Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE
LICEN/DIPLOMA I DISERTAIE

Actualizat: 19.03.2015

2015

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

Capitolul I
DISPOZIII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament a fost elaborat n conformitate cu urmtoarele


prevederi:
Legea Educaiei Naionale nr.1/2011, art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145,
146, 152 i 157 ;
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile
i completrile ulterioare;
H.G. nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor universitare
de masterat;
Legea 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior
particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de
invatamant superior de stat acreditate;
Ordinului Ministrului educaiei nationale si al ministrului delergat pentru
invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
nr.183/2014 privind Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a
examenelor de licen/diplom/disertaie si reactualizat conform O.M. nr.
3179 / 05.02.2015.

Art.2. Examenele de finalizare a studiilor n cadrul U.B.B., sunt: examenul


de licen/diploma, pentru ciclul de studii universitare de licen i examenul de
disertaie, pentru ciclul de studii universitare de masterat.
Examenele prevzute la alin.1 se organizeaz i se desfoar n
conformitate cu dispoziiile legale i cu cele ale prezentului regulament.

U.B.B.

Pag. 2

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

Art.3. U.B.B. organizeaz examene de licenta/ diploma si disertaie numai


pentru programele/ specializrile de studii acreditate.

Art. 4. U.B.B. organizeaz examen de licenta/ diploma si disertaie numai


pentru absolvenii proprii.
La un program de studii /specializare, examenul de licenta/ diploma si
disertaie se organizeaz i se desfoar n aceleai condiii pentru toi
candidaii, indiferent de forma de nvmnt parcurs.

Art. 5. Examenele de licenta/ diploma si disertaie se desfoar la sediile


facultilor organizatoare din cadrul U.B.B..

Art.6. Comercializarea lucrrilor tiinifice n vederea facilitrii falsificrii de


ctre cumprtor a calitii de autor a unei lucrri de licenta/ diploma si
disertaie, este interzis.
Persoanele care se fac vinovate de svrirea unor astfel de fapte,
indiferent de calitatea pe care o au n cadrul U.B.B., student sau cadru didactic,
precum i orice alt angajat sau asociat al U.B.B., vor fi sancionate conform
legislaiei n domeniu.

Art.7. Pentru asigurarea originalitii fiecare lucrare de licenta/ diploma si


disertaie va fi prezentat i va fi nsoit de o declaraie pe proprie rspundere,
completat i semnat de autorul lucrrii, conform modelului Anexa nr.3 la
prezentul regulament.
n condiiile n care coordonatorii tiinifici ai lucrrilor de licenta/ diploma
si disertaie, dup ce au dat toate ndrumrile necesare ntocmirii i redactrii
lucrrii, constat nclcarea Codului de etic i dontologie profesional
U.B.B.

Pag. 3

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

universitar de ctre student/student-masterand, elaboreaz un referat prin care


propune sancionarea acestuia.

Art.8. Modul de redactare a lucrrii de licenta/ diploma sau disertaie se


stabilieste prin ghiduri elaborate de consiliile facultilor.

Capitolul II
NSCRIEREA ABSOLVENILOR

Art.9. Pentru absolvenii fiecrei promoii din cadrul U.B.B., examenele de


licenta/ diploma sau disertaie se pot organiza n trei sesiuni, in perioadele
stabilite de senatele institutiei oraganizatoare, din care doua sesiuni in anul
universitar curent si o sesiune in luna februarie a anului universitar urmator.
La examenele de finalizare a studiilor se pot nscrie i absolvenii
promoiilor anterioare n sesiunile programate pentru promoia curent.

Art.10. Absolvenii specializrilor/programelor de studii acreditate se pot


inscrie si pot sustine examenul de licenta/diploma la o alta institutie de
invatamant superior acreditata , cu aprobarea senatelor universitare ale celor
doua institutii de invatamant superior, dupa avizul consiliilor de administratie .
Absolventii care provin din institutii autorizate s funcioneze provizoriu susin
examenul de licen/diploma in cadrul institutiilor de invatamant superior
acreditate, in baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii de invatamant
superior, cu aprobarea senatelor universitare dupa avizul consiliilor de
administratie.

U.B.B.

Pag. 4

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


Art.11.

Facultile

organizatoare

ale

2015

examenelor

de

licen/diploma/masterat vor informa candidaii despre sesiunile de examene de


finalizare a studiilor, stabilite de

Senatul Universitii, despre condiiile i

perioadele de nscriere, tematica, bibliografia etc., prin afiare la avizierul fiecrei


facultii organizatoare i pe pagina web a instituiei de invatamant superior.
Tematica i bibliografia rmn valabile i pentru celelalte sesiuni de
examene de finalizare a studiilor din anul universitar 2014.

Art. 12. nscrierea candidailor pentru un examen de finalizare a studiilor se


efectueaz individual, cu cel puin 10 zile nainte de nceperea examenului, la
facultile organizatoare din cadrul U.B.B.

Art.13. Dosarul de nscriere al fiecrui candidat pentru susinerea


examenului de licen va cuprinde urmtoarele:
a. Cerere-tip de nscriere Anexa nr.1 la prezentul regulament;
b. Diploma de bacalaureat - original;
c. Adeverina de absolvire a studiilor eliberat de ctre facultatea absolvit
original;
d. Certificat de competen lingvistic ntr-o limb de larg circulaie
internaional, eliberat de U.B.B. sau de ctre o alt instituie specializat,
naional ori internaional, recunoscut de U.B.B..
e. Patru fotografii color tip paaport (3/4);
f. Certificat de natere i, dup caz, de cstorie - copie legalizat;
g. Chitana privind achitarea taxei pentru examenul de licenta si viza
casieriei pentru taxele scolare aferente celor patru ani de studiu;

U.B.B.

Pag. 5

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


h. Lucrarea de licen ntr-un singur exemplar,

2015

nsoit de referatul

conductorului tiinific al acesteia;


i. Declaraie pe proprie rspundere privind originalitatea coninutului
lucrrii de licen Anexa nr.3 la prezentul regulament;
j. Copie xerox dup cartea de identitate;
k. Dosar plic.

Art.14. Dosarul de nscriere al fiecrui candidat pentru susinerea


examenului de disertaie va cuprinde urmtoarele:

a. Cerere-tip de nscriere Anexa nr.2 la prezentul regulament;


b. Diploma de licen original i copie legalizat;
c. Suplimentul de diplom eliberat de facultatea absolvit n copie
legalizat;
d. Diploma de bacalaureat n copie legalizat;
e. Patru fotografii tip paaport (3/4);
f. Certificat de natere i, dup caz, de cstorie - copie legalizat;
g. Chitana privind achitarea taxei pentru examenul de disertaie;
h. Lucrarea de disertaie ntr-un singur exemplar, nsoit de referatul
conductorului tiinific al acesteia;
i. Declaraie pe proprie rspundere privind originalitatea coninutului
lucrrii de licen Anexa nr.3 la prezentul regulament;
j. Copie xerox dup cartea de identitate;
k. Dosar plic.

U.B.B.

Pag. 6

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

Art.15.

dosarele

Secretariatele

facultilor

organizatoare

preiau

candidailor, verificnd totodat coninutul acestora i i asum rspunderea


pentru pstrarea actelor originale si existenta tuturor actelor originale n dosarul
de licen/disertaie.

Capitolul III
DESFURAREA EXAMENELOR

Art.16. Examenul de licen const din dou probe, dup cum urmeaz:
a) proba 1: Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate (prob
scris);
b) proba 2: Prezentarea i susinerea lucrrii de licen/proiectului de diploma.
Prezentarea i susinerea lucrrii de licen/proiectului de diploma sunt
publice i se desfoar prin contact direct, nemijlocit prin prezena, n acelai loc
i n acelai moment, a comisiei de examen cu examinatul.

Art.17. Examenul de disertaie const ntr-o singur prob, i anume:


prezentarea i susinerea lucrarii de disertaie.
Prezentarea i susinerea lucrarii de disertaie sunt publice i se desfoar
prin contact direct, nemijlocit prin prezena, n acelai loc i n acelai moment, a
comisiei de examen cu examinatul.
Art.18. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se vor forma din cadre
didactice titulare ale universitatii si se stabilesc pe programe de studii/specializri,
prin decizie a rectorului U.B.B., la propunerea consiliilor facultilor i cu
aprobarea senatului universitii.
Membrii

comisiilor

de

examen

trebuie

fie

specialiti

specializarea/programul de studii la care se desfoar examenul de finalizare


U.B.B.

Pag. 7

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

a studiilor;
Comisiile se fac publice prin afiare la sediile facultilor organizatoare.

Art. 19. Conducerea facultilor organizatoare i comisiile de examen


poart ntreaga responsabilitate pentru organizarea i desfurarea examenelor
de finalizare a studiilor.

Art.20. Pentru fiecare sesiune de licen/diploma/disertaie, n cadrul


U.B.B. se constituie comisii de organizare a examenelor de finalizare a studiilor.

Art.21. n cadrul fiecrei faculti organizatoare, comisiile de examen de


finalizare a studiilor pentru fiecare program de studii universitare de
licen/diploma/masterat vor fi formate din cadre didactice ale universitatii si vor
avea in componenta :
preedinte;
membrii;
secretar.
Preedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie s aib
gradul didactic de profesor universitar sau confereniar universitar.

Membrii comisiei/subcomisiilor de examene de finalizare a studiilor trebuie


s aib titlul tiinific de doctor i gradul didactic de lector universitar/ef de
lucrri universitar, confereniar universitar sau profesor universitar.

U.B.B.

Pag. 8

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie s aib cel


puin gradul didactic de asistent universitar i are numai atribuii de administrare
a documentelor.

Art. 22. Pentru fiecare facultate organizatoare se constituie o comisie de


analiz i soluionare a contestaiilor numit prin decizia rectorului U.B.B., la
propunerea consiliilor facultilor/departamentelor i cu aprobarea senatului
universitii.

Comisia de analiz i soluionare a contestaiilor va fi format din


preedinte i doi membri.

Art.23. Pe lng comisia de licen a fiecrei faculti organizatoare se mai


constituie si subcomisii de supraveghere a probei scrise;
Numrul

membrilor

subcomisiilor

este

stabilit

de

comisia

de

licen/disertaie din cadrul facultii organizatoare i nu poate fi mai mic de trei.


Subcomisiile se propun de ctre consiliile facultilor organizatoare i se
aprob de Senatul Universitii.
Membrii comisiilor si subcomisiilor de examen de finalizare a studiilor sunt
remunerai pentru aceast activitate exclusiv de instituia organizatoare.

U.B.B.

Pag. 9

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


Art.24.

Componenta

comisiilor

pentru

2015

examenele

de

licenta/diploma/disertatie si a comisiilor pentru solutionarea contestatiilor se


publica pe site-ul web al institutiei.

Art.25. Proba scris se desfoar dup cum urmeaz:


a) comisiile facultilor organizatoare vor afia, cu cel puin 48 de ore
nainte, listele nominale ale candidailor care au dreptul s se prezinte la
examenul de licen/diploma/disertaie;
b) data i ora nceperii probei scrise, precum i repartizarea pe sli a
candidailor se vor afia cu cel puin 24 de ore nainte de nceperea examenului;
c) candidaii au obligaia s verifice exactitatea datelor nscrise n listele
afiate i s sesizeze comisiile de examene de licen/diploma/masterat n
legtur cu eventualele neconcordane;
d) proba scris const n test gril si subiecte de sintez, si se desfasoara pe
o durat de 3 ore;
e) subcomisiile de elaborare a subiectelor i corectare a lucrrilor scrise au
obligaia s ntocmeasc baremele de corectare care vor fi afiate la ncheierea
probei scrise;
f) la intrarea n sala de examen n care se susine proba scris, candidatul
prezint cartea de identitate, fiind interzis deinerea de telefoane mobile, cri i
alte materiale didactice;
g) aezarea candidailor se face n ordine alfabetic i la distan de dou
locuri ntre ei;
h) candidaii vor intra n slile n care se susine proba scris cu cel puin 60
de minute naintea nceperii acesteia. Pn la nceperea examenului, seful
subcomisiei de supraveghere din fiecare sal de examen distribuie materialele de
examen i explic modul de utilizare a acestora;
U.B.B.

Pag. 10

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

i) candidaii care nu vor fi prezeni n sal n momentul distribuirii


subiectelor pierd dreptul de a susine proba scris;
j) orice fraud sau ncercare dovedit de fraud n timpul probei scrise se
sancioneaz cu eliminarea candidatului respectiv din examenul de licen,
menionndu-se n toate documentele eliminat din examen. Responsabilul
subcomisiei de supraveghere ntocmete un proces-verbal pe care l semneaz
alturi de ceilali membrii ai subcomisiei i de candidatul n cauz (dac refuz se
consemneaz);
k) la finalul examenului, responsabilul subcomisiei de supraveghere,
primete lucrrile candidailor pe baza unui tabel nominal sub semntur (Anexa
nr.7), dup care le va preda secretarului comisiei de licen n baza unui proces
verbal (Anexa nr.5);
l) fiecare lucrare va fi evaluat independent de ctre doi membrii din
subcomisia de corectare a lucrrilor; n caz de neconcordan ntre cele dou
evaluri, lucrarea va fi supus unei noi evaluri din partea altui membru al
subcomisiei, desemnat de preedintele acesteia (Anexa nr.6);
m) la proba scris, numai dac ntre cele dou evaluri exist o
neconcordan mai mare de un punct, lucrarea va fi supus unei noi evaluri din
partea altui membru al subcomisiei, desemnat de preedintele acesteia;
n) evaluarea lucrrilor la proba scris se face, n cazul testului gril, pe baza
punctajul rezultat n urma aplicrii grilei de corectur, iar n cazul subiectelor de
sintez, pe baza punctajului obinut conform baremului afiat. Nota minim de
promovare este 5,00.
o) nota obinuta la

proba scris se afieaz la avizierul facultii

organizatoare n cel mult 24 h de la data desfurrii probei scrise, sub semntura


preedintelui Comisiei de licen a facultii organizatoare i a secretarului
acesteia.
U.B.B.

Pag. 11

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

p) contestaiile cu privire la rezultatele obinute la proba scris se depun la


secretariatul facultii organizatoare, n termen de 24 de ore de la afiarea
rezultatelor, i se soluioneaz, n cel mult 48 de ore de la data ncheierii
depunerii contestaiilor de ctre Comisia de analiz i soluionare a contestaiilor.
Deciziile Comisiilor de analiz i soluionare a contestaiilor sunt definitive;
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de
finalizare a studiilor nu este public. Deciziile comisiilor se adopt cu votul
majoritii membrilor acestora.

Art.26. Proba oral se desfoar astfel:


a) prezentarea i susinerea lucrrii de licen/disertaie are loc n faa
subcomisiei de evaluare a lucrrilor de licen/disertaie i este condiionat de
promovarea, n prealabil, a probei scrise n cazul examenului de licen;
b) fiecare membru al subcomisiei acord note de la 1 la 10; nota pentru
lucrarea de licen/disertaie este media aritmetic a notelor acordate de
membrii subcomisiei. Nota de promovare a fiecarei probe nu poate fi mai mic de
5, iar media de promovare a examenului de licenta trebuie sa fie cel putin 6;
c) rezultatele obinute la probele orale nu pot fi contestate.
d) notele la probele orale de examen sunt numere intregi de la 1 la 10.
Art.27. Nota final a examenului de licen se stabilete ca medie aritmetic
ntre nota obinut la proba scris i cea obinut la proba oral, i pentru
promovarea examenului de licen/disertatie, aceasta trebuie s fie cel putin
6,00.

Art.28. Candidaii care nu promoveaz examenele de finalizare a studiilor, se


pot prezenta ntr-o sesiune ulterioar, cu suportarea cheltuielilor aferente,
stabilite de Consiliul de administraie al U.B.B..
U.B.B.

Pag. 12

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

Art.29. Diplomele pentru absolvenii care au promovat examenul de finalizare


a studiilor se elibereaz, n programul de studii/specializarea absolvit(), de ctre
instituia organizatoare, n termen de cel mult 12 luni de la data promovrii.

Art.30. Pn la eliberarea diplomei, absolvenii care au promovat examenul


de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverine de absolvire. Adeverina de
absolvire confer titularului aceleai drepturi legale ca i diploma i trebuie s
conin functia, numele si semnturile persoanelor responsabile din institutia de
invatamant superior i informaiile urmatoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de
predare, locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste
(hotarare a Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz).

In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza


procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

Art.31. Absolvenii care nu promoveaz examenul de finalizare a studiilor


primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaii

U.B.B.

Pag. 13

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

privind forma de nvmnt la care s-a organizat colarizarea, perioada de studii,


mediile de promovare a anilor de studii.
V. DISPOZIII FINALE
Art.32. Prezentul Regulament a fost actualizat n edina Senatului
Universitii din data de 07.01.2015 i reactualizat in Sedinta de Senat din data de
19.03.2015.

ANEXE
Anexa nr.1: Cerere-tip de nscriere la examenul de licen;
Anexa nr.2: Cerere-tip de nscriere la examenul de disertaie;
Anexa nr.3: Declaraie pe proprie rspundere privind originalitatea
coninutului lucrrii de licen/disertaie;
Anexa nr.4: Certificat de competen lingvistic;
Anexa nr.5: Proces-verbal de primire a formularelor tipizate utilizate la
proba scris;
Anexa nr.6: Borderou de corectur;
Anexa nr.7: Tabel nominal privind candidaii nscrii la examenul de licen.
Anexa nr. 8: Borderou primire lucrari la examenul de licenta proba scrisa

RECTOR,
Prof.univ.dr. Anghel ANDREESCU

U.B.B.

Pag. 14

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN

2015

ANEXA nr.1

APROB
DECAN
CERERE DE NSCRIERE
la examenul de LICEN
Sesiunea
1. Numele i prenumele :
(cu iniiala tatlui)
2. Instituia de nvmnt superior absolvit:
Universitatea____________________________________________________________
Facultatea_____________________________________________________________
3. Programul de studii absolvit:
Forma de nvmnt: ZI/IFR, Durata studiilor: ani;
4. Anul absolvirii:
5. Liceul absolvit:
6. Data i locul naterii: ziua

, luna

, anul

n localitatea

judeul
7. CNP:
8.

Naionalitatea:

9. Cetenia :
10. Domiciliul stabil: Localitatea
cod potal
bloc

, str.
, sc.

telefon fix

nr.
, et.

, ap.

, jud.

Telefon mobil_______________

11. Disciplina la care se susine lucrarea de licen:


__________________________________________
12. Titlul lucrrii de licen

13. Coordonatorul tiinific al lucrrii


14. Semnatura coordonatorului stiintific__________________________________
15. Viza casierie

Data

U.B.B.

Semntura absolvent

Pag. 15

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

ANEXA nr.2
UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI
FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

APROB
DIRECTOR DEPARTAMENT
CERERE DE NSCRIERE
la examenul de DISERTAIE
Sesiunea

1. Numele i prenumele :
(cu iniiala tatlui)
2. Programul de studii absolvit:
Forma de nvmnt: ZI
Durata studiilor:
semestre;
3. Anul absolvirii:
4. Facultatea absolvit:
a) programul de studii universitare de licen:
b) anul absolvirii cu examen de licen:
5. Data i locul naterii: ziua
, luna
, anul
n localitatea
judeul
6. CNP:
7.
Naionalitatea:
8. Cetenia :
9. Domiciliul stabil: Localitatea
cod potal
, str.
nr.
bloc
, sc.
, et.
, ap.
, jud.
telefon fix
Telefon mobil_______________
10. Disciplina la care se susine lucrarea de disertaie:
__________________________________________
11. Titlul lucrrii de diserta
12. Coordonatorul tiinific al lucrrii
14. Semnatura coordonatorului stiintific__________________________________
15. Viza casierie
Data

U.B.B.

Semntura

Pag. 16

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

ANEXA nr.3

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE


PRIVIND ORIGINALITATEA CONINUTULUI LUCRRII DE LICEN/DISERTAIE

Subsemnatul(a)

domiciliat() n .. str. . nr. .. sc. .. et. .. ap. jud. , nscut() la


data de . n localitatea jud. , fiul lui i al .
posesor al C.I. seria .. nr. C.N.P. .. eliberat de .. absolvent
al Facultii ., din cadrul Universitii Bioterra Bucureti, programul de
studii ., promoia , forma de nvmnt .., declar pe
proprie

rspundere,

lucrarea

de

licen/disertaie

cu

titlul

... elaborat n vederea


susinerii publice n sesiunea este o lucrare original.
De asemenea, declar c nu am plagiat alt lucrare de licen/disertaie,
tratate, monografii, lucrri de specialitate, articole etc., publicate sau postate pe
internet,

toate sursele bibliografice folosite la elaborarea lucrrii de

licen/disertaie fiind menionate n cuprinsul acesteia.

Data,

U.B.B.

Semntura,

Pag. 17

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

ANEXA nr.4
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURESTI


Acreditata prin legea 480/2002 publicata in M.O. n.r. 518 din
17.07.2002

____________________________________

CERTIFICAT DE COMPETEN LINGVISTIC

Se atesta ca
absolvent(a)

al(a)

Dl./Dna ...............................

Facultatii

................................................................................,

promovat examenul de limba straina , dovedind competenta de comunicare in limba


engleza.
Certificatul a fost eliberat in baza metodologiei cadru, elaborata de Ministerul
Educatiei Nationale si aprobata prin ordinul Ministrului nr.

EXAMINATOR LIMBI STRAINE


(gr.didactic,numele)

RECTOR ,

Prof.univ.dr. ANGHEL ANDREESCU

U.B.B.

Pag. 18

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015
ANEXA nr.5

PROCES VERBAL DE PRIMIRE


A FORMULARELOR TIPIZATE I A SUBIECTELOR UTILIZATE LA PROBA SCRIS
Subsemnatul/a................................................................ ef de sal (..............) la
examenul de licen sesiunea....................................................... am primit n data
de.................., la ora......................., un numr de.............................exemplare grile pentru proba
scris a examenului de licen i un numr de ....................exemplare lucrari scrise.
De asemenea, am primit i lista studenilor nscrii la examenul de licen.

Am primit,
ef de sal,

Am predat,
Secretar comisie de licen,

PROCES VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE


A LUCRRILOR SCRISE I A FORMULARELOR TIPIZATE NEUTILIZATE SAU ANULATE
Subsemnatul/a............................................................ef de sal (....................)la
examenul de licen /diploma sesiunea.............................................am predat n data de
.................., la ora..................., un numr de:
*..........................exemplare lucrari scrise
*..........................subiecte tip grila
*..........................grile anulate
*..........................lucrari scrise anulate

De asemena, am predat i lista studenilor nscrii la examenul de licen, cu


semnturile acestora obinute la predarea lucrrii scrise.
Am predat,
ef de sal,

U.B.B.

Am primit
Secretar comisie de licen,

Pag. 19

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI

2015

ANEXA nr.6

Ministerul Educaiei Nationale


Universitatea BIOTERRA BUCURETI
Facultatea ____________________________
Examen de licen /diploma Sesiunea_____________
BORDEROU DE CORECTUR

Proba scris: Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate

Nr.
Lucr
rii

Corectura 1
Grila

Sinteza

Corectura 2
Total

Grila

Sinteza

Corectura 3
Total

Grila

Sinteza

Nota
final
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
.......
.

Presedinte:

Membrii:

Secretar comisie

U.B.B.

Pag. 20

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


Ministerul Educaiei Nationale

2015

ANEXA nr. 7

Universitatea BIOTERRA BUCURETI


Facultatea ____________________________
Examen de licen Sesiunea_____________
TABEL NOMINAL
PRIVIND CANDIDAII NSCRII LA EXAMENUL DE LICEN
PROBA SCRIS
SALA ______ DATA______________ ORA_________

Nr.

Nume i Prenume

Crt.

Promoia

Forma de

Semntura

nvmnt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
...

Responsabil Subcomisie supraveghere

U.B.B.

Secretar Comisie licen

Pag. 21

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCURETI


Ministerul Educaiei Nationale

2015

ANEXA nr. 8

Universitatea BIOTERRA BUCURETI


Facultatea ____________________________
Examen de licen /diploma Sesiunea_____________
BORDEROU PRIMIRE LUCRARI LA EXAMENUL DE LICEN
PROBA SCRIS
SESIUNEA IULIE 2014
SALA ______ DATA______________ ORA_________

Nr. crt.

Numele si prenumele

C.N.P.

Nr. pag.

Semnatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRESEDINTE
U.B.B.

Pag. 22