Sunteți pe pagina 1din 2

Clima Europei

Clima Europei
Clima Europei este, n general, temperat cu patru anotimpuri, dar de-a lungul rmurilor i n
zonele muntoase exist zone climatice particulare.
Generalit i
La nivel continental, principalii factori generici deriv din factorii generici ai climei planetei:
-radia ia solar care determin caracterul temperat al planetei, existen a curen ilor maritimi
dinspre Oceanul Atlantic, aspectul i altitudinea reliefului i existen a unei mase continentale de
ntindere din ce n ce mai mare spre rsrit, care determin continentalismul temperaturii i
precipita iilor adic un regim din ce n ce mai contrastat spre rsrit, cu veri mai calde, ierni mai
reci, ploi mai a!undente i secete mai dura!ile".
Elemente climatologice
a" continentul european este situat aproape n ntregime n zona de clim temperat care i confer
anumite particularit i dintre care cele mai specifice sunt existen a a patru anotimpuri i varia!ilitatea
duratei zilelor i nop ilor de-a lungul anului. Astfel, su! aspect termic al temperaturilor" remarcm o
mare diferen p#n la $%&C uneori" ntre lunile extreme : ianuarie i iulie, mai ales spre estul
continentului unde clima este din ce n ce mai contrastat continentalism".
'egimul precipita iilor este n general cel specific zonelor i su!zonelor climatice temperate, cu
aceia i cre tere a gradientului de continentalisme spre rsrit ploi i secete mai accentuata".
!" n 'om#nia, n partea de sud a rii exist valori ale temperaturii medii anuale mai mari de (%&C,
iar n nordul rii de circa ),$&C. Cantitatea de precipita ii este mai mare n partea de vest a rii,
unde se resimte prezen a influen elor oceanice. At#t cantitatea de precipita ii c#t i temperaturile
medii anuale se modific i n func ie de altitudine.
Zone climatice
a" la nivel european se pot identifica mai multe tipuri de clim mai ales printr-o zonare latitudinal :
clima *editeranean n sud,
Clima temperat-oceanic n vestul continentului,
Clima temperat-continental n estul continentului,
Clima temperat de tranzi ie n centrul continentului,
Clima su!polar n extremitatea nordic.
!" n 'om#nia i repu!lica *oldova, distingem mai multe eta+e i nuan e climatice care se datoreaz
n primul r#nd dispunerii latitudinale i altitudinale, dar sunt cauzate i de influen ele climatice
exterioare. Clima rilor noastre este marcat de urmtoarele influen e climatice exterioare:
influen e oceanice n zona de vest a 'om#niei ,anat, Cri ana , mai
pu in -ransilvania central unde sunt resim ite v#nturile de vest i unde precipita iile sunt mai
!ogate,
n partea de sud-vest a 'om#niei ,anat, Oltenia" sunt resim ite influen ele
su!mediteraniene caracterizate prin temperaturi mai mari i precipita ii mai a!undente
primvara i toamna,
influen e de ariditate sunt resim ite n zona de est a 'om#niei *oldova sudic
i .unrea de /os" i n zona de sud a repu!licii *oldova, unde se manifest printr-un
continentalism termic cu zile aproape tropicale i secetoase, i prin precipita ii reduse,
ntre zona influen elor su!mediteraneene i cea a influen elor aride anume n centrul
C#mpiei 'om#ne, n 0odi ul i 1u! carpa ii 2etici" este prezent o zon de tranzi ie,
n zona de nord-est a 'om#niei *oldova nordic" i de nord a repu!licii *oldova, sunt
resim ite influen e scandinavo-!altice caracterizate prin temperaturi mai sczute, precipita ii
solide ninsori" mai frecvente i v#nturi reci,
n zona de sud-est a 'om#niei .o!rogea" sunt resim ite influen ele pontice printr-un
microclimat specific, influen at de *area 3eagr.