Sunteți pe pagina 1din 11

ACTIVIT~}I DE ÎNV~}ARE

PENTRU COPIII FOARTE MICI


(de la na[tere la 3 ani)
GHID PENTRU ACTIVIT~}I ZILNICE

Betty Squibb [i Sally J. Deitz

Ilustra]ii de Jean Iker

Editor: Carolyn Rutsch


Funda]ia pentru o Societate Deschis` este o re]ea de funda]ii, programe [i institu]ii
fondat` [i sprijinit` de filantropul George Soros pentru a \ncuraja dezvoltarea soci-
et`]ilor deschise din toat` lumea, \n special din ]`rile foste comuniste din centrul [i
estul Europei [i din fosta Uniune Sovietic`. Pentru a realiza acest scop, Funda]ia
pentru o Societate Deschis` colaboreaz` cu Children's Resources International
(CRI) \n dezvoltarea [i punerea \n aplicare a proiectului numit Step by Step (Pas cu
Pas): un program pentru copii [i familii.

CRI, organiza]ie non-profit cu sediul \n Washington D.C., promoveaz` imple-


mentarea unor practici educa]ionale s`n`toase din Statele Unite \n condi]iile
men]inerii tradi]iilor culturale ale ]`rilor participante.

Open Society Institute, New York


400 West 59th Street
New York, New York 10019
tel. 212.548.0600
fax 212.548.4679
E-Mail: HYPERLINK mailto:osnew@sorosy.org osnew@sorosy.org
Children's Resources International
5039 Connecticut Ave. NW, Suite One
Washington, DC 20008
tel. 202.363.9002
fax 202.363.9550
E-Mail::info@crinter.com
Library of Congress catalog Card Number 00-103042
Copyright©2000 Children's Resources International, Inc.
Editarea acestei c`r]i este finan]at` de reprezentan]a UNICEF \n România \n
cadrul programului „Promovarea educa]iei timpurii“.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


SQUIBB, BETTY
Activit`]i de înv`]are pentru copiii foarte mici: de la na[tere la 3 ani / Betty Squibb,
Sally J. Deitz - Bucure[ti : Vanemonde, 2005
ISBN 973-87252-1-6
I. Deitz, Sally J.
159.922.7

DTP: Dan Gl`van


Layout: Victoria Dumitrescu
Editura: VANEMONDE Tel./Fax: 331.02.00

Toate drepturile asupra c`r]ii sunt rezervate. Nici o parte a aceste c`r]i nu poate fi
reprodus` f`r` permisiunea scris` anterioar` a Children's Resources International, Inc.

ii
Introducere \n activit`]ile de \nv`]are pentru copii foarte mici

CUPRINS

Cuvânt \nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Cuvinte de mul]umire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

1. Introducere \n \nv`]area la sugari [i copii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3


1.1. Scopul acestei c`r]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Cum \nva]` sugarii [i copiii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Cum \nva]` copiii de vârste diferite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4. Cum pot educatorii s` sprijine \nv`]area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.5. Cum s` folosim aceast` carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.6. Tabel de activit`]i pe capitole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

2. Sugarul mic (na[tere - 8 luni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


2.1. Cum este copilul din prima zi de via]` pân` la opt luni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

În]elegerea de sine
Uite, sunt eu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Mângâieri blânde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Ce sunt [i ce nu sunt „eu“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

S`-i \n]elegem pe ceilal]i


{tiu s` zâmbesc! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ascult lumea din jurul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Râd [i chicotesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Urm`resc lumea din jurul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Oameni [i lucruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Î]i spun de ce am nevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

În]elegerea lumii
Obiectele mele preferate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Eu pot face lucrurile s` se \ntâmple! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
|nv`] forme noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Texturi [i senza]ii noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Trântesc [i lovesc obiectele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Comunicarea cu ceilal]i
Ne juc`m \mpreun` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Scoatem sunete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Mi[care [i ac]iune
Îmi ]in capul sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Ne mi[c`m \mpreun` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

iii
Pot s`-mi ridic capul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Privesc \n jur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3. Sugarul mare (8 - 18 luni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71


3.1. Cum este copilul de la 8 [i 18 luni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

În]elegerea de sine
Descop`r lucruri noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sentimentele mele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Dansul cu e[arfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Autonomie
A[a ne sp`l`m pe mâini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Cartea cu haine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Torn ap` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

S`-i \n]elegem pe ceilal]i


Cartea „despre mine“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Tabloul prieteniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Cutia noastr` de colorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

În]elegerea lumii
Pot s` g`sesc un lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Construiesc un turn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Pun cercuri \n pu[culi]` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Sortez formele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pun cutiile una \ntr-alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Comunicarea cu ceilal]i
Vizita ursului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Fac ca ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Bâzâi ca un bondar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Caiet cu materiale de pip`it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
G`sesc obiectele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Teatrul de p`pu[i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Mi[care [i ac]iune
Împing juc`riile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Trag juc`riile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
M` târ`sc pe coate [i genunchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Golesc [i umplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Rostogolesc mingile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Arunc mingile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
M` joc cu cârligele de rufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

iv
Introducere \n activit`]ile de \nv`]are pentru copii foarte mici

4. Copilul mic (18 - 24 luni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129


4.1. Cum este copilul de la 18 la 24 de luni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
În]elegerea de sine
{tiu cum m` cheam` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Fac singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Autonomie
Fac ordine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
M` \mbrac singur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

S`-i \n]elegem pe ceilal]i


|i consolez pe ceilal]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Ia-m` \n bra]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
M` joc cu prietenul meu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

În]elegerea lumii
{i eu pot s` scot acel sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Texturi diferite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Ora de pictur` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Pot ghici ce este acest lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Am nevoie de ajutorul t`u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Comunicarea cu ceilal]i
Spun ce vreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Ora de muzic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
{tiu numele lucrurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Primele mele propozi]ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Spun ce simt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

Mi[care [i ac]iune
|mi place s` m` ca]`r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Umblu peste tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Prin labirint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Mi[c`ri mari [i mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

5. Copilul \ntre doi [i trei ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175


5.1. Cum este copilul \ntre 2 [i 3 ani? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

În]elegerea de sine
Un portret cu multe fe]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Sunt fericit, trist, speriat, furios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

Autonomie
Potrivesc [osetele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
M` maschez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184

v
Eu sp`l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Folosesc uneltele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
S`-i \n]elegem pe ceilal]i
Zile de s`rb`toare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Cu ursule]ii la iarb` verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Confec]ionez cadouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
De-a trenule]ul prieteniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Petrecere \n pijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

În]elegerea lumii
Fac plastilin` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Colaj de hârtie rupt` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Adun „comori naturale“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Facem cercule]e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Pun p`s`rica \n cuibul ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

Comunicarea cu ceilal]i
Ora pove[tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Binoclul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Telefonul de juc`rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Facem o excursie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

Mi[care [i ac]iune
Puzzle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Facem pic`turi de ploaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Dau de mâncare la p`s`rele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Fac gimnastic` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Popice cu sticle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Pictez cu periu]a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

6. Teme pentru copiii mici [i pentru cei de la doi la trei ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
6.1. Planificarea temelor: copiii mici (pân` la 3 ani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
6.2. Teme model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
6.2.1 PÂINEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
6.2.2. MINGILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Mingile [i tuburile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Joc cu mingea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Un cântec despre rostogolirea mingii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Un cântec despre aruncarea mingii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
6.2.3. FERMA DE ANIMALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Animale-marionete (pe be]i[oare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
G`sirea animalelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
G`sesc mama [i puiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
S` ne facem o ferm` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254

vi
Introducere \n activit`]ile de \nv`]are pentru copii foarte mici

6.2.4. BUZUNARELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257


Pun batista \n buzunar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Ce am \n buzunare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Dans cu mâinile \n buzunare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
6.2.5. APA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
De-a ploaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Fac baloane de s`pun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Vopsesc cu ap` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Sar peste balt` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272

7. Familii [i comunit`]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275


7.1. Implicarea familiilor [i comunit`]ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Cine este pe cubul cu poze? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Fac m`rgele pentru mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Am grij` de bebelu[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Ne facem cas` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284

Zgomote de acas` [i de la bunici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286


Bunica poveste[te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Vine un cânt`re] \n vizit` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Urc`m pe munte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

Haine [i ]es`turi de acas` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294


Cântece [i dansuri de acas` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Felicit`ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Cu autobuzul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Ce se aude afar`? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
Ce miroase afar`? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

Facem sos de mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306


Doctorul [i asistenta medical` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
Meserii [i p`l`rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313

Anexa A: Jaloane privind dezvoltarea copiilor de la na[tere la 3 ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

Anexa B: Sugestii de echipament [i mobilier pentru s`lile pentru copiii mici . . . . . . . . . . . . . . . .316

Anexa C: Sugestii de materiale de joac` [i juc`rii pentru s`lile pentru copiii mici . . . . . . . . . . . .317

Anexa D: List` de control cu juc`rii [i materiale de joac` pentru s`lile pentru copiii mici . . . . . .319

Anexa E: Model de obiective de dezvoltare pentru copiii mici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320

vii
Introducere \n activit`]ile de \nv`]are pentru copii foarte mici

CUVÂNT |NAINTE

În 1994, Institutul pentru o Societate Deschis`, Funda]ia Soros [i Children's Resources International
(CRI) au format un parteneriat pentru a introduce metodele de predare centrate pe copil \n sistemele
de educa]ie din Europa central` [i de est [i \n ]`rile din fosta uniune Sovietic`. Scopul s`u a fost acela
de a sprijini dezvoltarea idealurilor [i principiilor democratice la copiii mici.

Step by Step, programul educa]ional ce a rezultat din acest parteneriat, \ncurajeaz` copiii din
gr`dini]e [i [coli primare s` gândeasc` critic, s` aleag` \n mod eficace [i s` respecte diferen]ele din-
tre indivizi. Programul \i sprijin` pe educatori [i \nv`]`tori s` individualizeze instruirea bazat` pe
interesele copilului, pe punctele lui forte, pe nevoile lui pe de o parte, [i s` includ` copii din grupurile
minoritare [i cei cu nevoi speciale pe de alt` parte. |n programul Step by Step, cel ce educ` devine
un moderator \n \nv`]are mai degrab` decât un furnizor de informa]ii. Cel mai important lucru este
c` [i familiile sunt \ncurajate s` se implice \n toate aspectele programului.

În 1998, programul Step by Step s-a extins [i pentru copiii mici. Volumul publicat de CRI, Creating
Child-Centered Programs for Infants and Toddlers (Crearea de programe centrate pe copil pentru
copiii mici) descrie modul \n care se poate aborda educa]ia la aceast` vârst`, punându-se accent pe
copil. Metoda a fost folosit` \n Statele Unite [i \n alte p`r]i din lume pentru a le ajuta pe educatoare
s` dezvolte medii de \nv`]are sigure [i stimulative pentru copiii mici.

În timp ce efectuau cursuri de preg`tire profesional` cu educatorii \n estul Europei, autoarele acestei
c`r]i, Betty Squibb [i Sally J. Deitz [i-au dat seama c` educatoarele nu doreau doar o metod` pentru
un plan de \nv`]`mânt, ci doreau s` afle ce activit`]i anume pot s` fac` pentru a contribui la evolu]ia
fizic`, emo]ional`, social`, lingvistic` [i intelectual` a copiilor mici [i c` doreau ca informa]iile s`
fie disponibile \ntr-un format u[or de folosit [i de g`sit. R`spunsul la ceast` cerin]` este cartea
Learning Activities for Infants and Toddlers: An Easy Guide for Everyday Use (Activit`]i de \nv`]are
pentru copiii mici: Ghid pentru activit`]i zilnice).

Activit`]i de \nv`]are pentru copiii mici: Ghid pentru activit`]i zilnice cuprinde peste 125 de activit`]i
de \nv`]are bazate pe teorii [i cercet`ri actuale privind dezvoltarea sugarilor [i copiilor mici. Dr.
Squibb este profesor de pedagogia educa]iei timpurii la Universitatea Framington, Maine, iar Dr.
Deitz este specialist` \n interven]ia la vârst` timpurie [i cecitate la Orbis International \n ora[ul New
York. Amândou` au decenii de munc` la activ, \ncercând s` sprijine pe cei ce se ocup` cu \ngrijirea
[i educa]ia timpurie, afla]i \n medii geografice [i culturale diverse.

Aceast` carte, \mpreun` cu Crearea de programe centrate pe copil pentru copiii mici asigur` o baz`
serioas` pentru metode [i activit`]i ce se pot folosi la copiii foarte mici. De[i sunt dedicate educato-
rilor, aceste publica]ii pot furniza informa]ii utile [i p`rin]ilor, care \mp`rt`[esc [i ei aceast` perioad`
spectaculoas` de dezvoltare a copiilor lor.

Pam Coughlin
Children's Resources International

ix
Cuvinte de mul]umire

Motivul pentru care am scris aceast` carte [i celelalte din seria Crearea de clase centrate pe copil este
dedicarea consecvent` a lui George Soros fa]` de ideea de societate deschis` [i crezul s`u c` [i cei
mai tineri membri ai societ`]ii pot s` se bucure de libert`]ile democratice fundamentale. Funda]iile
sale pentru o societate deschis` sunt un sprijin \n efortul nostru de a \mp`rt`[i metodele de predare
[i \nv`]are centrate pe copil \n cadrul unor programe de preg`tire a educatorilor [i \nv`]`torilor din
gr`dini]e [i scoli primare din 26 de ]`ri [i regiuni din lume.

Cei ce lucreaz` la Children's Resources International sunt recunosc`tori Lizei Lorant [i Sarah-ei
Klaus de la Institutul pentru o Societate Deschis` din New York pentru c` au orientat [i sprijinit cu
resurse dezvoltarea [i \nflorirea programului Step by Step. Viziunea, umorul [i prietenia lor au fost
o surs` continu` [i un sprijin pentru munca noastr`.

Echipele [i educatorii din programul Step by Step care l-au pus \n aplicare au fost primii care au
recunoscut c` el trebuie extins la sugari [i copiii mici. Devotamentul cu care au creat experien]e
educa]ionale de calitate pentru copii [i familiile lor este impresionant. Ei schimb` cu adev`rat lumea
[i creeaz` un loc educativ mai plin de grij` pentru copii, prin munca lor plin` de abnega]ie.

Acest volum Activit`]i de \nv`]are pentru copiii mici: Ghid pentru activit`]i zilnice este rezultatul
contribu]iei mai multor persoane. Autorii, Betty Squibb [i Sally J. Deitz, au contribuit cu experien]a
lor \n teoria [i practica dezvolt`rii copiilor mici. Ele au scris aceste activit`]i minunate din aceast`
carte. Carolyn Rutsch s-a aplecat asupra necesit`]ilor exprese de a publica o asemenea carte [i le-a
transformat \n realitate cu energie, tenacitate [i caracter vizionar. Ea a lucrat \ndeaproape cu autorii
pentru a face ca aceast` carte s` fie u[or de folosit [i s` fie bogat` \n informa]ii. Jean Iker a dat via]`
copertei [i ilustra]iilor, f`când ilustra]ii la fel de instructive ca [i textul. Elisa Slattery a editat cartea;
cu ochiul s`u atent [i stilul simplu ea a avut grij` ca volumul s` fie mai lizibil [i a g`sit gre[eli pe
care noi, ceilal]i, nu le-am observat.

Fotografiile reprezint` contribu]ia urm`torilor: Krista Clapp, Therese Khan, Josie Robins, John
Ordway, Zoe Bennington, Peggy Redalen, Jamie duPont, Kate Walsh, Marion Rutsch [i Diane
Charnov. |n plus, personalul de la Rosemount Center [i St. Patrick's Episcopal Day School ne-au per-
mis s` prindem momente minunate din programele lor pe banda magnetic`. Cassie Marshall a proiec-
tat formatul paginilor [i a realizat un document pl`cut la citit [i privit. Grupul Crosbie este autorul
unei coperte care sugereaz` fantezia [i promisiunea de la aceast` vârst`.

To]i cei ce lucreaz` la CRI au contribuit la volum. Michele Redalen, a fost fotografa grupului, edi-
torul [i asistentul de produc]ie. Pam Coughlin, Julie Empson [i Ellen Daniels au revizuit cartea.

Children's Resources International

x
Introducere \n activit`]ile de \nv`]are pentru copii foarte mici

ÎNC~ UN CUVÂNT
Preocuparea esen]ial` a Centrului pentru Educa]ie [i Dezvoltare Profesional` Step by Step este
educa]ia centrat` pe copil. |n acest cadru, din 1999 o aten]ie special` este acordat` programelor de
educa]ie timpurie care se adreseaz` copiilor de pân` la 3 ani.

Începuturile programelor desf`[urate de noi s-au bucurat de sus]inerea material`, moral` [i tehnic` a
Children’s Resources International precum [i a Funda]iei pentru o Societate Deschis`. În acest sens,
CRI ne-a pus în leg`tur` direct` cu exper]i în domeniu, exper]i care pe baza ultimelor cercet`ri
[tiin]ifice au lansat [i în România... necesitatea schimb`rii atitudinii fa]` de copilul mic

Educa]ia timpurie implic` o nou` abordare în în]elegerea copilului [i a nevoilor acestuia. Printre
aceste nevoi, un loc central îl are nevoia de înv`]are a copilului mic. Adultul ofer` copilului siguran]a
care îl face pe acesta s`-[i asume riscurile cunoa[terii [i ale înv`]`rii. Copilul este înzestrat cu toate
structurile pentru a înv`]a, adultul trebuie numai s`-l pun` în situa]ii de înv`]are, s`-l ghideze [i s`-l
încurajeze în demersul lui de a cunoa[te lumea [i nu în ultimul rând de a fi apoi capabil s` [tie ce s`
schimbe în lume.

Aceast` carte ofer` profesioni[tilor [i p`rin]ilor modele de „lec]ii” pentru copiii de la na[tere pân` la 3-4 ani.

Pentru copii
Activit`]ile propuse sunt adecvate nivelului de dezvoltare a copilului în ceea ce el este capabil s`
în]eleag` [i s` fac`, satisf`cându-i curiozitatea [i dându-i bucuria propriilor reu[ite, ceea ce con-
tribuie esen]ial la structurarea încrederii copilului în propriile capacit`]i [i a stimei de sine.

Pentru adul]i
Activit`]ile propuse ofer` adul]ilor posibilitatea de a descoperi copilul, satisfac]ia de a participa
împreun` cu copiii la procesul de înv`]are a acestora într-un mod inventiv, simplu, antrenant [i nu
în ultimul rând amuzant. Aceast` carte ofer` [i modalitatea concret` în care profesioni[tii [i p`rin]ii
copiilor pot colabora [i împ`r]i bucuria contribu]iei lor la formarea copilului.

Mul]umim CRI pentru c` aceast` carte exist` [i pentru speciali[tii români [i p`rin]ii interesa]i de
educa]ia timpurie.

Mul]umim reprezentan]ei UNICEF din România pentru sus]inerea introducerii educa]iei timpurii în cre[e,
pentru suportul acordat programelor noastre de educa]ie timpurie [i elaborarea unei metodologii,
context în care a finan]at editarea acestei c`r]i.

Mul]umim [i tuturor celor nenumi]i, care cred în ceea ce un copil este capabil s` înve]e de timpuriu
[i ne-au pus la dispozi]ie crâmpeie din activit`]ile de înv`]are a propriilor copii prin fotografiile
expuse în aceast` carte.

Sper`m ca utilizarea activit`]ilor pe care aceast` carte vi le propune s` le ini]ia]i cu copiii s` v` tre-
zeasc` sentimente de mul]umire [i satisfac]ie [i mai ales de inspira]ie care s` se concretizeze într-un
alt volum dedicat înv`]arii copilului mic.

Carmen Anghelescu
{ef Departament Educa]ie Timpurie
CEDP Step by Step

xi