Sunteți pe pagina 1din 220
Napoleon, Hill 2 o n] g - J si Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati Prima carte care prezinti faimoasa formuli de imbogiifire a lui Andrew Carnegie, avaind la bazi CEL 13 PASI DOVEDITI CARE CONDUC LA IMBOGATIRE. eee Carte serist dup 25 de ani de studii, in colaborare cu peste 500 de distinsi oameni de afaceri extrem de bogati, care au dovedit prin insesi realizirile lor c& aceasti filozofie are consecinte practice. } de Napoleon Hill autorul filozofiei denumite Legile succesului * Traducere din limba englezit Cristian HANU ADEVAR Bc DIVIN Brasov, 2009 Editura ADRVAR & pivin Bragov, Str. Zizinulu, ne 48, pater, 99.7, od 500814, OP. 12 Mobil 0722.148,983 sau 0727.275.877;, Telefon / Fax: 0268,324.970 sau 0368, 462.076 E-mail: contact@divin.r0 saw contact@secretul.1v Pe site-ul edituri psig alte cdr pentra suflet: ‘wwwedivin.ro Site: www.seeretul.tv Yahoo! Group: adevardivin Oneal bles Thnk and Grow Rey Seo Th edn od cel ye ae AM Descrierea CIP a Bibliotecié Nationale a Romdniei HILL, NAPOLEON Foloseste-fi mintea pentru a te imbogiti / Napoleon Hil; trad. (Cristian Hanu: euvnt inainte: Melvin Powers. - Brasov: Adevir Divi, 2000 ISBN 978.606-8080-09-3, J, Hanu, Cristian (tad) I Powers, Melsin (pref) (Catalin PARFENE Tercredactare $1 coperta: Elena DAVID (Corecsard: Elena MALNAI si Domnita RATIU “Tipu: S.C. Grdsolo Print Company $ RL. Tel./Fax: 0268.313.355 | www gsprint0 CUVANT iNAINTE ‘Sunt incdntat cX pot publica editia clasica, original si neprescurtati a faimoasei cArti de renume international Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati a lui Napoleon Hill, exact aga cum a seris-o autorul in anul 1937, Cartea a fost un bestseller pe plan international timp de foarte multi ani, indut in milioane de exemplare si in diferite edi {in calitatea mea de editor al unor carti motivationale, am avut plicerea si public si si prezint publicului larg c&rti precum Psiho-cibernetica, de Maxwell Maltz, Magia gandirii la nivel mare $i Magia gdndurilor orientate citre succes, de Dr. David J. Schwartz, Gandeste ca un invingdtor, de Dr. Walter Doyle Staples, Trei cuvinte magice si Cibernetica succesului, de U.S. Andersen, Imbogétteste-te folosindu-ti mintea de un milion de dolari si Cum sét ai succes, de Brian Adams, precum si Carisma: cum sat capeti acea aura magica speciald, de Marcia Grad. La fel ca si editiile mele anterioare ale citi Foloseste-ti mintea pentru a te tmbogditi, aceste cirti au produs schimbiri remarcabile in vietile celor care au aplicat principiile descrise in ele. Trebuie sa recunose inst ci, intre toate cirtile motivationale pe care le-am publicat, Foloseste-ti — Foloseste-fi mintea pentru a te imbogiti mintea pentru a te tmbogéti raméne cartea cea mai apropiati de sufletul meu, si cea mai responsabili pentru propriul fn viata. Entuziasmul meu fata de cartea Foloseste-ti' mintea pentru a te imbogati a inceput la varsta de 16 ani, cand am citit-o pentru prima dati. Mesajul ei a avut o influent profunda asupra mea, si ined mai are, inclusiv la ora actualé, In acea vreme locuiam in Boston si am inceput o afacere de comenzi prin post meu succes practicati mai mult ca un hobby, al cirei sediu central se afla in propria mea bucitirie. Aplicind principiile din cartea Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati, mi-am stabilit obiectivul de a castiga 1.000 de dolari pe luna prin vnzatea de carti motivationale si de tip cum si*, inclusiv a c&rtii Foloseste-fi mintea pentru a te imbogati. Dupa o scurt& perioadai de timp, mi-am indeplinit obiectivul si chiar Lam depisit Multi ani mai tarziu, efind m-am mutat la Los Angeles si mi-am creat propria editurti, aplicand aceleasi principii din Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati, mi-am stabilit obiectivele legate de cariera si cele financiare, iar apoi le-am indeplinit. Nu am avut nicio clip vreo indoial c& pot realiza acest lucru, intrucat infelesesem cat se poate de clar mesajul 4 pot objine orice, daci am convingerea fermi ci pot face acest lucru, M-am folosit de aceeasi convingere pentru a-mi indeplini multe alte obiective, nu doar pe acela de a fi un editor de succes. Am scris versuri pentru cantece si am cAstigat premii importante, am finut conferinte pe teme motivationale si seminare la diferite colegii, am crescut cai arabi pursange care au ajuns campioni, am lucrat cu succes 6 Cuvant inainte in divertisment, am produs reclame comerciale, am fost consultant pentru comenzi prin posti si am seris dow pe aceasti temii, care au ajuns bestseller-uri: Cum sd te imbogatesti printr-o afacere de comenzi prin posta si Cum ss faci bani din reclame. Ultimul obiectiv pe care mi Lam propus este creez 0 afacere de anverguri care consti in vanzarea de cari motivationale pe Internet. Mintea mea rezoneaz’ intru totul cu filozofia de tip ,dacd vrei cu adevairat, poti a lui Napoleon Hill, si sunt inedntat si afirm cit mi-am indeplinit deja finta anual’ Ja vanzarea de cérti prin Internet pe care mi-am stabilit-o. Este o pRicere pentru mine si vid din nou imi cat de bine functioneazi aceasta filozofie de viat De-a lungul indelungatei mele cariere de profesor al filozofiei motivationale, am ascultat mii si mii de oameni care mi-au povestit cit de mult le-a influentat viata cartea Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati. Multi dintre ei mi-au spus chiar ci o considera Biblia lor. Ce compliment! Dat fiind c& Wilshire Book Company public’ numeroase arti motivationale si inspirafionale, foarte multi oameni vin direct la noi pentru a le cumpira. Imi face intotdeauna impir- plicere s discut cu aceste persoane, dat find c tasim in mod evident aceeasi discutim despre cirti, ajungem invariabil s& discutim si despre cartea Foloseste-i mintea pentru a te imbogati, care se dovedeste de cele mai multe oti lucrarea lor preferatl din toate timpurile De altfel, multe din cArjile motivationale de astaizi imprumuti idei preluate din lucrarea lui Napoleon Hill, si Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati oti autorii si conferentiarii motivationali pe care fi cunose au aceasti carte in biblioteca lor. Cu multi ani in urma, am avut plicerea de a participa Ja una dintte electrizantele conferinfe publice tinute de Napoleon Hill in Los Angeles. La conferint& au participat mii de oameni, care I-au ovationat in picioare pe vorbitor. Atmosfera era incircaté cu o energie pozitiva aproape palpabila. La sfarsit, nimeni nu dorea si plece. Am avut de asemenea plicerea de a-I vizita de mai multe ori pe Napoleon Hill si astfel am descoperit c& acesta reprezenta o intru- chipare vie a filozofiei care I-a consacrat. Unele lucruri contribuie intr-o mai mare misuri la sporirea bundstérii oamenilor si la amplificarea preuirii lor de sine, cum ar fi capacitatea lor de a obtine independenja financiara pentru ei si pentru familiile lor. De aceea, sfatul meu este sii aplici principiile descrise in aceasta editie originala si neprescurtatd a c&irtii lui Napoleon Hill si si le integrezi in viata ta, Aceste principii au ajutat milioane de oameni si mu am nicio indoial ca te pot ajuta inclusiv pe tine. Agadar, pregateste-te, caci esti pe punctul de a te imbarca pentru una dintre cele mai fascinante c&lztorii toria catre imbogitire. iti dorese din inima si te bucuri de succes, deopotriva in plan personal si in plan financiar. Refine: daca iti poti vizualiza clar scopul in viata, il poti inclusiv atinge. Gandeste ca un invingator si vei deveni unul! Melvin Powers, editor Wilshire Book Company CE iTI DORESTI CEL MAI MULT $I MAI MULT? Bani, faimd, putere, multumire sufleteascit, 0 personalitate puternica, pace interioard, fericire? Cei 13 Pasi caitre Bogatie descrisi in aceasta carte iti oferd cea mai sintetica si cea mai sigura filozofie a realizarii individuale prezentati vreodati in beneficiul celor care doresc si isi giseasci menirea in viati. inainte de a incepe lectura propriu-zi: bine si intelegi ci aceasta carte nu a fost scrisd cu scopul de a te amuza. De aceea, continutul ei nu poate fi cu adevarat inteles intr-o singura siptimana sau o lund, Dupa ce a citit cu atentie cartea, dr. Miller Reese Hutchison, inginer consultant recunoscut la nivel national si asociat de lung’ durati al lui Thomas A. Edison, a spus: ~Acesta nu este un roman, Este un manual al realizirii individuale niscut din experienta direct a sute de americani toarte bogati, care au cunoscut succesul. De aceea, cartea rebuie studiatd, digerata si inteleas@. Cititorul nu ar trebui S4 citeasc mai mult de un capitol pe sear’, subliniind | mai mult. Ulterior, el trazele care |-au impresionat Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati trebuie sii revind la aceste fraze si sii le citeasc din nou. Un student adevitrat nu se va multumi doar sit citeascét aceasta carte, ci ti va extrage continutul sicl va integra in fiinta sa. Cartea ar trebui predati in toate liceele si niciun elev nu ar trebui 4 fie declarat absolvent daci nu a objinut © nota satisfacdtoare de trecere la examinarea din ea. Chiar ac nu poate inlocui subiectele predate in scoli, filozofia descrisi in aceasti carte fi poate ajuta pe elevi sd isi organizeze si sa aplice mai bine cunostintele dobandite, convertindu-le in servicii utile si in primirea unor stimulente adecvate, fara si mai piarda timpul. La randul lui, dup ce a citit cartea, dr. John R. Turner, decanul Colegiului Orasului New York, a spus: »Cel mai bun exemplu al corectitudinii acestei filozofii este propriul tu fiu, Blair, a cirui poveste dramatic ai prezentat-o in capitolul despre Dorinti. Dr. Turmer face refering la fiul autorului. Nascut Pari auz, acesta a aplicat filozofia descris& in carte si a reusit nu un biet surdomut, dar chiar s& isi handicapul intr-un activ nepretuit. Dupa ce vei citi povestea lui (care incepe la pagina 73), vei intelege ci esti pe punctul de a’afla o filozofie de viati care te poate conduce catre bogiitia material, dar si catre obtinerea stiri de pace interioara, a intelegerii, a armoniei spirituale, iar in unele cazuri exceptional, cum a fost cel al fiului autorului, chiar la controlul unei afectiuni fizice. Analizand personal viata a sute de oameni care au avut succes, autorul a descoperit ci rofi obisnuiau si faci schimb de idei in cadrul aga-numitelor conferinje. Ori de cate ori doar si nu devir converteas: 10 Ce thi doresti cel mai mult si mai mult? aveau probleme pe care nu stiau cum si le solutioneze, ei discutan liber cu alti oameni, pani céind descopereau impre- cu acestia un plan care putea servi scopului lor. 1 atentie aceasta carte, vei obtine beneficii maxime prin aplicarea principiilor Controlului Mintii. Poti face acest lucru (la fel ca atat de multi altii) fondand un club de studiu alcituit dintr-un numir oricét de mare de oameni care simt unii fapi de ceilalti 0 stare de prietenie si de armonie, Membrii clubului ar trebui si se intdlneascd pe 0 baza regulati, cel putin o dati pe stiptimana, Ei ar trebui si iteasca impreund un capitol din carte, dupa care ar trebui sa discute liber despre continutul acestuia, Fiecare membru una ar trebui s& isi ia notite, notand in scris TOATE IDEILE CARE Il TREC PRIN MINTE si pe cate i le inspira discutia. El ar trebui s& citeasca cu atent si analizeze fiecare capitol cu céteva zile inainte de lectura lui publick si de discutia de la club. Lectura ar trebui si fie facut de un membru care citeste foarte bine, cu intonatie si cu har, Daca va urma acest plan, cititorul va putea beneficia nu doar de suma total a cunostinfelor acumulate in urma intervievirii a sute de oameni de succes, dar ~lucru chiar mai important ~ si de accesul la noile surse de idei din propria sa minte, precum si de nepretuita cunoastere acumulatti de TOATE PERSOANELE CARE PARTICIPA LA INTRUNIRILE CLUBULUL. Daci vei urma cu perseverenta acest plan, poti fi absolut sigur c& vei descoperi formula secret prin care Andrew Carnegie si-a cAstigat uriasa sa avere si pe care autorul o deserie in introducerea sa. n Supreme Court of the United States Mashington, B. €. Dear Mr. Hill:— I have now had an opportunity to finish reading your Law of Success text- books and I wish to express my apprecia— tion of the splendid work you have done in the organization of this philosophy. soiqit, would be helpful if every poli- tician in the country would assimilate and apply the 17 principles upon which your iessons are based. “It contains sone very ine material which every leader i walk of life should understand. “Y°"Y I am happy to have had the privile; of rendering you some slight measure of” help in the organization of this splendid course of "common sense" philosophy- Sincerely yours A Wihpe (Former President and former Chief Justice of the United States) UN OMAGIU ADUS AUTORULUL DE ALTI MARI LIDERI AMERICAN Pregitirea cirtii Foloseste-ti mintea pentru a te imbogatt a durat 25 de ani. Aceasta este cea mai recent carte a lui Napoleon Hill si are la baz faimoasa lui filozofie a Legit Succesului. Opera si c&rtile lui au fost Liudate de cei mai mari lideri americani din domeniul finantelor, educatiei, politicii si al guvematii artea Suprema a Statelor Pnite. WP astington B.C. Stimate domnule Hill, ‘Am avut ocazia si citesc clirtile dumneavoastra despre Legea Succesului si doresc si imi exprim aprecierea pentru munca minunati pe care afi desfisurat-o in vederea structuririi acestei filozo' Ar fi extrem de util ca tofi politicienii din aceastt ard Imaginatia (al cincilea pas care conduce sizre imbogitire) ~ Planificarea organizata (al elea pas sare conduce citre imbogiire) + Decizia (al saptelea pas care conduce cdtre imbogiitire) + Perseverenta (al optulea pas eare conduce size imbogitire) . Puterea grupului de consultant (al nousilea pas sare conduce citre imbogatire) Misterul transmutani energiei sexuale (al zecelea pas care conduce citre imbog’tire) 12 Mintea subconstienti (al unsprezecelea pas care seduce cit bowttire) 7 19 23 33 7 89 181 251 269 345 13. Creierul (al doisprezecelea pas care conduce etre imbositFe) on 357 14, Al saselea sim (al weisprezecelea pas care conduce catre imbog’tire) ...cncnnnninnnnnnnennnn 369 15. Cele sase fantome ale fricii impezirea creierului in vederea imbogafirii) 385 PREFATA EDITORULUI AMERICAN Aceasti carte sintetizeazi experienta de viafi a mai mult = 500 de oameni extrem de bogati, care au inceput de la zero si care si-au objinut bogttia in schimbul IDEILOR, GANDURILOR si PLANURILOR LOR ORGANIZATE. Cartea contine intreaga filozofie a imbogitirii, fiind un saudiu exhaustiv al realiziirilor objinute de cei mai de succes americani din ultimii 50 de ani. Cartea explicit CE TREBUIE ‘SA FACI, dar si CUM SA FACI! Ea ofera instructiuni complete referitoare la CUM SA iM VINZI SERVICIILE PERSONALE. in plus, cartea iti prezinti un sistem perfect de samoanaliz’, care iti va permite si afli de ce nu te-ai imbogiqit pina acum. Lucrarea prezint faimoasa personale a lui Andrew Camegie, care i-a permis acestuia 4 acumuleze sute de milioane de dolari, transformandu-i in aulionari pe mulfi dintre cei cirora acesta le-a imparts secreul, formula a. realizirii Chiar dact nu vei avea nevoie de toate ideile descrise ie aceasti carte ~ la urma urmelor, niciuna din cele peste 50) de persoane ale ciror experiente de viata sunt sintetizate 19 —— Foloseste-ti miniea pentru a te imbogati aici nu le-a aplicat pe toate — iti va fi sufi ° SINGURA IDEE, UN SINGUR PLAN SAU O SINGURA SUGESTIE pentru a incepe si te indrepti citre indeplinirea felului tu. Citind aceastii carte, vei gisi cu sigurant acest stimul de care ai nevoie. Cartea a fost inspiratt de Andrew Camegie, dupa ce acesta si-a strans milioanele si s-a retras din activitate. Ea a fost scrisi de omul ciruia Camegie i secret al bogitiei sale, la fel ca alti 500 de oameni extrem de bogati. in aceasta carte sunt descrise 13 principii ale imbo- dezvaluit uimitorul gittiri, a caror cunoastere este absolut esential pentru tofi oamenii care doresc si obtin& suficienti bani pentru a se bucura de independent financiar’. S-a estimat c& studiul ficut inainte ca aceasti carte si poat fi scrisi, care a durat mai bine de 25 de ani de cercetiri continue, nu ar putea fi reluat la ora actual fara mai putin de 100,000 de dolari Mai mult, cunoasterea neprefuit& continuti in aceasti carte nu ar mai putea fi obyinuti la ora actualti cu niciun pret, pentru simplul motiv ci majoritatea celor 500 de oameni care au furnizat informatiile necesare pentru scrierea ei au murit, Bogittia nu poate fi intotdeauna matsuratal in bani! Banii si obiectele materiale sunt esentiale pentru libertatea trupeasca si mental, dar exist destui oameni care prictenii de durati, ai unor relafii de familie armonioase, ai simpatiei si infelegerii intre asociatii de afaceri gi ai pacii gi armoniei interioare, care nu pot fi masurate decat din punct de vedere spiritual! 20 Prefaja editorului american. —————— Toti cei care vor citi, care vor injelege si vor aplica azasti filozofie vor fi mai bine pregatiti sit atraga in viata le si sa se bucure de aceste stiri superioare de spirit, pe care nu le-au putut atinge si pe care nu le vor putea atinge vreodata decat cei care sunt pregatiti pentru ele. De aceea, pregiiteste-te sufleteste, ciici vei lua contact se 0 filozofie de viapi iesitt din comun, care iti poate SCHIMBA RADICAL VIATA, pregitindu-te nu doar pentru o mai mare armonie si infelegere, ci si pentru acumularea unor mari bogdtii materiale. EDITORUL 20 PREFATA AUTORULUI Fiecare capitol al acestei c&rti contine referiri la secretul imbogatirii care a permis unui numir mai mare de 500 de americani dintre cei mai bogati si isi acumuleze averea. Am analizat cu atentie viata acestor oameni, de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp. Secretul mi-a fost dezvaluit pentru prima dati de Andrew Camegie, acum mai bine de un sfert de secol. Acest in varsti mi I-a strecurat fn minte, fra scotian minunat sa eu si-mi dau seama ce face, pe vremea cind nu eram decat un adolescent, Dupa ce mi I-a dezvaluit, s-a asezat , privindu-ma CREDINTA la fel de intensé. Am convingerea absoluti ci orice DORINTA ARZATOARE are capacitatea de a se transforma in timp in echivalentul ei fizic. Blair $I-A DORIT si audi normal, iar acum aude! El s-a niscut cu un handicap care I-ar fi putut nu ‘simite pe stradi si vandi fleacuri si si cerseasc’, dack nu a fi avut acea DORINTA ARZATOARE de a auzi normal. Peste ani, handicapul lui &% ajutorul cAruia le poate aduce servicii utile milioanelor de oameni care au deficienfe de auz, find — in plus - Recompensat corespunziitor in plan financiar pentru aceste a transformat intr-un instrument servi Idea pe care i-am inoculat-o in minte pe vremea cand mu era de un biiefel, ficdndu-l st CREADA cé sectiunea lui va deveni candva un activ valoros pe care il 8 Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati va putea capitaliza, a dat roade. intr-adevar, nu exist absolut niciun gand, fie el pozitiv sau negativ, pe c CREDINTA dublat’ de o DORINTA ARZATOARE si il poata transforma intr-o realitate. Din fericire, cele dot calit sunt gratuite si le stau la dispozitie tuturor oamenil {in intreaga mea experienti de v niciodati un caz nu am cunos care si demonstreze mai limpede imen: Putere a DORINTEL Multi autori fac gregeala de a sci despre subiecte despre care nu cunose deciit putine da si acelea superficiale sau prea elementare, Personal, am av norocul de a testa eficacitatea teoriei PUTERII DORINTI prin cazul incredibil al fiului meu. Poate ci intrea, experienta a fost providential’, cai la ora actual nu cuno: niciun alt exemplu mai bun de persoané care poate demonstra prin propria sa viati ce se poate intémpla atunci cAnd iti pui DORINTA ta treabi, decat fiul meu. Dac insisi Mama-naturd se inclindt in fata puterii dorintei umane, nu vitd ce indivizi s-ar putea opune vreodaté acestei puteri. Stranie si de nepretuit este puterea mintii umane! Nimeni nu infelege metodele pe care le foloseste ea pentru, a atrage diferite circumstante, diferiti indivizi si diferite obiecte necesare pentru a transforma DORINTA in, echivalentul ei fizic. Cine stie? Poate ci stiinta va descopes vreodat acest secret. Cand acesta era mic, Inoculat ftiului_ meu) DORINTA de a auzi si de a vorbi la fel ca orice om normal, Aceasti DORINTA s-a transformat la ora actuala intr-o| realitate. Mai mult, i-am inoculat DORINTA de a-si convert i-am ” Dorina Jacest handicap intr-un activ valoros, iar aceastt DORINTA 8 fost de asemenea indeplinits. Modul de operare prin care aceste miracole au devenit posibile nu este greu de descris. Nu a fost nevoie decat de trei lucruri: de 0 CREDINTA dublati de DORINTA de a auzi normal, pe care i le-am ‘moculat fiului meu; de faptul cit i-am transmis aceasti dorinta 2 mea prin toate mijloacele care mi-au stat la dispozitie 0 perioadi foarte lung’ de timp, fir sti renunt niciodata; gi é faptul ci EL M-A CREZUT! La scurt timp dup ce am terminat de seris acest capitol, am aflat de moartea doamnei Schuman-Heink. Am gisit in sarile din ziare care au anuntat moartea ei un mic paragraf «sare oferit indicii clare cu privire la succesul uluitor pe care a avut aceastl femeie in cariera sa muzicaki. Dorese si aitez acest paragraf, intrucat indiciul la care face referire al nu este altul decat DORINTA. La inceputul carierei sale, doamna Schuman-Heink I-a vizitat pe directorul operei din Viena si I-a rugat si fi testeze vocea, Acesta a refuzat ins. Dupai ce i-a aruncat o privire sumari tinerei zdrenfiroase din fata lui, el a exclamat fri mcio delicatete: Cu o astfel de fafa si fri niciun pic de personalitate, cum te poti astepta si ai vreun succes someniul operei? Copila mea, renuntai la aceastt idee. Mai bine cumpiri-ti o masini de cusut si apucd-te de treabai. NU VEI FI NICIODATA O CANTAREATA, »Niciodata sun cam exagerat! Chiar daca stia multe sespre tebni ‘Viena nu stia nimic despre puterea dorintei, mai ales atunci ile unei obsesii. Dac le vocale, se pare c& directorul Operei din sind aceasta din urma capi — Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati ar fi stiut mai multe lucruri despre aceas putere, el nu fi facut niciodat% greseala de a condamna un geniu fi sisi acorde nicio sansa. Cu cativa ani in urma, unul din asociatii mei in afacer s-a imbolnavit, In timp boala tui s-a agravat, astfel incat i cele din urma a fost nevoit si se interneze in spital pent @ fi operat. Cu putin timp inainte de a fi dus in sala operatie, I-am privit si m-am jintrebat cum ar put Supravietui unei operatii majore o persoana atat de slabita cum arita el. Medicul insusi m-a avertizat ci sansele a-1 mai revedea in viata erau aproape nule. Dar aceasta e doar OPINIA MEDICULUI, nu si a pacientului sau, Cand ‘a trecut pe ling’ mine in patul su cu rotile, acesta mi-a soptit cu voce pe care abia daci i-am auzit-o: .Nu-ti face probleme, sefule. in cateva zile voi iesi de aici.” Asistental medical . Si totus, pacientul a supravietuit, {in final, acelasi medic mi-a spus: .Numai dorinta lui de a| trai ra salvat. Dacd'nu ar fi refuzat si accepte posbititata] privit cu mila de a muri, nu ar fi supravietuit Eu cred cu convingere in puterea DORINTEI sustinute de CREDINTA, intrucdt am viizut aceasti putere ridicdindui pe oameni aparent ffir niciun joasa in cele mai inalte pozitii ale puterii si bog’tiei; am vazut-o ripind victime ,.sigure* din mormantul care le era deja pregitit; am viizut-o ajutandu-i si se ridice si si o ia de ta Inceput pe cei care au fost ingenuncheati de o suta de ori; am vazut-o asigu indu-i fiului meu o viati normali, fericita si de succes, in pofida faptului c& Natura I-a trimis in aceasta lume uitand s& il inzestreze cu urechi 86 (or dintr-o conditie foarte: Dorina Cum poate fi controlata si folositi eficient puterea DORINTEI? Sper c& am reusit si rispund intr-o oarecare snuisurd la aceasti intrebare in capitolul de fati. Capitolele urmitoare vor completa aceste informatii. Dotese ca acest smesaj si ajungi la lume acum, cind aceasta se pregiteste 4 iasi din cea mai de durati si din cea mai devastatoare recesiuine pe care a experimentat-o vreadati. Pornese de la premisa rezonabila ci mesajul va ajunge la multi dintre cei sare au fost afectati de recesiune, care si-au pierdut averile sau pozitiile sociale, ajutdindu-i si isi fact din now planuri si si revina in prim-planul vietii sociale. Tuturor acestora, doresc si le transmit mesajul c& orice realizare — indiferent de natura sau de scopul ei ~ incepe intotdeauna cu DORINTA ARZATOARE de a obtine ceea ce iti doresti. Folosind un principiu straniu, dar extrem de puternic al .alchimiei mentale", pe care nu la divulgat niciodata ‘samenilor, Natura conferi DORINTEI PUTERNICE acea fort imposibil si care nu acceptit c re nu cunoaste cuvantul esecul ar putea fi vreodati o realitate. a7 CAPITOLUL 3 CREDINTA Vizualizarea si credinta in indeplinirea dorintei Al doilea pas care conduce céttre imbogattire CREDINTA este chimistul-sef al mintii, Cand ea se aneste cu vibrajia unui génd, subconstientul preia instantaneu aceastii vibratie, 0 traduce in echivalentul ei spiritual si o ‘ransmite Inteligentei Infinite, la fel ca in cazul rugiciunii Cele mai puternice dintre toate emotiile pozitive sunt CREDINTA, IUBIREA si SEXUL. Cand aceste trei emotii fuzioneazi, ele capita puterea de a colora intr-o asemenea misura vibratia unui génd incét acesta ajunge ‘astantancu in mintea subconstienti, unde este transformat ‘9 echivalentul su spiritual ~ singura formula care poate genera un rispuns de la Inteligenta Infiniti. Tubirea si credinta sunt atribute psihice, asociate cu Jatura spiritual a omului, Sexul este pur biologic si nu poate A asociat decét cu corpul uman. De aceea, fuziunea celor + ——— Foloseste-ti mintea pentru a te imbo; trei emot are capacitatea de a deschide 0 linie direct de| comunicare intre mintea limitati a omului si Inteligenta| Infinit’, Cum poate fi dezvoltat credinja Urmeaza o afirmatie care te va ajuta si infelegi mai bine importanta principiului autosugestiei pentru procesul de transmutare a dorintei in echivalentul ci fizic sau monetar. lati cum sun aceasti afirmatie: CREDINTA reprezinta acea stare de spirit care poate fi indusi sau creati prin afirmatii sau instructiuni repetate adresate mintii subconstiente, respectiv prin procedeul autosugestiei, Cao ilustrare a acestei afirmatii, gandeste-te la motivul pentru care citesti aceasta carte. Cel mai probabil, tu iti do- resti s& transformi impulsul mental intangibil al DORINTEL tale in echivalentul lui fizic, respectiv bani. Daca vei urma instructiunile descrise in capitolele referitoare Ia autosugestie si la mintea subconstienta (si sintetizate in capitolul referitor Ja autosugestie), tu iti vei putea CONVINGE mintea sub- constient’ si creada c& vei primi ceca ce ceri. Aceasta va incepe si actioneze {indnd cont de convingerea ta, pe care © va transforma in CREDINTA, adaugénd insi si un plan concret de indeplinire a dorintei tale. ‘Metoda prin care CREDINTA poate fi dezvoltata ct acd la inceput nu exista deloc este extrem de dificil de descris, aproape la fel de dificil cum ar fi s& fi deserii in ce consti culoarea rosu unui orb care nu a vazut niciodati 90 Credinta culorile si care nu are niciun element de referinfa pentru 2 compara descrierea ta. Credinta este o stare de spirit care poate fi dezvoltatd la voint de citre toti cei care stipanese ea sele 13 principii descrise in aceasté carte. Intr-adevar, reprezinta o stare de spirit care poate fi dezvoltati in mod voluntar, prin aplicarea si folosirea acestor principii Repetarea afirmatiilor si instructiunilor adresate sub- ‘onstientului este singura metodé cunoscutd prin care emotia credintei poate fi dezvoltatd in mod voluntar. Vei intelege mai clar acest lucru dactt vei citi cum se intimpli cel mai freevent ca oamenii si devin’ criminali lata ce spune in aceasti directie un criminalist celebru: Cand intra pentru prima dati in contact cu crima, aceasta |i se pare oamenilor o oroare, Dac riman pentru o vreme in contact cu crima, ei se obignuiese cu ea si incep si o accepte, Daca rimdn si mai mult fn contact cu ea, ei sfarsese prin a o savura, iar mintea lor devine complet pervertiti de crim. Acelasi proces se intampli si in cazul mintii sub- constiente. Dac un gand este repetat de nenumirate ori, cl sfarseste prin a pitrunde in aceasti minte subconstienta, care il accept si actioneazi tindnd cont de el. intr-un timp relativ scurt, ea il traduce in echivalentul lui fizic prin prima procedura practic’ ce fi sti la dispozitie. Revin acum la afirmatia Picutd la inceputul capitotului TOATE GANDURILE CARE SUNT DUBLATE DE EMOTII (care sunt nu doar gandite, ci si traite in plan emotional) SI DE CREDINTA sunt traduse (aproape) in echivalentul lor fizic de citre mintea subconstient instantaneu 9 Foloseste-ti mintea pentru a te imbogeiti ———— Emotiile (sau factorul géndurilor asociat cu ,simfirea") reprezinta principiile care le confer gandurilor vitalitate, viatd si actiune, Dacit un gand este sustinut nu doar de o singuri emotie, ci de mai multe, efectele pe care le va produce el vor fi proportional mai mari, iar cele mai puternice trei emofii sunt, asa cum spuneam, Credinta, lubirea si Sexul. Mintea subconstienté este influentati si actioneazi tinand cont nu doar de gandurile care au fuzionat cu CREDINTA, ci si de cele care au fuzionat cu alte emofii pozitive, dar si cu cele negative. Pomind de la aceasta afirmatie, este usor de infeles ca mintea subconstienta va traduce in echivalentul lor fizic nu doar gandurile care au 0 natura pozitiva sau constructiva, ci i pe cele care au o natura negativa sau distructiva, Acest lucru explica ciudatul fenomen pe care il experimenteazi milioane de oameni numit ,ghinion™ sau ,nenoroc*. Existi milioane de oameni care SE CONSIDERA blestemati si duck 0 viata in siracie si in esec, datoriti unei forte exterioare asupra cireia ET CRED ci nu au niciun control. in realitate, ei singuri sunt creatorii propriului lor »ghinion™, datorita acestei CREDINTE negative pe care 0 au si pe care subconstientul lor 0 preia si o transforma in realitate Dorese sa subliniez din nou ci tu iti poti indeplini orice DORINTA, transformand-o in echivalentul ei fizic sau banesc, daca i-o vei transmite mintii tale subconstiente ‘intr-o stare de asteptare sau de CREDINTA. Aceasti CREDINTA sau CONVINGERE fermi este elementul cheie | 92 Credinga care determina intrarea in actiune a subconstientului tau. Dac ai o vointa ferm’, nimic nu te poate impiedica s& fi transmiti mintii tale subconstiente mesajul dorit, asa cum imic nu m-a putut impiedica pe mine s& ii transmit fiului ‘meu mesajul pe care mi-am propus si i-1 transmit, chiar daci pentru mintea constient& el pirea o .amigire“ Pentru ca aceastt amagire si devin’ inc& si mai realist, atunci cind te adresezi mintii subconstiente trebuie sd te comporti CA $I CUM TE-Al AFLA DEJA IN POSE- SIA OBIECTULUI MATERIAL PE CARE TI-Al PROPUS SA TEL PROCURI, Mintea subconstienti va avea griji si transforme in echivalentul lui fizic, prin toate mijloacele concrete care fi stau la dispozitie, orice ordin primit de la mintea constient aflati intr-o stare de CREDINTA sau de CONVINGERE, ‘Ti-am oferit astfel un punct de plecare care iti va permite, dact il vei pune in practic’, si dobandesti capacitatea de a fuziona orice gand transmis mintii tale subconstiente cu emotia CREDINTEL Perfectiunea pro- cesului va veni odati cu practica. Ea nu poate veni doar prin citirea unor instructiuni! Daci este adevarat ci un om poate deveni un criminal ‘numai prin simpla sa asociere cu crima (iar acest fapt este unanim recunoscut de catre specialisti), la fel de adevirat este si faptul c& orice om isi poate dezvolta in mod voluntar credintaprintr-o simpli sugestie adresati mintii sub- constiente, care s& ateste ci el dispune deja de aceasta credinti, Mintea sfarseste intotdeauna prin a lua forma influentelor predominante exercitate asupra ei. Dac vei 93 ——— Foloseste-ti mintea pentru a te imbogeyi ———— Injelege acest adevar, vei realiza de ce este atdt de important cultivi emoriile pozitive, astfel incat acestea sa devin’ forfele predominante din mintea ta, dar si si descurajezi, ba chiar sa elimini orice emotii negative, astfel incat acestea sd nu iti mai influenjeze deloc mintea © minte dominat& de emotii pozitive devine cel mai Potrivit sediu pentru acea stare de spirit cunoscuta sub numele de credin{a. Instructiunile date de o astfel de minte subconstientului sunt preluate instantaneu de acesta, care le transforma imediat in realitate Credinta este 0 stare de spirit care poate fi indusa prin autosugestie De-a lungul intregii istorii a umanitatii, conducitorii tuturor religiilor i-au sfatuit cu asprime pe oameni sii ,aibi fneredere™ in cutare sau cutare dogma, dar nimeni nu le-a explicat vreodati oamenilor CUM isi pot cultiva aceasti credinta. Nimeni nu le-a explicat acestora ci ,aceasté ctedinta este o stare de spirit ce poate fi indusa prin autosugestie". Voi explica in continuare, intr-un limbaj simplu, pe {njelesul tuturor, tot ce se stie despre mecanismul prin care poate fi dezvoltati CREDINTA, chiar daci aceasta nu exist deloc la ineeput. Ai Ineredere in tine insuti, dar si in Inteligenta Infinita. fnainte de a incepe, doresc s&-ti reamintesc céteva afirmatii pe care Je-am ficut deja: o — Credinga CREDINTA este ..clixirul eter care di viati, putere ‘# actiune oric&rui gand! Meriti si citesti fraza de mai sus inclusiv a doua oar’, apoi a treia sia patra oar’, Mai mult, citeste-o cu voce tare! CREDINTA este punctul de plecare pentru orice scumulare a bogatiei! CREDINTA sta la baza tuturor ,.miracolelor* sia muturor misterelor care nu pot fi explicate ined de stiint! CREDINTA este singurul antidot cunoscut al ESECULUI! CREDINTA este acel element alchimic care, daci joneazt cu o anumita rugdciune, ii permite omului accesul la Tnteligenta Infinit CREDINTA este acel element care transforma vibratia sbisnuitt a giindului creat de mintea limitat’i a omului in echivalentul lui spiritual, CREDINTA este singurul instrument prin care forta igentei Infinite poate fi controlati si folosita cosmic’ a Int de om, TOATE AFIRMATIILE DE MAI SUS POT FI DEMONSTRATE PRIN DOVEZI CONCRETE! Aceste dovezi sunt simple si foarte usor de demonstrat. La baza lor sti mecanismul autosugestiei. De aceea, iti propun sé ne focalizim in continuare atentia asupra subiectului autosugestici, pentru a afla ce reprezint aceasta side ce este capabila ca. Este binecunoscut taptul ci omul sfarseste prin A CREDE ceea ce isi spune in mod repetat, indiferent dace afirmariile sale sunt adevétrate sau false. Dac cineva repett la infinit o minciund, el va sfarsi prin a o accepta si prin 95 Poloseste-ti mintea pentru a te imbogayi ———— 0 considera adevarati. De fapt, el chiar VA CREDE cal ea reprezinta un adevér. Noi suntem cea ce suntem numai datoriti, GANDURILOR PREDOMINANTE din mintes Roastri. Gandurile pe care le plasim in mod deliberat inl mintea noastra si pe care le sustinem prin emotiile noastre eprezinti principalele forte care ne guverneazi toate| miscatile, toate actiunile si toate faptele! Afirmatia care urmeaza este extrem de important: GANDURILE CARE SUNT DUBLATE DE EMOTI ~ ORICARE AR FI ACESTE EMOTII ~ REPREZINTA 0 FORTA ,MAGNETICA" CE ATRAGE DIN TOATE VIBRATIILE CARE COEXISTA iN ETER NUMAI ACELE VIBRATII CARE SUNT SIMILARE CU ELE, RESPECTIV NUMAI GANDURILE CARE AU ACEEASI NATURA CU ELE. Un astfel de gand sIhagnetizat de o emotie poate fi comparat cu 0 simanti. Daca este plantati {ntr-un sol fertil, aceasta germineaza, creste si se multiplic& {a infinit, pana cand din samanta initialé apar milioane si milioane de alte seminte DE ACELASI FEL! Eterul este 0 masi cosmici de proportii imense ce contine toate fortele care vibreaza. Altfel spus, el este alcituit

S-ar putea să vă placă și