Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTRRE nr. ___________
din ____ _____________ 2016

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea i


completarea unor acte legislative
--------------------------------------------------------------------------------Guvernul HOTRTE:
Se aprob i se prezint Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea i completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Contrasemneaz:
Ministrul justiiei
Ministrul finanelor

Proiect

Lege
pentru modificarea i completarea unor acte legislative
Parlamentul adopt prezenta lege organic
Art. I Articolul 25 alineat 1 litera b) din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie
1992 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi (Monitorul Parlamentului, 1994,
nr. 2, art. 33) va avea urmtorul cuprins:
b) conine denumirea autoritilor publice ori indic n mod eronat, direct
sau indirect, c ntreprinderea aparine statului, unei uniti administrativ-teritoriale
sau unei autoriti publice;.
Art. II - Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicat
n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 302) se
completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 2 alineatul (1), dup punctul 112), se completeaz cu punctul
113) cu urmtorul cuprins:
113) pentru permisiunea de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a
statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului n
denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ;.
2. Articolul 3 se completeaz cu punctul 14, cu urmtorul cuprins:
14) pentru permisiunea de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a
statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului n
denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ
100 mii lei.
Art. III Articolul 9 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind
nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711) se modific
i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La alineatul (11), litera d) va avea urmtorul cuprins:
d) conine denumirea oficial sau istoric a unitii administrativ-teritoriale,
dac nu exist acordul scris al consiliului local al unitii administrativteritoriale;;
2. Se completeaz cu alineatele (111) i (112) cu urmtorul cuprins:
(111) Se permite nregistrarea unei denumiri cu utilizarea denumirii oficiale
sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau
istorice a statului dac solicitantul nregistrrii obine permisiunea n acest sens,
care se acord i se retrage n modul i n condiiile stabilite de Guvern.
(112) Persoana juridic cu scop lucrativ creia i s-a retras permisiunea de
utilizare n denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor
sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului este obligat s modifice

denumirea sa n termen 2 luni de la data recepionrii deciziei de retragere a


permisiunii..
Art. IV Articolul 263 din Codul contravenional al Republicii Moldova
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 15) se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La alineatul (6):
n dispoziie, cuvintele firm (denumire) se substituie cu cuvntul
denumire, cuvntul firmei se substituie cu cuvntul a denumirii, iar n final se
completeaz cu cuvintele sau a denumirii oficiale sau istorice a statului, a
abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului;
n sanciune, textul de la 10 la 30 de uniti convenionale se substituie cu
textul de la 200 la 400 de uniti convenionale aplicat persoanei juridice..
2. Se completeaz cu alineatele (61) cu urmtorul cuprins:
(61) Neexecutarea obligaiei de modificare a denumirii n cazul retragerii
permisiunii de utilizare n denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a
abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului
se sancioneaz cu amend de la 300 la 400 de uniti convenionale aplicat
persoanei juridice..
Art. V Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea
prin autorizare a activitii de ntreprinztor (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494) la compartimentul Ministerul
Justiiei/Camera nregistrrii de Stat se completeaz cu rndul 3 cu urmtorul
cuprins:

3 Permisiune de utilizare a denumirii 100 000 lei


Fr termen
oficiale sau istorice a statului ori a
abrevierilor
sau
derivatelor
denumirii oficiale sau istorice a
statului n denumirea persoanei
juridice cu scop lucrativ.

Art. VI. - (1) Prezenta lege intr n vigoare peste o lun de la data publicrii
n Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
(2) Guvernul, n termen de 3 luni, va aduce actele sale normative n
concordan cu prezenta lege.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI