Sunteți pe pagina 1din 71

Lucrare de diplom

NGRIJIREA BOLNAVILOR CU
CISTIT ACUT
Coordonator asistent: Absolvent:
MOTTO:

,, n fiecare dintre noi,
Se ascunde tainic
Un har nebnuit
S poi,
De grija cuiva s pori,
Inima la fel s- i bat
Pentru toi
S fi acolo pentru ceilali,
!"mbind,
S #ti s asculi, s au$i,
%i s prime#ti, doar
Druind
De-ar vecui &n libertate
'cest har,
(iracolul pe pm"nt
)-ar mai fi at"t de rar*
HENRI. T.M.NOEN
!
C"#RIN$
I )+,IU)I D- )U.SI)/
%. &e'ini(ie: nursin)ului* nursei.
!. Rolul nursei.
+. ,unc(iile nursei
-. Cadrul conceptual al .n)ri/irilor
0. #rocesul de .n)ri/ire
1. No(iuni de Nursin)
2. #rincipii de ba3 a .n)ri/irii
4. Teoria lui Maslo5
6. Rolul asistentei medicale .n .n)ri/irea bolnavilor.
II ')'0+(I' %I 1I2+!+1I' 'P'.'0U2UI .-)'2
%. Cile urinare
!. 7e3ica urinar
+. Caracteristicile 8i compo3i(ia urinii
-. ,ormarea urinii
0. Mic(iunea
III 3IS0I0' '3U04
%. &e'ini(ie
!. #revalen(
+. Etiolo)ie
-. Anatomie patolo)ic
0. Clasi'icare
1. $imptomatolo)ie
2. &ia)nostic
4. E9amen clinic 8i e9amen 'i3ic
6. Evolu(ie 8i pro)nostic: complica(ii
%;.Tratament
I5 3'!U.I
Ca3ul I
Ca3ul II
Ca3ul III
5 360-5' 0-7)I3I %I (-0+D- 1+2+SI0- P-)0.U DI'/)+S0I3
%I 0.'0'(-)0 ) 3IS0I0' '3U04
5I 3+)32U!II
I.NOIUNI DE NURSING
%. Definiie:
Nursin)<ul =dup O.M.$.> este o parte important a sistemului
de .n)ri/ire a snt(ii care cuprinde:
a. #romovarea snt(ii
b. #revenirea .mbolnvirilor
c. ?n)ri/irea persoanelor bolnave = 'i3ic: psi@ic: mental> de toate
vArstele: .n toate unit(ile sanitare: .n comunit(i 8i .n toate 'ormele
de asisten(e sociale.
Nursin)<ul =dup 7ir)inia Henderson>:
B $ a/u(i individul: 'ie acesta bolnav sau sntos s<8i a'le
calea spre recuperare sau sntate: s<8i 'oloseasc 'iecare ac(iune
pentru a promova sntatea sau recuperarea cu condi(ia ca acesta s
aib tria: voin(a sau cunoa8terea necesare pentru a o 'ace 8i s
ac(ione3e .n a8a 'el .ncAt acesta s<8i poarte de )ri/ sin)ur cAt mai
curAnd posibil.C
Nursa este o persoan care a parcurs un pro)ram complet de
'ormare pro'esional: capabil s practice cu pro'esionalism
nursin)ul: care accept responsabilit(ile 8i e9ercit autoritatea
necesar .n acordarea direct a .n)ri/irilor: avAnd rspunderea
.n)ri/irilor pe care le acord 8i nu e9ecut nici o alt procedur
pentru care nu este cali'icat.
Asistenta este B c@eiaC ec@ipei: responsabilit(ile asistentei
medicale sunt:
a. #romovarea snt(ii
b. #revenirea .mbolnvirilor
c. Restaurarea snt(ii
d. ?nlturarea su'erin(ei
N"R$IND<"L este o art: dar 8i o 8tiin( ce necesit
.n(ele)erea 8i aplicarea cuno8tin(elor speci'ice disciplinei. Este o
ac(iune a omului pentru om de acea presupune o mare
responsabilitate a aceluia care o practic: deoarece ac(ionea3 pentru
o persoan care este a'ectat nu numai 'i3ic ci 8i psi@ic 8i social.
B "nde e9ist dreptul de<a vorbi e9ist 8i responsabilitatea de<a
asculta.C
B "nde e9ist probleme: e9ist posibilitatea de<a avea sau a
)si solu(ii.C
B "nde sunt persoane care plAn): e9ist oameni care le pot
8ter)e lacrimile.C
Nursin)ul este un serviciu care a/ut oamenii ca indivi3i:
'amilii sau colectivit(i s ob(in o stare de sntate: sus(ine oameni
cAnd se a'l .ntr<o perioad de boal sau cAnd sntatea le este
precar: spore8te abilitatea individului pentru a .nvin)e e'ectele de
boal 8i neputin(ei.
#ractica nursin)ului include:
< sesi3area snt(ii oamenilor: problemele lor de sntate 8i
resursele ce le au pentru a le .nvin)e.
< deciderea* se decide ce 'el de a/utor este necesar precum 8i re'erirea
acestuia la alte surse de specialitate la nevoie.
< plani'icarea* prevede acordarea 8i evaluarea pro)ramelor nursin).
< .nv(area tuturor despre sntate 8i stilul de via( pentru a cA8ti)a
e9perien(a 8i .ndemnarea .n pstrarea propriei snt(i.
!.Rolul nursei
Rolul esen(ial =dup 7.H> const .n a/utorarea persoanelor
bolnave sau sntoase s<8i men(in sau s<8i recA8ti)e sntatea sau
s<l asiste .n ultimele sale clipe prin .ndeplinirea sarcinilor pe care
le<ar 'i .ndeplinit sin)ur dac ar 'i avut 'or(a: voin(a sau cuno8tin(ele
necesare.
Ea trebuie s<8i .ndeplineasc aceste sarcini ast'el .ncAt
pacientul s<8i recA8ti)e independen(a cAt mai curAnd posibil.
Rolul nursei =dup O.M:$> este s asiste indivi3i: 'amilii:
)rupuri s optimi3e3e 8i s inte)re3e 'unc(iile 'i3ice: mentale 8i
sociale a'ectate semni'icativ prin sc@imbri ale strii de sntate.
+. un!iile nursei
$unt de natur:
< independent
< dependent
< interdependent
Alte 'unc(ii ale nursei sunt: pro'esionale: educative: de
cercetare economice: )estionare
1uncia de natur independent se re'er la .n)ri/irea
bolnavului: stabilirea unei rela(ii de .ncredere .ntre asistent<
bolnav<'amilie: precum 8i de transmitere a in'orma(ilor: toate
'cAndu<se din proprie ini(iativ: 'ie temporar: 'ie de'initiv.
1uncia de natur dependent are .n vedere asistenta<medical:
asistenta observ modi'icri .n comportamentul bolnavului: evolu(ia
bolii: le transmite medicului: aplic tratamentul recomandat .ntocmai
de spusele medicului pentru to(i bolnavii .n mod e)al.
1uncia de natur independent se re'er la colaborarea cu al(i
pro'esioni8ti din domeniul sanitar: sc@imb de e9perien(: participarea
la activit(i interdisciplinare.
,unc(ia special a nursei este de a asista individul
bolnavEsntos .n a 'ii capabil de activit(ii ce contribuie la sntate
sau .nsnto8ire pe care le<ar 'ace 'r a/utor dac ar avea puterea
necesar: voin(a sau cuno8tin(ele.
Atribu(iile asistentei:
8'sigurarea #i organi$area nursingului &n practic include:
< identi'icarea nevoilor
< stabilirea nevoilor
< plani'icarea 8i acordarea .n)ri/irilor de nursin)
< documentare
< aplicare
9-ducarea pacienilor #i a personalului de &ngrijire:
< evaluarea cuno8tin(elor
< 'urni3area in'orma(iilor la nivel corespun3tor
< participarea la campanii privind educa(ia pentru sntate 8i evaluarea
re3ultatelor
< ac(ionarea ca un conductor .n cadrul ec@ipei
< colaborator
< s se implice activ .n plani'icarea problemelor 8i stabilirea
priorit(ilor
< aplicarea standardelor culturale: etice 8i pro'esionale.
:3alitile unei bune nurse sunt:
< bun pro'esionist: @otrAt s ac(ione3e cu promtitudine rbdare
calm: .n(ele)ere .n orice situa(ie: s ia deci3ii rapide: s pstre3e
secretele pro'esionale: s aib re3isten( 'i3ic 8i psi@ic:
con8tiincioas: curat: ordonat.

"# C$%rul !on!e&'u$l $l (n)ri*irilor#
8 3onceptul despre om =dup 7.H.>
a. Cunoa8terea 'iin(ei umane .n )lobalitatea sa
b. Cunoa8terea 'undamental a omului
c. $e ba3ea3 pe: < .n(ele)erea 'iin(ei umane
< alctuirea strate)iei practice.
::Individul este o entitate bio<psi@o< social 'ormAnd un tot unitar.C
El are necesit(i 'undamentale cu mani'estri speci'ice pe care
si le satis'ace dac se simte bine: el tinde spre autonomie in
satis'acerea necesit(ilor sale.
9 3onceptul privind sntatea =dup O.M.$.>:
B$ntatea este o stare de bine 'i3ic: mintal 8i social ce nu const
numai .n absen(a bolii sau in'irmit(ii.C
: 3onceptul despre boal:
BFoala este ruperea ec@ilibrului armoniei: un semnal tras prin
su'erin(a 'i3ic: psi@ic: o di'icultate: o inadaptare la o situa(ie nou:
provi3orie sau de'initiv.C
Modelul conceptului al 7ir)iniei Henderson se ba3ea3 pe de'inirea
celor %- nevoi 'undamentale ale omului.
Enumerarea celor %- nevoi:
%. Nevoia de a respira 8i a avea o bun circula(ie
!. Nevoia de a se alimenta 8i @idrata.
+. Nevoia de a elimina
-. Nevoia de a se mi8ca 8i a avea o bun postur
0. Nevoia de a dormi 8i a se odi@ni
1. Nevoia de a se .mbrca 8i de3brca
2. Nevoia de a pstra temperatura corpului .n limite normale
4. Nevoia de a men(ine te)umentele curate 8i inte)re
6. Nevoia de a evita pericolele
%;.Nevoia de a comunica
%%.Nevoia de a practica reli)ia
%!.Nevoia de a se recreea
%+.Nevoia de a se reali3a
%-.Nevoia de a .nv(a
;-lementele po$itive &n practica medical
%.Optimi3area .n)ri/irilor
!. ,i9area motiva(iei actului medical.
+. ,ormarea continu.
-. Aplicarea planului de .n)ri/ire.
0. Crearea pro'esionalismului .n sistemul de valori.
+#,ro!esul %e (n)ri*ire.
Este o metod or)ani3at si sistematic care permite acordarea
.n)ri/irilor individuali3at. Aplicarea conceptului 7.H. .n procesul de
.n)ri/ire u8urea3 identi'icarea nevoilor pacientului 8i )sirea
surselor de di'icultate care .mpiedic satis'acerea nevoilor. #ermite
satis'acerea interven(iilor capabile s reduc sursele de di'icultate .n
scopul de a a/uta persoana de a<8i recpta autonomia.
#rocesul de .n)ri/ire cuprinde urmtoarele etape:
< cule)erea datelor
< anali3a 8i interpretarea datelor<dia)nosticului de .n)ri/ire.
< plani'icarea .n)ri/irilor< obiective.
< reali3area interven(iilor<aplicarea .n practic
< evaluarea
%3ulegerea datelor este un proces care ne permite o inventariere a
datelor privind pacientul .n )lobalitatea sa: date despre su'erin(a lui:
neputin(ele lui: obiceiurile lui: starea de sntate.
Tipuri de date culese:
< date personale
< date sociale
< date medicale
Modalit(i de cule)ere a datelor:
< prin dialo) direct cu pacientul
< prin dialo) direct cu apar(intorii
< prin consultarea documentelor ce .nso(esc pacientul
< observarea pacientului
!.'nali$a #i interpretarea datelor presupune un e9amen al datelor 8i
clasi'icarea lor 8i conduce asistenta la stabilirea dia)nosticului de
.n)ri/ire precum 8i nevoia nesatis'cut: dar 8i sursa de di'icultate.
&ia)nosticul de .n)ri/ire este o 'orm simpl dar precis care
descrie rspunsul persoanei la o problem de sntate.
Componente:
a. #roblema de dependen(
b. Cau3a sau sursa de di'icultate
c. $emne 8i simptome
E9ist trei tipuri de dia)nostic:
< actual G mani'estrile de dependen( sunt pre3ente
< poten(ial < cAnd problema poate surveni
< posibil G cAnd pre3en(a problemei nu este cert.
+.Planificarea &ngrijirilor const .n stabilirea unui plan de interven(ie:
prevederea etapelor de interven(ie 8i a mi/loacelor de des'8urare:
precum 8i precau(iile ce trebuie luate.
#lanul cuprinde dou componente:
a. obiectivele de .n)ri/ire
b. interven(iile
Obiectivele 'ormulate trebuie s rspund la urmtoarele .ntrebri:
%. Cine 'ace ac(iuneaH
!. Ce se poate 'ace pentru pacientH
+.Cum se 'ace ac(iuneaH
-. CAnd se 'ace ac(iuneaH
1. ?n ce msur se 'ace ac(iuneaH
Interven(ia permite asistentei s determine modul de a ac(iona
pentru% a corecta problema de dependen( a pacientului.
Interven(iile trebuie s 'ie: novatoare: personali3ate:
observabile: msurabile.
-.'plicarea &n practic se e'ectuea3 prin interven(ii autonome 8i
interven(ii dele)ate. $copul este de a a/uta pacientul s<8i men(in
sau s<8i recapete independen(a: aici 'iind implica(ii pacientul:
asistenta: ec@ipa 8i 'amilia. #acientul e9ecut ac(iunile plani'icate
pentru el .n 'unc(ie de resursele proprii. Asistenta suprave)@ea3
ac(iunile plani'icate: .ncura/ea3 pacientul: .l in'ormea3: .l a/ut 8i
mani'est empatie 'a( de el. Ec@ipa de .n)ri/ire asi)ur
complectarea 8i e'icacitatea .n)ri/irilor pro'esionale. ,iecare plan de
.n)ri/ire se va complecta cu interven(ii: elemente de suprave)@eat:
reac(ia la medicamente: 'unc(iile vitale: interven(iile cu rol dele)at ce
decur) din prescrip(iile medicale.
0.-valuarea &ngrijirilor const .n a aduce o apreciere asupra
pro)resului participantului .n raport cu interven(iile asistente: este
condi(ia absolut a calit(ilor .n)ri/irilor: evaluarea 'cAndu<se cu
re)ularitate 8i la diverse intervale.
$e evaluea3 re3ultatul ob(inut sau sc@imbarea: satis'acerea
pacientului .nsu8i: autoevaluarea.
Evaluarea se 'ace pornind de la un punct de re'erin( care este
de 'apt punctul de .n)ri/ire. #ersoanele care evaluea3 trebuie s
.nre)istre3e observa(ii: s indice data 8i s se semne3e. #rocesul de
.n)ri/ire este un proces clinic 8i permanent .nnoit.
Importan(a procesului de .n)ri/ire:
a. A/ut la asi)urarea calit(ii .n .n)ri/irea pacientului.
b. A/ut la .mbunt(irea calit(ii .n .n)ri/irea pacientului
c. Aduce avanta/e asistentei medicale .n posibilitatea de .ncredere .n
satis'ac(iile muncii: .n de3voltarea .n plan pro'esional 8i atin)erea
unor standarde pe plan pro'esional 8i atin)erea unor standarde .n
practica de nursin).
d. Aduce avanta/e pacientului prin 'aptul c .i d posibilitatea de<a
participa la propria .n)ri/ire.
1.)oiuni generale despre boal
B A vindeca sau cel pu(in a u8ura su'erin(a a 'ost din totdeauna scopul
practicilor medicale. &e aceea .n etapa actual prevenirea bolilor este
idealul spre care tinde medicina.C
"n or)anism viu poate 'i de'init ca un sistem comple9 de or)ane 8i
sisteme .n ec@ilibru dinamic. Toate componentele acestui sistem
comple9 sunt .n activitate ec@ilibrat: .n sensul c uneori domin
'unc(ia unuia dintre sisteme: alteori a alteia.
Coordonarea 'unc(iilor si adaptarea or)anismului la mediu sunt
asi)urate de sistemul nervos .Nivelul 'unc(iilor or)anismului se
modi'ic .n urma reac(iilor de adaptare:
Ec@ilibrul biolo)ic dintre or)anism 8i mediu: cu posibilitatea
mani'estrii reac(iilor de adaptare a or)anismului se nume8te stare
de sntate.
Modi'icrile acestui ec@ilibru biolo)ic sub in'luen(a unor
'actori interni sau e9terni cu limitarea capacit(ii de adaptare a
or)anismului la mediu se nume8te stare de boal.
Foala este un proces comple9 : dinamic la care i<a parte
.ntre)ul or)anism: ca re3ultat al corela(ilor care se stabilesc .ntre
mediul intern 8i mediul e9tern: pe de o parte 8i dintre or)anism = ca
un tot unitar> 8i di'eritele sale componente pe de alt parte.
,actorii care stric ec@ilibrul dintre or)anism 8i mediu se
nume8te cau3 pato)en: iar e'ectul su se nume8te stare patolo)ic.
Foala este deci o stare patolo)ic.
2.Princiiple de ba$ a &ngrijirii persoanei sntoase < bolnave de
5irginia 7enderson sunt=
a. $ a/u(i bolnavul s respire.
b. $ a/u(i bolnavul s mnAnce 8i s bea.
c. $ a/u(i bolnavul s elimine.
d. $ a/u(i bolnavul s pstre3e o bun postur cAnd se plimb: s<l
a/u(i s<8i sc@imbe po3i(ia.
e. $ a/u(i bolnavul s se odi@neasc 8i s doarm.
'. $ a/u(i bolnavul s<8i alea) .mbrcmintea: s se .mbrace 8i s se
de3brace.
). $ a/u(i bolnavul s<8i pstre3e temperatura .n limite normale.
@. $ a/u(i bolnavul s<8i pstre3e corpul curat: .n)ri/it: s aibe prote/ate
te)umentele.
i. $ a/u(i bolnavul s evite pericolele din mediul .ncon/urtor: s 'ie
prote/a(i ceilal(i de orice pericol din partea pacientului: cum ar 'i
in'ec(ia sau violen(a.
/. $ a/u(i bolnavul s comunice cu al(ii: s<8i e9prime nevoile 8i s<8i
e9teriori3e3e sentimentele.
I. $ a/u(i bolnavul s<8i practice reli)ia con'orm conceptului propriu
privind ceea ce este drept 8i nedrept.
l. $ a/u(i bolnavul .n munc sau opera(ii productive.
m. $ a/u(i bolnavul .n activit(i recreative.
n. $ a/u(i bolnavul s .nve(e.
Componentele de ba3 ale .n)ri/irii sunt:
I S ajui bolnavul s respire= via(a depinde de sc@imbul de
)a3e: calitatea snt(ii 'iind a'ectat de caracterul respira(iei:
observa(ia direct 8i e9act a respira(iei de ctre o asistent 'iind
important.
Asistenta trebuie s sesi3e3e rapid orice semn de obstruc(ie a cilor
respiratorii 8i s intervin rapid .n unele circumstan(e: s introduc
canule: s 'oloseasc aparatele de aspira(ie sau drena/ul postural.
Ca stop respirator trebuie .nv(at care sunt cau3ele acestuia: cum pot 'i
dep8ite 8i dac este posibil: cum .l poate preveni. Asistenta
pre)te8te .mpreun cu medicul un pro)ram al educrii bolnavilor.
Orice asistent trebuie s 'ie capabil s 'ac respira(ie arti'icial si
resuscitarea 'unc(iei cardiace pentru salvarea vie(ii: s manipule3e
respiratorul: s e9plice bolnavului construc(ia aparatului 8i principiile
de 'unc(ionare.
#oluarea atmos'erei este o problem ma/or a (rilor industriale.
Asistente 8i restul personalului de sntate trebuie s ac(ione3e .n
cadrul sau mcar s ini(ie3e pro)rame pentru controlul polurii: s 'ie
preocupate de temperatura 8i umiditatea relativ a mediului
.ncon/urtor: de pre3en(a 'actorilor iritan(i sau a mirosurilor neplcute.
&ac aerul condi(ionat nu este posibil: se poate asi)ura un mediu
sntos 8i plcut prin ventila(ie 8i cur(enie.
II S ajui bolnavul s mn"nce #i s bea= o asistent care se a'l
alturi de pacient 3iua 8i noaptea .l poate .ncura/a cel mai bine s
mnAnce 8i s bea: notAnd ce .i place: observAnd dac nu se
alimentea3 cum se cuvine: dAnd s'aturi privind nevoile alimentare.
Educa(ia .n domeniul snt(ii nu are succes decAt dac (ine
cont de nivelul social 8i cultural al 'amiliei. Ca educa(ia s 'ie e'icace:
asistenta trebuie s cunoasc obiceiurile alimentare ale bolnavilor:
)usturile lor: alimentele prescrise .n unele a'ec(iuni: s aib
cuno8tin(ele de psi@olo)ie alimentar: s .n(elea) importan(a lor.
Ma/oritatea asistentelor competente pot 'i .n msur s asi)ure
bolnavilor alimente bine preparate spre a reduce administrarea
alimentelor pe alt cale decAt cea oral.
&ac bolnavul este pre)tit pentru a mAnca a8a cum
obi8nuie8te: dac 'i3ic se simte combatabil: dac nu este stpAnit de
stresul emo(ional 8i dac preparatele au un aspect estetic: va mAnca
mai bine decAt .n ca3urile cAnd nu sunt .ndeplinite aceste condi(ii. A
asi)ura aceste condi(ii repre3int o parte din nursin). $e (ine cont de
'aptul c psi@ic este di'icil s 'i alimentat sau s alimente3i pe cel
bolnav sau @andicapat. Acest lucru nu trebuie 'cut 'r plcere 8i mai
ales bolnavul s nu permit aceast neplcere: ca3 .n care va .n)@i(i
mAncarea pentru a termina cAt mai repede: mAncAnd mai pu(in decAt
are nevoie sau dore8te. Folnavul trebuie s stea con'ortabil: trebuie
.ncura/at s<8i cA8ti)e cAt mai repede independen(a.
Indi'erent de modul de alimentare: asistenta trebuie s (in
cont de apetitul sau prescrip(iile medicale necesare pentru modi'icarea
dietei: pentru alimentare pe o alt cale decAt cea oral sau pentru
renun(area la acest tip de alimenta(ie: se ba3ea3 pe observa(iile 8i
in'orma(iile date de asistent. Ea trebuie s 8tie s pre)teasc lic@ide
nutritive care s satis'ac nevoile bolnavului de orice vArst 8i nu s
)seasc aceste alimente. ?nainte ca bolnavul s prseasc spitalul:
personalul trebuie s a'le dac condi(iile sale de acas .i permit s se
alimente3e adecvat.
III S ajui bolnavul s elimine= asistenta trebuie s cunoasc toate
cile de eliminare: variet(ile normale ale 'recven(ei 8i cantit(ii
eliminrii renale sau di)estive: s 8tie ceea ce este normal .n ce
prive8te transpira(ia: s 'ie capabil s /udece 'unc(ia de eliminare prin
caracterele produselor de secre(ie: s /udece dup miros (i aspect
produsele de secre(ie pentru a .n8tiin(a medicul. ?n)ri/irile de ba3
cuprind 8i recoltarea 8i pre)tirea e8antioanelor de de/ec(ii: dac este
prescris un e9amen de laborator de ctre medic.
Intimitatea 8i con'ortul 'i3ic .n timpul de'ecrii 8i mic(ionrii trebuie
asi)urat con'orm vArstei 8i tradi(iei. Folnavul va 'i .ncura/at s aib
po3i(ie 'i3iolo)ic pentru a 'avori3a o eliminare normal. $caunele
rurale trans'ormate pot 'i 'olosite .n locul ba3inetului .n pat: cAnd este
posibil. Cel mai bine este dac starea bolnavului permite ducerea la
toalet.
La bolnavii care transpir abundent: se are .n vedere .n)ri/irea
te)umentelor pentru a li se asi)ura con'ortul: prevenirea mirosului
neplcut 8i pericolul de 'rison. ?nlturarea prompt a de/ec(iilor 8i
cur(irea recipientelor ce le<au con(inut: sunt importante la 'el aerul
condi(ionat: de3in'ectarea 8i deodorantele. Asistenta poate 'i a)entul
principal .n e'ectuarea unui pro)ram de educa(ie .n le)tur cu
aceasta.
I5 S ajui bolnavul s pstre$e o bun postur= CAnd se plimb: cAnd
st sau este culcat: sa<l a/u(i s<8i sc@imbe po3i(ia: mecanica capului
.n nursin) este important.
Asistenta speciali3at: ortopedul: 'i3ioterapeutul au accentul
important prote/rii po3i(iei prin utili3area metodelor propice de lucrul
pentru sc@imbarea sau ridicarea pacientului ca 8i prevenirea
de'ormrilor la bolnav 8i proasta 'unc(ionare a or)anelor .n timpul
bolii.
Comportamentul 8i atitudinea unei persoane privind via(a se
re'lect .n alura sa. Asistenta de psi@iatrie sesi3ea3 prompt orice
modi'icare care indic dac bolnavul este pe cale s se vindece sau nu.
Asistenta trebuie s cunoasc cum trebuie a8e3at corpul omenesc
pentru a asi)ura o reparti(ie corect a )reut(ii 8i o aliniere corect:
indi'erent de po3i(ia utili3at s 'ie capabil s .nve(e pe al(ii cum s o
a/ute pentru a sc@imba po3i(ia bolnavilor: s a/ute bolnavul s<8i ob(in
independen(a neuromotorie: atunci cAnd acesta este posibil.
Este responsabilitatea asistentei s suprave)@e3e dac un
pacient nu rmAne mult timp .n aceea8i po3i(ie: s previn escarele la
bolnavii imobili3a(i prin modi'icarea 'recvent a po3i(iei 8i cur(eniei.
CAnd asistenta bene'icia3 de colaborarea unui 'i3ioterapeut .n
problemele de biomecanic: sarcina este u8urat: putAnd ini(ia un
pro)ram pe care asistenta .l urmre8te. La ie8irea din spital asistenta se
convin)e dac bolnavul se poare mobili3a .n msura necesar la
domiciliu.
5 S ajui bolnavul s se odihneasc #i s doarm= repausul 8i somnul
depind de rela9area muscular. Asistenta cu cuno8tin(ele de
biomecanic are competen(a s a/ute bolnavul s se odi@neasc.
Recur)erea e9a)erat la somni'ere denot incapacitatea
individului de a<8i stpAni 8i domina stresul sau tensiunea. Asistenta va
trebui s<8i .nve(e bolnavii cum s<8i re3olve o problem. "tili3area
@ipnoticelor sau narcoticelor .n timpul .mbolnvirilor poate repre3enta
cau3a dependen(ei la medicamente
Asistenta poate din proprie ini(iativ s a/ute bolnavul s<8i
reduc nevoia de dro)uri. Mu3ica produce somn: lectura bine aleas:
contactul cu o alt persoan poate 'i con'ortabil. #re3en(a asistentei .n
camer .n momentul culcrii: cldura unui contact uman: poate
contribui la diminuarea tensiunii nervoase: dup plecarea vi3itatorilor.
5I S ajui bolnavul s-#i aleag &mbrcmintea, s se &mbrace #i s se
de$brace=
$ociolo)ii 8i psi@olo)ii au studiat e'ectele psi@olo)ice 8i
caracteristicile care determin ca .mbrcmintea s ne prote/e3e de 'ri)
sau cldur. ?n)ri/irile de ba3 cuprind a/utorul dat pacientului a<8i
ale)e .mbrcmintea care i se o'er: s<l a/ute s o 'oloseasc.
#si@iatrii consider ca un semn de sntate interesul bolnavilor pentru
.mbrcminte.
?mbrcmintea poate in'luen(a sentimentul de demnitate 8i
autorespect al bolnavului. Asistenta poate lsa o anumit libertate
bolnavului .n a se .mbrca: c@iar .ncura/Andu<l .n puterea
.mbrcmin(ii care .l stimulea3 8i .nv(Andu<l s<8i cA8ti)e
independen(a: .mbrcarea 8i de3brcarea 'cAnd parte din pro)ramul
de recuperare.
5II S ajui bolnavul s-#i menin temperatura &n limite normale=
temperatura corpului omenesc este men(inut .n limitele normale prin
climati3area aerului ambiant 8i portul .mbrcmin(ii adecvate.
Folnavul se a'l la buna dispo3i(ie a acelui ce asi)ur
condi(iile mediului .ncon/urtor 8i poate su'erii pe plan psi@olo)ic sau
'i3iolo)ic dac o camer este 'ri)uroas: umed: prea .ncl3it sau
pre3int curen(i de aer. ?n)ri/irile de ba3 includ pstrarea unei
temperaturi normale .n camer con'orm termometrului. Asistenta
trebuie s cunoasc principiile 'i3iolo)ice ale producerii 8i pierderii de
cldur 8i s 'ie capabil s recur) la unul dintre acestea: prin
modi'icarea temperaturii: )radului de umiditate: circula(ia aerului.
Asistenta trebui s 'ie capabil s su)ere3e sau s recur) la di'erite
sisteme de .mbiere: .mpac@etarea sau alte aplica(ii pentru cre8terea
sau reducerea temperaturii corpului.
5III S ajui bolnavul s-#i pstre$e corpul curat, &ngrijit, s aib
protejate tegumentele= cur(enia ca 8i .mbrcmintea: poate 'i discutat
din punct de vedere psi@olo)ic 8i 'i3iolo)ic. CAnd imobili3area la pat
este prescris dup na8tere: toalet la pat este punctul c@eie .n
.n)ri/irile de ba3. Asistenta poate .mbia o persoan bolnav: s o
spele pe din(i: s<i perie prul: s<i cure(e un)@iile.
,iecare pacient trebuie s bene'icie3e de condi(iile 8i articolele
necesare pentru .n)ri/irea prului: un)@iilor: nasului: )urii 8i din(ilor.
Nu to(i indivi3ii au aceea8i concep(ie privind cur(enia. ,recven(a
toaletei )enerale este stabilit .n 'unc(ie de nevoile somatice 8i
dorin(ele bolnavului. Toaleta va 'i e'ectuat atAt de 'recvent .ncAt s<i
asi)ure bolnavului o .n'(i8are curat: s previn orice mirosuri
de3a)reabile sau orice 'orm de iritare a pielii. Cei mai mul(i bolnavi
pot bene'icia de o baie cu ap curent .n cad sau du8.
CAnd toaleta se e'ectuea3 .n pat: se vor .nmuia mAinile 8i
picioarele 8i se vor limpe3i bine pentru a .ndeprta spunul sau
8amponul. #rul trebuie bine periat cel pu(in o dat pe 3i 8i aran/at
con'orm )ustului bolnavului. &ac boala: lipsa de putere sau starea
mental sunt cau3ele ne)li/en(ei: asistenta va trebui s<8i duble3e
e'orturile pentru ai veni .n a/utor. Este esen(ial c toate asistentele s
'ie capabile s spele e'icient )ura 8i din(ii bolnavului: indi'erent de
starea lui de con8tiin(. Crustele 'ormate .n nas vor trebui .ndeprtate
de asistent cu tamponul de vat .nmuiat .n ap sau un)uent. Asistenta
trebuie s 'ie .n msur de a da s'aturi privind ale)erea cosmeticelor:
e'ectuarea unor proceduri de acest )en: s aprecie3e .n'(i8area din
punct de vedere psi@olo)ic.
I> S ajui bolnavul s evite pericolele din mediul &nconjurtor= s 'ie
prote/a(i ceilal(i de orice pericol din partea pacientului: cum ar 'i
in'ec(ia sau violen(a: o persoan sntoas are liberul control asupra
mediului .ncon/urtor 8i se poate .ndeprta dac socote8te c devine
periculos: boala .l poate priva de aceast libertate. $unt persoane
delicate ce triesc .ntr<un mediu protector: ce nu vor accepta cu
bucurie orice 'orm de coabitare .n comun. Cu cAt asistenta va
cunoa8te mai bine pericolele reale 8i cele care se cred c e9ist
con'orm unor tradi(ii sau credin(e: cu atAt va 'i .n msur se le previn
8i s le controle3e iar .n ca3 de nevoie s dea e9plica(ii care s
lini8teasc bolnavul.
La persoanele cu delir sau psi@opate problema protec(iei
devine ma/or: prevenirea suicidului: prote/area bolnavului: prevenirea
le3rii celor din /ur.
Asistenta vede .n aprovi3ionare: pstrarea medicamentelor 8i
cooperarea cu al(i membri a ec@ipei modul de a controla in'ec(iile. ?n
multe (ri: asistenta ini(ia3 punerea .n aplicare 8i stabile8te msurile
de sntate 8i procesul de sterili3are: cea ce asi)ur tuturor celor ce
.ncon/oar bolnavul 8i .l servesc: .nlturarea pericolului de in'ectare.
?n)ri/irile de ba3 trebuie s o'ere 'iecrui pacient o protec(ie
optim. $plarea pe mAini a asistentei: utili3area m8tii: mnu8ilor:
@alatului: material de3in'ectant: steril sunt aspecte ale protec(iei
pacientului. Materialul steril de unic 'olosin( o'er o mai mare
si)uran(.
> S ajui bolnavul s comunice cu alii, s-#i e?prime nevoile #i s-#i
e?teriori$e$e sentimentele= un rol mai di'icil de interpretat pentru
asistent este acela de<a a/uta bolnavul s .n(elea): s modi'ice
condi(iile care l<au 'cut s se .mbolnveasc 8i s a accepte pe cele
care nu pot 'i sc@imbate.
$epararea de prieteni: de 'amilie: 'rica de modi'icare a
rela(iilor interpersonale: 'ac s creasc su'erin(a bolnavului. Cu cAt
asistenta .n(ele)e acesta: ia atra)e pacientul 8i 'amilia sa: s aib
.ncredere .n ea 8i e capabil s<l a/ute s dep8easc unele e'ecte
psi@olo)ice ale .mbolnviri.
?n evaluarea strii bolnavului: medicul se ba3ea3 pe descrierea
strii lui de ctre asistent. CAnd aceasta ac(ionea3 ca un intermediar
pentru comunicare .ntre bolnavi 8i medic: acest aspect este important
.n cadrul .n)ri/irilor de ba3.
>I S ajui bolnavul s-#i practice religia conform conceptului propriu
privind cea ce este drept #i nedrept= de secole: .n)ri/irea bolnavului:
'r di'eren( de ras: credin(a sau culoare 'ace parte din codul de etic
medical. Obiectivitatea 8i caracterul con'iden(ial al documentelor
medicale este .n bene'iciul celor interesa(i.
Marile institu(ii bene'icia3 de servicii aduse de preo(i pentru a
rspunde nevoile spirituale ale bolnavilor. &ac practica reli)ioas este
important pentru starea de bine a unei persoane sntoase: este 8i mai
important cAnd acesta se .mbolnve8te. Trebuie a/utat s aib un
spa(iu unde s<8i e'ectue3e practicile reli)ioase: s i se asi)ure
primirea .mprt8aniei: dac reli)ia i<o impune.
>II S ajui bolnavul &n munc sau ocupai productive= o 3i normal
pentru cei mai mul(i presupune s 'ac ceva cu un re3ultat productiv.
Asistenta care a/ut bolnavul s<8i 'ac un plan pentru 'iecare 3i:
poate .ncura/a orice activitate ce .l interesea3 8i s<l a/ute .n
e'ectuarea lui. Judecata .n interpretarea nevoilor bolnavului este
esen(ial. Asistenta trebuie s recunoasc semnele de interes
mani'estate de bolnav pentru o activitate 8i dac ea posed interes:
e9perien( 8i deprinderile necesare: va 8ti s o'ere bolnavului oca3ia de
a se 'ace util.
Recuperarea cuprinde re.ntoarcerea la o slu/b productiv 8i cu
cAt perioada de inactivitate va 'i mai scurt: cu atAt recuperarea va 'i
mai 'acil. Asistenta nu trebuie s piard din vedere importan(a de a
a/uta bolnavul s<8i pstre3e sau s<8i recA8ti)e independen(a tuturor
'unc(iilor corporale
>III S ajui pacientul &n activiti recreative= recreerea sau /ocul sunt
activit(i .ntreprinse pentru plcere. Adesea .mbolnvirea nu permite
victimei sale o varietate de oca3ii de a se recreea. A se plimba: a citi:
repre3int o .ndeletnicire u8or de reali3at. Kiarele cotidiene 8i
sptmAnale .l a/ut sa tina le)tura cu lumea. Mu3ica 8i teatrul sunt
din ce .n ce mai des o'erite bolnavului 8i re(eaua T7 8i radioul.
Camerele speciale pentru 8edere: pentru recreerea atra) pacien(ii si i
'avori3ea3 via(a social a acestuia.
#u(ine asistente sunt pre)tite pentru a or)ani3a pro)rame
recreative. Ele pot colabora cu speciali8ti .n terapie ocupa(ional:
&ac ace8tia 'ac parte din personalul permanent.
>I5 S ajui bolnavul s &nvee: boala 8i in'irmitatea pot 'i con)enitale:
dar adesea sunt re3ultatul unui re)im nesntos ce poate 'i datorat unor
cau3e individuale: economice. Foala apare datorit necunoa8terii unor
mi/loace de prevenire 8i tratament 8i de aceea nu le respect. ?n aceste
situa(ii: prevenirea 8i tratarea bolii de care su'er depinde de
reeducarea acestora. Reeducarea 8i recuperarea repre3int dovada
abilit(ii e9per(ilor.
,unc(ia asistentei este de a a/uta bolnavii s .nve(e cile de
promovare a snt(ii 8i vindecrii . Ea poate 'ace ca e9perien(a
bolnavului .n ceea ce prive8te boala 8i oportunitatea de a .nv(a s 'ie
ma9im. $copul este restaurarea independen(ei bolnavului: dac este
posibil: s<l a/ute s triasc cAt se poate de e'icient: s accepte
s'Ar8itul inevitabil pentru a putea spune c: Ba murit u8orC
4.Teoria lui Maslow
A'irm c motiva(ia uman corespunde unei clasi'icri care cuprinde
cinci clase de nevoi 'undamentale comune tuturor indivi3ilor : de'inite
ast'el:
a. nevoi 'i3iolo)ice
b. nevoi de securitate =si)uran(a>
c. nevoi de apartenen(
d. nevoia de stim
e. nevoia de dep8ire.
Aceste nevoi se ierar@i3ea3 propor(ional cu preponderen( .n
sAnul persoanei. Nevoile situate la ba3a piramidei repre3int motiva(ia
dinaintea unui minim de satis'ac(ie. ,iind satis'cute nevoile primare:
a aprut condi(ia pentru a<8i satis'ace nevoile secundare.
Intensitatea nevoilor varia3 dup individ 8i conte9tul care
in'luen(ea3 satis'acerea nevoilor: 'iecare antrenAnd o eliberare de
ener)ie obli)atorie pentru reali3area celorlalte. O persoan care a
utili3at toat ener)ia pentru a .ncerca s rspund unei nevoi
nesatis'cute nu mai )se8te cadrul .n care celelalte tind s devin
secundare. &ac una dintre nevoi nu poate 'i satis'cut: toate celelalte
tind s devin secundare. ,iecare individ e9prim 8i rspunde di'erit
nevoilor sale pentru ob(inerea unui ec@ilibru de via( satis'cut
urmrind personalitatea 8i cultura sa.
Ne-oi fi.iolo)i!e:
La ba3a unui minim de satis'ac(ie stau nevoile 'i3iolo)ice.
- a respira repre3int asi)urarea sc@imburilor )a3oase: esen(ialul
'unc(ionrii or)anismului 'iind in'luen(at de po3i(ia corpului: vArsta:
mediul .ncon/urtor: emo(ie: 'ric: cultur: sport.
- a bea #i a m"nca= asi)ur necesit(ile plastice 8i ener)etice ale
or)anismului: bolnavul satis'cAnd par(ial aceast nevoie.
- a elimina= scaunul: urina: transpira(ia asi)ur eliminarea de/ec(iilor
din or)anism: 'recven(a: calitatea 8i cantitatea 'iind in'luen(ate de
alimenta(ie: lic@ide: activitate: vArst: obiceiuri: bolnavul satis'ace
aceast nevoie
- a se mi#ca= asi)ur independen(a 'i3ic: e un bun mi/loc de
comunicare cu ceilal(i 'actori. Repre3int o necesitate psi@ic 8i este
re'lu9ul educa(iei 8i po3i(iei sociale: 'iind in'luen(at de constitu(ia
'i3ic: activitatea individului. Folnavul satis'ace aceast nevoie.
- a se odihni, a dormi= toat activitatea 'i3ic sau mental antrenea3
o oboseal 'i3ic: o tensiune variat .n 'unc(ie de perioadele de
repaus: activitate 8i somn. Este necesar )sirea unui ec@ilibru intre
timpul de activitate 8i somn. Calitatea somnului depinde de stadiul
'i3ic 8i mental al individului: emo(ii: munc.
- a se &mbrca #i a se simi bine fi$iologic= .mbrcmintea este
protectoare aleas .n 'unc(ie de condi(iile climaterice 8i men(ine
temperatura corpului: avAnd semni'ica(ie social 8i depin3And de
personalitate: reli)ie: mod. Folnavul satis'ace aceast nevoie.
- nevoie de igien= rspunde nevoii de a 'ii curat: pentru sentimentul
de a te sim(i bine: o bun apari(ie: o bun inser(ie social: evitarea
mirosurilor de3a)reabile: prevenirea in'ec(iilor 8i cariilor dentare:
pstrarea inte)rit(ii corpului.

Ne-oi$ %e se!uri'$'e:
Este important satis'acerea nevoilor de securitate 8i .ncredere .n
sine. $unt cuprinse nevoile de a se prote/a: a men(ine inte)ritatea
'i3ic: 'i3iolo)ic 8i psi@olo)ic: a tri .ntr<o lume si)ur: .n care
re)ulile de interac(iune .ntre persoane sunt cunoscute. Nevoile de
securitate devin dominante .n cadrul unor situa(ii critice: boli: pericol
iminent: an9ietate. Aceste nevoi sunt par(ial satis'cute.
Ne-oi$ %e $&$r'enen/:
Oricare individ cAnd nu este dominat de nevoi 'i3iolo)ice sau de
securitate simte nevoia de a se sim(i iubit 8i acceptat de al(ii: de<a 'i
participant 8i membru dorit de un )rup. Aceast participare d sen3a(ia
de a 'i activ 8i necesar.
Ne-oi$ %e s'i0/
Nu este satis'cut datorit dominantei nevoilor de securitate. $unt
cuprinse* reali3area: recuno8tin(a: independen(a: speran(a: stima de
sine: nevoia de a se sim(i util 8i valoros.
Nesatis'acerea acestor nevoi antrenea3 un )rad de
decompensare 'i3ic: compensat de individ prin di'erite mecanisme:
care se traduc prin comportamente de a)resivitate e9cesiv: de
retra)ere .n sine re'u3 de comunicare: apatie: mole8eal: lips de
dorin(: depresie: de protec(ie a propriilor reac(ii asupra altuia.
Ne-oile %e %e&/1ire:
$unt condi(ionate de credin( 8i maturitate: intelectualitate a lua
cuno8tin(a de poten(ialul sau de a 8i<l de3volta: .mbunt(irea
cuno8tin(elor: creativitatea: capacitatea de a percepe realitatea:
diminuarea ri)idit(ii: desc@iderea spiritului spre tot ce este nou:
.mbunt(irea valorilor: satis'ac(ie pe plan spiritual 8i 'i3iolo)ic.
6. .olul asistente medicale &n &ngrijirea bolnavilor
Nevoile umane repre3int ori)inea .n)ri/irilor in'irmiere .n
toate serviciile de sntate. Anali3a .n)ri/irilor pe care cu competen(
le reali3ea3 asistenta medical: trebuie s se ba3e3e pe de'inirea
rolului acesteia: de'ini(ie acceptat de to(i cei interesa(i. ?n 'iecare (ar
aceast de'ini(ie trebuie s 'ie con'orm le)isla(iei care vi3ea3
practicarea nursin)ului.
Asistenta medical a 'ost denumit mam pro'esional: ea ca o mam
ac(ionea3 con'orm nevoilor copilului: trebuie adeseori s
.ndeplineasc sarcini mai diverse uneori insolite.
#re)tirea de ba3 a surorilor medicale nivelul lor ridicat de
cultur )eneral: le permite: de o parte .nsu8irea mai pro'und 8i mai
rapid a unor cuno8tin(e 8i practici de specialitate 8i mai mult
receptivitate 'a( de 8tiin( 8i 'a( de nou : iar pe de alt parte un
ori3ont mai lar): o orientare mai rapid la patul bolnavului. Asistenta
medical a crei sarcini de ba3 este asi)urarea condi(iilor optime de
.n)ri/ire a bolnavilor are atribu(ia de .n)ri/ire medical propriu<3is
i)ienico<sanitar: or)ani3atorice: educative 8i )ospodre8ti. Locul su
de munc poate 'i spitalul: policlinica sau circumscrip(ia medico<
sanitar.
Este lesne de .n(eles c pentru a<8i aduce activitatea .n bune
condi(ii: trebuie s<8i cunoasc bine institu(ia .n care lucrea3: sub
toate raporturile. ?n cadrul policlinicii sau circumscrip(iei medicale:
asistenta medical are sarcina de a aplica toate cuno8tin(ele dobAndite
.n anii de studiu pentru .n)ri/irea bolnavilor ambulatoriu: de a e9ecuta
toate te@nicile 8i actele medicale care se pot e'ectua ambulatoriu .n
unitatea sanitar respectiv sau la domiciliul bolnavului: de a contribui
la ac(iunile de depistare a bolilor la ac(iunile pro'ilactice 8i de educa(ie
sanitar: pe scurt: de a contribui cu toate posibilit(ile sale la
vindecarea bolnavilor.
$pitalul rmAne locul unde toate talentele asistentelor
medicale pot 'i valori'icate pe deplin: unde aportul 8i rolul su sunt de
ne.nlocuit. Aici sunt .n permanen( .n serviciul bolnavului de la
internarea acestuia 8i pAn la e9ternare. Ele asi)ur toate .n)ri/irile
prescrise: particip la e9aminarea bolnavului: la suprave)@erea lui:
prelevea3 produsele biolo)ice 8i patolo)ice: pre)tirea bolnavului
pentru e9aminare: radiolo)ii: endoscopie: asi)ur tratamentul:
pstrea3 8i .ntre(ine mobilierul: aparatura* instrumente de i)ien 8i de
con'ort. Are obli)a(ia de a suprave)@ea bolnavul 8i de a urmrii toate
complica(iile 8i accidentele a'ec(iunilor 8i tratamentelor aplicate
trebuie s le 8tie bine 8i s le recunoasc aplicAndu<le la nevoie. Iat de
ce trebuie s aib temeinice cuno8tin(e de patolo)ie 8i terapie s
cunoasc semnele 8i simptomele bolilor: contraindica(iile 8i
incompatibilitatea medicamentelor:
Folnavul care solicit asisten( medical .8i .ncredin(ea3
sntatea 8i uneori via(a .n mAinile celor care .l .n)ri/esc. Aceast
.ncredere presupune mai multe responsabilit(i: multe calit(i. Este
momentul s pre3entm aptitudinile: trsturile morale: obli)a(iile 8i
rspunderile unei bune asistente medicale.
Mai presus de toate: asistenta medical trebuie s 'ie devotat:
s aib cura/ 8i trie. &evotamentul trebuie s se mani'este e)al 'a( de
to(i bolnavii. Dri/ile personale: neca3urile vie(ii sale particulare nu
trebuie s<i in'luen(e3e atitudinea. CAnd ne re'erim la atitudine: prin
aceasta .n(ele)em comportamentul asistentei medicale 'a( de bolnav
8i 'a( de celelalte cate)orii de personal sau vi3itatori 8i bine.n(eles:
comportamentul su etic )eneral.
$e 8tie c bolnavul are pe toat durata bolii un moral 8i o
psi@olo)ie de'ormat. "nii bolnavi aprecia3 .n)ri/irile : sunt
binevoitori: cooperan(i: .n timp ce al(ii sunt deprima(i: an9io8i:
preocupa(i de problemele a'ective: 'amiliale: nelini8ti(i de boal.
Asistentei medicale .i revine sarcina s<l a/ute pe bolnav cu tact:
.n(ele)ere: delicate(e: aten(ie. Ea trebuie s mani'este solicitudine 'a(
de to(i bolnavii .n .ndeplinirea prescrip(iilor .n respectarea disciplinei
.n spital. ?ntrea)a sa activitate trebuie s urmreasc perseverent
asi)urarea celor mai bune condi(ii de con'ort bolnavului: s cree3e
acestuia sentimentul de securitate. &ar asistenta medical trebuie s 'ie
animat de spiritul .n ec@ip .n interesul bolnavului 8i pentru bunul
mers al institu(iei .n care lucrea3.
Linuta asistentei medicale 'ace parte din condi(iile de con'ort
ale bolnavilor 8i nu trebuie s uite c ea este un permanent e9emplu
pentru bolnav. Este de3a)reabil 8i c@iar uneori demorali3ant pentru
un bolnav pre3en(a unui cadru medical cu (inuta ne)li/ent. Aceasta
este 8i o dovad de lips de respect de bolnav: o nepolite(e 8i o
)re8eal
$ecretul pro'esional constituie o alt obli)a(ie 'undamental a
asistentei medicale. Tot ceea ce se a'l despre bolnav sau despre boala
sa constituie secretul pro'esional care nu trebuie discutat cu nimeni.
Responsabilitatea repre3int obli)a(ia de a rspunde de actele
svAr8ite .n 'a(a autorit(ilor componente. Responsabilitatea este .n
primul rAnd moral: cu alte cuvinte de actele sale rspunde mai .ntAi
'a( de ea .ns8i.


CA,ITOLUL I
ANATOMIA I FIZIOLOGIA APARATULUI
EXCRETOR
A# Aparatul e9cretor este alctuit din:
C i urinare : <intrarenale<calice renale mici
<calice renale mari
<ba3inet
<e9trarenale<ureter
<ve3ica urinar
<uretra
Rinic@i
CILE URINARE.
Cile de eliminare a urinii .ncep .n sinusul renal: cu calicele
mici 8i mari 8i pelvisul renal.
C$li!ele ren$le 0i!i = calMces renales minores> continu de alt'el
tubii drep(i 8i colectori ai piramidelor renale. Ele se .nserea3 .n
pro'un3imea sinusului renal: pe papilele renale: crora le corespund ca
numr. #apila cu area cribrosa proemin .n interiorul calicei: ca .ntr<o
cup: 8i spa(iul dintre ea 8i peretele calicei se nume8te forni? caliceal

C$li!ele ren$le 0$ri =calMces renales ma/ores> i<au na8tere prin
con'luen(a calicelor mici 8i sunt .n numr de !<+ prin unirea lor se
'ormea3 pelvisul renal =ba3inetul>.
,el-isul ren$l =pelvis renalis> este un prim re3ervor de colectare a
urinii: cu o capacitate de apro9imativ %; ml. ?n 'unc(ie de lun)imea
calicelor mari care .l 'ormea3 8i de modul .n care acestea se unesc:
pelvisul renal poate avea 'orme di'erite. El este de tip ampular:
asemnAndu<se cu o pAlnie: cAnd calicele sunt scurte de tip dendritic:
cAnd acestea sunt lun)i: sau pre3int 'orme intermediare. Ca situa(ie
anatomic: pelvisul renal are o por(iune intrarenal 8i alta e9trarenal.
#artea intrarenal se a'l .n sinusul renal: 'iind situat pe un plan
posterior 'a( de vasele san)uine: po3i(ie pe care o men(ine 8i la
nivelul @ilului: unde constituie elementul cel mai posterior al
pelvisului renal. #artea e9trarenal se .ntinde de la @il la locul de
continuare cu ureterul.
RINIC2II sunt a8e3a(i .n cavitatea abdominal de o parte 8i de alta
a coloanei vertebrale .n re)iunea lombar: au 'orm asemntoare cu
cea a unui bob de 'asole =reni'orm>: culoarea brun<ro8cat: lun)imea
de apro9imativ ! cm: l(ime 1 cm 8i )rosimea + cm .
Dreutatea 'iecrui rinic@i este %!; )r: rinic@iului i se descriu
dou 'e(e :<anterioar 8i posterioar: dou mar)ini una lateral<conve9
8i una medial concav: pre3ent @ilul 8i doi poli superior 8i in'erior:
prin @ilul venal intr artera renal 8i nervii renali: ie8ind vena renal:
cile urinare 8i vasele lim'atice. #olul superior vine .n raport cu )landa
suprarenal.
Rinic@iul este alctuit din dou pr(i: capsula renal 8i (esutul
sau parenc@imul renal.
VASCULARI3A4IA RINIC2IULUI este asi)urat de artera renal:
ramur din aorta abdominal care ptrunde .n rinic@i prin @il: din ea se
desprind arterele interlobale care mer) printre piramidele Malpidi:
a/unse la ba3a piramidei Malpidi: arterele interlobare devin artere
acute 8i mer) la limita dintre medular 8i cortical.
&in arterele arcuate pornesc .n cortical arterele interlobulare
din care se desprind arteriolele a'erente care a/un) la )lomerulul renal:
din acesta iese arteriola e'erent: venele au un traiect invers arterelor 8i
se vars .n venele renale iar apoi .n vena cav in'erioar dou pr(i
'u3i'orme de calibru mai mare.

Ure'erul este un conduct lun) de +; cm care se .ntinde de la pelvisul
renal la ve3ica urinar. Este un or)an retroperitoneal 8i dup re)iunile
pe care le strbate: i se descriu o parte abdominal 8i alta pelvian. ?n
lun)ul su ureterul pre3int trei por(iuni strAmtate: .ntre care sunt
cuprinse dou pr(ii 'u3i'orme de calibru mai mare.
O strAmtoare se a'l la ori)ine: alta la intrare .n ba3in: unde .8i
sc@imb direc(ia 'ormAnd 'le9ura mar)inal: 8i ultima la captul
terminal: .n peretele ve3icii urinare. #or(iunea terminal a acestuia se
nume8te /onc(iune uretero ve3ical.
Anterior ureterul este .ncruci8at de vasele spermatice sau
ovariene: de rdcina me3enterului: la dreapta: 8i de rdcina
me3osi)moidului: la stAn)a 'iind situat .n 'undul recesului
intersi)moiderat .n partea pelvian: la brbat: ureterul : situat ini(ial
anterior de a iliac intern : este .ncruci8at anterior: aproape .n un)@i
drept: de canalul de'erent: dup care trece anterior de ve3icule
seminale 8i ptrunde .n peretele ve3ical. La 'emeie: are de asemenea:
raporturi cu artera iliac intern: intr .n ba3a li)amentului lat al
uterului 8i este .ncruci8at anterior de o uterin cam la ! cm distan( de
colul uterin: dup care trece anterior de va)in 8i ptrunde .n peretele
ve3icii urinare.
STRUCTURA URETERULUI peretele ureteral este alctuit
din trei straturi: adventice: tunica muscular 8i tunica mucoas.
Adventicea: stratul e9terior: este 'ormat din (esut con/unctiv ce ader
de (esutul subperitoneal. Tunica muscular se continu la ori)ine cu
cea a pelvisului renal: iar la captul terminal: cu musculatura
tri)onului ve3ical. ?n partea abdominal: ea este 'ormat dintr<un strat
de 'ibre circulare: la e9terior: 8i altul lon)itudinal spre mucoas.
Tunica mucoas este alctuit dintr<un epiteliu prismatic strati'icat:
care cAnd ureterul este plin sau destins: .8i pierde aceast strati'icare 8i
devine plat . Mucoasa nu are membran ba3al 8i nici muscular a
mucoasei 8i cAnd ureterul este )ol: 'ormea3 cute lon)itudinale
structural: se aseamn cu mucoasa ve3ical 8i 'ormea3 .mpreun a8a
numitul epiteliu de tran3i(ie sau uroteliu.
VASCULARI3A4IE 5I INERVA4IE ureterul este
vasculari3at de sus .n /os: de ramuri din artera renal din artera
testicular sau ovarian: de artera iliac comun: din arter rectal
medie: din artera uterin: 8i din artera ve3ical in'erioar. 7enele sunt
a'luen(i ai venei testiculare sau ovariene: .n partea abdominal 8i
@ipo)astrice: .n partea pelvian.
Lim'aticele transport lim'a la )an)lionii lombari 8i iliaci
interni. Inerva(ia este dat de 'ibre $IM#ATICE : provenite din ple9ul
@ipo)astric 8i parasimpatice: din ple9ul pelvic.
!EZICA URINAR.
7e3ica urinar este un or)an cavitar cu o capacitate de !0;<+;; ml:
situat .n pelvis: posterior de sim'i3a pubian. #rin structura sa: ve3ica
urinar are cAteva caracteristici care o deosebesc de alte re3ervoare din
or)anism. Acestea constau .n marea ei plasticitate: .n puterea de a
men(ine urina: 'r resorb(ie 8i secre(ie: 8i totodat .n puterea de
e9pul3ie pAn la ultima pictur de urin.
ORMA VE3ICII URINARE di'er dup cum este ea )oal
sau plin. CAnd este )oal are 'orma semilunar: partea ei superioar
'ormAnd o concavitate cu desc@idere .n sus: care aproape atin)e partea
in'erioar sau 'undul ve3icii. CAnd este plin: ve3ica devine ovoidal
8i dep8e8te superior sim'i3a pubian: venind .n contact cu peretele
anterior al abdomenului. 7e3ica urinar pre3int un 'und situat
in'erior: un corp 8i un vAr'. ,undul ve3icii are o por(iune anterioar
cuprins .ntre ori'iciile de desc@idere a ureterelor 8i ori'iciul intern al
uretrei: denumit tri)onul ve3ical. #or(iunea corespun3toare
ori'iciului intern al uretrei poart denumirea de colul =)Atul> ve3icii
urinare: no(iune mult 'olosit .n clinic. 7Ar'ul este le)at de ombilic
prin li)amentul ombilical median =urac@us>: ce ridic o plic
peritoneal pe 'a(a posterioar a peretelui anterior al abdomenului 8i
care re3ult din obliterarea unei 'orma(iuni embrionare numit canal
alantoidian. 7e3icii i se distin) o 'a( anterioar: dou 'e(e laterale 8i o
'a( posterioar.
RA,ORTURILE VE3ICII URINARE 'a(a anterioar a ve3icii vine
.n raport cu sim'i3a pubian: 'a(a posterioar .n partea de sus: prin
intermediul peritoneului vine .n raport cu ansele intestinului sub(ire 8i
colonului si)moid: iar .n peritoneu la brbat cu rectul: la 'emeia vine
.n raport cu mu8c@ii ridictor anali care determin pere(ii musculari ai
pelvisului. ,undul ve3icii =tri)onul> la brbat este in raport cu canalele
de'erente: ve3iculele seminale 8i cu ba3a prostate de care ader: iar la
'emei vine .n raport cu li)amentele.
STRUCTURA VE3ICII URINARE peretele ve3icii urinare este
contractil 8i elastic ceea ce .i d posibilitatea s<8i mreasc volumul
care varia3 .ntre !;;<-;; ml =la 'emei volumul ve3icii este mai mare
decAt la brbat>: .n ca3uri patolo)ice poate a/un)e pAn la 0<1 l. Aceste
.nsu8iri ale peretelui ve3ical sunt determinate de structura acesteia.
#eretele ve3icii este 'ormat din patru tunici:
< mucoas
< submucoas
< muscular
< seroas
VASCULARI3A4IA VE3ICII URINARE ve3ica urinar este
vasculari3at de ramurile arterelor ombilical: @ipo)astric:
@emoroidal: ru8inoas 8i obturatoare.
7enele se )rupea3 .n ple9urile ve3ico<prostatice: ve3ico<
seminale care con'luea3 .n vena @ipo)astric. Lim'aticele mer) spre
)an)lionii laterali<ve3icali si preve3icali iar de la ace8tia 'ormea3
trunc@iuri care sunt tributare )an)lionilor @ipo)astrici: )an)lionilor
presacra(i: pAn in )an)lioni iliaci.
INERVA4IA VE3ICII ve3ica are o inerva(ie motorie 8i o inerva(ie
sen3itiv. Inerva(ia motorie este dat de 'ibrele simpatice cu ori)inea
.n cordoanele laterale din mduva lombar =L
!
<L
-
>: 'ibrele
parasimpatice cu ori)inea .n mduva sacrat =$
%
<$
+
> 8i 'ormea3 nervii
pelvieni: 'ibrele somatice cu ori)inea .n coordonatele anterioare ale
mduvei sacrale =$
%
<$
+
> 'ormAnd nervul ru8inos.
,ibrele simpatice au rolul s in@ibe tonusul tunicii musculare
8i s mreasc tonusul s'incterului interni re3ultatul 'iind re(inerea
urinii .n ve3ic.
,ibrele parasimpatice au rolul s contracte mu8c@ii tunicii
musculare 8i s rela9e3e s'incterul intern: re3ultatul este eliminarea
urinii din ve3ic.
,ibrele somatice inervea3 s'incterul e9tern ve3ical care este
voluntar. Inerva(ia sen3itiv este dat numai de 'ibrele parasimpatice:
sen3itive care se a'l .n nervii pelvieni.
CARACTERISTICILE I COMPOZIIA URINII.
5olumul urinar la adultul normal varia3 .ntre 1;;<!0;;
ml.Epe 3i: 'iind condi(ionat de starea de @idratare a or)anismului: de
condi(iile mediului ambiant: alimenta(ie.
De"si#a#ea uri"ii -$ri$./ (n're 67789678+: (n fun!ie %e
!$n'i'$'e$ %e su;s'$ne %i.ol-$'e# S!/.u'/ %u&/ in)es'ii 0$ri %e
li!<i%e s$u l$ ;oln$-ii !u %i$;e' insi&i%: %ensi'$'e$ urin$r/ es'e
!res!u'/ (n 'o$'e s'/rile %e %es<i%r$'$re# V$lo$re$ fun!ion$l/
ren$l/ es'e !onsi%er$'/ !u $'=' 0$i ;un/: !u !=' rini!<iul &o$'e
eli0in$ urini !u -$ri$ii !=' 0$i 0$ri $le %ensi'/ii#
.eacia urinii este .n )eneral acid: cu un pH mediu de 1 8i cu
limite e9treme .ntre -:0<4. Re)imul bo)at .n proteine mre8te
aciditatea urinar prin cre8terea eliminrilor de aci3i sul'uric 8i
'os'atic: iar re)imurile ve)etariene alcaline3ea3 urina.
3uloarea urinii este )alben: datorit pre3en(ei unui pi)ment
=urocrom> 8i varia3 ca densitate .n 'unc(ie de concentra(ie. #re3en(a
.n plasm a unor substan(e colorate determin modi'icri
corespun3toare ale culorii urinii.
(irosul urinii este u8or aromatic: dar poate 'i modi'icat prin
pre3en(a unor substan(e mirositoare anormale. &e asemenea:
conservarea urinii .i con'er un miros amoniacal. "rina normal
con(ine 6;N ap 8i %;N substan(e di3olvate.
Constituen(ii c@imici di3olva(i .n urina normal sunt or)anici 8i
anor)anici. &intre cei or)anici mai importan(i sunt:
< ureea: produs 'inal al catabolismului pro'idic e9o)en 8i endo)en:
cantitatea de uree eliminat prin urin este condi(ionat direct de
intensitatea catabolismului protidic din or)anism: 'iind crescut .n
'ebr: diabet: e9cesul de @ormoni: @ipo'i3o corticosuprarenalieni 8i
diminuat .n stadiile 'inale ale bolilor @epatice 8i .n acido3e.
< amoniacul: pre3ent .n cantit(i 'oarte mici .n urina proaspt: cre8te
.n acido3ele metabolice: cu e9cep(ia celor renale: .n care scade.
<creatinina 8i produsul su de de)radare : indici ai catabolismului
protidic endo)en: se elimin .n concentra(ia ne modi'icat din
alimenta(ie. Creatinina pre3ent .n cantit(i mici .n urina copiilor:
lipse8te la adul(i: 'iind pre3ent numai .n ca3 de )raviditate: inani(ie:
@ipertiroidism: anumite in'ec(ii: miopatii.
< acidul uric: produs 'inal de o9idare a purinelor din nucleoproteinele
endo)ene 8i e9o)ene: este crescut .n a'ec(iunile caracteri3ate prin
distru)eri celulare importante.
< aminoaci3i: %0;<!;; m)E3i la adul(i. Eliminarea lor urinar este
crescut .n a'ec(iuni care mresc concentra(ia lor san)uin: precum 8i
.n anumite a'ec(iuni )enetice renale: caracteri3ate prin alterarea
mecanismelor de resorb(ie tubular a aminoaci3ilor.
&intre constituen(ii urinari anor)anici mai importan(i sunt:
< clorurile .n special de Na: repre3int O din totalul substan(elor solide
urinare.
< sul'a(ii : varia3 .n 'unc(ie de aparatul protidic alimentar. $e elimin
prin urin sub trei 'orme: sul'at anor)anic: sul'ocon/u)a(i 8i sul'
neutru.
< 'os'a(ii de Na: P :Ca 8i M) se elimin .n cantit(i variabile .n 'unc(ie
de diet: dar 8i de catabolismul celular. $unt crescu(i .n a'ec(iunile
osoase: diabetul renal: @iperparatiroidism 8i bolile renale.
< o9ala(i se elimin obi8nuit .n cantit(i mici: dar .n anumite a'ec(iuni
)enetice: se e9cret .n cantit(i crescute.
?n anumite a'ec(iuni renale sau e9trarenale apar .n urm
constituen(i anormali: dintre care mai importan(i sunt:
< proteinele plasmatice: care se elimin .n mod normal sub !;; mlE 3i:
dar .n anumite boli renale se poate a/un)e la pierderi de %;; )rE 3i.
#roteinuria const .n eliminarea renal nu numai de albumine:
dar 8i de )lobuline: de aceea denumirea obi8nuit de albuminurie nu
este corect. ?n anumite a'ec(iuni se elimin prin urin proteine
anormale: ca de e9emplu proteinele Fence<Jones .n mielomul
multiplu: leucemie: boala Hod)Iin: lim'osarcom.
Dluco3a: apare .n urin 'ie ca urmare a @iper)licemiei: deci prin
dep8irea capacit(ii ma9ime de reabsorb(ie tubular. Corpii cetonici:
+<%0 m) E 3i : cresc .n ca3 de inani(ie: diabet )rav. Filirubina apare .n
ca3 de ictere 8i con'er urinii o culoare brun asemntoare ceaiului.
$An)ele colorea3 urina 8i apare ca urmare a le3iunilor )lomerulare
sau ale cilor urinare. Alteori: .n urin se elimin cantit(i crescute de
@emo)lobin =@emoli3e accentuate: arsuri severe>.
FORMAREA URINII.
Repre3int principala activitate renal 8i se reali3ea3 prin trei procese
'undamentale: 'iltrarea plasmei la nivel )lomerural: reasorb(ia 8i
secre(ia anumitor constituen(i .n tubi.
,iltrarea )lomerural este un proces diri/at de 'or(e 'i3ice: )ra(ie crora
o parte din sAn)e trece prin membrana e9trem de sub(ire repre3entat
de endoteliu capilar: membrana ba3al 8i epiteliu visceral al capsulei.
Aceast membran: care .n condi(ii 'i3iolo)ice se comport ca o
membran inert: .n anumite stri patolo)ice poate e9ercita
importante in'luente cantitative 8i calitative asupra procesului
'iltrrii .
,iltrarea )lomerular este re3ultatul presiunii e'ective de 'iltrare
care se e9ercit la nivelul membranei capilaro)lomerulare 8i care
repre3int suma al)ebric a unor presiuni de sens opus.

MICIUNEA.
"rina elaborat de rinic@i se acumulea3 .n calice 8i ba3inet: de
unde va 'i apoi transportat prin uretere: .n ve3ica urinar: unde se
acumulea3 8i de unde este eliminat de 0<1 ori pe 3i prin actul
mic(iunii. "reterele transport urina prin unde peristaltice care apar la
nivelul desc@iderii lor .n ba3inet: au o 'recven( de !<+<0<1Emin: .n
'unc(ie de intensitatea diure3ei 8i se propa) cu !<+ cEsec. "rina a/un)e
.n ve3ic sub 'orm de /eturi intermitente 8i nu re'ulea3 din nou .n
uretere: din cau3 c desc@iderea acestora .n ve3ic este oblic.
"rina se acumulea3 pro)resiv .n ve3ic: prin destinderea
detrusorului ve3ical: care .8i adaptea3 tonusul la con(inut: ast'el .ncAt
presiunea .ntrave3ical nu se modi'ic: ci se men(ine B .n platouC la
%;< %0 cm H!O. CAnd .ns presiunea tinde s dep8easc %4 cm H!O
se produce cre8terea brusc la presiuni intrave3icale 8i la o anumit
valoare apare re'le9ul mic(iunii: caracteri3at prin contrac(ia
detrusorului: cu rela9area concomitent a s'incterului uretral intern:
mu8c@ii perineali 8i s'incterul e9tern se rela9ea3 voluntar 8i ca urmare
a acestor modi'icri dinamice comple9e: ve3ica se )ole8te complet:
urina 'iind eliminat prin uretr. Mic(iunea poate 'i a/utat 8i de
contrac(ia musculaturii abdominale: care comprim ve3ica: promovAnd
eliminarea urinii: c@iar atunci cAnd acesta nu se )se8te .n cantit(i
su'iciente .n ve3ic pentru a provoca re'le9ul mic(iunii. &ac din
anumite condi(ii de mediu: actul mic(iunii nu este posibil: mu8c@ii
perineali 8i s'incterul e9tern se contract voluntar puternic 8i
concomitent: scade tonusul detrusorului: ve3ica putAnd acumula o
nou cantitate de urin. Controlul voluntar poate 'i men(inut pAn ce
presiunea .ntrave3ical a/un)e la %;; cm H!O:cAnd se declan8ea3
involuntar mic(iunea.
Mic(iunea este un act re'le9 coordonat voluntar 8i autonom
declan8at de cre8terea presiunii intra ve3icale urmat: la un anumit
nivel: de apari(ia unor unde de contrac(ie.
Tulburrile mic(iunii pot 'i determinate de trei tipuri de le3iuni
nervoase:
a. .ntreruperea nervilor a'eren(i ve3icali prin le3iuni de tabes dorsalis
le3iuni si'ilitice ale rdcinilor posterioare.
b. le3area nervilor a'eren(i 8i e'eren(i ai ve3icii .n urma unor interven(ii
c@irur)icale pelviene sau de ctre tumori ale co3ii de cal.
c. .ntreruperea cilor nervoase 'acilitate sau in@ibitoare care vin de la
centrii superiori: ca de pild dup sec(ionare medular.
?n toate aceste condi(ii: ve3ica urinar destins sau @ipertonic
va continua s se contracte: dar .n )eneral nu va mai i3buti s se
)oleasc complet.
Re'le9ul de mictiune este un re'le9 controlat .n .ntre)ime de
mduva spinrii dar poate 'i stimulat sau in@ibat de centrii nervosi
superiori din trunc@iul cerebral din corte9ul cerebral.
CA,ITOLUL II
CISTITA ACUT
&e'ini(ie: Cistita acut este un sindrom clinic determinat de in'lama(ia
microbian a mucoasei ve3icii urinare.
1'30+.I D- .IS3 care in'luen(ea3 un poten(ial ridicat pentru
cistita acut in'ec(ioas complicat sunt:
< se9ul 'eminin
< vArsta .naintat
< in'ec(iile intraspitalice8ti
< sarcina
< purttori de cateter urinar
< anomalii anatomice 8i 'unc(ionale ale tractului urinar
< utili3area recent de antibiotice
< simptomatolo)ie care durea3 mai mult de 8apte 3ile
< diabetul 3a@arat
?n cadrul in'ec(iilor tractului urinar este considerat relevanta
bacteriuria.
Mai %;
+
)ermeni E ml dintr<o prob de urin din /etul
mi/lociu .n cistita acut necomplicat la 'emei.
Mai %;
-
)ermeni E ml dintr<o prob de urin din /etul
mi/lociu .n prelone'rita acut necomplicat la 'emei.
Mai %;
0
)ermeni E ml dintr<o prob de urin din /etul
mi/lociu la 'emeie: sau mai mult de %;
-
)ermeni E ml dintr<o prob de
urin din /etul mi/lociu la un brbat sau .n ca3ul unei 'emei care este
sondat ve3ical pentru o in'ec(ie acut de tractul urinar complicat.
Facteriuria asimptomatic este considerat decelarea mai mult
de %;
0
)ermeni E ml .n dou culturi recoltate la mai mult sau e)al de
!-@.
P.-5'2-),'

Apro9imativ 02:4N din popula(ie: 'emei cuprinse .ntre !;<-; de ani
!0<+0N: 'emei )ravide -<2N.
Foala apare la orice vArst 8i este mai 'recvent la 'emei.
Reparti(ia bolii pe )rupe de vArst este di'erit .n raport cu ori)inea sa.
ETIOLOGIE
Ori)inea cistitei poate 'i:
< uretropielorenal de aceea .n orice cistit trebuie e9plorate 8i cile
urinare superioare care sunt calicele: ba3inetul 8i ureterele.
< ve3ical =traumatism produs cu oca3ia sonda/ului ve3ical: sta3a
ve3ical: tumori: corpi strini: radionecro3 ve3ical: boli para3itale:
ulcera(ii>.
< ?n s'era )enital .n special la 'emeie =uretrite: metrite: bartolinite:
vulvova)inite: traumatisme vulvare: ane9ite>.
< la brbat =uretrita posterioar: prostatit>
< procese in'lamatorii abdominale pelviene =abces apendicular:
perisi)noidit supurat>.
Cau3ele )enerale =sindromul Reiter uretrit: con/unctivit: artrit
virotic sau aler)ic>
A)en(ii etiolo)ici sunt similari .n in'ec(iile tractului urinar
necomplicate .nalte sau /oase. E.Colli este a)entul pato)en .n
apro9imativ .n 2;<6;N din ca3uri: sta'ilococul sapro'iticus 0N .n
ca3uri 8i mai rar poate 'i determinat de enterobacteriacee: proteus
miravilis 8i Plebsiella.
?n ca3ul in'ec(iilor complicate ale tractului urinar cel mai
'recvent se decelea3: sta'ilococi 8i mult mai rar: #roteus specii*
#seudomonas: Plebsiella: E.Colli: enterococi.

B# ?n 'unctie de etiolo)ie cistita poate 'i:
<primitiva=colibacilar .n 4; <6; N din ca3uri>
<secundar:neopla3ic :litia3ic:c@imic:tuberculoas:imunolo)ic:de
menopau3:posttraum:postmarital:=@oneM moon cMstitus>:para3itar:
'un)ic:viral.
')'0+(I- P'0+2+/I34=
Cistita acut poate 'i:
< cataral
< 'ibrinopurulent
< purulent
< di'teroid
< @emora)ic
< )an)renoas
32'SI1I3'.-
< cistite acute necomplicate la 'emei .nainte de menopau3
< cistita acut recurent la 'emei
< cistita acut la 'emei )ravide
< cistita acut la 'emei la menopau3
< cistita acut la brba(i tineri
< cistit acut la copii
< cistita acut complicat G cau3at de boli urolo)ice.

32I)I3
Cistita se mani'est prin trei semne clinice caracteristice:
%. polaIiuria =urini mici 8i dese>
!. piuria =puroi>
+. durerea =al)uria>la mictiune
#OLAPI"RIA repre3int simptomul cel mai des .ntAlnit .n patolo)ia
urinar 8i se caracteri3ea3 prin mic(iuni 'recvente 8i reduse ca volum.
?n cistitele datorate )ermenilor banali polaIiuria se amendea3
.n cursul nop(ii spre deosebire de cistit: datorit bacilului tuberculos
.n care polaIiuria este mai intens .n timpul nop(i.

#I"RIA este semnul ma/or al in'ec(iei cilor urinare. #iuria
repre3int pre3en(a puroiului .n urin: urina este tulbure: aspectul
tulbure poate avea di'erite )rade .n 'unc(ie de cantitatea 8i 'elul
puroiului care se amestec .n urin: urina 'r luciu: urina care 8i<a
pierdut transparen(a: urina mat sau intens tulbure: uneori cu 'ilamente
care cad pe 'undul borcanului.
#iuria poate 'i mani'estat sau discret: uneori este intens cu
s'acela 8i miros putred = .n cancerele ve3icale>: piuria poate 'i a'irmat
prin e9amenul microscopic ce arat pre3en(a unor leucocite
polinucleare alterate: alteori la s'Ar8itul mic(iunii apare @ematuria
terminal: care .n )eneral nu este abundent: este 'oarte 'recvent .n
ca3ul in'ec(iei cu Neisseria )onoreea 8i c@lamidia trac@omatis.
&"REREA .n ca3ul cistitei acute apare de obicei o durere terminal
la care se adau) de obicei tenesme ve3icale dureroase. Locali3area
durerii are de asemenea o importan( deosebit: durerea @ipo)astric
iradiat pe uretr sau .n )land: are locali3are ve3ical. &e asemenea o
deosebit importan( .l pre3int e9amenul urinii la emisie. CAnd urina
este tulbure 8i asociat cu durere 8i polaIiuria se con'irm dia)nosticul
de cistit.
&urerea este de intensitate variabil .n )eneral destul de vie 8i
este pre3ent pe tot parcursul mic(iunii: e9a)erAndu<se spre s'Ar8itul
acesteia. Cu e9cep(ia cistitei )an)renoase: cistita este epiretic. O
cistit 'ebril repre3int de 'apt o pielocistit: 'ebra 'iind datorit
in'ec(iei cilor urinare superioare sau a parenc@imului renal. ?n 'unc(ie
de etiolo)ia cistitei: la triada simptomatic enun(at se mai poate
adu)a @ematuria: disuria 8i durerea lombar.

HEMAT"RIA repre3int pre3en(a sAn)elui .n urin. E9amenul
obiectiv .n ca3ul cAnd se suspectea3 8i pre3en(a unei @ematurii .ncepe
cu e9amenul urinii emisie. #rovenien(a @ematuriei se stabile8te prin
proba celor trei pa@are. Folnavul urinea3 succesiv .n trei pa@are
conice: cAteva picturi .n primul pa@ar: partea cea mai abundent a
mic(iunii .n al doilea pa@ar: iar ultimele picturi .n al treilea pa@ar.
&ac @ematuria apare numai .n primul pa@ar Q inii$l/
.nseamn c este de ori)ine uretral.
&ac apare numai .n ultimul pa@ar Q 'er0in$l/ este de ori)ine
ve3ical.
&ac apare .n toate cele trei pa@are Q 'o'$l/ este de ori)ine
renal.
?n ca3urile .n care e9amenul clinic d indica(ii asupra ori)inii
@ematuriei: se poate prescrie un tratament @emostatic: urmAnd a
continua investi)a(iile dup ameliorarea @ematuriei.
?n ca3ul .n care e9plorarea clinic nu o'er nici o indica(ie
asupra locului de plecare al @ematuriei: cistoscopia devine un e9amen
de ur)en(: ea trebuie 'cut la pre3entarea bolnavului .n plina
@ematurie. "retrocistoscopia .n plin @ematurie arat ori)inea ve3ical
a @emora)iei.
&I$"RIA repre3int )reutatea la mic(iune: )olirea cu e'ort a ve3icii:
este un simptom 'recvent .n cistita acut.
C# ?n cistit 'ebra lipseste: aparitia ei 'iind dovada denclasri unui
episod de pielocistit sau pielone'rit datorat re'lu9ului ve3ico<uretro<
renal.
P'.'32I)I3
->'(-)U2 .-/IU)II 2+(@'.- poate pune .n eviden( un rinic@i
mare: palpabil. ?n re)iunea @ipo)astric se descoper sta3a ve3ical
sau o tumoare pelvian.
La e9amenul scrotului 8i al uretrei se poate palpa o le3iune
in'lamatorie epididimar sau o periuretrit. Tactul va)inal la 'emei 8i
tactul rectal la brba(i e9aminea3 starea or)anelor pelviperineale 8i .n
ansamblu: e9amenul clinic poate orienta dese ori deasupra ori)inii
cistitei. #re3en(a de secre(ie la nivelul meatului uretral impune
recoltarea acesteia 8i e9aminarea ei: atAt pe 'rotiu direct cAt 8i pe
.nsmAn(ri.
#rin e9amenul bacteriolo)ic al urinii se identi'ic )ermenul 8i
sensibilitatea lui la antibiotice. #re3en(a )ermenilor banali nu arat
.ns 8i cau3a cistitei: a8a cum pre3en(a bacilului Poc@ arat si)ur o
tuberculo3.
"n alt e9amen deosebit de important pentru stabilirea
dia)nosticului este urocultura. Aceasta repre3int .nsmAn(area
)ermenilor pe un mediu de cultur: dac urocultura e'ectuat pe medii
obi8nuite este ne)ativ aceast piurie B amicrobianC poate 'i o
tuberculo3 urinar: in'ec(ie 'u3ospirilar: in'ec(ie virotic sau
para3itar care va necesita e9amene de laborator complementare. ?n
orice cistit e9amenul radiolo)ic este absolut necesar.

R$%io)r$fi$ reno-e.i!$l/ poate descoperi uneori cau3a cistitei
.ntr<o litia3 ve3ical sau pielouretral: un corp strin intrave3ical: un
rinic@i mare: metasta3ele osoase ale unui cancer al prostatei.

Uro)r$fi$ poate eviden(ia cau3a cistitei 8i unele le3iuni ale
aparatului urinar care nu au 'ost bnuite clinic:
< le3iuni renale tuberculoase
< @ipotonia pielocaliceal dintr<o pielone'rit
< absen(a ima)inii pielocaliceal datorit unei pione'ra3e.
< rsunetul ureteropielorenal datorit unui obstacol ve3ical sau
subve3ical =tumoare mali)n ve3ical .n vecintatea ori'iciului uretral:
re'lu9ul ve3icouretral: uretre: .n cArli) de undi(: datorit unui adenom al
prostatei cu evolu(ie intrave3ical tumoare a prostatei: stricturi uretrale>.
<
Cis#o$ra%ia uro$ra%i&' d indica(ii asupra )radului @ipertoniei
ve3icale =ve3ic rotund > sau asupra apari(iei (esutului de sclero3
=ve3ic asimetric>: 8i uneori arat 8i cau3a cistitei:
< ima)inea lacunar a unei tumori ve3icale
< proeminen(a unei tumori a postatei
< pre3en(a calculilor de acid uric
< proeminen(a datorit unei dilata(i c@istice ureterale
< rsunetul ve3ical al unui obstacol subve3ical
< diverticuli.
Cu oca3ia uro)ra'iei se poate 'ace 8i o uretro)ra'ie mic(ional:
care poate arta modi'icrile uretrei prostatice datorite unui adenom
sau unui cancer al prostratei: stricturi uretrale. O radio)ra'ie ve3ical
'cut dup mic(iune poate pune .n eviden( un re3idiu ve3ical.
Cistoscopia sau uretrocistoscopia este ultimul e9amen .n ca3ul
cAnd celelalte investi)a(i sunt neconcludente. Cistoscopia poate arta
unele cau3e ale cistitei care nu au putut 'i eviden(iate prin celelalte
e9amene 8i de asemenea: aspectul le3iunilor mucoase 8i locali3area
lor. Ast'el se pot identi'ica le3iuni di'u3e: )reu de interpretat 8i care
necesit repetarea cistoscopiei dup un tratament intens cu antibiotice
8i instila(ii cu solu(ie de nitrat de ar)int %N: le3iuni locali3ate .n tri)on
sau calot =cistit de ori)ine renal sau si)moidian> locali3ate la col
=cistit de ori)ine uretro)enital locali3ate pe 'e(ele laterale sau pe 'a(a
posterioar =cistit de ori)ine pelvian: ane9ial apendicular:
si)moidian sau rectal>.

D# &ia)nostic po3itiv
$e ba3ea3 pe :
<trepiedul<polaIiurie
<disiurie
<piurie
<sumar de urin cu densitate normal:leucociturie:@ematurie:bacteriurie
< uroculturi po3itive
&ia)nostic po3itiv<ne)ativ
$e 'ace cu:
a>$indrom uretral<ce este pre3ent in uretrite:tumori uretrale:stricturi
uretrale :litiea3 uretral.
b>Tulburri endrocrine<asa<3isa B cistita cu urini limpe3iC ce apar la
menopau3=cistopatie endocrin>.
c>$indroame )enitale.
-5+2U,I- %I P.+/)+S0I3
Evolu(ia unei cistite depinde de cau3ele predispo3ante 8i de
posibilitatea tratrii lor. Natura )ermenilor nu /oac decAt un rol
secundar: se a'irm c le3iunile datorate colibacilului sunt mai pu(in
periculoase: dar de durat mai lun) decAt cele determinate de
sta'ilococ sau streptococ care sunt mai )rave: dar curabile .ntr<un timp
mai scurt. ,ormele acute simple se pot vindeca 8i spontan cau3ele 'iind
trectoare. $imptomele se amendea3 .n cAteva 3ile: urina devine clar
iar .n %;<%! 3ile evolu(ia se termin prin B restitu(io ad inte)rumC.
,ormele acute simple recidivante se observ mai ales la 'emei:
necesit e9plorri complete pentru a li se descoperi ori)inea 8i a se
putea aplica un tratament cau3al e'icient.
?n 'orma can)renoas sau e9'oliant: care este destul de rar 8i apare
.n anumite condi(ii ca:
< uter .ncarcerat
< in'ec(ia puerperal
la strictura(i 8i p
rostatici dup e9plorri instrumentale traumati3ante.
?n toate aceste ca3uri starea )eneral se a)ravea3 repede 8i
mortalitatea este destul de ridicat. &up cAteva 3ile de boal mucoasa
ve3ical .ncepe s 'ie eliminat uneori .n totalitate: la 'emei e9pul3ia
este posibil: la brbat trebuie 'cut o cistotomie 8i e9tras mucoasa
)an)renoas e9'oliat. Mucoasa se poate re)enera complet 8i rapid:
dar uneori rmAn sec@ele )rave ca:
< ve3ic mic scleroas
sclero3a ori'iciilor ureterale.
Co0&li!$ii:
< #ielone'rita ascendent de obicei prin re'lu9 ve3ico ureteral.
< ?ncrusta(ii 8i calculi ve3icali datorit precipitrii 'os'a(ilor 8i
carbona(ilor de calciu: consecin( a alcalini3rii urinii prin scindarea
ureei de ctre unele bacterii. Abcese .n peretele ve3ical 8i necro3e
locali3ate. #ericistita apare .n ca3ul 'istuli3rii abcesului. #eritonita
apare tot .n ca3ul .n care abcesul este 'istuli3at.
< In'ec(ia peretelui ve3ical .n ca3ul unei cistite )rave 8i de durat
< $clero3a 8i retrac(ia peretelui ve3ical. 7e3ica urinar redus: de
dimensiuni mici care nu .8i mai poate .ndeplini 'unc(ia de re3ervor.
<$teno3area ori'iciilor ureterale repre3int un )rav pericol pentru
rinic@i.
$emnele de )ravitate ale cistitei sunt:
< intensitatea durerilor
< 'recven(a mic(iunilor
< eliminarea de )run/i purulen(i 8i s'acele
< alterarea strii )enerale.
<
0.'0'(-)0U2 3IS0I0-2+. '3U0-
Cur$'i- > re)im i)ienico<dietic: repaus la pat: re)im alimentar u8or:
lic@ide .n cantitate mare precum 8i lapte: 'ructe 8i 3ar3avaturi
< controlul tran3itului intestinal asi)ur: de multe ori vindecarea
procesului acut: bi calde de 8e3ut
< splturi va)inale calde
< comprese calde care uneori atenuea3 durerile
CAnd urina este prea acid G pH sub 0:0 se administrea3 bicarbonat
de sodiu .n do3 de !; )E3i. &ac e9ist un re3iduu ve3ical: sonda:
ve3ical ameliorea3 la rAndul ei durerea.
?n )eneral cu acest tratament medical simplu 'enomenele
ve3icale se lini8tesc .n !<+ 3ile. ?n acest timp se e9ecut urocultura 8i
e9plorrile radiolo)ice pe ba3a crora se va putea indica apoi un
tratament corect (inAndu<se seama de 'aptul c tratamentul cau3al este
obli)atoriu .n orice 'orm de cistit.
Me%i!$0en'os
$e utili3ea3 dup urocultura cu antibio)ram.
&ac )ermenii sunt sensibili la $ul'atia3ol sau Neo9a3ol vor 'i
pre'erate acestea: antibioticele rmAnAnd medica(ia de re3erv.
Neo9a3olul se va prescrie .n do3 de ;:%; )EIilocorp la adult 8i ;:%;<
;:+; )EIilocorp la copil. ?n )eneral unui adult i se prescriu .n primele
dou 3ile la - ore dou tablete =1 )E!-@> apoi la trei ore o tablet
=-)E!-@>.
&ac urina .ncepe s se limpe3easc se continu tratamentul
pAn la sterili3area =%;<%! 3ile> .n pre3en(a unor calculi radioscopici:
dup ameliorarea cistitei se va proceda la .ndeprtarea acestora. O
cistit aprut la o 'emeie la care uro)rama este normal trebuie
considerat de ori)ine )enital. CAnd 'enomenele acute ale cistitei nu
cedea3 la tratamentul medical este indicat asocierea tratamentului
urolo)ic. &ac urina cu tot tratamentul aplicat se men(ine tulbure se
pot 'ace splturi ve3icale cu solu(ii antiseptice slabe nitrat de Ar)int !
)rameE ;;: Acid Foric -; )rade E ;;.
&ac urina este prea acid 8i are mult mucus se poate 'olosi
pentru splturi solu(ie de bicarbonat de sodiu -; )radeE ;; sau c@iar:
< ap distilat
< solu(ie clorurosodic i3otonic.
$plturile au scopul s deta8e3e 'alsele membrane 8i depo3itele
purulente de pe mucoasa ve3ical. ?n acela8i scop se pot utili3a 8i
instala(iile cu:
< c@emotripsin
< streptoIina3a
< streptodorna3a
?n cistitele .ncrustate se 'ac splturi cu solu(ie D = $ubi 8i
Albri)@t> care are un pH acid:
< Acid citric mono@idrat +!:+ )r.
< O9id de ma)ne3iu an@idru +:4 )r.
< Carbonat de sodiu an@idru -:- )r.
< Ap distilat %;;; ml.
< !lin)uri la un litru de ap steril.
Acidul citric tinde s 'i9e3e calciul ionic le)at de 'os'or ca 'os'at de
calciu: dAnd citrat de calciu u8or solubil. Ac(iunea citratului .ntr<o
solu(ie suprasaturat de 'os'at de calciu previne precipitarea. E'ectul
iritant al citratului este mic8orat de pre3en(a o9idului de ma)ne3iu:
care men(ine intact puterea solvent. #rin aceste splturi se ob(in
re3ultate bune .n cistitele rebele .ntre(inute de pio)eni banali.
?n cistitele cu 'u3ospirili se ob(in re3ultate bune dac se
administrea3 penicilin: novarsenoben3ol = neosalvarsan> .n dou
in/ec(ii intravenoase la o 3i interval =;:%0<%;:+; )r>.
?n cistitele colului ve3ical 'recvente la 'emei: care nu au cedat la
tratamentul medical se pot prescrie instila(ii ve3icale cu %;<%0 ml oleu
)omenolat 0N introdus cu un instilator 'r sod: 3ilnic sau la dou
3ile: .n total %; instila(ii. &ac totu8i nu se ob(ine o ameliorare
evident 8i urocultura este po3itiv: iar )ermenul este sensibil la un
antibiotic se vor prescrie creioane ureterale cu antibioticul respectiv=.n
)eneral 0;<%;;; m)E creion: cantitatea se mic8orea3 dac antibioticul
este iritat>: care se vor introduce pe uretr 3ilnic sau la dou 3ile: dup
trecerea unui Feni)uee drept numrul +4<-;.
?n conclu3ie tratamentul unei cinstite poate 'i 'oarte simplu sau:
dimpotriv 'oarte complicat. Re3ultatele sunt 'ie bune de la .nceput:
'ie mediocre. &e multe ori boli se vindec datorit corticali3rii
simptomatolo)ice sau persisten(ei unei mici spine ini(iative la nivelul
colului sau uretrei: dar cu rsunet mare asupra psi@icului unor bolnavi.
An'i;io'i!ele 1i !<i0io'er$&i!ele constituie medica(ia comun
a tuturor in'ec(iilor urinare: aplicAndu<se dup cum s<a pre3entat
anterior si .n ca3ul cistitei acute. #entru ca antibioterapia 8i
c@imioterapia s 'ie e'iciente sunt necesare urmtoarele condi(ii:
< )ermenii s 'ie sensibili la antibioticul utili3at.
< $ nu e9iste mal'orma(ii con)enitale sau alte cau3e de sta3 urinar
< &ac e9ist condi(ii care s 'avori3e3e sta3a urinar acestea s 'ie
.ndeprtate la .nceputul tratamentului.
< &o3ele de antibiotice s asi)ure o concentra(ie e'icient .n sAn)e
< ?n 'ormele acute: )rave s se asocie3e mai multe antibiotice.
< Tratamentul s 'ie continuat pAn la sterili3area urinii.
Antibioticele 8i c@imioterapicele sunt substan(e antimicrobiene
care .n multe ca3uri pot omor. )ermenii= ac(iune bactericid> sau le pot
opri multiplicarea =ac(iune bacteriostatic>.
Cu condi(ia ca .n sAn)e s e9iste o concentra(ie medicamentoas
destul de mare =concentra(ie in@ibant> 8i s aib un tip de contact cu
)ermenii su'icient de lun): .n aceste condi(ii in'ec(ia poate 'i /u)ulat
dar sindromul postin'ec(ios = sclero3ele 8i alte sec@ele> trebuie urmrit
8i tratat.
?n in'ec(iile locali3ate )ermenii care se a'l .n (esuturi necro3ate:
.n depo3ite 'ibrinoase sau .n colec(ii purulente nu sunt in'luen(a(i de
antibiotice. Acestea 'ie c nu pot a/un)e la ei sau c@iar dac a/un):
do3a este prea mic 8i nu poate avea in'luen( asupra lor datorit
e9isten(ei unor in@ibitori sau inactivatori ai antibioticelor.
&e asemenea pH<ul mediului poate 'i neprielnic medicamentelor.
Ast'el Ce'alosporinele:Cloram'enicolul Ri'ampicina: Neo9a3olul:
$ul'ametinul sunt active la un pH neutru. #entru alcani3area urinii se
'olose8te bicarbonat de sodiu -<%; )r E 3i 8i citrat de sodiu !<- )rE 3i.
CAnd )ermenul este bine cunoscut tratamentul va .ncepe cu un
sin)ur antibiotic: de pre'erin( cel mai activ cu e'ect bactericid 8i cu
s'era de ac(iune cea mai .n)ust: cu ac(iune direct asupra a)entului
pato)en cau3al. ?n in'ec(ia urinar e9ist posibilitatea de in'ec(ii
succesive 8i de suprain'ectri cu diver8i )ermeni: dac .n cursul
tratamentului cu antibiotice sau cu c@imioterapice: cau3ele 'avori3ante
nu au 'ost suprimate.
La bolnavii cu sonde ve3icale sau ureterale: ne'rostomii: cile
e9cretoare 'iind .n le)tur cu e9teriorul se produc sc@imbri ale
)ermenilor pato)eni se .ntAlnesc la ace8ti bolnavi succesiv in'ec(ia
colibacilar: apoi in'ec(ie cu proteus: pioceanic: Plebsiella. &e aceea:
in'ec(iile urinare pre3int )reut(i mari pentru sterili3area 'ocarelor 8i
'recvent aceste in'ec(ii au o evolu(ie prelun)it: cronic cu perioade de
ameliorri 8i a)ravare devenind pAn la s'Ar8it re3istente la antibiotice
8i c@imioterapie. Este necesar ca .n cursul tratamentului s se repete
uroculturile: s se teste3e sensibilitatea )ermenilor 8i s se utili3e3e
antibioticele cu s'er .n)ust de ac(iune. Tratamentul cu antibiotice 8i
c@imioterapie .n cistita acut pAn la cunoa8terea re3ultatului
uroculturii. ?n asemenea ca3uri: tratamentul medicamentos
antimicrobian nu poate 'i decAt empiric: .n practic e9ist situa(ii .n
care ur)en(a 8i )ravitatea ca3ului pot /usti'ica ini(ierea unui tratament
empiric pAn la primirea re3ultatelor de laborator.
Hiperleucocito3a cu polinucleo3 indic: de multe ori in'ec(ii
cu )ermeni pio)eni care pot 'i eventual sensibili la penicilin:
eritromicin 8i oleandomicin.
Leucopeniile cu 'ormule leucocitare normale pot indica o
in'ec(ie cu )ermeni )ram< ne)ativi: care ar putea 'i sensibili la
streptomicin: tetraciclin: cloram'enicol: ne)ram: nitro'urantoin.
Tratamentul va 'i .nceput cu antibiotice cu s'er lar) de
ac(iune sau cu asocieri de antibiotice: sperAnd ca unul dintre ele s
aib ac(iune asupra )ermenului: se vor pre'era antibiotice neutili3ate
.nc de bolnav pAn la acea dat. &o3ele vor 'i mari sau ma9ime de la
.nceput 8i urmrind bolnavul !-<+1 ore se poate tra)e o conclu3ie
asupra e'icacit(ii tratamentului.
Tr$'$0en'ul &rofil$!'i! const .n asanarea tuturor 'ocarelor de
in'ec(ie :interven(ie c@irur)ical pentru .ndeprtarea obstacolelor care
provoac sta3a urinar: tratamentul bolii cau3ale.
I!.CAZURI
3'!U2 I
N"ME: Ionescu.
#REN"ME: $e'ora G Medeea.
&ATA NARTERII: !0 mai %600.
&OMICILI": str. TELEDRA,"L"I nr. ! Timi8oara.
$TAREA CI7ILS: cstorit.
&IADNO$TIC: de trimitere: Cistita acut.
&IADNO$TIC &E INTERNARE : Cistita acut.
MOTI7"L INTERNSRII: #acienta se pre3int la sec(ia "rolo)ie a
spitalului Jude(ean Timi8oara: pentru tulburri mic(ionale de tip
polaIiurie: usturimi mic(ionale. Acestea au aprut .n urm cu 1 luni 8i
s<au accentuat .n ultimul timp ceea ce a determinat bolnava s se
pre3inte la medicul specialist pentru internare. #e ba3a
simptomatolo)iei 8i a e9amenului clinic i se pune dia)nosticul de
cistita acut.
&ATE ME&ICALE:
ANTECE&ENTE #ER$ONALE:
< prima menstrua(ie la %+ ani.
< A avut toate bolile in'ecto<conta)ioase ale copilriei.
< A pre3entat in'ec(ii urinare repetate cu Esc@eric@ia Colli
ANTECE&ENTE HERE&O< COLATERALE:
< tatl HTA.
< Mama operat de c@ist @epatic @idatic.
&ATE $OCIALE: cstorit: nu 'umea3: nu consum alcool:
consum ca'ea: locuin(e corespun3toare: romAnc:ortodo9a.
I$TORIC"L FOLII: Folnava este cunoscut cu in'ec(ii urinare
repetate: cu - internri.
Episodul actual a debutat un urm cu 1 luni 8i s<a accentuat .n urm cu
o sptmAn: cAnd a .nceput s pre3inte usturime la mic(iune: mic(iuni
'recvente 8i reduse ca volum. #o'ta de mAncare este u8or sc3ut: 8i de
asemenea urina are un aspect tulbure. #acienta lucrea3 .ntr<un mediu
umed.

An$li.$ 1i in'er&re'$re$ %$'elor o;inu'e (n fun!ie %e !ele 6" ne-oi
fi.iolo)i!e.
Ne(oia )e a res*ira este u8or in'luen(at de emo(ia 8i teama )enerate
de necunoa8terea bolii.
Ne(oia )e a +ea ,i a -."&a este a'ectat de oarece bolnava trebuie s
urme3e o alimenta(ie srac .n proteine: )lucide: lipide 8i trebuie s
bea 'oarte pu(ine lic@ide.
Ne(oia )e a eli-i"a nu este satis'cut .n mod corespun3tor: sursa
de di'icultate o constituie pre3en(a usturimii la mic(iune: @ematurie 8i
piurie: mic(iuni 'recvente 8i .n cantitate redus durere @ipo)astric
iradiat pe uretr: dureri lombare.
Ne(oia )e a se -i,&a ,i )e a a(ea o +u"' *os#ur' : adinamia 8i
astenia provocate de boal limitea3 mult posibilitatea de a se mi8ca
8i a avea o bun postur: dar 'r a se constitui .ntr<o problem de
dependen(: deoarece repausul la pat este de scurt durat 'iind
cau3at .n principal de durere 8i recomandat de medic ca msur
terapeutic. &up combaterea durerii 8i ameliorarea strii )enerale
am plani'icat .mpreun cu pacienta un pro)ram de e9erci(ii:
moderate: adaptate capacit(ii sale 'i3ice: plimbri scurte .n salon:
mi8cri active ale mAinilor 8i picioarelor.
Ne(oia )e a )or-i ,i o)i/"i este alterat mani'estat prin somn
perturbat datorit nicturiei: somn .ntrerupt 8i super'icial.
Ne(oia )e a se 0-+r'&a ,i )e1+r'&a. #acienta este capabil ca s<8i
alea) sin)ur .mbrcmintea adecvat circumstan(elor 8i
necesit(ilor or)anismului: ne 'iind necesar decAt pre)tirea len/eriei
la .ndemAna sa. Nu pre3int di'icultate .n a se .mbrca 8i de3brca 8i
nici de3interes 'a( de (inut.
Ne(oia )e a2,i -e"3i"e #e-*era#ura &or*ului 0" li-i#e "or-ale este
u8or perturbat de temperatura mediului ambiant care este crescut 8i
provoac pacientei o transpira(ie abundent.
Ne(oia )e a %i &ura# ,i a2,i *ro#e4a #e$u-e"#ele este pe deplin
satis'cut. #acienta .8i men(ine i)iena corporal prin baie 3ilnic pe
re)iuni.
Ne(oia )e a e(i#a *eri&olele5 pacienta bene'icia3 de un mediu de
si)uran( 'r accidente 8i in'ec(ii.
Ne(oia )e a &o-u"i&a este perturbat datorit ne.ncrederii .n cei din
/ur.
Ne(oia )e a a&3io"a &o"%or- *ro*riilor &re)i"3e ,i (alori5 pacienta
este de reli)ie ortodo9a: credin(a sa in'luen(And .n mare msur
modul de via(: atitudinea 8i sentimentele de boal. Nu au e9istat
con'licte .ntre recomandrile terapeutice 8i credin(a reli)ioas.
Ne(oia )e reali1are5 ima)inea de sine a pcii nu este perturbat: este
mul(umit de po3i(ia sa atAt pe plan social cAt 8i 'amilial. Este
capabil s i<a deci3ii potrivite .n timp util 8i nu pre3int lips de
interes 'a( de activitatea cotidian.
Ne(oia )e a se re&reea5 pentru a men(ine independen(a .n satis'acerea
acestei nevoi am ales mi/loace de:
< am asi)urat condi(ii optime pentru des'8urarea acestei activit(ii.
< Am pus la dispo3i(ia pacientei cr(i: reviste
< Am .ncercat s<i cree3 o stare de bun dispo3i(ie 8i s .nltur
plictiseala.
Ne(oia )e a 0"('3a &u- s'23i *'s#re1i s'"'#a#ea5 odat cu
ameliorarea bolii am urmrit ca:
< pacienta s dobAndeasc cuno8tin(ele necesare pentru men(inerea
strii de sntate.
< $ 'ie capabil de<a 'olosi aceste cuno8tin(e pentru ob(inerea unei
stri de bine 'i3ic 8i psi@ic.
< &ia)nosticul de Nursin) actual:
< tulburri mic(ionale: urin tulbure.
&ia)nosticul de Nursin) poten(ial:
< riscul complica(iilor prin ascensiunea in'ec(iei prin ureter spre rinic@i
#LAN"L &E ?NDRIJIRE A FOLNA7EI C" CI$TITS AC"TS pe
perioada !.;0<1.;0.!;%%
#ROFLEME OFIECTI7E INTER7ENLII E7AL"ARE
KI"A I
< alterarea nevoii
de a respira
mani'estat prin
dispnee de tip
ta@ipneic a
tunicii cau3at
de relatarea
despre debutul 8i
evolu(ia bolii
actuale
< pacienta s
respire cu minim
de di'icultate
< administrarea
medica(iei
prescrise de
medic .n urma
re3ultatului
uroculturii a e9.
ec@o.
< men(inerea unei
po3i(ii care s
'avori3e3e
respira(ia
< am recoltat
bolnavei sAn)e
8i urin pentru
urmtoarele
anali3e: 7s@:
uree san)vin:
creatinin
san)vin: e9
sumar de urin:
urocultur
< bolnava este
an9ioas
< repaus la pat
< veri'ic pre3en(a )lobului ve3ical
< am .ncercat stimularea evacurii prin introducerea ba3inetului cald sub
bolnav
< am aplicat comprese calde pe re)iunea pubian
< notarea re3ultatului e9amenului sumar de urin recoltat .n diminea(a 3ilei
< men(inerea temperaturii .n salon .ntre %4<!!TC
< asi)urarea unei bune ventila(i prin desc@iderea )eamului pentru a evita
cldura e9cesiv
< msurarea 'unc(iilor vitale 8i notarea .n ,T
< educarea pacientei pentru 'olosirea te@nicilor de rela9are
< am .nso(it bolnava la radiolo)ie pentru e'ectuarea unei radioscopii
pulmonare
< an9ietate
mani'estat prin
iritabilitate:
depresie psi@ic:
emotivitate
cau3at de lipsa
de cunoa8tere a
boli a modului ei
de evolu(ie a
mani'estrilor
care o .nso(esc: a
tratamentului
prescris
< alterarea nevoii
de a elimina
mani'estat prin
usturime la
mic(iune:
pre3en(a
@ematuriei 8i
piuriei: mic(iuni
'recvente 8i .n
cantitate redus:
< pacienta s 'ie
ec@ilibrat psi@ic
8i s 'ie
in'ormat despre
boal
< pacienta s
pre3inte mic(iuni
spontane:
nedureroase: s
nu pre3inte
complica(ii
cutanate:
respiratorii:
urinare: s
evacue3e o urin
< bi calde
de 8e3ut
< men(inerea
condi(iilor
necesare
somnului prin:
reducerea
3)omotului din
mediul
spitalicesc
< diminuarea
interven(iilor de
.n)ri/ire .n timpul
somnului
< asi)urarea unei
temperaturi
adecvate .n salon
< reducerea din
alimenta(ie a
alimentelor cu
valoare caloric
mare
< consumul
lic@idelor 8i
< pacienta a avut
insomnii din
cau3a nicturiei:
doua :trei
mic(iuni pe
noapte
< pacienta are un
somn perturbat
< plani'icarea .mpreun cu pacienta a unui pro)ram de e9erci(ii moderate
adap<

< adm. medica(iei prescrise de medic
< plani'icare unui pro)ram de e9erci(ii moderate
< plimbri scurte .n salon
< mi8cri active a membrelor
< aerisirea salonului
< repaus la pat
< recoltarea urini pentru e9amene c@imice 8i bacteriolo)ice
< am administrat medica(ia prescris de medic: antiseptice urinar:
antibiotice: antial)ice
< sc@imbarea len/eriei de pat 8i de corp
< asi)urarea unei atmos'ere calde
durere
@ipo)astric
iradiat pe
uretr: cau3at de
in'lama(ia
ve3icii urinare
KI"A II
< alterarea
nevoii de a
dormi si a se
odi@ni
mani'estata prin
somn perturbat
.ntrerupt si
super'icial
cau3at de
nicturie
< alterarea nevoii
limpede 'r
sAn)e 8i puroi s
'ie ec@ilibrat
psi@ic
< pacienta s
bene'icie3e de un
somn
corespun3tor
cantitativ 8i
calitativ
alimentelor reci
< .mbrcminte
le/er de culoare
alb
< aplicarea
compreselor reci
pe 'runte
< aerisirea
salonului
< @idratarea 8i
minerali3area
bolnavului pentru
a prevenii
< reducerea din
alimenta(ie a
alimentelor cu
valoare caloric
mare
< consumul
lic@idelor 8i
alimentelor reci
< .mbrcminte
le/er de culoare
alb
< aplicarea
compreselor reci
pe 'runte
< aerisirea
salonului
< @idratarea 8i
minerali3area
bolnavului pentru
a prevenii
acido3a
metabolic
pre)tirea
bolnavei pentru
cistoscopie
< am urmrit
evolu(ia bolii
< am monitori3at
'unc(iile vitale 8i
le<a notat .n ,T.
< pacienta
pre3int
dependen( .n
continuare
< temperatura
corpului a
revenit .n limite
normale
< alterarea nevoii de a se mi8ca 8i de a avea o bun postur mani'estat prin
adinamie 8i astenie cau3at .n principal de durere
de a men(ine
temperatura
corpului .n
limite normale:
mani'estat prin
transpira(ii
abundente
cau3at de
cre8terea
temperaturii
mediului
ambiant
< men(inerea
temperaturii
corpului .n limite
normale

< am e9plicat
pacientei rolul
sonda/ului
ve3ical
< am e'ectuat
toaleta bolnavei
8i am prevenit
escarele
< comunicarea cu
pacienta
< notarea
'unc(iilor vitale
.n 'oaia de
temperatur
< restabilirea
tran3itului
di)estiv pentru
)a3e
< men(inerea
sondei ve3icale
permeabile
< a )olit 8i am
splat pun)a de
colectare a urinii
< am mobili3at
bolnava la
mar)inea patului
< am masat
membrele
in'erioare pentru
prevenirea
trombo'lebitei
< am administrat
tratamentul
prescris de medic
< administrarea
de lic@ide: ceai:
suc natural:
3eam de compot
< alimenta(ie
srac .n proteine
< am msurat
< discon'ortul
este diminuat
< satis'acerea acestei nevoi
Kiua III
< discon'ort dat
de sonda
uretrove3ical
aplicat .n urma
e'ecturii
cistoscopiei
< di'icultate .n
nevoia de a
dormi 8i a se
odi@ni cau3at
de stare
depresiv: stres
mani'estat prin
ore insu'iciente
de odi@n:
epui3are:
descura/are:
iritabilitate: oc@i
.ncercna(i
KI"A I7
< diminuarea
discon'ortului
< pacienta s
bene'icie3e de
odi@n
corespun3toare
vArstei
tensiunea
arterial: pulsul 8i
le<am notat .n
'oaia de
temperatur
< educarea
pacientei pentru
prevenirea
recidivelor:
len/erie curat:
i)ien ri)uroas a
re)iuni perianal
8i )enital
< @idratarea
corespun3toare
< asi)urarea unor
condi(ii adecvate
'r poluare
'onic: c@imic
sau microbian
< temperatura
cuprins .ntre %4<
!;TC
< lumino3itate
< moderat
plasarea pacientei
.ntr<un salon
su'erind de
aceea8i a'ec(iune
pentru a evita
contactarea
bolilor
in'ec(ioase
< am purtat
discu(ii pe tema
problemelor sale
< am .ncura/at<o
s 'ac 'a(
stresului creat de
boal
< am .ncura/at
< pacienta are un
somn lini8tit
< este asi)urat
aportul caloric
necesar
or)anismului
< alterarea nevoii
de a bea 8i a
mAnca .n urma
interven(iei
< poten(ial de
complica(ii
=riscul e9tinderii
in'ec(iei spre
rinic@i>
KI"A 7
< reluarea
alimenta(iei per
os
< pacienta s
bene'icie3e de un
mediu de
si)uran( 'r
accidente 8i
in'ec(ii
pacienta s
discute liber
despre )ri/ile sale
< i<am o'erit
posibilitatea de a
pune .ntrebri
< am .ncercat s<i
o'er rspunsuri
cAt mai precise
< am in'ormat<o
asupra
manevrelor med.
< pacienta are o
stare )eneral
sta(ionar
< diminuarea
apatiei: a
ne.ncrederii .n
personalul
medical
< alterarea nevoii
de a comunica
mani'estat prin
apatie:
ne.ncredere:
de'icit de a se
adresa cau3at de
depresie 'i3ic:
triste(e
< stabilirea unei
rela(ii po3itive cu
pacienta care s
.mi permit
atin)erea
obiectivelor de
.n)ri/ire
3+)32U!II =
$ub un tratament cu Neo9a3ol dou tablete la - ore = 1)E!- @>
apoi la + ore o tablet =-)E!-@> urina a .nceput s se limpe3easc 8i sa
continuat tratamentul .nc %; 3ile pAn la sterili3area ei.
$imptomele sau ameliorat .nc din .nc din primele 3ile de spitali3are.
?n 3iua a 0< a de spitali3are la vi3ita e'ectuat .mpreun cu medicul de
salon: acesta a @otrAt e9ternarea pacientei urmAnd a reveni la control
dup %- 3ile: timp .n care va continua un tratament cu:
< Fiseptol ! tablete diminea(a: ! seara
. se va 'eri de e9punere la 'ri) 8i ume3eal
< re)im @idric !<+ l pe 3i .
3'!U2 II
N"ME: Anastasiu
#REN"ME: $ilvia
&ATA NARTERII: %0 septembrie %604
&OMICILI": str. eternit(ii nr. -0 Timi8oara
$TAREA CI7ILS: cstorit
#RO,E$IA: contabil
&ATA INTERNSRI: %;<%0.;1.!;%%
&IADNO$TIC &E TRIMITERE: cistita acut
&IADNO$TIC CLINIC LA INTERNARE: pe ba3a simptomatolo)iei
8i a e9amenului clinic pe aparate i<a 'ost pus dia)nosticul de cistit
acut.
MOTI7"L INTERNSRII: pacienta s<a pre3entat la sec(ia urolo)ie a
spitalului /ude(ean Timi8oara cu: disurie: 'ebr moderat: stare
)eneral moderat. Folnava se internea3 prin serviciul de policlinic.
Am condus pacienta pe sec(ie .n salonul indicat de medic: am a/utat<o
s se instale3e 8i s 'ac cuno8tin( cu ceilal(i bolnavi din salon.
Con'orm procesului de .n)ri/ire ce are ca prim etap cule)erea de
date de la pacient: am e9plicat necesitatea 8i scopul unui interviu 8i
de asemenea importan(a rspunsurilor sale care .mi vor permite s<i
cunosc mai bine problemele 8i ca atare s<i pot asi)ura o bun
.n)ri/ire.
&ATE ME&ICALE:
ANTECE&ENTE HERE&O<COLATERALE:
< tatl G decedat cu neoplasm )astric .n urm cu 0 ani
< mama < HTA
ANTECE&ENTE #ER$ONALE:
< bolnava a pre3entat in'ec(ii urinare repetate cu colibacili .n urm cu
trei luni
< nu a 'ost supus nici unei interven(ii c@irur)icale: na8teri Q ;
CON&ILII &E 7IALS RI &E M"NCS: locuin( corespun3toare: nu
consum alcool: nu 'umea3: consum !<+ ca'ele pe 3i.
COM#ORTARE ,ALS &E ME&I": bun
I$TORIC"L FOLII: pacienta s<a pre3entat la internare cu o stare
)eneral alterat: acu3 de apro9imativ o sptmAn disurie: 'ebr
moderat .nso(it de dureri .n re)iunea lombar: pacienta a 'ost plecat
.ntr<o e9cursie la munte unde a 'cut baie intr<un lac cu ap 'oarte
rece. ?n momentul actual pacienta pre3int dureri vii la mic(iune:
transpira(ii reci 8i o stare de discon'ort )eneral.
ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR O6INUTE 7N
FUNCIE DE CELE 89 NE!OI FIZIOLOGICE
6# Ne-oi$ %e $ res&ir$ este u8or a'ectat datorit 'risoanelor 8i de
pre3en(a tenesmelor ve3icale.
?# Ne-oi$ %e $ ;e$ 1i $ 0=n!$ este nesatis'cut .n .ntre)ime
deoarece bolnava re'u3 s bea lic@ide pentru c are dureri vii la
mic(iune
8# Ne-oi$ %e $ eli0in$ este nesatis'cut mani'estat prin urini dese 8i
.n cantitate mic cau3at de disurie
"# Ne-oi$ %e $ se 0i1!$ 1i %e $ $-e$ o ;un/ &os'ur/ este a'ectat
u8or: pacienta este .n repaus la pat din cau3a durerilor lombare:
durerilor .n re)iune pelvin: a 'risoanelor
+# Ne-oi$ %e $ %or0i 1i $ se o%i<ni este alterat: pacienta nu se
odi@ne8te corespun3tor vArstei sale: se tre3e8te de +<- ori pe noapte:
urinea3 des pentru c ve3ica nu se )ole8te .n .ntre)ime.
@# Ne-oi$ %e $ se (0;r/!$ 1i %e.;r/!$ nu pre3int di'icultate .n
satis'acerea acestei nevoi 8i nici de3interes 'a( de vestimenta(ia sa.
A# Ne-oi$ %e $1i 0enine 'e0&er$'ur$ !or&ului (n li0i'e nor0$le:
este a'ectat de pre3en(a 'ebrei moderat +4:!TC.
B# Ne-oi$ %e $ fi !ur$' 1i $91i &ro'e*$ 'e)u0en'ele nu este a'ectat
pacienta .8i men(ine i)iena corporal prin baie 3ilnic.
C# Ne-oi$ %e $ e-i'$ &eri!olele pacienta pre3int risc de complica(ii
prin ascensiunea in'ec(iei prin ureter spre rinic@ii.
67# Ne-oi$ %e $ !o0uni!$ este a'ectat: pacienta este an9ioas datorit
necunoa8terii evolu(iei bolii 8i se )Ande8te la 'amilia s<a care se
con'runt cu unele probleme de ordin material.
66# Ne-oi$ %e $ $!ion$ !onfor0 &ro&riilor !re%ine 1i -$lori pacienta
.8i poate satis'ace aceast nevoie 8i nu e9ist con'licte .ntre
recomandrile terapeutice 8i credin(a sa.
6?# Ne-oi$ %e re$li.$re nu este reali3at: pacienta este mul(umit de
po3i(ia sa atAt pe plan 'amilial cAt 8i social nu pre3int de3interes 'a(
de activit(ile 3ilnice.
68# Ne-oi$ %e $ se re!ree$ este satis'cut: am .ncercat s<i cree3
pacientei o stare de bun dispo3i(ie.
6"# Ne-oi$ %e $ (n-/$ !u0 s/9i &/s're.i s/n/'$'e$ am urmrit ca
pacienta s dobAndeasc minimul de cuno8tin(e necesare strii de
sntate.
#LAN &E ?NDRIJIRE A FOLNA7EI C" CI$TITS AC"TS
pe perioada %;<%0.;1.!;%;
#ROFLEME OFIECTI7E INTER7ENLII E7AL"ARE
KI"A I
< alterarea nevoii
de a respira
mani'estat prin
dispnee
e9piratorie
cau3at de
tenesme ve3icale
8i de 'ebr
moderat
< s respire cu
minim de
di'icultate
< repaus la pat
am introdus
ba3inetul cald
sub bolnav
< am aplicat
comprese calde
pe re)iunea
pubian
< am administrat
antitermice la
indica(ia
medicului
< am msurat
'unc(iile vitale 8i
le<am notat .n
'oaia de
temperatur
< stare )eneral
alterat
< TA Q%-;E6;
mm H)
t Q+4:!TC
r Q %1 respira(ii
pe minut
< alterarea nevoii
de a bea 8i de a
mAnca
mani'estat prin
re'u3ul pacientei
de a bea lic@ide
8i de a mAnca
cau3ate de dureri
mic(ionale
< alterarea nevoi
de a elimina
mani'estat prin
urini .n cantitate
mic:
transpira(ii:
des@idratare
cau3at de
disurie: in'ec(ia
tractului urinar
locali3at la
nivelul ve3icii
urinare
< alterarea nevoii
de a se mi8ca 8i
de a avea o bun
postur
mani'estat prin
repaus la pat
cau3at de
pre3en(a
durerilor
lombare 8i de
< satis'acerea
aceste nevoi
< s aib o
diure3 normal
8i s pre3inte
mic(iuni
spontane
nedureroase
< recptarea
independen(ei
< asistenta
administrea3 la
indica(ia
medicului
tratamentul
< asi)ur
pacientei o
alimenta(ie
srac .n
proteine: lic@ide
< am recoltat
urina pentru
e9amenul
bacteriolo)ic
< am asi)urat o
atmos'er
lini8tit 8i cald
< bi calde de
8e3ut
< am introdus
ba3inetul cald
sub bolnava
< am .nv(at
pacient po3i(ia
corect pentru
u8urarea
mic(iunii 8i
)olirea
complect a
ve3icii urinare
=8e3And aplecat
.n 'a(>
< asistenta a/ut
la e'ectuarea
unor mi8cri
< 'ace plimbri
scurte .n salon
< msoar
'unc(iile vitale 8i
notarea .n 'oaia
de temperatur
< pacienta
pre3int .n
continuare
inapeten( 8i o
u8oar
des@idratare
< pacienta
pre3int o urin
tulbure
< diure3a Q +;;
ml
< pacienta este
dependent de
personalul
medical
dureri .n
re)iunea pelvin
KI"A II
< alterarea nevoii
de a dormi 8i a se
odi@ni meni'estat
prin tre3iri dese
+<- ori pe noapte
cau3at de
mic(iuni
'recvente
deoarece ve3ica
nu se )ole8te .n
.ntre)ime
< de'icit .n
nevoia de a<8i
men(ine
temperatura
corpului .n limite
normale
mani'estat prin
'ebre moderat
ca3at de in'ec(ia
cu Esc@eric@ia
Colli la nivelul
ve3icii urinare
< de'icit .n
nevoia de a evita
pericolele
mani'estate prin
risc de
complica(ii prin
ascensiunea
in'ec(iei prin
ureter spre
rinic@i

< asi)urarea unui
somn odi@nitor
< restabilirea
temperaturii
corpului
< pro'ila9ia
complica(iilor
< asi)urarea unui
mediu
con'ortabil
< am .nv(at
pacienta s stea
.n po3i(ia
corespun3toare
pentru )olirea
complect a
ve3icii urinare
< repaus la pat
am aerisit
salonul
< am administrat
medica(ia
prescris de
medic
< am asi)urat
msurile i)ieno<
dietetice
< am e'ectuat
toaleta re)iunii
perineal pentru
a evita
ptrunderea
microbilor .n
tractul urinar
< am administrat
tratamentul cu
antibiotice
con'orm
#acienta este
epui3ata 'i3ic
< pacienta
pre3int 'ebra
moderata +4:!TC
< pacienta
cooperea3 bine
cu personalul
medical
D Q 24 m)N
7$H Q %2 mmE!
ore
"REE Q -; m)
N
CREATININS $
Q ;:14 m) N
< alterarea nevoii
de a comunica
mani'estat prin
an9ietate cau3at
de necunoa8terea
evolu(iei bolii
KI"A III
< alterarea nevoii
de a respira
mani'estat prin
dispnee
e9piratorie:
cau3at de
tenesme ve3icale
8i 'ebr moderat
< alterarea nevoii
de a bea 8i a
mAnca
mani'estat prin
re'u3ul pacientei
de a bea lic@ide
8i de a mAnca
cau3ate de dureri
< pacienta s
poat comunica
< pacienta s aib
o respira(ie
normal
< cre8terea
aportului caloric
antibio)ramei la
re recomandarea
medicului
. am asi)urat
len/erie de pat 8i
de corp curat
< toaleta re)iuni
perineale 3ilnic
cu ap 8i spun
< asi)urarea unui
climat adecvat:
con'ortabil
< am e9plicat
pacientei toate
interven(iile ce i
se vor e'ectua 8i
rolul lor
< am .ncura/at
pacienta
< repaus la pat
< aerisirea
camerei
< am administrat
medica(ia
prescris
. am aplicat
cldur local cu
@idro'orul
< bi calde de
8e3ut .n ceai de
mu8e(el
< asistenta cre8te
pro)resiv
cantitatea de
lic@ide 'a( de
3ilele anterioare
< am administrat
medica(ia
prescris de
< pacienta .8i
revine treptat
< starea )eneral
se ameliorea3
r Q %1 respira(iiE
minut
T Q %-;E6;
# Q 1;
pulsa(iiEminut
< aceast nevoie
este satis'cut
pacienta .8i
recapt treptat
independen(a
mic(ionale
< alterarea nevoii
de a elimina
mani'estat prin
urini .n cantitate
mic cau3at de
disurie
KI"A I7
< alterarea nevoii
de a se mi8ca 8i
de a avea o bun
postur
mani'estat prin
repaus la pat
cau3at de
pre3en(a
durerilor
lombare 8i dureri
.n re)iunea
pelvin
< alterarea nevoi
de a dormi 8i de
a se odi@ni
mani'estat prin
tre3iri dese de
mic(iuni
'recvente
< s 'ie
satis'cut
aceast nevoie
< mobili3area
pacientei
< pacienta s
pre3inte
independen(a .n
satis'acerea
aceste nevoi
medic
< am msurat
diure3a prin
bilan(ul lic@idian
8i am notat<o .n
'oaia de
temperatur
< am administrat
medica(ia
prescris de
medic:
antibiotice: 8i
de3in'ectante
urinare
< repaus la pat
< am asi)urat un
climat lini8tit: un
mediu
con'ortabil
< am a/utat
pacienta s 'ac
plimbri scurte
prin salon
< am administrat
medica(ia:
sedative:
antibiotice:
de3in'ectante
urinare:
antial)ice
< am .nv(at
pacienta s stea
.n po3i(ia 8e3And
aplecat .n 'a(
pentru )olirea
ve3icii urinare
< pacienta
urinea3 la ore
'i9e
< usturimile
mic(ionale sunt
diminuate
< bolnava
urmea3 .n
continuarea
acela8i tratament
< pacienta 8i<a
recptat
independen(a
< insomnia este
.ndeprtat:
pacienta se
odi@ne8te
corespun3tor
< de'icit .n
nevoia de a8i
men(ine
temperatura
corpului .n limite
normale
mani'estat prin
'ebr moderat
cau3at de
in'ec(ia ve3icii
urinare

KI"A 7
< de'icit .n
nevoia de a evita
pericolele
mani'estat prin
risc de
complica(ii
alterarea nevoii
de a comunica
mani'estat prin
an9ietate cau3at
de necunoa8terea
evolu(iei boli
< .nlturarea
'ebrei
< satis'acerea
acestei nevoi
< pacienta s
comunice 8i s
aib .ncredere .n
cei din /urul ei
< am asi)urat
pacientei o
.mbrcminte
le/er
< am redus din
alimenta(ie
alimentele cu
valoare valoric
mare
< s consume
lic@ide 8i
alimente reci
< am administrat
medica(ia
prescris
< am redus din
alimenta(ie
alimentele cu
valoare caloric
mare
< respectarea
msurilor i)eno<
dietetice
< e'ectuarea
toaletei bolnavei
< asi)urarea
len/eriei curate
< am e9plicat
pacientei rolul
tuturor
manevrelor care
se e'ectuea3
< am administrat
medica(ia
prescris
< temperatura
corpului este
normal +2TC
< pacienta
bene'icia3 de un
mediu de
securitate

< pacienta este
lini8tit
ec@ilibrat psi@ic
3+)32U!II
#e perioada spitali3rii .n urma tratamentului aplicat cu
$ul'atia3ol nu sGau semnalat re3ultate: sa administrat pacientei
Novarsenoben3ol .n ! in/ec(ii intravenoase la o 3i interval: iar urina cu
tot tratamentul aplicat sa men(inut tulbure: am 'cut pacientei splturi
cu solu(ie slab antiseptic: Nitrat de ar)int ! la mie care are rol de
deta8a depo3itele purulente de pe mucoasa ve3ical.
$tarea bolnavei s<a ameliorat 8i bolnava a 'ost e9ternat.
,amilia a 'ost in'ormat de msurile ce interesea3 .n)ri/irea 8i
protec(ia pacientei:
< re)im @idric !lE3i
< se va 'erii de ume3eal 8i 'ri).
CAK"L III
N"ME: Cristea
#REN"ME: Adriana
&ATA NARTERII: 0.;-.%62+
&OMICILI": str. revolu(iei nr. 2 loc. Ionel
&ATA INTERNSRII:!%<!+.;6.!;%;
#RO,E$IA: pro'esoar
$TAREA CI7ILS: necstorit
&IADNO$TIC &E TRIMITERE: cistit acut
&IADNO$TIC &E INTERNARE: cistit acut
MOTI7"L INTERNSRII: usturimi mic(ionale: urin tulbure: dureri
@ipo)astrice: tenesme ve3icale: anore9ie
&ATE ME&ICALE:
ANTECE&ENTE #ER$ONALE:
< a avut toate bolile in'ecto conta)ioase
< In'ec(ii urinare repetate
ANTECE&ENTE HORE&O<COLATERALE:
< mama neoplasm cutanat
< tata diabet 3a@arat
&ATE $OCIALE:
< pacienta locuie8te cu prin(ii .n condi(ii 'avorabile
< este de na(ionalitate romAn reli)ia penticostal
< nu este consumatoare de alcool nici de tutun 8i nici de ca'ea
I$TORIC"L FOLII:
< bolnava pre3int aceast simptomatolo)ie de apro9imativ ! luni 'r
a consulta un medic specialist 8i 'r a urma nici un tratament
medicamentos. #acientei .n urm cu ! 3ile i sau accentuat urmtoarele
simptome: tenesme ve3icale: usturimi mic(ionale: dureri @ipo)astrice.
ANALIZA I INTERPRETREA DATELOR O6INUTE 7N
FUNCIE DE CELE 89 NE!OI FIZIOLOGICE
%. Ne-oi$ %e $ res&ir$ este u8or perturbat datorit emo(iilor 8i de
teama )enerate de necunoa8terea evolu(iei bolii.
!. Ne-oi$ %e $ ;e$ 1i $ 0=n!$ este a'ectat prin re'u3 de lic@ide
datorit dureri 8i pre3int inapeten(.
+. Ne-oi$ %e $ eli0in$ este a'ectat: pacienta pre3int mic(iuni dese 8i
.n cantit(i mici.
-. Ne-oi$ %e $ se 0i1!$ 1i %e $ $-e$ o ;un/ &os'ur/ pacienta este .n
repaus la pat deoarece pre3int dureri vi .n re)iunea pelvin: dureri
lombare.
0. Ne-oi$ %e $ %or0i 1i $ se o%i<ni pacienta se tre3e8te 'recvent
noaptea pentru a urina deoarece ve3ica urinar nu se )ole8te .n
.ntre)ime.
1. Ne-oi$ %e $ se (0;r/!$ 1i %e.;r/!$ pacienta nu pre3int di'icultate
.n satis'acerea acestei nevoi.
2. Ne-oi$ %e $1i 0enine 'e0&er$'ur$ !or&ului (n li0i'e nor0$le
este a'ectat pacienta este 'ebril#
4. Ne-oi$ %e $ fi !ur$' 1i $91i &ro'e*$ 'e)u0en'ele pacienta este
independent .n satis'acerea acestei nevoi
6. Ne-oi$ %e $ e-i'$ &eri!olele pacienta pre3int risc de complica(ii
prin ascensiunea in'ec(iei prin ureter.
%;. Ne-oi$ %e $ !o0uni!$ pacienta este comunicativ sociabil: pune
multe .ntrebri cu privire la boala sa pacienta este ec@ilibrat psi@ic.
%%. Ne-oi$ %e $ $!ion$ !onfor0 &ro&riilor !re%ine 1i -$lori pacienta
este de reli)ie penticostal: credin(a sa nu in'luen(ea3 ne)ativ
atitudinea sa 'a( de boal.
%!. Ne-oi$ %e re$li.$re este preocupat s 'ie util celorlal(i pacien(i.
%+. Ne-oi$ %e $ se re!re$ pacienta este mai mult .n repaus la pat: nu
este su'icient de rela9at.
%-. Ne-oi$ %e $ (n-/$ !u0 s/9i &/s're.i s/n/'$'e$: pacienta este
interesat d acumule3e cAt mai multe no(iuni pentru boala.

#LAN"L &E ?NDRIJIRE A FOLNA7EI C" CI$TITS AC"TS
pe perioada !%<!1.;2.!;%;
#robleme Obiective Interven(ii Evaluare
KI"A I
<alterarea nevoii
de a respira
mani'estata prin
dispnee
e9piratorie
cau3ata de
tenesmele
ve3icale

<alterarea nevoii
de a bea si a
manca
mani'estata prin
re'u3ul pacientei
de a bea lic@ide
si de a manca
cau3ate de
pre3enta
durerilor
mic(ionale
<alterarea nevoii
de a elimina
mani'estata prin
urini in cantitate
<satis'acerea
deplina a nevoii
de a respira
<asi)urarea
aportului de
lic@ide si @rana
corespun3toare
vArstei pacientei
< pacienta sa
pre3inte mic(iuni
nedureroase
<repaus la pat
<am msurat
'unc(iile vitale si
le<am notat in
'oaia de
temperatura
<am aplicat
comprese calde
pe re)iunea
pubiana
<am introdus
ba3inetul cald
sub bolnava
<am administrat
medica(ia
prescrisa de
medic
<am recoltat
sAn)e pentru
anali3ele de
laborator
<am
suprave)@eat
permanent
pacienta
<am administrat
pacientei o
alimenta(ie
srac in
proteine: lipide:
si )lucide
<am msurat
pulsul: respira(ia
si tensiunea
arteriala si le<am
notat in 'oaia de
temperatura
<am introdus
ba3inetul cald
sub bolnava
<am recoltat
<pacienta are o
stare )enerala
alterata
<pacienta este
des@idratata
<pacienta are o
diure3a mica
mica:
transpira(ii:
cau3at de
pre3en(a in'ec(iei
KI"A II
< alterarea nevoii
de a se mi8ca si
de a avea o buna
postura
mani'estata prin
repaus la pat
cau3at de
pre3enta
durerilor
<alterarea nevoii
de<a dormi si a
se odi@nii este
mani'estata prin
tre3iri dese in
timpul nop(ii
cau3at de
tulburrile
mic(ionale:
ve3ica urinara nu
este )olita in
totalitate
<pacienta sa<si
poat satis'ace
aceasta nevoie
< pacienta s se
odi@neasc 8i s
nu mai aib
insomnii
sAn)e pentru
anali3ele de
laborator
<am recoltat
urina pentru
e9amenul
bacteriolo)ic si
e9amenul sumar
de urina
< pacienta a 'cut
plimbri scurte
in salon
<am a/utat
pacienta sa 'ac
mi8cri ale
mAinilor si
picioarelor
<am administrat
medica(ia
prescrisa de
medic
< am .nv(at
pacienta te@nici
de rela9are:
e9erci(ii
respiratorii
<am .ntocmit un
pro)ram de
odi@na
corespun3tor
or)anismului
<am administrat
medica(ia
sedativa la
indica(ia
medicului
<am asi)urat o
temperatura
adecvata in salon
<am asi)urat un
climat
< pacienta are
starea )enerala
asemntoare
3ilei anterioare
<pacienta este
mai lini8tita se
poate odi@nii
< alterarea nevoii
de a8i men(ine
temperatura .n
limite normale
mani'estat prin
temperatura
corpului crescut
cau3at de
in'ec(ii
KI"A III
< alterarea nevoii
de a evita
pericolele
mani'estate prin
risc de
complica(ii
cau3at de
ascensiunea
in'ec(iei spre
ureter
< alterarea nevoii
de a<8i men(ine
temperatura
corpului .n limite
normale
<satis'acerea
acestei nevoi
< prevenirea
complica(iilor
< sats'acerea
acestei nevoi
corespun3tor
< identi'icarea
a)entului
pato)en
<am administrat
medica(ia
prescris
:antibiotice:
antitermice la
indica(ia
medicului
< nu am putut
aplica comprese
reci pacientei dar
am asi)urat un
climat
corespun3tor
< repaus la pat
< am administrat
tratamentul
prescris
< am e'ectuat
toaleta pacientei
3ilnic cu ap 8i
spun
< am asi)urat
msurile i)eno<
dietetice
< am a/utat
pacienta la
toaleta re)iunii
perineale pentru
a evita
ptrunderea
microbilor .n
tractul urinar
< am msurat
temperatura
corpului +4:6TC
8i am notat<o .n
'oaia de
<'ebra scade in
urma
administrrii
medica(iei
< pacienta este
'erit de
ascensiunea
in'ec(iei spre
ureter
< temperatura
corpului a
crescut din nou
8i se men(ine
constant
mani'estat prin:
'ebr: 'rison
KI"A I7
< alterarea nevoii
de a respira
mani'estat prin
dispnee
e9piratorie
cau3at de
pre3en(a
tenesmelor
ve3icale
. alterarea nevoii
de a bea 8i
mAnca
mani'estat prin
re'u3ul pacientei
de a bea lic@ide
8i de a se
alimenta cau3at
de pre3en(a
durerilor
mic(ionale
KI"A 7
< alterarea nevoii
de a elimina
mani'estat prin
< pacienta s
respire normal
< @idratarea
pacientei
< s pre3inte
mic(iuni
spontane
temperatur
< am asi)urat o
bun ventila(ie a
salonului
< am administrat
lic@ide reci
< repaus la pat .n
continuare
< am asi)urat un
climat lini8tit 8i
cald
am msurat
'unc(iile vitale 8i
le<am notat .n
'oaia de
temperatur
< am aplicat
cldur local pe
re)iunea pubian
< am introdus
ba3inetul cald
sub bolnav
< repaus la pat .n
continuare
< am asi)urat un
climat lini8tit 8i
cald
< am urmrit
cantitatea 8i
calitatea de
lic@ide in)erate
de pacient
< am administrat
pacientei o
alimenta(ie
srac .n
proteine: lic@ide:
ceai: suc natural
< am msurat
diure3a
< am 'cut bi
< starea pacientei
revine la normal
< pacienta se
@idratea3 8i se
alimentea3
corespun3tor
< pacienta are
mic(iuni normale
cu urin
urini .n cantitate
mic transpira(ii:
des@idratare
cau3at de disurie:
in'ec(ia tractului
urinar locali3at
la nivelul ve3icii
urinare
< de'icit .n
nevoia de a
dormi 8i a se
odi@ni este
mani'estat prin
tre3iri dese .n
timpul nop(ii
cau3at de
tulburri
mic(ionale
nedureroase 8i o
diure3 normal
< pacienta s aib
un somn lini8tit
calde de 8e3ut
pacientei cu ceai
de mu8e(el
< am introdus
ba3inetul cald
sub bolnav
< am .nv(at<o
po3i(ia
'avorabil pentru
)olirea complet
a ve3icii
< am administrat
medica(ia
prescris
< aerisirea
salonului
< plimbri scurte
prin salon
< e9erci(ii u8oare
ale mAinilor 8i
picioarelor


transparent 8i
diure3a %;;;
mlE!- @
< pacienta este
lini8tit pe tot
timpul nop(ii
3onclu$ii
La internare dup e'ectuarea anali3elor 8i identi'icarea a)entului
pato)en sa instituit pacientei tratament cu:
< Nor'lo9acin !9%E 3i
< #ropantelin !9%E3i
< #ia'en supo3itor !9%E 3i
?n urma tratamentului )inecolo)ic nu s<au constatat modi'icri
.n s'era )enital. $e instituie urmtorul tratament:
< Colimicin +9%;;;;;;E3i la 4 ore
< Indometacin supo3itoare !9%E3i
< E9traveral o tablet seara
Investi)a(ii de laborator:
< $An)e .n limite normale
< E9amen de urin: micro@ematurie
< "rocultur: steril
< E9amen ec@o: ve3ica urinar normal
< Cistoscopia: tablou cistit @emora)ic
La e9ternare se recomand pacientei:
< Tratament con'orm re(etei prescrise: Meteramin +9%E3i
< cur de diure3 !<+ lE3i
< Evitarea e9punerii la 'ri) (i ume3eal
< Control peste 2<%; 3ile
Am e9plicat bolnavei necesitatea respectrii recomandrilor
medicale pentru a evita prelun)irea perioadei de convalescen( sau
apari(ia recidivelor.
!. TE:NICI I METODE FOLOSITE
PENTRU DIAGNOSTIC I TRATAMENT 7N
CISTITA ACUT.
Temperatura
Temperatura omului se men(ine constant .ntre +1<+2TC prin
procesul de termore)lare. Termore)larea c@imic prive8te termo)ene3a
care este re3ultatul proceselor o9idative din or)anism. #rin scderea
temperaturii aerului se intensi'ic arderile din or)anism 8i
termo)ene3a cre8te 8i invers.
Re)larea 'i3ic intervine .n mecanismul de pierdere a cldurii
8i se 'ace prin convec(ie: radia(ie: evaporarea apei prin piele:
eliminarea cldurii cu aerul e9pirat 8i prin consumul de cldur pentru
.ncl3irea urinei 8i a 'ecalelor eliminate.
Temperatura pre3int mici oscila(ii 'i3iolo)ice .n cursul 3ilei:
de la ;:0T<%TC. Oscila(iile 'i3iolo)ice varia3 cu vArsta seara 'iind mai
ridicat la tineri decAt la btrAni. ?n condi(ii patolo)ice temperatura
poate s scad sub +1TC @ipotermia sau s creasc peste+2TC
@ipertermie.
Msurarea temperaturii se 'ace cu termometrul ma9imal:
)radat dup scara Celsius: de la +-:0<-!T: )radele 'iind divi3area .n
3ecimi )rade. Cuprinde un tub capilar din sticl lr)it la un capt
pentru re3ervorul cu mercur. Coloana de H) este sub(ire : iar sec(iunea
capilarului are 'orm de lentil conver)ent ce l(e8te ima)inea
coloanei de H) 8i 'avori3ea3 citirea nivelului.
Termometrele .n u3 sunt (inute .n solu(ii de3in'ectante<
bromocet sau cloramin !N care se sc@imb din 0 .n 0 3ile. Msurarea
temperaturi se 'ace .n cavit(ile .nc@ise sau semi.nc@is. Cel mai
'recvent se determin la nivelul a9ilei 8i indic o temperatur
peri'eric: cu -<0 3ecimi de )rad mai /oas decAt temperatura central.
Te@nica: se 8ter)e a9ila cu un prosop: se ridic bra(ul 8i se
a8ea3 re3ervorul termometrului .n vAr'ul a9ilei* se apropie bra(ul
pacientului de trunc@i: iar antebra(ul 'lectat se plasea3 pe supra'a(a
anterioar a toracelui: 'iind (inut %; minute. &up citirea temperaturi:
termometrul se 8ter)e 8i se introduce din nou .n solu(ia de3in'ectant.
&up )radul de @ipertermie msurat .n a9il: reac(ia 'ebril
se .mparte .n:
< temperatur normal: +1<+2TC
< temperatur sub'ebril: +2<+4TC
< 'ebr moderat: +4<+6TC
< 'ebr ridicat: +6<-%TC
< @iperpire9ie: -%<-!TC
#ulsul: .n sistola ventricular sAn)ele este .mpins de ventricule .n
arterele mari: unde .ntAlne8te o alt mas de sAn)e de care se love8te
prin contrac(ia mu8c@iului cardiac. Con'lictul dintre cele dou volume
de sAn)e se propa) sub 'orm de und vibratoare sincron cu sistolele
ventriculare putAnd 'i palpat sub 'orm de 3vAcnituri ritmice:
pulsabile.
#ulsul poate 'i luat la orice arter accesibil palprii: ce poate
'i comprimat pe un plan osos: rar@idial: temporal: carotid:
@umeral: 'emural: pedioas. Curent se ia la artera radial. La luarea
pulsului: bolnavul trebuie s 'ie .n repaus 'i3ic 8i psi@ic cel pu(in %;
minute: se recuperea3 8an(ul radial pe e9tremitatea distal a
antebra(ului.
#alparea pulsului se 'ace cu vAr'ul de)etelor: inde9: mi/lociu 8i
inelar de la mAna dreapt. &up recuperarea 8an(ului se e9ercit o
u8oar presiune asupra peretelui arterial cu cele trei de)ete palpatoare :
pAn la perceperea 3vAcniturilor pline ale pulsului. #ulsul se va lua
diminea(a 8i seara iar 'recven(a lui va 'i notat .n 'oia de temperatur.
La luarea pulsului se va (ine seama de: 'recven(a lent sau rapid: se
stabile8te prin numrarea pulsa(iilor pe minut.
< adult sntos: 1;<4; pulsa(iiEminut
< nou nscut: %+;<%-; pulsa(iiEminut
< copil mic: %;;<%!; pulsa(iiE minut
#ulsul se accelerea3 .n e'ort 'i3ic sau psi@ic 8i poate 'i:
<ta@icardic: pAn la %0;<!;;pulsa(iiEminut
<bradicardic: sub 0; pulsa(iiEminut
<ritmicitate: ritmic sau aritmic
<volum 8i amplitudine: mare sau mic
Respira(ia aportul de o9i)en necesar proceselor vitale ale or)anismului
se asi)ur prin respira(ie: avAnd mai multe etape: pulmonar: san)vin:
tisular: circulatorie. Asistenta va putea (ine sub observa(ie 'a3ele
respira(iei ansamblul respira(iei .n ansamblul lor prin observarea 8i
.nre)istrarea respira(iei .n 'oaia de temperatur.
&ilatarea cutiei toracice = inspira(ia> este asi)urat de mu8c@ii
inspiratori 8i accesori: iar revenirea ei =e9pira(ia> se 'ace pasiv datorit
elasticit(i plmAnilor 8i toracelui. Respira(ia .n stare normal se 'ace
lini8tit 'r nici un e'ort: cu o 'recven( de %1<%4 respEminut.
Numrarea mi8crilor respiratori se 'ace pe minut: urmAnd tipul
respirator: simetria mi8crilor: amplitudinea 8i 'recven(a mi8crilor:
'r 8tirea bolnavului .n acela8i timp cAnd se numr 8i pulsa(iile prin
amplasarea mAinii pe toracele bolnavului.
Tensiunea arterial repre3int tensiunea e9ercitat de sAn)ele
circulant asupra pere(ilor arteriali. Tensiunea arterial pre3int
valoarea cea mai .nalt .n cursul sistolei: repre3entAnd ma9ima 8i cea
mai mic valoare .n cursul diastolei: repre3int minima. ?n practica
curent: msurarea tensiunii arteriale se 'ace dup metoda indirect
prin determinarea 'or(ei necesare pentru comprimarea complet a unei
artere: care practic ec@ivalea3 cu valoarea tensiunii la arter.
Te@nica: bolnavul va 'i a8e3at .n po3i(ie culcat sau 8e3And
re3emAndu<8i bra(ele. $e aplic man8eta tensiometrului pe bra(ul
bolnavului: se pompea3 aer .n lumenul man8etei: se aplic un
stetoscop imediat sub mar)inea in'erioar a man8etei: deasupra arterei
@umerale. CAt timp presiunea din man8et este superioar tensiunii
sistolice: nu se va au3i nici un 'enomen acustic deasupra arterei
cercetate. #rin desc@iderea supapei pneumatice aceasta se decomprim
lent 8i pro)resiv pAn ce presiunea ei scade imediat sub valoarea
presiunii intraarteriale. ?n acest moment: sAn)ele de deasupra
comprimrii destinse cu 'or(a 8i ptrunde .n partea distal a aortei.
#resiunea artat de manometru .n care se percepe primul 3)omot
arterial repre3int valoarea tensiunii ma9ime. La un moment dat
presiunea scade brusc apoi dispare tensiunea minim.
Nivelul tensiunii arteriale normale varia3 .n raport cu vArsta:
< primii a de via(: 20<6;E0;<1; mm H)
< copilrie: 6;<%%;E10<20 mm H)
< adult: %%0<%-;E20<6; mm H)
< peste 1; de ani: %0;E6; mm H)
7aloarea minim repre3int % din valoarea ma9im U %; mm H).
$cderea sub valorile normale Q @ipotensiune: iar cre8terea Q
@ipertensiune.
&iure3a: are scopul de a elimina din or)anism substan(ele
inutile provenite din metabolismul intermediar protidic: care
acumulate .n sAn)e devin to9ice pentru or)anism: eliminare care se
'ace .n solu(ia apoas. #entru a putea 'urni3a datele necesare stabilirea
dia)nosticului 8i conducerii tratamentului asistenta va urmri
tulburrile de emisie urinar 8i cantitatea de urin emis .n !- @.
Normal numrul emisiilor pe !- @ este de 0<1 ori la brba(i 8i de -<0
ori la 'emei. Cantitatea de urin eliminat .n !- @ este apro9imativ
%0;; ml. Asistenta va urmri varia(iile patolo)ice ale diure3ei:
poliurie: oli)urie: anurie: precum 8i caracterele calitative ale urinii:
culoare: miros: densitate.
$caunul: urmrirea tran3itului intestinal 8i e9aminarea
sistematic a scaunelor sunt importante pentru stabilirea
dia)nosticului. Asistenta trebuie s cunoasc caracterele scaunului
normal: modi'icrile patolo)ice: tulburrile de'eca(iei. $caunul pstrat
pentru vi3it va 'i recoltat .ntr<un ba3inet =plosc> curat: dup ce
bolnavul a urinat .n alt vas. #losca se acoper bine 8i se pstrea3 .ntr<
o bo9 ane9at )rupului sanitar. Omul sntos are 3ilnic u scaun
=emisia 'cAndu<se u8or: este de culoare brun: cu miros caracteristic
de putre'ac(ie: 'r )a3e: alctuit din re3idurile rmase .n urma
di)estiei>.
&atele .n le)tur cu tran3itul intestinal se vor strAn)e sistematic:
(inAndu<se seama de 'recven(: orarul emisiilor: cantitatea: 'orma:
consisten(a: culoarea: mirosul eventual substan(ele strine.
#unc(ia venoas: repre3int recoltarea de sAn)e din lumenul
unei vene cu a/utorul unui ac. $copul ei poate 'i e9plorator sau
terapeutic. Materialele necesare:
< ace de punc(ie venoas cu mandren
< )arou de cauciuc: mu8ama
< substan(e de3in'ectante: tinctur de iod
< ti'on steril: leucoplast
< serin)i: eprubete: bilete de anali3e
Te@nica: locul clasic de e9ecu(ie a punc(iilor venoase este la nivelul
plicii cotului unde venele bra(ului se anastomo3ea3. Folnavul va sta
.n decubit dorsal* se va descoperi bra(ul ales: (inAndu<l .n abduc(ie 8i
e9tensie ma9im. #lica cotului va 'i de3in'ectat iar la unirea %E+
in'erioar a bra(ului cu cea mi/locie se va aplica )aroul: cerAnd
bolnavului s strAn) pumnul. Asistenta 'a( .n 'a( cu bolnavul: va 'i
'i9a vena .n a8a 'el .ncAt policele mAinii stAn)i s 'ie la -<0 cm sub
locul in/ec(iei e9ercitAnd cu aceasta o compresiune 8i o trac(iune a
(esuturilor vecine. $erin)a 8i acul se (in .n mAna dreapt: 'i9ate .ntre
police 8i restul de)etelor: acul introducAndu<se .n direc(ia curentului
san)uin. #er'orarea te)umentului se 'ace .n direc(ia oblic per'orAndu<
se cu acul re3isten(a peretelui venos: .n direc(ia a9ului lon)itudinal a
venei. Traversarea peretelui venos d sen3a(ia de ptrundere .n )ol:
direc(ia acului sc@imbAndu<se .n direc(ia a9ului venei 8i .naintAndu<se
.n interiorul ei %<! cm. &up terminarea punc(iei se scoate acul 8i se
tamponea3 locul .n(epturii.
In/ec(ia intravenoas
#er'u3ia: calea intravenoas este sin)ura cale /udicioas de
reec@ilibrare @idroelectrolitic a or)anismului. Materiale necesare
sunt:
< trusa de per'u3at ambalat ori)inal
< dou ace: leucoplast: mu8ama: tvi( renal
< lic@id de per'u3at
$e ale)e de obicei una din venele proeminente ale membrelor
superioare. Aparatul montat 8i .ncercat se evacuea3 de aer 8i lic@idul
rece din tub. Introducerea acului se 'ace ca la punc(ia venoas.
La indica(ia medicului se stabile8te ritmul de administrare al
substan(ei. Ca accidente pot interveni:
< @iper@idratare
< embolie )a3oas
< 'risoane
< per'orarea venei.
In/ec(ia intramuscular: pentru e'ectuarea in/ec(iei
intramusculare se utili3ea3 serin)i Record sterile de unic 'olosin( 8i
ace de 1<4 cm. Locurile de elec(ie ale in/ec(iei intramusculare sunt:
re)iunea supero<e9tern a 'esei 8i mu8c@ii e9terni sau anteriori ai
coapsei. #o3i(ia bolnavului poate 'i .n decubit ventral 8i lateral sau .n
po3i(ie 8e3And. $e de3in'ectea3 locul 'i9at pentru in/ec(ie: cerAnd
bolnavului s nu<8i contracte musculatura. Cu de)etele mAinii drepte
se 'i9ea3 re)iunea: apoi printr<o mi8care brusc se .n'i)e acul ata8at
serin)ii .n musculatura 'esier: perpendicular pe supra'a(a pielii -<1
cm. $e aspir veri'icAnd dac vasul nu a per'orat un vas de sAn)e: apoi
se introduce lent substan(a medicamentoas. &up terminarea in/ec(iei
se de3in'ectea3 locul .n(epturii 8i se masea3 le)iunea. Accidente:
< atin)erea nervului sciatic
< ptrunderea acului .ntr<un vas de sAn)e
< embolie
< ruperea acului
< abcese locale: 'le)moane.
Clisma evacuatoare: este o 'orm special a tuba/ului: prin
care se introduc di'erite lic@ide .n intestinul )ros: prin anus .n rect 8i
colon.
$copul clismelor 8i e'ectul urmrit:
%. Evacuatorii: evacuarea con(inutului intestinului )ros. #ot 'i .nalte:
simple: uleioase 8i pur)ative.
!. Terapeutice: introducerea unor substan(e medicamentoase cu e'ect
local: aneste3ice.
+. Clisme baritate: =cu substan(e de contrast> pentru e9aminri
radiolo)ice.
-. Alimentarea sau @idratarea bolnavului.
Cel mai 'recvent 'olosit este clisma evacuatoare simpl care se 'ace
cu ap cald la !!<+;TC 'olosind ;.20<%:0 l ap ce ac(ionea3 asupra
meselor solidi'icate de 'ecale care s<au acumulat .n ampula rectal sau
deasupra acesteia 8i destinde colonul provocAnd sen3a(ia de scaun.
#entru a .ntri e'ectul clismelor se pot adu)a .n ap: %<! lin)uri(e de
spun: !<+ lin)uri )licerin: % lin)uri( sare de buctrie: % lin)ur ulei
de msline care se amestec bine cu apa pAn la di3olvarea
substan(elor solubile. Materiale necesare:
< un iri)ator tub de cauciuc de %:0<! cm cu robinet racordat la iri)ator
< canul rectal
< plosc: mnu8i de cauciuc
< mu8ama: ale3
< solu(ie medicamentoas
< substan( medicamentoas
< substan( lubre'iant 8i ti'on pentru un)erea canulei.
$e umple iri)atorul cu ap 8i se suspend pe un stativ. #e tubul
iri)atorului se 'i9ea3 canula cu robinetul .nc@is. Clisma se e9ecut .n
decubit lateral stAnd cu membrul in'erior stAn) .ntins iar dreptul .n
'le9iune 'or(at a coapsei pe abdomen 8i a )ambei pe coaps: 'iind
adus la ori3ontal cu perna sub cap.
#atul se i3olea3 de restul salonului cu un paravan iar patul se
prote/ea3 cu mu8ama 8i ale3. ?nainte de introducerea canulei rectale:
asistenta va pre)ti bolnavul psi@ic e9plicAndu<i .n ce const clisma 8i
cerAndu<i s re(in lic@idul introdus .n colon cel pu(in %;<%0 minute.
$e un)e canula cu lubri'iant: se desc@ide robinetul se las s se
evacue3e aerul din tub 8i prima coloan de ap din por(iunea
superioar a tubului: se vars .n tvi( renal 8i se consolea3
permeabilitatea canulei. Asistenta .ndeprtea3 'esele bolnavului cu
mAna stAn) iar cu cea dreapt introduce canula prin anus in rect:
perpendicular pe supra'a(a subiacent cu vAr'ul .nspre ve3ica urinar:
apoi se ridic vAr'ul 8i se introduce %;<%! cm. Iri)atorul va 'i 'i9at la o
.nl(ime de ;:0<%:0 m de la care lic@idul ptrunde .n rect timp de 0
minute. $e are )ri/ a nu ptrunde aer .n rect: motiv pentru care
lic@idul din iri)ator nu se va )oli niciodat: ci se va .nc@ide cAnd
nivelul apei se apropie de nivelul tubului de scur)ere.
&up .ndeprtarea canulei: bolnavul este a8e3at .n decubit dorsal apoi
decubit lateral drept: 'acilitAnd ptrunderea lic@idului la o adAncime
cAt mai mare a colonului: asistenta solicitAnd din nou bolnavul s
re(in solu(ia %;<%0 minute. Imediat ce bolnavul semnalea3 sen3a(ia
de de'ecare: se a8ea3 plosca 8i se a8teapt e9pul3area colonului dup
care se 'ace toaleta re)iunii anale. $e .ndeprtea3 pe rAnd plosca:
mu8amaua 8i ale3a 8i se a8ea3 bolnavul .n pat. &up acoperirea
bolnavului se desc@id )eamurile pentru aerisire. Asistenta controlea3
scaunul 8i la nevoie .l pstrea3 pentru al arta medicului. Actul
clismei se notea3 .n 'oaia de temperatur a bolnavului.
"rocultura: .nsmAn(area urinii pe un mediu de cultur
stabile8te pre3en(a bacteriilor .n urin. $e recoltea3 urina de
diminea( deoarece are o concentra(ie mai mare de )ermeni: .n absen(a
unui tratament cu per'u3ii deoarece produce un e'ect de dilu(ie
.naintea .nceperii tratamentului cu antibiotice. Asistenta instruie8te
bolnavul s<8i 'ac toaleta or)anelor )enitale dup care prima cantitate
de urin emis 0; ml se elimin .n toalet sau ba3in: apoi 'r s se
.ntrerup /etul urinar: se recoltea3 apro9imativ 0 ml .ntr<o eprubet
steril. $e 'lambea3 apoi )ura eprubetei .nainte 8i dup recoltare 8i se
astup repede cu dopul de vat steril. $e transport la laborator sau se
.nsmAn(ea3 direct pe mediul de cultur 8i se introduce .n termostat.

7I. CONCL"KII
Cis'i'$ este boala caracteristic prin locali3area in'ec(iei la nivelul
ve3icii urinare. ?n ma/oritatea ca3urilor cau3ele care 'avori3ea3
apari(ia in'ec(ilor aparatului urinar sunt: litia3a indi'erent de locali3are:
sta3a: consecin(a unui obstacol mal'orma(ii: pto3 renal: tumori
uterine: prolaps )enital: traumatisme medulare: sarcin: leucopla3ii:
tumori.
Microbii pato)eni cei mai des .ntAlni(i sunt: colibacilul:
proteusul: sta'ilococul: anaerobi 8i uneori asocia(ii microbiene.
$u'erin(ele bolilor constau .n usturimi mic(ionale: durere la mic(iune:
polaIiurie: disurie: nicturie: dureri @ipo)astrice: @ematurie 8i piurie.
Cunoa8terea simptomelor bolii: a evolu(iei 8i a mani'estrilor
ce o .nso(esc este necesar pentru a putea plani'ica o .n)ri/ire
e'icient: o .n)ri/ire care cere mult druire: timp 8i mult
responsabilitate: $piritul acestei responsabilit(i cere la rAndul su
con8tiin( 8i competen( pro'esional.
&e calitatea msurilor terapeutice aplicate depind 8ansele de
vindecare le bolnavului. #racticarea unor .n)ri/iri de calitate
presupune cunoa8terea unui model conceptual de .n)ri/ire: precum 8i
cunoa8terea demersului 8tiin(i'ic. &e calitatea msurilor terapeutice
aplicate depind 8ansele de vindecare a bolnavului. #racticarea unor
.n)ri/iri de calitate presupune cunoa8terea unui model conceptual de
.n)ri/ire: precum 8i cunoa8terea demersului 8tiin(i'ic.
Modelul conceptual este o dimensiune esen(ial de ba3 care
permite s aplicm B'ilo3o'ia noastrC privind .n)ri/irile.
&emersul 8tiin(i'ic este un instrument de investi)a(ie: de
anali3: de interpretare: de plani'icare 8i de evaluare a .n)ri/irilor.
Cunoa8terea demersului 8tiin(i'ic aplicat .n .n)ri/irea individuali3at
a pacien(ilor permite asistentei s a/un) la continuitate 8i la
plani'icarea .n)ri/irilor de calitate. ,olosind acest demers .n practica
curent am putut depista care au 'ost principalele probleme
.ntAmpinate de pacien(i .n satis'acerea nevoilor perturbate ca urmare
a acestei a'ec(iuni. &up cule)erea: anali3area 8i interpretarea datelor
am elaborat un plan de .n)ri/ire care s in'luen(e3e po3itiv starea
'i3ic 8i mental a pacien(ilor.
#entru a stabili o ordine a priorit(ilor .n acordarea .n)ri/irilor
am avut .n vedere mai .ntAi .n ce msur nevoia satis'cut amenin(
@omeosta3ia pacientului sau securitatea sa 8i )radul de independen(
E9ecutarea .n)ri/irilor constituie un moment potrivit pentru
'iecare asistent s in'orme3e asupra problemelor sale de sntate:
asupra tratamentului su ori asupra obiceiurilor de via( mai pu(in
potrivite pentru satis'acerea nevoilor 'undamentale.
?nv(area pacientului este un act de .n)ri/ire esen(ial 8i necesar.
?nainte de a .ncepe .nv(area am evoluat cuno8tin(ele pacien(ilor 8i
dorin(a de a .nv(a .ncura/Andu<i s pun .ntrebri. Am antrenat
pacien(ii s se implice .n aplicarea planului de .n)ri/ire.
#entru a putea 'ace o apreciere /ust asupra pro)resului
pacien(ilor .n raport cu interven(iile mele am evaluat la diverse
intervale: pe tot parcursul .n)ri/irii: dac obiectivele plani'icate 8i<au
atins scopul 8i dac pacien(ii au 'ost mul(umi(i de re3ultate.
?n ma/oritatea (rilor putem spune c asistenta medical este
sin)ura care asi)ur servicii !- @ celor ce au nevoie. Acesta este rolul
asistentei medicale cu particulari3ri .n .n)ri/irea bolnavilor 8i a celor
cu @andicap.
Asistenta medical trebuie s B intre .n pielea bolnavului
B pentru a .n(ele)e ce vrea aceasta: care sunt nevoile sale pentru a se
men(ine .n via( 8i pentru a<8i recA8ti)a sntatea.
!II. 6I6LIOGRAFIE.
%. 7ALENTIN NEAD" G "ROLODIE
!. CORNELI" FOR"N&EL GManual de Medicin Intern.
+. L"CRELIA TITIRCS G Te@nici de evaluare 8i .n)ri/iri acordate
de asisten(i medicali.
-. 7IRDINIA HEN&ER$ON G #rincipii de ba3 a .n)ri/iri
persoanei sntoase E bolnave: Nursin).
0. 7ICTOR #A#ILIAN< Anatomia omului.