Sunteți pe pagina 1din 3
CONVENTIE DE CONLUCRARE PROFESIONALA Intre 4.Cabinetul individual , Victor Ponta” reprezentat prin Victor Ponta, in calitate de avocet titular, 2. Societatea Civila ,Sova si Asociati’ reprezentata prin Dan Sova, in calitate de avocat coorodonator in conformitate cu art. 173 din Statutul Profesiei de Avocat si cu respectarea integrala a tuturor prevederilor Legii 51/1995 si ale Statutului profesiei, s-a convenit incheierea prezentei Convent de conlucrare, in scopul acordarii de ajutor reciproc in probleme profesionale Activitatile de conlucrare care presupun efectuarea de acte profesionale in comun de catre avocatii celor doua entitati se vor desfasura la sediul ,Sova si Asociatii" din strada Puskin nr 30, sector 1, Bucuresti Obiectui Conventiei Parlile prezentei Conventii, de comun acord, au decis incheierea acestela in vederea conlucrari in dosarele de natura penala , de dreptul penal al afacerilor precum si in orice alte cauze se va ivi necesitatea conlucrari Durata Conventiei Conventia de conlucrare se incheie pe 0 durata nedeterminata Aporturile semnatarilor conventi in vederea atingerii scopulvi profesional pentru care a fost incheiata prezenta Conventie, parfile vor aduce exclusiv aporturi in industrie. Onorarii cuvenite Partile, de comun acord, stabilesc ca onorariile pentru lucrarile profesionale sa fie incasate de .Sova si Asociati’”. Pe baza unei facturi lunare, Cabinetul individual Victor Ponta" va primi o suma fixa de 2000 Euro al care se adauga T.V.A. Pe baza lucrarilor efectuate in conlucrare, Cabinetului individual ,Victor Ponta” i se pot retroceda si alte onorarii, pe baza de proces verbal incheiat intre parti. La sfirsitul fiecarul an, partile + prezentei convent vor face 0 analiza a activitatlor efectuate in conlucrare si a onorarilor incasate, analiza in urma careia Cabinetul individual ,Victor Ponta" poate primi si o suma care sa completeze sumele primite in timpul anului si sa corespunda astfel eforturilor profesionale depuse. spozitii finale Prezentul contract va fi depus la Barou, in conformitate cu art.173 din Statutul Profesie! de Avocat si va intra in vigcare in conditile prevazute de Lege si Statut incheiat astazi, 30 August 2007 la sediul ,Sova si Asociati” in 4 exemplare | ei isles ian Sova si Asociatii” Dan Sova Roxana Eftimie Radu Cernov Cabinet Individual ,,Victor Ponta” Victor Ponta, Rds ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE CONLUCRARE PROFESIONALA NR. 1 DIN 30.08.2007 Partile Cabinet de Avocat "Ponta Victor Viorel’ cu sediul in Bucuresti, str. Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. VS4, sc. 1, ap. 25, sector 5, cod fiscal ROO21054500, cont bancar RO35BACX0000003509608000 deschis la Unicredit-Tiriac, sucursala Orizont, reprezentata prin avocat Ponta Victor Viorel si SCA Sova & Asociatii cu sediul social in B-dul lancu de Hunedoara nr. 9, bl. I, sc. B, parter, ap. 44, sector 1, Bucuresti si punct de lucru declarat si luat in evidentele Baroului in str. A. S. Puskin nr. 30, sector 1, Bucuresti, cod fiscal RO14081455, cont bancar ROSOMILBO0000000001 12902 deschis la Millennium, sucursala Pangratti, reprezentata prin avocat Sova Dan Coman ‘Au convenit la incheierea prezentului act aditional prin care se modifica Art. 3 care va avea urmatorul continut: “Incepand cu data de 31.03,2008, pentru servicille acordate, SCA Sova & Asociatii va achita lunar catre Cabinetul de Avocat “Ponta Victor Viorel” suma de 3.000 Euro la cursul BNR din ziua facturarii la care se va adauga TVA. Restul prevederilor raman neschimbate. Incheiat azi, 27.03.2008, in 4 exemplare originale. Cabinet de Avocat “Ponta Victor Viorel” prin SCA Sova & Asociatii prin Avocat Ponta Victor Viorel Avocat Sova Dan Coman