Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Raionul

Localitatea

Instituţia de învăţămînt

Numele, prenumele elevului

TEHNOLOGIA TURISMULUI

PRETESTARE CICLUL LICEAL

Profil tehnologic 1 aprilie 2015 Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:

- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectueaoperaţiile solicitate.

- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Scor total acumulat

Nr

Item

Scor

1

Completează în coloana din dreapta tabelului de mai jos definiţia pentru următoarele noţiuni, în conformitate cu Legea 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

L

L

0

0

1

1

2

2

Nr.

Noţiune

 

Definiţia noţiunii

3

3

1

Excursionist

 

4

4

2

Ghid

 

turistic

 

3

Obiectiv

 

turistic

 

4

Patrimoniu

 

turistic

 

2

Completează spaţiile libere din tabel cu caracteristica formelor de turism după modul de organizare turistică.

 

L

L

0

0

     

1

1

2

2

 

Turism

3

3

organizat

Mod de

   

organizare

 

Turism semi-

turistică

organizat

   

Turism pe

       

cont propriu

3

Citeşte enunţul din coloana stângă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în coloana din dreapta, litera A, dacă definiţia este corectă şi litera F, dacă definiţia este greşită.

L

L

0

0

1

1

Nr.

 

Conţinutul enunţului

 

A / F

 

2

2

     

3

3

1

La încheierea acţiunii turistice, ghidul de turism va întocmi "Raportul de ghid" către conducerea agenţiei de turism.

4

4

5

5

6

6

2

     

7

7

Motelul este structură de primire cu funcţiuni de cazare amplasată în zone rurale şi ecologice.

8

8

 

9

9

     

3

Pe parcursul unui traseu turistic îndelungat opririle se fac cel puţin una la 2 ore.

10

10

4

Pachetul turistic este format din minim un serviciu turistic, comercializat la un preţ unic, iar prestația depășește 24 ore.

 

5

Agenţia de turism este agentul economic care formează şi comercializează direct serviciile turistice consumatorilor.

 

6

Modelele de vouchere turistice diferă în dependență de tipul de turism pentru care sunt emise.

 

7

Voucherul turistic are un preț fix ce este achitat odată cu achiziționarea pachetului turistic.

 

8

Transportul aerian este considerat cel mai sigur mijloc de transport.

 

9

Cel mai înalt punct din Republica Moldova se află în s.Bălănești, r.Nisporeni și constituie 428,2 m.

 

10

TVA pentru transportul turistic internațional în Republica Moldova se realizează la cota 0%.

 

4

Completează

spaţiile

libere

cu

termenul

sau

criteruil

de

clasificare

L

L

corespunzător clasificărilor.

 

0

0

0

N

Criteriul de clasificare

 

Clasificarea conform criteriului atribuit

 

1 1

1

În funcţie de locul de provenienţă a turiştilor se distinge turismul:

a

b

2 2

3 3

4 4

4 4

2

În funcţie de gradul de mobilitate al turiştilor diferențiem turismul:

a

b

5

5

6

6

6

3

După

   

a.Turism

b.Turiştii

c. Persoanele de vîrsta a III-ia

 

,

pentru tineret

activi

 

turismul se clasifică în:

   
 

4

După perioada

de

a.

Permanentă

b

   

manifestare a cererii

turistice circulaţia turistică poate fi:

turistice circulaţia turistică poate fi:

5

Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercueşte litera ce corespunde răspunsului corect pentru fiecare.

L

L

0

0

 

1.

Teritoriul Republicii Moldova constituie:

 

1

1

a.

42,112 mii Km 2 c. 33,847 mii Km 2

2

2

b.

15,987 mii Km 2

d.

28,432

mii Km 2

3

3

2.

Teritoriul Republicii Moldova se divizează administrativ în:

4

4

a.

15 raioane

 

c. 42 raioane d. 32 raioane

5

5

b.

28 raioane

6

6

3.

Cîte oraşe şi municipii sunt în Republica Moldova

7

7

a.

65 oraşe şi 5 municipii

 

c. 68 oraşe şi 3 municipii d. 58 oraşe şi 4 municipii

8

8

b.

55 oraşe şi 2 municipii

9

9

4.

Populaţia Republicii Moldova stabilită la 01.01.2014 în baza datelor

10

10

recensămîntului este de

 

11

11

a.

4.448.9 mii persoane c. 2.358.3 mii persoane

b.

3.557.6 mii persoane

 

d. 3.257.3 mii persoane

5.

Declararea Independenţei Republicii Moldova a avut loc în:

a.

1918

 

c. 1991

b.

1989

d. 1941

6.Oraşul Chişinău este fondat în anul:

 

a.1995

 

c.1436

 

b.1620

d. 1545

7.

Monument protejat de UNESCO de pe teritoriul Republicii

Moldova

 

a. Satul Butuceni, r.Orhei

 

c.Casa memorială A.Donici d. Rezervaţia peizajistică "Suta

b. Arcul Geodezic Struve

de movile"

 

8.

Lacul de acumulare Stânca - Costeşti se află pe râul:

a.

Nistru

 

c. Prut

b.

Bâc

 

d. Răut

 

9.Identifică atracţia antropică ce se află în satul Cobani:

Rezervaţie peisagistică “Suta de movile” c. Zonă ocrotită “Ţara bâtlanilor”

a.

b.

Toltrele cu peşteri “Stânca Mare”

 

d. Biserica din lemn

10.

Staţiunea balneoclimaterică "Bucuria" se află în:

a.

Oraşul Camenca

 

c. Oraşul Cahul d. Oraşul Vadul lui Vodă

b.

Oraşul Chişinău

11.

În anul 2014 turismul din Republica Moldova a sărbătorit vârsta

de:

a. 55 ani

 

c. 100 ani d. 50 ani

 

b. 60 ani

6

 

Analizează datele din tabelul de mai jos şi scrie în coloana din stânga denumirea rezervaţiei naturale din Republica Moldova

L

L

0

0

Nr.

 

Amplasarea

Suprafaţa,

Anul

1

1

Denumirea

 

(raionul)

ha

înfiinţării

2

2

 

3

3

         

1

 

Glodeni şi Făleşti

 

6032

1993

4

4

5

5

2

 

Ungheni

5642

1992

3

 

Străşeni

5177

1971

4

 

Cahul

1691

1991

5

 

Dubăsari

836

1988

7

 

Completează casetele tabelului de mai jos cu elementele mixului de marketing.

L

L

0

0

     

1

1

Elementele mix- ului de merketing

2

2

   

3

3

 

4

4

8

 

Completează tabelul de mai jos cu specializarea ghidului sau caracteristica acestuia în funcţie de solicitările turiştilor.

L

L

0

0

Nr.

 

Specializarea

 

Caracteristica activităţii ghidului

1

1

ghidului

 

2

2

 

3

3

1

 

Ghid de

 

turism

supraveghetor

2

 

Este ghidul care se solicită pentru organizarea unor itinerarii sau pelerinaje şi prezentarea obiectivelor religioase şi lăcaşurilor de cult.

3

 

Ghid de

 

turism sportiv

9

Scrie în tabelul de mai jos cetăţile ce pot fi vizitate pe teritoriul Republicii Moldova.

L

L

0

0

   

Cetăţile din Republica Moldova

 

1

1

1

2

3

2

2

3

3

10

Scrie în spațiile rezervate pentru fiecare tip de transport propus câte 2 dezavantaje.

L

L

0

0

Tipul de

 

Dezavantaje

1

1

transport

 

2

2

Transportul

1.

3

3

aerian

 

4

4

2.

Transportul

1.

rutier

 

2.

11

Scrie în spaţiile libere punctele extreme ale Republicii Moldova indicând localitatea pentru fiecare extremitate:

L

L

0

0

 

NORD

 

1

1

2

2

2

 

EST

Punctele extreme ale Republicii Moldova

VEST

3 3

4 4

4 4
 

SUD

 

12

Scrie mai jos cele cinci informaţii din dosarul acţiunii excursiei pe care trebuie să le posede ghidul naţional de turism asupra participanţilor la excursie.

L

L

0

0

1.

1

1

2.

2

2

3.

3

3

4.

4

4

5.

5

5

13

Scrie în tabelul de mai jos operaţiunile principale care se efectuează de către ghidul naţional de turism la sosirea în hotel (6 operaţiuni) şi plecarea din hotel (6 operaţiuni) a grupului de turişti.

L

L

0

0

1

1

nr

Operaţiuni la sosirea în hotel

Operaţiuni la plecarea din hotel

2

2

3

3

     

1

   

4

4

5

5

6

6

     

2

   

7

7

8

8

9

9

     

3

   

10

10

11

11

12

12

4

   

5

   

6

   

14

Scrie în spaţiile rezervate mai jos factorii care pot interveni în prezentarea de către ghid a unui tur de oraş, sau a unui traseu.

L

L

0

0

1.

 

4.

1

1

Factorii care intervin

2

2

2.

în prezentare

5.

3

3

4

4

3.

6.

5

5

6

6

15

Scrie în spaţiile libere din tabel unde este folosită metoda de prezentare a muzeului în funcţie de cum sînt prezentate exponatele în interior.

L

L

0

0

 

1

1

 

Nr.

Metoda de

 

Este folosită:

2

2

prezentare

 

3

3

1

Metoda

 

tematică

2

Metoda

 

cronologică

3

Metoda vizitei

 

generale

16

Completează în spaţiul de mai jos prezentarea unei staţiunii balneoclimaterice din Republica Moldova conform schemei metodologice .

L

L

0

0

 

1

1

 

Numele

 

2

2

Staţiunii

3

3

 

4

4

5

5

6

6

 

Localitatea

 

7

7

 

8

8

 

Caracterizare

 

Factori naturali de cură

 

Indicaţii Terapeutice

 
 

Instalaţii de tratament

   

Cazare

 

Agrement

17

Scrie în spaţiul de mai jos rolul fişei tehnice în elaborarea unei rute turistice şi indică 8 (opt) elemente pe care trebuie să le conţină aceasta conform normelor metodologice privind instruirea, certificarea şi înregistrarea rutelor turistice.

L

L

0

0

1

1

2

2

 

3

3

 

Rolul

 

4

4

 

5

5

6

6

7

7

 

Elemente ale fişei tehnice:

8

8

     

Nr.

Elemente

9

9

1

 

2

     

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8