Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNICAT INFORMATIV

Agenţia Proprietăţii Publice anunţă desfăşurarea licitaţiilor "cu strigare" pe piaţa reglementată (Bursa de Valori), în perioada 19 - 23 septembrie 2016, pentru privatizarea acţiunilor proprietate publică de stat din următoarele societăţi pe acţiuni, în loturi unice

                       

cota parte

nr.

numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare (ISIN)

denumirea bunului proprietate de stat supus privatizării

capitalul

preţul

nominal al

preţul iniţial

de vânzare

numărul total de acţiuni proprie tate de stat

cota parte

a statului

numărul de acţiuni proprietate de stat puse în vânzare

a statului

în capitalul

d/o

IDNO

genul de activitate

adresa

social, lei

unei acţiuni,

lei

al unei

acţiuni, lei

în

capitalul

social,%

social pusă

în

vânzare,%

       

fabricarea,

               

comercializarea

1 MD14BARZ1004

1003602014168

S.A. “Barza Albă”

băuturilor,

producției

mun.Bălţi,

bd.Victoriei, 49

136,712,000

100.00

255.00

1,367,120

100.00

1,367,120

100.00

alcoolice

       

comerţul cu ridicată al combustibililor solizi şi lichizi

mun.Chişinău,

             

2 MD14PETC1009

1003600136369

S.A."Comerţ-Petrol"

str.Columna, 90

775,960

10.00

0.25

77,596

100.000

77,596

100.000

       

producerea

               

maşinilor de

3 MD14SALU1006

1002602003026

S.A."Uzina de maşini de salubritate din Făleşti"

salubritate,

fabricarea altor

or.Făleşti,

str.M.Eminescu, 61

15,435,775

1.00

0.70

14,528,748

94.124

14,528,748

94.124

maşini

       

importul,fabricare

               

4 MD14TCTC1007

1002600005141

S.A. “Tutun-CTC”

a,comercializarea

mun.Chişinău,

111,820,414

20.00

67.00

5,076,982

90.81

5,076,982

90.81

articolelor din

str.Ismail, 116

tutun

     
       

importul şi

mun.Chişinău,

str.V.Alecsandri, 78

             

5 MD14COBI1006

1002600000227

S.A."Combustibil Solid"

comercializarea

combustibilului

3,359,652

6.00

3.05

436,924

78.030

436,924

78.030

       

lucrări de

               

6 MD14AQUA1001

1003603008520

S.A."Aqua-Prut"

construcţii

or.Cahul, s.Roşu

1,928,853

9.00

80.00

163,962

76.504

163,962

76.504

       

lucrări de construcţie, reparaţii şi montaj

or.Taraclia,

             

7 MD14CERA1008

1002610000125

S.A."Ceramica-T"

str.Uzinelor, 3

18,472,200

20.00

4.36

555,926

60.191

555,926

60.191

         

mun.Chişinau,

             

8 MD14HISI1000

1003600020396

S.A."Hotelul "Chişinău"

servicii hoteliere

bd.Negruzzi, 7

1,449,390

3.00

6.00

290,745

60.179

290,745

60.179

       

fabricarea şi

mun.Chişinău,

             

9 MD14CARP1005

1003600088549

S.A."Floare-Carpet"

comercializarea

str.Grădina Botanica,

66,948,299

11.00

15.00

3,620,460

59.486

3,620,460

59.486

covoarelor

15

                       

cota parte

nr.

numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare (ISIN)

denumirea bunului proprietate de stat supus privatizării

capitalul

preţul

nominal al

preţul iniţial

de vânzare

numărul total de acţiuni proprie tate de stat

cota parte

a statului

numărul de acţiuni proprietate de stat puse în vânzare

a statului

în capitalul

d/o

IDNO

genul de activitate

adresa

social, lei

unei acţiuni,

lei

al unei

acţiuni, lei

în

capitalul

social,%

social pusă

în

vânzare,%

         

or.Taraclia,

             

10

MD14PLEX1002

1003610000683

S.A."Complex"

construcţii

str.Voczalinaia, 18

3,300,610

10.00

0.85

131,862

39.951

131,862

39.951

       

construcţii generale de clădiri

mun.Chişinău,

             

11

MD14CIMS1009

1004600023512

S.A."CIMS-73"

şos.Munceşti, 123a

1,151,922

6.00

2.00

70,622

36.785

70,622

36.785

     

Î.M."Glass Container

Company"S.A.

fabricarea

               

12

MD14GLAS1004

1002600028650

ambalajelor din

sticlă

mun.Chişinău,

str.Uzinelor, 201

243,546,864

484.00

200.00

158,081

31.415

158,081

31.415

     

S.A."Fabrica de produse lactate din Nisporeni"

 

or.Nisporeni,

             

13

MD14NISP1003

1003609004111

produse lactate

str.Industrială, 79

893,270

10.00

4.20

17,598

19.701

17,598

19.701

       

vinuri şi băuturi alcoolice, sucuri, piureuri din fructe

r-l Teleneşti,

             

14

MD14NTEL1000

1006606005428

S.A."Natur-Telecon"

s.Negureni

3,339,930

10.00

2.00

56,644

16.960

56,644

16.960

         

or.Vulcăneşti,

             

15

MD14INLA1007

1004611002186

S.A."Fabrica de unt şi brînzeturi din Vulcăneşti "InLav"

unt, produse

lactate

str.Komsomoliskaya,

42

1,626,600

50.00

0.10

4,337

13.331

4,337

13.331

 

16 27493

MD14AURP1003

 

S.A. “Autoservice din Pîrliţa”

servicii de reparații și montaj

r-nul Ungeni, s.Pîrliţa

235,195

5.00

0.50

3,462

7.360

3,462

7.360

       

colectarea şi

               

17 1003601000302

MD14ANEN1009

S.A."Întreprinderea de colectare şi desfacere Anenii Noi"

comercializarea

producţiei

agricole

r-l Anenii Noi, s.Bulboaca

733,900

20.00

2.00

1,287

3.507

1,287

3.507

 

18 MD14LIVA1007

32376

S.A. de achiziţii şi desfacere a producţiei agricole “Livada”

achiziții și comerț producție agricolă

r-l Orhei, s.Peresecina, str. Boris Glavan, 10

716,760

20.00

2.30

268

0.748

268

0.748

       

unt, produse lactate, lapte praf degresat

or.Floreşti, str.Vilelor,

             

19 MD14FUDF1006

1003607011922

S.A."Fabrica de unt din Floreşti"

1

4,544,900

50.00

771.00

332

0.365

332

0.365

       

servicii de

               

20 MD14AGZA1008

133013561

S.A."Agromec-Zăbriceni"

reparaţie

r-l Edineţ, s.Zăbriceni

372,430

10.00

0.50

29

0.078

29

0.078

       

carne şi produse din carne, conserve, grăsimi

mun.Bălţi,

             

21 MD14BARS1003

1002602004366

S.A."Basarabia Nord"

bd.Victoriei, 90a

16,474,700

20.00

22.00

597

0.072

597

0.072

                       

cota parte

nr.

numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare (ISIN)

denumirea bunului proprietate de stat supus privatizării

capitalul

preţul

nominal al

preţul iniţial

de vânzare

numărul total de acţiuni proprie tate de stat

cota parte

a statului

numărul de acţiuni proprietate de stat puse în vânzare

a statului

în capitalul

d/o

IDNO

genul de activitate

adresa

social, lei

unei acţiuni,

lei

al unei

acţiuni, lei

în

capitalul

social,%

social pusă

în

vânzare,%

     

S.A.pentru aprovizionare şi desfacere "Agroindservice"

comerţul cu piese pentru maşini agricole

or.Nisporeni, str.Toma

             

22 MD14AGRD1005

1004609002952

Ciorbă, 2

220,300

10.00

5.00

14

0.064

14

0.064

       

fabricarea,

               

comercializarea

23 MD14BARD1000

1002601000626

S.A."Fabrica Vinuri "Vinăria- Bardar"

băuturilor,

r-l Ialoveni, s.Bardar, str.Uzinelor, 3

5,484,465

35.00

300.00

8

0.005

8

0.005

producției

 

alcoolice

 

Valorile mobiliare proprietate publică se expun la privatizare în corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital; Hotărîrii Guvernului nr.945 din 20 august 2007, Regulamentului privind vânzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008, Regulilor pieţei reglementate, aprobate prin Hotărîrea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015. Vânzarea-cumpărarea acţiunilor proprietate publică se efectuează prin intermediul societăților de investiții (brokerilor). Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Agenţia Proprietăţii Publice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, S.A."Bursa de Valori a Moldovei". În perioada 8 iulie - 23 septembrie 2016, doritorii pot lua cunoștință de materialele din dosarele bunurilor expuse la vânzare în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, camera de date (bir.345). Începutul licitaţiilor - ora 10:00 (zilnic).

în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, camera de date (bir.345). Începutul licitaţiilor - ora 10:00 (zilnic).
în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, camera de date (bir.345). Începutul licitaţiilor - ora 10:00 (zilnic).
în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, camera de date (bir.345). Începutul licitaţiilor - ora 10:00 (zilnic).

Relaţii la telefoanele:

Agenţia Proprietăţii Publice, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, tel.022-23-80-89, 022-23-45-89;

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77, tel.022-859-460; 022-859-462; 022-859-463;

S.A."Bursa de Valori a Moldovei", mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt,73, tel.022-27-76-36.

Agenţia Proprietăţii Publice