Sunteți pe pagina 1din 6

ROMNIA

JUDEUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

PROIECT

Nr. 50/2016

HOTRREA Nr.
/ 2016
************************
privind aprobarea traseului, consumului i parcarea microbuzului colar
Primarul comunei General Berthelot, judeul Hunedoara, n temeiul art.45,
alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administraia public local cu modificrile
i completrile ulterioare;
Avnd n vedere expunerea de motive nregistrat sub nr.1164/04.06.2016,
la proiectul de hotrre prin care se propune aprobarea traseului, consumului i
parcarea microbuzului colar;
innd cont de prevederile Ordinului nr. 14/27 septembrie 1982 pentru
aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru
automobile, Dispoziia primarului nr. 41/2016 privind constituirea Comisiei
tehnice pentru stabilirea consumurilor de combustibil pentru autovehiculele din
parcul auto al Comunei General Berthelot, Procesul verbal ntocmit de comisia
stabilit prin Dispoziia nr 41/2016, privind stabilirea consumului, nregistrat sub
nr.1780/22.09.2016
n temeiul dispoziiilor art.36 alin. (2) lit. d, alin. (9), art.45 alin. (3),
art.115 alin. (1) lit. b, ali. (6) din Legea administraiei publice locale
nr.215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
P R O P U N:
Art. 1 Se aprob traseul, dimineaa pentru aducerea elevilor la cursuri,
pe ruta Tutea, Frcdin , Livezi, General Berthelot, General Berthelot Crgui
Crgui General Berthelot, dup terminarea cursurilor colare traseul va fi :
General Berthelot Crgui i retur, General Berthelot, Livezi, Frcdin, Tutea.
Art. 2 Se aprob consumul normat de 13,3 lt/100 km ( care se compune
din 9,8 lt/100 km, spor opriri/demarri repetate 2 lt, spor sirocol/aer condiionat
1,5 lt/or.
Art. 3 Se aprob parcarea microbuzului dup terminarea traseului, n satul
Tutea, pe domeniul public, la Cminul cultural, de unde se va ridica dimineata
pentru plecarea in curs.
Art. 4 Se aprob nchirierea microbuzului cu x lei/km. (se va face dupa
deviz estimativ)
Art. 5 Prezenta hotrre se poate contesta de cei interesai n
termenul i n condiiile stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul
administrativ, cu modificrile i completarile ulterioare, la Tribunalul Hunedoara.

Art. 6 Prezenta se afieaj pe site-ul www.primariaberthelot.ro si la


panourile de afiaj i se comunic, n condiiile legii: Instituiei Prefectului
Judeului Hunedoara, Primarului comunei General Berthelot, Compartimentului
financiar contabil i achiziii publice.

General Berthelot la 22 august 2016


INIIATOR PROIECT :
P R I M A R,
.
Huzoni Marina

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA
GENERAL BERTHELOT
PRIMAR

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr. 1759 / 22.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
*===================*
la proiectul de hotrre privind aprobarea

Stimat doamn i domni consilieri;


Avnd n vedere necesitatea adoptrii proiectului de
hotrre
privind aprobarea vnzrii terenului intravilan n suprafa de 2460
mp, avnd nr. Cadastral 60051, nscris in CF nr. 60051 General
Berthelot, care reglementeaz o problem legal i oportun.
Prezentul proiect de hotrre este propus n
conformitate
cu prevederile art.1650 i urmtoarele din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicat, cu modificarile si completrile ulterioare, ale
art. 4 din Legea nr. 213/1998, republicat, privind bunurile
proprietate public, cu modificrile si completrile ulterioare;
n temeiul dispoziiilor art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5)
lit. b), art.45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit. b) i art.123 alin. (1), alin.
(3) i alin. (4) din Legea administraiei publice locale nr.215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Prin acest proiect de hotrre propun aprobarea vnzrii
terenului intravilan n suprafa de 2460 mp, avnd nr. Cadastral
60051, nscris in CF nr. 60051 General Berthelot
Acest proiect de hotrre reglementeaz o problem
legal i
oportun motiv pentru care v rog doamn i domnilor consilieri s-l
adoptai n forma prezentat.
P R I M A R,
.

Huzoni Marina

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
PRIMRIA COMUNEI
GENERAL BERTHELOT

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr. 1760 / 22.08.2016

R A P O R T
*===========*
Proiectul de hotrre privind aprobarea vnzrii terenului
intravilan n suprafa de 2460 mp, avnd nr. Cadastral 60051,
nscris in CF nr. 60051 General Berthelot , iniiat de d-na Huzoni
Marina primarul comunei General Berthelot, reglementeaz o
problem legal i oportun.
Proiectul de hotrre este propus n
conformitate
cu
prevederile art.1650 i urmtoarele din Legea nr.287/2009 privind
Codul Civil, republicat, cu modificarile si completrile ulterioare, ale
art. 4 din Legea nr. 213/1998, republicat, privind bunurile
proprietate public, cu modificrile si completrile ulterioare;
n temeiul dispoziiilor art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b),
art.45 alin. (3), art.115 alin. (1) lit. b) i art.123 alin. (1), alin. (3) i
alin. (4) din Legea administraiei publice locale nr.215/2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Prin acest proiect de hotrre se propune aprobarea
vnzrii
terenului intravilan n suprafa de 2460 mp, avnd nr. Cadastral
60051, nscris in CF nr. 60051 General Berthelot.
Consider c se impune adoptarea acestui proiect de
hotrre de ctre Consiliul local al comunei General Berthelot n
forma prezentat.
General Berthelot la 4 iunie 2016
I N S P E C T O R,
.

Voiconi Maria Didina

ROMANIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA GENERAL BERTHELOT
CONSILIUL LOCAL
Comisia pentru programe de dezvoltare
economico- social, buget, finane,
administrarea domeniului public i privat
al comunei agricultur, gospodrie comunal,
protecia mediului, servicii i comer

Nr. 1572/ 29.07.2016

*========*
pentru proiectul de hotrre privind aprobarea vnzrii
terenului intravilan n suprafa de 2460 mp, avnd nr.
Cadastral 60051, nscris in CF nr. 60051 General Berthelot.
Comisia pentru programe de dezvoltare economicosocial, buget, finane, administrarea domeniului public i privat al
comunei agricultur, gospodrie comunal, protecia mediului,
servicii i comer, lund n dezbatere proiectul de hotrre mai sus
menionat constat c:
Proiectul de hotrre reglementeaz n spiritul legii
probleme de interes local care sunt legale i oportune.
Pentru aceste considerente, avizeaz favorabil proiectul de
hotrre i propune Consiliului local al comunei General Berthelot sl adopte n forma prezentat.
General Berthelot la __29 iulie__2016

PREEDINTE
Vinan Ioan

MEMBRI
Popa Ovidiu
Rzvan Adinel Silviu

ROMNIA
JUDEUL HUNEDOARA
COMUNA
GENERAL BERTHELOT
PRIMAR

337235, General Berthelot, nr. 30


tel./fax: 0254770531;770515
cod fiscal 5453835
berthelot2004@yahoo.com
www.primariaberthelot.ro

Nr.1166/04.06.2016

ANUN

n conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparena decizional


n administraia public, republicat, Primria comunei General Berthelot, supune
dezbaterii publice urmtorul proiect de act normativ:
Proiectul de hotrre stabilirea i aprobarea programului anual al achiziiilor publice
pentru anul 2016 ;
Raportul primarului i proiectul de hotrre pot fi consultate la secretarul
comunei, unde pot fi depuse i eventualele sugestii i recomandri.
Cei interesai i pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la secretarul comunei sau prin email,
la adresa de email (berthelot2004@yahoo.com) pn la data de 08.02.2016.
n data de 09.02.2016, ncepnd cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea public a
proiectului de act normativ n sala de edine a Consiliului local, definitivndu-se
versiunea final a actului normativ, ce va fi supus aprobrii Consiliului local al comunei
General Berthelot n edina ordinar care va avea loc n luna februarie 2016.
General Berthelot la 27 ianuarie 2016
L.S.

P R I M A R,
.
Marina Huzoni