Sunteți pe pagina 1din 15

CURS 7

CURS 7 Pământul prezintă două mişcări: de revoluţie (în jurul Soarelui)- o elipsă foarte apropiată de

Pământul prezintă două mişcări:

de revoluţie (în jurul Soarelui)- o elipsă foarte apropiată de un cerc

de rotaţie(în jurul axei propii)- faţă de o axă propie ce nu are un unghi constant cu orizontala, unghiul aflat astfel la centrul Pământului se numeşte declinaţie;

relaţia dintre Pământ şi Soare este variabilă-> perspectiva pe un tablou plan este de fapt o perspectivă cu proiecţie centrală

Mişcarea aparentă a Soarelui în jurul punctului de observaţie

Orbita aparentă a Soarelui-proiecţia lui pe o boltă aferentă punctului de observaţie

Ca repere se pot folosi

axa polilor (denumită axa lumii după Vitruviu)

Steaua Polară care se află la o distanţă atât de mare încât mişcările sale sunt neglijabile

Poziţia Soarelui la miezul zilei-mereu la cea mai mare înălţime, la orice latitudine, excluzând polii

Lumina difuză se manifestă înainte de răsăritul soarelui şi după apus.

înainte de ră s ărit ul soarelui şi după apus. Luniile sunt raportate la mişcarea lunii

Luniile sunt raportate la mişcarea lunii dar fiindcă aceasta nu corespunde ca divizor a mişcării soarelui există anii bisecţi

Apare cu atît mai mult cu cît se depărtează de ecuator

La ecuator variaţia zi noapte se succede cu o viteză mare

La poli viteza este aproape 0 (o zi în care soarele nu apune niciodată şi una în care nu răsare nicioadată)

Suprafeţele descrise de soare în fiecare zi- suprafeţe(pînze) conice

Curbele care alcătuiesc pînzele pot fii

Parabole şi hiperbole-ultima fiind caz mai general, prima între cercurile polare si 67 grade

Cercuri-doar la poli

Elipse-până la cercul polar în anumite zile

Semnele zodiilor sunt date de 12 constelaţii aflate la distanţă foarte mare şi ajută la împărţirea în 12 direcţii a boltei

Anotimpuriile sunt date de variaţia unghiului dintre axa Pământului şi raza soarelui

în 12 direcţii a boltei Anotimpuriile sunt date de variaţia unghiului dintre axa Pământului şi raza

Exemple

Ceasul astronomic din Strasbourg-ansamblu de cercuri cu referninţe la zodii;a) Ceasul astronomic din Rostock din biserica Marienkirche;b) Cadranul solar din Jaipur, India unde este reprezentată o suprafaţă semicilindrică ce permite urmărirea mişcării unor astre;c) Observator astronomic St Marcont sec XIV-XV cu un şanţ semicilindric longitudinal; Observator astronomic secolul XIII Samarkand, Uzbekistan- studiu într-un şanţ lat de 2 m poziţionat pe linia meridianului

un şanţ lat de 2 m poziţionat pe linia meridianului Înălţimea e dată de unghiul în

Înălţimea e dată de unghiul în plan vertical

Azimutul e dată de unghiul în plan orizontal

Construcţii adaptate mediului

Există case ecologice active care prelucrează energia odată captată

pasive care folosesc energia aşa cum au extras-o (gen panouri solare care încăşzesc apa direct la soare)

captată pasive care folosesc energia aşa cum au extras- o (gen panouri solare care încăşzesc apa

Megaronul lui Socrate-inspiraţie pentru casa tradiţională

Orientat cu intrarea spre S, cu un ansamblu gen prispă în faţă permiţând umbrirea vara, când Soarele este sus pe boltă şi iluminarea iarna când acesta este jos:

Pivniţa de sub casă asigură o temperatură constantă şi coboară nivelul de fundare peste cel de 1,05 m- 1,20 m datorat nivelul de îngheţ .

Ventilaţia este ajutată de şarpantă care conduce ca o pâlnie fumul sobei afară

Igloo

Construit din zăpadă, datorită căldurii din interior se transformă în gheaţă şi nu mai poate fi folosit deoarece zăpada pufoasă, afînată mai ţine de cald, gheaţa, chiar şi subţire, nu.

CURS 8

Există convenţii în privinţa orei-globul împărţit in 24 de fuse în interiorul căruia ora e aceeaşi .Uneori ora este aceeaşi prin convenţie în interiorul unei ţări

este aceeaşi prin convenţie în interiorul unei ţări Ora de vară introdusă de britanci în Al

Ora de vară introdusă de britanci în Al Doilea Război Mondial pentru a lucra cu lumina naturală şi a economisi energia electrică-doar că la ei era cu 2 ore modificarea, şi nu doar cu una;

Soarele descrie în mişcarea sa o elice pe suprafaţa sferică aferentă care poate fi doar aproximată într-o proiecţie paralelă conică

Există trei metode des întâlnite de proiectare

Stereografică care presupun o dublă schimbarea planului de proiecţie, folosind mai întâi punctul de observaţie şi apoi nadirul. Proiecţia unei bolţi paralel şi ortogonal folosită pentru a determina pozia pietrelor în cazul unei bolţi Percepţia orizontului-noi vedem practic o pânză conică tangentă la suprafaţa terenului de aceea la înălţimi mari pare ca stăm deasupra unui bol O a doua metodă este cea a proiecţiei echidistante în care cercurile rezultante sunt la distanţe egale între ele; A treia şi ultima, cea ortografică are cele mai mari deformaţii, proiectînd direct punctele;

Configuraţia de volume construite influenţ ate de re glementări Ex in 1905 cân d a

Configuraţia de volume construite influenţate de reglementări Ex in 1905 când a fost dată ordonanţă pentru a uda construcţiile ce urmează a fi demolate Proiecţia unui obiect rezultă într-o mască de umbră care suprapusă peste o diagrama de însorire determină un studiu revelator asupra însoririi. Masca de umbră poate fi realizată pentru orice obiect.

Coordonatele unui punct pe cerc sunt date de înălţime - unghiul pe verticală azimut- unghiul

Coordonatele unui punct pe cerc sunt date de înălţime- unghiul pe verticală

azimut-

unghiul pe orizontală

Mişcarea solară este circular-alternativă deci desfăşurata este o sinusoidă

Geometria elementelor parasolare

Se bazează pe un studiu anterior a configuraţiei locale prin studiu de însorire, pe tabel unde se indică pentru fiecare oră a fiecărei luni o temperatură medie şi o mască de umbră. Marcând orele în care temperatura depăşeşte limitele confortului termic în studiul de lumină şi suprapunând cele două scheme se observă dacă sau nu am umbră cînd e cald.

Concluzii rezultate:- după amiaza mai cald decât dimineaţa; -mai rece în iunie decât în august;

Concluzii rezultate:-după amiaza mai cald decât dimineaţa;

-mai rece în iunie decât în august;

- umbra din septembrie se va forma şi în martie;

Din condiţii evidente este nevoie de umbrire, implicit de lumină difuză. Pentru a obţine se poate obtura soarele sau elibera cât mai mult din bolta cerească.

Exemple de construcţii adaptate şi de materiale

Buckminster Fuller-Dymaxion house proiect mai mult realizat în perioada celui De-al Doilea Război Mondial dorind prefabricarea de locuinţe pentru a răspunde lipsei datorate războiului.

de locuinţe pentru a răspunde lipsei datorate războiului. Materiale şi subansambluri Tipul Ballonframe folosit de
de locuinţe pentru a răspunde lipsei datorate războiului. Materiale şi subansambluri Tipul Ballonframe folosit de
de locuinţe pentru a răspunde lipsei datorate războiului. Materiale şi subansambluri Tipul Ballonframe folosit de

Materiale şi subansambluri

Tipul Ballonframe folosit de americani în construcţie, uşor de construit, rezistent, şi compartimentat, structura în sine fiind uşor de termoizolat (având materiale cu o rezistenţă termică mare comparativ cu cea a BA gen lemn, gips carton şi orice material termoizolant în genul vatei minerale, lânii, polistirenului);

Sitemele pasive de încălzire (fără instalaţii speciale) cu aport direct sunt zidurile Trombe. Ele se bazeaza pe efectul de seră generat de sticlă când e expusă la soare şi pe defazajul termic al pereţilor portanţi. Problema lor este că presupune un plic către sud.

Sistemele active presupun instalaţiile obişnuite de heat pipes care preiau căldura exterioară şi o stochează într-un bazin de pietre termoizolat pentru a încălzi mai apoi apa utilizată în casă;

Alte adaptări includ turnul de aer folosit în construcţiile din deşert pentru a aduce ventilaţie în încăperile lor;

CURS 9

CURS 9 Turnul ş i Gran Ecran din Place d Italie-Paris-Kenzo Tange Bibliotheque nationale-Dominique Perrault -Pe

Turnul şi Gran Ecran din Place d Italie-Paris-Kenzo Tange

Bibliotheque nationale-Dominique Perrault

-Pe lângă gara Austerlitz; are trenuri care trec pe sub pământ şi iese deasupra;

Exemple

Fundaţia cartier-Jean Nouvel

-o arhitectură care nu există;

-o faţadă de sticlă aliniată şi de înălţime conformă regulamentelor de urbanism din Paris, care însă nu ascunde decât curtea; la spate s-a înălţat

mai mult;

-are storuri mobile din folie perforată iar panourile de sticlă sunt tratate termic prin răcire bruscă;

de sticlă sunt tratate termic prin răcire bruscă ; - patru turnuri de sticlă, cu acces

- patru turnuri de sticlă, cu acces de pe toate cele patru laturi ale complexului;

-biblioteca e sub pământ, turnurile sunt depozitele de cărţi, legate între ele de o punte din lemn de tek;

-turnurile sunt dublate la interior cu panouri de lamn gălbui pentru a proteja cărţile de lumina directă

lamn gălbui pentru a proteja cărţile de lumina directă Opera Bastille-Carlos Ott - construită în anii

Opera Bastille-Carlos Ott

-construită în anii 80 cu faţada alcătuită din placaj uscat din piatră prinsă cu agrafe pros alese care corodează, se desprinde şi cade; e înlocuită de placaj metalic;

Barcelona La rambla

cade; e înlocuită d e placaj metalic; Barcelona La rambla - arteră pietonală înverzită ce leagă
cade; e înlocuită d e placaj metalic; Barcelona La rambla - arteră pietonală înverzită ce leagă

-arteră pietonală înverzită ce leagă portul de Placa de Catalunya;

Universitatea Bucuresti-A. Orăscu

-zidărie cărămidă cu grund de mortar de var placată cu piatră artificială cu elemente în serie mulate în forme şi profile trase;

-soclu din piatră naturală;

placată cu piatră artificială cu elemente în serie mulate în forme şi profile trase; - soclu

Strasbourg

-la limita oraş istoric deoarece nu s-au păstrat zidurile dar au rămas canalele, apa fiind foarte prezentă în oraş;

-oraş foarte dens, substanţa construită în mare partelemn şi lipitură de pământ crud (în oraşul vechi);

Catedrala roşie

de pământ crud (în oraşul vechi); C atedrala roşie - placată cu o gresie calcaroasă ;

- placată cu o gresie calcaroasă;

Degradări posibile sau întâlnite

- degradare alveolară, o formă de degradare pulverulentă a structurii pietrei (în general a structurii poroase şi rigide);

-sulfatarea acţiune puternică a sărurilor de sulf din aer (rezultate ca produs a combustiei de petrol) asupra materialelor;

SO+CaCO 3 ->CaSO 4 +CO 2

-cristalizarea sărurilor pe suprafeţe;

Maramureş-Călineşti

-biserici de lemn construite datorită interdicţiei ortoxiei să ridice edificii de piatră