Sunteți pe pagina 1din 18

Universitatea Politehnica Bucuresti

Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Implementarea sistemului de management al calitatii


conform ISO 9001:2008 la S.C. Elcris S.R.L.

Student: Bogdan Adina

2014-2015

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Cuprins

1
2
3
4
5
6
7
8

Prezentarea firmei
Declaratia de politica si obiectivele organizatiei
Organigrama
Harta proceselor
Fisa proiectului
Trasabilitate
Tratarea produsului neconform
Audit intern si analiza managementului

1.Prezentarea organizatiei
SC ELCRIS SRL

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Oltenita
Adresa:
Sediu social: Str. Florian Mandache nr. 19, Oltenita, Jud. Calarasi, cod 915400
Tel: 0242515013

SCURT ISTORIC
SC ELCRIS SRL este constituita conform prevederilor legale in vigoare, fiind
persoana juridica romana, cu forma juridica de societate cu raspundere
limitata.
SC ELCRIS SRL a fost infiintata in 1995, cu un capital in totlaitate privat.
Obiectul de activitate al organizatiei este fabricarea de piese si constructii
metalice sudate navale(cod CAEN 2511 - fabricarea de constructii metalice si
parti componente ale structurilor metalice).
In perioada de debut a activitatii organizatia a desfasurat cu precadere
activitati de comercializare materiale metalice. Incepand cu anul 2007 s-a
axat pe domeniul pieselor navale, mai intai ca o activitate strict comerciala,
dupa care si-a organizat productia proprie. A achizitionat un teren in
intravilanul localitatii Oltenita unde in anul 2013, in urma unui proiect
finantat din fonduri europene a construit si utilat un spatiu de productie
potrivit.
Organizatia este administrata si condusa de un administrator unic, care are
puteri depline de administrare, reprezentare, angajare a societatii si
gestionare a patrimoniului social.
Datorita seriozitatii in afaceri am devenit cunoscuti pe piata internationala de
profil si dorim ca produsele pe care le oferim sa fie pe masura asteptarilor
clientilor nostri, in asa fel incat ei sa se poata baza pe noi in orice moment.

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

2.Declaratia de politica si obiectivele organizatiei

Societatea ELCRIS are ca domeniu de activitate productia de piese si


constructii metalice sudate navale precum si comercializarea de materiale
metalice standardizate si piese debitate din metale inoxidabile si aliaje de
nichel.

Raspunderea conducerii organizatiei si din punct de vedere al sistemului de


management al calitatii ii revine Directorului General, care se angajeaza sa
asigure:
-

o buna relatie cu furnizorii, astfel incat sa li se ofere clientilor proprii


totdeauna produsele solicitate de acestia, cu caracteristicile tehnice si
in termenul convenit
continua imbunatatire a performantelor proprii
un nivel ridicat de capacitate profesionala a personalului intern, prin
instruiri de specialitate
monitorizarea permanenta a proceselor derulate de organizatie in
scopul punerii in acord a acestora cu Politica pentru calitate si cu
obiectivele aferente.

Toate acestea sunt dezvoltate in Sistemul de Management al Calitatii,


implementat de societate conform Standardului SR EN ISO 9001 : 2008.

Anual, sau ori de cate ori schimbarile organizationale o impun,


managementul de la cel mai inalt nivel analizeaza eficacitatea sistemului si
gradul de indeplinire a obiectivelor calitatii.

Manualul Calitatii si procedurile aferente descriu cerintele specifice


domeniului de activitate al societatii ELCRIS S.R.L. si sunt accesibile intr-un
mod controlat in cadrul societatii, cat si eventualelor terte parti interesate, la
cererea acestora.

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Director General

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

3.Organigrama

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

4.Harta proceselor

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

5.Fisa proiectului
La contractarea fiecarui proiect se intocmeste o fisa a proiectului si un grafic
Gantt prin care este urmarit proiectul in fiecare etapa a acestuia. Fisa
proiectului si graficul Gantt fac parte din documentatia care ramane la
furnizor.

FISA PROIECTULUI
Nr. Contract / Anexa la Contract:
......................................

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Producator:
..
Tema de proiectare:
...
Data lansarii proiectului:
..
Termen de finalizare:
.........................................
Date de intrare (se pot specifica succint cerintele de functionare si performanta, eventuale cerinte legale aplicabile):
...
...
...
...
...
Date de iesire vor avea in vedere informatii pentru:
- Aprovizionare :
o Tip material:.
o Cantitate:.
- Executie:
o Procedeu sudura: ..
o Sablare:

o Grunduire:

o Vopsire:
- Teste si masuratori:
o Test de presiune:
o Test cu lichide penetrante:
- Criterii de acceptare:
o Certificare materiale:.
o Lucrari de sudura executate cu sudori autorizati:.
o Raport de masuratori:

Etapa

Analiza proiectarii

Responsabil

Termen

Rezultatul etapei

Inregistrari

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Verificare proiect

Validare proiect

Documentatia proiectului a fost predata fabricantului :


-

la data :

format electronic (e-mail / CD ) / format tiparit

Semnatura de predare
ELCRIS

Semnatura de primire
PRODUCATOR

..

..

==============================================================================

Controlul modificarilor in proiectare:


Descriere modificari documentatie (se poate indica si un document anexat si/sau un fisier electronic care contin
detalii despre modificari):
Etapa
Realizarea
modificarilor

Responsabil

Termen

Rezultatul etapei

Inregistrari

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Analiza
modificarilor
Verificarea
modificarilor
Validarea
modificarilor
Obs.: In cazul existentei a mai multor modificari ale documentatiei, se repeta operatiunea de Control al modificarilor,
rezultatele fiind inregistrate in Anexe ale prezentei Fise de proiect.

6. Trasabilitate
Trasabilitatea este asigurata prin intocmirea unei fise de inspectie care
urmareste fiecare etapa in parte, de la proiectarea produsului pana la
realizarea produsului final. Inspectia produsului se face de catre
departamentul Productie-Proiectare impreuna cu o terta parte (ex. Lloyds
register). Planul de inspectie si testarea este un document care face parte
din documentatia transmisa clientului prin care se arata durata fiecarei etape
de realizare a produsului.

INSPECTION AND TEST PLAN

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

DOCUMENT NO. :
EQUIPMENT: .
DRAWING: .
INTENDED FOR VESSEL: ..
LR numbers are as follows
HULL
LR
NUMBE (IMO)NUMB
R
ER
-

CLIENT: ............
CLIENT ORDER: .

ELCRIS ORDER NO.:


INSPECTION TYPE
H
: HOLD POINT
W
: WITNESS POINT
SW : SPOT WITNESS
R
: REVIEW DOCUMENT
DOC : RECORDS, CERTIFICATES
X
: SHOW THE APPLICABLE ITEMS
S & D: SIGNATURE & DATE
LR : Lloyds Register
NO.
DESCRIPTION
NR.
1.0.
2.0

3.0
3.1

CHECK DRAWINGS AND CALCULATIONS


.
MATERIAL INSPECTION
To be checked the material certificates for:
- chemical analysis & mechanical properties
- non-destructive examination
- welding consumables
When materials are received, to be performed visual,
dimensional exam., check of markings
WELDING
WELDING PROCEDURE QUALIFICATION
- check of applicable WPS and WPQR

ACCEPTANCE CRITERIA
CRITERII DE ACCEPTARE
Plan Approval acc. to LR Rules

INSPECTED
ST - S & D
H

LR Approved Drawing
LR Rules

LR Approved Drawing &


Welding Plan

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
3.2

WELDERS QUALIFICATION W Cert.

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

5.0
6.0
7.0

LR Approved Drawing &


Welding Plan

STRUCTURE & WELDING INSPECTION


FIT - UP INSPECTION
Inner shell and internals, before welding
INSPECTION AFTER WELDING
Inner shell and internals, after welding
FIT-UP INSPECTION
outer shell / supports, before welding
INSPECTION AFTER WELDING
Complete, after welding, grinding

LR Approved Drawing
LR Rules
LR Approved Drawing &
Welding Plan, LR Rules
LR Approved Drawing
LR Rules
LR Approved Drawing &
Welding Plan, LR Rules

NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION
as per Drawing and / or request of LR surveyor
AIR TEST

LR Approved Drawing &


Welding Plan, LR Rules
LR Approved Drawing

LR Approved Drawing

Client Requirements
LR Approved Drawing
LR Rules

FINAL INSPECTION AND DIMENSIONAL


VERIFICATION
8.0 MANUFACTURER CONSTRUCTION BOOK
Certificates, NDT and measurement reports, etc

H
H
H

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

7.Tratarea produsului neconform


In urma etapelor de control, la depistarea neconformitatilor se intocmeste
un raport de neconformitate si actiuni corective in urma caruia se
demareaza o ancheta pentru depistarea cauzei neconformitatii, stabilirea
masurilor corrective si a masurilor preventive.

RAPORT DE NECONFORMITATE ACTIUNI CORECTIVE


(RN-AC)
Codul RN-AC:
Data auditului :
Denumirea domeniului auditat :
Reprezentantul domeniului auditat :
Auditor(i) / RSC / RMC

La care intrebare din chestionarul de audit / document


SMC / cerinta din Standard se refera neconformitatea?

Descrierea neconformitatii constatate

E necesara o reglementare noua/modificare ? (da-nu)


E necesar audit de urmarire ? (da-nu)
Data

Semnatura reprezentantului zonei


auditate

Data dispunerii actiunii

Semnatura
Auditorilor / RSC / RMC

Data finalizarii actiunii

Semnatura RMC

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Descrierea cauzei neconformitatii, a corectiei si a actiunii corrective.

Responsabil de implementarea corectiei si/ sau actiunii corective:

Nume
Functie.
Semnatura...

Data stabilita pentru finalizarea corectirei si a actiunii corrective:

Urmarirea implementarii corectiei si/ sau actiunii corective :


Evaluarea corectiilor si/sau actiunilor corective si a eficacitatii acestora:

Data

Semnatura RMC

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

8. Audit intern si analiza managementului


In cadrul organizatiei se efectueaza periodic audituri interne pentru
evaluarea departamentelor si stabilirea metodelor de crestere a
randamentului acestora.
Totodata, anual, se efectueaza o analiza la nivelul managementului
societatii pentru stabilirea modului si directiilor in care se indreapta
organizatia.

RAPORT DE AUDIT INTERN


Nr.data

1. Departamentul evaluat:

2. Perioada efectuarii auditului:

3. Componenta echipei de audit :

4. Documente de referinta :

5. Personal contactat :

6. Desfasurarea auditului - concluzii:

Semnaturi echipa de audit :


...

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Anexe :

Universitatea Politehnica Bucuresti


Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

RAPORT ANALIZA MANAGEMENT

Data de realizare:..
Intocmit:

Avizat :.

Aprobat :

A. Date de intrare
a. Rezultatele auditurilor interne
b. Stadiul actiunilor corective si preventive
c. Feed-back-ul de la clienti ( grad de satisfactie si reclamatii clienti)
d. Performanta societatii (compararea realizarilor cu tintele indicatorilor din Obiectivele Calitatii)
e. Actiunile de urmarire de la analizele efectuate de management anterior
f.

Modificari in documentatia SMC, generate generate eventual, de posibile schimbari organizatorice si de recomandari pentru imbunatatire

B. Date de iesire : Oportunitati de imbunatatire organizatorice / functionale (modificari ale politicii, obiective - termene, responsabili, resurse)