Sunteți pe pagina 1din 18

TE CREDEAI CUMVA DE{TEPT?

ncep s\ m\ ntreb

Cartea de fa]\ este o culegere de ntreb\ri [i


r\spunsuri. ntreb\rile au fost selectate din seria
de chestionare bizare [i provocatoare puse de profesorii celebrelor universit\]i Oxford [i Cambridge
poten]ialilor candida]i la admitere a[a-numitele ntreb\ri Oxbridge. Ideea este aceea de a-i
identifica astfel pe studen]ii cu adev\rat inteligen]i cei care gndesc zi-lumin\, ca s\ spunem
a[a. Extraordinar n privin]a acestor ntreb\ri
este caracterul lor incitant [i provocator pentru
intelect. Dar nu trebuie s\ fii un poten]ial viitor
student al uneia dintre cele dou\ universit\]i
pentru ca neuronii s\-]i fie pu[i n mi[care de ntreb\ri precum Care c\r]i sunt nocive pentru
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

11

dumneavoastr\?, Au cerceta[ele o agend\ politic\? sau Ce se ntmpl\ cnd scapi din mn\
o furnic\?
n general, trecem prin via]\ f\r\ a gndi prea
mult. {i, la urma urmei, nici nu este nevoie. Fiecare dintre noi are propria sa rezerv\ de cuno[tin]e [i experien]\, care i ofer\ n mod automat,
cu un minimum de efort, r\spunsul dorit, [i de
cele mai multe ori acest r\spuns automat este
suficient. Dar ntreb\rile din aceast\ carte nu
permit a[a ceva. De[i sunt surprinz\toare, fascinante, ciudate, copil\re[ti [i uneori chiar enervante, au n comun faptul c\ v\ invit\ s\ gndi]i.
Cum acest lucru este att de rar, genereaz\ o ncntare instantanee. Cnd le-am adresat prietenilor mei unele dintre aceste ntreb\ri, mai nti
au izbucnit n rs, dup\ care au nceput s\ vin\
cu idei nesfr[ite.
Cred c\ omului i place de fapt s\ gndeasc\.
E ceva antrenant, ceva ce ne ajut\ s\ ne sim]im
mai vii. Uita]i-v\ la cei care dezleag\ careuri de
sudoku sau cuvinte ncruci[ate; [i ]ine]i seama
c\ asemenea jocuri au devenit aproape o rutin\.
Cu adev\rat minunat n privin]a acestor ntreb\ri este num\rul considerabil de moduri de gndire pe care le faciliteaz\. Fiindc\ niciuna dintre
12

JO HN FA RN DON

ele nu are un r\spuns corect, unic. Unele par


imposibile la prima vedere, dar uimitor e faptul
c\, folosind cteva cuno[tin]e de ici, un dram de
logic\ de colo [i o doz\ substan]ial\ de dispozi]ie juc\u[\, putem ajunge la un r\spuns acceptabil sau la un motiv rezonabil de tip de
ce nu?.
R\spunsurile oferite aici, desigur, mi apar]in,
[i nu se doresc a fi modele destinate studen]ilor.
Nu sunt nici m\car r\spunsurile pe care le-a[ da
eu n mod necesar dac\ a[ fi pus n fa]a unui intervievator. Nu mi s-a p\rut deloc util s\ ncerc
s\ m\ transpun n starea de spirit paralizat\ de
team\ [i de presiunea unei examin\ri! {i nu am
avut inten]ia s\ ofer r\spunsuri corecte. La drept
vorbind, sunt convins c\ unul dintre examinatorii de la Oxford ori Cambridge [i-ar pune minile
n cap auzind unele dintre ideile mele. R\spunsurile pe care le prezint eu n carte au doar rolul
de a strni mintea, de a-i da cititorului de gndit
[i de a-i oferi sugestii cu privire la posibilele r\spunsuri [i la semnifica]ia real\ a ntreb\rilor.
Fiece ntrebare este altfel dect celelalte [i
incit\ un alt tip de r\spuns. n general, am ncercat s\ confer r\spunsurilor pe ct posibil un caracter neutru, pentru a v\ l\sa dumneavoastr\,
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

13

cititorilor, pl\cerea de a gndi. Exist\ totu[i unele


ntreb\ri la care un r\spuns personalizat era inevitabil. Tot la nivel general, m-am str\duit s\
r\spund n mod direct, evitnd nv\luirile inteligent-evazive, cu toate c\ [i ele pot fi extrem de
interesante [i de creative. Cnd a fost ntrebat
Cum a]i folosi un barometru pentru a m\sura
n\l]imea unui bloc de locuin]e?, regretatul Clement Freud a oferit de[i [tia ce r\spuns este
a[teptat de la el o superb\ serie de op]iuni aiuritoare, printre care s\ arunci barometrul de pe
acoperi[ [i s\ cronometrezi n ct timp ajunge
jos sau s\-l mituie[ti pe portar ca s\-]i spun\ el
n\l]imea blocului [i a[a mai departe. R\spunsul
corect [i cu att mai interesant este, desigur,
acela c\ trebuie s\ m\sori presiunea atmosferic\
la parter [i pe acoperi[, calculnd n\l]imea pe
baza diferen]ei dintre cele dou\ valori. La majoritatea ntreb\rilor din carte eu am oferit acest
tip de r\spuns, pentru ca dumneavoastr\ s\ ave]i
libertatea de a fi ct de inventiv dori]i.
Nu exist\, fire[te, o re]et\ anume pentru r\spunsuri. Ziari[tii care s-au aplecat asupra ntreb\rilor au declarat c\ sunt de tipul gndirii
laterale sintagm\ lansat\ de Edward de Bono
n celebra sa carte din 1967, The Use of Lateral
14

JO HN FA RN DON

Thinking. Spre deosebire de gndirea critic\,


standard, care tinde s\ evalueze caracterul veridic
al unei afirma]ii, gndirea lateral\ presupune
utilizarea afirma]iilor ca imbolduri spre formularea unor idei cu totul noi, uneori chiar nenrudite.
Deoarece modul nostru de a gndi tinde s\ urmeze trasee bine stabilite, avem nevoie de instrumente care s\ ne provoace s\ adopt\m direc]ii
complet novatoare. Un exemplu n acest sens
este generarea de noi idei pentru o campanie publicitar\, de pild\, alegnd un cuvnt oarecare din
dic]ionar [i ncercnd s\ vedem ce concepte noi
ne strne[te n privin]a subiectului. Tehnicile de
acest gen pot fi adesea eficiente.
Oricum, ntreb\rile din cartea de fa]\ nu au la
baz\ doar gndirea lateral\. Sunt unele despre
care putem spune acest lucru. Trebuie s\ gnde[ti
lateral, spre exemplu, pentru a g\si o modalitate de a-]i cnt\ri capul. Dar multe altele ne cer
doar s\ gndim singuri, cu propria noastr\ minte.
Unele ne contrazic ideile preconcepute. Altele ne
impun s\ lu\m n considerare problemele cu care
se confrunt\ lumea ntreag\. O alt\ categorie
ne ndeamn\ s\ ne ntreb\m de ce lucrurile sunt
a[a cum sunt n societatea noastr\. Cteva ridic\ ntreb\ri fundamentale cu privire la natura
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

15

realit\]ii [i a existen]ei, iar unele ne solicit\


doar opinia.
A[ spune c\ esen]ial n g\sirea r\spunsului la
ntreb\rile din aceast\ carte este s\ ne oprim
pentru o clip\ [i s\ ne gndim ce nseamn\ ntrebarea respectiv\ sau, [i mai bine, ce altceva mai
nseamn\ ea. Cel mai pu]in interesant r\spuns [i
cel mai pu]in de[tept este cel care ne vine n
mod automat. Este posibil ca acest r\spuns s\
ignore subtil ns\[i esen]a ntreb\rii. La ntrebarea
Care c\r]i sunt nocive pentru dumneavoastr\?,
spre exemplu, este mult prea u[or s\ ne l\s\m
atra[i de un cli[eu referitor la c\r]ile cu o moralitate dubioas\; la fel de simplu este s\ conferim
r\spunsului un caracter mai interesant prin modul n care ne justific\ alegerea. Dar nu crede]i c\
merit\ s\ explor\m ntreb\rile de acest tip mai
n profunzime s\ ne ntreb\m, de pild\, ce nseamn\ nociv?
Exist\ unele ntreb\ri, precum Ce procent
din volumul total de ap\ al lumii este con]inut
ntr-o vac\? sau Ce popula]ie are districtul
Croydon?, care par a necesita cuno[tin]e de specialitate. E nemaipomenit dac\ [ti]i r\spunsul!
Dar cu adev\rat incitant\ [i istea]\ este ncercarea de a ajunge la un r\spuns f\r\ a fi n posesia
16

JO HN FA RN DON

unor date specializate. Uimitor este c\ acest


lucru nici m\car nu e att de dificil pe ct a]i putea
crede. Nu trebuie dect s\ v\ p\stra]i mintea
limpede [i s\ manevra]i cu abilitate cuno[tin]ele
sumare de care dispune]i.
Am adaptat titlul acestei c\r]i pornind de la
una dintre ntreb\rile Oxbridge, Consideri c\ e[ti
de[tept? Pentru a r\spunde la asemenea ntreb\ri chiar e nevoie s\ fii de[tept uimitor, amuzant, incitant, iritant, n[el\tor, juc\u[, profund
[i extrem de de[tept. Oricine poate fi a[a. Fiindc\
important\ nu este cunoa[terea [i nici educa]ia,
ci capacitatea de a-]i plia [i extinde gndirea n
cele mai variate [i mai ciudate moduri. Iar uneori, numai asta putem face. Pe de alt\ parte, teritoriul nu este exclusiv al celor suficient de
noroco[i pentru a ob]ine un loc la Oxford sau
Cambridge. Fiindc\ nu exist\ obstacol mai mare
n calea de[tept\ciunii dect arogan]a [i sentimentul autosuficien]ei.

Consideri c\ e[ti de[tept? (Drept, Cambridge)


Iat\ o ntrebare cu adev\rat chinuitoare! R\spunde]i, modest, nu, iar cel care v\ intervieveaz\ poate s\ v\ cread\ pe cuvnt [i s\ v\ refuze
admiterea la Oxford ori Cambridge unde, firesc,
numai de[tep]ii sunt accepta]i (sau cel pu]in a[a
se spune). R\spunde]i da [i risca]i s\ vi se sugereze c\ de fapt sunte]i naiv. Pentru nceput,
se presupune c\ examinatorul, prin ns\[i natura
pozi]iei lui (de cealalt\ parte a baricadei interviului), este mai de[tept dect dumneavoastr\,
iar dnd de n]eles c\ v\ considera]i la nivelul lui
v\ t\ia]i craca de sub picioare! Pe de alt\ parte,
niciun individ care este foarte sigur de propria
sa de[tept\ciune nu poate fi prea inteligent [i
nici m\car suficient de deschis la minte pentru a
nv\]a, iar asta e ceea ce trebuie s\ fac\ orice student bun. {i totu[i, dac\ alege]i calea de mijloc
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

19

a unui r\spuns incert, ve]i l\sa impresia cuiva


prea nesigur [i prea moale pentru a fi o veritabil\ stea Oxbridge
nc\ din vremea Greciei antice, termenul de[tept\ciune a avut o anume tonalitate negativ\.
n conformitate cu Aristotel, de[tept\ciunea era
doar capacitatea de a n]elege cum po]i ob]ine
ceva, f\r\ fundamentul virtu]ilor necesare. Dup\
p\rerea lui, nimeni nu poate fi n]elept f\r\ a fi
deopotriv\ bun [i de[tept. Platon avea o opinie
similar\, afirmnd: Ignoran]a complet\ este un
r\u, dar nu teribil, nu exagerat [i n mod cert nu
cel mai mare dintre toate; dar o de[tept\ciune
deosebit\ [i nv\]\tura bogat\, dac\ sunt nso]ite de o preg\tire insuficient\, constituie un necaz
mult mai mare. De atunci, de[tept\ciunea a
avut imaginea unei calit\]i mai degrab\ ndoielnice, nrudite cu viclenia, pe de o parte, [i cu
fanfaronada, pe de alta. Satana lui Milton era
considerat de[tept la fel ca Frankenstein al
lui Mary Shelley. Poate c\ diavolul o fi de[tept,
dar numai ngerii sunt n]elep]i.
Prin urmare, a afirma c\ sunte]i de[tept poate
fi similar cu a declara c\ sunte]i ori viclean, ori
fanfaron, ori chiar fraier, fiindc\ niciun n]elept
nu s-ar crede de[tept [i niciun om cu adev\rat
20

JO HN FA RN DON

de[tept nu ar recunoa[te deschis c\ este de[tept.


Dup\ cum spunea La Rochefoucauld, Este o dovad\ de mare de[tept\ciune s\ [tii cnd s\-]i ascunzi de[tept\ciunea. ntr-un tratat mult prea
pompos intitulat Mari opere de art\ [i ce anume le
confer\ m\re]ie, datnd din 1925, F.W. Ruckstull
rezuma astfel atitudinea general\ n fa]a paradelor de de[tept\ciune: O fi fost Manet un
mare artist, dar miopia moral\ l-a condamnat s\
r\mn\ cantonat n rndurile me[te[ugarilor banali, dar de[tep]i. Asta crede Ruckstull despre
Manet Chiar [i str\lucitul Oscar Wilde s-a v\zut nevoit s\-[i proclame de[tept\ciunea cu un
dram de autoironie, astfel: Sunt att de de[tept,
nct uneori nu pricep nici m\car un singur cuvnt din ceea ce spun. Iar acesta este, probabil,
r\spunsul perfect la ntrebarea din titlu.
Desigur, dac\ a[ fi ntrebat Consideri c\ e[ti
inteligent?, poate c\ a[ r\spunde altfel. Inteligen]a are mult mai pu]ine nuan]e negative dect
de[tept\ciunea. Aceasta din urm\ este competitiv\, n timp ce inteligen]a are alura obiectivit\]ii.
Totu[i, problemele sunt la fel de numeroase [i n
acest caz, fiindc\ nu exist\ o modalitate unanim
acceptat\ de a defini sau a m\sura inteligen]a.
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

21

Testele de inteligen]\ se bucur\ de o credibilitate


doar pu]in mai mare dect jocurile [i concursurile de cultur\ general\ n ceea ce prive[te evaluarea ei, fiindc\ s-a dovedit c\ sunt puternic
influen]ate de preg\tirea anterioar\, iar gama
testelor este, de asemenea, dependent\ de variabila cultural\. Prin urmare, dac\ a]i fi ntrebat
V\ considera]i inteligent? [i dac\ a]i r\spunde
Da, am un IQ de 155, intervievatorul v-ar ndemna mai degrab\ s\ intra]i n rndurile Mensa
dect la un colegiu de la Oxford ori Cambridge.
Fire[te ns\ c\ examinatorul ar putea fi dat pe
spate de ndr\zneala unui candidat care ar r\spunde Da, sunt att de de[tept pe ct dori]i s\
fiu [i care ar ncepe apoi s\ [i demonstreze acest
lucru cu ingeniozitatea unui Cyrano de Bergerac
care-[i pream\re[te nasul. La urma urmei, min]ile
de[tepte de la Oxford sau Cambridge sunt deja
condamnate s\ fie privite cu o anume doz\ de
suspiciune [i invidie, a[a c\ de ce nu ar primi cu
bra]ele deschise pe cineva gata s\ se delecteze
cu exact acea calitate care le scoate pe ele n eviden]\? n conformitate cu nepoata lui Wordsworth, Elizabeth, ntr-o vorb\ de duh din 1890,
zarurile au fost deja aruncate:
22

JO HN FA RN DON

Dac\ omul bun ar fi [i-nv\]at,


Iar cel nv\]at [i el bun ar fi,
Mai bun\-ar fi lumea dect vreodat
Am putea s\ credem ori am b\nui.
ns\, cum se face, v\d c\ niciodat
Niciun om nu este cum ar trebui;
Cel bun hain este cu cel nv\]at,
Iar cel nv\]at crud e cu bunii!

Ce se ntmpl\ cnd scapi din mn\ o


furnic\? (Fizic\, Oxford)
A]i putea oferi cele mai variate r\spunsuri la
ntrebarea de mai sus umoristice sau omenoase, teribil de banale ori profund existen]iale.
ns\, fiind o problem\ de fizic\, ar fi de dorit s\
abord\m aici perspectiva [tiin]ific\ asupra pr\bu[irii himenopterelor.
Prima variant\ de r\spuns ar fi deci aceea c\
furnica dac\ este vorba despre specia nezbur\toare, f\r\ aripi cade la p\mnt, accelernd
spre sol ca urmare a atrac]iei gravita]ionale reciproce exercitate ntre insect\ [i p\mnt. Pleosc!
Dar lucrurile nu sunt chiar att de simple. Furnicile sunt a[a de mici [i de u[oare, nct c\derea
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

23

lor este considerabil frnat\ de rezisten]a aerului, adic\ de coliziunea insectelor cu numeroasele molecule de aer. Astfel, n vreme ce un om
poate atinge o vitez\ maxim\ terminal\, i-am
putea spune de aproximativ 5090 m/s, majoritatea furnicilor sunt att de u[oare, nct viteza
lor terminal\ este suficient de mic\ pentru a le
permite s\ pluteasc\ lin n jos, asigurndu-le supravie]uirea att n timpul c\derii, ct [i la impactul cu solul.
Cercet\ri recente efectuate n regiunile tropicale din Peru au demonstrat c\ furnicile lucr\toare f\r\ aripi fac parte dintre speciile animale
zbur\toare ale lumii sau, mai degrab\, plutitoare.
Cnd dai drumul de sus unei furnici, aceasta
se pr\bu[e[te mai nti vertical. Apoi, asemenea
unui practicant al skydiving-ului n primele
momente ale c\derii libere insecta [i ntinde
picioarele pentru a-[i m\ri capacitatea de frnare
[i de control. n cele din urm\, mi[cndu-[i
membrele pentru a controla direc]ia prin intermediul frn\rii, trece la o plutire lin\, cu aproximativ 4 m/s. Aparent plute[te napoi, cu spatele,
fiindc\ picioarele din spate sunt mai lungi dect
cele anterioare.
24

JO HN FA RN DON

Dar fizica nu se opre[te aici, fiindc\ pn\ [i


ntr-o mi[care simpl\, precum l\sarea unei furnici s\ cad\, se activeaz\ o serie complex\ de
for]e de ac]iune [i de reac]iune. Trebuie s\ ne
amintim, de exemplu, c\ atrac]ia gravita]ional\ are un caracter mutual. Astfel, cnd scapi
din mn\ o furnic\, aceasta cade spre sol, dar
concomitent solul se deplaseaz\ n sus, spre
ea. Desigur, masa furnicii este att de mic\, iar
cea a P\mntului att de mare, nct mi[carea
ascendent\ a solului este infinitezimal\, dar
alte m\sur\tori de precizie ne asigur\ c\, de[i
extrem de redus\, ea exist\ n realitate. n plus,
a[a cum arat\ a treia lege a mi[c\rii formulate
de Newton, fiecare ac]iune are o reac]iune egal\
[i de sens contrar. n consecin]\, ac]iunea de a
da drumul din mn\ unei furnici va avea propria sa reac]iune, indetectabil de mic\, asupra
minii dumneavoastr\.
{i, dac\ tot vorbim despre mi[c\ri indetectabil de mici, s\ ne amintim de teoria haosului
[i de celebra aser]iune f\cut\ de Edward Lorenz,
anume c\ b\taia din aripi a unui fluture n Brazilia poate declan[a o tornad\ n Texas dat
fiind faptul c\ infimele deplas\ri de aer cauzate
de aripile fluturelui pun n ac]iune un vrtej tot
Bine c\ e [ti tu de[t
ept!

25

mai amplu [i mai complex de mi[c\ri, care culmineaz\ cu o tornad\ undeva departe. Prin urmare, chiar [i un eveniment insignifiant cum
este c\derea unei furnici poate avea consecin]e
multiple [i imprevizibile la orice scar\, de la
cea minuscul\ la cea gigantic\. De aceea, este
imposibil s\ spunem cu certitudine ce se poate
ntmpla atunci cnd l\s\m o furnic\ s\ cad\.
Teoria generalizat\ a relativit\]ii, formulat\ de
Einstein, confer\ un aspect suplimentar acestui
caz aparent banal. n viziunea savantului, gravita]ia ac]ioneaz\ prin distorsionarea continuumului spa]io-temporal. Astfel, chiar [i o
mi[care de amploare redus\ a masei masa
furnicii care coboar\ spre p\mnt va altera
infinitezimal ]es\tura spa]io-temporal\. {i, desigur, mi[carea furnicii [i a p\mntului deopotriv\ vor determina conform teoriei restrnse
a relativit\]ii o modificare (inimaginabil de
mic\) a rela]iei dintre dumneavoastr\ [i insecta
n cauz\
n ultim\ instan]\, r\spunsul la ntrebarea
noastr\ depinde de ceea ce dori]i dumneavoastr\
s\ [ti]i.
26

JO HN FA RN DON

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre
modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.