Sunteți pe pagina 1din 46

28.09.

2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Username/Parolainexistente

email

Home

Login

AmuitatparolaxCreazacontnou

Exploreaza

Upload

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare
tehnicamecanica

Masinadefrezat
NovaMillCNC
Manualdeprogramare
ALTEDOCUMENTE
campmagnetic
ADVANCEDCONVERTERSFORFUELCELL
POWERSYSTEMS
Zidaria
SetareareceptoruluiGPSsicolectarea
punctelor
ProiectPentruobtinereacertificatuluide
competenteprofesionaleniv.2Senzorde
miscarepentruiluminareaunuiholaunei
incinte
Rezervorulhidraulic
CORPURIGEOMETRICESIMPLEREGULATE
Arhitecturideinterconectareintreretelelemobile
PLANULINTERNDEURGENTAPENTRU
INCARCARE,DESCARCARESIDEPOZITARE
PRODUSEPETROLIERE
CURENTULELECTRICCONTINUU
Search

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

1/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

CUPRINS
1.NTRODUCERE_____________________________________________________________5
2.CEESTECNC?_____________________________________________________________6
3.EXEMPLUDEPROCESDEPRELUCRAREPEMUCN__________________________6
4.STRUCTURAPROGRAMULUIPRINCIPALCNC_______________________________8
5.STRUCTURASUBPROGRAMELOR__________________________________________10
6.COMENZIPENTRUOPERAREACUSUBPROGRAME_________________________11
7.COMANDAPENTRUREPETAREASUBROGRAMULUIAPELAT________________11
8.DEFINIREASEMIFABRICATULUI__________________________________________12
9.DENUMIREASISALVAREAPROGRAMELOR________________________________12
10.NUMEROTAREABLOCURILOR(LINIILOR)DINTRUNPROGRAM_____________13
11.STRUCTURABLOCURILOR________________________________________________14
12.FUNCTIIPREGATITOARE_________________________________________________14
13.FUNCTIAAVANS_________________________________________________________15
14.FUNCTIIDIVERSE________________________________________________________15
15.TURATIAARBORELUIPRINCIPAL_________________________________________15
16.GESTIONAREASCULELOR________________________________________________16
17.CORECTIADESCULA_____________________________________________________17
18.COORDONATEABSOLUTESIRELATIVE___________________________________17
19.IGNORAREAOPTIONALAABLOCURILOR__________________________________18
20.COMENTARIISIMESAJEININTERIORULPROGRAMELOR__________________18
21.FUNCTIIPREGATITOAREG_______________________________________________18
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

2/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

21.1.FunctiiGmodalesinemodale______________________________________________19
22.FUNCTIIG(FUNCTIIPREGATITOARE).INTRODUCERE_____________________19
22.1.G00pozitionarerapida__________________________________________________21
22.2.G01interpolareliniara__________________________________________________22
22.3.G02siG03interpolarecirculara___________________________________________23
22.4.G04temporizare_______________________________________________________26
22.5.G20siG21setareasistemuluideunitatidemasura___________________________27
22.6.G28revenireinpunctuldereferinta_______________________________________27
22.7.G40,G41,G42compensareasculei________________________________________28
22.7.1.Pozitiadelucrusicomandamiscarilor____________________________________________________29
22.7.2.Initiereacompensariisculei___________________________________________________________30
22.7.3.Anulareacompensariisculei__________________________________________________________30
22.8.G73..G89cicluridegaurire______________________________________________32
22.8.1.Programareaciclurilorincoordonateabsolute/relative_______________________________________33
22.8.2.Programareapozitiei(nivelului)dereveniredupaprelucrareagaurii______________________________33
22.8.3.G73gaurirerapida_________________________________________________________________35
22.8.4.G74filetare______________________________________________________________________35
22.8.5.G76alezaredefinisare___________________________________________________________36
22.8.6.G80anulareacicluluidegaurire____________________________________________________37
22.8.7.G81gaurire___________________________________________________________________37
22.8.8.G82gaurirecutemporizare___________________________________________________________37
22.8.9.G83gaurireadanca_____________________________________________________________38
22.8.10.G84filetarecutarodul_____________________________________________________________38
22.8.11.G85alezare______________________________________________________________________38
22.8.12.G86alezare______________________________________________________________________39
22.8.13.G87alezaredejosinsus____________________________________________________________39
22.8.14.G89gaurire_____________________________________________________________________40
22.9.Exempludeutilizareaciclurilordegaurire_____________________________________41
22.10.G90programareincoordonateabsolute____________________________________41
22.11.G91programareincoordonaterelative_____________________________________42
22.12.G94avansulexprimatinmm/min__________________________________________42
22.13.G95avansexprimatinmm/rot____________________________________________42
22.14.G98revenirelanivelulinitial_____________________________________________42
22.15.G99revenirelanivelulR________________________________________________42
22.16.G170G173comenzipentrufrezareabuzunarelorcircularesidreptunghiulare______43
22.16.1.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcirculardegrosare__________________________________43
22.16.2.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcirculardegrosaresifinisare__________________________45
22.16.3.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcircularfinisareprintrosinguratrecere_________________46
22.16.4.G172siG173prelucrareaunuibuzunaredreptunghiulardegrosare___________________________48
22.16.5.G172siG173prelucrareaunuibuzunardreptunghiulardegrosaresifinisare____________________50
22.16.6.G172siG173preluareaunuibuzunardreptunghiularfinisareprintrosinguratrecere_____________51
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

3/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

23.FUNCTIIDETIPM________________________________________________________53
23.1.FunctiidetipMrecunoscutedeechipamentulCNCDenford_____________________53
23.2.M00oprireaprogramului________________________________________________55
23.3.M01oprireaoptionalaaprogramului_______________________________________55
23.4.M02resetareaprogramului______________________________________________55
23.5.M03pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsensorar____________________55
23.6.M04pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsenstrigonometric____________55
23.7.M05oprireaturatiei____________________________________________________56
23.8.M06schimbareaautomataasculelor_______________________________________56
23.9.M08pornirealichiduluideracireungere___________________________________56
23.10.M09oprirealichiduluideracireungere____________________________________56
23.11.M10deschidereasistemuluidefixareasemifabricatului_______________________56
23.12.M11inchidereasistemuluidefixareasemifabricatului_________________________56
23.13.M13pornireaaturatieiinsensorarsialichiduluideracireungere______________57
23.14.M14pornireaturatieiinsenstrigonometricsialichiduluideracireungere________57
23.15.M19orientareaarboreluiprincipal_________________________________________57
23.16.M20deplasareaMASS(MagazinulAutomatdeSchimbareaSculelor)subarboreleprincipal57
23.17.M21deplasareaMASSdesubarboreleprincipal_____________________________57
23.18.M22deplasareaMASSinjos_____________________________________________57
23.19.M23deplasareaMASSinsus_____________________________________________57
23.20.M24deschidereasistemuluidefixareasculei_______________________________57
23.21.M25inchidereasistemuluidefixareasculei_________________________________58
23.22.M27resetareapozitieimagazinuluidescule_________________________________58
23.23.M30oprireaprogramuluisipozitionarelainceputullui________________________58
23.24.M32rotireamagazinuluidesculeinsensorar_______________________________58
23.25.M32rotireamagazinuluidesculeinsensantiorar____________________________58
23.26.M38deschidereausiideprotectie_________________________________________58
23.27.M39inchidereausiideprotectie__________________________________________59
23.28.M6267,M76,M77_____________________________________________________59
23.29.M70schimbareasemnuluipedirectiaXactivat_____________________________59
23.30.M71schimbareasemnuluipedirectiaYactivat_____________________________59
23.31.M80schimbareasemnuluipedirectiaXdezactivat__________________________59
23.32.M81schimbareasemnuluipedirectiaYdezactivat__________________________59
23.33.M98apelaresubprogram________________________________________________59
23.34.M99incheiereasubprogramuluisirevenireainprogramulapelant_______________60

1.NTRODUCERE
EchipamentulCNC(ConducereNumericacuCalculatorul)DenfordcucareopereazaintreagagamademasiniunelteDenfordeste
unsistemcompatibilFANUCcareutilizeazacoduldeprogramareISO
Manualulacoperatoateetapeleimplicateinelaborareainstructiunilorcodificate,necesareechipamentuluiCNCpentruprelucrarea
unuireper.Secventadeinstructiunicodificatenecesaraprelucrariiunuireperpoartanumeledeprogrampiesa.
Fiecaresegmentalprogramuluiestealcatuitdintrunnumaroarecaredecoduri,numitesifunctii,celemaiimportantefiindseturilede
coduriGsiM.Acesteasuntcelecarealcatuiesclimbajuldebazautilizatpentrudescriereamoduluiincarevafiprelucrataopiesa:ce
miscaritrebuieefectuate,inceordine,candtrebuieinlocuitascula,etc.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

4/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Primele capitole ale acestui manual acopera aspectele principale ale programarii MUCN si ofera indicatii asupra utilizarii
comenzilor. Fiecare capitol se dezvolta progresiv, utilizand un limbaj comun, usor de urmarit, ghidand utilizatorul in realizarea
programelordeconducerenumerica.Dupaparcurgereaprimeiparti,operatorulvafiaveacunostinteledebazanecesareabordarii
programariisubaspecteleeiesentiale.
Faraindoiala,acestmanualnupoate(nicinuisipropune)saoferetoatecunostintelenecesareprogramarii.Subiectulestepursi
simplu prea vast pentru ca asa ceva sa fie posibil. Totusi, acest manual formeaza baza necesara pe care sa se cladeasca noi
cunostinteprinconsultareaunordocumentatiimaipretentioase.
Capitolele dedicate codurilor G si M prezinta detaliat functiile utilizate in programarea CNC. Aceste capitole sunt concepute mai
degrabacaghidurideutilizaresiseadreseazacelorcaredispundecunostinteledebazaindomeniulprogramariiCNC.

ParteaI
2.CEESTECNC?
CNC (Conducere Numerica cu Calculatorul) este sintagma generala utilizata
pentru un sistem care controleaza functionarea unei masini unelte utilizand
instructiunicodificateprelucratedecatreuncalculator.
3.EXEMPLUDEPROCESDEPRELUCRAREPEMUCN
Mentionam de la inceput, ca in acest exemplu sunt incluse toate etapele procesului, deci si pregatirea programului, nu numai
prelucrareaefectivaapieseipemasinaunealta(Fig.1):
1. ScriereaprogramuluiCNCutilizandcoduriGsiM.ProgramuldescriesecventadeoperatiicareseefectueazapeMUCNin
scopul prelucrarii piesei. Programul poate fi scris offline, adica fara implicarea masinii, fie manual, fie cu asistenta unui
calculator,utilizandunsistemCAD/CAM.
2. Programulesteincarcatincalculatorulmasinii,numitcontroler.Inaceststadiu,programulincamaipoatefimodificatsieste
posibilasimulareafunctionariisaleutilizandfacilitatileinteractivealecalculatorului.
3. Controlerul proceseaza programul piesa si transmite semnale masinii unelte, semnale care dau informatii diverselor
componentealeacesteiaasupraoperatiilornecesareinvedereaprelucrariipiesei.
Prinaplicareaconduceriinumericelaomasinaunealtaclasica,lucrulcuaceastapoateficompletautomatizat.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

5/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

4.STRUCTURAPROGRAMULUIPRINCIPALCNC
Programulpiesapoatesacontinaunnumaroarecaredeprogrameindividuale,careimpreunadescriutoateoperatiilecaretrebuie
efectuatepentruaprelucraopiesa.
Programulprincipalesteprogramulcaredetinecontrolultuturoractiunilor.Elesteprimulcititsiincarcatinmemoriecandesterulattot
programul piesa. Programul principal poate apela un numar oarecare de programe mai mici. Aceste programe se mai numesc
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

6/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

subprograme, si sunt utilizate pentru a realiza sarcini care se repeta. Dupa rularea unui astfel de subprogram, controlul revine
programuluiprincipal.
Bineinteles,controlerul(calculatorulmasinii)functioneazadupaunprogram,careinacestcazestechiarprogramulprincipal.
Programeleprincipale,casisubprogrameledealtfel,suntscriseutilizandcodurileISOprezent636i87gatemaijos.
ADRESE
Nindicanumarulfrazei
GfacetrimiterelacodurileG(functiipregatitoare)
XIndicadistantacaretrebuieparcursadesaniedealungulaxeiX
YIndicadistantacaretrebuieparcursadesaniedealungulaxeiY
ZIndicadistantacaretrebuieparcursadecapulmasiniidealungulaxeiZ
FIndicavitezadeavans
Mapeleazafunctiidiverse(caredeobiceiseadreseazadirectmasiniiuneltepentruastabiliconditiiledeprelucrare)
SIndicaturatiaarboreluiprincipal
Tsereferalagestionareasculelor.
Fiecarebloc,saulinieaprogramului,contineadresecaretrebuieplasateinordinea:

N,G,X,Y,Z,F,M,S,T
Aceastaordinetrebuierespectatainoricefraza.Cutoateacestea,nufiecarefrazavacontinetoateadreselementionatemaisus,
adicadintrofrazapotsalipseascauneleadrese,dacanusuntnecesare.
Organizareablocurilordedateintrunprogramrespectaurmatorulsablon.Esteesentialcastructurademaijossafierespectata,
pentruaasiguracorectitudineaatataprelucrarii,catsiasimularii(Fig.2).

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

7/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

ListadeinstructiunidemaisusreprezintaunprogramscrisinsistemuldeprogramareDenford.Pentrucaunastfeldeprogramsa
operezecorectsipeunechipamentoriginalFANUC,informatiiledespresistemulCAD/CAMutilizatsidimensiunilesemifabricatului
trebuieeliminatedinprogram.

5.STRUCTURASUBPROGRAMELOR
Unprogramcarecontinesecventecareserepetapoatefimemoratcasisubprogrampentruasimplificaprogramulprincipal.
UnsubprogramesteintrodusinmemoriacontroleruluiinmodulEdit,casiunprogramprincipal.
Diferenteledintreunsubprogramsiunprogramprincipalsunturmatoarele:
1)Subprogramelenucontininformatiiledespremarimeasemifabricatuluilainceputulprogramului.
2)UnsubprogramseterminacucodulM99
Un subprogram poate fi apelat cand masina se afla in modul de lucru automat (Auto Mode). Subprogramele pot la randul lor sa
apelezealtesubprograme.Sespunedespreunprogramprincipalcareapeleazaunsubprogramcaesteunprogramcuobucla.
Nivelulmaximadmispentruunprogramprincipalestecupatrubucle.Aceastainseamnacanivelulmaximdeimbricarealapelurilor
desubprogrameestepatru.InFig.3seprezintaunprogramprincipalcudouabucle.
ProgramulprincipalSubprogramul1Subprogramul2

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

8/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

PrimulniveldeimbricareAldoileaniveldeimbricare

Fig.3.Imbricareaapelurilordesubprograme

abucleiabuclei

6.COMENZIPENTRUOPERAREACUSUBPROGRAME
OBSERVATIIGENERALE
Observatia1:
Subprogramelesuntmemoratesubnumeredeprogramformatedinpatrucifre.
Observatia2:
Dacapentruosculasuntnecesarecorectiideraza/lungimesiaceasculaesteutilizatainsubprogram,corectiiletrebuie
apelatesiapoianulateininteriorulsubprogramului.
Observatia3:
PentruaapelaunsubprogramseutilizeazacodulM98urmatdePxxxxundexxxxestenumarulprogramuluiapelat(spre
exemplu,M98P2000).
Aceastacomandaseciteste'apelulprogramuluinumarul2000'.
Observatia4:
Unapeldesubprogram(M98P2000)poatefiplasatintrofrazaincaresecomandasiomiscare.Spreexemplu,
N1130G01X50M98P2000
Observatia5:
UnsubprogramseincheiecucodulM99.Acestareturneazacontrolulprogramuluiprincipal(saumaicorectprogramului
apelant,deoareceacesta,larandullui,poatefiunsubprogram).
CodulM99vareturnacontrolullabloculurmatorceluiincaresafacutapeluldinprogramulapelant.
IncazulincarecodulM99esteurmatdePxxxx,controlulvafipredatinprogramulapelantlalinia(blocul)xxxx.Spreexemplu,linia
deprogram
N3450M99P160
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

9/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

vafiinterpretata'intoarcerelalinia160inprogramulapelant'.

7.COMANDAPENTRUREPETAREASUBROGRAMULUIAPELAT
Esteposibilapelulunuisubprogramincaresasespecificesinumarulderepetarialeacestuia.Formatulunuiastfeldeapeleste
urmatorul:
M98P2000xxxx
sivafiinterpretat'efectueazaprogramul2000dexxxxori'.Dacanumarulderepetariesteomis,subprogramulvafiefectuatosingura
data.

8.DEFINIREASEMIFABRICATULUI
Definirea/descriereasemifabricatului(BILLETDEFINITION)esteocaracteristicaasistemuluideprogramareDenford.
Ea indica dimensiunile semifabricatului care vor fi utilizate de catre modulul de simulare al pachetului software. Precizarea
dimensiunilorsemifabricatuluinuareniciunrezultatin(nuinfluenteazainniciunfel)prelucrareaefectiva.
Descriereasemifabricatuluisefacelainceputulprogramuluiprincipal.Deobicei,inbloculcareprecededescriereaseindicaunitatile
demasuraincaresuntexprimatedimensiunilesemifabricatului:G21pentrusistemulmetricsiG20pentruunitatibritanice.
Spreexemplu,liniiledeprogram
N0010G21
[BILLETX100Y150Z20
vorfiinterpretate:
toatedimensiunilesuntmasurateinmilimetri
semifabricatulesteoprismacudimensiunile100x150x20mm.
Observatie:unprogramscrispentruomasinaDenford,sauutilizandpostprocesorulDenfordnuvaputeaoperadirectpeomasina
FANUCoriginala.ModululdesimularealprogramuluiesteincompatibilcuechipamentulFANUC.Pentrucaprogramulsarulezecu
succespeomasinaFANUC,oricereferirelasistemulCAD/CAMDenford,precumsidescriereasemifabricatuluitrebuieinlaturatedin
program.

9.DENUMIREASISALVAREAPROGRAMELOR
Salvareapediscaprogrameloresteposibilanumaidupaceacestoralisaatribuitunnumarsaunume.
DacasesalveazaunprogrameditatcuconsolaDenfordnumarulprogramuluipoateficuprinsintre1si999999999(inacestcontext
numarulprogramuluijoacaroluldenumealacestuia).
DacaprogramulesteeditatinafarasistemuluiMUCNcuotastaturaQWERTYnumeleprogramuluipoatefialcatuitdinliteresi/sau
cifre.
Observatia1:
Subprogrameletrebuiesafienumerotateindomeniul0001..9999,deciutilizandpatrucifre.Dealtfel,serecomandacaorice
programsafienumerotatindomeniulmaisusmentionat.
Observatia2:
Inaintedeasalvaunprogrampedisc,verificatidacanumelefisieruluicurentnuafostdejafolositlasalvareaaltuia.Inacest
caz,acelfisierdepediscvafiinlocuitcucelcurent,decivafidistrus.
Observatia3:
ProgramelecareurmeazasafierulateulteriorpeomasinaFANUCtrebuiesaaibainscrisnumaruldeprogrampeprimalor
linie. Formatul pentru inscrierea numarului de program compatibil FANUC este Oxxxx, unde xxxx este numarul programului, de
exemplu
O20

10.NUMEROTAREABLOCURILOR(LINIILOR)DINTRUNPROGRAM
Unprogramestealcatuitdinmaimultecomenzi,fiecarecomunicandmasiniiinstructiunipentrurezolvareauneianumitesarcinisau
operatii.
Fiecarecomandaesteolinieseparataincadrulprogramului.Vommainumioastfeldeliniedinprogram,bloc.Fiecarebloceste
separatdeurmatorulprintruncaracterspecial,careindicasfarsituldelinie.SistemuldeprogramareDenfordutilizeazacamarcator
alsfarsituluidebloccaracterulpunctsivirgula().
La inceputul blocului poate fi specificata o valoare numerica (cuprinsa intre 0001 si 9999) ca si continut al adresei N. Pot fi
numerotatetoateliniileunuiprogram,saudoarcelecarenecesitaasaceva.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

10/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Observatia1:
Atuncicandesteutilizata,adresaNumardebloc(linie)N,trebuiesafieplasataprimainbloculdincarefaceparte.
Observatia2:
Serecomandanumerotareacuvalorialcatuitedinpatrucifre,darcaresanufieconsecutive,cicrescatoaredin10in10.In
acestmodesteposibilainoricemomentinserareadenoiliniiintrunprogram.
Observatia3:
Chiardacanumerotareablocurilornuesteoprioritateinscriereaprogrameloresteimportantsasenumerotezecelputin
anumiteliniialeprogramuluiastfeldeliniiarputeafiaceleaincaresecomandaschimbareasculei.Dealtfel,uneleliniitrebuie
obligatoriunumerotate:estevorbadeliniilelaceresedoresterevenireadinsubprograme,atuncicandrevenireanuurmeazasase
facainpozitiaimplicita(laliniaconsecutivaapeluluidesubprogram)veziobservatia5delaCOMENZIPENTRUOPERAREACU
SUBPROGRAME.

11.STRUCTURABLOCURILOR
Ordineaincareaparadreseleintrunblocestebinestabilitasitrebuierespectataintocmai.Aceastaordineesteprezentatamaijos.

N0000G00X00Y00Z00F0000M00S0000T00
Observatie:Dinoriceblocpotlipsiunasaumaimulteadrese.

12.FUNCTIIPREGATITOARE
Functiilepregatitoare,numitesifunctiiGsuntutilizatepentruadescrietraiectoriasculeisaupentruaactiva/dezactivaanumitefunctii
alemasinii.FunctiileGsuntutilizatepentruindicareatipuluideinterpolareutilizat,pentrucontroluloperatiilordegaurire,specificarea
unitatilordemasura,activareacorectiilordescula,etc,
OfunctieGesteinvocataprincaracterulGcaredesemneazaadresasiovaloarenumericadedouacifre,continutuladresei.
Traiectoriasculei
Traiectoriasculeiestedeterminatademiscaridealungulunorsegmentededreaptasisauarcedecerccaredescriuprofilulpiesei
deprelucrat.
A)Deplasareadealungulunuisegmentdedreapta

Acest
miscaresemainumestesiinterpolareliniara.InterpolarealiniaraesteactivatacufunctiaG01.Formatulcomenziieste:

tip

de

G01Y.(P1P2)
X.Y.(P2P3)
X.(P3P4)

B)Deplasareadealungulunuiarcdecerc
Acesttipdemiscaresenumesteinterpolarecirculara.InterpolareacircularaesteactivatacufunctiileG02(insensorar)sicuG03(in
senstrigonometric).
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

11/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Formatulcomenziieste:G03X.Y.R.XsiYsuntcoordonatelepunctuluifinalalarcului,iarRrazaarculuiparcurs.Nuestenecesara
specificareacoordonatelorcentruluimiscarii.

13.FUNCTIAAVANS
DeplasareasculeicuoanumitavitezainvedereaaschieriisenumesteAVANS.AvansulseregleazautilizandadresaFurmatadeo
valoarenumerica,aceastareprezentandcontinutuladresei.
DupacumlainceputulprogramuluiafostinvocatafunctiaG20sauG21,marimeaavansuluiesteexprimataininch/min.,respectivin
mm/min.

14.FUNCTIIDIVERSE
Functiile diverse, numite si Functii M, dupa adresa care le introduce, sunt utilizate in special pentru a actiona sau opri diverse
componentealemasinii(exemplu,M03pornireaaxuluiprincipal,M05oprireaaxuluiprincipal).
In general functiile invocate prin valori mici ale continutului au aceeasi semnificatie pe majoritatea echipamentelor de conducere
numerica.Functiileinvocateprinvalorimarialecontinutuluisuntingeneralspecificeanumitorechipamente.
FunctiileMsuntapelateprinadresaMcuuncontinutformatdindouacaracterenumerice.

15.TURATIAARBORELUIPRINCIPAL
Vitezaderotatieasculeiinraportcupiesadeprelucratsenumestevitezadeaschiere.Aceastanupoatefireglatainmoddirect,
deoareceesteinfluentatadedoiparametri:turatiasculei(arboreluiprincipal)sidiametrulsculei.Diametrulfiindomarimecarese
alege independent de masina, rezulta ca viteza de aschiere poate fi reglata (din punctul de vedere al conducerii numerice) prin
intermediulturatiei.TuratiaestecomandataprinintermediuladreseiS.Continutulacesteiaesteovaloarenumericacareexprima
turatiainrot/min.Pentruaputeafiaplicataturatiasolicitata,aceastatrebuiesaseincadrezeindomeniuldeturatiialmasinii.
Observatia1:
Cand in aceeasi fraza sunt apelate impreuna comenzi de miscare si de reglare a turatiei, acestea sunt executate
cvasisimultan.Inoricecaz,inmomentulinceperiimiscarii,turatiaefectivaesteceareglatainfrazacurenta.
Observatia2:
IntrofrazaesteacceptatunsingurapelalfunctieiS.

16.GESTIONAREASCULELOR
SculelepotfiinlocuitepeparcursulrulariiunuiprogramdeprelucrareutilizandfunctiaT.Fiecareisculecarevalucraintrunprogram
iiesteasociatunnumar.Dacamasinadefrezatesteechipatacuundispozitivautomatdeschimbareasculelor,numarulasociatunei
sculecoincidecunumarullocasuluiincareeaestestocataindispozitiv.NumarulsculeiesteinvocatprinadresaTsicontinutulei.
Acesta desemneaza numarul asociat sculei vizate. Pentru a comanda schimbarea sculei, trebuie invocata functia M6 inaintea
mentionariisculeicareurmeazasaoinlocuiascapeceainlucru.
Unexempludeapelalschimbariisculeiesteurmatorul:
M06T3
Aceastasevaciti'inlocuiestesculacurentacusculanumarul3'.
Observatia1:
FunctiaM06trebuiesafieplasataimediatinainteafunctieiTcareindicanumarulnoiiscule.
Observatia2:
IntrofrazaesteacceptatunsingurapelalfunctieiT.
Observatia3:
InmomentulcitiriisecventeiM06T.masinavacomandadeplasareadupaceletreiaxeinpunctuldeschimbareasculei,va
oprituratiaarboreluiprincipalsisevaefectuainlocuireasculei.Aceastasecventadeactiuniarelocindiferentdepozitiasculeiin
momentulcitiriicomenziideschimbareasculeidinprogram.Dinacestmotivserecomandaurmarireacuatentieapozitieisculei
inainteaapeluluiinlocuirii,sidacaecazul,dirijarearetrageriieipentruevitareaeventualelorcoliziunicupiesa.

17.CORECTIADESCULA
Ingeneral,pentruaprelucraopiesadeoanumitacomplexitatesuntnecesaremaimultetipuridescule,uneledineledediametre
diferite.Scriereaunuiprogramcaresatinaseamadedimensiunilesculeiarfifoartedificila.Pentruaputealuaincalculdimensiunile
sculeiintrunprogramgeneralizat,semasoaradiametrulsilungimeafiecareisculeinafaraprogramului(inaintearulariisale)sise
salveaza intrun fisier special, numit fisier de corectii. In esenta, aceasta face ca programul scris, traiectoriile sculei pe care el le
descrie,safieindependentededimensiunilesculei.Dimensiunilesalvatesuntnumiteoffsetsaucorectiidescula.
Observatie: cand echipamentul de conducere numerica citeste din program o functie T, el preia din fisierul de corectii si
dimensiunilecorespunzatoarenoiiscule.Pentrualuaincalculdiametrulfrezeilacomandatraiectorieisculei,trebuieinvocatain
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

12/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

prealabilfunctiaG41sauG42(compensareasculeipeparteastanga,respectivpeparteadreapta).

18.COORDONATEABSOLUTESIRELATIVE
Cand este activa functia G90 coordonatele X, Y si Z dintrun program sunt
masuratefatadeunpunctfix,raportatlapiesadeprelucrat,numitnululpiesei.
Se spune in acest caz ca programarea sa facut in coordonate absolute.
Dimpotriva,dacaactivesteG91, coordonatele sunt raportate la ultimul punct
invocat (atins de scula), ceea ce corespunde programarii in coordonate
relative.
Pentru programarea traseului P1P2P3P4 din Fig. 6 se poate proceda in
douamoduri:
A)Incoordonateabsolute:
G90selectareamoduluidelucruincoordonateabsolute
G01 Y60 F150 deplasare pe segmentul P1P2 cu avansul 150
mm/min.
G03X60Y100R40deplasarepearculP2P3curazade40mm
G01X0deplasarepesegmentulP3P4
B)Incoordonaterelative:
G91selectareamoduluidelucruincoordonaterelative
G01 Y60 F150 deplasare pe segmentul P1P2 cu avansul 150
mm/min.
G03X40Y40R40deplasarepearculP2P3curazade40mm
G01X60deplasarepesegmentulP3P4

19.IGNORAREAOPTIONALAABLOCURILOR
Liniile de program numerotate vor fi ignorate (sarite) la rularea programului daca sunt precedate de caracterul slash si daca
comutatorulBlockskipdepepanouldecontrolalmasiniiesteinpozitiaOn.CandcomutatorulBlockskipesteinpozitiaOff liniile
marcatecu'/'sunttratatecaoricealtaliniedinprogram.
Observatie:caracterulslashpoatefiplasatoriundeintrofraza,nunumailainceputulei.Inacestcazcomenzileaflateinaintealuise
vorcomportanormal,vorfiexecutate,iarcelecareiiurmeaza,vorfiignorate.

20.COMENTARIISIMESAJEININTERIORULPROGRAMELOR
Daca programul este scris offline, adica in afara masinii unelte, de exemplu pe un calculator, in interiorul sau pot fi plasate
comentariisi/saumesaje,adicasecventedetextignoratedeechipamentuldeconducerenumerica.
Comentariilesuntutilepentruaintroduceanumiteexplicatiiasupraprogramului.Astfel,potfiindicatedimensiunilesitipulsculelor
atuncicandeleintrainlucru.
Mesajeleauaceeasiutilitatecasicomentariile,darsuntsiafisatepepanouldecontrolalmasinii.Spreexemplu,poatefiinseratin
programmesajul'incepeprelucrareabuzunaruluicircularcurazade20mmsiadancimeade3'.Inmomentulparcurgeriilinieide
programcarecontinemesajul,acestavafiafisatsipeconsolaechipamentului(panouldecontrol).

21.FUNCTIIPREGATITOAREG
Functiilepregatitoare,G,seutilizeazapentrudescriereatraiectorieisculeisausetareamodurilordelucrualemasinii.Astfeldefunctii
permitcontrolulmiscarilor,aloperatiilordegaurire,alegereaunitatilordemasura,etc.
Inmodnormal,functiileGsuntplasatelainceputulfrazelor,imediatdupanumaruldelinie,dacaacestaexista.
EstepermisaprezentamaimultorfunctiiGintrofraza,cuconditiasanusenegereciproc.
OfunctieGestealcatuitadincaracterulG(adresa)siovaloarenumericadedouacifre(continutul).
G00
AdresaContinutul

21.1.FunctiiGmodalesinemodale
FunctiileGseclasifica,dinpunctuldevederealarieideinfluentain:
Functiimodale.Acesteasuntefectiveinliniaincaresuntinvocate,darsiinliniileurmatoare,atatatimpcatnusuntnegatede
functiidinaceeasicategorie.Cualtecuvinte,odataactivataofunctiemodala,eaareefectsiinurmatoareleliniideprogram,faraafi
necesararepetareaapeluluiei.Functiilemodale,larandullor,seclasificaingrupuri,dupacumvizeazaoanumitasarcinasaualta.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

13/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

O functie G modala ramane activa pana in fraza in care o functie din acelasi grup este apelata. Un exemplu de grup este cel al
functiilordepozitionaresiinterpolare.
Inexemplulde mai jos, echipamentul de conducere numerica asuma faptul ca in frazele N60 .. N80 se efectueaza interpolare
liniara,desiacestlucrunuesteprogramatinmodexplicitinacelefraze.Infrazelementionate,esteefectivafunctiaG1apelatain
frazaN50.
N20G21
N30G90
N40G00X50Y50
N50G01Z5
N60X100
N70Y120
N80X130Y160
N90G03X150Y180R20
InfrazaN90interpolarealiniaraG01estenegatadefunctiaG03,interpolarecirculara.FunctiileG01siG03facpartedinacelasigrup
defunctii.

ParteaaIIa
22.FUNCTIIG(FUNCTIIPREGATITOARE).INTRODUCERE
RetineticaexistadouatipuridefunctiiG.OfunctiemodalaestememoratasiesteefectivapanacandesteapelataoaltafunctieGdin
acelasigrupmodal.Functiilenemodale(nonmodale)suntefectivedoarinfrazeleincaresuntapelate.
Nu este necesar apelul aceleiasi functii modale in fraze consecutive totusi, apelarea repetata in fraze consecutive a unei functii
modalenuconstituieeroare.Spreexemplu,incazulprelucrariiunuiconturalcatuitnumaidinsegmentededreapta,estesuficienta
apelarealuiG1doarinfrazaincareincepeconturarea.G01varamaneactivpanalaapelulunuialttipdeinterpolare(G00,G02sau
G03).
IntrofrazapotfiapelatecelmultpatrufunctiiG.Acesteatrebuiesafacapartedingrupurimodalediferitedacainaceeasifrazase
apeleazadouasaumaimultefunctiiGdinacelasigrup,efectivavadevenidoarultimadingrupulrespectiv.

ListafunctiilorG
Tabelul1
Functia

Grupul

Semnificatia

Observatii

G00

Pozitionarepunctcupunct

Se efectueaza cu avans
rapid

G01

Interpolareliniara

Se efectueaza cu avans
delucru

G02

Interpolarecircularainsensorar

G03

Interpolarecircularainsenstrigonometric

G04

Oprireprecisa

G20

Sistemuldeunitatibritanic

inch,inch/min

G21

Sistemulinternationaldeunitati

mm,mm/min

G28

Revenireinpunctuldereferinta

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

14/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

G40

Anulareacompensariisculei

G41

Compensareasculeipestanga

G42

Compensareasculeipedreapta

G73

Gaurirerapida

G74

Filetarecucutit

G76

Alezaredefinisare

G80*

Anulareacicluluidegaurire

G81

Gaurire

G82

Gaurirecutemporizare

G83

Gaurireadanca

G84

Filetarecutarod

G85

Alezare

G86

Alezare

G87

Alezaredejosinsus

G89

Gaurire

G90*

Programareincoordonateabsolute

G91

Programareincoordonaterelative

G94*

Avanspeminut

G95

Avansperotatie

G98*

10

Revenirelanivelulinitialalbuzunarului

G99

10

RevenirelanivelulRalbuzunarului

G170

Prelucrareabuzunaruluicircular

G171

Prelucrareabuzunaruluicircular

G172

Prelucrareabuzunaruluidreptunghiular

G173

Prelucrareabuzunaruluidreptunghiular

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

Utilizate la ciclurile de
gaurire

15/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

*Stariimplicite,celeactivelapornireamasiniisaularesetareamasiniidupaoprireaeicubutonuldeurgenta.
Functiiledingrupul0suntnemodale.Eletrebuieapelateintoatefrazeleincaresuntnecesare,chiardacafrazelerespectivesunt
consecutiveinprogram.ToatecelelaltefunctiiGsuntmodale.

22.1.G00pozitionarerapida
FunctiaG00provoacaomiscaredepozitionarecuavansrapid(faraaschiere)panainpozitiaindicataprinadreselegeometriceX,Y,
Z.Formatulcomenziiesteurmatorul:
G00XYZ
PunctuldepozitionareintrodusprinadreselegeometriceX,YsiZpoatefiexprimatincoordonateabsolute(reportatlaunreperfix
nululpiesei)sauincoordonaterelative(raportatlaultimapozitieprogramata).Operareaincoordonateabsoluteesteinvocataprin
functiaG90,iarceaincoordonaterelativeprinfunctiaG91.
Observatia1:
Valoareaavansuluirapidestesetatadeproducatorulechipamentului.Aceastavaloarepoatefiredusadela100%la0%dar
numaiintreptede10%utilizandfacilitatiledesuprascriereaavansului,facilitatispecificemasiniiunelte.(pentruaceastaconsultati
manualuldeoperarealmasinii).
Observatia2:
FunctiaG00blocheazacompensareasculeiimpusaprinunadinfunctiileG41sauG42.DacainmomentulapeluluiluiG00
esteactivG41sauG42,compensareasculeiestereactivatanumaicandesteapelatadinnouofunctiedeinterpolare(G01,G02sau
G03).
Observatia3:
FunctiaG00estemodalasideci,incompatibilacucelelaltefunctiideinterpolareinaceeasifraza.
Observatia4:
FunctiaG00poatefiinvocataindouamoduri:G00sauG0.
Observatia5:

InurmaapeluluifunctieiG00miscareadupaceletreiaxeseefectueazacompletindependent,cuavansulrapid.Inexemplul
alaturat, G00 comanda deplasarea saniilor simultan dupa axele X si Y cu acelasi avans. Aceasta face ca scula sa para ca se
deplaseazadiagonal(Fig.7).
Cand dupa una din axe sa atins coordonata programata, deplasarea va continua numai dupa cealalta axa pana la atingerea
punctului programat. Consecinta este ca scula isi modifica directia relativa de deplasare in raport cu piesa. Deoarece traiectoria
efectivaestegreudeestimatdecatreprogramator,trebuieacordataoatentiedeosebitaevitariieventualelorcoliziunidintresculasi
piesasaudispozitivuldefixareasemifabricatului.

22.2.G01interpolareliniara
Functia G01 interpolare liniara provoaca o miscare de aschiere dea lungul unui segment de dreapta cu o viteza de avans
prestabilita.
Formatulcomenziiesteurmatorul:
G01X.Y.Z.
Avansul programat va fi efectiv dea lungul traiectoriei, deci cel rezultat din combinarea miscarilor dupa axele de coordonate ale
celordouasanii.Valoareaprogramataaavansuluinusereferalamiscariledescompusedealungulaxelor(nuseaplicafiecarei
sanii).
Doar in cazurile particulare ale miscarilor programate in directie paralela cu a unei axe sania se va deplasa chiar cu avansul
programat.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

16/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Incazulmiscarilorcarerezultaprincombinareatranslatiilordupadiverseaxe,toatesaniileimplicatetrebuiesaoperezeinacelasi
intervaldetimp.Pentruaceastacontrolerulvacalculaavansulindividualpentrufiecaresanie,astfelincatprincombinareamiscarilor
sarezultepentrudeplasareaprogramata,avansulsolicitat.
Punctuldedestinatiepoatefiprogramatincoordonateabsolutesaurelative.
ExempludeprogramareafunctieiG01:
N130G90G01X100Y50F115
Observatia1:
InexempluldemaisusG90G01siF115suntmodale,decipotfiutilizatesiin
urmatorulbloc,farasafieapelatedinnou.
Observatia2:
AvansulF115poatefimodificatinModulAutomatdela0la150%utilizand
functiiledesuprascriereaavansului(vezimanualulmasinii).100%estechiaravansulprogramat.
Observatia3:
Dacanuseprogrameazaavansulinfrazacumiscaresauinunacaresaopreceada,echipamentuldeconducerenumerica
valuainconsiderareunavansde10mm/min.pentruprogramareinunitatiinternationale(G21),sau0.4in/min.pentruprogramarein
unitatibritanice(G20).
Observatia4:
FunctiaG01estemodala,siprinurmare,incompatibilacuG00,G02sauG03inaceeasifraza.
Observatia5:
Functiadeinterpolareliniarapoatefiapelataindouamoduri:G01sauG1.

22.3.G02siG03interpolarecirculara
G02siG03provoacamiscarideaschiere(cuavansuldelucruprogramat)dealungulunui
arc de cerc in sens orar, respectiv trigonometric (Fig. 9), intrun sistem de coordonate
carteziandrept,asacumsuntcelalmasiniisialpieseilaechipamentulDenford.
Sensulorarsiceltrigonometricsuntdefiniteconformfiguriialaturate.
Candseprogrameazaincoordonateabsolute,punctulprogramatesteraportatlapunctul
curent de nul si desemneaza pozitia finala (in urma miscarii descrise) a sculei. Capatul
arculuidescris,saupozitiafinala,maiestenumitsipunctultintaalmiscarii.
Candseprogrameazaincoordonaterelative,XsiYsuntraportatelapunctuldeinceputal
miscarii(pozitiaactualaasculei).SemnulcoordonatelorXsiYestedatdesensulincare
sefacedeplasarea(pozitiarelativaapunctuluifinalfatadecelinitial).
IsiJ

Pentruaprogramaunarccandnusecunoasteraza,cidoarcentrulmiscarii,sevorutilizaadreseleIsiJ.Ireprezintapozitiacentrului
peaxaXincoordonaterelativefatadepunctuldestart.JreprezintapozitiacentruluipeaxaYincoordonaterelativefatadepunctul
destart,conform(Fig.10):
Observatia1:
IsiJpotfiafectatedesemnul''pentruaindicapozitiacentruluifatadepunctuldestart.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

17/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Observatia2:
IsiJnupotfiprogramateincoordonateabsolute,chiardacaseincearcafortareaacestuilucruprinapelarealuiG90.
Potfiutilizatecatepatrumodurideaapelafunctiiledeinterpolarecirculara.
Pentruinterpolareinsensorar:
G90G02X.Y.R.F.
G90G02X.Y.I.J.F.
G91G02X.Y.R.F.
G91G02X.Y.I.J.F.
sipentrusenstrigonometric:
G90G03X.Y.R.F.
G90G03X.Y.I.J.F.
G91G03X.Y.R.F.
G91G03X.Y.I.J.F.
unde:
G02siG03suntapelurilefunctiilordeinterpolarecirculara.
G90siG91indicatipuldecoordonateutilizate.AtentieG90nuinfluenteazapeIsiJ!acesteavorfiinterpretateintotdeaunain
coordonaterelative.
X,Ysuntcoordonatelepunctuluifinalalmiscarii.
I,Jsuntcoordonatelecentruluimiscarii,relativlapunctuldeinceputalmiscarii.
Rindicamarimearazeiarcului.
Favansulcucareseefectueazamiscarea.

PentruexempluldinFig.11,traiectoriasculeipoatefiprogramatadupacumurmeaza:
Coord.absolutesiI,J

CoordabsolutesiR

Coord.relativesiI,J

CoordrelativesiR

G01X175Y40F125

G01X175Y40F125

G01X175Y40F125

G01X175Y40F125

G03X135Y80I40

G03X135Y80R40

G03X40Y40I40

G03X40Y40R40

G01X95

G01X95

G01X40

G01X40

G02X55Y40I40

G02X55Y40R40

G02X40Y20I40

G02X40Y40R40

Candseutilizeazarazapentrudescriereaarculuitrebuieavuteinvederedouasituatii:
A)arccudeschidereamaimicade180o
B)arccudeschidereamaimarede180o .Inacestcaz,conventional,razavafiindicatacaavandvaloarenegativa.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

18/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

InexempluldinFig.12arcultrasatculiniecontinuacorespundesituatieiB,iarcelculinieintrerupta,varianteiA.
Programareacelordouaarcesefaceinmodulurmator:
G02X80Y40R39F125/cerculA
respectiv
G02X80Y40R39F125/cerculB
Observatia1:
Cand se programeaza arce utilizand raza, valoarea lui R trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu jumatate din
deplasareaceamailungadealungulaxelor.Spreexemplu,dacapunctulcurent(pozitiaactualaasculei)este(50,50),iarcapatul
programatalarculuiestein(120,90),deplasarilesuntDX=70siDY=40razaminimavafi35,sau
R>max(DX/2,DY/2)
Observatia2:
I0siJ0potfiomisedinprogram.Dacacentrularculuiseaflapeaceeasiverticalasauorizontalacupunctuldestart,adresaI,
respectivJpoatesalipseascadinfraza.
Observatia3:
DacaunadinadreseleXsauYesteomisa,seconsideracapunctulfinalalarculuicoincidecuceldestart.Inacestcaz,Potfi
luateinconsideraredouasituatii:
A)centrulesteimpusprinadreseleIsi/sauJsevageneraunarcde360o ,adicauncercintreg.
B)razaesteimpusaprinadresaRsevageneraunarcde0o ,decisculanuvaexecutaniciomiscare.
Observatia4:
DacainaceeasifrazavorfispecificateatatadreseleIsi/sauJcatsiR,vafiluatainconsideraredoarR,celelaltefiindignorate.
Observatia5:
Functiiledeinterpolarecircularapotfiinvocateinprogramincatedouamoduri:G02sauG2,respectivG03sauG3.

22.4.G04temporizare
Functia G04 provoaca o oprire, o intrerupere a rularii programului. Durata intreruperii este indicata de catre programator prin
intermediuladreselorXsauP.DupacumseutilizeazaadresaXsauP,durataintreruperiiesteexprimatainsecunde,respectivin
miimidesecunda.Functiapoatefifolositainformatul:
G04X.duratatemporizariiinsecunde
sau
G04P.duratatemporizariiin1/1000s
ExempledeutilizareafunctieiG04:
G04X1.5produceotemporizarede1,5sec
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

19/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

G04P2500produceotemporizarede2,5sec
Observatia1:
IntemporizareadetipPnuestepermisautilizareapunctuluizecimal.
Observatia2:
FunctiaG04seutilizeazalainceputulfrazei.
Observatia3:
TemporizareaseproduceatuncicandavansulF,dinfrazaanterioaradevinezero.
Observatia4:
Valoareamaximaatemporizarii999sec.
Observatia5:
G04esteactivadoarinfrazacurenta(estefunctienemodala).
Observatia6:
Functiadetemporizarepoatefiinvocatainprogrameindouamoduri:G04sauG4

22.5.G20siG21setareasistemuluideunitatidemasura
G20selecteazasistemulbritanicdeunitatidemasura(inch),iarG21pecelinternational,saumetric(mm).
Deplasarileminimecarepotfiprogramatesunt0,0001inch,sau0,001mm.
Desistemuldeunitatidemasuraselectatsuntafectateurmatoarelecategorii:
1.AdreselegeometriceX,YsiZ.
2.Deplasarileprogramateincoordonaterelative.
3.AvansulprogramatcuadresaF.
4.Valorilecorectiilordescula.
Observatia1:
IncadrulunuiprogramnusevacomutaintreG20siG21.
Observatia2:
Lacomutareadelaunsistemdeunitatilaaltul(bineintelesinprogramediferite)trebuierefacutefisiereledecorectiide
scula.
Observatia3:

FunctiileG20siG21facpartedinacelasigrupsisuntmodale.

22.6.G28revenireinpunctuldereferinta
Punctuldereferinta(Homeposition,saupunctuldenulalmasinii)esteunpunctfixalmasiniiundepoatefideplasataautomatscula.
PeechipamenteleDenfordnululmasiniiestereperulfatadecaresuntmasuratedeplasarilesiesteplasatlaextremitatilecurselor
elementelormobile.Altfelspus,nululmasiniiesteorigineasistemuluidecoordonatealmasinii.FunctiaG28comandadeplasarea
sculeiinpunctuldenul(referinta).Sintaxafunctieieste:
G90G28X.Y.Z.
sau
G91G28X.Y.Z.
undeX,YsiZpotfifolositepentruaindicaunpunctintermediar,princarevatrecescula,inaintedeaajungeinpunctuldereferinta.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

20/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Acestpunctintermediarpermitedeplasareasculeipeocaleimpusa,pentruaevitacoliziuneasculei
cupiesasaucudispozitivuldefixareapiesei.
Exempledeinvocareapunctuluiintermediar:
G90G28X60Z60sauG91G28X0Z40

22.7.G40,G41,G42compensareasculei
Setul de functii G40, G41 si G42 permite generarea foarte precisa a arcelor si unghiurilor utilizand compensarea sculei. Piesele
complexesuntgenerateaproapeexclusiv,incazulfrezarilordeconturare,exploatandcompensariledescula.
Raza sculei (corectia de raza) este masurata si apoi memorata in fisierul de corectii. Odata descris conturul de prelucrat,
echipamentuldeconducerenumericapoategeneraoriceechidistantalaacesta(traseulpecaretrebuiesailparcurgacentrulsculei)
tinandseamaderazasculei,faraalteinterventiispecialeinprogram.
Pentruaintelegemaibinecompensareasculeiincazulfrezariideconturaretrebuieavuteinvedereurmatoarele:
1.Inmodimplicit,traiectoriaprogramataesteparcursadecentrulfrezei.
2.Cudatelepreluatedindesenuldeexecutiesepoatedescrieinmoddirectdoarconturulpiesei,nusitraiectoriasculei.
3.Profiluldeprelucratesteindependentdediametrulfrezei.
Tinandseamadeceledemaisus,sepoatetrageconcluziacatraiectoriacentruluisculei,trebuiedeterminataluandincalculdatele
profiluluideprelucratsirazafrezei.Acestlucrupoatefiefectuatprinprelucrareaexternaainformatiilor,deciinafaramasinii,sau
intern:decatrecontrolersaudecatreechipamentuldeconducerenumerica.Primavariantaesteanevoioasa,sauimpuneutilizarea
unuisistemCAM.Adouaesteceamaiconvenabila,cuatatmaimult,cucatlimbajulconduceriinumericedispunedemijloacele
necesareefectuariicalculelorsigestionariicomenzilorpentrucontroluldeplasariisculeiinraportcupiesa.
In contextul conducerii numerice vom intelege prin compensarea sculei, determinarea de catre echipamentul de conducere
numericaaechidistanteilaprofiluldeprelucrat,echidistantapecareurmeazasasedeplasezecentrulfrezeiinvedereaprelucrarii
profiluluirespectiv.Conturulprogramat,vafiinacestcaz,chiarconturuldefrezat.
Princorectiedesculavomintelegerazafrezei.Aceastavaloareestecealuataincalculpentrudeterminareaechidistanteicorectia
desculatrebuiesafifostinregistratainaintearulariiprogramuluipentrufiecaresculaimplicatainprelucraresisalvatainfisierulde
corectii(offsetfile).

22.7.1.Pozitiadelucrusicomandamiscarilor
CandintrunprogramCNCtrebuieluatainconsiderarerazafrezei,trebuiespecificatapozitiasculeifatadesemifabricatutilizand
functiileprezentateintabelulurmator:
Functia

Parteapecarelucreazafreza

Miscareasculei

G40

Anulareacompensariisculei

Dealungultraiectorieiprogramate

G41

Stanga

Pe partea stanga a traiectoriei programate, privind in sensul


avansului

G42

Dreapta

Pe partea dreapta a traiectoriei programate, privind in sensul


avansului

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

21/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

InFig.14esteilustratmoduldedeplasareasculeisubefectulfunctiilorG41siG42.

22.7.2.Initiereacompensariisculei
Fraza prin care se comanda echipamentului de conducere numerica comutarea in modul de lucru cu compensare a sculei se
numesteinitiereacompensariisculei.
Initierea compensarii sculei este necesara pe de o parte specificarii partii pe care se va deplasa scula in raport cu traiectoria
programata,iarpedealtapartepentruaasiguratimpulnecesarcomutariilanoulmoddelucru.
Pentrucaofrazasapoataficonsideratainitiereacompensariisculei,trebuiesaindeplineascaurmatoareleconditii:
1)SacontinaapeluluneiadinfunctiileG41sauG42,sausaurmezeuneifrazecuG41/G42
2)SacontinaocomandademiscareG01inplanulXOY,iardeplasareacomandatasafiemaimaredecatrazasculei
3)Razasculei,R,decicorectiacorespunzatoaresculeicarelucreaza,trebuiesafiestrictpozitiva.
Observatia1:
Nupoatefiapelatainterpolareacircularainfrazadeinitiereacompensariisculei.
Observatia2:
Intimpullucruluicucompensareasculeisuntcititesimemorateintotdeaunacatedouafrazedinprograminacestmod,laun
momentdat,inmemoriesuntprezentefrazacurentasiurmatoareledoua.Aceasta,deoarecepentruaputeadeterminaechidistanta
latraiectoriaprogramata,echipamentultrebuiesa'stie'tipulsiorientareamiscariicareurmeazadupaceacurenta.Numaiavandla
dispozitieacestedatepoateficalculatpunctulincareseterminamiscareacurentasiincepeurmatoarea(seintelegecaacestedoua
punctetrebuiesacoincida).
Observatia3:
FunctiileG40,G41siG42suntmodalesiapartinaceluiasigrup,prinurmarenupotcoexistainaceeasifraza.

22.7.3.Anulareacompensariisculei
PentruanulareacompensariisculeiseutilizeazafunctiaG40.
FunctiaG40poatefiapelatanumaiinfrazeincaresuntcomandatedeplasariliniare(G00,G01,G28).
Observatia1:
DupaprelucrareaunuibuzunarinteriorserecomandaretragereasculeidupaaxaZpanaintropozitiesigura(caresaexcluda
oricecoliziunecupiesa)inaintedeanulareacompensariisculeicuG40.
Observatia2:
Controlerulefectueazaautomatanulareacompensariisculeiinurmatoarelesituatii:
1.Imediatdupapornireamasinii.
2.LaapasareabutonuluiCRT/MDIdepepanouldecontrolalmasinii.
3.Laterminarea(fortata)aprogramuluiprinapeluldirectalfunctieiM02sauM30.
Exempludeutilizareacompensariisculei(initiereasianulareacompensarii):

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

22/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

PentruprelucrareaconturuluidinFig.15sevautilizasecventadeprogramprezentatamaijos.
O0010
N0010G00X15Z15
N0020G41G01X0Y0F100/(Initiereacompensarii)
N0030Y40
N0040X30Y80
N0050X60
N0060G02X100Y40R40
N0070G01Y30
N0080G03X70Y0R30
N0090G01X0
N0100G40X15Y15(Anulareacompensariisculei)

22.8.G73..G89cicluridegaurire
Uncicludegauriresimplificaprogramuldeconducerenumericaprininlocuireauneisecventedeblocuricuunul,saucelmultdoua
blocuri.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

23/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Ingeneral,uncicludegaurireestealcatuitdinsaseoperatii,conformFig.16:
Operatia1PozitionareasculeideasupragauriipeXsiY
Operatia2Apropierearapidaasculeidepunctulincareincepemiscareadeprelucrare(nivelulR)
Operatia3Executareagauririi(avansdelucru)
Operatia4Prelucrareafunduluigaurii
Operatia5RetragereasculeipanalanivelulR
Operatia6Retragerearapidaasculeipanainpunctulinitial
PozitionareasculeisefaceinplanulXOY,iarprelucrareaefectivaagaurii,dupaaxaZ.
Existatreicategoriidecomenzipentrudescriereaunuicicludegaurire:
1.Comenzipentruprogramareincoordonateabsolute/relative(G90/G91)
2.ComenzipentruretragereasculeiG98(retragereasculeilanivelulinitial)siG99(retrageresculalanivelulR)
3.G73..G89pentruindicareatipuluidecicluvizat.

22.8.1.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

24/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Programareaciclurilorincoordonateabsolute/relative
22.8.2.Programareapozitiei(nivelului)dereveniredupaprelucrareagaurii

ProgramareapozitieiincaresarevinasculainurmagauririisefacecufunctiileG98revenireinpunctulinitial,saucuG99revenire
inpunctul(lanivelul)R,asacumesteexemplificatinfiguraurmatoare.
Sintaxafrazeicarecontineapelulunuicicludegaurireesteurmatoarea
G90G98
sausauG.X.Y.Z.R.P.Q.K.F.
G91G99
unde:
G.invocaunanumitcicludegaurire(G73..G89).
X.Y.pozitiagaurii,punctulincaretrebuiepozitionatasculainvedereagauririi.
Z. distanta de la fundul gaurii la nivelul R (pentru G91 coordonate relative) sau pozitia fundului gaurii (pentru G90 coordonate
absolute).

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

25/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

R.distantadintrenivelulinitialsipunctulR(pentruG91coordonaterelative)saucotapunctuluirfatadenul(pentruG90coordonate
absolute).
P.temporizarepentruschimbareasensuluiavansuluilafundulgaurii(veziG04temporizare).
Q.adancimeapatrunderilorsuccesivelagaurire.Atentie!Aceastavaloareesteindicataintotdeaunaincoordonaterelative.
K.numarulderepetarialecicluluidegaurire.Dacanuesteprezentinfraza,seconsideraaaveavaloarea1.
F.avansuldelucru.
Observatia1:
AdreselePsiQnusuntutilizatelaunelecicluridegaurire.
Observatia2:
Odataintroduse,datelenecesaregauririisuntretinutedecontrolerulmasiniipanainmomentulincaresuntmodificatesau
cicluldegaurireesteoprit.Laparcurgerearepetataaunuiciclu,nutrebuieintrodusedefiecaredatatoateinformatiile,cidoarcele
caresemodificadelaogauralaalta.
Exemplul1:cicludegaurirepentru4gauri,ceadeatreiagaurafiindcu10mmmaiadanca.
G90G99G81X10Y10Z15R2F100
X20
X30Z25
X40Z15
G80
Exemplul2:cicludegaurirecareserepetade4ori.
G91G99G81X10Y6Z10R8K4F100

22.8.3.G73gaurirerapida
SintaxafrazeicarecontineG73esteurmatoarea:
G90G98
sausauG73X.Y.Z.Q.F.
G91G99

Burghiulsepozitioneazadeasupraprimeigauri,lanivelulinitial,apoicomandaG73estecititadecontrolersiincepeciclul.Burghiul
seapropierapidpanainpunctulR,deundeincepesasedeplasezecuavansdelucrupanacandvafiajunslaadancimeaQfatade
acestpunct.Urmeazaoretragerepeoanumitadistanta.Aceastadistanta,mica,nupoateficontrolatadeprogramator,eafiindo
constantaamasinii.UrmeazaonouafazadegaurirepeadancimeaQsioscurtaretragere.Aceastasecventaserepetapanala
atingerea fundului gaurii (planul Z). Retragerea burghiului dupa prelucrarea gaurii se face pana in punctul initial daca a fost
programatafunctiaG98,saupanainpunctulRdacaactivesteG99.SecitesteunnoublocsidacaacestacontineadreseleXsi/sau
Ysepozitioneazaburghiulinpunctulindicatsisereiacicluldegaurirerapida.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

26/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

22.8.4.G74filetare
SintaxafrazeicarecontineG74esteurmatoarea:
G90G98
sausauG74X.Y.Z.P.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Temporizaresischimbareasensuluiderotatieabroseiportscula.
Op.5RetragerecuavansdelucrupanainpunctulR.
Op.6Temporizaresirevenirealasensulnormalderotatieabroseiportscula.
DupacuminfrazacareadeclansatfiletareaafostprogramatG98sauG99sevafaceretragererapidapanalanivelulinitialsau
sculavaramaneinpunctulRpanalaurmatoareamiscare.
Observatie:trebuierespectatarelatiaF=S*PundeF=avansul,S=turatia,P=pasulfiletului.

22.8.5.G76alezaredefinisare
SintaxafrazeicarecontineG74esteurmatoarea:
G90G98
sausauG76X.Y.Z.R.P.Q.F.

G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Temporizare,oprireaturatieiarboreluiprincipalsiretragereasculeicatrecentrulgauriicudistantaQ.
Op.5RetragerecuavansdelucrupanalanivelulR.
Op.6RevenireasculeiinpunctulR(deplasarepedistantaQ).
Miscareaurmatoaredepindedefunctiacareafostapelatainfrazaalezare:G98sauG99.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

27/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Observatie:Acestciclupoatefiutilizatdoarpemasinilelacareesteposibilaorientareabroseiportscula,adicaoprireaeiprecisa
astfelincatvarfulsculeidealezatsafieplasatpeoanumitageneratoareagaurii(planulmedianverticalal
sculeitrebuiesafieparalelcuplanulXOZalmasinii,pentrucaretragereaQasculeisaseefectuezeintr
adevarcatrecentrulgaurii).

22.8.6.G80anulareacicluluidegaurire
Unele din adresele utilizate la programarea ciclurilor de gaurire sunt modale (Z, P, Q si R), astfel incat
raman memorate si dupa efectuarea ciclului pentru care au fost programate. Ciclul trebuie anulat, astfel
eliminanduse automat din memorie valorile adreselor Z, P, Q si R, inainte de a programa un alt ciclu.
Anularea unui ciclu se face cu functia G80. Aceasta trebuie plasata in fraza consecutiva programarii
ciclului.
Observatie:
G80esteactivatautomatla:
1)pornireamasinii
2)actionareabutonuluiResetdepepanouldecontrol
3)laapasareabutonuluiOpriredeurgenta.

22.8.7.G81gaurire
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidegaurireG81esteurmatoarea:
G90G98
sausauG81X.Y.Z.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Retragererapidapanalanivelulinitial(G98)saupanainpunctulR(G99).

22.8.8.G82gaurirecutemporizare
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidegaurireG81esteurmatoarea:
G90G98
sausauG82X.Y.Z.P.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Temporizare.
Op.5Retragererapidapanalanivelulinitial(G98)saupanainpunctulR(G99).

22.8.9.G83gaurireadanca
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidegaurireadancaG83esteurmatoarea:
G90G98
sausauG83X.Y.Z.Q.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

28/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaQ.
Op. 4 retragere rapida pana in punctul R.Apropiere rapida pana la 1 mm de fundul tronsonului de gaura prelucrat la operatia
precedenta.Miscarile3si4suntrepetatepanalaatingereaadancimiiZagaurii.
Op.5Retragererapidapanalanivelulinitial(G98)saupanainpunctulR(G99).
AcestciclusedeosebestedegaurirearapidadoarprinfaptulcaretragerileintermediaresefacpanainpunctulRsinudoarpeo
micadistanta.

22.8.10.G84filetarecutarodul
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidefiletarecutarodulG84esteurmatoarea:
G90G98
sausauG84X.Y.Z.R.P.F.
G91G99
Acestciclunusedeosebestedeceldefiletarecucutitul,G74,decatprinordineaadreselorinfraza:Z,P,RlaG74siZ,R,PlaG84.

22.8.11.G85alezare
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidealezareG85esteurmatoarea:
G90G98
sausauG85X.Y.Z.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Retragerecuavansdelucrupanalanivelulinitial(G98)saupanainpunctulR(G99).
FatadeciclulG76,alezaredefinisare,existaoseriedediferente,dupacumurmeaza:revenireainplanulinitialsauceldereferinta
nu se mai face cu retragerea sculei catre centrul gaurii si nu se mai opereaza temporizare la atingerea fundului gaurii. Aceasta
implicaomitereadinfrazacuG85aparametrilorPsiQ.Inplus,deoarecesculasedeplaseazalarevenirepeaceeasitraiectoriecasi
in faza de prelucrare, ciclul G85 poate fi efectuat pe orice masina de frezat, fara restrictia impusa de oprirea precisa, ca in cazul
alezariidefinisare.

22.8.12.G86alezare
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluidealezareG86esteurmatoarea:
G90G98
sausauG86X.Y.Z.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalaadancimeaZ.
Op.4Retragererapidapanalanivelulinitial(G98)saupanainpunctulR(G99).
FatadeciclulG85,diferentaconstainfaptulcaretragereadingauraasculeisefacecuavansrapid

22.8.13.G87alezaredejosinsus
Sintaxafrazeipentruprogramareacicluluidealezaredejosinsus,G87,esteurmatoarea:
G90G98
sausauG87X.Y.Z.P.Q.R.F.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

29/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2Oprireaaxuluiprincipalsiorientareasa.DeplasareinplanulXOYcatrecentrulgauriicudistantaQ.
Op.3ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.4Pornirearotatieiaxuluiprincipalinsensorar,siefectuareadeplasariiQ
Op.5PrelucrarepanalanivelulZ(cudeplasareZpozitiv)sitemporizare.
Op.6Oprireaaxuluiprincipalsiorientareasa.
Op.7DeplasareQ.
Op.8Retragererapidapanalanivelulinitial.
Op.9DeplasareQsipornirearotatieiaxuluiprincipalinsensorar.

22.8.14.G89gaurire
SintaxafrazeipentruprogramareacicluluideGaurire,G89,esteurmatoarea:
G90G98
sausauG89X.Y.Z.P.R.F.
G91G99
Secventademiscariesteurmatoarea:
Op.1PozitionarerapidainX,YsiZ(nivelulinitial).
Op.2ApropiererapidapanainpunctulR.
Op.3PrelucrarepanalanivelulZsitemporizare.
Op.4Retragererapidapanalanivelulinitial(G98)saulanivelulR(G99).

22.9.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

30/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Exempludeutilizareaciclurilordegaurire
PentruprelucrareagaurilorinreperuldinFig.21seutilizeazasecventadeprogramprezentataincontinuare.
N0040M06T01Schimbareasculei
N0050G90G00X10Y30Z12S1000M03Pozitionareasculeilanivelulinitial
N0060G99G81X10Z3017R2F75Gaura1,retragerelanivelulR
N0070Y10Gaura2,retragerelanivelulR
N0080X30Gaura3,retragerelanivelulR
N0090G98Z30Gaura4,retragerelanivelulinitial
N0100G99X90Gaura5,retragerelanivelulR
N0110Y10Gaura6,retragerelanivelulR
N0120X110Gaura7,retragerelanivelulR
N0130G98Y30Gaura8,retragerelanivelulinitial
N0140G91G80G28X0Y0Z0M05Masinaacasa,oprireaaxuluiprincipal
N0150M06T02Schimbareasculei
N0160G90G00X60Y28Z12S750M03Pozitionareasculeilanivelulinitial
N170G99G83Y28Z17Q6R2F60Gaura9,retragerelanivelulR
N180G98Y12Gaura10,retragerelanivelulinitial
N190G91G80G28X0Y0Z0M05Masinaacasa,oprireaaxuluiprincipal
N0200M30Terminareaprogramului

22.10.G90programareincoordonateabsolute
FunctiaG90activeazamoduldelucrucuprogramareapunctelorincoordonateabsolute(raportatelanululpiesei).Programareain
coordonateabsoluteestemodulimplicitdelucrudacaintrunprogramnuesteapelataniciunadinfunctiiledingrupul3(vezitabelul
1),decinuesteprecizattipuldecoordonateutilizatpentruprogramareapunctelor,seconsideracatoatecoordonateleutilizatesunt
absolute(tinandseamadeexceptiileprezentatedeja,exemplu,adreseleIsiJ).
Observatie:
G90esteactivinmodimplicitlapornireamasinii,duparesetareadelapanouldecontrolalmasinisidupaoprireamasiniicu
butonulopriredeurgenta.

22.11.G91programareincoordonaterelative
Functia G91 activeaza modul de lucru cu programarea punctelor in coordonate relative. Din momentul apelarii ei coordonatele
utilizatepentruprogramareapunctelorsuntmasuratefatadepozitiacurentaasculei.
FunctiileG90siG91apartinaceluiasigrup,decinupotcoexistainaceeasifraza.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

31/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

22.12.G94avansulexprimatinmm/min
CandesteactivG94avansulprogramatesteexprimatinul/min,undeulesteunitateademasurapentrulungime:inchsaummdupa
cumesteactivG20,respectivG21.

22.13.G95avansexprimatinmm/rot
CandesteactivG95avansulprogramatesteexprimatinul/rot,undeulesteunitateademasurapentrulungime:inchsaummdupa
cumesteactivG20,respectivG21.

22.14.G98revenirelanivelulinitial
FunctiaG98esteutilizataconjugatcufunctiilepentruprogramareaciclurilordegaurire.DacaesteactivG98,retragereasculeidupa
prelucrareagauriisefacepanalanivelulinitial(planulorizontalincaresafacutpozitionareasculei).

22.15.G99revenirelanivelulR
FunctiaG99esteutilizataconjugatcufunctiilepentruprogramareaciclurilordegaurire.DacaesteactivG99,retragereasculeidupa
prelucrareagauriisefacepanalanivelulR(planulorizontalpanalacaresaefectuatapropierearapidaasculei).Reamintimca
nivelul(cotaZ)aplanuluirespectivseprogrameazacuadresaRincadrulciclurilordegaurire.

22.16.G170G173comenzipentrufrezareabuzunarelorcircularesidreptunghiulare

PrinutilizareafunctiilorG170..G173sepoateprogramaprelucrareabuzunarelorcircularesaudreptunghiulare(Fig.22).
Observatie:Trebuieacordataoatentiedeosebitaprogramariiciclurilorpentruprelucrareabuzunarelor,deoarecefiecareciclupoate
fi descris in trei moduri. Diferentierea modurilor de descriere se face prin valorile care urmeaza adreselor P, I si J in cazul
buzunarelorcirculare(G170,G171)sauadreselorP,IsiKincazulbuzunarelordreptunghiulare(G172,G173).Desirezultatulfinal
(formasidimensiunilebuzunarului)esteacelasi,demodulincaresuntutilizateadreselemaisusmentionatedepindetraiectoriape
careoparcurgesculaintimpulprelucrarii.
Incontinuareseprezintasaseexempledeprogrameincareseutilizeazafunctiilepentruprelucrareabuzunarelorinterioare,cate
trei pentru fiecare tip de buzunar. Pentru fiecare tip de buzunar sunt prezentate toate variantele de programare a ciclului de
prelucrare.

22.16.1.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcirculardegrosare

Observatie:punctulde0absolutestememoratinfisieruldecorectii
Programulnr.2ProgramdedegrosarepentruprelucrareaunuibuzunarcircularfolosindfunctiileG170siG171
[BILLETX75Y90Z30

Dimensiunilesemifabricatului

[EDDGEMOVEX37,5Y45

Pozitiapunctuluidezerorelativlacoltuldinstangajosal
semifabricatului

[TOOLDEFT1D6Z0

Nr.sculei,diametrulsipozitiaacesteia

O0005

Nr.deprogram

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

32/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

N0040G91G21G28X0Z0

Coordonatelepunctuluidereferinta

N0050M06T01

Nr.sculei

N0060G90G00X0Y0Z10S3000M03

Coordonateabsolute,deplasarerapidaasculeide10mm
deasupra suprafetei de prelucrat, pornire turatie arbore
principal

N0070G01Z0F300

Apropriereasculeidesuprafatapieseisisetareaavansului

N0080G170R0P0Q3X0Y0Z6I0J0K24

Cicludeprelucrareabuzunaruluicircular

N0090G171P75S3000R75F250B3500J200

Cicludeprelucrareabuzunaruluicircular

N0100G00Z25M05

Deplasarerapida a sculei la 25 mm deasupra suprafetei


prelucratesioprireaturatiei

N0110G91G28X0Y0Z0

Intoarcerelapunctuldenul
Resetareprogram

N0120M30

ExplicareapelargaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG170siG171
PentrufunctiaG170:N0080G170R0P0Q0X0Y0Z6I0J0K24
RdefinestepozitiasculeipeaxaZlainceputulciclului
PcandPeste0ciclulestedestinatdegrosarii
QdefinesteincrementareapeZinvedereaprelucrariibuzunarului.Inprogramuldemaisuspatrundereasculeiinadancimeapiesei
sefaceinpasidecate3mm.
XdefinestecoordonatainXacentruluibuzunarului
YdefinestecoordonatainYacentruluibuzunarului
Zdefinestebazabuzunarului(6mm)fatadesuprafatapiesei.
Idefinesteadaosuldeprelucrarepesuprafatalaterala(0doarladegrosare)
Jdefinesteadaosuldeprelucrarelabazabuzunarului(0doarladegrosare)
Krazabuzunarului(24deoareceprelucrareasevafaceinsenstrigonometric)
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

33/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

PentrufunctiaG171:N0090G171P75S300R75F250B3500J200
Padancimeadeaschiere,caprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
Sturatialadegrosare(S3000)3000rot/min
RavansulladegrosaredealungulaxeiZ(75mm/min)
FavansulladegrosareinplanulXY(250)(250mm/min)
Bturatialafinisare(3500rot/min)neaplicabilaincazuldegrosarii
Javansullafinisare(200mm/rot)neaplicabilaincazuldegrosarii
La stabilirea corectiilor de scula trebuie specificata raza frezei cu care se va prelucra buzunarul. Sensul parcurgerii traseului de
prelucrareestecontrolatdeK.K<0(K24)sugereazaoparcurgereinsenstrigonometriciarK>0insensorarvaloarealuiQeste
totdeaunapozitiva(Q+3).
Cand sa incheiat prelucrarea, scula aschietoare se retrage 1 mm dea lungul axei Z, se deplaseaza apoi rapid pana in centrul
buzunarului iar apoi continua sa se retraga dea lungul axei Z. Programul de mai sus este conceput pentru o prelucrare de
degrosareindouatreceri.

22.16.2.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcirculardegrosaresifinisare

Diferentadintreprogramulanterior(0002)siacesta(0003)esteaceeacaacestprogramlasaunadaossipentrufinisarepeperetii
buzunaruluisilabazaacestuia.
[BILLETX75Y90Z30
[EDDGEMOVEX37,5Y45
[TOOLDEFT1D6Z0
O0003
N0040G91G21G28X0Z0
N0050M06T01
N0060G90G00X0Y0Z10S3000M03
N0070G01Z0F300
N0080G170R0P0Q3X0Y0Z6I0J0K24
N0090G171P75S3000R75F250B3500J200
N0100G00Z25M05
N0110G91G28X0Y0Z0
N0120M30
ExplicareapelargaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG170siG171
PentrufunctiaG170:N0080G170R0P0Q3X0Y0Z6I0.5J0.1K24
RsedefinestepozitiasculeipeaxaZlainceputulciclului
PcandPeste0ciclulestedestinatdegrosarii
QdefinesteincrementareapeZinvedereaprelucrariibuzunarului.Inprogramuldemaisusincrementareasefacededouaori,cu
cate3mmdefiecaredata,rezultandastfeladancimeabuzunaruluide6mm.
XdefinestecoordonatainXacentruluibuzunarului
YdefinestecoordonatainYacentruluibuzunarului
Zdefinestebazabuzunarului(6mm)fatadesuprafatapiesei
Iindicamarimeaadaosuluideprelucrarelasatpeperetelebuzunaruluipentrufinisare
Jindicamarimeaadaosuluideprelucrarelasatpefundulbuzunaruluipentrufinisare
Krazabuzunarului(24deoareceprelucrareasevafaceinsenstrigonometric)
PentrufunctiaG171:N0090G171P75S300R75F250B3500J200
Padancimeadeaschiere,caprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

34/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Sturatialadegrosare(S3000)3000rot/min
RavansulladegrosaredealungulaxeiZ(75mm/min)
FavansulladegrosareinplanulXY(250)(250mm/min)
Bturatialafinisare(3500rot/min)
Javansullafinisare(200mm/rot)

22.16.3.G170siG171prelucrareaunuibuzunarcircularfinisareprintrosinguratrecere

Diferentadintreprogramulanteriorsicelprezentmaijosconstainaceeacainacestcazsculaaschietoaresedeplaseazapanala
adancimeafinalaabuzunarului,realizanddoaroperatiadefinisare.
[BILLETX75Y90Z30
[EDDGEMOVEX37,5Y45
[TOOLDEFT1D6Z0
O0004
N0040G91G21G28X0Z0
N0050M06T01
N0060G90G00X0Y0Z10S3000M03
N0070G01Z0F300
N0080G170R0P1Q3X0Y0Z6I0.5J0.1K24
N0090G171P75S3000R75F250B3500J200
N0100G00Z25M05
N0110G91G28X0Y0Z0
N0120M30
ExplicareapelargaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG170siG171
PentrufunctiaG170:N0040G170R0P1Q3X0Y0Z6I0.5J0.1K24
RsedefinestepozitiasculeipeaxaZlainceputulciclului
PcandP=1esteprogramatuncicluexclusivdefinisare
QesteignoratdacaP=1
XdefinestecoordonatainXacentruluibuzunarului
YdefinestecoordonatainYacentruluibuzunarului
Zdefinestebazabuzunarului(6mm)fatadesuprafatapiesei.
IesteignoratdacaP=0
JesteignoratdacaP=0
Krazabuzunarului(24deoareceprelucrareasevafaceinsenstrigonometric)
Pentrufunctia171:N0040G171P75S300R75F250B3500J200
Padancimeadeaschiere,caprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
Sturatialadegrosare(S3000).TrebuieintrodusaovaloarepentruS,insaaceastavafiignorataincazuluneiprelucrariexclusivde
finisare
RavansulladegrosaredealungulaxeiZ(75).Trebuieintrodusaovaloare,insaaceastavafiignorataincazuluneiprelucrari
exclusivdefinisare
FavansulladegrosareinplanulXY(250).Trebuieintrodusaovaloare,insaaceastavafiignorataincazuluneiprelucrariexclusiv
definisare
Bturatialaoperatiadefinisare(3500rot/min)
Javansuloperatiadefinisare(200mm/rot)
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

35/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Observatie: desi o serie de adrese sunt ignorate in timpul rularii programului, acestea trebuie sa existe (inclusiv valoarea lor
numerica)pentrucafrazasafieinterpretatacorectsiinacestmodevitateeventualeleerori.

22.16.4.G172siG173prelucrareaunuibuzunardreptunghiulardegrosare

Observatie:punctulde0absolutestememoratinfisieruldecorectii
Programulnr.5.Programpentrudegrosareaunuibuzunardreptunghiular
[BILLETX75Y90Z30

Dimensiunilesemifabricatului

[EDDGEMOVEX37.5Y45

Pozitiapunctuluide0relativlacoltuldinstangajosa
semifabricatului

[TOOLDEFT1D6Z0

Nr.sculei,diametrulsipozitiaacesteia

00005

Nr.deprogram

N0040G91G21G28X0Z0

Coordonatelepunctuluidereferinta

N0050M06T01

Nr.sculei

N0060G00X0Y0Z0S3000M03

Coordonateabsolute,deplasarerapidaasculei la 10
mm deasupra suprafetei de prelucrat, pornire turatie
arboreprincipal

N0070G01Z0F300

Deplasarea sculei pana la suprafata de prelucrat,


setareaavansului

N0080G172I50J50K0P0Q3R0X25Z6

Cicludeprelucrareabuzunaruluidreptunghiular

N0090 G173 I0 K0 P75 T1 S300 R75 F250 B3500 J200


Z5

Cicludeprelucrareabuzunaruluidreptunghiular

N0100G00Z25M05
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

36/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Deplasarerapidaasculeila25mdeasuprasuprafetei
prelucratesioprireaturatiei
N0110G91G28X0Y0Z0

Intoarcerelapunctuldenul

N0120M30

Resetareprogram

ExplicareainamanuntaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG172siG173
PentrufunctiaG172:N0080G172I50J50K0P0Q3R0X25Y25Z6
IlungimeadealungulaxeiXabuzunaruluideprelucrat(50)
JlungimeadealungulaxeiYabuzunaruluideprelucrat(50)
Krazalacolturiledreptunghiului(inactivalaacestsoftware)
Pstabilestetipulprelucrarii0=degrosare
QstabilesteincrementareapeZinvedereaprelucrariibuzunarului.Inprogramuldemaisus,incrementareapeZsefacededoua
oricucate3mmdefiecaredata,rezultandastfeladancimeade6mmabuzunarului
Rpunctul(planul)"R"fatadeZabsolut
Xdefinestecoltul"X"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
Ydefinestecoltul"Y"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
ZdefinestecotaZafunduluibuzunarului(6fatadesuprafatapiesei,deciadancimeade6mmabuzunarului)
PentrufunctiaG173:N0090G173I0K0P75T1S300R75F250B3500J200Z5
Iadaosuldefinisarepeperetiibuzunarului(inacestcazeste0,nefiindimplicatasiofinisare)
Kadaosuldefinisarelabazabuzunarului(inacestcazeste0)
Padancimeadeaschierecaprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
Tcodificareasculeidestinaterealizariibuzunarului(sculanr.1)
Sturatiaarboreluiprincipalladegrosare(3000rot/min)
RavansulladegrosaredealungulaxeiZ(75mm/min)
FavansulladegrosareinplanulXY(250mm/min)
Bturatiaarboreluiprincipallafinisare(3500rot/min),nueutilizatainacestcaz
Javansullafinisare(200mm/min),nuesteutilizatinacestcaz
Zplanulderetragereasculeidupaprelucrare(5mmdeasupraplanului"R")
Programuldemaisusesterealizatpentrudegrosaredindouatreceri.
ObservatiipentrufunctiaG172:
SemnulluiIsiJimpunsensuldeparcurgerealtraseuluifrezei('+'pentruparcurgereainsensorarsi''pentruparcurgereain
senstrigonometric)
Ktrebuieprogramatlavaloarea0deoarecelasotfwareulcurent(DENFORD)razacolturiloresterazasculeiaschietoare
(frezei)
XsiYcoordonaterelativefatadepunctuldezero(nulul)alpiesei(fig.24),inexemplu,centrulbuzunarului.Distantadela
punctuldenulpanalacoltuldinstangajosalbuzunaruluiesteX25Y25.
ObservatiipentrufunctiaGI173:
dacaIsiKsuntsetatelavaloarea0,programulvarealizadoarciclurilededegrosare(inexemplu2cicluri),lafelcasiincazul
prelucrariibuzunarelorcirculare
Tnumarulsculei(T1)trebuieprogramat.

22.16.5.G172siG173prelucrareaunuibuzunardreptunghiulardegrosaresifinisare
Programul006
[BILLETX75Y90Z30
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

37/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

[EDGEMOVEX37.5Y45
[TOOLDEFT1D6Z0
00006
N0040G91G21G28X0Y0Z0
N0050M06T01
N0060G90G00X0Z10S300003
N0070G01Z0F300
N0080G172150J50K0P0Q3R0X25Z25Z6
N0090G173I0.5K0.1P75T1S3000R75F250B3500J200Z5
N0100G00Z250M5
N0110G91G28X0Y0Z0
N0120M30
ExplicareainamanuntaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG172siG173
PentrufunctiaG172:N0080G172I50J50K0P0Q3R0X25Z6
IlungimeadealungulaxeiXabuzunaruluideprelucrat(50)
JlungimeadealungulaxeiYabuzunaruluideprelucrat(50)
Krazadecurburadelacolturiledreptunghiului(inactivalaacestsoftware)
Pstabilestetipulprelucrarii0=degrosare
QstabilesteincrementareapeZinvedereaprelucrariibuzunarului.Inprogramuldemaisus,incrementareapeZsefacecucate3
mm,rezultandastfeladancimeade6mmabuzunarului
Rpunctul(planul)"R"fatadeZabsolut
Xdefinestecoltul"X"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
Ydefinestecoltul"Y"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
ZdefinestecotaZafunduluibuzunarului(6fatadesuprafatapiesei,deciadancimeade6mmabuzunarului)
PentrufunctiaG173:N0090G173I0.5K0.1P75T1S300R75F250B3500J200Z5
Iadaosuldefinisarepeperetiibuzunarului(0,5mm)
Kadaosuldefinisarelafundulbuzunarului(0,1mm)
Padancimeadeaschierecaprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
Tcodificareasculeidestinaterealizariibuzunarului(sculanr.1)
Sturatiaarboreluiprincipalladegrosare(3000rot/min)
Ravansulladegrosaredealungulaxeiz(75mm/min)
FavansulladegrosareinplanulXY(250mm/min)
Bturatiaarboreluiprincipallafinisare(3500rot/min)
Javansullafinisare(200mm/min)
Zplanulderetragereasculeidupaprelucrare(5mmdeasupraplanului"R")
Observatie:candIsiKsunturmatedevalorinenuleprogramulvarealizacicluldefinisaredupaincheiereacompletaaciclurilorde
degrosare.

22.16.6.G172siG173preluareaunuibuzunardreptunghiularfinisareprintrosinguratrecere
Programul007
[BILLETX75Y90Z30
[EDGEMOVEX37.5Y45
[TOOLDEFT1D6Z0
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

38/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

00007
N0010G91G21G28X0Y0Z0
N00220M06T01
N0043G90G00X0Y0Z10S3000M03
N0040G01Z0F300
M0050G172I50K0P1Q3R0X25Y25Z6
N0060G173IO.5K0.1P75T1S3000R75F250B3500J200Z5
N0070G00Z25M05
N0080G91G28X0Y0Z0
N0090M30
ExplicareainamanuntaliniilordeprogramincaresuntimplicatefunctiileG172siG173
PentrufunctiaG172:N0040G172I50J50K0P1Q3R0X25Y25Z6
IlungimeadealungulaxeiXabuzunaruluideprelucrat(50)
JlungimeadealungulaxeiYabuzunaruluideprelucrat(50)
Krazadecurburadelacolturiledreptunghiului(inactivalaacestsoftware)
Pstabilestetipulprelucrarii:finisaredintrosinguratrecere(P1)
QdefinesteincrementareapeZinvedereaprelucrariibuzunarului.Inacestcazesteignoratdeoareceavemdoarunsingurciclude
finisare.
Rpunctul(planul)"R"fatadeZabsolut
Xdefinestecoltul"X"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
Ydefinestecoltul"Y"albuzunaruluiincoordonateabsolutefatadenululpiesei
ZdefinestecotaZafunduluibuzunarului(6fatadesuprafatapiesei,deciadancimeade6mmabuzunarului)
PentrufunctiaG173:N0040G173I0.5K0.1P75T1S3000R75F250B3500J200Z5
Iadaosuldeprelucrarelafinisarepentrusuprafatalateralaseignorapentrufinisare
Kadaosuldeprelucrarepentrubazabuzunaruluiseignorapentrufinisare
Padancimeadeaschierecaprocentajdindiametrulsculei(75%dindiametrulsculei)
Tcodificareasculeidestinaterealizariibuzunarului(sculanr.1)
Sturatiaarboreluiprincipalladegrosare.Sevaintroduceovaloarecarevafiignoratainacestcaz.(uncicludefinisare)
RavansuldealungulaxeiZladegrosare.Sevaintroduceovaloarecarevafiignoratainacestcaz.(uncicludefinisare)
FavansulladegrosareinplanulXYladegrosare.Sevaintroduceovaloarecarevafiignoratainacestcaz.(uncicludefinisare)
Bturatiaarboreluiprincipallafinisare(3500rot/min)
Javansullafinisare(200mm/min)
Zplanulderetragereasculeidupaprelucrare(5mmdeasupraplanului"R")
Observatie:Toatedatelespecificedegrosariivorfiignoratedeprogramintimpulrularii.Esteinsanecesaraintroducereaunorvalori
sipentruacestedatedeoarece,incazcontrar,lacompilareasecventialaaprogramuluisarsemnalaerori.

23.FUNCTIIDETIPM

Introducere

FunctiiledetipMsuntfunctiiauxiliarepentrutransmitereaunorcomenzidetipul"pornitoprit"unorcomponentealemasiniiunelte
(pornireaturatieiM05,etc).Functiilealcarorcontinutestereprezentatprinvalorimicisuntingeneralcomuneunuinumarmarede
echipamente de conducere numerica, in timp ce valorile mari ale functiilor se adreseaza unor trasaturi specifice cate unui
echipament.
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

39/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

OfunctiedetipMpoatefidefinitafolosindoadresadetipMsiunnumarformatdindouacifrecainfigurademaijos:
M00
Adresanr.dindouacifre

23.1.FunctiidetipMrecunoscutedeechipamentulCNCDenford

ListafunctiilorM
Tabelul2
FunctiaM

Descriere

M00*

Oprireaprogramului

M01*

Oprireaoptionalaaprogramului

M02*

Resetareaprogramului

M03

Pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsensorar

M04

Pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsenstrigonometric

M05

Oprireaturatiei

M06

Schimbareaautomataasculelor

M08

Pornirealichiduluideracireungere

M09

Oprirealichiduluideracireungere

M10

Deschidereasistemuluidefixareasemifabricatului

M11

Inchidereasistemuluidefixareasemifabricatului

M13

Pornireaturatieiinsensorarsialichiduluideracireungere

M14

Pornireaturatieiinsenstrigonometricsialichiduluideracireungere

M19

Orientareaarboreluiprincipal

M20

DeplasareaMASS(magazinulautomatdeschimbareasculelor)subarboreleprincipal

M21

DeplasareaMASSdesubarboreleprincipal

M22

DeplasareaMASSinjos

M23

DeplasareaMASSinsus

M24

Deschidereasistemuluidefixareaportsculeiinarborelemasinii

M25

Inchidereasistemuluidefixareaportsculeiinarborelemasinii

M27

Resetareapozitieimagazinuluidescule

M30

Oprireaprogramuluisipozitionarelainceputullui

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

40/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

M32

Rotireamagazinuluidesculeinsensorar

M33

Rotireamagazinuluidesculeinsenstrigonometric

M38

Deschidereausiideprotectie

M39

Inchidereausiideprotectie

M62

Iesireauxiliara1activa

M63

Iesireauxiliara2activa

M64

Iesireauxiliara1dezactivata

M65

Iesireauxiliara2dezactivata

M66

Asteptarepentruiesireaauxiliara1activata

M67

Asteptarepentruiesireaauxiliara2activata

M70

SchimbareasemnuluipedirectiaXactivat(oglindirepeaxaX)

M71

SchimbareasemnuluipedirectiaYactivat(oglindirepeaxaY)

M76

Asteptarepentruiesireaauxiliara1dezactivata

M77

Asteptarepentruiesireaauxiliara2dezactivata

M80

SchimbareasemnuluipedirectiaXdezactivat

M81

SchimbareasemnuluipedirectiaYdezactivat

M98

Apelaresubprogram(subrutina)

M99

Incheiereasubprogramuluisirevenireinprogramulapelant

Observatia1:
FunctiileMmarcatecu*vorfiexecutatelaincheiereaunuibloc(ex.:dupaefectuareamiscarilor).
Observatia2:
IntrunblocnupoateexistadecatosingurafunctiedetipM.Incazulcandexistamaimulteastfeldefunctiiechipamentul
CNCvaexecutadoarultimafunctiedetipMdincadrulblocului.
Observatia3:
FunctiiledetipMdelaM19panalaM27inclusiv,precumsifunctiileM32siM33suntfolositedoarincazulexecutariiunor
operatiideintretinere.Acestefunctiipotfiintrodusepanouluidecontrolalmasiniisinuvorapareaincadrulprogramelor.

23.2.M00oprireaprogramului

Cand echipamentul CNC va citi aceasta functie in interiorul unui bloc va opri derularea programului. Repornirea (continuarea)
acestuiadinpunctulincareafostopritsepoatefaceprinapasareatastei[CYCLESTART].

23.3.M01oprireaoptionalaaprogramului

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

41/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

AreacelasiefectcasifunctiaanterioaraM00,cudiferentacainacestcazechipamentulCNCnuvaopriprogramuldecatdacaeste
actionatatastaoptionala[STOP].

23.4.M02resetareaprogramului
AceastafunctiesesizeazasfarsitulprogramuluisirealizeazaoresetaregeneralaaMUCN,iarechipamentulCNCvaaducetoate
setarilemasiniilastarealorinitiala.FunctiaseaseamanacuM05.

23.5.M03pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsensorar
Rotireaarboreluiprincipalinsensorarestedeterminatadevizualizareaarboreluiprincipaldesusinjos,privinddinspateleacestuia
catre scula aschietoare dea lungul axei Z. Pornirea turatiei este activata la inceputul blocului de program in care este prezenta
functiaM03,inaintearealizariicelorlaltemiscarialeelementelormobile.

23.6.M04pornireaturatieicurotireaaxuluiprincipalinsenstrigonometric

Functiaesteasemanatoarecufunctiaprecedenta(M03)cudeosebireacarotireaarboreluiprincipalsefaceinsenstrigonometric.

23.7.M05oprireaturatiei

FunctiaM05,deoprireaturatiei,esteactivatalaincheiereabloculuidincarefaceparte(deexempludupaincheiereadeplasarilor).

23.8.M06schimbareaautomataasculelor

Activeazadeplasareamagazinuluidesculeinpozitiaarboreluiprincipalinvedereaschimbariisculei.Ex:M06T03:Aceastaliniede
comandavarealizaschimbareasculeicurente(fixatepemasina)cusculanumarul3.Defapt,M06apeleazaunsubprogramcare
presupuneefectuareamaimultoractiuni:
oprireaturatiei
deplasareaorganelormobilelacapatuldecursacareasiguraspatiulnecesarmanevrelordeschimbareasculei
aducereamagazinuluidesculesubarboreleprincipal
coborareaaxuluiprincipalpanalanivelulcorespunzatoreliberariisculei
eliberareasculei
ridicarealacapatdecursaaaxuluiprincipal
indexareamagazinuluidescule
coborareaaxuluiprincipalpanalanivelulcorespunzatorpreluariisculei
preluareatifixareasculei
ridicarealacapatdecursaaaxuluiprincipal
aducereamagazinuluidesculeinpozitia'retras'
pornireaturatiei.

23.9.M08pornirealichiduluideracireungere

Pornestepompacircuituluideracireungere.

23.10.M09oprirealichiduluideracireungere

Oprestepompacircuituluideracireungere.

23.11.M10deschidereasistemuluidefixareasemifabricatului
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

42/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

Deschidesistemuldefixareinvedereaeliberariisemifabricatului.

23.12.M11inchidereasistemuluidefixareasemifabricatului

Inchidesistemuldefixareinvedereaprinderiisemifabricatului.

23.13.M13pornireaaturatieiinsensorarsialichiduluideracireungere

AceastafunctiecombinafunctiileM03siM08prezentateanterior.FunctiaM05vaoprisimultanturatiasilichidulderacireungere.

23.14.M14pornireaturatieiinsenstrigonometricsialichiduluideracireungere

Realizeazapornireaconcomitentaaturatiei(insensinversfatadeM13)sialichiduluideracireungere.

23.15.M19orientareaarboreluiprincipal

Aceastafunctievarealizaoorientareaarboreluiprincipal

23.16. M20 deplasarea MASS (Magazinul Automat de Schimbare a Sculelor) sub arborele
principal
AceastafunctierealizeazadeplasareamagazinuluidesculedinpozitiasainitialasubarboreleprincipalalMUCN.

23.17.M21deplasareaMASSdesubarboreleprincipal

RealizeazadeplasareaMASSinpozitiasainitiala(langaarboreleprincipal)

23.18.M22deplasareaMASSinjos

RealizeazadeplasareaMASSdealungulaxeiZinjos.

23.19.M23deplasareaMASSinsus

RealizeazadeplasareaMASSdealungulaxeiZinsus.

23.20.M24deschidereasistemuluidefixareasculei

Deschidemecanismuldeprinderealsculelorinaxulmasinii.

23.21.M25inchidereasistemuluidefixareasculei

Inchidemecanismuldeprinderealsculelorinaxulmasinii.

23.22.M27resetareapozitieimagazinuluidescule

Restabileste pozitia initiala a magazinului de scule. Este mai de graba o actiune logica, in urma acesteia locasul din fata al
magazinuluidesculevafiinterpretatcafiindprimullocas.Aceastafunctienuproducerotireamagazinuluidesculederegulafunctia
M27seutilizeazaconjugatcuM32sauM33.

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

43/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

23.23.M30oprireaprogramuluisipozitionarelainceputullui

Aceastafunctieopresterulareaprogramuluiinmomentulcandsaajunslasfarsitullui.DupaaceastaECNrealizeazasiun"reset"
revenindlaprimalinieaprogramului.DacafunctiaM30esteurmatadeunnumardebloc,programulsevaintoarcelainceputul
aceluiblocdeprogram.Ex:M30P0140Programulesteopritsirevinelabloculcunumarul140.

23.24.M32rotireamagazinuluidesculeinsensorar

Realizeazaindexareainsensoraramagazinuluidescule(sensulorarsestabilesteprivindmagazinuldesculedesusinjos).

23.25.M32rotireamagazinuluidesculeinsensantiorar

Realizeazaindexareainsensantioraramagazinuluidescule(sensulorarsestabilesteprivindmagazinuldesculedesusinjos).

23.26.M38deschidereausiideprotectie

Deschideecranulprotectoralmasinii.Concomitentcuaceastaseopresteturatiadacaestepornita.Catavremecapaculdeprotectie
estedeschisnupotfilansatecomenzimasiniiniciinmoddirect,nicidinprogram.

23.27.M39inchidereausiideprotectie

Inchideecranulprotectoralmasinii.AceastanupresupunesirepornireaautomataaturatieiopritecuM38.

23.28.M6267,M76,M77

AcestefunctiisuntdestinatetransmiteriideinformatiidelaMUCNcatreunechipamentauxiliaralacesteia(spreexemplu,robotul).
Acestefunctiitransmitinformatiacatreechipamentulauxiliarsiasteaptaunraspunsdelaacesta,careconfirmarealizareaoperatiei.
Inafaradesemnificatiaacestorfunctii,prezentataintabeluldelaparagraful23.1,nusuntnecesarealteexplicatii.

23.29.M70schimbareasemnuluipedirectiaXactivat

Intimpulrulariiprogramului,aparitiafunctieiM70vaaveacaefectschimbareasemnuluicoordonateipedirectiaX..
Ex.:G0X25,5
M70
G01X25.5sculasevadeplasacatrecoordonataX25.5

23.30.M71schimbareasemnuluipedirectiaYactivat

AreacelasiefectcasiM70,insapedirectiaY

23.31.M80schimbareasemnuluipedirectiaXdezactivat
AnuleazaschimbareasemnuluipentruurmatoarelecoordonateinX

23.32.M81schimbareasemnuluipedirectiaYdezactivat
AnuleazaschimbareasemnuluipentruurmatoarelecoordonateinY

23.33.M98apelaresubprogram

Vagenerarealizareaunuisaltdinprogramulprincipallaunsubprogramexistentinmemorie.Acestaesteidentificatprinintermediul
numaruluisau.Numarul subprogramului apelat se introduce prin adresa P, ca in exemplul urmator, care se traduce prin 'Apelul
http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

44/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

subprogramulnumarul1003'
N0560M98P1003

23.34.M99incheiereasubprogramuluisirevenireainprogramulapelant

PeultimalinieaunuisubprogramfunctiaM99incheierulareasubprogramuluipredandcontrolulprogramuluiapelant.DacaM99
esteprezentapeultimalinieaprogramuluiprincipal,aceastavagenerauncicluinfinitincareprogramulprincipalestemereureluat.
Daca functia M99 este urmata de adresa P care indica un numar de bloc, revenirea in programul apelant se va face la blocul
respectiv,sinulacelconsecutivapeluluidesubprogram.

loading...

DocumentInfo
Accesari:17502
Apreciat:

Comenteazadocumentul:

Nuestiinregistrat
Trebuiesafiiutilizatorinregistratpentruaputeacomenta
Creazacontnou

Afostutil?

Dacadocumentulafostutilsicrezicamerita
saadaugiunlinkcatreellatineinsite

Copiazacodul
inpaginawebasiteuluitau.
<ahref="http://www.scritub.com/tehnica
mecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php"
target="_blank"title="MasinadefrezatNovaMillCNC
Manualdeprogramare

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

45/46

28.09.2016

MasinadefrezatNovaMillCNCManualdeprogramare

CopyrightContact(SCRIGROUPInt.2016)

http://www.scritub.com/tehnicamecanica/MasinadefrezatNovaMillCNC23681.php

46/46

S-ar putea să vă placă și