Sunteți pe pagina 1din 11

Societatea comerciala S.C. PIXEL S.R.L.

din Galati are ca obiect de activitate


executarea de programe software precum si baze de date personalizate destinate
firmelor de distributie produse alimentare si nealimentare.
Societatea are 2 administratori si un numar de 20 salariati, avand urmatoarea structura:
ADMINISTRATOR 1 se ocupa de activitatea principala a firmei, coordonand proiectarea
si executia a comenzilor primite. Aceasta activitate este realizata cu ajutorul a 10
programatori, salariati ai firmei.
ADMINISTRATOR 2 se ocupa de obtinerea de comenzi pentru firma, marketing, relatii
cu clientii, promovare. In cadrul acestui departament lucreaza tot 10 salariati ai firmei,
dupa cum urmeaza:

5 agenti marketing
1 jurist
1 dispecer
1 economist
2 specialisti in publicitate si comunicare

Societatea a externalizat serviciile de contabilitate si relatii cu personalul angajat, in


acest sens avand contracte de colaborare cu o firma de contabilitate si cu una de
resurse umane si protectia muncii.

In cadrul SC PIXEL SRL, activitatea se desfasoara in conformitate cu urmatorul


Regulament Intern:

REGULAMENT INTERN
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
Art.1 Regulamentul Intern, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina
muncii n cadrul SC PIXEL SRL, n conformitate cu prevederile Codului Muncii - Legea
nr.53/2003 si cele ale legislatiei n domeniu.
Art.2 Salariatii SC PIXEL SRL au obligatia s respecte regulile generale privind
organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3 Regulamentul se aplic tuturor salariatilor angajati cu contract de munc, denumiti
n continuare personalul SC PIXEL SRL, precum si persoanelor detasate sau care
efectueaz stagii de practic n cadrul SC PIXEL SRL.
Art.4 Prezentul regulament concretizeaz regulile privind protecia, igiena i securitatea
n munc,reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii, drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor,
procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor, regulile
privind disciplina muncii n unitate, abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile i
modalitile de aplicare a dispoziiilor legale sau contractuale specifice.
Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de
serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorii SC PIXEL
SRL

CAPITOLUL II ORGANIZAREA MUNCII


Art.6 (1)Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe sptmn, de
luni pana vineri inclusiv si este valabil pentru tot personalul SC PIXEL SRL.
(2) Salariul se acorda in numerar in data de 15 a fiecarei luni, in conformitate cu
Contractul Individual de Munca.
Art.7 (1) Programul zilnic de lucru ncepe la ora 8:00 si se termin la ora 17:00,cu
pauza de masa o ora pentru personalul angajat cu o norma de lucru de 8 ore pe zi.
(2) Programul de lucru prevzut la alin.(1) este obligatoriu pentru personalul care si
desfsoar activitatea la sediul SC PIXEL SRL, sau pe teren.
(3) Activitatea specifica fiecarui angajat, se poate desfsura si n afara orelor de
program stabilite la alin.(1), in functie de activitatiile pe care firma le desfasoara, cu o
informare prealabila a angajatilor.
(4) Conducerea SC PIXEL SRL are dreptul, respectnd legislatia n vigoare, s modifice
programul de lucru n functie de necesittile companiei.
Art.8 Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul companiei, n cazurile si
conditiile prevzute de legislatia n vigoare.
Art.9 (1) Evidenta prezentei la serviciu se tine, pe baza condicii de prezent, n care
personalul va semna zilnic, la nceputul si sfrsitul programului de lucru
(2) n cazul n care angajatul ntrzie sau absenteaza de la locul de munca si acest
lucru se datoreaza unor situatii neprevzute sau a unor motive independente de vointa
angajatului (boal,accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa in scris, n
urmtoarele dou zile lucrtoare, conducerea SC PIXEL SRL.
Art.10 (1) Salariaii au dreptul la concediu de odihn anual pltit conform legii 53/2003Codul Muncii
2

(2) Durata efectiv a concediului de odihn anual este stabilit n Contractul Individual
de Munca i se acord proporional cu activitatea prestat ntr-un an calendaristic.
(3) n afara concediului de odihn, salariaii au dreptul la zile de concediu pltite, n
cazul urmtoarelor evenimente familiale deosebite:
- cstoria salariatului 5 zile;
- naterea sau cstoria unui copil - 3 zile;
- decesul soului sau al unei rude de pn la gradul II a salariatului - 3 zile;
(4) Zilele de srbtoare legal n care nu se lucreaz sunt:
1 i 2 ianuarie;
prima i a doua zi de Pati;
1 mai;
1 decembrie;
prima i a doua zi de Crciun;
prima i a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
2 zile pentru fiecare dintre cele dou srbtori religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele aparinnd
acestora.
Art.11 SC PIXEL SRL poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii si fr plat la
cererea celor interesati.
Art.12 (1) Programarea concediilor de odihn se face la sfrsitul fiecrui an pentru anul
viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de catre fiecare angajat in parte,
si se aprob de catre unul din administratorii companiei.
(2) Ordinea efecturii concediilor de odihn va fi stabilit esalonat n tot cursul anului,
tinnduse seama de buna desfsurare a activittii dar si de interesele personalului.
Art.13 Societatea de resurse umane colaboratoare a SC PIXEL SRL va tine evidenta
ntrzierilor,nvoirilor, a concediilor de boal, de studii si fr plat si separat, a
concediilor de odihn.
CAPITOLUL III NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A
SALARIATILOR DIN CADRUL SC PIXEL SRL.
Art.14 n exercitarea atributiilor de serviciu, salariatii SC PIXEL SRL au obligatia de a
avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea produselor
companiei.
Art.15 Salariatii SC PIXEL SRL au obligatia ca, prin actele si faptele lor, s respecte
Constitutia, legile trii si s actioneze pentru punerea n aplicare a dispozitiilor legale, n
conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.16 (1) Salariatii SC PIXEL SRL au obligatia de a apra n mod loial prestigiul
companiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii
imaginii sau intereselor legale ale SC PIXEL SRL.
(2) Salariatilor SC PIXEL SRL le este interzis:
a. s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea SC
PIXEL SRL, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de solutionare si n
care SC PIXEL SRL are calitatea de parte;

c. s dezvluie informatii care nu au caracter public, n alte conditii dect cele


prevzute de lege,dac nu sunt abilitati n acest sens;
d. s dezvluie informatiile la care au acces n ndeplinirea atributiilor de serviciu, dac
aceast dezvluire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze
imaginea sau drepturile SC PIXELSRL;
(3) Prevederile alin.(2) se aplic si dup ncetarea raportului de munca, pentru o
perioad de inca 3 ani.
(4) Dezvluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritti ori institutii
publice, este permis numai cu acordul administratorului SC PIXEL SRL.
Art.17 (1) n relatiile interpersonale ale angajatilor SC PIXEL SRL, precum si cu
alte persoane fizice sau juridice, angajatii sunt obligati s aib un comportament bazat
pe respect, bun-credint, corectitudine si amabilitate.
(2) Angajatii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnittii
persoanelor din cadrul SC PIXELSRL, precum si persoanelor cu care intr n legtur n
exercitarea sarcinilor de serviciu, prin:
a. ntrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
(2) Salariatii SC PIXEL SRL au obligatia s foloseasc timpul de lucru, precum si
bunurile apartinnd companiei, exclusiv pentru desfsurarea activittilor aferente
atributiilor de serviciu stabilite.
CAPITOLUL IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.18 Personalul SC PIXEL SRL, are urmtoarele drepturi:
a. s i se asigure stabilitate n munc, raportul de serviciu sau de munc, neputnd s
nceteze sau s fie modificat dect n cazurile prevzute de lege;
b. s beneficieze de conditii corespunztoare de munc, de protectia muncii, de
indemnizatie de asigurri sociale n cazul pierderii temporare a capacittii de munc, de
pensie si de alte drepturi de asigurri sociale prevzute de lege;
c. s primeasc pentru activitatea depus drepturile salariale stabilite potrivit legii, n
raport cu pregtirea profesional, activitatea depus si importanta acesteia;
d. s se asocieze n conditiile legii, n sindicate sau organizatii profesionale avnd ca
scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregtirii profesionale;
e. s-si exercite n conditiile legii, dreptul la grev;
f. s i se asigure repaus sptmnal si concediu de odihn anual pltit, n conditiile
legii;
g. s beneficieze de concediu de studii sau fr plat, n conditiile legii;
h. s primeasc sprijin si nlesniri pentru mbunttirea pregtirii profesionale;
i. s beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;
Art.19 (1) Personalul SC PIXEL SRL are obligatia de a respecta ordinea si disciplina la
locul de munc, de a ndeplini toate sarcinile de serviciu ce i revin potrivit fisei postului,
contractului individual de munc si dispozitiilor date de administratorul companiei;
(2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul SC PIXEL SRL sunt:
a. s-si ndeplineasc cu profesionalism, impartialitate si n conformitate cu legea
ndatoririle de serviciu;
4

b. s se abtin de la orice fapt care ar putea s aduc prejudicii activittii SC PIXEL


SRL;
c. s respecte normele de conduit profesional si civic prevzute de lege;
d. s respecte programul de lucru stabilit si s foloseasc cu eficient timpul de munc;
e. s respecte ordinea si disciplina la locul de munc, s manifeste colegialitate si
tolerant n relatii cu colegii de serviciu;
f. s execute ntocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si s cunoasc bine
produsele ce le promoveaza;
g. s pstreze secretul de serviciu si confidentialitate, n legtur cu faptele, informatiile
sau documentele de care iau cunostint n exercitarea atributiilor de serviciu;
h. s se prezinte la serviciu n stare corespunztoare ndeplinirii n bune conditii a
sarcinilor ce le revin;
i. s-si perfectioneze pregtirea profesional, s participe nemijlocit la sedintele
profesionale sau cursurile organizate de companie n acest scop;
j. s respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricror
altor situatii care ar putea pune n primejdie cldirile, viata si integritatea corporal a sa
sau a altor persoane;
k. s respecte regulile de acces n companie, s ia msuri de ndeprtare a oricror
persoane, dac prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau
functionarea normal a SC PIXEL SRL;
l. s nstiinteze administratorii companiei de ndat ce au luat cunostint de existenta
unor greutti sau lipsuri;
m. s cunoasc continutul actelor normative, regulamentelor si al oricror altor dispozitii
cu caracter normativ n legtur cu atributiile si sarcinile de serviciu, referitoare la
activitatea desfsurat, conformndu-se acestora ntocmai;
n. s se abtin n exercitarea atributiilor ce i revin de la exprimarea sau manifestarea
public a convingerilor lor politice, s nu favorizeze vreun partid politic si s nu participe
la activitti politice n timpul programului de lucru;
o. s rezolve n termenele stabilite de ctre administratorii firmei, lucrrile repartizate;
p. s nu introduc, distribuie si s nu consume buturi alcoolice sau substante
halucinogene n cadrul firmei;
h. s respecte ntocmai prevederile legale privind circuitul documentelor n cadrul SC
PIXEL SRL
Art.20 (1) SC PIXEL SRL are, n principal, urmtoarele drepturi:
a. s stabileasc organizarea si functionarea unittii;
b. s stabileasc atributiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n conditiile legii;
c. s dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalittii lor;
d. s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e.s constate svrsirea abaterilor disciplinare si s aplice sanctiunile corespunztoare,
potrivit legii si regulamentului intern.
(2) SC PIXEL SRL n revin, n principal, urmtoarele obligatii:
a. s informeze salariatii asupra conditiilor de munc si asupra elementelor care privesc
desfsurarea relatiilor de munc;
b. s asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice precum si conditiile
corespunztoare de munc;

c. s acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege si din contractele individuale
de munc;
d. s comunice periodic salariatilor situatia economic si financiar a unittii;
e. s se consulte cu salariatii n privinta deciziilor susceptibile s afecteze substantial
drepturile si interesele acestora;
f. s plteasc toate contributiile si impozitele aflate n sarcina sa, precum si s retin si
s vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, n conditiile legii;
g. s nfiinteze registrul general de evident a salariatilor si s opereze nregistrrile
prevzute de lege;
h. s elibereze, la cerere, toate documentele care atest calitatea de salariat a
solicitantului;
i. s asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.
CAPITOLULV NORME PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA
Art.21 (1) Fiecare salariat are obligatia s asigure aplicarea msurilor referitoare la
securitatea si sntatea sa in munca, precum si a celorlalti salariati.
(2) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, personalul are
urmtoarele obligatii:
a. s si nsuseasc si s respecte normele si instructiunile de protectia muncii si
msurile de aplicare a acestora;
b. s desfsoare activitatea n asa fel nct s nu se expun la pericol de accidentare
sau mbolnvire profesional, att persoana proprie ct si a colegilor;
c. s aduc la cunostint conductorilor orice defectiune tehnic sau alt situatie care
constituie un pericol de accidentare sau mbolnvire profesional;
d. s utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea societatii;
e. s nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrar a dispozitivelor
de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfsurarea activittii n conditii de securitate si sntate, conducerea are
urmtoarele obligatii:
a. s asigure si s controleze cunoasterea si aplicarea de ctre toti angajatii a
prevederilor legale n domeniul protectiei muncii;
b. s asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munc si a accidentelor usoare
suferite de personal;
c. s asigure materialele igienico-sanitare specifice activittii desfsurate;
Art.22 (1) n caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munc, fiecare
salariat va informa de urgent administratorul companiei.
(2) Toate accidentele survenite n timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave,
vor fi imediat aduse la cunostinta administratorului companiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si n cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu
- loc de munc si invers.
Art.23 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munc, salariatii SC PIXEL SRL
au urmtoarele obligatii:
a. salariatii rspund pentru respectarea normelor de igien si de tehnica securittii
muncii;
b. fumatul este permis numai n locurile special stabilite si semnalizate corespunztor,
fr a fi afectat buna desfsurare a activittii companiei;
6

c. se interzice pstrarea, distribuirea sau vnzarea de substante sau medicamente al


cror efect pot produce dereglri comportamentale,n incinta companiei
d. se interzice introducerea, distribuirea sau nlesnirea introducerii buturilor alcoolice n
incinta companiei.
CAPITOLUL VI DISCIPLINA MUNCII SI RSPUNDEREA DISCIPLINAR
(SANCTIUNI)
Art.24 (1) Orice actiune sau inactiune, svrsit cu vinovtie de ctre personalul
companiei, prin care au fost nclcate ndatoririle de serviciu, normele de conduit
profesional si civic prevzute de lege, regulamentul de ordine interioar, contractul
individual de munc sau dispozitiile legale ale conductorilor ierarhici, constituie abatere
disciplinar si se sanctioneaz conform prevederilor prezentului regulament.
(2)Constituie abatere disciplinar urmtoarele fapte:
a. ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor;
b. neglijenta repetat n rezolvarea lucrrilor;
c. desfsurarea altor activitti dect cele stabilite prin fisa postului n timpul orelor de
program;
d. refuzul nejustificat de a ndeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
e. lipsa nemotivat de la serviciu sau ntrzierea repetat de la serviciu;
f. prsirea sediului companiei, n timpul orelor de program fr aprobarea
conducatorului de grup sau a administratorului companiei;
g. manifestri care aduc atingere prestigiului companiei;
h. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;
Art.25 n raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se
aplic personalului sunt:
a. avertismentul scris;
b. reducerea salariului de baz pe o durat de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;
c. desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Art.26 Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare se
face, potrivit prevederilor Codului Muncii (L.53/2003).
Art.27 Rspunderea material, contraventional si penal a personalului SC
PIXEL SRL , survine conform legislatiei n vigoare.
CAPITOLULVII REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA
Art.28 Sanctiunea disciplinara se stabileste n raport cu gravitatea abaterii savrsite de
salariat, avnd n vedere urmatoarele:
a. mprejurarile n care fapta a fost savrsita;
b. gradul de vinovatie al salariatului;
c. consecintele abaterii disciplinare ;
e. eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta;
Art.29 (1)Aplicarea sanctiunii disciplinare se face numai dupa efectuarea unei cercetari
disciplinare prealabile (mai putin sanctiunea cu avertisment scris, mustrare scrisa).
(2)n vederea efectuarii cercetarii disciplinare, angajatul va fi convocat n scris de catre
seful compartimentului de munca n care si desfasoara activitatea, precizndu-se
obiectul, data, ora si locul ntrevederii.
(3)n cazul neprezentarii angajatului fara un motiv obiectiv, sanctiunea se va dispune
fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.
7

(4)n cursul cercetarii disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa ofere sefului toate
probele si motivatiile pe care le considera necesare, inclusiv dreptul de a fi asistat , la
cererea sa de avocat.
Art.30 (1)Rezultatele cercetarii disciplinare ntreprinse de catre seful compartimentului
de munca se consemneaza ntr-un referat care, dupa ce se aproba se preda firmei de
Resurse Umane colaboratoare.
(2)Referatul ntocmit de catre seful compartimentului de munca va cuprinde n mod
obligatoriu urmatoarele :
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si data la care s-a comis;
b) precizarea prevederilor din Regulamentul intern ce a fost ncalcat ;
c) motivele pentru care au fost nlaturate apararile formulate de salariat n timpul
cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care angajatul nu s-a prezentat la
convocare pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile ;
d) raspunsurile scrise pe care le da angajatul la ntrebarile formulate pe baza notei
explicative adresate acestuia de catre seful compartimentului de munca, n cazul n
care angajatul refuza sa raspunda ntrebarile adresate, acest fapt se va consemna n
prezenta si cu semnatura unui alt angajat din cadrul compartimentului de munca al
angajatului;
e) sanctiunea disciplinara propusa va fi aplicata angajatului.
(3)Firma de Resurse umane colaboratoare, pe baza referatului aprobat, va ntocmi
proiectul dispozitiei pentru aplicarea sanctiunii disciplinare cu respectarea prevederilor
Codului muncii.
CAPITOLUL VIII CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE A SALARIATILOR
RECOMPENSE
Art. 31 (1) Principalele obiective ale evaluarii personalului sunt:
- mbuntirea performanelor n procesul muncii.
- Efectuarea plilor pe baza meritului fiecrui angajat.
- Recomandri fcute angajailor privind ateptrile de la prestaia lor.
- Adoptarea deciziilor de promovare.
(2) Criteriile de evaluare ale salariatilor se refera la:
1 Realizarea atributilor corespunzatoare functiei.
2 Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente.
3 Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii
desfasurate.
4 Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.
5 Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.
(3) Evaluarea salariatilor se va efectua de catre administratori, colegi si clientii firmei.
In acest scop se realizeaza urmatoarele activitati:
dupa finalizarea fiecarei comenzi are loc o intalnire cu persoanele care au participat la
realizarea acesteia impreuna cu administratorul coordonator cu scopul evaluarii
performantelor individuale si ale echipei;
in acelasi timp, clientul este rugat sa completeze un formular de evaluare complex
care are rolul de a clarifica (printre altele) calitatea servciilor oferite precum si parerea
sa cu privire la modul in care echipa s-a ridicat la inaltimea asteptarilor;
(4) Firma respondabila cu problemele de resurse umane va intocmi fise care vor
8

contine criteriile de evaluare, cu aprecieri de la foarte bine la nesatisfacator. Acestea


vor constitui anexe la fisa postului ce va insoti Contractul Individual de Munca si vor fi
comunicate fiecarui salariat.
Art.32(1) Rezultatele evaluarii vor fi aduse la cunostinta fiecarui salariat, in cadrul
sedintei anuale de bilant a societatii. Data desfasurarii acestei sedinte va fi comunicata
cu 15 zile inintea desfasurarii acesteia, prin afisare la sediul societatii.
(2) Eventualele contestatii referitoare la rezultatele evaluarii vor fi solutionate in termen
de 3 zile lucratoare de la data solicitarii, de catre o comisie formata din administratorii
societatii si un reprezentant al firmei de resurse umane.
(3) In urma evaluarii, salariatii SC PIXEL SRL care si ndeplinesc la timp si n bune
conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduit ireprosabil, pot fi recompensati
n conditiile prevzute de lege.
CAPITOLUL
IX
NORME
PRIVIND
RESPECTAREA
PRINCIPIULUI
NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A
DEMNITATII
Art.33SC PIXEL SRL respecta principiul libertatii alegerii locului de munca, a profesiei,
a meseriei sau a activitatii pe care urmeaza sa o presteze salariatul,
Art.34Nici un salariat nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un
anumit loc de munca ori ntr-o anumita profesie, conform legislatiei n vigoare.
Art.35Nici un salariat nu poate fi fortat sa ndeplineasca orice munca sau serviciu sub
amenintare, ori pentru care salariatul nu si-a exprimat consimtamntul n mod liber.
Art.36 (1) Tuturor salariatilor le sunt recunoscute: dreptul la plata egala pentru munca
egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal
precum si dreptul la protective mpotriva concedierilor colective.
(2)Tuturor salariatilor le este recunoscut dreptul la libertatea gndirii si exprimarii , cu
respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.
Art.37n cadrul societatii, n relatiile de munca functioneaza principiul egalitatii de
tratament fata de toti salariatii, sunt respectate principiul nediscriminarii, precum si
principiul egalitatii de sanse ntre femei si barbati. Relatiile de munca se bazeaza pe
principiul consensualitatii si a bunei credinte.
Art.38Orice salariat care presteaza o munca, beneficiaza de respectarea demnitatii si a
constiintei sale fara nici o discriminare.
Art.39SC PIXEL SRL asigura ntreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor
formelor de discriminare directa sau indirecta fata de orice salariat, pe motiv ca acesta
apartine unei rase, etnii, religii, optiune politica, handicap, categorie sociala
defavorizata, ori datorita convingerilor, vrstei, dizabilitatilor, bolilor cronice
necontagioase, infectarii HIV, a sexului, a orientarii sexuale, ori apartenentei la o
categorie defavorizata, manifestata n urmatoarele domenii:
a. ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munca;
b. stabilirea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;
c. acordarea drepturilor sociale, altele dect cele ce reprezinta salariul;
d. conditii de munca echitabile si satisfacatoare
e. formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;
f. aplicarea masurilor disciplinare;
g. stabilirea de salarii egale pentru munca egala;
9

h. protectie mpotriva somajului;


i. dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta.
Art.40n cadrul relatiilor dintre angajati, precum si a relatiilor dintre angajati si alte
persoane fizice cu care vin n contact n ndeplinirea sarcinilor de serviciu, se interzice
orice comportament care prin efectele lui defavorizeaza sau supune unui tratament
injust sau degradant o persoana sau un grup de persoane.
Art.41Nu constituie o ncalcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o
persoana care nu corespunde cerintelor postului si standardelor profesionale, att timp
ct aceasta nu constituie act de discriminare.
Art.42Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter
nationalist sovin, de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce
vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare ndreptate mpotriva unei persoane sau a unui grup de
persoane.
Art.43Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse ntre femei si barbati si pentru
eliminarea discriminarii directe si indirecte pe criterii de sex se aplica n conformitate cu
prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse ntre femei si barbati.
Art.44ncalcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminarii si a nlaturarii
oricarei forme de ncalcare a demnitatii, constituie abatere disciplinara.
CAPITOLUL X
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
Art.45Salariatii pot adresa societatii, n nume propriu cereri sau reclamatii individuale
privind ncalcarea drepturilor prevazute n contractul individual de munca sau n
contractul colectiv de munca.
Art.46Pentru solutionarea temeinica si legala a cererilor sau reclamatiilor individuale ale
salariatilor, societatea dispune numirea unor comisii la nivelul fiecarui departament,
printr-o decizie, care sa cerceteze si sa analizeze detaliat toate aspectele sesizate.
Art.47n termen de 30 de zile de la nregistrarea cererii sau reclamatiei individuale a
salariatului la registratura, pe baza raportului comisiei, unitatea comunica n scris
raspunsul catre petitionar.
- n raspuns se indica, n mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
- Petitiile anonime sau cele n care nu sunt trecute datele de identificare a
salariatului, nu se iau n considerare.
CAPITOLUL XI MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGALE SAU
CONTRACTUALE
Art.48Pentru asigurarea aplicarii tuturor dispozitiilor legale n domeniul relatiilor de
munca la nivelul institutiei functioneaza urmatoarele principii:
a. permanenta informare a conducerii despre aparitiile sau modificarile cadrului legal n
domeniul relatiilor de munca
b. imediata informare, sub semnatura de luare la cunostinta, a salariatilor despre noile
reglementari n domeniul relatiilor de munca si mai ales a sanctiunilor specifice
c. imediata aplicare a normelor legale ce implica modificari ale regimului relatiilor de
munca la nivelul societatii.
nsusirea si aplicarea tuturor normelor legale fata de specificul activitatii societatii
10

CAPITOLUL XII DISPOZITII FINALE


Art.49 Prezentul regulament se completeaz cu prevederile legislatiei n vigoare privind
organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii,
disciplina muncii si rspunderea disciplinar, civil si penal.
Art.50 (1) Prezentul regulament intocmit intr n vigoare in termen de 5 zile lucratoare
de la data afisarii, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul SC PIXEL SRL.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin
afisare la sediul SC PIXEL SRL

Administratori SC PIXEL SRL

11