Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor:

SC. Minolta Srl FACTURA


Nr. ord.h77/1511/2009
Reg. Com: FISCALĂ
Cod fiscal: 19112009
Sediu: Cristeşti str. Bisericii nr.298
Județul:Mureş
Contul:RO8476HZ567354H987548
Banca: BRD

Nr. Factură 19
Data(ziua, luna, anul) 11/23/2009
Cota TVA 19% Nr.Aviz însoţire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. Denumire UM Cantitate Preţ unitar


crt. produs (fără TVA)
0 1 2 3 4
1 Făină kg. 455 500
2 Drojdie kg. 20 50
3 Sare kg. 20 20

Semnatura și Date privind expediția


ștampila furnizorului Numele delegatului Total
din care
Buletin/carte de identitate accize:
seria `nr. ` `elib.
Mijloc de transport
nr. Semătură
Expedierea s-a efectuat în de primire
prezenţa noastră la
data de `ora
Semăturile
Cumpărător Rodul Spicelor S.R.L
(den.,forma jurid.)
Cod fiscal: 63573805
Sediul: Str. Nucului nr.45

Județul: Mureş
Cont: RO53684903J83794835132
Banca: BRD

Valoarea Valoarea
TVA 19%
5( 3*4) 6
227,500.00
1,000.00
400.00

Total de plată
(col.5 +col.6)