Sunteți pe pagina 1din 243

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr.

53 din 24
ianuarie 2003) - REPUBLICARE
)
Forma sintetic la data 27-mai-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
(la data 21-mai-2011 actul a fost adoptat de Legea 53/2003 )
!I!LUL I" Di#$%&i'ii genera(e
CAPI!OLUL I" D%)eniu( de a$(i*are
Ar+. ,
(,)#rezentul cod reglementeaz domeniul ra$orturilor de munc% modul &n care se
efectueaz controlul a$licrii reglementrilor din domeniul ra$orturilor de munc%
$recum i 'urisdic(ia muncii.
(2)#rezentul cod se a$lic i ra$orturilor de munc reglementate $rin legi s$eciale%
numai &n msura &n care acestea nu con(in dis$ozi(ii s$ecifice derogatorii.
)urtea )onstitu(ional
1.
*n condi(iile &n care% de regul% &ntre $r(ile contractului de munc + anga'ator i salariat
+ e,ist o discre$an( -dit din $unct de -edere al $oten(ialului economic i financiar
&n fa-oarea celui dint.i% de natur s &i $ermit a-i im$une $unctul de -edere la
negocierea clauzelor contractului% statul + i anume statul de dre$t% democratic i
social% aa cum este definit /om.nia &n termenii art. 1 alin. 012 din )onstitu(ie +% este
(inut s inter-in legal &n s$ri'inul celui aflat &ntr-o $ozi(ie de inferioritate economic.
34liga(ia statului% &n sensul artat% decurge nemi'locit din $re-ederile art. 41 alin. 022
din )onstitu(ie5. (Dec. nr. 356/2005, M. Of. nr. 25/2005! Dec. nr. 1.2""/2010, M. Of.
nr. 52/2011)
2.
/a$orturile 'uridice de munc tre4uie s se desfoare &ntr-un cadru legal% $entru a fi
res$ectate dre$turile i &ndatoririle% $recum i interesele legitime ale am4elor $r(i.
(Dec. nr. #5/200, M. Of. nr. 153/200)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul se refer la domeniul de a$licare rationae materiae
1
.
Alin. 012 al acestui articol a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011% sintagma 9totalitatea
ra$orturilor indi-iduale i colecti-e de munc5 fiind &nlocuit cu 9domeniul ra$orturilor
de munc5.
/a(iunea acestei modificri const &n aceea c 7egea nr. :182001 + )odul muncii nu
reglementeaz 9totalitatea5 ra$orturilor indi-iduale de munc% iar cele colecti-e fac
o4iectul unui alt act normati- + 7egea dialogului social nr. ;282011.
2
*n $lus% )odul muncii + care $oate fi considerat o lege a contractului indi-idual de
munc% reglementeaz% dar numai la ni-elul unor $rinci$ii generale<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2
=is$ozi(iile cu$rinse &n $rezentul cod se a$lic<
a)cet(enilor rom.ni &ncadra(i cu contract indi-idual de munc% care $resteaz
munc &n /om.nia>
4)cet(enilor rom.ni &ncadra(i cu contract indi-idual de munc i care $resteaz
acti-itatea &n strintate% &n 4aza unor contracte &ncheiate cu un anga'ator rom.n%
cu e,ce$(ia cazului &n care legisla(ia statului $e al crui teritoriu se e,ecut
contractul indi-idual de munc este mai fa-ora4il>
*)cet(enilor strini sau a$atrizi &ncadra(i cu contract indi-idual de munc% care
$resteaz munc $entru un anga'ator rom.n $e teritoriul /om.niei>
d)$ersoanelor care au do4.ndit statutul de refugiat i se &ncadreaz cu contract
indi-idual de munc $e teritoriul /om.niei% &n condi(iile legii>
e)ucenicilor care $resteaz munc &n 4aza unui contract de ucenicie la locul de
munc>
5)anga'atorilor% $ersoane fizice i 'uridice>
g)organiza(iilor sindicale i $atronale.
1.
A-.nd &n -edere dis$ozi(iile art. 4: din )arta dre$turilor fundamentale a ?niunii
$ro$ene% li4ertatea de circula(ie i de edere se &nscrie &ntre dre$turile fundamentale ce
decurg din calitatea de cet(ean. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. 1@2
2.
#ersoana care $resteaz munca se numete salariat dac o face &n temeiul unui
contract indi-idual de munc. 6otui% e,ist unele distinc(ii% deoarece nu a-em sinonime
&ntre termenii de 9anga'at5 + 9salariat5 + 9lucrtor5. 6ermenul de 9anga'at5 $ri-ete
$ersoanele care $resteaz o munc salarizat% incluz.nd i func(ionarii $u4lici 0care nu
sunt salaria(i% nedesfur.ndu-i acti-itatea &n temeiul unui contact indi-idual de
munc2. 0/. =imitriu% $e%ea pri&ind solu'ionarea conflictelor de munc(. )omentarii *i
e+plica'ii% Ad. ).B. CecD% Cucureti% 2007% $. 7-E2.
1.
Fu orice anga'ator% nu orice $ersoan care &ncadreaz munc salariat are calitatea de
$atron. Fu au calitatea de $atron $ersoanele fizice care anga'eaz $ersonal casnic%
deoarece acestea nu au calitatea de G$ersoane fizice autorizateH. 7egea are &n -edere
autoriza(ia de mic &ntre$rinztor sau &nmatricularea comerciantului + $ersoan fizic la
/egistrul )omer(ului. =e asemenea% nu au calitatea de $atron unit(ile i institu(iile
$u4lice% organiza(iile de cult% asocia(iile i funda(iile% $artidele $olitice i sindicatele. 0/.
=imitriu% $e%ea pri&ind solu'ionarea conflictelor de munc(. )omentarii *i e+plica'ii% Ad.
).B. CecD% Cucureti% 2007% $. 7-E2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 2 din )odul muncii $ri-ete domeniul de a$licare rationae personae
1
. Al
enumer deci categoriile de $ersoane 0su4iecte de dre$t2 ce intr su4 inciden(a
normelor sale. Aste -or4a% &n esen(% de toate categoriile de salaria(i i de anga'atori%
de ucenici% conform contractelor de ucenicie% de organiza(iile salaria(ilor 0sindicate2 i
cele ale anga'atorilor 0$atronate2.
Solu(ia )odului% &n concordan( cu dis$ozi(iile unor legi s$eciale% este c% su4 as$ectul
su4iectelor de dre$t% el se a$lic nu numai celor care au calitatea de salaria(i% cet(eni
rom.ni sau strini &n /om.nia% dar i cet(enilor rom.ni care lucreaz &n strintate% &n
4aza contractelor indi-iduale de munc &ncheiate cu anga'atori rom.ni% cu e,ce$(ia
cazului &n care legisla(ia statului unde $resteaz munca 0le+ loci la,oris% care coincide
cu le+ loci e+ecutionis2 ar fi mai fa-ora4il
4
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" Prin*i$ii 5unda)en+a(e
Ar+. 3
(,)7i4ertatea muncii este garantat $rin )onstitu(ie. =re$tul la munc nu $oate fi
&ngrdit.
(2)3rice $ersoan este li4er &n alegerea locului de munc i a $rofesiei% meseriei
sau acti-it(ii $e care urmeaz s o $resteze.
(3)Fimeni nu $oate fi o4ligat s munceasc sau s nu munceasc &ntr-un anumit
loc de munc ori &ntr-o anumit $rofesie% oricare ar fi acestea.
(4)3rice contract de munc &ncheiat cu neres$ectarea dis$ozi(iilor alin. 012-012 este
nul de dre$t.
)A=3
1.
-cti&it('i politice. /eclamantul $retindea c acti-it(ile sale $olitice au fost $rinci$alul
moti- $entru care nu a o4(inut numirea sa &ntr-un $ost de conferen(iar.
Fe&nclcarea art. 10 0li4ertatea de e,$rimare2. )urtea a o4ser-at c% atunci c.nd
anga'atorul a refuzat s &l anga'eze $e reclamant &n calitate de func(ionar% ministerul
7andului com$etent &n materie nu a (inut cont de o$iniile i acti-it(ile sale dec.t $entru
a sta4ili dac a fost 4un &n $erioada de $ro4 i dac $osed una dintre calit(ile
$ersonale necesare $entru $ostul &n cauz. ()urtea .DO, cau/a 0osie1 c. 2ermania,
cererea nr. #"03/2)
2.
4tili/area informa'iilor secrete. )auza -iza utilizarea unor informa(ii secret ale $oli(iei
$entru recrutarea unui dulgher. Acesta lucra ca &nlocuitor la muzeul na-al !arlsDrona% &n
a$ro$ierea unei zone militare securizate cu acces restr.ns. =u$ un control%
comandantul ef al marinei a hotr.t s nu &l recruteze% cci fusese mem4ru al
$artidului comunist i al unui sindicat.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
34ser-m c te,tul de mai sus Ica i cel constitu(ional + art. 41 alin. 012J nu $roclam
&n mod direct dre$tul la munc% aa cum o fac im$ortante documente interna(ionale
I=eclara(ia uni-ersal a dre$turilor omului + art. 21 $ct. 1% #actul interna(ional cu
$ri-ire la dre$turile economice% sociale i culturale + art. ; $ct. 1% )arta dre$turilor
fundamentale a ?niunii Auro$ene + art. 1: alin. 012J.
Suntem de $rere c /om.nia% ca stat mem4ru al ?niunii Auro$ene% ar tre4ui s
coreleze at.t dis$ozi(ia constitu(ional Iart. 41 alin. 012J% c.t i $e cea din )odul muncii
Iart. 1 alin. 012J cu art. 1: alin. 012 din )arta drepturilor fundamentale a 4niunii
.uropene%
7
$otri-it creia 9orice $ersoan are dre$tul la munc i dre$tul de a e,ercita
o ocu$a(ie aleas sau acce$tat &n mod li4er5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 4
(,)Kunca for(at este interzis.
(2)6ermenul munc for(at desemneaz orice munc sau ser-iciu im$us unei
$ersoane su4 amenin(are ori $entru care $ersoana nu i-a e,$rimat
consim(m.ntul &n mod li4er.
(3)Fu constituie munc for(at munca sau acti-itatea im$us de autorit(ile
$u4lice<
a)&n temeiul legii $ri-ind ser-iciul militar o4ligatoriu
LL
2>
MMM
LL
2 A se -edea 7egea nr. 36572005 $ri-ind sus$endarea $e tim$ de $ace a
ser-iciului militar o4ligatoriu i trecerea la ser-iciul militar $e 4az de -oluntariat%
$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1.1:: din 20 decem4rie
200:% cu modificrile ulterioare.
4)$entru &nde$linirea o4liga(iilor ci-ice sta4ilite $rin lege>
*)&n 4aza unei hotr.ri 'udectoreti de condamnare% rmas definiti-% &n condi(iile
legii>
d)&n caz de for( ma'or% res$ecti- &n caz de rz4oi% catastrofe sau $ericol de
catastrofe $recum< incendii% inunda(ii% cutremure% e$idemii sau e$izootii -iolente%
in-azii de animale sau insecte i% &n general% &n toate circumstan(ele care $un &n
$ericol -ia(a sau condi(iile normale de e,isten( ale ansam4lului $o$ula(iei ori ale
unei $r(i a acesteia.
)A=3
1.
Munc( for'at(. 9E2. )urtea consider c% &m$reun cu articolele 2 i 1% articolul 4 din
)on-en(ie consacr una dintre -alorile fundamentale ale societ(ilor democratice care
alctuiesc )onsiliul Auro$ei. 0O2
E@. *n aceste condi(ii% )urtea consider c limitarea res$ectrii articolului 4 din
)on-en(ie doar la ac(iunile directe ale autorit(ilor statului ar fi &m$otri-a instrumentelor
interna(ionale s$ecifice consacrate acestei $ro4leme i ar &nsemna golirea de orice fond
a acestuia. #rin urmare% rezult &n mod necesar din aceast dis$ozi(ie o4liga(ii $oziti-e
$entru gu-erne% $e aceeai 4az ca i $entru articolul 1 de e,em$lu% de a ado$ta
dis$ozi(ii &n materie $enal care s sanc(ioneze $racticile -izate de articolul 4 i de a le
a$lica &n $ractic 0O2.
112. )urtea reamintete c articolul 4 consacr una dintre -alorile fundamentale ale
societ(ilor democratice. #rimul $aragraf al acestui articol nu $re-ede restric(ii% $rin
acesta contrast.nd cu cea mai mare $arte a clauzelor normati-e ale )on-en(iei i a
#rotocoalele nr. 1 i 4% iar $otri-it articolului 1:% P 2% acesta nu sufer nicio derogare%
nici mcar &n caz de rz4oi sau de alt $ericol $u4lic care amenin( -ia(a na(iunii 0O2. *n
aceste condi(ii% )urtea a$reciaz c% &n conformitate cu normele i tendin(ele
contem$orane &n materie% tre4uie considerat c o4liga(iile $oziti-e ce incum4 statelor
mem4re &n temeiul articolului 4 din )on-en(ie im$un incriminarea i re$resiunea
eficient a oricrui act care tinde s men(in o $ersoan &n acest gen de situa(ie 0O2....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul este conform cu art. : alin. 022 din )arta drepturilor fundamentale a 4niunii
.uropene care statornicete< 9Fimeni nu $oate fi constr.ns s efectueze o munc
for(at sau o4ligatorie5.
=e asemenea% este &n concordan( cu art. 1 din )on&en'ia Or%ani/a'iei 5nterna'ionale a
Muncii nr. 10: din anul 1@:7 care $re-ede c fiecare mem4ru al organiza(iei care o
ratific se anga'eaz s a4oleasc munca for(at sau o4ligatorie i s nu recurg la ea
su4 nicio form ca<
+ msur de constr.ngere sau de educa(ie $olitic ori ca sanc(iune la adresa
$ersoanelor care au e,$rimat sau e,$rim anumite o$inii $olitice sau &i manifest o
$ozi(ie ideologic fa( de ordinea $olitic% social sau economic sta4ilit>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 5
(,)*n cadrul rela(iilor de munc func(ioneaz $rinci$iul egalit(ii de tratament fa(
de to(i salaria(ii i anga'atorii.
(2)3rice discriminare direct sau indirect fa( de un salariat% 4azat $e criterii de
se,% orientare se,ual% caracteristici genetice% -.rst% a$artenen( na(ional% ras%
culoare% etnie% religie% o$(iune $olitic% origine social% handica$% situa(ie sau
res$onsa4ilitate familial% a$artenen( ori acti-itate sindical% este interzis.
(3))onstituie discriminare direct actele i fa$tele de e,cludere% deose4ire%
restric(ie sau $referin(% &ntemeiate $e unul sau mai multe dintre criteriile $re-zute
la alin. 022% care au ca sco$ sau ca efect neacordarea% restr.ngerea ori &nlturarea
recunoaterii% folosin(ei sau e,ercitrii dre$turilor $re-zute &n legisla(ia muncii.
(4))onstituie discriminare indirect actele i fa$tele &ntemeiate &n mod a$arent $e
alte criterii dec.t cele $re-zute la alin. 022% dar care $roduc efectele unei
discriminri directe.
)Q?A
1.
*n cadrul unei discriminri salariale indirecte% re-ine anga'atorului sarcina de a furniza o
'ustificare o4iecti- cu $ri-ire la diferen(a de remunerare constatat &ntre lucrtorii care
se consider discrimina(i i $ersoanele de referin(.
*n ceea ce $ri-ete gru$ul lucrtorilor &n legtur cu care tre4uie $rezentat o astfel de
'ustificare% este necesar s se arate c% dac remunera(ia aferent locurilor de munc
ale unui gru$ de lucrtori este semnificati- mai mic dec.t cea aferent locurilor de
munc ale unui alt gru$ i dac $rimele sunt ocu$ate a$roa$e e,clusi- de femei% iar
celelalte sunt ocu$ate &n $rinci$al de 4r4a(i% o asemenea situa(ie e-iden(iaz o
a$arent discriminare $e moti-e de se,% cel $u(in &n cazul &n care cele dou func(ii &n
discu(ie au o -aloare egal% iar datele statistice care descriu aceast situa(ie sunt
-ala4ile 0a se -edea &n acest sens Botr.rea Ander4R% citat anterior% $unctul 1;2....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-4,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul are la 4az dis$ozi(iile generale din )onstitu(ie Iart. 1; alin. 012 i art. 41 alin.
042J i sintetizeaz $re-ederile altor acte normati-e interne 03rdonan(a Su-ernului nr.
11782000
11
i 7egea nr. 20282002
12
2% $recum i o serie de norme interna(ionale%
ada$t.ndu-le s$ecificului rela(iilor sociale de munc.
11
34ser-m c egalitatea de tratament func(ioneaz at.t &n ceea ce $ri-ete salaria(ii%
dar i anga'atorii.
Acetia din urm nu tre4uie s-i discrimineze $ro$rii salaria(i $e niciun moti-% la
&ncheierea% e,ecutarea% modificarea% sus$endarea i &ncetarea contractului de munc.
=ar nici organiza(iile salaria(ilor 0sindicatele2 teritoriale% $e gru$uri de unit(i% ramuri
sau la ni-el na(ional nu tre4uie s-i trateze diferit $e anga'atori sau asocia(iile acestora.
Acelai com$ortament se cere i anga'atorilor ori asocia(iilor $atronale fa( de
organiza(iile sindicale.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 8
(,)3rice salariat care $resteaz o munc 4eneficiaz de condi(ii de munc adec-ate
acti-it(ii desfurate% de $rotec(ie social% de securitate i sntate &n munc%
$recum i de res$ectarea demnit(ii i a contiin(ei sale% fr nicio discriminare.
(2)6uturor salaria(ilor care $resteaz o munc le sunt recunoscute dre$tul la
negocieri colecti-e% dre$tul la $rotec(ia datelor cu caracter $ersonal% $recum i
dre$tul la $rotec(ie &m$otri-a concedierilor nelegale.
(3)#entru munca egal sau de -aloare egal este interzis orice discriminare
4azat $e criteriul de se, cu $ri-ire la toate elementele i condi(iile de remunerare.
)A=3
6rotec'ie social(
1.
/eclamantul% atins de o 4oal foarte rar i mortal% sus(inea c nu are mi'loace s &i
finan(eze tratamentul medical. Al se $l.ngea &n fa(a )ur(ii de refuzul autorit(ilor de a
&i asuma total acest tratament 0conform regimului general% doar 70T din cheltuieli
erau deschise de asigurarea de 4oal2.
)urtea a 'udecat c o &ntre4are este susce$ti4il s se $un &n ceea ce $ri-ete art. 2
0dre$tul la -ia(2 din )on-en(ie dac se demonstreaz c autorit(ile unui stat semnatar
al )on-en(iei $un &n $ericol -ia(a unui indi-id din cauza refuzului de a-i furniza &ngri'iri
medicale% chiar dac el s-a anga'at ca $o$ula(ia s 4eneficieze &n general de aceste
&ngri'iri medicale. Fu era cazul $entru d-l FitecDi. ()urtea .DO, cau/a 7itec1i c.
6olo%ne, 888.ec9r.coe.int)
2.
/eclamantul% originar din Saint-!itts 0)arai4es2% a fost arestat la sosirea sa &n /egatul
?nit $entru $osesie de cocain% a$oi condamnat la ase ani de &nchisoare. Al a fost
desco$erit c are SN=A. *naintea eli4errii sale% el a fcut o4iectul unei decizii de
e,$ulzare s$re Saint-!itts. Al sus(inea c aceast e,$ulzare &i -a reduce s$eran(a de
-ia(% niciun tratament similar celui de care 4eneficia &n /egatul ?nit nefiind dis$oni4il
&n Saint-!itts. Al mai sus(inea i c este condamnat la srcie $rin aceast trimitere....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-25)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#re-ederile de mai sus se &nscriu i ele &n ansam4lul reglementrilor menite s asigure
$rotec(ia multilateral a salaria(ilor i enumer $rinci$alele dre$turi ale acestora% care%
&n cea mai mare $arte a lor% sunt reluate i dez-oltate &n alte te,te ale )odului ori acte
normati-e s$eciale.
#ri-ind demnitatea :n munc(% aceasta deri- din dre$tul constitu(ional $re-zut la art. 1
alin. 012 din 7egea fundamental conform cruia< 9/om.nia este stat de dre$t%
democratic i social% &n care demnitatea omului (s.n.), dre$turile i li4ert(ile
cet(enilor% li4era dez-oltare a $ersonalit(ii umane% dre$tatea i $luralismul $olitic
repre/int( &alori supreme (s.n.)% &n s$iritul tradi(iilor democratice ale $o$orului rom.n i
idealurilor /e-olu(iei din decem4rie 1@E@% *i sunt %arantate; (s.n.). Articolul 2; din
)onstitu(ie ocrotete -ia(a intim familial i $ri-at.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -
Salaria(ii i anga'atorii se $ot asocia li4er $entru a$rarea dre$turilor i $romo-area
intereselor lor $rofesionale% economice i sociale.
1.
Asocierea salaria(ilor i a anga'atorilor se realizeaz $entru a$rarea dre$turilor% c.t i
$entru $romo-area intereselor lor. =ar% aceste o4iecti-e se $ot urmri nu numai &n
ra$orturile dinte organiza(iile sindicale cu cele $atronale% ci i &n ra$orturile lor cu al(i
factori< ministere% alte autorit(i ale administra(iei $u4lice etc. 0A. Uiclea% op. cit., $.:E2
2.
#ersoanele &ncadrate &n munc i func(ionarii $u4lici au dre$tul s constituie organiza(ii
sindicale i s adere la acestea. #ersoanele care e,ercit $otri-it legii o meserie sau o
$rofesiune &n mod inde$endent% mem4rii coo$eratori% agricultorii% $recum i $ersoanele
&n curs de calificare au dre$tul% fr nicio &ngrdire sau autorizare $reala4il% s adere la
o organiza(ie sindical. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. ;;2
1.
Fu $ot constitui organiza(ii sindicale< $ersoanele care de(in func(ii de conducere% func(ii
de demnitate $u4lic% conform legii% magistra(ii% $ersonalul militar din a$aratul
Kinisterului A$rrii Fa(ionale i al Kinisterului de interne% Kinisterului Qusti(iei%
Ser-iciului /om.n de Nnforma(ii% Ser-iciului de #rotec(ie i #az% Ser-iciului de
Nnforma(ii A,terne i Ser-iciului de 6elecomunica(ii S$eciale% $recum i din unit(ile
aflate &n su4ordinea acestora. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit., $. ;;2... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n temeiul $re-ederilor legale% $entru a$rarea dre$turilor i $romo-area intereselor lor
$rofesionale% salaria(ii se $ot asocia &n or%ani/a'ii sindicale, iar anga'atorii &n or%ani/a'ii
patronale% care au% &n -irtutea legii% calitatea de parteneri sociali.
)ea mai eloc-ent e,$resie a cola4orrii lor o constituie &ncheierea contractelor
colecti-e de munc.
=ar% asocierea salaria(ilor i anga'atorilor inter-ine nu numai $entru a da satisfac(ie
dialogului dintre cele dou $r(i% ci i $entru a facilita ra$orturile cu alte $ersoane fizice
i 'uridice% inclusi- cu autorit(ile $u4lice 0ministere% Su-ern etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 9
(,)/ela(iile de munc se 4azeaz $e $rinci$iul consensualit(ii i al 4unei-credin(e.
(2)#entru 4una desfurare a rela(iilor de munc% $artici$an(ii la ra$orturile de
munc se -or informa i se -or consulta reci$roc% &n condi(iile legii i ale
contractelor colecti-e de munc.
1.
Cuna-credin( &nseamn &n esen(% e,ercitarea dre$turilor i &nde$linirea o4liga(iilor &n
consens cu -alorile morale% cu res$ectarea ordinii de dre$t. =re$tul la $ro$ria imagine%
interesul $rote'rii demnit(ii i onoarei de care se 4ucur orice salariat o4lig
societatea intimat s eli4ereze reclamantului co$iile solicitate du$ ra$ortul de audit
&ntocmit% $recum i du$ documentele ce au stat la 4aza &ntocmirii ra$ortului% acte ce
sunt utilizate de ter(i &n mass media. )hiar dac anga'atorul se $re-aleaz de $rinci$iul
confiden(ialit(ii% a$rarea sa nu $oate fi $rimit c.t tim$ acest document a fost dat
$u4licit(ii i este folosit &m$otri-a reclamantului. (). -p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i
asi%ur(ri sociale, dec. nr. 30/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
#ersonalul din cadrul unit(ilor de cultur% $rin s$ecificul acti-it(ii desfurate% tre4uie
s ai4 o anumit conduit astfel &nc.t $restigiul acestora s nu fie afectat. (). -p.
)raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
2#"/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#rinci$iul consensualit(ii i al 4unei-credin(e re$rezint% aadar% i o constant a
dre$tului muncii% nu numai a dre$tului ci-il
1;
.
)ontractele de munc% fie ele indi-iduale sau colecti-e% au un caracter consensual nu
doar $entru c se &ncheie $rin acordul $r(ilor% ci i $entru c e,ecutarea lor $resu$une
cola4orarea $ermanent a anga'atorilor i salaria(ilor.
A,ercitarea dre$turilor i &nde$linirea o4liga(iilor $e care le $resu$un ra$orturile de
munc tre4uie s ai4 loc &n concordan( cu ordinea de dre$t i regulile morale% cu
res$ectarea intereselor celeilalte $r(i% e-it.ndu-se reaua-credin(% a4uzul de dre$t.
Aceluiai comandament i se su4ordoneaz necesitatea informrii i consultrii reci$roce
$re-zut de alin. 022.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 6
)et(enii rom.ni sunt li4eri s se &ncadreze &n munc &n statele mem4re ale ?niunii
Auro$ene% $recum i &n oricare alt stat% cu res$ectarea normelor dre$tului
interna(ional al muncii i a tratatelor 4ilaterale la care /om.nia este $arte.
1.
6ratatul $ri-ind aderarea Culgariei i /om.niei la ?niunea Auro$ean sta4ilete condi(ii
$ri-ind li4era circula(ie a $ersoanelor i% im$licit% a lucrtorilor &n cu$rinsul #rotocolului
$ri-ind condi(iile i aran'amentele referitoare la admiterea Culgariei i /om.niei la
?niunea Auro$ean + Ane,a VNN + Ksuri tranzitorii $ri-ind /om.nia 0Q3)A 7. 1:7 din
21 iunie 200:2. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 102
2.
Aderarea /om.niei la ?niunea Auro$ean &n anul 2007 a contri4uit la crearea unui
s$a(iu fr frontiere% &n interiorul cruia cet(enii rom.ni $ot s se &ncadreze.
Aderarea /om.niei la ?niunea Auro$ean% &nce$.nd cu 1 ianuarie 2007% a adus cu sine
$e de o $arte dre$tul lucrtorilor rom.ni la li4er circula(ie &n cadrul ?niunii% &n condi(iile
6ratatului de aderare a /om.niei la ?niunea Auro$ean i ale 6ratatelor ?A &n -igoare%
dar i li4era circula(ie a lucrtorilor statelor mem4re $e teritoriul /om.niei.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7i4ertatea muncii + $rinci$iu constitu(ional + $ermite cet(enilor rom.ni s se &ncadreze
&n munc nu numai &n /om.nia% ci i &n orice alt stat din lume% &n $rimul r.nd &n cele
a$ar(in.nd ?niunii Auro$ene
17
.
*n acest sens sunt i normele dre$tului euro$ean% $recum i cele ale 6ratatului de
aderare a /om.niei la ?niunea Auro$ean.
1E
Astfel% 6ratatul asu$ra )omunit(ilor Auro$ene% consolidat $rin 6ratatul de la
Amsterdam din 1@@7% dis$une 0&n art. 1@2 c &n -ederea asigurrii li4erei circula(ii a
lucrtorilor &n s$a(iul comunitar este necesar 9eliminarea oricrei discriminri 4azat
$e cet(enie% &ntre lucrtorii statelor mem4re% &n ceea ce $ri-ete ocu$area locurilor de
munc% remunerarea i alte condi(ii de muncO% su4 rezer-a condi(iilor referitoare la
sntatea% securitatea i ordinea $u4lic5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL II" C%n+ra*+u( indi2idua( de )un*:
CAPI!OLUL I" ;n*<eierea *%n+ra*+u(ui indi2idua( de )un*:
Ar+. ,0
)ontractul indi-idual de munc este contractul &n temeiul cruia o $ersoan fizic%
denumit salariat% se o4lig s $resteze munca $entru i su4 autoritatea unui
anga'ator% $ersoan fizic sau 'uridic% &n schim4ul unei remunera(ii denumite
salariu.
1.
*n acce$(iunea 'uridic% contractul de munc indi-idual% este un act 'uridic 4ilateral%
sinalagmatic% $r(ile o4lig.ndu-se reci$roc una fa( de alta. 2. #rimordial% $entru
derularea &n 4une condi(ii a ra$ortului de munc anga'atorului &i re-ine o4liga(ia de a
asigura cores$unztor condi(iile de la locul de munc% o4liga(ia salariatului de a $resta
munc fiind corelati- i su4sec-ent o4liga(iei anga'atorului. 3r% &n conte,tul &n care%
anga'atorul nu &i &nde$linete o4liga(ia de 4az de a asigura condi(iile necesare
desfurrii ra$ortului de munc% nu i se $oate re$roa i im$uta nici salariatului
ne&nde$linirea o4liga(iei sale. Astfel% &n conte,tul &n care conducerea $. Fa(ionale
/om.ne din N% nu i-a &nde$linit o4liga(ia de a le asigura condi(iile s$ecifice $entru
desfurarea acti-it(ii artistice% o4lig.nd solitii s re$ete sau s sus(in s$ectacolul &n
condi(ii de tem$eratur sczut im$ro$rii acestei acti-it(i% nu $oate fi re(inut nici
o4liga(ia contestatorului de a $resta o asemenea acti-itate la tem$eratura de 1:-17)%
care i-ar fi $ericlitat sntatea. =in $ro4atoriul administrat &n fa(a instan(ei de fond a
rezultat fr $utin( de tgad c anga'atorul nu i-a &nde$linit o4liga(ia de a asigura
condi(iile normale de munc% $entru a nu $ericlita sntatea anga'atorilor% moti- care a
determinat i refuzul salariatului de a-i $resta acti-itatea &n condi(ii im$ro$rii% care ar fi
$utut s-i afecteze sntatea. (). -p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec.
nr. 56"/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-42)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=in defini(ia dat contractului indi-idual de munc rezult c acesta este un act 'uridic
4ilateral% $r(ile sale fiind salariatul i anga'atorul.
=ac $oate a-ea calitatea de salariat numai $ersoana fizic% anga'ator este% de regul%
o $ersoan 'uridic.
34iectul contractului men(ionat const &n $restarea muncii 0de ctre salariat2 i $lata
salariului 0de ctre anga'ator2.
*ntre cele dou $r(i contractante e,ist o rela(ie de su4ordonare &n sensul c munca
este $restat su4 autoritatea anga'atorului.
*n sensul celor de mai sus% *nalta )urte de )asa(ie i Qusti(ie a statuat
1@
< $entru a
califica un contract ca fiind de munc tre4uie s fie &nde$linite trei elemente<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,
)lauzele contractului indi-idual de munc nu $ot con(ine $re-ederi contrare sau
dre$turi su4 ni-elul minim sta4ilit $rin acte normati-e ori $rin contracte colecti-e de
munc.
)urtea )onstitu(ional
1.
6e,tul de lege are ca sco$ $rote'area dre$turilor salaria(ilor &n fa(a e-entualelor a4uzuri
ale anga'atorului. 7i4ertatea economic nu este un dre$t a4solut% $re-ederile art. 4:
din )onstitu(ie $reciz.nd c e,ercitarea acestuia se face 9&n condi(iile legii5. *n situa(ia
concret a te,tului de lege su$us e,aminrii% restr.ngerea li4ert(ii economice este
'ustificat tocmai de necesitatea asigurrii $rotec(iei dre$turilor anga'a(ilor. (Dec. nr.
1.302/2010, M. Of. nr. 16/2011)
2.
=is$ozi(iile art. 11 din )odul muncii sunt un refle, al $re-ederilor constitu(ionale ale art.
1 alin. 0:2% $otri-it crora% 9*n /om.nia% res$ectarea )onstitu(iei% a su$rema(iei sale i a
legilor este o4ligatorie5% dar i o concretizare a $rinci$iului general de dre$t pacta sunt
ser&anda5. (Dec. nr. 1.302/2010, M. Of. nr. 16/2011)
Quris$ruden(... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aadar% art. 11 con(ine o interdic(ie e,trem de im$ortant + msur de $rotec(ie a
salaria(ilor% conform creia clauzele contractuale tre4uie s fie &n concordan( cu legea%
iar dre$turile salaria(ilor s fie cel $u(in egale cu cele sta4ilite $rin di-erse acte
normati-e ori $rin contractele colecti-e de munc.
=e $ild% $rin contractul indi-idual de munc nu $oate fi negociat un salariu inferior
salariului minim 4rut $e (ar% sta4ilit de Su-ern $rin hotr.re i de $artenerii sociali
$rin contractul colecti- de munc a$lica4il.
/egula func(ioneaz% de asemenea% i &n ceea ce $ri-ete durata concediului de odihn
ori cuantumul indemniza(iei de concediu etc.
)ontractul colecti- de munc gu-erneaz nu numai contractele indi-iduale de munc
&ncheiate ulterior intrrii sale &n -igoare% ci i $e cele e,istente de'a. Kai mult%
contractele indi-iduale &ncheiate sau modificate &n 4aza unui contract colecti- rm.n &n
-igoare% inclusi- &n ceea ce $ri-ete clauzele salariale% i du$ &ncetarea acestuia.
20
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,2
(,))ontractul indi-idual de munc se &ncheie $e durat nedeterminat.
(2)#rin e,ce$(ie% contractul indi-idual de munc se $oate &ncheia i $e durat
determinat% &n condi(iile e,$res $re-zute de lege.
)urtea )onstitu(ional
1.
Aste dre$tul e,clusi- al legiuitorului de a sta4ili condi(iile cerute &n -ederea &ncheierii
unui contract% indiferent de natura acestuia. (Dec. nr. 33 din 23/2011, M. Of. nr.
21/2011! Dec. nr. 1.23"/2011, M. Of. nr. 1#/2011)
2.
9)ontractul indi-idual de munc este con-en(ia $rin care se materializeaz -oin(a
anga'atorului i a -iitorului salariat de a intra &ntr-un ra$ort 'uridic de munc. *n
aceast con-en(ie% negociat i li4er consim(it% sunt $re-zute% &n limitele sta4ilite de
legisla(ie i de contractele colecti-e de munc% toate elementele necesare $entru
cunoaterea condi(iilor de desfurare i de &ncetare a ra$ortului de munc% dre$turile%
o4liga(iile i rs$underile am4elor $r(i5. (Dec. nr. 33/2005, M. Of. nr. "2/2005! Dec.
nr. 1.23"/2011, M. Of. nr. 1#/2011)
1.
7egiuitorul are o4liga(ia $oziti- de a $re-edea i crea cadrul legal necesar &n care s se
desfoare ra$orturile de munc. ?n element al acestui cadru legal este re$rezentat
chiar de o4liga(ia im$us celor doi cocontractan(i + anga'ator i anga'at + de a &ncheia
contractele indi-iduale de munc $e durat nedeterminat% derogarea de la aceast
o4liga(ie $ut.nd inter-eni doar &n condi(iile art. 12 alin. 022 i art. E2-E7 din )odul
muncii. (Dec. nr. 1.23"/2011, M. Of. nr. 1#/2011)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul instituie re%ula $otri-it creia contractul indi&idual de munc( se :nc9eie pe
durat( nedeterminat( i doar ca e,ce$(ie se $oate &ncheia $e durat determinat% &n
condi(iile e,$res $re-zute de lege.
=urata nedeterminat a contractului nu afecteaz interesele salariatului ci% dim$otri-%
constituie o msur de $rotec(ie a lui% a-.nd menirea de a asigura dre$tul la sta4ilitate
&n munc. =e asemenea% nu afecteaz nici interesele anga'atorului% asigur.ndu-se astfel
o mai 4un $lanificare i organizare a muncii% o modelare i $erfec(ionare a calificrii
$ersonalului.
*n /ezolu(ia #arlamentului Auro$ean din 2@ noiem4rie 2007 $ri-ind $rinci$iile comune
de fle,ecuritate 020078220@8NFN2
22
s-a solicitat ca orice $olitic comunitar de ocu$are
a for(ei de munc s se orienteze i &n -iitor du$ modelul tradi(ional al contractului $e
$erioad nedeterminat% care constituie 4aza sistemelor de securitate social &n (rile
mem4re.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,3
(,)#ersoana fizic do4.ndete ca$acitate de munc la &m$linirea -.rstei de 1; ani.
(2)#ersoana fizic $oate &ncheia un contract de munc &n calitate de salariat i la
&m$linirea -.rstei de 1: ani% cu acordul $rin(ilor sau al re$rezentan(ilor legali%
$entru acti-it(i $otri-ite cu dez-oltarea fizic% a$titudinile i cunotin(ele sale% dac
astfel nu &i sunt $ericlitate sntatea% dez-oltarea i $regtirea $rofesional.
(3)*ncadrarea &n munc a $ersoanelor su4 -.rsta de 1: ani este interzis.
(4)*ncadrarea &n munc a $ersoanelor $use su4 interdic(ie 'udectoreasc este
interzis.
(5)*ncadrarea &n munc &n locuri de munc grele% -tmtoare sau $ericuloase se
$oate face du$ &m$linirea -.rstei de 1E ani> aceste locuri de munc se sta4ilesc
$rin hotr.re a Su-ernului.
1.
Fa( de modul &n care func(ioneaz ca$acitatea minorului de 1: ani de a &ncheia
contract indi-idual de munc% se $oate considera c &ntre 1: i 1; ani% ca$acitatea de
munc a minorului este restr.ns. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op.
cit.% $. ::-:;2
2.
)a$acitatea de munc a unei $ersoane% at.ta -reme c.t a-izul medical $reala4il
constat a$titudinea fizic i $sihic a acelui t.nr de a munci% este de$lin% fr a fi
nicicum influen(at de &ncu-iin(area $rin(ilor. *ncu-iin(area $rin(ilor este necesar
numai la momentul &ncheierii contractului. A-.nd &n -edere caracterul intuitu $ersonae
al contractului de munc% cel $u(in &n ce $ri-ete situa(ia salariatului%$restarea muncii
tre4uie e,ercitat e,clusi- de ctre salariatul minor% fr nici o influen(are din $artea
$rin(ilor. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit., $. :;2
1.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Ar+. ,4
(,)*n sensul $rezentului cod% $rin anga'ator se &n(elege $ersoana fizic sau 'uridic
ce $oate% $otri-it legii% s anga'eze for( de munc $e 4az de contract indi-idual
de munc.
(2)#ersoana 'uridic $oate &ncheia contracte indi-iduale de munc% &n calitate de
anga'ator% din momentul do4.ndirii $ersonalit(ii 'uridice.
(3)#ersoana fizic do4.ndete ca$acitatea de a &ncheia contracte indi-iduale de
munc &n calitate de anga'ator% din momentul do4.ndirii ca$acit(ii de$line de
e,erci(iu.
1.
A-.nd &n -edere c $rimarul este cel care la ni-elul autorit(ii administrati-e locale
dis$une asu$ra ra$ortului de munc al anga'a(ilor institu(iei sale% ra$ortul de munc
fiind &ncheiat &ntre acesta i anga'at se constat c sunt nefondate criticile $ri-ind -iciile
in-ocate de ctre recurent asu$ra calit(ii de anga'at al secretarului autorit(ii
administrati- locale% at.ta tim$ c.t secretarul )onsiliului local nu are atri4u(ii &n
desfacerea sau modificarea contractului de munc. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i
pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. #63/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
Fefiind de admis $osi4ilitatea &ncheierii unui contract indi-idual de munc de ctre o
$ersoan cu ca$acitate restr.ns 0minorul &ntre 14 i 1E ani2 cu &ncu-iin(area
ocrotitorului legal. Solu(ia este e-ident deoarece% $e de o $arte% at.t ca$acitatea
s$ecific &n cadrul rela(iilor de munc nu $oate $resu$une distinc(ia &ntre ca$acitate de
folosin( i de e,erci(iu% de $rinci$iu fiind -or4a de o ca$acitate unic concretizat &n
ca$acitatea de a &ncheia contract de munc% iar $e de alt $arte% caracterul de
autoritate $e care &l im$rim contractul indi-idual de munc -ine &n contradic(ie cu
$osi4ilitatea ca anga'atorul s solicite &ncu-iin(area ocrotitorului legal. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. ;@2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n alin. 012 este definit an%a<atorul% adic $ersoana 'uridic 0&n $rimul r.nd2% $recum i
$ersoana fizic ce anga'eaz for( de munc salariat.
Alineatele 022 i 012 sta4ilesc momentul de la care o $ersoan $oate a-ea calitatea de
anga'ator i anume% du$ caz<
+ momentul do4.ndirii $ersonalit(ii 'uridice>
+ momentul do4.ndirii ca$acit(ii de e,erci(iu.
*n ceea ce $ri-ete $ersoana 'uridic + su4iect colecti- de dre$t +% aceasta do4.ndete
$ersonalitate 'uridic% rezultat al &nfiin(rii sale% $rin actul de dis$ozi(ie al organului
com$etent% du$ caz% de &nfiin(are etc.
=e $ild% societ(ile comerciale i societ(ile coo$eratiste de-in $ersoane 'uridice de la
data &nmatriculrii 0&nregistrrii2 &n /egistrul comer(ului% iar asocia(iile i funda(iile de la
data &nscrierii &n /egistrul asocia(iilor i funda(iilor etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,5
Aste interzis% su4 sanc(iunea nulit(ii a4solute% &ncheierea unui contract indi-idual
de munc &n sco$ul $restrii unei munci sau a unei acti-it(i ilicite ori imorale.
)ondi(iile de -aliditate ale contractului indi-idual de munc
1.
)a orice contract% i contractul indi-idual de munc $resu$une &nde$linirea celor $atru
condi(ii generale de -aliditate< ca$acitatea $r(ilor% consim(m.ntul% o4iectul i cauza.
0Sanda Shim$u% N. 6r. Wtefnescu% W. Celigrdeanu% Sh. Kohanu% Dreptul muncii, tratat,
&ol. 5% Ad. tiin(ific i enciclo$edic% Cucureti% 1@7E% $. 1@4-1@;2
)auza contractului
2.
Articolul 1: ). muncii face referire e,$res la cauza contractului. =ac $entru salariat
sco$ul $rinci$al al &ncheierii contractului indi-idual de munc este re$rezentat de
o4(inerea salariului% $entru anga'ator sco$ul &ncheierii contractului este re$rezentat de
$restarea acti-it(ii de ctre salariatul su. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 712
34iectul contractului... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#entru -aliditatea contractului este necesar ca o4iectul s fie determinat, licit *i moral
0s fie &n concordan( cu legea i morala2.
6restarea muncii de c(tre salariat, ca o4iect al contractului% tre4uie s fie $osi4il de
e,ecutat &n condi(ii licite. ?n contract de munc care ar a-ea dre$t o4iect $restarea
unei munci $rohi4ite de lege 0care ar atinge gra- morala sau ordinea $u4lic2 -a fi lo-it
de nulitate a4solut.
#otri-it )odului ci-il% -aliditatea contractului este condi(ionat de caracterul licit i moral
al cauzei. Aceasta este ilicit c.nd este contrar legii i ordinii $u4lice> este imoral
c.nd este contrar 4unelor mora-uri 0art. 121;2.
)auza este nelicit c.nd este $rohi4it de lege% c.nd este contrar 4unelor mora-uri i
ordinii $u4lice.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,8
(,))ontractul indi-idual de munc se &ncheie &n 4aza consim(m.ntului $r(ilor% &n
form scris% &n lim4a rom.n. 34liga(ia de &ncheiere a contractului indi-idual de
munc &n form scris re-ine anga'atorului. Forma scris este o4ligatorie $entru
&ncheierea -ala4il a contractului.
(2)Anterior &nce$erii acti-it(ii% contractul indi-idual de munc se &nregistreaz &n
registrul general de e-iden( a salaria(ilor% care se transmite ins$ectoratului
teritorial de munc.
(3)Anga'atorul este o4ligat ca% anterior &nce$erii acti-it(ii% s &nm.neze salariatului
un e,em$lar din contractul indi-idual de munc.
(4)Kunca $restat &n temeiul unui contract indi-idual de munc constituie -echime
&n munc.
)Q?A
1.
Articolul 4: 6F?A tre4uie inter$retat &n sensul c se o$une reglementrii unei entit(i
federate a unui stat mem4ru% $recum cea &n discu(ie &n litigiul $rinci$al% care im$une
oricrui anga'ator cu sediul $ermanent $e teritoriul acestei entit(i s redacteze
contractele de munc cu caracter transfrontalier e,clusi- &n lim4a oficial a entit('ii
federate respecti&e, su, sanc'iunea nulit('ii, care poate fi in&ocat( din oficiu de
instan'(. ()=4., cau/a )-202/11, 888.curia.eu)
)urtea )onstitu(ional
2.
Forma scris a contractului indi-idual de munc re$rezint o garan(ie esen(ial a
res$ectrii dre$turilor i o4liga(iilor asumate $rin contract. (Dec. nr. 33/2011, M. Of.
nr. 21/2011! Dec. nr. 662/2011, M. Of. nr. 532/2011)
1.
A,isten(a contractului $re-ine com$ortamentul a4uzi- al anga'atorului% dar i atitudinea
incorect a salariatului &n &nde$linirea sarcinilor $entru care s-a anga'at. *ncadrarea &n
munc doar cu forme legale% $e 4aza unor contracte indi-iduale de munc asigur at.t
cunoaterea% c.t i e,ercitarea o4ligat iilor legale ce le re-in celor care folosesc for( de
munc salarial. (Dec. nr. 33/2011, M. Of. nr. 21/2011! Dec. nr. 662/2011, M. Of.
nr. 532/2011).... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-29)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#rin 7egea nr. 4082011% de modificare a art. 1; Ialin. 012J din )odul muncii% a fost
schim4at radical o$tica $ri-ind natura 'uridic a formei contractului indi-idual de
munc> aceasta a fost schim4at dintr-o condi(ie de $ro4 a acestui contract (ad
pro,ationem) &n una de -aliditate (ad &aliditatem).
Aceast nou cerin( este &nsuit de )urtea )onstitu(ional% care o moti-eaz astfel<
9Schim4area o$ticii legiuitorului &n sensul ca forma scris s fie o cerin( ad &aliditatem
a contractului indi-idual de munc nu $oate duce &n niciun caz la concluzia $otri-it
creia statul a creat un dezechili4ru &ntre $r(ile cocontractante. Aste dre$tul e,clusi- al
legiuitorului de a sta4ili condi(iile cerute &n -ederea &ncheierii unui contract indiferent de
natura acestuia. Aceast com$eten( a legiuitorului tre4uie corelat cu fa$tul c
sta4ilirea &n materie de contracte a unor e,ce$(ii de la $rinci$iul consensualismului
$re-zut de art. @42 din )odul ci-il tre4uie s fie 'ustificat &n mod o4iecti- i rezona4il.
/a$ortat la acest as$ect% )urtea a$reciaz c &ncheierea &n form scris a contractului
de munc este 'ustificat de com4aterea unor $ractici ale anga'atorilor $rin care%
$rofit.nd de fa$tul c forma scris a contractului de munc era doar un instrumentum
pro,ationis% se sustrgeau de la $lata im$ozitelor i ta,elor datorate 4ugetului de stat
sau 4ugetului asigurrilor sociale de stat datorate $rin efectul &ncheierii contractului de
munc. 3 atare conduit se reflecta negati- i &n $lanul $rotec(iei sociale a anga'atului
care nu 4eneficia de stagiu de cotizare $entru $erioadele lucrate ne&nregistrate de ctre
anga'ator la autorit(ile com$etente i nici de asigurare de sntate sau social.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-
(,)Anterior &ncheierii sau modificrii contractului indi-idual de munc% anga'atorul
are o4liga(ia de a informa $ersoana selectat &n -ederea anga'rii ori% du$ caz%
salariatul% cu $ri-ire la clauzele esen(iale $e care inten(ioneaz s le &nscrie &n
contract sau s le modifice.
(2)34liga(ia de informare a $ersoanei selectate &n -ederea anga'rii sau a
salariatului se consider &nde$linit de ctre anga'ator la momentul semnrii
contractului indi-idual de munc sau a actului adi(ional% du$ caz.
(3)#ersoana selectat &n -ederea anga'rii ori salariatul% du$ caz% -a fi
informat cu $ri-ire la cel $u(in urmtoarele elemente<
a)identitatea $r(ilor>
4)locul de munc sau% &n li$sa unui loc de munc fi,% $osi4ilitatea ca salariatul s
munceasc &n di-erse locuri>
*)sediul sau% du$ caz% domiciliul anga'atorului>
d)func(ia8ocu$a(ia conform s$ecifica(iei )lasificrii ocu$a(iilor din /om.nia sau altor
acte normati-e% $recum i fia $ostului% cu s$ecificarea atri4u(iilor $ostului>
e)criteriile de e-aluare a acti-it(ii $rofesionale a salariatului a$lica4ile la ni-elul
anga'atorului>
5)riscurile s$ecifice $ostului>
g)data de la care contractul urmeaz s &i $roduc efectele>
<)&n cazul unui contract de munc $e durat determinat sau al unui contract de
munc tem$orar% durata acestora>
i)durata concediului de odihn la care salariatul are dre$tul>
=)condi(iile de acordare a $rea-izului de ctre $r(ile contractante i durata
acestuia>
>)salariul de 4az% alte elemente constituti-e ale -eniturilor salariale% $recum i
$eriodicitatea $l(ii salariului la care salariatul are dre$tul>
()durata normal a muncii% e,$rimat &n ore8zi i ore8s$tm.n>
))indicarea contractului colecti- de munc ce reglementeaz condi(iile de munc
ale salariatului>
n)durata $erioadei de $ro4.
(4)Alementele din informarea $re-zut la alin. 012 tre4uie s se regseasc i &n
con(inutul contractului indi-idual de munc.
(5)3rice modificare a unuia dintre elementele $re-zute la alin. 012 &n tim$ul
e,ecutrii contractului indi-idual de munc im$une &ncheierea unui act adi(ional la
contract% &ntr-un termen de 20 de zile lucrtoare de la data a$ari(iei modificrii% cu
e,ce$(ia situa(iilor &n care o asemenea modificare este $re-zut &n mod e,$res de
lege.
(8)7a negocierea% &ncheierea sau modificarea contractului indi-idual de munc%
oricare dintre $r(i $oate fi asistat de ter(i% conform $ro$riei o$(iuni% cu
res$ectarea $re-ederilor alin. 072.
(-))u $ri-ire la informa(iile furnizate salariatului% $reala4il &ncheierii contractului
indi-idual de munc% &ntre $r(i $oate inter-eni un contract de confiden(ialitate.
)Q?A
1.
/ezult din art. 2 alin. 012 din =irecti-a @18:118)A c anga'atorul este o4ligat s
informeze lucrtorul cu $ri-ire la un element esen(ial al contractului de munc% &n
-irtutea cruia lucrtorul este o4ligat s efectueze ore su$limentare. Aceast informa(ie
tre4uie comunicat salariatului &n aceleai condi(ii ca i $entru elementele men(ionate &n
mod e,$res &n art. 2 alin. 022 din aceast directi-. *n msura &n care este cazul% ea
$oate lua forma unei trimiteri la dis$ozi(iile legislati-e% administrati-e sau statutare sau
la contractele colecti-e de munc a$lica4ile. ($an%e, )-350/##, fe,ruarie 2001,
pu,licat( :n >ec. 2001, p. 5-1061, pct. 1 *i 25)
2.
Articolul E alineatul 022 al doilea $aragraf din =irecti-a @18:11 tre4uie inter$retat &n
sensul c nu se o$une ca un lucrtor care nu este mem4ru al unei organiza(ii sindicale
semnatare a unei con-en(ii colecti-e care reglementeaz ra$ortul de munc al acestuia
s $oat fi considerat a fi 9cu$rins &n5 aceast con-en(ie &n sensul dis$ozi(iei
men(ionate. (>u,en -ndersen, )-306/0", 1 decem,rie 200, pu,licat( :n >ec. 200,
p. 5-102"#, pct. 3)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-42)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#relu.nd dis$ozi(iile dre$tului comunitar 0=irecti-a )onsiliului @18:118)AA din 14
octom4rie 1@@12% )odul muncii instituie o4liga(ia anga'atorului ca anterior &ncheierii sau
modificrii contractului indi-idual de munc s informeze $ersoana selectat &n -ederea
anga'rii ori% du$ caz% salariatul cu $ri-ire la clauzele esen(iale $e care inten(ioneaz
s le &nscrie &n contract sau s le modifice
11
.
Fa( de =irecti-a @18:118)AA o4ser-m sim$lificarea adus de legiuitorul rom.n &n
ceea ce $ri-ete modalitatea de realizare a informrii% care se 'ustific $rin
o,li%ati&itatea formei scrise a contractului indi-idual de munc Iart. 1; alin. 012 i 022
din )odul munciiJ i $rin regula conform creia modificarea acestui contract este
posi,il( numai prin acordul p(r'ilor Iart. 41 alin. 012J.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,9
(,)*n cazul &n care $ersoana selectat &n -ederea anga'rii ori salariatul% du$
caz% urmeaz s &i desfoare acti-itatea &n strintate% anga'atorul are o4liga(ia
de a-i comunica &n tim$ util% &nainte de $lecare% informa(iile $re-zute la art. 17
alin. 012% $recum i informa(ii referitoare la<
a)durata $erioadei de munc ce urmeaz s fie $restat &n strintate>
4)moneda &n care -or fi $ltite dre$turile salariale% $recum i modalit(ile de $lat>
*)$resta(iile &n 4ani i8sau &n natur aferente desfurrii acti-it(ii &n strintate>
d)condi(iile de clim>
e)reglementrile $rinci$ale din legisla(ia muncii din acea (ar>
5)o4iceiurile locului a cror neres$ectare i-ar $une &n $ericol -ia(a% li4ertatea sau
siguran(a $ersonal>
g)condi(iile de re$atriere a lucrtorului% du$ caz.
(2)Nnforma(iile $re-zute la alin. 012 lit. a2% 42 i c2 tre4uie s se regseasc i &n
con(inutul contractului indi-idual de munc.
(3)=is$ozi(iile alin. 012 se com$leteaz $rin legi s$eciale care reglementeaz
condi(iile s$ecifice de munc &n strintate.
1.
Fa( de modul de redactare al te,tului s-ar $utea considera c o4liga(ia de informare
inter-ine ori de c.te ori salariatul anga'at &n /om.nia de ctre un anga'ator rom.n
urmeaz ca &n -iitor s $resteze acti-itate &n strintate. Astfel% dis$ozi(iile art. 1E
tre4uie &n(elese numai &n corela(ia direct cu o4liga(ia general im$us anga'atorului &n
cu$rinsul art. 17. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. @@2
2.
*n msura &n care o $ersoan este selectat de un anga'ator rom.n urm.nd a i se
&ncheia contract de munc% dar -a $resta acti-itatea &n strintate% contractul su de
munc tre4uie s cu$rind toate elementele enun(ate &n art. 17alin. 022 i% su$limentar%
elementele enun(ate de art. 1E. *n schim4% dac contractul de munc al celui ce
$resteaz acti-itate la anga'atorul rom.n se modific% cel $u(in &n ce $ri-ete locul
muncii% acesta urm.nd s-i deruleze acti-itatea &n strintate% el tre4uie s fie
informat e,$res cel $u(in cu $ri-ire la elementele enun(ate &n art. 1E alin. 012. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. @@-1002... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul com$leteaz dis$ozi(iile $re-zute &n cel anterior 0art. 172.
Aste -or4a de acele contracte de munc ce $resu$un desfurarea acti-it(ii salariatului
&n strintate.
=in acest moti-% sunt necesare i alte informa(ii $entru ca salariatul s fie &n de$lin
cunotin( de cauz> s cunoasc &n ce condi(ii -a $resta munca i -a fi remunerat% cum
-a inter-eni re$atrierea sa etc.
*n inter$retarea i a$licarea acestui te,t urmeaz s se (in seama i de dis$ozi(iile
s$eciale% de $ild de cele ale 7egii nr. 1:;82000 $ri-ind $rotec(ia cet(enilor rom.ni
care lucreaz &n strintate.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,6
*n situa(ia &n care anga'atorul nu &i e,ecut o4liga(ia de informare $re-zut la art.
17 i 1E% $ersoana selectat &n -ederea anga'rii ori salariatul% du$ caz% are
dre$tul s sesizeze% &n termen de 10 de zile de la data ne&nde$linirii acestei
o4liga(ii% instan(a 'udectoreasc com$etent i s solicite des$gu4iri
cores$unztoare $re'udiciului $e care l-a suferit ca urmare a nee,ecutrii de ctre
anga'ator a o4liga(iei de informare.
1.
*n ceea ce $ri-ete adresa de informare% a-.nd &n -edere c aceasta nu constituie un
act care s $roduc $rin el &nsui efecte 'uridice% res$ecti- un act generator de dre$turi
i o4liga(ii% instan(a urmeaz s res$ing ca$tul de cerere a-.nd ca o4iect anularea
acestuia. Aa cum se $re-ede la art. 1@ din )odul muncii re$u4licat% neefectuarea
informrii &n condi(iile legii d dre$tul salariatului s sesizeze instan(a $entru acordarea
de des$gu4iri cores$unztoare $re'udiciului suferit. (?. 2or<, s. conflicte de munc( *i
asi%ur(ri sociale, sent. nr. 2"3/2012)
2.
#ersoana selectat &n -ederea anga'rii ori salariatul este &n dre$t s ac(ioneze la
instan(a com$etent% a-.nd la &ndem.n o ac(iune &n $reten(ii% deoarece se -or solicita
des$gu4iri cores$unztoare $re'udiciului $e care l-a suferit ca urmare a nee,ecutrii
de ctre anga'ator a o4liga(iei de informare. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 104-10:2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede consecin(a ne&nde$linirii de ctre anga'ator a o4liga(iei de informare. Se
$oate declana un conflict de munc% cel afectat a-.nd dre$tul s se adreseze instan(ei
com$etente 0tri4unalul2% solicit.nd acordarea de des$gu4iri. =ar% condi(ia necesar
$entru $retinderea lor o re$rezint e,isten(a unui $re'udiciu% care tre4uie deci do-edit
de cel ce le solicit.
=e adugat este c% &n cazul anga'rii% ne&nde$linirea o4liga(iei de informare este
consecin(a ne&ncheierii &n scris a contractului indi-idual de munc% iar aceast fa$t
constituie contra-en(ie $re-zut i sanc(ionat de art. 27; alin. 012 lit. e2 din )odul
muncii% du$ caz% infrac(iune reglementat de art. 2;4 alin. 012 din acelai )od. *n cazul
modificrii contractului% fr &ntocmirea unui act adi(ional% are loc o modificare
unilateral 0i deci nelegal2 a acestuia.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 20
(,)*n afara clauzelor esen(iale $re-zute la art. 17% &ntre $r(i $ot fi negociate i
cu$rinse &n contractul indi-idual de munc i alte clauze s$ecifice.
(2)Sunt considerate clauze s$ecifice% fr ca enumerarea s fie limitati-<
a)clauza cu $ri-ire la formarea $rofesional>
4)clauza de neconcuren(>
*)clauza de mo4ilitate>
d)clauza de confiden(ialitate.
)A=3
1.
=atoria de loialitate% de rezer- i de discre(ie fa( de anga'ator. #rotec(ia art. 10 se
&ntinde la sfera $rofesional &n general i la func(ionari &n $articular 0Vogt c. Sermania%
2;.0@.1@@:% ille c. 7iechtenstein% 2E.10.1@@@% Ahmed et autres c. Karii Critanii%
02.0@.1@@E> Fuentes Co4o c. As$agne% 2@.02.20002. 6otui salaria(ii au o datorie de
loialitate% de rezer- i de discre(ie fa( de anga'atorul lor. Acest lucru este &n s$ecial
-ala4il $entru func(ionari% &ntruc.t chiar natura func(iei $u4lice $retinde de la mem4rii
si o o4liga(ie de legalitate i de rezer-. ()urtea .DO, cau/a De Die%o 7afr@a c.
.spa%ne, 9ot(rArea din 13 martie 2002)
2.
Fu e,ist nici o norm legal im$erati- care s interzic &ncheierea unei clauze $enale
&n ra$orturile de munc% iar $otri-it $re-ederilor art. 2@: )odul muncii Ide-enit art. 27E
du$ re$u4licareJ% dis$ozi(iile )odului muncii se &ntregesc cu celelalte dis$ozi(ii cu$rinse
&n legisla(ia muncii i% &n msura &n care nu sunt incom$ati4ile cu s$ecificul ra$orturilor
de munc $re-zute de $rezentul cod% cu dis$ozi(iile legisla(iei ci-ile. (). -p. Bucure*ti,
s. a C55-a ci&il( *i pentru cau/e pri&ind conflictele de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
553/200#, >DD nr. /2011, 888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 1200)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii $ermite $r(ilor s &nscrie &n contractul lor i alte clauze 0s$ecifice2%
enumer.nd unele dintre acestea.
*ns% li4ertatea $r(ilor &n ceea ce $ri-ete aceste clauze nu este a4solut. Aa tre4uie
circumscris legii% ordinii $u4lice% 4unelor mora-uri. =e aceea% unele clauze sunt
interzise% ele nu $ot fi &nscrise &n contract% &n caz contrar fiind nule de dre$t
1;
.
Nntr &n aceast categorie% de $ild% clauzele $rin care salaria(ii ar $utea renun'a la
drepturile ce le sunt conferite de lege
17
0dre$tul la salariu% la concediu de odihn $ltit
etc.2.
Fu este $ermis nici clau/a de e+clusi&itate $rin care salariatul s-ar o4liga s nu lucreze
la niciun alt anga'ator &n tim$ul li4er 0adic s nu cumuleze dou sau mai multe
func(ii2.
1E
S-ar &nclca astfel li4ertatea constitu(ional
1@
i legal a muncii
40
% dre$tul la
cumulul de func(ii.
41
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,
(,)7a &ncheierea contractului indi-idual de munc sau $e $arcursul e,ecutrii
acestuia% $r(ile $ot negocia i cu$rinde &n contract o clauz de neconcuren( $rin
care salariatul s fie o4ligat ca du$ &ncetarea contractului s nu $resteze% &n
interes $ro$riu sau al unui ter(% o acti-itate care se afl &n concuren( cu cea
$restat la anga'atorul su% &n schim4ul unei indemniza(ii de neconcuren( lunare
$e care anga'atorul se o4lig s o $lteasc $e toat $erioada de neconcuren(.
(2))lauza de neconcuren( &i $roduce efectele numai dac &n cu$rinsul contractului
indi-idual de munc sunt $re-zute &n mod concret acti-it(ile ce sunt interzise
salariatului la data &ncetrii contractului% cuantumul indemniza(iei de neconcuren(
lunare% $erioada $entru care &i $roduce efectele clauza de neconcuren(% ter(ii &n
fa-oarea crora se interzice $restarea acti-it(ii% $recum i aria geografic unde
salariatul $oate fi &n real com$eti(ie cu anga'atorul.
(3)Nndemniza(ia de neconcuren( lunar datorat salariatului nu este de natur
salarial% se negociaz i este de cel $u(in :0T din media -eniturilor salariale 4rute
ale salariatului din ultimele ; luni anterioare datei &ncetrii contractului indi-idual de
munc sau% &n cazul &n care durata contractului indi-idual de munc a fost mai mic
de ; luni% din media -eniturilor salariale lunare 4rute cu-enite acestuia $e durata
contractului.
(4)Nndemniza(ia de neconcuren( re$rezint o cheltuial efectuat de anga'ator%
este deducti4il la calculul $rofitului im$oza4il i se im$oziteaz la $ersoana fizic
4eneficiar% $otri-it legii.
)urtea )onstitu(ional
1.
*ncheierea clauzei de neconcuren( re$rezint o msur de $rotec(ie luat de ctre
anga'ator $entru a $re-eni o e-entual concuren( neloial $e domeniul su de
acti-itate> &n concret $re-ine situa(ia ca fostul su anga'at s $resteze% &n interes
$ro$riu sau al unui ter(% o acti-itate care se afl &n concuren( cu cea $restat la
anga'atorul su. =esigur% o atare clauz nate &n sarcina celor doi cocontractan(i
dre$turi i o4liga(ii% astfel &nc.t o4liga(ia corelati- $e care i-o asum anga'atorul este
aceea de a $lti o indemniza(ie de neconcuren( lunar $e toat $erioada de
neconcuren(. (Dec. nr. 1.2""/2010, M. Of. nr. 52/2011)
2.
Fr du4iu% o atare clauz are caracter consensual% astfel &nc.t &ncheierea% modificarea
i &ncetarea sa tre4uie s fie determinate de &nt.lnirea concordant a -oin(ei
anga'atorului i anga'atului. (Dec. nr. 1.2""/2010, M. Of. nr. 52/2011)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,--2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)lauza de neconcuren( este% aadar% facultati-% fiind lsat% e,clusi- la latitudinea
$r(ilor. *n $rinci$al% ea &l $ri-ete $e salariat% deoarece el &i asum o4liga(ia de a nu-l
concura $e anga'atorul su.
Se consider
4:
c o4liga(ia de neconcuren( face $arte din con(inutul o4liga(iei generale
de fidelitate a salariatului fa( de anga'atorul su% $re-zut de art. 1@ alin. 022 lit. d2
din )odul muncii% o4liga(ie 9care $oate fi $ri-it ca fiind &ndatorirea salariatului de a
urmri% &n e,ecutarea muncii sale% interesele legitime ale $atronului i de a se a4(ine de
la orice ac(iune a-.nd ca sco$ sau ca efect afectarea acestor interese5. )hiar i
salariatul 9care nu este legat $rintr-o clauz de neconcuren( are o4liga(ia general de
a nu afecta% $rin actele sale% interesele legitime ale anga'atorului5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 22
(,))lauza de neconcuren( &i $oate $roduce efectele $entru o $erioad de
ma,imum 2 ani de la data &ncetrii contractului indi-idual de munc.
(2)#re-ederile alin. 012 nu sunt a$lica4ile &n cazurile &n care &ncetarea contractului
indi-idual de munc s-a $rodus de dre$t% cu e,ce$(ia cazurilor $re-zute la art. :;
alin. 012 lit. c2% e2% f2% g2 i i2% ori a inter-enit din ini(iati-a anga'atorului $entru
moti-e care nu (in de $ersoana salariatului.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile art. 22 alin. 022 din )odul muncii nu aduc o restr.ngere dre$tului la munc%
ci% din contr% urmresc asigurarea e,ercitrii ne&ngrdite a acestuia. (Dec. nr.
1.23#/2010, M. Of. nr. 3/2010)
2.
6e,tul de lege criticat nu aduce nicio restr.ngere accesului li4er la 'usti(ie. #ractic%
urmrind logica argumentelor autorului e,ce$(iei% s-ar a'unge la concluzia c orice
norm de dre$t $oate fi inter$retat &n sensul restr.ngerii accesului li4er la 'usti(ie%
&ntruc.t o4lig instan(a s se $ronun(e &n acord cu cele reglementate de acea norm%
i$otez care% &n mod e-ident% nu $oate fi $rimit. (Dec. nr. 1.23#/2010, M. Of. nr.
3/2010)
1.
=is$ozi(iile art. 22 din )odul muncii% a-.nd &n -edere situa(iile diferite &n care se gsesc
salaria(ii &n func(ie de cauzele &ncetrii contractului indi-idual de munc% a reglementat
i$oteze diferite i% &n mod corelati-% un tratament 'uridic diferen(iat. Astfel% s$re
e,em$lu% legiuitorul a instituit o4ligati-itatea res$ectrii clauzei de neconcuren( &n
cazurile &n care salariatul demisioneaz ori s-a aflat &n cul$ la desfacerea contractului
indi-idual de munc% dar nu i &n situa(ia &n care &ncetarea ra$orturilor de munc nu (ine
de moti-e care $ri-esc $ersoana salariatului% c.nd% aa cum am artat de'a%
restr.ngerile aduse dre$tului la munc $rin efectul acestei clauze nu mai $ot o$era.
(Dec. nr. 1.23#/2010, M. Of. nr. 3/2010)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede o durat ma,im &n care $oate o$era clauza de neconcuren(< 2 ani.
=ata de la care curge acest termen este cea a &ncetrii contractului indi-idual de
munc.
3 astfel de clauz 0&nscris &n contract2 nu-i $roduce efectele &n i$oteza &n care
contractul &nceteaz de dre$t% &n anumite situa(ii% ceea ce este firesc i logic% i anume%
&n caz de<
- la data decesului salariatului sau al anga'atorului $ersoan fizic% $recum i &n cazul
dizol-rii anga'atorului $ersoan 'uridic% de la data la care anga'atorul i-a &ncetat
e,isten(a conform legii>
- la data rm.nerii ire-oca4ile a hotr.rii 'udectoreti de declarare a mor(ii sau a
$unerii su4 interdic(ie a salariatului sau a anga'atorului $ersoan fizic>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 23
(,))lauza de neconcuren( nu $oate a-ea ca efect interzicerea &n mod a4solut a
e,ercitrii $rofesiei salariatului sau a s$ecializrii $e care o de(ine.
(2)7a sesizarea salariatului sau a ins$ectoratului teritorial de munc instan(a
com$etent $oate diminua efectele clauzei de neconcuren(.
)urtea )onstitu(ional
1.
Vezi 'uris$ruden(a de la art. 21 i art. 22.
Quris$ruden(
2.
Aste ade-rat c S.). A. S.A. se regsete &n lista cu societ(i concurente cu S.). C.
S/7 &ns chiar societatea intimat a $recizat% &n aceast list c are &n -edere doar
anumite de$artamente la care nu se $oate anga'a fostul salariat% consider.ndu-se &n
mod logic% c numai $rin anga'area la aceste de$artamente s-ar duce atingere clauzei
de neconcuren(. A inter$reta altfel &nseamn a aduce atingere $rinci$iului li4ert(ii
muncii $re-zut de art. 1 )odul Kuncii i garantat $rin )onstitu(ie% cu at.t mai mult cu
c.t chiar art. 21 )odul Kuncii $re-ede c 9clauza de neconcuren( nu $oate a-ea ca
efect interzicerea &n mod a4solut a e,ercitrii $rofesiei salariatului sau a s$ecializrii $e
care o de(ine.5 Aceasta este i ra(iunea $entru care chiar societatea intimat a &n(eles
s interzic fotilor salaria(i anga'area la anumite de$artamente din societ(i
considerate concurente i la societ(ile% &n ansam4lul lor. (). -p. 2ala'i, s. pri&ind
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 16/200, 888.costel%ilca.ro)...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 21 are menirea de a atenua dis$ozi(iile anterioare $ri-ind consecin(ele clauzei
de neconcuren(. Wi anume% e,isten(a acestei clauze nu-l $oate $ri-a definiti- $e fostul
salariat de dre$tul su de a-i e,ercita $rofesia sau s$ecializarea $e care o de(ine. Ar fi
o &ngrdire a dre$tului la munc% o afectare a resurselor sale de e,isten(.
=e aceea% &ntr-o atare i$otez el sau ins$ectoratul teritorial de munc $oate sesiza
instan(a de 'udecat $entru a diminua efectele clauzei de neconcuren(% &n s$ecial $rin
reducerea $erioadei $entru care a fost sti$ulat.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 24
*n cazul neres$ectrii% cu -ino-(ie% a clauzei de neconcuren( salariatul $oate fi
o4ligat la restituirea indemniza(iei i% du$ caz% la daune-interese cores$unztoare
$re'udiciului $e care l-a $rodus anga'atorului.
)urtea )onstitu(ional
1.
Vezi 'uris$ruden(a de la art. 21 i art. 22.
2.
At.ta -reme c.t art. 24 ). muncii sta4ilete c anga'atorul este &n dre$t s $retind
daune interese cores$unztoare cu $re'udiciul suferit% rezult fr du4iu c legiuitorul
nu $ermite du4larea clauzei de nonconcuren( cu o clauz $enal. *n consecin(% i su4
acest as$ect se $oate considera c% din $unct de -edere al anga'atorului% finalitatea
clauzei de nonconcuren( nu se regsete% din moment ce acesta nu-i $oate recu$era%
conform regulilor s$eciale% dec.t indemniza(ia $e care a $ltit-o salariatului $entru
neconcuren(. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 12@2
1.
Se $oate considera c at.ta -reme c.t clauza de nonconcuren( re$rezint o clauz
facultati- &n contractul de munc% neres$ectarea clauzei de ctre salariat duce la
rs$underea sa $atrimonial-contractual. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 12@2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=esigur c $entru a inter-eni o4ligarea la restituirea indemniza(iei i la daune-interese%
anga'atorul tre4uie s se adreseze instan(ei de 'udecat% fc.nd $ro4a e,isten(ei
clauzei de neconcuren( i fa$tei cul$a4ile a fostului salariat.
#ri-ind daunele interese% anga'atorul tre4uie s do-edeasc $re'udiciul $e care l-a
suferit.
=istinct de sanc(iunea statornicit de )odul muncii% fostul salariat ar $utea fi sanc(ionat
contra-en(ional sau rs$unde $enal &n cazul &n care face concuren( fostului su
anga'ator% indiferent dac este sau nu (inut de o clauz de neconcuren(
:0
% &n condi(iile
$re-zute de 7egea nr. 1181@@1 $ri-ind com4aterea concuren(ei neloiale i ale 7egii
concuren(ei nr. 2181@@;% coro4orate cu te,tele &n materie din )odul $enal.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 25
(,)#rin clauza de mo4ilitate $r(ile &n contractul indi-idual de munc sta4ilesc c% &n
considerarea s$ecificului muncii% e,ecutarea o4liga(iilor de ser-iciu de ctre salariat
nu se realizeaz &ntr-un loc sta4il de munc. *n acest caz salariatul 4eneficiaz de
$resta(ii su$limentare &n 4ani sau &n natur.
(2))uantumul $resta(iilor su$limentare &n 4ani sau modalit(ile $resta(iilor
su$limentare &n natur sunt s$ecificate &n contractul indi-idual de munc.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9=is$ozi(iile art. ; din 7egea nr. :1482001% modificat $rin 7egea nr. 24;8200;%
ra$ortate la dis$ozi(iile art. ;0 alin. 012 i 022 din Statutul $rofesiei de consilier 'uridic%
art. 11 0fost art. 2@2 i art. 117 0fost art. @12 din 7egea nr. 1EE81@@@ $ri-ind Statutul
func(ionarilor $u4lici% re$u4licat% se inter$reteaz &n sensul c nu se $ot negocia de
consilierii 'uridici cu statut de func(ionari $u4lici $resta(iile su$limentare &n 4ani%
re$rezent.nd clauza de mo4ilitate i clauza de confiden(ialitate% &n condi(iile $re-zute
de art. 2: i 2; din )odul muncii. Aceast categorie $oate 4eneficia de s$oruri salariale
&n condi(iile sta4ilite $rin acte normati-e de salarizare a func(ionarilor $u4lici i de
legisla(ia s$ecific autorit(ii sau institu(iei $u4lice &n care &i desfoar acti-itatea5.
(E.).).=. F Dec'iile 4nite, dec. nr. $GGC555 (")/200", M. Of. nr. 553/200)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#r(ile $ot sta4ili% &n considerarea s$ecificului muncii% ca e,ecutarea o4liga(iilor de
ser-iciu de ctre salariat s nu se realizeze &ntr-un loc sta4il de munc% 4eneficiind% &n
schim4% de $resta(ii su$limentare &n 4ani sau &n natur
:1
. Asemenea $resta(ii% cu
caracter minimal% ar $utea fi sta4ilite $rin contractul colecti- de munc &ncheiat la
ni-elul anga'atorului.
:2
=is$ozi(iile art. 2: tre4uie coro4orate cu cele ale art. 17 alin. 022 lit. h2 din acelai )od
referitoare la locul muncii ce tre4uie &nscris &n contract.
*n mod o4inuit% mo4ilitatea -a $utea $resu$une delegri frec-ente ale salariatului i
$oate% uneori% detaarea lui.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 28
(,)#rin clauza de confiden(ialitate $r(ile con-in ca% $e toat durata contractului
indi-idual de munc i du$ &ncetarea acestuia% s nu transmit date sau informa(ii
de care au luat cunotin( &n tim$ul e,ecutrii contractului% &n condi(iile sta4ilite &n
regulamentele interne% &n contractele colecti-e de munc sau &n contractele
indi-iduale de munc.
(2)Feres$ectarea acestei clauze de ctre oricare dintre $r(i atrage o4ligarea celui
&n cul$ la $lata de daune-interese.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9=is$ozi(iile art. ; din 7egea nr. :1482001% modificat $rin 7egea nr. 24;8200;%
ra$ortate la dis$ozi(iile art. ;0 alin. 012 i 022 din Statutul $rofesiei de consilier 'uridic%
art. 11 0fost art. 2@2 i art. 117 0fost art. @12 din 7egea nr. 1EE81@@@ $ri-ind Statutul
func(ionarilor $u4lici% re$u4licat% se inter$reteaz &n sensul c nu se $ot negocia de
consilierii 'uridici cu statut de func(ionari $u4lici $resta(iile su$limentare &n 4ani%
re$rezent.nd clauza de mo4ilitate i clauza de confiden(ialitate% &n condi(iile $re-zute
de art. 2: i 2; din )odul muncii. Aceast categorie $oate 4eneficia de s$oruri salariale
&n condi(iile sta4ilite $rin acte normati-e de salarizare a func(ionarilor $u4lici i de
legisla(ia s$ecific autorit(ii sau institu(iei $u4lice &n care &i desfoar acti-itatea5.
(E.).).=. F Dec'iile 4nite, deci/ia nr. $GGC555 (")/200", M. Of. nr. 553/200)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/eglementarea clauzei de confiden(ialitate se 'ustific $rin aceea c $r(ile% cu ocazia
&ncheierii i a$oi a e+ecut(rii contractului de munc% iau cunotin( des$re date i
informa(ii $ro-enind de la fiecare dintre ele. ?nele dintre acestea au% e-ident% un
caracter confiden(ial. #entru a-i $rote'a reci$roc interesele% $r(ile $ot negocia i
introduce &n contractul lor o atare clauz.
=in &ndatorirea 0legal2 de fidelitate decur%e% ca &n cazul o4liga(iei de neconcuren(% i
o,li%a'ia de confiden'ialitate a salariatului fa( de anga'atorul su
:1
.
*n sens restr.ns i e,$res% este -or4a de o4liga(ia salariatului de a res$ecta secretul de
ser-iciu
:4
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-
(,)3 $ersoan $oate fi anga'at &n munc numai &n 4aza unui certificat medical%
care constat fa$tul c cel &n cauz este a$t $entru $restarea acelei munci.
(2)Feres$ectarea $re-ederilor alin. 012 atrage nulitatea contractului indi-idual de
munc.
(3))om$eten(a i $rocedura de eli4erare a certificatului medical% $recum i
sanc(iunile a$lica4ile anga'atorului &n cazul anga'rii sau schim4rii locului ori felului
muncii fr certificat medical sunt sta4ilite $rin legi s$eciale.
(4)Solicitarea% la anga'are% a testelor de gra-iditate este interzis.
(5)7a anga'area &n domeniile sntate% alimenta(ie $u4lic% educa(ie i &n alte
domenii sta4ilite $rin acte normati-e se $ot solicita i teste medicale s$ecifice.
1.
7egiuitorul asimileaz e,amenului medical la anga'area &n munc i alte situa(ii care
&ns nu $resu$un efecti- un nou contract de munc% ci reluarea acti-it(ii du$ o
anumit &ntreru$ere sau% du$ caz% $restarea muncii la un alt anga'ator dec.t cel cu
care e,ist &ncheiat contractul de munc. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 11@2
2.
Anterior 7egii nr. 4082011% art. 27 alin. 1 din )od sta4ilea c $rezentarea ulterioar a
certificatului medical% $rin care se $reciza c cel &n cauz era a$t de munca% determina
aco$erirea nulit(ii contractului de munc. 6e,tul de mai sus a fost a4rogat i% ca
urmare% &n doctrina 'uridic s-a concluzionat c $otri-it reglementrii actuale nulitatea
nu mai $oate fi aco$erit 4. Fu &m$rtim aceast o$inie. A4rogarea &n cauz nu a
a-ut dre$t temei schim4area solu(iei anterioare care rm.ne a$lica4il% &n continuare%
$otri-it art. :7 alin. 1 din )od. Fulitatea contractului indi-idual de munc $oate fi
aco$erit $rin &nde$linirea ulterioar a condi(iilor im$use de lege5. Aadar% a4rogarea
men(ionat s-ar e,$lica ra(ional $rin fa$tul c te,tul res$ecti- indi-idualiza inutil norma
de $rinci$iu cu$rins &n art. :7 alin. 1 din )od. 0N.6. Wtefnescu% ?ratat teoretic *i
practic de dreptul muncii% Ad. ?ni-ersul Quridic% Cucureti% 2012% $. 2;12... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)alitatea de su4iect &ntr-un ra$ort 'uridic de munc% &n cadrul cruia $ersoana fizic se
o4lig s desfoare o anumit acti-itate &n folosul celeilalte $r(i% im$lic a$titudinea
de a munci &n sens 4iologic sau% cu alte cu-inte% capacitatea de munc(.
#otri-it 7egii nr. 11@8200; a securit(ii i snt(ii &n munc% 9anga'atorul are o4liga(ia
s anga'eze numai $ersoane care% &n urma e,amenului medical i% du$ caz% a testrii
$sihologice% a a$titudinilor% cores$und sarcinii de munc $e care urmeaz s o e,ecute
i s asigure controlul medical $eriodic i% du$ caz% controlul $sihologic $eriodic%
ulterior anga'rii5Iart. 11 lit. '2J.
*n li$sa certificatului medical care constat fa$tul c cel &n cauz este a$t $entru
$restarea acelei munci% &ncheierea contractului este nul &n mod a4solut.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 29
)ertificatul medical este o4ligatoriu i &n urmtoarele situa(ii<
a)la re&nce$erea acti-it(ii du$ o &ntreru$ere mai mare de ; luni% $entru locurile de
munc a-.nd e,$unere la factori noci-i $rofesionali% i de un an% &n celelalte situa(ii>
4)&n cazul detarii sau trecerii &n alt loc de munc ori &n alt acti-itate% dac se
schim4 condi(iile de munc>
*)la &nce$erea misiunii% &n cazul salaria(ilor &ncadra(i cu contract de munc
tem$orar>
d)&n cazul ucenicilor% $ractican(ilor% ele-ilor i studen(ilor% &n situa(ia &n care
urmeaz s fie instrui(i $e meserii i $rofesii% $recum i &n situa(ia schim4rii
meseriei $e $arcursul instruirii>
e)$eriodic% &n cazul celor care lucreaz &n condi(ii de e,$unere la factori noci-i
$rofesionali% $otri-it reglementrilor Kinisterului Snt(ii>
5)$eriodic% &n cazul celor care desfoar acti-it(i cu risc de transmitere a unor 4oli
i care lucreaz &n sectorul alimentar% zootehnic% la instala(iile de a$ro-izionare cu
a$ $ota4il% &n colecti-it(i de co$ii% &n unit(i sanitare% $otri-it reglementrilor
Kinisterului Snt(ii>
g)$eriodic% &n cazul celor care lucreaz &n unit(i fr factori de risc% $rin e,amene
medicale diferen(iate &n func(ie de -.rst% se, i stare de sntate% $otri-it
reglementrilor din contractele colecti-e de munc.
1.
)ertificatul medical este necesar ori de c.te ori inter-ine o &ntreru$ere a acti-it(ii mai
mare de 1 an% res$ecti- ; luni &n cazul e,isten(ei unor condi(ii deose4ite la locul de
munc &n care salariatul se re&ntoarce% dar i &n cazul &n care inter-in modificri &n
condi(iile de munc. #entru $rofesiuni ce $resu$un fie e,$unere la factori noci-i
deose4i(i% fie acti-it(i cu risc de transmitere a unor 4oli% $eriodicitatea controlului
medical i a constatrii a$titudinii salariatului de a $resta o anumit acti-itate este mult
mai mare. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1412
2.
?n astfel de control medical are i sco$ul de a de$ista e-entuale cauze medicale de
neada$tare la noul loc de munc% &n 4aza controlului efectuat% medicul de medicin a
muncii fiind &n msur s recomande msuri de &nlturare a as$ectelor de neada$tare.
0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1442... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aadar% certificatul medical este o4ligatoriu nu numai la anga'are% ci i ulterior% $e
$arcursul e,ecutrii contractului indi-idual de munc% &n situa(iile $re-zute de te,t.
Sco$ul reglementrii const &n asigurarea securit(ii &n munc a salaria(ilor< at.t a celui
su$us e,amenului medical% c.t i a celor ce alctuiesc acel colecti- de munc.
Situa(iile -izate de te,t% &n care certificatul medical este o4ligatoriu% $ot fi gru$ate
astfel<
- la re&nce$erea acti-it(ii 0lit. a2>
- la schim4area locului de munc sau a acti-it(ii% dac se schim4 condi(iile de munc
0lit. 4 i lit. d2>
- la &nce$utul acti-it(ii 0misiunii2 Ilit. c2 i d2J>
- $eriodic Ilit. e2% f2% g2J.
*n inter$retarea i a$licarea art. 2E din )odul muncii tre4uie s se ai4 &n -edere
dis$ozi(iile Botr.rii Su-ernului nr. 1::82007 $ri-ind su$ra-egherea snt(ii
lucrtorilor% care face referire la trei categorii de e,aminri medicale% altele dec.t cele
$re-zute la anga'area &n munc% i anume la<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 26
(,))ontractul indi-idual de munc se &ncheie du$ -erificarea $reala4il a
a$titudinilor $rofesionale i $ersonale ale $ersoanei care solicit anga'area.
(2)Kodalit(ile &n care urmeaz s se realizeze -erificarea $re-zut la alin. 012
sunt sta4ilite &n contractul colecti- de munc a$lica4il% &n statutul de $ersonal -
$rofesional sau disci$linar - i &n regulamentul intern% &n msura &n care legea nu
dis$une altfel.
(3)Nnforma(iile cerute% su4 orice form% de ctre anga'ator $ersoanei care solicit
anga'area cu ocazia -erificrii $reala4ile a a$titudinilor nu $ot a-ea un alt sco$
dec.t acela de a a$recia ca$acitatea de a ocu$a $ostul res$ecti-% $recum i
a$titudinile $rofesionale.
(4)Anga'atorul $oate cere informa(ii &n legtur cu $ersoana care solicit anga'area
de la fotii si anga'atori% dar numai cu $ri-ire la acti-it(ile &nde$linite i la durata
anga'rii i numai cu &ncunotin(area $reala4il a celui &n cauz.
)A=3
1.
Solicitarea de informa(ii $ri-ind acti-it(ile salariatului anterior anga'rii. =re$tul la
acces &n ser-iciul $u4lic nu este recunoscut &n sine de )on-en(ie% ceea ce nu &nseamn
c &n alte $ri-in(e func(ionarii ci-ili% inclusi- func(ionarii de4utan(i% nu se &ncadreaz &n
c.m$ul de a$licare a )on-en(iei i nu 4eneficiaz de $rotec(ia oferit de articolului 10.
0a se -edea hotr.rea din 2E august 1@E; &n cauza !osieD% seria A% nr. 104% $. 2;%
$aragrafele 1:-1;2.
*n $rimul r.nd% tre4uie s se sta4ileasc dac $rocedura de control al $ersonalului la
care a fost su$us reclamantul a constituit o ingerin( &n e,erci(iul li4ert(ii de e,$rimare
+&n form de 9formalitate% condi(ie% restric(ie sau $enalizare5+ sau dac msurile &n
litigiu se &ncadreaz &n sfera dre$tului la acces la ser-iciul $u4lic. #entru a rs$unde la
aceast &ntre4are% tre4uie de $recizat am$loarea msurilor $las.ndu-le &n conte,tul
fa$telor cauzei i a legisla(iei rele-ante 0i4id.2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/egula% sta4ilit de te,t% const &n aceea c anterior &ncheierii contractului indi-idual de
munc are loc -erificarea a$titudinilor $rofesionale i $ersonale ale celui ce solicit
anga'area.
Kodalit(ile &n care urmeaz s se realizeze -erificarea 0e,amen% concurs% inter-iu etc.2
$ot fi sta4ilite $rin<
+ contractul colecti- de munc a$lica4il>
+ statutul de $ersonal>
+ regulamentul intern etc.
Alineatele 012 i 042 $re-d limitele informa(iilor cerute de anga'ator cu $ri-ire la cel ce
urmeaz s se anga'eze% i anume<
+ informa(iile res$ecti-e tre4uie s $ri-easc doar ca$acitatea acelei $ersoane de a
ocu$a $ostul% $recum i a$titudinile sale $rofesionale>
+ de la fotii anga'atori informa(iile se -or referi numai la acti-it(ile &nde$linite i
durata anga'rii% ele $ot fi cerute numai du$ ce cel &n cauz a fost &ntiin(at des$re
aceasta.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 30
(,)*ncadrarea salaria(ilor la institu(iile i autorit(ile $u4lice i la alte unit(i
4ugetare se face numai $rin concurs sau e,amen% du$ caz.
(2)#osturile -acante e,istente &n statul de func(ii -or fi scoase la concurs% &n ra$ort
cu necesit(ile fiecrei unit(i $re-zute la alin. 012.
(3)*n cazul &n care la concursul organizat &n -ederea ocu$rii unui $ost -acant nu s-
au $rezentat mai mul(i candida(i% &ncadrarea &n munc se face $rin e,amen.
(4))ondi(iile de organizare i modul de desfurare a concursului8e,amenului se
sta4ilesc $rin regulament a$ro4at $rin hotr.re a Su-ernului.
)A=3
1.
=e$unere 'urm.nt. /eclamantul fusese numit a-ocat la tri4unalul de $rim instan(
din Atena i% &n acest conte,t% el tre4uise s de$un 'urm.nt% aceast $rocedur fiind
o4ligatorie $entru a $rofesa ca a-ocat. *n fa(a )ur(ii% el se $l.ngea c a fost o4ligat% cu
aceast ocazie% $entru a fi autorizat s fac o declara(ie solemn% s dez-luie c el nu
este cretin ortodo,% cci nu era dec.t un singur 'urm.nt religios $re-zut &n
$rocedur.
*nclcarea art. @ 0li4ertatea de g.ndire% de contiin( i de religie2. )urtea a socotit c
o4ligarea im$us reclamantului a adus atingere li4ert(ii sale de a nu-i manifesta
con-ingerile religioase.
A$lica4ilitatea art. ; la cauzele $ri-ind func(ionari ()urtea .DO, cau/a -le+andridis c.
2rece, cererea nr. 1#516/06, 888.ec9r.coe.int)
2.
7i4ertatea de a comunica informa(ii. )urtea o4ser- c% &n cursul acti-it(ii lor%
func(ionarii $u4lici $ot intra &n $osesia unor informa(ii interne% inclusi- secrete%
di-ulgarea sau $u4licarea crora cores$unde unui interes $u4lic s$orit. =enun(ul fcut
de un func(ionar $u4lic sau de un anga'at din sectorul $u4lic referitor la un
com$ortament ilegal sau la ilegalit(i comise la locul su de munc tre4uie% &n anumite
circumstan(e% s se 4ucure de $rotec(ie. =e e,em$lu atunci c.nd func(ionarul sau
anga'atul &n cauz este singura $ersoan% sau face $arte dintr-un gru$ restr.ns de
$ersoane% care cunoate ceea ce se &nt.m$l% i deci este cel mai 4ine $lasat $entru a
ac(iona. *n asemenea cazuri% informa(ia tre4uie di-ulgat mai &nt.i unui su$erior sau
unei alte autorit(i sau organ com$etent. =oar atunci c.nd acest lucru este% &n mod
clar% nerealiza4il% informa(ia $oate fi di-ulgat $u4licului% ca o solu(ie de ultim
instan(a.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 10 instituie o4liga(ia &ncadrrii salaria(ilor la institu(iile i autorit(ile $u4lice i
la alte unit(i 4ugetare numai $rin concurs sau e,amen.
=esigur c este -or4a de concurs atunci c.nd se &nscriu mai mul(i candida(i $e un $ost
-acant% iar e,amenul atunci c.nd $e un astfel de $ost se &nscrie un singur candidat.
=e $recizat este c $.n &n $rezent nu s-a ela4orat regulamentul $re-zut la alin. 042.
*ns e,ist mai multe acte normati-e care dis$un -erificarea a$titudinilor $rofesionale
i $ersonale ale celor care solicit anga'area% de e,em$lu<
- 7egea educa(iei na(ionale nr. 182011 Iart. 2:4 alin. 012 i 0E2-01;2> art. 2@42J>
- 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. :@82000 $ri-ind Statutul $ersonalului sil-ic
0art. @2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 3,
(,)#entru -erificarea a$titudinilor salariatului% la &ncheierea contractului indi-idual
de munc se $oate sta4ili o $erioad de $ro4 de cel mult @0 de zile calendaristice
$entru func(iile de e,ecu(ie i de cel mult 120 de zile calendaristice $entru func(iile
de conducere.
(2)Verificarea a$titudinilor $rofesionale la &ncadrarea $ersoanelor cu handica$ se
realizeaz e,clusi- $rin modalitatea $erioadei de $ro4 de ma,imum 10 de zile
calendaristice.
(3)#e durata sau la sf.ritul $erioadei de $ro4% contractul indi-idual de munc
$oate &nceta e,clusi- $rintr-o notificare scris% fr $rea-iz% la ini(iati-a oricreia
dintre $r(i% fr a fi necesar moti-area acesteia.
(4)#e durata $erioadei de $ro4 salariatul 4eneficiaz de toate dre$turile i are
toate o4liga(iile $re-zute &n legisla(ia muncii% &n contractul colecti- de munc
a$lica4il% &n regulamentul intern% $recum i &n contractul indi-idual de munc.
(5)#entru a4sol-en(ii institu(iilor de &n-(m.nt su$erior% $rimele ; luni du$
de4utul &n $rofesie se consider $erioad de stagiu. Fac e,ce$(ie acele $rofesii &n
care stagiatura este reglementat $rin legi s$eciale. 7a sf.ritul $erioadei de stagiu%
anga'atorul eli4ereaz o4ligatoriu o ade-erin(% care este -izat de ins$ectoratul
teritorial de munc &n a crui raz teritorial de com$eten( acesta &i are sediul.
(8)Kodalitatea de efectuare a stagiului $re-zut la alin. 0:2 se reglementeaz $rin
lege s$ecial.
)A=3
1.
Verificarea a$titudinilor $rofesionale. /eclamantul $retindea c acti-it(ile sale $olitice
au fost $rinci$alul moti- $entru care nu a o4(inut numirea sa la un $ost de conferen(iar.
Fe&nclcarea art. 10 0li4ertatea de e,$rimare2. )urtea a o4ser-at c% atunci c.nd a
refuzat s &l anga'eze $e reclamant &n calitate de func(ionar% ministerul 7andului
com$etent &n materie nu a (inut cont de o$iniile i acti-it(ile sale dec.t $entru a sta4ili
dac a fost 4un &n $erioada de $ro4 i dac $osed una dintre calit(ile $ersonale
necesare $entru $ostul &n cauz. ()urtea .DO, cau/a 0osie1 c. -llema%ne, 9ot(rArea
nr. #"03/2)
)urtea )onstitu(ional
2.
Acestea IarticoleJ ofer at.t anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor $osi4ilitatea de a denun(a
&n mod unilateral contractul indi-idual de munc &n $erioada de $ro4> &ncetarea
contractului indi-idual de munc &n aceste cazuri este o consecin( fireasc a
$re-ederilor alin. 012 al art. 11 din aceeai lege% $otri-it crora -erificarea a$titudinilor
salariatului% la &ncheierea contractului de munc% $oate fi sta4ilit &n $erioada de $ro4.
=is$ozi(iile art. 1; din )onstitu(ie nu sunt &nclcate% deoarece reglementarea legal se
a$lic% fr discriminare% tuturor salaria(ilor afla(i &n situa(ia $re-zut de te,tul legal.
(Dec. nr. 65"/200#, M. Of. nr. 31/200#! Dec. nr. 333/2012, M. Of. nr. 35/2012)...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-45)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)a regul general% $erioada de $ro4 este facultati&( *i su,sidiar( concursului sau
e+amenului. Aa nu se pre/um( i nici nu constituie un act unilateral al anga'atorului% ci
tre4uie $re-zut e+pres, &n contract Iart. 17 alin. 022 lit. m2% coro4orat cu art. 17 alin.
012 din )odJ
:@
. Aa nu este anterioar &nlocuirii acestui contract% ci se su$ra$une cu
$rima $erioad de e,ecutare a contractului res$ecti-.
Aste o,li%atorie *i e+clusi&( -erificarea a$titudinilor $rofesionale la &ncadrarea
$ersoanelor cu handica$ $rin modalitatea $erioadei de $ro4 Iart. 11 alin. 022J. Aadar%
&n cazul acestor $ersoane este e+clus e,amenul sau concursul.
Fumai c 7egea nr. 44;8200; $ri-ind $rotec(ia i $romo-area dre$turilor $ersoanelor
cu handica$ $re-ede o $erioad de $ro4% de cel $u(in 4: de zile lucrtoare Iart. E1
alin. 012 lit. d2J% diferit deci de cea instituit de )odul muncii Iart. 11 alin. 022J. =ei%
7egea nr. 44;8200; este o lege s$ecial% credem c se a$lic legea general 0)odul
muncii2 deoarece<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 32
(,)#e durata e,ecutrii unui contract indi-idual de munc nu $oate fi sta4ilit dec.t
o singur $erioad de $ro4.
(2)#rin e,ce$(ie% salariatul $oate fi su$us la o nou $erioad de $ro4 &n situa(ia &n
care acesta de4uteaz la acelai anga'ator &ntr-o nou func(ie sau $rofesie ori
urmeaz s $resteze acti-itatea &ntr-un loc de munc cu condi(ii grele% -tmtoare
sau $ericuloase.
(3)#erioada de $ro4 constituie -echime &n munc.
1.
*n cazul contestatorului% $erioada de $ro4 a fost sta4ilit la de4utul &n func(ia de
director de sucursal% adic &nce$.nd cu data 1:.04.200:% sta4ilirea unei noi $erioade
de $ro4 $entru aceeai func(ie fiind $rohi4it de dis$ozi(iile art. 12 din )odul Kuncii.
(). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
#63/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
=ei s-a $rodus o reorganizare a acti-it(ii anga'atorului% reclamantul-intimat a
continuat s ocu$e de fa$t aceeai func(ie% cea de director al Sucursalei N% func(ie
$entru care a fost su$us la o $erioad de $ro4 de @0 de zile% conform actului adi(ional.
Anga'atorul a &nclcat% $rin emiterea deciziei contestate% dis$ozi(iile art. 12 alin. 012 i
022 )odul Kuncii% care sta4ilesc c% $e durata e,ecutrii unui contract de munc nu
$oate fi sta4ilit dec.t o singur $erioad de $ro4. #rin e,ce$(ie% salariatul $oate fi
su$us la o nou $erioad de $ro4% doar &n situa(ia &n care de4uteaz la acelai
anga'ator &ntr-o nou func(ie sau $rofesie. (). -p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri
sociale, dec. nr. 25#/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#entru a $re-eni a4uzurile din $artea anga'atorului% sunt sta4ilite unele reguli $ri-ind
utilizarea $erioadei de $ro4.
O prim( re%ul( const &n aceea c anga'atorul tre4uie s informeze salariatul anterior
&ncheierii sau modificrii contractului de munc cu $ri-ire la $erioada de $ro4 Iart. 17
alin. 022 lit. m2 i art. 17 alin. 042J. =ar% du$ a4rogarea alin. 012 al art. 12% $rin 7egea
nr. 4082011% conform cruia neinformarea ducea la 9decderea anga'atorului din
dre$tul de a -erifica a$titudinile salariatului $rintr-o asemenea modalitate5% &n $rezent o
atare consecin( nu mai e,ist. Aadar% cu sau fr informarea anterioar a $ersoanei
res$ecti-e% anga'atorul $oate solicita $erioada de $ro4.
74
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 33
#erioada &n care se $ot face anga'ri succesi-e de $ro4 ale mai multor $ersoane
$entru acelai $ost este de ma,imum 12 luni.
1.
Asen(a reglementrii cu$rinse &n art. 11 ). muncii este tocmai aceea de a &m$iedica
orice a4uz din $artea anga'atorului care ar a$ela &n $ermanen( la $erioada de $ro4%
&nltur.nd astfel o sta4ilitate normal a contractului de munc. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1;E2
2.
)a o msur de $rotec(ie &m$otri-a e-entualelor a4uzuri ale anga'atorului de a uza de
concedieri frec-ente &n $erioada de $ro4% a-.nd &n -edere sim$litatea $rocedurii
concedierii &n $erioada de $ro4% legiuitorul a sta4ilit c se $ot face anga'ri succesi-e%
&n cazul concedierilor &n $erioada de $ro4% $e o durat de ma,im 12 luni.
6e,tul este am4iguu% &n sensul c limita de 12 luni nu este foarte clar sta4ilit i se
ra$orteaz doar la $ostul $entru care se fac concedieri &n $erioada de $ro4. Fimic nu
&m$iedic &ns anga'atorul 0$ri-at2 s modifice denumirea $ostului.
7a o analiz a te,tului% rezult c &ntre $rima anga'are $e $erioad de $ro4 i ultima
anga'are $e $erioad de $ro4 $oate s treac un an% indiferent de numrul de anga'ri
care s-au realizat &n aceast $erioad.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 11 a fost modificat su4stan(ial $rin 7egea nr. 4082011% i anume a fost eliminat
interdic(ia de anga'are succesi- de $ro4 a mai mult de 1 $ersoane $entru acelai
$ost. #rin urmare% $ot fi anga'ate succesi-% indiferent c.t de multe $ersoane.
Aste astfel $osi4il un com$ortament a4uzi- al unui anga'ator% care &ncalc $rinci$iul
4unei credin(e 0art. E din )odul muncii2.
*ns% conform te,tului% $erioada ma,im de tim$ &n care se $ot face anga'ri succesi-e
de $ro4 $entru acelai $ost a fost limitat la 12 luni% indiferent de numrul de anga'ri
de $ro4.
=e $recizat este c 'uris$ruden(a )omitetului Auro$ean de =re$turi Sociale al )onsiliului
Auro$ei% &ntemeiat $e art. 24 din )arta Social Auro$ean% este 9c i &n $erioada de
$ro4 dre$turile lucrtorului la $rea-iz i la garan(iile &m$otri-a concedierii $e 4az de
moti- real i serios tre4uie recunoscute i a$licate5.
7:
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 34
(,)Fiecare anga'ator are o4liga(ia de a &nfiin(a un registru general de e-iden( a
salaria(ilor.
(2)/egistrul general de e-iden( a salaria(ilor se -a &nregistra &n $reala4il la
autoritatea $u4lic com$etent% $otri-it legii% &n a crei raz teritorial se afl
domiciliul% res$ecti- sediul anga'atorului% dat de la care de-ine document oficial.
(3)/egistrul general de e-iden( a salaria(ilor se com$leteaz i se transmite
ins$ectoratului teritorial de munc &n ordinea anga'rii i cu$rinde elementele de
identificare ale tuturor salaria(ilor% data anga'rii% func(ia8ocu$a(ia conform
s$ecifica(iei )lasificrii ocu$a(iilor din /om.nia sau altor acte normati-e% ti$ul
contractului indi-idual de munc% salariul% s$orurile i cuantumul acestora% $erioada
i cauzele de sus$endare a contractului indi-idual de munc% $erioada detarii i
data &ncetrii contractului indi-idual de munc.
(4)/egistrul general de e-iden( a salaria(ilor este $strat la domiciliul% res$ecti-
sediul anga'atorului% urm.nd s fie $us la dis$ozi(ie ins$ectorului de munc sau
oricrei alte autorit(i care &l solicit% &n condi(iile legii.
(5)7a solicitarea salariatului sau a unui fost salariat% anga'atorul este o4ligat s
eli4ereze un document care s ateste acti-itatea desfurat de acesta% durata
acti-it(ii% salariul% -echimea &n munc% &n meserie i &n s$ecialitate.
(8)*n cazul &ncetrii acti-it(ii anga'atorului% registrul general de e-iden( a
salaria(ilor se de$une la autoritatea $u4lic com$etent% $otri-it legii% &n a crei
raz teritorial se afl sediul sau domiciliul anga'atorului% du$ caz.
(-)Ketodologia de &ntocmire a registrului general de e-iden( a salaria(ilor%
&nregistrrile care se efectueaz% $recum i orice alte elemente &n legtur cu
&ntocmirea acestora se sta4ilesc $rin hotr.re a Su-ernului.
1.
6e,tul legal nu distinge cu $ri-ire la modificarea naturii o4liga(iei de a eli4era
ade-erin(a ca fiind una de dre$tul muncii dac ra$ortul de munc este &n desfurare i
ca fiind o ac(iune &n constatare dac ra$ortul de munc a &ncetat. 3r% dac te,tul nu
distinge rezult c natura o4liga(iei este una ce deri- din ra$ortul de munc indiferent
de momentul la care se cere eli4erarea ade-erin(ei &n ra$ort de &ncetarea ra$ortului de
munc% anterior sau ulterior &ncetrii acestuia. (). -p. )lu<, s. ci&., munc( *i asi%ur(ri
sociale, pentru minori *i familie, dec. nr. 501/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
)alitatea de salariat d dre$tul la salariu% $otri-it art. 1@ alin. 012 lit. a2 )odul Kuncii.
#rin urmare o4ligarea $.r.tei la emiterea unei ade-erin(e din care s rezulte -eniturile
de care a 4eneficiat este $rin $risma te,tului legal anterior citat% art. 40 alin. 022 lit. h2
din )odul Kuncii% un litigiu de munc iar nu un litigiu de asigurri sociale cum corect a
constatat $rima instan( dar nu este o ac(iune &n constatare cum &n mod greit re(ine
$rima instan(. (). -p. )lu<, s. ci&., munc( *i asi%ur(ri sociale, pentru minori *i familie,
dec. nr. 501/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-23)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/egistrul general de e-iden( a salaria(ilor a fost sta4ilit &n sco$ul &nlocuirii carnetelor de
munc reglementate de =ecretul nr. @281@7;. Fumai c termenul ini(ial de a4rogare a
acestui decret + 1 ianuarie 2004 Iart. 2@; alin. 012 din )odul munciiJ a fost $rorogat
ini(ial $.n la 1 ianuarie 2007% ulterior $.n la 1 ianuarie 200@% a$oi $.n la 1 ianuarie
2011.
*n a$licarea te,tului de la art. 14 din )odul muncii a fost ado$tat Botr.rea Su-ernului
nr. 1;18200; $ri-ind &ntocmirea i com$letarea registrului general de e-iden( a
salaria(ilor a4rogat i &nlocuit $rin Botr.rea Su-ernului nr. :0082011
7;
.
=is$ozi(ia alin. 0:2 al art. 14 urmeaz s fie coro4orat cu cea de la lit. h2 a art. 40 alin.
022 conform creia anga'atorul are o4liga(ia s eli4ereze% la cerere% toate documentele
care atest calitatea de salariat a solicitantului.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 35
(,)3rice salariat are dre$tul de a munci la anga'atori diferi(i sau la acelai
anga'ator% &n 4aza unor contracte indi-iduale de munc% 4eneficiind de salariul
cores$unztor $entru fiecare dintre acestea.
(2)Fac e,ce$(ie de la $re-ederile alin. 012 situa(iile &n care $rin lege sunt $re-zute
incom$ati4ilit(i $entru cumulul unor func(ii.
#rinci$iu
1.
A,$resie a li4ert(ii muncii% )odul muncii consacr regula $otri-it creia% &n $rinci$iu%
orice $ersoan $oate cumula mai multe func(ii 4eneficiind $entru fiecare dintre acestea
de un salariu cores$unztor. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :2;2
2.
=re$tul la cumul re$rezint un deri-at al &nsui dre$tului la munc% $entru c o
$ersoan este &ndrituit astfel s $resteze acti-it(i remunerate &n 4aza mai multor
contracte de munc. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1742
1.
Fo(iunea de func(ii. Fo(iunea de func(ii% astfel cum a$are &n art. 1: din )odul muncii%
tre4uie &n(eleas &n sens larg% ea $resu$un.nd orice 9$ost5 &n general. 0N.6. Wtefnescu%
op. cit.% $. :272
).m$ul de a$licare
4.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
A,$resie a $rinci$iului ne&ngrdirii dre$tului la munc% te,tul consacr $osi4ilitatea
salaria(ilor de a desfura% &n acelai tim$% mai multe acti-it(i $rofesionale% &n 4aza
unor contracte indi-iduale de munc 0nu i a unor contracte ci-ile sau comerciale etc.2.
)ontractele indi-iduale de munc $ot fi $e durat nedeterminat sau determinat% cu
tim$ normal sau $ar(ial de munc etc.
7egiuitorul nu limiteaz numrul contractelor indi-iduale de munc &ncheiate de cei ce
cumuleaz mai multe func(ii.
*ns% acest numr nu ar $utea fi nelimitat. Al ar tre4ui s fie reflectarea 4unei-credin(e
i s $resu$un e,isten(a i a tim$ului de odihn &ntr-o zi sau s$tm.n de lucru%
necesar refacerii for(ei de munc. =esigur c unele contracte im$licate &n cumul $ot fi
cu tim$ $ar(ial 0o or sau mai multe $e zi8s$tm.n2 ori cu munca la domiciliu% ceea
ce $resu$une o alt durat sau organizare a tim$ului de lucru.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 38
)et(enii strini i a$atrizii $ot fi anga'a(i $rin contract indi-idual de munc &n 4aza
autoriza(iei de munc sau a $ermisului de edere &n sco$ de munc%
eli4erat8eli4erat $otri-it legii.
1.
Solu(ia legiuitorului rs$unde $rinci$iului egalit(ii de tratament &n munc% fr a se
face distinc(ie du$ na(ionalitatea lucrtorului. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 17E2
2.
)a tehnic legislati- a$reciem c acest articol ar fi tre4uit introdus &n ca$itol destinat
$rinci$iilor fundamentale ale dre$tului muncii% deoarece acest articol garanteaz un
$rinci$iu al dre$tului strinilor la munc &n condi(iile i limitele sta4ilite $rin lege.
)onform acestui articol cet(enii strini i a$atrizii au dre$tul de a lucra $e teritoriul
/om.niei% &n temeiul unui contract indi-idual de munc% dar numai &n 4aza autoriza(iei
de munc sau a $ermisului de edere.
3.?.S. nr. 1@482002 reglementeaz regimul strinilor &n /om.nia% inclusi- eli4erarea
autoriza(iei de munc sau a $ermisului de edere du$ caz.
7egea nr. 1448200; $ri-ind detaarea salaria(ilor &n cadrul $restrii de ser-icii
transna(ionale> 3.?.S. nr. 1@482002 $ri-ind regimul strinilor &n /om.nia> 3.?.S. nr.
1028200: $ri-ind li4era circula(ie $e teritoriul /om.niei a cet(enilor statelor mem4re
ale ?niunii Auro$ene% S$a(iului Aconomic Auro$ean i a cet(enilor )onfedera(iei
Al-e(iene> 3.?.S. nr. :;82007 $ri-ind &ncadrarea &n munc i detaarea strinilor $e
teritoriul /om.niei.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul tre4uie inter$retat i a$licat a-.nd &n -edere i alte dis$ozi(ii legale.
Astfel% 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. :;82007 sta4ilete condi(iile de eli4erare
a autoriza(iilor de munc strinilor care &nde$linesc cerin(ele legii cu $ri-ire la regimul
strinilor% &ncadrarea &n munc i detaarea acestora $e teritoriul /om.niei.
Autoriza(ia este necesar $entru o4(inerea -izei de lung edere $entru anga'are &n
munc sau du$ caz a $ermisului de edere &n sco$ de munc% reglementate de
3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. 1@482002 $ri-ind regimul strinilor &n /om.nia.
)et(enii statelor mem4re ale ?niunii Auro$ene i ai S$a(iului Aconomic Auro$ean% &ns%
au un alt regim $ri-ind accesul lor $e $ia(a for(ei de munc din (ara noastr% aa cum
dis$une 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. 1028200: $ri-ind li4era circula(ie $e
teritoriul /om.niei a cet(enilor statelor men(ionate.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" E0e*u+area *%n+ra*+u(ui indi2idua( de )un*:
Ar+. 3-
=re$turile i o4liga(iile $ri-ind rela(iile de munc dintre anga'ator i salariat se
sta4ilesc $otri-it legii% $rin negociere% &n cadrul contractelor colecti-e de munc i al
contractelor indi-iduale de munc.
1.
/eferitor la func(ia $entru care a fost salarizat reclamantul i la s$ortul de -echime% &n
mod corect instan(a de fond a sta4ilit inciden(a art. 17 )odul Kuncii% ra$ortul 'uridic
dintre $r(i fiind sta4ilit $rin contractul indi-idual de munc% acesta $ut.nd fi negociat
de $r(i la data &ncheierii sale sau ulterior $rintr-un act adi(ional la )ontractul Nndi-idual
de Kunc. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri
sociale, dec. nr. #53/200, """.costelgilca.ro)
2.
)eea ce este cu totul s$ecific la ni-elul contractelor de munc rezult dintr-o $arte
o4ligatorie $e care acestea o con(in% derularea negocierii $resu$un.nd anumite limite.
7imitarea li4ert(ii contractuale% determinat de un con(inut im$us% se regsete at.t &n
cazul contractelor indi-iduale c.t i a celor colecti-e de munc. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1E;2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul consacr $rinci$iul negocierii contractelor de munc% &nscris i &n )onstitu(ia
/om.niei Iart. 41 alin. 0:2J. Fegocierea este colecti-% materializat $rin &ncheierea
contractelor8acordurilor colecti-e de munc% $otri-it 7egii dialogului social nr. ;282011%
i indi-idual% materializat &n contractele indi-iduale de munc.
=e $recizat este c art. 1@ alin. 012 lit. D2 din )odul muncii consacr dre$tul salaria(ilor
la negocierea colecti- i indi-idual.
Sco$ul &ncheierii contractelor de munc este deci sta4ilirea dre$turilor i o4liga(iilor
anga'atorilor i salaria(ilor.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 39
Salaria(ii nu $ot renun(a la dre$turile ce le sunt recunoscute $rin lege. 3rice
tranzac(ie $rin care se urmrete renun(area la dre$turile recunoscute de lege
salaria(ilor sau limitarea acestor dre$turi este lo-it de nulitate.
)urtea )onstitu(ional
1.
Nnterdic(ia de a renun(a% &n tot sau &n $arte% la dre$turile $re-zute de lege &n fa-oarea
salaria(ilor este o msur de $rotec(ie a acestora din urm% menit s asigure e,erci(iul
ne&ngrdit al dre$turilor i al intereselor legitime ce li se cu-in &n cadrul ra$orturilor de
munc% $entru a-i feri de consecin(ele unor e-entuale a4uzuri ori amenin(ri din $artea
anga'atorilor. 3 astfel de msur de $rotec(ie nu $oate fi considerat a fi un $ri-ilegiu%
contrar $re-ederilor art. 1; alin. 012 din )onstitu(ie% at.t tim$ c.t ea se 'ustific &n
considerarea situa(iei unei anume categorii sociale care reclam o astfel de $rotec(ie.
(Dec. nr. 3#3/2003, M. Of. nr. 5#/2005! Dec. nr. 322/2005, M. Of. nr. "02/2005)
2.
Asen(a dis$ozi(iilor acestui articol din )onstitu(ie Iart. 4:J consacr $osi4ilitatea oricrei
$ersoane de a ini(ia i &ntre$rinde o acti-itate cu sco$ lucrati-. )u toate acestea% te,tul
constitu(ional $recizeaz c acest dre$t tre4uie s fie e,ercitat &n condi(iile legii. Astfel%
legiuitorul a fost &n dre$t ca% reglement.nd con(inutul li4ert(ii economice% s (in cont
de considera(iile s$eciale menite s asigure $rotec(ia salaria(ilor% at.t tim$ c.t $rin
aceasta nu a negat &nsi e,isten(a accesului li4er al $ersoanei la o acti-itate
economic% li4era ini(iati- i e,ercitarea acestora. (Dec. nr. 322/2005, M. Of. nr.
"02/2005)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-24)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#rin art. 1E% legiuitorul a instituit o msur de $rotec(ie a salaria(ilor% ce const &n
interdic(ia de a renun(a la dre$turile ce le sunt recunoscute de lege. Aste -or4a% &n
$rinci$al% de dre$turile enumerate la art. 1@ din acelai )od al muncii.
3 asemenea interdic(ie se im$une $entru a e-ita a4uzurile anga'atorilor const.nd &n
determinarea salaria(ilor s renun(e% &n tot sau &n $arte% la dre$turile lor legale. =ac
totui inter-ine o astfel de renun(are $rintr-un act unilateral sau 4ilateral 0tranzac(ie%
act adi(ional% clauza contractual2% acesta -a fi lo-it de nulitate a4solut. Aa fiind%
anga'atorul nu ar $utea in-oca &n fa-oarea sa fa$tul c e,ist un act sau o tranzac(ie
$rin care s-au limitat dre$turile legale ale salariatului ori s-a renun(at la acestea.
77
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 36
(,)Salariatul are% &n $rinci$al% urmtoarele dre$turi<
a)dre$tul la salarizare $entru munca de$us>
4)dre$tul la re$aus zilnic i s$tm.nal>
*)dre$tul la concediu de odihn anual>
d)dre$tul la egalitate de anse i de tratament>
e)dre$tul la demnitate &n munc>
5)dre$tul la securitate i sntate &n munc>
g)dre$tul la acces la formarea $rofesional>
<)dre$tul la informare i consultare>
i)dre$tul de a lua $arte la determinarea i ameliorarea condi(iilor de munc i a
mediului de munc>
=)dre$tul la $rotec(ie &n caz de concediere>
>)dre$tul la negociere colecti- i indi-idual>
()dre$tul de a $artici$a la ac(iuni colecti-e>
))dre$tul de a constitui sau de a adera la un sindicat>
n)alte dre$turi $re-zute de lege sau de contractele colecti-e de munc a$lica4ile.
(2)Salariatului &i re-in% &n $rinci$al% urmtoarele o4liga(ii<
a)o4liga(ia de a realiza norma de munc sau% du$ caz% de a &nde$lini atri4u(iile ce
&i re-in conform fiei $ostului>
4)o4liga(ia de a res$ecta disci$lina muncii>
*)o4liga(ia de a res$ecta $re-ederile cu$rinse &n regulamentul intern% &n contractul
colecti- de munc a$lica4il% $recum i &n contractul indi-idual de munc>
d)o4liga(ia de fidelitate fa( de anga'ator &n e,ecutarea atri4u(iilor de ser-iciu>
e)o4liga(ia de a res$ecta msurile de securitate i sntate a muncii &n unitate>
5)o4liga(ia de a res$ecta secretul de ser-iciu>
g)alte o4liga(ii $re-zute de lege sau de contractele colecti-e de munc a$lica4ile.
)A=3
/es$ectarea -ie(ii $ri-ate &n cadrul $rofesional
1.
/eclamanta era anga'at la )armarthenshire )ollege% institu(ie &nfiin(at $rin lege i
administrat de stat. *n 1@@:% ea a de-enit asistent $ersonal a directorului unit(ii i
a tre4uit s lucreze &n str.ns cola4orare cu directorul-ad'unct care tocmai fusese
numit. *n fa(a )ur(ii% ea se $l.ngea c% din ordinul acestuia% telefonul% email i
internetul i-au fost su$ra-egheate.
*nclcarea art. E 0dre$tul la res$ectarea -ie(ii $ri-ate i a cores$onden(ei2. )urtea a
considerat c str.ngerea i $strarea de informa(ii $ersonale referitoare la d-na
)o$land &n cadrul utilizrii telefonului% al $otei electronice i al internetului a adus
atingere dre$tului su la res$ectarea -ie(ii $ri-ate i a cores$onden(ei i c aceast
ingerin( nu este 9$re-zut de lege5% dat fiind c% atunci% nicio dis$ozi(ie a dre$tului
intern nu reglementa aceast su$ra-eghere. Aa a admis c $oate fi uneori legitim
$entru un anga'ator s su$ra-egheze i s controleze utilizarea telefonului i a
internetului de ctre un anga'at% dar a considerat c &n s$e( nu era moti- s hotrasc
dac ingerin(a litigioas era 9necesar &ntr-o societate democratic5. ()urtea .DO,
cau/a )opland c. Marii Britanii, cererea nr. 6261"/00, 888.ec9r.coe.int)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-46)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)alitatea de salariat $resu$une anumite dre$turi% dar i o4liga(ii corelati-e.
7a alin. 012 sunt enumerate $rinci$alele dre$turi% la care ne -om referi &n cele ce
urmeaz% cu $recizarea c unele dintre ele -or fi analizate i cu $rile'ul comentariilor
$ri-ind alte te,te ale )odului muncii.
a) Dreptul la salari/are pentru munca depus(. Aste cel mai im$ortant dre$t al unei
$ersoane &ncadrate &n munc% $re-zut i de art. 1:@ din )odul muncii% salariul
re$rezent.nd contra$resta(ia muncii de$use de salariat &n 4aza unui atare contract. =in
acest $unct de -edere% salariul constituie o,iect al contractului indi-idual de munc% dar
i cau/( a acestui contract deoarece &n sco$ul o4(inerii lui $ersona fizic a do4.ndit
statutul 'uridic de salariat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 40
(,)Anga'atorul are% &n $rinci$al% urmtoarele dre$turi<
a)s sta4ileasc organizarea i func(ionarea unit(ii>
4)s sta4ileasc atri4u(iile cores$unztoare fiecrui salariat% &n condi(iile legii>
*)s dea dis$ozi(ii cu caracter o4ligatoriu $entru salariat% su4 rezer-a legalit(ii lor>
d)s e,ercite controlul asu$ra modului de &nde$linire a sarcinilor de ser-iciu>
e)s constate s-.rirea a4aterilor disci$linare i s a$lice sanc(iunile
cores$unztoare% $otri-it legii% contractului colecti- de munc a$lica4il i
regulamentului intern>
5)s sta4ileasc o4iecti-ele de $erforman( indi-idual% $recum i criteriile de
e-aluare a realizrii acestora.
(2)Anga'atorului &i re-in% &n $rinci$al% urmtoarele o4liga(ii<
a)s informeze salaria(ii asu$ra condi(iilor de munc i asu$ra elementelor care
$ri-esc desfurarea rela(iilor de munc>
4)s asigure $ermanent condi(iile tehnice i organizatorice a-ute &n -edere la
ela4orarea normelor de munc i condi(iile cores$unztoare de munc>
*)s acorde salaria(ilor toate dre$turile ce decurg din lege% din contractul colecti-
de munc a$lica4il i din contractele indi-iduale de munc>
d)s comunice $eriodic salaria(ilor situa(ia economic i financiar a unit(ii% cu
e,ce$(ia informa(iilor sensi4ile sau secrete% care% $rin di-ulgare% sunt de natur s
$re'udicieze acti-itatea unit(ii. #eriodicitatea comunicrilor se sta4ilete $rin
negociere &n contractul colecti- de munc a$lica4il>
e)s se consulte cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor &n $ri-in(a
deciziilor susce$ti4ile s afecteze su4stan(ial dre$turile i interesele acestora>
5)s $lteasc toate contri4u(iile i im$ozitele aflate &n sarcina sa% $recum i s
re(in i s -ireze contri4u(iile i im$ozitele datorate de salaria(i% &n condi(iile legii>
g)s &nfiin(eze registrul general de e-iden( a salaria(ilor i s o$ereze &nregistrrile
$re-zute de lege>
<)s eli4ereze% la cerere% toate documentele care atest calitatea de salariat a
solicitantului>
i)s asigure confiden(ialitatea datelor cu caracter $ersonal ale salaria(ilor.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile art. 40 alin. 022 din )odul muncii nu &l &m$iedic $e anga'ator s sta4ileasc
modul de desfurare a rela(iilor de munc% inclusi- modalitatea &n care salariatul i
anga'atorul -or comunica $e durata desfurrii acestor ra$orturi% astfel &nc.t s se
asigure o e-iden( a acestei cores$onden(e cu rol $ro4atoriu. *n acest sens% tre4uie
o4ser-at c art. 40 alin. 012 lit. a2 i c2 din )odul muncii $re-d dre$tul anga'atorului de
a sta4ili organizarea i func(ionarea unit(ii% $recum i de a da dis$ozi(ii cu caracter
o4ligatoriu $entru salariat% su4 rezer-a legalit(ii lor. *n acelai tim$% dis$ozi(iile art. 1@
alin. 022 din )odul muncii $re-d o4liga(ia salaria(ilor de a res$ecta cele sta4ilite $rin
contractul indi-idual de munc% lege% contractele colecti-e de munc ori regulamentele
interne. (Dec. nr. 30/2012, M. Of. nr. 50"/2012)
Quris$ruden(... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=re$turile $re-zute de lege e,$rim $ozi(ia com$le, a anga'atorului care dis$une de
$rerogati-ele< organizatoric% de orientare% &ndrumare i control al salaria(ilor si%
$recum i cea disci$linar.
Sunt fireti $rerogati-ele men(ionate a-.nd &n -edere c mi'loacele de $roduc(ie% cele
materiale i financiare a$ar(in anga'atorului% care &i asum i riscul acti-it(ii sale
comerciale etc. Al este acela care sta4ilete o4iectul acti-it(ii% ritmul de $roduc(ie%
mi'loacele folosite% $re(urile de -.nzare ale 4unurilor $roduse
@2
% sarcinile de ser-iciu ale
$ersonalului su i &ntocmete fiele $osturilor.
=e aceea% ra$ortul 'uridic de munc se caracterizeaz $rin su4ordonarea salaria(ilor fa(
de anga'atorul lor.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" M%di5i*area *%n+ra*+u(ui indi2idua( de )un*:
Ar+. 4,
(,))ontractul indi-idual de munc $oate fi modificat numai $rin acordul $r(ilor.
(2))u titlu de e,ce$(ie% modificarea unilateral a contractului indi-idual de munc
este $osi4il numai &n cazurile i &n condi(iile $re-zute de $rezentul cod.
(3)Kodificarea contractului indi-idual de munc se refer la oricare dintre
urmtoarele elemente<
a)durata contractului>
4)locul muncii>
*)felul muncii>
d)condi(iile de munc>
e)salariul>
5)tim$ul de munc i tim$ul de odihn.
)urtea )onstitu(ional
1.
)eea ce $oate aduce atingere dre$turilor anga'atorului nu este con(inutul te,telor de
lege criticate% ci $ro$ria li$s de diligen( a acestuia% &n ceea ce $ri-ete modificarea
clauzelor contractului indi-idual de munc% la care se refer art. 41 din )odul muncii%
aceasta se face numai $rintr-un act adi(ional% cu res$ectarea o4liga(iei ad -aliditatem
$ri-ind forma scris a contractului indi-idual de munc. &n aceste condi(ii% $ro4lema
im$osi4ilit(ii do-edirii &n 'usti(ie a$are ca li$sit de 'ustificare. (Dec. nr. 65#/2011, M.
Of. nr. 532/2011)
2.
)ontractul indi-idual de munc nu este un act de administrare unilateral al
anga'atorului% ci o con-en(ie 4ilateral% e,$rim.nd manifestarea acordului de -oin( al
celor dou $r(i ale ra$ortului 'uridic de munc% anga'ator i salariat. Astfel% interesul
legitim legat de sta4ilitatea ra$orturilor de munc im$une ca modificarea contractului
indi-idual de munc s se fac &n aceleai condi(ii &n care acesta a fost &ncheiat%
res$ecti- $rin acordul am4elor $r(i. (Dec. nr. 63"/200", M. Of. nr. 5""/200")...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-85)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
A,ecutarea contractului res$ecti- este gu-ernat de principiul sta,ilit('ii :n munc(, ceea
ce $resu$une c modificarea i &ncetarea lui $ot inter-eni numai &n condi(iile $re-zute
de lege
121
.
6e,tul comentat $re-ede dou cazuri de modificare a acestui contract<
- $rin acordul $r(ilor% care constituie regula i care $oate inter-eni% &n $rinci$iu% fr
nicio restric(ie% situa(ie $ro4at $rin actul adi(ional la contract>
- unilateral% de ctre anga'ator% dar numai &n cazurile i &n condi(iile $re-zute de )odul
muncii 0art. 42-4E2.
*n temeiul art. 17 alin. 0:2 teza final din )odul muncii% este $osi4il i modificarea
legal a contractului.
122
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 42
(,)7ocul muncii $oate fi modificat unilateral de ctre anga'ator $rin delegarea sau
detaarea salariatului &ntr-un alt loc de munc dec.t cel $re-zut &n contractul
indi-idual de munc.
(2)#e durata delegrii% res$ecti- a detarii% salariatul &i $streaz func(ia i toate
celelalte dre$turi $re-zute &n contractul indi-idual de munc.
)urtea )onstitu(ional
1.
#rin art. 42 alin. 012% art. 41% art. 4: i art. 4E din )odul muncii% criticate de autorul
e,ce$(iei% este $re-zut $osi4ilitatea delegrii sau detarii anga'atului din ini(iati-a
unilateral a anga'atorului% $recum i $osi4ilitatea modificrii unilaterale de ctre
anga'ator a locului i felului muncii &n caz de for( ma'or% cu titlu de sanc(iune
disci$linar sau ca msur de $rotec(ie a salariatului. Aceste te,te de lege tre4uie &ns
inter$retate &n coro4orare cu $re-ederile art. 17 alin. 022 din )odul muncii% care
sta4ilesc elementele o4ligatorii cu care anga'atorul are datoria s &l informeze $e
solicitantul unui loc de munc% anterior &ncheierii contractului indi-idual de munc%
$recum i cu dis$ozi(iile art. 17 alin. 012 din acelai cod care $re-d c res$ecti-ele
elemente tre4uie s se regseasc o4ligatoriu &n &nsui con(inutul contractului res$ecti-.
Aa fiind% $osi4ilitatea modificrii unilaterale a unor elemente ale contractului indi-idual
de munc de ctre anga'ator este $osi4il doar &n urma acordului ini(ial $e care
salariatul l-a dat &n momentul &ncheierii acestui contract% astfel c nu se $oate -or4i
des$re o restr.ngere neconstitu(ional a dre$turilor in-ocate de autorul e,ce$(iei. (Dec.
nr. 352/200, M. Of. nr. 335/200)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#otri-it te,tului% delegarea i detaarea% cazuri de modificare a unui element esen(ial al
contractului indi-idual de munc + locul muncii -% sunt dis$use unilateral de anga'ator.
/a(iunea unei atare $osi4ilit(i rezid din $rerogati-ele anga'atorului de organizare a
$roduc(iei i a muncii% $recum i din o4liga(ia de su4ordonare $e care o au salaria(ii.
=ar% modificarea locului muncii ca urmare a delegrii sau detarii nu $oate a-ea dre$t
consecin( afectarea func(iei salariatului &n cauz i nici a celorlalte dre$turi ale sale
0$ri-ind% de e,em$lu% salarizarea% concediul de odihn% securitatea i sntatea lui
etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 43
=elegarea re$rezint e,ercitarea tem$orar% din dis$ozi(ia anga'atorului% de ctre
salariat% a unor lucrri sau sarcini cores$unztoare atri4u(iilor de ser-iciu &n afara
locului su de munc.
1.
Fu este fondat critica cu $ri-ire la fa$tul c instan(a de fond nu a re(inut c decizia de
delegare a fost emis fr a se (ine cont de starea de sntate a recurentei. At.ta tim$
c.t aceasta nu a-ea un act medical care s recomande recurentei e-itarea de$lasrilor
$e o tem$eratur aa de mare cum sus(ine aceasta% aceast critic nu $oate fi $rimit.
#e de alt $arte aceasta a-ea $osi4ilitatea s cear anga'atorului s-i asigure mi'loc de
trans$ort &n $erioada res$ecti-% i nu s refuze ca atare delegarea. Fici fa$tul c &n
unitate mai erau i al(i ingineri care &n o$inia recurentei ar fi $utut fi delega(i% nu are
rele-an(% delegarea fiind atri4utul anga'atorului% i nu al salariatului. (). -p. )raio&a,
s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 53#/200,
888.costel%ilca.ro)
2.
Fu este fondat nici critica $ri-ind nesemnarea fiei $ostului de ctre recurent.
Sanc(iunea a$licat recurentei s-a datorat fa$tului c aceasta a a4sentat nemoti-at mai
multe zile de la locul de munc i a refuzat delegarea dis$us de ctre intimat% i nu
c nu i-ar fi &nde$linit sarcinile de ser-iciu. )hiar dac recurenta nu ar fi semnat o fi
a $ostului a-ea o4liga(ia de a se $rezenta la locul de munc unde fusese delegat i s
solicite dac considere necesar o fi a $ostului. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 53#/200, """.costelgilca.ro)...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=elegarea $resu$une de$lasarea salariatului% de regul% la un alt agent economic% la o
alt unitate% institu(ie% din aceeai localitate sau din alt localitate dec.t se afl locul
su o4inuit de munc% $entru a &nde$lini anumite sarcini de ser-iciu &n fa-oarea
anga'atorului la care este &ncadrat.
=elegarea este frec-ent &n s$ecial &n cazul salaria(ilor care se ocu$ de a$ro-izionarea
sau desfacerea de $roduse% identificarea unor 4eneficiari sau clien(i etc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 44
(,)=elegarea $oate fi dis$us $entru o $erioad de cel mult ;0 de zile
calendaristice &n 12 luni i se $oate $relungi $entru $erioade succesi-e de ma,imum
;0 de zile calendaristice% numai cu acordul salariatului. /efuzul salariatului de
$relungire a delegrii nu $oate constitui moti- $entru sanc(ionarea disci$linar a
acestuia.
(2)Salariatul delegat are dre$tul la $lata cheltuielilor de trans$ort i cazare% $recum
i la o indemniza(ie de delegare% &n condi(iile $re-zute de lege sau de contractul
colecti- de munc a$lica4il.
1.
Aste nefondat critica in-ocat de recurent &n sensul c a o$erat un schim4 de $osturi
cu delegare% care nu a fost contestat de nici unul din anga'a(i% &ntruc.t intimatul a fost
numit cu delega(ie $e o $erioad de ;0 de zile% &n func(ia de ef ocol sil-ic% o$er.nd
astfel delegarea ca institu(ie a dre$tului muncii. =eci% &n s$e( a o$erat o du4l
delegare% fiecare $e $ostul celuilalt% iar la &ncetarea delegrii% fiecare tre4uia s re-in
$e $ostul ini(ial. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri
sociale, dec. nr. 53#/200, """.costelgilca.ro)
2.
#otri-it $rinci$iului simetriei actelor 'uridice% constituind o modificare a contractului de
munc% msura unilateral a delegrii &m4rac forma scris% &ns li$sa &nscrisului
constatator nu afecteaz -ala4ilitatea acestei msuri. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7.
=ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2112... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Alin. 012 al art. 44 a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011. Fout(ile constau &n<
- sta4ilirea inter-alului de tim$ &n care $rima $erioad a delegrii $oate fi dis$us% i
anume &n 12 luni>
- $relungirea detarii $oate inter-eni &n acelai inter-al de tim$% $e $erioade succesi-e%
0i nu doar o singur dat ca &n -echiul te,t2% dar numai cu acordul salariatului>
/efuzul acestuia de $relungire 0$este $rimele ;0 de zile2 &n urmtoarea $erioad 0sau
urmtoarele2 nu constituie a4atere i% deci nu $oate determina sanc(ionarea lui
disci$linar.
*n alin. 022 al art. 44 sunt $re-zute dre$turile salariatului delegat< la plata c9eltuielilor
de transport *i de ca/are, $recum i la o indemni/a'ie de dele%are.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 45
=etaarea este actul $rin care se dis$une schim4area tem$orar a locului de
munc% din dis$ozi(ia anga'atorului% la un alt anga'ator% &n sco$ul e,ecutrii unor
lucrri &n interesul acestuia. *n mod e,ce$(ional% $rin detaare se $oate modifica i
felul muncii% dar numai cu consim(m.ntul scris al salariatului.
1.
/ecurentul a fost detaat la N) S. C% $entru asigurarea asisten(ei tehnice i ser-ice
$entru autoturismele intrate &n 7i4ia. #e $erioada detarii nu s-a &ncheiat un nou
contract de munc cu noul anga'ator% &ns acesta a de(inut toate documentele necesare
$entru $erioada detarii. S-a fcut do-ada c s-a eli4erat recurentului-reclamant toate
aceste documente% res$ecti- ade-erin(e $ri-ind s$orurile de care a 4eneficiat $e
$erioada detarii% aa cum rezult din ade-erin(a nr. /.). !.817810.01.1@@1. (). -p.
6ite*ti, s. ci&., conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, minori *i familie, dec. nr.
623/200, """.costelgilca.ro)
2.
=re$turile anga'atorului. Ksura detarii este dis$us &n interesul unit(ii la care este
detaat salariatul. Salariatul -a ocu$a un $ost -acant din statul de func(iuni al unit(ii la
care s-a dis$us detaarea i -a $resta munca &n 4eneficiul acestei unit(i% $rin
e,ecutarea unor lucrri sau sarcini cores$unztoare atri4u(iilor de ser-iciu aferente
$ostului res$ecti-. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 21:2...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)a natur 'uridic% detaarea re$rezint o cesiune a contractului indi&idual de munc(,
cu clau/a retrocesiunii. Aa $resu$une o rela(ie triunghiular la care $artici$ anga'atorul
cedent% salariatul detaat i anga'atorul cesionar.
Alementul contractual care se modific este locul muncii> un anga'ator este &nlocuit
tem$orar cu altul + celelalte elemente 0salariul etc.2 rm.n.nd neschim4ate. =ac &ns
la noul anga'ator ni-elul salariului este mai ridicat% atunci anga'atul -a 4enefica de
acest salariu. Felul muncii 0meseria% ocu$a(ia% func(ia2 $oate fi modificat numai cu
consim(m.ntul scris al salariatului.
*n cazul detarii% s$re deose4ire de delegare% munca se $resteaz &n fa-oarea
anga'atorului cesionar% nu a celui cu care salariatul se afl &n ra$orturi contractuale de
munc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 48
(,)=etaarea $oate fi dis$us $e o $erioad de cel mult un an.
(2)*n mod e,ce$(ional% $erioada detarii $oate fi $relungit $entru moti-e
o4iecti-e ce im$un $rezen(a salariatului la anga'atorul la care s-a dis$us detaarea%
cu acordul am4elor $r(i% din ; &n ; luni.
(3)Salariatul $oate refuza detaarea dis$us de anga'atorul su numai &n mod
e,ce$(ional i $entru moti-e $ersonale temeinice.
(4)Salariatul detaat are dre$tul la $lata cheltuielilor de trans$ort i cazare% $recum
i la o indemniza(ie de detaare% &n condi(iile $re-zute de lege sau de contractul
colecti- de munc a$lica4il.
1.
Fumrul zilelor calendaristice &n care $ersoana se afl &n detaare se socotete de la
data i ora $lecrii $.n la data i ora &na$oierii mi'locului de trans$ort din i &n
localitatea unde &i are locul $ermanent de munc% consider.ndu-se fiecare 24 de ore
c.te o zi de detaare. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 21@2
2.
)odul muncii nu reglementeaz o durat minim a detarii% ci numai durata ma,im%
care este de un an. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. 1272
1.
#otri-it $rinci$iului simetriei actelor 'uridice% constituind o modificare a contractului de
munc% msura unilateral a detarii &m4rac forma scris &ns li$sa &nscrisului
constatator nu afecteaz -ala4ilitatea acestei msuri. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7.
=ima% 3. )azan% op. cit.% $. 21@-2402
4.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=etaarea are un caracter temporar, ea $ut.nd dura cel mult un an.
=ac $entru detaarea ini(ial nu se cere consim(m.ntul salariatului% fiind o4ligatorie
$entru el% ulterior% &n cazul $relungirii ei% este ne-oie de acest consim(m.nt.
Salariatul $oate refuza numai &n mod e,ce$(ional detaarea. #ri-ind moti-ele acestui
refuz% $ot fi a-ute &n -edere cele statornicite de art. E@ alin. 012 din 7egea nr. 1EE81@@@
&n cazul func(ionarilor $u4lici. Acetia $ot refuza detaarea dac se afl &n una din
urmtoarele situa(ii< gra-iditate> &i cresc singuri co$ii minori> starea snt(ii% do-edit
cu certificat medical% face contraindicat detaarea> aceasta are loc &ntr-o localitate &n
care nu se asigur condi(ii cores$unztoare de cazare> sunt singurii &ntre(intori de
familie> moti-e familiale temeinice 'ustific refuzul de a da curs detarii. S-a decis% &n
acest sens% de e,em$lu% c -.rsta &naintat a $rin(ilor afla(i &n gri'a sa% 'ustific refuzul
func(ionarului $u4lic de a da curs msurii% ordinul de detaare fiind nelegal% ado$tat cu
9e,ces de $utere5.
112
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 4-
(,)=re$turile cu-enite salariatului detaat se acord de anga'atorul la care s-a
dis$us detaarea.
(2)#e durata detarii salariatul 4eneficiaz de dre$turile care &i sunt mai
fa-ora4ile% fie de dre$turile de la anga'atorul care a dis$us detaarea% fie de
dre$turile de la anga'atorul la care este detaat.
(3)Anga'atorul care detaeaz are o4liga(ia de a lua toate msurile necesare
$entru ca anga'atorul la care s-a dis$us detaarea s &i &nde$lineasc integral i la
tim$ toate o4liga(iile fa( de salariatul detaat.
(4)=ac anga'atorul la care s-a dis$us detaarea nu &i &nde$linete integral i la
tim$ toate o4liga(iile fa( de salariatul detaat% acestea -or fi &nde$linite de
anga'atorul care a dis$us detaarea.
(5)*n cazul &n care e,ist di-ergen( &ntre cei doi anga'atori sau niciunul dintre ei
nu &i &nde$linete o4liga(iile $otri-it $re-ederilor alin. 012 i 022% salariatul detaat
are dre$tul de a re-eni la locul su de munc de la anga'atorul care l-a detaat% de
a se &ndre$ta &m$otri-a oricruia dintre cei doi anga'atori i de a cere e,ecutarea
silit a o4liga(iilor ne&nde$linite.
1.
=ac salariatul se &ndrea$t &m$otri-a celui ce a dis$us detaarea% acesta -a a-ea &n
continuare la dis$ozi(ie o ac(iune &n regres &m$otri-a anga'atorului care a 4eneficiat de
munca salariatului detaat. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
2422
2.
Anga'atorul la care s-a realizat detaarea are nu numai o4liga(ia de a $lti $ersoanei
detaate salariul% ci i $e aceea de a-i acorda toate celelalte dre$turi de detaare
$re-zute de lege sau de contractul colecti- de munc a$lica4il. 07. ?(% F. /otaru% S.
)ristescu% op. cit.% $. 1112
1.
*n $lus% salariatul are dre$tul de a re-eni de &ndat la locul su de munc de la
anga'atorul care l-a detaat 0caz de &ncetare a detarii la ini(iati-a salariatului2%
$recum i dre$tul de a cere e,ecutarea silit a o4liga(iilor ne&nde$linite. Fea-.nd &ns
un titlu e,ecutoriu% el -a tre4ui s se adreseze mai &nt.i instan(ei de 'udecat. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2422... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#e durata detarii salariatul 4eneficiaz de dre$turile care &i sunt mai fa-ora4ile% fie de
la anga'atorul care a dis$us detaarea% fie de la anga'atorul la care este detaat.
=ac la unul dintre acetia salariul este mai mare dec.t la cellalt% atunci anga'atul
res$ecti- -a $rimi% e-ident% salariul mai fa-ora4il 0adic cel mai mare2.
Se &n(elege c salariul -a fi $ltit de anga'atorul &n fa-oarea cruia i se $resteaz
munca.
Anga'atorul cedent are o4liga(ia de a lua toate msurile necesare $entru ca anga'atorul
cesionar s &i &nde$lineasc integral i la tim$ toate o4liga(iile fa( de salariat.
=ac anga'atorul cesionar nu &i &nde$linete aceste o4liga(ii% ele -or fi &nde$linite de
anga'atorul cedent% inclusi- &n ceea ce $ri-ete $lata salariului.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 49
Anga'atorul $oate modifica tem$orar locul i felul muncii% fr consim(m.ntul
salariatului% i &n cazul unor situa(ii de for( ma'or% cu titlu de sanc(iune
disci$linar sau ca msur de $rotec(ie a salariatului% &n cazurile i &n condi(iile
$re-zute de $rezentul cod.
1.
Ksura detarii nefiind $re-zut cu titlu de sanc(iune disci$linar de )odul muncii%
$ro4lema &n discu(ie nu este aceea a o4ligati-it(ii efecturii cercetrii disci$linare
$reala4ile% ci a &nsi legalit(ii msurii dis$us cu acest titlu% c.t -reme din $ro4ele
administrate nu a rezultat c sco$ul detarii a fost acela al &nde$linirii unor sarcini la
cantonul @ 3. din cadrul 3colului Sil-ic C.% ci s-a urmrit sanc(ionarea contestatorului.
(). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
10313/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
7a recomandarea comisiei de e,$ertiz $ri-ind securitatea i sntatea &n munc%
constat.ndu-se% c 4oala recurentului se &ncadreaz &n categoria 4olilor $rofesionale a
fost schim4at locul de munc al recurentului $e un $ost cores$unztor% cu sarcini de
ser-iciu ce nu afecteaz starea de sntate a acestuia. 3r% sus(inerea recurentului
$ri-ind men(inerea &n acelai loc de munc% dei 4oala $rofesional a determinat
schim4area locului de munc% contrazice &nsi ra(iunea $entru care a fost ini(iat
schim4area locului de munc. Ser-iciul ce se &nscrie &n anteceden(a cauzal a 4olii
$rofesionale% determin schim4area acestuia% cum corect a $rocedat anga'atorul i
nicidecum men(inerea sa% cum netemeinic sus(ine anga'atul. (). -p. )raio&a, s. a 55-a
ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. #25"/200,
888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede situa(iile &n care este $osi4il modificarea tem$orar a contractului
indi-idual de munc fr consim(m.ntul salariatului.
*n caz de for'( ma<or(% trecerea tem$orar &n alt munc nu $oate a-ea loc dec.t $e
$erioada &n care ac(ioneaz acea &m$re'urare e,tern im$re-izi4il i de ne&nlturat>
dac sunt ne&n(elegeri% salariatul se $oate adresa instan(ei de 'udecat% care -a hotr&
dac anga'atorul a4uzeaz sau nu de dre$tul su.
)u titlu de sanc'iune disci$linar% modificarea tem$orar a contractului inter-ine atunci
c.nd anga'atorul% &n conformitate cu art. 24E alin. 012 lit. 42 din )odul muncii% aplic(
sanc'iunea retro%rad(rii din func'ie. #e $erioada res$ecti- 0de la 1 la 1 luni2% salariatul
sanc(ionat -a fi trecut &ntr-o alt func(ie 0inferioar2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL I1" ?u#$endarea *%n+ra*+u(ui indi2idua( de )un*:
Ar+. 46
(,)Sus$endarea contractului indi-idual de munc $oate inter-eni de dre$t% $rin
acordul $r(ilor sau $rin actul unilateral al uneia dintre $r(i.
(2)Sus$endarea contractului indi-idual de munc are ca efect sus$endarea $restrii
muncii de ctre salariat i a $l(ii dre$turilor de natur salarial de ctre anga'ator.
(3)#e durata sus$endrii $ot continua s e,iste alte dre$turi i o4liga(ii ale $r(ilor
dec.t cele $re-zute la alin. 022% dac acestea sunt $re-zute $rin legi s$eciale%
$rin contractul colecti- de munc a$lica4il% $rin contracte indi-iduale de munc sau
$rin regulamente interne.
(4)*n cazul sus$endrii contractului indi-idual de munc din cauza unei fa$te
im$uta4ile salariatului% $e durata sus$endrii acesta nu -a 4eneficia de niciun dre$t
care rezult din calitatea sa de salariat.
(5)=e fiecare dat c.nd &n tim$ul $erioadei de sus$endare a contractului inter-ine
o cauz de &ncetare de dre$t a contractului indi-idual de munc% cauza de &ncetare
de dre$t $re-aleaz.
(8)*n cazul sus$endrii contractului indi-idual de munc se sus$end toate
termenele care au legtur cu &ncheierea% modificarea% e,ecutarea sau &ncetarea
contractului indi-idual de munc% cu e,ce$(ia situa(iilor &n care contractul indi-idual
de munc &nceteaz de dre$t.
1.
*n afar de cazurile de sus$endare $re-zute de legiuitor nu $ot fi a-ute &n -edere i
alte situa(ii i nici nu $ot fi com4inate dis$ozi(iile de la sus$endarea de dre$t cu cele
care se refer la sus$endarea $rin acordul $r(ilor deoarece s-ar adauga la lege% ceea
ce nu este $osi4il. (). -p. )onstan'a, s. ci&., dec. nr. 5"/2012, >DD nr. #/2012,
888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 233#)
2.
=ei )odul muncii nu $re-ede dis$ozi(ii de $rocedura cu $ri-ire la sus$endarea
contractului indi-idual de munc% &n toate cazurile este util ca anga'atorul s emit o
decizie $rin care s dis$un sus$endarea sau s constate e,isten(a unei cauze de
sus$endare% s $recizeze temeiul legal i durata sus$endrii. (). -p. )onstan'a, s. ci&.,
dec. nr. 5"/2012, >DD nr. #/2012, 888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 233#)
Alin. 012
1.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Nnstitu(ia sus$endrii constituie unul din instrumentele $rin care se asigur $rotec(ia
0ocrotirea2 salariatului.
Sus$endarea contractului de munc este &n realitate o sus$endare a $rinci$alelor sale
efecte + $restarea% muncii i $lata acesteia + ce se manifest $rintr-o &ncetare
tem$orar a traducerii lor &n -ia(. Aa se deose4ete de &ncetarea contractului% care
$resu$une dis$ari(ia efectelor sale.
#entru ca ne&nde$linirea $resta(iilor s duc la sus$endarea contractului i nu la
&ncetarea acestuia% este nea$rat necesar ca nee,ecutarea s fie tem$orar
0trectoare2 i s nu ai4 caracter cul$a4il. *n cazul c.nd aceast condi(ie nu este
&nde$linit% contractul de munc nu -a fi sus$endat% ci -a &nceta $rin concediere etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 50
)ontractul indi-idual de munc se sus$end de dre$t &n urmtoarele situa(ii<
a)concediu de maternitate>
4)concediu $entru inca$acitate tem$orar de munc>
*)carantin>
d)e,ercitarea unei func(ii &n cadrul unei autorit(i e,ecuti-e% legislati-e ori
'udectoreti% $e toat durata mandatului% dac legea nu $re-ede altfel>
e)&nde$linirea unei func(ii de conducere salarizate &n sindicat>
5)for( ma'or>
g)&n cazul &n care salariatul este arestat $re-enti-% &n condi(iile )odului de
$rocedur $enal>
<)de la data e,$irrii $erioadei $entru care au fost emise a-izele% autoriza(iile ori
atestrile necesare $entru e,ercitarea $rofesiei. =ac &n termen de ; luni salariatul
nu i-a re&nnoit a-izele% autoriza(iile ori atestrile necesare $entru e,ercitarea
$rofesiei% contractul indi-idual de munc &nceteaz de dre$t>
i)&n alte cazuri e,$res $re-zute de lege.
1.
/eclamantul s-a aflat &n inca$acitate de munc% o $erioad mai lung de tim$% iar
unitatea anga'atoare a refuzat $lata ultimului concediu medical% moti-at de fa$tul c nu
a fost &ntiin(at &n termenul legal. *n criticile de recurs se arat c termenul $re-zut
de dis$ozi(iile 3rdinului nr. 211814.01.2001% sta4ilesc cu caracter im$erati-%
o4ligati-itatea anga'atului de a anun(a situa(ia de inca$acitate de munc &n care se afl.
6e,tul nu $re-ede &ns i sanc(iunea ne$l(ii indemniza(iei de concediu medical% astfel
c refuzul anga'atorului de a nu $lti concediul medical este a4uzi-% i ar4itrar. ().
-p. Bra*o&, s. ci&. *i pentru cau/e cu minori *i de familie, de conflicte de munc( *i
asi%ur(ri sociale, dec. nr. 220/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
S-a re(inut corect c $rin decizia de &ncetare a contractului indi-idual de munc% s-a
$re-zut c efectele se sus$end &n cazurile $re-zute de art. :0 )odul muncii i de-in
o$era4ile din ziua imediat urmtoare &ncetrii cauzei incidente. A rezultat cu certitudine
c la @.0E.2007 i-a $rodus efectele concedierea recurentei i atunci a fost emis nota
de lichidare% intimata fc.nd a$licarea &n cauz a $re-ederilor ar. :0 i 71 din )odul
muncii% care se refer la cazurile &n care se sus$end de dre$t contractul indi-idual de
munc i res$ecti- se sus$end cores$unztor termenul de $rea-iz. (). -p. )raio&a, s.
a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 1#50/200,
""".costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Sus$endarea de dre$t inter-ine &n -irtutea legii i nu din -oin(a -reuneia din $r(ile
contractante.
Astfel% $entru $rote'area snt(ii mamei i co$ilului% &n conformitate cu dis$ozi(iile
)a$itolului NV al 3rdonan(ei de urgen( a Su-ernului nr. 1:E8200:
114
% femeilor
&nsrcinate li se acord concediu $entru sarcin i luzie $e o $erioad de 12; zile
calendaristice Iart. 21 alin. 012J
11:
.
=istinct de concediul de maternitate% $rin 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr.
@;82001 se $re-ede acordarea concediului de risc maternal
11;
&n situa(ia &n care
salariata desfoar la locul de munc o acti-itate care $rezint riscuri $entru sntatea
sau securitatea sa ori cu re$ercusiuni asu$ra sarcinii i al$trii% iar anga'atorul% din
moti-e 'ustificate% nu $oate s-i modifice cores$unztor condi(iile i8sau orarul de
munc ori s o re$artizeze la un alt loc de munc 0art. @2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 5,
(,))ontractul indi-idual de munc $oate fi sus$endat din ini(iati-a salariatului%
&n urmtoarele situa(ii<
a)concediu $entru creterea co$ilului &n -.rst de $.n la 2 ani sau% &n cazul
co$ilului cu handica$% $.n la &m$linirea -.rstei de 1 ani>
4)concediu $entru &ngri'irea co$ilului 4olna- &n -.rst de $.n la 7 ani sau% &n cazul
co$ilului cu handica$% $entru afec(iuni intercurente% $.n la &m$linirea -.rstei de 1E
ani>
*)concediu $aternal>
d)concediu $entru formare $rofesional>
e)e,ercitarea unor func(ii electi-e &n cadrul organismelor $rofesionale constituite la
ni-el central sau local% $e toat durata mandatului>
5)$artici$area la gre-.
(2))ontractul indi-idual de munc $oate fi sus$endat &n situa(ia a4sen(elor
nemoti-ate ale salariatului% &n condi(iile sta4ilite $rin contractul colecti- de munc
a$lica4il% contractul indi-idual de munc% $recum i $rin regulamentul intern.
1.
6e,tul de lege $re-ede acordul am4elor $r(i i nu o4ligati-itatea anga'atorului 0este o
facultate i nu o o4liga(ie2 la acordarea acestui concediu $e de o $arte i durata
ma,im $entru care $oate fi acordat. Anga'atorul $oate res$inge solicitarea salariatului
numai cu acordul sindicatului sau% du$ caz% cu acordul re$rezentan(ilor salaria(ilor i
numai dac a4sen(a salariatului ar $re'udicia gra- desfurarea acti-it(ii. Aste
ade-rat c cererea reclamantei nu &nde$linea toate condi(iile de form &n sensul c nu
a solicitat concediul fr $lat $entru formare $rofesional cu o lun &nainte i nu a
indicat durata acestuia% &ns reclamanta oricum se afla &n concediul $entru cretere a
co$ilului% iar &n ceea ce $ri-ete durata concediului% anga'atorul tre4uia s &l a$ro4e cu
res$ectarea $re-ederilor B.S. nr. 2:081@@2 re$u4licat% a B.S. nr. :;78200:% care
reglementeaz durata concediului fr $lat% $re-ederi care erau cunoscute at.t
salariatei c.t i anga'atorului. (). -p. )onstan'a, s. ci&., pentru cau/e cu minori *i de
familie precum *i pentru cau/e pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
60/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n a$licarea te,tului urmeaz s facem referire la dis$ozi(iile actelor normati-e care
reglementeaz situa(iile a-ute &n -edere de )odul muncii i care -or fi re$roduse &n
continuare.
*n temeiul $re-ederilor 3rdonan(ei de urgen( a Su-ernului nr. 11182010
11@
% $ersoanele
care% &n ultimul an anterior datei naterii co$ilului% au realizat tim$ de 12 luni -enituri
$rofesionale su$use im$ozitului $e -enit
140
4eneficiaz% la cerere% de concediu $entru
creterea co$ilului $.n la &m$linirea -.rstei de 1 an% res$ecti- 2 ani i% &n cazul
co$ilului cu handica$ $.n la &m$linirea -.rstei de 1 ani
141
% $recum i de o indemniza(ie
lunar.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 52
(,))ontractul indi-idual de munc $oate fi sus$endat din ini(iati-a
anga'atorului &n urmtoarele situa(ii<
a)$e durata cercetrii disci$linare $reala4ile% &n condi(iile legii>
4)&n cazul &n care anga'atorul a formulat $l.ngere $enal &m$otri-a salariatului sau
acesta a fost trimis &n 'udecat $entru fa$te $enale incom$ati4ile cu func(ia
de(inut% $.n la rm.nerea definiti- a hotr.rii 'udectoreti>
*)&n cazul &ntreru$erii sau reducerii tem$orare a acti-it(ii% fr &ncetarea ra$ortului
de munc% $entru moti-e economice% tehnologice% structurale sau similare>
*
,
)&n cazul &n care &m$otri-a salariatului s-a luat% &n condi(iile )odului de $rocedur
$enal% msura controlului 'udiciar ori a controlului 'udiciar $e cau(iune% dac &n
sarcina acestuia au fost sta4ilite o4liga(ii care &m$iedic e,ecutarea contractului de
munc% $recum i &n cazul &n care salariatul este arestat la domiciliu% iar con(inutul
msurii &m$iedic e,ecutarea contractului de munc>
(la data 01-fe,-2013 -rt. 52, alin. (1), litera ). din titlul 55, capitolul 5C completat de -rt. 61,
punctul 1. din titlul 55 din Legea 255/2013 )
d)$e durata detarii>
e)$e durata sus$endrii de ctre autorit(ile com$etente a a-izelor% autoriza(iilor
sau atestrilor necesare $entru e,ercitarea $rofesiilor.
(2)*n cazurile $re-zute la alin. 012 lit. a2 i 42% dac se constat ne-ino-(ia celui
&n cauz% salariatul &i reia acti-itatea anterioar i i se $ltete% &n temeiul normelor
i $rinci$iilor rs$underii ci-ile contractuale% o des$gu4ire egal cu salariul i
celelalte dre$turi de care a fost li$sit $e $erioada sus$endrii contractului.
(3)*n cazul reducerii tem$orare a acti-it(ii% $entru moti-e economice% tehnologice%
structurale sau similare% $e $erioade care de$esc 10 de zile lucrtoare%
anga'atorul -a a-ea $osi4ilitatea reducerii $rogramului de lucru de la : zile la 4 zile
$e s$tm.n% cu reducerea cores$unztoare a salariului% $.n la remedierea
situa(iei care a cauzat reducerea $rogramului% du$ consultarea $reala4il a
sindicatului re$rezentati- de la ni-elul unit(ii sau a re$rezentan(ilor salaria(ilor%
du$ caz.
)urtea )onstitu(ional
1.
Sus$endarea contractului indi-idual de munc constituie o msur tem$orar% $ut.nd fi
dis$us de anga'ator fa( de salariatul &m$otri-a cruia s-a formulat $l.ngerea $enal
ori s-a &nce$ut urmrirea $enal $entru s-.rirea de infrac(iuni incom$ati4ile cu
func(ia de(inut. #e $erioada sus$endrii salariatul nu $oate de(ine doar func(ia cu care
este incom$ati4il fa$ta $entru care s-a formulat $l.ngerea $enal% nefiind &m$iedicat
s se &ncadreze la alt unitate ori &n alt func(ie chiar la aceeai unitate. Astfel% dre$tul
su la munc nu este atins. Ksura sus$endrii nu este contrar nici $rinci$iului
$rezum(iei de ne-ino-(ie% care se a$lic numai &n cadrul rs$underii $enale. #l.ngerea
$enal se &ntemeiaz $e date i $e indicii cu $ri-ire la s-.rirea de salariat a unei
infrac(iuni incom$ati4ile cu func(ia de(inut% iar e,isten(a ori ine,isten(a -ino-(iei se
sta4ilete $rin hotr.re 'udectoreasc definiti-. Fa$ta salariatului% chiar dac nu -a
atrage rs$underea $enal a acestuia% $oate constitui a4atere disci$linar% ce $oate fi
sanc(ionat inclusi- cu &ncetarea contractului de munc. *n situa(ii &n care se -a
constata ne-ino-(ia salariatului i dis$unerea ne'ustificat a sus$endrii contractului
indi-idual de munc% salariatul are dre$tul la msuri re$aratorii cores$unztoare &n
temeiul dis$ozi(iilor art. :2 alin. 022 din )odul muncii% $otri-it crora< 9 022 *n cazurile
$re-zute la alin. 012 lit.c2% dac se constat ne-ino-(ia celui &n cauz% salariatul &i
reia acti-itatea a-ut anterior i i se -a $lti o des$gu4ire egal cu salariul i celelalte
dre$turi de care a fost li$sit $e $erioada sus$endrii contractului.5 (Dec. nr. 520/2005,
M. Of. nr. #5/2005)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-39)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul% modificat $rin 7egea nr. 4082011% enumer la alin. 012 situa(iile de sus$endare a
contractului indi-idual de munc din ini(iati-a anga'atorului% la alin. 022 sunt $re-zute
consecin(ele unor cazuri de sus$endare &n i$oteza ne-ino-(iei salariatului% iar la alin.
012% este instituit o alternati- la sus$endarea contractului indi-idual de munc%
const.nd &n continuarea acti-it(ii% cu reducerea $rogramului de lucru i diminuarea
cores$unztoare a salariului.
*n ceea ce $ri-ete suspendarea contractului pe durata cercet(rii disciplinare preala,ile,
art. 2;7 alin. 012 din )odul muncii $re-ede c nicio sanc(iune disci$linar nu $oate fi
dis$us mai &nainte de efectuarea unei cercetri disci$linare.
Anga'atorul are $osi4ilitatea ca $e $erioada c.t dureaz cercetarea men(ionat s
sus$ende contractul celui &n cauz. =ecizia &i a$ar(ine e,clusi-% dar aceasta nu tre4uie
s constituie un a4uz de dre$t. Sus$endarea contractului tre4uie s se 4azeze $e criterii
o4iecti-e% s fie dis$us cu 4un-credin( i s fie necesar $entru a asigura o cercetare
$reala4il corect a a4aterii disci$linare.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 53
(,)#e durata reducerii i8sau a &ntreru$erii tem$orare a acti-it(ii% salaria(ii
im$lica(i &n acti-itatea redus sau &ntreru$t% care nu mai desfoar acti-itate%
4eneficiaz de o indemniza(ie% $ltit din fondul de salarii% ce nu $oate fi mai mic
de 7:T din salariul de 4az cores$unztor locului de munc ocu$at% cu e,ce$(ia
situa(iilor $re-zute la art. :2 alin. 012.
(2)#e durata reducerii i8sau a &ntreru$erii tem$orare $re-zute la alin. 012%
salaria(ii se -or afla la dis$ozi(ia anga'atorului% acesta a-.nd oric.nd $osi4ilitatea s
dis$un re&nce$erea acti-it(ii.
)urtea )onstitu(ional
1.
*ntreru$erea tem$orar a acti-it(ii unit(ii% a-ut &n -edere de dis$ozi(ia legal su$us
controlului% nu este im$uta4il salaria(ilor i nu se identific cu situa(iile &n care unitatea
&i &nceteaz acti-itatea din cauza falimentului ori &i reduce $ersonalul ca urmare a
reorganizrii. )a atare% o4liga(ia de $lat a indemniza(iei de 7:T din fondul de salarii &n
4eneficiul anga'a(ilor este o msur legal care &i gsete reazemul constitu(ional &n
art. 1 alin. 012 din 7egea fundamental. Acest te,t $roclam statul rom.n ca Gstat
socialH% -aloare constitu(ional care semnific% $rintre altele% ideea solidarit(ii sociale i
a $oliticii de securitate social. *n acest sens% statul social tre4uie s asigure% $rintre
altele% $rotec(ia social a muncii% $re-zut la art. 1E alin. 022% i un ni-el de trai
decent% $re-zut la art. 41 alin. 012 din )onstitu(ie. (Dec. nr. 23/2003, M. Of. nr.
"2/2003! Dec. nr. "2/200, M. Of. nr. 5""/200)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul modificat $rin 7egea nr. 4082011 reglementeaz consecin(a reducerii8
&ntreru$erii tem$orare a acti-it(ii anga'atorului< $lata unei indemniza(ii 0negociate2% ce
nu $oate fi mai mic de 7:T din salariul de 4az al anga'a(ilor sus$enda(i.
=eterminant este nu numai sus$endarea acti-it(ii% ci i &m$re'urarea c $e &ntreaga
durat a acesteia salaria(ii se -or afla la dis$ozi(ia anga'atorului% care% ad nutum% $oate
oric.nd s dis$un reluarea acti-it(ii. #rin urmare% chiar dac reducerea8&ntreru$erea
acti-it(ii ar fi fost generat de o cauz de for( ma'or sau de un caz fortuit% ceea ce%
'uridic% ar fi atras ne$lata salariului% totui $lata unei indemniza(ii de 7:T din salariul
de 4az se im$une% conform te,tului% &ntruc.t salariatul 9se afl la dis$ozi(ia
anga'atorului5% ne4eneficiind de tim$ sau 0ca i cum ar $resta munca sa &n chi$ normal%
chiar dac% fizic% nu lucreaz2 iar% totodat% &n orice moment anga'atorul este &n dre$t
s dis$un re&nce$erea acti-it(ii.
147
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 54
)ontractul indi-idual de munc $oate fi sus$endat% $rin acordul $r(ilor% &n cazul
concediilor fr $lat $entru studii sau $entru interese $ersonale.
)ondi(ii
1.
7o'iunea Hsitua'ii personale;. /ezol-area unor situa(ii $ersonale include i studiile
0sus(inerea e,amenelor de 4acalaureat% de admitere &n institu(iile de &n-(m.nt
su$erior% a e,amenelor de an uni-ersitar% de di$lom% de admitere la doctorat% a
e,amenelor de doctorat% sus(inerea tezei de doctorat2. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7.
=ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2E@2
2.
.fectele suspend(rii. #e durata sus$endrii contractului de munc se sus$end
$restarea muncii i $lata salariului% &ns $ot continua s e,iste alte dre$turi i o4liga(ii
ale $r(ilor dac acestea sunt $re-zute $rin legi s$eciale% $rin contractul colecti- de
munc a$lica4il% $rin contracte indi-iduale de munc sau $rin regulamentul intern. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2@02
1.
-si%ur(ri sociale. #erioada sus$endrii nu constituie stagiu de cotizare &n sistemul $u4lic
de $ensii% sistemul asigurrilor $entru oma' i sistemul asigurrilor sociale de sntate%
nefiind o4ligatorie $lata -reunei contri4u(ii% i nici nu este asimilat stagiului de cotizare
&n -reunul dintre aceste sisteme de asigurri. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 2@02... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul :4 din )odul muncii tre4uie coro4orat cu art. 1:4-1:E din acelai )od% care
$re-d dre$tul salaria(ilor la concedii fr $lat $entru studii sau interese $ersonale i
condi(iile &n care se acord aceste concedii.
*n i$oteza acordrii lor + care $resu$une &n(elegerea $r(ilor + sunt e,cluse $restarea
muncii i salarizarea ei% contractul fiind sus$endat.
=esigur c% &ntr-o atare situa(ie% ini(iati-a sus$endrii contractului o are salariatul care
tre4uie s solicite 0$rin cerere2 acordarea concediului% 'ustific.nd i necesitatea
acestuia.
Se &n(elege c% numai atunci c.nd anga'atorul este de acord cu solicitarea -a inter-eni
sus$endarea contractului.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1" ;n*e+area *%n+ra*+u(ui indi2idua( de )un*:
Ar+. 55
)ontractul indi-idual de munc $oate &nceta astfel<
a)de dre$t>
4)ca urmare a acordului $r(ilor% la data con-enit de acestea>
*)ca urmare a -oin(ei unilaterale a uneia dintre $r(i% &n cazurile i &n condi(iile
limitati- $re-zute de lege.
:.
*n cazul contractului indi-idual de munc $e durat determinat% la re-enirea titularului
$e $ost% anga'atorul nu emite o decizie de concediere% ci o decizie $rin care ia act de
&ncetarea de dre$t a contractului indi-idual de munc al salariatului.
*ncetarea de dre$t a contractului de munc &ncheiat $e $erioad determinat o$ereaz
chiar dac anga'atul se afl &n inca$acitate tem$orar de munc% la momentul a'ungerii
la termen a contractului sau a &nde$linirii condi(iei $.n la care acesta a fost &ncheiat.
Fefiind &n $rezen(a unei concedieri% care re$rezint &ncetarea contractului indi-idual de
munc din ini(iati-a anga'atorului% nu sunt a$lica4ile interdic(iile $re-zute la art. ;0 din
)odul muncii. (). -p. ?imi*oara, s. liti%ii de munc( *i conflicte de munc(, dec.
233/2012, >DD nr. 5/2013, 888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 311")
;.
Nnstan(a nu se $oate su4stitui $r(ilor $entru a hotr& modalitatea de &ncetare a
ra$orturilor de munc% &ns &n s$e(a dedus 'udec(ii acordul de -oin( al $r(ilor
$ri-ind &ncetarea contractului indi-idual de munc &n 4aza art. :: lit. 42 din )odul
Kuncii% s-a realizat $rin &naintarea ofertei de ctre anga'ator i acce$tarea ofertei de
ctre salariat% conform $rinci$iului li4ert(ii de -oin( al $r(ilor reglementat $rin ).
ci-. (). -p. )onstan'a, s. ci&., pentru cau/e cu minori *i de familie precum *i pentru
cau/e pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. "33/200,
888.costel%ilc().
... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-22)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul :: are un caracter introducti- &n cadrul ca$itolului V% al 6itlului NN. Al enumer
cazurile de &ncetare a contractului indi-idual de munc ce sunt dez-oltate &n te,tele ce
urmeaz.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA ," ;n*e+area de dre$+ a *%n+ra*+u(ui indi2idua( de
)un*:
Ar+. 58
(,))ontractul indi-idual de munc e,istent &nceteaz de dre$t<
a)la data decesului salariatului sau al anga'atorului $ersoan fizic% $recum i &n
cazul dizol-rii anga'atorului $ersoan 'uridic% de la data la care anga'atorul i-a
&ncetat e,isten(a conform legii>
4)la data rm.nerii ire-oca4ile a hotr.rii 'udectoreti de declarare a mor(ii sau a
$unerii su4 interdic(ie a salariatului sau a anga'atorului $ersoan fizic>
*)la data &nde$linirii cumulati-e a condi(iilor de -.rst standard i a stagiului minim
de cotizare $entru $ensionare> la data comunicrii deciziei de $ensie &n cazul
$ensiei de in-aliditate% $ensiei antici$ate $ar(iale% $ensiei antici$ate% $ensiei $entru
limit de -.rst cu reducerea -.rstei standard de $ensionare>
d)ca urmare a constatrii nulit(ii a4solute a contractului indi-idual de munc% de la
data la care nulitatea a fost constatat $rin acordul $r(ilor sau $rin hotr.re
'udectoreasc definiti->
e)ca urmare a admiterii cererii de reintegrare &n func(ia ocu$at de salariat a unei
$ersoane concediate nelegal sau $entru moti-e ne&ntemeiate% de la data rm.nerii
definiti-e a hotr.rii 'udectoreti de reintegrare>
5)ca urmare a condamnrii la e,ecutarea unei $ede$se $ri-ati-e de li4ertate% de la
data rm.nerii definiti-e a hotr.rii 'udectoreti>
g)de la data retragerii de ctre autorit(ile sau organismele com$etente a a-izelor%
autoriza(iilor ori atestrilor necesare $entru e,ercitarea $rofesiei>
<)ca urmare a interzicerii e,ercitrii unei $rofesii sau a unei func(ii% ca msur de
siguran( ori $edea$s com$lementar% de la data rm.nerii definiti-e a hotr.rii
'udectoreti $rin care s-a dis$us interdic(ia>
i)la data e,$irrii termenului contractului indi-idual de munc &ncheiat $e durat
determinat>
=)retragerea acordului $rin(ilor sau al re$rezentan(ilor legali% &n cazul salaria(ilor cu
-.rsta cu$rins &ntre 1: i 1; ani.
(2)#entru situa(iile $re-zute la alin. 012 lit. c2- '2% constatarea cazului de &ncetare
de dre$t a contractului indi-idual de munc se face &n termen de : zile lucrtoare
de la inter-enirea acestuia% &n scris% $rin decizie a anga'atorului% i se comunic
$ersoanelor aflate &n situa(iile res$ecti-e &n termen de : zile lucrtoare.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile de lege criticate% referitoare la &ncetarea contractului indi-idual de munc ca
urmare a constatrii nulit(ii a4solute a acestuia% de la data la care nulitatea a fost
constatat% $recum i la modalitatea de aco$erire a nulit(ii% sunt conforme $re-ederilor
art. 1; alin. 022 din )onstitu(ie% deoarece se a$lic% &n mod egal% am4elor $r(i ale
contractului indi-idual de munc. #re-ederea c &ncetarea de dre$t a contractului se
$roduce de la data la care nulitatea a fost constatat cores$unde dis$ozi(iilor art. :7
alin. 022 din )odul muncii% $otri-it crora constatarea nulit(ii contractului indi-idual de
munc $roduce efecte $entru -iitor. =e asemenea% alin. 0:2 al aceluiai articol $re-ede
c $ersoana care a $restat munc &n temeiul unui contract indi-idual de munc nul are
dre$tul la remunerare% cores$unztor modului de &nde$linire a atri4u(iilor de ser-iciu.
Fa$tul c una dintre $r(ile contractului indi-idual de munc% anga'ator sau anga'at%
4eneficiaz de $re-ederile dre$tului comun% astfel cum sus(ine autorul e,ce$(iei% este o
$ro4lem de inter$retare i a$licare a legii% iar situa(ia 'uridic diferit &n care se afl
cele dou $r(i 'ustific e-entualitatea unui tratament 'uridic diferit. (Dec. nr.
660/200, M. Of. nr. 513/200! Dec. nr. 253/200#, M. Of. nr. 13#/200#)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-55)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul% modificat i com$letat $rin 7egea nr. 4082011% reglementeaz situa(iile &n care
inter-ine &ncetarea de dre$t a contractului indi-idual de munc% adic acea &ncetare care
e,clude -oin(a $r(ilor% ea inter-enind direct% $rin for(a legii.
Aste firesc s &nceteze contractul la dis$ari(ia uneia din $r(ile sale + $ersoana fizic ce
$resteaz munca sau a celei 4eneficiare a acestei munci% $recum i a anga'atorului +
$ersoan 'uridic 0$rin dizol-are2 0lit. a2.
Aceeai solu(ie se im$une i in cazul declarrii mor(ii $rin hotr.re 'udectoreasc sau a
$unerii su4 interdic(ie a oricreia din $r(ile contractului + $ersoane fizice 0lit. 42.
14E
)ele dou cazuri de &ncetare a contractului sunt o consecin( a caracterului $ersonal al
su> $restarea muncii nu este $osi4il $rin re$rezentan(i% iar anga'atorul + $arte a
contractului + nu $oate fi &nlocuit cu altul.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 5-
(,)Feres$ectarea oricreia dintre condi(iile legale necesare $entru &ncheierea
-ala4il a contractului indi-idual de munc atrage nulitatea acestuia.
(2))onstatarea nulit(ii contractului indi-idual de munc $roduce efecte $entru
-iitor.
(3)Fulitatea contractului indi-idual de munc $oate fi aco$erit $rin &nde$linirea
ulterioar a condi(iilor im$use de lege.
(4)*n situa(ia &n care o clauz este afectat de nulitate% &ntruc.t sta4ilete dre$turi
sau o4liga(ii $entru salaria(i% care contra-in unor norme legale im$erati-e sau
contractelor colecti-e de munc a$lica4ile% aceasta este &nlocuit de dre$t cu
dis$ozi(iile legale sau con-en(ionale a$lica4ile% salariatul a-.nd dre$tul la
des$gu4iri.
(5)#ersoana care a $restat munca &n temeiul unui contract indi-idual de munc nul
are dre$tul la remunerarea acesteia% cores$unztor modului de &nde$linire a
atri4u(iilor de ser-iciu.
(8))onstatarea nulit(ii i sta4ilirea% $otri-it legii% a efectelor acesteia se $ot face
$rin acordul $r(ilor.
(-)=ac $r(ile nu se &n(eleg% nulitatea se $ronun( de ctre instan(a
'udectoreasc.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile de lege criticate% referitoare la &ncetarea contractului indi-idual de munc ca
urmare a constatrii nulit(ii a4solute a acestuia% de la data la care nulitatea a fost
constatat% $recum i la modalitatea de aco$erire a nulit(ii% sunt conforme $re-ederilor
art. 1; alin. 022 din )onstitu(ie% deoarece se a$lic% &n mod egal% am4elor $r(i ale
contractului indi-idual de munc. #re-ederea c &ncetarea de dre$t a contractului se
$roduce de la data la care nulitatea a fost constatat cores$unde dis$ozi(iilor art. :7
alin. 022 din )odul muncii% $otri-it crora constatarea nulit(ii contractului indi-idual de
munc $roduce efecte $entru -iitor. =e asemenea% alin. 0:2 al aceluiai articol $re-ede
c $ersoana care a $restat munc &n temeiul unui contract indi-idual de munc nul are
dre$tul la remunerare% cores$unztor modului de &nde$linire a atri4u(iilor de ser-iciu.
Fa$tul c una dintre $r(ile contractului indi-idual de munc% anga'ator sau anga'at%
4eneficiaz de $re-ederile dre$tului comun% astfel cum sus(ine autorul e,ce$(iei% este o
$ro4lem de inter$retare i a$licare a legii% iar situa(ia 'uridic diferit &n care se afl
cele dou $r(i 'ustific e-entualitatea unui tratament 'uridic diferit. (Dec. nr.
660/200, M. Of. nr. 513/200! Dec. nr. 253/200#, M. Of. nr. 13#/200#)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-3,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7ulitatea contractului indi&idual de munc( este reglementat% direct &n legisla(ia muncii
&n situa(ia &n care nu au fost res$ectate condi(iile legale $entru &ncheierea -ala4il a sa.
Sunt sanc(ionate% de e,em$lu% cu nulitatea< &ncheierea unor contracte de munc cu
$ersoane a cror &ncadrare este interzis de lege 0minori su4 1: ani% $ersoane $use su4
interdic(ie etc.2> &ncadrarea dis$us de un organ necom$etent> &ncadrarea &ntr-un $ost
ne$re-zut &n statul de func(ii sau fr e,amen sau concurs% c.nd acestea sunt
o4ligatorii $otri-it legii> &ncadrarea unor $ersoane care nu &nde$linesc condi(iile de studii
etc.
1::
Fulitatea nu constituie un sco$ &n sine. =e aceea% se $re-ede c aceasta $oate fi
aco$erit $rin &nde$linirea ulterioar a condi(iilor im$use de lege.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 2" C%n*edierea
Ar+. 59
(,))oncedierea re$rezint &ncetarea contractului indi-idual de munc din ini(iati-a
anga'atorului.
(2))oncedierea $oate fi dis$us $entru moti-e care (in de $ersoana salariatului sau
$entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului.
Alin. 012
1.
*ncetarea contractului indi-idual de munc &n urma manifestrii unilaterale de -oin( a
anga'atorului nu constituie o &nclcare a dre$tului la munc i a $rinci$iului li4ert(ii
muncii. Salariatul nu 4eneficiaz de o li4ertate a4solut% astfel &nc.t dre$tul
anga'atorului de a-l concedia nu $oate fi &nlturat. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima%
3. )azan% op. cit.% $. 11;2
2.
Koti-ele de concediere care (in de $ersoana salariatului $ot fi im$uta4ile sau
neim$uta4ile acestuia. Salariatul concediat $entru moti-e care nu &i sunt im$uta4ile -a
a-ea dre$tul la com$ensa(iile care se acord &n astfel de situa(ii $otri-it legisla(iei &n
-igoare sau contractelor colecti-e de munc a$lica4ile 0de e,em$lu% dre$tul la
indemniza(ie de oma'% dac &nde$linete condi(iile de stagiu $re-zute de lege2. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1112... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul% &n alin. 012% definete concedierea% iar &n alin. 022% este fcut clasificarea
acesteia &n func(ie de moti-ele care $ri-esc ori nu $ersoana salariatului.
*n art. ;1 din )odul muncii sunt enumerate situa(iile &n care anga'atorul $oate dis$une
concedierea $entru moti-e care (in de $ersoana salariatului% iar &n art. ;: alin. 012 este
definit concedierea $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 56
Aste interzis concedierea salaria(ilor<
a)$e criterii de se,% orientare se,ual% caracteristici genetice% -.rst% a$artenen(
na(ional% ras% culoare% etnie% religie% o$(iune $olitic% origine social% handica$%
situa(ie sau res$onsa4ilitate familial% a$artenen( ori acti-itate sindical>
4)$entru e,ercitarea% &n condi(iile legii% a dre$tului la gre- i a dre$turilor
sindicale.
1.
Sunt ne&ntemeiate criticile $ri-ind &nclcarea $re-ederilor art. :@ lit. a2 ).K.% care
interzic concedierea $e criterii de a$artenen( sau acti-itate sindical% deoarece instan(a
de fond a solu(ionat cauza $entru alte considerente% ne$roced.nd la analizarea
condi(iilor de legalitate a concedierii. Aa cum este i formulat contesta(ia la instan(a
de fond i corect s-a re(inut% nu s-a formulat contesta(ie &m$otri-a unei decizii de
concediere emise &n condi(iile art. ;: i urm. ).K.% ci% contestatoarea a formulat
contesta(ie &m$otri-a msurilor $remergtoare concedierii% res$ecti- a msurii de
nominalizare a sa $e lista salaria(ilor ce urmeaz a fi concedia(i. (). -p. )raio&a, s. a
55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 5"6/200,
888.costel%ilca.ro)
2.
Nnterzicerea discriminrii &n rela(iile de munc este reglementat ca $rinci$iu
fundamental de art. : ). muncii. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. 40@2...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede dou categorii de interdic(ii &n ceea ce $ri-ete concedierea.
Ale sunt i consecin(a e,isten(ei $rinci$iului egalit(ii de tratament &n cadrul rela(iilor de
munc% a interzicerii discriminrii 0art. : din )odul muncii2
1:7
% a reglementrii dre$tului
salaria(ilor de a $artici$a la ac(iuni colecti-e i de a constitui sau adera la un sindicat
Iart. 1@ alin. 012 lit. l2 i m2J
1:E
.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 80
(,))oncedierea salaria(ilor nu $oate fi dis$us<
a)$e durata inca$acit(ii tem$orare de munc% sta4ilit $rin certificat medical
conform legii>
4)$e durata sus$endrii acti-it(ii ca urmare a instituirii carantinei>
*)$e durata &n care femeia salariat este gra-id% &n msura &n care anga'atorul a
luat cunotin( de acest fa$t anterior emiterii deciziei de concediere>
d)$e durata concediului de maternitate>
e)$e durata concediului $entru creterea co$ilului &n -.rst de $.n la 2 ani sau% &n
cazul co$ilului cu handica$% $.n la &m$linirea -.rstei de 1 ani>
5)$e durata concediului $entru &ngri'irea co$ilului 4olna- &n -.rst de $.n la 7 ani
sau% &n cazul co$ilului cu handica$% $entru afec(iuni intercurente% $.n la &m$linirea
-.rstei de 1E ani>
g)$e durata e,ercitrii unei func(ii eligi4ile &ntr-un organism sindical% cu e,ce$(ia
situa(iei &n care concedierea este dis$us $entru o a4atere disci$linar gra- sau
$entru a4ateri disci$linare re$etate% s-.rite de ctre acel salariat>
<)$e durata efecturii concediului de odihn.
(2)#re-ederile alin. 012 nu se a$lic &n cazul concedierii $entru moti-e ce inter-in
ca urmare a reorganizrii 'udiciare% a falimentului sau a dizol-rii anga'atorului% &n
condi(iile legii.
)urtea )onstitu(ional
1.
/a$orturile de munc nasc dre$turi i o4liga(ii s$ecifice fiecreia dintre $r(ile acestuia.
*ntre cele dou $r(i ale contractului de munc e,ist o rela(ie de su4ordonare%
caracterizat $rin $restarea muncii de ctre salariat su4 autoritatea anga'atorului. *n
acelai tim$ &ns legiuitorul a urmrit $rote'area dre$turilor salariatului $rintr-o serie de
msuri i interdic(ii ale e,ercitrii dre$turilor anga'atorului. *ntre aceste interdic(ii se
afl i cea $ri-ind concedierea salariatului at.t tim$ c.t acesta se afl &n im$osi4ilitatea
de a desfura munca% ca urmare a strii sale de sntate. *n acest fel% salariatul este
asigurat c are dre$tul de a-i &ngri'i sntatea% fr ca aceasta s atrag consecin(e
negati-e asu$ra ra$orturilor sale de munc. Acest fa$t nu $oate fi considerat ca fiind
contrar $re-ederilor art. :1 din )onstitu(ie% &ntruc.t restr.ngerea anumitor dre$turi ale
anga'atorului este 'ustificat de necesitatea $rote'rii dre$turilor altei categorii de
$ersoane% res$ecti- salaria(ii. (Dec. nr. "2/2010, M. Of. nr. 3"0/2010)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-48)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. ;0 a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011. Kodificarea a -izat reformularea
$re-ederii de la lit. 4% a4rogarea te,tului Ide la lit. g2 din forma anterioar re$u4licriiJ
referitor la interdic(ia 9$e durata &nde$linirii ser-iciului militar5 0$entru c acesta a fost
desfiin(at $e tim$ de $ace2 i adugarea Ila alin. 022J a &nc unui caz de e,ce$(ie
$ri-ind interdic(iile reglementate 0dizol-area anga'atorului2. Adugarea acestui nou caz
este% &ns% inutil% $e moti- c dizol-area anga'atorului constituie un caz de &ncetare de
dre$t a contractului indi-idual de munc Iart. :; lit. a2J.
Situa(iile &n care concedierea salaria(ilor nu $oate fi dis$us% cu e,ce$(ia concediului de
odihn% sunt% &n acelai tim$% cazuri &n care contractul indi-idual de munc se sus$end
0a se -edea art. :0 i art. :12.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 3" C%n*edierea $en+ru )%+i2e *are 'in de $er#%ana
#a(aria+u(ui
Ar+. 8,
Anga'atorul $oate dis$une concedierea $entru moti-e care (in de $ersoana
salariatului &n urmtoarele situa(ii<
a)&n cazul &n care salariatul a s-.rit o a4atere gra- sau a4ateri re$etate de la
regulile de disci$lin a muncii ori de la cele sta4ilite $rin contractul indi-idual de
munc% contractul colecti- de munc a$lica4il sau regulamentul intern% ca sanc(iune
disci$linar>
4)&n cazul &n care salariatul este arestat $re-enti- $entru o $erioad mai mare de
10 de zile% &n condi(iile )odului de $rocedur $enal>
4)&n cazul &n care salariatul este arestat $re-enti- sau arestat la domiciliu $entru o
$erioad mai mare de 10 de zile% &n condi(iile )odului de $rocedur $enal>
(la data 01-fe,-2013 -rt. 61, litera B. din titlul 55, capitolul C, sectiunea 3 modificat de -rt. 61,
punctul 2. din titlul 55 din Legea 255/2013 )
*)&n cazul &n care% $rin decizie a organelor com$etente de e,$ertiz medical% se
constat ina$titudinea fizic i8sau $sihic a salariatului% fa$t ce nu $ermite acestuia
s &i &nde$lineasc atri4u(iile cores$unztoare locului de munc ocu$at>
d)&n cazul &n care salariatul nu cores$unde $rofesional locului de munc &n care este
&ncadrat.
)A=3
1.
)urtea a re(inut c decizia de concediere a reclamantului luat de anga'atorul su% &n
conformitate cu legisla(ia na(ional &n -igoare la data fa$telor% nu $oate fi analizat din
$unctul de -edere al neres$ectrii $rezum(iei de ne-ino-(ie% &n cauz ne$ut.nd fi
-or4a des$re o &nclcare a dre$turilor i li4ert(ilor garantate de )on-en(ie% moti-e
$entru care )urtea a res$ins cererea% ca fiind inadmisi4il.
Solu(ia )ur(ii (ine seama de s$ecificitatea dre$tului na(ional rom.n% )urtea consider.nd
c nu este menirea sa s inter-in &n deciziile ce re$rezint $olitica legislati- a unui
stat% cu at.t mai mult &n cazul &n care legisla(ia na(ional $re-ede garan(ii suficiente
$entru a $re-eni msuri ar4itrare sau a4uzi-e &n detrimentul unui anga'at% &n caz de
a4sen( $relungit de la locul de munc determinat de o msur $ri-ati- de li4ertate.
()au/a ?.O. ?ripon :mpotri&a >omAniei, nr.2"062/03, comentariu Dra%o* )(lin, >DD
nr./2012, 888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 21"1)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-46)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz situa(iile care determin concedierea $entru moti-e care (in de
$ersoana salariatului.
#re-ederile art. ;1 lit. a2 tre4uie coro4orate cu art. 24E alin. 012 lit. e2 din acelai )od%
$otri-it cruia $rintre sanc(iunile disci$linare $e care le $oate a$lica anga'atorul se
numr i desfacerea disci$linar a contractului.
)odul muncii nu definete i nu enumer a4aterile gra-e% dar ele $ot fi sta4ilite $rin
contractele colecti-e de munc sau regulamentele interne> o atare calificare -a fi fcut
de la caz la caz% de anga'ator.
Anga'atorul $oate dis$une concedierea i $entru a,ateri repetate
1;1
% adic &n cazul
s-.ririi a cel $u(in dou a4ateri. #rin i$otez% este -or4a des$re a4ateri li$site de o
mare gra-itate
1;2
% altfel msura res$ecti- ar fi $osi4il chiar &n a4sen(a caracterului
re$etat al fa$tei
1;1
. )eea ce intereseaz nu este numrul a4aterilor disci$linare% ci
-oin(a constant a salariatului de a &nclca o4liga(iile de ser-iciu.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 82
(,)*n cazul &n care concedierea inter-ine $entru unul dintre moti-ele $re-zute la
art. ;1 lit. 42-d2% anga'atorul are o4liga(ia de a emite decizia de concediere &n
termen de 10 de zile calendaristice de la data constatrii cauzei concedierii.
(2)*n cazul &n care concedierea inter-ine $entru moti-ul $re-zut la art. ;1 lit. a2%
anga'atorul $oate emite decizia de concediere numai cu res$ectarea dis$ozi(iilor
art. 247-2:2.
(3)=ecizia se emite &n scris i% su4 sanc(iunea nulit(ii a4solute% tre4uie s fie
moti-at &n fa$t i &n dre$t i s cu$rind $recizri cu $ri-ire la termenul &n care
$oate fi contestat i la instan(a 'udectoreasc la care se contest.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. ;2 din )odul muncii este inserat &n ca$. V + 9*ncetarea contractului indi-idual de
munc5% sec(iunea a 1-a + 9)oncedierea $entru moti-e care (in de $ersoana
salariatului5. ?nul dintre moti-ele &ncetrii contractului indi-idual de munc este cel
$re-zut de art. ;1 lit.a2 din acelai cod% res$ecti- s-.rirea unei a4ateri gra-e ori a
unor a4ateri re$etate% concedierea &n acest caz a$r.nd ca o sanc(iune disci$linar.
Alin. 022 al art. ;2% criticat $entru neconstitu(ionalitate% $re-ede% la modul general i &n
com$letarea reglementrilor men(ionate% c &n toate cazurile concedierea se $oate
dis$une numai $rintr-o decizie emis &n scris% moti-at &n fa$t i &n dre$t i cu artarea
termenului i a instan(ei 'udectoreti la care $oate fi contestat. Aceste cerin(e sunt%
indiscuta4il i &n mod firesc% necesare i 'ustificate $entru orice act de dis$ozi(ie $ri-ind
a$licarea sanc(iunii disci$linare. (Dec. nr. #5/200, M. Of. nr. 153/200)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. ;2 $ri-ete decizia de concediere% mai $recis emiterea ei.
Alin. 012 reglementeaz termenul &n care anga'atorul are o4liga(ia s emit decizia
res$ecti- &n situa(iile &n care concedierea se refer la arestarea $re-enti- a
salariatului Iart. ;1 lit. 42J% ina$titudinea fizic i8sau $sihic Iart. ;1 lit. c2J i
necores$undere $rofesional Iart. ;1 lit. d2J.
6ermenul &n discu(ie este de 10 de zile calendaristice 0deci% nu lucrtoare2% el &nce$.nd
s curg de la data constatrii cauzei concedierii% care% du$ caz% $oate fi<
- data e,$irrii termenului legal de 10 de zile &n care $oate fi dis$us arestarea
$re-enti- 0art. 14;-1:0 din )od $rocedur $enal2>
- data la care anga'atorul a luat cunotin( de decizia constatrii ina$titudinii $sihice
i8sau fizice% res$ecti- a necores$underii $rofesionale.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 83
(,))oncedierea $entru s-.rirea unei a4ateri gra-e sau a unor a4ateri re$etate de
la regulile de disci$lin a muncii $oate fi dis$us numai du$ &nde$linirea de ctre
anga'ator a cercetrii disci$linare $reala4ile i &n termenele sta4ilite de $rezentul
cod.
(2))oncedierea salariatului $entru moti-ul $re-zut la art. ;1 lit. d2 $oate fi
dis$us numai du$ e-aluarea $reala4il a salariatului% conform $rocedurii de
e-aluare sta4ilite $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau% &n li$sa acestuia%
$rin regulamentul intern.
21.
Alin. 012. #otri-it art. ;1 alin. 012 din )odul Kuncii% concedierea $entru s-.rirea unei
a4ateri gra-e ori a unor a4ateri re$etate de la regulile de disci$lina muncii $oate fi
dis$us numai du$ &nde$linirea de ctre anga'ator a cercetrii $reala4ile i &n
termenele sta4ilite de cod. ).t -reme% decizia de concediere luat &m$otri-a
contestatoarei i-a fost comunicat acesteia $rin fa, la 24 mai 2007% orele 10.17% este
ne&ndoielnic fa$tul c a$rrile acesteia nu au fost -erificate iar msura era de'a decis.
(). -p. 6loie*ti, s. pentru cau/e pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
"/200, 888.costel%ilca.ro)
Alin. 022
22.
A-aluarea $rofesional $resu$une analiza unor criterii% $recum rezultatele o4(inute de
anga'at% asumarea res$onsa4ilit(ilor% ada$tarea la com$le,itatea muncii% ini(iati-%
creati-itate etc.% i sta4ilirea modalit(ilor de acordare a $uncta'ului $entru fiecare
criteriu de e-aluare. (). -p. )raio&a, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
2""3/200, 888.costel%ilca.ro)
... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede condi(ia efecturii cercetrii $reala4ile &n cazul concedierii disci$linare i
$e cea a e-alurii $reala4ile &n cazul concedierii $entru necores$undere $rofesional.
*n efectuarea cercetrii $reala4ile urmeaz a fi a-ute &n -edere dis$ozi(iile art. 2:1 din
)odul muncii.
/eferitor la e&aluarea preala,il( a salariatului% du$ modificarea alin. 022 $rin 7egea nr.
4082011% o4ser-m c $rocedura res$ecti- $oate fi sta4ilit% $rin contractul colecti- de
munc a$lica4il i &n li$sa acestuia% $rin regulamentul intern 0aadar% unilateral de ctre
anga'ator2.
)ontractul colecti- de munc a$lica4il $oate fi cel de la ni-elul unit(ii% dar i cel de la
ni-elul su$erior 0gru$ de unit(i sau sectoare de acti-itate2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 84
(,)*n cazul &n care concedierea se dis$une $entru moti-ele $re-zute la art. ;1 lit.
c2 i d2% $recum i &n cazul &n care contractul indi-idual de munc a &ncetat de dre$t
&n temeiul art. :; alin. 012 lit. e2% anga'atorul are o4liga(ia de a-i $ro$une
salariatului alte locuri de munc -acante &n unitate% com$ati4ile cu $regtirea
$rofesional sau% du$ caz% cu ca$acitatea de munc sta4ilit de medicul de
medicin a muncii.
(2)*n situa(ia &n care anga'atorul nu dis$une de locuri de munc -acante $otri-it
alin. 012% acesta are o4liga(ia de a solicita s$ri'inul agen(iei teritoriale de ocu$are a
for(ei de munc &n -ederea redistri4uirii salariatului% cores$unztor $regtirii
$rofesionale i8sau% du$ caz% ca$acit(ii de munc sta4ilite de medicul de medicin
a muncii.
(3)Salariatul are la dis$ozi(ie un termen de 1 zile lucrtoare de la comunicarea
anga'atorului% conform $re-ederilor alin. 012% $entru a-i manifesta &n scris
consim(m.ntul cu $ri-ire la noul loc de munc oferit.
(4)*n cazul &n care salariatul nu &i manifest consim(m.ntul &n termenul $re-zut
la alin. 012% $recum i du$ notificarea cazului ctre agen(ia teritorial de ocu$are a
for(ei de munc conform alin. 022% anga'atorul $oate dis$une concedierea
salariatului.
(5)*n cazul concedierii $entru moti-ul $re-zut la art. ;1 lit. c2 salariatul
4eneficiaz de o com$ensa(ie% &n condi(iile sta4ilite &n contractul colecti- de munc
a$lica4il sau &n contractul indi-idual de munc% du$ caz.
)A=3
1.
#l(i com$ensa(ii de concediere
91. Dtatutul mem,rilor familiei reclamantului
Kem4rii familiei reclamantului au $retins% &n nume $ro$riu% &nclcri ale dre$turilor lor
garantate de articolul ; al )on-en(iei i articolul 1 al #rotocolului nr. 1 la )on-en(ie. Ai
au declarat c neo4(inerea de ctre reclamant a com$ensa(iilor de concediere a cauzat
$re'udicii serioase &ntregii familii% deoarece acesta era singurul lor &ntre(intor.
)urtea noteaz c reclamantul $utea s se $l.ng $ersonal instan(elor de 'udecat de
refuzul de a i se $lti com$ensa(ii de concediere i de orice &nclcare $rocedural a
dre$turilor lui% aa cum el a i fcut. =ei situa(ia financiar dificil &n care% du$ cum se
$retinde% a fost $us familia reclamantului din cauza ne$l(ii com$ensa(iilor de
concediere% ar $utea% &n mod rezona4il% fi considerat c a afectat &ntreaga lui familie%
acest lucru nu constituie o ingerin( suficient de distinct &n dre$turile familiei% astfel
&nc.t s i se acorde un statut se$arat &n $rocedurile &n fa(a )ur(ii 0a se -edea a
contrario Kc)ann and 3thers -. the ?nited !ingdom% hotr.re din 27 se$tem4rie 1@@:%
Seria A nr. 124% i XaDici -. 6urDeR IS)J% nr. 21;:78@4% A)B/ 1@@@ NV2. 6otui% dac -a
constata o -iolare &n aceast cauz% )urtea ar $utea lua &n considera(ie orice astfel de
$re'udiciu su$limentar c.nd -a e,amina $reten(iile cu $ri-ire la satisfac(ia echita4il....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-2,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/a(iunea te,tului este de a-i $rote'a $e salaria(ii ce urmeaz s fie concedia(i $entru
ina$titudine fizic i8sau $sihic i necores$undere $rofesional% $recum i $e cei crora
le-a &ncetat de dre$t contractul indi-idual de munc determinat de reintegrarea celor
concedia(i nelegal.
*n situa(iile de mai sus% anga'atorul are o4liga(ia<
+ de a-i $ro$une salariatului alte locuri de munc -acante &n unitate iar% &n li$sa
acestora%
+ de a solicita s$ri'inul agen(iei teritoriale $entru ocu$are a for(ei de munc &n -ederea
redistri4uirii celui &n cauz.
=ac e,ist un loc de munc -acant i salariatul &l acce$t% concedierea nu se mai
$roduce% a-.nd loc doar modificarea contractului indi-idual de munc% $rin schim4area
felului muncii 0$ostului% func(iei etc.2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 4" C%n*edierea $en+ru )%+i2e *are nu 'in de
$er#%ana #a(aria+u(ui
Ar+. 85
(,))oncedierea $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului re$rezint
&ncetarea contractului indi-idual de munc determinat de desfiin(area locului de
munc ocu$at de salariat% din unul sau mai multe moti-e fr legtur cu $ersoana
acestuia.
(2)=esfiin(area locului de munc tre4uie s fie efecti- i s ai4 o cauz real i
serioas.
)urtea )onstitu(ional
1.
=re$tul la munc% dre$tul la li4era alegere a $rofesiei% a meseriei sau a ocu$a(iei%
$recum i a locului de munc i dre$tul la $rotec(ia social% consacrate de art. 41 din
)onstitu(ie% re$u4licat% &n concordan( cu reglementrile din instrumentele 'uridice
interna(ionale% sunt dre$turi fundamentale i generale. *n e,ercitarea acestor dre$turi
orice $ersoan are $osi4ilitatea s se &ncadreze &n munc fr s fie for(at &n acest
sens% s o$teze $entru o anumit $rofesie% meserie sau ocu$a(ie% $entru care se
$regtete i se calific &n mod cores$unztor% $recum i $entru un loc de munc dorit.
Acestea nu sunt &ns dre$turi a4solute% &n sensul c $ersoana s-ar $utea &ncadra la orice
loc de munc% de aceste dre$turi 4eneficiind numai $ersoanele cu calificarea i
a$titudinile necesare unei $rofesii% meserii sau ocu$a(ii $entru care are calificarea i
a$titudinea necesare. (Dec. nr. 1"5/2011, M. Of. nr. 1##/2011)... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,--2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)urtea )onstitu(ional% $rin mai multe decizii
1;;
% a constatat conformitatea dis$ozi(iilor
art. ;: cu cele ale legii fundamentale.
Astfel% $rin =ecizia nr. 2182011 a re(inut< $re-ederile res$ecti-e 9sta4ilesc condi(iile &n
care anga'atorul $oate dis$une concedierea salariatului din moti-e ce nu &i sunt
im$uta4ile acestuia. Aceste condi(ii urmresc s sta4ileasc un echili4ru &ntre cele dou
$r(i ale contractului de munc% res$ecti- &ntre necesitatea de a asigura anga'atorului
li4ertatea de a dis$une cu $ri-ire la desfiin(area unor locuri de munc atunci c.nd
considerente o4iecti-e o im$un - dificult(i economice% transformri tehnologice%
reorganizarea acti-it(ii% decesul anga'atorului $ersoan fizic% rm.nerea ire-oca4il a
hotr.rii 'udectoreti de declarare a mor(ii sau a $unerii su4 interdic(ie a anga'atorului
$ersoan fizic% dizol-area anga'atorului $ersoan 'uridic% ori mutarea unit(ii &n alt
localitate -% $e de o $arte% i ne-oia de a $rote'a salariatul de o e-entual atitudine
a4uzi- a anga'atorului% de cealalt $arte.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 88
)oncedierea $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului $oate fi indi-idual
sau colecti-.
Quris$ruden(
1.
#rimul acord social a fost &ncheiat la data de 11.12.2004 i constituie ane, la
contractul de -.nzare cum$rare al $achetului ma'oritar de ac(iuni de(inut de AVAS.
#otri-it $ct. A din acest acord% &ncetarea contractului de munc al salariatului sau a unui
gru$ de salaria(i din moti-e neim$uta4ile se -a face cu msuri de $rotec(ie social din
$artea $atronatului const.nd &n E salarii medii nete realizate $e ultimele 1 luni &nainte
de dis$oni4ilizare. *n mod corect a inter$retat instan(a actele 'uridice ce stau la 4aza
$reten(iilor reclamantului% &n sensul c i acordul social din 2004 artat mai sus &i
$roduce efectele. Astfel cum a re(inut i instan(a de fond% din $ro4ele administrate &n
cauz rezult cu certitudine c &ncetarea ra$orturilor de munc dintre $r(i a a-ut loc ca
urmare a unor msuri de restructurare a societ(ii iar aceste msuri au a-ut ca efect
desfiin(area mai multor $osturi de natura celui ocu$at de reclamant. 6emeiul desfacerii
contractului de munc men(ionat &n decizia de concediere nu cores$unde realit(ii de
altfel% astfel &nc.t &n mod corect $rima instan( a admis ac(iunea. (). -p. Bra*o&, s. ci&.
*i pentru cau/e cu minori *i de familie, de conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec.
nr. 21/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n art. ;; este clasificat concedierea &n func(ie de numrul salaria(ilor afecta(i de
aceast msur> c.nd este -or4a de un singur salariat% concedierea este indi-idual%
c.nd este -or4a de o colecti-itate de salaria(i 0un anumit numr ra$ortat la numrul
total de salaria(i ai acelui anga'ator2 concedierea este colecti-.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 8-
Salaria(ii concedia(i $entru moti-e care nu (in de $ersoana lor 4eneficiaz de msuri
acti-e de com4atere a oma'ului i $ot 4eneficia de com$ensa(ii &n condi(iile
$re-zute de lege i de contractul colecti- de munc a$lica4il.
1.
At.t &n situa(ia &n care anga'atorul concediaz un singur salariat% c.t i &n cazul &n care
concediaz mai mul(i salaria(i% indiferent dac% &n ra$ort cu numrul salaria(ilor ce
urmeaz a fi concedia(i% concedierea salaria(ilor re$rezint sau nu o concediere
colecti- &n sensul dis$ozi(iilor )odului muncii% deciziile de concediere au caracter
indi-idual. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1712
2.
Acordarea indemniza(iei de oma' $ersoanelor concediate $entru moti-e care nu (in de
$ersoana lor 0concediere indi-idual sau colecti-2 este condi(ionat de &nde$linirea
cerin(elor $re-zute de 7egea nr. 7;82002 $ri-ind sistemul asigurrilor $entru oma' i
stimularea ocu$rii for(ei de munc. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. 47@2
1.
#rin contracte colecti-e de munc sau &n acte s$eciale $ri-ind concedierea colecti- $ot
fi $re-zute i alte &nlesniri i dre$turi $entru $ersoanele dis$oni4ilizate din moti-e care
nu (in de $ersoana lor 0de e,em$lu% -enit de com$letare2. 07. ?(% F. /otaru% S.
)ristescu% op. cit.% $. 47@2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede% cu caracter general% msurile de $rotec(ie care &i $ri-esc $e salaria(ii
concedia(i $entru moti-e inde$endente de $ersoana lor.
Sunt $re-zute dou astfel de msuri< de com4atere a oma'ului i acordarea de
com$ensa(ii.
Ksurile de com4atere a oma'ului sunt reglementate de 7egea nr. 7;82002 $ri-ind
asigurrile $entru oma' i stimularea ocu$rii for(ei de munc. Ale -izeaz<
- creterea anselor de ocu$are a $ersoanelor &n cutarea unui loc de munc Y
informarea i consilierea $rofesional% medierea muncii% formarea $rofesional%
consultan( i asisten( $entru &nce$erea unei acti-it(i inde$endente sau $entru
ini(ierea unei afaceri% com$letarea -eniturilor salariale ale anga'a(ilor% stimularea
mo4ilit(ii for(ei de munc>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 5" C%n*edierea *%(e*+i2:. In5%r)area/ *%n#u(+area
#a(aria'i(%r Ai $r%*edura *%n*edieri(%r *%(e*+i2e
Ar+. 89
(,)#rin concediere colecti- se &n(elege concedierea% &ntr-o $erioad de 10 de
zile calendaristice% din unul sau mai multe moti-e care nu (in de $ersoana
salariatului% a unui numr de<
a)cel $u(in 10 salaria(i% dac anga'atorul care dis$oni4ilizeaz are &ncadra(i mai
mult de 20 de salaria(i i mai $u(in de 100 de salaria(i>
4)cel $u(in 10T din salaria(i% dac anga'atorul care dis$oni4ilizeaz are &ncadra(i
cel $u(in 100 de salaria(i% dar mai $u(in de 100 de salaria(i>
*)cel $u(in 10 de salaria(i% dac anga'atorul care dis$oni4ilizeaz are &ncadra(i cel
$u(in 100 de salaria(i.
(2)7a sta4ilirea numrului efecti- de salaria(i concedia(i colecti-% $otri-it alin. 012%
se iau &n calcul i acei salaria(i crora le-au &ncetat contractele indi-iduale de munc
din ini(iati-a anga'atorului% din unul sau mai multe moti-e% fr legtur cu
$ersoana salariatului% cu condi(ia e,isten(ei a cel $u(in : concedieri.
)Q?A
Sco$ul directi-ei
1.
=irecti-a nu asigur% e-ident% dec.t o armonizare $ar(ial a normelor de $rotec(ie a
lucrtorilor &n caz de concediere colecti-. (Iot(rArea din 12 fe,ruarie 1#5, 7ielsen J
Don) Aa nu tinde deci la o armonizare de ansam4lu a sistemelor na(ionale de
re$rezentare a lucrtorilor &n &ntre$rindere. (Iot(rArea, )omisia )omunit('ii
.uropene/>e%atului 4nit al Marii Britanii, citat( anterior, punctul 25)
2.
Armoniz.nd regulile a$lica4ile concedierilor colecti-e% legislatorul comunitar a &n(eles% &n
acelai tim$% s asigure o $rotec(ie com$ara4il dre$turilor lucrtorilor &n diferitele state
mem4re i armonizarea o4liga(iilor $e care le antreneaz% $entru &ntre$rinderile
comunitare% dis$ozi(iile de $rotec(ia lucrtorilor. (Iot(rArea )ur'ii din iunie 1##3,
)omisia )omunit('ii .uropene/>e%atului 4nit al Marii Britanii, )au/a 33/#2, pu,licat(
:n, )ule%ere de <urispruden'( 1##3 pa%e 5-023"#, punctul 16)... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-29)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul care trans$une =irecti-a @E8:@8)A din 20 iulie 1@@E% definete concedierea
colecti- i sta4ilete condi(iile care &i dau aceast calificare.
Aa cum &i este denumirea% ea $ri-ete un anumit numr de salaria(i% alctuind un
colecti-% ra$ortat la numrul total al salaria(ilor acelui anga'ator.
=ac msura ar $ri-i un numr mai mic dec.t cel $re-zut de lege% concedierea nu -a
a-ea un caracter colecti-% ci unul indi-idual.
7a sta4ilirea numrului de salaria(i afecta(i de concediere se -a a-ea &n -edere i
$erioada &n care este dis$us msura + 10 zile. Salaria(ii concedia(i &n afara acestei
$erioade nu -or intra &n calculul numrului men(ionat &n te,t.
Sunt -iza(i numai salaria(ii concedia(i $entru moti-e care nu $ri-esc $ersoana lor 0art.
;: din )odul muncii2 nu i cei concedia(i $entru moti-e legate de aceast $ersoan 0art.
;12. =e asemenea% ceea ce este firesc% nu se iau &n calcul salaria(ii crora le-au &ncetat
ra$orturile de munc din alte moti-e< de drept 0art. :;2% acordul p(r'ilor Iart. :: lit.
42J% demisie 0art. E12.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 86
(,)*n cazul &n care anga'atorul inten(ioneaz s efectueze concedieri colecti-e%
acesta are o4liga(ia de a ini(ia% &n tim$ util i &n sco$ul a'ungerii la o &n(elegere% &n
condi(iile $re-zute de lege% consultri cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii
salaria(ilor% cu $ri-ire cel $u(in la<
a)metodele i mi'loacele de e-itare a concedierilor colecti-e sau de reducere a
numrului de salaria(i care -or fi concedia(i>
4)atenuarea consecin(elor concedierii $rin recurgerea la msuri sociale care
-izeaz% $rintre altele% s$ri'in $entru recalificarea sau recon-ersia $rofesional a
salaria(ilor concedia(i.
(2)*n $erioada &n care au loc consultri% $otri-it alin. 012% $entru a $ermite
sindicatului sau re$rezentan(ilor salaria(ilor s formuleze $ro$uneri &n tim$ util%
anga'atorul are o4liga(ia s le furnizeze toate informa(iile rele-ante i s le notifice%
&n scris% urmtoarele<
a)numrul total i categoriile de salaria(i>
4)moti-ele care determin concedierea $reconizat>
*)numrul i categoriile de salaria(i care -or fi afecta(i de concediere>
d)criteriile a-ute &n -edere% $otri-it legii i8sau contractelor colecti-e de munc%
$entru sta4ilirea ordinii de $rioritate la concediere>
e)msurile a-ute &n -edere $entru limitarea numrului concedierilor>
5)msurile $entru atenuarea consecin(elor concedierii i com$ensa(iile ce urmeaz
s fie acordate salaria(ilor concedia(i% conform dis$ozi(iilor legale i8sau contractului
colecti- de munc a$lica4il>
g)data de la care sau $erioada &n care -or a-ea loc concedierile>
<)termenul &nuntrul cruia sindicatul sau% du$ caz% re$rezentan(ii salaria(ilor $ot
face $ro$uneri $entru e-itarea ori diminuarea numrului salaria(ilor concedia(i.
(3))riteriile $re-zute la alin. 022 lit. d2 se a$lic $entru de$arta'area salaria(ilor
du$ e-aluarea realizrii o4iecti-elor de $erforman(.
(4)34liga(iile $re-zute la alin. 012 i 022 se men(in indiferent dac decizia care
determin concedierile colecti-e este luat de ctre anga'ator sau de o
&ntre$rindere care de(ine controlul asu$ra anga'atorului.
(5)*n situa(ia &n care decizia care determin concedierile colecti-e este luat de o
&ntre$rindere care de(ine controlul asu$ra anga'atorului% acesta nu se $oate
$re-ala% &n neres$ectarea o4liga(iilor $re-zute la alin. 012 i 022% de fa$tul c
&ntre$rinderea res$ecti- nu i-a furnizat informa(iile necesare.
)Q?A
Sco$ul directi-ei
1.
=irecti-a @E8:@ urmrete s asigure o $rotec(ie com$ara4il dre$turilor lucrtorilor din
diferitele state mem4re &n caz de concedieri colecti-e i s echi-aleze sarcinile care
decurg din regulile de organizare a acestei $rotec(ii &n $ri-in(a &ntre$rinderilor din
)omunitate. (Iot(rArea din iunie 1##3, )omisia/>e%atul 4nit, )-33/#2, >ec. p. 5-
23"#, punctul 16! Iot(rArea )ur'ii, )onfKdKration %KnKrale du tra&ail ()2?), citat(
anterior, punctul 33)
2.
=irecti-a @E8:@% $recum =irecti-a 7:812@% nu asigur dec.t o armonizare $ar(ial a
normelor de $rotec(ie a lucrtorilor &n caz de concedieri colecti-e. Aceasta nu
urmrete% aadar% o armonizare de ansam4lu a sistemelor na(ionale de re$rezentare a
lucrtorilor &n &ntre$rindere. (Iot(rArea din iunie 1##3, )omisia/>e%atul 4nit, )-
33/#2, >ec., p. 5-23"#, punctul 25)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-46)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii reglementeaz &n acest articol o4liga(iile $e care anga'atorul tre4uie s i
le asume &n sco$ul e-itrii concedierilor colecti-e sau reducerii numrului de salaria(i
afecta(i i de atenuare a consecin(elor acelei msuri.
Al tre4uie s ini(ieze consultri cu sindicatele sau re$rezentan(ii salaria(ilor i le $un la
dis$ozi(ie informa(iile necesare.
6e,tul d satisfac(ie necesit(ii desfurrii dialogului social &ntre cei doi $arteneri%
sco$ul su fiind $rotec(ia salaria(ilor afecta(i de concediere. =ou direc(ii tre4uie% &n
s$ecial% urmrite<
- e-itarea sau reducerea concedierilor>
- atenuarea consecin(elor &n cazul celor concedia(i% $rin recalificarea sau recon-ersia
$rofesional a lor.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -0
Anga'atorul are o4liga(ia s comunice o co$ie a notificrii $re-zute la art. ;@ alin.
022 ins$ectoratului teritorial de munc i agen(iei teritoriale de ocu$are a for(ei de
munc la aceeai dat la care a comunicat-o sindicatului sau% du$ caz%
re$rezentan(ilor salaria(ilor.
1.
=u$ realizarea informrii i consultrii re$rezenta(ilor lucrtorilor% anga'atorul are
o4liga(ia s notifice &n scris at.t autoritatea $u4lic com$etent cu $ri-ire la orice
concediere colecti- $reconizat c.t i re$rezentan(ii lucrtorilor.
Fotificarea ctre autoritatea $u4lic com$lement tre4uie s cu$rind toate informa(iile
utile cu $ri-ire la concedierile colecti-e $reconizate i la consultrile cu re$rezentan(ii
lucrtorilor i% &n s$ecial% moti-ele concedierilor% numrul lucrtorilor care urmeaz a fi
concedia(i% numrul lucrtorilor &ncadra(i &n mod normal i $erioada &n care -or a-ea loc
aceste concedieri.
Aceast informare a ins$ectoratului teritorial de munc i agen(iei teritoriale de ocu$are
a for(ei de munc se realizeaz $rin orice mi'loc de comunicare care $oate s furnizeze
confirmarea de $rimire.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Wi acest art. 70 instituie o4liga(ii $entru anga'ator% &n continuarea celor $re-zute la
articolul $recedent.
Al tre4uie s comunice o co$ie a notificrii ins$ectoratului teritorial de munc% $recum i
agen(iei de ocu$are a for(ei de munc.
=e $recizat este c normele de $rinci$iu cu$rinse &n )odul muncii cu $ri-ire la
concedierea analizat res$ect &ntru totul =irecti-a nr. @E8:@8)A din 20 iulie 1@@E
$ri-ind legisla(ia statelor mem4re referitoare la concedierile colecti-e din ?niunea
Auro$ean. Nar )urtea de Qusti(ie a )omunit(ilor Auro$ene a e-iden(iat c dis$ozi(iile
directi-ei men(ionate nu tre4uie inter$retate ca re$rezent.nd o restr.ngere a li4ert(ii
anga'atorului de a reduce efecti-ele &ntre$rinderii i a dre$tului de organizare a
acesteia
1E:
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -,
(,)Sindicatul sau% du$ caz% re$rezentan(ii salaria(ilor $ot $ro$une anga'atorului
msuri &n -ederea e-itrii concedierilor ori diminurii numrului salaria(ilor
concedia(i% &ntr-un termen de 10 zile calendaristice de la data $rimirii notificrii.
(2)Anga'atorul are o4liga(ia de a rs$unde &n scris i moti-at la $ro$unerile
formulate $otri-it $re-ederilor alin. 012% &n termen de : zile calendaristice de la
$rimirea acestora.
)Q?A
1.
Articolul ; din =irecti-a @E8:@% coro4orat cu articolul 2 din aceeai directi-% tre4uie
inter$retat &n sensul c nu se o$une unei reglementri na(ionale care instituie $roceduri
ce urmresc s $ermit at.t re$rezentan(ilor lucrtorilor% c.t i acestora din urm%
considera(i &n mod indi-idual% s controleze res$ectarea o4liga(iilor $re-zute de
aceast directi-% dar care limiteaz dre$tul indi-idual la ac(iune al lucrtorilor &n ceea
ce $ri-ete o4iec(iile care $ot fi in-ocate i &i condi(ioneaz de cerin(a ca o4iec(iile s fi
fost formulate &n $reala4il la adresa anga'atorului de re$rezentan(ii lucrtorilor% $recum
i de comunicarea $reala4il ctre anga'ator% de ctre lucrtorul &n cauz% a &m$re'urrii
c acesta contest fa$tul c $rocedura de informare i de consultare a fost res$ectat.
(Iot(rArea )ur'ii din 16 iulie 200#, Mono )ar, )-12/0, punctul 35 *i punctul 1 din
dispo/iti&)
2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#re-ederea de mai sus este consecin(a notificrii efectuate de anga'ator% a informrii i
consultrilor dintre $artenerii sociali &n $ri-in(a concedierii $reconizate.
=ialogul tre4uie circumcis unor termene legale destinate a da eficien( msurii -izate de
anga'ator.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -2
(,)*n situa(ia &n care% ulterior consultrilor cu sindicatul sau re$rezentan(ii
salaria(ilor% $otri-it $re-ederilor art. ;@ i 71% anga'atorul decide a$licarea msurii
de concediere colecti-% acesta are o4liga(ia de a notifica &n scris ins$ectoratul
teritorial de munc i agen(ia teritorial de ocu$are a for(ei de munc% cu cel $u(in
10 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
(2)Fotificarea $re-zut la alin. 012 tre4uie s cu$rind toate informa(iile rele-ante
cu $ri-ire la inten(ia de concediere colecti-% $re-zute la art. ;@ alin. 022% $recum
i rezultatele consultrilor cu sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor% $re-zute la
art. ;@ alin. 012 i art. 71% &n s$ecial moti-ele concedierilor% numrul total al
salaria(ilor% numrul salaria(ilor afecta(i de concediere i data de la care sau
$erioada &n care -or a-ea loc aceste concedieri.
(3)Anga'atorul are o4liga(ia s comunice o co$ie a notificrii $re-zute la alin. 012
sindicatului sau re$rezentan(ilor salaria(ilor% la aceeai dat la care a comunicat-o
ins$ectoratului teritorial de munc i agen(iei teritoriale de ocu$are a for(ei de
munc.
(4)Sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor $ot transmite e-entuale $uncte de
-edere ins$ectoratului teritorial de munc.
(5)7a solicitarea moti-at a oricreia dintre $r(i% ins$ectoratul teritorial de munc%
cu a-izul agen(iei teritoriale de ocu$are a for(ei de munc% $oate dis$une reducerea
$erioadei $re-zute la alin. 012% fr a aduce atingere dre$turilor indi-iduale cu
$ri-ire la $erioada de $rea-iz.
(8)Nns$ectoratul teritorial de munc are o4liga(ia de a informa &n termen de 1 zile
lucrtoare anga'atorul i sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor% du$ caz% asu$ra
reducerii sau $relungirii $erioadei $re-zute la alin. 012% $recum i cu $ri-ire la
moti-ele care au stat la 4aza acestei decizii.
1.
6ermenul de minim 10 de zile calendaristice nu afecteaz durata $rea-izului la care au
dre$tul salaria(ii. #rea-izul &nce$e s curg de la comunicrii deciziei de concediere% iar
contractele indi-iduale de munc &nceteaz% $entru fiecare dintre salaria(ii &n cauz% la
data &m$linirii termenului de $rea-iz a$lica4il $otri-it )odului muncii% contractului
colecti- de munc sau contractului indi-idual de munc% du$ caz. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1@12
2.
Anga'atorul care decide a$licarea msurii concedierii colecti-e% &n urma consultrilor
$urtate cu sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor% &n li$sa sindicatului% -a notifica &n
scris% &n mod o4ligatoriu% cu cel $u(in 10 de zile calendaristice anterioare emiterii
deciziilor de concediere% at.t ins$ectoratul teritorial de munc% c.t i agen(ia teritorial
de ocu$are a for(ei de munc% cu indicarea rezultatelor consultrilor dintre $artenerii
sociali i a tuturor informa(iile rele-ante cu $ri-ire la inten(ia de concediere colecti-.
07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. :102... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 72 $re-ede o4liga(ii su$limentare $entru anga'atori% $entru agen(iile teritoriale de
ocu$are a for(ei de munc i ins$ectoratele teritoriale de munc.
Se dis$une astfel c &n situa(ia &n care% ulterior consultrilor cu sindicatul sau
re$rezentan(ii salaria(ilor% anga'atorul decide a$licarea msurii de concediere colecti-%
acesta are o4liga(ia de a notifica &n scris ins$ectoratul teritorial de munc i agen(ia
teritorial de ocu$are a for(ei de munc% cu cel $u(in 10 de zile calendaristice anterioare
emiterii deciziilor de concediere.
Fotificarea tre4uie s cu$rind toate informa(iile rele-ante cu $ri-ire la inten(ia de
concediere colecti-% $recum i rezultatele consultrilor cu sindicatul sau re$rezentan(ii
salaria(ilor% &n s$ecial moti-ele concedierii% numrul total al salaria(ilor% numrul celor
afecta(i de concediere i data de la care sau $erioada &n care -or a-ea loc aceste
concedieri.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -3
(,)*n $erioada $re-zut la art. 72 alin. 012% agen(ia teritorial de ocu$are a for(ei
de munc tre4uie s caute solu(ii la $ro4lemele ridicate de concedierile colecti-e
$reconizate i s le comunice &n tim$ util anga'atorului i sindicatului ori% du$ caz%
re$rezentan(ilor salaria(ilor.
(2)7a solicitarea moti-at a oricreia dintre $r(i% ins$ectoratul teritorial de munc%
cu consultarea agen(iei teritoriale de ocu$are a for(ei de munc% $oate dis$une
am.narea momentului emiterii deciziilor de concediere cu ma,imum 10 zile
calendaristice% &n cazul &n care as$ectele legate de concedierea colecti- a-ut &n
-edere nu $ot fi solu(ionate $.n la data sta4ilit &n notificarea de concediere
colecti- $re-zut la art. 72 alin. 012 ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
(3)Nns$ectoratul teritorial de munc are o4liga(ia de a informa &n scris anga'atorul
i sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor% du$ caz% asu$ra am.nrii momentului
emiterii deciziilor de concediere% $recum i des$re moti-ele care au stat la 4aza
acestei decizii% &nainte de e,$irarea $erioadei ini(iale $re-zute la art. 72 alin. 012.
1.
34liga(ia agen(iei teritorial de ocu$are a for(ei de munc de a cuta locuri de munc
este una de diligen( i nu de rezultat.
Aceast o4liga(ie const &n -erificarea documentelor scri$tice $e care agen(ia le are la
&ndem.n i comunicarea rezultatului anga'atorului i sindicatului.
)onform art. :0 alin. 022 i 022 din 7egea nr. 7;82002 anga'a(ii -or $artici$a la ser-iciile
de $reconcediere realizate de agen(iile $entru ocu$area for(ei de munc ori de al(i
furnizori de ser-icii de ocu$are din sectorului $u4lic sau $ri-at% acredita(i% selecta(i de
ctre acestea% &n condi(iile legii. *n -ederea realizrii ser-iciilor de $reconcediere%
anga'atorii afla(i &n situa(iile $re-zute la art. 4@ din 7egea nr. 7;82002 sunt o4liga(i s
&ntiin(eze agen(iile $entru ocu$area for(ei de munca cu cel $u(in 10 de zile
calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Sintagma 9am.narea emiterii deciziei de concediere5 $re-zut de )odul muncii este
generatoare de confuzii. *ntre4area care a$are din aceast sintagm este urmtoarea<
se $ot emite deciziile de $rea-iz &n $erioada de 10 de zile% urm.nd ca efectul
concedierii% &ncetarea ra$orturilor de munc% s se realizeze du$ e,$irarea $erioadei
de 10 de zile sau tre4uie ate$ta trecerea termenului de 10 de zile $entru a fi &nm.nate
deciziile de $rea-iz i im$licit de concediere.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede consecin(ele notificrii fcute de anga'ator% &n temeiul art. 72% la
ins$ectoratul de munc i agen(ia teritorial de ocu$are a for(ei de munc.
Agen(ia tre4uie s caute solu(ii la $ro4lemele ridicate de $reconizata concediere% &n
s$ecial legate de re$artizarea &n alte locuri de munc a celor ce -or fi dis$oni4iliza(i i
s le comunice $r(ilor im$licate.
Nns$ectoratul teritorial de munc $oate dis$une am.narea momentului emiterii deciziei
de concediere% fiind condi(ionat de<
+ solicitarea moti-at &n acest sens% a uneia dintre $r(i>
+ necesitatea solu(ionrii unor as$ecte $ri-ind concedierea $.n la data sta4ilit &n
notificare.
A-ident c ins$ectoratul tre4uie s informeze des$re msura luat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -4
(,)*n termen de 4: de zile calendaristice de la data concedierii% salariatul concediat
$rin concediere colecti- are dre$tul de a fi reanga'at cu $rioritate $e $ostul
re&nfiin(at &n aceeai acti-itate% fr e,amen% concurs sau $erioad de $ro4.
(2)*n situa(ia &n care &n $erioada $re-zut la alin. 012 se reiau aceleai acti-it(i%
anga'atorul -a transmite salaria(ilor care au fost concedia(i de $e $osturile a cror
acti-itate este reluat &n aceleai condi(ii de com$eten( $rofesional o comunicare
scris% $rin care sunt informa(i asu$ra relurii acti-it(ii.
(3)Salaria(ii au la dis$ozi(ie un termen de ma,imum : zile calendaristice de la data
comunicrii anga'atorului% $re-zut la alin. 022% $entru a-i manifesta &n scris
consim(m.ntul cu $ri-ire la locul de munc oferit.
(4)*n situa(ia &n care salaria(ii care au dre$tul de a fi reanga'a(i $otri-it alin. 022 nu
&i manifest &n scris consim(m.ntul &n termenul $re-zut la alin. 012 sau refuz
locul de munc oferit% anga'atorul $oate face noi &ncadrri $e locurile de munc
rmase -acante.
(5)#re-ederile art. ;E-71 nu se a$lic salaria(ilor din institu(iile $u4lice i
autorit(ile $u4lice.
(8)#re-ederile art. ;E-71 nu se a$lic &n cazul contractelor indi-iduale de munc
&ncheiate $e durat determinat% cu e,ce$(ia cazurilor &n care aceste concedieri au
loc &nainte de data e,$irrii acestor contracte.
Alin. 012
1.
Salaria(ii concedia(i colecti- au $rioritate de a fi reanga'a(i $e aceleai locuri de munc%
fr &nde$linirea -reunei alte formalit(i 0e,amen% concurs% $erioad de $ro42. 07. ?(%
F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. :1:2
2.
Anga'atorul $oate anga'a alte $ersoane $e locurile rmase -acante% dac fotii salaria(i
nu &i e,$rim e,$res% &n scris% consim(m.ntul de a fi re&ncadra(i $e aceleai locuri de
munc. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. :1:2
1.
Alin. 022. Art. 74 alin. 2 nu cere ca &n inter-alul de 4: de zile calendaristice s fie
re&nfiin(ate strict aceleai $osturi care fuseser anterior desfiin(ate% ci s se reia
acti-itatea care im$lic $osturile de $e care au fost concedia(i cei &n cauz. Altfel s$us%
$ot fi i $osturi numai similare% iar nu identice% care s im$lice aceleai condi(ii de
com$eten( $rofesional. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 4112... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 74 a fost radical modificat $rin 7egea nr. 4082011. =is$ozi(iile sale% de $rotec(ie a
salaria(ilor concedia(i% nu se a$lic Ialin. 0:2 i 0;2J<
- salaria(ilor din institu(iile8autorit(ile $u4lice% ceea ce re$rezint o norm restricti-%
dar $ermis de =irecti-a 1@@E8:@8)A de a$ro$iere a legisla(iilor statelor mem4re
$ri-ind concedierea colecti- Iart. 1 $ct. 2 lit. 42J care $re-ede e,$res c dis$ozi(iile
sale nu sunt a$lica4ile sectorului 4ugetar>
- salaria(ilor &ncadra(i cu contracte indi-iduale de munc $e durat determinat% 9cu
e,ce$(ia cazurilor &n care aceste concedieri au loc &nainte de data e,$irrii acestor
contracte5% ceea ce% e-ident% este firesc i &n conformitate cu =irecti-a 1@@E8:@8)A Iart.
1 $ct. 2 lit. a2J.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 8" Dre$+u( (a $rea2i&
Ar+. -5
(,)#ersoanele concediate &n temeiul art. ;1 lit. c2 i d2% al art. ;: i ;; 4eneficiaz
de dre$tul la un $rea-iz ce nu $oate fi mai mic de 20 de zile lucrtoare.
(2)Fac e,ce$(ie de la $re-ederile alin. 012 $ersoanele concediate &n temeiul art. ;1
lit. d2% care se afl &n $erioada de $ro4.
(3)*n situa(ia &n care &n $erioada de $rea-iz contractul indi-idual de munc este
sus$endat% termenul de $rea-iz -a fi sus$endat cores$unztor% cu e,ce$(ia cazului
$re-zut la art. :1 alin. 022.
1.
)ontractul de munc $oate &nceta i &nuntrul termenului de $rea-iz $rin alte
modalit(i. Astfel% dac anterior e,$irrii termenului de $rea-iz anga'atorul se declar &n
fa-oarea &ncetrii contractului de munc% iar salariatul este la r.ndul lui de acord%
contractul indi-idual de munc -a &nceta $rin acordul $r(ilor% la data con-enit de
acestea% conform dis$ozi(iilor art. :: lit. 42 din )odul muncii nu $rin demisie% cum &n
mod corect a re(inut $rima instan(. (). -p. -l,a 5ulia, s. ci&. *i pentru conflicte de
munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 116/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
#e $erioada &n care reclamantul a efectuat concediul de odihna% nu a inter-enit o
sus$endare a contractului indi-idual de munc al acestuia% astfel ca nici termenul de
$rea-iz la care era &ndre$t(it nu a fost sus$endat% conform art. 7: alin. 1 din )odul
muncii% acesta fiind &m$linit la data la care s-a dis$us desfacerea contractului de
munc. (). -p. )onstan'a, s. ci&., dec. nr. 5"/2012, >DD nr. #/2012,
888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 233#)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
34liga(ia &ntiin(rii $reala4ile a celeilalte $r(i des$re &ncetarea ra$ortului de munc
este $re-zut de lege at.t &n sarcina anga'atorului% c.t i a salariatului% a-.nd dre$t
sco$ e-itarea consecin(elor negati-e $e care le-ar $utea $roduce denun(area unilateral
a contractului> $entru salariat% reglementarea $rea-izului constituie i o garan(ie a
dre$tului la munc i a sta4ilit(ii &n munc.
Al este $re-zut &n cazul $ersoanelor concediate $entru ina$titudine fizic sau $sihic%
necores$undere $rofesional Iart. ;1 lit. c2 i d2J i $entru moti-e care nu (in de
$ersoana lor 0art. ;: i art. ;;2.
1E7
=eoarece $rin te,tul sus men(ionat s-a $re-zut o durat minim a $rea-izului ce a fost
ridicat de la 1: la 20 de zile lucrtoare $rin 7egea nr. 4082011% &nseamn c durata lui
efecti- se sta4ilete $rin contractele colecti-e i indi-iduale de munc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -8
=ecizia de concediere se comunic salariatului &n scris i tre4uie s con(in &n mod
o4ligatoriu<
a)moti-ele care determin concedierea>
4)durata $rea-izului>
*)criteriile de sta4ilire a ordinii de $riorit(i% conform art. ;@ alin. 022 lit. d2% numai
&n cazul concedierilor colecti-e>
d)lista tuturor locurilor de munc dis$oni4ile &n unitate i termenul &n care salaria(ii
urmeaz s o$teze $entru a ocu$a un loc de munc -acant% &n condi(iile art. ;4.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
#rin decizia nr. ;82011 0K. 3f. nr. 444 din 24 iunie 20112 *nalta )urte de )asa(ie i
Qusti(ie + )om$letul com$etent s 'udece recursul &n interesul legii a admis recursurile
&n interesul legii formulate de )olegiul de conducere al )ur(ii de A$el Cucureti i de
$rocurorul general al #archetului de $e l.ng *nalta )urte de )asa(ie i Qusti(ie $ri-ind
a$lica4ilitatea dis$ozi(iilor art. 74 alin. 012 lit. d2 din )odul muncii &n situa(ia &n care
concedierea s-a dis$us din moti-e care nu (in de $ersoana salariatului% &n temeiul
dis$ozi(iilor art. ;: din )odul muncii% i a sta4ilit c<
=is$ozi(iile art. 74 alin. 012 lit. d2 Iart. 7; du$ re$u4licareJ din )odul Kuncii nu se
a$lic &n situa(ia &n care concedierea s-a dis$us $entru moti-e ce nu (in de $ersoana
salariatului% &n temeiul art. ;: din )odul muncii.
F.red. =is$ozi(iile art. 74 alin. 012 lit.d se regsesc% du$ re$u4licarea )odului muncii%
&n art. 7; alin. 012 lit. d.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-26)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Ksura concedierii luat de anga'ator tre4uie concretizat &ntr-un act scris% denumit
decizie.
#entru -aliditatea ei% aceasta tre4uie s con(in mai multe elemente.
*n $ri-in(a moti-elor care determin concedierea% urmeaz s se ai4 &n -edere i alte
dis$ozi(ii ale )odului muncii% i anume art. ;2 alin. 022 care $re-ede c su4 sanc(iunea
nulit(ii a4solute% decizia de concediere tre4uie s fie moti-at &n fa$t i &n dre$t i art.
2:2 alin. 022 conform cruia decizia tre4uie s cu$rind< descrierea fa$tei care
constituie a4atere disci$linar> $re-ederile din statutul $rofesional% regulamentul intern
sau contractul colecti- de munc a$lica4il care au fost &nclcate de salariat> temeiul de
dre$t al a$licrii sanc(iunii.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. --
=ecizia de concediere $roduce efecte de la data comunicrii ei salariatului.
1.
#otri-it )odului muncii Iart. 77% art. 2:2 alin. 0:2 i art. 2;E alin. 012 lit. a2 i 42J decizia
anga'atorului $roduce efecte% du$ caz% $oate fi contestat% &n termenul de 10 de zile
de la data comunicrii salariatului. )onform 7egii dialogului social nr. ;282011%
termenul de 4: de zile se calculeaz de la data la care cel interesat a luat la cunotin(
de msura dis$us. 0A. Uiclea% op. cit.% $. 74:2
2.
decizie necomunicat este o decizie ine,istent% din $unct de -edere 'uridic% deoarece
salariatul nu are cunotin( de aceast decizie.
#e cale de consecin(% c.t -reme decizia de concediere nu a fost comunicat
salariatului% acesta are dre$tul la toate dre$turile ce deri- din contractul indi-idul de
munc $.n la comunicarea deciziei.
6ermenul de contestare a deciziei de concediere nu curge de la momentul emiterii de
ctre anga'ator% ci curge de la momentul de la care salariatul a luat la cunotin( de
decizia de concediere.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Sco$ul dis$ozi(iei de mai sus const% de asemenea% &n $rote'area salaria(ilor concedia(i.
Fu are nicio im$ortan( c.nd a fost emis decizia de ctre anga'ator% im$ortant este
comunicarea acesteia salariatului afectat de msura dis$us.
6e,tul comentat% aadar% nu $re-ede un termen &n care decizia de concediere s fie
comunicat salariatului.
#rin e,ce$(ie% &n cazul concedierii disci$linare se instituie un termen de cel mult : zile
calendaristice $entru comunicarea deciziei% care curge de la data emiterii ei Iart. 2:2
alin. 012 din )odul munciiJ. Wi &n acest caz &ns% efectele msurii anga'atorului se $roduc
la data comunicrii.
*n li$sa acestei comunicri% concedierea nu $roduce niciun efect.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA -" C%n+r%(u( Ai #an*'i%narea *%n*edieri(%r ne(ega(e
Ar+. -9
)oncedierea dis$us cu neres$ectarea $rocedurii $re-zute de lege este lo-it de
nulitate a4solut.
Quris$ruden(
1.
Fiind o concediere colecti-a% anga'atorul tre4uia s res$ecte $rocedura $re-zuta de
art. ;@ i urm. )odul Kuncii% ceea ce nu s-a fcut% aa cum a re(inut i instan(a de fond.
#.r.ta a tratat concedierea reclamantului ca i o concediere indi-idual% or concedierea
dis$us cu neres$ectarea $rocedurii $re-zute de lege este $otri-it art. 7; )odul Kuncii
Ide-enit art. 7E du$ re$u4licareJ lo-ita de nulitate. )onstat.nd nelegal msura
concedierii% instan(a are o singura $osi4ilitate $otri-it art. 7; )odul Kuncii Ide-enit art.
7E du$ re$u4licareJ% de a anula msura i o4liga societatea la des$gu4iri% iar la
cerere s dis$un reintegrarea salariatului &n $ostul de(inut anterior. Nnstan(a nu are
temei anul.nd msura concedierii s o4lige unitatea la res$ectarea termenului de
$rea-iz% emiterea unei noi decizii cu res$ectarea $re-ederilor legale &n materie fiind
actul de -oin( al anga'atorului. #entru a o4(ine aceasta% reclamantul a-ea $osi4ilitatea
s solicite o4ligarea $.r.tei la acordarea dre$turilor 4neti $re-zute &n i$oteza
concedierii colecti-e% iar nu s solicite anularea msurii concedierii colecti-e. (). -p.
?imi*oara, s. liti%ii de munc(, dec. nr. 20/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede consecin(a neres$ectrii de ctre anga'ator a dis$ozi(iilor din articolele
$recedente% a &nde$linirii o4liga(iilor sale anterior concedierii% $recum i &n ceea ce
$ri-ete con(inutul deciziei de concediere< nulitatea a,solut( a acestei msuri.
Fulitatea nu $oate fi aco$erit ulterior% de e,em$lu% $rin &ndre$tarea erorilor e,istente
&n decizia de concediere.
Koti-ele de nulitate $ot fi di-erse% $ut.nd fi -or4a de neres$ectarea<
- condi'iilor de fond 0de e,em$lu% fa$ta im$uta4il salariatului nu e,ist ori nu a fost
s-.rit de acesta% li$sete -ino-(ia celui &n cauz% moti-ul care a determinat
concedierea nu cores$unde realit(ii etc.2>
- condi'iilor de form( 0decizia de concediere nu a fost emis &n termenele legale% nu
&m4rac forma scris% nu con(ine elementele o4ligatorii statornicite de lege etc.2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. -6
*n caz de conflict de munc anga'atorul nu $oate in-oca &n fa(a instan(ei alte moti-e
de fa$t sau de dre$t dec.t cele $recizate &n decizia de concediere.
)urtea )onstitu(ional
1.
*n ceea ce $ri-ete dis$ozi(iile art. 77 din )odul muncii Ide-enit art. 7@ du$
re$u4licareJ% )urtea re(ine c acestea constituie norme de $rocedur% determin.nd
limitele e,aminrii legalit(ii i temeiniciei deciziei de concediere% res$ecti- mi'loacele
$rocedurale $e care le $ot folosi $r(ile &n do-edirea sus(inerilor lor. (Dec. nr.
350/2005, M. Of. nr. ""#/2005)
2.
Aceste dis$ozi(ii legale se afl &ns &n de$lin concordan( cu $re-ederile art. 12; alin.
022 din )onstitu(ie% re$u4licat% conform crora sta4ilirea $rocedurii de 'udecat intr &n
com$eten(a e,clusi- a legiuitorului. Astfel% &n cazul conflictelor de munc% determinate
de concedierea anga'a(ilor% instan(a 'udectoreasc -a e,amina legalitatea i temeinicia
deciziei de concediere &n ra$ort cu moti-ele de fa$t i de dre$t $recizate de anga'ator &n
acea decizie% fa( de care salariatul i-a $regtit i formulat a$rrile. )a atare% orice
alte moti-e de fa$t i de dre$t in-ocate ulterior nu $ot influen(a legalitatea i temeinicia
deciziei contestate% care se ra$orteaz la momentul emiterii deciziei. (Dec. nr.
350/2005, M. Of. nr. ""#/2005)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste un te,t e,trem de riguros> cu alte cu-inte% nu $ot fi schim4ate moti-ele concedierii
&n 4aza crora a fost dis$us $entru ca astfel anga'atorul s fac o mai 4un a$rare &n
fa(a instan(ei de 'udecat ori $entru a-i 9corecta5 msura dis$us.
#ri-ind moti&ele de fapt% de e,em$lu% anga'atorul nu -a $utea sus(ine &n fa(a instan(ei
c salariatul nu a s-.rit o a4atere gra-% ci a4ateri re$etate ori c nu este -or4a de o
concediere $entru necores$undere $rofesional% ci de una $entru moti-e care nu
$ri-esc $ersoana salariatului.
)u $ri-ire la moti&ele de drept% &n mod similar% anga'atorul nu $oate in-oca &n fa(a
instan(ei c temeiul de dre$t al msurii sale este% de e,em$lu% art. ;1 lit. a2 0concediere
disci$linar2 i nu art. ;1 lit. 42 0concediere $entru arestarea $re-enti-2 ori c nu este
-or4a de art. ;1 lit. d2 0concediere $entru necores$undere $rofesional2% ci de art. ;:
0concediere $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului2% schim4.nd% &n
consecin( i moti-ele de fa$t etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 90
(,)*n cazul &n care concedierea a fost efectuat &n mod netemeinic sau nelegal%
instan(a -a dis$une anularea ei i -a o4liga anga'atorul la $lata unei des$gu4iri
egale cu salariile inde,ate% ma'orate i reactualizate i cu celelalte dre$turi de care
ar fi 4eneficiat salariatul.
(2)7a solicitarea salariatului instan(a care a dis$us anularea concedierii -a re$une
$r(ile &n situa(ia anterioar emiterii actului de concediere.
(3)*n cazul &n care salariatul nu solicit re$unerea &n situa(ia anterioar emiterii
actului de concediere% contractul indi-idual de munc -a &nceta de dre$t la data
rm.nerii definiti-e i ire-oca4ile a hotr.rii 'udectoreti.
)A=3
/eintegrare &n func(ie
1.
*n s$e(% )urtea o4ser- c $rin hotr.rea definiti- din data de : martie 2001%
Qudectoria Cistri(a a dis$us ca $refectura s &l reintegreze $e reclamant &ntr-un $ost de
consilier-e,$ert de gradul N A i s &i $lteasc anumite sume cu titlu de salarii.
)u $ri-ire la o4liga(ia de reintegrare% aceasta nu a fost &nc e,ecutat% $refectura
indic.ndu-i reclamantului li$sa de $osturi -acante. *n msura &n care Su-ernul -ede &n
aceast situa(ie o im$osi4ilitate o4iecti- de e,ecutare% )urtea reamintete c
'udectoria% $rin hotr.rea men(ionat mai sus% a re(inut c $ostul res$ecti- figura &n
statul de func(ii al $refecturii% &ntruc.t numrul de consilieri-e,$er(i de gradul N A nu
fusese redus. #e de alt $arte% $refectura in-ocase argumentul ine,isten(ei unui astfel
de $ost &n fa(a instan(elor na(ionale% care l-au res$ins &n mod definiti-.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-8-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)urtea )onstitu(ional a re(inut
1E@
c acest te,t are ca i$otez concedierea unui salariat
&n mod netemeinic sau nelegal% fa$t ce tre4uie sta4ilit &n cadrul unui $roces desfurat
cu res$ectarea $rinci$iului contradictorialit(ii i &n 4aza unui $ro4atoriu $ertinent i
con-ingtor. Fumai &n urma sta4ilirii cu corectitudine a acestui fa$t% instan(a -a dis$une
anularea msurii de concediere i o4ligarea anga'atorului &n cul$ la $lata unei
des$gu4iri egale cu salariile inde,ate% ma'orate i reactualizate i cu celelalte dre$turi
de care ar fi 4eneficiat salariatul. 7i$sirea salariatului de aceste dre$turi re$rezint un
$re'udiciu efecti- suferit% indiferent dac &n $erioada cu$rins &ntre data concedierii i
cea a re&ncadrrii a realizat sau nu -enituri din alte surse. Salariatul nu $oate a4uza de
acest dre$t% &ntruc.t 4eneficiaz de el numai cu condi(ia sta4ilirii netemeiniciei sau a
nelegalit(ii msurii de concediere luate unilateral de anga'ator.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 9" De)i#ia
Ar+. 9,
(,)#rin demisie se &n(elege actul unilateral de -oin( a salariatului care% $rintr-o
notificare scris% comunic anga'atorului &ncetarea contractului indi-idual de munc%
du$ &m$linirea unui termen de $rea-iz.
(2)Anga'atorul este o4ligat s &nregistreze demisia salariatului. /efuzul
anga'atorului de a &nregistra demisia d dre$tul salariatului de a face do-ada
acesteia $rin orice mi'loace de $ro4.
(3)Salariatul are dre$tul de a nu moti-a demisia.
(4)6ermenul de $rea-iz este cel con-enit de $r(i &n contractul indi-idual de munc
sau% du$ caz% cel $re-zut &n contractele colecti-e de munc a$lica4ile i nu $oate
fi mai mare de 20 de zile lucrtoare $entru salaria(ii cu func(ii de e,ecu(ie%
res$ecti- mai mare de 4: de zile lucrtoare $entru salaria(ii care ocu$ func(ii de
conducere.
(5)#e durata $rea-izului contractul indi-idual de munc continu s &i $roduc
toate efectele.
(8)*n situa(ia &n care &n $erioada de $rea-iz contractul indi-idual de munc este
sus$endat% termenul de $rea-iz -a fi sus$endat cores$unztor.
(-))ontractul indi-idual de munc &nceteaz la data e,$irrii termenului de $rea-iz
sau la data renun(rii totale ori $ar(iale de ctre anga'ator la termenul res$ecti-.
(9)Salariatul $oate demisiona fr $rea-iz dac anga'atorul nu &i &nde$linete
o4liga(iile asumate $rin contractul indi-idual de munc.
1.
#rinci$iul li4ert(ii muncii. =emisia este o consecin( a $rinci$iului li4ert(ii muncii%
consacrat de art. 41 alin. 012 din )onstitu(ie% conform cruia alegerea $rofesiei i a
locului de munc sunt li4ere. *n aceste condi(ii% anga'atorul nu are niciun temei legal
$entru a nu acce$ta o cerere de demisie% i $roced.nd &n acest mod% recurenta a
&nclcat $rinci$iul li4ert(ii contractuale i a li4ert(ii muncii. (). -p. 2ala'i, s. pri&ind
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. #2/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
A$ro4area demisiei. =emisia nu tre4uie a$ro4at de anga'ator% nefiind necesar
emiterea unei decizii $ri-ind &ncetarea contractului% iar manifestarea de -oin( a
salariatului re$rezentat $rin cererea de -oin( cu $ri-ire la &ncetarea contractului
indi-idual de munc din ini(iati-a s este ire-oca4il. 2. #rin emiterea acestei decizii de
concediere din moti-e disci$linare% anga'atorul i-a manifestat im$licit -oin(a de a nu da
curs cererii de demisie a salariatului% situa(ie &n care% $rin cererea formulat%
contestatoarea a artat c nu dorete s $resteze munc &n continuare% &n fa-oarea
fostului anga'ator% cci &n caz contrar s-ar &nclca $re-ederile art. 4 alin. 012 din )odul
Kuncii% &n conformitate cu care munca for(at este interzis. (). -p. ?imi*oara, s. liti%ii
de munc(, dec. nr. 112/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-88)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Fu numai anga'atorul% ci i salariatul are $osi4ilitatea denun(rii unilaterale a
contractului indi-idual de munc% $rin aa numita demisie. Aste o consecin( a
$rinci$iului li4ert(ii muncii% consacrat de art. 41 alin. 012 din )onstitu(ie% conform
cruia 9alegerea $rofesiei i a locului de munc sunt li4ere5. *n acelai sens este i art.
1 din )odul muncii.
=emisia tre4uie formulat &n scris> aceast form este o condi(ie de -aliditate 0ad
&aliditatem2. )oncluzia este logic> de -reme ce concedierea tre4uie dispus( :n scris
Iart. 2;E alin. 012 din )odJ% tot astfel% $e 4aza $rinci$iului simetriei actelor 'uridice% i
demisia tre4uie s &m4race aceeai form
1@4
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1I" C%n+ra*+u( indi2idua( de )un*: $e dura+:
de+er)ina+:
Ar+. 92
(,)#rin derogare de la regula $re-zut la art. 12 alin. 012% anga'atorii au
$osi4ilitatea de a anga'a% &n cazurile i &n condi(iile $rezentului cod% $ersonal salariat
cu contract indi-idual de munc $e durat determinat.
(2))ontractul indi-idual de munc $e durat determinat se $oate &ncheia numai &n
form scris% cu $recizarea e,$res a duratei $entru care se &ncheie.
(3))ontractul indi-idual de munc $e durat determinat $oate fi $relungit% &n
condi(iile $re-zute la art. E1% i du$ e,$irarea termenului ini(ial% cu acordul scris
al $r(ilor% $entru $erioada realizrii unui $roiect% $rogram sau unei lucrri.
(4)*ntre aceleai $r(i se $ot &ncheia succesi- cel mult 1 contracte indi-iduale de
munc $e durat determinat.
(5))ontractele indi-iduale de munc $e durat determinat &ncheiate &n termen de
1 luni de la &ncetarea unui contract de munc $e durat determinat sunt
considerate contracte succesi-e i nu $ot a-ea o durat mai mare de 12 luni
fiecare.
)Q?A
1.
Forma general a ra$orturilor de munc o constituie contractele de munc $e durat
nedeterminat% dei contractele de munc $e durat determinat re$rezint o
caracteristic a ocu$rii for(ei de munc &n anumite sectoare sau $entru anumite
ocu$a(ii i acti-it(i. (Iot(rArea -deneler *i al'ii, punctul 61, precum *i Iot(rArea din
26 ianuarie 2012, 0LcL1, punctul 3")
2.
Ceneficiul sta4ilit(ii locului de munc este un element ma'or al $rotec(iei acordate
lucrtorilor% &n tim$ ce doar &n anumite &m$re'urri contractele de munc $e durat
determinat $ot rs$unde at.t ne-oilor anga'atorilor% c.t i celor ale lucrtorilor.
(Iot(rArea din 3 iulie 2006, -deneler *i al'ii, )-212/03, >ec., p. 5-605", punctul 63!
Iot(rArea din 22 noiem,rie 2005, Man%old, )-133/03, >ec., p. 5-##1, punctul 52)
)urtea )onstitu(ional... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. E2 reglementeaz e,ce$(ia &n ceea ce $ri-ete durata contractului indi-idual de
munc i anume, durata determinat( a acestuia.
200
)a &n cazul oricrei e,ce$(ii% acesta
este de strict inter$retare% durata determinat a contractului $ut.nd inter-eni numai &n
cazurile i condi(iile $re-zute de lege Ialin. 012J.
Forma acestui contract nu $oate fi dec.t scris% ca a oricrui alt contract $e $erioad
nedeterminat Iart. 1; alin. 012J% cu $recizarea e,$res a duratei sale Ialin. 022J% care%
e-ident% re$rezint esen(a e,isten(ei sale.
?n astfel de contract $oate fi $relungit i du$ e,$irarea termenului ini(ial% $entru
$erioada realizrii unui $roiect% $rogram sau unei lucrri.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 93
)ontractul indi-idual de munc $oate fi &ncheiat $entru o durat determinat numai
&n urmtoarele cazuri<
a)&nlocuirea unui salariat &n cazul sus$endrii contractului su de munc% cu
e,ce$(ia situa(iei &n care acel salariat $artici$ la gre->
4)creterea i8sau modificarea tem$orar a structurii acti-it(ii anga'atorului>
*)desfurarea unor acti-it(i cu caracter sezonier>
d)&n situa(ia &n care este &ncheiat &n temeiul unor dis$ozi(ii legale emise cu sco$ul
de a fa-oriza tem$orar anumite categorii de $ersoane fr loc de munc>
e)anga'area unei $ersoane care% &n termen de : ani de la data anga'rii%
&nde$linete condi(iile de $ensionare $entru limit de -.rst>
5)ocu$area unei func(ii eligi4ile &n cadrul organiza(iilor sindicale% $atronale sau al
organiza(iilor negu-ernamentale% $e $erioada mandatului>
g)anga'area $ensionarilor care% &n condi(iile legii% $ot cumula $ensia cu salariul>
<)&n alte cazuri $re-zute e,$res de legi s$eciale ori $entru desfurarea unor
lucrri% $roiecte sau $rograme.
)Q?A
1.
Statele mem4re 4eneficiaz% &n temeiul clauzei : $unctul 012 din Acordul-cadru din
1@@@% de o mar' de a$reciere $entru atingerea o4iecti-ului -izat $rin aceast clauz%
cu toate c aceast mar' de a$reciere este su$us condi(iei de a garanta o4(inerea
rezultatului im$us de dre$tul ?niunii% astfel cum rezult nu numai din articolul 2EE al
treilea $aragraf 6F?A% ci i din articolul 2 $rimul $aragraf din =irecti-a 1@@@870% &n
lumina considerentului 0172 al acestei directi-e. (Iot(rArea -n%elida1i *i al'ii, punctul
0, precum *i Iot(rArea din 26 ianuarie 2012, 0LcL1, )-56/10, nepu,licat( :nc( :n
>epertoriu, punctele 3)
2.
A,isten(a unui moti- o4iecti- &n sensul clauzei : $unctul 012 litera 0a2 din Acordul-cadru
e,clude% &n $rinci$iu% e,isten(a unui a4uz% cu e,ce$(ia cazului &n care% &n urma unei
e,aminri glo4ale a &m$re'urrilor &n care are loc re&nnoirea contractelor sau a
ra$orturilor de munc $e durat determinat -izate% se constat c $resta(iile solicitate
unui lucrtor nu cores$und unei sim$le ne-oi tem$orare. (Iot(rArea din 26 ianuarie
2012, 0LcL1, punctul 51)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-43)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul E1 enumer cazurile &n care este $ermis durata determinat a contractului.
#ri-ind ca/ul de la litera a)% tre4uie su4liniat c $e $erioada sus$endrii unui contract
indi-idual de munc% de regul &ncheiat $e durat nedeterminat% anga'atorul $oate
&nlocui acel salariat cu altul% &ncheind cu acesta un contract $e durat determinat.
A,ce$(ie face situa(ia celui care $artici$ la gre-. )u toate c i contractul
$artici$an(ilor la gre- se sus$end% acetia nu $ot fi &nlocui(i $e durata &ncetrii
acti-it(ii% a-.nd &n -edere c &n temeiul aceleiai reglementri% gre-a re$rezint
&ncetarea -oluntar a lucrului% iar $artici$area la gre- este li4er 0art. 2E:2.
7egat de Hcre*terea *i/sau modificarea temporar( a acti&it('ii5% aceasta $oate fi
determinat de< $rimirea de noi comenzi de la aceiai 4eneficiari $este cele e,istente>
&ncheierea de noi contracte comerciale% $ri-ind furnizarea de $roduse sau ser-icii%
selectarea anga'atorului% de ctre organele com$etente &n -ederea realizrii unor
$roiecte etc.. Aceast cretere i8sau modificare% oricum% se reflect &n mod neechi-oc
&n $arametrii economico-financiari ai anga'atorului% iar &n i$oteza unui conflict% acesta
are o4liga(ia de a de$une do-ezile &n a$rarea sa% ceea ce nu e,clude dre$tul
salariatului de a -eni cu $ro$riile $ro4e% sus(in.nd contrariul.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 94
(,))ontractul indi-idual de munc $e durat determinat nu $oate fi &ncheiat $e o
$erioad mai mare de 1; de luni.
(2)*n cazul &n care contractul indi-idual de munc $e durat determinat este
&ncheiat $entru a &nlocui un salariat al crui contract indi-idual de munc este
sus$endat% durata contractului -a e,$ira la momentul &ncetrii moti-elor ce au
determinat sus$endarea contractului indi-idual de munc al salariatului titular.
1.
6ot $entru a se limita $osi4ilitatea utilizrii a4uzi-e de ctre anga'atori a contractului
indi-idual de munc $e durat determinat% legiuitorul sta4ilete limitele ma,ime
$entru care se $ot &ncheia contracte indi-iduale de munc i anume $entru $erioade de
ma,im 1; de luni.
Aceasta este $erioada ma,im $entru care se $ot &ncheia contracte% $r(ile $ut.nd
sta4ili i $erioade mai mici% &n func(ie de necesitatea anga'atorului. *n situa(ia &n care se
-or &ncheia )== $e $erioade de tim$ mai mici de 1; de luni% $relungirea acestora se -a
$utea realiza numai &n condi(iile art. E1 din )odul muncii.
=e la regula celor 1; de luni% legiuitorul $re-ede o e,ce$(ie i anume situa(ia &n care
)== este &ncheiat $entru a &nlocui un salariat al crui contract indi-idual de munc este
sus$endat.
*n aceast situa(ie durata contractului -a e,$ira la momentul &ncetrii moti-elor ce au
determinat sus$endarea contractului indi-idual de munc al salariatului titular....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Alementul esen(ial al contractului &n discu(ie &l re$rezint% e-ident% durata, care tre4uie
$recizat &n con(inutul su.
Se $re-ede o durat( ma+im( i anume 36 de luni%
22:
te,tul fiind astfel corelat cu
dis$ozi(iile =irecti-ei 1@@@8708)A a )onsiliului Auro$ean $ri-ind acordul-cadru cu $ri-ire
la munca $e durat determinat. *ns% &n cazul &n care contractul este &ncheiat $entru a
&nlocui un salariat al crui contract de munc este sus$endat% durata su4zist $.n la
momentul &ncetrii moti-ului ce a determinat sus$endarea. =eci% legal% este $osi4il i o
durat care s de$easc 1; de luni.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 95
Salariatul &ncadrat cu contract indi-idual de munc $e durat determinat $oate fi
su$us unei $erioade de $ro4% care nu -a de$i<
a): zile lucrtoare $entru o durat a contractului indi-idual de munc mai mic de
1 luni>
4)1: zile lucrtoare $entru o durat a contractului indi-idual de munc cu$rins
&ntre 1 i ; luni>
*)10 de zile lucrtoare $entru o durat a contractului indi-idual de munc mai mare
de ; luni>
d)4: de zile lucrtoare &n cazul salaria(ilor &ncadra(i &n func(ii de conducere% $entru
o durat a contractului indi-idual de munc mai mare de ; luni.
1.
7imitarea la cel mult 1 contracte indi-iduale de munc $e durat determinat se a$lic
numai dac &ncheierea lor are loc &ntre aceleai $r(i% doar cu titlu de contracte
succesi-e. 6er a contrario% &ntre $r(i diferite se $ot &ncheia mai mult de 1 contracte $e
durat determinat. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 4@12
2.
34liga(ia de informare &n acest caz re$rezint o a$lica(ie a o4liga(iei generale ce
incum4 anga'atorului de informare a $ro$riilor salaria(i. )a o garan(ie su$limentar%
legea im$une o4liga(ia de comunicare i ctre sindicat sau alt re$rezentant al
salaria(ilor. =e men(ionat c informarea salaria(ilor anga'a(i $e durat determinat nu
le confer acestora i $rioritate la ocu$area $osturilor -acante. 07. ?(% F. /otaru% S.
)ristescu% op. cit.% $. :E12
1.
Sco$ul dis$ozi(iei comentate const &n $rotec(ia salaria(ilor anga'a(i cu contracte $e
durat determinat. Anga'atorul tre4uie s-i informeze c dis$une sau -a dis$une de
locuri de munc ce $resu$un &ncheierea de contracte $e durat nedeterminat% urm.nd
astfel s ai4 loc transformarea contractelor res$ecti-e. Nnformarea deci nu se face
$ersonal i direct% ci $rintr-un anun( afiat. Aa este &ns direct &n ceea ce $ri-ete
sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor. 0Al. Uiclea% )odul muncii adnotat% $. 1102....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
6e,tul &n discu(ie re$rezint com$letarea art. 11 din )odul muncii care% cu caracter
general% reglementeaz $erioada de $ro4. Art. E: se refer &ns numai la salaria(ii
&ncadra(i cu contracte indi-iduale de munc $e durat determinat.
=esigur c i &n cazul acestor salaria(i $erioada de $ro4 este facultati- i su4sidiar
concursului sau e,amenului + modalitate $rinci$al de -erificare a a$titudinilor i
$regtirii $rofesionale.
Aa nu se $rezum i nici nu constituie un act unilateral al anga'atorului% ci tre4uie
&nscris &n contract Iart. 17 alin. 012 lit. n2% coro4orat cu art. 17 alin. 042 din )odul
munciiJ.
#erioada de $ro4 este o4ligatorie i e,clusi- numai &n cazul $ersoanelor cu handica$
Iart. 11 alin. 022J.... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 98
(,)Anga'atorii sunt o4liga(i s informeze salaria(ii anga'a(i cu contract indi-idual de
munc $e durat determinat des$re locurile de munc -acante sau care -or de-eni
-acante% cores$unztoare $regtirii lor $rofesionale% i s le asigure accesul la
aceste locuri de munc &n condi(ii egale cu cele ale salaria(ilor anga'a(i cu contract
indi-idual de munc $e $erioad nedeterminat. Aceast informare se face $rintr-
un anun( afiat la sediul anga'atorului.
(2)3 co$ie a anun(ului $re-zut la alin. 012 se transmite de &ndat sindicatului sau
re$rezentan(ilor salaria(ilor.
1.
=is$ozi(ia legal re$rezint a$licarea $rinci$iului general al nediscriminrii salaria(ilor
afla(i &n derularea unui contract de munc $e $erioad determinat% fa( de alte
categorii de salaria(i. 07. ?(% F. /otaru% S. )ristescu% op. cit.% $. :E:2
2.
Aceti salaria(i au numai dre$tul la informare% nefunc(ion.nd &n fa-oarea acestora i un
dre$t de $referin(. Salaria(ii anga'a(i cu contract de munc $e durat determinat $ot
$artici$a la concursul $entru ocu$area $ostului -acant $e durat nedeterminat% &n
condi(ii egale cu orice alt candidat din unitate sau din afara unit(ii. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 4;;2
1.
=ei $are e-ident fa$tul c rostul unei asemenea reglementri are &n -edere tocmai
oferirea $osi4ilit(ii $entru salaria(ii al cror ra$ort de munc este mai $recar% deoarece
este determinat &n tim$% ca acetia s ocu$e un loc de munc nedeterminat ca durat%
legea nu $recizeaz e,$res c o4liga(ia de informare &i incum4 anga'atorului numai &n
situa(ia &n care se -acanteaz un loc de munc cu e,isten( $e durat nedeterminat.
*n consecin(% chiar dac e,ist $remisele a$ari(iei unui $ost ce $resu$une &ncheierea
unui contract $e durat determinat% anga'atorul este o4ligat s informeze ceilal(i
salaria(i cu acelai ti$ de contract de munc des$re e,isten(a $ostului -acant. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 4;72... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Sco$ul dis$ozi(iei comentate const &n $rotec(ia salaria(ilor anga'a(i cu contracte $e
durat determinat.
Anga'atorul tre4uie s-i informeze c dis$une sau -a dis$une de locuri de munc ce
$resu$un &ncheierea de contracte $e durat nedeterminat% urm.nd astfel s ai4 loc
transformarea contractelor $e durat determinat% contracte ati$ice &n contracte ti$ice.
Nnformarea deci nu se face $ersonal i direct% ci $rintr-un anun( afiat. Aa este% &ns%
direct &n ceea ce $ri-ete sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor.
Art. E; alin. 012% &ns% nu o4lig anga'atorul s &l treac $e salariatul cu contract $e
durat determinat &ntr-un loc de munc ce $resu$une un contract $e durat
nedeterminat% ci doar s &i asigure accesul la un astfel de loc% &n condi(ii egale cu
ceilal(i salaria(i. Aa fiind% el are un dre$t de selec(ie% &n urma -erificrii a$titudinilor i
$regtirii $rofesionale ale celor interesa(i. =ac salariatul &n cauz este cel selectat%
urmeaz ca $rintr-un act adi(ional s se modifice contractul $e durat determinat%
&ntr-unul $e durat nedeterminat> $recum i% du$ caz% locul muncii% felul muncii ori
salariul etc. A,ist &ns% i -arianta &ncetrii $rimului contract $rin acordul $r(ilor Iart.
:: lit. 42 din )odul munciiJ i &ncheierea altuia nou 0$e durat nedeterminat2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 9-
(,)/eferitor la condi(iile de anga'are i de munc% salaria(ii cu contract indi-idual
de munc $e durat determinat nu -or fi trata(i mai $u(in fa-ora4il dec.t salaria(ii
$ermanen(i com$ara4ili% numai $e moti-ul duratei contractului indi-idual de munc%
cu e,ce$(ia cazurilor &n care tratamentul diferit este 'ustificat de moti-e o4iecti-e.
(2)*n sensul alin. 012% salariatul $ermanent com$ara4il re$rezint salariatul al crui
contract indi-idual de munc este &ncheiat $e durat nedeterminat i care
desfoar aceeai acti-itate sau una similar% &n aceeai unitate% a-.ndu-se &n
-edere calificarea8a$titudinile $rofesionale.
(3)Atunci c.nd nu e,ist un salariat cu contract indi-idual de munc &ncheiat $e
durat nedeterminat com$ara4il &n aceeai unitate% se au &n -edere dis$ozi(iile din
contractul colecti- de munc a$lica4il sau% &n li$sa acestuia% reglementrile legale &n
domeniu.
)Q?A
Agalitate de tratament
1.
)lauza 4 din =irecti-a euro$ean% urmrete a$licarea $rinci$iului egalit(ii &n $ri-in(a
lucrtorilor $e durat determinat% $entru a &m$iedica $osi4ilitatea ca un ra$ort de
munc de aceast natur s fie utilizat de un anga'ator $entru a-i $ri-a $e aceti
lucrtori de dre$turile recunoscute lucrtorilor $e durat nedeterminat.
2.
#rinci$iul nediscriminrii im$une ca situa(ii com$ara4ile s nu fie tratate &n mod diferit
i ca situa(ii diferite s nu fie tratate &n acelai mod% cu e,ce$(ia cazului &n care un astfel
de tratament este 'ustificat &n mod o4iecti-. #entru a a$recia dac $ersoanele
interesate e,ercit aceeai munc sau ocu$a(ie &n sensul acordului-cadru% este necesar
ca% &n conformitate cu clauza 1 alineatul 022 i cu clauza 4 alineatul 012 din acesta din
urm% s se e,amineze dac% (in.nd seama de un ansam4lu de factori $recum natura
muncii% condi(iile de formare i condi(iile de munc% aceste $ersoane $ot fi considerate
a se gsi &ntr-o situa(ie com$ara4il.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. E7 instituie $rinci$iul egalit(ii de tratament &ntre salaria(ii cu contract indi-idual de
munc $e durat determinat i cei cu contract indi-idual de munc $e durat
nedeterminat. )u alte cu-inte to(i salaria(ii anga'atorului% indiferent de durata
contractului lor% au aceleai dre$turi.
=e $recizat este c $rinci$iul men(ionat este consacrat cu caracter $ersonal de art. :
din )odul muncii.
=esigur c diferen(ieri &ntre salaria(i e,ist% unele cu caracter o4iecti-. =e aceea% se
dis$une c 9salaria(ii cu contract indi-idual de munc nu -or fi trata(i mai $u(in
fa-ora4il dec.t salaria(ii $ermanen(i com$ara4iliO5. ?n astfel de salariat este definit &n
alin. 022% i anume cel 9al crui contract indi-idual de munc este &ncheiat $e durat
nedeterminat i care desfoar aceeai acti-itate sau una similar% &n aceeai unitate%
a-.ndu-se &n -edere calificarea8atri4u(iile $rofesionale5. Aa fiind% tratamentul egal
$resu$une acordarea acelorai dre$turi i salariatului &ncadrat $e durat determinat%
ca i celui cu contract $e durat nedeterminat% &n condi(iile &n care am4ii $resteaz
aceeai munc sau una similar% au aceeai calificare i aceleai a$titudini $rofesionale.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1II" Mun*a $rin agen+ de )un*: +e)$%rar:
Ar+. 99
(,)Kunca $rin agent de munc tem$orar este munca $restat de un salariat
tem$orar care a &ncheiat un contract de munc tem$orar cu un agent de munc
tem$orar i care este $us la dis$ozi(ia utilizatorului $entru a lucra tem$orar su4
su$ra-egherea i conducerea acestuia din urm.
(2)Salariatul tem$orar este $ersoana care a &ncheiat un contract de munc
tem$orar cu un agent de munc tem$orar% &n -ederea $unerii sale la dis$ozi(ia
unui utilizator $entru a lucra tem$orar su4 su$ra-egherea i conducerea acestuia
din urm.
(3)Agentul de munc tem$orar este $ersoana 'uridic% autorizat de Kinisterul
Kuncii% Familiei i #rotec(iei Sociale% care &ncheie contracte de munc tem$orar cu
salaria(i tem$orari% $entru a-i $une la dis$ozi(ia utilizatorului% $entru a lucra $e
$erioada sta4ilit de contractul de $unere la dis$ozi(ie su4 su$ra-egherea i
conducerea acestuia. )ondi(iile de func(ionare a agentului de munc tem$orar%
$recum i $rocedura de autorizare se sta4ilesc $rin hotr.re a Su-ernului.
(4)?tilizatorul este $ersoana fizic sau 'uridic $entru care i su4 su$ra-egherea i
conducerea creia muncete tem$orar un salariat tem$orar $us la dis$ozi(ie de
agentul de munc tem$orar.
(5)Kisiunea de munc tem$orar &nseamn acea $erioad &n care salariatul
tem$orar este $us la dis$ozi(ia utilizatorului $entru a lucra tem$orar su4
su$ra-egherea i conducerea acestuia% $entru e,ecutarea unei sarcini $recise i cu
caracter tem$orar.
1.
a) Dcopul adopt(rii muncii prin a%ent de munc( temporar
Alturi de contractele de munc $e durat determinat i de munc $e tim$ $ar(ial%
munca $rin agent de munc tem$orar re$rezint instrumentele $rin care se $une &n
$ractic ideea fle,isecurit(ii% adic fle,i4ilizarea ra$orturilor de munc% adic
di-ersificarea ti$urilor de rela(ii de munc% i &n acelai tim$ asigurarea unui numr
suficient de locuri de munc% ce ar $ermite aceasta fle,i4ilizare.
7a ni-el euro$ean munca $rin agent de mucn tem$orar a fost reglementat &n doi
tim$i i anume ini(ial daor $rotec(ia snt(ii i securit(ii lucrtorilor cu contract
indi-idual de munc $e durat determinat sau un ra$ort de munc tem$orar% $entru
ca a$oi s se reglementeze% la ni-el comunitar% munca $rin agent de munc tem$orar
ca o alternati- a contractului indi-idual de munc $e durat nedeterminat i &n
com$letarea contractelor $e durat determinat i $e tim$ $ar(ial.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=is$ozi(iile $ri-ind munca tem$orar au fost modificate $rin 7egea nr. 4082011%
urmrindu-se trans$unerea &n dre$tul na(ional a =irecti-ei nr. 200E81048)A a
#arlamentului Auro$ean i a )onsiliului.
6e,tul comentat definete munca tem$orar i termenii cu care o$ereaz.
*n conformitate cu $re-ederile alin. 012% munca tem$orar constituie o form s$ecific
de acti-itate $rofesional. Aa este $restat de un salariat tem$orar &n fa-oarea unui
utilizator &n 4aza dis$ozi(iei date de anga'atorul su% care are calitatea de agent de
munc tem$orar.
Aadar% aceast form de munc $resu$une o rela(ie triunghiular &n care sunt
im$lica(i< anga'atorul 0agentul de munc tem$orar2% salariatul acestuia i un ter( +
4eneficiarul muncii $restate de acel salariat 0utilizatorul2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 96
?n utilizator $oate a$ela la agen(i de munc tem$orar $entru e,ecutarea unei
sarcini $recise i cu caracter tem$orar% cu e,ce$(ia cazului $re-zut la art. @1.
1.
Acest articol circumscrie situa(iile &n care se $oate utiliza munca $rin agen(i de munc
tem$orari.
Astfel% munca $rin agent de munc tem$orar se $oate $resta numai $entru e,ecutarea
unei sarcini $recise i cu caracter tem$orar.
=e asemenea% $rin munca $rin agent de munc tem$orar nu se $oate urmri
&nlocuirea unui salariat al crui contract de munc este sus$endat ca urmare a
$artici$rii la gre-.
Fo(iunea de 9sarcin $recis i cu caracter tem$orar5 este e,trem de larg astfel &nc.t
&n con(inutul ei $oate s intre orice situa(ie% singura limit fiind aceea a im$osi4ilit(ii
&nlocuirii salariatului $e tim$ de gre- i a limitei de tim$.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul a fost 9fle,i4ilizat5 $rin 7egea nr. 4082011% fiind a4rogate dis$ozi(iile care
reglementau% limitati-% cazurile &n care un utilizator $utea a$ela la salaria(i tem$orari.
*n $rezent% singura cerin( im$us de lege const &ntr-o sarcin( precis(% e-ident cu
caracter tem$orar.
A,ist &ns interdic(ia ca utilizatorul astfel s &nlocuiasc un salariat care $artici$ la
gre- 0art. @12.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 60
(,)Kisiunea de munc tem$orar se sta4ilete $entru un termen care nu $oate fi
mai mare de 24 de luni.
(2)=urata misiunii de munc tem$orar $oate fi $relungit $e $erioade succesi-e
care% adugate la durata ini(ial a misiunii% nu $oate conduce la de$irea unei
$erioade de 1; de luni.
(3))ondi(iile &n care durata unei misiuni de munc tem$orar $oate fi $relungit
sunt $re-zute &n contractul de munc tem$orar sau $ot face o4iectul unui act
adi(ional la acest contract.
1.
#rin ra$ortare la necesitatea &nf$tuirii $rinci$iului fle,isecurit(ii &n ra$orturile de
munc% ce $resu$une inclusi- fle,i4ilizarea condi(iilor de $restare a muncii $rin agent
de munc tem$orar% $recum i $rin ra$ortare la fa$tul c =irecti-a nr. 200E81048)A
nu sta4ilete o limit de tim$ &n aceast materie% legiuitorul rom.n a du4lat termenul
ma,im + de la 12 la 24 de luni + $entru care $oate fi sta4ilit misiunea de munc
tem$orar.
*n $rezent durata misiunii de munc tem$orar $oate fi $relungit $e $erioade
succesi-e + fa( de o singur dat% cum se reglementa anterior 7egii nr. 4082011 +
care% adugate la durata ini(ial a misiunii% nu $ot conduce la de$irea unei $erioade
de 1; de luni 0fa( de 1E luni% cum se reglementa anterior 7egii nr. 40820112.
=in $ers$ecti-a tem$orar nu e,ist nici o deose4ire &ntre $restarea munci i$rin AK6 i
)==% am4ele -iz.nd tot un termen de ma,im 1; de luni.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. @0 a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011 cu sco$ul de a cores$unde &n mai 4une
condi(ii situa(iei reale de $e $ia(a for(ei de munc% de a satisface interesele
anga'atorilor i anga'a(ilor.
*n $rimul r.nd% a fost mrit termenul misiunii de munc tem$orar de la 12 la 24 de
luni Ialin. 012J.
*n al doilea r.nd% durata acestei misiuni $oate fi $relungit nu doar o singur dat 0ci
de mai multe ori2% mrindu-se totodat $erioada ma,im a acestei $relungiri de la 1E
luni la 1; de luni Ialin. 022J.
Alin. 1 d satisfac(ie li,ert('ii p(r'ilor contractuale de a sta,ili ele prin acordul lor
condi(iile de $relungire a misiuni de munc tem$orar.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 6,
(,)Agentul de munc tem$orar $une la dis$ozi(ia utilizatorului un salariat anga'at
$rin contract de munc tem$orar% &n 4aza unui contract de $unere la dis$ozi(ie
&ncheiat &n form scris.
(2))ontractul de $unere la dis$ozi(ie tre4uie s cu$rind<
a)durata misiunii>
4)caracteristicile s$ecifice $ostului% &n s$ecial calificarea necesar% locul e,ecutrii
misiunii i $rogramul de lucru>
*)condi(iile concrete de munc>
d)echi$amentele indi-iduale de $rotec(ie i de munc $e care salariatul tem$orar
tre4uie s le utilizeze>
e)orice alte ser-icii i facilit(i &n fa-oarea salariatului tem$orar>
5)-aloarea comisionului de care 4eneficiaz agentul de munc tem$orar% $recum i
remunera(ia la care are dre$tul salariatul>
g)condi(iile &n care utilizatorul $oate refuza un salariat tem$orar $us la dis$ozi(ie de
un agent de munc tem$orar.
(3)3rice clauz $rin care se interzice anga'area de ctre utilizator a salariatului
tem$orar du$ &nde$linirea misiunii este nul.
1.
)ontractul de $unere la dis$ozi(ie este% ca natur 'uridic% un contract ci-il 0de $restri
de ser-icii2 + consensual% comutati-% oneros% 4ilateral% cu e,ecutare succesi-. 0S.
)oman% 7. Seorgescu% )ontractul de punere la dispo/i'ie% //=K nr. 482007% $ 4@-722
2.
*n doctrin
E4
se a$recia c% fiind o -arietate a contractului de comision% se a$lic &n
com$letare art. 2044 alin. 022 din Foul )od ci-il% $otri-it cruia% dac $rin lege 0este
cazul )odului muncii2 nu se $re-ede altfel% forma scris este necesar numai $entru
do-ada contractului. Aa fiind% cum art. @1 alin. 012 din )odul muncii nu $re-ede c
forma scris a contractului de $unere la dis$ozi(ie ar fi cerut ad -aliditatem% rezult c
aceast form este necesar doar ad pro,ationem.
*n ceea ce ne $ri-ete a$reciem c &n situa(ia contractului de munc tem$orar nu
suntem &n fa(a unei -aria(iuni a contractului de comision 0contract s$ecific de dre$t
ci-il2 ci suntem &n fa(a unui ti$ de contract s$ecific rela(iilor de munc% reglementat $rin
norme s$ecifice de dre$tul muncii i a-em &n -edere directi-a euro$ean% astfel &nc.t
este im$osi4il de argumentat c ar fi o -aria(iune a contractului de comision din
moment ce nu &i are sura de ins$ira(ie &n dre$tul ci-il rom.n% ci &n dre$tul muncii
euro$ean.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. @1 reglementeaz contractul de $unere la dis$ozi(ie + a-.nd o natur comercial%
ce se &ncheie &ntre agentul de munc tem$orar i utilizator i &i $re-ede con(inutul.
A-ident c el tre4uie &ncheiat &n scris i $oate fi considerat un contract de $restri
ser-icii% const.nd &n $unerea la dis$ozi(ie a salariatului de care utilizatorul are ne-oie.
)on(inutul contractului &n discu(ie este strict reglementat Ide alin. 022 al art. @1%
modificat $rin 7egea nr. 4082011J.
#rin termenul misiunii% tre4uie s ai4 &n -edere durata $entru care se a$eleaz la
salariatul tem$orar.
)aracteristicile s$ecifice $ostului $ri-esc &n s$ecial<
- calificarea $rofesional a celui ce urmeaz s fie &ncadrat &n acel $ost>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 62
(,)Salaria(ii tem$orari au acces la toate ser-iciile i facilit(ile acordate de
utilizator% &n aceleai condi(ii ca i ceilal(i salaria(i ai acestuia.
(2)?tilizatorul este o4ligat s asigure salariatului tem$orar dotarea cu echi$amente
indi-iduale de $rotec(ie i de munc% cu e,ce$(ia situa(iei &n care $rin contractul de
$unere la dis$ozi(ie dotarea este &n sarcina agentului de munc tem$orar.
1.
=ei a$arent a$are ca o a$licare a $rinci$iului egalit(ii de tratament% &n realitate ceea
ce reglementeaz acest articol -izeaz nu egalitatea de tratament &ntre salaria(ii
utilizatorului i salaria(ii $rin agent de munc tem$orar% ci doar accesul la ser-icii i
facilit(i 0acces la cantin% sal de s$ort etc.2.
Aadar% salariatul tem$orar are dre$tul s 4eneficieze de acces la ser-icii i facilit(i% nu
i la condi(iile de munc care $resu$un alte elemente dec.t ser-icii i facilit(i.
Al doilea alineat al acestui articol reglementeaz o4liga(ia dotrii cu echi$ament
indi-idual de $rotec(ie i de munc.
/egula o constituie fa$tul c aceast o4liga(ie cade &n sarcina utilizatorului% &ns $rin
contractul de $unere la dis$ozi(ie se $oate reglementa c aceast o4liga(ie incum4 i
agentului de munc tem$orar.
Altfel s$us% ori de c.te ori utilizatorul i agentul de munc nu reglementeaz $rin
contractul de $unere la dis$ozi(ie cui incum4 o4liga(ia asigurri echi$amentului
indi-idual de $rotec(ie i de munc% aceasta incum4 utilizatorului.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $roclam egalitatea dintre salaria(ii tem$orari i cei ai utilizatorului &n ceea ce
$ri-ete accesul la ser-iciile i facilit(ile acordate de utilizator.
Aste% totodat% firesc ca salaria(ii tem$orari s fie dota(i cu echi$amentele indi-iduale
de $rotec(ie i de munc% a-.nd &n -edere natura acti-it(ii $e care o desfoar.
#ri-ind aceste echi$amente% regula este c ele se $un la dis$ozi(ie de ctre utilizator%
ceea ce este firesc de -reme ce munca este $restat de ctre salariat la sediul sau
$unctele de lucru ale acestuia i &n fa-oarea lui. Fumai ca e,ce$(ie dotarea cu astfel de
echi$amente este &n sarcina agentului de munc tem$orar dac o atare sti$ula(ie
e,ist &nscris &n contractul de $unere la dis$ozi(ie.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 63
?tilizatorul nu $oate 4eneficia de ser-iciile salariatului tem$orar% dac urmrete s
&nlocuiasc astfel un salariat al su al crui contract de munc este sus$endat ca
urmare a $artici$rii la gre-.
1.
Nstoria rela(iilor de munc a demonstrat c anga'area altor $ersoane &n locul salaria(ilor
afla(i &n gre- li$sete $ractic de for( re-endicrile salaria(ilor% ceea ce creeaz un
dezechili4ru social ma'or% salaria(ii gre-iti fiind li$si(i de orice mi'loc de a$rare a
dre$turilor i intereselor lor legitime.
*n aceast idee legiuitorul interzice orice modalitate $rin care salaria(ii gre-iti ar $utea
fi &nlocui(i de al(i salaria(i $e durata e,ercitrii gre-ei.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul @1 statornicete interdic(ia a$elrii la salaria(ii tem$orari $entru a-i &nlocui $e
cei ai utilizatorului care $artici$ la gre-. Asemntor i art. 1@4 alin. 012 din 7egea
dialogului social nr. ;282011 interzice conducerii unit(ii 9s &ncadreze al(i anga'a(i care
s-i &nlocuiasc $e cei afla(i &n gre-5.
Se garanteaz astfel un dre$t im$ortant al salaria(ilor% un instrument de ac(iune al
sindicatelor $entru satisfacerea re-endicrilor lor.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 64
(,))ontractul de munc tem$orar este un contract indi-idual de munc ce se
&ncheie &n scris &ntre agentul de munc tem$orar i salariatul tem$orar% $e durata
unei misiuni.
(2)*n contractul de munc tem$orar se $recizeaz% &n afara elementelor $re-zute
la art. 17 i art. 1E alin. 012% condi(iile &n care urmeaz s se desfoare misiunea%
durata misiunii% identitatea i sediul utilizatorului% $recum i cuantumul i
modalit(ile remunera(iei salariatului tem$orar.
1.
Foul regim 'uridic al muncii $rin agent de munc tem$orar &n //=K nr. E82011. $. :4-
;1 a contractului indi-idual de munc $e durat determinat% reglementat legal%
$entru $rima dat $rin actualul )od al muncii% o constituie contractul de munc &ncheiat
&n scris $e o anumit durat 0a unei misiuni2 &ntre un salariat + calificat sau necalificat +
i un agent de munc tem$orar 0societate comercial2 + )ontrar modului de
reglementare a altor institu(ii 'uridice 0contractul colecti- de munc% contractul de
ucenicie la locul de munc2% )odul reglementeaz in e,tenso acest contract 0art. EE-
1022. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 4@72
2.
Aste% aadar% un contract &ncheiat $ro causa% res$ecti- $entru realizarea unei anumite
misiuni determinate &n mod $recis 0ori a unui ti$ de misiuni2. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.%
$. 4@E2
1.
#e durata fiecrei misiuni coe,ist dou contracte de munc intre aceleai $r(i
0salariatul i agentul de munc tem$orar2 + unul $e durat nedeterminat i cellalt
$e durat determinat. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 4@@2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete contractul de munc tem$orar% &i $recizeaz forma% $recum i
con(inutul.
Al este un contract indi-idual de munc% &ncheiat $e durat determinat 0$entru o
misiune sau mai multe2.
#r(ile sale sunt agentul de munc tem$orar 0anga'atorul2 i salariatul tem$orar% adic
cel &ncadrat $e durat determinat 0nu definiti-2.
)on(inutul contractului de munc tem$orar este s$ecific> &n afar de clauzele comune
oricrui contract indi-idual de munc% el cu$rinde elemente su$limentare% care &i
confer $articularit(ile< misiunea, adic de ce se a$eleaz la salariatul tem$orar% de ce
acesta este necesar> utili/atorul 04eneficiarul muncii% noul anga'ator al celui salariat
etc.2> remunerarea 0salariul2 lucrtorului. =e $recizat c acest salariu tre4uie negociat
de $r(ile contractului% dar &n $ri-in(a lui tre4uie s-i dea acordul i utilizatorul 0de
-reme ce el se &nscrie i &n contractul de $unere la dis$ozi(ie2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 65
(,))ontractul de munc tem$orar se $oate &ncheia i $entru mai multe misiuni% cu
res$ectarea termenului $re-zut la art. @0 alin. 022.
(2)Agentul de munc tem$orar $oate &ncheia cu salariatul tem$orar un contract
de munc $e durat nedeterminat% situa(ie &n care &n $erioada dintre dou misiuni
salariatul tem$orar se afl la dis$ozi(ia agentului de munc tem$orar.
(3)#entru fiecare nou misiune &ntre $r(i se &ncheie un contract de munc
tem$orar% &n care -or fi $recizate toate elementele $re-zute la art. @4 alin. 022.
(4))ontractul de munc tem$orar &nceteaz la terminarea misiunii $entru care a
fost &ncheiat sau dac utilizatorul renun( la ser-iciile sale &nainte de &ncheierea
misiunii% &n condi(iile contractului de $unere la dis$ozi(ie.
1.
#rin cerin(a legal care im$une ca salariatul s se afle la dis$ozi(ia agentului de munc
tem$orar% tre4uie s se &n(eleag &n concordan( cu acordul dintre $r(i< fie $rezen(a
&n incinta unit(ii 0&ntregul $rogram de lucru sau numai o $arte a acestuia2> fie $rezen(a
la domiciliu 0la fel% $e &ntreaga durat a $rogramului de lucru sau numai o $arte a
acestuia2 s$re a $utea fi con-ocat i a se $rezenta o$erati- la unitate. 0N.6. Wtefnescu%
op. cit.% $. 4@@2
2.
Fimic nu se o$une ca% &ntre misiuni% urmare a consensului $r(ilor $rin contractul de
munc $e durat nedeterminat% salariatul s lucreze% &n orice form admis de )odul
muncii% $entru agentul de munc tem$orar i. firete% s $rimeasc salariu. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. 4@@2
1.
a) -specte teoretice
6re4uie fcut distinc(ia dintre )K6 i )=F. Astfel% &ntre agentul de munc tem$orar i
salariat se $oate &ncheia un contract indi-idual de munc $e durat nedeterminat....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aadar% un contract indi-idual de munc tem$orar se $oate &ncheia nu numai $entru o
singur misiune% ci i $entru mai multe% dar cu res$ectarea termenului ma,im $re-zut
de art. @0 alin. 022 Ialin. 012J% i anume de 24 de luni.
3 modificare im$ortant adus art. @: $rin 7egea nr. 4082011 $ri-ete $osi4ilitatea
&ncheierii i a unui contract de munc $e durat nedeterminat &ntre agentul de munc
tem$orar i salariatul tem$orar.
Aste o a$licare a normelor =irecti-ei nr. 200E81048)A a #arlamentului Auro$ean i a
)onsiliului din 1@ noiem4rie 200E $ri-ind munca $rin agent de munc tem$orar% care
men(ioneaz durata nedeterminat a contractului indi-idual de munc &ncheiat cu
agentul de munc tem$orar% acesta fiind forma general a ra$ortului de munc I$ct.
1: din #ream4ul i art. : alin. 022J.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 68
(,)#e toat durata misiunii salariatul tem$orar 4eneficiaz de salariul $ltit de
agentul de munc tem$orar.
(2)Salariul $rimit de salariatul tem$orar $entru fiecare misiune se sta4ilete $rin
negociere direct cu agentul de munc tem$orar i nu $oate fi mai mic dec.t
salariul minim 4rut $e (ar garantat &n $lat.
(3)Agentul de munc tem$orar este cel care re(ine i -ireaz toate contri4u(iile i
im$ozitele datorate de salariatul tem$orar ctre 4ugetele statului i $ltete $entru
acesta toate contri4u(iile datorate &n condi(iile legii.
(4)*n cazul &n care &n termen de 1: zile calendaristice de la data la care o4liga(iile
$ri-ind $lata salariului i cele $ri-ind contri4u(iile i im$ozitele au de-enit scadente
i e,igi4ile% iar agentul de munc tem$orar nu le e,ecut% ele -or fi $ltite de
utilizator% &n 4aza solicitrii salariatului tem$orar.
(5)?tilizatorul care a $ltit sumele datorate $otri-it alin. 042 se su4rog% $entru
sumele $ltite% &n dre$turile salariatului tem$orar &m$otri-a agentului de munc
tem$orar.
1.
Salariul celui &ncadrat tem$orar are un caracter -aria4il + de la o misiune la alta. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. :012
2.
Ar fi fost &ns $refera4il ca% $rin derogare de la normele i $rinci$iile de dre$t ci-il%
)odul muncii s fi reglementat e,$res rs$underea $atrimonial a salariatului direct
ctre utilizator% &ntruc.t% &n realitate% salariatul &n cauz $resteaz munca e,clusi- &n
interesul utilizatorului% de regul% la sediul su i. astfel% de fa$t. utilizatorul 0iar nu
agentul de munc tem$orar2 este singurul &n msur s-i dea salariatului &ndrumri
referitoare la &nde$linirea misiunii% s &l su$ra-egheze efecti- i s &l controleze &n orice
moment. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :022
1.
a) Dalari/area
Fa( de dis$ozi(iile =irecti-ei 200E81048)A a #arlamentului Auro$ean i a )onsiliului din
1@ noiem4rie 200E $ri-ind munca $rin agent de munc tem$orar% normele interne
sunt net defa-ora4ile salariatului% trans$unerea fiind insuficient.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=ei $resteaz munca $entru utilizator% totui anga'atul tem$orar 4eneficiaz de salariu
$ltit de agentul de munc tem$orar 0anga'atorul su2 care% e-ident% urmeaz s
re(in i s -ireze im$ozitele i contri4u(iile legale.
Aste logic ca salariul s fie sta4ilit $rin negocierea celor dou $r(i i s fie res$ectat
interdic(ia $re-zut de art. 1;4 alin. 022 din )odul muncii% conform cruia 9anga'atorul
nu $oate negocia i sta4ili salarii de 4az $rin contractul indi-idual de munc su4
salariul de 4az minim 4rut orar $e (ar.5
/eferindu-se la modificrile aduse de alin. 022 al art. @;% )urtea )onstitu(ional a
re(inut 0=ecizia nr. 1E1820112 c $rin aceste modificri 9garan(ia legal $e care $e care
o a-ea salariatul tem$orar de a fi remunerat $entru fiecare misiune cu un salariu ce nu
$utea fi inferior celui $e care &l $rimea salariatul utilizatorului% care $resta aceeai
munc sau una similar% este &nlocuit cu garan(ia unui salariu minim 4rut $e (ar
garantat &n $lat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 6-
#rin contractul de munc tem$orar se $oate sta4ili o $erioad de $ro4 $entru
realizarea misiunii% a crei durat nu $oate fi mai mare de<
a)dou zile lucrtoare% &n cazul &n care contractul de munc tem$orar este &ncheiat
$entru o $erioad mai mic sau egal cu o lun>
4): zile lucrtoare% &n cazul &n care contractul de munc tem$orar este &ncheiat
$entru o $erioad cu$rins &ntre o lun i 1 luni>
*)1: zile lucrtoare% &n cazul &n care contractul de munc tem$orar este &ncheiat
$entru o $erioad cu$rins &ntre 1 i ; luni>
d)20 de zile lucrtoare% &n cazul &n care contractul de munc tem$orar este
&ncheiat $entru o $erioad mai mare de ; luni>
e)10 de zile lucrtoare% &n cazul salaria(ilor &ncadra(i &n func(ii de conducere% $entru
o durat a contractului de munc tem$orar mai mare de ; luni.
1.
Atunci c.nd contractul de munc tem$orar se &ncheie $entru o singur misiune 0ori
$entru misiuni identice sau asemntoare2 se $oate sta4ili o singur $erioad de $ro4.
=ac misiunile sunt diferite &ntre ele% se $ot sta4ili mai multe $erioade de $ro4. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. :012
2.
=is$ozi(iile art. 11 i urm. din )odul muncii% $ri-ind $erioada de $ro4 sunt a$lica4ile &n
totalitate i &n situa(ia )K6.
#erioada de $ro4 nu este o4ligatorie i este negocia4il. Altfel s$us% doar utilizatorul% i
nu anga'atorul + agentul de munc tem$orar + este cel care decide dac salariatul -a
a-ea $erioad de $ro4 sau nu. =e asemenea% $erioada de $ro4 este negocia4il% &n
sensul c salariatul i utilizatorul au $osi4ilitatea s negocieze $erioada de $ro4%
e-ident &n interiorul termenelor sta4ilite de lege.
=u$ cum $recizam% la finalul misiunii nu e,ist $osi4ilitatea $relungirii $rintr-un act
adi(ional% ci se &ncheie un nou )K6. Wi &n aceast situa(ie% dac $r(ile doresc% se $ot
$re-edea $erioade de $ro4.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#erioada de $ro4 este% aadar% $osi4il i &n cazul contractului de munc tem$orar.
=ei mrit $rin 7egea nr. 4082011% ea este &ns mult mai redus fa( de $erioada de
$ro4 $re-zut la art. 11 din )odul muncii> 0care $ri-ete contractul indi-idual de
munc $e durat determinat2% $recum i fa( de cea sta4ilit la art. E: 0referitoare la
contractul indi-idual de munc $e durat determinat2. #rin urmare% $erioada de $ro4
este instituit $e zile lucrtoare% aa cum este sta4ilit i &n cazul contractelor $e durat
determinat 0art. E:2% diferit de reglementarea de la art. 11% care% ca regul% se refer
la zile calendaristice.
34ser-m din te,t c este -or4a de o 9$erioad de $ro4 $entru realizarea misiunii5. Se
$oate trage de aici o du4l concluzie<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 69
(,)#e $arcursul misiunii utilizatorul rs$unde $entru asigurarea condi(iilor de
munc $entru salariatul tem$orar% &n conformitate cu legisla(ia &n -igoare.
(2)?tilizatorul -a notifica de &ndat agentului de munc tem$orar orice accident
de munc sau &m4oln-ire $rofesional de care a luat cunotin( i a crei -ictim a
fost un salariat tem$orar $us la dis$ozi(ie de agentul de munc tem$orar.
1.
/s$underea $entru sntatea i securitatea &n munc re-ine utilizatorului% de altfel &n
conformitate cu 7egea nr. 11@8200; a snt(ii i securit(ii &n munc.
3rganizarea muncii re-ine &n conce$(ia clasic anga'atorului% &n aceast ecua(ie
anga'atorul clasic fiind utilizatorul. Aadar% dac utilizatorul are dre$tul s &i organizeze
acti-itatea% tot acestuia &i re-ine i res$onsa4ilitatea $entru sntatea i securitatea
salaria(ilor care desfoar acti-itatea &n cadrul &ntre$rinderii organizate de utilizator.
Aadar% a$are firesc ca res$onsa4ilitatea $ri-ind sntatea i securitatea muncii s
re-in utilizatorului.
Acest articol creeaz &ns o o4liga(ie &n $lus $entru utilizator% fa( de 7egea nr.
11@8200;% care $re-ede c &n cazul accidentelor de munc anga'atorul tre4uie s
informeze N6K 0conform art. 27 alin. 012 din 7egea nr. 11@8200;2% &n cazul muncii $rin
agent de munc tem$orar utilizatorului &i re-ine o4liga(ia de a informa i agentul de
munc tem$orar cu $ri-ire la orice accident de munc sau &m4oln-ire $rofesional de
care a luat cunotin( i a crei -ictim a fost un salariat tem$orar $us la dis$ozi(ie de
agentul de munc tem$orar.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#rest.nd munca &n 4eneficiul utilizatorului% este logic i normal ca acesta s asigure
salariatului tem$orar toate condi(iile &n sco$ul $re-enirii accidentelor de munc sau a
&m4oln-irilor $rofesionale. 7ui i se a$lic &ntocmai dis$ozi(iile 7egii nr. 11@8200; $ri-ind
securitatea i sntatea &n munc i ale altor acte normati-e emise &n a$licarea acestei
legi.
=ac se &nt.m$l un astfel de e-eniment% acesta -a tre4ui comunicat imediat agentului
de munc tem$orar 0&n calitatea sa de anga'ator2.
3 astfel de o4liga(ie rezult i din art. 2; din 7egea nr. 11@8200; care $re-ede c
e-enimentele tre4uie comunicate de &ndat anga'atorului.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 66
(,)7a &ncetarea misiunii salariatul tem$orar $oate &ncheia cu utilizatorul un contract
indi-idual de munc.
(2)*n cazul &n care utilizatorul anga'eaz% du$ o misiune% un salariat tem$orar%
durata misiunii efectuate se ia &n calcul la sta4ilirea dre$turilor salariale% $recum i
a celorlalte dre$turi $re-zute de legisla(ia muncii.
1.
Formularea articolului este nefericit% deoarece salariatul nu doar la &ncetarea misiunii
$oate &ncheia contract indi-idual de munc% ci i $e $arcursul desfurrii misiunii
tem$orare se $oate &nceta )K6 i &ncheia un )=F.
A,$resie a li4ert(ii muncii% salariatul $oate oric.nd s &nceteze contractul de munc cu
agentul de munc tem$orar i s &ncheie )=F cu utilizatorul. Nnclusi- e-entualele daune
interese $e care agentul de munc tem$orar le-ar solicita de la utilizator% a$reciem c
nu sunt admisi4ile% deoarece &n aceast situa(ie am fi &n fa(a considerrii indi-idului
uman ca o sim$l marf ce urmeaz s se -.nd res$ecti- cum$ere% iar &n situa(ia &n
care inter-in anumite elemente care conduc la ne&n(elegeri &ntre agentul de munc
tem$orar i utilizator% indi-idul uman s fie considerat o sim$l marf.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $ermite ca% la &ncetarea misiunii% salariatul tem$orar s &ncheie cu utilizatorul un
contract indi-idual de munc% adic acesta s de-in anga'atorul su. =esigur c
&ncetarea misiunii $resu$une i &ncetarea contractului cu agentul de munc tem$orar%
cel &n cauz $ierz.nd calitatea de salariat tem$orar% dre$t consecin( el de-ine li4er s
intre &ntr-un nou ra$ort de munc> acesta se $oate sta4ili $e durat nedeterminat sau
determinat% du$ caz% $rin a$licarea regulii generale.
Aste logic ca la sta4ilirea dre$turilor sale% de natur salarial 0de $ild $ri-ind s$orul de
fidelitate2 sau de alt natur 0de e,em$lu% &n ceea ce $ri-ete -echimea &n s$ecialitate
necesar la $romo-are2% s se ai4 &n -edere acti-itatea de$us de el &n folosul
utilizatorului $e durata misiunii.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,00
Agentul de munc tem$orar care concediaz salariatul tem$orar &nainte de
termenul $re-zut &n contractul de munc tem$orar% $entru alte moti-e dec.t cele
disci$linare% are o4liga(ia de a res$ecta reglementrile legale $ri-ind &ncetarea
contractului indi-idual de munc $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului.
1.
Acest articol este o garan(ie a limitrii $osi4ilit(ii a4uzului din $artea anga'atorului. =e
asemenea% acest articol confirm fa$tul c i )K6 este un contract indi-idual de munc
ce se su$une dis$ozi(iilor )odului muncii% inclusi- &n materia concedierilor.
6re4uie fcut diferen(a &ntre renun(area utilizatorului la salariat% care se -a realiza &n
conformitate cu contractul inter-enit &ntre utilizator i agentul tem$orar de munc i
concedierea salariatului de ctre agentul de munc tem$orar.
Astfel% &n situa(ia &n care utilizatorul% a renun(at la ser-iciile salariatului aflat cu )K6% din
moti-ele $recizate &n contractul de $unere la dis$ozi(ie% dar nu din moti-e disci$linare%
salariatul rm.ne anga'atul agentului de munc tem$orar% acesta a-.nd o4liga(ia de a
$lti salariul% $.n la &ncetarea contractului indi-idual de munc% fie $rin a'ungere la
termen% fie din alte moti-e.
)u $ri-ire la &ncetarea contractului indi-idual de munc din moti-e disci$linare% aici
tre4uie fcut o analiz cu $ri-ire la situa(ia &n care salariatul a s-.rit o a4atere
disci$linar la utilizator% )K6 &ncet.nd din acest moti-.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/ezult din te,tul comentat c e,ist $osi4ilitatea concedierii salariatului 0&nainte de
e,$irarea contractului de munc tem$orar2<
- &n $rimul r.nd% $entru moti-e disci$linare>
- &n al doilea r.nd% $entru orice alte moti-e dec.t cele disci$linare% fie c (in de
$ersoana salariatului Iart. ;1 lit. 42-e2J% fie c nu (in de $ersoana lui 0art. ;:2.
*n cea de-a doua situa(ie% conform art. 100% agentul de munc tem$orar 0anga'atorul2
tre4uie s res$ecte reglementrile legale $ri-ind &ncetarea contractului indi-idual de
munc $entru moti-e care nu (in de $ersoana salariatului. =ar% strict 'uridic% o
asemenea o4liga(ie $oate fi res$ectat numai &n cazul concedierii $re-zute de art. ;:%
$recum i al celei de la art. ;1% $entru ina$titudine fizic i8sau $sihic% i $entru
necores$undere $rofesional. Aste im$osi4il s se res$ecte o4liga(ia &n discu(ie &n cazul
arestrii salariatului Iart. ;1 lit. 42J.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,0,
)u e,ce$(ia dis$ozi(iilor s$eciale contrare% $re-zute &n $rezentul ca$itol% dis$ozi(iile
legale% $re-ederile regulamentelor interne% $recum i cele ale contractelor colecti-e
de munc a$lica4ile salaria(ilor anga'a(i cu contract indi-idual de munc $e durat
nedeterminat la utilizator se a$lic &n egal msur i salaria(ilor tem$orari $e
durata misiunii la acesta.
1.
)K6 fiind un contract de munc toate dis$ozi(iile legale i con-en(ionale a$lica4ile
utilizatorului sunt a$lica4ile i salariatului tem$orar.
=is$ozi(ia din codul muncii este doar $ar(ial corect i nu reflect cu ade-rat
$rinci$iul egalit(ii de tratament% deoarece &n elementul esen(ial% i anume salarizarea
e,ist o deose4ire de tratament $re-zute de legiuitorul rom.n% deose4ire ne'ustificat
i care -ine &n contradic(ie cu =irecti-a comunitar 200E8104% care $re-ede dou
situa(ii<
+ fie salariatul )K6 $rimete acelai salariu ca i ceilal(i salaria(i ai utilizatorului%
+ fie $e $erioada dintre dou misiuni salariatul )K6 -a fi $ltit de ctre agentul de
munc tem$orar% caz &n care salariul $oate s fie mai mic dec.t al salaria(ilor
utilizatorului.
7egiuitorul rom.n nu a $reluat nici una din aceste dou dis$ozi(ii% astfel &nc.t &n aceast
situa(ie se realizeaz o discriminare fr nici o 'ustificare o4iecti- &ntre salaria(i )K6 i
salaria(ii cu )=F ai utilizatorului.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 101 re$rezint o consecin( a $rinci$iului nediscriminrii &n ra$orturile de
munc. Salaria(ii tem$orari sunt su$ui acelorai $re-ederi legale i contractuale ca i
salaria(ii utilizatorului &ncadra(i cu contract indi-idual de munc $e durat
nedeterminat 0dei contractul lor este &ncheiat $e durat determinat i cu un alt
anga'ator2.
Aadar% dei salaria(ii tem$orari nu sunt anga'a(ii utilizatorului% ei intr su4 inciden(a
dis$ozi(iilor contractului colecti- a$lica4il salaria(ilor acestuia.
Solu(ia este 'ustificat &n temeiul $rinci$iului egalit(ii de tratament 0art. : i art. @12 i
al necesit(ii asigurrii $rotec(iei salaria(ilor 0art. ;2.
=ar% a-.nd &n -edere c salariatul tem$orar este anga'atorul agentului de munc
tem$orar i c este salarizat de acesta% nimic nu &m$iedic% dim$otri- se im$une
solu(ia ca el s fie su$us $re-ederilor contractului colecti- mai fa-ora4il a$lica4il
salaria(ilor agentului de munc tem$orar.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,02
Agen(ii de munc tem$orar nu $erce$ nicio ta, salaria(ilor tem$orari &n schim4ul
demersurilor &n -ederea recrutrii acestora de ctre utilizator sau $entru &ncheierea
unui contract de munc tem$orar.
1.
34iecti-ele =irecti-ei nr. 200E8104 sunt enun(ate &n art. 2 al acesteia% i anume<
a2 asigurarea $rotec(iei lucrtorilor tem$orari $rin a$licarea $rinci$iului egalit(ii de
tratament>
42 recunoaterea calit(ii de anga'ator agen(ilor de munc tem$orar>
c2 asigurarea unui cadru $entru utilizarea muncii tem$orare $entru a crea locuri de
munc i a dez-olta locuri de munc fle,i4ile 0su$le2.
*n msura &n care s-ar im$une ta,e salaria(ilor tem$orari nu s-ar mai $utea atinge
sco$urile $entru care a fost edictat i anume< instrument &n fle,i4ilizarea for(ei de
munc.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul a fost introdus $rin 7egea nr. 4082011. Al are sco$ul de a-i $rote'a $e salaria(ii
tem$orari de tendin(a unor anga'atori de a $erce$e ta,e moti-at de 9s$ri'inul5 ce le
este acordat &n sco$ul 9recrutrii5 lor sau al &ncheierii contractului de munc tem$orar.
=ac anga'atorul nu se conformeaz% fa$ta lui constituie contra-en(ie $re-zut i
sanc(ionat de art. 2;0 alin. 012 lit. o2 din )odul muncii.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1III" C%n+ra*+u( indi2idua( de )un*: *u +i)$ $ar'ia(
Ar+. ,03
Salariatul cu frac(iune de norm este salariatul al crui numr de ore normale de
lucru% calculate s$tm.nal sau ca medie lunar% este inferior numrului de ore
normale de lucru al unui salariat cu norm &ntreag com$ara4il.
)Q?A
1.
Kunca $e frac(iune de norm constituie un mod s$ecific de e,ecutare a contractului de
munc% fiind caracterizat doar $rin reducerea $rogramului normal de lucru. (Iot(rArea
Bruno, punctul "2)
2.
Aceast caracteristic nu $oate fi asimilat situa(iilor &n care e,ecutarea contractului de
munc% fie cu norm &ntreag% fie cu frac(iune de norm% este sus$endat ca urmare a
unui im$ediment sau a unei &ntreru$eri tem$orare din cauza lucrtorului% a &ntre$rinderii
sau a unei cauze e,terne. Astfel% $erioadele nelucrate% care cores$und reducerii
$rogramelor de lucru $re-zute &ntr-un contract de munc $e frac(iune de norm%
rezult din e,ecutarea normal a acestui contract% iar nu din sus$endarea sa. Kunca $e
frac(iune de norm nu im$lic nicio &ntreru$ere a &ncadrrii &n munc. (Iot(rArea din 1"
iunie 1##, Iill *i Dtapleton, )-233/#5, >ec., p. 5-3"3#, punctul 32! Iot(rArea Bruno,
punctul "2)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete salariatul cu frac(iune de norm.
=e $recizat este c se fi,eaz doar o limit su$erioar a numrului de ore de lucru% su4
cel de ore normale al unui salariat cu norm &ntreag com$ara4il 0care% de regul% este
de E ore zilnic% de 40 de ore $e s$tm.n i 170 de ore $e lun2.
34ser-m c durata muncii salariatului cu frac(iune de norm nu este ra$ortat la
durata zilnic% ci la durata muncii s$tm.nale sau lunare.
Aadar% salariatul cu frac(iune de norm tre4uie s nu ating $ragul celor 40 de ore $e
s$tm.n sau de 170 de ore $e lun.
Articolul 101 nu fi,eaz &ns nicio limit minim de tim$ 0de $ild% 10 ore $e s$tm.n
sau 40 de ore $e lun etc.2. /m.ne la latitudinea $r(ilor s sta4ileasc frac(iunea de
norm $entru care -or &ncheia contractul lor 01% 2% 4 sau ; ore8zi ori $e s$tm.n sau
ca medie lunar etc.2. =esigur c este $osi4il ca salariatul s $reteze munca numai &ntr-
o singur zi a s$tm.nii ori a unei s$tm.ni etc.% de -reme ce legea are &n -edere
calculul s$tm.nal sau ca medie lunar a numrului de ore &n care se $resteaz
munca.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,04
(,)Anga'atorul $oate &ncadra salaria(i cu frac(iune de norm $rin contracte
indi-iduale de munc $e durat nedeterminat sau $e durat determinat%
denumite contracte indi-iduale de munc cu tim$ $ar(ial.
(2))ontractul indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial se &ncheie numai &n form scris.
(3)Salariatul com$ara4il este salariatul cu norm &ntreag din aceeai unitate% care
are acelai ti$ de contract indi-idual de munc% $resteaz aceeai acti-itate sau una
similar cu cea a salariatului anga'at cu contract indi-idual de munc cu tim$
$ar(ial% a-.ndu-se &n -edere i alte considerente% cum ar fi -echimea &n munc i
calificarea8a$titudinile $rofesionale.
(4)Atunci c.nd nu e,ist un salariat com$ara4il &n aceeai unitate% se au &n -edere
dis$ozi(iile din contractul colecti- de munc a$lica4il sau% &n li$sa acestuia%
reglementrile legale &n domeniu.
1.
Se $oate &ncheia contract indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial at.t &n cazul &n care
durata contractului este nedeterminat% c.t i &n cazul solu(iei de e,ce$(ie a contractelor
$e durat determinat. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :212
2.
Se $oate &ncheia contractul indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial i de ctre agentul de
munc tem$orar cu salariatul su tem$orar% urm.nd ca% &n cadrul misiunii $e care o -a
$resta salariatul tem$orar la utilizator% tim$ul de munc s fie mai redus dec.t cel
s$ecific normei &ntregi. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :212
1.
7i$sa clauzei referitoare la frac(iunea de norm este de natur a &nltura $osi4ilitatea de
a se a$ela la e,isten(a unui contract s$ecial> $ractic% li$sa determinrii e,$rese &n scris
a fa$tului c acel contract se &ncheie $entru o frac(iune de norm ar $utea% e-entual%
conduce la considerarea c acel contract s-a &ncheiat $entru o norm &ntreag. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :2:2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)ontractele indi-iduale de munc cu tim$ $ar(ial se $ot &ncheia% deci% at.t $e durat
nedeterminat% c.t i $e durat determinat Ialin. 012J.
Forma unui astfel de contract nu $oate fi dec.t scris% ceea ce re$rezint i o a$licare a
art. 1; alin. 012 din )odul muncii Ialin. 022J.
Alin. 012 definete salariatul com$ara4il% adic cel cu norm &ntreag% din aceeai
unitate% &n func(ie de care este a$reciat salariatul cu frac(iune de norm% i anume
acesta<
- are acelai ti$ de contract de munc 0adic $e durat nedeterminat sau durat
determinat2>
- $resteaz aceeai acti-itate sau una similar cu cea a salariatului anga'at cu contract
indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial 0este -or4a% aadar% de aceeai func(ie% $rofesie%
meserie etc. sau de una similar2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,05
(,))ontractul indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial cu$rinde% &n afara
elementelor $re-zute la art. 17 alin. 012% urmtoarele<
a)durata muncii i re$artizarea $rogramului de lucru>
4)condi(iile &n care se $oate modifica $rogramul de lucru>
*)interdic(ia de a efectua ore su$limentare% cu e,ce$(ia cazurilor de for( ma'or
sau $entru alte lucrri urgente destinate $re-enirii $roducerii unor accidente ori
&nlturrii consecin(elor acestora.
(2)*n situa(ia &n care &ntr-un contract indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial nu sunt
$recizate elementele $re-zute la alin. 012% contractul se consider a fi &ncheiat
$entru norm &ntreag.
Alin. 012
$it. a)
1.
Fa$tul c legiuitorul im$une $recizarea $rogramului de lucru &n chiar con(inutul
contractului indi-idual de munc cu tim$ $ar(ial% se e,$lic $rin aceea c salariatul cu
tim$ $ar(ial nu -a $utea fi regsit &n cadrul $rogramului normal ce func(ioneaz la
unitatea res$ecti-% ci numai &n anumite $erioade% conform normei sale $ar(iale. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :2@2
2.
*n cazul salaria(ilor cu norm &ntreag i a celor care desfoar acti-itatea &ntr-un
$rogram o4inuit de lucru% momentul &n care acetia se gsesc la locul de munc este
cel determinat conform $rogramului general de lucru al unit(ii res$ecti-e% astfel cum
acesta este sta4ilit &n /egulamentul intern. )lauza din regulamentul intern referitoare la
$rogramul de lucru nu este func(ional i &n cazul celor care lucreaz cu tim$ $ar(ial%
deoarece% din $rogramul normal de lucru% acetia se $ot regsi la locul de munc o
anumit $arte. #reciz.ndu-se &n contractul indi-idual de munc $rogramul efecti- de
lucru% aceti salaria(i -or a-ea la r.ndul lor un $rogram de lucru $redeterminat. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :2@-:102... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz con(inutul contractului cu tim$ $ar(ial. *n afar de elementele
comune oricrui contract indi-idual de munc% el tre4uie s cu$rind clauze s$ecifice%
care &i configureaz natura 'uridic de contract cu tim$ $ar(ial.
Durata muncii este necesar s fie $recizat &n contract% a-.nd &n -edere c tocmai
aceast clauz definete contractul cu tim$ $ar(ial. Aste -or4a% aadar% de o durat mai
redus dec.t cea normal de lucru% adic su4 40 de ore $e s$tm.n i 170 de ore $e
lun% ca medie. *n li$sa unei durate minime legale% se $une $ro4lema care $oate fi
&ntinderea res$ecti- a acesteia. Fumai $r(ile contractului cu tim$ $ar(ial au o atare
com$eten(. 6eoretic% se $oate merge $.n la o or $e s$tm.n sau chiar $e lun.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,08
(,)Salariatul &ncadrat cu contract de munc cu tim$ $ar(ial se 4ucur de dre$turile
salaria(ilor cu norm &ntreag% &n condi(iile $re-zute de lege i de contractele
colecti-e de munc a$lica4ile.
(2)=re$turile salariale se acord $ro$or(ional cu tim$ul efecti- lucrat% ra$ortat la
dre$turile sta4ilite $entru $rogramul normal de lucru.
)Q?A
1.
)onsidera(ii de ordin 4ugetar nu $ot 'ustifica o discriminare. (Iot(rArea din 23
octom,rie 2003, Dc9Mn9eit *i Bec1er, )-3/02 *i )-5/02, >ec., p. 5-125"5, punctul 5,
precum *i Iot(rArea din 22 aprilie 2010, Nentral,etrie,srat der $andes1ran1en9Ouser
?irols, )-36/0, >ep., p. 5-352", punctul 36, precum *i Iot(rArea )ur'ii, OPBrien,
citat(, punctul 66) Astfel% gestionarea riguroas a $ersonalului (ine de considera(ii de
ordin 4ugetar care nu $ot 'ustifica o discriminare. (Iot(rArea Nentral,etrie,srat der
$andes1ran1en9Ouser ?irols, punctul 35)
2.
Fo(iunea 9moti-e o4iecti-e5 nu $ermite 'ustificarea unei diferen(e de tratament &ntre
lucrtorii $e durat determinat i cei $e durat nedeterminat $rin fa$tul c aceast
diferen(iere este $re-zut $rintr-o norm general i a4stract. (6rin analo%ie,
Iot(rArea Del )erro -lonso, punctele 5" *i 5, precum *i Iot(rArea )ur'ii, OPBrien,
punctul 63) =im$otri-% aceast no(iune im$une ca inegalitatea de tratament s
rs$und unei necesit(i reale% s $oat asigura &nde$linirea o4iecti-ului urmrit i s
fie necesar &n acest sens. (Iot(rArea Del )erro -lonso, punctele 5" *i 5, Iot(rArea
Nentral,etrie,srat der $andes1ran1en9Ouser ?irols, punctul 33)... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#rin alin. 012% $re-z.ndu-se egalitatea &n dre$turi dintre cele dou categorii de
salaria(i% s-a a-ut &n -edere $rinci$iul nediscriminrii &n ra$orturile de munc. Adic cei
cu tim$ $ar(ial -or fi trata(i la fel ca i ceilal(i a-.nd $rogram normal de lucru% fr s
se fac diferen(e $ri-ind calitatea lor de anga'a(i.
=ar egalitatea res$ecti- nu este a4solut> e,ist deose4iri determinate tocmai de
durata tim$ului de lucru diferit a celor dou categorii de salaria(i. =in acest moti- se
$re-ede c dre$turile salariale ale celui anga'at cu contract indi-idual de munc cu tim$
$ar(ial se acord $ro$or(ional cu tim$ul efecti- lucrat% ra$ortat la dre$turile sta4ilite
$entru $rogramul normal de lucru.
=e e,em$lu% salariul cores$unztor unui sfert de norm 02 ore8zi2% -a fi $ro$or(ional cu
aceast durat% adic un sfert fa( de cel $rimit $entru norm &ntreag 0E ore8zi2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,0-
(,)Anga'atorul este o4ligat ca% &n msura &n care este $osi4il% s ia &n considerare
cererile salaria(ilor de a se transfera fie de la un loc de munc cu norm &ntreag la
unul cu frac(iune de norm% fie de la un loc de munc cu frac(iune de norm la un
loc de munc cu norm &ntreag sau de a-i mri $rogramul de lucru% &n cazul &n
care a$are aceast o$ortunitate.
(2)Anga'atorul este o4ligat s informeze la tim$ cu $ri-ire la a$ari(ia unor locuri de
munc cu frac(iune de norm sau cu norm &ntreag% $entru a facilita transferurile
de la norm &ntreag la frac(iune de norm i in-ers. Aceast informare se face
$rintr-un anun( afiat la sediul anga'atorului.
(3)3 co$ie a anun(ului $re-zut la alin. 022 se transmite de &ndat sindicatului sau
re$rezentan(ilor salaria(ilor.
(4)Anga'atorul asigur% &n msura &n care este $osi4il% accesul la locuri de munc
cu frac(iune de norm la toate ni-elurile.
)Q?A
1.
)u $ri-ire la o4stacolele 'uridice i administrati-e% )urtea de la 7u,em4urg% a tre4uit s
sta4ileasc dac notificarea o4ligatorie a contractelor de munc $e frac(iune de norm%
ctre un organism $u4lic% In.n. echi-alentul Nns$ec(iei Kuncii din /om.niaJ% constituie
un o4stacol 4irocratic &n calea organizrii muncii $e tim$ $ar(ial% $rin fa$tul c ar s$ori
costul muncii $e frac(iune de norm. (Iot(rArea )ur'ii Mic9aeler, punctul 11) Aceste
dis$ozi(ii ar a-ea de asemenea dre$t consecin( generarea unei inegalit(i de tratament
i a unei restric(ionri a concuren(ei &n fa-oarea &ntre$rinderilor care anga'eaz lucrtori
cu norm &ntreag. *n aceast cauz% gu-ernul italian a argumentat necesitatea
notificrii $entru a com4ate munca la negru i a informrii administra(iei cu $ri-ire la
$racticile anga'atorilor. )Q?A a a$reciat c% $entru ca astfel de $reocu$ri s $oat
'ustifica msura notificrii% este necesar ca aceasta s fie $ro$or(ional cu o4iecti-ul
care tre4uie atins. (Iot(rArea )ur'ii Mic9aeler, punctul 26) 3r% e,ist alte msuri% mai
$u(in constr.ngtoare% care ar $ermite gu-ernului italian atingerea o4iecti-elor in-ocate
&n domeniul com4aterii fraudei i a muncii la negru% domeniu &n care autorit(ile
na(ionale dis$un de'a de mi'loace de su$ra-eghere% de ins$ec(ie i de $oli(ie.
()onclu/iile -&ocatului %eneral, punctele 36-3)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $ermite ca salaria(ii s solicite ori s fie trecu(i &n alte locuri de munc dec.t cele
&n care sunt &ncadra(i% a-.nd o norm &ntreag sau una frac(ionat cu o durat mai
ridicat ori mai redus i care sunt -acante.
=e aceea% anga'atorul este o4ligat s anun(e a$ari(ia unor astfel de locuri de munc% s
ia &n considerare cererile salaria(ilor i s le faciliteze transferul de la norma &ntreag la
una frac(ionat i in-ers.
=ac informarea salaria(ilor se face $rintr-un anun( afiat la sediul anga'atorului%
sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor sunt informa(i $rin transmiterea unei co$ii a
acestui afi.
=ei legiuitorul utilizeaz -er4ul 9a se transfera5 nu este -or4a de un -erita4il transfer%
ci de o mutare% de o modificare a locului muncii la acelai anga'ator% mai $recis de o
modificare a tim$ului de lucru% felul muncii rm.n.nd% &n $rinci$iu acelai. *n mod
normal% atunci c.nd trecerea se face de la o frac(iune de norm la una mai ridicat sau
la o norm &ntreag% salariul -a fi ma'orat. Firete c in-ers% de asemenea% ca regul%
acesta -a fi diminuat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL IB" Mun*a (a d%)i*i(iu
Ar+. ,09
(,)Sunt considera(i salaria(i cu munca la domiciliu acei salaria(i care &nde$linesc% la
domiciliul lor% atri4u(iile s$ecifice func(iei $e care o de(in.
(2)*n -ederea &nde$linirii sarcinilor de ser-iciu ce le re-in% salaria(ii cu munca la
domiciliu &i sta4ilesc singuri $rogramul de lucru.
(3)Anga'atorul este &n dre$t s -erifice acti-itatea salariatului cu munca la
domiciliu% &n condi(iile sta4ilite $rin contractul indi-idual de munc.
1.
Alementul s$ecific ce definete munca la domiciliu este re$rezentat de locul muncii%
acesta nefiind la sediul anga'atorului% ne$resu$un.nd nici caracter mo4il% ci fiind la
&nsui domiciliul acelui salariat. 0Ale,andru Athanasiu% Kagda Volonciu% 7umini(a =ima%
3ana )azan% )odul muncii, &ol. 55 F )omentariu pe articole 10-2#% Ad. ).B. CecD%
Cucureti% 2011% $. :172
2.
*n $ractic% astfel de contracte inter-in &n s$ecial &n cazul &n care salaria(ii $rezint o
serie de diza4ilit(i ce nu le $ermit de$lasarea la un loc de munc. Fimic nu &m$iedic
&ns ca i al(i salaria(i s 4eneficieze de s$ecificul muncii la domiciliu% &n msura &n care
felul muncii $e care acetia o $resteaz $ermite desfurarea la domiciliu 0ar $utea fi%
de e,em$lu% cazul unor cercettori care &i $ot realiza studiile i la domiciliu% urm.nd s
transmit rezultatele cercetrilor lor anga'atorului2. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7.
=ima% 3. )azan% op. cit.% $. :17-:1E2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 10E definete salaria(ii cu munca la domiciliu i $rezint caracteristicile acesteia<
salaria(ii &i sta4ilesc singuri $rogramul de lucru% dar anga'atorul este &ndre$t(it s
controleze acti-itatea lor% &n condi(iile $re-zute de contractul indi-idual de munc.
S$ecificul muncii la domiciliu este dat de locul muncii> acesta nu este situat &n unitate%
la anga'ator + ceea ce constituie regula &n materie + ci la domiciliul salariatului% du$
caz% la reedin(a lui. S$re deose4ire de reglementarea rom.neasc% )on-en(ia
3rganiza(iei Nnterna(ionale a Kuncii nr. 17781@@; asu$ra muncii la domiciliu% $re-ede
c locul muncii -a $utea fi nu numai domiciliul% dar i orice alt loc ales de ctre
salariat.
211
Aste o $osi4ilitate fle,i4il care ar tre4ui &nsuit i de legiuitorul rom.n
0$.n la ratificarea con-en(iei men(ionate2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,06
)ontractul indi-idual de munc la domiciliu se &ncheie numai &n form scris i
con(ine% &n afara elementelor $re-zute la art. 17 alin. 012% urmtoarele<
a)$recizarea e,$res c salariatul lucreaz la domiciliu>
4)$rogramul &n cadrul cruia anga'atorul este &n dre$t s controleze acti-itatea
salariatului su i modalitatea concret de realizare a controlului>
*)o4liga(ia anga'atorului de a asigura trans$ortul la i de la domiciliul salariatului%
du$ caz% al materiilor $rime i materialelor $e care le utilizeaz &n acti-itate%
$recum i al $roduselor finite $e care le realizeaz.
7it. a2
1.
*n contractul indi-idual de munc tre4uie s se $recizeze &n mod e,$res fa$tul c locul
muncii acelui salariat este la $ro$riul su domiciliu. Kerg.nd $e aceeai linie de
inter$retare utilizat &n cadrul celorlalte forme s$ecifice de contract indi-idual de munc
0&ncheiate $e durat determinat% cu tim$ $ar(ial sau munca tem$orar2 s-ar im$une de
o4ser-at c li$sa unui astfel de element s$ecific ar conduce la a$lica4ilitatea regulii &n
domeniu. 3r% regula &n domeniul locului muncii% $ornind de la $rinci$iul sta4ilit(ii% ar
$resu$une c acesta tre4uie s se gseasc &ntotdeauna la sediul anga'atorului. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :40-:412
2.
S$re deose4ire de celelalte elemente ale contractului 0tim$ul de lucru sau durata
contractului2% elemente ce &ntotdeauna sunt e,trem de e,act determinate% locul muncii
ar $resu$une loca(ia e,act &n care salariatul res$ecti- deruleaz $resta(iile s$ecifice
felului muncii i% de regul% este determinat mai e,act dec.t $rin trimiterea la sediul
unit(ii 0de e,em$lu% se $oate $reciza uzina sau sec(ia &n care acel salariat &i
desfoar acti-itatea2. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
:412... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 10@ $re-ede forma contractului de munc la domiciliu 0numai scris(2 i
con(inutul acestuia. Aste fireasc dis$ozi(ia de -reme ce% &n afar de elementele comune
oricrui contract% cel cu munca la domiciliu tre4uie s cu$rind clauze s$ecifice% care-i
configureaz natura 'uridic.
*ntr-ade-r% f(r( preci/area e+pres( c salariatul lucreaz la domiciliu% contractul
res$ecti- este unul ti$ic% locul muncii situ.ndu-se &n unitate i nu &n afara ei 0lit. a2.
6ro%ramul :n cadrul c(ruia an%a<atorul este &n dre$t s controleze acti-itatea salariatului
i modalitatea concret de realizare a contractului re$rezint o clauz contractual ce
d satisfac(ie $rerogati-elor anga'atorului de &ndrumare i control% dar care i $re-ine
e-entualele a4uzuri ale acestuia &n e,ercitarea acestor $rerogati-e 0lit. 42.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,0
(,)Salariatul cu munca la domiciliu se 4ucur de toate dre$turile recunoscute $rin
lege i $rin contractele colecti-e de munc a$lica4ile salaria(ilor al cror loc de
munc este la sediul anga'atorului.
(2)#rin contractele colecti-e de munc i8sau $rin contractele indi-iduale de munc
se $ot sta4ili i alte condi(ii s$ecifice $ri-ind munca la domiciliu% &n conformitate cu
legisla(ia &n -igoare.
1.
)u toate c art. 110 alin. 1 se refer numai la fa$tul c salariatul cu munc la domiciliu
se 4ucur de toate dre$turile a$lica4ile salaria(ilor care lucreaz la sediul anga'atorului%
este e-ident c% &n temeiul simetriei 'uridice% acelai salariat este i (inut &n mod s$ecific
de o4liga(iile $e care le au ceilal(i salaria(i ai anga'atorului res$ecti-. 0N.6. Wtefnescu%
op. cit.% $. 10E2
2.
Art. 110 alin. 2 din )od sta4ilete c $rin contractele colecti-e de munc se $ot $reciza
i alte condi(ii s$ecifice $ri-ind munca la domiciliu% &n realitate% cu $ri-ire la astfel de
condi(ii + s$ecifice + ar tre4ui ca legea s indice c se statornicesc $rin contractele
indi-iduale de munc 0iar nu $rin cele colecti-e2 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. :412
1.
Fiind &n fa(a unui contract indi-idual de munc% chiar dac are s$ecificul $ri-ind locul
muncii% i anume aceasta urmeaz s se $resteze la domiciliul salariatului% toate
dis$ozi(iile $re-zute de lege% contractul colecti- de munc a$lica4il sectorului de
acti-itate &n care acti-eaz salariatul este a$lica4il (i &n aceast situa(ie.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul consacr egalitatea salaria(ilor cu munca la domiciliu cu cei care &i desfoar
acti-itatea la sediul anga'atorului.
=is$ozi(ia este logic din moment ce &n cadrul rela(iilor de munc func(ioneaz $rinci$iul
egalit(ii de tratament 0art. : din )odul muncii2.
=ar% a-.nd &n -edere s$ecificul muncii la domiciliu% $rin contractul colecti- de munc
a$lica4il% se $ot sta4ili i alte condi(ii s$ecifice $ri-ind munca la domiciliu. Asemenea
9condi(ii5% &n msura &n care ar fi negociate i sta4ilite $rin contractul colecti- de munc
a$lica4il i8sau contract indi-idual de munc% nu s-ar $utea referi dec.t la dre$turi
su$erioare fa( de lege &n fa-oarea salariatului cu munca la domiciliu.
Se $ro$une% 'ustificat a$reciem% c alturi de munca la domiciliu% s fie reglementat%
ca institu(ie 'uridic s$ecific i distinct% telemunca%
212
&nt.lnit% de altfel% &n $ractic.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL III" !i)$u( de )un*: Ai +i)$u( de %di<n:
CAPI!OLUL I" !i)$u( de )un*:
?EC@IUNEA ," Dura+a +i)$u(ui de )un*:
Ar+. ,,,
6im$ul de munc re$rezint orice $erioad &n care salariatul $resteaz munca% se
afl la dis$ozi(ia anga'atorului i &nde$linete sarcinile i atri4u(iile sale% conform
$re-ederilor contractului indi-idual de munc% contractului colecti- de munc
a$lica4il i8sau ale legisla(iei &n -igoare.
1.
6im$ul normal de lucru este $erioada &n care salariatul are &ndatorirea de a $resta
munca la care s-a anga'at $rin &ncheierea contractului indi-idual de munc. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. :1:2
2.
Fac $arte din tim$ul de munc% $erioadele &n care salariatul se afl la dis$ozi(ia unit(ii
in incinta acesteia 0deoarece% chiar dac nu lucreaz efecti-% salariatul nu dis$une de
tim$ul su% aa cum ar dori% acti-itatea $ut.nd fi reluat &n orice moment% $otri-ii
-oin(ei anga'atorului2. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :1;2
1.
Fu fac $arte din tim$ul de munc% $erioadele &n care salariatul se afl la dis$ozi(ia
unit(ii la domiciliul su 0fr a a-ea munc la domiciliu2> &n $ofida fa$tului c $oate fi
con-ocat de anga'ator &n orice moment% salariatul% &n acest caz% cu limitri rezona4ile%
&i $oate organiza tim$ul i se $oate dedica $ro4lemelor sale $ersonale. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. :1;2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 111 definete tim$ul de munc. Acesta re$rezint o $erioad &n care salariatul
$resteaz munca% &i &nde$linete sarcinile i atri4u(iile sale i se afl la dis$ozi(ia
anga'atorului.
=efini(ia este $reluat din =irecti-a #arlamentului Auro$ean i a )onsiliului 20018EE8)A
$ri-ind as$ecte ale organizrii tim$ului de lucru 0art. 2.12.
=esigur c toate aceste acti-it(i o4ligatorii ale salariatului tre4uie s se desfoare
conform dis$ozi(iilor legale i contractuale.
#rin urmare% salariatul% &n cadrul tim$ului de lucru% tre4uie s fie $rezent la locul de
munc% s-i &nde$lineasc sarcinile de ser-iciu su4 autoritatea efilor ierarhici% s nu-i
$rseasc $ostul. 34ser-m c &n sintagma 9tim$ de lucru5 intr nu numai tim$ul &n
care se $resteaz efecti- munca% ci i cel &n care salariatul 9se afl la dis$ozi(ia
anga'atorului5. Aste -or4a% aadar% de acele $erioade &n care acesta nu efectueaz
o$era(iunile s$ecifice muncii sale% nu lucreaz% ci% de e,em$lu% atea$t sarcinile
0ordinul2 de ser-iciu% materia $rim% marfa% clien(ii% $acien(ii% 4eneficiarii etc. desigur
c% i aceasta este regula $entru a fi -or4a de tim$ de munc% salariatul tre4uie s fie
$rezent la locul su de munc.
211
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,2
(,)#entru salaria(ii anga'a(i cu norm &ntreag durata normal a tim$ului de munc
este de E ore $e zi i de 40 de ore $e s$tm.n.
(2)*n cazul tinerilor &n -.rst de $.n la 1E ani durata tim$ului de munc este de ;
ore $e zi i de 10 de ore $e s$tm.n.
1.
*n cazul $rogramului cu re$artizare inegal% legea $ermite% datorit s$ecificului
acti-it(ii% $osi4ilitatea de a fi sta4ilite forme s$ecifice de organizare a tim$ului de lucru%
du$ caz% &n tur% tur continu% turnus sau $rogram frac(ionat% locurile de munc%
$recum i modalit(ile concrete de organizare i e-iden( a muncii $restate fiind
negociate $rin )ontractul colecti- de munc. Fu se $oate re(ine nicio &nclcare a
$re-ederilor =irecti-ei nr. EE82004 a )omisiei Auro$ene $ri-ind anumite as$ecte ale
organizrii tim$ului de lucru% act normati- care definete at.t tim$ul de lucru% $erioada
de re$aus% de re$aus zilnic sau munc &n schim4uri% aceste norme fiind res$ectate de
unitatea intimat% care a sta4ilit desfurarea acti-it(ii &n schim4uri de 12 ore $entru
$ersonalul anga'at &n func(ia de -.nztor i lucrtor-gestionar din Sta(iile A.%
acord.ndu-se 24 de ore li4er ca $erioad de re$aus% situa(ie de altfel recunoscut i de
reclamante% do-edite i $rin foile colecti-e de $rezen( de$use la dosar. (). -p.
Ducea&a, s. conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 2#1/200,
""".costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul 112 reglementeaz durata normal a tim$ului de munc 0de E ore $e zi i de
40 de ore $e s$tm.n2. Aste o durat normal $entru c aceasta constituie regula ce
d satisfac(ie i dis$ozi(iilor constitu(ionale Iart. 41 alin. 012J% conform crora 9durata
normal a zilei de lucru este% &n medie% de cel mult E ore5. Aceast durat asigur
desfurarea &n condi(ii o4inuite a $roceselor de munc% rs$unz.nd% totodat
cerin(elor de ordin sociologic% material% s$iritual i social al salaria(ilor. )u alte cu-inte
asigur &m4inarea intereselor economico-sociale etc.% ale anga'atorilor cu cele $ersonale
0de -ia( i de refacere a for(ei de munc2 ale lucrtorilor.
*n cazul tinerilor &n -.rst de $.n la 1E ani% &n sco$ul $rotec(iei securit(ii i snt(ii
lor% al dez-oltrii acestora% durata tim$ului de munc este mai redus cu 2 ore $e zi 0;
ore2 i cu 10 ore $e s$tm.n 010 ore2. *n acelai sens% este i Botr.rea Su-ernului
nr. ;0082007 $ri-ind $rotec(ia tinerilor la locul de munc 0art. 102.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,3
(,)/e$artizarea tim$ului de munc &n cadrul s$tm.nii este% de regul% uniform%
de E ore $e zi tim$ de : zile% cu dou zile de re$aus.
(2)*n func(ie de s$ecificul unit(ii sau al muncii $restate% se $oate o$ta i $entru o
re$artizare inegal a tim$ului de munc% cu res$ectarea duratei normale a tim$ului
de munc de 40 de ore $e s$tm.n.
*n mod normal% tim$ul de lucru este de E ore &n fiecare din cele : zile lucrtoare ale
s$tm.nii% celelalte 2 fiind zile de odihn 0s.m4ta i duminica2.
/e$artizarea inegal a tim$ului de munc $resu$une ca &n unele zile $rogramul de lucru
s de$easc E ore% iar &n altele s fie su4 E ore% dar $e total s$tm.n s se
res$ecte durata normal de 40 de ore.
Aste $osi4il% atunci c.nd se lucreaz &n tur sau &n turnus etc.% ca &n unele zile ale
s$tm.nii s se lucreze mai mult de E ore% iar altele s re$rezinte tim$ li4er
cores$unztor $entru munca $restat anterior &ntr-un $rogram% de e,em$lu% de 12 ore.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
1.
*n temeiul dre$tului anga'atorului de a-i organiza acti-itatea% legiuitorul sta4ilete c
de regul tim$ul de munc este re$artizat uniform% de E ore $e zi. A-ident% amena'area
celor E ore &n cursul unei zile de 24 de ore rm.ne la latitudinea e,clusi- a
anga'atorului% acesta organiz.nd $rogramul zilnic de munc al salaria(ilor &n func(ie de
interesele economice ale anga'atorului. Aceasta &nseamn c $rogramul de lucru nu
tre4uie s cu$rind E ore consecuti-e% fr $auz ci c ele se $ot organiza $e $arcursul
zilei cu mai multe $erioade de $auz% mai lungi sau mai scurte% cu condi(ia res$ectri
$erioadei zilnice de re$aus.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 2,-n%2-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Ar+. ,,4
(,)=urata ma,im legal a tim$ului de munc nu $oate de$i 4E de ore $e
s$tm.n% inclusi- orele su$limentare.
(2)#rin e,ce$(ie% durata tim$ului de munc% ce include i orele su$limentare% $oate
fi $relungit $este 4E de ore $e s$tm.n% cu condi(ia ca media orelor de munc%
calculat $e o $erioad de referin( de 4 luni calendaristice% s nu de$easc 4E
de ore $e s$tm.n.
(3)#entru anumite acti-it(i sau $rofesii sta4ilite $rin contractul colecti- de munc
a$lica4il% se $ot negocia% $rin contractul colecti- de munc res$ecti-% $erioade de
referin( mai mari de 4 luni% dar care s nu de$easc ; luni.
(4)Su4 rezer-a res$ectrii reglementrilor $ri-ind $rotec(ia snt(ii i securit(ii &n
munc a salaria(ilor% din moti-e o4iecti-e% tehnice sau $ri-ind organizarea muncii%
contractele colecti-e de munc $ot $re-edea derogri de la durata $erioadei de
referin( sta4ilite la alin. 012% dar $entru $erioade de referin( care &n niciun caz s
nu de$easc 12 luni.
(5)7a sta4ilirea $erioadelor de referin( $re-zute la alin. 022-042 nu se iau &n calcul
durata concediului de odihn anual i situa(iile de sus$endare a contractului
indi-idual de munc.
(8)#re-ederile alin. 012-042 nu se a$lic tinerilor care nu au &m$linit -.rsta de 1E
ani.
1.
a) >e%ula
/egula o formeaz fa$tul c tim$ul de munc% adic $erioada &n care salariatul
$resteaz munca% se afl la dis$ozi(ia anga'atorului i &nde$linete sarcinile i atri4u(iile
sale% nu $oate s de$easc 4E de ore &ntr-un inter-al de 7 zile% de regul de luni $.n
duminic.
/eglementarea limitei tim$ului de munc &n legisla(ia rom.n &nce$e &n anul 1@0; $rin
ado$tarea $rimelor reglementri $ri-ind tim$ul de munc al femeilor i al co$iilor.
Aadar% nu se $oate sus(ine% ca &n doctrin c reglementara tim$ului de munc de 4E de
ore &i are sursa &n dre$tul comunitar.
=irecti-a euro$ean nu a adus nici o modificare &n legisla(ia intern% /om.nia a-.nd
de'a reglementat tim$ul de munc de 4E de ore $rin =ecretul-7ege nr. @:81@@0 $ri-ind
trecerea la s$tm.na de lucru de : zile &n unit(ile de stat
@1
.
#entru tinerii su4 a-.nd -.rsta du4 1E ani durata tim$ului de munc este de ; ore $e zi
i de 10 de ore $e s$tm.n.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
A-.nd ca surs dre$tul comunitar 0=irecti-a nr. 20018EE din 4 noiem4rie 2001
referitoare la unele as$ecte ale organizrii tim$ului de munc% care a &nlocuit =irecti-a
@18104820002% legiuitorul nostru a $re-zut c durata ma,im legal a tim$ului de
munc nu $oate de$i 4E de ore $e s$tm.n% inclusi- orele su$limentare
21:
.
A-ident re$artizarea celor E ore% care se adaug duratei normale a lucrului de 40 de ore
$e s$tm.n% $oate fi inegal% cu alte cu-inte doar &n anumite zile se -a de$i tim$ul
normal de lucru% nu &n toate zilele s$tm.nii% ori se -a lucra s.m4ta 0sau duminica2%
deci &nc o zi din s$tm.n.
#rin e,ce$(ie de la regula statornicit de alin. 012% durata ma,im legal a tim$ului de
munc $oate fi $relungit cu condi(ia ca media orelor de munc% $e o $erioad de 4
luni% s nu de$easc 4E de ore s$tm.nal.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,5
(,)#entru anumite sectoare de acti-itate% unit(i sau $rofesii se $oate sta4ili $rin
negocieri colecti-e sau indi-iduale ori $rin acte normati-e s$ecifice o durat zilnic
a tim$ului de munc mai mic sau mai mare de E ore.
(2)=urata zilnic a tim$ului de munc de 12 ore -a fi urmat de o $erioad de
re$aus de 24 de ore.
1.
*n cazul $rogramului cu re$artizare inegal% legea $ermite% datorit s$ecificului
acti-it(ii% $osi4ilitatea de a fi sta4ilite forme s$ecifice de organizare a tim$ului de lucru%
du$ caz% &n tur% tur continu% turnus sau $rogram frac(ionat% locurile de munc%
$recum i modalit(ile concrete de organizare i e-iden( a muncii $restate fiind
negociate $rin )ontractul colecti- de munc. Fu se $oate re(ine nicio &nclcare a
$re-ederilor =irecti-ei nr. EE82004 a )omisiei Auro$ene $ri-ind anumite as$ecte ale
organizrii tim$ului de lucru% act normati- care definete at.t tim$ul de lucru% $erioada
de re$aus% de re$aus zilnic sau munc &n schim4uri% aceste norme fiind res$ectate de
unitatea intimat% care a sta4ilit desfurarea acti-it(ii &n schim4uri de 12 ore $entru
$ersonalul anga'at &n func(ia de -.nztor i lucrtor-gestionar din Sta(iile A.%
acord.ndu-se 24 de ore li4er ca $erioad de re$aus% situa(ie de altfel recunoscut i de
reclamante% do-edite i $rin foile colecti-e de $rezen( de$use la dosar. (). -p.
Ducea&a, s. conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 2#1/200,
""".costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=urata zilnic a tim$ului de munc $oate fi negociat $rin contractele colecti-e sau
indi-iduale de munc% $entru anumite sectoare de acti-itate% unit(i sau $rofesii%
aceasta $ut.nd fi mai mare sau mai mic de E ore.
Aste -or4a% aadar% de durata zilnic i nu de durata s$tm.nal. =re$t urmare% dac
mediat tim$ului de lucru este de 40 de ore $e s$tm.n suntem &n $rezen(a duratei
normale a ti$ului de lucru% dac este de 4E de ore $e s$tm.n suntem &n $rezen(a
muncii su$limentare.
*n sco$ul $rote'rii securit(ii si snt(ii &n munc se $re-ede o4ligati-itatea unui tim$
de odihn de 24 de ore% atunci c.nd tim$ul de munc este de 12 ore zilnic.
#entru tim$ul de munc de 12 ore zilnic este o4ligatorie o $erioad de 24 de ore de
re$aus.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,8
(,)Kodul concret de sta4ilire a $rogramului de lucru inegal &n cadrul s$tm.nii de
lucru de 40 de ore% $recum i &n cadrul s$tm.nii de lucru com$rimate -a fi
negociat $rin contractul colecti- de munc la ni-elul anga'atorului sau% &n a4sen(a
acestuia% -a fi $re-zut &n regulamentul intern.
(2)#rogramul de lucru inegal $oate func(iona numai dac este s$ecificat e,$res &n
contractul indi-idual de munc.
1.
/egula o formeaz fa$tul c $rogramul de lucru inegal &n cadrul s$tm.nii de lucru de
40 de ore se negocieaz i constituie clauz &n contractul colecti- de munc.
Fumai &n msura &n care nu e,ist contract colecti- de munc% $rogramul inagal de
lucru se -a sta4li $rin regulament intern% care se realizeaz cu consultarea sindicatului.
*n msura &n care $rogramul de munc i modul de re$artizare a acestuia $e zile sunt
$re-zute &n regulamentul intern% &n doctrin
@4
se a$rcieaz c aceast o4liga(ie de a le
aduce la cunotin( salaria(ilor se $oate realiza &n mod eficient odat cu aducerea la
cunotin( a regulamentului intern% o4liga(ie $re-zut &n art. 241 i urm. din )odul
muncii.
#rogramul de lucru inegal se $oate a$lica numai dac este s$ecificat e,$res &n
contractul indi-idual de munc% ceea ce &nseamn c indiferent c acest $rogram este
sta4ilit $rin contractul colecti- de munc sau $rin regulament intern% dac nu este
&nscris &n contractul indi-idual de munc al salaraitului acesta nu este a$lica4il....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)ontractul colecti- de munc re$rezint instrumentul 'uridic $rin care se sta4ilete
$rogramul de lucru% diferit de cel normal.
*n li$sa acestui contract% $rogramul res$ecti- se sta4ilete $rin regulamentul intern.
#rin urmare% &n situa(ia &n care la ni-elul anga'atorului se &ncheie contract colecti- de
munc% $rogramul de munc inegal &n cadrul s$tm.nii de lucru de 40 de ore se
negociaz de cele dou $r(i + sindicat8sindicate ori re$rezentan(ii salaria(ilor% du$
caz% i anga'atorilor.
).nd din di-erse moti-e nu se &ncheie un astfel de contract 0li$sesc sindicatele
re$rezentati-e% $r(ile nu se &n(eleg cu ocazia negocierii% nu e,ist -oin( &n acest sens
etc.2 $rogramul inegal de lucru se sta4ilete $rin regulamentul intern &ntocmit de
anga'ator cu consultarea sindicatului 0dac e,ist2 sau a re$rezentan(ilor salaria(ilor%
du$ caz.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,-
#rogramul de munc i modul de re$artizare a acestuia $e zile sunt aduse la
cunotin( salaria(ilor i sunt afiate la sediul anga'atorului.
1.
7i$sa din cadrul contractului indi-idual de munc a unei clauze referitoare la $rogramul
de lucru inegal duce la im$osi4ilitatea $entru anga'ator de a o4liga salariatul% &n -irtutea
$rerogati-ei sale disci$linare% la res$ectarea $rogramului de lucru inegal. 0A. Athanasiu%
K. Volonciu% 7. =ima% 3 )azan% op. cit.% $. E-@2
2.
Acest articol este suficient $entru a4rogarea celui de-al doilea alineat al art. 11; alin.
022 din )odul muncii.
Astfel% legiuitorul o4lig anga'atorul ca $rogramul de munc i modul de re$artizare a
acestuia $e zile s fie aduse la cunotin( salaria(ilor i s fie afiate la sediul
anga'atorului.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Anga'atorul este o4ligat s aduc la cunotin(a salaria(ilor% $rin afiare la sediul su%
$rogramul de munc i re$artizarea acestuia $e zile.
#rogramul de munc tre4uie afiat% ca o $remis a res$ectrii sale.
Aa fiind% niciun salariat nu s-ar $utea a$ra% &n i$oteza neres$ectrii acestui $rogram%
c nu a a-ut cunotin( de e,isten(a lui.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,9
(,)Anga'atorul $oate sta4ili $rograme indi-idualizate de munc% cu acordul sau la
solicitarea salariatului &n cauz.
(2)#rogramele indi-idualizate de munc $resu$un un mod de organizare fle,i4il a
tim$ului de munc.
(3)=urata zilnic a tim$ului de munc este &m$r(it &n dou $erioade< o $erioad
fi, &n care $ersonalul se afl simultan la locul de munc i o $erioad -aria4il%
mo4il% &n care salariatul &i alege orele de sosire i de $lecare% cu res$ectarea
tim$ului de munc zilnic.
(4)#rogramul indi-idualizat de munc $oate func(iona numai cu res$ectarea
dis$ozi(iilor art. 112 i 114.
1.
*n msura &n care $rogramul de munc i modul de re$artizare a acestuia $e zile sunt
$re-zute &n regulamentul intern% a$reciem c aceast o4liga(ie de a le aduce la
cunotin( salaria(ilor se $oate realiza &n mod eficient odat cu aducerea la cunotin( a
regulamentului intern. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3 )azan% op. cit.% $. E-@2
2.
*n -irtutea dre$tului anga'atorului de a organiza acti-itatea i &n acord cu noile
conce$(ii8realit(i $ri-ind necesitatea unei fle,i4ilizri a tim$ului de munc $entru
armonizarea -ie(ii $rofesionale cu -ia(a $ri-at legiuitorul reglementeaz $osi4ilitatea
sta4ilirii unor $rograme indi-idualizate de munc.
A-ident indi-idualizarea $rogramelor de munc se realizeaz fie la semnarea
contractului indi-idual de munc% fie $e $arcursul desfurrii rela(iilor de munc $rin
act adi(ional la contractul indi-idual de munc ceea ce $resu$une manifestarea de
-oin( at.t a salariatului c.t i a anga'atorului.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aa cum le este denumirea% $rogramele indi-idualizate de munc% ca mod de
organizare fle,i4il a tim$ului de munc% se sta4ilesc doar &n cazul anumitor salaria(i% cu
acordul sau la solicitarea acestora.
#rin urmare% ini(iati-a organizrii unor $rograme indi-idualizate o $oate a-ea
anga'atorul% situa(ie &n care $entru ca aceste $rograme s de-in o$era(ionale este
ne-oie de acordul salariatului. =ac acesta are o astfel de ini(iati-% anga'atorul o $oate
a$ro4a.
*n cazul unor astfel de $rograme salaria(ii au dre$tul de a-i alege orele de -enire i de
$lecare de la $rogram 0$erioada -aria4il% mo4il2% dar cu e,isten(a i a unei $erioade
fi,e &n care :ntre% $ersonalul se afl simultan la locul de munc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,,6
Anga'atorul are o4liga(ia de a (ine e-iden(a orelor de munc $restate de fiecare
salariat i de a su$une controlului ins$ec(iei muncii aceast e-iden( ori de c.te ori
este solicitat.
1.
6lata spor de &ec9ime. )ondi'iile de plat( a orelor suplimentare *i compensarea
concediului de odi9n(. Fu se 'ustific acordarea s$orului de -echime &ntruc.t $rin
contractul indi-idual de munc% semnat fr o4iec(iuni de salariat% $r(ile au negociat i
au sta4ilit ca reclamantul s $rimeasc o sum fi,% re$rezent.nd salariul de 4az
lunar%fr a fi men(ionate i alte s$oruri.
#ontarea orelor su$limentare $recum i e-iden(ierea acestora se face su4 forma foilor
de $onta'% a referatelor a$ro4ate de ctre anga'ator% a foilor de $rezen(. #.r.ta a
de$us foi state de salarii i state de $lat din care reiese c reclamantului i-au fost
achitate dre$turile salariale conform normei de lucru $restate. *n s$e( se $une
$ro4lema do-edirii unui fa$t negati- determinat care $oate fi do-edit $rin e-iden(ierea
e,isten(ei fa$tului $oziti- contrar. Altfel s$us% cel interesat%reclamantul tre4uia s
do-edeasc &m$re'urarea c a $restat orele su$limentare $retins a fi fost lucrate i a
cazurilor &n care acestea $uteau sau au fost efectuate%as$ect ne$ro4at &n cauz....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
A-iden(a orelor de munc% aadar% tre4uie s se refere la fiecare salariat &n $arte%
indiferent dac este -or4a de un $rogram de munc normal sau nu% fi, ori fle,i4il sau
indi-idualizat.
Aceast e-iden( este necesar $entru ca Nns$ec(ia Kuncii% cu ocazia controalelor% s
-erifice dac anga'atorul res$ect dis$ozi(iile legale &n materie% dac sunt afectate sau
nu dre$turile salaria(ilor.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 2" Mun*a #u$(i)en+ar:
Ar+. ,20
(,)Kunca $restat &n afara duratei normale a tim$ului de munc s$tm.nal%
$re-zut la art. 112% este considerat munc su$limentar.
(2)Kunca su$limentar nu $oate fi efectuat fr acordul salariatului% cu e,ce$(ia
cazului de for( ma'or sau $entru lucrri urgente destinate $re-enirii $roducerii
unor accidente ori &nlturrii consecin(elor unui accident.
1.
6lata spor de &ec9ime. )ondi'iile de plat( a orelor suplimentare *i compensarea
concediului de odi9n(. Fu se 'ustific acordarea s$orului de -echime &ntruc.t $rin
contractul indi-idual de munc% semnat fr o4iec(iuni de salariat% $r(ile au negociat i
au sta4ilit ca reclamantul s $rimeasc o sum fi,%re$rezent.nd salariul de 4az
lunar%fr a fi men(ionate i alte s$oruri.
#ontarea orelor su$limentare $recum i e-iden(ierea acestora se face su4 forma foilor
de $onta'% a referatelor a$ro4ate de ctre anga'ator% a foilor de $rezen(. #.r.ta a
de$us foi state de salarii i state de $lat din care reiese c reclamantului i-au fost
achitate dre$turile salariale conform normei de lucru $restate. *n s$e( se $une
$ro4lema do-edirii unui fa$t negati- determinat care $oate fi do-edit $rin e-iden(ierea
e,isten(ei fa$tului $oziti- contrar. Altfel s$us% cel interesat% reclamantul tre4uia s
do-edeasc &m$re'urarea c a $restat orele su$limentare $retins a fi fost lucrate i a
cazurilor &n care acestea $uteau sau au fost efectuate%as$ect ne$ro4at &n cauz....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete Ialin. 012J munca su$limentar< cea $restat $este durata normal a
tim$ului de munc de E ore $e zi i de 40 de ore $e s$tm.n.
)ondi(ia esen(ial $entru efectuarea ei const &n acordul salariatului Ialin. 022J. Aadar%
este necesar o solicitare a anga'atorului &n acest sens. Acordul $oate fi e+pres sau
tacit. *ns &n toate cazurile el tre4uie s e,iste i s $oat fi do-edit de ctre anga'ator.
Fu se cere acest acord doar &n caz de for( ma'or sau $entru lucrri urgente destinate
$re-enirii $roducerii unor accidente ori &nlturrii consecin(elor unui accident. #rin
urmare% te,tul -izeaz alturi de for(a ma'or i cazul fortuit.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,2,
(,)7a solicitarea anga'atorului salaria(ii $ot efectua munc su$limentar% cu
res$ectarea $re-ederilor art. 114 sau 11:% du$ caz.
(2)Afectuarea muncii su$limentare $este limita sta4ilit $otri-it $re-ederilor art.
114 sau 11:% du$ caz% este interzis% cu e,ce$(ia cazului de for( ma'or sau
$entru alte lucrri urgente destinate $re-enirii $roducerii unor accidente ori
&nlturrii consecin(elor unui accident.
1.
Kunca su$limentar $oate fi efectuat doar la cererea anga'atorului. *n li$sa unei
asemenea solicitri% care s &m4race forma scris% instan(a de fond a a$reciat &n mod
corect c $reten(iile recurentului sunt nefondate. Kai mult% fa( de &m$re'urarea c
orele su$limentare se efectueaz la solicitarea anga'atorului% care este cel ce $ltete
remunera(ia% &n $lus de salariu% munca $restat $este $rogramul normal de lucru% din
ini(iati-a salariatului% nu are regimul 'uridic al orelor su$limentare i nu confer
salariatului dre$tul la com$ensare sau la $lat. (). -p. -l,a 5ulia, s. pentru conflicte de
munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 362/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
=in analiza i -erificarea actelor i lucrrilor dosarului se constat fa$tul c din foile
colecti-e de $rezen( de$use la dosar nu rezult $restarea muncii $este $rogram sau &n
zilele de s.m4t iar din celelalte acte de$use de reclamant i societatea $.r.t%
res$ecti- facturile fiscale% a-izele de &nso(ire a mrfii nu rezult $restarea acti-it(ii &n
tim$ul zilelor de s.m4t sau $este orele de $rogram &n cursul s$tm.nii% aceste
documente ne$urt.nd semntura $etentei. (). -p. Ducea&a, s. conflicte de munc( *i
asi%ur(ri sociale, dec. nr. 523/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
,4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 121 &l com$leteaz $e cel anterior 0art. 1202. 6otodat% el tre4uie coro4orat cu
$re-ederile art. 114 i 11:.
=eci% munca su$limentar este $osi4il numai la solicitarea anga'atorului. )ondi(ia
necesar $entru $restarea ei% &n afar de acordul salariatului% const &n res$ectarea
duratei ma,ime legale a tim$ului de lucru% aa cum este ea sta4ilit la art. 114 i art.
11:. #rin urmare% e,ce$(ional% $oate fi $relungit $este 4E de ore $e s$tm.n% &n
$erioada de referin( Iart. 114 alin. 022 i 012J% ori $oate fi de 12 ore $e zi Iart. 11:
alin. 022J. =e$irea acestor limite ma,ime este interzis. 6otui% dac inter-in situa(ii
deose4ite 0for( ma'or sau caz fortuit2% interdic(ia res$ecti- nu mai func(ioneaz.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,22
(,)Kunca su$limentar se com$enseaz $rin ore li4ere $ltite &n urmtoarele ;0 de
zile calendaristice du$ efectuarea acesteia.
(2)*n aceste condi(ii salariatul 4eneficiaz de salariul cores$unztor $entru orele
$restate $este $rogramul normal de lucru.
(3)*n $erioadele de reducere a acti-it(ii anga'atorul are $osi4ilitatea de a acorda
zile li4ere $ltite din care $ot fi com$ensate orele su$limentare ce -or fi $restate &n
urmtoarele 12 luni.
1.
)u $ri-ire la art. 122 alin. 1<
+ se refer numai la i$oteza reducerii tem$orare a acti-it(ii>
+ deoarece te,tul nu distinge% se $ot acorda zile li4ere $ltite unei $r(i a salaria(ilor
sau &ntregului colecti->
+ nu e,ist $entru anga'ator limit ma,im a numrului de zile li4ere $ltite>
+ se $ltesc &n a-ans zile li4ere &n contul crora se -or com$ensa orele su$limentare ce
-or fi $restate &n urmtoarele 12 luni> aadar% orele su$limentare% dis$use ulterior% nu
$ol fi $rogramate &ntr-o $erioad mai mare de 12 luni. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 1E72
2.
*n -ederea refacerii organismului salariatului% legiuitorul sta4ilete c munca
su$limentar se com$enseaz% ca regul cu ore li4ere $ltite &n urmtoarele ;0 de zile
calendaristice.
Aadar% $rima o$(iune a legiuitorului este aceea de a acorda salaria(ilor tim$ li4er
com$ensatoriu i nu $lata acestor ore% chiar dac uneori% $resat fiind de ne-oile
financiare salariatul este tentat s acce$te sumele de 4ani.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011.
*n $rimul r.nd% a fost mrit $erioada &n care $ot fi com$ensate orele su$limentare de
la 10 la ;0 de zile calendaristice. =ar% se $are c aceast ma'orare nu este suficient%
)omisia Auro$ean solicit.nd o ma'orare la @0 de zile calendaristice.
217
=esigur c orele li4ere sunt $ltite a-.ndu-se &n -edere salariul a-ut de cel &n cauz i
&n func(ie de numrul de ore efectuate su$limentar.
/ezult c dei lucrtorul nu se $rezint la locul de munc res$ecti- &n anumite zile 0sau
ore2% el este salarizat integral &n considerarea muncii su$limentare $restate anterior.
3 a doua modificare const &n introducerea dis$ozi(iei de la alin. 012% conform creia
com$ensarea $oate o$era antici$at. Adic% $ot fi acordate mai &nt.i zilele li4ere% &n
contul crora -a fi efectuat 0e-ident% &n -iitor2 munca su$limentar.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,23
(,)*n cazul &n care com$ensarea $rin ore li4ere $ltite nu este $osi4il &n termenul
$re-zut de art. 122 alin. 012 &n luna urmtoare% munca su$limentar -a fi $ltit
salariatului $rin adugarea unui s$or la salariu cores$unztor duratei acesteia.
(2)S$orul $entru munca su$limentar% acordat &n condi(iile $re-zute la alin. 012%
se sta4ilete $rin negociere% &n cadrul contractului colecti- de munc sau% du$ caz%
al contractului indi-idual de munc% i nu $oate fi mai mic de 7:T din salariul de
4az.
1.
)odul Kuncii men(ioneaz c munca su$limentar se com$enseaz $rin ore li4ere. Fu
&nseamn o $lat du4l &ntruc.t recurenta a fost cea care i-a $ltit zilele a4sente de la
ser-iciu i aa cum corect a re(inut instan(a de fond% fiecare are regimuri 'uridice
diferite. Nnstan(a de fond nu a re(inut cuantumul de ore su$limentare men(ionat de
reclamant de 2:4 ca fiind i efectuate ci a lsat recurentei $osi4ilitatea s le sta4ileasc
i deci din aceast cauz nu a mai fost necesar audierea unor martori. Fa$tul c
recurenta $otri-it statului de $lat le-a a$reciat la suma de 120; lei 4rut% este calculul
su% &ntruc.t instan(a de fond nu a sta4ilit aceast sum de $lat. (). -p. 2ala'i, s.
pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 51#/200, """.costelgilca.ro)
2.
A doua o$(iunea aleas de legiuitor% du$ com$ensarea cu tim$ li4er $ltit% este aceea
a $l(ii orelor su$limentare cu un s$or la salariu care se negociaz $rin contractul
colecti- de munc i care nu $oate fi mai mic de 7:T din salariul de 4az al
salariatului.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=in $cate% dis$ozi(ia de la alin. 012 nu a fost corelat cu cea de la art. 122 alin. 012.
#rin urmare% corect ar fi fost s fie -or4a de com$ensarea 9&n luna urmtoare5% ci &n
9urmtoarele ;0 de zile calendaristice du$ efectuarea5 muncii su$limentare.
=eci% atunci c.nd com$ensarea cu tim$ li4er cores$unztor nu e $osi4il% cel &n cauz
-a $rimi un s$or la salariu% sta4ilit $rin negociere 0contractul colecti- sau% du$ caz%
contractul indi-idual de munc2 i nu $oate fi mai mic de 7:T din salariul de 4az.
=ar% $rin negociere colecti- 0$rin contractul colecti- de munc a$lica4il2 sau $rin
negociere indi-idual 0contractul indi-idual de munc2% $r(ile $ot sta4ili un ni-el
su$erior 0chiar de 100T2 al s$orului &n discu(ie.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,24
6inerii &n -.rst de $.n la 1E ani nu $ot $resta munc su$limentar.
1.
6e,tul este e,trem de clar i im$erati- i anume tinerii care nu au &m$linit -.rsta de 1E
ani nu $ot $resta munc su$limentar indiferent de moti-.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste o interdic(ie de la care nu se $oate deroga. Sco$ul su este acela de $rotec(ie a
tinerilor care% datorit -.rstei% au ca$acitatea de munc diminuat.
=e altfel% &n cazul lor% tim$ul zilnic de lucru este de ; ore% iar cel s$tm.nal de 10 de
ore Iart. 112 alin. 022J.
Nnterdic(ia $restrii muncii su$limentare &n cazul tinerilor% instituit de =irecti-a
)onsiliului nr. @4811 din 22 iunie 1@@4% este $re-zut i de Botr.rea Su-ernului nr.
;0082007.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 3" Mun*a de n%a$+e
Ar+. ,25
(,)Kunca $restat &ntre orele 22%00-;%00 este considerat munc de noa$te.
(2)Salariatul de noa$te re$rezint% du$ caz<
a)salariatul care efectueaz munc de noa$te cel $u(in 1 ore din tim$ul su zilnic
de lucru>
4)salariatul care efectueaz munc de noa$te &n $ro$or(ie de cel $u(in 10T din
tim$ul su lunar de lucru.
(3)=urata normal a tim$ului de lucru% $entru salariatul de noa$te% nu -a de$i o
medie de E ore $e zi% calculat $e o $erioad de referin( de ma,imum 1 luni
calendaristice% cu res$ectarea $re-ederilor legale cu $ri-ire la re$ausul s$tm.nal.
(4)=urata normal a tim$ului de lucru $entru salaria(ii de noa$te a cror acti-itate
se desfoar &n condi(ii s$eciale sau deose4ite de munc nu -a de$i E ore $e
$arcursul oricrei $erioade de 24 de ore dec.t &n cazul &n care ma'orarea acestei
durate este $re-zut &n contractul colecti- de munc a$lica4il i numai &n situa(ia
&n care o astfel de $re-edere nu contra-ine unor $re-ederi e,$rese sta4ilite &n
contractul colecti- de munc &ncheiat la ni-el su$erior.
(5)*n situa(ia $re-zut la alin. 042% anga'atorul este o4ligat s acorde $erioade de
re$aus com$ensatorii echi-alente sau com$ensare &n 4ani a orelor de noa$te
lucrate $este durata de E ore.
(8)Anga'atorul care% &n mod frec-ent% utilizeaz munca de noa$te este o4ligat s
informeze des$re aceasta ins$ectoratul teritorial de munc.
1.
=ei recurenta afirm c a efectuat ore de noa$te &n cuantum de :4 ore $e $erioada
octom4rie-noiem4rie 2007 la )lu4ul S.% aceasta nu a de$us &nscrisuri din care s rezulte
-eridicitatea acestei afirma(ii sau orice alt mi'loc de $ro4. Astfel% din foile colecti-e de
$rezen( $e lunile octom4rie-noiem4rie 2007 de$use la dosar de ctre intimat creia &i
re-enea sarcina $ro4ei $otri-it art. 2E7 )odul muncii Ide-enit art. 272 du$
re$u4licareJ% rezult c recurenta a lucrat c.te E ore $e tim$ de zi i nu de noa$te aa
cum sus(ine i $entru orele men(ionate &n aceste documente de $rezen( ea a fost
remunerat fa$t ce rezult din statele de $lat. Sus(inerea recurentei c a $restat ore
de noa$te &n $erioada octom4rie-noiem4rie nu este do-edit &n cauz cu &nscrisuri care
s ateste o alt situa(ie dec.t cea care rezult din foile colecti-e de $rezen(. (). -p.
2ala'i, s. pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. #3/200,
""".costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul sta4ilete limitele orare ale muncii de noa$te Ialin. 012J.
=efinete% &n acelai tim$% salariatul de noa$te Ialin. 022J. *n cazul unei zile de lucru
este ne-oie de cel $u(in 1 ore $entru calificarea muncii ca fiind de noa$te. ).nd este
-or4a de o lun% $ro$or(ia muncii de noa$te tre4uie s fie de cel $u(in 10T din tim$ul
de lucru% adic cel $u(in :1 de ore 010T din 170 ore &n medie $e lun2.
Alin. 012 $ermite de$irea &n anumite zile a duratei normale a tim$ului de lucru% cu
condi(ia ca &ntr-o $erioad de referin( de ma,imum 1 luni calendaristice s nu se
de$easc o medie de E ore $e zi.
Alin. 042% modificat $rin 7egea nr. 4082011% re$rezint o continuare a dis$ozi(iei de la
alin. 042. *n 4aza lui durata tim$ului de lucru $entru salaria(ii de noa$te a cror
acti-itate se desfoar &n condi(ii s$eciale sau deose4ite de munc $oate de$i E ore
$e $arcursul unei $erioade de 24 de ore% dac astfel este $re-zut &n contractul colecti-
de munc a$lica4il i dac nu se contra-ine $re-ederilor din contractul colecti- su$erior.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,28
Salaria(ii de noa$te 4eneficiaz<
a)fie de $rogram de lucru redus cu o or fa( de durata normal a zilei de munc%
$entru zilele &n care efectueaz cel $u(in 1 ore de munc de noa$te% fr ca aceasta
s duc la scderea salariului de 4az>
4)fie de un s$or $entru munca $restat &n tim$ul no$(ii de 2:T din salariul de
4az% dac tim$ul astfel lucrat re$rezint cel $u(in 1 ore de noa$te din tim$ul
normal de lucru.
1.
Aceste msuri de reducere a $rogramului sau de acordare a unui s$or la salariu sunt
alternati-e i nu cumulati-e i c se a$lic numai salaria(ilor care $resteaz cel $u(in 1
ore de munc de noa$te. *n consecin(% cei care $resteaz mai $u(in de 1 ore &n
inter-alul 10 $.m.-; a.m. nu 4eneficiaz de niciuna dintre msurile $re-zute de lege.
0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3 )azan% op. cit., $. 202
2.
*n -ederea $rotec(iei snt(ii i securit(ii lucrtorilor de noa$te legiuitorul sta4ilete
c acetia 4eneficiaz fie de un $rogram de lucru redus cu o or% fr ca aceasta s
duc la scderea salariului de 4az fie de un s$or $entru munca $restat &n tim$ul
no$(ii de 2:T din salariul de 4az% dac tim$ul astfel lucrat re$rezint cel $u(in 1 ore
de noa$te din tim$ul normal de lucru.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz consecin(ele $restrii muncii de noa$te. =ac s$ecificul acti-it(ii
$ermite% salaria(ii -or $resta munca $e 4aza unui $rogram redus cu o or 0deci% ca
regul% 7 ore2% fr scderea salariului de 4az.
*n cealalt -ariant% care nu $resu$une reducerea tim$ului de lucru% se acord un s$or
la salariul de 4az% de minimum 2:T 0s$or care a fost ma'orat de la 1:T2. S$orul de
2:T se acord numai dac tim$ul astfel lucrat re$rezint cel $u(in 1 ore din tim$ul
normal de lucru.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,2-
(,)Salaria(ii care urmeaz s desfoare munc de noa$te &n condi(iile art. 12:
alin. 022 sunt su$ui unui e,amen medical gratuit &nainte de &nce$erea acti-it(ii i%
du$ aceea% $eriodic.
(2))ondi(iile de efectuare a e,amenului medical i $eriodicitatea acestuia se
sta4ilesc $rin regulament a$ro4at $rin ordin comun al ministrului muncii% familiei i
$rotec(iei sociale i al ministrului snt(ii.
(3)Salaria(ii care desfoar munc de noa$te i au $ro4leme de sntate
recunoscute ca a-.nd legtur cu aceasta -or fi trecu(i la o munc de zi $entru care
sunt a$(i.
1.
*n -ederea $rotec(iei efecti-e a snt(ii salaria(ilor de noa$te% legiuitorul
reglementeaz o4ligati-itatea efecturii e,amenului medical at.t la &nce$utul acti-it(ii
c.t i du$ aceea.
)u $ri-ire la acest e,amen medical $recizm $e de o $arte c acesta este gratuit $entru
salariat% anga'atorul su$ort.nd toate cheltuielile legate de acest e,amen $eriodic.
=e asemenea% &n msura &n care salariatul refuz efectuarea e,amenul $eriodic% fa$ta
sa constituie a4atere disci$linar care $oate fi sanc(ionat cu desfacerea contractului
indi-idual de munc.
A$reciem c de lege ferenda se im$une ca legiuitorul s reglementeze &n mod e,$res
fa$tul c ne$rezentarea salariatului la e,amenul medical $eriodic constituie a4atere
disci$linar i se $oate sanc(iona cu desfacerea contractului indi-idual de munc%
deoarece un salariat ina$t $entru munca de noa$tea $une &n $ericol nu doar sntatea
i securitatea sa i a 4unurilor anga'atorului% dar i sntatea i securitatea colegilor
si.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=is$ozi(iile art. 127 au ca sco$ $rotec(ia salaria(ilor care desfoar munc de noa$te.
#entru ocrotirea securit(ii i snt(ii lor% ei -or fi su$ui e,aminrii medicale nu doar
anterior &nce$erii acti-it(ii% ci i $eriodic.
=ei alin. 022 dis$une c aceast e,aminare se desfoar &n condi(iile $re-zute de un
regulament a$ro4at $rin ordin comun al ministrului muncii i solidarit(ii sociale i
ministrului snt(ii i familiei% ulterior a fost a$ro4at Botr.rea Su-ernului nr.
1::82007 $ri-ind su$ra-egherea snt(ii lucrtorilor. Acest act normati-
reglementeaz i e,amenul medical $eriodic.
=ac &n urma acestei e,aminri se constat c salaria(ii care desfoar munc de
noa$te au $ro4leme de sntate datorit acti-it(ii lor $rofesionale% -or fi trecu(i la o
munc de zi $entru care sunt a$(i.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,29
(,)6inerii care nu au &m$linit -.rsta de 1E ani nu $ot $resta munc de noa$te.
(2)Femeile gra-ide% luzele i cele care al$teaz nu $ot fi o4ligate s $resteze
munc de noa$te.
1.
*n ceea ce $ri-ete munca de noa$te a tinerilor interdic(ia este foarte clar i
im$erati- i anume acetia nu $ot $resta munc de noa$tea.
art. 1@ din 3.?.S. nr. @;82001 $ri-ind $rotec(ia maternit(ii la locurile de munc.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Alin. 012 este conform cu =irecti-a )onsiliului @48118)A din 22 iunie 1@@4 referitoare la
$rotec(ia tinerilor &n munc% care interzice munca adolescen(ilor fie &ntre orele 22-;% fie
&ntre orele 22-7.
Nnterdic(ia de la alin. 012 se regsete i &n Botr.rea Su-ernului nr. ;0082007 Iart. 12
alin. 012J.
#otri-it art. 12 alin. 022 din acest din urm act normati-% co$ii 0adic cei care nu au
&m$linit &nc 1E ani2% nu $ot $resta munc &ntre orele 20-;.
Alin. 022 este% de asemenea% ins$irat din $re-ederile =irecti-ei )onsiliului @28E:8)AA
$ri-ind introducerea msurilor de &ncura'are a &m4unt(irii securit(ii i snt(ii &n
munc a lucrtoarelor gra-ide% luze sau care al$teaz> statele mem4re sunt o4ligate
s ado$te msurile necesare astfel &nc.t salariatele res$ecti-e s nu fie o4ligate s
munceasc noa$tea.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 4" N%r)a de )un*:
Ar+. ,26
Forma de munc e,$rim cantitatea de munc necesar $entru efectuarea
o$era(iunilor sau lucrrilor de ctre o $ersoan cu calificare cores$unztoare% care
lucreaz cu intensitate normal% &n condi(iile unor $rocese tehnologice i de munc
determinate. Forma de munc cu$rinde tim$ul $roducti-% tim$ul $entru &ntreru$eri
im$use de desfurarea $rocesului tehnologic% tim$ul $entru $auze legale &n cadrul
$rogramului de munc.
1.
/ecurenta-intimat% $rin decizia de sanc(ionare in-oc fa$te i &m$re'urri care (in
e,clusi- de norma de munc% &n sensul c la #unctul de lucru din )linica Kedicin Fizic%
/ecu$erare Kedical e,istau doar 2 muncitori care &n ; ore s$aser doar 2 gro$i% una
de 40820 cm.% iar cealalt cu un diametru de 20 cm. /ecurenta nu a $rezentat &ns
o4iecti-ul de $roducti-itate sau de tim$ din care s rezulte dimensiunile gro$ilor ce
tre4uiau atinse &ntr-o anumit unitate de tim$% i astfel c% &n mod corect 6ri4unalul a
re(inut concludent de$ozi(ia martorului care a relatat c &n $ri-in(a fa$tei re(inute &n
sarcina intimatului% &n sensul c la ora 12 se efectuaser doar 2 str$ungeri &n loc de 4%
fa$t ce se datoreaz li$sei uneltelor $erformante. S-a a$reciat corect c intimatul nu a
s-.rit o fa$t cul$a4il% care s &ncalce Formele legale i &n mod corect s-a admis
contesta(ia formulat de contestator% anul.ndu-se decizia de sanc(ionare% contestat.
(). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
560/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete norma de munc. Aceasta are un caracter a4stract> ea const &n
cantitatea 0efortul2 de munc necesar $entru efectuarea o$era(iunilor sau lucrrilor +
re$rezent.nd sarcinile de ser-iciu% ce caracterizeaz un anumit $ost% loc de munc% o
anumit func(ie. *n comensurarea normei 0cantit(ii2 de munc se are &n -edere o
$ersoan cu calificare cores$unztoare 0cerin( $entru ocu$area acelui $ost2% care
lucreaz cu intensitate normal 0deci nu e,agerat de ra$id sau de &ncet2 &n condi(iile
unor $rocese tehnologice i de munc determinate 0maini% utila'e% alte dotri tehnice%
munca de zi sau de noa$te etc.2.
=e $recizat este c norma de munc cu$rinde nu numai tim$ul &n care efecti- se
muncete% ci i<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,30
Forma de munc se e,$rim% &n func(ie de caracteristicile $rocesului de $roduc(ie
sau de alte acti-it(i ce se normeaz% su4 form de norme de tim$% norme de
$roduc(ie% norme de $ersonal% sfer de atri4u(ii sau su4 alte forme cores$unztoare
s$ecificului fiecrei acti-it(i.
1.
Forma de munc se $oate e,$rima su4 forma de norm de tim$% norm de $roduc(ie%
norm de $ersonal% norm de deser-ire sau sfer de atri4u(ii
@E
. Ken(ionm acest articol
este $reluat din art. 11 alin. 022 din 7egea nr. :7 din 1 noiem4rie 1@74 retri4uirii du$
cantitatea si calitatea muncii
@@
.
2.
Forma de tim$ 0Ft2 re$rezint durata de tim$ ce se sta4ilete unui e,ecutant indi-idual
sau unui colecti- de e,ecutan(i de calificarea cores$unztoare a-.nd o intensitate a
lucrului normal &n condi(ii tehnico + organizatorice $recizate $entru realizarea unei
unit(i de msur a lucrrii sau sarcinii de munc.
Forma de tim$ se e,$rim in unit(i de tim$-om $e unitatea fizic de munc% de
e,em$lu $entru<
+ &ntocmirea unei dri de seam sau analize tehnico-economice>... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n func(ie de caracteristicile acti-it(ilor $restate% norma de munc se e,$rim diferit%
e,ist.nd &n $rinci$al<
+ norme de tim$% sta4ilite &n func(ie de durata necesar realizrii unei acti-it(i
determinate>
+ norme de $roduc(ie% const.nd% de $ild% &ntr-un numr de $roduse de realizat $e
unitatea de tim$>
+ norme de $ersonal% re$rezent.nd numrul de salaria(i necesar realizrii unei anumite
acti-it(i etc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,3,
Formarea muncii se a$lic tuturor categoriilor de salaria(i.
1.
/ee,aminarea normelor de munc nu -a $utea conduce la diminuarea salariului de 4az
negociat. )heltuielile ocazionate de solu(ionarea di-ergen(elor cu $ri-ire la modificarea
normelor de munc -or fi su$ortate de $atroni $entru $rima solicitare a sindicatelor. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 272
2.
6ura continu. 6ura continu se $ractic &n unit(ile &n care s$ecificul $rocesului de
$roduc(ie nu $ermite deloc &ntreru$erea acti-it(ii i% concomitent% nu s-au introdus 4
schim4uri 0cu aa-numitul 9schim4 $an52. Se diferen(iaz fa( de tur deoarece
$resu$une $restarea acti-it(ii i s.m4ta i duminica% $erioad $entru care tre4uie s
se acorde alte zile li4ere. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :4@2
1.
Kunca &n turnus. Kunca &n turnus $resu$une un $rogram de lucru organizat &n unit(ile
sau la locurile de munc unde este necesar s se asigure% &n anumite $erioade% un
numr diferit de salaria(i 0ma'orat sau diminuat fa( de cel o4inuit2 &n -ederea $restrii
de ser-icii $entru $o$ula(ie% &n condi(iile e,isten(ei unor solicitri inegale. Se utilizeaz
&n s$ecial de c.tre unit(ile de e,$loatare a cilor ferate i a mi'loacelor de trans$ort &n
comun i urmrete asigurarea numrului necesar de salaria(i &n $erioadele de -.rf i%
res$ecti-% un numr redus c.nd ni-elul solicitrilor scade. *n cadrul acestui sistem
numrul orelor efecti- lucrate tre4uie s se &ncadreze &n limita duratei normale a
tim$ului de lucru. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :4@2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul are un caracter im$erati- &n sensul c normarea muncii nu se a$lic doar unor
salaria(i% ci tuturor salaria(ilor% indiferent dac $resteaz munc manual sau
intelectual% dac de(in func(ii de e,ecu(ie ori de conducere etc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,32
Formele de munc se ela4oreaz de ctre anga'ator% conform normati-elor &n
-igoare% sau% &n cazul &n care nu e,ist normati-e% normele de munc se ela4oreaz
de ctre anga'ator du$ consultarea sindicatului re$rezentati- ori% du$ caz% a
re$rezentan(ilor salaria(ilor.
1.
A$licare a dre$tului anga'atorului de a-i organiza acti-itatea% legiuitorul $ermite
anga'atorului s ela4oreze normele de munc fc.nd trimitere la normati-ele &n
-igoare% normati-e care ar tre4ui s fie re$ere medii &n func(ie de care anga'atorul s
ela4oreze normele de munc a$licate la acti-itatea sa.
#recizm &ns c la ni-elul /om.niei nu e,ist nici un normati- actualizat% toate
normati-ele de munc fiind reglementate &n $erioada anterioar anilor 1@E@.
A-ident% anga'atorul% &n li$sa normati-elor $oate s sta4ileasc orice norme care s
cores$und interesului su. Aceste norme sunt &ns realizate cu consultarea sindicatului
re$rezentati- ori% du$ caz% a re$rezentan(ilor salaria(ilor.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 112 a fost modificat 0inclusi- restructurat2 $rin 7egea nr. 4082011. ?na din aceste
modificri a -izat &nlocuirea 9acordului5 sindicatului ori% du$ caz% al re$rezentan(ilor
salaria(ilor% la ela4orarea normelor cu consultarea acestora% d.ndu-se astfel satisfac(ie
$rerogati-ei organizatorice a anga'atorului Iart. 40 alin. 012 lit. a2 i 42J.
#ronun(.ndu-se asu$ra constitu(ionalit(ii te,tului comentat% )urtea )onstitu(ional a
constatat 0=ecizia nr. 1E1820112 c 9acestea restr.ng% &ntr-ade-r% o $arte dintre
garan(iile de care se 4ucurau salaria(ii &n ceea ce $ri-ete contri4u(ia la ela4orarea
normelor de munc i care constituiau o e,$resie a $re-ederilor art. @ din )onstitu(ie%
du$ cum se arta i $rin =ecizia nr. 24 din 22 ianuarie 2001% $u4licat &n Konitorul
3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 72 din : fe4ruarie 2001. #rin urmare% $otri-it noii
reglementri% sindicatul ori re$rezentantul salaria(ilor este doar consultat de ctre
anga'ator cu $rile'ul ela4orrii normelor de munc% fr a mai a-ea &ns dre$t de
o$ozi(ie. Aceast restr.ngere a dre$turilor salaria(ilor cu efectul $oten(rii $ozi(iei
anga'atorului &n ra$orturile de munc re$rezint &ns o e,$resie a mar'ei de a$reciere a
legiuitorului% fr s fie &nclcate dis$ozi(iile art. @ din )onstitu(ie. *n continuare se
men(ine rolul organiza(iilor sindicale% $recum i dre$tul lor de a-i e,ercita li4er
acti-itatea% chiar dac nu mai au un dre$t de -eto &n $ri-in(a ela4orrii normelor de
munc% tocmai $entru c acti-itatea economic a anga'atorului nu este condus de
ctre sindicat. =esigur% &n msura &n care anga'atorul ela4oreaz norme de munc
a4surde% acestea se -or reflecta &n contractele indi-iduale de munc ale anga'a(ilor i%
&n acest fel% $ot a$rea conflicte de munc ce -or fi tranate de instan(ele
'udectoreti.5
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" Re$au#uri $eri%di*e
Ar+. ,33
#erioada de re$aus re$rezint orice $erioad care nu este tim$ de munc.
1.
#rin tim$ de odihn se &n(elege durata de tim$ necesar $entru recu$erarea energie
fizice i intelectuale cheltuite &n $rocesul muncii i $entru satisfacerea ne-oilor sociale i
cultural-educati-e% durat &n care salariatul nu $resteaz munca la care este o4ligat in
temeiul contractului indi-idual de munc 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. ::02
2.
#rin antitez cu $erioada de munc% legiuitorul definete $erioada de re$aus ca fiind
orice $erioad care nu este tim$ de munc.
6ermenul utilizat de legiuitor este cel de 9$erioad de re$aus5 i nu 9tim$ li4er5 termen
legal care definete sco$ul $entru care sunt acordate $erioade &n care salariatul nu
lucreaz< odihna salariatului.
)u toate acestea% salariatul este su-eran &n a-i organiza cum dorete tim$ul de re$aus%
astfel &nc.t &n temeiul dre$tului constitu(ional la munc aceste $oate s &ncheie alte
contracte indi-iduale de munc i s $resteze munc $entru al(i anga'atori% conform
art. 1: din )odul muncii.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul% care trans$une =irecti-a 20018EE8)A $ri-ind anumite as$ecte ale organizrii
tim$ului de lucru Iart. 1 alin. 022J% definete cu claritate $erioada de re$aus. Aste -or4a
de orice durat care nu constituie tim$ de munc% i anume< $auza de mas i re$ausul
zilnic% re$ausul s$tm.nal i sr4torile legale% concediile.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA ," Pau&a de )a#: Ai re$au#u( &i(ni*
Ar+. ,34
(,)*n cazurile &n care durata zilnic a tim$ului de munc este mai mare de ; ore%
salaria(ii au dre$tul la $auz de mas i la alte $auze% &n condi(iile sta4ilite $rin
contractul colecti- de munc a$lica4il sau $rin regulamentul intern.
(2)6inerii &n -.rst de $.n la 1E ani 4eneficiaz de o $auz de mas de cel $u(in
10 de minute% &n cazul &n care durata zilnic a tim$ului de munc este mai mare de
4 ore i 'umtate.
(3)#auzele% cu e,ce$(ia dis$ozi(iilor contrare din contractul colecti- de munc
a$lica4il i din regulamentul intern% nu se -or include &n durata zilnic normal a
tim$ului de munc.
1.
*n ceea ce $ri-ete alte $auze care $ot fi acordate salaria(ilor% acestea $ot fi sta4ilite
numai $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau $rin regulamentul intern. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2@2
2.
7egal% $auzele% astfel sta4ilite% nu se includ &n durata zilnic normal a tim$ului de
munc. 6otui% $rin dis$ozi(ie contrar% fa-ora4il salaria(ilor% cu$rins in contractul
colecti- sau in regulamentul intern% $auzele de mas se $ot include &n tim$ul normal de
munc. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. ::12
1.
)a regul general% $auza de mas nu se asimileaz $rogramului de lucru $ltit. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2@2
4.
a) 6au/a de mas( pentru adul'i
7egiuitorul reglementeaz doar $rinci$iul acordrii $auzei% $e durata e,ecutrii
$rogramului de lucru% &n sco$ul declarat ca salaria(ii s $oate s mn.nce.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz $auza de mas. Aa este $re-zut &n cazurile &n care durata
zilnic a tim$ului de munc este mai mare de ; ore
21E
.
)ondi(iile &n care $auza de mas se acord este sta4ilit &n contractul colecti- de munc
sau regulamentul intern.
A,ce$(ia de la regula de mai sus este statornicit &n cazul tinerilor &n -.rst de $.n la
1E ani. *n sco$ul $rotec(iei securit(ii i snt(ii lor% ei 4eneficiaz de o $auz de cel
$u(in 10 de minute% &n cazul &n care durata zilnic a tim$ului de munc este mai mare
de 4 ore i 'umtate 0alin. 0222
21@
.
Aceste $auze + se mai $re-ede + nu se includ &n durata zilnic normal a tim$ului de
munc% e,ce$(ie fc.nd situa(iile reglementate contrar $rin contractul colecti- de
munc a$lica4il sau regulamentul intern.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,35
(,)Salaria(ii au dre$tul &ntre dou zile de munc la un re$aus care nu $oate fi mai
mic de 12 ore consecuti-e.
(2)#rin e,ce$(ie% &n cazul muncii &n schim4uri% acest re$aus nu $oate fi mai mic de
E ore &ntre schim4uri.
1.
7egiuitorul reglementeaz $erioada de re$aus dintre dou $erioade de munc% statu.nd
c salariatul are dre$tul la un re$aus care nu $oate s fie mai mic de 12 ore consecuti-.
#erioada de re$aus a$ar(ine &n totalitate salariatului% care dis$une de ea &n maniera &n
care dorete% ceea ce &nseamn c &n aceast $erioad salariatul $oate s $resteze alte
acti-it(i &n temeiul unor alte contracte indi-iduale de munc% $entru al(i anga'atori.
)e face salariatul &n tim$ul su li4er% constituie -ia( $ri-at i nu intereseaz
anga'atorul% dec.t &n msura &n care $rin ac(iunile sale aduce atingere imaginii i
intereselor legitime ale anga'atorului% dar &ntre fa$ta salariatului i atingerea adus
tre4ui s fie o legtur foarte str.ns.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 22-n%2-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz re$ausul zilnic 0&ntre dou zile de lucru2 i &i sta4ilete durata 0de
cel $u(in 12 ore2
240
.
A,ce$(ia de la regul 0durata de E ore2 este a$lica4il numai c.nd se lucreaz &n ture i
doar la schim4area acestora Ialin. 022J.
#otri-it unui $rinci$iu general% aceste $re-ederi sunt de strict inter$retare i se a$lic
numai &n cazurile i condi(iile e,$res artate de te,t.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,38
(,)Kunc &n schim4uri re$rezint orice mod de organizare a $rogramului de lucru%
$otri-it cruia salaria(ii se succed unul $e altul la acelai $ost de munc% $otri-it
unui anumit $rogram% inclusi- $rogram rotati-% i care $oate fi de ti$ continuu sau
discontinuu% im$lic.nd $entru salariat necesitatea realizrii unei acti-it(i &n
inter-ale orare diferite &n ra$ort cu o $erioad zilnic sau s$tm.nal% sta4ilit $rin
contractul indi-idual de munc.
(2)Salariat &n schim4uri re$rezint orice salariat al crui $rogram de lucru se
&nscrie &n cadrul $rogramului de munc &n schim4uri.
1.
*n a$licarea articolului 11: din )odul muncii% legiuitorul definete no(iunile de munc &n
schim4uri i de salariat &n schim4uri.
Astfel% $rin 9munc &n schim4uri5 se &n(elege orice mod de organizare a $rogramului de
lucru% $otri-it cruia salaria(ii se succed unul $e altul la acelai $ost de munc% $otri-it
unui anumit $rogram% inclusi- $rogram rotati-% i care $oate fi de ti$ continuu sau
discontinuu% im$lic.nd $entru salariat necesitatea realizrii unei acti-it(i &n inter-ale
orare diferite &n ra$ort cu o $erioad zilnic sau s$tm.nal% sta4ilit $rin contractul
indi-idual de munc.
7egiuitorul definete i no(iunea de 9salariat &n schim4uri5 i anume acel salariat al crui
$rogram de lucru se &nscrie &n cadrul $rogramului de munc &n schim4uri.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 11; definete munca &n schim4uri i salariatul &n schim4uri% &n conformitate cu
=irecti-a )onsiliului 20018EE8)A $ri-ind anumite as$ecte ale organizrii tim$ului de
munc Iart. 2 alin. 0:2 i 0;2J.
=e regul% o astfel de acti-itate $resu$une 1 schim4uri &n 24 de ore 0schim4ul N%
schim4ul NN% schim4ul NNN2% salaria(ii succed.ndu-se &n fiecare schim4 &n aceleai locuri
sau $osturi de munc. =u$ $restarea muncii% &ntr-o anumit tur s$tm.nal 0de
$ild% schim4ul N2% se schim4 tura% &n s$tm.na urmtoare salaria(ii &n cauz $rest.nd
munca &n schim4ul NN etc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 2" Re$au#u( #:$+:)Cna(
Ar+. ,3-
(,)/e$ausul s$tm.nal se acord &n dou zile consecuti-e% de regul s.m4ta i
duminica.
(2)*n cazul &n care re$ausul &n zilele de s.m4t i duminic ar $re'udicia interesul
$u4lic sau desfurarea normal a acti-it(ii% re$ausul s$tm.nal $oate fi acordat
i &n alte zile sta4ilite $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau $rin
regulamentul intern.
(3)*n situa(ia $re-zut la alin. 022 salaria(ii -or 4eneficia de un s$or la salariu
sta4ilit $rin contractul colecti- de munc sau% du$ caz% $rin contractul indi-idual de
munc.
(4)*n situa(ii de e,ce$(ie zilele de re$aus s$tm.nal sunt acordate cumulat% du$
o $erioad de acti-itate continu ce nu $oate de$i 14 zile calendaristice% cu
autorizarea ins$ectoratului teritorial de munc i cu acordul sindicatului sau% du$
caz% al re$rezentan(ilor salaria(ilor.
(5)Salaria(ii al cror re$aus s$tm.nal se acord &n condi(iile alin. 042 au dre$tul
la du4lul com$ensa(iilor cu-enite $otri-it art. 121 alin. 022.
1.
)ontrol 5?M. -cordarea sporului la salariu pentru munca prestat( sAm,(ta.Nnstan(a de
fond a fcut o corect a$licare a $re-ederilor legale men(ionate mai sus% re(in.nd c
legea recunoate salaria(ilor dre$tul ca $e l.ng re$aosul s$tm.nal acordat &n alte
zile s 4eneficieze de un s$or de salariu% tocmai $entru fa$tul $restrii acti-it(ii &n
zilele de re$aus s$tm.nal 0s.m4ta i duminica2.
=e asemenea% temeinic i legal s-a constatat c acordul salaria(ilor de a renun(a la
4eneficiul acordrii s$orului de salariu $entru munca $restat &n zilele de re$aus
s$tm.nal este nul% iar societ(ii &i incum4 o4liga(ia de a achita salaria(ilor acest s$or%
nefiind contestat fa$tul c salaria(ii au $restat acti-itate &n zilele de s.m4t &n $erioada
10.2010 + 11.2010.
Nnstan(a de recurs a a$reciat ca fiind ne'ustificat afirma(ia recurentei din moti-area
recursului% &n sensul c salaria(ii au lucrat doar c.te-a ore &n zilele de s.m4t% deci nu
au fost li$si(i de re$aosul s$tm.nal 0s.m4ta i duminica2 &n integralitatea
acestuia.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/e$ausul s$tm.nal re$rezint o $erioad de odihn% statornicit legal% la sf.ritul
s$tm.nii% const.nd &n dou zile consecuti-e% de regul s.m4ta i duminica.
Al $oate fi acordat i &n alte zile sta4ilite $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau
$rin regulamentul intern.
=e re(inut sunt urmtoarele<
- s$tm.na normal de lucru este de : zile% celelalte 2 zile fiind destinate odihnei>
- legiuitorul nu $ermite s se $resteze munca mai mult de 14 zile 02 s$tm.ni2
continuu fr s se acorde re$aus s$tm.nal>
- &n i$oteza &n care anga'atorul lucreaz continuu 7 zile sau 14 zile 0deci inclusi-
s.m4ta i duminica2% el are dre$tul la re$aus s$tm.nal &n $erioada imediat
urmtoare% cumulat% du$ caz% de 2 sau 4 zile. =ar% $entru a se $roceda &n acest mod
sunt necesare autorizarea ins$ectoratului teritorial de munc% $recum i acordul
sindicatului sau al re$rezentan(ilor salaria(ilor> aceeai $are s fie solu(ia i c.nd se
lucreaz ; zile $e s$tm.n>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,39
(,)*n cazul unor lucrri urgente% a cror e,ecutare imediat este necesar $entru
organizarea unor msuri de sal-are a $ersoanelor sau 4unurilor anga'atorului%
$entru e-itarea unor accidente iminente sau $entru &nlturarea efectelor $e care
aceste accidente le-au $rodus asu$ra materialelor% instala(iilor sau cldirilor unit(ii%
re$ausul s$tm.nal $oate fi sus$endat $entru $ersonalul necesar &n -ederea
e,ecutrii acestor lucrri.
(2)Salaria(ii al cror re$aus s$tm.nal a fost sus$endat &n condi(iile alin. 012 au
dre$tul la du4lul com$ensa(iilor cu-enite $otri-it art. 121 alin. 022.
1.
*n anumite condi(ii care sunt e,$res i limitati- $re-zute de lege re$ausul s$tm.nal
$oate fi sus$endat $entru $ersonalul necesar &n -ederea e,ecutrii acestor lucrri.
*n aceste situa(ii nu este ne-oie de a$ro4area agen(iei teritoriale de munc% situa(iile
im$re-izi4ile care im$un continuarea muncii legiuitorul $re-ede $osi4ilitatea sus$endrii
re$ausului s$tm.nal.
*n aceast situa(ie% salaria(ii au dre$tul la com$ensa(ii du4le $entru munca $restata.
Koti-ele $entru care re$ausul s$tm.nal se $oate sus$enda sunt e,$res i limitati-
$re-zute de legiuitor i anume<
+ organizarea unor msuri de sal-are a $ersoanelor sau 4unurilor anga'atorului%
+ e-itarea unor accidente iminente%
+ &nlturarea efectelor $e care aceste accidente le-au $rodus asu$ra materialelor%
instala(iilor sau cldirilor unit(ii.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n situa(ie de for( ma'or% de caz fortuit sau stare de necesitate etc.% re$ausul
s$tm.nal $oate fi sus$endat $entru salaria(ii im$lica(i &n e,ecutarea acelor lucrri
urgente. #rest.nd munca &n zilele de re$aus s$tm.nal% ei au dre$tul la du4lul s$orului
ce se acord $entru munc su$limentar.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 3" ?:r4:+%ri(e (ega(e
Ar+. ,36
(,)Zilele de sr4toare legal &n care nu se lucreaz sunt<
- 1 i 2 ianuarie>
- $rima i a doua zi de #ati>
- 1 mai>
- $rima i a doua zi de /usalii>
- Adormirea Kaicii =omnului>
- 1 decem4rie>
- $rima i a doua zi de )rciun>
- dou zile $entru fiecare dintre cele 1 sr4tori religioase anuale% declarate astfel
de cultele religioase legale% altele dec.t cele cretine% $entru $ersoanele a$ar(in.nd
acestora.
(,)Zilele de sr4toare legal &n care nu se lucreaz sunt<
- 1 i 2 ianuarie>
- $rima i a doua zi de #ati>
- 1 mai>
- $rima i a doua zi de /usalii>
- Adormirea Kaicii =omnului>
- 10 noiem4rie - Sf.ntul A$ostol Andrei cel *nt.i chemat% 3crotitorul /om.niei>
- 1 decem4rie>
- $rima i a doua zi de )rciun>
- dou zile $entru fiecare dintre cele 1 sr4tori religioase anuale% declarate astfel
de cultele religioase legale% altele dec.t cele cretine% $entru $ersoanele a$ar(in.nd
acestora.
(la data 2"-iul-2012 -rt. 13#, alin. (1) din titlul 555, capitolul 55, sectiunea 3 modificat de -ctul
din Legea 147/2012 )
(2)Acordarea zilelor li4ere se face de ctre anga'ator.
1.
)hiar dac legiuitorul le denumete sr4tori legale% o 4un $arte din aceste sr4tori
sunt religioase. Astfel% tri4utari conce$(iilor religioase cretin ortodo,e% sau mai degra4
o reflec(ie a acestor conce$(ii religioase% legiuitorul rom.n a $reluat sr4torile
religioase reglement.nd c $rinci$alele sr4tori religioase nu se lucreaz.
*n temeiul $rinci$iului toleran(ei religioase dar i a a$licare a $rinci$iului egalit(ii de
tratament% legiuitorul% &n ultima liniu(a a $rimului alineat% $re-ede c se acord c.te
dou zile $entru fiecare dintre cele 1 sr4tori religioase anuale% declarate astfel de
cultele religioase legale% altele dec.t cele cretine% $entru $ersoanele a$ar(in.nd
acestora.
Alturi de sr4torile religioase% legiuitorul a sta4ilit s acorde zile li4ere sta4ilite $rin
lege $entru marcarea unor momente im$ortante &n istoria (rii% zile cu semnifica(ie
deose4it.
34liga(ia acordrii acestor zile li4ere este &n sarcina anga'atorului% &n cazul neres$ectrii
acestei o4liga(ii fiind $re-zut &n )odul muncii% la art. 27; alin. 012 lit. g2% sanc(iunea
amenzii contra-en(ionale de la :.000 de lei la 10.000 de lei.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Zilele de sr4toare legal re$rezint o alt categorie a $erioadelor de re$aus 0&n care
nu se lucreaz2.
241
=eci% salaria(ii nu se $rezint la locul de munc &n zilele men(ionate%
nu $resteaz munca $re-zut &n contract.
Niua de 1 ianuarie este $rima zi din noul an% conform calendarului instituit la &ndemnul
#a$ei Srigore al [NNN lea &n anul 1:E2% ado$tat de (ara noastr &n anul 1@1@. *n aceast
zi% este sr4torit i Sf&ntul Vasile cel Kare.
6a*tele 0#esah + &n e4raic2 re$rezint sr4toarea religioas cele4rat de cretini &n
amintirea &n-ierii lui Nisus Bristos. 7a e-rei% $atele are semnifica(ia ieirii lor din ro4ia
egi$tean% $etrecut &n -remea lui Koise 0cu a$ro,imati- 1:00 de ani &n urm2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,40
#rin hotr.re a Su-ernului se -or sta4ili $rograme de lucru adec-ate $entru
unit(ile sanitare i $entru cele de alimenta(ie $u4lic% &n sco$ul asigurrii asisten(ei
sanitare i% res$ecti-% al a$ro-izionrii $o$ula(iei cu $roduse alimentare de strict
necesitate% a cror a$licare este o4ligatorie.
1.
Fimic nu se o$une ca $rin negociere colecti- sau8i indi-idual s se sta4ileasc solu(ii
mai fa-ora4ile $entru salaria(ii afla(i &n situa(iile la care se refer art. 140 i 141. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. ::12
2.
Su-ernul $oate sta4ili i alte zile li4ere 0&n anumite circumstan(e a$reciate ca rele-ante2
su4 condi(ia ca tim$ul de munc neefectuat s fie com$ensat anterior ori ulterior
0lucr.ndu-se &n zile li4ere + s.m4ta2. Firete% $restarea muncii &n sco$ de com$ensare
a tim$ului li4er acordat nu confer dre$tul la $lat su$limentar. 0N.6. Wtefnescu% op.
cit.% $. ::12
/egulamentul $ri-ind tim$ul de munc% organizarea i efectuarea grzilor &n unita(ile
$u4lice din sectorul sanitar% a$ro4at $rin 3rdinul nr. E7082004 al ministrului snt(ii
0K. 3f. nr. ;71 din 2; iulie 20042.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 140 are &n -edere% aadar% dou mari categorii de unit(i% care% datorit s$ecificului
acti-it(ii% nu &i $ot &ntreru$e acti-itatea &n $erioada sr4torilor legale. Aste -or4a de
asisten( medical 0s$itale% $oliclinici etc.2 i de alimenta(ie $u4lic 0magazine
restaurante% cantine etc.2.
=eoarece $.n &n $rezent Su-ernul nu a emis un act normati- unitar $entru sta4ilirea
unor 9$rograme de lucru adec-ate5% conducerile unit(ilor men(ionate asigur
func(ionarea lor $e $erioada sr4torilor legale% acord.nd alte zile li4ere $ersonalului
im$licat sau $ltind un s$or la salariul de 4az% &n condi(iile $re-zute de art. 142 din
)odul muncii.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,4,
#re-ederile art. 11@ nu se a$lic &n locurile de munc &n care acti-itatea nu $oate fi
&ntreru$t datorit caracterului $rocesului de $roduc(ie sau s$ecificului acti-it(ii.
1.
A-.nd &n -edere s$ecificul acti-it(ii economice desfurate% care nu $ermite
&ntreru$erea acti-it(ii% fr costuri mari $entru reluarea acesteia% legiuitorul a $ermis
ca &n aceste unit(i% $entru locurile de munc necesare $entru men(inerea acti-it(ii%
zilele de sr4toare legal s nu fie acordate $ersoanelor im$licate &n $rocesul de
$roduc(ie.
Acesta nu &nseamn c aceste $ersoane nu -or a-ea zile li4ere% ci doar c zilele li4ere
nu -or fi acordate &n zilele de sr4toare religioas sau legal.
Kodalitatea de acordare este reglementat $rin art. 142 din )odul muncii.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Acest articol reglementeaz o alt e,ce$(ie de la zilele de sr4toare legal &n care% &n
mod o4inuit% nu se lucreaz. Aste -or4a de unit(ile &n care acti-itatea nu $oate fi
&ntreru$t nici &n zilele res$ecti-e% ea a-.nd un caracter continuu% de $ermanen(.
#rin 9caracterul $rocesului de $roduc(ie5 tre4uie a-ute &n -edere unit(ile sau locurile de
munc cunoscute su4 denumirea generic 9cu foc continuu5% de $ild cele &n care se
$roduce energie electric sau termic 0termocentrale% hidrocentrale etc.2% ori acti-itatea
nu $oate fi &ntreru$t 0furnale% to$itorii2 etc.
Sintagma 9s$ecificul acti-it(ii5 $ri-ete o gam larg de unit(i i locuri de munc i
anume cele din trans$orturi 0aeriene% na-ale% terestre2% telecomunica(ii% domeniul
sanitar i de asisten( social% al a$ro-izionrii $o$ula(iei cu gaze% energie electric%
a$% cldur% alimente% comer(ul cu amnuntul i de deser-ire a $o$ula(iei 0magazine%
9mall-uri5% restaurante2 etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,42
(,)Salaria(ilor care lucreaz &n unit(ile $re-zute la art. 140% $recum i la locurile
de munc $re-zute la art. 141 li se asigur com$ensarea cu tim$ li4er
cores$unztor &n urmtoarele 10 de zile.
(2)*n cazul &n care% din moti-e 'ustificate% nu se acord zile li4ere% salaria(ii
4eneficiaz% $entru munca $restat &n zilele de sr4toare legal% de un s$or la
salariul de 4az ce nu $oate fi mai mic de 100T din salariul de 4az cores$unztor
muncii $restate &n $rogramul normal de lucru.
1.
Salaria(ii crora nu li se $oate acorda zilele li4ere legale datorit s$ecificului acti-it(ii%
legiuitorul $re-ede c acetia au dre$tul la com$ensarea cu tim$ li4er cores$unztor &n
urmtoarele 10 de zile. )um legiuitorul nu $recizeaz dac este -or4a de 10 de zilele
calendaristice sau lucrtoare% &n ceea ce ne $ri-ete a$reciem c aceste zile sunt
calendaristice.
)el de-al doilea alineat al acestui articol $re-ede situa(ia de e,ce$(ie &n care din moti-e
'ustificate nu se $oate acorda tim$ li4er cores$unztor &n urmtoarele 10 de zile.
7egiuitorul nu definete no(iunea de 9moti-e 'ustificate5 astfel &nc.t &n aceast no(iune
$ot s intre multi$le 'ustificri. *n ceea ce ne $ri-ete% a-.nd &n -edere caracterul
religios sau de &nsemntate na(ional a zilelor de sr4toare legal 0adic sco$ul nu
este nu este acela de recu$erare a for(ei de munc2% a$reciem c 9no(iunea de moti-e
'ustificare5 tre4uie analizat cu le'eritate% deoarece acest re$aus nu este acordat ca
urmare a necesit(ilor legate de sntatea i securitatea salaria(ilor% astfel &nc.t
com$ensarea cu tim$ li4er s se im$un cu ma,im necesitate.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz consecin(a $restrii muncii &n zilele de sr4toare legal.
/egula const &n com$ensarea cu tim$ li4er cores$unztor a celui lucrat &n urmtoarele
10 de zile 0de la desfurarea acti-it(ii &n acele zile2. #oate ar fi tre4uit ca alin. 012 s
fie corelat cu art. 122 alin. 012 din )od% $otri-it cruia munca su$limentar se
com$enseaz $rin 9ore li4ere $ltite &n urmtoarele ;0 de zile calendaristice du$
efectuarea acesteia5.
Atunci c.nd com$ensarea nu este $osi4il% se acord s$orul de cel $u(in 100T 0sta4ilit
$rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau contractul indi-idual de munc2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,43
#rin contractul colecti- de munc a$lica4il se $ot sta4ili i alte zile li4ere.
1.
7egiuitorul creeaz doar $osi4ilitatea ca $r(ile s sta4ileasc i alte zile li4ere s$ecifice
sectorului &n care lucreaz $rin negocieri &ntre anga'ator i saalria(i8re$rezentan(i
isalarie(ilor i includerea acestora &n contractul colecti- de munc.
=ei legiuitorul $recizeaz ca $rin contractul colecti- de munc a$lica4il se $ot sta4ili i
alte zile li4ere% nimic nu &m$iedic &ns ca aceaste zile li4ere% &n sectorul $ri-at% s fie
sta4ilite i $rin alte documente cu res$ectarea dre$turilor salaria(ilor 0$lata dre$turilor
salariale2.
A$reciem aadar c trimiterea la contractul colecti- de munc este mai degra4a o
recomandare dec.t o condi(ionare.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n afar de zilele li4ere statornicite de )odul muncii% se $ot sta4ili alte asemenea zile
$rin acordul $artenerilor sociali.
=e $ild% $rin di-erse contracte colecti-e de munc se $re-ede c salaria(ii au dre$tul la
zile li4ere $ltite $entru anumite e-enimente deose4ite &n familie sau $entru alte
situa(ii% inclusi- &n zilele &n care sunt sr4torite anumite $rofesii 0mineri% marinari%
cadre didactice etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" C%n*edii(e
?EC@IUNEA ," C%n*ediu( de %di<n: anua( Ai a(+e *%n*edii a(e
#a(aria'i(%r
Ar+. ,44
(,)=re$tul la concediu de odihn anual $ltit este garantat tuturor salaria(ilor.
(2)=re$tul la concediu de odihn anual nu $oate forma o4iectul -reunei cesiuni%
renun(ri sau limitri.
)Q?A
=re$tul la concediu de odihn
1.
=re$tul fiecrui lucrtor la concediul anual $ltit tre4uie considerat un $rinci$iu al
dre$tului social al ?niunii de o im$ortan( deose4it (Iot(rArea din 26 iunie 2001,
B.)?4, )-1"3/##, >ec., p. 5-31, punctul 33, Iot(rArea din 1 martie 2003, Merino
2Qme/, )-332/01, >ec., p. 5-2605, punctul 2#, precum *i Iot(rArea din 16 martie
2006, >o,inson-Dteele *i al'ii, )-131/03 *i )-25"/03, >ec., p. 5-2531, punctul 3! :n
ceea ce pri&e*te Directi&a 2003/, a se &edea Iot(rArea din 20 ianuarie 200#,
Dc9ult/-Ioff *i al'ii, )-350/06 *i )-520/06, >ep., p 5-1"#, punctul 22, precum *i
Iot(rArea din 10 septem,rie 200#, Cicente 6ereda, )-2""/0, >ep., p. 5-305, punctul
1), de la care nu se $oate deroga i a crui $unere &n a$licare de ctre autorit(ile
na(ionale com$etente $oate fi efectuat numai &n limitele $re-zute &n mod e,$res chiar
&n =irecti-a @181048)A a )onsiliului din 21 noiem4rie 1@@1 $ri-ind anumite as$ecte ale
organizrii tim$ului de lucru 0Q3 7 107% $. 1E2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)oncediul de odihn constituie una din formele tim$ului li4er% a crui necesitate i
&nsemntate deose4it rezult din con(inutul dis$ozi(iilor legale care &l reglementeaz%
c.t i din $ractica ra$orturilor sociale de munc. Nnfluen(a sa $oziti- asu$ra snt(ii
salaria(ilor% $osi4ilit(ile recreati-e $e care le ofer% rolul su de factor &n creterea
randamentului muncii% a-anta'ele care decurg din $lata indemniza(iei cu-enite $e
tim$ul efecturii lui + $rin urmare func(iile sale economice i sociale + $un &n lumin
im$ortan(a concediului de odihn
242
. Al este un dre$t garantat tuturor salaria(ilor i nu
este de conce$ut cesiunea% renun(area sau limitrile acestuia. =ac inter-in astfel de
situa(ii% un asemenea act -a fi lo-it de nulitate &n temeiul art. 1E din )odul muncii.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,45
(,)=urata minim a concediului de odihn anual este de 20 de zile lucrtoare.
(2)=urata efecti- a concediului de odihn anual se sta4ilete &n contractul
indi-idual de munc% cu res$ectarea legii i a contractelor colecti-e a$lica4ile% i se
acord $ro$or(ional cu acti-itatea $restat &ntr-un an calendaristic.
(3)Sr4torile legale &n care nu se lucreaz% $recum i zilele li4ere $ltite sta4ilite
$rin contractul colecti- de munc a$lica4il nu sunt incluse &n durata concediului de
odihn anual.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. 140 alin. 042 din )odul muncii Ide-enit art. 14: du$ re$u4licareJ nu instituie
discriminri su4 as$ectul duratei concediului de odihn &ntre salaria(ii cu tim$ $ar(ial de
munc i cei cu tim$ integral de munc% ci sta4ilete regimul concediului de odihn &n
mod diferit fa( de salaria(ii afla(i &n situa(ii 'uridice diferite. Astfel% este rezona4il i
echita4il ca salaria(ilor cu contract de munc cu tim$ $ar(ial s li se acorde concediu de
odihn $ro$or(ional cu tim$ul efecti- lucrat% &n caz contrar% $rin acordarea unui
concediu de odihn ca i salaria(ilor cu tim$ integral% s-ar a'unge la o egalizare
ne'ustificat i inechita4il a duratei de concediu. (Dec. nr. 331/2003, M. Of. nr.
103#/2003)
2.
#ornind de la $rinci$iul li4erei negocieri% contractul colecti- de munc a$lica4il -a sta4ili
durata efecti- a concediului de odihn% cu res$ectarea duratei minime $re-zut de
)ontractul colecti- de munc unic la ni-el na(ional sau a legii. =e regul% contractele
colecti-e de munc sta4ilesc durate diferite ale concediului de odihn% &n func(ie de
-echimea &n munc sau &n acea unitate a salariatului. )ontractul indi-idual de munc -a
cu$rinde% $rintre clauzele minime o4ligatorii $re-zute de lege% i durata concediului de
odihn acordat salariatului res$ecti-. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan%
op. cit.% $. 402... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#entru $rotec(ia salaria(ilor% )odul muncii instituie durata minim a concediului de
odihn 0de 20 de zile lucrtoare2.
=in alin. 022 modificat $rin 7egea nr. 4082011 rezult c $r(ile + anga'atorul i
anga'atul + sta4ilesc durata efecti- a concediului $rin negocierea lor% materializat &n
contractul indi-idual de munc. Ale tre4uie s ai4 &n -edere durata minim a
concediului $re-zut de lege i8sau contractul colecti- de munc a$lica4il.
6re4uie $recizat c durata concediului este $re-zut% du$ caz% sta4ilit% $entru
acti-itatea $restat &ntr-un an calendaristic. =ac aceast acti-itate nu este integral%
efectuarea concediului este $ro$or(ional cu durata acti-it(ii 0pro rata temporis2. =ar
dac lucrtorul se afl &n concediu medical 0$entru &nca$acitate tem$orar de munc2%
chiar i &ntregul an calendaristic% are dre$tul% $otri-it $racticii )ur(ii Auro$ene de
Qusti(ie% la concediu de odihn i $entru $erioada inca$acit(ii> concediul &n discu(ie
urm.nd a fi efectuat ulterior.
241
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,48
(,))oncediul de odihn se efectueaz &n fiecare an.
(2)#rin e,ce$(ie de la $re-ederile alin. 012% efectuarea concediului &n anul urmtor
este $ermis numai &n cazurile e,$res $re-zute de lege sau &n cazurile $re-zute
&n contractul colecti- de munc a$lica4il.
(3)Anga'atorul este o4ligat s acorde concediu% $.n la sf.ritul anului urmtor%
tuturor salaria(ilor care &ntr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de
odihn la care a-eau dre$tul.
(4))om$ensarea &n 4ani a concediului de odihn neefectuat este $ermis numai &n
cazul &ncetrii contractului indi-idual de munc.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. 41 alin. 022 din )onstitu(ie consacr dre$tul la 9concediul de odihn $ltit5. =urata
concediului de odihn este $ro$or(ional cu $erioada de lucru efectuat% iar o4liga(ia de
a $lti indemniza(ia de concediu &i re-ine anga'atorului care a 4eneficiat de acti-itatea
salariatului. (Dec. nr. 223/200", M. Of. nr. 2"2/200")
2.
*n cazul &ncetrii contractului indi-idual de munc% efectuarea concediului de odihn nu
mai este $osi4il i% din aceast cauz% se nate dre$tul salariatului de a $rimi o
com$ensa(ie &n 4ani $entru zilele de concediu ce i se cu-eneau% $ro$or(ional cu
$erioada lucrat% i $e care nu le-a efectuat. Acest dre$t al salariatului i o4liga(ia
corelati- ce re-ine anga'atorului nu afecteaz nicicum dre$tul $ersoanei la o acti-itate
economic i la li4era ini(iati-. (Dec. nr. 36/200", M. Of. nr. 11"/200"! Dec. nr.
223/200", M. Of. nr. 2"2/200")... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul statornicete mai multe reguli $ri-ind acordarea i efectuarea concediului de
odihn.
#entru a-i realiza finalitatea% el tre4uie s fie efectuat% de regul% &n acelai an $entru
care se acord.
Fumai &n cazurile e,$res $re-zute de lege sau de contractul colecti- de munc
a$lica4il% concediul se acord &n anul urmtor% tre4uind efectuat integral $.n la
sf.ritul acestui an.
A-.nd &n -edere necesitatea refacerii for(ei de munc $rin intermediul concediului de
odihn% com$ensarea &n 4ani a acestuia este $ermis doar &ntr-o singur i$otez< c.nd
contractul indi-idual de munc &nceteaz &nainte de efectuarea concediului.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,4-
(,)Salaria(ii care lucreaz &n condi(ii grele% $ericuloase sau -tmtoare%
ne-ztorii% alte $ersoane cu handica$ i tinerii &n -.rst de $.n la 1E ani
4eneficiaz de un concediu de odihn su$limentar de cel $u(in 1 zile lucrtoare.
(2)Fumrul de zile lucrtoare aferent concediului de odihn su$limentar $entru
categoriile de salaria(i $re-zute la alin. 012 se sta4ilete $rin contractul colecti- de
munc a$lica4il i -a fi de cel $u(in 1 zile lucrtoare.
1.
A-.nd &n -edere efortul su$limentar $e care &l realizeaz salaria(ii care lucreaz &n
condi(ii grele sau -tmtoare $recum i salaria(ii cu deza4ilit(i i cei care un au
&m$linit -.rsta de 1E ani% legiuitorul acord 1 zile &n $lus de re$aus necesar.
#rin ))K se $ot sta4ili i alte zile de concediu su$limentar% nu doar $entru $ersoanele
care lucreaz &ntr-un anumit mediu% ci &n func(ie de alte criterii% cu singura $recizare c
sta4ilirea zilelor su$limentare de concediu nu tre4uie s se fundamenteze $e criterii
discriminatorii.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=e concediul su$limentar de odihn 4eneficiaz% aadar% trei categorii de salaria(i<
+ cei care lucreaz &n condi(ii grele% $ericuloase sau -tmtoare>
+ ne-ztorii>
+ tinerii &n -.rst de $.n la 1E ani.
Acest concediu% care se adaug la cel de 4az% este menit s asigure un tim$ de odihn
su$limentar $entru refacerea for(ei de munc &n considerarea $ersoanei 4eneficiare i a
condi(iilor &n care lucreaz.
=urata sa% $re-zut de te,t% este una minim% durata efecti- sta4ilindu-se $rin
negociere 0contractul colecti- de munc2 ori% du$ caz% $rintr-o reglementare s$ecial
0$entru $ersoanele din institu(iile i autorit(ile $u4lice% alte unit(i 4ugetare etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,49
(,)Afectuarea concediului de odihn se realizeaz &n 4aza unei $rogramri colecti-e
sau indi-iduale sta4ilite de anga'ator cu consultarea sindicatului sau% du$ caz% a
re$rezentan(ilor salaria(ilor% $entru $rogramrile colecti-e% ori cu consultarea
salariatului% $entru $rogramrile indi-iduale. #rogramarea se face $.n la sf.ritul
anului calendaristic $entru anul urmtor.
(2)#rin $rogramrile colecti-e se $ot sta4ili $erioade de concediu care nu $ot fi mai
mici de 1 luni $e categorii de $ersonal sau locuri de munc.
(3)#rin $rogramare indi-idual se $oate sta4ili data efecturii concediului sau% du$
caz% $erioada &n care salariatul are dre$tul de a efectua concediul% $erioad care nu
$oate fi mai mare de 1 luni.
(4)*n cadrul $erioadelor de concediu sta4ilite conform alin. 022 i 012 salariatul
$oate solicita efectuarea concediului cu cel $u(in ;0 de zile anterioare efecturii
acestuia.
(5)*n cazul &n care $rogramarea concediilor se face frac(ionat% anga'atorul este
o4ligat s sta4ileasc $rogramarea astfel &nc.t fiecare salariat s efectueze &ntr-un
an calendaristic cel $u(in 10 zile lucrtoare de concediu ne&ntreru$t.
1.
Aceast modalitate de $rogramare $oate fi util societ(ilor a cror func(ionare% $otri-it
o4iectului de acti-itate% este condi(ionat de sezoanele anului 0de e,em$lu% &n
construc(ii2> &n acest caz% este deose4it de util $re-ederea unor astfel de $rogramri
$entru salaria(ii a cror acti-itate nu se $oate desfura din cauza condi(iilor
meteorologice defa-ora4ile. Su4liniem fa$tul c $rogramarea colecti- nu $resu$une i
efectuarea colecti- a concediilor de odihn. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 4:2
2.
A-.nd &n -edere fa$tul c concediul de odihn $resu$une ne$restarea muncii de ctre
salaria(i% $recum i fa$tul c anga'atorul este cel care organizeaz acti-itatea% i $entru
e-itarea a4uzurilor anga'atorului &n acordarea concediilor de odihn% dar i tenta(ia
salaria(ilor de a 4eneficia de concediu de odihn to(i &n aceeai $erioad legiuitorul a
reglementat organizarea $lanificat a concediului de odihn.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n sco$ul efecturii% concediul de odihn tre4uie &n $reala4il $rogramat.
#rogramarea - colecti- sau indi-idual - se face de anga'ator cu consultarea
sindicatului sau% du$ caz% a re$rezentan(ilor salaria(ilor% $entru $rogramrile colecti-e%
ori cu consultarea salariatului% $entru $rogramrile indi-iduale. Aa $oate inter-eni $.n
la sf.ritul anului calendaristic $entru anul urmtor.
=e $recizat este c &n cazul $rogramrilor colecti-e% $erioadele de concediu tre4uie s
ai4 o durat minim 01 luni2 fr s se $re-ad durata ma,im> acesta &ns nu -a
$utea fi dec.t sf.ritul anului $entru care acele concedii sunt $rogramate.
*n cazul $rogramrilor indi-iduale% dim$otri-% $erioada $re-zut &n care salariatul are
dre$tul de a efectua concediul este una ma,im 0de 1 luni2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,46
Salariatul este o4ligat s efectueze &n natur concediul de odihn &n $erioada &n care
a fost $rogramat% cu e,ce$(ia situa(iilor e,$res $re-zute de lege sau atunci c.nd%
din moti-e o4iecti-e% concediul nu $oate fi efectuat.
1.
Nndemniza(ia $entru concediul de odihn neefectuat se acord% la &ncetarea contractului
indi-idual de munc al salariatului% $rin ra$ortare la durata efecti- integral a
concediului de odihn cu-enit $entru &ntregul an calendaristic% conform legii i
contractului indi-idual de munc% e-entual contractului colecti- de munc% chiar dac
anga'atul s-a aflat &n inca$acitate tem$orar de munc $e $arcursul &ntregului an
calendaristic sau a unei $r(i a acestuia. (). -p. ?imi*oara, s. liti%ii de munc( *i
asi%ur(ri sociale, dec. nr. 205/2012)
2.
34liga(ia instituit de legiuitor este doar &n ra$ort cu anga'atorul de la care are dre$tul
la concediu i nu &n ra$ort cu dre$tul salariatului de a desfura acti-itate $entru al(i
anga'atori.
#e durata $erioade anule de re$aus 0concediul de odihn2 salariatul este su-eran &n
organizarea acestui tim$% care $entru el re$rezint tim$ li4er% echi-alent al -ie(ii
$ri-ate.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Solu(ia )odului $are 'ust de -reme ce sco$ul concediului de odihn const &n refacerea
for(ei de munc% deci este necesar o corelare logic i echita4il &ntre durata acti-it(ii
i durata odihnei. =e altfel% legea sta4ilete numrul zilelor de concediu a-.nd &n -edere
acti-itatea desfurat &n cursul unui an calendaristic. Aste i moti-ul $entru care
concediul tre4uie% de regul% efectuat &n fiecare an i &n natur. Sigur% sunt $osi4ile i
e,ce$(ii a-.nd cauze de natur o4iecti-.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,50
(,)#entru $erioada concediului de odihn salariatul 4eneficiaz de o indemniza(ie
de concediu% care nu $oate fi mai mic dec.t salariul de 4az% indemniza(iile i
s$orurile cu caracter $ermanent cu-enite $entru $erioada res$ecti-% $re-zute &n
contractul indi-idual de munc.
(2)Nndemniza(ia de concediu de odihn re$rezint media zilnic a dre$turilor
salariale $re-zute la alin. 012 din ultimele 1 luni anterioare celei &n care este
efectuat concediul% multi$licat cu numrul de zile de concediu.
(3)Nndemniza(ia de concediu de odihn se $ltete de ctre anga'ator cu cel $u(in
: zile lucrtoare &nainte de $lecarea &n concediu.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9A$lica4ilitatea dis$ozi(iilor art. 14 alin. 022 din 7egea nr. 1EE81@@@ $ri-ind statutul
func(ionarilor $u4lici% re$u4licat% cu modificrile i com$letrile ulterioare% referitoare
la acordarea $rimei de concediu de odihn. =is$ozi(iile art. 14 alin. 022 I0de-enit art. 1:
alin. 22J din 7egea nr. 1EE81@@@ $ri-ind statutul func(ionarilor $u4lici% re$u4licat% se
inter$reteaz &n sensul c $rima de concediu% re$rezent.nd o sum egal cu salariul de
4az din luna anterioar $lecrii &n concediu% se cu-enea acestei categorii de $ersonal.
(E.).).=.F Dec'iile 4nite, dec. nr. $GGC55 ("")/200", M. Of. nr. 553/200)
2.
9#rima de concediu $re-zut la art. 1: alin. 022 din 7egea nr. 1EE81@@@ $ri-ind
Statutul func(ionarilor $u4lici% re$u4licat% cu modificrile i com$letrile ulterioare% nu
se acord controlorilor financiari 0&n $rezent auditori $u4lici e,terni2 i celorlalte
categorii de $ersonal contractual care &i desfoar acti-itatea &n cadrul )ur(ii de
)onturi5. (E.).).=.F Dec'iile 4nite, dec. nr. 2/200#, M. Of. nr. 33/2010)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Nndemniza(ia men(ionat de te,t re$rezint -aloarea de &nlocuire a salariului $e
$erioada &n care nu se $resteaz munca datorit concediului de odihn.
7egea statornicete limita minim a indemniza(iei% &n calculul su intr.nd% $e l.ng
salariul de 4az% indemniza(iile i s$orurile cu caracter permanent cu-enite $entru
$erioada res$ecti- i pre&(/ute &n contractul indi-idual de munc. Aste -or4a% de $ild%
de indemniza(ia de conducere% de s$orul de -echime sau de fidelitate etc. Fu se iau%
aadar% &n calcul% indemniza(iile i s$orurile cu caracter tem$orar% ocazional etc.% de
e,em$lu $rimele 0care% de regul% nu au caracter $ermanent2.
*n alineatul 022 este $re-zut modul de calcul al indemniza(iei< se au &n -edere media
zilnic a dre$turilor salariale% care re$rezint 4aza de calcul% $recum i numrul de zile
de concediu.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,5,
(,))oncediul de odihn $oate fi &ntreru$t% la cererea salariatului% $entru moti-e
o4iecti-e.
(2)Anga'atorul $oate rechema salariatul din concediul de odihn &n caz de for(
ma'or sau $entru interese urgente care im$un $rezen(a salariatului la locul de
munc. *n acest caz anga'atorul are o4liga(ia de a su$orta toate cheltuielile
salariatului i ale familiei sale% necesare &n -ederea re-enirii la locul de munc%
$recum i e-entualele $re'udicii suferite de acesta ca urmare a &ntreru$erii
concediului de odihn.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(ia $otri-it creia concediul de odihn neefectuat de ctre salariat $oate fi
com$ensat &n 4ani &n cazul &ncetrii contractului indi-idual de munc nu contra-ine
$rinci$iilor economiei de $ia( i nici o4liga(iilor constitu(ionale ale statului &n acest
domeniu. 3 com$onent esen(ial a dre$tului muncii o re$rezint $rotec(ia social a
muncii% ce cu$rinde% la r.ndul ei% as$ectele $re-zute &n art. 41 alin. 022 din )onstitu(ie%
$rintre care se regsete i concediul de odihn $ltit. Acesta nu $oate constitui o4iect
de tranzac(ie% nu $oate fi retras i nici nu se $oate renun(a la el% anga'atorul $ut.nd
negocia% &n limitele $re-zute de lege i de contractul colecti- de munc% doar durata%
condi(iile i $erioadele de efectuare a concediului de odihn. =re$tul la concediu de
odihn este sta4ilit $ro$or(ional cu munca $restat de ctre salariat &ntr-un an
calendaristic% com$ensarea &n 4ani sta4ilindu-se astfel tot &n func(ie de durata tim$ului
&n care s-a $restat munca. Aadar% indiferent de moti-ele &ncetrii contractului
indi-idual de munc i de durata care a trecut de la &ncheierea contractului de munc
$.n &n momentul &ncetrii acestuia% salariatul a $restat munc i% $ro$or(ional cu
$erioada lucrat% a c.tigat dre$tul la concediu de odihn. *ntruc.t% din cauza &ncetrii
contractului indi-idual de munc% acesta nu mai $oate efectua concediul de odihn la
care are dre$tul% a$are ca fiind constitu(ional o4liga(ia anga'atorului s &l com$enseze
&n 4ani. (Dec. nr. 312/2003, M. Of. nr. "#"/2003! Dec. nr. 36/200", M. Of. nr.
11"/200"! Dec. nr. 223/200", M. Of. nr. 2"2/200"! Dec. nr. 1.236/2011, M. Of. nr.
1#/20112... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#otri-it te,tului% concediul $oate fi &ntreru$t de oricare dintre $r(ile contractante% &ns
cu &nde$linirea anumitor condi(ii.
*n cazul salariatului% tre4uie s fie -or4a de moti-e o4iecti-e. Wi anume% dac &n tim$ul
c.t se afl &n concediu de odihn inter-in anumite situa(ii 0inca$acitatea tem$orar de
munc> salariatul este chemat s &nde$lineasc &ndatoriri $u4lice sau o4liga(ii militare>
urmeaz sau tre4uie s urmeze un curs de calificare% recalificare% $erfec(ionare sau
s$ecializare% salariata intr &n concediu de maternitate etc.2 concediul se &ntreru$e>
restul zilelor de concediu se -a efectua du$ ce au &ncetat situa(iile res$ecti-e sau% c.nd
aceasta nu este $osi4il% la data sta4ilit $rintr-o nou $rogramare &n cadrul aceluiai an
calendaristic. *n i$oteza &ntreru$erii concediului% indemniza(ia nu se restituie.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,52
(,)*n cazul unor e-enimente familiale deose4ite% salaria(ii au dre$tul la zile li4ere
$ltite% care nu se includ &n durata concediului de odihn.
(2)A-enimentele familiale deose4ite i numrul zilelor li4ere $ltite sunt sta4ilite
$rin lege% $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau $rin regulamentul intern.
1.
*n $ractic% &n 4aza $rinci$iului li4ert(ii de -oin( a $r(ilor contractante% fr a e,ista o
reglementare legal% se utilizeaz i &n-oirea salariatului de la ser-iciu% cu $lata
salariului. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :;22
2.
*n-oirea re$rezint a$ro4area ce se acord de ctre anga'ator unui salariat de a li$si de
la $rogramul normal de lucru $entru moti-e 'ustificate o or sau mai multe% $.n la o zi
lucrtoare. =e regul% &n-oirea se acord de ctre anga'ator% dac este de acord cu
solicitarea anga'atului% atunci c.nd acesta urmeaz a-i realiza anumite interese
$ersonale deose4ite. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :;22
1.
Zilele li4ere $entru e-enimente familiale $recum i zilele li4ere legale nu re$rezint o
a$licare a dre$tului la re$aus% de aceea a$reciem c de lege ferenda ar tre4ui gru$ate
mai sistematic% &n dre$tul la re$aus 0$auza de mas% re$ausul zilnic% re$ausul
s$tm.nal i re$ausul anual2 i alte zile li4ere.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 141 din )odul muncii $re-ede c $rin contractul colecti- de munc se $ot sta4ili i
alte /ile li,ere dec.t cele enumerate la art. 11@ ca sr4tori legale. *n acest sens%
di-erse contracte colecti-e de munc $re-d c salaria(ii au dre$tul la zile li4ere $ltite
$entru e-enimente deose4ite &n familie sau alte situa(ii.
Wi $rin di-erse acte normati-e se $ot sta4ili zile li4ere. =e e,em$lu% $rin 7egea nr.
21081@@@ s-a statornicit un concediu paternal de 5 /ile.
Se o4ser- c% $otri-it te,tului% salaria(ii au dreptul la zile li4ere $ltite. Aa fiind% dac
ele sunt $re-zute de lege% contractul colecti- de munc a$lica4il sau regulamentul
intern% anga'atorul este o4ligat s le acorde. Fu e,ist nicio legtur &ntre zilele li4ere i
concediul de odihn. #rin urmare% acordarea lor nu conduce la diminuarea duratei
concediului de odihn.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,53
(,)#entru rezol-area unor situa(ii $ersonale salaria(ii au dre$tul la concedii fr
$lat.
(2)=urata concediului fr $lat se sta4ilete $rin contractul colecti- de munc
a$lica4il sau $rin regulamentul intern.
1.
)ontractul colecti- de munc la ni-elul unit(ilor de asisten( social $e $erioada 2007+
200@ nr. :@182007 $re-ede &n art. 40 012% contractul indi-idual de munc $oate fi
sus$endat% $rin acordul $r(ilor% &n cazul concediilor fr $lat% $entru studii sau $entru
interese $ersonale% du$ cum urmeaz< a2 $.n la ; luni $e an% cumulat sau frac(ionat
&n ma,imum 1 trane% $entru situa(ii $ersonale sau studiu. 42 $entru alte situa(i% cu
acordul organiza(iilor sindicale. *n toate cazurile men(ionate mai sus se -a solicita
anterior a$ro4rii cererii de concediu fr $lat acordul re$rezentan(ilor organiza(iilor
sindicale afiliate organiza(iilor sindicale semnatare ale $rezentului contract colecti- de
munc. ?rmeaz s se constate c te,tul de lege $re-ede acordul am4elor $r(i i nu
o4ligati-itatea anga'atorului 0este o facultate i nu o o4liga(ie2 la acordarea acestui
concediu $e de o $arte i durata ma,im $entru care $oate fi acordat. Anga'atorul
$oate res$inge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau% du$ caz% cu
acordul re$rezentan(ilor salaria(ilor i numai dac a4sen(a salariatului ar $re'udicia gra-
desfurarea acti-it(ii. Aste ade-rat c cererea reclamantei nu &nde$linea toate
condi(iile de form &n sensul c nu a solicitat concediul fr $lat $entru formare
$rofesional cu o lun &nainte i nu a indicat durata acestuia% &ns reclamanta oricum se
afla &n concediul $entru cretere a co$ilului% iar &n ceea ce $ri-ete durata concediului%
anga'atorul tre4uia s &l a$ro4e cu res$ectarea $re-ederilor B.S. nr. 2:081@@2
re$u4licat% a B.S. nr. :;78200:% care reglementeaz durata concediului fr $lat%
$re-ederi care erau cunoscute at.t salariatei c.t i anga'atorului. =in coro4orarea
te,telor de lege in-ocate urmeaz s se constate c dre$tul intimatei la concediul
$entru continuarea studiilor este limitat la @0 zile $entru anul 2007 i la cel mult ; luni
$entru anul 200E i nu aa cum a dis$us instan(a de fond $e durata de 1-: ani c.t -or
A.6. de doctorat. 7egisla(ia $ri-ind i desfurarea studiilor uni-ersitare de doctorat nu
$re-ede sus$endarea contractului indi-idual de munc $e durata efecturii acestora.
(). -p. )onstan'a, s. ci&., pentru cau/e cu minori *i de familie precum *i pentru cau/e
pri&ind conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 60/200, 888.costel%ilca.ro)...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n afar de concediul cu $lat sau de zile li4ere $ltite &n situa(iile strict $re-zute de
lege sau de contractul colecti- de munc a$lica4il etc.% salaria(ii au dre$tul i la concedii
fr $lat. =urata lor -a fi sta4ilit de $artenerii sociali $rin contractul colecti- de
munc sau unilateral de ctre anga'ator $rin regulamentul intern.
=esigur c &ntr-un caz concret% durata concediului fr $lat se sta4ilete de anga'ator
(in.nd seama de solicitarea salariatului.
=ac $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau regulament intern este $re-zut o
durat ma,im a concediului fr $lat ce se $oate acorda anual% durata efecti- a
acestui concediu nu $oate fi de$it.
*n i$oteza &n care durata concediului fr $lat nu este reglementat 0$rin contractul
colecti- sau regulament intern2% rm.ne la latitudinea anga'atorului s decid asu$ra
duratei concediului res$ecti- &n fiecare caz &n $arte.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
?EC@IUNEA 2" C%n*edii(e $en+ru 5%r)are $r%5e#i%na(:
Ar+. ,54
(,)Salaria(ii au dre$tul s 4eneficieze% la cerere% de concedii $entru formare
$rofesional.
(2))oncediile $entru formare $rofesional se $ot acorda cu sau fr $lat.
1.
=re$tul la formare $rofesional este un dre$t fundamental al salariatului% deoarece fr
o formare $rofesional continu% ni-elul de cunotin(e $rofesionale ale salariatului -or
scdea constant 0do4.ndind numai cunotin(e $ractice2 ceea ce &n -a limita $osi4ilit(ile
de a-ansare $rofesional. Formarea $rofesional continu este necesar cu at.t mai
mult &n aceste -remuri &n care tehnic cunoate e-olu(ii at.t de ra$ide i de
s$ectaculoase.
)ontient de aceast necesitate im$erati-% legiuitorul reglementeaz dre$tul
salariatului at.t la formare $rofesional ca o o4liga(ia a anga'atorului% dar i dre$tul
salariatului la concedii $entru formare $rofesional.
Astfel% conform acestui articol din )odul muncii% salaria(ii au dre$tul la concedii $entru
formare $rofesional% concedii care $ot s fie cu sau fr $lat.
#rocedura acordrii concediilor $entru formare $rofesional este relati- sim$l< salaria(ii
formuleaz o cerere &n care solicit anga'atorului acordul $entru efectuarea concediului
$entru formare $rofesional% cu sau fr $lat% i ane,eaz documentele necesare% dac
este cazul.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Acordarea acestor concedii se 'ustific doar &n situa(ia &n care cursurile de $regtire
$rofesional se desfoar la ini(iati-a salaria(ilor% nu i atunci c.nd ele au loc la
solicitarea anga'atorului.
*ntr-ade-r% &n situa(ia &n care salariatul urmeaz formarea $rofesional la ini(iati-a
anga'atorului% nu se $une $ro4lema concediului% deoarece stagiul sau cursul de formare
$rofesional este inclus &n $rogramul de munc% inclusi- tim$ul necesar $regtirii
teoretice i sus(inerii e,amenelor de $arcurs sau la sf.ritul $erioadei res$ecti-e. Fu se
$une $ro4lema unui atare concediu% nici atunci c.nd $artici$area la stagiu sau cursurile
de formare $rofesional ini(iat de anga'ator $resu$une scoaterea integral din
acti-itate a salariatului i nici &n situa(ia &n care o $ersoan &ncheie un contract de
calificare $rofesional% $rin care se o4lig s urmeze formarea $rofesional organizat
de anga'ator% $recum i &n cazul contractului de ada$tare $rofesional.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,55
(,))oncediile fr $lat $entru formare $rofesional se acord la solicitarea
salariatului% $e $erioada formrii $rofesionale $e care salariatul o urmeaz din
ini(iati-a sa.
(2)Anga'atorul $oate res$inge solicitarea salariatului numai dac a4sen(a
salariatului ar $re'udicia gra- desfurarea acti-it(ii.
1.
#ractic ceea ce salariatul solicit anga'atorului% &n cazul &n care dorete acordarea unui
concediu fr $lat $entru formarea $rofesional% este acordul acestuia $entru
sus$endarea contractului indi-idual de munc $e o anumit $erioad% &n care urmeaz
anumite cursuri de formare $rofesional.
Salariatul are dre$tul de a solicita sus$endarea contractului indi-idual de munc $entru
moti-e $ersonale% &n aceast situa(ie &ns legiuitorul sta4ilete c anga'atorul $oate
res$inge solicitarea salariatului numai dac a4sen(a salariatului ar $re'udicia gra-
desfurarea acti-it(ii.
=ac &n celelalte cazuri anga'atorul nu tre4uie s moti-eze decizia sa de a res$inge
cererea salariatului% &n cazul cererii de )F# $entru formare $rofesional% anga'atorul
$oate s refuze acordarea concediului numai &n situa(ia &n care a4sen(a salariatului ar
$re'udicia gra- desfurarea acti-it(ii% ceea ce &nseamn &n o$inia noastr c
anga'atorul tre4uie s moti-eze refuzul su &n aceast situa(ie.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)oncediul fr $lat &n cazul $re-zut de te,t se acord la cererea salariatului $entru a
urma o form de $regtire $rofesional la ini(iati-a sa.
Anga'atorul nu $oate res$inge cererea dec.t &ntr-un caz 4ine determinat< atunci c.nd
a4sen(a salariatului ar $re'udicia gra- desfurarea acti-it(ii.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,58
(,))ererea de concediu fr $lat $entru formare $rofesional tre4uie s fie
&naintat anga'atorului cu cel $u(in o lun &nainte de efectuarea acestuia i tre4uie
s $recizeze data de &nce$ere a stagiului de formare $rofesional% domeniul i
durata acestuia% $recum i denumirea institu(iei de formare $rofesional.
(2)Afectuarea concediului fr $lat $entru formare $rofesional se $oate realiza i
frac(ionat &n cursul unui an calendaristic% $entru sus(inerea e,amenelor de a4sol-ire
a unor forme de &n-(m.nt sau $entru sus(inerea e,amenelor de $romo-are &n
anul urmtor &n cadrul institu(iilor de &n-(m.nt su$erior% cu res$ectarea condi(iilor
sta4ilite la alin. 012.
1.
=is$ozi(iile $rocedurale IOJ ale alin. 012 asigur anga'atorului un cadru o$tim de
organizare a acti-it(ii salaria(ilor% $rin o4ligarea $ersoanei care dorete s 4eneficieze
de un concediu fr $lat $entru formare $rofesional% la &naintarea cererii scrise cu cel
$u(in o lun &naintea datei de efectuare a acestuia. =e asemenea% d $osi4ilitatea
anga'atorului de a cunoate i -erifica temeinicia cererii salariatului> totui% considerm
c ar fi $utut fi 'ustificat i introducerea o4liga(iei de a aduce i do-ada a4sol-irii
stagiului% la data terminrii acestuia. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op.
cit.% $. ::2
2.
#rin acest articol este sta4ilit $rocedura acordrii concediului $entru formare
$rofesional la solicitarea salariatului% con(inutul cererii $recum i modalit(ile &n care
acest concediu se $oate efectua.
Astfel% &n ceea ce $ri-ete condi(iile cererii de concediu fr $lat legiuitorul sta4ilete
c sunt necesare urmtoarele<... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#otri-it te,tului comentat% cererea de concediu fr $lat $entru formare $rofesional
formulat de salariat cu cel $u(in o lun &nainte de efectuarea acestuia tre4uie s
con(in anumite elemente care s-i $ermit anga'atorului s a$recieze 'uste(ea i
necesitatea solicitrii< data de &nce$ere a stagiului de formare $rofesional> durata
acestuia% domeniul &n care solicitantul urmeaz s se $regteasc> institu(ia unde cel &n
cauz se -a $regti.
Aadar% concediul fr $lat -izat de art. 1:; $resu$une formarea $rofesional &n afara
anga'atorului la o institu(ie s$ecializat de &n-(m.nt.
Afectuarea concediului se $oate realiza integral sau frac(ionat &n cursul anului
calendaristic% &n func(ie de e,amenele de $romo-are &n anul urmtor &n 0doar2
institu(iile de &n-(m.nt su$erior sau de a4sol-ire a unor forme de &n-(m.nt
0indiferent de ni-elul acestuia2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,5-
(,)*n cazul &n care anga'atorul nu i-a res$ectat o4liga(ia de a asigura $e cheltuiala
sa $artici$area unui salariat la formare $rofesional &n condi(iile $re-zute de lege%
salariatul are dre$tul la un concediu $entru formare $rofesional% $ltit de
anga'ator% de $.n la 10 zile lucrtoare sau de $.n la E0 de ore.
(2)*n situa(ia $re-zut la alin. 012 indemniza(ia de concediu -a fi sta4ilit conform
art. 1:0.
(3)#erioada &n care salariatul 4eneficiaz de concediul $ltit $re-zut la alin. 012 se
sta4ilete de comun acord cu anga'atorul. )ererea de concediu $ltit $entru
formare $rofesional -a fi &naintat anga'atorului &n condi(iile $re-zute la art. 1:;
alin. 012.
1.
=re$tul la concediu $ltit $entru formare $rofesional este str.ns legat de &nde$linirea
de ctre anga'ator a o4liga(iei de formare $rofesional a $ro$riilor salaria(i. *n msura
&n care salariatul 4eneficiaz de formare $rofesional $ltit de ctre anga'ator% acesta
din urm nu este o4ligat s acorde concedii $ltite $entru formare $rofesional. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :;2
2.
Acest concediu se acord numai &n cazul &n care salariatul dorete s $artici$e la stagiu
de formare $rofesional $e cheltuiala sa. *n situa(ia &n care anga'atorul su$ort
cheltuielile formrii $rofesionale% -or fi a$lica4ile dis$ozi(iile )odului muncii referitoare
la formarea $rofesional. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :;2
1.
/egulile $rocedurale referitoare la o4liga(ia salariatului de a &nainta cererea scris cu cel
$u(in o lun &naintea datei de efectuare a concediului% de a $reciza data de &nce$ere a
stagiului de formare $rofesional% domeniul i durata acestuia% $recum i denumirea
institu(iei de formare $rofesional sunt a$lica4ile i &n acest caz. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :;2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)oncediul cu $lat $entru formarea $rofesional% reglementat mai sus% este un drept al
salariatului &n cazul &n care anga'atorul nu i-a res$ectat o4liga(ia de a asigura $e
cheltuiala sa $artici$area lui la formarea $rofesional% o4liga(ie $re-zut de )odul
muncii 0art. 1@42.
=urata concediului $ltit de anga'ator este limitat de legiuitor la $.n la 10 zile
lucrtoare sau $.n la E0 de ore. =e aici &ns% nu tre4uie s &n(elegem c anga'atorul
nu ar $utea acorda concediul men(ionat $e o durat mai mare de tim$% adic $este 10
zile lucrtoare sau $este E0 de ore.
7egiuitorul &ns a omis s $recizeze la ce inter-ale de tim$ salariatul are dre$tul la
concediul &n discu(ie. =e aceea% a$reciem c de-in incidente dis$ozi(iile art. 1@4 din
)odul muncii care instituie o4liga(ia anga'atorului de a asigura $artici$area la $rograme
de formare $rofesional cel $u(in o dat la 2 ani sau la 1 ani% &n func(ie de numrul de
salaria(i $e care &i are. #rin urmare% dre$tul la concediul $ltit de formare $rofesional
se e,ercit o dat la 2 ani% res$ecti- la 1 ani% du$ caz.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,59
=urata concediului $entru formare $rofesional nu $oate fi dedus din durata
concediului de odihn anual i este asimilat unei $erioade de munc efecti- &n
ceea ce $ri-ete dre$turile cu-enite salariatului% altele dec.t salariul.
1.
=re$turile cu-enite salariatului i recunoscute acestuia $ot fi dre$turi de natur
salarial% altele dec.t salariul + ca% de e,em$lu% dre$tul la s$or $entru -echime &n
munc + sau $ot fi alte dre$turi acordate% de regul ca urmare a $restrii efecti-e a
muncii% ca% de e,em$lu% dre$tul la concediu de odihn integral. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. :72
2.
A-.nd &n -edere fa$tul c salariatul $e durata concediului $entru formare $rofesional
de$une o acti-itate intelectual legiuitorul o asimileaz ca i $erioad lucrat.
1.
A-.nd &n -edere c concediul de odihn se acord $ro$or(ional cu tim$ul lucrat
legiuitorul reglementeaz ra$ortul dintre zilele &n care salariatul $artici$ la cursuri de
formare $rofesional i concediul de odihn.
4.
Astfel% $erioada concediului $entru formare $rofesional este asimilata $erioadei
lucrate% astfel &nc.t concediul de odihn se -a acorda &n integralitatea lui i $entru
$erioada &n care salariatul a fost &n concediul $entru formare $rofesional.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)oncediul $entru formare $rofesional este distinct de concediul de odihn. =e altfel%
sco$ul reglementrii i ra(iunii lor este diferit< $rimul se acord $entru studii% $entru
$erfec(ionare $rofesional> secundul $entru refacerea for(ei de munc.
=e aceea% se $re-ede c durata concediului $entru formare $rofesional nu
influen(eaz% mai $recis% nu diminueaz durata concediului de odihn. )oncediul $entru
formare $rofesional este asimilat unei $erioade de munc efecti- &n ceea ce $ri-ete
dre$turile cu-enite salariatului% altele dec.t salariul. A-ident c &n cazul concediului fr
$lat este e,clus salarizarea.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL I1" ?a(ari&area
CAPI!OLUL I" Di#$%&i'ii genera(e
Ar+. ,56
(,)Salariul re$rezint contra$resta(ia muncii de$use de salariat &n 4aza contractului
indi-idual de munc.
(2)#entru munca $restat &n 4aza contractului indi-idual de munc fiecare salariat
are dre$tul la un salariu e,$rimat &n 4ani.
(3)7a sta4ilirea i la acordarea salariului este interzis orice discriminare $e criterii
de se,% orientare se,ual% caracteristici genetice% -.rst% a$artenen( na(ional%
ras% culoare% etnie% religie% o$(iune $olitic% origine social% handica$% situa(ie sau
res$onsa4ilitate familial% a$artenen( ori acti-itate sindical.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
*n litigiile dintre $ersonalul medical i unit(ile sanitare a-.nd ca o4iect $lata unor sume
de 4ani re$rezent.nd dre$turi salariale% casele de asigurri sociale de sntate nu au
calitate $rocesual $asi-. (E.).).=. F Dec'iile 4nite, dec. nr. 31/200, M. Of. nr.
313/200#)
2.
9*n inter$retarea i a$licarea dis$ozi(iilor art. : alin. 0;2 din 3rdonan(a de urgen( a
Su-ernului nr. 182010 $ri-ind unele msuri de re&ncadrare &n func(ii a unor categorii de
$ersonal din sectorul 4ugetar i sta4ilirea salariilor acestora% $recum i alte msuri &n
domeniul 4ugetar i ale art. 10 din 7egea-cadru nr. 1108200@ $ri-ind salarizarea
unitar a $ersonalului $ltit din fonduri $u4lice% $ersonalul didactic din &n-(m.nt aflat
&n func(ie la data de 11 decem4rie 200@ are dre$tul% &nce$.nd cu data de 1 ianuarie
2010% la un salariu lunar calculat &n ra$ort cu salariul de 4az din luna decem4rie 200@%
sta4ilit &n conformitate cu $re-ederile 3rdonan(ei Su-ernului nr. 1:8200E $ri-ind
creterile salariale ce se -or acorda &n anul 200E $ersonalului din &n-(m.nt% a$ro4at
cu modificri $rin 7egea nr. 2218200E5. (E.).).=.F Dec'iile 4nite, dec. nr. 11/2012, M.
Of. nr. "33/2012)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 1:@ definete salariul i enun( $rinci$iul nediscriminrii &n ceea ce $ri-ete
sta4ilirea i acordarea acestuia.
Al re$rezint% alturi de $restarea muncii% o4iect al contractului indi-idual de munc.
Aste dre$tul $rinci$al al salariatului% ce cores$unde o4liga(iei acestuia de a munci%
$recum i o4liga(iei anga'atorului + 4eneficiar al muncii + de a satisface dre$tul
res$ecti-.
)urtea )onstitu(ional a re(inut
24;
c 9salariul re$rezint o com$onent a dre$tului la
munc5> constituie 9contra$resta(ia anga'atorului in ra$ort cu munca $restat de
anga'at5.
*n acelai tim$% 9dre$tul la salariu este corolarul unui dre$t constitu(ional i anume
dre$tul la munc5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,80
Salariul cu$rinde salariul de 4az% indemniza(iile% s$orurile% $recum i alte adaosuri.
)A=3
1.
Nntroducerea% sus$endarea sau anularea $l(ii unor s$oruri. *n hotr.rea din E
noiem4rie 200:% $ronun(at &n cauza !echDo c. ?crainei% se $recizeaz fa$tul c< 9IOJ
este la latitudinea statului s determine ce sume -or fi $ltite anga'a(ilor si din 4ugetul
de stat. Statul $oate introduce% sus$enda sau anula $lata unor asemenea s$oruri%
fc.nd modificrile legislati-e necesare. 6otui% dac $rintr o dis$ozi(ie legal &n -igoare
se sta4ilete $lata unor s$oruri i condi(iile $entru aceasta au fost &nde$linite%
autorit(ile nu $ot% &n mod deli4erat% s am.ne $lata lor% at.ta -reme c.t dis$ozi(iile
legale sunt &n -igoare.5 0$aragraful 21 din hotr.re2. 6otodat% se re(ine c $olitica
salarial a $ersonalului 4ugetar este atri4utul e,clusi- al statului% cuantumul dre$turilor
de natur salarial fiind indisolu4il legat de ni-elul resurselor 4ugetului din care acestea
se achit% iar statul% $rin legislati-ul su% dis$une de o larg latitudine% $rin $risma
)on-en(iei% de a sta4ili $olitica economic i social a (rii 0hotr.rea din 21 fe4ruarie
1@E;% $ronun(at &n cauza Qames i al(ii c. Karii Critanii2. 0=rago )lin% >educerea
salariilor cu 25R prin $e%ea nr. 11/2010 este compati,il( cu art. 1 din 6rotocolul nr. 1
adi'ional la )on&en'ie deci/ia de inadmisi,ilitate :n cau/ele Selicia Mi9(ie* *i -drian
2a&ril Dente* c. >omAniei% /=S nr. 1182011% """.re-istadre$tsocial.ro% cod citare
12E22... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul enumer com$onentele salariului 0total2 sau ale dre$turilor salariale.
Dalariul de ,a/( este $artea $rinci$al a salariului total ce se cu-ine fiecrui salariat%
lu.nd &n considerare% de regul% ni-elul studiilor% calificarea i $regtirea $rofesional%
im$ortan(a $ostului% caracteristicile sarcinilor i com$eten(ele $rofesionale.
Al constituie nu numai $artea fi, i $rinci$al a salariului% ci i un element de referin(
&n ra$ort cu care se calculeaz celelalte dre$turi ale anga'a(ilor% cum ar fi diferitele
indemniza(ii% s$oruri etc.
5ndemni/a'iile re$rezint sumele $ltite salaria(ilor $este salariul de 4az% cu sco$ul de
a com$ensa cheltuielile $e care acetia sunt ne-oi(i a le efectua cu ocazia &nde$linirii
unor sarcini de ser-iciu sau &n alte condi(ii de munc. Nndemniza(iile $ot fi< $entru
$ersoanele care &nde$linesc func(ii de conducere% $entru delegare% detaare% instalare%
$entru $ersonalul trimis &n misiune $ermanent &n strintate etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,8,
Salariile se $ltesc &naintea oricror alte o4liga(ii 4neti ale anga'atorilor.
Quris$ruden(
1.
A &ntreru$e $lata salariului $.n la lmurirea modalit(ii &n care se realizeaz aceasta%
direct anga'atului sau $rin -irament 4ancar% echi-aleaz cu a face re(ineri din salariu%
acestea din urm o$er.nd &n anumite condi(ii se-er sta4ilite% tocmai $entru a nu li$si $e
salariat de contra$resta(ia muncii de$use% &n condi(iile &n care nu i se im$ut
$roducerea unui $re'udiciu sau &ncasarea unor sume nedatorate fiind astfel &nde$linite
toate condi(iile de admisi4ilitate a ordonan(ei $reedin(iale. (). -p. 6ite*ti, s. ci&.,
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, minori *i familie, dec. nr. 3/200,
888.costel%ilca.ro)
2.
Anga'atorul nu-i $oate im$uta salariatului &nde$linirea defectuoas a atri4u(iilor de
ser-iciu $entru a-i refuza $lata salariului% deoarece% $e de o $arte% salariatul are
o4liga(ia de mi'loace $entru realizarea o4iecti-elor $ro$use i nu una de rezultat% iar $e
de alt $arte% re(inerile din salariu% inclusi- cea total care echi-aleaz cu ne$lata
salariului% se $oate realiza numai &n temeiul unei hotr.ri 'udectoreti ire-oca4ile. ().
-p. )lu<, s. ci&., munc( *i asi%ur(ri sociale, pentru minori *i familie, dec. nr.
2030/200, """.costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul instituie% aadar% $rioritatea $l(ii salariilor &naintea oricror alte o4liga(ii ale
anga'atorului.
6re4uie men(ionat &ns c &n cazul falimentului anga'atorului% crean(ele iz-or.te din
contractele indi-iduale de munc se afl la ordinea 2% du$ ta,ele% tim4rele sau orice
alte cheltuieli aferente $rocedurii legale% inclusi- cheltuieli necesare $entru conser-area
i administrarea 4unurilor din a-erea de4itorului% $recum i $lata remunera(iilor
$ersoanelor anga'ate cu realizarea acestei $roceduri 0art. 121 din 7egea nr. E:8200;
$ri-ind $rocedura insol-en(ei2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,82
(,)Fi-elurile salariale minime se sta4ilesc $rin contractele colecti-e de munc
a$lica4ile.
(2)Salariul indi-idual se sta4ilete $rin negocieri indi-iduale &ntre anga'ator i
salariat.
(3)Sistemul de salarizare a $ersonalului din autorit(ile i institu(iile $u4lice
finan(ate integral sau &n ma'oritate de la 4ugetul de stat% 4ugetul asigurrilor
sociale de stat% 4ugetele locale i 4ugetele fondurilor s$eciale se sta4ilete $rin
lege% cu consultarea organiza(iilor sindicale re$rezentati-e.
)A=3
1.
Ser-iciile de asigurri sociale% dre$tul de a 4eneficia de anumite indemniza(ii sociale%
$entru inca$acitate de munc sau $entru 4oal. )urtea re(ine c litigiile $ri-ind
dre$turile de asigurri sociale sunt &n general mai degra4 tehnice i de$ind de o$iniile
scrise ale medicilor. #rin urmare% cele mai multe asemenea litigii $ot fi mai 4ine
rezol-ate $rin argumente scrise% dec.t $rin cele orale. Kai mult% este de &n(eles ca &n
acest domeniu autorit(ile na(ionale s (in seama de cerin(ele de eficien( i economie.
3rganizarea sistematic de audieri $oate re$rezenta un o4stacol $entru diligen(a
s$ecial cerut &n cauzele de asigurri sociale.
*n cauzele de fa(% )urtea o4ser- c 'urisdic(ia instan(elor administrati-e nu era
limitat la chestiuni de dre$t% ci le -iza i $e cele de fa$t. 7itigiile -izau ca$acitatea de
munc ori starea de 4oal a reclaman(ilor.
)u $ri-ire la $rima cauz% )urtea o4ser- c hotr.rile na(ionale s-au &ntemeiat &n
&ntregime $e $ro4ele medicale% $rezentate &n scris de diferi(i medici% i nu rezult c
o$iniile acestora ar fi fost diferite. Wi reclamanta s-a referit la aceste $ro4e scrise. *n
aceste &m$re'urri% tre4uie concluzionat c litigiile -izau inter$retarea corect a $ro4elor
medicale scrise. )urtea consider c instan(ele au rezol-at &n mod adec-at chestiunea%
$e 4aza do-ezilor medicale i a o4ser-a(iilor scrise ale reclamantei. Aa noteaz c
res$ingerea cererii reclamantei% de instan(ele care au 'udecat cile de atac% de
organizare a unei audieri% a fost &nso(it de in-itarea acesteia s de$un o4ser-a(ii
scrise. )urtea (ine cont i de fa$tul c reclamanta nu a solicitat audierea -reunui martor
ori -reo alt $ro4 scris% astfel &nc.t ea nu a $rezentat nici un moti- $entru cererea de
audiere oral. A-.nd &n -edere toate aceste elemente% )urtea consider c au e,istat
&m$re'urri e,ce$(ionale% care 'ustific dis$ensa de organizare a unei audieri &n
res$ecti-a cauz. *n consecin(% nu a e,istat nici o -iolare a art. ; $arag. 1 din
)on-en(ie.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 1;2 a fost modificat su4stan(ial &n ceea ce $ri-ete dis$ozi(iile alin. 012 i 022% $rin
7egea nr. 4082011.
#ractic% te,tul reglementeaz dou modalit(i $rinci$ale de sta4ilire a salariilor<
+ $rin negociere colecti- i negociere indi-idual>
+ $rin lege% &n cazul $ersonalului din autorit(ile i institu(iile $u4lice.
#rin ne%ociere colecti&( se sta4ilesc ni-elurile salariale colecti-e minime% concretizate &n
contractele colecti-e a$lica4ile 0sector de acti-itate% gru$uri de unit(i i unitate2.
=esigur c o asemenea negociere tre4uie s (in seama de salariul minim garantat &n
$lat sta4ilit $rin hotr.re a Su-ernului Iart. 1;4 alin. 012J.
#rin ne%ociere indi&idual(% desfurat &ntre anga'ator i anga'at% materializat &n
contractul indi-idual de munc sau actul adi(ional la acest contract% se sta4ilete salariul
fiecrui anga'at.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,83
(,)Salariul este confiden(ial% anga'atorul a-.nd o4liga(ia de a lua msurile necesare
$entru asigurarea confiden(ialit(ii.
(2)*n sco$ul $romo-rii intereselor i a$rrii dre$turilor salaria(ilor%
confiden(ialitatea salariilor nu $oate fi o$us sindicatelor sau% du$ caz%
re$rezentan(ilor salaria(ilor% &n strict legtur cu interesele acestora i &n rela(ia lor
direct cu anga'atorul.
)urtea )onstitu(ional
1.
Salariul concret al unei $ersoane% sta4ilit &n cadrul limitelor minime i ma,ime
$re-zute &n actele normati-e% (in.nd seama de im$ortan(a muncii de$use% de
contri4u(ia adus la realizarea sarcinilor i de situa(ia sa $ersonal% nu mai $rezint
interes $u4lic% intr.nd &n sfera interesului $ri-at al $ersoanei. Astfel% &n acest conte,t%
art. 1:E din )odul muncii Ide-enit art. 1;1 du$ re$u4licareJ &i gsete $e de$lin
a$lica4ilitatea i utilitatea. *n consecin(% )urtea constat c dis$ozi(iile art. 2 lit.42% art.
12 alin. 012 lit.d2 i art. 14 alin. 012 din 7egea nr. :4482001% $recum i ale art. 1:E alin.
012 din )odul muncii Ide-enit art.1;1 du$ re$u4licareJnu contra-in nici art. 11 alin. 012
i 012 i nici art. :1 din )onstitu(ie. (Dec. nr. 615/2006, M. Of. nr. /2006)
2.
#rinci$iul confiden(ialit(ii deri- din caracterul indi-idual% $ersonal al contractului
indi-idual de munc% din $rinci$iul negocierii directe a salariului. )onfiden(ialitatea 'oac
un rol stimulati- $entru salaria(i i $ermite $atronului s $lteasc salarii conform
$erforman(elor indi-iduale i rezultatelor muncii fiecruia fr con-ulsii la locul de
munc. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. ;12... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)onfiden(ialitatea% ca $rinci$iu% deri- din caracterul indi-idual% $ersonal% al contractului
indi-idual de munc% din $rinci$iul negocierii directe a salariului.
Aa 'oac un rol stimulati- $entru salaria(i i $ermite anga'atorului s $lteasc salarii%
conform $erforman(elor indi-iduale i rezultatelor muncii fiecruia.
*n alin. 022 este $re-zut e,ce$(ia de la regula confiden(ialit(ii% dar &n sco$ul a$rrii
intereselor salaria(ilor de ctre sindicatul sau re$rezentan(ii lor.
Aa fiind% sindicatele sau re$rezentan(ii salaria(ilor% &n sco$ul a$rrii intereselor
lucrtorilor% $ot solicita date i informa(ii de la anga'ator $ri-ind salariile acestora.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" ?a(ariu( de 4a&: )ini) 4ru+ $e 'ar: garan+a+ Dn
$(a+:
Ar+. ,84
(,)Salariul de 4az minim 4rut $e (ar garantat &n $lat% cores$unztor
$rogramului normal de munc% se sta4ilete $rin hotr.re a Su-ernului% du$
consultarea sindicatelor i a $atronatelor. *n cazul &n care $rogramul normal de
munc este% $otri-it legii% mai mic de E ore zilnic% salariul de 4az minim 4rut orar
se calculeaz $rin ra$ortarea salariului de 4az minim 4rut $e (ar la numrul
mediu de ore lunar $otri-it $rogramului legal de lucru a$ro4at.
(la data 23-ian-2013 -rt. 163, alin. (1) din titlul 5C, capitolul 55 a se &edea referinte de aplicare
din Hotarirea 23/2013 )
(la data 15-no&-2013 -rt. 163, alin. (1) din titlul 5C, capitolul 55 a se &edea referinte de aplicare
din Hotarirea 871/2013 )
(2)Anga'atorul nu $oate negocia i sta4ili salarii de 4az $rin contractul indi-idual
de munc su4 salariul de 4az minim 4rut orar $e (ar.
(3)Anga'atorul este o4ligat s garanteze &n $lat un salariu 4rut lunar cel $u(in egal
cu salariul de 4az minim 4rut $e (ar. Aceste dis$ozi(ii se a$lic i &n cazul &n care
salariatul este $rezent la lucru% &n cadrul $rogramului% dar nu $oate s &i
desfoare acti-itatea din moti-e neim$uta4ile acestuia% cu e,ce$(ia gre-ei.
(4)Salariul de 4az minim 4rut $e (ar garantat &n $lat este adus la cunotin(a
salaria(ilor $rin gri'a anga'atorului.
)A=3
#lata daunelor
1.
/eclamantul solicit e,ecutarea integral a sentin(ei din : martie 2001% &n sensul
reintegrrii sale &n $ostul de consilier-e,$ert de gradul N A i al $l(ii salariilor lunare
aferente acestui $ost $.n la reintegrarea sa. *n $lus% el solicit suma de E:4.000.000
lei -echi rom.neti 0/372 $entru salariile nete aferente $erioadei 2E iunie 2000 + 11
august 2007% actualizate &n func(ie de rata infl a(iei. =e asemenea% el solicit ca statul
s $lteasc la casa de asigurri de sntate i la casa de $ensii% &n numele su% suma
de 1;2.1;0.000 /37% cu titlu de contri4u(ii $entru aceeai $erioad. *n s$ri'inul cererii
sale% reclamantul $rezint o e,$ertiz conta4il din data de 1E se$tem4rie 2007.
/eclamantul solicit i suma de 2::.:00.000 /37 $entru $re'udiciul moral suferit din
cauza refuzului autorit(ilor de a-l reintegra i suma de 14;.000.000 /37 $entru
$re'udiciul moral suferit din cauza ingerin(ei &n dre$tul su de $ro$rietate. Al sus(ine c
starea sa de sntate s-a agra-at i c a suferit o stare de de$resie ce a necesitat
s$italizare.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Salariul minim 4rut $e (ar este $re-zut ca o msur de $rotec(ie a salaria(ilor%
garant.ndu-le $lata unor sume necesare satisfacerii minime a ne-oilor $ro$rii% $recum
i ale familiilor lor.
Al constituie un $rag su4 care nu se $oate co4or& cu ocazia negocierii colecti-e i
indi-iduale sau sta4ilirii salariilor $rin acte normati-e s$eciale. =e altfel% e,ist
interdic(ia $entru anga'ator de a negocia i sta4ili salarii indi-iduale su4 salariul de 4az
minim 4rut orar $e (ar.
#entru anul 2011% a fost sta4ilit un salariu minim 4rut $e (ar &n sum de E00 lei>
ma'orarea de 100 lei fa( de cea sta4ilit $entru anul 2012 a a-ut loc &n dou eta$e<
Qumtate 0:0 lei2 &nce$.nd cu data de 1 fe4ruarie% cealalt &nce$.nd cu 1 iulie 0art. 1
din Botr.rea Su-ernului nr. 21820112.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,85
#entru salaria(ii crora anga'atorul% conform contractului colecti- sau indi-idual de
munc% le asigur hran% cazare sau alte facilit(i% suma &n 4ani cu-enit $entru
munca $restat nu $oate fi mai mic dec.t salariul minim 4rut $e (ar $re-zut de
lege.
1.
=u$ cum $recizam 0a se -edea comentariul de la art. 1:@2 $lata salariului &n natur
constituie un mare deza-anta' $entru salariat. *n acest condi(ii% legiuitorul
reglementeaz $osi4ilitatea $entru $r(ile contractului indi-idual sau colecti- de munc
de a negocia $lata i &n natur% &ns &n aceast situa(ie anga'atorul are o4liga(ia de
$lat a salariului &n 4ani% cel $u(in la ni-elul salariului minim 4rut $e (ar garantat &n
$lat.
Feres$ectarea acestei o4liga(ii constituie contra-en(ie% chiar dac contra-aloarea
celorlalte ser-iciu asigurate de anga'ator de$esc% salariul minim $e (ar. )e este
esen(ial este ca suma de 4ani $e care salariatul o $rimete s fie cel $u(in egal cu
salariul minim 4rut $e (ar.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Anga'atorul tre4uie s garanteze salariul minim 4rut (ar i atunci c.nd salaria(ii
$rimesc% conform contractului colecti- sau indi-idual de munc% hran% cazare sau alte
facilit(i. Astfel de facilit(i $ot fi acordate nu numai &n temeiul unor $re-ederi
contractuale% ci i &n urma unor dis$ozi(ii legale% de $ild< tichetele de mas 07egea nr.
14281@@E2> tichetele cadou i tichetele de cre 07egea nr. 1@18200;2 etc.
Aadar% contra-aloarea hranei% cazrii 0locuin(e de ser-iciu2 etc. nu intr &n calculul
salariului minim 4rut $e (ar.
Aste o dis$ozi(ie legal &n fa-oarea salaria(ilor% menit s le asigure un -enit &n 4ani
minim necesar $entru satisfacerea ne-oilor lor i ale familiilor lor% materiale% culturale%
s$irituale etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" P(a+a #a(ariu(ui
Ar+. ,88
(,)Salariul se $ltete &n 4ani cel $u(in odat $e lun% la data sta4ilit &n contractul
indi-idual de munc% &n contractul colecti- de munc a$lica4il sau &n regulamentul
intern% du$ caz.
(2)#lata salariului se $oate efectua $rin -irament &ntr-un cont 4ancar.
(3)#lata &n natur a unei $r(i din salariu% &n condi(iile sta4ilite la art. 1;:% este
$osi4il numai dac este $re-zut e,$res &n contractul colecti- de munc a$lica4il
sau &n contractul indi-idual de munc.
(4)*nt.rzierea ne'ustificat a $l(ii salariului sau ne$lata acestuia $oate determina
o4ligarea anga'atorului la $lata de daune-interese $entru re$ararea $re'udiciului
$rodus salariatului.
)A=3
1.
#lata cu &nt.rziere a dre$turilor lor salariale recunoscute $rin hotr.ri 'udectoreti
interne. #rin decizia de inadmisi4ilitate a )ur(ii Auro$ene a =re$turilor 3mului din data
de 4 se$tem4rie 2012 $ronun(at &n cauza =umitru i al(ii c. /om.niei 0cererea nr.
:72;:80E2% au fost res$inse $l.ngerile formulate de trei magistra(i rom.ni% $rin care
acetia in-ocau $lata cu &nt.rziere de ctre Statul /om.n a dre$turilor lor salariale
recunoscute $rin hotr.ri 'udectoreti interne. )urtea Auro$ean a a$reciat c nu a
e,istat o &nclcare a art. ; din )on-en(ie i a art. 1 din #rotocolul nr. 1 adi(ional la
)on-en(ie% c.t tim$ a fost $strat un echili4ru intre interesele $articulare aflate &n 'oc i
interesul general% ealonarea de ctre de4itor a $l(ilor nefiind un argument suficient
$entru o constatare a &nclcrii dre$turilor amintite% in condi(iile &n care calendarul
$l(ilor a fost res$ectat i nu e,ist indicii cum c nu -a fi res$ectat $e -iitor.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-2,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Salariul se $ltete &n 4ani% aa cum rezult din dis$ozi(iile art. 1;;.
#lata &n natur a unei $r(i din salariu este $osi4il numai dac este $re-zut e,$res &n
contractul colecti- de munc a$lica4il sau &n contractul indi-idual. )ondi(ia este &ns ca
suma &n 4ani s nu fie inferioar salariului minim 4rut $e (ar.
Salariul $oate fi $ltit &n -alut% &n total sau &n $arte% atunci c.nd cet(enii rom.ni sunt
&ncadra(i &n munc la am4asadele% consulatele ori la organiza(iile 0sau re$rezentan(ele2
interna(ionale care func(ioneaz &n (ara noastr
2:1
. =e asemenea% este salarizat &n
-alut $ersonalul rom.n trimis &n misiune $ermanent &n strintate
2:4
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,8-
(,)Salariul se $ltete direct titularului sau $ersoanei &m$uternicite de acesta.
(2)*n caz de deces al salariatului% dre$turile salariale datorate $.n la data
decesului sunt $ltite% &n ordine% so(ului su$ra-ie(uitor% co$iilor ma'ori ai defunctului
sau $rin(ilor acestuia. =ac nu e,ist niciuna dintre aceste categorii de $ersoane%
dre$turile salariale sunt $ltite altor motenitori% &n condi(iile dre$tului comun.
1.
=ac e,ist un so( su$ra-ie(uitor% toat suma se achit acestuia% chiar dac acesta nu
este 4eneficiarul &ntregii moteniri. =oar &n cazul &n care nu e,ist niciuna din
$ersoanele enumerate% dre$turile se $ltesc celorlal(i motenitori &n condi(iile dre$tului
comun. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. ;@2
2.
Salariul este contra$resta(ia muncii efectuate. *n aceste condi(ii este normal ca salariul
s fie $ltit &n $rinci$iu $ersoanei care a $restat munc% adic titularului contractului
indi-idual de munc.
)odul muncii $ermite &ns i $lata salariului unei alte $ersoane dec.t titularul cu
condi(ia ca aceast $ersoan s ai4 &m$uternicire de la titular.
*n ceea ce ne $ri-ete a$reciem c &m$uternicirea tre4uie s &m4race fie form
autentic% notarial $entru a fi -ala4il% fie su4 semntur $ri-at semnat &ns de
salariat &n fa(a anga'atorului. *n msura &n care anga'atorul a efectuat o $lat unei ter(e
$ersoane% salariatul are dre$tul de a $rimi salariu de al anga'ator% acesta din urm
a-.nd ac(iune &n regres &m$otri-a celui care a $rimit o $lat nedatorat% salariatul
nefiind o4ligat s recu$ereze el salariul de la ter(a $ersoan.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste firesc ca $lata salariului% care are un caracter $ersonal% s se fac direct celui ce
$resteaz munca sau% ca e,ce$(ie% &n func(ie de &m$re'urri% celui &m$uternicit de
acesta.
=in formularea te,tului rezult c% $e de o $arte% dre$turile 4neti ale defunctului
salariat se $ltesc $ersoanelor men(ionate% inde$endent de calitatea lor de motenitori
legali i rezer-atari i de &m$re'urarea dac au acce$tat sau nu succesiunea ori au
solicitat sau nu deschiderea $rocedurii succesorale> $e de alt $arte% indiferent de
calitatea dre$turilor lor de motenire tre4uie res$ectat ordinea &nscris la alin. 022. =e
e,em$lu% dac e,ist so( su$ra-ie(uitor% toat suma se achit acestuia% chiar dac el nu
este 4eneficiarul &ntregii moteniri. =oar &n cazul &n care nu e,ist niciuna din
$ersoanele enumerate% dre$turile se $ltesc 9celorlal(i motenitori &n condi(iile dre$tului
comun
2:7
5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,89
(,)#lata salariului se do-edete $rin semnarea statelor de $lat% $recum i $rin
orice alte documente 'ustificati-e care demonstreaz efectuarea $l(ii ctre
salariatul &ndre$t(it.
(2)Statele de $lat% $recum i celelalte documente 'ustificati-e se $streaz i se
arhi-eaz de ctre anga'ator &n aceleai condi(ii i termene ca &n cazul actelor
conta4ile% conform legii.
)urtea )onstitu(ional
1.
6e,tul de lege criticat sta4ilete modalitatea $rin care $oate fi $ro4at $lata salariilor%
sta4ilind c aceasta se -a face $rin &nscrisurile $re-zute de lege do-editoare ale
efecturii $l(ii. Autorul e,ce$(iei% &n calitate de anga'ator% este nemul(umit c nu $oate
folosi &n s$ri'inul a$rrii sale $ro4a cu martori% consider.ndu-se discriminat &n ra$ort
cu salariatul i &ngrdit &n e,ercitarea dre$tului la a$rare. Fa( de acestea% )urtea
re(ine c te,tul de lege nu creeaz o situa(ie discriminatorie sau fa-orizant -reuneia
dintre $r(ile contractului de munc% ci $une doar &n a$licare $rinci$iul general de dre$t
comun $re-zut i de art. 11@1 din )odul ci-il% $otri-it cruia actele 'uridice se
do-edesc $rin &nscrisuri% fiind e,clus $ro4a cu martori. Aceast cerin( nu -ine dec.t
s contri4uie la $rote'area siguran(ei ra$orturilor 'uridice dintre salaria(i i anga'atori.
=e asemenea% nu este &m$iedicat nici e,ercitarea dre$tului la a$rare al anga'atorului%
&ntruc.t acesta este cel care de(ine documentele 'ustificati-e $re-zute de te,tul de
lege criticat% fiind necesar i fireasc o4liga(ia acestuia de a $rezenta aceste $ro4e.
(Dec. nr. 1.010/2010, M. Of. nr. 5"1/2010)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste e-ident c salariul tre4uie $ltit &n condi(iile $re-zute de te,tele )odului muncii
re$roduse anterior% dar este necesar i do-edirea 0$ro4a2 acestei $l(i.
Aa cum s-a re(inut &n $ractica 'udiciar% &n caz de conflict de munc% anga'atorul are
o4liga(ia de a do-edi c a $ltit dre$turile salariale cu-enite salariatului% iar $ro4a
acestei situa(ii de fa$t nu $oate fi fcut dec.t 9$rin semnarea statelor de $lat% $recum
i $rin orice alte documente 'ustificati-e care demonstreaz efectuarea $l(ii ctre
salariatul &ndre$t(it5.
2:E
A-iden(a este necesar i &n ceea ce $ri-ete controlul efectuat de Nns$ec(ia Kuncii. =e
aceea% documentele 'ustificati-e tre4uie $strate i arhi-ate &n aceleai condi(ii ca i
actele conta4ile.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,86
(,)Ficio re(inere din salariu nu $oate fi o$erat% &n afara cazurilor i condi(iilor
$re-zute de lege.
(2)/e(inerile cu titlu de daune cauzate anga'atorului nu $ot fi efectuate dec.t dac
datoria salariatului este scadent% lichid i e,igi4il i a fost constatat ca atare
$rintr-o hotr.re 'udectoreasc definiti- i ire-oca4il.
(3)*n cazul $luralit(ii de creditori ai salariatului -a fi res$ectat urmtoarea
ordine<
a)o4liga(iile de &ntre(inere% conform )odului familiei>
4)contri4u(iile i im$ozitele datorate ctre stat>
*)daunele cauzate $ro$riet(ii $u4lice $rin fa$te ilicite>
d)aco$erirea altor datorii.
(4)/e(inerile din salariu cumulate nu $ot de$i &n fiecare lun 'umtate din salariul
net.
)urtea )onstitu(ional
1.
#ornind de la ideea c ra$orturile dintre salariat i anga'ator tre4uie s se desfoare
numai &n condi(iile sta4ilite de lege% sanc(ionarea salariatului tre4uie s res$ecte o serie
de garant ii legale% inclusi- controlul acesteia de ctre instan(a de 'udecat. (Dec. nr.
660/2011, M. Of. nr. 532/2011)
2.
*n condi(iile statului de dre$t se im$une ca orice e,ecutare silit s ai4 la 4az un titlu
e,ecutoriu -ala4il% iar rs$underea $atrimonial $entru daune s se sta4ileasc de ctre
instan(ele de 'udecat% care% $otri-it art. 124 alin. 012 din )onstitu(ie% re$u4licat%
&nf$tuiesc 'usti(ia &n numele legii. =e asemenea% )urtea o4ser- c dis$ozi(ia legal
criticat se &nscrie &n cadrul msurilor de $rotec(ie a salariatului &n ra$orturile sale cu
anga'atorul% ceea ce nu $oate a-ea semnificat ia unei discriminri% cele dou $r(i
afl.ndu-se &n situat ii diferite care 'ustific a$licarea unui tratament 'uridic diferit. (Dec.
nr. 312/2003, M. Of. nr. "#"/2003! Dec. nr. 660/2011, M. Of. nr. 532/2011)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=is$ozi(iile art. 1;@ au un caracter im$erati-> ele se &nscriu &n cadrul msurilor de
$rotec(ie a dre$turilor salariale &n consens cu $re-ederile art. E alin. 012 din )on-en(ia
3rganiza(iei Nnterna(ionale a Kuncii $ri-ind $rotec(ia salariului nr. @: din anul 1@4@.
=ou categorii de re(ineri salariale sunt $osi4ile<
+ cele $re-zute de lege 0de $ild% im$ozitul $e -eniturile din salariu% contri4u(iile de
asigurri sociale etc.2>
+ cele re$rezent.nd daune% constatate% du$ caz% $rin acordul $r(ilor sau $rin hotr.re
'udectoreasc definiti- i ire-oca4il.
*n efectuarea re(inerilor salariale anga'atorul tre4uie s res$ecte ordinea de $rioritate
sta4ilit de alin. 012 i s nu de$easc 'umtate din salariul net 0efecti- de &ncasat2%
aa cum $re-ede alin. 042.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-0
Acce$tarea fr rezer-e a unei $r(i din dre$turile salariale sau semnarea actelor de
$lat &n astfel de situa(ii nu $oate a-ea semnifica(ia unei renun(ri din $artea
salariatului la dre$turile salariale ce i se cu-in &n integralitatea lor% $otri-it
dis$ozi(iilor legale sau contractuale.
)urtea )onstitu(ional
1.
Nnterdic(ia de a renun(a% &n tot sau &n $arte% la aceste dre$turi% $recum i nulitatea
actelor de acce$tare tacit a unor dre$turi salariale diminuate% $re-zute de art. 1E i
1;: Ide-enit art. 170 du$ re$u4licareJ din )odul muncii% sunt msuri de $rotec(ie a
salaria(ilor% menite s asigure e,erci(iul ne&ngrdit al dre$turilor i al intereselor
legitime ce li se cu-in &n cadrul ra$orturilor de munc% $entru a-i feri de consecin(ele
unor e-entuale a4uzuri ori amenin(ri din $artea anga'atorilor. 3 astfel de msur de
$rotec(ie a salaria(ilor nu $oate fi considerat a fi un $ri-ilegiu% contrar $re-ederilor
art. 1; alin. 012 din )onstitu(ie% at.t tim$ c.t ea se 'ustific &n considerarea situa(iei
unei anume categorii sociale care reclam o astfel de $rotec(ie. 6otodat% nu sunt
&nfr.nte $re-ederile constitu(ionale ale art. 21 alin. 012 referitoare la dre$tul la un
$roces echita4il i la solu(ionarea cauzelor &ntr-un termen rezona4il. (Dec. nr.
3#3/2003, M. Of. nr. 5#/2005)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n inter$retarea te,tului comentat% urmeaz s se ai4 &n -edere i dis$ozi(iile art. 1E
din )odul muncii care statornicesc< 9salaria(ii nu $ot renun(a la dre$turile ce le sunt
recunoscute $rin lege5.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-,
(,)=re$tul la ac(iune cu $ri-ire la dre$turile salariale% $recum i cu $ri-ire la
daunele rezultate din nee,ecutarea &n totalitate sau &n $arte a o4liga(iilor $ri-ind
$lata salariilor se $rescrie &n termen de 1 ani de la data la care dre$turile res$ecti-e
erau datorate.
(2)6ermenul de $rescri$(ie $re-zut la alin. 012 este &ntreru$t &n cazul &n care
inter-ine o recunoatere din $artea de4itorului cu $ri-ire la dre$turile salariale sau
deri-.nd din $lata salariului.
)urtea )onstitu(ional
1.
#rinci$iul egalit(ii &n dre$turi% consacrat de art. 1; din )onstitu(ie% are &n -edere
dre$tul cet(enilor + deci% al $ersoanelor fizice + de a fi egali &n fa(a legii i a
autorit(ilor $u4lice% fr $ri-ilegii i fr discriminri. (Dec. nr. "33/2011, M. Of. nr.
5#0/2011)
2.
#rinci$iul egalit(ii cet(enilor se a$lic i $ersoanelor 'uridice% &n msura &n care $rin
intermediul acestora cet(enii &i e,ercit un dre$t constitu(ional 0=ecizia nr. 1:81@@;%
$u4licat &n K. 3f. nr. 7: din 11 a$rilie 1@@;% sau =ecizia nr. E@18200E% $u4licat &n K.
3f. nr. :@1 din 7 august 200E2 IOJ. 3r% &n cauza de fa(% autorul e,ce$(iei in-oc art.
1; din )onstitu(ie $rin $risma fa$tului c o $ersoan 'uridic este deza-anta'at%
&ntruc.t ar $utea datora daune-interese ca urmare a nee,ecutrii la tim$% din -arii
moti-e% a unei $re-ederi esen(iale a contractului indi-idual de munc< $lata
remunera(iei. Aste e-ident c art. 1; din )onstitu(ie nu are inciden( &n cauz%
neurmrindu-se e,ercitarea de ctre $ersoana fizic% $rin intermediul $ersoanei
'uridice% a unui dre$t fundamental% ci a$rarea unor interese $ur economice ale
$ersoanei 'uridice. Kai mult% &n moti-area e,ce$(iei nici nu se $recizeaz &n ra$ort cu
care dintre su4iec(ii de dre$t ar fi deza-anta'at8discriminat anga'atorul> or% in-ocarea
art. 1; din )onstitu(ie se face &ntotdeauna $rin artarea unor situa(ii com$ara4ile de
unde ar rezulta discriminarea. (Dec. nr. "33/2011, M. Of. nr. 5#0/2011)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6ermenul de 1 ani $re-zut de te,tul de mai sus re$rezint termenul general de
$rescri$(ie% $re-zut nu numai de art. 2:17 din )odul ci-il% dar i de art. 2;E alin. 012
lit. c2 din )odul muncii. =e re(inut este c acest termen curge de la data la care
dre$turile res$ecti-e erau datorate i nu de la data la care salariatul a luat cunotin(
de ne$lata dre$turilor salariale.
=ac anga'atorul de4itor recunoate dre$turile celui &n cauz% termenul res$ecti- se
&ntreru$e. )onsecin(a acestei &ntreru$eri< anterior datei &ntreru$erii% $rescri$(ia este
9tears5% &nlturat> posterior &ntreru$erii% efectul const &n &nce$erea altei $rescri$(ii
0art. 2:10 din )odul ci-il2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL I1" E%ndu( de garan+are $en+ru $(a+a *rean'e(%r
#a(aria(e
Ar+. ,-2
)onstituirea i utilizarea fondului de garantare $entru $lata crean(elor salariale se
-or reglementa $rin lege s$ecial.
1.
Fondul de garantare a salariilor a fost reglementat la ni-elul /om.niei ca urmare a
integrrii /om.niei &n uniunea Auro$ean% astfel &nc.t% $entru armonizarea ac\uis-ului
comunitar% necesar integrrii% a fost trans$us $rin =irecti-a 200E8@48)A a
#arlamentului Auro$ean i a )onsiliului din 22 octom4rie 200E $ri-ind $rotec(ia
lucrtorilor salaria(i &n cazul insol-en(ei anga'atorului 0-ersiune codificat2
10:
06e,t cu
rele-an( $entru SAA2 care a4rog =irecti-a E08@E78)AA a )onsiliului din 20 octom4rie
1@E0 referitoare la $rotec(ia lucrtorilor salaria(i &n caz de insol-a4ilitate a
anga'atorului
10;
% modificat $rin =irecti-a E781;48)AA a )onsiliului
107
modificat $rin
=irecti-a 20028748)A din 21 se$tem4rie 2002 a #arlamentului Auro$ean i a
)onsiliului
10E
.
7a ni-el intern% $rotec(ia salaria(ilor &n cazul insol-a4ilit(ii anga'atorului este
reglementat $rin 7egea nr. 2008200; $ri-ind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare $entru $lata crean(elor salariale
10@
% cu modificrile i com$letrile
ulterioare
110
% $recum i $rin B.S. nr. 1E:08200; $entru a$ro4area Formelor
metodologice de a$licare a 7egii nr. 2008200; $ri-ind constituirea i utilizarea Fondului
de garantare $entru $lata crean(elor salariale
111
.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-29)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n a$licarea te,tului res$ecti- a fost ado$tat 7egea nr. 2008200; $ri-ind constituirea i
utilizarea fondului de garantare $entru $lata crean(elor salariale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1" Pr%+e*'ia dre$+uri(%r #a(aria'i(%r Dn *a&u(
+ran#5eru(ui Dn+re$rinderii/ a( uni+:'ii #au a( un%r $:r'i a(e a*e#+eia
Ar+. ,-3
(,)Salaria(ii 4eneficiaz de $rotec(ia dre$turilor lor &n cazul &n care se $roduce un
transfer al &ntre$rinderii% al unit(ii sau al unor $r(i ale acesteia ctre un alt
anga'ator% $otri-it legii.
(2)=re$turile i o4liga(iile cedentului% care decurg dintr-un contract sau ra$ort de
munc e,istent la data transferului% -or fi transferate integral cesionarului.
(3)6ransferul &ntre$rinderii% al unit(ii sau al unor $r(i ale acesteia nu $oate
constitui moti- de concediere indi-idual sau colecti- a salaria(ilor de ctre cedent
ori de ctre cesionar.
)Q?A
Fo(iunea de transfer
1.
Fo(iunea de &ntre$rindere% &n sensul articolului 1 alineatul 012 din =irecti-a 7781E7%
cu$rinde orice entitate economic organizat &n mod sta4il% inde$endent de statutul
'uridic i de modul de finan(are a acesteia. )onstituie o astfel de entitate orice
ansam4lu de $ersoane i de elemente care $ermite e,ercitarea unei acti-it(i
economice care urmrete un o4iecti- $ro$riu i care este suficient de structurat i de
autonom. (Iot(rArea din 10 decem,rie 1##, IernTnde/ Cidal *i al'ii, )-12"/#6, )-
22#/#6 *i )-"3/#", >ec., p. 5-1"#, punctele 26 *i 2", Iot(rArea din 26 septem,rie
2000, MaUeur, )-1"5/##, >ec., p. 5-""55, punctul 32, precum *i Iot(rArea -,ler *i
al'ii, punctul 30! cu pri&ire la articolul 1 alineatul (1) din Directi&a 2001/23, a se &edea
de asemenea Iot(rArea din 13 septem,rie 200", =ouini *i al'ii, )-35/05, >ep., p. 5-
"301, punctul 31, precum *i Iot(rArea din 2# iulie 2010, 42?-SD6, )-151/0#, >ep., p.
5-"5#1, punctul 26)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#relu.nd din dre$tul comunitar% dis$ozi(iile Directi&ei nr. 2001/23/). a )onsiliului
.uropei din 12 martie 2001 $ri-ind a$ro$ierea legisla(iilor statelor mem4re referitoare
la men(inerea dre$turilor salaria(ilor &n cazul transferului &ntre$rinderii% sta4ilimentului
sau a unei $r(i din &ntre$rindere ori sta4iliment
2;0
% )odul muncii reglementeaz i el
aceeai materie.
=is$ozi(iile sale sunt dez-oltate de 7egea nr. ;78200;.
#rotec(ia salaria(ilor &n cazul transferului -izat de te,t se realizeaz du$ cum urmeaz<
- &n $rimul r.nd% dre$turile i o4liga(iile anga'atorului cedent cu $ri-ire la salaria(ii si
-or fi transferate noului anga'ator 0cesionar2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-4
)edentul i cesionarul au o4liga(ia de a informa i de a consulta% anterior
transferului% sindicatul sau% du$ caz% re$rezentan(ii salaria(ilor cu $ri-ire la
im$lica(iile 'uridice% economice i sociale asu$ra salaria(ilor% decurg.nd din
transferul dre$tului de $ro$rietate.
1.
Art. 174 din )odul muncii% re$u4licat $re-ede doar dis$ozi(ii de $rinci$iu i anume
o4liga(ia cedentului i a cesionarului de a informa i de a consulta% anterior transferului%
sindicatul sau% du$ caz% re$rezentan(ii salaria(ilor cu $ri-ire la im$lica(iile 'uridice%
economice i sociale asu$ra salaria(ilor% decurg.nd din transferul dre$tului de
$ro$rietate.
=is$ozi(iile =irecti-ei 20018218)A au fost trans$use &n ordinea intern $rin art. 12 alin.
012 din 7egea nr. ;78200; $ri-ind $rotec(ia dre$turilor salaria(ilor &n cazul transferului
&ntre$rinderii% al unit(ii sau al unor $r(i ale acestora
121
conform cruia cedentul i
cesionarul -or informa &n scris re$rezentan(ii salaria(ilor $ro$rii sau% &n cazul &n care
acetia nu sunt constitui(i ori desemna(i% $e salaria(ii $ro$rii% cu $ri-ire la<
+ data transferului sau data $ro$us $entru transfer>
+ moti-ele transferului>
+ consecin(ele 'uridice% economice i sociale ale transferului $entru salaria(i>... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-35)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
O,li%a'ia de informare *i de consultare la care se refer te,tul $oate fi circumscris
o4liga(iei generale a anga'atorului de a informa generic salaria(ii asu$ra elementelor
care $ri-esc desfurarea rela(iilor de munc% astfel cum aceast o4liga(ie rezult din
art. 40 alin. 022 lit. a2% c.t i o4liga(iei s$eciale a anga'atorului de a se consulta cu
sindicatul &n $ri-in(a deciziilor susce$ti4ile s afecteze interesele salaria(ilor Iart. 41
alin. 022 lit. e2J.
=e asemenea% tre4uie a-ute &n -edere 7egea nr. 4;78200; $ri-ind sta4ilirea cadrului
generale de informare i consultare al anga'a(ilor% $recum i art. 12 din 7egea nr.
;78200; $ri-ind $rotec(ia dre$turilor salaria(ilor &n cazul transferului &ntre$rinderii% al
unit(ii sau al unor $r(i ale acestora.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL 1" ?:n:+a+ea Ai #e*uri+a+ea Dn )un*:
CAPI!OLUL I" Regu(i genera(e
Ar+. ,-5
(,)Anga'atorul are o4liga(ia s asigure securitatea i sntatea salaria(ilor &n toate
as$ectele legate de munc.
(2)=ac un anga'ator a$eleaz la $ersoane sau ser-icii e,terioare% aceasta nu &l
e,onereaz de rs$undere &n acest domeniu.
(3)34liga(iile salaria(ilor &n domeniul securit(ii i snt(ii &n munc nu $ot aduce
atingere res$onsa4ilit(ii anga'atorului.
(4)Ksurile $ri-ind securitatea i sntatea &n munc nu $ot s determine% &n
niciun caz% o4liga(ii financiare $entru salaria(i.
)A=3
1.
)auza -iza suma cau(iunii necesare $entru a $ermite eli4erarea condi(ionat a
reclamantului% c$itan al unei na-e care a de-ersat &n 3ceanul Atlantic 70 000 tone de
$etrol $e care le trans$orta. )a urmare a acestei catastrofe% o anchet $enal fusese
deschis i reclamantul fusese arestat $ro-izoriu cu $osi4ilitate de eli4erare cu condi(ia
$ltirii unei cau(iuni de 1 milioane de euro.
Fe&nclcarea art. : P 1 0dre$tul la li4ertate i la siguran(2. )urtea a a$reciat c suma
cau(iunii fi,ate $entru eli4erarea c$itanului nu este e,cesi-< (in.nd cont de natura
e,ce$(ional a cauzei i de considera4ila catastrof de mediu cauzat de na-a sa%
catastrof rar egalat% nu era sur$rinztor c autorit(ile 'udiciare au urcat suma
cau(iunii la un ni-el cores$unztor ni-elului de res$onsa4ilitate anga'at% ca s se
asigure c res$onsa4ilii nu sunt tenta(i s se sustrag 'usti(iei> mai mult% chiar fa$tul c
cau(iunea a fost -rsat de asiguratorul armatorului na-ei $rea s confirme c
tri4unalele s$aniole% men(ion.nd 9mediul $rofesional5 al reclamantului% a-useser
dre$tate s concluzioneze + im$licit + c e,ist o rela(ie &ntre d-l Kangouras i
$ersoanele care tre4uia s asigure securitatea. Aa a concluzionat c 'udectorii s$anioli
au (inut suficient cont de situa(ia $ersonal a reclamantului% mai ales de calitatea sa de
anga'at al armatorului% de rela(ia sa $rofesional cu cei care tre4uia s asigure
securitatea% de na(ionalitatea sa i de locul su de reedin( $ermanent% ca i de
a4sen(a sa de legturi cu S$ania i de -.rsta sa. ()urtea .DO, cau/a Man%ouras c.
.spa%ne, cererea nr. 12050/03, """.echr.coe.int)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
?na din cele mai im$ortante o4liga(ii ale anga'atorului $ri-ete asigurarea securit(ii i
snt(ii salaria(ilor &n toate as$ectele legate de munc% deci referitor nu numai la
$restarea $ro$riu-zis a acti-it(ii $rofesionale% dar i a celorlalte cone,e% au,iliare% de
$regtire a $roceselor tehnologice% de a$ro-izionare cu materii $rime% materiale% de
$artici$are la alte ac(iuni organizate de anga'ator etc.
34liga(ia men(ionat su4zist i atunci c.nd el &ncredin(eaz 0$e 4az de contract2 altor
$ersoane% agen(i% organisme% societ(i comerciale etc.% luarea msurilor de asigurare a
securit(ii i snt(ii salaria(ilor din unitatea sa.
/es$onsa4ilitatea sa nu este diminuat% restr.ns sau &nlturat de o4liga(iile legale ale
salaria(ilor. )u alte cu-inte% el nu s-ar $utea a$ra in-oc.nd c acetia nu i-au
res$ectat o4liga(iile instituite de lege &n sarcina lor.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-8
(,)=is$ozi(iile $rezentului titlu se com$leteaz cu dis$ozi(iile legii s$eciale% ale
contractelor colecti-e de munc a$lica4ile% $recum i cu normele i normati-ele de
$rotec(ie a muncii.
(2)Formele i normati-ele de $rotec(ie a muncii $ot sta4ili<
a)msuri generale de $rotec(ie a muncii $entru $re-enirea accidentelor de munc i
a 4olilor $rofesionale% a$lica4ile tuturor anga'atorilor>
4)msuri de $rotec(ie a muncii% s$ecifice $entru anumite $rofesii sau anumite
acti-it(i>
*)msuri de $rotec(ie s$ecifice% a$lica4ile anumitor categorii de $ersonal>
d)dis$ozi(ii referitoare la organizarea i func(ionarea unor organisme s$eciale de
asigurare a securit(ii i snt(ii &n munc.
Quris$ruden(
1.
*n mod ne'ustificat recurenta a decis ca &nce$.nd cu anul 2001% societatea s nu mai
4eneficieze de &ncadrarea locurilor de munc &n condi(ii deose4ite% dei in-esti(iile
efectuate nu s-au finalizat cu eliminarea &n totalitate a no,elor $rofesionale. =otarea
salaria(ilor care lucreaz la sec(ia (estorie cu mti contra $rafului 0$ul4eri de A.2 i
antifoane contra zgomotului reliefeaz &m4unt(irea condi(iilor de munc% &ns &ntr-o
mic msur% aceste dotri ne$ut.nd duce la declasificarea locurilor de munc din
condi(ii deose4ite &n condi(ii o4inuite. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte
de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. ##2/200, """.costelgilca.ro)
2.
)odul muncii reglementeaz doar $rinci$iile de func(ionare a snt(ii i securit(ii &n
munc% $rin legi s$eciale este reglementat &n detaliu sntatea i securitatea &n munc
a salaria(ilor.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n a$licarea acestui te,t au fost ado$tate 7egea nr. 11@8200; a securit(ii i snt(ii &n
munc
2;1
% $recum i Formele metodologice de a$licare a acestei legi% a$ro4ate $rin
Botr.rea Su-ernului nr. 142:8200;.
2;2
=e asemenea% au fost ado$tate mai multe hotr.ri ale Su-ernului% de e,em$lu<
+ Botr.rea Su-ernului nr. 102:82001 $ri-ind metodologia i criteriile de &ncadrare a
locurilor de munc &n condi(ii s$eciale
2;1
>
+ Botr.rea Su-ernului nr. 11:82004 $ri-ind sta4ilirea cerin(elor esen(iale de securitate
ale echi$amentelor indi-iduale de $rotec(ie i a condi(iilor $entru introducerea lor $e
$ia(
2;4
>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,--
(,)*n cadrul $ro$riilor res$onsa4ilit(i anga'atorul -a lua msurile necesare $entru
$rote'area securit(ii i snt(ii salaria(ilor% inclusi- $entru acti-it(ile de $re-enire
a riscurilor $rofesionale% de informare i $regtire% $recum i $entru $unerea &n
a$licare a organizrii $rotec(iei muncii i mi'loacelor necesare acesteia.
(2)7a ado$tarea i $unerea &n a$licare a msurilor $re-zute la alin. 012 se -a
(ine seama de urmtoarele $rinci$ii generale de $re-enire<
a)e-itarea riscurilor>
4)e-aluarea riscurilor care nu $ot fi e-itate>
*)com4aterea riscurilor la surs>
d)ada$tarea muncii la om% &n s$ecial &n ceea ce $ri-ete $roiectarea locurilor de
munc i alegerea echi$amentelor i metodelor de munc i de $roduc(ie% &n
-ederea atenurii% cu $recdere% a muncii monotone i a muncii re$etiti-e% $recum
i a reducerii efectelor acestora asu$ra snt(ii>
e)luarea &n considerare a e-olu(iei tehnicii>
5)&nlocuirea a ceea ce este $ericulos cu ceea ce nu este $ericulos sau cu ceea ce
este mai $u(in $ericulos>
g)$lanificarea $re-enirii>
<)ado$tarea msurilor de $rotec(ie colecti- cu $rioritate fa( de msurile de
$rotec(ie indi-idual>
i)aducerea la cunotin(a salaria(ilor a instruc(iunilor cores$unztoare.
Quris$ruden(
1.
#otri-it dis$ozi(iilor art. 171 )odul Kuncii Ide-enit art. 177 du$ re$u4licareJ% &n cadrul
$ro$riilor res$onsa4ilit(i% anga'atorul -a lua msurile necesare $entru $rote'area
securit(ii i snt(ii salaria(ilor% inclusi- $entru acti-it(ile de $re-enire a riscurilor
$rofesionale. (). -p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 611/200,
888.costel%ilca.ro)
2.
2. )onform legii anga'atorului are o4liga(ii su$limentare $ri-ind asigurarea unor
costume cores$unztoare desfurrii s$ectacolelor i $re-enirea a$ari(iei situa(iilor &n
care acetia s $oarte -estimenta(ie -eche de 10-40 ani% ce $rezint $ericol de
contaminare% fr a ate$ta ca salaria(ii s semnaleze mai &nt.i aceste nea'unsuri. ().
-p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 611/200,
""".costelgilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 177 reglementeaz msurile necesare ce tre4uie luate de anga'ator $entru
$rote'area securit(ii i snt(ii salaria(ilor% inclusi-<
- $re-enirea riscurilor $rofesionale>
- informarea i $regtirea salaria(ilor>
- organizarea $rotec(iei muncii i asigurarea mi'loacelor necesare acesteia.
*n $ri-in(a riscurilor% sunt $re-zute trei categorii de ac(iuni de luat gradual< e-itarea
acestora% e-aluarea celor ce nu $ot fi e-itate> com4aterea lor la surs.
Nnformarea i $regtirea salaria(ilor $resu$un<
- aducerea la cunotin( a instruc(iunilor necesare>
- ada$tarea muncii &n considerarea $ersoanei salariatului% &nce$.nd cu $roiectarea
locurilor de munc i continu.nd cu alegerea echi$amentelor i metodelor de munc i
de $roduc(ie% &n sco$ul atenurii muncii monotone i re$etiti-e% $recum i al reducerii
efectelor acestora asu$ra snt(ii.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-9
(,)Anga'atorul rs$unde de organizarea acti-it(ii de asigurare a snt(ii i
securit(ii &n munc.
(2)*n cu$rinsul regulamentelor interne sunt $re-zute &n mod o4ligatoriu reguli
$ri-ind securitatea i sntatea &n munc.
(3)*n ela4orarea msurilor de securitate i sntate &n munc anga'atorul se
consult cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor% $recum i cu
comitetul de securitate i sntate &n munc.
1.
#rimul alineat al acestui articol este $ractic o continuare a $rimului alineat al art. 17:
alin. 012 din )odul muncii care sta4ilete ca $rinci$iu o4liga(ia anga'atorului de a
asigura sntatea i securitatea &n munc.
Astfel% art. 17: alin. 012 din )odul muncii $re-ede c 9anga'atorul are o4liga(ia s
asigure securitatea i sntatea salaria(ilor &n toate as$ectele legate de munc5% iar art.
17E alin. 012 $re-ede c 9anga'atorul rs$unde de organizarea acti-it(ii de asigurare a
snt(ii i securit(ii &n munc5% sta4ilindu-se c anga'atorului re-ine i o4liga(ia
asigurrii snt(ii i securit(ii la locul de munc% iar art. 17E d rs$unde $entru
modalitatea &n care organizeaz aceast acti-itate.
*n ceea ce $ri-ete al doilea alineat al acestui articol $e care &l comentm% aceasta se
refer la includerea &n regulamentul intern a regulilor s$ecifice unit(ii% la a$licarea
concret a normelor de sntatea i securitatea muncii la s$ecificul acti-it(ii unit(ii i
nu la ela4orarea unor noi norme% sntatea i securitatea &n munc fiind de ordine
$u4lic este reglementat $rin acte normati-e de la care anga'atorul nu $oate s
deroge% &ns are o4liga(ia s le indi-idualizeze &n ra$ort cu s$ecificul acti-it(ii....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*n alin. 012 este reiterat rs$underea anga'atorului &n ceea ce $ri-ete organizarea
acti-it(ii de securitate i sntate &n munc.
*n $ri-in(a regulamentului intern% art. 17E tre4uie coro4orat cu dis$ozi(iile art. 242%
care reglementeaz con(inutul aceluiai regulament% &n $rimul r.nd situ.ndu-se re%ulile
pri&ind protec'ia, i%iena *i securitatea :n munc(.
=esigur c aceste reguli rezult din dis$ozi(iile legale &n materie% a$licate la s$ecificul
unit(ii% din $re-ederile contractelor colecti-e de munc.
7egea $re-ede o du4l consultare realizat de anga'ator cu ocazia ela4orrii msurilor
de securitate i sntate &n munc<
- cu sindicatul% sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor 0&n acest sens este i art.
241 din )odul muncii2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,-6
Anga'atorul are o4liga(ia s asigure to(i salaria(ii $entru risc de accidente de munc
i 4oli $rofesionale% &n condi(iile legii.
1.
Wi acest articol a$are inutil &n economia general a legisla(iei de dre$tul muncii%
deoarece $rin 7egea nr. 14;82002 $ri-ind asigurarea $entru accidente de munc i 4oli
$rofesionale% re$u4licat
12:
este reglementat &ntregul sistem de asigurri $entru
accidente de munc i 4oli $rofesionale.
=in moment ce legiuitorul reglementeaz% sistemul asigurrilor $entru accidente de
munc i 4oli $rofesionale% $rintr-un act normati- de aceeai $utere ca i 7egea nr.
:182001% dis$ozi(ia din )odul muncii a$are ca fiind inutil.
)onform art. 1 din 7egea nr. 14;82002 9asigurarea $entru accidente de munc i 4oii
$rofesionale re$rezint o asigurare de $ersoane% face $arte din sistemul de asigurri
sociale% este garantat de stat i cu$rinde ra$orturi s$ecifice $rin care se asigur
$rotec(ia social a salaria(ilor &m$otri-a diminurii sau $ierderii ca$acit(ii de munc i
decesului acestora ca urmare a accidentelor de munc i a 4olilor $rofesionale5....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7egea s$ecial &n materie este 7egea nr. 14;82002 $ri-ind asigurarea $entru accidente
de munc i 4oli $rofesionale.
#rin intermediul su se garanteaz un ansam4lu de ser-icii i $resta(ii &n 4eneficiul
$ersoanelor asigurate &n -ederea<
a2 $romo-rii snt(ii i securit(ii &n munc i $re-enirii accidentelor de munc i a
4olilor $rofesionale>
42 diminurii i com$ensrii consecin(elor accidentelor de munc i ale 4olilor
$rofesionale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,90
(,)Anga'atorul are o4liga(ia s organizeze instruirea anga'a(ilor si &n domeniul
securit(ii i snt(ii &n munc.
(2)Nnstruirea se realizeaz $eriodic% $rin modalit(i s$ecifice sta4ilite de comun
acord de ctre anga'ator &m$reun cu comitetul de securitate i sntate &n munc
i cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor.
(3)Nnstruirea $re-zut la alin. 022 se realizeaz o4ligatoriu &n cazul noilor anga'a(i%
al celor care &i schim4 locul de munc sau felul muncii i al celor care &i reiau
acti-itatea du$ o &ntreru$ere mai mare de ; luni. *n toate aceste cazuri instruirea
se efectueaz &nainte de &nce$erea efecti- a acti-it(ii.
(4)Nnstruirea este o4ligatorie i &n situa(ia &n care inter-in modificri ale legisla(iei
&n domeniu.
1.
Sec(iunea 7 9Nnstruirea lucrtorilor5% din )a$itolul NN al 7egii nr. 11@8200;
reglementeaz &n detaliu modalitatea de instruire a salaria(ilor cu $ri-ire la sntatea i
securitatea &n munc.
=e asemenea art. 74 i urm. din Formele metodologice la 7egea nr. 11@8200;%
ado$tate $rin B.S. nr. 142:8200; $entru a$ro4area Formelor metodologice de a$licare
a $re-ederilor 7egii securit(ii i snt(ii &n munc nr. 11@8200;
12;
.
=ei )odul muncii -izeaz numai o4liga(iile anga'atorului% 7egea nr. 11@8200; $recum
i normele metodologice de a$licare reglementeaz i o4liga(iile care re-in salariatului.
Anga'atorul are o4liga(ii legale $e care tre4uie s le &nde$lineasc% iar &n msura &n care
i-a &nde$lini aceste o4liga(ii% i cu toate acestea a inter-enit un accident de munc%
anga'atorul este e,onerat de rs$undere.
#recizm c este inadmisi4il din $unct de -edere al tehnici legislati-e ca o lege% chiar
numit )odul muncii% s cu$rind dis$ozi(ii reglementate ulterior $rin alte legi
s$eciale.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul instituie o4liga(ia anga'atorului cu $ri-ire la instruirea salaria(ilor si &n domeniul
securit(ii i snt(ii &n munc.
Aste -or4a de instruirea la anga'are% dar i cea ulterioar% realizat $e $arcursul
e,ecutrii contractului indi-idual de munc. Kodalit(ile s$ecifice de desfurare a
instruirii $eriodice se sta4ilesc% nu unilateral de anga'ator% ci de comun acord% at.t cu
comitetul de securitate i sntate &n munc% c.t i cu sindicatul sau% &n li$sa acestuia%
cu re$rezentan(ii salaria(ilor.
Nnstruirea este o4ligatorie &n urmtoarele situa(ii<
- la anga'are>
- la schim4area locului de munc sau a felului muncii>
- la reluarea acti-it(ii du$ o &ntreru$ere mai mare de ; luni 0de e,em$lu% du$
&ncetarea cauzei de sus$endare a contractului indi-idual de munc2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,9,
(,)7ocurile de munc tre4uie s fie organizate astfel &nc.t s garanteze securitatea
i sntatea salaria(ilor.
(2)Anga'atorul tre4uie s organizeze controlul $ermanent al strii materialelor%
utila'elor i su4stan(elor folosite &n $rocesul muncii% &n sco$ul asigurrii snt(ii i
securit(ii salaria(ilor.
(3)Anga'atorul rs$unde $entru asigurarea condi(iilor de acordare a $rimului a'utor
&n caz de accidente de munc% $entru crearea condi(iilor de $re&nt.m$inare a
incendiilor% $recum i $entru e-acuarea salaria(ilor &n situa(ii s$eciale i &n caz de
$ericol iminent.
1.
*n a$licarea $rinci$iului rs$underi anga'atorului $entru accidentele de munc i 4olile
$rofesionale% anga'atorul tre4uie s organizeze locurile de munc% de asemenea s
organizeze controlul $rocesului tehnologic $recum i $entru asigurarea condi(iilor de
acordare a $rimului a'utor &n caz de accidente de munc% $entru crearea condi(iilor de
$re&nt.m$inare a incendiilor% $recum i $entru e-acuarea salaria(ilor &n situa(ii s$eciale
i &n caz de $ericol iminent.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul instituie o4liga(ii ale anga'atorului menite s garanteze securitatea i sntatea
salaria(ilor.
#reocu$rile sale &n acest domeniu &nce$ cu organizarea locurilor de munc &ntr-o
modalitate &n care s fie e-itate accidentele de munc i 4olile $rofesionale.
Al tre4uie% totodat% nu doar s $rocure materialele% utila'ele i su4stan(ele folosite &n
$rocesul muncii% ci i s controleze $ermanent starea lor% adic s nu $rezinte
deficien(e% s fie de calitate% s nu $re'udicieze sntatea i securitatea salaria(ilor.
6e,tul analizat instituie rs$underea anga'atorului $entru asigurarea condi(iilor de
acordare a $rimului a'utor% $entru crearea condi(iilor de $re&nt.m$inare a incendiilor%
$recum i $entru e-acuarea salaria(ilor &n situa(ii s$eciale i &n caz de $ericol iminent.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,92
(,)#entru asigurarea securit(ii i snt(ii &n munc institu(ia a4ilitat $rin lege
$oate dis$une limitarea sau interzicerea fa4ricrii% comercializrii% im$ortului ori
utilizrii cu orice titlu a su4stan(elor i $re$aratelor $ericuloase $entru salaria(i.
(2)Nns$ectorul de munc $oate% cu a-izul medicului de medicin a muncii% s
im$un anga'atorului s solicite organismelor com$etente% contra cost% analize i
e,$ertize asu$ra unor $roduse% su4stan(e sau $re$arate considerate a fi
$ericuloase% $entru a cunoate com$ozi(ia acestora i efectele $e care le-ar $utea
$roduce asu$ra organismului uman.
1.
Art. 47 din 7egea nr. 11@8200; sta4ilete care sunt atri4u(iile ins$ec(iei muncii &n
domeniul snt(i i securit(ii &n munc.
Astfel% conform $rimului alineat al art. 47 din 7egea nr. 11@82007 Nns$ec(ia Kuncii
re$rezint autoritatea com$etent &n ceea ce $ri-ete controlul a$licrii legisla(iei
referitoare la securitatea i sntatea &n munc% care controleaz modul &n care se
a$lic legisla(ia na(ional din domeniul securit(ii i snt(ii &n munc la toate
$ersoanele fizice i 'uridice din sectoarele
Nns$ec(ia muncii are% &n $rinci$al% urmtoarele atri4u(ii<
a2 controleaz realizarea $rogramelor de $re-enire a riscurilor $rofesionale>
42 solicit msurtori i determinri% e,amineaz $ro4e de $roduse i de materiale &n
unit(i i &n afara acestora% $entru clarificarea unor e-enimente sau situa(ii de $ericol>
c2 dis$une sistarea acti-it(ii sau scoaterea din func(iune a echi$amentelor de munc%
&n cazul &n care constat o stare de $ericol gra- i iminent de accidentare sau de
&m4oln-ire $rofesional i sesizeaz% du$ caz% organele de urmrire $enal>... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 1E2 instituie controlul asigurrii securit(ii i snt(ii &n munc% e,ercitat de
ins$ec(ia muncii% &n ceea ce $ri-ete $rodusele% su4stan(ele i $re$aratele $ericuloase
$rezente 0sau cu care se lucreaz2 la locurile de munc.
=ou msuri esen(iale sunt $re-zute<
+ analiza i e,$ertiza unor $roduse% su4stan(e sau $re$arate considerate a fi
$ericuloase% dis$use de ins$ectorul de munc>
+ limitarea sau interzicerea fa4ricrii% comercializrii% im$ortului ori utilizrii
su4stan(elor i $re$aratelor $ericuloase.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" C%)i+e+u( de #e*uri+a+e Ai #:n:+a+e Dn )un*:
Ar+. ,93
(,)7a ni-elul fiecrui anga'ator se constituie un comitet de securitate i sntate &n
munc% cu sco$ul de a asigura im$licarea salaria(ilor &n ela4orarea i a$licarea
deciziilor &n domeniul $rotec(iei muncii.
(2))omitetul de securitate i sntate &n munc se constituie &n cadrul $ersoanelor
'uridice din sectorul $u4lic% $ri-at i coo$eratist% inclusi- cu ca$ital strin% care
desfoar acti-it(i $e teritoriul /om.niei.
1.
/e$rezentan(ii lucrtorilor &n comitetul de securitate i sntate &n munc -or fi alei $e
o $erioad de 2 ani. *n cazul &n care unul sau mai mul(i re$rezentan(i ai lucrtorilor cu
rs$underi s$ecifice &n domeniul securit(ii i snt(ii lucrtorilor se retrag din
comitetul de securitate i sntate &n munc% acetia -or fi &nlocui(i imediat $rin al(i
re$rezentan(i alei. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. @42
2.
Kodalitatea de desemnare a re$rezentan(ilor lucrtorilor &n comitetele de securitate i
sntate &n munc se sta4ilete $rin contractul colecti- de munc% regulamentul intern
sau regulamentul de organizare i func(ionare. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. @42
1.
Anga'atorii din orice domeniu de acti-itate% at.t din sectorul $u4lic% c.t i din sectorul
$ri-at% sunt o4liga(i s res$ecte reglementrile &n -igoare $ri-ind su$ra-egherea
snt(ii lucrtorilor. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. @72...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=ou idei se des$rind din dis$ozi(iile citate
6rima< sco$ul constituirii )omitetului de securitate i sntate &n munc const &n
asigurarea im$licrii salaria(ilor la ela4orarea i a$licarea deciziilor &n domeniul
res$ecti-.
- doua< )omitetul men(ionat se constituie &n cadrul tuturor categoriilor de anga'atori +
$ersoane 'uridice% din sectorul $u4lic% $ri-at i coo$eratist% inclusi- cu ca$ital strin.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,94
(,))omitetul de securitate i sntate &n munc se organizeaz la anga'atorii
$ersoane 'uridice la care sunt &ncadra(i cel $u(in :0 de salaria(i.
(2)*n cazul &n care condi(iile de munc sunt grele% -tmtoare sau $ericuloase%
ins$ectorul de munc $oate cere &nfiin(area acestor comitete i $entru anga'atorii la
care sunt &ncadra(i mai $u(in de :0 de salaria(i.
(3)*n cazul &n care acti-itatea se desfoar &n unit(i dis$ersate teritorial% se $ot
&nfiin(a mai multe comitete de securitate i sntate &n munc. Fumrul acestora se
sta4ilete $rin contractul colecti- de munc a$lica4il.
(4))omitetul de securitate i sntate &n munc coordoneaz msurile de
securitate i sntate &n munc i &n cazul acti-it(ilor care se desfoar tem$orar%
cu o durat mai mare de 1 luni.
(5)*n situa(ia &n care nu se im$une constituirea comitetului de securitate i
sntate &n munc% atri4u(iile s$ecifice ale acestuia -or fi &nde$linite de
res$onsa4ilul cu $rotec(ia muncii numit de anga'ator.
1.
)onform art. :7 din B.S. nr. 142:8200; $entru a$ro4area Formelor metodologice de
a$licare a $re-ederilor 7egii securit(ii i snt(ii &n munc nr. 11@8200;
12@
comitetul
de securitate i sntate &n munc se constituie &n unit(ile care au un numr de cel
$u(in :0 de lucrtori% inclusi- cu ca$ital strin% care desfoar acti-it(i $e teritoriul
/om.niei.
*n cazul &n care acti-itatea se desfoar &n unit(i dis$ersate teritorial% se $ot &nfiin(a
mai multe comitete de securitate i sntate &n munc> numrul acestora se sta4ilete
$rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau $rin regulamentul intern ori regulamentul
de organizare i func(ionare.
Al doilea alineat al $rezentului articol $e care &l comentm% $re-ede c ins$ectorul de
munc $oate im$une constituirea comitetului de securitate i sntate &n munc &n
unit(ile cu un numr mai mic de :0 de lucrtori &n func(ie de natura acti-it(ii i de
riscurile identificate.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)a regul% comitetul de securitate i sntate &n munc se constituie la anga'atori -
$ersoane 'uridice + a-.nd cel $u(in :0 de salaria(i.
A,ce$(ional% &n cazul unor condi(ii de munc grele% $ericuloase etc.% el se $oate constitui
i la anga'atorii a-.nd mai $u(in de :0 de salaria(i.
7a un anga'ator cu unit(i dis$ersate teritorial se $ot &nfiin(a mai multe comitete de
securitate i sntate &n munc.
Aste fireasc $re-ederea conform creia un astfel de comitet s coordoneze msurile de
securitate i sntate &n munc i &n cazul acti-it(ilor care se desfoar tem$orar.
7a anga'atorii unde datorit numrului redus al salaria(ilor nu se constituie comitetele
res$ecti-e% atri4u(iile -or fi e,ercitate de res$onsa4ilul cu securitatea i sntatea &n
munc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,95
)om$onen(a% atri4u(iile s$ecifice i func(ionarea comitetului de securitate i
sntate &n munc sunt reglementate $rin hotr.re a Su-ernului.
1.
5. Sunc'ionarea comitetului de securitate *i s(n(tate :n munc(
)omitetul de securitate i sntate &n munc func(ioneaz &n 4aza regulamentului de
func(ionare $ro$riu 0art. ;: din B. S. nr. 142:8200;2.
*n ceea ce $ri-ete frec-en(a &ntrunirilor art. ;; alin. 012 din B.S. nr. 142:8200;
$re-ede c anga'atorul are o4liga(ia s asigure &ntrunirea comitetului de securitate i
sntate &n munc cel $u(in o dat $e trimestru i ori de c.te ori este necesar.
3rdinea de zi a fiecrei &ntruniri este sta4ilit de ctre $reedinte i secretar% cu
consultarea re$rezentan(ilor lucrtorilor% i este transmis mem4rilor comitetului de
securitate i sntate &n munc% ins$ectoratului teritorial de munc i% dac este cazul%
ser-iciului e,tern de $rotec(ie i $re-enire% cu cel $u(in : zile &naintea datei sta4ilite
$entru &ntrunirea comitetului.
Secretarul comitetului de securitate i sntate &n munc con-oac &n scris mem4rii
comitetului cu cel $u(in : zile &nainte de data &ntrunirii% indic.nd locul% data i ora
sta4ilite.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)om$eten(a% atri4u(iile i func(ionarea comitetului de securitate i sntate &n munc
sunt reglementate de Formele metodologice de a$licare a 7egii nr. 11@8200;% a$ro4ate
$rin Botr.rea Su-ernului nr. 142:8200;.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" Pr%+e*'ia #a(aria'i(%r $rin #er2i*ii )edi*a(e
Ar+. ,98
Anga'atorii au o4liga(ia s asigure accesul salaria(ilor la ser-iciul medical de
medicin a muncii.
=is$ozi(ia legal instituie o4liga(ia anga'atorului de a asigura $rotec(ia salaria(ilor $rin
ser-iciile medicale de medicin a muncii. Aa este dez-oltat de alte te,te ale )odului
muncii% $recum i de reglementri s$eciale.
!ICLEA A(e0andruF.EOR.E?CU Laura/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ din 26-iun-20,2/
G%(+er# HLUGER
1.
#arte com$onent a snt(ii i securit(ii &n munc ser-iciul medical de medicina
muncii are $e de o $arte un rol $re-enti-% $e de alt $arte un rol de e-aluare a
ca$acit(ii fizice i $sihice a salariatului8-iitorului salariat de a ocu$a un anumit loc de
munc% ce are $arametrii defini(i de anga'ator.
Aadar% sntatea i securitatea &n munc nu -izeaz nu mai com$onenta
organizatoric $ri-ind amena'area locului de munc astfel &nc.t s se e-ite% $e c.t
$osi4il% orice accident de munc sau 4olile $rofesionale% ci are i o com$onent
medical.
Aceast o4liga(ie% de organizare a ser-iciilor de medicina muncii re-ine anga'atorului% &n
-irtutea dre$tului de a organiza acti-itatea i a res$onsa4ilit(ii $e care anga'atorul o
$oart fa( de sntatea i securitatea salaria(ilor si.
Su$ra-egherea snt(ii lucrtorilor este reglementat $rin B.S. nr. 1::82007 $ri-ind
su$ra-egherea snt(ii lucrtorilor
110
cu modificrile i com$letrile ulterioare
111
....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Ar+. ,9-
(,)Ser-iciul medical de medicin a muncii $oate fi un ser-iciu autonom organizat
de anga'ator sau un ser-iciu asigurat de o asocia(ie $atronal.
(2)=urata muncii $restate de medicul de medicin a muncii se calculeaz &n func(ie
de numrul de salaria(i ai anga'atorului% $otri-it legii.
1.
=u$ cum $recizam &n comentariul de la articolul anterior% anga'atorul este cel care
organizeaz acti-itatea de medicina muncii.
7egea $ermite fie organizarea de ctre anga'ator a unui ser-iciu autonom% fie &n msura
&n care anga'atorul dorete% &ncheierea unui contract cu un ser-iciu asigurat de o
asocia(ie $atronal.
Art. :-7 din B.S. nr. 1::82007 $ri-ind su$ra-egherea snt(ii lucrtorilor
112

reglementeaz atri4u(iile anga'atorului &n ceea ce $ri-ete su$ra-egherea snt(ii
lucrtorilor.
Astfel% conform art. : din acest act normati- anga'atorul% indiferent de natura
ca$italului% tre4uie s se afle &n $osesia unei e-aluri actualizate a riscului asu$ra
snt(ii lucrtorilor. A-aluarea riscului asu$ra snt(ii se actualizeaz dac s-au
$rodus schim4ri semnificati-e din cauza crora e-aluarea ar fi de$it sau atunci
c.nd rezultatele su$ra-egherii snt(ii o im$un.
=e asemenea% $e l.ng o4liga(iile generale de res$ectarea normelor $ri-ind sntatea
i securitatea &n munc anga'atorii au i o4liga(ia s asigure fondurile i condi(iile
efecturii tuturor ser-iciilor medicale $rofilactice necesare $entru su$ra-egherea
snt(ii lucrtorilor% acetia nefiind im$lica(i &n niciun fel &n costurile aferente
su$ra-egherii medicale $rofilactice s$ecifice riscurilor $rofesionale.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul analizat reglementeaz organizarea ser-iciului medical de medicina muncii i
durata muncii $restate de medicul s$ecialist
2EE
.
Al se com$leteaz cu 7egea nr. 41E82004
2E@
% care dis$une c ser-iciile sunt furnizate de
ca4inetele medicale organizate conform legii i de ca4inetele de medicina muncii de
&ntre$rindere organizate de ctre anga'ator 0art. 442.
Alineatul 022 $re-ede modul de calcul al duratei muncii medicului s$ecialist% ra$ortat la
numrul de salaria(i ai anga'atorului.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,99
(,)Kedicul de medicin a muncii este un salariat% atestat &n $rofesia sa $otri-it
legii% titular al unui contract de munc &ncheiat cu un anga'ator sau cu o asocia(ie
$atronal.
(2)Kedicul de medicin a muncii este inde$endent &n e,ercitarea $rofesiei sale.
1.
)a o $rim o4ser-a(ie a$reciem ca fiind inutile dis$ozi(iile din )odul muncii $ri-ind
acti-itatea medicului de medicina muncii% din moment legiuitorul a reglementat aceste
as$ecte $rintr-o lege s$ecial i anume 7egea nr. 41E82004 $ri-ind statutul $rofesional
s$ecific al medicului de medicin a muncii
111
% cu modificrile i com$letrile ulterioare
114
.
)onform art. 1-: din 7egea nr. 41E82004% cu modificrile i com$letrile ulterioare%
medicul de medicin a muncii $oate ocu$a un $ost &n sectorul $u4lic i8sau $ri-at%
conform $regtirii sale.
*n sectorul $u4lic% ocu$area $osturilor de medicin a muncii se face $rin concurs%
conform reglementrilor emise de Kinisterul Snt(ii% iar &n sectorul $ri-at% anga'area
medicului de medicin a muncii se face $e 4aza unui contract indi-idual &ncheiat &ntre
medic i anga'ator.
7egea nr. 41E82004 $ri-ind statutul $rofesional s$ecific al medicului de medicin a
muncii.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii sta4ilete% $rin acest te,t% statutul 'uridic al medicului de medicina muncii.
Al se com$leteaz cu 7egea nr. 41E82004 care $re-ede c &n sectorul $u4lic ocu$area
$osturilor de medicin a muncii se face $rin concurs% iar &n sectorul $ri-at anga'area
medicului de medicin a muncii se face $e 4aza unui contract indi-idual &ncheiat &ntre
medic i anga'ator.
Kedicul de medicin a muncii este su4ordonat anga'atorului numai $e linie
administrati-% acti-itatea sa $rofesional fiind desfurat fr nicio ingerin( din
$artea acestuia.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,96
(,)Sarcinile $rinci$ale ale medicului de medicin a muncii constau &n<
a)$re-enirea accidentelor de munc i a 4olilor $rofesionale>
4)su$ra-egherea efecti- a condi(iilor de igien i sntate &n munc>
*)asigurarea controlului medical al salaria(ilor at.t la anga'area &n munc% c.t i $e
durata e,ecutrii contractului indi-idual de munc.
(2)*n -ederea realizrii sarcinilor ce &i re-in medicul de medicin a muncii $oate
$ro$une anga'atorului schim4area locului de munc sau a felului muncii unor
salaria(i% determinat de starea de sntate a acestora.
(3)Kedicul de medicin a muncii este mem4ru de dre$t &n comitetul de securitate i
sntate &n munc.
1.
Atri4u(iile medicului de medicina muncii sunt reglementate &n mod detaliat &n )a$itolul
N% sec(iunea NNN intitulat 9Atri4u(ii s$ecifice medicului de medicin a muncii5 din 7egea
nr. 41E82004 cu modificrile i com$letrile ulterioare.
Fa( de aceast du4lare a normelor legislati-e a$reciem c se im$une eliminarea
tuturor dis$ozi(iile din )odul muncii care du4leaz normele din 7egea nr. 41E82004 cu
modificrile i com$letrile ulterioare.
)onform art. ; din 7egea nr. 41E82004% cu modificrile i com$letrile ulterioare
medicul s$ecialist de medicin a muncii este $rinci$alul consilier al anga'atorului i al
re$rezentan(ilor anga'a(ilor &n $ro4leme de $romo-are a snt(ii &n munc i &n
&m4unt(irea mediului de munc din $unct de -edere al snt(ii &n munc.
=e asemenea% conform aceluiai act normati- medicul de medicin a muncii are
urmtoarele atri4u(ii<
+ identific factorii de risc i $artici$ la ac(iunile de e-aluare a acestora>... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Articolul comentat instituie Ila alin. 012J sarcinile $rinci$ale ale medicului de medicina
muncii. #otri-it alin. 022% el $oate $ro$une anga'atorului schim4area locului de munc i
a felului muncii% &n cazul &n care starea de sntate a acelor salaria(i nu le mai $oate
$ermite e,ercitarea acti-it(ilor $rofesionale &nscrise &n contractele lor de munc.
=esigur c modificarea clauzelor contractuale este $osi4il numai atunci c.nd
anga'atorul dis$une de locuri de munc -acante% care s cores$und strii de sntate
a salaria(ilor res$ecti-i. *n caz contrar% -a inter-eni concedierea acestuia $entru
ina$titudine fizic i8sau $sihic Iart. ;1 lit. c2 din )odul munciiJ.
#entru a-i $utea &nde$lini eficient sarcinile sale i $entru a coo$era o$erati- cu al(i
factori com$eten(i din unitate% medicul de medicin a muncii face $arte de dre$t din
comitetul de securitate i sntate &n munc Ialin. 012J.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,60
(,)Kedicul de medicin a muncii sta4ilete &n fiecare an un $rogram de acti-itate
$entru &m4unt(irea mediului de munc din $unct de -edere al snt(ii &n munc
$entru fiecare anga'ator.
(2)Alementele $rogramului sunt s$ecifice $entru fiecare anga'ator i sunt su$use
a-izrii comitetului de securitate i sntate &n munc.
1.
Acest articol reglementeaz o4liga(ia medicului de medicina muncii de a sta4ili &n
fiecare an un $rogram de acti-itate $entru &m4unt(irea mediului de munc din $unct
de -edere al snt(ii &n munc $entru fiecare anga'ator.
)a tehnic legislati- este de criticat fa$tul c dis$ozi(ii cu $ri-ire la acti-itatea
medicului de medicina muncii sunt dis$arate. Astfel% $entru a sta4il cu $recizie care
sunt atri4u(iile medicului de medicina muncii tre4uie com$arate dou acte normati-e cu
aceeai $utere.
=e lege ferenda $ro$unem eliminarea tuturor dis$ozi(iilor $ri-ind organizarea i
atri4u(iile acti-it(ii medicului de medicina muncii% i $strarea doar a unei dis$ozi(ii
generale cu trimitere ctre legea s$ecial% dis$ozi(ie din care s rezulte o4liga(ia
anga'atorului de a organiza acti-itatea de medicina muncii% care -or fi reglementat
$rin norme s$eciale.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aadar% medicul de medicin a muncii tre4uie s se ocu$e de &m4unt(irea mediului de
munc din $unct de -edere al snt(ii.
*n acest sens% el -a ela4ora anual $rogramul de acti-itate a-izat de comitetul de
securitate i sntate &n munc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,6,
#rin lege s$ecial -or fi reglementate atri4u(iile s$ecifice% modul de organizare a
acti-it(ii% organismele de control% $recum i statutul $rofesional s$ecific al
medicilor de medicin a muncii.
1.
7egea s$ecial la care face referire te,tul este 7egea nr. 41E82004 $ri-ind statutul
$rofesional al medicului de medicin a muncii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 1012
2.
Aceast lege reglementeaz statutul $rofesional s$ecific al medicului de medicin a
muncii% anga'area i atri4u(iile sale% dre$turile medicului de medicin a muncii i
rela(iile sale cu anga'atorul% $rinci$ii de etic i deontologie &n $ractica medicinii muncii%
organizarea ser-iciilor medicale de medicin a muncii% o4iecti-ele i atri4u(iile Nns$ec(iei
muncii% organizarea acesteia% statutul ins$ectorului de munc% dre$turile i o4liga(iile
sale% $recum i sanc(iunile a$lica4ile $entru neres$ectarea dis$ozi(iilor acestei legi. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1012
1.
Atri4u(iile s$ecifice% modul de organizare a acti-it(ii% organismele de control% $recum i
statutul $rofesional s$ecific al medicilor de medicin a muncii sunt reglementate $rin
7egea nr. 41E82004 $ri-ind statutul $rofesional s$ecific al medicului de medicin a
muncii
11:
% cu modificrile i com$letrile ulterioare
11;
.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Statutul $rofesional s$ecific al medicului de medicin a muncii este reglementat% aa
cum am su4liniat de'a% de 7egea nr. 41E82004.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL 1I" E%r)area $r%5e#i%na(:
CAPI!OLUL I" Di#$%&i'ii genera(e
Ar+. ,62
(,)Formarea $rofesional a salaria(ilor are urmtoarele o4iecti-e $rinci$ale<
a)ada$tarea salariatului la cerin(ele $ostului sau ale locului de munc>
4)o4(inerea unei calificri $rofesionale>
*)actualizarea cunotin(elor i de$rinderilor s$ecifice $ostului i locului de munc i
$erfec(ionarea $regtirii $rofesionale $entru ocu$a(ia de 4az>
d)recon-ersia $rofesional determinat de restructurri socioeconomice>
e)do4.ndirea unor cunotin(e a-ansate% a unor metode i $rocedee moderne%
necesare $entru realizarea acti-it(ilor $rofesionale>
5)$re-enirea riscului oma'ului>
g)$romo-area &n munc i dez-oltarea carierei $rofesionale.
(2)Formarea $rofesional i e-aluarea cunotin(elor se fac $e 4aza standardelor
ocu$a(ionale.
1.
*n ceea ce $ri-ete e,ce$(ia li$sei de interes a reclamantului% in-ocat de ctre
recurenta $.r.t% a$reciem c &n mod corect a fost res$ins de ctre $rima instan(.
Astfel% fa$tul c fondurile sunt alocate S$italului de ctre Kinisterul Snt(ii sau )asa
Fa(ional de Asigurri de Sntate nu &nseamn c $.r.ta nu are nicio o4liga(ie de
restituire a sumelor cheltuite de reclamanta intimat $entru $regtirea sa $rofesional%
recurenta a-.nd ra$orturi de munc cu S$italul 3renesc. )hiar dac actul normati- &n
-igoare la acea dat 03rdinul nr. 121481@@12 nu $re-edea rs$underea material &n
sarcina medicului rezident% de-in incidente dis$ozi(iile )odului muncii care nu interzic
&ncheierea un act $rin care salariatul s &i asume anumite o4liga(ii% at.t tim$ c.t i &n
cadrul rela(iilor de munc este instituit $rinci$iul li4ert(ii contractuale. #rin semnarea
actului adi(ional de ctre recurenta $.r.t i acordul acesteia la su$ortarea cheltuielilor
de colarizare nu se &ncalc nicio $re-edere legal im$erati- ci este doar o asumare a
unei o4liga(ii de ctre recurent neinterzis de legea s$ecial &n -igoare la acel
moment. 1. *n ceea ce $ri-ete afirma(ia recurentei &n sensul c este interzis munca
for(at% artm c acest as$ect a fost analizat i de ctre )urtea )onstitu(ional care%
$rin decizia nr. 2718200:% s-a $ronun(at asu$ra conformit(ii te,tului art. 1@: alin. 012%
022 i 012 )odul Kuncii Ide-enit art. 1@E du$ re$u4licareJ cu dis$ozi(iile legii
fundamentale. A artat )urtea )onstitu(ional c norma $rohi4iti- nu este a4solut ci
doar condi(ioneaz ini(iati-a salariatului de a &nceta un contract de munc de
su$ortarea tuturor cheltuielilor ocazionate de $regtirea sa $rofesional i% im$licit% de
res$ectarea unei o4liga(ii asumate $rin act adi(ional. Fu re(inem ca &ntemeiat nici
afirma(ia recurentei &n sensul c au fost efectuate cheltuieli $entru reziden(iat iar
anga'amentul a fost legat de $regtirea sa ca medic s$ecialist% &ntruc.t din nota de
clacul rezult c se au &n -edere cheltuielile efectuate de unitate $entru $regtirea ca
medic s$ecialist i nu de reziden(iat. :. /eferitor la distinc(ia &ntre cheltuielile efectuate
cu $regtirea ca medic s$ecialist i dre$turi salariale% a$reciem c suma solicitat de
intimat reclamant este echi-alent cu dre$turile salariale &ncasate $e $erioada
reziden(iatului% $ro$or(ional cu $erioada nelucrat. (). -p. 2ala'i, s. pri&ind conflicte de
munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 121/200, 888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)onform dis$ozi(iilor re$roduse mai sus% formarea $rofesional a salaria(ilor are mai
multe o4iecti-e% enumerate la alin. 012.
Aste -or4a at.t de formarea $rofesional ini(ial 09o4(inerea unei calificri $rofesionale
de ctre cei ce nu $osed o astfel de calificare2% c.t i% mai ales% de formarea
$rofesional continu% i anume% du$ caz% de $erfec(ionarea $regtirii de 4az% de
do4.ndirea unei alte calificri etc.
Acesta din urm $oate a-ea sco$uri sau determinri diferite% de $ild<
- actualizarea cunotin(elor ori do4.ndirea unora a-ansate etc. de munc ori $entru a
$ermite $romo-area &ntr-o func(ie su$erioar>
- recon-ersia $rofesional% cu sco$ul% inclusi- de a e-ita concedierea etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,63
Formarea $rofesional a salaria(ilor se $oate realiza $rin urmtoarele forme<
a)$artici$area la cursuri organizate de ctre anga'ator sau de ctre furnizorii de
ser-icii de formare $rofesional din (ar ori din strintate>
4)stagii de ada$tare $rofesional la cerin(ele $ostului i ale locului de munc>
*)stagii de $ractic i s$ecializare &n (ar i &n strintate>
d)ucenicie organizat la locul de munc>
e)formare indi-idualizat>
5)alte forme de $regtire con-enite &ntre anga'ator i salariat.
1.
#rin acest te,t din )odul muncii% se indi-idualizeaz formele de formare $rofesional.
Fu relum te,tul de lege fiind clar cu $ri-ire la modalit(ile $rin care se realizeaz
formarea $rofesional.
#recizm doar c nu are rele-an( forma ca$italului% $u4lic sau $ri-at% $rin care se
organizeaz cursurile de formare $rofesional% ci rele-ant s se realizeze cursuri de
formare $rofesional.
=in analiza formelor $rin care se realizeaz formarea $rofesional rezult confuzia
legiuitorului cu $ri-ire la con(inutul acestei no(iuni% deoarece% fr s fac distinc(ia
necesar &ntre forare $rofesional ini(ial i formare $rofesional continu% include &ntre
elementele formrii $rofesionale i ucenicia la locul de munc.
Fr &ndoial ucenicia la locul de munc este formare $rofesional% &ns intr &n
no(iunea de formare $rofesional ini(ial i nu tre4uie confundate $entru o distinc(ie
clar &ntre cele dou ti$uri de formare $rofesional 0ini(ial i continu2 deoarece au
regim diferite.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul sta4ilete% concret% formele $rin care se $oate realiza formarea $rofesional a
salaria(ilor. Aste -or4a de o gam larg de astfel de forme% unele sim$le% fr
$artici$area anga'atorului 0formarea indi-idualizat2% altele $resu$un $artici$area
acestuia 0cursuri organizate direct de el% inclusi- ucenicia la locul de munc etc.2 sau
acordul su 0cursuri ori stagii de $ractic i s$ecializare &n (ar i &n strintate etc.2.
Formarea $rofesional a adul(ilor se $oate realiza de ctre $ersoane 'uridice de dre$t
$u4lic sau $ri-at% iar &n cazul uceniciei i de ctre $ersoane fizice% denumite furnizori de
formare $rofesional. Asemenea furnizori $ot fi i centrele de formare $rofesional% cu
sau fr $ersonalitate 'uridic &nfiin(ate de $ersoanele de dre$t $u4lic sau $ri-at.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,64
(,)Anga'atorii au o4liga(ia de a asigura $artici$area la $rograme de formare
$rofesional $entru to(i salaria(ii% du$ cum urmeaz<
a)cel $u(in o dat la 2 ani% dac au cel $u(in 21 de salaria(i>
4)cel $u(in o dat la 1 ani% dac au su4 21 de salaria(i.
(2))heltuielile cu $artici$area la $rogramele de formare $rofesional% asigurat &n
condi(iile alin. 012% se su$ort de ctre anga'atori.
1.
Articolul 1E din )odul Kuncii &n -igoare% statueaz c 9salaria(ii nu $ot renun(a la
dre$turile ce le sunt recunoscute $rin lege. 3rice tranzac(ie $rin care se urmrete
renun(area la dre$turile recunoscute de lege salaria(ilor sau limitarea acestor dre$turi
este lo-it de nulitate5. #otri-it art. 1@0 din acelai cod Ide-enit art. 1@4 du$
re$u4licareJ% anga'atorii au o4liga(ia de a asigura $artici$area la $rograme de formare
$rofesional $entru to(i salaria(ii. *n aceast i$otez% cheltuielile cu $artici$area la
$rogramele de formare $rofesional se su$ort de ctre anga'atori. (). -p. Ducea&a, s.
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 3#0/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
=in con(inutul actului adi(ional la contractul indi-idual de munc% reiese cu certitudine
o4liga(ia ca &n i$oteza &n care anga'atul $rsete societatea comercial &nainte de
e,$irarea termenului de 1 ani de la data a4sol-irii cursului% s su$orte cheltuielile de
colarizare &n cuantum de :000 A?/3% clauzele de-enind o4ligatorii din momentul
semnrii% a-.nd $utere de lege. )ontractul de munc% aa cum reiese din decizia nr.
1@2811.01.2007 a fost desfcut disci$linar% $entru a4sen(e nemoti-ate. )ererea
recon-en(ional $rin care solicit constatarea nulit(ii a4solute a actului adi(ional
&ncheiat este ne&ntemeiat% cu at.t mai mult cu c.t art. 1@4 alin. 022 )odul muncii
Ide-enit art. 1@7 du$ re$u4licareJ dis$une o $ro$or(ie de scoatere din $roduc(ie a
2:T zilnic% nefiind cazul $.r.tului% care a 4eneficiat de cursuri zilnice% $e &ntreg
$rogramul de lucru. *n consecin(% a-.nd &n -edere cele e,$use mai sus% -a fi admis &n
$arte ac(iunea reclamantei i o4ligat $.r.tul la $lata sumei de :0E1% :0 lei cheltuieli de
colarizare i a sumei de 1:0 lei cheltuieli de 'udecat. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i
pentru conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. #35"/200,
888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii% $rin acest articol% instituie o4liga(ia anga'atorilor de a asigura $artici$area
la $rogramele de formare $rofesional $entru to(i salaria(ii% la anumite $erioade de
tim$% cu asigurarea cheltuielilor necesare $artici$rii la $rogramele de formare.
/ezult din te,tul de mai sus c o4liga(ia men(ionat &i $ri-ete to(i anga'atorii%
indiferent de numrul salaria(ilor lor. =eose4irea const &n aceea c% &n cazul
anga'atorilor cu mai $u(ini salaria(i 0$.n la 202% o4liga(ia res$ecti- tre4uie res$ectat
la un inter-al mai ridicat 0cel $u(in o dat la 1 ani2.
Asigurarea $artici$rii la $rogramele de formare $rofesional% fiind o o4liga(ie a
anga'atorilor% toate cheltuielile necesare sunt su$ortate de acetia.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,65
(,)Anga'atorul $ersoan 'uridic care are mai mult de 20 de salaria(i ela4oreaz
anual i a$lic $lanuri de formare $rofesional% cu consultarea sindicatului sau%
du$ caz% a re$rezentan(ilor salaria(ilor.
(2)#lanul de formare $rofesional ela4orat conform $re-ederilor alin. 012 de-ine
ane, la contractul colecti- de munc &ncheiat la ni-el de unitate.
(3)Salaria(ii au dre$tul s fie informa(i cu $ri-ire la con(inutul $lanului de formare
$rofesional.
1.
)onform te,tului de lege doar $ersoanele 'uridice au o4liga(ia de a ela4ora $lanul de
formare $rofesional% anga'atorii $ersoane fizice nu au aceste o4liga(ii.
=e asemenea% din analiza te,tul de lege rezult c nu to(i anga'atorii% $ersoane 'uridice%
au o4liga(ia de a ela4ora $lanul de formare $rofesional% ci doar acei anga'atori care au
&ncadra(i mai mult de 20 de salaria(i.
*n $ractic $or a$rea dou $ro4leme de inter$retare<
+ cu $ri-ire la e,$resia 9ela4oreaz anual5<
+ cu $ri-ire la modalitatea de calcul a numrului de salaria(i.
7egiuitorul nu $recizeaz ce se &n(elege $rin no(iunea 9ela4oreaz anual5. *n li$sa
oricrei men(iuni% a$reciem c aceasta c aceasta se refer la o $erioad de un an
calendaristic. Aadar% la &nce$utul fiecrui an% anga'atorul tre4uie s ai4 ela4orat
$lanul de $regtire $rofesional.
*n ceea ce $ri-ete modalitatea de calcul a numrului de salaria(i% a$reciem c au are
rele-an( dac acetia sunt anga'a(i cu contract indi-idual de munc $e durat
nedeterminat sau determinat% cu tim$ $ar(ial de munc sau cu norm &ntreag. =e
asemenea% a$reciem c &n numrul de salaria(i intr i $ersoanele cu contract indi-idual
de munc la domiciliu. Nm$ortant este dac la &nce$utul anului calendaristic $ersoana
'uridic are 20 de salaria(i.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz condi(iile &n care se ela4oreaz i se a$lic $lanurile anuale de
formare $rofesional.
Fu to(i anga'atorii tre4uie s ela4oreze i s a$lice un astfel de $lan% ci numai cei ce au
de la 21 de salaria(i &n sus. =esigur c nu e,ist niciun im$ediment ca i ceilal(i
anga'atori 0care au mai $u(in de 21 de salaria(i% deci de la 1 la 202% s &ntocmeasc un
astfel de $lan.
Ala4orarea lui este atri4utul anga'atorului sindicatul% sau &n li$sa lui re$rezentan(ii
salaria(ilor% sunt% $otri-it te,tului% doar consulta(i.
Aceast consultare% ca natur 'uridic este un a-iz consultati-.
)a urmare% li$sa lui nu atrage nulitatea acestui $lan.
)onsultarea% &ns% este necesar i 4enefic de -reme ce 4eneficiarii formrii
$rofesionale sunt chiar salaria(ii% adic chiar cei consulta(i.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,68
(,)#artici$area la formarea $rofesional $oate a-ea loc la ini(iati-a anga'atorului
sau la ini(iati-a salariatului.
(2)Kodalitatea concret de formare $rofesional% dre$turile i o4liga(iile $r(ilor%
durata formrii $rofesionale% $recum i orice alte as$ecte legate de formarea
$rofesional% inclusi- o4liga(iile contractuale ale salariatului &n ra$ort cu anga'atorul
care a su$ortat cheltuielile ocazionate de formarea $rofesional% se sta4ilesc $rin
acordul $r(ilor i fac o4iectul unor acte adi(ionale la contractele indi-iduale de
munc.
1.
*n s$iritul dialogului social% legiuitorul reglementeaz i dre$tul salariatului a a-ea
ini(iati-a $ri-ind formarea $rofesional.
Astfel% $rimul alineat $re-ede c formarea $rofesional se $oate realiza<
+ la ini(iati-a anga'atorului>
+ la ini(iati-a salariatului.
6oate elementele formrii $rofesionale% indiferent a cui a fost ini(iati-a sunt trecute &ntr-
un act adi(ional la contractul indi-idual de munc.
Astfel al doilea alineat $re-ede cu titlul informati- elementele $e care tre4uie s le
cu$rind actul adi(ional de formare $rofesional% $r(ile $ut.nd s includ orice alte
elemente $e care al consider a fi utile &n aceast situa(ie.
=e $recizat c actul adi(ional se &ncheie $entru fiecare $erioad de formare $rofesional
&n $arte.
*n situa(ia &n care cursurile de formare $rofesional nu sunt 9&ntr-un 4loc5% ci se
desfoar intermitent $e $arcursul mai multor luni% se &ncheie un singur act
adi(ional.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#otri-it art. 1@;% $artici$area la formarea $rofesional $oate a-ea loc nu numai la
ini(iati-a anga'atorului% ca o o4liga(ie a sa 0art. 1@4 din )odul muncii2% ci i la ini(iati-a
salariatului.
*n oricare din cele dou situa(ii% &ns% cele dou $r(i ale contractului indi-idual de
munc tre4uie s a'ung la un acord% materializat &ntr-un act adi(ional la acest contract
care s se refere la<
- modalitatea concret de formare $rofesional 0&n ce const% forma acesteia2>
- durata formrii $rofesionale>
- dre$turile i o4liga(iile $r(ilor legate de aceast formare + inclusi- &n ceea ce $ri-ete
dre$turile 4neti ale salariatului% finan(area i su$ortarea cheltuielilor ocazionate de
$regtirea res$ecti- etc.>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,6-
(,)*n cazul &n care $artici$area la cursurile sau stagiile de formare $rofesional
este ini(iat de anga'ator% toate cheltuielile ocazionate de aceast $artici$are sunt
su$ortate de ctre acesta.
(2)#e $erioada $artici$rii la cursurile sau stagiile de formare $rofesional conform
alin. 012% salariatul -a 4eneficia% $e toat durata formrii $rofesionale% de toate
dre$turile salariale de(inute.
(3)#e $erioada $artici$rii la cursurile sau stagiile de formare $rofesional conform
alin. 012% salariatul 4eneficiaz de -echime la acel loc de munc% aceast $erioad
fiind considerat stagiu de cotizare &n sistemul asigurrilor sociale de stat.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. 1@4 i art. 1@: din )odul muncii Ide-enit art. 1@7 res$ecti- 1@E du$ re$u4licareJ
sta4ilesc condi(iile de $artici$are a anga'a(ilor la stagiile de $regtire $rofesional
ini(iate de anga'ator% &n cadrul crora se interzice anga'atului care a 4eneficiat de un
curs sau de un stagiu de $regtire $rofesional &n aceste condi(ii s ai4 ini(iati-a
&ncetrii contractului indi-idual de munc o $erioad de cel $u(in 1 ani. Aceast norm
$rohi4iti- nu este &ns una a4solut% ci se coro4oreaz cu $re-ederile alin. 012 al
aceluiai articol% care instituie sanc(iunea $entru neres$ectarea interdic(iei sus-
men(ionate% i anume su$ortarea de ctre anga'at a tuturor cheltuielilor ocazionate de
$regtirea sa $rofesional% $ro$or(ional cu $erioada nelucrat din $erioada sta4ilit
conform actului adi(ional la contractul indi-idual de munc. )a atare% nu se $oate
sus(ine c $re-ederile art. 1@4 i 1@: din 7egea nr. :182001 Ide-enit art. 1@7 res$ecti-
1@E du$ re$u4licareJ &ngrdesc dre$tul la munc sau li4ertatea alegerii locului de
munc% consacrate de art. 41 alin. 012 din 7egea fundamental% i cu at.t mai mult nu
$oate fi -or4a de munc for(at &n sensul $re-ederilor constitu(ionale ale art. 42. =e
altfel% &nsui alin. 022 lit.c2 al art. 42 din )onstitu(ie $re-ede c $resta(iile care fac $arte
din o4liga(iile ci-ile normale sta4ilite de lege nu constituie munc for(at. (Dec. nr.
335/200, M. Of. nr. 250/200)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 1@7 a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011. S-a urmrit sim$lificarea dis$ozi(iilor
res$ecti-e% $recizarea mai clar a o4liga(iilor anga'atorului% $recum i a dre$turilor
salaria(ilor.
34liga(ia $rinci$al a anga'atorului% &n cazul &n care el ini(iaz $artici$area la cursurile
sau stagiile de formare $rofesional% const &n $lata tuturor cheltuielilor ocazionate de
aceast $artici$are 0const.nd &n salarii% ta,e% cheltuieli cu trans$ortul i cazarea etc.2.
Aa fiind% salariatul 9aflat la un stagiu de formare $rofesional -a o4(ine acelai c.tig
salarial% chiar dac are contractul de munc sus$endat $e durata cursurilor5.
2@0
)orelati- o4liga(iei de a $artici$a la cursul sau stagiul de formare $rofesional%
salariatul 4eneficiaz &n $erioada res$ecti- de toate dre$turile $e care le $resu$une
calitatea sa de anga'at 0salariu% stagiu de cotizare% -echime &n munc2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,69
(,)Salaria(ii care au 4eneficiat de un curs sau un stagiu de formare $rofesional% &n
condi(iile art. 1@7 alin. 012% nu $ot a-ea ini(iati-a &ncetrii contractului indi-idual de
munc $entru o $erioad sta4ilit $rin act adi(ional.
(2)=urata o4liga(iei salariatului de a $resta munc &n fa-oarea anga'atorului care a
su$ortat cheltuielile ocazionate de formarea $rofesional% $recum i orice alte
as$ecte &n legtur cu o4liga(iile salariatului% ulterioare formrii $rofesionale% se
sta4ilesc $rin act adi(ional la contractul indi-idual de munc.
(3)Feres$ectarea de ctre salariat a dis$ozi(iei $re-zute la alin. 012 determin
o4ligarea acestuia la su$ortarea tuturor cheltuielilor ocazionate de $regtirea sa
$rofesional% $ro$or(ional cu $erioada nelucrat din $erioada sta4ilit conform
actului adi(ional la contractul indi-idual de munc.
(4)34liga(ia $re-zut la alin. 012 re-ine i salaria(ilor care au fost concedia(i &n
$erioada sta4ilit $rin actul adi(ional% $entru moti-e disci$linare% sau al cror
contract indi-idual de munc a &ncetat ca urmare a arestrii $re-enti-e $entru o
$erioad mai mare de ;0 de zile% a condamnrii $rintr-o hotr.re 'udectoreasc
definiti- $entru o infrac(iune &n legtur cu munca lor% $recum i &n cazul &n care
instan(a $enal a $ronun(at interdic(ia de e,ercitare a $rofesiei% tem$orar sau
definiti-.
)urtea )onstitu(ional
1.
*n condi(iile &n care salariatul a 4eneficiat de un curs sau de un stagiu de formare
$rofesional cu durat mai mare de ;0 de zile% $oate a-ea ini(iati-a &ncetrii
contractului indi-idual de munc% dar cu res$ectarea unei o4liga(ii asumate $rintr-un
act adi(ional la contractul indi-idual de munc. #entru neres$ectarea o4liga(iilor
asumate $rin actul adi(ional% salariatul su$ort consecin(ele $re-zute &n acel contract%
cu care a fost de acord &nainte de &nce$erea cursului sau a stagiului de formare
$rofesional. (Dec. nr. 2"1/2003, M. Of. nr. 63#/2003! Dec. nr. 335/200, M. Of. nr.
250/200)
2.
*n ceea ce $ri-ete $retinsa su$unere la munc for(at% )urtea a constatat c aceste
sus(ineri ale autorului e,ce$(iei nu $ot fi $rimite% &ntruc.t art. 1@: alin. 012 din )odul
muncii Ide-enit art. 1@E du$ re$u4licareJ &i interzice salariatului doar ini(ierea &ncetrii
contractului indi-idual de munc &nainte de e,$irarea tim$ului $re-zut &n actul
adi(ional% &n care tre4uie s $resteze munca &n folosul anga'atorului care a su$ortat
cheltuielile ocazionate de formarea sa $rofesional. Salariatul nu este (inut cu for(a la
acelai loc de munc% dar% dac nu-i res$ect anga'amentul luat $rin actul adi(ional%
$oate fi o4ligat s restituie anga'atorului cheltuielile su$ortate de acesta% $ro$or(ional
cu $erioada nelucrat. (Dec. nr. 335/200, M. Of. nr. 250/2002... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-2-)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=in art. 1@E Ial crui alin. 012 a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011J% rezult c
anterior $artici$rii la cursul ori stagiul de formare $rofesional% &ntre $r(ile
contractului indi-idual de munc tre4uie s se &ncheie un act adi(ional $rin care se
sta4ilesc o4liga(iile salariatului ulterior formrii $rofesionale% i anume<
- s $resteze munca la acel anga'ator 0conform $regtirii sale2% o anumit $erioad de
tim$
2@1
0&n care se $resu$une c se recu$ereaz cheltuielile fcute cu formarea
$rofesional2>
- s nu ai4 ini(iati-a &ncetrii contractului indi-idual de munc% anterior e,$irrii
$erioadei de colarizare>
- s su$orte cheltuielile de colarizare dac nu-i res$ect anga'amentul.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. ,66
(,)*n cazul &n care salariatul este cel care are ini(iati-a $artici$rii la o form de
$regtire $rofesional cu scoatere din acti-itate% anga'atorul -a analiza solicitarea
salariatului &m$reun cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor.
(2)Anga'atorul -a decide cu $ri-ire la cererea formulat de salariat $otri-it alin.
012% &n termen de 1: zile de la $rimirea solicitrii. 6otodat anga'atorul -a decide cu
$ri-ire la condi(iile &n care -a $ermite salariatului $artici$area la forma de $regtire
$rofesional% inclusi- dac -a su$orta &n totalitate sau &n $arte costul ocazionat de
aceasta.
1.
7egiuitorul a reglementat ca $rinci$iu $osi4ilitatea ca i salariatul s ai4 ini(iati-a
formrii $rofesionale &n art. 1@;% iar &n acest articol legiuitorul reglementeaz
modalitatea concret a $artici$rii salariatului la o form de $regtire $rofesional.
Astfel% cererea salariatului% adresat anga'atorului -a fi analizat de anga'ator &m$reun
cu sindicatul sau% du$ caz% cu re$rezentan(ii salaria(ilor.
7egiuitorul nu $recizeaz ce se &n(elege $rin termenul 9anga'atorul -a analiza solicitarea
salariatului &m$reun cu sindicatul5% i nici nu $recizeaz care este rolul acestor
organisme de re$rezentare a salariatului &n $rocedura acce$trii solicitrii salariatului de
$artici$are la cursuri de formare $rofesional.
#ractic este o aducere la cunotin( a cererii salariatului i doar se solicit o$inia
sindicatului] Sau anga'atorul ia decizia de comun acord cu sindicatul] Suntem $ractic &n
fa(a unei consultri sau a unei noi $roceduri care im$lic acordul sindicatului% sau chiar
un dre$t de -eto al acestuia]... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Nni(iati-a $artici$rii la o form de $regtire $rofesional cu scoatere din acti-itate o
$oate a-ea i salariatul.
*n acest caz% el -a tre4ui s se adreseze anga'atorului% care -a analiza solicitarea%
&m$reun cu sindicatul sau% &n li$sa acestuia% cu re$rezentan(ii salaria(ilor.
Aste reglementat i termenul &n care urmeaz s fie solu(ionat solicitarea 01: zile2. =e
asemenea% sunt $re-zute $osi4ilit(ile de care dis$une anga'atorul $entru a satisface
interesele salariatului &n ceea ce $ri-ete $regtirea lui% inclusi- $oate su$orta total sau
$ar(ial cheltuielile aferente cu formarea $rofesional. =esigur c% &n i$oteza contrar%
cheltuielile -or fi su$ortate de salariat integral sau $ar(ial% du$ caz.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 200
Salaria(ii care au &ncheiat un act adi(ional la contractul indi-idual de munc cu
$ri-ire la formarea $rofesional $ot $rimi &n afara salariului cores$unztor locului de
munc i alte a-anta'e &n natur $entru formarea $rofesional.
1.
$rim o4ser-a(ie -izeaz as$ecte care (in de tehnica legislati-. *n ceea ce ne $ri-ete
a$reciem c acest articol ar fi tre4ui s fie un alineat al art. 1@7% deoarece acel articol
reglementeaz dre$turile salaria(ilor &n situa(ia formrii $rofesionale.
Acest articol $re-ede c $rin act adi(ional se $ot $re-edea i alte a-anta'e &n natur% &n
afara salariului cores$unztor locului de munc.
/eamintim c &n conformitate cu dis$ozi(iile art. 1@7 alin. 022 i 012 $e $erioada
$artici$rii la cursurile sau stagiile de formare $rofesional% salariatul -a 4eneficia% $e
toat durata formrii $rofesionale% de toate dre$turile salariale de(inute% $recum i de
-echime la acel loc de munc% aceast $erioad fiind considerat stagiu de cotizare &n
sistemul asigurrilor sociale de stat.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#otri-it te,tului% anga'atorul $oate 0deci nu e o4ligat2 s ofere salaria(ilor ce se
formeaz $rofesional &n temeiul unui act adi(ional la contractul indi-idual de munc 0nu
i &n li$sa acestuia2 i alte a-anta'e 0$e l.ng $lata salariului2.
Aceste a-anta'e $ot consta &n cazare sau8i mas% manuale% acces internet% -izite de
studii etc. 6oate au ca sco$ s$ri'inirea salaria(ilor &n ceea ce $ri-ete formarea lor
$rofesional.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" C%n+ra*+e #$e*ia(e de 5%r)are $r%5e#i%na(:
%rgani&a+: de anga=a+%r
Ar+. 20,
Sunt considerate contracte s$eciale de formare $rofesional contractul de calificare
$rofesional i contractul de ada$tare $rofesional.
1.
6re4uie fcut diferen(ierea &ntre actul adi(ional la contractului indi-idual de munc
$ri-ind formarea $rofesional i contractul de formare $rofesional.
Astfel% &n $rima situa(ie salaria(ii $ot $artici$a la orice fel de cursuri indiferent de durat
i de locul desfurrii% &n -reme ce contractele de formare $rofesional se $ot &ncheia
numai &n condi(iile $re-zute de lege i $entru finalitatea $re-zut de lege.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii% $rin acest te,t% statornicete care sunt contractele s$eciale de formare
$rofesional. Aste -or4a de dou categorii de contracte< de calificare $rofesional i de
ada$tare $rofesional.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 202
(,))ontractul de calificare $rofesional este cel &n 4aza cruia salariatul se o4lig
s urmeze cursurile de formare organizate de anga'ator $entru do4.ndirea unei
calificri $rofesionale.
(2)#ot &ncheia contracte de calificare $rofesional salaria(ii cu -.rsta minim de 1;
ani &m$lini(i% care nu au do4.ndit o calificare sau au do4.ndit o calificare ce nu le
$ermite men(inerea locului de munc la acel anga'ator.
(3))ontractul de calificare $rofesional se &ncheie $entru o durat cu$rins &ntre ;
luni i 2 ani.
1.
)ontractul de calificare $rofesional nu este un contract de munc% ci un contract
distinct% de formare $rofesional% aa cum este calificat e,$res de $re-ederile )odului
muncii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1412
2.
)a natur% contractul de calificare $rofesional se a$reciaz c ar fi un contract
indi-idual de munc $e durat determinat de ti$ s$ecial. 0A. Uiclea% op. cit.% $. 10E +
citat 3-idiu 6inca% op. cit.% $. 10:2
1.
Acest contract ar fi ceea ce ilustreaz chiar denumirea sa% adic un contract de
calificare $rofesional5 care $oate fi considerat% chiar% un act adi(ional la contractul
indi-idual de munc. 0A. Uiclea% op. cit.% $. 10E2
4.
=in cerin(a legal $otri-it creia salariatul este cel care se o4lig &n 4aza contractului de
calificare $rofesional s urmeze cursurile organizate de anga'ator nu rezult natura
'uridic de contract de munc a contractului de calificare $rofesional. Aceast
$re-edere legal im$une numai o condi(ie de &ncheiere a contractului de calificare
$rofesional% ceea ce determin caracterul acestuia de a fi accesoriu al contractului
indi-idual de munc. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1412...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete contractul de calificare $rofesional i sta4ilete condi(iile $e care
salariatul tre4uie s le &nde$lineasc $entru a $utea s-l &ncheie.
)ontractul res$ecti- se utilizeaz% cu $recdere% &n cazul salaria(ilor care nu au do4.ndit
$.n la data &ncheierii contractului lor de munc% $rin studii% o meserie sau $rofesie%
$recum i &n cazul celor care tre4uie s-i schim4e meseria ori $rofesia $entru a-i
men(ine calitatea de salariat la acel anga'ator.
=urata contractului de calificare este $re-zut &ntre o limit minim 0de ; luni2 i una
ma,im 0de 2 ani2. =urata concret% aadar% -a fi sta4ilit de anga'ator &n func(ie de
com$le,itatea meseriei sau $rofesiei ce urmeaz a fi e,ercitat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 203
(,)#ot &ncheia contracte de calificare $rofesional numai anga'atorii autoriza(i &n
acest sens de Kinisterul Kuncii% Familiei i #rotec(iei Sociale i de Kinisterul
Aduca(iei% )ercetrii% 6ineretului i S$ortului.
(2)#rocedura de autorizare% $recum i modul de atestare a calificrii $rofesionale
se sta4ilesc $rin lege s$ecial.
1.
3 condi(ie esen(ial $e care tre4uie s o &nde$lineasc anga'atorul $entru &ncheierea
-ala4il a contractului de calificare $rofesional este s fie autorizat &n acest sens de
Kinisterul Kuncii i Solidarit(ii Sociale i de Kinisterul Aduca(iei i )ercetrii. *n
concret% anga'atorul tre4uie s fie autorizat s organizeze cursuri de calificare. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1442
2.
=in analiza te,tului de lege rezult c nu orice anga'ator $oate s &ncheie contracte de
calificare $rofesional% ci c acetia tre4uie s fie autoriza(i de ctre Kinisterul Kuncii i
Kinisterul Aduca(iei.
#.n la acest moment legiuitorul nu a ado$tat un act normati- $ri-ind $rocedura de
autorizare% $recum i modul de atestare a calificrii $rofesionale.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
#.n &n $rezent &nc nu a fost ado$tat o lege s$ecial care s $ri-easc $rocedura de
autorizare a anga'atorilor care $ot &ncheia contracte de calificare $rofesional% $recum
i modul de atestare a calificrii $rofesionale. *ns% $rin 3rdinul ministrului muncii%
solidarit(ii sociale i familiei i al ministrului educa(iei i cercetrii nr. 1:18:20282001 a
fost a$ro4at Ketodologia de autorizare a furnizorilor de formare $rofesional a
adul(ilor.
2@2
Fumai furnizorii autoriza(i% deci care au $osi4ilitatea s organizeze
calificarea $rofesional% $ot &ncheia asemenea contracte.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 204
(,))ontractul de ada$tare $rofesional se &ncheie &n -ederea ada$trii salaria(ilor
de4utan(i la o func(ie nou% la un loc de munc nou sau &n cadrul unui colecti- nou.
(2))ontractul de ada$tare $rofesional se &ncheie odat cu &ncheierea contractului
indi-idual de munc sau% du$ caz% la de4utul salariatului &n func(ia nou% la locul
de munc nou sau &n colecti-ul nou% &n condi(iile legii.
1.
)ontractul de ada$tare $rofesional are o natur 'uridic distinct. Fu este un contract
de munc% ci un contract de formare $rofesional% aa cum este calificat e,$res de
$re-ederile )odului muncii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
14:2
2.
#entru &ncheierea contractului de ada$tare $rofesional% legea $re-ede condi(ia ca
salariatul s de4uteze &ntr-o func(ie nou% &ntr-un loc de munc nou sau &n cadrul unui
colecti- nou. Aceast situa(ie $oate a-ea loc fie la &ncheierea contractului de munc% fie
la modificarea acestuia dac salariatul res$ecti- de4uteaz &ntr-o func(ie nou% &ntr-un
loc de munc nou sau &n cadrul unui colecti- nou% la acelai anga'ator. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 14;2
1.
7egea nu im$une salariatului condi(ia unei anumite -.rste minime i nici anga'atorului
s fie autorizat de Kinisterul Kuncii i Solidarit(ii Sociale i de Kinisterul Aduca(iei i
)ercetrii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 14;2... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Se o4ser- c acest contract nu are o e,isten( de sine stttoare> el este cone,
contractului indi-idual de munc% &ncheiat concomitent sau su4sec-ent acestuia.
)ontractul de ada$tare $rofesional este s$ecific salaria(ilor de4utan(i% $entru
ada$tarea lor la s$ecificul acti-it(ii 0func(ie% loc de munc2% dar i $entru &ncadrarea &n
noul colecti-% ca urmare a modificrii felului sau locului muncii.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 205
(,))ontractul de ada$tare $rofesional este un contract &ncheiat $e durat
determinat% ce nu $oate fi mai mare de un an.
(2)7a e,$irarea termenului contractului de ada$tare $rofesional salariatul $oate fi
su$us unei e-aluri &n -ederea sta4ilirii msurii &n care acesta $oate face fa(
func(iei noi% locului de munc nou sau colecti-ului nou &n care urmeaz s $resteze
munca.
1.
A-.nd &n -edere c nu e,ist dis$ozi(ii legale e,$rese% nimic nu o$rete $r(ile s
$relungeasc un contract de ada$tare $rofesional de mai multe ori% &ns cu condi(ia ca
durata total s res$ecte ma,imul de 1 an $re-zut de lege. 0A. Athanasiu% K. Volonciu%
7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 14E2
2.
=ac% dei a urmat stagiul de formare $rofesional &n -ederea ada$trii% &n urma
e-alurii rezult c salariatul nu face fa( func(iei noi% locului de munc nou sau
colecti-ului nou &n care urmeaz s $resteze munca i% din acest moti-% a-.nd &n -edere
atri4u(iile din fia $ostului% $recum i cunotin(ele% com$eten(ele% a4ilit(ile i calit(ile
necesare $entru &nde$linirea atri4u(iilor res$ecti-e% salariatul nu cores$unde $rofesional
locului de munc &n care este &ncadrat% acesta $oate fi concediat $e moti-ul
necores$underii $rofesionale Iart. ;1 lit. d2 ).munciiJ% &ns cu res$ectarea tuturor
cerin(elor $rocedurale $re-zute de lege. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 14E2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)odul muncii sta4ilete durata determinat a contractului &n discu(ie 0care nu poate fi
mai mare de un an). Aa fiind% este sta4ilit o durat ma,im% nu i una minim% durata
efecti- fiind rezultatul acordului de -oin( al $r(ilor.
A-aluarea men(ionat de te,t la e,$irarea termenului de ada$tare $rofesional nu este
o4ligatorie. Anga'atorul $oate ori nu s-l -erifice $e salariat dac acesta -a face fa(
func(iilor noi% locului de munc sau colecti-ului &n care urmeaz s se $resteze munca.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 208
(,)Formarea $rofesional la ni-elul anga'atorului $rin intermediul contractelor
s$eciale se face de ctre un formator.
(2)Formatorul este numit de anga'ator dintre salaria(ii califica(i% cu o e,$erien(
$rofesional de cel $u(in 2 ani &n domeniul &n care urmeaz s se realizeze formarea
$rofesional.
(3)?n formator $oate asigura formarea% &n acelai tim$% $entru cel mult 1 salaria(i.
(4)A,ercitarea acti-it(ii de formare $rofesional se include &n $rogramul normal de
lucru al formatorului.
1.
A,ercitarea acti-it(ii de formare $rofesional face $arte din atri4u(iile de ser-iciu ale
salariatului care are calitatea de formator. *n consecin(% a-.nd &n -edere dis$ozi(iile
legale referitoare la durata normal a tim$ului de lucru% e,ercitarea acti-it(ilor care
cores$und atri4u(iilor de formator se include &n $rogramul normal de lucru al
formatorului. 3rice astfel de acti-itate desfurat cu de$irea duratei normale a
tim$ului de lucru re$rezint munc su$limentar% iar formatorul are dre$tul la
com$ensarea acesteia% $otri-it legii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op.
cit.% $. 1:12
2.
*n contractul de formare $rofesional -a fi &nscris i clauza cu $ri-ire la formatorul care
-a asigura formarea $rofesional a salariatului $e durata desfurrii contractului de
formare $rofesional 0indiferent c este -or4a de contract de calificare $rofesional sau
de contract de ada$tare $rofesional2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Formatorul re$rezint factorul $rinci$al &n ceea ce $ri-ete derularea contractelor
s$eciale de formare $rofesional.
Al este numit &n aceast func(ie de anga'ator% din r.ndul salaria(ilor califica(i% cu o
e,$erien( $rofesional de cel $u(in 2 ani &n domeniul &n care urmeaz s se realizeze
formarea $rofesional.
#entru a da eficien( misiunii sale% formatorul $oate asigura $regtirea% &n acelai tim$%
$entru cel mult 1 salaria(i. Acti-itatea de formare $rofesional $e care o desfoar
intr &n atri4u(iile sale de ser-iciu. *n mod logic ea se include &n $rogramul su de lucru.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 20-
(,)Formatorul are o4liga(ia de a $rimi% de a a'uta% de a informa i de a &ndruma
salariatul $e durata contractului s$ecial de formare $rofesional i de a
su$ra-eghea &nde$linirea atri4u(iilor de ser-iciu cores$unztoare $ostului ocu$at de
salariatul &n formare.
(2)Formatorul asigur coo$erarea cu alte organisme de formare i $artici$ la
e-aluarea salariatului care a 4eneficiat de formare $rofesional.
1.
*n fia $ostului formatorului $ot fi incluse i alte o4liga(ii referitoare la organizarea
formrii $rofesionale &n 4aza contractului de calificare $rofesional sau a contractului de
ada$tare $rofesional. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1:22
2.
=ac -reuna dintre o4liga(iile men(ionate mai sus nu sunt $re-zute e,$res &n fia
$ostului% aceste o4liga(ii re-in formatorului &n temeiul legii% dac salariatul res$ecti- a
fost numit formator i a fost de acord s do4.ndeasc aceast calitate i s
do4.ndeasc% $e l.ng atri4u(iile sale cores$unztoare func(iei ocu$ate% i atri4u(iile
s$ecifice calit(ii de formator. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
1:22
1.
7egiuitorul sta4ilete elementele minime $e care tre4uie s le cu$rind% fie actul
adi(ional la )NK al salariatului-formator% fie clauza din )NK salariatului formator cu
$ri-ire la formarea $rofesional.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul statornicete atri4u(iile formatorului &n ceea ce $ri-ete $regtirea salariatului ori
salaria(ilor re$artiza(i.
#rima categorie de atri4u(ii $ri-ete formarea $rofesional a celui 0celor2 &n cauz.
)ea de a doua se refer la &nde$linirea sarcinilor de ser-iciu a salariatului 0salaria(ilor2
re$artizat 0re$artiza(i2.
)ea de a treia este &n legtur cu e-aluarea salaria(ilor 4eneficiari ai $regtirii
$rofesionale% formatorul coo$er.nd &n acest sens cu organismele de formare
$rofesional.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" C%n+ra*+u( de u*eni*ie (a (%*u( de )un*:
Ar+. 209
(,)?cenicia la locul de munc se organizeaz &n 4aza contractului de ucenicie.
(2))ontractul de ucenicie la locul de munc este contractul indi-idual de munc
de ti$ $articular% &n temeiul cruia<
a)anga'atorul $ersoan 'uridic sau $ersoan fizic se o4lig ca% &n afara $l(ii unui
salariu% s asigure formarea $rofesional a ucenicului &ntr-o meserie $otri-it
domeniului su de acti-itate>
4)ucenicul se o4lig s se formeze $rofesional i s munceasc &n su4ordinea
anga'atorului res$ecti-.
(3))ontractul de ucenicie la locul de munc se &ncheie $e durat determinat.
1.
)ontractul de ucenicie la locul de munc este un contract de munc de ti$ $articular i
&ntrunete toate trsturile unui contract de munc. )auza contractului de ucenicie la
locul de munc este unic% dar com$le,% cu$rinz.nd at.t $restarea muncii i $lata
salariului% c.t i formarea $rofesional a ucenicului. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7.
=ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1:E2
2.
Fiind un contract indi-idual de munc de ti$ $articular% contractul de ucenicie la locul de
munc &ntrunete trsturile oricrui contract indi-idual de munc 0contract numit% care
nu $oate a-ea dec.t dou $r(i% 4ilateral% sinalagmatic% oneros% comutati-% cu e,ecutare
succesi-% intuitu $ersonae% caracterizat $rin su4ordonarea celui care $resteaz munca
fa( de anga'ator .a.2. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :11-:122
1.
Wi su4 as$ectul formei sale% contractul de ucenicie la locul de munc nu face e,ce$(ie de
la regul< neres$ectarea formei scrise + cerut de lege ad -aliditatem + duce la
nulitatea contractului res$ecti-. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. :122... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=eci% ucenicia la locul de munc se organizeaz &n 4aza unui contract denumit contract
de ucenicie care% ca natur 'uridic% este tot un contract indi-idual de munc% dar de ti$
$articular. Al are un o4iect com$le,% &n care intr nu doar $restarea muncii i $lata
salariului% ci i ceea ce este determinant pentru acest contract, formarea $rofesional
&ntr-o anumit meserie% asigurat de anga'ator% ucenicul salariat o4lig.ndu-se s
urmeze cursurile res$ecti-e.
=e altfel% ceea ce $re-aleaz la contractul de ucenicie este formarea $rofesional% nu
$restarea muncii $ro$riu-zise% aceasta din urm fiind doar modalitatea $rin care se
asigur calificarea celui &n cauz.
A-.nd &n -edere s$ecificul i sco$ul su + formarea $rofesional +% contractul de
ucenicie la locul de munc nu se $oate &ncheia dec.t $e durat determinat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 206
(,)#ersoana &ncadrat &n munc &n 4aza unui contract de ucenicie are statut de
ucenic.
(2)?cenicul 4eneficiaz de dis$ozi(iile a$lica4ile celorlal(i salaria(i% &n msura &n care
ele nu sunt contrare celor s$ecifice statutului su.
1.
)onform art. : din 7egea nr. 27@82004% re$u4licat $oate fi &ncadrat ca ucenic &n
munc orice $ersoan fizic ce a &m$linit -.rsta de 1; ani% dar nu mai mult de 2: de
ani% i nu de(ine o calificare $entru ocu$a(ia &n care se organizeaz ucenicia la locul de
munc.
#ersoana fizic $oate &ncheia un contract de ucenicie la locul de munc% &n calitate de
ucenic% i la &m$linirea -.rstei de 1: ani% cu acordul scris al $rin(ilor sau al
re$rezentan(ilor legali% $entru acti-it(i $otri-ite cu dez-oltarea fizic% a$titudinile i
cunotin(ele sale% dac astfel nu &i sunt $ericlitate sntatea% dez-oltarea i $regtirea
$rofesional. 7i$sa acordului $rin(ilor sau al re$rezentan(ilor legali atrage du$ sine
nulitatea a4solut a contractului de ucenicie.
Se $ot &ncadra &n munc &n calitate de ucenici i urmtoarele categorii<
+ cet(enii strini% $recum i a$atrizii care au o4(inut $ermis de munc &n /om.nia%
conform reglementrilor legale &n -igoare>... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 20@ Ialin. 012J $re-ede c titularul contractului de ucenicie are statutul de ucenic.
Al nu este altce-a dec.t un salariat 0t.nr2 care se $regtete $rofesional &n 4aza
contractului men(ionat.
=e aceea% &n alin. 022 se $re-ede c ucenicul 4eneficiaz de dis$ozi(iile a$lica4ile
celorlal(i salaria(i &n msura &n care ele nu sunt contrare celor s$ecifice statutului su.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,0
3rganizarea% desfurarea i controlul acti-it(ii de ucenicie se reglementeaz $rin
lege s$ecial.
1.
A$reciem inadmisi4il ca dis$ozi(iile $ri-ind ucenicia la locul de munc s fie
reglementate $rin lege s$ecial 07egea nr. 27@8200: $ri-ind ucenicia la locul de munc%
re$u4licat% $entru a$ro4area Formelor metodologice de a$licare a $re-ederilor 7egii
nr. 27@8200: $ri-ind ucenicia la locul de munc2% dar &n acelai tim$ anumite elemente
ale acestei institu(ii 'uridice s fie reglementate $rin )odul muncii.
7egea nr. 27@8200: $ri-ind ucenicia la locul de munc% re$u4licat 0K. 3f. nr. :22 din
2: iulie 20112> Formele Ketodologice de a$licare a$ro4ate $rin B.S. nr. 2148200; 0K.
3f. nr. 1@; din 2 martie 200;2.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)ontractul de ucenicie la locul de munc este reglementat cu caracter general de )odul
muncii% iar &n mod s$ecial% de 7egea nr. 27@8200:.
*n a$licarea acestei legi% au fost ado$tate Formele metodologice a$ro4ate $rin
Botr.rea Su-ernului nr. 2148200;.
)u siguran( c aceste norme -or fi actualizate &n urma modificrii i com$letrii 7egii
nr. 27@8200: ceea ce a determinat re$u4licarea sa &n 7 august 2011 &n Konitorul 3ficial
al /om.niei% #artea N% nr. 4@E.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL 1II" Dia(%gu( #%*ia(
CAPI!OLUL I" Di#$%&i'ii genera(e
Ar+. 2,,
#entru asigurarea climatului de sta4ilitate i $ace social% $rin lege sunt
reglementate modalit(ile de consultri i dialog $ermanent &ntre $artenerii sociali.
1.
Fundamental &n cadrul rela(iilor colecti-e de munc este echili4rul care tre4uie s
func(ioneze &ntre $artenerii sociali% &ntre re$rezentan(ii ca$italului i re$rezentan(ii
intereselor sociale. ).nd acest echili4ru se ru$e se a'unge la conflict. Ndeal ar fi &ns ca
echili4rul s se men(in &n $ermanen(% astfel configur.ndu-se $acea social. 0A.
Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1;7-1;E2
2.
#entru ca echili4rul s se men(in% este necesar dialogul social% dialog care se deruleaz
$rin $roceduri s$ecifice i &ntr-un cadru institu(ionalizat. *n ce $ri-esc $rocedurile care
fac func(ional dialogul social% acestea se concretizeaz $rin informri i $roceduri de
consultare. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1;E2
1.
)onform celui de-al 7-lea considerent al =irecti-ei 20028148)A #arlamentului Auro$ean
i a )onsiliului din 11 martie 2002 de sta4ilire a unui cadru general de informare i
consultare a lucrtorilor din )omunitatea Auro$ean
140
sco$ul dialogului social este
acela de 9a se $romo-a &ncrederea reci$roc &n cadrul &ntre$rinderilor $entru a fa-oriza
antici$area riscului% $entru a face mai fle,i4il organizarea muncii i $entru a facilita
accesul lucrtorilor la formare &n cadrul &ntre$rinderii% men(in.nd &n acelai tim$
securitatea% $entru a-i contientiza $e salaria(i cu $ri-ire la ne-oile de ada$tare% $entru
a mri dis$oni4ilitatea salaria(ilor de a ini(ia msuri i ac(iuni care le mresc ca$acitatea
de reinser(ie $rofesional% de a $romo-a im$licarea salaria(ilor &n func(ionarea i -iitorul
&ntre$rinderii i $entru a-i mri com$etiti-itatea.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=ialogul &ntre $artenerii sociali% denumit dialo% social, 9constituie o modalitate sim$l i
concret care urmrete e,$licit realizarea democra(iei economico-sociale $rin aducerea
la masa dialogului% a discu(iilor i a negocierilor a celor doi mari $arteneri sociali care se
&nt.lnesc at.t &n $rocesul muncii% dar i &n di-erse acti-it(i de gestionare a tre4urilor
societ(ii5.
2@1
Statul este interesat s antreneze organiza(iile re$rezentati-e ale anga'atorilor i
lucrtorilor &n luarea deciziilor% $ermi(.ndu-le astfel s-i e,$rime o$iniile i s $artici$e
la ela4orarea i $unerea &n $ractic a msurilor economice% de ordin $articular sau
general.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,2
(,))onsiliul Aconomic i Social este institu(ie $u4lic de interes na(ional% tri$artit%
autonom% constituit &n sco$ul realizrii dialogului tri$artit la ni-el na(ional.
(2)3rganizarea i func(ionarea )onsiliului Aconomic i Social se sta4ilesc $rin lege
s$ecial.
1.
Acest organism este o institu(ie $u4lic de interes na(ional% tri$artit% autonom%
constituit &n sco$ul realizrii dialogului social la ni-el na(ional dintre organiza(iile
$atronale% sindicate i re$rezentan(i ai societ(ilor ci-ile organizate. 0A. Uiclea% op. cit.%
$. 11:2
2.
Acest articol definete no(iunea de )onsiliu Aconomic i Social% care este $reluat &n
mod identic &n dis$ozi(iile art. E2 din 7egea nr. ;282011 a dialogului social% lege care
reglementeaz i organizarea i func(ionarea )AS.
A$reciem ca fiind inadmisi4il i contrar legii $ri-ind tehnica legislati- ca o no(iune s
fie definit $rin dou acte normati-e% din acelai domeniu 0)odul muncii i 7egea
dialogului social2.
=e lege ferenda a$reciem c se im$une inserarea 7=S &n cor$ul )odului muncii $e de o
$arte $entru a da consisten( real titulaturii de )od al muncii 0colec(ie e,hausti- a
actelor normati-e care reglementeaz domeniul ra$orturilor de munc2% iar $e de alt
$arte de a da un instrument de lucru coerent destinatarilor acestui act normati-....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul% dez-oltat de 7egea nr. 24E82011% definete )onsiliul Aconomic i Social i-i
sta4ilete natura 'uridic. Al este<
- de interes na(ional% adic $ri-ete &ntreaga societate>
- institu(ie tri$artit% &n structura sa intr.nd $artenerii sociali 0$atronatele i
sindicatele2% $recum i re$rezentan(ii statului% deci &n cadrul acestui organism
coo$ereaz i ac(ioneaz trei $r(i>
- institu(ie autonom% cu alte cu-inte are inde$enden(% nu se su4ordoneaz i nici nu
se integreaz altor organe de stat sau structuri $articulare etc.
Sco$ul su const &n realizarea dialogului social la cel mai &nalt ni-el 0cel na(ional2.
Analiz.nd critica de neconstitu(ionalitate a dis$ozi(iilor care au modificat acest articol%
)urtea )onstitu(ional a re(inut 0=ecizia nr. 1E1820112 9c aceste dis$ozi(ii nu tind la
modificarea statutului 'uridic ori a rolului )onsiliului Aconomic i Social% aa cum acesta
este consacrat la ni-el constitu(ional. =in contr% sintagma G&n sco$ul realizrii
dialogului tri$artit la ni-el na(ionalH nu face dec.t s clarifice modalitatea concret de
realizare a dialogului social% determin.nd su4iec(ii &ntre care are loc dialogul> astfel%
dialogul nu mai a$are la ni-elul incertitudinilor i inten(iilor% ci &ntre Su-ern% $atronate
i sindicate% &n domeniile de com$eten( ale )onsiliului Aconomic i Social% astfel cum
sunt sta4ilite $rin legea sa de organizare i func(ionare.5
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,3
*n cadrul ministerelor i $refecturilor func(ioneaz% &n condi(iile legii% comisii de
dialog social% cu caracter consultati-% &ntre administra(ia $u4lic% sindicate i
$atronat.
1.
7egea dialogului social reglementeaz &n art. 120-12; modalitatea de constituire i
func(ionare a comisiilor dialogului social a ni-elul administra(iei $u4lice centrale i la
ni-el teritorial.
A$reciem acest articol din )odul muncii ca fiind inutil din moment ce aceste comisii sunt
oricum reglementate $rin lege s$ecial. #ledm $entru inserarea 7=S &n cor$ul )odului
muncii.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% 6itlul VN + )onstituirea i func(ionarea comisiilor
de dialog social la ni-elul administra(iei $u4lice centrale i la ni-el teritorial.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)omisiile res$ecti-e sunt reglementate $rin 7egea dialogului social nr. ;282011% 6itlul
VN% ane,a 1% 1 i 4.
6N67?7 VN
)onstituirea i func(ionarea comisiilor de dialog social la ni-elul administra(iei $u4lice
centrale i la ni-el teritorial
Art. 120 (1) En cadrul ministerelor *i al altor institu'ii pu,lice pre&(/ute :n ane+a nr. 1,
precum *i la ni&elul <ude'elor *i al municipiului Bucure*ti, se constituie *i &or func'iona
comisii de dialo% social formate din repre/entan'ii administra'iei pu,lice centrale sau
locale, repre/entan'ii or%ani/a'iilor patronale *i sindicale repre/entati&e la ni&el
na'ional.
(2) )omisiile de dialo% social care func'ionea/( la ni&elul ministerelor pot apro,a
:nfiin'area unor su,comisii de dialo% social sau a unor %rupuri de lucru formate din
persoane desemnate de plenul comisiei.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" ?indi*a+e(e
Ar+. 2,4
(,)Sindicatele% federa(iile i confedera(iile sindicale% denumite &n continuare
organiza(ii sindicale% sunt constituite de ctre salaria(i $e 4aza dre$tului de li4er
asociere% &n sco$ul $romo-rii intereselor lor $rofesionale% economice i sociale%
$recum i al a$rrii dre$turilor indi-iduale i colecti-e ale acestora $re-zute &n
contractele colecti-e i indi-iduale de munc sau &n acordurile colecti-e de munc i
ra$orturile de ser-iciu% $recum i &n legisla(ia na(ional% &n $actele% tratatele i
con-en(iile interna(ionale la care /om.nia este $arte.
(2))onstituirea% organizarea i func(ionarea sindicatelor se reglementeaz $rin
lege.
)A=3
).m$ul li4ert(ii sindicale
1.
*n hotr.rea SRndical national de la $olice 4elge c. Celgi\ue% )urtea nu gsete
&nclcare a art. 11> ea enun( totui acolo marile $rinci$ii ale li4ert(ii sindicale<
Art. 11 garanteaz<
+ dre$tul de a forma un sindicat i de a adera la un sindicat li4er ales>
+ dre$tul de a fi &n(eles i 9li4ertatea de a a$ra interesele $rofesionale ale aderen(ilor
unui sindicat $rin ac(iunea colecti- a acestuia% ac(iune $e care statele contractante
tre4uie s o autorizeze i &n acelai tim$ s fac $osi4ile conduita i dez-oltarea5 0P
1@2.
*n aceast cauz% sindicatul reclamant re$roa gu-ernului c nu &l recunoate ca una
dintre organiza(iile cele mai re$rezentati-e $e care Kinisterul de Nnterne tre4uia s &l
consulte &n -irtutea legii.
Fe&nclcarea art. 11< sindicatul reclamant a-ea alte mi'loace de a ac(iona $e l.ng
gu-ern &n afara unei consultri de ctre ministrul de Nnterne.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-2,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 214 a fost reformulat $rin 7egea dialogului social nr. ;282011.
=in alin. 012 se des$rind c.te-a idei<
a2 legiuitorul enumer trei categorii de organiza(ii sindicale care se situeaz &ntr-o
ierarhie< cele de la ni-elul unit(ilor 0sindicatele de 94az5 le-am $utea denumi2% de la
ni-elul gru$urilor de unit(i i al sectoarelor de acti-itate 0federa(iile2 i cele de la ni-el
na(ional 0confedera(iile2. 7or li se adaug uniunile sindicale>
42 organiza(iile sindicale se constituie de ctre salaria'i 0dar nu e,clusi-% aa cum
$re-ede 7egea dialogului social nr. ;2820112 &n 4aza dre$tului lor de li4er asociere>
c2 sco$ul constituirii i e,isten(ei organiza(iilor sindicale const &n $romo-area
intereselor $rofesionale% economice i sociale% $recum i al a$rrii dre$turilor
indi-iduale i colecti-e ale mem4rilor lor.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,5
Sindicatele $artici$ $rin re$rezentan(ii $ro$rii% &n condi(iile legii% la negocierea i
&ncheierea contractelor colecti-e de munc% la tratati-e sau acorduri cu autorit(ile
$u4lice i cu $atronatele% $recum i &n structurile s$ecifice dialogului social.
1.
=in moment ce 7=S reglementeaz detaliat &n art. 2 + art. :1 as$ectele care (in de rolul
i dre$turile sindicatelor% a$reciem c men(ionarea unor as$ecte nesemnificati-e &n
)odul muncii re$rezint o eroare de tehnic legislati-.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede unele dintre atri4u(iile $rinci$ale ce re-in sindicatelor.
*n r.ndul acestora se afl negocierea i &ncheierea contractului colecti- de munc% &n
condi(iile 7egii nr. ;282011% $recum i &ncheierea de tratati-e sau acorduri% &n condi(iile
legii.
Sindicatele% totodat% intr &n structura organismelor tri$artite 0)onsiliul Aconomic i
Social% comisiile de dialog social etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,8
Sindicatele se $ot asocia &n mod li4er% &n condi(iile legii% &n federa(ii% confedera(ii sau
uniuni teritoriale.
1.
Art. :1 alin. 022 din 7egea nr.;282011 $re-ede c instan(a com$etent care -erific i
recunoate condi(iile de re$rezentati-itate este instan(a care a acordat $ersonalitate
'uridic organiza(iei sindicale. *ntruc.t% &n 4aza dis$ozi(iilor art. 42 din acelai act
normati-% &n -ederea do4.ndirii $ersonalit(ii 'uridice% &m$uternicitul s$ecial al federa(iei
sau confedera(iei sindicale -a de$une la tri4unalul a crui raz teritorial &i are sediul
federa(ia sau confedera(ia% o cerere $entru do4.ndirea $ersonalit(ii 'uridice% reiese c
tri4unalului &n circumscri$(ia cruia &i are sediul federa(ia% &i re-ine com$eten(a de a
constata &nde$linirea condi(iilor de re$rezentati-itate la ni-el de sector de acti-itate
$re-zute de art.:1 alin. 012 lit. 42 din 7egea nr.;282011. (E.).).=., s. 5 ci&., dec. nr.
3336/2012)
2.
Art. 41 + art. :0 din 7=S reglementeaz modalit(ile i condi(iile de asociere a
organiza(iilor sindicale. A$reciem ca fiind inutile $re-ederile acestui articol din )odul
muncii% acestea nea-.nd rele-an( nici din $unct de -edere $ractic dar nici din $unct de
-edere 'uridic.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul sta4ilete dre$tul la asociere al sindicatelor% e,$resie a $rinci$iului li4ert(ii
sindicale colecti-e.
Ale se 4ucur de li4ertatea de a se constitui &n federa(ii% confedera(ii sau de a adera la
astfel de organiza(ii at.t interne% c.t i interna(ionale% aa cum dis$une 7egea dialogului
social nr. ;282011 0art. 41-:0% re$roduse anterior la art. 214 din )odul muncii2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,-
A,erci(iul dre$tului sindical al salaria(ilor este recunoscut la ni-elul tuturor
anga'atorilor% cu res$ectarea dre$turilor i li4ert(ilor garantate $rin )onstitu(ie i
&n conformitate cu dis$ozi(iile $rezentului cod i ale legilor s$eciale.
1.
Nnsuficien(a garan(iilor &m$otri-a actelor antisindicale $oate s conduc la ine,isten(a
sau la dis$ari(ia sindicatului 0sindicatelor2 salaria(ilor dintr-o unitate. Actele antisindicale
nu tre4uie $ermise su4 $rete,tul unor concedieri din ra(iuni economice. A,ist
discriminare c.nd msurile $re'udicia4ile sunt luate &m$otri-a unui salariat din cauza
asocierii sale sindicale% chiar dac este -or4a de o asociere anterioar. 0A. Uiclea% op.
cit.% $.1;12
2.
#rotec(ia contra actelor antisindicale este necesar% &n $rinci$al% liderilor sindicali.
#entru a-i e,ercita mandatul &n mod inde$endent% ei au ne-oie de o garan(ie s$ecial
&m$otri-a unor e-entuale $re'udicii moti-ate de acest mandat% garan(ie moti-at
$rinci$iul conform cruia organiza(iile sindicale au dre$tul de a-i alege &n mod li4er
re$rezentan(ii. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1;12
1.
)oncedierea unui salariat care este lider sindical aduce atingere &nsi li4ert(ii de
ac(iune a organiza(iei% ca i a dre$tului $e care ea &l are de a-i alege singur
re$rezentan(ii. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1;12... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7i4ertatea sindical reglementat de acest articol este sus(inut $rin dis$ozi(ii
$re-zute de )onstitu'ie i $e%ea dialo%ului social nr. 62/2011, $recum i alte acte
normati-e.
)onstitu'ia consacr li4ertatea asocierii &n sindicate Iart. 40 alin. 012J i $re-ede dre$tul
sindicatelor de a se constitui i de a-i desfura acti-itatea &n mod li4er% $otri-it cu
statutele lor 0art. @2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,9
(,)Aste interzis orice inter-en(ie a autorit(ilor $u4lice de natur a limita
dre$turile sindicale sau a &m$iedica e,ercitarea lor legal.
(2)Aste interzis% de asemenea% orice act de ingerin( al $atronilor sau al
organiza(iilor $atronale% fie direct% fie $rin re$rezentan(ii sau mem4rii lor% &n
constituirea organiza(iilor sindicale sau &n e,ercitarea dre$turilor lor.
)A=3
1.
Nngerin(e &n li4ertatea de e,$rimare a liderilor de sindicat. )hestiunea $retinsei -iolri a
art. 10 097i4ertatea de e,$rimare52 din )on-en(ia euro$ean a dre$turilor omului
)urtea re(ine c este clar fa$tul c res$ecti-ele condamnri $enale ale reclaman(ilor se
analizeaz &ntr-o ingerin( &n dre$tul lor la li4ertatea de e,$rimare. 3 asemenea
ingerin( este contrar art. 10 din )on-en(ie% cu e,ce$(ia cazurilor &n care este
$re-zut de lege% -izeaz unul sau mai multe sco$uri legitime &nscrise &n $arag. 2 i
este necesar &ntr-o societate democratic $entru atingerea acestor sco$uri.
)urtea re(ine e,isten(a 4azei legale% deci fa$tul c res$ecti-a condamnare este
$re-zut de lege &n sensul art. 10 $arag. 2 din )on-en(ie. =e asemenea% )urtea re(ine
c ingerin(a a-ea sco$ul de a $rote'a securitatea na(ional i integritatea teritorial% ca
i a$rarea ordinii... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Acest articol interzice inter-en(ia autorit(ilor $u4lice% dar i a anga'atorilor sau a
organiza(iilor $atronale &n constituirea organiza(iilor sindicale% &n a limita dre$turile
acestora% sau a &m$iedica e,ercitarea lor legal.
Aste o e,$resie a inde$enden(ei de care se 4ucur sindicatele% o manifestare a
$rinci$iului li4ert(ii sindicale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2,6
7a cererea mem4rilor lor% sindicatele $ot s &i re$rezinte $e acetia &n cadrul
conflictelor de munc% &n condi(iile legii.
1.
Acelai as$ect al re$rezentrii salaria(ilor de ctre sindicat &n conflictele de munc este
reglementat i $rin art. 2E alin. 022 7=S< 9organiza(iile sindicale au dre$tul de a
&ntre$rinde orice ac(iune $re-zut de lege% inclusi- de a formula ac(iune &n 'usti(ie &n
numele mem4rilor lor% &n 4aza unei &m$uterniciri scrise din $artea acestora. Ac(iunea nu
-a $utea fi introdus sau continuat de organiza(ia sindical dac cel &n cauz se o$une
sau renun( la 'udecat &n mod e,$res5.
3 o4ser-a(ie $e care am $rezentat-o constat -izeaz tehnica legislati- deficitar a
legiuitorului rom.n care a dus la reglementarea aceleiai situa(i 'uridice $rin dou acte
normati-e distincte.
Aadar legiuitorul rom.n a $ermis ca salaria(ii s fie re$rezenta(i de ctre sindicat &n
conflictele de munc.
Altfel s$us% legiuitorul a dorit ca% &n $rocesele de dre$tul muncii% organiza(iile sindicale
s ai4 un rol acti- &n a$rarea dre$turilor mem4rilor lor% i de a &ntre$rinde orice
ac(iune $re-zut de lege% inclusi- de a formula ac(iune &n 'usti(ie &n numele mem4rilor
lor% a-.nd &n -edere fa$tul c Nnter-en(ia sindicatului &ntr-un $roces de dre$tul muncii
are o menire clar i anume s $rote'eze salaria(ii de e-entualele $resiuni $e care
anga'atorul le-ar face asu$ra acestora &n situa(ia intentrii un $roces &n nume $ro$riu%
s &i s$ri'ine logistic i chiar financiar $rin anga'area unor a$rtori% a-.nd &n -edere
for(a financiar crescut a organiza(iei sindicale &n ra$ort cu cea a salariatului luat
indi-idual
142
.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/e$rezentarea mem4rilor de sindicat are loc &n condi(iile re-zute de 7egea dialogului
social nr. ;282011 Iart. 2E alin. 022J% re$rodus anterior 0la art. 214 din )odul muncii2.
=e re(inut este c ac(iunile &n 'usti(ie &n numele mem4rilor $ot fi e,ercitate de sindicat
numai &n 4aza unei &m$uterniciri scrise din $artea acestora.
Ac(iunea nu -a $utea fi introdus sau continuat de organiza(ia sindical dac cel &n
cauz se o$une sau renun( la 'udecat &n mod e,$res.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 220
(,)/e$rezentan(ilor alei &n organele de conducere ale sindicatelor li se asigur
$rotec(ia legii contra oricror forme de condi(ionare% constr.ngere sau limitare a
e,ercitrii func(iilor lor.
(2)#e toat durata e,ercitrii mandatului% re$rezentan(ii alei &n organele de
conducere ale sindicatelor nu $ot fi concedia(i $entru moti-e ce (in de &nde$linirea
mandatului $e care l-au $rimit de la salaria(ii din unitate.
(3)Alte msuri de $rotec(ie a celor alei &n organele de conducere ale sindicatelor
sunt $re-zute &n legi s$eciale i &n contractul colecti- de munc a$lica4il.
)urtea )onstitu(ional
1.
*n ceea ce $ri-ete critica de neconstitu(ionalitate ra$ortat la $re-ederile
constitu(ionale referitoare la li4ertatea economic% )urtea o4ser- c aceast li4ertate
nu este a4solut% ci este garantat de )onstitu(ie 9&n condi(iile legii5% astfel c limitrile
sta4ilite de legiuitor $entru a asigura $rotec(ia unor interese generale sau a dre$turilor
unor categorii de $ersoane sunt &n de$lin acord cu dis$ozi(iile )onstitu(iei referitoare la
restr.ngerea e,erci(iului unor dre$turi sau li4ert(i. *n situa(ia concret% $us &n
discu(ie de autorul e,ce$(iei% )urtea a$reciaz c orice $osi4ilitate lsat anga'atorului
de a ini(ia &ncetarea contractului de munc al liderilor sindicali este de natur a &ncura'a
a4uzurile din $artea acestuia% care $oate gsi uor moti-e ce (in de necesitatea unei
reorganizri a acti-it(ii sau de e,isten(a unor dificult(i financiare $entru a &nltura
liderii sindicali. (Dec. nr. 235/2010, M. Of. nr. 302/2010)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-
,0)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 220 are ca sco$ asigurarea $rotec(iei liderilor sindicali% &n acti-itatea lor s$ecific
mandatului &ncredin(at de mem4rii organiza(iilor res$ecti-e.
Sunt instituite dou $rinci$ale msuri de $rotec(ie<
- $rima se refer la $rotec(ia legii 0formulare generic2 9contra oricror forme de
condi(ionare% constr.ngere sau limitare a e,ercitrii func(iilor lor5. Alte asemenea
msuri de $rotec(ie $ot fi $re-zute i &n contractul colecti- de munc a$lica4il>
- a doua $ri-ete interdic(ia concedierii lor% $e durata e,ercitrii mandatului% $entru
moti-e care (in de &nde$linirea acestui mandat. )u alte cu-inte% liderii sindicali nu $ot fi
concedia(i $entru moti-e ce $ri-esc acti-itatea sindical 0e-ident% desfurat cu
res$ectarea legii2% dar ar $utea fi concedia(i $entru orice alte moti-e legale &n aceleai
condi(ii ca to(i ceilal(i salaria(i.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" Re$re&en+an'ii #a(aria'i(%r
Ar+. 22,
(,)7a anga'atorii la care sunt &ncadra(i mai mult de 20 de salaria(i i la care nu
sunt constituite organiza(ii sindicale re$rezentati-e conform legii% interesele
salaria(ilor $ot fi $romo-ate i a$rate de re$rezentan(ii lor% alei i mandata(i
s$ecial &n acest sco$.
(2)/e$rezentan(ii salaria(ilor sunt alei &n cadrul adunrii generale a salaria(ilor% cu
-otul a cel $u(in 'umtate din numrul total al salaria(ilor.
(3)/e$rezentan(ii salaria(ilor nu $ot s desfoare acti-it(i ce sunt recunoscute
$rin lege e,clusi- sindicatelor.
1.
Aste greu de &n(eles de ce legiuitorul ar interzice alegerea re$rezentan(ilor salaria(ilor i
la unit(i cu un numr mai mic de 20 de salaria(i. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima%
3. )azan% op. cit.% $. 2112
2.
Aste greu s im$ui la un anumit ni-el orice form de structur eligi4il% $entru c astfel
ai im$une la acel ni-el o anumit modalitate de e,$rimare. 3 asemenea analiz nu
$oate fi condus la limitele a4solutului $entru c ar fi foarte a$roa$e de anarhie. 6otui%
la ni-elul unit(ii a im$une e,isten(a unor structuri &n condi(iile &n care acestea nu sunt
dorite de cei chema(i s fie re$rezenta(i% nu ar $utea fi &ntotdeauna cea mai 4un
solu(ie. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2112
1.
)redem totui c $entru -iitor se im$une o unificare a celor dou categorii de
re$rezentan(i ai salaria(ilor sau mcar o -iziune unitar &n acest sens. Ken(ionm c nu
$utem fi de acord nici cu teoria conform creia dis$ozi(iile din )odul muncii referitoare
la re$rezentan(ii salaria(ilor sunt de natur a &nltura orice reglementri contrare%
e,istente &n legi s$eciale% a-.nd &n -edere art. 2@E alin. 022 ).muncii. 3 astfel de
sus(inere nu este corect at.ta -reme c.t% du$ cum am demonstrat anterior% regimul
'uridic s$ecific a$lica4il $entru cele dou situa(ii este totalmente diferit. 0A. Athanasiu%
K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 21:2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Alin. 012 al art. 221 0modificat $rin 7egea nr. 40820112 $re-ede $osi4ilitatea e,isten(ei
institu(iei re$rezentan(ilor salaria(ilor. )ondi(ia im$us de lege este im$erati-< s nu
e,iste &n acea unitate un sindicat re$rezentati-.
Aceast limitare a dre$tului sindicatelor $are &ns% e,cesi- i intr &n 9coliziune5 cu
)arta Social Auro$ean 0re-izuit2.
2@7
*n -irtutea art. : i ; din acest document% nu ar
tre4ui restric(ionat dre$tul organiza(iilor sindicale la negociere colecti-. *n acest sens%
este de re(inut c% $otri-it art. 11: din 7egea dialogului social nr. ;282011% sindicatele
nere$rezentati-e% afiliate la structuri sindicale re$rezentati-e% $ot $artici$a la
negocierea colecti-% &m$reun cu re$rezentan(i alei ai anga'a(ilor etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 222
(,)#ot fi alei ca re$rezentan(i ai salaria(ilor salaria(ii care au ca$acitate de$lin de
e,erci(iu.
(2)Fumrul de re$rezentan(i alei ai salaria(ilor se sta4ilete de comun acord cu
anga'atorul% &n ra$ort cu numrul de salaria(i ai acestuia.
(3)=urata mandatului re$rezentan(ilor salaria(ilor nu $oate fi mai mare de 2 ani.
1.
Fumrul re$rezentan(ilor se sta4ilete de adunarea salaria(ilor de comun acord cu
anga'atorul% &n ra$ort cu numrul total de salaria(i ai acestuia. 0A. Uiclea% op. cit.%
$.1E;2
2.
)onform legii rom.ne nu e,ist niciun fel de o$(iune $entru a $utea 9controla5 modul de
organizare al sindicatelor% &n sensul c anga'atorul nu $oate limita numrul
&m$uternici(ilor sindicatelor care% &n conformitate cu legea% do4.ndesc anumite dre$turi.
0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 21E2
1.
Singur condi(ie IOJ cerut% de lege $entru alegerea re$rezentan(ilor s ai4 ca$acitate
de$lin de e,erci(iu. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1E;2
4.
Fumrul 4eneficiarilor de o astfel de $rotec(ie% care din $unctul nostru de -edere i
ra$ortat la reglementarea din /om.nia% de$ete ni-elul admisi4il al discriminrii
$oziti-e% nu $oate fi nicicum limitat% fiind teoretic $osi4il ca to(i mem4rii dintr-un
sindicat s 4eneficieze de o astfel de $rotec(ie. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 21E2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
3 singur condi(ie este $re-zut de lege $entru alegerea re$rezentan(ilor< s fi
&m$linit -.rsta de 1E de ani.
#ri-ind numrul re$rezentan(ilor% este necesar &n(elegerea dintre salaria(i i anga'ator.
?n singur criteriu este $re-zut< numrul de salaria(i ai unit(ii% &n func(ie de care se
sta4ilete i numrul re$rezentan(ilor.
/eferitor la durata mandatului% legea sta4ilete o durat ma,im 02 ani2% nu i una
minim% durata efecti- fiind sta4ilit% &n concret% de adunarea salaria(ilor% cu ocazia
desemnrii re$rezentan(ilor.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 223
/e$rezentan(ii salaria(ilor au urmtoarele atri4u(ii $rinci$ale<
a)s urmreasc res$ectarea dre$turilor salaria(ilor% &n conformitate cu legisla(ia &n
-igoare% cu contractul colecti- de munc a$lica4il% cu contractele indi-iduale de
munc i cu regulamentul intern>
4)s $artici$e la ela4orarea regulamentului intern>
*)s $romo-eze interesele salaria(ilor referitoare la salariu% condi(ii de munc% tim$
de munc i tim$ de odihn% sta4ilitate &n munc% $recum i orice alte interese
$rofesionale% economice i sociale legate de rela(iile de munc>
d)s sesizeze ins$ectoratul de munc cu $ri-ire la neres$ectarea dis$ozi(iilor legale
i ale contractului colecti- de munc a$lica4il>
e)s negocieze contractul colecti- de munc% &n condi(iile legii.
1.
*ntre cele $atru atri4u(ii $rinci$ale la care face referire te,tul de lege sus-men(ionat%
trei dintre acestea se su4sumeaz sco$ului $rinci$al $entru care sunt alei
re$rezentan(ii salaria(ilor% res$ecti- a$rarea i $romo-area intereselor salaria(ilor
dintr-o unitate. Aa se e,$lic fa$tul c% &n conformitate cu legea% re$rezentan(ii
salaria(ilor tre4uie s urmreasc res$ectarea dre$turilor celor re$rezenta(i i s
$romo-eze interesele acestora i totodat% s sesizeze autorit(ile com$etente cu
$ri-ire la &nclcarea dre$turilor celor re$rezenta(i. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima%
3. )azan% op. cit.% $. 21@-2202
2.
Acest articol sta4ilete doar atri4u(iile $rinci$ale ale re$rezentan(ilor salaria(ilor% $rin
mandatul &ncredin(at% salaria(ii $ot s $re-ad orice alte atri4u(ii% cu condi(ia s nu
contra-in legii i s nu fie acordate de legiuitor &n mod e,clusi- sindicatului.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $re-ede atri4u(iile $rinci$ale ale re$rezentan(ilor salaria(ilor.
*n esen(% acestea $ri-esc a$rarea dre$turilor salaria(ilor i $romo-area intereselor lor%
atri4u(ii statornicite i &n cazul sindicatelor.
=re$turile sunt cele $re-zute de lege% contractul colecti- de munc a$lica4il i cel
indi-idual% $recum i de regulamentul intern.
Nnteresele salaria(ilor care tre4uie $romo-ate de re$rezentan(ii acestora se refer la
salarii% condi(ii de munc% tim$ de munc i de odihn% sta4ilitate &n munc% alte
interese $rofesionale% economice i sociale etc.
#artici$area lor la ela4orarea regulamentului intern% $re-zut i de art. 241 din )odul
muncii% este $osi4il% &n situa(ia ine,isten(ei sindicatelor.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 224
Atri4u(iile re$rezentan(ilor salaria(ilor% modul de &nde$linire a acestora% $recum i
durata i limitele mandatului lor se sta4ilesc &n cadrul adunrii generale a
salaria(ilor% &n condi(iile legii.
1.
S$re deose4ire de situa(ia sindicatelor% care func(ioneaz &n 4aza unor reguli statutare%
re$rezentan(ii salaria(ilor nu se constituie &ntr-o institu(ie a$arte de sine stttoare% ci
re$rezint o gru$are ad-hoc ce func(ioneaz $entru a$rarea i $romo-area intereselor
salaria(ilor. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 2212
2.
Kandatul re$rezentan(ilor salaria(ilor este mai str.ns legat de -oin(a mandantului
0salaria(ii re$rezenta(i2% at.ta -reme c.t acetia sunt singurii &n msur s sta4ileasc
at.t atri4u(iile concrete ale re$rezentan(ii salaria(ilor i modul de &nde$linire al acestora%
c.t i limitele mandatului $e care l-au $rimit. S$re deose4ire de situa(ia
re$rezentan(ilor salaria(ilor% mandatul unui sindicat este mult mai larg% fiind su4ordonat
cerin(elor statutului $ro$riu. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
2222... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/olul esen(ial &n ceea ce $ri-ete re$rezentan(ii salaria(ilor &l are adunarea general%
care &i alege% le fi,eaz durata mandatului% atri4u(iile etc.% e-ident cu res$ectarea
dis$ozi(iilor legale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 225
Fumrul de ore &n cadrul $rogramului normal de lucru $entru re$rezentan(ii
salaria(ilor destinat &n -ederea &nde$linirii mandatului $e care l-au $rimit se
sta4ilete $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau% &n li$sa acestuia% $rin
negociere direct cu conducerea unit(ii.
1.
*n sco$ul &nde$linirii atri4u(iilor s$ecifice% mandatului% ei au la dis$ozi(ie un numr de
ore din cadrul $rogramului normal de lucru &n -ederea &nde$linirii mandatului $e care l-
au $rimit> acesta se sta4ilete $rin contractul colecti- de munc a$lica4il% sau &n li$sa
lui $rin negociere direct cu conducerea unit(ii. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1E72
2.
*n -ederea &nde$linirii mandatului lor% re$rezentan(ii salaria(ilor au dre$tul la un numr
de ore li4ere% $ltite $entru desfurarea acti-it(ii s$ecifice.
Aceste ore se sta4ilesc $rin negociere direct i se &nscriu fie &n contractul colecti- de
munc% &n msura &n care se negociaz un astfel de contract% fie se &ncheie un act &ntre
anga'ator i re$rezentantul salaria(ilor.
Fi,area unui numr de ore li4ere doar $entru re$rezentan(ii salaria(ilor i nu i $entru
re$rezentan(ii sindicatului% a$are% &n o$inia noastr% ca fiind discriminatorie.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Anterior modificrii art. 22: $rin 7egea nr. 4:82011% se $re-edea un tim$ alocat de 20
de ore $e lun din cadrul $rogramului de lucru% necesar re$rezentan(ilor salaria(ilor &n
-ederea &nde$linirii mandatului lor.
*n $rezent% nu e,ist nicio $lafonare legal a acestui tim$. Al tre4uie sta4ilit $rin
contractul colecti- de munc a$lica4il 0de regul% $rin cel de la ni-elul unit(ii2. =ac nu
e,ist un astfel de contract% tim$ul res$ecti- se sta4ilete $rin negociere direct dintre
re$rezentan(ii salaria(ilor i conducerea unit(ii.
6e,tul comentat este conform cu normele )on-en(iei 3rganiza(iei Nnterna(ionale a
muncii nr. 11:81@71 care $re-d c tre4uie s se acorde &nlesniri re$rezentan(ilor
lucrtorilor din &ntre$rinderi% dar aceste &nlesniri nu tre4uie s &m$iedice 4una
func(ionare a acesteia. =ar% $are contrar art. 2E din )arta Social 0re-izuit2 care
im$une acordarea de tim$ li4er cores$unztor re$rezentan(ilor salaria(ilor $entru
&nde$linirea mandatului lor. =in acest moti-% art. 22: este considerat neconstitu(ional i
se $ro$une de le%e ferenda% re-enirea la 9formula legislati- reglementat anterior
modificrii )odului muncii $rin 7egea nr. 40820115.
2@E
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 228
#e toat durata e,ercitrii mandatului% re$rezentan(ii salaria(ilor nu $ot fi concedia(i
$entru moti-e ce (in de &nde$linirea mandatului $e care l-au $rimit de la salaria(i.
1.
Asemntor ca &n cazul liderilor de sindicat% se $re-ede c $e toat durata e,ercitrii
mandatului re$rezentan(ilor salaria(ilor nu $ot fi concedia(i $entru moti-e ce (in de
&nde$linirea mandatului $e care l-au $rimit de la salaria(i5. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1E72
2.
A-.nd &n -edere rolul de re$rezentant al salaria(ilor $entru a$rarea dre$turilor i
intereselor legitime &n fa(a anga'atorului% &n $rimul r.nd% dar i a altor institu(ii%
legiuitorul instituie msuri de $rotec(ie a a cestora% cu $ri-ire la concedierea lor%
$rotec(ie similar cu cea a re$rezentan(ilor alei ai sindicatului.
Astfel% $e durata mandatului% salariatul nu $oate fi concediat $entru moti-e care nu (in
de $ersoana lui% &ns $oate fi concediat $entru moti-e disci$linare.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 22; a fost modificat $rin 7egea nr. 4082011. Al este identic cu dis$ozi(iile art. 220
&n ceea ce $ri-ete re$rezentan(ii alei &n organele de conducere ale sindicatelor. =e
aceea% comentariul de la art. 220 este -ala4il i &n acest caz.
#otri-it legii% aadar% e,ist interdic(ia ca re$rezentan(ii salaria(ilor s fie concedia(i
$entru moti-e ce (in de &nde$linirea mandatului lor. *ns% e-ident% ei $ot fi concedia(i &n
aceleai condi(ii ca i ceilal(i anga'a(i 0$entru moti-e care (in sau nu (in de $ersoana lor
+ art. ;1-742.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL I1" Pa+r%na+u(
Ar+. 22-
(,)#atronatele% denumite i organiza(ii de anga'atori% constituite &n condi(iile legii%
sunt organiza(ii ale anga'atorilor% autonome% fr caracter $olitic% &nfiin(ate ca
$ersoane 'uridice de dre$t $ri-at% fr sco$ $atrimonial.
(2)Anga'atorii se $ot asocia &n federa(ii i8sau confedera(ii ori alte structuri
asociati-e% conform legii.
1.
6ermenul de $atron% deri- din latinescul patronus, care &n dre$tul roman. era. de cele
mai multe ori% st$.nul de scla-i> el a-ea i semnifica(ia de ocrotitor% $rotector. 0A.
Uiclea% op. cit.% $.1@1 + citat din Saius + Nnstitu(iile2
2.
)aracteristicile $rinci$ale ale $ersoanei ce are calitatea de $atron sunt legate de admi-
nistrarea i utilizarea ca$italului% indiferent de natura acestuia% &n sco$ul o4(inerii de
$rofit &n condi(ii de concuren( i care anga'eaz munca salariat. 0A. Uiclea% op. cit.%
$.1@12
1.
#ersoanele 'uridice de dre$t $ri-at au calitatea -erita4il de $atron. Ale sunt -ariate ca
denumire i o4iect de acti-itate. 0A. Uiclea% op. cit.% $.1@:2
4.
A,ist uzan(a ca &n cadrul ra$orturilor colecti-e de munc s se utilizeze conce$tul de
9$atron5% &n tim$ ce &n cadrul ra$orturilor indi-iduale de munc s se utilizeze conce$tul
de 9anga'ator5. 3 astfel de uzan( nu are fundamente legale% ci e,clusi- de $ractic
social. *n realitate i &n cadrul ra$orturilor colecti-e de munc $oate inter-eni orice
anga'ator% aa cum nu e,ist nicio restric(ie $entru ca &ntr-un ra$ort indi-idual de
munc rela(ia s se sta4ileasc &ntre $atron i salariat. )eea ce &ns este esen(ial de
re(inut este fa$tul c $atronul re$rezint% aa cum am su4liniat mai sus% acea categorie
de anga'atori care urmresc o4(inerea de $rofit. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3.
)azan% op. cit.% $. 22;-2272... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 227 a fost modificat $rin 7egea dialogului social nr. ;282011% care a a4rogat i art.
211-214.
Alin. 012 definete $atronatele i $re-ede sco$ul acestora> sunt organiza(ii ale
anga'atorilor.
Alin. 022 reglementeaz dre$tul de asociere al anga'atorilor &n structuri su$erioare.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 229
)onstituirea% organizarea i func(ionarea $atronatelor% $recum i e,ercitarea
dre$turilor i o4liga(iilor acestora sunt reglementate $rin lege s$ecial.
1.
=u$ ce articolul 227 din )odul muncii a definit no(iunea de $atronat% no(iune care nu
este definit de 7=S% acest articol trimite utilizatorul legii la 7=S% alt act normati-% care
reglementeaz constituirea% organizarea i func(ionarea $atronatelor% $recum i
e,ercitarea dre$turilor i o4liga(iilor $atronatelor.
A$reciem ca inadmisi4il aceast tehnic legislati-% de aceea de lege ferenda%
$ro$unem inserarea &ntr-un singur act normati- a dis$ozi(iilor $ri-ind constituirea%
organizarea i func(ionarea $atronatelor% $recum i e,ercitarea dre$turilor i o4liga(iilor
$atronatelor.
=e lege lata% reglementarea $atronatelor se regsete &n art. :4 + art. 74 din 7=S a
dialogului social.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% 6itlul NNN + 3rganiza(iile $atronale.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7egea s$ecial care reglementeaz aceast materie este 7egea dialogului social nr.
;282011% 6itlul NNN 0art. :4-742.
3 re$roducem &n e,tras.
*n o$inia noastr% nu se im$une e,isten(a a dou acte normati-e cu -aloare a$ro,imati-
egal + )odul muncii i 7egea nr. ;282011 + care con(in i norme $aralele sau contrarii.
Firesc ar fi s e,iste un singur act normati- care s reglementeze unitar at.t rela(iile
indi-iduale de munc% c.t i $e cele colecti-e.
Solu(ia legislati- din Fran(a + unde e,ist un )od al muncii cu$rinztor + ar tre4ui s
constituie un model $e care s-l &nsueasc i legiuitorul rom.n.
6N67?7 NNN
3rganiza(iile $atronale
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL 1III" C%n+ra*+e(e *%(e*+i2e de )un*:
Ar+. 226
(,))ontractul colecti- de munc este con-en(ia &ncheiat &n form scris &ntre
anga'ator sau organiza(ia $atronal% de o $arte% i salaria(i% re$rezenta(i $rin
sindicate ori &n alt mod $re-zut de lege% de cealalt $arte% $rin care se sta4ilesc
clauze $ri-ind condi(iile de munc% salarizarea% $recum i alte dre$turi i o4liga(ii ce
decurg din ra$orturile de munc.
(2)Fegocierea colecti- la ni-el de unitate este o4ligatorie% cu e,ce$(ia cazului &n
care anga'atorul are &ncadra(i mai $u(in de 21 de salaria(i.
(3)7a negocierea clauzelor i la &ncheierea contractelor colecti-e de munc $r(ile
sunt egale i li4ere.
(4))ontractele colecti-e de munc% &ncheiate cu res$ectarea dis$ozi(iilor legale%
constituie legea $r(ilor.
)A=3
Fegocieri colecti-e
1.
Sindicatul reclamant re$roa 3ficiului na(ional al negocierilor colecti-e c refuz s
&ncheie cu el con-en(ii colecti-e% dar le &ncheie cu marile federa(ii sindicale i% uneori% cu
sindicate inde$endente.
Fe&nclcarea art. 11< $olitica general a 3ficiului const.nd &n restr.ngerea numrului de
organiza(ii cu care s &ncheie con-en(ii colecti-e nu era &n sine incom$ati4il cu
li4ertatea sindical i (inea de mar'a de a$reciere a statului. Art. 11 nu asigur un
tratament $articular sindicatelor i% mai ales% nu le garanteaz dre$tul de a &ncheia
con-en(ii colecti-e 0P 1@2. ()urtea .DO, DUndicat suKdois des conducteurs de
locomoti&es c. Duede, 888.ec9r.coe.int)
2.
/eclaman(ii se $l.ngeau c a tre4uit s semneze contracte indi-iduale i s renun(e la
dre$turile lor sindicale sau s acce$te o mrire de salariu mai mic.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-30)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul definete contractul colecti- de munc% $reciz.nd c acesta este o con-en(ie
scris% indic.nd $r(ile i con(inutul su. Aste su4liniat i for(a sa 'uridic< re$rezint
legea $r(ilor.
34iectul negocierii $ri-ete salarizarea 0clauz esen(ial &ntr-un contract colecti- de
munc2% condi(iile de munc% tim$ul de munc% $rogramul de lucru i ori un dre$t sau
o4liga(ie asu$ra crora $r(ile con-in i care se afl &ntr-o legtur de de$enden( cu
ra$orturile de munc% inclusi- ser-iciile sociale% locuin(ele de ser-iciu% trans$ortul
salaria(ilor% telefon mo4il% calculator etc.
2@@
*n conformitate cu dis$ozi(iile art. 14 din 7egea nr. 20282002 $ri-ind egalitatea de
anse i de tratament &ntre femei i 4r4a(i% modificat $rin 3rdonan(a de urgen( a
Su-ernului nr. E182012% 9#entru $re-enirea ac(iunilor de discriminare 4azate $e criteriul
de se, &n domeniul muncii% at.t la negocierea contractului colecti- de munc la ni-el de
sector de acti-itate% gru$ de unit(i i unit(i% $r(ile contractante -or sta4ili
introducerea de clauze de interzicere a fa$telor de discriminare i% res$ecti-% clauze
$ri-ind modul de solu(ionare a sesizrilor8reclama(iilor formulate de $ersoanele
$re'udiciate $rin asemenea fa$te5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 230
#r(ile% re$rezentarea acestora% $recum i $rocedura de negociere i de &ncheiere a
contractelor colecti-e de munc sunt sta4ilite $otri-it legii.
1.
#r(ile% re$rezentarea acestora% $recum i $rocedura de negociere i de &ncheiere a
contractelor colecti-e de munc sunt reglementate $rin art. 127 + art. 1:1 din 7egea
nr. ;282011 a dialogului social.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% 6itlul VNN + Fegocierile colecti-e de munc%
re$u4licat.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% )a$itolul NV + #r(ile i re$rezentarea acestora la
negocierea &n sectorul 4ugetar.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste -or4a de 7egea dialogului social nr. ;282011% care con(ine un titlu s$ecial 06itlul
VNN% art. 127-1:12 ce reglementeaz negocierea colecti- i contractele colecti-e de
munc.
6N67?7 VNN
Fegocierile colecti-e de munc
)a$itolul N
Fegocierea contractelor colecti-e de munc
Art. 127
Or%ani/area *i desf(*urarea ne%ocierilor colecti&e, precum *i :nc9eierea contractelor
colecti&e de munc( sunt re%lementate prin pre/enta le%e.
Art. 12E
(1) )ontractele colecti&e de munc( se pot ne%ocia la ni&el de unit('i, %rupuri de unit('i
*i sectoare de acti&itate.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL IB" C%n5(i*+e(e de )un*:
CAPI!OLUL I" Di#$%&i'ii genera(e
Ar+. 23,
#rin conflicte de munc se &n(elege conflictele dintre salaria(i i anga'atori $ri-ind
interesele cu caracter economic% $rofesional sau social ori dre$turile rezultate din
desfurarea ra$orturilor de munc.
)A=3
1.
Anularea unui acord colecti- de munc a$licat $e $arcursul ultimilor doi ani. A-olu(ia
'uris$ruden(ei )ur(ii cu $ri-ire la con(inutul dre$tului la asociere consacrat &n Articolul
11 este marcat de dou $rinci$ii directoare< $e de o $arte% )urtea ia &n considerare
ansam4lul msurilor $e care Statul &n cauz le-a &ntre$rins &n -ederea asigurrii
li4ert(ii sindicale% (in.nd cont de mar'a sa de a$reciere> $e de alt $arte% )urtea nu
acce$t restr.ngerile care afecteaz elementele esen(iale ale li4ert(ii sindicale%
elemente fr de care acea li4ertate ar fi li$sit de con(inut. Aceste dou $rinci$ii nu se
contrazic ci sunt corelate. Aceast corela(ie $resu$une c Statul )ontractant &n cauz%
fiind &n $rinci$iu li4er s decid asu$ra msurilor $e care urmeaz s le &ntre$rind &n
-ederea res$ectrii $re-ederilor Articolului 11% este% &n acelai tim$% o4ligat s (in cont
de elementele $e care 'uris$ruden(a )ur(ii le consider dre$t esen(iale.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 211 definete cu caracter general conflictele de munc% fr s le diferen(ieze &n
conflicte colecti-e i conflicte indi-iduale de munc. 6otodat% legiuitorul actual a
renun(at la clasificarea anterioar% const.nd &n 9conflicte de dre$turi5 i 9conflicte de
interese5% dei con(inutul acestora din urm a fost $strat &n noua legisla(ie.
=e re(inut este c toate conflictele colecti-e de munc legate de &ncheierea%
modificarea% sus$endarea% e,ecutarea i &ncetarea contractelor colecti-e se solu(ioneaz
$otri-it regulilor s$ecifice 'urisdic(iei muncii.
101
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 232
#rocedura de solu(ionare a conflictelor de munc se sta4ilete $rin lege s$ecial.
1.
#rocedura de solu(ionare a conflictelor de munc este reglementat $rin dis$ozi(iile art.
1:4-1E0 din 7=S.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% 6itlul VNNN + /eglementarea modalit(ilor de
solu(ionare a conflictelor de munc% re$u4licat 0K. 3f. nr. ;2: din 11 august 20122.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste -or4a de 7egea dialogului social nr. ;282011 care con(ine &n 6itlul VNNN% ca$itolele N-
NV% art. 1:4-21;% $re-ederi ce reglementeaz conflictele colecti-e de munc.
6N67?7 VNNN
/eglementarea modalit(ilor de solu(ionare a conflictelor de munc
)a$itolul N
=is$ozi(ii generale
Art. 1:4
(1) >aporturile de munc( sta,ilite :ntre an%a<atori *i an%a<a'ii acestora se desf(*oar( cu
respectarea pre&ederilor le%ale, precum *i :n condi'iile ne%ociate prin contractele
colecti&e *i indi&iduale de munc(.
(2) Enc(lcarea cu &ino&('ie de c(tre una dintre p(r'i a o,li%a'iilor care :i re&in potri&it
alin. (1) atra%e r(spunderea acesteia.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" .re2a
Ar+. 233
Salaria(ii au dre$tul la gre- $entru a$rarea intereselor $rofesionale% economice i
sociale.
)A=3
=re$tul de a face gre- i de a $artici$a la o reuniune $anic
1.
Sanc(iune disci$linar &m$otri-a reclamantului% $e atunci -ice$reedinte al Sindicatului
a-oca(ilor din Suadalu$e% $entru c a $artici$at la o manifesta(ie $u4lic + &n tim$ul
creia s-au $roferat in'urii + organizat de micri inde$endente i sindicate din
Suadalu$e la Casse-6erre 0$entru a $rotesta &m$otri-a a dou decizii 'udiciare care
condamnau trei militari la $ede$se cu &nchisoarea i cu amend $entru degradarea de
cldiri $u4lice2 i $entru c a refuzat s de$un mrturie &n fa(a 'udectorului de
instruc(ie.
*nclcarea art. 11< dei sanc(iunea a-ea un caracter esen(ialmente moral% )urtea
socotete c 9li4ertatea de a $artici$a la o reuniune $anic + &n cazul nostru o
manifestare neinterzis + ca$t o asemenea im$ortan( &nc.t ea nu $oate su$orta o
oarecare limitare% chiar i $entru un a-ocat% &n msura &n care cel &n cauz nu comite el
&nsui% cu aceast ocazie% niciun act critica4il5. ()urtea .DO, cau/a ./elin c. Srance,
888.ec9r.coe.int)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,6)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul re$roduce art. 41 alin. 012 din )onstitu(ie. Aste -or4a de un dre$t fundamental al
salaria(ilor% dar care $oate fi e,ercitat numai colecti- $entru a$rarea intereselor
$rofesionale% economice i sociale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 234
(,)Sre-a re$rezint &ncetarea -oluntar i colecti- a lucrului de ctre salaria(i.
(2)#artici$area salaria(ilor la gre- este li4er. Ficiun salariat nu $oate fi constr.ns
s $artici$e sau s nu $artici$e la o gre-.
(3)7imitarea sau interzicerea dre$tului la gre- $oate inter-eni numai &n cazurile i
$entru categoriile de salaria(i $re-zute e,$res de lege.
1.
#rotestul intimatului% alturi de al(i soliti -ocali ai o$erei% $rin $urtarea 4anderolei al4e
$e 4ra( &n tim$ul s$ectacolului% care nu $oate constitui gre- &n acce$(iunea legisla(iei
muncii% &ntruc.t dis$ozi(iile art. 2:1 )odul Kuncii Ide-enit art. 214 du$ re$u4licareJ
definesc aceast institu(ie ca fiind &ncetarea -oluntar i colecti- a lucrului de ctre
salaria(i% situa(ie $e care nu o regsim &n s$e(% nu o o4liga la &ncunotin(area $reala4il
a conducerii institu(iei cu $ri-ire la aceast modalitate de a atrage aten(ia asu$ra
condi(iilor im$ro$rii de desfurare a unor asemenea manifestri artistice i nici la
res$ectarea legale. (). -p. 5a*i, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
530/200)
2.
Sre-a minoritar. Acest element constituti- al gre-ei este uor identifica4il% fiind -or4a
de un fa$t material. *n realitate% tre4uie o4ser-at c doar o &ncetare total a lucrului
calific ac(iunea salaria(ilor dre$t gre-. =esigur &ns c &ncetarea lucrului nu tre4uie s
se $roduc la ni-elul &ntregii &ntre$rinderi% fiind suficient ca aceasta s -izeze un gru$
de salaria(i. *n acest caz se $oate -or4i de o gre- minoritar 0$ar(ial ori categorial2.
0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1222... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 214 definete% &n $rimul r.nd% gre-a Ialin. 012J< aceasta este o &ncetare -oluntar a
lucrului% deoarece e,$rim -oin(a salaria(ilor gre-iti> este o &ncetare colecti- &ntruc.t
$ri-ete o colecti-itate de salaria(i.
*n al doilea r.nd% consacr li4ertatea $artici$rii la gre- Ialin. 022J% consecin( a
$rinci$iului li4ert(ii sindicale< nimeni nu $oate fi constr.ns s $artici$e ori s nu
$artici$e.
7imitarea sau interzicerea dre$tului la gre- este $osi4il numai $rin lege Ialin. 012J.
Astfel% 7egea dialogului social nr. ;282011 interzice dre$tul la gre- &n cazul
'udectorilor% $rocurorilor% militarilor etc. 0art. 2022 i &l limiteaz &n cazul $ersonalului
din trans$orturi 0art. 201 i art. 2042% din unit(ile sanitare i de asisten( social% din
sistemul energetic na(ional etc. 0art. 20;2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 235
#artici$area la gre-% $recum i organizarea acesteia cu res$ectarea legii nu
re$rezint o &nclcare a o4liga(iilor salaria(ilor i nu $ot a-ea dre$t consecin(
sanc(ionarea disci$linar a salaria(ilor gre-iti sau a organizatorilor gre-ei.
)A=3
1.
7egea intern tre4uie s fie formulat cu o $recizie suficient $entru a $ermite
$ersoanelor interesate + care $ot a$ela% la ne-oie% la sfatul unui s$ecialist + s $re-ad
&ntr-o msur rezona4il% &n circumstan(ele s$e(ei% consecin(ele care $ot rezulta dintr-
un act determinat. Aadar% $re-izi4ilitatea legii (ine de calitatea acesteia% res$ecti-
legea tre4uie s fie suficient de $recis i clar $entru a $utea fi a$licat. 6otui% $oate
s fie dificil s se redacteze legi de o $recizie total i o anumit su$le(e $oate chiar s
se do-edeasc de dorit $entru a $ermite instan(elor na(ionale s fac s e-olueze
dre$tul &n func(ie de ceea ce ele consider msuri necesare &n interesul 'usti(iei% $recum
i &n func(ie de e-olu(ia conce$(iilor sociale. 0)urtea .DO, cau/a $eempoel J D.-. .D.
)ine >e&ue :mpotri&a Bel%iei, 9ot(rArea din # noiem,rie 2006, par. 5#).
)urtea )onstitu(ional... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 21: instituie $rotec(ia salaria(ilor gre-iti fr de care dre$tul legal la gre- ar fi
doar iluzoriu.
Aadar% $artici$area la o gre- 0legal2 sau organizarea acesteia nu constituie a4atere
disci$linar i% dre$t consecin(% este e,clus sanc(ionarea gre-itilor de ctre
anga'ator.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 238
Kodul de e,ercitare a dre$tului de gre-% organizarea% declanarea i desfurarea
gre-ei% $rocedurile $reala4ile declanrii gre-ei% sus$endarea i &ncetarea gre-ei%
$recum i orice alte as$ecte legate de gre- se reglementeaz $rin lege s$ecial.
1.
Kodul de e,ercitare a dre$tului de gre-% organizarea% declanarea i desfurarea
gre-ei% $rocedurile $reala4ile declanrii gre-ei% sus$endarea i &ncetarea gre-ei%
$recum i orice alte as$ecte legate de gre- sunt reglementate $rin art. 1E1-art. 207
din 7=S.
7egea nr. ;282011 a dialogului social% 6itlul VNNN + /eglementarea modalit(ilor de
solu(ionare a coflictelor de munc% )a$itolul V + Sre-a% re$u4licat 0K. 3f. nr. ;2: din
11 august 20122.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7egea s$ecial la care face referire art. 2:1 este 7egea dialogului social nr. ;282011% ce
con(ine un ca$itol s$ecial 0V2% art. 1E1-207% &n cadrul 6itlului VNNN% consacrat gre-ei% $e
care &l re$roducem &n e,tras.
)a$itolul V
Sre-a
Art. 1E1
6rin %re&( se :n'ele%e orice form( de :ncetare colecti&( *i &oluntar( a lucrului :ntr-o
unitate.
Art. 1E2
2re&a poate fi declarat( numai dac(, :n preala,il, au fost epui/ate posi,ilit('ile de
solu'ionare a conflictului colecti& de munc( prin procedurile o,li%atorii pre&(/ute de
pre/enta le%e, numai dup( desf(*urarea %re&ei de a&ertisment *i dac( momentul
declan*(rii acesteia a fost adus la cuno*tin'( an%a<atorilor de c(tre or%ani/atori cu cel
pu'in 2 /ile lucr(toare :nainte.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL B" In#$e*'ia Mun*ii
Ar+. 23-
A$licarea reglementrilor generale i s$eciale &n domeniul rela(iilor de munc%
securit(ii i snt(ii &n munc este su$us controlului Nns$ec(iei Kuncii% ca
organism s$ecializat al administra(iei $u4lice centrale% cu $ersonalitate 'uridic% &n
su4ordinea Kinisterului Kuncii% Familiei i #rotec(iei Sociale.
1.
Nndiferent de msura &n care statul inter-ine sau nu + $rin norme im$erati-e sau
dis$oziti-e + &n sfera rela(iilor de munc% Nns$ec(ia Kuncii se im$une ca un organ
administrati- de control indiscuta4il necesar. Nntr-ade-r% nu se $oate conce$e
desfurarea normal a ra$orturilor de munc% &nlturarea muncii 9la negru5 i
a$rarea% &n $rinci$al% a intereselor salaria(ilor% fr organizarea acti-it(ii de ins$ec(ie a
muncii. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. E2E2
2.
3rganizarea i func(ionarea Nns$ec(iei muncii este reglementat $rin 7egea nr.
10E81@@@ $entru &nfiin(area i organizarea Nns$ec(iei Kuncii% re$u4licat
141
$recum i
$rin B.S. nr. 1177 din 1E noiem4rie 200@ $ri-ind a$ro4area /egulamentului de
organizare i func(ionare a Nns$ec(iei Kuncii% $recum i $entru sta4ilirea unor msuri cu
caracter organizatoric
144
.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Nns$ec(ia Kuncii re$rezint organismul s$ecializat al statului% a-.nd atri4u(ia de a
urmri i controla res$ectarea dis$ozi(iilor legale generale i s$eciale &n domeniul
rela(iilor de munc% al securit(ii i snt(ii &n munc.
Se afl &n su4ordinea Kinisterului Kuncii% Familiei i #rotec(iei Sociale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 239
Nns$ec(ia Kuncii are &n su4ordine ins$ectoratele teritoriale de munc% organizate &n
fiecare 'ude( i &n munici$iul Cucureti.
1.
=is$ozi(iile acestui articol sunt $reluate &n mod identic din dis$ozi(iile art. 2 din 7egea
nr. 10E81@@@ $entru &nfiin(area i organizarea Nns$ec(iei Kuncii% re$u4licat.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=eci% &n structura Nns$ec(iei Kuncii intr ins$ectoratele teritoriale de munc% a-.nd
com$eten(a e,ercitrii controlului res$ectrii legisla(iei &n domeniu% &n fiecare 'ude( i &n
munici$iul Cucureti.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 236
*nfiin(area i organizarea Nns$ec(iei Kuncii sunt reglementate $rin lege s$ecial.
)urtea )onstitu(ional
1.
6e,tul de lege criticat nu d o defini(ie e,act a no(iunii de Gsum nedatoratH i nici
nu detaliaz condi(iile &n care se nate o4liga(ia de restituire. Al -ine s aco$ere &ns%
$rin e,cluderea tuturor celorlalte situa(ii $re-zute de lege care antreneaz
rs$underea $atrimonial a salariatului% cazurile c.nd% fr a fi re(inut -ino-(ia
acestuia% este o4ligat la restituirea unor sume &ncasate de la anga'ator% &ntruc.t acestea
nu i se cu-eneau% nee,ist.nd o 'ust cauz. =e asemenea% a-.nd &n -edere conte,tul
reglementrii% este e-ident c o4liga(ia de restituire se nate &n legtur cu
desfurarea ra$orturilor de munc. =e asemenea% dis$ozi(iile art. 271-27: din 7egea
nr. :182001 + )odul muncii Ide-enit art. 2:7-2:@ du$ re$u4licareJ reglementeaz
$rocedura de recu$erare a daunelor de la salariat. *n cazul &n care &ntre salariat i
anga'ator nu e,ist un acord cu $ri-ire la restituirea sumelor nedatorate% o4liga(ia de
restituire nu -a $utea fi sta4ilit dec.t $e cale 'udectoreasc% la instan(a com$etent
s solu(ioneze conflictul de dre$turi res$ecti-% $otri-it dis$ozi(iilor art. 2E1 i
urmtoarele Ide-enit art. 2;; i urm. du$ re$u4licareJ din 7egea nr. :182001 + )odul
muncii. (Dec. nr. 2"3/2011, M. Of. nr. 355/2011! Dec. nr. 122/2012, M. Of. nr.
2#3/20122... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
7egea s$ecial o constituie 7egea nr. 10E81@@@ $entru &nfiin(area i organizarea
ins$ec(iei muncii.
#rin Botr.rea Su-ernului nr. 11178200@ a fost a$ro4at /egulamentul de organizare i
func(ionare a Nns$ec(iei Kuncii.
102
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 240
#rin derogare de la $re-ederile art. 1 alin. 022 din 7egea nr. 25272003 $ri-ind
registrul unic de control% &n cazul controalelor care au ca o4iecti- de$istarea muncii
fr forme legale% ins$ectorii de munc -or com$leta registrul unic de control du$
efectuarea controlului.
1.
)onform art. 1 alin. 022 din 7egea 2:282001 $ri-ind registrul unic de control
14:

9organele de control au o4liga(ia de a consemna &n registru% &naintea &nce$erii
controlului% urmtoarele elemente< numele i $renumele $ersoanelor &m$uternicite de a
efectua controlul% unitatea de care a$ar(in% numrul legitima(iei de control% numrul i
data delega(iei8ordinului de de$lasare% o4iecti-ele controlului% $erioada controlului%
$erioada controlat% $recum i temeiul legal &n 4aza cruia se efectueaz controlul5.
=e la aceast dis$ozi(ie se derog &n mod e,$res $rin dis$ozi(iile acestui articol care
$re-ede c cazul controalelor care au ca o4iecti- de$istarea muncii fr forme legale%
ins$ectorii de munc -or com$leta registrul unic de control du$ efectuarea controlului.
=e lege ferenda a$reciem c se im$une inserarea acestui articol din )odul muncii ca un
alineat s$ecial &n cadrul art. 012 din 7egea 2:282001 $ri-ind registrul unic de control....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 240 a fost introdus $rin 7egea nr. 4082011% &n sco$ul eficientizrii controlului
ins$ec(iei muncii% e-iden(ierii rezultatelor acestui control% efectuat $entru de$istarea
muncii fr forme legale.
Art. 1 alin. 022 din 7egea nr. 2:282001 $re-ede< 93rganele de control au o4liga(ia de a
consemna &n registru% &naintea &nce$erii controlului% urmtoarele elemente< numele i
$renumele $ersoanelor &m$uternicite de a efectua controlul% unitatea de care a$ar(in%
numrul legitima(iei de control% numrul i data delega(iei8ordinului de de$lasare%
o4iecti-ele controlului% $erioada controlului% $erioada controlat% $recum i temeiul
legal &n 4aza cruia se efectueaz controlul.5
#rin urmare% conform te,tului comentat% ins$ectorii de munc tre4uie s com$leteze
registrul unic de control du$ efectuarea acestuia $entru a &ntri caracterul su
ino$inat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL BI" R:#$underea =uridi*:
CAPI!OLUL I" Regu(a)en+u( in+ern
Ar+. 24,
/egulamentul intern se &ntocmete de ctre anga'ator% cu consultarea sindicatului
sau a re$rezentan(ilor salaria(ilor% du$ caz.
1.
/eferitor la moti-ul de recurs $ri-ind fa$tul c /egulamentul Nntern din anul 2007 nu
$oate fi a$licat deoarece nu este semnat de sindicat% )urtea arat c regulamentul
intern este actul $rin care anga'atorul sta4ilete regulile de desfurare a acti-it(ii din
unitatea res$ecti-. *ntocmirea regulamentului este atri4utul e,clusi- al anga'atorului%
sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor sunt doar consulta(i. /ezult c aceast
consultare este facultati- i $rin urmare% i &n li$sa ei% regulamentul este -ala4il iar
salaria(ii sunt o4liga(i s-l res$ecte. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru conflicte de
munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 1010"/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
/egulamentul intern este actul $rin care anga'atorul sta4ilete regulile de desfurare a
acti-it(ii din unitatea res$ecti-. *ntocmirea regulamentului este atri4utul e,clusi- al
anga'atorului% sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor sunt doar consulta(i. /ezult c
aceast consultare este facultati- i $rin urmare% i &n li$sa ei% regulamentul este
-ala4il iar salaria(ii sunt o4liga(i s-l res$ecte. (). -p. )raio&a, s. a 55-a ci&. *i pentru
conflicte de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 1010"/200, 888.costel%ilca.ro)...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/egulamentul intern este actul $rin care anga'atorul sta4ilete regulile de desfurare a
acti-it(ii &n unitatea res$ecti-.
#rin intermediul su se manifest $uterea de directi-are de care acesta dis$une &n
temeiul dis$ozi(iilor legale.
*ntocmirea regulamentului este atri4utul e,clusi- al anga'atorului.
Sindicatul sau re$rezentan(ii salaria(ilor sunt doar consulta(i. =ar% &n li$sa acestei
consultri e,ist $osi4ilitatea ca orice salariat% ori sindicatul &n numele mem4rilor lui% s
uzeze de dis$ozi(iile art. 24: din )odul muncii i s sesizeze anga'atorul% a$oi instan(a
'udectoreasc com$etent% in-oc.nd nelegalitatea acelui regulament.
)onform unei o$inii% ine,isten(a solicitrii $ri-ind consultarea are dre$t consecin(
li$sirea regulamentului de for( 'uridic.
101
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 242
/egulamentul intern cu$rinde cel $u(in urmtoarele categorii de dis$ozi(ii<
a)reguli $ri-ind $rotec(ia% igiena i securitatea &n munc &n cadrul unit(ii>
4)reguli $ri-ind res$ectarea $rinci$iului nediscriminrii i al &nlturrii oricrei forme
de &nclcare a demnit(ii>
*)dre$turile i o4liga(iile anga'atorului i ale salaria(ilor>
d)$rocedura de solu(ionare a cererilor sau a reclama(iilor indi-iduale ale
salaria(ilor>
e)reguli concrete $ri-ind disci$lina muncii &n unitate>
5)a4aterile disci$linare i sanc(iunile a$lica4ile>
g)reguli referitoare la $rocedura disci$linar>
<)modalit(ile de a$licare a altor dis$ozi(ii legale sau contractuale s$ecifice>
i)criteriile i $rocedurile de e-aluare $rofesional a salaria(ilor.
1.
/egulamentul intern nu $oate s cu$rind alte sanc(iuni disci$linare + nici &n $lus% nici
$rin su4stituire sau agra-are + &n ra$ort cu cele $rescrise de legisla(ia muncii. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. 74@2
2.
Fe&ndoielnic% enumerarea + e,hausti- sau nu + a a4aterilor disci$linare $rin
regulamentul intern este $osi4il% &n schim4% $recizarea% &n mod concret% $entru fiecare
a4atere sau gru$ de a4ateri disci$linare a unei anumite sanc(iuni disci$linare care ar
urma s se a$lice de ctre anga'ator% nu este legal $osi4il 0W. Celigrdeanu% .fectele
refu/ului ne<ustificat al salariatului de a se pre/enta la cercetarea disciplinat( preala,il(
(55)% =re$tul nr. E8200:% $. 1112
1.
3 enumerare a a4aterilor i% concomitent% i a sanc(iunilor disci$linare care s-ar a$lica%
&n mod im$erati-% fr cercetare disci$linar% este ilegal> &n schim4% o enumerare a
a4aterilor disci$linare i% orientati-% i a sanc(iunilor disci$linare $osi4il de a$licat +
res$ect.ndu-se% astfel% o4ligati-itatea cercetrii disci$linare + este legal. 0N.6.
Wtefnescu% op. cit.% $. 7:02... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,2)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz con(inutul o4ligatoriu al regulamentului intern. Al $oate s
con(in i alte dis$ozi(ii dec.t cele $recizate &n te,tul citat% condi(ia este &ns ca acestea
s nu contra-in legii. =e $ild% nu $ot fi $re-zute alte sanc(iuni disci$linare dec.t cele
sta4ilite &n )odul muncii Iart. 24E alin. 012J sau &n legea s$ecial
104
.
Asen(ial i strict necesar de &nscris &n regulamentul intern este determinarea 0indicarea2
unor drepturi *i o,li%a'ii specifice 0ale salaria'ilor *i an%a<atorului2% care fie c figureaz
&n art. 1@-40 din )odul muncii% dar% fa( de caracterul general al acestor te,te% se
im$un o serie de concretizri% com$letri etc.% generate de $articularit(ile unit(ii%
$olitica managerial a anga'atorului etc.% fie c nu sunt indicate art. 1@-40 dar% $entru
identitate de ra(iune% este necesar includerea lor &n regulamentul intern
10:
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 243
(,)/egulamentul intern se aduce la cunotin(a salaria(ilor $rin gri'a anga'atorului i
&i $roduce efectele fa( de salaria(i din momentul &ncunotin(rii acestora.
(2)34liga(ia de informare a salaria(ilor cu $ri-ire la con(inutul regulamentului intern
tre4uie &nde$linit de anga'ator.
(3)Kodul concret de informare a fiecrui salariat cu $ri-ire la con(inutul
regulamentului intern se sta4ilete $rin contractul colecti- de munc a$lica4il sau%
du$ caz% $rin con(inutul regulamentului intern.
(4)/egulamentul intern se afieaz la sediul anga'atorului.
1.
=ei recurenta a de$us la dosarul cauzei% &n recurs% un e,tras din /egulamentul intern
al societ(ii% &n co$ie% cu$rinz.nd i anumite dis$ozi(ii referitoare la tim$ul de munc% nu
s-a fcut do-ada &ntiin(rii salariatei cu $ri-ire la acest regulament i% contrar
sus(inerilor recurentei% intimata contestatoare nu a recunoscut s-.rirea -reunei
a4ateri disci$linare nerezult.nd din rs$unsurile la cercetarea disci$linar% consemnate
&n $rocesul -er4al &ntocmit% aceast recunoatere% aa cum a re(inut i $rima instan(.
(). -p. 6loie*ti, s. pentru cau/e pri&ind conflice de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr.
1523/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
34liga(ia de informare i sta4ilirea $rocedurii &n care tre4uie realizat informarea $rin
lege este o solu(ie normal deoarece regulamentul intern se adreseaz &n s$ecial
salaria(ilor. =e aceea% un astfel de act nu $oate fi o$oza4il salaria(ilor i nu &nce$e s-i
$roduc efectele dec.t du$ ce salaria(ii au fost &ncunotin(a(i cu $ri-ire la con(inutul
regulamentului. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 1:;-1:72...
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=u$ ado$tarea lui% regulamentul urmeaz s fie adus la cunotin(a salaria(ilor $entru
c numai astfel $oate fi cunoscut i deci res$ectat> el &i $roduce efecte de la data
&ncunotin(rii men(ionate.
34liga(ia de informare a salaria(ilor de ctre anga'ator este im$erati-. Kodul de
informare este sta4ilit $rin contractul colecti- de munc sau $rin con(inutul
regulamentului. 3ricum% afiarea este un mod sim$lu i o$erati- de aducere a lui la
cunotin(a salaria(ilor.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 244
3rice modificare ce inter-ine &n con(inutul regulamentului intern este su$us
$rocedurilor de informare $re-zute la art. 241.
1.
Nndiferent de fa$tul c au fost comunicate i fcute $u4lic% sau nu% &n format scris sau
electronic reglementrile in-ocate% contestatorul a-ea o4liga(ia s cunoasc at.t
$re-ederile 3rdinului K.S.#.17E28200;% c.t i )ontractul cadru $e anul 2007% aceasta
(in.nd de esen(a desfurrii acti-it(ii medicale% i a $rofesiei de medic% $e care o
e,ercit. #entru acelai ra(ionament% nu -a fi $rimit nici a$rarea $otri-it creia nu &i
este o$oza4il regulamentul intern% dec.t &n calitate de director% i nu de medic% &ntruc.t
$rofesia contestatorului este aceea de medic% indiferent de func(ia $e care o de(ine. ().
-p. Bra*o&, s. ci&. *i pentru cau/e cu minori *i de familie, de conflicte de munc( *i
asi%ur(ri sociale, dec. nr. 6/200, 888.costel%ilca.ro)
2.
A-ident c modificarea regulamentului intern $oate fi o$us salaria(ilor numai &n msura
&n care acetia au fost &ncunotin(a(i cu $ri-ire la acea modificare. 7egea nu $recizeaz
nimic &n legtur cu modalitatea de redactare i a$ro4are a modificrii. Aceasta ar
&nsemna% la $rima -edere% c numai anga'atorul este &ndre$t(it ca &n mod li4er s
modifice regulamentul intern fr niciun fel de o4struc(ionare% nefiind necesar nici
chiar consultarea sindicatului. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $.
1:E2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
34liga(ia de informare de ctre anga'ator a salaria(ilor este o4ligatorie i &n cazul
modificrii regulamentului intern% $rocedura fiind aceeai.
Aste fireasc dis$ozi(ia art. 244 de -reme ce i noile $re-ederi ale regulamentului &n
discu(ie tre4uie cunoscute $entru a $utea fi a$licate i res$ectare. Ale au aceeai
-aloare ca i $re-ederile ini(iale.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 245
(,)3rice salariat interesat $oate sesiza anga'atorul cu $ri-ire la dis$ozi(iile
regulamentului intern% &n msura &n care face do-ada &nclcrii unui dre$t al su.
(2))ontrolul legalit(ii dis$ozi(iilor cu$rinse &n regulamentul intern este de
com$eten(a instan(elor 'udectoreti% care $ot fi sesizate &n termen de 10 de zile de
la data comunicrii de ctre anga'ator a modului de solu(ionare a sesizrii formulate
$otri-it alin. 012.
)urtea )onstitu(ional
1.
#rinci$iul legalit(ii incriminrii + nullum crime sine le%e, nulla poena sine le%e *i nulla
<ustitia sine le%e F impune ca atAt temeiul, cAt *i condi'iile :n care se aplic( o pedeaps(
penal( s( fie pre&(/ute de le%e. Or, o astfel de cerin'( este :ndeplinit( de te+tele de
le%e criticate care sunt pre&(/ute :n cadrul $e%ii nr. 53/2003 F )odul muncii. (Dec. nr.
""5/2012, M. Of. nr. 32/2012)
2.
As$ectele $ri-ind e,isten(a at.t a unei rs$underi ci-ile% c.t i a unei rs$underi $enale%
$recum i e,isten(a unor &m$re'urri de fa$t care ar $utea demonstra im$osi4ilitatea
e,ecutrii o4liga(iilor sta4ilite $rin hotr.ri 'udectoreti nu se circumscriu $rinci$iului
legalit(ii incriminrii% re$rezent.nd% de altfel% as$ecte ce (in de a$licarea legii% de
com$eten(a instan(ei de 'udecat. (Dec. nr. ""5/2012, M. Of. nr. 32/2012)
1.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Salariatul care consider c $rin regulamentul intern i se &ncalc un dre$t se $oate
adresa anga'atorului% fc.nd do-ada acestei &nclcri. Femul(umit de rs$unsul $rimit%
el se $oate adresa instan(elor 'udectoreti% &n termen de 10 de zile de la data
comunicrii de ctre anga'ator a modului de solu(ionare a sesizrii formulate.
Anga'atorul tre4uie s rs$und la sesizare &ntr-un termen de ma,im 10 de zile% a-.nd
9caracter de recomandare. Acest termen rezult din $ractica social5% $rin analogie cu
termenul reglementat de dre$tul administrati-% atunci c.nd se $une $ro4lema
rs$underii autorit(ilor8institu(iilor $u4lice% la 9sesizrile &naintate de cet(eni5.
10;
=ac nu se rs$unde% la e,$irarea termenului% cel nemul(umit se $oate adresa instan(ei
de 'udecat. =ar% te,tul res$ecti-% referindu-se la $osi4ilitatea salariatului de a-l sesiza
$e anga'ator% iar nu la o o4liga(ie a sa% $ermite acestuia s se adreseze i direct
instan(ei com$etente% art. 21 din )onstitu(ie garant.nd accesul li4er la 'usti(ie
107
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 248
(,)*ntocmirea regulamentului intern la ni-elul fiecrui anga'ator se realizeaz &n
termen de ;0 de zile de la data intrrii &n -igoare a $rezentului cod.
(2)*n cazul anga'atorilor &nfiin(a(i du$ intrarea &n -igoare a $rezentului cod%
termenul de ;0 de zile $re-zut la alin. 012 &nce$e s curg de la data do4.ndirii
$ersonalit(ii 'uridice.
)urtea )onstitu(ional
1.
#rinci$iul legalit(ii incriminrii + nullum crime sine le%e, nulla poena sine le%e *i nulla
<ustitia sine le%e F impune ca atAt temeiul, cAt *i condi'iile :n care se aplic( o pedeaps(
penal( s( fie pre&(/ute de le%e. Or, o astfel de cerin'( este :ndeplinit( de te+tele de
le%e criticate care sunt pre&(/ute :n cadrul $e%ii nr. 53/2003 F )odul muncii. (Dec. nr.
""5/2012, M. Of. nr. 32/2012)
2.
As$ectele $ri-ind e,isten(a at.t a unei rs$underi ci-ile% c.t i a unei rs$underi $enale%
$recum i e,isten(a unor &m$re'urri de fa$t care ar $utea demonstra im$osi4ilitatea
e,ecutrii o4liga(iilor sta4ilite $rin hotr.ri 'udectoreti nu se circumscriu $rinci$iului
legalit(ii incriminrii% re$rezent.nd% de altfel% as$ecte ce (in de a$licarea legii% de
com$eten(a instan(ei de 'udecat. (Dec. nr. ""5/2012, M. Of. nr. 32/2012)
1.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz termenul de la care anga'atorul este o4ligat s &ntocmeasc
regulamentul intern.
*n momentul de fa(% interes $rezint alin. 022% termenul de ;0 de zile urm.nd s fie
res$ectat de anga'atorii - $ersoane 'uridice% termen ce curge de la do4.ndirea acestei
$ersonalit(i. =ar% &n acest termen% regulamentul tre4uie re-izuit $entru a fi $us de
acord cu modificrile aduse )odului muncii 0&n s$ecial $rin 7egea nr. 40820112% $recum
i cu $re-ederile 7egii dialogului social nr. ;282011.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" R:#$underea di#*i$(inar:
Ar+. 24-
(,)Anga'atorul dis$une de $rerogati- disci$linar% a-.nd dre$tul de a a$lica%
$otri-it legii% sanc(iuni disci$linare salaria(ilor si ori de c.te ori constat c acetia
au s-.rit o a4atere disci$linar.
(2)A4aterea disci$linar este o fa$t &n legtur cu munca i care const &ntr-o
ac(iune sau inac(iune s-.rit cu -ino-(ie de ctre salariat% $rin care acesta a
&nclcat normele legale% regulamentul intern% contractul indi-idual de munc sau
contractul colecti- de munc a$lica4il% ordinele i dis$ozi(iile legale ale
conductorilor ierarhici.
)A=3
)oncediere. 7i4ertatea de e,$rimare
1.
)auza -iza concedierea unei infirmiere &n geriatrie du$ ce ea a &nce$ut o ac(iune
$enal &m$otri-a anga'atorului su in-oc.nd e,isten(a unor caren(e &n &ngri'irea
administrat.
*nclcarea art. 10 0li4ertatea de e,$rimare2 ()urtea .DO, cau/a Ieinisc9 c. 2ermania,
888.ec9r.coe.int)
2.
/eclaman(ii sus(ineau c concedierea lor ca urmare a unei $u4lica(ii ofensatoare i
umilitoare din $artea lor + cu o caricatur $e co$ert re$rezent.nd cola4oratori ai
societ(ii care acord o fa-oare se,ual directorului de /esurse ?mane + a adus
atingere li4ert(ii lor de e,$rimare 0art. 102 i c moti-ul real al concedieri lor este
anga'area lor sindical% &n contradic(ie cu dre$tul lor la li4ertatea de reuniune i de
asociere 0art. 112.
*n hotr.rea sa din E decem4rie 200@ 0Aguilera Qim^nez et autres c. As$agne2% )urtea
conchidea c autorit(ile nu i-au de$it mar'a de a$reciere sanc(ion.ndu-i $e
reclaman(i i c nu a fost &nclcat art. 10.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-58)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
)a o consecin( a ra$ortului de su4ordonare &ntre $r(ile contractului indi-idual de
munc% $recum i a o4liga(iei salaria(ilor de a res$ecta disci$lina muncii 0art. 1@ alin.
022 lit. 4 din )odul muncii2% este reglementat $rerogati-a anga'atorului de a a$lica
sanc(iuni celor ce s-.resc a4ateri disci$linare.
=in defini(ia acestei a4ateri Idate de alin. 022J rezult trsturile acesteia<
+ este o fa$t &n legtur cu munca>
+ acesta const &ntr-o ac(iune sau inac(iune>
+ $resu$une -ino-(ia salariatului>
+ $rin acea fa$t se &nclc normele legale% ale regulamentului intern% contractului
colecti- de munc% ordinele i dis$ozi(iile legale ale conductorilor ierarhici.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 249
(,)Sanc(iunile disci$linare $e care le $oate a$lica anga'atorul &n cazul &n care
salariatul s-.rete o a4atere disci$linar sunt<
a)a-ertismentul scris>
4)retrogradarea din func(ie% cu acordarea salariului cores$unztor func(iei &n care s-
a dis$us retrogradarea% $entru o durat ce nu $oate de$i ;0 de zile>
*)reducerea salariului de 4az $e o durat de 1-1 luni cu :-10T>
d)reducerea salariului de 4az i8sau% du$ caz% i a indemniza(iei de conducere $e
o $erioad de 1-1 luni cu :-10T>
e)desfacerea disci$linar a contractului indi-idual de munc.
(2)*n cazul &n care% $rin statute $rofesionale a$ro4ate $rin lege s$ecial% se
sta4ilete un alt regim sanc(ionator% -a fi a$licat acesta.
(3)Sanc(iunea disci$linar se radiaz de dre$t &n termen de 12 luni de la a$licare%
dac salariatului nu i se a$lic o nou sanc(iune disci$linar &n acest termen.
/adierea sanc(iunilor disci$linare se constat $rin decizie a anga'atorului emis &n
form scris.
)urtea )onstitu(ional
1.
A,ce$tarea de la $rocedura cercetrii $reala4ile nu inter-ine &n considerarea calit(ii
f$tuitorului% care &ntotdeauna este salariat al anga'atorului% ci e,clusi- &n ra$ort de
gra-itatea a4aterii i a sanc(iunii a$lica4ile% astfel &nc.t reglementarea nu aduce
atingere $rinci$iului egalit(ii de tratament 'uridic &ntre cet(eni. (Dec. nr. 63/2003, M.
Of. nr. 211/2003)
2.
=is$ozi(iile legale su$use controlului de constitu(ionalitate reglementeaz condi(iile i
$rocedura &n care anga'atorul $oate dis$une unilateral sanc(ionarea e-entualelor
a4ateri disci$linare s-.rite de salaria(i. Aceste dis$ozi(ii au menirea i sunt necesare
at.t $entru asigurarea sta4ilit(ii ra$orturilor de munc% cu res$ectarea deo$otri- a
dre$turilor i a intereselor legitime ale $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% c.t i $entru
$rotec(ia salaria(ilor fa( de e-entualele msuri a4uzi-e ori ne'ustificate ce ar $utea fi
dis$use de anga'ator. (Dec. nr. 1.23"/2010, M. Of. nr. 3"/2010)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-85)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Sanc(iunile disci$linare constituie mi'loace de constr.ngere $re-zute de lege% a-.nd ca
sco$ a$rarea ordinii disci$linare% dez-oltarea s$iritului de rs$undere $entru
&nde$linirea contiincioas a &ndatoririlor de ser-iciu i res$ectarea normelor de
com$ortare% $recum i $re-enirea $roducerii unor acte de indisci$lin. Ale sunt msuri
s$ecifice dre$tului muncii% &n legtur cu e,ecutarea contractului indi-idual de munc%
reflect.ndu-se% $rin consecin(ele lor% numai asu$ra ra$ortului 'uridic de munc% fr a
afecta celelalte dre$turi $ersonale i $atrimoniale ale salaria(ilor.
Aste de $recizat c anga'atorul nu $oate a$lica o alt sanc(iune disci$linar &n afara
celor sta4ilite e,$res de te,tul citat% i nici nu $oate &nscrie &n regulamentul intern alte
asemenea sanc(iuni. Aste nelegal% de e,em$lu% s se a$lice retrogradarea din func(ie $e
o $erioad mai mare de ;0 de zile sau $e una nelimitat ori salariul s se reduc $e o
durat mai mare de 1 luni sau &ntr-un $rocent mai ridicat de 10T.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 246
(,)Amenzile disci$linare sunt interzise.
(2)#entru aceeai a4atere disci$linar se $oate a$lica numai o singur sanc(iune.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile legale su$use controlului de constitu(ionalitate reglementeaz condi(iile i
$rocedura &n care anga'atorul $oate dis$une unilateral sanc(ionarea e-entualelor
a4ateri disci$linare s-.rite de salaria(i. Aceste dis$ozi(ii au menirea i sunt necesare
at.t $entru asigurarea sta4ilit(ii ra$orturilor de munc% cu res$ectarea deo$otri- a
dre$turilor i a intereselor legitime ale $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% c.t i $entru
$rotec(ia salaria(ilor fa( de e-entualele msuri a4uzi-e ori ne'ustificate ce ar $utea fi
dis$use de anga'ator. (Dec. nr. 1.23"/2010, M. Of. nr. 3"/2010)
2.
Ficiuna dintre normele 'uridice criticate nu este de natur s &ngrdeasc dre$tul
oricrei $r(i la un $roces echita4il% &n situa(ia &n care se i-ete un litigiu su$us
solu(ionrii instan(ei 'udectoreti. =in contr% aceste te,te de lege ser-esc la
rezol-area cu celeritate% &ntr-un termen rezona4il% a unor asemenea litigii. Sarcina
$ro4ei im$us anga'atorului este determinat de $ozi(ia mai $uternic a acestuia fa(
de cea a salariatului% de situa(ia o4iecti- rezultat din de(inerea de anga'ator a
documentelor i a datelor necesare elucidrii cauzei. (Dec. nr. 1.23"/2010, M. Of. nr.
3"/2010)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Nnterdic(ia sanc(iunii const.nd din amenda disci$linar $resu$une nu numai
im$osi4ilitatea sta4ilirii unei asemenea sanc(iuni $rin lege s$ecial% contractul colecti-
sau regulamentul intern% ci i im$osi4ilitatea a$licrii unei atare sanc(iuni de ctre
anga'ator.
=is$ozi(ia alin. 022 este consecin(a unui -echi i cunoscut $rinci$iu de dre$t< non ,is
idem.
*n i$oteza &n care anga'atorul nu face o corect indi-idualizare a sanc(iunii disci$linare%
instan(a de 'udecat% in-estit s solu(ioneze contesta(ia salariatului% este com$etent
s &nlocuiasc sanc(iunea a$licat cu una mai uoar.
111
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 250
Anga'atorul sta4ilete sanc(iunea disci$linar a$lica4il &n ra$ort cu gra-itatea
a4aterii disci$linare s-.rite de salariat% a-.ndu-se &n -edere urmtoarele<
a)&m$re'urrile &n care fa$ta a fost s-.rit>
4)gradul de -ino-(ie a salariatului>
*)consecin(ele a4aterii disci$linare>
d)com$ortarea general &n ser-iciu a salariatului>
e)e-entualele sanc(iuni disci$linare suferite anterior de ctre acesta.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
*))Q + )om$letul com$etent s 'udece recursul &n interesul legii a admis recursurile &n
interesul legii formulate de )olegiul de conducere al )ur(ii de A$el Cucureti i de
$rocurorul general al #archetului de $e l.ng *nalta )urte de )asa(ie i Qusti(ie i% &n
consecin(<
*n inter$retarea i a$licarea dis$ozi(iilor art. 2:2 alin. : ra$ortat la art. 2:0 din )odul
muncii sta4ilete c<
Nnstan(a com$etent s solu(ioneze contesta(ia salariatului &m$otri-a sanc(iunii
disci$linare a$licate de ctre anga'ator% constat.nd c aceasta este greit
indi-idualizat% o $oate &nlocui cu o alt sanc(iune disci$linar. (E.).).=. F Biroul de
5nformare *i >ela'ii 6u,lice, )omunicat din 10 iunie 2013, sursaV 888.sc<.ro)
)urtea )onstitu(ional
2.
=is$ozi(iile art. 2;;-2;E din )odul muncii Ide-enit art. 2:0-2:2 du$ re$u4licareJ au
menirea i sunt necesare at.t $entru asigurarea sta4ilit(ii ra$orturilor de munc% cu
res$ectarea deo$otri- a dre$turilor i a intereselor legitime ale $r(ilor ra$ortului
'uridic de munc% c.t i $entru $rotec(ia salaria(ilor fa( de e-entualele msuri a4uzi-e
ori ne'ustificate ce ar $utea fi dis$use de anga'ator. (Dec. nr. 5/200", M. Of. nr.
11"/200"! Dec. nr. 63#/2011, M. Of. nr. 53"/2011)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-53)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul enumer criteriile legale de indi-idualizare a sanc(iunii disci$linare.
Uin.ndu-se seama c aceste sanc(iuni sunt $re-zute de lege &n mod gradat% de la cea
mai 4l.nd la cea mai se-er% urmeaz ca la alegerea uneia dintre ele% $entru a
cores$unde a4aterii s-.rite% tre4uie s se recurg la criteriile enumerate.
A-.nd &n -edere efectele 9radierii sanc(iunilor disci$linare5 $re-zut la art. 24E alin.
012% adic &nlturarea consecin(elor sale negati-e% inclusi- a strii de 9recidi-5% rezult
c dac a inter-enit o astfel de 9radiere5% e-entualele sanc(iuni suferite anterior de
ctre acel salariat nu -or fi a-ute &n -edere la a$licarea unei noi sanc(iuni% e-ident
$entru o alt 0nou2 a4atere disci$linar.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 25,
(,)Su4 sanc(iunea nulit(ii a4solute% nicio msur% cu e,ce$(ia celei $re-zute la
art. 24E alin. 012 lit. a2% nu $oate fi dis$us mai &nainte de efectuarea unei cercetri
disci$linare $reala4ile.
(2)*n -ederea desfurrii cercetrii disci$linare $reala4ile% salariatul -a fi con-ocat
&n scris de $ersoana &m$uternicit de ctre anga'ator s realizeze cercetarea%
$reciz.ndu-se o4iectul% data% ora i locul &ntre-ederii.
(3)Fe$rezentarea salariatului la con-ocarea fcut &n condi(iile $re-zute la alin.
022 fr un moti- o4iecti- d dre$tul anga'atorului s dis$un sanc(ionarea% fr
efectuarea cercetrii disci$linare $reala4ile.
(4)*n cursul cercetrii disci$linare $reala4ile salariatul are dre$tul s formuleze i
s sus(in toate a$rrile &n fa-oarea sa i s ofere $ersoanei &m$uternicite s
realizeze cercetarea toate $ro4ele i moti-a(iile $e care le consider necesare%
$recum i dre$tul s fie asistat% la cererea sa% de ctre un re$rezentant al
sindicatului al crui mem4ru este.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. 2;7 din )odul muncii Ide-enit art. 2:1 du$ re$u4licareJ im$une% su4 sanc(iunea
nulit(ii a4solute% efectuarea unei cercetri disci$linare $reala4ile% fr de care nu $oate
fi dis$us msura sanc(ionrii salariatului% i reglementeaz $rocedura efecturii acestei
cercetri. )ercetarea $re-zut de acest te,t de lege este menit s asigure sta4ilirea
corect a a4aterii disci$linare% a &m$re'urrilor concrete &n care a fost s-.rit% a
gra-it(ii sale i a -ino-(iei% &n ra$ort cu care se $oate a$recia i asu$ra sanc(iunii
a$lica4ile% dar% &n acelai tim$% i a e,ercitrii dre$tului de a$rare al salariatului &n
cadrul acestei $roceduri. (Dec. nr. #5/200, M. Of. nr. 153/200)
2.
/a$orturile 'uridice de munc tre4uie s se desfoare &ntr-un cadru legal% $entru a fi
res$ectate dre$turile i &ndatoririle% $recum i interesele legitime ale am4elor $r(i. *n
acest cadru% cercetarea disci$linar $reala4il a$licrii sanc(iunii contri4uie &n mare
msur la $re-enirea unor msuri a4uzi-e% nelegale sau netemeinice% dis$use de
anga'ator% $rofit.nd de situa(ia sa dominant. (Dec. nr. #5/200, M. Of. nr.
153/200)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul d satisfac(ie cunoscutului $rinci$iu al dre$tului la a$rare. Feres$ectarea lui de
ctre anga'ator se sanc(ioneaz cu nulitatea a4solut a msurii dis$use.
#rima eta$ &n realizarea cercetrii const &n con-ocarea salariatului> aceasta tre4uie
fcut &n scris de $ersoana &m$uternicit 0$ersoanele &m$uternicite2 de anga'ator%
$reciz.ndu-se o4iectul% data% ora i locul &ntre-ederii.
)on-ocarea tre4uie fcut cu c.te-a zile &nainte de data 9&ntre-ederii5% &ntr-un termen
rezona4il% ce ar tre4ui $re-zut &n regulamentul intern. Se d astfel $osi4ilitatea celui
&n-inuit s-i $regteasc a$rarea.
*n $ractic% de regul% comisiile de cercetare a a4aterilor disci$linare sunt alctuite din
$ersoane &ncadrate &n com$artimentele de resurse umane% ser-iciile 0direc(iile% 4irourile2
'uridice% $recum i din efii ierarhici ai celor cerceta(i etc.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 252
(,)Anga'atorul dis$une a$licarea sanc(iunii disci$linare $rintr-o decizie emis &n
form scris% &n termen de 10 de zile calendaristice de la data lurii la cunotin(
des$re s-.rirea a4aterii disci$linare% dar nu mai t.rziu de ; luni de la data
s-.ririi fa$tei.
(la data 05-dec-2012 -rt. 252, alin. (1) din titlul G5, capitolul 55 a se &edea recurs in interesul
le%ii Decizia 16/2012 )
(2)Su4 sanc(iunea nulit(ii a4solute% &n decizie se cu$rind &n mod o4ligatoriu<
a)descrierea fa$tei care constituie a4atere disci$linar>
4)$recizarea $re-ederilor din statutul de $ersonal% regulamentul intern% contractul
indi-idual de munc sau contractul colecti- de munc a$lica4il care au fost &nclcate
de salariat>
*)moti-ele $entru care au fost &nlturate a$rrile formulate de salariat &n tim$ul
cercetrii disci$linare $reala4ile sau moti-ele $entru care% &n condi(iile $re-zute la
art. 2:1 alin. 012% nu a fost efectuat cercetarea>
d)temeiul de dre$t &n 4aza cruia sanc(iunea disci$linar se a$lic>
e)termenul &n care sanc(iunea $oate fi contestat>
5)instan(a com$etent la care sanc(iunea $oate fi contestat.
(3)=ecizia de sanc(ionare se comunic salariatului &n cel mult : zile calendaristice
de la data emiterii i $roduce efecte de la data comunicrii.
(4))omunicarea se $red $ersonal salariatului% cu semntur de $rimire% ori% &n caz
de refuz al $rimirii% $rin scrisoare recomandat% la domiciliul sau reedin(a
comunicat de acesta.
(5)=ecizia de sanc(ionare $oate fi contestat de salariat la instan(ele 'udectoreti
com$etente &n termen de 10 de zile calendaristice de la data comunicrii.
(la data 25-iul-2013 -rt. 252, alin. (5) din titlul G5, capitolul 55 a se &edea recurs in interesul le%ii
Decizia 11/2013 )
)A=3
)oncediere. 7i4ertatea de e,$rimare
1.
)auza -iza concedierea unei infirmiere &n geriatrie du$ ce ea a &nce$ut o ac(iune
$enal &m$otri-a anga'atorului su in-oc.nd e,isten(a unor caren(e &n &ngri'irea
administrat.
*nclcarea art. 10 0li4ertatea de e,$rimare2 ()urtea .DO, cau/a Ieinisc9 c. 2ermania,
888.ec9r.coe.int)
2.
/eclaman(ii sus(ineau c concedierea lor ca urmare a unei $u4lica(ii ofensatoare i
umilitoare din $artea lor + cu o caricatur $e co$ert re$rezent.nd cola4oratori ai
societ(ii care acord o fa-oare se,ual directorului de /esurse ?mane + a adus
atingere li4ert(ii lor de e,$rimare 0art. 102 i c moti-ul real al concedieri lor este
anga'area lor sindical% &n contradic(ie cu dre$tul lor la li4ertatea de reuniune i de
asociere 0art. 112.
*n hotr.rea sa din E decem4rie 200@ 0Aguilera Qim^nez et autres c. As$agne2% )urtea
conchidea c autorit(ile nu i-au de$it mar'a de a$reciere sanc(ion.ndu-i $e
reclaman(i i c nu a fost &nclcat art. 10.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-05)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 2:2 $ri-ete decizia de sanc(ionare. Sunt reglementate<
- termenele de a$licare a sanc(iunii Ialin. 012J>
- con(inutul deciziei de sanc(ionare Ialin. 022J>
- comunicarea aceste decizii i efectele comunicrii Ialin. 012 i 042J>
- $osi4ilitatea contestrii deciziei i termenul introducerii contesta(iei Ialin. 0:2J.
Sunt $rezentate dou categorii de termene &n interiorul crora anga'atorul -a $utea s
sanc(ioneze salaria(ii -ino-a(i de &nclcarea disci$linei muncii<
- unul de 10 de zile calendaristice>
- altul de ; luni.
#rimul termen curge% a statuat *nalta )urte de )asa(ie i Qusti(ie% &n urma recursului &n
interesul legii 0=ecizia nr. 1;820122
11:
% de la data &nregistrrii ra$ortului final al
cercetrii disci$linare la registratura unit(ii.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" R:#$underea $a+ri)%nia(:
Ar+. 253
(,)Anga'atorul este o4ligat% &n temeiul normelor i $rinci$iilor rs$underii ci-ile
contractuale% s &l des$gu4easc $e salariat &n situa(ia &n care acesta a suferit un
$re'udiciu material sau moral din cul$a anga'atorului &n tim$ul &nde$linirii
o4liga(iilor de ser-iciu sau &n legtur cu ser-iciul.
(2)*n cazul &n care anga'atorul refuz s &l des$gu4easc $e salariat% acesta se
$oate adresa cu $l.ngere instan(elor 'udectoreti com$etente.
(3)Anga'atorul care a $ltit des$gu4irea &i -a recu$era suma aferent de la
salariatul -ino-at de $roducerea $agu4ei% &n condi(iile art. 2:4 i urmtoarele.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9*n cadrul litigiilor de munc $ri-ind atragerea rs$underii $atrimoniale a anga'atorilor%
$otri-it art. 2;@ alin. 012 din )odul muncii Ide-enit art. 2:1 du$ re$u4licareJ% daunele
morale $ot fi acordate salaria(ilor numai &n cazul &n care legea% contractul colecti- de
munc sau contractul indi-idual de munc cu$rinde clauze e,$rese &n acest sens5.
(E.).).=.F Dec'iile 4nite, dec. nr. G$ (30)/200", M. Of. nr. "63/200")
)urtea )onstitu(ional
2.
*n ceea ce $ri-ete art. 2;@ alin. 012 din )odul muncii Ide-enit art. 2:1 du$
re$u4licareJ% )urtea o4ser- c acesta este criticat de autorul e,ce$(iei $entru fa$tul c
$re-ede o4liga(ia anga'atorului de a $lti des$gu4iri numai $entru $agu4ele materiale
cauzate din cul$a sa salariatului% nu i $entru e-entualele $re'udicii morale. #rin
aceasta se urmrete com$letarea te,tului legal cu $re-ederea dre$tului la des$gu4ire
i $entru $re'udicii morale% ceea ce% $otri-it dis$ozi(iilor art. 2 alin. 012 din 7egea nr.
4781@@2% re$u4licat% nu intr &n com$eten(a )ur(ii )onstitu(ionale% moti- $entru care
e,ce$(ia de neconstitu(ionalitate a art. 2;@ alin. 012 din )odul muncii Ide-enit art. 2:1
du$ re$u4licareJ este inadmisi4il.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz rs$underea anga'atorului &n situa(ia &n care din cul$a sa $roduce
o $agu4 salariatului.
Al rs$unde nu numai $entru $re'udicii materiale% ci i morale% atunci c.nd $rin msura
dis$us a afectat onoarea% demnitatea% sensi4ilitatea% sentimentele $ersonalitatea
salariatului etc.
Aadar% rs$underea &n discu(ie este una cumulati- 0com$let2% at.t $entru daunele
materiale% c.t i $entru cele morale% ori% du$ caz% $oate $ri-i doar unele dintre ele.
Se $ot crea astfel de $agu4e% de $ild% &n situa(ia<
+ sanc(ionrii disci$linare>
- retrogradrii ori sus$endrii din func(ie%
- schim4rii din func(ie sau mutrii &n alt loc de munc>
- diminurii salariului>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 254
(,)Salaria(ii rs$und $atrimonial% &n temeiul normelor i $rinci$iilor rs$underii
ci-ile contractuale% $entru $agu4ele materiale $roduse anga'atorului din -ina i &n
legtur cu munca lor.
(2)Salaria(ii nu rs$und de $agu4ele $ro-ocate de for(a ma'or sau de alte cauze
ne$re-zute care nu $uteau fi &nlturate i nici de $agu4ele care se &ncadreaz &n
riscul normal al ser-iciului.
(3)*n situa(ia &n care anga'atorul constat c salariatul su a $ro-ocat o $agu4 din
-ina i &n legtur cu munca sa% -a $utea solicita salariatului% $rintr-o not de
constatare i e-aluare a $agu4ei% recu$erarea contra-alorii acesteia% $rin acordul
$r(ilor% &ntr-un termen care nu -a $utea fi mai mic de 10 de zile de la data
comunicrii.
(4))ontra-aloarea $agu4ei recu$erate $rin acordul $r(ilor% conform alin. 012% nu
$oate fi mai mare dec.t echi-alentul a : salarii minime 4rute $e economie.
Quris$ruden(
Alin. 012
1.
Fu $oate fi $rimit nici sus(inerea conform creia reclamantul ar fi cel care tre4uie s
su$orte contra-aloarea amenzii a$licate societ(ii $.r.te de ctre autorit(ile maghiare
$entru li$sa unor documente de trans$ort% su4 acest as$ect o4ser-.ndu-se c $.r.ta%
contrar $re-ederilor art. 2E7 din )odul muncii Ide-enit art. 272 du$ re$u4licareJ% nu a
fost &n msur s fac do-ada $redrii efecti-e ctre reclamant a documentului $entru a
crui li$s a fost sanc(ionat. =in contr% martorii audia(i &n cauz au confirmat fa$tul
c la $lecarea &n curs li se $reda conductorilor auto un dosar i li se s$unea c au
acolo toate documentele de trans$ort necesare% uneori chiar cer.ndu-li-se s $lece &n
curs e,tern cu certificatul de zgomot e,$irat% iar dac refuzau riscau s fie sanc(iona(i
ori chiar concedia(i% unul dintre martori $reciz.nd c i s-a &nm.nat acelai certificat doar
du$ incidentul &n care a fost im$licat reclamantul. (). -p. ?%. Mure*, s. ci&., de munc(
*i asi%ur(ri sociale, pentru minori *i familie, dec. nr. #25/2012)... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,--4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/es$ect.nd $rinci$iul simetriei% art. 2:4 reglementeaz rs$underea $atrimonial a
salaria(ilor% &n temeiul normelor i $rinci$iilor rs$underii ci-ile contractuale% atunci c.nd
$roduc $agu4e anga'atorului lor.
Sunt cerute mai multe condi(ii $entru e,isten(a acestei rs$underi<
+ s fie -or4a de o $agu4 material 0nu una moral2>
+ $agu4a s se datoreze -ino-(iei salariatului>
+ aceast $agu4 s ai4 legtur cu munca celui -ino-at.
#entru a se $utea -or4i de e,isten(a unui $re'udiciu% este necesar ca acesta s se
reflecte cu certitudine &n $atrimoniul anga'atorului% iar do-ada certitudinii acestuia s se
materializeze $rintr-o sum de 4ani% 9des$gu4irea a-.nd caracterul unei daune
com$ensatorii acordate $entru $re'udiciul material cert i real nu i $entru $agu4a
e-entual a crei e,isten( este condi(ionat de un fa$t -iitor i nesigur5.
120
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 255
(,)).nd $agu4a a fost $rodus de mai mul(i salaria(i% cuantumul rs$underii
fiecruia se sta4ilete &n ra$ort cu msura &n care a contri4uit la $roducerea ei.
(2)=ac msura &n care s-a contri4uit la $roducerea $agu4ei nu $oate fi
determinat% rs$underea fiecruia se sta4ilete $ro$or(ional cu salariul su net de
la data constatrii $agu4ei i% atunci c.nd este cazul% i &n func(ie de tim$ul efecti-
lucrat de la ultimul su in-entar.
)urtea )onstitu(ional
1.
6e,tele de lege criticate re$rezint norme care sta4ilesc o $rocedur s$ecial%
derogatorie% referitoare la termenele de 'udecat i modalitatea administrrii $ro4elor &n
cazul 'udecrii cererilor $ri-ind conflictele de munc. /eglementarea acestora constituie
o o$(iune a legiuitorului% care a a-ut &n -edere instituirea unei $roceduri sim$le i
urgente% ada$tat ra$orturilor de munc i e,ercitrii dre$tului la munc. *n $lus%
regulile de $rocedur $re-zute de aceste dis$ozi(ii se a$lic &n mod echita4il at.t
anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor% fr a fi fa-orizat o categorie sau alta. (Dec. nr.
36#/2010, M. Of. nr. 305/2010! Dec. nr. 1.33#/2010, M. Of. nr. 60/2010! Dec. nr.
1.015/200#, M. Of. nr. 53"/200#! Dec. nr. 6#/2011, M. Of. nr. 53"/2011)
Quris$ruden(
2.
)um nu au fost res$ectate $rocedurile de $redare $rimire a turei i nu se $oate sta4ili
cu certitudine momentul dis$ari(iei cartelelor telefonice i -ino-(ia% to(i salaria(ii care
se fac -ino-a(i de neres$ectarea $rocedurilor sunt (inu(i la re$ararea $re'udiciului &n
mod egal% ne$ut.ndu-se sta4ili o -ino-(ie diferen(iat &n sarcina acestora. (). -p.
?imi*oara, s. liti%ii de munc( *i asi%ur(ri sociale, dec. nr. 210/200,
888.costel%ilca.ro)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz rs$underea con'unct &nt.lnit% &n s$ecial% &n cazul gestiunilor
colecti-e. Aceasta este tot o rs$undere $ersonal% dar ea re$rezint o multitudine de
rs$underi indi-iduale ale unor $ersoane cu -ino-(ii concurente &n $roducerea
$re'udiciului unic.
Ksura &n care fiecare $ersoan a contri4uit la $roducerea $agu4ei este determinat
at.t de fa$ta ilicit( :n sine + e,aminat su4 as$ectul legturii de cauzalitate cu
$re'udiciul +% c.t i de %radul &ino&('iei.
*ntruc.t% &n $ractic% de cele mai multe ori% msura &n care s-a contri4uit la $roducerea
$agu4ei este dificil de sta4ilit% se recurge la criterii o4iecti-e< cuantumul salariului i
tim$ul lucrat de la ultimul in-entar.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 258
(,)Salariatul care a &ncasat de la anga'ator o sum nedatorat este o4ligat s o
restituie.
(2)=ac salariatul a $rimit 4unuri care nu i se cu-eneau i care nu mai $ot fi
restituite &n natur sau dac acestuia i s-au $restat ser-icii la care nu era
&ndre$t(it% este o4ligat s su$orte contra-aloarea lor. )ontra-aloarea 4unurilor sau
ser-iciilor &n cauz se sta4ilete $otri-it -alorii acestora de la data $l(ii.
)urtea )onstitu(ional
1.
*ntr-ade-r% te,tul de lege criticat nu d o defini(ie e,act a no(iunii de 9sum
nedatorat5 i nici nu detaliaz condi(iile &n care se nate o4liga(ia de restituire. Al -ine
s aco$ere &ns% $rin e,cluderea tuturor celorlalte situa(ii $re-zute de lege care
antreneaz rs$underea $atrimonial a salariatului% cazurile c.nd% fr a fi re(inut
-ino-(ia acestuia% este o4ligat la restituirea unor sume &ncasate de la anga'ator%
&ntruc.t acestea nu i se cu-eneau% nee,ist.nd o 'ust cauz. =e asemenea% a-.nd &n
-edere conte,tul reglementrii% este e-ident c o4liga(ia de restituire se nate &n
legtur cu desfurarea ra$orturilor de munc. =e asemenea% dis$ozi(iile art. 271-27:
din 7egea nr. :182001 + )odul muncii Ide-enite art. 2:7-2:@ du$
re$u4licareJreglementeaz $rocedura de recu$erare a daunelor de la salariat. *n cazul
&n care &ntre salariat i anga'ator nu e,ist un acord cu $ri-ire la restituirea sumelor
nedatorate% o4liga(ia de restituire nu -a $utea fi sta4ilit dec.t $e cale 'udectoreasc%
la instan(a com$etent s solu(ioneze conflictul de dre$turi res$ecti-% $otri-it
dis$ozi(iilor art. 2E1 i urmtoarele din 7egea nr. :182001 + )odul muncii Ide-enit art.
2;; du$ re$u4licareJ. (Dec. nr. 2"3/2011, M. Of. nr. 355/2011)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-20)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 2:; reglementeaz o,li%a'ia de restituire a salaria(ilor fa( de anga'atorii lor.
=ei ea a$are ca o institu(ie distinct de rs$underea $atrimonial% totui $rocedura
$entru re&ntregirea $atrimoniului anga'atorului este aceeai. /s$underea $atrimonial
$ro$riu-zis se &ntemeiaz $e o fa$t s-.rit cu -ino-(ie% $e c.nd o4liga(ia de
restituire are la 4az $lata lucrului nedatorat% :m,o%('irea f(r( <ust( cau/(
121
.
#rin urmare% o4liga(ia de restituire $ri-ete% du$ caz<
- sumele de 4ani $rimite nedatorat 0de e,em$lu% salariul a fost calculat greit ori s-a
acordat o indemniza(ie de concediu su$erioar celei legale2>
- 4unuri care nu i se cu-eneau 0de $ild% echi$amente de lucru sau de $rotec(ie2>
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 25-
(,)Suma sta4ilit $entru aco$erirea daunelor se re(ine &n rate lunare din dre$turile
salariale care se cu-in $ersoanei &n cauz din $artea anga'atorului la care este
&ncadrat &n munc.
(2)/atele nu $ot fi mai mari de o treime din salariul lunar net% fr a $utea de$i
&m$reun cu celelalte re(ineri $e care le-ar a-ea cel &n cauz 'umtate din salariul
res$ecti-.
)urtea )onstitu(ional
1.
6e,tele de lege criticate re$rezint norme care sta4ilesc o $rocedur s$ecial%
derogatorie% referitoare la termenele de 'udecat i modalitatea administrrii $ro4elor &n
cazul 'udecrii cererilor $ri-ind conflictele de munc. /eglementarea acestora constituie
o o$(iune a legiuitorului% care a a-ut &n -edere instituirea unei $roceduri sim$le i
urgente% ada$tat ra$orturilor de munc i e,ercitrii dre$tului la munc. *n $lus%
regulile de $rocedur $re-zute de aceste dis$ozi(ii se a$lic &n mod echita4il at.t
anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor% fr a fi fa-orizat o categorie sau alta. (Dec. nr.
36#/2010, M. Of. nr. 305/2010! Dec. nr. 1.33#/2010, M. Of. nr. 60/2010! Dec. nr.
1.015/200#, M. Of. nr. 53"/200#! Dec. nr. 6#/2011, M. Of. nr. 53"/2011)
2.
=ac &n dre$tul comun 0ci-il2% regula o constituie re$ararea $re'udiciului &n natur i
numai &n su4sidiar% dac nu mai este $osi4il re$ararea &n natur% $rin echi-alent
4nesc% &n dre$tul muncii% conform art. 2:7 alin. 1 din )odul muncii% re$ararea
$re'udiciului $rodus de salariat se realizeaz% de regul% $rin echi-alent 4nesc%
res$ecti- $rin re(ineri din salariu. 0N.6. Wtefnescu% op. cit.% $. 7712... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,--)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul reglementeaz modalitatea de aco$erire a $agu4ei $roduse anga'atorului.
Nndiferent de mrimea acesteia% salariul este singurul -enit su$us e,ecutrii.
A-.nd &n -edere rolul acestuia de surs $entru asigurarea e,isten(ei salariatului i a
familiei sale% re(inerile sunt limitate< de regul la 181% iar ca e,ce$(ie la 1.
Art. 2:7 tre4uie coro4orat cu art. 1;@ alin. 022 din )odul muncii $otri-it cruia
9re(inerile cu titlu de daune cauzate anga'atorului nu $ot fi efectuate dec.t dac datoria
salariatului este scadent% lichid i e,igi4il i a fost constatat $rintr-o hotr.re
'udectoreasc definiti- i ire-oca4il5.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 259
(,)*n cazul &n care contractul indi-idual de munc &nceteaz &nainte ca salariatul s
&l fi des$gu4it $e anga'ator i cel &n cauz se &ncadreaz la un alt anga'ator ori
de-ine func(ionar $u4lic% re(inerile din salariu se fac de ctre noul anga'ator sau
noua institu(ie ori autoritate $u4lic% du$ caz% $e 4aza titlului e,ecutoriu transmis
&n acest sco$ de ctre anga'atorul $gu4it.
(2)=ac $ersoana &n cauz nu s-a &ncadrat &n munc la un alt anga'ator% &n temeiul
unui contract indi-idual de munc ori ca func(ionar $u4lic% aco$erirea daunei se -a
face $rin urmrirea 4unurilor sale% &n condi(iile )odului de $rocedur ci-il.
)urtea )onstitu(ional
E.
/s$underea ci-il contractual a salaria(ilor e,ist numai $entru $agu4ele $roduse
anga'atorului din -ina i &n legtur cu munca lor% iar o4liga(ia de restituire $ri-ete
foloasele materiale $rimite necu-enit &n cadrul e,ecutrii contractului indi-idual de
munc. Astfel% dac rs$underea $atrimonial se sta4ilete numai $entru daunele
$roduse &n legtur cu munca salaria(ilor% &n cadrul derulrii ra$orturilor 'uridice de
munc% o$(iunea legiuitorului a fost ca i recu$erarea acestor daune s se fac &n
acelai cadru% res$ecti- $rin re(ineri din dre$turile salariale &n rate lunare. (Dec. nr.
650/2005, M. Of. nr. 11"5/2005)
@.
=is$ozi(iile legale criticate fac $arte din titlul [N 9/s$underea 'uridic_% ca$. NNN
9/s$underea $atrimonial5 din )odul muncii% $re-ederile art. 274 alin. 012 Ide-enit
art. 2:E du$ re$u4licareJa-.nd &n -edere cazul &n care salariatul s-a &ncadrat la un alt
anga'ator i cruia i se transmite titlul e,ecutoriu &n -ederea continurii re(inerilor% iar
$re-ederile art. 27: Ide-enit art. 2:@ du$ re$u4licareJa-.nd ca i$otez im$osi4ilitatea
aco$eririi integrale a daunei $rin re(ineri lunare tim$ de 1 ani% caz &n care anga'atorul se
$oate adresa e,ecutorului 'udectoresc &n condi(iile )odului de $rocedur ci-il.
=is$ozi(iile legale criticate nu &ngrdesc accesul li4er la 'usti(ie% $re-zut de art. 21 din
)onstitu(ie% &ntruc.t anga'atorul se $oate adresa instan(elor 'udectoreti $entru
sta4ilirea e,isten(ei $agu4ei i a rs$underii salariatului% $entru o4ligarea acestuia la
$lat i $entru e,ecutarea silit $e calea $o$ririi dre$turilor salariale. Aceste dis$ozi(ii
constituie norme s$eciale ale $rocedurii de e,ecutare% e,cluz.nd $osi4ilitatea urmririi
$e calea e,ecutrii silite i a altor elemente de $atrimoniu a$ar(in.nd salariatului
de4itor% tim$ de 1 ani. (Dec. nr. 650/2005, M. Of. nr. 11"5/2005)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (9-,4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
/e(inerile din salariu re$rezint modalitatea de aco$erire a $agu4ei chiar i atunci c.nd
cel -ino-at &nceteaz ra$orturile de munc cu anga'atorul $gu4it% dar &i $streaz
calitatea de salariat sau de-ine func(ionar $u4lic.
Foul anga'ator este o4ligat% &n 4aza titlului e,ecutoriu ce i-a fost comunicat% s
efectueze re(inerile din salariu i s le -ireze $gu4itului.
=oar c.nd cel o4ligat la $lat nu mai este &ncadrat &n munc% aco$erirea daunei se face
$rin urmrirea 4unurilor sale $otri-it )odului de $rocedur ci-il 0art. 171
2
-:712.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 256
*n cazul &n care aco$erirea $re'udiciului $rin re(ineri lunare din salariu nu se $oate
face &ntr-un termen de ma,imum 1 ani de la data la care s-a efectuat $rima rat de
re(ineri% anga'atorul se $oate adresa e,ecutorului 'udectoresc &n condi(iile )odului
de $rocedur ci-il.
)urtea )onstitu(ional
1.
/s$underea ci-il contractual a salaria(ilor e,ist numai $entru $agu4ele $roduse
anga'atorului din -ina i &n legtur cu munca lor% iar o4liga(ia de restituire $ri-ete
foloasele materiale $rimite necu-enit &n cadrul e,ecutrii contractului indi-idual de
munc. Astfel% dac rs$underea $atrimonial se sta4ilete numai $entru daunele
$roduse &n legtur cu munca salaria(ilor% &n cadrul derulrii ra$orturilor 'uridice de
munc% o$(iunea legiuitorului a fost ca i recu$erarea acestor daune s se fac &n
acelai cadru% res$ecti- $rin re(ineri din dre$turile salariale &n rate lunare. (Dec. nr.
650/2005, M. Of. nr. 11"5/2005)
2.
=is$ozi(iile legale criticate nu &ngrdesc accesul li4er la 'usti(ie% $re-zut de art. 21 din
)onstitu(ie% &ntruc.t anga'atorul se $oate adresa instan(elor 'udectoreti $entru
sta4ilirea e,isten(ei $agu4ei i a rs$underii salariatului% $entru o4ligarea acestuia la
$lat i $entru e,ecutarea silit $e calea $o$ririi dre$turilor salariale. Aceste dis$ozi(ii
constituie norme s$eciale ale $rocedurii de e,ecutare% e,cluz.nd $osi4ilitatea urmririi
$e calea e,ecutrii silite i a altor elemente de $atrimoniu a$ar(in.nd salariatului
de4itor% tim$ de 1 ani. (Dec. nr. 650/2005, M. Of. nr. 11"5/2005)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 2:@ reglementeaz o alt e,ce$(ie de la regula aco$eririi $re'udiciului $rin re(ineri
lunare din salariu.
Aste cazul $agu4elor care nu $ot fi aco$erite astfel% &n termen de 1 ani de la efectuarea
$rimei rate de re(ineri.
*ntr-o asemenea i$otez% se -a recurge i la urmrirea silit a 4unurilor% &n condi(iile
)odului de $rocedur ci-il% $rin intermediul e,ecutorului 'udectoresc.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL I1" R:#$underea *%n+ra2en'i%na(:
Ar+. 280
(,))onstituie contra-en(ie i se sanc(ioneaz astfel urmtoarele fa$te<
a)neres$ectarea dis$ozi(iilor $ri-ind garantarea &n $lat a salariului minim 4rut $e
(ar% cu amend de la 100 lei la 2.000 lei>
4)&nclcarea de ctre anga'ator a $re-ederilor art. 14 alin. 0:2% cu amend de la
100 lei la 1.000 lei>
*)&m$iedicarea sau o4ligarea% $rin amenin(ri ori $rin -iolen(e% a unui salariat sau a
unui gru$ de salaria(i s $artici$e la gre- ori s munceasc &n tim$ul gre-ei% cu
amend de la 1.:00 lei la 1.000 lei>
d)sti$ularea &n contractul indi-idual de munc a unor clauze contrare dis$ozi(iilor
legale% cu amend de la 2.000 lei la :.000 lei>
e)$rimirea la munc a $.n la : $ersoane fr &ncheierea unui contract indi-idual
de munc% $otri-it art. 1; alin. 012% cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei $entru
fiecare $ersoan identificat>
5)$restarea muncii de ctre o $ersoan fr &ncheierea unui contract indi-idual de
munc% cu amend de la :00 lei la 1.000 lei>
g)&nclcarea de ctre anga'ator a $re-ederilor art. 11@ i 142% cu amend de la
:.000 lei la 10.000 lei>
<)&nclcarea o4liga(iei $re-zute la art. 140% cu amend de la :.000 lei la 20.000
lei>
i)neres$ectarea dis$ozi(iilor $ri-ind munca su$limentar% cu amend de la 1.:00 lei
la 1.000 lei>
=)neres$ectarea $re-ederilor legale $ri-ind acordarea re$ausului s$tm.nal% cu
amend de la 1.:00 lei la 1.000 lei>
>)neacordarea indemniza(iei $re-zute la art. :1 alin. 012% &n cazul &n care
anga'atorul &i &ntreru$e tem$orar acti-itatea cu men(inerea ra$orturilor de munc%
cu amend de la 1.:00 lei la :.000 lei>
()&nclcarea $re-ederilor legale referitoare la munca de noa$te% cu amend de la
1.:00 lei la 1.000 lei>
))&nclcarea de ctre anga'ator a o4liga(iei $re-zute la art. 27 i 11@% cu amend
de la 1.:00 lei la 1.000 lei>
n)neres$ectarea $re-ederilor legale $ri-ind &nregistrarea de ctre anga'ator a
demisiei% cu amend de la 1.:00 lei la 1.000 lei>
%)&nclcarea de ctre agentul de munc tem$orar a o4liga(iei $re-zute la art.
102% cu amend de la :.000 lei la 10.000 lei% $entru fiecare $ersoan identificat%
fr a de$i -aloarea cumulat de 100.000 lei>
$)&nclcarea $re-ederilor art. 1; alin. 012% cu amend de la 1.:00 lei la 2.000 lei.
(2))onstatarea contra-en(iilor i a$licarea sanc(iunilor se fac de ctre ins$ectorii de
munc.
(3))ontra-en(iilor $re-zute la alin. 012 li se a$lic dis$ozi(iile legisla(iei &n -igoare.
)urtea )onstitu(ional
1.
*ntruc.t contractul indi-idual de munc re$rezint cea mai concludent do-ad a ceea
ce au con-enit $r(ile% documentul $e 4aza cruia se $oate -erifica &n ce msur i-a
&nde$linit o4liga(iile oricare dintre $r(i% ce dre$turi $oate re-endica i ce rs$underi
are% chiar i &n cadrul solu(ionrii unor e-entuale litigii% &ncheierea lui% chiar &nainte de
&nce$erea ra$ortului de munc i &n form scris% este &n interesul am4elor $r(i. (Dec.
nr. 1.10#/200#, M. Of. nr. 6"/200#! Dec. nr. 33/2005, M. Of. nr. "2/2005! Dec. nr.
265/200"! Dec. nr. 1.533/200#, M. Of. nr. 5#/2010)
2.
/s$underea $entru &ncheierea contractului indi-idual de munc re-ine% &n mod firesc%
anga'atorului. A,isten(a contractului $re-ine com$ortamentul a4uzi- al anga'atorului%
dar i atitudinea incorect a salariatului &n &nde$linirea sarcinilor $entru care s-a
anga'at. *ncadrarea &n munc doar cu forme legale% $e 4aza unor contracte indi-iduale
de munc% asigur i cunoaterea i e,ercitarea o4liga(iilor legale ce le re-in celor care
folosesc for( de munc salariat. (Dec. nr. 1.533/200#, M. Of. nr. 5#/2010)... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-,9)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul I&n alin. 012J $re-ede fa$tele ce constituie contra-en(ii i limitele sanc(iunii
const.nd din amend. Al necesit unele e,$lica(ii.
#ri-ind garantarea &n $lat a salariului minim 4rut $e (ar% tre4uie $recizat c art. 1;4
din )odul muncii dis$une c anga'atorul nu $oate negocia i sta4ili salarii de 4az $rin
contractul indi-idual de munc su4 salariul de 4az minim 4rut orar $e (ar Ialin. 022J>
el este% totodat% o4ligat s garanteze &n $lat un salariu 4rut lunar cel $u(in egal cu
salariul de 4az minim 4rut $e (ar Ialin. 012J
124
.
#otri-it art. 14 alin. 0:2% la solicitarea salariatului% anga'atorul este o4ligat s eli4ereze
un document care s ateste acti-itatea desfurat de acesta% -echimea &n munc% &n
meserie i &n s$ecialitate. =e asemenea% &n 4aza art. 40 alin. 022 lit. h2% el tre4uie s
eli4ereze% la cerere% toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL 1" R:#$underea $ena(:
Ar+. 28,
Fee,ecutarea unei hotr.ri 'udectoreti definiti-e $ri-ind $lata salariilor &n termen
de 1: zile de la data cererii de e,ecutare adresate anga'atorului de ctre $artea
interesat constituie infrac(iune i se $ede$sete cu &nchisoare de la 1 la ; luni sau
cu amend.
(la data 01-fe,-2013 -rt. 261 din titlul G5, capitolul C a,ro%at de -rt. 12", punctul 1. din titlul 55
din Legea 187/2012 )
Ar+. 282
Fee,ecutarea unei hotr.ri 'udectoreti definiti-e $ri-ind reintegrarea &n munc a
unui salariat constituie infrac(iune i se $ede$sete cu &nchisoare de la ; luni la un
an sau cu amend.
(la data 01-fe,-2013 -rt. 262 din titlul G5, capitolul C a,ro%at de -rt. 12", punctul 1. din titlul 55
din Legea 187/2012 )
Ar+. 283
(,)*n cazul infrac(iunilor $re-zute la art. 2;1 i 2;2 ac(iunea $enal se $une &n
micare la $l.ngerea $ersoanei -tmate.
(2)*m$carea $r(ilor &nltur rs$underea $enal.
(la data 01-fe,-2013 -rt. 263 din titlul G5, capitolul C a,ro%at de -rt. 12", punctul 1. din titlul 55
din Legea 187/2012 )
Ar+. 284
(,))onstituie infrac(iune i se $ede$sete cu &nchisoare de la ; luni la un an sau cu
amend $enal fa$ta $ersoanei care% &n mod re$etat% sta4ilete $entru salaria(ii
&ncadra(i &n 4aza contractului indi-idual de munc salarii su4 ni-elul salariului minim
4rut $e (ar garantat &n $lat% $re-zut de lege.
(2))u $edea$sa $re-zut la alin. 012 se sanc(ioneaz i infrac(iunea const.nd &n
refuzul re$etat al unei $ersoane de a $ermite% $otri-it legii% accesul ins$ectorilor de
munc &n oricare dintre s$a(iile unit(ii sau de a $une la dis$ozi(ia acestora
documentele solicitate% $otri-it legii.
(3))onstituie infrac(iune i se sanc(ioneaz cu &nchisoare de la unu la 2 ani sau cu
amend $enal $rimirea la munc a mai mult de : $ersoane% indiferent de cet(enia
acestora% fr &ncheierea unui contract indi-idual de munc.
Ar+. 284
(,))onstituie infrac(iune i se $ede$sete cu &nchisoare de la o lun la un an sau cu
amend $enal fa$ta $ersoanei care% &n mod re$etat% sta4ilete $entru salaria(ii
&ncadra(i &n 4aza contractului indi-idual de munc salarii su4 ni-elul salariului minim
4rut $e (ar garantat &n $lat% $re-zut de lege.
(2))u $edea$sa $re-zut la alin. 012 se sanc(ioneaz i infrac(iunea const.nd &n
refuzul ne'ustificat al unei $ersoane de a $rezenta organelor com$etente
documentele legale% &n sco$ul &m$iedicrii -erificrilor $ri-itoare la a$licarea
reglementrilor generale i s$eciale &n domeniul rela(iilor de munc% securit(ii i
snt(ii &n munc% &n termen de cel mult 1: zile de la $rimirea celei de-a doua
solicitri.
(3))u $edea$sa $re-zut la alin. 012 se sanc(ioneaz i infrac(iunea const.nd &n
&m$iedicarea su4 orice form a organelor com$etente de a intra% &n condi(iile
$re-zute de lege% &n sedii% incinte% s$a(ii% terenuri sau mi'loace de trans$ort $e
care anga'atorul le folosete &n realizarea acti-it(ii lui $rofesionale% $entru a
efectua -erificri $ri-itoare la a$licarea reglementrilor generale i s$eciale &n
domeniul rela(iilor de munc% securit(ii i snt(ii &n munc.
(4))onstituie infrac(iune i se sanc(ioneaz cu &nchisoare de la 1 luni la 2 ani sau
cu amend $rimirea la munc a mai mult de : $ersoane% indiferent de cet(enia
acestora% fr &ncheierea unui contract indi-idual de munc.
(la data 01-fe,-2013 -rt. 263 din titlul G5, capitolul C modificat de -rt. 12", punctul 2. din titlul
55 din Legea 187/2012 )
1.
7egiuitorul reglementeaz alte fa$te ale anga'atorului care constituie infrac(iuni i
anume<
2.
a) sta,ilirea :n mod repetat a salariului su, ni&elul salariului minim ,rut pe 'ar(
%arantat :n plat(
Nnfrac(iunea const &n caracterul re$etat al sta4ilirii salariului% $rin contractului
indi-idual de munc su4 ni-elul salariului minim 4rut $e (ar garantat &n $lat.
#rin 9re$etat5 s &n(elege inclusi- sta4ilirea $entru a doua oar a salariului su4 salariul
minim.
#entru a fi infrac(iune tre4uie &nde$linite urmtoarele condi(ii<
+ e,isten(a unui contract indi-idual de munc>
+ sta4ilirea salariului% &n cadrul contractului indi-idual de munc% su4 ni-elul salariului
minim 4rut $e (ar garantat &n $lat>
+ sta4ilirea de cel $u(in dou ori a salariului su4 ni-elul salariului minim 4rut $e (ar
garantat &n $lat.
Fu are rele-an( dac este sta4ilit cu inten(ie sau din eroare% nu are rele-an( dac
este sta4ilit $entru acelai salariat sau $entru salaria(i diferi(i.... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 2;4% introdus $rin 7egea nr. 4082011% reglementeaz trei categorii de infrac(iuni<
a2 #rima const &n sta4ilirea% &n mod re$etat% de salarii su4 ni-elul salariului minim 4rut
$e (ar. Aadar% condi(ia ca o astfel de fa$t s fie calificat dre$t infrac(iune const &n
re$eta4ilitatea ei i s $ri-easc mai mul(i salaria(i. *n li$sa re$eta4ilit(ii% fa$ta
constituie contra-en(ie% $re-zut la art. 2;0 alin. 012 lit. a2.
42 A doua const &n refuzul unui re$rezentant al anga'atorului 0ca regul2 de a $ermite
accesul ins$ectorilor de munc &n oricare din s$a(iile unit(ii sau de a $une la dis$ozi(ia
acestora documentele solicitate.
#rin urmare% aceast infrac(iune $oate cunoate dou modalit(i<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 285
(,)*ncadrarea &n munc a minorilor cu neres$ectarea condi(iilor legale de -.rst
sau folosirea acestora $entru $restarea unor acti-it(i cu &nclcarea $re-ederilor
legale referitoare la regimul de munc al minorilor constituie infrac(iune i se
$ede$sete cu &nchisoare de la un an la 1 ani.
(2))u $edea$sa $re-zut la art. 2;4 alin. 012 se sanc(ioneaz $rimirea la munc a
unei $ersoane aflate &n situa(ie de edere ilegal &n /om.nia% cunosc.nd c aceasta
este -ictim a traficului de $ersoane.
(3)=ac munca $restat de $ersoana $re-zut la alin. 022 i la art. 2;4 alin. 012
este de natur s &i $un &n $ericol -ia(a% integritatea sau sntatea% $edea$sa este
&nchisoarea de la ; luni la 1 ani.
(4)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la
art. 2;4 alin. 012% instan(a de 'udecat $oate dis$une i a$licarea uneia dintre
urmtoarele $ede$se com$lementare<
a)$ierderea total sau $ar(ial a dre$tului anga'atorului de a 4eneficia de $resta(ii%
a'utoare sau su4-en(ii $u4lice% inclusi- fonduri ale ?niunii Auro$ene gestionate de
autorit(ile rom.ne% $entru o $erioad de $.n la : ani>
4)interzicerea dre$tului anga'atorului de a $artici$a la atri4uirea unui contract de
achizi(ii $u4lice $entru o $erioad de $.n la : ani>
*)recu$erarea integral sau $ar(ial a $resta(iilor% a'utoarelor sau su4-en(iilor
$u4lice% inclusi- fonduri ale ?niunii Auro$ene gestionate de autorit(ile rom.ne%
atri4uite anga'atorului $e o $erioad de $.n la 12 luni &nainte de comiterea
infrac(iunii>
d)&nchiderea tem$orar sau definiti- a $unctului ori $unctelor de lucru &n care s-a
comis infrac(iunea sau retragerea tem$orar ori definiti- a unei licen(e de
desfurare a acti-it(ii $rofesionale &n cauz% dac acest lucru este 'ustificat de
gra-itatea &nclcrii.
(5)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la
art. 2;4 alin. 012% anga'atorul -a fi o4ligat s $lteasc sumele re$rezent.nd<
a)orice remunera(ie restant datorat $ersoanelor anga'ate ilegal. )uantumul
remunera(iei se $resu$une a fi egal cu salariul mediu 4rut $e economie% cu e,ce$(ia
cazului &n care fie anga'atorul% fie anga'atul $oate do-edi contrariul>
4)cuantumul tuturor im$ozitelor% ta,elor i contri4u(iilor de asigurri sociale $e care
anga'atorul le-ar fi $ltit dac $ersoana ar fi fost anga'at legal% inclusi- $enalit(ile
de &nt.rziere i amenzile administrati-e cores$unztoare>
*)cheltuielile determinate de transferul $l(ilor restante &n (ara &n care $ersoana
anga'at ilegal s-a &ntors de 4un-oie sau a fost returnat &n condi(iile legii.
(8)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la art.
2;4 alin. 012 de ctre un su4contractant% at.t contractantul $rinci$al% c.t i orice
su4contractant intermediar% dac au a-ut cunotin( de fa$tul c su4contractantul
anga'ator anga'a strini afla(i &n situa(ie de edere ilegal% $ot fi o4liga(i de ctre
instan(% &n solidar cu anga'atorul sau &n locul su4contractantului anga'ator ori al
contractantului al crui su4contractant direct este anga'atorul% la $lata sumelor de
4ani $re-zute la alin. 0:2 lit. a2 i c2.
Ar+. 285
(,)*ncadrarea &n munc a unui minor cu neres$ectarea condi(iilor legale de -.rst
sau folosirea acestuia $entru $restarea unor acti-it(i cu &nclcarea $re-ederilor
legale referitoare la regimul de munc al minorilor constituie infrac(iune i se
$ede$sete cu &nchisoare de la 1 luni la 2 ani sau cu amend.
(2))u $edea$sa $re-zut la art. 2;4 alin. 042 se sanc(ioneaz $rimirea la munc a
unei $ersoane aflate &n situa(ie de edere ilegal &n /om.nia% cunosc.nd c aceasta
este -ictim a traficului de $ersoane.
(3)=ac munca $restat de $ersoanele $re-zute la alin. 022 sau la art. 2;4 alin.
042 este de natur s le $un &n $ericol -ia(a% integritatea sau sntatea% $edea$sa
este &nchisoarea de la ; luni la 1 ani.
(4)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la
art. 2;4 alin. 042% instan(a de 'udecat $oate dis$une i a$licarea uneia sau mai
multora dintre urmtoarele $ede$se com$lementare<
a)$ierderea total sau $ar(ial a dre$tului anga'atorului de a 4eneficia de $resta(ii%
a'utoare ori su4-en(ii $u4lice% inclusi- fonduri ale ?niunii Auro$ene gestionate de
autorit(ile rom.ne% $entru o $erioad de $.n la : ani>
4)interzicerea dre$tului anga'atorului de a $artici$a la atri4uirea unui contract de
achizi(ii $u4lice $entru o $erioad de $.n la : ani>
*)recu$erarea integral sau $ar(ial a $resta(iilor% a'utoarelor ori su4-en(iilor
$u4lice% inclusi- fonduri ale ?niunii Auro$ene gestionate de autorit(ile rom.ne%
atri4uite anga'atorului $e o $erioad de $.n la 12 luni &nainte de comiterea
infrac(iunii>
d)&nchiderea tem$orar sau definiti- a $unctului ori a $unctelor de lucru &n care s-
a comis infrac(iunea sau retragerea tem$orar ori definiti- a unei licen(e de
desfurare a acti-it(ii $rofesionale &n cauz% dac acest lucru este 'ustificat de
gra-itatea &nclcrii.
(5)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la
art. 2;4 alin. 042% anga'atorul -a fi o4ligat s $lteasc sumele re$rezent.nd<
a)orice remunera(ie restant datorat $ersoanelor anga'ate ilegal. )uantumul
remunera(iei se $resu$une a fi egal cu salariul mediu 4rut $e economie% cu e,ce$(ia
cazului &n care fie anga'atorul% fie anga'atul $oate do-edi contrariul>
4)cuantumul tuturor im$ozitelor% ta,elor i contri4u(iilor de asigurri sociale $e care
anga'atorul le-ar fi $ltit dac $ersoana ar fi fost anga'at legal% inclusi- $enalit(ile
de &nt.rziere i amenzile administrati-e cores$unztoare>
*)cheltuielile determinate de transferul $l(ilor restante &n (ara &n care $ersoana
anga'at ilegal s-a &ntors de 4un-oie sau a fost returnat &n condi(iile legii.
(8)*n cazul s-.ririi uneia dintre infrac(iunile $re-zute la alin. 022 i 012 i la art.
2;4 alin. 042 de ctre un su4contractant% at.t contractantul $rinci$al% c.t i orice
su4contractant intermediar% dac au a-ut cunotin( de fa$tul c su4contractantul
anga'ator anga'a strini afla(i &n situa(ie de edere ilegal% $ot fi o4liga(i de ctre
instan(% &n solidar cu anga'atorul sau &n locul su4contractantului anga'ator ori al
contractantului al crui su4contractant direct este anga'atorul% la $lata sumelor de
4ani $re-zute la alin. 0:2 lit. a2 i c2.
(la data 01-fe,-2013 -rt. 265 din titlul G5, capitolul C modificat de -rt. 12", punctul 3. din titlul
55 din Legea 187/2012 )
1.
Atunci c.nd legiuitorul $une &n discu(ie neres$ectarea condi(iilor legale de -.rst% se are
&n -edere anga'area &n munc a unui t.nr fr ca$acitate de munc. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 40E2
2.
34ligarea la munc a unui t.nr &n condi(ii deose4ite sau la munca de noa$te sau la un
$rogram de lucru mai mare de ; ore ar $utea re$rezenta infrac(iune. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 40E2
1.
)onform acestui articol constituie infrac(iune i &ncadrarea &n munc a minorilor cu
neres$ectarea condi(iilor legale de -.rst sau folosirea acestora $entru $restarea unor
acti-it(i cu &nclcarea $re-ederilor legale referitoare la regimul de munc al minorilor
$recum i $rimirea la munc a unei $ersoane aflate &n situa(ie de edere ilegal &n
/om.nia% cunosc.nd c aceasta este -ictim a traficului de $ersoane.... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 2;: a suferit modificri esen(iale% const.nd &n introducerea alin. 022-0;2% $rin 7egea
nr. 4082011.
Sunt incriminate 2 infrac(iuni. #rima se refer la ocrotirea tinerilor. Aste o infrac(iune de
$ericol% ce $oate fi s-.rit numai de anga'ator.
#rima Ialin. 012J re$rezint o consecin( a msurilor $re-zute de lege $entru ocrotirea
minorilor% care nu $ot fi &ncadra(i &n munc dec.t du$ do4.ndirea ca$acit(ii 'uridice
0restr.nse sau de$line% du$ caz2% $recum i $entru $rotec(ia tinerilor salaria(i% &n
-.rst de $.n la 1E ani
111
.
=in $unct de -edere su4iecti-% infrac(iunea $oate fi s-.rit numai cu inten(ie 0direct
sau indirect2% deoarece at.t 9&ncadrarea5 &n munc a minorilor cu neres$ectarea
condi(iilor legale referitoare la regimul de munc al acestora% c.t i 9folosirea5 lor
$entru $restarea acti-it(ii cu &nclcarea acelorai $re-ederi legale sunt ac(iuni ce
$resu$un numai inten(ia.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL BII" 3uri#di*'ia )un*ii
CAPI!OLUL I" Di#$%&i'ii genera(e
Ar+. 288
Qurisdic(ia muncii are ca o4iect solu(ionarea conflictelor de munc cu $ri-ire la
&ncheierea% e,ecutarea% modificarea% sus$endarea i &ncetarea contractelor
indi-iduale sau% du$ caz% colecti-e de munc $re-zute de $rezentul cod% $recum
i a cererilor $ri-ind ra$orturile 'uridice dintre $artenerii sociali% sta4ilite $otri-it
$rezentului cod.
1.
=in acest te,t de lege rezult c 'urisdic(ia muncii
1:7
are ca o4iect solu(ionarea
conflictelor de munc cu $ri-ire la &ncheierea% e,ecutarea% modificarea% sus$endarea i
&ncetarea contractelor indi-iduale sau% du$ caz% colecti-e de munc $re-zute de
$rezentul cod% $recum i a cererilor $ri-ind ra$orturile 'uridice dintre $artenerii sociali%
sta4ilite $otri-it $rezentului cod.
2.
*n doctrin se re(ine c acti&itatea de <urisdic'ie
1:E
const &n solu(ionarea de ctre
anumite organe% $otri-it $rocedurii $re-zute de lege% a litigiilor care a$ar &ntre
su4iectele ra$orturilor 'uridice 0&n legtur cu dre$turile i o4liga(iile ce formeaz
con(inutul ra$orturilor res$ecti-e2
1:@
.
1.
Aadar% $remisele organizrii 'urisdic(iei muncii% ca 'urisdic(ie s$ecial% se afl &n
$articularit(ile ra$ortului 'uridic de munc i &n considerarea acestor $articularit(i% ea
&nde$linind o func(ie de $rotec(ie% ca i normele de dre$t al muncii.
1;0
... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul $recizeaz o4iectul 'urisdic(iei muncii% adic al acti-it(ii de 'udecat realizat de
instan(ele 'udectoreti &n solu(ionarea conflictelor de munc.
6rei categorii de conflicte de munc sunt a-ute &n -edere<
- cele $ri-ind contractele indi-iduale de munc>
- cele $ri-ind contractele colecti-e de munc>
- cele $ri-ind ra$orturile 'uridice dintre $artenerii sociali% adic dintre organiza(iile
sindicale i cele $atronale.
Nntr &n categoria conflictelor indi-iduale de munc% de $ild i cele determinate de
e,isten(a unei discriminri directe sau indirecte 4azate $e criteriul de se, &n domeniul
muncii%
11:
$recum i cauzele re$rezent.nd contestarea actelor 9care au stat la 4aza
redistri4uirii &ntr-o alt func(ie% ca urmare a desfiin(rii $ostului de(inut% &n 4aza
contractului indi-idual de munc% chiar daca s-a cerut i anularea hotr.rii adunrii
generale a ac(ionarilor5 0la care s-a renun(at $e $arcurs2 acesta fiind 9su4sumat cererii
$rinci$ale5.
11;
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 28-
#ot fi $r(i &n conflictele de munc<
a)salaria(ii% $recum i orice alt $ersoan titular a unui dre$t sau a unei o4liga(ii
&n temeiul $rezentului cod% al altor legi sau al contractelor colecti-e de munc>
4)anga'atorii - $ersoane fizice i8sau $ersoane 'uridice -% agen(ii de munc
tem$orar% utilizatorii% $recum i orice alt $ersoan care 4eneficiaz de o munc
desfurat &n condi(iile $rezentului cod>
*)sindicatele i $atronatele>
d)alte $ersoane 'uridice sau fizice care au aceast -oca(ie &n temeiul legilor s$eciale
sau al )odului de $rocedur ci-il.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
*n litigiile dintre $ersonalul medical i unit(ile sanitare a-.nd ca o4iect $lata unor sume
de 4ani re$rezent.nd dre$turi salariale% casele de asigurri sociale de sntate nu au
calitate $rocesual $asi-. (E.).).=. F Dec'iile 4nite, dec. nr. 31/200, M. Of. nr.
313/200#)
)urtea )onstitu(ional
2.
Art. 2E;% art. 2E7 i art. 2EE din )odul muncii Ide-enite art. 271% art. 272 res$ecti- art.
271 du$ re$u4licareJ sunt norme care sta4ilesc o $rocedur s$ecial% derogatorie%
$ri-ind termenele de 'udecat i modalitatea administrrii $ro4elor &n cazul 'udecrii
cererilor referitoare la conflictele de munc. Kodalitatea &n care au fost reglementate
aceste dis$ozi(ii este o o$(iune a legiuitorului% care a a-ut &n -edere instituirea unei
$roceduri sim$le i urgente% ada$tat ra$orturilor de munc i e,ercitrii dre$tului la
munc. /egulile de $rocedur $re-zute de aceste dis$ozi(ii se a$lic &n mod echita4il
at.t anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor% fr a fi fa-orizat o categorie sau alta. (Dec. nr.
2/200, M. Of. nr. 161/200, 888.costel%ilca.ro! Dec. nr. "0/2010, M. Of. nr.
330/2010)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-23)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=in dis$ozi(iile citate% $recum i din cele ale 7egii dialogului social nr. ;282011 Iart. 1
lit. \2J% rezult c $rinci$alele $r(i &n conflictele indi-iduale de munc sunt<
a2 salaria(ii% $recum i orice alt $ersoan titular a unui dre$t sau a unei o4liga(ii &n
temeiul )odului muncii% al altor legi sau al contractelor 0acordurilor2 colecti-e de
munc>
42 anga'atorii - $ersoane fizice i8sau $ersoane 'uridice -% agen(ii de munc tem$orar%
utilizatorii% autorit(ile8institu(iile $u4lice% $recum i orice alt $ersoan care 4eneficiaz
de o munc desfurat &n condi(iile legii>
7ucrtorii 0salaria(ii i func(ionarii $u4lici2 lua(i indi-idual au calitatea $rocesual acti-
&n ceea ce $ri-ete conflictele de dre$turi indi-iduale &n care sunt im$lica(i. #rin urmare%
9salariatul% singur% nu are calitatea $rocesual acti- &n ac(iunea a-.nd ca o4iect
constatarea nulit(ii clauzelor contractului 0acordului2 indi-idual 0colecti-2 de munc5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 289
(,))ererile &n -ederea solu(ionrii unui conflict de munc $ot fi formulate<
a)&n termen de 10 de zile calendaristice de la data &n care a fost comunicat decizia
unilateral a anga'atorului referitoare la &ncheierea% e,ecutarea% modificarea%
sus$endarea sau &ncetarea contractului indi-idual de munc>
4)&n termen de 10 de zile calendaristice de la data &n care s-a comunicat decizia de
sanc(ionare disci$linar>
*)&n termen de 1 ani de la data naterii dre$tului la ac(iune% &n situa(ia &n care
o4iectul conflictului indi-idual de munc const &n $lata unor dre$turi salariale
neacordate sau a unor des$gu4iri ctre salariat% $recum i &n cazul rs$underii
$atrimoniale a salaria(ilor fa( de anga'ator>
d)$e toat durata e,isten(ei contractului% &n cazul &n care se solicit constatarea
nulit(ii unui contract indi-idual sau colecti- de munc ori a unor clauze ale
acestuia>
e)&n termen de ; luni de la data naterii dre$tului la ac(iune% &n cazul nee,ecutrii
contractului colecti- de munc ori a unor clauze ale acestuia.
(2)*n toate situa(iile% altele dec.t cele $re-zute la alin. 012% termenul este de 1 ani
de la data naterii dre$tului.
)urtea )onstitu(ional
1.
/eglementrile legale criticate se &ntemeiaz $e $rinci$iul $otri-it cruia se $oate cere
constatarea nulit(ii ori anularea unor acte care e,ist. *n situa(ia &n care un contract
indi-idual sau colecti- de munc nu mai este &n fiin(% nu e,ist nici clauzele acestuia%
iar cererea $entru constatarea nulit(ii lor nu mai are o4iect. Aste $osi4il% &ns% ca
efectele 'uridice ale unor clauze contractuale s continue ori s se $roduc du$
&ncetarea e,isten(ei contractelor. *n asemenea situa(ii $ot fi contestate &n 'usti(ie
efectele 'uridice res$ecti-e% dac acestea sunt contrare dre$turilor% li4ert(ilor sau
intereselor legitime ale $ersoanei. (Dec. nr. 33/200", M. Of. nr. /200")
2.
Art. 2E1 din )odul muncii Ide-enit art. 2;E du$ re$u4licareJ% inclusi- alin. 012 lit.d2 al
acestui articol% sunt norme care sta4ilesc o $rocedur s$ecial% derogatorie% $ri-ind
termenele de 'udecat &n cazul 'udecrii cererilor referitoare la conflictele de munc.
Kodalitatea &n care au fost reglementate aceste dis$ozi(ii este o o$(iune a legiuitorului%
care a a-ut &n -edere instituirea unei $roceduri sim$le i urgente% ada$tat ra$orturilor
de munc i e,ercitrii dre$tului la munc. /egulile de $rocedur $re-zute de aceste
dis$ozi(ii se a$lic &n mod egal tuturor celor afla(i &n situa(ia $re-zut de norma legal%
cu res$ectarea dis$ozi(iilor art. 1; din )onstitu(ie. (Dec. nr. 222/200, M. Of. nr.
233/200! Dec. nr. 503/200#, M. Of. nr. 3#/200#)... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-2,)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
*ntr-o reglementare $aralel% care ar fi $utut s fie e-itat% com$lementar te,tului
comentat% se dis$une<
9)ererile $ot fi formulate de cei ale cror dre$turi au fost &nclcate du$ cum urmeaz<
a2 msurile unilaterale de e,ecutare% modificare% sus$endare sau &ncetare a contractului
indi-idual de munc% inclusi- anga'amentele de $lat a unor sume de 4ani% $ot fi
contestate &n termen de 4: de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat
cunotin( de msura dis$us>
42 constatarea nulit(ii unui contract indi-idual de munc $oate fi cerut de $r(i $e
&ntreaga $erioad &n care contractul res$ecti- se a$lic>
c2 $lata des$gu4irilor $entru $agu4ele cauzate i restituirea unor sume care au format
o4iectul unor $l(i nedatorate $ot fi cerute &n termen de 1 ani de la data $roducerii
$agu4ei.5 0art. 211 din 7egea dialogului social nr. ;282011% ado$tat ulterior modificrii
)odului muncii $rin 7egea nr. 40820112.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL II" C%)$e+en'a )a+eria(: Ai +eri+%ria(:
Ar+. 286
(,)Qudecarea conflictelor de munc este de com$eten(a instan(elor sta4ilite
conform )odului de $rocedur ci-il.
(,)Qudecarea conflictelor de munc este de com$eten(a instan(elor 'udectoreti%
sta4ilite $otri-it legii.
(la data 15-fe,-2013 -rt. 26#, alin. (1) din titlul G55, capitolul 55 modificat de -rt. GG din capitolul
55, sectiunea 3 din Legea 2/2013 )
(2))ererile referitoare la cauzele $re-zute la alin. 012 se adreseaz instan(ei
com$etente &n a crei circumscri$(ie reclamantul &i are domiciliul sau reedin(a ori%
du$ caz% sediul.
(la data 01-mar-2013 -rt. 26#, alin. (2) din titlul G55, capitolul 55 a se &edea recurs in interesul
le%ii Decizia 1/2013 )
(3)=ac sunt &nde$linite condi(iile $re-zute de C%du( de $r%*edur: *i2i(: $entru
co$artici$area $rocesual acti-% cererea $oate fi formulat la instan(a com$etent
$entru oricare dintre reclaman(i.
(la data 15-fe,-2013 -rt. 26#, alin. (2) din titlul G55, capitolul 55 completat de -rt. 36 din titlul 5C
din Legea 76/2012 )
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9*n inter$retarea i a$licarea unitar a dis$ozi(iilor art. 2E alin. 022 din 7egea
sindicatelor nr. :482001 0&n $rezent a4rogat $rin 7egea dialogului social nr. ;2820112
sta4ilete c organiza(iile sindicale au calitate $rocesual acti- &n ac(iunile $romo-ate
&n numele mem4rilor de sindicat. *n inter$retarea i a$licarea unitar a dis$ozi(iilor art.
2;@ alin. 022 0fost art. 2E4 alin. 22 din )odul muncii% re$u4licat% instan(a com$etent
teritorial &n solu(ionarea conflictelor de munc &n cazul acestor ac(iuni este cea de la
sediul sindicatului reclamant5. (E.).).=.F )ompletul competent s( <udece recursurile :n
interesul le%ii, dec. nr. 1/2012, M. Of. nr. 11 din 1 martie 2013)
)urtea )onstitu(ional
2.
Art. 2E4 i art. 2E7 din )odul muncii Ide-enit art. 2;@ res$ecti- art. 272 du$
re$u4licareJ re$rezint norme de $rocedur care% $otri-it art. 12; alin. 022 din
)onstitu(ie% se sta4ilesc $rin lege. /eglementarea com$eten(ei materiale i teritoriale a
instan(elor 'udectoreti &n cazul conflictelor de munc nu re$rezint o instituire a unor
$ri-ilegii sau discriminri i nici nu aduce atingere dre$tului la un $roces echita4il.
Salariatul i anga'atorul sunt dou $r(i ale conflictului de munc% situate $e $ozi(ii
o$use i cu interese contrare% situa(ia lor diferit 'ustific.nd% &n anumite $ri-in(e% i
tratamentul 'uridic diferen(iat. Anga'atorul este cel care de(ine documentele i toate
celelalte $ro4e $ertinente $entru elucidarea conflictului i $entru sta4ilirea dre$turilor i
o4liga(iilor $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% fiind necesar i fireasc o4liga(ia
acestuia de a $rezenta aceste $ro4e. (Dec. nr. 3#3/2003, M. Of. nr. 5#/2005)....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-36)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Acest te,t este com$letat de 7egea dialogului social nr. ;282011 0modificat $rin
aceeai 7ege nr. 2820112% care dis$une<
- 9)onflictele indi-iduale de munc se solu(ioneaz &n $rim instan( de ctre tri4unal5
0art. 20E2>
- 9)ererile referitoare la solu(ionarea conflictelor indi-iduale de munc se adreseaz
tri4unalului &n a crui circumscri$(ie &i are domiciliul sau locul de munc reclamantul.5
0art. 2102.
Aadar% dis$ozi(iile legale citate reglementeaz com$eten(a general% material doar i
teritorial a instan(elor 'udectoreti &n ce $ri-ete solu(ionarea conflictelor 0indi-iduale2
de munc. Aceste dis$ozi(ii sunt conforme cu cele ale )odului de $rocedur ci-il%
7egea nr. 11482010% a$lica4il ca dre$t comun% $otri-it cruia<
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
CAPI!OLUL III" Regu(i #$e*ia(e de $r%*edur:
Ar+. 2-0
)auzele $re-zute la art. 2;; sunt scutite de ta,a 'udiciar de tim4ru i de tim4rul
'udiciar.
)A=3
1.
34liga(ia la $lata ta,ei de tim4ru
1. 6rincipii %enerale
)urtea reitereaz c articolul ; P 1 garanteaz oricrei $ersoane dre$tul la 'udecarea
oricrei $reten(ii cu $ri-ire la dre$turile i o4liga(iile sale cu caracter ci-il de ctre o
instan( 'udectoreasc sau tri4unal. *n acest fel% aceast $re-edere cu$rinde 9dre$tul
la o instan(5% din care dre$tul de acces% adic dre$tul de a institui $roceduri ci-ile &n
fa(a instan(elor 'udectoreti% re$rezint doar un as$ect> aceasta &ns este un as$ect
care face $osi4il 4eneficierea de celelalte garan(ii consfin(ite &n $aragraful 1 al
articolului ; al )on-en(iei. )aracterul echita4il% $u4lic i $rom$t al $rocedurilor 'udiciare
nu ar a-ea nicio -aloare dac asemenea $roceduri nu ar fi mai &nt.i ini(iate. *n
$roceduri ci-ile% o $ersoan $oate cu greu s concea$ $reeminen(a dre$tului fr
e,isten(a $osi4ilit(ii de acces la instan(ele de 'udecat 0a se -edea% $rintre altele%
2older &. t9e 4nited 0in%dom% hotr.re din 21 ianuarie 1@7:% Seria A nr. 1E% $. 1;-1E%
PP 14 &n fine i 1:-1;> N and Ot9ers &. t9e 4nited 0in%dom IS)J% nr. 2@1@28@:% PP @1-
@1% A)B/ 2001-V> i 0reu/ &. 6oland% nr. 2E24@8@:% P :2% A)B/ 2001-VN2.... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 270 este conform cu dis$ozi(iile art. 1: lit. $2 din 7egea nr. 14;81@@7 $ri-ind ta,ele
de tim4ru.
Aste -or4a de dis$ozi(ii care e,$rim caracterul $rotecti- al normelor dre$tului muncii%
&n s$ecial &n ceea ce $ri-ete $e anga'a(i + care% de regul% au calitatea de reclaman(i &n
conflictele de munc. A-ident c scutirea o$ereaz i &n cazul celorlal(i $artici$an(i &n
$rocesele res$ecti-e 0de $ild% inter-enien(ii etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-,
(,))ererile referitoare la solu(ionarea conflictelor de munc se 'udec &n regim de
urgen(.
(2)6ermenele de 'udecat nu $ot fi mai mari de 1: zile.
(3)#rocedura de citare a $r(ilor se consider legal &nde$linit dac se realizeaz cu
cel $u(in 24 de ore &nainte de termenul de 'udecat.
)A=3
=urata $rocesului
1.
/eclamantul a $retins c $rocedurile &n cauza sa% care au durat nou ani% &n ciuda unor
$re-ederi legale clare care ddeau $rioritate unor asemenea cauze% au fost e,cesi- de
&ndelungate. Al a su4liniat fa$tul c niciuna din &nt.rzierile &n $roceduri nu &i erau
im$uta4ile i c autorit(ile au $ermis &ntreru$eri &ndelungate i nenecesare.
)urtea reitereaz c rezona4ilitatea duratei $rocedurilor tre4uie e-aluat &n lumina
circumstan(elor cauzei% (in.nd cont de urmtoarele criterii< com$le,itatea cauzei%
com$ortamentul reclamantului i al autorit(ilor rele-ante i im$ortan(a cauzei $entru
reclamant 0a se -edea% $rintre multe altele% FrRdlender -. France IS)J% nr. 10@7@8@;% P
41% A)B/ 2000-VNN2.
=ei dre$tul de acces la o instan( nu $oate o4liga statul s e,ecute toate hotr.rile
'udectoreti% indiferent de circumstan(ele cauzei 0a se -edea Fociac -. /omania% nr.
2:77802% P ;E% 1 fe4ruarie 200:2% inac(iunea autorit(ilor res$onsa4ile &n $rocesul de
e,ecutare anga'eaz res$onsa4ilitatea statului 0a se -edea Scollo -. NtalR% hotr.re din
2E se$tem4rie 1@@:% Seria A nr. 11: )% P 44% i Nstrate -. Koldo-a% nr. :1771800% P 41%
11 iunie 200;2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-,5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul este diferit de cel al art. 212 i 211 din 7egea dialogului social nr. ;282011.
=ei am4ele reglementri con(in dis$ozi(ia 0im$erati-2 a solu(ionrii conflictelor de
munc &n regim de urgen( 0cu celeritate2% e,ist deose4iri &n $ri-in(a termenelor de
'udecat i a celui de &nm.nare a cita(iei.
*ntr-ade-r% $e c.nd art. 271 alin. 022 din )odul muncii $re-ede c 9termenele de
'udecat nu $ot fi mai mari de 1: zile5% art. 212 alin. 022 din 7egea dialogului social
dis$une c aceste termene 9nu $ot fi mai mari de 10 zile5.
6otodat% &n tim$ ce conform art. 271 alin. 012 din )odul muncii% 9$rocedura de citare a
$r(ilor se consider legal &nde$linit dac se realizeaz cu cel $u(in 24 de ore &nainte
de termenul de 'udecat5% art. 211 din 7egea dialogului social $re-ede c 9$r(ile sunt
legal citate dac cita(ia le-a fost &nm.nat cel $u(in cu : zile &naintea 'udecrii.5
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-2
Sarcina $ro4ei &n conflictele de munc re-ine anga'atorului% acesta fiind o4ligat s
de$un do-ezile &n a$rarea sa $.n la $rima zi de &nf(iare.
)urtea )onstitu(ional
1.
=is$ozi(iile art. 2E7 din )od Ide-enit art. 272 du$ re$u4licareJre$rezint norme de
$rocedur care% $otri-it art. 12; alin. 022 din )onstitu(ie% se sta4ilesc $rin lege.
Salariatul i anga'atorul sunt dou $r(i ale conflictului de munc% situate $e $ozi(ii
o$use i cu interese contrare% situa(ia lor diferit 'ustific.nd% &n anumite $ri-in(e% i
tratamentul 'uridic diferen(iat. Anga'atorul este cel care de(ine documentele i toate
celelalte $ro4e $ertinente $entru elucidarea conflictului i $entru sta4ilirea dre$turilor i
o4liga(iilor $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% fiind necesar i fireasc o4liga(ia
acestuia de a $rezenta aceste $ro4e5. (Dec. nr. 3#3/2003, M. Of. nr. 5#/2005! Dec. nr.
2/200, M. Of. nr. 161/200)
2.
Art. 2E4 i art. 2E7 din )odul muncii Ide-enite art. 2;@ res$ecti- 272 du$ re$u4licareJ
re$rezint norme de $rocedur care% $otri-it art. 12; alin. 022 din )onstitu(ie% se
sta4ilesc $rin lege. /eglementarea com$eten(ei materiale i teritoriale a instan(elor
'udectoreti &n cazul conflictelor de munc nu re$rezint o instituire a unor $ri-ilegii
sau discriminri i nici nu aduce atingere dre$tului la un $roces echita4il. Salariatul i
anga'atorul sunt dou $r(i ale conflictului de munc% situate $e $ozi(ii o$use i cu
interese contrare% situa(ia lor diferit 'ustific.nd% &n anumite $ri-in(e% i tratamentul
'uridic diferen(iat. Anga'atorul este cel care de(ine documentele i toate celelalte $ro4e
$ertinente $entru elucidarea conflictului i $entru sta4ilirea dre$turilor i o4liga(iilor
$r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% fiind necesar i fireasc o4liga(ia acestuia de a
$rezenta aceste $ro4e. (Dec. nr. 3#3/2003, M. Of. nr. 5#/2005)... *i+e#+e )ai de$ar+e
(,-,5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul a fost declarat constitu(ional de )urtea )onstitu(ional 0deciziile nr. 44@82004%
nr. 40@8200;% 4:48200;% 71E8200;% E28200E% 101:8200@ etc.2. *n esen(% s-a re(inut
c legiuitorul este &n dre$t s reglementeze as$ectele de $rocedur% iar diferen(ierea de
regim 'uridic &ntre anga'ator i anga'at se 'ustific $entru $rotec(ia acestuia din urm.
*n acelai sens% s-a re(inut 0=ecizia nr. 411820112 c 9aceast modalitate de
reglementare re$rezint o o$(iune a legiuitorului% care a a-ut &n -edere instituirea unei
$roceduri sim$le i urgente% ada$tat ra$orturilor de munc i e,ercitrii dre$tului la
munc. /egulile de $rocedur $re-zute de aceste dis$ozi(ii se a$lic &n mod echita4il
at.t anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor% fr a fi fa-orizat o categorie sau alta. Astfel%
salariatul i anga'atorul sunt dou $r(i ale conflictului de munc% situate $e $ozi(ii
o$use i cu interese contrare% situa(ia lor diferit 'ustific.nd% &n anumite $ri-in(e% i
tratamentul 'uridic diferen(iat. Anga'atorul este cel care de(ine documentele i toate
celelalte $ro4e $ertinente $entru elucidarea conflictului i $entru sta4ilirea dre$turilor i
o4liga(iilor $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% fiind necesar i fireasc o4liga(ia
acestuia de a $rezenta aceste $ro4e5
140
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-3
Administrarea $ro4elor se face cu res$ectarea regimului de urgen(% instan(a fiind
&n dre$t s decad din 4eneficiul $ro4ei admise $artea care &nt.rzie &n mod
ne'ustificat administrarea acesteia.
)urtea )onstitu(ional
1.
Art. 2E;-2EE din )odul muncii Ide-enite art. 271-271 du$ re$u4licareJ sunt norme
care sta4ilesc o $rocedur s$ecial% derogatorie% $ri-ind termenele de 'udecat i
modalitatea administrrii $ro4elor &n cazul 'udecrii cererilor referitoare la conflictele de
munc. Kodalitatea &n care au fost reglementate aceste dis$ozi(ii este o o$(iune a
legiuitorului% care a a-ut &n -edere instituirea unei $roceduri sim$le i urgente% ada$tat
ra$orturilor de munc i e,ercitrii dre$tului la munc. /egulile de $rocedur $re-zute
de aceste dis$ozi(ii se a$lic &n mod echita4il at.t anga'atorilor% c.t i anga'a(ilor% fr a
fi fa-orizat o categorie sau alta. (Dec. nr. 2/200, M. Of. nr. 161/200! Dec. nr.
1.015/200#, M. Of. nr. 53"/200#)
2.
Art. 2EE teza a doua din )odul muncii Ide-enit art. 2EE du$ re$u4licareJ% a re(inut c
aceste dis$ozi(ii legale 9sunt menite s asigure solu(ionarea cu celeritate a conflictelor
de munc% &n $rimul r.nd% &n interesul salariatului% al a$rrii ra$orturilor de munc i al
e,ercitrii dre$tului la munc5. (Dec. nr. 350/2005, M. Of. nr. ""#/2005)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-,3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul d satisfac(ie $rinci$iului celerit(ii
141
&n acti-itatea de 'udecat i are menirea de
a determina 'usti(ia4ilii 0&n s$ecial anga'atorii2 s ac(ioneze cu diligen( i 4un-
credin(% s nu tergi-erseze solu(ionarea cauzei. Qustificarea acestei situa(ii este fcut
de )urtea )onstitu(ional< 9Anga'atorul este cel care de(ine documentele i toate
celelalte $ro4e $ertinente $entru elucidarea conflictului i $entru sta4ilirea dre$turilor i
o4liga(iilor $r(ilor ra$ortului 'uridic de munc% fiind necesar i fireasc o4liga(ia
acestuia de a $rezenta aceste $ro4e5.
142
6otodat% )urtea )onstitu(ional a re(inut
141
c dis$ozi(iile legale res$ecti-e sunt menite
s asigure solu(ionarea cu celeritate a conflictelor de munc% &n $rimul r.nd% &n interesul
salariatului% al a$rrii ra$orturilor de munc i al e,ercitrii dre$tului la munc.
Anga'atorul% &n a$rarea sa% tre4uie s do-edeasc legalitatea i temeinicia msurii de
concediere% fiind o4ligat s $rezinte $ro4ele &n acest sens &nainte de $rima zi de
&nf(iare. =ac anga'atorul &nt.rzie% &n mod ne'ustificat% administrarea acestor $ro4e%
el $oate fi deczut chiar i din $ro4ele admise anterior. =ecderea din $ro4 are dre$t
consecin( nedo-edirea legalit(ii ori a temeiniciei deciziei de concediere% aceasta
$ut.nd fi anulat.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-4
Botr.rile $ronun(ate &n fond sunt definiti-e i e,ecutorii de dre$t.
)A=3
1.
Fee,ecutarea hotr.rii 'udectoreti. )urtea reamintete c e,ecutarea unei hotr.ri
'udectoreti% indiferent de la ce instan( ar emana ea% tre4uie considerat ca fc.nd
$arte integrant din 9$roces5 &n sensul art. ; din )on-en(ie 0Borns4R &m$otri-a Sreciei%
Botr.rea din 1@ martie 1@@7% )ulegere de hotr.ri i decizii 1@@7-NN% $$. :10-:11% P
40% i Nmmo4iliare Saffi &m$otri-a Ntaliei IK)J% nr. 22.7748@1% P ;1% )A=3 1@@@-V2.
).nd autorit(ile sunt o4ligate s ac(ioneze &n e,ecutarea unei hotr.ri 'udectoreti i
omit s o fac% aceast iner(ie atrage rs$underea statului su4 as$ectul art. ; P 1 din
)on-en(ie 0Scollo &m$otri-a Ntaliei% Botr.rea din 2E se$tem4rie 1@@:% Seria A nr. 11:-
)% $. ::% P442.
*n s$e(% )urtea o4ser- c $rin hotr.rea definiti- din data de : martie 2001%
Qudectoria Cistri(a a dis$us ca $refectura s &l reintegreze $e reclamant &ntr-un $ost de
consilier-e,$ert de gradul N A i s &i $lteasc anumite sume cu titlu de salarii....
*i+e#+e )ai de$ar+e (,-8)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=in $cate% te,tul% intr &n coliziune at.t cu dis$ozi(iile 7egii dialogului social nr.
;282011 0re$u4licat &n luna august 20122% c.t i cu cele ale noului )od de $rocedur
ci-il.
)onform art. 214 din 7egea nr. ;282011 9hotr.rile instan(ei de fond sunt su$use
numai a$elului5.
#otri-it )odului de $rocedur ci-il% 9hotr.rea 'udectoreasc ce solu(ioneaz% &n tot
sau &n $arte% fondul $rocesului sau statueaz asu$ra unei e,ce$(ii $rocesuale ori asu$ra
oricrui alt incident are% de la $ronun(are% autoritate de lucru 'udecat cu $ri-ire la
chestiunea tranat5 Iart. 410 alin. 012J. 9).nd hotr.rea este su$us a$elului sau
recursului% autoritatea de lucru 'udecat este $ro-izorie5 Iart. 410 alin. 042J.
Botr.rea 'udectoreasc are $utere e,ecutorie 0art. 4112 i are for(a $ro4ant a unui
&nscris autentic 0art. 4142. Aa este o4ligatorie i $roduce efecte numai &ntre $r(i i
succesorii acestora 0art. 41:2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-5
=is$ozi(iile $rezentului titlu se com$leteaz cu $re-ederile )odului de $rocedur
ci-il.
)A=3
1.
6ri4unal inde$endent. )urtea reamintete c% $entru a sta4ili dac un tri4unal $oate
trece dre$t Ginde$endentH &n sensul art. ; P 1% tre4uie &n s$ecial s se ia &n considerare
modul de desemnare i durata mandatului mem4rilor si% e,isten(a unei $rotec(ii
&m$otri-a $resiunilor e,terioare i dac e,ist sau nu o a$aren( de inde$enden(.
*n ceea ce $ri-ete im$ar(ialitatea% tre4uie s se disting &ntre o e,aminare su4iecti-%
menit sI-erifice dac tri4unalul nu a manifestat -reo fa-orizare a unei $r(i sau -reo
$re'udecat $ersonal% i una o4iecti-% $entru a se asigura dac acesta ofer garan(ii
suficiente $entru a e,clude orice &ndoial legitim 0Cochan c. ?crainei% n` 7:77802% PP
;:-;;% 1 mai 20072.
)urtea o4ser- c &n cauza de fa( nu se $une nicio $ro4lem a -reunei im$ar(ialit(i
su4iecti-e. =e aceea% no(iunile de inde$enden( i im$ar(ialitate o4iecti- fiind str.ns
legate% )urtea le -a e,amina &m$reun 0O2.... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul este reluat i de art. 21; din 7egea dialogului social< 9=is$ozi(iile $rezentei legi
referitoare la $rocedura de solu(ionare a conflictelor indi-iduale de munc se
com$leteaz &n mod cores$unztor cu $re-ederile )odului de $rocedur ci-il5. Se
instituie astfel calitatea de dre$t comun a legisla(iei ci-ile $entru legisla(ia muncii.
)odul de $rocedur ci-il - 7egea nr. 11482010 este cel care reglementeaz cererea de
chemare &n 'udecat% &nt.m$inarea% cererea recon-en(ional% e,ce$(iile i incidentele
$rocesuale% desfurarea edin(ei de 'udecat% hotr.rile 'udectoreti% cile de atac
etc.
Amintim c este $osi4il solu(ionarea $e cale amia4il a conflictelor indi-iduale de
munc &n temeiul dis$ozi(iilor 7egii nr. 1@28200; $ri-ind medierea i organizarea
$rofesiei de mediator Iart. ;0
1
alin. 012 lit. e2 i art. 71 alin. 022J% &n urma modificrii
ei
144
.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
!I!LUL BIII" Di#$%&i'ii +ran&i+%rii Ai 5ina(e
Ar+. 2-8
#otri-it o4liga(iilor interna(ionale asumate de /om.nia% legisla(ia muncii -a fi
armonizat $ermanent cu normele ?niunii Auro$ene% cu con-en(iile i
recomandrile 3rganiza(iei Nnterna(ionale a Kuncii% cu normele dre$tului
interna(ional al muncii.
1.
Aste de o4ser-at &n $rimul r.nd fa$tul c &n dre$tul muncii o4liga(iile asumate de
/om.nia nu se ra$orteaz e,clusi- la normele ?niunii Auro$ene% ci i la cele ale
3rganiza(iei Nnterna(ionale a Kuncii% /om.nia fiind fondator al acestui organism
interna(ional i semnatar al celor mai multe din con-en(iile i recomandrile emise de
3rganiza(ia Nnterna(ional a Kuncii. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op.
cit.% $. 4472
2.
=re$turile recunoscute salaria(ilor sunt de cele mai multe ori $este cele $e care normele
euro$ene le im$un ca fiind minimale. #ot fi date cu titlu de e,em$lu% reglementrile ce
$ri-esc negocierea colecti-% li4ertatea sindical% reglementrile euro$ene $ri-ind
concedierea colecti- sau $rotec(ia liderilor sindicali% legea rom.n recunosc.nd
dre$turi de multe ori su$erioare fa( de cele din normele euro$ene. 0A. Athanasiu% K.
Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 447-44E2... *i+e#+e )ai de$ar+e (,-4)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul scoate &n e-iden( im$ortan(a normelor interna(ionale i euro$ene ale muncii%
necesitatea armonizrii $ermanente a legisla(iei muncii interne cu aceste norme.
=is$ozi(iile art. 27; cunosc o reflectare $ractic e-ident &n ceea ce $ri-ete ratificarea
celor mai im$ortante )on-en(ii ale 3rganiza(iei Nnterna(ionale a Kuncii 0de e,em$lu%
)on-en(ia nr. E7 din anul 1@4E $ri-ind li4ertatea sindical i )on-en(ia nr. @E81@4@
$ri-ind negocierea colecti-2% $recum i trans$unerea &n dre$tul na(ional a directi-elor
?niunii Auro$ene 0de $ild% cele ce $ri-esc organizarea tim$ului de lucru% munca $rin
agent de munc tem$orar% transferul &ntre$rinderii etc.2.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2--
(,)*n sensul $rezentului cod% func(iile de conducere sunt cele definite $rin lege sau
$rin reglementri interne ale anga'atorului.
(2)#rezenta lege trans$une art. 1; lit. 42% art. 1E i 1@ din =irecti-a 20037997CE
a #arlamentului Auro$ean i a )onsiliului din 4 noiem4rie 2001 $ri-ind anumite
as$ecte ale organizrii tim$ului de lucru% $u4licat &n Qurnalul 3ficial al ?niunii
Auro$ene% seria 7% nr. 2@@ din 1E noiem4rie 2001% i art. 1% 4 i 10 din =irecti-a
20097,047CE a #arlamentului Auro$ean i a )onsiliului din 1@ noiem4rie 200E
$ri-ind munca $rin agent de munc tem$orar% $u4licat &n Qurnalul 3ficial al
?niunii Auro$ene% seria 7% nr. 127 din : decem4rie 200E.
1.
7egiuitorul a refuzat s mai defineasc no(iunea de func(ii de conducere% aa cum erau
aceste definite $.n la modificarea adus $rin 7egea nr. 4082011.
*n acest moment &n sectorul 4ugetar func(iile de conducere sunt &n mod e,$res
$re-zute $rin 7egea nr. 2E482010 cadru $ri-ind salarizarea unitar a $ersonalului
$ltit din fonduri $u4lice.
*n ceea ce $ri-ete func(iile de conducere% &n sectorul $ri-at acestea -or fi definite $rin
acte interne ale fiecrui anga'ator.
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
=ac anterior modificrii te,tului comentat $rin 7egea nr. 4082011 func(iile de
conducere erau definite chiar de acest te,t% ulterior sunt $re-zute dou modalit(i de
definire a func(iilor &n discu(ie<
- $rin lege 0sau alte acte normati-e2% de regul% &n cazul unit(ilor de stat i &n s$ecial al
institu(iilor8autorit(ilor $u4lice>
- $rin reglementrile interne ale anga'atorilor 0$ri-a(i2< regulamente de organizare i
func(ionare sau regulamente interne care constituie iz-oare s$ecifice ale dre$tului
muncii.
*ntr-ade-r% numai &n cazul anga'atorilor din sectorul $ri-at e,ist $osi4ilitatea sta4ilirii
$rin reglementri interne a func(iilor de conducere% &n cazul anga'atorilor din sectorul
$u4lic% legiuitorul este cel ce determin asemenea func(ii.
14:
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-9
(,)=is$ozi(iile $rezentului cod se &ntregesc cu celelalte dis$ozi(ii cu$rinse &n
legisla(ia muncii i% &n msura &n care nu sunt incom$ati4ile cu s$ecificul ra$orturilor
de munc $re-zute de $rezentul cod% cu dis$ozi(iile legisla(iei ci-ile.
(2)#re-ederile $rezentului cod se a$lic cu titlu de dre$t comun i acelor ra$orturi
'uridice de munc ne&ntemeiate $e un contract indi-idual de munc% &n msura &n
care reglementrile s$eciale nu sunt com$lete i a$licarea lor nu este incom$ati4il
cu s$ecificul ra$orturilor de munc res$ecti-e.
1.
7emoti&area actului administrati& de eli,erare din func'ia pu,lic( F cau/( de nulitate.
Aste ade-rat c 7egea nr.1EE81@@@ nu cu$rinde dis$ozi(ii referitoare la con(inutul
actului administrati- $rin care se dis$une eli4erarea din func(ie a func(ionarului $u4lic%
&ns &n cauz% su4 acest as$ect% din dis$ozi(iile art.117 din 7egea nr.1EE81@@@ i
dis$ozi(iile art.2@: alin.022 Iart.27E alin.022 du$ re$u4licareJ din )odul Kuncii rezult
c sunt incidente $re-ederile )odului Kuncii% norme ce com$leteaz legisla(ia s$ecial
&n domeniu.
#rin urmare o astfel de decizie tre4uie s cu$rind &n mod o4ligatoriu moti-ele de fa$t i
de dre$t care au determinat eli4erarea din func(ie &ntruc.t numai &n acest fel este
$osi4il e,ercitarea controlului 'udiciar asu$ra legalit(ii msurii de eli4erare din func(ie%
moti-area actului re$rezent.nd o condi(ie de legalitate a acestuia% insuficien(a moti-rii
sau nemoti-area acestuia atrg.nd nulitatea actului administrati- de eli4erare din
func(ie. (). -p. Bucure*ti, s. a C555-a contencios administrati& *i fiscal, dec. nr.
2#"3/2012, >DD nr. 5/2013, 888.re&istadreptsocial.ro, cod citare 3102)... *i+e#+e )ai
de$ar+e (,-5)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
6e,tul de mai sus re$rezint o consecin( a realit(ii e-idente c actele normati-e care
alctuiesc sistemul dre$tului nu sunt izolate% ci se afl &n corela(ii i interferen(e fireti i
$ermanente.
)odul muncii este cel mai im$ortant iz-or al dre$tului muncii% dar legisla(ia &n materie
cu$rinde i alte acte normati-e 0legi% ordonan(e de urgen(% ordonan(e% hotr.ri ale
Su-ernului etc.2. =e aceea% dis$ozi(iile sale se &ntregesc cu cele ale altor acte
normati-e% de $ild% cu cele ale $e%ii dialo%ului social nr. ;282011 etc.
=re$tul ci-il% fiind 9dre$t comun5% $re-ederile sale le &ntregesc $e cele ale )odului
muncii% &ns 9numai &n msura &n care nu sunt incom$ati4ile cu s$ecificul ra$orturilor de
munc5. A$licarea legisla(iei ci-ile este e-ident% de e,em$lu% &n ceea ce $ri-ete
&ncheierea contractului indi-idual de munc 0li4ertatea contractual% consim(m.ntul%
ca$acitatea% cauza contractului5.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 2-6
(,)Vechimea &n munc sta4ilit $.n la data de 11 decem4rie 2010 se $ro4eaz cu
carnetul de munc.
(2)=u$ data a4rogrii =ecretului nr. 627,6-8 $ri-ind carnetul de munc% cu
modificrile ulterioare% -echimea &n munc sta4ilit $.n la data de 11 decem4rie
2010 se reconstituie% la cererea $ersoanei care nu $osed carnet de munc% de
ctre instan(a 'udectoreasc com$etent s solu(ioneze conflictele de munc% $e
4aza &nscrisurilor sau a altor $ro4e din care s rezulte e,isten(a ra$orturilor de
munc. )ererile de reconstituire formulate anterior datei a4rogrii =ecretului nr.
627,6-8% cu modificrile ulterioare% se -or solu(iona $otri-it dis$ozi(iilor acestui
act normati-.
(3)Anga'atorii care $streaz i com$leteaz carnetele de munc le -or eli4era
titularilor &n mod ealonat% $.n la data de 10 iunie 2011% $e 4az de $roces--er4al
indi-idual de $redare-$rimire.
(4)Nns$ectoratele teritoriale de munc ce de(in carnetele de munc ale salaria(ilor
le -or eli4era $.n la data $re-zut la alin. 012% &n condi(iile sta4ilite $rin ordin al
ministrului muncii% familiei i $rotec(iei sociale.
(5)Anun(ul $ri-ind $ierderea carnetelor de munc emise &n temeiul =ecretului nr.
627,6-8% cu modificrile ulterioare% se $u4lic &n Konitorul 3ficial al /om.niei%
#artea a NNN-a.
/ecurs &n interesul legii + admis
1.
9=is$ozi(iile art. 11 alin. 012 din 7egea nr. :081@@;% &n ra$ort cu $re-ederile art. N $ct.
12 din 3rdonan(a Su-ernului nr. E182000% art. :0 din 3rdonan(a de urgen( a
Su-ernului nr. 17782002 i art. ; alin. 012 din 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr.
1;082000 se inter$reteaz% &n sensul c< Qudectorii% $rocurorii i ceilal(i magistra(i%
$recum i $ersoanele care au &nde$linit func(ia de 'udector financiar% $rocuror financiar
sau de controlor financiar &n cadrul )ur(ii de )onturi a /om.niei 4eneficiau i de s$orul
$entru -echime &n munc% &n cuantumul $re-zut de lege5. (E.).).=.F Dec'iile 4nite,
dec. nr. GGGC5/200", M. Of. nr. "15/200")
2.
Vechimea &n munc. *n condi(iile reglementrilor actuale% este ade-rat c -echimea &n
munc intereseaz din ce &n ce mai $u(in% fiind mai im$ortant de determinat% de
e,em$lu% $erioada de contri4u(ie a unui salariat la sistemele de $ensii sau de a
determina -echimea unui salariat &ntr-o anumit $rofesiune sau la un anumit anga'ator.
=ar i -echimea &ntr-o anumit $rofesiune sau la un anumit anga'ator se $oate
determina% tot &n 4aza unor &nscrisuri% cele mai e-idente fiind &nregistrrile din carnetul
de munc. 0A. Athanasiu% K. Volonciu% 7. =ima% 3. )azan% op. cit.% $. 4;02... *i+e#+e
)ai de$ar+e (,-3)
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Art. 27@ 0modificat de mai multe ori2 se refer la do-ada -echimii &n munc Ialin. 012 i
022J% $recum i la eli4erarea carnetelor de munc titularilor lor Ialin. 012 i 042J.
#.n la data de 11 decem4rie 2010% -echimea s-a do-edit cu carnetul de munc. =u$
a4rogarea =ecretului @281@7;% -echimea res$ecti- $.n la aceast dat se do-edete
tot cu acest carnet> e,ce$(ie fac cei care nu &l mai $osed 0din indiferent ce moti-% de
e,em$lu $ierderea documentului sau degradarea lui etc.2% situa(ie &n care -echimea &n
munc se reconstituie de ctre instan(a de 'udecat. ?lterior datei men(ionate%
-echimea se do-edete cu ade-erin(ele 0documentele2 emise de anga'atori $otri-it
registrului general de e-iden( a salaria(ilor 0du$ caz i8sau certificatul8carnetul $ri-ind
stagiul de cotizare2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 290
#e data intrrii &n -igoare a $rezentului cod cauzele $ri-ind conflicte de munc
aflate $e rolul tri4unalelor se 'udec &n continuare $otri-it dis$ozi(iilor $rocesuale
a$lica4ile la data sesizrii instan(elor.
1.
Acest articol este o dis$ozi(ie de tranzi(ie care $re-edea c la data intrrii &n -igoare a
acestui cod i anume data de 1 martie 2011 cauzele $ri-ind conflicte de munc aflate
$e rolul tri4unalelor urmau s se 'udec &n continuare $otri-it dis$ozi(iilor $rocesuale
a$lica4ile la data sesizrii instan(elor
.ILCA C%#+e(/ C%du( Mun*ii *%)en+a+ #i adn%+a+ din 05-iun-20,3/ R%#e++i
In+erna+i%na(
Aste -or4a de o dis$ozi(ie tranzitorie% ce a fost -ala4il doar la data intrrii &n -igoare a
)odului muncii 0la 1 martie 20012.
Da*a 2rei #a *u)$eri *ar+ea/ 2e&i ai*i
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
Ar+. 29,
(,)#rezentul cod intr &n -igoare la data de 1 martie 2001.
(2)#e data intrrii &n -igoare a $rezentului cod se a4rog<
- )odul muncii al /.S./.% 7egea nr. ,07,6-2% $u4licat &n Culetinul 3ficial% #artea
N% nr. 140 din 1 decem4rie 1@72% cu modificrile i com$letrile ulterioare>
- 7egea nr. ,7,6-0 - 7egea organizrii i disci$linei muncii &n unit(ile socialiste de
stat% $u4licat &n Culetinul 3ficial% #artea N% nr. 27 din 27 martie 1@70% cu
modificrile i com$letrile ulterioare>
- =ecretul nr. 837,69, $ri-ind modul de recu$erare a unor $agu4e aduse a-utului
o4tesc% $u4licat &n Culetinul 3ficial% #artea N% nr. 17 din 2: martie 1@E1>
- 7egea nr. 307,660 $ri-ind anga'area salaria(ilor &n func(ie de com$eten(%
$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 12: din 1; noiem4rie 1@@0>
- 7egea nr. 27,66, $ri-ind cumulul de func(ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N% nr. 1 din E ianuarie 1@@1>
- 7egea salarizrii nr. ,47,66,% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N%
nr. 12 din @ fe4ruarie 1@@1% cu modificrile i com$letrile ulterioare>
- 7egea nr. 87,662 $ri-ind concediul de odihn i alte concedii ale salaria(ilor%
$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1; din 10 fe4ruarie 1@@2>
- 7egea nr. 897,663 $ri-ind garantarea &n $lat a salariului minim% $u4licat &n
Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 24; din 1: octom4rie 1@@1>
- 7egea nr. -57,668 $ri-ind sta4ilirea zilelor de sr4toare legal &n care nu se
lucreaz% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1:0 din 17 iulie
1@@;% cu modificrile i com$letrile ulterioare>
- art. 14 i 1: din 7egea nr. ,307,668 $ri-ind contractul colecti- de munc%
re$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1E4 din 1@ mai 1@@E.
(3)#e data de 1 ianuarie 2011 se a4rog dis$ozi(iile =ecretului nr. 627,6-8
$ri-ind carnetul de munc% $u4licat &n Culetinul 3ficial% #artea N% nr. 17 din 2;
a$rilie 1@7;% cu modificrile ulterioare.
L
F36a<
/e$roducem mai 'os $re-ederile art. NN% NNN i NV din 7egea nr. 40720,, $entru
modificarea i com$letarea 7egii nr. 5372003 - C%du( )un*ii% care nu sunt
&ncor$orate &n forma re$u4licat a 7egii nr. 5372003 - C%du( )un*ii i care se
a$lic% &n continuare% ca dis$ozi(ii $ro$rii ale actului modificator<
b- Art. NN
012)ontractele colecti-e de munc i actele adi(ionale &ncheiate &n inter-alul de la
data intrrii &n -igoare a $rezentei legi i $.n la 11 decem4rie 2011 nu $ot
$re-edea o durat de -ala4ilitate care s de$easc 11 decem4rie 2011. =u$
aceast dat% contractele colecti-e de munc i actele adi(ionale se -or &ncheia $e
durate sta4ilite $rin legea s$ecial.
022)ontractele colecti-e de munc &n a$licare la data intrrii &n -igoare a $rezentei
legi &i $roduc efectele $.n la data e,$irrii termenului $entru care au fost
&ncheiate.
- Art. NNN
7a data intrrii &n -igoare a $rezentei legi se a4rog<
- art. 21 alin. 012 din 7egea nr. ,307,668 $ri-ind contractul colecti- de munc%
re$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1E4 din 1@ mai 1@@E% cu
modificrile i com$letrile ulterioare>
- art. 72 din 7egea nr. ,897,666 $ri-ind solu(ionarea conflictelor de munc%
$u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. :E2 din 2@ noiem4rie 1@@@%
cu modificrile i com$letrile ulterioare.
- Art. NV
#rezenta lege intr &n -igoare la 10 de zile de la data $u4licrii &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N.b
*n alin. 012 este reglementat data intrrii &n -igoare a )odului muncii. 6e,tul este
conform cu art. 7E din )onstitu(ie care $re-ede c legea intr &n -igoare% du$ caz% la 1
zile de la data $u4licrii ei &n Konitorul 3ficial ori la o dat ulterioar $re-zut &n te,tul
ei. Aceast dat a fost% aadar% 1 martie 2001% dei )odul muncii 07egea nr. :1820012 a
fost $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 72 din : fe4ruarie 2001.
*n alin. 022 sunt enumerate actele normati-e a4rogate.
=esigur c% &n $rimul r.nd% tre4uiau a4rogate% nu doar )odul muncii anterior% care a
fost astfel &nlocuit% ci i alte acte normati-e a4rogate anterior intrrii sale &n -igoare% ale
cror dis$ozi(ii nu mai cores$undeau ne-oilor realit(ii economico-sociale 0i anume%
7egea nr. 181@70 a organizrii i disci$linei muncii &n unit(ile socialiste de stat2 sau au
fost $reluate &n noua reglementare 0de $ild% 7egea nr. 281@@1 $ri-ind cumulul de
func(ii i 7egea nr. 7:81@@; $ri-ind sta4ilirea zilelor de sr4toare legal &n care nu se
lucreaz etc.2.
... *i+e#+e )ai de$ar+e (-)
!ICLEA A(e0andru/ C%du( )un*ii *%)en+a+/ edi+ia a I1-a din 0,-n%2-20,3/
Uni2er#u( 3uridi*
-LLLL-
MMMM
L2
/e$u4licat &n temeiul art. V din 7egea nr. 40720,, $entru modificarea i
com$letarea 7egii nr. 5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N% nr. 22: din 11 martie 2011% d.ndu-se te,telor o nou
numerotare.
7egea nr. 5372003 - C%du( )un*ii a fost $u4licat &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N% nr. 72 din : fe4ruarie 2001% i a mai fost modificat i
com$letat $rin<
- 7egea nr. 49072003 $entru modificarea lit. e2 a art. :0 din 7egea nr. 5372003 -
C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. E14 din 1E
noiem4rie 2001>
- 7egea nr. 54,72003 $entru modificarea unor dis$ozi(ii ale 7egii nr. 5372003 -
C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. @11 din 1@
decem4rie 2001>
- 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. 8572005 $ri-ind modificarea i
com$letarea 7egii nr. 5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N% nr. :7; din : iulie 200:% a$ro4at cu modificri i com$letri
$rin 7egea nr. 3-,72005% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr.
1.147 din 1@ decem4rie 200:>
- 7egea nr. 24,72005 $entru $re-enirea i com4aterea e-aziunii fiscale% $u4licat
&n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. ;72 din 27 iulie 200:% cu modificrile
ulterioare>
- 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. 5572008 $entru modificarea i
com$letarea 7egii nr. 5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al
/om.niei% #artea N% nr. 7EE din 1E se$tem4rie 200;% a$ro4at cu com$letri $rin
7egea nr. 647200-% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 2;4 din
1@ a$rilie 2007>
- 7egea nr. 23-7200- $ri-ind modificarea alin. 012 al art. 2;@ din 7egea nr.
5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr.
4@7 din 2: iulie 2007>
- 7egea nr. 20272009 $entru modificarea alin. 012 al art. 114 din 7egea nr.
5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr.
72E din 2E octom4rie 200E>
- 3rdonan(a de urgen( a Su-ernului nr. ,4972009 $entru modificarea 7egii nr.
5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr.
7;: din 11 noiem4rie 200E% a$ro4at $rin 7egea nr. ,8-72006% $u4licat &n
Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 121 din 14 mai 200@>
- 7egea nr. 33,72006 $ri-ind modificarea lit. e2 a alin. 012 al art. 27; din 7egea
nr. 5372003 - C%du( )un*ii% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N%
nr. 77@ din 11 noiem4rie 200@>
- 7egea nr. 46720,0 $ri-ind unele msuri &n domeniul muncii i asigurrilor
sociale% $u4licat &n Konitorul 3ficial al /om.niei% #artea N% nr. 1@: din 2@ martie
2010.
#u4licat &n Konitorul 3ficial cu numrul 14: din data de 1E mai 2011
Forma sintetic la data 27-mai-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
--- --- )odul Muncii din 2003, M.Of. 335 din 1-mai-2011 forma sintetica la data
2"-mai-2013