Sunteți pe pagina 1din 25

TRANSPORTURI,

POT I
TELECOMUNICAII
TRANSPORT,
POST AND
TELECOMMUNICATIONS

17

CUPRINS TABELE

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

17.8
17.9

17.10
17.11

17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17

Pagina
Page

Transportul de mrfuri, pe moduri de transport .... 510


Liniile de cale ferat n exploatare ........................ 510
Mijloacele de transport feroviar, pe ci
navigabile interioare i maritim ............................. 511
Transportul feroviar,
pe tipuri de mrfuri ................................................ 512
Transportul portuar, pe tipuri de mrfuri,
n anul 2011 ......................................................... 514
Transportul rutier de mrfuri, pe
destinaii i tipuri de transport, n anul 2011 ........ 518
Transportul rutier de mrfuri, pe tipuri
de autovehicule, capaciti de transport
i tipuri de transport, n anul 2011 ....................... 518
Transportul rutier, pe tipuri de mrfuri
i categorii de transport, n anul 2011 ................... 519
Transportul rutier de mrfuri, pe categorii de
mrfuri periculoase i tipuri de transport,
n anul 2011 ........................................................... 521
Transportul de pasageri, pe moduri
de transport ........................................................... 522
Autovehiculele nmatriculate n circulaie i
accidentele de circulaie rutier cauzatoare de
vtmri corporale ................................................. 522
Drumurile publice .................................................. 523
Aeronavele civile nmatriculate ............................. 523
Transportul aeroportuar ........................................ 524
Unitile de pot i telefonie ................................ 525
Activitile de pot ............................................... 525
Activitile de telefonie .......................................... 525

Teritorial
17.18
17.19
17.20
17.21

Drumurile publice, n profil teritorial,


la 31 decembrie 2011 ...................................................
Liniile de cale ferat n exploatare,
n profil teritorial, la 31 decembrie 2011 .......................
Activitile de pot, n profil teritorial,
n anul 2011 ..................................................................
Activitile de telefonie, n profil teritorial,
n anul 2011 .................................................................

SURSA DATELOR
Cercetri statistice:

504

TABLES CONTENTS

Goods transport, by mode of transport


Railways under operation
Means of rail, inland waterways
and sea transport
Railway transport,
by type of goods
Goods transport at ports, by type of goods,
in 2011
Goods transport by road, by destination
and type of transport, in 2011
Goods transport by road, by type of vehicles,
transport capacity and type of transport,
in 2011
Road transport, by type of goods
and category of transport, in 2011
Goods transport by road, by category of
dangerous goods and type of transport,
in 2011
Passengers transport,
by mode of transport
Registered motor vehicles and
road traffic accidents causing
body injuries
Public roads
Registered civil aircrafts
Airports transport
Post offices and telephony units
Activities of post
Activities of telephony

Territorial
Public roads, at territorial level,
on December 31, 2011
Railways under operation, at territorial level,
on December 31, 2011
Post activities, at territorial level,
in 2011
Telephony activities, at territorial level,
in 2011

DATA SOURCE
Statistical surveys:

Cercetri statistice privind transportul de mrfuri i

Statistical surveys on goods and passengers

pasageri pe diverse moduri de transport privind


infrastructura i mijloacele de transport i activitile
de pot i telecomunicaii.

transport by various modes of transport, related to


the infrastructure and to the transport means and on
post and telecommunications activities.

Surse administrative:

Administrative sources:

Ministerul Administraiei i Internelor, pentru datele

Ministry of Administration and Interior, for data

privind autovehiculele nscrise n circulaie i


accidentele de circulaie rutier cauzatoare de
vtmri corporale;
Autoritatea Aeronautic Civil Romn, pentru
aeronavele civile cu certificat de navigabilitate,
nmatriculate n Registrul de nmatriculare al
Aeronavelor;
Autoritatea Naval Romn, pentru navele maritime
i fluviale nmatriculate.
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin
Autoritatea Rutier Romn, pentru datele
coninute n Registrul operatorilor de transport
rutier, respectiv Registrul ntreprinderilor.

regarding registered motor vehicles and road traffic


accidents causing body injuries;

Romanian Civil Aeronautic Authority, for civil


aircrafts registered in the Aircrafts Register, which
have navigability certificate;

Romanian Naval Authority, for registered sea and


river ships.

Ministry of Transport and Infrastructure, through the


Romanian Roads Authority, for the data recorded in
the Register of road transport operators,
respectively in Business Register.

PRECIZRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

TRANSPORTURI

TRANSPORT

Datele statistice din cadrul acestui capitol reflect


activitatea de transport feroviar, rutier, maritim, pe ci
navigabile interioare, aerian i prin conducte.
Sunt prezentai indicatori privind transportul de
pasageri i mrfuri, infrastructur i mijloace de
transport.
Mrfurile transportate n perioada de referin se
exprim prin greutatea lor, n tone.
n statistica modurilor de transport rutier, aerian i
maritim, greutatea nregistrat este greutatea brut a
mrfurilor. Datele privind transportul feroviar i cel pe ci
navigabile interioare consider greutatea brut - brut a
mrfurilor, care include att greutatea proprie a mrfurilor
i ambalajelor, ct i greutatea (tara) echipamentului de
transport, respectiv palei i containere.
Statistica transportului feroviar, rutier i pe ci
navigabile interioare includ date privind transportul de
tranzit.
Transportul pe calea ferat cuprinde mrfurile
ncrcate n vagoane i expediate pe reeaua de cale
ferat, indiferent de destinaie i mrfurile din vagoanele
intrate prin staii de frontier, avnd ca destinaii staii de
pe reeaua naional de cale ferat sau aflate n tranzit
spre staii din strintate.
n statistica transportului rutier, sunt incluse
mrfurile transportate cu mijloace de transport rutier
nmatriculate n ar.
Transportul rutier public este transportul rutier
efectuat pe baz de contract, contra plat, prin ncasarea
unui tarif sau a echivalentului n natur ori n servicii, cu
vehicule deinute i utilizate n condiiile legii, de ctre
operatorii de transport rutier nregistrai n Registrul
operatorilor de transport rutier.

The statistical data included in this chapter reflect


the rail, road, sea, inland waterways, air and oil
pipelines transport activity.
Indicators on the transport of passengers and
goods, infrastructure and means of transport are
presented.
The goods transported in the reference period are
expressed through their weight, in tonnes.
In the statistics on road, air and maritime transport
modes, the weight recorded is the gross weight of
goods. For rail and inland waterways transport, the
gross weight of goods includes both the own weight of
goods and packaging, and the weight (tare) of transport
equipment, namely pallets and containers.
The rail, road and inland waterways transport
statistics includes data on the transit transport.
Railway transport includes goods loaded in
wagons and sent by railway network, irrespective of their
destination, and goods loaded in wagons entered
through border stations, having as destination a station
of the national railway network or in transit to a station
abroad.
In road transport statistics, the goods transported
with transport means registered in the country are
recorded.
Public road transport means the road transport
carried out on contractual basis, under payment, by
cashing a tariff or its counterpart in kind or in services,
with vehicles owned and used under legal conditions,
by the road transport operators recorded in the Register
of road transport operators.

505

Transportul rutier n cont propriu se efectueaz


fr ncasarea unui tarif sau a echivalentului n natur ori
n servicii al acestuia, pe baza certificatului de transport
n cont propriu.
Datele statistice privind transportul: maritim, pe
ci navigabile interioare i aerian se refer la mrfurile
transportate, indiferent de naionalitatea de nregistrare a
mijloacelor de transport.
Transportul prin conducte petroliere magistrale
cuprinde volumul produselor petroliere pompate prin
conducte i ajunse la destinaie.
Parcursul mrfurilor, exprimat n tone-km se
determin n funcie de greutatea mrfurilor transportate
i de distanele parcurse de mijloacele de transport
utilizate pentru efectuarea transportului, ntre locul de
ncrcare i locul de descrcare. Indicatorul este calculat
pentru modurile de transport feroviar, rutier, pe ci
navigabile interioare i prin conducte.
Transportul portuar prezint date care reflect
operaiunile din porturile maritime privind mrfurile i
pasagerii, respectiv transportul de mrfuri pe ci
navigabile interioare.
Transportul aeroportuar prezint operaiunile
privind pasagerii, mrfurile i pota nregistrate n
aeroporturi.
Pasagerii transportai sunt pasagerii care
efectueaz o cltorie, utiliznd mijloace de transport
caracteristice modului de transport considerat.
Transportul naional reprezint transportul efectuat
ntre dou localiti situate pe teritoriul naional.
Transportul internaional reprezint transportul
ntre teritorii naionale diferite, o localitate fiind situat pe
teritoriul naional.
Transportul public local de pasageri reprezint
operaiunea de transport de pasageri care se efectueaz
cu un vehicul rutier de transport, precum i cu metroul, n
interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localiti,
fr a depi limitele acesteia.
Parcursul pasagerilor, indicator exprimat n
pasageri-km, se determin n funcie de numrul
pasagerilor transportai i de distana efectiv parcurs de
fiecare pasager.
Datele privind infrastructura de transport feroviar
prezint lungimea liniilor de cale ferat n exploatare,
definite ca linii deschise transportului feroviar de mrfuri
i pasageri, iar cele privind infrastructura de transport
rutier se refer la drumuri.
Drumurile publice sunt cile de comunicaie terestr,
cu excepia cilor ferate, special amenajate pentru traficul
pietonal i rutier, deschise circulaiei publice.
Drumurile naionale asigur legtura capitalei rii
cu municipiile-reedine de jude, legturile ntre
acestea, precum i cu rile vecine.

506

Road transport on own account is carried out


without cashing a tariff or its counterpart in kind or in
services, based on the licence for carrying out transport
on own account.
The statistical data on: maritime, inland waterways
and air transport comprise transported goods,
irrespective of the nationality where the means of
transport are registered.
Oil pipelines transport includes the volume of oil
products pumped through pipes and which reached the
destination.
The transport performance, expressed in
tonnes-km, is determined by the weight of transported
goods and by the distances covered by the means that
carry out the transport from the loading place to the
unloading place. The indicator is calculated for rail, road,
inland waterways and oil pipelines transport modes.
Transport at ports reflects the operations involving
goods and passengers, which are carried out in sea
harbours, respectively the transport of goods on inland
waterways.
Airport transport presents the operations involving
passengers, goods and mail which are registered at
airports.
Transported passengers are passengers who
make a trip using means of transport characteristic of
each transport mode.
National transport is transport carried out between
two localities belonging to the national territory.
International transport is transport between
countries different, one locality belonging to the national
territory.
Local public passengers transport includes
passengers transport operations carried out using a road
transport vehicle as well as the subway, within the
administrative-territorial area of a locality, without
exceeding its boundaries.
Passengers transport performance, indicator
expressed in passengers-km, is determined by the
number of transported passengers and by the distance
actually covered by each passenger.
The data on railway transport infrastructure reflect
the length of railways in operation, which includes the
lines open to the transport of goods and passengers,
while those related to road transport infrastructure
comprises roads.
Public roads represent the terrestrial communication
ways, excepting railways, specially built up for walkers and
vehicles traffic, open to public circulation.
National roads ensure the connection between the
countrys capital and county seat municipalities, the
connections among the latter, as well as with
neighbouring countries.

Drumurile judeene i comunale asigur legturile


ntre municipiile-reedin de jude i reedinele de
comune, municipii, orae i alte obiective importante,
ntre comune i satele din jude, precum i legtura ntre
municipii, orae, comune i sate ntre ele.
Datele privind echipamentele de transport se refer
la mijloacele de transport nmatriculate, caracteristice
fiecrui mod de transport. n capitol sunt prezentate date
privind accidentele de circulaie rutier cauzatoare de
vtmri corporale, care se refer la orice accident
care implic cel puin un vehicul rutier n micare pe un
drum public sau privat, la care publicul are acces,
provocnd moartea sau rnirea cel puin a unei
persoane. Sinuciderile sau tentativele de sinucidere nu
sunt incluse n aceste accidente.

County and communal roads ensure the


connections between county seat municipalities and
commune seats, municipalities, towns and other
important objectives, between communes and the
villages within a county, as well as the connection
between municipalities, towns, communes and villages.
Data on transport equipment refer to registered
transport means, characteristic to each transport mode.
The chapter presents data about road traffic accidents
causing body injuries regarding any accident involving
at least one road vehicle moving on a public or private
road, accessible to the public, causing death or injury of
at least one person. Suicides or attempted suicide are
not included in these accidents.

POT I TELECOMUNICAII

POST AND TELECOMMUNICATIONS

Trimiterea potal se refer la expedierea i


livrarea unui bun, prin mijloace diferite de cele
electronice, la adresa indicat de expeditor, utiliznd
serviciile de pot. Sunt incluse trimiterile de
coresponden, imprimatele i coletele potale.
Trimiterea de coresponden este comunicarea
scris, tiprit, imprimat sau nregistrat pe orice
suport material care urmeaz s fie transportat i
livrat la adresa indicat de expeditor (altfel dect
electronic) pe suport sau pe ambalajul acesteia.
Imprimatele (cri, cataloage, ziare i periodice)
sunt trimiteri potale care nu sunt incluse n categoria
trimiterilor de coresponden.
Trimiterile potale recomandate sunt acele trimiteri
pentru care se ofer o garanie forfetar mpotriva
riscurilor de pierdere, furt, distrugere total sau parial,
deteriorare i pentru care se elibereaz la cerere o dovad
privind depunerea la punctul de acces sau la destinatar.
Trimiterile potale cu valoare declarat sunt acele
trimiteri care sunt asigurate mpotriva pierderii, furtului,
distrugerii totale sau pariale, deteriorrii, pentru o sum
egal cu valoarea declarat de expeditor.
Coletul potal este o trimitere potal coninnd
bunuri cu sau fr valoare comercial; coletele potale
nu trebuie s conin alte trimiteri potale.
n numrul de conexiuni la serviciile de telefonie
sunt cuprinse conexiunile persoanelor fizice i juridice la
serviciile de telefonie fix i mobil.
Numrul de conexiuni la serviciul de telefonie
fix este reprezentat de numrul de linii telefonice fixe
conectate pentru care se pltesc abonamente.
Numrul de conexiuni la serviciul de telefonie
mobil este reprezentat de numrul de cartele SIM pe
baz de abonament i cartele SIM prepltite active.

A postal item is an item sent and delivered, through


other means than the electronic ones, at the address
indicated by the sender, using postal services. Items of
correspondence, printed matter and postal packages are
included.
An item of correspondence is a communication in
written form, printed or on any kind of physical medium
to be conveyed and delivered at the address indicated by
the sender (otherwise than electronically) on the medium
support or package.
Printed matters (books, catalogues, newspapers
and periodicals) means postal items that are not
included under items of correspondence.
Registered items are items for which a flat-rate
guarantee against risks of loss, theft, full or partial
destruction, deterioration is provided and, upon request,
proof of the handing in at the access point or to the
recipient is supplied.
Postal items with a declared value are items
insured against loss, theft, full or partial destruction or
deterioration, for an amount equal to the value declared
by the sender.
A postal parcel is a postal item containing goods
with or without commercial value and does not include
other postal items.
The number of connections to telephone
services comprises the connections of natural and legal
persons to fixed and mobile telephone services.
The number of connections to the fixed telephone
service is represented by the number of connected fixed
telephone lines for which subscriptions are paid.
The number of connections to the mobile telephone
service is represented by the number of subscription-based
SIM cards and active prepaid SIM cards.

507

17.G1

Principalele tipuri de mrfuri transportate pe cile ferate, n anul 2011


Main types of goods subject to railways transport, in 2011

Structur calculat din date n mii tone


Structure calculated from data in thou tonnes
46,3%

14,5%
5,8%

Crbune i lignit; iei i gaze


naturale
Coal and lignite; crude petroleum
and natural gas
Minereuri metalifere i alte
produse de minerit i exploatare
de carier; turb; uraniu i thoriu
Metal ores and other mining and
quarrying products; peat; uranium
and thorium

6,9%

22,6%

Cocs, produse rafinate din petrol


Coke and refined petroleum
products

3,9%

Structur calculat din date n mii tone - km


Structure calculated from data in thou tonnes - km
21,2%

18,2%

4,4%
6,3%

11,4%

Chimicale, produse chimice i


fibre manufacturate; produse din
cauciuc i din mase plastice;
combustibil nuclear
Chemicals, chemical products and
man-made fibres; rubber and
plastic products; nuclear fuel
Metale de baz; produse
fabricate din metal, cu excepia
mainilor i a echipamentelor
Basic metals; fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Alte tipuri de mrfuri
Other types of goods

38,5%

17.G2

Transportul portuar maritim, n anul 2011


Maritime transport at ports, in 2011
46,7%

53,3%
Mrfuri ncrcate
Loaded goods
Mrfuri descrcate
Unloaded goods

508

17.G3

Transportul portuar pe ci navigabile interioare, n anul 2011


Inland waterways transport at ports, in 2011

23,7%

55,7%
Transport naional
National transport
Transport internaional
International transport
Tranzit
Transit

20,6%

17.G4

Numrul de conexiuni (la sfritul anului)


Number of conections (end of year)
milioane / million

30
25
20

25,4

24,5

22,9

24,6

23,4

17,4

15
10
5
0

4,2
2006

4,3

2007

5,0

5,3

2008

Serviciul de telefonie fix


Fixed telephony service

2009

4,5

2010

4,7

2011

Serviciul de telefonie mobil


Mobile telephony service

Sursa : Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii.


Source: National Authority for Management and Regulation in Communication.

509

17.1

Transportul de mrfuri, pe moduri de transport


Goods transport, by mode of transport
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mrfuri transportate (mii tone)


Transported goods (thou tonnes)
Transport feroviar
Transport rutier
Transport pe ci
navigabile interioare1)
Transport maritim 2)
Transport aerian
Transport prin conducte
petroliere magistrale

68313
335327

68772
356669

66711
364605

50596
293409

52932
174551

60723
183629

29304
46709
23

29425
48928
22

30295
50449
27

24743
36021
24

32088
38118
26

29396
38883
27

12702

12310

12390

8520

6551

6020

Railway transport
Road transport
Inland waterways
transport 1)
Maritime transport 2)
Air transport
Transport via
petroleum pipelines

Parcursul mrfurilor (milioane tone-km)


Goods transport performance (million tonnes-km)
Transport feroviar
Transport rutier
Transport pe ci
navigabile interioare1)
Transport prin conducte
petroliere magistrale

15791
57278

15757
59517

15236
56377

11088
34265

12375
25883

14719
26347

8158

8195

8687

11765

14317

11409

2027

1850

1720

1243

996

879

Railway transport
Road transport
Inland waterways
transport 1)
Transport via
petroleum pipelines

1) ncepnd cu anul 2009, include date statistice de tranzit raportate de Cpitniile Zonale i transport ntre porturi din Bulgaria, echivalent

cu transport de tranzit pentru Romnia. / Since 2009, transit transport data reported by Regional Harbour Masters and Bulgarian inland
waterways transport equivalent to transit transport for Romania included.

2) Conform metodologiei Eurostat privind evitarea dublei nregistrari pentru transportul naional. / According to the Eurostat methodology

on approach related to the treatment of ,,double counting in national transport.

17.2

Liniile de cale ferat n exploatare (la sfritul anului)


Railways under operation (end of year)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

km
Total
din care: electrificate
Din total:
Linii cu ecartament normal1)
Cu o cale
Cu dou ci
Linii cu ecartament ngust
Linii cu ecartament larg

10789
3965

10777
3974

10785
3974

10784
4002

10785 10777
4020 4020

10731
7722
3009
1
57

10639
7730
2909
4
134

10646
7737
2909
5
134

10645
7736
2909
5
134

10645 10638
7736 7729
2909 2909
5
4
135
135

Total
of which: electrified
Of total:
Normal gauge lines 1)
With one - track
With two - tracks
Narrow gauge lines
Large gauge lines

n procente fa de total / As percentage of total


Total
din care: electrificate
Din total:
Linii cu ecartament normal1)
Cu o cale
Cu dou ci
Linii cu ecartament ngust
Linii cu ecartament larg

100,0
36,8

100,0
36,9

100,0
36,8

100,0
37,1

100,0
37,3

100,0
37,3

99,5
71,6
27,9
**)
0,5

98,7
71,7
27,0
**)
1,3

98,7
71,7
27,0
**)
1,3

98,7
71,7
27,0
**)
1,3

98,7
71,7
27,0
**)
1,3

98,7
71,7
27,0
**)
1,3

1) Linii la care distana ntre ine este de 1435 mm. / Lines where distance between rails is of 1435 mm.

510

Total
of which: electrified
Of total:
Normal gauge lines 1)
With one - track
With two - tracks
Narrow gauge lines
Large gauge lines

17.3

Mijloacele de transport feroviar, pe ci navigabile interioare i maritim


Means of rail, inland waterways and sea transport
U.M. / M.U.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

numr / number
mii CP / thou HP

1982
6972

1986
7032

1907
6750

1845
6453

1834
6581

1823
6690

Electrice
Electric

numr / number
mii CP / thou HP

751
4977

751
5036

719
4827

689
4594

683
4738

680
4850

Diesel de orice fel


Diesel of any type
din care: / of which:

numr / number
mii CP / thou HP

1105
1889

1105
1889

1083
1846

1052
1795

1047
1793

1040
1791

peste 350 CP
over 350 HP

numr / number
mii CP / thou HP

1095
1888

1095
1888

1070
1844

1039
1792

1037
1792

1030
1789

numr / number
mii tone capacitate
thou tonnes capacity

55503

54713

47420

45505

43311

42624

2619

2515

2177

2107

2003

1971

numr / number
mii locuri / thou places

5522
411

5326
365

5105
338

5137
344

4904
332

4483
304

numr / number
mii tone capacitate
thou tonnes capacity

1207

1199

1221

1232

1208

1097

1589

1565

1553

1533

1514

1450

numr / number
mii CP / thou HP

246
231

250
239

256
243

258
243

239
214

234
208

numr / number
mii locuri / thou places

60
10

72
11

75
11

65
7

67
8

127
9

Nave pentru transportul mrfurilor


- total
Freight ships - total
din care: / of which:

numr / number
mii tdw / thou tdw

35
146

31
114

27
103

24
98

26
102

23
56

Nave pentru mrfuri generale


Ships for general merchandise

numr / number
mii tdw / thou tdw

9
62

7
59

6
50

5
41

5
41

4
37

Mineraliere
Ore carriers

numr / number
mii tdw / thou tdw

1
25

Petroliere
Oil tankers

numr / number
mii tdw / thou tdw

8
47

9
48

9
46

10
50

10
50

8
9

Transport feroviar 1)
Railway transport 1)
Locomotive - total
Railway engines - total
din care: / of which:

Vagoane pentru trenuri de marf


- total
Waggons - total
Vagoane pentru trenuri de pasageri
- total
Carriages - total

Transport pe ci navigabile interioare 2)


Inland waterways transport 2)
Nave fr propulsie pentru
transportul mrfurilor
Ships without propulsion for
merchandise transport
Remorchere i mpingtoare
Tugboats and pushers
Nave pentru transportul pasagerilor
Ships for passengers transport
Transport maritim 2)
Maritime transport 2)

1) Mijloace de transport feroviar existente n inventar la sfritul anului. / Railway transport means existing in inventory at end of year.
2) Datele se refer la nave nmatriculate n Registrele Matricole ale Autoritii Navale Romne. / Data refer to registered ships in the

Registration File of Romanian Naval Authority.

511

17.4
Cod
NST 2007
Code
NST 2007

Transportul feroviar1), pe tipuri de mrfuri


Railway transport1), by type of goods

Tipuri de mrfuri
Type of goods

Total
01

Produse agricole din vntoare i silvicultur;


pete i alte produse din pescuit
Products of agriculture, hunting, and forestry;
fish and other fishing products

02

Crbune i lignit; iei i gaze naturale


Coal and lignite; crude petroleum and
natural gas

03

Minereuri metalifere i alte produse de minerit


i exploatare de carier; turb; uraniu i thoriu
Metal ores and other mining and quarrying
products; peat; uranium and thorium

04

Produse alimentare, buturi i tutun


Food products, beverages and tobacco

05

Textile i produse textile; piele i produse


din piele
Textiles and textile products; leather and
leather products

06

Lemn i produse din lemn i plut (cu excepia


mobilei); articole din paie i materiale
de mpletit; celuloz, hrtie i articole din
hrtie; tiprituri i nregistrri media
Wood and products of wood and cork (except
furniture); articles of straw and plaiting
materials; pulp, paper and paper products;
printed matter and recorded media

07

Cocs, produse rafinate din petrol


Coke and refined petroleum products

08

Chimicale, produse chimice i fibre


manufacturate; produse din cauciuc i
din mase plastice; combustibil nuclear
Chemicals, chemical products, and man-made
fibres; rubber and plastic products; nuclear fuel

09

Alte produse minerale nemetalice


Other non-metallic mineral products

10

Metale de baz; produse fabricate din metal,


cu excepia mainilor i a echipamentelor
Basic metals; fabricated metal products,
except machinery and equipment

11

Maini i utilaje n.c.a.; echipamente de birou


i computere; maini i aparate electrice n.c.a.;
echipamente i aparate radio, TV i de
comunicaii; instrumente medicale, de precizie
i optice; ceasuri de mn i ceasornice
Machinery and equipment n.e.c.; office
machinery and computers; electrical machinery
and apparatus n.e.c.; radio, television and
communication equipment and apparatus;
medical, precision and optical instruments;
watches and clocks

Mii tone
Thou tonnes
2009 2010 2011

Mii tone - km
Thou tonnes - km
2009
2010
2011

50596 52932 60723 11088152 12374742 14719288


638

911

1536

182730

258607

451498

22748 23024 28145

2530808

2458495

2684270

2826

2449

2388

460537

568207

641008

671

467

559

288424

172350

176548

16

950

5173

2170

432

836

1130

188140

274181

346476

13733 14060 13754

4179104

4772519

5671047

3307

3951

4167

1215440

1527826

1683983

619

573

1777

173776

233982

557739

2437

3468

3506

593787

857492

926255

15

13

5244

3707

22490

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

512

17.4
Cod
NST 2007
Code
NST 2007

Transportul feroviar1), pe tipuri de mrfuri - continuare


Railway transport1), by type of goods - continued

Tipuri de mrfuri
Type of goods

12

Echipamente pentru transport


Transport equipment

13

Mobil; alte mrfuri fabricate n.c.a.


Furniture; other manufactured goods n.e.c.

14

Materiale secundare neprelucrate;


deeuri municipale i alte deeuri
Secondary raw materials; municipal waste
and other waste

15

Pot, colete
Mail, parcels

16

Echipamente i materiale utilizate


n transportul de mrfuri
Equipment and material utilised
in the transport of goods

17

18

19

20

Mrfuri deplasate pe parcursul mutrilor de


domiciliu sau birou; bagaje transportate separat
de pasageri; autovehicule deplasate n vederea
reparaiilor; alte mrfuri necomerciale n.c.a.
Goods moved in the course of household and
office removals; baggage transported separately
from passengers; motor vehicles being moved
for repair; other non-market goods n.e.c.
Mrfuri grupate: un amestec de tipuri
de mrfuri transportate mpreun
Grouped goods: a mixture of types of goods
which are transported together
Mrfuri neidentificabile: mrfuri care din anumite
motive nu pot fi identificate i care, prin urmare,
nu pot fi clasificate n grupele 01-16
Unidentifiable goods: goods which for any
reason cannot be identified and therefore
cannot be assigned to groups 0116
Alte mrfuri n.c.a.
Other goods n.e.c.

Mii tone
Thou tonnes
2009 2010 2011

Mii tone - km
Thou tonnes - km
2009
2010
2011

206

175

239

53928

204

1075 1169 1192

69089 106195

99

67

400855 417842 422359

131

166

226

65513

21

43

60

4747

10711

12236

1285

127

233

1413 1597 1840

314

17

180

76002 107421

625807 662810 837270

116873

5523

70023

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

513

17.5
Cod NST
2007
Code NST
2007

Transportul portuar1), pe tipuri de mrfuri, n anul 2011


Goods transport at ports1), by type of goods, in 2011
mii tone / thou tonnes

Mrfuri ncrcate / Loaded goods Mrfuri descrcate / Unloaded goods


Tipuri de mrfuri

Transportul portuar maritim

Total

Total

Intra-UE
Intra-EU

Extra-UE
Extra-EU

Total

Intra-UE
Intra-EU

Extra-UE
Extra-EU

Type of goods

38918

20743

5667

15076

18175

1316

16859

Produse agricole din vntoare i silvicultur;


pete i alte produse din pescuit

9218

8461

3655

4806

757

750

02

Crbune i lignit; iei i gaze naturale

7734

224

95

129

7510

7509

Coal and lignite; crude petroleum and natural gas

03

Minereuri metalifere i alte produse de minerit


i exploatare de carier; turb; uraniu i thoriu

4648

1807

178

1629

2841

61

2780

Metal ores and other mining and quarrying products; peat;


uranium and thorium

607

165

99

66

442

65

377

*)

*)

*)

Textiles and textile products; leather and leather products

307

300

14

286

Wood and products of wood and cork (except furniture);


articles of straw and plaiting materials; pulp, paper and
paper products; printed matter and recorded media

3457

1861

402

1459

1596

699

897

Coke and refined petroleum products

01

04

Produse alimentare, buturi i tutun

05

Textile i produse textile: piele i produse din piele

06

Lemn i produse din lemn i plut (cu excepia mobilei);


articole din paie i materiale de mpletit; celuloz, hrtie
i articole din hrtie; tiprituri i nregistrri media

07

Cocs, produse rafinate din petrol

08

Chimicale, produse chimice i fibre manufacturate;


produse din cauciuc i din mase plastice;
combustibil nuclear

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de baz; produse fabricate din metal,


cu excepia mainilor i a echipamentelor

11

Maini i utilaje n.c.a.; echipamente de birou


i computere; maini i aparate electrice n.c.a.;
echipamente i aparate radio, TV i de comunicaii;
instrumente medicale, de precizie i optice;
ceasuri de mn i ceasornice

12

Echipamente pentru transport

13

Mobil; alte mrfuri fabricate n.c.a.

14

Materiale secundare neprelucrate; deeuri


municipale i alte deeuri

Maritime transport at ports


Products of agriculture, hunting, and forestry; fish and
other fishing products

Food products, beverages and tobacco

3168

2353

681

1672

815

132

683

Chemicals, chemical products, and


man-made fibres; rubber and
plastic products; nuclear fuel

630

126

122

504

87

417

Other non-metallic mineral products

3069

1903

217

1686

1166

131

1035

Basic metals; fabricated metal products,


except machinery and equipment

88

30

29

58

47

11

Machinery and equipment n.e.c.; office machinery


and computers; electrical machinery and apparatus
n.e.c.; radio, television and communication equipment
and apparatus; medical, precision and optical
instruments; watches and clocks

245

147

70

77

98

79

19

Transport equipment

Furniture; other manufactured goods n.e.c.

559

496

35

461

63

63

Secondary raw materials; municipal waste


and other waste

15

Pot, colete

Mail, parcels

16

Echipamente i materiale utilizate n transportul de mrfuri

Equipment and material utilised in the transport of goods

17

Mrfuri deplasate pe parcursul mutrilor de domiciliu


sau birou; bagaje transportate separat de pasageri;
autovehicule deplasate n vederea reparaiilor;
alte mrfuri necomerciale n.c.a.

Goods moved in the course of household and office


removals; baggage transported separately from
passengers; motor vehicles being moved for repair;
other non-market goods n.e.c.

18

Mrfuri grupate: un amestec de tipuri


de mrfuri transportate mpreun

*)

*)

Grouped goods: a mixture of types of goods


which are transported together

5178

2866

215

2651

2312

2312

19

20

Mrfuri neidentificabile: mrfuri care din anumite


motive nu pot fi identificate i care, prin urmare,
nu pot fi clasificate n grupele 01-16
Alte mrfuri n.c.a.

Unidentifiable goods: goods which for any reason


cannot be identified and therefore
cannot be assigned to groups 0116.
Other goods n.e.c.

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

514

515

17.5

Transportul portuar1), pe tipuri de mrfuri, n anul 2011 - continuare


Goods transport at ports1), by type of goods, in 2011 - continued
mii tone / thou tonnes

Cod NST
2007
Code NST
2007

Transport naional / National transport


Total

Total

Tipuri de mrfuri

Transportul portuar pe ci
navigabile interioare

Transport internaional / International transport

Inter-regionalncrcri
Inter-regionsLoadings

Intra-regional
Intra-regions

Total

Mrfuri ncrcate
Loaded goods

Mrfuri descrcate
Unloaded goods

2)

Tranzit
Transit 2)

Type of goods

Inland waterways
transport

29396

16386

3610

12776

6052

2326

3726

6958

Produse agricole din vntoare i silvicultur;


pete i alte produse din pescuit

4658

1868

932

936

2484

174

2310

306

02

Crbune i lignit; iei i gaze naturale

2659

1168

807

361

1485

Coal and lignite; crude petroleum and natural gas

03

Minereuri metalifere i alte produse


de minerit i exploatare de carier;
turb; uraniu i thoriu

16726

12547

1911

10636

686

166

520

3493

Metal ores and other mining and


quarrying products; peat;
uranium and thorium

04

Produse alimentare, buturi i tutun

81

10

10

70

19

51

Food products, beverages and tobacco

05

Textile i produse textile: piele


i produse din piele

Textiles and textile products; leather


and leather products
Wood and products of wood and cork (except
furniture); articles of straw and plaiting materials;
pulp, paper and paper products; printed
matter and recorded media

01

Products of agriculture, hunting, and forestry;


fish and other fishing products

06

Lemn i produse din lemn i plut (cu excepia


mobilei); articole din paie i materiale
de mpletit; celuloz, hrtie i articole din hrtie;
tiprituri i nregistrri media

62

47

21

26

07

Cocs, produse rafinate din petrol

1419

154

148

734

625

109

531

Coke and refined petroleum products

08

Chimicale, produse chimice i fibre


manufacturate; produse din cauciuc i
din mase plastice; combustibil nuclear

1248

591

588

291

272

19

366

Chemicals, chemical products, and


man-made fibres; rubber and
plastic products; nuclear fuel

149

49

48

91

72

19

1246

177

16

161

462

160

302

607

09

Alte produse minerale nemetalice

10

Metale de baz; produse fabricate din metal,


cu excepia mainilor i a echipamentelor

Other non-metallic mineral products


Basic metals; fabricated metal products,
except machinery and equipment

11

Maini i utilaje n.c.a.; echipamente de birou


i computere; maini i aparate electrice n.c.a.;
echipamente i aparate radio, TV i de
comunicaii; instrumente medicale, de precizie
i optice; ceasuri de mn i ceasornice

37

*)

33

12

Echipamente pentru transport

33

13

10

19

13

Transport equipment

13

Mobil; alte mrfuri fabricate n.c.a.

Furniture; other manufactured goods n.e.c.

14

Materiale secundare neprelucrate; deeuri


municipale i alte deeuri

817

811

808

Secondary raw materials; municipal


waste and other waste

*)

*)

Mail, parcels

18

13

*)

Equipment and material utilised


in the transport of goods

15

Pot, colete

16

Echipamente i materiale utilizate


n transportul de mrfuri

17

Mrfuri deplasate pe parcursul mutrilor de


domiciliu sau birou; bagaje transportate separat
de pasageri; autovehicule deplasate n vederea
reparaiilor; alte mrfuri necomerciale n.c.a.

18

Mrfuri grupate: un amestec de tipuri


de mrfuri transportate mpreun

116

116

Mrfuri neidentificabile: mrfuri care din anumite


motive nu pot fi identificate i care, prin urmare,
nu pot fi clasificate n grupele 01-16

125

104

104

21

14

*)

19

20

Alte mrfuri n.c.a.

Machinery and equipment n.e.c.; office machinery


and computers; electrical machinery and apparatus
n.e.c.; radio, television and communication
equipment and apparatus; medical, precision
and optical instruments; watches and clocks

Goods moved in the course of household and


office removals; baggage transported separately
from passengers; motor vehicles being moved
for repair; other non-market goods n.e.c.
Grouped goods: a mixture of types of goods
which are transported together
Unidentifiable goods: goods which for any reason
cannot be identified and therefore cannot
be assigned to groups 0116.
Other goods n.e.c.

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

2) Include date statistice de transport de tranzit raportate de Cpitniile Zonale i transport ntre porturi din Bulgaria, echivalent cu

transport de tranzit pentru Romnia. / Transit transport data reported by Regional Harbour Masters and Bulgarian inland waterways
transport equivalent to transit transport for Romania included.

516

517

17.6

Transportul rutier de mrfuri, pe destinaii i tipuri de transport, n anul 2011


Goods transport by road, by destination and type of transport, in 2011
din care: pe tipuri de transport
of which: by types of transport
Total

Cont propriu
Own account

Contra plat
For charge

183629
171578
12051

121580
119760
1820

62049
51818
10231

3669
4530
3852

598
804
418

3071
3726
3434

26347485

8074235

18273250

11855609
14491876

6155684
1918551

5699925
12573325

5455849
6308207
2727820

711786
954529
252236

4744063
5353678
2475584

2400346
1369966
1030380

968191
828688
139503

1432155
541278
890877

355574
476692
198114

45954
73386
20163

309620
403306
177951

Mrfuri transportate - total


(mii tone)
Transport naional
Transport internaional
din total:
descrcri
ncrcri
tranzit
Parcursul mrfurilor - total
(mii tone-km)
Transport naional
Transport internaional
din total:
descrcri
ncrcri
tranzit
Parcursul vehiculelor - total
(mii km)
Transport naional
Transport internaional
din total:
descrcri
ncrcri
tranzit

17.7

Goods transport performance - total


(thou tonnes-km)
National transport
International transport
of total:
unloaded
loaded
transit
Vehicles travel - total
(thou km)
National transport
International transport
of total:
unloaded
loaded
transit

Transportul rutier de mrfuri, pe tipuri de autovehicule, capaciti de transport


i tipuri de transport, n anul 2011
Goods transport by road, by type of vehicles, transport capacity
and type of transport, in 2011
Cont propriu
Own account

Total
Tipul de autovehicul

Contra plat
For charge

Mii tone
Mii tone-km
Mii tone
Mii tone-km
Mii tone
Mii tone-km Type of vehicles
Thou tonnes Thou tonnes-km Thou tonnes Thou tonnes-km Thou tonnes Thou tonnes-km

Autocamioane - total
3,5 - 7,5 tone
7,6 - 12,0 tone
12,1 - 17,0 tone
peste 17,0 tone

126547
3668
19976
20982
81921

9165837
432177
4982474
1961312
1789874

97428
3281
12776
16393
64978

4117481
331815
1357949
1004330
1423387

29119
387
7200
4589
16943

5048356 Lorries - total


100362
3.5 - 7.5 tonnes
3624525
7.6 - 12.0 tonnes
956982
12.1 - 17.0 tonnes
366487
over 17.0 tonnes

Autotractoare - total
pn la 17,0 tone
peste 17,0 tone

57082
54935
2147

17181648
16957813
223835

24152
22570
1582

3956754
3822317
134437

32930
32365
565

13224894 Road tractors - total


13135496
up to 17.0 tonnes
89398
over 17.0 tonnes

183629
3965
59448
36148
84068

26347485
495933
18157753
5680090
2013709

121580
3491
28317
23212
66560

8074235
366600
4090025
2059786
1557824

62049
474
31131
12936
17508

18273250 All vehicles - total


129333
3.5 - 7.5 tonnes
14067728
7.6 - 12.0 tonnes
3620304
12.1 - 17.0 tonnes
455885
over 17.0 tonnes

Toate vehiculele - total


3,5 - 7,5 tone
7,6 - 12,0 tone
12,1 - 17,0 tone
peste 17,0 tone

518

Transported goods - total


(thou tonnes)
National transport
International transport
of total:
unloaded
loaded
transit

17.8

Transportul rutier1), pe tipuri de mrfuri i categorii de transport, n anul 2011


Road transport1), by type of goods and category of transport, in 2011

Cod
NST
2007 Tipuri de mrfuri
Code Type of goods
NST
2007

Cont propriu
Contra plat
Total
Own account
For charge
Mii tone Mii tone-km
Mii tone Mii tone-km
Mii tone Mii tone-km
Thou tonnes
Thou Thou tonnes
Thou Thou tonnes
Thou
tonnes-km
tonnes-km
tonnes-km

Total
01

Produse agricole din vntoare i


silvicultur; pete i alte
produse din pescuit
Products of agriculture, hunting,
and forestry; fish and
other fishing products

02

Crbune i lignit; iei i gaze naturale


Coal and lignite; crude petroleum
and natural gas

03

Minereuri metalifere i alte produse


de minerit i exploatare de carier;
turb; uraniu i thoriu
Metal ores and other mining and
quarrying products; peat;
uranium and thorium

04

Produse alimentare, buturi i tutun


Food products, beverages and tobacco

05

Textile i produse textile; piele


i produse din piele
Textiles and textile products; leather
and leather products

06

Lemn i produse din lemn i plut


(cu excepia mobilei); articole din paie
i materiale de mpletit; celuloz, hrtie
i articole din hrtie; tiprituri
i nregistrri media
Wood and products of wood and cork
(except furniture); articles of straw
and plaiting materials; pulp, paper
and paper products; printed matter
and recorded media

07

Cocs, produse rafinate din petrol


Coke and refined petroleum products

08

Chimicale, produse chimice i fibre


manufacturate; produse din cauciuc
i din mase plastice; combustibil nuclear
Chemicals, chemical products,
and man-made fibres; rubber and
plastic products; nuclear fuel

09

Alte produse minerale nemetalice


Other non-metallic mineral products

10

Metale de baz; produse fabricate


din metal, cu excepia mainilor
i a echipamentelor
Basic metals; fabricated metal products,
except machinery and equipment

183629

26347485

121580

8074235

62049

18273250

8410

1395740

4963

440405

3447

955335

1758

162964

585

30462

1173

132502

70679

1657063

49779

1104061

20900

553002

14001

3696415

6884

1208121

7117

2488294

1274

1046547

269

156329

1005

890218

7849

1617555

5485

572596

2364

1044959

3481

532713

1780

293238

1701

239475

1756

544684

739

127645

1017

417039

44240

2712647

37306

1559442

6934

1153205

6180

2472170

3851

773743

2329

1698427

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

519

17.8

Transportul rutier1), pe tipuri de mrfuri i categorii de transport,


n anul 2011 - continuare
Road transport1), by type of goods and category of transport,
in 2011 - continued

Cod
NST
2007 Tipuri de mrfuri
Code Type of goods
NST
2007
11

Cont propriu
Contra plat
Total
Own account
For charge
Mii tone Mii tone-km
Mii tone Mii tone-km
Mii tone Mii tone-km
Thou tonnes
Thou Thou tonnes
Thou Thou tonnes
Thou
tonnes-km
tonnes-km
tonnes-km

Maini i utilaje n.c.a.; echipamente de


birou i computere; maini i aparate
electrice n.c.a.; echipamente i aparate
radio, TV i de comunicaii; instrumente
medicale, de precizie i optice;
ceasuri de mn i ceasornice
Machinery and equipment n.e.c.; office
machinery and computers; electrical
machinery and apparatus n.e.c.; radio,
television and communication equipment
and apparatus; medical, precision and
optical instruments; watches and clocks

12

Echipamente pentru transport


Transport equipment

13

Mobil; alte mrfuri fabricate n.c.a.


Furniture; other manufactured goods n.e.c.

14

Materiale secundare neprelucrate;


deeuri municipale i alte deeuri
Secondary raw materials; municipal
waste and other waste

15

Pot, colete
Mail, parcels

16

Echipamente i materiale utilizate


n transportul de mrfuri
Equipment and material utilised
in the transport of goods

17

18

19

20

Mrfuri deplasate pe parcursul mutrilor


de domiciliu sau birou; bagaje transportate
separat de pasageri; autovehicule
deplasate n vederea reparaiilor;
alte mrfuri necomerciale n.c.a.
Goods moved in the course of household
and office removals; baggage transported
separately from passengers; motor
vehicles being moved for repair;
other non-market goods n.e.c.
Mrfuri grupate: un amestec de tipuri
de mrfuri transportate mpreun
Grouped goods: a mixture of types of
goods which are transported together
Mrfuri neidentificabile: mrfuri care din
anumite motive nu pot fi identificate
i care, prin urmare, nu pot fi
clasificate n grupele 01-16
Unidentifiable goods: goods which for
any reason cannot be identified and
therefore cannot be assigned
to groups 0116.
Alte mrfuri n.c.a.
Other goods n.e.c.

3083

1775733

1370

309210

1713

1466523

1823

1572186

513

227518

1310

1344668

939

812371

258

107864

681

704507

5720

381215

5143

288755

577

92460

240

72055

106

23018

134

49037

791

431329

229

88970

562

342359

698

38548

89

8236

609

30312

7099

4242902

1489

590321

5610

3652581

1801

207449

176

41216

1625

166233

1807

975199

566

123085

1241

852114

1) Conform Clasificrii Standard pentru Statistica Transporturilor (NST 2007). / According to the Standard Goods Classification for

Transport Statistics (NST 2007).

520

17.9

Transportul rutier de mrfuri, pe categorii de mrfuri periculoase


i tipuri de transport, n anul 2011
Goods transport by road, by category of dangerous goods
and type of transport, in 2011

Categorii de mrfuri periculoase


Category of dangerous goods

Cont propriu
Contra plat
Total
Own account
For charge
Mii tone
Mii tone-km
Mii tone
Mii tone-km
Mii tone
Mii tone-km
Thou tonnes Thou tonnes-km Thou tonnes Thou tonnes-km Thou tonnes Thou tonnes-km
394

49077

102

9877

292

39200

1447

182503

711

99534

736

82969

Lichide inflamabile
Flammable liquids

2547

397264

1262

197133

1285

200131

Solide inflamabile
Flammable solids

762

162877

396

57423

366

105454

32

16890

15

160

17

16730

Substane oxidante
Oxidising substances

21

6512

12

923

5589

Peroxizi organici
Organic peroxides

10

20747

10

20747

Substane toxice
Toxic substances

48

14137

44

8506

5631

Substane care pot provoca infecii


Substances liable to cause infections

98

18709

85

1230

13

17479

Materiale radioactive
Radioactive material

11

709

489

220

Substane corozive
Corrosives

52

10710

27

5286

25

5424

894

303553

321

66835

573

236718

Explozivi
Explosives
Gaze comprimate, lichefiate
sau dizolvate sub presiune
Gases, compressed, liquefied
or dissolved under pressure

Substane predispuse
la combustie spontan
Substances liable
to spontaneous combustion
Substane care in contact cu
apa emit gaze inflamabile
Substances which, in contact with
water, emit flammable gases

Diverse substane periculoase


Miscellaneous dangerous substances

521

17.10

Transportul de pasageri, pe moduri de transport


Passengers transport, by mode of transport
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Transportul interurban i internaional de pasageri ( mii pasageri )


Passenger intercity and international transport ( thou passengers )
Transport feroviar
Transport rutier1)
Transport pe ci
navigabile interioare
Transport aerian
Transport maritim 2)

94441
228009

88264
231077

78252
296953

70332
262311

64272
244944

61001
242516

190
5497
-

211
7831
12

194
9077
38

161
9093
13

84
10128
23

125
10783
27

Railway transport
Road transport 1)
Inland waterways
transport
Air transport
Maritime transport 2)

Parcursul pasagerilor / Passenger transport performance


Transportul interurban i internaional de pasageri (milioane pasageri-km)
Passenger intercity and international transport (million passengers-km)
Transport feroviar
Transport rutier1)
Transport pe ci
navigabile interioare

8093
11735

7476
12156

6958
20194

6128
17108

5438
15812

5073
15529

13

23

21

20

15

18

Railway transport
Road transport 1)
Inland waterways
transport

1) ncepnd cu anul de referin 2008, date obinute conform unei noi metodologii (unitatea de observare este autovehiculul pentru

transportul a mai mult de nou pasageri, inclusiv conductorul auto). / Since 2008 reference year, data compiled according to a new
methodology (the observation unit is the road motor vehicle designed for the transport of more than nine passengers, including the driver).

2) Pasageri de croazier, inclusiv pasageri de croazier n excursie - intrri. / Cruise passengers including cruise passengers on cruise

passengers excursion - inwards.

17.11

Autovehiculele nmatriculate n circulaie i accidentele de circulaie rutier


cauzatoare de vtmri corporale (la sfritul anului)
Registered motor vehicles and road traffic accidents causing body injuries
(end of year)
numr / number

Autobuze i microbuze
Autoturisme
Mopede i motociclete
(inclusiv mototricicluri
i cvadricicluri)
Autovehicule de marf

2006

2007

32315
3220682

35762
3554404

43779
457012

56476
587380

2008

2009

2010

2011

41514
41165
4027367 4244922

40877
4319701

40887
4334547

85171
667219

90082
696260

71827
645340

79990
661859

Buses and minibuses


Passenger cars
Mopeds and motorcycles
(including motor tricycles
and quadricycles )
Goods road motor vehicles

Accidente de circulaie
rutier cauzatoare de
vtmri corporale

219041)

246621)

298611)

286121)

259961)

26648

Road traffic
accidents causing
body injuries

Persoane accidentate
- decedai
- rnii

287111)
2587
261241)

324041)
2800
296041)

399961)
30651)
369311)

383201)
27971)
355231)

347911)
2377
324141)

35509
2018
33491

Casualties
- deceased
- injured

1) Date rectificate fa de cele publicate anterior, de ctre Direcia Rutier, din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, cu date

referitoare la accidentele de circulaie rutier cauzatoare de vtmri corporale. / Rectified data as against those previously published,
by the Directorate for Road Police from the General Inspectorate of Romanian Police, with data on road traffic accidents causing body injuries.

522

17.12

Drumurile publice (la sfritul anului)


Public roads (end of year)
km

Drumuri publice - total


din care:
Modernizate
Cu mbrcmini
uoare rutiere
Din total drumuri publice:
Drumuri naionale1)
din care:
Modernizate
Cu mbrcmini
uoare rutiere
Drumuri judeene
i comunale
din care:
Modernizate
Cu mbrcmini
uoare rutiere
Densitatea drumurilor
publice pe 100 km2 teritoriu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

79952

80893

81693

81713

82386

83703

21549

22042

22865

23847

25171

26791

20964

21397

22561

22515

22300

21949

15983

16118

16599

16503

16552

16690

14501

14666

15083

15114

15246

15379

1176

1159

1195

1105

1063

1035

63969

64775

65094

65210

65834

67013

7048

7376

7782

8733

9925

11412

19788

20238

21366

21410

21237

20914

33,5

33,9

34,3

34,3

34,6

35,1

Public roads - total


of which:
Modernized
With light asphalt
pavement
Of total public roads:
National roads 1)
of which:
Modernized
With light asphalt
pavement
County and communal
roads
of which:
Modernized
With light asphalt
pavement
Density of public roads
per 100 km 2of territory

1) Inclusiv autostrzi i drumuri europene. / Including European highways and roads.

17.13

Aeronavele civile nmatriculate1) (la sfritul anului)


Registered civil aircrafts1) (end of year)
U.M.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

M.U.

Transport aerian
Aeronave pentru
transportul pasagerilor

Air transport
numr
locuri 2)

57
4419

62
5317

71
6060

84
6967

89
7127

83 number
6262 places 2)

Aircrafts for passengers


transport

1) Cu certificat de navigabilitate. / With navigability certificate.


2) Capacitate disponibil de transport. / Transport available capacity.

523

17.14

Transportul aeroportuar
Airports transport

2006

2007

2008

2009

2010

2011 n %
fa de
2011
2010
2011 in
percentage
as against
2010

Transport aerian comercial


Commercial air transport
Pasageri - numr 5497237 7831258 9076566 9092853 10128197 10782712
mbarcai
2749939 3936799 4592831 4568423 5115068 5467811
Debarcai
2747298 3894459 4483735 4524430 5013129 5314901

106,5
106,9
106,0

Passengers - number
Embarked
Disembarked

Mrfuri i pot
- tone
ncrcate
Descrcate

Freight and mail


- tonnes
Loaded
Unloaded

Micri aeronave
- numr

22591
6740
15851

22268
7169
15099

26686
8928
17758

24499
8790
15709

25540
9903
15637

26979
10851
16128

105,6
109,6
103,1

120701

133646

150120

160047

163222

151511

92,8

9720725 10362554
4911179 5255523
4809546 5107031

106,6
107,0
106,2

Passengers - number
Embarked
Disembarked
Freight and mail
- tonnes
Loaded
Unloaded

Aircraft movements
- number

Curse aeriene regulate


Scheduled flights
Pasageri - numr 4585920 7203614 8514438 8567980
mbarcai
2295052 3613331 4305987 4302043
Debarcai
2290868 3590283 4208451 4265937
Mrfuri i pot
- tone
ncrcate
Descrcate

18113
5473
12640

20711
6435
14276

26234
8698
17536

23826
8545
15281

25055
9663
15392

25884
10275
15609

103,3
106,3
101,4

Micri aeronave
- numr

99588

116126

131727

144029

149195

138264

92,7

Aircraft movements
- number

Curse aeriene neregulate


Charter flights
Pasageri - numr
mbarcai
Debarcai
Mrfuri i pot
- tone
ncrcate
Descrcate
Micri aeronave
- numr
Micri de
aeronave n
transportul aerian
necomercial

524

911317
454887
456430

627644
323468
304176

562128
286844
275284

524873
266380
258493

407472
203889
203583

420158
212288
207870

103,1
104,1
102,1

Passengers - number
Embarked
Disembarked

4478
1267
3211

1557
734
823

452
230
222

673
245
428

485
240
245

1095
576
519

225,8
240,0
211,8

Freight and mail


- tonnes
Loaded
Unloaded

21113

17520

18393

16018

14027

13247

94,4

Aircraft movements
- number

79,9

Aircraft
movements
in non-comercial
air transport

10611

12170

15292

16150

17851

14257

17.15

Unitile de pot i telefonie (la sfritul anului)


Post offices and telephony units (end of year)
numr / number

Uniti - total
din care:
n localiti rurale

17.16

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7079

7079

7079

7073

7051

5842

6120

6110

6110

6101

6022

4849

Units - total
of which:
In rural localities

Activitile de pot
Activities of post

Anii
Years

Coresponden
i imprimate
(milioane buci)
Mail and printed
matters
(million pieces)

Colete potale
(mii buci)
Postal parcels
(thou pieces)

Trimiteri
recomandate
(milioane buci)
Registered mail
(million pieces)

Trimiteri cu
valoare declarat
(mii buci)
Mail dispatches
with a declared value
(thou pieces)

2006
2007
2008
2009
2010
2011

230
280
499
482
369
297

2138
1963
2337
2755
2276
1934

48
44
45
44
39
36

2008
1519
1297
408
784
831

17.17

Activitile de telefonie
Activities of telephony

Anii
Years

Total

2006
2007
2008
2009
2010
2011

21,6
27,2
29,5
30,7
29,1
28,1

Numrul de conexiuni (milioane) - la sfritul anului Number of conections (million) - end of year din care: / of which
la serviciul de
la serviciul de
telefonie fix
telefonie mobil
fixed telephony service
mobile telephony service
4,2
4,3
5,0
5,3
4,5
4,7

17,4
22,9
24,5
25,4
24,6
23,4

Sursa: Autoritatea Naional pentru Administrare i Reglementare n Comunicaii.


Source: National Authority for Management and Regulation in Communications.

525

17.18 Drumurile publice, n profil teritorial, la 31 decembrie 2011


Public roads, at territorial level, on December 31, 2011

Drumuri
publice - total
Public
roads - total

Modernizate
Modernized

Cu mbrcmini
uoare rutiere
With light asphalt
pavement

Drumuri
naionale 1)
National
roads 1)

TOTAL

83703

26791

21949

MACROREGIUNEA 1
Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

23516
12459
2975
1581
2720
1785
1647
1751

6716
3069
759
369
728
554
347
312

11057
2732
1604
869
2112
2116
1624

Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Judeul

Of total public roads:

din care: of which:

din care: / of which:

Drumuri judeene
i comunale
County and
communal roads

Modernizate
Modernized

Cu mbrcmini
uoare rutiere
With light asphalt
pavement

Densitatea drumurilor
publice pe 100 km 2
teritoriu
Density of public
roads per 100 km 2
of territory

Macroregion
Development region
County

Modernizate
Modernized

Cu mbrcmini
uoare rutiere
With light asphalt
pavement

16690

15379

1035

67013

11412

20914

35.1

TOTAL

6182
3683
743
374
763
514
672
617

4596
2302
525
321
538
365
267
286

4218
2004
426
289
482
343
253
211

303
255
96
15
44
14
14
72

18920
10157
2450
1260
2182
1420
1380
1465

2498
1065
333
80
246
211
94
101

5879
3428
647
359
719
500
658
545

34.5
36.5
39.4
29.5
40.8
28.3
37.3
45.3

MACROREGION 1
North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

3647
1278
716
353
508
455
337

2499
12
305
270
510
844
558

2294
448
436
269
446
413
282

2214
421
407
258
441
405
282

48
12
23
5
8
-

8763
2284
1168
600
1666
1703
1342

1433
857
309
95
67
50
55

2451
282
270
505
836
558

32.4
43.8
29.9
23.4
31.8
31.5
29.9

25137
14239
2445
2297
2370
1935
2991
2201

7276
4304
631
624
403
465
1421
760

6390
2745
626
371
691
603
182
272

4903
2688
450
449
353
418
628
390

4430
2441
430
334
323
407
614
333

389
209
19
80
28
11
14
57

20234
11551
1995
1848
2017
1517
2363
1811

2846
1863
201
290
80
58
807
427

6001
2536
607
291
663
592
168
215

34.6
38.6
36.9
46.1
43.3
32.8
35.0
41.4

10898
1187
2651
2425
1524
1330
1781

2972
636
337
648
385
462
504

3645
219
947
886
631
378
584

2215
263
322
484
314
326
506

1989
233
322
459
306
326
343

180
30
25
8
117

8683
924
2329
1941
1210
1004
1275

983
403
15
189
79
136
161

3465
189
947
861
623
378
467

30.5
24.9
43.4
34.3
34.1
15.6
36.7

MACROREGIUNEA 3
Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

13597
12707
3476
1320
1868
1159
1155
2205
1524

4957
4219
642
533
517
678
463
527
859

4199
4101
1105
330
734
168
370
1201
193

3100
2791
585
500
361
311
352
293
389

2991
2682
557
495
361
301
325
293
350

89
89
17
5
1
27
39

10497
9916
2891
820
1507
848
803
1912
1135

1966
1537
85
38
156
377
138
234
509

4110
4012
1088
325
734
167
343
1201
154

37.5
36.9
50.9
25.9
46.1
32.9
25.9
46.8
26.3

Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

890
800
90

738
648
90

98
98
-

309
219
90

309
219
90

581
581
-

429
429
-

98
98
-

48.9
50.5
37.8

MACROREGIUNEA 4
Sud - Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

21453
11001
2419
2274
1871
2176
2261

7842
4422
815
905
694
1290
718

5178
2498
714
620
336
36
792

4091
2177
473
426
448
301
529

3740
1869
401
342
381
265
480

254
216
73
27
56
36
24

17362
8824
1946
1848
1423
1875
1732

4102
2553
414
563
313
1025
238

4924
2282
641
593
280
768

35.0
37.7
32.6
40.6
37.9
39.6
39.2

10452
2266
1952
3305
2929

3420
815
931
802
872

2680
637
527
594
922

1914
405
564
383
562

1871
405
546
361
559

38
18
17
3

8538
1861
1388
2922
2367

1549
410
385
441
313

2642
637
509
577
919

32.6
29.2
22.9
46.8
33.7

Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGIUNEA 2
Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi
1)

km
Din total drumuri publice:

din care: / of which:

Inclusiv autostrzi i drumuri europene. / Including European highways and roads.

Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGION 2
North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGION 3
South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality
MACROREGION 4
South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

17.19 Liniile de cale ferat n exploatare, n profil teritorial,


la 31 decembrie 2011
Railways under operation, at territorial level,
on December 31, 2011
Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Judeul
Macroregion
Development region
County

Total 1)

TOTAL 1)
1)

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest1) / North-West 1)
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare1)
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Sud - Muntenia
South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Bucureti - Ilfov
Bucharest - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia
South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi
1)
2)

km
Din care: / Of which:

1)

din care:
electrificate
of which:
electrified

Linii cu ecartament normal 2)


Normal gauge lines 2)
Total

Cu o cale
With one-track

Cu dou ci
With two-tracks

Linii cu
ecartament larg
Large gauge
lines

Densitatea liniilor
pe 1000 km2
teritoriu
Density of railways
per 1000 km 2
of territory

10777

4020

10638

7729

2909

135

45.2

3000
1668
500
320
240
207
218
183

981
312
183
129
-

2918
1586
500
320
240
133
210
183

2354
1342
475
302
72
133
210
150

564
244
25
18
168
33

78
78
74
4
-

43.9
48.8
66.3
59.8
36.0
32.8
49.3
47.4

1332
230
353
116
209
279
145

669
136
184
44
174
87
44

1332
230
353
116
209
279
145

1012
91
218
116
207
279
101

320
139
135
2
44

39.1
36.8
65.8
31.3
31.5
41.6
26.7

3365
1620
221
161
290
173
526
249

1185
663
189
137
89
248
-

3308
1589
221
161
274
173
514
246

2278
1049
109
161
145
99
344
191

1030
540
112
129
74
170
55

57
31
16
12
3

46.3
44.0
33.4
32.3
53.0
29.3
61.5
46.8

1745
158
244
776
303
103
161

522
124
113
85
102
98

1719
158
244
776
277
103
161

1229
32
134
690
200
103
70

490
126
110
86
77
91

26
26
-

48.8
33.2
40.0
109.7
67.8
12.1
33.1

1530
1251

698
439

1530
1251

778
636

752
615

42.2
36.3

227
188
103
47
293
162
231

147
5
24
83
112
68

227
188
103
47
293
162
231

205
56
4
196
11
164

22
132
103
43
97
151
67

33.3
37.0
25.4
13.3
65.8
34.4
39.9

279

259

279

142

137

153.2

180
99

180
79

180
99

71
71

109
28

113.7
416.2

2882
988

1156
507

2882
988

2319
740

563
248

47.1
33.8

225
239
124
237
163

84
239
123
61
-

225
239
124
237
163

144
179
101
179
137

81
60
23
58
26

30.3
42.7
25.1
43.1
28.3

1894
469
341
289
795

649
166
150
220
113

1894
469
341
289
795

1579
330
332
122
795

315
139
9
167
-

59.1
60.5
40.0
40.9
91.4

Inclusiv liniile cu ecartament ngust. / Including narrow gauge lines.


Linii la care distana ntre ine este de 1435 mm. / Lines where distance between rails is of 1435 mm.

17.20 Activitile de pot, n profil teritorial, n anul 2011


Post activities, at territorial level, in 2011
Activitile de pot
Post activities
Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Judeul
Macroregion
Development region
County

TOTAL
MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North-West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Sud - Muntenia
South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Bucureti - Ilfov
Bucharest - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia
South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

Coresponden i
imprimate
(mii buci)
Mail and printed matters
(thou pieces)

Colete potale
(mii buci)
Postal parcels
(thou pieces)

Trimiteri
recomandate
(mii buci)
Registered mail
(thou pieces)

Trimiteri cu
valoare declarat
(mii buci)
Mail dispatches
with valuables
(thou pieces)

297462

1934

35853

831

30571
16314
4544
682
6658
1950
1288
1192

349
215
43
10
94
27
14
27

9014
4780
1290
200
2010
573
382
325

225
127
24
7
30
42
9
15

14257
1777
3336
1043
2602
3817
1682

134
16
41
8
20
21
28

4234
669
979
381
548
1021
636

98
12
38
5
9
17
17

17342
12746
2054
694
3515
2007
3441
1035

292
189
29
25
56
22
41
16

7777
4590
987
352
1101
740
1003
407

182
96
18
9
28
11
22
8

4596
484
932
1658
583
323
616

103
11
12
36
24
10
10

3187
380
576
802
831
299
299

86
11
6
36
17
10
6

234657
6859

1025
113

12987
3594

285
54

2032
433
827
823
292
1832
620

973
312
474
296
292
792
455

11
5
6
5
5
18
4

227798

42
6
14
5
5
32
9
912

9393

231

1964
225834

11
901

242
9151

9
222

14892
4601

268
83

6075
3259

139
36

866
939
827
1034
935
10291
1642
1596
1296
5757

39
10
9
10
15

1058
544
528
488
641

12
6
6
6
6

185
36
21
29
99

2816
554
601
843
818

103
17
13
26
47

17.21 Activitile de telefonie, n profil teritorial, n anul 2011


Telephony activities, at territorial level, in 2011
Numrul total
Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Judeul
Macroregion
Development region
County

Convorbiri telefonice (milioane minute) / Telephone calls (million minutes)

de conexiuni
- la sfritul
anului-(mii)
Number of
conections
- end of year (thou)

Interne / Internal
Interurbane
Long distance
Long distance

Locale
Local
Local

Long distance

Local

Internaionale

Fix-Mobil

Fix-Fix

Trafic de acces

International

Fixed-Mobile

Fixed-Fixed

Internet 1)
Internet access
traffic 1)

TOTAL

4686.9

729.0

2151.5

279.8

1149.4

998.9

5.0

MACROREGIUNEA 1 / MACROREGION 1
Nord - Vest / North-West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj
Centru / Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2
Nord - Est / North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
Sud - Est / South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3
Sud - Muntenia
South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman
Bucureti - Ilfov
Bucharest - Ilfov
Municipiul Bucureti 2)
Bucharest Municipality 2)
MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4
Sud - Vest Oltenia
South - West Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
Vest / West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

1195.3
597.8
154.0
54.9
191.4
96.9
67.7
32.9
597.5
72.5
175.1
37.9
43.4
138.4
130.2
1106.7
552.3
132.4
42.0
154.5
91.9
81.9
49.6
554.4
76.3
78.6
188.7
122.5
27.8
60.5
1529.6
504.9

165.9
74.6
9.8
8.2
32.5
11.1
6.3
6.7
91.3
14.3
28.9
4.4
7.0
15.9
20.8
158.8
80.4
18.6
7.7
19.9
14.9
12.9
6.4
78.4
9.8
13.3
24.3
14.5
6.1
10.4
295.7
91.7

523.4
262.0
27.1
30.7
107.4
48.6
27.5
20.7
261.4
46.5
62.7
12.7
19.5
55.2
64.8
439.2
244.8
63.7
20.3
54.9
56.9
38.1
10.9
194.4
22.4
34.4
58.0
39.7
11.8
28.1
885.8
187.5

71.1
33.3
8.6
2.9
10.2
5.5
4.3
1.8
37.8
3.5
11.6
1.7
2.2
7.2
11.6
52.2
32.1
5.4
3.4
10.1
4.9
6.1
2.2
20.1
2.3
2.9
7.7
3.8
1.4
2.0
100.3
19.4

196.4
108.0
37.9
8.4
28.1
14.2
13.8
5.6
88.4
11.6
29.7
5.8
4.8
18.5
18.0
186.1
87.7
16.8
6.4
26.0
12.4
12.9
13.2
98.4
11.3
21.3
33.7
15.6
5.0
11.5
573.6
89.7

246.7
137.8
25.1
8.2
63.8
13.4
7.9
19.4
108.9
14.7
43.5
4.9
4.8
16.8
24.2
276.9
93.7
21.9
5.9
32.2
11.4
12.4
9.9
183.2
14.7
10.6
34.2
22.9
9.7
91.1
294.5
95.0

1.1
0.3
**)
0.1
0.1
**)
**)
0.1
0.8
0.1
0.2
**)
0.1
0.2
0.2
1.0
0.5
0.1
**)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
**)
0.1
0.2
0.1
**)
0.1
2.0
0.4

126.5
37.2
55.0
27.6
35.3
175.7
47.6
1024.7

14.4
7.9
12.3
7.8
9.6
32.8
6.9
204.0

30.5
10.8
19.2
8.6
14.9
94.2
9.3
698.3

4.0
1.3
2.7
1.1
1.2
7.8
1.3
80.9

23.2
6.6
11.0
7.6
7.5
24.6
9.2
483.9

21.8
3.0
5.7
3.7
3.5
33.8
23.5
199.5

**)
**)
0.1
0.1
0.1
0.1
1.6

1024.7

204.0

698.3

80.9

483.9

199.5

1.6

855.3
351.6

108.6
37.7

303.1
86.1

56.2
13.4

193.3
91.4

180.8
72.1

0.9
0.5

135.0
53.8
42.1
50.8
69.9
503.7
129.1
68.0
93.1
213.5

11.3
6.1
4.9
8.3
7.1
70.9
14.1
7.7
15.4
33.7

31.5
14.0
13.3
14.2
13.1
217.0
61.6
17.2
35.1
103.1

5.3
1.6
1.9
2.5
2.1
42.8
9.0
7.4
4.4
22.0

33.0
19.5
11.2
15.1
12.6
101.9
20.8
15.7
17.5
47.9

27.5
10.3
17.7
9.8
6.8
108.7
24.6
19.5
21.5
43.1

0.1
0.1
0.2
**)
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1

1)

Servicii prin care se asigur accesul public prin dial-up i ISDN la Internet a utilizatorilor Internet prin reeaua telefonic public fix naional, difereniat fa de serviciul telefonic de baz.
Services that grant public access to Internet by dial-up and ISDN for Internet users through the national public fixed telephony network, differentiated as against basic telephony service.
2)
Inclusiv judeul Ilfov./ Including Ilfov county.
**)
Sub 0,05. / Under 0.05.
1)