Sunteți pe pagina 1din 100

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritar 2 - mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i
mijlocii
Prioritatea de investiii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, n
special prin facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin
ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de
afaceri

Achizitia de utilaje tehnologice in


cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L. in
vederea consolidarii pozitiei pe piata
serviciilor
specifice
lucrarilor
de
constructii
PLAN DE AFACERI

Cuprins
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma.........................................................................................2
Investiia....................................................................................2
Produsul /serviciul......................................................................4
Strategia de marketing...............................................................4
Analiza i previziunea financiar..................................................7
Anexe.......................................................................................14

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

1.

Firma

Precizai urmtoarele informaii de identificare a firmei:


Denumirea firmei;
Forma de organizare;
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare
Adresa sediului social (principal i secundar), sucursale, filiale (unde este
cazul);
Numr de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor i asociailor,
cote de participare deinute
Activiti autorizate conform art. 15 din legea 359/2004
Beneficiarul proiectului de investitii este SC MOGUL LOGISTIC SRL Iasi.
Forma juridica: SC MOGUL LOGISTIC SRL este o societate comerciala cu
raspundere limitata - microintreprindere, cu asociati persoane fizice
romane, cu sediul social (principal) in municipiul Iasi, str. Boiangiu nr. 18B, judetul
Iasi, cu numarul de inregistrare in Registrul Comertului J22/948/2005 din data de
04/04/2005, Cod Unic de Inregistrare 17441729.
Managementul societatii
MURGOCI MIHAI DANIEL.

este

realizat

de

Numele complet al reprezentantului


asociailor, cote de participare deinute
Nr.cr
t.
1
2

Nume i prenume

MACOVEI MARIA
CORNELIA
MURGOCI MIHAI
DANIEL

catre
legal/

administratorul

societatii

administratorilor

Poziia
n
cadrul
companiei
(administrator(i)/acio
nar(i))
ASOCIAT

Cota
de
participare
deinut (%)

ASOCIAT SI
ADMINISTRATOR

20%

80%

Societatea are ca obiect principal de activitate Alte lucrari speciale de constructii,


cod CAEN 4399.
Alte obiective secundare de activitate, prevazute in Actul constituiv al
societatii si in actele aditionale, conform C.A.E.N, sunt:
- 4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si
avioane,
- 4291 Constructii hidrotehnice,
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide,
- 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor,
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii,
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

5210 - Depozitari

Obiectul de activitate al SC MOGUL LOGISTIC SRL in care se va realiza


investitia este Lucrari de pregatire a terenului, Cod CAEN 4312.
Observatie: SC MOGUL LOGISTIC SRL are autorizata ca si activitate la punctul de
lucru, pe langa activitatea de lucrari de pregatire a terenului si codul CAEN 5210
- Depozitari. Astfel, societatea este autorizata in vederea gararii la punctul de
lucru a utilajelor tehnologice achizitionate prin proiect in intervalele de timp in
care nu sunt folosite pe teren.
Descriei:
Istoricul firmei - Descriei succint dezvoltarea i evoluia activitii/
produselor/ serviciilor precum i evoluia principalilor indicatori de
performan din ultimii 3 ani: cifr de afaceri/total venituri, rezultat al
exerciiului, capitalul propriu al acionarilor i numrul de angajai
(personalul), indicatorii de solvabilitate i de profitabilitate.
Activitatea curent/ activitile curente, dotri actuale (active corporale i
necorporale, spaii de producie, prestare servicii)
Resursele umane implicate n activitatea firmei - descriei succint
calificrile, expertiza personalului angajat n activitatea firmei, pe
principalele activiti desfurate.
Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare public
Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare proprie
Viziunea, misiunea, strategia i obiectivele pe termen scurt, mediu i lung
Istoricul firmei
Societatea SC MOGUL LOGISTIC SRL este o microintreprindere cu vechime pe
piata caracteristica, activand inca din anul 2005. In acest interval firma a prestat
atat lucrari de pregatire a terenului cat si alte lucrari complementare.
Din punct de vedere statutar:

Societatea a fost infiintata in anul 2005;


SC MOGUL LOGISTIC SRL este o societate cu raspundere limitata, cu sediul
social (principal) in municipiul Iasi, str. Boiangiu nr. 18B, judetul Iasi, cu
numarul de inregistrare in Registrul Comertului J22/948/2005 din data de
04/04/2005, Cod Unic de Inregistrare 17441729;
Principala activitate a societatii, la nivelul anului 2016, este Lucrari de
pregatire a terenului, cod CAEN 4312;
Initial, societatea s-a numit SC RENT CONSTRUCT SRL si avea ca activitate
principala Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de
deservire aferent, cod CAEN 4550;
Incepand cu anul 2008, in urma recodificarii obiectului de activitate al
societatii conform Ordinului INS nr. 337/2007, obiectul de activitate
principal conform codificarii a devenit 4399 Alte lucrari speciale de
constructii n.c.a.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In ianuarie 2008 a fost deschis un punct de lucru al societatii in Iasi, str.


Luca Arbore nr.18, judetul Iasi;
Initial, societatea avea sediul in sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul
Iasi;
La constituire, capitalul social subscris si varsat al societatii era de 500 lei
aport in numerar, fiind impartit intr-un numar de 50 parti sociale, cu o
valoare nominala de 10 lei/parte sociala;
De la infiintare si pana la data de 19.03.2010, asociatii erau Murgoci Mihai
Daniel si Pantirasu Iulian;
A fost schimbat sediul social al firmei in Iasi, str. Ion Neculce nr. 9, judetul
Iasi;
Dupa retragerea domnului Pantirasu Iulian din calitatea de asociat in data
de 12.03.2010, domnul Murgoci Mihai Daniel devenind asociat unic si
administrator;
In data de 15.11.2010 a fost cooptat in calitate de asociat doamna Macovei
Maria Cornelia si a fost schimbata denumirea societatii in SC MOGUL
LOGISTIC SRL;
O data cu cooptarea doamnei Macovei Maria Cornelia in calitatea de
asociat, a fost majorat si capitalul social al societatii, cu suma de 2.000 lei,
aport propriu in numerar, capitalul social devenind astfel in valoare de
2.500 lei, repartizat in 250 parti sociale a 10 lei fiecare, atribuit astfel:
Macovei Maria Cornelia 80% parti sociale si Murgoci Mihai Daniel 20%
parti sociale;
In anul 2011 a fost extins obiectul de activitate al societatii cu activitatea
Activitati de inchieriere si leasing cu masini si echipamente pentru
constructii, cod CAEN 7732 si s-a infiintat un punct de lucru situat in Iasi,
str. Sergent Grigore Ioan nr. 7, corp cladire C19/0, judetul Iasi;
In anul 2014 sediul social al societatii a fost mutat din Iasi, str. Cronicar Ion
Neculce nr. 9, judetul Iasi in municipiul Iasi, str. Boiangiu nr. 18B, judetul
Iasi,
In anul 2016 firma si-a diversificat oferta de servicii prin autorizarea
urmatoarelor coduri CAEN: 4211, 4221, 4291, 4312, 4399, 4614.

Din punct de vedere al resurselor materiale:


De la infiintare si pana in prezent, microintreprinderea a realizat investitii in
mijloace fixe amortizabile din surse proprii, registrul mijloacelor fixe fiind
reprezentat de:
Nr.ctr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Articol

Data PIF

Cantitate

Microsoft Windows
Cheltuieli sediu social
Calculator
Led TV
Buldozer 04.2012
Cilindru compactor CA250+KIT
Cilindru compactor HAMM 3412
Ciocan hidraulic Caterpilar H70

30.06.2013
31.01.2015
30.06.2013
31.12.2014
30.04.2012
30.11.2011
31.03.2012
31.05.2013

1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

9.
10.
11.

Echipament centrala
Mercedes Benz
Scuter Peut Lufthansa

31.03.2014
31.05.2013
03.02.2007

1
1
1

Observatie: Intrucat SC MOGUL LOGISTIC SRL detine un numar limitat de utilaje


tehnologice de specialitate necesare desfasurarii serviciilor specifice lucrarilor de
constructii, firma a gasit oportuna valorificarea finantarii nerambursabile
acordate microintreprinderilor prin depunerea actualului proiect de investitii,
intrucat actualmente societatea este depasita in a putea onora cererea pentru
serviciile sale, firma fiind in imposibilitatea de a putea satisface integral nevoile
clientilor sai prin activitatea desfasurata in prezent. Astfel, SC MOGUL LOGISTIC
SRL isi propune achizitionarea a 2 noi utilaje tehnologice prin care sa fie
completata gama serviciilor prestate in prezent.
Din punct de vedere al resurselor financiare:
Cifra de afaceri inregistrata in exercitiile financiare aferente perioadei 2013-2015,
obtinuta din prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii, a fost:
1.909.164 lei pentru anul fiscal 2013, aceasta fiind realizata integral
din prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii,
1.943.739 lei pentru anul fiscal 2014, aceasta fiind realizata integral
din prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii,
476.276 lei pentru anul fiscal 2015, aceasta fiind realizata integral
din prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii.
In continuare, prezentam evolutia cifrei de afaceri precum si rezultatul net al
exercitiului financiar al SC MOGUL LOGISTIC SRL:
Evoluia cifrei de afaceri in perioada 2013 - 2015, la SC MOGUL LOGISTIC
SRL, obtinuta din prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii
Cifra de afaceri realizata in perioada 2013 - 2015, la SC MOGUL LOGISTIC SRL
Indicator
2013
2014
2015
Cifra
de
1.909.164 1.943.739 476.276
afaceri
CIFRA DE AFACERI IN PERIOADA 2013 -2015

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

1,909,164

1,943,739
476,276

2013.0

2014.0

2015.0

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

OBSERVATIE: Cifrele de afaceri aferente anilor fiscali 2013 - 2015 au fost


realizate din prestarea de servicii aferente codului CAEN 4312 - Lucrari de
pregatire a terenului.
Se poate observa un trend descendent privind evolutia cifrei de afaceri in
perioada 2013-2015 cauzat in principal de imposibilitatea firmei de a onora
cererea pentru serviciile oferite dat fiind faptul ca nu detine in proprietate
necesarul de utilaje tehnologice care sa satisfaca volumul cererilor. De
asemenea, la nivelul anilor 2015 2016, la nivel de firma se resimte nevoia
achizitionarii unor utilaje tehnologice noi si de ultima generatie (cele detinute in
prezent nu sunt de ultima generatie si nu acopera intreaga gama de servicii
prestate, firma fiind nevoita sa le inchirieze intampinand dificultati legate de
rentabilitatea financiara respectiv disponibilitatea inchirierii acestora pentru
perioadele de timp dorite). Avand in vedere trendul ascendent al cifrei de afaceri
in anii 2013-2014 se poate observa capacitatea firmei in a gestiona eficient
resursele de care dispune astfel incat sa le valorifice la maximum in vederea
generarii de plus valoare. Nivelul cifrei de afaceri din 2015 poate fi crescut in
orizontul de timp 1-3 ani in conditiile in care firma obtine finantarea solicitata prin
prezentul proiect pe care nu ar putea-o asigura integral din fonduri proprii.

Evolutia veniturilor si cheltuielilor totale in perioada 2013 - 2015, la SC


MOGUL LOGISTIC SRL:
Veniturile si cheltuielile totale in perioada 2013 - 2015, la SC MOGUL LOGISTIC SRL
Indicator
2013
2014
2015
Venituri totale
Cheltuieli totale

1.939.556
1.816.416

1.946.539
1.945.034

688.729
676.384

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

VENITURI SI CHELTUIELI TOTALE IN PERIOADA 2013 - 2015


676,384.00
1,945,034.00
1,816,416.00

cheltuieli totale
2013

2014

2015

688,729.00
1,946,539.00
1,939,556.00

venituri totale

Observatie: distributia veniturilor si cheltuielilor in perioada 2013-2015 denota o


restrangere a volumului de servicii prestate de firma ca urmare a resurselor
materiale insuficiente in raport cu cererea de servicii, fiind absolut necesara
completarea resurselor materiale detinute in prezent de societate (a se vedea
Registrul mijloacelor fixe).
Rezultatul net al exercitiilor financiare in perioada 2013 - 2015, la SC MOGUL
LOGISTIC SRL
Indicator
2013
2014
2015
Rezultatul net al exercitiului
123.140
1.264
10.236
REZULTATUL NET AL EXERCITIILOR FINANCIARE 2011 - 2013

10,236.00
Rezultatul Net al Exercitiului

1,264.00

2013
2014
2015
123,140.00

Capitalul propriu al actionarilor


La constituire, capitalul social subscris si varsat al societatii era de 500 lei aport
in numerar, fiind impartit intr-un numar de 50 parti sociale, cu o valoare nominala
de 10 lei/parte sociala. O data cu cooptarea doamnei Macovei Maria Cornelia in
calitatea de asociat, a fost majorat si capitalul social al societatii, cu suma de

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

2.000 lei, aport propriu in numerar, capitalul social devenind astfel in


valoare de 2.500 lei, repartizat in 250 parti sociale a 10 lei fiecare, atribuit
astfel:
- Macovei Maria Cornelia aport la capitalul social 80% reprezentand un
numar de 200 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si
in valoare totala de 2.000 lei, participare la profit 80% si participare la
pierderi 80%
- Murgoci Mihai Daniel aport la capitalul social 20% reprezentand un
numar de 50 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si
in valoare totala de 500 lei, participare la profit 20% si participare la
pierderi 20%.
Numarul de angajati (personalul)
In cadrul microintreprinderii activeaza in prezent un numar efectiv de 3 angajati,
dupa cum urmeaza:
1. Mecanic utilaje (se ocupa cu mentenanta utilajelor tehnologice detinute de
firma),
2. Mecanic sef utilaje (coordoneaza mecanicul de utilaje si mentine un
contact permanent cu furnizorii de piese si accesorii pentru utilajele
detinute),
3. Economist (coordoneaza activitatea financiara a firmei).
Coordonarea generala a activitatii firmei este realizata de catre administratorul
firmei domnul MURGOCI MIHAI DANIEL, cu experienta solida in managementul
general al firmei si pregatire profesionala specifica domeniului de activitate al
acesteia.
Din punct de vedere al resurselor umane firma practica o politica de suplimentare
a fortei de munca in perioadele de varf prin contractarea de personal pentru
perioade determinate de timp. Insa, in situatia in care firma achizitioneaza 2 noi
utilaje tehnologice, are in vedere angajarea de personal permanent care sa ii
confere o stabilitate din punct de vedere al resurselor umane si perspective
pentru dezvoltare constanta pe piata caracteristica. Chiar si in conditiile unor
resurse umane, materiale si financiare limitate, firma a demonstrat ca detine
capacitatea necesara pentru a genera profit in urma serviciilor puse la dispozitie
pe piata.
Indicatori de lichiditate:
a. Indicatorul lichiditatii curente:
2013: Active circulante = 1.408.340 = 0,909
Datorii curente
1.548.559
2014: Active circulante = 1.133.881 = 0,913
Datorii curente
1.242.269

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

2015: Active circulante = 824.551 = 0,891


Datorii curente
925.641
b. Indicatorul lichiditatii imediate:
2013: Active circulante Stocuri = 1.404.418 = 0,907
Datorii curente
1.548.559
2014: Active circulante Stocuri = 1.125.304 = 0,906
Datorii curente
1.242.269
2015: Active circulante Stocuri = 824.551 = 0,891
Datorii curente
925.641
Rata rentabilitatii brute a inregistrat urmatoarele valori pentru intervalul de
timp 2013 2015:
2013: profit brut
= 123.140 = -1,725
capitaluri permanente
-71.374
2014: profit brut
= 1.505 = -0,028
capitaluri permanente -54.227
2015: profit brut
= 12.345 = -0,281
capitaluri permanente -43.990
Rata rentabilitatii nete a inregistrat urmatoarele valori pentru intervalul de
timp 2013 2015:
2013: profit net
= 123.140 = -1,725
capitaluri permanente
-71.374
2014: profit net
= 1.264 = -0,023
capitaluri permanente
-54.227
2015: profit net
= 10.236 = -0,233
capitaluri permanente
-43.990
Activitatea curent/ activitile curente, dotri actuale (active corporale
i necorporale, spaii de producie, prestare servicii)
Firma SC MOGUL LOGISTIC SRL face parte din categoria microintreprinderilor,
fiind o intrepridere cu posibilitati de dezvoltare, datorita preocuparilor continui ale
managementului firmei pentru evolutie si competitivitate pe piata.
Societatea este o companie cu capital integral romanesc privat infiintata in anul
2005, dezvoltand in prezent activitatea principala Alte lucrari speciale de
constructii n.c.a, Cod CAEN 4399.
Pana in anul 2007, societatea a prestat activitatea de servicii de inchiriere a
utilajelor de constructii si demolare, cu personalul de deservire aferent, cod CAEN
4550. Incepand cu anul 2008, in urma recodificarii obiectului de activitate al

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

societatii conform Ordinului INS nr. 337/2007, obiectul de activitate principal


conform codificarii a devenit 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Dupa cooptarea in calitate de asociat a doamnei Macovei Maria Cornelia, in
cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL au avut loc o serie de modificari prin:
schimbarea denumirii societatii din SC RENT CONSTRUCT SRL in SC MOGUL
LOGISTIC SRL;
majorarea capitalului social al societatii cu suma de 2.000 lei, aport propriu
in numerar, capitalul social devenind astfel in valoare de 2.500 lei,
repartizat in 250 parti sociale a 10 lei fiecare, atribuit astfel: Macovei Maria
Cornelia 80% parti sociale si Murgoci Mihai Daniel 20% parti sociale
infiintarea unui punct de lucru situat in Iasi, str. Sergent Grigore Ioan nr. 7,
corp cladire C19/0, judetul Iasi;
mutarea sediului social al firmei din Iasi, str. Cronicar Ion Neculce nr. 9,
judetul Iasi in municipiul Iasi, str. Boiangiu nr. 18B, judetul Iasi .
In ultimul an de activitate SC MOGUL LOGISTIC SRL a prestat un volum de ......
de servicii specifice lucrarilor de constructii pentru un numar de 3 clienti din
categoria persoanelor juridice, in principal societati comerciale mijlocii si mari
cu un istoric relativ indelungat si care pe fondul relansarii pietei imobiliare s-au
axat pe proiecte imobiliare grandioase. Concret, clientii companiei aferenti
ultimului an de activitate sunt:
Denumire client

Localizare

Tip serviciu prestat

OBSERVATIE: Din punct de vedere al localizarii clientilor firmei se poate observa


preponderenta sprijinirii dezvoltarii agentilor economici locali, acestia fiind din
Regiunea Nord-Est.
Este bine cunoscuta importanta majora a activitatii din domeniul constructiilor,
activitate ce este aplicata practic n ntreaga sfera a vietii si activitatii umane. Ea
creeaza conditii de locuit, de desfasurare a tuturor activitatilor sociale, culturale
si sportive ale oamenilor, de alimentare cu apa, de asigurare a transporturilor, de
functionare a tuturor ramurilor a economiei nationale.
In momentul in care se pregateste o constructie noua, amenajarea terenului este
fara doar si poate unul dintre cele mai importante detalii, deoarece ofera spatiu
de lucru si locul unde va fi turnata fundatia. Pentru a putea desfasura lucrarile de
constructie in cel mai eficient mod posibil, sunt necesare o serie de lucrari care
sa le pregateasca si care trebuie sa aiba loc pe terenul unde va fi amplasata.
Domeniul in care se desfasoara in prezent activitatea firmei il constituie Lucrari
de pregatire a terenului, Cod CAEN 4312, mai exact tipurile de servicii
specifice lucrarilor de constructii prestate sunt:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

compactare
nivelare
excavare

Observatie: in urma proiectului de investitie microintreprinderea isi propune


diversificarea gamei de servicii si a procesului de prestare a acestora prin
achizitionarea unui excavator pe senile si un incarcator frontal. Astfel, firma va fi
capabila sa presteze cu utilaje proprii urmatoarele servicii noi:
Decopertare si indepartare strat vegetal,
Manipulare,
Executia de platforme pentru fundatii,
Sapaturi, santuri, fose septice si drenaje.
Procesul de prestare a serviciilor la nivel de microintreprindere va fi complet
inovat ca urmare a utilizarii celor doua utilaje achizitionate prin proiect (a se
vedea Capitolul Servicii).
Principalele activitati prestate de catre societate pana in prezent se prezinta
astfel:
COMPACTARE
Compactarea este procesul de lucru din constructii prin care se mbunatateste
capacitatea terenului de a rezista greutatii cladirilor, cailor de comunicatie si
instalatiilor amplasate pe el. n cursul compactarii, particulele componente solide
ale terenului se apropie ntre ele sub actiunea unor forte exterioare, micsornduse porii si eliminndu-se surplusul de apa. Compactarea se executa diferentiat n
functie de proprietatile pamntului si ale materialelor de constructii utilizate.
Compactarea se poate realiza prin urmtoarele procedee:
prin presiune statica, prin trecerea peste terenul care trebuie compactat a
unor tavalugi a caror suprafata poate fi neteda sau cu proeminente
numindu-se compactare prin cilindrare;
prin actiuni dinamice, efectuate prin lovire cu placi sau masini care sar;
prin vibratii, cu frecventa apropiata de cea a oscilatiilor de rezonante ale
materialului de compactat, produse de vibratoare si masini de vibrat;
prin actiuni combinate ( presiune statica si vibrare, presiune statica si
lovire).
Alegerea procedeelor de compactare se face n functie de categoria de teren,
grosimea stratului de compactat, gradul de compactare necesar si frontul de
lucru.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

NIVELARE
Nivelarea terenului este obligatorie, atunci cand terenul pe care urmeaza a se
realiza constructia necesita defrisare. Prin nivelare se urmareste aplatizarea
ridicaturilor din pamant. Nivelarea terenului se poate face in doua etape: nivelare
capitala si nivelare de exploatare.

EXCAVARE
Excavatiile joaca un rol important in constructie, ajutand atat la lucrarile de
sapaturi, cat si la reparatii subterane sau instalatii. Executarea lucrarilor de
excavare se face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate
numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificata din punct de
vedere tehnico-economic si de organizare. Inainte de inceperea lucrarilor propriuzise, se vor executa lucrari ce constau in amenajarea terenului si a platformei de
lucru.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

La executarea excavatiilor pentru fundatii, se vor avea in vedere:


mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in
jurul fundatiilor existente, pe o distanta suficienta pentru a nu pericIita
constructiile si instalatiile invecinate. Constructorul are obligatia sa
urmareasca stabilitatea masiveIor de pamant, ca urmare a influentei
executarii lucrarilor de excavare prevazute in proiect sau actiunii utilajelor
de nivelare, sapare si compactare.
cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii,
in terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata
decat cota finala, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor flzico-mecanice
ale terenului de sub talpa fundatiei.

Cota de piata a SC MOGUL LOGISTIC SRL la nivelul anului 2015


Firma SC MOGUL LOGISTIC SRL este infiintata in anul 2005 si prezinta
experienta n domeniul n care se dorete realizarea investiiei deoarece
isi desfasoara deja activitatea pe piata serviciilor specifice lucrarilor de
constructii de pe pozitia unei microintreprinderi cu o activitate activa pe piata
caracteristica, reflectata in detinerea unei cote de piata de 39,24% in raport cu
principalii competitori.
Principalii concurenti ai firmei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii
la nivelul Regiunii de Nord Est sunt:
- SC BIOTOP ENERGY SRL,
- SC LIGVID CONSTRUCT SRL,
- SC CONFORT CONSTRUCT SRL.
SC BIOTOP ENERGY SRL
Adresa sediului social: IASI, ALEEA TUDOR NECULAI 161 Bl. 1018 Sc. D Et. 2 Ap.
10 Cod 700713
Inmatriculatala Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1083/2012

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Codul de inregistrare fiscala: RO30376393


Obiect activitate: Alte lucrari speciale de constructii n.c.a., CAEN 4399
Situatia financiara pentru exercitiul financiar 2015 conform datelor
identificate pe Ministerului Finantelor

DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finit
marfuri etc.)
Creante
Casa si conturi la banci
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII
VENITURI IN AVANS
PROVIZIOANE
CAPITALURI - TOTAL, din care:
Capital
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit
-Pierdere
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit
-Pierdere
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
SC LIGVID CONSTRUCT SRL
Adresa sediului social: IASI, STRDL. VALEA ADANCA 7, Cod 700712
Inmatriculatala Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2616/2007
Codul de inregistrare fiscala: 22445816
Obiect activitate: Alte lucrari speciale de constructii n.c.a., CAEN 4399

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Situatia financiara pentru exercitiul financiar 2015 conform datelor


identificate pe Ministerului Finantelor

DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finit
marfuri etc.)
Creante
Casa si conturi la banci
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII
VENITURI IN AVANS
PROVIZIOANE
CAPITALURI - TOTAL, din care:
Capital
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit
-Pierdere
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit
-Pierdere
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
SC CONFORT CONSTRUCT SRL
Adresa sediului social: IASI, STR. MACAZULUI 10, Bl. N, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Cod 700474
Inmatriculatala la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/176/2000
Codul de inregistrare fiscala: RO13535960
Obiect activitate: Alte lucrari speciale de constructii n.c.a., CAEN 4399
Situatia financiara pentru exercitiul financiar 2015 conform datelor
identificate pe Ministerului Finantelor
DENUMIRE INDICATORI

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Indicatori din BILANT


lei
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
1388
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care
138552
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie,
11428
semifabricate, produse finite, marfuri etc.)
Creante
1
Casa si conturi la banci
127123
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII

94125

VENITURI IN AVANS

PROVIZIOANE

CAPITALURI - TOTAL, din care:

45815

Capital

300

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


Cifra de afaceri neta

448225

VENITURI TOTALE

449145

CHELTUIELI TOTALE

377853

Profitul sau pierderea brut(a)


-Profit

71292

-Pierdere

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar


-Profit

58515

-Pierdere

Indicatori din DATE INFORMATIVE


Numar mediu de salariati

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Lucrari
constructii
cladirilor
rezidentiale
nerezidentiale

Ponderea serviciilor in piata caracteristica se numeste cota de piata si se


calculeaza ca raport intre volumul vanzarilor sub marca societatii in cauza si
vanzarile totale pe piata la care ne raportam. Dimensionarea pietei serviciilor
specifice lucrarilor de constructii (potrivit celor mai recente informatii facute
publice pe site ul Ministerului Finantelor Publice) s-a prezentat astfel:
Nr crt.

Concurenta identificata

Cifra de afaceri (ron)


2014

Cifra de
2015

afaceri

(ron)

de
a
si

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

1.
2.
3.
Volumul

SC BIOTOP ENERGY SRL


SC LIGVID CONSTRUCT SRL
SC CONFORT CONSTRUCT SRL
pietei la nivel de ramura

532.751
67.100
1.422.305
2.022.156

684.452
80.960
448.225
1.213.637

Cota Piata= cifra de afaceri din anul 2015 *100/ volumul total al pietei
2015
Cota Piata= 476.276*100/1.213.637=39,24%
Cota de piata detinuta de SC MOGUL LOGISTIC SRL pentru segmentul de piata
identificat:

COTA DE PIATA SC MOGUL LOGISTIC SRL IN 2015

39.24
SC MOGUL LOGISTIC SRL
60.76

piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii

Observatie: Toti cei trei competitori ai SC MOGUL LOGISTIC SRL detin in


proprietate utilaje performante insa SC MOGUL LOGISTIC SRL se diferentiaza pe
piata caracteristica prin urmatoarele avantaje competitive:
- pachet complet de servicii pentru amenajare terasiera,
- preturi mai mici pentru clientii fideli,
- pachet complet de servicii solicitate,
- consum redus de carburant,
- costuri mici, productivitate ridicata,
- apartenenta in clusterul Breasla Constructorilor Ieseni.
Prin valorificarea acestor avantaje competitive SC MOGUL LOGISTIC SRL a
acaparat la nivelul anului 2015 o cota de piata de 39,24%. Firma isi propune ca,
in urma implementarii prezentului proiect de investitie, sa devanseze competitorii
din prezent prin individualizarea sa pe piata caracteristica:
- detinerea de utilaje performante de ultima generatie,

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

practicarea unei politici de protectie a mediului inconjurator (reciclarea


deseurilor generate de activitatea curenta) si utilizarea de combustibil
alternativ,
detinerea de personal stabil si cu pregatire profesionala specifica,
implementarea unui flux de prestare a serviciilor complet inovativ,
atragerea de fonduri europene, devenind un exemplu de buna practica.

Punctele tari si punctele slabe ale SC MOGUL LOGISTIC SRL comparativ cu cel al
competitorilor:

Anul 2015

Mogul
Logistic

Biotop
Energy

Ligvid
Construct

Confort
Construct

Valoare Profit lei


Numar servicii
Numar angajati
Cifra de afaceri lei

10.236
3
3
476.276

56.385
2
8
684.452

12.256
1
5
80.960

58.515
2
7
448.225

In urma valorificarii noilor avantaje competitive dobandite in urma


implementarii proiectului de investitii estimam ca microintreprinderea
se va dezvolta in directia detinerii pozitiei de lider pe piata locala a
serviciilor specifice lucrarilor de constructii.

COTA DE PIATA A SC MOGUL LOGISTIC SRL SI A COMPETITORILOR SAI PENTRU SERVICIILE OFERITE LA NIVELUL PRIMULUI AN DE OPERARE A INVESTITIEI

SC MOGUL LOGISTIC SRL


53%

47%

Piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii de la nivelul Municipiului Iasi

Experiena n domeniul n care se dorete realizarea investiiei


Firma SC MOGUL LOGISTIC SRL este infiintata in anul 2005 si prezinta experienta
n domeniul n care se dorete realizarea investiiei deoarece isi desfasoara deja

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

activitatea pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii iar domnul


MURGOCI MIHAI DANIEL detine competentele necesare pentru administrarea unei
afaceri, urmand diferite cursuri de perfectionare in managementul general. De
asemenea, firma ofera un portofoliu de servicii specializate in domeniul lucrarilor
de constructii ca urmare a experientei in acest domeniu. Unul dintre obiectivele
firmei este sa ofere servicii specializate si de calitate, sa acopere domenii de
inalta specilizare cu caracter de noutate in regiunea de nord-est si in Romania,
perfect adaptate la cerintele europene.
Prin activitatea desfasurata pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii,
compania a luat contact cu segmentul de piata al serviciilor specifice
lucrarilor de constructii si cu oportunitatile oferite de aceasta:
existenta unei cerereri ridicate de astfel de servicii,
existenta unui numar redus de companii prestatoare de astfel de servicii
integrate destinate lucrarilor de constructii,
dotarea defectuoasa a firmelor specializate in servicii specifice lucrarilor de
constructii cu tehnologie invechita/second hand, de unde imposibilitatea
acestora de a veni pe piata cu servicii de calitate.
Societatea a decis consolidarea pozitiei detinute pe piata serviciilor specifice
lucrarilor de constructii pe fondul amplorii pe care a luat-o in ultimii ani volumul
cererii pentru aceste servicii atat la nivel regional cat si la nivel national.
Datorita contextului economic actual, se preconizeaza faptul ca situatia nu se va
schimba semnificativ la nivelul cererii de servicii specifice lucrarilor de constructii
in urmatorii 10 ani, motiv pentru care investitia in achizitionarea de utilaje
tehnologice performante in vederea prestarii serviciilor de decopertare si
indepartare strat vegetal, excavare si manipulare, executia de
platforme pentru fundatii, sapaturi, santuri, fose septice si drenaje,
compactare, nivelare devine viabila cu atat mai mult cu cat, potrivit
statisticilor, consumul de combustibil pe piata serviciilor specifice lucrarilor de
constructii din Romania a crescut la nivelul ultimilor ani cu 20-30%, ca urmare a
utilizarii de echipamente care nu corespund cerintelor eficientizarii energetice si
protejarii mediului inconjurator.
Societatea a ales pentru locatia investitiei municipiul Iasi intrucat aici exista o
cerere sustinuta pentru piata imobiliara si zona prezinta avantajul fortei de
munca specializata.
Investitia urmarita de SC MOGUL LOGISTIC SRL prin intermediul
proiectului de investitii va beneficia inca de la inceput de AVANTAJELE
pozitionarii in partea de vest a municipiului Iasi , langa o artera intens
circulata din municipiul Iasi, respectiv intr-o zona in care isi au sediul cu
precadere firme din domeniul lucrarilor de constructii. Specificam faptul ca,
corpul de cladire C19/0 din strada SG. GRIGORE ION, nr 7 locatia de
implementare a proiectului, apartine S.C. COMAT IASI S.A., companie recunoscuta
la nivel regional in materie de aprovizionare cu materaiale de constructii.
Concret, efectul direct al amplasarii locatiei de implementare in aceasta
parte a orasului este reprezentat de faptul ca aceasta este renumita in

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

mentalul potentialilor clienti interesati de piata lucrarilor de constructii drept


zona de concentrri de firme i companii interconectate, aparinnd domeniului
lucrarilor de constructii .
Dotari actuale
Spatiul ce face obiectul proiectului de investitii este localizat in Municipiul Iasi,
strada SG. GRIGORE ION, nr 7, corp cladire C19/0, judet Iasi, indeplinind prin
localizarea geografica si facilitatile incluse, conditiile de baza necesare unei bune
functionari a oricarei microintreprinderi ce detine utilaje utilizate in prestarea
serviciilor specifice lucrarilor de constructii, ca urmare a:
- pozitionarii langa o artera intens circulata din municipiul Iasi, respectiv intro zona in care isi au sediul cu precadere firme din domeniul lucrarilor de
constructii. Specificam faptul ca, corpul de cladire C19/0 din strada SG.
GRIGORE ION, nr 7 locatia de implementare a proiectului, apartine S.C.
COMAT IASI S.A., companie recunoscuta la nivel regional in materie de
aprovizionare cu materaiale de constructii. Concret, efectul direct al
amplasarii locatiei de implementare in aceasta parte a orasului
este reprezentat de faptul ca aceasta este renumita in mentalul
potentialilor clienti interesati de piata lucrarilor de constructii drept zona
de concentrri de firme i companii interconectate, aparinnd domeniului
lucrarilor de constructii .
Spatiul este pus la dispozitia SC MOGUL LOGISTIC SRL SRL in baza contractului de
inchiriere Nr. 555 din 03.01.2011 si Actului Aditional nr. 264 din data de
19.02.2016, incheiat cu SC COMAT SA. Obiectul contractului consta in
inchirierea suprafetei de 47 mp. situata in Iasi, str. Srg. Grigore Ioan nr.
7 C19/0. Termenul de inchiriere este pe o perioada de 4 ani, 11 luni si 30 zile,
incepand din data de 01.01.2016 pana la data de 31.12.2020.
Utilitile, facilitile disponibile: spatiul dispune de toate utilitatile necesare
pentru dezvoltarea serviciilor avute in vedere: energie electrica, apa, canalizare,
telefon, internet.
De la infiintare si pana in prezent, microintreprinderea a realizat investitii in
mijloace fixe amortizabile din surse proprii, registrul mijloacelor fixe fiind
reprezentat de:
Nr.ctr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Articol

Data PIF

Cantitate

Microsoft Windows
Cheltuieli sediu social
Calculator
Led TV
Buldozer 04.2012
Cilindru compactor CA250+KIT
Cilindru compactor HAMM 3412
Ciocan hidraulic Caterpilar H70
Echipament centrala

30.06.2013
31.01.2015
30.06.2013
31.12.2014
30.04.2012
30.11.2011
31.03.2012
31.05.2013
31.03.2014

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

10.
11.

Mercedes Benz
Scuter Peut Lufthansa

31.05.2013
03.02.2007

1
1

Resursele umane implicate n activitatea firmei


A fi angajat al microintreprinderii SC MOGUL LOGISTIC SRL inseamna provocare
si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care
permite dezvoltare profesionala si evolutie personala. Firma este
structurata in doua departamente: unul operativ (tehnic) si unul neoperativ
(financiar/contabil).
La momentul actual, personalul SC MOGUL LOGISTIC SRL este alcatuit in prezent
din 3 angajati, care vor beneficia de cea mai moderna si eficienta tehnica in
realizarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii, in cadrul firmei, dupa
implementarea proiectului de investitie, dupa cum urmeaza:
1. Mecanic utilaje (se ocupa cu mentenanta utilajelor tehnologice detinute de
firma),
2. Mecanic sef utilaje (coordoneaza mecanicul de utilaje si mentine un
contact permanent cu furnizorii de piese si accesorii pentru utilajele
detinute),
3. Economist (coordoneaza activitatea financiara a firmei).
Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si
activitatii curente a microintreprinderii SC MOGUL LOGISTIC SRL, stau
urmatoarele principii:
- respectarea normelor legale in vigoare
- profesionalismul si pregatirea profesionala continua
- asigurarea egalitatii de tratament
- impartialitatea si nediscriminarea
- motivarea personalului
- deschiderea si transparenta
- comunicarea
- integritatea profesionala
- respectarea culturii organizationale
- incadrarea in obiectivele stabilite
Managementul SC MOGUL LOGISTIC SRL este preocupat de crearea unui climat
de lucru sanatos, care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat
acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor. Managementul
intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de
administratorul firmei dl. Murgoci Daniel. Orientat in permanenta spre cerintele
pietei, acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii
globale in conformitate cu legislatia national si standardele internationale
invigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate a
constructiilor, a cerintelor de urbanism si de protejare a mediului inconjurator,

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Managementul firmei are ca


responsabilitati:
stabilirea obiectivelor generale ale firmei;
organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii,
stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si
asigurand calitatea produselor si serviciilor oferite;
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor
acestuia;
identificarea oportunitatilor de afaceri;-reprezentarea firmei in relatiile cu
furnizorii, clientii si alte organizatii cu impactreal/potential asupra
rezultatelor firmei;
asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara
dezvoltarii activitatii firmei;-coordonarea activitatilor din domeniul
economic al companiei
OBSERVATIE:
Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea
acestuia se va face in pasi structurati, in etape si activitati clar definite,
astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre
obiectivele proiectului dupa cum s-a detaliat in prezentul plan de
afaceri la subcapitolul Descrierea echipei care gestioneaza proiectul:
structura, rolurile, functiile, responsabilitatile, relatiile functionale intre
membrii echipei de proiect, expertiza. Managementul proiectului va fi
asigurat de catre responsabilii din cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL si
echipa de management de proiect externalizata.
Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare publica NU
ESTE CAZUL
Experienta anterioara in derularea proiectelor cu finantare proprie
De la infiintare si pana in prezent, microintreprinderea a realizat investitii in
mijloace fixe amortizabile din surse proprii, registrul mijloacelor fixe fiind
reprezentat de:
Nr.ctr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Articol

Data PIF

Cantitate

Microsoft Windows
Cheltuieli sediu social
Calculator
Led TV
Buldozer 04.2012
Cilindru compactor CA250+KIT
Cilindru compactor HAMM 3412
Ciocan hidraulic Caterpilar H70
Echipament centrala
Mercedes Benz

30.06.2013
31.01.2015
30.06.2013
31.12.2014
30.04.2012
30.11.2011
31.03.2012
31.05.2013
31.03.2014
31.05.2013

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

11.

Scuter Peut Lufthansa

03.02.2007

In ultimii trei ani fiscali respectiv in intervalul 2013-2015, firma a


investit capital propriu in mijloace fixe amortizabile, valoarea
investitiilor depasind pragul minim de 15.000 euro mai exact valoarea
acestora este de 231.910,66 lei si constau in:
Nr.ct
Articol
r.
1.
Microsoft Windows
2.
Cheltuieli sediu social
3.
Calculator
4.
Led TV
5.
Echipament centrala
6.
Mercedes Benz
TOTAL:

Data PIF
30.06.2013
31.01.2015
30.06.2013
31.12.2014
31.03.2014
31.05.2013

Valoare in
lei
370.96
216.629,40
2.716,84
5.241,85
6.951,61
231.910,6
6

Cantitate
1
1
1
1
1
1
6

Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si


lung
Viziunea companiei este de a oferi cele mai bune realizari in domeniul
serviciilor specifice lucrarilor de constructii, la cel mai bun pret si in functie de
cerintele clientilor la nivelul judetului Iasi si la nivelul regiunii de Nord Est. Avem
credinta ca cel mai important scop al nostru, renumele firmei, nu se poate obtine
decat prin recomandarile si satisfactia clientilor, fapt pentru care suntem decisi
sa ridicam serviciile noastre la cele mai inalte standarde de profesionalism.
Misiunea firmei este de a servi industria constructoare prin oferirea realizarii
unor lucrari responsabile si profesionale, prin diversificarea calitatii operatiunilor
si a performantei financiare a tipurilor de lucrari oferite. Punerea in practica a
strategiilor tine cont de balanta intre nevoile clientilor, angajatilor, respectand
diversitatea lor.
Strategie: Societatea S.C. MOGUL LOGISTIC S.R.L., isi propune prin prezentul
proiect sa isi mareasca capitalul si sa angajeze persoane noi pentru dezvoltarea
intregii afaceri precum si consolidarea pozitiei pe piata serviciilor specifice
lucrarilor de constructii a microintreprinderii prin achizitionarea a 2 noi utilaje
tehnologice necesare prestarii celor 6 tipuri de servicii specifice lucrarilor de
constructii, in baza valorificarii oportunitatilor de finantare nerambursabile
acordate microintreprinderilor si crearea a 5 noi locuri de munca permanente, cu
norma intreaga din care cel putin un loc de munca destinat persoanelor cu
dizabilitati.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Planul de dezvoltare vizeaz obinerea unor rezultate superioare (att calitative,


ct i cantitative), prin ntrirea capacitii competitive pe piata. Aceast
strategie impune promovarea unor schimbri calitative importante n toate
domeniile de activitate ale firmei.
Obiective:
Cresterea competitivitatii economice, prin achizitionarea a 2 noi utilaje
tehnologice;
Diversificarea surselor de venit ale microintreprinderii, prin facilitarea
realizarii de lucrari de constructii;
Cresterea facilitarii crearii de noi locuri de munca la nivel de
microintreprindere, prin crearea a 5 noi locuri de munca permanente, cu
norma intreaga din care cel putin un loc de munca destinat persoanelor
cu dizabilitati in perioada imediat urmatoare implementarii proiectului (5
locuri de munca permanente (8 ore/zi) nou infiintate: 3 mecanici utilaj
greu; 1 coordonator lucrari; 1 mecanic intretinere);
Mentinerea standardelor de calitate, conform cu cerintele beneficiarilor.
Parteneriate strategice
SC MOGUL LOGISTIC SRL este membra incepand din anul 2016 in
clusterul Breasla Constructorilor Ieseni, cluster ce functioneaza incepand
cu anul 2013 si reuneste 24 de membri, dintre care UNIVERSITATEA TEHNICA
GHEORGHE ASACHI indeplineste un rol de catalizator. Cifra de afaceri anuala
(total companii membre in cluster) este de 82 milioane Euro (2013). Clusterul
Breasla Constructorilor Ieseni a fost infiintat pentru a transforma sectorul
constructiilor intr-o directie prioritara de dezvoltare la nivel regional. Breasla
Constructorilor Ieseni este asociatia care uneste firmele locale din domeniul
constructiilor, in scopul crearii si intretinerii unor relatii profesionale fructuoase.
Ea reprezinta o platforma de colaborare, dezvoltare, cercetare si inovare in
industria constructiilor civile si individuale. Printre activitatile de baza ale acestui
cluster se numara:
Imbunatatirea calitaii lucrrilor de construcii efectuate la nivel regional si
in special in judetul Iasi;
Cresterea standardelor de calitate si transparenta din domeniu;
Imbunatatirea imaginii constructorilor ieseni in raport cu autoritatile locale
si opinia publica;
Oferirea informatiilor si solutiilor privind oportunitatile de afaceri in
domeniu;
Dezvoltarea afacerilor companiilor membre in cluster si cresterea
competitivitatii acestora pe plan national si international.
Misiunea clusterului Breasla Constructorilor Ieseni este de a deveni o autoritate
profesionala respectata, atat pe piata ieseana cat si pe piata regionala a

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

constructiilor, atat pentru membri cat si pentru autoritati, beneficiari, angajati


sau studenti.
Viziunea clusterului Breasla Constructorilor Ieseni: intr-o manier organizat,
colaborarea este singura cale pentru succes de lung durat.
OBSERVATIE:
SC MOGUL LOGISTIC SRL isi propune sa investeasca in continuare, intr-un orizont
de timp de 3-5 ani, in achizitionarea de utilaje noi si moderne pentru a tine pasul
cu noile tehnologii si cu cerintele pietii. Astfel, societatea are in vedere si
achizitionarea unor alte ulilaje necesare executarii serviciilor specifice lucrarilor
de constructii.
O astfel de dezvoltare va permite firmei dobandirea unor avantaje
competitive fata de concurenta existenta pe piata locala prin cresterea
calitatii serviciilor oferite, cresterea competitivitatii pe piata pe care
acesta activeaza si nu in ultimul rand marirea numarului de contracte
incheiate si marirea bazei de clienti.
De semenea conceptul pe care societatea il va valorifica in urma
proiectului de investitii se preteaza la replicare in alte centre urbane cu
potential ridicat al cererii, astfel incat experienta acumulata in aceasta
unitate va fi asimilata de catre beneficiar drept un punct de plecare
pentru deschiderea de noi puncte de lucru.

2.

Investiia
Identificai domeniul de activitate n care se realizeaz investiia propus
prin proiect i, dac este cazul, descriei experiena firmei n acest
domeniu

Societatea SC MOGUL LOGISTIC SRL este o microintreprindere cu vechime pe


piata caracteristica, activand inca din anul 2005. In acest interval firma a prestat
atat lucrari de pregatire a terenului cat si alte lucrari complementare. Societatea
este o companie cu capital integral romanesc privat dezvoltand in prezent
activitatea principala Alte lucrari speciale de constructii n.c.a, Cod CAEN 4399.
Domeniul in care se desfasoara in prezent activitatea firmei il constituie Lucrari
de pregatire a terenului, Cod CAEN 4312.
Firma SC MOGUL LOGISTIC SRL este infiintata in anul 2005 si prezinta experienta
n domeniul n care se dorete realizarea investiiei deoarece isi desfasoara deja
activitatea pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii iar domnul
MURGOCI MIHAI DANIEL detine competentele necesare pentru administrarea unei
afaceri, urmand diferite cursuri de perfectionare in managementul general. De

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

asemenea, firma ofera un portofoliu de servicii specializate in domeniul lucrarilor


de constructii ca urmare a experientei in acest domeniu. Unul dintre obiectivele
firmei este sa ofere servicii specializate si de calitate, sa acopere domenii de
inalta specilizare cu caracter de noutate in regiunea de nord-est si in Romania,
perfect adaptate la cerintele europene.
SC MOGUL LOGISTIC SRL detine o experienta solida in activitatea pentru
care se solicit finanare.
Astfel, incepand de la infiintare, firma a optat pentru activarea pe piata serviciilor
specifice lucrarilor de constructii datorita:
- localizarii avantajoase - in municipiul Iasi ce se remarca prin existenta
unui prestigios centru universitar tehnic Universitatea Tehnica Gheorghe
Asachi
- existentei in zona a unui numar ridicat de personal tehnic pregatit ce
doreste sa lucreze in in cadrul firmelor specializate din orasul Iasi
usurand astfel procesul de recrutare a personalului,
- clientela numeroasa.
La aceasta se poate adauga si faptul ca in ultimii ani, serviciile specifice lucrarilor
de constructii din Romania au devenit din ce in ce mai atractive pentru
investitorii straini care isi deschid in zona sedii ridicand constructii proprii din
doua motive: tarifele firmelor de constructii sunt foarte reduse in comparatie cu
tarile vest-europene, dar si atactivitatea orasului datorita prezentei marilor centre
universitare ce concentreaza un numar foarte mare de studenti (potentiala forta
de munca locala).
Spre deosebire de alte sectoare ale economiei, serviciile specifice lucrarilor de
constructii au avantajul de a avea o continuitate in cerere, intrucat este bine
cunoscuta importanta majora a activitatii din domeniul constructiilor, activitate
ce este aplicata practic n ntreaga sfera a vietii si activitatii umane. Ea creeaza
conditii de locuit, de desfasurare a tuturor activitatilor sociale, culturale si
sportive ale oamenilor, de alimentare cu apa, de asigurare a transporturilor, de
functionare a tuturor ramurilor a economiei nationale.
Piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii din municipiul Iasi este tot mai
diversificata. Dar, desi pare un teritoriu aglomerat, specialistii in domeniu
afirma ca exista suficient loc pe piata pentru deschidera de noi afaceri
in domeniu respectiv pentru extinderea activitatii firmelor existente,
incurajand astfel existenta unui numar ridicat de firme de specialitate.
Firmele de constructii de dimensiuni reduse cum este si cazul societatii SC
MOGUL LOGISTIC SRL, prezint ns o capacitate destul de mare de adaptare la
schimbrile mediului economic, dat fiind faptul ca au la baza un sistem de
functionare minimalist - numr redus de personal, structuri organizatorice
simpliste, nivel redus al cheltuielilor. In aceste conditii, in situatia in care pe piata
s-ar intensifica o tendina de restrngere a cheltuielilor n rndul clienilor, acest
fapt se va transforma intr-un atu pentru firmele mici, care practic tarife scazute.
In contextul economic actual caracterizat printr-o crestere de 25-30% la nivelul
anului 2016, se preconizeaza faptul ca situatia nu se va schimba semnificativ la
nivelul cererii de servicii specificde lucrarilor de constructii in urmatorii 10 ani,
motiv pentru care investitia in achizitionarea de echipamente tehnologice
performante in vederea prestarii serviciilor de decopertare si indepartare

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

strat vegetal, excavare si manipulare, executia de platforme pentru


fundatii, sapaturi, santuri, fose septice si drenaje, compactare, nivelare
devine viabila. Acest fapt este intarit si de specialistii in domeniul pietei
constructiilor care afirma ca saturarea pietei constructiilor din Romania se va
produce cu greu, abia peste 10 -15 ani, o data cu dezvoltarea economica de
ansamblu a Romaniei. Piaa imobiliar local va continua evoluia pozitiv din
ultimii ani, estimndu-se creteri pentru segmente-cheie, precum piaa de
investiii, birouri i industrial, conform celui mai recent raport de pia publicat de
Colliers International Romania. Piaa de investiii a fost segmentul vedet n
2015, fiind primul an post-criz cnd activitatea tranzacional a indicat
cu adevrat revitalizarea acestui sector. Nivelul sntos al tranzaciilor, ct
i intrarea pe pia a unor investitori noi, arat intensificarea interesului pentru
Romnia ca destinaie pentru investiii. Segmentul de birouri a fost dominat de
sectorul de outsourcing, prin companii noi sau extinderi ale celor deja existente,
atrase de oportunitile pieei locale. In comparaie cu celelalte ri din Europa
Central i de Est, Romnia se bucur de cerere intern sntoas i exist
semne concrete care arat c atractivitatea rii este n cretere. Investitori
internaionali i dezvoltatori ncearc s acapareze tot mai mult din potenialul
pieei, ntr-un timp ct mai scurt. Creti/te adaptezi sau dispari, acesta este
spiritul actual al pieei imobiliare. Exist un numr mare de proiecte anunate pe
toate sectoarele, iar lupta va fi ctigat de cel care se va alinia cel mai repede
tendinelor i cerinelor pieei.
Caracteristici ale pietei pe care activeaza SC MOGUL LOGISTIC SRL
manifestate la nivelul anului 2016:
- Peste 360,000 m2 de birouri urmeaz a fi livrai n 2016, iar interesul
pentru potenialul pieei este confirmat de numrul mare de contracte de
prenchiriere deja semnate - mai mult de jumtate din stocul ce urmeaz a
fi livrat. In ceea ce privete activitatea tranzacional, spre deosebire de
anul trecut, cnd pe pia s-au remarcat cteva tranzacii reper, n 2016,
vom asista la mai multe tranzacii de dimensiuni medii, cu suprafee mai
mici, cuprinse ntre 3,000 5,000 m2.
- Sectorul de outsourcing va fi i n 2016 principalul generator de cerere de
spaii de birouri. Cel mai important aspect al acestei creteri este lrgirea
spectrului de interes pentru Romnia, astfel c nu doar costurile sunt
principala atracie, ci mai degrab valoarea i calitatea serviciilor livrate.
Ne ateptm la o cerere sntoas i susinut de spaii noi de birouri n
urmtorii an
- Stocul de centre comerciale din Romnia va creste cu 500,000 m2 pn n
2020, numeroase proiecte fiind deja n construcie sau anunate spre
livrare in urmtorii ani. Dintre oraele mari, Iasul este unul dintre cele
mai active ca urmare a rezultatelor bune pe care retailerii deja
prezeni pe piaa le-au nregistrat. O alt tendin vizibil este
diversificarea tot mai mare a conceptelor cu care retailerii vin n
ntmpinarea consumatorilor n dorina lor de a atrage tot mai muli
vizitatori n magazine i de a mbunti n permanen experiena lor de
cumprare
- Piaa de industrial a continuat ciclul de cretere anticipat nc din anii
precedeni, fiind dublat i de modificri ale stocului existent. n Bucureti,
pentru prima oar n ultimii ani, a nceput dezvoltarea unor proiecte noi ce

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

urmeaz a se finaliza anul acesta, nsumnd mai mult de 100,000 m2 ce


se vor aduga celor 941,000 m2 raportai la finalul anului precedent.
Consolidarea sectorului de industrial se extinde tot mai mult n
afara capitalei, iar nordul rii este urmtoarea concentraie de
proiecte de tip industrial
Pentru 2016, se ateapt o pia cu volume investiionale similare
cu cele nregistrate n 2015. Tranzaciile nchise pn acum sunt
manifestarea interesului n cretere din partea investitorilor i cu
siguran vor aparea i anul acesta nume noi pe piaa local.

In centrul afacerii dezvoltate de catre SC MOGUL LOGISTIC SRL se afla implicarea


domnului administrator Murgoci Mihai Daniel, ce a acumulat cunostinte despre
cele mai moderne practici in domeniu in cadrul cursurilor de perfectionare la care
a participat si care a avut viziunea de a dezvolta incepand cu 2005 in cadrul
firmei servicii destinate lucrarilor de constructii la standarde europene.
CONCLUZIE:
Societatea SC MOGUL LOGISTIC SRL a acumulat experienta n domeniul n care se
dorete realizarea investiiei incepand cu anul 2005, iar administratorul acesteia,
D-nul Murgoci Mihai Daniel este inginer, ulterior absolvirii Universitatii ..............
De asemenea, D-nul Murgoci Mihai Daniel a urmat o serie de cursuri de
perfectionare:
......
Referitor la competentele necesare pentru administrarea unei afaceri mentionam
faptul ca D-nul Murgoci Mihai Daniel detine un curs de perfectionare in
managementul general.
In prezent, serviciile specifice lucrarilor de constructii care sunt oferite pe piata
de catre SC MOGUL LOGISTIC SRL sunt:

COMPACTARE

NIVELARE

EXCAVARE
Aceste servicii pe care SC MOGUL LOGISTIC SRL le presteaza in prezent sunt
esentiale in desfasurarea activitatii in cadrul firmei, mai jos fiind vizualizata grafic
contributia fiecarui serviciu la realizarea cifrei de afaceri pentru anul 2015:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

PONDEREA FIECARUI TIP DE SERVICIU PRESTAT IN TOTALUL SERV ICIILOR SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AL SC MOGUL LOGISTIC SRL

25%
45%
COMPACTARE

NIVELARE

EXCAVARE
30%

Tarifele practicate in prezent pentru serviciile puse la dispozitie pe piata sunt:


Nr.
Crt.
1
2
3

Denumire serviciu

Tarife practicate

COMPACTARE
NIVELARE
EXCAVARE

120 RON/H
160 RON/H
150 RON/H

Justificai necesitatea realizrii investiiei. Descriei modul n care investiia


contribuie la dezvoltarea de noi activiti i/sau mbuntirea celei/celor
existente

Semnele de recuperare pe care le-a dat economia in 2014 au incurajat


companiile de constructii sa ia in considerare inlocuirea utilajelor de constructii
vechi cu altele noi, mai performante. Piaa de utilaje de construcii a inregistrat o

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

crestere de peste 10% in primul trimestru al lui 2014, pe fondul deblocarii


dosarelor cu finantare europeana depuse de companiile de constructii in 2011,
potrivit datelor furnizate de Asociatia Distribuitorilor de Utilaje pentru Constructii
(ADUC). Segmentul care a inregistrat cea mai puternica crestere este reprezentat
de utilajele de peste 20 de tone (excavatoare, incarcatoare, buldozere). In 2013
piata utilajelor de constructii a atins o valoare de 50 de milioane de euro, de 5 ori
mai mica fata de valoarea atinsa in perioada de varf a sectorului, 2007- 2008.
Datorita pretului ridicat al utilejelor tehnologice de secialitate ce fac obiectul
investitiei, firma nu o poate sustine prin resurse proprii, nefiind posibil
concomitent ca aceasta sa fie un factor activ atat in autosustinerea serviciilor din
prezent cat si in directia sustinerii implementarii proiectului cu titlul Achizitia de
utilaje tehnologice in cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L. in vederea consolidarii
pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii .
Prin intermediul finantarii nerambursabile, vor fi achizitionate 2 utilaje
tehnologice noi de ultima generatie cu dotari sofisticate si inovative dar in
acelasi timp costisitoare, care altfel nu ar putea fi realizate cu resursele modeste
ale SC MOGUL LOGISTIC SRL. Aceste utilaje insa sunt absolut necesare pentru
consolidarea si diversificarea ofertei de servicii ale firmei.
Din aceste considerente, rezulta dependenta investitiei de aceasta finantare si
necesitatea accesarii fondurilor structurale, care sa accelereze derularea
achizitiilor propruse in maxim 12 luni, fara ca acestea sa sufere amanari din
motive cauzate de lipsa finantarii.
SC MOGUL LOGISTIC SRL are doar posibilitatea de a asigura cofinantarea
proiectului, cofinantare pe care o obtine din surse proprii, insuficiente pentru a
finanta integral acest proiect de investitii - potrivit ultimelor doua exercitii
financiare, fondurile firmei sunt reduse si insuficiente pentru a finanta integral
acest proiect de investitii:

Veniturile si cheltuielile totale in perioada 2013 - 2015, la SC MOGUL


LOGISTIC SRL
Indicator
2013
2014
2015
Venituri totale
Cheltuieli totale

1.939.556
1.816.416

1.946.539
1.945.034

688.729
676.384

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

VENITURI SI CHELTUIELI TOTALE IN PERIOADA 2013 - 2015

676,384.00
1,945,034.00

cheltuieli totale
2013

2014

2015

1,816,416.00

688,729.00
venituri totale

1,946,539.00
1,939,556.00

Asistena financiar nerambursabil este esentiala pentru implementarea


proiectului Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L. in
vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii,
deoarece microintreprinderea are nevoie de sustinere in demersurile pe care le
face in vederea dotarii sale cu echipamente tehnologice in acord cu standardele
de dezvoltare din prezent, hotarare luata datorita:
numarului mare de solicitari pentru serviciile prestate in prezent si pentru
serviciile viitoare pe care societatea nu le poate presta in prezent din lipsa
resurselor tehnologice
trendului manifestat in randul celorlalte firme de profil concurente
respectiv preocuparea acestora de asi achizitiona echipamente
tehnologice performante.
Asistenta financiara nerambursabila are rolul de a accelera implementarea
proiectului Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L. in
vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii
deoarece solicitantul SC MOGUL LOGISTIC SRL, prin finantarea integrala a
investitiei din surse proprii, ar fi obligat sa prelungeasca (din lipsa fondurilor)
durata de achizitionare a utilajelor dorite, fapt ce ar agrava major
sustenabilitatea financiara a microintreprinderii.
Nerealizarea prezentului proiectul de investitii va afecta negativ atingerea
obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Socio- Economica a
Judetului Iasi pentru perioada 2014-2020, orientate in directia sprijinirii crearii
unui mediu economic dinamic si performant, care sa reafirme Iasul ca motor al
dezvoltarii in regiunea Moldovei si sa permita regenerarea si revigorarea
sustenabila a comunitatilor locale si sa asigure o viata mai buna locuitorilor.
La nivel national, pentru firmele de constructii de profil, procesul de prestare al
serviciilor specifice pietei (lucrari de constructii) este unul energofag,
cronofag, poluant, implica costuri ridicate si un numar mare de angajati.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In plus, acest sector economic, iesit de mult din recesiune, este caracterizat prin
interesul acerb al firmelor de profil pentru investitiile in tehnologii
inovative care sa le permita sa puna in practica metode bazate pe
progresul tehnologic. Sesizand acest trend ce conditioneaza semnificativ
evolutia pe piata caracteristica, SC MOGUL LOGITIC SRL a investit o parte
semnificativa a capitalului propriu in achizitionarea de utilaje tehnologice.
Aceasta politica de dezvoltare a microintreprinderii este intarita si de faptul ca
realizarea unui volum cat mai mare de lucrari de pamant, de calitate si
cu cheltuieli reduse pe unitatea de volum sau suprafata, nu poate avea
loc fara aplicarea cu rigoare a schemelor tehnologice de mecanizare, in
paralel cu utilizarea masinilor performante manuite de operatori cu o
sanatate buna si un nivel adecvat de calificare. Impactul dintre procesul de
lucru si procesul tehnologic se petrece in frontul de lucru, care reprezinta veriga
de baza a procesului mecanizat de prestare a servicilor destinate lucrarilor de
constructii. Frontul de lucru este un sistem ce are ca elemente: omul, utilajele
tehnologice, relatiile si un scop cresterea productivitatii. Executarea lucrarilor
de pamant cu mijloace mecanizate performante contribuie in mod decisiv la
cresterea productivitatii, deoarece ele dau posibilitatea efectuarii activitatilor in
termene optime si de calitate superioara.
Pentru alcatuirea unui sistem de masini si utilaje tehnologice optim pentru
mecanizarea/ automatizarea fluxului tehnologic specific unei lucrari de pamant
SC MOGUL LOGISTIC SRL a gasit oportuna valorificarea oportunitatii de finantare
acordata
microintreprinderulor
in
cadrul
POR
2014-2020,
AP
2.1A
Microintreprinderi. SC MOGUL LOGISTIC SRL a estimat in baza indicatorilor de
exploatare din prezent ca are nevoie de 2 utilaje tehnologice noi si performante
pentru un proces tehnologic care sa corespunda cerintelor tehnice si economice
ale serviciilor ce le executa.
Structura unui sistem de utilaje specific serviciilor de executare de terasamente,
se elaboreaza in baza tehnologiei de executare mecanizata a diferitelor activitati
(pregatirea terenului, sapaturi in spatii largi sau inguste, transportul rutier al
pamantului, deplasarea pamantului, finisarea terasamentelor, compactarea
pamantului). In cadrul acestui model de proces tehnologic, excavatorul
executa activitatea de baza a lucrarilor de terasamente.
In ceea ce priveste folosirea eficienta a excavatoarelor hidraulice, conditionata de
volumele de sapaturi, se remarca utilizarea tot mai larga a excavatoarelor cu mai
multe echipamente de lucru (denumite incarcatoare-excavatoare). Utilizarea
acestor excavatoare la volume mici de lucrari diferite are ca efect reducerea
numarului de masini ce presteaza activitati in procesul tehnologic al lucrarilor
de terasamente si a cheltuielilor destinate inchirierilor, asigurand, totodata,
calitatea executiei comparabila cu cea a utilajelor specializate.
Elementul de baza al procesului tehnologic mecanizat pentru fiecare din
activitatile prestate in prezent de microintreprindere nivelare, excavare,
compactare este de natura mecanica. Indicatorii de baza cu ajutorul carora se
apreciaza eficienta folosirii masinilor si utilajelor in procesul de mecanizare sunt:
productivitatea si costul lucrarilor executate.
Folosirea masinilor si utilajelor pentru constructii cu eficienta marita este legata
de performanta lor, in ceea ce priveste cantitatea si calitatea activitatii
executate.
Sporirea productivitatii si calitatii lucrarilor executate este posibila numai
respectand cu multa rigoare fazele de lucru in conformitate cu documentatia de

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

executie a lucrarii si tehnologiile de lucru specifice fiecarui utilaj. Corelarea


tehnologiilor de lucru pentru fiecare utilaj in parte, in interdependentele
tehnologice, din sistemul de masini, trebuie sa aiba in vedere parametrii
constructivi, functionali si de exploatare si sa elimine stagnarile, in scopul
respectarii termenelor de executie.
De asemenea, frecvent in desfasurarea procesului de lucru, exista tentatia
unor operatori de utilaje, de a recurge la incropeli sau simplificari in
modul de lucru, din considerente economice, initiative care in final, din
pacate, se soldeaza cu accidente grave.
Pentru a sustine cele afirmate, se pot da ca exemple figurile de mai jos:

Fig 1 Exemplificarea modului incorect de lucru pentru saparea unui sant, ce


implica coborarea muncitorul in sant, cu riscul de a fi ingropat de viu

Fig2. Exemplificarea modului corect de sapare a unui sant, cu excavatorul cu


cupa intoarsa si folosirea elementelor de sustinere/spraituri

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In mod evident, utilizarea masinilor si utilajelor performante deservite de


operatori calificati, in conditii de siguranta si sanatate, reprezinta caile principale
pentru asigurarea calitatii ridicate a serviciilor destinate lucrarilor de constructii
realizate, care sa permita o participare eficienta si economica a firmei in
sectorul constructiilor. Necesitatea finantarii solicitate pentru SC
MOGUL LOGISTIC SRL este justificata in primul rand intrucat calitatea,
indiferent de lucrare si de dimensiunile firmei, reprezinta un ingredient
important in strategia competitiei. In multe cazuri, imb natatirea calitatii
poate fi determinanta pentru supravietuirea unei firme. Punctul de vedere
actual asupra calitatii serviciilor specifice lucrarilor de constructii are implicatii
practice:
Respectarea tehnologiilor de executie si a prescriptiilor tehnice;
Controlul riguros al lucrarilor pe toate etapele de executie;
Respectarea consumurilor;
Asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos.
Intr-o organizare de santier moderna, nimic nu se poate realiza la voia
intamplarii, orice proces tehnologic complex de lucrari trebuie trecut sub un
control riguros, studiat si realizat sub toate aspectele si optimizat.
Procesul inovativ de prestare a serviciilor destinate lucrarilor de
constructii propus prin proiect aduce valoare adaugata prin faptul ca:
excavatorul pe senile achizitionat prin proiect incorporeaza numeroase
caracteristici inovatoare care reduc consumul de combustibil si maresc
confortul in manipularea utilajului. Se doreste achizitionarea unui
excavator pe senile care sa dispuna de:
putere hidraulica - puterea hidraulica reprezinta puterea efectiva
a utilajului, disponibiala pentru functionarea accesoriilor si a
uneltelor de lucru si inseamna mult mai mult decat puterea de sub
capota a motorului;
un sistem de inalta presiune pentru a gestiona cele mai dificile
sarcini in cel mai scurt timp;
o supapa principala de control montata in paralel, reproiectata,
care sa permita simplificarea conductelor hidraulice auxiliare si a
configuratiilor supapelor pentru fiabilitate crescuta;
un filtru de retur cu configuratie tip capsula. Modelul filtrului
de retur inglobat in utilaj trebuie sa prezinte un cartus in interior cu
maner pentru a contribui la scoaterea si schimbarea sa fara
varsare de ulei sau contaminare si un senzor atasat care sa
avertizeze operatorul daca este plin sau daca depaseste un
anumit nivel de presiune;
o supapa electrica care sa permita un circuit prioritar de pivotare;
un sistem SmartBoom ce reduce nivelul de tensiune si vibratiile
transmise de utilaj, asigurand un mediu mai confortabil pentru
operator. Sistemul SmartBoom este deosebit de adecvat pentru
anumite aplicatii precum maruntirea pietrelor si lucrul cu ciocanul.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Pentru maruntirea pietrelor, SmartBoom simplifica sarcina si


permite operatorului sa se concentreze pe balansier si cupa, in
vreme ce bratul utilajului se misca liber pe verticala fara a utiliza
debitul pompei. Pentru lucrul cu ciocanul, partile din fata urmeaza
automat traiectoria ciocanului la penetrarea pietrelor. Sunt astfel
evitate loviturile in gol si utilizarea unei forte excesive, ceea ce are
drept rezultat o durata de viata mai mare a ciocanului si a utilajului
in general.
o valva electrica de regenerare a bratului ce scade la
minimum debitul pompei atunci cand bratul coboara, ceea ce
imbunatateste economia de combustibil. aceasta este optimizata
pentru orice setare rapida utilizata de catre operator, ceea ce la
randul sau contribuie la capacitatea de control si sporeste
durabilitatea componentelor;
un circuit de regenerare pentru balansier care sa permita
regenerarea debitului de ulei de la capatul tijei cilindrului
balansierului pana la capul de antrenare al cilindrului balansierului
in timpul functionarii in regim de sarcina redusa, cu balansierul
montat aceasta fiind o abordare inovativa in domeniu orientata
catre economia de energie.
tehnologie Bluetooth, care sa faciliteze comunicarea operatorului
cu personalul de la birou sau din alte locaii;
sistem de reducere catalitic selectiv (SCR) a noxelor
incarcatorul frontal achizitionat prin proiect este unul inovativ prin functiile
de care va dispune:
tractiune hidrostatica inovativa;
sistem de post-tratare a gazelor de evacuare ce asigura
conformitatea cu standardele UE Stage IV / US EPA Tier 4 Final;
oprire automata a motorului (motorul se opreste automat daca
functioneaza la ralanti o perioada determinata de timp) functionalitate care previne consumul inutil de combustibil si
generarea de emisii de gaze poluante;
tablou de bord optimizat;
ecran tactil care ofera o excelenta vizibilitate asupra informatiilor
afisate. Pe acest ecran este afisat si indicatorul ECO, o noua
functionalitate care asigura o exploatare mai economica a
incarcatorului frontal datorita frecventelor verificari ale starii de
functionare a utilajului. Indicatorul ECO isi schimba culoarea in
functie de cuplul motorului si de eficienta consumului de
combustibil. In plus, sunt monitorizate si afisate pe monitor si alte
valori ale consumului de combustibil, cum ar fi: consumul mediu,
consumul total, consumul orar si zilnic, ultimele fiind afisate in
meniul detaliat.
pedala de acceleratie cu functia ECO. Cu ajutorul pedalei ECO
operatorul poate face distinctia intuitiv atunci cand apasa apasa
pedala de acceleratie, intre o actionare pentru utilizare economica si

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

o actionare pentru utilizare la putere maxima, identificand astfel de


o maniera intuitiva modul optim de functionare a motorului,
reducand astfel consumul de combustibil
Oportunitatea realizarii investitiei constand in achizitia a celor 2 noi utilaje
anterior descrise este justificata si de urmatoarele rationamente:
Necesitatea de a presta servicii sprecifice lucrarilor de constructii n
conformitate
cu
cerinele
Uniunii
Europene
conditioneaza
microintreprinderea s achiziioneze echipamente de mare eficien i
tehnologie adecvat,
Necesitate punerii in aplicare a unor regimuri de lucru intensive (de
exemplu, in procesul de lucru cu excavatorul, grosimea brazdei sapate,
viteza in mecanismele echipamentului de lucru, viteza de rotire a
platformei cu echipamentul, toate trebuie sa asigure, deci, productivitatea
si economicitatea
Necesitatea operarii cu utilaje care sa-si mentina toate caracteristicile,
inclusiv securitatea in exploatare si protectia mediului, in toate situatiile de
exploatare, inclusiv cele mai intense (executarea procesului de lucru cu
consum de putere egal cu puterea nominala a motorului de actionare,
deplasari de transport unde este cazul cu viteze maxime etc.),
Nevoia de a detine dreptul de proprietate asupra utilajelor achizitionate
ceea ce granteaza faptul ca acestea sunt permanent la dispozitia
proprietarului, avantaj care poate accelera inceperea oricand a lucrarilor la
proiectele contractate,
Achizitia celor doua utilaje noi vor oferi microintreprinderii un grad de
control mai mare asupra starii de functionare si asupra performantelor
acestora. Proprietarul stabileste singur programul de intretinere si stie in
orice moment cat de performant este utilajul in raport cu lucrarile care vor
trebui executate.
CONCLUZIE:
In EUROPA, una dintre cele mai bune firme din domeniul constructiilor trebuie sa
indeplineasca mai multe criterii, printre care amintim experienta acumulata in
timp, personal specializat, seriozitate, promptitudine si profesionalism, toate
acestea sustinute de o gama vasta de masini si utilaje performante.
Prin proiectul de investitie SC MOGUL LOGISTIC SRL isi propune respectarea
intocmai a cerintelor stabilite de reglementarea tehnica in vigoare a
echipamentelor tehnologice pentru constructii (capabilitatea de a executa lucrari
de calitate in conditii de eficienta ridicata si securitate si cu impact redus asupra
mediului care sa asigure cresterea productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor
pentru asigurarea sanatatii personalului si pentru protectia mediului).
In acest context, asistenta financiara nerambursabila prin Programul Operaional
Regional 2014-2020, Axa prioritar 2.1A Microintreprinderi este esentiala
pentru implementarea proiectului Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC.
Mogul Logistic S.R.L. in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor specifice
lucrarilor de constructii.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Prin asistenta financiara nerambursabila, SC MOGUL LOGISTIC SRL va


putea achizitiona cele 2 bunuri tangibile (1 excavator pe senile si 1
incarcator frontal) ceea ce va conduce la diversificarea serviciilor firmei
si consolidarea pozitiei acesteia pe piata caracteristica . Firma va avea o
imagine pozitiva pe piata de profil, dat fiind faptul ca munca celor 5 noi
angajati se va desfasura in conditii optime, dupa un flux bine organizat,
ceea ce va duce la optimizarea creativitaii, a capacitaii de inovare i
eficiena.
La nivel macro, efectele implementarii proiectului de investitiei se pot
traduce in oferirea unui model (celorlalte firme ce activeaza in domeniul
serviciilor specifice lucrarilor de constructii) de includere in procesul de
functionare a activitatii a unor tehnologii moderne si care valorifica la
cote superioare materiile prime si energia, asigurand servicii de calitate
superioara la un cost redus.
SC MOGUL LOGISTIC SRL nu detine resursele bugetare pentru
achizitionarea activelor tangibile din fonduri proprii, iar achizitionarea
treptata a acestora nu ar fi posibila deoarece acestea sunt
interdependente in fluxul de pestari servicii. Din acest motiv, asistenta
financiara nerambursabila este esentiala pentru implementarea
proiectului. Efectele implementarii proiectului au un caracter
complementar, influentandu-se unele pe altele, iar determinarea
eficientei se face prin cumularea tuturor efectelor.

Descriei locul de implementare i exploatare a investiiei. Aspecte


relevante n acest sens:
- modul n care se realizeaz accesul la imobilul ce face obiectul
investiiei
- cldirea/spaiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele i
echipamentele (suprafee, funciuni, act doveditor privind
proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea utilitilor la
care are acces imobilul
- autorizaii,
avize
i
acorduri
obinute/necesare
pentru
implementarea i exploatarea investiiei

Spatiul ce face obiectul proiectului de investitii este localizat in Municipiul Iasi,


indeplinind prin localizarea geografica si facilitatile incluse, conditiile de baza
necesare unei bune functionari a oricarei microintreprinderi ce detine utilaje
utilizate in prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii, ca urmare a:
pozitionarii langa o artera intens circulata din municipiul Iasi, respectiv intr-o
zona in care isi au sediul cu precadere firme din domeniul lucrarilor de
constructii. Specificam faptul ca, corpul de cladire C19/0 din strada SG.
GRIGORE ION, nr 7 locatia de implementare a proiectului, apartine S.C.
COMAT IASI S.A., companie recunoscuta la nivel regional in materie de
aprovizionare cu materaiale de constructii. Concret, efectul direct al
amplasarii locatiei de implementare in aceasta parte a orasului

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

este reprezentat de faptul ca aceasta este renumita in mentalul


potentialilor clienti interesati de piata lucrarilor de constructii drept zona
de concentrri de firme i companii interconectate, aparinnd domeniului
lucrarilor de constructii .
OBSERVATIE: SC MOGUL LOGISTIC SRL isi desfasoara deja activitatea pe piata
serviciilor specifice lucrarilor de constructii ceea ce confera avantajul detinerii
unei baze de clienti permanenti. Spatiul inchiriat pentru gararea utilajelor
achizitionate prin proiect in intervalele de timp in care acestea nu sunt utilizate in
vederea prestarii de servicii la locatia clientilor - cu o suprafata de 47,00 mp,
corespunde punctului de lucru din Municipiul Iasi, strada SG. GRIGORE ION,
nr 7, corp cladire C19/0, judet Iasi. Spatiu este pus la dispozitia SC MOGUL
LOGISTIC SRL SRL in baza contractului de inchiriere Nr. 555 din data de
03.01.2011 si Actului Aditional nr. 264 din data de 19.02.2016 si dispune de toate
utilitatile necesare pentru dezvoltarea serviciilor avute in vedere. In acelasi spatiu
societatea desfasoara si activitati proprii de birou. Pozitionarea locatiei de
implementare in apropierea altor societati de profil constituie un avantaj din
punct de vedere al tarifor mai reduse, practicate pentru serviciile prestate de
catre SC MOGUL LOGISTIC SRL (comparativ cu cele practicate de celelalte firme).
Utilitile, facilitile disponibile: spatiul dispune de toate utilitatile necesare
pentru dezvoltarea serviciilor avute in vedere: energie electrica, apa, canalizare,
telefon, internet:
Apa se foloseste in scop menajer si igienico-sanitar si este asigurata de
reteaua publica de furnizare a apei
Alimentarea cu energie electrica este asigurata de reteaua existenta in
zona.
Punctul de lucru detine dotari specifice pentru prevenirea si stingerea
incendiilor.
Salubrizarea va fi asigurata prin contract cu o firma de profil
Punctul de lucru din Municipiul Iasi, strada SG. GRIGORE ION, nr 7, corp
cladire C19/0, judet Iasi este inregistrat la Registrul Comertului din
01.01.2011 in baza contractului de inchiriere nr. 555/03.11.2011.
SCHITA RADU
OBSERVATIE:
Specificul activitatilor prestate in prezent de societate, si anume servicii specifice
lucrarilor de constructii, si a celor care urmeaza a fi dezvoltate in urma
prezentului proiect de investitie precum si a serviciilor viitoare vizate de
microintreprindere potrivit planului de dezvoltare pentru orizontul de timp 3 5
ani, consta in desfasurarea acestora in afara sediilor detinute de societate,
respectiv la sediul clientilor, fapt stipulat si in documentele statutare ale firmei.

lista lucrrilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiiei propuse n


cererea de finanare, cu ncadrarea acestora pe liniile bugetare aferente i
n categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Denumirea
lucrrilor /
bunurilor/
serviciilor
Lucrri de construcii
Nr.
crt.

UM

Cantitat
e

Pre
unitar
(fr
TVA)

Valoare
Linie
Eligibil/
Total (fr
bugetar neeligibil*
TVA)

TOTAL
Dotri (active corporale)

TOTAL
Active necorporale

TOTAL
Servicii

TOTAL

(*se va meniona suma inclus pe eligibil i suma inclus pe neeligibil)

descriei rolul i funciunea fiecrui utilaj, echipament propus. Enumerai


specificaii tehnice, dup caz.

Nivelul de inovare
Denumir
Specificatii tehnice
al utilajelor
e
orientative pentru
tehnologice si
2.1.A.
Microntreprinderi
Nr. crt.
echipam
utilajele
utilitatea acestora
Ghidul solicitantului
- condiii
specifice tehnologice
de accesare a fondurilor
ente
achizitionate
in prestarea
Anexa 1.5 Planul
de afaceri
serviciilor
Motor:
Excavatorul pe senile
- CAT C6.6. ACERT, achizitionat
prin
putere neta minim proiect incorporeaza
145 CP,
numeroase
- Respecta norma de caracteristici
emisii Stage IIIB,
inovatoare care reduc
- Tehnologie
consumul
de
ACERT - reduce combustibil si maresc
consumul
de confortul
in
combustibil
prin manipularea
control precis al utilajului. Se doreste
injectiei
si
al achizitionarea
unui
admisiei de aer,
excavator pe senile
- Injectia cu rampa care sa dispuna de:
comuna
de - putere hidraulica
combustibil
- puterea hidraulica
Common Rail si reprezinta
puterea
admisie controlata efectiva a utilajului,
de
aer,
reduce disponibiala
pentru
noxele si consumul functionarea
de combustibil,
accesoriilor
si
a
- Control automat al uneltelor de lucru si
turatiei,
inseamna mult mai
- Control izocron al mult decat puterea
turatiei,
de sub capota a
- Scaderea automata motorului;
a turatiei la ralanti.
- un sistem de
Sistem hidraulic:
inalta
presiune
- Sistem
hidraulic pentru a gestiona
Cross Sensing cele
mai
dificile
foloseste 2 pompe sarcini in cel mai
la
capacitatea scurt timp;
maxima
si o
supapa
realizeaza viteze de principala
de
lucru mari avand ca control montata in
rezultat
paralel, reproiectata,
productivitate
care
sa
permita
mare,
simplificarea
- Prioritate automata conductelor
pentru
brat
si hidraulice auxiliare si
rotatie,
a
configuratiilor
- Circuite
de supapelor
pentru
regenerare pentru fiabilitate crescuta;
brat si balansier - un filtru de retur
reduc ciclurile de cu configuratie tip
lucru
si
cresc capsula.
Modelul
productivitatea
filtrului
de
retur
- Linii hidraulice.
inglobat
in
utilaj
trebuie sa prezinte un
cartus in interior cu
maner
pentru
a
contribui la scoaterea
si schimbarea sa
fara varsare
de
ulei
sau
contaminare si un

Nr.
Bu
c.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

dac este cazul, evideniai caracterul inovativ al investiiei, concretizat


prin inovarea de produs (bun sau serviciu) i/sau de proces. Descriei
efectele la nivelul produciei sau prestrii de servicii ca urmare a
implementrii soluiei inovative

Nivelul de inovatie generat de proiectul Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul


SC. Mogul Logistic S.R.L. in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor
specifice lucrarilor de constructii trebuie analizat din doua perspective:
inovatia de proces respectiv inovatia generata la nivelul fluxului
de prestare a serviciilor puse la dispozitie pe piata de catre SC
MOGUL LOGISTIC SRL in urma achizitionarii celor 2 echipamente
tehnologice de specialitate
Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor microintreprinderii
vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, prin
cresterea capacitatii de prestare a serviciilor in paralel cu cresterea
independentei tehnologice si cu scurtarea timpilor de executie a serviciilor
specifice
lucrarilor
de
constructii,
cu
respectarea
cerintelor
standardelor internationale de calitate si urmarind atat satisfacerea
cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de reglementare, cat si
imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite
beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de
mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. Realizarea investitiei in
active corporale reprezentate de un incarcator frontal si un excavator pe senile
este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata
locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie (data de cota de piata din prezent
de 39,24%) ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului
si performantei in serviciile destinate lucrarilor de constructii executate. Ori
aceste lucruri nu pot fi realizate daca microintreprinderea prin echipa si
prin dotarile tehnice se ridica la nivelul exigentelor pietei. Prin urmare
pentru realizarea acestor obiective este necesara cresterea nivelului de
tehnologizare si automatizare, prin achizitionarea unor utilaje
tehnologice specifice noi si moderne.
Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza diversificarea serviciilor
SC MOGUL LOGISTIC SRL precum si optimizarea si dezvoltarea
capacitatii de prestare a acestora, pe fondul unei experiente anterioare
a firmei atat in domeniul realizarii efective a lucrarilor de constructii,
cat si in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de
prestare a serviciilor.
Concret, cele doua utilaje tehnologice de specialitate nou achizitionate aduc
urmatoarele elemente de inovare aduse in fluxul de prestare al serviciilor SC
MOGUL LOGISTIC SRL din prezent:
1. Excavatorul pe senile

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Primul utilaj care soseste in santier si ultimul care pleaca este excavatorul.
Excavatorul achizitionat prin proiect este echipat cu un tip de cupa ce poate fi
utilizata ca greifer, lama de nivelare si imprastiere, scraper, echipament
pentru sapare, cupa de incarcator sau ochi ridicare. Inovatia adusa in
fluxul de prestare al serviciilor consta in aceea ca utilajul permite executarea
operatiei de nivelare cu cupa intoarsa cu cilindrul de rotire inchis la
maxim, intrucat rotirea cupei este actionata de un cilindru unic cu
putine piese supuse uzurilor (numar mic de puncte ce necesita ungere),
oferind o vizibilitate perfecta atat la centrul cupei cat mai ales la
colturi. Sistemul incarcator mai dispune de o serie intrega de functii ce
maresc versatilitatea utilajului, usureaza activitatea operatorului
oferind totodata si o remarcabila rapiditate de lucru: functia de parallel
lift pentru raminerea cupei in aceeasi pozitie in raport cu solul, functia
automata de intoarcere la sapare in situatia miscarilor repetitive
(Return-to-dig), functia de copiere a denivelarilor cu cupa, prin
actionarea manetei intr-o pozitie distincta, cilindru rotire cupa cu
amortizare la cap de cursa, sistemul de control al stabilitatii la
deplasarea pe teren accidentat (RCS). Excavatorul achizitionat permite
fata
de
restul
echipamentelor
tehnologice
detinute
de
microintreprindere posibilitati de lucru superioare la saparea peste
obstacole sau incarcarea mai aproape de camion si totodata o adancime
de sapare extraordinara, de peste 6,2 m precum si o distanta de
excavare orizontala de 7 m.
Motivele principale pentru care SC MOGUL LOGISTIC SRL a optat pentru achizitia
unui excavator pe senile de ultima generatie este data de elementele de
inovatie ce pot fi aduse in procesul de prestare al serviciilor prezente si
viitoare.
Astfel, pentru c multe dintre serviciile prestate de SC MOGUL LOGISTIC SRL au
ca locatie de desfasurare mediul urban ce presupune deplasarea utilajelor
necesare pe strzile publice, este mai eficient s conduci utilajul de la un
punct de lucru la altul dect s-l remorchezi/transpori. De asemenea,
acest tip de buldoexcavator permite executarea unor diferite tipuri de
operatiuni ca urmare a compatibilitatii sale cu o multitudine de
accesorii. De pild, ntr-o lucrare urban ce presupune spargerea
betonului cu un ciocan hidraulic, ndeprtarea i apoi ncrcarea lui ntrun camion, acest excavator de ultima generatie este exact ce trebuie.
Nu are rost s fie aduse la faa locului dou utilaje cu doi operatori care
s fac de fapt treaba unuia singur. La fel de mult conteaz i
adncimea de spare, capacitatea cupei i puterea (care se resimte n
fora de rupere, n condiii dificile de spat), iar acest excavator
depete la acest capitol orice alte echipamente tehnologice similare.
n plus, stabilizatorii laterali i pot conferi o stabilitate mai bun n teren
accidentat.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Mentionam faptul ca, nu in ultimul rand, o alta dimensiune inovativa adusa


procesului de prestare al serviciilor este dat de faptul ca excavatorul
achizitionat permite conectarea la un sistem informatic de monitorizare
a utilajelor tehnologice, ceea ce va conferi SC MOGUL LOGISTIC SRL
urmatoarele avantaje competitive pe piata:
posibilitatea de localizare instantanee a utilajului
posibilitate de securitate totala caracteristica blocare motor permite
programarea momentului la care motorul utilajului sa fie pornit. De
asemenea, cu ajutorul caracteristicii arie geografica, se trimit trimite
notificari ori de cate ori echipamentul se deplaseaza in cadrul sau in afara
zonei de lucru prestabilite.
2. Incarcatorul frontal
Intrucat este un echipament de ultima generatie permite instalarea unui
sistem de diagnosticare wireless, care sa faciliteze accesul direct de pe
orice dispozitiv mobil, in vederea determinarii problemelor de
functionare ale echipamentului, planificarii in timp real si in conditii
optime a reparatiilor si reviziilor, fara intreruperea functionarii
utilajului, marind astfel la maximum intervalul de timp intre
interventiile de mentenanta, si permitand planificarea mult mai exacta
a duratei acestor interventii. Pe langa sistemul wireless de diagnosticare, o
idee foarte avant-gardista o reprezinta remedierea online a defectiunilor
survenite in functionarea acestui echipament. In anumite limite, utilizand
beneficiile realitatii virtuale, exista posibilitatea, ca unele manevre simple de
remediere, cum sunt strangerea unor suruburi, inlocuirea unor curele, s.a.m.d. sa
fie facute la fata locului de catre personalul autorizat dar cu raspundere limitata
in ceea ce priveste mentenanta acestuia.
Practic, deserventul utilajului respectiv devine astfel, capabil sa demonteze parti
ale echipamentului, pana la sosirea echipelor de interventie, urmand tutoriale
interactive ce se deruleaza in realitatea virtuala.
Un element de noutate adus fluxului de prestare al serviciilor specifice
lucrarilor de constructii, adus de acest utilaj tehnologic este dat de
posibilitatea punerii in practica a conceptului de Cinematica PZ. Practic
cu ajutorul acestui utilaj tehnologic se poate realiza sistemul de ridicare paralela
in forma de Z ce imbina avantajele sistemului de ridicare paralela pentru
manipularea paletilor cu forte mari de basculare pentru folosirea atasamentelor
grele. Cinematica PZ transforma incarcatorul frontal intr-un adevarat utilaj
multifunctional.
Un alt element de inovatie dat de achizitia acestui echipament este dat de faptul
ca permite aplicaii de nivelare fin, ct i de nivelare brut ce conduc la
cresterea productivitatii. Prin achizitionarea acestui tip de incarcator
frontal angajatii SC MOGUL LOGISTIC SRL vor putea controla cu precizie

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

cantitatea de material nivelat, mbuntind timpul i precizia nivelrii


fine i reducnd probabilitatea subcotrii suprafeei n timpul turnrii
materialului sau la ndeprtarea materialului. Cu ajutorul acestui utilaj
tehnologic de specialitate se poate urmri greutatea materialului folosind
sistemul de cntrire din dotare. n plus, turnarea i nivelarea
materialului pot fi monitorizate digital pentru o imagine mai clar i
complet a evoluiei proiectului.
Datorita tehnologiei de utima generatie pe care o inglobeaza, acest tip de
echipament de specialitate permite o capacitate superioara de ridicare si
basculare la inaltime mare cu pana la 25%.

inovatia de produs respectiv nivelul de inovatie al


echipamentelor tehnologice de specialitate achizitionate prin
proiect

Dezvoltarea domeniului construciilor se poate realiza n contextul n care


companiile din domeniu fac eforturi pentru achiziionarea de utilaje, echipamente
i linii tehnologice, moderne, care utilizeaz tehnologii avansate, respectnd
tendinele evoluiei pieei, astfel nct lucrrile executate s fie realizate la o
calitate superioar, la standarde europene i n condiiile protejrii mediului
nconjurtor i mbuntirii calitii acestuia. Proiectul Achizitia de utilaje
tehnologice in cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L. in vederea consolidarii
pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii propune o
tehnologie modern, prietenoas omului si mediului inconjurator, care poate s
uureze cu cel puin 80% munca chinuitoare i grea pe care o presupuneau in
trecut lucrarile de pregatire a terenului, dat fiind faptul ca:
excavatorul pe senile achizitionat prin proiect incorporeaza numeroase
caracteristici inovatoare care reduc consumul de combustibil si maresc
confortul in manipularea utilajului. Se doreste achizitionarea unui
excavator pe senile care sa dispuna de:
putere hidraulica - puterea hidraulica reprezinta puterea efectiva
a utilajului, disponibiala pentru functionarea accesoriilor si a
uneltelor de lucru si inseamna mult mai mult decat puterea de sub
capota a motorului;
un sistem de inalta presiune pentru a gestiona cele mai dificile
sarcini in cel mai scurt timp;
o supapa principala de control montata in paralel, reproiectata,
care sa permita simplificarea conductelor hidraulice auxiliare si a
configuratiilor supapelor pentru fiabilitate crescuta;
un filtru de retur cu configuratie tip capsula. Modelul filtrului
de retur inglobat in utilaj trebuie sa prezinte un cartus in interior cu
maner pentru a contribui la scoaterea si schimbarea sa fara
varsare de ulei sau contaminare si un senzor atasat care sa
avertizeze operatorul daca este plin sau daca depaseste un
anumit nivel de presiune;

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

o supapa electrica care sa permita un circuit prioritar de pivotare;


un sistem SmartBoom ce reduce nivelul de tensiune si vibratiile
transmise de utilaj, asigurand un mediu mai confortabil pentru
operator. Sistemul SmartBoom este deosebit de adecvat pentru
anumite aplicatii precum maruntirea pietrelor si lucrul cu ciocanul.
Pentru maruntirea pietrelor, SmartBoom simplifica sarcina si
permite operatorului sa se concentreze pe balansier si cupa, in
vreme ce bratul utilajului se misca liber pe verticala fara a utiliza
debitul pompei. Pentru lucrul cu ciocanul, partile din fata urmeaza
automat traiectoria ciocanului la penetrarea pietrelor. Sunt astfel
evitate loviturile in gol si utilizarea unei forte excesive, ceea ce are
drept rezultat o durata de viata mai mare a ciocanului si a utilajului
in general.
o valva electrica de regenerare a bratului ce scade la
minimum debitul pompei atunci cand bratul coboara, ceea ce
imbunatateste economia de combustibil. aceasta este optimizata
pentru orice setare rapida utilizata de catre operator, ceea ce la
randul sau contribuie la capacitatea de control si sporeste
durabilitatea componentelor;
un circuit de regenerare pentru balansier care sa permita
regenerarea debitului de ulei de la capatul tijei cilindrului
balansierului pana la capul de antrenare al cilindrului balansierului
in timpul functionarii in regim de sarcina redusa, cu balansierul
montat aceasta fiind o abordare inovativa in domeniu orientata
catre economia de energie.
tehnologie Bluetooth, care sa faciliteze comunicarea operatorului
cu personalul de la birou sau din alte locaii;
sistem de reducere catalitic selectiv (SCR) a noxelor

incarcatorul frontal achizitionat prin proiect este unul inovativ prin functiile
de care va dispune:
tractiune hidrostatica inovativa;
sistem de post-tratare a gazelor de evacuare ce asigura
conformitatea cu standardele UE Stage IV / US EPA Tier 4 Final;
oprire automata a motorului (motorul se opreste automat daca
functioneaza la ralanti o perioada determinata de timp) functionalitate care previne consumul inutil de combustibil si
generarea de emisii de gaze poluante;
tablou de bord optimizat;
ecran tactil care ofera o excelenta vizibilitate asupra informatiilor
afisate. Pe acest ecran este afisat si indicatorul ECO, o noua
functionalitate care asigura o exploatare mai economica a
incarcatorului frontal datorita frecventelor verificari ale starii de
functionare a utilajului. Indicatorul ECO isi schimba culoarea in
functie de cuplul motorului si de eficienta consumului de
combustibil. In plus, sunt monitorizate si afisate pe monitor si alte

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

valori ale consumului de combustibil, cum ar fi: consumul mediu,


consumul total, consumul orar si zilnic, ultimele fiind afisate in
meniul detaliat.
pedala de acceleratie cu functia ECO. Cu ajutorul pedalei ECO
operatorul poate face distinctia intuitiv atunci cand apasa apasa
pedala de acceleratie, intre o actionare pentru utilizare economica si
o actionare pentru utilizare la putere maxima, identificand astfel de
o maniera intuitiva modul optim de functionare a motorului,
reducand astfel consumul de combustibil.

includei, dup caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalaiilor
hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de
combustibil, ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor
tehnologice; plane de montaj, cu indicarea geometrilor, dimensiunilor de
amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

Fluxul tehnologic actual de prestare a serviciilor specifice lucrarilor de constructii


din cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL se prezinta dupa cum urmeaza:
Etapa 1 realizata
Etapa 2 realizata
Etapa 3 - realizata
automatizat, cu utilaj
automatizat, cu utilaj de
manual
de specialitate inchiriat
specialitate inchiriat

Etapa 4 realizata
manual

Etapa 5 realizata automatizat

Etapa 6 realizata manual

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Etapa 7 realizata
manual

Etapa 8 realizata manual

Etapa 9 realizata automatizat cu echipament inchiriat

In urma actualului proiect de investitie, fluxul tehnologic de prestare a


serviciilor specifice lucrarilor de constructii va fi complet inovat, astfel:
etapele 1 si 2 vor fi optimizate si realizate cu echipamente proprii, fiind
astfel diminuata dependenta microintreprinderii fata de companii
specializate in inchirierea de echipamente tehnologice de specialitate
etapele 3, 4, 6, 7, si 8 vor fi realizate automatizat in urma achizitionarii
unui excavator pe senile de utima generatie si a unui incarcator frontal
Prezentam in cele ce urmeaza schematic modul in care vor fi automatizate
etapele 3, 4, 6, 7, si 8 din fluxul actual de prestari servicii specifice lucrarilor de
constructii puse la dispozitie de catre SC MOGUL LOGISTIC SRL:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Informatiile anterior prezentate descriu implicarea celor doua echipamente


tehnologice de specialitate nou achizitionate in EXECUTIA PROPRIU-ZISA a
serviciilor specifice lucrarilor de constructii, insa intreg PROCESUL DE
PRESTARE AL ACEST SERVICII cuprinde urmatoarele activitati:
identificare client
ofertare servicii specifice lucrarilor de constructii catre acesta
( negociere pret)
executie propriu-zisa
incasare contravaloare contract
urmarire client (pastrare colborare)

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In urma proiectului de investitie va rezulta urmatorul PROCES INTEGRAT


DE PRESTARE A SERVICIILOR:
identificare client (realizata de catre administratorul firmei) ofertare
lucrari catre acesta - negociere pret (realizata de catre administratorul
firmei) executie propriu - zisa cu ECHIPAMENTELE DETINUTE IN
PREZENT SI CELE 2 ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE NOU achizitionate
prin proiect (realizata de catre 1 mecanic, un mecanic sef utilaje, 3
mecanici utilaj greu; 1 coordonator lucrari; 1 mecanic intretinere)
incasare contravaloare contract (realizata de catre economistul firmei)
urmarire client
- pastrare colaborare (realizata de catre
administrator)
OBSERVATIE:
1. In intervalele de timp in care excavatorul pe senile si incarcatorul
frontal achizitionate prin proiect nu vor fi utilizate acestea vor ramane
garate la punctul de lucru al firmei situat in, Municipiul Iasi, strada SG.
GRIGORE ION, nr 7, corp cladire C19/0, judet Iasi, cu o suprafata de
47,00 mp. Avand in vedere importanta acestei investitii pentru SC
MOGUL LOGISTIC SRL, in urma realizarii acestui proiect de investitie, se
vor angaja 3 mecanici utilaj greu; 1 coordonator lucrari; 1 mecanic
intretinere care vor asigura in permanenta securitatea intregii locatii de
implementare a proiectului respectiv punctul de lucru al firmei situat
strada SG. GRIGORE ION, nr 7, corp cladire C19/0, judet Iasi.
2. Avand in vedere faptul ca excavatorul achizitionat prin proiect nu
este inmatriculabil, iar SC MOGUL LOGISTIC SRL nu detine in registrul
mijloacelor fixe o platforma care sa poata fi utilizata in transportul

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

excavatorului de la o locatie la alta, firma va avea in vedere inchirierea


unei astfel de platforme ori de cate ori va fi necesara transportarea
acestuia.
3. Planul de dezvoltare al firmei pe termen mediu (pn la 5 ani)
vizeaza marirea capacitatii de prestare a lucrarilor de pregatire a
terenului dar si posibilitatea executarii unor noi lucrari de constructii. In
acest context, SC MOGUL LOGISTIC SRL va avea in vedere achizitionarea
unui al doilea excavator, a unui buldozer de 24 de tone, unui cilindru
vibrocompactor - 14 tone, unei autobasculante de capacitate 15 m cubi
si a unei platforme pentru transportarea excavatorului achizitionat prin
proiect.
In vederea consolidarii pozitiei microintreprinderii pe o piata specifica
lucrarilor de constructii, SC MOGUL LOGISTIC SRL va proceda mai intai la
achizitonarea unui excavator pe senile si a unui incarcator frontal.

detaliai planificarea resurselor umane implicate n realizarea investiiei


(implementarea proiectului):
- descriei echipa care gestioneaz proiectul: structura, rolurile,
funciile, responsabilitile, relaiile funcionale ntre membrii echipei
de proiect, expertiza

Dupa cum s-a specificat anterior, personalul SC MOGUL LOGISTIC SRL este
alcatuit in prezent din 3 angajati, care vor beneficia de cea mai moderna si
eficienta tehnica in realizarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii, in
cadrul firmei, dupa implementarea proiectului de investitie, dupa cum urmeaza:
1. Mecanic utilaje (se ocupa cu mentenanta utilajelor tehnologice detinute de
firma),
2. Mecanic sef utilaje (coordoneaza mecanicul de utilaje si mentine un
contact permanent cu furnizorii de piese si accesorii pentru utilajele
detinute),
3. Economist (coordoneaza activitatea financiara a firmei).

Proiectul duce la creterea locurilor de munca permanente in cadrul SC MOGUL


LOGISTIC SRL cu:
5 locuri de munca permanente (8 ore/zi) nou infiintate:
3 mecanici utilaj greu;
1 coordonator lucrari;
1 mecanic intretinere.
Coordonarea generala a activitatii firmei este realizata de catre administratorul
firmei domnul MURGOCI MIHAI DANIEL, cu experienta solida in managementul
general al firmei si pregatire profesionala specifica domeniului de activitate al
acesteia.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Dupa implementarea proiectului organigrama SC MOGUL LOGISTIC SRL se va prezenta astfel:

ADMINISTRATOR

DEPARTAMENT TEHNIC

3 MECANICI UTILAJ GREU

DEPARTAMENT MANAGEMENT/CONTABILITAT

MECANIC INTRETINERE

ECONOMIST

COORDONATOR LUCRARI

Echipa de management al proiectului propus n cererea de finanare:


structura, rolurile, funciile, responsabilitile, relaii funcionale ntre
membrii echipei de proiect, expertiza
Managementul proiectului Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC.
Mogul Logistic S.R.L. in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor
specifice lucrarilor de constructii se va realiza prin implicarea a doua
entitati de management, astfel:
1. ECHIPA DE PROIECT INTERNA (EP) din partea beneficiarului SC
MOGUL LOGISTIC SRL, constituita din 4 membri:
MANAGER PROIECT ACHIZITII: MURGOCI MIHAI
DANIEL (cu experienta in conducere si achizitii de pe
pozitia de director general si cu experienta in
gestiionarea altor investitii realizate din fonduri
proprii),
MANAGER FINANCIAR: MACOVEI MARIA CORNELIA (cu
experienta in domeniu finante/contabilitate de pe
pozitia de economist in cadrul firmei).

2. ECHIPA DE PROIECT EXTERNALIZATA (EE), din partea


Furnizorului de managament de proiect, contractatata conform
contractului de prestari servicii de consultanta nr. 115/14.12.2015
cu SC AVENSA CONSULTING SRL va fi constituita din 3 membri:
MANAGER PROIECT (MP)
RESPONSABIL FINANCIAR (RF)

CONSULTANT ACHIZITII (CA)

Mentionam faptul ca Managerul de Proiect, domnul MURGOCI MIHAI DANIEL,


detine un curs de perfectionare in managementul general.
Prezentam, mai jos, schema relatiilor dintre cele doua entitati de management
ale proiectului Achizitia de utilaje tehnologice in cadrul SC. Mogul Logistic S.R.L.
in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor specifice lucrarilor de
constructii:
MANAGEMENTUL
PROIECTULUI
MANAGEMENTUL
PROIECTULUI

ECHIPA DE PROIECT
INTERNA
ECHIPA
DE PROIECT
INTERNA
(EP)
(EP)

MANAGER
PROIECT/ACHIZITII
MANAGER
PROIECT/ACHIZITII
MANAGER
FINANCIAR
MANAGER FINANCIAR

ECHIPA DE PROIECT
EXTERNALIZATA
(EE)
ECHIPA DE PROIECT
EXTERNALIZATA (EE)

EP monitorizeaza EE

MANAGER PROIECT
MANAGER
PROIECT
RESPONSABIL
FINANCIAR
RESPONSABIL
FINANCIAR
CONSULTANT
ACHIZITII
CONSULTANT ACHIZITII

Se va folosi o strategie de management combinat avand drept scop planificarea,


organizarea si gestionarea (controlul) eficace a sarcinilor si resurselor in vederea
atingerii obiectivelor proiectului, in conditiile existentei constrangerilor de timp,
resurse si costuri. Echipa de proiect externalizata (EP) va tine un training de
specialitate la debutul activitatilor de implementare aferente proiectului de
investitie echipei de proiect interne (EE) pentru a instiinta membrii ei componenti
cu noutatile intervenite in domeniul managementului proiectului.
Responsabilitatile ECHIPEI DE PROIECT INTERNE (EP) in ceea ce priveste
managementul acesteia sunt:
Nr.
Crt
.

Activitati
desfasurat

1.

Responsabilitati
privind desfasurarea
procedurilor
de
achizitie a bunurilor si
serviciilor.

de

Out-put-uri de verificat

organizarea procedurilor de achizitie a 2


utilaje tehnologice;
achizitionarea serviciilor de publicitate si
audit,
conform
termenelor
si
procedurilor legale.

Responsa
bil
EP
MP/A cu
respectare
a
atributiilor
cf fisei de
post

2.

Responsabilitati
privind monitorizarea
activitatii de elaborare
de
materiale
publicitare
i
de
realizare a publicitatii
prin mass-media a
proiectului

3.

Responsabilitati
privind monitorizarea
activitatii de auditare
a
implementarii
proiectului.

4.

Responsabilitati
privind
relationarea
directa cu AMPOR prin
OI

organizarea materialelor de prezentare a


proiectului din punctul de vedere a
informatiilor continute cu respectarea
normelor impuse de Manualul de
Identitate Vizuala POR 2014-2020.

analiza raportului de audit rezultat si a


propunerilor cuprinse in aceastea cu
luarea de decizii referitoare la modul de
rezolvare
a
aspectelor
negative
semnalate de acestea.

sustinerea etapelor derulate din proiect


in fata OI si AMPOR;
prezentarea din timp a problemelor cu
care se confrunta proiectul si incercarea
de solutionare coerenta a acestora
impreuna cu OI si AMPOR.

MP/A cu
respectare
a
atributiilor
cf fisei de
post
MF cu
respectare
a
atributiilor
cf fisei de
post
MP/A cu
respectare
a
atributiilor
cf fisei de
post

Managementul de proiect a fost contractat inainte de depunerea Cererii de


Finantare.
Cerintele minime orientative care au fost solicitate de catre beneficiar in cadrul
procedurii de achizitie achizitie directa pentru achizitionarea serviciilor de
management a proiectului:

Personal minim:

Un manager de proiect cu experienta de minim 3 ani,

Un consultant proiecte de finantare cu experienta de minim 3 ani,

Un consultant financiar cu experienta de minim 3 ani in domeniul


programelor de finantare;
o
Managerul de proiect trebuie sa aiba experienta in coordonarea echipelor
de implementare a proiectelor de finantare.

Experienta companie:

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa


reiasa ca ofertantii au ca obiect de activitate Activitati de consultanta pentru
afaceri si management - cod CAEN 7022.

Dovada finalizarii a cel putin un contract de management al proiectului


pentru proiecte care au vizat dezvoltarea microintreprinderilor (infrastructura
pentru afaceri).

Lipsa datoriilor catre stat.

Furnizorul de servicii de management


consultan SC AVENSA CONSULTING SRL.

de

proiect

este

firma

de

Ca firma de consultanta in realizarea si implementarea proiectelor cu finantare


europeana, atat cele de preaderare, cat si cele de postaderare, SC AVENSA
CONSULTING SRL detine experienta si in ceea ce priveste elaborarea de
documente de planificare strategica de la nivel local/judetean/regional si se
evidentiaza pe piata caracteristica prin:
angajatii sai, ei reprezentand valoarea firmei si motivul succesului,
know-how in management de proiect,
certificare ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, ISO
27001: 2005,
marca inregistrata,
membru fondator al Asociatiei ROCA (asociatia nationala a celor mai
performante companii de consultanta pentru accesarea si utilizarea
fondurilor structurale),
membru in cadrul Parlamentului european al intreprinderilor,
un portofoliu de peste 200 de clienti,
o valoare a proiectelor realizate de peste 350 milioane euro,
experienta de 10 ani in furnizarea de servicii specifice,
parteneriat cu Banca Comerciala Romana si Raiffeisen Bank pentru
atragerea finantarilor europene,
peste 30 de angajati, peste 30 de experti colaboratori, parteneri firme de
proiectare romanesti si straine in domeniile finantabile prin programe
europene,
SC AVENSA CONSULTING SRL se diferentiaza de competitorii sai prin
valorificarea la gradul cel mai inalt a experientei acumulate si resurselor de care
dispune, tinand cont in mod constant de oportunitatile care apar pentru a oferi
servicii de calitate.
Asigurarea capacitatii operationale si administrative la nivelul AVENSA presupune
implicare si transparenta, orientarea catre receptivitate, responsabilitate,
eficacitate, eficienta, echitate si respectare a suveranitatii legii, dar si existenta
unui personal inalt profesionalizat, relatii productive intre diferitii actori implicati
in procesul de dezvoltare, atitudini pozitive catre mediul de afaceri, catre
intreprinderi si un cadru institutional si administrativ pentru a sprijini dezvoltarea.
Capacitatea operationala si administrativa a AVENSA, de a gestiona activitatea de
implementare a contractului, reiese din resursele materiale pe care aceasta le
pune la dispozitie:
pentru sedintele de analiza privind progresul contractului, exista la sediul
beneficiarului o sala special amenajata si dotata: mobilier specific,
echipamente IT, foto si video;
pentru deplasari in teren exista in dotarea echipei mijloace de transport autoturisme, ce vor fi utilizate ori de cate ori va fi nevoie;
fiecare mebru al echipei de implementare a contractului are, in dotare,
tehnica de calcul proprie, conectata in atat in retea cat si la internet,

pentru a putea stoca informatiile referitoare la proiect (gestiunea tehnica si


financiara), cat si pentru a comunica permanent intre ei - PC-uri,
imprimante, copiatoare;
de asemenea, echipa dispune de telefon si fax, conexiune la internet si
adresa proprie de e-mail, in asa fel incat toate informatiile sa fie stocate la
managerul de proiect care le va retransmite membrilor echipei, in functie
de competente si responsabilitati;
echipa va beneficia de accesul la biblioteca de specialitate si baze de date
(reviste si manuale de specialitate, legislatia economico-financiara,
software si aplicatii financiar-contabile, juridice, urbanism, achizitii).
CONCLUZIE:
Din cele prezentate anterior, se poate observa faptul ca SC AVENSA
CONSULTING SRL este o companie cu experien relevant n domeniul
implementarii proiectelor cu finanatre nerambursabila, ce detine personal
calificat i cu experien n domeniul vizat si care este capabila s duca la bun
sfarsit managementul unui proiect de complexitatea celui ce face obiectul
prezentului plan de afaceri.
S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. se bucura de o reputatie pozitiva pe piata
caracteristica atat cea nationala cat si cea internationala si detine o expertiza
considerabila in elaborare, implementare si asistenta de proiecte/contracte cu
finantare europeana.
Echipa propusa pentru realizarea acestui contract este alcatuita din 3 experti
cheie nominalizati in functie de tematicile si incarcarile de lucru ale contractului.
S-a luat in considerare pentru acest contract intervalul de timp prevazut in
Cererea de Finantare pentru implementarea investitiei si vor fi mobilizati doar
experti pe termen lung, fapt ce va garanta disponibilitatea de resurse umane
corespunzatoare pentru a putea asigura prestarea unui serviciu de excelenta,
bazat pe procese si planificari riguroase.
Valori

promovate de AVENSA:
Etica
Proactivitate, spirit de echipa, pasiune
Orientare spre identificarea nevoilor clientului si satisfacerea acestora
Creativitate si inovare, dinamism
Orientare spre performanta si calitate
Knowhow
Confidentialitate

Etica
Codul de etica se materializeaza prin mentinerea celor mai ridicate standarde
profesionale in relatiile cu clientii, iar conducerea relatiilor noastre se face cu
onestitate, corectitudine, modestie si integritate. In AVENSA etica presupune
dezvoltarea unei comunicari cu clientul intr-o maniera sincera si eleganta, ce

implica respect prin oferirea de servicii specifice in conditii de nediscriminare de


orice fel, toti clientii avand aceeasi valoare pentru noi si respectarea drepturilor si
intereselor competitorilor nostri.

Proactivitate, spirit de echipa, pasiune


Venirea in intampinarea asteptarilor, dorintelor si nevoilor dumneavoastra, intr-un
cuvant proactivitatea, impreuna cu pasiunea, motivarea si spiritul de echipa de
care dau dovada toti actorii implicati in activitatile AVENSA, este cheia care
determina o buna conlucrare si relationare in vederea atingerii indicatorilor
asumati prin contract.

Orientare spre identificarea nevoilor clientului si satisfacerea acestora


Prestarea de servicii personalizate in functie de nevoile identificate in urma
analizelor nevoilor, reprezinta unul din avantajele competitive ale companiei pe
piata specifica, dar si modalitatea de atingere a satisfactiei clientilor, abordarea
aceasta constituind unul din mecanismele rodate in cadrul AVENSA de
indeplinire a task-urilor fixate la standardele dorite.

Creativitate si inovare, dinamism


Administrarea si managementul unui proiect de investitii au nevoie de revizuiri si
schimbari continue pentru a tine pasul cu realitatea din piata aflata mereu in
schimbare. Este nevoie in permanenta de creativitate si inovare pentru a avea
succes si impreuna cu dinamismul, care caracterizeaza echipa AVENSA, duc la
rezultatul dorit.

Orientare spre performanta si calitate


Valoarea firmei se regaseste in expertii AVENSA, ei fiind motivul succesului
acesteia. Acestia dispun de cele mai bune instrumente si de acces la knowhow,
astfel incat sa ofere servicii profesioniste. Politica AVENSA referitoare la
performanta si calitate consta in furnizarea prompta de servicii de o calitate
excelenta, competitive pe piata, proiectate si realizate la un nivel inalt de
profesionalism. Pentru aceasta s-a recurs la normele recomandate de un sistem
de management integrat, anume prin implementarea urmatoarelor sisteme de
calitate: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:1999 (Sistemele de
Management al Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii Ocupationale).
Datorita evolutiei continue compania este certificata pentru Sistemul de
management ISO/IEC 27001:2005 (Sistem de management al securitatii
informatiilor).

Knowhow
Cunostintele expertilor se regasesc in fiecare proiect de dezvoltare creat si/sau
implementat. Aceste cunostinte sunt rezultatul experientei acumulate, a
rezultatelor obtinute si a orientarii continue pentru asimilarea noului si reprezinta
fundamentul pentru dezvoltarea serviciilor oferite.

Confidentialitate

Proiectele sunt unice si concise pentru fiecare client in parte. Firma este loiala
clientului si obiectivelor sale, mentinand confidentialitatea informatiilor
privilegiate impartasite de acestia si evitarea conflictelor de interese. AVENSA
detine capacitatea de a sustine orice client in realizarea unui proiect eficient, care
va atinge rezultatele scontate, beneficiind de o capacitate de project
management considerabila.
Activitile de management al proiectului ce fac obiectul contractului de servicii
de management al proiectului si care vor fi realizate de catre ECHIPA
EXTERNALIZATA (EE) sunt:
Nr.
Crt
.

Denumire
activitate

Caracterizare activitate

Out-put documente

Asistenta pentru
intocmirea
documentatiilor si
rapoartelor
de
achizitii

Intocmirea documentatiilor de
achizitii
specifice
pentru
procedurile aferente achizitiei a 2
utilaje tehnologice, promovare,
audit.
Intocmirea
dosarelor
specifice procedurilor de achizitii
mentionate, dosare ce vor deveni
anexe la solicitarile transelor de
plata

Documentatie
de
achizitie
utilaje
tehnologice
Documentatie
de
achizitie promovare
Documentatie
de
achizitie audit

Asistenta pentru
realizarea
cererilor
de
rambursare,
rapoarte
de
progres,
raport asupra
masurilor
de
informare
si
publicitate
desfasurate

Realizarea rapoartelor de progres,


cererilor de rambursare, Raport
asupra masurilor de informare si
publicitate desfasurate inaintate
catre OI

Cerere de rambursare
Raport de progres
Raport asupra masurilor
de
informare
si
publicitate desfasurate

Asistenta
in
solicitarea
transelor de plata

Realizarea dosarului de anexat la


cererea de plata

Dosar complet realizat


in
3
exemplare
si
inaintat OI in vederea
solicitarii
transei
de
plata

Consultanta
financiara pentru
realizarea
unui
management
financiar eficient

Asistenta in realizarea platilor din


cadrul proiectelor, cu respectarea
procedurilor impuse de OI si
AMPOR

Manual de proceduri
pus
la
dispozitia
beneficiarului.

Modul n care solicitantul i persoanele din partea acestuia (CV, fiele de


post corespunztoare, rol n organizaie, atribuii, etc.) vor

verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de


management al proiectului (CV-urile si Fisele de post sunt anexate la
Planul de Afaceri).
Responsabilitatile
ECHIPEI
EXTERNALIZATE
monitorizarii activitatilor contractorului sunt:
Nr.
Crt
.

Activitatea
derulata
Asistenta
pentru
intocmirea
documentatiilor
si
rapoartelor
de
achizitii
Asistenta
pentru
realizarea cererilor de
rambursare/plata,
rapoarte de progres,
raport asupra
masurilor
de
informare
si
publicitate
desfasurate
Asistenta
in
solicitarea
transelor
de plata
Consultanta
financiara
pentru
realizarea
unui
management
financiar eficient

(EE)

in

verificarea

Out-put de verificat

Responsabil
verificare EE

Documentatie de achizitie utilaje


tehnologice
Documentatie
de
achizitie
promovare
Documentatie de achizitie audit

Responsabil
Financiar
Consultant
Achizitii
Supervizati de MP

Cerere de rambursare/plata
Raport de progres
Raport
asupra
masurilor
de
informare si publicitate desfasurate

Responsabil
Financiar
Consultant
Achizitii
Supervizati de MP

Dosar
complet
realizat
in
3
exemplare si inaintat OI in vederea
solicitarii transei de plata

Responsabil
Financiar
Supervizat de MP

Manual
de
proceduri
dispozitia beneficiarului

Responsabil
Financiar
Supervizat de MP

pus

la

Modul in care se va asigura monitorizarea implementarii proiectului:


Monitorizarea implementarii proiectului se va realiza respectandu-se urmatoarele
etape principale:
1. Analiza si gestionarea riscurilor aferente perioadei de implementare a
proiectului;
2. Realizarea de piste de audit coerente si corecte care, prin punere in
aplicare vor duce la atingerea obiectivelor propuse de proiect in mod
optim.
Activitatea de monitorizare va avea la baza urmatoarele documente: gantt-ul
proiectului atasat la cererea de finantare; gantt-urile propuse in oferte de catre
firmele contractate pentru prestarea servicilor si lucrarilor din cadrul proiectului;

lista indicatorilor cantitativi si calitativi de atins de catre proiect; alte documente


interne de lucru (time-sheet-uri, procese verbale, planificari interne).
1. Analiza si gestionarea riscurilor
Principalele riscuri care pot afecta buna desfasurare a proiectului sunt prezentate
in tabelul de mai jos, impreuna cu importanta lor si cu propuneri de solutionare in
caz de aparitie

Riscuri

Probabilit
atea cu
care se
manifesta
riscurile
identifica
te (%)

Severit
atea cu
care se
manisfe
ta
riscuril
e
identifi
cate (110)

Comunicare
deficitara
intre
membrii EP si EE

10

Realizarea
unei
programari/planific
ari incoerente a
activitatilor
din
proiect

30

Neprezentarea de
oferte
la
procedurile
de
achizii demarate

30

40

10

Efectuarea
de
cheltuieli
neeligibile
atat
dpdv al tipului cat
si al modului de
rezolvare
Neaprobarea/apro
barea cu greutate
a rapoartelor de

Metode
gestionare riscuri

Realizarea
de
intalniri repetate la
care sa participe
toti cei implicati in
mod
direct
in
implementarea
proiectului cat si
reprezentanti ai OI
Verificarea
constanta
a
modului
de
planificare
a
activitatilor si a
corelatiei ce exista
intrea aceasta si
obiectivele atinse
Realizarea
de
documentatii
de
achizitii corecte si
coerente si oferirea
de clarificari in timp
util
Verificarea exante a
platilor de efectuat
in cadrul proiectului
Analize amanuntite
a
continutului
rapoartelor
de

Responsab
ilul cu
implement
area
mecanism
elor de
gestionare
a riscurilor

EP; MP; EE;


MP

EP; MP; EE;


MP

EP:
MF/A;
EE: CA

EP;
MF/A;
EE; RF
EP;
MF/A;
EE; RF

progres
Riscuri naturale ce
vor
afecta
perioada
de
realizare
a
activitatilor
Instabilitatea
politica si desele
modificari
legislative (inclusiv
fiscale)

50

50

Pregatirea
manageriala
redusa

30

Migratia fortei de
munca specializate
si calificate catre
alte regiuni care
ofera un salariu
mai motivant

80

progres impreuna
cu OI
Adoptarea de catre
management
si
constructor a unor
solutii
adecvate
situatiilor.
Adoptarea de catre
management
si
constructor a unor
solutii
adecvate
situatiilor.
Realizarea
de
cursuri de calificare
continui
si
de
recalificare,
cu
perioada garantata
de prestare servicii.
Adoptarea de catre
management
si
responsabilul
financiar a unor
solutii de infomare,
calificare, retentie.

EP; MP; EE;


MP

EP; MP; EE;


MP

EP; MP; EE;


MP

EP; MP; EE;


MP

2. Realizarea de piste de audit


Respectand Regulamentul CE 1828/2006, art 15 si 1083/2006 art 60 (f),
activitatea de monitorizare a proiectului se va realiza pe baza unor piste de audit
cu rol in supravegherea continua a modului de realizare a activitatilor si
subactivitatilor din cadrul proiectului si a indicatorilor de atins de catre acesta.

Nr.
Crt

Pista de
audit

Pregatirea
echipei
de
proiect interna

Pregatirea
documentatiilo
r
pentru
procedurile de
achizitii

Strategie/ actiuni
Organizarea
de
sedinte
de
lucru
pt.
analiza
responsabilitatilor fiecarui membru al echipei, asigurarea
interfatei cu expertii institutiei finantatoare; realizarea
documentelor suport aferente partii tehnice a proiectului
de implementat; realizarea documentelor suport aferente
partii financiare a proiectului de implementat; realizarea
platilor si efectuarii activitatilor din cadrul proiectului, in
concordanta cu procedurile si recomandarile institutiei
finantatoare si in concordanta cu aspectele prezentate in
cadrul documentatiei aferente investitiei; monitorizarea si
evaluarea implementarii proiectului prin efectuarea de
vizite in teren, analizarea gradului de realizarea a
obiectivele din proiect si a modului in care au fost
indeplinite aceste obiective; analizarea evolutiei de
ansamblu a proiectului in conformitate cu graficul de
implementare, cu specificarea eventualelor intarzieri si a
motivelor aparitiei acestora; identificarea abaterilor de la
graficul de implementare a proiectului si de la obiectivele
lui si propune actiuni corective; intocmirii Actelor
aditionale la contractul cu institutia finantatoare;
intocmirea documentatiei suport care insoteste actele
aditionale.
Identificarea necesitatii; estimarea valorii; punerea in
corespondenta cu CPV; ierarhizarea; alegerea procedurii;
elaborarea calendarului; definitivarea si aprobarea
programului;
stabilirea
specificatiilor
tehnice
sau
documentatiei descriptive; stabilirea cerintelor minime de
calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare;

Activitati de monitorizare/rezultate

Decizie de numire a echipei de proiect


interna; Contracte de munca; Fise de post;
Proces verbal prin care se stabilesc
responsabilitatilor fiecarui membru al echipei
in monitorizarea si verificarea activitatii
Furnizorului MP ce va fi contractat,
instrumentele
de
implementare
ale
proiectului, modalitatile si instrumentele de
monitorizare si control; resursele materiale
necesare implementarii proiectului; Acte
aditionale
la
contractul
cu
institutia
finantatoare; Memorii justificative; Bugete
revizuite.

Referat de necesitate; Nota justificativa


privind determinarea valorii estimate, fara
TVA; Bugetul detaliat al proiectului cu
specificarea CPV pentru fiecare pozitie care
face obiectul achizitiei publice; Programul
anual de achizitii; Nota justificativa privind

stabilirea criteriului de atribuire; daca este cazul,


solicitarea garantiei de participare; completarea Fisei de
date a achizitiei; stabilirea formularelor si modelelor
nestandardizate; definitivarea documentatiei de atribuire.

Realizarea
procedurilor
de achizitii

Receptia
i
punerea
in
functiune
a
utilajelor
tehnologice
achizitionate

Selectarea si
angajarea
personalului
care va ocupa
locurile
de

Publicarea invitatiei/anuntului de participare (dupa caz);


punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire;
raspuns la solicitarile de clarificari; reguli de participare si
de evitare a conflictului de interese; primirea,
deschiderea, examinarea si evaluarea ofertelor; stabilirea
ofertei castigatoare; anularea procedurii, daca este cazul;
notificarea rezultatului; perioada de asteptare; daca este
cazul; solutionarea contestatiilor; semnarea contractului;
transmiterea spre publicare a unui anunt de atribuire;
definitivarea dosarului de achizitie.
Predarea amplasamentului catre instalare, stabilirea
cailor de acces catre investitie si a depozitelor pentru
materiale rezultate din despachetari; Executia propriuzisa a lucrarii de punere in functiune a utilajelor
tehnologice achizitionate; Receptia la terminarea punerii
in functiune a utilajelor tehnologice; Testarea utilajelor
tehnologice puse in functiune; Emiterea certificatului de
conformitate.
Publicarea anunturilor privind posturile de munca nou
create, concurs de CV-uri, interviuri privind angajarea,
selectarea personalului, intocmirea fiselor de post

alegerea procedurii de atribuire daca este


alta
decat
licitatie
deschisa/restransa;
Calendarul procedurii de atribuire; Fisa de
date a achizitiei; Nota justificativa privind
alegerea criteriului de atribuire.
Dovada publicarii invitatiei/anuntului de
participare (dupa caz); Decizia de numire a
comisiei de evaluare; Solicitarile de clarificari,
precum si clarificarile transmise/primite de
autoritatea contractanta; Declaratiile de
impartialitate ale membrilor comisiei de
evaluare, semnate de evaluatori; Proces
verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;
Ofertele depuse in cadrul procedurii de
atribuire; Raportul procedurii de atribuire;
Comunicarea
rezultatului
procedurii;
Contestatiile formulate, daca este cazul;
Contractul semnat de ambele parti; OPIS al
documentelor anexate.
Ordin de incepere a punerii in functiune a
bunurilor achizitionate; proces verbal de
predare a amplasamentului pentru instalarea
si punerea in functiune a bunurilor
achizitionate; certificat de calitate pentru
bunurile
achizitionate;
procese
verbale
intalniri progress-meeting; certificatul de
conformitate.
Contracte de munca incheiate, fise de post.

munca
permanente
nou create

Realizarea de
materiale
publicitare
si
de promovare
a rezultatelor
proiectului
si
informare

Materialele publicitare se vor realiza conform Manualului


de Identitate Vizuala pentru Programul Operational
Regional
2014-2020,
acordandu-se
o
importanta
asigurarii vizibilitatii si transparentei actiunilor UE.
Informarea grupului tinta al proiectului cu privire la
finantarea europeana in cadrul Programul Operational
Regional 2014-2020; organizarea unei mini-campanii de
Relatii Publice, avand ca tinta presa si publicul larg din
zona tinta; utilizarea de mijloace publicitare BTL;
promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului;

Autocolante; pagina web; insertii ziar; banner


exterior.

Realizarea
rapoartelor de
audit

Realizarea rapoartelor de audit ce insotesc fiecare cerere


de rambursare/plata realizata

Rapoarte de audit

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Prezentam, mai jos, corelatiile dintre activitati si subactivitati si fiecare membru


al celor doua entitati de management (echipa de proiect interna si echipa de
proiect externalizata):
Entitate
de
Membri
EP
si
EE
managem
Activitate
responsabili per activitati
ent
si subactivitati
responsab
ila
I. ACTIVITI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANARE
I.1
Activitatea
de
pregtire
a
EP+EE
proiectului
Subactivitatea
1.1.
Pregatirea
EP:
documentatiei pentru achizitia serviciilor
Responsabil principal: MP/A
de consultan pentru elaborarea Planului
Este verificat dpdv financiar de
EP
de Afaceri si proiectiilor financiare si
MF
achizitia serviciilor pentru managementul
proiectului finanat
Subactivitatea 1.2. Realizarea procedurii
de achizitie servicii de consultan pentru
EP:
elaborarea
Planului
de
Afaceri
si
Responsabil principal: MP/A
proiectiilor financiare si achizitia serviciilor EP
Este Verificat per total de MF
pentru managementul proiectului finanat,
finalizata prin incheierea contractului de
prestari servicii
Subactivitatea 1.3. Realizarea serviciilor
de consultan pentru elaborarea Planului EE
MP/A, MF
de Afaceri si proiectiilor financiare
II. ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE
Activitatea
II.1
ncheierea
EE + EP
contractului de finanare
Subactivitatea
1.1
Realizarea
vizitei
precontractuale
(la
locatia
de EP
MP/A, MF
implementare a proiectului)
Subactivitatea 1.2 Semnarea contractului
EP
MP/A, MF
de finantare
Activitatea
II.2
Activitatea
de
pregtire
a
documentaiilor
de
EP + EE
achiziie,
precum
i
ncheierea
contractelor cu operatorii economici
Subactivitatea
2.1
Pregatirea EP + EE
EP:
documentatiilor pentru procedurile de
Responsabil: MP/A
achizitii din proiect
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Subactivitatea 2.2 Realizarea procedurilor


de achizitie servicii/bunuri, finalizate prin
incheierea
contractelor
de
servicii/
furnizare bunuri

EP + EE

Activitatea
II.3
monitorizare
a
achiziie ncheiate

EP+EE

Activitatea
contractelor

de
de

Subactivitatea
3.1
Monitorizarea
contractului de servicii de consultanta in
managementul proiectului finantat

EP+EE

Subactivitatea
3.2
Monitorizarea
contractului de servicii de publicitate si
informare

EP+EE

Subactivitatea
contractului
tehnologice

EP+EE

3.3
de

Monitorizarea
furnizare
utilaje

Subactivitatea
3.4
Monitorizarea
contractului de servicii de audit financiar
extern
Activitatea II. 4 Achizitionare utilaje
tehnologice
Subactivitatea
4.1
Pregatirea
documentatiei
pentru
procedura
de
achizitie utilaje tehnologice

EP+EE

Este verificat dpdv financiar


de: RF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: RF
Este verificat per total de MP

EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
EE:
Responsabil principal: MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MF
Este verificat per total de MP/A
EE:
Responsabil principal: MF
Este verificat per total de MP

EP + EE
EP + EE

EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Subactivitatea 4.2 Realizarea procedurii de


achizitie utilaje tehnologice, finalizata prin
incheierea contractului de furnizare bunuri

EP + EE

Subactivitatea 4.3 Receptia si punerea in


functiune
a
utilajelor
tehnologice
achizitionate

EP + EE

Activitatea
II.5
Activitatea
raportare n cadrul proiectului

Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP

de
EP + EE

Subactivitatea 5.1 Elaborarea rapoartelor


de progres privind proiectul conform
formularelor transmise de Operatorul de
Program

EP + EE

Activitatea
II.6
Activitatea
de
solicitare cerere de plat i/sau
rambursare a cheltuielilor proiectului

EP+EE

Subactivitatea 6.1 Elaborarea cererilor de


plata/rambursare si ntocmirea dosarelor
aferente cererilor de plata/rambursare in
numrul de exemplare solicitate de
finanator
Activitatea
II.7
Activitatea
de
informare i publicitate n cadrul
proiectului
Subactivitatea
7.1
Pregatirea

EP+EE

EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP

EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP

EP+EE
EP+EE

EP:

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

documentatiei
pentru
procedura
de
achizitie servicii de informare si publicitate

Subactivitatea 7.2 Realizarea procedurii de


achizitie
servicii
de
informare
si
publicitate, finalizata prin incheierea
contractului de servicii

EP+EE

Subactivitatea 7.3 Realizare materiale


publicitare de informare si promovare a
rezultatelor proiectului

EP+EE

Subactivitatea 7.4 Realizarea publicitatii si


informarii proiectului

EP+EE

Activitatea II.8 Auditarea proiectului

EP+EE

Subactivitatea
8.1
Pregatirea
documentatiei
pentru
procedura
de
achizitie servicii de audit financiar extern

Subactivitatea 8.2 Realizarea procedurii de


achizitie servicii de auditare, finalizata prin
incheierea contractului de servicii

EP+EE

EP+EE

Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Subactivitatea 8.3 Realizarea rapoartelor


de audit financiar extern

EP+EE

Activitatea
II.9
Activitatea
de
ntocmire i depunere a cererii de
rambursare finale

EP+EE

Subactivitatea 9.1 Elaborarea cererii


rambursare finale, ntocmirea dosarului
aferent cererii de rambursare finale in
numrul de exemplare solicitate de
finanator

EP+EE

de: MF
Este verificat per total de MP
EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP

EP:
Responsabil: MP/A
Este verificat per total de MF
EE:
Responsabil principal: CA
Este verificat dpdv financiar
de: MF
Este verificat per total de MP

detaliai planificarea resurselor umane implicate n operarea (exploatarea)


investiiei:
- identificai i justificai necesarul de personal pentru faza de operare
a investiiei. Dac este cazul, fundamentai creterea previzionat a
numrului mediu de salariai (stabilit ca indicator de realizare a
proiectului)

Proiectul duce la creterea locurilor de munca permanente in cadrul SC MOGUL


LOGISTIC SRL cu:
5 locuri de munca permanente (8 ore/zi) nou infiintate:
3 mecanici utilaj greu;
1 coordonator lucrari;
1 mecanic intretinere.
Politica de personal practicata de SC Mogul Logistic SRL are in vedere
asigurarea necesarului de personal in vederea exercitarii urmatoarelor
funcii principale ale unei firme, i anume:
financiar-contabila prin existenta unui economist in firma;
marketing realizata prin activitatea administratorului firmei;
operaional (de producere) realizata de departamentul tehnic al
firmei ce va concentra: 1 mecanic, 1 mecanic sef utilaje, 3 mecanici utilaj
greu; 1 coordonator lucrari; 1 mecanic intretinere
de cercetare-dezvoltare - realizata prin activitatea administratorului
firmei.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Pentru determinarea efectivului de personal necesar dupa implementarea


proiectului de investitie SC MOGUL LOGISTIC SRL s-a bazat pe:
Analiza tendinelor respectiv pe estimarea nevoilor previzibile de personal
innd cont de evoluiile i tendinele nregistrate n firm privind efectivele
de salariai, structura personalului etc. Astfel, decizia de creare a 5 noi
locuri de munca s-a bazat pe o serie de estimri globale ale necesarului de
personal, n raport cu datele din perioadele trecute.
analiza relatiilor dintre efectivele de personal (sub aspect cantitativ i
calitativ) i unii indicatori ai firmei (cifra de afaceri, volumul produciei,
cota-parte din pia etc.).
elaborarea unor simulari de satisfacere a necesitatilor viitoare in materie
de resurse umane prin compararea disponibilului de resurse umane (sub
aspect cantitativ i calitativ) cu necesarul de personal pentru o anumit
perioad.
-

detaliai cerinele pentru faza de operare a investiiei, cu descrierea


responsabilitilor, compentenelor i abilitilor necesare.
Putei ataa, la planul de afaceri, fie de post, organigrama
ntreprinderii etc.

Calificarile si expertiza personalului angajat la SC MOGUL LOGISTIC SRL pentru


prestarea serviciilor specifice lucrarilor de constructii este prezentata in tabelul
urmator:

Denumir
e Posturi

Mecanic
utilaj
greu

Nr.
post
uri

Numar
ul
de
ore
lucrate
/zi

8h/zi

Cerinta si expertiza:

Scopul
principal
al
postului:
Conducerea,
intretinerea si supravegherea utilajelor destinate
executarii
serviciilor
specifice
lucrarilor
de
constructii
Atributii:
- Pregtirea utilajului tehnologic pentru lucru,
- Asigura deplasarea utilajului n frontul de lucru,
Manipularea
corespunzatoare
a
utilajelor
tehnologice din dotare,
- Semnalizarea defeciunilor aprute,
- Predarea echipamentelor de lucru dupa
terminarea lucrarilor
- Sesizeaz pericolele i aplic procedurile de
urgen
- Aplic normele de sntate i securitate n munc,
protecia mediului i de P.S.I.
Scopul principal al postului: se ocupa de

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Coordon
ator
lucrari

8h/zi

planificarea, coordonarea si conducerea directa a


echipelor de muncitori.
Atributii:
- Organizeaza si repartizeaza lucrarile pentru fiecare
executant din subordine si supravegheaza executia
ritmica
a
sarcinilor
ce-i
revin;
- Instruieste muncitorii din formatia de lucru asupra
modului de realizare a lucrarilor;
- Asigura incadrarea in normele de consum de
materii prime stabilite pe fiecare produs;
- Verifica functionarea corecta a masinilor unelte si
ia masuri pentru mentinerea lor in stare buna;
- Intocmeste bonuri de consum materiale si
normalizate
pentru
toate
lucrarile;
- Arhiveaza documentatia de lucru a fiecarei lucrari
incheiate;
- Executa lunar, in prima zi lucratoare, instructajul
periodic de protectia muncii, completeaza si verifica
semnarea fiselor individuale de protectia muncii de
catre fiecare muncitor din formatia de lucru;
- Opreste lucrul in caz de pericol pentru securitatea
muncii si anunta seful ierarhic superior;
- Ia masuri pentru acordarea de prim ajutor in caz
de accident, anunta imediat organele ierarhic
superioare si inlatura cauzele generatoare de
pericol pentru securitatea muncii;
- Ia masuri pentru imbunatatirea conditiilor igienicosanitare ale muncii, sesizeaza cauzele ce duc la
poluarea mediului in scopul prevenirii acestora,
precum si pentru preantampinarea accidentelor si
imbolnavirilor profesionale;
- Ia masuri pentru asigurarea dispozitivelor de
securitate a muncii si a echipamentelor de protectie
prevazute in normele specifice fiecarui loc de
munca si pentru afisarea instructiunilor si planselor
privind securitatea muncii, la toate locurile de
munca;
- Asigura rezolvarea urgentelor aparute in timpul
sau dupa terminarea programului de lucru,
Raspunde
de
asigurarea
si
pastrarea
confidentialitatii,
conform
cerintelor,
a
documentelor si datelor cu care lucreaza;
Raspunde
de
utilizarea
si
gestionarea
corespunzatoare a echipamentelor, materialelor si
obiectivelor de inventar incredintate;
- Informeaza imediat seful sau despre aparitia

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

oricarui obstacol major sau deficienta aparuta in


efectuarea activitatilor;
- Raspunde de insusirea si respectarea prevederilor
normelor,
regulamentelor,
procedurilor
si
reglementarilor stabilite in societate, care se aplica
in activitatile pe care le efectueaza ( norme PSI si
de protectia muncii, etc);
- Raspunde de realizarea corecta si in timp a
lucrarilor
si
sarcinilor
primite;
- Executa si alte sarcini de serviciu primite de la
superiorii ierarhici.

Mecanic
intretiner
e

8h/zi

Scopul principal al postului: Executa asupra


utilajelor operatii de ajustare, intretinere si
reparare. Inlocuiesc componente defecte, piese
uzate si regleaza mecanisme de directie, franare,
oprire-pornire a utilajelor. Sunt responsabili pentru
efectuarea mentenantei atat zilnice cat si periodice
si a Reviziilor Generale.
Cerinte privind ocuparea postului: sa detina spirit
de obsevatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate
de comunicare, capacitate de orientare in spatiu.
Atributii:
- Sa verifice/sa execute procesele de reparatie,
intretinere, mentenanta, respectand indicatiile
prevazute in Procedura Operationala Mentenanta,
- Sa mentina utilajele si echipamentele de lucru
curate, in conditii bune de functionare respectand
prevederile procedurilor existente in acest sens,
- Sa curete utilajele dupa efectuarea unor
interventii,
- Sa controleze nivelul de ulei din reductoare,
- Sa verifice starea de gresare a utilajului,
- Sa verifice starea de uzura asistemelor in miscare
Sa
identifice
riscurile
potentiale
cu
responsabilitate, in vederea luarii masurilor de
minimizare a acestorain timpul exploatarii utilajului,
- Sa remedieze neconformitati,
- Sa raspunda solicitarilor operatorilor care constata
neregului in modul de functionare al utilajului,
- Sa coopereze cu echipa atunci cand sunt sesizate
abateri de la specificatiile tehnice si de calitate si sa
fie dispus sa faca imbunatatiri,
- Sa efectueze verificari asupra matritelor, dupa un
ciclu de productie, si sa ateste starea lor de
functionare pentru o utilizare ulterioara.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Atasam la planul de afaceri fisele de post pentru personalul implicat


in activitatea de asigurare a managementului prezentului proiect de
investitie.
-

Modul n care se va realiza recrutarea, selecia i integrarea (pentru


posturile nou create);

In cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL exista o preocupare continua pentru salariati,


societatea promovand o politica de motivare a salariatilor in vederea cresterii
productivitatii muncii, a stimularii capacitatii operative a acestora.
n acest
motivare

sens, n cadrul firmei se vor avea n vedere o serie de metode de


a personalului angajat:
negociere individual a salariilor in functie de calificare;
renegociate semestriala si majorate in functie de realizari;
plata salariilor la termenele stabilite n contractele individuale de
munc;
munca suplimentara se remunereaza conform timpului de lucru
suplimentar prestat, in conditii de voluntariat;
prin regulamentul de ordine interioara se asigura egalitatea de sanse si
tratamentul egal intre angajati - femei si barbati;
interzicerea discriminarii bazate pe criterii de sex, apartenenta la
grupuri minoritare, rasa, religie, dezabilitati, etc.;
plata contribuiilor datorate la bugetul de stat la termen;
asigurarea echipamentului de lucru gratuit;
procuparea pentru asigurarea cu echipamente noi, de ultima generatie
performante si prietenoase cu mediul inconjurator.
se asigura echipament de protecie pentru lucrul cu utilajele din dotare,
echipamente de protecie fata de posibilele accidente de lucru, este
supravegheat aplicarea normelor de protecie a muncii;
instruirea ntregului personal privind protecia muncii, PSI, igiena
muncii;
asigurarea conditiilor de munca optime atat din punct de vedere al
protectiei muncii, cat si din punct de vedere a confortului psihic si
crearii unui mediu stimulativ motivational;
realizarea de cursuri de perfectionare la locul de munca;
comunicare eficienta in cadrul societatii personalul societatii isi
cunoaste responsabilitatile si drepturile, primeste in permanenta un
feed-back din partea angajatorilor, este informat despre schimbarile ce
survin in societate si despre directiile de dezvoltare;
delegarea responsabilitatilor ceea ce confera responsabilitate si
autoritate angajatului pentru ca el sa indeplineasc o sarcina;
consultarea angajatilor se cer sugestiile angajatilor cu privire la
posibilitatile de imbunatatire a activitatii societatii.

Metodele de recrutare pentru locurile de munc nou create sunt urmtoarele:


candidatur direct;

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

anunuri de recrutare;

Avand in vedere preocuparea continua pentru salariati si analizand


problema fluctuatiei personalului, putem afirma ca SC MOGUL LOGISTIC SRL
are prevazut in planul de dezvoltare practicarea unei politici de personal
orientata catre publicul intern al firmei sa reduca la minim fluctuatia de
personal si sa detina personal specializat la locul de munca.
Prin completarea gamei serviciilor specifice lucrarilor de constructii
prestate in prezent, SC MOGUL LOGISTIC SRL va valorifica forta de
munca calificata in domeniul constructiilor existenta in aceasta regiune,
prin angajarea:
a 3 mecanici utilaj greu cu norma intreaga (8 ore/zi);
unui coordonator lucrari - cu norma intreaga (8 ore/zi);
si a unui mecanic intretinere cu norma intreaga (8 ore/zi).
Locurile de munca nou create prin proiect presupun atat functii de
executie cat si functii de coordonare astfel incat foarta de munca
detinuta de intreprindere sa fie adaptata la fluxul de prestare a
serviciilor specifice lucrarilor de constructii.
Politica folosita de managementul companiei este una centrata pe Administrator,
acesta fiind, de altfel, initiatorul si coordonatorul acestei afaceri. Managementul
adoptat este unul strategic unde se integreaza gandirea pe termen scurt cu
gandirea pe termen lung.
Nume si prenume: MURGOCI MIHAI DANIEL
Functia: ADMINISTRATOR/ASOCIAT
EXPERIENTA PROFESIONALA

Studii
Institutia

Diploma obtinuta

Perioada

Cursuri de specializare/perfectionare
1.
Nume si prenume: MACOVEI CORNELIA
Functia: ASOCIAT/DIRECTOR ECONOMIC
EXPERIENTA PROFESIONALA
DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOR ECONOMIC
DIRECTOR ECONOMIC

SC VINIFRUCT COPOU SRL


SC AUTO REMAT SRL
SC VINI COM COPOU SRL

August 2014 prezent


Oct 2009 - Aug
2014
Aug 2007 - Aug

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

DIRECTOR ECONOMIC
ECONOMIST
Studii
Institutia
Universitatea Al. I. Cuza Iasi - Facultatea
de Stiinte Economice
Liceul Petru Rares, Piatra Neamt
Cursuri de specializare/perfectionare
1.

SC BD FILATURA SA
SC TEROM S.A

2014
Sep 2004 - Oct
2009
Oct 1994 - Sep
2004

Diploma obtinuta

Perioada

Diploma de licenta

1989 - 1994

Diploma de bacalaureat

1982 - 1986

Crearea celor 5 noi locuri de munca permanente in domeniul serviciilor specifice


lucrarilor de constructii in cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL, se va face dupa cum
urmeaza:
angajarea in cadrul SC MOGUL LOGISTIC SRL se va face apeland la forta de
munca din zona municipiului Iasi in special centru universitar cu traditie
in domeniul constructiilor, cu specialisti bine pregatiti. In acest demers,
SC MOGUL LOGISTIC SRL va beneficia si de sustinerea celorlalti
membri din Clusterul Breasla Constructorilor Ieseni prin
asigurarea
vizibilitatii
necesare
anunturilor
de
angajare
promovate de microintrepirndere si prin facilitatea conexiunilor
necesare cu Universitatea Tehnica din Iasi in vederea recrutarii de
personal specializat.
angajatii SC MOGUL LOGISTIC SRL vor primi salarii mai mari decat salariile
medii de pe piata, aducandu-se un plus valoare calitatii conditiilor de
munca si, implicit, rezultatelor muncii;
angajatii SC MOGUL LOGISTIC SRL vor beneficia de conditii superioare de
munca prin utilizarea de utilaje tehnologice noi, de ultima generatie, care
sa permita obtinerea rezultatelor de exceptie in domeniul constructiilor.
angajatii SC MOGUL LOGISTIC SRL vor beneficia de conditii de munca
care sa nu le pericliteze sanatatea umana, in sensul in care
mecanicii de utilaje nu vor avea contact cu uleiuri poluante ci cu
uleiuri nonpoluante din plante (ex. rapita) in contextul in care
microintreprinderea
isi
propune
sa
foloseasca
pentru
echipamentele nou achizitionate uleiuri de intretinere din surse
alternative si biocombustibili (ulei vegetal n amestec cu
motorina). Pentru a reduce impactul serviciilor specifice lucrarilor de
constructii asupra mediului inconjurator, SC MOGUL LOGISTIC SRL cauta
solutii pentru neutralizarea impactului cresterii emisiilor de carbon - sa nu
se inregistreze cresteri in emisiile de carbon in ciuda cresterii traficului - ca
prim pas pentru un viitor fara carbon. In cautarea unor solutii pentru
reducerea impactului uman asupra schimbarii climatice, la care si SC
MOGUL LOGISTIC SRL ia parte, biocombustibilii adecvati sunt esentiali in
asigurarea unei surse curate de combustibil pentru flota de utilaje detinute
in prezent de firma.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Programul de lucru va fi de 8 ore pe zi. Angajatii vor fi remunerati cu salarii peste


media salariilor existente pe piata serviciilor specifice lucrarilor de constructii:
Denumire posturi

Nr. ore
lucrate

Nr. posturi
nou create

Salariu brut /luna

Mecanic utilaj greu


Coordonator lucrari
Mecanic intretinere

8 h /zi
8 h /zi
8h/zi

3
1
1

1.500,00 RON
2.000,00 RON
1.500,00 RON

3.

Descrierea modului n care va fi realizat fiecare activitate,


persoanele responsabile, rezultatele preconizate i durata de
realizare a acestora corelate cu calendarul activitilor din graficul
Gantt

Produsul /serviciul

Descriei n detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a


realizrii investiiei propuse n proiect:
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mrime, form, culoare, design,
capaciti), tehnologia utilizat n producerea/ dezvoltarea lui (materii
prime, echipamente, fora de munc, patente etc) NU ESTE CAZUL
Descrierea serviciului: ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt
materialele i echipamentele necesare prestrii serviciului, etape n
procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru clieni.
Este bine cunoscuta importanta majora a activitatii din domeniul constructiilor,
activitate ce este aplicata practic n ntreaga sfera a vietii si activitatii umane. Ea
creeaza conditii de locuit, de desfasurare a tuturor activitatilor sociale, culturale
si sportive ale oamenilor, de alimentare cu apa, de asigurare a transporturilor, de
functionare a tuturor ramurilor a economiei nationale. La randul sau, activitatea
de constructii este sustinuta de o multitudine de producatori industriali, cum
sunt: industria materialelor de constructii, masinilor, utilajelor si echipamentelor
pentru constructii, industria metalurgica.
In momentul in care se pregateste o constructie noua, amenajarea terenului este
fara doar si poate unul dintre cele mai importante detalii, deoarece ofera spatiu
de lucru si locul unde va fi turnata fundatia. Pentru a putea desfasura lucrarile de
constructie in cel mai eficient mod posibil, sunt necesare o serie de lucrari care
sa le pregateasca si care trebuie sa aiba loc pe terenul unde va fi amplasata.
Totalitatea proceselor de lucru legate de excavare, deplasare si compactare a
solului sunt reunite intr-o singura notiune de lucrari de terasament. Constructia
obiectelor de destinatie industriala, civila, hidrotehnica etc. sunt strans
legate de executarea lucrarilor de terasament. Complexul de lucrari de
edificare a constructiilor din pamant este divizat in lucrari pregatitoare
(curatirea terenului, epuismente, demolarea constructiilor existente, formarea
retelei geodezice de repere, defrisarea stratului vegetal, etc.), auxiliare
(asigurarea proprietatilor fizico-mecanice necesare si stabilitatii constructiilor din

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

pamant: excavare, deplasare si compactarea solului) si lucrari de amenajare a


teritoriului.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa se execute constructii trebuie pregatita in
prealabil prin lucrari specifice, numite lucrari pregatitoare:
- defrisarea mecanizata a terenului,
- curatirea (dezafectarea) terenului,
- scarificarea mecanizata a terenului,
- saparea si indepartarea stratului vegetal,
- trasarea si sablonarea lucrarilor de pamant.
Firma SC MOGUL LOGISTIC SRL este infiintata in anul 2005 si prezinta
experienta n domeniul n care se dorete realizarea investiiei deoarece
isi desfasoara deja activitatea pe piata serviciilor specifice lucrarilor de
constructii iar domnul MURGOCI MIHAI DANIEL detine competentele
necesare pentru administrarea unei afaceri, urmand diferite cursuri de
perfectionare in managementul general. De asemenea, firma ofera un
portofoliu de servicii specializate in domeniul lucrarilor de constructii ca urmare a
experientei in acest domeniu. Unul dintre obiectivele firmei este sa ofere servicii
specializate si de calitate, sa acopere domenii de inalta specilizare cu caracter de
noutate in regiunea de nord-est si in Romania, perfect adaptate la cerintele
europene.
Sansele de reusita pentru noua investitie vizata de firma, sunt asigurate si de:
localizarea avantajoasa - pozitionarea langa o artera intens circulata
din municipiul Iasi, respectiv intr-o zona in care isi au sediul cu precadere
firme din domeniul lucrarilor de constructii. Specificam faptul ca, corpul de
cladire C19/0 din strada SG. GRIGORE ION, nr 7 locatia de implementare
a proiectului, apartine S.C. COMAT IASI S.A., companie recunoscuta la nivel
regional in materie de aprovizionare cu materaiale de constructii. Concret,
efectul direct al amplasarii locatiei de implementare in aceasta
parte a orasului este reprezentat de faptul ca aceasta este
renumita in mentalul potentialilor clienti interesati de piata lucrarilor de
constructii drept zona de concentrri de firme i companii interconectate,
aparinnd domeniului lucrarilor de constructii ,
existentei in zona a unui numar ridicat de specialisti in domeniul
constructiilor, bine pregatiti ce doresc sa lucreze in firme private din
orasul Iasi usurand astfel procesul de recrutare a personalului,
clientela numeroasa.
Domeniul de activitate economic in care se realizeaza investitia: CAEN
4312 Lucrari de pregatire a terenului.
In continuare vom descrie lucrarile de constructii ce fac obiectul investitiei, cu
detalierea caracteristicilor fizice, a tehnologiei utilizate in producerea/dezvoltarea
lor:
Categorii
servicii

de

Lucrarile de constructii
ce fac obiectul investitiei

Tehnologiile noi ce vor fi utilizate

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Decopertare

Lucrari
pregatire
terenului

de
a

si
strat

indepartare
vegetal,
Excavare
si
manipulare,
Executia
de
platforme
pentru
fundatii,
Sapaturi,
santuri,
fose
septice
si
drenaje,
Compactare,
Nivelare.

In realizarea lucrarilor de
constructii
se
vor
folosi
urmatoarele active corporale:
Excavator pe senile
Incarcator frontal

Decopertare si indepartare strat vegetal


Operatia de decopertare (decapare) are rolul de a indeparta stratul vegetal de pe
amplasamentul lucrarilor si de pe suprafata gropilor de imprumut si a carierelor,
in vederea evitarii amplasarii umpluturilor peste stratul vegetal, sau al
amestecarii materialelor din cariere cu acestea. Stratul vegetal pe o adancime
de 0,1 0,15 m, de pe amplasamentul digurilor sau a canalelor in rambleu sau
semirambleu, este inlaturat si depozitat la distante minime de axa lucrarii, fara a
stanjeni circulatia utilajelor, astfel incat la terminarea lucrarii sa poata fi folosit la
umplerea gropilor de imprumut sau la imbracarea taluzurilor si a coronamentelor,
materialul organic continut de acest strat contribuind la procesul de inierbare. In
cazul barajelor de pamant de inaltime mica, stratul vegetal se decapeaza pe
adancimea de 0,2 0,5 m si se depoziteaza in cavaliere situate in aval de baraj
astfel incat sa poata fi folosit la inierbarea taluzului aval.

Excavare si manipulare
Industria de excavatii este o industrie masiva ce joaca un rol important in
constructie, ajutand atat la lucrarile de sapaturi, cat si la reparatii subterane sau

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

instalatii. Executarea lucrarilor de excavare se face de regula mecanizat,


metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor
mecanice este nejustificata din punct de vedere tehnico-economic si de
organizare. Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, se vor executa lucrari ce
constau in amenajarea terenului si a platformei de lucru.
La executarea excavatiilor pentru fundatii, se vor avea in vedere:
mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in
jurul fundatiilor existente, pe o distanta suficienta pentru a nu pericIita
constructiile si instalatiile invecinate. Constructorul are obligatia sa
urmareasca stabilitatea masiveIor de pamant, ca urmare a influentei
executarii lucrarilor de excavare prevazute in proiect sau actiunii utilajelor
de nivelare, sapare si compactare.
cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea
sapaturii, in terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o
cota mai ridicata decat cota finala, pentru a impiedica modificarea
caracteristicilor flzico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.

Executia de platforme pentru fundatii


Fundatia reprezinta unul din cele mai importante elemente ale infrastructurii unei
constructii. Aceasta preia si transmite terenului de fundare incarcarile transmise
de suprastructura. In functie de cota 0.00 stabilita de arhitect, adancimea de
inghet, natura terenului, zona seismica, impreuna cu calculele inginerului
structurist se va sti exact pana la ce adancime se vor executa sapaturile. In cele
mai multe situatii, pe amplasamentul viitoarei constructii se gasesc, la momentul
inceperii lucrarilor, diverse materiale depozitate intamplator, vegetatie de diferite
marimi sau constructii care trebuie demolate. De aceea terenul de amplasament
trebuie mai intai pregatit pentru inceperea lucrarilor de trasare. De obicei, dupa
curatarea terenului, acesta ramane denivelat. Urmatorul pas este lucrul pentru al aduce la o forma cat mai plana, care sa permita executarea sapaturilor, a
trasarii si a executarii fundatiilor. In functie de teren, se pot face lucrari de
sapatura sau/si de umplutura, care sa permita aducerea la cota a
terenului. Aceste lucrari se numesc lucrari de sistematizare a terenului de
amplasament, iar cota la care se ajunge se numeste cota terenului
sistematizat, specificata pe plansele de executie cu CTS.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Sapaturi, santuri, fose septice si drenaje


La executarea sapaturilor mecanizate, se vor avea in vedere urmatoarele:
mentinerea echilibrului natural al pamantului in jurul gropii de fundatii sau
in jurul fundatiilor pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea
constructiilor invecinate existente sau in curs de executie si a instalatiilor
existente in pamant, sa nu fie influentata;
asigurarea mentinerii sau imbunatatirii caracteristicilor pamantului de sub
talpa de fundatie;
asigurarea securitatii muncii in timpul lucrarilor;
asigurarea suprafetor necesare pentru amplasarea si functionarea normala
a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare
necesare executarii fundatiilor;
verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect din punct de
vedere al calitatii terenului, inscrierea dimensiunilor si a pozitiilor in
limitele tolerantelor prescrise;
daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la
proiectare, masurile ce urmeaza a se lua se vor stabili impreuna cu
proiectantul si numai in scris.
Operatiile de realizare a fundatiilor, deci si a sapaturilor, devin prin tehnologia de
executie, lucrari ascunse care trebuie tratate cu deosebita atentie intrucit
fundatiile reprezinta elemente de rezistenta ale unei constructii de a caror
calitate depinde continuarea si siguranta celorlalte lucrari. Metodele actuale de
executie ale fundatiilor au un grad ridicat de mecanizare. Vitezele optime de
lucru ale utilajelor se obtin numai in conditii de lucru adecvate, care permit
mobilitate maxima utilajelor si vehiculelor. Prin urmare, trebuie sa se prevada un
sistem de drumuri de santier eficace si bine intretinute pentru a se putea lucra in
ritm sustinut in toate anotimpurile. Se va acorda o atentie deosebita scurgerii
apelor din santier, pentru a crea conditii de lucru in uscat si a evita patrunderea
apelor in zonele de sub viitoarele fundatii si pentru a evita epuismente inutile.
Trasarea si marcarea clara a tuturor retelelor subterane: electrice, telefonice, gaz,
apa si canalizare are o importanta deosebita.
De asemenea trebuie luate masuri de siguranta prin consultarea organelor de
resort, ori de cite ori drumurile sunt traversate de cabluri aeriene. Este

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

obligatoriu ca la excavatiile pentru fundatii sa se asigure stabilitatea malurilor


sapaturii. Prabusirea a peretilor unei transei adanci si inguste poate provoca chiar
pierderi umane.

Compactare
Compactarea este procesul de lucru din constructii prin care se mbunatateste
capacitatea terenului de a rezista greutatii cladirilor, cailor de comunicatie si
instalatiilor amplasate pe el. n cursul compactarii, particulele componente solide
ale terenului se apropie ntre ele sub actiunea unor forte exterioare, micsornduse porii si eliminndu-se surplusul de apa. Compactarea se executa diferentiat n
functie de proprietatile pamntului si ale materialelor de constructii utilizate.
Compactarea se poate realiza prin urmtoarele procedee:
prin presiune statica, prin trecerea peste terenul care trebuie compactat a
unor tavalugi a caror suprafata poate fi neteda sau cu proeminente
numindu-se compactare prin cilindrare;
prin actiuni dinamice, efectuate prin lovire cu placi sau masini care sar;
prin vibratii, cu frecventa apropiata de cea a oscilatiilor de rezonante ale
materialului de compactat, produse de vibratoare si masini de vibrat;
prin actiuni combinate ( presiune statica si vibrare, presiune statica si
lovire).
Alegerea procedeelor de compactare se face n functie de categoria de teren,
grosimea stratului de compactat, gradul de compactare necesar si frontul de
lucru.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Nivelare
Nivelarea terenului este obligatorie, atunci cand terenul pe care urmeaza a se
realiza constructia necesita defrisare. Prin nivelare se urmareste aplatizarea
ridicaturilor din pamant. Nivelarea terenului se poate face in doua etape: nivelare
capitala si nivelare de exploatare.

In prestarea serviciilor anterior evidentiate, SC MOGUL LOGISTIC SRL va


trebui sa se aprovizioneze cu consumabile si servicii de la diferiti
furnizori existenti pe piata. SC MOGUL LOGISTIC SRL a recurs la o
cercetare de piata in vederea identificarii celor mai potriviti furnizori cu
care ar putea stabili o colaborare in acest sens. Prezentam in cele ce
urmeaza, un tabel centralizator, privind situatia furnizorilor existenti pe
piata de la care SC MOGUL LOGISTIC SRL ar putea achizitiona propduse
sau ar putea contracta servicii, astfel incat sa poata desfasura in
conditii optime servicile specifice lucrarilor de constructii anterior
descrise:

Nr.
crt.

Furnizor

1
2

Media Rom Grup Srl


Sc Parcs Srl

Auto Max Srl

Interprima

Vibrotech

Iasi

Asprem Srl

Iasi

7
8
9

Moldocar Srl
Sc Cedol Srl
Sc Iasisting Srl

Iasi
Iasi
Iasi

Adresa

Produs

Produse
Iasi
Iasi, com. Letcani
Servicii
Iasi
Sos Iasi Tg.
Frumos

Combustibil
Piese excavator
Intretinere excavator
Reparatii excavator
Reparatii excavator si
incarcator frontal
Intretinere excavator
si incarcator frontal
Intretinere excavatorr
Servicii vulcanizare
Servicii Protectia

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

10

Vodafone

Bucuresti

11

Impuls Leasing Romania IFN


SA

Bucuresti

12

D&CA Insurance Broker Srl

Bucuresti

13

RCS & RDS Srl

Bucuresti

14

SC NETWORK INDUSTRY
SRL

Iasi

Muncii
Servicii Telefonie
mobila
Servicii finantare
Broker asigurari
utilaje
Servicii telefonie fixa
si internet
Servicii de valorificare
a deseurilor rezultate
din serviciile prestate

Prezentai, unde este aplicabil, modul n care tehnologiile noi, moderne vor
fi utilizate n producerea/meninerea/dezvoltarea produsului/serviciului.

Descriei modul n care investiia contribuie la extinderea gamei de


produse/servicii, specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata
necunoscuta, largirea domeniului de activitate.

4.

Strategia de marketing

Identificai piaa int:

Descriei segmentul de pia/ grupul int cruia se adreseaz serviciul/


produsul rezultat n urma investiiei

Grupul tinta care va beneficia de rezultatele proiectului este format din totalitatea
clientilor potentiali si existenti interesati de serviciile specifice lucrarilor de
constructii oferite de firma SC MOGUL LOGISTIC SRL, dupa cum urmeaza:
Persoanele fizice din Regiunea Nord-Est (judetele Botosani, Bacau, Iasi,
Suceava, Vaslui si Neamt) in special si de la nivel national in general,
interesate de serviciile specifice lucrarilor de constructii realizate de
societate;
Persoanele juridice (institutii publice si societati comerciale) din Regiunea
Nord-Est (judetele Botosani, Bacau, Iasi, Suceava, Vaslui si Neamt) in
special si de la nivel national in general: consilii locale/judetene, spitale,
scoli, universitati, intreprinderi financiare, societati comerciale cu capital
privat, etc

Dimensiunea pieei int (mrimea pieei int i tendinele de evoluie pe


orizontul de operare al obiectivului); Identificai aria geografic de
acoperire a produsului/ serviciului

PIATA pe care activeaza SC MOGUL LOGISTIC SRL este cea a constructiilor iar in
urma prezentului proiect de investitie segmentul de piata acoperit va consta in
prestarea urmatoarelor tipuri de servicii specifice lucrarilor de constructii:
decopertare si indepartare strat vegetal, excavare si manipulare, executia de

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

platforme pentru fundatii, sapaturi, santuri, fose septice si drenaje, compactare si


nivelare. Proiectul acopera segmentul pietei de lucrari de constructii din Regiunea
de Nord-Est a Romaniei, cu precadere din municipiul Iasi si judetul Iasi.
Prezentam segmentul de piata pe care va activa SC MOGUL LOGISTIC SRL in
functie de localizarea geografica:

Piaa construciilor a fost i va fi o surs important de venit pentru Uniunea


European, n valoare total de aproximativ 1.650 mii de miliarde de euro. Cu
siguran, construciile reprezint un procent important n PIB-ul fiecrei ri
europene, procent ce difer de la ar la ar.
Romania a avut cea mai mare crestere procentuala a lucrarilor de constructii din
toate statele membre ale Uniunii Europene, in luna iunie 2015 comparativ cu luna
mai 2015, cu un avans de 3,5%, arata datele prezentate de Oficiul european de
Statistica (Eurostat).
Piata constructiilor din Europa Centrala si de Est continua tendinta de contractie
inregistrata recent, insa in cazul Romaniei prognoza pentru perioada 2016 - 2017
este una favorabila, in principal ca urmare a cresterilor asteptate in domeniul
rezidential si non-rezidential.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Potrivit vocilor din piata de profil, dar si a climatului care se observa pe santiere,
criza din constructii a fost deja depasita, pentru multi jucatori din piata, anii
2009-2013 fiind doar o amintire neplacuta care nu a facut altceva decat sa le
incetineasca dezvoltarea. Pe harta nationala a investitiilor au aparut noi provocari
si proiecte, iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura imbunatatirii
climatului de creditare, dar si o incredere mai mare a populatiei in dezvoltare. Tot
mai multe proiecte rezidentiale au aparut pe lista de prioritati, Guvernul da
semnale pentru o revenire a investitiilor in zona infrastructurii, dar si cea
rezidentiala, iar producatorii si distributiorii din piata, dupa o perioada tumultoasa
marcata de exituri, repozitionari sau preluari au reluat expansiunea si dezvoltarea
la nivel local. Cu toate acestea, optimismul revenirii pietei constructiilor nu va
putea persista fara schimbari structurale pe care oamenii de afaceri din domeniul
constructiilor le cer de ani de zile: sustinerea financiara a proiectelor
realizate din fonduri europene, adoptarea de decizii clare cu privire la
investitiile masive in infrastructura si lucrari publice.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Potrivit unei analize a casei de brokeraj BT Securities, media lunar de cretere a


construciilor n Romnia surclaseaz media Uniunii Europene (UE), la capitolul
volumul total al produciei. Aparent surprinztor, sectorul de construcii din
Romania se numr printre cele mai dinamice din Europa n acest an. Volumul
total de producie n construcii a crescut pe primele cinci luni din 2015 cu o rat
medie lunar de 11% fa de anul trecut, n vreme ce media n UE este 0%.
Romnia face diferena fa de UE la construciile de cldiri, capitol la care media
creterii din Romnia este de peste 14%, iar n UE creterea este negativ.
Sectorul construciilor nregistreaz un reviriment suficient de puternic pentru a fi
domeniul cu cea mai semnificativ contribuie la creterea economiei
Romniei n trimestrul III al anului 2015, potrivit anchetei de conjunctur a
Institutului Naional de Statistic. Construciile sunt pe primul loc, iar comerul
abia pe locul doi. Volumul lucrrilor de construcii a crescut nc din primul
trimestru din 2015, pe total, ca serie brut, cu 12,2%, n primele 4 luni din acest
an comparativ cu aceeai perioad a anului precedent, se arat ntr-un comunicat
al Institutului Naional de Statistic (INS).
Conform Institutului Naional de Statistic, piata constructiilor este in
crestere. Un numr de peste 19.500 locuine s-au construit n semestrul I 2015,
cu 11% mai mult fa de semestrul I 2014. Atunci, au fost ridicate 17.582 de
locuine, potrivit datelor provizorii ale Institutului Naional de Statistic. n
trimestrul II al anului 2015, au fost date n folosin 10.302 locuine, n cretere
cu 990 locuine, fa de trimestrul II 2014. n acelai timp, repartiia pe fonduri de
finanare a locuinelor terminate relev faptul c, n trimestrul II 2015, fa de
trimestrul II 2014, numrul locuinelor terminate din fondurile private a crescut cu
779 locuine i din fondurile publice cu 211 locuine. Pe medii de reziden, n
trimestrul II 2015, cele mai multe locuine au fost construite n mediul urban
(54,9%). INS precizeaza ca repartiia pe surse de finanare a locuinelor terminate
arat faptul c, n semestrul I 2015, fa de semestrul I 2014, a crescut att
numrul locuinelor realizate din fonduri private, ct i numrul locuinelor
realizate din fonduri publice, cu 1513 locuine, respectiv cu 439 locuine.
La nivelul ntregii ri au fost eliberate n luna februarie 2016 2.509 autorizaii de
construire pentru cldiri rezideniale, mai multe cu 11,6% fa de luna februarie
2015, potrivit Institutului Naional de Statistic. Creterea din februarie 2016 fa
de aceeai lun a anului precedent s-a reflectat n urmtoarele regiuni de
dezvoltare: Bucureti-Ilfov (+74 autorizaii), Vest (+60), Sud-Muntenia (+54),
Centru (+39), Sud-Vest Oltenia (+24), Sud-Est (+11) i Nord-Vest (+8). Scdere sa nregistrat n regiunea de dezvoltare Nord-Est (-10 autorizaii).
In februarie 2016, cele mai multe autorizatii pentru constructia de
locuinte, 464, s-au eliberat in regiunea Nord-Est, care cuprinde sase judete
din Moldova (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui). Regiunea s-a aflat
in ultimii ani, in mod constant, pe primul loc dupa numarul de locuinte construite.
Pe urmatoarele locuri se claseaza regiunile Bucuresti-Ilfov, cu 429 de autorizatii
eliberate in februarie, si Sud-Muntenia, cu 470 de autorizatii. Cele mai multe
autorizatii pentru cladiri de locuinte s-au eliberat in localitati rurale, cu 63,4%
din numarul total inregistrat in februarie.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Potrivit informatiilor Agerpres, construciile n zonele rurale, de mici dimensiuni,


au "explodat" ca numr n 2015, comparativ cu anul trecut, n timp ce tot mai
multe firme mari de construcii cu impact n centrele urbane au intrat n
insolven sau faliment. Numrul autorizaiilor de construire eliberate pentru
cldiri rezideniale a crescut n luna august 2015 cu 31,7% fa de perioada
similar din 2014 i cu 20% fa de luna precedent, pn la 4.766, potrivit
datelor publicate de Institutul Naional de Statistic (INS). Din cele 4.766 de
autorizaii eliberate n luna august, circa 66% au fost pentru zona rural,
transmite Agerpres.
Piaa imobiliara, pe segmentul apartamente i case nou construite, a
nregistrat o uoar cretere, ceea ce ne face s credem c i pe acest
segment trendul este unul pozitiv. Preul apartamentelor noi a nregistrat o
uoar apreciere, de la 776 euro/mp n semestrul II 2014 la 779 euro/mp n
semestrul I 2015. n Capital, preul mediu a rmas neschimbat att fa de
semestrul anterior, ct i fa de aceeai perioad a anului trecut. Deoarece
ultimele 12 luni au adus semnale ncurajatoare cu privire la situaia economic a
rii, piaa rezidenial tinde dinspre stabilitate spre cretere. Un aspect
interesant al pieei imobiliare este orientarea cererii poteniale spre
apartamentele construite recent, n detrimentul celor vechi. Apartamentele noi
pentru clasa medie i medie-inferioara sunt construite n zonele periferice ale
oraelor, preurile sunt mai mici dect cele ale apartamentelor vechi situate n
zone mediane sau periferice i, de multe ori, se acord un bonus sub forma unui
loc de parcare exterior.
Anul 2015 a fost unul bun pentru piaa imobiliar, motiv pentru care
exist ateptri ca i anul 2016 s urmeze aceeai tendin. Att n
Romnia ct i la nivel internaional s-a consemnat o cerere ridicat pentru
locuine ct i o cretere a puterii de cumprare. Acest lucru a condus la o
cretere de pre marcat n majoritatea rilor, Romnia ocupnd locul 14 n topul
celor 55 de ri europene cu cel mai important avans al preului. La nivel
mondial, Romnia ocup locul 28.
Primul trimestru al anului 2015 a readus zmbetul si pe buzele productorilor
de materiale de construcii, care spun c au avut vnzri cel puin egale cu
cele din primele trei luni ale anului trecut, dac nu chiar semnificativ mai mari.
Subiectul infrastructurii este cap de afi, iar finalizarea cu succes a Master
Planului de Transport - strategia care fixeaz obiectivele Romniei pe termen
scurt, mediu i lung, promis de autoriti n actuala perioad, dup mai multe
ajustri i amnri succesive, ar trebui s aduc noi infuzii de optimism pe
aceast pia n viitorul apropiat. eful productorului de materiale de construcii
deinut de elveienii de la Holcim remarc o redresare a sectorului rezidenial,
care ar putea fi motorul principal de cretere n 2016, datorit investiiilor n
proiecte mici i mijlocii. Totodat, sectorul nerezidenial continu s se dezvolte,
prin intermediul reelelor de bricolaj i lanurilor de retail, dar i al proiectelor de
cldiri de birouri i industriale. Volumul vnzrilor de ciment i clincher ale
grupului elveian n Romnia au crescut cu 7,8% anul trecut comparativ cu 2013,
datorit proiectelor mari dezvoltate n zona Bucuretiului, n condiiile n care, n
Europa, revenirea pieelor a fost sub ateptri, potrivit informaiilor furnizate la
finele lunii februarie. Dincolo de ciment, i pe piaa de zidrie primul trimestru al

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

anului 2015 a marcat un plus, n ciuda faptului c a fost o perioad de


extrasezon. Comparativ cu rezultatele obinute n trimestrul 1 din 2015
comparativ cu aceeai perioad a anului anterior, volumele vndute au crescut
cu 51%. Sectorul construciilor rezideniale este cel mai mare consumator de
materiale, urmat de construciile inginereti.

Modificarile in activitatea de constructii in ceea ce priveste tipul, marimea, forma


si numarul constructiilor in urmatorii 25-30 de ani, pentru tarile dezvoltate, sunt
provocate, conform opiniei specialistilor, de urmatorii factori:
Factori economici:
- Dinamica indicatorilor macroeconomici (PIB, rata dobanzii, inflatie, somaj)
- Preturi administrate
- Costul utilitatilor
- Consumul populatiei
- Competitivitatea economiei nationale
Factori politici:
- Gradul de stabilitate politica
- Cadrul legislativ in domeniul fiscal si al afacerilor: concurenta, etc.
- Politica monetara, bugetara, fiscala si valutara a statului
- Riscul politic: tensiuni etnice, sindicate, coruptie
Factori legislativi
Factori tehnologici
- Rata inovatiei tehnologice
- Cheltuieli guvernamentale pentru cercetare
- Atractia tehnologica a sectorului
- Calitatea invatamantului tehnic
Factori sociali
- Indicatori demografici (spor natural, structura pe varste)
- Mobilitatea populatiei
- Stilul de viata
- Nivelul educational

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Atitudinea fata de calitate si economisire

Analizai stadiul actual al pieei nevoi i tendine


Analizai potenialul de cretere a pieei
Descriei factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o
influen direct asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat
Identificai clieni existeni i poteniali: n funcie de piaa de desfurare
(intern, extern), volumul vzrilor, produse/ grupe de produse (detalii
suplimentare vor fi solicitate la elaborarea previziunilor financiare). Analiza
necesitilor clienilor existeni i poteniali
Analiza mediului concurenial care va cuprinde: Principalii concureni,
ponderea lor pe pia, punctele tari i punctele slabe ale
produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direci i
indireci); poziionarea n mediul concurenial (dac este cazul) prin listarea
ameninrilor provenite de la noii venii, de la produsele de substituie, din
partea concurenilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor i
clienilor, bariere de intrare (brevete, mrci private, tehnologii etc.). Se va
specifica tipul de cercetare folosit: investigarea surselor statistice i/sau
colectarea informaiilor prin cercetare direct.
Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evideniaz
calitile, beneficiile i avantajele noilor activiti/produse /procese/servicii
ce vor rezulta n urma implementrii proiectului pentru care se solicit
finanare, fat de cel al competitorilor)

Descriei obiectivele generale de marketing

acestea deriv din obiectivele generale ale entitii, prin ele urmrindu-se
pstrarea echilibrului ntre produse i piee n general (de exemplu :
vnzarea produselor existente, comercializarea unor produse existente pe
segmente noi de pia i dezvoltarea de produse noi pe segmente de pia
noi), i, n particular, pot fi i obiective legate de aspecte ce in de
promovare, resurse umane, preuri etc. Obiectivele trebuie s fie corelate
cu rezultatele analizei situaiei existente i trebuie s ndeplineasc
modelul SMART: Specific; Msurabil; Realizabil; Realist, pe o anumit
perioad de Timp

Descriei strategia (strategiile) de marketing (cile de urmat pentru atingerea obiectivelor de


marketing)

n cadrul planului de marketing pot fi strategii de pia i strategii


corespunztoare fiecrui element al mix-ului de marketing (produs, pre,
distribuie i promovare).
Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele
mixtului de marketing, i anume:
- strategia de produs (se va descrie amnunit produsul/serviciul,
menionndu-se caracteristicile i avantajele pe care le ofer
clienilor);
- strategia sau politica de pre (se vor analiza urmtoarele elemente
de determinare a preului: costurile implicate, aprecierile clienilor
fa de produsul/serviciul oferit, preurile practicate de ctre
competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

strategia de vnzri i distribuie (metode de vnzare i canale de


distribuie);
strategia de promovare i relaii publice (se va urmri efectul dorit n
promovare, costurile pe care le implic promovarea, mesajul ce va
genera efectul dorit, mass-media ce vor fi utilizate i analiza
rezultatelor promovrii);

Descriei planul de aciune i bugetul aferent strategiei de marketing

Nr.
Crt
.
1
2
3

Enumerai i descriei activitile propuse pentru atingerea obiectivelor de


marketing i implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificai
necesitatea realizrii acestor activiti i descriei contribuia fiecreia la
atingerea obiectivelor de marketing.
Realizai calendarul activitilor propuse, pe luni
Identificai departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecrei
activiti
Elaborai bugetul planului de aciune (modelul recomandat n tabelul de
mai jos include o serie de activiti, cu titlu de exemple).
Justificai costurile estimate pentru fiecare activitate i lun din calendarul
de realizare a activitilor.
Activitate

Luna 1

Luna 2

Luna n

Cercetare de pia
Comunicare
Redactare comunicate de pres
Redactare materiale publicitare
Website, creare i ntreinere
Organizare evenimente
Total

Identificai riscurile ce pot aprea n realizarea planului de ac iune n condi iile descrise mai sus sau
n atingerea obiectivelor

Apreciai impactul pe care fiecare risc identificat l poate avea asupra


realizrii planului (e.g. imposibilitatea realizrii unei anumite activiti,
depirea bugetului alocat unei anumite activiti, imposibilitatea atingerii
unui anumit obiectiv)
Identificai msuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe
care l poate avea fiecare risc

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

5.

Analiza i previziunea financiar

Analiza i previziunea financiar a investiiei cuprinde urmtoarele seturi de date


i analize:
1. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent
2. Bugetul proiectului i planul de finanare
3. Analiza financiar a investiiei
4. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare
O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse n macheta standard n
format foaie de lucru (worksheet Excel) ataat la modelul planului de afaceri
(Analiza i previziunea financiar). Toate valorile se introduc n lei. Datele
previzionate se fundamenteaz n valori reale (n preuri constante, fr a lua n
calcul impactul inflaiei). Datele se introduc numai n celulele marcate cu gri.
Modificarea formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de
finanare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10
ani.
Pe lng machet, solicitantul va furniza, n seciunile de mai jos, informaii
suplimentare, dup cum se specific.
1. Analiza ntreprinderii solicitante situaia curent
Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei
ntreprinderii solicitante:
- 1.A-Bilant: Completai cu informaii din bilanul aferent ultimelor
trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanii care
au mai puin de 3 exerciii financiare ncheiate vor completa doar
coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.B-ContPP: Completai cu informatii din Contul de profit i pierdere
aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani
fiscali). Solicitanii care au mai puin de 3 exerciii financiare
ncheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv
(N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa foaie de lucru intermediar. Datele i
indicatorii se calculeaza n mod automat in baza informaiilor
introduse n foile de lucru 1.A i 1.B. Aceste date sunt utilizate la
calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face n mod
automat, n baza informaiilor introduse n foile de lucru 1.A i 1.B,
precum i a analizei financiare extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul
analizei este de calcula i interpreta indicatori de echilibru financiar,
solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate i de gestiune,
rate de lichiditate, solvabilitate, ndatorare.
- 1.E-ntreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul
trebuie s nu se ncadreze n categoria ntreprinderilor n dificultate.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Pentru situaia 1 de ncadrare n categoria ntreprinderilor n


dificultate, completarea datelor se face n mod automat, n baza
informaiilor introduse n foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situaii (pct.
2 i 3 din foaia de lucru) fac obiectul Declaraiei de eligibilitate, pe
propria rspundere.
Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, nu este necesar
prezentarea altor detalii n aceast seciune a planului de afaceri.
2. Bugetul proiectului i planul investiional
Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei
bugetului proiectului i a planului investiional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul
proiectului, aa cum au fost incluse n formularul cererii de finanare.
- 2B-Investitie: completai cu planificarea costurilor de investiie pe
ani de implementare a proiectului. Indicai sursele de acoperire a
costurilor investiionale. n cazul finanrii prin mprumut bancar, se
va previziona un grafic de rambursare al acestuia, folosind informaii
actualizate/ se va completa graficul de rambursare al acestuia,
folosind informaiile obinute de la banca finanatoare.
Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, este necesar
detalierea urmtoarelor aspecte n aceast seciune a planului de afaceri:
- Fundamentai bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de pre/
cataloage/ website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de pia,
orice document anexat care poate s susin preul inclus n buget
(cel puin 3 surse verificabile). Anexai orice documente justificative
care sunt de natur s fundamenteze bugetul proiectului i costurile
de investiie
- Justificai valorile estimate ale costurilor de investiie i necesitatea
acestora n contextul investiiei.
- Furnizai detalii n legtur cu planul de finanare a investiiei,
respectiv sursele de finanare a costurilor investiionale
3. ANALIZA FINANCIAR A INVESTIIEI
Urmtoarele foi de lucru din macheta standard n format .xls fac obiectul analizei
financiare a investiiei (indicatorii de rentabilitatea i sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completai cu proieciile de venituri i
cheltuieli aferente activitii ce face obiectul proiectului de investiii,
n urmtoarele scenarii:
- Fr adoptarea proiectului de investiie (Tabel 1) - completai
cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea
corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care
activitatea s-ar desfura fr investiie. Dac nu desfurai
deja aceast activitate (proiectul dezvolt o activitate nou)
nu mai completai acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiie (Tabel 2) - completai cu
veniturile
si
cheltuielile
rezultate
din
activitatea

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

corespunztoare proiectului de investiii, n condiiile n care


activitatea s-ar desfura cu investiia realizat. Perioada de
implementare a investiiei poate fi de maximum 4 ani. Pe
perioada de implementare a investiiei se poate presupune c
veniturile i costurile sunt egale cu varianta fr proiect
(dac proiectul nu genereaz venituri si cheltuieli
suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizat n elaborarea proieciilor financiare este cea a
fluxului net de numerar actualizat. n aceast metod fluxurile
non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate
n considerare
3B-Rentabilitate_investitie: Evaluarea profitabilitii financiare a
investiiei i a capitalului propriu (Rentabilitatea investiiei)
Analiza profitabilitii este realizat pentru a se stabili dac
subvenia a fost determinat corespunztor i nu sunt transferate
ctre beneficiarul proiectului fonduri nejustificate. Astfel, analiza va
evalua, prin calcularea urmtorilor indicatori financiari, dac se
justific cofinanarea din fonduri nerambursabile: VNAF (valoarea
net actualizat financiar), RIRF (rata intern de rentabilitate
financiar)
Fluxurile de numerar vizeaz att perioada investiional, cat si
perioada de operare. In acest sens, costurile investiionale sunt
considerate fluxuri de ieire, iar la finalul perioadei de referin este
luata in calcul si valoarea reziduala ca element de intrare.
Fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de
rentabilitate a investiiei nu iau n considerare sursele de finanare i
n consecin nici fluxurile generate de eventuala rambursare a
acestor surse, ntruct performanele investiiei se evalueaz
independent de modalitatea de finanare pentru care se opteaz.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei de rentabilitate a
proiectului de investiie pentru actualizarea fluxurilor de numerar
nete este de 4 % n termeni reali (analiza va fi realizat n preturi
constante, fr a realiza ajustri n funcie de rata inflaiei)
Valoarea rezidual se calculeaz n conformitate cu Regulamentul CE
480/2014 - art. 18 - Dac activele unei operaiuni au o durat de
via care depete perioada de referin a proiectului, valoarea
rezidual a acestora se determin prin calcularea valorii actuale
nete a fluxurilor de numerar pentru durata de via rmas a
operaiunii. Valoarea rezidual a investiiei este inclus n calculul
venitului net actualizat al operaiunii numai dac veniturile depesc
costurile de operare.

Pe lng completarea foilor de lucru menionate mai sus, este necesar


detalierea urmtoarelor aspecte n aceast seciune a planului de afaceri:
- Detaliai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrii. Pe
baza ipotezelor formulate, se vor face proieciile financiare aferente
a celor dou situaii fr / cu implementarea proiectului de
investiie i se vor determina indicatorii marginali (incrementali /
suplimentari ) privind veniturile i cheltuielile din exploatare.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Corelai informaiile din aceast proiecie financiar cu cele


menionate n restul planului de afaceri.
- Ipoteze privind evoluia entitii pentru ntreaga perioad de
previziune, dac entitatea ar continua activitatea fr
implementarea proiectului de investiie (ipoteze referitoare la
veniturile i cheltuielile din exploatare, n funcie de care se
va determina fluxul de numerar al entitii fr realizarea
proiectului);
- Ipoteze privind evoluia entitii pentru ntreaga perioad de
previziune, dac entitatea ar implementa proiectul de
investiie (ipoteze referitoare la veniturile i cheltuielile din
exploatare, n funcie de care se va determina fluxul de
numerar al entitii prin realizarea proiectului);
Detaliai veniturile din exploatare:
- In proiecia veniturilor din exploatare se vor avea in vedere
veniturile asupra crora implementarea investiiei produce
efecte,
respectiv
rezultatele
concrete
din
operarea
infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de
activitatea firmei conform obiectului sau de activitate,
rezultatul din exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de
baza a societatii si indirect, eficienta deciziilor manageriale
luate.
- Completai tabelul de mai jos (model orientativ) n scopul
justificrii proieciilor veniturilor din exploatare. Acestea
trebuie s fie corecte, realiste, justificate prin analiza pieei. In
ceea ce privete modalitatea stabilirii preurilor sau tarifelor
se vor face consideraii asupra ipotezelor conform crora
preturile/tarifele folosite nu depesc capacitatea de plat a
utilizatorilor n condiiile locale concrete i a nivelurilor istorice
de pre pe respectiva pia.

Denumire
produs/
serviciu

U
M

Denumire
produs/
serviciu

U
M

Pre
unitar
(lei)

Pre
unitar
(lei)

AN 1
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 1
lunar
(lei)

AN 3
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 1
lunar
(lei)

Valoare
estimat
, AN 1
(lei)

Valoare
estimat
, AN 1
(lei)

U
M

U
M

Pre
unitar
(lei)

Pre
unitar
(lei)

AN 2
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 2
lunar
(lei)

AN
Cantita
te
estima
t,
lunar

n
Cantitat
e
estimat
, AN n
(lei)

Valoare
estimat
, AN 2
(lei)

Valoare
estimat
, AN n
(lei)

Detaliai Costurile de exploatare (operare) pe elemente


componente (costuri de personal, costuri de mentenana/ntreinere,
costuri materiale, costuri administrative, etc), asociate veniturilor
din exploatare.

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Denumire
cheltuial
Cheltuieli cu
materiile prime
si cu materiale
consumabile

Subtotal
Alte cheltuieli cu
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestaii
externe)
Subtotal
Alte cheltuieli de
exploatare

Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica


proieciile cheltuielilor. Acestea trebuie s fie realiste (corect
estimate) i necesare investiiei.
Toate articolele de cheltuieli care nu determin pli efective,
cum ar fi: amortizare, provizioane, neprevzute etc, nu se vor
lua n considerare n proiecia fluxului de numerar.
Fluxurile financiare de natura dobnzilor i rambursrile de
credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul
indicatorilor de performanta ai proiectului.
Nu se iau n considerare impozitele, taxele i alte ieiri de
numerar care nu sunt legate de costurile de operare. Aferent
activitii de exploatare trebuie determinat impozitul pe profit
(n funcie de veniturile de exploatare impozabile i
cheltuielile de exploatare deductibile) sau, dup caz, impozitul
pe cifra de afaceri (n funcie de cifra de afaceri).
Se includ n costurile de operare, n msura n care nu au fost
prevzute drept costuri investiionale, reparaiile capitale i
nlocuirile de echipamente cu durata de via sub perioada de
referin. Aceste costuri vor fi nominale i alocate perioadei n
care se efectueaz i nu vor fi constituite sub forma unor
rezerve anterioare plilor efective.
Costuri

Materii prime:
....
.....
Materiale
consumabile
.
.
Energie electric
Gaz
Ap
.

Telecomunicaii
Servicii de
protecta muncii
Servicii de
medicina muncii
Servicii prestate
de colaboratori
Servicii de
salubritate
Servicii de paza i
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
..
Total

UM/
Consum/
Cantitate

Pret
unitar
lei

Valoare medie
lunara

Valoare medie
anuala

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Personal
angajat
(poziie,
coform fiei
postului)

Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicai n


activitatea de implementare/ operare a rezultatelor proiectului
folosind urmtorul tabel

Nr.

Tip buget

Salariu net
lunar

Salariu brut
lunar

Tip cotizare

Cheltuielile cu
asigurrile si
protecia
sociala

An

Procent
aplicabil

Suma

BAS

Contribuii asigurri sociale C.A.S


Fond de sntate
Fond de omaj
Fond de risc
Contribuii concedii i indemnizaii
Subtotal valori de cotizat la BAS
BS - Impozit pe venituri salariale
Subtotal valori de cotizat la BS

4. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare


Analiza proieciilor financiare a ntreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru
- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii
activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada
de implementare si operare a investitiei - Elaborai proiecia
anual a veniturilor i cheltuielilor pentru ntreaga activitate a
societii (nu doar cea aferent domeniului de activitate vizat
de proiect). Justificai veniturile i cheltuielile previzionate,
prin completarea tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul
intregii
activitati
a
intreprinderii,
pe
perioada
de
implementare a proiectului completai cu date referitoare la
previzionarea cheltuielilor cu ajustri de valoare i
provizioane, amortizare, precum i previzionarea impozitului.
Restul datelor se vor calcula automat.

Proiecia veniturilor societii (ntreaga activitate)


Completai cu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societii:

Denumire

Vanzari

U
M

Pre
unitar
(lei)

AN 1
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 1
lunar
(lei)

Valoare
estimat
, AN 1
(lei)

U
M

Pre
unitar
(lei)

AN 2
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 2
lunar
(lei)

Valoare
estimat
, AN 2
(lei)

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri
produse
Produs 1
Produs
Prestari
servicii

Vanzari
marfuri

nchiriere
de spatii

Alte
activitati

Alte
venituri
din
exploatar
e

Denumire

U
M

Pre
unitar
(lei)

AN 3
Cantita Cantitat
te
e
estima
estimat
t,
, AN 1
lunar
(lei)

Valoare
estimat
, AN 1
(lei)

U
M

Pre
unitar
(lei)

AN
Cantita
te
estima
t,
lunar

n
Cantitat
e
estimat
, AN n
(lei)

Valoare
estimat
, AN n
(lei)

Proiecia cheltuielilor societii (ntreaga activitate)


Completai cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente ntregii activitii
Denumire
cheltuial
Cheltuieli cu
materiile prime
si cu materiale
consumabile

Subtotal
Alte cheltuieli cu
materiale
(inclusiv
cheltuieli cu
prestaii
externe)
Subtotal

Costuri
Materii prime:
....
.....
Materiale
consumabile
.
.
Energie electric
Gaz
Ap
.

UM/
Consum/
Cantitate

Pret
unitar
lei

Valoare medie
lunara

Valoare medie
anuala

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri
Alte cheltuieli de
exploatare

Telecomunicaii
Servicii de
protecta muncii
Servicii de
medicina muncii
Servicii prestate
de colaboratori
Servicii de
salubritate
Servicii de paza i
protectie
Chirie
Intretinere
echipamente
..
Total

AN 1
Personalul
societii

Nr
.

Salariu
net/lun

Salariu
brut/lu
n

AN 2
Cheltuieli
cu
asigurril
e i
protecia
social

Nr
.

Salari
u
net/lu
n

AN 3
Personalul
societii

Nr
.

Salariu
net/lun

Salariu
brut/lu
n

Salariu
brut/lu
n

Cheltuieli
cu
asigurril
e i
protecia
social

AN N
Cheltuieli
cu
asigurril
e i
protecia
social

Nr
.

Salari
u
net/lu
n

Salariu
brut/lu
n

Cheltuieli
cu
asigurril
e i
protecia
social

Amortizarea
Grupa

Denumire

Valoare

Perioada de
amortizare
(luni)

Valoare de
amortizat, pe
lun

Valoare de
amortizat, pe
an

a. Verificarea sustenabilitii financiare a societii


i. Sustenabilitatea financiar a societii este demonstrat prin
fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata ntregii
perioade de referin luate n considerare, demonstrnd c

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

6.

societatea nu ntmpin riscul unui deficit de numerar (lichiditi)


care s pun n pericol realizarea sau operarea investiiei/ intrrii
n procedur de insolven.
La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in
considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate
sursele de finanare (att pentru investiie cat si pentru operare
si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect.
Diferena ntre intrrile i ieirile de numerar reprezint deficitul
sau, dup caz, surplusul perioadei respective i se cumuleaz la
rezultatul anterior. Fluxul de numerar folosit n sustenabilitate nu
se actualizeaz.
Intrrile
includ
toate
veniturile
din
valorificarea
produselor/serviciilor precum i toate intrrile de numerar
datorate
managementului
resurselor
financiare
(fonduri
nerambursabile,
contribuie
public,
capitaluri
proprii,
mprumuturi bancare).
Valoarea rezidual nu se ia n considerare.
Ieirile reprezint costurile investiionale, costurile de operare,
rambursrile de credite, plti dobnzi i alte cheltuieli ocazionate
de obinerea creditrii, taxele i impozitele, alte plti generate de
aranjamentele financiare ncheiate pentru asigurarea surselor de
finanare a investiiei .

Anexe

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerai relevante sau care
susin anumite puncte de vedere din planul dvs. de afaceri