Sunteți pe pagina 1din 3

În aceastã aplicatie se traseazã profilul din figura 1, care, prin extrudare într-o operatie

ulterioarã, va forma o piesã de tip placã, de formã pãtratã. Se va utiliza modulul CATIA
Sketcher.

Fig. 1
Pentru generarea corectã si rapidã a profilului se utilizeazã instrumentul Rectangle
disponibil pe bara Profile. Se constrâng laturile profilului la valoarea 70 (un pãtrat). Din
arborele de specificatii, reprezentat în figura 2 se observã cã, în afarã de o anumitã
lungime, laturile pãtratului sunt paralele între ele, dar si cu axele sistemului de
coordonate.

Fig. 2
Cu ajutorul instrumentului de schitare Corner se racordeazã laturile pãtratului,
folosind o metodã Trim All Elements care înlãturã capetele liniilor între care se creeazã
racordarea. Raza de racordare se considerã egalã cu 12 mm, obtinându-se profilul din
figura 3. În urma operatiilor de racordare, programul adaugã în arborele de specificatii,
pentru fiecare dintre acestea, douã elemente Tangency (arcul de cerc este tangent la cele
douã laturi anterior concurente) si un element Radius (arcul de cerc are raza egalã cu
valoarea stabilitã de utilizator).
Fig. 3
Se observã cã, odatã cu racordarea laturilor, în schitã apar patru puncte,
reprezentând centrele arcelor de cerc ale racordãrii. În aceste puncte se considerã
(constrângere de coincidentã) centrele a patru cercuri care, în urma unei extrudãri
ulterioare, definesc gãurile de prindere ale piesei. Cercurile sunt identice si au diametrul
de Ø12 mm.
În figura 4 este reprezentat profilul în momentul constrângerii complete. Se
poate constrânge fiecare element în parte sau se utilizeazã instrumentul de constrângere
Auto Constraint.

Fig. 4
Distanta dintre douã cercuri, pe directie verticalã si orizontalã este de 46 mm,
conform cu desenul din figura 1. Odatã cu adãugarea constrângerilor de verticalitate,
orizontalitate, tangentã, coincidentã si de dimensiuni, profilul este complet definit, iar
utilizatorul îl poate utiliza, spre exemplu, în modulul CATIA Part Design pentru a obtine
un corp tridimensional.
Trecerea între cele douã module (CATIA Sketcher si CATIA Part Design) se realizeazã cu
ajutorul instrumentului Exit Workbench, prezent pe bara de instrumente Workbench. În
figura 5 este reprezentat corpul tridimensional al piesei, obtinut prin extrudare cu
ajutorul instrumentului de modelare Pad din modulul CATIA Part Design.

Fig. 5

S-ar putea să vă placă și