Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul(a)* __________________________________________,
CNP_________________________________________________________
medic/medic dentist/farmacist specialist n specialitatea_________________
confirmat() prin Ordinul M.S nr.__________________________________
ncadrat() la Spitalul (C.M.I)_____________________________________
_______________________________, cu o vechime ca medic/medic
dentist/farmacist specialist de ___________ la data de 31.01.2015, v rog s
binevoii a-mi aproba nscrierea la concursul examen pentru obinerea
gradului

de

medic/medic

dentist/farmacist

primar

specialitatea

_____________________________________________________________
din sesiunea 12 iunie 2014.
Optez pentru susinerea acestui examen n Centrul Universitar
_____________________________________ i transmiterea certificatului
de medic/medic dentist/farmacist primar la D.S.P ________________.
Telefon ________________
Nr.chitan _____________

Data ________________2014
Semntura ____________________

Domnului Director al Direciei de Sntate Public a Judeului


Iai
*Numele i prenumele se va completa cu majuscule, diacritice si cu iniiala tatlui