Sunteți pe pagina 1din 24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

PROIECT SISTEM TEHNIC DE SECURITATE

Beneficiar: S.C. BANCA CLUJ


Proiect nr. 212. 2 / 02.2012

Proiectant de specialitate: SC EXAMEN SRL


Intocmit:

ing. Marian Popa

Aprobat :

ing. Dorel Cretu

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

2. BORDEROUL DOCUMENTATIEI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

PARTE SCRIS
FOAIE DE CAPT
BORDEROUL DOCUMENTAIEI
OBIECTUL PROIECTULUI
BAZA DE PROIECTARE
DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Elemente privind construcia
DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE
6.1 Subsistemul de detecie i semnalizare incendiu
6.1 Generaliti
6.2 Structura subsistemului de detecie i semnalizare
6.3 Calculul energetic
6.4 Date tehnice de catalog
6.5 Jurnal de cabluri
ASIGURAREA SERVICE-ULUI
CONDITII DE EXECUTIE
CONDITII DE LIVRARE / TRANSPORT / MANIPULARE /
DEPOZITARE
MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARI
CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE
CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITII PRODUSELOR

PARTE DESENAT
ANEXE
13.1 Sistem detectie incendiu Schema bloc INC 01
13.2 Sistem detectie incendiu Plan parter INC 02
13.3 Sistem detectie incendiu Plan etaj 1 INC 03
13.4 Sistem detectie incendiu Plan etaj 2 INC 04
13.4 Sistem detectie incendiu Plan etaj 3 INC 05
13.4 Sistem ceasoficare Schema bloc CL 01
13.5 Sistem sistem ceasoficare Plan parter CL 02
13.6 Sistem sistem ceasoficare Plan etaj 1 CL 03
13.6 Sistem sistem ceasoficare Plan etaj 2 CL 04
13.6 Sistem sistem ceasoficare Plan etaj 3 CL 05

Tip
coal
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Nr.
pag.
1
2
3
3
3
3
6
6
6
8
9
9
14
14

A4

15

A4

16

A4

17

A4

19

A4

21

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

3. OBIECTUL PROIECTULUI
Obiectul proiectului l constituie solutia tehnica de detectare si semnalizare la incendiu
pentru
obiectivul : CLADIRE TEHNICO SOCIALA P+3, CENTRU DE CERCETAREPROIECTARE LA FABRICA DE PRODUSE LINIARE SI COMPONENTE PENTRU
INDUSTRIA DE AUTOMOBILE - SCHAEFFLER ROMANIA SRL
Amplasament :Aleea Schaeffler nr.3 com.Cristian, jud.Brasov

4. BAZA DE PROIECTARE
- Legea 307-2006 lege privind apararea impotriva incendiilor
- O 163 Ordin pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- O130/2007 Ordin pentru aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor care
proiecteaza, executa, verifica si intretin sisteme si instalatii de aparare contra incendiilor.
- Legea 608/2001 Legea privind evaluarea conformitatii produselor
- I 7-2002. Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni pana la 1000V.
- I 18 1 si 2 -2002. Normativ de proiectare si executie a instalatiilor de telecomunicatii si
semnalizare din cladiri civile si de productie.
- P118-1999. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.
- Ghidul pentru aplicarea normelor generale de prevenire PSI
- Standardul european DIN EN54x(1-21) si standardul german Vds 2095
- EN/TR 14568:2003 EN54 = Fire detection and fire alarm system Implementation of
specific causes pf EN 54-5:1997
- PE119-1990. Norme de protectia muncii pentru instalatiile electrice
- STAS 12604/4,5. Protectia impotriva electrocutarilor.
- C56/1985. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente
- C300. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada executiei lucrarilor
- Norme de protectia muncii in activitatile de constructii-montaj, aprobate cu Ordinul
1233/D-1980
- Legea 10/1995, privind calitatea in constructii
- HG 925/1995, pivind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
- HG 261/1994, privind aprobarea:
* Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii constructiilor
* Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
* Regulamentului privind urmarirea comportarii in explatare, interventii in timp si
postutilizarea constructiilor

5. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Cldirea obiectivului care urmeaz a fi protejat are urmtoarele caracteristici generale:
Parter :
3

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Intrarea pentru spatiile de la parter i etaj se face prin holul de acces principal. De aici se
accede la parter n spatiile de atelier si biroul aferent , respectiv , pe scara interioara, la
birourile situate la etaje.
Pentru introducerea utilajelor i pentru necesitatile functionale ale atelierului a fost
prevazuta o poarta rulou .
La parter vor functiona :
Hol acces principal
Atelier de scularie
Birou aferent atelierului
Anexe sanitare care se compun din:
- grupuri sanitare pe sexe
- boxa de curatenie
Atelier de ambalare
Atelier de masurare
Atelier de erodare
Atelierele vor fi dotate cu echipamente si masini pentru prelucrarea metalelor.
La etajul 1 vor functiona :
Incaperi de birouri
Sala de sedinte
Sala pentru seminarii
Arhiva
Anexe sanitare care se compun din:
-grupuri sanitare pe sexe
-camera de curatenie
-oficiu
Anexe tehnice care se compun din:
-incapere tehnica racord
-incapere tablouri electrice
-DV (server)
La etajul 2 vor functiona :
Birouri tip open-space
Sala de seminar
Arhiva
Anexe sanitare care se compun din:
-grupuri sanitare pe sexe
-camera de curatenie
-oficiu
Anexe tehnice - incaperi tehnice pt. racorduri sanitare/termo/ventilatii, tablouri electrice,
DV (server)
La etajul 3 vor functiona :
Birouri tip open-space
Sala de seminar
Arhiva
Anexe sanitare care se compun din:
-grupuri sanitare pe sexe
4

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

-camera de curatenie
-oficiu
Anexe tehnice - incaperi tehnice pt. racorduri sanitare/termo/ventilatii, tablouri electrice,
DV(server)
Aria utila totala:
Volumul util total:

5601,46 m2
20780 m3

Nivelul riscului de incendiu:


Riscul de incendiu la aceste spaii, se apreciaz prin nivelul de risc, funcie de
caracteristicile de ardere a materialelor combustibile din cldire i a densitii sarcinii termice
de incendiu.
Dup destinaii, spaiile se ncadreaz conform prevederilor art. 2.1.3. din Normativul
P.118/99 n urmtoarele niveluri de risc de incendiu:
risc mic de incendiu
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conform HGR
nr. 766/1997) - importanta normala si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului
P100/92)-importanta medie
C SIGURANTA LA FOC:
Cladirea proiectata se incadreaza la
incendiu.

gradul II de rezistenta la foc i risc mic de

Masurile de Protectie i sigurana la incendii sunt tratate pe larg n Scenariul de


siguran la foc .
Se asigura distantele de siguranta fata de cladiri invecinate, conformarea la foc a
cladirilor, numarul si gabaritul cailor de evacuare corelat cu numarul de utilizatori

Incadrare in acte normative:


- Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor
- OMAI 80/2009 - Norme metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la
incendiu i protecia civil.
- P118/1999 Normativ de siguran la foc al construciilor ;
- MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri i solutii de aplicare a
prevederilor normativului P118/1999
- HGR Nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii i
amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu
- Ordin MIRA Nr. 210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu
- Ordin nr. 130 / 25.01.2007 pt. aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu
- Norme generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr.
163/28.02.2007

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.


Conform Legii 307/2006, Art. 1, 2 proiectarea, executarea sistemelor i instalaiilor de
aprare mpotriva incendiilor, efectuarea lucrrilor de ignifugare se efectueaz de ctre
persoane fizice i juridice atestate. Atestarea se face pe baza metodologiei elaborate de
Inspectoratul General, aprobat de ministrul administraiei i internelor.

Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de


incendiu.
Conform Normativului I.18/2 - 2002 Art. 4.2.1 s-a prevzut o instalaie de detectare i
alarmare n caz de incendiu, prevzut cu:
detectoare automate adresabile cu senzori de fum sau temperatur;
butoane de alarmare manuale acolo unde observarea izbucnirii incendiului se asigur
n timp util;
central de avertizare;
hupe pentru evertizare sonor.
Timp de alarmare i alertare:
Pentru alarmare T1 = 30 sec. n cazul semnalrii incendiului de ctre centrala de
detectare i maxim 2 min. n cazul semnalrii de ctre o persoan.
Alertare T2 = 3 min. prin telefon.
Zone protejate:
Holurile, coridoarele, sala de mese, birouri, ateliere scularie, spatii tehnice, etc.

6. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE


6.1 Generalitati
Proiectul conine soluii i tehnologii care asigura un consum minim de materiale,
respectnd cadrul legislativ si cerinele beneficiarului
6.2 Structura subsistemului
Realizarea proteciei: Instalaia de detectare a incendiului a fost proiectata cu echipamente
adresabile , care realizeaz n mod eficient i modern sigurana construciei mpotriva
incendiului. Centrala de incendiu existent este amplasata n camera centrala detectie incendiu
aflata la parterul cladirii cantina si atelier scoala , unde vor fi concentrate toate buclele de
detectie ale sistemului Pentru afisarea acestor informatii se va utiliza panoul de operare al
centralei si softul de vizualizare din caladire poarta
In functionarea sa, centrala interogheaza ciclic fiecare adresa din sistem (fiecare
detector, buton de alarmare manuala, etc). Memorarea evenimentelor detectate se face in
memoria interna a centralei. Pentru o siguran mai mare a sistemului, fiecare detector are
6

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

circuit de izolare atat pe intrare cat si pe iesire , care asigur o funcionare corespunztoare a
sistemului i n cazul unui eventual scurtcircuit al buclei.
Solutia propusa pentru detectia si averizarea la incendiu se bazeaza pe centrala
IQControl M seria IQ Control producator ESSER. Centrala este echipata cu 2 bucle de
detectie destinate cladiriii cantina respectiv atelier scoala si se va extinde cu inca 4 bucle de
detectie.
Pentru detectarea unei eventual eveniment n faza iniial ca detectoare automate s-au
prevzut detectoare optice de fum.
Detectoarele de incendiu functioneaza pe baza unor principii de detectie diferite, fiind
sensibile la diverse efecte ale arderii (fum, gaze de ardere, cresterea temperaturii, radiatiile
electromagnetice emise de flacara).
Detectia automata se va realiza prin:
- detectori optici adresabili IQ quad amplasati in spatiul de birouri, si holuri de circulatie,
casele scarilor, sala mese, ateliere scoala
- detectori combinati termici adresabili IQ quad amplasati in zona de bucatarie.
Detectia manuala se va realiza prin butoane manuale de avertizare :
Pe coridoare, traseele de evacuare, case de scri, iesiri din spatii de birouri , iesiri de
evacuare s-au prevzut butoane manuale de avertizare, cu ajutorul crora persoanele
aflate n cldire pot semnala n caz de observare a incendiului. Se acorda atenie faptului
ca accesibilitatea butoanelor de alarma manuala s fie de maxim 30 metri. Amplasarea
butoanelor de semnalizare se va face in locuri vizibile si usor accesibile, la o inaltime de
circa 1,40 m, masurata de la pardoseala, fixate pe elemente verticale de constructie
(stalpi, pereti, etc). Este indicat, tinand cont de comportamentul uman in caz de pericol,
ca butoanele de semnalizare sa fie amplasate pe caile de evacuare, de preferinta langa
usi si la fiecare iesire in casa scarilor.
Semnalizarea se va realiza prin:
hupe piezoelectrice conventionale amplasate astfel incit sa se asigure o avertizare
sonora de maxim 120dB in intrega cladire.
Control si preluare de semnale :
Module intrari/iesiri pentru comenzi cai evacuare, trape aerisire, HVAC, sistem de
stingere, etc.
Toate usile de evacuare prevazute cu sistem de control acces se vor conecta la
sistemul de detectie incendiu pentru a se realiza eliberarea usilor in caz de eveniment.
Va controla clapete antifoc din sistemul de ventilatii.
Va controla deschiderea clapetelor de pe tubulatura de desfumare si pornirea
ventilatorului de desfumare.
Va realiza oprirea centralei de ventilatie si a ventiloconectoarelor de pe nivelul din
care vine alarma.
Soft vizualizare sistem detectie incendiu
Surse de alimentare cu energie electrica
Sistemul prezinta doua tipuri de surse de alimentare :
Sursa principala
Sursa primara alimentata de la reteaua de alimentare 230V prin intermediul unei surse
stabilizate cu tensiune coninua 12V DC
7

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Sursa principal de alimentare trebuie s fie conectat cu sistemul printr-un cablu


dedicat i protejat, s aib dispozitive de protecie dedicate care trebuie s fie etichetate i
accesibile numai de ctre personal autorizat, s fie independent de orice dispozitiv general de
separare al cldirii. La utilizarea mai multor echipamente de alimentare, condiiile se aplic
pentru fiecare n parte.
La circuitele de alimentare ale instalatiei de semnalizare nu se conecteaza alti
consumatori, fara legatura cu sistemul de protectie impotriva incendiilor.
Sursa secundara
n cazul n care apar defeciuni la sursa principal de alimentare, energia de rezerv
trebuie s fie disponibila de la o baterie de acumulatori. Capacitatea acestor acumulatori trebuie
s fie suficient pentru a alimenta elementele componente ale sistemului pe parcursul
ntreruperilor sursei principale de alimentare sau s permit luarea altor msuri corective.
Pentru a asigura alimentarea sistemului n cazul unor posibile defecte ale
echipamentului sau ale sursei principale de alimentare, sursa de rezerv trebuie s poat
menine n funcionare sistemul pe o durat de cel puin 48 de ore, dup care s rmn o
capacitate suficient pentru a asigura sarcina n caz de alarm pe o durat de cel puin 30 min.

Etichetare
Fiecare detector , buton si sirena vor fi eticehate conform sandard ex:
- 15 numar grupa
- 02 numar detector din grupa

15/02

Echipamentele trebuiesc a fi in conformitete cu standardul Vds si norrma europeana EN


54, Instalaia trebuie montat conform prevederilor n vigoare.
Pentru anuntarea schimburilor de lucru si a pauzelor de masa se va prevede o instalatie
de ceasoficare
6.3 Calculul energetic
Calcul energetic centrala detectie incendiu
Nr.
crt
.

Consum/buc
(mA)
Echipament
Centrala incendiu IQ8Control M, panou
frontal cu display LCD si taste de
operare Panou operare in limba romana
Micromodul extensie 3 sloturi
Modul bucla esserbus 127 adrese
Modul essernet
Buton manual de avertizare incendiu,
de interior ABS,
Detector optic de fum IQ8Quad
Detector optic , termic O2T
Detector tubulatura IQ8Quad OTblueLKM

Nr. buc

Consum total
(mA)
alarm
veghe

veghe

alarm

350
5
65
150

350
5
280
150

1
1
2
1

350
5
130
150

350
5
560
150

0.045
0.045
0.06

9
18
18

22
301
0

0.99
13.545
0

39.6
1083.6
0

0.05

18

0
649.53
5

TOTAL CONSUM ( mA )
8

pag. /24

2188.2

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h (n Stand By) + 0,5h (n
alarm).
Qac = (639.72mA x 48,5 h ) + ( 1426.8 mA x 31947.
0,5 h )/ =
01
mAh
31.95 Ah
NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 18Ah/12V)

Nr.
crt
.

Calcul energetic tablou RK 01


Consum/buc
(mA)

Nr. buc

Echipament
veghe
alarm
Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri
1
de releu
6
28
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
TOTAL CONSUM ( mA )
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h
alarm).
Qac = (12.05 mA x 47,5 h ) + ( 340 mA x
742.37
0,5 h )/ =
5
mAh

Consum total
(mA)
alarm
veghe

2
1
8

12
56
0.05
28
0
256
12.05
340
(n Stand By) + 0,5h (n
0.74

Ah

NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)

Nr.
crt
.

Calcul energetic tablou RK 02


Consum/buc
(mA)

Nr. buc

Echipament
veghe
alarm
Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri
1
de releu
6
28
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
TOTAL CONSUM ( mA )
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h
alarm).
Qac = (12.05 mA x 48,5 h ) + ( 340 mA x
742.37
0,5 h )/ =
5
mAh

Consum total
(mA)
alarm
veghe

2
1
8

12
56
0.05
28
0
256
12.05
340
(n Stand By) + 0,5h (n
0.74

Ah

NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)


2
Calcul energetic tablou RK 03
Consum/buc
Consum total
(mA)
Nr. buc
(mA)
Nr.
crt
alarm
.
Echipament
veghe
alarm
veghe

Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri


1
de releu
6
28
2
12
56
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
1
0.05
28
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
5
0
160
TOTAL CONSUM ( mA )
12.05
244
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h (n Stand By) + 0,5h (n
alarm).
Qac = (12.05 mA x 48,5 h ) + ( 340 mA x
694.37
0,5 h )/ =
5
mAh
0.69
Ah
NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)
Calcul energetic tablou RK 04
9

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj


Consum/buc
(mA)

Nr.
crt
.

Nr. buc

Echipament
veghe
alarm
Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri
1
de releu
6
28
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
TOTAL CONSUM ( mA )
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h
alarm).
Qac = (12.05 mA x 48,5 h ) + ( 340 mA x
395.37
0,5 h )/ =
5
mAh

Consum total
(mA)
alarm
veghe

1
1
5

6
28
0.05
28
0
160
6.05
216
(n Stand By) + 0,5h (n
0.40

Ah

NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)


2
Calcul energetic tablou RK 05
Consum/buc
Consum total
(mA)
Nr. buc
(mA)
Nr.
crt
alarm
.
Echipament
veghe
alarm
veghe

Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri


1
de releu
6
28
2
12
56
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
0
0
0
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
4
0
128
TOTAL CONSUM ( mA )
12
184
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h (n Stand By) + 0,5h (n
alarm).
Qac = (12.05 mA x 48,5 h ) + ( 340 mA x
0,5 h )/ =
662
mAh
0.66
Ah
NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)
2
Calcul energetic tablou RK 06
Consum/buc
Consum total
(mA)
Nr. buc
(mA)
Nr.
crt
alarm
.
Echipament
veghe
alarm
veghe

Cuplor esserbus 4 grupe conv./ 2 iesiri


1
de releu
6
28
1
6
28
Cuplor 12 out ( 12 outputs relay)
0.05
28
1
0.05
28
Sirena avertizare interioara de incendiu
0
32
5
0
160
TOTAL CONSUM ( mA )
6.05
216
Timp minim de funcionare a sistemului pe acumulator necesar = 47,5h (n Stand By) + 0,5h (n
alarm).
Qac = (12.05 mA x 48,5 h ) + ( 340 mA x
395.37
0,5 h )/ =
5
mAh
0.40
Ah
NUMAR DE ACUMULATORI NECESARI 1 x 7Ah/12V)

La calculul energetic sa luat in calcul probabilitatea ca in cazul unui eveniment 20% din
detectoristica va intra in stare de alarma

6.4 Date tehnice de catalog


Nr. articol: 808004

Central de semnalizare incendii IQ8Control M, varianta standard


Central de semnalizare a incendiilor compact, comandat de microprocesor, redundant la funcionare n regim
de avarie, utilizabil i n reea, cu posibilitate de diagnosticare de la distan, cu capabilitate de combinare a
10

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

funcionrii n bucl i n linii derivate din bucl conform DIN EN 54, DIN 14675, VdS i VdE 0833. Permite
utilizarea dispozitivelor de alarmare optic acustic i vocal, alimentate de bucl, n combinaie cu declanatoare
manuale de alarm i cu detectoare de valori limit, de diagnosticare a proceselor i analogice de proces n numr
de pn la 127 grupe de detectoare pe bucl, precum i a transponderelor esserbus n diferitele variante
constructive.
Configuraie modular i descentralizat cu inteligena distribuit pn la nivelurile respective de detectoare.
Interfa integrat pentru utilizarea periferiei necesar pompierilor.
Memorie a evenimentelor cu pn la 10.000 nregistrri.
Utilizarea echipamentelor radio omologate de VdS cu msurarea confortabil a intensitii cmpului.
Parametrizare, calibrare i programare direct via USB.
Date tehnice
Tensiune de reea
230 V CA
Frecvena de reea
50 la 60 Hz
Tensiune de lucru
12 V CC
Curent nominal
standard 230 mA
esserbus-Plus 700 mA
Curent de repaus:
215 mA (fr dispozitiv de operare)
230 mA (cu dispozitiv de operare)
420 mA (cu dispozitiv de operare
1/4 VGA fr iluminare)
580 mA (cu dispozitiv de operare
1/4 VGA cu iluminare)
Curent max. pentru consumatori ext. 2 A
Surs nentreruptibil
2 x 12 Ah
sau 2 x 24 Ah n carcas extins
Temperatura ambiant
-5C la +45C
Clas protecie
IP 30
Carcasa ABS, cu 10% fibr de sticl, V-0
Culoare
gri, similar pantone 538
Masa
ca. 6,5 kg
Dimensiuni de gabarit 450 x 640 x 185 mm
Produs: ESSER
Tip: Central de semnalizare incendii IQ8Control C, varianta standard
Nr. articol: 808004
Nr. VdS: G 205129
clasa F
Nr. articol: 772476

Modul inelar analog esserbus-Plus


Modul simplu inelar pentru max. 127 detectori analogi de proces IQ8Quad participani la magistral, seria 9200 cu
codurile 80XXX respectiv transpondere esserbus cu codurile 80XXX sau generatoare de semnal esserbus Plus alimentate de magistral.
Date tehnice:
Curent de repaus absorbit
ca. 25 mA
Limit curent n stare de repaus 65 mA
Limit curent la alarm
280 mA
Surs intern de tensiune
+12V/+42V
Produs:
Tip: Modul inelar analog esserbus-Plus
Nr. articol: 804382.DO
Alternativ:
Nr. articol: 785101
11

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Modul electronic pentru declanator manual IQ8, cu separator i D-Linie extern


Modul electronic pentru declanarea manual a unei alarme de incendiu resp. a unei semnalizri de pericol, cu
separator de linie integrat, se utilizeaz n spaii uscate.
Modulele electronice se utilizeaz ca participani ai magistralei inelare. Sunt dotate cu un microprocessor i dispun
n execuie standard de memorie i afiaj de alarm i o codificare a adresei de soft. De asemenea, la fiecare
modul analog de proces se pot conecta i alte module electronice standard externe ct i detectoare standard
automate externe.
Caracteristici funcionale
- variant constructiv aplatizat
- omologat conf. EN54, partea 11, ca declanator manual
- cleme de legtur racordabile prin fie
- cte 2 intrri de cablu n partea superioar, inferioar i poserioar
- funcie de testare cu ajutorul cheii declanatorului manual
Date tehnice
Tensiune de lucru
8 la 30 V CC
Curent de alarmare
tip. 9 mA
Afiarea alarmei
led, rou
Nr. detectoare /grup
max. 10 buc
(conf. VdS)
Cleme de conectare
max. 2,5 mm
Temperature ambiant
-20C la +70C
Masa
ca. 236g
Tip protecie
IP 44 (n carcas)
Dimensiuni de gabarit 133 x 133 x 36 mm
Detector conform
EN 54-11, tip B
Omologat VdS mpreun cu carcasa 704900 (ABS, rou, pompieri)
Produs: ESSER
Tip: Modul electronic pentru declanator manual IQ8, cu separator i D-Linie extern
Nr. articol: 804905
Nr. VdS: G 205002
clasa F
Nr. articol: 704900

Carcas pentru declanator manual, cu geam, culoare roie asemntoare cu


3020

RAL

Carcas pentru declanator manual cu pictogram conform EN54 partea 11. livrarea conine geamul din sticl i
cheie din material plastic.
Date tehnice:
Montaj
aparent
Form de protecie
IP 44
Carcasa
material plastic ABS
Dimensiuni de gabarit 133x133x36 mm
Produs: ESSER
Tip: Carcas pentru declanator manual, cu geam, culoare roie asemntoare cu
Nr. articol: 704900

RAL 3020

Nr. Articol: 802371

Detector optic de fum IQ8Quad


Detector automat punctiform cu sensor integrat de lumin dispersat cu prelucrarea semnalului comandat de
process i cu inteligen descentralizat. Pentru recunoaterea timpurie a incendiilor mocnite.
- variant constructiv aplatizat
12

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

- compar modelele caracteristicilor de incendii cu DIN VDE 0833-2


- separator intergrat n detector conf. pr EN 54-17
- afiaj al alarmei 360, centrat
- afiaj distinct de funcionare
- memorarea datelor de alarm i funcionare, cu contorizarea duratei de funcionare
- omologat conform EN 54-7
- compatibil powerd loop
Tensiune de funcionare 8 V la 42 V CC
Curent de repaus @ 19V CC (mediu) ca.50A
Suprafa supravegheat
max. 110 m
nlime supravegheat
max. 12 m
Temp. de funcionare
-20C la +72C
Carcasa
ABS, alb, similar RAL 9010
Masa
ca. 110 g
Dimensiuni incl. soclu D=117 mm, H=62 mm
Produs: ESSER
Tip: Detector optic de fum IQ8Quad
Nr. Articol: 802371
Nr. VdS: G 204060
clasa F
Nr. Articol: 802374

Detector multisenzor OT IQ8Quad


Detector multisenzor cu doi senzori optici de fum integrai cu unghiuri diferite de dispersie a luminii precum i
evaluare suplimentar a senzorului termic a detectorului n vederea recunoaterii att a incendiilor mocnite ct i a
incendiilor deschise, la un nivel constant de sensibilitate.
Compar semnalele senzorului de fum n vederea clasificrii fumului i a reducerii alarmelor false, cum ar fi cele
provocate de abur sau praf.
- variant constructiv aplatizat
- separator intergrat n detector conf. pr EN 54-17
- compar modelele caracteristicilor de incendii cu DIN VDE 0833-2
- afiaj al alarmei 360, centrat
- afiaj distinct de funcionare
- detecie bazat de principiul dispersiei frontale i a celei posterioare
- supraveghere termic 360 cu ajutorul unui senzor
- memorarea datelor de alarm i funcionare, cu contorizarea duratei de funcionare
- posibilitatea deconectrii senzorului n funcie de timp i eveniment
- omologat conf. DIN EN 54-7/5 B2, CEA 4021
- compatibil powered loop
Tensiune de funcionare 8 V la 42 V CC
Curent de repaus @ 19V CC (mediu) ca.60A
Suprafa supravegheat
max. 110 m
nlime supravegheat
max. 12 m
Temp. de funcionare
-20C la +65C
Carcasa
ABS, alb, similar RAL 9010
Masa
ca. 110 g
Dimensiuni incl. soclu D=117 mm, H=62 mm
Produs: ESSER
Tip: Detector multisenzor OT IQ8Quad
Nr. Articol: 802374
Nr. VdS: G204061
clasa F
Nr. articol: 805590

Soclu standard pentru detectorul IQ8Quad


13

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Soclu standard pentru seria de detectoare IQ8Quad. La ndeprtarea unui detector magistrala inelar se nchide n
mod automat. Soclul conine o siguran pentru cazul ndeprtrii detectorului.
Material
ABS, alb, similar RAL 9010
Masa
ca. 60 g
Dimensiuni (D x H)
117 x 24 mm
Produs: ESSER
Tip: Soclu standard pentru detectorul IQ8Quad
Nr. articol: 805590
Nr. articol: 766235

Dispozitiv multifuncional de alarmare, rou


Dispozitiv de alarmare conf. DIN 33404 partea a 3-a resp. EN 457 cu 26 sunete programabile.
Date tehnice:
Tensiune de lucru
12 V la 24 V CC
Curent absorbit
8 mA ... 32 mA
Nivel sonor
103 dB ... 105 dB
Culoare
RAL 3001 rou aprins
Tip de protecie
IP 54
Masa
300 g
Dimensiuni de gabarit
92x75 mm
Produs: NOVAR
Tip: Dispozitiv multifuncional de alarmare, rou
Nr. articol: 766235
Nr. VdS: G 296013
clasa F

Transponder esserbus, 4 grupe de detectoare, 2 relee


Ansamblu inteligent n bucl analogic pentru racordarea detectoarelor neadresabile.
- max. 30 detectoare standard fr ESK
- max. 10 detectoare standard cu ESK
- max. 10 alarme neautomate sau tehnice pe grup
Dou relee programabile n regimuri de funcionare diferite
Posibilitatea programrii dependenei de dou grupe
Posibilitatea funcionrii combinate cu detectoare de incendii pe aceeai bucl.
Prin intermediul unui conector cu fie integrat poate fi montat o platin de separator(separator de grup).
Conceput pentru a putea fi ncorporat n centrala de semnalizare incendii sau ntr-o carcas extern suplimentar.
Este omologat ca interfa standard
Lschen fr einen Lschbereich.
Este posibil autocomanda prin intermediul unui microprocesor integrat.
Prevzut cu cleme de conectare cu fie cu scopul posibilitii cablrii n exteriorul carcasei.
Date tehnice:
Conductor inelar analogic:
Tensiune nominal:
42 V CC
Curent nominal:
<250 A
Alimentar extern cu tensiune:
Interval dec tensiune: 10 V la 28 V CC
Tensiune nominal:
12 V sau 24 V
Curent absorbit:
max. 28 mA
Curent de repaus:
< 6 mA
Intrare grupe detectoare:
Tensiune nominal:
9 V CC
Curent absorbit:
max. 25 mA
14

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

Lungime conductor racordare: max. 1000 m


Releu:
ncrcare la 30 V CC:
1A
Supraveghere releu:
10 Kohm, +/- 40%
Temperatura ambiant:
-10C la +50C
Masa:
ca. 28 g
Dimensiuni de gabarit 82 x 72 x 20 mm
Carcase adecvate pentru ncorporarea transponderelor respectivelor modele:
Tip 788600 gri aparent
Tip 788601 gri ngropat
Tip 788650 alb aparent
Tip 788651 alb ngropat
Tip 788603.10 pentru un transponder cu montaj pe in U sau C
Produs: ESSER
Tip: Transponder esserbus, 4 grupe de detectoare, 2 relee
Nr. articol: 808613.10
Nr. VdS: G 206042
clasa F
Nr. articol: 808610.10

Transponder esserbus cu 12 relee (8bit)


Ansamblu de comand /acionare cu 12 relee libere de potenial, programabile liber, reprezentnd un ansamblu
descentralizat n bucla analogic n vederea extinderii ieirilor centralei. Prin cleme de conectare cu fie se poate
realiza conectarea transponderului pe partea exterioar a carcasei.
Date tehnice:
Conductor inelar analog
Tensiune nominal: 19 V CC la 42 V CC
Curent nominal:
< 50 A
Surs extern de alimentare cu tensiune
Tensiune de lucru: 10,5 V CC la 28 V CC
Tensiune nominal: 12 V CC la 24 V CC
Curent absorbit:
< 3 mA
Intensitate la contactul de releu:
30 V CC/1 A (max. 3 A /transponder)
Temperatura ambiant:
-10C la +50C
Temp. De depozitare:
-25C la +75C
Masa:
ca. 110 g
Dimensiuni de gabarit: 150 x 82 x 20 mm
Clas protecie:
IP 40 n carcas
Produs: ESSER
Tip: Transponder esserbus cu 12 relee (8bit)
Nr. articol: 808610.10
Nr. VdS: G 206044
clasa F

6.5 Jurnal de cabluri


NR. CRT.

DE LA

PRIN

PANA LA

TIP CABLU

1
2
3
4
5

SEI
SEI
SEI
SEI
RK 1

12.03.01 - 12.03.68
12.04.01 - 12.04.77
12.05.01 - 12.05.82
12.06.01 - 12.06.82
S01,S02,S03,S08

SEI
SEI
SEI
SEI
S08

Y(St)Y 2x2x0,8
Y(St)Y 2x2x0,8
Y(St)Y 2x2x0,8
Y(St)Y 2x2x0,8
NHXH 2x1,5 E30

15

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL


6
7
8
9

RK
RK
RK
RK

2
3
4
5

Beneficiar: Banca -Cluj


S04,S05,S06,S07
S09,S10,S11
S12,S13,S14,S15,S16
OP (RWA)

S07
S11
S16
OP (RWA)

NHXH
NHXH
NHXH
NHXH

2x1,5
2x1,5
2x1,5
2x1,5

E30
E30
E30
E30

7. ASIGURAREA SERVICE-ULUI
Pentru a asigura funcionarea corect i continu a sistemului, acesta trebuie inspectat i
ntreinut periodic. Contractele de mentenan trebuie realizate imediat dup recepia
sistemului indiferent dac cldirea este ocupat sau nu.Contractul trebuie realizat ntre
utilizatorul sau proprietarul cldirii i furnizorul sistemului sau alt organizaie competent n
domeniul ntreinerii, trebuie s specifice modul de acces la instalaie i timpul n care sistemul
trebuie repus n funciune dup un deranjament.
PROCEDURA DE MENTENAN
ntreinere periodic
Trebuie utilizat urmtoarea procedur de ntreinere:
a) ntreinere zilnic
Utilizatorul i/sau proprietarul trebuie s asigure verificarea n fiecare zi
lucrtoare n urmtoarele privine:
1) centrala indic stare de veghe sau c orice alte indicaii care nu aparin
strii de veghe sunt menionate n registrul de control i acolo unde este cazul sunt
transmise organizaiei care este nscinat cu operaiile de service;
2) s-au luat msuri corespunztoare pentru orice alarm nregistrat
ncepnd cu ziua lucrtoare precedent;
3) acolo unde este cazul, sistemul a fost readus n stare de funcionare dup
orice dezactivare, regim de test sau oprire a dispozitivelor de alarmare
audibil.
Orice defect observat trebuie menionat n registrul de control i trebuie
luate msurile corective necesare n cel mai scurt timp posibil.
b) ntreinerea lunar
Cel puin odat pe lun, utilizatorul i/sau proprietarul trebuie s asigure faptul c:
- c este verificat nivelul de combustibil la generatorul de rezerva - acolo unde este necesar
- recompletate rezervele de hrtie, cerneal sau panglic adecvate oricrei imprimante;
Orice defect observat trebuie menionat n registrul de control i trebuie
luate msurile corective necesare n cel mai scurt timp posibil.
c) ntreinere trimestrial
Cel puin odat la 3 luni utilizatorul i/sau proprietarul trebuie s asigure
faptul c o persoan competent:
1) verific toate nregistrrile din registrul de control i ia toate
msurile necesare pentru aducerea sistemului n stare de funcionare corect;
2) declaneaz cel puin un detector sau un declanator manual n fiecare
zon,
pentru a verifica dac echipamentul de control i semnalizare recepioneaz i
afieaz un semnal corect i activeaz alarmarea audibil i toate
16

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

dispozitivele auxiliare sau de semnalizare:


NOT Trebuie adoptat o procedur prin care se poate asigura c
funciile periculoase precum eliberarea agentului de stingere nu sunt executate.
3) verific funciile de supraveghere la defect ale echipamentului de control
isemnalizare;
4) verific activarea de ctre echipamentul de control i semnalizare a
tuturor funciilor de reinere i eliberare a uilor;
5) acolo unde este posibil, activeaz toate conexiunile cu brigada de
pompieri sau dispeceratul de recepie
6) execut toate verificrile i ncercrile prescrise de instalator, furnizor sau
productor;
7) se informeaz asupra tuturor modificrile structurale sau privitoare la
ocupare
ale cldirii care pot influena cerinele privind amplasarea
declanatoarelor manuale, a detectoarelor i a dispozitivelor de alarmare audibil i,
dac este cazul, efectueaz inspecia vizual descris la
Orice defect observat trebuie menionat n registrul de control i trebuie luate msuri
corective n cel mai scurt timp posibil.
d) ntreinere anual
Cel puin odat pe an utilizatorul i/sau proprietarul trebuie s asigure faptul c o persoan
competent:
1) execut inspecia i procedurile de ncercare recomandate zilnic, lunar i
trimestrial;
2)verific fiecare detector n privina funcionrii corecte, n conformitate cu
prescripiile productorului;
NOT 1 Chiar dac fiecare detector trebuie s fie verificat anual, este permis verificarea
a cte 25 % din detectoare cu ocazia fiecrei inspecii trimestriale.
3) verific faptul c echipamentul de control i semnalizare poate declana toate funciile
auxiliare;
NOT 2 Trebuie adoptat o procedur prin care se poate asigura c
funciile periculoase precum eliberarea agentului de stingere nu sunt executate.
4) efectueaz o inspecie vizual pentru a confirma c echipamentul i
toate racordurile cablurilor sunt sigure, intacte i protejate corespunztor;
5) efectueaz o inspecie vizual pentru a verifica dac modificri
structurale sau
ale
ocuprii
cldirii
au
afectat
cerinele
privind
amplasarea declanatoarelor manuale, a detectoarelor i a dispozitivelor de
alarmare audibil. Inspecia vizual trebuie s confirme i faptul c s-a pstrat
un spaiu liber de cel puin 0,5 m n toate direciile sub fiecare detector i c toate
declanatoarele manuale sunt accesibile i vizibile;
6)examineaz i ncearc toate acumulatoarele.
Orice defect observat trebuie menionat n registrul de control i trebuie luate msuri
corective n cel mai scurt timp posibil.
Intretinerea si verificarile periodice (trimestriale si anuale ) ale instalatiilor de semnalizare
vor fi efectuate de catre personal calificat si atestat in acest sens.
La punerea in functune se va realiza jurnalul de intretinere si service care va fi predat
beneficiarului odata cu receptionarea instalatiei.
IMPORTANT!
O atentie deosebita va fi acordata verificarii conditiilor de lucru pentru care a fost
concepute sistemele, dat fiind ca, uneori sistemele de protectie pot deveni sursa de initiere a
17

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

unor evenimente, daca nu sunt compatibile mediului in care functioneaza (exemplu: detectoare
normale intr-un mediu cu pericol de explozie).
A SE RETINE:
- Un buton de alarmare trebuie sa fie vazut de utilizator, din acest motiv, la verificarile periodice,
se va urmari asigurarea conditiilor adecvate de vizibilitate (degajarea, curatenia).
Pentru identificarea usoara a circuitelor in cadrul operatiunilor de verificare se
recomanda a avea totodata la indemana o schema electrica detaliata, afisata, de regula, in
apropierea centralei de semnalizare.

8. CONDITII DE EXECUTIE
TEHNOLOGIE DE REALIZARE
La amplasarea instalatiilor de curenti slabi se va urmari:
- evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata sau acestea sa
pericliteze existenta altor instalatii sau procese;
- sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari reparatii, interventii;
- Distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii de curenti
slabi si alte instalatii si constructii sunt cele reglementate de Normativul I18. In cazul
nerespectarii acestor distante, din motive obiective, se vor lua masuri suplimentare de protectie.
Materialele si tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru
constructia unor astfel de sisteme. Instalatile de curenti slabi ( sitemele de incendiu, alarma,
acces, ceasoficare, sonorizare) vor fi realizate cu conductoare si cabluri de cupru conform
planselor anexate montate in tub PVC sau pat de cablu pentru curenti slabi.
Toate circuitele de comanda realizate de sistemul de detectie incendiu se vor realiza cu
cabluri de cupru de tip JH(ST)H 2x2x0.8 E30 cu rezistenta la foc 30 minute.
Distana fa de cablurile de energie, dac acestea curg paralel cu circuitele de date,
lmpile fluorescente i alte surse posibile de perturbare trebuie s fie de cel puin 300mm. Sunt
acceptate intersectiile cu aceste trasee de curanti tari.
Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la aparate, se executa prin metode
si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima,
sigure in timp si usor de verificat.
Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire
si matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale si accesorii
corespunzatoare.
Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor (tuburi, conducte, etc.) in structura de
rezistenta a constructiilor. Se excepteaza situatiile prevazute in proiect, unde s-au luat masurile
corespunzatoare de inglobare a instalatiilor electrice.
Se interzice spargerea de santuri, goluri, etc., in elementele de beton, daca nu este
prevazut in proiect, in vederea amplasarii instalatiei electrice, afectand structura de rezistenta a
constructiei.
Aparatele si echipamentele locale, se vor amplasa in locuri vizibile si ferite de
posibilitatea loviturilor mecanice si actiunii agentilor corozivi.
Montajul, intretinerea si exploatarea se vor face cu respectarea Normativului I18-2002 si
prescriptiilor tehnice, obtinute de la furnizorii de echipamente.
FAZE DE EXECUTIE
Instalatiile electrice se executa in urmatoarea ordine:
Instalatii interioare
- fixarea pozitiei aparatelor;
18

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

- montarea tuburilor de protectie si dozelor de tragere si derivatie;


- trasarea pozitiei paturilor de cabluri, inclusiv verificarea si adaptarea acestora la
numarul de circuite, pentru care este dimensionat;
- montarea conductelor electrice (conductoare si cabluri)
- montarea aparatelor locale (detectoare,senzori, tablouri comanda , etc.)
- racordarea circuitelor la echipamentele de curenti slabi;
- verificarea continuitatii circuitelor;
- efectuarea de probe si masuratori;
Lucrari finale de punere in functiune si de verificare a parametrilor tehnici, in acordanta
cu documentatiile tehnice, care staut la baza realizarii instalatiilor si procurarii echipamentelor..

9. CONDITII DE LIVRARE / TRANSPORT / MANIPULARE / DEPOZITARE


Transportul si depozitarea materialelor se vor efectua in conditii care sa asigure
integritatea si functionalitatea lor, luandu-se masuri pentru a nu se deterioara si patrunde apa in
ambalaje.
Toate materialele si echipamentele vor fi insotite de certificate de atestare a calitatii
emise de furnizorii acestora.
Echipamentele si aparatele de curenti slabi vor fi prevazute cu placute indicatoare pe
care se marcheaza vizibil cel putin urmatoarele date:
a).- marca de fabrica a intreprinderii producatoare
b).- modul de identificare (tip, denumire).
c).- seria si data fabricatiei.
Manipularea se face cu grija, evitandu-se loviturile si zdruncinaturile.
Depozitarea echipamentelor si aparatelor se va face in locuri lipsite de agenti corozivi,
respectand instructiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face in incaperi cu atmosfera
neutra, la o temperatura cuprinsa intre 0 si +40 0C si umiditate relativa a aerului de max 80% la
+20 0C.

10. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI


Documentatia de proiectare a fost intocmita sa permita executarea si utilizarea instalatiei
proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de
munca si imbolnavirile profesionale.
FACTORI DE RISC
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei au fost urmatorii:
Caderea obiectelor de la inaltime ;
Curentul electric: atingere indirecta si directa ;
Lucru la inaltime ;
Lucru in spatii inguste ;
Contact cu corpuri ascutite;
Proiectantul a avut in vedere acest facori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de
munca.
Beneficiarul este obligat sa refaca analiza cu datele concrete, conform NGPM/1996 art. 811si 16, sa identifice complet toate riscurile si sa ia masurile pentru diminuarea sau evitarea lor.
Contractul de executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderea partilor.
19

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

MASURILE INVIDUALE SI COLECTIVE DE SECURITATEA MUNCII


Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus , se impun
urmatoarele mijloace inviduale de protectia muncii care pot fi acordate conform Ord.
225/21.07.1995 a MMPS:
Casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;
Incaltaminte de protectie la electrocutare JT;
Manusi de protectie rezistente la uzura ;
Centura de siguranta pentru lucrul la inaltime;
Salopeta de protectie
Personalul de executie va utiliza numai scule si utilaje sigure din punct de vedere al
securitatii muncii, cumparate cu declaratie de conformitate din punct de vedere al securitatii
muncii si cu marca de securitate.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda :semnalizarea locurilor periculoase si
atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia
muncii la locul de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea
si respectarea unui program de securitatea si sanatatea in munca, utilizarea de scule si utilaje
certificate, control permanent privind respectarea masurilor de securitatea muncii, etc.
Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare
la pamant si /sau la nulul de protectie conform STAS 6271-81 sau STAS 12604/4-89 sau STAS
122604/5-90. Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamant este
corespunzatoare si sa se ingrijeasca sa faca masuratori periodice ale prizei de pamant.
LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII
La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii
aflata in vigoare . Insa atragem atentia ca executantul lucrarii si in special beneficiarul, ca
utilizator al instalatiei proiectate,trebuie sa respecte cu strictete acesta legislatie. Dam mai jos o
lista a acestei legislatii, care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar. Beneficiarul si
executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii.
Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996;
Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
Normele Generale de Protectia Muncii/1996;
Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor inviduale de protectie, ordinul
MMPS nr. 225/1995;
Normele specifice de protectia muncii indicate in anexa nr.2 la Legea 90/1996;
Standardele specifice de securitatea muncii in anexa 49 la MGPM/1996
Normativele PE 119/90, I 7/02, I 18/02.
MASURI DE PREVEDERE SI STINGERE A INCENDIILOR
La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in
vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel :
- Ordinul M.I. 381/1994 si M.L.P.A.T. 1219/1994 pentru aprobarea Normelor generale de
prevenire si stingere a incendiilor ;
- Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobate cu Decretul nr. 290/1977 ;
- Ordinul M.T.Tc. nr.1650/1988 privind masurile P.S.I. in domeniul instalatiilor de
telecomunicatii ;
- Normativul I-18/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii ;
20

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

- Normativul I-17/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni


pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c. ;
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile
de semnalizare. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului :
- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza,
respectandu-se prevederile I-7/2002 ;
- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile
(din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse nu propaga flacara.
S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea
acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti s-a prevazut etansarea ignifuga a golurilor.
S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2002 si I-7/2002 intre conductele
instalatiilor proiectate si constructiile si instalatiile vecine.
In incaperile unde s-au montat dulapurile de telecomunicatii vor exista mijloace de prima
interventie (stingatoare cu CO2) in cazul initieri unui incendiu la sursele de alimentare cu energie
electrica. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectului si ale actelor normative
mentionate mai sus. Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate orice
lucrare cu foc deschis se va face numai pe baza de permis de foc intocmit conform
prevederilor in viguare si numai sub supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare,
respectandu-se prevederile art. 56 din Ordinul M.I. 381/1994, mentionate mai sus.
Receptia lucrarilor se va efectua respectandu-se prevederile din Decretul nr. 290/1997
art. 6 pct.c si art. 58 din Ordinul M.I. nr. 381/1994 in conformitate cu art.50.51 si 52 din Ordinul
M.I. 381/1994
Beneficiarul trebuie sa elaboreze planul de aparare si de interventie in caz de incendiu si
instructiunile de interventie ( pentru personalul unitatii beneficiare).
In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. Din legislatia tehnica in vigoare.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata ( de catre beneficiar ) verificarea
spatiilor in vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functiilor
instalatiei de semnalizare incendiu (a se vedea art. 56 din Ordinul M.I.381/1994)

21

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

11 PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII


CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE
Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice conform prevederilor Legii 10/1995,
Normativelor C 56/1985, I7/2002, I20/2000, I18/1996, PE 107/1993, PE 118/1999.
La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele:
- verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor, pozarii elementelor de sustinere si
circuitelor electrice, conform proiectului
- verificarea existentei instalatiilor de protectie prin legare la pamant, impotriva
electrocutarii si trasnetului;
- consultarea buletinelor de masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant si
verificarea rezultatelor cu valorile prescrise in proiect;
- efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a instalatiei;
- modul de respectare al masurilor de protectie a muncii si protectie impotriva incendiului.
NOTA:
BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL VOR TRANSMITE IN SCRIS IN
TERMEN DE 30 ZILE DE LA DATA PRIMIRII DOCUMENTATIEI, PUNCTUL
DE VEDERE, DUPA CARE SE CONSIDERA PROIECTUL ACCEPTAT.
BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL AU OBLIGATIA SA ANUNTE IN
SCRIS CU O SAPTAMANA INAINTE DE TERMINAREA FIECARUI STADIU
FIZIC DATA CAND SE POATE PREZENTA PROIECTANTUL PENTRU
INCHEIEREA PROCESULUI VERBAL DE VERIFICARE
Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru
controlul pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiunilor si raspunderilor
prevazute de Legea 10/1995.
Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa
prezinte pentru stadiul fizic respectiv, urmatoarele:
- procesul verbal de lucrari ascunse
- buletinele de verificari care sa confirme caracteristicile echipamentelor si instalatiilor
prevazute in proiect
Din punct de vedere al Legii 10 / 1995 si HG 925 / 1995, lucrarea va fi verificata
prin grija beneficiarului pentru exigenta complexa privind:
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- sanatatea oamenilor si protectia mediului
- protectia impotriva zgomotului
- economia de energie

22

pag. /24

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI SI CALITATII


LUCRARILOR SI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU
INSTALATII CURENTI SLABI
INVESTITOR
Nr.
ICLPDiriBenecrt.
DENUMIREA LUCRARII UAT
ginte
ficiar
0
1
2
3
4
1 STUDIEREA PRIECTULUI
x
x
2 CIRCUITE, APARATE, ECHIPAMENTE INTERIOARE
2.1 Predare amplasament
x
(constructia la rosu)
2.2 Localizarea traseelor de circuite
x
2.3 Executarea de slituri in zidarie
(tencuieli), pentru circuite si
x
aparate
2.5 Verificarea materialelor si
aparatelor principale, in sensul
corespondentei acestora cu
x
prevederile proiectului
2.4 Montajul tuburilor de protectie,
paturilor de cabluri in plafoanele
x
false, dozelor de circuite si
aparate
2.5 Montajul conductoarelor in
tuburile de protectie
x
2.6 Montajul cablurilor electrice
x
2.7 Montajul aparatelor (detectoere,
prize, etc.), inclusiv racordarea
x
la circuite
2.8 Montajul si racordarea
echipamentelor centrale dupa
zugravirea suprafetelor din
x
constructie
2.9 Verificarea preliminara a
instalatiilor (circuite, aparate,
detectoare ), inclusiv coexistenta
x
x
x
cu celelalte instalatii
FAZA 1 DETERMINANTA
3 VERIFICARI SI PUNERI IN FUNCTIUNE
3.1 Punerea sub tensiune a
instalatiilor
x
3.2 Realizarea programarii
instalatiilor de curenti slabi
x
3.3 Testare si verificari finale
FAZA 2 DETERMINANTA
x
x
4 RECEPTIA FINALA
x
x
INTOCMIT

Antrepren.
5
x

Proiec
tant
6

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

ing. Marian Popa


23

pag. /24

Obs
7

Proiectant: SC EXAMEN SRL

Beneficiar: Banca -Cluj

12. CERTIFICATE DE ATESTARE A CALITATII PRODUSELOR

24

pag. /24