea "ai nt-i n !inea ta% ia# apoi% pe "!)# ce 'ieca#e ,-nd +i t#ece p#in "inte% 'ii con0tient de e& n ti"p ce +i !p)i7 "Ace!t ,-nd de!p#e ******* n) e!te )n ,-nd ne)t#)*" "Ace!t ,-nd de!p#e ******* n) e!te )n ,-nd ne)t#)*" Ca de o5icei% 'o&o!e0te ideea 3i&ei o#i de c-te o#i e0ti con0tient de )n an)"it ,-nd ca#e te ne&ini0te0te* ?n ace!t !cop% !e !),e#ea3 )#"toa#ea 'o#")&a#e7 "Ace!t ,-nd de!p#e ******* n) e!te )n ,-nd ne)t#)% pent#) c n) a" ,-nd)#i ne)t#e*" Se #eco"and pat#) !a) cinci pe#ioade ap&icative% n ca3)& n ca#e n) !o&icit e'o#t* 2ac apa#e v#eo nco#da#e% t#ei pe#ioade vo# 'i de aD)n!* Se va #ed)ce de a!e"enea &)n,i"ea pe#ioadei ap&icative dac !e #e!i"te v#eo !en3a+ie de di!con'o#t* LECIA 1" "N) vd &)c#)#i ne)t#e*" Acea!t idee e!te )n a&t pa! n di#ec+ia identi'ic#ii ca)3ei 0i e'ect)&)i% a0a c)" e&e coope#ea3 n &)"e* N) ve3i &)c#)#i ne)t#e pent#) c n) ai ,-nd)#i ne)t#e* ?ntotdea)na apa#e "ai nt-i ,-nd)&% n ci)da tenta+iei de a c#ede c e!te inve#!* N) ace!ta e!te "od)& de a ,-ndi a& &)"ii% da# t#e5)ie ! nve+i c e!te "od)& t) de a ,-ndi* 2e n4a# 'i a0a% pe#cep+ia n) a# avea ca)3 0i a# 'i ea n!0i ca)3a #ea&it+ii* Av-nd n ved#e nat)#a ei 'oa#te va#ia5i&% &)c#)& ace!ta n) e!te nici pe depa#te p#o5a5i&* Ap&ic-nd ideea de a!t3i% c) ochii de!chi0i% !p)ne n !inea ta7 "N) vd &)c#)#i ne)t#e pent#) c n) a" ,-nd)#i ne)t#e*"
38

Apoi p#ive0te n D)#% op#ind)4+i p#ivi#ea a!)p#a 'iec#)i &)c#) pe ca#e & #e"a#ci )n ti"p !)'icient de &)n, pent#) a !p)ne7 "N) vd )n *** ne)t#)% deoa#ece ,-nd)#i&e "e&e de!p#e *** n) !)nt ne)t#e*" Ai p)tea !p)ne% de e.e"p&)7 "N) vd )n 3id ne)t#)% deoa#ece ,-nd)#i&e "e&e de!p#e 3id)#i n) !)nt ne)t#e*" "N) vd )n co#p ne)t#)% deoa#ece ,-nd)#i&e "e&e de!p#e co#p)#i n) !)nt ne)t#e*" Ca de o5icei% e!te e!en+ia& ! n) !e 'ac di!tinc+ii nt#e ceea ce c#e3i c a# 'i ani"at !a) neani"atK p&c)t !a) nep&c)t* Indi'e#ent de ce ai p)tea c#ede% n) ve3i ni"ic #ea&"ente vi) !a) #ea&"ente 5)c)#o!* Acea!ta dato#it 'apt)&)i c deoca"dat n) e0ti con0tient de nici )n ,-nd #ea&"ente adev#at% 0i de aceea% de nici )n)&% #ea&"ente 5)c)#o!* Se #eco"and t#ei !a) pat#) pe#ioade di!tincte de e.e#!a#e% 0i !e i"p)n n) "ai p)+in de t#ei pent#) a o5+ine 'o&o! "a.i"% chia# dac !i"+i "pot#ivi#e* ?n ace!t ca3% d)#ata pe#ioadei de p#actica#e poate 'i #ed)!% tot)0i% &a "ai p)+in de ace& ap#o.i"ativ )n "in)t #eco"andat a&t"inte#i* LECIA 1# "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e vede#ii "e&e* " Ideea de a!t3i e!te )n a&t pa! n nv+a#ea 'apt)&)i c ,-nd)#i&e ca#e i!c ce ve3i% n) !)nt niciodat ne)t#e !a) nei"po#tante* 2e a!e"enea% !e eviden+ia3 ideea c "in+i&e !)nt "p#e)nate% idee c#eia i !e va da o i"po#tan+ !po#it "ai t-#3i)* Ideea 3i&ei n) !e #e'e# at-t de ")&t &a ceea ce ve3i% c-t &a 'e&)& c)" ve3i* 2e aceea% e.e#ci+ii&e de a!t3i !cot n eviden+ ace!t a!pect a& pe#cep+iei ta&e* ?n ce&e t#ei !a) pat#) pe#ioade de p#actica#e #eco"andate% ! !e p#ocede3e d)p c)" )#"ea37 C#ive0te n D)#% !e&ect-nd nt#4)n "od c-t "ai a&eato# !)5iecte pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i% a+intind)4+i p#ivi#ea a!)p#a 'iec#)ia !)'icient ti"p pent#) a !p)ne7
39

"N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e 'e&)&)i c)" vd ***" ?ncheie 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e p#in #epeta#ea a'i#"a+iei "ai ,ene#a&e7 "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e vede#ii "e&e*" Un "in)t !a) chia# "ai p)+in va 'i !)'icient pent#) 'ieca#e pe#ioad de p#actica#e* LECIA 1$ "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e ,-nd)#i&o# "e&e*" Ideea de a!t3i e!te% evident% "otiv)& pent#) ca#e vede#ea ta n) te a'ectea3 n)"ai pe tine* /ei o5!e#va c )neo#i idei&e #e'e#itoa#e &a ,-ndi#e &e p#eced pe ce&e #e'e#itoa#e &a pe#cep+ie% n ti"p ce a&teo#i o#dinea e!te inve#!at* Motiv)& e!te ace&a c o#dinea n) contea3* 1-ndi#ea 0i #e3)&tate&e ei !)nt e'ectiv !i")&tane% deoa#ece ca)3a 0i e'ect)& n) !)nt !epa#ate niciodat* A!t3i !)5&inie" din no) 'apt)& c "in+i&e !)nt "p#e)nate* Acea!t idee e!te #a#eo#i !a&)tat c) toat 5)c)#ia &a ncep)t* 2eoa#ece pa#e ! co"po#te )n i"en! !enti"ent a& #e!pon!a5i&it+ii% p)t-nd 'i p#ivit chia# ca o " nc&ca#e a inti"it+ii"* 6apt e!te% n!% c n) e.i!t ,-nd)#i inti"e* ?n po'ida #e3i!ten+ei ta&e ini+ia&e 'a+ de acea!t idee% vei n+e&e,e tot)0i c ea t#e5)ie ! 'ie adev#at dac ad"ite" c "-nt)i#ea e!te po!i5i&* Ia# "-nt)i#ea t#e5)ie ! 'ie po!i5i&% deoa#ece e!te /oia &)i 2)"ne3e)* Ce& ap#o.i"ativ )n "in)t de ce#ceta#e a "in+ii #ec&a"at de e.e#ci+ii&e de a!t3i t#e5)ie pet#ec)t c) ochii nchi0i* Mai nt-i !e va #epeta ideea de a!t3i% ia# apoi "intea va 'i atent !c#)tat pent#) ,-nd)#i&e pe ca#e &e con+ine n ace& "o"ent* ?n ti"p ce te ,-nde0ti &a 'ieca#e% n)"e0te ,-nd)& n ')nc+ie de pe#!oana !a) te"a cent#a& pe ca#e o con+ine 0i% p!t#-nd n contin)a#e ,-nd)& n "inte% !p)ne7 "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e ace!t)i ,-nd de!p#e ***" Ce#in+a de a 'i c-t !e poate de nedi!c#i"inato# n !e&ecta#ea !)5iecte&o# pent#) pe#ioade&e de p#actica#e a# t#e5)i !4+i 'ie deDa 'a"i&ia# 0i n) va "ai 'i #epetat n 'ieca#e 3i% de0i va 'i !po#adic inc&)! pent#) ad)ce#e a"inte* N) )ita% tot)0i% c a&e,e#ea
40

a&eatoa#e #"-ne n contin)) e!en+ia&* Lip!a de o#dine n acea!t p#ivin+ 'ace ca% n ce&e din )#"% #ec)noa0te#ea &ip!ei de o#dine n "i#aco&e ! capete !en! pent#) tine* Ce &-n, ap&ica#ea "d)p nevoie" a ideii de a!t3i% !e i"p)n ce& p)+in t#ei !a) pat#) pe#ioade de e.e#!a#e* 2ac va 'i nece!a#% ti"p)& a'ectat ace!to#a poate 'i !c)#tat* N) nce#ca "ai ")&t de pat#) pe#ioade* LECIA 2% "S)nt hot#-t ! vd" A" av)t% p-n ac)"% o atit)dine de!t)& de &eDe# n p#ivin+a pe#ioade&o# de p#actica#e* N) !4a 'c)t% n 'ond% nici o nce#ca#e de a !ta5i&i p#o,#a")& de e.e#ci+ii n ti"p% e'o#t)& !o&icitat a 'o!t "ini"a& 0i n) !4a ce#)t nici "ca# coope#a#e activ !a) inte#e!* Acea!t a5o#da#e a 'o!t inten+ionat 0i 'oa#te atent p&n)it* N) a" pie#d)t din vede#e i"po#tan+a c#)cia& a inve#!#ii ,-ndi#ii ta&e* M-nt)i#ea &)"ii depinde de ea* Fi tot)0i n) vei vedea% dac te con!ide#i ca 'iind con!t#-n! 0i dac cede3i n 'a+a #e!enti"ent)&)i 0i a opo3i+iei* Acea!ta e!te p#i"a noa!t# nce#ca#e de a int#od)ce o !t#)ct)#a#e* N) o inte#p#eta ,#e0it% ca pe )n e'o#t de a e.e#cita 'o#+ !a) p#e!i)ni* /#ei "-nt)i#ea* /#ei ! 'ii 'e#icit* /#ei pace* N) ai pa#te de e&e ac)" deoa#ece "intea ta e!te tota& nedi!cip&inat 0i n) po+i di!tin,e nt#e 5)c)#ie 0i "-hni#e% p&ce#e 0i d)#e#e% i)5i#e 0i tea"* Ac)" e0ti pe ca&e ! nve+i c)" ! &e deo!e5e0ti* Fi% adev#at% "a#e +i va 'i #!p&ata* 2eci3ia ta de a vedea e!te tot ce +i p#etinde vi3i)nea* Ceea ce v#ei +i apa#+ine* N) con')nda "ic)& e'o#t ca#e +i !e ce#e c) indici)& c +e&)& no!t#) a# va&o#a p)+in* Coate 'i oa#e "-nt)i#ea &)"ii )n !cop "#)ntL Fi poate 'i "-nt)it &)"ea dac t) n) e0ti "-nt)itL 2)"ne3e) a#e )n 6i)% ia# ace!ta e!te ?nvie#ea 0i /ia+a* /oia Sa !e 'ace 'iindc toat p)te#ea i e!te dat n Ce# 0i pe C"-nt* ?n hot#-#ea ta de a vedea +i e!te dat vi3i)nea* E.e#ci+ii&e de a!t3i con!ta) din a4+i #ea"inti% de4a &)n,)& 3i&ei% c v#ei ! ve3i* Ideea 3i&ei de a3i i"p&ic% de a!e"enea% n "od
41

tacit% #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c ac)" n) ve3i* 2e aceea% #epet-nd ideea% a'i#"i c e0ti hot#-t !4+i !chi"5i !ta#ea de 'a+ c) )na "ai 5)n% )na pe ca#e o v#ei c) adev#at* Repet idee 3i&ei de a3i #a# 0i c) 'e#"itate de ce& p)+in do) o#i pe o# de4a &)n,)& 3i&ei% nce#c-nd ! o 'aci &a 'ieca#e D)"tate de cea!* N) te necDi dac )i+i% da# ' )n e'o#t #ea& !4+i a"inte0ti* Repeti+ii&e !)p&i"enta#e ! 'ie ap&icate &a o#ice !it)a+ie% pe#!oan !a) nt-"p&a#e ca#e te indi!p)ne* Co+i ! &e ve3i a&t'e& 0i a&t'e& &e vei vedea* Ceea ce do#e0ti vei vedea* Iat adev#ata &e,e a ca)3ei 0i e'ect)&)i ope#-nd n &)"e* LECIA 21 "S)nt hot#-t ! vd &)c#)#i&e a&t'e&*" Ideea de a!t3i e!te evident o contin)a#e 0i o p#e&)n,i#e a ce&ei p#ecedente* 2e data acea!ta n!% pe &-n, ap&ica#ea ideii &a di'e#ite !it)a+ii% pe "!)# ce apa#% !)nt nece!a#e pe#ioade apa#te de ce#ceta#e a "in+ii* Se #eco"and in!i!tent cinci pe#ioade de e.e#!a#e% de c-te )n "in)t 'ieca#e* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e% ncepe p#in #epeta#ea ideii n !inea ta* Apoi% nchide4+i ochii 0i ce#cetea34+i atent "intea pent#) a ,!i !it)a+ii t#ec)te% p#e3ente !a) anticipate ca#e +i !t-#ne!c !)p#a#ea* Acea!ta poate &)a 'o#"a o#ic#ei #eac+ii% de &a i#ita#e )0oa# &a ')#ie* 1#ad)& e"o+iei pe ca#e o t#ie0ti n) contea3* /ei deveni din ce n ce "ai con0tient de 'apt)& c o )0oa# t#e!#i#e de indi!po3i+ie n) e!te ni"ic a&tceva dec-t )n v& a#)ncat dea!)p#a ')#iei inten!e* 2e aceea% ncea#c ! n) &a0i !4+i !cape% n pe#ioade&e de e.e#!a#e% ce&e "ai ""#)nte" ,-nd)#i de !)p#a#e* Ad)4+i a"inte c n) #ec)no0ti de 'apt ceea ce +i !t-#ne0te !)p#a#ea% ia# ni"ic din ce c#e3i n acea!t p#ivin+ n) n!ea"n ni"ic* /ei 'i p#o5a5i& tentat ! !t#)i a!)p#a )no# !it)a+ii !a) pe#!oane "ai ")&t dec-t a!)p#a a&to#a% pe 'a&!)& "otiv c ace!tea a# 'i "ai "evidente"* N) e!te a0a* Ai de a 'ace doa# c) )n e.e"p&) a& c#edin+ei c )ne&e 'o#"e de atac !)nt "ai D)!ti'icate dec-t a&te&e* Ce#cet-nd)4+i "intea pent#) a ,!i toate 'o#"e&e n ca#e !e
42

p#e3int ,-nd)#i&e de atac% #e+ine4& pe 'ieca#e n "inte% n ti"p ce !p)i n !inea ta7 "S)nt hot#-t !4& $!4o( vd pe ******* $n)"e&e pe#!oanei( a&t'e&*" "S)nt hot#-t ! vd ******* $!peci'ic !it)a+ia( a&t'e&* ?ncea#c ! 'ii c-t "ai !peci'ic c) p)tin+* Co+i% de e.e"p&)% !4+i concent#e3i !)p#a#ea a!)p#a )n)i an)"it at#i5)t a& )nei an)"ite pe#!oane% c#e3-nd c !)p#a#ea e!te &i"itat &a ace!t a!pect* 2ac pe#cep+ia ta !)'e# de acea!t 'o#" de di!to#!i)ne% !p)ne7 "S)nt hot#-t ! vd ******* $!peci'ic at#i5)t)&( &a ******* $n)"e&e pe#!oanei( a&t'e&*" LECIA 22 "Ceea ce vd e!te o 'o#" de #35)na#e*" Ideea de a!t3i de!c#ie c) ac)#ate+e 'e&)& n ca#e t#e5)ie ! vad &)"ea o#icine n)t#e0te ,-nd)#i de atac* 2eoa#ece 0i4a p#oiectat "-nia a!)p#a &)"ii% e& vede #35)na#ea ,ata !4& &ovea!c* C#op#i)& !) atac e!te pe#cep)t a!t'e& ca a)toap#a#e* Acea!ta devine )n ce#c din ce n ce "ai vicio!% p-n c-nd e& e!te di!p)! !40i !chi"5e 'e&)& n ca#e vede* A&t'e&% ,-nd)#i&e de atac 0i cont#aatac & vo# p#eoc)pa 0i i vo# pop)&a nt#ea,a &)i &)"e* Ce pace a "in+ii e!te po!i5i& at)nci pent#) e&L Toc"ai din acea!t 'ante3ie ne5)nea!c v#ei ! !capi* Oa#e n) !)nt ve0ti "5)c)#toa#e ! a)3i c 'ante3ia n) e!te adev#atL Oa#e n) e!te o 'e#icit de!cope#i#e ! a'&i c po+i !cpaL T) ai 'c)t ceea ce v#ei ! di!t#),iK tot ce )#0ti 0i ai ataca 0i ai )cide* Tot ce te n'#ico0ea3 n) e.i!t* C#ive0te a!t3i &)"ea din D)#)& t) de ce& p)+in cinci o#i% ti"p de ce& p)+in )n "in)t de 'ieca#e dat* ?n ti"p ce p#ivi#ea +i !e !t#")t de &a )n o5iect &a a&t)&% de &a )n co#p &a a&t)&% !p)ne n !inea ta7 "/d n)"ai ceea ce e!te pe#i!a5i&*" "N) vd ni"ic ca#e a# p)tea din)i*" "Ceea ce vd n) e!te #ea&*" "Ceea ce vd e!te o 'o#" de #35)na#e* " La !'-#0it)& 'iec#ei pe#ioade de e.e#ci+i)% nt#ea54te7
43

"Acea!ta e!te oa#e &)"ea pe ca#e v#ea) !4o vd de 'aptL" R!p)n!)& e!te de!i,)# evident* LECIA 23 "M pot de!p#inde de &)"ea pe ca#e o vd% #en)n+-nd &a ,-nd)#i&e de atac*" Ideea de a!t3i con+ine !in,)#a ca&e de ie0i#e din tea" ca#e va d)ce v#eodat &a v#e)n #e3)&tat* Ni"ic a&tceva n) va i35)tiK o#ice a&tceva e!te &ip!it de n+e&e!* Acea!t ca&e n! n) poate da ,#e0* 6ieca#e ,-nd pe ca#e & ai a&ct)ie0te c-te )n !e,"ent din &)"ea pe ca#e o ve3i* C) ,-nd)#i&e ta&e deci t#e5)ie ! &)c#"% dac )#"ea3 ! !chi"5" 'e&)& t) de a pe#cepe &)"ea* 2ac ,-nd)#i&e de atac !)nt ca)3a &)"ii pe ca#e o ve3i% t#e5)ie ! nve+i c toc"ai ace!te ,-nd)#i n) &e v#ei* N) a#e nici )n #o!t ! dep&-n,i &)"ea* N) a#e nici )n #o!t ! nce#ci ! !chi"5i &)"ea* Ea n) !e poate !chi"5a% 'iindc e!te doa# )n e'ect* Ce a#e #o!t n! e!te !4+i !chi"5i ,-nd)#i&e de!p#e &)"e* A!t'e& !chi"5i ca)3a* E'ect)& !e va !chi"5a a)to"at* L)"ea pe ca#e o ve3i e!te o &)"e #35)ntoa#e% 0i 'ieca#e &)c#) din ea e!te )n !i"5o& a #35)n#ii* 6ieca#e pe#cep+ie a "#ea&it+ii e.te#ne" e!te o #ep#e3enta#e p&a!tic a p#op#ii&o# ta&e ,-nd)#i de atac* Ne p)te" nt#e5a% pe 5)n d#eptate% dac p)te" n)"i a!ta vede#e* N) e!te oa#e 'ante3ie )n c)v-nt "ai 5)n pent#) )n a!e"enea p#oce!% ia# ha&)cina+ie )n te#"en "ai pot#ivit pent#) #e3)&tatL /e3i &)"ea pe ca#e ai 'c)t4o% da# n) te ve3i pe tine n!)+i ca 'iind p&!")ito#)& de i"a,ini% 'cto#)& de chip)#i* N) po+i 'i !cpat !a) "-nt)it de &)"e% da# te po+i de!p#inde de ca)3a ei* Iat ce e!te "-nt)i#ea% cci )nde e!te &)"ea pe ca#e o ve3i% c-nd ca)3a ei a di!p#)tL /i3i)nea con+ine deDa ce&e ce vo# n&oc)i tot ce c#e3i c ve3i ac)"* 6#)")!e+ea +i poate &)"ina i"a,ini&e% chip)#i&e ciop&ite% t#an!'o#"-nd)4&e n a0a 'e& nc-t ! &e i)5e0ti% c) toate c a) 'o!t p&!")ite din )#* Cci n) &e vei p&!")i de )n)& !in,)#* Ideea de a!t3i int#od)ce ,-nd)& c n) e0ti p#in! n capcana
44

&)"ii pe ca#e o ve3i% deoa#ece ca)3a ei poate 'i !chi"5at* Acea!t !chi"5a#e i"p)ne% "ai nt-i% identi'ica#ea ca)3ei 0i apoi de!p#inde#ea de ea% pent#) a p)tea 'i n&oc)it* C#i"ii doi pa0i n ace!t p#oce! +i !o&icit coope#a#ea% pa!)& 'ina& n! n)* I"a,ini&e ta&e a) 'o!t deDa n&oc)ite* 6c-nd p#i"ii pa0i% vei vedea c a0a e!te* Ce &-n, 'o&o!i#ea ei de c-te o#i apa#e nevoia de4a &)n,)& 3i&ei% n ap&ica#ea ideii de a!t3i !)nt nece!a#e cinci pe#ioade de e.e#!a#e* C#ivind n D)#)& t)% #epet "ai nt-i #a# ideea n !inea ta% apoi nchide4+i ochii 0i dedic ap#o.i"ativ )n "in)t ce#cet#ii "in+ii% pent#) a depi!ta toate ,-nd)#i&e de atac ca#e !e ive!c* ?n ti"p ce +i t#ece 'ieca#e p#in "inte% !p)ne7 "M pot de!p#inde de &)"ea pe ca#e o vd% #en)n+-nd &a ,-nd)#i&e de atac &a ad#e!a *******" ?n ti"p ce !p)i acea!ta% p!t#ea3 'ieca#e ,-nd de atac n "inte% ia# apoi a&)n,4& 0i t#eci &a )#"to#)&* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e% nc#edin+ea34te c inc&)3i at-t ,-nd)#i&e de ataca#e c-t 0i ce&e de a 'i atacat* E'ecte&e &o# !)nt identice deoa#ece ,-nd)#i&e !)nt identice* ?nc n) +i dai !ea"a de &)c#)& ace!ta% da# +i !e ce#e ac)" n)"ai ! &e t#ate3i &a 'e& n pe#ioade&e de p#actic* S)nte" nc &a nive&)& identi'ic#ii ca)3ei &)"ii pe ca#e o ve3i* C-nd vei nv+a% n ce&e din )#"% c ,-nd)#i&e de ataca#e 0i ce&e de atac n) !)nt di'e#ite% vei 'i ,ata ! te de!p#in3i de ca)3* LECIA 24 "N) "i pe#cep p#op#ii&e inte#e!e*" ?n nici o !it)a+ie ce apa#e n) ve3i &i"pede acea #e3o&va#e ca#e te4a# 'ace 'e#icit* 2e aceea n) ai nici )n p#incipi) c&)3ito# pent#) ac+i)ne adev#at 0i nici po!i5i&itatea de a D)deca #e3)&tat)&* Ceea ce 'aci e!te dete#"inat de 'e&)& c)" pe#cepi !it)a+ia% ia# acea!t pe#cep+ie e!te ,#e0it* ?n "od inevita5i& deci t) n) +i vei !&)Di p#op#ii&e inte#e!e* Fi tot)0i% e&e !)nt )nic)& t) +e& n o#ice !it)a+ie ca#e e!te pe#cep)t co#ect* A&t'e&% n) +i vei da !ea"a ca#e !)nt ace!te inte#e!e*
45

2ac +i4ai da !ea"a c n) +i pe#cepi p#op#ii&e inte#e!e% ai p)tea 'i nv+at ca#e !)nt ace!tea* 2a# n p#e3en+a convin,e#ii ta&e c 0tii ca#e !)nt e&e% n) po+i nv+a* Ideea de a!t3i e!te )n pa! !p#e de!chide#ea "in+ii ta&e% a!t'e& nc-t nv+a#ea ! poat ncepe* E.e#ci+ii&e de a!t3i nece!it ")&t "ai ")&t one!titate dec-t e0ti o5i0n)it ! "ani'e0ti* C-teva !)5iecte% a!)p#a c#o#a !e va #e'&ecta c) one!titate 0i aten+ie n 'ieca#e din ce&e cinci pe#ioade de e.e#!a#e ca#e vo# 'i nt#ep#in!e a!t3i% vo# 'i "ai )ti&e dec-t o e.a"ina#e "ai p#ipit a )n)i "a#e n)"# de !)5iecte* Se !),e#ea3 c-te do) pent#) 'ieca#e din pe#ioade&e de ce#ceta#e pe ca#e &e p#e!)p)n e.e#ci+ii&e* Ce#ioade&e de e.e#!a#e ! nceap c) #epeta#ea ideii de a!t3i% )#"at de ce#ceta#ea "in+ii% c) ochii nchi0i% pent#) a depi!ta !it)a+ii ne#e3o&vate de ca#e e0ti p#eoc)pat n p#e3ent* Accent)& ! 'ie pe de!cope#i#ea #e3o&v#ii pe ca#e o do#e0ti* ?+i vei da #epede !ea"a c ai n "inte o ")&+i"e de +e&)#i ca#e 'ac pa#te din #e3o&va#ea do#it% 0i c ace!te +e&)#i !e a'& &a nive&e di'e#ite 0i !)nt ade!ea n con'&ict )ne&e c) a&te&e* Ap&ic-nd ideea de a!t3i% den)"e0te 'ieca#e !it)a+ie ca#e +i vine "inte% ia# apoi en)"e# c) 5,a#e de !ea" c-t po+i de ")&te +e&)#i ca#e +i4a# p&cea ! 'ie atin!e n #e3o&va#ea !it)a+iei #e!pective* 6o#")&a#ea 'iec#ei ap&ic#i ! 'ie% n "a#e% d)p c)" )#"ea37 ?n !it)a+ia ******* "i4a# p&ace ! !e nt-"p&e *******" 0i a0a "ai depa#te* ?ncea#c ! acope#i toat ")&+i"ea de !o&)+ii di'e#ite ca#e +i vin one!t n "inte% chia# dac )ne&e dint#e e&e pa# ! 'ie di#ect &e,ate de !it)a+ie !a) poate c n)4i !)nt de&oc p#op#ii* 2ac ace!te e.e#ci+ii !)nt e'ect)ate co#ect% vei #ec)noa0te #epede c #idici o ")&+i"e de p#eten+ii 'a+ de !it)a+ie% ca#e n) a) ni"ic de4a 'ace c) ea* /ei #ec)noa0te% de a!e"enea% c ")&te +e&)#i !)nt cont#adicto#ii% c n) te po+i ,-ndi &a nici o #e3o&va#e )nita# 0i c vei 'i de3a",it n &e,t)# c) )ne&e dint#e +e&)#i&e ta&e% o#ic)" !a# #e3o&va !it)a+ia* 2)p pa#c)#,e#ea &i!tei c)p#in3-nd c-t "ai ")&te +e&)#i #-vnite
46

pent#) 'ieca#e !it)a+ie ne#e3o&vat ca#e +i vine n "inte% !p)ne4+i n !inea ta7 "N)4"i pe#cep p#op#ii&e inte#e!e n acea!t !it)a+ie*" 0i t#eci &a )#"toa#ea* LECIA 2 "N) c)no!c "eni#ea nici )n)i &)c#)*" Ro!t)& n!ea"n n+e&e!* Ideea de a!t3i e.p&ic de ce ni"ic din ceea ce ve3i n) n!ea"n ni"ic* N)4i c)no0ti "eni#ea* 2e aceea pent#) tine e!te &ip!it de n+e&e!* Tot)& e!te "enit pent#) inte#e!e&e ta&e* Acea!ta &e e!te "eni#eaK ace!ta &e e!te #o!t)&K ace!ta &e e!te n+e&e!)&* Toc"ai p#in #ec)noa0te#ea ace!t)i 'apt% ceea ce ve3i capt n+e&e!* Ce#cepi &)"ea 0i tot ce e!te n ea ca av-nd n+e&e! n ')nc+ie de !cop)#i&e e,o4)&)i* Ace!te !cop)#i n) a) ni"ic de4a 'ace c) p#op#ii&e ta&e inte#e!e% e,o4)& ne'iind t)* Acea!t identi'ica#e 'a&! te 'ace incapa5i& ! n+e&e,i "eni#ea v#e)n)i &)c#)* Ca #e3)&tat% e0ti nevoit ! & 'o&o!e0ti ,#e0it* C-nd c#e3i &)c#)& ace!ta% vei nce#ca ! +i #et#acte3i !cop)#i&e pe ca#e &e4ai at#i5)it &)"ii% n &oc ! &e nt#e0ti* Un a&t "od de a de!c#ie !cop)#i&e pe ca#e &e pe#cepi ac)" e!te ! !p)i c e&e toate !)nt p#eoc)pate de inte#e!e "pe#!ona&e"* ?nt#)c-t n) ai inte#e!e pe#!ona&e% !cop)#i&e ta&e n) !)nt% de 'apt% p#eoc)pate de ni"ic* C#in )#"a#e% dedic-nd)4te &o#% n) ai nici )n !cop* Fi a!t'e& n) c)no0ti "eni#ea nici )n)i &)c#)* ?nainte de a p)tea n+e&e,e ceva din e.e#ci+ii&e de a!t3i% ! ne "ai op#i" a!)p#a )n)i ,-nd* La nive&e&e ce&e "ai de !)p#a'a+% #ec)no0ti% de!i,)#% #o!t)&* Tot)0i% #o!t)& n) poate 'i n+e&e! &a ace!te nive&e* 2e e.e"p&)% po+i n+e&e,e c #o!t)& te&e'on)&)i e!te ace&a de a 'ace po!i5i& o convo#5i#e c) cineva ca#e n) !e a'& 'i3ic n i"ediata ta ap#opie#e* Ceea ce n) n+e&e,i e!te #o!t)& nce#c#ii de a int#a n &e,t)# c) e&% 0i toc"ai &)c#)& ace!ta 'ace contact)& t) c) e& !e"ni'icativ !a) &ip!it de n+e&e!* E!te de o i"po#tan+ c#)cia& pent#) p#oce!)& t) de nv+a#e ! 'ii di!p)! ! #en)n+i &a !cop)#i&e pe ca#e &e4ai 'i.at 'iec#)i &)c#)*
47

Rec)noa0te#ea 'apt)&)i c e&e !)nt "ai de,#a5 &ip!ite de n+e&e! dec-t "5)ne" !a) "#e&e" e!te !in,)#)& "od de a #ea&i3a acea!t #en)n+a#e* Ideea de a!t3i e!te )n pa! n acea!t di#ec+ie* S)nt nece!a#e 0a!e pe#ioade de e.e#!a#e% 'ieca#e av-nd d)#ata de do) "in)te* 6ieca#e ! nceap c) o #epeta#e &ent a ideii de a!t3i% )#"at de #oti#ea p#ivi#ii n D)# 0i op#i#ea ei a!)p#a o#ic#)i o5iect ca#e +i at#a,e aten+ia% 'ie e& ap#opiat !a) dep#tat% "i"po#tant "% !a) "nei"po#tant"% ")"an" !a) "in)"an"* C) ochii a+inti+i a!)p#a 'iec#)i !)5iect !e&ectat a!t'e&% !p)ne% de e.e"p&)7 " N) c)no!c "eni#ea ace!t)i !ca)n*" " N) c)no!c "eni#ea ace!t)i !ti&o)*" " N) c)no!c "eni#ea ace!tei "-ini*" Ro!te0te ace!te c)vinte #a#% '# a4+i &)a ochii de &a !)5iect p-n n) ai te#"inat a'i#"a+ia de!p#e e&* T#eci apoi &a !)5iect)& )#"to# 0i ap&ic ideea de a!t3i ca "ai nainte* LECIA 2! "1-nd)#i&e "e&e de atac "i atac inv)&ne#a5i&itatea*" E!te de!i,)# evident 'apt)& c% de v#e"e ce po+i 'i atacat% n) e0ti inv)&ne#a5i&* Con!ide#i atac)& o a"enin+a#e #ea&* Acea!ta deoa#ece c#e3i c t) po+i ! ataci c) adev#at* Ia# ceea ce a# avea e'ect p#in tine t#e5)ie ! ai5 e'ect 0i a!)p#a ta* Toc"ai acea!t &e,e te va "-nt)i n ce&e din )#"% da# deoca"dat o 'o&o!e0ti ,#e0it* 2e aceea% t#e5)ie ! nve+i c)" o po+i 'o&o!i n !e#vici)& p#op#ii&o# ta&e inte#e!e% 0i n) "pot#iva &o#* 2eoa#ece ,-nd)#i&e ta&e de atac vo# 'i p#oiectate% te vei te"e de atac* Ia# dac te te"i de atac% t#e5)ie ! c#e3i c n) e0ti inv)&ne#a5i&* 1-nd)#i&e de atac te 'ac% a0ada#% v)&ne#a5i& n p#op#ia "inte% cci aco&o !e a'& ,-nd)#i&e de atac* 1-nd)#i&e de atac 0i inv)&ne#a5i&itatea n) pot 'i acceptate "p#e)n* E&e !e cont#a3ic #ecip#oc* Ideea de a!t3i ne p#e3int ,-nd)& c ntotdea)na te ataci "ai nt-i pe tine n!)+i* 2ac ,-nd)#i&e de atac t#e5)ie ! co"po#te c#edin+a c e0ti v)&ne#a5i&% e'ect)& &o# e!te ace&a de a te !&5i n
48

p#op#ii ti ochi* A!t'e& e&e +i4a) atacat "od)& t) de a te pe#cepe pe tine n!)+i% ia# deoa#ece c#e3i n e&e% n) "ai po+i c#ede n tine* O i"a,ine 'a&! de!p#e tine a aD)n! ! ia &oc)& a ceea ce e0ti* C)ne#ea n p#actic a ideii de a!t3i te va aD)ta ! n+e&e,i c v)&ne#a5i&itatea !a) inv)&ne#a5i&itatea !)nt #e3)&tat)& p#op#ii&o# ta&e ,-nd)#i* Ni"ic n a'a# de ,-nd)#i&e ta&e n) te poate ataca* Ni"ic n a'a# de ,-nd)#i&e ta&e n) te poate 'ace ! c#e3i c e0ti v)&ne#a5i&* Fi ni"ic n a'a# de ,-nd)#i&e ta&e n) +i poate dovedi c toate ace!tea n) !)nt a0a* ?n ap&ica#ea ideii de a!t3i !)nt nece!a#e 0a!e pe#ioade de e.e#!a#e* S !e nce#ce do) "in)te pent#) 'ieca#e din e&e% de0i pe#ioada poate 'i #ed)! dac e!te p#ea "a#e di!con'o#t)&* N) #ed)ce n! "ai ")&t dec-t at-t* Ce#ioada de e.e#!a#e ! nceap c) #epeta#ea ideii pent#) a!t3i% contin)-nd 4 c) ochii nchi0i 4 c) t#ece#ea n #evi!t a nt#e5#i&o# #"a!e '# #!p)n! a c#o# #e3o&va#e te n,#iDo#ea3* ?n,#iDo#a#ea poate &)a 'o#"a dep#i"#ii% !)p##ii% !en3a+iei de a 'i con!t#-n!% te"e#ii% p#e!i"+i#ii !a) p#eoc)p#ii* O#ice p#o5&e" nc ne#e3o&vat ca#e a#e tendin+a !4+i #evin n ,-nd de4a &)n,)& 3i&ei con!tit)ie )n !)5iect pot#ivit* N) vei p)tea 'o&o!i p#ea ")&te pent#) 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e n pa#te% 'iindc va t#e5)i aco#dat 'iec#ei p#o5&e"e "ai ")&t ti"p dec-t de o5icei* Ideea de a!t3i ! !e ap&ice d)p c)" )#"ea37 Mai nt-i% den)"e0te !it)a+ia7 "S)nt n,#iDo#at de *******" Apoi ia n con!ide#a#e 'ieca#e #e3o&va#e ca#e4+i vine n "inte n acea!t p#ivin+ 0i ca#e +i4a p#icin)it n,#iDo#a#e% #e'e#ind)4te &a 'ieca#e n "od conc#et% !p)n-nd7 "M te" c !e va nt-"p&a *******" 2ac 'aci e.e#ci+ii&e c)" !e c)vine% a# t#e5)i ! ai &a di!po3i+ie v#eo cinci !a) 0a!e a&te#native n,#iDo#toa#e pent#) 'ieca#e !it)a+ie de ca#e te 'o&o!e0ti 0i% 'oa#te po!i5i&% chia# "ai ")&te* E!te ")&t "ai )ti& ! t#ate3i c-teva !it)a+ii n "od a"n)n+it% dec-t ! pa#c)#,i )n
49

n)"# "a#e de !it)a+ii* Ce "!)# ce &i!ta #e3o&v#i&o# anticipate pent#) 'ieca#e !it)a+ie !e e.tinde% vei ,!i% p#o5a5i&% c pe )ne&e din e&e% "ai a&e! pe ce&e ca#e4+i vin n "inte ct#e !'-#0it% &e accep+i "ai p)+in* ?ncea#c tot)0i% pe c-t po!i5i&% ! &e t#ate3i pe toate deopot#iv* 2)p ce ai den)"it 'ieca#e #e3o&va#e de ca#e +i4e tea"% !p)ne n !inea ta7 "Ace!t ,-nd e!te )n atac a!)p#a "ea*" ?ncheie 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e #epet-nd)4+i nc odat ideea de a!t3i* LECIA 2" "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd*" Ideea de a!t3i e.p#i" ceva "ai p)te#nic dec-t o !i"p& hot#-#e* ?nt#e toate do#in+e&e ta&e% ea d p#io#itate vi3i)nii* S4a# p)tea ! ai #e+ine#i ! 'o&o!e0ti ideea% pe "otiv)& c n) e0ti !i,)# dac% nt#4adev#% c#e3i ceea ce a'i#"i* N) contea3* Scop)& e.e#ci+ii&o# de a!t3i e!te de a ad)ce p)+in "ai ap#oape v#e"ea c-nd ideea va 'i pe de4a4nt#e,)& adev#at* S4a# p)tea ! 'ii 'oa#te tentat ! c#e3i c +i !e ce#e v#e)n !ac#i'ici) at)nci c-nd !p)i c% "ai p#e!)! de o#ice% v#ei ! ve3i* 2ac te ne&ini0te0te a5!en+a o#ic#ei #e3e#ve pe ca#e o i"p&ic o a!t'e& de a'i#"a+ie% ada),7 "Ea n) poate dec-t ! 5inec)v-nte3e*" Ideea de a!t3i a#e nevoie de ")&te #epet#i pent#) ca 'o&o!)& ! 'ie "a.i"* S !e 'o&o!ea!c &a ce& p)+in 'ieca#e D)"tate de o# 0i% dac !e poate% de "ai ")&te o#i* Ai p)tea nce#ca !4o 'aci &a 'ieca#e 89 !a) <; de "in)te* E!te #eco"anda5i& ca% at)nci c-nd te t#e3e0ti !a) &a !c)#t ti"p d)p aceea% ! !ta5i&e0ti )n an)"e inte#va& de ti"p pent#) 'o&o!i#ea ideii 0i ! nce#ci !4& #e!pec+i de4a &)n,)& 3i&ei* N) va 'i ,#e) ! o 'aci% chia# dac vei 'i an,aDat nt#4o conve#!a+ie !a) oc)pat c) a&tceva n "o"ent)& #e!pectiv* Chia# 0i at)nci po+i ! #epe+i% n !inea ta% o !c)#t p#opo3i+ie% '# a de#anDa* Adev#ata nt#e5a#e e!te7 c-t de de! +i vei ad)ce a"inteL C-t
50

de ")&t +i do#e0ti ca ideea de a!t3i ! 'ie adev#atL R!p)nde &a )na din nt#e5#i 0i ai #!p)n! 0i ce&ei&a&te* /ei !#i% p#o5a5i&% pe!te c-teva ap&ica+ii% poate chia# pe!te "ai ")&te* N) te &!a a'ectat% da# ncea#c% tot)0i% ! te +ii de p#o,#a" de at)nci nainte* 2ac !i"+i "ca# o dat% de4a &)n,)& 3i&ei% c ai 'o!t pe#'ect !ince# n ti"p ce #epetai ideea de a!t3i% po+i 'i !i,)# c te4ai !c)tit de ")&+i ani de e'o#t* LECIA 2# "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd a&t'e& &)c#)#i&e*" A!t3i noi chia# d" ideii de ie#i o ap&ica#e co#ect* ?n ace!te pe#ioade +i vei &)a o !e#ie de an,aDa"ente p#eci!e* ?nt#e5a#ea dac &e vei +ine n viito# n) ne p#eoc)p aici* 2ac e0ti di!p)! "ca# ! &e iei ac)"% ai 0i po#nit pe ca&ea +ine#ii &o#* Fi !)nte" nc a5ia &a ncep)t* Coate te nt#e5i de ce e!te i"po#tant ! !p)i% de e.e"p&)7 "Mai p#e!)! de toate v#ea) ! vd acea!t "a! a&t'e&"* ?n !ine% n) a#e nici o i"po#tan+* 2a#% ce e!te de !ine !ttto#L Fi ce n!ea"n " n !ine"L /e3i n D)#)& t) o ")&+i"e de &)c#)#i !epa#ate% ceea ce n!ea"n c n) ve3i de&oc* O#i ve3i% o#i n) ve3i* Odat ce ai v3)t )n &)c#) a&t'e&% &e vei vedea pe toate a&t'e&* L)"ina pe ca#e o vei vedea n o#ica#e dint#e e&e e!te aceea0i &)"in pe ca#e o vei vedea n toate* At)nci c-nd !p)i7 "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd acea!t "a! a&t'e&"% +i iei an,aDa"ent)& ! +i #et#a,i toate idei&e ta&e p#econcep)te de!p#e "a!% 0i ! +i de!chi3i "intea ct#e ceea ce e!te ea% ct#e "eni#ea ei* N) o de'ine0ti n ')nc+ie de t#ec)t* ?nt#e5i% "ai de,#a5% ce e!te% n &oc !4i !p)i t) ce e!te* N) i &e,i #o!t)& de e.pe#ien+a ta ne n!e"nat n p#ivin+a "e!e&o#% nici n) i &i"ite3i "eni#ea &a "#)nte&e ta&e ,-nd)#i pe#!ona&e* N) vei p)ne !)5 !e"n)& nt#e5#ii ceea ce ai de'init deDa* Ia# !cop)& ace!to# e.e#ci+ii e!te de a p)ne nt#e5#i 0i de a p#i"i #!p)n!)#i&e* Sp)n-nd7 "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd acea!t "a! a&t'e&"% +i iei an,aDa"ent)& ! ve3i* N) e!te )n an,aDa"ent
51

e.c&)!iv* E!te )n an,aDa"ent ca#e !e #e'e# deopot#iv &a "a!% c-t 0i &a o#ice a&tceva% nici "ai ")&t% nici "ai p)+in* 2e 'apt% ai p)tea do5-ndi vi3i)nea chia# n)"ai de &a acea!t "a!% dac +i4ai #et#a,e toate idei&e p#op#ii pe ca#e +i &e4ai 'o#"at n p#ivin+a ei 0i ai p#ivi4o c) o "inte pe#'ect de!chi!* Ea a#e !4+i a#ate cevaK ceva '#)"o! 0) c)#at% de o in'init va&oa#e% p&in de 'e#ici#e 0i !pe#an+* A!c)n! !)5 "o#"an)& idei&o# ta&e de!p#e ea% !t #o!t)& ei #ea&% #o!t pe ca#e & "p#t0e0ti c) tot )nive#!)&* C#in 'apt)& c 'o&o!e0ti "a!a ca o5iect pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i% ce#i de 'apt ! +i !e de3v&)ie #o!t)& )nive#!)&)i* /ei ce#e ace&a0i &)c#) de &a 'ieca#e !)5iect pe ca#e & 'o&o!e0ti n pe#ioade&e de e.e#!a#e* Fi +i iei an,aDa"ent)&% 'a+ de 'ieca#e dint#e e&e% c vei &!a #o!t)& &o# ! +i !e de3v&)ie% n &oc ! &e nca#ci c) p#op#ia4+i D)decat* /o" avea a!t3i 0a!e pe#ioade de e.e#!a#e de c-te do) "in)te% n ca#e ideea 3i&ei e!te "ai nt-i 'o#")&at% apoi ap&icat &a o#ice ve3i n D)#* S)5iecte&e n) n)"ai c vo# 'i a&e!e &a nt-"p&a#e% da# !e va 0i aco#da 'iec#)ia aceea0i !ince#itate c-nd i !e ap&ic ideea 3i&ei% nt#4o nce#ca#e de a #ec)noa0te va&oa#ea e,a& a t)t)#o#% n cont#i5)+ia &a vede#ea ta* Ap&ica+ii&e ! inc&)d% ca de o5icei% n)"e&e !)5iect)&)i a!)p#a c#)ia !e ni"e#e0te !4+i cad p#ivi#ea% ca#e va 35ovi a!)p#a &)i n ti"p ce #o!te0ti )#"toa#e&e7 "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd ace!t ******* a&t'e&*" 6ieca#e ap&ica#e ! !e 'ac 'oa#te #a#% pe c-t !e poate% c) &)a#e a"inte* LECIA 2$ "2)"ne3e) e!te n tot ce vd*" Ideea de a!t3i e.p&ic de ce po+i vedea tot #o!t)& n toate* Ea e.p&ic de ce ni"ic n) e!te !epa#at% de !ine !ttto# !a) n !ine* Fi "ai e.p&ic de ce ni"ic din ceea ce ve3i n) n!ea"n ni"ic* 2e 'apt% ea e.p&ic 'ieca#e idee pe ca#e a" 'o&o!it4o p-n ac)"% c-t 0i pe ce&e )#"toa#e* Ideea de a!t3i con!tit)ie nt#ea,a 5a3 pent#)
52

vi3i)ne* C#o5a5i& c% n "o"ent)& de 'a+% acea!t idee +i !e va p#ea 'oa#te ,#e) de p#icep)t* Coate +i !e pa#e p#o!tea!c% nec)viincioa!% &ip!it de !en!% no!ti" !a) chia# #ep#ehen!i5i&* 2e!i,)#% 2)"ne3e) n) e!te nt#4o "a!% de e.e"p&)% a0a c)" o ve3i* Tot)0i% a" !)5&iniat ie#i ideea c o "a! "p#t0e0te #o!t)& )nive#!)&)i* Ia# ceea ce "p#t0e0te #o!t)& )nive#!)&)i "p#t0e0te #o!t)& C#eato#)&)i !)* ?ncea#c% deci% a!t3i% ! ncepi a nv+a c)" ! p#ive0ti toate &)c#)#i&e c) i)5i#e% c) #ec)no0tin+% 0i c) "intea de!chi!* Ac)" n) &e ve3i* Ai v#ea ! 0tii ce e!te n e&eL Ni"ic n) e!te a0a c)" +i apa#e +ie* Ro!t)& &o# !'-nt !t dinco&o de #e!t#-n!a ta !'e# de c)p#inde#e* At)nci c-nd vi3i)nea +i va a#ta !'in+enia ca#e &)"inea3 &)"ea% vei n+e&e,e pe#'ect ideea de a!t3i* Fi n) vei n+e&e,e c)" de ai p)t)t v#eodat ! +i !e pa# di'ici&* Ce&e 0a!e pe#ioade de e.e#!a#e pent#) a!t3i% a c-te do) "in)te 'ieca#e% vo# )#"a )n tipa# deDa 'a"i&ia#7 ncepe #epet-nd ideea n !inea ta% apoi ap&ic4o !)5iecte&o# din D)#)& t)% a&e!e &a nt-"p&a#e% den)"ind)4&e pe 'ieca#e n "od di!tinct* ?ncea#c ! evi+i tendin+a de a 'ace o !e&ec+ie a)toi"p)!% ca#e poate 'i "ai a&e! tentant n &e,t)# c) ideea de a!t3i% dato#it nat)#ii ei c) tot)& !t#ine* Hine "inte c o#ice o#dine i"p)! de tine e!te &a 'e& de !t#in #ea&it+ii* 2e aceea% &i!ta de !)5iecte ! 'ie c-t !e poate de &ip!it de a)to!e&ec+ie* 2e e.e"p&)% o &i!t pot#ivit a# p)tea inc&)de )#"toa#e&e7 "2)"ne3e) e!te n ace!t )"e#a0*" "2)"ne3e) e!te n acea!t #evi!t*" "2)"ne3e) e!te n ace!t de,et*" "2)"ne3e) e!te n acea!t &a"p*" "2)"ne3e) e!te n ace& co#p*" "2)"ne3e) e!te n )0a aceea*" "2)"ne3e) e!te n co0)& ace&a de ,)noi*"
53

?n co"p&eta#ea pe#ioade&o# de p#actic 'i.ate% #epet ideea de a!t3i ce& p)+in o dat pe o#% p#ivind ncet n D)#% n ti"p ce +i !p)i c)vinte&e n !inea ta% '# ,#a5* A# t#e5)i% ce& p)+in o dat !a) de do) o#i% ! 'ii pt#)n! de o !en3a+ie de odihn% n ti"p ce &e 'aci* LECIA 3% "2)"ne3e) e!te n tot ce vd% deoa#ece 2)"ne3e) e!te n "intea "ea* " Ideea de a!t3i e!te t#a"5)&ina ca#e ne &an!ea3 !p#e vi3i)ne* 2in acea!t idee% &)"ea !e va de!chide n 'a+a ta 0i o vei p#ivi% v3-nd n ea ce n) ai "ai v3)t niciodat* Ia# ceea ce ai v3)t nainte n) +i va "ai 'i de&oc vi3i5i&* A!t3i nce#c" ! 'o&o!i" o no) 'o#" de "p#oiec+ie*" N) nce#c" ! ne de5a#a!" de ceea ce n) ne p&ace% v3-nd)4& n a'a#* ?n !chi"5% nce#c" ! vede" n &)"e ceea ce e!te n "intea noa!t#% ceea ce v#e" ! #ec)noa0te" c e!te aco&o* A!t'e&% nce#c" ! ne "p#e)n" c) ceea ce vede"% n &oc !4& +ine" depa#te de noi* Iat deo!e5i#ea ')nda"enta& dint#e vi3i)ne 0i "od)& t) de a vedea* Ideea de a!t3i )#"ea3 ! !e ap&ice c-t !e poate de de! de4a &)n,)& 3i&ei* 2e c-te o#i ai o c&ip de #,a3% #epet4o% c) &)a#e a"inte% n !inea ta% p#ivind n D)#% nce#c-nd ! #ea&i3e3i c ideea e!te ap&ica5i& &a tot ce ve3i ac)" !a) &a tot ce ai p)tea vedea ac)" dac !4a# a'&a n c-"p)& t) vi3)a&* /i3i)nea #ea& n) e!te &i"itat &a concepte ca "ap#oape" !a) "depa#te"* Cent#) a te aD)ta ! te o5i0n)ie0ti c) acea!t idee% ncea#c ! te ,-nde0ti at-t &a &)c#)#i din a'a#a c-"p)&)i t) vi3)a&% c-t 0i &a ce&e pe ca#e &e po+i vedea e'ectiv% at)nci c-nd ap&ici ideea de a!t3i* /i3i)nea #ea& n) e!te n)"ai ne&i"itat n ti"p 0i !pa+i)% da# nici n) depinde de ochii co#p)&)i* Mintea e!te !in,)#a ei !)#!* Cent#) a te aD)ta ! te o5i0n)ie0ti "ai ")&t c) acea!t idee% dedic "ai ")&te pe#ioade de e.e#!a#e ap&ic#ii ideii de a!t3i c) ochii nchi0i% 'o&o!ind o#ice !)5iecte +i vin n "inte 0i p#ivind "ai de,#a5
54

n&)nt#) dec-t n a'a#* Ideea de a!t3i !e ap&ic n "od e,a& &a a"-ndo)* LECIA 31 "N) !)nt victi"a &)"ii pe ca#e o vd*" Ideea de a!t3i e!te int#od)ce#ea &a dec&a#a+ia ta de e&i5e#a#e* Fi de data a!ta% ideea va 'i ap&icat at-t &)"ii pe ca#e o ve3i n a'a#a ta% c-t 0i ce&ei pe ca#e o ve3i &)nt#ic* ?n ap&ica#ea ideii% vo" 'o&o!i o 'o#" de e.e#ci+i) ca#e va 'i nt#e5)in+at din ce n ce "ai ")&t% c) "odi'ic#i d)p c)" !e va indica* ?n ,ene#a&% acea!t 'o#" inc&)de do) a!pecte% )n)& n ca#e ap&ici ideea nt#4)n "od "ai !)!+in)t% ia# ce&&a&t% ca#e con!t din ap&ica+ii '#ecvente a&e ideii de4a &)n,)& 3i&ei* S)nt nece!a#e do) pe#ioade "ai &)n,i c) ideea de a!t3i% )na di"inea+a 0i a&ta !ea#a% #eco"and-nd)4!e nt#e t#ei 0i cinci "in)te pent#) 'ieca#e* ?n ace!t ti"p% p#ive0te ncet n D)#% #epet-nd ideea de do) !a) t#ei o#i* Apoi% nchide4+i ochii 0i ap&ic aceea0i idee &a &)"ea ta &)nt#ic* /ei !cpa de a"5e&e dint#4odat% deoa#ece &)"ea &)nt#ic e!te ca)3a ce&ei e.te#ioa#e* ?n ti"p)& int#o!pec+iei% n) ' a&tceva dec-t n,d)ie o#ic#)i ,-nd ca#e +i t#ece p#in "inte ! !e p#e3inte con0tien+ei ta&e% !4& iei pe 'ieca#e n con!ide#a#e pent#) o c&ip% ia# apoi !4& n&oc)ie0ti c) )#"to#)&* ?ncea#c ! n) !ta5i&e0ti v#e)n 'e& de ie#a#hie nt#e e&e* C#ive0te4&e c)" vin 0i !e d)c% nt#4)n "od c-t !e poate de i"pa!i5i&* N) !t#)i a!)p#a nici )n)ia n "od deo!e5it% ci &a!4&e ! c)#, n "od con!tant 0i ca&"% '# a te i"p&ica n "od !pecia&* ?n ti"p ce !tai 0i +i p#ive0ti &ini0tit ,-nd)#i&e% #epet ideea de a!t3i n !inea ta% de c-te o#i c#e3i de c)viin+% da# '# v#eo !en3a+ie de ,#a5* ?n p&)!% #epet ideea de a!t3i c-t !e poate de de! de4a &)n,)& 3i&ei* Ad)4+i a"inte c 'aci o dec&a#a+ie de independen+ n n)"e&e p#op#iei ta&e &i5e#t+i* Ia# n &i5e#tatea ta !t &i5e#tatea &)"ii* Ideea de a!t3i e!te% de a!e"enea% )na deo!e5it de 'o&o!itoa#e ca #!p)n! &a 'ieca#e 'o#" de tenta+ie ca#e !4a# p)tea ivi* Ea e!te o dec&a#a+ie c n) vei ceda n 'a+a ei% n#o5ind)4te !in,)#* LECIA 32
55

"E) a" inventat &)"ea pe ca#e o vd*" A!t3i% contin)" ! de3vo&t" te"a ca)3ei 0i a e'ect)&)i* N) e0ti victi"a &)"ii pe ca#e o ve3i% deoa#ece t) ai inventat4o* Co+i ! #en)n+i &a ea &a 'e& de )0o# c)" ai n!cocit4o* O vei vedea !a) n) o vei vedea% d)p c)" do#e0ti* C-t v#e"e o do#e0ti% o vei vedeaK c-nd n) o "ai do#e0ti% ea n) va "ai 'i aco&o ca !4o ve3i* Ideea de a!t3i% a!e"enea ce&o# p#ecedente% !e ap&ic &)"i&o# ta&e inte#ioa#e 0i e.te#ioa#e ca#e% de 'apt% !)nt )na 0i aceea0i* Tot)0i% de v#e"e ce &e ve3i ca 'iind di'e#ite% pe#ioade&e de e.e#!a#e pent#) a!t3i vo# c)p#inde din no) do) 'a3e% )na i"p&ic-nd &)"ea pe ca#e o ve3i n a'a#a ta% ia# cea&a&t% &)"ea pe ca#e o ve3i n "intea ta* ?ncea#c% n e.e#ci+ii&e de a!t3i% ! int#od)ci ,-nd)& c a"5e&e !e a'& n p#op#ia ta i"a,ina+ie* /o" ncepe pe#ioade&e de e.e#!a#e de di"inea+ 0i !ea# din no) p#in #epeta#ea% de do) !a) t#ei o#i% a ideii de a!t3i% n ti"p ce c)p#inde" c) p#ivi#ea &)"ea pe ca#e o ve3i ca 'iind n a'a#a ta* Apoi% nchide4+i ochii 0i c)p#inde &)"ea ta &)nt#ic* ?ncea#c ! &e t#ate3i pe a"-ndo) c-t "ai e,a& po!i5i&* Repet% '# ,#a5% ideea de a!t3i% de c-te o#i do#e0ti% n ti"p ce p#ive0ti i"a,ini&e de ca#e te 'ace con0tient i"a,ina+ia ta* Cent#) ce&e do) pe#ioade de e.e#!a#e "ai &)n,i !e #eco"and nt#e t#ei 0i cinci "in)te% )n "ini")" de t#ei "in)te 'iind o5&i,ato#i)* Cot 'i 'o&o!ite "ai ")&t de cinci "in)te% dac e.e#ci+i)& +i !e pa#e odihnito#* Cent#) a veni n nt-"pina#ea ace!t)i &)c#)% a&e,e o pe#ioad n ca#e !e p#evd di!t#a,e#i p)+ine 0i n ca#e t) n!)+i ! te !i"+i ,ata* Ace!te e.e#ci+ii !e vo# 'ace 0i n contin)a#e% de4a &)n,)& 3i&ei% de c-t "ai ")&te o#i* Ap&ica+ii&e "ai !c)#te con!ta) din #epeta#ea &ent a ideii% n ti"p ce +i in!pecte3i 'ie &)"ea &)nt#ic% 'ie pe cea din a'a#* N) contea3 pe ca#e din e&e o a&e,i* Ideea de a!t3i )#"ea3% de a!e"enea% ! !e ap&ice i"ediat o#ic#ei !it)a+ii ca#e a# p)tea ! te necDea!c* Ap&ic ideea% !p)n-nd n !inea ta7 "E) a" inventat acea!t !it)a+ie% a0a c)" o
56

vd*" LECIA 33 "E.i!t )n a&t "od de a p#ivi &)"ea*" Ideea de a!t3i e!te o nce#ca#e de a #ec)noa0te 'apt)& c +i po+i dep&a!a pe#cep+ia &)"ii n a"5e&e ei a!pecte% ce& inte#io# 0i e.te#io#* Cinci "in)te 5)ne !e vo# con!ac#a ap&ica+ii&o# de di"inea+ 0i !ea#* ?n ace!te pe#ioade de e.e#!a#e% ideea va 'i #epetat at-t ti"p c-t +i d o !ta#e 5)n% c) toate c e!en+ia&e !)nt ap&ic#i&e 'c)te '# ,#a5* A&te#nea3 in!pecta#ea pe#cep+ii&o# ta&e inte#ioa#e c) ce&e e.te#ioa#e% '# a i!ca n! o !en3a+ie de ")ta#e a5#)pt* C)# 0i !i"p&)% a#)nc o p#ivi#e de3invo&t !p#e &)"ea pe ca#e o pe#cepi ca 'iind)4+i e.te#ioa#% apoi nchide ochii 0i% c) e,a& de3invo&t)#% in!pectea3 ,-nd)#i&e &)nt#ice* ?ncea#c ! #"-i &a 'e& de nei"p&icat n a"5e&e 0i !4+i "en+ii acea!t deta0a#e at)nci c-nd #epe+i ideea de4a &)n,)& 3i&ei* Ce#ioade&e de e.e#!a#e "ai !c)#te ! 'ie c-t "ai '#ecvente* Ap&ic#i !peci'ice a&e ideii de a!t3i !e vo# 'ace de ndat ce !e ive0te v#eo !it)a+ie c) tenta+ia de a te ne&ini0ti* Cent#) ace!te ap&ic#i% !p)ne7 "E.i!t )n a&t "od de a p#ivi a!ta*" Hine "inte ! ap&ici ideea de a!t3i chia# n "o"ent)& n ca#e devii con0tient de v#e)n neca3* S4a# p)tea ! ai nevoie de v#e)n "in)t ca ! te a0e3i n &ini0te 0i ! #epe+i ideea de c-teva o#i n !inea ta* ?nchide#ea ochi&o# te va aD)ta p#o5a5i& &a acea!t 'o#" de ap&ica#e* LECIA 34 "A0 p)tea vedea pace n &oc de ce vd*" Ideea de a!t3i ncepe ! de!c#ie condi+ii&e ca#e p#eva&ea3 n ce&&a&t "od de a vedea* Cacea "in+ii e!te c&a# o che!ti)ne &)nt#ic* Ea t#e5)ie ! nceap c) p#op#ii&e ta&e ,-nd)#i% pent#) ca apoi ! !e e.tind n!p#e a'a#% cci din pacea "in+ii ta&e #!a#e o pe#cep+ie pa0nic a &)"ii* E.e#ci+ii&e de a!t3i nece!it t#ei pe#ioade de e.e#!a#e "ai &)n,i*
57

Se #eco"and )na di"inea+a 0i a&ta !ea#a% ia# a t#eia !e va nt#ep#inde &a acea o# dint#e e&e ca#e pa#e ! 'ie "ai p#ie&nic )nei !t#i de di!poni5i&itate* Toate ap&ic#i&e !e vo# 'ace c) ochii nchi0i% deoa#ece ideea de a!t3i !e va ap&ica &)"ii ta&e &)nt#ice* /#eo cinci "in)te de ce#ceta#e a "in+ii pent#) 'ieca#e din pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e !)nt o5&i,ato#ii* Ce#cetea34+i "intea pent#) a a'&a ,-nd)#i&e de tea"% !it)a+ii&e ca#e p#ovoac an.ietate% pe#!onaDe&e !a) nt-"p&#i&e "o'en!atoa#e" !a) o#ice a&tceva n &e,t)# c) ca#e nt#e+ii ,-nd)#i nei)5itoa#e* ?nt#4)n "od de3invo&t% ia c)no0tin+ de toate% #epet-nd #a# ideea de a!t3i% pe "!)# ce &e p#ive0ti c)" +i apa# n "inte* Fi d4&e d#)")&% )n)& c-te )n)&% pent#) a 'ace &oc ce&)i )#"to#* 2ac ncepi ! ai di'ic)&t+i c-nd e vo#5a ! te ,-nde0ti &a an)"ite !)5iecte% contin) ! #epe+i ideea% '# ,#a5% n !inea ta% '# a o ap&ica &a )n an)"e &)c#)* ?nc#edin+ea34te% tot)0i% c n) 'aci v#eo e.c&)de#e an)"e* Ap&ic#i&e "ai !c)#te )#"ea3 ! 'ie '#ecvente 0i !e vo# 'ace o#ic-nd !i"+i c pacea "in+ii +i e!te a"enin+at nt#4)n 'e& !a) a&t)&* E&e a) ca !cop ! te 'e#ea!c de tenta+ii de4a &)n,)& 3i&ei* 2ac devii con0tient de o an)"e 'o#" de tenta+ie% e.e#ci+i)& !e va 'ace !)5 acea!t 'o#"7 "A0 p)tea vedea pace n acea!t !it)a+ie% n &oc ! vd ceea ce vd ac)" n ea* " 2ac vio&#i&e pcii "in+ii ta&e ia) 'o#"a )no# e"o+ii adve#!e "ai ,ene#a&i3ate% c)" a# 'i dep#i"a#e% an.ietate !a) n,#iDo#a#e% 'o&o!e0te ideea n 'o#"a ei o#i,ina&* 2ac vei con!tata c ai nevoie de "ai ")&t de o ap&ica#e a ideii de a!t3i ca ! +i vin "ai )0o# ! te #3,-nde0ti n o#ice conte.t an)"e% ncea#c ! dedici c-teva "in)te #epet#ii ideii% p-n c-nd ncepi ! !i"+i o oa#eca#e !en3a+ie de )0)#a#e* ?+i va 'i de aD)to#% dac vei !p)ne n !inea ta% !peci'ic-nd7 "?"i pot n&oc)i !enti"ente&e de dep#i"a#e% an.ietate !a) n,#iDo#a#e
58

$!a) ,-nd)#i&e "e&e n &e,t)# c) acea!t !it)a+ie% pe#!oan !a) nt-"p&a#e( c) pace*" LECIA 3 "Mintea "ea e!te pa#te din Mintea &)i 2)"ne3e)* S)nt 'oa#te !'-nt*" Ideea de a!t3i n) de!c#ie "od)& n ca#e te ve3i ac)"* Ea de!c#ie n! ceea ce4+i va a#ta vi3i)nea* E!te ,#e)% pent#) o#icine ca#e ,-nde0te c !e a'& n acea!t &)"e% ! c#ead &)c#)& ace!ta de!p#e !ine* 2a#% "otiv)& pent#) ca#e !ocoate c !e a'& n &)"ea acea!ta e!te toc"ai ace&a c n) c#ede ceea ce a'i#" ideea de a!t3i* /ei c#ede% ne,#e0it% c 'aci pa#te din a"5ian+a n ca#e !oco+i c te a'&i* Acea!ta !e nt-"p& deoa#ece te nconDo#i de "edi)& pe ca#e & do#e0ti* Fi & do#e0ti ca ! +i p#oteDe3e i"a,inea $chip)&( pe ca#e +i4ai 'c)t4o de!p#e tine n!)+i* I"a,inea e!te pa#te din ace!t "edi) nconD)#to#* Ceea ce ve3i n ti"p ce c#e3i c te a'&i n ace!te "edi) e!te v3)t p#in ochii i"a,inii* A!ta n) e!te vi3i)ne* I"a,ini&e n) pot vedea* Ideea de a!t3i p#e3int o c) tot)& a&t i"a,ine de!p#e tine* Sta5i&ind)4+i S)#!a% ea +i !ta5i&e0te 0i Identitatea% 0i te de!c#ie a0a c)"% de 'apt% t#e5)ie ! 'ii nt#4adev#* /o" 'o&o!i% pent#) ideea de a!t3i% )n p#ocede) de ap&ica#e oa#ec)" di'e#it% 'iindc accent)& cade a!t3i "ai de,#a5 pe ce& ca#e pe#cepe% dec-t pe ceea ce pe#cepe e& n!)0i* ?ncepe 'ieca#e din ce&e t#ei pe#ioade de e.e#!a#e a c-te cinci "in)te 'ieca#e pe 3i)a de a!t3i c) #epeta#ea% n !inea ta% a ideii de a!t3i% apoi nchide+i ochii 0i ce#cetea34+i "intea pent#) tot 'e&)& de te#"eni de!c#iptivi n ca#e te ve3i pe tine n!)+i* Inc&)de toate n!)0i#i&e 5a3ate pe e,o% 'ie e&e po3itive !a) ne,ative% de3i#a5i&e !a) inde3i#a5i&e% ,#andioa!e !a) nDo!itoa#e* E&e toate !)nt &a 'e& de i#ea&e% pent#) c n) te p#ive0ti p#in ochii !'in+eniei* ?n pa#tea de ncep)t a pe#ioadei de ce#ceta#e a "in+ii% vei p)ne% p#o5a5i&% accent)& pe ceea ce con!ide#i a 'i a!pecte&e "ai ne,ative
59

a&e p#op#iei ta&e pe#cepe#i* Tot)0i% ct#e pa#tea 'ina& a pe#ioadei de e.e#!a#e% !4a# p)tea% 'oa#te 5ine% ca n "inte ! +i apa# te#"eni de!c#iptivi "ai ",)&ito#i &a p#op#ia4+i ad#e!* ?ncea#c ! #ec)no0ti c n) contea3 ce o#ienta#e a) 'ante3ii&e ta&e de!p#e tine n!)+i* I&)3ii&e n) a) nici o o#ienta#e n #ea&itate* E&e% p)# 0i !i"p&)% n) !)nt adev#ate* O &i!t pot#ivit pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i% a&ct)it &a nt-"p&a#e% poate a#ta d)p c)" )#"ea37 "M vd ca 'iind do"inat*" "M vd ca 'iind dep#i"at*" "M vd ca 'iind #atat*" "M vd ca 'iind p#i"eDd)it*" "M vd ca 'iind neaD)to#at*" "M vd ca 'iind victo#io!*" "M vd ca 'iind n'#-nt*" "M vd ca 'iind ca#ita5i&*" "M vd ca 'iind p&in de vi#t)te*" S n) te ,-nde0ti &a ace0ti te#"eni nt#4)n "od a5!t#act* Ei +i vo# veni n "inte odat c) di'e#ite !it)a+ii% pe#!onaDe 0i nt-"p&#i n ca#e t) 'i,)#e3i* A&e,e &a ni"e#ea& c-te o !it)a+ie !peci'ic ca#e +i vine n "inte% identi'ic te#"en)& !a) te#"enii de!c#iptivi ca#e con!ide#i c !e pot#ive!c &a #eac+ii&e ta&e 'a+ de acea!t !it)a+ie% 0i 'o&o!e0te4i n ap&ica#ea ideii de a!t3i* 2)p ce ai den)"it4o pe 'ieca#e% ada),7 "2a# "intea "ea e!te o pa#te din Mintea &)i 2)"ne3e)* S)nt 'oa#te !'-nt*" ?n ti"p)& pe#ioade&o# de e.e#!a#e "ai &)n,i% vo# e.i!ta% p#o5a5i&% inte#va&e n ca#e n)4+i t#ece ni"ic an)"e p#in "inte* N)4+i !co#"oni "intea doa# ca ! )"p&i inte#va&)& c) &)c#)#i !peci'ice% ci #e&a.ea34te n)"ai 0i #epet #a# ideea de a!t3i p-n c-nd ceva +i vine n "inte* C) toate c ni"ic din ce !e ive0te n) t#e5)ie o"i! din e.e#ci+ii% ni"ic n) t#e5)ie "de3,#opat" p#in e'o#t* Nici 'o#+a% nici di!c#i"ina#ea n) t#e5)ie 'o&o!ite*
60

C-t "ai de! po!i5i& de4a &)n,)& 3i&ei% a&e,e4+i )na !a) "ai ")&te n!)0i#i pe ca#e +i &e at#i5)i n "o"ent)& de 'a+% ap&ic-nd ideea de a!t3i n 'o#")&a#ea de "ai !)! &a 'ieca#e dint#e e&e* 2ac ni"ic an)"e n) +i d p#in "inte% #epet doa# ideea n !inea ta% c) ochii nchi0i* LECIA 3! "S'in+enia "ea nv&)ie tot ce vd*" Ideea de a!t3i o e.tinde pe cea de ie#i de &a ce& ce pe#cepe% &a ceea ce e!te pe#cep)t* E0ti !'-nt deoa#ece "intea ta e!te pa#te din a &)i 2)"ne3e)* Fi pent#) c e0ti !'-nt% vede#ea ta t#e5)ie ! 'ie de a!e"enea !'-nt* "Nep#ihnit" n!ea"n '# de pcat* N) po+i 'i "ai ")&t !a) "ai p)+in '# pcat* O#i e0ti nep#ihnit% o#i 5a* 2ac "intea ta e!te pa#te din Mintea &)i 2)"ne3e)% t#e5)ie ! 'ii nep#ihnit% !a) o pa#te din Mintea L)i a# 'i pctoa!* /3)& t) e!te n &e,t)# c) !'in+enia L)i% n) c) e,o4)& t)% 0i% ca ata#e% n) c) co#p)& t)* Cent#) a!t3i !)nt nece!a#e pat#) pe#ioade de e.e#!a#e a c-te t#ei p-n &a cinci "in)te* ?ncea#c ! &e di!t#i5)i pe inte#va&e #e&ativ e,a&e% #ec)#,-nd '#ecvent &a ap&ic#i&e "ai !c)#te% pent#) a4+i a!i,)#a p#otec+ia de4a &)n,)& 3i&ei* Ce#ioade&e de e.e#!a#e "ai &)n,i !e vo# de!'0)#a n acea!t 'o#"7 Mai nt-i% nchide4+i ochii 0i #epet de "ai ")&te o#i% #a#% ideea de a!t3i* Apoi de!chide4+i ochii 0i p#ive0te '# ,#a5 n D)#)& t)% ap&ic-nd ideea n "od !peci'ic &a o#ice o5!e#vi n acea!t de3invo&t t#ece#e n #evi!t* Sp)ne% de e.e"p&)7 "S'in+enia "ea nv&)ie ca#peta aceea*" "S'in+enia "ea nv&)ie pe#ete&e ace&a*" "S'in+enia "ea nv&)ie ace!te de,ete*" "S'in+enia "ea nv&)ie !ca)n)& ace&a*" "S'in+enia "ea nv&)ie co#p)& ace&a*" "S'in+enia "ea nv&)ie ace!t !ti&o)*" 2e "ai ")&te o#i% n ti"p)& ace!to# pe#ioade de e.e#!a#e% nchide4+i ochii 0i #epet ideea n !inea ta* Apoi% de!chide4+i ochii 0i
61

contin) ca "ai nainte* Cent#) pe#ioade&e de e.e#!a#e "ai !c)#te% nchide ochii 0i #epet ideeaK p#ive0te n D)# n ti"p ce o #epe+i din no)K 0i ncheie c) nc o #epeta#e% av-nd ochii nchi0i* Toate ap&ic#i&e !e vo# 'ace% 5ine n+e&e!% 'oa#te #a#% c) cea "ai "a#e &ip! de e'o#t 0i ,#a5* LECIA 3" "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 &)"ea*" Acea!t idee con+ine p#i"e&e nt#e3#i#i a&e adev#atei ta&e ')nc+ii n &)"e !a) a&e #o!t)&)i t) aici* Meni#ea ta e!te ! ve3i &)"ea p#in p#op#ia ta !'in+enie* A!t'e& t) 0i c) &)"ea !)nte+i "p#e)n 5inec)v-nta+i* N) pie#de ni"eniK ni"ic n) !e ia de &a ni"eniK 'ieca#e c-0ti, p#in vi3i)nea ta !'-nt* Acea!t idee "a#chea3 !'-#0it)& !ac#i'ici)&)i% deoa#ece o'e# 'iec#)ia din p&in ceea ce i !e c)vine* N) e.i!t nici o a&t ca&e p#in ca#e ideea de !ac#i'ici) ! poat 'i ndep#tat din ,-ndi#ea &)"ii* O#ica#e a&t "od de a vedea va p#etinde% n "od inevita5i&% o p&at de &a cineva !a) ceva* Ca #e3)&tat% ce& ca#e pe#cepe va pie#de* Fi nici n) va 5n)i "ca# de ce pie#de* ?n! p#in vi3i)nea ta% nt#e,i"ea e!te #edat con0tiin+ei !a&e* S'in+enia ta & 5inec)v-ntea3% nece#-nd)4i ni"ic* Cei ca#e !e vd ca 'iind nt#e,i n) a) p#eten+ii* S'in+enia ta e!te "-nt)i#ea &)"ii* Ea te nd#ept+e0te ! adeve#e0ti &)"ii c e!te )na c) tine% n) p#edic-nd)4i% n) !p)n-nd)4i ceva% ci p)# 0i !i"p&)% p#in #ec)noa0te#ea ta tc)t c n !'in+enia ta toate &)c#)#i&e !)nt 5inec)v-ntate "p#e)n c) tine* Ce&e pat#) pe#ioade de e.e#ci+i) "ai &)n,i a&e 3i&ei% din ca#e 'ieca#e va c)p#inde t#ei p-n &a cinci "in)te de e.e#!a#e% ncep c) #epeta#ea ideii de a!t3i 0i vo# 'i )#"ate de ap#o.i"ativ )n "in)t n ca#e te )i+i n D)#)& t)% n ti"p ce ap&ici ideea &a ce&e v3)te de tine7 "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 ace!t !ca)n*" "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 acea 'e#ea!t#*" "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 ace!t co#p*" ?nchide apoi ochii 0i ap&ic ideea &a o#ice pe#!oan ca#e +i vine n
62

"inte% 'o&o!ind)4i n)"e&e 0i !p)n-nd7 "S'in+enia "ea te 5inec)v-ntea3% $n)"e&e(*" Co+i contin)a pe#ioada de e.e#!a#e c) ochii nchi0iK po+i #ede!chide ochii 0i po+i ap&ica ideea de a!t3i &a &)"ea ta e.te#ioa#% dac a0a do#e0tiK po+i a&te#na ap&ica#ea ideii &a ce&e pe ca#e &e ve3i n D)#)& t) c) ap&ica#ea ei &a ce&e ca#e !e a'& n ,-nd)#i&e ta&e% !a) po+i #ec)#,e &a o#ice co"5ina+ie pe ca#e o p#e'e#i nt#e ace!te do) 'a3e de ap&ica#e* Ce#ioada de e.e#!a#e !e va ncheia c) o #epeta#e a ideii c) ochii nchi0i 0i% )#"-nd)4i i"ediat% o a&ta% c) ochii de!chi0i* E.e#ci+ii&e "ai !c)#te con!ta) din #epeta#ea ideii de c-t "ai ")&te o#i po+i* A o ap&ica n tce#e &a cei pe ca#e i nt-&ne0ti% #o!tind)4&e conco"itent n)"e&e% e!te deo!e5it de 'o&o!ito#* E!te e!en+ia& ! 'o&o!e0ti ideea dac cineva pa#e !4+i !t-#nea!c #eac+ii adve#!e* O'e#4i de ndat 5inec)v-nta#ea !'in+eniei ta&e% cci a!t'e& vei nv+a ! o p!t#e3i n p#op#ia4+i con0tien+* LECIA 3# "Ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" S'in+enia ta #!toa#n toate &e,i&e &)"ii* Ea t#an!cende 'ieca#e #e!t#ic+ie i"p)! de ti"p% !pa+i)% di!tan+ 0i &i"it de o#ice 'e&* S'in+enia ta e!te a5!o&)t ne&i"itat n p)te#ea ei% deoa#ece te con!ac# ca 6i) a& &)i 2)"ne3e)% )na c) Mintea C#eato#)&)i !)* C#in !'in+enia ta% p)te#ea &)i 2)"ne3e) devine "ani'e!t* C#in !'in+enia ta% p)te#ea &)i 2)"ne3e) devine di!poni5i&* Ia# pent#) p)te#ea &)i 2)"ne3e) ni"ic n) e!te c) nep)tin+* S'in+enia ta poate% a0ada#% ndep#ta toat d)#e#ea% ea poate p)ne capt t)t)#o# neca3)#i&o# 0i poate #e3o&va toate p#o5&e"e&e* Ea poate ! &e 'ac pe toate at-t n ceea ce te p#ive0te pe tine% c-t 0i n p#ivin+a o#ic)i* Ea e!te nep#tinitoa#e n p)te#ea ei de a aD)ta pe o#icine% 'iind nep#tinitoa#e n p)te#ea ei de a "-nt)i pe o#icine* 2ac t) e0ti !'-nt% at)nci !'-nt e!te tot ce a c#eat 2)"ne3e)* E0ti !'-nt pent#) c toate &)c#)#i&e pe ca#e &e4a c#eat E& !)nt !'inte* Fi toate &)c#)#i&e pe ca#e &e4a c#eat E& !)nt !'inte deoa#ece t) e0ti !'-nt* ?n e.e#ci+ii&e de a!t3i% vo" ap&ica p)te#ea !'in+eniei ta&e &a
63

toate p#o5&e"e&e% di'ic)&t+i&e !a) !)'e#in+e&e% indi'e#ent de 'o#"a !)5 ca#e +i vin n "inte% 'ie c !)nt n &e,t)# c) tine n!)+i !a) c) a&tcineva* N) vo" 'ace deo!e5i#i% pent#) c n) e.i!t deo!e5i#i* ?n ce&e pat#) pe#ioade de e.e#!a#e "ai &)n,i% din ca#e 'ieca#e a# 'i de p#e'e#at ! d)#e3e cinci "in)te ncheiate% #epet ideea de a!t3i% nchide4+i ochii% apoi ce#cetea34+i "intea pent#) a ,!i o#ice !en3a+ie de i"pa! !a) ne'e#ici#e% d)p c)" ve3i &)c#)#i&e* ?ncea#c ! 'aci c-t "ai p)+in deo!e5i#e nt#e o !it)a+ie di'ici& pent#) tine 0i )na ca#e e di'ici& pent#) a&tcineva* Identi'ic !it)a+ia n "od conc#et 0i% de a!e"enea% n)"e&e pe#!oanei i"p&icate* 6o&o!e0te acea!t 'o#")&a#e c-nd ap&ici ideea de a!t3i7 "?n !it)a+ia ******* n ca#e " vd% ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" "?n !it)a+ia ******* n ca#e !e vede% ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" Coate c v#ei ! va#ie3i% din ti"p n ti"p% acea!t p#oced)# 0i ! ada),i c-te )n ,-nd #e&evant% 'o#")&at de tine n!)+i* Ai p)tea do#i% de pi&d% ! inc&)3i ,-nd)#i ca7 "Ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea% pent#) c n ea !t p)te#ea &)i 2)"ne3e)*" Int#od) o#ice va#ia+ii ca#e +i !e pa# pot#ivite% n! "en+ine e.e#ci+ii&e 'oca&i3ate a!)p#a te"ei7 "Ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" Scop)& e.e#ci+ii&o# de a!t3i e!te de a ncepe !4+i in!)'&e !enti"ent)& c ai !tp-ni#e a!)p#a t)t)#o# &)c#)#i&o# deoa#ece e0ti ceea ce e0ti* ?n ap&ic#i&e '#ecvente "ai !c)#te% ap&ic ideea n 'o#"a ei ini+ia&% at-t ti"p c-t n) apa#e !a) +i t#ece p#in "inte v#eo p#o5&e" an)"e ca#e te p#ive0te pe tine !a) pe a&tcineva* ?n ace!t ca3% 'o&o!e0te pent#) ap&ica#ea ideii 'o#"a "ai !peci'ic* LECIA 3$ "S'in+enia "ea "i e!te "-nt)i#ea*" 2ac vinov+ia e!te iad)&% ca#e i e!te op)!)&L A!e"enea te.t)&)i pent#) ca#e a) 'o!t !c#i!e ace!te e.e#ci+ii 3i&nice% idei&e 'o&o!ite
64

pent#) e.e#ci+ii !)nt 'oa#te !i"p&e% 'oa#te c&a#e 0i &ip!ite de a"5i,)itate* N) ne p#eoc)p i!p#vi&e inte&ect)a&e% nici Doc)#i&e de &o,ic* Ne oc)p" n)"ai de ceea ce e!te 5tto# &a ochi% ia# ace!ta a 'o!t t#ec)t c) vede#ea n cea+a co"p&e.it+ii n ca#e !oco+i c ,-nde0ti* 2ac vinov+ia e!te iad)&% ca#e i e!te op)!)&L 2e!i,)#% #!p)n!)& n) e ,#e)* E3ita#ea pe ca#e o !i"+i poate% #!p)n3-nd &a nt#e5a#e% n) !e dato#ea3 a"5i,)it+ii nt#e5#ii* 2a# c#e3i c vinov+ia e!te iadL 2ac ai c#ede% ai vedea pe &oc c-t de di#ect 0i de !i"p&) e!te te.t)& 0i n) ai "ai avea de&oc nevoie de e.e#ci+ii 3i&nice* Ni"eni n) a#e nevoie de e.e#!a#e pent#) a do5-ndi ceva ce i apa#+ine deDa* A" a'i#"at deDa c !'in+enia ta e!te "-nt)i#ea &)"ii* 2a# p#op#ia ta "-nt)i#eL N) po+i da ce n) ai* Un "-nt)ito# t#e5)ie ! 'ie "-nt)it* C)" a&t'e& a# p)tea e& p#opovd)i "-nt)i#eaL E.e#ci+ii&e de a!t3i +i !e vo# ad#e!a +ie% #ec)no!c-nd 'apt)& c "-nt)i#ea ta e!te de o i"po#tan+ hot#-toa#e pent#) "-nt)i#ea &)"ii* Ap&ic-nd e.e#ci+ii&e &a &)"ea ta% nt#ea,a &)"e 5ene'icia3 de pe )#"a &o#* S'in+enia ta e!te #!p)n!)& &a 'ieca#e nt#e5a#e ca#e !4a p)! v#eodat% ca#e !e p)ne ac)" !a) ca#e !e va p)ne n viito#* S'in+enia ta n!ea"n !'-#0it)& vinov+iei 0i% a!t'e&% !'-#0it)& iad)&)i* S'in+enia ta e!te "-nt)i#ea &)"ii 0i a ta* C)" ai p)tea 'i e.c&)! de &a ea toc"ai t)% c#)ia i apa#+ine !'in+enia taL 2)"ne3e) n) c)noa0te ne!'in+enia* Se poate ca E& ! n)40i c)noa!c 6i)&L Reco"and" in!i!tent cinci "in)te ncheiate pent#) ce&e pat#) pe#ioade "ai &)n,i de e.e#!a#e pe 3i)a de a!t3i% nc)#aD-nd)4!e tendin+e&e de e.e#!a#e "ai &)n,i 0i "ai '#ecvente* 2ac v#ei ! dep0e0ti ce#in+e&e "ini"e% !e #eco"and "ai de,#a5 0edin+e "ai n)"e#oa!e dec-t "ai &)n,i% c) toate c p#op)ne" 0i )na 0i a&ta* ?ncepe pe#ioade&e de e.e#!a#e ca de o5icei% #epet-nd ideea de a!t3i n !inea ta* Apoi% c) ochii nchi0i% ca)t ,-nd)#i&e nei)5itoa#e% !)5 o#ice 'o#" a# apa#e7 !enti"ente de Den% dep#i"a#e% "-nie% tea"% n,#iDo#a#e% atac% ne!i,)#an+ 0i a0a "ai depa#te* Fi% p#in
65

)#"a#e% de e&e e!te nevoie ! 'ii "-nt)it* An)"ite !it)a+ii% nt-"p&#i !a) pe#!oane% pe ca#e &e a!ocie3i c) ,-nd)#i nei)5itoa#e de o#ice 'e&% con!tit)ie !)5iecte pot#ivite pent#) e.e#ci+ii&e de a!t3i* E!te i"pe#ativ pent#) !a&va#ea ta ! &e ve3i nt#4)n "od di'e#it* Ia# 5inec)v-nta#ea pe ca#e &e4o dai te va "-nt)i 0i +i va d#)i vi3i)ne* Ra#% '# v#eo !e&ec+ie con0tient 0i '# a da aten+ie nec)venit v#e)neia dint#e e&e% ce#cetea34+i "intea pent#) a ,!i o#ice ,-nd ce !e p)ne nt#e tine 0i "-nt)i#ea ta* Ap&ic ideea de a!t3i &a 'ieca#e din e&e% n 'e&)& )#"to#7 "1-nd)#i&e "e&e nei)5itoa#e de!p#e ******* " +in n iad* S'in+enia "ea "i e!te "-nt)i#ea*" Ace!te pe#ioade de e.e#!a#e +i vo# p#ea% poate% "ai )0oa#e% dac vei inte#ca&a nt#e e&e "ai ")&te pe#ioade !c)#te% n ca#e ! #epe+i% n !inea ta% doa# de c-teva o#i% '# ,#a5% ideea de a!t3i* 2e a!e"enea% !4a# p)tea ! +i 'ie de aD)to# ! inc&)3i c-teva inte#va&e !c)#te% n ti"p)& c#o#a ! n) 'aci ni"ic a&tceva dec-t ! te #e&a.e3i 0i ! n) te ,-nde0ti% apa#ent% &a ni"ic* La ncep)t% concent#a#ea !)!+in)t e!te 'oa#te di'ici&* /a deveni ")&t "ai )0oa# n!% pe "!)# ce "intea +i va deveni "ai di!cip&inat 0i aten+ia "ai ,#e) de a5t)t* C-n )na a&ta% te po+i con!ide#a &i5e# ! int#od)ci va#ietate n pe#ioade&e de e.e#!a#e% n o#ice 'o#" +i !e pa#e pot#ivit* C) toate ace!tea% n) !chi"5a ideea n !ine at)nci c-nd va#ie3i "etoda n ca#e o ap&ici* O#ic)" vei decide !4o 'o&o!e0ti% ideea t#e5)ie en)n+at n a0a 'e& nc-t n+e&e!)& ei ! 'ie 'apt)& c !'in+enia ta +i e!te "-nt)i#ea* ?ncheie 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e p#in #epeta#ea% nc o dat% a ideii n 'o#"a ei ini+ia& 0i ada),7 "2ac vinov+ia e!te iad)&% at)nci ca#e i e!te op)!)&L" ?n ti"p)& ap&ic#i&o# "ai !c)#te% ca#e )#"ea3 ! !e 'ac de v#eo t#ei !a) pat#) o#i pe o# 0i chia# "ai de!% po+i #epeta ideea 3i&ei 0i e!te de p#e'e#at ! 'aci 0i )na 0i a&ta* 2ac apa# tenta+ii% o 'o#" deo!e5it de )ti& a ideii e!te7 "S'in+enia "ea "i e!te "-nt)i#ea de
66

&)c#)& ace!ta*" LECIA 4% "S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a& &)i 2)"ne3e)*" A!t3i vo" ncepe ! a'i#"" c) t#ie c-teva din 'e#ici#i&e ca#e +i !e c)vin% dat 'iind ceea ce e0ti* A!t3i n) e nevoie de pe#ioade &)n,i de e.e#!a#e% n! !)nt nece!a#e pe#ioade !c)#te 0i '#ecvente7 a# 'i de do#it )na &a 'ieca#e 3ece "in)te* E0ti% de a!e"enea% "5o&dit ! nce#ci ace!t p#o,#a" 0i ! te +ii de e& o#ic-nd +i e!te po!i5i&* 2ac )i+i% ncea#c din no)* O#i de c-te o#i +i a"inte0ti% ncea#c din no)* N) e!te nevoie !4+i nchi3i ochii pe d)#ata pe#ioade&o# de e.e#!a#e% de0i !a# p)tea !4+i vin "ai )0o# a0a* Tot)0i% de4a &)n,)& 3i&ei% !4a# p)tea ! te a'&i n )ne&e !it)a+ii n ca#e nchide#ea ochi&o# poate c n) e!te 'e3a5i&* E.e#ci+ii&e nece!it ti"p p)+in 0i nici )n e'o#t* Repet ideea pent#) a!t3i% apoi ada), c-teva din at#i5)te&e pe ca#e &e a!ocie3i c) 'apt)& de a 'i 6i) a& &)i 2)"ne3e)% ap&ic-nd)4+i4&e +ie n!)+i* O pe#ioad de e.e#!a#e a# p)tea con!ta% de pi&d% din )#"toa#e&e7 "S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a& &)i 2)"ne3e) * "S)nt 'e#icit% pa0nic% i)5ito# 0i ")&+)"it*" A&ta% a# p)tea &)a acea!t 'o#"7 "S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a& L)i 2)"ne3e) * S)nt ca&"% &ini0tit% !i,)# de "ine 0i nc#e3to#* " 2ac n) ai &a di!po3i+ie dec-t o pe#ioad 'oa#te !c)#t% !p)ne4+i c e0ti 5inec)v-ntat ca 6i) a& L)i 2)"ne3e) 0i va 'i de aD)n!* LECIA 41 "2)"ne3e) "e#,e c) "ine o#i)nde " d)c*" Ideea de a!t3i va 5i#)i pe de4a4nt#e,)&% n ce&e din )#"% !enti"ent)& de a 'i !in,)# 0i a5andonat pe ca#e & ncea#c cei !epa#a+i* 2ep#i"a#ea e!te o con!ecin+ inevita5i& a !epa##ii* La 'e& !)nt 0i an.ietatea% n,#iDo#a#ea% p#o')nda !en3a+ie de neaD)to#a#e% !#cia% !)'e#in+a 0i inten!a tea" de pie#de#i* Cei !epa#a+i a) inventat ")&te "&eac)#i" pent#) ceea ce c#ed ei c a# 'i "#e&e&e &)"ii"* 2a# !in,)#)& &)c#) pe ca#e ei n) & 'ac e!te !
67

p)n &a ndoia& #ea&itatea p#o5&e"ei* Cci ea n) poate 'i &ec)it de e'ecte&e ei% p#o5&e"a ne'iind #ea&* Ideea de a!t3i a#e p)te#ea de a i!p#vi pent#) totdea)na c) toat acea!t ne#o3ie* Cci ne#o3ie e!te% n po'ida 'o#"e&o# !e#ioa!e 0i t#a,ice pe ca#e &e4a# p)tea &)a* ?n ad-nc)& t) &)nt#ic !e a'& tot ce e!te pe#'ect% ,ata ! #adie3e p#in tine a'a# n!p#e &)"e* Iat &eac)& pent#) toat d)#e#ea% pent#) tot chin)&% pent#) o#ice tea" 0i pie#de#e% cci e& va vindeca "intea ca#e a ,-ndit c ace!tea !)nt #ea&e 0i a !)'e#it din ca)3a devota"ent)&)i ei* N) po+i 'i niciodat depo!edat de pe#'ecta4+i !'in+enie% deoa#ece S)#!a ei "e#,e c) tine% o#i)nde te d)ci* N) po+i !)'e#i niciodat% pent#) c S)#!a a tot ce e!te 5)c)#ie "e#,e c) tine% o#i)nde te d)ci* N) po+i 'i niciodat !in,)#% 'iindc S)#!a a tot ce e!te via+ "e#,e c) tine% o#i)nde te d)ci* Ni"ic n)4+i poate di!t#),e pacea "in+ii% cci 2)"ne3e) "e#,e c) tine o#i)nde te d)ci* E de n+e&e! c n) c#e3i toate ace!tea* C)" ai p)tea% de v#e"e ce adev#)& e!te a!c)n! n ad-nc)& &)nt#ic% !)5 )n no# ,#e) de ,-nd)#i de"ente% den! 0i nt)necto#% n! #ep#e3ent-nd tot ce ve3iL A!t3i vo" 'ace p#i"a noa!t# nce#ca#e #ea& de a &!a n )#" ace!t no# o5!c)# 0i ,#e)% t#ec-nd p#in e& !p#e &)"ina de dinco&o* A!t3i n) va 'i dec-t o !in,)# pe#ioad &)n, de e.e#!a#e* 2i"inea+a% dac !e poate de ndat ce te !co&i% a0ea34te n &ini0te v#eo t#ei p-n &a cinci "in)te% c) ochii nchi0i* La ncep)t)& pe#ioadei de e.e#!a#e% #epet% 'oa#te #a#% ideea de a!t3i* Apoi% n) ' nici )n e'o#t de ,-ndi#e* ?ncea#c% n !chi"5% ! cape+i !i"+)& ntoa#ce#ii !p#e inte#io#% dinco&o de toate ,-nd)#i&e de0a#te a&e &)"ii* ?ncea#c ! pt#)n3i 'oa#te ad-nc n p#op#ia4+i "inte% 'e#ind4o de o#ice ,-nd ca#e +i4a# p)tea di!t#a,e aten+ia* 2in c-nd n c-nd% po+i #epeta ideea% dac vei con!ide#a c +i e!te de 'o&o!* 2a#% nainte de toate% ncea#c ! te c)')n3i% c-t "ai Do! !p#e inte#io#% c-t "ai depa#te de &)"e 0i de toate ,-nd)#i&e ei ne#oade* T) nce#ci ac)" ! aD)n,i dinco&o de toate ace!te &)c#)#i*
68

?nce#ci ac)" ! p#!e0ti apa#en+e&e 0i ! te ap#opii de #ea&itate* E!te nt#) tot)& po!i5i& ! aD)n,i &a 2)"ne3e)* 2e 'apt% e!te chia# 'oa#te )0o#% deoa#ece e!te &)c#)& ce& "ai 'i#e!c din &)"e* Ai p)tea chia# !p)ne c e!te !in,)#)& &)c#) 'i#e!c din &)"e* Ca&ea !e va de!chide dac vei c#ede c ace!t &)c#) e!te po!i5i&* Ace!t e.e#ci+i) poate ad)ce #e3)&tate 'oa#te !)#p#in3toa#e chia# &a p#i"a nce#ca#e% ia# "ai dev#e"e !a) "ai t-#3i) e!te ntotdea)na nc)n)nat de !)cce!* Ce "!)# ce naint"% vo" int#a n deta&ii #e'e#itoa#e &a ace!t tip de e.e#ci+i)* 2a# e& niciodat n) va da ,#e0 tota&% ia# !)cce!)& in!tantane) e!te po!i5i&* 6o&o!e0te de! ideea de a!t3i de4a &)n,)& 3i&ei% #epet-nd4o 'oa#te #a#% p#e'e#a5i& c) ochii nchi0i* 1-nde0te4te &a ceea ce !p)iK &a n+e&e!)& c)vinte&o#* Concent#ea34te a!)p#a !'in+eniei pe ca#e e&e o i"p&ic n p#ivin+a taK a!)p#a !tato#niciei tov#0iei ca#e +i apa#+ineK a!)p#a p#otec+iei de!v-#0ite ce te nconDoa#* Co+i% nt#4adev#% !4+i pe#"i+i ! &e #-3i n 'a+ ,-nd)#i&o# de tea"% a"intind)4+i c 2)"ne3e) "e#,e c) tine% o#i)nde te d)ci* LECIA 42 "2)"ne3e) "i e!te t#ia* /i3i)nea e!te da#)& S)*" Ideea de a!t3i co"5in ce&e do) ,-nd)#i 'oa#te p)te#nice% a"5e&e 'iind de i"po#tan+ "aDo#* Ea !ta5i&e0te% de a!e"enea% o #e&a+ie de tip)& ca)34e'ect% ca#e e.p&ic de ce n) po+i da ,#e0 n e'o#t)#i&e ta&e de a #ea&i3a +e&)& c)#!)&)i* /ei vedea% pent#) c acea!ta e!te /oia &)i 2)"ne3e)* T#ia Sa% 0i n) p#op#ia4+i t#ie% e!te cea ca#e +i d p)te#e* Ia# da#)& L)i% n) a& t)% e!te ce& ca#e +i o'e# vi3i)nea* 2)"ne3e) e!te nt#4adev# p)te#ea ta% ia# ceea ce d#)ie0te E& e!te c) adev#at d#)it* Acea!ta n!ea"n c po+i p#i"i da#)& o#ic-nd 0i o#i)nde% o#i)nde ai 'i 0i n o#ice "p#eD)#a#e te4ai a'&a* T#ece#ea ta p#in ti"p 0i !pa+i) n) e!te nt-"p&toa#e* N) te po+i a'&a dec-t n &oc)& pot#ivit% &a ti"p)& pot#ivit* A!t'e& e!te t#ia &)i 2)"ne3e)* A!t'e& ?i e!te t#ia* /o" avea a!t3i do) pe#ioade de e.e#!a#e de t#ei p-n &a cinci
69

"in)te% )na c-t !e poate de c)#-nd d)p ce te t#e3e0ti di"inea+a% cea&a&t c-t !e poate de ap#opiat de o#a de c)&ca#e* Tot)0i% e!te "ai 5ine ! a0tep+i p-n c-nd po+i !ta n &ini0te c) tine n!)+i% &a o v#e"e c-nd te !i"+i nt#4o di!po3i+ie 'avo#a5i&% dec-t ! 'ii p#eoc)pat de #e!pecta#ea ntoc"ai a pe#ioade&o# indicate* ?ncepe ace!te pe#ioade de e.e#!a#e p#in #epeta#ea '# ,#a5 a ideii de a!t3i% c) ochii de!chi0i% p#ivind n D)#* ?nchide apoi ochii 0i #epet ideea nc o dat% chia# "ai #a# dec-t nainte* ?ncea#c apoi ! n) te "ai ,-nde0ti &a ni"ic a&tceva dec-t &a ,-nd)#i&e ca#e +i vin n &e,t)# c) ideea 3i&ei* 2e e.e"p&)% !4a# p)tea ! ,-nde0ti7 "/i3i)nea t#e5)ie ! 'ie po!i5i&* 2)"ne3e) d#)ie0te c) adev#at"% !a) "2a#)#i&e &)i 2)"ne3e) pent#) "ine t#e5)ie ! 'ie a&e "e&e% pent#) c E& "i &e4a d#)it*" O#ice ,-nd ca#e !e #e'e# n "od evident &a ideea de a!t3i e!te pot#ivit* 2e 'apt% !4a# p)tea ! te )i"ea!c ,#ad)& de n+e&e,e#e #e'e#itoa#e &a c)#! pe ca#e & vde!c )ne&e din ,-nd)#i&e ta&e* La!4&e ! vin '# a &e cen3)#a% dac n) con!ta+i c "intea +i4o ia #a3na 0i c ai n,d)it ! pt#)nd ni0te ,-nd)#i i#e&evante* S4a# p)tea% de a!e"enea% ! atin,i )n p)nct )nde nici )n ,-nd n) "ai pa#e !4+i vin n "inte* 2ac !e vo# pet#ece a!e"enea inte#'e#en+e% de!chide ochii 0i #epet nc odat ,-nd)&% p#ivind '# ,#a5 n D)#K nchide ochii% #epet din no) ideea% apoi contin) ! ca)+i ,-nd)#i pe#tinente* Ia a"inte% tot)0i% c pent#) e.e#ci+ii&e de a!t3i% o c)ta#e activ a ,-nd)#i&o# #e&evante n) e!te pot#ivit* ?ncea#c doa# ! #en)n+i &a ini+iativ% &!-nd ,-nd)#i&e ! vin* 2ac +i !e pa#e ,#e)% e!te "ai 5ine ! +i pet#eci pe#ioada de e.e#!a#e a&te#n-nd #epet#i&e &ente a&e ideii av-nd ochii de!chi0i c) #epet#i&e av-nd ochii nchi0i% dec-t ! 'o#+e3i ,!i#ea ,-nd)#i&o# pot#ivite* N)"#)& pe#ioade&o# de e.e#!a#e ca#e a# 'i de "a#e 'o&o! a!t3i e!te p#actic ne&i"itat* Ideea de a!t3i e!te )n p#i" pa! !p#e ad)na#ea ,-nd)#i&o# 0i de!p#inde#ea c) ,-nd)& c !t)die3i )n !i!te"
70

de ,-ndi#e )ni'icat% n ca#e ni"ic din ceea ce e!te nece!a# n) &ip!e0te 0i n ca#e n) e!te ni"ic cont#adicto#i) !a) i#e&evant* C) c-t vei #epeta "ai de! ideea% c) at-t "ai de! +i vei #ea"inti c +e&)& c)#!)&)i e!te i"po#tant pent#) tine 0i c n) &4ai )itat* LECIA 43 "2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) pot vedea &ip!it de E&*" Ce#cep+ia n) e!te )n at#i5)t a& &)i 2)"ne3e)* T#-")& S) e!te ce& a& c)noa0te#ii* Fi tot)0i% E& a c#eat S'-nt)& Spi#it ca Mediato# nt#e pe#cep+ie 0i c)noa0te#e* 6# acea!t p)nte de &e,t)# c) 2)"ne3e)% pe#cep+ia a# 'i n&oc)it c)noa0te#ea pent#) totdea)na n "intea ta* Av-nd acea!t p)nte de &e,t)# c) 2)"ne3e)% pe#cep+ia va deveni at-t de p#e!chi"5at 0i p)#i'icat% nc-t va d)ce &a c)noa0te#e* C#in )#"a#e% acea!ta i e!te ')nc+ia n adev#* ?n 2)"ne3e) n) po+i vedea* Ce#cep+ia n) a#e nici o ')nc+ie n 2)"ne3e)% 0i n) e.i!t* C) toate ace!tea% n "-nt)i#e% ca#e e!te de!'ace#ea a ceea ce n) a 'o!t niciodat% pe#cep+ia a#e )n !cop "#e+* 6c)t de 6i)& &)i 2)"ne3e) pent#) )n !cop ne!'-nt% ea t#e5)ie ! devin "iD&oc)& de a #e!tit)i !'in+enia concep+iei !a&e* Ce#cep+ia n) a#e nici )n n+e&e!* Fi tot)0i% S'-nt)& Spi#it i d )n n+e&e! 'oa#te ap#opiat de ce& a& &)i 2)"ne3e)* Ce#cep+ia vindecat devine "iD&oc)& p#in ca#e 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i ia#t '#ate&e% ie#t-nd)4!e pe !ine* N) po+i vedea &ip!it de 2)"ne3e)% pent#) c n) po+i 'i &ip!it de 2)"ne3e)* O#ice ai 'ace% n E& 'aci% pent#) c o#ice ai ,-ndi% c) Mintea L)i ,-nde0ti* 2ac vi3i)nea e!te #ea&% ia# ea e!te #ea& n "!)#a n ca#e "p#t0e0te !cop)& S'-nt)&)i Spi#it% at)nci n) po+i vedea &ip!it de 2)"ne3e)* A!t3i% !)nt nece!a#e t#ei pe#ioade de e.e#!a#e de c-te cinci "in)te% )na c-t !e poate de dev#e"e 0i a&ta &a o o# c-t !e poate de naintat a 3i&ei* A t#eia poate 'i nt#ep#in! &a "o"ent)& ce& "ai pot#ivit 0i ce& "ai convena5i& pe ca#e & pe#"it "p#eD)##i&e 0i di!po3i+ia ta* La ncep)t)& ace!to# pe#ioade de e.e#!a#e% #epet ideea 3i&ei n !inea ta% c) ochii de!chi0i* Apoi% pent#) o !c)#t
71

v#e"e% a#)nc o p#ivi#e n D)#)& t)% ap&ic-nd ideea n "od !peci'icato# &a ceea ce ve3i* Cat#) !a) cinci !)5iecte !)nt !)'iciente pent#) acea!t 'a3 de e.e#!a#e* Ai p)tea !p)ne% de e.e"p&)7 "2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) pot vedea acea!t "a! de &)c#) &ip!it de E&*" "2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) pot vedea acea!t po3 &ip!it de E&*" 2e0i acea!t pa#te a pe#ioadei de e.e#!a#e a# t#e5)i ! 'ie #e&ativ !c)#t% nc#edin+ea34te c a&e,i !)5iecte&e pent#) acea!t 'a3 a e.e#!#ii n "od nedi!c#i"inato#i)% '# inc&)de#i !a) e.c&)de#i inten+ionate* Cent#) cea de4a do)a 'a3% "ai &)n,% nchide ochii% #epet din no) ideea de a!t3i% apoi n,d)ie o#ic#)i ,-nd #e&evant ca#e +i vine n "inte ! !e a&t)#e ideii* 6o#")&ea34+i ,-nd)#i&e n "od)& pe#!ona&% de pi&d7 "/d &)"ea p#in ochii ie#t#ii*" "/d &)"ea ca 'iind 5inec)v-ntat*" "L)"ea " poate p)ne 'a+ n 'a+ c) "ine n!)"i*" "?"i vd p#op#ii&e ,-nd)#i% ca#e !)nt aido"a ce&o# a&e &)i 2)"ne3e)*" E!te pot#ivit o#ice ,-nd ca#e !e #e'e#% "ai ")&t !a) "ai p)+in di#ect% &a ideea de a!t3i* 1-nd)#i&e n) t#e5)ie ! con+in #e'e#i#i evidente &a idee% doa# ! n)4i 'ie op)!e* 2ac con!ta+i c "intea +i4o ia #a3naK dac ncepi ! 'ii con0tient de ,-nd)#i a'&ate n de3aco#d evident c) ideea de a!t3i% !a) dac pa#i a n) 'i n !ta#e ! te ,-nde0ti &a ceva% de!chide ochii% #epet p#i"a 'a3 a pe#ioadei de e.e#!a#e% apoi ncea#c ia#0i 'a3a a do)a* N) pe#"ite p#e&)n,i#ea )nei pe#ioade n ca#e ! 'ii p#eoc)pat de ,-nd)#i i#e&evante* Cent#) a &e evita% ntoa#ce4te o#i de c-te o#i e!te nevoie &a p#i"a 'a3 a e.e#ci+i)&)i* ?n ap&ica#ea ideii de a!t3i n cad#)& pe#ioade&o# "ai !c)#te de e.e#!a#e% 'o#"a poate va#ia con'o#" "p#eD)##i&o# 0i !it)a+ii&o# n ca#e te a'&i pe pa#c)#!)& 3i&ei* 2e e.e"p&)% dac e0ti "p#e)n c) cineva% d4+i o!tenea&a !4+i ad)ci a"inte !4i !p)i n ,-nd7
72

"2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) te pot vedea &ip!it de E&*" Ideea de a!t3i ! !e ap&ice% de a!e"enea% de4a &)n,)& 3i&ei% &a di'e#ite&e !it)a+ii 0i nt-"p&#i ca#e vo# avea &oc% "ai a&e! &a cei ce pa# ! te necDea!c nt#4)n 'e& !a) a&t)&* ?n ace!t !cop% ap&ic ideea n acea!t 'o#"7 "2)"ne3e) "i e!te S)#!a* N) pot vedea &)c#)& ace!ta &ip!it de E&*" 2ac% &a "o"ent)& #e!pectiv% nici )n !)5iect an)"e n) !e p#e3int con0tiin+ei ta&e% #epet doa# ideea n 'o#"a ei ini+ia&* 24+i !i&in+a ! n) &a0i ! t#eac pe#ioade de ti"p &)n,i '# a4+i a"inti ideea 3i&ei% #ea"intind)4+i a!t'e& ')nc+ia ta* L'()i* 44 "2)"ne3e) e!te L)"ina n ca#e vd*" A!t3i contin)" ideea de ie#i% ad),-nd)4i o a&t di"en!i)ne* N) po+i vedea n nt)ne#ic 0i n) po+i 'ace &)"in* Co+i 'ace nt)ne#ic% ia# apoi te po+i ,-ndi c ve3i n e&% da# &)"ina #e'&ect via+a% 'iind a0ada# )n a!pect a& c#ea+iei* C#ea+ia 0i nt)ne#ic)& n) pot coe.i!ta% da# &)"ina 0i via+a t#e5)ie ! "ea#, "p#e)n% ne'iind dec-t a!pecte di'e#ite a&e c#ea+iei* Cent#) a vedea% t#e5)ie ! #ec)no0ti c &)"ina !e a'& n)nt#)% n) n a'a#* N) ve3i n a'a#a ta% d)p c)" nici echipa"ent)& pent#) vede#e n) !e a'& n a'a#a ta* O pa#te e!en+ia& a ace!t)i echipa"ent e!te &)"ina ca#e 'ace vede#ea po!i5i&* Ea e!te "e#e) c) tine% 'c-nd vi3i)nea po!i5i& n o#ice "p#eD)#a#e* A!t3i vo" 'ace nce#ca#ea de a aD)n,e &a acea!t &)"in* ?n ace!t !cop% vo" 'o&o!i o 'o#" de e.e#!a#e ca#e a 'o!t !),e#at ante#io#% 0i pe ca#e o vo" 'o&o!i din ce n ce "ai ")&t* E!te o 'o#" deo!e5it de di'ici& pent#) "intea nedi!cip&inat% #ep#e3ent-nd )n o5iectiv "aDo# a& ant#en#ii "in+ii* Ea nece!it toc"ai ceea ce "in+ii neant#enate i &ip!e0te* Fi tot)0i% acea!t ant#ena#e t#e5)ie d)! &a 5)n !'-#0it% dac )#"ea3 ! ve3i* ?n,d)ie4+i a!t3i ce& p)+in t#ei pe#ioade de p#actic% 'ieca#e c) o d)#at de t#ei p-n &a cinci "in)te* O d)#at "ai &)n, e!te 'oa#te
73

indicat% da# n)"ai dac !i"+i c !c)#,e#ea ti"p)&)i n)4+i !o&icit dec-t )n e'o#t "ini" !a) nici )n e'o#t* 6o#"a de p#actic de ca#e ne vo" 'o&o!i a!t3i e!te% pent#) "intea ant#enat% cea "ai 'i#ea!c 0i )0oa# din &)"e% &a 'e& c)" pa#e a 'i cea "ai ne'i#ea!c 0i "ai di'ici& pent#) "intea neant#enat* Mintea ta n) "ai e!te tota& neant#enat* E0ti de!t)& de p#e,tit pent#) a nv+a 'o#"a de e.e#ci+i) de ca#e ne vo" 'o&o!i a!t3i% da# !4a# p)tea ! con!ta+i c nt-"pini o p)te#nic #e3i!ten+* Motiv)& e!te 'oa#te !i"p&)* ?n ti"p ce e.e#!e3i n ace!t 'e&% &a0i n )#" tot ce c#e3i ac)"% p#ec)" 0i toate ,-nd)#i&e pe ca#e &e4ai n!cocit* La d#ept vo#5ind% acea!ta e!te e&i5e#a#ea de iad% de0i% pe#cep)t p#in ochii e,o4)&)i% e!te pie#de#ea Identit+ii 0i co5o#-#ea n iad* 2ac po+i ! te deta0e3i de e,o c-t de p)+in% n) vei avea nici o di'ic)&tate ! #ec)no0ti c opo3i+ia% c-t 0i te"e#i&e &)i% !)nt &ip!ite de n+e&e!* Hi4a# p)tea 'i )ti& !4+i #ea"inte0ti% din c-nd n c-nd% c a aD)n,e &a &)"in n!ea"n a !cpa de nt)ne#ic% indi'e#ent ce p#e#i cont#a#e ai avea* 2)"ne3e) e!te L)"ina n ca#e ve3i* Ac)" 'aci nce#ca#ea de a aD)n,e &a E&* ?ncepe pe#ioada de p#actic #epet-nd ideea de a!t3i c) ochii de!chi0i 0i nchide4i nceti0o#% #epet-nd ideea de nc c-teva o#i* Apoi ncea#c ! te c)')n3i n p#op#ia4+i "inte% a5andon-nd o#ice 'e& de inte#'e#en+ 0i int#)3i)ne% &!-nd)4&e n )#" n ti"p ce te c)')n3i &ini0tit* 6c-nd a!ta% "intea n)4+i poate 'i op#it% at-t ti"p c-t n) deci3i ! o op#e0ti* Ea 0i )#"ea3 doa# c)#!)& 'i#e!c* ?ncea#c !4+i o5!e#vi ,-nd)#i&e t#ectoa#e '# a te i"p&ica% a&)nec-nd n &ini0te pe &-n, e&e* C) toate c n) p&edea3 pent#) )n an)"it "od de a a5o#da acea!t 'o#" de e.e#ci+i)% ceea ce e!te indi!pen!a5i& e!te ! 'ii pt#)n! de i"po#tan+a a ceea ce 'aci% de i"po#tan+a !a ine!ti"a5i& pent#) tine% p#ec)" 0i de con0tien+a 'apt)&)i c nt#ep#in3i ceva 'oa#te !'-nt* M-nt)i#ea +i e!te cea "ai 'e#icit #ea&i3a#e* E!te 0i !in,)#a ca#e a#e v#e)n #o!t% 'iind !in,)#a ca#e +i e!te #ea&"ente )ti&*
74

2ac apa#e v#eo #e3i!ten+% nt#4o 'o#" !a) a&ta% op#e0te4te doa# at-t c-t ! #epe+i ideea de a!t3i% +in-nd)4+i ochii nchi0i% a'a# de ca3)& c-nd devii con0tient de !en3a+ia de tea"* ?n ace!t ca3 +i !e va p#ea p#o5a5i& "ai &ini0tito# !4+i de!chi3i ochii )n #!ti"p* St#d)ie0te4te% tot)0i% ! #evii c-t de #epede &a e.e#ci+ii&e c) ochii nchi0i* 2ac 'aci co#ect e.e#ci+ii&e% a# t#e5)i ! !i"+i o oa#eca#e !ta#e de #e&a.a#e 0i chia# o !en3a+ie c te ap#opii !a) chia# #ea&"ente pt#)n3i n &)"in* ?ncea#c ! te ,-nde0ti &a &)"in% '# 'o#" 0i '# &i"it% n ti"p ce &a0i ,-nd)#i&e ace!tei &)"i n )#"a ta* Fi n) )ita c e&e n) te pot +ine &e,at de4a &)n,)& 3i&ei% 'ie c) ochii de!chi0i !a) nchi0i% d)p c)" +i !e pa#e "ai 5ine &a v#e"ea #e!pectiv* 2a# n) )ita* Mai p#e!)! de o#ice% 'ii hot#-t a!t3i ! n) )i+i* LECIA 4 "2)"ne3e) e!te Mintea c) ca#e ,-nde!c*" Ideea de a!t3i con+ine cheia pent#) a a'&a ca#e !)nt ,-nd)#i&e ta&e #ea&e* E&e n) !)nt ni"ic din ceea ce !oco+i t) c ,-nde0ti% toc"ai c)" ni"ic din ceea ce !oco+i c ve3i n) a#e v#eo &e,t)# c) vi3i)nea* N) e.i!t nici o #e&a+ie nt#e ceea ce e!te #ea& 0i ceea ce !oco+i c e!te #ea&* Ni"ic din ceea ce !oco+i c a# 'i ,-nd)#i&e ta&e #ea&e n) !ea"n n nici o p#ivin+ c) ,-nd)#i&e ta&e #ea&e* Ni"ic din ceea ce !oco+i c ve3i n) a#e v#eo a!e"na#e c) ceea ce +i va a#ta vi3i)nea* 1-nde0ti c) Mintea &)i 2)"ne3e)* C#in )#"a#e% t) "p#t0e0ti ,-nd)#i&e ta&e c) E&% p#ec)" E& "p#t0e0te ,-nd)#i&e Sa&e c) tine* S)nt ace&ea0i ,-nd)#i% deoa#ece !)nt ,-ndite de aceea0i Minte* A "p#t0i n!ea"n a 'ace aido"a !a) a 'ace )na* Ia# ,-nd)#i&e pe ca#e &e ,-nde0ti c) Mintea &)i 2)"ne3e) n)4+i p#!e!c "intea nicidec)"% deoa#ece ,-nd)#i&e n)40i p#!e!c !)#!a* A0ada#% ,-nd)#i&e ta&e !)nt n Mintea &)i 2)"ne3e)% p#ec)" e0ti 0i t)* E&e !)nt% deopot#iv% n "intea ta% )nde e!te E&* A0a c)" t) 'aci pa#te din Mintea L)i% a0a 0i ,-nd)#i&e ta&e 'ac pa#te din Mintea L)i* Unde !)nt% deci% ,-nd)#i&e ta&e #ea&eL A!t3i vo" 'ace nce#ca#ea
75

de a aD)n,e &a e&e* /a t#e5)i ! &e c)t" n "intea ta% cci aco&o !e a'&* E&e t#e5)ie ! 'ie aco&o% pent#) c n) 0i4a) p)t)t p#!i !)#!a* Ceea ce e!te ,-ndit de Mintea &)i 2)"ne3e) e!te ete#n% 'c-nd pa#te din c#ea+ie* Ce&e t#ei pe#ioade de e.e#!a#e pent#) a!t3i% a c-te cinci "in)te 'ieca#e% vo# avea aceea0i 'o#" ,ene#a& pe ca#e a" 'o&o!it4o n ap&ica#ea ideii de ie#i* /o" 'ace nce#ca#ea de a p#!i i#ea&)& 0i de a c)ta #ea&)&* /o" conte!ta &)"ea n 'avoa#ea adev#)&)i* N) vo" n,d)i ,-nd)#i&o# &)"ii ! ne "piedice* N) vo" n,d)i c#edin+e&o# &)"ii ! ne !p)n c ceea ce 2)"ne3e) v#ea ! 'ace" e!te i"po!i5i&* 2i"pot#iv% vo" nce#ca ! #ec)noa0te" c n)"ai ceea ce 2)"ne3e) v#ea ! 'ace" e!te po!i5i&* 2e a!e"enea% vo" nce#ca ! n+e&e,e" c n)"ai ceea ce 2)"ne3e) v#ea ! 'ace" e!te ceea ce v#e" noi ! 'ace"* La 'e&% vo" nce#ca ! ne ad)ce" a"inte c n) p)te" da ,#e0 'c-nd ceea ce E& v#ea ! 'ace"* Ave" toate "otive&e ! 'i" nc#e3to#i n #e)0ita noa!t# de a!t3i* E!te /oia &)i 2)"ne3e)* ?ncepe e.e#ci+ii&e pent#) a!t3i #epet-nd ideea n !inea ta 0i% odat c) acea!ta% nchi3-nd ochii* Apoi% p!t#-nd n "inte ideea% ,-nde0te4te% pent#) )n !c)#t #!ti"p% &a c-teva ,-nd)#i #e&evante p#op#ii* 2)p ce ai ad),at ideii v#eo pat#) !a) cinci ,-nd)#i p#op#ii% #epet4o din no) 0i !p)ne4+i c) 5&-nde+e7 "1-nd)#i&e "e&e #ea&e !)nt n "intea "ea* A0 do#i ! &e ,!e!c*" Apoi ncea#c ! t#eci dinco&o de toate ,-nd)#i&e i#ea&e ca#e acope# adev#)& n "intea ta 0i ! aD)n,i &a ceea ce e!te ete#n* 2ede!)5t)& t)t)#o# ,-nd)#i&o# &ip!ite de !en! 0i a idei&o# ne5)ne0ti pe ca#e +i &e4ai n,#"dit n "inte% !e a'& ,-nd)#i&e pe ca#e &e4ai ,-ndit c) 2)"ne3e)% &a ncep)t* E&e !e a'& ac)" n "intea ta% tota& ne!chi"5ate* /o# 'i "e#e) n "intea ta% a0a c)" a) 'o!t dintotdea)na* Tot ce ai ,-ndit de at)nci ncoace va 'i !)p)! !chi"5#ii% n! te"e&ia pe ca#e !e 5a3ea3 ace!te ,-nd)#i e!te c) tot)& ne!chi"5toa#e*
76

Toc"ai ct#e acea!t te"e&ie !)nt nd#eptate e.e#ci+ii&e pent#) a!t3i% cci aici "intea ta e!te "p#e)nat c) Mintea &)i 2)"ne3e)* Aici ,-nd)#i&e ta&e !)nt )na c) a&e Sa&e* Cent#) ace!t 'e& de p#actic% )n !in,)# &)c#) e!te nece!a#7 ap#opie4te de ea a!e"enea )n)i a&ta# nchinat n Ce# &)i 2)"ne3e)4Tat& 0i &)i 2)"ne3e)46i)&* Cci )n a!t'e& de t#-" e!te ce& &a ca#e nce#ci ! aD)n,i* C#o5a5i& c% deoca"dat% n) po+i !4+i dai !ea"a c-t !e !)! +inte0ti* Tot)0i% chia# 0i c) p)+ina n+e&e,e#e pe ca#e ai do5-ndit4o deDa% a# t#e5)i ! 'ii n !ta#e !4+i ad)ci a"inte c ace!ta n) e!te )n Doc ,#at)it% ci )n e.e#ci+i) nt#) !'in+enie 0i o nce#ca#e de a atin,e ?"p#+ia Ce#)&)i* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e "ai !c)#te a&e 3i&ei% ncea#c !4+i ad)ci a"inte c-t de i"po#tant e!te pent#) tine ! n+e&e,i !'in+enia "in+ii* ?ncea#c ! &a0i deopa#te% 'ie 0i n)"ai pent#) c-teva c&ipe% toate ,-nd)#i&e ca#e !)nt nede"ne de E&% a C#)i 1a3d e0ti* Fi ")&+)"e0te4I pent#) toate ,-nd)#i&e pe ca#e E& &e ,-nde0te c) tine* LECIA 4! "2)"ne3e) e!te i)5i#ea n ca#e ie#t*" 2)"ne3e) n) ia#t% deoa#ece E& n) a conda"nat niciodat* Ia# nainte de a 'i nece!a# ie#ta#ea% t#e5)ie ! 'ie conda"na#e* Ie#ta#ea e!te nevoia cea "a#e a ace!tei &)"i% ia# acea!ta !e dato#ea3 'apt)&)i c e!te o &)"e a i&)3ii&o#* Cei ca#e ia#t !e e&i5e#ea3 a!t'e& de i&)3ii% n ti"p ce aceia ca#e #e')3 ie#ta#ea% !e &ea, de e&e* A0a c)" te conda"ni n)"ai pe tine% tot a!t'e& n)"ai pe tine te ie#+i* C) toate c 2)"ne3e) n) ia#t% i)5i#ea Sa e!te% tot)0i% 5a3a ie#t#ii* Tea"a conda"n% ia# i)5i#ea ia#t* A!t'e&% ie#ta#ea de!'ace ceea ce tea"a a p#od)!% #ead)c-nd "intea &a con0tien+a &)i 2)"ne3e)* 2in ace!t "otiv% ie#ta#ea poate 'i c) adev#at n)"it "-nt)i#e* Ea con!tit)ie "iD&oc)& p#in ca#e di!pa# i&)3ii&e* E.e#ci+ii&e de a!t3i #ec&a" ce& p)+in t#ei pe#ioade de p#actic% de c-te cinci "in)te ncheiate% 0i c-t "ai ")&te pe#ioade !c)#te po!i5i&* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e p#in #epeta#ea ideii de a!t3i% n !inea ta% ca de o5icei* ?nchide ochii n ace!t ti"p 0i
77

ce#cetea34+i "intea pent#) cei pe ca#e n) i4ai ie#tat* N) contea3 "c-t de ")&t" n) i4ai ie#tat* O#i i4ai ie#tat de tot% o#i n) i4ai ie#tat de&oc* 2ac 'aci co#ect e.e#ci+ii&e% n)4+i va 'i ,#e) ! ,!e0ti o ")&+i"e de pe#!oane pe ca#e n) &e4ai ie#tat* O #e,)& ca#e n) d ,#e07 o#icine n)4+i p&ace e!te )n !)5iect pot#ivit* Men+ionea3 n)"e&e 'iec#)ia 0i !p)ne7 "2)"ne3e) e!te I)5i#ea n ca#e te ie#t% $n)"e&e(*" Scop)& p#i"ei 'a3e a pe#ioade&o# de p#actic a 3i&ei e!te de a te p)ne n !it)a+ia de a te ie#ta pe tine n!)+i* 2)p ce ai ap&icat ideea &a to+i cei ca#e +i4a) venit n "inte% !p)ne4+i )#"toa#e&e7 "2)"ne3e) e!te I)5i#ea n ca#e " i)5e!c pe "ine n!)"i*" "2)"ne3e) e!te I)5i#ea n ca#e !)nt 5inec)v-ntat*" 6o#"a ap&ic#ii poate va#ia con!ide#a5i&% n)"ai ! n) !e pia#d din vede#e ideea cent#a&* Ai p)tea !p)ne% de e.e"p&)7 "N) pot 'i vinovat% deoa#ece !)nt )n 6i) a& &)i 2)"ne3e)*" "A" 'o!t deDa ie#tat*" "Nici o tea" n) e!te po!i5i& nt#4o "inte i)5it de 2)"ne3e)*" "N) e nevoie ! atac% pent#) c i)5i#ea "4a ie#tat*" Ce#ioada de e.e#!a#e !e va ncheia tot)0i c) #epeta#ea ideii de a!t3i n 'o#")&a#ea ei ini+ia&* Ce#ioade&e de p#actic "ai !c)#te pot con!ta dint#4o #epeta#e a ideii pent#) a!t3i% 'ie n 'o#"a o#i,ina&% 'ie nt#4o 'o#" n#)dit% d)p p#e'e#in+* ?n! n) )ita ! 'aci ")&te ap&ica+ii !peci'icatoa#e% dac e nevoie* /a 'i nevoie de e&e &a o#ice o# a 3i&ei c-nd devii con0tient de v#e)n 'e& de #eac+ie ne,ativ 'a+ de o#icine% 'ie e& p#e3ent !a) n)* ?n ace!t ca3% !p)ne4i n tce#e7 "2)"ne3e) e!te I)5i#ea n ca#e te ie#t*" LECIA 4" "2)"ne3e) e!te T#ia n ca#e " nc#ed*" 2ac te nc#e3i n p#op#ia4+i t#ie% ai toate "otive&e ! 'ii ne nc#e3to#% a,itat 0i te"to#* Ce po+i p#e3ice !a) +ine !)5 cont#o&L Ce e.i!t n tine pe ca#e po+i contaL Oa#e ce +i4a# da capacitatea de
78

a 'i con0tient de toate 'a+ete&e )nei p#o5&e"e 0i de a &e #e3o&va a!t'e& nc-t ! ai5 ca #e3)&tat n)"ai 5ine&eL Ce e.i!t n tine ca#e !4+i dea di!ce#n"-nt)& !o&)+iei pot#ivite 0i ,a#an+ia c ea va 'i d)! &a 5)n !'-#0itL 2e &a tine n) po+i 'ace nici )n)& din ace!te &)c#)#i* S c#e3i c po+i% n!ea"n !4+i p)i nc#ede#ea aco&o )nde nc#ede#ea n) e!te D)!ti'icat 0i ! D)!ti'ici tea"a% an.ietatea% dep#i"a#ea% "-nia 0i d)#e#ea* Cine oa#e poate !40i p)n nc#ede#ea n !&5ici)ne 0i% n ace&a0i ti"p% ! !e !i"t n !i,)#an+L Fi cine poate !40i p)n nc#ede#ea n t#ie 0i% n ace&a0i ti"p% ! !e !i"t !&a5L 2)"ne3e) +i e!te !i,)#an+a n o#ice "p#eD)#a#e* /ocea L)i vo#5e0te pent#) E& n toate !it)a+ii&e 0i n 'ieca#e a!pect a& t)t)#o# !it)a+ii&o#% !p)n-nd)4+i e.act ce ai de 'c)t ca ! ai pa#te de t#ia 0i p#otec+ia Sa* N) e.i!t e.cep+ii% pent#) c 2)"ne3e) n) a#e e.cep+ii* Ia# /ocea ca#e vo#5e0te pent#) E& e!te aido"a L)i* A!t3i ne vo" nd#epta #-vna% ne!ocotind)4+i p#op#ia !&5ici)ne% !p#e S)#!a t#iei ta&e* A!t3i !)nt nece!a#e pat#) pe#ioade de p#actic% a c-te cinci "in)te 'ieca#e% ia# pe#ioade&e "ai &)n,i 0i "ai '#ecvente !)nt in!i!tent #eco"andate* ?nchide ochii 0i ncepe% ca de o5icei% c) #epeta#ea ideii 3i&ei* Cet#ece apoi )n "in)t !a) do) n c)ta#ea !it)a+ii&o# din via+a ta n ca#e ai inve!tit tea"% !&o5o3ind4o pe 'ieca#e n ti"p ce +i !p)i7 "2)"ne3e) e!te T#ia n ca#e " nc#ed*" Ac)" ncea#c ! &)neci dinco&o de toate ,#iDi&e &e,ate de p#op#i)& !enti"ent de in!)'icien+* E evident c 'ieca#e !it)a+ie ca#e +i p#ovoac n,#iDo#a#e e!te a!ociat c) !enti"ente de in!)'icien+% cci a&t'e& ai c#ede c po+i 'ace 'a+ !it)a+iei c) !)cce!* N) nc#e3-nd)4te n tine n!)+i vei deveni nc#e3to#* 2a# t#ia &)i 2)"ne3e) n tine a#e !)cce! n toate* Rec)noa0te#ea p#op#iei ta&e !&5ici)ni con!tit)ie )n pa! nece!a# n co#ecta#ea e#o#i&o# ta&e% da# ace!t pa! e!te depa#te de a 'i !)'icient pent#) a4+i da nc#ede#ea de ca#e ai nevoie 0i &a ca#e e0ti nd#ept+it* T#e5)ie% de a!e"enea% ! do5-nde0ti con0tien+a c
79

nc#ede#ea n #ea&a ta t#ie e!te pe dep&in D)!ti'icat% n o#ice p#ivin+ 0i n toate "p#eD)##i&e* ?n )&ti"a 'a3 a pe#ioadei de e.e#!a#e% ncea#c ! pt#)n3i n ad-nc)& ini"ii ta&e% !p#e )n &oc a& )nei !i,)#an+e #ea&e* /ei #ec)noa0te c ai aD)n! &a e& dac ai% 'ie 0i pent#) o c&ip% )n !enti"ent de pace ad-nc* Leapd4te de toate &)c#)#i&e t#ivia&e ca#e "acin 0i co&cie &a !)p#a'a+a "in+ii ta&e 0i c)')nd4te dede!)5t)& &o# !p#e p#o')n3i"i&e ?"p#+ii&e Ce#)&)i* E.i!t )n &oc n tine )nde ni"ic n) e!te i"po!i5i&* E.i!t )n &oc n tine )nde !&0&)ie0te t#ia &)i 2)"ne3e)* Repet de!eo#i ideea de4a &)n,)& 3i&ei* 6o&o!e0te4o ca #!p)n!)& t) &a o#ice t)&5)#a#e* Ad)4+i a"inte c pacea e!te d#ept)& t)% 'iindc ac)" d#)ie0ti t#iei &)i 2)"ne3e) nc#ede#ea ta* LECIA 4# "N) e!te ni"ic de ca#e ! te te"i*" Ideea de a!t3i a'i#"% p)# 0i !i"p&)% )n 'apt* N) e!te )n 'apt pent#) cei ca#e c#ed n i&)3ii% da# i&)3ii&e n) !)nt 'apte* ?n adev# n) e.i!t ni"ic de ca#e ! te te"i* E!te 'oa#te )0o# ! #ec)no0ti &)c#)& ace!ta* 2a# e!te 'oa#te ,#e) de #ec)no!c)t pent#) cei ca#e vo# ca i&)3ii&e ! 'ie adev#ate* Ce#ioade&e de e.e#!a#e pent#) a!t3i vo# 'i 'oa#te !c)#te% 'oa#te !i"p&e 0i 'oa#te '#ecvente* Repet doa# ideea c-t !e poate de de!* Co+i 'ace )3 de ea o#ic-nd 0i n o#ice !it)a+ie% c) ochii de!chi0i* Tot)0i% #eco"and" in!i!tent !4+i o'e#i )n "in)t% o#ic-nd e!te po!i5i&% !4+i nchi3i ochii 0i ! #epe+i ideea de c-teva o#i% #a#% n !inea ta* E!te deo!e5it de i"po#tant ! 'o&o!e0ti ideea de ndat ce +i t)&5)# ceva pacea "in+ii* C#e3en+a te"e#ii e!te )n !e"n !i,)# c te nc#e3i n p#op#ia4+i t#ie* Con0tienti3a#ea 'apt)&)i c n) e.i!t ni"ic de ca#e ! te te"i a#at c% )ndeva% de0i n) neap#at nt#4)n &oc pe ca#e !4& #ec)no0ti deoca"dat% +i4ai ad)! a"inte de 2)"ne3e) 0i ai n,d)it t#iei L)i ! ia &oc)& !&5ici)nii ta&e* 2in c&ipa n ca#e e0ti di!p)! ! o 'aci% chia# n) e ni"ic de ca#e ! te te"i*
80

LECIA 4$ "/ocea &)i 2)"ne3e) "i vo#5e0te n 'ieca#e c&ip a 3i&ei*" E!te nt#)tot)& po!i5i& ! a!c)&+i n 'ieca#e c&ip a 3i&ei /ocea &)i 2)"ne3e)% '# !4+i nt#e#)pi nicidec)" activit+i&e o5i0n)ite* Acea pa#te a "in+ii ta&e n ca#e !&0&)ie0te adev#)& !e a'& n co")nica#e con!tant c) 2)"ne3e)% indi'e#ent dac e0ti con0tient de a!ta !a) n)* Cea&a&t pa#te a "in+ii ta&e e!te cea ca#e ')nc+ionea3 n &)"e 0i !e !)p)ne &e,i&o# &)"ii* Acea!ta e!te pa#tea ca#e e!te n pe#"anen+ con')3% de3o#,ani3at 0i ince#t n ce& "ai na&t ,#ad* Ca#tea ca#e a!c)&t /ocea pent#) 2)"ne3e) e!te ca&"% "e#e) n tihn 0i n nt#e,i"e ce#t* E!te de 'apt !in,)#a ca#e e.i!t* Cea&a&t pa#te e!te o i&)3ie t)#5at% '#enetic 0i con')3% neav-nd n! nici )n 'e& de #ea&itate* ?ncea#c a!t3i ! n) a!c)&+i de ea* ?ncea#c ! te identi'ici c) acea pa#te a "in+ii ta&e )nde &ini0tea 0i pacea do"ne!c pent#) totdea)na* ?ncea#c ! a)3i /ocea &)i 2)"ne3e)% che"-nd)4te i)5itoa#e% a"intind)4+i c n) 0i4a )itat 6i)& C#eato#)& t)* /o" avea nevoie a!t3i de ce& p)+in pat#) pe#ioade de e.e#!a#e de c-te cinci "in)te 'ieca#e 0i chia# "ai ")&t% dac e!te po!i5i&* /o" nce#ca% e'ectiv% ! a)3i" /ocea &)i 2)"ne3e)% c)" +i a"inte0te de E& 0i de Sine&e t)* Ne vo" ap#opia de ce& "ai 'e#icit 0i !'-nt dint#e ,-nd)#i c) nc#ede#e 0i nd#3nea&% 0tiind c% 'c-nd4o ntoc"ai% ne "p#e)n" voin+a c) /oia &)i 2)"ne3e)* E& v#ea !4I a)3i /ocea* E& +i4a d#)it4o pent#) a 'i a)3it* A!c)&t n tce#e ad-nc* 6ii 'oa#te &ini0tit 0i de!chide4+i "intea* T#eci dinco&o de toate +ipete&e #,)0ite 0i nchip)i#i&e 5o&nvicioa!e ca#e +i acope# ,-nd)#i&e #ea&e 0i +i o5!t#)c+ionea3 ete#na ta &e,t)# c) 2)"ne3e)* Ad-nce0te4te n pacea ca#e te a0teapt dinco&o de ,-nd)#i&e% p#ive&i0ti&e 0i !)nete&e '#enetice 0i t)#5)&ente a&e ace!tei &)"i de"ente* N) e0ti aca! aici* ?nce#c" ac)" ! aD)n,e" &a &oc)& )nde e0ti c) adev#at 5inevenit* ?nce#c" ! aD)n,e" &a 2)"ne3e)* N) )ita ! #epe+i ideea de a!t3i 'oa#te de!* 64o c) ochii
81

de!chi0i% c-nd e nece!a#% da# c) ochii nchi0i c-nd e po!i5i&* Fi% ne,#e0it% ! te a0e3i n &ini0te 0i ! #epe+i ideea de a!t3i% o#i de c-te o#i ai po!i5i&itatea% nchi3-nd)4+i ochii &a ce&e &)"e0ti 0i d-nd)4+i !ea"a c invi+i /ocea &)i 2)"ne3e) !4+i vo#5ea!c* LECIA % "S)nt !)!+in)t de I)5i#ea &)i 2)"ne3e)*" Iat #!p)n!)& &a 'ieca#e p#o5&e" ca#e +i !e p)ne% a!t3i 0i "-ine 0i p-n &a capt)& ti"p)&)i* ?n acea!t &)"e% c#e3i c e0ti !)!+in)t de o#ice a&tceva n a'a# de 2)"ne3e)* Hi4ai p)! c#edin+a n ce&e "ai t#ivia&e 0i de"ente !i"5o&)#i7 "edica"ente% 5ani% "5#c"inte "p#otectoa#e"% in'&)en+% p#e!ti,i)% 'apt)& de a 'i p&c)t% c)noa0te#ea pe#!oane&o# "indicate" 0i o &i!t ne!'-#0it de 'o#"e a&e ni"ic)&)i% pe ca#e &e inve!te0ti c) p)te#i "a,ice* Toate ace!te &)c#)#i con!tit)ie n&oc)ito#ii ti pent#) I)5i#ea de 2)"ne3e)* Toate ace!te &)c#)#i !)nt p#e+)ite ca !4+i a!i,)#e identi'ica#ea c) co#p)&* E&e !)nt c-ntece de !&av ad)!e e,o4)&)i* N)4+i p)ne c#edin+a n ceea ce n) a#e va&oa#e* N) te va !)!+ine* N)"ai I)5i#ea de 2)"ne3e) te va p#oteDa n toate "p#eD)##i&e* Te va #idica din o#ice nce#ca#e 0i te va n&+a dea!)p#a t)t)#o# p#i"eDdii&o# pe#cep)te a&e &)"ii ace!teia% nt#4)n c&i"at de pace 0i !i,)#an+ de!v-#0it* Te va t#an!po#ta nt#4o !ta#e a "in+ii pe ca#e ni"ic n) o poate a"enin+a% ni"ic n) o poate de#anDa 0i )nde ni"ic n) poate pt#)nde n tihna ete#n a 6i)&)i &)i 2)"ne3e)* N)4+i p)ne c#edin+a n i&)3ii* Te vo# &!a n d#)"* C)ne4+i toat c#edin+a n I)5i#ea de 2)"ne3e) din tine7 ete#n% ne!chi"5toa#e 0i de4a p)#)#i in'ai&i5i&* Iat #!p)n!)& &a o#ice p#o5&e" ca#e +i !e p)ne a!t3i* C#in I)5i#ea de 2)"ne3e) din tine po+i #e3o&va toate ,#e)t+i&e apa#ente% '# e'o#t 0i c) ne0ovitoa#e nd#3nea&* Sp)ne4+i &)c#)& ace!ta de!eo#i a!t3i* E!te o dec&a#a+ie de e&i5e#a#e din c#edin+a n ido&iK e!te p#op#ia ta adeve#in+ a adev#)&)i de!p#e tine n!)+i* Ti"p de 3ece "in)te% de do) o#i a!t3i% di"inea+a 0i !ea#a% &a! ideea de a!t3i !4+i pt#)nd ad-nc n con0tiin+* Repet4o%
82

,-nde0te4te &a ea% pe#"ite ,-nd)#i&o# n#)dite !4+i vin n aD)to# ca !4i #ec)no0ti adev#)& 0i n,d)ie pcii ! !e a0tea#n pe!te tine a!e"enea )nei pt)#i de p#otec+ie 0i !i,)#an+* N) &!a ! pt#)nd nici )n ,-nd de0a#t 0i ne#od ca#e ! t)&5)#e !'-nta "inte a 6i)&)i &)i 2)"ne3e)* Iat c)" e!te ?"p#+ia Ce#)&)i* Iat &oc)& de odihn )nde Tat& t) te4a a0e3at pent#) totdea)na* RECAPITULARE I ?ncep-nd de a!t3i vo" avea o !e#ie de pe#ioade #ecapit)&ative* 6ieca#e din e&e !e va oc)pa de cinci dint#e idei&e deDa p#e3entate% de5)t-nd c) p#i"a 0i te#"in-nd c) a cinci3ecea* 2)p 'ieca#e idee vo# 'i c-teva !c)#te co"enta#ii% a!)p#a c#o#a ! #e'&ecte3i n ti"p)& #ecapit)&#ii* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e% e.e#ci+ii&e ! !e 'ac d)p c)" )#"ea3* ?ncepe 3i)a citind ce&e cinci idei% inc&)!iv co"enta#ii&e* 2)p aceea n) e!te nevoie ! #e'&ecte3i a!)p#a &o# nt#4o an)"it o#dine% c) toate c 'ieca#e t#e5)ie e.e#!at "ca# o dat* 2edic 'iec#ei pe#ioade de p#actic do) "in)te !a) chia# "ai ")&t% ,-ndind)4te% n )#"a &ect)#ii &o#% &a idee 0i &a co"enta#ii&e a'e#ente* 64o c-t !e poate de de! de4a &)n,)& 3i&ei* 2ac )na din ce&e cinci idei te at#a,e "ai ")&t dec-t ce&e&a&te% concent#ea34te a!)p#a ace&eia* O#ic)"% &a !'-#0it)& 3i&ei% ! &e #ecapit)&e3i% neap#at% pe toate nc o dat* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e% n) e!te nevoie !4+i n!)0e0ti co"enta#ii&e ce )#"ea3 'iec#ei idei% nici c)v-nt c) c)v-nt% nici n a"n)n+i"e* ?ncea#c% "ai de,#a5% ! !co+i n eviden+ p)nct)& e!en+ia& 0i ! te ,-nde0ti &a e& ca 'c-nd pa#te din #ecapit)&a#ea ideii de ca#e !e &ea,* 2)p ce ai citit ideea 0i co"enta#ii&e a'e#ente% e.e#ci+ii&e !e vo# 'ace c) ochii nchi0i 0i% pe c-t po!i5i&% at)nci c-nd te a'&i nt#4)n &oc &ini0tit* Ace!tea !)nt indica+ii pent#) pe#ioade&e de p#actic &a !tadi)& t) de nv+a#e* /a t#e5)i ! nve+i n! ! n) #ec&a"i v#e)n cad#) !pecia& pent#) a ap&ica ceea ce ai nv+at* /ei avea nevoie de ceea ce ai nv+at "ai a&e! n !it)a+ii ca#e !e a#at a 'i t)&5)#toa#e% 0i n) at-t n ce&e ca#e dinainte pa# a 'i ca&"e 0i &ini0tite* Ro!t)& ce&o#
83

nv+ate e!te de a4+i da p)tin+a ! ad)ci c) tine &ini0tea 0i ! vindeci nd)#e#a#ea 0i 35)ci)")&* A!ta n) !e 'ace evit-nd)4&e% c)t-nd )n &i"an a& i3o&#ii% n)"ai pent#) tine* Mai ai nc de nv+at c pacea e!te pa#te din tine 0i c ea n) ce#e a&tceva dec-t ! 'ii p#e3ent pent#) a "5#+i0a o#ice !it)a+ie n ca#e te a'&i* Fi% n !'-#0it% vei nv+a c n) e.i!t &i"it pent#) p#e3en+a ta% a!t'e& c pacea ta e!te p#et)tindeni% a!e"enea +ie* /ei #e"a#ca de!i,)# c% din #a+i)ni &e,ate de #ecapit)&a#e% )ne&e dint#e idei n) !)nt date ntoc"ai ca n 'o#"a &o# o#i,ina&* 6o&o!e0te4&e a0a c)" !)nt date aici* N) e nevoie ! te nto#ci &a a'i#"a+ii&e o#i,ina&e% nici ! ap&ici idei&e a0a c)" !4a #eco"andat at)nci* Eviden+ie" ac)" #e&a+ii&e dint#e p#i"e&e cinci3eci de idei pe ca#e &e4a" pa#c)#! p-n ac)" 0i coe#en+a !i!te")&)i de ,-ndi#e ct#e ca#e te cond)c ace!tea* LECIA 1 Recapit)&a#ea de a!t3i pa#c)#,e )#"toa#e&e idei7 M8N "Tot ce vd n) n!ea"n ni"ic*" Acea!ta deoa#ece vd ni"ic)&% ia# ni"ic)& n) a#e nici )n n+e&e!* E!te nece!a# ! #ec)no!c &)c#)& ace!ta% pent#) a p)tea nv+a ! vd* Ceea ce ,-nde!c c vd ac)" oc)p &oc)& vi3i)nii* T#e5)ie ! !&o5o3e!c ceea ce c#ed c vd% d-nd)4"i !ea"a c n) a#e nici )n n+e&e!% a!t'e& nc-t vi3i)nea !4i poat &)a &oc)&* M<N "E) a" dat ce&o# v3)te tot n+e&e!)& pe ca#e & a) pent#) "ine*" A" D)decat toate &)c#)#i&e pe ca#e &e p#ive!c 0i n) vd dec-t a!ta 0i ni"ic a&tceva* A!ta n) e!te vi3i)ne* N) e!te dec-t o i&)3ie a #ea&it+ii% deoa#ece D)dec+i&e "e&e a) 'o!t #o!tite c) tot)& n a'a#a #ea&it+ii* M nvoie!c ! #ec)no!c &ip!a de va&iditate a D)dec+i&o# "e&e% deoa#ece v#ea) ! vd* O)dec+i&e "e&e "ia) p#icin)it d)#e#e 0i n) "ai v#ea) ! vd pot#ivit ace!to#a* M=N "N) n+e&e, ni"ic din ceea ce vd*" C)" a0 p)tea ! n+e&e, ce&e pe ca#e &e vd% de v#e"e ce &e4a" D)decat anapodaL Ce vd #ep#e3int p#oiec+ia p#op#ii&o# "e&e e#o#i
84

de ,-ndi#e* N) n+e&e, ceea ce vd toc"ai pent#) c n) poate 'i n+e&e!* N) a#e nici )n !en! ! nce#c !4o n+e&e,* 2a# a" toate "otive&e ! !&o5o3e!c ceea ce vd% 'c-nd a!t'e& &oc pent#) ceea ce poate 'i v3)t 0i n+e&e! 0i i)5it* Cot 'ace acea!t !chi"5a#e p#in !i"p&)& 'apt c " nvoie!c ! o 'ac* N) e!te oa#e acea!ta o a&e,e#e "ai 5)n dec-t cea pe ca#e a" 'c)t4o nainteL M>N "Ace!te ,-nd)#i n) n!ea"n ni"ic*" 1-nd)#i&e de ca#e !)nt con0tient n) n!ea"n ni"ic% deoa#ece ,-nde!c '# 2)"ne3e)* Ce&e pe ca#e &e n)"e!c ,-nd)#i&e ""e&e" n) !)nt ,-nd)#i&e "e&e #ea&e* 1-nd)#i&e "e&e #ea&e !)nt ce&e pe ca#e &e ,-nde!c "p#e)n c) 2)"ne3e)* N) !)nt con0tient de e&e pent#) c "i4a" 'c)t p#op#ii&e "e&e ,-nd)#i ca#e ! &e ia &oc)&* M nvoie!c ! #ec)no!c 'apt)& c ,-nd)#i&e "e&e n) n!ea"n ni"ic 0i ! &e !&o5o3e!c* Ia) deci3ia ca e&e ! 'ie n&oc)ite de ceea ce e#a) "enite ! n&oc)ia!c* 1-nd)#i&e "e&e !)nt &ip!ite de n+e&e!% n! toat c#ea+ia !t n ,-nd)#i&e pe ca#e &e ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M9N "N) !)nt niciodat indi!p)! din "otiv)& p#e!)p)! de "ine*" N) !)nt niciodat indi!p)! din "otiv)& p#e!)p)! de "ine% deoa#ece n pe#"anen+ "i D)!ti'ic ,-nd)#i&e* ?nce#c n pe#"anen+ ! &e 'ac adev#ate* Toate &)c#)#i&e "i &e 'ac d)0"ani% a!t'e& ca "-nia !4"i 'ie D)!ti'icat 0i atac)#i&e ,a#antate* N) "i4a" dat !ea"a c-t de ,#e0it a" 'o&o!it tot ce vd% at#i5)ind)4i )n a!e"enea #o&* A" 'c)t4o pent#) a ap#a )n !i!te" de ,-ndi#e ca#e "i4a p#icin)it !)'e#in+ 0i pe ca#e n)4& "ai do#e!c* M nvoie!c ! " di!pen!e3 de e&* LECIA 2 Recapit)&a#ea de a!t3i pa#c)#,e ace!te idei7 M:N "S)nt indi!p)! pent#) c vd ceva ce n) !e a'& aco&o*" Rea&itatea n) e!te niciodat n'#ico0toa#e* E!te i"po!i5i& ca ea ! " poat indi!p)ne* Rea&itatea ad)ce n)"ai pace de!v-#0it* C-nd !)nt indi!p)!% !e dato#ea3 ntotdea)na 'apt)&)i c a" n&oc)it #ea&itatea c) i&)3ii n!cocite de "ine* I&)3ii&e indi!p)n% deoa#ece &e4a" dat #ea&itate 0i p#ive!c a!t'e& #ea&itatea ca o i&)3ie* Ni"ic din
85

c#ea+ia &)i 2)"ne3e) n) e!te a'ectat n v#e)n 'e& de acea!t con')3ie a "ea* S)nt "e#e) indi!p)! de ni"ic* M@N "/d n)"ai t#ec)t)&*" C#ivind n D)#% e) conda"n &)"ea pe ca#e o vd* N)"e!c a!ta vede#e* 6o&o!e!c t#ec)t)& ca a#,)"ent "pot#iva o#ic#ei 'iin+e 0i o#ic#)i &)c#)% 'c-nd)4"i4i d)0"ani* At)nci c-nd " voi ie#ta 0i "i voi a"inti cine !)nt% voi 5inec)v-nta pe o#icine 0i o#ice vd* T#ec)t n) va "ai e.i!ta 0i% p#in )#"a#e% nici d)0"ani* /oi p#ivi c) i)5i#e tot ce a" o"i! ! vd p-n ac)"* MAN "Mintea "ea e!te p#eoc)pat de ,-nd)#i t#ec)te*" /d n)"ai p#op#ii&e "e&e ,-nd)#i% ia# "intea "ea e!te p#eoc)pat de t#ec)t* At)nci% oa#e ce pot vedea a0a c)" e!teL S4"i ad)c a"inte c p#ive!c t#ec)t)& pent#) a "piedica p#e3ent)& ! "iDea!c n "intea "ea* 6ie ! n+e&e, 'apt)& c nce#c ! 'o&o!e!c ti"p)& "pot#iva &)i 2)"ne3e)* 6ie ! nv+ ! #en)n+ &a t#ec)t% d-nd)4"i !ea"a c% p#in acea!ta% e) n) #en)n+ &a ni"ic% cci #en)n+ &a ni"ic* MBN "N) vd ni"ic a0a c)" e!te ac)"*" 2ac n) vd ni"ic a0a c)" e!te ac)"% !e poate !p)ne% pe 5)n d#eptate% c n) vd ni"ic* Cot vedea n)"ai ceea ce e!te ac)"* A&e,e#ea n) !e 'ace nt#e a vedea t#ec)t)& !a) p#e3ent)&% ci n)"ai nt#e a vedea !a) n)* Ceea ce a" a&e! ! vd "4a co!tat vi3i)nea* Ac)" voi a&e,e din no)% pent#) a vedea c) adev#at* M8;N "1-nd)#i&e "e&e n) n!ea"n ni"ic*" N) a" ,-nd)#i pa#tic)&a#e% c) toate c n)"ai de ,-nd)#i pa#tic)&a#e !)nt con0tient* Ce pot n!e"na ace!te ,-nd)#iL E&e n) e.i!t% deci n) n!ea"n ni"ic* Tot)0i% "intea "ea e!te pa#te din c#ea+ie 0i pa#te din C#eato#)& ei* S n) " #a&ie3 e)% "ai de,#a5% ,-ndi#ii )nive#!)&)i% dec-t ! a!c)nd tot ce4"i apa#+ine c) adev#at% p#in ,-nd)#i&e "e&e "pa#tic)&a#e"% Da&nice 0i &ip!ite de !en!L LECIA 3 A!t3i vo" #ecapit)&a )#"toa#e&e7 M88N "1-nd)#i&e "e&e &ip!ite de n+e&e! "i a#at o &)"e &ip!it
86

de n+e&e!*" 2e v#e"e ce ,-nd)#i&e de ca#e !)nt con0tient n) n!ea"n ni"ic% &)"ea ca#e &e d chip n) poate avea nici )n n+e&e!* Ceea ce p#od)ce acea!t &)"e e!te de"ent% d)p c)" de"ent e!te 0i ceea ce ea p#od)ce* Rea&itatea n) e!te de"ent% ia# e) a" at-t ,-nd)#i #ea&e c-t 0i i#ea&e* C#in )#"a#e% pot vedea o &)"e #ea&% dac " 5i3)i pe ,-nd)#i&e "e&e #ea&e ca 'iind nd#)"to#)& "e) nt#) vede#e* M8<N "S)nt indi!p)! pent#) c vd o &)"e &ip!it de n+e&e!*" 1-nd)#i&e de"ente te indi!p)n* E&e p#od)c o &)"e n ca#e nicie#i n) e.i!t o#dine* N)"ai hao!)& ,)ve#nea3 o &)"e ca#e #ep#e3int ,-ndi#ea haotic% ia# hao!)& n) a#e &e,i* N) pot t#i n pace nt#4o a!t'e& de &)"e* S)nt #ec)no!cto# c acea!t &)"e n) e!te #ea& 0i c n) t#e5)ie ! o vd de&oc% dac e) hot#!c ! n) o p#e+)ie!c* Ia# e) hot#!c ! n) p#e+)ie!c ceea ce e!te tota& de"ent 0i n) a#e nici )n n+e&e!* M8=N "O &)"e &ip!it de n+e&e! !t-#ne0te tea"*" Ce e!te tota& de"ent !t-#ne0te tea" pent#) c e!te co"p&et ne!i,)# 0i n) o'e# nici )n te"ei pent#) nc#ede#e* ?n ne5)nie% ni"ic n) e!te !i,)#* N) o'e# nici o !i,)#an+ 0i nici o !pe#an+* ?n! o a!t'e& de &)"e n) e!te #ea&* E) i4a" con'e#it i&)3ia #ea&it+ii 0i a" !)'e#it din ca)3a c#edin+ei "e&e n ea* Ac)" ia) hot#-#ea !4"i #et#a, acea!t c#edin+ 0i !4"i p)n c#edin+a n #ea&itate* L)-nd acea!t hot#-#e% voi !cpa de toate e'ecte&e &)"ii 5a3ate pe tea"% pent#) c adeve#e!c 'apt)& c ea n) e.i!t* M8>N "2)"ne3e) n) a c#eat o &)"e &ip!it de n+e&e!*" C)" poate e.i!ta o &)"e &ip!it de n+e&e! dac 2)"ne3e) n) a c#eat4oL E& e!te S)#!a a tot n+e&e!)&% ia# tot ce e!te #ea& !e a'& n Mintea Sa* Se a'& 0i n "intea "ea% deoa#ece E& a c#eat4o odat c) "ine* 2e ce a0 contin)a ! !)'# de pe )#"a e'ecte&o# p#op#ii&o# "e&e ,-nd)#i de"ente% de v#e"e ce pe#'ec+i)nea c#ea+iei e!te pat#ia "eaL 6ie !4"i ad)c a"inte de p)te#ea hot#-#ii "e&e 0i ! #ec)no!c &oc)& 'iin+ei "e&e*
87

M89N "1-nd)#i&e "e&e !)nt i"a,ini pe ca#e e) &e4a" p&!")it*" O#ice vd #e'&ect ,-nd)#i&e "e&e* 1-nd)#i&e "e&e "i !p)n )nde !)nt 0i ce !)nt* 6apt)& c vd o &)"e n ca#e e.i!t !)'e#in+ 0i pie#de#i 0i "oa#te "i a#at c ceea ce vd e!te doa# #ep#e3enta#ea ,-nd)#i&o# "e&e de"ente 0i c n) n,d)i ,-nd)#i&o# "e&e #ea&e !40i #eve#!e &)"ina &o# 5ine'ctoa#e a!)p#a ce&o# ce &e vd* C) toate ace!tea% ca&ea &)i 2)"ne3e) e!te !i,)#* I"a,ini&e pe ca#e &e4a" p&!")it n) pot t#i)"'a a!)p#a L)i% pent#) c n) a!ta voie!c* /oia "ea e!te a L)i 0i n) voi p)ne a&+i 3ei naintea Sa* LECIA 4 Ace!tea !)nt idei&e de #ev3)t pent#) a!t3i7 M8:N "N) a" nici )n ,-nd ne)t#)*" 1-nd)#i&e ne)t#e !)nt i"po!i5i&e% deoa#ece toate ,-nd)#i&e a) p)te#e* E&e 'ie p&!")ie!c o &)"e 'a&!% 'ie " cond)c &a cea #ea&* 1-nd)#i&e n! n) pot 'i '# e'ecte* A0a c)" &)"ea pe ca#e o vd #!a#e din e#o#i&e "e&e de ,-ndi#e% tot a0a va #!#i 0i &)"ea #ea& n 'a+a ochi&o# "ei% pe "!)# ce pe#"it co#ecta#ea e#o#i&o# "e&e* 1-nd)#i&e "e&e n) pot ! n) 'ie nici adev#ate% nici 'a&!e* E&e t#e5)ie ! 'ie o#i )na% o#i a&ta* Ceea ce vd "i a#at de ca#e 'e& !)nt ,-nd)#i&e "e&e* M8@N "N) vd &)c#)#i ne)t#e*" Ceea ce vd ate!t ceea ce ,-nde!c* 2ac n) a0 ,-ndi% n) a0 e.i!ta% deoa#ece via+a e!te ,-nd* S p#ive!c &)"ea pe ca#e o vd ca 'iind #ep#e3enta#ea !t#ii p#op#iei "e&e "in+i* Fti) c !ta#ea "in+ii "e&e !e poate !chi"5a* Fi a!t'e&% "ai 0ti) c &)"ea pe ca#e o vd !e poate !chi"5a 0i ea* M8AN "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e vede#ii "e&e*" 2e v#e"e ce n) a" ,-nd)#i pa#tic)&a#e% n) pot vedea o &)"e pa#tic)&a#* C-n 0i ideea ne5)nea!c a !epa##ii a t#e5)it ! 'ie "ai nt-i "p#t0it% nainte de a p)tea a&ct)i 5a3a &)"ii pe ca#e o vd* 2a# acea!t "p#t0i#e a 'o!t "p#t0i#ea ni"ic)&)i* Cot% de a!e"enea% ! ape&e3 &a ,-nd)#i&e "e&e #ea&e% ca#e "p#t0e!c tot)& c) 'ieca#e* A0a c)" ,-nd)#i&e "e&e de !epa#a#e ape&ea3 &a
88

,-nd)#i&e de !epa#a#e a&e ce&o#&a&+i% tot a0a ,-nd)#i&e "e&e #ea&e t#e3e!c ,-nd)#i&e #ea&e din ei* Fi 3o#i&e &)"ii pe ca#e "i4o a#at ,-nd)#i&e "e&e #ea&e vo# "iDi at-t n v3)& &o#% c-t 0i n a& "e)* M8BN "N) #e!i"t de )n)& !in,)# e'ecte&e ,-nd)#i&o# "e&e*" N) !)nt de )n)& !in,)#% o#ice a0 'ace* Tot ce ,-nde!c% !p)n !a) 'ac con!tit)ie o &ec+ie de"on!t#ativ pent#) nt#e,)& )nive#!* Un 6i) a& &)i 2)"ne3e) n) poate ,-ndi% vo#5i !a) ac+iona n van* O#ice a# 'ace% e& n) poate 'i de )n)& !in,)#* 2e aceea% !t n p)te#ea "ea ! p#e!chi"5 'ieca#e "inte "p#e)n c) a "ea% cci p)te#ea "ea e!te p)te#ea &)i 2)"ne3e)* M<;N "S)nt hot#-t ! vd*" Rec)no!c-nd nat)#a "p#t0it a ,-nd)#i&o# "e&e% !)nt hot#-t ! vd* /oi c)ta c) p#ivi#ea "#t)#ii&e ca#e "i a#at c ,-ndi#ea &)"ii a 'o!t !chi"5at* /oi conte"p&a dovada c ceea ce !4a 'c)t p#in "ine a n,d)it i)5i#ii ! n&oc)ia!c tea"a% #-!)&)i ! n&oc)ia!c &ac#i"i&e 0i a5)nden+ei ! ia &oc)& &ip!)#i&o#* /oi p#ivi &)"ea #ea&% &!-nd4o ! " nve+e c voia "ea e!te )na c) cea a &)i 2)"ne3e)* LECIA Recapit)&a#ea de a!t3i inc&)de )#"toa#e&e7 M<8N S)nt hot#-t ! vd &)c#)#i&e a&t'e&*" Ceea ce vd ac)" n) !)nt a&tceva dec-t !e"ne&e 5o&ii% !e"ne&e de3a!t#)&)i 0i a&e "o#+ii* N) !e poate ! 'ii c#eat 2)"ne3e) a!ta pent#) 6i)& S) p#eai)5it* ?n!)0i 'apt)& c vd a!e"enea &)c#)#i con!tit)ie dovada c n) ?& n+e&e, pe 2)"ne3e)* 2e aceea n) & n+e&e, nici pe 6i)& S)* Ceea ce vd "i !p)ne c n) 0ti) cine !)nt* S)nt hot#-t ! vd "#t)#ii&e adev#)&)i n "ine% 0i n) "#t)#ii&e ca#e "i a#at o i&)3ie de!p#e "ine n!)"i* M<<N "Ceea ce vd e!te o 'o#" de #35)na#e*" L)"ea pe ca#e o vd e!te depa#te de a 'i #ep#e3enta#ea ,-nd)#i&o# i)5itoa#e* Ea e!te o i"a,ine n ca#e o#ice atac o#ice* E!te o#ice n a'a#a )nei #e'&ect#i a I)5i#ii &)i 2)"ne3e) 0i a i)5i#ii 6i)&)i S)* C#op#ii&e "e&e ,-nd)#i de atac da) na0te#e ace!tei
89

i"a,ini* 1-nd)#i&e "e&e i)5itoa#e " vo# "-nt)i de acea!t pe#cep+ie a &)"ii 0i "i vo# da pacea pe ca#e 2)"ne3e) "i4a h#3it4o* M<=N "M pot de!p#inde de acea!t &)"e #en)n+-nd &a ,-nd)#i&e de atac*" ?n acea!ta con!t "-nt)i#ea 0i n ni"ic a&tceva* 6# ,-nd)#i de atac n) a0 p)tea vedea o &)"e a atac)&)i* Ce "!)# ce ie#ta#ea va pe#"ite i)5i#ii ! !e #e ntoa#c n con0tien+a "ea% voi vedea o &)"e a pcii% a !i,)#an+ei 0i a 5)c)#iei* Ce acea!ta o a&e, ca ! o vd% n &oc)& ce&ei pe ca#e o p#ive!c ac)"* M<>N "N) "i pe#cep p#op#ii&e inte#e!e*" C)" "i4a0 p)tea #ec)noa0te p#op#ii&e inte#e!e% de v#e"e ce n) 0ti) cine !)ntL Ceea ce !ocot e) c4"i !)nt inte#e!e&e " va &e,a nc 0i "ai !t#-n! de &)"ea i&)3ii&o#* S)nt di!p)! ! )#"e3 C&)3a pe ca#e "i4a dat4o 2)"ne3e)% pent#) a a'&a ca#e "i !)nt p#op#ii&e inte#e!e% #ec)no!c-nd c n) &e pot pe#cepe c) de &a "ine p)te#e* M<9N "N) c)no!c "eni#ea nici )n)i &)c#)*" Cent#) "ine% #o!t)& t)t)#o# &)c#)#i&o# e!te de a dovedi c i&)3ii&e "e&e de!p#e "ine n!)"i !)nt #ea&e* ?n ace!t !cop% nce#c !4i 'o&o!e!c pe to+i 0i pe toate* Acea!ta% c#ed e)% e!te "eni#ea &)"ii* 2e aceea% n) i #ec)no!c adev#at)& #o!t* Ro!t)& pe ca#e &4a" at#i5)it &)"ii a cond)! &a o i"a,ine n'#ico0toa#e a ei* 6ie ! "i de!chid "intea !p#e a #ea&i3a adev#at)& #o!t a &)"ii% #et#act-nd)4& pe ce& pe ca#e i &4a" at#i5)it 0i a'&-nd adev#)& de!p#e e&* LECIA ! Recapit)&a#ea noa!t# pent#) a!t3i pa#c)#,e )#"toa#e&e7 M<:N "1-nd)#i&e "e&e de atac "i atac inv)&ne#a5i&itatea*" C)" pot ! 0ti) cine !)nt% de v#e"e ce " vd !)p)! )n)i atac ne nt#e#)ptL 2)#e#ea% 5oa&a% pie#de#i&e% v-#!ta 0i "oa#tea pa# ! " a"enin+e* Toate !pe#an+e&e% do#in+e&e 0i p&an)#i&e "e&e pa# a 'i &a che#e")& )nei &)"i pe ca#e n) o pot cont#o&a* C) toate ace!tea% !i,)#an+a pe#'ect 0i "p&ini#ea tota& "i !)nt "o0teni#ea* A" nce#cat !4"i da) "o0teni#ea n !chi"5)& &)"ii pe ca#e o vd* ?n!
90

2)"ne3e) "i4a p!t#at "o0teni#ea intact* C#op#ii&e "e&e ,-nd)#i #ea&e " vo# nv+a n ce con!t ea* M<@N "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd*" Rec)no!c-nd c ceea ce vd #e'&ect ceea ce !ocot c !)nt% "i da) !ea"a c cea "ai "a#e nevoie a "ea e!te vi3i)nea* L)"ea pe ca#e o vd ate!t nat)#a te"toa#e a i"a,inii de !ine pe ca#e a" p&!")it4o* 2ac v#ea) !4"i a"inte!c cine !)nt% e!te e!en+ia& ! " &epd de acea!t i"a,ine de!p#e "ine n!)"i* Ce "!)# ce e!te n&oc)it de adev#% vi3i)nea "i va 'i dat c) !i,)#an+* Fi c) acea!t vi3i)ne% voi p#ivi &)"ea 0i pe "ine n!)"i c) ca#itate 0i i)5i#e* M<AN "Mai p#e!)! de toate% v#ea) ! vd &)c#)#i&e a&t'e&*" L)"ea pe ca#e o vd "i +ine pe &oc i"a,inea de !ine n'#ico0at% ,a#ant-nd)4i contin)itatea* ?n ti"p ce vd &)"ea a0a c)" o vd ac)"% adev#)& n) poate !4"i pt#)nd n con0tien+* /oi &!a )0a dind#t)& ace!tei &)"i !4"i 'ie de!chi!% pent#) a p)tea p#ivi dinco&o de ea% !p#e &)"ea ca#e #e'&ect I)5i#ea &)i 2)"ne3e)* M<BN "2)"ne3e) e!te n tot ce vd*" ?nd#t)& 'iec#ei i"a,ini pe ca#e a" p&!")it4o% adev#)& #"-ne ne!chi"5at* ?nd#t)& 'iec#)i &)c#) pe ca#e &4a" co5o#-t pe!te 'a+a i)5i#ii% &)"ina ei #"-ne &a 'e& de !t#&)citoa#e* 2inco&o de toate do#in+e&e "e&e de"ente !e a'& voia "ea% )nit c) /oia Tat&)i "e)* 2)"ne3e) e!te% n contin)a#e% p#et)tindeni 0i n toate% pent#) totdea)na* Ia# noi% ca#e !)nte" pa#te din E&% vo" p#ivi% dinco&o de toate apa#en+e&e% #ec)no!c-nd adev#)& dinco&o de e&e toate* M=;N "2)"ne3e) e!te n tot ce vd% deoa#ece 2)"ne3e) e!te n "intea "ea*" ?n p#op#ia "ea "inte% nd#t)& t)t)#o# ,-nd)#i&o# "e&e de"ente de !epa#a#e 0i atac% !e a'& c)noa0te#ea 'apt)&)i c toate !)nt )na "e#e)* N) "i4a" pie#d)t c)noa0te#ea identit+ii n)"ai pent#) c a" )itat4o* Ea !4a p!t#at pent#) "ine n Mintea &)i 2)"ne3e)% ca#e n) Fi4a p#!it 1-nd)#i&e* Ia# e)% ca#e !)nt p#int#e
91

e&e% !)nt )na c) E&* LECIA " S #ecapit)&" ace!te idei7 M=8N "N) !)nt victi"a &)"ii pe ca#e o vd*" C)" a0 p)tea 'i victi"a )nei &)"i ca#e poate 'i co"p&et de!'c)t% dac a0a hot#!cL Lan+)#i&e4"i !)nt !&5ite* Le pot !c)t)#a p#in !i"p&a do#in+ de a o 'ace* U0a nchi!o#ii e!te de!chi!* Cot p&eca% p0ind% p)# 0i !i"p&)% n a'a#* Ni"ic n) " #e+ine n acea!t &)"e* N)"ai do#in+a "ea de a #"-ne " poate +ine p#i3onie#* /oi #en)n+a &a do#in+e&e "e&e 0i voi p0i% n !'-#0it% n &)"ina !oa#e&)i* M=<N "E) a" inventat &)"ea pe ca#e o vd*" E) a" n!cocit nchi!oa#ea n ca#e " vd* Tot ce a" de 'c)t e!te ! #ec)no!c ace!t &)c#) 0i de ndat !)nt &i5e#* M4a" a",it c#e3-nd c e!te po!i5i& !4& nte"ni+e3i pe 6i)& &)i 2)"ne3e)* M4a" n0e&at a"a#nic n acea!t c#edin+% c#edin+ pe ca#e n) o "ai v#ea)* 6i)& &)i 2)"ne3e) t#e5)ie ! 'ie &i5e# pent#) totdea)na* E& e!te a0a c)" &4a c#eat 2)"ne3e) 0i n) ceea ce v#ea) e) ! 'ac din e&* E& e!te aco&o )nde & v#ea 2)"ne3e) 0i n) aco&o )nde c#edea" e) c & +in p#i3onie#* M==N "E.i!t )n a&t "od de a p#ivi &)"ea*" 2e v#e"e ce #o!t)& &)"ii n) e!te ce& pe ca#e i &4a" con'e#it e)% t#e5)ie ! e.i!te o a&t ca&e de a o p#ivi* /d tot)& pe do! 0i ,-nd)#i&e "e&e !)nt op)!)& adev#)&)i* /d &)"ea ca pe o nchi!oa#e pent#) 6i)& &)i 2)"ne3e)* Re3)&t c &)"ea e!te% de 'apt% )n &oc )nde e& poate 'i e&i5e#at* /#ea) ! p#ive!c &)"ea a0a c)" e!te de 'apt% v3-nd4o ca )n &oc )nde 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i ,!e0te &i5e#tatea* M=>N "A0 p)tea vedea pace n &oc de ce vd*" /3-nd &)"ea ca pe )n &oc a& &i5e#t+ii% "i da) !ea"a c ea #e'&ect &e,i&e &)i 2)"ne3e) n &oc)& #e,)&i&o# pe ca#e &e4a" n!cocit pent#) ca ea ! &i !e !)p)n* Fi voi pe#cepe c pacea !&0&)ie0te% de a!e"enea% n ini"i&e t)t)#o# ce&o# ce "p#t0e!c ace!t &oc c)
92

"ine* M=9N "Mintea "ea e!te pa#te din Mintea &)i 2)"ne3e)* S)nt 'oa#te !'-nt*" Ce "!)# ce "p#t0e!c pacea &)"ii c) '#a+ii "ei% ncep ! n+e&e, c acea!t pace vine din ad-nc)& "e) &)nt#ic* L)"ea pe ca#e o p#ive!c !4a "5#cat n &)"ina ie#t#ii "e&e 0i #e'&ect ie#ta#e% napoi% !p#e "ine* ?n acea!t &)"in ncep ! vd ce a) +in)t a!c)n! i&)3ii&e "e&e de!p#e "ine n!)"i* ?ncep ! n+e&e, !'in+enia t)t)#o# viet+i&o#% inc&)3-nd)4" pe "ine 0i 'apt)& c e&e !)nt )na c) "ine* LECIA # A!t3i #ecapit)&" )#"toa#e&e idei7 M=:N "S'in+enia "ea nv&)ie tot ce vd*" 2in !'in+enia "ea !e t#a,e pe#cepe#ea &)"ii #ea&e* 2eoa#ece a" ie#tat% n) " "ai vd ca 'iind vinovat* Cot accepta inocen+a% ea 'iind adev#)& de!p#e "ine* /3)t p#in ochi n+e&e,to#i% !'in+enia &)"ii e!te tot ce vd% deoa#ece n) pot da chip dec-t ,-nd)#i&o# pe ca#e &e a" de!p#e "ine n!)"i* M=@N "S'in+enia "ea 5inec)v-ntea3 &)"ea*" Ce#cepe#ea !'in+eniei "e&e n) " 5inec)v-ntea3 doa# pe "ine* Ce o#icine 0i o#ice vd n &)"ina ei & 'ac p#ta0 &a 5)c)#ia pe ca#e "i4o ad)ce* N) e.i!t ni"ic ca#e ! n)4"i "p#t0ea!c !'in+enia* ?n aceea0i "!)# n ca#e e) "i #ec)no!c !'in+enia% !'in+enia &)"ii !t#&)ce0te "ai ta#e% ca 'ieca#e ! o vad* M=AN "Ni"ic n) e!te c) nep)tin+ pent#) !'in+enia "ea*" S'in+enia "ea e!te ne&i"itat n p)te#ea ei de a vindeca% deoa#ece e!te ne&i"itat n p)te#ea ei de "-nt)i* Ce a&tceva de ca#e ! 'ii "-nt)it "ai e.i!t% n a'a# de i&)3iiL Fi ce !)nt toate i&)3ii&e% dec-t ni0te idei 'a&!e de!p#e "ine n!)"iL S'in+enia "ea &e de!'ace pe toate% a'i#"-nd adev#)& de!p#e "ine* ?n p#e3en+a !'in+eniei "e&e% pe ca#e o "p#t0e!c c) ?n!)0i 2)"ne3e)% to+i ido&ii di!pa#* M=BN "S'in+enia "i e!te "-nt)i#ea*" 2e v#e"e ce !'in+enia "ea " "-nt)ie0te de toat vinov+ia% #ec)noa0te#ea !'in+eniei "e&e n!ea"n #ec)noa0te#ea "-nt)i#ii
93

"e&e* ?n!ea"n% de a!e"enea% #ec)noa0te#ea "-nt)i#ii &)"ii* Odat ce "i4a" acceptat !'in+enia% ni"ic n)4"i "ai poate p#ovoca '#ic* Fi pent#) c !)nt ne n'#icat% 'ieca#e t#e5)ie !4"i "p#t0ea!c n+e&e,e#ea% ca#e e!te da#)& &)i 2)"ne3e) pent#) "ine 0i pent#) &)"e* M>;N "S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a &)i 2)"ne3e)*" 2e aceea "i #evendic d#ept)& &a tot ce e!te 5)n 0i n)"ai &a acea!ta* S)nt 5inec)v-ntat ca 6i) a& &)i 2)"ne3e)* Toate ce&e 5)ne "i apa#+in% pent#) c 2)"ne3e) "i &e4a h#3it "ie* N) pot !)'e#i nici )n 'e& de pie#de#e !a) depo!eda#e% n) pot avea pa#te de chin din ca)3a identit+ii "e&e* Tat& "e) " !)!+ine% " p#oteDea3 0i " nd#)" n toate* Aten+ia L)i i)5itoa#e 'a+ de "ine e!te '# "a#,ini% 'iind c) "ine pent#) totdea)na* S)nt ve0nic 5inec)v-ntat ca 6i)& S)* LECIA $ A!t3i ave" de #ecapit)&at )#"toa#e&e idei7 M>8N "2)"ne3e) "e#,e c) "ine o#i)nde " d)c*" C)" a0 p)tea 'i !in,)#% de v#e"e ce 2)"ne3e) "e#,e "e#e) c) "ineL C)" a0 p)tea 'i #o! de ndoie&i 0i ne!i,)# de "ine% de v#e"e ce de!v-#0ita ce#tit)dine !&0&)ie0te n E&L C)" "4a# p)tea de#anDa ceva% de v#e"e ce E& odihne0te n "ine n pace a5!o&)tL C)" a0 p)tea 'i !)'e#ind% de v#e"e ce% p#in E&% i)5i#ea 0i 5)c)#ia " nconDoa#L 6ie ca i&)3ii&e de!p#e "ine ! n) "i "ai 'ie at-t de !c)"pe* S)nt de!v-#0it% deoa#ece 2)"ne3e) e!te c) "ine o#i)nde " d)c* M><N "2)"ne3e) "i e!te T#ia* /i3i)nea e!te da#)& S)*" 6ie ca a!t3i ! " 5i3)i pe p#op#ii "ei ochi* S 'i) di!p)! !4"i !chi"5 Da&nica "ea i&)3ie de a vedea c) vi3i)nea ca#e e!te dat de 2)"ne3e)* /i3i)nea Ch#i!t)&)i e!te da#)& S)% ia# E& "i &4a dat "ie* 6ie ca a!t3i ! ape&e3 &a ace!t da#% a!t'e& nc-t acea!t 3i ! " aD)te ! n+e&e, ete#nitatea* M>=N "2)"ne3e) "i e!te S)#!a N) pot vedea &ip!it de E&*" Ceea ce v#ea 2)"ne3e) ! vd% e) pot vedea* N) pot vedea
94

ni"ic a&tceva* 2inco&o de /oia Sa n) !e a'& dec-t i&)3ii* Toc"ai pe ace!tea &e a&e, at)nci c-nd c#ed c pot vedea &ip!it de E&* Ce ace!tea &e a&e, at)nci c-nd nce#c ! vd p#in ochii t#)p)&)i* Mi4a 'o!t dat n! vi3i)nea Ch#i!t)&)i% pent#) a &e n&oc)i* Ape&-nd &a acea!t vi3i)ne% e) 'ac a&e,e#ea de a vedea* M>>N "2)"ne3e) e!te &)"ina n ca#e vd*" N) pot vedea n nt)ne#ic* 2)"ne3e) e!te !in,)#a &)"in* 2e aceea% dac e ! vd% ace!t &)c#) t#e5)ie ! !e nt-"p&e p#in E&* A" nce#cat ! de'ine!c 'apt)& de a vedea 0i a" ,#e0it* Ac)" "i e!te dat ! n+e&e, 'apt)& c 2)"ne3e) e!te L)"ina n ca#e vd* 6ie ca ! p#i"e!c c) 5)c)#ie vi3i)nea 0i &)"ea 'e#icit pe ca#e "i4o va a#ta* M>9N "2)"ne3e) e!te Mintea c) ca#e ,-nde!c*" N) a" ,-nd)#i pe ca#e ! n) &e "p#t0e!c c) 2)"ne3e)* N) a" ,-nd)#i &ip!ite de E&% deoa#ece n) a" o "inte &ip!it de E&* Ca pa#te a Min+ii Sa&e% ,-nd)#i&e "e&e !)nt a&e L)i 0i 1-nd)#i&e L)i !)nt a&e "e&e* LECIA !% Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 M>:N "2)"ne3e) e!te I)5i#ea n ca#e ie#t*" 2)"ne3e) n) ia#t% deoa#ece niciodat n) a conda"nat* Ce& '# vin n) poate nvinov+i% ia# cei ca#e 0i4a) acceptat inocen+a n) vd ni"ic ca#e t#e5)ie ie#tat* Fi tot)0i% ie#ta#ea e!te "iD&oc)& p#in ca#e "i voi #ec)noa0te inocen+a* Ea e!te #!'#-n,e#ea I)5i#ii &)i 2)"ne3e) pe p"-nt* M va ad)ce de!t)& de ap#oape de Ce#% pent#) ca I)5i#ea &)i 2)"ne3e) ! !e poat ap&eca !p#e "ine% pent#) a " n&+a &a E&* M>@N "2)"ne3e) e!te T#ia n ca#e " nc#ed*" N) p#in p#op#ia "ea t#ie% ci p#in t#ia &)i 2)"ne3e) din "ine% de ca#e% ie#t-nd% "i ad)c a"inte* Ce "!)# ce ncep ! vd% #ec)no!c #!'#-n,e#ea L)i pe p"-nt* Ie#t toate &)c#)#i&e% deoa#ece !i"t n "ine '#ea"t)& T#iei Sa&e* Fi ncep !4"i #ea"inte!c I)5i#ea pe ca#e hot#-!e" ! o )it% da# ca#e n) "4a )itat pe "ine*
95

M>AN "N) e ni"ic de ca#e ! " te"*" C-t de nep#i"eDdioa! "i !e va p#ea &)"ea at)nci c-nd o voi p)tea vedeaP N) !e va a!e"na c) ni"ic din ce "i i"a,ine3 c vd ac)"* 6ieca#e 'iin+ 0i 'ieca#e &)c#) pe ca#e &e voi vedea !e vo# ap&eca !p#e "ine pent#) a " 5inec)v-nta* /oi #ec)noa0te n 'ieca#e pe C#ieten)& "e) ce& "ai d#a,* 2e cine !a) de ce "4a0 te"e nt#4o &)"e pe ca#e a" ie#tat4o 0i ca#e "4a ie#tatL M>BN "/ocea &)i 2)"ne3e) "i vo#5e0te n 'ieca#e c&ip a 3i&ei*" /ocea &)i 2)"ne3e) n) ncetea3 nici o c&ip ! ape&e3e &a ie#ta#ea "ea ca ! " "-nt)ia!c* N) e!te o c&ip n ca#e /ocea L)i ! ncete3e !4"i nd#)"e ,-nd)#i&e% !4"i cond)c 'apte&e 0i !4"i c&)3ea!c pa0ii* C0e!c c) pa0i !i,)#i !p#e adev#* N) " pot d)ce a&t)ndeva% 'iindc /ocea &)i 2)"ne3e) e!te !in,)#a voce 0i !in,)#a c&)3 ca#e i4a) 'o!t date 6i)&)i S)* M9;N "S)nt !)!+in)t de I)5i#ea &)i 2)"ne3e)*" C-nd a!c)&t /ocea &)i 2)"ne3e) !)nt !)!+in)t de I)5i#ea L)i* C-nd de!chid ochii% I)5i#ea L)i &)"inea3 &)"ea% ca e) ! pot vedea* C-nd ie#t% I)5i#ea L)i "i ad)ce a"inte c 6i)& S) e!te nep#ihnit* Ia# c-nd p#ive!c &)"ea c) vi3i)nea pe ca#e E& "i4a dato% "i ad)c a"inte c !)nt 6i)& L)i* LECIA !1 "E) !)nt &)"ina &)"ii*" Cine e!te &)"ina &)"ii% dac n) 6i)& &)i 2)"ne3e)L Acea!t a'i#"a+ie% at)nci% n) e!te dec-t o a'i#"a#e a adev#)&)i de!p#e tine n!)+i* E!te op)!)& a'i#"#ii o#,o&i)&)i% a#o,an+ei !a) a)todecep+iei* Ea n) de!c#ie concept)& !ine&)i p&!")it de tine* N) !e #e'e# &a nici )na din ca#acte#i!tici&e c) ca#e +i4ai n3e!t#at ido&ii* Se #e'e# &a tine% a0a c)" ai 'o!t c#eat de 2)"ne3e)* Ea% p)# 0i !i"p&)% a'i#" adev#)&* Cent#) e,o% ideea de a!t3i e!te chinte!en+a p#ea"#i#ii de !ine* N)"ai c e,o4)& n) n+e&e,e !"e#enia% con')nd-nd4o c) nDo!i#ea de !ine* S"e#enia con!t n a4+i accepta #o&)& n "-nt)i#e 0i n a4+i a!)"a a&t)&* A in!i!ta pe ideea c n) po+i 'i &)"ina &)"ii% dac
96

acea!ta e!te ')nc+ia pe ca#e 2)"ne3e) +i4a nc#edin+at4o% n) e!te !"e#enie* N)"ai a#o,an+a a# dec&a#a c acea!t ')nc+ie n) poate 'i pent#) tine% ia# a#o,an+a e!te ntotdea)na a e,o4)&)i* Adev#ata !"e#enie +i ce#e ! accep+i ideea de a!t3i% pent#) c /ocea &)i 2)"ne3e) e!te Cea ca#e +i !p)ne c ea e!te adev#at* Ace!ta e!te )n p#i" pa! n accepta#ea ')nc+iei ta&e #ea&e pe p"-nt* E!te )n pa! )#ia0 !p#e a!)"a#ea &oc)&)i t) d#ept de "-nt)i#e* E!te o a!e#+i)ne 'e#" a d#ept)&)i t) &a "-nt)i#e 0i% deopot#iv% o adeve#i#e a p)te#ii ca#e +i e!te dat pent#) a4i "-nt)i pe a&+ii* /ei do#i ! te ,-nde0ti a!t3i c-t "ai de! &a acea!t idee* Ea con!tit)ie #!p)n!)& pe#'ect &a toate i&)3ii&e 0i% ca ata#e% &a toat i!pita* Ea ad)ce n 'a+a adev#)&)i toate i"a,ini&e pe ca#e &e4ai p&!")it de!p#e tine 0i te aD)t ! po#ne0ti &a d#)" n pace% de!pov#at 0i !i,)# de #o!t)& t)* Se vo# nt#ep#inde c-t "ai ")&te pe#ioade de e.e#!a#e% c) toate c 'ieca#e n) e nevoie ! dep0ea!c )n "in)t !a) do)* E&e vo# ncepe p#in a4+i !p)ne7 "E) !)nt &)"ina &)"ii* Acea!ta e!te !in,)#a "ea ')nc+ie* 2e aceea " a'&) aici*" Apoi ,-nde0te4te o v#e"e &a ace!te dec&a#a+ii% p#e'e#a5i& c) ochii nchi0i% dac !it)a+ia o pe#"ite* La! c-teva ,-nd)#i a'e#ente !4+i vin n "inte 0i #epet ideea n !inea ta% dac "intea !e ndep#tea3 de &a ,-nd)& cent#a&* Ia a"inte ! ncepi% da# ! 0i !'-#0e0ti 3i)a c) o pe#ioad de e.e#!a#e* A!t'e& te vei t#e3i c) adeve#i#ea adev#)&)i de!p#e tine% & vei nt#i de4a &)n,)& 3i&ei 0i vei ado#"i #ea'i#"-nd)4+i ')nc+ia 0i !in,)#)& t) #o!t aici* Ace!te do) pe#ioade de e.e#!a#e pot 'i "ai &)n,i dec-t ce&e&a&te% dac &e ,!e0ti )ti&e 0i v#ei ! &e e.tin3i* Ideea de a!t3i dep0e0te c) ")&t p#e#i&e "e!chine a&e e,o4)&)i de!p#e ceea ce e0ti 0i de!p#e #o!t)& t)* 6iind ad)ctoa#e de "-nt)i#e% ace!t &)c#) e!te n "od evident nece!a#* Ce& de 'a+ e!te p#i")& dint#4)n n)"# de pa0i )#ia0i pe ca#e i vo" 'ace n )#"toa#e&e
97

c-teva !pt"-ni* ?ncea#c ! con!t#)ie0ti nc de a!t3i o te"e&ie !o&id pent#) ace!te avan!)#i* E0ti &)"ina &)"ii* 2)"ne3e) Fi4a c&dit p&an)& de "-nt)i#e a 6i)&)i S) pe tine* LECIA !2 " Ie#ta#ea "i e!te ')nc+ia ca &)"in a &)"ii*" Ceea ce va ad)ce &)"ea nt)ne#ic)&)i &a &)"in e!te ie#ta#ea ta* Ie#ta#ea ta te va 'ace ! #ec)no0ti &)"ina n ca#e ve3i* Ie#ta#ea e!te de"on!t#a#ea 'apt)&)i c t) e0ti &)"ina &)"ii* C#in ie#ta#ea ta adev#)& de!p#e tine !e ntoa#ce n a"inti#ea ta* A0ada#% n ie#ta#e +i !e a'& "-nt)i#ea* I&)3ii&e de!p#e tine !)nt )na c) i&)3ii&e de!p#e &)"e* Iat de ce toat ie#ta#ea e!te )n da# pe ca#e +i4& 'aci +ie n!)+i* He&)& t) e!te de a a'&a cine e0ti% deoa#ece +i4ai ne,at Identitatea% atac-nd c#ea+ia 0i C#eato#)& ei* Ac)" nve+i c)" !4+i ad)ci a"inte de adev#* Cci ace!t atac t#e5)ie n&oc)it c) ie#ta#e% a!t'e& nc-t ,-nd)#i&e vie+ii ! poat n&oc)i ,-nd)#i&e "o#+ii* Hine "inte c n 'ieca#e atac 'aci ape& &a p#op#ia4+i !&5ici)ne% n ti"p ce% de 'ieca#e dat c-nd ie#+i% 'aci ape& &a t#ia Ch#i!t)&)i din tine* N) ncepi at)nci ! n+e&e,i ce va 'ace ie#ta#ea pent#) tineL ?+i va n&t)#a din "inte o#ice !enti"ent de !&5ici)ne% ten!i)ne 0i o5o!ea&* /a d)ce c) !ine toat tea"a% vinov+ia 0i d)#e#ea* Ea va #e!tit)i con0tien+ei ta&e inv)&ne#a5i&itatea 0i p)te#ea pe ca#e 2)"ne3e) &e4a d#)it 6i)&)i S)* S 'i" 5)c)#o0i ! ncepe" 0i ! !'-#0i" acea!t 3i p#in e.e#!a#ea ideii de a!t3i 0i ! o 'o&o!i" c-t !e poate de de! de4a &)n,)& 3i&ei* Ea va aD)ta !4+i 'ac 3i)a at-t de 'e#icit% pe c-t de 'e#icit te v#ea 2)"ne3e) ! 'ii* Fi i va aD)ta at-t pe cei din D)#)& t)% c-t 0i pe cei ce pa# a 'i depa#te% n !pa+i) 0i ti"p% !4+i "p#t0ea!c 'e#ici#ea* 2e c-te o#i po+i% dac e po!i5i& c) ochii nchi0i% !p)ne a!t3i n !inea ta7 "Ie#ta#ea "i e!te ')nc+ia ca &)"in a &)"ii* ?"i voi ndep&ini ')nc+ia% pent#) a p)tea 'i 'e#icit*"
98

Apoi dedic )n "in)t !a) do) ap#ecie#ii ')nc+iei ta&e 0i a 'e#ici#ii 0i e&i5e##ii pe ca#e +i &e va ad)ce* La! ,-nd)#i&e a'e#ente ideii !4+i vin ne!tin,he#ite% cci ini"a ta va #ec)noa0te ace!te c)vinte% ia# n "intea ta !e a'& con0tien+a c e&e !)nt adev#ate* ?n ca3)& n ca#e aten+ia ta va devia de &a idee% #epet4o 0i ada),7 "?"i voi ad)ce a"inte de ace!t &)c#) pent#) c v#ea) ! 'i) 'e#icit*" LECIA !3 "L)"ina &)"ii ad)ce pace 'iec#ei "in+i p#in ie#ta#ea "ea*" C-t de !'-nt e0ti t)% ca#e ai p)te#ea de a ad)ce pace 'iec#ei "in+iP C-t de 5inec)v-ntat e0ti t)% ca#e po+i nv+a ! #ec)no0ti "iD&oc)& ca#e va pe#"ite ace!t)i &)c#) ! !e n'pt)ia!c p#in tineP Ce a&t #o!t ai p)tea avea% ca#e !4+i ad)c o "ai "a#e 'e#ici#eL C) o a!t'e& de ')nc+ie% e0ti% nt#4adev#% &)"ina &)"ii* 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i a0teapt de &a tine #!c)"p#a#ea* T) i d#)ie0ti #!c)"p#a#ea ta% cci +i apa#+ine* N) accepta v#e)n #o!t 5ana& o#i v#eo do#in+ '# !en! n &oc)& ei% cci% a!t'e& +i vei )ita ')nc+ia 0i4& vei &!a n iad pe 6i)& &)i 2)"ne3e)* N) +i !e ce#e )n &)c#) oa#eca#e* Hi !e ce#e ! accep+i "-nt)i#ea% pent#) ca% apa#+in-nd)4+i% ! o po+i d#)i% &a #-nd)& t)* Rec)no!c-nd i"po#tan+a ace!tei ')nc+ii% vo" 'i 'e#ici+i ! ne4o #ea"inti" 'oa#te de! a!t3i* /o" ncepe 3i)a &)-nd c)no0tin+ de ea 0i vo" ncheia 3i)a c) ,-nd)& &a ea* Ia#% de4a &)n,)& 3i&ei% vo" #epeta c-t p)te" de de!7 "L)"ina &)"ii ad)ce pace 'iec#ei "in+i p#in ie#ta#ea "ea* E) !)nt "iD&oc)& pe ca#e 2)"ne3e) &4a de!e"nat pent#) "-nt)i#ea &)"ii*" ?nchide#ea ochi&o# +i va )0)#a% poate% veni#ea ,-nd)#i&o# pe#tinente n ti"p)& pe#ioadei de )n "in)t !a) do) pe ca#e a# t#e5)i ! o dedici #e'&ect#ii a!)p#a ce&o# de "ai !)!* S n) !tai n! ! a0tep+i o a!t'e& de oca3ie* N) t#e5)ie pie#d)t nici o 0an! de a4+i nt#i ideea de a!t3i* Ad)4+i a"inte c 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i a0teapt de &a tine "-nt)i#ea* Fi cine a&t)&% dac n) Sine&e t)% t#e5)ie ! 'ie 6i)& S)L
99

LECIA !4 "6ie ! n)4"i )it ')nc+ia*" Ideea de a!t3i e!te doa# )n a&t "od de a !p)ne "6ie ! n) " d)c n i!pit*" Ro!t)& &)"ii pe ca#e o ve3i e!te a!c)nde#ea ')nc+iei ta&e de ie#ta#e 0i ')#ni3a#ea )nei D)!ti'ic#i pent#) )ita#ea eiK e!te i!pita de aI a5andona pe 2)"ne3e) 0i pe 6i)& S)% opt-nd pent#) o apa#i+ie 'i3ic* La acea!ta !e )it ochii t#)pe0ti* Tot ce pa# ! vad ochii t#)p)&)i n) poate 'i dec-t o 'o#" de i!pit% de v#e"e ce i!pita a 'o!t #o!t)& co#p)&)i n!)0i* ?n! noi a" nv+at c S'-nt)& Spi#it a#e o a&t nt#e5)in+a#e pent#) toate i&)3ii&e p&!")ite de tine 0i% ca ata#e% E& &e at#i5)ie a&t #o!t* Cent#) S'-nt)& Spi#it% &)"ea e!te )n &oc )nde nve+i !4+i ie#+i ceea ce con!ide#i c a# 'i pcate&e ta&e* ?n acea!t pe#cepe#e% apa#i+ia 'i3ic a i!pitei devine #ec)noa0te#ea !pi#it)a& a "-nt)i#ii* Cent#) a #ecapit)&a )&ti"e&e noa!t#e &ec+ii% ')nc+ia ta de aici e!te ! 'ii &)"ina &)"ii% o ')nc+ie d#)it +ie de 2)"ne3e)* N)"ai a#o,an+a e,o4&)i te ndea"n ! p)i &a ndoia& ace!te 'apt 0i n)"ai tea"a e,o4)&)i te ndea"n ! te con!ide#i nev#ednic de !a#cina nc#edin+at +ie de ?n!)0i 2)"ne3e)* M-nt)i#ea &)"ii e!te n a0tepta#ea ie#t#ii ta&e% pent#) c% p#in ea% 6i)& &)i 2)"ne3e) poate !cpa de toate i&)3ii&e 0i% a!t'e&% de toat i!pita* 6i)& &)i 2)"ne3e) e0ti t)* N)"ai ndep&inind)4+i ')nc+ia dat de 2)"ne3e) vei 'i 'e#icit* Cent#) c ')nc+ia ta e!te aceea de a 'i 'e#icit% 'o&o!ind "iD&oace&e p#in ca#e 'e#ici#ea devine inevita5i&* A&t ca&e n) e.i!t* 2e aceea% de 'ieca#e dat c-nd a&e,i !4+i ndep&ine0ti !a) n) ')nc+ia% a&e,i% de 'apt% ! 'ii 'e#icit !a) ne'e#icit* S n) )it" a!t3i toate ace!tea* S ni &e ad)ce" a"inte di"inea+a% din no) !ea#a 0i% de a!e"enea% dea &)n,)& nt#e,ii 3i&e* C#e,te0te4te dinainte pent#) toate deci3ii&e pe ca#e &e vei &)a a!t3i% #ea"intind)4+i c e&e !)nt% de 'apt% 'oa#te !i"p&e* 6ieca#e dint#e e&e va d)ce 'ie &a 'e#ici#e% 'ie &a ne'e#ici#e* S 'ie chia# at-t de ,#e) de &)at o deci3ie at-t de !i"p&L N) te &!a n0e&at de 'o#"a deci3iei* Co"p&e.itatea 'o#"ei n) i"p&ic
100

co"p&e.itatea con+in)t)&)i* E!te i"po!i5i& ca v#eo deci3ie de pe p"-nt ! poat avea )n con+in)t di'e#it de toc"ai acea!t )nic% !i"p& a&e,e#e* E!te !in,)#a a&e,e#e pe ca#e o !e!i3ea3 S'-nt)& Spi#it* E!te !in,)#a a&e,e#e ca#e e.i!t* A!t3i% ! e.e#!"% a0ada#% ace!te ,-nd)#i7 "6ie ! n)4"i )it ')nc+ia "ea* 6ie ! n) !)5!tit)i ')nc+ia "ea ')nc+iei &)i 2)"ne3e)* 6ie ! ie#t 0i ! 'i) 'e#icit*" A!t3i con!ac# #e'&ect#ii a!)p#a ce&o# de "ai !)!% c) ochii nchi0i% ce& p)+in odat% 3ece !a) cinci!p#e3ece "in)te* 2ac +i #ea"inte0ti i"po#tan+a c#)cia& a ')nc+iei ta&e% at-t pent#) tine% c-t 0i pent#) &)"e% ,-nd)#i&e a'e#ente +i vo# veni n aD)to#* ?n ti"p)& ap&ic#i&o# '#ecvente a&e ideii de a!t3i de4a &)n,)& 3i&ei% dedic "ai ")&te "in)te #ecapit)&#ii ace!to# ,-nd)#i% ,-ndind)4te apoi &a e&e 0i &a ni"ic a&tceva* /a 'i ,#e)% "ai a&e! &a ncep)t% nt#)c-t n) e0ti nc de!p#in! c) di!cip&ina "enta& i"p)! aici* S4a# p)tea ! 'ie nevoie ! #epe+i "6ie ! n)4"i )it ')nc+ia" de!t)& de de!% pent#) a te aD)ta ! te concent#e3i* S)nt nece!a#e do) 'o#"e de pe#ioade p#actice "ai !c)#te* Uneo#i% ' e.e#ci+ii&e c) ochii nchi0i% nce#c-nd ! te concent#e3i a!)p#a ,-nd)#i&o# pe ca#e &e 'o&o!e0ti* A&teo#i% d)p ce ai #ecapit)&at ,-nd)#i&e% +ine ochii de!chi0i% p#ivind n D)#% '# ,#a5 0i ne!e&ectiv% !p)n-nd n !inea ta7 "Iat &)"ea a c#ei "-nt)i#e e!te ')nc+ia "ea*" LECIA ! "Sin,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)*" Ideea de a!t3i +i #ea'i#" an,aDa"ent)& 'a+ de "-nt)i#e* 2e a!e"enea% +i #ea"inte0te c n) ai a&t ')nc+ie dec-t acea!ta* A"5e&e ,-nd)#i !)nt evident nece!a#e )n)i an,aDa"ent tota&* M-nt)i#ea n) poate 'i !in,)#)& !cop pe ca#e & ai% at-t ti"p c-t te "ai dedici a&to#a* 2ep&ina accepta#e a "-nt)i#ii ca !in,)#a ta ')nc+ie ad)ce d)p !ine% n "od nece!a#% do) 'a3e7 #ec)noa0te#ea "-nt)i#ii ca ')nc+ia ta 0i a5andona#ea t)t)#o# ce&o#&a&te +e&)#i pe
101

ca#e &e4ai inventat pent#) tine n!)+i* Ace!ta e!te !in,)#)& "od de a4+i p)tea oc)pa &oc)& de d#ept p#int#e "-nt)ito#ii &)"ii* Ace!ta e!te !in,)#)& "od de a p)tea !p)ne c) convin,e#e7 "Sin,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)"* Ace!ta e!te !in,)#)& "od de a ,!i pacea "in+ii* A!t3i% c-t 0i nt#4)n 0i# de 3i&e ca#e vo# )#"a% #e3e#v4+i 3ece p-n &a cinci!p#e3ece "in)te n vede#ea )no# pe#ioade de e.e#!a#e "ai !)!+in)te% n ca#e vei nce#ca ! n+e&e,i 0i ! accep+i ceea ce n!ea"n de 'apt ideea 3i&ei* Ea +i o'e# e&i5e#a#ea de toate di'ic)&t+i&e pe#cep)te* ?+i n"-nea3 cheia pent#) )0a pcii% )0a pe ca#e +i4ai t#-ntit4o !in,)# n na!* ?+i d #!p)n!)& &a toate c)t#i&e pe ca#e &e4ai nt#ep#in! de &a ncep)t)#i&e ti"p)&)i ncoace* ?ncea#c% pe c-t po!i5i&% ! nt#ep#in3i e.e#ci+ii&e 3i&nice "ai &)n,i ap#o.i"ativ &a ace&ea0i o#e n 'ieca#e 3i* ?ncea#c% de a!e"enea% ! !ta5i&e0ti ace!t ti"p n p#ea&a5i&% pent#) ca apoi ! te ncad#e3i c-t !e poate de #i,)#o!* Scop)& ce&o# de "ai !)! e!te de a4+i a#anDa n a0a 'e& 3i)a% nc-t ! ai p)! deopa#te v#e"ea pent#) 2)"ne3e)% c-t 0i pent#) toate #o!t)#i&e 0i +e&)#i&e 5ana&e pe ca#e &e vei )#"a* Acea!ta 'ace pa#te dint#4)n ant#ena"ent di!cip&ina# c) 5taie &)n,% de ca#e a#e nevoie "intea ta% pent#) ca S'-nt)& Spi#it ! o poat 'o&o!i n "od ne nt#e#)pt pent#) #o!t)& pe ca#e & "p#t0e0te c) tine* ?n vede#ea pe#ioadei "ai &)n,i de e.e#!a#e% ncepe c) #ecapit)&a#ea ideii 3i&ei* Apoi nchide4+i ochii% #epet nc o dat ideea n !inea ta 0i o5!e#v4+i "intea c) aten+ie% pent#) a #e"a#ca 'ieca#e ,-nd ca#e +i vine* La ncep)t% n) nce#ca ! te concent#e3i n)"ai a!)p#a ,-nd)#i&o# a'e#ente ideii de a!t3i* ?ncea#c% di"pot#iv% ! de"a0ti 'ieca#e ,-nd ca#e pa#e ! inte#'e#e3e c) ea* Re"a#c4& pe 'ieca#e n ti"p ce +i apa#e% n! c) c-t "ai p)+in i"p&ica#e 0i ,#iD% c&a!-nd)4& pe 'ieca#e 0i !p)n-nd n !inea ta7 "Ace!t ,-nd #e'&ect )n +e& ca#e " "piedic !4"i accept !in,)#a "ea ')nc+ie*" 2)p o v#e"e% ,-nd)#i&e inte#'e#ente vo# 'i "ai ,#e) de ,!it*
102

?ncea#c% tot)0i% ! "ai contin)i ti"p de ap#o.i"ativ )n "in)t% )#"#ind ! p#in3i c-teva dint#e ,-nd)#i&e de0a#te ca#e +i !4a) !)!t#a! aten+iei "ai nainte% '# a4+i 5ate cap)& n! 0i '# v#e)n e'o#t neavenit* Sp)ne4+i apoi n !inea ta7 "6ie ca adev#ata "ea ')nc+ie !4"i 'ie !c#i! pe ace!t 'ond c)#at*" N) e!te nevoie ! 'o&o!e0ti e.act ace!te c)vinte% da# ncea#c ! do5-nde0ti !enti"ent)& c e0ti di!p)! ca i&)3ii&e p#ivind #o!t)& t) ! 'ie n&oc)ite de adev#* ?n !'-#0it% #epet nc odat ideea pent#) a!t3i 0i dedic #e!t)& pe#ioadei de e.e#!a#e nce#c#ii de a te concent#a a!)p#a i"po#tan+ei !a&e pent#) tine% a!)p#a )0)##ii pe ca#e +i4o va ad)ce accepta#ea ei p#in #e3o&va#ea% odat pent#) totdea)na% a con'&icte&o# ta&e% p#ec)" 0i a!)p#a "!)#ii n ca#e v#ei% nt#4adev#% "-nt)i#ea% n po'ida idei&o# ta&e ne5)ne0ti ca#e vo# cont#a#i)&* ?n pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e% ca#e vo# 'i nt#ep#in!e ce& p)+in odat pe o#% 'o&o!e0te acea!t 'o#")&a#e n ap&ica#ea ideii de a!t3i7 "Sin,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)* N) v#ea) a&ta 0i n) a" a&ta*" Uneo#i% nchide4+i ochii n ti"p ce e.e#!e3i% ia# a&teo#i% +ine4i de!chi0i 0i p#ive0te n D)#* Toc"ai ceea ce ve3i ac)" va 'i tota& !chi"5at at)nci c-nd vei accepta pe de4a4nt#e,)& ideea de a!t3i* LECIA !! "6e#ici#ea "ea 0i ')nc+ia "ea !)nt )na*" Ai #e"a#cat% de!i,)#% accent)& pe ca#e &4a" p)! n dec)#!)& &ec+ii&o# noa!t#e #ecente pe cone.i)nea dint#e ndep&ini#ea ')nc+ii&o# ta&e 0i #ea&i3a#ea 'e#ici#ii* A" 'c)t4o pent#) c% de 'apt% n) +i dai !ea"a de acea!t cone.i)ne* Tot)0i% nt#e e&e e.i!t "ai ")&t dec-t doa# o cone.i)ne7 !)nt )n)& 0i ace&a0i &)c#)* 6o#"e&e &o# !)nt di'e#ite% n! con+in)t)& &o# e!te c) de!v-#0i#e ace&a0i* E,o4)& !e a'& nt#4o contin) di!p)t c) S'-nt)& Spi#it n p#o5&e"a ')nda"enta& a ')nc+iei ta&e* 2e a!e"enea% e& d o 5t&ie
103

contin) c) S'-nt)& Spi#it pent#) a !ta5i&i ca#e e!te 'e#ici#ea ta* Et&ia n) !e d de a"5e&e p#+i* E,o)& atac 0i S'-nt)& Spi#it n) #ipo!tea3* E& 0tie ca#e +i e!te ')nc+ia* Ftie c 'e#ici#ea e!te ')nc+ia ta* /o" nce#ca a!t3i ! &!" acea!t 5t&ie &ip!it de !en! n )#"a noa!t#% ca ! aD)n,e" &a adev#)& de!p#e ')nc+ia ta* N) ne vo" an,aDa n ni0te di!p)te '# !en! pent#) a4& !ta5i&i* N) ne vo" i"p&ica n "od i#e"edia5i& n de'ini#ea 'e#ici#ii 0i n !ta5i&i#ea "iD&oace&o# pent#) #ea&i3a#ea ei* N) vo" 'ace pe p&ac)& e,o4)&)i% a!c)&t-nd)4i atac)#i&e nd#eptate a!)p#a adev#)&)i* /o" 'i% p)# 0i !i"p&)% 5)c)#o0i c p)te" a'&a adev#)&* Ce#ioada de e.e#!a#e "ai &)n, de a!t3i a#e ca !cop% pent#) tine% accepta#ea 'apt)&)i c nt#e ')nc+ia pe ca#e +i4a d#)it4o 2)"ne3e) 0i 'e#ici#ea ta n) n)"ai c e.i!t o cone.i)ne 'oa#te #ea&% da# e&e !)nt% de 'apt% identice* 2)"ne3e) +i d#)ie0te n)"ai 'e#ici#e* C#in )#"a#e% ')nc+ia pe ca#e +i4a d#)it4o E& t#e5)ie ! 'ie 'e#ici#ea% chia# dac pa#e a 'i a&tceva* E.e#ci+ii&e de a!t3i con!tit)ie o nce#ca#e de a t#ece dinco&o de ace!te deo!e5i#i n apa#en+ 0i de a #ec)noa0te )n con+in)t co")n aco&o )nde e& e.i!t n adev#* ?ncepe pe#ioada de e.e#!a#e de 3ece p-n &a cinci!p#e3ece "in)te #econ!ide#-nd ace!te ,-nd)#i7 "2)"ne3e) "i d#)ie0te n)"ai 'e#ici#e* E& "i4a d#)it ')nc+ia* C#in )#"a#e% ')nc+ia "ea t#e5)ie ! 'ie 'e#ici#ea*" ?ncea#c ! ve3i &o,ica ace!tei !ecven+e% chia# dac nc n) accep+i conc&)3ia* Conc&)3ia a# p)tea 'i 'a&! n)"ai dac p#i"e&e do) ,-nd)#i !)nt e#onate* A0ada#% ! ne ,-ndi" )n #!ti"p &a p#e"i3e% n ti"p ce e.e#!"* C#i"a p#e"i3 e!te aceea c 2)"ne3e) +i d#)ie0te n)"ai 'e#ici#e* Ea a# p)tea 'i 'a&!% de!i,)#% da# pent#) a 'i 'a&!% e!te nece!a# ! de'ini" pe 2)"ne3e) d#ept ceva ce E& n) e!te* I)5i#ea n) poate d#)i #)&% ia# ceea ce n) e!te 'e#ici#e e!te #)* 2)"ne3e) n) poate d#)i ceea ce n) a#e% ia# E& n) poate avea ceea ce E& n)
104

e!te* 2ac n) +i d n)"ai 'e#ici#e% 2)"ne3e) t#e5)ie ! 'ie #)* Fi c#e3i toc"ai acea!t de'ini+ie a L)i% dac n) accep+i p#i"a p#e"i3* A do)a p#e"i3 e!te c 2)"ne3e) +i4a d#)it ')nc+ia* A" v3)t c n) e.i!t dec-t do) p#+i a&e "in+ii ta&e* Una e!te !tp-nit de e,o 0i a&ct)it din i&)3ii* Cea&a&t e!te pat#ia S'-nt)&)i Spi#it% &oc)& )nde !&0&)ie0te adev#)&* N) ai de a&e! dec-t nt#e ace!te c&)3e% ia# ca #e3)&tat a& a&e,e#ii ta&e n) !)nt po!i5i&e a&te con!ecin+e n a'a# de tea"a pe ca#e e,o4)& o p#od)ce ntotdea)na 0i i)5i#ea pe ca#e S'-nt)& Spi#it o o'e# "e#e) pent#) a o n&oc)i* 2e aici #e3)&t% n "od nece!a#% 'ie c ')nc+ia ta e!te !ta5i&it de 2)"ne3e) p#in /ocea L)i% 'ie c e!te p&!")it de e,o% pe ca#e t) &ai p&!")it pent#) a4& n&oc)i pe E&* Ca#e e!te cea adev#atL 2ac n) +i4a d#)it 2)"ne3e) ')nc+ia% ea t#e5)ie ! 'ie da#)& e,o4)&)i* Oa#e e,o4)& a#e nt#4adev# da#)#i de dat% de v#e"e ce e& n!)0i e!te o i&)3ie 0i o'e# n)"ai i&)3ia )no# da#)#iL 1-nde0te4te &a toate ace!tea n ti"p)& e.e#ci+ii&o# "ai &)n,i de a!t3i* Mai ,-nde0te4te 0i &a n)"e#oa!e&e 'o#"e pe ca#e i&)3ia ')nc+iei ta&e &e4a &)at n p#op#ia4+i "inte 0i &a n)"e#oa!e&e 'e&)#i n ca#e ai nce#cat ! ,!e0ti "-nt)i#ea !)5 nd#)"a#ea e,o4)&)i* Ai ,!it4oL Ai 'o!t 'e#icitL Hi4a) ad)! paceaL Ave" nevoie a!t3i de ")&t one!titate* Ad)4+i a"inte de #e3)&tate n "od cin!tit 0i ,-nde0te4te% de a!e"enea% dac a 'o!t v#eodat #e3ona5i& ! a0tep+i 'e#ici#ea de &a )n !in,)# &)c#) pe ca#e e,o4)& +i &4a p#op)! v#eodat* C) toate ace!tea% e,o4)& e!te !in,)#a a&te#nativ &a /ocea S'-nt)&)i Spi#it* /ei a!c)&ta ,&a!)& ne5)niei !a) vei a)3i adev#)&* ?ncea#c ! 'aci acea!t a&e,e#e% ,-ndind)4te &a p#e"i3e&e pe ca#e !e 5a3ea3 conc&)3ia noa!t#* La acea!t conc&)3ie p)te" 'i p#ta0i% &a a&ta n! nicidec)"* Cci n!)0i 2)"ne3e) o "p#t0e0te c) noi* Ideea de a!t3i e!te )n a&t pa! )#ia0 !p#e pe#cepe#ea a ceea ce e!te &a 'e& ca 'iind &a 'e& 0i a ceea ce e!te di'e#it% ca di'e#it* 2e o pa#te !ta) toate i&)3ii&e* ?nt#e, adev#)& !t de cea&a&t pa#te* S nce#c" a!t3i ! ne d" !ea"a c n)"ai adev#)& e!te adev#at*
105

?n pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e% ca#e vo# 'i a!t3i de ce& "ai "a#e aD)to# dac vo# 'i nt#ep#in!e de do) o#i pe o#% e!te !),e#at acea!t 'o#" de ap&ica#e7 "6e#ici#ea "ea 0i ')nc+ia "ea !)nt )na% Cent#) c 2)"ne3e) "i &e4a dat pe a"-ndo)*" N) va d)#a "ai ")&t de )n "in)t% poate chia# "ai p)+in% ! #epe+i% #a#% ace!te c)vinte% ,-ndind)4te &a e&e )n #!ti"p pe "!)# ce &e #o!te0ti* LECIA !" "I)5i#ea "4a c#eat ca pe Sine ?n!0i*" Ideea de a!t3i con!tit)ie o a'i#"a#e co"p&et 0i e.act a ceea ce e0ti* Iat de ce e0ti &)"ina &)"ii* Iat de ce te4a n)"it 2)"ne3e) "-nt)ito# a& &)"ii* Iat de ce 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i a0teapt de &a tine "-nt)i#ea* E& e!te "-nt)it p#in ceea ce e0ti* N) vo" p#ec)pe+i a!t3i nici )n e'o#t pent#) a aD)n,e &a ace!t adev# de!p#e tine 0i pent#) a ne da !ea"a pe dep&in% chia# n)"ai dac pent#) o c&ip% de 'apt)& c ace!ta e!te adev#)&* ?n pe#ioada "ai &)n, de e.e#!a#e% ne vo" ,-ndi &a #ea&itatea ta 0i &a nat)#a ei tota& ne!chi"5at 0i ne!chi"5toa#e* /o" ncepe p#in a #epeta ace!t adev# de!p#e tine% d)p ca#e vo" pet#ece c-teva "in)te ad),-nd c-teva ,-nd)#i #e&evante% c)" a# 'i7 "S'in+enia "4a c#eat !'-nt*" "E)ntatea "4a c#eat 5)n*" "6o&o!)& "4a c#eat 'o&o!ito#*" "Ce#'ec+i)nea "4a c#eat pe#'ect*" O#ice at#i5)t ca#e e!te n aco#d c) 2)"ne3e)% a0a c)" E& n!)0i !e de'ine0te% e!te pot#ivit pent#) a 'i 'o&o!it* ?nce#c" a!t3i ! de!'ace" de'ini+ia &)i 2)"ne3e) 'c)t de tine 0i !4o n&oc)i" c) p#op#ia L)i de'ini+ie* /o" "ai nce#ca ! !coate" n eviden+ 'apt)& c t) e0ti pa#te din de'ini+ia L)i de!p#e Sine ?n!)0i* 2)p ce ai "ai ad),at c-teva a!e"enea ,-nd)#i n#)dite% ncea#c% n cad#)& )n)i !c)#t inte#va& p#e,tito#% ! &a0i deopa#te toate ,-nd)#i&e% ca apoi ! tin3i dinco&o de toate i"a,ini&e 0i
106

p#econcep+ii&e pe ca#e &e ai de!p#e tine n!)+i 0i ! aD)n,i &a adev#)& din tine* 2ac i)5i#ea te4a c#eat ca pe Sine ?n!0i% ace!t Sine t#e5)ie ! !e a'&e n tine* Se a'& )ndeva n "intea ta% )nde & po+i ,!i* /ei con!tata% poate% c va t#e5)i ! #epe+i ideea de a!t3i din c-nd n c-nd% pent#) a n&oc)i ,-nd)#i&e ca#e te di!t#a,* /ei "ai con!tata% poate% c acea!ta n) e!te !)'icient 0i c ai nevoie ! contin)i ad),a#ea a&to# ,-nd)#i #e'e#itoa#e &a adev#)& de!p#e tine n!)+i* C#o5a5i& c vei #e)0i tot)0i ! t#eci de ace!tea% !t#5t-nd inte#va&)& &ip!it de ,-nd)#i !p#e con0tien+a )nei &)"ini vii n ca#e te #ec)no0ti a0a c)" te4a c#eat I)5i#ea* 6ii convin! c a!t3i vei 'ace at-t de ")&t pent#) a ad)ce acea!t con0tien+ "ai ap#oape% indi'e#ent dac !i"+i c ai #e)0it !a) n)* /a 'i deo!e5it de 'o&o!ito# a!t3i ! e.e#!e3i ideea 3i&ei c-t !e poate de de!* Ai "a#e nevoie ! a)3i c-t "ai '#ecvent adev#)& de!p#e tine n!)+i% deoa#ece "intea +i e!te at-t de p#eoc)pat c) 'a&!e i"a,ini de !ine* /a 'i c-t !e poate de !a&)ta# !4+i #ea"inte0ti de pat#) !a) cinci o#i pe o#% poate chia# "ai de!% c I)5i#ea te4a c#eat ca pe Sine ?n!0i* A!c)&t% n acea!t idee% adev#)& de!p#e tine n!)+i* ?n ti"p)& pe#ioade&o# "ai !c)#te de e.e#!a#e% ncea#c !4+i dai !ea"a c toate ace!tea n) +i &e !p)ne vocea ta 'i#av 0i !in,)#atic* Aici e!te /ocea pent#) 2)"ne3e)% ad)c-nd)4+i a"inte de Tat& 0i de Sine&e t)* Aici e!te /ocea Adev#)&)i% n&oc)ind tot ceea ce +i !p)ne e,o4)& de!p#e tine c) !i"p&)& adev# de!p#e 6i)& &)i 2)"ne3e)* Ai 'o!t c#eat de I)5i#e a!e"enea Ei ?n!0i* LECIA !# "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic*" T)% ca#e ai 'o!t c#eat de ct#e I)5i#e a!e"enea Ei ?n!0i% n) po+i% n ace&a0i ti"p% ! #ep#o0e3i 0i !4+i #ec)no0ti Sine&e* A #ep#o0a n!ea"n a )ita cine e0ti* A #ep#o0a n!ea"n a te con!ide#a )n co#p* A #ep#o0a n!ea"n a &!a e,o4)& !4+i !tp-nea!c "intea 0i ! conda"ne co#p)& &a "oa#te* Coate c n) +i dai nc 5ine !ea"a
107

ce e'ect a) #ep#o0)#i&e a!)p#a "in+ii ta&e* E&e pa# ! te #)p de S)#!a ta 0i ! te 'ac nea!e"nto# L)i* Te 'ac ! c#e3i c E& e!te a!e"nto# c) ceea ce c#e3i c ai devenit% pent#) c ni"eni n) 0i poate concepe C#eato#)& nea!e"nto# &)i n!)0i* 2e!p#in! de Sine&e t)% ca#e #"-ne con0tient de a!e"na#ea c) C#eato#)& S)% Sine&e t) pa#e ! doa#"% n ti"p ce acea pa#te din "intea ta ca#e% n !o"n)& ei% )#3e0te i&)3ii% pa#e a 'i t#ea3* S4a# p)tea ca toate ace!tea ! po#nea!c de &a #ep#o0)#iL O% daP Cent#) c ce& ca#e #ep#o0ea3 nea, 'apt)& c a 'o!t c#eat de I)5i#e% ia# C#eato#)& !) a devenit pent#) e& n!pi"-ntto# n vi!)& de )#* Cine poate vi!a &a )#% '# a !e te"e de 2)"ne3e)L Ce c-t e!te de !i,)# c cei ca#e #ep#o0ea3 & vo# #ede'ini pe 2)"ne3e) d)p p#op#ia &o# i"a,ine% pe at-t e!te de ce#t c 2)"ne3e) i4a c#eat pe to+i a!e"enea L)i% de'inind)4i ca pa#te din E&* Ce c-t e!te de !i,)# c cei ca#e #ep#o0ea3 vo# !)'e#i de vinov+ie% pe at-t e!te de ce#t c cei ca#e vo# ie#ta vo# ,!i pacea* Ce c-t e!te de !i,)# c cei ca#e #ep#o0ea3 vo# )ita cine !)nt% pe at-t e!te de ce#t c cei ca#e vo# ie#ta 0i vo# ad)ce a"inte* Oa#e n) te4ai nvoi !4+i a5andone3i #ep#o0)#i&e% dac ai c#ede c a0a !ta) &)c#)#i&eL Coate c n) c#e3i c po+i ! #en)n+i &a #ep#o0)#i* A!ta n! e!te o !i"p& p#o5&e" de "otiva+ie* A!t3i vo" nce#ca ! a'&" c)" te4ai !i"+i '# e&e* 2ac vei #e)0i c-t de p)+in% n) va "ai e.i!ta niciodat p#o5&e"a "otiva+iei* ?ncepe pe#ioada "ai e.tin! de e.e#!a#e p#in a4+i ce#ceta "intea 0i a4i a'&a pe cei 'a+ de ca#e n)t#e0ti ceea ce con!ide#i a 'i #ep#o0)#i "aDo#e* Une&e dint#e ace!tea vo# 'i )0o# de ,!it* Apoi ,-nde0te4te &a a0a43i!e&e #ep#o0)#i "ino#e% pe ca#e &e ai 'a+ de cei pe ca#e i p&aci% 5a pe ca#e chia# c#e3i c i i)5e0ti* Te vei &")#i #epede c n) e.i!t cineva 'a+ de ca#e ! n) n)t#e0ti #ep#o0)#i% de )n 'e& !a) a&t)&* Ace!t 'apt% n p#op#ia4+i pe#cep+ie% te4a &!at !in,)# n nt#e, )nive#!)&* Qot#0te4te ac)" !4i ve3i pe to+i ace0ti oa"eni ca 'iind)4+i p#ieteni* Sp)ne4&e t)t)#o#% c) ,-nd)& &a 'ieca#e n pa#te% at)nci c-nd te ad#e!e3i &o#7
108

"/edea4te4a0 ca 'iind)4"i p#ieten% Ca !4"i ad)c a"inte c e0ti pa#te din "ine Fi !4"i aD)n, ! " c)no!c pe "ine n!)"i* " Cet#ece #e!t)& pe#ioadei de e.e#!a#e nce#c-nd ! ,-nde0ti de!p#e tine n!)+i ca 'iind nt#) tot)& "pcat c) o#icine 0i o#ice% n !i,)#an+ nt#4o &)"e ca#e te oc#ote0te 0i pe ca#e o i)5e0ti% &a #-nd)& t)* ?ncea#c ! !i"+i c)" te nconDoa# oc#oti#ea% p&)tind dea!)p#a ta 0i !)!+in-nd)4te* ?ncea#c ! c#e3i% pent#) )n ti"p c-t de !c)#t% c ni"ic n) te poate o'en!a nicidec)"* Sp)ne n !inea ta% &a !'-#0it)& pe#ioadei de e.e#!a#e7 "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic* At)nci c-nd "i voi &!a deopa#te toate #ep#o0)#i&e /oi 0ti c !)nt n dep&in !i,)#an+*" Ce#ioade&e !c)#te de e.e#!a#e vo# c)p#inde o ap&ica#e #epetat a ideii de a!t3i n 'o#"a )#"toa#e% o#i de c-te o#i apa#e )n ,-nd de #ep#o0 &a ad#e!a c)iva% 'ie e& p#e3ent 'i3ic !a) n)7 "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic* S n)4"i t#de3 Sine&e*" ?n co"p&eta#e% #epet ideea de c-teva o#i pe o# n acea!t 'o#"7 "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic* /#ea) ! " t#e3e!c &a Sine&e "e)% L!-nd)4"i deopa#te toate #ep#o0)#i&e Fi de0tept-nd)4" n E&*" LECIA !$ "Rep#o0)#i&e "e&e a!c)nd &)"ina &)"ii din "ine*" Ni"eni n) poate conte"p&a ceea ce a!c)nd #ep#o0)#i&e ta&e* 2eoa#ece #ep#o0)#i&e ta&e a!c)nd &)"ina &)"ii din tine% 'ieca#e !t n nt)ne#ic% c) tine a&t)#i* 2a# pe "!)# ce v&)& #ep#o0)#i&o# ta&e !e #idic% e0ti e&i5e#at "p#e)n c) cei&a&+i* 64& ac)" p#ta0 &a "-nt)i#ea ta pe ce& ce +i4a !tat a&t)#i pe c-nd e#ai n iad* E& +i e!te '#ate n &)"ina &)"ii% ca#e v "-nt)ie0te pe a"-ndoi* S 'ace" a!t3i o no) nce#ca#e !ince# de a aD)n,e &a &)"ina
109

&)"ii din tine* ?nainte de a nt#ep#inde acea!ta n cad#)& pe#ioadei de e.e#!a#e "ai e.tin!e% ! dedic" c-teva "in)te #e'&ect#ii a!)p#a a ceea ce nce#c" ! 'ace"* ?nce#c"% &ite#a&"ente% ! veni" n contact c) "-nt)i#ea &)"ii* ?nce#c" ! vede" dinco&o de v&)& de nt)ne#ic ca#e o +ine a!c)n!* ?nce#c" ! 'ace" ca v&)& ! 'ie #idicat 0i ! vede" &ac#i"i&e 6i)&)i &)i 2)"ne3e) di!p#-nd n &)"ina !oa#e&)i* S ncepe" a!t3i pe#ioada "ai &)n, de e.e#!a#e p#in dep&ina convin,e#e c a0a e!te 0i c) hot#-#ea !ince# ! aD)n,e" &a ceea ce ne e!te "ai !c)"p dec-t toate* M-nt)i#ea e!te !in,)#a noa!t# nevoie* N) e.i!t a&t #o!t aici 0i nici o a&t ')nc+ie de ndep&init* ?nv+a#ea "-nt)i#ii ne e!te !in,)#)& +e&* S ncheie" a!t3i !t#vechea c)ta#e% ,!ind &)"ina din noi 0i p)#t-nd4o &a vede#e% ca o#icine !4o vad 0i ! !e )"p&e de 5)c)#ie* ?nt#4o "a#e de &ini0te% c) ochii nchi0i% ncea#c ! te de!p#in3i de nt#e,)& con+in)t ca#e +i oc)p% de o5icei% con0tien+a* 1-nde0te te &a "intea ta ca &a )n va!t ce#c nconD)#at de )n !t#at de no#i ,#ei 0i nt)neca+i* N) po+i vedea dec-t no#ii% pent#) c pa#i a !ta n a'a#a ce#c)&)i 0i nt#) tot)& de!p#+it de e&* 2e )nde !tai% n) ai nici )n "otiv ! c#e3i c e.i!t o &)"in !t#&)citoa#e a!c)n! nd#t)& no#i&o#* No#ii pa# a 'i !in,)#a #ea&itate* Ei pa# a 'i tot ce !e poate vedea* 2in ace!t "otiv t) n) nce#ci ! t#eci p#in ei 0i dinco&o de ei% ace!ta 'iind !in,)#)& "od de a te convin,e c) adev#at de &ip!a &o# de !)5!tan+* /o" 'ace a!t3i acea!t nce#ca#e* 2)p ce te4ai ,-ndit &a i"po#tan+a a ceea ce nce#ci ! 'aci pent#) tine 0i pent#) &)"e% ncea#c ! te a0e3i nt#4o &ini0te de!v-#0it% a"intind)4+i doa# de c-t de ")&t do#e0ti ! aD)n,i &a &)"ina din tine% a!t3i 4 ac)"P Qot#0te4te ! t#eci dinco&o de no#i* ?ntinde4+i "-na 0i atin,e4i% "enta&* 24i &a o pa#te c) "-na7 !i"te c)" +i !e a0ea3 pe o5#aDi% pe '#)nte% pe p&eoape% pe "!)# ce t#eci p#in ei* Me#,i "ai depa#teK no#ii n) te pot op#i* 2ac 'aci co#ect e.e#ci+ii&e% vei ncepe ! ai !en3a+ia de a 'i
110

#idicat 0i p)#tat nainte* Mic)& t) e'o#t 0i !&a5a ta hot#-#e chea" p)te#ea )nive#!)&)i n aD)to#)& t)% ia# 2)"ne3e) n!)0i te va n&+a din nt)ne#ic n &)"in* E0ti n aco#d c) /oia Sa* N) po+i da ,#e0% pent#) c voia ta e!te 0i a L)i* Ai nc#ede#e a!t3i n Tat& t) 0i 'ii !i,)# c te4a a)3it 0i +i4a #!p)n!* S4a# p)tea ! n) ?i #ec)no0ti deoca"dat #!p)n!)&% da# po+i 'i c)" n) !e poate "ai !i,)# c e& +i !e d 0i c & vei p#i"i c) !i,)#an+* ?n ti"p ce nce#ci ! t#eci p#in no#i !p#e &)"in% ca)t !4+i p!t#e3i n "inte acea!t nc#ede#e* Ca)t !4+i ad)ci a"inte c +i "p#e)ne3i% n !'-#0it% voia ta c) cea a &)i 2)"ne3e)* Ca)t !4+i p!t#e3i &i"pede n "inte ,-nd)& c ceea ce nt#ep#in3i c) 2)"ne3e) t#e5)ie ! #e)0ea!c* Apoi% &a! p)te#ea &)i 2)"ne3e) ! &)c#e3e n tine 0i p#in tine% ca ! !e 'ac /oia Sa 0i a ta* ?n pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e% pe ca#e vei v#ea ! &e 'aci c-t "ai de! po!i5i&% av-nd n vede#e i"po#tan+a ideii de a!t3i pent#) tine 0i 'e#ici#ea ta% ad)4+i a"inte c #ep#o0)#i&e ta&e a!c)nd &)"ina &)"ii de p#op#ia4+i con0tien+* Ad)4+i a"inte% de a!e"enea% c n) o ca)+i de )n)& !in,)# 0i c 0tii c) !i,)#an+ )nde ! o ca)+i* Sp)ne% deci7 "Rep#o0)#i&e "e&e a!c)nd &)"ina &)"ii din "ine* N) pot vedea ce a" a!c)n!* 2a# v#ea) ce a" a!c)n! !4"i 'ie #eve&at* Cent#) "-nt)i#ea "ea 0i "-nt)i#ea &)"ii*" 2e a!e"enea% ia a"inte !4+i !p)i7 "2ac n)t#e!c ace!t #ep#o0% &)"ina &)"ii "i va 'i a!c)n!" dac e0ti i!pitit ! ai ceva "pot#iva c)iva de4a &)n,)& 3i&ei de a!t3i* LECIA "% "M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine*" Toat i!pita n) e!te ni"ic a&tceva dec-t o 'o#" !a) a&ta a i!pitei p#i"o#dia&e de a n) c#ede ideea de a!t3i* M-nt)i#ea pa#e ! vin de o#i)nde% n)"ai de &a tine n)* La 'e&% !)#!a vinov+iei* Nici vinov+ia% nici "-nt)i#ea n) &e ve3i ca 'iind n p#op#ia4+i "inte 0i n)
111

a&t)ndeva* C-nd #ea&i3e3i c toat vinov+ia e!te n)"ai 0i n)"ai o inven+ie a "in+ii ta&e% +i vei da% de a!e"enea% !ea"a c vinov+ia 0i "-nt)i#ea t#e5)ie ! !e a'&e n ace&a0i &oc* ?n+e&e,-nd ace!t 'apt e0ti "-nt)it* C#e+)& apa#ent a& accept#ii ideii de a!t3i e!te ace!ta7 Ea n!ea"n c ni"ic din a'a#a ta n) te poate "-nt)iK ni"ic din a'a#a ta n) +i poate da pacea* 2a# "ai n!ea"n c ni"ic din a'a#a ta n) te poate vt"a% n)4+i poate t)&5)#a pacea !a) n) te poate de#anDa nt#4)n 'e& !a) a&t)&* Ideea de a!t3i te p)ne ! do"ne0ti pe!te )nive#!% cci ace!ta +i4e &oc)&% 'iind ceea ce e0ti* Ace!ta n) e!te )n #o& ca#e poate 'i acceptat pa#+ia&* 2e!i,)# c ncepi !4+i dai !ea"a c accepta#ea &)i n!ea"n "-nt)i#e* Tot)0i% !4a# p)tea ! n)4+i 'ie c&a# de ce #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c vinov+ia !e a'& n "intea ta at#a,e d)p !ine 0i #ea&i3a#ea 'apt)&)i c "-nt)i#ea !e a'& 0i ea aco&o* 2)"ne3e) n) a# 'i p&a!at #e"edi)& 5o&ii aco&o )nde n) te poate aD)ta* A0a a ')nc+ionat "intea ta% n! nicidec)" a Sa* E& v#ea ! 'ii vindecat% p#in )#"a#e a p!t#at S)#!a vindec#ii aco&o )nde !e a'& nevoia de vindeca#e* T) ai nce#cat ! 'aci e.act cont#a#i)&% 'c-nd nce#c#i pe!te nce#c#i% ca#e de ca#e "ai di!to#!ionate 0i 'anta!tice% de a !epa#a vindeca#ea de 5oa&a ca#e i4a 'o!t "enit% p!t#-nd a!t'e& 5oa&a* Scop)& t) e#a ! ,a#ante3i c vindeca#ea n) !e va p#od)ce* Scop)& &)i 2)"ne3e) e#a ! ,a#ante3e c ea va avea &oc* A!t3i e.e#!" ! ne d" !ea"a c /oia &)i 2)"ne3e) 0i voia noa!t# !)nt chia# )na 0i aceea0i n acea!t che!ti)ne* 2)"ne3e) v#ea ca noi ! 'i" vindeca+i% ia# noi% de 'apt% n) v#e" ! 'i" 5o&navi% deoa#ece acea!ta ne ad)ce ne'e#ici#e* 2e aceea% accept-nd ideea de a!t3i% !)nte"% #ea&"ente% de aco#d c) 2)"ne3e)* E& n) v#ea ! 'i" 5o&navi* Nici noi* E& v#ea ! 'i" vindeca+i* La 'e& v#e" 0i noi* Cent#) a!t3i !)nte" ,ata de do) pe#ioade "ai &)n,i de e.e#!a#e% 'ieca#e dint#e e&e d)#-nd v#eo 3ece4cinci!p#e3ece "in)te* Tot)0i% te vo" &!a ! deci3i !in,)# c-nd &e vei nt#ep#inde* /o" contin)a )n n)"# de &ec+ii c) acea!t 'o#" de e.e#!a#e 0i a# 'i
112

5ine ! deci3i n p#ea&a5i& ca#e a# 'i ti"p)& p#ie&nic de a&ocat 'iec#ei pe#ioade% +in-nd)4te c-t "ai !t#ict po!i5i& de p#op#ii&e4+i deci3ii* ?ncepe ace!te pe#ioade de e.e#!a#e c) #epeta#ea ideii de a!t3i% ad),-nd o dec&a#a+ie ce an)n+ #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c "-nt)i#ea n) vine nicie#i din a'a#a ta* Ai p)tea4o 'o#")&a a!t'e&7 "M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine* Ea n) poate veni din a&t pa#te*" Apoi% av-nd ochii nchi0i% dedic c-teva "in)te #evi3)i#ii c-to#va &oc)#i e.te#ne )nde% n t#ec)t% ai c)tat "-nt)i#ea7 n a&+i oa"eni% n po!e!i)ni% n di'e#ite !it)a+ii 0i nt-"p&#i% n concep+ia de!p#e !ine% pe ca#e ai nce#cat ! &e 'aci #ea&e* Rec)noa0te c ea n) !e a'& aco&o 0i !p)ne4+i7 "M-nt)i#ea "ea n) poate veni de &a nici )n)& din ace!te &)c#)#i* M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine 0i n)"ai de &a "ine*" Ac)" vo" nce#ca din no) ! aD)n,e" &a &)"ina din tine% ca#e !e a'& aco&o )nde +i4e "-nt)i#ea* N) o po+i ,!i n no#ii ca#e nconDoa# &)"ina% de0i toc"ai n ei ai c)tat4o p-n ac)"* N) !e a'& aco&o* E!te nd#t)& no#i&o# 0i n &)"ina de dinco&o de ei* A"inte0te4+i c va t#e5)i ! !t#5a+i no#ii nainte de a p)tea aD)n,e &a &)"in* Mai a"inte0te4+i n! c n con'i,)#a+ii&e de no#i pe ca#e +i &e4ai i"a,inat n) ai ,!it niciodat ni"ic ca#e ! din)ie% !a) ce +i4ai do#it* 2e v#e"e ce toate i&)3ii&e "-nt)i#ii te4a) &!at n pan% de!i,)# c n) v#ei ! #"-i n no#i% )"5&-nd n van d)p ido&i% c-nd ai p)tea at-t de )0o# ! p0e0ti n &)"ina adev#atei "-nt)i#i* ?ncea#c ! t#eci de no#i p#in o#ice "iD&oace +i !e pa# pot#ivite* 2ac +i4e de 'o&o!% ,-nde0te4te c te +in de "-n 0i te cond)c* Fi te a!i,)# c n) va 'i o nchip)i#e de0a#t* Cent#) pe#ioade&e de e.e#!a#e de a!t3i% !c)#te 0i '#ecvente% ad)4+i a"inte c "-nt)i#ea ta vine de &a tine 0i ni"ic n a'a#a ,-nd)#i&o# ta&e n) te poate !tin,he#i n p#o,#e!)& t)* E0ti e&i5e#at de o#ice inte#'e#en+ e.te#n* T) po#+i !a#cina p#op#iei ta&e "-nt)i#i* E0ti n!#cinat c) "-nt)i#ea &)"ii* Sp)ne% deci7
113

"M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine* Ni"ic din a'a#a "ea n) " poate #e+ine* ?n "ine !e a'& "-nt)i#ea &)"ii 0i "-nt)i#ea "ea*" LECIA "1 "N)"ai p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) va i35)ti*" S4a# p)tea ! n) +i dai !ea"a c e,o4)& a a&ct)it )n p&an de "-nt)i#e op)! p&an)&)i &)i 2)"ne3e)* Toc"ai n ace!t p&an c#e3i t)* 2e v#e"e ce e!te op)!)& p&an)&)i &)i 2)"ne3e)% c#e3i% de a!e"enea% c a accepta p&an)& &)i 2)"ne3e) n &oc)& ce&)i o'e#it de e,o n!ea"n a 'i da"nat* Ca#e% de!i,)#% a5!)#d* ?n! d)p ce vo" 'i e.a"inat "ai c) aten+ie n ce con!t% de 'apt% p&an)& e,o4)&)i% poate vei #ea&i3a c% o#ic-t de a5!)#d a# 'i% chia# c#e3i n e&* C&an)& de "-nt)i#e a& e,o4)&)i ,#avitea3 n D)#)& p)#t#ii #ep#o0)#i&o#* E& !)!+ine c% dac a&tcineva a# vo#5i !a) a# ac+iona di'e#it% dac v#eo "p#eD)#a#e !a) nt-"p&a#e e.te#ioa# !4a# !chi"5a% ai 'i "-nt)it* A!t'e&% !)#!a "-nt)i#ii e!te pe#cep)t con!tant ca e.te#ioa# +ie* 6ieca#e #ep#o0 e!te o dec&a#a+ie 0i o a!e#+i)ne n ca#e c#e3i% ca#e !p)ne7 "2ac ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( a# 'i a&t'e&% a0 'i "-nt)it*" Schi"5a#ea "in+ii% #3,-ndi#ea% nece!a# pent#) do5-ndi#ea "-nt)i#ii% e!te a!t'e& ce#)t de &a to+i 0i toate% c) e.cep+ia ta* Ro&)& pe ca#e & de!e"ne3i p#op#iei ta&e "in+i n ace!t p&an e!te a0ada#% p)# 0i !i"p&)% ace&a de a dete#"ina ce an)"e% n a'a#a ei n!0i% t#e5)ie ! !e !chi"5e% dac e!te ! 'ii "-nt)it* Con'o#" ace!t)i p&an de"ent% o#ice !)#! de "-nt)i#e pe#cep)t e!te accepta5i&% c) condi+ia ! n) i35)tea!c* Ace!t &)c#) ,a#antea3 contin)a#ea c)t#ii ne#oditoa#e% nt#)c-t pe#!i!t i&)3ia c% de0i ace!te !pe#an+e a) 'o!t "e#e) n0e&ate% e.i!t nc "otive de !pe#an+ n a&te &oc)#i 0i n a&te &)c#)#i* O a&t pe#!oan +i va !&)Di "ai 5ineK o a&t !it)a+ie +i va o'e#i tot)0i !)cce!* A!t'e& !e p#e3int p&an)& de "-nt)i#e a& e,o4)&)i* Co+i vedea% de!i,)#% c-t de 5ine e!te n !t#ict conco#dan+ c) doct#ina de 5a3 a e,o4)&)i7 "Ca)t% da# n) ,!i*" 6iindc% ce a&tceva a# p)tea
114

,a#anta "ai !i,)# c n) vei ,!i "-nt)i#ea dec-t p#in cana&i3a#ea t)t)#o# e'o#t)#i&o# ta&e !p#e c)ta#ea ei aco&o )nde n) !e a'&L C&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) i35)te0te toc"ai pent#) c% )#"-nd)4i nd#)"a#ea% ca)+i "-nt)i#ea aco&o )nde !e a'&* ?n! dac e!te ! #e)0e0ti% 2)"ne3e) p#o"i+-nd)4+i c a0a va 'i% t#e5)ie ! 5inevoie0ti ! o ca)+i n)"ai aco&o* A&t'e& !cop)& +i e!te "p#+it 0i vei nce#ca ! )#"e3i do) p&an)#i de "-nt)i#e ca#e !)nt dia"et#a& op)!e n toate p#ivin+e&e* Re3)&tat)& +i poate ad)ce n)"ai de#)t% "i3e#ie 0i )n !enti"ent p#o')nd a& #at#ii 0i di!pe##ii* C)" po+i !cpa de toate ace!teaL 6oa#te !i"p&)* Ideea de a!t3i e!te #!p)n!)&* N)"ai p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) va i35)ti* N) poate e.i!ta nici )n con'&ict #ea& n acea!t p#ivin+% deoa#ece n) e.i!t nici o a&te#nativ po!i5i& &a p&an)& &)i 2)"ne3e)% ca#e ! te "-nt)ia!c* A& S) e!te )nic)& p&an a c#)i #e3o&va#e e!te ce#t* A& S) e!te )nic)& p&an ca#e t#e5)ie ! #e)0ea!c* S e.e#!" a!t3i #ec)noa0te#ea ace!tei ce#tit)dini* Fi ! ne 5)c)#" c e.i!t )n #!p)n! &a ceea ce pa#e ! 'ie )n con'&ict '# nici o #e3o&va#e po!i5i&* Toate &)c#)#i&e ?i !)nt po!i5i&e &)i 2)"ne3e)* M-nt)i#ea t#e5)ie ! 'ie a ta% dato#it p&an)&)i S)% ca#e n) poate da ,#e0* ?ncepe ce&e do) pe#ioade de e.e#!a#e "ai &)n,i% ,-ndind)4te &a ideea de a!t3i 0i d-nd)4+i !ea"a c ea con+ine do) p#+i% 'ieca#e ad)c-nd)40i cont#i5)+ia &a nt#e, n "od e,a&* C&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#ea ta va i35)ti% a&te p&an)#i n)* N) te &!a p#ad di!pe##ii !a) "-niei pent#) a do)a pa#te a a'i#"a+ieiK ea e!te ine#ent p#i"ei p#+i* Ia# n p#i"a pa#te !e a'& dep&ina e&i5e#a#e de toate nce#c#i&e ta&e de"ente 0i de p#op)ne#i&e ne5)ne0ti pent#) a te e&i5e#a* E&e a) d)! &a dep#i"a#e 0i "-nieK n! p&an)& &)i 2)"ne3e) va #e)0i* /a d)ce &a e&i5e#a#e 0i 5)c)#ie* A"intind)4+i ace!tea% ! dedic" #e!t)& pe#ioade&o# de p#actic "ai &)n,i #),"in+ii ad#e!ate &)i 2)"ne3e) de a ne de3v&)i p&an)& S)* ?nt#ea54& 'oa#te conc#et7 "Ce ai v#ea ! 'acL"
115

"Unde ai v#ea ! " d)cL" "Ce ai v#ea ! !p)n 0i c)iL" Aco#d4I L)i toat ini+iativa pe tot #e!t)& pe#ioadei de p#actic 0i &a!4L !4+i !p)n ce ai de 'c)t n p&an)& S) pent#) "-nt)i#ea ta* ?+i va #!p)nde pe "!)#a 5)nvoin+ei ta&e de a4I a)3i /ocea* N) #e')3a ! a)3i* ?n!0i 'apt)& c 'aci e.e#ci+ii&e dovede0te c 5inevoie0ti% nt#4o oa#eca#e "!)#% ! a)3i* E!te !)'icient pent#) a+i #evendica d#ept)& &a #!p)n!)& &)i 2)"ne3e)* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e "ai !c)#te% !p)ne de!eo#i n !inea ta c p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)% 0i n)"ai a& S)% va i35)ti* R!p)nde p#o"pt &a toate i!pite&e de a #ep#o0a 0i #!p)nde4&e c) acea!t 'o#" a ideii de a!t3i7 "Rep#o0)#i&e !)nt op)!)& p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)* ?n! n)"ai p&an)& L)i va i35)ti*" ?ncea#c !4+i #ea"inte0ti ideea 3i&ei de v#eo 0a!e !a) 0apte o#i pe o#* Nici n) a# p)tea e.i!ta )n "od "ai 5)n de a pet#ece o D)"tate de "in)t $!a) "ai p)+in(% dec-t #ea"intind)4+i S)#!a "-nt)i#ii ta&e% v3-nd4o aco&o )nde !e a'&* LECIA "2 "Rep#o0)#i&e "e&e !)nt )n atac &a ad#e!a p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" 2e0i a" #ec)no!c)t 'apt)& c p&an)& de "-nt)i#e a& e,o4)&)i e!te op)! p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)% nc n) a" !ta5i&it 'apt)& c ace!ta e!te )n atac activ a!)p#a p&an)&)i S) 0i o nce#ca#e de&i5e#at de a4& di!t#),e* ?n ace!t atac% &)i 2)"ne3e) i !e at#i5)ie n!)0i#i&e ca#e !)nt de 'apt a!ociate e,o)&)i% n ti"p ce e,o4)& pa#e ! p#eia at#i5)te&e &)i 2)"ne3e)* 2o#in+a ')nda"enta& a e,o4)&)i e!te aceea de a4L n&oc)i pe 2)"ne3e)* 2e 'apt% e,o4)& e!te nt#)pa#ea 'i3ic a ace!tei do#in+e* Cci toc"ai acea!t do#in+ pa#e ! "p#eD")ia!c "intea c) )n t#)p% +in-nd4o !epa#at 0i !in,)#% incapa5i& ! aD)n, &a a&te "in+i% a&t'e& dec-t p#in inte#"edi)& t#)p)&)i ca#e a 'o!t 'c)t ca ! o nte"ni+e3e* Li"ita p)! co")nic#ii n) poate 'i ce& "ai 5)n "iD&oc
116

de a o de3vo&ta* C) toate ace!tea% e,o4)& v#ea ! te 'ac ! c#e3i cont#a#i)&* 2e0i nce#ca#ea de a p!t#a &i"it#i&e pe ca#e )n t#)p tinde ! &e i"p)n e!te deci evident% poate n) e!te &a 'e& de vdit de ce #ep#o0)#i&e con!tit)ie )n atac &a ad#e!a p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)* 2a# hai ! e.a"in" "ai atent pent#) ce 'e& de &)c#)#i e0ti n !ta#e ! po#+i picL N)4i a0a c !)nt a!ociate ntotdea)na c) ceva ce 'ace )n t#)pL O pe#!oan !p)ne ceva ce n) +i e!te pe p&ac* 6ace ceva ce +i di!p&ace* ?0i "t#dea3" ,-nd)#i&e o!ti&e p#in co"po#ta"ent)& !)* N) ai de a 'ace aici c) ceea ce e!te pe#!oana* 2i"pot#iv% e0ti e.c&)!iv oc)pat c) ceea ce 'ace ea nt#4)n t#)p* N) n)"ai c n) #e)0e0ti ! o aD)+i ! !e e&i5e#e3e de &i"it#i&e co#p)&)i* 2a# 0i nce#ci ! o +ii &e,at de co#p% con')nd-nd4o c) ace!ta% D)dec-nd)4i ca 'iind )n)& 0i ace&a0i &)c#)* ?nt#4acea!ta e!te atacat 2)"ne3e)% 'iindc% dac 6i)& S) e!te doa# )n t#)p% &a 'e& t#e5)ie ! 'ie 0i E&* Un C#eato# tota& di'e#it de c#ea+ia !a e!te de neconcep)t* 2ac 2)"ne3e) e!te )n t#)p% ca#e t#e5)ie !4I 'ie p&an)& de "-nt)i#eL Ca#e a&t)& a# p)tea 'i% dac n) "oa#teaL ?nce#c-nd ! !e p#e3inte pe Sine ca A)to# a& /ie+ii 0i n) a& "o#+ii% E& e!te )n "incino! 0i )n n0e&to#% p&in de p#o"i!i)ni 'a&!e% o'e#ind i&)3ii n &oc)& adev#)&)i* Rea&itatea apa#ent a co#p)&)i 'ace de4a d#ept)& convin,to# ace!t 'e& de a4L vedea pe 2)"ne3e)* 2e 'apt% dac co#p)& a# 'i #ea&% a# 'i nt#4adev# di'ici& ! evi+i acea!t conc&)3ie* Ia# 'ieca#e #ep#o0 in!i!t a!)p#a 'apt)&)i c t#)p)& e!te #ea&% t#ec-nd tota& c) vede#ea ceea ce e!te '#ate&e t)K +i nt#e0te c#edin+a c e& e!te )n co#p 0i & conda"n pent#) acea!taK 0i a'i#" c "-nt)i#ea !a t#e5)ie ! 'ie "oa#tea% p#oiect-nd ace!t atac a!)p#a &)i 2)"ne3e) 0i 'c-nd)4L pe E& #!p)n3to# de acea!ta* ?n acea!t a#en p#e,tit c) ,#iD% )nde ani"a&e nt#-tate 0i ca)t p#ada 0i )nde ,#a+ie#ea n) a#e ce c)ta% vine e,o4)& ! te "-nt)ia!c* 2)"ne3e) te4a 'c)t t#)p* 6oa#te 5ine* S accept" a!ta 0i ! ne 5)c)#"* T#)p 'iind% n) te &!a &ip!it de ceea ce o'e#
117

t#)p)&% ia p)+in)& pe ca#e4& po+i cpta* 2)"ne3e) n) +i4a dat ni"ic* T#)p)& e!te !in,)#)& t) "-nt)ito#* E& e!te "oa#tea &)i 2)"ne3e) 0i "-nt)i#ea ta* Acea!ta e!te c#edin+a )nive#!a& a &)"ii pe ca#e o ve3i* Unii )#!c t#)p)& 0i ncea#c !4& vat"e 0i !4& )"i&ea!c* A&+ii & i)5e!c 0i ncea#c !4& #idice n !&vi 0i !4& e.a&te* ?n! c-t v#e"e t#)p)& !t n cent#)& concept)&)i t) de!p#e tine n!)+i% ataci p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e 0i n)t#e0ti #ep#o0)#i &a ad#e!a L)i 0i a c#ea+iei Sa&e% ca n) c)"va ! a)3i /ocea adev#)&)i 0i ! O !a&)+i c) 5)c)#ie% ca pe )n C#ieten* M-nt)ito#)& a&e! i ia% n !chi"5% &oc)&* E& e!te p#ieten)& t)K 2)"ne3e) +i e!te v#D"a0* A!t3i vo" nce#ca ! op#i" ace!te atac)#i &ip!ite de !en! &a ad#e!a "-nt)i#ii* /o" nce#ca% n !chi"5% ! p#i"i" "-nt)i#ea c)" !e c)vine* Ce#cep+ia ta #!t)#nat a 'o!t de3a!t#)oa! pent#) pacea "in+ii ta&e* Te4ai v3)t pe tine nt#4)n t#)p% ia# adev#)& n a'a#a ta% devenit inacce!i5i& con0tien+ei ta&e% 3vo#-t 'iind de &i"it#i&e co#p)&)i* Ac)" vo" nce#ca ! vede" a&t'e& toate ace!tea* L)"ina adev#)&)i e n noi% aco&o )nde a 'o!t p)! de 2)"ne3e)* T#)p)& e ce& ca#e e!te n a'a#a noa!t#% 0i n) !e a'& n ,#iDa noa!t#* A 'i '# t#)p n!ea"n a 'i n !ta#ea noa!t# 'i#ea!c* A #ec)noa0te n!ea"n a 'i n !ta#ea noa!t# 'i#ea!c* A #ec)noa0te &)"ina adev#)&)i din noi n!ea"n a ne #ec)noa0te a0a c)" !)nte"* A ne vedea Sine&e ca !epa#at de t#)p n!ea"n capt)& atac)&)i a!)p#a p&an)&)i &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e 0i accepta#ea L)i% n !chi"5* Ia# aco&o )nde p&an)& L)i e!te acceptat% e!te n'pt)it deDa* He&)& no!t#) n pe#ioade&e de e.e#!a#e "ai &)n,i e!te a!t3i ace&a de a deveni con0tien+i de 'apt)& c p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e a 'o!t deDa n'pt)it n noi* A&t'e&% noi atac" ceea ce n) #ec)noa0te"* /o" nce#ca ac)" ! &!" deopa#te D)decata 0i vo" nt#e5a ca#e e!te p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) noi7 "Ce e!te "-nt)i#ea% C#inteL E) n) 0ti)*
118

Sp)ne4"i% ca ! pot n+e&e,e*" /o" a0tepta apoi n &ini0te #!p)n!)& L)i* A" atacat p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e% '# a a0tepta ! a)3i" ca#e e!te ace!ta* Ne4a" !t#i,at at-t de ta#e #ep#o0)#i&e% nc-t n) I4a" "ai a!c)&tat /ocea* Ne4a" 'o&o!it #ep#o0)#i&e ca ! ne nchide" ochii 0i ! ne a!t)p" )#echi&e* Ac)" n! v#e" ! vede"% ! a)3i" 0i ! a'&"* "Ce e!te "-nt)i#ea% C#inteL" ?nt#ea5 0i +i !e va #!p)nde* Ca)t 0i vei ,!i* N) "ai nt#e5" e,o4)& ce e!te "-nt)i#ea 0i )nde ! o ,!i"* ?nt#e5" adev#)&* 6ii !i,)#% at)nci% c #!p)n!)& va 'i adev#at% dato#it Ce&)i pe ca#e ?& nt#e5i* O#i de c-te o#i !i"+i c nc#ede#ea +i !e de!t#a" 0i !pe#an+a n #e)0it a5ia "ai p-&p-ie% ,ata ! !e !tin,% #epet4+i nt#e5a#ea 0i #),"intea% #ea"intind)4+i c o ad#e!e3i C#eato#)&)i ne"#,init a& ne"#,ini#ii% ca#e te4a c#eat a!e"enea L)i7 "Ce e!te "-nt)i#ea% C#inteL E) n) 0ti)* Sp)ne4"i ca ! pot n+e&e,e*" ?+i va #!p)nde* 6ii hot#-t ! a)3i* Una !a) do) pe#ioade de e.e#!a#e "ai !c)#te pe o# vo# 'i de aD)n! a!t3i% de v#e"e ce vo# 'i ceva "ai &)n,i dec-t de o5icei* Ace!te e.e#ci+ii vo# ncepe c)7 "Rep#o0)#i&e !)nt )n atac &a ad#e!a p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)* 6ie ca% n &oc !4& atac% !4& accept* Ce e!te "-nt)i#ea% C#inteL" A0teapt apoi ap#o.i"ativ )n "in)t n tce#e% p#e'e#a5i& c) ochii nchi0i% 0i a!c)&t !4I a)3i #!p)n!)&* LECIA "3 "/oie!c ! 'ie &)"in*" A!t3i ne op#i" a!)p#a voii pe ca#e o "p#t0e0ti c)
119

2)"ne3e)* Ea n) e!te de4o !ea" c) do#in+e&e de0a#te a&e e,o)&)i% din ca#e !e na!c nt)ne#ic)& 0i ni"ic)&* /oia pe ca#e o "p#t0e0ti c) 2)"ne3e) a#e toat p)te#ea c#ea+iei n ea* 2o#in+e&e de0a#te a&e e,o4)&)i !)nt ne "p#t0ite% 0i de aceea n) a) nici o p)te#e* 2o#in+e&e &)i n) !)nt de0a#te n !en!)& c n) pot 'ace o &)"e a i&)3ii&o#% ia# c#edin+a ta n acea!t &)"e poate 'i 'oa#te p)te#nic* S)nt n !chi"5 c) adev#at de0a#te n ceea ce p#ive0te c#ea+ia* E&e n) 'ac ni"ic #ea&* 2o#in+e&e de0a#te 0i #ep#o0)#i&e !)nt pa#tene#i !a) cop#od)cto#i n #ep#e3enta#ea &)"ii pe ca#e o ve3i* 2o#in+e&e e,o4)&)i i4a) dat na0te#e% ia# nevoia de #ep#o0)#i a e,o4)&)i% ca#e e!te nece!a# pent#) a o "en+ine% o pop)&ea3 c) 'i,)#i ca#e pa# ! te atace 0i ca#e !t#i, d)p "d#eapta" D)decat* Ace!te 'i,)#i devin inte#"edia#ii an,aDa+i de e,o n t#a'ic)& de #ep#o0)#i* E&e !ta) nt#e con0tien+a ta 0i #ea&itatea '#a+i&o# ti* Conte"p&-nd)4&e% n) +i c)no0ti '#a+ii 0i nici Sine&e* ?n ace!t t#oc 5i3a#% n ca#e vina e!te ne,ociat de in'inite o#i% ia# #ep#o0)#i&e c#e!c c) 'ieca#e t-#, pe ca#e & nchei% +i4a di!p#)t voia* Coate o a!t'e& de &)"e ! 'i 'o!t c#eat p#in voia pe ca#e 6i)& &)i 2)"ne3e) o "p#t0e0te c) Tat& !)L A c#eat oa#e 2)"ne3e) de3a!t#) pent#) 'i)& S)L C#ea+ia e!te /oia a"-nd)#o#a% "p#e)n* A# c#ea 2)"ne3e) o &)"e ca#e !4L )cid pe E& n!)0iL A!t3i vo" nce#ca nc odat ! aD)n,e" &a &)"ea ca#e e!te n conco#dan+ c) voia ta* L)"ina !e a'& n ea% deoa#ece ea n) !e op)ne /oii &)i 2)"ne3e)* Ea n) e!te Ce#)&% da# &)"ina Ce#)&)i o &)"inea3* ?nt)ne#ic)& !4a #i!ipit* 2o#in+e&e de0a#te a&e e,o4)&)i a) 'o!t #et#a!e* ?n! &)"ina ca#e !e #eva#! a!)p#a ace!tei &)"i +i #e'&ect voia% 0i ca ata#e n tine% aco&o )nde ea t#e5)ie ! !e a'&e% o vo" c)ta* Ta5&o)& t) de!p#e &)"e poate o,&indi ce e!te n)nt#)* Nici !)#!a &)"inii% nici cea a nt)ne#ic)&)i n) poate 'i ,!it n a'a#* Rep#o0)#i&e +i nt)nec "intea 0i te )i+i% n!p#e a'a#% &a o &)"e nt)necat* Ie#ta#ea 'ace nt)ne#ic)& ! !e #idice% +i #ea'i#" voia%
120

&!-nd)4te ! p#ive0ti o &)"e a &)"inii* A" !)5&iniat n "ai ")&te #-nd)#i c 5a#ie#a #ep#o0)#i&o# !e t#ece )0o# 0i n) poate !ta nt#e tine 0i "-nt)i#ea ta* Motiv)& e!te 'oa#te !i"p&)* Chia# v#ei ! 'ii n iadL Chia# v#ei ! p&-n,i% ! !)'e#i 0i ! "o#iL Uit a#,)"ente&e e,o4)&)i% ca#e ca)t ! dovedea!c c toate ace!tea !)nt nt#4adev# Ce#)&* Ftii c n) e!te a0a* N) !e poate !4+i do#e0ti a0a ceva* E.i!t )n p)nct dinco&o de ca#e i&)3ii&e n) pot t#ece* S)'e#in+a n) e!te 'e#ici#e% ia# t) 'e#ici#e v#ei c) adev#at* A0a +i e!te voia n adev#* Fi a!t'e&% "-nt)i#ea e!te de a!e"enea voia ta* /#ei ! #e)0e0ti n ceea ce nce#c" ! 'ace" a!t3i* /o" nt#ep#inde tot)& c) 5inec)v-nta#ea 0i c) aco#d)& t) 5)c)#o!* A!t3i vo" #e)0i% dac +i #ea"inte0ti c +i do#e0ti "-nt)i#ea* /#ei ! accep+i p&an)& &)i 2)"ne3e)% deoa#ece e0ti p#ta0 &a e&* N) ai nici o voie ca#e i !a# p)tea op)ne c) adev#at 0i n) do#e0ti ! i te op)i* M-nt)i#ea e!te pent#) tine* Mai p#e!)! de o#ice a&tceva% do#e0ti &i5e#tatea de a4+i #ea"inti cine e0ti c) adev#at* A!t3i% e,o)& e ce& ca#e !t nep)tincio! n 'a+a voii ta&e* /oia ta e &i5e# 0i ni"ic n) o poate 5i#)i* ?nt#ep#inde" de aceea e.e#ci+ii&e de a!t3i c) 'e#icit nc#ede#e% !i,)#i c vo" ,!i ceea ce voie0ti ! ,!e0ti 0i c ne vo" ad)ce a"inte de ceea ce voie0ti !4+i ad)ci a"inte* Nici o do#in+ de0a#t n) ne poate #e+ine% nici n) ne poate a",i c) o i&)3ie a t#iei* 6ac4!e voia ta a!t3i 0i !'-#0ea!c4!e pent#) totdea)na c#edin+a de"ent c ai a&e! iad)& n &oc)& Ce#)&)i* Ne vo" ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de p#actic p#in #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e% 0i n)"ai a& S)% e!te pe de4a4nt#e,)& n aco#d c) voia ta* E& n) con!tit)ie !cop)& )nei p)te#i !t#ine% pe ca#e ai 'o!t o5&i,at !4& accep+iK ci e!te )nic)& !cop de aici n ca#e t) 0i Tat& t) !)nte+i n pe#'ect aco#d* /ei #e)0i a!t3i% cci a!t'e& !4a "p&init v#e"ea pent#) &i5e#a#ea 6i)&)i &)i 2)"ne3e) din iad 0i de toate do#in+e&e de0a#te* /oia !a i e!te ac)" #e!tit)it con0tien+ei !a&e* Ia# e& 5inevoie0te chia# a3i ! p#ivea!c &)"ina din e& 0i ! 'ie "-nt)it*
121

2)p ce +i po"ene0ti toate ace!tea% hot#-t 'iind !4+i p!t#e3i voia &i"pede n "inte% !p)ne n !inea ta% c) 'e#"itate 5&-nd 0i !i,)#an+ &ini0tit7 "/oie!c ! 'ie &)"in* 6ie ! conte"p&) &)"ina Ca#e #e'&ect /oia &)i 2)"ne3e) 0i a "ea*" La!4+i apoi voia ! !e a'i#"e% "p#e)nat 'iind c) p)te#ea &)i 2)"ne3e) 0i )nit c) Sine&e t)* C)ne #e!t)& pe#ioadei de e.e#!a#e !)5 nd#)"a#ea Lo#* A&t)#4te Lo# n ti"p ce Ei a#at ca&ea* ?n pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e% ' din no) o dec&a#a+ie a ceea ce v#ei c) adev#at* Sp)ne7 "/oie!c ! 'ie &)"in* ?nt)ne#ic)& n) e!te voia "ea*" Ace!tea !e vo# #epeta de c-teva o#i pe o#* E n! 'oa#te i"po#tant ! ap&ici ideea de a!t3i n acea!t 'o#"% i"ediat ce e0ti tentat ! n)t#e0ti oa#eca#e #ep#o0* A!ta te va aD)ta !4+i a5andone3i #ep#o0)#i&e% n &oc ! &e coco&e0ti 0i ! &e a!c)n3i n nt)ne#ic* LECIA "4 "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)*" Ideea de a!t3i poate 'i con!ide#at ,-nd)& cent#a& !p#e ca#e !)nt nd#eptate toate e.e#ci+ii&e noa!t#e* /oia &)i 2)"ne3e) e!te !in,)#a /oie* 2ac ai #ec)no!c)t ace!t 'apt% ai #ec)no!c)t c voia ta e!te a L)i* C#edin+a n po!i5i&itatea con'&ict)&)i a di!p#)t* Cacea a &)at &oc)& ideii 5i3a#e c e0ti !'-0iat de +e&)#i con'&ict)a&e* Ca o e.p#e!ie a /oii &)i 2)"ne3e)% n) ai a&t +e& dec-t pe a& S)* E o i"en! pace n ideea de a!t3i% ia# e.e#ci+ii&e pent#) a!t3i !)nt nd#eptate !p#e a o ,!i* Ideea n!0i e!te pe de4a4nt#e,)& adev#at* 2e aceea% ea n) poate da na0te#e &a i&)3ii* 6# i&)3ii% con'&ict)& e!te i"po!i5i&* S nce#c" ! #ec)noa0te" a!t3i &)c#)& acea!ta 0i ! t#i" pacea pe ca#e o ad)ce acea!t #ec)noa0te#e* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e% #epet-nd de c-teva o#i ace!te ,-nd)#i% #a# 0i c) hot#-#ea 'e#" de a n+e&e,e ce n!ea"n 0i de a &e p!t#a n "inte7
122

"N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* N) pot ! " a'&) n con'&ict c) 2)"ne3e)*" Cet#ece c-teva "in)te% ad),-nd c-teva ,-nd)#i n#)dite% ca7 "S)nt "pcat*" "Ni"ic n) " poate t)&5)#a* /oia "ea e!te /oia &)i 2)"ne3e)*" "/oia "ea 0i /oia &)i 2)"ne3e) !)nt )na*" "2)"ne3e) voie0te pace pent#) 6i)& S)*" ?n ti"p)& ace!tei 'a3e int#od)ctive% nc#edin+ea34te c te oc)pi #apid de toate ,-nd)#i&e con'&ict)a&e ca#e !4a# p)tea !4+i t#eac p#in "inte* Sp)ne4+i i"ediat7 "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* Ace!te ,-nd)#i con'&ict)a&e !)nt &ip!ite de !en!*" 2ac e.i!t o !in,)# 3on con'&ict)a& ca#e pa#e ! 'ie deo!e5it de ,#e) de #e3o&vat% !coate4o n eviden+ pent#) a4i da o aten+ie !pecia&* 1-nde0te4te &a ea !c)#t% da# 'oa#te conc#et% identi'ic an)"e pe#!oana 0i !it)a+ia !a) !it)a+ii&e i"p&icate% !p)n-nd)4+i7 "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* Ce acea!ta o "p#t0e!c "p#e)n c) E&* Con'&icte&e "e&e n &e,t)# c) ******* n) pot 'i #ea&e*" 2)p ce +i4ai &i"pe3it a!t'e& "intea% nchide4+i ochii 0i ncea#c ! t#ie0ti pacea &a ca#e te nd#ept+e0te #ea&itatea ta* C)')nd4te n ea 0i !i"te4o c)p#in3-nd)4te n nt#e,i"e* S4a# p)tea ! 'ii tentat ! iei ace!te nce#c#i d#ept acte de #et#a,e#e !a) #en)n+a#e% da# di'e#en+a !e poate detecta )0o#* 2ac #e)0e0ti% vei avea )n ad-nc !enti"ent de 5)c)#ie 0i o vioici)ne !po#it% 0i n) )n !enti"ent de !o"no&en+ 0i "o&e0i#e* E)c)#ia ca#acte#i3ea3 pacea* C#in t#i#ea 5)c)#iei +i vei da !ea"a c ai atin!4o* 2ac !i"+i c a&)neci ct#e #et#a,e#e !a) #en)n+a#e% #epet ideea pent#) a!t3i 0i ncea#c din no)* 64o de c-te o#i e!te nece!a#* E.i!t )n ce#t c-0ti, n #e')3)& a&)nec#ii ct#e #et#a,e#e !a) #en)n+a#e% chia# dac n) t#ie0ti pacea pe ca#e o ca)+i* ?n pe#ioade&e "ai !c)#te% ca#e !e vo# nt#ep#inde a!t3i &a
123

inte#va&e #e,)&ate 0i p#edete#"inate% !p)ne4+i n !inea taK "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* A!t3i ca)t pacea L)i*" ?ncea#c apoi ! ,!e0ti ceea ce ca)+i* Un "in)t !a) do) &a 'ieca#e D)"tate de o#% c) ochii nchi0i% dac e!te po!i5i&% vo# 'i a!t3i de "a#e 'o&o! n acea!t nce#ca#e* LECIA " "A venit &)"ina*" A venit &)"ina* E0ti vindecat 0i po+i vindeca* A venit &)"ina* E0ti "-nt)it 0i po+i "-nt)i* E0ti "pcat 0i ad)ci c) tine pacea% o#i)nde "e#,i* A) di!p#)t nt)ne#ic)& 0i 35)ci)")& 0i "oa#tea* A venit &)"ina* A!t3i !#5to#i" 'ina&)& 'e#icit a& &)n,)&)i t) vi!% vi!)& de3a!t#)&)i* N) "ai e.i!t ac)" vi!e nt)necate* A venit &)"ina* A!t3i ncepe v#e"ea &)"inii pent#) tine 0i pent#) o#icine* E o e# no)% n ca#e !e na0te o &)"e no)* Cea veche% t#ec-nd% n4a &!at nici o )#" a!)p#a ei* A!t3i vede" o &)"e di'e#it% cci a venit &)"ina* E.e#ci+ii&e noa!t#e pent#) a!t3i vo# 'i p&ine de 'e#ici#eK n e&e vo" nce#ca ! ad)ce" ")&+)"i#e pent#) t#ece#ea ce&o# vechi 0i ncep)t)& no)&)i* Nici o )"5# n) #"-ne ! ne )"5#ea!c vede#ea 0i ! a!c)nd &)"ea pe ca#e ne4o o'e# ie#ta#ea* A!t3i vo" accepta &)"ea no) d#ept ceea ce v#e" ! vede"* Ni !e va da ceea ce do#i"* /oi" ! vede" &)"inaK &)"ina a venit* Ce#ioade&e noa!t#e "ai &)n,i de e.e#!a#e vo# 'i dedicate c)p#inde#ii c) p#ivi#ea a &)"ii pe ca#e ne4o a#at ie#ta#ea noa!t#* Acea!ta 0i n)"ai acea!ta v#e" ! vede"* Ro!t)& no!t#)% ca#e e!te )n)& !in,)#% 'ace ca +e&)& ! 'ie inevita5i&* A!t3i% &)"ea #ea& !e na&+ n 'a+a noa!t# c)p#in! de 5)c)#ia de a 'i v3)t% n !'-#0it* Ac)" c &)"ina a venit v3)& ne e!te d#)it* N) v#e" ! vede" a!t3i )"5#a e,o4)&)i a#)ncat a!)p#a &)"ii* /ede" &)"ina 0i n ea vede" #e'&ecta#ea Ce#)&)i ntin3-nd)4!e pe!te &)"e* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e% !p)n-nd)4+i
124

ve!tea cea 5)n a e&i5e##ii ta&e7 "A venit &)"ina* A" ie#tat &)"ea*" A!t3i n) 35ovi a!)p#a t#ec)t)&)i* C!t#ea34+i "intea co"p&et de!chi!% !p&at de toate idei&e t#ec)te 0i c)#+it de 'ieca#e concept pe ca#e &4ai ')#it* A!t3i ai ie#tat &)"ea* O po+i p#ivi ac)" ca 0i c-nd n4ai "ai 'i v3)t4o niciodat* ?nc n) 0tii c)" a#at* C)# 0i !i"p&)% a0tep+i !4+i 'ie a#tat* ?n ti"p ce a0tep+i% #epet de c-teva o#i% #a# 0i c) de!v-#0it #5da#e7 "A venit &)"ina* A" ie#tat &)"ea*" 24+i !ea"a de 'apt)& c ie#ta#ea te nd#ept+e0te &a vi3i)ne* ?n+e&e,e c S'-nt)& Spi#it n) nt-#3ie niciodat ! dea ha#)& v3)&)i ce&)i ce ia#t* E& n) va nt-#3ia ! +i4& dea ac)"* Ai ie#tat &)"ea* S'-nt)& Spi#it va 'i c) tine n ti"p ce p#ive0ti 0i a0tep+i* E& +i va a#ta ceea ce vede vi3i)nea adev#at* A0a ?i e!te /oia% ia# t) I te4ai a&t)#at* A0tept4L c) #5da#e* /a 'i aco&o* A venit &)"ina* Ai ie#tat &)"ea* Sp)ne4I L)i c 0tii c n) po+i da ,#e0% deoa#ece ai nc#ede#e n E&* Ia# +ie !p)ne4+i c a0tep+i n dep&in ce#tit)dine ! p#ive0ti &)"ea pe ca#e +i4a p#o"i!4o E&* 2e ac)" nainte vei vedea a&t'e&* A!t3i a venit &)"ina* Fi vei vedea &)"ea ca#e +i4a 'o!t ',d)it de c-nd a ncep)t ti"p)& 0i n ca#e !'-#0it)& ti"p)&)i e!te che30)it* Fi pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e vo# 'i 5)c)#oa!e ad)ce#i a"inte a&e e&i5e##ii ta&e* Rea"inte0te4+i% ap#o.i"ativ &a 'ieca#e !'e#t de o#% c a!t3i e!te o 3i de !#5toa#e !pecia&* Ad) ")&+)"i#i 1#a+iei &)i 2)"ne3e)* Ap#inde4+i 5)c)#ia n p)te#ea ie#t#ii de a4+i vindeca vede#ea tota&* 6ii nc#e3to# c n acea!t 3i !e a'& )n no) ncep)t* 2e v#e"e ce 5e3na t#ec)t)&)i n)4+i "ai apa! ochii% n) !e poate ! n) ve3i* Ia# ceea ce ve3i va 'i at-t de 5inevenit% nc-t vei e.tinde "e#e) c) d#a, acea!t 3i* Sp)ne% deciK "A venit &)"ina*
125

A" ie#tat &)"ea*" 2ac c)"va vei 'i i!pitit% !p)ne o#ic)i pa#e ! te t#a, napoi n nt)ne#ic7 "A venit &)"ina* Te4a" ie#tat*" 2edic" acea!t 3i !enint+ii n ca#e 2)"ne3e) a# v#ea ! te 0tie* C!t#ea34o n con0tien+a ta 0i ve3i4o p#et)tindeni% ac)" c-nd !#5to#i" ncep)t)& vi3i)nii ta&e 0i a& vede#ii &)"ii #ea&e% ca#e a venit ! n&oc)ia!c &)"ea neie#tat pe ca#e ai c#e3)t4o #ea&* LECIA "! "N) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)*" A" o5!e#vat nainte c-te &)c#)#i &ip!ite de !en! +i !4a) p#)t a 'i "-nt)i#ea* 6ieca#e te4a nct)0at c) &e,i &a 'e& de &ip!ite de !en!* N) e0ti &e,at de e&e* ?n! pent#) a n+e&e,e c a0a e!te% t#e5)ie "ai nt-i !4+i dai !ea"a c "-nt)i#ea n) !e a'& n e&e* At-ta v#e"e c-t vei c)ta n &)c#)#i ca#e n) a) nici )n n+e&e!% te n&n+)i n ni0te &e,i ca#e n) a) nici )n !en!* A!t'e& ca)+i ! dovede0ti c "-nt)i#ea e!te aco&o )nde n) e* A!t3i vo" 'i 5)c)#o0i c n) o po+i dovedi* 6iindc% dac ai p)tea% ai c)ta &a ne!'-#0it "-nt)i#ea aco&o )nde n) e!te 0i n) ai ,!it4o niciodat* Ideea de a!t3i +i !p)ne nc o dat c-t de !i"p& e!te "-nt)i#ea* Ca)t4o aco&o )nde ea te a0teapt 0i aco&o o vei ,!i* N) c)ta n a&t pa#te% pent#) c n a&t pa#te n) !e a'&* 1-nde0te4te &a &i5e#tatea ce !e a'& n #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c n) e0ti &e,at de toate &e,i&e 5i3a#e 0i !t#-"5e pe ca#e &e4ai !ta5i&it ca ! te "-nt)ia!c* T) chia# c#e3i c vei '&"-n3i dac n) ai avea teanc)#i de 0t#ai')#i ve#3i de h-#tie 0i ,#"e3i de "ici di!c)#i "eta&ice* Chia# c#e3i c )n 5)"5 "ic 0i #ot)nd !a) v#eo &icoa#e "pin! n vene&e ta&e c) )n ac a!c)+it vo# i3,oni 5oa&a 0i "oa#tea* Chia# c#e3i c e0ti !in,)# dac )n a&t t#)p n) e!te c) tine* 2e"en+a ,-nde0te toate ace!tea* T) &e n)"e0ti &e,i 0i &e a0e3i !)5 di'e#ite n)"e nt#4)n &)n, cata&o, de #it)a&)#i ca#e n) a) nici )n 'o&o! 0i ca#e n) !e#ve!c &a ni"ic* Soco+i c t#e5)ie ! te !)p)i
126

"&e,i&o#" "edicinei% ce&o# econo"ice !a) a&e !nt+iiK c n) ai dec-t !4+i p#oteDe3i co#p)& 0i vei 'i "-nt)it* Ace!tea n) !)nt &e,i% ci ne5)nie* Co#p)& e!te p)! n pe#ico& de "intea ca#e !e vat" pe !ine* Co#p)& !)'e# n)"ai pent#) ca "intea n) c)"va ! p#iceap c e!te p#op#ia ei victi"* S)'e#in+a e!te o "a!c pe ca#e 0i4o p)ne "intea pent#) a a!c)nde ceea ce !)'e# c) adev#at* Ea n) v#ea ! n+e&ea, 'apt)& c 0i e!te p#op#i)& d)0"anK c !e atac pe !ine 0i v#ea ! "oa#* 2e toate ace!tea vo# !4+i "-nt)ia!c co#p)& "&e,i&e" ta&e* Iat de ce c#e3i c e0ti )n co#p* N) e.i!t &e,i% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* Acea!t a'i#"a+ie !e ce#e #epetat ia# 0i ia#% p-n +i dai !ea"a c !e ap&ic &a tot ce ai p&!")it n opo3i+ie c) /oia &)i 2)"ne3e)* Ma,ia ta n) a#e nici )n !en!* Ceea ce ea e!te !o#tit ! "-nt)ia!c n) e.i!t* N)"ai ceea ce ea e!te !o#tit ! a!c)nd te va "-nt)i* Le,i&e &)i 2)"ne3e) n) pot 'i n&oc)ite niciodat* /o" nchina 3i)a de a!t3i ce&e5##ii 5)c)#iei c &)c#)#i&e !ta) a0a* Ace!t 'apt n) "ai e!te )n adev# pe ca#e noi & vo" +ine a!c)n!* 2i"pot#iv% ne d" !ea"a c e!te )n adev# ca#e ne p!t#ea3 ve0nic &i5e#i* Ma,ia nct)0ea3% n! &e,i&e &)i 2)"ne3e) e&i5e#ea3* A venit &)"ina% 'iindc n) e.i!t &e,i n a'a#a &e,i&o# L)i* A!t3i vo" ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e c) o !c)#t #ecapit)&a#e a di'e#ite&o# 'e&)#i de "&e,i" c#o#a a" c#e3)t c t#e5)ie ! ne !)p)ne"* Ace!tea a# inc&)de% de e.e"p&)% "&e,i&e" n)t#i+iei% i")ni3#ii% "edica"enta+iei 0i a&e p#otec+iei co#p)&)i n nen)"#ate 'e&)#i* 1-nde0te4te "ai depa#te7 c#e3i n "&e,i&e" p#ieteniei% a&e "5)ne&o#" #e&a+ii 0i a&e #ecip#ocit+ii* Coate chia# c#e3i c e.i!t &e,i ca#e !tip)&ea3 ce e!te a& &)i 2)"ne3e) 0i ce e!te a& t)* M)&te "#e&i,ii" !4a) 'ondat pe acea!ta* E&e n) vo# ! "-nt)ia!c% ci ! da"ne3e n n)"e&e Ce#)&)i* Tot)0i% e&e n) !)nt "ai ci)date dec-t a&te "&e,i" c#o#a !)!+ii c t#e5)ie ! &e dai a!c)&ta#e pent#) a 'i n !i,)#an+* N) e.i!t &e,i n a'a#a &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* 2 )it#ii a!t3i
127

toate c#edin+e&e "a,ice 0i p#o!te0ti% 0i p!t#ea34+i "intea n &ini0tita a&e#t pent#) a a)3i /ocea ca#e +i !p)ne adev#)&* ?& vei a!c)&ta pe Ce& ca#e !p)ne c !)5 &e,i&e &)i 2)"ne3e) n) e.i!t pie#de#i* C&ata nici n) !e d% nici n) !e p#i"e0te* Schi"5)& n) !e poate 'aceK n) e.i!t nici )n !)5!tit)tK 0i ni"ic n) e n&oc)it de a&tceva* Le,i&e &)i 2)"ne3e) da) "e#e) 0i n) ia) niciodat* A!c)&t4L pe Ce& ca#e +i !p)ne toate ace!tea 0i d4+i !ea"a c-t de p#o!te0ti !)nt "&e,i&e" de!p#e ca#e ai c#e3)t c !)!+in &)"ea pe ca#e c#edeai c o ve3i* A!c)&t apoi "ai depa#te* ?+i va "ai vo#5i* 2e!p#e i)5i#ea Tat&)i t) pent#) tine* 2e!p#e 5)c)#ia ne!'-#0it pe ca#e +i4o o'e# E&* 2e!p#e do#)& d)p )nic)& S) 6i)% c#eat pent#) a4i 'i cana& nt#) c#ea+ie% da# ca#e i e!te t,d)it de c#edin+a ace!t)ia n iad* S de!chide" a!t3i cana&e&e &)i 2)"ne3e) !p#e E& 0i !4I &!" /oia ! !e e.tind p#in noi !p#e E&* A!t'e& c#ea+ia !po#e0te &a ne!'-#0it* /ocea L)i ne va vo#5i de!p#e toate ace!tea% ca 0i de!p#e 5)c)#ii&e Ce#)&)i% pe ca#e &e,i&e Sa&e &e p!t#ea3 ve0nic ne&i"itate* /o" #epeta ideea de a!t3i p-n c-nd vo" 'i a!c)&tat 0i n+e&e! c n) e.i!t &e,i n a'a#a &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* Apoi vo" !p)ne n !inea noa!t#% ca o dedica+ie c) ca#e !e !'-#0e0te pe#ioada de e.e#!a#e7 "N) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)*" /o" #epeta acea!t dedica+ie de a!t3i c-t "ai de! po!i5i&K ce& p)+in de pat#) !a) cinci o#i pe o#% c-t 0i ca #!p)n! &a o#ice tenta+ie% pe tot pa#c)#!)& 3i&ei% de a ne !i"+i !)p)0i a&to# &e,i* E!te adeve#i#ea noa!t# a 'apt)&)i c 2)"ne3e) e!te Tat& no!t#) 0i c 6i)& S) e!te "-nt)it* LECIA "" " S)nt nd#ept+it &a "i#aco&e*" E0ti nd#ept+it &a "i#aco&e 'iindc e0ti ceea ce e0ti* /ei p#i"i "i#aco&e 'iindc 2)"ne3e) e!te ceea ce e!te* Fi vei o'e#i "i#aco&e 'iindc e0ti )na c) 2)"ne3e)* Iat% din no)% c-t de !i"p& e!te "-nt)i#eaP E!te% p)# 0i !i"p&)% o a'i#"a#e a adev#atei ta&e Identit+i* Iat ce vo" !#5to#i a!t3i*
128

C#eten+ia ta &a "i#aco&e n) !t n i&)3ii&e pe ca#e &e ai de!p#e tine* N) depinde de v#eo p)te#e "a,ic pe ca#e +i4ai at#i5)it4o% nici de v#e)n)& din #it)a&)#i&e pe ca#e &e4ai n!cocit* Ea e!te ine#ent adev#)&)i a ceea ce e0ti* E!te i"p&icit n ceea ce e!te 2)"ne3e)% Tat& t)* A 'o!t che30)it n c#ea#ea ta 0i ,a#antat de &e,i&e &)i 2)"ne3e)* A!t3i vo" #evendica "i#aco&e&e ca#e !)nt d#ept)& t)% de v#e"e ce e&e +i apa#+in* Hi !4a ',d)it e&i5e#a#ea dep&in de &)"ea pe ca#e ai 'c)t4o* Ai 'o!t !i,)# c ?"p#+ia &)i 2)"ne3e) e!te n&)nt#)& t) 0i n) poate 'i pie#d)t niciodat* N) ce#e" ni"ic "ai ")&t dec-t ce ne apa#+ine n adev#* Tot)0i% a!t3i% ne vo" nc#edin+a 0i de 'apt)& c n) ne vo" ")&+)"i c) "ai p)+in* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e% !p)n-nd)4+i c) dep&in nc#ede#e c ce#i n)"ai ceea ce +i apa#+ine de d#ept* Ad)4+i a"inte 0i c "i#aco&e&e n) !)nt &)ate niciodat de &a )n)&% !p#e a 'i date a&t)ia% 0i c% ce#-nd)4+i d#ept)#i&e% !)!+ii d#ept)#i&e t)t)#o#a* Mi#aco&e&e n) !e !)p)n &e,i&o# ace!tei &)"i* E&e doa# dec)#, din &e,i&e &)i 2)"ne3e)* 2)p acea!t 'a3 int#od)ctiv% a0teapt n &ini0te a!i,)#a#ea c ce#e#ea +i e!te ap#o5at* Ai ce#)t "-nt)i#ea &)"ii 0i p#op#ia ta "-nt)i#e* Ai ce#)t ! +i !e dea "iD&oace&e p#in ca#e e!te #ea&i3at acea!t "-nt)i#e* N) !e poate ! n) +i !e dea con'i#"a#ea* Ce#i doa# ! !e 'ac /oia &)i 2)"ne3e)* Ce#-nd a!ta% n) ce#i de 'apt ni"ic* A'i#"i )n 'apt ca#e n) poate 'i ne,at* S'-nt)& Spi#it n) poate dec-t ! te a!i,)#e c ce#e#ea +i e!te ap#o5at* 6apt)& pe ca#e &4ai ad"i! a0a ! 'ie* A!t3i n) "ai ncape nici o ndoia& 0i ince#tit)dine* ?n !'-#0it% p)ne" o nt#e5a#e adev#at* R!p)n!)& e!te o a'i#"a+ie !i"p& a )n)i !i"p&) 'apt* /ei p#i"i con'i#"a#ea pe ca#e o !o&ici+i* Ce#ioade&e noa!t#e "ai !c)#te de e.e#!a#e vo# 'i '#ecvente 0i% de a!e"enea% vo# 'i nchinate "e"ento4)&)i )n)i !i"p&) 'apt* Sp)ne4+i ade!ea7 "S)nt nd#ept+it &a "i#aco&e*"
129

Ce#e4&e o#ic-nd !e ive0te v#eo !it)a+ie n ca#e e!te nevoie de e&e* /ei #ec)noa0te ace!te !it)a+ii* Fi 'iindc n) te 5a3e3i pe tine n!)+i pent#) a ,!i "i#aco&)&% e0ti pe dep&in nd#ept+it ! & p#i"e0ti o#ic-nd & ce#i* Mai +ine "inte ! n) te dai ")&+)"it c) "ai p)+in dec-t #!p)n!)& pe#'ect* 2ac vei 'i i!pitit% n) nt-#3ia !4+i !p)i7 "N) voi da "i#aco&e&e pe #ep#o0)#i* /#ea) n)"ai ceea ce "i apa#+ine* 2)"ne3e) a in!ta)#at "i#aco&e&e ca d#ept)& "e)*" LECIA "# "6ie ca "i#aco&e&e ! n&oc)ia!c toate #ep#o0)#i&e*" Coate c n) +i e!te nc 'oa#te c&a# 'apt)& c 'ieca#e deci3ie pe ca#e o iei e!te o deci3ie nt#e )n #ep#o0 0i )n "i#aco&* 6ieca#e #ep#o0 !t ca )n nt)necat !c)t a& )#ii dinaintea "i#aco&)&)i pe ca#e v#ea ! & tin)ia!c* Fi pent#) c & #idici n 'a+a ochi&o#% n) vei vedea "i#aco&)& de d)p e&* ?n! tot ti"p)& ace!ta% "i#aco&)& te a0teapt n &)"in% pe c-nd t) !tai c) "intea a+intit &a #ep#o0)#i&e ta&e* A!t3i vo" t#ece dinco&o de #ep#o0)#i% pent#) a c)p#inde n !chi"5 "i#aco&)& c) p#ivi#ea* /o" inve#!a "od)& n ca#e ve3i% nepe#"i+-nd v3)&)i ! !e op#ea!c nainte de a vedea* N) vo" 35ovi n 'a+a !c)t)&)i de )#% ci & vo" &!a n Do! 0i% c) 5&-nde+e% ne vo" #idica ochii% n tce#e% !p#e a4L p#ivi pe 6i)& &)i 2)"ne3e)* E& te a0teapt dind#t)& #ep#o0)#i&o# ta&e% ia# ac)" c-nd te vei &!a de e&e% e& va apa#e nt#4o &)"in !t#&)citoa#e% aco&o )nde% odinioa#% a !tat 'ieca#e #ep#o0* Cci 'ieca#e #ep#o0 e!te o piedic n ca&ea v3)&)i% ia# pe "!)# ce !e #idic% & ve3i pe 6i)& &)i 2)"ne3e) aco&o )nde a 'o!t "e#e)* E& !t n &)"in% t) ai 'o!t n! n 5e3n* 6ieca#e #ep#o0 ad-ncea 5e3na% 0i t) n) ai p)t)t vedea* A!t3i vo" nce#ca ! & vede" pe 6i)& &)i 2)"ne3e)* N) vo" "ai ad"ite ! 'i" o#5i pent#) e&K n) ne vo" ho&5a &a #ep#o0)#i&e noa!t#e* A!t'e& vede#ea &)"ii e!te inve#!at% pe "!)# ce ne nd#ept" !p#e adev#% &!-nd tea"a deopa#te* /o" a&e,e pe cineva pe ca#e &4ai 'o&o!it d#ept +int a #ep#o0)#i&o# ta&e 0i vo" &!a
130

#ep)&!ii&e deopa#te% p#ivind)4L* Cineva de ca#e te te"i% poate% !a) pe ca#e & chia# )#0tiK cineva pe ca#e c#e3i c & i)5e0ti 0i ca#e te4a !)p#atK cineva pe ca#e & n)"e0ti p#ieten% da# pe ca#e & con!ide#i ca 'iind di'ici& )neo#i !a) ,#e) de ")&+)"it% p#eten+io!% a,a!ant !a) nec#edincio! idea&)&)i pe ca#e a# t#e5)i ! 0i4& accepte% con'o#" #o&)&)i pe ca#e i &4ai 'i.at* Ftii pe ca#e ! & a&e,iK n)"e&e &)i $ei( +i4a t#ec)t p#in "inte* E& $ea( va 'i ce& $cea( c#)ia $c#eia( i vo" ce#e !4+i 'ie a#tat 6i)& &)i 2)"ne3e)* /3-nd)4& pe e& dind#t)& #ep#o0)#i&o# pe ca#e &e4ai n)t#it "pot#iva &)i% vei nv+a c ceea ce !ttea a!c)n! n ti"p ce n) & vedeai !e a'& n 'ieca#e% 0i poate 'i v3)t* Ce& ca#e +i4a 'o!t d)0"an +i e!te "ai ")&t dec-t p#ieten c-nd e!te e&i5e#at !p#e a40i &)a #o&)& !'-nt de!e"nat &)i de ct#e S'-nt)& Spi#it* La!4& a!t3i !4+i 'ie "-nt)ito#* Ata#e i e!te #o&)& n p&an)& Tat&)i t)% 2)"ne3e)* Ce#ioade&e "ai &)n,i de p#actic de a!t3i & vo# vedea n ace!t #o&* /ei nce#ca !4& #e+ii n "inte% "ai nt-i a0a c)" & con!ide#i ac)"* ?i vei t#ece n #evi!t de'ecte&e% di'ic)&t+i&e pe ca#e &e4ai nt-"pinat c) e&% d)#e#ea pe ca#e +i4a p#icin)it4o% ne,&iDen+a &)i 0i toate "ici&e 0i "a#i&e Di,ni#i pe ca#e +i &e4a ad)!* ?i vei p#ivi t#)p)& deopot#iv c) i"pe#'ec+i)ni&e 0i a!pecte&e "ai 'avo#a5i&e 0i te vei ,-ndi &a ,#e0e&i&e 0i chia# &a "pcate&e" &)i* Apoi !4I ce#e" Ce&)i ca#e & c)noa0te pe ace!t 6i) a& &)i 2)"ne3e) n #ea&itatea 0i adev#)& &)i% ! ne 'ac ! & p#ivi" nt#4)n "od di'e#it 0i ! ne vede" "-nt)ito#)& #adiind n &)"ina ie#t#ii adev#ate% dat no)* ?i ce#e" L)i% n N)"e&e S'-nt a& &)i 2)"ne3e) 0i a& 6i)&)i S)% &a 'e& de !'-nt p#ec)" E& ?n!)0i7 "6ie !4"i conte"p&) "-nt)ito#)& n ce& Ce ca#e "i &4ai h#3it "ie% ca 'iind ce& C#)ia !4i ce# ! " cond)c !p#e &)"ina !'-nt ?n ca#e !t% !p#e a p)tea 'i )na c) e&*" Ochii co#p)&)i !)nt nchi0i 0i% n ti"p ce te ,-nde0ti &a ce& ca#e te4a "-hnit% n,d)ie ca "in+ii ta&e ! i !e a#ate% dinco&o de "-hni#i&e 0i #ep#o0)#i&e ta&e% &)"ina din e&*
131

Ceea ce ai ce#)t n) poate 'i #e')3at* M-nt)ito#)& t) a a0teptat c&ipa acea!ta de ")&t* /#ea ! 'ie &i5e# 0i ! +i d#)ia!c &i5e#tatea &)i* S'-nt)& Spi#it !e a#c)ie0te de &a e& ct#e tine% nev3-nd nici o !epa#a#e n 6i)& &)i 2)"ne3e)* Ia# ceea ce ve3i p#in E& v va e&i5e#a pe a"-ndoi* 6ii 'oa#te &ini0tit ac)" 0i p#ive0te4+i !t#&)cito#)& "-nt)ito#* Nici )n #ep#o0 nt)necat n) ec&ip!ea3 p#ive&i0tea &)i* Ai n,d)it S'-nt)&)i Spi#it ! e.p#i"e p#in e& #o&)& pe ca#e i &4a dat 2)"ne3e) pent#) ca t) ! po+i 'ii "-nt)it* 2)"ne3e) +i ")&+)"e0te pent#) ace!te c&ipe &ini0tite de a!t3i% n ca#e +i4ai &!at deopa#te i"a,ini&e 0i ai p#ivit "i#aco&)& i)5i#ii pe ca#e S'-nt)& Spi#it +i &a a#tat n &oc)& &o#* L)"ea 0i Ce#)& !e a&t)# !p#e a4+i ")&+)"i% pent#) c n) e!te ,-nd a& &)i 2)"ne3e) ca#e ! n) t#e5)ia!c ! D)5i&e3e &a "-nt)i#ea ta 0i a &)"ii% "p#e)n c) tine* Ne vo" a"inti de acea!ta de4a &)n,)& 3i&ei 0i accept" #o&)& de!e"nat no) ca pa#te a p&an)&)i pent#) "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)% 0i n) a& no!t#)* I!pita p&eac de &a noi% at)nci c-nd pe#"ite" 'iec#)ia pe ca#e & nt-&ni" ! ne "-nt)ia!c% 0i #e')3" 0i4i a!c)nde" &)"ina n do!)& #ep#o0)#i&o# noa!t#e* 6iec#)ia pe ca#e & nt-&ne0ti 0i ace&)ia &a ca#e te ,-nde0ti !a) ca#e4+i vine n "inte din t#ec)t% n,d)ie4i !4i 'ie dat #o&)& de "-nt)ito#% ca !4& po+i "p#t0i c) e&* Cent#) voi a"-ndoi 0i pent#) to+i cei nev3to#i% deopot#iv% ne #),"7 "6ie ca "i#aco&e&e ! n&oc)ia!c toate #ep#o0)#i&e*" L'()i* "$ "6ie ! #ec)no!c p#o5&e"a% ca ! poat 'i #e3o&vat*" O p#o5&e" n) poate 'i #e3o&vat dac n) 0tii ca#e e!te p#o5&e"a* Chia# dac e!te deDa #e3o&vat% nc vei avea p#o5&e"a pent#) c n) +i dai !ea"a c ea e!te deDa #e3o&vat* O#icine din acea!t &)"e pa#e ! 0i ai5 p#o5&e"e&e &)i !pecia&e* ?n! toate !)nt )na 0i aceea0i 0i t#e5)ie #ec)no!c)te ca )na !in,)#% dac e ! 'ie acceptat )nica !o&)+ie ce &e #e3o&v pe toate* Cine poate !40i da !ea"a c o p#o5&e" a 'o!t #e3o&vat dac "ai
132

c#ede c p#o5&e"a e!te a&taL Chia# dac i !e d #!p)n!)&% e& n) i poate vedea #e&evan+a* Iat !it)a+ia n ca#e te ,!e0ti ac)"* Ai #!p)n!)&% da# n) e0ti nc !i,)# ca#e e!te p#o5&e"a* Ca#i ! 'ii con'#)ntat c) )n &)n, 0i# de p#o5&e"e di'e#ite 0i% c)" !capi de )na% )#"toa#ea apa#e* Ca# ! n) ai5 !'-#0it* Nici o c&ip n) te !i"+i co"p&et &i5e# de p#o5&e"e 0i "pcat* Tenta+ia de a p#ivi p#o5&e"e&e ca 'iind ")&tip&e e!te tenta+ia de a p!t#a p#o5&e"a !epa##ii ne#e3o&vat* L)"ea pa#e ! te con'#)nte c) o ")&tit)dine de p#o5&e"e% 'ieca#e ce#-nd )n #!p)n! di'e#it* Acea!t pe#cep+ie te p)ne nt#4o !it)a+ie n ca#e "od)& t) de #e3o&va#e a p#o5&e"e&o# t#e5)ie ! 'ie inadecvat% ia# e'ect)& inevita5i&* Ni"eni n) a# p)tea #e3o&va toate p#o5&e"e&e pe ca#e pa#e ! &e con+in &)"ea* E&e pa# ! !e a'&e &a at-t de ")&te nive&e% !)5 at-t de ")&te 'o#"e va#ia5i&e 0i c) )n con+in)t at-t de va#iat% nc-t te con'#)nt c) o !it)a+ie i"po!i5i&* 1#oa3a 0i dep#i"a#ea !)nt inevita5i&e c-nd dai c) ochii de e&e* Une&e #!a# pe nea0teptate% chia# c-nd c#e3i c &e4ai #e3o&vat pe ce&e ante#ioa#e* A&te&e #"-n ne#e3o&vate% ad)nate !)5 no#)& #ene,#ii% #idic-nd)4!e ! te 5-nt)ie din c-nd n c-nd% n)"ai pent#) a 'i a!c)n!e din no)% tot ne#e3o&vate* Toat acea!t co"p&e.itate n) #ep#e3int dec-t o nce#ca#e di!pe#at de a n) #ec)noa0te p#o5&e"a 0i% ca ata#e% de a n) &!a ! 'ie #e3o&vat* 2ac +i4ai p)tea da !ea"a c !in,)#a ta p#o5&e" e!te !epa#a#ea% indi'e#ent de 'o#"a pe ca#e o ia% ai p)tea accepta #!p)n!)&% nt#)c-t i4ai vedea #e&evan+a* Ce#cep-nd con!tanta !)5adiacent a t)t)#o# p#o5&e"e&o# c) ca#e pa#i ! te con'#)n+i% ai n+e&e,e c ai "iD&oace&e de a &e #e3o&va pe toate* Fi ai 'o&o!i "iD&oace&e% deoa#ece #ec)no0ti p#o5&e"a* ?n pe#ioade&e noa!t#e "ai &)n,i de p#actic de a!t3i% vo" nt#e5a ca#e e!te p#o5&e"a 0i ca#e i e!te #!p)n!)&* N) vo" p#e!)p)ne c 0ti" deDa* /o" nce#ca ! ne e&i5e#" "in+i&e de
133

toate ")&tip&e&e 'e&)#i di'e#ite de p#o5&e"e pe ca#e c#ede" c &e ave"* /o" nce#ca ! ne d" !ea"a c ave" n)"ai o !in,)# p#o5&e"% pe ca#e n) a" #e)0it ! o #ec)noa0te"* /o" nt#e5a ca#e e!te p#o5&e"a 0i vo" a0tepta #!p)n!)&* Ni !e va !p)ne* Apoi% vo" nt#e5a ca#e e!te !o&)+ia p#o5&e"ei* Fi ni !e va !p)ne* E.e#ci+ii&e de a!t3i vo# 'i nc)n)nate de !)cce! n "!)#a n ca#e n) in!i0ti ! de'ine0ti p#o5&e"a* Coate n) vei #e)0i ! te di!pen!e3i de toate idei&e ta&e p#econcep)te% da# nici n) e!te nece!a#* Tot ce e!te nece!a# e!te ! nt#e+ii an)"ite d)5ii n &e,t)# c) #ea&itatea ve#!i)nii ta&e p#ivind con+in)t)& p#o5&e"e&o# ta&e* T) nce#ci ac)" ! #ec)no0ti c% p#in 'apt)& c ai #ec)no!c)t p#o5&e"a% #!p)n!)& +i4a 0i 'o!t dat% a!t'e& nc-t p#o5&e"a 0i #!p)n!)& pot 'i ad)!e &ao&a&t% ia# t) po+i 'i pe pace* E.e#ci+ii&e "ai !c)#te de a!t3i n) vo# 'i !ta5i&ite n ')nc+ie de ti"p% ci de nevoie* /ei !e!i3a ")&te p#o5&e"e a!t3i% 'ieca#e ce#-nd )n #!p)n!* E'o#t)#i&e noa!t#e vo# 'i nd#eptate !p#e #ec)noa0te#ea 'apt)&)i c e.i!t doa# o !in,)# p#o5&e" 0i )n !in,)# #!p)n!* C#in acea!t #ec)noa0te#e !)nt #e3o&vate toate p#o5&e"e&e* ?n acea!t #ec)noa0te#e !e a'& pacea* A!t3i% ! n) 'ii a",it de 'o#"a p#o5&e"e&o#* O#i de c-te o#i pa#e ! !e ivea!c v#eo di'ic)&tate% !p)ne4+i #epede7 "6ie ! #ec)no!c p#o5&e"a acea!ta% ca ea ! poat 'i #e3o&vat*" Apoi ncea#c ! !)!pen3i o#ice D)decat de!p#e con+in)t)& p#o5&e"ei #e!pective* 2ac e!te po!i5i&% nchide ochii )n "o"ent 0i nt#ea5 ca#e e!te p#o5&e"a* /ei 'i a)3it 0i +i !e va #!p)nde* LECIA #% "6ie ! #ec)no!c 'apt)& c p#o5&e"e&e "i4a) 'o!t #e3o&vate*" 2ac 5inevoie0ti !4+i #ec)no0ti p#o5&e"e&e% vei #ec)noa0te 'apt)& c n) ai p#o5&e"e* Unicei ta&e p#o5&e"e cent#a&e i !4a #!p)n!% ia# a&t p#o5&e" n) ai* C#in )#"a#e% t#e5)ie ! 'ii "pcat* M-nt)i#ea depinde a0ada# de #ec)noa0te#ea ace!tei )nice p#o5&e"e 0i de n+e&e,e#ea 'apt)&)i c ea a 0i 'o!t #e3o&vat* O !in,)# p#o5&e"% o !in,)# !o&)+ie* M-nt)i#ea !4a i!p#vit* S&o5o3enia de
134

tot con'&ict)& +i apa#+ine* Accept 'apt)& ace!ta 0i e0ti ,ata ! +i oc)pi &oc)& de d#ept n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)* Unica ta p#o5&e" a 'o!t #e3o&vatP Repet "e#e) a!t3i ,-nd)& ace!ta n !inea ta% c)p#in! de #ec)no0tin+ 0i convin,e#e* Hi4ai #ec)no!c)t )nica p#o5&e"% de!chi3-nd a!t'e& ca&ea S'-nt)&)i Spi#it !p#e a4+i da #!p)n!)& &)i 2)"ne3e)* Ai &!at deopa#te a",i#ea 0i ai v3)t &)"ina adev#)&)i* Ai acceptat "-nt)i#ea pent#) tine% ad)c-nd p#o5&e"a &ao&a&t c) #!p)n!)&* Fi po+i #ec)noa0te #!p)n!)&% nt#)c-t p#o5&e"a a 'o!t identi'icat* A!t3i e0ti nd#ept+it &a pace* O p#o5&e" ca#e a 'o!t #e3o&vat n) te "ai poate n,#iDo#a* 6ii n)"ai deci! ! n) )i+i ce +i ad)ce a"inte de a!ta* O !in,)# p#o5&e"% o !in,)# !o&)+ie* Accept pacea pe ca#e o ad)ce acea!t !i"p& a'i#"a+ie* ?n pe#ioade&e de e.e#!a#e de "ai &)n, d)#at de a!t3i vo" #evendica pacea ca#e t#e5)ie ! 'ie a noa!t#% odat ce p#o5&e"a 0i #!p)n!)& a) 'o!t ad)!e &ao&a&t* C#o5&e"a t#e5)ie ! 'i di!p#)t% pent#) c #!p)n!)& &)i 2)"ne3e) n) poate da ,#e0* Odat ce ai #ec)no!c)t )na% ai #ec)no!c)t4o 0i pe cea&a&t* So&)+ia e!te ine#ent p#o5&e"ei* Hi !4a #!p)n! 0i ai acceptat #!p)n!)&* E0ti "-nt)it* La! ac)" ! +i !e dea pacea pe ca#e +i4o ad)ce accepta#ea ta* ?nchide4+i ochii 0i p#i"e0te4+i #!p&ata* Rec)noa0te 'apt)& c p#o5&e"e&e ta&e a) 'o!t #e3o&vate* Rec)noa0te c ai ie0it din con'&ictK e0ti &i5e# 0i "pcat* Mai p#e!)! de toate% #ea"inte0te4+i c ai o !in,)# p#o5&e" 0i c p#o5&e"a a#e o !in,)# !o&)+ie* Aici !e a'& !i"p&itatea "-nt)i#ii* 2e aceea% #e)0ita ei e!te ,a#antat* ?nc)#aDea34te a!t3i de!eo#i c) 'apt)& c p#o5&e"e&e ta&e a) 'o!t #e3o&vate* Repet ideea c) p#o')nd convin,e#e% c-t "ai de! po!i5i&* Fi% "ai a&e!% n) )ita ! ap&ici ideea de a3i &a o#ice p#o5&e" !peci'ic ca#e a# p)tea ! !e ivea!c* Sp)ne i"ediat7 "6ie ! #ec)no!c 'apt)& c acea!t p#o5&e" a 'o!t #e3o&vat*" A!t3i ! 'i" hot#-+i ! n) 'ace" co&ec+ie de #ep#o0)#i* S 'i" hot#-+i a 'i &i5e#i de p#o5&e"e ca#e n) e.i!t* MiD&oc)&7 !i"p&a one!titate* N) te a",i n p#ivin+a con+in)t)&)i p#o5&e"ei% 0i vei
135

#ec)noa0te% n "od nece!a#% c p#o5&e"a a 'o!t #e3o&vat* RECAPITULARE II S)nte" ,ata ac)" pent#) o no) #ecapit)&a#e* /o" ncepe aco&o )nde nea &!at #ecapit)&a#ea p#ecedent% 0i ne vo" oc)pa 3i&nic de do) idei* C#i"a pa#te a 'iec#ei 3i&e va 'i dedicat )neia dint#e ace!te idei% pent#) ca )&ti"a pa#te a 3i&ei ! 'ie dedicat ce&ei&a&te* /o" avea o pe#ioad "ai &)n, de e.e#!a#e 0i a&te&e "ai !c)#te 0i "ai '#ecvente% n ti"p)& c#o#a vo" e.e#!a 'ieca#e dint#e ce&e do) idei* Ce#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e !e vo# con'o#"a ace!tei 'o#"e ,ene#a&e7 #e3e#v4+i ca" cinci!p#e3ece "in)te pent#) 'ieca#e din e&e 0i ncepe p#in a te ,-ndi &a idei&e 3i&ei 0i &a co"enta#ii&e inc&)!e n te"e* 2edic nt#e t#ei 0i pat#) "in)te citi#ii &o# '# ,#a5% chia# de "ai ")&te o#i 4 dac do#e0ti% apoi nchide ochii 0i a!c)&t* Repet p#i"a '#a3 a pe#ioadei de e.e#!a#e dac !i"+i c)"va c "intea +i4o ia #a3na% n! ncea#c !4+i pet#eci cea "ai "a#e pa#te a ti"p)&)i a!c)&t-nd &ini0tit% da# c) aten+ie* Te a0teapt )n "e!aD* 6ii nc#e3to# c & vei p#i"i* A"inte0te4+i c e& +i apa#+ine 0i c & v#ei* N)4+i &!a inten+ia ! !e c&atine n 'a+a ,-nd)#i&o# ca#e te di!t#a,* 24+i !ea"a c% o#ica#e a# 'i 'o#"a !)5 ca#e a# apa#e% e&e n) a) nici )n n+e&e! 0i nici o p)te#e* ?n&oc)ie0te4&e c) a'i#"a#ea hot#-#ii ta&e de a #e)0i* N) )ita c voia ta a#e p)te#e a!)p#a t)t)#o# 'ante3ii&o# 0i vi!e&o#* ?nc#ede4te c ea te va !coate &a &i"an% p)#t-nd)4te dinco&o de toate ace!tea* C#ive0te toate ace!te pe#ioade de e.e#!a#e ca 'iind con!ac#ate cii% adev#)&)i 0i vie+ii* Re')3 ! 'ii a5t)t din d#)" de di,#e!i)ni% i&)3ii 0i ,-nd)#i&e "o#+ii* Te4ai con!ac#at "-nt)i#ii* 6ii hot#-t% 3i de 3i% ! n) +i &a0i ')nc+ia ne ndep&init* Rea'i#"4+i atit)dinea hot#-t 0i n pe#ioade&e "ai !c)#te de e.e#!a#e% 'o&o!ind 'o#"a ini+ia& a ideii pent#) ap&ica+ii ,ene#a&e% p#ec)" 0i 'o#"e "ai !peci'ice% dac e nevoie* ?n co"enta#ii&e ca#e )#"ea3 en)n+#ii idei&o# !)nt inc&)!e c-teva 'o#"e !peci'ice* Ace!tea% tot)0i% !)nt n)"ai ni0te !),e!tii* N) c)vinte&e an)"e pe
136

ca#e &e 'o&o!e0ti contea3* LECIA #1 Idei&e noa!t#e de #ecapit)&at pent#) a!t3i !)nt7 M:8N "E) !)nt &)"ina &)"ii*" C-t de !'-nt !)nt e)% c#)ia i4a 'o!t dat ')nc+ia de a &)"ina &)"eaP 6ie ca n 'a+a !'in+eniei "e&e ! 'i) c)p#in! de &ini0tea tce#ii* ?n &)"ina ei 5&-nd% 'ie ca toate con'&icte&e "e&e ! di!pa#* ?n pacea ei% 'ie !4"i ad)c a"inte cine !)nt* C-teva 'o#"e !peci'ice pent#) ap&ica#ea ace!tei idei at)nci c-nd pa# ! apa# ni0te di'ic)&t+i an)"e% a# 'i7 "6ie ! n) a!c)nd &)"ina &)"ii din "ine*" "6ie ca &)"ina &)"ii ! #35at p#in acea!t apa#en+*" "Acea!t )"5# !e va #i!ipi n 'a+a &)"inii*" M:<N "Ie#ta#ea "i e!te ')nc+ia ca &)"in a &)"ii*" Toc"ai p#in accepta#ea ')nc+iei "e&e voi vedea &)"ina &)"ii n "ine* Ia# n acea!t &)"in% ')nc+ia "ea va !ta% c&a# 0i a5!o&)t nea"5i,))% n 'a+a vede#ii "e&e* Accepta#ea "ea n) !e 5i3)ie pe 'apt)& c "i da) !ea"a !a) n) de ')nc+ia pe ca#e o a"% nt#)c-t n) n+e&e, nc ie#ta#ea* Tot)0i% !)nt nc#edin+at c% n &)"in% o voi vedea a0a c)" e!te* 6o#"e !peci'ice pent#) 'o&o!i#ea ideii a# p)tea inc&)de7 "6ie ca ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( ! " aD)te ! n+e&e, ce n!ea"n ie#ta#ea*" "6ie ! n) "i !epa# ')nc+ia de voia "ea*" "N) voi 'o&o!i ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( pent#) )n !cop !t#in "ie*" LECIA #2 A!t3i vo" #ecapit)&a ace!te idei7 M:=N "L)"ina &)"ii ad)ce pace 'iec#ei "in+i p#in ie#ta#ea "ea*" Ie#ta#ea "ea e!te "iD&oc)& p#in ca#e &)"ina &)"ii 0i ,!e0te e.p#e!ia p#in "ine* Ie#ta#ea "ea e!te "iD&oc)& p#in ca#e devin con0tient de &)"ina &)"ii din "ine* Ie#ta#ea "ea e!te "iD&oc)& p#in
137

ca#e &)"ea e!te vindecat% "p#e)n c) "ine n!)"i* 6ie% a0ada#% ! ie#t &)"ea% ca ea ! 'ie vindecat "p#e)n c) "ine* S),e!tii pent#) 'o#"e !peci'ice de ap&ica#e a ace!tei idei7 "6ie ca pacea ! !e e.tind de &a "intea "ea &a a ta% $n)"e(*" "E) "p#t0e!c &)"ina &)"ii c) tine% $n)"e(*" "C#in ie#ta#ea "ea pot vedea ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie ( a0a c)" !)nt*" M:>N "6ie ! n)4"i )it ')nc+ia*" N) v#ea) ! )it de ')nc+ia "ea% deoa#ece v#ea) !4"i ad)c a"inte de Sine&e "e)* N) "i pot ndep&ini ')nc+ia dac )it de ea* Ia# dac n) "i ndep&ine!c ')nc+ia% n) voi t#i 5)c)#ia pe ca#e 2)"ne3e) "i4o h#3e0te* 6o#"e !peci'ice adecvate ace!tei idei c)p#ind )#"toa#e&e7 "S n) 'ac )3 de ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( pent#) a4"i a!c)nde ')nc+ia de "ine*" "/oi 'o&o!i ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( ca p#i&eD pent#) a4"i ndep&ini ')nc+ia*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( a# p)tea a"enin+a e,o4)& "e)% da# n)4"i poate !chi"5a ')nc+ia nt#4)n 'e& !a) a&t)&*" LECIA #3 S #ecapit)&" a!t3i ace!te idei7 M:9N "Sin,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)*" N) a" a&t ')nc+ie dec-t cea h#3it "ie de 2)"ne3e)* Rec)noa0te#ea ace!t)i 'apt " e&i5e#ea3 de tot con'&ict)&% nt#)c-t "i d de n+e&e! c n) pot avea +e&)#i cont#adicto#ii* C) )n !in,)# !cop% a" "e#e) ce#tit)dinea a ceea ce ! 'ac% ce ! !p)n 0i ce ! ,-nde!c* Toat ndoia&a t#e5)ie ! di!pa#% at)nci c-nd nc)viin+e3 'apt)& c !in,)#a "ea ')nc+ie e!te cea h#3it "ie de 2)"ne3e)* Ap&ica+ii "ai !peci'ice a&e ace!tei idei a# p)tea &)a ace!te 'o#"e7 "Ce#cepe#ea ace!t)i &)c#) $ace!tei !it)a+ii( n) "i !chi"5 ')nc+ia*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) "i d a&t ')nc+ie dec-t cea
138

h#3it "ie de 2)"ne3e)*" "S n) )3e3 de ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% ca !4"i D)!ti'ic o ')nc+ie pe ca#e 2)"ne3e) n) "i4a h#3it4o*" M::N "6e#ici#ea "ea 0i ')nc+ia "ea !)nt )na*" Toate &)c#)#i&e ca#e vin de &a 2)"ne3e) !)nt )n)&* E&e vin de &a Ce& Ce E!te Un)& 0i t#e5)ie p#i"ite ca 'iind )n)&* ?ndep&ini#ea ')nc+iei "e&e e!te 'e#ici#ea "ea% nt#)c-t a"5e&e vin de &a aceea0i S)#!* Ia# e) t#e5)ie ! nv+ ! #ec)no!c ceea ce " 'ace 'e#icit% dac e ! ,!e!c 'e#ici#ea* Iat c-teva 'o#"e 'o&o!itoa#e pent#) ap&ic#i !peci'ice7 "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) "i poate !epa#a 'e#ici#ea de ')nc+ia "ea*" "Sin,)&a#itatea 'e#ici#ii 0i ')nc+iei "e&e #"-ne tota& nea'ectat de acea!ta*" "Ni"ic% inc&)!iv ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% n) poate D)!ti'ica i&)3ia c 'e#ici#ea "i4a# 'i de!p#+it de ')nc+ia "ea*" LECIA #4 Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 M:@N "I)5i#ea "4a c#eat ca pe Sine ?n!0i*" S)nt a!e"nto# C#eato#)&)i "e)* N) pot pti"i% n) pot !)'e#i pie#de#i 0i n) pot ")#i* N) !)nt t#)p* /#ea) ! #ec)no!c a!t3i #ea&itatea "ea* N) " voi nchina )no# ido&i 0i nici n)4"i voi n&+a p#op#i)& concept de!p#e !ine ca !4"i n&oc)ia!c Sine&e* S)nt a!e"nto# C#eato#)&)i "e)* I)5i#ea "4a c#eat ca pe Sine ?n!0i* S4a# p)tea ! ,!e0ti ace!te 'o#"e !peci'ice 'o&o!itoa#e n ap&ica#ea ideii7 "S n) vd n ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( o i&)3ie de!p#e "ine n!)"i*" "?n ti"p ce p#ive!c ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% !4"i ad)c a"inte de C#eato#)& "e)*" "C#eato#)& "e) n) a c#eat ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( a0a c)" &e vd e)*"
139

M:AN "I)5i#ea n) #ep#o0ea3 ni"ic*" Rep#o0)#i&e !)nt c) tot)& 0i c) tot)& !t#ine de i)5i#e* Rep#o0)#i&e atac i)5i#ea% +in-nd)4i &)"ina o5!c)#* 2ac n)t#e!c #ep#o0)#i% atac i)5i#ea 0i% ca ata#e% Sine&e "e)* Sine&e "e) "i devine% a!t'e&% !t#in* S)nt hot#-t ! n) "i atac Sine&e% ca !4"i pot ad)ce a"inte cine !)nt* Cent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i% a# 'i )ti&e ace!te 'o#"e !peci'ice7 "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) e!te o D)!ti'ica#e pent#) a4"i ne,a Sine&e*" "N) " voi 'o&o!i de ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( pent#) a ataca i)5i#ea*" "S n) " &a! i!pitit de ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( ca ! " atac pe "ine n!)"i"* LECIA # Recapit)&a#ea de a!t3i va pa#c)#,e )#"toa#e&e idei7 M:BN "Rep#o0)#i&e "e&e a!c)nd &)"ina &)"ii din "ine*" Rep#o0)#i&e "e&e "i a#at ceea ce n) !e a'& nicie#i 0i "i a!c)nd ceea ce a0 v#ea ! vd* Odat #ec)no!c)t ace!t &)c#)% ce nevoie "ai a" de #ep#o0)#i&e "e&eL E&e " +in n nt)ne#ic 0i a!c)nd &)"ina* Rep#o0)#i&e 0i &)"ina n) pot "e#,e "p#e)n% da# &)"ina 0i vi3i)nea t#e5)ie ! 'ie "p#e)nate% pent#) ca e) ! pot vedea* Cent#) a vedea% t#e5)ie ! " &epd de #ep#o0)#i* /#ea) ! vd% ia# ace!ta va 'i "iD&oc)& p#in ca#e voi #e)0i* Ap&ica+ii !peci'ice a&e ace!tei idei a# p)tea 'i 'c)te !)5 ace!te 'o#"e7 "S n) 'o&o!e!c acea!ta ca o piedic n ca&ea v3)&)i*" "L)"ina &)"ii va #i!ipi toate ace!tea*" "N) a" nevoie de acea!ta* /#ea) ! vd*" M@;N "M-nt)i#ea "ea vine de &a "ine*" A!t3i voi #ec)noa0te )nde !e a'& "-nt)i#ea "ea* Se a'& n "ine% deoa#ece S)#!a ei !e a'& aco&o* N) 0i4a p#!it S)#!a 0i% ca ata#e% n) a p)t)t !4"i p#!ea!c "intea* N) o voi c)ta n a'a#a "ea* Ea n) !e ,!e0te a'a#% ca apoi ! 'ie ad)! n)nt#)K ci
140

din)nt#)& "e)% ea !e va ntinde dinco&o de toate% ia# tot ce vd va #e'&ecta n)"ai 0i n)"ai &)"ina ca#e !t#&)ce0te n "ine 0i n ea n!0i* Ace!te 'o#"e a&e ideii !)nt adecvate pent#) ap&ica+ii "ai !peci'ice7 "S n) " &a! i!pitit de ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% a0tept-nd din a&t pa#te% 0i n) de &a "ine% "-nt)i#ea "ea*" "N) voi n,d)i ace!t)i $ace!tei !it)a+ii( ! !tea n ca&ea con0tienti3#ii S)#!ei "-nt)i#ii "e&e*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) de+ine nici o p)te#e pent#) a ndep#ta de &a "ine "-nt)i#ea*" LECIA #! Iat idei&e de #ecapit)&at pent#) a!t3i7 M@8N "N)"ai p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) va i35)ti*" N) a#e nici )n !en! ! ca)t "-nt)i#ea ai)#ea* A" v3)t4o n ")&+i oa"eni 0i n ")&te &)c#)#i% da# c-nd a" ntin! "-na !p#e ea% n) o a'&a" aco&o* 1#e0i!e"% c#e3-nd c 0ti) ce e!te* N) voi "ai c)ta ai)#ea% n van* N)"ai p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e va i35)ti* M voi &!a c)p#in! de 5)c)#ia 'apt)&)i c p&an)& L)i n) poate niciodat da ,#e0* Iat c-teva 'o#"e !),e#ate pent#) ap&ica#ea ideii de a!t3i7 "C&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#e " va "-nt)i de 'e&)& c)" pe#cep ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) e!te o e.cep+ie n p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#ea "ea*" "6ie ! pe#cep ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n &)"ina p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" M@<N "Rep#o0)#i&e !)nt )n atac &a ad#e!a p&an)&)i de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" Rep#o0)#i&e !)nt o nce#ca#e de a dovedi c p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) n) va i35)ti* ?n! n)"ai p&an)& L)i va i35)ti* N)t#ind #ep#o0)#i% "i e.c&)d a!t'e& din con0tien+ !in,)#a "ea !pe#an+ de "-nt)i#e* N) "ai v#ea) !4"i 3d#nice!c p#op#ii&e
141

inte#e!e n "od)& ace!ta de"ent* /#ea) ! accept p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e) 0i ! 'i) 'e#icit* Ap&ica+ii&e conc#ete a&e ideii de a!t3i a# p)tea &)a )#"toa#ea 'o#"7 "?n ti"p ce p#ive!c ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% a&e, nt#e o pe#cep+ie e#onat 0i "-nt)i#e*" "2ac vd "otive de #ep#o0 n ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(% n) voi vedea "otive pent#) "-nt)i#ea "ea*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( #ec&a" "-nt)i#e% n) atac*" LECIA #" Recapit)&a#ea noa!t# de a!t3i va pa#c)#,e ace!te idei7 M@=N "/oie!c ! 'ie &)"in*" A!t3i voi p)tea 'ace )3 de p)te#ea "ea* N) e!te voia "ea ! o#5ecie!c n nt)ne#ic% te"-nd)4" de )"5#e% de &)c#)#i nev3)te 0i i#ea&e* L)"ina !4"i 'ie a3i c&)3a* O voi )#"a aco&o )nde " va cond)ce 0i voi p#ivi n)"ai ce "i a#at ea* A!t3i voi t#i pacea pe#cep+iei adev#ate* U#"toa#e&e 'o#"e a&e ace!tei idei pot 'i )ti&e n ap&ica+ii conc#ete7 " Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n) poate a!c)nde &)"ina pe ca#e voie!c ! o vd*" "T) !tai n &)"in "p#e)n c) "ine% $n)"e(*" "?n &)"in% ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( va a#ta a&t'e&*" M@>N "N) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)*" A!t3i !)nt n !i,)#an+% deoa#ece n) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* N)"ai at)nci c-nd c#ed c e.i!t o a&t voie poate ! "i !e 'ac tea"* ?nce#c ! atac n)"ai c-nd "i4e tea"% 0i n)"ai c-nd nce#c ! atac pot c#ede c !i,)#an+a "ea ve0nic "i e!te a"enin+at* A!t3i voi #ec)noa0te c toate ace!tea n) !4a) nt-"p&at* S)nt n !i,)#an+% deoa#ece n) e.i!t nici o voie% c) e.cep+ia /oii &)i 2)"ne3e)* C-teva 'o#"e )ti&e a&e ace!tei idei !e pot ap&ica n !it)a+ii conc#ete% p#ec)"7
142

"6ie ! pe#cep ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( con'o#" /oii &)i 2)"ne3e)*" "E!te /oia &)i 2)"ne3e)% 0i a "ea% deopot#iv% ! 'ii 6i)& L)i $n)"e(*" "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( e!te pa#te din /oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine% o#ic)" &4a0 vedea $a0 vedea4o(*" "2)"ne3e) e!te n tot ce vd% deoa#ece 2)"ne3e) e!te n "intea "ea* " LECIA ## A!t3i vo" #ecapit)&a )#"toa#e&e idei7 M@9N "A venit &)"ina*" Opt-nd pent#) "-nt)i#e n &oc)& atac)&)i% opte3 p)# 0i !i"p&) ! #ec)no!c ceea ce e!te deDa a&e!* M-nt)i#ea e!te o deci3ie ca#e a 'o!t deDa &)at* Atac)& 0i #ep#o0)#i&e n) !e a'& p#int#e op+i)ni* 2e aceea% a&e, ntotdea)na nt#e adev# 0i i&)3ieK nt#e ceea ce e!te deDa a&e! 0i ceea ce nici n) e!te* A venit &)"ina* N) pot ! o a&e,% pent#) c n) a#e nici o a&te#nativ* Ea a n&oc)it nt)ne#ic)&% ia# nt)ne#ic)& a di!p#)t* Iat c-teva 'o#"e ca#e !4a# p)tea dovedi )ti&e n ap&ica+ii&e conc#ete a&e 3i&ei7 "Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n)4"i poate de"on!t#a nt)ne#ic)&% cci a venit &)"ina*" "L)"ina din tine e tot ce v#ea) ! vd*" "/#ea) ! vd n ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( n)"ai ceea ce e!te*" M@:N "N) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)*" Iat dec&a#a#ea pe#'ect a &i5e#t+ii "e&e* N) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* S)nt "e#e) tentat ! n!coce!c a&te &e,i 0i ! &e con'e# p)te#e a!)p#a "ea* S)'# n)"ai din ca)3a c#edin+ei "e&e n e&e* E&e n) a) nici ce& "ai "ic e'ect #ea& a!)p#a "ea* S)nt c) de!v-#0i#e &i5e# de e'ecte&e t)t)#o# &e,i&o#% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* Ia# &e,i&e L)i !)nt &e,i&e &i5e#t+ii*
143

?n ceea ce p#ive0te 'o#"e&e conc#ete a&e ap&ic#ii ace!tei idei% a# p)tea 'i )ti&e )#"toa#e&e7 "Ce#cepe#ea ace!t)i &)c#) $ace!tei !it)a+ii( "i a#at c "ai c#ed n &e,i ca#e n) e.i!t*" "/d n)"ai &)c#a#ea &e,i&o# &)i 2)"ne3e) n ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(*" "6ie ! n,d)i &e,i&o# &)i 2)"ne3e)% 0i n) a&o# "e&e% ! &)c#e3e n ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(* LECIA #$ Iat idei&e pent#) #ecapit)&a#ea de a!t3i7 M@@N "S)nt nd#ept+it &a "i#aco&e*" S)nt nd#ept+it &a "i#aco&e% deoa#ece n) !)nt !)5 nici o &e,e% c) e.cep+ia &e,i&o# &)i 2)"ne3e)* Le,i&e L)i " e&i5e#ea3 de toate #ep#o0)#i&e 0i &e n&oc)ie!c c) "i#aco&e* Ia# e) v#ea) ! accept "i#aco&e&e n &oc)& #ep#o0)#i&o#% ca#e n) !)nt dec-t ni0te i&)3ii ce a!c)nd "i#aco&e&e dind#t)& &o#* /oi accepta ac)" n)"ai ceea ce &e,i&e &)i 2)"ne3e) " nd#ept+e!c ! a"% ca ! 'ac )3 de acea!ta n inte#e!)& ')nc+iei pe ca#e E& "i4a dat4o* Ai p)tea 'o&o!i ace!te !),e!tii n ap&ica+ii&e conc#ete a&e ace!tei idei7 "?nd#t)& ace!t)i &)c#) $ace!tei !it)a+ii( !e a'& )n "i#aco& &a ca#e !)nt nd#ept+it*" "6ie ! n) +i po#t nici )n #ep#o0% $n)"e(% ci !4+i o'e# "i#aco&)& ca#e% n !chi"5% +i apa#+ine*" "/3)t c) adev#at% ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( "i o'e# )n "i#aco&*" M@AN "6ie ca "i#aco&e&e ! n&oc)ia!c toate #ep#o0)#i&e*" C#in acea!t idee% "i )ne!c% c) adev#at% voia c) cea a S'-nt)&)i Spi#it% pe#cep-nd)4&e ca 'iind )na* C#in acea!t idee% "i accept% c) adev#at% e&i5e#a#ea "ea din iad* C#in acea!t idee% "i e.p#i"% c) adev#at% 5)nvoin+a de a &!a ca toate i&)3ii&e "e&e ! 'ie n&oc)ite de adev#% con'o#" p&an)&)i &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#ea "ea* N) voi 'ace nici o e.cep+ie 0i nici o !)5!tit)i#e*
144

/#ea) tot Ce#)& 0i n)"ai Ce#)&% a0a c)" 2)"ne3e) 5inevoie0te !4L a"* 6o#"e conc#ete% )ti&e pent#) ap&ica#ea ace!to# idei a# p)tea 'i7 "N) voi +ine ace!t #ep#o0 di!ociat de "-nt)i#ea "ea*" "6ie ca #ep#o0)#i&e noa!t#e ! 'ie n&oc)ite de "i#aco&e% $n)"e(*" "?nd#t)& ace!t)i &)c#) $ace!tei !it)a+ii( !e a'& "i#aco&)& c) ca#e !)nt n&oc)ite toate #ep#o0)#i&e "e&e*" LECIA $% Cent#) acea!t #ecapit)&a#e% vo" 'o&o!i )#"toa#e&e idei7 M@BN "6ie ! #ec)no!c p#o5&e"a ca ! poat 'i #e3o&vat*" 6ie !4"i da) !ea"a c p#o5&e"a e!te ntotdea)na o 'o#" de #ep#o0 ca#e "i !cap* 6ie ! n+e&e,% de a!e"enea% c !o&)+ia e!te ntotdea)na )n "i#aco& p#in ca#e n,d)i ca #ep#o0)& ! 'ie n&oc)it* A!t3i% "i voi #ea"inti !i"p&itatea "-nt)i#ii% nt#ind &ec+ia ca#e ne nva+ c e.i!t o !in,)# p#o5&e" 0i o !in,)# !o&)+ie* C#o5&e"a e!te )n #ep#o0% !o&)+ia )n "i#aco&* Ia# e) invit &a "ine !o&)+ia% ie#t-nd #ep#o0)& 0i p#i"ind c) 5)c)#ie "i#aco&)& ca#e i ia &oc)&* Ap&ic#i conc#ete a&e ace!tei idei a# p)tea &)a )#"toa#e&e 'o#"e7 " Ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie( "i p)ne o p#o5&e" pe ca#e o v#ea) #e3o&vat*" "Mi#aco&)& dind#t)& ace!t)i #ep#o0 va #e3o&va pent#) "ine acea!t p#o5&e"*" "R!p)n!)& &a acea!t p#o5&e" e!te "i#aco&)& pe ca#e & a!c)nde p#o5&e"a*" MA;N "6ie ! #ec)no!c 'apt)& c p#o5&e"e&e "i4a) 'o!t #e3o&vate*" Mi !e pa#e c a" p#o5&e"e dato#it 'apt)&)i c 'o&o!e!c ti"p)& n "od e#onat* E) c#ed c "ai nt-i vine p#o5&e"a 0i c t#e5)ie ! t#eac )n ti"p nainte ca ea ! 'ie #e3o&vat* N) !e!i3e3 p#o5&e"a 0i #!p)n!)& ca 'iind !i")&tane n p#e3en+a &o#% 0i acea!ta pent#) c nc n) "i da) !ea"a c 2)"ne3e) a a0e3at #!p)n!)& &ao&a&t c)
145

p#o5&e"a% a!t'e& nc-t ! n) poat 'i !epa#ate de ti"p* S'-nt)& Spi#it " va nv+a toate ace!tea% dac ?& voi &!a* Ia# e) voi n+e&e,e c e!te c) nep)tin+ ! a" o p#o5&e" ca#e ! n) 'i 'o!t #e3o&vat deDa* ?n ap&ica+ii&e !peci'ice vo# 'i )ti&e ace!te 'o#"e a&e ideii7 "N) t#e5)ie ! a0tept ! !e #e3o&ve ace!t &)c#) $acea!t !it)a+ie(*" "R!p)n!)& &a acea!t p#o5&e" "i !4a dat deDa% dac v#ea) ! & accept*" "Ti"p)& n) poate !epa#a acea!t p#o5&e" de !o&)+ia ei*" LECIA $1 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in*" E!te i"po#tant ! ne a"inti" c "i#aco&e&e 0i vi3i)nea "e#,% n "od nece!a#% "p#e)n* Ace!t 'apt !e ce#e #epetat ia# 0i ia#* E!te o idee cent#a& n no)& t) !i!te" de ,-ndi#e 0i n pe#cep+ia pe ca#e ace!ta o p#od)ce* Mi#aco&)& e!te "e#e) p#e3ent* C#e3en+a !a n) e!te p#icin)it de p#op#ia4+i vi3i)neK a5!en+a !a n) !e dato#ea3 'apt)&)i c n) #e)0e0ti ! ve3i* N)"ai ,#ad)& n ca#e e0ti con0tient de "i#aco&e e!te a'ectat* ?n &)"in &e vei vedeaK n) &e vei vedea n nt)ne#ic* Cent#) tine% &)"ina e!te% a0ada# $de i"po#tan+( c#)cia&* At-ta v#e"e c-t #"-i n nt)ne#ic% "i#aco&)& #"-ne nev3)t* A!t'e& e0ti convin! c e& n) e!te p#e3ent* Acea!ta dec)#,e din p#e"i3e&e p#ovenien+ei nt)ne#ic)&)i* Ne,a#ea &)"inii cond)ce &a nep)tin+a de a o pe#cepe* Nep)tin+a de a pe#cepe &)"ina n!ea"n a pe#cepe nt)ne#ic)&* L)"ina n)4+i e!te% a0ada#% de nici )n 'o&o!% c) toate c e!te p#e3ent* N) te po+i 'o&o!i de ea% deoa#ece p#e3en+a ei +i e!te nec)no!c)t* Ia# #ea&itatea p#e&nic a nt)ne#ic)&)i 'ace ca ideea ! 'ie &ip!it de !en! $de n+e&e!(* S +i !e !p)n c ceea ce n) ve3i e!te tot)0i p#e3ent% !)n a de"en+* E!te 'oa#te di'ici& ! te convin,i c de"en+ e!te% de 'apt% ! n) ve3i ceea ce e!te p#e3ent* T) n) ai nici o ndoia& c ochii t#)p)&)i pot vedea* T) n) te ndoie0ti c i"a,ini&e pe ca#e ace0tia +i
146

&e a#at !)nt #ea&itatea* Hi4ai p)! nc#ede#ea n nt)ne#ic% n) n &)"in* C)" a" p)tea #!t)#na acea!t !ta#e de &)c#)#iL Hie +i e!te i"po!i5i&% da#% din 'e#ici#e% n) e0ti de )n)& !in,)#* E'o#t)#i&e ta&e% o#ic-t de "ici a# 'i e&e% !)nt !p#iDinite c) t#ie* 2ac +i4ai da !ea"a c-t de "a#e e!te acea!t t#ie% ndoie&i&e ta&e !a# #i!ipi* A!t3i ne vo" dedica nce#c#ii de a te 'ace ! !i"+i acea!t t#ie* 2e ndat ce vei 'i !i"+it t#ia n tine% ea 'c-nd)4+i toate "i#aco&e&e )0o# acce!i5i&e% n) te vei "ai ndoi* Mi#aco&e&e ce+i !)nt a!c)n!e de !enti"ent)& t) de !&5ici)ne +i !e vo# ivi n con0tien+ de ndat ce vei !i"+i n tine t#ia* O'e#4+i a!t3i% de t#ei o#i% c-te 3ece "in)te de ti"p &ini0tit% n ca#e vei nce#ca !4+i &a0i n )#" !&5ici)nea* Acea!ta !e #ea&i3ea3 c) )0)#in+% pe "!)# ce nve+i c t) n) e0ti )n t#)p* ?nc#ede#ea !e nd#eapt !p#e ceea ce v#ei 0i4+i in!t#)ie0ti "intea n "od co#e!p)n3to#* /oia ta contin) !4+i 'ie nv+to# 0i ea a#e toat t#ia ! 'ac ceea ce do#e0te* Te po+i de!p#inde de t#)p dac a0a hot#0ti* Co+i ! #e!i"+i t#ia din tine* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e c) ace!t en)n+ a& adev#ate&o# #e&a+ii ca)34e'ect7 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in* Ochii t#)p)&)i n) pe#cep &)"ina* 2a# e) n) !)nt )n t#)p* Ce !)nt e)L" ?nt#e5a#ea ce ncheie ace!t en)n+ e!te nece!a# e.e#ci+ii&o# noa!t#e de a!t3i* Ceea ce t) ,-nde0ti c e0ti% con!tit)ie o c#edin+ ce !e ce#e de!'c)t* Ia# ceea ce e0ti c) adev#at t#e5)ie !4+i 'ie #eve&at* 6iind o ,#e0ea&% c#edin+a c e0ti )n t#)p ce#e o co#ec+ie* Adev#)& a ceea ce e0ti 'ace ape& &a t#ia din tine% ca acea!ta !4+i ad)c n con0tien+ ceea ce +i a!c)nde ,#e0ea&a* 2ac n) e0ti )n t#)p% at)nci ce e0tiL /a t#e5)i ! !e!i3e3i ceea ce 'o&o!e0te S'-nt)& Spi#it pent#) a n&oc)i i"a,inea t#)p)&)i din "intea ta* Ai nevoie ! !i"+i ceva n ca#e !4+i p)i nc#ede#ea% pe "!)# ce i4o #et#a,i t#)p)&)i* Ai nevoie de o t#i#e adev#at a ceva di'e#it% ceva "ai !o&id% "ai !i,)#K "ai v#ednic de nc#ede#ea ta% ceva
147

c) adev#at p#e3ent* 2ac n) e0ti )n t#)p% at)nci ce e0tiL C)ne acea!t nt#e5a#e c) one!titate% apoi dedic4+i c-teva "in)te n ca#e ! n,d)i ,-nd)#i&o# ta&e e#onate de!p#e p#op#ii&e+i at#i5)te ! 'ie co#ectate 0i cont#a#ii&o# &o# ! &e ia &oc)&* Sp)ne% de pi&d7 "E) n) !)nt !&a5% ci p)te#nic*" "E) n) !)nt neaD)to#at% ci atotp)te#nic*" "E) n) !)nt &i"itat% ci ne&i"itat*" "E) n) !)nt c)p#in! de ndoia&% ci !)nt !i,)#*" "E) n) !)nt o i&)3ie% ci o #ea&itate*" "E) n) pot vedea n nt)ne#ic% ci n &)"in*" ?n 'a3a a do)a a pe#ioadei de e.e#ci+i)% ncea#c ! #e!i"+i ace!te adev#)#i de!p#e tine n!)+i* Concent#ea34te "ai a&e! pe #e!i"+i#ea t#iei* A"inte0te4+i c tot !enti"ent)& de !&5ici)ne e!te a!ociat c#edin+ei c e0ti )n t#)p% c#edin+ de a&t'e& ,#e0it 0i nede"n de nc#ede#e* ?ncea#c !4+i #et#a,i nc#ede#ea pe ca#e ai aco#dato t#)p)&)i% 'ie 0i n)"ai pent#) o c&ip* Te vei o5i0n)i% pe "!)# ce avan!"% ! devii c#edincio! p#+ii "ai v#ednice din tine* Re&a.ea34te pe tot #e!t)& pe#ioadei% av-nd nc#ede#ea c e'o#t)#i&e ta&e% 'ie e&e c-t de !&a5e% !)nt !)!+in)te de t#ia &)i 2)"ne3e) 0i de toate 1-nd)#i&e Sa&e* Toc"ai din ace!te 1-nd)#i +i va p#oveni t#ia* 2ato#it !p#iDin)&)i Lo# 'e#" vei !i"+i t#ia n tine* E&e !)nt )nite c) tine n acea!t pe#ioad de p#actic% n ca#e "p#t0e0ti )n !cop a!e"enea !cop)&)i Lo#* A Lo# e!te &)"ina n ca#e vei vedea "i#aco&e&e% 'iindc t#ia Lo# e!te a ta* T#ia Lo# devine ochi pent#) tine% ca ! po+i vedea* 2e cinci% 0a!e o#i pe o#% &a inte#va&e oa#ec)" #e,)&ate% a"inte0te4+i c "i#aco&e&e !e vd n &)"in* 2e a!e"enea% 'ii !i,)# c nt-"pini c) ideea de a!t3i o#ice tenta+ie* U#"toa#ea 'o#")&a#e va 'i de 'o&o! pent#) ace!te !cop an)"e7 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in* 6ie ! n)"i nchid ochii dato#it ace!tei !it)a+ii*" LECIA $2
148

"Mi#aco&e&e !e vd n &)"in% ia# &)"ina 0i t#ia !)nt )na*" Ideea de a!t3i e!te o e.ten!ie a ce&ei p#ecedente* T) n) te ,-nde0ti &a &)"in ca e.p#e!ie a t#iei% ia# &a nt)ne#ic ca e.p#e!ie a !&5ici)nii* Acea!ta% deoa#ece no+i)nea ta de!p#e vede#e e!te a!ociat c) co#p)&% c) ochii ace!t)ia% c) c#eie#)& !)* A!t'e&% t) c#e3i c po+i !chi"5a ceea ce ve3i% p)n-nd)4+i 5)c+e&e de !tic& dinaintea ochi&o#* Acea!ta 'iind )na din n)"e#oa!e&e c#edin+e "a,ice ca#e !e t#a, din convin,e#ea c e0ti )n t#)p 0i c ochii t#)p)&)i pot vedea* C#e3i% de a!e"enea% c c#eie#)& t#)p)&)i poate ,-ndi* 2ac ai n+e&e,e% c-t)0i de p)+in% nat)#a ,-ndi#ii% n) ai p)tea dec-t ! #-3i de acea!t idee de"ent* E!te ca 0i c)" te4ai ,-ndi c +ii )n chi5#it ca#e &)"inea3 !oa#e&e 0i ca#e i d toat c&d)#a !aK !a) c ai toat &)"ea n "-na ta% p#in! !t#a0nic% p-n te hot#0ti !4o !&o5o3e0ti* Fi tot)0i% toate ace!te nchip)i#i n) !)nt "ai ne5)ne0ti dec-t a c#ede c ochii t#)p)&)i pot vedea% c c#eie#)& poate ,-ndi* T#ia &)i 2)"ne3e) din tine e!te &)"ina n ca#e ve3i% p#ec)" Mintea Sa e!te cea c) ca#e ,-nde0ti* T#ia !a +i de3"inte !&5ici)nea* Cci !&5ici)nea ta p#ive0te ochii t#)p)&)i% i!codind nt)ne#ic)& pent#) a conte"p&a ceva a!e"enea ei7 ce e "#)nt% !&a5% 5o&nvicio! 0i ")#i5)nd% nevoia0% neaD)to#at 0i n'#ico0at% t#i!t% !#ac% n'o"etat 0i &ip!it de 5)c)#ie* Toate ace!tea !e vd p#in ochi ca#e n) pot vedea 0i ca#e n) pot 5inec)v-nta* T#ia t#ece c) vede#ea ace!te &)c#)#i% p#ivind dinco&o de apa#en+e* C#ivi#ea ei !tato#nic 0i4o +ine nd#eptat nec&intit ct#e &)"ina dind#t)& &o#* Ea !e )ne0te c) &)"ina din ca#e e!te pa#te* Se vede pe !ine* T#ia ad)ce &)"ina n ca#e !e ive0te Sine&e t)* ?n nt)ne#ic pe#cepi )n !ine ca#e n) e!te aco&o $n) e.i!t(* T#ia e!te adev#)& de!p#e tineK !&5ici)nea e!te )n ido&% c) 'a&!itate vene#at 0i ado#at% pent#) ca t#ia ! poat 'i a&)n,at% ia# nt)ne#ic)& ! do"nea!c aco&o )nde 2)"ne3e) a hot#-t ! 'ie &)"in* T#ia vine de &a adev#% !t#&)cind c) &)"ina ca#e ia dato S)#!a eiK !&5ici)nea #e'&ect nt)ne#ic)& 'cto#)&)i ei* E!te 5o&nav 0i n) vede dec-t 5oa&a% ca#e e!te a!e"enea ei n!0i* Adev#)& e!te )n
149

"-nt)ito# ce poate voi n)"ai 'e#ici#e 0i pace pent#) 'ieca#e* Adev#)& 0i d#)ie0te t#ia o#ic)i o ce#e% nt#4o o'e#t ne&i"itat* E& n+e&e,e c o &ip! n cineva a# n!e"na o &ip! n to+i* Fi a!t'e&% adev#)& 0i d#)ie0te &)"ina pent#) ca to+i ! poat vedea 0i 5ene'icia ca )n)& de ea* T#ia &)i e!te "p#t0it% pent#) a &e ad)ce t)t)#o# "i#aco&)&% n ca#e !e vo# )ni nt#) #o!t% ie#ta#e 0i i)5i#e* S&5ici)nea% ca#e p#ive0te n nt)ne#ic% n) poate vedea v#e)n #o!t n ie#ta#e 0i i)5i#e* ?i vede pe to+i cei&a&+i ca 'iind di'e#i+i de ea n!0i% 0i n) e.i!t n &)"ea toat &)c#) pe ca#e ea !4& "p#t0ea!c* Ea D)dec% conda"n% da# n) i)5e0te* R"-ne n nt)ne#ic% a!c)n3-nd)4!e% vi!-nd)4!e p)te#nic% 5i#)itoa#e% #ep)#t-nd victo#ii a!)p#a &i"it#i&o# ca#e% a!c)n!e n nt)ne#ic% n) 'ac dec-t ! ia p#opo#+ii eno#"e* S&5ici)nea !e te"e de ea n!0i% !e atac% !e )#0te% ia# nt)ne#ic)& nv&)ie tot ce vede ea% &!-nd)40i vi!e&e &a 'e& de n'#ico0toa#e* Nici )n "i#aco& n) ,!e0ti aici% ci n)"ai )#* S&5ici)nea !e !epa# de tot ce vede% pe c-nd &)"ina 0i t#ia !e pe#cep ca 'iind )na* L)"ina t#iei n) e!te &)"ina pe ca#e o ve3i t)* Ea n) !e "odi'ic% n) p-&p-ie% n) !e !tin,e* Ea n) !e p#e!chi"5 din noapte n 3i 0i ia#0i n 5e3n% p-n c-nd 3o#i&e "iDe!c din no)* L)"ina t#iei e!te !tato#nic% ce#t p#ec)" i)5i#ea% dea p)#)#i 5)c)#oa! de a !e d#)i% pent#) c ea n) poate d#)i dec-t !ie0i* N) e ni"eni ca#e ! cea# n 3ada# ! ai5 pa#te de vede#ea ei 0i ni"eni% p0ind)4i p#a,)&% n) poate p&eca '# ca ochii !i vad "i#aco&)& 0i '# t#ia 0i &)"ina &a adpo!t)& ini"ii !a&e* T#ia din tine +i va o'e#i &)"ina 0i +i va c&)3i vede#ea% a!t'e& nc-t ! n) "ai 35ove0ti p#int#e )"5#e&e de0a#te pe ca#e ochii t#)p)&)i t) +i &e !e#ve!c !p#e p#op#ia ta a",i#e* T#ia 0i &)"ina !e )ne!c n tine% ia# aco&o )nde e&e !e4nt-&ne!c% Sine&e t) te a0teapt% ,ata ! te "5#+i0e3e ca pe Ceea ce4I apa#+ine* A!t'e& e!te &oc)& de nt-&ni#e pe ca#e nce#c" a!t3i !4& ,!i" 0i )nde nce#c" ! ne odihni"% cci pacea &)i 2)"ne3e) e!te aco&o )nde e!te Sine&e t)% adic 6i)& S)% ca#e ac)" a0teapt pent#) a !e #e nt-&ni pe Sine
150

?n!)0i 0i pent#) a 'i p#ec)" )n)&* S ne aco#d" a!t3i de do) o#i c-te do)3eci de "in)te pent#) a ne a&t)#a ace!tei nt-&ni#i* La!4te d)! n)nt#)& Sine&)i t)* T#ia L)i va con!tit)i &)"ina n ca#e +i e!te o'e#it da#)& vede#ii* C#!e0te a!t3i% a0ada#% nt)ne#ic)&% pent#) o v#e"e% ia# noi vo" e.e#!a n &)"in% nchi3-nd ochii t#)p)&)i 0i ce#-nd adev#)&)i ! ne a#ate &oc)& de nt-&ni#e a& !ine&)i c) Sine&e% aco&o )nde &)"ina 0i t#ia !)nt )na* /o" e.e#!a a!t'e& di"inea+a 0i !ea#a* 2)p nt-&ni#ea de di"inea+% vo" 'o&o!i 3i)a pent#) a ne p#e,ti de cea!)& !e#ii% c-nd ne vo" nt-&ni din no)% c)p#in0i de nc#ede#e* S #epet" c-t "ai de! c) p)tin+ ideea pent#) a!t3i 0i ! ne d" !ea"a c !)nte" int#od)0i n a&e vede#ii% !co0i din nt)ne#ic &a &)"in% aco&o )nde n)"ai "i#aco&e&e pot 'i pe#cep)te* LECIA $3 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine*" T) ai convin,e#ea c n tine &oc)ie!c #)&% nt)ne#ic)& 0i pcat)&* E0ti convin! c% dac cineva a# vedea adev#)& de!p#e tine% a# 'i de3,)!tat 0i !a# 'e#i de tine ca de )n 0a#pe venino!* Ai convin,e#ea c% dac +i !a# #eve&a ceea ce e!te adev#at de!p#e tine% te4a# ap)ca o a0a ,#oa3% nc-t te4ai ,#5i !4+i c)#"i via+a c) p#op#ii&e ta&e "-ini% contin)a#ea t#ai)&)i d)p a0a p#ive&i0te 'iind i"po!i5i&* Ace!tea !)nt convin,e#i c#edin+e at-t de 'e#" i"p&antate% nc-t c) ,#e) po+i 'i aD)tat !4+i dai !ea"a c e&e n4a) nici )n te"ei* E!te evident c ai 'c)t ,#e0e&i* E!te &i"pede c +i4ai c)tat "-nt)i#ea pe ci ci)dateK c ai 'o!t a",it 0i a",ito#% !pe#iat de 'ante3ii p#o!te0ti 0i vi!e !&5aticeK c te4ai nchinat &a ido&i p&!")i+i din +#-n toate ace!tea !)nt adev#ate pot#ivit convin,e#i&o# $c#edin+ei( ta&e de ac)"* A!t3i vo" p)ne n di!c)+ie toate ace!tea% n) din p)nct)& de vede#e p#op#i) ,-ndi#ii ta&e% ci din c) tot)& a&t p)nct de #e'e#in+% con'o#" c#)ia a!e"enea ,-nd)#i de0a#te !)nt &ip!ite de n+e&e!* Ace!te ,-nd)#i n) !)nt d)p /oia &)i 2)"ne3e)* Ace!te convin,e#i
151

c#edin+e ca#a,hioa!e% E& n) &e "p#t0e0te c) tine* At-t e!te !)'icient pent#) a dovedi c e&e !)nt ,#e0ite% dat t) n) p#icepi $pe#cepi( c e&e e!te a0a* 2e ce n) v#ei ! te &a0i cop&e0it de 5)c)#ie% c-nd e0ti a!i,)#at c tot #)& pe ca#e c#e3i c &ai 'c)t n) !a n'pt)it niciodat% c toate pcate&e ta&e n) a) 'o!t co"i!e% c e0ti &a 'e& de c)#at 0i !'-nt p#ec)" ai 'o!t c#eat% c &)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n tineL I"a,inea ta de!p#e tine n!)+i n) poate +ine piept /oii &)i 2)"ne3e)* T) c#e3i c a!ta n!ea"n "oa#te% da# n!ea"n via+* C#e3i c e0ti di!t#)!% da# e0ti "-nt)it* Cci !ine&e pe ca#e &ai p&!")it n) e!te 6i)& &)i 2)"ne3e)* C#in )#"a#e% ace!t !ine nici n) e.i!t* Ia# tot ceea ce ace!t !ine pa#e ! 'ac 0i ! ,-ndea!c n) n!ea"n ni"ic* N) e!te nici 5ine% nici #)* E!te p)# 0i !i"p&) i#ea&% ni"ic "ai ")&t* Acea!t p&!")i#e n) !e #35oie0te c) 6i)& &)i 2)"ne3e)* Nici n)4i 'ace #)% nici n)4i atac pacea* N) a !chi"5at c) ni"ic c#ea+ia% nici na #ed)! ete#na nep#ihni#e &a pcat% nici i)5i#ea &a )#* Ce p)te#e poate po!eda ace!t !ine pe ca#e &ai p&!")it% de v#e"e ce v#ea ! conte!te /oia &)i 2)"ne3e)L Nep#ihni#ea ta e!te ,a#antat de 2)"ne3e)* Ace!t ,-nd !e ce#e #epetat ia# 0i ia#% p-n ce e!te acceptat* E!te adev#at* Nep#ihni#ea ta e!te ,a#antat de 2)"ne3e)* Ni"ic n) o poate atin,e% ni"ic n) poate !chi"5a ceea ce 2)"ne3e) a c#eat ca 'iind ete#n* Ace& !ine pe ca#e &ai p&!")it% #) 0i p&in de pcate% e!te &ip!it de n+e&e! $de !en!(* Nep#ihni#ea ta e!te ,a#antat de 2)"ne3e)% ia# &)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n tine* M-nt)i#ea nece!it accepta#ea )n)i !in,)# ,-nd7 e0ti p#ec)" tea c#eat 2)"ne3e)% n) ceea ce ai 'c)t t) din tine* O#ic-t de ")&te #e&e !ocote0ti c ai 'c)t% e0ti p#ec)" tea c#eat 2)"ne3e)* O#ic-te ,#e0e&i ai 'i co"i!% adev#)& de!p#e tine e!te ne!chi"5at* C#ea+ia e!te ete#n 0i ina&te#a5i&* Nep#ihni#ea ta e!te ,a#antat de 2)"ne3e)* E0ti 0i vei 'i dea p)#)#ea e.act p#ec)" ai 'o!t c#eat* L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n tine% pent#) c 2)"ne3e)
152

&e4a p)! aco&o* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e a&e 3i&ei de a!t3i a# 'i de ce& "ai "a#e 'o&o! ca ace!tea ! oc)pe p#i"e&e cinci "in)te a&e 'iec#ei o#e active p#in a a'i#"a adev#)& de!p#e c#ea#ea ta7 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine* Nep#ihni#ea "ea e!te ,a#antat de 2)"ne3e)*" La! apoi deopa#te i"a,ini&e ta&e p#o!te0ti de!p#e tine n!)+i 0i pet#ece #e!t)& pe#ioadei de e.e#!a#e nce#c-nd ! ai o t#i#e a ce&o# d#)ite +ie de 2)"ne3e)% n &oc)& ce&o# pe ca#e +i &e4ai adD)decat t)* T) e0ti 'ie ceea ce 2)"ne3e) a c#eat% 'ie ceea ce t) ai p&!")it* Un Sine e!te adev#atK ce&&a&t n) e.i!t* ?ncea#c ! ai e.pe#ien+a )nit+ii Unic)&)i t) Sine* ?ncea#c !i p#e+)ie0ti !'in+enia 0i I)5i#ea din ca#e a 'o!t c#eat* ?ncea#c ! n) inte#'e#e3i c) Sine&e pe ca#e 2)"ne3e) La c#eat ca 'iind t) n!)+i% a!c)n3-nd)4I "#e+ia n do!)& "#)n+i&o# ido&i ai #)&)i 0i pcto0eniei% pe ca#e i4ai 'c)t pent#) aL n&oc)i* ?n,d)ie4I ! vin n ceea cei e!te p#op#i)* Iat4te7 T) e0ti Ace!ta* Ia# &)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n tine% 'iindc a0a e!te* Sa# p)tea ! n) ai 5)nvoin+a !a) chia# po!i5i&itatea de a 'o&o!i p#i"e&e cinci "in)te a&e 'iec#ei o#e pent#) ace!te e.e#ci+ii* ?ncea#c tot)0i ! &e 'o&o!e0ti at)nci c-nd +i e!te c) p)tin+* A"inte0te4+i ce& p)+in ! #epe+i &a 'ieca#e o# ace!te ,-nd)#i7 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine* Nep#ihni#ea "ea e!te ,a#antat de 2)"ne3e)*" ?ncea#c apoi !4+i aco#3i )n "in)t n ca#e% !t-nd c) ochii nchi0i% !4+i dai !ea"a c ace!ta e!te o con'i#"a#e a adev#)&)i de!p#e tine* 2ac apa#e c)"va v#eo !it)a+ie ca#e pa#e ! 'ie t)&5)#toa#e% "p#0tie #epede i&)3ia de tea" p#in #epeta#ea ,-nd)#i&o# de "ai !)!* 2ac te !i"+i i!pitit ! te !)pe#i pe cineva% !p)ne4i n ,-nd7 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n tine* Nep#ihni#ea ta e!te ,a#antat de 2)"ne3e)*" A!t3i po+i 'ace ")&te pent#) "-nt)i#ea &)"ii* Co+i 'ace ")&te pent#) a te ap#opia de acea pa#te n "-nt)i#e%
153

ca#e +i4a 'o!t nc#edin+at de 2)"ne3e)* A!t3i po+i 'ace ")&te pent#) a ad)ce "in+ii ta&e convin,e#ea c ideea 3i&ei e!te pe dep&in adev#at* LECIA $4 "E) !)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)*" Contin)" a!t3i c) acea idee ca#e ad)ce "-nt)i#ea dep&inK acea a'i#"a+ie ca#e de3a#"ea3 o#ice 'o#" de tenta+ieK ace& ,-nd ca#e #ed)ce E,o)& &a tce#e% de!'c-nd)4& pe de4a4nt#e,)&* E0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* S)nete&e ace!tei &)"i a")+e!c% p#ive&i0ti&e ace!tei &)"i di!pa#% 0i toate ,-nd)#i&e pe ca#e acea!t &)"e &e4a con+in)t v#eodat !)nt 0te#!e pent#) totdea)na de acea!t !in,)# idee* Iat "-nt)i#ea ndep&init* Iat &)ciditatea #e!ta5i&it* Adev#ata &)"in e!te t#ie% ia# t#ia e!te nep#ihni#e* 2ac #"-i a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)% t#e5)ie ! 'ii p)te#nic 0i &)"ina t#e5)ie ! 'ie n tine* Ace&a ca#e +i4a a!i,)#at nep#ihni#ea t#e5)ie !4+i 'ie% de a!e"enea% ,a#an+ia t#iei 0i a &)"inii* E0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* ?nt)ne#ic)& n) poate )"5#i !&ava 6i)&)i &)i 2)"ne3e)* T) !tai n &)"in% p)te#nic p#in nep#ihni#ea n ca#e ai 'o!t c#eat 0i n ca#e vei #"-ne pent#) ve0nicie* A!t3i vo" dedica din no) p#i"e&e cinci "in)te a&e 'iec#ei o#e nce#c#ii de a !i"+i adev#)& din tine* ?ncepe ace!te pe#ioade a&e ce#cet#ii c) ace!te c)vinte7 "E) !)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)* "E) !)nt 6i)& S) n ete#nitate*" ?ncea#c ac)" ! dai de 6i)& &)i 2)"ne3e) din tine* Ace!ta e!te Sine&e ca#e n) a pct)it niciodat% 0i ca#e nici na p&!")it v#eo i"a,ine ca#e ! n&oc)ia!c #ea&itatea* Ace!ta e!te Sine&e ca#e n) 0i4a p#!it pat#ia n 2)"ne3e) pent#) a #tci p#in &)"e* Ace!ta e!te Sine&e ca#e n) c)noa0te tea"a 0i ca#e nici n) poate concepe pie#de#ea% !)'e#in+a !a) "oa#tea* Cent#) a atin,e ace!t +e&% n) ai dec-t ! &a0i deopa#te to+i ido&ii 0i toate i"a,ini&e pe ca#e +i &e4ai 'c)t de!p#e tineK &a! n )#"a ta &i!ta n!)0i#i&o#% 5)ne !a) #e&e% pe ca#e +i &e4ai at#i5)itK a0teapt
154

adev#)& nt#4o &ini0tit ndeDde* 2)"ne3e) ?n!)0i a p#o"i! c ace!ta va 'i #eve&at ace&o#a ca#e & ce#* T) ce#i ac)"* N) po+i ! n) #e)0e0ti% pent#) c E& n) poate ! n) #e)0ea!c* 2ac n) po+i #!p)nde ce#in+ei de a e.e#!a n p#i"e&e cinci "in)te a&e 'iec#)i cea!% a"inte0te4+i "ca# odat pe o#7 "E) !)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)* "Fi !)nt 6i)& S) n ete#nitate*" Sp)ne+i a!t3i de!eo#i c t) e0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* Fi n) nt-#3ia ! #eac+ione3i c) ace!te c)vinte 'a+ de o#icine pa#e ! te i#ite7 "T) e0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* "Fi e0ti 6i)& S) n ete#nitate*" A!t3i !t#d)ie0te4te ! 'aci e.e#ci+ii&e o# de o#* 6ieca#e dint#e ace!tea va 'i )n pa! )#ia0 ct#e i35vi#ea ta% 0i )n Da&on i"po#tant n a!i"i&a#ea !i!te")&)i de ,-ndi#e p#o"ovat de ace!t c)#!* LECIA $ "S)nt Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& "e)*" Ideea de a!t3i te de!c#ie c) ac)#ate+e a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* E0ti )n)& n c)p#in!)& t) 0i )nit c) E&* A ta e!te )nitatea nt#e,ii c#ea+ii* Unitatea ta de!v-#0it 'ace ca !chi"5a#ea ! 'ie i"po!i5i& n tine* T) n) accep+i ace!t 'apt 0i nt-#3ii !4+i dai !ea"a c a0a e!te% n)"ai dato#it c#edin+ei ta&e c deDa te4ai !chi"5at* Te ve3i pe tine n!)+i ca 'iind o pa#odie #idico& d)p c#ea+ia &)i 2)"ne3e)7 !&a5% vicio!% )#-t 0i pcto!% "i3e#a5i&% a!a&tat de d)#e#e* A0a a#at ve#!i)nea ta de!p#e tine n!)+i7 )n !ine divi3at n ")&te p#+i 5e&i,e#ante% !epa#ate de 2)"ne3e) 0i a5ia +in)te &ao&a&t de 'cto#)& &)i e#atic 0i cap#icio!% c#)ia i te nchini* Ace!ta n) a)de #),ci)ni&e ta&e% cci e!te !)#d* N) vede )nitatea n tine% cci e!te o#5* N) n+e&e,e c t) e0ti 6i)& &)i 2)"ne3e)% cci e!te '# !i"+i#e 0i n) n+e&e,e ni"ic* A!t3i vo" nce#ca ! 'i" con0tien+i doa# de ceea ce a#e p)tin+a de a a)3i 0i vedea% de ceea ce e!te c&a# ca 5)n 3i)a* /o" nd#epta din no) e.e#ci+ii&e ct#e atin,e#ea Unic)&)i t) Sine% ca#e e!te )nit
155

c) C#eato#)& !)* ?nce#c" a3i din no)% c) #5da#e 0i !pe#an+* 6o&o!i#ea p#i"e&o# cinci "in)te a&e 'iec#ei o#e active pent#) a e.e#!a ideea 3i&ei p#e3int avantaDe !pecia&e pent#) !tadi)& de nv+a#e n ca#e te a'&i n p#e3ent* E di'ici& n ace!t "o"ent ! n)4+i &a0i "intea ! hoin#ea!c% at)nci c-nd e!te p)! &a e.e#ci+ii p#e&)n,ite* 2e!i,)#% +i4ai dat deDa !ea"a de acea!ta* Ai o5!e#vat n ce "!)# +i &ip!e0te di!cip&ina "enta& 0i n ce "!)# ai nevoie de ant#ena#ea "in+ii* E!te nece!a# ! 'ii con0tient de ace!t &)c#)% deoa#ece con!tit)ie )n o5!taco& !e#io! n ca&ea avan!#ii ta&e* Ce#ioade&e de e.e#!a#e "ai !c)#te% da# '#ecvente% p#e3int n ace!t "o"ent a&te avantaDe pent#) tine* Ce &-n, #ec)noa0te#ea di'ic)&t+i&o# pe ca#e &e ai n !)!+ine#ea aten+iei% t#e5)ie ! 'i o5!e#vat de a!e"enea c% dac n) +i !e ad)ce a"inte n "od '#ecvent de +e&)& t)% ai tendin+a !4& dai )it#ii pent#) &)n,i pe#ioade de ti"p* Ade!ea n) #e)0e0ti !4+i a"inte0ti ap&ica+ii&e !c)#te a&e ideii 3i&ei% 0i n) +i4ai 'o#"at nc o5icei)& de a 'o&o!i ideea ca #eac+ie a)to"at &a i!pit* ?n acea!t etap% o !t#)ct)# +i e!te% a0ada#% nece!a#% p&ani'icat a!t'e& nc-t ! c)p#ind '#ecvente ad)ce#i a"inte a&e +e&)&)i t)% p#ec)" 0i nce#c#i #e,)&ate de a& atin,e* Re,)&a#itatea n te#"eni de ti"p n) e!te ce#in+a idea& pent#) cea "ai !a&)ta# 'o#" de e.e#!a#e n a&e "-nt)i#ii* Tot)0i% e!te avantaDoa! pent#) cei a c#o# "otiva+ie e!te incon!i!tent 0i ca#e op)n "a#e #e3i!ten+ nv+#ii* 2e aceea% ne vo" +ine% pent#) o v#e"e% de pe#ioade&e de e.e#!a#e a c-te cinci "in)te pe o#% nde"n-nd)4te ! o"i+i c-t "ai p)+ine c) p)tin+* Uti&i3a#ea p#i"e&o# cinci "in)te a&e o#ei va 'i deo!e5it de 'o&o!itoa#e% de v#e"e ce i"p)ne o !t#)ct)# "ai 'e#"* N) 'o&o!i% n!% a5ate#i&e oca3iona&e de &a ace!t p#o,#a" ca !c)3 de a n) #eveni &a e& c-t "ai #epede c) p)tin+* Sa# p)tea% 'oa#te p#o5a5i&% ! e.i!te tenta+ia de a con!ide#a 3i)a ca pie#d)t% dat 'iind c ai o"i! ! 'aci &)c#)& ce#)t* 2a# acea!t tenta+ie t#e5)ie doa# #ec)no!c)t ca 'iind ceea ce e!te7 #e')3)& t) de a pe#"ite ca
156

,#e0e&i&e !4+i 'ie co#ectate% p#ec)" 0i a5!en+a 5)nvoin+ei de a nce#ca din no)* S'-nt)& Spi#it n) e!te nc)#cat de ,#e0e&i&e ta&e n ')nc+ia Sa de ?nv+to#* E& poate 'i #e+in)t n)"ai de ct#e &ip!a di!poni5i&it+ii ta&e n a te deta0a de e&e* Qai ! 'i" hot#-+iK de aceea% "ai a&e! pent#) )#"toa#ea !pt"-n 0i ceva% ! ave" 5)nvoin+a de a ne ie#ta !cde#i&e n !-#,)in+ 0i ne,&iDa#ea in!t#)c+i)ni&o# pent#) e.e#!a#ea ideii 3i&ei* Acea!t to&e#an+ 'a+ de !&5ici)ne ne va pe#"ite "ai c)#-nd ! o t#ece" c) vede#ea% dec-t !i aco#d" p)te#ea de a ne nt-#3ia p#oce!)& de nv+a#e* 2ac4i aco#d" !&5ici)nii p)te#ea de a 'ace a!t'e&% noi o p#ivi" ca pe o t#ie 0i con')nd" t#ia c) !&5ici)nea* C-nd n) #e)0e0ti ! te con'o#"e3i ce#in+e&o# ace!t)i c)#!% n) n!ea"n dec-t c ai 'c)t o ,#e0ea&* Acea!ta !e ce#e co#ectat% 0i at-t* A pe#"ite )nei ,#e0e&i ! contin)e% n!ea"n a 'ace ,#e0e&i n p&)!% 5a3ate pe p#i"a 0i nt#ind4o pe acea!ta* Toc"ai ace!t p#oce! t#e5)ie n&t)#at% 'iind )n a&t "od de a ap#a i&)3ii&e "pot#iva adev#)&)i* A5andonea3 ace!te e#o#i% #ec)no!c-nd)4&e d#ept ceea ce !)nt* S)nt tentative de a te +ine n incon0tien+a 'apt)&)i c e0ti Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& t)% )na c) 'ieca#e a!pect a& c#ea+iei% ne&i"itat n p)te#e 0i pace* Ace!ta e!te adev#)&% 0i ni"ic a&tceva n) e!te adev#at* A!t3i vo" a'i#"a din no) ace!t adev#% nce#c-nd ! aD)n,e" n ace& &oc din tine )nde n) e.i!t nici o ndoia& c n)"ai a!ta e!te adev#at* ?ncepe pe#ioade&e de e.e#!a#e de a!t3i c) acea!t a!i,)#a#e nc)#aDatoa#e% o'e#it "in+ii ta&e c) toat ce#tit)dinea de ca#e e0ti n !ta#e7 "S)nt Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& "e)% Una c) 'ieca#e a!pect a&e c#ea+iei% ne&i"itat n p)te#e 0i pace*" ?nchide apoi ochii 0i !p)ne+i din no)% ncet% c) p#o')n3i"e% !t#d)ind)4te ! &a0i n+e&e!)& c)vinte&o# ! +i !e a')nde n "inte%
157

n&oc)ind 'a&!e idei7 "S)nt Unic)& Sine*" Repet acea!ta de c-teva o#i% apoi ncea#c ! !i"+i n+e&e!)& pe ca#e & evoc c)vinte&e* E0ti Unic)& Sine% )nit 0i n !i,)#an+% n &)"in% 5)c)#ie 0i pace* E0ti 6i)& &)i 2)"ne3e)% Unic)& Sine% c) Un C#eato# 0i )n +e&7 de a ad)ce con0tien+a ace!tei Unit+i t)t)#o# "in+i&o#% a!t'e& nc-t adev#ata c#ea+ie ! poat e.tinde Tota&itatea 0i Unitatea &)i 2)"ne3e)* E0ti Unic)& Sine% co"p&et% vindecat 0i nt#e,% av-nd p)te#ea de a #idica ,i)&,i)& nt)ne#ic)&)i de pe 'a+a &)"ii 0i de a !coate &a ivea& &)"ina din tine% pent#) a de"on!t#a &)"ii adev#)& de!p#e tine n!)+i* E0ti Unic)& Sine% n a#"onie pe#'ect c) tot ce e!te% 0i c) tot ce va 'i* E0ti Unic)& Sine% 6i)& ce& !'-nt a& &)i 2)"ne3e)% )nit c) to+i '#a+ii ti nt#4ace!t SineK )nit c) Tat& t) nt#) /oia Sa* Si"te n tine ace!t Unic Sine% &a!4L ! #i!ipea!c n !t#&)ci#ea Sa toate i&)3ii&e 0i ndoie&i&e ta&e* Ace!ta e!te Sine&e t)% 6i)& &)i 2)"ne3e) ?n!)0i% nep#ihnit p#ec)" C#eato#)& !)% t#ia Sa a'&-nd)4!e n)nt#)& t) 0i i)5i#ea L)i 'iind a ta pent#) totdea)na* E0ti Unic)& Sine 0i4+i e!te dat ! !i"+i ace!t Sine n)nt#)& t) 0i !4+i a&)n,i toate i&)3ii&e din acea!t !in,)# Minte% ca#e e!te chia# ace!t Sine% adev#)& ce& !'-nt din tine* N) te &!a a!t3i p#ad )it#ii* Ave" nevoie de aD)to#)& t)K de "ica ta cont#i5)+ie n a ad)ce 'e#ici#e nt#e,ii &)"i* Fi Ce#)& !e 5i3)ie pe tine% av-nd nc#ede#ea c a!t3i te vei !t#d)i* ?"p#t0e0te4i a0ada#% ce#tit)dinea% cci a ta e!te* 6ii vi,i&ent* N) te &!a p#ad )it#ii* Ce pa#c)#!)& 3i&ei n) )ita de +e&)& t)* Repet ideea de a!t3i c-t "ai de! c) p)tin+ 0i n+e&e,e c% de 'ieca#e dat c-nd o 'aci% cineva a)de ,&a!)& !pe#an+ei% '#ea"t)& adev#)&)i n "intea !a% 'o0net)& 5&-nd a& a#ipi&o# pcii* Rec)noa0te#ea% de ct#e tine% a 'apt)&)i c e0ti Unic)& Sine% )nit c) Tat& t)% e!te o che"a#e ad#e!at nt#e,ii &)"i de a 'i )na c) tine* C) o#icine te nt-&ne0ti a!t3i% n) )ita !i "p#t0e0ti
158

',d)in+a ideii de a!t3i% !p)n-nd)4i7 "E0ti Unic)& Sine% "p#e)n c) "ine% Unit c) C#eato#)& no!t#) n ace!t Sine* Te cin!te!c dato#it a Ceea Ce S)nt% Fi dato#it a Ceea Ce e!te E&% Ce& ca#e ne i)5e0te pe a"-ndoi ca pe )n)&*" LECIA $! "M-nt)i#ea vine de &a Unic)& "e) Sine*" 2e0i e0ti Unic)& Sine% t) t#ie0ti e.pe#ien+a !t#ii de a 'i doi7 deopot#iv 5)n 0i #)% i)5ito# 0i )#-cio!% "inte 0i t#)p* Acea!t !en3a+ie de a 'i !cindat n p#+i cont#a#ii ind)ce !enti"ente de con'&ict ac)t 0i con!tant% 0i cond)ce &a nce#c#i '#enetice de a #econci&ia a!pecte&e cont#adicto#ii a&e ace!tei pe#cepe#i de !ine* Ai c)tat ")&te !o&)+ii de ace!t ,en% 0i nici )na din e&e n) a i35)tit* Cont#a#ii&e pe ca#e &e ,!e0ti n tine n) vo# 'i niciodat co"pati5i&e* 2oa# Un)& e.i!t* 6apt)& c adev#)& 0i i&)3ia n) pot 'i #econci&iate o#ic-t de ")&t 0i o#ic)" a" nce#ca% indi'e#ent ce "iD&oace 'o&o!e0ti 0i indi'e#ent c)" ve3i p#o5&e"a t#e5)ie acceptat% dac v#ei ! 'ii "-nt)it* C-n c-nd n) vei 'i acceptat acea!ta% vei nce#ca #ea&i3a#ea )n)i 0i# ne!'-#0it de +e&)#i pe ca#e n) &e po+i atin,eK vei nt#ep#inde !e#ii a5!)#de de che&t)ie&i de ti"p 0i de e'o#t% de !pe#an+ 0i de ndoia&% 'ieca#e &a 'e& de in)ti& ca cea p#ecedent 0i &a 'e& de !o#tit e0ec)&)i ca 0i cea )#"toa#e* C#o5&e"e&e ca#e n) a) nici )n n+e&e! n) pot 'i #e3o&vate n cad#)& n ca#e a) 'o!t p)!e* 2o) !ine4)#i ca#e !e a'& n con'&ict n) pot 'i p)!e n conco#dan+% ia# 5ine&e 0i #)& n) a) nici )n te#"en co")n* Ace& !ine pe ca#e t) &ai 'c)t n) poate 'i niciodat Sine&e t)% d)p c)" Sine&e t) n) poate 'i !cindat% '# a "ai nceta ! "ai 'ie Ceea Ce e!te 0i Ceea Ce t#e5)ie ! 'ie pent#) totdea)na* O "inte 0i )n t#)p n) pot coe.i!ta* N) nce#ca ! &e "paci% pent#) c )na nea, #ea&itatea ce&)i&a&t* 2ac e0ti t#)p 'i3ic% "intea ta a ie0it din p#op#i)4+i concept de!p#e !ine% 'iindc n) "ai a#e &oc pent#) a
159

"ai 'ace c) adev#at pa#te din tine* 2ac e0ti !pi#it% at)nci t#)p)& t#e5)ie ! 'ie &ip!it de !en! pent#) #ea&itatea ta* Spi#it)& 'ace )3 de "inte ca "iD&oc pent#) a4I ,!i o e.p#e!ie Sine&)i !)* Ia# "intea ca#e !e#ve0te !pi#it)&% e!te "pcat 0i p&in de 5)c)#ie* C)te#ea ei vine din !pi#it% ea ndep&inind)40i a!t'e& ')nc+ia c) 5)c)#ie* ?n!% "intea !e poate% de a!e"enea% con!ide#a de!p#+it de !pi#it% pe#cep-nd)4!e n)nt#)& )n)i t#)p pe ca#e & con')nd c) ea n!0i* ?n a'a#a ')nc+iei !a&e% "intea n)40i a'& pacea 0i 'e#ici#ea e!te !t#in ,-nd)#i&o# !a&e* C) toate ace!tea% "intea de!p#+it de !pi#it n) poate ,-ndi* Ea 0i4a #ene,at S)#!a t#iei 0i !e vede neaD)to#at% &i"itat 0i !&a5* 2i!ociat de p#op#ia ei ')nc+ie% ea !ocote0te c e!te !in,)# 0i !epa#at% atacat de a#"ate nt#e,i ca#e !e nd#eapt "pot#iva ei% a!c)n3-nd)4!e de ace!tea &a adpo!t)& '#a,i& a& t#)p)&)i* Ac)" ea e!te con!t#-n! ! "pace ceea ce e!te de4o !ea" c) ceea ce n) e!te de4o !ea" $"cap#a c) va#3a"(% c#e3-nd c ace!ta i e!te #o!t)&* N) "ai pie#de ti"p)& c) a!ta* Cine poate #e3o&va con'&icte&e !t)pide pe ca#e ni &e p#e3int )n vi!L Ce a# p)tea n!e"na #e3o&va#ea &o#% p#ivind n &)"ina adev#)&)iL C#)i !cop a# p)tea !e#viL Ca#e e!te #o!t)& #e3o&v#ii &o#L M-nt)i#ea n) poate p#e'ace i&)3ii&e n #ea&itate% nici #e3o&va o p#o5&e" ca#e n) e.i!t* T) !pe#i% pe!e"ne% c "-nt)i#ea poate ! 'ac toate ace!tea* Ai v#ea ca p&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) i35vi#ea !c)"p)&)i S) 6i) !i ad)c d)#e#e% n &oc !4& p)n n &i5e#tateL Sine&e t) #e+ine ,-nd)#i&e Sa&e% 0i ace!tea #"-n n p#op#ia4+i "inte 0i n "intea &)i 2)"ne3e)* S'-nt)& Spi#it p!t#ea3 "-nt)i#ea n "intea ta% o'e#ind)4i ca&ea ct#e pace* M-nt)i#ea e!te )n ,-nd pe ca#e & "p#t0e0ti c) 2)"ne3e)% deoa#ece /ocea Sa &a acceptat pent#) tine 0i a #!p)n! n n)"e&e t) c acea!ta !a 0i "p&init* A!t'e&% "-nt)i#ea e!te p!t#at p#int#e ,-nd)#i&e pe ca#e Sine&e t) &e nd#,e0te 0i &e n)t#e0te pent#) tine* /o" nce#ca a!t3i ! ,!i" ace!t ,-nd% a c#)i p#e3en+ n "intea ta e!te ,a#antat de Ce& ca#e +i vo#5e0te de Unic)& t) Sine*
160

Ce&e cinci "in)te de e.e#!a#e a&e 'iec#ei o#e vo# con!tit)i o c)ta#e a Sa n)nt#)& "in+ii ta&e* M-nt)i#ea vine de &a ace!t Unic Sine p#in inte#"edi)& Ace&)ia ca#e e!te p)ntea nt#e "intea ta 0i ace!t Sine* A0teapt c) #5da#e% 0i &a!4L pe e& !4+i vo#5ea!c de Sine&e t) 0i de!p#e toate c-te &e poate 'ace p#op#ia4+i "inte% odat #e!tit)it ace!t)i Sine 0i &i5e# ! !&)Dea!c /oii Sa&e* ?ncepe p#in a !p)ne7 "M-nt)i#ea vine de &a Unic)& "e) Sine* 1-nd)#i&e Sa&e "i !ta) &a di!po3i+ie*" Ca)t apoi ,-nd)#i&e Sine&)i 0i #evendic4&e% e&e apa#+in-nd)4+i* Ace!tea !)nt p#op#ii&e ta&e ,-nd)#i adev#ate% pe ca#e &e4ai #ene,at% &!-nd)4+i "intea ! #tcea!c p#int#4o &)"e a vi!e&o#% pent#) a ,!i ni0te i&)3ii c) ca#e ! &e n&oc)ia!c* Aici !e a'& ,-nd)#i&e ta&e% !in,)#e&e pe ca#e &e ai* M-nt)i#ea e!te )n)& dint#e ace!te ,-nd)#iK ,!e0te4o aco&o* 2ac #e)0e0ti% ,-nd)#i&e ca#e +i vin% +i vo# !p)ne c e0ti !a&vat 0i c "intea 0i4a ,!it ')nc+ia pe ca#e a c)tat !4o pia#d* Sine&e t) o va !a&)ta c) 5)c)#ie 0i i va d#)i pacea* Re!ta5i&it n t#ie% ea !e va #ev#!a% din no)% din!p#e !pi#it ct#e !pi#it)& din toate &)c#)#i&e% c#eate de Spi#it ca 'iind E& ?n!)0i* Mintea ta va 5inec)v-nta toate &)c#)#i&e* Odat con')3ia te#"inat% t) e0ti #e!ta5i&it% cci +i4ai #e,!it Sine&e* Sine&e t) 0tie c a!t3i n) po+i da ,#e0* Coate c "intea ta va "ai #"-ne o !c)#t v#e"e ne!i,)#* A!ta ! n) te n!pi"-nte* Sine&e t) va p!t#a pent#) tine 5)c)#ia pe ca#e o #e!i"te% t) devenind c-t de c)#-nd pe dep&in con0tient c RRRRRRRRRRea +i apa#+ine* 2e 'ieca#e dat c-nd pet#eci cinci "in)te din o# c)t-nd)4L pe Ce& ca#e +i "p#e)nea3 "intea c) Sine&e% t) i o'e#i a&t co"oa# n p!t#a#e pent#) tine* 2e 'ieca#e dat c-nd i !p)i "in+ii ta&e '#enetice c "-nt)i#ea vine de &a Unic)& t) Sine% vei "ai ad),a o co"oa# 5e&0),)&)i t) n c#e0te#e*
161

Fi tot 5e&0),)& va 'i d#)it o#ic)i & ce#e 0i voie0te ! accepte da#)&* Re'&ectea3% n)"ai% c-t de ")&t +i !e d#)ie0te a!t3i ca ! d#)ie0ti% pent#) a+i 'i d#)itP LECIA $" "E) !)nt !pi#it*" Ideea de a!t3i te identi'ic c) Unic)& t) Sine* Ea n) accept o identi'ica#e !cindat% d)p c)" n) ncea#c ! "5ine ni0te 'acto#i cont#adicto#ii nt#4o +e!t)# a )nit+ii* Ea p)# 0i !i"p&) a'i#" adev#)&* E.e#!ea3 c-t "ai de! ace!t adev#% pent#) c e& +i va ad)ce "intea de &a con'&ict !p#e &ini0tite&e p&ai)#i a&e pcii* Nici )n 'io# de !pai" n) poate pt#)nde% cci "intea ta a 'o!t a5!o&vit de ne5)nie% odat ce a a5andonat i&)3ii&e )nei identit+i !cindate* A'i#"" din no) adev#)& de!p#e Sine&e t)% 6i)& ce& !'-nt a& &)i 2)"ne3e)% ca#e odihne0te n tine% a c#)i "inte a 'o!t #edat &)cidit+ii* T) e0ti !pi#it)& ca#e ?& nt#e,e0te pe E& ?n!)0i% "p#t0ind)4i ')nc+ia de C#eato#* E& e!te "e#e) c) tine% a0a c)" t) e0ti "e#e) c) E&* A!t3i nce#c" ! ad)ce" #ea&itatea 0i "ai ap#oape de "intea ta* 2e 'ieca#e dat c-nd e.e#!e3i% !ta#ea de con0tien+ !e ap#opie c-t de c-tK c-teodat !e nt-"p& ! c-0ti,i o "ie de ani 0i chia# "ai ")&t* Min)te&e pe ca#e &e o'e#i !e ")&tip&ic de nen)"#ate o#i% cci "i#aco&)&% de0i 'ace )3 de ti"p% n) !e a'& !)5 !tp-ni#ea ace!t)ia* M-nt)i#ea e!te )n "i#aco&% p#i")& 0i )&ti")&K p#i")& ca#e e!te 0i )&ti")&% 'iind )n)& !in,)#* T) e0ti !pi#it)& n a c#)i "inte &oc)ie0te "i#aco&)& n ca#e o#ice ti"p !e op#e0teK "i#aco&)& n !-n)& c#)ia )n "in)t pet#ec)t c) 'o&o!i#ea ace!to# idei devine )n ti"p '# &i"it 0i '# !'-#0it* 2#)ie0te% a0ada#% ace!te "in)te c) d#a, ini"% 0i 5i3)ie4te pe Ce& ca#e a p#o"i! c va po,o# a!)p#a &o# ate"po#a&itatea* E& ?0i va o'e#i toat t#ia Sa 'iec#)i "ic e'o#t pe ca#e & 'aci* 2#)ie0te4I a!t3i "in)te&e de ca#e a#e nevoie% pent#) a te aD)ta ! n+e&e,i "p#e)n c) E&% c e0ti !pi#it)& ca#e &oc)ie0te n E& 0i ca#e% p#in /ocea Sa% 0i poa#t che"a#ea !p#e 'ieca#e 'iin+K 0i o'e# vede#ea o#ic)i ce#eK
162

n&oc)ie0te e#oa#ea c) !i"p&)& adev#* S'-nt)& Spi#it va 'i 5)c)#o! ! p#i"ea!c din "-ini&e ta&e ce&e cinci "in)te a&e 'iec#ei o#e% pent#) a &e p)#ta n D)#)& ace!tei &)"i c)p#in! de d)#e#e 0i do#% )nde pa# ! do"nea!c chin)& 0i "i3e#ia* E& n) va t#ece c) vede#ea nici o !in,)# "inte de!chi! ca#e voie0te ! accepte da#)#i&e vindectoa#e ad)!e de ace!te "in)te% 0i &e va a0e3a o#i)nde 0tie c vo# 'i 5ine p#i"ite* E&e vo# !po#i n p)te#ea &o# de vindeca#e de 'ieca#e dat c-nd cineva &e accept d#ept ,-nd)#i a&e !a&e 0i &e 'o&o!e0te pent#) a vindeca* A!t'e& va 'i n")&+it de "ii 0i chia# 3eci de "ii de o#i 'ieca#e da# pe ca#e & 'ace" S'-nt)&)i Spi#it* Ia# at)nci c-nd ace!ta !e va 'i #e nto#! &a tine% e& va dep0i n p)te#e "ic)& t) da#% p#ec)" !t#&)ci#ea !oa#e&)i ec&ip!ea3 &ic#i#ea p&p-nd a &ic)#ici)&)i p#e+ de o c&ip 0ovie&nic% nainte de a !e !tin,e* St#&)ci#ea !tato#nic a ace!tei &)"i #"-ne% pent#) a te cond)ce n a'a#a nt)ne#ic)&)iK da# nici n) vei "ai )ita v#eodat ca&ea* ?ncepe ace!te e.e#ci+ii 'e#icite !p)n-nd c)vinte&e pe ca#e +i &e ad#e!ea3 S'-nt)& Spi#it% 0i &a!4&e ! #eve#5e#e3e p#in E& n D)#)& &)"ii7 " S)nt Spi#it% )n 6i) !'-nt a& &)i 2)"ne3e)* E&i5e#at de toate &i"ite&e% oc#otit% vindecat% nt#e,it% Li5e# ! ie#t% &i5e# ! "-nt)ie!c &)"ea*" 1!ind)40i e.p#e!ia p#in tine% S'-nt)& Spi#it va accepta ace!t da# ce &ai p#i"it de &a E&% i va !po#i p)te#ea 0i +i4& va napoia* O'e#4I a!t3i% c) 5)c)#ie% 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e* Fi E& +i va vo#5i% ad)c-nd)4+i a"inte c e0ti !pi#it% )na c) E& 0i c) 2)"ne3e)% c) '#a+ii ti 0i c) Sine&e t)* A!c)&t4I a!i,)#a#ea nc)#aDatoa#e de 'ieca#e dat c-nd #o!te0ti c)vinte&e pe ca#e E& +i &e o'e# a!t3i% 0i n,d)ie4I ! !p)n "in+ii ta&e c e&e !)nt adev#ate* 6o&o!e0te4&e "pot#iva i!piteiK vei evita a!t'e& t#i!te&e ei con!ecin+e ca#e% dac cede3i c#edin+ei c e0ti a&tceva dec-t !pi#it% !)nt inevita5i&e* A!t3i S'-nt)& Spi#it +i d#)ie0te pace* C#i"e0te c)vinte&e Sa&e% 0i o'e#4I4&e L)i*
163

LECIA $# "/oie!c !4"i accept #o&)& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" A!t3i e!te o 3i de con!ac#a#e% o 3i de h#a" !pecia&* A!t3i vo" a'i#"a c) t#ie ce h#a" p)#t"* Noi p)#t" h#a")& adev#)&)i 0i a5andon" i&)3ii&e* N) vo" "ai o!ci&a nt#e ace!tea do)% ci ne vo" a0e3a de pa#tea Unic)&)i* Ne con!ac#" a!t3i adev#)&)i 0i "-nt)i#ii% a0a c)" a p&n)ito 2)"ne3e)* N) vo" !)!+ine c "-nt)i#ea e!te a&tceva* N) o vo" c)ta aco&o )nde ea n) e!te* O vo" accepta c) 5)c)#ie a0a c)" e!te 0i ne vo" a!)"a #o&)& de!e"nat no) de 2)"ne3e)* Ce 'e#ici#e ! 'ii !i,)#P A!t3i ne &!" &a o pa#te toate ndoie&i&e 0i ne a'i#"" po3i+ia% av-nd !i,)#an+a +e&)&)i% c) ")&+)"i#i c ndoia&a !a #i!ipit 0i c ce#tit)dinea ne n!o+e0te* Ave" )n !cop "#e+ de ndep&init% 0i ni !a dat tot ce ne t#e5)ie pent#) a ne atin,e +e&)&* Nici o ,#e0ea& n) ne a+ine d#)")&% cci a" 'o!t a5!o&vi+i de e#o#i* Toate pcate&e noa!t#e !a) !p&at% d-nd)4ne !ea"a c n) a) 'o!t dec-t ni0te ,#e0e&i* Ce&o# &ip!i+i de vinov+ie n) &e e!te tea"% 'iind n !i,)#an+ 0i d-nd)40i !ea"a de !i,)#an+a &o#* Ei n) ape&ea3 &a "a,ie% nici n) inventea3 !o&)+ii pent#) a !cpa de a"enin+#i nchip)ite% &ip!ite de #ea&itate* Ei 0i ,!e!c odihna n ce#tit)dinea ca&" c vo# n'pt)i ceea ce &e e!te dat ! n'pt)ia!c* Cei &ip!i+i de vinov+ie n) !e ndoie!c de aptit)dinea &o#% 0tiind c ')nc+ia &e va 'i pe#'ect ndep&init &a &oc)& 0i ti"p)& pot#ivit* Ei 0i4a) a!)"at po3i+ia pe ca#e ne4o a!)"" noi a!t3i% ca noi ! p)te" 'i p#ta0i &a ce#tit)dinea &o# 0i a!t'e& !4o !po#i" p#in accepta#ea ace!teia de ct#e noi* Ei vo# 'i a&t)#i de noiK to+i aceia ca#e a) &)at po3i+ia pe ca#e o &)" noi a!t3i ne vo# o'e#i c) 5)c)#ie tot ceea ce a) nv+at% "p#e)n c) tot ceea ce a) c-0ti,at* Cei nc ne!i,)#i ni !e vo# a&t)#a 0i ei 0i% "p#)")t-nd ce#tit)dinea noa!t#% o vo# !po#i 0i "ai ")&t* C-n 0i cei nc nen!c)+i vo# a)3i che"a#ea a)3it de noi 0i i vo# #!p)nde at)nci c-nd vo# 'i venit ! opte3e din no)* A!t3i n)
164

a&e,e" doa# pent#) noi n0ine* Oa#e n) "e#it ! dai din ti"p)& t) c-te cinci "in)te a&e 'iec#)i cea! pent#) a p)tea accepta 'e#ici#ea pe ca#e +i4a d#)it4o 2)"ne3e)L Oa#e n) "e#it ! dai cinci "in)te din 'ieca#e cea! ca !4+i #ec)no0ti ')nc+ia !pecia& aiciL Oa#e n) !)nt ce&e cinci "in)te doa# o "ic #),"inte n co"pa#a+ie c) do5-ndi#ea )nei #!p&+i de ne"!)#atL C-nd t) ai ncheiat ce& p)+in o "ie de t-#,)#i n pie#de#e* Iat ac)" o o'e#t ca#e+i ,a#antea3 i35vi#ea dep&in de o#ice 'e& de d)#e#i% 0i o 5)c)#ie pe ca#e &)"ea n) o poate con+ine* O '#-" din ti"p)& t) o po+i d#)i ac)" n !chi"5)& pcii "in+ii 0i ce#tit)dinii #o!t)&)i% c) p#o"i!i)nea !)cce!)&)i dep&in* Fi% de v#e"e ce ti"p)& n) a#e nici o n!e"ntate% +i !e ce#e ni"ic)& n !chi"5)& tot)&)i* Iat )n t-#, de pe )#"a c#)ia n) po+i pie#de* Ia# ceea ce c-0ti,i e!te nt#4adev# ne&i"itatP 2#)ie0te4I o# de o# "ic)& t) da#% de n)"ai cinci "in)te* E& va ad),a c)vinte&o# pe ca#e &e 'o&o!e0ti n e.e#!a#ea ideii de a!t3i% p#o')nda convin,e#e 0i ce#tit)dine ca#e +ie +i &ip!e!c* C)vinte&e Sa&e !e vo# "p#e)na c) a&e ta&e% 'c-nd din 'ieca#e #epeti+ie a ideii de a!t3i dedica#e tota&% 'c)t nt#4o nc#ede#e &a 'e& de pe#'ect 0i ne0ovitoa#e p#ec)" e!te a L)i n tine* ?nc#ede#ea Sa n tine va &)"ina toate c)vinte&e pe ca#e &e #o!te0ti% 0i vei t#ece dinco&o de #e3onan+a &o#% ct#e ceea ce e&e n!ea"n c) adev#at* A!t3i% e.e#!e3i "p#e)n c) E&% at)nci c-nd !p)i7 "/oie!c !4"i accept #o&)& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" ?n 'ieca#e #!ti"p de cinci "in)te pe ca#e & pet#eci c) E&% Ace!ta +i va p#i"i toate c)vinte&e 0i +i &e va napoia !t#&)cind toate de o c#edin+ 0i o nc#ede#e at-t de p)te#nic 0i de ne!t#")tat% nc-t vo# &)"ina &)"ea c) !pe#an+ 0i voio0ie* N) pie#de nici o oca3ie de a 'i voio!)& de!tinata# a& da#)#i&o# Sa&e% ca ! &e po+i% &a #-nd)& t)% d#)i a!t3i% &)"ii* 2#)ie0te4I c)vinte&e% ia# e& va 'ace #e!t)&* Te va 'ace !4+i
165

n+e&e,i ')nc+ia !pecia&* E& va de!chide ca&ea !p#e 'e#ici#e% ia# pacea 0i nc#ede#ea vo# 'i da#)#i&e Sa&e% #!p)n!)& S) &a c)vinte&e ta&e* E& +i va con'i#"a c) toat nc#ede#ea% 5)c)#ia 0i ce#tit)dinea Sa% c ceea ce !p)i e!te adev#at* Fi at)nci vei cpta convin,e#ea p#e3en+ei Ace&)ia ca#e c)noa0te ')nc+ia pe ca#e o ai at-t pe p"-nt% p#ec)" 0i n Ce#* /a 'i c) tine n 'ieca#e pe#ioad de e.e#ci+i) pe ca#e o "p#t0e0ti c) E&% p#e!chi"5-nd 'ieca#e c&ip a ti"p)&)i pe ca#e i4L o'e#i% n ate"po#a&itate 0i pace* ?n dec)#!)& o#ei% ca)t !4+i pet#eci ti"p)& p#e,tind)4te% nt#4o 5)c)#ie anticipativ% pent#) )#"toa#e&e cinci "in)te pe ca#e &e vei pet#ece din no) c) E&* Repet ideea de a!t3i n ti"p ce a0tep+i% ap#opie#ea% din no)% a #,a3)&)i 'e#icit* Repet de! ideea% 0i n) )ita c% de 'ieca#e dat c-nd o 'aci% ai n,d)it ca "intea !4+i 'ie p#e,tit pent#) #,a3)& 'e#icit ce va )#"a* At)nci c-nd !o!e0te cea!)& 0i E& e!te din no) p#e3ent pent#) a pet#ece )n #!ti"p c) tine% 'ii #ec)no!cto# 0i &a! deopa#te toate o5&i,a+ii&e p"-nte0ti% toate ,-nd)#i&e "#)nte 0i idei&e &i"itate% 0i pet#ece din no) c-teva c&ipe 'e#icite c) E&* Sp)ne4I nc odat c accep+i #o&)& pe ca#e E& do#e0te ! +i4& a!)"i 0i pe ca#e te va aD)ta !4& ndep&ine0tiK ia# E& +i va d#)i !i,)#an+a c do#e0ti nt#4adev# acea!t op+i)ne% pe ca#e E& a &)ato "p#e)n c) tine 0i t) "p#e)n c) E&* LECIA $$ "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici*" M-nt)i#ea 0i ie#ta#ea !)nt a!e"enea* A"-ndo) da) de n+e&e! c ceva "e#,e anapodaK ceva de ca#e t#e5)ie ! 'ii "-nt)it% pent#) ca#e t#e5)ie ! 'ii ie#tat !pi#it)a&K ceva e#onat ca#e a#e nevoie de !chi"5#i co#ectiveK ceva apa#te !a) di'e#it de /oia &)i 2)"ne3e)* A!t'e&% a"5ii te#"eni i"p&ic ceva i"po!i5i&% da# ca#e tot)0i !a nt-"p&at% #e3)&t-nd o !ta#e de con'&ict nt#e ceea ce e!te 0i ceea ce n) a# p)tea 'i niciodat* Iat c% a!t'e&% adev#)& 0i i&)3ii&e !e a'& pe picio# de e,a&itate% cci 'ieca#e dint#e e&e !a nt-"p&at* I"po!i5i&)& devine ace& &)c#)
166

pent#) ca#e ai nevoie de ie#ta#e% de ca#e ai nevoie ! 'ii "-nt)it* M-nt)i#ea devine ac)" 3ona de '#ontie# dint#e adev# 0i i&)3ie* Ea #e'&ect adev#)&% 'iind "iD&oc)& p#in ca#e po+i !cpa de i&)3ii* Tot)0i% ea n) e!te nc adev#)&% deoa#ece de!'ace ceea ce n) a 'o!t 'c)t niciodat* C)" a# p)tea e.i!ta v#eodat v#e)n &oc de nt-&ni#e% )nde C"-nt)& 0i Ce#)& pot 'i #econci&iate n c)p#in!)& )nei "in+i )nde e.i!t a"5e&eL Mintea ca#e vede i&)3ii% &e con!ide# #ea&e* E&e a) e.i!ten+ p#in 'apt)& c !)nt ,-nd)#i* Fi tot)0i n) !)nt #ea&e% 'iindc "intea ca#e ,-nde0te ace!te &)c#)#i e!te !epa#at de 2)"ne3e)* Ce )ne0te oa#e "intea 0i ,-nd)#i&e !epa#ate c) Mintea 0i 1-nd)& ca#e !)nt dea p)#)#i )naL Ce p&an a# p)tea p!t#a adev#)& neatin!% #ec)no!c-nd totodat nevoia pe ca#e o ad)c i&)3ii&e 0i o'e#ind "iD&oace p#in ca#e ace!tea ! 'ie de!'c)te% '# atac)#i 0i '# pic de d)#e#eL Ce a# p)tea 'i ace!t p&an dec-t )n 1-nd a& &)i 2)"ne3e)% p#in ca#e ne'c)t)& e!te t#ec)t c) vede#ea 0i p#in ca#e ni0te pcate% ca#e n) a) 'o!t niciodat #ea&e% !)nt )itateL S'-nt)& Spi#it p!t#ea3 ace!t p&an a& &)i 2)"ne3e)% e.act a0a c)" &a p#i"it de &a E&% n Mintea &)i 2)"ne3e) 0i n p#op#ia ta "inte* Ace!t p&an e!te n a'a#a ti"p)&)i% dat 'iind c S)#!a &)i e!te ate"po#a&* Tot)0i% e& ope#ea3 n cad#)& ti"p)&)i% dato#it c#edin+ei ta&e c ti"p)& e!te #ea&* S'-nt)& Spi#it p#ive0te nea5t)t ceea ce ve3i t)7 pcat% d)#e#e% "oa#te% "-hni#e% de!p#+i#e 0i pie#de#e* C) toate ace!tea% E& 0tie c )n &)c#) t#e5)ie ! 'ie n contin)a#e adev#at7 2)"ne3e) e!te "e#e) I)5i#e% 0i toate ace!tea n) !)nt /oia Sa* Ace!ta e!te 1-nd)& ca#e ad)ce i&)3ii&e n 'a+a adev#)&)i 0i &e vede d#ept ceea ce !)nt7 apa#en+e% nd#t)& c#o#a !e a'& ceea ce e!te ne!chi"5to# 0i !i,)#* Ace!ta e!te 1-nd)& ca#e "-nt)ie0te 0i ia#t% deoa#ece n)40i p)ne c#edin+a n ceea ce n) e!te c#eat de )nica S)#! pe ca#e4o c)noa0te* Ace!ta e!te 1-nd)& a c#)i ')nc+ie e!te ! "-nt)ia!c% d#)ind)4+i acea!t ')nc+ie ca 'iind p#op#ia ta ')nc+ie* M-nt)i#ea +i e!te ')nc+ia% a!e"enea Ace&)ia c#)ia Ia 'o!t dat p&an)&* Ac)" +i !a nc#edin+at ace!t p&an% a!e"enea L)i* E& a#e )n
167

!in,)# #!p)n! &a toate apa#en+e&e% indi'e#ent de 'o#"a% de "#i"ea% de p#o')n3i"ea &o#% !a) de o#ica#e a&te at#i5)te pe ca#e pa#e ! &e ai57 "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici* 2)"ne3e) e!te "e#e) I)5i#e% ia# toate ace!tea n) !)nt /oia Sa*" T)% ce& ca#e vei aD)n,e ! 'pt)ie0ti "i#aco&e% nc#edin+ea34te c e.e#!e3i te"einic ideea de a!t3i* ?ncea#c ! pe#cepi t#ia din ce&e ce &e !p)i% pent#) c ace!tea !)nt c)vinte n ca#e !t &i5e#tatea ta* Tat& t) te i)5e0te* Toat &)"ea d)#e#i&o# n) e!te /oia Sa* Ia#t4te pent#) ,-nd)& c E& a# 'i do#it toate ace!tea pent#) tine* La! apoi 1-nd)&% p#in ca#e E& +i4a n&oc)it toate ,#e0e&i&e% ! pt#)nd n cot&oane&e nt)necate a&e "in+ii ta&e ca#e a ,-ndit ,-nd)#i&e ce n) a) 'o!t niciodat /oia Sa* Acea!t pa#te a "in+ii apa#+ine &)i 2)"ne3e)% ca 0i #e!t)&% de a&t'e&* Ea n) poate !40i ,-ndea!c ,-nd)#i&e !o&ita#% n) poate ! &e #ea&i3e3e a!c)n3-nd)4&e de E&* La! ! pt#)nd &)"ina% 0i n) vei "ai vedea nici )n o5!taco& n ca&ea ce&o# ce &e voie0te E& pent#) tine* 2e3v&)ie !ec#ete&e ta&e &)"inii Sa&e 5inevoitoa#e% 0i ve3i c-t de inten! "ai !t#&)ce0te acea!t &)"in n tine* E.e#!ea3 a!t3i 1-nd)& S)% 0i &a! &)"ina Sa ! de!cope#e 0i ! &)"ine3e toate )n,he#e&e nt)necate 0i% t#an!'i,)#-nd)4&e% ! &e "p#e)ne3e c) #e!t)&* E!te /oia &)i 2)"ne3e) ! n) ai5 dec-t )n !in,)# 6i)* E!te /oia &)i 2)"ne3e) c !in,)#)& S) 6i) e0ti t)* 1-nde0te4te &a toate ace!tea a!t3i% c-nd e.e#!e3i% 0i ncepe &ec+ia pe ca#e o nv+"% c) acea!t nd#)"a#e pe ca&ea adev#)&)i7 "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici* M-nt)i#ea 0i ie#ta#ea !)nt a!e"enea*" Ap&eac4te apoi !p#e Ce& c) ca#e +i "p#t0e0ti ')nc+ia aici% 0i &a!4L ! te nve+e tot ce ai nevoie ! dep#in3i pent#) a &!a toat tea"a deopa#te 0i a+i c)noa0te Sine&e ca 'iind i)5i#e% i)5i#e ce n) a#e cont#a#i) n tine* Ia#t toate ,-nd)#i&e ca#e !a# op)ne adev#)&)i "p&ini#ii%
168

)nit+ii 0i pcii ta&e* N) po+i pie#de da#)#i&e h#3ite +ie de Tat& t)* T) n) v#ei ! 'ii a&t !ine* N) ai nici o ')nc+ie ca#e n) vine de &a 2)"ne3e)* Ia#t4te de acea ')nc+ie de!p#e ca#e c#e3i c +i4ai c#eato !in,)#* Ie#ta#ea 0i "-nt)i#ea !)nt a!e"enea* Ia#t ceea ce ai p&!")it 0i e0ti "-nt)it* Cent#) a!t3i ave" )n "e!aD !pecia& ca#e a#e p)te#ea de a+i n&t)#a pent#) totdea)na din "inte o#ice 'o#" de ndoia& 0i tea"* 2ac e0ti tentat ! c#e3i n #ea&itatea &o#% ad)4+i a"inte c apa#en+e&e n) pot +ine piept adev#)&)i pe ca#e4& con+in ace!te p#eap)te#nice c)vinte7 "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici* 2)"ne3e) e!te "e#e) I)5i#e% ia# toate ace!tea n) !)nt /oia Sa*" Unica ta ')nc+ie +i !p)ne c e0ti )n)&* A"inte0te4+i de a!ta n ti"p)& ca#e !e !c)#,e nt#e #,a3)#i&e de cinci "in)te pe ca#e &e d#)ie0ti !p#e a &e "p#t0i c) E&% Ce& ca#e "p#t0e0te c) tine p&an)& &)i 2)"ne3e)* Ad)4+i a"inte7 "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici* " A!t'e& a0te#ni ie#ta#ea a!)p#a "in+ii ta&e% &!-nd ! 'ie ndep#tat c) 5&-nde+e toat tea"a% pent#) ca i)5i#ea !40i ,!ea!c &oc)& ce i !e c)vine n tine 0i !4+i a#ate c e0ti 6i)& &)i 2)"ne3e)* LECIA 1%% "Ro&)& "e) e!te e!en+ia& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" A0a c)" 6i)& &)i 2)"ne3e) & "p&ine0te pe Tat& !)% tot a0a #o&)& t) din p&an "p&ine0te p&an)& Tat&)i t)* M-nt)i#ea t#e5)ie ! #!toa#ne c#edin+a ne!5)it n ,-nd)#i 0i t#)p)#i !epa#ate% ce t#ie!c vie+i !epa#ate 0i "e#, pe ci !epa#ate* O !in,)# ')nc+ie "p#t0it de "in+i !epa#ate &e )ne0te nt#4)n !cop )nic% cci 'ieca#e dint#e e&e e!te &a 'e& de e!en+ia& pent#) toate ce&e&a&te* /oia &)i 2)"ne3e) pent#) tine e!te 'e#ici#ea dep&in* 2e ce te4ai "ai decide ! te "pot#ive0ti /oii Sa&eL Ro&)& pe ca#e +i &a p!t#at n
169

#ea&i3a#ea p&an)&)i S) +i e!te dat pent#) ca ! po+i 'i #einte,#at n ceea ce voie0te E&* Ace!t #o& e!te &a 'e& de e!en+ia& pent#) p&an)& S) p#ec)" e!te pent#) p#op#ia4+i 'e#ici#e* E)c)#ia ta t#e5)ie ! 'ie dep&in% ca ! po+i 'ace n+e&e! p&an)& S) t)t)#o# ace&o#a &a ca#e E& te t#i"ite* Ei 0i vo# vedea ')nc+ia #e'&ectat pe 'a+a ta &)"inoa! 0i ?& vo# a)3i pe 2)"ne3e) che"-nd)4i n #-!et)& t) 'e#icit* E0ti c) adev#at indi!pen!a5i& pent#) p&an)& &)i 2)"ne3e)* 6# p#op#ia4+i 5)c)#ie% 5)c)#ia Sa n) e!te dep&in* 6# 3-"5et)& t)% &)"ea n) poate 'i "-nt)it* C-t ti"p e0ti t#i!t% &)"ina% pe ca#e 2)"ne3e) ?n!)0i a de!e"nato ca "iD&oc pent#) "-nt)i#ea &)"ii% e!te pa&id 0i &ip!it de !t#&)ci#e% ia# ni"eni n) #-de% 'iindc tot ce e!te #-!et n) poate ! 'ie dec-t eco)& p#op#i)&)i t) #-!et* E0ti c) adev#at indi!pen!a5i& pent#) p&an)& &)i 2)"ne3e)* La 'e& c)" &)"ina ta 'ace ! !po#ea!c 'ieca#e &)"in ce !t#&)ce0te n Ce#% tot a!t'e& 5)c)#ia ta pe C"-nt invit toate "in+i&e !40i a5andone3e neca3)#i&e 0i !40i ia &oc)& a&t)#i de tine n cad#)& p&an)&)i &)i 2)"ne3e)* Me!a,e#ii &)i 2)"ne3e) !)nt voio0i 0i voio0ia &o# vindec neca3)& 0i di!pe#a#ea* Ei !)nt dovada c 2)"ne3e) voie0te 'e#ici#ea dep&in pent#) to+i cei ca#e vo# accepta da#)#i&e Tat&)i &o# ca apa#+in-nd)4&e* A!t3i n) voi" ! ne &!" c)p#in0i de t#i!te+e* A&t'e& n) vo" #e)0i ! ne a!)"" #o&)& ca#e e!te e!en+ia& pent#) p&an)& &)i 2)"ne3e)% c-t 0i pent#) vi3i)nea noa!t#* T#i!te+ea e!te !e"n)& c v#ei ! Doci )n a&t #o&% n &oc)& ace&)ia ce +i4a 'o!t con'e#it de ct#e 2)"ne3e)* C#in acea!ta nt-#3ii ! a#+i &)"ii c-t de "a#e e!te 'e#ici#ea pe ca#e E& o voie0te pent#) tine* Fi p#in )#"a#e n) #ec)no0ti c acea!t 'e#ici#e +i apa#+ine* A!t3i vo" nce#ca ! n+e&e,e" c 5)c)#ia e!te ')nc+ia noa!t# aici* 2ac e0ti t#i!t% #o&)& t) e!te vacant% 0i toat &)"ea% odat c) tine% e!te p#ivat de 5)c)#ie* 2)"ne3e) te #oa, ! 'ii 'e#icit% ca &)"ea ! vad c-t de ")&t 0i i)5e0te E& 6i)&% 0i c voie0te ca nici cea "ai "ic nt#i!ta#e ! n)4i c)#"e 5)c)#iaK nici ca v#eo tea" !4& a!a&te3e% !i t)&5)#e pacea* A!t3i e0ti "e!a,e#)& &)i 2)"ne3e)*
170

Ad)ci 'e#ici#ea Sa t)t)#o# ce&o# pe ca#e i p#ive0tiK ad)ci pacea Sa o#ic)i te p#ive0te 0i cite0te "e!aD)& S) pe 'a+a ta 'e#icit* A!t3i ne vo" p#e,ti pent#) toate ace!tea n pe#ioade&e noa!t#e de e.e#!a#e% a c-te cinci "in)te7 vo" !i"+i c)" !e !t-#ne0te n noi 'e#ici#ea% d)p /oia Tat&)i 0i a noa!t#* ?ncepe e.e#ci+ii&e c) ,-nd)& pe ca#e & con+ine ideea de a!t3i* 2+i !ea"a% apoi% c #o&)& t) e!te ! 'ii 'e#icit* N)"ai at-t +i !e ce#e% +ie !a) o#ic)i do#e0te !40i oc)pe &oc)& p#int#e "e!a,e#ii &)i 2)"ne3e)* 1-nde0te4te ce n!ea"n acea!ta* Eine n+e&e! c te4ai n0e&at n c#edin+a ta c +i !a# ce#e v#e)n !ac#i'ici)* Cot#ivit p&an)&)i &)i 2)"ne3e) ai n)"ai de p#i"it% 0i niciodat n) pie#3i% n) !ac#i'ici% n) "o#i* Qai ! nce#c" ! ,!i" acea 5)c)#ie ca#e !t "#t)#ie no) 0i &)"ii nt#e,i de!p#e /oia &)i 2)"ne3e) pent#) noi* 6)nc+ia ta e!te ! o ,!e0ti aici% ! o ,!e0ti ac)"* 2e aceea ai venit* 6ie ca acea!ta ! 'ie 3i)a n ca#e vei #e)0iP C#ive0te ad-nc n)nt#)& t)% '# a te te"e de toate ace&e ,-nd)#i "#)nte 0i +e&)#i ne5)ne0ti pe &-n, ca#e t#eci% ac)" c-nd te na&+i ca !4L nt-&ne0ti pe Ch#i!t)& din tine* E& va 'i aco&o* Co+i aD)n,e &a E& ac)"* Ce a&tceva ai p#e'e#a ! p#ive0ti% "ai de,#a5 dec-t pe Ce& ca#e a0teapt ca t) !4L p#ive0tiL Ce ,-nd "#)nt a#e p)te#e ! te #e+inL Ce +e& ne5)ne!c +i poate nt-#3ia #e)0ita% c-nd Ce& ca#e te chea" e!te ?n!)0i 2)"ne3e)L E& va 'i p#e3ent* E0ti indi!pen!a5i& p&an)&)i S)* A!t3i e0ti "e!a,e#)& S)* Fi t#e5)ie ! ,!e0ti ceea ce E& do#e0te ca t) ! d#)ie0ti* N) )ita de ideea de a!t3i n #!ti"p)& dint#e pe#ioade&e de e.e#!a#e din o# n o#* Chia# p#op#i)4+i Sine te chea" a!t3i* Fi tot L)i i dai #!p)n! de 'ieca#e dat c-nd +i !p)i c e0ti indi!pen!a5i& p&an)&)i &)i 2)"ne3e) de "-nt)i#e a &)"ii* LECIA 1%1 "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it*" A!t3i vo" contin)a ! a5o#d" te"a 'e#ici#ii* Ideea de a!t3i e!te o idee cheie pent#) n+e&e,e#ea a ceea ce n!ea"n "-nt)i#e*
171

?nc "ai c#e3i c "-nt)i#ea ce#e !)'e#in+% d#ept canon pent#) "pcate&e" ta&e* N) e!te a0a* Tot)0i% e0ti nevoit ! ,-nde0ti a!t'e& c-t ti"p c#e3i c pcat)& e!te #ea&% 0i c 6i)& &)i 2)"ne3e) poate pct)i* 2ac pcat)& e!te #ea&% at)nci pedeap!a e!te nd#ept+it 0i n) poate 'i evitat* At)nci "-nt)i#ea n) poate 'i do5-ndit dec-t p#in !)'e#in+* 2ac pcat)& e!te #ea&% 'e#ici#ea t#e5)ie ! 'ie o i&)3ie% cci n) pot 'i a"-ndo) adev#ate* Cei pcto0i ce#ti'ic doa# "oa#tea 0i d)#e#ea% cci a0a ceva 0i !o&icit* Cent#) c ei 0ti) c a!ta i a0teapt% c i va c)ta 0i ,!i )ndeva% c-ndva% nt#4o 'o#" !a) a&ta% echi&i5#-nd cont)#i&e pe ca#e i &e dato#ea3 &)i 2)"ne3e)* ?n tea"a &o#% a# v#ea ! !cape de E&* ?n! E& i va )#"#i% ei neav-nd !cpa#e* 2ac pcat)& e!te adev#at% "-nt)i#ea t#e5)ie ! 'ie d)#e#e* 2)#e#ea e!te p&ata pcat)&)i% ia# !)'e#in+a n) poate 'i evitat dac pcat)& e!te #ea&* A!t'e&% "-nt)i#ea t#e5)ie ! 'ie )n &)c#) de te")t% 'iindc ea va )cide% ncet)& c) ncet)&% &)-nd tot)& nainte de a aco#da 'avoa#ea 5inevenit a "o#+ii )no# victi"e ce !)nt a5ia p)+in "ai ")&t dec-t oa!e% nainte ca "-nt)i#ea ! 'ie poto&it* M-nia ei e!te ne"!)#at% ne"i&oa!% da# pe dep&in D)!ti'icat* Cine 0i4a# c)ta o at-t de !&5atic pedeap!L Cine n) a# '),i de "-nt)i#e% nce#c-nd n 'e& 0i chip ! n5)0e /ocea ca#e io o'e#L 2e ce a# nce#ca !4o a!c)&te 0i !4I accepte p#op)ne#eaL 2ac pcat)& e!te #ea&% p#op)ne#ea ei e!te "oa#te% ad"ini!t#at nt#4o 'o#" c#)nt% pent#) a 'i pe "!)#a do#in+e&o# c)"p&ite n ca#e !e na0te pcat)&* 2ac pcat)& e!te #ea&% "-nt)i#ea a devenit d)0"an)& t) nve#0)nat% 5&e!te" a& &)i 2)"ne3e) a#)ncat a!)p#a ta% ce& ca#e Ia #!ti,nit 6i)&* Ai nevoie de pe#ioade&e de e.e#!a#e de a!t3i* E.e#ci+ii&e te nva+ c pcat)& n) e!te #ea&% c tot ceea ce c#e3i c t#e5)ie ! vin ca )#"a#e a pcat)&)i n) !e va nt-"p&a niciodat% pent#) c n) a#e nici o ca)3* Accept i!p0i#ea c) o "inte de!chi!% ca#e n) !e "ai co"p&ace n c#edin+a ")#i5)nd c ai 'c)t )n diavo& din 6i)& &)i 2)"ne3e)* N) e.i!t pcat* /o" e.e#!a ace!t ,-nd c-t !e poate
172

"ai de! a!t3i% deoa#ece e& con!tit)ie 5a3a pent#) ideea 3i&ei* /oia &)i 2)"ne3e) pent#) tine e!te 'e#ici#e de!v-#0it% deoa#ece n) e.i!t pcat% ia# !)'e#in+a e!te &ip!it de ca)3* E)c)#ia e!te nd#ept+it% ia# d)#e#ea n) e!te a&tceva dec-t !e"n)& c te4ai n+e&e! pe tine n!)+i ,#e0it* N) te te"e de /oia &)i 2)"ne3e)* Mai de,#a5 ap&eac4te ct#e ea c) nc#ede#ea c te va e&i5e#a de toate con!ecin+e&e pe ca#e pcat)& &e4a +e!)t nt#4o p&!")i#e ha&)cinant* Sp)ne7 "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it* N) e.i!t pcatK 0i ca ata#e e& n) a#e con!ecin+e*" A!t'e& a# t#e5)i !4+i ncepi pe#ioade&e de e.e#!a#e% 0i ! nce#ci apoi din no) ! ,!e0ti 5)c)#ia pe ca#e ace!te ,-nd)#i o vo# o'e#i "in+ii ta&e* 2#)ie0te ace!te cinci "in)te c) d#a, ini"% pent#) a n&t)#a pova#a ,#ea c) ca#e te nca#ci p#in c#edin+a de"ent c pcat)& e!te #ea&* Te4ai a0te#n)t &a d#)")& &i5e#t+ii% ia# ac)" ideea de a!t3i +i d a#ipi 0i !pe#an+ de a aD)n,e "ai #epede &a +e&)& ca#e te a0teapt7 pacea* N) e.i!t pcat* Re+ine acea!ta a!t3i% 0i !p)ne+i c-t de de! po!i5i&7 "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it* Ace!ta e!te adev#)&% 'iindc n) e.i!t pcat*" LECIA 1%2 "?"p#t0e!c /oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine7 de!v-#0ita "ea 'e#ici#e*" T) n) v#ei ! !)'e#i* Coate !ocote0ti c !)'e#in+a +i ad)ce ceva% poate nc c#e3i )n pic c ea +i ad)ce ceea ce v#ei* Tot)0i% acea!t c#edin+ e!te 3d#)ncinat ac)"% c) !i,)#an+% "ca# nt#4at-t nc-t !4+i n,d)i ! te ndoie0ti de ea 0i ! 5n)ie0ti c e!te &ip!it de !en!* Acea!t c#edin+ n) a di!p#)t nc% da# deDa i &ip!e!c #dcini&e c) aD)to#)& c#o#a !e a,+a 'e#" de cot&oane&e ce&e "ai nt)necate 0i tainic a!c)n!e a&e "in+ii ta&e* A!t3i nce#c" !i di"in)" 0i "ai ")&t in'&)en+a !&5it deDa 0i ! ne d" !ea"a c d)#e#ea n) a#e nici )n #o!t% n) a#e nici o
173

ca)3 0i nici p)te#ea de a n'pt)i ceva* Ea n) poate do5-ndi ni"ic* N) o'e# a5!o&)t ni"ic 0i n) e.i!t* Ia# tot ceea ce c#e3i c +i o'e# e!te &ip!it de e.i!ten+% a!e"enea ei* Ai 'o!t !c&av)& ni"ic)&)i* 6ii &i5e# a!t3i pent#) a te "p#e)na c) /oia 'e#icit a &)i 2)"ne3e)* Ti"p de c-teva 3i&e vo" contin)a ! dedic" 0edin+e&e noa!t#e de p#actic )no# e.e#ci+ii concep)te pent#) a te aD)ta ! atin,i 'e#ici#ea pe ca#e /oia &)i 2)"ne3e) a !dito n tine* Aici +i ai !&a0)&% aici +i ,!e0ti !i,)#an+a* Aici +i a'&i pacea% aici n) e.i!t nici o tea"* Aici !e a'& "-nt)i#ea* Aici !e a'&% n !'-#0it% odihna* ?ncepe a!t3i 0edin+e&e de e.e#!a#e c) )#"toa#ea dec&a#a+ie de accepta#e a /oii &)i 2)"ne3e) pent#) tine7 "?"p#t0e!c /oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine7 de!v-#0ita "ea 'e#ici#e* Fi ac)" o accept ca 'iind)4"i ')nc+ia*" Ca)t4+i apoi acea!t ')nc+ie n ad-nc)#i&e "in+ii% pent#) c ea e!te aco&o% a0tept-nd doa# ! te hot#0ti* N) !e poate ! n) o ,!e0ti% odat ce +i vei da !ea"a c ea #ep#e3int op+i)nea ta 0i c "p#t0e0ti /oia &)i 2)"ne3e)* 6ii 'e#icit% cci 'e#ici#ea +i e!te !in,)#a ')nc+ie aici* N) ai de ce ! 'ii "ai p)+in i)5ito# 'a+ de 6i)& &)i 2)"ne3e) dec-t E&% a c#)i i)5i#e &a c#eat &a 'e& de i)5ito# c)" e!te E& ?n!)0i* ?n a'a# de ace!te pe#ioade de #,a3 a c-te cinci "in)te &a 'ieca#e o#% op#e0te4te a!t3i ade!eo#i ca !4+i !p)i c ac)" ai acceptat 'e#ici#ea ca 'iind)4+i !in,)#a ')nc+ie* Fi 'ii nc#edin+at c% 'c-nd a!ta% te "p#e)ne3i c) /oia &)i 2)"ne3e)* LECIA 1%3 "2)"ne3e) 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e*" 6e#ici#ea e!te )n at#i5)t a& i)5i#ii* Ea n) poate 'i de!p#+it de acea!ta* Fi nici n) poate 'i t#it n a5!en+a i)5i#ii* I)5i#ea n) a#e &i"ite% 'iind p#et)tindeni* 2e aceea% 5)c)#ia e!te 0i ea p#et)tindeni* Tot)0i% "intea poate ne,a ace!t 'apt% c#e3-nd c e.i!t ,o&)#i n i)5i#e )nde poate pt#)nde pcat)&% ad)c-nd d)#e#e n &oc)& 5)c)#iei* Acea!t !t#anie c#edin+ +ine ! &i"ite3e 'e#ici#ea%
174

#ede'inind i)5i#ea ca 'iind &i"itat 0i int#od)c-nd cont#a#i)& n ceea ce n) a#e nici &i"it% nici cont#a#i)* Tea"a e!te a!t'e& a!ociat i)5i#ii% 0i #e3)&tate&e !a&e devin "o0teni#ea ace&ei "in+i ca#e 0i nchip)ie c ceea ce a p&!")it e!te #ea&* Ace!te i"a,ini% &ip!ite nt#4adev# de o#ice #ea&itate% !ta) "#t)#ie '#icii de 2)"ne3e)% )it-nd c% E& 'iind I)5i#e% t#e5)ie ! 'ie 0i 5)c)#ie* A!t3i vo" nce#ca ! ad)ce" din no) acea!t e#oa#e ')nda"enta& n 'a+a adev#)&)i% in!t#)ind)4ne7 "2)"ne3e)% 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e* A te te"e de E& n!ea"n a te te"e de 'e#ici#e* " ?ncepe+i pe#ioade&e de e.e#!a#e de a!t3i c) acea!t a!ocie#e% ca#e co#ectea3 c#edin+a 'a&! c 2)"ne3e) e!te tea"* Ea !)5&inia3% de a!e"enea% 'apt)& c 'e#ici#ea +i apa#+ine% dato#it a ceea ce e!te E&* ?n,d)ie4i ace!tei co#ec+ii !4+i 'ie ntip#it n "inte &a ncep)t)& 'iec#ei o#e active* C#i"e0te apoi% c) d#a,% toat 'e#ici#ea pe ca#e acea!ta o ad)ce% n ti"p ce adev#)& n&oc)ie0te tea"a% ia# 5)c)#ia devine ceea ce te a0tep+i ci va &)a &oc)& d)#e#ii* 2at 'iind c 2)"ne3e) e!te I)5i#e% acea!ta +i va 'i d#)it* Incit acea!t pe#!pectiv ade!eo#i n c)#!)& 3i&ei% 0i poto&e0te4+i toate te"e#i&e c) acea!t a!i,)#a#e nc)#aDatoa#e% 5&-nd% 0i pe de4a4nt#e,)& adev#at7 "2)"ne3e)% 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e* Ia# 'e#ici#ea e!te ceea ce ca)t a!t3i* N) pot da ,#e0% deoa#ece ceea ce ca)t e!te adev#)&*" LECIA 1%4 " Ca)t doa# ceea ce4"i apa#+ine c) adev#at*" Ideea de a!t3i contin) ,-nd)& c 5)c)#ia 0i pacea n) !)nt doa# vi!#i de0a#te* E&e !)nt d#ept)& t) dato#it a ceea ce e0ti* E&e +i vin de &a 2)"ne3e)% ca#e n) poate ! n)4+i dea ceea ce E& voie0te* Tot)0i% pent#) acea!ta% t#e5)ie ! e.i!te )n &oc p#e,tit 0i di!p)! ! p#i"ea!c da#)#i&e Sa&e* Ace!tea n) vo# 'i p#i"ite c) d#a, ini" de o "inte ca#e% n &oc)& c)venit &o#% a ad"i! da#)#i&e p&!")ite de ea n!0i ca !)5!tit)te pent#) ce&e a&e &)i 2)"ne3e)*
175

A!t3i vo" n&t)#a toate da#)#i&e '# !en! 0i 'c)te de noi n0ine% pe ca#e &e4a" dep)! pe a&ta#)& !'-nt a& &)i 2)"ne3e)% )nde n)"ai da#)#i&e Sa&e 0i a) &oc)&* A&e Sa&e !)nt da#)#i&e ca#e ne apa#+in c) adev#at* A&e Sa&e !)nt da#)#i&e pe ca#e &e4a" "o0tenit nainte ! 'i e.i!tat ti"p)&% 0i ca#e vo# contin)a ! 'ie a&e noa!t#e at)nci c-nd ti"p)& va 'i t#ec)t n ete#nitate* A&e Sa&e !)nt da#)#i&e ce !e a'& ac)" n)nt#)& no!t#)% 'iind ate"po#a&e* Fi n) t#e5)ie ! &e a0tept" pent#) a &e avea* E&e ne apa#+in a!t3i* 2e aceea% ne hot#-" ! &e ave" ac)" 0i ! 0ti" c% hot#-nd)4ne ! &e a&e,e" pe e&e n &oc)& ce&o# p&!")ite de noi n0ine% n) 'ace" a&tceva dec-t ! ne )ni" voia c) ceea ce voie0te 2)"ne3e)% #ec)no!c-nd ceea ce e!te de4o !ea"% ca 'iind )na* ?n pe#ioade&e noa!t#e "ai &)n,i de p#actic% ce&e cinci "in)te &a 'ieca#e o# d#)ite adev#)&)i n vede#ea "-nt)i#ii ta&e ! nceap a!t'e&7 "Ca)t doa# ceea ce "i apa#+ine nt#4adev#% Ia# 5)c)#ia 0i pacea "i !)nt "o0teni#ea*" La! apoi deopa#te con'&icte&e &)"ii ca#e o'e# c) tot)& a&te da#)#i 0i a&te +e&)#i% p&!")ite din i&)3ii% ate!tate de ace!tea 0i c)tate doa# nt#4o &)"e a vi!)#i&o#* Toate ace!tea &e &!" deopa#te% c)t-nd% n !chi"5% ceea ce ne apa#+ine c) adev#at at)nci c-nd ce#e" ! #ec)noa0te" ce&e ce ne4a) 'o!t d#)ite de 2)"ne3e)* C#e,ti" n "in+i&e noa!t#e )n &)"ini0 !'-nt% n 'a+a a&ta#)&)i S)% aco&o )nde da#)#i&e Sa&e de pace 0i 5)c)#ie !)nt 5inevenite 0i )nde veni" pent#) a ,!i ceea ce nea 'o!t d#)it de E&* A!t3i veni" c) nc#ede#e% con0tien+i de 'apt)& c ceea ce d#)ie0te E& #ep#e3int ceea ce ne apa#+ine nt#4adev#* A!t'e&% #ec)no!c-nd p)# 0i !i"p&) c /oia Sa deDa !a "p&init 0i c 5)c)#ia 0i pacea ne apa#+in% e&e con!tit)ind da#)#i&e Sa&e ete#ne% a!t3i p#e,ti" ca&ea pent#) E&* N) ne vo" pe#"ite ! &e pie#de" din vede#e de )n cea! &a a&t)&% c-nd veni" din no) ! &e c)t" aco&o )nde E& &e4a po,o#-t* /o" #ead)ce n "inte c-t "ai de! po!i5i& ace!t "e"ento7 "Ca)t doa# ceea ce "i apa#+ine nt#4adev#*
176

2a#)#i&e &)i 2)"ne3e)% 5)c)#ia 0i pacea% !)nt tot ceea ce do#e!c*" L'()i* 1% "A&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*" Cacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e) !)nt pacea 0i &)"ina ta* A!t3i &e vo" accepta% 0tiind c ne apa#+in* /o" nce#ca% de a!e"enea% ! n+e&e,e" c ace!te da#)#i !po#e!c pe "!)# ce &e p#i"i"* E&e n) !)nt a!e"enea da#)#i&o# pe ca#e &e poate da &)"ea% )nde ce& ca#e d#)ie0te pie#de chia# at)nci c-nd d da#)&% ia# ce& ca#e capt% !e a'& n c-0ti, dato#it pie#de#ii ce&)i ca#e d* Ace!tea n) !)nt da#)#i% ci t-#,)#i 'c)te c) vinov+ia* 2a#)& dat c) adev#at n) ad)ce nici o pie#de#e* E!te i"po!i5i& ca cineva ! poat c-0ti,a% deoa#ece a&t)& pie#de* 6apt)& c cineva pie#de% deDa i"p&ic o &i"it 0i o in!)'icien+* ?n "od)& ace!ta n) !e d nici )n da#* A!t'e& de "da#)#i" n) !)nt dec-t o o'e#t n vede#ea o5+ine#ii )n)i &)c#) "ai de p#e+K )n "p#)")t c) do5-nd ce t#e5)ie p&tit c) v-#' 0i nde!atK )n c#edit pe te#"en !c)#t "enit ! d)c &a cont#acta#ea )nei dato#ii% a!t'e& nc-t #!p&ata ! 'ie "ai "a#e dec-t da#)&* Acea!t !t#anie pe#ve#ti#e a ceea ce n!ea"n a d#)i !a !t#ec)#at &a toate nive&e&e &)"ii pe ca#e o ve3i* Ea ,o&e0te de o#ice !e"ni'ica+ie da#)#i&e pe ca#e &e o'e#i 0i 'ace ca ce&e pe ca#e &e p#i"e0ti ! n)4+i ad)c ni"ic* Un)& dint#e o5iective&e didactice "aDo#e pe ca#e 0i &e4a p#op)! ace!t c)#! e!te inve#!a#ea concep+iei ta&e de!p#e ceea ce n!ea"n a d#)i% ca a!t'e& ! 'ii n !ta#e ! do5-nde0ti* Cci a d#)i a devenit o !)#! a te"e#i% 0i a!t'e& +ii ! evi+i !in,)#)& "iD&oc p#in ca#e po+i do5-ndi* Accept pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)% 0i te vei dep#inde c) )n "od di'e#it de a p#ivi )n da#* 2a#)#i&e &)i 2)"ne3e) n) !e vo# di"in)a niciodat c-nd !)nt d#)ite "ai depa#te* 2i"pot#iv% p#in acea!ta% e&e !po#e!c* A0a c)" !e inten!i'ic pacea 0i 5)c)#ia Ce#)&)i at)nci c-nd &e accep+i ca 'iind da#)& &)i 2)"ne3e) pent#) tine% tot a!t'e& c#e0te 5)c)#ia C#eato#)&)i t) at)nci c-nd accep+i 5)c)#ia 0i pacea Sa ca
177

apa#+in-nd)4+i* 2#)i#ea adev#at n!ea"n c#ea+ie* Ea e.tinde ne"#,init)& a!)p#a ne&i"it#ii% ete#nitatea a!)p#a ate"po#a&it+ii 0i i)5i#ea a!)p#a ei n!0i* 2#)i#ea ada), &a tot ceea ce e!te deDa "p&init% n) n !en!)& !i"p&i!t de a "ai ad),a ceva% cci acea!ta i"p&ic% 'i#e0te% c nainte a# 'i 'o!t "ai p)+in* Ea ada), p#in a n,d)i ca ceea ce n) !e poate con+ine !40i "p&inea!c #o!t)& de a d#)i tot ce a#e% a!i,)#-nd)40i a!t'e& tot)& pent#) totdea)na* Accept a!t3i pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e) ca apa#+in-nd)4+i* ?n,d)ie4I ! !e "p&inea!c a0a c)" E& de'ine0te "p&ini#ea* /ei n+e&e,e c ceea ce ?i ad)ce L)i "p&ini#e t#e5)ie ! ad)c "p&ini#e 0i 6i)&)i S)* E& n) poate d#)i p#in a pie#de* Nici t) n) po+i* C#i"e0te a!t3i da#)& S) de 5)c)#ie 0i pace% 0i E& +i va ")&+)"i pent#) da#)& pe ca#e i4L o'e#i* A!t3i% pe#ioade&e de e.e#!a#e vo# ncepe p)+in a&t'e&* ?ncepe p#in a te ,-ndi &a acei '#a+i $!e"eni( c#o#a &e4ai #e')3at pacea 0i 5)c)#ia &a ca#e a) d#ept)& con'o#" &e,i&o# nep#tinitoa#e a&e &)i 2)"ne3e)* Aici% p#in ace!t #e')3% +i &e4ai #e')3at +ie n!)+i* Fi tot &a ace!t p)nct t#e5)ie ! te nto#ci ca ! &e #evendici ca apa#+in-nd)4+i* 1-nde0te4te pent#) o v#e"e &a "d)0"anii" ti 0i !p)ne4i 'iec#)ia n pa#te% de c)" +i vine n "inte7 "6#ate a& "e)% +i o'e# pace 0i 5)c)#ie% Cent#) ca a&e "e&e ! 'ie pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*" A!t'e& te p#e,te0ti ! #ec)no0ti da#)#i&e &)i 2)"ne3e) ct#e tine 0i n,d)i ca "intea !4+i 'ie &i5e# de o#ice +i4a# "piedica a!t3i !)cce!)&* Ac)" e0ti ,ata p#e,tit ! accep+i da#)& pcii 0i 5)c)#iei pe ca#e +i &e4a 'c)t 2)"ne3e)* Ac)" e0ti ,ata ! #e!i"+i 5)c)#ia 0i pacea pe ca#e +i &e4ai ne,at* Ac)" po+i !p)ne7 "A&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)"% deoa#ece ai d#)it ceea ce vei do5-ndi* 2ac +i vei p#e,ti "intea a0a c)" +i !),e#"% n) ai c)" ! n) #e)0e0ti* Cci ai n,d)it ! !e #idice toate 5a#ie#e&e ce te de!p#+ea) de pace 0i 5)c)#ie% ia# ceea ce e!te a& t) poate ! te aD)n, n !'-#0it* Sp)ne+i% a0ada#7 "A&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)"% nchide+i ochii pent#) o v#e"e 0i &a! ca /ocea Sa !
178

te a!i,)#e c ceea ce #o!te0ti e!te adev#at* Cet#ece+i a!t'e&% de 'ieca#e dat c-nd po+i% a!t3i% ce&e cinci "in)te c) E&% da# ! n) c#e3i c "ai p)+in n4a# avea va&oa#e% at)nci c-nd n) po+i !4I o'e#i "ai ")&t* Ad)4+i a"inte "ca# ca &a 'ieca#e o# ! #o!te0ti c)vinte&e ca#e ?& "5ie ! d#)ia!c ceea ce E& voie0te ! d#)ia!c 0i ceea ce voie0te ca t) ! p#i"e0ti* 6ii hot#-t ! n) inte#'e#e3i a!t3i c) ceea ce voie0te E&* Ia# dac v#e)n '#ate pa#e ! te i!pitea!c ! #e')3i da#)& &)i 2)"ne3e) pent#) e&% p#ive0te i!pita ca pe o 0an! n p&)! de a p#i"i da#)#i&e &)i 2)"ne3e) ca apa#+in-nd)4+i* Apoi 5inec)v-ntea34+i '#ate&e c) #ec)no0tin+% 0i !p)ne7 "6#ate a& "e)% +i o'e# pace 0i 5)c)#ie% Cent#) ca a&e "e&e ! 'ie pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*" LECIA 1%! "6ie ca e) ! tac 0i ! a!c)&t adev#)&*" 2ac vei &!a deopa#te vocea e,o)&)i% o#ic-t de 3,o"otoa! a# p#ea !i 'ie che"a#eaK dac n)4i vei accepta da#)#i&e "e!chine% ca#e n)4+i o'e# ni"ic din ceea ce v#ei c) adev#atK dac vei a!c)&ta c) o "inte de!chi!% ca#e n) p#etinde c +i4a !p)! ce n!ea"n "-nt)i#eK at)nci vei a)3i /ocea p#eap)te#nic a adev#)&)i% &ini0tit n p)te#ea Ei% p)te#nic n &ini0tea Ei 0i pe dep&in !i,)# n "e!aDe&e Sa&e* A!c)&t% 0i a)3i4L pe Tat& t) vo#5ind)4+i p#in /ocea #-nd)it de E&% ca#e #ed)ce &a tce#e voci&e t)&5)#toa#e a&e a5!)#d)&)i 0i a#at ca&ea ct#e pace ce&o# ce n) pot vedea* N) te &!a a",it de voci&e ce&o# "o#+i% ca#e +i !p)n c a) dat de !)#!a vie+ii 0i +i4o o'e# !p#e c#e3a#e* N) &e da aten+ie% ci a!c)&t adev#)&* N)4+i 'ie tea" a!t3i ! oco&e0ti voci&e &)"ii* T#eci% c) pa! )0o#% pe &-n, 0i dinco&o de pe#!)a!i)ni&e &o# &ip!ite de !en!* N) &e a!c)&ta* 6ii a!t3i &ini0tit 0i a!c)&t adev#)&* T#eci pe!te toate &)c#)#i&e ca#e n) vo#5e!c de!p#e Ce& nt#4a&e c#)i "-ini +i !e a'& 'e#ici#ea% ntin!e !p#e tine nt#4)n ,e!t de 5)nvenit 0i i)5i#e* A!c)&t4L n)"ai pe E& a!t3i 0i n) "ai nt-#3ia ! aD)n,i &a E&*
179

A!t3i !4a "p&init ',d)in+a C)v-nt)&)i &)i 2)"ne3e)* A!c)&t 0i !tai n tce#e* E& v#ea !4+i vo#5ea!c* Ad)ce c) Sine "i#aco&e de "ii de o#i "ai 'e#icite 0i "in)nate dec-t ce&e pe ca#e &e4ai vi!at !a) +i &e4ai do#it v#eodat n vi!)#i&e ta&e* Mi#aco&e&e Sa&e !)nt adev#ate* E&e n) !e vo# o'i&i at)nci c-nd vi!a#ea !e !'-#0e0te* 2i"pot#iv% e&e vo# p)ne capt vi!)&)i 0i vo# din)i "e#e)% cci po#ne!c de &a 2)"ne3e) ct#e 6i) S) p#eai)5it% a& c#)i ce&&a&t n)"e e0ti t)* C#e,te0te4te a!t3i pent#) "i#aco&e* ?n,d)ie ca a!t3i ! !e "p&inea!c !t#vechea ',d)in+ a Tat&)i 'a+ de tine 0i to+i '#a+ii ti* 6ie ca a!t3i !4L a)3i 0i ! a!c)&+i C)v-nt)& ca#e #idic v&)& ntin! a!)p#a C"-nt)&)i 0i ca#e i t#e3e0te pe to+i cei ca#e do#" 0i n) pot vedea* 2)"ne3e) i chea" p#in tine* E& a#e nevoie de vocea ta ca ! &e vo#5ea!c% cci cine a&t)& poate aD)n,e &a 6i)& &)i 2)"ne3e) dec-t Tat& S)% che"-nd)4& p#in Sine&e ca#e e!te a& t)L A)3i4L a!t3i 0i o'e#4I vocea ta ca ! vo#5ea!c ")&+i"i&o# ca#e a0teapt ! a)d C)v-nt)& pe ca#e E& & va #o!ti a!t3i* 6ii ,ata pent#) "-nt)i#e* E!te aici 0i4+i va 'i d#)it a!t3i* Fi +i vei a'&a ')nc+ia de &a Ce& ca#e a a&e!4o pent#) tine n n)"e&e Tat&)i t)* A!c)&t a!t3i% 0i vei a)3i o /oce ca#e% #!)n-nd p#in tine% va #!)na p#in toat &)"ea* Ad)cto#)& t)t)#o# "i#aco&e&o# a#e nevoie ca t) ! &e p#i"e0ti "ai nt-i% devenind a!t'e& dtto#)& 5)c)#o! a ceea ce ai p#i"it* A!t'e& ncepe "-nt)i#ea% 0i tot a!t'e& ia !'-#0itK at)nci c-nd tot)& e!te a& t) 0i t) vei 'i d#)it tot)&% toate +i vo# #"-ne pent#) totdea)na* A!t'e& &ec+ia a 'o!t nv+at* A!t3i vo" e.e#!a a d#)i% da# n) a0a c)" n+e&e,i t) d#)i#ea ac)"% ci c)" e!te ea de 'apt* E.e#ci+ii&e de 'ieca#e o# vo# t#e5)i ! nceap c) acea!t nt#e5a#e pent#) &)"ina#ea ta7 "/oi 'i &ini0tit 0i voi a!c)&ta adev#)&* Ce n!ea"n a d#)i 0i a do5-ndiL" ?nt#ea5 0i a0teapt )n #!p)n!* R!p)n!)& &a acea!t nt#e5a#e a0teapt de ")&t v#e"e ! 'ie p#i"it de tine* Ace!t #!p)n! va
180

ina),)#a !e#vici)& pent#) ca#e ai venit% ca#e va e&i5e#a &)"ea de ideea c a d#)i e!te )n 'e& de a pie#de* Fi a!t'e& &)"ea va 'i ,ata ! n+e&ea, 0i ! do5-ndea!c* 6ii &ini0tit 0i a!c)&t a!t3i adev#)&* La 'ieca#e cinci "in)te pet#ec)te n a!c)&ta#e% o "ie de "in+i !e vo# de!chide adev#)&)i 0i vo# a)3i C)v-nt)& !'-nt a)3it de tine* Ia# c) t#ece#ea 'iec#)i cea! vei i35vi a&te&e o "ie dint#e ace&e "in+i ca#e40i aco#d #,a3)& pent#) a ce#e ! &i !e d#)ia!c adev#)&% "p#e)n c) tine* A!t3i% 2)"ne3e) 0i +ine C)v-nt)& S) !'-nt p#in 'apt)& c & p#i"e0ti ca !4& dai "ai depa#te 0i% nv+-nd de &a E& ce n!ea"n a d#)i 0i a do5-ndi% po+i% &a #-nd)& t)% ! de"on!t#e3i &)"ii ce&e nv+ate de tine* N) )ita a!t3i !4+i nt#e0ti hot#-#ea de a a)3i 0i p#i"i C)v-nt)& p#in inte#"edi)& ace!t)i "e"ento% pe ca#e ! +i4& ad#e!e3i c-t "ai de! c) p)tin+7 "6ie ca e) ! 'i) &ini0tit 0i ! a!c)&t adev#)&* A!t3i !)nt "e!a,e#)& &)i 2)"ne3e)* 6iindc vocea "ea e!te /ocea Sa% pent#) a d#)i ceea ce p#i"e!c*" LECIA 1%" " Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e din "intea "ea*" Ce a&tceva dec-t adev#)& poate co#ecta i&)3ii&eL Fi ce a&tceva !)nt ,#e0e&i&e dec-t i&)3ii ce n) a) 'o!t #ec)no!c)te ca ata#eL Aco&o )nde a pt#)n! adev#)&% ,#e0e&i&e di!pa#* C)# 0i !i"p&) !e #i!ipe!c% ne&!-nd nici o )#" ca#e !4+i ad)c a"inte de e&e* 2)!e !)nt 'iindc% &ip!ite de c#edin+a ca#e &e !)!+ine% e&e n) a) via+* Fi a!t'e& di!pa# n ne'iin+% nto#c-nd)4!e de )nde a) venit* 2in p)&5e#e $+#-n( vin 0i n p)&5e#e !e nto#c% cci n)"ai adev#)& e!te ce& ca#e #"-ne* ?+i po+i i"a,ina% oa#e% ce a# n!e"na o !ta#e "enta& din ca#e ! &ip!ea!c i&)3iaL Ce !en3a+ie +i4a# p#od)ceL ?ncea#c !4+i ad)ci a"inte c a) 'o!t "o"ente )n "in)t poate% !a) chia# "ai p)+in c-nd ni"ic n) venea !4+i nt#e#)p paceaK c-nd e#ai !i,)# c e0ti i)5it 0i oc#otit* ?ncea#c apoi% !4+i nchip)i dac ace&e "o"ente !a#
181

e.tinde p-n &a capt)& ti"p)&)i 0i n ete#nitate* Apoi &a! ace& !enti"ent de &ini0te pe ca#e &ai !i"+it ! !e a"p&i'ice de o !)t de o#i% pent#) a !e ")&tip&ica de nc o !)t de o#i* Iat o !),e!tie% ni"ic "ai ")&t dec-t o pa&id i&)3ie &a !ta#ea n ca#e +i !e va odihni "intea% odat ce va 'i venit adev#)&* 6# i&)3ii n) a# p)tea e.i!ta tea"a% ndoia&a% atac)&* At)nci c-nd a venit adev#)&% !a te#"inat c) toat d)#e#ea% cci n) a "ai #"a! &oc n "intea ta )nde ! "ai hoin#ea!c ,-nd)#i pa!a,e#e 0i idei "oa#te* Adev#)& +i oc)p co"p&et "intea% e&i5e#-nd)4te de toate c#edin+e&e n e'e"e#* Ace!tea n)40i "ai a) &oc)& 0i n) !)nt nicie#i% cci adev#)& a venit* N) "ai pot 'i ,!ite% cci adev#)& e!te ac)" p#et)tindeni% pent#) totdea)na* At)nci c-nd a venit adev#)&% e& n) !t doa# o v#e"e% pent#) a di!pa#e apoi% pent#) a !e p#e'ace n a&tceva* N)40i tot p#e!chi"5 0i p#e'ace 'o#"a% nici n) vine 0i p&eac% pent#) a p&eca 0i a !e ntoa#ce ia#* Adev#)& #"-ne e.act a0a c)" a 'o!t "e#e)% ca ! te po+i 5i3)i pe e& &a o#ice nevoie 0i ! te po+i nc#ede n e& c) o nc#ede#e de!v-#0it% n toate ,#e)t+i&e apa#ente 0i n toate ndoie&i&e !t-#nite de apa#en+e&e pe ca#e &e p#e3int &)"ea* Ace!tea vo# 'i p)# 0i !i"p&) !p)&5e#ate at)nci c-nd adev#)& co#ectea3 ,#e0e&i&e dinS n "intea ta* At)nci c-nd a venit adev#)&% e& ad)ce c) na#ipa#ea !a p#ino!)& de!v-#0itei !tato#nicii% p#ec)" 0i i)5i#ea ca#e n) !e poticne0te n 'a+a d)#e#ii% ci p#ive0te dinco&o de ea% ne!t#")tat 0i !i,)#* Aici !e a'& da#)& vindec#ii% cci adev#)& n) a#e nevoie de ap#a#e 0i% p#in )#"a#e% nici )n atac n) e!te po!i5i&* I&)3ii&e pot 'i ad)!e n 'a+a adev#)&)i pent#) a 'i co#ectate* Adev#)& n! !e a'& c) ")&t "ai p#e!)! de i&)3iiK e& n) poate 'i #ed)! &a ni0te i&)3ii% pent#) a &e conve#ti pe ace!tea n adev#* Adev#)& n) vine 0i p&eac% nici n) !e p#e!chi"5 !a) !e p#e'ace 5a nt#4o apa#en+% 5a n a&ta% "e#e) e!chiv-nd)4!e de nce#ca#ea de a 'i c)p#in! 0i "e#e) !cp-nd de nce#ca#ea de a p)tea 'i !e!i3at* Adev#)& n) !e a!c)nde* St n p&in &)"in% nt#4o vdit
182

acce!i5i&itate* E!te i"po!i5i& ca cineva !4& ca)te c) adev#at 0i ! n) #e)0ea!c* Ii)a de a!t3i apa#+ine adev#)&)i* 2 adev#)&)i ce i !e c)vine% ia# adev#)& +i va da ce&e c)venite +ie* N) ai 'o!t "enit ! !)'e#i 0i ! "o#i* Tat& t) voie0te ca ace!te vi!e ! di!pa#* La! adev#)& ! &e co#ecte3e pe toate* N) ce#e" ceea ce n) ave"* Ce#e" doa# ceea ce ne apa#+ine% !p#e a #ec)noa0te toate ace!tea ca 'iind a&e noa!t#e* A!t3i e.e#!" p)#ta+i de 'e#icita !ta#e a ce#tit)dinii c#eia adev#)& ia dat na0te#e* Ca0ii t#e")#to#i 0i ne!i,)#i ai i&)3iei n) apa#+in "od)&)i no!t#) de a a5o#da &ec+ia de a!t3i* S)nte" &a 'e& de !i,)#i de !)cce! pe c-t de !i,)#i !)nte" c t#i"% !pe#"% #e!pi#" 0i ,-ndi"* N) ave" nici o ndoia& c a!t3i p0i" n!o+i+i de adev# 0i cont" pe e&e c va pt#)nde toate e.e#ci+ii&e pe ca#e &a 'ace" a!t3i* ?ncepe p#in a4L #),a pe Ce& ca#e te n!o+e0te n acea!t ac+i)ne ! 'ie p#e3ent n con0tien+a ta pe "!)# ce nainte3i !p#e E&* N) e0ti p&"dit din ca#ne% !-n,e 0i oa!e% ci ai 'o!t c#eat de ace&a0i 1-nd ca#e% &a 'e& ca 0i tine% Ia dat 0 L)i da#)& vie+ii* E& e!te '#ate&e t) 0i at-t de a!e"nto# +ie% nc-t Tat& vo!t#) 0tie c a"-ndoi !)nte+i )n)& 0i ace&a0i* Ce& pe ca#e & #o,i ! te n!o+ea!c e!te chia# Sine&e t)K c)" a# p)tea 'i E& a5!ent aco&o )nde e0ti t)L Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e dinS n "intea ta% ca#e +i !p)n c t) po+i 'i !epa#at de E&* L)i i vo#5e0ti a!t3i% &)-nd)4+i an,aDa"ent)& ca ')nc+ia Sa ! !e ndep&inea!c p#in tine* AI "p#t0i ')nc+ia n!ea"n a4I "p#t0i 5)c)#ia* ?nc#ede#ea Sa te n!o+e0te% at)nci c-nd !p)i7 "Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e dinS n "intea "ea* Fi " voi odihni n Ce& ca#e e!te Sine&e "e)*" La!4L apoi ! te cond)c c) 5&-nde+e &a adev#)& ca#e te va nv&)i% d-nd)4+i o pace at-t de ad-nc 0i de &ini0tit% nc-t te vei ntoa#ce n &)"ea 'a"i&ia# '# p#ea "a#e t#a,e#e de ini"* Fi tot)0i% vei 'i 5)c)#o! ! p#ive0ti din no) acea!t &)"e* Cci vei ad)ce c) tine ',d)in+a !chi"5#i&o# pe ca#e adev#)& ce te n!o+e0te &e va ad)ce n &)"e* Ace!te !chi"5#i vo# !po#i c) 'ieca#e
183

dedica#e a ce&o# cinci "in)te% ia# ,#e0e&i&e $e#o#i&e( ca#e "p#e!oa# &)"ea vo# 'i co#ectate% pe "!)# ce n,d)i ! 'ie co#ectate n p#op#ia4+i "inte* N) )ita de ')nc+ia ta de a!t3i* 2e 'ieca#e dat c-nd +i !p)i c) nc#ede#e7 "Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e dinS n "intea "ea"% vo#5e0ti n n)"e&e nt#e,ii &)"i 0i a& Ce&)i ce va i35vi &)"ea% d)p c)" te va e&i5e#a 0i pe tine* LECIA 1%# "?n adev#% a d#)i 0i a do5-ndi !)nt )na*" /i3i)nea depinde de ideea de a!t3i* ?n acea!t idee !e a'& &)"ina% deoa#ece "pac toate p#e&nice&e $apa#ente ( cont#a#ii* Fi ce a&tceva e!te &)"ina dec-t di3o&va#ea n!c)t din pace a t)t)#o# con'&icte&o# 0i ,-nd)#i&o# ta&e ,#e0ite nt#4)n !in,)# concept% pe de4a4nt#e,)& adev#atL C-n 0i ace!ta din )#" va di!p#ea% deoa#ece va 'ace &oc 1-nd)&)i ca#e & !)!+ine* Ia# ac)" e0ti dea p)#)#i pe pace% cci aici vi!)&)i ia venit !'-#0it)&* Adev#ata &)"in% cea ca#e 'ace po!i5i& vi3i)nea% n) e!te &)"ina pe ca#e o c)p#ind ochii t#)p)&)i* Ea e!te o !ta#e a "in+ii ca#e a devenit at-t de )ni'icat% nc-t nt)ne#ic)& n) "ai poate 'i pe#cep)t* Fi a!t'e& ceea ce e!te de4o !ea" e!te v3)t ca 'iind )na% pe c-nd ceea ce n) e!te &a 'e& #"-ne neo5!e#vat% pent#) c n) !e a'& aco&o* Acea!ta e!te &)"ina ca#e n) p#e3int cont#a#ii% ia# vi3i)nea% 'iind vindecat% a#e p)te#ea de a vindeca* Acea!ta e!te &)"ina ce ad)ce pacea "in+ii ta&e a&to# "in+i% pent#) a o "p#t0i 0i a !e 5)c)#a c !)nt )na c) tine 0i c) e&e n!e&e* Acea!ta e!te &)"ina ca#e vindec% deoa#ece ea ad)ce pe#cep+ia !i"p&% 5a3at pe )n )nic cad#) de #e'e#in+% de )nde #e3)&t o !e"ni'ica+ie )nic* Aici% at-t c-t d#)i c-t 0i a do5-ndi !)nt v3)te ca a!pecte di'e#ite a&e )n)i !in,)# 1-nd% a& c#)i adev# n) depinde de ca#e dint#e ace!te do) a!pecte e!te con!ide#at p#i")& !a) ca#e pa#e ! 'ie pe &oc)& doi* Aici !e n+e&e,e c a"5e&e a) &oc !i")&tan% ca 1-nd)& ! #"-n inte,#)* ?n acea!t n+e&e,e#e !e a'& !)po#t)&
184

"pc#ii t)t)#o# cont#a#ii&o#% 'iind pe#cep)te din ace&a0i cad#) de #e'e#in+% ca#e )ni'ic ace!t ,-nd* Un !in,)# ,-nd% co"p&et )ni'icat% va !e#vi &a )ni'ica#e t)t)#o# ,-nd)#i&o#* Acea!ta e!te tot)na c) a !p)ne c o !in,)# co#ec+ie e!te !)'icient pent#) a n'pt)i toat co#ec+ia% !a) c a ie#ta )n '#ate pe de4a4nt#e,)& e!te !)'icient pent#) a ad)ce "-nt)i#e t)t)#o# "in+i&o#* Cci ace!tea n) !)nt dec-t c-teva ca3)#i !pecia&e a&e )nei !in,)#e &e,i ca#e ,)ve#nea3 o#ice 'e& de nv+a#e% at)nci c-nd e!te cond)! de Ce& Unic% ca#e c)noa0te adev#)&* A nv+a c a d#)i 0i a p#i"i !)nt )na% a#e o )ti&itate !pecia&% dat 'iind c ace!t &)c#) poate 'i nce#cat 0i ve#i'icat at-t de )0o#* Ia# c-nd ace!t ca3 !pecia& !a dovedit c ')nc+ionea3 ntotdea)na n 'ieca#e "p#eD)#a#e c-nd e!te p)! &a nce#ca#e% ,-nd)& !)5iacent ca#e & ,ene#ea3 poate 'i ,ene#a&i3at 0i a!)p#a a&to# 3one de ndoia& 0i de vi3i)ne a"5i,)* Ia# de aco&o e& !e va e.tinde pent#) a aD)n,e% 'ina&"ente% &a 1-nd)& Unic% !)5iacent t)t)#o# ,-nd)#i&o#* A!t3i vo" e.e#!a ca3)& !pecia& a& d#)i#ii 0i a& do5-ndi#ii* /o" 'o&o!i acea!t !i"p& &ec+ie de!p#e ceea ce e!te evident% deoa#ece a#e #e3)&tate pe ca#e n) &e p)te" t#ece c) vede#ea* A d#)i n!ea"n a do5-ndi* A!t3i vo" nce#ca ! o'e#i" pace 'iec#)ia 0i vo" vedea c-t de #epede !e #e ntoa#ce ea &a noi* L)"ina n!ea"n !enintateK n acea!t pace ne e!te d#)it vi3i)nea% noi p)t-nd e.i!ta* /o" ncepe deci pe#ioade&e de e.e#!a#e c) nv+t)#a pent#) a!t3i 0i vo" !p)ne7 "?nt#4adev#% a d#)i 0i a p#i"i !)nt )na* /oi do5-ndi ceea ce d#)ie!c e) ac)"*" ?nchide apoi ochii 0i ,-nde0te4te% v#e"e de cinci "in)te% &a ceea ce ai v#ea ! o'e#i 'iec#)ia ca 0i t) ! ai pa#te de ace&a0i &)c#)* Ai p)tea !p)ne% de pi&d7 "O'e# &ini0te t)t)#o#*" O'e# pacea "in+ii t)t)#o#*" "O'e# 5&-nde+e t)t)#o#*"
185

Ro!te0te ace!te c)vinte '# ,#a5% op#ind)4te apoi 0i a0tept-nd ! p#i"e0ti da#)& pe ca#e &ai o'e#it* Ace!ta +i va #eveni n aceea0i "!)# n ca#e &ai d#)it* /ei o5!e#va c ce&e d#)ite co#e!p)nd c) e.actitate ce&o# do5-ndite% cci ai p#i"it ceai ce#)t* A# "ai p)tea 'i de 'o&o! ! te ,-nde0ti &a cineva an)"e c#)ia !4i o'e#i da#)#i&e ta&e* E& i #ep#e3int pe to+i cei&a&+i 0i p#in e& d#)ie0ti t)t)#o#* Si"p&a noa!t# &ec+ie de a!t3i te va nv+a ")&te* 2e4ac)" nainte% e'ect)& 0i ca)3a vo# 'i ")&t "ai 5ine n+e&e!e 0i p#o,#e!)& no!t#) va 'i ")&t "ai #apid* 1-nde0te4te &a e.e#ci+ii&e de a!t3i ca 'iind avan!#i #apide n p#oce!)& t) de nv+a#e% ca#e !e acce&e#ea3 0i con!o&idea3 tot "ai ")&t de 'ieca#e dat c-nd !p)i7 "?nt#4adev#% a d#)i 0i a p#i"i !)nt )na*" LECIA 1%$ "M odihne!c n 2)"ne3e)*" A!t3i ce#e" odihn 0i tihn% net)&5)#ate de apa#en+e&e &)"ii* Ce#e" pace 0i &ini0te n toi)& 35)ci)")&)i i!cat de vi!e cont#adicto#ii* Ce#e" !i,)#an+ 0i 'e#ici#e% de0i pa#e c vede" p#i"eDdii 0i neca3* S)nte" n po!e!ia ,-nd)&)i ca#e va #!p)nde !o&icit#ii noa!t#e c) &)c#) ce#)t* "M odihne!c n 2)"ne3e)*" Ace!t ,-nd +i va ad)ce odihna 0i tihna% pacea 0i &ini0tea% !i,)#an+a 0i 'e#ici#ea pe ca#e &e ca)+i* "?n 2)"ne3e) "i a'&) odihna*" Ace!t ,-nd a#e p)te#ea ! t#e3ea!c adev#)& ce doa#"e n tine% a c#)i vi3i)ne p#ive0te% pa#ticipativ% dinco&o de toate apa#en+e&e% &a ace&a0i adev# a'&at n o#icine 0i o#ice e.i!t* Aici !e a'& !'-#0it)& !)'e#in+ei pent#) &)"ea nt#ea, 0i pent#) o#icine a venit v#eodat !a) va "ai veni ! "ai 35ovea!c aici pent#) o v#e"e* Aici !e a'& ,-nd)& n ca#e 6i)& &)i 2)"ne3e) !e na0te din no)% pent#) a !e #ec)noa0te pe !ine n!)0i* "M odihne!c n 2)"ne3e)*" C) de!v-#0i#e ne n'#icat% ace!t ,-nd te va p)#ta p#in ')#t)n 0i vici!it)dine% dinco&o de "i3e#ie 0i chin% dinco&o de pie#de#e 0i "oa#te% tot nainte ct#e ce#tit)dinea de 2)"ne3e)* N) e.i!t !)'e#in+ pe ca#e ace!t ,-nd ! n) o poat #e3o&va* Fi n) e.i!t apa#en+ ca#e ! n) !e p#e!chi"5e n adev#
186

!)5 ochii ti% ce& ca#e te odihne0ti n 2)"ne3e)* Acea!ta e!te 3i)a pcii* Te odihne0ti n 2)"ne3e) 0i% n ti"p ce &)"ea e!te !'-0iat de !)'&a#ea )#ii% odihna ta #"-ne pe de4a4nt#e,)& net)&5)#at* A ta e!te odihna nt#4adev#* Apa#en+e&e n) te pot de#anDa* Ce to+i i che"i ! +i !e a&t)#e n odihna ta% ia# ei te vo# a)3i 0i vo# veni% cci te odihne0ti n 2)"ne3e)* N) vo# a)3i a&t voce dec-t a ta n!+i% 'iindc +i4ai d#)it vocea &)i 2)"ne3e)% ia# ac)" te odihne0ti n E& 0i ?& &a0i ! vo#5ea!c p#in tine* ?n 2)"ne3e) n) ai nici )n 'e& de ,#iDi% p#eoc)p#i% pove#i% nici o !pai"% nici o d)#e#e% nici tea" de viito# 0i nici #e,#et pent#) t#ec)t* Te odihne0ti n ate"po#a&itate% ti"p)& !c)#,-nd)4!e '# a0i &!a a"p#enta a!)p#a+i% cci odihna ta n) !e poate !chi"5a v#eodat* A!t3i te odihne0ti* Fi% odat c) nchide#ea ochi&o#% te ad-nce0ti n &ini0te* ?n,d)ie ace!to# pe#ioade de odihn 0i #,a3 !4+i nc)#aDe3e din no) "intea% a!i,)#-nd4o c toate 'ante3ii&e4i '#enetice a) 'o!t doa# ha&)cina+ii&e 'e5#ei ca#e a t#ec)t* ?n,d)ie4i ! 'ie &ini0tit 0i !40i accepte c) #ec)no0tin+ vindeca#ea* Ac)"% c-nd odihne0ti n 2)"ne3e)% nici )nde vi! n) va "ai apa#e* 64+i ti"p a!t3i ! !capi de !)5 v#aDa vi!e&o# 0i ! p0e0ti p#a,)& pcii* La 'ieca#e o# c-nd te odihne0ti a!t3i% o "inte o5o!it e!te dint#4o dat 5)c)#oa!% o pa!#e c) a#ipi '#-nte i35)cne0te n c-ntec% )n p-#-) de")&t !ecat ncepe ia#0i ! c)#,* L)"ea e!te #en!c)t de 'ieca#e dat c-nd te odihne0ti 0i +i ad)ce a"inte% o# de o#% c ai venit ! ad)ci pacea &)i 2)"ne3e) n &)"e% ca ea !40i capete odihna "p#e)n c) tine* C) 'ieca#e cinci "in)te n ca#e te odihne0ti a!t3i% &)"ea e!te "ai ap#oape de t#e3i#e* Ia# v#e"ea c-nd odihna va 'i !in,)#)& &)c#) ca#e e.i!t !e ap#opie pent#) toate "in+i&e pono!ite 0i i!tovite% p#ea o5o!ite ac)" pent#) a0i )#"a !in,)#e ca&ea* Ace!te "in+i vo# a)3i 0i e&e pa!#ea i35)cnind n c-ntec 0i vo# vedea p-#-)& ncep-nd ! c)#, din no)% ia# c) !pe#an+a #en!c)t 0i ene#,ia #e!tit)it vo# p0i c) pa0i na#ipa+i pe ca&ea ce% dint#4odat% pa#e )0o# de !t#5t)t* Te odihne0ti a!t3i n pacea &)i 2)"ne3e) 0i din odihna ta +i
187

che"i '#a+ii% "5iind)4i !40i ca)te p#op#ia odihn% "p#e)n c) tine* A!t3i vei 'i c#edincio! n!#cin#ii ta&e% ne)it-nd pe ni"eni% ad)c-nd)4i pe to+i n ce#c)& ne"#,init a& pcii ta&e% !anct)a#)& !'-nt n ca#e te odihne0ti* 2e!chide po#+i&e te"p&)&)i 0i &a!4i ! vin% din toate co&+)#i&e ndep#tate a&e &)"ii% c-t 0i de ap#oapeK '#a+ii ti "ai ndep#ta+i% ca 0i p#ietenii ti cei "ai ap#opia+iK pe to+i po'te0te4i ! int#e aici 0i ! !e odihnea!c c) tine* Te odihne0ti a!t3i nt#) pacea &)i 2)"ne3e)% tihnit 0i nete"to#* 6ieca#e '#ate vine !40i ai5 pa#tea de odihn 0i ! +i4o o'e#e +ie* ?"p#e)n ne odihni" aici% cci a!t'e& odihna ne devine dep&in% ia# ceea ce a!t3i d#)i"% a" do5-ndit deDa* Ti"p)& n) poate 'i p3ito#)& a ceea ce d#)i" a!t3i* 2#)i" ce&o# nen!c)+i 0i ce&o# ca#e a) t#ec)t pe aici% 'iec#)i ,-nd a& &)i 2)"ne3e)% p#ec)" 0i Min+ii n ca#e ace!te ,-nd)#i !a) n!c)t 0i )nde !e odihne!c* Fi &e ad)ce" a"inte de &oc)& &o# de odihn de 'ieca#e dat c-nd !p)ne" n !inea noa!t#7 "M odihne!c n 2)"ne3e)*" LECIA 11% "S)nt a0a c)" 2)"ne3e) "4a c#eat*" /o" #e&)a ideea de a!t3i din c-nd n c-nd* Cci ace!t !in,)# ,-nd a# aD)n,e pent#) a te "-nt)i pe tine 0i nt#ea,a &)"e% dac ai c#ede c e!te adev#at* /e#idicitatea ace!tei idei a# i"p&ica 'apt)& c n) ai p#od)! !chi"5#i n tine n!)+i ca#e ! ai5 v#eo #ea&itate% nici nai !chi"5at )nive#!)& nc-t ceea ce 2)"ne3e) a c#eat ! 'i 'o!t n&oc)it de tea" 0i #)% de "i3e#ie "oa#te* 2ac #"-i a0a c)" 2)"ne3e) tea c#eat% tea"a n) a#e nici )n !en!% #)& n) e!te #ea&% ia# "i3e#ia 0i "oa#tea n) e.i!t* Ideea de a!t3i e!te% a0ada#% tot ce ai nevoie pent#) a pe#"ite co#ec+iei dep&ine !4+i vindece "intea 0i !4+i d#)ia!c vi3i)nea pe#'ect% ca#e va vindeca toate ,#e0e&i&e co"i!e de o#ice "inte n o#ice ti"p 0i &oc* Ea e!te !)'icient pent#) a vindeca t#ec)t)& 0i a e&i5e#a viito#)&* E!te !)'icient pent#) a n,d)i ca p#e3ent)& ! 'ie acceptat a0a c)" e!te e&* E!te !)'icient pent#) a n,d)i ca ti"p)& ! 'ie "iD&oc)& p#in ca#e toat &)"ea va nv+a ! !cape de ti"p 0i
188

de o#ice !chi"5a#e pe ca#e ace!ta pa#e !4o ad)c c) t#ece#ea !a* 2ac #"-i a0a c)" 2)"ne3e) tea c#eat% apa#en+e&e n) pot n&oc)i adev#)&% !ntatea n) !e poate p#e'ace n 5oa&% nici "oa#tea n) poate 'i )n !)5!tit)t a& vie+ii% nici tea"a )n !)5!tit)t a& i)5i#ii* Toate ace!tea n) a) av)t &oc% dac #"-i a0a c)" 2)"ne3e) tea c#eat* N) ai nevoie de nici )n ,-nd n a'a# de ace!ta doa#% pent#) a &!a #!c)"p#a#ea ! vin% ! &)"ine3e &)"ea 0i ! o e&i5e#e3e de t#ec)t* C#in ace!t !in,)# ,-nd tot t#ec)t)& e!te 0te#!K p#e3ent)& !e p!t#ea3 pent#) a !e e.tinde n &ini0te nt#4)n viito# ate"po#a&* 2ac e0ti a0a c)" 2)"ne3e) tea c#eat% at)nci n) a e.i!tat nici o !epa#a#e a "in+ii ta&e de a Sa% nici )n 'e& de !cinda#e nt#e "intea ta 0i a&te "in+i% ci n)"ai )nitate n c)p#in!)& p#op#iei ta&e "in+i* C)te#ea de vindeca#e a ideii de a!t3i e!te ne&i"itat* Ea e!te &oc)& de na0te#e a& t)t)#o# "i#aco&e&o#% "a#e&e #e!tit)to# a& adev#)&)i con0tien+ei &)"ii* E.e#!ea3 ideea de a!t3i c) #ec)no0tin+* Ace!ta e!te adev#)& ca#e vine ! te e&i5e#e3e* Ace!ta e!te adev#)& pe ca#e 2)"ne3e) +i &4a t#i"i!* Ace!ta e!te c)v-nt)& n ca#e ncetea3 toat "-hni#ea* ?ncepe pe#ioade&e de e.e#!a#e a c-te cinci "in)te c) ace!t citat din te.t7 "S)nt a0a c)" 2)"ne3e) "4a c#eat* 6i)& S) n) poate !)'e#i de ni"ic* Ia# e) !)nt 6i)& S)*" Apoi% c) acea!t a'i#"a+ie +in)t 'e#" n "inte% ncea#c ! de!cope#i n "intea ta Sine&e ca#e e!te 6i)& ce& S'-nt a& &)i ?n!0i 2)"ne3e)* Ca)t n)nt#)& t) pe Ce& ca#e e!te Ch#i!t)& din tine% 'i)& &)i 2)"ne3e) 0i ca#e '#ate nt#e,ii &)"i e!teK M-nt)ito#)& dintotdea)na "-nt)it% inve!tit c) p)te#ea de a "-nt)i pe o#icine ?& atin,e o#ic-t de )0o#% ce#-nd ! i !e dea c)v-nt)& ca#e !p)ne c e0ti '#ate c) E&* E0ti a0a c)" 2)"ne3e) tea c#eat* Ono#ea34+i a!t3i Sine&e* 6 a!t'e& nc-t ! n) ido&at#i3e3i a!t3i chip)#i&e ciop&ite pe ca#e &e4ai
189

p&!")it ca !4L #ep#e3inte pe 'i)& &)i 2)"ne3e) n &oc)& a ceea ce e!te E& c) adev#at* ?n ad-nc)& "in+ii ta&e% Ch#i!t)& ce& S'-nt din tine 0i a0teapt #ec)noa0te#ea ca 'iind t) n!)+i* At-t ti"p c-t E& e!te ne#ec)no!c)t 0i nec)no!c)t% e0ti #tcit 0i n) te c)no0ti pe tine n!)+i* Ca)t4L pe E& a!t3i 0i ,!e0te4L* E& te va "-nt)i de to+i ido&ii pe ca#e i4ai p&!")it* At)nci c-nd ?& ,!e0ti% vei n+e&e,e c-t de ne'o&o!ito#i !)nt ido&ii ti 0i c-t de 'a&!e i"a,ini&e de!p#e ca#e c#edeai c e#ai chia# t) n!)+i* A!t3i vo" 'ace )n "a#e pa! nainte ct#e adev#% di!pen!-nd)4ne de ido&i 0i de!chi3-nd)4ne "-ini&e% ini"i&e 0i "in+i&e ct#e 2)"ne3e)* Ne vo" a"inti de E& pe pa#c)#!)& 3i&ei% c) ini"i #ec)no!ctoa#e 0i ,-nd)#i p&ine de i)5i#e pent#) to+i acei ca#e !e nt-&ne!c a!t3i c) noi* Cci a!t'e& ne vo" ad)ce a"inte de E&* Fi pent#) ca ! ni !e ad)c a"inte de 6i)& S)% de Sine&e no!t#) S'-nt% de Ch#i!t)& din noi% vo" !p)ne7 "S)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)*" S #o!ti" ace!t adev# c-t "ai de! c) p)tin+* Iat c)v-nt)& &)i 2)"ne3e) ca#e te e&i5e#ea3* Iat cheia ca#e de!chide po#+i&e ce#)&)i% &!-nd)4te ! int#i n pacea &)i 2)"ne3e) 0i ete#nitatea Sa* RECAPITULARE III A!t3i ncepe )#"toa#ea noa!t# #ecapit)&a#e* /o" #ecapit)&a 3i&nic% ti"p de 3ece 3i&e !)cce!ive de e.e#!a#e% c-te do) &ec+ii #ecente* /ei o5!e#va c ace!te pe#ioade de e.e#!a#e p#e3int )n 'o#"at !pecia&% pe ca#e e!te #eco"anda5i& !4& )#"e3i c-t "ai ndeap#oape* ?n+e&e,e"% de!i,)#% c a# p)tea !4+i 'ie i"po!i5i& ! )#"e3i 3i de 3i 0i &a 'ieca#e o# a 3i&ei 'o#"at)& !),e#at aici ca 'iind opti"* ?nv+a#ea n) va 'i p#eD)diciat dac vei !#i pe!te o pe#ioad de e.e#!a#e% 'iind)4+i i"po!i5i& ! o 'aci &a o#a 'i.at* Nici n) e!te nece!a# ! 'aci e'o#t)#i e.ce!ive pent#) a #ec)pe#a n)"#)& pe#ioade&o# #atate* Rit)a&)#i&e n) !)nt n inten+ia noa!t# 0i ne4a# 3d#nici !cop)& p#op)!*
190

2a# nv+a#ea va 'i n "od ce#t a'ectat at)nci c-nd #ate3i o pe#ioad de e.e#!a#e pent#) c n) ai 5)nvoin+a de ai dedica ti"p)& ce#)t* N) te a",i n acea!t p#ivin+* Rea)a voin+ poate 'i 'oa#te di5aci "a!cat de !it)a+ii pe ca#e n) &e po+i cont#o&a* ?nva+ ! di!ce#ni !it)a+ii&e "ai p)+in pot#ivite p#acticii de ce& pe ca#e t) &ei )#3it pent#) a !e#vi d#ept ca")'&aD pent#) p#op#ia4+i #ea voin+* Ace&e pe#ioade de e.e#!a#e pe ca#e &e4ai pie#d)t pent#) c% dint#4)n "otiv !a) a&t)&% n) ai v#)t ! &e pa#c)#,i% a# t#e5)i nt#ep#in!e de ndat ce te4ai #3,-ndit n p#ivin+a +e&)&)i t)* N) 5inevoie0ti ! coope#e3i &a p#actica#ea "-nt)i#ii doa# dac acea!ta inte#'e#ea3 c) a&te +e&)#i ca#e +i !)nt "ai !c)"pe* Odat ce #et#acte3i va&oa#ea pe ca#e ai con'e#ito ace&o# +e&)#i% n,d)ie ca pe#ioade&e ta&e de e.e#!a#e ! devin n&oc)ito#ii po"e&nice&o# n&+ate &o#* N) +i4a) o'e#it ni"ic* E.e#!#i&e ta&e% n !chi"5% +i pot o'e#i tot)&* Accept% a0ada#% o'#anda &o# 0i 'ii pe pace* 6o#"at)& pe ca#e !4& 'o&o!e0ti pent#) ace!te #ecapit)&#i e!te )#"to#)&7 dedic 3i&nic de do) o#i c-te cinci "in)te !a) "ai ")&t% dac p#e'e#i #e'&ect#ii a!)p#a ,-nd)#i&o# de!e"nate* Cite0te c) aten+ie idei&e 0i co"enta#ii&e co#e!p)n3toa#e 'iec#)i e.e#ci+i)* Re'&ectea3 apoi a!)p#a &o#% &!-nd)4+i "intea ! &e a!ocie3e nevoi&o# ta&e% p#o5&e"e&o# ta&e apa#ente 0i t)t)#o# n,#iDo##i&o# ta&e* Stochea34+i idei&e n "inte 0i &a!4o ! &e 'o&o!ea!c d)p c)" ,!e0te ea de c)viin+* Aco#d4i toat nc#ede#ea c &e va 'o&o!i c) n+e&epci)ne% aD)tat 'iind n deci3ii&e ei de Ce& Unic% ca#e +i4a d#)it ,-nd)#i&e* ?n cine te po+i nc#ede% dac n) n ce !e a'& n "intea taL Ai nc#ede#e c n ace!te #ecapit)&#i "iD&oace&e pe ca#e &e 'o&o!e0te S'-nt)& Spi#it n) vo# da ,#e0* ?n+e&epci)nea "in+ii +i va veni n aD)to#* 24i in!t#)c+i)ni&e nece!a#e &a ncep)tK apoi #e&a.ea3a4te c) dep&in nc#ede#e 0i &a!4+i "intea ! )ti&i3e3e ,-nd)#i&e pe ca#e i &e4ai d#)it% p#ec)" +i4a) 'o!t d#)ite +ie !p#e 'o&o!in+a ei* Hi4a) 'o!t d#)ite c) dep&in nc#ede#eK c) nc#edin+a#ea dep&in c &e vei 'o&o!i c)" !e c)vineK c) dep&ina c#edin+ c &e vei n+e&e,e "e!aDe&e 0i c &e vei 'o&o!i n 5ene'ici)& t)* O'e#4&e "in+ii ta&e c)
191

aceea0i nc#ede#e% nc#edin+a#e 0i c#edin+* Ea n) va da ,#e0* Mintea ta e!te "iD&oc)& a&e! de S'-nt)& Spi#it pent#) p#op#ia4+i "-nt)i#e* 2e v#e"e ce !e 5)c)# de nc#ede#ea Sa% "iD&oc)& a&e! de E& o a "e#ita c) !i,)#an+ 0i pe a ta* S)5&inie" aici c-t de 5ene'ic va 'i pent#) tine ! dedici #ecapit)&#i&o# p#i"e&e cinci "in)te a&e 3i&ei% p#ec)" 0i )&ti"e&e cinci "in)te nainte de a ado#"i* 2ac n) e!te 'e3a5i&% ncea#c "ca# ! &e "pa#+i a!t'e& nc-t ! nt#ep#in3i )na di"inea+a% ia# cea&a&t chia# nainte de a "e#,e &a c)&ca#e* E.e#ci+ii&e de 'c)t dea &)n,)& 3i&ei !)nt &a 'e& de i"po#tante% dac n) chia# de o va&oa#e 0i "ai "a#e* Ai 'o!t nc&inat ! e.e#!e3i doa# &a "o"ente&e 'i.ate% apoi !4+i ve3i de a&te t#e5)#i% '# ! ap&ici ceea ce ai nv+at* Re3)&tat)& a 'o!t c nv+t)#a ta a 'o!t n "ic "!)# con!o&idat% cci n) i4ai o'e#it 0an!a de a+i dovedi c-t de "a#i i !)nt da#)#i&e poten+ia&e* Ai ac)" o a&t 0an! !p#e a o 'o&o!i c)" !e c)vine* ?n ace!te #ecapit)&#i !)5&inie" nevoia de a n)4+i &!a nv+a#ea ! &-nce3ea!c n #!ti"p)& dint#e pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#ci+i)* ?ncea#c ! 'aci o #ecapit)&a#e !c)#t% da# !e#ioa!% a ce&o# do) idei 3i&nice% &a 'ieca#e o#* 6o&o!e0te )na din e&e &a ncep)t)& o#ei% ia# pe cea&a&t% D)"tate de o# "ai t-#3i)* N) e nevoie ! aco#3i "ai ")&t de )n "o"ent 'iec#eia* Repet4o 0i &a!4+i "intea ! !e odihnea!c o c&ip n tce#e 0i pace* Apoi oc)p4te de ce&e&a&te t#e5)#i% n! ncea#c ! d)ci ,-nd)& c) tine 0i &a!4& !4+i !&)Dea!c ca ! "en+ii pacea 0i pe pa#c)#!)& 3i&ei* 2ac ncepi ! 0ovi% ,-nde0te4te din no) &a idee* Ace!te pe#ioade de e.e#!a#e !)nt p&n)ite a!t'e& nc-t ! te aD)te !4+i 'o#"e3i o5icei)& de a ap&ica ceea ce nve+i 3i&nic &a o#ice 'aci* N) #epeta ,-nd)& doa# ca ! )i+i i"ediat de e&* Uti&itatea !a pent#) tine e!te ne&i"itat* E!te "enit ! te !e#vea!c n toate 'e&)#i&e% tot ti"p)& 0i p#et)tindeni% o#i de c-te o#i ai nevoie de v#e)n aD)to#* ?ncea#c deci !4& d)ci c) tine n toate t#e5)#i&e 3i&ei% 'c-nd)4&e pe ace!tea !'inte% v#ednice de 6i)& &)i 2)"ne3e)% p&c)te &)i 2)"ne3e)
192

0i Sine&)i t)* Te"a #ecapit)&ativ a 'iec#ei 3i&e !e va ncheia c) a'i#"a#ea% nc o dat% a ,-nd)&)i de #epetat &a 'ieca#e o# p#ec)" 0i a ce&)i de &a D)"tatea o#ei* N) )ita de e&e* Acea!t a do)a oca3ie o'e#it 'iec#ei 3i&e va ad)ce c) !ine avantaDe at-t de n!e"nate% at-t de "a#e va 'i c-0ti,)& nt#4a&e nv+#ii% nc-t de ac)" nainte vo" p0i "ai )0o#% c) pa0i "ai hot#-+i 0i c#edin+a "ai p)te#nic* N) )ita c-t de p)+ine ai nv+at* N) )ita c-t de ")&te po+i nv+a ac)"* N) )ita nevoia de tine pe ca#e o a#e Tat&% at)nci c-nd #ecapit)&e3i ace!te ,-nd)#i pe ca#e E& +i &e4a d#)it* LECIA 111 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 MB8N "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in*" "N) pot vedea n nt)ne#ic* 6ie ca &)"ina S'in+eniei 0i adev#)&)i !4"i &)"ine3e "intea% Fi 'ie ca e) ! pot vedea inocen+a &)nt#ic*" MB<N "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in ia# &)"ina 0i t#ia !)nt )na*" "/d dato#it t#iei% ca#e e!te da#)& &)i 2)"ne3e) pent#) "ine* S&5ici)nea "ea e!te ne,)#a pe ca#e da#)& S) o #i!ipe0te% 2-nd)4"i t#ia Sa !p#e ai &)a &oc)&*" La o#a 'i.7 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in*" Ce!te D)"tate de o#7 "Mi#aco&e&e !e vd n &)"in% ia# &)"ina 0i t#ia !)nt )na*" LECIA 112 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 MB=N "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine*" "S)nt !&a0)& &)"inii% 5)c)#iei 0i pcii* La )#e3 5)n venit n !&a0)& pe ca#e & "p#t0e!c C) 2)"ne3e)% 'iindc !)nt pa#te din E&*" MB>N "S)nt a0a c)" 2)"ne3e) "4a c#eat*" "/oi #"-ne dea p)#)#i a0a c)" a" 'o!t C#eat de Ce& Ne!chi"5to# a!e"enea L)i ?n!)0i*
193

Fi !)nt )na c) E&% ia# E& )na c) "ine*" La o#a 'i.7 "L)"ina% 5)c)#ia 0i pacea !&0&)ie!c n "ine*" Ce!te D)"tate de o#7 "S)nt a0a c)" 2)"ne3e) "4a c#eat*" LECIA 113 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 MB9N "S)nt Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& "e)*" "Senintatea 0i pacea de!v-#0it "i apa#+in% 2eoa#ece !)nt Unic)& Sine% pe dep&in nt#e,% Una c) toat c#ea+ia 0i c) 2)"ne3e)*" MB:N "M-nt)i#ea vine de &a Unic)& "e) Sine*" "2e &a Unic)& "e) Sine% a c#)i c)noa0te#e #"-ne "e#e) ?n "intea "ea% vd p&an)& pe#'ect a& &)i 2)"ne3e) Cent#) "-nt)i#ea "ea ca 'iind pe#'ect "p&init*" La o#a 'i.7 "S)nt Unic)& Sine% )nit c) C#eato#)& "e)*" Ce!te D)"tate de o#7 "M-nt)i#ea vine de &a Unic)& "e) Sine*" L'()i* 114 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 MB@N "E) !)nt !pi#it*" "S)nt 6i)& &)i 2)"ne3e)* Nici )n t#)p n) poate Con+ine Spi#it)& "e)% nici n)"i poate i"p)ne O &i"ita#e pe ca#e 2)"ne3e) n) a c#eato*" MBAN "/oie!c !4"i accept #o&)& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" "Ca#e "i poate 'i ')nc+ia dec-t ! accept C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)% Ce& ca#e "4a c#eat Cent#) ceea ce !)nt 0i voi 'i dea p)#)#iL" La o#a 'i.7 "E) !)nt !pi#it*" Ce!te D)"tate de o#7
194

"/oie!c !4"i accept #o&)& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA 11 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 MBBN "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici*" "6)nc+ia "ea aici e!te ! ie#t &)"ea pent#) toate ,#e0e&i&e pe ca#e e) &e4a" co"i!* Cci a!t'e& !)nt i35vit de e&e "p#e)n c) toat &)"ea*" M8;;N "Ro&)& "e) e!te e!en+ia& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" "S)nt indi!pen!a5i& p&an)&)i &)i 2)"ne3e) Cent#) "-nt)i#ea &)"ii* Cci E& Mia nc#edin+at p&an)& S) Ca ! pot "-nt)i &)"ea*" La o#a 'i.7 "M-nt)i#ea e!te )nica "ea ')nc+ie aici*" Ce!te D)"tate de o#7 "Ro&)& "e) e!te e!en+ia& n p&an)& de "-nt)i#e a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA 11! 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 M8;8N "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it*" "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it Fi n) pot !)'e#i dec-t doa# dato#it c#edin+ei C "ai e.i!t o a&t voie di'e#it de a Sa*" M8;<N "E) "p#t0e!c voia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine7 de!v-#0ita "ea 'e#ici#e*" "E) "p#t0e!c voia tat&)i "e) pent#) "ine% 6i)& S)* Ceea ce E& Mia d#)it e!te tot ce4"i do#e!c* Ceea ce E& Mia d#)it e!te tot ce e.i!t*" La o#a 'i.7 "/oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine e!te 'e#ici#ea de!v-#0it*" Ce!te D)"tate de o#7
195

"E) "p#t0e!c /oia &)i 2)"ne3e) pent#) "ine7 de!v-#0ita "ea 'e#ici#e*" LECIA 11" 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 M8;=N "2)"ne3e)% 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e*" "6ie ca e) !4"i ad)c a"inte c i)5i#ea e!te 'e#ici#e* Fi c ni"ic a&tceva n) ad)ce 5)c)#ie* A!t'e& " hot#!c S n) nt#e+in nici )n 'e& de !)5!tit)t pent#) i)5i#e*" M8;>N "E) ca)t doa# ceea ce4"i apa#+ine nt#4adev#*" "I)5i#ea "i e!te "o0teni#ea% "p#e)n c) 5)c)#ia* Ace!tea !)nt da#)#i&e pe ca#e "i &e4a d#)it Tat& "e)* /oi accepta tot ceea ce4"i apa#+ine nt#4adev#*" La o#a 'i.7 "2)"ne3e)% 'iind I)5i#e% e!te de a!e"enea 0i 'e#ici#e*" Ce!te D)"tate de o#7 "E) ca)t doa# ceea ce4"i apa#+ine nt#4adev#*" LECIA 11# 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 M8;9N "a&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*" "A!t3i voi accepta pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)* ?n !chi"5)& t)t)#o# !)5!tit)te&o# Cent#) 'e#ici#e 0i pace% p&!")ite de "ine*" M8;:N "6ie ca e) ! tac 0i ! a!c)&t adev#)&*" "6ie ca p#op#ia4"i voce p&p-nd ! tac 0i 'ie ! a)d /ocea "#ea+ ca#e vo#5e0te pent#) Adev#)& ?n!)0i A!i,)#-nd)4" c !)nt 6i)& de!v-#0it a& &)i 2)"ne3e)* La o#a 'i.7 "A&e "e&e !)nt pacea 0i 5)c)#ia &)i 2)"ne3e)*" Ce!te D)"tate de o#7 "6ie ca e) ! tac 0i ! a!c)&t adev#)&*" LECIA 11$ 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 M8;@N "adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e din "intea "ea*"
196

"1#e0e!c at)nci c-nd !ocote!c c ceva a# p)tea S4"i d)ne3e nt#4)n 'e& !a) a&t)&* S)nt 6i)& &)i 2)"ne3e)% A& c#)i Sine odihne0te n !i,)#an+ n "intea &)i 2)"ne3e)*" M8;AN "?nt#4adev#% a d#)i 0i a do5-ndi% !)nt )na*" "A!t3i voi ie#ta toate% Ca ! pot nv+a c)" ! accept adev#)& din "ine% FI ca ! aD)n, !4"i #ec)no!c nep#ihni#ea*" La o#a 'i.7 "Adev#)& va co#ecta toate ,#e0e&i&e din S n "intea "ea*" Ce!te D)"tate de o#7 "?nt#4adev#% a d#)i 0i a do5-ndi% !)nt )na*" LECIA 12% 2e #ecapit)&at di"inea+a 0i !ea#a7 M8;BN "M odihne!c n 2)"ne3e)*" "M odihne!c a!t3i n 2)"ne3e) 0i ?& &a! pe E& ! &)c#e3e ?n "ine 0i p#in "ine% n ti"p ce " odihne!c n E& ?n tce#e 0i n dep&in ce#tit)dine*" M88;N "S)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)*" "S)nt 6i)& &)i 2)"ne3e)* La! a!t3i deopa#te Toate i&)3ii&e 5o&nvicioa!e de!p#e "ine n!"i 0i ?& &a! pe Tat& "e) !4"i !p)n cine !)nt e) c) adev#at*" La o# 'i.7 "M odihne!c n 2)"ne3e)*" Ce!te D)"tate de o#7 "S)nt a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)*" LECIA 121 "Ie#ta#ea e!te cheia 'e#ici#ii*" Aici !e a'& #!p)n!)& c)t#i&o# ta&e de a ,!i pacea* Aici !e a'& cheia !e"ni'ica+iei )nei &)"i ce pa#e &ip!it de !en!* Aici !e a'& ca&ea ct#e !i,)#an+ n "iD&oc)& p#i"eDdii&o# apa#ente ca#e pa# ! te a"enin+e &a 'ieca#e co&+ 0i ca#e !t#ecoa# ne!i,)#an+ n toate nce#c#i&e ta&e de a ,!i v#eodat &ini0tea 0i pacea* Aici 0i ,!e!c #!p)n!)& toate nt#e5#i&e ta&e% aici !e a'&% n !'-#0it% ce#tit)dinea
197

!'-#0it)&)i t)t)#o# ince#tit)dini&o#* Mintea neie#ttoa#e e!te p&in de tea"% ne&!-nd &oc i)5i#ii ! 'ie ea n!0i% !40i de!'ac a#ipi&e n pace 0i ! !e av-nte dea!)p#a 35)ci)")&)i &)"ii* Mintea neie#ttoa#e e!te t#i!t% &ip!it de !pe#an+a a&in#ii 0i i35vi#ii de chin* Ea !)'e# 0i !t#)ie n "i3e#ie% o#5ecind p#in 5e3n '# ! vad% 'iind tot)0i convin! de p#i"eDdia ce o p-nde0te aco&o* Mintea neie#ttoa#e e!te !'-0iat de ndoia&% ne&")#it at-t n ce4o p#ive0te% c-t 0i 'a+ de tot ce vede% te"toa#e 0i "-nioa!% !&a5 0i ')d)&% te"-nd)4!e ! "ea#, nainte% te"-nd)4!e ! !tea pe &oc% te"-nd)4!e ! !e t#e3ea!c !a) ! adoa#"% te"-nd)4!e de 'ieca#e !)net% da# 0i c) "ai "a#e tea" de tce#eK n,#o3it de nt)ne#ic% da# 0i "ai n,#o3it de ap#opie#ea &)"inii* Ce a&tceva poate pe#cepe "intea neie#ttoa#e dec-t p#op#ia ei o!-ndL Ce a&tceva poate conte"p&a dec-t dovada c toate pcate&e ei !)nt #ea&eL Mintea neie#ttoa#e n) vede ,#e0e&i% ci n)"ai pcate* Se )it &a &)"e c) ochi nev3to#i 0i +ip at)nci c-nd 0i conte"p& p#op#ii&e p#oiec+ii ivind)4!e pent#) ai ataca Da&nica pa#odie a vie+ii* /#ea ! t#ia!c% da# 0i do#e0te ! 'i 'o!t "oa#t* /#ea ie#ta#e% da# n) vede nici o !pe#an+* 2o#e0te !cpa#e% da# n) poate concepe v#e)na% pent#) c p#et)tindeni i vede n)"ai pe cei pcto0i* Mintea neie#ttoa#e e!te c)p#in! de di!pe#a#e% '# nici o pe#!pectiv de viito#% ca#e n) ia# p)tea o'e#i dec-t 0i "ai ")&t di!pe#a#e* C) toate ace!tea% ea 0i con!ide# D)decata p#on)n+at a!)p#a &)"ii ca 'iind i#eve#!i5i&% nep)t-nd n+e&e,e c !a conda"nat ea n!0i &a acea!t di!pe#a#e* Ea con!ide# c n) !e poate !chi"5a% cci ceea ce vede !t "#t)#ie c D)decata ei e!te co#ect* N) nt#ea5% cci c#ede c 0tie* N) p)ne &a ndoia&% !i,)# 'iind c a#e d#eptate* Ie#ta#ea e!te n!)0it* N) e!te ine#ent "in+ii% ea nep)t-nd pct)i* C#ec)" pcat)& e!te o idee pe ca#e !in,)# +i4ai n!)0ito% tot a0a t#e5)ie ! nve+i 0i ie#ta#ea% da# de &a )n ?nv+to#% a&t)& dec-t
198

tine n!)+i% Ce& ca#e #ep#e3int ce&&a&t Sine din tine* C#in E& nve+i c)" ! ie#+i !ine&e pe ca#e ,-nde0ti c &ai 'c)t% &!-nd)4& ! di!pa#* A!t'e& +i #edai "intea% devenit )na% Ce&)i ca#e +i e!te Sine&e% 0i Ca#e n) poate pct)i niciodat* 6ieca#e "inte neie#ttoa#e +i o'e# oca3ia de a+i in!t#)i p#op#ia "inte c)" ! ie#te* 6ieca#e dint#e ace!te "in+i a0teapt i35vi#ea de iad p#in tine 0i !e ntoa#ce ct#e tine% i"p&o#-nd)4te !i dai Ce#)& aici 0i ac)"* N) a#e nici o !pe#an+% da# t) devii !pe#an+a ei* Fi 'iind !pe#an+a ei% devii p#op#ia ta !pe#an+* Mintea neie#ttoa#e t#e5)ie ! nve+e p#in ie#ta#ea ta c a 'o!t "-nt)it de iad* Fi d)p c)" de"on!t#e3i t) "-nt)i#ea% a0a +i4o vei n!)0i* ?n! p#actica#ea 0i nv+a#ea n) vo# veni de &a tine% ci de &a ?nv+to#)& Ca#e +i4a 'o!t "enit ca !4+i a#ate ca&ea* A!t3i e.e#!" c)" ! nv+" ! ie#t"* 2ac ai 5)nvoin+a% po+i nv+a a!t3i ! do5-nde0ti cheia 'e#ici#ii% 'c-nd )3 de ea !p#e 'o&o!)& t)* /o" dedica 3ece "in)te di"inea+a 0i a&te 3ece !ea#a% opt a nv+a c)" ! d#)i" ie#ta#e 0i c)"% ! o do5-ndi"* Mintea neie#ttoa#e n) c#ede c a d#)i e!te tot)na c) a do5-ndi* Tot)0i% a!t3i vo" nce#ca ! nv+" c !)nt )n)& 0i ace&a0i &)c#)% p#actic-nd ie#ta#ea 'a+ de cineva pe ca#e & con!ide#i ca 'iind)4+i d)0"an% p#ec)" 0i 'a+ de cineva pe ca#e & con!ide#i ca 'iind)4+i p#ieten* Fi pe "!)# ce vei nv+a !i ve3i pe a"-ndoi ca )n)&% vo" e.tinde &ec+ia a!)p#a ta n!+i 0i vei vedea c !cpa#ea &o# a inc&)!o 0i pe a ta* ?ncepe pe#ioade&e "ai &)n,i de e.e#!a#e ,-ndind)4te &a cineva ca#e n)4+i p&ace% ca#e pa#e ! te i#ite !a) pe ca#e n) +i4a# conveni !4& nt-&ne0ti% cineva pe ca#e & di!p#e+)ie0ti dea 5ine&ea !a) p)# 0i !i"p&) nce#ci !4& t#eci c) vede#ea* N) contea3 ce 'o#" "5#ac "-nia ta* C#o5a5i& c te4ai 0i op#it a!)p#a &)i* E!te e.act cine t#e5)ie* Ac)" nchide ochii% 'i.ea34& n "intea ta 0i )it4te &a e& pent#) o v#e"e* ?ncea#c ! ve3i ceva &)"in n e&K o "ic &ic#i#e pe ca#e n) ai o5!e#vato niciodat* ?ncea#c ! ,!e0ti o "ic #a3 de n!enina#e &)"in-nd i"a,inea )#-t pe ca#e o ai de!p#e e&* C#ive0te
199

acea!t i"a,ine p-n 3#e0ti o &)"in )ndeva n c)p#in!)& ei% ia# apoi ncea#c ! &a0i acea!t &)"in ! !e e.tind% p-n c-nd & acope#% 'c-nd i"a,inea ! devin '#)"oa! 0i 5)n* Uit4te o v#e"e &a acea!t pe#cep+ie p#e!chi"5at% apoi nd#eapt4+i "intea !p#e cineva pe ca#e & con!ide#i p#ieten* ?ncea#c ! t#an!'e#i a!)p#a &)i &)"ina pe ca#e ai nv+at ! o ve3i n D)#)& 'o!t)&)i t) "d)0"an"* Ce#cepe4& ac)" ca 'iind)4+i ")&t "ai ")&t dec-t p#ieten% cci n acea!t &)"in !'in+enia !a +i4& n'+i0ea3 pe "-nt)ito#)& t)% "-nt)it 0i "-nt)ind% vindecat 0i nt#e,* La!4& apoi !4+i o'e#e &)"ina pe ca#e o ve3i n e&% 0i &a!4& pe d)0"an)& 0i pe p#ieten)& t) ! !e )nea!c nt#) a te 5inec)v-nta c) ceea ce ai d#)it* Ac)" e0ti )na c) ei% 0i ei c) tine* Ie#tat ai 'o!t ac)" de tine n!)+i* N) )ita% dea &)n,)& 3i&ei% de #o&)& pe ca#e & Doac ie#ta#ea n a ad)ce 'e#ici#e 'iec#ei "in+i neie#ttoa#e% a ta 'iind p#int#e e&e* Sp)ne+i &a 'ieca#e o#7 "Ie#ta#ea e!te cheia 'e#ici#ii* M voi t#e3i din vi!)& n ca#e !e 'ace c !)nt ")#ito#% !)p)! ,#e0e&i&o# 0i p&in de pcat% 0i voi c)noa0te c !)nt 6i)& pe#'ect a& &)i 2)"ne3e)*" LECIA 122 "Ie#ta#ea o'e# tot ce v#ea)*" Ce ai p)tea avea 0i ie#ta#ea ! n)4+i poat daL /#ei paceL Ie#ta#ea o o'e#* /#ei 'e#ici#e% o "inte &ini0tit% o ce#tit)dine a #o!t)&)i% )n !enti"ent a& v#edniciei 0i '#)")!e+ii ca#e n) poate 'i t)&5)#atL /#ei p!a#e 0i !i,)#an+ 0i c&d)#a oc#oti#ii !i,)#e "e#e)L /#ei o &ini0te ca#e n) poate 'i t)&5)#at% o 5&-nde+e ca#e n) poate 'i niciodat #nit% o "-n,-ie#e ad-nc 0i t#ainic% p#ec)" 0i o odihn at-t de pe#'ect nc-t n) poate 'i niciodat de#anDatL Ie#ta#ea +i &e o'e# pe toate ace!tea% 0i ")&te a&te&e* Ea !c&ipe0te n 'a+a ochi&o# ti de ndat ce te t#e3e0ti% d#)ind)4+i 5)c)#ia c) ca#e ! nt-"pini 3i)a* ?+i "-n,-ie '#)ntea at)nci c-nd do#"i 0i4+i popo!e0te pe p&eoape a!t'e& nc-t ! n) ve3i nici )n vi! de tea" 0i #)% #35)na#e 0i atac* Ia# at)nci c-nd te t#e3e0ti din no)% ea +i o'e# o a&t 3i de 'e#ici#e 0i pace* Ie#ta#ea +i &e o'e# pe toate
200

ace!tea% 0i nc ")&te a&te&e* Ie#ta#ea 'ace ca v&)& ce a!c)nde 'a+a &)i Ch#i!t ! !e #idice de pe cei ca#e p#ive!c &)"ea c) ochi neie#tto#i* Ea te 'ace !4L #ec)no0ti pe 6i)& &)i 2)"ne3e) 0i +i c)#+ "e"o#ia de toate ,-nd)#i&e "oa#te% a!t'e& nc-t a"inti#ea Tat&)i !4+i poat t#ece p#a,)& "in+ii* Ce ai p)tea ! v#ei% 0i ie#ta#ea ! n)4+i poat d#)iL Ce a&te da#)#i dec-t ace!tea "e#it a 'i c)tateL Ce va&oa#e 'ante3i!t% ce e'ect t#ivia&% !a) ce p#o"i!i)ne t#ectoa#e 'c)t pent#) a n) 'i niciodat +in)t poate con+ine "ai ")&t !pe#an+ dec-t ceea ce ad)ce ie#ta#eaL 2e ce ai c)ta )n #!p)n!% a&t)& dec-t ce& ca#e va #!p)nde &a toateL Iat #!p)n!)& pe#'ect dat nt#e5#i&o# i"pe#'ecte% !o&icit#i&o# &ip!ite de !en!% 0ovie&nicei 5)nvoin+e de a a)3i% !-#,)in+ei "ai p)+in dec-t c&d)+e 0i c#edin+ei pa#+ia&eP Iat #!p)n!)&P N)& "ai c)ta* N) vei ,!i a&t)& n &oc)& !)* C&an)& &)i 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#ea ta n) !e poate !chi"5a% nici n) poate da ,#e0* 6ii #ec)no!cto# c ace!t p&an #"-ne e.act a0a c)" E& &a ntoc"it* St n 'a+a ta ne!chi"5at% a!e"enea )nei )0i de!chi!e% che"a#ea c&d)#ii 0i 5ine+ii de din&)nt#) "5iind)4te ! int#i 0i ! te !i"+i aca!% cci aici +i e!te !&a0)&* Iat #!p)n!)&P /#ei oa#e ! !tai a'a#% c-nd tot Ce#)& te a0teapt n)nt#)L Ia#t 0i 'ii ie#tat* C#ec)" d#)ie0ti% a0a vei do5-ndi* N) e.i!t a&t p&an dec-t ace!ta% pent#) "-nt)i#ea 6i)&)i &)i 2)"ne3e)* S ne 5)c)#" a!t3i c a0a e!te% cci iat% ave" )n #!p)n!% c&a# 0i e.p&icit% a'&-nd)4!e% p#in !i"p&itatea !a% "ai p#e!)! de o#ice a",i#e* Toate co"p&e.it+i&e pe ca#e &)"ea &e4a )#3it din 'i#ave 'i#e de pianDen di!pa# n 'a+a p)te#ii 0i "aie!t+ii ace!tei e.t#e" de !i"p&e e.p#i"#i a adev#)&)i* Iat #!p)n!)&P N)4i ntoa#ce !pate&e% #tcind din no) p#in &)"e* Accept "-nt)i#ea ac)"* E!te da#)& &)i 2)"ne3e)% n) a& &)"ii* L)"ea n) poate o'e#i nici )n da# de va&oa#e )nei "in+i ca#e a do5-ndit ceea ce 2)"ne3e) ia d#)it* 2)"ne3e) voie0te ca "-nt)i#ea ! 'ie do5-ndit a!t3i 0i ca nc)#ct)#i&e vi!e&o# ta&e !
201

n)4+i "ai a!c)nd ni"icnicia &o#* 2e!chide+i ochii a!t3i 0i p#ive0te o &)"e 'e#icit a !i,)#an+ei 0i a pcii* Ie#ta#ea e!te "iD&oc)& p#in ca#e ea aD)n,e ! ia &oc)& iad)&)i* R!a#e n tce#e% d-nd 5ine+e ochi&o# ti de!chi0i 0i )"p&-nd)4+i ini"a c) o &ini0te ad-nc% n ti"p ce !t#vechi&e adev#)#i% "e#e) no)n!c)te% #!a# n con0tien+a ta* Ceea ce +i vei a"inti at)nci n) poate 'i de!c#i! niciodat* Fi tot)0i% ie#ta#ea +i &e o'e#* A"intind)4ne de da#)#i&e pe ca#e ni &e o'e# ie#ta#ea% nt#ep#inde" e.e#ci+ii&e de a!t3i c) !pe#an+a 0i nc#ede#ea c acea!ta va 'i 3i)a n ca#e "-nt)i#ea va 'i a noa!t#* C) a#doa#e 0i 5)c)#ie o vo" c)ta a!t3i% con0tien+i c ave" cheia n "-ini&e noa!t#e% accept-nd #!p)n!)& dat de Ce# iad)&)i pe ca#e noi &4a" p&!")it% da# n ca#e n) v#e" ! "ai #"-ne"* 2i"inea+a 0i !ea#a vo" d#)i c) d#a, c-te )n !'e#t de o# c)t#ii ca#e con+ine ,a#an+ia !'-#0it)&)i iad)&)i* ?ncepe acea!t c)ta#e p&in de !pe#an+% cci a" aD)n! &a #!c#)cea de )nde d#)")& devine ")&t "ai )0o#* Ia# ac)" e!te !c)#t d#)")& pe ca#e nc & pa#c)#,e"* S)nte" ap#oape% nt#4adev#% de capt)& dinainte !ta5i&it% a& vi!)&)i* C)')nd4te n 'e#ici#e de ndat ce ncepi ace!te pe#ioade de e.e#!a#e% pent#) c e&e +i o'e# #eco"pen!a ce#t a nt#e5#i&o# ca#e 0i4a) a'&at #!p)n!)&% "p#e)n c) ceea ce+i ad)ce accepta#ea #!p)n!)&)i* A!t3i +i va 'i dat ! !i"+i pacea pe ca#e o o'e# ie#ta#ea 0i 5)c)#ia p#i&eD)it de #idica#ea v&)&)i* ?n 'a+a &)"inii pe ca#e o vei do5-ndi a!t3i% &)"ea va p&i p-n va di!pa#e c) tot)&% 0i vei vedea ivind)4!e o a&t &)"e% pent#) de!c#ie#ea c#eia n) ai c)vinte* C0i" ac)" d#ept n &)"in% do5-ndind da#)#i&e ca#e a) 'o!t p!t#ate pent#) noi nc de &a ncep)t)& ti"p)&)i% n a0tepta#ea 3i&ei de a!t3i* Ie#ta#ea o'e# tot ce v#ei* A!t3i +i !)nt o'e#ite toate &)c#)#i&e pe ca#e &e v#ei* N) &!a !4+i !cape da#)#i&e pe pa#c)#!)& 3i&ei% pe "!)# ce te nto#ci din no) ! te con'#)n+i c) o &)"e a !chi"5#ii pe#pet)e 0i a apa#en+e&o# "oho#-te* C!t#ea34+i da#)#i&e nt#4o
202

con0tien+ c&a#% n ti"p ce ve3i ce e!te ne!chi"5to# n ini"a !chi"5#iiK &)"ina adev#)&)i n !pate&e apa#en+e&o#* N) te &!a i!pitit !4+i &a0i da#)#i&e ! a&)nece pe &-n, tine% e0)-nd n )ita#e% ci +ine4&e c) 'e#"itate n "inte p#in nce#c#i&e de a te ,-ndi &a e&e ce& p)+in )n "in)t% &a t#ece#ea 'iec#)i !'e#t de o#* A"inte0te4ti c-t de p#e+ioa!e !)nt ace!te da#)#i% c) aD)to#)& ace!t)i "e"ento ca#e a#e p)te#ea de a+i p!t#a n con0tien+ da#)#i&e pe tot pa#c)#!)& 3i&ei7 "Ie#ta#ea o'e# tot ce v#ea)* A!t3i a" acceptat acea!ta ca 'iind adev#at* A!t3i a" do5-ndi da#)#i&e &)i 2)"ne3e)*" LECIA 123 "M)&+)"e!c Tat&)i "e) pent#) da#)#i&e Sa&e ct#e "ine*" A!t3i ! 'i" #ec)no!cto#i* A" aD)n! pe c##i "ai 5&-nde 0i d#)")#i "ai nete3ite* N) "ai ncape ,-nd)& ntoa#ce#ii napoi% nici v#eo "pot#ivi#e i"p&aca5i& 'a+ de adev#* Mai #"-ne )n pic de 0ovia&% c-teva #e+ine#i "#)nte 0i o "ic e3ita#e% da# ai toate "otive&e ! 'ii #ec)no!cto# pent#) c-0ti,)#i&e ta&e % ca#e !)nt ")&t "ai "a#i dec-t +i dai !ea"a* O 3i dedicat ac)" #ec)no0tin+ei va ad),a 5ene'ici)& )nei n+e&e,e#i "ai pt#)n3toa#e &a a"p&oa#ea #ea& a t)t)#o# c-0ti,)#i&o# pe ca#e &e4ai #ea&i3at% a da#)#i&o# pe ca#e &e4ai do5-ndit* E)c)#4te a!t3i% nt#4o #ec)no0tin+ i)5itoa#e7 Tat& t) n) te4a a5andonat +ie n!)+i% nici n) tea &!at ! #tce0ti !in,)# p#in nt)ne#ic* 6ii #ec)no!cto# c tea "-nt)it de !ine&e pe ca#e ai !ocotit c &ai p&!")it pent#) a oc)pa &oc)& S) 0i a& c#ea+iei Sa&e* Ad)4I ")&+)"i#i a!t3i* Ad)4I ")&+)"i#i pent#) c n) tea a5andonat 0i pent#) c i)5i#ea Sa va #"-ne dea p)#)#i ! te &)"ine3e% dea p)#)#i ne!chi"5at* M)&+)"e0te4I% de a!e"enea% pent#) c e0ti ne!chi"5to#% pent#) c 6i)& pe ca#e & i)5e0te e!te &a 'e& de ne!chi"5to# p#ec)" e!te E& ?n!)0i* 6ii #ec)no!cto# c e0ti "-nt)it* E)c)#4te c ai de ndep&init o ')nc+ie n "-nt)i#e* 6ii #ec)no!cto# c va&oa#ea ta dep0e0te c)
203

")&t da#)#i&e ta&e !#ccioa!e 0i D)dec+i&e "e!chine a!)p#a ace&)ia pe ca#e 2)"ne3e) &a de!e"nat ca 'iind 6i)& S)* A!t3i ne vo" n&+a c) #ec)no0tin+ ini"i&e dea!)p#a di!pe##ii 0i ne vo" #idica ochii #ec)no!cto#i% pent#) a n)4i "ai nd#epta n Do!% ct#e +#-n* A!t3i c-nt" c-ntec)& #ec)no0tin+ei% n onoa#ea Sine&)i ca#e 2)"ne3e) a voit ! 'ie adev#ata noa!t# Identitate n E&* A!t3i 3-"5i" t)t)#o# ace&o#a pe ca#e i nt-&ni"% nd#ept-nd)4ne c) pa0i )0)#a+i ct#e ceea ce ave" de n'pt)it* N) "e#,e" !in,)#i* Fi ad)ce" ")&+)"i#i pent#) 'apt)& c n !in,)#tatea noa!t# a ap#)t )n C#ieten ca#e ! ne #o!tea!c C)v-nt)& "-nt)ito# a& &)i 2)"ne3e)* Fi ")&+)"i#i +ie pent#) c & a!c)&+i* C)v-nt)& S) e!te &ip!it de ,#ai dac n) e!te a)3it* M)&+)"ind)4I L)i% +i ")&+)"e0ti de a!e"enea +ie n!)+i* Un "e!aD nea)3it n) va "-nt)i &)"ea% o#ic-t de p)te#nic a# 'i /ocea ca#e & #o!te0te% o#ic-t de i)5ito# a# 'i "e!aD)&* M)&+)"i#i +ie% ca#e ai a)3it% cci devii "e!a,e#)& ca#e d)ci c) tine /ocea Sa% &!-nd4O ! #!)ne ia# 0i ia# n D)#)& &)"ii* C#i"e0te a!t3i ")&+)"i#i&e &)i 2)"ne3e)% ad)c-nd)4I ")&+)"i#i* Cci E& +i o'e# ")&+)"i#i&e pe ca#e &e ad)ci% de v#e"e ce E& +i p#i"e0te da#)#i&e c) o #ec)no0tin+ p&in de i)5i#e% nto#c-nd)4+i4&e de "ii 0i !)te de "ii de o#i "ai ")&t* ?+i va 5inec)v-nta da#)#i&e% "p#t0ind)4&e c) tine* Fi a!t'e& e&e !po#e!c n p)te#e 0i t#ie% p-n c-nd vo# )"p&e &)"ea de ve!e&ie 0i #ec)no0tin+* C#i"e0te a!t3i ")&+RRRRRRRRRR)"i#i&e Sa&e 0i o'e#4Le L)i pe a&e ta&e% v#e"e de do) o#i c-te cinci!p#e3ece "in)te* ?+i vei da !ea"a C)i i o'e#i ")&+)"i#i&e 0i C)i i ")&+)"e0te E& at)nci c-nd t) ?i ")&+)"e0ti* Acea!t D)"tate de o# !'-nt d#)it L)i +i va 'i #e!tit)it n #apo#t de ani pent#) 'ieca#e !ec)ndK p)te#ea de a "-nt)i &)"ea c) eoni "ai t-#3i)% dato#it ")&+)"i#i&o# ad)!e L)i* C#i"e0te4I ")&+)"i#i&e 0i vei n+e&e,e c) c-t i)5i#e te con+ine n Mintea Sa% c-t de ad-nc 0i de ne+#")#it ?i e!te ,#iDa pent#) tine% c-t de pe#'ect ?i e!te #ec)no0tin+a 'a+ de tine* Ad)4+i a"inte de E& o# de o#% 0i ")&+)"e0te4I pent#) tot ceea ce a d#)it 6i)&)i S)%
204

a!t'e& nc-t e& ! !e na&+e dea!)p#a &)"ii% ad)c-nd)40i a"inte de Tat& !) 0i de Sine&e !)* LECIA 124 "6ie !4"i ad)c a"inte c !)nt )na c) 2)"ne3e)*" A!t3i vo" ad)ce din no) ")&+)"i#i pent#) identitatea noa!t# n 2)"ne3e)* C"in)& no!t#) e!te n !i,)#an+% oc#oti#ea e!te ,a#antat n tot ce 'ace"% p)te#ea 0i t#ia !e a'& &a di!po3i+ia noa!t# n tot ce nt#ep#inde"* N) p)te" da ,#e0 n ni"ic* Tot ce atin,e" capt o &)"in !t#&)citoa#e ca#e 5inec)v-ntea3 0i vindec* Una c) 2)"ne3e) 0i c) Unive#!)& ne vede" de d#)" 5)c)#-nd)4ne% c)p#in0i de ,-nd)& c 2)"ne3e) ?n!)0i ne n!o+e0te p#et)tindeni* C-t de !'inte ne !)nt "in+i&eP Fi tot ceea ce vede" #e'&ect !'in+enia din&)nt#) "in+ii ca#e e!te )na c) 2)"ne3e) 0i c) ea n!0i* C-t de )0o# di!pa# e#o#i&e% 0i c-t de )0o# "oa#tea cedea3 &oc)& vie+ii ve0nice* U#"e&e !t#&)citoa#e a&e pa0i&o# no0t#i a#at ca&ea ct#e adev#% cci 2)"ne3e) ne e!te ac)" Tova#0)& de d#)"% c-nd p0i" p#in &)"e pent#) o v#e"e* Ia# cei ce ne vo# )#"a vo# #ec)noa0te ca&ea% 'iindc &)"ina pe ca#e o p)#t" #"-ne n )#"a noa!t#% c) toate c ea contin) d#)")& "p#e)n c) noi* Ceea ce do5-ndi" e!te da#)& no!t#) ete#n at-t pent#) cei ca#e )#"ea3 d)p noi% c-t 0i pent#) cei ca#e ne4a) p#ecedat !a) a) !tat o v#e"e c) noi* Fi 2)"ne3e)% Ce& ca#e ne i)5e0te c) i)5i#ea nep#tinitoa#e n ca#e a" 'o!t c#ea+i% ne 3-"5e0te 0i ne o'e# 'e#ici#ea pe ca#e a" d#)ito &a #-nd)& no!t#)* A!t3i n) ne vo" ndoi de i)5i#ea Sa pent#) noi% nici n) vo" p)ne &a ndoia& oc#oti#ea 0i ,#iDa Sa* ?nt#e nc#ede#ea noa!t# 0i con0tien+a C#e3en+ei Sa&e n) !e pot inte#p)ne nici )n 'e& de ne&ini0ti &ip!ite de !en!* A!t3i !)nte" )na c) E&% n #ec)noa0te#e 0i #ea"inti#e* ?& !i"+i" n ini"i&e noa!t#e* Min+i&e noa!t#e con+in 1-nd)#i&e Sa&eK ochii no0t#i conte"p&% n tot ce p#ivi"% Min)n+ia Sa* A!t3i vede" n)"ai ceea ce e!te i)5ito# 0i v#ednic de i)5i#e* A!ta vede" n apa#en+e&e d)#e#ii% 0i d)#e#ea 'ace &oc pcii* A!ta
205

vede" n cei '#enetici% n cei t#i0ti 0i necDi+i% n cei !in,)#atici 0i n'#ico0a+i% ce !)nt #e!tit)i+i ca&")&)i 0i pcii "in+ii nt#) ca#e a) 'o!t c#ea+i* Fi tot a!ta vede" n cei ")#i5)n3i% p#ec)" 0i n cei "o#+i* Nici )n "i#aco& n) poate 'i v#eodat #e')3at ce&o# ca#e 0ti) c !)nt )na c) 2)"ne3e)* N) e.i!t ,-nd a& &o# ca#e ! n) ai5 p)te#ea de a vindeca toate 'o#"e&e !)'e#in+ei n o#icine% n v#e")#i t#ec)te 0i v#e")#i ce vo# ! vin% &a 'e& de )0o# p#ec)" n cei ca#e p0e!c ac)" a&t)#i de ei* 1-nd)#i&e &o# !)nt ac)" ate"po#a&e% dinco&o de di!tan+e 0i dinco&o de ti"p* At)nci c-nd !p)ne" c !)nte" )na c) 2)"ne3e) ne a&t)#" ace!tei con0tien+e* Cci p#in ace!te c)vinte !p)ne"% de a!e"enea% c !)nte" "-nt)i+i 0i vindeca+iK c p)te"% n con!ecin+% ! "-nt)i" 0i ! vindec"* A" acceptat da#)&% ia# ac)" vo" d#)i* Cci v#e" ! p!t#" da#)#i&e pe ca#e ni &e4a dat Tat& no!t#)* A!t3i vo" #e!i"+i !ta#ea de a 'i )na c) E&% a!t'e& nc-t &)"ea ! poat "p#t0i #ec)noa0te#ea de ct#e noi a #ea&it+ii* ?n t#i#ea noa!t# &)"ea e!te e&i5e#at* ?n "!)#a n ca#e ne ne," !epa#a#ea 'a+ de Tat& no!t#)% ea e!te vindecat odat c) noi* Cace +ie a!t3iP Con!o&idea34+i pacea e.e#!-nd con0tien+a c e0ti )na c) C#eato#)& t)% p#ec)" E& e!te c) tine* C-ndva dea &)n,)& 3i&ei de a!t3i% c-nd +i !e pa#e "ai pot#ivit% dedic o D)"tate de o# ,-nd)&)i c e0ti )na c) 2)"ne3e)* Iat p#i"a noa!t# tentativ de a a5o#da o pe#ioad "ai e.tin!% pent#) ca#e n) o'e#i" nici )n 'e& de #e,)&i% nici c)vinte !pecia&e ca#e !4+i cond)c "edita+ia* Ne vo" &!a n !ea"a /ocii &)i 2)"ne3e) pent#) a ne vo#5i d)p c)" c#ede E& de c)viin+% !i,)#i c E& n) va nt-#3ia ! o 'ac* I5ove0te "p#e)n c) E& n acea!t D)"tate de o#* E& va 'ace #e!t)&* Eene'ic)& t) n) !e va di"in)a dac c#e3i c n) nt-"p& ni"ic* Sa# p)tea ! n) 'ii ,ata ! accep+i c-0ti,)& a!t3i* Fi tot)0i c-ndva% )ndeva% ace!ta +i va pa#veni 0i n) vei nt-#3ia !4& #ec)no0ti at)nci c-nd po,oa# c) ce#tit)dine n "intea ta* Acea!t D)"tate de o# va 'i n#"at c) a)#% 'ieca#e "in)t 'iind a!e"enea )n)i dia"ant nc#)!tat n D)#)& o,&in3ii pe ca#e ace!t e.e#ci+i) +i4o va o'e#i* Fi n
206

acea!t o,&ind vei vedea% ca #e'&e.ie a 'e+ei ta&e% 'a+a Ch#i!t)&)i* Coate a!t3i% poate "-ine% +i vei 3#i p#op#ia t#an!'i,)#a#e n o,&inda pe ca#e acea!t D)"tate de o# !'-nt +i4o ntinde ca ! te p#ive0ti pe tine n!)+i* C-nd e0ti ,ata o vei ,!i aco&o% n)nt#)& "in+ii ta&e% a0tept-nd ! 'ie ,!it* At)nci +i vei ad)ce a"inte de ,-nd)& c#)ia i4ai d#)it acea!t D)"tate de o#% con0tienti3-nd p&in de #ec)no0tin+ c niciodat ti"p)& n) a 'o!t pet#ec)t c) "ai "a#e 'o&o!* Coate a!t3i% poate "-ine% vei p#ivi n acea!t o,&ind 0i vei n+e&e,e c &)"ina nep#ihnit pe ca#e o ve3i +i apa#+ine% "in)n+ia pe ca#e o p#ive0ti e!te p#op#ia ta "in)n+ie* Socote0te acea!t D)"tate de o# ca )n da# 'c)t &)i 2)"ne3e)% c) ce#tit)dinea c da#)& pe ca#e +i4& va ntoa#ce va 'i )n !enti"ent de i)5i#e pe ca#e n)& po+i n+e&e,e% o 5)c)#ie ")&t p#ea ad-nc pent#) a 'i c)p#in!% o p#ive&i0te p#ea !'-nt pent#) vede#ea ochi&o# t#)pe0ti* 2a# po+i 'i !i,)# c nt#4o 3i% poate a3i% poate "-ine% vei p#icepe 0i vei vedea* Ada), a&te ,i)vae#e &a #a"a de a)# ca#e !)!+ine o,&inda o'e#it +ie a!t3i% #epet-nd% o# de o#% n !inea ta7 "6ie ca !4"i ad)c a"inte c !)nt )na c) 2)"ne3e) Una c) to+i '#a+ii "ei 0i c) Sine&e "e)% ?n ve0nic !'in+enie 0i pace*" LECIA 12 " A!t3i p#i"e!c n tihn C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)*" 6ie ca acea!t 3i ! 'ie o 3i de &ini0ti#e 0i de !enin a!c)&ta#e* Tat& t) voie0te ca a!t3i !4I a)3i C)v-nt)&* Te chea" din ad-nc)#i&e "in+ii ta&e% aco&o )nde E& !&0&)ie0te* A!c)&t4L a!t3i* Cacea n) e!te nicidec)" po!i5i& p#in c-nd C)v-nt)& S) n) va 'i a)3it n toat &)"eaK p-n c-nd "intea ta% nt#4o !enin a!c)&ta#e% n) va accepta "e!aD)& pe ca#e &)"ea t#e5)ie !4& a)d pent#) a ina),)#a o#a !enin a pcii* Acea!t &)"e !e va !chi"5a p#in tine* Nici )n 'e& de a&te "iD&oace n) o pot "-nt)i% cci p&an)& &)i 2)"ne3e) e!te% p)# 0i !i"p&)% ace!ta7 6i)& &)i 2)"ne3e) e!te &i5e# ! !e "-nt)ia!c% cci i
207

!a dat C)v-nt)& &)i 2)"ne3e) !p#e ai 'i ?nd#)"to#% C)v-nt ce !e a'& dea p)#)#i n "intea !a 0i a&t)#i de e&% pent#) a& cond)ce ne,#e0it ct#e Ca!a C#intea!c% d)p voia !a% ca#e e!te dea p)#)#ea &a 'e& de &i5e# ca a &)i 2)"ne3e)* N) e!te cond)! c) 'o#+a% ci doa# c) i)5i#e* N) e!te D)decat% doa# !'in+it* A!t3i vo" a)3i n &ini0tea tce#ii /ocea &)i 2)"ne3e)% '# a"e!tec)& ,-nd)#i&o# noa!t#e "#)nte% '# do#in+e&e noa!t#e pe#!ona&e 0i '# a D)deca nt#4)n 'e& !a) a&t)& C)v-nt)& S) !'-nt* N) ne vo" D)deca a!t3i% 'iindc ceea ce !)nte" n) poate 'i D)decat* Ne di!tan+" de toate D)dec+i&e c) ca#e &)"ea &a acope#it pe 6i) &)i 2)"ne3e)* Ea n) & c)noa0te* A!t3i n) vo" da a!c)&ta#e &)"ii% ci vo" a0tepta n tce#e C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)* A!c)&t4L pe Tat& t) vo#5ind)4+i% !'-nt 6i) &)i 2)"ne3e)* /ocea Sa voie0ti !4+i d#)ia!c C)v-nt)& S) !'-nt% pent#) a #!p-ndi n toat &)"ea ve!tea "-nt)i#ii 0i v#e"ea !'-nt a pcii* A!t3i ne ad)n" n 'a+a t#on)&)i &)i 2)"ne3e)% &oc)& &ini0tii din "intea )nde E& !&0&)ie0te dea p)#)#ea% n !'in+enia pe ca#e E& a c#eato 0i pe ca#e n) va o p#!i niciodat* N) a a0teptat ca "ai nt-i !4+i nto#ci )nde din no) "intea ct#e E&% pent#) a+i d#)i a5ia at)nci C)v-nt)& S)* N) !4a a!c)n! de tine% n ti"p ce #tceai% ndep#t-nd)4te )n ti"p de E&* N) p#e+)ie0te i&)3ii&e pe ca#e &e n)t#e0ti de!p#e tine n!)+i* ?0i c)noa0te 6i)& 0i voie0te ca e& ! #"-n pa#te din Sine% '# a +ine cont de vi!e&e !a&e% '# a +ine cont de ne5)nia &)i de a c#ede c voia !a n)4i apa#+ine* A!t3i E& +i vo#5e0te* /ocea Sa +i a0teapt tce#ea% cci C)v-nt)& S) n) poate 'i a)3it p-n c-nd "intea ta n) !e &ini0te0te pent#) o v#e"e 0i p-n c-nd do#in+e&e ta&e &ip!ite de !en! n) a) 'o!t poto&ite* A0teapt4I C)v-nt)& n &ini0te* E.i!t o pace n tine &a ca#e t#e5)ie ! ape&e3i a!t3i% ca#e te !a) aD)ta !4+i p#e,te0ti "intea ta p#ea!'-nt ca ! a)d /ocea Ca#e vo#5e0te din pa#tea C#eato#)&)i ei* 2#)ie0te a!t3i% de t#ei o#i% &a o#e&e ce&e "ai pot#ivite pent#)
208

tce#e% c-te 3ece "in)te% n ca#e n) vei da a!c)&ta#e &)"ii% ci vei a&e,e n !chi"5 o d)ioa! a!c)&ta#e a C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)* ?+i vo#5e0te de "ai de4ap#oape dec-t ini"a ta* /ocea Sa +i e!te "ai ap#oape dec-t "-na* I)5i#ea Sa #ep#e3int tot ceea ce e0ti 0i tot ceea ce e!te E&K e!te tot)na c) tine 0i t) tot)na c) E&* C#op#ia4+i voce e!te cea pe ca#e o a!c)&+i at)nci c-nd E& +i vo#5e0te* C#op#i)& t) c)v-nt e!te ce& pe ca#e E& & #o!te0te* E!te C)v-nt)& &i5e#t+ii 0i a& pcii% a& )nit+ii voin+ei 0i a !cop)&)i% '# nici o !epa#a#e !a) divi3i)ne n "intea )nic a Tat&)i 0i a 6i)&)i* A!t3i a!c)&t4+i n tihn Sine&e 0i &a!4L !4+i !p)n c 2)"ne3e) n) Fi4a p#!it niciodat 6i)&% 0i c t) n) +i4ai p#!it niciodat Sine&e* 6ii doa# &ini0tit* N) ai nevoie dec-t de acea!t #e,)&% pent#) ca e.e#!a#ea ta ! te na&+e a!t3i dea!)p#a ,-ndi#ii &)"ii 0i !4+i e&i5e#e3e vi3i)nea de !c&avia ochi&o# t#)pe0ti* 6ii doa# !enin 0i a!c)&t* /ei a)3i C)v-nt)& n ca#e /oia &)i 2)"ne3e) 6i)& !e "p#e)nea3 c) /oia Tat&)i S)% 'iind )na c) ea% '# nici )n 'e& de i&)3ii in!in)ate n ceea ce e!te pe de4a4nt#e,)& indivi3i5i& 0i adev#at* La 'ieca#e o# ca#e t#ece% !tai &ini0tit pent#) o c&ip 0i ad)4+i a"inte c a!t3i ai )n !cop an)"e% ! p#i"e0ti n tihn C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)* LECIA 12! "Tot ce d#)ie!c "i e!te d#)it "ie n!)"i*" Ideea de a!t3i% c) tot)& !t#in e,o)&)i 0i "od)&)i de ,-ndi#e a& &)"ii% e!te c#)cia& pent#) #!t)#na#ea ,-ndi#ii pe ca#e o va ad)ce ace!t c)#!* 2ac ai c#ede acea!t a'i#"a+ie% n) ai avea nici o p#o5&e" n p#ivin+a ie#t#ii dep&ine% a ce#tit)dinii +e&)&)i 0i a c&)3i#ii in'ai&i5i&e* Ai n+e&e,e "iD&oace&e p#in ca#e +i pa#vine "-nt)i#ea% 0i n) ai e3ita ! &e 'o&o!e0ti ac)"* S e.a"in" ceea ce c#e3i% de 'apt% n &oc)& ace!tei idei* Hi !e pa#e c a&+i oa"eni !)nt !epa#a+i de tine 0i capa5i&i de co"po#t#i ca#e n) a) nici o #epe#c)!i)ne a!)p#a ,-nd)#i&o# ta&e% nici inve#!* C#in )#"a#e% atit)dini&e ta&e n) a) nici )n e'ect a!)p#a &o#% ia# !t#i,te&e &o# d)p aD)to# n) a) nici o &e,t)#a c) a&e ta&e* C#e3i% de a!e"enea% c ei pot
209

pct)i '# a+i a'ecta "od)& de a te pe#cepe pe tine n!)+i% n ti"p ce &e D)deci pcat)& 0i po+i% c) toate ace!tea% ! #"-i "pcat% &a adpo!t de o#ice conda"na#e* At)nci c-nd "ie#+i" )n pcat% n) ai nici )n 'o&o! ne"iD&ocit* 2ai "i&o!tenia c)iva nev#ednic% n)"ai pent#) a de"on!t#a c e0ti "ai 5)n% !it)at pe o t#eapt "ai na&t dec-t ce& pe ca#e4& ie#+i* Ace!ta n) "e#it po"ana to&e#an+ei ta&e% pe ca#e o aco#3i )n)ia nev#ednic de ace!t da#% deoa#ece pcate&e ta&e &4a) co5o#-t "ai p#eDo! de o adev#at e,a&itate c) tine* N) a#e nici )n d#ept &a ie#ta#ea ta* Ea i n"-nea3 &)i )n da#% nicidec)" +ie* ?n 'e&)& ace!ta ie#ta#ea e!te n 'ond ne nte"eiatK o toan ca#ita5i&% 5inevoitoa#e da# ne"e#itat% )n da# aco#dat )neo#i% a&teo#i #e+in)t* 6iind ne"e#itat% #e+ine#ea ie#t#ii e!te D)!t% 0i n) e!te d#ept ! ai de !)'e#it pent#) acea!t #e+ine#e* Ccat)& pe ca#e & ie#+i n) e!te p#op#i)& t) pcat* La co"i! cineva c) ca#e n) ai ni"ic dea 'ace* Ia# dac e0ti "#ini"o! 'a+ de e&% d-nd)4i ceea ce n) "e#it% da#)& n)4+i apa#+ine c) ni"ic "ai ")&t dec-t pcat)& !)* 2ac a!ta e!te adev#at% ie#ta#ea n) a#e nici )n te"ei pe ca#e ! !e !piDine c) nc#ede#e 0i !i,)#an+* E!te o e.cent#icitate c#eia c-teodat 5inevoie0ti ! aco#3i c) ind)&,en+ o p!)i#e ne"e#itat* Tot)0i% +i #"-ne d#ept)& ! n)& &a0i pe pcto! ! !cape de nd#ept+ita #!p&at pent#) pcat)& !)* C#e3i oa#e c 2o"n)& Ce#)&)i a# pe#"ite ca "-nt)i#ea &)"ii ! depind de 0a cevaL Oa#e ,#iDa Sa pent#) tine n) a# 'i adev#at in'i" dac "-nt)i#ea ta a# depinde de o toanL T) n) n+e&e,i ie#ta#ea* A0a c)" o ve3i% n) e!te dec-t )n '#-) p)! atac)&)i '+i0% ca#e n) nece!it nici o co#ec+ie n "intea ta* A0a c)" o pe#cepi% n)4+i poate d#)i pacea* N) e!te )n "iD&oc pent#) i35vi#ea ta de ceea ce ve3i n a&tcineva% nicidec)" n tine n!)+i* N) a#e nici o p)te#e de a #e!tit)i )nitatea ta c) e& n p#op#ia ta con0tien+* N) e!te ceea ce 2)"ne3e) a voit ca ea ! 'ie pent#) tine* Ned#)ind)4I da#)& pe ca#e E& +i4& ce#e% n) po+i #ec)noa0te da#)#i&e Sa&e% c#e3-nd c n) +i &e4a dat* ?n!% +i4a# ce#e E& oa#e )n da# dac
210

ace!ta n) +i4a# 'i h#3it +ieL A# p)tea 'i E& oa#e !ati!'c)t c) ,e!t)#i ,oa&e% eva&)-nd a!t'e& de da#)#i "e!chine ca 'iind v#ednice de 6i)& S)L M-nt)i#e e!te )n da# "ai 5)n dec-t a0a ceva* Ia# adev#ata ie#ta#e% 'iind chia# "iD&oc)& p#in ca#e e!te do5-ndit% t#e5)ie ! vindece "intea ca#e d#)ie0te% cci a d#)i n!ea"n a do5-ndi* Ceea ce contin) ! 'ie nedo5-ndit n) a 'o!t d#)it% n! ceea ce a 'o!t d#)it t#e5)ie c a 0i 'o!t do5-ndit* A!t3i nce#c" ! n+e&e,e" adev#)& con'o#" c#)ia ce& ca#e d#)ie0te 0i ce& ca#e do5-nde0te !)nt )n)& 0i ace&a0i* /ei avea nevoie de aD)to# pent#) ca acea!t a'i#"a+ie ! capete n+e&e!% 'iind at-t de !t#in ,-nd)#i&o# c) ca#e e0ti o5i0n)it* Ia# AD)to#)& de ca#e ai nevoie !e a'& aco&o )nde ai nevoie de E&* A!t3i aco#d4I nc#ede#ea ta 0i ce#e4I !4+i "p#t0ea!c e.e#!a#ea de a!t3i nt#4a&e adev#)&)i* Fi dac #e)0e0ti ! nt#e3#e0ti o c-t de "ic &ic#i#e a i35vi#ii ce #e3id n ideea pe ca#e o e.e#!" a!t3i% n!ea"n c acea!t 3i e!te o 3i de !&av pent#) nt#ea,a &)"e* 2#)ie0te a!t3i de do) o#i c-te cinci!p#e3ece "in)te nce#c#ii de a n+e&e,e ideea 3i&ei* Ace!ta e!te ,-nd)& p#in ca#e ie#ta#ea 0i oc)p &oc)& c)venit p#int#e p#io#it+i&e ta&e* E!te ,-nd)& ca#e +i va i35vi "intea de o#ice te "piedic ! pt#)n3i !e"ni'ica+ia ie#t#ii% &!-nd)4te ! #ea&i3e3i va&oa#ea ei pent#) tine* ?n tce#e% nchide+i ochii 'a+ de &)"ea ca#e n) n+e&e,e ie#ta#ea% 0i ca)t4+i #e'),i) n &oc)& tihnit )nde ,-nd)#i&e !)nt p#e!chi"5ate 0i 'a&!e&e c#edin+e a5andonate* Repet ideea de a!t3i 0i invoc aD)to#)& pent#) ai n+e&e,e !e"ni'ica+ia* 6ii di!p)! ! te &a0i nv+at* E)c)#4te ! a)3i vo#5ind)4+i /ocea adev#)&)i 0i a vindec#iiK a!t'e& vei n+e&e,e c)vinte&e pe ca#e &e #o!te0te E& 0i vei #ec)noa0te c E& +i vo#5e0te c) p#op#ii&e ta&e c)vinte* 2e c-te o#i +i !t n p)tin+% ad)4+i a"inte c a!t3i ai )n +e&K o +int ca#e d va&oa#e !pecia& ace!tei 3i&e% at-t pent#) tine% c-t 0i pent#) to+i '#a+ii ti* N)4i n,d)i "in+ii ! )ite ")&t ti"p de ace!t +e&% ci
211

!p)ne n !inea ta7 "Tot ce d#)ie!c% "i e!te d#)it "ie n!)"i* AD)to#)& de ca#e a" nevoie ca ! nv+ adev#)& ace!ta e!te ac)" c) "ine* Fi " voi nc#ede n E&*" Apoi pet#ece o c&ip n tce#e% de!chi3-nd)4+i "intea ct#e co#ec+ia 0i i)5i#ea Sa* Fi ceea ce vei a)3i de &a E&% vei c#ede% cci vei do5-ndi ceea ce E& d#)ie0te* LECIA 12" "N) e.i!t a&t i)5i#e dec-t cea a &)i 2)"ne3e)*" Coate c#e3i c !)nt po!i5i&e di'e#ite 'e&)#i de i)5i#e* Coate c#e3i c e.i!t )n 'e& de i)5i#e pent#) ceva% 0i a&t'e& de i)5i#e pent#) a&tcevaK )n "od de a i)5i pe )n)&% )n a&t "od de a "ai i)5i 0i pe a&t)&* I)5i#ea e!te )na* N) a#e p#+i !epa#ate 0i n) a#e ,#ada+iiK n) a#e 'o#"e di'e#ite% nici nive&e% nici dive#,en+e 0i nici deo!e5i#i* Ea e!te% pe de4a4nt#e,)&% a!e"enea ei n!0i* N) !e "odi'ic niciodat n ')nc+ie de pe#!oan !a) "p#eD)#a#e* I)5i#ea e!te Ini"a &)i 2)"ne3e) 0i% de a!e"enea% a 6i)&)i S)* Se"ni'ica+ia i)5i#ii e!te o5!c)# pent#) o#icine c#ede c i)5i#ea !e poate !chi"5a* Ace!ta n) p#icepe c i)5i#ea !chi"5toa#e t#e5)ie ! 'ie i"po!i5i&* A!t'e&% e& c#ede c )neo#i poate i)5i% ia# a&teo#i poate )# * 2e a!e"enea% "ai c#ede c i)5i#ea poate 'i dat c)iva an)"e 0i poate #"-ne ea n!0i% c) toate c e!te #e')3at a&to#a* A c#ede ace!tea de!p#e i)5i#e n!ea"n a n) o n+e&e,e* 2ac i)5i#ea a# 'ace a!t'e& de deo!e5i#i% a# t#e5)i ! D)dece nt#e ce& vi#t)o! 0i ce& pcto!% pe#cep-nd)4& pe 6i) &)i 2)"ne3e) n p#+i !epa#ate* I)5i#ea n) poate D)deca* 6iind ea n!0i )na% p#ive0te tot)& ca 'iind )na* Se"ni'ica+ia ei !e a'& n )nitate* E!te nevoit ! !e !)!t#a, "in+ii ca#e concepe i)5i#ea ca 'iind pa#+ia& !a) '#a,"entat* N) e.i!t a&t i)5i#e dec-t cea a &)i 2)"ne3e)% ia# tot ce +ine de i)5i#e% a& L)i e!te* N) e.i!t v#e)n a&t p#incipi) ca#e ! ,)ve#ne3e aco&o )nde n) e!te i)5i#e* I)5i#ea e!te o &e,e '# cont#a#i)* ?nt#e,i"ea ei e!te p)te#ea ca#e "en+ine tot)& ca 'iind )na% e!te &e,t)#a dint#e Tat 0i
212

6i)% ca#e ?i +ine dea p)#)#i "p#e)n d#ept )n)& 0i ace&a0i* Nici )n c)#! a& c#)i !cop e!te ! te nve+e !4+i ad)ci a"inte ce an)"e e0ti c) adev#at n) poate o"ite ! !)5&inie3e c n) poate 'i nici o di'e#en+ nt#e ceea ce e0ti t) c) adev#at 0i ceea ce e!te i)5i#ea* Se"ni'ica+ia i)5i#ii e!te p#op#ia ta !e"ni'ica+ie% "p#t0it de ?n!)0i 2)"ne3e)* Cci ceea ce e0ti t) e!te ceea ce e!te E&* N) e.i!t a&t i)5i#e dec-t i)5i#ea L)i* Ia# ceea ce e!te E&% e!te tot ce e!te* Ni"ic n) ?& &i"itea3% a!t'e& c 0i t) e0ti &a 'e& de ne&i"itat* Nici o &e,e dint#e ace&ea c#o#a &i !e !)p)ne &)"ea n) te poate aD)ta ! !e!i3e3i !e"ni'ica+ia i)5i#ii* C#edin+a &)"ii a 'o!t 'c)t pent#) a a!c)nde !e"ni'ica+ia i)5i#ii% pent#) a o "en+ine o5!c)# 0i !ec#et* N) e.i!t )n !in,)# p#incipi) din ce&e !)!+in)te de &)"e ca#e ! n) vio&e3e adev#)& a ceea ce e!te i)5i#ea 0i% de a!e"enea% a ceea ce e0ti t)* N) c)ta !4+i ,!e0ti Sine&e n c)p#in!)& &)"ii* I)5i#ea n) poate 'i ,!it n nt)ne#ic 0i "oa#te* Ea e!te n! pe#'ect evident pent#) ochii ca#e vd 0i pent#) )#echi&e ca#e a)d /ocea i)5i#ii* A!t3i e.e#!" de!ct)0a#ea "in+ii ta&e de toate &e,i&e c#o#a c#e3i c t#e5)ie ! &i te !)p)iK de toate &i"ite&e !)5 !tp-ni#ea c#o#a t#ie0ti 0i de toate !chi"5#i&e ca#e c#e3i c 'ac pa#te din de!tin)& o"ene!c* A!t3i 'ace" pa!)& ce& "ai "a#e pe ca#e & p#etinde ace!t c)#! n avan!a#ea ct#e +e&)& pe ca#e &a !ta5i&it* 2ac vei capta a!t3i o c-t de "ic !c&ipi#e a !e"ni'ica+iei i)5i#ii% n!ea"n c ai naintat ct#e p#op#ia4+i i35vi#e pe o di!tan+ '# de "!)# 0i nt#4)n ti"p dinco&o de n)"#)& ani&o#* ?"p#e)n ! d#)i"% deci% a!t3i% c) 5)c)#ie% c-tva ti"p &)i 2)"ne3e) 0i ! n+e&e,e" c n) e.i!t o 'o&o!in+ a ti"p)&)i "ai 5)n ca acea!ta* A!t3i de do) o#i% pent#) c-te cinci!p#e3ece "in)te% !cap de o#ice &e,e n ca#e c#e3i ac)"* 2e!chide+i "intea nt#) odihn* Evada#ea din &)"ea ca#e pa#c te +ine captiv i poate #e)0i o#ic)i n) "ai p)ne p#e+ pe ea* Ret#a,e4i o#ice va&oa#e pe ca#e ai inve!tit4o n o'e#te&e4i "e!chine 0i da#)#i&e &ip!ite de !en!% 0i n,d)ie ca da#)& &)i 2)"ne3e) ! &e n&oc)ia!c pe toate*
213

Chea"4L pe Tat& t)% c) ce#tit)dinea c +i va #!p)nde* E& ?n!)0i a p#o"i!o* Fi tot E& ?n!)0i va p)ne o !c-nteie de adev# n "intea ta% chia# aco&o )nde #en)n+i &a o c#edin+ 'a&!% &a o !)"5# i&)3ie a p#op#iei ta&e #ea&it+i 0i &a ceea ce c#e3i c n!ea"n i)5i#ea* Ea va #35ate a!t3i c) &)"ina Sa p#int#e ,-nd)#i&e ta&e de0a#te 0i te va aD)ta ! n+e&e,i adev#)& i)5i#ii* /a 35ovi c) tine n 5&-nde+ea4I p&in de i)5i#e% n ti"p ce vei n,d)i /ocii Sa&e !4+i nve+e "intea% c)#at 0i de!chi!% de!p#e !e"ni'ica+ia i)5i#ii* Fi +i va 5inec)v-nta &ec+ia c) I)5i#ea Sa* A!t3i% &e,i)nea ani&o# viito#i de a0tepta#e pent#) "-nt)i#e% di!pa#e dinaintea ate"po#a&it+ii &)c#)#i&o# pe ca#e &e nve+i* S ad)ce" a!t3i ")&+)"i#i c !)nte" !c)ti+i de )n viito# a!e"enea t#ec)t)&)i* L!" t#ec)t)& n )#"a noa!t#% pent#) a n) ne "ai a"inti niciodat de e&* Fi ne n&+" ochii a!)p#a )n)i a&t p#e3ent% )nde "iDe0te )n viito# !e de deo!e5e0te de t#ec)t n toate p#ivin+e&e* L)"ea no)n!c)t !e a'& n p#)ncie* O vo" )#"#i c)" c#e0te !ntoa! 0i p)te#nic% pent#) a0i #ev#!a 5inec)v-nta#ea a!)p#a t)t)#o# ace&o#a ca#e vin ! nve+e c)" ! dea n &t)#i &)"ea de!p#e ca#e c#edea) c a 'o!t 'c)t din )#% !p#e a 'i v#D"a0)& i)5i#ii* Ac)" ei !)nt c) to+ii '#a+ii no0t#i nt#) i)5i#ea &)i 2)"ne3e)* Ne vo" ad)ce a"inte de ei dea &)n,)& 3i&ei% nt#)c-t n) p)te" &!a o pa#te din noi ! 'ie n a'a#a i)5i#ii noa!t#e% dac v#e" ! ne c)noa0te" Sine&e* Ce& p)+in de t#ei o#i dea &)n,)& )nei o#e% ,-nde0te4te &a ace& )n)& ca#e te n!o+e0te n acea!t c&to#ie 0i ca#e a venit ! nve+e ceea ce t) t#e5)ie ! nve+i* 2e ndat ce +i vine n "inte% co")nic4i ace!t "e!aD din pa#te Sine&)i t)7 "Te 5inec)v-nte3% '#ate% c) I)5i#ea &)i 2)"ne3e)% pe ca#e v#ea) ! o "p#t0e!c c) tine* Cci v#ea) ! nv+ &ec+ia p&in de 5)c)#ie c)" c n) e.i!t a&t i)5i#e dec-t cea a &)i 2)"ne3e) 0i a ta 0i a "ea 0i a 'iec#)ia*" LECIA 12# "L)"ea pe ca#e o vd% n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ea)*" L)"ea pe ca#e o ve3i n) a#e !4+i o'e#e ni"ic din ceea ce +i4ai p)tea
214

do#i% ni"ic din ceea ce ai p)tea 'o&o!i n v#e)n 'e&% a5!o&)t ni"ic din ceea ce a# p)tea !4+i ad)c 5)c)#ie* C#ede ace!t ,-nd% 0i e0ti !c)tit de ani de !)'e#in+% de nen)"#ate decep+ii 0i de !pe#an+e ca#e !e p#e!chi"5 n cen)0a a"a#nic a di!pe##ii* Ni"eni n) poate &!a &)"ea n )#"% n&+-nd)4!e dea!)p#a o#i3ont)&)i ei "#,init 0i a )3an+e&o# ei "e!chine% dac n) accept ace!t ,-nd ca 'iind adev#at* 6ieca#e &)c#) pe ca#e p)i va&oa#e $p#e+( aici n) e!te a&tceva dec-t )n &an+ ca#e te &ea, de &)"e% 0i ca#e n) va !e#vi dec-t ace!t)i !cop* Cci 'ieca#e &)c#) t#e5)ie ! !e#vea!c #o!t)&)i pe ca#e i &ai con'e#it% p-n c-nd n) i vei de!e"na )n a&t)&* Sin,)#)& #o!t de"n de "intea ta% pe ca#e & de+ine acea!t &)"e% e!te ace&a de a t#ece pe &-n, ea% '# a "ai 35ovi pent#) a pe#cepe v#eo !pe#an+ aco&o )nde n) e!te nici )na* N) te "ai &!a a",it* L)"ea pe ca#e o ve3i n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ei* Scap4te de &an+)#i&e n ca#e +i nct)0e3i "intea at)nci c-nd pe#cepi "-nt)i#ea ca a'&-nd)4!e aici* Cci ceea ce p#e+)ie0ti 'aci ! devin pa#te din tine% d)p c)" te pe#cepi t) n!)+i* Toate &)c#)#i&e pe ca#e &e ca)+i pent#) a+i #idica va&oa#ea n p#op#ii t) ochi te &i"itea3 0i "ai ")&t% a!c)nd de tine p#op#ia4+i va&oa#e 0i "ai p)n )n 3vo# )0ii ca#e d)ce !p#e con0tien+a adev#at a Sine&)i t)* N) &!a ni"ic din ceea ce e!te &e,at de ,-nd)#i t#)pe0ti !4+i nt-#3ie avan!a#ea !p#e "-nt)i#e% 0i n) &!a ca i!pita de a c#ede c &)"ea de+ine v#e)n &)c#) pe ca#e & v#ei% ! te #e+in* N) e!te ni"ic aici ca#e !4+i 'ie !c)"p* Aici n) e!te ni"ic v#ednic de o !in,)# c&ip de a"-na#e 0i chin% de ince#tit)dine 0i ndoia&* Ceva '# va&oa#e n) poate o'e#i ni"ic* Ce#tit)dinea va&o#ii n) poate 'i ,!it n &ip!a de va&oa#e* E.e#!" a!t3i de!pov#a#ea de o#ice ,-nd p#ivito# &a va&o#i pe ca#e &e4a" at#i5)it &)"ii* O e&i5e#" de #o!t)#i&e pe ca#e &e4a" dat di'e#ite&o# ei a!pecte% 'a3e&o# 0i vi!e&o# !a&e* O !)!+ine" e&i5e#at de o#ice #o!t n "in+i&e noa!t#e 0i o de3&e," de o#ice nea" do#it ca ea ! 'ie* A!t'e& #idic" 3voa#e&e ca#e a) 5a#at poa#ta ct#e e&i5e#a#ea de &)"e 0i p0i" dinco&o de toate va&o#i&e "#)nte 0i +e&)#i&e #ed)!e*
215

Contene0te 0i !tai p)+in n &ini0te% ve3i c-t de depa#te te na&+i dea!)p#a &)"ii% at)nci c-nd +i e&i5e#e3i "intea de &an+)#i 0i o &a0i !40i ca)te nive&)& )nde !e !i"te n &a#,)& ie* Mintea va 'i #ec)no!ctoa#e ! 'ie &i5e# pent#) o v#e"e* Ea 0tie )nde i e!te &oc)&* N) ai dec-t !4+i de3&e,i a#ipi&e% 0i va 35)#a !in,)# 0i 5)c)#oa! n nt-"pina#ea #o!t)&)i !) !'-nt* ?n,d)ie4i ! !e odihnea!c n C#eato#)& ei% pent#) ca aco&o ! 'ie #e!tit)it &)cidit+ii% &i5e#t+ii 0i i)5i#ii* Aco#d4i "in+ii c-te 3ece "in)te de odihn% de t#ei o#i% dea &)n,)& 3i&ei de a3i* Fi de 'ieca#e dat c-nd vei de!chide ochii din no)% n) vei "ai p#e+)i ni"ic din ceea ce ve3i% at-t de ")&t ca nainte* ?nt#ea,a ta pe#!pectiv a!)p#a &)"ii !e va !t#")ta c-te p)+in% de 'ieca#e dat c-nd +i &a0i "intea ! !cape din &an+)#i&e ei* N) &)"ea i e!te &oc)&* Ia# &oc)& t) e!te aco&o )nde ea v#ea ! 'ie 0i )nde 0i ,!e0te odihna at)nci c-nd o e&i5e#e3i de pova#a &)"ii* 1hid)& t) e!te in'ai&i5i&* 2e!chide+i "intea ct#e E&* 6ii &ini0tit 0i tc)t* C#oteDea34+i "intea 0i pe pa#c)#!)& 3i&ei* Ia# at)nci c-nd +i !e pa#e c ve3i v#eo va&oa#e nt#4)n a!pect !a) o i"a,ine a &)"ii% #e')3 !4+i n&n+)ie0ti a!t'e& "intea% !p)n-nd)4+i% n !chi"5% c) ca&" ce#tit)dine7 "A!ta n) " va tenta ! "ai pie#d ti"p)&* L)"ea pe ca#e o vd n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ea)*" LECIA 12$ "2inco&o de acea!t &)"e !e a'& o &)"e pe ca#e o v#ea)*" Ace!ta e!te ,-nd)& ca#e dec)#,e din ce& pe ca#e &4a" e.e#!at ie#i* N) te po+i op#i &a ideea c &)"ea e!te &ip!it de va&oa#e% pent#) c% dac n) vei vedea c e.i!t a&tceva n ca#e !4+i p)i !pe#an+a% n) vei 'i dec-t dep#i"at* C#eoc)pa#ea noa!t# p#io#ita#e n) e!te #en)n+a#ea &a &)"e% ci n&oc)i#ea ei c) ceva ca#e e!te ")&t "ai !ati!'cto#% "ai p&in de 5)c)#ie 0i capa5i& a+i o'e#i pacea* C#e3i oa#e c acea!t &)"e +i poate o'e#i toate ace!teaL Coate c "e#it o!tenea&a ! #e'&ect" nc o dat% pent#) c-tva ti"p% a!)p#a va&o#ii ace!tei &)"i* Coate vei ad"ite c n) pie#3i ni"ic dac te di!pen!e3i de o#ice ,-nd c)" c a# 'i ceva de va&oa#e aici*
216

L)"ea pe ca#e o ve3i e!te nt#4adev# nec#)+toa#e% in!ta5i&% c#)d% nep!toa#e 'a+ de tine% i)te &a #35)na#e 0i ne"i&oa! de at-ta )#* Ea d n)"ai pent#) ca% apoi% ! an)&e3e da#)&% con'i!c-nd toate &)c#)#i&e ca#e% pent#) o v#e"e% +i4a) 'o!t d#a,i* N) ,!e0ti o i)5i#e ca#e ! din)ie% 'iindc aici n) e.i!t nici )n 'e& de i)5i#e* A!ta e!te &)"ea ti"p)&)i% )nde toate &)c#)#i&e a) )n !'-#0it* Oa#e pie#de#e e!te ! ,!e0ti n !chi"5 o &)"e n ca#e e!te i"po!i5i& ! pie#3i ceva% )nde i)5i#ea din)ie pent#) totdea)na% )nde )#a n) poate e.i!ta% ia# #35)na#ea n) a#e !en!L Cie#de#e e!te ! ,!e0ti toate &)c#)#i&e pe ca#e &e v#ei c) adev#at% 0tiind c n) vo# avea !'-#0it 0i c vo# #"-ne e.act a0a c)" &e v#ei% p-n &a capt)& ti"p)&)iL 2a# p-n 0i ace!tea vo# 'i n&oc)ite% n ce&e din )#"% c) ceva de!p#e ca#e n) p)te" vo#5i% nt#)c-t te d)ci nt#4aco&o )nde c)vinte&e vo# 'i c) tot)& de p#i!o!% nt#4o tce#e n ca#e &i"5aD)&% c) toate c e!te ne#o!tit% e!te tot)0i pe#'ect n+e&e!* Co")nica#ea% nea"5i,) 0i &i"pede ca 5)n 3i)a% #"-ne ne&i"itat pent#) toat ete#nitatea* Fi 2)"ne3e) ?n!)0i ?i vo#5e0te 6i)&)i S)% d)p c)" 6i)& S) ?i vo#5e0te L)i* Li"5aD)& &o# n) a#e c)vinte% cci ceea ce !p)n Ei n) poate 'i !i"5o&i3at* C)noa0te#ea &o# e!te di#ect% pe de4a4nt#e,)& "p#t0it 0i pe de4a4nt#e,)& )na* C-t de depa#te de acea!ta e0ti t)% ca#e !tai &e,at de acea!t &)"e* Fi tot)0i% c-t de ap#oape e0ti% at)nci c-nd o n&oc)ie0ti c) &)"ea pe ca#e o v#ei* Ace!t )&ti" pa! e!te ce#tK ac)" doa# di!tan+a )nei c&ipe te de!pa#te de ate"po#a&itate* Aici po+i p#ivi n)"ai nainte% niciodat napoi ca! ve3i ia#0i o &)"e pe ca#e n) o v#ei* Aici e!te acea &)"e ca#e vine !i ia &oc)&% pe "!)# ce +i de3&e,i "intea de ni"ic)#i&e pe ca#e &)"ea +i &e ntinde pent#) a te +ine captiv* N) &e p#e+)i% 0i e&e vo# di!p#ea* Ap#ecia34&e% 0i e&e +i vo# p#ea #ea&e* Ace!tea !)nt op+i)ni&e* Ce po+i pie#de dac vei a&e,e ! n) p#e+)ie0ti de0e#tci)neaL Acea!t &)"e n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ei c) adev#atK ceea ce a&e,i n !chi"5)& ei iat ce nt#4adev# +i do#e0tiP ?n,d)ie ! +i !e d#)ia!c a!t3i* N) a0teapt dec-t a&e,e#ea ta% ca ! ia &oc)& t)t)#o# &)c#)#i&o# pe ca#e &e ca)+i% da# pe ca#e% de 'apt%
217

n) &e v#ei* E.e#!ea34+i 5)nvoin+a de a e'ect)a ace!t !chi"5% c-te 3ece "in)te di"inea+a 0i !ea#a% 0i nc o dat nt#e e&e* ?ncepe c) acea!ta7 "2inco&o de acea!t &)"e e.i!t o &)"e pe ca#e o v#ea)* A" hot#-t ! vd acea &)"e n &oc)& ace!teia% cci aici n) e!te ni"ic din ceea ce v#ea) c) adev#at*" Apoi nchide+i ochii 'a+ de &)"ea pe ca#e o ve3i 0i% n tc)t)& nt)ne#ic% p#ive0te &)"ini&e% ce n) !)nt din acea!t &)"e% c)" !c&ipe!c )na c-te )na% p-n ce n) "ai contea3 )nde ncepe )na 0i !e te#"ina a&ta% e&e ')3ion-nd nt#)na !in,)#* A!t3i !e ap&eac ct#e tine &)"ini&e Ce#)&)i% ca !4+i &)"ine3e p&eoape&e n ti"p ce odihne0ti dinco&o de &)"ea nt)ne#ic)&)i* Aici e o &)"in pe ca#e ochii ti n) o pot conte"p&a* Tot)0i% "intea ta o poate vedea% p)# 0i !i"p&)% 0i poate n+e&e,e* O 3i de ,#a+ie +i e!te d#)it a!t3i% ia# noi ad)ce" ")&+)"i#i* ?n acea!t 3i ne d" !ea"a c ceea ce4+i e#a tea" ! pie#3i n) a 'o!t toc"ai pie#de#ea* Ac)" n+e&e,e" c n) e.i!t pie#de#e* Cci% n !'-#0it% i4a" v3)t op)!)&% 0i !)nte" #ec)no!cto#i c a&e,e#ea a 'o!t 'c)t* A"inte0te4+i o# de o# deci3ia &)at 0i dedic o c&ip con'i#"#ii ace!teia% &!-nd deopa#te o#ice ,-nd ai avea 0i !t#)ind pent#) !c)#t v#e"e a!)p#a ce&o# ce )#"ea37 "L)"ea pe ca#e o vd n) de+ine ni"ic din ceea ce v#ea)* 2inco&o de acea!t &)"e e.i!t o &)"e pe ca#e o v#ea)*" LECIA 13% "E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i*" Ce#cep+ia e!te con!ecvent* Ceea ce ve3i +i #e'&ect ,-ndi#ea* Ia# ,-ndi#ea ta n) #e'&ect dec-t ceea ce ai a&e! ! ve3i* Si!te")& t) de va&o#i e!te ce& ca#e dete#"in acea!ta% cci p#e!)p)ne c v#ei ! ve3i ceea ce p#e+)ie0ti% c#e3-nd c ceea ce ve3i e!te c) adev#at aici* Ni"eni n) poate vedea o &)"e c#eia n) ia 'o!t at#i5)it nici o va&oa#e n "intea !a* Fi ni"eni n) poate ! n) p#ivea!c ceea ce c#ede c v#ea* 2a# cine poate c) adev#at ! )#a!c 0i ! i)5ea!c n ace&a0i
218

ti"pL Cine 0i poate do#i o #ea&itate de nedo#itL Fi cine poate a&e,e ! vad o &)"e de ca#e i e!te tea"L Tea"a n) poate ! n) o#5ea!c% cci acea!ta i e!te a#"aK n) po+i vedea ceea ce +ie tea" ! ve3i* I)5i#ea 0i pe#cep+ia "e#,% a0ada#% "-n n "-n% tea"a ne'c-nd dec-t ! a!c)nd n nt)ne#ic ceea ce e!te p#e3ent* C#in )#"a#e% tea"a% ce poate ea p#oiecta a!)p#a &)"iiL Ce poate 'i v3)t n nt)ne#ic 0i ! 'ie adev#atL Adev#)& e!te ec&ip!at de tea"% ia# ceea ce #"-ne e!te doa# i"a,inat* 2a# ce poate 'i #ea& n oa#5e&e i"a,in#i n!c)te din panicL Oa#e ce ai p)tea ! v#ei% de v#e"e ce a!ta +i !e a#atL Oa#e ce ai p)tea do#i ! p!t#e3i nt#4)n a!t'e& de vi!L Tea"a a p&!")it tot ce c#e3i c ve3i* Sepa#a#ea% toate di!tinc+ii&e 0i toat ")&+i"ea di'e#en+e&o# de!p#e ca#e c#e3i c ntoc"e!c &)"ea* E&e n) !e a'& nicie#i* /#D"a0)& i)5i#ii &e4a n!cocit* Tot)0i% i)5i#ea n) poate avea v#D"a0% ia# a!t'e& e&e n) a) nici ca)3% nici 'iin+ 0i nici con!ecin+* Cot 'i p#e+)ite% da# e&e #"-n i#ea&e* Cot 'i c)tate da# n) pot 'i ,!ite* N) &e vo" c)ta a!t3i% nici n) ne vo" i#o!i 3i)a c)t-nd ceea ce n) poate 'i ,!it* N) &e vo" c)ta a!t3i% nici n) ne vo" i#o!i 3i)a c)t-nd ceea ce n) poate 'i ,!it* E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i ca#e n) a) ni"ic n co")n* C)" ca)+i )na% cea&a&t di!pa#e* N)"ai )na #"-ne* E&e #ep#e3int do"eni)& op+i)ni&o#% pe ca#e deci3ii&e ta&e n)& pot dep0i* Rea&)& 0i i#ea&)& !)nt !in,)#e&e a&te#native nt#e ca#e ai de a&e!% ni"ic a&tceva* A!t3i n) vo" #ec)#,e &a )n co"p#o"i! aco&o )nde ace!ta n) e!te po!i5i&* L)"ea pe ca#e o ve3i e!te dovada 'apt)&)i c deDa ai 'c)t o a&e,e#e &a 'e& de atotc)p#in3toa#e ca 0i cont#a#i)& ei* Ceea ce v#e" ! nv+" a!t3i e!te ceva "ai ")&t dec-t doa# &ec+ia ca#e !p)ne c n) po+i vedea do) &)"i* Acea!t &ec+ie ne nva+% de a!e"enea% c &)"ea pe ca#e o ve3i e!te pe#'ect con!ecvent% con'o#" p)nct)&)i de vede#e din ca#e o ve3i* E!te toat o !in,)# 5)cat% nt#)c-t de!cinde dint#4o !in,)# e"o+ie% #e'&ect-nd)40i !)#!a n tot ceea ce ve3i* 2e 0a!e o#i a!t3i% c) ")&+)"i#e 0i #ec)no0tin+% d#)i" 5)c)#o0i c-te cinci "in)te ace&)i ,-nd ca#e p)ne capt o#ic#)i co"p#o"i! 0i o#ic#ei ndoie&i% &!-nd)4&e n )#"a noa!t#% 'iind )n)& 0i ace&a0i &)c#)*
219

N) vo" 'ace o "ie de di!tinc+ii &ip!ite de !en!% nici n) vo" nce#ca ! c#" c) noi o p#ticic a i#ea&it+ii% at)nci c-nd ne dedic" "in+i&e ,!i#ii n)"ai a ceea ce e!te #ea&* ?ncepe+i c)ta#ea &)"ii ce&ei&a&te p#in a !o&icita o t#ie ca#e o dep0e0te pe a ta% 0i #ec)no!c-nd ce an)"e ca)+i% N) "ai v#ei i&)3ii* Fi te ap#opii de ace!te cinci "in)te% ,o&ind)4+i "-ini&e de toate co"o#i&e "e!chine a&e ace!tei &)"i* ?& a0tep+i pe 2)"ne3e) ! te aD)te% n ti"p ce !p)i7 "E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i* ?n,d)ie"i!e ! accept t#ia pe ca#e 2)"ne3e) "i4o o'e# 0i ! n) vd v#eo va&oa#e n acea!t &)"e% pent#) ca a!t'e& !4"i pot ,!i &i5e#tatea 0i i35vi#ea*" 2)"ne3e) va 'i aco&o* Cci ai ape&at &a "a#ea 0i in'ai&i5i&a C)te#e Ca#e% c)p#in! de #ec)no0tin+% va 'ace ace!t pa! )#ia0 !p#e tine* N) vei nt-#3ia ! ve3i ")&+)"i#i&e Sa&e e.p#i"ate n pe#cep+ie tan,i5i& 0i n adev#* N) te vei ndoi de ceea ce vei conte"p&a% cci% c) toate c tot pe#cep+ie e!te% di'e# de "od)& n ca#e "e#e) ai v3)t% n)"ai c) ochii* Fi vei c)noa0te c t#ia &)i 2)"ne3e) tea !)!+in)t at)nci c-nd ai 'c)t acea!t a&e,e#e* Re!pin,e a!t3i c) de3invo&t)# i!pita% o#i de c-te o#i !e ive0te% p#in !i"p&a ad)ce#e a"inte a &i"ite&o# op+i)nii ta&e* I#ea&)& !a) #ea&)&% ceea ce e!te 'a&! !a) ceea ce e!te adev#at% a!ta 0i n)"ai a!ta ve3i* Ce#cep+ia e!te con!ecvent a&e,e#ii ta&e% 0i vei avea pa#te o#i de tot iad)&% o#i de tot Ce#)&* Accept o "ic pa#te a iad)&)i ca 'iind #ea&% 0i +i4ai da"nat ochii 0i 5&e!te"at v3)&% ia# ceea ce vei conte"p&a e!te chia# iad)&* C) toate ace!tea% i35vi#ea Ce#)&)i #"-ne "ai depa#te &a nde"-na op+i)nii ta&e% pent#) a &)a &oc)& a tot ce iad)& +ine !4+i a#ate* Tot ce t#e5)ie !i !p)i o#ic#ei p#+i a iad)&)i% indi'e#ent de 'o#"a pe ca#e o adopt% e!te doa#7 "E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i* E) "i ca)t &i5e#tatea 0i i35vi#ea% ia# a!ta n) e!te pa#te din ceea ce v#ea) e)*"
220

LECIA 131 "O#icine ca)t ! aD)n, &a adev# n) poate ! n) #e)0ea!c*" Ne#e)0ita te nco&+e0te at-t ti"p c-t )#"#e0ti +e&)#i ca#e n) pot 'i #ea&i3ate* Ca)+i pe#"anen+a n ceea ce e!te nepe#"anent% i)5i#ea aco&o )nde n) e!te i)5i#e% !i,)#an+a n toi)& pe#ico&)&)i% ne")#i#ea n 5e3na vi!)&)i "o#+ii* Cine a# p)tea #e)0i aco&o )nde cont#adic+ia e!te ')nda&)& c)t#ii !a&e 0i n!0i &oc)& n ca#e e& vine ! ca)te !ta5i&itateL He&)#i&e ca#e !)nt &ip!ite de !en! n) !)nt atin!e* N) e.i!t ca&e de a aD)n,e &a e&e% cci "iD&oace&e p#in ca#e te !t#d)ie0ti pent#) e&e !)nt &a 'e& de &ip!ite de !en!% con'o#" +e&)#i&o#* Cine poate !pe#a ! do5-ndea!c ceva% 'o&o!ind ni0te "iD&oace at-t de !t)pideL Unde a# p)tea ! d)c e&eL Fi ce an)"e a# p)tea #ea&i3a% ca#e ! o'e#e cea "ai "ic !pe#an+ de #ea&itateL A!pi#a+ia ct#e #od)& i"a,ina+iei d)ce &a "oa#te pent#) c n!ea"n c)ta#ea de0e#tci)nii% ia# n ti"p ce ca)+i via+a t) !o&ici+i "oa#tea* Ca)+i oc#oti#e 0i !i,)#an+% pe c-nd n #),ci)nea ini"ii ta&e !o&ici+i p#i"eDdia 0i p#otec+ia pent#) "ic)& vi! pe ca#e &ai p&!")it* C) toate ace!tea% c)ta#ea e!te inevita5i& aici* Cent#) a!ta i venit 0i vei ndep&ini% c) !i,)#an+% t#ea5a pent#) ca#e ai venit* ?n! &)"ea n)4+i poate dicta +e&)& p#op#i)& & )#"#e0ti% dec-t dac i con'e#i acea!t p)te#e* ?n!ea"n c #"-i &i5e# ! a&e,i )n +e& ce !e a'& dinco&o de &)"e 0i de o#ice ,-nd &)"e!c% 0i ca#e dec)#,e din ideea pe ca#e ai a5andonato% da# pe ca#e +i4ai #ea"intito% !t#veche 0i tot)0i no)K )n eco) a& )nei "o0teni#i )itate% da# ca#e de+ine tot ceea ce v#ei c) adev#at* E)c)#4te c t#e5)ie ! ca)+i* E)c)#4te% de a!e"enea% ! a'&i c ceea ce ca)+i e!te Ce#)& 0i c n) po+i ! n) atin,i +e&)& pe ca#e & do#e0ti c) adev#at* 6i)& &)i 2)"ne3e) n) poate c)ta 3ada#nic% c) toate c ncea#c ! i"p)n o a"-na#e% ! !e a",ea!c 0i ! c#ead c iad)& e!te ceea ce ca)t* At)nci c-nd ,#e0e0te% e& ,!e0te $ i !e a#at( co#ecta#ea ,#e0e&ii* C-nd devia3% e!te d)! napoi &a !a#cina !a !ta5i&it* Ni"eni n) #"-ne n iad% cci ni"eni n)40i poate a5andona
221

C#eato#)&% nici n) poate a'ecta de!v-#0ita% pe#"anenta 0i ne!chi"5toa#ea &)i I)5i#e* /ei ,!i Ce#)&* Toate ce&e pe ca#e &e ca)+i vo# di!pa#e% n)"ai Ce#)& n)* 2a# n) pent#) c +i vo# 'i &)ate* Se vo# d)ce 'iindc n) &e "ai v#ei* /ei atin,e +e&)& pe ca#e & v#ei c) adev#at% &a 'e& de !i,)# p#ec)" 2)"ne3e) tea c#eat n nep#ihni#e* 2e ce ! "ai a0tept" Ce#)&L E!te aici% a!t3i* Ti"p)& e!te "a#ea i&)3ie c)" c Ce#)& a# 'i n t#ec)t !a) n viito#* ?n! n) poate 'i a0a% dac Ce#)& e!te &oc)& )nde 2)"ne3e) voie0te ca 6i)& S) 'ie* C)" a# p)tea /oia &)i 2)"ne3e) ! 'ie n t#ec)t !a) ! "ai ai5 de a0teptat p-n a !e "p&iniL Ceea ce E& voie0te e!te ac)"% '# t#ec)t 0i pe de4a4nt#e,)& '# viito#* La 'e& de ndep#tat de ti"p p#ec)" e!te o "in)!c)& &)"-na#e de o !tea ndep#tat% !a) ceea ce ai a&e! p-n ac)" de ceea ce v#ei c) adev#at* Ce#)& #"-ne )nica ta a&te#nativ &a acea!t !t#anie &)"e pe ca#e ai p&!")it4o% c) toate n#av)#i&e !a&eK p-&p-i#ea ca&eido!copic 0i +e&)#i&e4i ince#te% p&ce#i&e4i d)#e#oa!e 0i 5)c)#ii&e4i t#a,ice* 2)"ne3e) n) a p&!")it cont#adic+ii* Ceea ce 0i nea, p#op#ia e.i!ten+ 0i !e atac pe !ine n!)0i n) e!te E&* N) a 'c)t do) "in+i% Ce#)& 'iind e'ect)& "5)c)#to# a& )neia dint#e e&e% ia# C"-nt)& #e3)&tat)& &a"enta5i& a& ce&ei&a&te% ca#e e!te op)!)& Ce#)&)i n toate p#ivin+e&e* 2)"ne3e) ne !e a'& n con'&ict* Fi nici c#ea+ia Sa n) e!te !cindat n do)* C)" a# 'i ca 6i)& S) ! 'ie n iad% de v#e"e ce ?n!)0i 2)"ne3e) &a a0e3at n Ce#L A# p)tea e& ! pia#d ceea ce /oia Ete#n ia d#)it !p#e ai 'i "e#e) !&a0L S n) "ai nce#c" ! !)p#ap)ne" o voin+ !t#in pe!te #o!t)& )nic a& &)i 2)"ne3e)* E& e!te aici 'iindc a0a voie0te ! 'ie% ia# ceea ce E& voie0te e!te p#e3ent ac)"% dinco&o de &i"ite&e ti"p)&)i* N) vo" a&e,e a!t3i )n pa#ado. n &oc)& adev#)&)i* C)" a p)t)t 6i)& &)i 2)"ne3e) ! p&!")ia!c ti"p)& pent#) a4L &ip!i de /oia &)i 2)"ne3e)L Se nea, a!t'e& pe !ine n!)0i 0i cont#a3ice ceea ce a#e cont#a#i)* Socote0te c a 'c)t )n iad ca#e !e op)ne Ce#)&)i 0i c#ede c !&0&)ie0te n ceea ce n) e.i!t% pe c-nd Ce#)& e!te &oc)& pe ca#e n)&
222

poate ,!i* La! a!t3i a!e"enea ,-nd)#i n )#"a ta % nd#ept-nd)4+i "ai 5ine "intea ct#e i)dei adev#ate* O#icine ca)t ! aD)n, &a adev# n) poate ! n) #e)0ea!c% ia# &a adev# nce#c" ! aD)n,e" a!t3i* /o" dedica ace!t)i +e& de t#ei o#i c-te 3ece "in)te de4a &)n,)& 3i&ei 0i vo" ce#e ! vede" #!#it)& &)"ii #ea&e% ca#e va n&oc)i i"a,ini&e p#o!te0ti pe ca#e &e p#e+)i"% c) idei adev#ate ivind)4!e n &oc)& )no# ,-nd)#i ca#e n) a) nici )n !en!% nici )n e'ect% 0i ca#e n)40i a) nici !)#!a% nici !)5!tan+a n adev#* A!ta #ec)noa0te" c-nd ne ncepe" pe#ioade&e de e.e#!a#e* ?ncepe a!t'e&7 "Ce# ! vd o &)"e di'e#it de acea!ta% 0i ! ,-nde!c ,-nd)#i di'e#ite de ce&e pe ca#e e) &e4a" p&!")it* L)"ea pe ca#e o ca)t n) a" 'c)t4o de )n)& !in,)#% ,-nd)#i&e ca#e v#ea) ! &e ,-nde!c n)"i apa#+in*" U#"#e0te4+i "intea v#e"e de c-teva "in)te 0i ve3i% c) toate c !tai c) ochii nchi0i% &)"ea &ip!it de !en! de!p#e ca#e c#e3i c e!te #ea&* 2e a!e"enea% t#eci n #evi!t 0i ,-nd)#i&e ca#e c#e3i c !)nt co"pati5i&e c) o a!t'e& de &)"e% ,-nd)#i de!p#e ca#e c#e3i c !)nt adev#ate* Apoi d4&e d#)")& 0i c)')nd4te% &!-nd)4&e &a !)p#a'a+% ct#e &oc)& !'-nt )nde e&e n) pot int#a* ?n "intea ta% dede!)5t)& &o#% e!te o )0% pe ca#e n) ai #e)0it !4o 3vo#e0ti co"p&et% ca ! a!c)n3i ceea ce !e a'& dinco&o* Ca)t acea )0 0i ,!e0te4o* 2a# nainte de a nce#ca !4o de!chi3i% ad)4+i a"inte c o#icine ca)t ! aD)n, &a adev# n) poate ! n) #e)0ea!c* Fi toc"ai a!ta !o&ici+i a!t3i* Ni"ic a&tceva n) a#e ac)" v#eo n!e"ntate% n) e!te p#e+)it 0i nici )#"#it v#e)n +e&% n) v#ei c) adev#at ni"ic din ce&e ce !e a'& n 'a+a ace!tei )0i 0i ca)+i n)"ai ceea ce !e a'& nd#t)& ei* ?ntinde+i "-na 0i ve3i c-t de )0o# !e de!chide )0a% dato#it )nicei ta&e inten+ii de a t#ece dinco&o de ea* ?n,e#ii &)"inea3 ca&ea% a!t'e&
223

nc-t po+i n+e&e,e toate &)c#)#i&e pe ca#e &e ve3i* Un "ic "o"ent de !)#p#i3 te va 'ace% poate% ! e3i+i nainte de a+i da !ea"a c &)"ea pe ca#e o ve3i naintea ta n &)"in #e'&ect adev#)& pe ca#e & c)no0teai% 0i pe ca#e n) &ai )itat nt#) tot)& pe c-nd #tceai p#in vi!e* A!t3i n) po+i ! n) #e)0e0ti* Iat c Spi#it)& pe ca#e Ce#)& +i &a t#i"i! te n!o+e0te% pent#) ca nt#4o 3i ! te po+i ap#opia de acea!t )0 0i% c) aD)to#)& S)% ! te !t#eco#i c) )0)#in+ p#in ea% ct#e &)"in* A!t3i% acea 3i a venit* A!t3i 2)"ne3e) +i +ine !t#vechea p#o"i!i)ne 'c)t 6i)&)i S) S'-nt% &a 'e& c)" 6i)& S) 0i ad)ce a"inte de p#op#ia p#o"i!i)ne 'c)t &)i 2)"ne3e)* E!te o 3i a 5)c)#iei% cci ne ap#opie" de ti"p)& 0i &oc)& dinainte !ta5i&it% )nde vei a'&a +e&)& c)t#i&o# ta&e aici% 0i a t)t)#o# c)t#i&o# &)"ii ca#e% !e !'-#0e!c aici% "p#e)n% n ti"p ce p0e0ti dinco&o de )0* A"inte0te4+i ade!eo#i c a!t3i a# t#e5)i ! 'ie )n p#i&eD de deo!e5it 5)c)#ie% 0i a5+ine4te de &a ,-nd)#i po!o"o#-te 0i &a"ent#i '# #o!t* /#e"ea "-nt)i#ii a !o!it* ?n!)0i Ce#)& a !ta5i&it 3i)a de a!t3i ca 'iind o v#e"e a "i&o!teniei pent#) tine 0i pent#) &)"e* 2ac% c)"va% )i+i de ace!t 'apt "5)c)#to#% ad)4+i a"inte c) )#"toa#e&e7 "A!t3i ca)t 0i ,!e!c tot ceea ce v#ea)* Scop)& "e)% ce& )nic% "i o'e# acea!ta* O#icine ca)t ! aD)n, &a adev# n) poate ! n) #e)0ea!c*" LECIA 132 "2e3&e, &)"ea de tot ceea ce a" c#e3)t de!p#e ea*" Ce a&tceva +ine &)"ea n &an+)#i% dec-t c#edin+e&e $convin,e#i&e( ta&eL Fi ce a&tceva poate !a&va &)"ea dec-t Sine&e t)L C#edin+a e!te nt#4adev# p&in de p)te#e* 1-nd)#i&e pe ca#e &e n)t#e0ti !)nt c) adev#at p&ine de p)te#e% ia# i&)3ii&e !)nt &a 'e& de vi,)#oa!e n e'ecte&e &o# ca 0i adev#)&* Un ne5)n c#ede c &)"ea pe ca#e o vede e!te #ea&% 0i n) o p)ne &a ndoia&* Nici n) poate 'i 'c)t ! p)n &a ndoia& e'ect)& ,-nd)#i&o# !a&e* 2e4a5ia at)nci c-nd !)#!a &o# e!te p)! !)5 !e"n)& nt#e5#ii% nco&+e0te n e&% n !'-#0it% !pe#an+a &i5e#t+ii* C) toate ace!tea% "-nt)i#ea !e do5-nde0te )0o#% cci o#icine e!te &i5e# !40i p#e!chi"5e "intea% !chi"5-nd)4i4!e% d#ept )#"a#e% toate
224

,-nd)#i&e* Ac)" !)#!a ,-ndi#ii e!te a&ta% cci a+i p#e!chi"5a "intea n!ea"n c ai !chi"5at !)#!a t)t)#o# idei&o# pe ca#e &e ,-nde0ti% pe ca#e &e4ai ,-ndit v#eodat !a) pe ca#e &e vei "ai ,-ndi* E&i5e#e3i t#ec)t)& de ceea ce ,-ndit nainte* E&i5e#e3i viito#)& de toate i"5o&d)#i&e !t#vechi de a c)ta ceea ce n) v#ei ! ,!e0ti* C#e3ent)& #"-ne ac)" !in,)#)& ti"p* Aici% n p#e3ent% &)"ea e!te p)! n &i5e#tate* 6iindc% pe "!)# ce 0i t#ec)t)& ! !e #i!ipea!c 0i i35ve0ti viito#)& de te"e#i&e ta&e ance!t#a&e% ,!e0ti !cpa#ea 0i o d#)ie0ti &)"ii* Ai n#o5it &)"ea c) toate te"e#i&e% ndoie&i&e 0i !)'e#in+e&e ta&e% c) d)#e#ea 0i &ac#i"i&e ta&e7 0i toat "-hni#ea ta o apa! 0i o +ine n captivitatea c#edin+e&o# ta&e* Moa#tea o &ove0te p#et)tindeni% pent#) c n "intea ta n)t#e0ti a"a#nice&e ,-nd)#i a&e "o#+ii* L)"ea n) e!te ni"ic n !ine* Mintea ta t#e5)ie !i con'e#e !e"ni'ica+ie 0i #o!t* Ia# ceea ce ve3i n ea !)nt p#op#ii&e ta&e do#in+e t#an!p)!e n 'apt% a!t'e& nc-t ! te po+i )ita &a e&e 0i ! &e con!ide#i #ea&e* Coate c#e3i c n) ai p&!")it &)"ea% ci ai venit '# t#a,e#e de ini" n toi)& ce&o# ,ata 'c)te% nt#4o &)"e ca#e n) e#a toc"ai n a0tepta#ea ,-nd)#i&o# ta&e !p#e ai con'e#i o !e"ni'ica+ie* Adev#)& e!te c ai ,!it e.act ceea ce te a0teptai ! ve3i at)nci c-nd ai venit* N) e.i!t &)"e apa#te de ceea ce do#e0ti% ia# nt#4acea!ta !t i35vi#ea ta 'ina&* C#e!chi"54+i doa# "intea n p#ivin+a a ceea ce v#ei ! ve3i% 0i toat &)"ea t#e5)ie ! !e !chi"5e n con!ecin+* Idei&e n)40i p#!e!c !)#!a* Ace!t "otiv cent#a& e!te en)n+at de!eo#i n te.t% 0i t#e5)ie av)t n vede#e% dac e ! n+e&e,i &ec+ia de a!t3i* N) t#)'ia e cea ca#e +i !p)ne c t) e0ti ce& ca#e ai p&!")it &)"ea pe ca#e o ve3i% 0i c ea !e !chi"5 odat ce+i p#e!chi"5i "intea* 2a# t#)'ia e!te cea ca#e !)!+ine c ai venit nt#4o &)"e c) tot)& !epa#at de tine% in!en!i5i& &a ceea ce ,-nde0ti 0i c) tot)& apa#te de ceea ce ai p)tea c#ede de!p#e ea* L)"ea n) e.i!tP Ace!ta e!te ,-nd)& cent#a& pe ca#e ncea#c c)#!)& !4& p#opovd)ia!c* N) o#icine e!te ,ata !4& accepte% 0i 'ieca#e t#e5)ie ! nainte3e at-t c-t !e poate &!a
225

cond)! dea &)n,)& c##ii ct#e adev#* E& !e va ntoa#ce 0i va nainta 0i "ai ")&t% !a) poate !e va #et#a,e o v#e"e pent#) a !e #e ntoa#ce din no)* /indeca#ea% n!% e!te da#)& ce&o# ca#e !)nt p#e,ti+i ! nve+e c &)"ea n) e.i!t% 0i ca#e pot accepta &ec+ia ac)"* 6apt)& c ei !)nt p#e,ti+i va 'ace ca &ec+ia ! &e pa#vin nt#4o 'o#" pe ca#e o pot n+e&e,e 0i #ec)noa0te* Unii o vd deodat n p#a,)& "o#+ii 0i nvie% pent#) a o p#opovd)i* A&+ii o ,!e!c nt#4o e.pe#ien+ ce n) e!te din acea!t &)"e% de"on!t#-nd)4&e c &)"e n) e.i!t% deoa#ece ceea ce ei conte"p& t#e5)ie c e!te adev#)&% 0i tot)0i cont#a3ice vdit &)"ea* Ia# a&+ii o vo# ,!i n ace!t c)#! 0i n e.e#ci+ii&e pe ca#e &e 'ace" a!t3i* Ideea de a!t3i e!te adev#at% deoa#ece &)"ea n) e.i!t* Ia# dac e nt#4adev# p#op#ia ta i"a,ina+ie% at)nci po+i ! o de3&e,i de tot ce ia c#e3)t de!p#e ea% p#e!chi"5-nd% p)# 0i !i"p&)% toate ,-nd)#i&e ca#e ia) dat ace!te apa#en+e* Cei 5o&navi !)nt vindeca+i pe "!)# ce a5andone3i toate ,-nd)#i&e &e,ate de 5oa&% 0i cei "o#+i nvie at)nci c-nd &a0i ,-nd)#i&e vie+ii ! n&oc)ia!c toate ,-nd)#i&e de "oa#te pe ca#e &e4ai n)t#it v#eodat* Ac)" t#e5)ie ! d" din no) ,#e)tate )nei &ec+ii #epetat odat% c) ceva ti"p n )#"% nt#)c-t con+ine ')nda"ent)& !o&id pent#) ideea de a!t3i* E0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)* N) e.i!t nici )n &oc )nde po+i !)'e#i% nici v#e)n ti"p ca#e poate ad)ce !chi"5#i condi+iei ta&e ete#ne* C)" poate ! e.i!te o &)"e a ti"p)&)i 0i !pa+i)&)i% dac #"-i a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)L Ce a&tceva e!te &ec+ia da a!t3i dec-t )n a&t "od de a !p)ne c a+i c)noa0te Sine&e "-nt)i#ea &)"iiL A e&i5e#a &)"ea de o#ice 'e& de chin n) e!te a&tceva dec-t a+i p#e!chi"5a "intea $a te #3,-ndi( n ceea ce te p#ive0te* N) e.i!t &)"e apa#te de idei&e ta&e% deoa#ece idei&e n)40i p#!e!c !)#!a% ia# t) !)!+ii &)"ea din)nt#)& "in+ii ta&e% p#in inte#"edi)& ,-nd)&)i* 2a# dac e0ti a0a c)" tea c#eat 2)"ne3e)% n) po+i ,-ndi apa#te de E&% 0i nici n) po+i 'ace ceea ce n) "p#t0e0te nev#e"e&nicia Fi I)5i#ea Sa* S)nt ace!tea ine#ente &)"ii pe ca#e o ve3iL C#eea3
226

a!e"enea L)iL 2ac n)% ea n) e!te #ea&% 0i n) poate 'i &a 'e&* 2ac t#ie0ti #ea&% &)"ea pe ca#e o ve3i e 'a&!% cci c#ea+ia &)i 2)"ne3e) e!te nea!e"enea &)"ii% n toate p#ivin+e&e* Fi c)" p#in ,-nd)& S) ai 'o!t c#eat% tot a!t'e& ,-nd)#i&e ta&e )nde p&!")it &)"ea 0i t#e5)ie !4o e&i5e#e3e% ca ! po+i c)noa0te 1-nd)#i&e pe ca#e &e "p#t0e0ti c) 2)"ne3e)* I35ve0te &)"eaP C#ea+ii&e ta&e adev#ate !ta) n a0tepta#ea ace!tei i35vi#i% pent#) a+i con'e#i etenitateaK n) o pate#nitate a i&)3ii&o#% ci n adev#% ca 2)"ne3e)* 2)"ne3e) ?0i "p#t0e0te Cate#nitatea c) tine% ca#e e0ti 6i)& S)% cci E& n) 'ace o di!tinc+ie nt#e ceea ce e!te E& ?n!)0i 0i ceea ce tot E& ?n!)0i e!te* Ce E& c#eea3 n) e!te apa#te de E&% 0i nicie#i Tat& n) !e te#"in% pent#) ca 'i)& ! ncea#c ! 'ie ceva apa#te de E&* L)"ea n) e.i!t% ea 'iind )n ,-nd apa#te de 2)"ne3e)% 'c)t !4& !epa#e pe Tat& 0i pe 'i) 0i ! !")&, o pa#te din ?n!)0i 2)"ne3e)% di!t#),-nd)4I a!t'e& ?nt#e,i"ea* Coate 'i #ea& o &)"e ce !e na0te din acea!t ideeL Unde !e poate ea ,!iL Nea, i&)3ii&e% da# accept adev#)&* Nea, c e0ti o )"5# a0te#n)t pe!te p)+in v#e"e a!)p#a )nei &)"i ")#i5)nde* I35ve0te4+i "intea% 0i vei p#ivi o &)"e i35vit* A!t3i% !cop)& no!t#) e!te de a e&i5e#a &)"ea de toate p#e#i&e de0a#te pe ca#e &e4a" av)t v#eodat de!p#e ea 0i de!p#e toate &)c#)#i&e vii pe ca#e &e vede" n ea* E&e n) a) c)" ! !e a'&e aco&o* Tot at-t de p)+in ca 0i noi* Cci !)nte" n !&a0)& pe ca#e Tat& &a p#e,tit at-t pent#) noi% di"p#e)n c) e&e* Ia# noi% ca#e !)nte" a0a c)" E& nea c#eat% vo" de3&e,a n acea!t 3i &)"ea de 'ieca#e dint#e i&)3ii&e noa!t#e% ca ! p)te" 'i &i5e#i* ?ncepe 'ieca#e din ce&e do) pe#ioade a c-te cinci!p#e3ece "in)te de e.e#!a#e de a!t3i% c) )#"toa#e&e7 "E)% ce& ca#e #"-n a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e) v#ea) ! de3&e, &)"ea de tot ce "i !a p#)t c a# 'i ea* Cci e) !)nt #ea& toc"ai 'iindc &)"ea n) e!te #ea&% 0i v#ea) !4"i c)no!c p#op#ia #ea&itate*" Apoi% p)# 0i !i"p&)% ,!e0te4+i odihna% a&e#t da# ne nco#dat% 0i
227

n,d)ie ca "intea !4+i 'ie p#e!chi"5at% a!t'e& nc-t &)"ea ! 'ie e&i5e#at "p#e)n c) tine* N) e!te nece!a# !4+i dai !ea"a c% pe "!)# ce e"i+i ace!te ,-nd)#i de 5inec)v-nta#e a &)"ii% vindeca#ea i aD)n,e pe ")&+i '#a+i din co&+)#i&e ce&e "ai ndep#tate a&e ei% c-t 0i pe cei pe ca#e4i ve3i &-n, tine* 2a# vei !e!i3a p#op#ia ta i35vi#e% c) toate c% deoca"dat% !a# p)tea ! n) n+e&e,i pe dep&in c niciodat n) ai p)tea 'i i35vit de )n)& !in,)#* 2ea &)n,)& 3i&ei !po#e0te &i5e#tatea ce o t#i"i+i &)"ii p#in inte#"edi)& idei&o# ta&e 0i% de 'ieca#e dat c-nd e0ti tentat ! ne,i p)te#ea ace!tei !i"p&e p#e!chi"5#i a "in+ii% !p)ne7 "2e3&e, &)"ea de tot ce "i !a p#)t ea a 'i 0i% ?n !chi"5)& ei% "i a&e, p#op#ia "ea #ea&itate*" LECIA 133 "N) voi p#e+)i ceea ce e!te &ip!it de va&oa#e*" C-teodat% n p#oce!)& de in!t#)i#e% "ai a&e! d)p ce !a t#ec)t de 'a3a ce pa#e teo#etic 0i 'oa#te depa#te de ceea ce !t)dent)& a a!i"i&at deDa% e!te de 'o&o! ca e& ! 'ie #ead)! &a p#eoc)p#i de o#din p#actic* A!ta vo" 'ace a!t3i* N) vo" vo#5i de idei "#e+e% ce c)p#ind &)"ea nt#ea,% ci ne vo" op#i a!)p#a )no# 5ene'icii ca#e +i !e c)vin* N) ce#i p#ea ")&t de &a via+% ci ")&t p#ea p)+in* At)nci c-nd +i &a0i "intea at#a! de p#eoc)p#i t#)pe0ti% de &)c#)#i pe ca#e &e c)"pe#i% de po3i+ia ta !ocia&% t) ca)+i de 'apt% a"#ci)nea 0i n) 'e#ici#ea* Ace!t c)#! n) ncea#c ! +ii p)+in)& pe ca#e & ai* N) ncea#c ! !)5!tit)ie ni0te idei )topice )no# !ati!'ac+ii pe ca#e &e con+ine &)"ea* ?n &)"e n) e.i!t !ati!'ac+ii* /o" a&ct)i a!t3i o &i!t a c#ite#ii&o# pe 5a3a c#o#a ! te!te3i toate &)c#)#i&e ca#e c#e3i c &e v#ei* 2ac n) ndep&ine!c ace!te ce#in+e !ntoa!e% e&e n) "e#it ! 'ie do#ite de 'e&% cci n) 'ac a&tceva dec-t ! ia &oc)& ace&o# &)c#)#i ca#e o'e# "ai ")&t* N) po+i !ta5i&i t) n!)+i &e,i&e ca#e ,)ve#nea3 a&e,e#ea% p#ec)" n) po+i !ta5i&i nici a&te#native&e nt#e ca#e ai de a&e!* 2e a&e!% po+i ! a&e,iK chi# t#e5)ie ! o 'aci* 2a# e!te n+e&ept ! a&e,i at-t &e,i&e pe ca#e &e p)i n "i0ca#e
228

at)nci c-nd a&e,i% c-t 0i a&te#native&e ca#e+i !)nt o'e#ite* A" !)5&iniat deDa c n) !)nt dec-t do) a&te#native% o#ic-t de ")&te a# p#ea ! e.i!te* 1a"a a&e,e#i&o# e!te 'i.at% ace!t &)c#) n)& p)te" !chi"5a* A# 'i c-t !e poate de ne,ene#o! 'a+ de tine n!)+i ca n)"#)& a&te#native&o# ! 'ie ne&i"itat 0i a!t'e& !4+i a"-ni a&e,e#ea 'ina& p-n ce n) &e vei 'i &)at n con!ide#a#e pe toate n de!'0)#a#ea ti"p)&)i% n &oc ! 'ii ad)!% at-t de &i"pede% n p)nct)& )nde n) e.i!t dec-t o !in,)# a&e,e#e ce t#e5)ie 'c)t* O a&t &e,e p&in de 5)nvoin+% n #e&a+ie di#ect c) ce&e de "ai !)!% e!te cea ca#e !p)ne c n) e.i!t nici )n co"p#o"i! c) p#ivi#e &a ceea ce t#e5)ie !4+i ad)c a&e,e#ea pe ca#e o 'aci* Ea n) +i poate d#)i doa# )n pic% cci aici n) e.i!t D)"t+i de "!)#* 6ieca#e a&e,e#e pe ca#e o 'aci +i ad)ce tot)&% !a) ni"ic* 2e acea% dac nve+i te!te&e c) a)to#)& c#o#a po+i di!tin,e tot)&% vei 'ace a&e,e#ea cea 5)n* Mai nt-i% dac a&e,i )n &)c#) ca#e n) va din)i pent#) totdea)na% ceea ce a&e,i e!te &ip!it de va&oa#e* O va&oa#e te"po#a# e!te tot)na c) &ip!a o#ic#ei va&o#i* Ti"p)& n) poate 0te#,e o va&oa#e ca#e e!te #ea&* Ce&e ce di!pa# n) a) e.i!tat niciodat% 0i n) a) ni"ic de o'e#it ce&)i ca#e &e a&e,e* E& e!te a",it de ni"ic)& ce !e p#e3int nt#4o 'o#" oa#eca#e d)p c)" con!ide# e& i p&ace* Apoi% dac vei a&e,e ! iei )n &)c#) de &a a&tcineva% c) ni"ic te vei a&e,e* Acea!ta deoa#ece% dac +i ne,i tot ti"p)& d#ept)& de a avea tot)&% +ie n!)+i +i4ai ne,at ace!t d#ept* N) vei #ec)noa0te% p#in )#"a#e% &)c#)#i&e pe ca#e &e ai c) adev#at% ne,-nd)4&e e.i!ten+a* Cine ca)t ! p#ive3e pe a&tcineva de v#e)n &)c#)% a 'o!t a",it de i&)3ia c pie#de#ea poate o'e#i )n c-0ti,* 2a# pie#de#ea tot pie#de#e t#e5)ie c o'e#% ni"ic a&tceva* U#"toa#ea ap#ecie#e e!te cea pe ca#e !e 5a3ea3 ce&e&a&te* 2e ce a&e,e#ea pe ca#e o 'aci p#e3int va&oa#e pent#) tineL Ce +i at#a,e "intea ct#e eaL C#)i !cop !e#ve0teL Aici po+i 'i a",it ce& "ai )0o#* Cci E,o)& o"ite ! #ec)noa!c ceea ce do#e0te* Nici "ca# n) !p)ne adev#)& a0a c)" & pe#cepe% pent#) c t#e5)ie ! p!t#e3e ha&o)&% pe
229

ca#e & 'o&o!e0te pent#) a0i p#oteDa o5iective&e "pot#iva coc&e&ii 0i #),inii% ca ! ve3i c-t de "inocent" e!te e&* 2a# ca")'&aD)& !) e!te doa# o po&eia& !)5+i#e% ce n) i poate a",i dec-t pe aceia ca#e !e co"p&ac n a 'i a",i+i* O5iective&e e,o)&)i !)nt evidente o#ic)i 0i d inte#e!)& ! &e e.a"ine3e* Aici a",i#ea e!te d)5&at% cci ce& a",it n)40i va da !ea"a c% p)# 0i !i"p&)% n) a c-0ti,at ni"ic* Ea "ai ")&t% va c#ede c a !e#vit o5iective&o# a!c)n!e a&e e,o)&)i* Fi tot)0i% c) toate c ncea#c ! p!t#e3e ha&o)& e,o)&)i nea&te#at n c-"p)& !) vi3)a&% n) poate ! n)4i pe#ceap "a#,ini&e coc&ite 0i "ie3)& #),init* 1#e0e&i&e !a&e &ip!ite de con!ecin+e i apa# d#ept pcate% 'iindc p#ive0te coc&ea&a ca apa#+in-nd)4i 0i #),ina ca 'iind )n !e"n a& )nei ad-nci nev#ednicii din)nt#)& !)* Ce& ca#e do#e0te ! "ai p!t#e3e o5iective&e e,o)&)i 0i ! &e !&)Dea!c ca 'iind p#op#ii&e !a&e +e&)#i n) 'ace nicidec)" ,#e0e&i% d)p c)" dec&a# dictate&e ,hid)&)i !)* Ace!t ,hid p#opovd)ie0te c e!te o e#oa#e ! c#e3i c pcate&e !)nt doa# ni0te ,#e0e&i% cci cine a# !)'e#i pent#) pcate&e !a&e dac a# 'i a0aL Fi a!t'e& aD)n,e" &a c#ite#i)& de a&e,e#e ca#e e!te ce& "ai ,#e) de c#e3)t% nt#)c-t ca#acte#)& !) vdit e!te n5)0it de ")&te !t#at)#i de o5!c)#itate* 2ac !i"+i cea "ai "ic )#" de vinov+ie n p#ivin+a a&e,e#ii ta&e% ai pe#"i! o5iective&o# e,o)&)i ! !e a"e!tece c) a&te#native&e #ea&e* Fi a!t'e& n) +i dai !ea"a c e&e n) !)nt dec-t do)% ia# a&te#nativa pe ca#e c#e3i c ai a&e!4o pa#e n'#ico0toa#e 0i p#ea pe#ic)&oa! pent#) a 'i de0e#tci)nea ca#e e!te de 'apt* Toate &)c#)#i&e !)nt o#i va&o#oa!e% o#i &ip!ite de va&oa#e% de"ne !a) n) de a 'i c)tate% a5!o&)t de do#it !a) nede"ne de nici ce& "ai "ic e'o#t pent#) a 'i o5+in)te* Toc"ai de aceea e!te )0oa# a&e,e#ea* Co"p&e.itatea n) e!te a&tceva dec-t o pe#dea de ')"% ca#e a!c)nde !i"p&)& 'apt c nici o deci3ie n) poate 'i di'ici&* Ce c-0ti,i nv+-nd toate ace!teaL C-0ti,i ")&t "ai ")&t dec-t doa# p)tin+a de a &e,e c) &eDe#itate 0i '# d)#e#e* Ce#)& n!)0i e!te do5-ndit c) "-ini&e ,oa&e 0i c) "in+i&e de!chi!e%
230

venind '# a po!eda ceva% pent#) a ,!i tot)&% #evendic-nd)4i apa#en+a* A!t3i vo" nce#ca ! atin,e" acea!t !ta#e% &!-nd &a o pa#te a",i#ea de !ine% 0i av-nd 5)nvoin+a one!t de a p#e+)i n)"ai ceea ce e!te nt#4adev# va&o#o! 0i #ea&* Ce&e do) pe#ioade de e.e#!a#e e.tin!e% a c-te cinci!p#e3ece "in)te 'ieca#e% vo# ncepe c) )#"toa#e&e7 "N) voi p#e+)i ceea ce e!te &ip!it de va&oa#e% doa# ceea ce a#e va&oa#e ca)t% cci n)"ai acea!ta do#e!c ! ,!e!c*" C#i"e0te napoi ceea ce & a0teapt pe o#icine aD)n,e% ne!t-nDenit% &a Coa#ta Ce#)&)i% ca#e !e de!chide &a#, &a !o!i#ea !a* 2ac c)"va ai ncep)t ! ad)ni ni0te pove#i in)ti&e% !a) dac c#e3i c te con'#)n+i c) ni0te deci3ii di'ici&e% #!p)nde de ndat c) ace!t !i"p&) ,-nd7 "N) voi p#e+)i ceea ce e!te &ip!it de va&oa#e* Cci ceea ce e!te va&o#o! "i apa#+ine*" LECIA 134 "6ie ! pe#cep ie#ta#ea a0 c)" e!te ea*" S #ecapit)&" a!t3i !e"ni'ica+ia ve#5)&)i "a ie#ta"% 'iind 'oa#te )0o# de di!to#!ionat 0i pe#cep)t ca ceva ce i"p&ic o ned#eapt #en)n+a#e &a o "-nie nd#ept+it% )n da# neD)!ti'icat 0i ne"e#itat% 0i o ne,a#e co"p&et a adev#)&)i* 2int#4o a!t'e& de pe#!pectiv% ie#ta#ea n) poate ! n) 'ie v3)t ca o p#o!tie e.t#ava,ant% ia# ace!t c)#! ! pa# a &!a "-nt)i#ea &a che#e")& )nei toane* Acea!t pe#!pectiv di!to#!ionat a ceea ce n!ea"n ie#ta#e !e co#ectea3 )0o#% dac po+i accepta 'apt)& c !c)3e&e n) !e ce# pent#) a ceva adev#at* Ie#ta#ea t#e5)ie ! !e "#,inea!c &a ceea ce e!te 'a&!* E!te i#e&evant 'a+ de o#ice n a'a# de i&)3ii* Adev#)& e!te c#ea+ia &)i 2)"ne3e)% ia# a !c)3a acea!ta e!te &ip!it de !en!* Tot adev#)& ?i apa#+ine% ?i #e'&ect &e,i&e% ?i #adia3 I)5i#ea* Oa#e ace!tea a) nevoie de !c)3eL C)" ai p)tea ie#ta nep#ihni#ea 0i "i&o!tenia ve0nicL 2i'ic)&tatea cea "ai "a#e pe ca#e o nt-"pini 'a+ de ap&ica#ea de ct#e tine a ie#t#ii ve#ita5i&e !e dato#ea3 'apt)&)i c nc "ai c#e3i c
231

t#e5)ie ! ie#+i adev#)&% 0i n) i&)3ii&e* C#e3i c a !c)3a #ep#e3int o nce#ca#e de0a#t de i,no#a#e a ceea ce !e a'& aco&o% de a t#ece c) vede#ea adev#)&% nt#4)n e'o#t ne nte"eiat de a te a",i !in,)#% con'e#ind #ea&itate )nei i&)3ii* Ace!t p)nct de vede#e di!to#!ionat n) 'ace dec-t ! #e'&ecte in'&)en+a pe ca#e o "ai a#e nc ideea pcat)&)i a!)p#a "in+ii ta&e% #e'&ect-nd i"a,inea pe ca#e o ai de!p#e tine n!)+i* 2eoa#ece e0ti de p#e#e c pcate&e ta&e !)nt adev#ate% ai i"p#e!ia c a !c)3a n!ea"n a",i#e* Cci e!te i"po!i5i& ! te ,-nde0ti &a pcat ca 'iind adev#at% 0i ! n) c#e3i c ie#ta#ea e!te o "inci)n* A!t'e&% ie#ta#ea #ea&"ente n) e!te a&tceva dec-t )n pcat% ca toate ce&e&a&te* Ea a'i#" c adev#)& e!te 'a&!% 3-"5ind)4&e ce&o# co#)p+i ca 0i c)" a# 'i &a 'e& de nep#ihni+i ca ia#5a% &a 'e& dac i"ac)&a+i ca 3pada* Se n0ea& n p#ivin+a a ceea ce c#ede c poate n'pt)i* Con!ide# co#ect ceea ce e!te evident ,#e0it% 0i ia !c-#5o0enia ca pe ceva 5)n* 2int#4)n a!e"enea p)nct de vede#e% !c)3a n) e!te o !cpa#e* E!te )n !e"n n p&)! c pcat)& e!te de neie#tat% p)t-nd% ce& ")&t% ! 'ie a!c)n!% ne,at !a) a&t'e& den)"it% cci a !c)3a e!te t#da#e 'a+ de adev#* /ina n) poate 'i ie#tat* 2ac pct)ie0ti% vina ta e!te atotdin)itoa#e* Cei ie#ta+i dint#4)n p)nct de vede#e din ca#e pcate&e &o# !)nt #ea&e% !)nt 5atDoco#i+i ca vai de ei 0i de do) o#i conda"na+i7 odat de ei n0i0i% pent#) ceea ce con!ide# c a) 'c)t% 0i nc o dat de ct#e cei ca#e i !c)3* Toc"ai #ea&itatea pcat)&)i 'ace ca ie#ta#ea ! 'ie nat)#a& 0i pe de4a4nt#e,)& !ntoa!% o p#o')nd )0)#a#e pent#) cei ca#e o o'e#% o tc)t 5inec)v-nta#e aco&o )nde e!te p#i"it* Ie#ta#ea n) nc)#aDea3 i&)3ii&e% ci &e ad)n ,#a+io!% c) )n #-!et )0o#% a0te#n-nd)4&e c) 5&-nde+e &a picioa#e&e adev#)&)i* Ia# aco&o e&e di!pa# c) tot)&* Ie#ta#ea e!te !in,)#)& &)c#) ca#e #ep#e3int adev#)& n toi)& i&)3ii&o# &)"ii* Ea 0i d !ea"a de ni"icnicia &o#% p#ivind dea d#ept)& $nea5t)t( p#in "ii&e de 'o#"e n ca#e ace!tea a# p)tea apa#e* Ea p#ive0te pcate&e% da# n) !e &a! a",it* N) ia n !ea" +ipete&e a)toac)3atoa#e a&e pcto0i&o# nne5)ni+i de vinov+ie* Se )it &a ei c)
232

ochi &ini0ti+i% !p)n-nd)4&e doa# at-t7 "6#ate a&e "e)% ceea ce c#e3i n) e!te adev#)&*" T#ia ie#t#ii con!t n one!titatea ei% ca#e e!te at-t de inco#)pti5i& nc-t vede i&)3ii&e ca i&)3ii% 0i n) ca 'iind adev#)&* Toc"ai de aceea% n 'a+a "inci)ni&o#% ea devine cea ca#e de3a",e0teK "a#e&e #e!ta)#ato# a& !i"p&)&)i adev#* C#in capacitatea !a de a t#ece c) vede#ea ceea ce n) !e a'& aco&o% ea de!chide d#)")& ct#e adev#% d#)" ce a 'o!t 5&ocat de ct#e vi!e&e vinov+iei* Ac)" e0ti &i5e# ! )#"e3i ca&ea ca#e +i4o de!chide adev#ata ta ie#ta#e* Cci dac )n !in,)# '#ate a p#i"it ace!t da# de &a tine% )0a e!te de!chi! 0i pent#) tine* E.i!t )n "od 'oa#te !i"p&) de a ,!i )0a ct#e adev#ata ie#ta#e 0i de o pe#cepe ca 'iind &a#, de!chi!% n !e"n de 5)n venit* 2ac te !i"+i i!pitit ! ac)3i pe cineva de v#e)n pcat% indi'e#ent !)5 ce 'o#"% n)4i pe#"ite "in+ii ! !t#)ie a!)p#a a ceea ce c#e3i c a 'c)t acea pe#!oan% cci n!ea"n ! te a",e0ti !in,)#* ?nt#ea54te% n !chi"57 "M4a0 ac)3a e) oa#e de ace!t &)c#)L" A!t'e& vei vedea a&te#native&e nt#e ca#e ai de a&e!% n te#"eni ca#e da) !en! a&e,e#ii 0i +i p!t#ea3 "intea &i5e# de vinov+ie 0i d)#e#e% p#ec)" 2)"ne3e) ?n!)0i a #-nd)ito ! 'ie% d)p c)" e!te ea nt#4adev#* N)"ai "inci)ni&e vo# conda"na* ?nt#4adev#% inocen+a e!te !in,)#)& &)c#) ca#e e.i!t* Ie#ta#ea !e a0ea3 nt#e i&)3ii 0i adev#% nt#e &)"ea pe ca#e o ve3i 0i cea ca#e !e a'& dinco&o de eaK nt#e iad)& vinov+iei 0i poa#ta Ce#)&)i* Ce!te acea!t p)nte% &a 'e& de p)te#nic p#ec)" I)5i#ea ca#e 0i4a ntin! 5inec)v-nt#i&e pe!te ea% toate vi!e&e de!p#e #)% )# 0i atac !)nt tc)t ad)!e n 'a+a adev#)&)i* E&e n) !)nt #e+in)te ca ! inten!i'ice% ! inti"ide3e 0i ! n,#o3ea!c pe ne!5)it)& vi!to# ca#e c#ede n e&e* E& a 'o!t deDa t#e3it% c) 5&-nde+e% din vi!)& !)% p#in n+e&e,e#ea 'apt)&)i c ceea ce i !a p#)t c vede n) a e.i!tat niciodat ia# ac)" e& n) "ai poate ,-ndi c i !a #e')3at o#ice po!i5i&itate de !cpa#e* N) t#e5)ie ! &)pte pent#) a0i a'&a "-nt)i#ea* N) t#e5)ie ! )cid
233

5a&a)#ii de ca#e !e c#edea )#"#it* Fi nici n) t#e5)ie ! na&+e ,#oa!e&e 3id)#i de piat# 0i )0i&e de 'ie# de!p#e ca#e c#edea c & vo# p)ne n !i,)#an+* E& ac)" poate !40i ndep#te3e a#")#a ,#eoaie 0i in)ti&% ')#it pent#) ai &e,a "intea c) &an+)& '#icii 0i !)'e#in+ei* Ca!)& i e!te )0o# 0i% de c)" !e a0te#ne &a d#)"% o !tea #"-ne n )#"a !a% pent#) a a#ta ca&ea ce&o# ce& )#"ea3* Ie#ta#ea t#e5)ie e.e#!at% cci &)"ea n) i poate pe#cepe !en!)&% 0i nici n) poate p)ne &a di!po3i+ie o c&)3 ca#e !4+i de"on!t#e3e e'icien+a ei 5ene'ic* N) e.i!t n toat &)"ea v#e)n ,-nd ca#e ! cond)c "ca# &a o c-t de "ic n+e&e,e#ea &e,i&o# pe ca#e &e )#"ea3% nici a 1-nd)&)i pe ca#e4& #e'&ect* Ie#ta#ea e!te &a 'e& de !t#in de acea!t &)"e p#ec)" e!te p#op#ia ta #ea&itate* Tot)0i% ea "p#e)nea3 "intea c) #ea&itatea din tine* A!t3i e.e#!" adev#ata ie#ta#e% pent#) ca v#e"ea "p#e)n#ii ! n) "ai 'ie a"-nat* Cci v#e" ! ne nt-&ni" c) #ea&itatea noa!t# n &i5e#tate 0i pace* E.e#!a#ea !e p#e!chi"5 n pa0ii ce &)"inea3 ca&ea pent#) '#a+ii no0t#i% ca#e ne vo# )#"a ct#e #ea&itatea pe ca#e o "p#t0i" c) ei* Cent#) ca !e n'pt)ia!c acea!ta% haide+i ! dedic" c-te )n !'e#t de o#% de do) o#i pe 3i% pe ca#e !4& pet#ece" a&t)#i de ?nd#)"to#)& Ca#e n+e&e,e !en!)& ie#t#ii% 0i Ca#e nea 'o!t t#i"i! !p#e a ni4& #eve&a* S4L #)," a0ada#7 "64" ! pe#cep ie#ta#ea a0a c)" e!te ea*" Apoi a&e,e )n '#ate% con'o#" nd#)"#ii pe ca#e E& +i4o va da% 0i cata&o,hea34i "pcate&e"% pe "!)# ce +i vin n "inte% )n)& c-te )n)&* S n) 35ove0ti a!)p#a nici )n)ia dint#e &e% ci #ea&i3ea3 c i 'o&o!e0ti "o'en!e&e" n)"ai 0i n)"ai pent#) a !a&va &)"ea de toate idei&e pct)i#ii* Con!ide#% pe !c)#t% tot ce ai ,-ndit #) de!p#e e& 0i% de 'ieca#e dat% nt#ea54te7 "M4a0 conda"na e) oa#e pent#) toate ace!teaL" ?n,d)ie4i ! 'ie e&i5e#at de toate ,-nd)#i&e pe ca#e &e4ai n)t#it #e'e#ito# &a pcat)& din e&* Ac)" t) e0ti p#e,tit pent#) &i5e#tate* 2ac p-n ac)" ai e.e#!at c) 5)nvoin+ 0i one!titate% vei ncepe ! con0tienti3e3i o !en3a+ie de n&+a#e% o )0)#a#e a ,#e)t+ii ce o !i"+eai
234

dea &)n,)& piept)&)i% )n ce#t 0i p#o')nd !enti"ent de )0)#a#e* Ti"p)& ce a "ai #"a! t#e5)ie con!ac#at #e!i"+i#ii !enti"ent)&)i de e&i5e#a#e de toate &an+)#i&e "pov#toa#e c) ca#e ai nce#cat !4& nct)0e3i pe '#ate&e t)% da# pe ca#e &e4ai a#)ncat a!)p#a ta n!+i* Ie#ta#ea t#e5)ie p#acticat dea &)n,)& nt#e,ii 3i&e% cci vo# 'i nc ")&te oca3ii c-nd i vei )ita !en!)& 0i te vei ataca pe tine n!)+i* 2ac !e nt-"p& a!ta% n,d)ie4i "in+ii ta&e ! n) !e &a!e pc&it de acea!t i&)3ie% !p)n-nd n !inea ta7 "6ie ! pe#cep ie#ta#ea a0a c)" e!te ea* M4a0 ac)3a oa#e de ace!t &)c#)L N) " voi nct)0a !in,)#*" O#ice ai 'ace% ad)4+i a"inte7 "Ni"eni n) e!te #!ti,nit de )n)& !in,)#% tot a0a c)" ni"eni n) poate pt#)nde Ce#)& de )n)& !in,)#*" LECIA 13 "2ac " ap#% !)nt atacat*" Cine !a# ap#a% dac n) a# c#ede c a 'o!t atacat% c atac)& a 'o!t #ea& 0i c p#op#ia &)i ap#a#e a# p)tea !4& !a&ve3eL ?nt#4acea!ta !t a5!)#ditatea ap##iiK ea con'e# i&)3ii&o# #ea&itate dep&in% nce#c-nd apoi ! &e t#ate3e ca 'iind #ea&e* Ea ada), i&)3ii&o# a&te i&)3ii% 'c-nd co#ec+ia de do) o#i "ai di'ici&* Toc"ai a!ta 'aci at)nci c-nd nce#ci ! p&ani'ici viito#)&% ! active3i t#ec)t)& !a) ! o#,ani3e3i p#e3ent)& con'o#" do#in+e&o# ta&e* Ac+ione3i pe 5a3a convin,e#ii c t#e5)ie ! te p#oteDe3i 'a+ de ceea ce !e nt-"p&% deoa#ece nt-"p&a#ea t#e5)ie ! con+in ceea ce te a"enin+* Senti"ent)& a"enin+#ii e!te o #ec)noa0te#e a )nei !&5ici)ni ine#enteK #ep#e3int convin,e#ea c e.i!t )n pe#ico& ca#e a#e p)te#ea de a te 'ace ! iei c)venite&e "!)#i de ap#a#e* Ce acea!t convin,e#e de"ent !e 5a3ea3 &)"ea* Toate !t#)ct)#i&e !a&e% toate ,-nd)#i&e 0i ndoie&i&e !a&e% a#"a"ente&e ,#e&e 0i pedep!e&e !a&e% de'ini+ii&e &e,a&e 0i cod)#i&e !a&e% etica% cond)cto#ii 0i 3eii !i toate n) 'ac a&tceva dec-t ! pe#pet)e3e ace!t !enti"ent de a"enin+a#e* Cci
235

ni"eni n) )"5& p#in &)"e "5#cat n a#")#% dec-t dac ,#oa3a i #oade ini"a* Ap#a#ea e!te n'#ico0toa#e* Ea p#ovine din tea"% !po#ind tea"a c) 'ieca#e ap#a#e !)p&i"enta#* T) c#e3i c +i o'e# !i,)#an+* 2a# ea e!te dovada ,#itoa#e a '#icii devenit #ea& 0i a ,#oa3ei nd#ept+ite* N) +i !e pa#e !t#ani) c% at)nci c-nd +i e&a5o#e3i p&an)#i&e% +i n,#o0i a#")#a 0i +i nt#e0ti 3voa#e&e% n) te op#e0ti ! te nt#e5i ce an)"e !pe#i% c)" 0i "pot#iva c)iL S ana&i3" "ai nt-i ce an)"e ape#i* T#e5)ie ! 'ie ceva 'oa#te !&a5 0i )0o# de a!a&tat* T#e5)ie ! 'ie o p#ad )0oa#% incapa5i& de a !e p#oteDa 0i% ca ata#e% av-nd nevoie de ap#a#ea ta* Ce a&tceva dec-t t#)p)& e!te at-t de '#a,i&% nc-t ! nece!ite n,#iDi#e pe#"anent 0i o p#eoc)pa#e a&e#t 0i p#o')nd pent#) ai p#oteDa "ic)+a via+* Ce a&tceva dec-t t#)p)& !e poticne0te 0i e!te incapa5i& !i !e#vea!c 6i)&)i &)i 2)"ne3e) d#ept ,a3d v#ednicL Fi tot)0i% n) t#)p)& e!te ce& ca#e !e poate te"e% nici n) poate 'i )n &)c#) de te")t* N) a#e a&te nevoi dec-t ce&e pe ca#e t) n!)+i i &e at#i5)i* N) a#e nevoie de !t#)ct)#i co"p&icate de ap#a#e% nici de "edica"ente ca#e !i dea !ntate% n) a#e nevoie de a5!o&)t nici o n,#iDi#e !a) p#eoc)pa#e* Ap#i via+a% !a) o'e#4i da#)#i !p#e ai da '#)")!e+e% !a) 3id)#i pent#) ai da !i,)#an+% 0i n) 'aci a&tceva dec-t ! dec&a#i c !&a0)& t) e!te p#ada ti"p)&)i ho+o"an% !)p)! p)t#e'ac+iei 0i !o#tit a !e 'ace p#a' 0i p)&5e#e% at-t de neoc#otit% nc-t t#e5)ie ap#at c) n!0i p#e+)& vie+ii ta&e* N) e!te n!pi"-nttoa#e acea!t i"a,ineL C)" po+i 'i "pcat c) )n a!t'e& de concept de!p#e !&a0)& t)L ?n! ce a&tceva a n3e!t#at t#)p)& c) d#ept)& de a te !&)Di n 'e&)& ace!ta dec-t p#op#ia ta c#edin+ $convin,e#e(L Mintea ia con'e#it t#)p)&)i toate ')nc+ii&e pe ca#e &e di!tin,i n e&% 'i.-nd)4i va&oa#ea ")&t pe!te ,#"Doa#a de p)&5e#e 0i ap ce e!te* Cine a# "ai ap#a a0a ceva odat ce 0i4a dat !ea"a ce e!teL T#)p)& n) a#e nevoie de nici o ap#a#e* Ace!t 'apt t#e5)ie !co! n eviden+ ia# 0i ia#% o#i de c-te o#i &4a" #epeta% tot n) e!te !)'icient*
236

T#)p)& va 'i p)te#nic 0i !nto! dac "intea n) va a5)3a de e&% at#i5)ind)4i ni0te #o&)#i pe ca#e n) 0i &e poate ndep&ini% ni0te o5iective cei dep0e!c co"peten+a 0i ni0te +e&)#i ent)3ia!te pe ca#e n) &e poate atin,e* A!t'e& de nce#c#i #idico&e% da# p#o')nd p#e+)ite% #ep#e3int !)#!e&e n)"e#oa!e&o# atac)#i ne5)ne0ti pe ca#e &e nt#ep#in3i a!)p#a !a* Cci t#)p)& pa#e !4+i n0e&e a0tept#i&e% nevoi&e% va&o#i&e 0i vi!e&e* Ace& "!ine" ca#e a#e nevoie de p#otec+ie n) e!te #ea&* T#)p)&% &ip!it de va&oa#e 0i depa#te de a "e#ita cea "ai "ic ap#a#e% t#e5)ie pe#cep)t doa# ca 'iind co"p&et apa#te de tine% ca ! devin a!t'e& )n in!t#)"ent !nto! 0i !e#via5i&% p#in ca#e "intea poate ope#a p-n c-nd e& ncetea3 de a "ai avea v#eo )ti&itate* Cine a# "ai v#ea !4& p!t#e3e% odat ce e& n) "ai e!te de 'o&o!L Ap# t#)p)& 0i +i4ai atacat "intea* Cci ai v3)t a!t'e& n ea toate de'ecte&e% !&5ici)ni&e% &i"ite&e 0i &ip!)#i&e de ca#e c#e3i c t#e5)ie !a&vat t#)p)&* N) vei vedea "intea ca 'iind !epa#at de condi+ii co#po#a&e* Fi vei de!c#ca a!)p#a co#p)&)i toat d)#e#ea ce p#ovine din concep+ia c "intea a# 'i &i"itat 0i '#a,i&% apa#te de a&te "in+i 0i !epa#at de S)#!a ei* Iat ,-nd)#i&e ca#e a) nevoie de vindeca#e% ia# odat ce ace!tea a) 'o!t co#ectate 0i n&oc)ite c) adev#)&% t#)p)& va #!p)nde "ani'e!t-nd !ntate* Adev#)& e!te !in,)#a ap#a#e #ea& a t#)p)&)i* 2a#% oa#e% &a adev# #ec)#,i pent#) a+i ap#a t#)p)&L Tip)& de p#otec+ie pe ca#e i4& o'e#i n)4i e!te de nici )n 'o&o!% 5a chia# +i "ai 0i !po#e0te !t#-"toa#ea "in+ii* Fi n) n)"ai c n) vindeci% ci #i!ipe0ti o#ice !pe#an+ de vindeca#e% deoa#ece o"i+i !4+i dai !ea"a )nde an)"e t#e5)ie c !e a'& !pe#an+a% dac e!te ca ea ! 'ie nte"eiat* O "inte vindecat n) 'ace p&an)#i* Ea d)ce &a ndep&ini#e p&an)#i pe ca#e &e #ecep+ionea3% d-nd a!c)&ta#e ?n+e&epci)nii ca#e n) e!te p#op#ia ei n+e&epci)ne* Ea a0teapt p-n ce a 'o!t in!t#)it n p#ivin+a ce&o# ce &e a#e de 'c)t% ia# apoi p)#cede &a 'apte* N) !e 5i3)ie pe !ine dec-t n ceea ce p#ive0te pe#'ecta ei co"peten+ de a ndep&ini p&an)#i&e ca#e ia) 'o!t nc#edin+ate* E!te !enin n ce#tit)dinea c o5!taco&e&e n)4i pot "piedica "e#!)& nainte !p#e #ea&i3a#ea o#ic#)i +e& ca#e !e#ve0te
237

p&an)&% "ai "a#e% !ta5i&it pent#) 5ine&e 'iec#)ia* O "inte vindecat e!te de!pov#at de c#edin+a c t#e5)ie ! p&n)ia!c% cci ea n) poate 0ti ca#e e!te #e3o&va#ea opti"% ca#e !)nt "iD&oace&e de #ea&i3a#e 0i nici c)" ! #ec)noa!c p#o5&e"a pent#) #e3o&va#ea c#eia a 'o!t ntoc"it p&an)&* C-n c-nd n) #ec)noa0te toate ace!tea% "intea n) 'ace dec-t ! )3e3e de t#)p n p&n)i#i&e !a&e* 2a# at)nci c-nd &e4a acceptat ca 'iind adev#ate% e!te vindecat 0i n) !e "ai c#a"ponea3 de co#p* ?n#o5i#ea t#)p)&)i c)p#in! n p&an)#i&e pe ca#e "intea nevindecat &e ntoc"e0te pent#) a !e !a&va pe !ine n) d)ce dec-t &a "5o&nvi#ea !a* E& n) e!te &i5e# ! con!tit)ie )nea&ta aD)ttoa#e a )n)i p&an ca#e t#an!cende c) ")&t p#op#ia4i p#otec+ie 0i ca#e% pent#) o v#e"e% i !o&icit !e#vicii&e* ?n acea!t capacitate% !ntatea i e!te a!i,)#at* Cci tot ceea ce nt#e5)in+ea3 "intea pent#) ndep&ini#ea a ceea ce40i p#op)ne va ')nc+iona '# c)!)#% c) t#ia ca#e ia 'o!t d#)it 0i ca#e n) poate da ,#e0* Coate c n) e!te )0o# ! pe#cepi p&an)#i&e a)toini+iate ca ne'iind a&tceva dec-t ni0te !t#ate,ii de ap#a#e% con'o#" !cop)&)i pe ca#e 'ieca#e dint#e e&e a 'o!t 'c)t !4& #ea&i3e3e* E&e !)nt "iD&oace&e p#in ca#e o "inte n'#ico0at ncea#c ! nt#ep#ind p#op#ia4i p#otec+ie% n det#i"ent)& adev#)&)i* Acea!ta !e poate #ec)noa0te c) )0)#in+ n an)"ite 'o#"e pe ca#e &e ia) ace!te a)toa",i#i% n ca#e ne,a#ea #ea&it+ii e!te c-t !e poate de vdit* C) toate ace!tea% n) !e nt-"p& p#ea de! ca p&n)i#ea ! 'ie #ec)no!c)t ca 'iind o !t#ate,ie de ap#a#e* Mintea an,aDat n a 'ace p&an)#i pent#) !ine e!te oc)pat ! +in !)5 cont#o& nt-"p&#i viitoa#e* Ea n) c#ede c va avea de toate% dec-t dac 0i 'ace !in,)# p#ovi3ii* Ti"p)& devine )n 'acto# a& c#)i cent#) de ,#e)tate e!te dep&a!at )ndeva n viito#% pent#) a 'i cont#o&at p#in inte#"edi)& nv+#ii 0i a e.pe#ien+ei o5+in)te din nt-"p&#i t#ec)te 0i c#edin+e ante#ioa#e* C#e3ent)& e!te t#ec)t c) vede#ea% cci !e 5a3ea3
238

pe ideea c t#ec)t)& a con!tit)it o !)#! !)'icient de nv+t)#i pent#) ca "intea !40i poat t#a!a p#op#ia ei de!'0)#a#e n viito#* Mintea ca#e p&n)ie0te n) n,d)ie% a0ada#% ! inte#vin v#eo !chi"5a#e* Ceea ce a nv+at nainte devine 5a3a +e&)#i&o# !a&e viitoa#e* E.pe#ien+a ei din t#ec)t dete#"in a&e,e#ea a ceea ce !e va nt-"p&a* Ea n)40i d !ea"a c aici 0i ac)" !e a'& tot ce a#e nevoie pent#) a ,a#anta )n viito# c) tot)& di'e#it de t#ec)t% '# nici o contin)itate a idei&o# vechi 0i a c#edin+e&o# 5o&nave* Anticipa#ea n) Doac nici )n #o&% cci nc#ede#ea p#e3ent a#at ca&ea* Atit)dini&e de'en!ive !)nt p&an)#i&e pe ca#e &e ')#e0ti pent#) a ataca adev#)&* Hinta &o# e!te ! !e&ecte3e ceea ce ap#o5i% 0i ! i,no#e ceea ce con!ide#i a 'i inco"pati5i& c) convin,e#i&e p#ivind p#op#ia4+i #ea&itate* Ia# ceea ce #"-ne e!te nt#4adev# &ip!it de !en!* Cci toc"ai #ea&itatea ta e!te "a"enin+a#ea" pe ca#e !t#ate,ii&e ta&e de'en!ive vo# !4o atace% ! o ca")'&e3e% ! o de!pice 0i ! o #!ti,nea!c* C-te n) ai p)tea accepta% dac ai 0ti c tot ce !e nt-"p&% toate eveni"ente&e% t#ec)te% p#e3ente 0i viitoa#e !)nt p&n)ite c) 5&-nde+e de Ce& Unic% a& C#)i !in,)# !)nt !cop e!te 5ine&e t)L Coate c &4ai n+e&e! ,#e0it p&an)&% cci E& n) +i4a# o'e#i niciodat d)#e#ea* ?n! atit)dini&e ta&e de'en!ive n) te4ai &!at ! ve3i c)" e!te 5inec)v-nta#ea !a i)5itoa#e !t#&)ce0te &a 'ieca#e pa! pe ca#e &ai 'c)t v#eodat* ?n ti"p ce 'ceai p&an)#i pent#) "oa#te% E& tea cond)! c) ,in,0ie ct#e via+a ete#n* ?nc#ede#ea ta p#e3ent n E& e!te acea ap#a#e ca#e p#o"ite )n viito# net)&5)#at% '# nici o )"5# de "-hni#e% c) o 5)c)#ie ca#e !po#e0te ne ncetat% pe "!)# ce acea!t via+ devine o c&ip !'-nt% a0e3at n ti"p% da# #-vnind n)"ai ne")#i#e* N) &!a a&te ap##i% dec-t nc#ede#ea ta p#e3ent% !4+i t#a!e3e viito#)&% 0i via+a acea!ta devine o nt-&ni#e c) adev#)& p&in de !e"ni'ica+ie% pe ca#e doa# !t#ate,ii&e ta&e de'en!ive vo# !4& a!c)nd* Lip!it de !i!te"e&e ta&e de ap#a#e% devii o &)"in pe ca#e Ce#)&%

239

p&in de #ec)no0tin+% o #ec)noa0te ca apa#+in-nd)4i* Fi te va cond)ce pe ci ce +i4a) 'o!t h#3ite nt#) 'e#ici#ea ta con'o#" !t#vechi)&)i p&an% ncep)t at)nci c-nd !a n!c)t ti"p)&* Cei ca#e te )#"ea3 0i vo# "p#e)na &)"ina c) a ta% ce va !po#i p-n c-nd &)"ea va #adia de 5)c)#ie* Ia# '#a+ii no0t#i 0i vo# a5andona !t-nDenitoa#e&e !i!te"e de ap#a#e% ca#e n) &e4a) ad)! ni"ic 0i n) p)tea dec-t ! n!pi"-nte* A!t3i vo" anticipa ace& ti"p c) o nc#ede#e p#e3ent% cci acea!ta 'ace pa#te din ceea ce a 'o!t p&n)it nt#e noi* /o" 'i nc#edin+a+i c toate ce&e de ca#e ave" nevoie ne !)nt date% pent#) a #ea&i3a ace!t de3ide#at* N) 'ace" p&an)#i #e'e#itoa#e &a po!i5i&it+i&e de "p&ini#e% ci ne d" !ea"a c &ip!a noa!t# de ap#a#e e!te tot ce ne t#e5)ie% pent#) ca adev#)& ! #!a# c) ce#tit)dine n "in+i&e noa!t#e* 2e do) o#i pe 3i% ti"p de cinci!p#e3ece "in)te% ne vo" odihni de p&n)i#i &ip!ite de !en! 0i de o#ice ,-nd ca#e "piedic adev#)& ! pt#)nd n "in+i&e noa!t#e* A!t3i% vo" do5-ndi n &oc ! 'ace" p&an)#i% a!t'e& nc-t ! p)te" d#)i n &oc ! o#,ani3"* Fi no) ni !e d#)ie0te c) adev#at% at)nci c-nd !p)ne"7 "2ac " ap#% !)nt atacat* 2a# n neap#a#ea "ea voi 'i p)te#nic% 0i voi a'&a ceea ce a!c)nd ap##i&e "e&e*" Ni"ic a&tceva* 2ac !)nt p&an)#i de 'c)t% +i !e va !p)ne de!p#e e&e* Sa# p)tea ca e&e ! n) 'ie p&an)#i&e pe ca#e &e c#edeai nece!a#e% 0i nici chia# #!p)n!)#i&e &a p#o5&e"e&e c) ca#e c#edeai c e0ti con'#)ntat* E&e !)nt n! #!p)n!)#i &a )n a&t 'e& de nt#e5a#e% ca#e deoca"dat% #"-ne '# #!p)n! da# n a0tepta#ea #!p)n!)&)i p-n ce% n ce&e din )#"% p#i"e0ti R!p)n!)&* Toate !i!te"e&e ta&e de'en!ive a) av)t ca o5iectiv ! n) p#i"e0ti ce vei p#i"i a!t3i* ?n &)"ina 0i 5)c)#ia nc#ede#ii ne ndoite te vei nt#e5a% c) "i#a#e% de ce oa#e ai c#e3)t v#eodat c t#e5)ie ! 'ii ap#at de i35vi#e* Ce#)& n) ce#e ni"ic* Iad)& e!te ce& ca#e #idic e.t#ava,ante p#eten+ii &a !ac#i'ici)* A!t3i n) #en)n+i &a ni"ic n ace!te "o"ente c-nd% neap#at% te p#e3in+i C#eato#)&)i t) a0a c)" e0ti c)
240

adev#at* E& tea +in)t "inte* A!t3i% &a #-nd)& no!t#)% ne vo" a"inti de E&* Cci acea!ta e!te /#e"ea Ca0te&)i n p#oce!)& t) de "-nt)i#e* ?nvii din no) ceea ce a 'o!t o "oa#te 0i p#e&nic de3ndeDde* Ac)" a #en!c)t n tine &)"ina !pe#an+ei% 'iindc ac)" te ap#opii '# de ap#a#e ca !4+i a'&i #o&)& n p&an)& &)i 2)"ne3e)* Ce p&an)#i "#)nte !a) c#edin+e "a,ice "ai pot avea oa#e v#eo va&oa#e% at)nci c-nd +i4ai p#i"it ')nc+ia de &a /ocea &)i 2)"ne3e) ?n!)0iL N) nce#ca ! "ode&e3i acea!t 3i d)p c)" +i !e pa#e c +i4a# 'i de ce& "ai "a#e 'o&o!* Cci n) +i po+i i"a,ina toat 'e#ici#ea ca#e te aD)n,e at)nci c-nd n) p&n)ie0ti ni"ic* A'& a!t3i* Fi toat &)"ea va 'ace ace!t pa! )#ia0% !#5to#ind Ca0te&e t) "p#e)n c) tine* 2ea &)n,)& 3i&ei% pe "!)# ce apa# "ici ne5)nii ca !4+i i"o5i&i3e3e !i!te"e&e de'en!ive% i!pitind)4te ! )#3e0ti p&an)#i% ad)4+i a"inte c a!t3i e!te o 3i de nv+"-nt !pecia&% 0i a'i#" )#"toa#e&e7 "Ace!ta e!te Ca0te&e "e)* ?& voi p!t#a c) !'in+enie* N) " voi ap#a% cci 6i)& &)i 2)"ne3e) n) a#e nevoie de ap#a#e "pot#iva adev#)&)i #ea&it+ii !a&e*" LECIA 13! "Eoa&a e!te o !t#ate,ie de'en!iv "pot#iva adev#)&)i*" Ni"eni n) poate vindeca dac n) n+e&e,e !cop)& pe ca#e 5oa&a pa#e !4& !e#vea!c* 6iindc at)nci n+e&e,e% de a!e"enea% c !cop)& 5o&ii e!te &ip!it de !en!* Neav-nd v#eo ca)3 0i &ip!it de o#ice !cop ca#e ! ai5 !en!% ea n) poate 'i de 'e&* Odat ce !)nt n+e&e!e toate ace!tea% vindeca#ea e!te a)to"at* Ea #i!ipe0te acea!t i&)3ie &ip!it de !en! p#in ace&a0i "od de a5o#da#e ca#e d)ce toate i&)3ii&e naintea adev#)&)i% &!-nd)4&e aco&o ! di!pa#* Eoa&a n) e!te )n accident* Ca toate !i!te"e&e de'en!ive% ea e!te )n "ecani!" de a)toa",i#e* Fi% ca tot #e!t)&% !cop)& ei ! a!c)nd #ea&itatea% ! o atace% ! o !chi"5e% ! o incapacite3e% ! o di!to#!ione3e% ! o #!t&"cea!c% !a) ! o #ed)c &a o ,#"Doa# de p#+i nea!a"5&ate* He&)& t)t)#o# ac+i)ni&o# de'en!ive a ace&a de a
241

"piedica adev#)& ! 'ie nt#e* C#+i&e !)nt v3)te ca 0i c)" 'ieca#e a# 'i nt#ea, n !ine* Ac+i)ni&e de'en!ive n) !)nt invo&)nta#e% 0i nici n) !e de!'0oa# n "od incon0tient* S)nt ni0te 5a,hete !ec#ete% pe ca#e &e '&)t)#i at)nci c-nd adev#)& pa#e ! a"enin+e ceea ce ai v#ea ! c#e3i* E&e pa# ! 'ie incon0tiente doa# din ca)3a #apidit+ii c) ca#e te hot#0ti ! &e 'o&o!e0ti* ?n acea !ec)nd% !a) chia# '#ac+i)ne de !ec)nd% n ca#e iei deci3ia ! 'aci )3 de e&e% +i dai !ea"a e.act de ceea ce +i p#op)i ! 'aci% ca apoi ! c#e3i c !a 0i "p&init* Cine a&t)& dec-t t) n!)+i eva&)e3i o a"enin+a#e% deci3i c t#e5)ie ! !capi de ea 0i tic&)ie0ti o !e#ie de !i!te"e de'en!ive pent#) a #ed)ce a"enin+a#ea ca#e a 'o!t D)decat ca 'iind #ea&L Toate ace!tea n) pot 'i 'c)te n "od incon0tient* 2a# odat p)! &a ca&e% p&an)& t) p#etinde c t#e5)ie ! )i+i c t) e0ti ce& ca#e &a 'c)t% ca a!t'e& ! pa# !t#in p#op#iei ta&e inten+iiK o nt-"p&a#e '# nici o &e,t)# c) !ta#ea ta "enta&% )n #e3)&tat ce a#e e'ect #ea& a!)p#a ta% 0i n) )n)& e'ect)at de tine n!)+i* Rapiditatea c) ca#e )i+i #o&)& pe ca#e & Doci n p&!")i#ea "#ea&it+ii" ta&e% te 'ace ! c#e3i c ac+i)ni&e de'en!ive n) !e a'& !)5 p#op#i)4+i cont#o&* 2a# ceea ce ai )itat poate 'i #eche"at n "e"o#ie% dac e0ti di!p)! ! #econ!ide#i deci3ia ca#e e!te d)5&) ec#anat de ct#e )nita#e* 6apt)& c n)4+i ad)ci a"inte n) e!te a&tceva dec-t )n indici) c acea!t deci3ie "ai #"-ne n vi,oa#e n ceea ce te p#ive0te* N) con')nda a!ta c) )n 'apt* Ac+i)ni&e de'en!ive t#e5)ie ! 'ac 'apte&e de ne#ec)no!c)t* A!ta )#"#e!c% ia# a!ta 0i 'ac* 6ieca#e !i!te" ia ni0te '#a,"ente a&e nt#e,)&)i% &e a!a"5&ea3 '# a +ine cont de adev#ata #e&a+ie ce e.i!t nt#e e&e 0i% n 'e&)& ace!ta% +e!e i&)3ii a&e )n)i nt#e, ca#e n) e.i!t* Ace!t p#oce! p#od)ce !en3a+ia de a"enin+a#e% 0i n) #e3)&tat)& &)i% o#ica#e a# 'i e&* At)nci c-nd !e !")&, ni0te p#+i din nt#e, 0i !e con!ide# ca 'iind !epa#ate 0i nt#e,i e&e n!e&e% !e t#an!'o#" n !i"5o&)#i ce #ep#e3int )n atac "pot#iva nt#e,)&)iK atac)& 'iind o #e)0it doa# dato#it e'ect)&)i !)7 nt#e,)& n) va "ai 'i con!ide#at ca 'iind nt#e,* 2a# t) ai )itat c ace!te !i"5o&)#i
242

#ep#e3int doa# p#op#ia ta deci3ie p#ivito# &a ceea ce a# t#e5)i ! 'ie #ea&% &)-nd &oc)& a ceea ce e!te nt#4adev# #ea&* Eoa&a e!te o deci3ie* N) e!te ceva ce +i !e nt-"p& '# !4o 'i ce#)t% ca#e te !&5e0te 0i +i ad)ce !)'e#in+* Eoa&a e!te o a&e,e#e pe ca#e o 'aci% )n p&an pe ca#e & ntoc"e0ti at)nci c-nd% pent#) o c&ip% adev#)& "iDe0te n p#op#ia4+i "inte a",it% 0i toat &)"ea pa#e ! !e c&atine 0i !t ! !e p#5)0ea!c* Ac)" te4ai "5o&nvit% pent#) ca adev#)& ! !e d)c 0i ! n)4+i "ai a"enin+e ca!te&e&e de ni!ip* Oa#e de ce c#e3i c 5oa&a poate #e)0i ! te !c)tea!c de adev#L 2eoa#ece ea dovede0te c t#)p)& n) e!te !epa#at de tine 0i% p#in )#"a#e% t) t#e5)ie ! 'ii !epa#at de adev#* ?nd)#i chin)#i deoa#ece t#)p)& &e nd)#% ia# n ace!t chin aD)n,i ! 'ii )na c) e&* A!t'e& e!te pe#pet)at "adev#ata" ta identitate 0i e!te #ed)! &a tce#e 0i n5)0it ace& ,-nd c)#io! 0i t)&5)#to#% c !a# p)tea ! 'ii ceva " dec-t acea!t ,#"Doa# de p)&5e#e* Cci iat% acea!t p)&5e#e te poate 'ace ! !)'e#i% ! te chi#ce0ti 0i poate !4+i op#ea!c ini"a% po#)ncind)4+i ! "o#i 0i ! ncete3i a "ai 'i* A!t'e& t#)p)& e!te "ai ta#e dec-t adev#)&% ca#e te #oa, ! t#ie0ti% da# ca#e n) poate t#ece pe!te hot#-#ea ta de a ")#i* A0a c t#)p)& e!te "ai p)te#nic dec-t via+a ve0nic* Ce#)& "ai '#a,i& dec-t iad)&% ia# ceea ce a h#3it 2)"ne3e) pent#) "-nt)i#ea 6i)&)i S) !e &ove0te de "pot#ivi#ea )nei deci3ii "ai p)te#nice dec-t /oia Sa* 6i)& S) e!te p)&5e#e% Tat& nede!v-#0it% ia# hao!)& !e a0ea3 t#i)"'to# pe t#on)& S)* A0a a#at p&n)i#i&e ta&e pent#) p#op#ia4+i ap#a#e* Fi e0ti convin! c Ce#)& !e c)t#e")# naintea )no# a!t'e& de atac)#i ne5)ne0ti% c 2)"ne3e) e!te o#5it de i&)3ii&e ta&e% c adev#)& e!te p#e!chi"5at n "inci)ni 0i tot )nive#!)& e!te n#o5it )no# &e,i pe ca#e !i!te"e&e ta&e de'en!ive vo# ! i &e i"p)n* 2a# cin c#ede n i&)3ii% dec-t ce& ca#e &e4a p&!")itL Cine a&t)& poate ! &e vad 0i ! #eac+ione3e 'a+ de e&e ca 0i c)" a# 'i chia# adev#)&L 2)"ne3e) n) 0tie ni"ic de p&an)#i&e ta&e de a4I !chi"5a /oia*
243

Unive#!)& #"-ne indi'e#ent &a &e,i&e p#in ca#e te4ai deci! !4& ,)ve#ne3i* Ia# Ce#)& n) !a p&ecat nt#e 'a+a iad)&)i% nici via+a n 'a+a "o#+ii* N) po+i dec-t ! p#e'e#i ! c#e3i c "o#i% c nd)#i 5oa&a !a) c !t-&ce0ti adev#)& nt#4)n 'e& !a) a&t)&* C#ea+ia e!te c) tot)& apa#te de toate ace!tea* St#ate,ii&e de'en!ive !)nt ni0te p&an)#i de a ni"ici ceea ce n) poate 'i atacat* Ina&te#a5i&)& n) !e poate !chi"5a* Ia# ceea ce e!te pe de4a4nt#e,)& nep#ihnit n) poate pct)i* Iat !i"p&)& adev#* E& n) #ec)#,e nici &a 'o#+% nici &a t#i)"'* N) po#)nce0te !)p)ne#e% nici n) ncea#c ! dovedea!c c-t de &a"enta5i&e 0i ')ti&e !)nt nce#c#i&e ta&e de a p)ne &a ca&e ni0te ac+i)ni de'en!ive ca#e !4& a&te#e3e* Adev#)& do#e0te n)"ai 0i n)"ai !4+i d#)ia!c 'e#ici#e% cci ace!ta i e!te #o!t)&* Coate c !)!pin )n pic at)nci c-nd i ne!ocote0ti da#)#i&e% 0tiind tot)0i% c) o ce#tit)dine pe#'ect% c ceea ce 2)"ne3e) voie0te pent#) tine t#e5)ie ! 'ie p#i"it* Toc"ai ace!t 'apt de"on!t#ea3 c ti"p)& e!te o i&)3ie* Cci ti"p)& +i pe#"ite ! c#e3i c ceea ce 2)"ne3e) +i4a d#)it n) e!te adev#at chia# ac)"% p#ec)" t#e5)ie ! 'ie* 1-nd)#i&e &)i 2)"ne3e) !)nt c) tot)& apa#te de ti"p* Cci ti"p)& n) e!te dec-t )n a&t !i!te" de'en!iv &ip!it de !en! pe ca#e &ai )#3it "pot#iva adev#)&)i* C) toate ace!tea% ceea ce E& voie0te e!te aici% ia# t) #"-i a0a c)" tea c#eat E&* Adev#)& a#e o p)te#e "ai p#e!)! de o#ice ap#a#e% cci nici o i&)3ie n) poate #"-ne aco&o )nde adev#)&)i i !a n,d)it ! int#e* Fi #!a#e n o#ice "inte ca#e 0i va dep)ne a#"e&e 0i va nceta ! !e Doace c) ne5)nia* Adev#)& poate 'i ,!it o#ic-ndK chia# a!t3i% dac vei decide ! e.e#!e3i c)" !i dai 5)nvenit* Ace!ta e!te a!t3i o5iectiv)& no!t#)* /o" dedica de do) o#i c-te )n !'e#t de o# ca ! #)," adev#)& ! vin 0i ! ne p)n n &i5e#tate* Ia# adev#)& va vei% cci n) a 'o!t v#eodat apa#te de noi* N) a0teapt dec-t acea!t invita+ie pe ca#e io ad#e!" a!t3i* 2e!chide" invita+ia c) o #),ci)ne vindectoa#e ca#e ne va aD)ta ! ne #idic" dea!)p#a atit)dinii noa!t#e de'en!ive% n,d)ind adev#)&)i ! 'ie a0a c)" a 'o!t "e#e)7
244

"Eoa&a e!te o !t#ate,ie nd#eptat "pot#iva adev#)&)i* /oi accepta adev#)& a ceea ce !)nt* 0i voi n,d)i ca "intea "ea ! 'ie a!t3i pe dep&in vindecat*" /indeca#ea va ')&,e#a p#in "intea ta de!chi!% pe "!)# ce pacea 0i adev#)& !e vo# n&+a pent#) a &)a &oc)& #35oi)&)i 0i i"a,ini&o# de0a#te* N) va "ai 'i nici )n co&+ nt)necat pe ca#e 5oa&a !4& poat a!c)nde 0i ap#a de &)"ina adev#)&)i* N) va "ai #"-ne n "intea ta nici )na dint#e 'i,)#i&e !)"5#e din vi!e&e ta&e 0i nici c)t#i&e &o# o5!c)#e 0i &ip!ite de !en!% con!t-nd n )#"#i#ea de"ent a )no# +e&)#i d)5&e* Mintea +i va 'i vindecat de toate do#in+e&e 5o&nave% nt#) a!c)&ta#ea c#o#a ea a nce#cat ! "p)te#nicea!c t#)p)&* Ac)" t#)p)& e!te vindecat% cci !)#!a 5o&ii a 'o!t de!chi! aD)to#)&)i de!pov#to#* /ei #ec)noa0te c ai e.e#!at 5ine d)p )#"toa#e&e7 t#)p)& n) t#e5)ie ! 'ie de&oc #e!i"+it* 2ac ai #e)0it% n) vei avea nici !en3a+ia c te !i"+i 5ine !a) #)% nici !en3a+ia de d)#e#e !a) p&ce#e* ?n "inte n) e!te nici o #eac+ie 'a+ de ceea ce 'ace t#)p)&* Uti&itatea !a e!te !in,)#)& &)c#) ca#e #"-ne% 0i ni"ic "ai ")&t* Coate n)4+i dai !ea"a c ace!ta e&i"in &i"ite&e pe ca#e &e4ai i"p)! p#in !cop)#i&e pe ca#e i &e4ai at#i5)it* Ce "!)# ce e&e !)nt a5andonate% 'o#+a de ca#e di!p)ne co#p)& e!te "e#e) !)'icient pent#) a !e#vi toate !cop)#i&e c) adev#at )ti&e* Sntatea !a e!te pe dep&in ,a#antat% e& ne"ai'iind &i"itat de ti"p% de v#e"e !a) o5o!ea&% de "-nca#e 0i 5)t)#% !a) de o#ice &e,e pe ca#e &ai 'c)t ! o !&)Dea!c nainte* Ac)" n) "ai t#e5)ie ! nt#ep#in3i ni"ic ca !4& 'aci 5ine% cci 5oa&a a devenit i"po!i5i&* 2a# acea!t p#oiec+ie !e ce#e p#e3e#vat p#int#4o vi,i&en+ p&in de p!a#e* 2ac4i vei n,d)i "in+ii ! nt#e+in ,-nd)#i de atac% ! cede3e D)dec#ii !a) ! 'ac p&an)#i pent#) a cont#aca#a ince#tit)dini&e viitoa#e% te4ai p)! ia#0i nt#4o po3i+ie 'a&!% p&!")ind o entitate t#)pea!c ca#e va ataca co#p)&% cci ac)" "intea e!te 5o&nav* 2ac !e nt-"p& a!ta% ap&ic in!tantane) #e"edi)&% ne"aipe#"i+-nd atit)dinii ta&e de'en!ive !4+i 'ac #)* Fi n) #"-i ne&")#it n p#ivin+a a ceea ce t#e5)ie vindecat% ci !p)ne+i7
245

"A" )itat ceea ce !)nt c) adev#at% cci "i4a" con')ndat t#)p)& c) "ine n!)"i* Eoa&a e!te o !t#ate,ie de'en!iv nd#eptat "pot#iva adev#)&)i* 2a# n) !)nt )n t#)p* Fi "intea "ea n) poate ataca* A0a c n) pot 'i 5o&nav*" LECIA 13" "At)nci c-nd !)nt vindecat% n) !)nt !in,)#)& ca#e !e vindec*" Ideea de a!t3i #"-ne ,-nd)& cent#a& pe ca#e !e nte"eia3 "-nt)i#ea* Cci vindeca#ea e!te op)!)& idei&o# &)"ii ca#e !e oc)p de 5oa& 0i !t#i de !epa#a#e* Eoa&a e!te o #et#a,e#e din 'a+a ce&o#&a&+i 0i )n #e')3 a& "p#e)n#ii* Ea devine o )0 ca#e !e nchide n )#"a )n)i !ine !epa#at% +in-nd)4& i3o&at 0i !in,)#* Eoa&a n!ea"n i3o&a#e* Cci pa#e ! +in )n !ine apa#te de tot #e!t)&% pent#) a nd)#a ceea ce n) !i"t cei&a&+i* Ea con'e# t#)p)&)i p)te#ea a5!o&)t de a 'ace !epa#a#ea #ea& 0i de a +ine "intea nt#4)n #e,i" de ce&)&% !epa#at n 5)c+i ce !)nt +in)te &ao&a&t de )n !t#a0nic 3id de ca#ne "5o&nvit% pe ca#e n)& poate 5i#)i* L)"ea !e !)p)ne &e,i&o# n !&)D5a c#o#a !e a'& 5oa&a% da# vindeca#ea ope#ea3 apa#te de e&e* E!te i"po#tant ca cineva ! 'ie vindecat de )n)& !in,)#* 2a# vindeca#ea e!te p#op#ia &)i deci3ie de a 'i din no) Un)& 0i de a0i accepta Sine&e c) toate p#+i&e Sa&e intacte 0i nevt"ate* A'&at n 5oa&% Sine&e !) pa#e ! 'ie de3"e"5#at 0i &ip!it de )nitatea ca#e ?i d via+* 2a# vindeca#e !e !v-#0e0te at)nci c-nd e& vede c t#)p)& n) a#e nici o p)te#e de a ataca )nitatea )nive#!a& a 6i) &)i 2)"ne3e)* Eoa&a +ine ! de"on!t#e3e c "inci)ni&e t#e5)ie c !)nt adev#)&* 2a# vindeca#ea de"on!t#ea3 c adev#)& e!te adev#at* Sepa#a#ea% pe ca#e 5oa&a +ine !4o i"p)n n #ea&itate n) a av)t &oc niciodat* A 'i vindecat n!ea"n% p)# 0i !i"p&)% a accepta ceea ce "e#e) a 'o!t !i"p&)& adev# 0i va #"-ne "e#e) e.act a0a c)" a 'o!t dintotdea)na* Tot)0i% ochi&o# o5i0n)i+i c) i&)3ii&e t#e5)ie ! &i !e a#ate c ceea ce ei p#ive!c e!te 'a&!* A0a !e 'ace c vindeca#ea% de ca#e adev#)& n) a#e niciodat nevoie% t#e5)ie ! de"on!t#e3e c 5oa&a n) e!te #ea&*
246

A0ada#% vindeca#ea a# p)tea 'i n)"it )n cont#avi!% ce an)&ea3 vi!)& 5o&ii n n)"e&e adev#)&)i% da# n) n n!)0i adev#)&* La 'e& c)" ie#ta#ea t#ece c) vede#ea toate pcate&e ce n) a) 'oa#te niciodat co"i!e% vindeca#ea n) 'ace dec-t ! n&t)#e i&)3ii&e ca#e n) a) av)t &oc* La 'e& c)" &)"ea #ea& va #!#i pent#) a n&oc)i ceea ce n) a 'o!t niciodat% vindeca#ea o'e# doa# #e!ta)#a+ie pent#) !t#i i"a,ina#e 0i idei 'a&!e% din ca#e vi!e&e 5#odea3 ta5&o)#i de!p#e adev#* S n) c#e3i tot)0i c a vindeca e!te nede"n de ')nc+ia ta aici* Cci antiCh#i!t devine "ai p)te#nic dec-t Ch#i!t)& pent#) cei ca#e vi!ea3 c &)"ea e!te #ea&* T#)p)& pa#e ! 'ie "ai !o&id 0i "ai !ta5i& dec-t "intea* Ia# i)5i#ea devine )n vi!% de v#e"e ce tea"a #"-ne !in,)#a #ea&itate ca#e poate 'i v3)t% D)!ti'icat% 0i pe dep&in n+e&ea!* 2)p c)" ie#ta#ea #i!ipe0te n !t#&)ci#ea ei tot pcat)& 0i &)"ea #ea& va oc)pa &oc)& a ceea ce ai p&!")it% tot a0a vindeca#ea t#e5)ie ! n&oc)ia!c 'ante3ii&e 5o&ii pe ca#e &e de!'0o#i n 'a+a !i"p&)&)i adev#% a!c)n3-nd)4&* C-nd 5oa&a va 'i v3)t di!p#-nd% n ci)da t)t)#o# &e,i&o# ce !)!+in c ea e!te c-t !e poate de #ea&% at)nci toate nt#e5#i&e 0i vo# 'i ,!it #!p)n!)&* Ia# &e,i&e n) vo# "ai p)tea 'i ado#ate 0i nici #e!pectate* /indeca#ea n!ea"n &i5e#tate* Cci ea de"on!t#ea3 c vi!e&e n) vo# t#i)"'a a!)p#a adev#)&)i* /indeca#ea e!te "p#t0it* Ia# p#in ace!t at#i5)t ea dovede0te c ace&e &e,i% ca#e !)nt di'e#ite de ce&e ca#e !)!+in c 5oa&a e!te inevita5i&% !)nt "ai p)te#nice dec-t op)!e&e &o# 5o&nvicioa!e* /indeca#ea n!ea"n t#ie* Cci p#in "-na ei 5&-nd% !&5ici)nea e!te 5i#)it 0i "in+i&e% ce e#a) 3idite n)nt#)& )n)i t#)p% !)nt &i5e#e ! !e "p#e)ne3e c) a&te "in+i% pent#) a 'i dea p)#)#ea ve0nice* /indeca#ea% ie#ta#ea 0i 5)c)#oa!a p#e!chi"5a#e a tot ce n!ea"n &)"ea d)#e#ii c) o &)"e )nde t#i!te+ea n) poate int#a !)nt "iD&oace&e p#in ca#e S'-nt)& Spi#it te "5o&de0te !4L )#"e3i* E&-nde&e Sa&e &ec+ii te nva+ c-t de )0o# po+i do5-ndi "-nt)i#eaK c-t de p)+in e.e#ci+i) +i t#e5)ie ca !4I &a0i &e,i&e ! &e n&oc)ia!c pe ce&e 'c)te de tine pent#) a te 'ace p#i3onie# a& "o#+ii* /ia+a Sa devine p#op#ia ta via+% pe
247

"!)# ce e.tin3i "ic)& aD)to# pe ca#e E& +i4& ce#e !p#e a te e&i5e#a de tot ce +i4a p#icin)it v#eodat d)#e#e* Ia# ac)"% c-nd te &a0i vindecat% ve3i c)" to+i cei din D)#)& t)% cei ca#e +i vin n "inte% cei c) ca#e ai contact !a) cei ca#e n) pa# ! ai5 nici o &e,t)# c) tine% !)nt vindeca+i "p#e)n c) tine* C#o5a5i& c n) i vei #ec)noa0te pe to+i% p#o5a5i& c n) vei #ea&i3a c-t de "#ea+a +i e!te o'#anda ad)! &)"ii nt#e,i% at)nci c-nd n,d)i vindec#ii ! po,oa#e a!)p#a ta* 2a# niciodat n) e0ti !in,)#)& ca#e !e vindec* Fi &e,i)ni pe!te &e,i)ni vo# p#i"i da#)& pe ca#e & p#i"e0ti t) at)nci c-nd e0ti vindecat* Cei vindeca+i devin in!t#)"ente&e vindec#ii* ?nt#e c&ipa n ca#e ei !)nt vindeca+i 0i cea n ca#e &e e!te d#)it ha#)& vindec#ii% ca ei !4& d#)ia!c &a #-nd)& &o#% n) !e inte#p)ne ti"p)&* Ceea ce e!te op)! &)i 2)"ne3e) n) e.i!t% ia# ce& ca#e n) accept n "intea !a ceva ce n) e.i!t% devine )n &i"an )nde cei o5o!i+i pot 'ace )n popa!* Cci aici a 'o!t h#3it adev#)&% 0i tot aici toate i&)3ii&e !)nt ad)!e n 'iin+a adev#)&)i* N) v#ei !4I o'e#i adpo!t /oii &)i 2)"ne3e)L Cci p#in acea!ta n) 'aci a&tceva dec-t !4+i po'te0ti Sine&e ! !e !i"t ca &a E& aca!* Fi poate 'i #e')3at acea!t invita+ieL Ce#e4i inevita5i&)&)i ! !e nt-"p&e% 0i n) vei da ,#e0 niciodat* Cea&a&t a&e,e#e n!ea"n doa# a ce#e ca ceva ! 'ie ceea ce n) poate 'i% ia# a0a ceva n) poate avea !o#+i de i35-nd* A!t3i ce#e" ca n)"ai adev#)& ! ne oc)pe "in+i&eK pent#) ca ,-nd)#i de vindeca#e ! p)#cead de &a ceea ce e!te vindecat ct#e ceea ce "ai t#e5)ie vindecat% con0tien+i 'iind c !e vo# #eve&a ca )na* La 'ieca#e o#% ne vo" a"inti c ')nc+ia noa!t# e!te ! n,d)i" ca "in+i&e ! ne 'ie vindecate% !p#e a p)tea ad)ce vindeca#ea n &)"e% !chi"5-nd 5&e!te")& c) vindeca#ea% d)#e#ea c) 5)c)#ia% 0i !epa#a#ea c) pacea &)i 2)"ne3e)* Oa#e n) "e#it ! d#)ie0ti )n "in)t dint#4o o# pent#) a do5-ndi )n da# ca ace!taL Oa#e n) #ep#e3int )n pic de ti"p o che&t)ia& ne n!e"nat pent#) a 'i o'e#it n !chi"5)& da#)&)i ce c)p#inde tot)&L ?n!% t#e5)ie ! 'i" p#e,ti+i pent#) )n a!e"enea da#* Fi a!t'e&%
248

vo" ncepe 3i)a c) )#"toa#e&e ,-nd)#i% dedic-nd)4&e 3ece "in)te% 0i tot c) ace!te ,-nd)#i vo" ncheia 3i)a7 "At)nci c-nd !)nt vindecat% n) !)nt !in,)#)& ca#e !e vindec* /#ea) !4"i "p#t0e!c vindeca#ea c) &)"ea nt#ea,% pent#) ca 5oa&a ! 'ie a&)n,at din "intea Unic)&)i 6i) a& &)i 2)"ne3e)% ca#e e!te !in,)#)& "e) Sine*" ?n,d)ie ca vindeca#ea ! ai5 &oc p#in tine chia# n acea!t 3i* Fi% ,!ind)4+i odihna n &ini0te% 'ii p#e,tit ! d#)ie0ti pe "!)# ce do5-nde0ti% #e+in-nd doa# ceea ce d#)ie0ti 0i p#i"ind C)v-nt)& &)i 2)"ne3e) ca ! ia &oc)& t)t)#o# ,-nd)#i&o# ne5)ne0ti ca#e a) 'o!t i"a,inate v#eodat* Ne ad)n" ac)" ca ! 'ace 5ine tot ceea ce a 'o!t 5o&nav 0i ! o'e#i" 5inec)v-nta#ea aco&o )nde do"nea atac)&* Fi n) vo" n,d)i ca acea!t ')nc+ie ! 'ie dat )it#ii c) t#ece#ea o#e&o# 3i&ei% a"intind)4ne de #o!t)& no!t#) c) aD)to#)& ace!t)i ,-nd7 "At)nci c-nd !)nt vindecat% n) !)nt !i,)#)& ca#e !e vindec* Fi"i voi 5inec)v-nta '#a+ii% cci voi 'i vindecat "p#e)n c) ei%a0a c)" 0i ei !)nt vindeca+i "p#e)n c) "ine*" LECIA 13# "Ce#)& e!te a&te#nativa pent#) ca#e t#e5)ie ! " decid*" ?n acea!t &)"e% Ce#)& con!tit)ie o op+i)ne% 'iindc aici c#ede" c e.i!t ni0te a&te#native nt#e ca#e t#e5)ie ! a&e,e"* Ave" convin,e#ea c toate &)c#)#i&e a) )n op)!% ia# ceea ce do#i" #e'&ect p#op#ia noa!t# a&e,e#e* 2ac Ce#)& e.i!t% t#e5)ie ! e.i!te 0i iad)&% cci cont#adic+ia e!te "od)& n ca#e p&!")i" ceea ce pe#cepe" 0i ceea ce c#ede" c e!te #ea&* C#ea+ia n) c)noa0te cont#a#ii* 2a# aici% n &)"e opo3i+ia 'ace pa#te din a 'i "#ea&"* Toc"ai acea!t pe#cep+ie !t#anie a adev#)&)i 'ace ca op+i)nea pent#) Ce# ! pa# tot)na c) #en)n+a#ea &a iad* N) e chia# a0a* ?n! ceea ce e!te adev#at n c#ea+ia &)i 2)"ne3e) n) poate pt#)nde aici% p-n ce n) 0i ,!e0te #e'&ecta#ea nt#4o 'o#" pe ca#e &)"ea o poate n+e&e,e* Adev#)& n) poate veni aco&o )nde n4a# p)tea 'i pe#cep)t dec-t c) tea"* Cci acea!ta a# con!tit)i e#oa#ea de a c#ede c adev#)& poate 'i #ed)! &a ni0te i&)3ii* Opo3i+ia 'ace ca adev#)& !
249

n) 'ie 5inevenit% ia# a!t'e& e& n) poate veni* Opo3i+ia e!te "od)& evident de a !cpa de ceea ce apa#e ca av-nd op)!* 2eci3ia pe#"ite ca )n)& dint#e o5iective&e n con'&ict ! devin +e&)& e'o#t)#i&o# 0i a che&t)ie&ii de ti"p* 6# a &)a v#eo deci3ie% ti"p)& e!te i#o!it 0i e'o#t)#i&e di!ipate* S)nt che&t)ite pe ni"ic% ia# ti"p)& t#ece '# a vdi #e3)&tate* N) e.i!t nici )n !enti"ent a& c-0ti,)&)i% cci ni"ic n) !e #ea&i3ea3K ni"ic n) !e nva+* T#e5)ie ! +i !e ad)c a"inte c te c#e3i con'#)ntat c) "ii de a&te#native% c-nd% de 'apt% n) e.i!t dec-t )na !in,)#* 2a# p-n 0i acea!ta pa#e ! 'ie doa# o a&te#nativ* N) te &!a de#)tat de toate ndoie&i&e pe ca#e &e vo# ad)ce "i#iade&e de deci3ii* N) iei dec-t )na !in,)#* Ia# c-nd ai &)at acea!t )nic deci3ie% vei pe#cepe c n) a 'o!t vo#5a de nici o a&te#nativ* Cci adev#)& e!te adev#at% 0i ni"ic a&tceva n) e!te adev#at* N) e.i!t ceva op)! ca#e poate 'i a&e! n &oc)& !)* N) e.i!t nici o cont#adic+ie 'a+ de adev#* A&e,e#ea depinde de ceea ce ai nv+at* Ia# adev#)& n) poate 'i nv+at% ci n)"ai #ec)no!c)t* ?n #ec)noa0te#e #e3id accepta#ea !aK p#ec)" e!te e& acceptat% a0a e!te 0i c)no!c)t* 2a# c)noa0te#ea !e a'& dinco&o de o5iective&e pe ca#e nea" p#op)! ! &e a#t" n cad#)& ace!t)i c)#!* O5iective&e noa!t#e !)nt &e,ate de in!t#)i#eK !)nt atin!e nv+-nd c)" !e poate aD)n,e &a e&e% ce !)nt 0i ce o'e#* 2eci3ii&e !)nt #e3)&tat)& p#oce!)&)i t) de nv+a#e% cci !e 5a3ea3 pe ceea ce ai acceptat ca 'iind adev#)& c) p#ivi#e &a ceea ce e0ti% p#ec)" 0i &a ceea ce t#e5)ie c4+i !)nt nevoi&e* ?n acea!t &)"e co"p&icat p-n &a de"en+% Ce#)& pa#e ! ia 'o#"a )nei a&te#native% n &oc ! 'ie% p)# 0i !i"p&)% ceea ce e!te* 2int#e toate op+i)ni&e pe ca#e ai ncetat ! &e a5o#de3i% acea!ta e!te cea "ai !i"p&% nt#) tot)& de'initiv 0i con!tit)ind p#ototip)& t)t)#o# ce&o#&a&te% e!te cea ca#e #e3o&v toate deci3ii&e* 2a# dac o #e3o&vi pe acea!ta% ce&e&a&te !)nt #e3o&vate "p#e)n c) ea% cci toate deci3ii&e n) 'ac a&tceva dec-t ! tin)ia!c !in,)#a op+i)ne #ea&% &)-nd di'e#ite 'o#"e* Iat aici )&ti"a 0i !in,)#a a&e,e#e% n ca#e adev#)& e!te o#i acceptat% o#i ne,at*
250

C#in )#"a#e% a!t3i ncepe" ! &)" n con!ide#a#e acea op+i)ne% pent#) &)a#ea c#eia ni !a dat ti"p)& nt#) aD)to#* Ace!ta i e!te #o!t)& !'-nt% ac)" di'e#it de !cop)& pe ca#e t) n!)+i i &ai con'e#it% ace&a de a 'i )n "iD&oc de de"on!t#a#e a #ea&it+ii iad)&)i% a p#e'ace#ii !pe#an+ei n de3ndeDde 0i a 5i#)in+ei "o#+ii a!)p#a vie+ii* N)"ai n "oa#te 0i ,!e!c cont#a#ii&e #e3o&va#ea% cci a p)ne capt opo3i+iei n!ea"n a ")#i* Fi a!t'e&% "-nt)i#ea t#e5)ie ! 'ie v3)t ca ne'iind a&tceva dec-t "oa#tea% cci via+a e!te &)at d#ept con'&ict* A #e3o&va con'&ict)& n!ea"n% a0ada#% a+i p)ne capt 0i vie+ii* Ace!te c#edin+e ne5)ne0ti pot do5-ndi o !tp-ni#e incon0tient% de o "a#e inten!itate a!)p#a "in+ii% +in-nd4o n ,hea#e&e ,#oa3ei 0i a an.iet+ii c) at-ta !t#0nicie% nc-t n)40i va a5andona idei&e p#iind p#op#ia p#otec+ie* Ea t#e5)ie ! 'ie !a&vat de "-nt)i#e% a"enin+at ca ! !e !i"t oc#otit 0i "a,ic 5&indat "pot#iva adev#)&)i* Ia# ace!te deci3ii !)nt &)ate n "od incon0tient% pent#) a &e p!t#a n !i,)#an+% 'e#ite de o#ice de#anDK &a adpo!t de nt#e5#i% #a+i)ne 0i p)ne#e &a ndoia&* Ce#)& e!te a&e! n "od incon0tient* A&e,e#ea n) poate 'i 'c)t p-n c-nd a&te#native&e n) !)nt &i"pede v3)te 0i n+e&e!e* Tot ceea ce e!te nv&)it de ,i)&,i)& )"5#e&o# t#e5)ie nviat nt#) n+e&e,e#e% !p#e a 'i D)decat din no)% de data acea!ta c) aD)to#)& Ce#)&)i* Fi toate ,#e0e&i&e de D)decat pe ca#e &e4a co"i! "intea nainte !)nt de!chi!e co#ec+iei% ac)"% c-nd adev#)& &e c&a!ea3 ca 'iind '# ca)3* E&e n) "ai a) nici )n e'ect* N) pot 'i tin)ite% cci ni"icnicia &o# e!te #ec)no!c)t* 2i"inea+a% de ndat ce ne t#e3i"% ne decide" n 'avoa#ea Ce#)&)i 0i pet#ece" cinci "in)te nc#edin+-nd)4ne c a" 'c)t !in,)#a deci3ie !ntoa!* Rec)noa0te" c 'ace" o a&e,e#e con0tient nt#e ceea ce a#e e.i!ten+ 0i ceea ce n) e!te dec-t o p#e&nicie a adev#)&)i* Con'#)ntat 'iind c) ceea ce e!te #ea&% &a &)"in% !e vede c-t de 0)5#ed 0i t#an!pa#ent e!te p!e)doe.i!ten+a* Ac)" n) "ai p#opa, te#oa#ea% cci ceea ce a 'o!t p&!")it ca 'iind eno#"% #35)nto#% ne"i&o! de at-ta )#% a#e nevoie de nt)ne#ic pent#) ca '#ica ! !e
251

poat in!ta&a aco&o* Ac)" e!te #ec)no!c)t ca 'iind doa# o ne5)nea!c 0i t#ivia& ,#e0ea&* La noapte% nainte de a ne nchide ochii de !o"n% ne #ea'i#"" a&e,e#ea pe ca#e a" 'c)to o# de o#* Fi ac)" d#)i" )&ti"e&e cinci "in)te a&e 3i&ei deci3iei pe ca#e a" &)ato &a t#e3i#e* C) t#ece#ea 'iec#ei o#e nea" #ea'i#"at deci3ia% nt#4)n !c)#t 0i &ini0tit #,a3 dedicat "en+ine#ii &)cidit+ii* Cent#) ca% n !'-#0it% ! ne ncheie" 3i)a c) )#"toa#e&e% #ec)no!c-nd c a&e,e" doa# ceea ce v#e" c) adev#at7 Ce#)& e!te a&te#nativa pent#) ca#e t#e5)ie ! " decid* M decid ac)"% 0i n) " voi #3,-ndi% Ce#)& 'iind !in,)#)& &)c#) pe ca#e & v#ea)* LECIA 13$ /oi accepta I!p0i#ea pent#) "ine n!)"i* Aici !e p)ne capt o#ic#ei a&e,e#i* Cci aD)n,e" aici &a deci3ia de a ne accepta pe noi n0ine a0a c)" nea c#eat 2)"ne3e) 0i ce a&tceva #e'&ect a&e,e#ea% dec-t ince#tit)dinea c) p#ivi#e &a ceea ce !)nte"L N) e.i!t ndoia& ca#e ! n)40i ai5 #dcini&e aici* N) e.i!t nt#e5a#e ca#e ! n) #e'&ecte acea!t ince#tit)dine* N) e.i!t con'&ict ca#e ! n) co"po#te acea!t neechivoc 0i !i"p& nt#e5a#e7 Ce !)nt e)L ?n! cine a&t)& a# p)tea p)ne acea!t nt#e5a#e dec-t cineva ca#e a #e')3at ! !e #ec)noa!c pe !ineL N)"ai #e')3)& de a te accepta pe tine n!)+i a# p)tea 'ace ca acea!t nt#e5a#e ! pa# !ince#* Sin,)#)& &)c#) ca#e poate 'i c) !i,)#an+ c)no!c)t de o#ice vie+)itoa#e e!te ceea ce e!te ea* 2in ace!t )nic p)nct a& ce#tit)dinii% ea conte"p& ce&e&a&te &)c#)#i ca 'iind &a 'e& de ce#te p#ec)" ea n!0i* Ince#tit)dinea c) p#ivi#e &a ceea ce t#e5)ie c e0ti e!te o a)toa",i#e de p#opo#+ii at-t de va!te% nc-t "a,nit)dinea ei de neconcep)t* A 'i vi) 0i a n) te c)noa0te pe tine n!)0i n!ea"n a c#ede c% n #ea&itate% e0ti "o#t* 6iindc% ce a&tceva n!ea"n via+a dec-t a 'i t) n!)+i% 0i ce a&tceva poate 'i vi) n &oc)& t)L Cine e!te ce& ca#e !e ndoie0teL 2e ce an)"e !e ndoie0teL C)i i p)ne nt#e5#iL Cine poate !i #!p)ndL
252

E& a'i#"% p)# 0i !i"p&)% c n) e!te e& n!)0i% p#in )#"a#e% 'iind a&tceva% devine )n ce#cetto# a ceea ce e!te ace& ceva* C) toate ace!tea% e& n) a# p)tea 'i nicidec)" vi)% dac n) a# c)noa0te #!p)n!)&* 2e nt#ea5 ca 0i c)" n) a# c)noa0te% n) 'ace dec-t ! a#ate c n) v#ea ! 'ie ceea ce e!te* 2a# e& a acceptat ceea ce e!te% dat 'iind c t#ie0teK a D)decat "pot#iv 0i ia ne,at va&oa#ea% deci3-nd c n) c)noa0te !in,)#a ce#tit)dine dato#it c#eia t#ie0te* A!t'e& devine ne!i,)# de p#op#ia !a via+% cci a ne,at ceea ce #ep#e3int ea* 2in ca)3a ace!tei ne,a+ii ai nevoie de I!p0i#e* Ne,a+ia ta n) a p#od)! !chi"5#i n ceea ce e0ti* 2a# +i4ai !cindat "intea nt#4o pa#te ca#e c)noa0te% 0i )na ca#e n) c)noa0te adev#)&* E0ti t) n!)+i* ?n p#ivin+a acea!ta n) e.i!t nici o ndoia&* Fi tot)0i% te ndoie0ti de acea!ta* ?n! n) te nt#e5i ca#e pa#te a ta !e poate ndoi de tine n!)+i* Acea pa#te ca#e p)ne acea!t nt#e5a#e n) poate% n #ea&itate% ! 'ie o pa#te din tine* Cci nt#ea5 de cineva ca#e c)noa0te #!p)n!)&* 2ac a# 'i pa#te din tine% at)nci ce#tit)dinea a# 'i i"po!i5i&* I!p0i#ea #e"edia3 !t#ania idee c e!te po!i5i& ! te ndoie0ti de tine n!)+i% ! 'ii ne!i,)# de ceea ce #ea&"ente e0ti* Ace!ta e!te a5i!)& ne5)niei* Fi tot)0i% e!te nt#e5a#ea )nive#!a& a &)"ii* Ce a&tceva n!ea"n a!ta dec-t c &)"ea e!te ne5)nL 2e ce !i "p#t0i" ne5)nia% accept-nd ne'e#icita c#edin+ c ceea ce e!te )nive#!a& aici% e!te 0i adev#atL Ni"ic din ceea ce c#ede &)"ea n) e!te adev#at* Ea e!te )n &oc a& c#)i !cop e!te de a 'i )n popa! )nde cei ca#e p#etind c n) !e c)no!c pe ei n0i0i pot veni ! !e nt#e5e ce an)"e !)nt* Fi ei vo# veni din no) p-n ce vo# 'i acceptat I!p0i#ea 0i vo# 'i nv+at c e!te i"po!i5i& ! te ndoie0ti de tine n!)+i 0i ! n) 'ii con0tient de ceea ce e0ti* N) +i !e ce#e dec-t accepta#e% cci ceea ce e0ti e!te ce#t* E!te dea p)#)#i pecet&)it n !'-nta Minte a &)i 2)"ne3e)% p#ec)" 0i n a ta n!+i* Ceea ce e0ti e!te at-t de inacce!i5i& o#ic#ei ndoie&i 0i conte!t#i% nc-t a p)ne nt#e5a#ea ce an)"e poate ! 'ie% e!te dovada de ca#e ai nevoie !p#e a+i de"on!t#a c#edin+a n cont#adic+ia ca#e a'i#" c n) c)no0ti ceea ce n) !e poate ! n) c)no0ti* E!te acea!ta o
253

nt#e5a#e% !a) o a'i#"a+ie ca#e !e nea, pe !ine n ceea ce a'i#"L S n) n,d)i" !'inte&o# noa!t#e "in+i ! !e oc)pe c) a!e"enea t-&c)i#i '# #o!t* Aici ave" o "i!i)ne de ndep&init* N) a" venit ! #e nt#i" ne5)nia n ca#e odinioa# a" c#e3)t* S n) )it" !cop)& pe ca#e &4a" acceptat* A" venit ! do5-ndi" "ai ")&t dec-t doa# p#op#ia noa!t# 'e#ici#e* Ceea ce accept" c !)nte" p#oc&a" ceea ce 'ieca#e t#e5)ie c e!te% "p#e)n c) noi* N)4i ne,&iDa pe '#a+ii ti% cci pe tine n!)+i te ne,&iDe3i* C#ive0te4I c) i)5i#e% ca ! a'&e c !)nt pa#te din tine% p#ec)" 0i t) e0ti pa#te din ei* Iat ce ne nva+ I!p0i#ea* 2e"on!t#-nd c )nitatea 6i)&)i &)i 2)"ne3e) e!te nea'ectat de c#edin+a !a c)" c n4a# 0ti ce e!te e&* Accept a!t3i I!p0i#ea% n) pent#) a !chi"5a #ea&itatea% ci doa# pent#) accepta adev#)& de!p#e tine% ca apoi !4+i contin)i d#)")& 5)c)#-nd)4te nt#) I)5i#ea ne!'-#0it a &)i 2)"ne3e)* At-t ni !e ce#e ! 'ace"* At-t vo" 'ace a!t3i* C-te cinci "in)te% di"inea+a 0i !ea#a% &e vo" con!ac#a n vede#ea ap&ic#ii "in+i&o# noa!t#e ct#e te"a de a!t3i* ?ncepe" c) acea!t #ecapit)&a#e p#ivind "i!i)nea noa!t#7 /oi accepta I!p0i#ea pent#) "ine n!)"i* Cci !)nt dintotdea)na a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)* N) a" pie#d)t c)noa0te#ea pe ca#e nea d#)it4o 2)"ne3e) at)nci c-nd nea c#eat a!e"enea L)i* C)te" ! ne ad)ce" a"inte de ea 0i pent#) cei&a&+i% cci n c#ea+ie toate "in+i&e !)nt )na* Ia# n "e"o#ia noa!t# !e a'& ad)ce#ea a"inte de!p#e c-t de d#a,i ne !)nt nt#4adev# '#a+ii no0t#i% c-t de ")&t 'ieca#e "inte e!te pa#te din noi% c-t de c#edincio0i ne4a) 'o!t ei n #ea&itate 0i c)" I)5i#ea Tat&)i no!t#) i con+ine pe to+i* C)p#in0i de #ec)no0tin+ 'a+ de toat c#ea+ia% n N)"e&e C#eato#)&)i 0i a Unit+ii Sa&e c) toate a!pecte&e c#ea+iei% ne #ea'i#"" a!t3i% &a 'ieca#e o#% ata0a"ent)& 'a+ de ca)3a noa!t#% &!-nd &a o pa#te toate ,-nd)#i&e ca#e ne4a# di!t#a,e de &a +e&)& no!t#) !'-nt* C#e+ de c-teva "in)te% &a!4+i "intea ! !e de!p#ind de pienDeni0)&
254

p#o!te!c pe ca#e &)"ea v#ea !4& )#3ea!c n D)#)& 6i)&)i &)i 2)"ne3e)* Fi d+i !ea"a c-t de '#a,i& e!te nat)#a &an+)#i&o# ce pa# ! +in c)noa0te#ea de tine n!)+i n a'a#a con0tien+ei ta&e% at)nci c-nd !p)i7 /oi accepta I!p0i#ea pent#) "ine n!)"i* Cci !)nt dintotdea)na a0a c)" "4a c#eat 2)"ne3e)* LECIA 14% N)"ai "-nt)i#ea !e poate !p)ne c e!te &eac* Te#"en)& &eac n) poate 'i ap&icat% pe d#ept c)v-nt% nici )n)i #e"edi) pe ca#e &)"ea & accept ca 'iind 5ine'cto#* Ceea ce &)"ea pe#cepe ca 'iind )n #e"edi) te#ape)tic n) va 'ace dec-t ! "5)nt+ea!c co#p)&* At)nci c-nd ncea#c ! vindece "intea% n) !e!i3ea3 v#eo !epa#a#e 'a+ de t#)p% )nde 0i c#ede c e.i!t "intea* 6o#"e&e ei de vindeca#e !)nt% a0ada#% o5&i,ate ! !)5!tit)ie o i&)3ie c) o a&t i&)3ie* Una 0i aceea0i c#edin+ n 5oa& ia doa# o a&t 'o#"% a!t'e& c pacient)& de pe#cepe ca 'iind !nto!* E& n) e!te vindecat* /i!a!e doa# c e#a 5o&nav% ia# n ace!t vi! a ,!it 'o#")&a "a,ic ca#e !4& 'ac 5ine* 2a# n) !a t#e3it din vi! 0i% ca )#"a#e% "intea !a #"-ne n e.act aceea0i !ta#e ca "ai nainte* E& n) a v3)t &)"ina ca#e &4a# t#e3i% p)n-nd capt vi!)&)i* Ce i"po#tan+ poate avea n #ea&itate con+in)t)& )n)& vi!L O#i do#"i% o#i e0ti t#ea3* Aici n) e.i!t D)"t+i de "!)#* /i!e&e 'e#icite pe ca#e &e ad)ce S'-nt)& 2)h !)nt deo!e5ite de vi!e&e &)"ii% n ca#e% ce& ")&t% po+i vi!a c e0ti t#ea3* ?n! vi!e&e pe ca#e ie#ta#ea &e a#at "in+ii n) "ai ind)c o a&t 'o#" de !o"n% n ca#e vi!to#)& ! vi!e3e )n a&t vi!* /i!e&e !a&e 'e#icite !)nt ve!tito#ii po,o#-#ii adev#)&)i a!)p#a "in+ii* Te cond)c de &a !o"n &a o 5&-nd t#e3i#e% n a0a 'e& nc-t toate vi!e&e vo# 'i di!p#)t* A!t'e&% e&e &ec)ie!c ve0nic* I!p0i#ea vindec te"einic 0i &ec)ie0te toat 5oa&a* Cci "intea ca#e n+e&e,e c 5oa&a n) poate 'i dec-t )n vi!% n) !e &a! n0e&at de 'o#"e&e pe ca#e &e poate &)a vi!)&* ?n a5!en+a vinov+iei 5oa&a n) poate apa#e% ea ne'iind dec-t o a&t 'o#" de vinov+ie* I!p0i#ea n) vindec pe 5o&nav% cci acea!ta n) e!te o &ec)i#e* Ea ndep#tea3 vinov+ia
255

ca#e 'ace po!i5i& 5oa&a* Cci 5oa&a a t#ec)t de4ac)"% ne"aiav-nd &a cine ! !e ntoa#c* Cace +ie% ca#e ai 'o!t &ec)it nt#) 2)"ne3e)% 0i n) nt#) vi!e de0a#te* Cci &ec)i#ea t#e5)ie ! vin din !'in+enie% ia# !'in+enia n) poate 'i ,!it aco&o )nde e!te nt#e+in)t pcat)&* 2)"ne3e) !&0&)ie0te n te"p&e !'inte* Aco&o )nde a pt#)n! pcat)&% E& n) a#e ca&e &i5e#* Fi tot)0i% n) e.i!t &oc )nde E& ! n) 'ie* C#in )#"a#e% pcat)& n) poate avea )n &ca0 n ca#e ! !e a!c)nd de 5ine'ace#ea Sa* N) e.i!t &oc n ca#e !'in+enia ! 'ie a5!ent% ia# pcat)& 0i 5oa&a n) a) )nde ! &oc)ia!c* Iat ,-nd)& ca#e &oc)ie0te* E& n) 'ace di!tinc+ie nt#e o i#ea&itate 0i a&ta* Fi nici n) ca)t ! vindece ceea ce n) e!te 5o&nav% '# a !e ,-ndi )nde an)"e !e a'& nevoia de vindeca#e* Ace!t ,-nd n) e!te "a,ic* E!te )n ape& &an!at adev#)&)i% ca#e n) poate nt-#3ia ! vindece% vindec-nd pent#) totdea)na* N) e!te )n ,-nd ca#e D)dec o i&)3ie d)p "#i"ea ei% d)p apa#enta ei ,#avitate !a) d)p o#ice e!te &e,at de 'o#"a pe ca#e o ia* C)# 0i !i"p&) !e concent#ea3 pe ceea ce e!te% 0tiind c nici o i&)3ie n) poate 'i #ea&* S n) nce#c" ! &ec)i" a!t3i ceea ce n) poate avea pa#te de 5oa&* /indeca#ea n) t#e5)ie c)tat n a&t pa#te% ci aco&o )nde !e a'& ea% ap&ic-nd4o &a ceea ce e!te 5o&nav% !p#e a p)tea 'i &ec)it* Nici )n #e"edi) din ce&e pe ca#e &e ad"ini!t#ea3 &)"ea n) poate e'ect)a v#eo !chi"5a#e n v#e)n &)c#)* Mintea ca#e ad)ce i&)3ii&e n 'a+a adev#)&)i e!te c) adev#at !chi"5at* A&t !chi"5a#e n) e.i!t* Cci% c)" a&t'e& poate o i&)3ie ! di'e#e de a&ta dec-t p#in at#i5)te ca#e n) a) nici !)5!tan+% nici #ea&itate% nici )n n)c&e)% ni"ic ca#e e!te c) adev#at di'e#itL A!t3i c)t" ! ne !chi"5" "enta&itatea n ceea ce p#ive0te !)#!a 5o&ii% deoa#ece c)t" )n &eac pent#) toate i&)3ii&e% 0i n) o a&t !t#")ta#e nt#e e&e* A!t3i vo" nce#ca ! ,!i" !)#!a vindec#ii% ca#e !e a'& n "in+i&e noa!t#e% nt#)c-t Tat& no!t#) aco&o a a0e3ato pent#) noi* N) e!te "ai depa#te de noi dec-t noi n0ine* Ne e!te &a 'e& de ap#oape ca p#op#ii&e noa!t#e ,-nd)#i% at-t de ap#oape nc-t e!te
256

i"po!i5i& ! o !cp"* N) t#e5)ie dec-t ! o c)t" 0i o vo" ,!i ne,#e0it* A!t3i n) ne vo" &!a pc&i+i de ceea ce pa#e a 'i 5o&nav* A!t3i t#ece" dinco&o de apa#en+e 0i aD)n,e" &a !)#!a vindec#ii% cci ni"ic n) e!te !c)tit de vindeca#e* /o" #e)0i n "!)#a n ca#e ne d" !ea"a c niciodat n) !e poate 'ace o di!tinc+ie !e"ni'icativ nt#e ceea ce e!te neadev#at 0i ceea ce e!te &a 'e& de neadev#at* Aici n) e.i!t ,#ada+ii% nici v#eo c#edin+ c)" c ceea ce n) e.i!t poate 'i "ai adev#at n )ne&e 'o#"e dec-t n a&te&e* Toate apa#en+e&e !)nt 'a&!e 0i pot 'i &ec)ite toc"ai pent#) c n) !)nt adev#ate* A0a c ne &!" deopa#te a")&ete&e% ta&i!"ane&e% "edica"ente&e% p!a&"odie#i&e 0i ,e!t)#i&e "a,ice% indi'e#ent de 'o#"a !)5 ca#e apa#* /o" !ta n &ini0te n a!c)&ta#ea /ocii vindec#ii% Ca#e va &ec)i toate #e&e&e ca )n)&% #e!tit)ind 6i)&)i &)i 2)"ne3e) !ta#ea de &)ciditate* Nici o a&t /oce dec-t acea!ta% n) poate &ec)i* A!t3i a)3i" o !in,)# /oce Ca#e ne vo#5e0te de!p#e adev#% n ca#e toate i&)3ii&e !e i!p#ve!c 0i pacea !e #e ntoa#ce n &ca0)& ete#n 0i &ini0tit a& &)i 2)"ne3e)* Ne t#e3i" a)3ind)4L pe E&% &!-nd)4L ! ne vo#5ea!c cinci "in)te &a ncep)t de 3i 0i ncheie" 3i)a a!c)&t-nd)4L din no) cinci "in)te nainte de c)&ca#e* Sin,)#a noa!t# p#e,ti#e con!t n a &!a deopa#te ,-nd)#i&e ca#e inte#'e#ea3% n) n "od !epa#at% ci toate deodat* S)nt )n)& 0i ace&a0i ,-nd* N) ave" nici )n inte#e! ! 'ace" di!tinc+ii nt#e e&e% a"-n-nd a!t'e& "o"ent)& n ca#e p)te" !4L a)3i" pe Tat& no!t#) vo#5ind)4ne* ?& a)3i" ac)"% &a EL veni" a!t3i* C) "-ini&e ,o&ite de o#ice nea" p)tea a,+a% c) ini"i&e n&+ate 0i "in+i&e a!c)&ttoa#e% ne #),"7 N)"ai "-nt)i#ea !e poate !p)ne c e!te &eac* /o#5e0te4ne% Tat% ca ! p)te" 'i vindeca+i* Fi vo" !i"+i c)" "-nt)i#ea ne va acope#i c) o ,in,a0 oc#oti#e% c) pace at-t de p#o')nd% nc-t nici o i&)3ie n) ne poate t)&5)#a "in+i&e% nici ! ne o'e#e dove3i c)" c a# 'i #ea&* A!ta vo" nv+a a!t3i* Fi ne vo" !p)ne #),ci)nea pent#) vindeca#e o# de o#% d#)ind)4ne c-te )n "in)t at)nci c-nd 5ate cea!)&% ca ! a)3i"
257

#!p)n!)& &a #),ci)nea noa!t#% !&)Dind n tce#e 0i 5)c)#ie* Acea!ta e 3i)a c-nd po,oa# n noi vindeca#ea* Acea!ta e 3i)a c-nd !epa#a#ea ia !'-#0it 0i ne ad)ce" a"inte CINE SUNTEM CU A2E/JRAT* RECAPITULARE I+ - In0r,2u('r' Ac)" #ecapit)&" din no)% de data acea!ta con0tien+i de 'apt)& c ne p#e,ti" pent#) a do)a pa#te a nv+t)#ii de!p#e c)" poate 'i ap&icat adev#)&* A!t3i vo" ncepe ! ne concent#" a!)p#a !t#ii de a 'i p#e,ti+i pent#) ceea ce va )#"a* Iat ce ne p#op)ne" pent#) acea!t #ecapit)&a#e 0i pent#) &ec+ii&e ce i )#"ea3* Recapit)&"% a0ada#% &ec+ii&e #ecente 0i ,-nd)#i&e &o# #ea&e% nt#4o "anie# ca#e va 'aci&ita do5-ndi#ea !t#ii de a 'i p#e,tit* Ave" o te" cent#a& ca#e )ni'ic 'ieca#e pa! pe ca#e & nt#ep#inde" n cad#)& ace!tei #ecapit)&#i% ce poate 'i en)n+at !i"p&) p#in ace!te c)vinte7 Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)* A!ta e!te )n 'apt% 0i #ep#e3int adev#)& a Ceea ce e0ti 0i a Ceea ce Tat& t) e!te* Ace!ta e!te ,-nd)& p#in ca#e Tat& a dat c#ea+ia 6i)&)i% in!ta)#-nd)4& n ca&itatea de coc#eato#% "p#e)n c) E& ?n!)0i* Ace!ta e!te ,-nd)& ca#e i ,a#antea3 6i)&)i "-nt)i#ea dep&in* Cci n "intea Sa n) pot !&0&)i a&te ,-nd)#i dec-t ce&e pe ca#e &e "p#t0e0te Tat& !)* Lip!a ie#t#ii 5&ochea3 ace!t ,-nd% ne&!-nd)4 & !i pt#)nd n con0tien+* C) toate ace!tea% e!te dea p)#)#i adev#at* S ne ncepe" p#e,ti#ea p#in cpta#ea )nei oa#eca#e n+e&e,e#i a ")&tip&e&o# 'o#"e nd#t)& c#o#a poate 'i a!c)n! di5aci &ip!a ie#t#ii% 'iind ni0te i&)3ii% e&e n) !)nt pe#cep)te d#ept ceea ce !)nt7 ni0te "ecani!"e de ap#a#e ca#e +i p#oteDea3 ,-nd)#i&e neie#ttoa#e !p#e a n) 'i v3)te 0i #ec)no!c)te* Scop)& &o# e!te de a+i a#ta ceva di'e#it 0i de a nt-#3ia co#ec+ia p#in a)toa",i#i "enite !i ia &oc)&* Fi tot)0i% "intea ta con+ine 0i p!t#ea3 doa# ceea ce ,-nde0te c) 2)"ne3e)* A)toa",i#i&e ta&e n) pot &)a &oc)& adev#)&)i* Tot at-t de p)+in% c)" )n copi&% ce a#)nc )n 5+ n va&)#i&e "#ii% n) poate !chi"5a veni#ea '&).)&)i 0i #e'&).)&)i% nc&3i#ea apei de ct#e !oa#e%
258

#e'&e.e&e a#,intii a&e &)nii pe o,&inda ei% noaptea* Hin-nd !ea"a de ace!tea% ncepe" 'ieca#e pe#ioad de e.e#!a#e p#in a ne p#e,ti "in+i&e pent#) n+e&e,e#ea &ec+ii&o# pe ca#e &e citi" 0i pent#) a !e!i3a n+e&e!)& pe ca#e ni4& o'e#* ?ncepe 'ieca#e 3i c) )n #!ti"p dedicat ce#cet#ii "in+ii ta&e% ca ea ! a'&e c-t &i5e#tate 0i pace +i poate o'e#i 'ieca#e idee pe ca#e o vei #ecapit)&a n acea 3i* 2e!chide+i &a#, "intea 0i ,o&e0te4o de toate ,-nd)#i&e n0e&toa#e% &!-nd doa# ace!t !in,)# ,-nd ! o oc)pe co"p&et% e&i"in-nd #e!t)&7 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" Cinci "in)te dedicate ace!t)i ,-nd vo# 'i !)'iciente ca ! a0e3e 3i)a pe t#a!e)& "a#cat de 2)"ne3e) 0i ! &a0i n !ea"a "in+ii ta&e toate ,-nd)#i&e pe ca#e &e vei #ecepta n acea 3i* E&e n) vo# p#oveni n)"ai de &a tine% cci toate vo# 'i "p#t0ite de E&* Fi a!t'e&% 'ieca#e dint#e e&e +i va ad)ce "e!aD)& I)5i#ii Sa&e% nto#c-nd)4i "e!aDe a&e i)5i#ii ta&e pent#) E&* Fi a!t'e&% co")ni)nea c) Stp-n)& C)te#i&o# Ce#e0ti +i e!te #edat% a0a c)" E& ?n!)0i a voit ! 'ie* Fi p#ec)" p#op#ia Sa "p&ini#e !e "p#e)nea3 c) E&% a0a !e va "p#e)na E& c) tine% ca#e e0ti "p&init at)nci c-nd te )ne0ti c) E&% 0i E& c) tine* 2)p ce te4ai p#e,tit% cite0te p)# 0i !i"p&) 'ieca#e din ce&e do) idei ca#e +i4a) 'o!t nc#edin+ate !p#e a 'i #ecapit)&ate pe 3i)a n c)#!* ?nchide apoi ochii 0i #o!te0te4&e #a# n !inea ta* Ac)" n) e!te #o!t de ,#a5% nt#)c-t 'o&o!e0ti ti"p)& n !cop)& ca#e ia 'o!t h#3it* La! 'ieca#e c)v-nt ! !t#&)cea!c n n+e&e!)& pe ca#e i &a d#)it 2)"ne3e)% a0a c)" +i4a 'o!t dat p#in /ocea Sa* La! 'ieca#e idee pe ca#e o #ecapit)&e3i n acea 3i !4+i ad)c da#)& pe ca#e E& &a dep)! n ea% ca t) !4& p#i"e0ti din pa#tea Sa* Fi n) vo" 'o&o!i n p#actica noa!t# a&t 'o#"at dec-t ace!ta7 O# de o#% ad)4+i a"inte ,-nd)& c) ca#e a ncep)t 3i)a 0i pet#ece )n "o"ent de #ec)&e,e#e "p#e)n c) e&* Repet apoi% '# ,#a5% ce&e do) idei de e.e#!at a&e 3i&ei% &!-nd)4+i de!t)& ti"p ca ! ve3i
259

da#)#i&e "enite +ie pe ca#e ace!tea &e con+in% 0i n,d)ie ca e&e ! 'ie p#i"ite aco&o )nde a) 'o!t h#3ite* N) ad)," a&te ,-nd)#i% ci &e &!" pe ace!tea ! 'ie "e!aDe&e ce !)nt* N) ne t#e5)ie "ai ")&t dec-t at-t ca ! ni !e d#)ia!c 'e#ici#e 0i tihn% o ne!'-#0it &ini0te% pe#'ecta ce#tit)dine 0i tot ceea ce Tat& no!t#) voie0te ! p#i"i" d#ept "o0teni#e ce ne #evine de &a E&* Fi ncheie" 'ieca#e 3i de e.e#!a#e din cad#)& ace!tei #ecapit)&#i a0a c)" a" ncep)to% #epet-nd "ai nt-i ace& ,-nd ca#e a 'c)t din 3i)a n c)#! )n p#i&eD !pecia& de 5inec)v-nta#e 0i 'e#ici#e pent#) noiK 0i ca#e% p#in c#edin+a noa!t#% a #ead)! &)"ea din nt)ne#ic &a &)"in% din "-hni#e &a 5)c)#ie% din d)#e#e &a pace% din pcat &a !'in+enie* 2)"ne3e) +i ad)ce ")&+)"i#i +ie% ca#e p#actici n ace!t 'e& "p&ini#ea C)v-nt)&)i S)% 0i at)nci c-nd% nainte de c)&ca#e% +i ad)ci din no) "intea p#ino! idei&o# 3i&ei% #ec)no0tin+a L)i te c)p#inde n pacea n ca#e E& voie0te ! 'ii dea p)#)#i 0i pe ca#e nve+i ac)" ! o #evendici d#ept "o0teni#e a ta* LECIA 141 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8<8N "Ie#ta#ea e!te cheia 'e#ici#ii*" M8<<N "Ie#ta#ea o'e# tot ce v#ea)*" LECIA 142 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8<=N "M)&+)"e!c Tat&)i "e) pent#) da#)#i&e Sa&e pent#) "ine*" M8<>N "6ie !4"i ad)c a"inte c !)nt )na c) 2)"ne3e)*" LECIA 143 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8<9N "A!t3i p#i"e!c c) !enintate C)v-nt)& &)i 2)"ne3e)*" M8<:N "Tot ce d#)ie!c% "ie n!)"i "i !e d#)ie0te*" LECIA 144 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8<@N "N) e.i!t a&t i)5i#e dec-t cea a &)i 2)"ne3e)*" M8<AN "L)"ea pe ca#e o vd n) de+ine nici )n &)c#) pe ca#e !4& v#ea)*"
260

LECIA 14 "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8<BN "2inco&o de acea!t &)"e !e a'& o &)"e pe ca#e o v#ea)*" M8=;N "E!te i"po!i5i& ! ve3i do) &)"i*" LECIA 14! "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8=8N "O#icine ca)t ! aD)n, &a adev#% n) poate ! n) #e)0ea!c*" M8=<N 2e3&e, &)"ea de tot ce a" c#e3)t de!p#e ea*" LECIA 14" "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8==N "N) voi p#e+)i ceea ce e!te &ip!it de va&oa#e*" M8=>N "6ie ! pe#cep ie#ta#ea a0a c)" e!te ea*" LECIA 14# "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8=9N "2ac " ap#% !)nt atacat*" M8=:N "Eoa&a e!te o !t#ate,ie de'en!iv nd#eptat "pot#iva adev#)&)i*" LECIA 14$ "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8=@N "At)nci c-nd !)nt vindecat% n) !)nt !in,)#)& ca#e !e vindec"* M8=AN "Ce#)& e!te a&te#nativa pent#) ca#e t#e5)ie ! " decid*" LECIA 1 % "Mintea "ea con+ine doa# ceea ce ,-nde!c c) 2)"ne3e)*" M8=BN "/oi accepta I!p0i#ea pent#) "ine n!)"i*" M8>;N "N)"ai "-nt)i#ea !e poate !p)ne c e!te &eac*" /LOSAR- INDEX p'n0ru UN CURS 1N MIRACOLE U#"to#)& ,&o!a# e!te e.t#a! din 1&o!a#)& &)c##ii A COURSE IN MIRACLES de Kenneth Wapnick* Concepte&e p#e3entate !)nt de i"po#tan+ cent#a& pent#) n+e&e,e#ea c)#!)&)i* A5#evie#ea *e* $ n+e&e,e#e e#onat( !t pent#) inte#p#eta#ea e,oi!t% ia# *c* $ n+e&e,e#ea co#ect( pent#) "od)& de a p#ivi a& S6TNTULUI 2UQ*
261

A avea 0i a 'i Sta#ea ?MCJRJHIEI CERULUI% n ca#e n) e.i!t nici o deo!e5i#e nt#e ceea ce ave" 0i ceea ce !)nte"K o e.p#e!ie a p#incipi)&)i a5)nden+eiK tot ce ave" vine de &a 2UMNEIEU 0i n) !e poate pie#de niciodat% nici n) ne poate &ip!i% inc&)!iv I2ENTITATEA noa!t# ca 'iind 6IUL SJUK o pa#te inte,#ant e!en+ia& a &ec+ii&o# S6TNTULUI 2UQ* A da 0i a p#i"i $ a d#)i 0i a do5-ndi( *e*7 At)nci c-nd cineva d% a#e "ai p)+in% convin,e#e ca#e !p#iDin c#edin+a e,o)&)i n pen)#ie $&ip!( 0i !ac#i'ici) 0i i&)!t#ea3 p#op#i)& !) p#incipi)% ce& de "a da pent#) a cpta"K nt#)c-t e,o)& c#ede c poate ! 'ac cado) da#)#i&e !a&e de vinov+ie 0i tea"a% ve#!i)nea !a de a d#)i e!te% de 'apt% p#oiec+ia* *c*7 A d#)i 0i a do5-ndi e )n)& 0i ace&a0i &)c#)K acea!ta o,&inde0te p#incipi)& a5)nden+ei 0i &e,ea e.tinde#ii% ca#e !)nt va&a5i&e n CER7 "intea n) poate pie#de niciodat ceva% cci at)nci c-nd i)5i#e d#)ie0ti% i)5i#e do5-nde0tiK da#)#i&e Spi#it)&)i !)nt da#)#i ca&itative% n) cantitativeK de aceea e&e !po#e!c at)nci c-nd !)nt "p#t0iteK ace&a0i p#incipi) e!te va&a5i& 0i &a nive&)& e,o)&)i7 at)nci c-nd "p#t0e0ti vinov+ie $p#oiec+ie(% o 0i cape+i* /e3i7 a da* A 'ace S a p&!")i 0i a c#ea Spi#it)& c#eea3% n ti"p ce e,o)& 'ace% #e!pectiv p&!")ie0te* ?n c)noa0te#e7 C#ea+ia a#e &oc n)"ai n &)"ea c)noa0te#ii 0i c#eea3 adev#)&* ?n pe#cep+ie7 6ace#ea !a) p&!")i#ea d)ce n)"ai &a i&)3ii% n)"ite 0i c#ea+ii ,#e0ite* A5)nden+a C#incipi)& CERULUI% op)! c#edin+ei n pen)#ie a e,o)&)iK 6IUL LUI 2UMNEIEU n) poate d)ce &ip! de ceva% nici n) poate avea v#eo nevoie% 'iindc da#)#i&e &)i 2UMNEIEU% ca#e% &a c#ea#e Ia) 'o!t d#)ite nt#) ete#nitate% !)nt "e#e) c) e&* Atac)& ?nce#ca#ea de a D)!ti'ica p#oiecta#ea vinov+iei a!)p#a a&to#a% a#t-nd pcto0enia 0i vina &o#% pent#) ca noi ! ne p)te" !i"+i &i5e#i de ace!teaK nt#)c-t atac)& #ep#e3int ntotdea)na o p#oiecta#e n a'a#
262

a #e!pon!a5i&it+ii pent#) !epa#a#e% e& n) e!te niciodat D)!ti'icatK !e "ai 'o&o!e0te pent#) a de!e"na pcat)& !epa##ii co"i! "pot#iva &)i 2)"ne3e)% n )#"a c#)ia ne a0tept" &a )n cont#aatac a& &)i 2)"ne3e)* $Not7 atac)& 0i !epa#a#ea !)nt 'o&o!ite% p#actic% ca !inoni"e*( Eoa&a Un con'&ict din cad#)& "in+ii $vinov+ia(% ca#e e!te "pin! $"e.po#tat"( ct#e nive&)& co#p)&)iK nce#ca#ea e,o)&)i de a !e ap#a "pot#iva adev#)&)i $!pi#it)&)i(% concent#-nd)40i aten+ia a!)p#a t#)p)&)iK )n t#)p 5o&nav e!te e'ect)& "in+ii 5o&nave !a) !epa#ate ca#e &a ,ene#at% 0i #ep#e3int do#in+a e,o)&)i de ai nvinov+i pe a&+ii% !ac#i'ic-nd)4ne pe noi n0ine 0i p#oiect-nd #e!pon!a5i&itatea pent#) ace!t atac a!)p#a ce&o#&a&+i* Ca)3a 0i e'ect)& E&e !e a'& n #apo#t de inte#dependen+% dat 'iind c e.i!ten+a )n)ia at#a,e d)p !ine e.i!ten+a ce&)i&a&tK de aici #e3)&t c ceva% ca#e n) e!te ca)3% n) poate e.i!ta% nt#)c-t tot ce e!te e.i!t a#e e'ecte* ?n c)noa0te#e7 2UMNEIEU e!te !in,)#a CAUIJ% 0i 6IUL SJU ?i e!te E6ECTUL* ?n pe#cep+ie7 Ccat)& !epa##ii e!te ca)3a vi!)&)i de!p#e !)'e#in+ 0i "oa#te% ca#e e!te% &a #-nd)& !)% e'ect)& pcat)&)iK ie#ta#ea #idic pcat)&% p#in 'apt)& c a#at ce&o#&a&+i c "pcate&e" &o# n) a) av)t nici )n e'ect a!)p#a noa!t#K dac pcat)& n) a#e nici )n e'ect% e& n) poate 'i ca)3 0i% p#in )#"a#e% n) poate e.i!ta* CERUL L)"ea c)noa0te#ii% n ca#e !&0&)ie0te 2)"ne3e) 0i CREAHIA SA% n )nitatea /OII SALE 0i a SCIRITULUI SJUK c) toate c &)"ea pe#cep+iei e.c&)de CERULK e& poate 'i #e'&ectat $o,&indit( aici n #e&a+ia !'-nt 0i n &)"ea #ea&* CQRIST A 2OUA CERSOANJ a TREIMIIK UNICUL 6IU AL LUI 2UMNEIEU !a)
263

tota&itatea 6IINHEIK SINELE% pe ca#e 2UMNEIEU La c#eat p#in e.tinde#ea SCIRITULUI SJUK c) toate c CQRIST e!te CREATOR a!e"enea TATJLUI SJU% e& n) e!te TATJL% 'iindc 2UMNEIEU La c#eat pe CQRIST% da# CQRIST n) &a c#eat pe 2UMNEIEU* $Not7 CQRIST n) !e con')nd n "od e.c&)!iv c) I!)!*( C&ipa !'-nt Inte#va&)& de ti"p n ca#e a&e,e" ie#ta#ea n &oc)& vinov+iei% "i#aco&)& n &oc)& #ep#o0)&)i% S6TNTUL 2UQ n &oc)& e,o)&)iK e!te o e.p#e!ie a ace&ei '#-"e de 5)nvoin+ din pa#tea noa!t# de a t#i p#e3ent)& ca#e !e de!chide ct#e ete#nitate% n &oc de a ne c#a"pona de t#ec)t% ca#e ne +ine 'e#eca+i n iadK "ai e!te 'o&o!it pent#) a de!e"na c&ipa !'-nt 'ina&% apo,e)& t)t)#o# c&ipe&o# !'inte pent#) ca#e a" optat pe c#a#ea noa!t#* C#ea+ia E.tinde#ea 'iin+ei !a) !pi#it)&)i &)i 2UMNEIEU% a CAUIEI% a& c#ei e'ect e!te 6IUL SJUK e!te de!c#i! ca 'iind CRIMA /ENIRE A LUI CQRISTK e!te ')nc+ia 6IULUI n CER% de a c#ea p#ec)" 2)"ne3e) La c#eat pe E&* $Not7 C#ea+ia e.i!t n)"ai a nive&)& c)noa0te#ii 0i n) e!te identic c) c#eativitatea% a0a c)" "c)noa0te"" din &)"ea pe#cep+iei*( C#edin+a E.p#e!ia deci3iei noa!t#e de a ne p)ne nc#ede#ea n cevaK &i5e#tatea de a c#ede n e,o !a) n S6TNTUL 2UQ% n i&)3ia pcat)&)i din cei&a&+i !a) n adev#)& !'in+eniei &o# ca 6II ai &)i 2UMNEIEU* C)noa0te#ea CERUL% da# 0i &)"ea &)i 2UMNEIEU 0i a C#ea+iei Sa&e )nite% nainte de !epa#a#eK n c)noa0te#e n) e.i!t di'e#en+e !a) 'o#"e 0i% de aceea% ea e.c&)de &)"ea pe#cep+ieiK a n) !e con')nda c) te#"en)& c)#ent de "c)noa0te#e"% ca#e con+ine )n !)5iect ce "c)noa0te" 0i )n o5iect ca#e e!te "c)no!c)t"K aici c)noa0te#ea !e #e'e# &a e.pe#i"enta#ea c)#at% &ip!it de di!tinc+ia dint#e !)5iect 0i o5iect* 2a# S Qa# ?n c)noa0te#e7 2a#)#i&e &)i 2UMNEIEU !)nt i)5i#ea% via+a 0i
264

&i5e#tatea* E&e n) pot 'i niciodat &)ate% c) toate c n &)"ea acea!ta pot 'i ne,ate* ?n pe#cep+ie7 *e*7 da#)#i&e e,o)&)i !)nt tea"a% !)'e#in+a 0i "oa#tea% c) toate c de ce&e "ai ")&te o#i n !)nt #ec)no!c)te d#ept ceea ce !)ntK da#)#i&e e,o)&)i !e capt p#in !ac#i'ici)* *c*7 2a#)#i&e &)i 2)"ne3e)% S6TNTUL 2UQ &e t#an!p)ne n ie#ta#e 0i 5)c)#ie% de ca#e ave" pa#te "p#t0ind)4&e c) cei&a&+i* /e3i7 a d#)i 0i a do5-ndi* ?n pe#cep+ie7 i)5i#ea !e e.p#i" p#in ie#ta#eK e!te !enti"ent)& d#)it no) de 2UMNEIEU% cont#a!t-nd c) !enti"ent)& p#op#i) e,o)&)i7 tea"aK i)5i#ea devine "ani'e!t ntotdea)na at)nci c-nd doi !e )ne!c* OU2ECATA 2E ACOI% OU2ECATA CEA 2IN URMJ Coincide c) !'-#0it)& I!p0i#ii c-nd% ca )#"a#e a /ENIRII 2IN NOU A CQRIST)&)i% !e va 'ace di!c#i"ina#ea nt#e adev# 0i i&)3ie 0i !e va #idica toat vinov+ia% ia# p#in acea!ta ni !e va #e ntoa#ce con0tien+a c !)nte" 6IUL p#eai)5it a& &)i 2UMNEIEU* Li5e#)& a#5it#)% &i5e#a voin+ E.i!t n)"ai n &)"e i&)3o#ie a pe#cep+iei% )nde !e pa#e c 6IUL LUI 2UMNEIEU a# avea p)te#ea de a !e !epa#a de 2UMNEIEUK de v#e"e ce pe ace!t nive& a&e,e" ! 'i" !epa#a+i% p)te"% tot aici% ! &)" hot#-#ea de a ne !chi"5a atit)dineaK acea!t &i5e#tate a a&e,e#ii nt#e "enta&itatea noa!t# 0i cea co#ect e!te !in,)#a &i5e#tate po!i5i& n acea!t &)"e* L)"ea Nive&)& I7 e'ect)& c#edin+ei e,oi!te n !epa#a#e% ca#e i e!te 0i ca)3aK ,-nd)& !epa##ii% c#)ia i !a dat 'o#"K &)"ea n ca#e e!te e.p#e!ia c#edin+ei n ti"p 0i !pa+i) n) a 'o!t c#eat de 2UMNEIEU% ca#e t#an!cende tota& ti"p)& 0i !pa+i)&K dac n) !e 'ace #e'e#in+ n "od e.p#e! &a &)"ea c)noa0te#ii% te#"en)& de &)"e !e #e'e# n)"ai &a pe#cep+ie% &)"ea e,o)&)i po!t !epa#atione"* Nive&)& II7 *e*7 L)"ea !epa##ii nt#e0te c#edin+a e,o)&)i n pcat 0i vin% p#in ca#e e!te "en+in)t apa#enta e.i!ten+ a &)"ii ace!teia*
265

*c*7 L)"e devine &oc)& n ca#e ne nv+" &ec+ii&e ie#t#ii% )n "iD&oc didactic pe ca#e S6TNTUL 2UQ & 'o&o!e0te ca ! ne aD)te ! t#an!cende" &)"eaK p#in )#"a#e% #o!t)& &)"ii e!te ! ne nve+e c &)"ea n) e.i!t* /e3i7 L)"ea #ea&* L)"ea #ea& Sta#ea "in+ii% n ca#e &)"ea pe#cep+iei e!te e&i5e#at% p#in ie#ta#e% de p#oiec+ii&e vinov+iei c) ca#e a" "pov#atoK !a !chi"5at% a0ada#% atit)dinea 0i n) &)"ea% cci vede" p#in vi3i)nea &)i CQRIST% ca#e 5inec)v-ntea3 n &oc ! D)deceK vi!)& 'e#icit a& S6TNTULUI 2UQ% ca#e #ep#e3int !'-#0it)& I!p0i#ii 0i ca#e an)&ea3 ,-nd)#i&e noa!t#e de !epa#a#e% ceea ce n,d)ie &)i 2)"ne3e) ! 'ac pa!)& 'ina&* Ma,ia ?nce#ca#ea de a #e3o&va o p#o5&e" aco&o )nde ea n) !e a'&K !t#ate,ia e,o)&)i de a e&)da p#o5&e"a #ea& !epa#a#ea de 2UMNEIEU 0i de a o "en+ine c-t "ai depa#te de RJSCUNSUL LUI 2UMNEIEUK vinov+ia e!te p#oiectat a'a# din "intea noa!t#% a!)p#a a&to#a $atac( !a) a!)p#a p#op#i)&)i t#)p $5oa&(% 0i !e ncea#c #e3o&va#ea ei aco&o% n &oc ! n,d)i" ca S6TNTUL 2UQ ! o #idice din "intea noa!t#* M-nt)i#ea ISCJFIREA !a) a5o&i#ea !epa##iiK p#in !chi"5a#ea atit)dinii noa!t#e% ca#e at#a,e d)p !ine ie#ta#ea 0i "i#aco&)&% !)nte" ""-nt)i+i" de c#edin+a noa!t# n #ea&itatea pcat)&)i 0i a vinov+iei* Mecani!"e&e de ap#a#e 0i #e!pin,e#e% !t#ate,ii&e de'en!ive *e*7 "iD&oace&e pe ca#e &e 'o&o!i" pent#) a ne "ap#a" de p#op#ia noa!t# vinov+ie 0i tea"% p#ec)" 0i de atac)#i&e ce&o#&a&+iK ce&e "ai i"po#tante "ecani!"e de ap#a#e !)nt ne,a#ea 0i p#oiec+iaK pa#tic)&a#itatea &o# e!te 'apt)& c p#ovoac toc"ai ace& &)c#) de ca#e a# voi ! te !cape $"2e ce +ie '#ic n) !capi" n* t#ad*(% nt#)c-t nt#e!c c#edin+a n p#op#ia noa!t# v)&ne#a5i&itate% ceea ce% pe de a&t pa#te% ne a"p&i'ic tea"a 0i c#edin+a c ave" nevoie de ap#a#e* *c*7 "ecani!"e&e de ap#a#e 0i de #e!pin,e#e !)nt inte#p#etate ca 'iind "iD&oace pent#) a ne e&i5e#a de tea"K ne,a#ea% de e.e"p&)%
266

nea, ne,a+ia adev#)&)i% ia# p#oiecta#ea vinov+iei $c)&pa5i&it+ii( noa!t#e devine "iD&oc)& pent#) ie#ta#ea vinei* Menta&itate co#ect Acea pa#te a "in+ii noa!t#e !cindate ca#e a!c)&t de S6TNTUL 2UQ /ocea ie#t#ii 0i a #a+i)nii 0i ca#e a&e,e ! )#"e3e c&)3i#ea Ace!t)ia 0i n) a e,o)&)i% pent#) a !e #e ntoa#ce a!t'e& &a MENTALITATEA LUI UNU* Menta&itatea e#onat Acea pa#te a "in+ii noa!t#e !cindate ca#e a!c)&t de vocea pcat)&)i% a vinov+iei% a te"e#ii 0i atac)&)i 0i a&e,e ! dea a!c)&ta#e dictat)&)i ei% 'apt n )#"a c#)ia deveni" 0i "ai p#in0i n &)"ea !epa##iiK e!te ap#oape ntotdea)na identic c) e,o)&* Menta&itatea LUI UNU E!te MINTEA &)i 2UMNEIEU !a) MINTEA &)i CQRISTK e.tinde#ea &)i 2UMNEIEU% ca#e e!te MINTEA )ni'icat a 6IINHEI 0i ca#e t#an!cende at-t "enta&itatea co#ect c-t 0i "enta&itatea e#onatK MENTALITATEA LUI UNU n) e.i!t dec-t &a nive&)& c)noa0te#ii* Mintea ?n c)noa0te#e7 E.p#e!ia Spi#it)&)i ca#e &)c#ea3K "intea 0i !pi#it)& !)nt ca" ace&a0i &)c#)K !pi#it)& i con'e# "in+ii ene#,ia !a c#eatoa#e* ?n pe#cep+ie7 "iD&oc)& p#in ca#e a&e,e"K !)nte" &i5e#i ! c#ede" c "intea noa!t# poate 'i !epa#at !a) de!p#+it de MINTEA &)i 2UMNEIEU $"enta&itate e#onat( !a) ce poate !4I 'ie #e!tit)it $"enta&itate co#ect(K te#"en)& de "inte n) !e #e'e# &a c#eie#% ca#e e!te )n o#,an 'i3ic 0i% ca ata#e% )n a!pect a&e e,o)&)i no!t#) !a) a& !ine&)i no!t#) t#)pe!c* Mi#aco&)& Schi"5a#ea atit)dinii% ca#e ne p#e!chi"5 pe#cep+ia &)"ii e,o)&)i &)"ea pcat)&)i% vinei 0i te"e#ii n pe#cep+ia S6TNTULUI 2UQ% o pe#cep+ie a ie#t#iiK e!te e.p#e!ia #e!ta5i&i#ii )nit+ii c) ap#oape&e no!t#)% p#in ca#e !e co#ectea3 0i !e an)&ea3 e#oa#ea !epa##iiK "i#aco&e&e t#an!cend &e,i&e ace!tei &)"i 0i #e'&ect &e,i&e &)i 2UMNEIEUK e&e !e n'pt)ie!c de ct#e S6TNTUL 2UQ% !a) I!)!% p#in
267

noi 0i !)nt "iD&oc)& at-t a vindec#ii noa!t#e% c-t 0i a a&to#aK a n) !e con')nda c) accep+i)nea t#adi+iona& a "i#aco&)&)i ca 'iind "odi'ica#ea )no# 'eno"ene e.te#ioa#e* Moa#tea *e*7 "#t)#ia )&ti" pent#) apa#enta #ea&itate a t#)p)&)i 0i pent#) !epa#a#ea de CREATORUL no!t#)% ca#e e!te via+aK dac t#)p)& "oa#e% n!ea"n c a t#it% deci 0i 'cto#)& !) e,o)& t#e5)ie c e!te #ea& 0i t#ie0te7 "oa#tea e!te n+e&ea! ca pedeap!a 'ina& pent#) pcat)& !epa##ii% co"i! de noi* *c*7 p#!i#ea n &ini0te a t#)p)&)i% d)p ce ace!ta 0i4a ndep&init #o!t)& de di!po3itiv didactic* Ne,a#ea *e*7 e&)da#ea vinov+iei p#in e.p)&3a#ea din con0tien+ a deci3iei ca#e a ,ene#ato% !)!t#,-nd4o a!t'e& co#ec+iei !a) ISCJFIRIIK nt#)c-tva !i"i&a# #ep#i"#iiK ne,a#ea e!te c#edin+a e,o)&)i c e& e!te tat& no!t#)% 0i n) 2UMNEIEU* *c*7 ne,a#ea e!te 'o&o!it pent#) a ne,a e#oa#ea 0i a a'i#"a adev#)&* Ccat)& Convin,e#ea de!p#e #ea&itatea !epa##ii noa!t#e de 2UMNEIEU% !epa#a#ea 'iind p#ivit de e,o d#ept i#e"edia5i&% ea #ep#e3ent-nd atac)& no!t#) a!)p#a &)i 2UMNEIEU% CARE n) ne4a# ie#ta a!ta niciodat7 acea!t c#edin+ n pcat at#a,e d)p !ine vinov+ia% ca#e !e ce#e pedep!itK pcat)& e!te identic c) !epa#a#ea 0i e!te concept)& cent#a& n !i!te")& de ,-ndi#e a& e,o)&)i% din ca#e dec)#, n "od &o,ic toate ce&e&a&te $concepte(K pent#) S6TNTUL 2UQ% pcate&e !)nt ni0te e#o#i ca#e pot $0i t#e5)ie( ! 'ie co#ectate 0i vindecate* Ce#cep+ia Nive&)& I7 L)"ea 'o#"ei 0i a pe#cep+iei de d)p !epa#a#eK acea!t &)"e 0i &)"ea c)noa0te#ii !e e.c&)d #ecip#ocK &)"ea acea!ta !e na0te din c#edin+a noa!t# n !epa#a#e 0i n) po!ed #ea&itate n a'a#a ace!t)i ,-nd* Nive&)& II7 Ce#cep+ia p#ovine din p#oiec+ieK ceea ce vede" &)nt#ic
268

dete#"in ceea ce vede" n a'a#K hot#-toa#e pent#) pe#cep+ia noa!t# e!te% a0ada#% inte#p#eta#ea dat de noi "#ea&it+ii" 0i n) ceea ce% n "od o5iectiv% apa#e ca 'iind #ea&* *e*7 Ce#cepe#ea pcat)&)i 0i a vinov+iei ne e!te de 'o&o! pent#) a a5o&i $an)&a( c#edin+a n #ea&itatea !epa##ii*/e3i7 Ce#cep+ia adev#at* Ce#cep+ia adev#at A pe#cepe p#in ochii CQRIST)&)iK vi3i)nea% ca#e co#ectea3 pe#cep+ii&e ,#e0ite a&e e,o)&)iK a n) !e con')nda c) vede#ea 'i3icK e!te acea atit)dine ca#e #idic $an)&ea3( p#oiec+ii&e de c)&pa5i&itate $vinov+ie( 0i ca#e ne pe#"ite ! conte"p&" &)"ea #ea& n &oc)& )nei &)"i a pcat)&)i% a vinov+iei% a !)'e#in+ei 0i a "o#+ii* C#incipi)& pen)#iei $&ip!ei( Un a!pect a& vinov+ieiK c#edin+a c !)nte" ,oi 0i inco"p&e+i 0i c ne &ip!e!c ce&e de ca#e ave" nevoieK a!ta ne 'ace ! c)t" ido&i !a) #e&a+ii !pecia&e% pent#) a )"p&e ,o&)& pe ca#e & !i"+i" n noi n0ineK ade!ea "e#,e "-n n "-n c) !en3a+ia de dep#i"a#e% at)nci c-nd c#ede" c a&+ii ne #pe!c pacea de ca#e% n #ea&itate% nea" &ip!it noi n0ineK n opo3i+ie c) p#incipi)& a5)nden+ei% a& &)i 2UMNEIEU* C#oiec+ia Le,ea ')nda"enta& a "in+ii7 p#oiec+ia p#od)ce pe#cep+ia ceea ce vede" &)nt#ic dete#"in ceea ce vede" n e.te#io#* *e*7 ea nt#e0te vinov+ia% p)n-nd4o pe !ea"a a&t)ia% atac-nd4o aco&o 0i ne,-nd4o n noi n0ineK o nce#ca#e de a ne ndep#ta #e!pon!a5i&itatea pent#) !epa#a#e 0i de a o p)ne pe !ea"a a&to#a* *c*7 p#incipi)& e.tinde#ii% ca#e #idic vinov+ia% e.tin3-nd $p#oiect-nd( ie#ta#ea S6TNTULUI 2UQ* R!ti,ni#ea Un !i"5o& pent#) atac)& e,o)&)i a!)p#a &)i 2UMNEIEU 0i% ca ata#e% a!)p#a 6IULUI SJU% !i"5o& ce !t "#t)#ie "#ea&it+ii" !)'e#in+ei% a !ac#i'ici)&)i 0i a "o#+ii% pe ca#e &)"ea pa#e ! o "ani'e!teK !e #e'e# 0i &a #!ti,ni#ea &)i I!)!% o pi&d e.t#e" ca#e a de"on!t#at c adev#ata noa!t# I2ENTITATE a I)5i#ii n) poate 'i niciodat di!t#)!% cci
269

"oa#tea n) a#e nici o p)te#e a!)p#a vie+ii* Re&a+ia !'-nt ?"p#e)na#ea a doi oa"eni% ca#e odinioa# !a) v3)t ca 'iind !epa#a+i )n)& de ce&&a&t% nt#) vi3i)nea CQRIST)&)iK "iD&oc)&% 'o&o!it de S6TNTUL 2UQ pent#) a5o&i#ea vinov+iei )nei #e&a+ii ne!'inte $!a) !pecia&e(% p#in !ta5i&i#ea )n)i no) +e&% a& ie#t#ii $!a) a& adev#)&)i(* Re&a+ii&e !pecia&e Re&a+ii&e a!)p#a c#o#a p#oiect" vinov+ia 0i pe ca#e &e 'o&o!i" d#ept !)5!tit)t pent#) i)5i#e 0i pent#) #e&a+ia noa!t# c) 2UMNEIEUK dat 'iind c toate #e&a+ii&e !pecia&e "en+in vinov+ia% e&e nt#e!c c#edin+a n p#incipi)& pen)#iei $&ip!ei( 0i p#od)c toc"ai ceea ce vo# ! p#e nt-"pineK toate #e&a+ii&e din &)"ea acea!ta ncep ca ni0te #e&a+ii !pecia&e% dato#it 'apt)&)i c toate ncep c) pe#cepe#ea !epa##ii% ca#e t#e5)ie apoi co#ectat de S6TNTUL 2UQ% p#in ie#ta#e% dato#it c#eia #e&a+ia devine !'-ntK e.i!t do) 'o#"e de #e&a+ii !pecia&e7 )#a !pecia& D)!ti'ic p#oiecta#ea vinov+iei p#in atacK i)5i#ea !pecia& a!c)nde atac)& n !pate&e i&)3iei i)5i#iiK n acea!t 'o#" de #e&a+ie c#ede" c nevoi&e noa!t#e !pecia&e !)nt !ati!'c)te de oa"eni !pecia&i c) n!)0i#i !pecia&e% dato#it c#o#a i i)5i"K n ace!t !en! i)5i#ea !pecia& e!te nt#)c-tva identic c) dependen+a* Reve&a+ia Co")nica#ea di#ect dint#e 2UMNEIEU 0i 6IUL SJU% ca #e'&ect 'o#"a o#i,ina# a co")nic#ii !ta5i&it &a c#ea#ea noa!t#K ea po#ne0te de &a 2UMNEIEU ct#e 6IUL SJU% da# n) 0i viceve#!aK n acea!t &)"e e!te po!i5i& o #e ntoa#ce#e !c)#t &a acea!t !ta#e* R),ci)nea Apa#+ine &)"ii pe#cep+iei% de v#e"e ce #),ci)nea ?& #oa, pe 2UMNEIEU ! ne dea )n &)c#) de ca#e ni !e pa#e c ave" nevoieK !in,)#a noa!t# #),ci)ne adev#at e!te #),ci)nea pent#) ie#ta#e% deoa#ece acea!ta ne 'ace con0tien+i de 'apt)& c ave" deDa tot ceea ce ne t#e5)ieK "od)& n ca#e !e 'o&o!e0te aici te#"en)& de #),ci)ne n) inc&)de t#i#ea )ni#ii c) 2UMNEIEU% a0a c)" acea!ta apa#e n di'e#ite
270

'a3e a&e &ini0tii !a) a&e "edita+iei* Sac#i'ici) O convin,e#e cent#a& n !i!te")& de c#edin+ a& e,o)&)i7 cineva t#e5)ie ! pia#d pent#) ca a&t)& ! c-0ti,eK p#incipi)& #en)n+#ii pent#) a p#i"i $a da pent#) a cpta(7 de pi&d% pent#) a c-0ti,a i)5i#ea &)i 2UMNEIEU% t#e5)ie ! p&ti" )n p#e+% de o5icei !)5 'o#"a !)'e#in+ei% pent#) a ne i!p0i pcat)& $vina(K e!te #!t)#na#ea p#incipi)&)i "-nt)i#ii% !a) a& d#ept+ii7 ni"eni n) pie#de 0i to+i c-0ti,* Sepa#a#ea C#edin+a n pcat% c#edin+ ce !)!+ine o identitate !epa#at de C#eato#)& no!t#)K !epa#a#ea pa#e ! 'i av)t &oc odinioa#% ia# &)"ea ca#e a #!#it din ace!t ,-nd e!te !i"5o&i3at de e,oK e!te o &)"e a pe#cep+iei 0i a 'o#"ei% a d)#e#ii% !)'e#in+ei 0i "o#+iiK !epa#a#ea e!te #ea& n ti"p% da# n ete#nitate ea e!te nec)no!c)t* S6TNTUL 2UQ Ce#!oana a t#eia a TREIMII% CARE e!te RJSCUNSUL &)i 2UMNEIEU 2AT !epa##ii 0i p)ntea de &e,t)# dint#e 2UMNEIEU 0i 6III SJI !epa#a+iK E& vede i&)3ii&e noa!t#e $pe#cep+ie( 0i ne cond)ce p#in e&e ct#e adev# $c)noa0te#e(K e!te /OCEA pent#) 2UMNEIEU% CARE vo#5e0te pent#) E& 0i pent#) SINELE no!t#) #ea& 0i ne ad)ce a"inte de I2ENTITATEA de ca#e a" )itat7 e!te den)"it 0i M-n,-ieto#)&% CJLJUIA% MIOLOCITORUL 0i ?N/JHJTORUL* SINELE Adev#ata noa!t# I2ENTITATE ca 6IU a& &)i 2UMNEIEUK !inoni" c) CQRIST)&% CERSOANA A 2OUA A TREIMIIK op)!)& !ine&)i e,oi!t% pe ca#e &4a" p&!")it d#ept !)5!tit)t $ n&oc)ito#( pent#) SINELE c#eat de 2UMNEIEUK n p)+ine ca3)#i !e #e'e# &a SINELE &)i 2UMNEIEU* Spi#it)& E!en+a #ea&it+ii noa!t#e ca#e% 'iind din 2UMNEIEU% e!te ne!chi"5toa#e 0i ete#nK e!te op)! t#)p)&)i nt#)pa#ea e,o)&)i ca#e !e !chi"5 0i "oa#eK ene#,ia !pi#it)&)i e!te activat de "inte% c#eia i co#e!p)nde nt#)c-tva*
271

Tea"a Senti"ent)& e,o)&)i% ca#e e!te op)!)& i)5i#ii% !enti"ent d#)it no) de 2UMNEIEUK tea"a 0i a#e o#i,inea n p#e!)p)ne#ea c vo" 'i pedep!i+i d)p c)" o ce#e !enti"ent)& no!t#) de vinov+ie pent#) pcate&e noa!t#eK n,#o3itoa#ea tea" de ceea ce c#ede" c "e#it"% ca#e #e3)&t din acea!ta% ne 'ace ! ne ap#" pe noi n0ine% atac-nd)4i pe a&+ii% ceea ce n) d)ce dec-t &a a"p&i'ica#ea !en3a+iei de v)&ne#a5i&itate 0i tea"% p#od)c-nd )n ce#c dia5o&ic $vicio!( a& te"e#ii 0i ap##ii* Ti"p)& Nive&)& I7 Un e&e"ent de 5a3 a& &)"ii i&)3o#ii a !epa##ii ca#e p#ovine de &a e,o% n opo3i+ie c) ete#nitatea% ca#e e.i!t n)"ai n CER K de v#e"e ce ti"p)& pa#e a 'i &inia#% e& e!te c) adev#at p#e3ent% n tota&itatea !a% nt#4o "in)!c)& c&ip% ca#e deDa a 'o!t co#ectat 0i !)!pendat de S6TNTUL 2UQ* Nive&)& II7 *e*7 "iD&oc)& pent#) "en+ine#ea e,o)&)i% p#in 'apt)& c pcate&e t#ec)t)&)i !)nt "en+in)te c) aD)to#)& !enti"ente&o# de c)&pa5i&itate 0i !)nt p#oiectate n viito#% p#in inte#"edi)& '#icii de pedeap!% n ti"p ce p#e3ent)& !in,)#)& ti"p ca#e e.i!t e!te t#ec)t c) vede#ea* *c*7 "iD&oc)& pent#) a5o&i#ea e,o)&)i% p#in 'apt)& c ie#t" t#ec)t)& c) aD)to#)& c&ipei !'inte% c&ipa "i#aco&e&o#K at)nci c-nd ie#ta#ea e!te dep&in% &)"ea ti"p)&)i 0i4a ndep&init #o!t)& 0i di!pa#e n ete#nitate* T#ei"ea E!te con!tit)it din 2UMNEIEU TATJL 0i CREATORUL% din 6IUL SJU CQRIST)& SINELE no!t#) adev#at 0i din S6TNTUL 2UQ /OCEA pent#) 2UMNEIEUK n CERSOANA A 2OUA !)nt inc&)!e c#ea+ii&e noa!t#eK )nitatea nive&e&o# ACESTORA n) e!te co"p#ehen!i5i& n acea!t &)"e* T#)p)& Nive&)& I7 ?nt#)pa#ea e,o)&)iK ,-nd)& !epa##ii% pe ca#e "intea & p#oiectea3 nt#4o 'o#"K "a#to#)& apa#ent n 'avoa#ea #ea&it+ii !epa##iiK c)p#inde at-t co#p)& no!t#) 'i3ic c-t 0i pe#!ona&itatea
272

noa!t#* Nive&)& II7 T#)p)& n !ine e!te ne)t#)% nici 5)n% nici #)7 #o!t)& i e!te con'e#it de ct#e "inte* *e*7 t#)p)& e!te !i"5o&)& vinov+iei 0i atac)&)i* *c*7 t#)p)& e!te in!t#)"ent)& "-nt)i#ii% e!te "iD&oc)& pent#) a de"on!t#a 0i a nv+a ie#ta#ea% p#in ca#e !e "odi'ic vinov+ia e,o)&)i* UN CURS ?N MIRACOLE C)#!)& vo#5e0te ade!ea &a pe#!oana nt-iaK +e&)& !) n) e!te I)5i#ea !a) 2UMNEIEU% ci ndep#ta#ea o5!taco&e&o# vinov+iei 0i te"e#ii p#in ie#ta#eK ace!te o5!taco&e ne "piedic !4L accept" pe 2UMNEIEUK c)#!)& e!te deci p#eoc)pat "ai de,#a5 de de"a!ca#ea 0i a5o&i#ea e,o)&)i% dec-t de e.p&icita#ea no+i)ni&o# de CQRIST 0i Spi#it 2ivin* /ENIREA LUI CQRIST Re!ta5i&i#ea con0tienti3#ii #ea&it+ii noa!t#e ca UNICUL 6IU AL LUI 2UMNEIEU% #ea&itate de ca#e e#a" con0tien+i &a c#ea#ea noa!t# /ENIREA LUI CQRISTK ea p#ecede OU2ECATA 2E ACOI% d)p ca#e acea!t &)"e a i&)3ii&o# ia !'-#0it* /indeca#ea Co#ec+ia ad)! c#edin+ei nt#e+in)t de ct#e "inte n 5oa&% ce 'ace ca !epa#a#ea 0i t#)p)& ! apa# ca 'iind #ea&eK vindeca#ea !e nte"eia3 pe c#edin+a c I2ENTITATEA noa!t# adev#at e!te !pi#it)& 0i n) t#)p)&K din acea!t ca)3 5oa&a% o#ica#e a# 'i nat)#a ei% t#e5)ie c e!te i&)3o#ie% dat 'iind c n)"ai )n t#)p !a) )n e,o pot !)'e#iK vindeca#ea #e'&ect% a0ada#% p#incipi)& ce !p)ne c n "i#aco&e n) e.i!t v#eo #odine a #an,)&)i di'ic)&t+i&o#K ea e!te e'ect)& )ni#ii c) ap#oape&e t) nt#) ie#ta#e 0i a p#e!chi"5#ii pe#cepe#ii )no# t#)p)#i !epa#ate nt#4o pe#cep+ie n ca#e +e&)& co")n a& vindec#ii !t pe p#i")& p&an* /inov+ia Senti"ent)& pe ca#e & ave" n &e,t)# c) pcat)&K tota&itatea
273

t)t)#o# !enti"ente&o# 0i convin,e#i&o# ne,ative pe ca#e &e ave"% n "aDo#itatea &o# n "od incon0tient% 'a+ de noi n0ineK vinov+ia !e 5a3ea3 pe )n !enti"ent a& )nei nev#ednici#i ine#ente no)% ca#e% d)p toate apa#en+e&e% n) poate 'i #e"ediat nici de atotp)te#nicia &)i 2UMNEIEUK c#ede" c E& ce#e pedep!i#ea noa!t# pent#) pcat)& !epa##ii% co"i! de ct#e noiK vinov+ia !e p#oiectea3 ntotdea)na !)5 'o#"a atac)&)i 'ie a!)p#a a&to#a% !)5 'o#"a "-niei% 'ie a!)p#a p#op#i)&)i t#)p% !)5 'o#"a 5o&ii* /e3i7 C#incipi)& pen)#iei $&ip!ei( /i!)& Sta#ea de d)p !epa#a#e% n ca#e 6IUL &)i 2UMNEIEU vi!ea3 o &)"e a pcat)&)i% vinei 0i '#icii% c#e3-nd c acea!ta e!te #ea&itatea% ia# CERUL )n vi!K 6IUL% n ca&itate de vi!to#% e!te ca)3a &)"ii% &)"ea 'iind e'ect)&% c) toate c ace!t #apo#t dint#e ca)3 0i e'ect apa#e n acea!t &)"e ca 'iind #!t)#nat% cci p#e" ! 'i" e'ect)& !a) victi"a &)"iiK 'o&o!it )neo#i pent#) a de!e"na vi!e&e din !o"n% de0i n) e.i!t v#eo deo!e5i#e #ea& nt#e e&e 0i vi!e&e c) ochii de!chi0i $a&e !t#ii de t#e3ie(% dat 'iind c a"5e&e 'ac pa#te din &)"ea i&)3o#ie a pe#cep+iei* /i!)& 'e#icit Co#ec+ia ap&icat de S6TNTUL 2UQ vi!)&)i e,oi!t a& d)#e#ii 0i !)'e#in+eiK c) toate c 0i vi!)& 'e#icit e!te o i&)3ie% e& t#an!cende toate i&)3ii&eK e!te vi!)& ie#t#ii% n ca#e conte"p&" &)"ea #ea& 0i ,!i" "-nt)i#ea* /i3i)nea Ce#cep+ia CQRIST)&)i !a) a S6TNTULUI 2UQ% ce p#ive0te dinco&o de t#)p ct#e !pi#it% ca#e e!te I2ENTITATEA noa!t# adev#atK vi3i)nea ie#t#ii 0i a nepcto0eniei $nep#ihni#ii(% p#in ca#e !e vede &)"ea #ea&K vi3i)nea e!te p)# &)nt#ic 0i o,&inde0te deci3ia de a accepta #ea&itatea n &oc de a o D)decaK vi3i)nea n) poate 'i con')ndat% a0ada#% c) vede#ea 'i3ic*

274