Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Data
inregistrarii

Document

Explicatii

01.10.2014

bon consum

Se dau in consum
combustibili

01.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

01.10.2014

NC, plan de
amortizare

factura
fiscala

chitanta
fiscala ,
extras de
cont
bon de consum

se inregistreaza
amortizarea lunara
pentru mijloace de
transport(600 lei),
mobilier si aparatura
birotica (150 lei)
se vand marfuri

se incaseaza o creanta
de la clienti (numerar si
banca)
se dau in consum
ambalaje

Simbol conturi

Sume

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoar
e

6022

3022

1600

1600

6811

750

214
2813
4111

%
5121
5311
608

150
600
93000

4427

18000

707

75000

4111

13500

381

1500
12000
800

800

01.10.2014

factura
fiscala

se primeste factura de la
Telekom

01.10.2014

chitanta
fiscala

se achita contravaloarea
serviciilor in numerar

01.10.2014

ordin de
plata

se achita rata credit

02.10.2014

factura
fiscala

se achizitioneaza un
xerox de la furnizorii de
imobilizari

10

11

02.10.2014

02.10.2014

factura
fiscala

foaie de
varsamant

se presteaza servicii
catre clienti

se depune din caserie in


contul de la banca suma
de 1000 lei

401

1116

626

900

4426
401

5311

216
1116

1116

666

5121

4000

4000

404

7440

2131

6000

4426

1440

4111

3100

704

2500

4427

600

581

5311

1000

1000

5121

581

1000

1000

12

02.10.2014

factura
fiscala

se primeste factura de
utilitati(apa,gaze)

401

605
4426
13

02.10.2014

nota
contabila, op

14

02.10.2014

15

02.10.2014

extras de
cont

16

02.10.2014

bon consum

17

02.10.2014

factura
fiscala

18

02.10.2014

bilet la ordin

se deschide un acreditiv
la dispozitia furnizorilor

4960
4000
960

5411

581

8000

8000

581

5121

8000

8000

401

5411

4960

4960

5121

461

7000

7000

se dau in consum piese


de schimb

6024

3024

1200

1200

se vinde un mijloc de
transport catre terti

4111

31250

se achita utilitatile in
suma de 4960 lei din
acreditiv
se incaseaza o creanta
de la debitori in contul
de la banca

se accepta un bilet la
ordin reprezentand
contravaloarea
mijlocului de transport

413

7583

25000

4427

6250

4111

31250

31250

19

02.10.2014

nota
contabila

20

02.10.2014

op

21

22

23

24

02.10.2014

02.10.2014

02.10.2014

05.10.2014

fact fiscala

NRCD

extras de
cont

nota
contabila

se scoate din evidenta


mijlocul de transport
se achita datorii
comerciale fata de
furnizori

se achizitioneaza de la
furnizori marfuri

se intocmeste nota de
receptie confrom NRCD
sau NIR, AC=20%

5311

413

31250

31250

6583

213

31250

31250

5121

25300

401

7800

404

17500

%
371
4426
371

se incaseaza contravaloarea
marfurilor vandute prin contul
de la banca

5121

se calculeaza kr378,
apoi se scot din evidenta
marfurile vandute

401

62000
50000
12000
24400

378

10000

4428

14400

93000

707
4427

75000
18000

371

180000

607
378

134400
24000

4428

21600

25

05.10.2014

OP

se achita cu ordin de
plata, datorii comerciale
fata de furnizor

401

5121

10000

10000

26

05.10.2014

cec de
numerar

se ridica din contul


curent suma de 10000
lei care se depune in
caseria unitatii

581

5121

91800

91800

5311

581

91800

91800

421

5121

91800

91800

4427

42850

121

4426
4423
%

27

05.10.2014

stat de
salarii

28

05.10.2014

decont de
TVA

29

05.10.2014

se achita salariile
personalului
Se regularizeaza tva-ul

Se inchid conturile de
cheluieli si venituri

14616
28234
178900

6022

1600

6024

1200

TOTAL

605

4000

607

134400

608

800

626

900

6583

31250

666

4000

6811

750

121

177500

704

2500

707

150000

7583

25000
1356892

135689
2