Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

3
la ordinul Ministrului Culturii
nr_____ din ________2016

REGULAMENT
de organizare a concursului pentru elaborarea logo-ului Moldova-25
I. DISPOZIII GENERALE
1.1.
Concursul pentru elaborarea logo-ului Moldova-25 (n continuare Concurs) se
anun i se organizeaz de ctre Ministerul Culturii i are drept scop identificarea celui mai
reuit logo al evenimentelor dedicate srbtoririi a 25 de ani de la proclamarea independenei
Republicii Moldova - Moldova-25.
1.2.
Logo-ul va fi utilizat n cadrul evenimentelor publice dedicate aniversrii respective
(materiale promoionale, spoturi, publicitare, emisiuni, etc).
1.3.
n procesul de elaborare se va ine cont de originalitate, expresivitate,
memorabilitate, atemporabilitate i abilitatea logo-ului de a reflecta trsturile identitare ale
Republicii Moldova n contextul aniversrii a 25-a de la proclamarea independenei.
II. CONDIIILE DE PARTICIPARE
2.1. La Concurs pot participa persoane fizice sau juridice din Republica Moldova.
2.2. Concursul se va desfura n perioada iunie-iulie 2016. Termenul limit de
prezentare a lucrrilor 25 iulie 2016.
2.3. Dosarele vor fi depuse la sediul Ministerului Culturii (Piaa Marii Adunri Naionale
1, bir. 326, Serviciul secretariat al Ministerului Culturii).
2.4. Dosarele trebuie s conin:
2.4.1. Lucrarea cu conceptul de logo (imagine grafic) n format A3 i pe suport electronic.
2.4.2. Copia actului de identitate al autorului.
2.4.3. Formularul de participare, conform modelului anexat la prezentul regulament.
2.5. La depunerea conceptelor de logo, autorul va semna o declaraie prin care, n caz de
ctig, accept cedarea total a dreptului de autor.
III. EXAMINAREA I EVALUAREA PROPUNERILOR
3.1. Examinarea propunerilor prezentate se efectueaz de ctre membrii Comisiei, pentru
evaluarea proiectului de elaborare a logo-ului Moldova-25.
3.2. Decizia Comisiei se consemneaz ntr-un proces-verbal, privind rezultatele examinrii
i va fi fcut public prin intermediul site-ului oficial al Ministerului Culturii www.
mc.gov.md nu mai trziu de 30 iulie 2016.
IV. PREMIEREA NVINGTORILOR
4.1. Autorului celui mai reuit concept de logo desemnat de Comisie ca nvingtor al
concursului, i se va acorda un premiu n valoare de 10000 lei.

Anex
la Regulamentul de organizare a concursului
pentru elaborarea logo-ului Moldova-25
FORMULAR DE PARTICIPARE
INFORMAII GENERALE:
1) Numele, prenumele ______________________________________________________
(numele, prenumele participantului / organizaiei)
2) Adresa _________________________________________________________________
(localitatea, strada)
3) Datele de contact _________________________________________________________
(telefon fix i mobil, e-mail)
___________________________________________________________________________
Prin prezentul Formular de participare, declar c am fcut cunotin i sunt de acord cu
prevederile regulamentului n cauz.