Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea titu

maiorescu Facultatea de medicina


Dentara SPECIALIZAREA TEHNICA
DENTARA

CAIETDEPRACTIC

Student
.

TehnicDentar
AnulI

Tutore

Cadrudidacticsupervizor

..

CUPRINS
1. Cadrulgeneraldeorganizareastagiuluidepractic

2. Obiectivele,tematicasicompetenteledobndite
ncadrulstagiuluidepractic

3. Bibliografie

11

4. Prezentareageneralaparteneruluidepractic

12

5. Portofoliuldepractic

13

6. Fiedeevidenaactivittilorprestate

15

7. Fideevaluareastudentuluipracticant

17

1. CADRULGENERALDEORGANIZAREASTAGIULUIDEPRACTIC

1.1. Prezentaregeneral:

Stagiul de practic al studentilor Facultatii de Medicina Dentara,specializareaTehnicDentardin


cadrulUniversitatiiTituMaiorescuBucurestisedesfoarconformOrdinuluiMinistruluiEducaiei,
CercetriiiTineretului,nr.3.955 din9mai2008privindaprobareaCadruluigeneraldeorganizarea
stagiilor de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen i de masterat i a
Convenieicadruprivind efectuareastagiuluidepracticncadrulprogramelordestudiiuniversitare
delicensaumasterat.nacestcontext:

Stagiul de practic se efectueaz conformFieidisciplinei Practic Profesional/deProfil160


ore, cu oduratade8 ore/zi si 5 zile/sptmn(daca partilesemnatare aleacorduluicadru nu
convin altfel) conform calendarului pregtirii stabilit n acest sens de comun acord de ctre
organizatoruldepractic (instituiadenvmnt superior)iparteneruldepractic(instituia
care participa la procesul de instruire practic a studenilor) pentru fiecare grup de studeni
practicaniiparteneri depracticnparte.Pregtireapracticsederuleazlalocaiilestabilite
princonveniacadruprivindefectuareastagiuluidepractic.

Studentulpracticantefectueazstagiuldepracticcorespunztorniveluluidestudii(an
universitar)conformFieidisciplineideProfil.ncadrulgrupuluiint(grupdestudeni
practicani)studentulpracticantefectueazstagiuldepracticnconformitatecu
conveniacadruncheiatcuparteneruldepracticlacareesterepartizat.

Stagiul de practic asigur aplicarea n practic a cunotinelor teoretice dobndite n cadrul

activitilor didactice academice. Activitile desfurate n cadrul stagiului de practic sunt


astfelalese,nctelesfierelevantedomeniului/specializriipentrucaresepregtescstudenii,
s ofere deschidere ctre noiobiectiveiposibilitide aplicarenviitor.n cadrulstagiului de
practic, studenii primesc teme conform unei tematici i a unor baremuri stabilite de ctre
cadruldidacticsupervisor(cadruresponsabildepractic)decomunacordcututoreledepractic
desemnat de ctre instituia partener de practic; acestea vizeaz ct mai multe dintre
competenelestudentuluipracticantisuntstabilitenbeneficiulacestuia.

Organizatoruldepracticdesemneazuncadrudidacticsupervizordepracticpentru
planificarea,organizareaisupraveghereadesfurriipregtiriipractice.Parteneruldepractic
desemneazuntutorepentrustagiuldepractic.Acesta,mpreuncucadruldidacticsupervizor
depractic,defineteobiectivele,activitileisarcinileconcretepentruperioadastagiuluide
practic,tematicaactivitilorpracticeicompeteneleprofesionalecarefacobiectulstagiului
depregtirepractic.

Responsabilitilestudentuluipracticant:
pedurataderulriistagiuluidepracticstudentulpracticantrespectprogramuldelucru
stabilitiactivitilespecificatedetutorepentrundeplinireaobiectivelor;
studentulpracticantrespectregulamentuldeordineinterioarspecificinstituiei
partenerdepracticinormeledesecuritate,ctidesntatenmunc;
studentulpracticantvafolosiinformaiilelacareareaccesntimpulstagiuluiexclusiv
pentrudezvoltareasaprofesional;nuvafolosiacesteinformaiidesprepartenerulde
practicsauclieniisi,pentrualecomunicaunuitersaupentrualepublica,chiardup
terminareastagiului,dectcuacordulrespectivuluipartenerdepractic.

1.2. Caietuldepractic:
Caietuldepracticesteuninstrumentdelucrupentrustudentiioferacestuiaposibilitateadea
cunoateelementelereferitoarelacadrulgeneraldeorganizareidesfurareastagiuluide
practic,obiectiveleimoduldeefectuareaacestuia.Conineformulareledeevidentaaactivitatilor
depracticaobligatorii,griladecompetenevizatedeorganizatoruldepracticipartenerulde

practicsibaremurilealocateinactivitiledincadrulstagiuluidepractic.
PetoataduratastagiuluidepracticastudentulvacompletezilnicFieledeactivitate(4fie
sptmnaleincaresevaevidentiaactivitateazilnicconformtematiciistabilite)
Fiecare fi are urmtoarea structur tabelar: Activiti realizate (n care se specific nr.de ore
lucrate zilnicpentrufiecare activitate apartinnd tematiciiimpusesisevaevidentiancadrulliniei(7
din table) Alte activitti numarul de ore alocate activittilor specifice laboratorului de tehnica
dentaraundesidesfasoaractivitateadarnecuprinseintematic(detaliicap.2.2,subcap.2.2.7).
LafinalulstagiuluitutoreledesemnatvaevaluainFisadeEvaluareaActivitatiidincadrul
stagiuluidepracticaincarepelangacompetentelegenerale(legatedetematicaimpusa)

si competente transversale menite sa evalueze capacitatea studentului practicant de a se adapta


cerintelor de pe piata muncii. Tot in cadrul fisei de evaluare, tutorele desemnat va puteaadauga
propriile observatii privind competene dobndite, rezultate obinute,dificulti ntmpinate si va
facerecomandariutilestudentului.
Acestefieaumenireadealajutapestudentscontientizezeimportanaactivitilor
practicelacareparticip,rolulacestorandezvoltareacompetenelorsaleprofesionalei,astfel,de
acretegraduldeimplicareaacestuia.nacelaitimp,caietuldepracticareroluldeaconcretiza
analizaiobservaiilestudentuluipracticant,servindlaomonitorizareeficientaactivitilor
derulatencadrulstagiuluidepractic.
Seciuneaprivindcriteriiledeevaluareprezintconcretmodulncarevafievaluatactivitatea
studentuluipracticant,ctipondereafiecreievalurinnotafinal.
1.3. Competenevizatedestagiuldepractic:
Competeneprofesionale:detaliateincapitolul2
Competenetransversale:
Gestionareaoptimasarcinilorprofesionaleideprindereaexecutriilorlatermen,nmod
riguros,eficientiresponsabil;
Respectareanormelordeeticspecificedomeniului;
Aplicareatehnicilorderelaionarengrupidezvoltareacapacitilorempaticede
comunicareinterpersonalideasumarederolurispecificencadrulmunciinechipavnd
dreptscopeficientizareaactivitiigrupuluiieconomisirearesurselor,inclusivacelor

umane.
1.4. Criteriideevaluare:
Evaluareastagiuluidepracticvizeaz:

Indeplinireastandardelorminimaledeperformanpentruevaluareacompetenelor

volumul,particularitileirelevanaactivitilordesfurate;
evaluareadeprinderiloriacunotinelordobndite;
graduldendeplinireasarcinilorideimplicarenactivitiledepeparcursulsemestrului;
graduluideintegrareapracticantuluinactivitateaparteneruluidepractic

aprecieriprivitoarelapotentialuldeintegrarealstudentuluipepiaaforeidemuncLa

ncheiereastagiuluidepractic,studentulvapredacadruluididacticsupervizorprezentulcaiet
pentrufinalizareaevaluariidecatreacesta.

2. OBIECTIVELE,TEMATICA,SICOMPETENTELEDOBNDITEN
CADRULSTAGIULUIDEPRACTIC
2.1 Principaleleobiectivealestagiuluidepracticasunt:
a. Dobndireaabilitilordeadezvoltaplanurideintervenie,proiectedecercetarei
profesionaledectreviitoriitehnicienidentari;
b. Formareaiexersareaabilitilordeaplicareatehnicilordeconfectioanreadiferitelortipuride
lucrridentareinsusiteincadrulcursurilor;
c. Dezvoltareainteresuluitiinificpentrudiverseledomeniisispeciaitatiialetehniciidentare;
d. Formareaunorcompetentetransversalsiinterdisciplinareutileadaptariiviitoruluitehnician
dentarlaspecificulpieteimuncii;
2.2 Tematicasicompetente

2.2.1Turnareacuburilordidactice

Definiie:cuburididacticedinghipsclasaaIIIa,necesaremodelriicoronareadinilordinzona
anterioariposterioar.
Protocolultehnicpresupuneurmtoareleetapetehnice:
curareatanelordinmetal

vaselinizareatanelor
prepararea ghipsului care se poate realiza prin dou metode: manual i electromecanic cu
vacuummalaxor (tehnica cea mai indicat pentru eliminarea bulelor de aer iobinereaunor
structuridense)
aplicareapasteideghipssubformdepastvscoas,cuvibraremanualmecanicpemsua
vibratoriepnlaumplereatanelor.
Competenedezvoltatedestudentulpracticant:
sinsueasctehniciledepreparareaghipsului;
scunoascinstrumentarulnecesaracestortehniciimodullordefolosire;
sinsueasccunotinelenceeaceprivetecaracteristicileghipsului(dozajappulbere,
timpdemalaxare,timpdemanipulare,prizaimediatiprizafinal.

2.2.2CoroanaJacket
Definiie: Coroana Jacket reprezint coroana de nveli nemetalice, cunoscute i sub numele de
coroane estetice isau fizionomice, confecionate din materiale (porelan, acrilat sau mase de
compozit)iprezintaspectecromaticeidenticecucelealedinilornaturali.
ProtocolultehnicdeobinereamacheteicoroaneiJacket

presupuneurmtoareleetape

tehnice:
condiionareabontului: izolare n apsaponattimp510minuteiaplicareDIESPACER(lac)ce
ajut landeprtarea macheteide pebont i dirijeaz filmuldeciment ntre bontuldentardin
cavitateabucaliviitoarealucrareprotetic
machetadincearcaresepoateobineprin:

picurareprogresivpn se ajunge la formaivolumul iniialaldinteluinatural, iarmacheta


astfelconturatestemodelatprinrzuiredinaproapenaproape;

rcireprogresiv acerii:bontul izolateste introdusncearfluidcaresesolidificprogresiv


pn se obine o cap de 0,30,5mm, apoi prin picurare i modelare se obinpunctelede
contactiadaptareacervical

plastifiereacerii:un paralelipipeddeceareste plastifiatprinnclzireprogresivlaflacri

este aplicat pe bont. Excesul de cear este ndeprtat prin tiere, urmrindu se n acelai
timpimodelarea.
Competenedezvoltatedestudentulpracticant:

sinsueasctehniciledeconfecionareamacheteipentrucoroanaJacket,

scunoascindicaiileicontraindicaiilecoroanelorestetice,
scunoascelementelemorfologicealedinilordinzonafrontal,
sinsueactoateetapeletehnicedeconfecionareacoroaneiJacket.
2.2.3Coroanametalicturnat
Definiie: Coroana metalic turnat este o coroan de acoperire nefizionomic i poate fi
confecionat din aliaje nobile sau seminobile. Pereii laterali pot avea grosimi diferite: cele cu
grosime inegal se numesccoroane cu grosimetotal,iardacpereiisunt egal dimensionaise
numesccoroanecugrosimedirijat.
Protocolultehnicpentruobinereamacheteicoroaneicugrosimetotalpresupune

urmtoareleetapetehnice:
izolareabontuluicuuleisauimersienapsaponattimpde1min,
tehnicarciriigradate,
tehnicaprinpicurare.
Protocolultehnicpentruobinereamacheteicoroaneicugrosimedirijat

presupune

urmtoareleetapetehnice:
tehnicaceutilizeazfoliadincearcalibrat,
Competenedezvoltatedestudentulpracticant:
scunoascmorfologiacoronaramolarilor,

s cunoasc i alte tehnici de confecionare a machetelor pentru coroanele metalice (

tehnica de obinere a capei prin ambutisarea unui disc din material plastic, tehnica deobinere a
machetei prinadiiedup concepia coliignatologicepentrucoroanacu grosime totalitehnica
ceutilizeazunmodelduplicatdinmasdeambalatpentrucoroanaturnatcugrosimedirijat),

sinsueasccaracteristicilecelordoutipuridecoroane:cugrosimetotalicugrosime

dirijat.

2.2.4 Coroanamixtmetaloacrilic
Definiie: Coroana mixt metaloacrilic este o protez fix unidentar format dintro structur
metalicceconferrezistenidintrocomponentacrilicceconferaspectulestetic.
Protocolultehnicpentruobinereamacheteicomponenteimetaliceacoroaneimixtmetalo
acrilicpresupuneurmtoareleetapetehnice:
izolareabontuluicuuleisaunapsaponificat,
tehnicadeconfecionareamacheteisuportuluimetaliccucearcalibratde0,300,35mm,
aplicareaelementelormecanicepentrureteniaacrilatuluidetipperledecear

pregtireamachetei pentru ambalare:detensionareamachetei,realizareamacheteicanalului

de turnare, realizareamacheteirezorvoruluide aliajfluid,realizareamacheteicanalelordeevacuare


agazelor,probamacheteinchiuvetametalic,degresareamachetei.
Competenedezvoltatedestudentulpracticant:

scunoascmorfologiacoronarapremolarilor,
sinsueasctehnicadeconfecionareamacheteicucearcalibrat,

s cunoasc i alte tipuri deretenii mecanice pentru acrilat(solzide pete,plase,fire i

ansedinnylonsaucear,cristalesolubilesauinsolubile,cavitiretentive),

s cunoascetapeletehnice deobinere atiparuluipentrucomponenta metalic acoroanei

mixtemetaloacrilice,
scunoascaplicareacomponenteimetalicedinacrilat.
2.2.5 Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Definiie:Modeluldidacticmonobloc cu bonturifixe reprezintcopiapozitivaunuicmpprotetic
ideal,avndvaloaredidactic.
Protocolul tehnic pentru obinerea modelului didactic monobloc cu bonturi fixe presupune
urmtoareleetapetehnice:
pregtireaamprentei:splare,dezinfecie,uscare,

pregtirea gipsului dur (clasa a IIIa), care se face prin respectarea raportului appulbere,

conform indicaiilor productorului. Se utilizeaz vacuummalaxorul sau malaxarea manual prin


metodasaturriiprogresive;

amprenta se aeaz pe msua vibratoare i se toarn pasta de gips dinspre marginea

amprentei mandibulare, respectiv centrul amprentei maxilare. Materialul este turnat pn cnd
depetemarginilecarecorespundfundurilordesac;

amprentaseiadepemsuavibratorieiseateaptprizaghipsuluitimpde2030min;

secreeazctevareteniinbazamodelului;

se preparo nou past deghipsde acelaitipcu precedentulidoarncazuriexceptionale

ungipsobisnuit;

pasta sedepune ntrunconformator, caracteristic ocluzoruluisauarticulatoruluifolosit,iaro

mic parte se aplic peste modelul din amprent, dup care se rstoarn amprenta peste
conformator;

dup priza ghipsului (2030min) se demuleaz amprenta i se ndeprteaz conformatorul,

apoi,dacecazul,sesocleaz;
modelulseusucncuptorla200,timpde3060deminute.

Competenedezvoltatedestudentulpracticant:

sinsueasctimpiidepregtireaamprenteipentruturnareamodelului,

scunoasccenceconstdemulareaisoclareamodelelor,
scunoascclasificareaitipuriledemodelefolositenproteticadentar.
2.2.6 Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Definiie:Modelul(didactic)secionat cupinuri(Dowel)esteacelmodelcareprezintpinuriDowel
(tijecilindroconicecareprezintuncapretentiv)cesefixeaznmijloculbontuluimobilizabil.
Protocolultehnicpentruobinereamodelului(didacticsecionat)cupinuri(Dowel)
presupuneurmtoareleetapetehnice:

pinurile se centreaz n impresiunile bonturilor din amprent pn la 13mm de marginea

incizal sau se fixeaz n aceasta n cazul pinurilor care prezint o prlungire distantatoare. Se pot
utilizaunulsaudou pinuripentrufiecarebont.Dacexistmaimultebonturi,pinuriletrebuiesfie
parelelentreele. Acestlucruse realizeazcu ajutorul uneiplcuedeghidajncareseafltijelede
ghidaj,acestansambluservindlafixareapinurilor;

se depunegipsextradur namprent,fradepimarginileacesteiacumaimultde34mm.

n faza plastic a ghipsului se introduc pinurile n poziia determinat anterior.La extremitatealor


liberpinurilesepotsolidarizacuotijadecear;

dup prizamaterialului serealizeaz un an deghidaj iseizoleazsuprafaaacestuia,iar

pinurile se acoper cu un strat de cear. Lavrfurile lor se fixeaza fieo sferde cear, fieo tij cu
diametrul de 34mm care servete ulterior la reperarea i luxarea mai uoar a pinului din soclul
modelului.Setoarnsoclulmodeluluidingipsduriselassfacpriz;

dup priza acestuiasedemuleazamprenta,iarcuajutorul uneipnze defierastrau,a unor

discuridiamantatesauaunor aparatede tipmodelcut sesecioneazmezialidistalfiecarebont,


pnlanivelulsoclului.
Competenedezvoltatedestudentulpracticant:
sinsueasctehnicaconfecionriimodeluluisecionatcupinuriDowel,

s cunoasc i alte tipuri de modele secionate cu pinuri (modelul clasic cu bonturi

mobilizabile,procedeulPindex),

scunoascialtetipuridemodelesecionatefrpinuri(sistemulTrayiACCUTRAC).

2.2.5Altecompetentepractice.

Prinstagiul depractica,pelangacompetenteleprofesionalespecificedomeniuluiteoreticstudiatse
urmareste si dezvoltarea competentelor si abilitatilor studentului de a lucra intrun mediu real
caracteristic activitatii din sistemul sanitar. Prin urmare, tutorele impreuna cu cadrul didactic
supervisorvorevaluasimodul in care studentulsecomportaincadrulunuicolectiv delucru,modul
in care comunica cu membrii echipei, modul in care se achita deresponsabilitatilecurente, altele
decat cele dintematica, darcaracteristiceunuilaboratordetehnica dentara. Acestersponsabilitati
vor fi evidentiate zilnic, in cadrul fisei de evidenta, prin indicarea timpului alocat in linia 7 (Alte
activitati).Aicisevorincludeactivitaticumarfi:
Pregatireapostuluidelucru
Protectiamuncii
Protectiasntiinlaboratoruldetehnicdentar(aplicareanormelorigienicosanitare)
Consumabilenecesareexecutriiactivitiinlaboratoruldetehnicdentar

Mentenanaaparaturiidinlaborator

3. BIBLIOGRAFIE
1. BratuD,NussbaumRBazelecliniceitehnicealeprotezriifixe,EdituraMedical,Bucureti,
2003.
2. FornaNicolab.Proteticdentarvol.I,II,ed.Enciclopedic,2011
3. GhergicDicolab.Restaurareaedentaieiparialeprinprotezarefix,Ed.Printech,Bucureti,
2013
4. GhergicD.L,ComneanuR.MMorfologiaaparatuluidentomaxilarEd.Printech,Bucureti,2009.
5. GiurescuR.A.Tehnologiaprotezelorunidentare,EdituraPrintech,Bucuresti,2012.
6. RndauI.,PopescuA.I.sicolab.Tehnologiaprotezelordentare,ghiddelucraripractice,Editura
UniversitatiiTituMaiorescu,Bucuresti,2006.
7. RndauI.,StanciuL.Restaurariproteticedentarefixe,EdituraMeteorPress,Bucuresti,2006.
8. TuculescuS.U,AmarieiC.,BratuD.Aparatesiinstrumententehnicadentar,EdituraEX
PONTO,Constanta,1997.

4. PREZENTAREAGENERALAPARTENERULUIDEPRACTIC

Denumireinstitutie:_

Adresa_

CUI_

Reprezentantlegal_

Tutoredesemnat_

Dotarenr.deposturidelucru(mesedelucrutehnicadentara)functionale:_

Serviciioferite:

realizareadecoroaneacrilice
realizareadecoroanemetaliceturnate
realizareadecoroanemetaloacrilice
realizareademodeldidacticmonoblocsicupinuriDowell.
Altele:

5. PORTOFOLIULDEPRACTIC
AnexalaConveniacadruprivindefectuareastagiuluidepracticncadrulprogramelordestudii
universitaredelicenSpecializareaTehnicaDentara
1.Duratatotalapregtiriipractice:160ore2.
Perioadastagiului:01.07.201431.08.2014
3. timpuldelucruiorarul(deprecizatzileledepregtirepracticncazultimpuluidelucru
parial):8ore/zi,5zile/sptamn
........................................................................................................................................
4. Adresaundesevaderulastagiuldepregtirepractic:
...............................................................................................................................................
5. Numeleiprenumelecadruluididacticcareasigursupraveghereapedagogica
practicantuluipeperioadastagiuluidepractic:
................................................................................................................................................

6. Drepturiiresponsabilitialecadruluididacticsupervizordinunitateadenvmnt
organizatoralpracticii,peperioadastagiuluidepractic:
Asigurpermanentcontactulcustudeniipentruaiinforma,sprijiniicoordonanvederea
desfurriinbunecondiiiaactivitiidepractic
Efectueazvizitedemonitorizarelaparteneruldepracticpentruaevaluamodulde
desfurareaactivitiidepractic
Verificperiodiccaietuldepracticinfinalacordnotpeactivitateaconsemnatidepus
Informeazstudeniiasupradatei,loculuiimoduluidedesfurareaexamenuluidepractic
Identificirezolvproblemelecurenteprincontactarearesponsabililordincadrulentitilor
organizatoaresauparteneredepractic
7. Numele i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care va asigura respectarea
condiiilor de pregtire i dobndirea de ctre practicant a competenelor profesionale
planificatepentruperioadastagiuluidepractic:
.................................................................................................................................................
8. Drepturiiresponsabilitialetutoreluidepracticdesemnatdeparteneruldepractic:
Asigurcondiiilenecesaredesfurriiactivitiidepracticnconcordancucerinele
planuluidenvmntiaprogrameianalitice
ndrumactivitateapracticantuluinvedereaconsolidriicunotinelorteoreticeipentru
formareaabilitilorpractice,punnduilandemnmijloacelenecesare
PrezintstudentuluiRegulamentul deOrdineInterioar(ROI)alunitiiirealizeazinstructajul
cuprivirelanormeledesecuritateisntatenmunc,nconformitateculegislaianvigoare
Urmreteinregistreazprezenalaactivitateastudentului
Vizeazcaietuldepracticalstudentului

ncazulnerespectriiobligaiilordectrepracticantvacontactacadruldidactic
coordonatorsausupervizor
Evalueazactivitateastudentuluiconformfieideevaluare

9. Definireacompetenelorcarevorfidobnditesiabaremurilordelucraricetrebuierealizate
peperioadastagiuluidepractic:

Fideactivittiobligatoriiinstagiuldepractic

Nr.
de Minute Total
manopere alocate/ orealocate/
tehnice
caz
activ.

25

CoroanaJacket
Coroanametalicturnat

240cuburi 150
(10tane)
25
36
14
30

Coroanamixtmetaloacrilic

24

50

20

Modeldidacticmonobloccubonturifixe

90

Model(didactic)cupinuri(Dowel)

300

10

Turnareacuburilordidactice

15
7

Totalore

80

10.
Modaliti de evaluare a pregtirii profesionale dobndite de practicant pe perioada
stagiuluidepregtirepractic.
Evaluareastagiului practic sefacedectrecoordonatorulpracticii,decadruldidacticsupervizor,
de tutorele desemnat de partenerul de practic i de o comisie stabilit de conducerea
FacultiideMedicinaDentara.
Dosaruldestagiupracticcuprinznddateledeidentificarealestudentului,loculdedesfurarea
stagiului, caietul de stagiu i fia de evaluare din parteaparteneruluide practicsedepune la
secretariatul Facultii de Medicina Dentara pn n preziua examenului. Evaluarea se
efectueaz de regul n ultimele trei ziledestagiu,dataexamenuluifiindcomunicatcu 30 de
zilenainte.
Evaluareaactivitiidepracticare3componente:
i.

Evaluareaactivitiidesfuratepeduratapracticiimaterializatprinnoteacordate
fiecaruicriteriuiconsemnatenfiadeevaluare,acordatedetutore;

ii.

Calificativacordatdecadruldidacticsupervisor,consemnatpefisadeevaluare

iii.

Evaluareadectrecomisieacunotinelordobndite,printrunexamenscrisfinalizatcuo
not.

La acordarea noteifinale se facemedia aritmeticdintre nota pentru activitateadesfurat i


ceaobinutlaexamen.Notafinalsetrecencatalogdectrecoordonatorulpracticii.

6.

FIEDEEVIDENAACTIVITILOREFECTUATEINCADRULSTAGIULUIDE
PRACTICNumesiprenumestudentpracticant_

Saptamana1:dela_
#

Activitatirealizate

panala_

(orelucrate/zi)
L

Total
ore/
activ

1
2
3
4
5
5
7

Turnareacuburilordidactice
CoroanaJacket
Coroanametalicturnat
Coroanamixtmetaloacrilic
Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Alteactivitati
Totalorelucratepezi

Saptamana2:dela_
#
1
2
3
4
5
5
7

Activitatirealizate

panala_

Turnareacuburilordidactice
CoroanaJacket
Coroanametalicturnat
Coroanamixtmetaloacrilic
Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Alteactivitati
Totalorelucratepezi

Total
ore/
activ

(orelucrate/zi)

Saptamana3:dela_
#
1
2
3
4
5
5
7

Activitatirealizate

panala_

Turnareacuburilordidactice
CoroanaJacket
Coroanametalicturnat
Coroanamixtmetaloacrilic
Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Alteactivitati
Totalorelucratepezi

Total
ore/
activ

(orelucrate/zi)

Saptamana4:dela_
#
1
2
3

Activitatirealizate

panala_

Turnareacuburilordidactice
CoroanaJacket
Coroanametalicturnat

Total
ore/
activ

(orelucrate/zi)
M

4
5
5
7

Coroanamixtmetaloacrilic
Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Alteactivitati
Totalorelucratepezi

Saptamana5:dela_
#
1
2
3
4
5
5
7

Activitatirealizate

panala_

Turnareacuburilordidactice
CoroanaJacket
Coroanametalicturnat
Coroanamixtmetaloacrilic
Modeldidacticmonobloccubonturifixe
Model(didactic)cupinuri(Dowel)
Alteactivitati
Totalorelucratepezi

Intocmit,

VizatTutore,

7. FIDEEVALUAREPRIVINDACTIVITATEADESFAURATN
CADRULSTAGIULUIDEPRACTIC
Numeleiprenumelestudentuluipracticant:
Organizaiaparteneruldepractic:
Numeleiprenumeletutoreluidepracticevaluator:Numele
iprenumelecadruluididacticsupervizor:Numruldeorede

Total
ore/
activ

(orelucrate/zi)

practicefectuate:

1.

Aprecieriprivindniveluldedobndirealcompetenelorncadrulstagiuluidepractic:

Criteriulnr.1

Nota
[110]

Nivelul de dobndire a competenelor generale din portofoliul de practic, n


timpul stagiului [M sura n care stagiarul a efectuat, f r erori, activit ile atribuite pe parcursul
stagiului,adoveditresponsabilitatenrezolvareasarcinilor]

2. Evaluareagraduluideintegrareapracticantuluinactivitateaparteneruluidepractic:

SC

Criteriulnr.2

Nota
[110]

Disciplin[M

Punctualitate[M

Responsabilitatenrezolvareasarcinilor[M

surancarestagiarularespectatindica iiletutorelui,afostdisciplinat]
surancarestagiarularespectatprogramuldepractic agreat,afostdisciplinat]
surancarestagiarulsaimplicatin

rezolvareasarciniloratribuitedetutore,adatdovadadeini iativasicreativitate]

Respectarearegulamentuluideordineinterioaralparteneruluidepractic
[M surancarestagiarulaavuto inut corect iamanifestatuncomportamentadecvat,arespectat
Regulamentuldeordineinterioar ]

Mediaobinutalacriteriul2:(SC1+SC2+SC3+SC4)/4

3.

Aprecieriprivitoarelaintegrareastudentuluipepiaaforeidemunc[evaluareatutoreluica
urmareaobserva iilordirectesaudincomunicareacustudentuldealungulstagiuluidepractica]:
SC Criteriulnr.3
Nota
[110]

Capacitateastudentuluidealucranechip

Abilitateadeacomunicaideasefaceneles

Dorinastudentuluideaigsiunlocdemunc

Apreciereglobalprivindstagiuldepractic

Mediaobinutalacriteriul3:(SC1+SC2+SC3+SC4)/4

4.

Altecomentarii,aprecieri(puncteslabe/punctetaripotrivitcompetentelordin

portofoliuldepractica,recomandri,etc.maxim1000decaractere)
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Data:

Semnturatutoreluidepractic,

Notafinaladeevaluareacordatadecatrecadruldidacticsupervizor,calculatadupaformula:

(2*NotaCR1+MedieCR2+MedieCR3)/4

sirotunjitainplussauinminus(decatrecadruldidacticsupervizor)pebazaobservatiilor
propriisiaevaluariirealizatedecatretutore.
NOTAPENTRUACTIVITATEADESFASURATAINSTAGIUDEEVALUARE:

Cadrudidacticsupervizor,