Sunteți pe pagina 1din 4
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE, PARTEA |, Nr. 50145 VIl 2016 7 MINISTERUL FIN@NTELOR PUBLICE ORDIN pri \d tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare prin POS ‘Ayand In vedere pravedenle Ordonanfal de urgent @ Guvemului nr 193/202 privind intraduceres sistomelor moderns do plat, aprobatS cu mocificari gi compiat8n prin Legaa nr, 250/2003, cu modifcarla si completarile ulterioars In ternaiul prevederior art. 183 alin. (11) It. 4) din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedur3 fscala, cu modifiesila 5) campletiiile utenoere, sale art 10a), (4)din Holrares GuvernuJul nr 34/2009 privinc organtzarea 5ifunctionarea Ministeruiu Finartelar Publice, cu mouificarie i completanle ulteraare, ministrul finantelor publice emits urmétorul ordin Att. 1. —(1) Se sproba tpunile de creante fscale care pot f platite prin intermadiul cardurilor bancare prin FOS, conform fanexei care lace parte ilegranti cin prezentul ordin (2)Prevedenle prezentulut oncin se aplic3 2} numai pentru achitarea obligatilor bugetars prin intermediu| POS-unlor instalate la UNLzjile tentoriale ale ‘Trozoreriol Statull bjnumel persoanele fizice identiicate fiscal pe baza codulul ‘numeric personal Art, 2.— Structurile de specialitate din cadrul Ministeruiu Finangelor Publice gi Agertie Nationals de Acministrare Fiscal \vor duca la Indepiinire