Sunteți pe pagina 1din 46

S.C.

D&D EUROCOM SRL


PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

INSTALATII SANITARE

REAMENAJARE SI EXTINDERE
CORP DE CLADIRE,
SCHIMBARE DESTINATIE DIN
PASMANTERIE IN SPITAL – “SF.
CONSTANTIN”

FAZA PT+DE

 Beneficiar: ROPHARMA SA
 Locatie: STR. CALEA BUCURESTI NR.318, BRASOV

Martie 2017
Pag. 1 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

 Proiectant general:BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - JANTA V.


TUDOR
 Proiectant de specialitate instalatii: SC D&D EUROCOM SRL
PAGINA DE SEMNATURI

Sef proiect Arh. Janta Tudor

Proiectat Ing. George Timpau

Verificat Ing. Silviu Ulmeanu

Martie 2017
Pag. 2 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

PAGINA DE TITLU
PAGINA DE SEMNATURI
BORDEROU
MEMORIU TEHNIC
BREVIAR DE CALUL
CAIET DE SARCINI
PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LISTA DE CANTITATI SI ECHIPAMENTE

B. PIESE DESENATE

Nr.
Plansa Titlul Plansei Sc:
S01 Plan retele exterioare 1:200
S02 Plan Parter - Instalatie alimentare cu apa CORP B+A1 1:50
S03 Plan Parter - Instalatie alimentare cu apa CORP A2 1:50
S04 Plan Parter - Instalatie alimentare cu apa CORP A3 1:50
S05 Plan Parter - Instalatie alimentare cu apa CORP C 1:50
S06 Plan Etaj 1 - Instalatie alimentare cu apa CORP B+A1 1:50
S07 Plan Etaj 1 - Instalatie alimentare cu apa CORP A2 1:50
S08 Plan Etaj 1 - Instalatie alimentare cu apa CORP A3 1:50
S09 Plan Etaj 1 - Instalatie alimentare cu apa CORP C 1:50
S10 Plan Etaj 2 - Instalatie alimentare cu apa CORP B+A1 1:50
S11 Plan Etaj 2 - Instalatie alimentare cu apa CORP A2 1:50
S12 Plan Etaj 2 - Instalatie alimentare cu apa CORP A3 1:50
S13 Plan Etaj 2 - Instalatie alimentare cu apa CORP C 1:50
S14 Plan Etaj 3 - Instalatie alimentare cu apa CORP B+A1 1:50
S15 Plan Etaj 3 - Instalatie alimentare cu apa CORP A2 1:50
S16 Plan Etaj 3 - Instalatie alimentare cu apa CORP A3 1:50
S17 Plan Parter - Instalatie cu hidranti de incendiu interiori 1:100
S18 Plan Etaj 1 - Instalatie cu hidranti de incendiu interiori 1:100
S19 Plan Etaj 2 - Instalatie cu hidranti de incendiu interiori 1:100

Martie 2017
Pag. 3 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

S20 Plan Etaj 3 - Instalatie cu hidranti de incendiu interiori 1:100


S21 Plan Parter - Instalatie canalizare montata sub cota ±0.00 1:100
S22 Plan Parter - Instalatie canalizare CORP B+A1 1:50
S23 Plan Parter - Instalatie canalizare CORP A2 1:50
S24 Plan Parter - Instalatie canalizare CORP A3 1:50
S25 Plan Parter - Instalatie canalizare CORP C 1:50
S26 Plan Etaj 1 - Instalatie canalizare montata in canivouri 1:100
S27 Plan Etaj 1 - Instalatie canalizare CORP B+A1 1:50
S28 Plan Etaj 1 - Instalatie canalizare CORP A2 1:50
S29 Plan Etaj 1 - Instalatie canalizare CORP A3 1:50
S30 Plan Etaj 1 - Instalatie canalizare CORP C 1:50
S31 Plan Etaj 2 - Instalatie canalizare CORP B+A1 1:50
S32 Plan Etaj 2 - Instalatie canalizare CORP A2 1:50
S33 Plan Etaj 2 - Instalatie canalizare CORP A3 1:50
S34 Plan Etaj 2 - Instalatie canalizare CORP C 1:50
S35 Plan Etaj 3 - Instalatie canalizare CORP B+A1 1:50
S36 Plan Etaj 3 - Instalatie canalizare CORP A2 1:50
S37 Plan Etaj 3 - Instalatie canalizare CORP A3 1:50
S38 Plan Terasa – Corp A3 1:50
S39 Plan Terasa – Corp A2 1:50
S40 Plan Terasa – Corp B+A1 1:50
S41 Plan Terasa – Corp C 1:50
S42 Instalatie pluviala - Schema izometrica (1) 1:50
S43 Instalatie pluviala - Schema izometrica (2) 1:50
S44 Instalatie pluviala - Schema izometrica (3) 1:50
S45 Instalatie pluviala - Schema izometrica (4) 1:50
S46 Instalatie pluviala - Schema izometrica (5) 1:50
S47 Plan gospodarie de apa potabila 1:50
S48 Plan gospodarie de apa pentru incendiu 1:50
S49 Plan CT -
S50 Schema functionare gospodarie de apa potabila -
S51 Schema functionare gospodarie de apa pentru incendiu -
S52 Schema preparare apa calda menajera -
S53 Schema coloanelor 1 -
S54 Schema coloanelor 2 -
S55 Schema coloanelor 3 -

Intocmit,
Ing. George Timpau

Martie 2017
Pag. 4 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE

1.1.Prezentarea proiectului
Proiectul trateaza la nivel de PT+DE instalatiile sanitare pentru proiectul
“Reamenajare si extindere corp de cladire, schimbare destinatie din
pasmanterie in spital - Sfantul Constantin” amplasat pe Str. Calea Bucuresti,
Nr.318, Brasov.
Pe amplasamnetul studiat exista un numar de cladiri care au compus platforma
Pantex apartinand industriei usoare de textile. Societatea Pantex este o veche
unitate de profil textil ce dateaza din 1904, si a functionat initial ca sectie anexa a
Fabricii de Postav si tesaturi de Moda din Brasov, Wilhelm Scherg, cea mai veche
intreprindere din ramura industriei de lana din Romania. Intre 1906 si 1915, filiala
Darste, cum mai era cunoscuta, a functionat ca fabrica de tricotaje, iar dupa primul
razboi mondial, incepand cu anul 1927, a fost transformata in intreprindere de
confectii, cunoscuta sub numele de Centrul de Confectiuni Schmulzer-Ganzert. Dupa
al doilea razboi mondial, in anul 1948, a fost trecuta in proprietatea statului prin
nationalizare si a functionat ca Centrul de Confectiuni Republica pana in anul 1956.
Apoi fabrica functioneaza cu profil de pasmanterie sub numele de Intreprinderea de
Panglici Republica Brasov, urmand ca din 1990 sa devina Pantex SA.
Actualul proprietar al terenului si al constructiilor aferente acestuia, Ropharma
SA, doreste dezvoltarea unui ansamblu spitalicesc ce va purta numele de “Sfantul
Constantin” si in consecinta, prin prezenta documentatie se solicita, pe langa lucrarile
de amenjare interioara, recompartimentari, extinderi al corpului de cladire principal si
schimbarea destinatiei imobilului din Hala tesatorie si Hala finisaj (Pasmanterie
conform CF) in spital de importanta regionala, ce va avea dotari medicale pentru
investigatii si chirurgie.
Caracteristicile cladirii sunt:
Functiunea: spital
Regimul de inaltime: P+3E
Categoria de importanta: C - normala
Clasa de importanta: I
Grad de rezistenta la foc: II
Riscul de incendiu: risc mic de incendiu
Numarul compartimentelor de incendiu: 1
Volum compartimentului de incendiu cuprins intre 30001 si 50000 mc

1.2.Incadrarea in norme
In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor, categoria de importanta a cladirii este C (constructii de
importanta normala). Pentru aceasta categorie de importanta este obligatorie

Martie 2017
Pag. 5 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

verificarea tehnica de calitate a proiectului, in conformitate cu Regulamentul de


verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor nr.
925 / 20.nov.1995.
Verificarea proiectelor pentru constructii si instalatii aferente se efectueaza in
raport cu cerintele prevazute in Legea 123/2007 si in Regulamentul (UE) nr. 305/2011
al parlamentului european si al consiliului din 9 martie 2011 privind calitatea in
constructii si anume: constructiile trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe
parti separate, utilizarii preconizate, tinand seama mai ales de sanatatea si siguranta
persoanelor implicate de-a lungul intregului ciclu de viata al constructiilor. In conditiile
unei intretineri normale, constructiile trebuie sa indeplineasca aceste cerinte
fundamentale aplicabile constructiilor pe o durata de utilizare rezonabila din punct de
vedere economic, astfel:

a.Rezistenta mecanica si stabilitate.


Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind
rezistenta si stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a
imobilului, de amplasarea si pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de
utilitati. Materialele si echipamentele utilizate corespund domeniilor de presiuni si de
temperaturi maxime prevazute in exploatare si sunt adaptate scopului propus.
Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se vor fixa pe
elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari
minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise.

b. Securitate la incendiu.
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare
privind distantele fata de alte tipuri de instalatii.
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al
sigurantei la foc. Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta
la foc stabilite in P118/99.

c. Igiena, sanatate si mediu.


Asigurarea in permanenta a apei reci si calde sanitare la parametrii de
temperatura si igiena impusi de Normativul I9-2015 si STAS 1478 .La executia
lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de
distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii adecvate.

d. Siguranta in exploatare.
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt
omologate si au fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu
sisteme de siguranta si de protectie corespunzatoare.

e. Protectie impotriva zgomotului.


In scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de
constructii se vor prevedea elemente elastice de contact etanse la trecerea
conductelor prin elementele de constructii, prinderea bratarilor de elementele de
constructii se va face prin dibluri izolate.

Martie 2017
Pag. 6 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

f. Economie de energie si izolare termica.


Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru
reducerea pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului.
Echipamentele prevazute au randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a
energiei electrice si termice. Materialele utilizate vor fi alese din gama de produse
certificate, sau agrementate tehnic in conformitate cu HG622/2004, privind evaluarea
conformitatii produselor utilizate in constructii.

g. Utilizare sustenabila a resurselor naturale.


Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea
resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele: (a)
reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente,
dupa demolare;
(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu
mediul.
Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele
care indeplinesc aceste conditii.

1.3.Bazele proiectarii
La baza lucrarii au stat:
- Tema de proiectare elaborata de beneficiar
- Planurile si sectiunile de arhitectura
- Scenariul de securitate la incendiu
- Normele si normativele in vigoare.
Proiectul respecta in totalitate legislatia in vigoare, fiind conform cu toate
normele, reglementari romanesti, cum ar fi:
- Legea 10/1995 si Legea 123/2007 cu privire la calitatea in constructii
- P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
- P 118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.
Partea a II-a. Instalatii de stingere
- NP 015-1997 Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor
spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora
- I9-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor
- SR EN 671-2 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme
echipate cu furtun. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate
- STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;
- STAS 1795-87 Canalizari interioare
- SR 1846-1:2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea
1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
- SR 1846-2:2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea
2: Determinarea debitelor de ape meteorice

Martie 2017
Pag. 7 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- SR 1343-1/2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa


potabila pentru localitati urbane si rurale
- Ordin ministerului sanatatii Nr.1096/2016 privind modificarea si
completarea ordinului ministrului sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea
normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in
vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

2.DESCRIEREA INSTALATIILOR SANITARE

2.1.Alimentarea cu apa rece si calda menajera


Alimentarea cu apa rece a cladirii se va asigura din urmatoarele surse:
- un put forat propus
- un bransament Dn 80mm (PEID Ø90mm)
- un bransament Dn 50mm (PEID Ø63mm)
Bransamentele Dn 80mm (PEID Ø90mm) si Dn 50mm (PEID Ø63mm) de la
reteaua publica de alimentare cu apa vor fi prevazute cu un camin vizitabil, si cu cate
un contor de apa, robinete si ventile de retinere. Dimensionarea bransamentelor de
apa s-a facut astfel incat sa asigure deopotriva debitul de calcul pentru consumul de
apa rece pentru consum potabil si menajer cat si pentru refacerea rezervei de apa
pentru combaterea incendiilor.
Se propune realizarea unui put forat ca sursa de rezerva. De la putul forat se
vor alimenta atat rezerva de apa pentru consum potabil si menajer cat si rezerva de
apa pentru combaterea incendiilor.
Calculul instalatiei de distributie a apei s-a facut conform STAS 1478-90.
Calitatea apei trebuie sa respecte cerintele din STAS 1342-91 si legii privind
calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.
Certificarea calitatii apei distribuite in interiorul spitalului se face pe baza unui plan de
monitorizare a calitatii apei avizat de directia de sanatate publica teritoriala. Toate
tipurile de distributie a apei imbuteliate gen dozatoare din incinta spitalului trebuie sa
detina aviz sanitar conform prevederilor legale in vigoare.
Parametrii de debit si presiune necesari se vor asigura prin intermediul unei
gospodarii de apa potabila amplasata intr-un spatiu tehnic aflat in apropierea cladirii.
Gospodaria de apa potabilai va fi echipata cu:
- rezerva de apa potabila de 49 mc, ce asigura autonomia pentru cel putin
o zi;
- grup de pompare care asigura un debit de 20 mc/h la o inaltime de
pompare de 50 mCA.
Rezerva de apa potabila se va pastra intr-un rezervor modular cilindric,
construit din panouri din otel galvanizat si membrana in trei straturi, din tesatura de
poliesteri acoperita cu PVC pe ambele fete. Caracteristici rezervor:
- capacitate nominala 49 mc;
- diametrul 5,35 m;
- inaltime 2,18 m;
- indicator de nivel;
- scara exterioara;
- acoperis cu trapa de vizitare si gura de ventilatie;

Martie 2017
Pag. 8 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- izolatie pe pereti din vata minerala.


Rezervorul trebuie sa fie insotit de aviz sanitar eliberat de Ministerul
Sanatatii, agrement si aviz tehnic.
Grupul de pompare va fi format din 3 electropompe cu turatie variabila:
- 2 electropompe active care asigura fiecare un debit de 10 mc/h la o
inaltime de pompare de 50 mCA;
- 1 electropompa de rezerva care asigura un debit de 10 mc/h la o
inaltime de pompare de 50 mCA;
- tablou electric de alimentare si automatizare.
Prepararea apei calde menajere (a.c.m.) se va realiza prin intermediul unui
modul de preparare a.c.m. cu schimbator de caldura in placi si 2 rezervoare de
acumulare a apei calde. Acest modul are urmatoarele caracteristici:
- schimbator de caldura in placi 150 kw;
- 2 rezervoare de acumulare a.c.m. de 3000 litri fiecare;
- vas de expansiune 300 litri;
- electropompa recirculare a.c.m. Q=5 mc/h si H=10 mCA;
- electropompa circulatie intre schimbator si acumulatoare Q=5 mc/h si
H=5 mCA.
Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin
intermediul unor conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece. Se
prevede si conducta de recirculare a.c.m., pina la ultimul consumator si pompa de
recirculare.
Cele trei coloanele principale de apa rece, apa calda si recirculare se vor
amplasa pe ghena din scara 3. Distributia orizontala se face la fiecare etaj, deasupra
plafonului fals. Distributia pana la obiectele sanitare se face in spatele peretilor din
gips-carton.
S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta:
- robineti de inchidere sferici, cu sectiunea de trecere totala;
- robineti de reglaj, coltar, la obiectele sanitare.
- robineti de golire, in spatiile tehnice.
Instalatia de alimentare cu apa se va executa cu urmatoarele materiale:
- pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din polietilena de inalta
densitare PE80 SDR17,6 PN6;
- pentru conductele din spatiile tehnice (centrala termica si gospodaria de
apa) si pentru coloanele principale se vor utiliza conducte din otel zincat
OlZn;
- pentru traseele interioare de distributie se vor utiliza conducte din
polietilena reticulata la presiuni inalte tip PE-Xa.
Conductele de alimentare cu apa (rece/calda/recirculare) vor fi izolate impotriva
producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 13 mm.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. Se
vor monta suporti antiseismici de prindere, conform capitolului 10 din P100/1-2013,
deaorece cladirea se afla in clasa „I” de importanta.
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub
adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS
6054/77).

Martie 2017
Pag. 9 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

2.2.Canalizare menajera
Apele uzate evacuate din spital sunt: menajere obisnuite. Instalatia de
canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere
provenite de la obiectele sanitare. Apele uzate menajere vor fi evacuate in sistem
separativ pana la caminele de canalizare amplasate la exterior.
Apele uzate menajere vor fi colectate prin coloane si prin colectoare aplasate in
canale (canivouri) sub pardoseala. Canivourile vor fi prevazute cu capace de vizitare
etanse.
Coloanele se vor monta mascate, in ghene. dar cu posibilitati de acces la
piesele de curatire. Inaltimea de montaj a pieselor de curatire va fi de 40-80 cm fata
de pardoseala. Aerisirea coloanelor se face prin prelungirea cu 50 cm peste nivelul
terasei a coloanelor de scurgere, cu conducte din fonta de scurgere si cu caciuli de
ventilatie.
Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane se vor monta
ingropat in zidarie sau in spatele peretilor din gips-carton. Conductele de canalizare
ce se vor amplasa la plafonul incaperilor se vor masca prin plafoane sau grinzi de
rabit. Racordurile de la obiectele sanitare vor avea dimensiunile si pantele prevazute
in STAS 1795-87.
Apele uzate menajere se evacueaza la caminele de canalizare montate la
exterior. Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza
apele uzate la reteaua de canalizare existenta pe proprietate. Racordul de canalizare
la reteaua publiza este existent si nu se intervine asupra acestuia.
Instalatia de canalizare menajera se va executa cu urmatoarele materiale:
- pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din policlorura de vinil
PVC-U SN4;
- pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare
menajera si colectoarele orizontale se vor utiliza conducte din polietilena
de inalta densitate pentru canalizare PEHD;
- pentru racordurile la obiectele sanitare, coloanele de canalizare
menajera si colectoarele orizontale prin care se evacueaza ape uzate cu
temperaturi de peste 80°C se vor utiliza conducte din polipropilena
pentru temperaturi inalte HT-PP;
- pentru aerisirea coloanelor de canalizare peste nivelul teraselor se vor
utiliza conducte din fonta pentru scurgere.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. Se
vor monta suporti antiseismici de prindere, conform capitolului 10 din P100/1-2013,
deaorece cladirea se afla in clasa „I” de importanta.
Caminele montate in curtea interioara vor fi din material plastic (PVC) si vor
avea diametrul de 400 mm si racorduri cu diametrul de 200 mm.
Caminele montate la exterior vor fi din material plastic (PVC) si vor avea
diametrul de 1000 mm.
Toate caminele vor avea capace carosabile din fonta.
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub
adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS
6054/77).

Martie 2017
Pag. 10 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

2.3.Canalizare pluviala
Se vor colecta si si vor evacua apele pluviale de pe suprafata teraselor. Apele
pluviale vor fi evacuate in sistem separativ pana la caminele de canalizare amplasate
la exterior.
Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul
cladirii vor fi preluate printr-un sistem vacuumatic fiind evacuate la caminele de
canalizare.
Sistemul vacuumatic va fi alcatuit din:
- receptoare de terasa cu parafrunzar;
- conducte verticale pentru preluarea receptoarelor;
- colectoare orizontale montate in plafonul fals si in canivouri.
Apele pluviale de pe terasa pentru o parte din corpul B, aflata la cota +4,40,
cuprinsa intre axele O si N / 1 si 3, vor fi preluate printr-un receptor Ø110 mm si
evacuate gravitational printr-o coloana la colectrorul orizontal montat in canivoul din
aceasta zona.
Apele pluviale de pe terasa intrarii principale, aflata la cota +4,60, cuprinsa intre
axele J si G / 2 si 4, vor fi preluate prin doua receptoare Ø110 mm si evacuate
gravitational prin doua coloane la caminele de canalizare existente.
Acoperisul cladirii este prevazut cu pante de scurgere catre receptorii de
terasa. Toate receptoarele vor fi prevazute cu degivrare.
Apele pluviale se evacueaza la caminele de canalizare montate la exterior.
Sistemul de canalizare de la exterior este un sistem unitar care devereseaza apele
uzate la reteaua de canalizare existenta pe proprietate. Racordul de canalizare la
reteaua publiza este existent si nu se intervine asupra acestuia.
Pentru instalatia de canalizare pluviala se vor utiliza conducte din polietilena de
inalta densitate pentru canalizare PEHD. Toate conductele vor fi izolate fonic si
impotriva producerii condensului.
Apele pluviale de la baza scarii din curtea interioara vor fi preluata printr-o
rigola din beton prevazuta cu gratar din fonta.
Apele pluviale din curtea interioara vor fi preluate prin trei guri de scurgere.
Fiecare gura de scurgere va fi alcatuita din urmatoarele elemente:
- gratar din fonta 400x400mm;
- cos pentru materiale grosiere;
- inel de beton/placa de beton pentru pozitionarea gratarului;
- tub telescop Ø315 mm din PVC;
- baza pentru camin din PVC diametrul de 400 mm si racorduri cu
diametrul de 200 mm.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. Se
vor monta suporti antiseismici de prindere, conform capitolului 10 din P100/1-2013,
deaorece cladirea se afla in clasa „I” de importanta.
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub
adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS
6054/77).

Martie 2017
Pag. 11 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

2.4.Hidranti de incendiu
Cladirea va fi echipata cu urmatoarele tipuri de instalatii de stingere a
incendiilor:
- instalatie cu hidranti de incendiu interiori;
- instalatie cu hidranti de incendiu exteriori.

2.4.1.Hidranti de incendiu interiori


Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea
cu instalatie de hidranti de incendiu interiori conform prevederilor din normativul
P118/2-2013 art. 4.1 alin. f) si Anexa nr.3.
Instalatie cu hidranti de incendiu interiori va indeplini urmatoarele cerinte:
- debitul specific minim al unui jet: qih=2,1 l/s;
- numarul de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi;
- debitul de calcul al instalatiei: Qii = 2 × 2,1 l/s = 4,2 l/s;
- timp teoretic de functionare: 10 minute.
Hidrantii interiori vor fi amplasati in nise in holurile de circulatie, in locuri vizibile
si usor accesibile in caz de incendiu.
Reteaua de conducte pentru instalatia de hidranti de incendiu interior va fi de
tip inelar. In distribuitorul retelei de alimentare cu apa se prevede o conducta cu Dn
100mm cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe avand cuplaj
Storz cu diametrul de trecere de 65mm, pentru alimentarea de la pompele mobile de
incendiu. Reteaua inelara va fi prevazuta cu robinete de sectorizare, astfel incat, in
caz de avarie, sa nu se intrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti. Robinetele de
pe reteaua inelara se prevad sigilate in pozitia „Normal Deschis” si se monteaza la
inaltimea de maximum 1,80 m fata de nivelul pardoselii curente.
Hidrantii de incendiu interiori se vor echipa cu furtunuri plate (standard referinta
SR EN 671-2) si teava de refulare universala montata la extremitatea furtunului,
pentru a forma, dirija si controla jetul de apa. Teava de refulare va fi prevazuta cu un
robinet de inchidere a alimentarii cu apa, cu supapa sau de alt tip cu deschidere
lenta. Suportul de furtun plat va fi cu tambur. Robinetul hidrantului de incendiu,
impreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si
dispozitivele de refulare a apei, se monteaza intr-o cutie speciala, amplasata aparent
la inaltimea de 1,50 m fata de nivelul pardoselii curente. Hidrantii interiori se vor
monta astfel incat usa sa se deschida la un unghi de 170°.
Se vor utiliza hidranti interiori (de tip SR EN 671-2) au urmatoarele
caracteristici:
- Robinet hidrant Dn 50mm, Pn 12bar
- Tambur cu furtun plat tip C, Dn 50mm, lungimea furtunului 20m
- Ajutaj de pulverizare tip C, diametrul duzei de refulare de 13 mm
- Cheie pentru racordare
- Presiunea necesara la ajutaj de pulverizare al tevii Hnec=22 mCA
- Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s
- Lungimea jetului compact: 10 m
- Lungimea jetului pulverizat sub forma de perdea: 6 m
- Lungimea jetului pulverizat conic: 3 m

Martie 2017
Pag. 12 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Instalatia de hidranti interiori se executa din teava zincata de otel.


Alimentarea instalatiei de hidranti de incendiu interiori, la parametrii de debit si
presiune necesari, se asigura din reteaua de hidranti exteriori prin doua racord Dn
65mm (PE100 SDR17,6 PN10 Ø75mm).
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub
adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS
6054/77).
Respectand prevederile art. 4.13 din Normativul P118/2-2013, in lipsa
iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie sa se faca prin iluminat de
securitate pentru marcarea hidrantilor interiori. Conform I7-2011 lampile pentru
marcarea hidrantilor trebuie sa functioneze cel putin 1h. Iluminatul de securitate
pentru marcarea hidrantilor interiori va fi realizat cu corpuri de iluminat echipate local
cu kituri de emergenta cu baterii cu autonomie de 1 ora cu durata de comutare intre
0,5s - 5s , alimentate cu energie electrica din tablourile electrice prevazute pentru
spatiile respective.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. Se
vor monta suporti antiseismici de prindere, conform capitolului 10 din P100/1-2013,
deaorece cladirea se afla in clasa „I” de importanta.

2.4.2.Hidranti de incendiu exteriori


Cladirea se incadreaza in categoria celor pentru care este obligatorie echiparea
cu instalatie de hidranti de incendiu exteriori conform prevederilor din normativul
P118/2-2013 art. 6.1 alin. f) si Anexa nr.7.
Pentru un compatiment de incendiu cu volumul cuprins intre 30001 si 50000
mc, instalatia cu hidranti de incendiu exteriori va indeplini urmatoarele cerinte:
- debitul de apa pentru stingerea unui incendiu: Qie= 20 l/s;
- timp teoretic de functionare: 180 minute.
Numarul de incendii simultane este 1.
Se vor utiliza hidranti de incendiu exteriori supraterani Dn 100mm cu doua
racorduri cu cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65mm, care alimenteaza doua
linii de furtun de 5 l/s fiecare. Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor exteriori va
fi executata din conducte PE100 SDR17,6 PN10 Ø160mm. Jeturile de apa realizate
cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori, trebuie sa atinga toate punctele
combustibile ale cladirii, considerand raza de actiune a hidrantilor in functie cu
lungimea furtunului de maximum 120m.
Alimentarea cu apa se va face prin retele care asigura debitul de calcul si
presiunea necesara interventiei directe de la hidranti, asigurata de la gospodaria de
apa pentru stins incendiu prin retelele exterioare pentru hidranti exteriori, in
concordanta cu cerintele P 118/2-2013, art. 6.13 alin. a).
Hidrantii vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de
furtun, tevi de refulare etc.), astfel incit sa se asigure parametrii de calcul, debitul de
apa si presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor
P118/2-2013, art. 6.5.
Accesoriile de interventie sunt pastrate in panouri PSI (pichete). Se prevede
cate un panou PSI la 5000 metri patrati de incinta.

Martie 2017
Pag. 13 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Alimentarea retelei de hidranti exteriori se asigura de la gospodaria proprie de


apa pentru incendiu.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride. Se
vor monta suporti antiseismici de prindere, conform capitolului 10 din P100/1-2013,
deaorece cladirea se afla in clasa „I” de importanta.
Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub
adancimea de inghet 100 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS
6054/77).
Gospodaria de apa pentru instalatiile de hidranti de incendiu
Parametrii de debit si presiune pentru instalatia de hidranti vor fi asigurati de un
grup de pompare amplasat intr-o incapere existenta special destinata adiacenta
rezervorului de incendiu.
Rezerva de apa pentru combaterea incendiilor va fi pastrata intr-un rezervor
existent ce asigura volumul util necesar de 218,52 mc (216 mc pentru hidrantii
exteriori si 2,52 mc pentru hidrantii interiori). Rezervorul este subteran si construit din
beton. Se asigura alimentarea direct din bazin a autospecialelor prin montarea unui
racord fix avand cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 100mm, cu tragere directa
din bazin
Grupul de pompare pentru hidranti va fi format din 3 electropompe:
- 1 electropompa activa care asigura un debit de 72 mc/h la o inaltime de
pompare de 50 mCA;
- 1 electropompa de rezerva care asigura un debit de 72 mc/h la o
inaltime de pompare de 50 mCA;
- 1 electropompa pilot care asigura un debit de 5 mc/h la o inaltime de
pompare de 60 mCA;
- tablou electric de alimentare si automatizare.
In camera pompelor se monteaza un distribuitor ce se compune din:
- corpul distribuitorului Dn 250mm;
- doua racorduri de la grupul de pompare Dn 80mm;
- doua racorduri alimentare hidranti exteriori Dn 150mm;
- un racord de by-pass de la conducta de bransament Dn 65mm;
- un racord probe DN 150mm prevazut cu debitmetru;
- un racord pentru recipientul de hidrofor (RH 400 litri, Pn 10) DN 32 mm;
- un racord golire Dn 50mm;
- un racord manometru.
Se asigura a doua sursa de alimentare cu energie electrica. Se asigura iluminat
de siguranta pentru continuarea lucrului cu functionare cel putin 1h.

3.MASURI DE SECURITATE A MUNCII SI DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o


curatenie a spatiului de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi
imediat indepartate pentru a preveni izbucnirea unor incendii. Personalul care
efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca curat, inclusiv spatiile
folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale.

Martie 2017
Pag. 14 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva


incendiilor si sa doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul
corespunzatoare normativelor in vigoare.
Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor
si masurile ce trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu.
La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor beneficiarul trebuie sa verifice
daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea incendiilor sunt in
stare de functionare.
La sudarea oxiacetilenica, generatoarele de acetilena transportabile se vor
instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare sau
surse de foc deschise.
Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea
lucrului pentru ca robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect.
La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica:
- oprirea tuturor masinilor si utilajelor
- curatarea locului de munca
- evacuarea deseurilor
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile
racordate cu cabluri flexibile.
- periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-
au creat focare de incendiu.
Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu
la locul de munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si
stingerea incendiilor.
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are
responsabilitatea asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor.
- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform
normelor.
- Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.
- Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari in
caz de incendiu.

4. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii 10/1995, Legii 123/2007, HG 925/1996 si Ordin


nr.3/2011 proiectul trebuie verificat la specialitatea „Is”, cerintele de calitate
A,B,C,D,E,F, respectiv: a,b,c,d,e,f, inclusiv SECURITATE LA INCENDIU, de catre
verificator tehnic de calitate atestat MDRAP (fost MDRT). Obligatia si raspunderea
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin verificatori de proiecte atestati, o are
investitorul (art. 21, pct. C din Legea 10/1995).

Intocmit, Verificat,
ing. George Timpau ing. Silviu Ulmeanu

Martie 2017
Pag. 15 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

BREVIAR DE CALCUL

1.INSTALATII SANITARE
1.1.Necesarul de apa potabila pentru consum igienico – sanitar
Necesarul de apa, conform STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006 este calculat
conform algoritmului:
Consum mediu zilnic:
Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (mc/zi)
Consum maxim zilnic:
Qzi max = Kzi x Qzi med (mc/zi)
Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)
Consum orar maxim:
Qorar max = (1/24) x Ko x Qzi max (mc/h)
Ko = 5,0 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)
Valorile consumurilor de apa sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in
functie de destinatia cladirii si a numarului de persoane:

1.2.Dimensionarea conductelor de apa calda si rece


a) Dimensionarea conductelor de apa rece s-a facut conform I9-2015, cu
relatia:
Qc ar = 0,30 x √E l/s E ≥ 2,2
E = E1 + E2
E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda
E2 = suma echivalentilor bateriilor de apa rece
APA RECE

Qc ar = 0,30 x √(194,60+45,34) = 4,65 l/s


b) Dimensionarea conductelor de apa calda s-a facut conform I9-2015, cu
relatia:

Martie 2017
Pag. 16 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Qc ar = 0,30 x √E l/s E ≥ 2,2


E = E1
E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda
APA CALDA

Qc acm = 0,30 x √194,60 = 4,18 l/s

Presiunea necesara s-a determinat cu formula:


Hnec = Hg + Hu + Hp [mCA]
Unde:
Hg = 18 [mCA]
Hu = 20 [mCA]
Hp = 10 [mCA]
Hnec = 48 [mCA]

1.3.Statia de pompare pentru apa potabila


S-a prevazut grup de pompare pentru apa potabila alcatuit din:
- 1 electropompa activa: Q=10 mc/h si H=50 mCA;
- 1 electropompa activa: Q=10 mc/h si H=50 mCA;
- 1 electropompa de rezerva: Q=10 mc/h si H=50 mCA;
- distribuitor, respectiv colector comun pentru pompele din sistem;
- armaturi de inchidere, retinere si control;
- tablou electric alimentare si control pentru intreg grupul.

1.4.Dimensionarea conductei de bransament


Dimensionarea bransamentului de apa s-a facut astfel incat sa asigure
deopotriva debitul de calcul pentru consumul de apa rece pentru nevoi menajere cat
si pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu.
Qbransament = Qc ar + Qref = 4,65 + 2,53= 7,18 l/s
Rezulta pentru PEHD 90mm v~1,40 m/s, i~250 Pa/m

1.5.Determinarea debitelor caracteristice de ape uzate


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare,
Qu se calculeaza cu relatia: Qu = Q
In care Q - debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic
maxim si orar maxim)
Debitul zilnic mediu:
Quz zi med = Qzi med (mc/zi)

Martie 2017
Pag. 17 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Debitul zilnic maxim:


Quz zi max = Qzi max (mc/zi)
Debitul orar maxim :
Quz orar maxim= Qorar max (mc/h)
Apele uzate menajere indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPA 002.
Valorile evacuarilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul
urmator in functie de destinatia cladirii si a numarului de persoane:

1.6.Determinarea debitelor de calcul pentru ape uzate menajere


Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de
canalizare,Qc se determina cu relatia : Qc = Qs + qs max,
unde :
- Qs = 0,31 x √Es reprezinta debitul corespunzator sumei echivalentilor de
debit
- Es reprezinta suma echivalentilor de scurgere
- qs max = 2 l/s reprezinta debitul specific cu valoarea cea mai mare
CANALIZARE MENAJERA

Qs = 0,31 x √ 763,50 = 8,57 l/s


Qc = 8,57 + 2 = 10,57 l/s

1.7.Determinarea debitului de calcul pentru ape pluviale


Debitul de ape pluviale colectate de pe terase
Debitul de calcul pentru ape meteorice se stabileste cu relatia :
Qp = 0.0001 x i x Ø x Sc l/s, unde:
i - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de durata ploii de calcul
Ø - coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul
Sc - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul
i = 350 l/s ha

Martie 2017
Pag. 18 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Ø = 0,90
Sc = cca. 3600 mp
Qp1 = 0,0001 x 350 x 0,90 x 3600 = 113,40 l/s

Debitul de ape pluviale colectate din curtea interioara


Debitul de calcul pentru ape meteorice se stabileste cu relatia :
Qp = 0.0001 x i x Ø x Sc l/s, unde:
i - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de durata ploii de calcul
Ø - coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul
Sc - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul
i = 350 l/s ha
Ø = 0,90
Sc = cca. 175 mp
Qp1 = 0,0001 x 350 x 0,90 x 175 = 5,51 l/s

Debitul total de ape pluviale


Qp = Qp1 + Qp2 = 113,40 + 5,51 = 118,91 l/s

1.8.Dimensionarea conductei de racord


Dimensionarea conductei de racord la reteaua de canalizare s-a facut astfel
incat sa asigure deopotriva evacuarea apelor uzate menajere si a celor pluviale
Qracord= Qc + Qp = 10,57 + 118,91= 129,48 l/s
Rezulta pentru PVC-KG 400 si i=0,004: v=1,48 m/s, u=0,72

2.INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR


2.1.Instalatia cu hidranti de incendiu interiori
Instalatia de hidranti interiori va indeplini urmatoarele cerinte:
- debitul specific al unui jet : qih=2.1 l/s;
- numarul de jeturi in functionare simultana : 2;
- debitul de calcul al instalatiei : Qih=4.2 l/s;
- timp de actionare: 10 minute.
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hp [mCA]
Unde:
Hg = 19 [mCA]
Hu = 22 [mCA]
Hp = 5 [mCA]
Hnec = 46 [mCA]

2.2.Instalatia cu hidranti de incendiu exteriori


Conform P 118/2-2013 art. 6.1 si Anexa nr.7 este necesara echiparea cu
hidranti interiori pentru stingerea incendiilor, cu urmatoarele caracteristici:
- debitul de apa pentru stingerea unui incendiu: Qie= 20 l/s;
- timp teoretic de functionare: 180 minute.
Presiunea necesara s-a determinat cu formula:
Hnec = Hg + Hu + Hp [mCA]

Martie 2017
Pag. 19 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Unde:
Hg = 19 [mCA]
Hu = 15 [mCA]
Hp = 15 [mCA]
Hnec = 49 [mCA]

2.3.Rezerva de apa pentru incendiu


Timpul teoretic de functionare al instalatiei de hidranti de incendiu interiori:
- 10 minute pentru hidranti interiori
- 180 minute pentru hidranti exteriori
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori si esteriori va fi
pastrat intr-un rezervor adiacent statiei de pompe, fiind calculat pentru fiecare tip de
instalatie, astfel:
- hidranti interiori:
V hi = 4,2 l/s × 10 min. × 60 sec. / 1000 = 2,52 mc
- hidranti exteriori:
V he = 20 l/s × 180 min. × 60 sec. / 1000 = 216 mc
Volumul util al rezervorului de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti
interiori si esteriori este:
V util al rezervorului pentru hidranti = Vhi + Vhe = 2,52 + 216 = 218,52 mc
Pentru cladiri civile care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere
durata pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu este Tr = 24 ore.
Debitul de apa necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu, este:
Qref = 218,52 / 24 = 9,10 mc/h (2,53 l/s) debit asigurat de la reteaua existenta.

2.4.Statia de pompare pentru instalatia de hidranti interiori si exteriori


S-a prevazut grup de pompare pentru hidranti alcatuit din:
- 1 electropompa activa: Q=72 mc/h si H=50 mCA;
- 1 electropompa de rezerva: Q=72 mc/h si H=50 mCA;
- 1 electropompa pilot: Q=5 mc/h si H=60 mCA;
- armaturi de inchidere, retinere si control;
- tablou electric alimentare si control pentru intreg grupul.

Intocmit, Verificat,
ing. George Timpau ing. Silviu Ulmeanu

CAIET DE SARCINI

1.GENERALITATI

Martie 2017
Pag. 20 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Acest caiet de sarcini insoteste proiectul si cerintele de performanta a


sistemelor proiectate, coroborat cu proiectele de instalatii sanitare, electrice si HVAC,
desenele arhitecturale si structurale.
Contractorul trebuie sa efectueze detaliile de lucru si sa dezvolte solutii pe
baza acestui caiet de sarcini si a proiectului. Coordonarea serviciilor de arhitectura si
structura este in responsabilitatea contractorului.
Este responsabilitatea contractorului pentru a se asigura ca el a inclus in oferta
sa toate elementele necesare pentru a indeplini cerintele de performanta, cerintele
proiectului tehnic, coordonarea cu cele mai recente planuri de arhitectura si structura
precum si cerintele contractului. Contractorul va fi responsabil pentru efectuarea
propriilor calcule detaliate si detalierea desenelor. In primul rand, ofertantul trebuie sa
isi confirme acceptarea asupra sistemelor proiectate, asupra dimensionarii sistemelor
si echipamentelor incluse in oferta, odata cu prezentarea ofertei lor.
Ofertantii trebuie sa includa in oferte costurile necesare pentru detaliile de
executie, coordonare, instalare, testare si punere in functiune pe deplin operationala
a instalatiilor, in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu cerintele autoritatilor
statutare. Ofertantii trebuie sa permita, in prezentarea lor livrarea si instalarea numai
de echipamente noi.

2.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR INTERIOARE DE APA


RECE SI CALDA MENAJERA REALIZATE CU TEVI DIN POLIETILENA
2.1. Prevederi Generale
Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-2015 si a instructiunilor de montaj ale
furnizorului de materiale.
2.2. Materiale
Pentru instalatiile de alimentare cu apa potabila se vor utiliza:
- teava din polietilena multistrat;
- fitinguri si mansoane glisante;
- robinete de inchidere cu obturator sfera;
- robinete coltar;
- baterii amestecatoare.
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator sau dupa caz
vor fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.
2.3. Verificarea materialelor
Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea
depistarii unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de
exploatare ale instalatiilor. Verificarea se va face prin:
- control vizual;
- controlul dimensiunilor;
dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.
Controlul vizual va urmari ca:
- tevile sa fie drepte;
- suprafata exterioara sa fie neteda, fara fisuri;
- suprafata filetului sa nu aibe deformari, zgarieturi care sa pericliteze etansarea
imbinarilor.

Martie 2017
Pag. 21 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior


mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se incadreze in cele admise in
standardele de produs.
2.4. Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a
securitatii muncii in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze
accidente din randul personalului manipulator.
Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele
iar personalul sa nu fie pus in pericol.
Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare. Se vor respecta instructiunile
furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor.
2.5. Tehnologia de imbinare, fasonare si montare
Imbinarea cu mansonul alunecator este nedemontabila. Se debiteaza
conductele la lungimea dorita. Se trage pe conducta mansonul alunecator. Partea
interioara tesita a mansonului alunecatore va fi spre capatul conductei. Conducta se
largeste la rece de doua ori, a doua oara dupa rotirea ei cu 30 gr. Mansonul nu se va
afla in zona de largire. Fitingul se introduce in conducta. Cu ajutorul unui dispozitiv de
presare (presa), masonul alunecator este impins pana la gulerul fitingului.
Tehnica de imbinare este conform procedurii producatorului si necesita numai
tevi si fitinguri corespunzatoare precum si dispozitiv special de imbinare. Debitarea
conductelor sa face la lungimea din proiect (sa cuprinda si lungimea suplimentara
pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a subansamblelor).
Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1‰ pentru
asigurarea aerisirii sau golirii.
Conductele ingropate in pereti, respectiv izolatiile lor vor fi retrase de la
suprafata zidariei cu cel putin 1 cm.
La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile
prevazute in proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de
protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, va depasi nivelul pardoselii finite
cu 2-3 cm. Conductele orizontale de apa calda se monteaza deasupra celor de apa
rece cu 10-15 cm. Conductele pozate in sapa vor fi protejate in mansoane gofrate din
polietilena.
Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate prin montajul cu
semicamasi din otel sau prin montajul arcuit cu brat de dilatare. Realizarea acestor
montaje se va face conform procedurii producatorului.
Distantele maxime intre punctele de fixare:
- conducte de apa rece montate aparent fara semicamasa de otel: 1.0
-1.50 m functie de diametru;
- conducte de apa rece montate aparent cu semicamasa din otel: 2 m;
- conducte de apa calda montate aparent cu semicamasa din otel: 2 m;
- conducte de apa calda montate in nisa fara semicamasa din otel: 1.5 m;
Punctele fixe se vor realiza cu bratari si se vor plasa de-o parte si de cealalta a
imbinarilor si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere.Suportii se vor monta
tinand seama de sensul de dilatare al conductei.
2.6. Proba instalatiilor

Martie 2017
Pag. 22 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Conformitate normativ I9-2015, cap. 19 conductele de alimentare cu apa rece


si calda de consum vor fi supuse la incercari: de etanseitate la presiune la rece, de
functionare la apa rece si calda, de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de
alimentare cu apa calda si a celor de circulatie.
2.7. Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor
1. Primirea proiectului, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea
eventualelor obiectiuni in forma scrisa beneficiarului si proiectantului de specialitate.
In conformitate cu Legea nr.10, constructorul va verifica daca proiectul de baza este
verificat de catre verificatorul atestat MDRT.
2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantitati de
lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a fiselor
tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar: scari mobile, rulete, nivele etc.
3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj
care rezulta din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor
de constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.
4. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe
baza termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari.
5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare
in prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.
6. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor
tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra
protectiei si igienei muncii, inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea
muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie etc.,
precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.
7. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine:
- montarea conductelor, armaturilor, aparatelor, suportilor si accesoriilor
instalatiei, conform prevederilor Normativului I9-2015 si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta a instalatiilor,
conform prevederilor Normativului I9-2015, a Normativului C56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I9-2015,
a Normativului C56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

3.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIILOR INTERIOARE APA


RECE MENAJERA REALIZATE CU TEVI DIN OTEL ZINCAT
3.1. Prevederi Generale

Martie 2017
Pag. 23 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru


proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-2015 si a instructiunilor de montaj ale
furnizorului de materiale.
3.2. Materiale
Pentru instalatiile de alimentare cu apa rece sau calda se vor utiliza:
- teava din otel carbon OL 32 (STAS 500 / 80), sudate longitudinal, pentru
instalatii, zincate, in executie obisnuita STAS 7656-90;
- cuplaje mecanice pentru imbinarea tevilor din otel zincat;
Cuplaje mecanice:
Fabricate din 2 semicuple din fonta ductila turnata. Garniturile trebuie sa fie din
cauciuc sintetic sensibil la variatii presiune. Suruburile pentru cuplajul mecanic
trebuie sa fie cu cap de eclisa zincat, cu rezistenta minima de rupere la tractiune de
110,000 psi (758450 kPa) ca valoare standard data de firma producatoare.
Tipuri de imbinari:
- Tip rigid: Imbinarile rigide “gata pentru instalare” pentru diametre cuprinse intre
1-1/4”(DN32) si 4”(DN100), si care sa se instaleaza prin ”infigere” directa pe
teava canelata fara o demontare prealabila a cuplajului. Semicuplele se vor
turna cu patine de bulonare oblice si decalate.Cuplajele rigide trebuie
verificate vizual la terminarea instalarii. Cuplajele tip lamba si uluc care
necesita folosirea unei chei dinamometrice pentru a obtine exact spatiul
necesar dintre semicuple nu sunt permise.
- Tip flexibil: Utilizare in zonele cu activitate seismica acolo unde sunt obligatorii.
Garnituri pentru cuplajele mecanice: sensibile la variatiile de presiune, din
cauciuc sintetic conform listelor de utilizare impreuna cu semicuplele. Flanse
adaptori: se utilizeaza cu fitinguri si tevi cu capete canelate, la imbinarea cu flanse de
clasa 125/150.
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator. De asemeni
acestea vor fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.
3.3. Verificarea materialelor
Inainte de punera in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea
depistarii unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de
exploatare ale instalatiilor. Verificarea se va face prin:
- control vizual;
- controlul dimensiunilor;
dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente.
Controlul vizual va urmari ca:
- tevile sa fie drepte, stratul de zinc sa fie uniform;
- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri sau cojeli;
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior
mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor, sa se incadreze in cele admise
in standardele de produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera. La cele
care pot fi remediate se va avea in vedere ca prin operatiile de corectie sa nu se distruga stratul
de zinc.
3.4. Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor

Martie 2017
Pag. 24 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a


securitatii muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se
inregistreze accidente din randul personalului manipulator.
Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele
iar personalul sa nu fie pus in pericol.
Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare
3.5. Tehnologia de imbinare
A.Instalare:
1.Capetele tevilor trebuie sa fie curate si sa nu prezinte crestaturi, proeminente
si urme de roluire in zona dintre capatul tevii si canelura.
2.Profilul garniturii si elastomerul (gradul) vor fi verificate pentru a fi adecvate
utilizarii dorite conform specificatiilor.
B.Aplicare:
1.Cuplajele mecanice canelate pentru tevi, fitinguri, vane si alte piese cu
caneluri se pot utiliza ca alternativa la metodele prin sudura, filetare sau flansare.
2.Toate componentele cu caneluri vor respecta normativele locale in vigoare.
3.Producatorul de piese cu cap canelat trebuie sa fie certificat ISO-9001.
Orice proces folosit pentru executie, prefabricare, instalare a sistemului de conducte
cum ar fi: indoirea, strunjirea, filetarea, nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima
permisa si nu va afecta integritatea stratului de zinc. Debitarea conductelor se va face la
lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si lungimea suplimentara suficienta pentru
a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a subansamblelor (elementelor prefabricate).
3.6. Conditii de montare a sistemului de conducte
Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente.La
montajul aparent, in cazul conductelor paralele, izolate sau neizolate, distanta
minima intre suprafetele finite ale acestora sau intre suprafata finita a conductelor si
suprafata finita a elementelor de constructii adiacente va fi de minim 10 cm.
La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile
prevazute in proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de
protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, va depasi nivelul pardoselii finite
cu 2-3 cm. La trecerea conductelor prin elementele de constructie care au rol de
protectie la foc (pereti, plansee) se vor lua masuri de etansare a golurilor din jurul
acestora cu materiale rezistente la foc asigurandu-se limita de rezistenta la foc a
elementului de constructie strapuns.
In zonele de trecere prin plansee, pereti, plafoane si rosturile de tasare nu se
vor realiza imbinari ale conductelor. Montarea robinetelor in sistem se face conform
schemelor si a vederilor in plan. Se va urmari asigurarea unui spatiu suficient pentru
executarea manevrelor inchis-deschis, precum si pentru demontarea in vederea
efectuarii lucrarilor de remediere, reconditionare. Robinetele se vor monta de regula
cu tija indreptata in sus (in plan vertical) dar se admite si montarea cu tija inclinata
pana la orizontala.
Racordarea la conducte a robinetelor prevazute cu flanse se realizeaza prin strangere
uniforma si gradata a piulitelor diametral opuse si in cruce. Dupa montarea robinet in sistem,
inainte de inceperea probelor se verifica daca robinetul este cu obturatorul in pozitia complet
deschis si sigilat in aceasta pozitie astfel ca fluidul de proba sa spele suprafetele de etansare

Martie 2017
Pag. 25 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

ale sertarelor si scaunelor, eliminand orice urma de particole ramase in urma montaj care ar
deteriora suprafetele de etansare la inchiderea obturatorului.
3.7. Confectionarea si montarea dispozitivelor de preluare a eforturilor din
conducte
Pentru sustinerea instalatiei se vor folosi suporti pentru conducte. Distantele
recomandate intre suporturile mobile ale conductelor orizontale vor fi cele indicate in
Normativul I9-2015.
Langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere, se vor
monta suporti ficsi.
3.8. Probarea instalatiilor
In conformitate cu prevederile normativului I9-2015, cap.19 conductele de
alimentare cu apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate la presiune la rece;
- incercarea de functionare la apa rece si calda;
- incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu
apa calda.
Proba de etanseitate a unei retele permite sa se verifice daca montajul
imbinarilor a fost corect executat.
Racordurile care alimenteaza consumatorii sunt supuse probelor in acelasi timp
si in aceleasi conditii ca si reteaua de distributie.Fazele de efectuare a probei de
presiune sunt:
- instalare compresoare la capatul conductei;
- se monteaza aparatele de masura a presiunii (manometru);
- se umple conducta cu aer si se continua pana la realizarea presiunii de
incercare care este egala cu 1,5 ori presiunea de regim (dar nu mai
mica de 6 bar).
- durata de mentinere a presiunii este de 20 minute.
Daca apar defecte, dupa remedierea acestora, se va repeta incercarea in
aceleasi conditii.
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care
face parte integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a
conductei.
Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu
apa se efectueaza prin punerea in functiune a instalatiilor de apa calda la presiunea
de regim si la temperatura de 55-60 gr.C care trebuiesc mentinute cel putin 6 ore. Dupa
racirea completa se repeta incercarea la presiune la rece.
3.9. Receptia si punerea in functiune
Receptionarea lucrarilor de alimentare cu apa rece si apa calda este precedata
de:
- verificarea conductelor montate pe suporti;
- verificarea cotelor conductelor;
- verificarea armaturilor si a accesoriilor;
- verificarea la presiune;
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie
aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.

Martie 2017
Pag. 26 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat


al unitatii care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei.
Beneficiarul va receptiona:
- modul de executie a instalatiei cu apa rece si apa calda;
- cartea constructiei, cu toate lucrarile executate.
La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea
tehnica a lucrarii in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de
executie, eventualele modificari acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv
marcarea lucrarilor. Realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile documentatiei
va asigura o calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.
Cartea constructiei, intocmita de antreprenor si prezentata la receptie = documentul
principal pe baza caruia se va realiza receptia finala. Beneficiarul are obligatia ca inainte de
inceperea executiei sa innainteze spre verificare proiectul unui verificator autorizat “Is“.
3.10. Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor
1.Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si
prezentarea eventualelor obiectiuni in forma scrisa, beneficiarului si proiectantului de
specialitate. Conform Legii nr.10, executantul va pune in opera proiectul numai daca
a fost verificat si avizat de catre verificatorul atestat MDRT si daca au fost obtinute
avizele si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile legale.
2.Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheiere a contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de
cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari, precum
si a fiselor tehnice;
- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme
de lucru, balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.
3.Stabilirea grafic de executie a lucrarilor de instalatii - montaj conform proiect,
corelat cu frontul de lucru, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si alte instalatii si
cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.
4.Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, avand
la baza termenul contractual si graficul de executie a principalelor lucrari.
5.Aprovizionarea, sortarea,depozitarea materialelor necesare in prima urgenta,
apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.
6.Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor
tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra
protectiei si igienei muncii, inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj si
dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie
etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.
7.Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine:
- montarea conductelor, armaturilor, aparatelor si echipamentelor,
suportilor si accesoriilor instalatiei, in conformitate cu prevederile din
Normativul I9-2015 si a cerintelor din prezentul caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta a instalatiilor,
conform prevederilor Normativului I9-2015, a Normativului C56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

Martie 2017
Pag. 27 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- curatirea, grunduirea si vopsirea instalatiilor;


- efectuarea probelor in conformitate cu prevederile capitolului 19 din
Normativul I9-2015, a Normativului C56 si a prevederilor prezentului
caiet de sarcini;
- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

4.CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE INTERIOARA


REALIZATE CU TUBURI DIN POLIPROPILENA SI P.V.C.
4.1. Prevederi Generale
Instalatiile se vor executa cu respectarea Normativ pentru proiectarea si
executarea instalatiilor sanitare I9-2015 si Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor tehnico - sanitare cu tevi din PP ind. N.P. 003-96.
4.2. Materiale
Pentru instalatiile de canalizare menajera vor utiliza:
- tevi din polipropilena pentru presiuni nominale 2,5 - 4;
- piese speciale pentru instalatii de canalizare din polipropilena, pentru
etansare cu garnituri de cauciuc, ambele cu caracteristici si dimensiuni
conform anexa 3A1 din "Normativ pentru proiectarea executarea si
exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din
polipropilena" ind. N.P. 003-96;
- obiecte sanitare din portelan sanitar (lavoare, vase WC);
- rezervor pentru vas WC, complet echipat;
- obiecte sanitare din inox (spalatoare comune, chiuvete, spalatoare cu
picurator);
- accesorii si cadre/stelaje de montaj.
Obiectele sanitare vor fi insotite de certificate eliberate de producator sau dupa caz vor
fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.
4.3. Verificarea materialelor
Inainte de punerea in opera, materialele se verifica vizual si dimensional. Prin
examinare vizuala se urmareste ca:
- tevile sa fie drepte, culoarea lor sa fie uniforma si de aceeasi nuanta;
- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau
cojeli;
- sa nu fie bule de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tevii;
- suprafata interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda, fara
denivelari, incluziuni, cojeli etc;
Prin verificarea cu sublerul se urmareste ca:- abaterile la diametrul exterior, la
diametrul interior al tevilor si al mufelor fitingurilor se vor inscrie in limitele valorilor
inscrise in prospect. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru.

4.4. Manipularea, transportul si depozitarea materialelor


Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a
securitatii muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se
inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Pentru aceasta se va
utiliza numai personal instruit. Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu
se deterioreze materialele iar personalul sa nu fie pus in pericol. Pastrarea si

Martie 2017
Pag. 28 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop,


in conditii care sa asigure buna lor conservare
Manipularea materialelor din polipropilena se va face cu grija, pentru a le feri de
lovituri sau de zgarieturi, nu vor fi arucate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte
materiale.Tevile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte si netede,
sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,50 m inaltime. Nu se
vor efectua transporturi cu alte materiale asezate deasupra materialelor din polipropilena. De
asemeni, transportul materialelor din polipropilena trebuie efectuat la adapost de actiunea
directa a radiatiilor solare, iar pe timp friguros trebuie luate masuri suplimentare de asigurare
contra loviturilor sau de zgarieturilor. Materialele din polipropilena vor fi depozitate in
magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de soare. Temperatura de depozitare
recomandata va fi cuprinsa intre 0 si +45 gr.C. Tevile se vor aranja in rastele orizontale pe
sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe inaltimi de maximum 1,50 m. Ele se vor sprijini
continuu pe toata lungimea, pe suprafete drepte si netede.Fitingurile se vor aranja in rafturi, de
asemenea, pe sortimente si dimensiuni.
4.5. Tehnologii de imbinare si fasonare
Temperaturile optime de prelucrare a materialelor din polipropilena in atelier
cat si la montarea pe santier sunt de +5 pana la +30 gr.C. Nu se recomanda
prelucrarea mecanica a tevilor la temperaturi sub +5 gr.C, insa deformarea la cald se
poate efectua. Prelucrarea materialelor din polipropilena se va efectua numai de
catre personal tehnic de specialitate instruit in domeniul prelucrarii materialelor
plastice.
La efectuarea operatiilor de prelucrare a materialelor din polipropilena se va
tine seama de plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute si de
coeficientul redus de transmisie a caldurii, ceea ce poate provoca incalzirea sculelor
prelucratoare si impiedica lucrul prin imuierea materialului.
Nu este permisa racirea sculelor cu apa in timpul prelucrarii.
Suprafata prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior
pana la aparitia de crapaturi.
Pentru operatiile de taiere, lipire, polizare, gaurire si deformari la cald se vor
respecta prevederile din normativul cu ind. N.P. 003 - 96, anexa 5.
Imbinarea conductelor de canalizare din PP intre ele sau cu piese fasonate se
realizeaza cu inele de cauciuc pentru etansare. Tehnologia de executie a acestor
imbinari va respecta prevederile din anexa 5 a normativului cu ind. N.P. 003- 96.
4.6. Conditii de montare
Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente
respectand pantele indicate in planuri. Nu se realizeaza imbinari in zonele de trecere
ale acestora prin plansee, pereti, plafoane sau rosturi de tasare. Tevile din PP se pot
monta aparent, mascat (in slituri, in elemente de constructii), ingropate in pamant si
in canale vizitabile si nevizitabile.
La trecerea prin pereti si plansee se va proteja conducta cu tub de diametru
mai mare, tot din PP sau alt material (PVC, metal). La trecerile prin pereti, tubul de
protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a peretilor, iar la trecerile prin
plansee tubul de protectie va depasi partea superioara finita a planseului cu 20 mm si
va fi la nivelul partii finite inferioare a planseului.

Martie 2017
Pag. 29 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu 10-20 mm mai mare decat


diametrul exterior al tevii.
Spatiul liber intre teava PP si tubul de protectie se va completa cu pasla
minerala, carton, etc.
Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie. Distanta
minima intre marginea tubului de protectie si cea mai apropiata imbinare sau
derivatie va fi de 3 cm.
In cazul retelelor aparente tevile se vor monta numai dupa ce s-au executat
tencuielile. Distanta libera de la conducta la perete va fi maxim 3 cm. Montarea
obiectelor sanitare se face pe stelaje specifice fiecarui obiect. Acestea, precum si
rezervoarele de spalare ale WC-urilor, se vor prinde in structura de rezistenta a
peretilor, pe pozitiile si la distantele din proiectul de instalatii sanitare, si inaltimile
normate in STAS 1504-85.
Pe stelaje se vor lega si racordurile specifice obiectului la conductele montate in pereti.
Montarea propriu-zisa a obiectelor si a armaturilor caracteristice acestora, se face numai dupa
executatea si finisarea peretilor.Obiectele se fixeaza prin suruburi de stelajele metalice, apoi se
fac legaturile la armaturile obiectului.
4.7. Confectionare, montare dispozitive de preluare dilatarior si eforturilor din
conducte
In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc,
preluarea dilatarilor se va realiza prin mentinerea unei distante de 10 mm intre tubul
de PP si capatul fiecarei mufe. Conductele orizontale de canalizare (colectoarele
aparente) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari
amplasate la o distanta de 10 ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub dupa
mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel:
- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta
cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare
tub se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.
Prinderea si sustinerea conductelor orizontale se face cu:
- console sustinere din resturi de teava PP (usor turtita, fasonata la cald)
fixate in perete;
- bratari de perete.
Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele parti ale unei
bratari incastrate in perete.
Distantele intre dispozitivele de sustinere pe orizontala ale conductelor din PP
sunt conform tabel 1 pct.3.26 din normativ ind.N.P. 003-96. In cazul montajului
aparent al conductelor distanta intre conducta si peretele finisat (tencuit inainte de
montaj) va fi de maximum 3 cm.
4.8. Probarea instalatiilor
Conform normativ I9-2015, cap.19 conductele interioare de canalizare a apelor
se supun la incercari:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de functionare.

Martie 2017
Pag. 30 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Incercarea de etanseitate la presiune la rece se efectueaza prin verificarea


etanseitatii pe tot traseul conductelor si la punctele de imbinare prin umplerea cu apa
a conductelor pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala si obiectele
sanitare.
Incercarea de functionare se efectueaza prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si
a punctelor de scurgere la debitul nominal de functionare.
4.9. Receptia si punerea in functiune
Receptionarea lucrarilor de canalizare este precedata de controlul riguros al
acestora, care cuprinde:
- verificarea conductelor montate pe suporti;
- verificarea cotelor conductelor;
- verificarea armaturilor si a accesoriilor;
- verificarea la etanseitate.
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie
aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.
La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat
al unitatii care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. Beneficiarul va
receptiona:
- modul de executie a instalatiei de canalizare;
- cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate.
La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a
lucrarii in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele
modificari acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv marcarea lucrarilor. Realizarea
lucrarilor conform documentatiei va asigura calitatea acestora si o buna fiabilitate.
4.10. Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor
1.Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si
prezentarea eventualelor obiectiuni in forma scrisa beneficiarului si proiectantului de
specialitate. In conformitate cu Legea nr.10, constructorul va verifica daca proiectul
de baza este verificat de catre verificatorul atestat MDRT.
2.Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de
cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum
si a fiselor tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme
de lucru, balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.
3.Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj
care rezulta din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor
de constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.
4.Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe
baza termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari
5.Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare
in prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.
6.Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor
tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra

Martie 2017
Pag. 31 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

protectiei si igienei muncii, - inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj -


dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie
etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.
7.Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine:
- montarea conductelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform
prevederilor Normativului I9-2015 si a prevederilor prezentului caiet de
sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate a instalatiilor , conform
prevederilor Normativului I9-2015 , a Normativului C56 si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I9-
2015, a Normativului C56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

5.CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE INTERIOARA


REALIZATE CU TUBURI DIN POLIETILENA (PEHD)
5.1. Prevederi generale
Instalatiile se executa cu respectare prevederilor Normativ pentru proiectarea si
executarea instalatii sanitare I9-2015 si a Normativ pentru proiectarea si executarea
instalatiilor sanitare cu tevi din PP - N.P. 003 – 96.
5.2. Materiale
Imbinarea tevilor de polietilena se face prin sudura cap la cap cu termoplaca.
Procedura de sudura cuprinde:
- introducerea capetelor care se vor suda intr-un suport cu menghina
reglabila;
- asezarea in acelasi plan a celor doua capete si curatirea lor cu ajutorul
unor freze cu cutite;
- preincalzirea suprafetelor care vor fi lipite prin compresia lor pe o
termoplaca teflonata care are o temperatura de 200 gr.C;
- extragerea termoplacii si contactul imediat prin compresie a celor doua
capete;
- se mentin capetele in contact pana cand temperatura scade sub 60 gr.
C;
- demontarea masinii si pregatirea pentru o noua sudura.
Pentru a se obtine rezultate optime este necesara respectarea urmatoarelor
cerinte:
- o buna aliniere axiala a conductelor; proprietatile fizico-chimice ale
materialelor de sudat trebuie sa fie compatibile reciproc si
compatibilitatea materialelor trebuie sa fie certificata de fabricantul
tevilor si racordurilor;
- peretii elementelor ce urmeaza a fi sudati trebuie sa fie egali sau sa
apartina aceleasi serii S sau PN;control si corectii ale eventualelor
ovalizari prezente la capetele tevilor;
- curatirea suprafetelor de sudat si a pieselor componente a masinii de corpuri
straine, urme de unsoare, apa; verificarea bunei functionari a sculelor;

Martie 2017
Pag. 32 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

5.3. Verificarea materialelor


Inainte de punerea in opera, materialele se verifica. Prin examinare vizuala se
va urmari ca:
- tevile sa fie drepte, culoarea lor sa fie uniforma si de aceiasi nuanta;
- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau
cojeli;
- sa nu fie bule de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tevii;
- suprafata interioara a mufelor, fitingurilor trebuie sa fie neteda, fara
denivelari, incluziuni, cojeli etc;
Prin verificarea cu sublerul se urmareste ca: - abaterile la diametrul exterior, la
diametrul interior al tevilor si al mufelor fitingurilor se vor inscrie in limitele valorilor inscrise
in prospect.
5.4. Manipularea, transportul si depozitarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a
securitatii muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se
inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Pentru aceasta se va
utiliza numai personal instruit.
Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele
iar personalul sa nu fie pus in pericol. .Pastrarea si depozitarea materialelor se va
face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna
lor conservare
Manipularea materialelor din polietilena se va face cu grija, pentru a le feri de
lovituri sau de zgarieturi, nu vor fi arucate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau
arunca alte materiale. Tevile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe
suprafete drepte si netede, sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa
nu depaseasca 1,50 m inaltime. La transportul cu autocamioanele al tevilor din
polietilena cu lungimi mai mari de 4 m, autocamionul respectiv trebuie si fie prevazut,
in mod obligatoriu cu remorca monoaxa.
Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale asezate deasupra materialelor
din polietilena. ; transportul materialelor din polietilena trebuie efectuat la adapost de
actiunea directa a radiatiilor solare, iar pe timp friguros trebuie luate masuri
suplimentare de asigurare contra loviturilor sau de zgarieturilor.
Materialele din polietilena vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in
locuri ferite de soare. Temperatura de depozitare recomandata va fi cuprinsa intre 0 si +45
gr.C. Tevile se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe
inaltimi de maximum 1,50 m. Ele se vor sprijini continuu pe toata lungimea, pe suprafete
drepte si netede.Fitingurile se vor aranja in rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.
5.5. Tehnologii de imbinare si fasonare
Temperaturile optime de prelucrare a materialelor din polietilena in atelier cat si
la montarea pe santier sunt de +5 pana la +30 gr.C. Nu se recomanda prelucrarea
mecanica a tevilor la temperaturi sub +5 gr.C, insa deformarea la cald se poate
efectua. Prelucrarea materialelor din polietilena se va efectua numai de catre
personal tehnic de specialitate instruit in domeniul prelucrarii materialelor plastice.
La efectuarea operatiilor de prelucrare a materialelor din polipropilena se va
tine seama de plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute si de

Martie 2017
Pag. 33 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

coeficientul redus de transmisie a caldurii, ceea ce poate provoca incalzirea sculelor


prelucratoare si impiedica lucrul prin imuierea materialului.
Nu este permisa racirea sculelor cu apa in timpul prelucrarii.
Suprafata prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior
pana la aparitia de crapaturi.
Pentru operatiile de taiere, lipire, polizare, gaurire si deformari la cald se vor
respecta prevederile din normativul cu ind. N.P. 003 - 96, anexa 5.
Imbinarea conductelor de canalizare din PEHD intre ele sau cu piese fasonate
se realizeaza cu inele de cauciuc pentru etansare. Tehnologia de executie a acestor
imbinari va respecta prevederile din anexa 5 a normativului cu ind. N.P. 003- 96.
5.6. Conditii de montare
Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente
respectand pantele indicate in planuri. Nu se realizeaza imbinari in zonele de trecere
ale acestora prin plansee, pereti, plafoane sau rosturi de tasare. Tevile din PEHD se
pot monta aparent, mascat (in slituri, in elemente de constructii), ingropate in pamant
si in canale vizitabile si nevizitabile. La trecerea prin pereti si plansee se va proteja
conducta cu tub de diametru mai mare, tot din PP sau alt material (PVC,metal). La
trecerile prin pereti, tubul de protectie va avea lungimea egala cu grosimea finita a
peretilor, iar la trecerile prin plansee tubul de protectie va depasi partea superioara
finita a planseului cu 20 mm si va fi la nivelul partii finite inferioare a planseului.
Diametrul interior al tub protectie va fi cu 10-20 mm mai mare decat diametrul
exterior teava. Spatiul liber intre teava PEHD si tubul de protectie se va completa cu
pasla minerala, carton. Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de
protectie. Distanta minima intre margine tub protectie si cea mai apropiata imbinare
sau derivatie va fi de 3 cm. In cazul retelelor aparente tevile se vor monta numai
dupa executarea tencuielii. Distanta libera de la conducta la perete va fi maxim 3 cm.
Montarea obiectelor sanitare se face pe stelaje specifice fiecarui obiect.
Obiectele se fixeaza prin suruburi de stelajele metalice, apoi se fac legaturile la
armaturile obiectului. Acestea, precum si rezervoarele de spalare ale WC-urilor se
prind in structura de rezistenta a peretilor, pe pozitiile si la distantele din proiect la
inaltimile normate in STAS 1504-85. Pe stelaje se vor lega si racordurile specifice
obiectului la conductele corespunzatoare montate in pereti. Montarea obiectelor si a
armaturilor caracteristice acestora,se face numai dupa executatea si finisarea
peretilor.

5.7.Confectionare,montare dispozitive de preluare dilatarilor si eforturilor din


conducte
In cazul tuburilor din polietilena imbinate cu piese de legatura cu garnituri de
cauciuc, preluarea dilatarilor se va realiza prin mentinerea unei distante de 10 mm
intre tubul din polietilena si capatul fiecarei mufe.
Conductele orizontale de canalizare(colectoarele aparente) din PP, se vor
sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10
ø D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub dupa mufa acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel:

Martie 2017
Pag. 34 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta


cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
- pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare
tub se va prevedea cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.Prinderea si sustinerea
conductelor orizontale se face cu:
- console de sustinere din resturi de teava din polietilena (usor turtita,
fasonata la cald) fixate in perete;
- bratari de perete.
- Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele parti ale
unei bratari incastrate in perete.
Distantele intre dispozitivele de sustinere pe orizontala ale conductelor din PP
conform tabel 1 pct. 3.26 din. N.P. 003 - 96. In cazul montaj aparent al conductelor distanta
intre conducta si peretele finisat (tencuit inainte de montaj) va fi de maxim 3 cm.
5.8. Probarea instalatiilor
Conform normativi I9-2015, cap. 19 conductele interioare de canalizare vor fi
supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de functionare.
Incercarea de etanseitate la presiune la rece se efectueaza prin verificarea
etanseitatii pe tot traseul conductelor si la punctele de imbinare prin umplerea cu apa
a conductelor pana la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala si obiectele
sanitare.
Incercarea de functionare se efectueaza prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si
a punctelor de scurgere la debitul nominal de functionare.
5.9. Receptia si punerea in functiune
Receptionarea lucrarilor de canalizare este precedata de controlul acestora, cu
urmatoarele operatii:
- verificarea conductelor montate pe suporti;
- verificarea cotelor conductelor;
- verificarea armaturilor si a accesoriilor;
- verificarea la etanseitate;
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie
aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.
La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat
al unitatii care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. Beneficiarul va
receptiona:
- modul de executie a instalatiei de canalizare;
- cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate.
La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea
tehnica a lucrarii in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de
executie, eventualele modificari acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv
marcarea lucrarilor.
Realizarea lucrarilor conform prevederilor proiect asigura calitatea acestora si
o buna fiabilitate.

Martie 2017
Pag. 35 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Cartea constructiei, intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul


principal pe baza caruia se va realiza receptia finala.
5.10. Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor
1.Primirea proiectului, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea
eventualelor obiectiuni in forma scrisa , beneficiarului si proiectantului de specialitate.
in conformitate cu Legea nr.10, constructorul va verifica daca proiectul de baza este
verificat de catre verificatorul atestat MDRT.
2.Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente ,conform listelor de
cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari precum
si a fiselor tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme
de lucru, balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.
3.Stabilire grafic de executie a principalelor lucrari de instalatii- montaj din
proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si
alte instalatii si cu termenul din contractul cu beneficiarul.
4.Stabilirea structurii ,calificarii ,numarului si esalonarii fortei de munca, pe
baza termenului contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari
5.Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare
in prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.
6.Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor
tehnici cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra
protectiei si igienei muncii, - inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj-
dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie
etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.
7.Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine:
- montarea conductelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform
Normativ I9-2015 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etanseitate a instalatiilor, conform
prevederilor Normativului I9-2015, a Normativului C56 si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I9-
2015, a Normativului C56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

6.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA INSTALATIEI DE HIDRANTI


INTERIORI
6.1. Prevederi generale
Instalatiile se vor executa cu respectarea „Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor. Partea a II-a. Instalatii de stingere” P118/2-2013 si a
“Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare” I9-2015.
6.2. Materiale

Martie 2017
Pag. 36 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Pentru instalatiile de stins incendiu cu hidranti interiori si alimentare cu apa se


vor utiliza:
- teava din otel carbon OL 32 (STAS 500/80), sudate longitudinal, pentru
instalatii zincate, in executie obisnuita STAS 7656-90;
- cuplaje mecanice pentru imbinarea tevilor din otel zincat;
- racord fix STAS 701-74.
- hidrant de incendiu interior, complet echipat cu accesoriile necesare de
stingere;
- vane cu sertar si flanse;
- robinet de retinere.
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate eliberate de producator,
agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare si vor fi avizate de IGSU.
6.3. Verificarea materialelor
Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea
depistarii unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de
exploatare ale instalatiilor.
Verificarea se va face prin:
- control vizual;
- controlul dimensiunilor, si dupa caz se vor lua masuri de remediere a
deficientelor.
Controlul vizual va urmari ca:
- tevile sa fie drepte, stratul de zinc sa fie uniform;
- suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri sau cojeli;
- suprafata filetului sa nu aibe deformari, zgarieturi care sa pericliteze
etansarea imbinarilor.
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior
mediu al tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor, sa se incadreze in cele admise
in standardele de produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera. La cele
care pot fi remediate se va avea in vedere ca prin operatiile de corectie sa nu se distruga stratul
de zinc.
6.4. Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a
securitatii muncii si in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se
inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Pentru aceasta se va
utiliza numai personal instruit .
Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze materialele
iar personalul sa nu fie pus in pericol.
Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in
acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare.
6.5. Tehnologia de imbinare
A.Instalare:
1.Capetele tevilor trebuie sa fie curate si sa nu prezinte crestaturi, proeminente
si urme de roluire in zona dintre capatul tevii si canelura.
2.Profilul garniturii si elastomerul (gradul) = verificate pentru a fi adecvate
utilizarii - conform specificatiilor.
B.Aplicare:

Martie 2017
Pag. 37 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

1.Cuplajele mecanice canelate pentru tevi, fitinguri, vane si alte piese cu


caneluri se pot utiliza ca alternativa la metodele prin sudura, filetare sau flansare.
2.Toate componentele cu caneluri vor respecta normativele locale in vigoare.
3.Producatorul de piese cu cap canelat trebuie sa fie certificat ISO-9001.
Orice proces folosit pentru executie, prefabricare sau instalarea sistemului de conducte
cum ar fi: indoirea, strunjirea, filetarea, nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima
permisa si nu va afecta integritatea stratului de zinc. Debitarea conductelor se va face la
lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si lungimea suplimentara suficienta pentru
a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a subansamblelor (elementelor prefabricate).
6.6. Conditii de montare a sistemului de conducte
Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente.
Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1% pentru
asigurarea aerisirii sau golirii.
La montajul aparent, in cazul conductelor paralele, izolate sau neizolate,
distanta minima intre suprafetele finite ale acestor sau intre suprafata finita conducta
si suprafata finita a elementelor de constructii adiacente va fi de minim 10cm. La
trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile prevazute
in proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de protectie din
incaperile dotate cu instalatii sanitare, va depasi nivelul pardoselii finite cu 2-3cm. La
trecerea conductelor prin elementele de constructie cu rol de protectie la foc (pereti,
plansee) se vor lua masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale
rezistente la foc asigurandu-se aceeasi rezistenta la foc cu a elementului de
constructii strapuns. In zonele de trecere prin plansee, pereti, plafoane si rosturile de
tasare nu se vor realiza imbinari ale conductelor. Conductele orizontale de apa calda
vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15cm.
Montarea robinetelor in sistem se face conform schemelor si a vederilor in
plan . Se va urmari asigurarea unui spatiu suficient pentru executarea manevrelor
inchis-deschis, precum si pentru demontarea in vederea efectuarii lucrarilor de
remediere, reconditionare.
Robinetele se vor monta de regula cu tija indreptata in sus (in plan vertical) dar
se admite si montarea cu tija inclinata pana la orizontala. Racordarea la conducte a
robinetelor prevazute cu flanse se realizeaza prin strangere uniforma si gradata a
piulitelor diametral opuse si in cruce.
Dupa montarea robinetului in sistem, innainte de inceperea probelor se va verifica daca
robinetul este cu obturatorul in pozitia complet deschis si sigilat in aceasta pozitie astfel ca la
curgerea fluidului de proba prin robinet sa spele suprafetele de etansare ale sertarelor si
scaunelor, eliminand orice urma de particole (stropi de cuplaje, rugina,etc.) ramase in urma
montajului si care ar putea deteriora suprafetele de etansare la inchiderea obturatorului.
6.7. Confectionarea si montarea dispozitivelor de preluare a eforturilor din
conducte
Pentru sustinerea instalatiei se vor folosi suporti pentru conducte. Distantele
recomandate intre suporturile mobile ale conductelor orizontale vor fi cele indicate in
Tabel 3, pct. 4.11 din Normativul I9-2015.
Langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere, se vor
monta suporti ficsi.
6.8. Probarea instalatiilor

Martie 2017
Pag. 38 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

In conformitate cu prevederile din Normativul I9-2015, conductele de


alimentare cu apa pentru incendiu vor fi supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate la presiune la rece;
- incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de
incendiu.
Proba de etanseitate a unei retele permite sa se verifice daca montajul
imbinarilor a fost corect executat.
Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu sunt supuse probelor in
acelasi timp si in aceleasi conditii ca si reteaua de distributie. Fazele de efectuare a
probei de presiune sunt:
- instalarea agregatelor de pompare a apei la capatul conductei . La
instalarea agregatelor de pompare se va avea in vedere ca apa sa fie
refolosita la tronsonul urmator;
- se monteaza vane de golire si robinete de aerisire ca si aparatele de
masura a presiunii (manometru); -se deschid ventilele de dezaerisire;
- se umple conducta cu apa, se inchid robinetele de dezaerisire si se
continua pomparea pana la realizarea presiunii de incercare care este
egala cu 1,5 ori presiunea de regim (dar nu mai mica de 6 bar).
Durata de mentinere a presiunii este de 20 minute. Daca apar defecte, dupa
remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi conditii. Rezultatele
probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte
integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei.
Nu se vor executa probe pneumatice.
Incercarea de functionare a conductelor de alimentare cu apa de incendiu - se
efectueaza dupa ce s-au montat armaturile si capetele de debitare a apei (hidranti de
incendiu interiori), precum si toate echipamentele (agregate de pompare, hidrofoare
etc.). Instalatia este pusa in stare de functionare, debit si presiune de regim. Prin
deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare se verifica daca apa ajunge la
presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin deschiderea numarului de
hidranti indicat in proiect, se verifica daca se asigura simultaneitatea in functionare si
debitul de calcul.

6.9. Receptia si punerea in functiune


Receptionarea lucrarilor de alimentare cu apa este precedata de:
- verificarea conductelor montate pe suporti;
- verificarea cotelor conductelor;
- verificarea armaturilor si a accesoriilor;
- verificarea la presiune;
- verificarea protectiilor anticorozive.
Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie
aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea
receptiei obiectivelor de investitii.
La receptie va participa , obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al
unitatii care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. Beneficiarul va
receptiona:
- modul de executie a instalatiei cu hidranti interiori;

Martie 2017
Pag. 39 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate.


La receptia finala a lucrarilor , beneficiarul va solicita constructorului cartea
tehnica a lucrarii in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de
executie, eventualele modificari acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv
marcarea lucrarilor. Realizarea lucrarilor in conformitate cu proiectul va asigura o
calitate corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate. Cartea constructiei,
intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul principal pe baza
caruia se va realiza receptia finala.
Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea executiei sa inainteze spre verificare
proiectul unui verificator autorizat “Is “.
6.10. Principalele etape si ordinea de executie a lucrarilor
In conformitate cu Legea nr. 10, executantul va pune in opera proiectul numai
daca a fost verificat si avizat de catre verificatorul atestat MDRT si daca au fost
obtinute avizele si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile legale.
Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si
incheierea contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de
cantitati de lucrari, a listelor de materiale, echipamente si dotari, precum
si a fiselor tehnice;
- extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme
de lucru, balustrade de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc.
Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care
rezulta din proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de
constructii si alte instalatii si cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul.
Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, avand la
baza termenul contractual si graficul de executie a principalelor lucrari.
Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare in
prima urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor.
Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici
cu executia, instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra
protectiei si igienei muncii, inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj si
dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, echipamentului individual de protectie
etc., precum si organizarea muncii conform graficului de esalonare a lucrarilor.
Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in
urmatoarea ordine:
- montarea conductelor, armaturilor, aparatelor si echipamentelor,
suportilor si accesoriilor instalatiei, in conformitate cu prevederile din
Normativul I9-2015 si a cerintelor din prezentul caiet de sarcini;
efectuarea probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta a instalatiilor,
conform prevederilor Normativului I9-2015, a Normativului C56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- curatirea, grunduirea si vopsirea instalatiilor;
- efectuarea probelor in conformitate cu prevederile capitolului 19 din
Normativul I9-2015, a Normativului C56 si a prevederilor prezentului
caiet de sarcini;
- efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994.

Martie 2017
Pag. 40 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

7.CAIET DE SARCINI PENTRU MONTAJUL AGREGATELOR DE POMPARE


7.1. Date privind executia lucrarilor de montaj. Instalarea. Ambalarea
Pompele se transporta ambalate in cutii de lemn inchise sau neambalate, sprijinite pe
suporti de lemn si ancorate. In acest ultim caz este obligatorie astuparea stuturilor de aspiratie
si de refulare cu capace de material plastic. Daca pompa nu se monteaza imediat in instalatie,
depozitarea se face in incaperi fara praf si umiditate. Pe tot parcursul depozitarii se vor pastra
capacele pe stuturile de aspiratie si refulare, uleiul din lagar, precum si folia din plastic care
acopera agregatul. Saptamanal, rotorul se va invarti manual 10-15 rotatii complete.
Dezambalarea garniturilor pentru presetupa se va face numai inaintea montarii lor. Tot atunci
se face si deconservarea locasului pentru presetupa prin eliminarea stratului de vaselina
aplicat.
7.2. Transport si manipulare de catre beneficiar
Manipularea pompelor, incarcarea, descarcarea din mijloacele de transport se
face numai cu aparate de ridicat cu sarcina la carlig corespunzatoare si prin legarea
in locurile prevazute in acest scop la postamentele pompei si in conformitate cu
instructiunile de montaj si exploatare din cartea tehnica a pompelor.
Transportul pompelor la beneficiar se face ancorarate pe podeaua vehicolului cu care se
transporta.
7.3. Conditii necesare inceperii montajului
La locul in care se desfasoara montajul trebuie sa existe:
- dispozitive de ridicat si transportat prevazute cu cablurile si lanturile
corespunzatoare;
- instalatie electrica de forta si iluminat, precum si reteaua electrica de
joasa tensiune pentru lampi portative cu prize suficiente si la indemana,
pentru masinile portative si grupurile de cuplaje;
- instalatie de apa tehnica; mese de lucru, menghina, scule, cutii etc.
Locuri de depozitare a ansamblelor si subansamblelor curate .

7.4. Deconservarea
Suprafetele exterioare prelucrate ale pompei pot fi protejate cu un strat durabil
de protectie anticoroziva.
Orice parte interioara a pompei, expusa la ruginire se protejeaza cu un strat subtire de
inhibitor de rugina. Inaintea instalarii, pompa se spala pentru a inlatura inhibitorul de
coroziune sau alte materiale straine acumulate in timpul transport, depozitarii, manipularii; se
foloseste solutie slab alcalina la 80 gr.C sau solvent.
7.5. Cerinte generale privind fundatia si conductele
Este esential ca fundatia de beton sa fie complet intarita innaintea montarii
agregatului de pompare. Pregatirea suprafetei fundatiei pentru turnare beton de
fixare a placii de baza se face prin indepartarea cel putin 25 mm din material
,aceasta operatie avand scopul indepartarii beton poros, de mica rezistenta.
Conductele de aspiratie, refulare au diametre egale sau mai mari decat racordurile
respective ale pompei, au traseecat mai scurte, cat mai putine coturi. Vor fi prevazute
cu vane de izolare in caz de interventii.

Martie 2017
Pag. 41 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Nu este permisa patrunderea aerului in conducta de aspiratie. Conducta se


monteaza usor inclinata fata de orizontala, in continua urcare spre racordul pompei,
astfel incat sa nu permita formarea pungilor de aer.
Se interzice reglajul caracteristicilor pompei prin manevrarea vanei de pe
conducta de aspiratie. Aceasta trebuie sa fie numai complet deschisa in timpul
functionarii.
Conducta de refulare trebuie rigidizata in asa fel incat sa nu introduca eforturi si
vibratii in flansa de refulare a pompei.Daca diametrul stutului de refulare nu este egal
cu cel al conductei, racordul se face cu o reductie concentrica (spre deosebire de
cazul similar la aspiratie cand se folosesc reductii excentrice).
Pe conducta de refulare trebuie instalata o clapeta de retinere intre flansa pompei si
vana de refulare.
7.6. Curatirea instalatiei
Curatirea instalatiei se face cu o pompa destinata special pentru aceasta operatie pentru
a feri pompa de deteriorarea mecanica (electrozi zgura de cuplaje, suruburi si alte corpuri
solide ramase in conducte) cat si chimica (data fiind folosirea unor lichide corozive pentru
spalarea instalatiilor).
7.7. Conditii tehnice de montaj
Respectarea conditiilor tehnice de montaj prezentate in cartile tehnice ale
fiecarui tip de pompa este obligatorie .Corespunzator cerintelor impuse de conditiile
tehnice de montaj se stabilesc normele tehnologice de asamblare si instalare a
electropompei, limitele abaterilor admise la montaj si ordinea si regulile incercarii si
verificarii agregatului inaintea primei porniri si in perioada functionarii de proba.
Totalitatea operatiilor de montaj, a verificarilor, se va realiza in conformitate cu
desenele, fisele de masuratori, instructiunile date de furnizorul motorului si conditiile
tehnice de montaj. Rezultatele care caracterizeaza montajul se consemneaza in
documentatia de montaj care cuprinde fisa de masuratori, procese verbale etc.
Executia si receptia lucrarilor de constructii legate de instalarea si betonarea
pieselor agregatului se va face conform conditiilor tehnice specifice acestor lucrari.
Operatiile de montaj si punere in functiune a agregatului sunt considerate ca realizate
numai dupa efectuarea probelor si verificarilor cuprinse in instructiunile specifice
fiecarui tip de proba si dupa functionarea neintrerupta a agregatului in conditii
satisfacatoare timp de 72 ore.

8.CAIET DE SARCINI PENTRU RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU


APA
8.1. Reteaua de alimentare cu apa din PEHD
8.1.1. Consideratii generale
Prezentul caiet de sarcini este intocmit pe baza standardelor, prescriptiilor,
prevederilor si normativelor in vigoare si contine proceduri minime pentru executia
lucrarilor corespunzatoare retelei de alimentare cu apa potabila, din conducte de
polietilena de inalta densitate PEHD.
In sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conducta se intelege
ansamblul format din: tevi, fitinguri (coturi, teuri, reductii, capace), flanse, armaturi.
Prezentul caiet de sarcini se va citi impreuna cu instructiunile date de furnizorul
conductelor pentru:

Martie 2017
Pag. 42 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

- Transportul conductelor si fitingurilor;


- Stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera;
- Pregatirea conductelor, fitingurilor si garniturilor pentru montare;
- Lansarea in sant si montarea propriu-zisa a conductelor;
- Conditii speciale de montaj (in functie de calitatea terenului de fundatie,
nivel apa freatica, actiuni corozive, etc.).
Cerintele caietului de sarcini nu vor exonera Contractantul de responsabilitatea
efectuarii verificarilor si incercarilor pe care le considera necesare, in vederea
asigurarii calitatii materialelor si a executiei.
8.1.2. Domeniul de aplicare
Prezentele proceduri se aplica conductelor de transport al conductei de
alimentare cu apa.
8.1.3. Responsabilitati
Proiectantul raspunde de conceptia corecta a solutiilor tehnice si constructive,
de alegerea materialelor, de stabilirea caracteristicilor conductelor potrivit conditiilor
de functionare ale retelei de alimentare cu apa.
Este obligatoriu ca executia lucrarilor din tuburi de polietilena, sa se faca de
catre unitati de constructii profilate pe astfel de lucrari si dotate cu utilaje si personal
specializat.
Unitatea de constructii ce va asigura montajul, raspunde de alegerea corecta a
procedeelor tehnologice de executie in conformitate cu prescriptiile de protectie a
muncii, precum si de calitatea executiei si respectarea prescriptiilor impuse de
furnizorul de polietilena.
In cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni, unitatea de
constructii, cu avizul prealabil al proiectantului vor putea stabili solutii compensatoare
motivate corespunzator din punct de vedere tehnic care sa nu afecteze siguranta de
functionare a lucrarilor.
8.2. Transportul manipularea si depozitarea conductelor si a pieselor speciale
Elementele componente ale conductelor se protejeaza impotriva deteriorarilor
ce pot aparea in timpul transportului, depozitarii si manipularii.
Se va avea in vedere ca polietilena este expusa deteriorarilor prin zgariere
fiind foarte sensibila la contactul cu obiecte ascutite. In acest sens se vor lua masuri
corespunzatoare, avand in vedere ca se accepta adancimi de zgarieturi pana la 10%
din grosimea peretelui de teava.
Transportul, manipularea si depozitarea se vor face in conformitate cu
recomandarile furnizorilor de materiale.
8.2.1. Transport
Materialele neambalate se vor transporta in vehicule amenajate, cu
platformele de asezare plate, curate, fara obiecte taioase sau ascutite care pot
produce deteriorari.
Se are in vedere ca in timpul transportului tevile sa fie ferite de orice surse de
caldura sau emanatii de gaze. Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile,
racordurile si piesele din polietilena se vor transporta, preferabil, acoperite.
Fitingurile, precum si alte materiale marunte se vor transporta in ambalajele
originale, cu respectarea tuturor masurilor de protectie anterior enuntate.
8.2.2. Manipulare
La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi

Martie 2017
Pag. 43 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

Intocmit, Verificat,
ing. George Timpau ing. Silviu Ulmeanu

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII

La obiectivul: “Reamenajare si extindere corp de clădire, schimbare destinaţie


din pasmanterie în spital - Sfantul Constantin” amplasat pe Str. Calea Bucuresti,
Nr.318, Brasov.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997 si Normativul C.56-
2002, se stabileste prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:
Participanti:
Doc.care se
Beneficiar B Nr.si
Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica sau incheie.
Proiectant P data
crt se receptioneaza calitativ, pentru care (P.V.R.,P.V.,
Constructor C actului
. trebuiesc intocmite documente scrise P.V.L.A.,
Inspectia in incheiat
P.V.F.D.)
constructii I
1 2 3 4 5
Retele interioare de apa, canal, incendiu
1. Trasarea retelelor interioare de apa si P.V. B,E,P
canalizare
2. Pozitionarea retelelor pe console in P.V. B,E,P
interiorul constructiei
3. Pozitionarea hidrantilor de incendiu interior P.V. B,E,P
4. Executarea retelelor de apa si canalizare P.V. B,E,P
5. Proba de etanseitate la presiune a retelelor P.V.F.D. B,E,P,I
de apa
6. Proba de etanseitate a retelelor de P.V.F.D. B,E,P,I
canalizare
7. Receptia preliminara P.V. B,E,P
Retele exterioare de apa si canalizare ape uzate
1. Predare amplasament si trasare P.V.
-Predare amplasament B,E,P
-Trasare B,E
-Proces verbal de predare amplasament B,E,P
2. Controlul executiei sapaturilor pentru P.V.L.A.
pozarea conductelor
-Natura terenului de fundare B,E,P
-Nivelul fundului transeei pentru asigurarea B,E,P
patului de pozare
-Proces verbal de constatare lucrari B,E,P
ascunse
3. Controlul calitatii executiei patului de P.V.
fundare B,E
-Calitatea nisipului de fundare B,E

Martie 2017
Pag. 44 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

-Grosimea stratului de nisip B,E


-Starea de compactare B,E
-Proces verbal de constatare
4. Controlul pozarii conductei si a executiei P.V.L.A.
caminelor de vane si accesoriile necesare,
a racordurilor si mansoanelor PE, a pieselor
de trecere prin pereti, verificandu-se :
-adancimea de pozare a conductelor B,E
-realizarea de pante continui B,E,P
-verificarea armaturilor si betoanelor la B,E
caminele de vane
-proces verbal de constatare a lucrarilor B,E,P
ascunse
5. Controlul pozarii canalului si a executarii P.V.L.A.
caminelor de vizitare, verificandu-se :
-adancimea de pozare a canalului B,E
-realizarea de pante de pozare prevazute in B,E,P
proiect
-dimensiunile si modul de executie a B,E
caminelor de vizitare
-betonul de la fundatia caminelor de vizitare B,E
-proces verbal de constatare a lucrarilor ce B,E,P
devin ascunse
6. Executarea probei de presiune a retelei de P.V.F.D. B,E,P,I
apa –FAZA DETERMINANTA
-proces verbal de receptie calitativa B,E,P
-registru responsabil tehnic cu executia B
7. Executarea probei de etanseitate a retelei P.V.F.D. B,E,P,I
de canalizare– FAZA DETERMINANTA
-proces verbal de receptie calitativa B,E,P
-registru responsabil tehnic cu executia B
8. Controlul realizarii umpluturilor finale si a P.V. B,E
modului de monolitizare a ramelor de la
capacele caminelor,pozitia hidrantilor si a
separatorului de grasimi
-Proces verbal de receptie provizorie a
lucrarilor executate
P.V.R. - proces verbal de receptie
P.V. - proces verbal
P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse
P.V.F.D. -proces verbal pe faze determinante

NOTA:
Conform prevederilor Legii 10/95 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia
convocarii in scris a participantilor, care sunt prevazuti sa participe la verificari cu
minim 3 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.

Martie 2017
Pag. 45 din 46
S.C. D&D EUROCOM SRL
PROIECTARE , CONSULTANTA INSTALATII

J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4


Punct lucru : Bucuresti, Sect. 2, Aleea Alexandru Tzigara Sarmurcas, Nr. 13, Et. 1
cont : RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului
AE RO Q
ISO 9001:2008,Cert.Nr. 1966 Aut. Nr. 11538/
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 Mail : office@ddeurocom.ro ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635 07.12.2015

BENEFICIAR INSPECTOR EXECUTANT PROIECTANT

Martie 2017
Pag. 46 din 46