Sunteți pe pagina 1din 3

56.

Prepararea cavitatilor carioase compuse si complexe


1. Cavitati Atipice-Cavitati ce nu se incadreaza dupa clasificarea lui Black(MOL, MOD, MOV)
(Cavitati atipice si c!plicate)
". Cavitati la care prcesul caris afecteaza dentina parapulpara sau circu!pulpara.
57. Materiale de obturatie,clasificrea
1 .Dupa structura de agregare:
Materiale plastice-!at. Ce se intrduce in cav. #uc. $u# fr!a !ale
Materiale neplastice-incrustatii cnfect. %n la#ratr
2. Dupa durata:
!.prvizrii
!.de durata
!. pt. #turatii curative
3. Dupa aderenta:
Aderente-c!pzite
&eaderente-ci!enturi silicate,silic-fsfate,a!al'a!e
4. Din punct de vedere fizionomic:
(izin!ice-ci!ent, silicate, c!pzite, rasini acrilice,autpli!eriza#ile
&efizin!ice-a!al'a!e, aurul ceziv
$e!ifizin!ice-ce!enturi silic-fsfat
)*Materiale de #turatii prvizrii, c!pnenta c+i!ica, caracteristica
Gutaperca
C!pzitia-sucul cua'ulat al ar#relui,%snandra 'utta- a!estecat, in prprtii varia#ile,cu .id
de zinc.$e ra!leste prin incalzire si se intareste prin raciere.
Eugenatul de Zinc
C!pzitie-/asta pe care prepara! a!estecind eu'enlulsau leu!car0p+illru! cu .id de
zinc. Cantitatea !ai !are sau !ai !ica de .id de zinc ce va fi incrprate eu'enlului este in
functie de cnsistent ace dri! sa capete eu'enatul de zinc.
Plastobturul
(%ndiana,%ndi'ena,Citperca,Ci!pat,etc.)
1ste un !aterial de cnsistenta c+itasa, flsit nu!ai in #turarea prvizrie a cavitatilr
rezultate din pre'atirea cariei si!ple si a pansa!entelr !edica!entase in cursul trata!entelr
enddntice.
imentul de o!ifosfat de zinc"#letc$er%
Material de #turatie prvizrie, care rezulta din a!estecarea unei pul#ere cu un lic+id.
C!pzitie-/ul#erea2.id de zinc 133
$ulfat de zinc1"
Masti. 4,)
Lic+id2Apa distilata 5)
6u!a Ara#ica ")
Alcl 13
$lutie cncentrate acid fenic-1 placuta
59. Cerintele catre materialele de obturatii provizorii
Mat. De #t. /rviz.-ur!at Cnditii2
1. Aplicarea si !delarea-si!pla
". %ndepartarea lr cu-usurinta
7. Aderenta relative
8. %nc+idere cit !ai er!etica a cav.
). 9i!p de priza cnvena#il()-"3 !in.)
5. :ezistenta la frtele !asticatrii,neinfluentate de actiunea slu#ilizanta a slutiei
4. Cpzitia sa nu fie nciva(pt. pulpa,pardntiu,tes.dentare)
*. $a nu intre in c!#inatii c+i!ice cu !edica!entele pe care le prte;eaza
<. %zlare ter!ice si electrice
13. Actiune (izlant) sti!ulare a pulpei dent.
11. 'ust a'rea#il
1". $a nu clrize dintele
17. $a nu fie ieftine
18. Ceficient de dilatati=nul
60. Indicatii catre materialele de obturatii provizorii.e!nica de preparare a
materialelor de obturatii provizorii.
1. 6utaperca
". >n .id-eu'enlul(eu'enat de >n)
7. /last#tuz
8. Ci!ent>n7(/8)"
). Ci!ent >n$8
5. Ci!nt /licar#.ilic
4. Vina.l
Materiale de #turatii prvizrii-!ateriale utilizate in refacerea te!prara a cavitatilr dentare,
pentru a prte;a pla'a dent., rezultata din pre'atirea cav. $i a difertr pansa!ente !edicale.
6". Materiale pentru obturatie izolanta, te!nica de pre#atire a acestor
materiale.Indicatii pentru aplicare.
&ndicatii:
-sa nu irite pulpa(sa nu fie t.ice)
-sa nu psede rezistenta !ecanica
-sa nu per!ita trecerea acizilr si !n!erilr eli!inate la slidificarea #t. De durata
-sa nu !difice fr!a cavitatii fr!ate
-sa nu iasa din li!itele cavitatii(se desc!pune la reactie cu saliva)
-sa nu !difice cularea Dintelui
-$a psede prprietati ter!ice apr.i!ativ=Dintelui
'e$nica (ala!arii:
/e suprafata sticlutei se a!esteca praful cu lic+idul cu spatula, in raprt="'r. /raf la 3,) !l. de
lic+id. Masa de praf se i!parte cu spatula in 8 parti e'ale, dintre care ulti!a se i!parte in 1?* si
1?15 parti si se aplica cnsecutive cu lic+idul pina la fr!area unei !ase !'ene.
9i!pul de !ala.are nu va depasi <3 sec. Cnsistenta se cnsidera nr!ala daca la desprinderea
spatulei de la !asa ea nu se va lipi de instru!ent ci va fr!a dinti pari(zi!ti) de inalti!e pina la 1
!!.
6$. Materialele pentru obturatii de baza,cerintele catre ele, te!nica de
preparare.
Ci!enturi2eu'enat de >n, ci!nt car#.ilate
Ci!enturi 6lasin!erice, >n-fsfat, ci!enturi lineri, lacuri izlatrii.
6%. Materiale de obturare permanente, cerintele catre ele.
-$a nu fie iritanta pentru pulpa dentara
-sa nu adere la s!alt si dentina
-sa fie inslu#ile si reziste la frtele !asticatrii si uzura
-sa nu sufere !dificari vlu!etrice in ti!pul reactiei de priza
-sa prezinte dupa intarire un ceficient de dilatare si cntractie ter!ica ase!anatare cu a
tesuturilr dure
-sa se pata prepara, aplica si finisa cu usurinta.
-sa fie sta#ile in ti!p sis a nu necesite cnditii speciale de pastrare
-sa fie fizin!ice
-sa prezinte un ti!p de priza cnvena#il
-sa se pata indeparta cu usurinta
-cnducti#ilitate ter!ica si electrica ase!anatare tesuturilr dentare dure.

6&. Materiale de obturare de durata. Caracteristica, proprietatile fizico'
c!imice.
-sa nu intre in reactie cu saliva
-sa adere #ine la s!alt si dentina
-sa nu irite pulpa si tesuturile !i
65. Materiale composite.Clasificarea.Caracteristica.
-$a nu fie iritante pentru pulpa
-sa adere la s!alt si dentina
-sa fie inslu#ile sis a rziste la frtele !asticatrii si de uzura
-sa nu sufere !dificari de vlu! la priza
-sa prezinte dupa intarire un ceficient de dilatare si cntractii la te!perature ase!anatr cu
al tesuturilr dure
-sa se prepare, aplice, finiseze usr
-sa fie sta#ile in ti!p
-sa fie fizin!ice
-sa prezinte ti!p de priza cnvena#il
-sa se pata indeparta usr
-cducti#ilitatrea te!peraturii si electr. Apr..= 9. dure