Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1. Denumirea disciplinei
2.2.Codul disciplinei
2.3.Titularul activitilor de curs
2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret


Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing i Afaceri Economice Internaionale
Marketing
Licen
Marketing
Bazele comerului
L_MEAI/Mk/1/2/6
Prof. univ. dr. Carmen Costea
Asist. univ. drd. Anca Petronela Ungureanu
2.6. Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2. curs
3.4. Total ore din planul de nvmnt
42
din care: 3.5. curs
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: Elaborare proiect de grup.
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Numrul de credite
4

E
2
28

2.8. Regimul disciplinei

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

DS
1
14
ore
20
10
19
2
4
3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
Cunotine de economie, matematic, drept.
4.2. de competene
Cunotine de comportament n echip, n unitile comerciale, dezvoltarea abilitilor de observare, mediere, negociere.
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
Prelegerile se desfoar n sli cu acces la internet i cu echipament de predare multimedia.
5.2. de desfurare a
Seminariile se desfoar n sli clasice de seminar, n special n sli n care mobilierul poate fi deplasat pentru a permite lucrul
seminarului/laboratorului
dinamic i pe echipe.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Definirea adecvat a conceptelor fenomenologice i principiilor specifice teoriei economice i din domeniul comerului.
Rezolvarea problemelor n contexte bine definite, asociate: conceperii, planificrii i executrii de activiti n cadrul firmelor de comer, turism i servicii.
Realizarea de proiecte profesionale prin utilizarea conceptelor, principiilor i metodelor specifice domeniului comer.
Descrierea modalitilor de concepere a tehnicilor de comercializare i a comportamentului agenilor economici n contextul creat de legislaia i
regulamentele aferente n vigoare.
Explicarea i interpretarea fenomenelor de pia, a fluxurilor i a tehnicilor de comercializare difereniat, dup natura produselor i serviciilor i asimilate
diferitelor procese economice.
Analiza critic-constructiv a relaiilor dintre comerciani, consumatori, furnizorii specifici din domeniului comercial.
Fundamentarea relaiilor cu autoritile de comer, cu instituiile similare naionale i internaionale.
Aplicarea de propuneri de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare publicitate, promovare direct, relaii publice, marketing
direct.
Dezvoltarea relaiilor n sfera legalitii, evitarea accesrii de relaii i procese ilegale sau informale care pot aduce prejudicii dezvoltrii sntoase a vieii
economice, sociale i societale
Dezvoltarea abilitilor psiho-sociale, de negociere, de comunicare, de promovare a interesului individual i colectiv n contexte date.
Identificarea i asumarea responsabilitilor comerciale, civice i instituionale pragmatice legate de acceptarea situaiilor i oportunitilor de pia, la
nivel naional i internaional i folosirea lor n interesul de business, comunitar i individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al
Familiarizarea cu conceptele fundamentale i principalele aspecte legate de dezvoltarea comerului la nivel naional i
disciplinei
internaional, de-a lungul timpului.
Familiarizarea cu aranjamentele economice, organizatorice i instituionale care guverneaz activitatea de comer intern i
internaional.
Trecerea n revist a diverselor categorii de argumente, concepte i tendine de dezvoltare n activitatea de comer naional i
internaional cu identificarea implicaiilor lor economice i societale.
7.2. Obiectivele specifice
Evidenierea fenomenelor i proceselor economice specifice comerului sub aspectul esenei i formelor de manifestare,
conexiunilor cu celelalte procese din economie.
Aprofundarea sumei necesare de cunotine teoretice i deprinderi practice care fundamenteaz capacitatea studenilor de a
opera n sfera comerului.
Dobndirea cunotinelor necesare fundamentrii strategiilor comerciale i analizrii actelor i faptelor de comer.
Evidenierea mutaiilor n sfera comerului contemporan att la nivel microeconomic, ct i la nivel macroeconomic.
Trecerea n revist a diverselor categorii de argumente, concepte i tendine de dezvoltare n activitatea de comer naional i
internaional cu identificarea implicaiilor lor economice i societale.
8. Coninuturi

8.1. Curs
1-2. Comerul sector al economiei naionale i internaionale

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este dezvoltat prin brainstorming i
predare.

3-4. Categorii fundamentale privind piaa bunurilor i


serviciilor. Relaia produs pia resurse

Interaciunea cu studenii este regula de predare urmat de


vizionarea de exemple filmate supuse analizei prin discuii
sau teme de lucru individuale.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point.
Sptmnal sunt invitai specialiti din mediul de afaceri.
pentru prezentri de modele de business i interaciune pe
roluri de specialiti n cadrul edinelor Clubul de Business.
Prelegere, brainstorming i adaptarea la realitate prin joc de
rol. Folosirea plriilor creative pentru identificarea
modalitilor de aport de valoare.
Prelegere i analize n stea i mozaic ale comentariilor
studenilor i specialitilor pe domenii, n funcie de
evenimentele momentului.
Prelegere, brainstorming i adaptarea la realitate prin joc de
rol n competiie.

5-7. Organizarea comerului i a aparatului


comercial (sisteme). Comer de gros, comer de retail
8-9. Relaiile n cadrul pieei (productori, cumprtori
i tere pri)

Observaii
Suportul de curs este pus la
dispoziia studenilor la debutul
activitii. Pentru aprofundarea ct
mai bun a cunotinelor se face
recomandarea lecturrii cursului
nainte de susinerea prelegerii.
Idem
Idem

Idem

10-11. Politici i practici caracteristice activitii desfurate n


Idem
sfera comerului intern i internaional. Instrumente i
reglementri
12-13. Sisteme de analiz a performanelor de pia. Forme
Idem
moderne i atipice de comer: comerul electronic, comerul
ecologic
14. Activitatea de cercetare tiinific n domeniul pieei i
Prelegere, brainstorming i adaptarea la realitate prin
Idem
impactul acesteia asupra produsului, consumatorului, pieei i
competiie tiinific aplicativ.
societii
Bibliografie
1. C. Costea, A. Saseanu, Economia comerului intern i internaional, Editura Uranus, Bucureti, 2009, 380 p.
2. C. Costea, Afaceri n comer abordri moderne, Editura ALL Beck, Bucureti, 2005, 298 p.
3. C. Costea, Firma de comer n economia de pia, Editura Uranus, Bucureti, 2005, 300 p.
4. M. Choukroun, Les fondamentaux du commerce: racines, russites, rinventions, Editura d'O, Paris, 2006, 208 p.
5. P. Milier, L'tude des marchs qui n'existent pas encore, Editura d'O, Paris, 2002, 397 p.
6. Gh. Pistol, Bazele comerului, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004.
7. Gh. Pistol, L. Pistol, Comerul interior. Teorie i practic, Editura Economic, Bucureti, 2004.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
Negustori i comerciani (o perspectiv istoric privind evoluia profesiei de
Activitatea de interaciune cu studenii n
Se recomand studenilor
negustor i o perspectiv juridic asupra comercianilor, a actelor i faptelor
prezentarea, audierea, evaluarea i recapitularea
parcurgerea prealabil a
de comer)
cunotinelor se realizeaz cu ajutorul monitorilor de
suportului de curs pentru a
seminar, a echipelor de eseu, actualizarea legislaiei putea interaciona n timpul
sau prezentrii de articole. Studiile de caz sunt
temelor de seminar.
prelucrate i prezentate att din iniiativa studenilor
ct i a cadrului didactic.
Analiza comparativ a categoriilor de comerciani existente pe piaa
Idem
Idem
romneasc
Comerul cu amnuntul n perioada de criz. Viitorul comerului. Problemele
Idem
Idem
dezvoltrii locale urbane i rurale. Boutique-ul sau marii retaileri?
Comer tradiional vs comer electronic n societatea bazat pe cunoatere.
Idem
Idem
Joc de rol
Omul resurs comercial. Perspectivele personalului angajat n sfera
Idem
Idem
comerului n vremuri de criz. Realizarea de prezentri publice n echipe
Probleme de etic n activitatea de comer n Romnia i n lume. Eficien,
Cercetare aplicativ de teren (identificarea tipologiei
Idem
competitivitate, calitate, performan, excelen n activitatea comercial
unitilor comerciale n zone ante figurate i a
naional i internaional. Realizarea de prezentri publice n echipe
funciilor acestora, crearea ad-hoc de studii de caz
reale prin evaluri de grup n domeniul investiional
i de control multidimensional).
Este nevoie de cercetarea tiintific pentru evoluia comerului?
Idem
Idem
Bibliografie
C. Costea, A. Saseanu .a., Comer intern i internaional: probleme aplicative, Editura Uranus, Bucureti, 2010, 400 p.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Invitarea unor specialiti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental, de cercetare i de pres pentru susinerea de prelegeri n cadrul Clubului de Business n
vederea identificrii de probleme de reinut pentru analiz i predare. Discutarea coninutului disciplinei cu reprezentani ai mediului autohton de afaceri.
10. Evaluare
Tip activitate
10.5. Curs

10.6. Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare


Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple
de analiz. Realizarea de cursuri publice n echipe mixte
cu studenii.
Implicarea n pregtirea i discutarea problemelor

10.2. Metode de evaluare


Se nregistreaz frecvena i soliditatea
interaciunii la orele de curs.
Se nregistreaz frecventarea i activitatea n
timpul cursului i seminarului i soliditatea
interaciunii la temele de seminar care este
premiat la fiecare tip de activitate. Dovedirea
participrii la activitile colective este condiie
obligatorie de prezentare la evaluarea final.

10.3. Pondere din nota final


20%
20%

Examen cu gril complex.


60%
10.7. Evaluare final
10.8. Standard minim de performan
Elaborarea i prezentarea complex, n echip a unui eseu pe temele de seminar prezentate la nceputul semestrului.
Prezentarea n vederea comentrii colective a unor paragrafe i articole de lege cu referire strict la viaa comercial.
Contribuie activ n prezentarea, analiza de studii de caz n colectiv doveditoare a nelegerii fenomenelor predate i dezbtute la seminar.
Participarea la activitatea de cercetare tiinific studeneasc i la proiectele de afaceri, civice i voluntare ale comunitilor studenilor angajai n activitatea
Clubului de afaceri Viitori Manageri reprezint un bonus consistent.

Data completrii
06.03.2013
Data avizrii n departament
20.03.2013

Semntura titularului de curs,


Prof. univ. dr. Carmen Costea

Semntura titularului de seminar,


Asist. univ. drd. Anca Petronela Ungureanu
Semntura directorului de departament,
Conf. univ. dr. Mdlina Militaru