Sunteți pe pagina 1din 13

1

Diminuarea efectelor violenei domestice


Cuprins
1. Descrierea proiectului.
1.1 Titlu: Siguranta ta, conteaz
1.2 Locul de desfasurare.
1.3 Suma totala a proiectului.
1.4 ezumat.
Obiective
Justificare:
Prezentarea problemei
Populatia si grupurile tinta.
Prezentai demersurile pe care le-ai ntreprins pentru documentare i sursele
bibliografice:
Descrierea detaliata a activitatilor.
Durata si planul de actiune.
.!ezultatele asteptate
!mpactul estimat asupra grupurilor tinta
"actori de risc in obtinerea rezultatelor.
#uto-sustinere:
Parteneri
.$ !esurse umane necesare.
"c#ipa de implementare a proiectului
$rezentati fisa postului
"%aluarea proiectului.
3.&ugetul proiectului:
Surse de finantare anticipate pentru proiect
'naliza S()T.

Diminuarea efectelor violenei domestice


1%Descrierea proiectului
1.* Titlu: Siguran+a ta, conteaz.
1., Locul de desf-urare: Localitatea !asi, .ude+ul !a-i.
1./ Suma totala a proiectului:
"uro 0 din suma totala
1ontri2utia partenerilor 1*. 4*3 42, * 0
1ontri2utia solicitata 21. 2,, *4, * 0
Total 3,. /1, 133 0
1.4 ezumat.
$roiectul 5Siguranta ta, conteaz5se %a desfasura in orasul !asi. $roiectul a luat
nastere ca urmare a autosesizarii grupu5cu sediul in !asi in ceea ce pri%este numarul mare
de femei %ictime ale %iolentei domestice.
$rogramul care %a fi implementat are la 2aza urmatoarele:

)2iecti%ele proiectului:
6suport pe termen lung pentru femei %ictime ale %iolentei domestice,incluzand
asistenta specializata in situatii de criza,
6educarea cu pri%ire la parteneriatul domestic.


7rupul tinta:
6 un numar de 2* de femei cu %arste cuprinse intre 2*633 ani. 8emeile %ictime %or
fi selectate din 2aza de date a $olitiei !'S!,a Spitalului de 9rgenta.8emeile selectate %or
fi din !'S!.

'cti%itatile principale:
6alcatuirea unui centru de zi
6suport in situatii de criza
6asistenta si consiliere sociala
6consiliere psi#ologica
6consiliere :uridical
6educatie pentru drepturile femeii
6acti%itate de informare si documentare
1.$ Obiective
)1.1onstientizarea unui numar de 2* tinere,%ictime ale %iolentei domestice,cu
%arsta intre 2*633 ani,din :udetul !asi pe o perioada de , luni pri%ind riscurile %iolentei
domestice.
)2.informarea pe scara larga asupra fenomenului %iolentei in familie.
&
Diminuarea efectelor violenei domestice

1.' Justificare:

;iolenta domestica reprezint o pro2lem social cu consecin+e gra%e at<t pentru
familia care trie-te =n %iolent, c<t -i pentru comunitatea care nu inter%ine -i nu
rezoneaz prin compasiune la suferin+a celuilalt.
;iolen+a domestic nu este un fenomen al modernit+ii. 'gresi%itatea ca mi:loc de
structurare a rela+iilor de putere =n spa+iul e>tra -i intra domestic, e>ist de c<nd lume, iar
criza este trit de femeia %ictim cu tot amalgamul de sentimente specific pierderii:
negarea gra%ita+ii a ceea ce se =nt<mpl, depresia specific pierderea siguran+ei, %ino%+ia
-i sentimentul de responsa2ilitate pentru cele =nt<mplate, an>ietate cu pri%ire la situa+ia
prezent -i e%olu+ia %iitoare a lucrurilor, furie -i resentimente fa+ de alte persoane
semnificati%e pentru %ictim -i de la care aceasta ar a-tepta un spri:in: mam, prin+i,
fra+i, poli+ia, etc.
Din pcate, pe plan mondial, studiile realizate in S.9.'. arat c la fiecare 1*
secunde, o femeie este 2tut. ,3 de milioane de femei au fost omor<te =n situa+ii de
%iolen+ a partenerului. 3*0 din femeile care apeleaz sec+iile medicale de urgen+ sunt
%ictime ale %iolen+ei domestice. 9na din * femei =n "uropa este agresata =n cadrul
familiei. /* 0 dintre femeile care au rupt o rela+ie cu partenerul %iolent, au fost agresate
dup ruperea rela+iei, cu consecin+e medicale -i mai gra%e.
?n om<nia, statisticele arat c numrul de femei %ictime ale %iolen+ei domestice
a crescut de * ori din 1@@, p<n =n 1@@4 -i de / ori p<n =n 2332.
13 0 dintre femeile %ictime ale %iolen+ei domestice au muritA
/4 0 dintre femeile %ictime ale %iolen+ei domestice au fost agresate de so+iA
4 0 de ctre concu2iniA
/ 0 de ctre fo-tii so+iA
1* 0 de ctre alte rudeA
!nforma+iile cu pri%ire la gradul de rspundere a %iolen+ei familiale =n om<nia
sunt fragmentare -i sunt 2azate =n cea mai mare parte, pe impactul emo+ional pe care
mesa:ele mass6 media =l e>ercit asupra pu2licului, sensi2iliz<ndu6l fa+ de aceast
pro2lem. Studiile -tiin+ifice =n acest domeniu sunt relati% pu+ine, iar datele oficiale nu
reflect, dec<t =n mic msur, amploarea %iolen+ei domestice, a-a cum se manifest
acesta, =n prezent, =n +ara noastr.
1.( Prezentarea problemei
;iolen+a domestic este definit ca o amenin+are sau produsul a unei rniri fizice
=n trecutul sau =n prezentul con%ie+uirii cu partenerul. 'tacul fizic sau se>ual poate fi
acompaniat cu intimidri -i a2uzri %er2aleA distrugerea unor 2unuri personale ale
%ictimei, izolarea ei for+at de prieteni, restul familiei -i alte persoane care ar putea
constitui un poten+ial a:utor pentru %ictimA amenin+ri la adresa unor persoane
semnificati%e pentru %ictim, incluz<nd aici -i copii, rsp<ndirea unor amenin+ri -i teorii
=n :urul %ictimeiA BStarcC D 8litcraft, 1@@,E.
;iolen+a domestic este un comportament distructi% care are ca scop instituirea -i
)
Diminuarea efectelor violenei domestice
pstrarea controlului asupra celuilalt. $rin acest comportament de pedepsire -i rnirea
partenerului, aceasta este transformat =n %ictim.
">ist -ase tipuri de %iolen+ domestic:

%iolen+a emo+ional 6este mai larg rsp<ndit -i face parte din celelalte
forme de a2uz, dar ea se poate manifesta -i izolat prin: cu%inte in:urioase,
amenin+ri, intimidri. Dac aceast form de %iolen+a pare mai pu+in
criminal, efectul tririi ei de durata este dezastruos la ni%elul stimei -i a
=ncrederii =n sine a %ictimei. 8emeia a crei imagine de sine, su2
presiunea %iolen+ei partenerului, este afectat, de%ine neputincioas =n a6-i
organiza mental %iitorul. "a nu mai poate imagina, planifica e>isten+a
oric<t de 2anala ar prea ea.
%iolen+a fizic 6 const =n atingeri sau contacte fizice dureroase, orientate
ctre %ictim sau cei dragi ai %ictimei: copii, prin+i, fra+i, surori, de
asemenea, =n intimidare fizic.
;iolen+a fizic =ncepe cu aceste gesturi -i lo%ituri care +intesc %ictima -i poate
merge p<n la crim.
%iolen+a se>ual6 =ncepe cu comentarii degradante la adresa femeii -i
continu cu atingeri neplcute -i di%erse in:urii aduse %ictimei.
%iolen+a economic B financiar E6 refuzul ca %ictima s6-i ai2 2anii
proprii sau surse de c<-tig, controlul strict e>ercitat asupra 2ugetului
familial, furtul acestuia, preluarea asupra altor sume de 2ani sau propriet+i
prin fraud, =n-eltorie sau deturnare de fonduri -.a.
%iolen+a psi#ic6 manifestat prin ridiculizare, intimidare, luarea =n
2at:ocor a sistemului de con%ingeri Bculturale sau religioase E ale
%ictimei, -anta:, amenin+area c6i %a lua copiii, c o %a interna sau c o %a
ucide, distrugerea patrimoniului familial, manifestarea unui comportament
posesi%, etc.
negli:area 6 care %izeaz, =n special, copii sau 2tr<ni dependen+i -i care
const =n refuzul satisfacerii tre2uin+elor fundamentale ale acestora 6 de
e>emplu, pri%area de #ran, adpost, cur+enie, protec+ie, =ngri:irea
snt+ii -i instruc+iei.
?n literatura de specialitate se regsesc cinci perspecti%e predominante B2iologic,
psi#opatologic, social, -i feminist E care =-i propun s descrie cauzele %iolen+ei =n
familie re%izuind suportul empiric -i descriind implica+iile -i limitele inter%en+iei -i
pre%enirii.
Teoriile men+ionate e>amineaz factorii interpersonali -i sociali ce men+in,
pro%oac sau elimin %iolen+a din familie.
1. Teoria 2iologic:
6 pune accentul pe factorii genetici -i neuropatologici -i iau =n considerare sc#im2rile
=n structura -i func+ionarea creierului datorate traumelor sau factorilor endocrini.
2. Teoria psi#ologic:
6 se refer la maltratare -i au ca punct de plecare concep+ia lui 8reud, masoc#ismul
feminin .?n aceast formulare, femeia masoc#ist este descris ca dorind s fie 2tut
asemenea unui copil nea:utorat, dependent -i ru.
'lte teorii sus+in c %iolen+a =n familie este o de%iere a comportamentului autodistructi%
$
Diminuarea efectelor violenei domestice
dinspre sine, spre alta persoan.
3. Teoria sistematic:
6 (ileman D (ileman B 1@@* E au descoperit c reducerea %iolen+ei este asociat cu
asumarea responsa2ilit+ii de ctre 2r2at =n scopul sc#im2rii -i cu asumarea rolului
acti% de ctre femeie =n ec#ili2rarea puterii =n cadrul rela+iei. 'ceste descoperiri au
contri2uit la conceptualizarea agresiunii =mpotri%a partenerilor, ca fiind un act de
comunicare.
4. Teorii -i stadii sociale:
6 din perspecti%a sociologic, organizarea %ie+ii de familie predispune spre o rat a
%iolen+ei ca urmare a diferen+elor de %<rst, se>, interese care cresc interesele
intrafamiliale.
6 la aceasta se adaug o componen+a important, cea a %iolen+ei societ+ii =n care
trie-te familia respecti%. Se poate %or2i despre e>isten+a unui cerc %icios: %iolen+a
creat =n familie conduce la %iolen+a =n societate -i in%ersA o societate care accepta
%iolen+a =n toate sferele %ie+ii pu2lice, accentueaz tendin+ele %iolente din familie.
*.Teorii -i studii feministe:
6 din perspecti%a feminist, maltratarea so+iei tre2uie studiat =n conte>tul societ+ii
care se 2azeaz pe forme de organizare patriar#al: normele -i legile patriar#ale, pozi+ie
de su2ordonare a femeii -i autoritatea 2r2atului.
6 structura patriar#al legitim inegalitatea dintre se>e.
1.8. Populatia si grupurile tinta.

&eneficiari directi:
62* de femei %ictime ale %iolentei domestic.
&eneficiari indirecti:
6familiile acestoraA
6comunitatea locala.
1.9. Prezentai demersurile pe care le-ai ntreprins pentru documentare i sursele
bibliografice:
!lut $. 5'2ordarea calitati%a a socioumanului
Funtean '.;iolenta domestica si maltratarea copilului, "ditura .unimea 2331,
!asi.
adulescu, S.F., Sociologia %iolententei BintraEfamiliale, "ditura Lumina Le>,
2331, &ucure-ti.
Stefan 1o:ocaru, 5Designul propunerilor de finantare. Fetodologie, modele de
proiecte, comentarii, "d.Lumen, 2334, !asi.
'
Diminuarea efectelor violenei domestice
1.1*. Descrierea detaliata a activitatilor.
!. !nfiintarea unui centru de zi:
1E. 1ontactarea $rimariei municipilui !asi si prezentarea proiectului 5Siguranta
ta, conteaz5.;a fi prezentat proiectul in amanunt,incepand cu grupurile tinta,o2iecti%ele
proiectului,acti%itatile care %or fi desfasurate,partenerii care %or fi contactati in %ederea
realizarii o2iecti%elor,asteptarile pe care le are fundatia de la implementarea
proiectului,2ugetul total,punandu6se accent pe necesitatea cola2orarii cu autoritatile
localeA
2E. Semnarea contractului de parteneriat cu $rimaria !asiA
3E. 'c#izitionarea unei cladiri in care %a functiona centrul de ziA
4E. "%aluarea starii cladirii. "%aluarea se %a face de catre firma de cadastru din
!asi care %a e%alua starea cladiriiA
*E. eno%area cladiriiA
,E. 'sigurarea utilitatilor Bapa, curentEA
/E. 'mena:area spatiului interiorA
4E. 'c#izitionarea mo2ilierului. Se %a inc#eia un contract de parteneriat cu
Foldomo2ila care %a asigura necesarul de mo2ila.
@E. 'c#izitionarea de calculatoare, imprimante si o2iecte necesare functionarii
acestora prin includerea ca partener a lantului de magazine D)F).
13E. !ncluderea ca partener a presei si tele%iziunii locale care ne %or acorda
spatiu pu2licitar.
11E. Desc#iderea oficiala a centrului %a fi facuta de primarul orasului !asi si
reprezentantii fundatiei noastre, la care %or participa toti partenerii si cola2oratorii nostrii
si reprezentanti ai presei si tele%iziunii.
1.11 Durata si planul de actiune.
aEDurata de derulare a proiectului %a fi de , luni.
2E$lanul de actiune:
'cti%itatea Luna
1 2 3 4 * ,
1.1ontactarea
$rimariei !asi
2.Semnarea
contractului de
parteneriat cu
$rimaria !asi
3.'c#izitionarea unei
cladiri pentru centru
4."%aluarea stariii
cladirii
*.eno%area cladirii
,.'sigurarea
utilitatilorBapa,curentE
(
Diminuarea efectelor violenei domestice
/.'c#izitionarea
mo2ilierului
4.!ncluderea ca
partener a firmei de
calculatoare
@.'c#izitionarea
o2iectelor
casnice,electrocasnice
si electronice
13.Desc#iderea
oficiala a centrului
11.1oncurs de
selectie a ec#ipei
12.$recizarea
posturilor disponi2ile
13.!ntegrarea
anga:atilor la locurile
de munca
14.Selectarea
2eneficiarilor
1*.!ntegrarea in
program a
2eneficiarilor
1,.'lcatuirea
dosarelor indi%iduale
1/.1onsiliere
psi#ologica a
2eneficiarilor
14.8ocus6grup
1@."%aluarea
programului.
.!ezultatele asteptate
2.1 !mpactul estimat asupra grupurilor tinta
$roiectul 5Siguranta ta conteaza5 %a a%ea un impact poziti% asupra grupului
tinta pe mai multe planuri:

1E. $entru femeile 2eneficiare:
6 psi#ologic:
6redarea increderii in sine
6recuperarea psi#ica
6sentimentul de %ino%atieGinutilitate %a fi redus prin participarea la sedintele de terapie.
+
Diminuarea efectelor violenei domestice
6social:
6posi2ilitatea inceperii unei noi %ieti
6im2unatatirea capacitatilor de relationare cu cei din :ur

2E. $entru comunitate:
6disparitie unor pre:udecati
6o %iziune clara asupra fenomenului %iolentei domestice
6implicare in %iitoarele campanii.
2.2. Factori de risc in obtinerea rezultatelor.
!n derularea proiectului pot aparea urmatorii factori de risc:
Din partea 2eneficiarilor:
6dezinteresul femeilor pentru participarea la acti%itatile centrului
6lipsa de disponi2ilitate
Din partea ec#ipei de implementare:
6conflicte intre mem2rii ec#ipei
6neindeplinirea o2iecti%elor programului prin neimplicarea in acti%itatile
centrului
6lipsa de e>perienta
Din partea cola2oratorilor G partenerilor si a comunitatii locale.
6resursele limitate ale cola2oratorilor G partenerilor
6nerespectarea contractelor de cola2orareGparteneriat
62irocratia.
2.. !uto-sustinere:
8undatia isi %a continua proiectul prin acordare consiliere psi#ologica si altor
persoane.
2.". Parteneri
$entru 2una desfasurare a proiectului,fundatia 5 5 considera necesar includerea
urmatorilor parteneri in desfasurarea proiectului:$rimaria !asiAfirma de cadastru din
!asiAfa2rica de mo2ile Foldomo2ilaAmagazinul de calculatoare Tur2oHoneApresa din !asi.
2.#. $esurse umane necesare.
2.*.1. "c#ipa de implementare a proiectului %a fi alcatuita din:Fanager de
proiectB1E,'sistent socialB2E,$si#ologB3E,1onta2ilB1E,'dministratorB1E,1oordonator
%oluntarIB1E,$aznicB2E,8emeie de ser%iciB1E.
,
Diminuarea efectelor violenei domestice
2.*.2. $rezentati fisa postului pentru fiecare pozitie pe care o propuneti in cadrul
proiectului

8!S' 1 : 'sistent Social
Pregatirea necesara: Studii superioare -i e>perient =n domeniu.
1rearea acestui post =n cadrul programului a fost propus pentru a:utarea tinerilor s
con-tientizeze efectele noci%e ale drogurilor
!tribuii
6monitorizeaza acti%it+ile tinerilor
6 cola2oreaz cu fiecare dintre specialist din cadrul centrului pentru e%aluarea
fiecrui grup de 2eneficiari
6realizeaz rapoarte aproape zilnic sau cel mult la doua zile pentru a o2ser%a
e%olu+ia tinerilor
6poate propune im2unt+irea acti%it+ilor desfa-urate =n cadrul proiectului dar -i
=ncadrul centrului
6tre2uie s fie comunicati%
6sa ai2 capacitatea de a lucra =n ec#ip dar -i indi%idual
6sa fie disponi2il pentru un ser%ici cu program prelungit
%ompetente
6este responsa2il de calitatea ser%iciilor pe care le ofera
6 ia decizii =n ceea ce pri%esc acti%ita+ile sale
6 are dreptul la semntur
6organizeaz grupuri de suport
8isa 2: $si#olog
Pregatirea necesar&:a2sol%ent de studii superioare =n domeniu
$ostul a fost creat pentru tratarea psi#ic a 2eneficiarilor din cadrul proiectului
!tribuii:
-cunoa-terea programului
6pstrarea confiden+ialit+ii
6respectarea codului etic
6contri2uie la e%aluarea lunar a 2eneficiarilor
6particip la e>ecutarea acti%it+ilor din cadrul programului
6particip la toate -edintele alturi de ceilal+i speciali-ti din cadrul centrului
'tri2u+iile postului:
6sa fie comunicati%
6sa ai2 capacitatea de a lucra cu program prelungit
6capacitatea de a lucra atat =n grup c<t -i indi%idual
6sa respecte codul etic -i deontologic
6sa ai2 o 2un cola2orare cu restul ec#ipei
6urmare-te -i monitorizeaza e%olu+ia fiecrui 2eneficiar
1*
Diminuarea efectelor violenei domestice
6poate oferi medicamenta+ie clie+ilor dar doar cu acordul medicului
%ompetene:
6poate face recomandri pri%ind anumi+i clien+i
6 are dreptul de a semna acetele care le are =n mana
6poate lua decizii =n %edrea acti%it+ilor pe care le desfa-oar
6$si#ologul tre2uie s fie o persoan comunicati%
6 cu capacitate de lucru =n ec#ip dar -i indi%idual
6tre2uie s ai2 capacitate de a empatiza cu toate tipurile de clien+i
6 tre2uie s fie disponi2il =n anumite situa+ii
8isa 3: 1onta2il
Pregatirea necesara:studii superioare =n domeniul conta2ilita+ii
Scopul acestui post este acela de a +ine e%iden+a c#eltuielilor pe parcursul derulrii
programului
!tribuiile postului:
6tine e%identa conta2ila a fondurilor
6efectuiaza pantru fiecare anga:at =n parte fi-e fiscale pecare le %erifica lunar sau c#ia
2ilunar
6pstrarea confiden+ialit+ii =n cadrul centrului
6intocme-te statele de plat
6ofer managerului consultan+a atunci cand este ne%oie
$esponsabilit&i:
6raspunde de efectuarea fi-elor
6respectarea regulamentului din interiorul centrului
6este respunsa2il pentru ceea ce semneaz =n acti%it+ile pe care le desfasoar
6raspunde de completarea registrelor fiscale
6 raspunde de men+inerea cura+eniei la locul de munc
6 duce la final orice sarcin
8isa 4 : Fanager
Pregatirea necesara: a2sol%ent de studii superioare -i minim 2 ani e>perien+
'cest post areca scop monitorizarea -i coordonarea acti%it+ilor pe parcursul
derulrii proiectului
!tribuii:
-asigur managimentul =n cadrul centrului
6%erific rezultatele proiectului
6respect regulamentul din interiorul centrului
1onta2ilul tre2uie s ai2 a2ilita+i de comunicare -i e>perien+ =n lucrul cu
documentele, are autoritate de a cere managerului informa+ii necesare pentru a
putea desfasura anumite acti%it+i
11
Diminuarea efectelor violenei domestice
%ompetente:
6poate anga:a personal dar =n acela-i timp poate desface contracte de munca
6poate lua decizii =n conformitate cu o2iecti%ele proiectului
1erin+e pentru e>ercitare:
'sumarea responsa2ilit+ilor
Lim2a: e>presi% -i coerent
'utocontrol
8isa * : 1oordonatori %oluntari
Pregatirea necesara: s ai2 e>perien+ =n domeniul drogurilor
'cest post a fost creat pentru a putea oferi o mai 2un informare tinerilor
adolescen+i -i nu numai ci fi familiilor acestor cu pri%ire la efectele noci%e ale
drogurilor asupra organismului uman
!tribuiile postului:
6oferirea de c<t mai multe materiale informati%e
6pstrarea confiden+ialit+ii =n cadrul centrului
6indrumarea adolescen+ilor cu pro2leme ctre centre de rea2ilitare
%ompetente:
6 respectarea regulamentului din cadrul centrului
6 raspunde de informa+iile pe care le furnizeaza
2.'. ()aluarea proiectului.
$entru e%aluare ec#ipa de implementare %a folosi atat metode sociologice cat si
te#nicile de natura psi#ologica:
61#estionarul6aplicat la inceputul inter%entiei si la sfarsitul ei.
6)2ser%atia6te#nica principala de in%estigare sociologica intrucat ofera informatii
cu pri%ire la comportamentulGatitudinea femeilor aflate in centru.
68ise de o2ser%atie psi#ologica6intocmite de psi#ologul centrului.

!ndicatorii cantitati%i si cei calitati%i sta2iliti pentru fiecare o2iecti% in parte.

)2iecti%e principale !ndicatori
1antitati%i 1alitati%i
1.!nfiintarea unui centru de
zi pentru 2* de femei
supuse %iolentei domestice
6numarul de femei care
frec%enteaza centrul
6frec%enta femeilor la
acti%itatile din cadrul
6gradul de implicare in
terapie
6di%ersitatea acti%itatilor de
ameliorare a efectelor
1
Diminuarea efectelor violenei domestice
centrului de zi
6numarul personalului care
ofera ser%icii in cadrul
centrului
6numarul de ore de lucru
per femeie din partea
pesonalului
6numarul de intalniri cu
familia acesteia organizate
in cadrul programului.
%iolentei
6dotarea adec%ata a
centrului pentru acti%itati de
terapie si recuperare
2.Sensi2ilizarea opiniei
pu2lice din :udetul !asi,pe
parcursul a , luni, pri%ind
amploarea si gra%itatea
fenomenului %iolentei
domestice
6numarul de pliante
impartite in comunitate
6numarul intalnirilor
comunitare organizate pe
tema %iolentei domestice
6numarul de participanti la
intalnirile organizate in
cadrul proiectului
6frec%enta intalnirilor cu
persoanele care solicita
spri:in
6numarul de articole din
presa scrisa pri%ind
amploarea si gra%itatea
fenomenului %iolentei
domestice
6numarul de emisiuni radio
si T; legate de tema
%iolentei domestice
6cresterea numarului
persoanelor care apeleaza la
ser%iciile programului
6reactia de spri:in din partea
mem2rilor comunitatii in
cazurile de %iolenta
domestica
6reactia promta a
autoritatilor pentru
inter%entie in cazurile de
%iolenta domestica

3.&ugetul proiectului:
3.2 Surse de finantare anticipate pentru proiect

&ugetul asteptat Suma in euro 0 din suma totala a
proiectului
1.contri2utia solicitata
finantatorului
@3.333 ,3,20
2.contri2utia
partenerilor,din care
2.1. $rimaria !asi 13.333 1/,40
2.2. $artener Fo2ite> 23.@33 14,/0
2.3. $artener Domo ,.34, 4,30
Total general 142.3*, 1330
1&
Diminuarea efectelor violenei domestice
1*. 4*3 42, * 0
21. 2,, *4, * 0
3,. /1, 133 0
4.'naliza S()T.

$9J1T" T'!:
6ec#ipa de profesionisti
6e>istenta unui centru de zi dotat cu toate necesitatile
6metodele de terapie folosite
$9J1T" SL'&":
6neparticiparea femeilor la sedintele de terapie
6dezinteresul pentru acti%itatile din centru
6lipsa e>perientei ec#ipei de profesionisti
6neimplicarea partenerilor
6pre:udecatile celor din :ur

)$)T9J!T'T!:
6asigurarea unor noi locuri de munca
6consilierea si altor persoane

'F"J!JT'!:
6dezinteresul 2eneficiarilor pentru participarea la acti%itatile centrului
6 lipsa de e>perienta
6 resursele limitate ale cola2oratorilorGpartenerilor
6nerespectarea contractelor de cola2orareGparteneriat

S-ar putea să vă placă și