Sunteți pe pagina 1din 88

cuprins

contents

Mesajul preedintelui Consiliului de Administraie

Message from the Chairman of the Board of Directors

Mesajul preedintelui bncii

Message from the President of the Bank

Consiliul, Comitetul de Direcie i Acionarii Bncii

The Board of Directors, the Management Commitee and the


Shareholders of the Bank

Viziune, misiune i valori

11

Vision, mission and values

Momente istorice pentru Victoriabank

15

Historical moments for Victoriabank

- Distinciile Bncii

Distinctions of the Bank

Evoluia sistemului bancar

21

Evolution of the banking system

Evoluia bncii

25

Bank development

Strategia Bncii

31

Bank Strategy

Personalul Bncii

33

Bank Staff

Deservirea clientelei i atragerea depozitelor

41

Customer Service and Deposits Attraction

Activitatea de Creditare

43

Crediting Activity

Cardurile Bancare

49

Bank Cards

Operaiuni valutare

55

Currency Transactions

Servicii pe piaa valorilor mobiliare

65

Services on the Securities Market

Raportul auditorului independent

69

Independent auditors report

Bilanul contabil, Raportul privind profitul i pierderile

73

Balance Sheet, Report on interest and losses

Lista bncilor corespondente

79

List of correspondent banks

Reeaua Victoriabank

81

Victoriabank network

Mesajul preedintelui Consiliului de Administraie


Stimai Parteneri, Colegi i Clieni,

Dezvoltarea sectorului bancar, necesitile diverse ale clienilor, criza


financiar din occident i de peste ocean, toate acestea ne-au determinat
s ne mobilizm pentru a ne menine poziia de lideri pe piaa bancar
i pentru a deschide accesul clienilor ctre cele mai noi inovaii i
posibiliti n sistemul bancar din Moldova.
Precedat de perioada dificil i cea de stabilizare, avntul cu care
oamenii au reluat acel intens ritm de activitate, unde resursele financiare
sunt un atribut indispensabil, ne oblig s rspundem cu noi provocri i
cu prudena necesar elemente definitorii ale activitii bncii pentru
anul 2011 i sarcini primordiale care au revenit echipei de profesioniti din
Executivul Victoriabank.
n anul 2011, Victoriabank a dus o activitate fructuoas n direcia
dezvoltrii sale nregistrnd o dinamic ascendent constant a cotelor
de pia, reuind cele mai nsemnate creteri comparativ cu principalii
concureni i creteri anuale pe parcursul ultimilor 5 ani, astfel la 30
noiembrie 2011 au fost nregistrate cele mai mari cote de pia din ultimii
10 ani la: Active 16,56%; Depozite 20,43%; Credite 16,43%.
Creterea cotei de pia cu 0,24 %, a veniturilor cu 18 %, precum i
creterea numrului de clieni cu peste 18 mii, se datoreaz gradului nalt
de ncredere al oamenilor n Victoriabank i succesul pailor urmai de
Victoriabank.
Tot n anul 2011 am pus accent pe stabilirea unor strategii eficiente
de administrare a riscurilor bancare, reuind mpreun cu Executivul
Bncii s maximizm rentabilitatea bncii prin minimizarea pierderilor
nregistrate de aceasta. Am reuit s demonstrm i s prezentm un
sistem de guvernare corporativ bine pus la punct, care contribuie
constant la creterea valorii Bncii prin crearea de mecanisme eficiente
de gestionare i de adoptare a unor decizii fundamentale. Valorile pe care
ne-am axat sistemul de guvernare corporativ al bncii sunt: competena,
originalitatea, corectitudinea i transparena, responsabilitatea i
rspunderea social.
Politica de guvernare corporativ eficient a dus la realizarea scopurilor
profesionale ale angajailor Bncii, prin formarea unor viziuni, principii
i valori comune, ale cror prevederi sunt urmate de fiecare membru al
echipei, astfel fiind ndeplinit cu succes scopul ambiios expus n misiunea
Victoriabank de a deveni i de a-i menine statutul de Prima Banc din
Moldova n toate domeniile de activitate ale instituiei.
Rezultatele remarcabile obinute de Victoriabank demonstreaz
existena unei conlucrri eficiente dintre Consiliul bncii i managementul
executiv. Activitatea Victoriabank pentru anul 2011 comunic despre
rezultatele eficiente, vizibile, msurabile acumulate n timp fapt care
dovedete profesionalism, atitudine, implicare i desigur conlucrare
eficient cu toi actorii cu care interacioneaz Victoriabank partener
de ncredere.

Message from the Chairman of the Board of directors


Dear Partners, Colleagues and Clients,

The development of the banking sector, various needs of clients, financial


crises in the West and over the ocean, all these elements determined us to
mobilize our efforts in order to keep the leadership on the bank market
and to grant clients access to the latest innovations and possibilities within
the banking system of Moldova.
Preceded by a difficult period of stabilization, the ardor that made
people to resume their intense activity rhythm, in which the financial
resources are an indispensable attribute, makes us come with new
solutions and necessary prudence basic elements of the banks activity
in 2011 and main tasks of the team of professionals from Victoriabank
Executive Management.
In 2011, Victoriabank carried out a fruitful activity in all directions of
its development registering a constant ascendant dynamics of market
shares, reaching the most significant annual increases over the last 5 years
compared to the main competitors, thus, as of November 30, 2011 the
highest market shares over the last 1o years were registered at: Assets
16.56%; Deposits 20.43%; Credits 16.43%.
The increase of the market share by 0.24%, of revenues by 18%, as well
as the increase of the number of clients by more than 18 thousand, is duet
o the high level of population trust in Victoriabank activity and its steps
towards success.
Also in 2011 great attention was paid to the establishment of efficient
strategies of bank risks management, succeeding together with the Bank
Executive Management to maximize the profitability of the bank, by
minimizing its losses. We could demonstrate and present a well-organized
corporate management system, which constantly contributes to the
increase of the Banks by creating efficient management mechanisms and
adopting fundamental decisions. The values that stand on the basis of our
corporate management system are: competence, originality, correctness
and transparency, responsibility and social engagement.
The efficient corporate management policy led to the accomplishment
of professional goals of the Banks employees, creating common visions,
principles and values, which provisions are followed by each member
of the team, and therefore successfully achieving the ambitious goal of
Victoriabank mission to become and maintain the status of The First
Bank of Moldova in all the activity domains of the institution.
The remarkable results obtained by Victoriabank demonstrate the
existence of an efficient cooperation between the Board of Directors and
the Executive Management of the Bank. The activity of Victoriabank for
2011 is confirmed by the by efficient, visible and measurable financial
results obtained over the time, due to professionalism, attitude, implication
and, of course, efficient cooperation with all actors that interact with
Victoriabank, ranking the bank as a reliable partner.

MESAjuL PREEDInTELuI,
COnSILIuLuI DE ADMInISTRAIE,
MESSAgE fROM THE CHAIRMAn
Of THE BOARD Of DIRECTORS

Victor urcan,
Preedintele Consiliului de Administraie al BC Victoriabank S.A.
Chairman of the Board of Directors CB Victoriabank JSC

Mesajul Preedintelui BC Victoriabank S.A.


Stimai Acionari, Parteneri i Clieni ai Bncii,

Astzi, mai mult ca niciodat, de la o companie bine poziionat


n sistemul financiar-bancar, cum este Victoriabank, se ateapt
soluii inovatoare la necesitile i provocrile dictate de realitile
contemporane. Cu att mai mult c anul 2011 a fost n mare parte unul
de stabilizare i consolidare a liderilor n sistemul bancar autohton, poziie
printre care, Victoriabank o deine cu brio.
Msura n care Victoriabank a rspuns la aceste provocri, precum
i impactul pe care l-au avut toate realizrile noastre asupra fortificrii
imaginii i a poziiei bncii pe pia, sunt ilucidate n rezultatele financiare
din acest an. Rezultatele acumulate la sfritul anului 2011 reprezint
un bilan mai mult dect pozitiv pentru Victoriabank, iar cel mai mare
indicator rmne a fi ncrederea pe care ne-au acordat-o acionarii,
clienii i partenerii notri.
Vreau s menionez, n primul rnd, c, la fel ca n anul 2010, am nregistrat
un trend ascendent de dezvoltare, datorit deciziilor manageriale corecte,
datorit unei echipe profesioniste, dar i mai mult datorit clienilor, care
au acordat un vot de ncredere siguranei i stabilitii noastre pe piaa
financiar-bancar. Astfel, rezultatele obinute n anul 2011 arat o cretere
a cotei pe pia, a veniturilor bncii, dar cel mai important a numrului
de clieni. Acest lucru nu confirm dect corectitudinea implementrii
strategiei bncii.
Ne-am convins cu toii ct este de important implementarea cu succes
a tehnologiilor noi. Nu facem asta pentru a fi n ritmul bncilor din
occident, ci rspundem, astfel, ritmului de via al clientului nostru, care
dorete rapiditate, confort i avantaje. Portofoliul de produse i servicii
a Victoriabank net superioare dup calitate i avantaje pentru clieni,
reprezint concentarea eforturilor ntregii echipe a bncii. Lansarea
cardurilor premier pentru Republica Moldova: Visa Platinum pentru
clienii VIP i a cardului Shop&Fly pentru clienii care cltoresc des cu
avionul, sunt o realizare important pentru piaa bancar i instrumente
eficiente pentru o categorie extins de clieni.
n 2011 ne-am angajat s susinem sectorul agricol n cadrul a dou
proiecte: programul Compact pentru Moldova al Corporaiei Provocrile
Mileniului (MCC), USA, i programul IFAD V, proiecte care s-au soldat cu
succes. Am continuat s creem produse i promoii avantajoase, care neau adus recunotin naional i internaional.
n spiritul tradiiilor noastre bancare i a implicrilor noastre n
rezolvarea problemelor societii, ne-am propus s ne angajm i mai mult
n proiecte de resposabilitate social-corporativ. Iar ntru continuarea
dezideratului Victoriabank pe segmentul social am lansat programul de
responsabilitate social-corporativ intitulat: Deschide uile spre viitor.
Am ncadrat n acest program, o nou ediie a Programului de Burse de
Studii Victoriabank, pentru a cunoate i a sprijini nc 100 de studeni
capabili, care au dat dovad de rezultate deosebite att la facultate, ct i

Message from the President of CB Victoriabank JSC


Dear Shareholders, Partners and Clients,
Today, more than ever, a well-positioned company in the financialbanking system as Victoriabank, is expected to come with innovative
solutions to the needs and challenges dictated by the modern reality.
Especially taking into account that the year 2011 was mainly a period
of stabilization and consolidation of leading positions within the local
banking system, one of which is successfully held by Victoriabank.
The way Victoriabank answered to these challenges, as well as the
impact of all our achievements on the consolidation of our image and
position of the banking market, are clearly reflected in the financial results
of this year. The results cumulated at the end of 2011 represent a more
than positive result for Victoriabank, and the highest indicator is the trust
of our shareholders, clients and partners.
First of all, I would like to mention that, like in 2010, we have registered
an ascendant trend of development, due to the correct managerial
decisions, due to a team of professionals, but mostly due to our clients,
who had confidence in our stability and security on the financial-banking
market. Thus, the results obtained in 2011 show an increase of the market
share, of the Banks revenues, and, the most important, of the number
of clients. These are the result of the correctness of the bank strategy
implementation.
We understood how important is the successful implementation of new
technologies. We do not do this in order to be in line with the Western
banks, but to meet the requirements of our clients, who are in need of fast,
comfortable and advantageous solutions. The portfolio of Victoriabank
products and services of net superior quality and advantage for clients, is
the result of the efforts of the entire team of the bank. The unique launch
in the Republic of Moldova of Visa Platinum VIP clients and Shop&Fly
card for clients, who often travel by plane, is an important achievement
for the banking market and these products represent efficient instruments
for an existing category of clients.
In 2011 we supported the agricultural sector within 2 projects: Compact
for Moldova program of the Millennium Challenges Corporation (MCC),
USA, and IFAD V program, which were successfully implemented. We
continued to create advantageous products and promotions that brought
us national and international recognition.
In the spirit of our bank traditions and of our implication in solving
our society problems, we decided to participate more to social-corporate
responsibility projects. In order to consolidate Victoriabank position
on the social segment we launched the social-corporate responsibility
program: Open the doors to the future. We incorporated in this program
a new edition of the Victoriabank Study Scholarship Program, in order to
support 100 more capable students, who demonstrated exceptional results
within the educational institution and outside of it by getting involved in
various projects generating positive impact on the society.

MESAjuL PREEDInTELuI
BC VICTORIABAnk S.A.
MESSAgE fROM THE PRESIDEnT
Of THE BAnk

natalia Politov-Canga,
Preedinte al BC Victoriabank S.A.
President of CB Victoriabank JSC

MESAjuL PREEDInTELuI BC VICTORIABAnk S.A.


n afara ei prin implicarea n proiecte care au generat un impact pozitiv
asupra societii. Am continuat s susinem copii i tinerii cu aptitudini,
pe cei din familii social-vulnerabile, am investit n cunotine i talente.
Tot n acest sens am dat startul pregtirii unui produs inedit pe piaa
bancar, a cardului de afinitate Eu ajut copii! care reprezint graia
noastr ntregii societi.
Generaliznd rezultatele tuturor proiectelor implementate n anul 2011
i evolund performanele obinute, Victoriabank a cptat n acest an
recunoatere naional i internaional. Apreciat pentru rezultatele
sale remarcabile, Victoriabank a ctigat titlul de Cea mai bun banc
din Moldova n anul 2011 care i-a fost acordat de prestigioasa revist
internaional The Banker n cadrul concursului The Banker Awards
2011. La fel Banca s-a dovedit a fi Favoritul Anului 2011, fiind premiat
cu premiul mare Mercuriul de Aur la concursul Marca Comercial a
Anului.
Apreciem considerabil ncrederea pe care ne-o acordai, i depunem
tot efortul ca parteneriatul cu fiecare dintre Dvs. s fie unul ncununat de
succese i realizri importante i n anul care vine.
Graie susinerii acionarilor, eforturilor echipei noastre de profesioniti
i aprecierii clienilor notri avem ncrederea c strategia de a fi - Prima
Banc din Moldova are toat recunoaterea!

MESSAgE fROM THE PRESIDEnT Of CB VICTORIABAnk jSC


We continued to support talented children and youth, and those from
vulnerable families, and invested in knowledge and talents. Also this year
we started the development of a unique project on the banking market,
of affinity card I help the children! which represents our gratitude to
the entire society.
Totaling the results of all the projects implemented in 2011 end
evaluating the accomplishments achieved, Victoriabank gained even
more national and international recognition this year. As appreciation for
its remarkable results, Victoriabank won the nomination of The best bank
in Moldova in 2011 awarded by the prestigious international magazine
The Banker within the contest The Banker Awards 2011. Also, the Bank
positioned itself as The Favorite of the Year 2011, being awarded with the
Golden Mercury within the contest The Trademark of the Year.
We very much appreciate your trust, and we do our best in order to
build a successful partnership full of important achievements with each of
you in the upcoming year.
Due to the support of the shareholders, efforts of our team of
professionals and appreciation from our clients we are confident that the
strategy of being The First Bank in Moldova gains total recognition!

COnSILIuL,
COMITETuL DE DIRECIE I
ACIOnARII BnCII
THE BOARD Of DIRECTORS
THE MAnAgEMEnT COMMITEE AnD
THE SHAREHOLDERS Of THE BAnk

Membrii Consiliului de Administraie


BC Victoriabank S.A.
Consiliul de Administraie este organul de administrare al BC
Victoriabank S.A., care supravegheaz activitatea ei, elaboreaz i
asigur aplicarea politicii Bncii.
Consiliul de Administraie reprezint interesele acionarilor n
perioada dintre Adunrile Generale ale Acionarilor i exercit
conducerea general i controlul activitii Bncii.

The Board of Directors is the governing body of CB Victoriabank JSC,


which supervises its activity, develops and ensures the enforcement of
the Bank policies.
The Board of Directors represents the interests of the shareholders
during the period between the General Meetings of Shareholders and
exercises the general management and control over the Banks activity.

Componena Consiliului de Administraie:

Composition of the Board of Directors:

Victor URCAN
Preedinte al Consiliului de Administraie,

Victor URCAN
Chairman of the Board of Directors

Vaja JHASHI
Prim-vicepreedinte al Consiliului de Administraie

Vaja JHASHI
First Vice-Chairman of the Board of Directors

Tamara Andruca
Vicepreedinte al Consiliului de Administraie

Tamara Andruca
Vice-Chairman of the Board of Directors

Serghei PUCUA
Membru al Consiliului de Administraie

Serghei PUCUA
Member of the Board of Directors

Cezara Salinski
Membru al Consiliului de Administraie

Cezara SALINSKI
Member of the Board of Directors

Eugeniu Baleca
Membru al Consiliului de Administraie

Eugeniu BALECA
Member of the Board of Directors

Iurie Carp
Membru al Consiliului de Administraie

Iurie CARP
Member of the Board of Directors

Membrii Comitetului de Directie BC Victoriabank S.A.

Members of the Management Commitee of


CB Victoriabank JSC

Comitetul de Direcie este organul executiv al BC Victoriabank S.A.


care organizeaz, conduce i rspunde de activitatea curent a Bncii.
Comitetul de Direcie este subordonat Consiliului de Administraie al
Bncii.
Comitetul de direcie examineaz i soluioneaz toate chestiunile
de conducere ale activitii curente a Bncii, cu excepia celor ce in
de competena Adunrii Generale a Acionarilor i ale Consiliului de
Administraie. n funciile Comitetului de Direcie intr organizarea i
asigurarea ndeplinirii hotrrilor Adunrii Generale a Acionarilor i a
deciziilor Consiliului de Administraie al Bncii.
Comitetul de Direcie este responsabil pentru organizarea activitii
Bncii, este obligat s acioneze n interesul cel mai bun al Bncii i se
angajeaz s creasc valoarea ei.

Members of the Board of DIRECTORS of


CB Victoriabank JSC

The Management Commitee is the executive body of CB Victoriabank


JSC which organizes, governs and bears responsibility for the current
activity of the Bank.
The Management Commitee is subordinated to the Board of Directors
of the Bank.
The Management Commitee examines and settles all issues related to
the management of Banks current activities, except for those related
to the competence of the General Meeting of Shareholders and Board
of Directors. The duties of the Management Commitee include the
organization and ensuring the execution of decisions of the General
Meeting of Shareholders as well as of the decisions of the Board of
Directors of the Bank.
The Management Commitee is responsible for the organization
of Banks activity, is obliged to act in the best interest of the Bank and
engages in increasing its value.

MEMBRII COMITETuLuI DE DIRECIE


BC VICTORIABAnk S.A.

natalia POLITOV-CAngA
Preedinte al Comitetului de Direcie
President of the Management Commitee

MEMBERS Of THE MAnAgEMEnT COMMITEE Of


CB VICTORIABAnk jSC

Corneliu gHIMPu
Prim-vicepreedinte al Comitetului de Direcie
First Vice-President of the Management Commitee

Acionarii BC Victoriabank S.A.

Ludmila VAngHELI
Vicepreedinte al Comitetului de Direcie
Vice-President of the Management Commitee

Shareholders of CB Victoriabank jSC

Pe parcursul anului 2011 au intervenit modificri n structura acionarilor


Bncii. Pe piaa extrabursier au fost nregistrate 9 tranzacii directe n
volum total de 43.36% din capitalul social al Bncii. La Bursa de Valori a
Moldovei au fost nregistrate 34 tranzacii de vnzare-cumprare aciunilor
emise de BC Victoriabank S.A., n volum de 0.11% din capitalul social al
Bncii, suma total constituind 831.7 mii lei.

During 2011 some modifications were made in the structure of Banks


shareholders. 9 direct transactions were registered on over-the-counter
market in total amount of 43.36% of the Banks equity capital. 34 purchase
and sale transactions of shares issued by CB Victoriabank JSC were
registered at the Stock Exchange of Moldova, in amount of 0.11% of the
Banks equity capital, the total amount reaching MDL 831.7 thousand.

Lista acionarilor a cror cot n capitalul bncii depete 5%:


gEnERASHOn financial B.V. (Olanda)
(anterior OTIV Prime financial B.V .)
Cota de participare n capitalul social - 26.75 %
Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (Marea Britanie)
Cota de participare n capitalul social - 15.06 %
Alpha Bank Romania S.A. (Romania)
Cota de participare n capitalul social - 12.50 %
urcan Victor (Republica Moldova)
Cota de participare n capitalul social - 10.45 %

List of shareholders owning over 5% of shares in the Banks equity capital:


gEnERASHOn financial B.V. (netherlands)
(former OTIV Prime financial B.V.)
Share in the equity capital - 26.75 %
European Bank for Reconstruction and Development (great Britain)
Share in the equity capital - 15.06 %
Alpha Bank Romania S.A. (Romania)
Share in the equity capital - 12.50 %
Turcan Victor (The Republic of Moldova)
Share in the equity capital - 10.45 %

MAnAgEMEnTuL BnCII

10

MAnAgEMEnT Of THE BAnk

VIzIunE, MISIunE I VALORI,


VISIOn, MISSIOn AnD VALuES

Viziune, misiune i valori

Vision, mission and values

Viziunea Victoriabank racordat la un dinamism de extindere


n sistemul economico-financiar din RM a vizat n anul 2011
orientarea ctre client, organizarea activitii din perspectiva
relaiei cu clienii, evoluia produselor i a serviciilor financiare
i integrarea acestora, avnd n vedere predilecia clienilor
pentru pachete de servicii financiare complete. Banca i-a
propus s devin un factor important de modelare a procesului
economic din Republica Moldova prin politica de sprijinire a
investiiilor.

In 2011, the vision of Victoriabank aiming to reach a dynamic


extension within the financial-economic system of Moldova, was
oriented towards clients, organization of activity in accordance
with the relationship with clients, development and integration
of products and financial services, taking into account the
clients preference for complete financial services packages. The
Bank had as a goal to become an important modeling factor of
the economic process in the Republic of Moldova through the
investment support policy.

Obiectivele fundamentale ale strategiei Bncii, ce pun bazele


viziunii Victoriabank, sunt:

The main objectives of the Banks strategy that set up the


basis of Victoriabank vision are as follows:

Maximizarea eficienei activitii Bncii;

Creterea calitii de deservire i abordarea individual


a fiecrui client;

Diversificarea continu a gamei de produse i servicii;

Rennoirea tehnologic a bncii i automatizarea


sistemelor i proceselor;

Abordarea prudent i raional fa de riscuri;

Optimizarea structurii organizatorice reieind din


tendinele sectorului bancar;
Extinderea reelei pentru o mai mare acoperire
teritorial;

Maximize the efficiency of the Banks activity;


Increase the quality of customer service and individual
approach to each client;
Continuous diversification of the range of products and
services;
Technological re-equipment of the Bank and automation of
systems and processes;
Cautious and rational approach towards risks;
Optimization of organizational structure based on the
banking sector trends;
Network extension for a larger territorial coverage;

Ridicarea gradului de calificare, schimbarea mentalitii


i motivarea angajailor.

Professional development, change of mentality and


motivation of staff.

Misiunea bncii este de a asigura continuitatea activitii sale


n condiii financiare optime pentru cretere i de a satisface
cererile i nevoile clienilor, angajailor, acionarilor i ale
societii, oferind n acelai timp protecia intereselor acestora.

The mission of the Bank is to assure its continuous activity


in best financial conditions for development and to comply with
the needs of customer, staff, shareholders and society, at the
same time guaranteeing protection of their interests.

12

Viziune, misiune i valori

Vision, mission and values

Dezideratul Bncii este construirea uneia dintre cele mai


bune instituii bancare ale sistemului financiar naional prin
consolidarea unui brand apreciat de toate categoriile de clieni
i a unei reputaii corporative favorabile i durabile.

The Bank desideratum is to develop one of the best banking


institutions within the national financial system, by consolidating
a valuable brand for all categories of clients and a favorable and
lasting corporate reputation.

Misiunea noastr pune n eviden importana Bncii pentru


creterea economic a rii, valoarea noastr i rolul Bncii n
societate pentru garantarea ncrederii, stabilitii i securitii n
sistemul bancar autohton.

Our mission highlights the importance of the Bank activity


for the economic growth of the country, its value and the role of
the Bank in the society for granting trust, stability and security
within the local banking system.

Pentru BC Victoriabank S.A. este foarte important s-i


ndeplineasc cu succes scopul ambiios expus de misiune - de a
deveni Prima Banc din Moldova n toate domeniile de activitate
ale instituiei. Acest lucru va fi posibil doar prin realizarea
scopurilor personale i profesionale ale angajailor Bncii, prin
formarea unei echipe cu viziuni, principii i valori comune, ale
cror prevederi vor fi urmate de fiecare membru al echipei.

It is very important that the CB Victoriabank JSC successfully


accomplishes its ambitious goal imposed by its mission - to
become The First Bank in Moldova in all the areas of activity of the
institution. This will be possible only by complying with personal
and professional needs of the Banks staff, by consolidating a
team with common vision, principles and values, that would be
followed and respected by each member of the team.

Valorile corporative
Banca ader la cele mai nalte standarde etice, prin
adoptarea unui Cod de Conduit, conceput pentru a promova
un comportament onest i responsabil al angajailor, care
transform principiile etice n norme de conduit pentru tot
personalul.

Corporate values
The Bank adheres to the highest ethical standards, by adopting
a Behavior Code, created to promote an honest and responsible
behavior of employees, which transforms the ethical principles
in behavior standards for all the staff.

Un sistem bine pus la punct de guvernare corporativ


contribuie la creterea valorii Bncii prin crearea de mecanisme
eficiente de gestionare i de adoptare a unor decizii fundamentale.

A very well organized corporate management system


contributes to the increase of the Banks value by creating
efficient management mechanisms and adopting particular
fundamental decisions.

Valorile intrinseci sistemului de guvernare corporativ al


bncii sunt:

The intrinsic values of the Banks corporate management


system are:

competen - nalta calificare a managementului superior,


vector de transmitere a valorilor Bncii;


competence - high qualification of the superior
management, vector of transmission of the Banks values;

originalitate - banca i propune s fie unic i inedit fa


de celelalte bnci;


originality - the bank aims at being unique compared
to other banks;
13

VIzIunE, MISIunE I VALORI

corectitudine i transparen - relaii oneste cu clienii i


partenerii notri, sistem adecvat de raportare a informaiilor
conforme cu realitatea;

VISIOn, MISSIOn AnD VALuES

correctness and transparency - honest relationships

with clients and partners, proper reporting system according to


the reality;

responsabilitate - asumarea integral a riscurilor care


decurg din activitatea Bncii;

the Banks activity;

orientare spre client - clienii notri sunt pe primul loc n


tot ceea ce facem;

priority in everything we do;

eficien - creterea raportului dintre rezultatele obinute


i efortul depus;
lucru n echip - colaborarea eficient i continu ntre
angajai, contribuia fiecrei persoane este esenial pentru
succesul bncii;
motivarea personalului - promovarea i recompensarea
angajailor n funcie de performane;
viziune i perspectiv - perfecionarea profesional
continu a personalului i a proceselor bancare n vederea
dezvoltrii i furnizrii de produse, servicii i soluii utile i
inovatoare;
rspundere social - banca este implicat activ n viaa
economic i social a Republicii Moldova.

14

responsibility - total assumption of risks related to

client orientation - clients are the number one

efficiency - increase of the balance between the

effort and results;


team work - efficient and lasting cooperation among

employees, contribution of each employee is essential of the


success of the Bank;

motivation of staff - promotion and reward of

employees according to the achievements;


vision and perspective - ongoing professional

development of personnel and banking processes, aiming at


creation of new products, services and innovative solutions;

social responsibility - the bank is actively implicated

in the economic and social life of the Republic of Moldova.

MOMEnTE ISTORICE PEnTRu


VICTORIABAnk
DISTInCIILE BnCII
HISTORICAL MOMEnTS fOR
VICTORIABAnk
DISTInCTIOnS Of THE BAnk

Momente istorice pentru Victoriabank

16

Historical Moments for Victoriabank

Momente istorice pentru Victoriabank

Historical Moments for Victoriabank

17

Momente istorice pentru Victoriabank

18

Historical Moments for Victoriabank

Momente istorice pentru Victoriabank

Historical Moments for Victoriabank

19

The Banker Awards:


Victoriabank - Banca Anului 2011
n Republica Moldova!

20

Mercuriul de Aur
la categoria favoritul anului,
Marca comercial a anului 2011

EVOLuIA SISTEMuLuI BAnCAR,


EVOLuTIOn Of THE BAnkIng
SySTEM

Evoluia sistemului bancar

Evolution of the banking system

Evoluia sistemului bancar din Republica Moldova n anul

The evolution of the banking system of the Republic of

2011 a fost caracterizat de tendine pozitive a indicatorilor de

Moldova during 2011 was characterized by positive dynamics of

bilan i profitabilitate.

the balance and profit indicators.

La finele anului 2011 activele au constituit 47,708 mil. lei,

At the end of 2011 the assets constituted MDL 47,708 million,

marcnd o cretere de 5,438 mil. lei sau 12.9% fa de nivelul

marking an increase of MDL 5,438 million or 5,438 compared to

nregistrat la 31 decembrie 2010.

the level registered as of December 31, 2010.

Soldul creditelor acordate de bnci a crescut cu 16.9%, pn


la 29,813 milioane lei, fiind la nivel de 62.5% din Active.

The balance of loans provided by the banks grew by 16,9%, up to MDL 29,813 million, reaching 62,5% of Assets.

22

Evoluia sistemului bancar

Evolution of the banking system

Conform situaiei la data de 31.12.2011, la nivel de sistem,


ponderea cea mai mare din totalul portofoliului de credite au
deinut-o creditele acordate industriei i comerului - 54.6%,
agriculturii i industriei alimentare - 13.5%, pentru imobil,
construcie i dezvoltare - 12.2% i creditele de consum 6.7%.
Structura portofoliului de credite s-a modificat nesemnificativ
comparativ cu finele anului 2010, cele mai semnificative
modificri fiind nregistrate n creterea ponderii creditelor
acordate industriei i comerului cu 3.2 p.p. i diminuarea
ponderii creditelor de consum cu 1.7 p.p.
La 31.12.2011 volumul total al depozitelor a crescut la nivel
de sistem cu 3,913 mil. lei sau cu 13.6%, nregistrnd ctre finele
perioadei 32,632 mil. lei.

According to the situation as of December 31, 2011, at the


system level, the largest share of the total loan portfolio was held
by the credits provided to industry and trade - 54.6%, agriculture
and food industry - 13.5%, for real estate, construction and
development - 12.2% and consuming credits 6.7%. The
structure of the loan portfolio had changed insignificantly as
compared to the end of 2010, the most significant modifications
being noted under the conditions of the increase of the weight of
credits provided to agriculture and food industry by 3.2 p.p. and
decrease of the weight of consuming credits by 1.7 p.p.
As of December 31, 2011 the total amount of deposits
increased at the system level by MDL 3,913 million or by 13.6%,
having registered MDL 32,632 million by the end of the period.

Dinamica pozitiv n anul 2011 a volumului de depozite


atrase de bnci, a fost influenat de majorarea depozitelor
persoanelor fizice cu 2,501 milioane lei sau cu 13.8%, constituind

The positive dynamics of the total amount of deposits


attracted by banks in 2011, was influenced by the increase of
individuals deposits by MDL 2,501 million or by 13,8%, reaching
23

EVOLuIA SISTEMuLuI BAnCAR

EVOLuTIOn Of THE BAnkIng SySTEM

20,675 milioane lei. Depozitele persoanelor juridice s-au majorat


cu 759 milioane lei, sau cu 7.8%, alctuind 10,512 mil. lei la
31.12.2011.
mbuntirea climatului macroeconomic i optimizarea
politicilor prudeniale ale bncilor au favorizat creterea
indicatorilor de rentabilitate, astfel n anul 2011:

MDL 20,675 million. The deposits of legal entities increased by


MDL 759 million, or by 7,8%, reaching MDL 10,512 million as of
December 31, 2011.
The improvement of the macroeconomic climate and
optimization of prudential policies of the banks led to the
increase of profit indicators, so that in 2011:

- ROA a fost la nivel de 2.0 % n cretere cu 1.5 puncte


procentuale fa de anul 2010;
- ROE a fost la nivel de 11.5 % n cretere cu 8.9 puncte
procentuale fa de anul 2010.

ROA was at the level of 2.0%, registering an increase by 1.5


percentage points compared to 2010;
ROE was at the level of 11.5%, registering an increase by
8.9 percentage points compared to 2010.

Suficiena capitalului ponderat la risc n mediu pe sistemul


bancar, la sfritul anului 2011, a fost de 30.4%, comparativ cu
nivelul de minim 12% reglementat de BNM. Diferena mare ntre
nivelul efectiv al indicatorului n corelaie cu nivelul reglementat
de BNM, pune n eviden un potenial mare de implicare n
operaiuni de creditare a bncilor, cu meninerea stabilitii
financiare a instituiilor bancare.

At the end of 2011 the risk-weighted capital adequacy in


average per banking system was of 30.4%, compared to the
minimum level of 12% regulated by the NBM. The big difference
between the actual level of the indicator in correlation with
the level regulated by the NBM shows a great potential of
implication in the crediting operations of the bancs, resulting in
the maintenance of financial stability of the banking institutions.

24

EVOLuIA BnCII,
BAnk DEVELOPMEnT

Evoluia bncii
De 22 de ani de cnd activeaz pe piaa din Republica Moldova,
Victoriabank nregistreaz noi performane i succese considerabile,
care o plaseaz n locuri de frunte n topul bncilor comerciale din ar.
Performanele Victoriabank se datoreaz n special necesitilor diferite
ale clienilor si, dar i concurenei puternice din sistemul financiarbancar naional, care determin Victoriabank s evolueze continuu,
punnd un accent deosebit pe implementarea celor mai noi tehnologii
i strategii bancare.
Acest an a fost unul deosebit de rodnic pentru Victoriabank.
Victoriabank a fost desemnat ca fiind una dintre cele mai bune bnci
din Republica Moldova, merit confirmat prin numeroase distincii. A
reuit s se evidenieze pe piaa internaional, fiindu-i oferit titlul de
Banca Anului din Republica Moldova de ctre prestigioasa revist
britanic The Banker. Victoriabank a ctigat Mercuriul de Aur pentru
profesionalismul demonstrat n cadrul concursului naional Marca
Comercial a Anului 2011.
Rezultatele obinute de Victoriabank n anul 2011 demonstreaz
calitatea strategiei de dezvoltare a Victoriabank, care a nregistrat o
cretere a cotei pe pia de 0.24%, i a veniturilor de 18%. Totodat, n
2011 banca a nregistrat i o cretere de peste 18 mii a numrului de
clieni.
Victoriabank continu s fie apreciat pentru:

Implementarea celor mai noi tehnologii bancare ce asigur
deservirea clienilor la cel mai nalt nivel;

Abordarea individual a fiecrui client;

Portofoliul divers de produse i servicii bancare;

Numrul mare de puncte de deservire pe tot teritoriul
Republicii;

Renumele i imaginea brandului att n Moldova, ct i peste
hotarele ei.
Pentru Victoriabank, este o condiie esenial ca produsele i
serviciile sale s fie prezentate i promovate cu succes, ntruct acestea
contribuie cel mai mult la creterea activelor, a profitabilitii i a
ncrederii clienilor n Banc. Anume acest vot de ncredere, acordat
de clienii i partenerii si, a determinat meninerea i consolidarea
Victoriabank ca frunta al sistemului financiar-bancar din Moldova,
performan nregistrat datorit majorrii cotei de pia la principalii
indicatori de activitate bancar.
Astfel, la situaia din 31.12.2011, Victoriabank avea n gestiunea sa:

16.9% din activele sistemului bancar,

20.8% din depozitele atrase n sistemul bancar,

20.0% din depozitele persoanelor fizice plasate n instituiile
bancare din Moldova,

16.1% din portofoliul de credite deinut de sistemul bancar
din Republica Moldova.

26

Bank Development
For 22 years of its activity on the market of the Republic of Moldova,
Victoriabank had registered new accomplishments and great success,
placing itself on top positions among the commercial banks of the
country. Victoriabank achievements are mainly the result of the
various needs of its customers, but also of a strong competition within
the national financial-banking system, which pushes Victoriabank to a
constant evolution, paying special attention to the implementation of
the most modern banking technologies and strategies.
This year was particularly fruitful for Victoriabank. The bank became
one of the best banks in the Republic of Moldova, getting numerous
awards. We succeeded in being very visible on the international market,
getting the being nominated as The Bank of the Year in the Republic
of Moldova by the prestigious British magazine The Banker. We got
the Golden Mercury for our professionalism within the national contest
The Trademark of the Year 2011.
The results obtained by Victoriabank in 2011 demonstrate the quality
of the development strategy of the Bank that conditioned an increase of
the market share by 0.24%, and increase of income by 18%. At the same
time, in 2011 the number of Banks customers increased by more than
18 thousand.
Victoriabank is being continuously appreciated for:
Implementing the newest banking technologies that assure the
highest level of customer service;
Individual approach to each customer;
Rich portfolio of banking products and services;
Large network of representing offices across the Republic;
The well-known name and the image of the brand in Moldova
and also abroad.
It is a vital concern for Victoriabank that its products and services
to be successfully presented and promoted, as they mostly contribute
to the assets growth, profitability and clients confidence. Due to the
trust of customers and partners, Victoriabank managed to maintain and
consolidate a leading position within the financial-banking system of
Moldova, increasing the market share on key indicators of the banking
activity.
Thus, as of December 31, 2011, Victoriabank had under its
administration:
16.9% of banking system assets,
20.8% of deposits attracted in the banking system,
20.0% of retail deposits (deposits of individuals) placed in the
banking institutions of Moldova,
16.1% of the loan portfolio held by the banking system of the
Republic of Moldova.

Evoluia bncii

Bank Development

n anul 2011 Banca i-a continuat politica de extindere a reelei


de filiale i reprezentane cu noi uniti n toate regiunile Republicii
Moldova. n perioada gestionar, au fost deschise 8 subdiviziuni, fapt
ce a contribuit nemijlocit la creterea cotei de pia a Bncii. Numrul
total de subdiviziuni ale Bncii la 31 decembrie 2011 constituia 95
uniti, dintre care 32 filiale i 63 agenii.

In 2011, the continued its policy of extending the network of branches


and representative offices with new units in all regions of the Republic
Moldova. In the reported period, 8 subdivisions were opened, which
directly contributed to the increase of the market share of the Bank. The
total number of subdivisions of the Bank, as of December 31, 2011, was
95 units, out of which 32 branches and 63 agencies.

Activele Bncii la 31.12.2011 au constituit 8,069 mln. lei, nregistrnd


o cretere de 14.5%.

The Banks assets as of December 31, 2010 amounted MDL 8,069


million, having registered an increase by 14.5%.

Pe parcursul perioadei de raportare, Banca a acordat credite n


sum de 4,777 mln. lei, cu 23.4% mai mult dect n anul 2010.

During the reported period, the Bank granted credits in amount of


MDL 4,777 million, by 23.4% more as compared to 2010.

Portofoliul de credite la sfritul perioadei de raportare constituia


4,789 mln. lei, sau 59.4 % din total active, nregistrnd o cretere de
18.9% comparativ cu volumul de la nceput de an. Astfel a fost meninut
un risc de credit moderat.

The loan portfolio at the end of the reported period amounted MDL
4,789 million, or 59.4 % of the total assets, registering an increase by
18.9% compared to the amount at the beginning of the year. Thus, a
moderate credit risk was maintained.

Creditele de consum, n structura portofoliului de credite s-au


diminuat de la 7.0% la 6.4% i au constituit 306,9 mln. lei.

The consuming credits within the structure of the loan portfolio


decreased from 7.0% to 6.4% and totaled MDL 306.9 million.

27

Evoluia bncii

Pe parcursul anului 2011, Banca a implementat multiple proiecte


de atragere a clienilor i cretere a volumului depozitelor bancare.
Volumul total de depozite a crescut n anul 2011 cu 16 % sau cu
937 mln. lei i au constituit suma de 6,787 mln. lei.

28

Bank Development

During 2011, the Bank implemented multiple projects aiming to


attract clients and increase the amount of banking deposits.
The total amount of deposits in 2011 increased by 16 % or by MDL
937 million and reached the number of MDL 6,787 million.

Evoluia bncii

Bank Development

n baza hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor Victoriabank


din 26.04.2011, a fost nregistrat emisiunea suplimentar nchis de
15 milioane aciuni ordinare nominative la valoarea nominal de 10
lei per aciune, n volum de 150 milioane lei din profitul nedistribuit.
Aciunile au fost repartizate acionarilor proporional cotei deinute
la data Adunrii. Din data de 20.05.2011 capitalul social al Bncii a
constituit 250 milioane lei.
Capitalul acionar a crescut cu 103 mln. lei i a constituit suma
total de 973 mln. lei.

Based on the decision of the General Meeting of Victoriabank


Shareholders of April 26, 2011, a supplementary closed emission of 15
million ordinary shares was registered, with a nominal value of 10 MDL
per share, in amount of MDL 150 million from undistributed profit. The
shares were distributed proportionally with the percentage of shares
owned at the date of the General Meeting. As of May 20, 2011 the equity
capital of the Bank totaled MDL 250 million.
The share capital increased by MDL 103 million and reached the total
amount of MDL 973 million.

n anul 2011 Victoriabank a obinut un profit de 160,8 mln. lei, cu 10%


mai mult dect obiectivele stabilite n planul de afaceri.

In 2011 Victoriabank obtained a profit of MDL 160.8 million, by 10%


more than set up by the business plan objectives

29

EVOLuIA BnCII

BAnk DEVELOPMEnT

Pe parcursul anului 2011, principalii indicatori prudeniali ai Bncii


s-au ncadrat n limitele interne sau cele stabilite de BANM i se situeaz
la niveluri corespunztoare pentru dezvoltarea afacerilor.
Principalul indicator de risc reglementat prin norme interne i
internaionale, respectiv indicatorul de solvabilitate (rata de adecvare a
capitalului) s-a situat la un nivel de 23.32% la 31.12.2011 (nivelul minim
reglementat de BNM 12%).
Creterile indicatorilor bilanieri i obinerea rezultatelor financiare
peste nivelul planificat au contribuit la nregistrarea indicilor de
rentabilitate peste valorile medii pe sistemul bancar, astfel s-a nregistrat:

During 2011, the main prudential indicators of the Bank corresponded


to the internal limits and those established by the NBM for business
development.
The main risk indicator regulated by internal and international
standards, as to say the solvency indicator (capital adequacy rate)
reached the level of 23.32% as of December 31, 2011 (the minimum level
regulated by the NBM is 12%).
The increase of balance indicators and obtaining the financial results
higher than planned contributed to the achievement of return indicators
over the average on the banking system, thus registering:

Rentabilitatea activelor (ROA) - 2.1 %, comparativ cu media n


sistemul bancar de 2.0%;
Rentabilitatea capitalului (ROE) - 17.7%, n comparaie de media
n sistemul bancar de 11.5%.

Return on Assets (ROA) - 2.1 %, compared to the average on the


banking system of 2.0%;
Return non Equity (ROE) - 17.7%, compared to the average on the
banking system of 11.5%.

Astfel, Victoriabank menine una din poziiile de lider la indicatorul


de rentabilitate a capitalului, plasndu-se pe locul II n clasamentul
bncilor comerciale mari din sistemul bancar din Moldova.

Thus, Victoriabank is holding one of the leading positions as regards


the Return on Assets indicator, ranking second in the top of the biggest
commercial banks of Moldova.

30

STRATEgIA BnCII
BAnk STRATEgy

STRATEgIA DE DEzVOLTARE A BnCII

32

BAnkS DEVELOPMEnT STRATEgy

PERSOnALuL BnCII
BAnkS STAff

Personalul Bncii

Evidena i monitorizarea resurselor umane

Banks Staff

Management and monitoring of human resources

n anul 2011 Direcia resurse umane i-a desfurat activitatea


sa n comun acord cu subdiviziunile Bncii i n conformitate
cu Politica de personal, Regulamentele i Instruciunile bncii,
Hotrrile Consiliului de administraie, deciziile Comitetului de
Direcie, ordinele Preedintelui bncii. Aceste documente sunt
orientate spre mbuntirea lucrului cu personalul, care este
cea mai important component a competitivitii Bncii i care
depinde n mod direct i decisiv de poziionarea Victoriabank
pe pia.

In 2011, the Human Resources Department had been operating


in agreement with the Banks subdivisions and in accordance
with the Human Resources Policy, Regulations and Instructions
of the Bank, Decisions of the Board of Administration, Decisions
of the Management Board, and orders of the President of the
Bank. These documents are aimed at improving the work with
the staff, which is the most important component of the Banks
competitiveness and is directly and decisively dependent on
Victoriabank position on the market.

O atenie deosebit a fost acordat chestiunilor ce in de


selectarea, angajarea i pregtirea personalului, ridicarea
nivelului profesional, conformarea structurii subdiviziunilor,
sarcinilor bncii la etapa actual, crerii n colectivul bncii a unui
climat moral-psihologic adecvat i a unei ambiane de munc
corespunztoare cerinelor Politicii de personal i a Codului
de Etic n cadrul bncii. Cointeresarea moral i motivarea
material a contribuit la meninerea personalului, micorarea
fluctuaiei cadrelor, fiind orientat spre mbuntirea lucrului
cu acesta.

Particular attention was paid to issues related to selection,


employment and training of the personnel, professional
development, structural compliance of the subdivisions with
the banks tasks at present, creation of a positive psychological
climate and of a good working environment in compliance
with the requirements of the Personnel Policy and the Code of
Ethics within the Bank. Moral and financial motivation of the
employees contributed to the prevention of resignations and
decrease of the staff turnover.

Rezultatele obinute n anul 2011 sunt expresia unei politici


adoptate eficient de managementul bncii; corectitudinii
aciunilor ntreprinse, orientate spre aplicarea celor mai optime
soluii i desigur a profesionalismului, responsabilitii i
productivitii ntregului personal al bncii.

The results achieved in 2011 are an expression of effective


policy adopted by the bank management, correctness of the
undertaken actions aimed at applying the optimal solutions and,
of course, professionalism, responsibility and productivity of all
staff of the bank.

Calitatea i competitivitatea produselor i serviciilor bancare


prestate clienilor i nivelul deservirii au fost o prioritate pentru
banc. n anul precedent banca i-a orientat eforturile asupra
creterii volumului vnzrilor de produse i serviciilor bancare,
extinderea reelei de filiale i agenii, explornd, elabornd i
lansnd o serie de proiecte inovatoare pe piaa financiar din
Republica Moldova.

The quality and competitiveness of banking products and


services provided to customers and service level was a priority
for the bank. Last year, the bank has focused its efforts on
increasing the sales of banking products and services, expansion
of branch and agencies network, exploring, developing and
launching a series of innovative projects on the financial market
of the Republic of Moldova.

Fora motric a Bncii o constituie salariaii care manifest


concuren n activitate, perspectiv, energie, responsabilitate,
potenial, tendin de dezvoltare profesional i pstrarea
ntietii n activitatea lor profesional. Echipa constituit din
salariai calificai este un izvor de energie creatoare, necesar
pentru dezvoltarea bncii i realizarea obiectivelor stabilite.

The driving force of the Bank is its employees, who show


active competition, perspective, energy, responsibility, potential,
professional development trend and maintain supremacy in
their professional activity. The team consisted of well-trained
employees is a source of creative energy, necessary for the
banks development and achievement of its objectives.

34

Personalul Bncii

Anul 2011 s-a nscris n istoria activitii bncii prin extinderea


n teritoriu a reelei de filiale i agenii. n acest scop s-a axat pe
procesul de recrutare i selectare de personal care a condiionat
ntr-o msur substanial la calitatea resurselor umane ale
bncii. La baza ocuprii posturilor vacante a stat organizarea
concursurilor la suplinirea posturilor vacante n subdiviziunile
noi create precum i n direciile din aparatul central al bncii.
Managementul resurselor umane a avut ca scop asigurarea
la nivelul fiecrei subdiviziuni instituirii unui mediu modern,
capabil de a face fa concurenei n sistemul bancar.
Conform statului de personal la situaia din 31 decembrie
2011, n cadrul BC Victoriabank S.A., au fost 1,178.25 (2010 1,099.50) uniti cu un numr de angajai de 1,329 (2010 - 1,197)
de persoane, dintre care:

Banks Staff

The year 2011 was registered in the banks business history


by expanding the network of branches and representative across
the country. To this end, the emphasis was placed on the staff
recruitment and selection process that has conditioned to a
significant extent the quality of the banks human resources. In
order to fill in the vacancies, contests have been organized in the
newly created subdivisions, as well as in the departments from
the banks headquarters.
The management of human resources aimed to assure a
modern environment within each subdivision, able to face the
competition within the banking system.
According to the staff structure, as of December 31, 2011,
within the CB Victoriabank JSC there were registered 1,178.25
(2010 - 1099.50) units with a number of 1329 (2010 1197)
employees, of which:

35

Personalul Bncii

Este de menionat faptul c majoritatea angajailor bncii


(53%) sunt persoane tinere, cu vrste de pn la 30 ani.

36

Banks Staff

Most of the Banks employees (53%) are young persons, with


an age below 30 years.

Personalul Bncii

Instruirea i dezvoltarea personalului Bncii


n anul 2011 au fost organizate numeroase seminare, la care
au participat cumulativ - 1,997 (n anul 2010 - 1204) salariai,
dintre care 1,892 salariai - la seminarele organizate n cadrul
Bncii; 75 salariai - la instituiile de nvmnt de stat din
republic, iar 30 salariai - la instituiile de nvmnt de peste
hotarele Republicii Moldova.

Cheltuielile aferente instruirii personalului n anul 2011 au


fost de - 970,494.79 lei (n anul 2010 cheltuielile au constituit 330,544.54 lei).

Banks Staff

Training and development of the Banks staff


In 2011 a large number of seminars was organized, to which
totally participated 1,997 (1204 in 2010) employees, out of which
1,892 employees participated to seminars organized within the
premises of the Bank; 75 employees attended seminars within the
state educational institutions of the republic, and 30 employees
benefited from training within the educational institutions from
abroad.

The expenditures related to staff training in 2011 reached


MDL 970,494.79 (compared to MDL 330,544.54 in 2010).
37

Personalul Bncii

Dintre acetia:
1,657 salariai - au realizat formare profesional continu,
prin completarea cunotinelor profesionale i aprofundarea
cunotinelor ntr-un anumit domeniu al specialitii de baz
sau prin deprinderea unor metode sau procedee noi aplicate n
cadrul specialitii respective
340 salariai noi angajai - au fost pregtii i au urmat
instruirea profesional continu iniial, n vederea pregtirii
profesionale i n scopul optimizrii activitii bncii.

n cadrul Aparatului Central al Bncii au fost organizate 98


seminare, dintre care - n domeniul i numrul de salariai instruii:
plilor programate - 209;
sistemelor de transferuri rapide i operaiunilor cu cecuri 266;
abilitilor de leadership i motivare a personalului - 91;
prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului
- 258;
contabilitii, organizrii evidenei primare n filialele bncii
- 82;
managementului - 58;
deservirii i comunicrii n situaii conflictuale i negocieri 465;
tehnicilor avansate de vnzri - 107;
38

Banks Staff

The training of personnel included:


1,657 employees benefiting from ongoing professional
training, by completing professional knowledge and deepening
the skills in a specific specialty area or by learning new methods
and procedures, applied within their specialty
340 new employees following the initial ongoing
professional training, in order to optimize the Banks activity.

98 seminars were organized within the Bank, targeting the


following areas and number of employees:
scheduled payments 209;
rapid transfers systems and checks operations 266 ;
leadership skills and personnel motivation 91;
preventing and combating money laundering and terrorism financing
258;
accounting, prime entry organization within the bank branches 82;
management 58;
customer service and communication in conflict situations and
negotiations 465;
advanced sales techniques 107;

Personalul Bncii

modalitilor de promovare a operaiunilor cu cardurile


bancare - 113;
organizrii securitii i sntii salariailor de ctre manageri
- 68;
analizei situaiei financiare n baza rapoartelor din liniile
externe - 43;
aspectelor generale i exigenele Bncii cu privire la politica
de gaj - 62.

La seminare republicane au participat - 75 salariai n


urmtoarele domenii:
securitii informaionale (3 pers.);
resurselor umane (13 pers.);
analizei economico - financiare (5 pers.);
prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii
terorismului (1 pers.);
contabilitii (8 pers.);
marketingului i relaiilor cu publicul (3 pers.);
relaiilor internaionale ce in de contractele comerciale
internaionale (2 pers.);
organizarea auditului intern (7 pers.);
promovarea produselor (11 pers.);
protecia civil (1 pers);
transferurilor rapide (17 persoane).

Banks Staff

promotion of operations with bank cards 113;


organization of security and health conditions of employees by managers
68;
analysis of financial situation based on the external lines reports 43;
general aspects and requirements of the Bank regarding the mortgage
policy 62.

75 employees participated to republican seminars for the


following areas:
informational security (3 employees);
human resources (13 employees);
economic-financial analysis (5 employees);
preventing and combating money laundering and terrorism
financing (1 employee);
accounting (8 employees);
marketing and public relations (3 employees);
international relations related to international commercial
contracts
(2 employees);
organization of internal audit (7 employees);
promotion of products (11 employees);
civil protection (1 employee);
rapid transfers (17 employees).
39

PERSOnALuL BnCII

Peste hotarele Republicii Moldova la seminare internaionale


au participat - 30 salariai:
n rile CSI - 11 salariai
(Ucraina - 8; Rusia (Moscova) - 3);
n rile Uniunii Europene - 19 salariai
(Germania - 1, Romnia - 15; Austria - 2; Cehia -1).
Comparativ cu anul 2010, n anul 2011 o importan deosebit
s-a acordat instruirii interne, care a avut ca scop un pronunat
caracter aplicativ referitor la implementarea i promovarea
produselor bancare. n acest sens numrul casierilor instruii n
2011 a depit de dou ori numrul celora instruii n 2010.
Instruirea a fost realizat n funcie de responsabilitile i
funciile fiecrei persoane n cauz i n msura posibilitilor
pentru toate categoriile de salariai: casieri, economiti, ingineri,
juriti, manageri.
n vederea optimizrii procesului de instruire n baza
seminarelor au fost desfurate follow-upuri, la care a fost
revizuit progresul n dezvoltarea competenelor profesionale ale
salariailor instruii.
Totodat, n anul 2011 a fost aprobat Procedura privind
ordinea i condiiile de stagiere a candidailor la funciile vacante
n cadrul BC Victoriabank S.A.
Scopul principal al instruirii stagiarilor este pregtirea
specialitilor necalificai pentru suplinirea funciilor vacante
cu specialiti calificai, nsuirea
de ctre ei a metodologiei
operaiunilor
bancare
i
antrenarea abilitilor nemijlocit
la locul de munc. n urma
stagiilor organizate au fost
ncadrai n cmpul muncii circa
30 candidai.
Evaluarea
performanelor
profesionale ale salariailor BC
Victoriabank S.A.
Performanele profesionale
au fost evaluate la 87 salariai economiti deservire persoane
fizice; deservire persoane juridice
i deservire carduri bancare din
cadrul Filialelor Bncii.
40

BAnkS STAff

30 employees attended international seminars as follows:


within the CIS countries 11 employees
(Ukraine 8; Russia (Moscow) 3);
within the European Union countries 19 employees
(Germany - 1, Romania 15; Austria 2; Czech Republic -1).
If compared to 2010, in 2011 great attention was paid to
internal training, with an applicative approach related to
implementation and promotion of bank products. In this regard,
the number of trained cashiers in 2011 twice exceeded the
number of those trained in 2010.
Trainings were organized according to the position held and
responsibilities of each employee and targeted specialists from
all the categories: cashiers, economists, engineers, legal advisers,
managers.
In order to optimize the training process, various follow-ups
were organized based on seminars, during which the progress in
the professional competences development of employees was
revised.
At the same time, in 2011 Victoriabank approved the
Procedure on the order and conditions for internship of
candidates applying for vacant positions within the Bank.
The main objective of the interns education is training of
non-qualified specialists, so that they could apply for vacant
positions for qualified specialists,
after being familiarized with the
methodology of bank operations
and use of professional skills at the
working place. As a consequence
of professional trainings, 30
candidates were employed.
Evaluation of professional
achievements of the Victoriabank
staff
Professional
achievements
had been evaluated for 87
employees from the individual
customer service; legal entities
service and bank cards service
within the Banks branches.

DESERVIREA CLIEnTELEI I
ATRAgEREA DEPOzITELOR
CuSTOMER SERVICE
AnD DEPOSITS ATTRACTIOn

DEPOzITELE I CLIEnTELA CORPORATIV

DEPOSITS AnD CORPORATE CLIEnTS

n anul 2011 soldul total al depozitelor Victoriabank a nregistrat o


cretere de 937.3 mln.lei, constituind suma de 6,786.8 mln. lei (o cretere
relativ de +16.02%). Astfel la situaia din 31.12.2011, Victoriabank
al doilea an consecutiv ocup poziia I pe sistemul bancar, n ceea ce
privete soldul depozitelor gestionate, cu o cot de pia de 20.8%, n
cretere cu 0.43 p.p. fa de anul 2010.

In 2011, the total balance of Victoriabanks deposits recorded an


increase by MDL 937.3 million, reaching the amount of MDL. 6,786.8
million (a relative increase of +16.02%). Thus, as of December 31, 2011,
for the second consecutive year Victoriabank ranks first in the banking
system in terms of the balance of deposits managed, with a market share
of 20.8%, increased by 0.43 p.p. compared to 2010.

Soldul Depozitelor persoanelor juridice la data de 31.12.2011 s-a


majorat cu +368.2 mln. lei fa de anul 2010 (+16.13%), constituind suma
de 2,651.2 mln. lei, ceea ce reprezint 22.17% din totalul depozitelor
persoanelor juridice din sistemul bancar (n cretere cu 0.52 p.p. fa
de anul 2010). Meninerea doi ani la rnd a cotei de pia pe segmentul
depozitelor persoanelor juridice la cel mai nalt nivel, se datoreaz
ncrederii clienilor determinate de abordarea deservirii lor individual
de ctre banc.

The balance of legal entities deposits as of December 31, 2011 increased


by MDL 368.2 million compared to 2010 (+16.13%), reaching the amount
of MDL 2,651.2 million, which represents 22.17% of total corporate
deposits within the banking system (increased by 0.52 p.p. compared to
2010). Holding the highest market share on legal entities deposits for 2
consecutive years, is due to the clients trust, conditioned by the banks
individual approach to each customer.

Depozitele persoanelor fizice au


nsumat la 31.12.2011 4,135.6 mln. lei,
cu +569.1 mln. lei mai mult dect la
31.12.2010, nregistrnd o cretere
relativ de +15.96%. Cota de pia
aferent segmentului depozitelor
persoanelor fizice s-a majorat cu 0.38
p.p., fiind de 20%.
Pe parcursul anului banca a
atras depozite la termen n moned
naional la o rat medie de 6.05%,
comparativ cu rata medie de 6.8% n
2010, i depozitele la termen n valut
liber convertibil au fost atrase la o
rat medie de 4.19%, comparativ cu
rata medie de 4.12% n 2010.

The deposits of individuals, as


of December 31, 2011, totaled MDL
4,135.6 million, by MDL 569.1 million
more than on December 31, 2010,
registering a relative increase of
+15.96%. The market share associated
with the individuals deposits segment
increased by 0.38 p.p., constituting
20%.
During the year the bank attracted
term deposits in national currency at
an average rate of 6.05%, compared to
the average rate of 6.8% in 2010, and
term deposits in convertible currency
at an average rate of 4.19%, compared
to the average rate of 4.12% in 2010.

Ca urmare a meninerii unui trend constant al nivelului ratelor de


dobnd pe pia, dar i ca urmare a eforturilor bncii de optimizare
a cheltuielilor, pe parcursul anului 2011 au fost nregistrate cheltuieli
aferente depozitelor persoanelor fizice i juridice n mrime de 301.2
mln. lei, comparativ cu 256.2 mln. lei nregistrate n anul 2010 (+17.56%),
soldul total al depozitelor la termen majorndu-se cu circa 19.21%.

As a result of a constant trend of the interest rates level on the market,


but also due to the banks cost optimization efforts, during 2011 the
expenditures related to the deposits of individuals and legal entities
accounted for MDL 301.2 million, compared to MDL 256.2 million
registered in 2010 (+17.56%), the total balance of term deposits being
increased by about 19.21%.

Pe parcursul anului, numrul clienilor: persoane fizice i juridice


atrai la deservire a constituit 41.448 (1.313 persoane juridice i 40.135
persoane fizice). Astfel numrul total de clieni la 31 decembrie 2011
a constituit 231.948, dintre care: persoane juridice - 15,171 clieni, iar
persoane fizice - 216,777 clieni.

During the year, the number of individuals and corporate customers


attracted reached 41,448 (1,313 legal entities and 40,135 individuals).
Thus, the total number of customers as of December 31, 2011 was of
231,948, out of which: 15,171 corporate customers and 216,777 individual
customers.

42

ACTIVITATEA DE CREDITARE
CREDITIng ACTIVITy

Activitatea de creditare

Obiectivele strategice ale activitii creditare ale


BC Victoriabank S.A. stabilite pentru anul 2011 au fost:

Majorarea portofoliului de credite a bncii;

CREDIT ACTIVITY

Strategic objectives of the CB Victoriabank JSC credit


activity for 2011 were:

Development of the banks loan portfolio;

Creterea cotei de pia la totalul de credite n grupul


celor mai mari bnci i sporirea numrului de clieni persoane
juridice i fizice, care s beneficieze de serviciile de creditare ale
bncii;


Increase of the total credit market share within
the group of the biggest banks and of the number of corporate
and individual customers who benefit from the banks lending
services;

mbuntirea calitii i creterea profitabilitii


portofoliului de credite prin asigurarea unui proces de creditare
eficient i meninerea indicatorilor financiari n limitele stabilite
de BNM i alte instituii financiare.


Improvement of quality and increase of the loan
portfolio profitability by assuring an efficient lending process
and maintaining the limits of the financial indicators set by the
NBM and other financial institutions.

1. n anul 2011 Banca a fost predispus spre finanarea


proiectelor investiionale i activitatea curent a agenilor
economici, la fel a susinut i acordarea de credite n scopul
satisfacerii necesitilor de consum ale populaiei, precum i
n scopul mbuntirii condiiilor de trai (investiii imobiliare).
Soldul portofoliului de credite la data de 31.12.2011 a constituit

1. In 2011, the Bank was liable to finance investment


projects and current economic activity of the businesses, and
also supported loan granting in order to meet the consuming
needs of the population, as well as in order to improve the living
conditions (real estate investments). The balance of the loan
portfolio as of December 31, 2011 constituted MDL 4,789,327.65

44

Activitatea de creditare

CREDIT ACTIVITY

4,789,327.65 mii lei, nregistrnd o cretere considerabil de


761,962.08 mii lei sau 18.92% fa de anul precedent.

thousand, having registered a substantial increase of MDL


761,962.08 thousand or 18.92% compared to the previous year.

Structura portofoliului de credite pe valute se prezint astfel:

The loan portfolio structure by currencies is presented as


follows:

2. Cota de pia la totalul de credite a Bncii n grupul de


bnci TOP-6 (cele mai mari 6 bnci comerciale) a crescut de la
20.22% la 31.12.2010 pn la 20.57% la 31.12.2011.
3. Pe parcursul anului 2011 au fost acordate credite care se
disting prin flexibilitate i dobnzi atractive, unui numr mare
de clieni persoane juridice i fizice, n sum total de 4,336.69
mln. lei.
4. Ponderea portofoliului de credite n total active la
31.12.2011 a constituit 59.35%, ceea ce corespunde cerinelor
prudeniale de activitate ale Bncii. Total active la 31.12.2011 a
constituit 8,069,156 mii lei, nregistrnd o cretere de 1,022,106
mii lei sau 14.50%.
5. Veniturile aferente dobnzilor i comisioanelor la credite
n 2011 au constituit 496,275 mii lei sau cu 13,998 mii lei mai

2. The market share in total loans of the Bank in the TOP-6


Banks Group (the biggest 6 commercial banks) increased from
20.22% as of December 31, 2010 to 20.57% as of December 31,
2011.
3. During 2011, flexible loans with an attractive interest have
been granted to a large number of corporate and individual
customers, in total amount of MDL 4,336.69 million.
4. The share of the loan portfolio in total assets as of December
31, 2011 made up 59.35%, which corresponds to the Banks
activity prudential requirements. The total assets as of December
31, 2011 reached MDL 8,069,156 thousand, having registered an
increase of MDL 1,022,106 thousand or 14.50%.
5. The interest income and income from fees on loans in 2011

45

Activitatea de creditare

mult comparativ cu anul precedent, att datorit creterii


portofoliului de credite ct i datorit mbuntirii calitii i
profitabilitii portofoliului generator de dobnd.
6. Pe parcursul anului 2011 Banca a micorat provizioanele
pentru pierderile la activele creditare pn la 331,966 mii lei
(sau cu 5.97%). Mrimea rezervelor constituite pentru posibilele
pierderi la credite, n raport cu volumul total al portofoliului de
credite nu a depit indicatorul similar mediu pentru cele mai
mari 6 bnci comerciale. Dinamica cantitativ i calitativ a
portofoliului de credite pe parcursul anilor 2007-2011 se prezint
astfel:

46

CREDIT ACTIVITY

totaled MDL 496,275 thousand or MDL 13,998 thousand more


compared to the previous year, due to the increase of the loan
portfolio and improvement of quality and profitability of the
interest generating portfolio.
6. During 2011, the Bank decreased its provisions for losses on
credit assets to MDL 331,966 thousand (or by 5.97%). The amount
of reserves for possible loan losses, compared to the total loan
portfolio did not exceed the similar average indicator for the
biggest 6 commercial banks. The quantitative and qualitative
dynamics of the loan portfolio for 2007-2011 is presented as
follows:

Activitatea de creditare

CREDIT ACTIVITY

7. A fost simplificat accesul clienilor din teritoriu la serviciile


de creditare oferite de banc prin extinderea reelei de filiale i
reprezentane.

7. The access of customers from the regions to the banks


lending services was simplified, by extending the network of
branches and representative offices.

8. n anul 2011 au fost respectate reglementrile prudeniale


ale Bncii cu privire la diversificarea portofoliului de credite n
diviziune pe ramuri, n scopul consolidrii i creterii stabilitii
financiare.

8. In 2011, the Bank complied with its prudential regulations on


loan portfolio diversification by industry, in order to strengthen
and enhance the financial stability.

9. Banca a oferit susinere persoanelor juridice i fizice ce


ntmpin dificulti n rambursarea creditelor i plata dobnzilor,
astfel nct au fost restructurate i prorogate creditele acestora.
10. Au fost revizuite i perfecionate produsele creditare
oferite de Banc cu scopul de a spori competitivitatea lor pe
piaa financiar-bancar. Totodat, au fost respectate procedurile
interne de gestionare a riscurilor i Banca rmne bine poziionat
n actuala conjunctur economic.
11. Banca i-a consolidat relaiile cu Directoratul Liniilor de
Credit pe lng Ministerul Finanelor i alte instituii financiarbancare internaionale, n scopul accesrii de resurse pe termen
lung cu costuri avantajoase pentru clieni.
Activiti adiionale procesului de creditare desfurate pe
parcursul anului 2011:
1. Au fost elaborate 2 produse creditare noi destinate
persoanelor fizice n colaborare cu partenerii fideli ai Bncii
- Moldtelecom SA, Coca Cola mbuteliere Chiinu SRL,
Moldcell SA, Starnet SRL.
2. Au fost lansate promoii destinate persoanelor fizice (de 8
Martie, de Pati, Renaissance City, Estival, de Toamn, cu ocazia
srbtorilor de iarn) pentru atragerea clienilor noi i majorarea
portofoliului de credite. Astfel, n cadrul promoiilor au fost
acordate 1,019 credite Retail n suma total de 19,633.43 mii lei.
3. Au fost semnate Acordurile de finanare:
n cadrul proiectului FIDA-5 oferit de Fondul Internaional
pentru Dezvoltarea Agricol;

9. The Bank provided support to legal entities and to individuals


that had faced difficulties in repaying the loans and interest
payments, thus, their loans were restructured and extended.
10. The Bank revised and improved its credit products in
order to increase their competitiveness on the financial-banking
market. At the same time the Bank complied with the internal
risk management procedures and remained well positioned
within the current economic environment.
11. The Bank has strengthened its relations with the Credit Line
Directorate under the Ministry of Finance and other international
financial and banking institutions, in order to access long-term
resources at favorable costs for customers.
The additional activities to the lending process carried out
during 2011:
1. Two new credit products were developed and designed
for individuals in cooperation with the Banks devoted partners:
Moldtelecom JSC,
Coca Cola mbuteliere Chiinu Ltd, Moldcell JSC, Starnet Ltd.
2. Promotions for individuals were launched (for the 8th
March, for Easter, Renaissance City, Summer promotion, Autumn
promotion, for winter holidays) in order to attract new clients
and increase the loan portfolio. Thus, during the promotions
1,019 retail credits were granted in total amount of MDL 19,633.43
thousand.
3. The following Financing Agreements were signed:

n cadrul proiectului Compact oferit de Corporaia Provocrile


Mileniului (SUA);

within IFAD-5 project, offered by the International Fund


for Agricultural Development;
within Compact project, offered by the Millennium
Challenges Corporation (USA);

n cadrul proiectului PAC-refinanare oferit de Banca Mondial.

within CEP-refinancing project, offered by the World Bank.


47

ACTIVITATEA DE CREDITARE

CREDIT ACTIVITy

4. A fost semnat Contractul de prestare a serviciilor

4. The informational service contract was signed with the

informaionale cu Camera nregistrrii de Stat S pentru

State Registration Chamber in order to obtain data from the State

obinerea informaiei din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Register of legal entities and individual entrepreneurs, aiming at

i al ntreprinztorilor individuali, scopul fiind accesul comod i

easy and rapid access to on-line information from the Register.

rapid la informaia on-line din Registru.

5. The cooperation contract with the Small and Medium

5. A fost semnat contractul de colaborare cu Organizaia

Enterprises Development Organization sector was signed, aiming

pentru Dezvoltarea sectorului IMM (ODIMM) n vederea

at guaranteeing the pay back of the granted loans to small and

garantrii restituirii creditelor acordate ntreprinderilor mici i

medium businesses lacking of mortgage.

mijlocii care au insuficien de gaj.


6. A fost lansat cooperarea intensiv pe mediul de producie
cu M Biroul de credit SRL n vederea formrii bazei de date
a istoriilor de credit prin descrcarea datelor din sistemul
informaional al bncii n baza de date al M Biroul de credit
SRL pe portofoliul de credite al bncii, ceea ce permite solicitarea
rapoartelor de credit despre istoria creditar a clienilor.
7. Au fost colarizai 30 salariai noi angajai, care au un stagiu
de munc n domeniul de credite mai mare de 2 luni i necesit
confirmarea Direciei credite pentru admiterea lor la eliberarea
creditelor.
8. A fost organizat un seminar pentru directorii de filiale,

6. Intensive cooperation was established with the Biroul de


credit Ltd. aiming at creation of a data base of credit histories by
downloading data on the Banks loan portfolio from the Banks
informational system to the data base of the Biroul de credit
Ltd. , which would allow soliciting credit reports on customers
credit history.
7. Trainings were organized for 30 new employees with
working experience in credit activity more than 2 months and
need the confirmation of the Credit Department in order to start
the work with credit granting.
8. A seminar with the topic Financial analysis of potential

efii de secii i economitii antrenai n creditarea persoanelor

debtors and the possibility of their financing was organized for

juridice cu tematica Analiza financiar a potenialilor debitori

branch directors, chiefs of sections and economists dealing with

i posibilitatea finanrii acestora.

granting loans to legal entities.

Activitatea Bncii este direcionat att spre creterea cotei

The Banks activity is directed both to the increase of the

de pia la credite, care va fi posibil datorit creterii volumului

market share on credits, which will be possible by increasing the

creditelor acordate, numrului de clieni, constituirea relaiilor

volume of granted credits, number of clients, building sustainable

durabile cu clienii prin oferirea produselor i serviciilor

relationships with customers by offering high performance and

performante i de calitate nalt, ct i spre mbuntirea

quality products and services and to improve the quality and

calitii i majorrii profitabilitii portofoliului de credite.

increase the loan portfolio profitability.

48

CARDuRILE BAnCARE
BAnk CARDS

Activitatea cu Carduri bancare

Anul 2011 a fost prevzut nu doar ca un an de meninere a


dinamicii pozitive atinse pe parcursul mai multor ani, ci i ca
un an de lansare a noilor tehnologii, concepte i standarde n
sistemul de lucru utilizat, n scopul dezvoltrii posibilitilor
acestuia i ridicrii nivelului de deservire a clienilor. Scopul
general al eforturilor depuse este orientarea mai eficient spre
necesitile clientului.
Astfel, n cadrul trecerii la un nou nivel de deservire a clienilor
i la un concept nou de dirijare a produselor a fost realizat
unul din proiectele importante de infrastructur unificarea
ierarhiilor de eviden a informaiei aferente conturilor i
cardurilor bancare n sistemul Way4.
Ca rezultat, pe parcursul anului 2011 au fost emise 45,262
carduri, la sfritul perioadei analizate numrul cardurilor active
a constituit 119,267 uniti, cu 15.52% mai mult dect la sfritul
anului precedent.

Conform rezultatului 2011, ponderea cardurilor bancare


emise de Victoriabank a constituit 13.08% din totalul cardurilor
emise pe piaa RM, n cretere cu 0.47 p.p. comparativ cu anul
2010.
50

Activity with Bank Cards

The year 2011 was foreseen not only to maintain the positive
dynamics reached during several years, but also to launch new
technologies, concepts and standards within the used working
system, in order to develop its possibilities and increase the
level of customer service. The main goal of the efforts applied is
oriented towards more efficient approach to the clients needs.
Thus, passing to a new level of customer service and a new
concept of product management an important infrastructure
was developed unification of information evidence hierarchies
afferent to bank accounts and cards within the Way4 system.
As a result, 45,262 cards were issued during 2011, at the end
of the analyzed period the number of active cards represents
119.267 units, by 15,52% more than at the end of the previous
year.

According to the results to the 2011, the share of bank cards


issued by Victoriabank made up 13,8% of the total of cards issued
on the Republic of Moldova market, increased by 0,47 p.p.
compared to 2010.

Activitatea cu Carduri bancare

Activity with Bank Cards

Menionm faptul c cota bncii este calculat din datele


statistice oficiale, iar Victoriabank declar numrul real de
carduri active, necunoscndu-se realitatea cifrelor prezentate de
bncile-concurente.

It should be mentioned that the bank share is calculated


based on official statistic data, and Victoriabank declared the
real number of active cards, not being aware of the real numbers
presented by the competitor banks.

n anul 2011 au fost contractate 230 ntreprinderi noi n


sensul transferrii salariilor la carduri bancare, cu 2.68% mai
mult dect n anul 2010. n comparaie cu perioada similar,
suma transferat la cardurile salariale n anul 2011 a crescut cu
46.5%, pn la 2,59 mlrd. lei.

In 2011 230 new companies were contracted, for the transfer


of salaries to bank cards, by 2,68% more than in 2010. Compared
to the similar period, the amount transferred to salary cards in
2011 increased by 46,5%, up to MDL 2,59 billion.

Numrul operaiunilor efectuate cu carduri emise de banc


s-a majorat cu 38.04% fa de anul precedent i a constituit 3,34
mln. operaiuni, iar volumul operaiunilor efectuate cu carduri
emise de banc a crescut cu 39.47% i a nregistrat suma de 3,86
mlrd. lei.

The number of operations with bank cards issued by


Victoriabank increased by 38,04% compared to the previous
year and constituted 3,34 million operations, and the volume
of operations with bank cards issued by the Bank increased by
39,47% and registered the sum of MDL 3,86 billion .
51

Activitatea cu Carduri bancare

n anul 2011 a crescut esenial numrul i volumul


operaiunilor efectuate n reeaua comercial a bncii, respectiv
n comparaie cu anul 2010, numrul operaiunilor a crescut cu
38.44% i a constituit 595,4 mii operaiuni, iar volumul a crescut
cu 13.43% obinnd cuantumul de 478.7 mln. lei.

(Creterea evident a numrului de operaiuni n comparaie


cu volumul acestora se explic prin majorarea numrului
operaiunilor cu sume mici, adic popularizarea utilizrii zilnice
a cardurilor bancare scop important existent n agend att
la nivelul Direciei carduri bancare, ct i la cel al bncii i al
economiei naionale migrarea plilor cotidiene n mediul fr
numerar).
Anul 2011 s-au soldat cu un profit net de 52.23 mln. lei sau cu
16.87% mai mare dect n perioada similar anului precedent.
Cheltuielile din activitatea cu carduri bancare au crescut
cu 10.17% i au constituit 30,07 mln. lei (ponderea ndeplinirii
planului constituie 100.4%). Veniturile din activitatea cu carduri
bancare obinute pe parcursul anului 2011 au crescut cu 10,31
52

Activity with Bank Cards

In 2011 significantly increased the number and the volume


of operations performed within the banks commercial network,
respectively, compared to 2010, the number of operations
increased by 38,44% and reached the amount of 595,4 thousand,
and the volume increased by 13,43% reaching the quantum of
MDL 478,7 million.

(The evident increase of the number of operations compared


to their volume is explained by the increase of small amount
operations number, as to say popularization of the daily use of
bank cards an important goal in the agenda of the bank cards
Department, as well as of the Bank and national economy
migration of daily payments to a no-cash mode.)
The year 2011 resulted with a net income of MDL 52,23 million
or by 16,87% more than during the same period of the previous
year (diagram no. 7). The expenditures from bank cards activity
increased by 10,17% and totaled MDL 30,07 million (share of plan
realization is 100,4%).
The income from the bank cards activity during 2011
increased by MDL 10,31 million or by 14,33% and totaled MDL
82,3 million (share of plan realization is 99,53%), out of which

Activitatea cu Carduri bancare

mln. lei sau cu 14.33% i au constituit 82,3 mln. lei (ponderea


ndeplinirii planului constituie 99.53%), din care 8,54 mln. lei
au fost venituri generate de dobnzi la creditele acordate prin

conturile de card (cu 26.4% mai mult de ct n anul precedent).


Pe parcursul anului 2011 au fost ncheiate 4,327 contracte de
credit n sum total de 101,45 mln. lei. La sfritul anului 2011
portofoliul creditelor constituie 60,73 mln. lei, cu 68.6% mai mult
dect un an n urm.

Activity with Bank Cards

MDL 8,54 million were revenues generated by interest from


credits granted through card accounts (by 26,4% more than
during the previous year).

During 2011 4.327 loan contracts were signed in total amount


of MDL 101,45 million. At the end of 2011 the loan portfolio made
up MDL 60,73 million, by 68,6% more than one year ago.

53

ACTIVITATEA Cu CARDuRI BAnCARE

ACTIVITy wITH BAnk CARDS

La fel a avut loc creterea extraordinar a soldului total i


mediu zilnic la conturile de carduri, acestea au crescut cu
27.37% pn la 476,56 mln. lei i cu 28.55% pn la 453,92 mln.
lei respectiv.

Also, an extraordinary growth of daily total and average


balance of bank cards took place, increasing by 27,37% up to
MDL 476,56 million and by 28,55% up to MDL 453,92 million
respectively.

Anul 2012 va fi o continuare fireasc a proiectelor ncepute


n perioada precedent, inclusiv procesul de modernizare a
sistemului i utilajului utilizat, susinerea proiectelor realizate
anterior (Victoriashopping, Shop&Fly) i lansarea noilor produse
de card.

The year 2012 will be a natural continuation of projects


initiated during the previous period, including the modernization
process of the used systems and equipment, support of the
previous projects (Victoriashopping, Shop&Fly) and launch of
the new card products.

La fel se planific lrgirea posibilitilor pentru deintorii


de carduri, de exemplu lansarea unor dispozitive (chiocuri
informaionale) i servicii noi transferuri card-to-card, mobilebanking, internet-banking, etc.

Also, it is planned to extend the possibilities for card holders,


for example launch of new devices (informational kiosks) and
services card-to-card transfers, mobile-banking, internetbanking, etc.

Rezumnd cele expuse mai sus, odat cu scopul obinerii


veniturilor maximale i majorrii cotei de pia n domeniu,
apropierea de client i necesitile acestuia rmne un scop
primordial ce se afl la temelia tuturor aciunilor ntreprinse.

Resuming the above said, along with maximal revenues and


increase of market share, clients approach and their needs make
up the main goal of the Bank, being fundamental for all further
actions.

54

OPERAIunI VALuTARE,
CuRREnCy TRAnSACTIOnS

Operaiuni valutare

CURRENCY TRANSACTIONS

Anul 2011 poate fi caracterizat ca un an volatil pentru cele


mai lichide valute: neutru pentru dolar i uor negativ pentru
euro, un an al instabilitii politice i economice, al continurii
efectelor recesiunii mondiale.

The year 2011 can be considered as volatile for the most


liquid currencies: neutral for dollar and slightly negative for
euro, a year of political and economic instability, of continuity
of the world recession effects.

Dei spectrul unei noi perioade de recesiune a fost oarecum


depit, economiile dezvoltate au continuat s evolueze sub
potenial. S-au meninut o serie de factori de risc cu privire
la evoluia economiei mondiale i a pieelor de capital: criza
finanelor publice (manifestat n principal n Europa), criza
valutar, politica monetar a Chinei, programele de consolidare
bugetar, nivelul ridicat al omajului, dificultile din piaa
imobiliar, capacitatea economiilor emergente de a gestiona
intrrile de capital din exterior etc.

Although the spectrum of a new period of recession was


somehow outdated, the developed economies continued
to grow below their potential. There remained a number of
risk factors with regard to the global economy and capital
markets evolution: public finance crisis (manifested mainly in
Europe), currency crisis, Chinas monetary policy, budgetary
consolidation programs, high unemployment, difficulties on the
real estate market, ability of the emerging economies to manage
the capital inflows from abroad, etc.

Principalele provocri ale anului 2011 au fost:


ncetinirea dinamicii economice (poate provoca pierderi
bncilor datorit dificultilor n rambursarea creditelor datorit
scderii vnzrilor sau scderii salariilor);

56

The main challenges of 2011 were:


the slow down of economic dynamics (which could cause
losses to banks due to difficulties in credit reimbursement caused
by the decrease of sales or salaries);

Operaiuni valutare

CURRENCY TRANSACTIONS

variaia preurilor activelor (poate cauza pierderi financiare


investitorilor);

fluctuation of assets costs (which could cause financial


losses to investors);

scderea unui sector din economie, dar care a monopolizat


atenia bncilor i a investitorilor.

decrease of one sector of economy, which would have


monopolized the attention of banks and investors.

Continuarea crizei a determinat BC Victoriabank S.A. s


adopte o politic adecvat, aceasta fiind capabil s i continue
dezvoltarea, prin ajustarea corespunztoare a strategiei la
circumstanele pieei.

The continuation of the crisis determined BC Victoriabank SA


to adopt a proper policy, being able to continue its development
through appropriate adjustment of the strategy to market
circumstances.

Obiectivele prioritare urmrite n 2011 s-au concentrat


asupra urmtoarelor aspecte:

The main objectives pursued in 2011 focused on the following


aspects:

meninerea calitii activelor;

maintaining assets quality;

asigurarea unui nivel confortabil al lichiditii;

ensuring a comfortable level of liquidity;

meninerea sub control a costurilor;

keeping costs under control;

minimizarea riscului de curs valutar, riscului ratei dobnzii,


riscului operaional;

minimizing the risk of the exchange rate, income rate and


operational rate;

lansarea de produse bancare noi n corespundere cu


schimbrile conjuncturale.

launching new banking products in line with conjunctural


changes.

57

Operaiuni valutare

CURRENCY TRANSACTIONS

Veniturile Bncii din operaiuni cu valuta strin pentru anul


2011 au constituit 163,3 mil lei, ceea ce reprezint o cretere cu
peste 13% fa de valoarea planificat.

The Banks revenues from foreign exchange operations


for 2011 amounted MDL 163,3 thousand, which represents
an increase of more than 13% compared to the planned
indicator.

O atenie deosebit s-a acordat n anul 2011 identificrii


bncilor corespondente ce au asigurat comisioane mici pe
anumite coridoare de ri. Menionm n acest sens acordurile
privilegiate stabilite cu Commerzbank AG, Frankfurt, BHF Bank,
Frankfurt i cu Societe Generale, Paris. Ca rezultat, veniturile
aferente comisioanelor pentru transferurile internaionale
SWIFT au fost de 23 mln. lei.

In 2011 special attention was paid to the the identification of


correspondent banks that have provided low commissions on
certain countries. We have to mention in this regard the privileged
agreements established with Commerzbank AG, Frankfurt, BHF
Bank, Frankfurt and with Societe Generale, Paris. As a result, the
revenues from fees for international transfers SWIFT reached the
amount of MDL 23 million.

Structura veniturilor aferente operaiunilor valutare pune n


eviden importana tranzaciilor de schimb valutar.

Structure of revenues from currency transactions emphasizes


the importance of the foreign exchange transactions.

58

Operaiuni valutare

Conversii valutare

Pe parcursul anului 2011 BC Victoriabank S.A. a nregistrat


venituri din conversii de peste 115 mln. lei ceea ce reprezint
un indicator al numrului mare de clieni i a caracterului
corporatist al acestora. Evoluia acestor venituri este prezentat
n tabelul urmtor:
Variaia lunar a veniturilor din conversii

CURRENCY TRANSACTIONS

Currency Conversions

During 2011 CB Victoriabank JSC recorded revenues of


more than MDL 115 million as a result of conversion, which
indicates a large number of clients and their corporate character.
The evolution of these revenues is presented in the chart below:
Monthly variation of revenue from conversions

59

Operaiuni valutare

Pe parcursul anului 2011 banca a nregistrat o cretere de


43.25%
(+4,432 mln. MDL) aferent rulajului prin virament, datorit
urmtorilor factori:

a) Creterea sumei medii convertite cu 37.18% de la 906 pn


la 1,242 mii/tranzacie.
b) Creterea numrului de clieni cu 9.37% de la 2,604 la 2,848
clieni.
Ca urmare a rezultatelor obinute, cota bncii aferente
rulajelor conversiilor prin virament a crescut cu 5% de la 16% n
2010 la 21% n anul 2011.
60

CURRENCY TRANSACTIONS

During 2011 the Bank registered an increase by 43,25%


(+ MDL 4,432 million) from the turnover related to transfer,
due to the following factors:

a) Increase of average conversion amount by 37,18% from


906 to 1,242 thousand/transaction.
b) Increase of clients number by 9,37% from 2604 to 2848
clients.
Based on the results obtained, the banks share from the
turnover related to conversions through transfer increased by
5% from 16% in 2010 to 21% in 2011.

Operaiuni valutare

Pe parcursul anului 2011 banca a nregistrat o cretere cu


29.74% sau +946 mln. MDL aferent rulajului prin casele de
schimb valutar, datorit urmtoarelor factori:
a) creterea numrului de CSV;
b) creterea numrului de tranzacii efectuate cu 13% sau cu
166 mii tranzacii;
c) creterea sumei medii convertite cu 15% sau cu 367 MDL;
d) stabilirea unor rate de schimb competitive.

CURRENCY TRANSACTIONS

During 2011 the bank registered an increase by 29,74% or +


MDL 946 million related to turnover through exchange offices,
due to the following factors:
a) Increase of the number of Exchange Offices
b) Increase of the number of transactions by 13% or by 166
thousand transactions
c) Increase of the average conversion amount by 15% or by
MDL 367
d) Set up of competitive exchange rates

Ca urmare a rezultatelor obinute, cota bncii aferente


rulajelor conversiilor prin CSV a crescut cu 2% de la 8% n 2010
la 10% n anul 2011.

Based on the results obtained, the banks share related to the


turnover of conversions through exchange offices increased by
2% from 8% in 2010 to 10% in 2011.
61

Operaiuni valutare

Transferuri internaionale

CURRENCY TRANSACTIONS

International Transfers

Ca rezultat al aplicrii strategiei bncii de atragere a clienilor


noi, de facilitare a unor condiii tot mai avantajoase pentru
clienii fideli i de cretere a reprezentativitii n teritoriu, s-a
reuit creterea continu a numrului de pli valutare prin
sistemul SWIFT i prin sistemele de pli rapide.

Based on the banks strategy of new clients attraction and


facilitation of more favorable conditions for loyal customers,
the continuous increase of the number of foreign currency
payments via the SWIFT system was achieved:

n scopul garantrii depozitelor persoanelor fizice i juridice


i pentru a minimiza riscul operaional, Consiliul bncii a
recomandat ca activele s fie concentrate n bnci din categoria
A. n acest sens, activele lichide ale bncii sunt meninute n
bncile corespondente prezentate n tabelul urmtor, n care
se prezint i rating-urile principalelor agenii: Moodys, S&P i
Fitch.

To guarantee the deposits of individuals and legal entities


and in order to minimize the operational risk, the Banks Board
recommended for the bank assets to be concentrated in A
category banks. In this regard, the banks liquid assets are held
in the correspondent banks present in the following table, which
also includes the ratings of the main rating agencies: Moodys,
S&P and Fitch.

Rating-urile bncilor corespondente la situaia din 31.12.2010


62

The ratings of the correspondent banks as of 31.12.2011

Operaiuni valutare

Transferuri rapide.
Pe parcursul anului 2011, Banca a continuat colaborarea
cu sistemele internaionale de pli, implementnd noi sisteme
cu renume internaional ce dein ntietate n acest sector. Ca
urmare a faptului c o parte semnificativ a PIB se bazeaz pe
remitene, transferurile prin sistemele internaionale de pli
sunt foarte populare.

CURRENCY TRANSACTIONS

Rapid Transfers
During 2011, the Bank continued its cooperation with the
international payment systems, implementing new systems of
international reputation that prevail in this area. Due to the fact
that a significant proportion of GDP is based on the remittances,
the transfers via the international payment systems are very
popular.

Principalii parteneri au fost:

The main partners were:

Moneygram transferuri din toate prile lumii;

Moneygram ransfers from any part of the wold

Western Union transferuri din toate prile lumii;

Western Unionransfers from any part of the world

Smith & Smith - transferuri din toate prile lumii;

Smith & Smith - ransfers from any part of the world

ACASA- transferuri prilivegiate ntre Romnia i Moldova;

ACASA- privileged transfers between Romania and Moldova

- partea major a transferurilor revine


rilor CSI (Rusia);

- major part of the transfers comes from


the CIS, (Russia)

Blizko - partea major a transferurilor revine rilor CSI


(Rusia);

Blizko - major part of the transfers comes from the CIS


countries (Russia)

InterExpress - partea major a transferurilor revine rilor


CSI (Rusia);

InterExpress - major part of the transfers comes from the


CIS, (Russia)

Migom - partea major a transferurilor revine rilor CSI


(Rusia);

Migom - major part of the transfers comes from the CIS


countries (Russia)

Unistream partea major a transferurilor revine rilor


CSI (Rusia);

Unistream - major part of the transfers comes from the CIS


countries (Russia)

Contact partea major a transferurilor revine rilor CSI


(Rusia);

Contact - major part of the transfers comes from the CIS


countries (Russia)

RIA transferuri din toate prile lumii, n special Spania,


Italia i Portugalia;

RIA - Transfers from any part o the world particularly from


Spain Italy and Portugal

Leader partea major a transferurilor revine rilor CSI


(Rusia) i Israel;

Leader - major part of the transfers comes from the CIS


countries (Russia and Israel)

Intel Express transferuri din teritoriul Uniunii Europene;

Intel Express - transfers from the European Union

Coinstar transferuri din teritoriul Uniunii Europene;

Coinstar transfers from the European Union

Zolotaya Korona transferuri din spaiul CSI (Rusia);

Zolotaya Korona transfers from CIS countries (Russia)

PrivatMoney - transferuri din spaiul CSI.

PrivatMoney - transfers from CIS countries.


63

OPERAIunI VALuTARE

CuRREnCy TRAnSACTIOnS

Veniturile din comisioane de la transferurile prin sistemele


internaionale de pli reprezint o parte semnificativ a
veniturilor totale neaferente dobnzilor Bncii, ctigate pe
parcursul anului 2011. Acestea s-au majorat cu 20% comparativ
cu anul precedent, totaliznd 24,017 mii lei. Creterea se
datoreaz extinderii prezenei bncii n teritoriu, precum i
creterii cotei n sistemele de transferuri rapide implementate n
anii precedeni.

The net commission income from the transfers via the


international payment systems represent a significant part
of total non-interest income earned by the Bank during 2011.
These increased by 20% compared to the previous year, totaling
MDL 24.017 thousand. The increase is due to the extension of the
banks presence across the country, as well as due to the increase
of the rate in the rapid money transfer systems implemented in
the previous years.

Numrul de tranzacii a crescut cu 36% n comparaie cu


anul 2010, numrul total fiind de 521,550 tranzacii, ceea ce
reprezint n mediu 1,428 tranzacii pe zi. Evoluia numrului de
transferuri prin sistemele rapide de pli este prezentat n figura
urmtoare:

The number of transactions increased by 36% compared to


2010, the total number being of 521,550 transactions, which
represents an average of 1,428 transactions per day. The evolution
of the number of transactions using the rapid transfer systems is
presented as follows:

Rulajele prin sistemele de transferuri rapide au crescut cu


35% comparativ cu anul 2010, suma total nregistrat fiind de
3,4 mld lei.
Cota de pia a Bncii n total transferuri efectuate prin
sistemele de pli menionate de ctre toate bncile comerciale
din Moldova a evoluat pozitiv, atingnd la finele anului 2011
cota de 19%, comparativ cu 18% n anul 2010. Aceasta face
ca Victoriabank s fie prima banc n sistemele de transferuri
rapide.

Operaiuni Documentare
Venitul generat din operaiuni documentare a nsumat
240,468 MDL din care 69% constituie venitul din operaiunile cu
acreditive, 18% venitul din operaiunile cu garanii i respectiv
13% ce constituie venitul din operaiunile cu incasso-urile
documentare. n situaiile curente de pia tot mai muli clieni
opteaz pentru aceste instrumente n cadrul importurilor i
exporturilor de mrfuri.

Operaiuni cu cecuri
Venitul din operaiuni cu cecurile n anul 2011 a atins 227
mii lei.
64

The turnovers by rapid money transfer systems increased


by 35% compared to 2010, the total amount reaching MDL 3,4
billion.
The Banks market share in total transfers made through
the payment systems, mentioned by all commercial banks of
Moldova, has evolved positively, reaching the share of 19% by the
end of 2011, compared to 18% in 2010. This makes Victoriabank
to be the first bank in rapid money transfer systems.

Documentary Operations
The revenue generated from the documentary operations
totaled MDL 240,468, out of which 69% constituted the income
from operations with letters of credit, 18% % income from the
operations with letters of guarantee and 13% representing the
income from operations with documentary collections In the
current market situations, more and more customers opt for
these instruments within imports and exports of goods.

Operations with checks


In 2011, the income from operations with checks reached
MDL 227 thousand.

SERVICII PE PIAA VALORILOR


MOBILIARE,
SERVICES On THE SECuRITIES
MARkET

Activitatea pe piaa valorilor mobiliare

Pe parcursul anului 2011 BC Victoriabank S.A. i-a desfurat


activitatea pe piaa de capital, axndu-se pe urmtoarele direcii
prioritare:
operaiuni de dealer pe piaa Valorilor Mobiliare de Stat i
Certificatelor Bncii Naionale;
operaiuni de brokeraj pe piaa valorilor mobiliare
corporative i VMS;
investiii n capitalul societilor comerciale.
n perioada de raportare, venitul total obinut de ctre Banc
din activitile pe piaa valorilor mobiliare a constituit suma de
137,257.1 mii lei.

66

BANKS Activity on the Securities Market

During 2011 CB Victoriabank JSC had operated on the capital


market, focusing on the following priority directions:
dealer transactions on the State Securities Market and
National Bank Certificates;
brokerage transactions on the Corporate Securities Market
and State Securities Market;
investments in the companies capital.
During the reporting period, the Banks total income from the
activities on the securities market accounted for MDL 137,257.1
thousand.

Activitatea pe piaa valorilor mobiliare

BANKS Activity on the Securities Market

n calitate de Dealer Primar, Banca a participat la toate


licitaiile de plasare a VMS i a efectuat tranzacii cu CBN i VMS
pe piaa primar i secundar.

As a Primary Dealer, the Bank has participated in all auctions


for the placement of the State Securities and performed
transactions with National Banks Certificates and State Securities
on the primary and secondary market.

Valoarea de bilan a portofoliul Bncii de VMS i CBN, la


31.12.2011 s-a cifrat la 1,384,044.2 mii lei. Ponderea valorilor
mobiliare de stat n portofoliu a fost de 51.5%, iar a Certificatelor
BNM 48.5%.

The balance of portfolio of State Securities and National Banks


Certificates as of December 31, 2011 totaled MDL 1,384,044.2
thousand. The share of State Securities in the portfolio was of
51.5%, and Certificates of the National Bank of Moldova 48.5%.

Portofoliul mediu de VMS i CBN n perioada de raportare a


constituit 1,485,679.9 mii lei, nregistrnd o cretere de 63% fa
de anul 2010.

The average portfolio of State Securities and National Banks


Certificates, during the reporting period, amounted to MDL
1,485,679.9 thousand, registering an increase by 63% compared
to 2010.

Banca s-a orientat spre investiii cu termen mai lung (3 luni 1


an). Ca rezultat, investiiile n valori mobiliare de stat s-au majorat
cu 67.7% fa de anul precedent, iar investiiile n Certificatele
BNM (termen mediu de circulaie 14 zile) s-au diminuat cu 16.7%.

The Bank oriented its activity towards longer term investments


(from 3 months to 1 year). As a result, investments in State
Securities increased by 67.7% compared to the previous year,
and investments in National Banks Certificates (with an average
circulation term of 14 days) decreased by 16.7%.

Veniturile obinute de Banc din activitatea sa de dealer pe


piaa valorilor mobiliare au crescut semnificativ, constituind
135,244.5 mii lei, cu 111.2% mai mult fa de venitul obinut n
anul 2010 din aceste instrumente financiare. Trendul pozitiv s-a
datorat creterii ratelor i mbuntirii structurii portofoliului
investiional.

The revenues received as a result of the Banks Dealer


activity on the securities market increased significantly, reaching
the amount of MDL 135,244.5 thousand, by 111.2% more
compared to the revenues obtained in 2010 from these financial
instruments. The positive trend was due to the increase of rates
and improvement of the investment portfolio structure.

Majorarea dobnzilor la VMS a fcut aceste instrumente


mai atractive i pentru Investitori. Banca, la cererea Clienilor,
a efectuat 157 tranzacii de vnzare-cumprare a VMS pe piaa
primar i secundar, n volum total de 106,138.6 mii lei (cretere
cu 207% fa de anul precedent). Astfel au fost ndeplinite cerinele
de creator al pieei.

The increase of interest from State Securities made those


instruments more attractive for investors. At clients demand
the Bank performed 157 sale and purchase transactions of State
Securities on primary and secondary markets, in total amount
of MDL 106,138.6 thousand (and increase by 207% compared to
the previous year). Thus, the requirements of the market creator
were accomplished.

Ca urmare a majorrii capitalului social al M CA Victoria


Asigurri din contul profitului nedistribuit al anilor precedeni
n scopul conformrii cerinelor legislative, valoarea cotelor de
participare n capitalul unitilor economice deinute de Banc a
crescut cu 224,635 lei, constituind la finele anului 2,514.9 mii lei.

As a result of the increase of the equity capital of M CA


Victoria Asigurri from the undistributed profit of previous
years, in order to act in accordance with the law provisions, the
value of participating shares in economic units capital owned by
the Bank increased by MDL 224,635, reaching at the end of the
year MDL 2,514.9 thousand.
67

ACTIVITATEA PE PIAA VALORILOR MOBILIARE

BAnkS ACTIVITy On THE SECuRITIES MARkET

Volumul tranzaciilor pe piaa bursier n anul 2011 a

The volume of transactions on the stock market in 2011

nregistrat o scdere de 9.67% fa de anul 2010, totui situndu-

registered a decrease by 9.67% compared to 2010, but nevertheless

se la un nivel superior anului 2009.

exceeded the level of transactions in 2009.

Pe parcursul anului, Banca a ncheiat 59 de contracte pentru

During the year, the Bank set up 59 broker-services agreements,

prestarea serviciilor de brokeraj, a plasat la burs 119 ordine

placed 119 purchase agreement orders on the stock, based on

de vnzare-cumprare, n baza crora s-au nregistrat 169 de

which 169 transactions were registered, in total amount of MDL

tranzacii, n volum total de 25,474.7 mii lei.

25,474.7 thousand.

n 2011 Banca a rectigat concursul de selectare a


Companiilor de brokeri la vnzarea prin intermediul Bursei de
Valori a aciunilor statului, organizat de Agenia Proprietii
Publice.
n calitate de broker al Ageniei Proprietii Publice, Banca
a participat la licitaiile de privatizare a aciunilor din posesia
autoritilor publice centrale i locale, nregistrnd 4 tranzacii,
n volum total de 9,297.3 mii lei.

In 2011 the Bank re-won the selection contest of the Broker


Companies for sale on stock of state shares, organized by the
Agency of Public Property.
As broker for the Agency of Public Property, the Bank
participated to the privatization auction of the shares belonging
to central and local public authorities, registering 4 transactions,
in total amount of MDL 9,297.3 thousand.

n baza hotrrii AGA din 26.04.2011 a fost nregistrat

Based on the decision of the General Meeting of Shareholders

emisiunea suplimentar nchis de 15,000,080 aciuni ordinare

(GMS) of 26.04.2011 there was registered a closed additional

nominative la valoarea nominal de 10 lei/aciune n volum de

emission of 15,000,080 nominative ordinary shares with a face

150,000,800 lei din profit nedistribuit, aciunile fiind repartizate

value of 10 MDL each in amount of MDL 150,000,800 from retained

acionarilor proporional cotei deinute la data Adunrii. Din

earnings, the shares being distributed among the shareholders

data de 20.05.2011 capitalul social al Bncii constituie 250,000,910

proportionally, according to their share as of the General Meeting

lei.

date. Since May 20, 2011 the share capital of the Bank totals MDL
n conformitate cu decizia AGA a fost efectuat calculul

250,000,910.

i achitarea dividendelor pe aciunile Bncii pentru anul

Also, based on the decision of the GMS the calculation and

financiar 2010. Suma spre plat, dup achitarea impozitului

payment of dividends on Banks shares for the financial year 2010

pe venit a constituit 52,756,998.5 lei. La data de 31.12.2011 au

was made. The amount to be paid after paying the income tax

fost transferate pe conturile acionarilor 99.95% din dividendele

made up MDL 52,756,998.5. As of December 31, 2011 99.95% of

ndreptate spre plat.

dividends were transferred to the shareholders accounts.

68

RAPORTuL AuDITORuLuI
InDEPEnDEnT
InDEPEnDEnT AuDITORS REPORT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

Ctre Acionarii
BC Victoriabank S.A.

To the Shareholderds of
CB VictoriabankJSC

Raport asupra situaiilor financiare

Financial Statement

1. Am auditat situaiile financiare anexate ale Victoriabank


S.A. (Banc) care cuprind bilanul la data de 31 decembrie 2011,
contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului
propriu i situaia fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul
financiar ncheiat la aceast dat i un sumar al politicilor
contabile semnificative i alte note explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare
2. Conducerea Bncii este responsabil pentru ntocmirea i
prezentarea fidel a acestor situaii financiare n conformitate cu
Standardele Naionale de Contabilitate n vigoare n Republica
Moldova i cu politicile contabile descrise n notele la situaiile
financiare i pentru acel control intern pe care conducerea
l consider necesar pentru a permite ntocmirea de situaii
financiare care sunt lipsite de denaturri semnificative, cauzate
fie de fraud, fie de eroare.
Responsabilitatea auditorului

1. We have audited the accompanying financial statements of


Victoriabank JSC (the Bank), which comprise the balance sheet
as at 31 December 2011, and the income statement, statement
of changes in equity and cash flow statement for the year then
ended, and a summary of significant accounting policies and
other explanatory notes.
Managements Responsibility for the Financial Statements
2. Banks Management is responsible for the preparation and
true presentation of these financial statements in accordance
with the National Accounting Standards valid in the Republic
of Moldova and with accounting policies described in the notes
to the financial statements as well as for that internal control
which management considers relevant to allow the preparation
of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditors Responsibility

3. Responsabilitatea noastr este ca, pe baza auditului efectuat,


s exprimm o opinie asupra acestor situaii financiare. Noi am
efectuat auditul conform Standardelor Naionale de Audit n
vigoare n Republica Moldova i Standardelor Internaionale
de Audit. Aceste standarde cer ca noi s respectm cerinele
etice, s planificm i s efectum auditul n vederea obinerii
unei asigurri rezonabile c situaiile financiare nu cuprind
denaturri semnificative.

3. Our Responsibility is to express an opinion on these


financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with the National Standards on Auditing
valid in the Republic of Moldova as well as with the International
Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance whether the financial statements
are free from material misstatement.

4. Un audit const n efectuarea de proceduri pentru


obinerea probelor de audit cu privire la sumele i informaiile
prezentate n situaiile financiare. Procedurile selectate depind

4. An audit involves performing procedures to obtain audit


evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditors

70

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

de raionamentul profesional al auditorului, incluznd evaluarea


riscurilor de denaturare semnificativ a situaiilor financiare,
datorate fraudei sau erorii. n evaluarea acestor riscuri, auditorul
ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea i
prezentarea adecvat a situaiilor financiare ale Bncii pentru
a stabili procedurile de audit relevante n circumstanele date,
dar nu i n scopul exprimrii unei opinii asupra eficienei
controlului intern al Bncii. Un audit include, de asemenea,
evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite
i rezonabilitatea estimrilor contabile elaborate de ctre
conducere, precum i evaluarea prezentrii situaiilor financiare
luate n ansamblul lor.
5. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt
suficiente i adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de
audit.
Opinia
6. n opinia noastr, situaiile financiare prezint cu
fidelitate sub toate aspectele semnificative, poziia financiar
a BC Victoriabank S.A. la 31 decembrie 2011, precum i
performana sa financiar, fluxurile de trezorerie pentru
anul ncheiat la aceast dat, n conformitate cu Standardele
Naionale de Contabilitate n vigoare n Republica Moldova i
cu politicile contabile descrise n notele la situaiile financiare.
Alte aspecte
7. Situaiile financiare ataate au fost pregtite n conformitate
cu tratamentele contabile specificate n Standardele
Naionale de Contabilitate n vigoare n Republica Moldova.
Situaiile financiare ataate nu sunt menite s prezinte poziia
financiar, rezultatele operaiunilor i un set complet de note
la situaiile financiare ale Bncii n conformitate cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar (SIRF), iar situaiile

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

judgment, including the assessment of the risk of material


misstatement of the financial statements, whether due to fraud
error. In making those risk assessments, the auditor considers
internal control relevant to banks preparation of the financial
statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the banks internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statement.
5. We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
6. In our opinion the financial statements give a true and
fair view, of the financial position of the CB Victoriabank JSC
as of 31 December 2011, and of its financial performance and
its cash flows for the year then ended in accordance with the
National Accounting Standards valid in the Republic of Moldova
as well as the accounting policies are described in the notes to
the financial statements.
Other aspects
7. Financial statements attached were prepared in accordance
with the accounting treatment specified by the National
Accounting Standards valid in the Republic of Moldova. The
accompanying financial statements are not intended to present
financial position, results of operations and a complete set of
notes to the financial statement of the Bank in accordance
with the International Financial Reporting Standards (SIRF).
Accordingly, the accompanying financial statements are
71

RAPORTuL AuDITORuLuI InDEPEnDEnT

InDEPEnDEnT AuDITORS REPORT

financiare nu sunt pregtite pentru a fi utilizate de persoane care


nu au cunotin de impactul neconformitii cu SIRF.
8. Acest raport este adresat exclusiv acionarilor Bncii n
ansamblu Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta
acionarilor Bncii acele aspecte pe care trebuie s le raportm
ntr-un raport de audit financiar, i nu n alte scopuri. n msura
permis de lege, nu acceptm i nu ne asumm responsabilitatea
dect fa de Banc i de acionarii acesteia, n ansamblu, pentru
auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia format.

Deloitte & Touche S.R.L.

Victor Cojuhari

not designed to those who are not aware about of any noncompliance with the SIRF.
8. This report is made solely to the Banks shareholders, as
a body. Our audit work has been undertaken so that we might
state to the Banks shareholders those matters we are required to
state to them in an auditors report, and for no other purpose. To
the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume
responsibility to anyone other than the Banks shareholders as a
body, for our audit work, for the report on financial statement,
or for the opinion we have formed.

Deloitte & Touche S.R.L.

Licenced Auditor

Auditor liceniat
Chiinu, Republica Moldova
20 martie 2012

72

Victor Cojuhari

Chisinau, Republic of Moldova


March 20, 2012

BILAnuL COnTABIL I
REzuLTATELE fInAnCIARE
BALAnCE SHEET AnD REPORT On
InTEREST AnD LOSSES

BILANUL CONTABIL

74

Balance Sheet

BILANUL CONTABIL

Balance Sheet

75

Raportul privind Profitul i pierderile

76

Report on Profit and losses

Raportul privind Profitul i pierderile

Report on Profit and losses

77

78

LISTA BnCILOR CORESPOnDEnTE


LIST Of CORRESPOnDEnT BAnkS

LISTA BnCILOR CORESPOnDEnTE


BnCI CORESPOnDEnTE nOSTRO

80

THE LIST Of CORRESPOnDEnT BAnkS


nOSTRO CORRESPOnDEnT BAnkS

REEAuA VICTORIABAnk,
VICTORIABAnk nETwORk

ReEAUA BC victoriabank S.A.

the network of cb Victoriabank JSC

Filiala nr. 1, Bli


MD 3121, mun. Bli, str. Pukin, nr. 18

Branch nr. 1, Balti


MD 3121, Balti, Puskin st., nr. 18

Filiala nr. 2, Floreti


MD 5001, or. Floreti, str. Vasile Lupu, nr. 59

Branch nr. 2, Floresti


MD 5001, Floresti, Vasile Lupu st., nr. 59

Filiala nr. 3, Chiinu


MD 2004, mun. Chiinu, str. 31 August 1989, nr. 141

Branch nr. 3, Chisinau


MD 2004, Chisinau, 31 August 1989 st., nr. 141

Filiala nr. 4, Nisporeni


MD 6401, or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 92

Branch nr. 4, Nisporeni


MD 6401, Nisporeni, Alexandru cel Bun st., nr. 92

Filiala nr. 5, Cueni


MD 4301, or. Cueni, str. tefan cel Mare, nr. 2, ap. 30/31

Branch nr. 5, Causeni


MD 4301, Causeni, Stefan cel Mare st., nr. 2, ap. 30/31

Filiala nr. 6, Soroca


MD 3006, or. Soroca, str. Independenei, nr. 77

Branch nr. 6, Soroca


MD 3006, Soroca, Independentei st., nr. 77

Filiala nr. 7, Orhei


MD 3501, or. Orhei, str. Vasile Lupu, nr. 42

Branch nr. 7, Orhei


MD 3501, Orhei, Vasile Lupu st., nr. 42

Filiala nr. 8, Chiinu


MD 2038, mun. Chiinu, str. Decebal, nr. 99

Branch nr. 8, Chisinau


MD 2038, Chisinau, Decebal st., nr. 99

Filiala nr. 9, Cahul


MD 3901, or. Cahul, str. Mateevici, nr.11, lit. A

Branch nr. 9, Cahul


MD 3901, Cahul, Mateevici st., nr.11A

Filiala nr. 10, Ungheni


MD 3603, or. Ungheni, str. Naional, nr. 26

Branch nr. 10, Ungheni


MD 3603, Ungheni, Nationala st., nr. 26

Filiala nr. 11, Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, bd. tefan cel Mare i Sfnt, nr. 77

Branch nr. 11, Chisinau


MD 2012, Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint av., nr. 77

Filiala nr. 12, Chiinu


MD 2020, mun. Chiinu, bd. Moscova, nr. 3

Branch nr. 12, Chisinau


MD 2020, Chisinau, Moscova av., nr. 3

Filiala nr. 13, Taraclia


MD 7401, or. Taraclia, str. Lenin, 111a, nr. 2

Branch nr. 13, Taraclia


MD 7401, Taraclia, Lenin st., 111a, nr. 2

Filiala nr. 14, Chiinu


MD 2044, mun. Chiinu, bd. Mircea cel Btrn, nr.11

Branch nr. 14, Chisinau


MD 2044, Chisinau, Mircea cel Batrin av., nr.11

Filiala nr. 15, Comrat


MD 3800, or. Comrat, str. Pobedi, nr. 46, lit. A

Branch nr. 15, Comrat


MD 3800, Comrat, Pobedi st., nr. 46, lit. A

Filiala nr. 16, Edine


MD 4601, or. Edine, str. 31 August, nr.19

Branch nr. 16, Edinet


MD 4601, Edinet, 31 August 1989 st., nr.19

Filiala nr. 17, Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, str. 31 August 1989, nr. 64

Branch nr. 17, Chisinau


MD 2012, Chisinau, 31 August 1989 st., nr. 64

Filiala nr. 18, Hanceti


MD 3401, or. Hanceti, str. Chiinului , nr.6, lit. A

Branch nr. 18, Hincesti


MD 3401, Hincesti, Chisinaului st., nr.6, lit. A

Filiala nr. 19, Briceni


MD 4701, or. Briceni, str. Independenei, nr. 20 A

Branch nr. 19, Briceni


MD 4701, Briceni, Independentei st., nr. 20 A

82

ReEAUA BC victoriabank S.A.

the network of cb Victoriabank JSC

Filiala nr. 20, Chiinu


MD 2064, mun. Chiinu, str. I. Creang, nr.76

Branch nr. 20, Chisinau


MD 2064, Chisinau, I. Creanga st., nr.76

Filiala nr. 21, Chiinu


MD 4839, mun. Chiinu, com. Stuceni, str. Chiinului, nr. 5

Branch nr. 21, Chisinau


MD 4839, Chisinau, Stauceni, Chisinaului st., nr. 5

Filiala nr. 22, Ocnia


MD 7101, or. Ocnia, str. 50 Ani ai Biruinei, nr. 62

Branch nr. 22, Ocnita


MD 7101, Ocnita, 50 Ani ai Biruintei st., nr. 62

Filiala nr. 23, Streni


MD 3701, or. Streni, str. M. Eminescu nr, nr. 31

Branch nr. 23, Straseni


MD 3701, Straseni, M. Eminescu st., nr. 31

Filiala nr. 24, Ialoveni


MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 92

Branch nr. 24, Ialoveni


MD 6801, Ialoveni, Alexandru cel Bun st., nr. 92

Filiala nr. 25, Sangerei


MD 6201, or. Sangerei, str. Independenei, nr. 146

Branch nr. 25, Singerei


MD 6201, Singerei, Independentei st., nr.146

Filiala nr. 26, Chiinu


MD 2005, mun. Chiinu, str. Mt. Bnulescu Bodoni, nr. 28/1

Branch nr. 26, Chisinau


MD 2005, Chisinau, Mt. Banulescu Bodoni st., nr.28/1

Filiala nr. 27, Fleti


MD 5901, or. Fleti, str. M. Eminescu, nr.10

Branch nr. 27, Falesti


MD 5901, Falesti, M. Eminescu st., nr.10

Filiala nr. 28, Clrai


MD 4401, or. Clrai, str. M. Eminescu, nr. 32 A

Branch nr. 28, Calarasi


MD 4401, Calarasi, M. Eminescu st., nr. 32 A

Filiala nr. 29, Chiinu


MD 2004, mun. Chiinu, str. Sfatul rii, nr. 29

Branch nr. 29, Chisinau


MD 2004, Chisinau, Sfatul Tarii st., nr. 29

Filiala nr. 30, Chiinu


MD 2060, mun. Chiinu, bd. Dacia, nr. 29

Branch nr. 30, Chisinau


MD 2060, Chisinau, Dacia av., nr. 29

Filiala nr. 31, Drochia


MD 5216, or. Drochia, str. 31 August 20, nr. 3

Branch nr. 31, Drochia


MD 5216, Drochia, 31 August 20 st., nr. 3

Filiala nr. 32, Ceadar Lunga


MD 6100, or. Ceadar Lunga, str. Lenin, nr.54 A

Branch nr. 32, Ceadir Lunga


MD 6100, Ceadir Lunga, Lenin st., nr.54 A

Agenia nr. 1 Chiinu


MD 2068, mun. Chiinu, str. Cucorilor, nr. 14

Agency nr. 1 Chisinau


MD 2068, Chisinau, Cucorilor st., nr. 14

Agenia nr. 2, Chiinu


MD 2020, mun. Chiinu, bd. Moscova, nr. 16

Agency nr. 2, Chisinau


MD 2020, Chisinau, Moscova av., nr. 16

Agenia nr. 3, Chiinu


MD 2001, mun. Chiinu, bd. Negruzzi, nr. 2/4

Agency nr. 3, Chisinau


MD 2001, Chisinau, Negruzzi av., nr. 2/4

Agenia nr. 4, Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, Tighina, nr. 55

Agency nr. 4, Chisinau


MD 2012, Chisinau, Tighina st., nr. 55

Agenia nr. 5, Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, str. Pukin A., nr. 32

Agency nr. 5, Chisinau


MD 2012, Chisinau, Puskin A. st., nr. 32

Agenia nr. 6, Bli


MD 3101, mun. Bli, str. Independenei, nr. 24

Agency nr. 6, Balti


MD 3101, Balti, Independentei st., nr. 24

83

ReEAUA BC victoriabank S.A.

the network of cb Victoriabank JSC

Agenia nr. 7, Bli


MD 3101, mun. Bli, str. tefan cel Mare, nr. 8/4

Agency nr. 7, Balti


MD 3101, Balti, Stefan cel Mare st., nr. 8/4

Agenia nr. 8, Cahul


MD 3909, mun. Cahul, str. tefan cel Mare, nr. 44

Agency nr. 8, Cahul


MD 3909, Cahul, Stefan cel Mare st., nr. 44

Agenia nr. 9, Orhei


MD 3505, or. Orhei, str. Piatra Neam, nr. 2/1

Agency nr. 9, Orhei


MD 3505, Orhei, Piatra Neamt st., nr. 2/1

Agenia nr. 10, Chiinu


MD 2044 , mun. Chiinu, str. Mircea cel Btran, nr. 10/3

Agency nr. 10, Chisinau


MD 2044 , Chisinau, Mircea cel Batrin st., nr. 10/3

Agenia nr. 11, Taraclia


MD 7401, or. Taraclia, Vokzalinaia, nr. 28

Agency nr. 11, Taraclia


MD 7401, Taraclia, Vokzalinaia st., nr. 28

Agenia nr. 12, Ungheni


MD 3601, or. Ungheni, str. Bernardazzi A, nr. 17, ap. 51

Agency nr. 12, Ungheni


MD 3601, Ungheni, Bernardazzi A st., 17, ap. 51

Agenia nr. 14, Bli


MD 3101, mun. Bli, str. Mihai Viteazul, nr. 65

Agency nr. 14, Balti


MD 3101, Balti, Mihai Viteazul st., nr. 65

Agenia nr. 15, Chiinu


MD 2026, mun. Chiinu, bd. Dacia, nr. 16/1

Agency nr. 15, Chisinau


MD 2026, Chisinau, Dacia av., nr. 16/1

Agenia nr. 16, Chiinu


MD 2038, mun. Chiinu, str. Arborilor, nr. 21

Agency nr. 16, Chisinau


MD 2038, Chisinau, Arborilor st., nr. 21

Agenia nr. 17, Chiinu


MD 2005, mun. Chiinu, str. Romana, nr. 8

Agency nr. 17, Chisinau


MD 2005, Chisinau, Romana st., nr. 8

Agenia nr. 18, Soroca


MD 3001, or. Soroca, str. tefan cel Mare, nr. 20

Agency nr. 18, Soroca


MD 3001, Soroca, Stefan cel Mare st., nr. 20

Agenia nr. 19, Chiinu


MD 2068, mun. Chiinu, str. Bogdan Voievod, nr. 2

Agency nr. 19, Chisinau


MD 2068, Chisinau, Bogdan Voievod st., nr. 2

Agenia nr. 20, Floreti


MD 5000, or. Floreti, str. tefan cel Mare nr. 63

Agency nr. 20, Floresti


MD 5000, Floresti, Stefan cel Mare st., nr. 63

Agenia nr. 21, Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, bd. tefan cel Mare, 130

Agency nr. 21, Chisinau


MD 2012, Chisinau, Stefan cel Mare av., nr. 130

Agenia nr. 22, tefan Vod


MD 4201, or. tefan Vod, str.31 August, nr.7

Agency nr. 22, Stefan Voda


MD 4201, Stefan Voda 31 August st., nr.7

Agenia nr. 23 Chiinu


MD 2068, mun. Chiinu, str. Dimo, 17/1

Agency nr. 23 Chisinau


MD 2068, Chisinau, Dimo st., nr. 17/1

Agenia nr. 24 Chiinu


MD 2005, mun. Chiinu, str. oseaua Hanceti, 43

Agency nr. 24 Chisinau


MD 2005, Chisinau, Soseaua Hinceti st., nr. 43

Agenia nr. 25 Chiinu


MD 2004 mun. Chiinu, Sadoveanu 22/1, lit. A

Agency nr. 25 Chisinau


MD 2004 Chisinau, Sadoveanu st., nr. 22/1 lit. A

Agenia nr. 26 Chiinu


MD 2032, mun. Chiinu, str. Dacia, nr.49/8

Agency nr. 26 Chisinau


MD 2032, Chisinau, Dacia st., nr.49/8

84

ReEAUA BC victoriabank S.A.

the network of cb Victoriabank JSC

Agenia nr. 27 Chiinu


MD 2022, mun. Chiinu, str. Uzinelor, nr.8

Agency nr. 27 Chisinau


MD 2022, Chisinau Uzinelor st., nr.8

Agenia nr. 29 Chiinu


MD 2025, or. Chiinu, str. Testemieanu, nr. 20

Agency nr. 29 Chisinau


MD 2025, Chisinau, Testemiteanu st., nr. 20

Agenia nr. 30 Chiinu


MD 2075 mun. Chiinu, str. Mihai Sadoveanu, nr.42/6

Agency nr. 30 Chisinau


MD 2075, Chisinau, Mihai Sadoveanu st., nr.42/6

Agenia nr. 31 Vulcneti


MD 5300, or. Vulcneti, str. Frunzei, nr.10

Agency nr. 31 Vulcanesti


MD 5300, Vulcanesti, Frunzei st., nr.10

Agenia nr. 32 Chiinu


MD 2019, mun. Chiinu, str. Sergiu Rduanu, nr.1

Agency nr. 32 Chisinau


MD 2019, Chisinau, Sergiu Radautanu st., nr.1

Agenia nr. 34 Chiinu


MD 2069, mun. Chiinu, str. Calea Ieilor, nr. 1A

Agency nr. 34 Chisinau


MD 2069, Chisinau, Calea Iesilor st., nr. 1A

Agenia nr. 35 Chiinu


MD 2072, mun. Chiinu, str. Independenei, nr. 28

Agency nr. 35 Chisinau


MD 2072, Chisinau, Independentei st., nr. 28

Agenia nr. 36 Bli


MD 3100, mun. Bli, str. Nicolae Iorga, nr. 9

Agency nr. 36 Balti


MD 3100, Balti Nicolae Iorga st., nr. 9

Agenia nr. 37 Chiinu


MD 2072, mun. Chiinu, bd. Dacia, nr. 61

Agency nr. 37 Chisinau


MD 2072, Chisinau, Dacia av., nr. 61

Agenia nr. 38 Chiinu


MD 2005, mun. Chiinu, str. Pukin A, nr. 37

Agency nr. 38 Chisinau


MD 2005, Chisinau, Puskin A st., nr. 37

Agenia nr. 39 Sangerei


MD 6201, or. Sangerei, str. Boris Glavan, nr. 4/32

Agency nr. 39 Singerei


MD 6201, Singerei, Boris Glavan st., nr. 4/32

Agenia nr. 40 Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, bd. tefan cel Mare, nr. 73

Agency nr. 40 Chisinau


MD 2012, Chisinau, Stefan cel Mare av., 73

Agenia nr. 41 Chiinu


MD 4839, com. Stuceni, str. Chiinului, nr. 3

Agency nr. 41 Chisinau


MD 4839, com. Stauceni, Chisinaului st., 3

Agenia nr. 42 Floreti


MD 5001, or. Floreti, bd. Victoriei, nr. 11/1

Agency nr. 42 Floresti


MD 5001, Floresti, Victoriei av., nr. 11/1

Agenia nr. 43 Edine


MD 4601, or. Edine, str. Independenei, nr. 90

Agency nr. 43 Edinet


MD 4601, Edinet, Independentei st., nr. 90

Agenia nr. 44 Chiinu


MD 2004, mun. Chiinu, str. 31 August 1989, nr. 127

Agency nr. 44 Chisinau


MD 2004, Chisinau, 31 August 1989 st., nr. 127

Agenia nr. 45 Chiinu


MD 2051, mun. Chiinu str. Alba Iulia, nr. 23

Agency nr. 45 Chisinau


MD 2051, Chisinau, Alba Iulia st., nr. 23

Agenia nr. 46 Chiinu


MD 2001, mun. Chiinu, bd. Negruzzi, nr. 4/2

Agency nr. 46 Chisinau


MD 2001, Chisinau, Negruzzi av., nr. 4/2

Agenia nr. 47 Teleneti


MD 5801, or. Teleneti, str. Dacia

Agency nr. 47 Telenesti


MD 5801, Telenesti, Dacia st.

85

ReEAUA BC victoriabank S.A.

the network of cb Victoriabank JSC

Agenia nr. 48 Costeti


MD 6813, r. Ialoveni, s. Costeti, str. tefan cel Mare,nr.117

Agency nr. 48 Costesti


MD 6813, Ialoveni, Costeti, Stefan cel Mare st., nr.117

Agenia nr. 49 Chiinu


MD 2071, mun. Chiinu, str. Zelinski, nr. 5/5

Agency nr. 49 Chisinau


MD 2071, Chisinau, st. Zelinski, nr. 5/5

Agenia nr. 50 Lipcani


MD 4706, r. Briceni, or. Lipcani str. Livezilor, nr. 1A

Agency nr. 50 Lipcani


MD 4706, Briceni, Lipcani Livezilor st., nr. 1A

Agenia nr. 51 Chiinu


MD 2001, mun. Chiinu, str. D. Cantemir, nr. 1/1

Agency nr. 51 Chisinau


MD 2001, Chisinau, D. Cantemir st., nr. 1/1

Agenia nr. 52 Chiinu


MD 2002, mun. Chiinu str. Salcamilor nr.28

Agency nr. 52 Chisinau


MD 2002, Chisinau, Salcimilor st., nr.28

Agenia nr. 53 Ungheni


MD 3601, or. Ungheni, bd. tefan cel Mare, 164

Agency nr. 53 Ungheni


MD 3601, Ungheni, Stefan cel Mare av., nr. 164

Agenia nr. 54 Chiinu


MD 2068, mun. Chiinu, str. 31 August 1989, nr. 97

Agency nr. 54 Chisinau


MD 2068, Chisinau, 31 August 1989 st., nr. 97

Agenia nr. 55 Chiinu


MD 2009, mun. Chiinu, str. Alexandru cel Bun, nr. 56

Agency nr. 55 Chisinau


MD 2009, Chisinau, Alexandru cel Bun st., nr. 56

Agenia nr. 56 Soroca


MD 3001, or. Soroca, str. Independenei, 44

Agency nr. 56 Soroca


MD 3001, Soroca, Independentei st., nr. 44

Agenia nr. 58 Rezina


MD 5401, or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 18/a

Agency nr. 58 Rezina


MD 5401, Rezina, 27 August 1989 st., nr. 18/a

Agenia nr. 59 Chiinu


MD 2001, mun. Chiinu, str. Alexandru Bernardazzi, 97, nr. 2

Agency nr. 59 Chisinau


MD 2001, Chisinau, Alexandru Bernardazzi, 97 st., nr. 2

Agenia nr. 60 Bli


MD 3100, or. Bli, str. Vasile Alecsandri nr. 8

Agency nr. 60 Balti


MD 3100, Balti, Vasile Alecsandri st., nr. 8

Agenia nr. 61 Chiinu


MD 2012, mun. Chiinu, str. Pukin, 42

Agency nr. 61 Chisinau


MD 2012, Chisinau, Pukin st., nr. 42

Agenia nr. 62 Cahul


MD 3901, or. Cahul, pr. Republicii nr. 24 G

Agency nr. 62 Cahul


MD 3901, Cahul, Republicii st., nr. 24 G

Agenia nr. 63 Comrat


MD 3805, or. Comrat, str. Pobeda nr. 283

Agency nr. 63 Comrat


MD 3805, Comrat, Pobeda st., nr. 283

Agenia nr. 64 Comrat


MD 4100, or. Cimilia, str. tefan cel Mare nr. 21

Agency nr. 64 Comrat


MD 4100, Cimilia, Stefan cel Mare st., nr. 21

Agenia nr. 65 Chiinu


MD 2001, mun. Chiinu, str. Independenei nr. 52

Agency nr. 65 Chisinau


MD 2001, Chisinau, Independentei st., nr. 52

Agenia nr. 66 Chiinu


MD 2028, mun. Chiinu, str. Gh. Asachi 11/1a

Agency nr. 66 Chisinau


MD 2028, Chisinau, Gh. Asachi st., nr. 11/1a

Agenia nr. 67 Chiinu


MD 2009, mun. Chiinu, str. M. Koglniceanu nr. 49

Agency nr. 67 Chisinau


MD 2009, Chisinau, M. Kogalniceanu st., nr. 49

86

Note

Notes

87

Note

88

Notes