Sunteți pe pagina 1din 3

AGENDA CURSULUI:

Ziua I
09:00 - 10:30

Sesiune introductiva prezentare participanti i curs


Elemente introductive, concepte si principii de baza

10:30 - 10:45
10:45

Pauza de cafea

12:15

Actualizarea

bazei

de

date

(spre

exemplu,

introducerea

noilor

angajai,

demisii/demiteri/pensionari, calculul indemizaiilor de concediu medical, concediu de odihna), intocmirea


unor rapoarte etc.
12:15 - 13:45 Pauza de pranz
13:45 - 15:15 Introducerea datelor aferente salariilor - Programe informatice: Ciel, SAGA.
Inserarea datelor aferente salariilor - Date: coeficienti de salarizare, numarul de ore lucrate,
zile de concediu de odihna/medical, etc.
Documente primare specifice: pontaje, certificate de concediu medical, cereri de concediu de
odihn, decizii, etc
Salvarea datele introduse
15:15 - 15:30 Pauza de cafea
15:30 17:00 Verificarea datelor introduse
Intretinerea bazei de date de evident a salariilor personalului
Ziua II
09:00 - 10:30 Intocmirea documentelor specifice salarizarii
Calcularea salariilor cuvenite personalului - Tipuri de salarizare: regie, acord, etc.
10:30 - 10:45 Pauza de cafea
10:45 - 12:15 Calcularea impozitelor si taxelor datorate
Realizarea statului de plata pentru personalul incadrat
12:15 - 13:45 Pauza de pranz
13:45 - 15:15 Generarea declaratiile privind contributiile la bugetul de stat
Generarea fiselor fiscale
15:15 - 15:30 Pauza de cafea
15:30 17:00 Recapitulare
Ziua III
09:00 - 10:30 Gestionarea documentelor specifice salarizarii
Documentele specifice salarizarii: state de plata, fise fiscale, declaratii, certificate medicale, etc
Sortarea documentelor specifice salarizarii
10:30 - 10:45 Pauza de cafea

10:45 - 12:15 Depozitarea documentelor specifice salarizarii - Norme cu privire la pastrarea si arhivarea
documentelor: Legea Contabilitatii, Legea fondului arhivistic national al Romaniei.
12:15 - 13:45 Pauza de pranz
13:45 - 15:15 Arhivarea documentelor specifice salarizarii - Criterii de arhivare: ordine cronologica, pe
tipuri de documente, etc
15:15 - 15:30 Pauza de cafea
15:30 17:00 Recapitulare
Ziua IV
09:00 - 10:30 Transmiterea documentelor si informatiilor specifice salarizarii
Identificarea documentelor specifice salarizrii
Documentele de transmis - in exteriorul unitatii: declaratii, fise fiscale, etc.; in interiorul unitii:
state de salarii, rapoarte de sinteza, etc
10:30 - 10:45 Pauz de cafea
10:45 - 12:15 Stabilirea modalitilor de transmitere - Modaliti de transmitere a documentelor/informatiilor :
e-mail, pot, curier, fax, delegat, etc.
Expedierea documentelor specifice salarizarii - Destinaia documentelor : institutii publice , alte
departamente din organizatie (contabilitate, conducerea administrativa)
Persoane abilitate: personalul din departamentele de Salarizare, Contabilitate, Resurse
Umane, Informatica, angajatorul
Institutii abilitate: Institutii din subordinea Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii, etc
12:15 - 13:45 Pauza de pranz
13:45 - 15:15 Comunicarea informatiilor specifice salarizarii - Informaaii: modul de calcul al salariilor, modul
de calcul al taxelor/impozitelor, costurile salariale, etc
15:15 - 15:30 Pauza de cafea
15:30 17:00 Recapitulare
Ziua V - examen - consta in sustinerea unui proiect realizat pe parcursul programului si o proba scrisa sub
forma unui test grila prin care se evalueaza cunostintelor acumulate.
Lectorul cursului
Luminita Neagoe
Luminita este trainer autorizat CNFPA cu o experienta de 5 ani in domeniu, iar in cadrul Euro Best Team
este lector pentru cursurile Inspector Resurse Umane si Auditor de calitate. Luminita Neagoe este
absolventa a Academiei de Studii Economice si a Facultati de Drept din Bucuresti si este Master in
Contabilitate, Control si Expertiza in cadrul ASE Bucuresti si membru al Corpului Expertilor Contabili din
Romania. Luminita are experienta in consultanta privind elaborarea documentatiei de certificare a calitatii,
precum si in procesele de gestiune a resurselor umane, incepand cu elaborarea strategiei de resurse
umane, recrutarea si evidenta personalului, organizarea departamentelor, carnete de munca, state de plata,

dosare de pensionare. A sustinut numeroase sesiuni de training atat pentru firme private cat si pentru
personalul din administratia publica.
Condiii de nscriere
Pentru inscriere va rugam sa completati si sa trimiteti formularul de inscriere de pe site. Ulterior veti fi
contactat de organizator pentru alte detalii privind desfasurarea cursului. In prima zi de curs va rugam sa
aduceti formularul in original semnat si stampilat (daca este cazul), precum si o copie a cartii de identitate si
o copie dupa ultima diploma de studii

Sarcinile cele mai importante legate de salarizare se refera, in general, la introducerea si validarea datelor
legate de calculul salariilor si contributiilor aferente, calcularea salariilor nete si a sporurilor cuvenite
angajatilor, calcularea indemnizatiilor aferente diferitelor tipuri de concedii, calcularea impozitelor si
retinerilor datorate bugetului de stat, implementarea schimbarilor legislative, realizarea diverselor tipuri de
rapoarte privind costurile salarizarii, conceperea si implementarea sistemelor de compensatii si beneficii.

1. Prezentarea cadrului legislativ (O.U.G. nr. 91/2007, Legea nr. 19/2000, Legea nr.
346/2002, Legea nr. 76/2002, Legea nr. 200/2006, O.U.G. nr. 158/2005, Legea nr.
441/2006, Legea nr. 130/1999, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 95/2006, Ordinul nr.
1016/2005, Legea nr. 448/2006, CCM la nivel national 2007-2010)
2. Calculul salariilor realizate de angajati (Calcul salarii nete. Modul de calcul al
concediilor de odihna, concediilor de formare profesionala cu/sau fara plata,
indemnizatiilor primite de administratori. Modul de calcul si de plata al concediilor
medicale si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate)
3. Calculul obligatiilor catre bugetul de stat (Contributia de asigurari sociale datorata de
angajator, Contributia de asigurari pentru accidente si boli profesionale, Contributia la
bugetul asigurarilor pentru somaj, Contributia de asigurari sociala de sanatate,
Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, Comisionul datorata
Inpectoratului Teritorial de Munca, Contributia la fondul special pentru solidaritate cu
persoanele cu handicap, Contributia pentru concedii si indemnizatii)
4. Centralizatorul realizarii fondului de salarii si al obligatiilor angajatilor
5. Intocmirea si transmiterea declaratiilor (Declaratia la fondul asigurarilor pentru somaj,
Declaratia CAS, Declaratia CASS, Declaratia FNUASS, Declaratia ITM).