Sunteți pe pagina 1din 54

GUVERNUL ROMNIEI

Ministerul Fondurilor Europene


Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIII GENERALE


POCU 2014-2020

OCTOMBRIE 2015

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

CUPRINS
I.

INFORMAII GENERALE ............................................................................................................................. 3


1.1 CONTEXT ..................................................................................................................................................... 3
1.1.1
Scopul Ghidului Solicitantului Condiii Generale ................................................................................ 3
1.1.2
Abrevieri ............................................................................................................................................. 3
1.1.3
Definiii............................................................................................................................................... 5
1.1.4
Documente strategice relevante ...................................................................................................... 10
1.1.5
Prioriti de investiii ale POCU ........................................................................................................ 11
1.2 REGIUNI DE IMPLEMENTARE ............................................................................................................................. 17

II.

CONDIII PENTRU SOLICITAREA FINANRII............................................................................................ 19


2.1.
REGULI GENERALE PRIVIND SOLICITANII ......................................................................................................... 19
2.1.1. Eligibilitate solicitani i parteneri ................................................................................................... 19
2.1.2. Selecia partenerilor ......................................................................................................................... 24
2.1.3. Eligibilitatea proiectului ................................................................................................................... 26
2.1.4. Calitatea tehnic i financiar a proiectelor .................................................................................... 27
2.2.
REGULI GENERALE PRIVIND CHELTUIELILE ........................................................................................................ 27
2.2.1. Contribuia eligibil minim a beneficiarului ................................................................................... 27
2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor............................................................................ 29
2.2.3. Cheltuieli neeligibile ......................................................................................................................... 30
2.2.4. Opiuni de decontare a cheltuielilor................................................................................................. 31
2.2.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte............................................................................................... 31
2.3.
REGULI SPECIFICE PRIVIND ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR, PLAFOANE APLICABILE I JUSTIFICAREA CHELTUIELILOR .......... 32
2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect ...................................................................................... 32
2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i hrana/diurna .......................................................................... 34
2.3.3. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate ............................................................................... 35
2.3.4. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului ............................ 36
2.3.5. Subvenii .......................................................................................................................................... 36
2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR ....................................................................................................................... 36
2.3.7. Asigurarea rezonabilitii costurilor ................................................................................................ 37
2.4.
INDICATORI .............................................................................................................................................. 38
2.5.
REGULI PRIVIND INFORMAREA I PUBLICITATEA ................................................................................................ 38
2.6.
TEME SECUNDARE FSE ............................................................................................................................... 38
2.7.
TEME/PRINCIPII ORIZONTALE ....................................................................................................................... 38
2.8.
ITI .......................................................................................................................................................... 39

DETALIILE PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI PREGTITOR N VEDEREA CONSTITUIRII GAL I ELABORRII


STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCAL, PRECUM I FINANAREA PROIECTELOR DIN CADRUL STRATEGIILOR
SELECTATE VOR FI PREZENTATE N GHIDURILE SOLICITANTULUI CONDIII SPECIFICE. ...................................... 41
III.

CUM PUTEI SOLICITA FINANAREA ........................................................................................................ 42

IV.

SELECIE ,CONTRACTARE I IMPLEMENTARE ........................................................................................... 44


4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

EVALUARE I SELECIE................................................................................................................................. 44
CONTRACTARE .......................................................................................................................................... 47
IMPLEMENTARE SI RAPORTARE ..................................................................................................................... 48
CONFLICT DE INTERESE................................................................................................................................ 54

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

I.

INFORMAII GENERALE

1.1

CONTEXT

1.1.1 Scopul Ghidului Solicitantului Condiii Generale


Acest ghid cuprinde informaii i reguli generale n sprijinul solicitanilor care doresc s
obin finanare din FSE, prin POCU 2014-2020.
Ghidul se dorete a fi un instrument practic de informare cu privire la regulile generale de
eligibilitate aplicabile i modul de dezvoltare a unei cereri de finanare n cadrul sistemului
informatic utilizat de solicitanii de finanare nerambursabil pentru completarea i
transmiterea cererilor de finanare n cadrul POCU.
Informaiile specifice aplicabile unei cereri de propuneri de proiecte lansat de AM POCU pot
fi regsite n ghidul specific aferent respectivei cereri.
1.1.2 Abrevieri
AM
ANOFM
AP 2014-2020
AP
Art.
CCMAP
CDI
CE
CMPOCU
CNCD
DLRC
FEAD
FEAG
FEDR
FESI
FSE
FPI
GAL
GFL
HG
ILMT
IMM
INS

Autoritatea de Management
Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munca
Acordul de Parteneriat 2014-2020
Axa prioritar
Articol
Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de
Parteneriat
Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Comisia European
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaional Capital Uman
Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii
Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane
Fondul European de Ajustare la Globalizare
Fondul European de Dezvoltare Regional
Fonduri Europene Structurale i de Investiii
Fondul Social European
Educaie i formare profesional iniial
Grup de Aciune Local
Grupuri Funcionale de Lucru
Hotrre de Guvern
Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri
ntreprinderi Mici i Mijlocii
Institutul Naional de Statistic
3

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

IRI
MADR
MFE
MDRAP
MEC
MMFPSPV
NA
OI
ONG
ONRC
OS
OT
PDR
PI
PNDR
PNR
PO
POAD
POAT
POC
POCA
POCU
POIM
POPAM
POR
POS
POSDRU
RST
Reg.
SDL
SIDD
SM
SNC
SNCDI
SNIA
SNISPD
SNISRS
SNIT

Indicatorii de realizare imediat


Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice
Not Applicable (eng.)
Organism Intermediar
Organizaie Non-Guvernamental
Oficiul Naional al Registrului Comerului
Obiectiv Specific
Obiectiv Tematic
Plan de Dezvoltare Regional
Prioritate de Investiii
Programul Naional de Dezvoltare Rural
Programul Naional de Reform
Program Operaional
Programul Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
Programul Operaional Asisten Tehnic
Programul Operaional Competitivitate
Programul Operaional Capacitate Administrativ
Programul Operaional Capital Uman
Programul Operaional Infrastructur Mare
Programul Operaional de Pescuit i Afaceri Maritime
Programul Operaional Regional
Program Operaional Sectorial
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Recomandare Specific de ar
Regulament
Strategie de dezvoltare local
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil pentru Delta Dunrii 2030
State Membre ale Uniunii Europene
Strategia Naional pentru Competitivitate
Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Strategia Naional privind mbtrnirea Activ
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu
Dizabiliti
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei
Strategia Naional privind nvmntul Teriar

SNITPV
SNOFM
SNPCFVF

Strategia Naional pentru nvare pe Tot Parcursul Vieii


Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea Fenomenului
4

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

SNPPDC
SNRPTS
SNS
SNTP
SPO
SUERD
TFUE
TIC
UE
YEI

Violenei n Familie
Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
Strategia Naional de Sntate
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane
Serviciul Public de Ocupare
Strategia UE pentru Regiunea Dunrii
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
Tehnologia Informaiei i a Comunicaiilor
Uniunea European
Youth Employment Initiative / Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri

1.1.3 Definiii
Noiuni
MySMIS

Definiii
Sistemul informatic utilizat de solicitanii de finanare
nerambursabil pentru completarea i transmiterea cererilor de
finanare n cadrul POCU.
Activiti
de Activiti ce au ca scop obinerea de valoare adugat pentru
cooperare
proiect prin utilizarea experienei partenerilor transnaionali i/sau a
transnaional
exemplelor/leciilor de bun practic din alte state.
Asisten financiar Pentru proiectele care au ca beneficiari persoane juridice de drept
nerambursabil
privat fr scop patrimonial, instituii publice finanate integral din
venituri proprii sau parial de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor
sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, instituiile de
nvmnt superior acreditate care nu fac parte din categoriile
anterioare de beneficiari, precum i pentru beneficiarii persoane
juridice de drept privat cu scop patrimonial, asisten financiar
nerambursabil reprezint cofinanarea UE + cofinanarea naional.
Pentru proiectele care au ca beneficiari ordonatori de credite ai
bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i ai
bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n
coordonare finanate integral din bugetele acestora, asisten
financiar nerambursabil reprezint cofinanarea UE.
Beneficiar
Organism public sau privat responsabil pentru iniierea sau care
iniiaz i implementeaz operaiunile; n contextul sistemelor de
ajutor de stat, este organismul care primete ajutorul; n contextul
instrumentelor
financiare,
nseamn
organismul
care
implementeaz instrumentul financiar.
Are nelesul prevzut n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii
comune privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul
5

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Cerere de propuneri
de proiecte

Cheltuieli generale
de administraie

Contract de finanare

Cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli eligibile

Cofinanare public
Cofinanare privat
Dezvoltare
local
plasat
sub
responsabilitatea
comunitii (DLRC)

Social European i Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol


pentru Dezvoltare Rural i Fondul European pentru Pescuit i
Afaceri Maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social
European, Fondul de Coeziune i Fondul European pentru Pescuit i
Afaceri Maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.083/2006 al Consiliului. n cadrul prezentului ghid, pentru
proiectele implementate n parteneriat, termenul beneficiar
semnific parteneriatul compus din dou sau mai multe entiti cu
personalitate juridic nregistrate n Romnia i/sau n statele
membre ale Uniunii Europene, parteneriat constituit n scopul
accesrii finanrii i implementrii proiectului.
Mecanism de acordare a finanrii nerambursabile n cadrul cruia
este organizat un proces de selecie a unor propuneri de proiecte n
acord cu un set de condiii stabilite prin Ghidul solicitantului, n
contextul implementrii POCU.
Reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de ansamblu a
proiectului i nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti din
cadrul operaiunii; drept urmare fac parte din categoria costurilor
indirecte
Actul juridic semnat ntre AM/OI POCU, pe de o parte i Beneficiarul
finanrii nerambursabile, pe de alt parte, prin care se stabilesc
drepturile i obligaiile corelative ale prilor
n vederea
implementrii operaiunilor n cadrul POCU.
Reprezint acele cheltuieli eligibile care pot fi atribuite unei anumite
activiti individuale din cadrul operaiunii i pentru care este
demonstrat legtura cu activitatea n cauz
Reprezint acele cheltuieli eligibile care nu pot fi atribuite n mod
direct realizrii unei activiti.
Au nelesul prevzut n Hotrrea Guvernului nr 399/2015 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune 2014-2020
Orice contribuie din fonduri publice naionale destinat finanrii
cheltuielilor eligibile necesare implementrii proiectului
Orice contribuie a unui beneficiar la finanarea cheltuielilor eligibile
necesare implementrii proiectului, alta dect cofinanarea public
Este un instrument specific, utilizabil la nivel subregional, care este
complementar altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local.
DLRC poate mobiliza i implica organizaiile i comunitile locale
pentru a-i aduce contribuia la realizarea obiectivelor strategiei
Europa 2020 de cretere inteligent, durabil i favorabil
incluziunii, la stimularea coeziunii teritoriale i la atingerea
6

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Diurn

Eligibilitate

Formular de aplicaie
Grant

Grant global

Indicator de realizare
Indicator de rezultat

Inovare social

Instrument financiar

obiectivelor de politic.
Suma forfetar zilnic primit de personalul beneficiarului care
particip la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana i
alte cheltuieli diverse, cu excepia cheltuielilor de cazare
Condiiile obligatorii care trebuie s fie ndeplinite de ctre solicitant
i/sau de ctre proiect pentru a putea fi acceptat pentru acordarea
unei contribuii financiare.
Formatul standard disponibil n MySMIS pentru completarea unei
propuneri de proiect.
Sprijin financiar acordat direct n baza unui contract de finanare. n
sensul POCU, grantul este tipul de finanare nerambursabil
acordat n cadrul proiectelor
Statul membru (sau statul membru n acord cu autoritatea de
management) poate decide n acord cu Comisia s ncredineze
implementarea sau managementul unei pri a asistenei financiare
ctre entiti intermediare, incluznd autoriti locale, organisme
regionale de dezvoltare sau organizaii nonguvernamentale.
Aceast parte a asistenei financiare este denumit grant global i
este utilizat cu precdere pentru iniiativele locale de dezvoltare. In
cazul interveniilor finanate din FSE n concordan cu prevederile
art.4 din Regulamentul FSE, aceste aciuni trebuie ntreprinse de
ctre entiti intermediare regionale i locale.
Element care msoar consecinele imediate i concrete ale
msurilor luate i ale resurselor utilizate, exprimat n uniti fizice
Element care msoar efectele, beneficiile i avantajele imediate i
directe asupra grupului int, ca urmare a utilizrii asistenei
financiare acordate.
Inovarea social presupune dezvoltarea de idei, servicii i modele
prin care pot fi mai bine abordate provocrile sociale, cu
participarea actorilor publici i privai, inclusiv a societii civile, cu
scopul mbuntirii serviciilor sociale1.
POCU promoveaz inovarea social, n special cu scopul de a testa,
eventual implementa la scar larg soluii inovative, la nivel local sau
regional, pentru a aborda provocrile sociale.
n contextul fiecrei cereri de propuneri de proiecte sunt furnizate
domenii de inovare social. Solicitanii i partenerii eligibili trebuie
s evidenieze n formularul de aplicaie dac propunerea de proiect
contribuie la inovarea social. Contribuia propunerii de proiect la
inovarea social este punctat n cadrul criteriului de selecie
eficacitate.
Msurile Uniunii de sprijin financiar acordat de la buget, pe o baz

1 Definiia Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

complementar, n vederea atingerii unuia sau mai multor obiective


specifice de politic a Uniunii. Respectivele instrumente pot lua
forma unor investiii de capital sau cvasicapital, mprumuturi,
garanii, sau alte instrumente de partajare a riscurilor i pot fi, dup
caz, combinate cu granturi2.
Investiii teritoriale Investiia teritorial integrat este un mecanism de implementare la
integrate (ITI)
nivel teritorial care permite punerea n aplicare a unei strategii
teritoriale de manier integrat, utiliznd fonduri din cel puin dou
axe prioritare diferite din acelai program operaional sau din
programe operaionale diferite.
Obiectiv tematic
Obiective care acoper domeniile strategice de dezvoltare pentru a
contribui la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil
i favorabil incluziunii (Europa 2020), precum i la misiunile
specifice fondului n temeiul obiectivelor bazate pe tratate, inclusiv
coeziunea economic, social i teritorial (conform art. 9 din Reg.
1303/2013). Exist 11 obiective tematice, dintre care 3 sunt vizate
prin POCU:
OT 8 - promovarea sustenabilitii i calitii locurilor de munc
i sprijinirea mobilitii forei de munc;
OT 9 - promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a
oricrei forme de discriminare;
OT 10 - investiiile n educaie, formare i formare profesional
pentru competene i nvare pe tot parcursul vieii.
Operaiune
nseamn un proiect, un contract, o aciune sau un grup de proiecte
selectate de autoritile de management ale programelor n cauz
sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea
obiectivelor unei prioriti sau unor prioriti aferente. n contextul
POCU, operaiunea este proiectul selectat i contractat.
Operaiune
nseamn o operaiune care a fost ncheiat n mod fizic sau
finalizat
implementat integral i pentru care toate plile aferente au fost
efectuate de beneficiari, iar contribuia public relevant a fost
pltit beneficiarilor
Partener
Persoan juridic care poate participa alturi de solicitant la
depunerea unei propuneri de proiect n cadrul POCU i, n condiiile
admiterii pentru finanare, particip alturi de solicitant la
implementarea proiectului, n conformitate cu prevederile acordului
de parteneriat semnat.
Principii/teme
Principii aplicabile n mod orizontal finanrilor din fonduri ESI, ce
orizontale
trebuie avute n vedere, dup caz, n cadrul proiectelor finanate n
cadrul POCU: egalitatea de anse, dezvoltarea durabil i
2 Definiie preluat din Reg.(UE, EURATOM) nr.966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii i de abrogare a Reg. (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

schimbrile demografice. Elemente generale privind aceste principii


sunt coninute n Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n
cadrul proiectelor finanate din FESI 2014-2020,
Prioritate de investiii Direcii prioritare de concentrare a sprijinului din FESI, aferente
obiectivelor tematice stabilite prin art. 3 din Reg. nr. 1304/2013,
care sunt integrate n POCU n cadrul fiecrei axe prioritare.
Proiect
Solicitarea de finanare nerambursabil transmis n condiiile
stabilite prin Ghidul solicitantului, care a fost admis pentru
finanare. Proiectul reprezint, conform definiiei Comisiei Europene
un grup de activiti care trebuie realizate ntr-o secven logic,
pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate ntr-o
perioad de timp i cu un buget definit3.
Solicitant
Persoan juridic care transmite o propunere de proiect, n
condiiile stabilite prin Ghidul solicitantului pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte lansate n cadrul POCU.
Subcontractarea
n cazul finanrilor nerambursabile acordate prin Programul
Operaional Capital Uman 2014-2020 (POCU) n baza unui
contract de finanare, externalizarea (subcontractul) reprezint acel
acord scris/contract ncheiat n baza legislaiei relevante, prin care
beneficiarul ncredineaz o activitate sau o parte limitat a unei
activiti asumate prin cererea de finanare unei tere persoane
juridice, alta dect entitile partenere
Subvenii (ajutoare, Suport acordat de ctre beneficiar grupului-int eligibil, sub form
premii, burse)
financiar sau n natur
Teme secundare FSE Teme cu caracter orizontal pentru obiectivele Strategiei Europa
2020 la care pot contribui prioritile de investiii FSE, conform
categorizrii realizate de Comisia European prin Nomenclatorul
categoriilor de intervenie a fondurilor n cadrul obiectivului
Investiii pentru cretere economic i ocupare i pentru Iniiativa
Locuri de munc pentru tineri4 (sprijinirea tranziiei ctre o
economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din
punctul de vedere al utilizrii resurselor; inovarea social;
mbuntirea competitivitii IMM-urilor; consolidarea cercetrii, a
dezvoltrii tehnologice i a inovrii; creterea accesibilitii,
3

Comisia

European,

Project

Cycle

Management

guidelines,

pagina

8,

disponibil

pe

pagina

de

internet:

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for implementing Regulation (EU) No
1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the
European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries
Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and
the European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of milestones and
targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the European Structural and Investment Funds

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

utilizarea i calitatea TIC; nediscriminarea; egalitatea de anse ntre


femei i brbai etc.)

1.1.4 Documente strategice relevante


Principalele documente de interes pentru solicitani n cadrul POCU 2014 - 2020 sunt:
Acordul de parteneriat 2014-2020
Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Hotrrea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european i Fondul de coeziune 2014-2020
Ghidul Solicitantului Condiii Generale
Ghidul solicitantului condiii specifice aferent fiecrei cereri de propuneri de proiecte
De asemenea, n definirea cererilor de propuneri de proiecte AM POCU are n vedere
corelarea lansrilor cu intele asumate n POCU 2014-2020 la nivel de indicatori, dar i cu
obiectivele i intele stabilite n documentele strategice relevante care au fost avute n vedere
n perioada de elaborare POCU 2014-2020.
Din acest punct de vedere, solicitanii i partenerii eligibili vor trebui s evidenieze n
cererea de finanare elemente de relevan n raport cu o parte din documentele strategice
menionate de AM ca fiind de interes pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte.
Principalele documente strategice relevante (cu abrevierile din POCU 2014-2020) sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acordul de parteneriat 2014-2020


Recomandrile specifice de ar
Strategia Guvernului Romniei de incluziune a cetenilor romni aparinnd
minoritii romilor
Strategia Guvernului pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor i mbuntire a
mediului de afaceri
Strategia Integrat de Dezvoltare Durabil pentru Delta Dunrii 2030
Strategia Naional de Dezvoltare Regional
Strategia Naional pentru Competitivitate
Strategia Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovare
Strategia Naional privind mbtrnirea Activ
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei
Strategia Naional privind nvmntul Teriar
Strategia Naional pentru nvare pe Tot Parcursul Vieii
Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc
Strategia Naional pentru Prevenirea i Combaterea Fenomenului Violenei n
Familie
10

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

16.
17.
18.
19.
20.

Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului


Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii
Strategia Naional de Sntate
Strategia Naional mpotriva Traficului de Persoane
Strategia UE pentru Regiunea Dunrii

1.1.5 Prioriti de investiii ale POCU


Programul Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare total de aproximativ 5
miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuie UE), stabilete prioritile de
intervenie ale Romniei n domeniul ocuprii forei de munc, al incluziunii sociale i
educaiei. Obiectivul major urmrit l reprezint dezvoltarea resurselor umane prin creterea
accesului la un sistem de educaie i formare profesional de calitate, stimularea ocuprii, cu
precdere pentru tineri, reducerea srciei i a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de
servicii sociale i de sntate. POCU sprijin operaiuni nscrise n 3 obiective tematice (OT 8, 9
i 10), 13 prioriti de investiii (8i, 8ii, 8iii, 8v, 8vii, 9ii, 9iv, 9v, 9vi, 10i, 10ii, 10iii, 10iv) i 58
obiective specifice, conform Regulamentului CE nr. 1303/2013.
Obiectiv Prioritatea
Axa
prioritar tematic de investiii
1

8ii

Obiectiv
Specific

Definire obiectiv specific

1.1

Creterea ocuprii tinerilor NEETs omeri cu vrsta


ntre 16 - 24 ani, nregistrai la Serviciul Public de
Ocupare, cu rezidena n regiunile eligibile (Centru,
Sud-Est i Sud Muntenia)
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n
sistem non-formal i informal al tinerilor NEETs
omeri cu vrsta ntre 16 - 24 ani, nregistrai la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n regiunile
eligibile (Centru, Sud-Est i Sud Muntenia)
Creterea ocuprii tinerilor NEETs omeri cu vrsta
ntre 16 - 24 ani, nregistrai la Serviciul Public de
Ocupare, cu rezidena n regiunile eligibile
(Bucureti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest
Oltenia)
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n
sistem non-formal i informal al tinerilor NEETs
omeri cu vrsta ntre 16 - 24 ani, nregistrai la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidena n regiunile
eligibile (Bucureti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest Oltenia)

1.2

8ii

2.1

2.2

11

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.3
3

8, 10

8i, 8iii, 8v,


8vii, 10iii

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

Creterea numrului tinerilor NEETs inactivi


nregistrai la Serviciul Public de Ocupare
Creterea ocuprii omerilor i a persoanelor
inactive, cu accent pe omerii de lung durat,
lucrtorii vrstnici (55-64 ani), persoanelor cu
dizabiliti, persoanelor cu nivel redus de educaie
Creterea ocuprii cetenilor romni aparinnd
minoritii roma
Creterea ocuprii persoanelor din mediul rural, n
special cele din agricultura de subzisten i semisubzisten
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n
sistem non-formal i informal al omerilor i
persoanelor inactive, cu accent pe omerii de lung
durat, lucrtorii vrstnici (55-64 ani), persoanelor cu
dizabiliti, persoanelor cu nivel redus de educaie
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n
sistem non-formal i informal al cetenilor romni
aparinnd minoritii roma
mbuntirea nivelului de competene, inclusiv prin
evaluarea i certificarea competenelor dobndite n
sistem non-formal i informal al persoanelor din
mediul rural, n special cele din agricultura de
subzisten i semi-subzisten
Creterea ocuprii prin susinerea ntreprinderilor cu
profil non-agricol din zona urban
Creterea numrului de angajai care beneficiaz de
noi instrumente, metode, practici etc de
management al resurselor umane i de condiii de
lucru mbuntite n vederea adaptrii activitii la
dinamica sectoarelor economice cu potenial
competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de
specializare inteligent conform SNCDI
Creterea anselor de reintegrare pe piaa muncii a
lucrtorilor care urmeaz s fie disponibilizai/
concediai prin furnizarea de msuri de
outplacement
Adaptarea structurilor SPO de la nivel naional i
teritorial prin introducerea unor noi instrumente /
sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc.
privind nevoile pieei muncii/ corelarea cererii cu
12

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

3.11

3.12

9ii, 9iv, 9v

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

oferta de for de munc, monitorizarea serviciilor


furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind
tinerii NEETs
Creterea satisfaciei clienilor SPO, a diversitii i
gradului de cuprindere a serviciilor oferite
angajatorilor i persoanelor aflate n cutarea unui
loc de munc
mbuntirea nivelului de cunotine/ competene/
aptitudini
aferente
sectoarelor
economice/
domeniilor identificate conform SNC i SNCDI ale
angajailor
Reducerea numrului de comuniti marginalizate n
care exist populaie aparinnd minoritii roma
(acele comuniti n care populaia aparinnd
minoritii roma reprezint minim 10% din totalul
populaiei la nivelul comunitii) aflate n risc de
srcie i excluziune social, prin implementarea de
msuri integrate
Reducerea numrului de comuniti marginalizate
(non -roma) aflate n risc de srcie i excluziune
social, prin implementarea de msuri integrate
mbuntirea alfabetizrii digitale a populaiei din
comunitile
dezavantajate
prin
susinerea
procesului de formare n cadrul reelei PAPI (eincluziune)
Reducerea numrului de persoane aparinnd
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii
sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesional adecvate nevoilor specifice n vederea
integrrii socio-profesionale
Creterea calitii sistemului de asisten social prin
introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme
etc. i prin mbuntirea nivelului de competene al
profesionitilor din sistem
Creterea numrului de persoane care beneficiaz de
servicii de asisten social la nivelul comunitii
Creterea utilizrii/aplicrii de soluii TIC (e-asisten
social, serviciile electronice etc.) n furnizarea
serviciilor sociale
mbuntirea nivelului de competene al
profesionitilor din sectorul medical
Creterea numrului de persoane care beneficiaz de
programe de sntate i de servicii orientate ctre
13

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

4.10
4.11
4.12

4.13

4.14
4.15

4.16

9vi

5.1

5.2

8, 10

8ii, 10i, 10ii,


10iii, 10iv

6.1

6.2

6.3

prevenie, depistare precoce (screening), diagnostic


i tratament precoce pentru principalele patologii
Creterea numrului de persoane care beneficiaz de
servicii de asisten medical la nivelul comunitii
Creterea utilizrii/aplicrii de soluii TIC (e-sntate,
telemedicin etc.) n furnizarea serviciilor medicale
Reducerea numrului de copii i tineri plasai n
instituii prin furnizarea de servicii la nivelul
comunitii
Numr crescut al tinerilor instituionalizai care
dobndesc abilitile necesare pentru a putea avea o
via independent la prsirea instituiei
rezideniale
Creterea numrului de asisteni maternali i sociali
la nivelul comunitii
Reducerea numrului persoanelor vrstnice i a celor
cu dizabiliti plasate n instituii rezideniale, prin
furnizarea de servicii sociale i medicale la nivelul
comunitii, inclusiv servicii pe termen lung
Consolidarea
capacitii
ntreprinderilor
de
economie social de a funciona ntr-o manier autosustenabil
Reducerea numrului de comuniti marginalizate
(roma i non-roma) aflate n risc de srcie i
excluziune social din orae cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populaie aparinnd
minoritii roma, prin implementarea de msuri/
operaiuni integrate n contextul mecanismului de
DLRC.
Reducerea numrului de comuniti marginalizate
aflate n risc de srcie i excluziune social din zona
rural i orae cu o populaie de pn la 20.000
locuitori prin implementarea de msuri/ operaiuni
integrate n contextul mecanismului de DLRC.
Creterea numrului de tineri NEETs omeri cu vrsta
ntre 16 - 24 ani, nregistrai la SPO care se rentorc n
educaie n programe de tip a doua ans, inclusiv n
programe de formare profesional iniial
Creterea participrii la nvmntul ante-precolar
i precolar, n special a grupurilor cu risc de prsire
timpurie a colii, cu accent pe copiii aparinnd
minoritii roma i a celor din mediul rural
Reducerea prsirii timpurii a colii prin msuri
14

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

integrate de prevenire i de asigurare a


oportunitilor egale pentru elevii aparinnd
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparinnd
minoritii roma i elevii din mediul rural/
comunitile dezavantajate socio-economic
Creterea numrului de tineri care au abandonat
coala i de aduli care nu i-au finalizat educaia
obligatorie care se rentorc n sistemul de educaie i
formare, inclusiv prin programe de tip a doua ans
i programe de formare profesional
Creterea numrului de oferte educaionale
orientate pe formarea de competene i pe utilizarea
de soluii digitale/de tip TIC n procesul de predare
mbuntirea competenelor personalului didactic
din nvmntul pre-universitar n vederea
promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive.
Creterea participrii la nvmntul teriar
universitar i non-universitar organizat n cadrul
instituiilor de nvmnt superior acreditate n
special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile
Implementarea de msuri sistemice n nvmntul
teriar universitar i non-universitar organizat n
cadrul instituiilor de nvmnt superior acreditate
pentru a facilita adaptarea la cerinele pieei muncii
mbuntirea nivelului de competene al
personalului didactic din nvmntul teriar
universitar i non-universitar organizat n cadrul
instituiilor de nvmnt superior acreditate n
ceea ce privete coninutul educaional inovator i
resursele de nvare moderne i flexibile
Diversificarea ofertelor educaionale n nvmntul
teriar universitar i non-universitar tehnic organizat
n cadrul instituiilor de nvmnt superior
acreditate corelate cu nevoile pieei muncii din
sectoarele economice/ domeniile identificate prin
SNC i SNCDI
Creterea participrii la programele de formare
profesional iniial, n special pentru elevii/ucenicii
care provin din comuniti dezavantajate, cu accent
pe mediul rural i cei aparinnd minoritii roma
Creterea participrii la programele de formare
profesional continu, cu accent pe acei aduli, cu un
15

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

N/A

N/A

7.1

7.2

nivel sczut de calificare i persoanele cu vrsta de


peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv
prin recunoaterea i certificarea rezultatelor
nvrii dobndite n contexte non-formale i
informale
Creterea numrului absolvenilor de nvmnt
teriar universitar i non universitar care i gsesc
un loc de munc urmare a accesului la activiti de
nvare/ cercetare/ inovare la un potenial loc de
munc, cu accent pe sectoarele economice cu
potenial competitiv identificate conform SNC i
domeniile de specializare inteligent conform SNCDI
Facilitarea inseriei pe piaa muncii a viitorilor
absolvenii de nvmnt secundar i teriar nonuniversitar (ISCED 2 4 nivel de calificare 3 - 5) prin
sprijinirea activitilor de nvare la un potenial loc
de munc i prin dezvoltarea parteneriatelor ntre
unitile de nvmnt i companii, cu accent pe
sectoarele economice cu potenial competitiv
identificate conform SNC i din domeniile de
specializare inteligent conform SNCDI
mbuntirea nivelului de competene al
personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor
de competene profesionale i personalului din
ntreprinderi cu atribuii in nvarea la locul de
munc
Creterea numrului de oferte furnizate de sistemul
de educaie i formare profesional adaptate la
nevoile i tendinele de dezvoltare ale pieei muncii
Creterea numrului de programe de formare
profesional pentru sectoarele economice cu
potenial competitiv identificate conform SNC i din
domeniile de specializare inteligent conform SNCDI
bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor i
tendinelor de dezvoltare ale pieei muncii prin
investiii n capacitatea furnizorilor de formare i prin
stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri
mbuntirea capacitii AM i OI ale POCU de a
gestiona i implementa n mod eficient i eficace
programul operaional.
mbuntirea capacitii beneficiarilor POCU de a
implementa n mod eficient i eficace proiecte de tip
FSE
16

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

7.3

1.2

Creterea gradului de informare a beneficiarilor i


potenialilor beneficiari POCU privind activitile
care pot face obiectul FSE, valorizarea i
implementarea de bune practici i iniiative n
domeniul FSE

Regiuni de implementare

n Romnia, investiiile din POCU vor fi finanate n toate cele 8 regiuni eligibile. Dintre
acestea, 7 se ncadreaz n categoria de regiuni mai puin dezvoltate (al cror PIB pe cap de
locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27: NordEst, Sud-Est, Sud Muntenia,
Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest i Centru), iar Bucureti-Ilfov se ncadreaz n categoria
regiuni mai dezvoltate (al cror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90 % din PIB-ul mediu
al UE-27).
La nivelul programului sunt stabilite alocri financiare n funcie de categoriile de regiuni,
respectiv ntre regiuni mai dezvoltate i regiuni mai puin dezvoltate, ceea ce reflect
necesitatea real de a concentra resursele financiare n regiunile mai puin dezvoltate, regiuni
cu oportuniti mai limitate dect Bucureti-Ilfov. n acest sens, la nivelul POCU sunt prioriti
de investiii care asigur finanare numai pentru regiunile mai puin dezvoltate, cum ar fi AP 1
(PI 8.ii), AP 3 (Pi 8.iii antreprenoriatul, PI 10.iii. instruirea angajailor i 8.v capacitatea de
adaptare la schimbare), AP 4 (PI 9.v economia social) AP 6 (10.iii nvarea pe tot parcursul
vieii). n cadrul fiecrei cereri de propuneri de proiecte vor fi clar indicate alocrile financiare
n funcie de categoriile de regiuni.
Rate de cofinanare la nivel de Axa prioritar/ prioriti de investiii
Menionm c, la nivelul AP/ PI, n funcie de categoria de ncadrare a regiunii, n regiuni mai
dezvoltate sau mai puin dezvoltate, cotele de cofinanare difer dup cum se specific n
Regulamentul CE nr. 1303/2013:
a) 85 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor membre n care PIB-ul
mediu pe cap de locuitor n perioada 2007 - 2009 a fost sub 85 % din PIB-ul mediu
n UE-27 din aceeai perioad i pentru regiunile ultraperiferice, inclusiv alocrile
suplimentare pentru regiunile ultraperiferice;
b) 80 % pentru regiunile mai puin dezvoltate ale statelor membre, altele dect cele
menionate la litera (a) i pentru toate regiunile al cror PIB pe cap de locuitor
folosit ca criteriu de eligibilitate n perioada de programare 2007 - 2013 a
reprezentat sub 75 % din media UE-25, dar al cror PIB pe cap de locuitor
depete 75 % din PIB-ul mediu al UE-27.

17

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Pentru axa prioritar 1 de implementare a YEI rata maxim de cofinanare UE se majoreaz


pn la aprox. 92%, conform reglementrilor aplicabile YEI i FSE.
De asemenea, n cazul axei prioritare 5 dedicat dezvoltrii locale plasate sub
responsabilitatea comunitii, rata maxim de cofinanare UE se majoreaz cu zece puncte
procentuale, fiind de 95% pentru regiunile mai puin dezvoltate i 90% pentru regiunile mai
dezvoltate.
n situaia n care un proiect se adreseaz unui grup int care are reziden att din regiuni
mai puin dezvoltate ct i din regiunea Bucureti Ilfov, cofinanarea va fi calculat n baza
unui algoritm prorata definit n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice.
n cazul n care un proiect vizeaz un grup int ce are rezidena ntr-o regiune mai puin
dezvoltat, dar parte din activiti se desfoar ntr-o regiune mai dezvoltat, respectiv n
regiunea Bucureti-Ilfov, rata de cofinanare aplicabil este cea aferent regiunilor mai puin
dezvoltate deoarece se consider c activitile desfurate n Bucureti-Ilfov sunt n
beneficiul regiunii mai puin dezvoltate. Aceeai metodologie este valabil i n cazul n care
grupul int are rezidena n regiunea Bucureti-Ilfov, dar parte din activiti se desfoar
ntr-o regiune mai puin dezvoltat.
Axa prioritar

Cofinanare naional (public i privat)


Regiune mai puin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat

AP 1

8%

Nu este cazul

AP 2

15%

20%

AP 3

15%

20%

AP 4

15%

20%

AP 5

5%

10%

AP 6

15%

20%

Rate de cofinanare la nivel de proiect


n situaia n care un proiect se adreseaz unui grup int care are reziden att din regiuni
mai puin dezvoltate, ct i din regiunea Bucureti Ilfov, cofinanarea va fi calculat n baza
unui algoritm prorata definit n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice. n cazul n care un
proiect vizeaz un grup int ce are rezidena ntr-o regiune mai puin dezvoltat, dar parte
din activiti se desfoar ntr-o regiune mai dezvoltat, respectiv n regiunea Bucureti-Ilfov,
rata de cofinanare aplicabil este cea aferent regiunilor mai puin dezvoltate deoarece se
consider c activitile desfurate n Bucureti-Ilfov sunt n beneficiul regiunii mai puin
dezvoltate. Aceeai metodologie este valabil i n cazul n care grupul int are rezidena n
regiunea Bucureti-Ilfov, dar parte din activiti se desfoar ntr-o regiune mai puin
dezvoltat.
18

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

II.
2.1.

CONDIII PENTRU SOLICITAREA FINANRII


Reguli generale privind solicitanii

2.1.1. Eligibilitate solicitani i parteneri


Pentru a putea aplica pentru finanare n cadrul POCU, solicitantul i partenerii acestuia
trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
(a) Reguli generale privind eligibilitatea solicitanilor
Solicitantul trebuie s fie o organizaie legal constituit n Romnia, persoana juridic,
conform legislaiei romneti aplicabile pentru fiecare categorie de persoan juridic
desemnat ca fiind eligibil prin Condiiile specifice aplicabile pentru fiecare cerere de
propuneri de proiecte.
Solicitantului NU i se poate acorda finanarea nerambursabil solicitat dac:
se afl n stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciar, are ncheiate concordate, i-a suspendat activitatea n
ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanare sau face obiectul unei
proceduri n urma acestor situaii sau se afl n situaii similare n urma unei
proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de reglementrile
naionale.
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur
conducerea solicitantului au fost condamnai printr-o hotrre cu valoare de res
judicata pentru un delict legat de conduita profesional;
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur
conducerea solicitantului au comis n conduita profesional greeli grave,
demonstrate in instana, pe care autoritatea contractant le poate justifica;
se ncadreaz, din punct de vedere al obligaiilor de plat restante la bugetele
publice, ntr-una din situaia n care obligaiile de plat nete depesc 1/12 din
totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare
fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal;
reprezentanii si legali/structurile de conducere i persoanele care asigur
conducerea solicitantului au fost condamnai printr-o hotrre cu valoare de res
judicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice
alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor;
solicitantul i partenerul/partenerii i/sau reprezentanii lor legali/structurile de
conducere
a
acestora
i
persoanele
care
asigur
conducerea
solicitantului/partenerului/partenerilor se afl n situaia de conflict de interese sau
incompatibilitate, aa cum este definit in legislaia naionala si comunitara in
vigoare
se face vinovat de declaraii false n furnizarea informaiilor solicitate de AM/OI
POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaii;
19

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

solicitantul sau partenerii se afl pe lista beneficiarilor exclui de la finanare n


urma rezilierii contractelor de finanare din culpa beneficiarului sau a membrilor
parteneriatului sau a refuzat s semneze contractul de finanare
Baza legal de avut in vedere in situatia in care solicitantului NU i se poate acorda finanarea
nerambursabil solicitat: REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE,
Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (art.106)

(b) Reguli generale privind partenerii n cadrul cererilor de finanare nerambursabil prin
POCU
Pentru depunerea unei cereri de finanare putei avea parteneri naionali i/sau
transnaionali.
Partenerii naionali sunt organizaii cu personalitate juridic din Romnia (exclusiv
Persoane Fizice Autorizate, ntreprinderi individuale sau echivalent) ce desfoar activiti
relevante n cadrul proiectului i au n obiectul de activitate al instituiei pe care o reprezint
i activitatea/activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabil sindicatelor, patronatelor i asociaiilor
profesionale;
Partenerii nu trebuie s se afle n situaiile de excludere prevzute n cadrul Regulilor
generale privind eligibilitatea solicitanilor menionate de mai sus 2.1.1. (a);
Partenerii transnaionali sunt organizaii cu personalitate juridic din statele membre
ale Uniunii Europene exclusiv Romnia (exclusiv echivalentul Persoanelor Fizice Autorizate sau
alte entiti similare angajati pe cont propriu, intreprinderi individuale, etc), legal constituite
n ara de origine, care desfoar activiti relevante n cadrul proiectului i au n obiectul de
activitate i activitatea/activitile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabil sindicatelor i patronatelor
din statele membre ale UE;
Partenerii naionali i transnaionali trebuie s fie implicai cel puin o activitate
relevant. Prin activitate relevant se nelege aceea activitate care contribuie n mod direct la
atingerea indicatorilor (de exp: formare profesional, informare i consiliere profesional, a
doua ans, incluziune social, msuri pentru ocupare, educaie preuniversitar/universitar,
economie social). Partenerii naionali i transnaionali trebuie s contribuie financiar la
realizarea proiectului.
(c) Capacitatea financiar i operaional
Solicitantul i partenerii acestuia trebuie s demonstreze c au capacitate financiar i
operaional.
Capacitatea financiar i operaional a fiecruia dintre membrii parteneriatului va fi
evaluat avnd n vedere informaiile furnizate n cererea de finanare (experien n
domeniul proiectelor, Cifra de afaceri/venituri totale), n raport cu resursele puse la
dispoziie sau resursele necesare pentru implementarea proiectului, conform cererii de
finanare i acordului de parteneriat.
20

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

n situaia n care datele declarate n cererea de finanare nu corespund cu informaiile din


documentele justificative prezentate la semnarea contractului, decizia de finanare poate fi
revocat, iar AM/OI POCU responsabil poate decide excluderea solicitantului de la
participarea la depunerea de finanare pentru o perioad de maxim 2 ani.
AM/OI POCU responsabil i rezerv dreptul de a restriciona condiiile de eligibilitate pentru
capacitatea financiar i operaional prin prevederile din Ghidul Solicitantului Condiii
Specifice.
A. Capacitatea financiar i operaional se definete ca valoare maxim a asistenei
financiare nerambursabile pe care poate s o obin fiecare membru al parteneriatului n
funcie de tipul organizaiei pe care o reprezint.
Capacitatea operaional a parteneriatului
Exemplu recomandat:
- ani de experiena minim n domeniul proiectelor pentru care se solicit finanare /
proiecte similare implementate anterior

Criteriu de verificarea a eligibilitatii - ani de experiena


Solicitantul a implementat cel putin 1 proiect cu finanare nerambursabil (n calitate
de beneficiar sau partener)
I
Fiecare partener are experien n implementarea a cel puin 1 proiect cu finanare
nerambursabil i/sau are experien de cel puin 6 luni n domeniul activitilor
proiectului.

Capacitatea financiara a parteneriatului


Se stabilete ca valoare maxim a finanrii nerambursabile care poate fi accesat de fiecare
organizaie din cadrul parteneriatului n funcie de tipul organizaiei.
1. Instituii publice
Nu se evalueaz cifra de afaceri
2. ONG cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale
pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3)5 conform situaiilor financiar -contabile (balan, bilan
contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenei financiare nerambursabile totale
3. SRL cu vechime mai mare de 1 an

21

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de


afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3)5 conform situaiilor
financiar -contabile (balan, bilan contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistenei
financiare nerambursabile totale
4. ONG cu vechime mai mic de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea
asistenei financiare nerambursabile totale
5. SRL cu vechime mai mic de 1 an
Valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea
asistenei financiare nerambursabile totale
Exemplu
Nr.
Tip solicitant /
Modalitate de calcul
Exemplu 1
crt.
partener*
1
Instituie public Nu se evalueaz cifra de Asistena
afaceri
financiar
nerambursabil
solicitat = 40.000
euro
2.
ONG cu vechime mai mare de 1 an
2.1
ONG cu vechime Valoarea
asistenei n-1 = 30.000 EUR
mai mare de 1 an financiare nerambursabile n-2 = 20.000 EUR
solicitate = maxim suma n-3 = 20.0000 EUR
veniturilor totale (n-1, n-2
i n-3)
Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat : maxim
70.000 EUR
2.2
ONG cu vechime Valoarea
asistenei
mai mare de 1 an financiare nerambursabile
solicitate = maxim 30%
din valoarea asistenei
financiare nerambursabile
totale
3
SRL cu vechime mai mare de 1 an
3.1
SRL cu vechime Valoarea
asistenei n-1 = 25.000 EUR
mai mare de 1 an financiare nerambursabile n-2 = 20.000 EUR
solicitate = maxim suma n-3 = 25.000 EUR

Exemplu 2
Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat
=
60.000 euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
30% din 300.000
euro

5 Aplicantul va lua in considerare varianta cea mai avantajoasa.

22

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

cifrelor
afaceri/veniturilor
(n-1, n-2 si n-3)

3.2

SRL cu vechime
mai mare de 1 an

ONG cu vechime
mai mic de 1 an

SRL cu vechime
mai mic de 1 an

Total
(1+2+3+4+5)
300.000 euro

de
totale Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
70.000 EUR
Valoarea
asistenei
financiare nerambursabile
solicitate = maxim 30%
din valoarea asistenei
financiare nerambursabile
totale
Valoarea
asistenei Asistena
financiare nerambursabile financiar
solicitate = maxim 20% nerambursabil
din valoarea asistenei solicitat : maxim
financiare nerambursabile 20% din 300.000
totale
euro
Valoarea
asistenei Asistena
financiare nerambursabile financiar
solicitate = maxim 20% nerambursabil
din valoarea asistenei solicitat : maxim
financiare nerambursabile 20% din 300.000
totale
euro
S = 40.000 euro
P1 = 70.000 euro
P2 = 70.000 euro
P3 = 60.000 euro
P4 = 60.000 euro

Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
30% din 300.000
euro
Asistena
financiar
nerambursabil
solicitat: maxim
20% din 300.000
euro
-

S = 60.000 euro
P1 = 90.000 euro
P2 = 90.000 euro
P3 = 60.000 euro

Total = 300.000 Total = 300.000


euro
euro
* se calculeaz pentru fiecare membru al parteneriatului, raportat la valoarea angajat de
fiecare din bugetul total al proiectului.
Maxim 1 membru al parteneriatului va beneficia de valoare maxim a finanrii
nerambursabile de 30% sau 20%, dup caz. Pentru ceilali membri ai parteneriatului se va
aplica algoritmul de calcul prin raportare la cifra de afaceri/venituri totale.
B. Capacitatea financiar i operaional se verific pe ntreg parteneriatul constituit pentru
implementarea proiectului, sub urmtoarele aspecte:
- valoarea maxim a asistenei financiare nerambursabile pentru un proiect este suma valorii
asistenei financiare nerambursabile pe care poate s o obin fiecare membru al
parteneriatului, conform punctului A de mai sus;
23

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

- n situaia n care cel puin un membru al parteneriatului nu ndeplinete condiia de


capacitate financiar definit la punctul A de mai sus, parteneriatul este considerat lipsit de
capacitate financiar.

2.1.2. Selecia partenerilor


Prevederi cu caracter general
Alegerea partenerilor este n exclusivitate de competena organizaiei solicitante, n calitate
de lider al parteneriatului.
Partenerii vor fi selectai dintre organizaiile relevante pentru domeniul proiectului (de exp:
formare profesional, informare i consiliere profesional, a doua ans, incluziune social,
msuri pentru ocupare, educaie preuniversitar/universitar, economie social etc.).
Pot fi selectai parteneri individuali, nu consorii de parteneri.
Pot fi selectai mai muli parteneri pentru implementarea aceleiai activiti, n situaia n care
activitatea n cauz nu poate fi asigurat de un singur partener (are o acoperire multiregional
i/sau presupune mai multe componente etc.). n aceast situaie, va fi detaliat implicarea
fiecrui partener n implementarea activitii comune.
Nu vor fi selectai parteneri n scopul realizrii n cadrul proiectului a unor activiti de tipul:
dezvoltarea de aplicatii i sisteme informatice, supervizarea activitilor subcontractate de
beneficiar, furnizare de bunuri. Astfel de activiti vor face obiectul subcontractrii, respectiv
contractelor de furnizare. n distribuia bugetului proiectului pe fiecare membru al
parteneriatului se va ine cont de faptul c alocarea financiar gestionat de Beneficiar/lider
de parteneriat trebuie s fie mai mare dect alocarea financiar gestionat de oricare alt
membru al parteneriatului.
Indiferent de numrul partenerilor implicai n implementarea unui proiect, va fi semnat un
singur acord de parteneriat ntre toi partenerii.
n vederea stabilirii unui parteneriat, solicitanii publici i privai care intenioneaz s intre
ntr-o relaie de parteneriat vor elabora o not justificativ care va conine o analiza a valorii
adugate a parteneriatului n ceea ce privete utilizarea eficient a fondurilor, precum i rolul
fiecrui partener n implementarea proiectului.
Prevederi aplicabile aplicanilor instituii publice
Solicitanii instituii publice au obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale
relevante: OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu completrile i modificrile ulterioare.
n procesul de selecie a partenerilor privai se va avea n vedere respectarea prevederilor
descrise mai jos.
Activitatea de selecie are la baz urmtoarele principii:

Legalitatea;

Transparena;

Imparialitatea;

Nediscriminarea;

Tratamentul egal;
24

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Proporionalitatea;

Eficiena utilizrii fondurilor;

Asumarea rspunderii;

Confidenialitatea.
n vederea respectrii principiului transparenei, instituia aplicant public, pe site-ul propriu,
anunul cu privire la intenia de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entiti
privat/private.
Anunul va fi publicat cu cel puin 10 zile lucrtoare nainte de termenul de depunere a
candidaturilor si trebuie s conin cel puin urmtoarele elemente:
- Data limit de depunere a dosarelor de candidatur i modalitatea de depunere
(adres, form, persoan de contact, tel, e-mail, fax, etc);
- Obiectivul specific al programului n care se va depune cererea de finanare;
- Obiectivul general i scopul cererii de finanare;
- Principalele activiti ce vor fi derulate n cadrul proiectului;
- Activitile n care va fi implicat partenerul/partenerii;
- Criteriile de selecie a partenerului/partenerilor i grila de evaluare (inclusiv punctajul
stabilit pentru fiecare criteriu n parte).
Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, termenele i orice
alte aspecte administrative sunt n sarcina exclusiv a instituiei aplicante, conform legislaiei
incidente i a reglementrilor interne.
Totui, instituia aplicant va avea n vedere respectarea legalitii i asigurarea trasabilitii
tuturor documentele emise n cadrul procedurii de selecie, precum i regimul
incompatibilitilor i conflictului de interese.
n ceea ce privete criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea n vedere
respectarea cel puin a cerinelor impuse de ctre AM prin Ghidul solicitantului aferent cererii
de proiecte n cauz.
Rezultatul procedurii de selecie se va materializa ntr-un Raport, semnat i datat de ctre
toi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de ctre preedintele acesteia, asumat de ctre
reprezentantul legal al instituiei aplicante, care va conine cel puin urmtoarele:
Referine:
procedura aplicat;
numrul/ data anunului i data publicrii acestuia;
Coninutul raportului:
Informaii generale
Legislaia aplicabil
Calendarul procedurii de selecie
Modul de desfurare a procedurii de selecie
Solicitri/rspunsuri la clarificri pn la termenul-limit de depunere
Informaii privind toi oferanii/candidaii participani la procedur;
Date privind procesul de evaluare a ofertanilor/candidailor, conform
modalitii interne stabilite pentru selecie;
Concluzii i semnturi
Publicarea rezultatelor procedurii de selecie
25

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Instituia aplicant public pe site-ul acesteia anunul cu privire la rezultatul procedurii de


selecie, care va conine informaiile cuprinse n anunul de intenie i informaii privind
oferanii/candidaii participani la procedur admii i respini, i punctajul obinut de fiecare
dintre acetia.

2.1.3. Eligibilitatea proiectului


Pentru a putea beneficia de finanare n cadrul POCU, proiectul propus trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine6:
Proiectul propus spre finanare (aceleai activiti, pentru aceiai membri ai grupului
int) NU a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea
dublei finanri)7
Proiectul propus spre finanare s NU fie ncheiat n mod fizic sau implementat
integral nainte de depunerea cererii de finanare la autoritatea de management,
indiferent dac toate plile aferente au fost efectuate de ctre beneficiar (art. 65, alin
(6) din Reg. 1303/2013)8
Proiectul s se ncadreze n programul operaional (n axa prioritar, prioritatea de
investiii, obiectivul specific, indicatorii de realizare imediat i de rezultat i tipurile de
msuri) conform specificului de finanare stabilit n Ghidurile Specifice ale
Solicitantului
Grupul int al proiectului propus s se ncadreze n categoriile eligibile menionate n
Ghidurile Specifice ale Solicitantului
Valoarea proiectului I contribuia financiar solicitat trebuie s se ncadreze n
limitele stabilite n Ghidurile Specifice ale Solicitantului.
Durata de implementare a proiectului propus nu trebuie s depeasc perioada
maxim de implementare specificat n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice, cu
excepia proiectelor depuse n cadrul mecanismului non-competitiv, unde durata
acestora nu trebuie s depeasc perioada de implementare a programului.
Costurile eligibile pentru obinerea unei uniti de indicator int trebuie s se
ncadreze n limita prevzut n Ghidurile Specifice ale Solicitantului9
Bugetul proiectului propus trebuie s se ncadreze n limitele de buget stabilite prin
Ghidurile Specifice ale Solicitantului i s respecte rata de cofinanare (FSE, Iniiativa
de Ocupare pentru Tineri, buget naional i contribuie proprie) stabilit prin Ghidurile
Specifice ale Solicitantului

6 Condiiile trebuie ndeplinite cumulativ


7 Solicitantul/beneficiarul trebuie s se asigure c participanii la operaiuni nu au reprezentat grup int pentru formare profesional pe
acelasi tip de curs, cofinanata din fonduri nerambursabile.
8 Prevedere aplicabil proiectelor non-competitive.
9 Criteriul de eligibilitate va fi aplicabil doar unor anumite cereri de propuneri de proiecte. n acest sens, modalitatea de evaluare a acestui
criteriu va fi detaliat n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice.

26

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Proiectul trebuie s cuprind cel puin activitile obligatorii, prevzute n Ghidul


Solicitantului
Proiectul trebuie s cuprind, n cadrul activitii de informare i publicitate, msurile
minime prevzute n Manualul de Identitate Vizual
Proiectul trebuie s descrie modul n care vor fi integrate temele orizontale, n acord
cu Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor finanate din
FESI 2014-2020, n seciunile dedicate ale cererii de finanare
n descrierea activitilor i n selectarea grupului int, proiectul demonstreaz c
sunt ndeplinite obligaiile minime prevzute de legislaia relevant, conform Ghidului
privind integrarea principiilor orizontale n cadrul proiectelor finanate din FESI 20142020.
Proiectul trebuie s prezinte contribuia la temele secundare FSE, respectiv sprijinirea
tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon i eficient din
punctul de vedere al utilizrii resurselor; inovarea social; mbuntirea
competitivitii IMM-urilor; consolidarea cercetrii, a dezvoltrii tehnologice i a
inovrii; creterea accesibilitii, utilizarea i calitatea TIC; nediscriminarea; egalitatea
de anse ntre femei i brbai etc., n funcie de relevana acestora pentru domeniul
de intervenie al proiectului.
2.1.4. Calitatea tehnic i financiar a proiectelor
Calitatea tehnic i financiar presupune analiza proiectului i notarea acestuia din
perspectiva a 4 criterii de evaluare.
1. Relevana proiectului - msura n care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din
documentele strategice relevante i la soluionarea nevoilor specifice ale grupului int
2. Eficacitatea implementrii proiectului - msura n care rezultatele proiectului contribuie la
atingerea obiectivelor propuse
3. Eficiena implementrii proiectului - msura n care proiectul asigur utilizarea optim a
resurselor (umane, materiale, financiare), n termeni de calitate, cantitate i timp alocat, n
contextul implementrii activitilor proiectului n vederea atingerii rezultatelor propuse
4. Sustenabilitatea proiectului - msura n care proiectul asigur continuarea efectelor sale i
valorificarea rezultatelor obinute dup ncetarea sursei de finanare.
n Ghidurile Solicitantului Condiii Specifice sunt incluse grilele de evaluare detaliate pe
subcriterii specifice cererilor de propuneri de proiecte.
2.2.

Reguli generale privind cheltuielile

2.2.1. Contribuia eligibil minim a beneficiarului


Contribuia solicitantului (cofinanarea privat) reprezint aportul financiar propriu
corespunztor procentajului minim din valoarea total eligibil a proiectului propus care va fi
27

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

suportat de ctre solicitant sau parteneriat. Limita minim admisibil pentru contribuia
solicitantului/parteneriatului este prezentat n Ghidurile Specifice ale Solicitantului pentru
fiecare cerere de propuneri de proiecte.
Dac proiectul este propus de un grup de organizaii partenere, aceast contribuie trebuie
asigurat n comun. Asigurarea contribuiei proprii minime aferente parteneriatului trebuie
realizat de fiecare membru al parteneriatului proporional cu cota-parte din valoarea
bugetului gestionat de partenerul n cauz (de exemplu, daca unui partener ii revine 30% din
bugetul proiectului, acest partener este obligat s contribuie cu 30% din valoarea minima a
cofinanrii stabilit la nivel de parteneriat).
Pe parcursul implementrii proiectului, cheltuielile efectuate n timpul implementrii
proiectului i considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate
de ctre beneficiar (solicitant i/sau partener, dup caz).
Valoarea contribuiei solicitantului/parteneriatului pentru proiect se stabilete n funcie de
tipul organizaiei care are calitatea de solicitant, dup cum urmeaz:

Cofinantarea nationala % pe tipuri de beneficiari

Axa
Prioritar

Tipuri de regiuni

Beneficiari persoane juridice de


drept privat fr scop patrimonial,
instituii publice finanate integral
din venituri proprii sau parial de
la bugetul de stat, bugetul
Beneficiari persoane
Cofinantarea
asigurrilor sociale de stat sau juridice de drept privat cu
Cofinantarea
national %,
bugetele fondurilor speciale,
scop patrimonial
UE %
din care: instituiile de nvmnt superior
acreditate care nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari
Cofinantare
privat %

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6

Regiune mai putin dezvoltat


Regiune mai dezvoltat
Regiune mai putin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat
Regiune mai putin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat
Regiune mai putin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat
Regiune mai putin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat
Regiune mai putin dezvoltat
Regiune mai dezvoltat

92
Nu e cazul
85
80
85
80
85
80
95
90
85
80

8
Nu e cazul
15
20
15
20
15
20
5
10
15
20

2
Nu e cazul
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Beneficiari ordonatori
de credite ai
bugetului de stat,
bugetului asigurrilor
sociale de stat i ai
bugetelor fondurilor
speciale i entitile
aflate n subordine
sau n coordonare
finanate integral din
bugetele acestora

Cofinantarea Cofinantare Cofinantarea Cofinantarea public


public %
privat %
public %
%
6
5
3
8
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
Nu e cazul
13
5
10
15
18
5
15
20
13
5
10
15
18
5
15
20
13
5
10
15
18
5
15
20
3
5
0
5
8
5
5
10
13
5
10
15
18
5
15
20

n cazul parteneriatelor public-privat n care liderul de parteneriat aparine categoriei


Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i ai
bugetelor fondurilor speciale i entitile aflate n subordine sau n coordonare finanate
integral din bugetele acestora, valoarea contribuiei la nivel de proiect/parteneriat va fi cea
aferent solicitantului instituie public, dar partenerii privai vor asigura doar cofinanarea
28

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

proprie corespunztoare tipului de organizaie pe care o reprezint raportat la valoarea


cofinanrii care le revine, diferena fiind asigurat de solicitant instituie public.
Exemplu:
Valoare eligibil proiect = 1 000 000, din
care:
Buget gestionat pe parteneri
B = 40%
P1 = 30%
P2 = 30%
B = 40%
400 000
300 000
300 000
60 000

Cofinantare parteneriat = 150 000 (15%), din care:


Cofinanare pe parteneri
P1 = 30%
P2 = 30%
45 000
45 000
din care:
din care:
suportata de
suportata de
P1 = 2% din
diferena
P2 = 5% din
diferena
bugetul
suportata de B
bugetul
suportata de B
gestionat
gestionat
6 000
39 000
15 000
30 000

Unde:
B Beneficiar Minister
P1 Partenerul 1 ONG
P2 Partenerul 2 SRL
2.2.2. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor
Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii cu
caracter general:
s fie efectiv pltit de ctre beneficiar de la data intrrii n vigoare a contractului de
finanare/deciziei de finanare sau de la data menionat n contractul de
finanare/decizia de finanare; prin excepie, pentru proiectele selectate prin
mecanismul non-competitiv cheltuiala trebuie s fie suportat de ctre beneficiar i
pltit de la 1 ianuarie 2014, dac autoritatea de management sau organismul
intermediar nu decide altfel prin contractul/decizia/ordinul de finanare ( n cazul
cheltuielilor din cadrul Iniiativei Locuri de Munc pentru Tineri, acestea sunt eligibile
de la 1 septembrie 2013);
s nu fi fcut obiectul altor finanri din fonduri publice, cu excepia prevederilor art. 7
lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune 2014-2020;
s fie n conformitate cu prevederile POCU;
s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau
de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza
crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate.;
s fie n conformitate cu prevederile din contractul/decizia/ordinul de finanare
ncheiat de ctre autoritatea de management, de organismul intermediar, de
administratorul schemei de tip grant global sau de organismul responsabil pentru
implementarea instrumentului financiar, pentru aprobarea operaiunii;
29

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

s fie conform cu prevederile legislaiei aplicabile la nivel naional i la nivelul Uniunii


Europene;
s fie rezonabil, justificat i s respecte principiile bunei gestiuni financiare, n
special n ceea ce privete economia i eficiena;
s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Eligibilitatea cheltuielii este legat i de obligaia ca aceasta s fi fost efectuat:
pentru operaiuni stabilite ca fiind eligibile conform condiiilor anunate de AM POCU
(n Condiiile specifice aferente fiecrei lansri de cereri de propuneri de proiecte);
pentru operaiuni implementate n zona vizat de program (n regiunile eligibile);
pentru un grup int eligibil, aa cum este definit conform condiiilor anunate de AM
POCU (n Ghidurile Specifice ale Solicitantului aferente fiecrei lansri de cereri de
propuneri de proiecte).

2.2.3. Cheltuieli neeligibile


Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
subcontractele (externalizrile) care determin o cretere a costului de executare a
operaiunii;
subcontractele (externalizrile) n temeiul crora plata se definete n procente din costul
total al proiectului;
taxa pe valoarea adugat recuperabil;
dobnda debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei
subvenii pentru dobnd sau pentru comisioane de garantare;
contribuia n natur;
achiziia de echipamente second-hand;
amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
costurile pentru operarea obiectivelor de investiii;
cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea i comercializarea tutunului i a produselor din
tutun;
achiziionarea de infrastructuri, terenuri i bunuri imobiliare pentru o contribuie din
partea Fondului Social European, cu excepia cazurilor n care se aplic prevederile art. 98
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
orice cheltuieli care depesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin
instruciuni speciale care vizeaz instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii
de cheltuieli.

30

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.2.4. Opiuni de decontare a cheltuielilor


Cheltuielile efectuate n cadrul proiectului vor fi decontate pe baz de costuri reale, pentru
care se depun la decontare documente justificative (state de plat, facturi etc.).

2.2.5. Cheltuieli eligibile directe i indirecte


- Cheltuielile eligibile directe reprezint cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite
activiti individuale din cadrul proiectului i pentru care este demonstrat legtura cu
activitatea n cauz
- Cheltuielile eligibile indirecte reprezint cheltuielile efectuate pentru funcionarea de
ansamblu a proiectului i nu pot fi atribuite direct unei anumite activiti. Aceste
cheltuieli includ i cheltuieli generale de administraie, aceste cheltuieli nefiind
proporionale cu mrimea indicatorului de realizare. Spre exemplu, tipuri de cheltuieli
indirecte eligibile sunt cheltuieli indirecte de personal, cheltuielile administrative,
utiliti.
- Cheltuielile de personal sunt cheltuielile care decurg dintr-un acord ntre angajator i
angajat. Cheltuielile de personal includ remuneraia total pltit personalului n
schimbul muncii efectuate de acesta n cadrul operaiunii finanate prin POCU.
Cheltuielile de personal pot fi directe sau cheltuieli indirecte:

Cheltuielile directe de personal reprezint acele cheltuieli care deriv din


ncheierea de raporturi de serviciu/de munc, inclusiv contribuiile angajatului i
angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i costurile
rezultate din contracte de servicii ncheiate cu personal extern beneficiarului,
conform prevederilor legale n vigoare. Aceast categorie de cheltuieli este
aferent personalului care este direct implicat n activiti generatoare de
indicatori i rezultate din cadrul operaiunii. Ca principiu general, cheltuielile
aferente personalului care acorda servicii direct ctre grupul int vor fi ncadrate
n categoria de cheltuieli directe. Aceste cheltuieli vor include managerul de
proiect, coordonatorii activitilor partenerului (angajat al partenerului), experi
implicai n selecia grupului int, experi formare, experi consiliere etc. n
funcie de natura interveniei finanate prin proiect.

Cheltuielile indirecte de personal reprezint acele cheltuieli cu personalul a crui


activitate nu este direct legat de indicatorii i rezultate din cadrul operaiunii,
respectiv:
experi suport pentru activitatea managerului de proiect (responsabilul
financiar, personalul implicat n achiziii publice, consilier juridic, asistent
manager, specialistul IT);
personal administrativ i auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, ofer,
personal pentru curenie, administrator de cldire, paznic, responsabil de
31

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

medicina muncii, responsabil resurse umane etc.).


n echipa de management pot intra urmtoarele poziii: manager de proiect
(decontat la cheltuieli directe) i experi suport pentru activitatea managerului de
proiect (decontai la cheltuieli indirecte), respectiv: responsabilul financiar,
personalul implicat n achiziii publice, consilier juridic, asistent manager, specialistul
IT.
Managerul de proiect nu poate fi externalizat.
Partenerul poate avea un coordonator al activitilor partenerului (care nu face parte
din echipa de management) decontat la cheltuieli directe.

2.3.

Reguli specifice privind eligibilitatea cheltuielilor, plafoane aplicabile i justificarea


cheltuielilor

2.3.1. Cheltuieli cu personalul implicat n proiect


2.3.1.1. Plafoane aplicabile cheltuielilor cu personalul
1. Reguli generale de decontare a cheltuielilor cu personalul
Decontarea se va determina n baza retribuiei echivalente pe or, lund ca punct de referin
ziua de lucru de opt ore i o medie de 21 de zile lucrtoare pe lun.
Limita zilnic maxim care poate fi decontat per expert trebuie sa se incadreze in limita
maxima de 12 ore/zi, 60 ore/sptmn reprezentnd ore lucrate in proiecte finantate din
Fondul Social European Programul Operaional Capital Uman inclusiv norma de baz,
stabilite prin contractele ncheiate. Tot ce depete aceasta limita nu se va deconta din
POCU.
2. Niveluri maximale ale remunerrii managerului de proiect i ale personalului care asigur
coordonarea activitilor din partea partenerilor
2.1 Nivel de remunerare - manager proiect
Plafon maxim de decontare/experiena
profesional specific

< 3 ani

Remunerare maxima pe or

65 lei

3-7 ani
75 lei

>7 ani
85 Lei

2.2 Nivel de remunerare coordonator al activitilor partenerului din partea partenerului


Plafon maxim de decontare/experiena
profesional specific

< 3 ani

3-7 ani

>7 ani

Remunerare maxima pe or

50 Lei

60 Lei

75 Lei

32

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

3. Niveluri maximale ale remunerrii personalului din cadrul echipei de implementare


3.1 Nivel de remunerare pentru expertiza internaionala
Plafon maxim de decontare/experiena
profesional specific

< 3 ani

3-7 ani

>7 ani

Remunerare maxima pe or

65 Lei

75 Lei

85 Lei

Plafon maxim de decontare/experiena


profesional specific

< 3 ani

3-7 ani

>7 ani

Remunerare maxima pe or

45 Lei

60 Lei

75 Lei

3.2 Nivel remunerarea pentru expertiza naionala

4. Niveluri maximale ale remunerrii personalului decontat la cheltuieli indirecte


4.1 Nivel de remunerare a personalului suport pentru activitatea managerului de proiect
(responsabilul financiar, personalul implicat n achiziii publice, consilier juridic, asistent
manager, specialistul IT)
Plafon maxim de decontare/experiena
profesional specific

< 3 ani

3-7 ani

>7 ani

Remunerare maxima pe or

50 Lei

60 Lei

75 Lei

4.2 Nivel de remunerare a personalului administrativ i auxiliar (secretariat, casier, contabil,


arhivar, ofer, personal pentru curenie, administrator de cldire, paznic, responsabil de
medicina muncii, responsabil resurse umane etc.)
Plafon maxim de decontare/experien profesional specific

< 3 ani

3 ani si
peste

Remunerare maxima pe or

25 Lei

35 Lei

Prin experienta profesional se nelege experiena profesional specific necesar pentru


ocuparea unui post n cadrul proiectelor POCU 2014-2020. Verificarea experienei
profesionale specifice se aplic tuturor experilor implicai n proiect i personalului
33

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

administrativ/auxiliar i va fi dovedit prin documente justificative (de ex., recomandri,


contracte de munc, fie de post etc.).

Plafoanele de decontare aferente personalului proiectului se exprim per or lucrat.


n bugetul proiectului trebuie s se precizeze cu exactitate numrul de ore prestate de
fiecare persoan din proiect.
Plafoanele de decontare prezentate mai sus reprezint valori maxime rambursabile de
ctre AM POCU, att pentru experii proprii (angajai) ct i pentru experii externi
(subcontractai), reprezentnd remuneraia net i contribuiile/taxele aferente (fr
contribuiile angajatorului).
Taxele i contribuiile angajatorului reprezint cheltuieli eligibile n cadrul POCU, dar nu
sunt incluse n aceste plafoane maximale de referin.
Pentru persoanele angajate (raporturi de munc sau raporturi de serviciu) sunt eligibile
inclusiv cheltuielile cu concediul de odihn corespunztor timpului efectiv lucrat pentru
angajator n implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor Codului Muncii i a
legislaiei naionale aplicabile, zilele de concediu medical suportate de angajator, zilele
pentru care indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc a salariailor
implicai este suportat de angajator.

2.3.1.2. Suprapunerea de funcii


Pentru respectarea principiului cost-eficien n evaluarea proiectelor, aplicanii se vor asigura
c n cadrul aceluiai proiect nu sunt prevzute/bugetate funcii ale cror atribuii sau
responsabiliti se suprapun sau funcii care nu sunt justificate/fundamentate.
Beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul ca experii din echipa de implementare nu
desfoar activiti de management de proiect i nu au atribuii n acest sens. Activitatile de
tip management de proiect nu trebuie sa fie duplicate/ dublate/suprapuse/completate de
activitatile desfasurate de catre echipa de implementare. In caz contrar, cheltuielile salariale
aferente acestui tip de activitate vor fi declarate neeligibile. n cazul coordonatorilor inclui n
echipa de implementare (inclusiv coordonatorii activitilor partenerului din partea
partenerului), responsabilitile trebuie s vizeze exclusiv aspectele tehnice ale implementrii
(inclusiv coordonarea tehnic a unei echipe de experi de implementare).

2.3.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i hrana/diurna


2.3.2.1. Eligibilitatea cheltuielilor cu cazarea, transportul i hrana/diurna
Cheltuielile directe cu cazarea, transportul i hrana/diurna sunt eligibile dac:
1. Sunt legate de operaiunea finanat
2. Sunt cuprinse n documentele contabile sau echivalente care fac dovada efecturii
cheltuielii respective n cadrul operaiunii
34

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.3.3. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate


Orice beneficiar POCU poate alege modul cel mai adecvat de implementare al proiectului su
finanat prin acest program. Astfel, acesta poate implementa direct activitile din cadrul
proiectului sau poate intra n parteneriat cu organizaii relevante pentru domeniul proiectului
(a se vedea seciunea 2.1.2) sau poate externaliza serviciile respective ctre tere pri.
Valoarea subcontractrii nu include contractele de achiziie public care au ca obiect
furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziia de imobile i execuia de lucrri.
Pentru selecia prestatorilor pentru serviciile externalizate (subcontractate) beneficiarul va
respecta prevederile OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, dac este
instituie public, sau Ordinul nr. 1120/15.10.2013, privind modificarea si aprobarea
procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente
structurale, obiectivul Convergent, dac este organism privat.
Pentru toate activitile externalizate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv Persoan
Fizic Autorizat - denumit n continuare PFA) se angajeaz s furnizeze organismelor de
audit i de control, inclusiv AMPOCU/OIPOCU responsabil toate informaiile necesare privind
activitile subcontractate. n acest sens, n calitate de beneficiar avei obligaia de a asigura
disponibilitatea tuturor informaiilor prin contractul ncheiat cu prestatorul/ prestatorii.
Spre exemplificare, urmtoarele tipuri de activiti, fr a se limita la acestea, pot face
obiectul unei externalizri (subcontractri):

diverse servicii specializate, achiziionate de pe pia, inclusiv PFA, pentru care


Solicitantul nu are expertiza necesar (servicii de formare profesional, servicii de
informare i consiliere profesional etc.);

contractele ncheiate cu operatori economici n vederea furnizrii unor servicii


de suport/logistice, cum ar fi: dezvoltarea de aplicatii si sisteme informatice,
organizarea de evenimente, pachete complete coninnd transport i cazare a
participanilor i/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, , editarea i
tiprirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, editarea i tiprirea de
materiale publicitare.
Activitile de subcontractare se realizeaz numai de ctre solicitantul de finanare, nu i de
partenerul acestuia10. Prin excepie, partenerii pot subcontracta activiti/subactiviti suport

10 n cazul n care legislaia specific din statele membre UE, de provenien a partenerilor transnaionali, nu consider ca fiind
subcontractate cheltuielile aferente experilor care, n baza formei de angajare, sunt obligai s emit factur ctre partenerul
transnaional, aceste cheltuieli nu intr sub incidena acestui subcriteriu. n aceast situaie, menionarea n cererea de finanare a
referinelor legislative aplicabile experilor partenerului transnaional se va face conform cerinelor din Ghidul Solicitantului.

35

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

(de ex., organizare evenimente), dar nu i activiti relevante, pentru care au fost selectai ca
parteneri n baza expertizei n domeniu.

2.3.4. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor proiectului

Pentru nchirierea de spaii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lun, inclusiv


TVA.
Pentru nchirierea de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv
TVA.
Valorile de mai sus reprezint valorile maxime care pot fi decontate n proiectele POCU.

2.3.5. Subvenii
Subveniile (ajutoare, premii, burse) sunt acel suport acordat de ctre beneficiar grupuluiint eligibil, sub form financiar sau n natur.

2.3.6. Cheltuieli de tip FEDR


Cheltuielile de tip FEDR acoper categoriile de cheltuieli exemplificate n lista de mai jos i pot
fi solicitate n cadrul unei cereri de finanare n corelare cu necesitatea unor astfel de resurse
n raport cu obiectivele stabilite.
Pentru achiziia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru:
laptop/notebook 4.000 lei inclusiv TVA;
computer desktop - 3.500 lei inclusiv TVA;
videoproiector - 2.500 lei inclusiv TVA;
imprimant - 3.000 lei inclusiv TVA;
multifuncional - 12.000 lei inclusiv TVA;
tablet - 900 lei inclusiv TVA.
Valorile de mai sus reprezint valorile maxime care pot fi decontate n proiectele POCU.
Echipamentele ce urmeaz a fi achiziionate trebuie s fie justificate din punctul de vedere al
caracteristicilor tehnice i al necesitii acestora n vederea ndeplinirii activitilor.
Lista detaliat a cheltuielilor de tip FEDR va fi inclus n Ghidul Solicitantului Condiii Specifice
aferent fiecrei cereri de propuneri de proiecte.
Cheltuielile de tip FEDR nu trebuie s depeasc procentul indicat n ghidul specific fiecrei
cereri de propuneri de proiecte.

36

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.3.7. Asigurarea rezonabilitii costurilor


n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen nr. 66 din 29 iunie 2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea
fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i
completrile ulterioare, autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene au
obligaia, printre altele, a ntreprinderii msurilor necesare pentru a se asigura att de
rezonabilitatea
valorilor
cuprinse
n
bugetele
orientative
din
contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanare, de realitatea i regularitatea ofertelor
prezentate n cadrul procedurilor de achiziie utilizate, ct i de rezonabilitatea preurilor
cuprinse n contractele de achiziii de lucrri, bunuri i servicii.
Conform Hotrrii Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 analiza
rezonabilitii valorilor cuprinse n bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/
acordurilor/ordinelor/deciziilor de finanare reprezint:
a) o analiz bazat pe principiul utilizrii eficiente a fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice aferente acestora, respectiv al asigurrii unui raport corect ntre rezultatul obinut i
resursele financiare alocate; i
b) o analiz a corectitudinii estimrii resurselor financiare necesare pentru realizarea
proiectului propus a fi finanat din fonduri europene.
Modalitile de realizare a analizei prevzute mai sus sunt urmtoarele:
a) analizarea justificrii/fundamentrii valorii solicitate la finanare, care s cuprind preurile
orientative ce au stat la baza acestei fundamentri i/sau o analiz cost-beneficiu detaliat,
pentru proiectele care au la baz o analiz cost/beneficiu;
b) verificarea rezonabilitii preurilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date
existente pe internet i/sau prin solicitarea efectiv de oferte de pre de la firme de
specialitate; o alternativ a acestei metode este aceea de a solicita potenialului beneficiar s
furnizeze aceste oferte de pre, situaie n care realitatea i regularitatea acestor oferte sunt
verificate de ctre autoritatea cu competene n gestionarea fondurilor europene; de
asemenea, se pot aplica i alte metode identificate i stabilite prin procedurile autoritilor cu
competene n gestionarea fondurilor europene.
[...] n cazul n care se constat c bugetul prevzut la alin. (1) nu este fundamentat n mod
adecvat, respectiv c valorile cuprinse n acesta nu sunt susinute de o justificare corect nici
n ceea ce privete nivelul preurilor utilizate i nici n ceea ce privete raportul dintre
investiia realizat i rezultatul ateptat, se solicit beneficiarului o micorare corespunztoare
a bugetului orientativ.

37

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.4.

Indicatori

Indicatorii afereni Programului Operaional Capital Uman pot fi regsii n documentul


programatic disponibil pe www.fonduri-ue.ro11.
Ghidurile Specifice ale Solicitantului vor detalia indicatorii afereni fiecrei cerere de
propuneri de proiecte.
Conform Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art. 5 Toi indicatorii comuni de realizare i de
rezultat trebuie raportai pentru toate prioritile de investiii. Pentru a rspunde acestei
cerine, solicitantul va avea obligaia raportrii indicatorilor comuni (anexa I i anexa II din
Regulamentul nr. 1304/2013)
2.5.

Reguli privind informarea i publicitatea

Activitile de informare i publicitate desfurate n cadrul proiectului se vor realiza cu


respectarea regulilor prevzute n Manualul de identitate vizual.
2.6.

Teme secundare FSE

Solicitanii trebuie s aib n vedere temele secundare identificate n cadrul POCU la nivelul
fiecrei axe prioritare i s prezinte msura n care proiectul contribuie la una sau mai multe
dintre aceste teme (ex. sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de
carbon i eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor; inovarea social;
mbuntirea competitivitii IMM-urilor; consolidarea cercetrii, a dezvoltrii tehnologice i
a inovrii; creterea accesibilitii, utilizarea i calitatea TIC; nediscriminarea; egalitatea de
anse ntre femei i brbai etc.). De asemenea, se va cuantifica aportul financiar la fiecare
dintre temele secundare FSE selectate, raportat la bugetul total al proiectului.
2.7.

Teme/principii orizontale

Temele orizontale vizate de finanrile din fonduri ESI, ce trebuie avute n vedere, dup caz, n
cadrul proiectelor finanate n cadrul POCU, sunt:
Egalitatea de anse (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu
dizabiliti)
Dezvoltarea durabil (poluatorul pltete, reziliena la dezastre, utilizarea eficient a
resurselor, atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice, protecia biodiversitii)
Schimbri demografice

11http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_4_en.pdf

38

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Solicitanii POCU trebuie s asigure integrarea acestor principii att n procesul de elaborare a
proiectelor, ct i pe tot parcursul implementrii aciunilor, precum i n procesul de
raportare, chiar dac proiectul vizeaz n mod specific problematica unui principiu
orizontal.Descrierea modului n care sunt integrate temele orizontale, precum i respectarea
obligaiilor minime prevzute de legislaia relevant att la nivelul activitilor, ct i n
selectarea grupului int, reprezint un criteriu de eligibilitate a proiectelor POCU, ceea ce
impune cunoaterea de ctre solicitani a legislaiei n domeniu i acordarea unei atenii
sporite obligaiilor minime legale, aa cum sunt reflectate n Ghidul privind integrarea
principiilor orizontale/Ghidurile Specifice.
2.8.

ITI

Acest mecanism poate fi utilizat n condiiile n care provocrile i nevoile de dezvoltare sunt
specifice unei zone geografice i dac exist o strategie care abordeaz respectivele provocri
n mod integrat. ITI nu este o operaiune n sine. Conform Acordului de Parteneriat 20142020, finanarea ITI vizeaz Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Astfel, Strategia durabil integrat pentru Delta Dunrii 2030 este documentul ce
fundamenteaz obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale acestei arii teritoriale
i definete un plan de aciune ce conine idei de proiecte finanabile din diverse surse
,inclusiv din programele FESI prin instrumentul ITI.
Planul de Aciune a SIDD va fi implementat sub coordonarea Asociaiei de Dezvoltare
Intercomunitar ITI Delta Dunrii (ADI ITI DD). Aceasta va susine beneficiarii locali
(autoriti locale, instituiile private i publice, membrii i non-membrii) pentru a dezvolta
proiecte, conform Planului de Aciune aprobat, i va aviza proiectele pregtite de ctre
beneficiari din punctul de vedere al relevanei cu obiectivele SIDD n vederea depunerii
acestora n cadrul apelurilor de proiecte de la nivelul programelor operaionale relevante,
inclusiv POCU. Totodat, ADI ITI DD va asigura un canal de comunicare ntre Autoritile de
Management i beneficiari cu privire la posibilele probleme cu care acetia se confrunt.
Alocrile orientative n cadrul POCU dedicate ITI DD sunt:
Ax prioritar
AP 1 Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri
AP 1 Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri
AP 3 Locuri de munc pentru toi
AP 4 Incluziunea social i combaterea
srciei
AP 6 Educaie i competene
TOTAL

Fond
FSE
YEI
FSE
FSE
FSE

Alocare financiar orientativ


(alocare UE) ()
1,000,000.00
1,000,000.00
18,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
60,000,000.00

39

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

2.9.

Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (DLRC)

DLRC este un instrument pentru promovarea dezvoltrii integrate i implicrii comunitilor n


dezvoltarea local prin formarea unui parteneriat local. Acesta din urm are rolul de a elabora
i pune n aplicare o strategie de dezvoltare integrat, parteneriatul beneficiind de finanare
pe termen lung, deinnd puterea de decizie cu privire la modul n care sunt cheltuite
fondurile.
DLRC vizeaz promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei n comunitile
marginalizate, cu accent asupra celor cu populaie aparinnd minoritii roma. Dat fiind
complexitatea nevoilor cu care se confrunt comunitile afectate, n contextul unui acces
limitat la servicii sociale, de sntate i de educaie de calitate i participrii reduse pe piaa
muncii, asigurarea eficacitii i sustenabilitii interveniilor implementate vor fi asigurate
printr-o abordare integrat n cadrul unor strategii de dezvoltare local.
Dezvoltarea strategiilor de dezvoltare local, precum i a parteneriatului local vor fi susinute
n cadrul POCU, acordndu-se sprijin pregtitor n acest sens.
Strategiile de dezvoltare local se vor implementa prin intermediul unor proiecte
complementare, dup cum urmeaz:
interveniile de tip soft vor fi finanate n cadrul POCU, axa prioritar 5
dezvoltarea infrastructurii va fi sprijinit prin POR pentru orae cu peste 20.000
locuitori i din PNDR pentru zona rural i orae cu o populaie de pn la 20.000
locuitori.
Investiiile realizate prin intermediul DLRC vizeaz nevoile comunitilor marginalizate de la
nivelul tuturor regiunilor Romniei.n ceea ce privete coordonarea interveniilor, aceasta se
realizeaz astfel:
pentru zona urban peste 20.000 locuitori, coordonarea ntre interveniile FSE i FEDR
se va asigura prin pachetul de proiecte integrate propus de un GAL, ulterior selectrii
strategiilor de dezvoltare a comunitii, ce va fi evaluat n cadrul unor comitete comune
de selecie formate din reprezentani ai AMPOCU, AMPOR, ai organismului unic pentru
FSE, ai PNCR i CNCD. Se va asigura astfel conformitatea proiectelor propuse cu msurile
i aciunile specificate n strategie.
pentru zona rural i cea urban cu o populaie sub 20.000 locuitori,
complementaritatea i coordonarea interveniilor finanate din LEADER i a celor
finanate din axa prioritar 5 a POCU va fi asigurat printr-un mecanism de punere n
aplicare ce va presupune ntr-o prim etap prioritizarea n selecie a SDL care conin,
printre alte msuri, i msuri destinate sprijinirii serviciilor sociale (infrastructur).
Ulterior procesului de selecie a SDL, GAL care i-au prevzut astfel de msuri vor putea
prioritiza proiectele de acest tip prin procesul de selecie local. Lista proiectelor selectate
40

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

de GAL-uri va fi transmis AMPOCU n vederea prioritizrii pentru finanare/finanrii prin


alocare distinct n AP 5 a POCU a msurilor soft complementare.
Detaliile privind acordarea sprijinului pregtitor n vederea constituirii GAL i elaborrii
strategiilor de dezvoltare local, precum i finanarea proiectelor din cadrul strategiilor
selectate vor fi prezentate n Ghidurile Solicitantului Condiii Specifice.

41

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

III.

CUM PUTEI SOLICITA FINANAREA

Cererea de finanare se completeaz integral i exclusiv n portalul MySMIS.


1. Pentru a putea completa i depune o cerere de finanare este necesar s v creai un
cont de utilizator. Contul de utilizator este creat de ctre o persoan fizic (de ex.
Andrei Ionescu) i poate fi utilizat pentru a gestiona toate proiectele n care acesta
este implicat, indiferent de persoana juridic ce administreaz proiectele respective.
Persoanele juridice pot deschide cont NUMAI prin intermediul unei persoane fizice.
2. Seciunea aferent creerii contului utilizatorului va curpinde toate datele de
identificare ale persoanei fizice care creeaz contul de utilizator: nume utilizator,
nume de familie, prenume, data naterii, locul naterii, act de identitate, cetenie,
CNP, adres etc.
3. Pentru crearea contului este necesar definirea unei parole i confirmarea acesteia cu
sistemul
4. Pentru comunicarea cu autoritatea de management/organismul intermediar despre
progresul procesrii cererii de finanare este necesar s introducei o adres valid de
e-mail pe care s o verificai n mod frecvent.
5. Identificarea electronic datele pot fi introduse n sistemul electronic de ctre orice
persoan fizic (cu respectarea pailor de mai sus privind crearea contului) ns,
pentru a fi recunoscute ca o aplicaie i a intra n procesul de evaluare TREBUIE
validate printr-o semntur electronic a reprezentantului legal sau a mputernicitului
legal a persoanei juridice care solicit finanarea.
6. Pentru nregistrarea semnturii electronice este necesar completarea formularul
"Inregistrare Semnatura Electronica MySMIS " i semnarea lui cu un certificat existent.
Autoritatea de certificare a semnturii electronice va verifica datele din documentul
dvs. i va valida semntura electronic.
7. Utilizatorul persoan fizic va crea profilul persoanei juridice pe care o reprezint.
Dac persoana juridic exist deja n baza de date, aceasta poate fi cutat dup
nume, numrul de nregistrare de la Registrul Comerului sau CUI. n caz contrar se vor
completa toate cmpurile afiate de sistem. Aceste cmpuri conin date generale care
au caracter obligatoriu, cum ar fi: data nfiinrii, clasificare economic, sediul social,
date financiare pentru ultimii trei ani raportate la organele abilitate .a. Un capitol
important este reprezentat de datele referitoare la finanri anterioare, n care sunt

42

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

introduse informaii necesare evalurii experienei anterioare (de ex. valoare i durat
proiect, rol n proiect, domeniu proiect, obiective, rezultate, activiti etc.).
n mod analog trebuie completate informaii referitoare la partener(i), dac acetia
exist.
8. Att solicitantul ct i partenerul vor trebui s ncarce n sistem un set de declaraii
standard care s certifice ncadrarea n criteriile de eligibilitate menionate n
prezentul ghid, precum i n ghidul solicitantului aferent propunerii de proiect pentru
care se solicit finanarea.
9. Cele mai importante date care trebuie completate sunt datele referitoare la proiect,
solicitate n seciunile Date proiect, Detalii proiect, Grup int, Tip de
cheltuieli, Activiti, Grafic activiti, Buget, Indicatori. Toate aceste seciuni
conin n cea mai mare parte informaii structurate, solicitantul trebuind s aleag
dintr-o list predefinit parametrul adecvat aplicaiei sale. De exemplu, pentru a
preciza categoria de beneficiar de finanare, solicitantul va alege din lista prestabilit
tipul n care se ncadreaz (societate comercial, ONG, instituie a administraiei
publice centrale, instituie a administraiei publice locale etc.).
Not: n scopul realizrii unui proces de evaluare ct mai obiectiv i a unei monitorizri ct mai
facile implementrii proiectelor au fost predefinii parametri ai proiectului cum ar fi:
-

activitile care au fost predefinite conform celor prevzute n POCU;

tipurile de cheltuieli conform ordinului privind cheltuielile eligibile;

rezultatele proiectului i indicatorii de rezultat conform celor specificate n POCU

De asemenea, acolo unde s-au stabilit plafoane de costuri, sistemul va verifica automat
ncadrarea datelor introduse de utilizator n aceste plafoane i va avertiza solicitantul n cazul
depirii lor.
n acelai timp, sistemul va verifica dac toate cmpurile au fost completate, avertiznd
solicitantul asupra omisiunilor. n acest fel, numai cererile care au toate seciunile i cmpurile
completate cu ncadrarea n limitele impuse prin ghidurile solicitantului, acolo unde este cazul,
vor fi acceptate de sistem i introduse n procesul de evaluare.

43

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

IV.
4.1.

SELECIE ,CONTRACTARE I IMPLEMENTARE


Evaluare i selecie

n procesul de evaluare i selecie, AM POCU aplic dou mecanisme prin care gestioneaz
solicitrile de finanare din POCU, mecanismul competitiv i mecanismul non-competitiv,
descrise n continuare.

Mecanismul competitiv
Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice
prevzute n POCU ca beneficiari poteniali.
Trstura definitorie a mecanismului competitiv sunt beneficiarii definii ca persoane juridice
romne care pot intra n concuren pentru prestarea acelorai tipuri de servicii.
Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere
continu, n funcie de prioritile de lansare stabilite de AM POCU.

Mecanismul non-competitiv
Sunt eligibile pentru finanare prin mecanismul non-competitiv doar instituiile administraiei
publice centrale care rspund de gestionarea i reglementarea unui anumit sector i solicit
cerere de finanare pentru intervenii subsumate funciei lor specifice. Aceste cereri de
finanare urmeaz procedura non-competitiv.
Prin statutul lor, aceste instituii au un rol cheie n implementarea Programului Naional de
Reform, a recomandrilor specifice de ar i a strategiilor care sunt condiionaliti ex-ante.
De aceea, este raional i eficace ca instituiile publice centrale s nu intre n competiie cu
alte entiti atunci cnd intervenia pentru care ele solicit finanare este subsumat funciei
lor specifice.
Trstura definitorie a mecanismului non-competitiv sunt beneficiarii definii ca persoane
juridice romne care sunt unice prestatoare ale tipului de servicii pentru care se lanseaz
cererea de propuneri de proiecte.
Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate cu depunere continu, n funcie de prioritile
de lansare stabilite de AM POCU.
Cererile de finanare sunt evaluate exclusiv de AM POCU.

Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul


competitiv
44

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Procedura de evaluare i selecie este, n esen, aceeai pentru cererile de propuneri de


proiecte cu depunere la termen i pentru cele cu depunere continu.

Pasul 1: Depunerea cererii de finanare


Solicitantul depune cererea de finanare exclusiv prin mijloace electronice on-line pe site-ul
AMPOCU / OIPOCU. Cererea de finanare primete automat un numr de nregistrare a
depunerii (numr, dat, or). Sistemul electronic respinge automat ncercarea de depunere a
cererii dup termenul definit n Ghidul Solicitantului

Pasul 2: Verificarea conformitii administrative i a eligibilitii


O cerere de finanare este evaluat de 2 experi evaluatori. Comisia de evaluare cere
solicitantului clarificri conform specificaiilor din Ghidul Solicitantului, atunci cnd
evaluatorul consider c o informaie lipsete sau nu este suficient de clar. Se poate solicita
un singur set de clarificri pentru verificarea conformitii administrative i a eligibilitii.
Aceast etap va dura n medie 20 de zile lucrtoare. Termenul poate fi prelungit n funcie de
numrul aplicaiilor transmise.

Pasul 3: Evaluarea tehnic i financiar


Pentru ca un proiect s poat fi aprobat pentru finanare, acesta trebuie s ndeplineasc n
mod concomitent urmtoarele condiii: s obin n total minim 70 puncte i s nu primeasc
0 (zero) puncte la nici unul dintre sub-criteriile din Grila de evaluare tehnic i financiar. n
caz contrar, proiectul este considerat respins.
Se poate solicita un singur set de clarificri pentru evaluarea tehnic i financiar.Experii
evaluatori pot recomanda modificarea bugetului proiectului n sensul reducerii cheltuielilor
eligibile astfel:
cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a ncadrat greit ca
eligibile
i/sau
cu valoarea cheltuielilor potenial eligibile dar care
fie nu au legtur direct cu activitile propuse,
fie nu sunt necesare pentru execuia proiectului,
fie sunt disproporionat de mari fa de obiectivul proiectului.
Modificarea bugetar propus de evaluatori nu poate depi 30% din valoarea solicitat spre
finanare. n caz contrar, cererea de finanare este respins. Comisia de evaluare va cere
acordul solicitantului asupra modificrii bugetare propuse, rspuns pe care solicitantul trebuie
45

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

s l expedieze n termen de 7 zile lucrtoare de la primirea scrisorii de comunicare. Dac


solicitantul nu expediaz rspunsul n termenul limit, AMPOCU / OIPOCU consider
modificrile bugetului ca fiind aprobate tacit.
Aceast etap va dura n medie 30 de zile lucrtoare. Termenul poate fi prelungit n funcie de
numrul aplicaiilor transmise.

Pasul 4. Contestarea
Solicitantul poate contesta rezultatul evalurii cererii lui de finanare o singur dat pentru
fiecare etap. Procesul de soluionare a contestaiilor se desfaoar la nivelul AMPOCU care
constituie Comitetul de Soluionare a Contestaiilor (CSC). Decizia Comitetului de soluionare
a contestaiilor este definitiv n sistemul cilor administrative de atac i poate diferi de
decizia Comisiei de evaluare. Ea poate fi atacat la instanele judectoreti n condiiile Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare.
CSC respinge automat contestaiile care:
reclam neprimirea scrisorilor de cerere de clarificri sau a scrisorilor de comunicare a
rezultatelor verificrii i evalurii, dar a cror primire AMPOCU / OIPOCU o poate
dovedi cu confirmarea de primire electronic sau cu raportul de expediie prin fax;
contestaiile expediate de solicitant dup termenul de 3 zile lucrtoare de la cea mai
timpurie primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evalurii tehnice i financiare,
respectiv cea mai timpurie dintre e-mail i fax.
Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.
Termenele estimative de soluionare contestatii sunt 15 zile lucrtoare pentru etapa de
Verificare a conformitii administrative i a eligibilitii, respectiv 20 de zile lucrtoare pentru
etapa de Evaluarea tehnic i financiar. Termenele pot fi prelungite n funcie de numrul
contestaiilor transmise.

Paii principali de urmat n cadrul procesului de evaluare i selecie pentru mecanismul noncompetitiv
Pasul 1. Depunerea i evaluarea ideii de proiect
Fa de procedura de evaluare ce trebuie urmat n cadrul mecanismului competitiv,
mecanismul non-competitiv presupune o etap suplimentar, respectiv cea de depunere i
evaluare a unei fie/idei de proiect, nainte ca aceasta s fie dezvoltat ntr-o cerere de
finanare.
Fia de proiect se evalueaz dup criterii de eligibilitate i tehnico-finanicare i nu poate fi
respins dect din motive de eligibilitate. Fia de proiect se dezvolt cu feedback din partea
AM POCU, pn la un nivel considerat acceptabil pentru a fi dezvoltat ntr-o cerere de
finanare.
46

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Pasul 2. Depunerea i evaluarea cererii de finanare


Cererea de finanare nu va modifica elementele stabilite n cadrul fiei de proiect. Solicitantul
poate cere sprijinul AM POCU pentru elaborarea proiectului.
Pentru evaluarea cererii de finanare se vor urma aceiai pai ca n cazul mecanismului
competitiv, cu excepia solicitrii de clarificri (pentru evaluarea proiectelor non-competitive
nu se solicit clarificri).

4.2.

Contractare

Obiectul contractului l reprezint n toate cazurile acordarea finanrii nerambursabile de


ctre AMPOCU / OI POCU delegat, pentru implementarea Proiectului propus de solicitant i
aprobat pentru finanare.
Beneficiari cu proiecte multiple
n cazul aplicanilor organizaii de drept privat care au cel puin 2 cereri de finanare aprobate
n cadrul tuturor apelurilor finanate din POCU, ncepnd cu a treia cerere de finanare
aprobat, se vor aplica n etapa de precontractare urmtoarele prevederi:
1. n cazul aplicanilor pentru care s-a calculat capacitatea financiar pe baza sumei
cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3) conform
situaiilor financiar- contabile, valoarea total a asistenei financiare nerambursabile
contractate n cadrul apelurilor lansate n cadrul POCU nu poate depi dublul sumei
cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3) conform
bilanului contabil.
2. aplicanii pentru care s-a calculat capacitatea financiar ca procent maxim (30% sau
20%) din valoarea asistenei financiare nerambursabile solicitate la nivel de proiect nu
pot contracta mai mult de 2 proiecte n cadrul apelurilor lansate n cadrul POCU.
3. n cazul n care aceluiai aplicant i-au fost aprobate spre finanare cel puin 2 proiecte ,
dintre care cel puin pentru un proiect s-a calculat capacitatea financiar pe baza
sumei cifrelor de afaceri/sumei veniturilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 i n-3)
conform situaiilor financiar -contabile, n etapa de precontractare se va aplica
algoritmul de la punctul 1 de mai sus.
Evitarea dublei finantari
n cazul beneficiarilor care au cel puin 2 cereri de finanare aprobate n cadrul tuturor
apelurilor finanate din POCU- POSDRU (in ultumii trei ani), se vor analiza comparativ
bugetele/listele de achiziii de echipamente in vederea evitarii dublei finantarii si a utilizarii
eficiente a fondurilor. In situatia in care se vor constata riscuri de dubla finantare pentru
acelasi beneficiar (exemplu: achizitionarea pe proiecte diferite a aceluiasi tip de echipamante
cu aceeasi destinatie ) vor putea fi solicitate beneficiarului clarificari si/sau se vor organiza
47

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

intalniri de conciliere pentru clarificarea aspectelor mentionate. In situatia in care se constata


suprapuneri, valoarea asistentei finantare nerambursabile va fi diminuata corespunzator.
Termen de contractare
Pentru depunerea documentelor solicitate n procesul de contractare, beneficiarii vor avea la
dispoziie un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la transmiterea solicitrii de
documente de ctre AM/OI POCU. n cazul partenerilor transnaional, termenul maxim de
depunere a documentelor este de 45 de zile calendaristice de la transmiterea solicitrii de
documente de ctre AM/OI POCU. Pentru beneficiarii care nu se ncadreaz n termenele,
decizia de aprobare a finanrii poate fi anulat.

4.3.

Implementare si raportare

Durata contractului
Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre AMPOCU/OI POCU delegat, dup ce n
prealabil a fost semnat de Beneficiar, cu excepia proiectelor selectate prin mecanism non
competitiv de pe AP 1.
Perioada maxim de implementare a proiectului este cea aprobat n cadrul procesului de
evaluare i selecie.
Dup expirarea perioadei de implementare, se menine obligaia Beneficiarului i a membrilor
Parteneriatului de a pstra toate documentele n legtur cu utilizarea finanrii pe o
perioad de 3 (trei) ani de la data nchiderii POCU i de a pune la dispoziia AMPOCU /
OIPOCU delegat, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene,
Oficiului European de Lupt Antifraud, Curii Europene de Conturi, precum i oricrui
organism abilitat s efectueze verificri asupra modului de utilizare a finanrii
nerambursabile.
Valoarea contractului
Valoarea total eligibil a contractului este cea rezultat n urma procesului de evaluare i
selecie a cererii de finanare si a procesului de contractare, dupa caz i poate fi mai mic
dect valoarea finanrii solicitate, la recomandarea evaluatorilor i cu acordul beneficiarului,
conform celor precizate n seciunile 4.1. si 4.2.
Valoarea cheltuielilor
Urmtoarele categorii de cheltuieli sunt plafonate dup cum urmeaz:
Pentru decontarea pe baz de costuri reale, valoarea cheltuielilor indirecte va fi
acordat ntr-un procent maxim din valoarea total a costurilor directe eligibile, aa
cum sunt definite n Hotrrea Guvernului nr. 399/2015, mai puin cheltuielile de tip
FEDR, acest procent fiind stabilit in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice
Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordat n procentul maxim stabilit prin
48

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente fiecrei cereri de propuneri de


proiecte.
Valoarea cheltuielilor aferente activitilor de informare i publicitate va fi acordat n
procent de maximum 5% din valoarea total eligibil a proiectului. Se va include
obligatoriu cel puin 1 conferin, pentru mediatizarea proiectului. Pentru acest
conferin se va avea n vedere i includerea cheltuielilor aferente n bugetul
proiectului. n cheltuielile de informare i publicitate intr cel puin urmtoarele tipuri
de cheltuieli:
cheltuieli cu experii responsabili pentru activitile de informare i publicitate;
cheltuieli pentru organizarea conferinei i a altor evenimente care vizeaz
promovarea proiectului (caravane, mese rotunde etc.);
spot TV, radio;
materiale promoionale, site web.
n cazul n care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea total
eligibil validat de AM POCU/OI POCU delegat este mai mic dect valoarea total
eligibil, procentul de decontare a diferitelor tipurilor de cheltuieli poate fi raportat la
valoarea total validat de AM POCU/OI POCU.
Evidena contabil
Beneficiarul i membrii Parteneriatului trebuie s in o eviden contabil analitic distinct a
Proiectului, utiliznd conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaiunilor
referitoare la implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile legale.
Fluxuri financiare
In ceea ce priveste prefinantarea, mecanismul prefinantarii, mecanismul cererii de plata si
mecanismul cererii de rambursare se vor respecta prevederile Ordonanei de Urgen nr.
38/29.09.2015 privind modificarea i completarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
64/2009.
Prevederi principale privind prefinanarea, potrivit Ordonanei de Urgen nr. 38/29.09.2015
(1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subveniilor, burselor, premiilor,
onorariilor aferente activitilor independente desfurate n conformitate cu legislaia n
vigoare si cheltuielile cu deplasrile, se acorda beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor, alii dect cei prevzui la art.6 alin.(1)-(4) i alin.(6), n trane, o
prefinanare care reprezint contravaloarea acestor cheltuieli calculat pentru o perioad de
maxim 3 luni, la solicitarea acestora.
(2)
Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea
de prefinanare iar autoritatea de management vireaz valoarea cheltuielilor solicitate n
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmeaz s le utilizeze, conform
49

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

contractului/ordinului/deciziei de finanare i a prevederilor acordului de parteneriat, parte


integrant a acestuia/acesteia.
(3)
Cu excepia primei trane de prefinaare acordat conform alin.(1), urmtoarele
trane de prefinanare se acord cu deducerea sumelor necheltuite din trana anterior
acordat. n situaia n care autoritatea de management constat erori n raportul de
justificare a prefinanrii, aferent tranei/tranelor anterioare, acesta poate sista acordarea
urmtoarelor trane de prefinanare.
(4)
Sub sanciunea rezilierii contractului de finanare, beneficiarul/liderul de parteneriat
care a depus cerere de prefinanare are obligaia depunerii, n termen de maxim 10 zile
calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordat trana de prefinanare,
fr a depi durata contractului de finanare, a unei cereri de rambursare care s cuprind
toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanarea.
(5)
Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau
pariale a prefinanrii acordate, n cazul n care acetia nu justific prin cereri de rambursare
utilizarea corespunztoare a acesteia.

Prevederi principale privind mecanismul decontrii cererilor de plat, potrivit Ordonanei de


Urgen nr. 38/29.09.2015
(1) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic beneficiarilor de proiecte finanate
din fonduri europene, alii dect cei prevzui la art.6 alin.(1)-(4) i (6).
(2)
Dup primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuia
lucrrilor recepionate, acceptate la plat, a facturilor de avans n conformitate cu clauzele
prevzute n contractele de achiziii aferente proiectelor implementate, acceptate la plat,
beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plat
i documentele justificative aferente acesteia.
(3)
Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea
de plat iar autoritatea de management vireaz, dup efectuarea verificrilor, valoarea
cheltuielilor rambursabile n conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat,
fr a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanare i a prevederilor acordului
de parteneriat, parte integrant a acestuia/acesteia.
(4)
Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alii dect cei prevzui la art.6 i art.7, au
obligaia de a achita integral contribuia proprie aferent cheltuielilor eligibile incluse n
documentele anexate cererii de plat.
(5)
n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre
beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plat cu respectarea prevederilor alin. (2) i
alin.(4), organismul intermediar/autoritatea de management efectueaz verificarea cererii de
plat.
Dup
efectuarea
verificrilor, Autoritatea
de
management
vireaz
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, n
termen de 3 zile lucrtoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse n conturile
50

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

sale, ntr-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderii de


parteneriat/partenerilor la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului. n ziua urmtoare
virrii,
autoritatea
de
management
transmite
beneficiarilor/liderilor
de
parteneriat/partenerilor o notificare, ntocmit distinct pentru fiecare dintre acetia.
(6)
Pentru depunerea de ctre beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente
adiionale sau clarificri solicitate de ctre autoritatea de management sau de ctre
organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrtoare prevzut la alin. (5) poate fi
ntrerupt, fr ca perioadele de ntrerupere cumulate s depeasc 10 zile lucrtoare.
(7)
Sumele primite de beneficiar/ lider de parteneriat/parteneri n baza cererilor de plat
nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(8)
n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre
autoritatea de Management conform alin.(5), beneficiarii/ au obligaia de a depune cererea
de rambursare aferent cererii de plat la organismul intermediar/autoritatea de
management, n care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plat. n
cazul proiectelor implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de
rambursare centralizat la nivel de proiect n care sunt incluse sumele din facturile decontate
prin cererea de plat, att liderului ct i partenerului/partenerilor.
(9)
Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau
pariale a sumelor virate n cazul proiectelor pentru care acetia nu justific prin cereri de
rambursare utilizarea acestora.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de ctre beneficiari/lideri de parteneriat
constituie nclcarea contractului/ordinului/deciziei de finanare, autoritatea de management
putnd decide rezilierea acestuia.
(11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) i alin.(6) de ctre personalul din cadrul autoritii de
management/organismului intermediar cu responsabiliti n verificarea i decontarea cererii
de plat, constituie abatere disciplinar n conformitate cu legislaia aplicabil n vigoare
i/sau a prevederilor contractelor de finanare.

Prevederi principale privind cererea de rambursare, potrivit Ordonanei de Urgen nr.


38/29.09.2015
(1) Beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaia de a depune la autoritile de
management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate,
care nu se ncadreaz la art.20 alin.(8)12, n termen de maximum 3 luni de la efectuarea
acestora.
(2)
Termenul prevzut la alin.(1) este obligatoriu i pentru ordonatorii de credite prevzui
la art.6.

12 Cereri de rambursare aferente cererilor de plat.

51

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

(3)
n termen de maximum 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre
beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul
intermediar,
dup
caz,
a
cererii
de
rambursare
ntocmite
conform
contractului/deciziei/ordinului de finanare, autoritatea de management autorizeaz
cheltuielile eligibile cuprinse n cererea de rambursare i efectueaz plata sumelor autorizate
n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune
de resurse n conturile sale. Dup efectuarea plii, autoritatea de management notific
beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferent cheltuielilor autorizate din cererea de
rambursare.
(4)
Pentru depunerea de ctre beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente
adiionale sau clarificri solicitate de autoritatea de management sau de organismul
intermediar, termenul de 20 de zile lucrtoare prevzut la alin. (3) poate fi ntrerupt fr ca
perioadele de ntrerupere cumulate s depeasc 10 zile lucrtoare.
(5)
Prin excepie de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de
parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, n cazul aplicrii unor reduceri procentuale
de ctre autoritile de management n conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonana
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora, se va realiza n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la efectuarea plii.
(6)
n cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat n
cadrul proiectului, termenul prevzut la alin.(3) poate fi prelungit cu durata necesar
efecturii tuturor verificrilor procedurale specifice autorizrii plii finale, fr a depi 90 de
zile.
(7)
Nedepunerea de ctre beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau
clarificrilor solicitate n termenul prevzut n contractul/ordinul/decizia de finanare atrage
respingerea parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare.
(8)
Pentru proiectele implementate n parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea
de rambursare, iar autoritatea de management vireaz, dup efectuarea verificrilor, valoarea
cheltuielilor rambursabile n conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat,
fr a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanare i a prevederilor acordului
de parteneriat, parte integrant a acestuia/acesteia.
(9)
Nerespectarea prevederilor alin. (3), (4), (5) i (6) de ctre personalul din cadrul
autoritii de management/organismului intermediar cu responsabiliti n verificarea i
decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinar n conformitate cu legislaia
n vigoare i/sau a prevederilor contractelor de finanare.

Achiziii
Beneficiarul are obligaia de derula procedurile de achiziie cu respectarea prevederilor legale
aplicabile.
52

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

Verificare la faa locului


Beneficiarul are obligaia de a pune la dispoziia AMPOCU/OI POCU delegat sau oricrui alt
organism abilitat s verifice modul de utilizare a finanrii nerambursabile, la cerere i n
termen, documentele i/sau informaiile solicitate i s asigure toate condiiile pentru
efectuarea verificrilor la faa locului. Neprezentarea documentelor solicitate n cadrul
verificrilor conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor
solicitate.
Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale aferente proiectului (i n
copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile,
privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n
conformitate cu regulamentele comunitare i naionale.
Toate documentele vor fi pstrate 3 (trei) ani de la nchiderea oficial a POCU 2014 - 2020.

Nereguli
Constatarea neregulilor, stabilirea acestora i recuperarea sumelor pltite necorespunztor se
realizeaz conform prevederilor legale n domeniu, respectiv Ordonana de urgent a
Guvernului nr. 66/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i Hotrrea
Guvernului nr.519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/coreciilor
financiare aplicabile pentru abaterile prevzute n anexa la Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora
Neregula reprezinta orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu
dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor
angajamente legal ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune
a beneficiarului ori a autoritii cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici
internaionali i/sau fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit
necuvenit.
Debitorii unei creane bugetare rezultate din nereguli rspund solidar pentru stingerea
respectivei creane.

Modificri la contract
Beneficiarul poate depune acte adiionale i notificri la AMPOCU/OI POCU delegat n
conformitate cu prevederile contractului de finanare i cu instruciunile AM POCU.

53

GUVERNUL ROMNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcia General Programe Capital Uman
Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

4.4.

Conflict de interese

Pe toat perioada implementrii proiectului, beneficiarii contractului de finanare vor trebui


s respecte prevederile legale n vigoare referitoare la conflicul de interese i regimul
incompatibilitilor. n cazul apariiei unui astfel de conflict beneficiarul trebuie s ia msuri
care s conduc la evitarea, respectiv stingerea lui i s informeze n scris a AMPOCU /
OIPOCU delegat n legtur cu orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere
unui astfel de conflict, n termen de 3 (trei) zile de la apariia unei astfel de situaii.
Aceast prevedere se aplic partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor i angajailor
Beneficiarului i membrilor Parteneriatului, precum i angajailor AMPOCU/OI POCU delegat
implicai n realizarea prevederilor prezentului contract.
Reprezint conflict de interese orice situaie care mpiedic solicitantul/partenerii de a avea o
atitudine profesionist, obiectiv i imparial, sau care i mpiedic s execute activitile
prevzute n cererea de finanare sau n reglementrile specifice ntr-o manier profesionist,
obiectiv i imparial, din motive referitoare la familie, via personal, afiniti politice sau
naionale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menionate includ
orice avantaj pentru persoana n cauz, soul/soia sau o rud ori un afin, pn la gradul 2
inclusiv. Solicitanii de finanare nerambursabil se oblig s ntreprind toate diligenele
necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existena oricrei incompatibiliti i s
informeze cu celeritate, n scris, AM POCU n legtur cu orice situaie care d natere sau
este posibil s dea natere unui astfel de conflict. Dispoziiile menionate se aplic
personalului solicitantului de finanare nerambursabil/partenerilor/ subcontractanilor, dup
caz. n sensul aspectelor menionate mai sus, Beneficiarii se oblig s ia toate msurile pentru
respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform urmtoarelor prevederi
legislative:
- articolul 57 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului european i al
Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
- capitolul II, seciunea 2 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare;
- titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru beneficiarii care fac
parte din categoria subiecilor de drept public;
- art.66-70 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant

54