Sunteți pe pagina 1din 4

N&G CONSULT & TRAINERS SRL

Sediul : Tr. Arh. Ion Mincu nr.8, Jud. IASI


CUI: 33283604
TEL. 0740.670.492 / 0765.168.179
E-mail: consiliere.fonduri@yahoo.com / nicoleta.gall@gmail.com

PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE


VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL de VEDERE AL
UTILIZRII RESURSELOR, INOVATOR COMPETITIV I BAZAT PE
CUNOATERE

1.6.Diversificarea veniturilor i noi forme de venit

N&G CONSULT & TRAINERS SRL


Sediul : Tr. Arh. Ion Mincu nr.8, Jud. IASI
CUI: 33283604
TEL. 0740.670.492 / 0765.168.179
E-mail: consiliere.fonduri@yahoo.com / nicoleta.gall@gmail.com

Valori eligibile:
Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat n cadrul acestei cereri
de propuneri de proiecte este de maxim 50 % din valoarea total eligibil rezultat din
bugetul previzionat n planul de afaceri pentru fiecare opera iune i nu depe te suma
maxim de 75 000 EUR.
Cofinanarea i aportul n natur:
Beneficiarul poate realiza dovada contribuiei sale, prin mai multe modaliti:
1. aport n natur;
2. aport n numerar constituit de beneficiar sau de o ter persoan;
3. surse de finanare (credit bancar);
Avans : pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, n vederea demarrii
investiiei, n formularul Cererii de Finanare, AMPOPAM poate s acorde un avans de
pn la maximum 50% din valoarea eligibil nerambursabil;
Beneficiari eligibili:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe aceast
msur sunt:
-Persoana fizic autorizat
-Intreprinderi individuale
-Intreprinderi familiale
-Societate pe aciuni SA
-Societate n comandit pe aciuni SCA
-Societate cu rspundere limitat SRL / SRL-D;
Activitati eligibile:
n cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin
financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activiti complementare, incluznd:
- investiii la bord;

N&G CONSULT & TRAINERS SRL


Sediul : Tr. Arh. Ion Mincu nr.8, Jud. IASI
CUI: 33283604
TEL. 0740.670.492 / 0765.168.179
E-mail: consiliere.fonduri@yahoo.com / nicoleta.gall@gmail.com

- turismul pentru pescuitul cu undia;


- restaurante;
- servicii de mediu aferente pescuitului;
- activiti educaionale care privesc pescuitul.
Printre cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanare depuse n cadrul acestui apel
pot fi:
a) Cheltuieli cu construcia, modernizarea sau extinderea cldirilor
b) Cheltuieli cu achiziia terenului n cuantum de 10% din valoarea total eligibil a
proiectului
g) Cheltuieli pentru consultan
h) Cheltuieli cu logistica
i) Cheltuieli cu auditul proiectului
j) Cheltuieli cu informarea i publicitatea proiectului;
Conditii de accesare:

Solicitantul trebuie sa faca dovada dreptului de folosinta pentru cel putin 10


ani asupra terenului/luciului de apa pe care se realizeaza investitia (act de

proprietate/contract de concesiune / contract de comodat/contract de inchiriere/


contract de folosinta piscicola/contract de gospodarire a apelor/contract de asociere in
participatiune/alte contracte care atribuie solicitantului dreptul de folosinta), in cazul in
care solicitantul nu este proprietarul terenului.

Daca investitia presupune si constructie solicitantul va prezenta un act/acte din


care sa rezulte cel putin drept de folosinta pentru cel putin 10 ani asupra
imobilului pe care se realizeaza investitia (act de proprietate/ contract de
concesiune/contract de comodat/contract de inchiriere/promisiune de vanzare
cumparare/contract de asoicere in participatiune/alte contracte care atribuie
solicitantului dreptul de folosinta), in cazul in care solicitantul nu este
proprietarul imobilului.

N&G CONSULT & TRAINERS SRL


Sediul : Tr. Arh. Ion Mincu nr.8, Jud. IASI
CUI: 33283604
TEL. 0740.670.492 / 0765.168.179
E-mail: consiliere.fonduri@yahoo.com / nicoleta.gall@gmail.com

Contractarea unui specialist in procesare;