Sunteți pe pagina 1din 4

Subcompetene

1.1.Identificarea
numerelor n diferite
contexte. 1.2.Citirea i
scrierea
numerelordup diverse
caracteristici.
1.3.Aplicarea
operaiilor aritmetice
n diverse contexte.
1.4.Completarea
succesiunii de numere
dup anumite reguli
identificate sau date.
1.5.Transpunerea unor
situaii reale i/sau
modelate n limbaj
matematic, rezolvarea
problemei obinute i
interpretarea
rezultatului.
1.6.Comunicarea n
cadrul aciunilor de
nvare n grup.

Coninuturi

I. n mpria
numerelor.
Istoria apariiei
numerelor.
Cifre i numere.
Numere i
semnificaii.
Ptrate magice
Reconstituirea
operaiilor
Numere amuzante.
Probleme din
vremuri trecute
Or de sintez
Evaluare
sunativ

Nr. de
ore

Data

Activiti de nvare

Observaii

Sarcini de : - identificare a numerelor n


diverse contexte; - citire i scriere a
numerelor dup diverse criterii; clasificare a numerelor dup anumite
criterii; - selectare a informaiei cheie
dintr-un text; - calculul cu numere
naturale; - reconstituirea operaiilor
studiate; - utilizare a operaiilor studiate i
proprietilor lor n diverse contexte; rezolvare a problemelor care conduc la
utilizarea operaiilor studiate; - de
transpunere a unor situaii n limbaj
matematic i rezolvare a problemelor
obinute; - de interpretare a rezultatului
obinut n cadrul rezolvrii problemei; justificare i argumentare a rezultatelor
obinute i a tehnologiilor utilizate.
Metode i activiti de instruire: metoda
exerciiului; problematizarea;
algoritmizarea; activitatea n grup;studiul
de caz, cu aplicaii practice; jocuri
didactice; analogia; contraexemplul;
matricea de asociere; explozia stelar
(starbursting); etc. Activiti de
evaluare: evaluarea formativ; evaluarea
1

2.1. Explorarea,
investigarea i
transpunerea unor
situaii reale i/sau
modelate n limbaj
specific geometriei i
rezolvarea problemei
obinute2.2. Stabilirea
conexiunilor logice
dintre matematic i alte
domenii, n situaii reale
i/sau modelate. 2.3.
Confecionarea unor
modele de figuri i
corpuri geometrice
2.4.Interpretarea prin
modele matematice a
unor probleme practice.
2.5.Identificarea
elementelor cunoscute
ale corpurilor
geometrice i aplicarea

II. Geometria
distractiv

Figuri geometrice
plane n jurul
nostru.
Ptratul magic.
Jocul TANGRAM.
Rezolvarea
problemelor
Corpurile
geometrice care ne
nconjoar.
Confecionarea
cubului.
Desfurarea
cuboidului.
Puzzle geometrice
Or de sintez

final; evaluarea asistat de calculator;


testarea; probe orale, scrise, practice,
grafice;
proiecte
simple;
etc
Sarciniinvestigaia;
de: - utilizarea
jocului
didactic
Puzzle la modelarea diverselor figuri
geometrice; - activiti de decupare a
figurilor geometrice; - exerciii de
efectuare a diverselor msurri; - stabilire
a conexiunilor logice dintre diverse
noiuni matematice i situaii reale; transfer a soluiilor unor probleme pentru
rezolvarea altora; - justificare i
argumentare a rezultatelor obinute; - de
investigare a valorii de adevr a unor
afirmaii simple. Metode i activiti de
instruire: metoda exerciiului;
problematizarea; algoritmizarea;
activitatea n grup; studiul de caz, cu
aplicaii practice; jocuri didactice;
analogia; contraexemplul; conexiuni
intra- i interdisciplinare; lucrri practice;
turul galeriei; etc. Activiti de
evaluare : evaluarea formativ, evaluarea
final; evaluarea asistat de calculator;

Evaluare sumativ
lor la calcularea
volumului cubului i a
cuboidului. 2.6.
Investigarea valorii de

3.1.Identificarea
tipurilor de probleme
n diverse contexte.
3.2.Utilizarea
achiziiilor matematice
dobndite la
rezolvarea testelor,
sofismelor,
problemelor
nonstandarde
3.3.Descoperirea unor
legiti matematice n
diverse contexte.
3.4.Analiza i
interpretarea
rezultatelor obinute la
rezolvarea unor
probleme prin metode
nonstandarde.

III. Secrete
matematice.
Teste de logic
Sofisme
matematice
Matematicienii
glumesc
Provocri pentru
copiii istei
Curioziti cu
numere rationale
Rezolvarea
problemelor
Or de sintez
Evaluare
sumativ

testarea; probe scrise; lucrri practice pe


teren; proiectul; investigaia; etc.

Sarcini de: - stabilire a relaiilor ntre


componentele problemei pentru a gsi
rezolvarea acesteia, inclusiv a testelor de
logic propuse; - rezolvare a anagramelor;
- restabilire a numerelor omise, a
exerciiului; a expresiei potrivite ; determinare a greelilor n sofismele date;
- selectare a glumelor, a curiozitilor
matematice i prezentarea lor colegilor: justificare i argumentare a
rezultatelorobinute i a tehnologiilor
utilizate. Metode i activiti de
instruire: metoda exerciiului;
problematizarea; algoritmizarea; jocuri
didactice; analogia; contraexemplul;
matricea de asociere; harta noional;
explozia stelar; etc. Activiti de
evaluare : evaluarea formativ; evaluarea
final; testarea; probe orale, scrise,
3

grafice; investigaia;etc