Sunteți pe pagina 1din 5

CALCULUL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA

In acest capitol se face calculul de dimensionare a conductei de alimentare cu apa a


parcului P1.Apa este necesara pentru consum tehnologic in parc, consum menajer si pentru
reteaua de hidranti de incendiu.
1. Determinarea diametrului orientativ
Formula de calcul:

,
unde
va = 1 m/s....3 m/s , viteza apei prin conducta;
qa = 2,1 l/sec =0,021 m3/s, debitul de apa necesar pentru alimentare pentru un hidrant
interior.
Alegem va = 1 m/s si rezult
do=

40,0021
0,0084
=
= 0,0026=0,051 m=51 mm
1
3,14

2. Alegerea tevii de conducta


Din STAS 715/2 88 alegem teava de conducta de 6 5/8 in, 168,3 x 6,4 mm, avand
d = 0,155 m, e = 6,4 mm.
3. Determinarea vitezei reale de curgere
Formula de calcul:

V=
rezult deci viteza real

4qa
d 2

V=

42,1 l/ s
0,0084 m /s
0,0084 m /s
0,0084 m /s
=
=
=
=1,03 m/ s
2
2
2
2
3,1451 3,14(0,051m) 3,140,0026 m
0,00816 m

4. Determinarea numarului Reynolds


Formula de calcul:

Re =

Vd
Va

unde a = 1,52 10-6 m2/s este vascozitatea cinematica a apei, (Anexa 2 proprietatile apei). Rezulta
Re =

1,03 m/ s0,051 m
0,052
=
=34437,08
6 2
0,00000151
1,5110 m / s

5. Determinarea coeficientului de rezistenta hidraulica


Formula de calcul:

pentru regimul laminar, Re < 2300: ,

pentru regimul turbulent, Re > 2300: .


Deoarece Re > 2300 rezulta

=0,01745.
6. Determinarea caderii de presiune

Formula de calcul:

,
unde
= 0,01745, coeficientul de rezistenta hidraulica,
a = 1.000 kg/m3, densitatea apei,
La= 3,1 km =3.100 m, lungimea conductei,
z1= 300 m, cota punctului initial al conductei,
zSA=290 m, cota punctului final al conductei.
Rezulta

=294.168 Pa.
7. Determinarea presiunii de pompare a apei
Formula de calcul:

unde pH = 6 bar= 6 *105 Pa, presiunea din reteaua de hidranti. Rezulta


=894.168 Pa.
8. Calculul inaltimii de pompare
Formula de calcul:

.
Rezulta

= 91,15 m.
9. Alegerea pompelor
Din diagrama FTO nr.11-220 alegem pompe LOTRU 100-80-200, avand inaltimea de
refulare de 54 m coloana de apa la debitul de 72 m3/h.
10. Determinarea numarului de pompe
Formula de calcul:

,
unde H = 54 m, este inaltimea de pompare a unei pompe. Rezulta

=1,688
si se aleg doua pompe montate in serie. Surplusul de presiune rezultat prin rotunjirea in plus este
benefic pentru exploatarea sistemului de alimentare cu apa.
11. Determinarea puterii pompei
Formula de calcul:

unde = 0,7 este randamentul pompei. Rezulta

=25.547 W=25,6 kW.


12. Determinarea energiei zilnic consumate
Formula de calcul:
,
unde t = 6 ore/zi este durata zilnica de exploatare a pompelor. Rezulta

=307,2 kWh/zi.