Sunteți pe pagina 1din 2

Etapele cercetarii in nursing:

1
Pregatirea cercetarii: alegerea temei
si a obiectivelor investigatiei, stabilirea
ipotezelor de lucru, alegerea mijloacelor
de investigatie (metodele si tehnicile de
cercetare).
2. Colectarea datelor necesare:
activitatea de teren, efortul
cercetatorului etc.
3. Analiza si interpretarea datelor:
subiective, obiective, semne clinice
etc.
4. Redactarea unui raport final cu
propuneri si solutii, care respecta
anonimatul persoanelor, a
confidentialitatii informatiilor;
informarea
forurilor ierarhic superioare
interesate de problema cercetata.