Sunteți pe pagina 1din 5
interval an I, numarul 2, 11 octombrie 2009 GALERIA JECZA Curator: Andrei Jecza Suport critic:
interval an I, numarul 2, 11 octombrie 2009 GALERIA JECZA Curator: Andrei Jecza Suport critic:

interval

interval an I, numarul 2, 11 octombrie 2009 GALERIA JECZA Curator: Andrei Jecza Suport critic: Alexandra
interval an I, numarul 2, 11 octombrie 2009 GALERIA JECZA Curator: Andrei Jecza Suport critic: Alexandra

an

I,

numarul

2,

11

octombrie

2009

GALERIA JECZA Curator: Andrei Jecza Suport critic: Alexandra Titu Cuvânt de deschidere: Smaranda Vultur 11.10.2009
GALERIA JECZA
Curator: Andrei Jecza
Suport critic: Alexandra Titu
Cuvânt de deschidere:
Smaranda Vultur
11.10.2009 - 24.10.2009

Daniel

Brici

Povești

din

drum

1 – buy art, be contemporary,– buy art, be contemporary,– buy art, be contemporary,– buy
1
– buy art, be contemporary,–
buy art, be contemporary,–
buy art, be contemporary,–
buy art, be contemporary,–
buy art, be contemporary,–
buy art, be contemporary,–

Editorial

Andrei Jecza

Suntem într-o fază de experiment în care facem un fel de testare a publicului, de obişnuire şi învăţare a publicului nostru cu noul format, discurs şi demers de gândire curatorial-expoziţională. Cuvinte ca preview, fast forward, young fresh art, shock, prevernisaj, puls, impuls, semnal, interval, ce mi-au bântuit prin cap în ultimele două săptămâni, căutau o soluţie pentru rezolvarea plăcutului compromis la care am ajuns cu această ocazie. Revista « 1mp artă contemporană » apare la fiecare eveniment major al galeriei noastre. În intervalul dintre desfacerea unei expoziţii şi pregătirea următorului proiect expoziţional, propunem publicului galeriei noastre o expoziţie de două săptămâni, care să prezinte, în premieră pentru Timişoara, câte un artist foarte tânăr, care va urma să colaboreze în viitor, pe diferite proiecte, cu galeria noastră. În acest spaţiu temporal dintre expoziţii, introducem, aşadar, un Interval concentrat, condensat în jurul unui proiect interesant sau provocator de artă contemporană. Între cele două evenimente majore, însoţite de câte un metru pătrat de „hârtie”, About bodies şi Young Democracy, Young Art, introducem acum, pentru expoziţia lui Daniel Brici, Povesti din drum, o publicaţie, cu o formă asemănătoare celei obişnuite, pe o suprafaţă de jumătate de metru pătrat de „hârtie”. O revistă ce prezintă activitatea noastră, sau a altor galerii din ţară, artişti care vor urma să expună la galeria JECZA sau evenimente ale partenerilor noştri.

Felicitări Hertei Müller pentru câştigarea Premiului Nobel pentru literatură. Ne bucurăm că am avut plăcerea
Felicitări
Hertei Müller pentru câştigarea
Premiului Nobel pentru literatură.
Ne bucurăm că am avut plăcerea
să o cunoaştem în Timişoara la
o lectură bilingvă la Centrul
Cultural German.

Conceptul curatorial de la care porneşte expoziţia este legat de ambivalenţa tematică care îl preocupă pe artistul Daniel Brici, ambivalenţă ilustrată chiar de subiectul ales de artist. Pe de-o parte, poveştile pe care ni le povesteşte Brici sunt romantice, vorbesc de istoria unui popor, a unei culturi nomade, prezintă o viziune melancolică asupra simplităţii şi fericirii, relevată de personajele lui Brici, pe de altă parte, tematica abordată de artist anunţă cu acuitate o problemă socio- politică extrem de gravă şi alarmantă. Aceste “poveşti din drum” ascund, deseori, realităţi terifiante, reţele întregi mafiote care exploatează persoane ca cele ilustrate de Brici, de etnie rroma. Daniel Brici deschide astfel o poartă a semnificaţiilor plurivalente, legate de aceste comunităţi marginale, dar foarte prezente, în diverse forme, în contextul prezent, autohton şi străin. Daniel Brici creează poveşti şi lasă poveştile să se nască, creează imagini şi imaginile nasc stereotipii, preconcepţii, sentimente şi resentimente. Daniel Brici creează şi deschide o lume relativ tabu până acum în interesul artistic contemporan. Această provocare mă interesează, pe această realitate am construit acest proiect expoziţional şi, bineînteles, pe acest fenomen ce pendulează între provocare şi melancolie, sentiment şi resentiment mizez.

provocare şi melancolie, sentiment şi resentiment mizez. Poveste din drum (detaliu), creion şi ulei pe pânză,

Poveste din drum (detaliu), creion şi ulei pe pânză, 160/200 cm

Modelă de top, creion şi ulei pe pânză, 150/100 cm

Realism sentimental

Alexandra Titu

Activismul social a redevenit una dintre atitudinile motivante pentru tânăra generaţie de artişti. Odată căzută în desuetudine, secesiunea între vechile şi noile media şi genuri de artă, ca şi dihotomia care scinda lumea între real şi virtual, preocuparea pentru urgenţele sociale, pentru destinele umane sub aspectele lor scandaloase – ca şi pentru cele seducătoare, de altfel – revine printre preocupările majore ale artiştilor. Deceniile de mijloc ale secolului XX, în plină destrămare (explodare) a convenţiilor de formulare şi gen artistic şi sub presiunea socială, impuseseră noi tipologii artistice, care mutau experienţa estetică înafara obiectului artistic şi asimilau, acestei categorii speciale de obiectualitate subiectivă şi conceptuală, trupul concret, fragmentul de peisaj, evenimentul, articularea de artefacte şi, evident, discursul temporal al filmului şi instalaţiei video.

Feminismul, ecologismul, mişcările anticolonialiste, tensiunile antirasiste cu excesele lor rasiste, au generat şi continuă să genereze o artă plină de substanţă, participativă, cu ambiţii de schimbare a codurilor şi sistemelor opresive. Pentru artiştii vechiului bloc socialist/comunist, care privilegia o estetică a angajării sociale, şi a reprezentării realiste, suspiciunea faţă de formele de realism, cenzurat, desigur, şi pentru tematicile sociale au fost mult mai puţin atractive sau convingătoare. O artă concentrată asupra limbajului, suportului mediatic, experimentului, dobândea caracterul disocierii, subminării, protestului. Ultimul deceniu al secolului XX şi deceniul în curs, după deconstrucţia conglomeratului estic, au fost dominate de ideologiile democratice occidentale şi de tropismul artiştilor estici pentru problematicile unui univers artistic (cultural) extrem de variat, tensionat de atitudini programatice, revoluţii de limbaj şi evaluări critice sau comentarii violente asupra tuturor instanţelor realităţii, sociale, politice, culturale.

În punctul de convergenţă al acestor trasee motivaţionale, se situează demersul artistic al tânărului pictor Daniel Brici. Limbajul, care preia elemente din şcolile realiste occidentale – de tipul Ashcan School, ca şi tipologii compoziţionale în care fragmentarea imaginii, plasate în câmpuri libere de orice intervenţie artistică, urmărind sublinierea ierarhiilor discursului, şi care amintesc tehnicile stilului realist al lui Ion Bitzan, susţine angajamentul tematic provocator orientat spre marginalitatea socială, cu durităţile şi umanitatea ei în derivă. Copiii străzii, copiii grupurilor sociale deprivilegiate şi autoexcluse din competiţia socială, supravieţuind în confuzie, derută afectivă, furnizează subiectele ciclului de lucrări prezente în Galeria Jecza. O pictură care exploatează raporturile între pictura ferm realistă, cu detalii insistente, şi desenul ce preia contextualizarea scenei sau portretului de gen, în dialog cu câmpurile albe, depeizate, deschise unei virtualităţi a reprezentării şi exerciţiului pictural, oprite înaintea desfăşurării narative a stării condensate de instantaneul surprins de privire. Duritate şi densitate sentimentală şi o foarte bine controlată construcţie imagistică şi literară a reportajului imagistic, recomandă discursul său.

ă a reportajului imagistic, recomand ă discursul s ă u. Panseluţa (sus dreapta), creion şi ulei
ă a reportajului imagistic, recomand ă discursul s ă u. Panseluţa (sus dreapta), creion şi ulei

Panseluţa (sus dreapta), creion şi ulei pe pânză, 40/30 cm De pe stradă (sus stânga), creion şi ulei pe pânză, 200/120 cm Cinci la preț de trei (dreapta jos), creion şi ulei pe pânză, 100/70 cm Bellețe (stânga jos), creion şi ulei pe pânză, 50/70 cm

Bellețe (stânga jos), creion şi ulei pe pânză, 50/70 cm – buy art, be contemporary,– buy
Bellețe (stânga jos), creion şi ulei pe pânză, 50/70 cm – buy art, be contemporary,– buy

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

2 3

buy art, be contemporary,–

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

STATEMENT Irina Broboană

Trauma produsă de violenţa umană invadează identitatea și demni- tatea individului. El poate dezvolta sentimente de vinovăţie și frică, alterarea stimei de sine, culpabilizare și asteptări reduse în privinţa viitorului său. Persoanele afectate devin rigide și inadaptabile, inca- pabile de a funcţiona optim pe plan personal, interpersonal, social și profesional. Adesea au probleme de reglare a afectelor, dificultăţi de autocontrol al agresivităţii și furiei, comportamente impulsive și auto- distructive. În sfera relaţiilor sunt incapabili de a acorda încredere și de a menţine relaţiile cu ceilalţi, au tendinţa de a fi revictimizati și de a victimiza pe alţii, iar uneori pot ajunge până la pierderea credinţelor și convingerilor pe care le-au avut întreaga viaţă.

Vorbind despre traumele la care este supus copilul, violenţa este frecvent menţionată ca factor psihotraumatizant și ea presupune uti- lizarea puterii de orice natură, spre a leza integritatea fizică, morală sau psihică a copilului. Prezenţa violenţei și expunerea copilului la diverse forme de abuz constituie argumente și factori de neliniște pentru toţi cei preocupaţi de sănătatea, educaţia și viitorul copiilor. Expunerea copiilor la acte de violenţă psihică, emoţională, fizică, sexuală poate fi devastatoare pe termen lung. Mai mult, copiii repetă, ca viitori adulţi, patternurile de comportament învăţate, perpetuând astfel, la nesfârșit, ciclul abuzurilor.

În acest proiect, păpușa este, pe de o parte, un substitut al copilului traumatizat, pe de altă parte, un obiect intim, familiar, cu care acesta împărtășeste stările sale sau asupra căruia își transferă frustrările. În general, relaţia copilului-victimă cu păpușa sa este extrem de profundă, acesta asumându-și rolul de protector al jucăriei sau, dimpotrivă, imitând inconștient gestul agresorului său. Păpușa poate deveni astfel legătura dintre universul personal al copilului și lumea exterioară.

agresorului său. Păpușa poate deveni astfel legătura dintre universul personal al copilului și lumea exterioară.
universul personal al copilului și lumea exterioară. Simulation III, tehnică mixtă pe pânză, 90x120cm

Simulation III, tehnică mixtă pe pânză, 90x120cm

Simulation I, (jos stânga) tehnică mixtă pe pânză, 90x120cm

Trauma I, (jos dreapta) tehnică mixtă pe pânză, 90x120cm

Trauma I, (jos dreapta) tehnică mixtă pe pânză, 90x120cm – buy art, be contemporary,– buy art,

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

4

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,– 4 buy art, be contemporary,– What the rest of the world meant

What the rest of the world meant for you, ulei pe pânză, 60x40cm.

rest of the world meant for you, ulei pe pânză, 60x40cm. Talking to walls, ulei pe

Talking to walls, ulei pe panză, 50x40cm.

STATEMENT Mirela Moscu

to walls, ulei pe panză, 50x40cm. STATEMENT Mirela Moscu It started as a sink scene, ulei

It started as a sink scene, ulei pe pânză, 70x40cm.

În ultima serie de lucrări, m-am concentrat asupra sensurilor, valenţelor şi ideilor care apar între folosirea unui material documentar istoric şi propria creativitate.

Am utilizat poze, documente de arhivă şi stop-cadre, care au, de fapt, un rol de suport sau fundal, fiindcă nu pot spune că doresc să subliniez partea istorică. Ea funcţionează pentru mine doar ca încărcătura reală, cu tot ceea ce implică: dramatism, violenţă, sau chiar nostalgie. Deturnarea sensului iniţial - de lucrare de tip documentar, îmi place, pentru că pot alege un colţ dintr-o poză, să spunem asasinarea lui Kennedy, şi să pară că, de fapt, ea poate fi o scenă de oriunde, o adunare, un eveniment oarecare. Scenele nu sunt unele neapărat iconice, astfel că privitorul de multe ori nu le recunoaşte, ceea ce pentru mine nu este deloc prioritar.

Utilizarea stop-cadrelor din filme obişnuite, fără o implicaţie politică, este o direcţie care se confundă oarecum cu lucrările bazate de fapte reale. Aceasta poate funcţiona ca un ” fals documentar”, unul închipuit.

It started as a sink scene II, ulei pe panză, 31x41cm.

It started as a sink scene II, ulei pe panză, 31x41cm. 5 – – buy art,

5

– –

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

Pe 5 noiembrie 2009, Casa de Licita ţ ie Artmark, ramur ă a uneia dintre

Pe 5 noiembrie 2009, Casa de Licitaţie Artmark, ramură a uneia dintre cele mai active antreprize culturale din Bucureşti, va organiza un eveniment destinat exclusiv punerii în vânzare a lucrărilor de sculptură. Licitaţia de Sculptură românească şi europeană va fi una cu circuit închis, fiind destinată în special colecţionarilor şi investitorilor de portofoliu. În cadrul acesteia, vor participa în jur de 40 de sculpturi, obiecte şi instalaţii artistice, selecţionate pentru a ilustra majoritatea direcţiilor pe care le-a urmat acest mijloc de expresie în istoria artei româneşti: de la neoclasicism la postmodernism, avându-i ca reprezentanţi, printre alţii, pe Oscar Han, Ion Jalea, Corneliu Medrea, Mircea Roman, George Apostu şi pe sculptorul timişorean Peter Jecza. Totodată, printre loturile de licitaţie se numără şi piese de artă europeană. Eveniment îşi propune să revitalizeze sectorul sculpturii din piaţa românească de artă, unul a cărui manifestare nu reflectă adevărata valoare a patrimoniului sculptural. Încercăm, totodată, să creem o mai mare disponibilitate a iubitorilor de artă către acest mediu de exprimare artistică, pentru a atinge un echilibru al prezenţei pe piaţă a principalelor genuri artistice: pictură, grafică, sculptură, fotografie. Credem că demersul nostru va susţine atât viaţa artistică contemporană, la toate nivelele ei de desfăşurare, cât şi interesele mediului colecţionarilor şi investitorilor.

Lucrări din licitaţie:

Înălţare, din ciclul „Drumul Crucii”, Peter Jecza Lenjerie, din ciclul „Castitate”, Bogdan Raţa

ie: În ă l ţ are , din ciclul „Drumul Crucii”, Peter Jecza Lenjerie , din
ie: În ă l ţ are , din ciclul „Drumul Crucii”, Peter Jecza Lenjerie , din
ie: În ă l ţ are , din ciclul „Drumul Crucii”, Peter Jecza Lenjerie , din

Generația Facebook în pictură

Cosmin Năsui

Ultimii 10 ani ai artei contemporane româneşti au reuşit să pictură” şi două serii de
Ultimii 10 ani ai artei contemporane româneşti au reuşit să
pictură” şi două serii de artişti foarte bine cotaţi pe piaţa de
nivel al acesteia.
La o mică distanţă de aceştia, o a treia serie de artişti români
de-al doilea deceniu al secolului XXI: George Anghelescu,
Pantilimon, Mihaela Paraschivu, Adrian Preda, Doina Roman,
Alexandra Bodea, Robert Fekete, Ioana Iacob, Mirela Moscu,
icu, Alice Iliescu, Dan Măciucă.
Tinerii artişti de la Bucureşti s-au grupat în jurul Clubului Ilus-
apoi în jurul proiectului (d)Gallery. Cei de la Cluj au beneficiat
Suciu şşi Victor Răcătău, de această dată în calitate de cadre
Design din Cluj-Napoca.
Cele două grupuri au în comun dragostea pentru figurativ şşi,
Iar pentru o mai bună cunoaştere şşi comunicare, proiectul
expoziţional “Don’t Get Mad Bro” a propus creativilor celor două centre artistice să lucreze
în perechi încrucişate. Adică, să comunice prin limbaj artistic cu “celălalt”, prin introduce-
rea portretului într-o compoziţie, ori, fie doar prin preluarea elementelor particulare ce îl
individualizează pe acesta ori arta sa.
Înainte de a se întâlni în realitate, tinerii artişti au făcut cunoştinţă în mediul virtual. Şi-au
share-uit portofoliile, şi-au desenat şşi pictat avatarurile, şşi-au linkuit paginile de blog.
Se vor cunoaşe-recunoaşte, mai apoi, dincolo de personalităţile lor artistice virtuale, prin
lucrările lor de artă. Creativitatea virtuală a mai urcat o treaptă a ficţiunii şi interpretării sim-
bolice, folosind decupaje din cea mai contemporană realitate posibilă, ansamblate con-
trolat în Second Life. Dincolo de particularităţile individuale ale celor două centre artistice,
există puternice similitudini. Şcoala de pictură de la Cluj şşi cea de la Bucureşti se vor
muta curând în Second Life.
Proiectul expoziţional “Don’t Get Mad Bro’”, de la Point Contemporary, a provocat artiştii
să-şi ascută privirile sincere, protejate de avataruri, pentru a înregistra “fără supărăre”
particularităţile ce individualizează lucrările celuilalt. Creaţiile pot funcţiona, ca un sistem
de oglinzi paralele, în care artiştii sunt înconjuraţi virtual de 360 de grade de prieteni cu
păreri şi interpretări, ori chiar citate artistice zglobii. Motive ca cel al păpuşii, al balonului
de săpun, al inimii ca o cutie, au traversat universurile acestor artişti, precum şşi plăcerea
de a da o replică, - la fel ca pe chat –, unei picturi printr-o altă creaţie, pentru că de multe
ori, dacă nu era copia, nu aflam originalul.
Nu te supăra, frate – Bucharesf feat. Cluj / Cluj feat. Bucharest
Point Contemporary, str. Icoanei nr. 15, Bucuresti
IOANA URSA, Floating sins behind your back, ulei pe pânză, 100x100 cm (sus)
ROBERT FEKETE, Important things, ulei pe pânză, 30x24 cm (jos)
ALEXANDRA BODEA, Ultima zi de şcoală-prânzul, acrilic pe pânză, 30x30 cm (fundal)

impună internaţional o “coală de artă internaţională, la cel mai important

este deja în acţiune la începutul celui Otilia Cadar, Amalia Dulhan, Florin Ştefan Ungureanu, Ioana Carolina Ursa, Istvan Betuker, Kristina Raţiu, Alina Sta-

tratorilor (organizat de Stela Lie), iar mai de prezenţele lui Marius Bercea, Mircea didactice ale Universităţii de Arte şşi

mai mult decât atât, patima realismului.

de Arte şşi mai mult decât atât, patima realismului. – buy art, be contemporary,– buy art,

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

6

buy art, be contemporary,–

PARTENERI

Modernisme Modernism.ro construieşte infrastructura, adică autostrăzile, viaductele şi podurile de informaţie, pentru a te bucura de creativii dependenţi, direct din rezervaţiile lor naturale. Având peste 10.000 de vizitatori unici, cu peste o sută de abonaţi direcţi, în primele şase luni de la lansare, Modernism. ro a realizat peste 30 de video-interviuri cu artişti contemporani, activi pe scena artistică în 2009, ce urmează a face parte din colecţia de DVD-uri 10 minute de celebritate, 100 de creativi români. Tot în această perioadă, Modernism.ro a publicat peste 400 de articole în categoriile: Artistul lunii, News, Punctul critic, No Comment, Conversaţii, Home Made Art, Photo of the Day, reuşind să alcătuiasă un index activ al artiştilor, curatorilor, galeriilor şi licitaţiilor de artă.

curatorilor, galeriilor şi licitaţiilor de artă. “Modernism.ro se preocupă de viaţa artistică, de

“Modernism.ro se preocupă de viaţa artistică, de realizările artiştilor români şi de promovarea acestora, autonumindu-se tabloid de artă şi stil. Întemeietorii site-ului sunt Cosmin Năsui, critic de artă şi artist vizual, Cristi Farcaș, de asemenea artist vizual, preocupat de noile media video şi online, Lucian Muntean, fotograf de presă, şi Ciprian Voicu, artist vizual şi webmaster. Cei patru au pus la cale un proiect menit să încurajeze această mişcare culturală, prin interviuri cu diferiţi artişti din lumea artelor vizuale şi reportaje, care oferă insight-uri dintr-o zonă exclusivistă, prea puţin cunoscută publicului român. Găsim online articole care te ajută să înţelegi mai bine arta modernă, pictura, fotografia, dar şi operele unor hair-stylists, precum Codruţa Farcaş, sau fashion designeri precum Cristian Samfira. Categoriile site-ului includ ştiri din arta românească contemporană, artisul lunii, unde postăm topuri pe diferite teme, punctul critic, în mare parte dominat de ochiul avizat al lui Cosmin Năsui, iar în Conversaţii, avem şansa să cunoaştem tineri artişti aflaţi deja în ascensiune. Prin intermediul modernism.ro ţi se oferă câteva secrete din lumea artistică românească prin “modernism channel”, dar şi o uşă pe care să intri în camerele artiştilor noştri care au dezvoltat diverse proiecte apreciate peste graniţe, de la Paris până la New York, printre care-i găsim pe Mircea Suciu, cu Slag Gallery şi Laika, Vlad Petri, Nemtoi Gallery, Cosniceru, Zoltan Bela şi lista poate continua.“ - Metropotam, 9 mai, 2009.

“Modernism.ro este un „tabloid de artă şi stil“ lansat în martie 2009 şi întreţinut mai cu seamă de Cosmin Năsui, comentator de artă şi artist vizual. Dintre cele opt categorii constant

hrănite de echipa „modernismului“, video-ism-ul are calitatea de a activa şi lămuri personaje (artişti, galerişti) şi situaţii vernisaje, de exemlu).” - Oana Tănase, B24 Fun , 28 august,

2009.

de exemlu).” - Oana Tănase, B24 Fun , 28 august, 2009. Christmas, oil on canvas, 160/180
de exemlu).” - Oana Tănase, B24 Fun , 28 august, 2009. Christmas, oil on canvas, 160/180

Christmas, oil on canvas, 160/180 cm The Monument, oil on canvas, 168/190 cm

THE FALL

September 24 to November 7, 2009 Opening reception: Thursday, September 24, 2009,

6-8pm

Slag Gallery is pleased to present The Fall, with recent works by Romanian artist Mircea Suciu.

The Fall, with recent works by Romanian artist Mircea Suciu. A grim faced man perches precariously

A grim faced man perches precariously on a stepladder, leaning forward as if to dive toward the floor. A pair of women dressed in the fashion of the fifties stand with their backs to us, apparently engrossed by the blank gray wall in front of them. A man in a brown suit and fedora lies curled in a near fetal position on the ground. These scenes, the creations of painter Mircea Suciu, are realized with muted colors and presented in settings devoid of detail. The titles (respectively Final Speech, The Abstract Painting and Nightmare) are as enigmatic as the images. The exhibition will include 13 of the artist’s recent paintings on canvas. Mircea Suciu proposes a pictorial discourse extended into the meanings of a Camusian disenchanted world, in which the human order proves many times unjust and precarious. Suciu notes that this body of work, with the series title The Fall, was inspired in part by the global financial meltdown. In keeping with the artist’s indirect approach, the current crisis of capitalism is evoked here less by specific references than by a general ambiance of failure and loss. Drained of color, affect, and immediacy, these paintings suggest a world in which the satisfaction of desire, that staple of capitalist economies, has become little more than an impossible fantasy or a distant memory. In this, these paintings express the great paradox of our age. Two economic systems, once separated by the iron curtain and framed as polar opposites, are revealed instead as two sides of the same coin. Equally bankrupt and equally permeated with empty promises, they leave behind a world bereft of warmth and hope.

An illustrated catalog including an essay by Eleanor Heartney will be published in conjunction with the exhibition.

Mircea Suciu: The Fall will remain on view through November 7th.

SLAG Gallery specializes in contemporary Eastern European art and is operated by owner/director Irina Protopopescu.

SLAG Gallery is located at 531 W 25 th street, ground floor, suite 10, New York, USA For general inquiries contact the gallery at 212 967 9818.

For general inquiries contact the gallery at 212 967 9818. Master plan, oil on canvas, 90/90

Master plan, oil on canvas, 90/90 cm

7

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

IN MEMORIAM PETER JECZA Sorina Ianovici-Jecza Dacă Timpul ar fi fost ceva mai iertător, Peter
IN MEMORIAM PETER JECZA
Sorina Ianovici-Jecza
Dacă Timpul ar fi fost ceva mai iertător, Peter Jecza ar fi împlinit, în 16 octombrie anul acesta, 70 de ani.
Fundaţia pe care a creat-o, Fundaţia Interart TRIADE, în colaborare cu instituţii partenere din Timişoara, au pregătit pentru această ocazie un şir de evenimente comemorative, prin
care să învie memoria celui dispărut.
În acest mod se inaugureaza programul Memoria Jecza al Fundaţiei Interart TRIADE, care va urmări promovarea artei sculptorului, cercetarea operei sale.
Joi, 15 octombrie, ora 18, la Galeria HELIOS din Timişoara, se va vernisa expoziţia de sculptură DE MAGISTER. In memoriam Peter Jecza, organizată de Uniunea Artiştilor
Plastici, în parteneriat cu Fundaţia Interart TRIADE. Manifestarea se vrea un omagiu adus de discipoli maestrului lor, de la a cărui dispariţie au trecut mai mult de 6 luni. Cuvântul
de deschidere va fi rostit de prof.univ.dr. Ileana Pintilie, critic de artă; prof.univ.dr. Cornel Ungureanu, scriitor; Szekernyes Janos, preşedintele UAP, istoric de artă.
Participă artiştii: Horia Bojin, Delia Corban, Denisa Curte, Corina Holhoș, Remus Irimescu, Gabriel Kelemen, Ştefan Kelemen, Ciprian Lauko, Linda Menczel, Cosmin
Moldovan, Miruna Moraru, Slavenca Petre, Bogdan Raţă, Ligia Seculici, Florin Sidău, Nada Stojici, Anca Şerban, Tamas Attila, Marius Tănase, Laura Teculescu, Rudolf
Varna.
Expoziţia va fi precedată, la ora 17,30, în Parcul Central, pe Aleea personalităţilor, de evenimentul dezvelirii bustului compozitorului Bela Bartok, realizat de Peter Jecza în anul
1973, şi de decernarea titlului de Cetăţean de onoare al Timișoarei – post mortem, maestrului Peter Jecza, de către Primăria Timişoara.
Duminică, 25 octombrie, ora 11, se va vernisa expoziţia-concurs Juventus, cu atribuirea premiilor pe anul 2009. În acest an, tema propusă este Singurătate, temă ce se regăseşte
în creaţia lui Peter Jecza şi care constituie o provocare pentru artiştii participanţi la concurs.
Ediţia din acest an va iniţia un nou premiu, care va purta numele artistului dispărut – Premiul Jecza. Acest premiu constă în promovarea artistului ales printr-o expoziţie în cadrul
Galeriei şi includerea sa în portofoliul galeriei.
Seara aceleiaşi zile, 25 octombrie, cu începere de la ora 19, la Opera Română se va prezenta spectacolul De amicitia. In memoriam Peter Jecza.
Participă muzicieni care au fost apropiaţi, în cursul vieţii, artistului: Alexandra Guţu - violoncel, Gabriel T. Popa - vioară, Sorin Dogaru - pian, Manuela Mihăilescu - pian,
Dragoș Mihăilescu - pian, Teodora Ciucur - soprană, Dan Patacă - bariton. Invitată este Simina Ivan – soprană la Opera de Stat din Viena.
Cu acelaşi prilej se va proiecta un material vizual conţinând expoziţia retrospectivă organizată anul acesta de Institutul Cultural Român la Budapesta şi se va prezenta volumul
de evocări Scrisori unui prieten, editat de Fundaţia Triade. Volumul adună mesajele, scrisorile trimise familiei în preajma momentului pierderii sculptorului, alături de care au fost
aşezate texte de la personalităţi cu care artistul şi-a intersectat destinul, alături de care a împărtăşit experienţe diverse, pe care le-a apreciat şi de către care a fost apreciat. Sunt
reunite vocile a peste 100 de personalităţi din varii domenii: artişti plastici, critici, muzicieni, scriitori, oameni de cultură, prieteni, iubitori de artă, colecţionari.
Volumul este, pe de o parte, un semn de recunoaştere şi apreciere, şi, pe de altă parte, el se constituie într-un document viu al solidarităţii şi prieteniei, al unor valori umane dintre
cele mai profunde.
În perioada următoare fundaţia pregăteşte o expoziţie a artistului ce se va deschide în Ungaria, la Sopron şi va media instalarea unei lucrări de dimensiuni monumentale în oraşul
natal al artistului, la Sfântu Gheorghe. Lucrarea aleasă spre a fi amplasată este Nike, simbol al Victoriei şi optimismului vital.
Alte proiecte ale Fundaţiei:
Vernisajul expoziţiei Diet Sayler – duminică, 15 noiembrie, ora 11. Artistul, originar din Timişoara, a devenit unul dintre cei mai importanţi exponenţi de artă concretă din Germania.
Expoziţia retrospectivă organizată la Muzeul de Artă Bayreuth (27 septembrie – 22 noiembrie) face dovada importanţei pe care artistul o are pentru arta contemporană. Expoziţia de
la galeria Triade este însoţită de monografia pe care artistul a editat-o în colaborare cu fundaţia. Este editată în limbile engleză şi italiană şi va fi distribuită în România prin reţeaua
fundaţiei.
Vernisajul expoziţiei artistei de origine română, Lili Sepi Ochsenfeld, „Despre femei”, va aduce, în cursul lunii decembrie, imagini ale unei lumi centrate pe prezenţa feminină.
Protagoniste ale acestei teme sunt personaje din lumea imediată, femei preocupate de cultură din Timişoara.
imediată, femei preocupate de cultură din Timişoara. În cursul lunii decembrie, în cadrul aniversărilor legate
imediată, femei preocupate de cultură din Timişoara. În cursul lunii decembrie, în cadrul aniversărilor legate

În cursul lunii decembrie, în cadrul aniversărilor legate de comemorarea Revoluţiei din decembrie 1989, la 20 de ani de la începerea acesteia, Fundaţia desfăşoară proiectul Young Democracy. Young Art, ce îşi propune punerea în discuţie a câtorva dintre temele care au jalonat gândirea şi limbajul politic al perioadei parcurse de atunci:

democraţie, moştenire, mărturie, libertate/ pseudo- libertate, maturitate. Tinerii artişti convocaţi prin proiect să reflecteze asupra acestor teme-tabu nu au cunoscut în mod direct Revoluţia, ci doar reflexul acesteia filtrat prin diferite „site” de percepere: şcoală, părinţi, mass media, societate, în general. Atitudinea artistică pe care ei o adoptă vine să mărturirească cum a crescut şi s-a interiorizat ideea de Revoluţie în conştiinţele acestor tineri, cum au filtrat ei adevărurile multiple care le-au fost, succesiv, oferite drept Adevăr unic. Proiectul se vrea o manifestare vie, o judecată proaspătă a „moştenirii” pe care Revoluţia a crescut-o în conştiinţele lor de beneficiari şi utilizatori ai consecinţelor întâmplărilor de acum 20 de ani.

Lucrări din expoziţia Young Democracy, Young Art Ioan Augustin Pop, Gol II, 200/200 cm Bogdan Raţă, Strigăt, 55/38/12 cm

Coordonator de redacţie: Andrei Jecza Design & prepress: Camil Mihăescu Foto: Andrei Jecza, Camil Mihăescu, Milan Nagy-Şuteu, Adrian Pîclişan Corectură: Sorina Ianovici-Jecza Tipar: CoPrint Timişoara

PARTENERI: SLAG Gallery New York, www.modernism.ro

Vizitarea expoziției se poate face cu anunț telefonic prealabil.

expoziției se poate face cu anunț telefonic prealabil. jecza gallery Redacţia: Calea Martirilor 51/45 300774

jecza gallery

Redacţia: Calea Martirilor 51/45 300774 Timişoara, România Tel: 0722.666.445

www.jeczagallery.com/1mpdeartacontemporana

– buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

buy art, be contemporary,–

8

buy art, be contemporary,–