Sunteți pe pagina 1din 12

Cronologia Uniunii Europene

1946 Winston Churcil, afirma necesitatea si propune un parteneriat intre Franta si Germania.
1947 George Marshall, se lanseaza un program de sprijin economic ( SUA ofera Frantei si Germaniei 10
mld $ )
1948 Se infiinteaza organizatia de cooperare economica Europeana ( OCEE)
1949 NATO ( politico-militar) , Consiliul Europei ( plan social )
1950 Robert Schuman, a lansat un proiect ( CECO Tratatul de la Paris ) care consta in punerea in comun
a productiilor de baza si instituirea Inaltei Autoritati care sa gestioneze aceste productii ( a fost acceptat de 5
state Germania, Italia, Benelux) . Semnat in 1950, a intrat in vigoare in 1951 (perioada 50 ani 2002 ).
Institutii : Inalta Autoritate, Adunarea Parlamentara, Consiliul special de ministrii, Curtea de Justitie a
Comunitatii.
1957 TCEE ( comunitatea economica europeana ), TCEEA ( comunitatea europeana a energiei atomice ) .
Semnate la Roma, intra in vigoare in 1958. Pe durata nelimitata.
1958 Institutii comune pentru TCECO, TCEE, TCEEA : Adunarea Parlamentara, Curtea de Justitie a
CECO. TCEE ( Tratatul pietei comune care sa devina piata interna )
1961 Organizatia de cooperare economic europeana -> Organizatia de cooperare si dezvoltare economica.
Marea Britanie vrea sa intre in UE.
1965 Tratatul de fuziune al executivelor de la Bruxells ( erau 3 consilii si 3 comisii si vor sa le fuzioneze )
1967- TCECO, TCEE, TCEEA au comune toate cele 4 institutii.
-

Se infiinteaza COREPER comitet al reprezentantilor statelor membre ( cenzureaza, modifica,


aproba orice propunere a comisiei )

1968 Devine operationala Uniunea vamala ( tarifele dintre statele membre au fost inlaturate )
1973 Prima largire : Marea Britanie, Irlanda, Danemarca
1974 Consiliul European ( Intrunire la Paris de 3 x pe an )
1981 A doua largire : Grecia
1985 Semnarea la Schengen a unui acord privind eliminarea progresiva a controalele vamale.
1986 A treia largire : Spania si Portugalia
-

AUE a fost semnat la Luxemburg si Haga, iar piata comuna a devenit piata interna

1990 Se infiinteaza Banca nationala de constructii si dezvoltare


1992 Tratatul de la Maastricht si aprobat in 1993 s-a lansat termenul de UE
-

3 piloni : pilon comunitar ( TCEE ), politica externa si de Securitate comuna ( PESC ), Justitia si
afacerile interne ( JAI )
Consiliul European devine instutia uniunii.

1995 A patra largire : Finlanda, Austria, Suedia


1998 Intra in vigoare EUROPOL in segmental JAI
1999 Intra in vigoare tratatul de la Amsterdam ( modifica tratatele simplificandu-le ) ,JAI-> CPJP
2002 TCEE preia TCECO

2004 A cincea largire : Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru,
Malta ( 25 state )
2007 A sasea largire : Romania, Bulgaria . Semnarea Tratatului de la Lisabona.
2009 Intra in vigoare Tratatul de la Lisabona ( Tratatul de reformare UE . TCEE-> TCE ; TUE ramane
la fel, dar se modifica in interior, TEURATOM ramane la fel.
2013 A saptea largire : Croatia ( 28 state )

Tratatul de la Lisabona
-TCE, TUE, TEURATOM stau la baza UE si au forta juridical constitutionala.
-UE dobandeste personalitate juridical.
-UE se subtitue comunitatilor UE si le subtituie.
Institutii UE :
-Parlamentul European
-Consiliul European
-Consiliu
-Comisia
-CJ UE
-BCE
-Curtea europeana de conturi
Prin tratat s-a intrdous posibilitatea retragii din Uniune.

Conditii pentru a deveni membru UE


1.
2.
3.
4.

Criteriu teritorial ( stat al Europei )


Criteriu tehnic ( acceptarea imediata a tratatelor, fac cerere de aderare )
Criteriu politic ( sa aibe acelasi ideal )
Criteriu economic ( 1990 perioade de tranzitie, dupa 1990 acorduri europene de asociere etapa
pregatitoare, 1993 criteriile de la Copenhaga, statele sa aibe stat de drept, drepturile omului,
respectarea minoritatilor, economie de piata functionala )

Drepturi cetatean UE
Cetatenia UE completeaza cetatenia nationala.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dreptul de a circula si a se stabili liber pe teritoriul oricarui stat membru.


Dreptul de a alage/ a fi ales la alegeri locale.
Protectia din partea autoritatilor diplomatice.
Petitii catre Parlamentul European.
Adresarea catre ombusman-ului European.
Se poate adresa oricare institutii UE in limbile mentionate in tratat ( 24 )

Tratatul de la Amsterdam
-

Orice cetatean UE are accesul la documentele Parlamentului European ale consiliului UE.
1998 comisia europeana infiinteaza Europe-direct pentru informarea cetatenilor.
Se institutie o garantie politica prin care se acorda sanctiuni statelor membre care nu respecta
drepturile fundamentale.

Dreptul Uniunii
Totalitatea normelor juridice care au in principiu caracter de prioriiatate si ca reper caracter de
aplicabilitatea directa.
Normele juridice ale UE se gasesc in :
1. Tratate
2. Protocoale si anexe de la TL
3. Declaratii anexate
4. Conventia Europeana pentru apararea dreptului omului
5. Carta drepturilor fundamentale UE
6. Actele de aderare ale noilor state membre
7. Regulile din relatiile externe UE
8. Actele juridice ale UE
9. Principii generale de drept
10. Jurisprudenta
11. Reguli care isi au temeiul in relatiile externe UE
12. Acte conventionale
Principiile dreptului UE :
1. Prioritatea
2. Efectul direct
3. Aplicabilitate directa
Destinatarii :
1.
2.
3.
4.

Statele membre
PF & PJ
Institutiile Uniuni
UE

-Ordinea juridical a Uniunii, dezvolta un process de integrare.


-La nivel international se dezvolta un process de cooperare intre state.
-Curtea intenationala de justitie de la Haga organ judiciar ONU. Are competenta obligatorie
exceptionala / curtea de justitie a UE este jurisdictie interna a unei comunitati de state.

Ordinea jurdica a UE
Ansamblu organizat de norme juridice diversificate, avand izvoare specifice cu particularitatea de a
se integra in ordinea juridica a statelor membre, emite acte legislative, le interpreteaza, constata si
sanctioneaza incalcarea lor.
Principiile ordinii juridice :
1. Principiul prioritatii
2. Caracterul direct aplicabil al drepturilor uniunii ( aplicabilitate si efect direct ) se aplica de plin
drept indentic pe intreaga intindere UE
3. Principiul comunitatii vor face inoperante orice drepturi nationale contrare dreptului UE.
Dreptul UE nu numai ca impune obligatii persoanelor, dar este destinat sa ofere drepturi acestora.
Principii ce guverneaza sistemul de competente UE :
1. Principiul competentei de atributie guverneaza delimitarea competentelor in UE, adica UE
actioneaza numai in limitele competentelor attribute de catre statele membre prin tratate.
2. Principiul subsidiaritatii principiu de reglare al exercitarii competentelor uniunii si nu de
atribuire competente, introdus prin actul unic European. Actiunea uniunii se impunea in masura
in care obiectivele avute pot fi realizate mai bine la nivel comunitar decat la nivelul statelor
membre
3. Principiul proportionalitatii a fost introdus de jurisprudenta curtii europene in ordinea juridical.
Presupune protectia operatorilor economici impotriva prejudiciilor ce pot rezulta din
reglementarile comunitare. Mijloacele folosite de autoritati trebuie sa fie proportionale cu
scopurile lor.

Izvoarele dreptului uniunii


1. Primare
Tratatele
Carta drepturilor fundamentale ale UE
Conventiile intre statele membre
Actele de aderare
Acorduri incheiate
Acorduri intre statele membre
2. Secundare ( derivate ) format din actele juridice ale Uniunii
-Institutiile in exercitarea competentelor lor adopta :
Regulamente ( principal sursa a dreptului deriavat ) si directive
Iau decizii si forumuleaza recomandari si avize
-Aceste acte se mai numesc si nomenclatorul oficial UE.

Acorduri care au valoare normativa inferioara dreptului primar si superioare dreptului derivat
:
-Acordurile incheiate de catre comunitatile europene cu statele terte
-Actele unilaterale
-Acorduri incheiate de statele membre cu statele terte

3. Reguli de drept aplicabile in ordinea juridical a Uniunii

Parlamentul si consiliul adopta acte juridice prin procedura CODECIZIEI ( procedura ordinara )
Comisia este promotorul legislativ, face propuneri de acte normative.
Procedura ordinara ( Codecizia ) presupune numai propunerea comisiei.

1. Regulamentul
Principal sursa de drept derivat
Aplicabilitate generala
Direct aplicabil si obligatoriu
Regulamentul contine prescriptii generale si impersonale, nu se adreseaza unor destinatari
limitati desemnati sau identificabili

De baza/legislative
-E adoptat prin procedura ordinara, la initiativa unui grup de state
membre/parlamentului European, la recomandarea BCE
Ca rezultat al delegarii fara caracter legislativ
-Sunt adoptate de catre comisie printr-un act legislativ
De executare
-De catre statele membre, de comisie/consiliu, de consiuliu eurpean ( cazuri speciale )

2. Directiva
E obligatorie pentru orice stat membru cu privire la rezultatul ce trebuie atins.
Nu are aplicabilitate generala
Nu se oblige decat destinatarilor sai care sunt statele membre prin autoritati
Cand se adreseaza statelor membre directive face obiectul unei aplcari simultane in
intreaga uniune prezentandu-se in procedeu de legislatie indirecta
Directiva vizeaza armonizarea legislatiilor
Obliga in privinta rezultatului
Pot fi cu caracter legislativ si fara caracter legislativ
Urmareste clasificare si regulile de la regulament
Se prezinta ca un instrument de legislatie indirecta
3. Decizia
E un act obligatoriu
Poate fi adaugat prin procedura ordinara si speciala, avand caracter legislativ.
Cand este adoptata de comisie poate fi si fara caracter legislativ
Caracteristici :

Act individual
Se aseamana cu actul de administratie din dreptul intern
Se prezinta ca un act de executare
Se prezinta ca un instrument de legislatie indirecta

4. Recomandare + aviz
Nu sunt obligatorii
Consiliul/Comisia/BCE adopta recomandari

Principiile generale ale dreptului


Potrivit prevederilor Curtii de Justitie a UE, principiile se impun a fi respectate de catre institutiile
uniuni si de statele membre.
Principiile generale de drept sunt :

Internationale publice
Comune sistemelor juridice nationale si internationale
Comune sistemelor de drept ale statelor membre
Principii proprii dreptului UE

Principiile aplicate de Curtea de Justitie a UE :

Principiul respectarii dreptului la aparare


Principiul egalitatii
Principiul securitatii juridice
Principiul autoritatii de lucru judecatoresti
Principiul cooperarii loiale presupune solidaritatea dintre UE si statele membre

Jurisprudenta Curtii de Justitie UE


Este forrmata din totalitatea hotararilor judecatoresti
Interpreteaza si aplica legea
Nu este izvor de drept, dar Jurisprudenta UE este izvor de drept.
Principiile :

Prioritatea
Efectul direct
Aplicabilitate directa

Institutiile UE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parlamentul European
Consiliul European
Consiliul
Comisia Europeana
Curtea de Justitie a UE
Banca Centrala Europeana
Curtea de Conturi Europeana

Aceste organisme sunt create de institutii sau prevazute de tratate .


Organiseme create de institutii :
1.
2.
3.
4.

COREPER ( Comitetul Reprezentantilor Europeni Permanenti Ai Guverenelor Statelor Membre )


Comitetul politicilor de specialitate
Fonduri structural
Organele inter-institutionale ale UE
Oficiul pentru publicatii oficiale ale UE
Oficiu de selectie a personalului UE
Scoala Europeana de Administratie
Organisme realizate prin tratate :
1. CES ( Consiliul Economic si Social )
2. CEO
3. Comitetul EURATOM

Principii pe care se fundamenteaza structura institutionala a UE


1. Principiul echilibrului institutional triunghiul institutional ( comisia ia initiativa, iar
parlamentul si consiliul adopta prin codeciezie acte juridice propuse de comisie )
2. Principiul autonomiei institutiei regulament propriu
3. Principiul atribuirii competentelor actioneaza in limita atributiilor primite
4. Principiul cooperarii loiale
5. Principiul reprezentarii intereselor fiecare institutie reprezinta un interes
Parlamentul European ( compus din cetateni ai UE) reprezinta interesul cetatenilor.
Consiliu ( compus din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat
membru ) reprezinta interesul statelor membre.
Comisia Europeana reprezinta interesul Uniunii
Consiliul European ( compus din sefi de stat ) reprezinta interesul statelor membre, ala
guvernelor, dar si ale lumii.

Curtea de Justitie ( compusa dintr-un reprezentant din fiecare stat ) reprezinta interesul
dreptului, garanteaza respectarea drepturilor.

Parlamentul European
Membrii parlamentului sunt alesi prin vot universal, liber si secret cu mandate de 5 ani.
Reprezentarea cetatenilor este asigurata in mod proportional descrescator ( minim 6 membrii pentru fiecare
stat, maxim 96 )
Reprezentarea in parlament este bazata pe criterii demografice si aparenta politica
Numarul de parlamentari 751.

Functiile parlamentului :
1. Legislativa exercitata de parlament in aceeasi masura cu consiliul
-prin procedura ordinara (codecizie)
-prin procedura speciala
Concilierea
Cooperare
Avizarea
2. Bugetara exercitata de parlament + consiliu, hotarand in conformitate cu o procedura legislativa
speciala
3. Control politic se exercita in special cu privire la comisie
4. Consultativa atunci cand consiliul are obligatia legala de a consulta parlamentul cand este necesar
sa dea un aviz conform sau consultativ.
Consiliu European propune presedinti ai comisiei, iar parlamentul alege un presedinte al comisiei.
5. Statut jurisdictional institutie jurisdictionala, poate fi reclamant/parat/intervievat
Parlamentul trebuie consultat in cazul incheierii de acorduri intre UE si alte state, trebuie informat in
legatura cu incheierea acordurilor formale privind cursul de schimb valutar.
Parlamentul are atributii si in domeniul PESC
In scopul intalnirilor intre presedintii parlamentelor nationale si ulterior intalnirii cu comisiile
parlamentului, in 1989 la Madrid s-a creat COSAC ( conferinta inter-parlamentara a organismelor
speciale in afaceri UE )
In urma TL s-a infiintat EUROJUST ( justitie ) si EUROPOL ( politie )

Consiliul European este format din sefi de stat + guverne, pe cand Consiliul este format din cate un
reprezentant din fiecare stat la nivel ministerial, iar Consiliul Europei este format din ministrii.

Consiliul European
Consiliul se intruneste in cadrul diferitelor formatiuni, iar lista lor este adoptata cu majoritate
calificata de catre Consiuliul European :
1. Afaceri economice si financiare
2. Justitie si afaceri interne
3. Ocuparea fortei de munca
Politica sociala
Sanatate si consumatori
4. Competitivitate
Piata interna
Industrie
Cercetare
Turism
5. Transporturi, telecomunicatii si enegie
6. Agricultura si pescuit
7. Educatie, tineret si cultura ( domeniu audio-vizualului)
Presedintia consiliului este asigurata pe o perioada de 18 luni de grupuri prestabilite de 3 state membre
( formate in baza unui sistem egal de rotatie )
In cadrul consiliului functioneaza un comitet constituit din reprezentantii permanenti ai guvernelor
statelor membre ( COREPER )
Atributii COREPER :
1. Pregateste lucrarile consiliului
2. Raspunde de executarea mandatelor
COREPER are dreptul sa cenzureze, modifice, aprobe orice propunere sau initiativa luata cu majoritate
in comisie urmeaza sa devina act comunitar.
COREPER asigura consecventa politicilor si actiunilor UE, vegheaza la respectarea principiilor pe baza
careia UE functioneaza.
Functiile consiliului :
1. Executa impreuna cu Parlamentul European, functiile legislative si bugetare
2. Exercita functii de definire a politicilor si de coordonare in conformitate cu conditiile prevazute in
tratate
3. Are competente in domeniul PESC ( in special decizionale, fara caracter legislativ )

Comisia Europeana ( Gardian al Tratatelor )


Exercita functiile in totala independent, este institutia care promoveaza interesul general al UE.
Comisia este compusa dintr-un numar de membrii, incluzand presedintele si Inaltul reprezentat al uniunii
pentru afaceri externe si politica de securitate ( cu 2/3 din numarul statelor membre ), atata timp cat
Consiuliul European nu decide modificarea acestui numar.
Prin TL mandatul este 5 ani ( de la 4 ani )
Membrii comisiei nu pot exercita nicio alta activitate profesionala, fie ea remunerata sau nu.
Functiile comisie :
1. Promovarea interesului general al UE
Asigura aplicarea tratatelor ( functie de executie )
Supravegheaza aplicarea dreptului UE, sub controlul CJ
Executa bugetul
Executa functii de coordonare, executare si de administrare
Asigura reprezentare externa cu exceptia PESC
Adopta initiativele de programare anuale ale UE ( acorduri inter-institutionale )
2. Misiunea generala a comisiei de initiativa in special de a propune proiecte legislative
Contribuie la conceperea, pregatirea, conturarea masurilor luate de consiliu si parlament prin
care se formuleaza politicile UE
3. Propune spre adoptare si celelalte acte
4. Dispune de putere de decizie proprie
Isi stabileste regulamentul de procedura
Adopta regulamente in domeniile liberei circulatie ale lucratorilor, ale concurentei si
ajutoarelor de stat
Adreseaza directivele si deciziile necesare

Curtea de Justitie a UE
Curtea de Justitie este compusa din :
1.
2.
3.
4.

Curtea de Justitie
Tribunal
Tribunale specializate
Tribunalul functiei publice

-Are misiunea de a asigura respectarea dreptului in interpreatarea/ aplicarea tratatelor.


-Este compusa din cate un judecator din fiecare stat membru ( 28 judecatori )
-Este asistata de 8 avocati generali
-Judecatorii si avocatii generali sunt alesi dintre personalitatile care ofera toate garantiile de
independenta, indeplinesc cerintele pentru exercitare sau care sunt juristconsulti
Curtea de Justitie hotaraste in conformitate cu tratatele :
a) Cu privire la actiunile introduse de un stat membru, de o institutie sau PF/PJ
b) Cu titlu preliminar la solicitarea instantelor judecatoresti nationale cu privire la interpretarea
dreptului UE
c) In celelalte cazuri prevazute de tratate
Functiile Curtii de Justitie :
1. Entitate administrative actiuni :
In anulare
In acordare de despagubiri
Actiuni formulate de functionarii UE
2. Instanta constitutionala ( carta constitutionala )
Poate anula actele unei institutii
Poate sanctiona refuzul/ abtinerea comisiei sau consiliului de a decide anumite materii
obligatorii ( actiune in carenta )
Cand formuleaza un aviz ( la cererea consiliului ) Parlamentului, Comisiei sau unui stat
membru cu privire la un raport preconizat a se incheia intre UE si tari terte sau organizatii
nationale cu dispozitiile tratatelor
Solutioneaza conflicte intre comisie si stat membru actionar pentru incalcarea oricareia dintre
obligatiile care ii revin
3. Competenta institutionala
Competenta obligatorie ( fiecare stat membru poate sesiza instanta de la Luxemburg )
Competenta facultativa
4. Functia preliminara
Functie speciala de interpretare ( asigura normele de aplicare si interpretare a dreptului UE)

Actiunea in anulare este o actiune directa indreptata impotriva unui act legislativ.
Acte atacabile :
1. Actele Consiliului
Actele Comisiei
Actele BCE ( altele decat recomandarile si avizele )
2. Actele Parlamentului European si ale Consiliului European ( cele menite sa produce efecte jurdice
fata de terti )
Reclamantii care pot actiona :
1. Reclamanti privilegianti ( institutionali ), nu justifica vreun interes pentru a actiona.
Statele membre
Consiliu
Comisia
Curtea de Conturi
BCE
Comitetul Regiunilor
Consiliul de Administratie al Bancii Europene de Investitii
2. Reclamantii neprivilegianti ( PF/PJ )
-Pot formula actiuni impotriva :
Actelor a caror destinatar este ea
Actelor normative care o privesc direct dar care nu presupun masuri de executare