Sunteți pe pagina 1din 17

CORPUL EXPERTILOR SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

EXERCITII PROPUSE
AN III, GRUPA 2
WOZARIK-ALEXA ADINA
I. Elaborarea !"#a"!!lor $!%a%&!are '(( e)er&!"!!*
1
(. Societatea ALFA achiziioneaza pe data de 25 august anul N un utilaj care se amortizeaza
liniar in 10 ani, costul de achiziie 210.000 u.m. La 1.12.N!2, societatea decide ree"aluarea
"alorii ramase a utilajului, "aloarea justa 1#0.000 u.m. $otodata, datorita schim%arii condiiilor
de utilizare, durata de "iaa utila ramasa este reestimata la 5 ani. &n condiiile aplicarii &AS 1#
'&mo%ilizari corporale(, amortizarea a)erenta e*erciiului N! "a )i de+
a, 21.000 u.m.-
%, #0..5 u.m.-
c, 5.### u.m.-
d, 5. u.m.-
e* +,.,,, #.-.
/aloare intrare 0 210.000 lei
Amortizare anuala 0 210.000110 0 21.000 lei
Amortizare la N!2 0 21.0001 ! 21.000 ! 21.000 0 23.000 lei
/aloarea ramasa 0 210.000 4 23.000 0 1#1.000 lei
/aloarea justa 0 1#0.000 lei
5urata estimata de "iata 0 5 ani 0 5 6 12 luni 0 #0 luni
5urata amortizata 0 2 ani 2 luni 0 27 luni
5urata de amortizat 0 #0 4 27 0 2 luni
Amortizarea pentru N! 0 1#0.000 6 1212 0 #0.000 lei
2. Nu intra in aria de aplica%ilitate a &AS #+
a, in"estiiile in )iliale-
%, in"estiiile in intreprinderile asociate-
c, intreprinderile in asocierile in participaie-
d, imo%ilizarile corporale-
e* !%.e"!/!!le !-ob!l!are e.al#a"e la .aloarea 0#"a, 1o"r!.!" IAS 2,.
3. 8are este rata implicita a unui contract de locaie care are urmatoarele caracteristici+
4 12 rede"ene anuale a 10.000.000 lei )iecare, "aloarea reziduala estimata de locator la s)ar9itul
contractului de locaie 12.000.000 lei, "aloarea justa #1.322.321 lei+
a, 12:-
b* (345
c, 10:-
d, 3:-
e, 17:.
;ata implicita de 1: "eri)ica ecuatia+ #1.322.321
1 1.1 1.1 10000000 7723557
2
1.1 1.1 1.2.#3 10000000 .712#.
1.2.#3 1.1 1.22273. 10000000 #30502
1.22273. 1.1 1.#02.2 10000000 #117.
1.#02.2 1.1 1.72225 10000000 522.533
1.72225 1.1 2.071352 10000000 270175
2.071352 1.1 2.52#05 10000000 2250#0#
2.52#05 1.1 2.#57222 10000000 .#1533
2.#57222 1.1 .002022 10000000 27727
.002022 1.1 .325#. 10000000 232577
.325#. 1.1 .757#1 10000000 2#0#3..
.757#1 1.1 2.252 10000000 20.053
2.252 12000000 2.#72.1 #1322321
2. A"and in "edere elementele urmatoare, nu corespund noiunii de su%"enie gu"ernamentala+
1, acordarea de asistena intreprinderilor care i9i des)a9oara acti"itatea in sectoare recent
pri"atizate-
2, scutirile de la plata impozitului pe pro)it-
, acordarea de asistena intreprinderilor care i9i incep acti"itatea in regiuni su%dez"oltate-
2, imprumut neram%ursa%il pentru care nu e*ista certitudinea respectarii condiiilor ata9ate
acestuia-
5, inter"enia unor echipe speciale pentru remedierea e)ectelor unor accidente de munca-
#, deducerea )iscala a amortizarii accelerate.
a, 1!2!!2-
b* 262676+5
c, 1!!2!#-
d, !2!5!#-
e, 2!!2!#.
7. Nu sunt acti"e cali)ica%ile, in sensul normei &AS 2+
a, lucrarile e)ectuate de o intreprindere de comunicaii pentru adaptarea sistemului de distri%uie-
%, in"estiiile imo%iliare-
&* "o&#r!le 1ro8#e !% &a%"!"a/! -ar! 9! 1e o ba:a re1e"!"!.e !%"r-o 1er!oa8a &#r"a 8e "!-15
d, tutunul-
e, tronsoanele de conducte de transport petrol.
+. Sunt incluse intr<un pro"izion pentru restructurare urmatoarele costuri+
a, costuri ocazionate de recali)icarea sau mutarea personalului care nu este a)ectat de
restructurare-
%, costuri de mar=eting-
c, in"estiii in noi reele de distri%uii-
d, pierderile din e*ploatare pana la data restructurarii care nu sunt ocazionate de un contract
oneros-
e* alar!! &o-1e%a"or!! a&or8a"e alar!a/!lor 8!1o%!b!l!:a/! &a #r-are a re"r#&"#rar!!.
;. &ntreprinderea achiziioneaza un echipament tehnologic la inceputul e*erciiului N, la costul de
3
100.000 mii lei 9i constituie un pro"izion pentru deza)ectarea acestuia in "aloare de 20.000 mii
lei.
>otri"it &AS 1#, "aloarea pro"izionului "a )i inclusa in costul acti"ului. >resupunem ca acest
pro"ision nu este deducti%il )iscal. 8are "a )i raionamentul corect pri"ind recunoa9terea
di)erenelor temporare?
/aloarea conta%ila a echipamentului tehnologic este 120.000 mii lei
@aza )iscala 0 /aloarea conta%ila < sume impoza%ile in "iitor ! sume dedecti%ile in "iitor
0 120.000<120.000! 100.000 0 100.000 mii lei
5i)erenta temporara impoza%ila 0 120.000 < 100.000 0 20.000 mii lei
>ro"izionul de deza)ectare este o datorie care nu genereaza sume impoza%ile in "iitor .
@aza )iscala a datoriei 0 /aloarea conta%ila ! sume impoza%ile < sume dedecti%ile
0 20.000 ! 0 < 20.000 0 0
5i)erenta temporara deducti%ile de 0 20.000 mii lei
8ele doua di)erente temporare nu se recunosc deoarece+
A ele sunt constatate cu ocazia recunoasterii initiale a unui acti" respecti" a unei datorii-
A recunoasterea initiala a unui acti"e sau datorie nu are incidenta asupra rezultatului conta%il si
nici asupra rezultatului )iscal.
5i)erentele temporare sunt di)erentele dintre "aloarea conta%ila a unui acti" sau datorie din %ilant
si %aza )iscala a acestora. 5i)erentele temporare pot im%raca urmatoarele )orme+
< di)erente temporare impoza%ile, care sunt acele di)erente temporare care "or a"ea ca rezultat
"alori impoza%ile in determinarea pro)itului impoza%il Bpierderii )iscale, al perioadei "iitoare,
atunci cand "aloarea conta%ila a acti"ului sau a datoriei este recuprata sau decontata-
< di)erente temporare deducti%ile, care sunt acele di)erente temporare ce "or a"ea ca rezultat
"alori
ce sunt deducti%ile pentru determinarea pro)itului impoza%il Bpierderii )iscale, al perioadei
"iitoare,atunci cand "aloarea conta%ila a acti"ului sau datoriei este recuperata sau decontata.
<. Societatea C a achiziionat 100: aciunile societaii F, la 1 ianuarie 2002. &n 200, societatea
F a realizat "anzari pentru care a o)erit dreptul de returnare pe perioada de garanie. 5e9i, potri"it
&AS ., societatea F ar )i tre%uit sa recunoasca un pro"izion pentru garanii de 0.000.000 u.m.,
acesta nu a )ost recunoscut. La 1 ianuarie 2005 Bdata trecerii la &F;S,, suma necesara pentru
decontarea datoriei este estimata la 2#.000.000 u.m. 8e inregistrari e)ectueaza C la data trecerii
la &F;S, daca se aplica e*cepia )acultati"a? 5ar daca se aplica pre"ederile &F;S retrospecti"?
&ntreprinderile ar tre%ui sa aplice retrospecti" pre"ederile &F;S < Drupari de intreprinderi. >rin
aplicarea e*ceptiei, in)ormatiile re)eritoare la gruparile de intreprinderi care au )ost recunoscute
inainte de data trecerii la &F;S nu tre%uie retratate.
C e)ectueaza urmatoarele inregistrari+
< daca aplica e*ceptia )acultati"a+
11.2 0 1512 2#.000.000
;ezultat reportat din >ro"izioane pt garantii
adoptarea pt prma data a &F;S acordate clientilor
< daca aplica &F;S retrospecti"+
La data gruparii+

20.1 0 1512 0.000.000


Fond comercial >ro"izioane pt garantii
4
Acordate clientilor
La data trecerii la &F;S+
1512 0 11.2 2.000.000
>ro"izioane pt garantii ;ezultatul reportat din acordate clientilor adoptarea pt prima data a &F;S
=. Se cunosc urmatoarele in)ormaii Bin lei,+ cheltuieli cu amortizarea imo%ilizarilor 2.000-
stocuri la 01.01.N 50.000- )urnizori de stocuri la 1.12.N 30.000- "enituri din su%"enii pentru
in"estiii #.000- cheltuieli cu do%anzile 12.000- rezultat inainte de impozitare 1.0.000- "enituri in
a"ans la 1.12.N 20.000 Bdin care 22.000 sunt su%"eniile pentru in"estiii,- "enituri din
pro"izioane pentru deprecierea acti"elor circulante ..500- clieni la 01.01.N 0.000-
"enituri din cesiunea imo%ilizarilor corporale Bincasate, 2.000- "enituri Bca9tiguri, din cedarea
in"estiiilor )inanciare pe termen scurt 1..500- )urnizori de stocuri la 01.01.N 57.000- stocuri la
1.12.N 25.000- "enituri in a"ans la 01.01.N #0.000 Bdin care 17.000 sunt su%"eniile pentru
in"estiii,- cheltuieli din cedarea imo%ilizarilor corporale 10.000- clieni la 1.12.N #0.000-
impozit pe pro)it platit .0.000- cheltuiala cu impozitul pe pro)it 50.000- ram%ursari de credite
primite de la %anci 0.000- incasari din cedarea in"estiiilor )inanciare pe termen scurt 20.000-
plai catre )urnizorii de imo%ilizari 15.000- aporturi de capital in natura 50.000.
8are este "aloarea )lu*ului net din e*ploatare con)orm &AS . '$a%loul )lu*urilor de trezorerieE,
9tiind ca se utilizeaza metoda indirecta?
Ba, 7..000 lei-
B%, 152.000 lei-
Bc, 122.000 lei-
'8* (,2.,,, le!5
Be, 35.000 lei.
;ezultatul inaintea impozitarii 1.0.000
! 8heltuieli cu amortizarea imo%ilizarilor 2.000
< /enituri din pro"izioane pentru deprecierea acti"elor circulante ..500
< /enituri din cesiunea imo%ilizarilor corporale 2.000
! 8heltuieli din cedarea imo%ilizarilor corporale 10.000
< /enituri din su%"entii pentru in"estitii #.000
< /enituri din cedarea in"estitiilor )inanciare pe termen scurt 1..500
! 8heltuieli cu do%anzile 12.000
< /ariatia stocurilor B25.000 4 50.000,
< /ariatia creantelor din e*ploatare B#0.000 4 0.000,
! /ariatia datoriilor din e*ploatare B30.000 4 57.000,
! /ariatia "eniturilor in a"ans B1#.000 4 22.000,
< &mpozit pe pro)it .0.000 .
8ash)loF din e*ploatare 0 102.000 lei
(,. &n "iziunea 8adrului general de intocmire 9i prezentare a situaiilor )inanciare ela%orat de
&AS@, conceptul de capital )inanciar este sinonim cu+
Ba, capitalul social al intreprinderii-
'b* &a1!"al#r!le 1ro1r!! ale !%"re1r!%8er!!5
Bc, capacitatea de producie a intreprinderii-
Bd, capacitatea de plata a intreprinderii-
5
Be, acti"ele imo%ilizate ale intreprinderii.
((. &n a%sena unui standard sau a unei interpretari aplica%ilBe,, managementul tre%uie sa
utilizeze raionamentul pro)essional in alegerea unei politici conta%ile care sa conduca la
in)ormaii rele"ate pentru utilizatori 9i )ia%ile ast)el incat situaiile )inanciare+
Bi, sa reprezinte poziia )inanciara, per)ormana 9i )lu*urile de trezorerie-
Bii, sa re)lecte su%stana economica a tranzaciilor sau e"enimentelor 9i nu doar )orma lor
juridica-
Biii, sa )ie nepartinitoare-
Bi", sa )ie prudente-
B", sa )ie complete in toate aspectele semni)icati"e-
B"i, sa se con)ormeze reglementarilor )iscale.
Ba, i ! ii-
B%, i ! ii ! iii-
Bc, i ! ii ! iii ! i"-
'8* ! 6 !! 6 !!! 6 !. 6 .5
Be, i ! ii ! iii ! i" ! " ! "i.
III. E)1er"!:e &o%"ab!le '7 !%"rebar!*
(. 8e inelegei prin competena e*pertului conta%il?
8ompetenta pro)esionala presupune ca pro)esionistul conta%il tre%uie sa )urnizeze ser"icii
pro)esionale cu competenta, grija si sarguinta si este o%ligat sa mentina in permanenta un ni"el
de cunostinte si de competenta pro)esionala care sa justi)ice asteptarile unui client sau ale
angajatorului- aceasta presupune ca el sa )ie la curent cu ultimele e"olutii si noutati din practiuca
pro)esionala, din legislatie si tehnicile de lucru.
6
5o%andirea cere+
< inalt standard de pregatire generala, rumata de una speci)ica-
< practica si e*aminare in su%iecte pro)esionale semni)icati"e-
< perioda de practica in domeniu.
Centinerea cere+
< cunoasterea continua a e"olutiilor in pro)esia conta%ila Bla ni"el national si international in
conta%ilitate, audit si alte reglementari statuare si cerinte rele"ante,-
< adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor
pro)esionale, in con)ormitate cu normele nationale si internationale.
Gn pro)esionist conta%il salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul pu%lic sau in sistemul
educational poate )i solicitat pentru rezol"area unor atri%utii importante pentru care nu are
)ormatia sau e*perinet necesara.
&n asemenea situatii nu tre%uie sa<si induca in eroare angajatorului cu pri"ire la ni"elul real al
competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
2. 8e conine un ;aport de e*pertizH cali)icat?
;aportul de e*pertiza conta%ila care cuprinde consideratii personale ale e*pertului conta%il este
cali)icat drept raport de e*pertiza conta%ila cu o%ser"atii.&n situatia in care e*pertul conta%il,
pentru demonstrarea rationamentului sau pro)esional, isi e*prima parerea asupra
o%iecti"ului1o%iecti"elor e*pertizei conta%ile, asupra su)icientei lor sau cu pri"ire la alte aspecte
asupra carora doreste sa retina atentia %ene)iciarului e*pertizei, poate )ace aceasta )ie in )inalul
8apitolului &&&, 8IN8LGJ&&, )ie intr<un capitol distinct, 8apitolul &/, 8INS&5K;AL&&
>K;SINALK ALK KM>K;$GLG& 8IN$A@&L, dar cu respectarea normelor de etica si
deontologie ale pro)esiei conta%ile e*ercitata li%er Bpro)esiei li%erale,. Acest ;aport este cali)icat
drept ;aport de e*pertiza conta%ila cu o%ser"atii Blimitate la strictul necesar sau impuse de lege,
in cazul e*pertizelor judiciare si mai cuprinzatoare in situatia e*pertizelor conta%ile
e*trajudiciare,.
3. 8are sunt principiile deontologice dupH care se ghideazH e*pertul conta%il in e)ectuarea
e*pertizelor conta%ile judiciare 9i e*trajudiciare?
>rincipiile deontologice )undamentale, carora tre%uie sa li se supuna pro)esionistul conta%il,
inclusi" e*pertul conta%il, sunt e*plicit de)inite in Co8#l 1r!.!%8 &o%8#!"a e"!&a ! 1ro$e!o%ala
a e)1er"!lor &o%"ab!l! ! a &o%"ab!l!lor a#"or!:a"! 8!% Ro-a%!a Bapro%at prin Notararea nr.
111335 a 8on)erintei Nationale a K*pertilor 8onta%ili si 8onta%ililor Autorizati,.Kle sunt+
< &ntegritate,
< I%iecti"itate,
< &ndependenta,
< secretul pro)esional,
< respectarea normelor tehnice si pro)esionale,
< competenta pro)esionala,
< comportare deontologica.
Nor-a 1ro$e!o%ala CECCAR %r. 37 1r!.!%8 e)1er"!:ele &o%"ab!le, retine si comenteaza
e*plicit urmatoarele principii deontologice, dupa care e*pertul conta%il tre%uie sa se ghideze in
e)ectuarea e*pertizelor conta%ile judiciare si e*trajudiciare+
< independenta e*pertului conta%il,
< competenta e*pertului conta%il,
7
< calitatea e*pertizelor conta%ile
< secretul pro)esional si con)identialitatea e*pertizelor conta%ile
< acceptarea e*pertizelor conta%ile
< responsa%ilitatea e)ectuarii e*pertizelor conta%ile.
2. 8um se menine calitatea de e*pert conta%il 9i calitatea de conta%il autorizat?
>rin inscrierea in $a%loul 8orpului. &nscrierea se realizeaza in %aza indeplinirii conditiilor
pri"ind acordarea calitatii de e*pert conta%il sau de conta%il autorizat. &nscrierea in $a%loul
8orpului con)era dreptul e*ercitarii pro)esiunii pe intreg teritoriul tarii.
Anual se o%tine licenta de e*ercitare a pro)esiei B"iza,. Lipsa licentei sau nelicentierea
atrage radierea din $a%lou sau suspendarea e*ercitatii pro)esiei, a dreptului de a e*ercita.
Acordarea "izei anuale se da daca sunt indeplinite cumulati" conditiile+
< achitarea in intregime a o%ligatiilor )ata de 8orp-
< plata la %uget, la termen si in cunatumul pre"azut, a impozitelor cu"enite statului-
< asigurarea pentru riscul pro)esional-
< do"ada ca nu a su)erit nici o condamnare care, potri"it legislatiei in "igoare, interzice dreptul
de gestiune si de administrare a societatilor comerciale Bcazier judiciar,-
< nu a sa"arsit )apte care sa incalce regulamentul pri"ind conduita pro)esionala, pentru care a
)ost sanctionat de 8omisia de 5isciplina-
< depunerea )isei indi"iduale-
$re%uie respectate si pre"ederile re)eritoare la li%era practica+ e*pertii conta%ili si conta%ili
autorizati nu pot sa isi e*ercite atri%utiunile con)erite de aceasta calitate de durata in care
des)asoara o acti"itate salarizata in a)ara 8orpului K*pertilor 8onta%ili si 8onta%ililor Autorizati
sau acti"itate comerciala, cu e*ceptia acti"itatilor didactice, literare, pu%licistice in domeniu si
cea de parlamentar, consilier local sau judetean, pe durata mandatului.
7. 8are sunt caracteristicile eseniale ale unei pro)esii conta%ile?
8aracteristicile esentiale ale unei pro)esii conta%ile sunt+
< detinerea unei competente intelectuale speci)ice, o%tinuta prin )ormare si in"atamant-
< respectarea de catre mem%ri a unui ansam%lu de "alori si de reguli sta%ilite de organismul
pro)esional, cu deose%ire cele care se re)era la o%iecti"itate.
< recunoasterea unei datorii )ata de pu%lic.
Gneori, datoria mem%rilor, pri"ind pro)esiunea lor si pu%licul, poate )i in contradictie cu
interesul lor personal pe termen scurt sau cu o%ligatiile lor de loialitate )ata de angajator.
Linand seama de remarcile precedente este de datoria organismelor pro)esionale nationale sa
de)ineasca reguli de etica pentru mem%ri lor, incat sa garanteze o calitate optima a ser"iciilor si
sa pastreze increderea pu%licului in pro)esie.
>ro)esia conta%ila li%erala este %azata pe moralitate ireprosa%ila, pe independenta, pe stiinta in
pro)esie, pe competenta BS&C,.
8
IX. Co%#l"a%"a $!&ala a&or8a"a &o%"r!b#ab!l!lor '+ !%"rebar!*
(. I societate pe aciuni plHtitoare de impozit pe pro)it, ale cHrei aciuni sunt deinute de AA
BpersoanH )izicH, in proporie de .0: 9i de @@ BpersoanH )izicH, 0:, realizeazH in e*erciiul
)inanciar 2007 "enituri totale de 500.000 lei, din care "enituri neimpoza%ile de 20.000 lei,
respecti" cheltuieli totale de 200.000 lei, din care cheltuieli nededucti%ile 0.000 lei.
8are este impozitul pe pro)it plHtit de societate 9i di"idendele incasate de )iecare dintre cei doi
acionari, inand cont cH #0: din rezultat este repartizat acestora?
>ro)it impoza%il 0 B500.000 4 20.000, 4 B200.000 4 0.000, 0 270.000 4 .0.000 0 110.000 lei
&mpozit pe pro)it 0 110.000 6 1#: 0 1..#00 lei
>ro)it net 0 100.000 4 1..#00 0 72.200 lei
9
>ro)it repartizat la di"idende 0 #0: 6 72.200 0 23.220 lei
&mpozit pe di"idende 0 1#: 6 23.220 0 ..310 lei
5i"idende nete 0 23.220 4 ..310 0 21.50 lei
5i"idende distri%uite persoanei AA 0 .0: 6 21.50 0 23.0.1 lei
5i"idende distri%uite persoanei @@ 0 0: 6 21.50 0 12.253 lei
2. I societate comercialH plHtitoare de $/A inregistreazH intr<un an "enituri in suma de 5#0.000
lei din care 1200 lei "enituri din di"idende de la o persoanH juridicH romanH. 8heltuielile
inregistrate sunt +
< cheltuieli cu ser"iciile prestate de teri 11.000 lei Be*istH contracte incheiate, se justi)icH
necesitatea lor 9i sunt documente care sH ateste prestarea lor e)ecti"H,-
< cheltuieli cu materiile prime 9i materialele consuma%ile 200.000 lei-
< cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lipsH din gestiune, neimputa%ile 2500 lei-
< cheltuieli cu plata personalului #.500 lei, din care 50.000 lei este )ondul de salarii 9i di)erena
contri%uii a)erente )ondului de salarii-
< cheltuieli de protocol 2200 lei-
< cheltuieli cu sponsorizarea in %ani 1200 lei-
< cheltuieli cu impozitul pe pro)it plHtit in cursul anului 2.000 lei.
SH se calculeze impozitul pe pro)it datorat pentru intregul an.
>ro)it impoza%il 0 /enituri totale 4 /enituri neimpoza%ile 4 8heltuieli totale ! 8heltuieli
nededucti%ile
/enituri totale 0 5#0.000 lei
/enituri neimpoza%ile 0 1.200 lei
8heltuieli totale 0 272.#00 lei
8heltuieli nededucti%ile+
< 8heltuieli cu impozitul pe pro)it platit 2.000 lei
< 8heltuielile cu stocurile lipsa din gestiune neimputa%ile 2.500 lei ! $/A a)erent #00 lei
8heltuieli partial deducti%ile in limita a 2: * BB5#0.000 <1.200, 4 B272.#00 4 2.200 < 2000,, 0
5.#12 lei, deci cheltuielile de protocolin "aloare de 2.200 lei sunt integral deducti%ile.
>ro)it impoza%il 0 5#0.000 4 1.200 4 272.#00 ! 2.000 ! 1.200 ! 2.500 0 271.300 lei
&mpozit pe pro)it 0 1#: * 271.300 0 25.102 lei
8heltuieli cu sponsorizarea 1.200 lei
< 11000 * 557.700 0 1.#.# lei
< 20: * 25.102 0 3.021 lei
1.200 lei O min P1.#.#, 3.021Q, deci se poate scadea intreaga "aloare din impozitul pe pro)it.
&mpozit pe pro)it de plata 0 25.102 4 1.200 0 2.302 lei
3. I persoanH )izicH o%ine in anul 200M urmHtoarele "enituri din cesiunea drepturilor de autor+
< 22 mai 3.000 lei din "alori)icarea drepturilor de autor ale unei opere literare-
< 15 august 12.000 lei din "alori)icarea drepturilor de autor a)erente unei opere monumentale-
< 1 septem%rie .000 lei din "alori)icarea unor drepturi de autor a)erente unei opere literare,
drepturile )iind mo9tenite. Societatea care gestioneazH aceste drepturi de autor percepe un
comision de 500 lei.
SH se sta%ileascH impozitul datorat in cursul anului su% )ormH de plHi anticipate, scadenele de
platH 9i di)erena de impozit de platH sau de recuperat ca urmare a regularizHrii din anul urmHtor
realizHrii "eniturilor.
10
$otal plati anticipate in 200M 0 3.000 * 10: ! 12.000 * 10: ! .000 * 10: 0 2.200 lei
;egularizarea impozitului datorat in 200M!1+
/enit din "alori)icarea drepturilor de autor ale unei opere de arta 0 3.000 lei
8heltuieli deducti%ile 0 20: * 3.000 0 1.700 lei
/enit supus impozitarii 0 3.000 4 1.700 0 ..200 lei
/enit din "alori)icarea drepturilor de autor a)erente unei opere monumentale 0 12.000 lei
8heltuieli deducti%ile 0 25: * 12.000 0 .000 lei
/enit supus impozitarii 0 12.000 4 .000 0 3.000 lei
/enit din "alori)icarea drepturilor de autor a)erente unei opere literare 0 .000 lei
8heltuieli deducti%ile pri"ind comisionul de gestionare a drepturilor de autor 0 500 lei
/enit supus impozitarii 0 .000 4 500 0 2.500 lei
/enit total impoza%il 0 ..200 ! 3.000 ! 2.500 0 17..00 lei
&mpozit total 0 1#: * 17..00 0 2.332 lei
&mpozit de plata 0 2.332 4 2.200 0 532 lei
2. S.8. >restatorul, societate de leasing inregistratH in @ulgaria incheie la 5 Aprilie 2003 un
contract de leasing )inanciar, cu S.8. $ransportatorul, societate sta%ilitH 9i inregistratH in scopuri
de $/A in ;omania Bart 15,. 8ontractul are ca o%iect leasingul unui autocar in "aloare de 0.00
euro, achiziionat de la Furnizorul, societate sta%ilitH 9i inregistratH in scopuri de $/A in
@ulgaria.
La )inalizarea contractului $ransportatorul i9i e*ercitH opiunea de cumpHrare, achitand "aloarea
rezidualH a autocarului, in sumH de 1.000 euro. 8ursul de schim% este 1 euro 0 2 lei, iar rata
lunarH, inclusi" do%anda a)erentH este 1.000 euro. Analizai spea din punctul de "edere al $/A
sta%ilind tipul operaiunilor, locul lor, precum 9i o%ligaiile ce re"in plHtitorilor de $/A.
$ipul operatiunii+ prestare de ser"icii 4 transmiterea )olosintei %unurilor in cadrul unui contract
de leasing.
Locul prestarii de ser"icii este in ;omania.
@ene)iciarul realizeaza o achizitie intracomunitara de ser"icii, )iind o%ligat sa o declare in
decontul de $/A si 5eclaratia recapitulati"a 30. @ene)iciarul datoreaza si inregistreaza $/A
prin ta*area in"ersa.
&n momentul achizitiei autocarului la "aloare reziduala , a"em 0 achizitie intracomunitata de
%unuri care se raporteaza in )ormularul R5eclaratie recapitulati"a pri"ind li"rarile1achizitiile
intracomunitare de %unuri B30,.
7. SH se determine acciza pentru o cantitate de 20.000 sticle de alcool etilic a 0,5 litri )iecare ce
are o concentraie alcoolicH de 3:. Acciza unitarH 9i cursul de schim% sunt cele pre"Hzute de
codul )iscal.
Acciza speci)ica pentru alcool cu concentratie de 100: este de .50 lei.
20.000 sticle a 0.5l1sticla 0 100hl
8ursul de schim% 0 2.2#55 lei1euro
Acciza 0 8oncentratia alcoolica * Acciza speci)ica * 8ursul de schim% * 8antitatea in hectolitri
Acciza 0 3: * .50 * 2.2#55 * 100 0 23..517,#2 lei
+. Gn contri%ua%il persoanH )izicH deine in proprietate la inceputul anului+
a, un apartament de 10 mp supra)aH des)H9uratH situat in mediul ur%an Bcoe)icientul de corecie
poziti"H a "alorii impoza%ile este 2,2,, "aloarea impoza%ilH unitarH ##3 lei1 mp supra)aH
11
des)H9uratH, a)lat intr<un %loc de locuine cu trei etaje 9i # apartamente, construit in 13#. Acest
apartament este locuinH de domiciliu panH la data "anzHrii <10 iulie anul curent.
%, o casH in mediul rural cu o supra)aH totalH des)H9uratH de 120 mp, "aloare impoza%ilH unitarH
##3 lei1mp supra)aH des)H9uratH, din care o mansardH locui%ilH de 0 mp supra)aH des)H9uratH.
8asa a )ost achiziionatH in luna )e%ruarie, anul curent. Aceasta de"ine locuinH de domiciliu
dupa "anzarea apartamentului. 8oe)icientul de corecie poziti"H a "alorii impoza%ile unitare este
1. SH se calculeze impozitul datorat de cHtre contri%ua%il, separat, pe cele douH proprietHi
imo%iliare.
a, &mpozit pe cladire
&mpozit pe cladire 0 /aloarea impoza%ila a cladirii * 0.1:
/aloarea impoza%ila a cladirii 0 Supra)ata des)asurata * /aloarea impoza%ila pe mp *
8oe)icientul de corectie * B1 4 8oe)icient de "echime,
8oe)icient de "echime 0 10: deoarece cladirea corespunde "echimii intre 0 si 50 ani.
/aloarea impoza%ila a cladirii 0 10 * ##3 * 2,2 * B1 4 10:, 0 1.2.201 lei
&mpozitul pe cladiri 0 0.1: * 1.2.201 0 1.2 lei
&mpozit datorat 0 1.2 lei * . luni 1 an 0 100, lei, prin rotunjire 100 lei.
%, &mpozit casa mediul rural
/aloare impoza%ila 0 BBSupra)ata des)asurata 4 Supra)ata mansarda, * /aloarea impoza%ila pe
mp ! Supra)ata mansarda * /aloarea impoza%ila pe mp * 8ota redusa .5:, 6 8oe)icient de
reductie *>rocent de majorare prima cladire 15:
/aloare impoza%ila 0 BB120 4 0, * ##3 ! 0 * ##3 * .5:, * 1 * B1 ! 15:, 0 7#.551,7. lei
&mpozit pe cladiri 0 0,1: * 7#.551,7. 0 7#,55 lei
&mpozit datorat )e%ruarie 4 iulie 0 7#,55 lei * # luni 1 an 0 2 lei
5in luna august se plateste impozit micsorat cu 15: deoarece imo%ilul de"ine locuinta de
domiciliu, ast)el a"em+
/aloare impoza%ila 0 BB120 4 0, * ##3 ! 0 * ##3 * .5:, * 1 0 .5.2#2,50 lei
&mpozit datorat august 4 decem%rie 0 0,1: * .5.2#2,50 * 5112 0 1,5 lei
&mpozit datorat total 0 2 ! 1 0 .2 lei
XII. Al"e l#&rar! e$e&"#a"e 8e e)1er"!! &o%"ab!l! ! 8e &o%"ab!l!! a#"or!:a"! '< e)er&!"!!*
(. &n urma procesului de producie se o%in+ 1.000 %uc. produs principal > 9i 50 %uc. produs
secundar >S. 5upa o%inerea lui >, >S este supus unor prelucrari suplimentare care ocazioneaza
cheltuieli de 1.500.000 lei. >reul de "anzare pe piaa a lui >S in condiii normale este de 100.000
lei1%uc., iar cheltuielile estimate cu "anzarea acestuia sunt de 500.000 lei. 8heltuielile comune
pentru o%inerea lui > 9i >S sunt de 150.000.000 lei. 5eterminai costul de producie al
produsului >.
/aloarea realiza%ila neta a >S 0 50 * 100.000 4 500.000 4 1.500.000 0 .000.000 lei
8ost productie > 0 8heltuieli comune < /aloarea realiza%ila neta >S
8ost productie > 0150.000.000< .000.0000 12..000.000 lei
8ost productie unitar > 0 12..000.0001 1.000 0 12..000 lei1%uc
12
2. &ntreprinderea ALFA dispune de un stoc de produse )inite o%inute la un cost de 150.000.000
lei.
/aloarea realiza%ila neta a stocului la s)ar9itul e*erciiilor N 9i N!1 este de 1.0.000.000 lei 9i
respecti" 10.000.000 lei. 8are sunt inregistrarile conta%ile e)ectuate la s)ar9itul e*erciiilor N 9i
N!1?
La ce "aloare apare stocul in %ilanul e*erciiului N?
&n e*ercitiul N nu se realizeaza nici o inregistrare, stocurile prezentandu<se la "aloarea de
150.000.000 lei. Nu se inregistreaza cresterea de "aloare de 20.000.000 lei din moti"e de
prudenta.
&n e*ercitiul N!1 se realizeaza urmatoarea inregistrare+
#712 0 325 20.000.000
>rodusele )inite apar in %ilant cu "aloarea de 10.000.000 lei.
3. 5espre un stoc de mar)a se cunosc urmatoarele in)ormaii+
4 stoc la 1.05.N, 1.000 %uc * 1.000 u.m.1%uc.-
4 achiziie la ..05.N, 2.000 %uc. * 1.500 u.m.1%uc., $/A 13:-
4 "anzare la 15.05.N, 2.500 %uc. * 2.000 u.m.1%uc., $/A 13:-
4 achiziie la 2.05.N, 5.500 %uc. * 1.700 u.m.1%uc., $/A 13:-
4 "anzare la 23.05.N, 5.700 %uc. * 2.200 u.m.1%uc., $/A 13:.
5eterminai "aloarea ie9irilor din stoc 9i a stocului )inal, 9tiind ca intreprinderea utilizeaza
metoda F&FI.
I%"rar! Ie!r!
Stoc initial 1.000 %uc * 1.000 lei
Achizitie 2.000 %uc * 1.500 lei
/anzare 1.000 %uc * 1.000 lei
1.500 %uc * 1.500 lei
Achizitie 5.500 %uc * 1.700 lei
/anzare 500 %uc * 1.500 lei
5.00 %uc * 1.700 lei
Stoc )inal 200 %uc * 1.700 lei
/aloarea iesirilor 1.520.000 lei
2. Societatea ALFA.SA s<a angajat prin contract sa construiasca o c1adire. Lucrarile tre%uie
terminate pana la data de 10.02.N!2. >rincipalele etape ale realizarii contructiei sunt
urmatoarele+
A la 10.02.N s<a semnat contractul-
A la 1.12.N costul lucrarilor in curs de e*ecutie a )ost de 500.000 mii lei-
A la 1.12.N!1 costul lucrarilor in curs de e*ecutie este de 1..50.000 mii lei-
A la 10.02.N!2 li"rarea si )acturarea, pret de )acturare 2.350.000 mii lei- costul e)ecti" de
productie este de 2.500.000 mii lei-
A la 10.02.N s<a sta%ilit un pret de "anzare re"izui%il de 2.500.000 mii lei si s<a estimat un cost
total de productie de 2.000.000 mii lei-
A la 1.12.N!1 pretul de "anzare a )ost re"izuit la 2.#00.000 mii lei iar costul de productie a )ost
reestimat la 2.200.000 mii lei.
13
5aca preul de )acturare ar )i de 2..50.000 mii lei, care ar )i e)ectul in contul de pro)it 9i pierdere
al aplicarii metodei procentului de a"ansare? 8um apreciai aceasta situaie?
&n e*ercitiul N+
< inregistrarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lucrarilor dupa natura lor+
#MM 0 : 500.000
MM
2MM
5MM
< la 1.12.N se determina si se inregistreaza rezultatul e*ercitiu si lucrarile in curs de e*ecutie+
;ezultatul total estimat 0 2.500.000 < 2.000.000 0 500.000 mii lei
Dradul de a"ansare al lucrarilor 0 Bcheltuielile e*ercitiului N 1 costul estimat, 6 100 0
500.00012.000.000 * 100 0 25:
;ezultatul e*ercitiului N 0 rezultatul total estimat * gradul de a"ansare 0 500.000 * 25: 0
125.000 mii lei .
Acest rezultat "a )i incorporat in costul lucrarilor 0 500.000 ! 125.000 0 #25.000 mii lei
&n e*ercitiul N!1+
< inregistrarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lucrarilor dupa natura lor+
#MM 0 : 1.250.000
MM
2MM
5MM
< la 1.12.N!1+
;ezultatul total estimat 0 2.#00.000<2.200.0000 200.000 mii lei
Dradul de a"ansare al lucrarilor 0 Bcheltuielile e*ercitiului N! 1 1costul total estimat, * 100 0
1..50.00012.200.000 * 100 0 .3,50 :
;ezultatul e*ercitiului N!1 0 rezultatul total estimat * gradul de a"ansare < rezultatul e*ercitiului
N 0 200.000 * .3,50: < 125.000 0 13.000 mii lei.
Acest rezultat "a )i incorporat in costul lucrarilor 0 13.000 ! 1.250.000 0 1.22.000 mii lei.
2 0 .11 1.22.000
&n e*ercitiul N!2+
< inregistrarea cheltuielilor 2.500.000<1..50.0000.50.000 mii lei
#MM 0 : .50.000
MM
2MM
5MM
< 1.12.N!2+
;ezultatul total estimat 0 2.350.000 < 2.500.000 0 250.000 mii lei
;ezultatul e*ercitiului N!2 0 rezultatul e)ecti" < rezultatul e*ercitiului N < rezultatul e*ercitiului
N! 1 0.250.000 < 125.000 < 13.0000 12.000 mii lei
Acest rezultat "a )i incorporat in costul lucrarilor 0 .50.000 ! 12.000 0 772.000 mii lei
2 0 .11 772.000
5aca pretul de )acturare este de 2..50.000 mii lei
;ezultatul e)ecti" 0 2..50.000< 2.500.0000 250.000 mii lei
;ezultatul e*ercitiului N!2 0 rezultatul e)ecti"< rezultatul e*ercitiului N < rezultatul e*ercitiului
N!l 0 250.000 < 125.000 < 13.000 0 < #7.000 mii lei
;ezultatul "a ajusta costul lucrarilor .50.000<#7.0000 #72.000 mii lei
14
&n contul de pro)it si pierdere al N!2 a"em urmatoarele in)luente+
/enituri din "anzarea mar)urilor 0 2..50.000 mii lei
/ariatia stocurilor 0 2.0#7.000 mii lei
8heltuieli 0 .50.000 mii lei
;ezultat 0 #7.000 mii lei
&n anul N si N! 1 a )ost recunoscut un rezultat de 125.000! 13.0000 17.000 cu mult mai mare
decat rezultatul e)ectl" al contractului care este de 250.000. Aceasta )ace ca in N!2 sa se
recunoasca pierderea de #7.000 mii lei, ast)el se pune su% semnul intre%arii credi%ilitatea
estimarilor realizate in e*ercitiile N si N!1.
7. &ntreprinderea ALFA utilizeaza metoda terminarii lucrarilor. Ka a inregistrat "ariaii mari ale
numarului de contracte terminate in ultimii 5 ani. 8are ar putea )i incidena acestor "ariaii?
&n caz de "ariatii mari ale numarului de contracte terminate de la un an la altul, rezultatele
di"ersilor ani pot cunoaste e"olutii ce denota )luctuatii, )apt ce )ace di)icila comparatia in timp.
Cetoda procentului de a"ansare e"ita aceste distorsiuni, prin sta%ilirea unei legaturi directe intre
rezultatul unui e*ercitiu si lucrarile e)ectuate in cursul perioadei Basigura o imagine )idela,.
8on)orm par. 2 din &AS 11+ '8and "enitul unui contract de constructie nu poate )i e"aluat in
mod credi%il, atunci+
< "enitul tre%uie recunoscut doar in masura in care costurile contractuale suportate este pro%a%il a
)i recuperate-
< costurile contractuale tre%uie recunoscute drept cheltuieli in e*ercitiul )inanciar in care sunt
generateE.
;ecunoasterea cheltuielilor la ni"elul "eniturilor presupune respectarea principiului prudentei.
+. 5aca procentul de a"ansare )izic este de #0:, care este di)erena intre rezultatul conta%il 9i
rezultatul real al stadiului de a"ansare a lucrarilor? 8um apreciai aceasta di)erena?
5aca rezultatul contractului poate )i estimat in mod credi%il, la un grad de a"ansare de #0:,
societatea tre%uie sH recunoasca "eniturile a)erente si in contul de pro)it si pierdere.
Dradul de a"ansare a lucrarilor 0 cheltuielile e*ercitiului1costul total estimat * 100
;ezultatul e*ercitiului N 0 rezultat total estimat * grad de a"ansare
;ezultatul e*ercitiului "a )i incorporat in costul lucrarilor.
/ariatia stocurilor 0 rezultatul e*ercitiului ! cheltuielile e*ercitiului Bin timpul derularii
contractului e*ercitiului N,
;ezultatul )inal 0 "enituri din "anzari < "enituri din productia stocata < cheltuieli dupa natura
&n timpul derularii contractului rezultatul real este mai mic decat rezultatul conta%il.
La s)arsitul contactului rezultatul conta%il este in)erior celui real.
8onsideram urmatoarea speta+
8ostul estimat al contractului 1.000 lei
/eniturile contractului 1.500 lei
;ezultatul estimat al contractului 500 lei
8ost cumulat al lucrHrilor e*ecutate 700 lei
>rocentul de a"ansare conta%il 70 :
;ezultatul conta%il al stadiului 200 lei
;ezultatul real al stadiului 0 500 lei * #0 : 0 00 lei
&ntreprinderea raporteaza un rezultat in)erior celui real.
15
;. >ornind de la e*emplul anterior 9i cunoscand ca preul de )acturare al lucrarii este de
2.350.000 mii lei, cheltuielile angajate in N!2 de .50.000 mii lei iar costul e)ecti" de 2.750.000
mii lei, care "a )i incidena asupra 8ontului de pro)it 9i pierdere al e*erciiului N!2? 8um
apreciai aceasta situaie?
;ezultatul e)ecti" al contractului 0 2.350.000 < 2.750.000 0 100.000 mii lei
;ezultatul a)erent al e*ercitiului N!2 0 rezultatul e)ecti" < rezultatul e*ercitiului N< rezultatl
a)erent e*ercitiului N!l 0 100.000 < B125.000 < 25.000, 0 100.000
;ezultatul e)ernt e*ercitiului curent "a ajusta costullucrarilor+ .50.000 ! 100.000 0 750.000
&n contul de pro)it si pierdere al e*ercitiului N!2 e*ista urmatoarele in)ulente+
/enituri din "anzarea mar)urilor ! 2.350.000
/ariatia stocurilor < 2.100.000
/enituri din pro"izioane pt riscuri si cheltuieli ! 200.000
8heltuieli dupa natura < .50.000
;ezultat ! 00.000
&n acest caz credi%ilitatea estimarilor este indoielnica. &n cele din urma, contractul este pro)ita%il
B100.000 mii lei,. &n e*ercitiul N!l acesta a )ost considerat de)icitar, ceea ce a atras imputarea in
rezultat a pierderii estimate si constituirea unui pro"izion.
>ro"izionul este reluat la s)arsitul contractului deoarece nu mai are o%iect.
>ractic, rezultatul e*ercitiului N!2 este majorat cu rezultatul contractului si cu "enitul din
pro"izioane.
I asemenea utilizare a metodei procentului de a"ansare este de)ectuoasa. Cai potri"ita ar )i )ost
metoda la terminarea lucrarilor.
<. La 1.12.N, intreprinderea ALFA are in stoc 200 =g produs > in curs de e*ecuie cu un grad
de a"ansare de 50:. 8heltuielile necesare )inalizarii 9i "anzarii produsului in curs de e*ecuie au
)ost estimate la 2.500.000 lei. >rodusul )init o%inut cu ajutorul lui ALFA se "inde pe piaa cu
25.000 lei1%uc. 8oncomitent au )ost o%inute 9i 00 =g produs )init. La inceputul perioadei nu
e*ista producie in curs de e*ecuie. 8heltuielile necesare o%inerii produselor )inite 9i in curs de
e*ecuie au )ost de 20.000.000 lei. &n %ilanul conta%il, stocul de producie in curs de e*ecuie
este e"aluat la+
a* 7.,,,.,,, le!5
%, 2.500.000 lei-
c, 7.000.000 lei-
d, 15.000.000 lei-
e, 20.000.000 lei.
8on)orm &AS 2, stocurile se e"aluaeaza la minimul dintre "aloarea realiza%ila neta si costul
acestora.
/aloarea realiza%ila neta a productiei in curs de e*ecutie 0 200 =g * 25.000 lei1=g 4 2.500.000 lei
0 3.000.000 4 2.500.000 0 #.500.000 lei
1, 8heltuieli comune stocurilor 0 20.000.000 lei
2, 200 =g produs in curs de e*ecutie de 50: 0 100 =g produs )init
5in 1, si 2, rezulta+
00 =g produs )init ! 100 =g produs )init 0 20.000.000 lei
200 =g produs )init 0 20.000.000 lei
100 =g produs )init 0 20.000.000 lei 1 2
100 =g produs )init 0 5.000.000 lei
16
200 =g produs in curs de e*ecutie 0 5.000.000 lei
8ostul productiei in curs de e*ecutie 0 5.000.000 lei
>roductia in curs de e*ecutie se e"alueaza la min P#.500.000, 5.000.000Q 0 5.000.000 lei.
17