Sunteți pe pagina 1din 2

Glass SofTop repair

Ok Here is the deal, after making 100's of calls and asking service centers and

"professional convertivle repair shops" no one seems to have the answer (or pro's don't want to tell) I tried several adhesives without any luck, and finally something

worked 100% and cures in less than five minutes, best of all is inexpensive and it's

available at wally world or any hooby or arts and crafts store

it? !!A HOT GLUE GUN!!

what is

.......................... it bonds glass to canvas, cloth or whatever you want to

.... call the convertible top material like crazy, clean up you may ask? just use a hot air gun and it cleans in an instant I fixed my 1998 corvette soft top for under 20 bucks,

I hope this works for you as it worked for me! .... 1.Clean surface, unlock the top and place a 2" spacer to relieve stress on window interface. 2.Apply thin coat of 3M Glass Primer [08682 or 08681] to the glass area to be glued -10 min dry time. 3.Apply 3/16" bead of 3M Windo-Weld adhesive 10.5 oz tube [08609] over primer - Press the surface of the top around the window to provide a good contact and extrude excess adhesive. 4.Prop up the window from inside the car to provide good contact between the glass and top - this is important. I also placed some duct tape in a few locations at the window top interface to assist in holding the top to glass. Cover top to protect from rain - leave top unlocked with spacer. 5. I let it cure for 3 days because of my outdoor weather conditions, but the curing conditions [Temp/RH] can be found on the 3M Web Site. 6. Carefully clean excess adhesive with razor blade. 7. Cost about $25.

Ok Aici este afacere, după ce 100 de apeluri și cere centre de servicii și "atelierele de reparații convertivle profesionist", nimeni nu pare a avea răspunsul (sau Pro nu vreau să spun) Am încercat de mai multe adezivi fără nici un noroc, și în cele din

urmă ceva a lucrat 100% și în mai puțin de cinci minute,

este ea? ! Un HOT pistol de lipit!

....

.................... Se leagă de sticlă, pentru a colecta, o cârpă sau

......

ceea ce

orice doriți să apelați materialul de sus convertibile ca un nebun, curat s-ar putea întreba? folosi doar un pistol cu aer cald și se curăță într-o clipă am fixat mea 1998 Corvette top moale pentru sub 20 de dolari, sper ca acest lucru functioneaza pentru tine, ca ea a lucrat pentru mine! 1.Clean, debloca în partea de sus și așezați-o 2 "distanțier pentru a diminua stresul pe interfață fereastră. strat 2.Apply subțire de sticlă 3M primer [08682 sau 08681] pentru zona de sticlă pentru a fi lipite -10 timp de uscare min 3.Apply 3/16 "șirag de mărgele de 3M Windo-Weld adeziv 10,5 tub oz [08609] peste grund. - apăsați pe suprafața de sus în jurul ferestrei pentru a oferi un contact bun și extrudarea adezivul în exces. 4.Prop sus a ferestrei din interiorul mașinii pentru a asigura un contact bun intre sticla si de sus - acest lucru este important. Am pus, de asemenea, niște bandă izolatoare în câteva locuri la interfața fereastra de sus destinate susținerii de sus a sticlei. Capacul superior pentru a proteja de ploaie - lasa top descuiat cu distanțier.

  • 5. Am să-l vindece de 3 zile din cauza condițiilor meteorologice mele în aer liber,

dar condițiile de întărire [Temp / RH] pot fi găsite pe site-ul Web 3M.

  • 6. Curățați cu grijă excesul de adeziv cu lamă de ras. 7. Costa in jur de 25 dolari

This 3M 08609 Window-Weld Super Fast Urethane Black window adhesive is VERY STRONG and works well if the area is prepared correctly. Follow these instructions for excellent results.

  • 1. Thoroughly clean the bonding surface. If you are replacing glass, remove ALL

existing sealant.

  • 2. If bonding surface is bare metal, prime with 3M 08608 Super Fast Urethane

Primer.

  • 3. Clean glass surface with 3M 08968 Glass Cleaner.

  • 4. Prime glass surface with 3M 08608 Super Fast Urethane Primer. This primer

provides UV protection for urethane adhesive and is a must for windshields or rear

windows that do not cover bonding surface with black/ceramic coating. This step is optional if the bonding surface will be covered by black/ceramic coating on the glass.

  • 5. Apply a quarter-inch (0.25") bead of 3M 08609 Window-Weld Super Fast

Urethane Black to either bonding surface or to glass (whichever is easiest) and

press glass into final position.

  • 6. Cleanup adhesive using 3M 08984 General Purpose Adhesive Cleaner or 3M

08986 General Purpose Adhesive Cleaner.

  • 7. Allow forward facing glass (windshields) and side glass to cure for 12-24 hours.

Allow rear facing glass (rear view windows) to cure for 24-48 hours. Adhesive takes

longer to cure in low humidity (e.g. 25% RH).

This 3M 08609 Window-Weld Super Fast Urethane Black window adhesive is VERY STRONG and works well
This 3M 08609 Window-Weld Super Fast Urethane Black window adhesive is VERY STRONG and works well