Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Lucrarea practica nr. 1

BILANTUL CONTABIL
TEMA : Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 20-25 elemente
in Activ si 15-20 elemente in Pasiv, astfel: 2 exemple pentru societati comerciale cu
profil productie, 2 exemple pentru societati comerciale cu profil comert si un
exemplu pentru o societate cu profil prestare servicii.
1.

SC UNICA SRL SUCEAVA


Profil Fabricarea de draperii,
jaluzale, perdele de soare
Bilant initial

ACTIV
Nr.crt
Denumirea elementului
.
1
Cheltuieli de dezvoltare
2

Suma

Nr.crt

Denumirea elementului

PASIV
Suma

2.000

Capital subscris varsat

280.000

1.000

Rezerve legale

8.000

600

Rezerve din reevaluare

2.000

101.500

Rezultatul reportat (profit)

16.800

10.200

Concesiuni brevete, licente, marci


comerciale si alte drepturi si active similare
Alte imobilizari necorporale

Terenuri si amenajari terenuri

Constructii

80.000

53.700

25.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica, echipamente
de protectie a valorilor umane si materiale
si alte active corporale
Materii prime

Amortizari privind imobilizarile


necorporale
Amortizari privind imobilizarile
corporale
Furnizori

13.000

Personal salarii datorate

Materiale consumabile

800

Asigurari sociale

10

Materiale de natura obiectelor de inventar

1.500

10

Ajutor de somaj

450

11

Produse in curs de executie

5.000

11

T.V.A. de plata

1.400

12

Semifabricate, Produse finite

50.000

12

Impozit pe profit (venit)

13

Produse reziduale

1.800

13

14

Ambalaje

600

14

15

Clienti

50.000

15

Impozit pe venituri de natura


salariilor
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate
Creditori diversi

16

Efecte de primit de la clienti

1.400

16

Credite bancare pe termen scurt

17

Debitori diversi

4.100

18

Valori de incasat

19

Conturi la banci in lei

600
20.000
1

54.400
1.200

11.000

6.400

10.400
1.900
150
1.000
13.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

20

Casa in lei

21

Cheltuieli inregistrate in avans

3.500
500

TOTAL ACTIV

2.

418.300

TOTAL PASIV

418.300

SC ZIMBRU SRL SUCEAVA


Profil Fabricarea produselor textile
Bilant initial

ACTIV

PASIV

Nr.crt
.
1

Denumirea elementului
Cheltuieli de dezvoltare

Suma
1.600

Nr.crt
.
1

Denumirea elementului

Alte imobilizari necorporale

20.000

Rezerve legale

Terenuri si amenajari terenuri

8.000

Rezultatul reportat (profit)

67.200

170.000

14.000

Amortizari privind imobilizarile


corporale
Furnizori

14.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

Imob. corporale in curs de executie

6.000

Furnizori de imobilizari

Materii prime

65.000

Efecte de platit

12.000

Materiale consumabile

2.000

Personal salarii datorate

11.000

1.400

Drepturi de personal neridicate

220

10

Materiale de natura obiectelor de


inventar
Semifabricate, Produse finite

45.000

10

200

11

Produse reziduale

2.200

11

Alte datorii in legatura cu


personalul
Asigurari sociale

12

Ambalaje

1.400

12

Ajutor de somaj

475

13

Clienti

34.000

13

Alte datorii sociale

340

14

Efecte de primit de la clienti

2.000

14

T.V.A. de plata

15

Clienti facturi de intocmit

1.600

15

Impozit pe profit (venit)

16

Furnizori-debitori

400

16

17

Avansuri acordate personalului

1.100

17

18

Debitori diversi

400

18

Impozit pe venituri de natura


salariilor
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate
Credite bancare pe termen lung

19

Conturi la banci in lei

20

Casa in lei

6.500

21

Cheltuieli inregistrate in avans

1.400

Capital subscris varsat

Suma
180.000
6.000

44.000

9.600

6.710

1.200
12.800
2.090
165
30.000

14.000

TOTAL PASIV

398.000
2

TOTAL PASIV

398.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

3.
SC MARIS SRL SUCEAVA
Profil Comert - produse industriale
Bilant initial
ACTIV
Nr.crt
.
1
2

PASIV

Cheltuieli de dezvoltare
Concesiuni brevete, licente, marci
comerciale si alte drepturi si active
similare

4.500
200

Nr.crt
.
1
2

Alte imobilizari necorporale

1.600

Constructii

12.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

23.000

Amortizari privind imobilizarile


necorporale
Amortizari privind imobilizarile
corporale
Furnizori

14.500

Furnizori de imobilizari

1.240

800
1.200

7
8

Efecte de platit
Personal salarii datorate

2.300
20.000

500

Drepturi de personal neridicate

421.000

10

2.400
65.500
31.000
5.500
200

11
12
13
14
15

Alte datorii in legatura cu


personalul
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
T.V.A. de plata
Impozit pe profit (venit)
Impozit pe venituri de natura
salariilor
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate
Creditori diversi

7
8

Denumirea elementului

Suma

Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de
inventar
Marfuri aflate la terti

10

Marfuri

11
12
13
14
15

Ambalaje
Clienti
Efecte de primit de la clienti
Clienti facturi de intocmit
Furnizori-debitori

16

Avansuri acordate personalului

1.400

16

17
18
19
20
21

Debitori diversi
Valori de incasat
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Cheltuieli inregistrate in avans

200
1.600
18.000
5.550
350

17

TOTAL ACTIV

611.000

Denumirea elementului
Capital subscris varsat
Rezultatul reportat (profit)

TOTAL PASIV

Suma
231.000
185.150

160
1.390
95.400

100
1.200
12.200
8.600
19.500
26.700
3.800
260
2.000

611.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

4.

SC COMPACT SRL SUCEAVA


Profil Comert - produse alimentare
Bilant initial

ACTIV

PASIV

Nr.crt
.
1
2
3
4

1.400
500
800
2.000

Nr.crt
.
1
2
3
4

Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de dezvoltare
Alte imobilizari necorporale
Terenuri si amenajari terenuri

11.000

5.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

Capital subscris nevarsat


Capital subscris varsat
Rezultatul reportat (profit)
Amortizari privind imobilizarile
necorporale
Amortizari privind imobilizarile
corporale
Furnizori

Constructii

7.250

Furnizori de imobilizari

4.000

Imob. corporale in curs de executie

2.000

Efecte de platit

1.200

650

Personal salarii datorate

2.000

10

Materiale de natura obiectelor de


inventar
Marfuri

165.000

10

11
12
13
14

Ambalaje
Clienti
Efecte de primit de la clienti
Furnizori-debitori

1.300
1.000
500
1.200

11
12
13
14

15

Debitori diversi

600

15

16
17

Valori de incasat
Decontari cu actionarii (asociatii)
privind capitalul
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Cheltuieli inregistrate in avans
TOTAL ACTIV

200
10.000

16
17

Alte datorii in legatura cu


personalul
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
Impozit pe profit (venit)
Impozit pe venituri de natura
salariilor
Fonduri speciale taxe si
varsaminte asimilate
Creditori diversi
Credite bancare pe termen scurt

18
19
20

Denumirea elementului

Suma

14.000
5.400
200
230.000

5.
SC TRAVEL SRL SUCEAVA
4

Denumirea elementului

TOTAL PASIV

Suma
10.000
50.000
11.000
140
200
84.000

140
1.230
90
160
380
60
900
64.500

230.000

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA


FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA
SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Profil TURISM
Bilant initial
ACTIV
Nr.crt
.
1

PASIV
Denumirea elementului

Suma

Cheltuieli de dezvoltare

600

Nr.crt
.
1

Denumirea elementului

Suma

Concesiuni brevete, licente, marci


comerciale si alte drepturi si active
similare

1.400

Capital subscris varsat

20.000

Alte imobilizari necorporale

2.000

Rezerve legale

1.400

Terenuri si amenajari terenuri

1.000

Rezerve din reevaluare

4.500

Constructii

24.500

Rezultatul reportat (profit)

18.000

Instalatii tehnice, mijloace de


transport, animale si plantatii
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale

12.000

Amortizari privind imobilizarile


necorporale
Amortizari privind imobilizarile
corporale

Imob. corporale in curs de executie

200

Furnizori

2.450

Materiale consumabile

2.200

Furnizori de imobilizari

2.000

10

1.500

10

Personal salarii datorate

10.000

11

Materiale de natura obiectelor de


inventar
Lucrari si servicii in curs de executie

24.000

11

200

12

Clienti

15.000

12

Alte datorii in legatura cu


personalul
Asigurari sociale

13

Efecte de primit de la clienti

2.000

13

Ajutor de somaj

430

14

Clienti facturi de intocmit

11.000

14

Alte datorii sociale

200

15

Furnizori-debitori

500

15

T.V.A. de plata

16

Avansuri acordate personalului

1.000

16

Impozit pe profit (venit)

17

Debitori diversi

500

17

Impozit pe venituri de natura


salariilor

18

Valori de incasat

1.600

19

Conturi la banci in lei

1.600

20

Casa in lei

7.200

21

Cheltuieli inregistrate in avans

65.000
400
1.600

6.100

1.600
10.220
1.900

200

TOTAL ACTIV

128.000

TOTAL PASIV

128.000