Sunteți pe pagina 1din 15

Impozitele si taxele locale

Sunt reglementate de Codul Fiscal titlul 9


Printre impozitele si taxele locale se regasesc: impozitele pe cladiri, pe
teren, taxa asupra mijloacelor de transport, impozitele pe spectacole,
taxa pentru publicitate, diferite taxe pentru eliberearea de autorizatii.
Impozitul pe cladiri
- Reglementat de Cod Fiscal titlu 9
Contribuabilii sunt persoanele fizice sau juridice si asociatii familiale
care detin in proprietate cladiri
Impozitul se datoreaza catre unitatea administrativ teritoriala unde e
situata cladirea
Obiectul impunerii este reprezentat de orice fel de cladire, constructie,
indiferent de felul si destinatia ei
Scutiri generale: (PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE SCUTIRI)
- Persoanele care au fost persecutate de comunism
- Veteranii de razboi, prizonieri de razboi
- Urmasii celor care si-au pierdut viata in urma razboiului din
1989
- Vaduvele celor care si-au pierdut viata cu conditia sa nu se fi
recasatorit
Stabirirea impozitelor si taxelor: dupa felul localitatii, zonele si rangul
Beneficiaza de scutiri: (CLADIRILE)
- Cladirile apartinand unitatilor administrativ teritoriale, unitatile
publice, statul cu exceptia incintelor in care se defasoara
activitati economice.
- Cladirile apartinand cultelor religioase recunoscute prin lege cu
exceptia celor in care se desfasoara activitati economice
- Cladirile apartinand unitatilor sau institutiilor de invatamant
preuniversitar sau universitar de stat, confesional, particular,
autorizate provizoriu sau acreditate, cu aceeasi exceptie de a
nu desfasura activitati economice.
- Cladirile apartinand unitatilor sanitare publice cu aceeasi
exceptie
- Constructiile, amenajarile funerarii din cimitire
- Constructiile speciale: centrale electrice, termice etc
Baza de impozitare: legea face deosebire intre cladirile apartinand
persoanelor fizice si cele apartinand persoanelor juridice
Cazul contribuabililor- persoane fizice
Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare la valoarea impozitabila a cladirii. Prin lege sunt stabilite
anumite valori impozitabile pe fiecare metru patrat de suprafata
construita la cladirea apartinand proprietatii persoanei fizice
Calculul: aceste valori impozabile se inmultesc cu suprafata
construibila in rapor de felul si destinatia cladirilor. La aceasta valoare
impozabila se aplica cota de impozit de 0,1 %.
Cazul in care contribuabilii persoanele fizice au in proprietate
doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta si care nu sunt inchiriate
unei alte persoane, impozitul pe cladire se majoreaza astfel:
-cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de
domiciliu
-150% pentru a doua cladire inafara celei de la adresa de domiciliu
-300% pentru a treia si urmatoarele cladiri in afara celei de la
adresa de domiciliu
* cu conditia ca acestea sa nu fie mostenite sau inchiriate

Cazul contribuabilior persoane juridice
Cladirile acestora se evalueaza in rapor de valoarea de inventar.
Cota de impozitare se stabileste prin hotararea consiliului local cuprinsa
intre 0,25 % si 1,50 %
Termen de plata:
Se procedeaza prin doua modalitati:
- termenul anual
- Plata in doua rate pana in 31 martie si pana in 30 septembrie
> pt plata cu anticipatia a impozitului datorat se poate acorda de
consiliul local o bonificatie de pana la 10% (pana la 31 martie)
> daca impozitul pe cladiri datorat de contribuabil aceluiasi buget
local este de pana la 50 de lei inclusiv, impozitul se plateste intr-o
singura rata pana la 31 martie
> cladirile trebuie declarate in 30 de zile de la cumparare


IMPOZITUL PE TEREN
Este datorat de contribuabili persoane fizice sau juridice cu teren situat in
Romania. Impozitul se datoreaza pentru orice tip de teren cu deosebirile din codul
fiscal.
BENEFICIAZA DE SCUTIRI:
- terenurile apartinand institutiilor publice si statului cu exceptia celora pe
care se desfasoara anumite activitati economice
- terenuri apartinand cultelor religioase recunoscute de lege in romania
- terenurile apartinand institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar
de stat sau particulare, acreditate
- terenurile din cimitire sau crematorii
- terenurile degradate, poluate, care sunt incluse in perimetrul de
ameliorare, pe durata ccat dureaza aceasta activitate, este o scutire
temporara
BAZA IMPOZABILA: impozitul e stabilit in suma fixa pe hectar, diferentiat pe
categorii de localitati iar in cadrul localitatii in functie de zone
(intravilan/extravilan), in functie de distributia facuta de consiliile locale
OBLIGATIILE TERMENELOR:
- annual
- in doua rate egale pana la 31 marti si pana la 30 septembrie
- pt plata cu anticipatie a impozitului datorat se poate acorda de consiliul
local o bonificatie de pana la 10% daca este platit pana la 31 martie. Daca
impozitul pe teren este de pana la 50 de lei inclusiv impozitul se plateste
intr-o singura rata pana la 31 martie
- terenul trebuie declarat in 30 de zile de la cumparare


IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE
TRANSPORT

Este reglementat de Legea 571/2003 si de codul fiscal in Titlul 9, capitolul 4
Contribuabilii sunt persoanele fizice sau juridice, romane sau straine care solicita
inmatricularea in romania
Obiectul impunerii repprezinta mijloacele de transport cu tractiune mecanica plus
cele de circulatie pe apa

SCUTIRI: - mijloacele apartinand institutiilor publice publice
- autoturismele, motocicletele cu atas apartinand persoanelor cu handicap
locomotor si adaptate handicapului
- navele fluviale de pasageri sau barcile folosite pentru transportul
persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si
Insula Balta Ialomitei
- mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru
transportul public de pasageri
- vehiculele istorice
Se face distinctie intre mijloacele de transport cu tractiune mecanica si cele pe apa
- pentru cele cu tractiune mecanica impozitul se stabileste in functie de
capacitatea cilindrica in grupe de cate 200 de centimetri cubi inmultite cu
sumele stabilite in codul fiscal
- pentru cele pe apa codul fiscal stabileste sumele fixe cu titlu de impozit
in functie de felul mijloacelor de transport
TERMENE DE PLATA:
- annual
- in doua rate egale pana la 31 marti si pana la 30 septembrie
- pt plata cu anticipatie a impozitului datorat se poate acorda de consiliul local
o bonificatie de pana la 10% daca este platit pana la 31 martie. Daca impozitul pe
teren este de pana la 50 de lei inclusiv impozitul se plateste intr-o singura rata pana
la 31 martie
- terenul trebuie declarat in 30 de zile de la cumparare
- persoanele straine care solicita inmatricularea platesc la momentul solicitarii
impozitul datoral integral


TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
(TVA)

A aparut in politica fiscala a statelor membre a pietei comune din 1 ianuarie 1970
fiind considerata o modalitate evoluata de impozitare generala a bunurilor
Ca sistem de impunere indirecta, TVA se poate calcula fie prin aplicarea cotei
legale asupra valorii adaugate in fiecare stadiu pe care il parcurge marfa de la
producator la consumator fie facandu-se diferenta intre taxa achitata stabilita in
functie de pretul de vanzare a bunului in stadiu anterior si taxa colectata incasata
odata cu pretul beneficiarului produsului. Trasaturile TVA sunt conturate si de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene:
- are sfera de aplicare generala
- este proportionala cu pretul perceput de persoana impozabila in schimbul
bunurilor, serviciilor
- este perceputa in fiecare stadiu de al procesului de productie sau
distributie indiferent de numarul tranzactiilor care au avut loc anterior
- sumele platite in stadiile economice anterioare se deduc din impozitul
datorat de persoana impozabila
- impozitul este neutru, nimeni nu castiga si nimeni nu pierde
- impozitul este datorat bugetului de stat
- caracterizat prin: universalitate, neutralitate, unicitate si transparenta, cu
plata fractionata


DEFINITII FISCALE


VALOAREA ADAUGATA: diferenta dintre pretul unui bun obtinut in urma
vanzarii si pretul tuturor bunurilor achizitionate si a serviciilor prestate in vederea
realizarii accestui bun.

TVA DEDUCTIBILA: cea inclusa in valoarea pe care un cumparator o plateste pt
bunurile si serviciile achizitionate pe care le utilizeaza in activitatea economica

TVA COLECTATA: cea care face obiectul facturarii bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate

SUBIECTII IMPUNERII: orice persoana care isi desfasoara activitatea economica
de o maniera independenta, indiferent de loc, oricare ar fi scopul ori rezultatul
aacestuia.
Conform legii se instituie posibilitatea ca un grup de persoane impozabile stabilite
in Romania care independente fiind din punct de vedere juridic, dar in relatii
stranse din punct de vedere organizatoric, financiar si economic sa formeze o
persoana impozabila unica. Acest grup de persoane poate opta sa fie tratat ca o
persoana impozabila unica numita GRUP FISCAL in urmatoarele conditii:
- o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup
fiscal
- optiunea trebuie sa se refere la o persoana de cel putin 2 ani, toate
persoanele impozabile din grup trebuie sa aaplice aceeasi perioada fiscala
- componenta grupului trebuie sa fie de minim 2 pers impozabile
- se poate institui de catre persoane impozabile administrate de acelasi
organ fiscal competent
- sa aibe capital de 50 % din fiecare firma
- pentru luareea in evidenta a unui grup fiscal se intocmeste si se depune la
organul fiscal o cerere semnata de toti membri grupului cuprinzand:
numele, adresaa, obiectul de activitate, codul de inregistrare in scopul tva
a fiecarui membru, elemente care demonstreaza ca membrii sunt in
stransa legatura financiara si economica, numele celui acre este
reprezentantul grupului fiscal
- organul fiscal competent ia o decizie prin care fie aproba fie refuza
constituirea, decizie comunicata reprezentantului grupui in termen de 60
de zile de la primirea cererii de inregistrare
- de la data implementarii grupului fiecare membru al acestuia va raporta
in decontul de taxa orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import de
bunuri sau achizitie intracomunitara realizata de-a lungul perioadei
fiscale. Acest decont se transmite reprezentantului grupului iar o copie
organului fiscal competent
- membrii grupului, exceptand reprezentantul nu vor plati nici o taxa
datorata si nu vor solicita nici o rambursare conform decontului de taxa
OBLIGATIILE REPREZENTANTULUI GRUPULUI FISCAL:
- va raporta propriul deccont de taxa
- va centraliza si raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate
deconturile de tva de la membrii, inclusiv rezultatele propriului decont
pentru perioada fiscala de referinta
- va depune la organul fiscal toate deconturile de taxa ale membrilor,
inclusiv cel consolidat
- va plati taxa sau va cere rambursarea tva

OPERATIUNI IMPOZABILE:
- livrarea de bunuri= transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un
proprietar din punct de vedere a tva-ului livrarea de bunuri are sens
autonom, nefiind similara cu transferul juridic al proprietatii bunurilor
- prestarea de servicii= transmiterea folosintei bunurilor, cesiunea
bunurilor
- schimbul de bunuri sau de servicii
- achizitiile intracomunitare de bunuri= obtinerea dreptului de a dispune ca
un proprietar de bunuri mobile expediate sau transportate la destinatia
indicata de cumparator drept de care se bucura furnizorul pe teritoriul
unui alt stat membru decat cel de plecare al transportului
- importul de bunuri

CATEGORII DE SCUTIRI
1. scutiri pentru operatiuni de interes general/in interiorul tarii
- scutiri pentru operatiuni legate de spitalizare sau ingrijiri
medicale
- prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii de
stomatologi, tehnicieni dentari
- transportul persoanelor accidentate in vehicule speciale
- meditatiile acordate in particular de cadre didactice
2. scutiri pentru importuri de bunuri si achizitii
intracomunitare
- importul de bun uri in regim diplomatic si consular
- importul de bunuri efectuat in romania de catre fotele
armate ale statelor straine membre NATO
- importul de gaz si energie electrica
- importul de aur efectuat de BNR
3. scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare inclusiv
pentru transport international si intracomunitar
- livrari de bunuri expediate sau transportate in afara
comunitatii de catre furnizori in contul sau
- livrari de bunuri catre organisme recunoscute care
transporta si livreaza aceste bunuri in afara comunitatii
pentru diferite actiuni comunitare
- transportul international de peersoane
4. scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
- livrarea de bunuri in zonele libere sau in zonele de regim
vamal de admitere temporara.
BAZA DE IMPUNERE
Este reprezentata de contrapartida sau plata obtinuta sau
care urmeaza a fi obtinuta de furnizorul de bunuri,
prestatorul de servicii din partea cumparatorului
NU se include in baza de impozitare:
- rabaturile, reducerile, sumele stabilite cu titlu de daune
interese stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila,
dobanzi percepute dupa data livrarii sau prestarii
bunurilor sau serviciilor daca intarzie cu plata, valoarea
ambalajelor care circula intre vanzare si cumparare

COTELE DE TAXA

Cota generala este de 24%
Cota redusa de 9% : sunt expres prevazute domeniile si
serviciile:
- dreptul de intrare in castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, cinematografe
- livrarea de manuale scolare, de proteze de orice fel cu
exceptia protezelor dentare si livrari de produse
ortopedice, livrari de medicamente de uz uman si
veterinar
- cazarea in domeniul hotelier si produsele de panificatie
Cota redusa de 5%: asupra livrarii locuintelor ca parte a politicii
sociale
Obligatiile fiscale
Termenul de obligatii este utilizat cel mai des in materia
dreptului civil si reprezinta indrituirea de a da, a face si a nu face
ceva asumata in cadrul unui raport juridic.
Obligatia civila este definita ca fiind indatorirea pe care si-o
asuma o parte, debitorul in cadrul unui raport de drept civil in
vederea indeplinirii unei prestatii in favoarea celelikalte parti
creditorul sub sanctiunea constrangerii statului.
Se observa ca asumara si indeplinirea obligatiei se face in cadrul
unui raport jur valabil incheiat care in plus confera celuilalt
subiect un drept corelativ.
O situatie asemanatoare se regaseste si in materia regulilor de
drept fiscal unde unul dintre subiecti este in mod obligatoriu
statul iar celalalt subiect este contribuabilul sau reprezentatul
sau. Intotdeauna una dintre parti isi asuma obligatia indeplinirii
unei prestatii in favoarea celeilalte parti indeplinindu-si practic
obligatia fiscala nascuta in raportul juridic fiscal.
Nu in toate raporturile de drept fiscal statul este creditor. Exista
situatii cand rolurile sunt inversate.
Ambele categorii de raporturi atat cele civile cat si cele fiscale
au serii de elemente comune:
- aceeasi denumire a partilor
- continut comun alcatuit din drepturi de creante si
obligatii corelative
- obiectul ambelor rap juridice este prestatia pe care
debitorul este tinut sa o execute iar creditorul este
indreptatit sa o primeasca
- in ambele categorii de raporturi neindeplinirea prestatiei
de catre debitor confera creditorului prerogativa apelarii
la constrangerea statului
Deosebiri intre obligatiile civile si obligatiile fiscale:
- obligatiile civile se asuma si se indeplinesc intr-un cadru
legislativ foarte larg si generos cuprinzand totalitatea
dreptului privat in vreme ce obligatiile fiscale sunt strict
reglementate prin norme de drept fiscal
- in raportul civil partile se afla pe pozitie de egalitate
juridica in vreme ce in raportul de drept fiscal exista un
raport de subordonare
- obligatiile civile izvorasc in marea lor majoritate din acte
si fapte juridice si in mod exceptional din lege in vreme
ce obligatiile fiscale se nasc doar in temeiul legii prin
acte administrative fiscale emise de organele competente
- neexecutarea obligatiei de catre debitor in domeniul
fiscal da dreptul la inceperea executarii silite
- prescriptia in domeniul dreptului civil este de 3 ani si in
domeniul dreptului fiscal este de 5 ani.
PRINCIPIILE GENERALE IN MATERIA ADMINISTRARII
IMPOZITELOR TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR


Codul de procedura fiscala se aplica raporturilor juridice fiscale
care decurg din administrarea de impozite, taxe datorate
bugetului de stat, bugetelor locale, deasemenea raporturilor
juridice fiscale ce deccurg din administrarea drepturilor vamale
si a unor creante provenind din diferite amenzi, contributii
reprezentand venituri ale bugetului general consolidat.
Principiile operatiunii ce intra sub incidenta acestui cod
sunt:
- inregistrarea fiscala
- declararea taxelor si impozitelor
- stabilirea impozitelor si a taxelor/ verificarea impozitelor
si a taxelor
- colectarea impozitelor/taxelor
- solutionarea contestatiilor impotriva actelor
administrative fiscale

Principii:
1. principiul aplicarii unitare a legislatiei conform careia
organul fiscal are obligatia de a aplica unitar prevederile
legislatiei fiscale; in acest scop ministrul de resort putand
elabora ghiduri practice pentru indrumarea atat a
functionarilor cat si a contribuabililor
2. principiul exercitarii dr de apreciere de catre organul fiscal
conform caruia organul fiscal are dreptul de apreciere
asupra starilor de fapt, fiscale si are dreptul respectiv
obligatia de a adopta solutii admise de lege:
- aprecierea se va aprecia pe baza mijloacelor de proba
prevazute de lege, declaratii ale contribuabililor,
inscrisuri, expertize
3. principiul rolului activ al organului fiscal conform caruia
organele fiscale au obligatia de a instiinta verbal sau in
scris contribuabilul in cadrul desfasurarii procedurii fiscale
despre drepturile si obligatiile ce ii revin conform legii.
Procedura fiscala= inspectia fiscala
4. principiul folosirii limbii romane ca limba oficiala in
administratia fiscala
5. principiul dreptului de a fi ascultat, conform caruia inainte
de luarea deciziei, organul fiscal are obligatia de a asigura
contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de
vedere cu privire la faptele relevante pentru luarea deciziei
- ingradiri de la acest drept sunt admise in cazul in care
intarzierea in luarea deciziei ar putea cauza un pericol
pentru determinarea starii de fapt, fapt real in materie
fiscala
- in situatia in care starea de fapt urmeaza sa se modifice
nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale
- in cazul in care se accepta informatiile date de
contribuabili anterior formate intr-o declaratie sau o
cerere
- urmeaza sa se dispuna in materia executarii silite
6. principiile cooperarii:
- contribuabilul are obligatia de a colabora cu organul
fiscal pentru stabilirea situatiei de fapt fiscal, real
prezinta toate faptele cunoscute si indicand mijloacele de
proba pertinente
7. principiul secretului fiscal
8. principiul bunei credinte


TITLU DE CREANTA FISCALA
- determinarea obiectului impozzabil si individualizarea
creantelor fiscale se realizeaza printr-o serie de
operatiuni denumite asieta fiscala
- colectarea creantelor fiscale se bazeaza pe titlul de
creanta fiscala sau titlul executoriu dupa caz
- titlul de creanta fiscala este un act juridic prin care se
stabileste intinderea obligatiei de plata ce revine unei
persoane fizice sau juridice in calitatea ei de contribuabil
- titlul de creanta fiscala este confirmat de catre organele
fiscale si este un act administrativ fiscal declarativ de
drepturi si obligatii, intocmite in forma scrisa
- titlul de creanta poate fi: explicite si implicite
1. decizia de impunere, declaratii fiscale, procese verbale
de constatare si sanctiuni contractuale
2. acte juridice care chiar daca sunt intocmite ccu un
anumit scop, pot sa-si individualizeze o obligatie fiscala