Sunteți pe pagina 1din 196

HOTRRE nr.

18 din 10 martie 2016


pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti
desfurate de auditorii financiari
EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 18 iulie 2016
Data intrarii in vigoare : 18 iulie 2016

n temeiul prevederilor:
- art. 5 alin. (3) lit. e) i alin. (5) lit. c), art. 6 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- art. 15 alin. (1) lit. f) i alin. (3), art. 57 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare a
Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 31 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor
financiare anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a
profesiei contabile, aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 51/2015 privind modalitatea de
adoptare a hotrrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, ntrunit n edina din data de 10 martie 2016,
adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti
desfurate de auditorii financiari, prevzute n anexa*) care face parte integrant din prezenta hotrre.

*) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 538 bis, care se poate achiziiona de
la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr.
1.

ART. 2
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 49/2013 pentru aprobarea
Normelor privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de
auditorii financiari, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 164 din 6 martie 2014;
b) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 39/2013 pentru aprobarea
procedurilor privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de
auditorii financiari, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 163 i 163 bis din 6 martie
2014;
c) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 50/2013 privind aprobarea
Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar
i a altor activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia nr. 49/2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
164 din 6 martie 2014;
d) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 51/2013 pentru aprobarea
Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar
i a altor activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei
1

Auditorilor Financiari din Romnia nr. 49/2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
164 din 6 martie 2014;
e) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 50/2012 pentru aprobarea
Normelor privind aplicarea art. 17 alin. (2) lit. c) din Normele privind revizuirea calitii activitii de
audit financiar i a altor activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 168/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013;
f) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 54/2012 pentru aprobarea
modelului Notei de inspecie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 144 din 19 martie
2013;
g) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 187/2010 pentru aprobarea
Procedurilor privind programarea i desfurarea inspeciilor de calitate a activitii de audit financiar i a
altor activiti desfurate de auditorii financiari, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
31 din 13 ianuarie 2011;
h) Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 76/2006 privind sancionarea
disciplinar a auditorilor financiari inspectai, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 52
din 23 ianuarie 2007.
ART. 3
Departamentul de monitorizare i competen profesional din cadrul Camerei Auditorilor Financiari
din Romnia va duce la ndeplinire dispoziiile prezentei hotrri.
ART. 4
Prezenta hotrre se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea n Interes Public a
Profesiei Contabile, conform art. 11 din anexa la Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru
Supravegherea Public a Activitii de Audit Statutar nr. 27/2012 privind adoptarea procedurii de avizare
sau aprobare a actelor cu inciden asupra activitii de audit statutar emise de ctre Consiliul Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia.
ART. 5
Prezenta hotrre se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Preedintele Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia,
Gabriel Radu
Bucureti, 10 martie 2016.
Nr. 18.
ANEX
Norme privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de
auditorii financiari
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Prezentele norme stabilesc condiiile i procedurile de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calitii
auditului financiar de ctre Camera Auditorilor Financiari din Romnia ("Camera" sau "CAFR"),
reglementnd organizarea i funcionarea sistemului de asigurare a calitii activitii de audit financiar i
a altor activiti desfurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.
ART. 2
2

(1) Toi auditorii financiari, membri ai Camerei, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitii,
organizat ca un sistem independent potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 133/2002,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ("OUG nr. 75/1999"), Regulamentului de
organizare i funcionare a CAFR, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 433/2011 ("HG nr. 433/2011"),
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i
al situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare ("OUG nr.
90/2008") i n condiiile stabilite prin prezentele norme.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), nu fac obiectul sistemului de asigurare a calitii auditorii
financiari care particip la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii
profesionale, n calitate de salariai ai unor firme de audit sau ai altor entiti ori n calitate de
subcontractori ai altor auditori financiari, fr asumarea responsabilitii finale fa de clieni.
(3) ncadrarea unui auditor financiar persoan fizic, membru al CAFR, n categoria nonactivi nu
mpiedic revizuirea calitii activitii desfurate de auditorul financiar respectiv anterior obinerii
statutului de nonactiv.
ART. 3
(1) Autoritatea competent pentru efectuarea controlului i revizuirilor n vederea asigurrii calitii
serviciilor prestate de auditorii financiari este Camera, sub supravegherea Consiliului pentru
Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile ("CSIPPC").
(2) Controlul calitii i efectuarea revizuirilor pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i
a altor activiti desfurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, se realizeaz de ctre
Departamentul de Monitorizare, Control i Competen Profesional din cadrul CAFR ("DMCCP").
ART. 4
(1) Termenii specifici au accepiunea prevzut n Standardele internaionale de control al calitii,
audit, revizuire, alte servicii de asigurare i servicii conexe ("ISA") emise de Federaia Internaional a
Contabililor ("IFAC") i aprobate prin hotrre a Consiliului Camerei, respectiv n Standardele de audit
intern emise de Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors - IIA) i aprobate prin hotrre
a Consiliului Camerei.
(2) n sensul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:
a) Auditor financiar - persoana fizic sau persoana juridic ce dobndete aceast calitate n condiiile
prevzute de OUG nr. 75/1999;
b) Audit financiar i alte activiti desfurate de auditorii financiari - activitatea efectuat de auditorii
financiari n vederea exprimrii unei opinii asupra situaiilor financiare sau a unor componente ale
acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare i servicii profesionale potrivit ISA i altor reglementri
adoptate de CAFR, inclusiv (i) auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare
anuale consolidate, n situaiile prevzute de lege; (ii) auditul financiar al situaiilor financiare anuale i al
situaiilor financiare consolidate ale entitilor care au optat pentru auditarea situaiilor financiare anuale;
(iii) misiunile de revizuire a situaiilor financiare anuale, a situaiilor financiare consolidate, precum i a
situaiilor financiare interimare; (iv) misiunile de asigurare i alte misiuni i servicii profesionale, n
conformitate cu standardele internaionale n domeniu i cu alte reglementri adoptate de Camer i (v)
auditul intern.
c) Calificativ - sistem de notare a calitii activitii profesionale a unui auditor financiar, membru al
Camerei, acordat de inspectorii DMCCP. Calificativul se acord n baza constatrilor rezultate n urma
inspeciei de calitate i a proporiei de realizare a obiectivelor inspeciei stabilite n condiiile prezentelor
norme, n urma evalurii activitii auditorului financiar supus revizuirii pentru asigurarea calitii;
d) Coordonatorul echipei de inspecie/echipei de revizuire pentru asigurarea calitii - un inspector din
cadrul DMCCP cu calificare adecvat, cunotine relevante i autoritatea de a evalua obiectiv activitatea
auditorului financiar, delegat de CAFR s coordoneze inspecia/revizuirea pentru asigurrii calitii;
3

e) Echipa de inspecie, numit i echipa de revizuire pentru asigurarea calitii - echipa format din
persoane din cadrul DMCCP, delegate de Camer s efectueze inspecia sau revizuirea pentru asigurarea
calitii;
f) Monitorizare - ansamblul procedurilor aplicate de ctre DMCCP, n condiiile legii, pentru analiza i
evaluarea sistemului de control al calitii aparinnd auditorului financiar, dup efectuarea unei inspecii
periodice, menite s furnizeze o asigurare rezonabil c sistemul de control al calitii funcioneaz
eficace;
g) Not de inspecie - actul emis de echipa de inspecie n urma revizuirii pentru asigurarea calitii
periodice sau la cerere, i care se finalizeaz cu acordarea unui calificativ;
h) Nota de constatare - actul emis de echipa de inspecie n urma revizuirii pentru asigurarea calitii
tematice sau periodice, atunci cnd revizuirea nu se finalizeaz cu acordarea unui calificativ;
i) Probe de inspecie - informaiile utilizate de echipa de inspecie pentru emiterea concluziilor pe care
se bazeaz Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz.
j) Revizuire pentru asigurarea calitii / Inspecie de calitate - un proces derulat n condiiile stabilite
prin prezentele norme, pentru a furniza Camerei o evaluare obiectiv, la data ntocmirii Notei de inspecie
sau a Notei de constatare, dup caz, asupra msurii n care auditorul financiar dispune de un sistem intern
de control al calitii adecvat, implementeaz i se conformeaz sistemului respectiv, precum i asupra
msurii n care auditorul financiar inspectat a respectat standardele profesionale i celelalte cerine legale
aplicabile n cadrul misiunilor derulate, n special cu privire la raionamentele semnificative efectuate i
la concluziile la care auditorul financiar a ajuns n raportul emis;
k) Sistem intern de control al calitii - ansamblul politicilor create pentru atingerea obiectivelor
auditorului financiar de a institui i menine un sistem de control al calitii care s i ofere acestuia o
asigurare rezonabil asupra conformitii cu standardele profesionale i cerinele legale i de reglementare
aplicabile, asupra faptului c rapoartele emise sunt adecvate circumstanelor, precum i din procedurile
necesare pentru implementarea i monitorizarea conformitii cu aceste politici.
l) Standarde profesionale - reglementrile emise de Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit
i Asigurare ("IAASB") din cadrul IFAC, astfel cum sunt definite n Prefaa la ISA, i cerinele etice
cuprinse n Codul etic al profesionitilor contabili emis de IESBA i adoptat prin hotrre a Consiliului
Camerei ("Codul Etic"), respectiv n Standardele de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni
(Institute of Internal Auditors - IIA) i aprobate prin hotrre a Consiliului Camerei.
ART. 5
(1) n exercitarea atribuiilor de inspecie/revizuire pentru asigurarea calitii activitii de audit
financiar i a altor activiti desfurate de auditorii financiari realizate de DMCCP potrivit prezentelor
norme, auditorii financiari au obligaia s coopereze cu CAFR i s depun diligenele necesare prin care
s se asigure c i persoanele cu care sunt asociate n ndeplinirea activitilor specifice profesiei de
auditor financiar coopereaz cu CAFR.
(2) Auditorii financiari au obligaia s conduc evidena corect a activitii lor de audit financiar i a
altor activiti desfurate n calitate de auditor financiar i s prezinte Camerei toate datele i informaiile
necesare acesteia pentru desfurarea n mod eficace a sistemului de asigurare a calitii.
ART. 6
(1) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaia de a ntocmi i de a prezenta acesteia,
pn la data de 31 martie a anului urmtor celui de raportare, un raport anual asupra activitii desfurate
n anul anterior, att pentru activitatea desfurat n calitate de persoan fizic, ct i pentru activitatea
desfurat de firma de audit al crei administrator este, n condiiile stabilite prin hotrre a Consiliului
CAFR.
(2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajai, colaboratori, administratori sau
asociai/acionari ai unei persoane juridice i nu desfoar activiti n nume propriu, au obligaia de a
transmite Camerei, n acelai termen, o declaraie n care vor specifica aceast situaie.

(3) Auditorii financiari i persoanele juridice care efectueaz auditul statutar al entitilor de interes
public public pe pagina proprie de internet un raport anual privind transparena, n conformitate cu art.
46 din OUG nr. 90/2008.
ART. 7
Camera, prin intermediul DMCCP, este competent s desfoare urmtoarele tipuri de
inspecii/revizuiri pentru asigurarea calitii:
a) Inspecii periodice, reprezentnd revizuirile pentru asigurarea calitii auditului financiar i a altor
activiti desfurate n calitate de membru CAFR asupra auditorilor financiari cuprini n programele de
inspecii trimestriale i care se finalizeaz prin ncheierea unei Note de inspecie sau a unei Note de
constatare, n condiiile prezentelor norme;
b) Inspecii tematice, reprezentnd aciuni de verificare pentru asigurarea calitii auditului financiar i
a altor activiti desfurate de auditorii financiari, (i) care se declaneaz n urma unor sesizri i
urmresc o tematic specific n funcie de obiectul sesizrii sau (ii) care urmresc verificarea unor
aspecte punctuale referitoare la modalitatea de ndeplinire a obligaiilor ce decurg din calitatea de
membru al Camerei, n condiiile stabilite prin prezentele norme. Controalele tematice se finalizeaz prin
ncheierea unei Note de constatare;
c) Inspecii la cerere, reprezentnd revizuirile pentru asigurarea calitii auditului financiar i a altor
activiti desfurate n calitate de membru CAFR asupra unui auditor financiar care nu este cuprins n
programul de inspecie trimestrial iniial, la cererea acestuia de verificare sau reverificare a activitii de
audit financiar desfurat dup data inspeciei periodice anterioare, n condiiile stabilite prin prezentele
norme. Inspeciile la cerere se finalizeaz prin ncheierea unei Note de inspecie.
ART. 8
(1) Revizuirea pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de
auditorii financiari, membri ai Camerei, efectuat de ctre DMCCP n condiiile prezentelor norme are ca
obiect:
a) politicile i procedurile de revizuire a controlului calitii, aplicate de auditorul financiar conform
cerinelor din Standardul Internaional privind Controlul Calitii 1 ("ISQC1") i din Standardul
Internaional de Audit 220 - Controlul calitii pentru un audit al situaiilor financiare ("ISA 220");
b) conformitatea activitii auditorului financiar cu cerinele standardelor profesionale aplicabile,
precum i cu alte reglementri emise de Camer.
(2) Revizuirea pentru asigurarea calitii se efectueaz de ctre DMCCP prin aplicarea normelor i
procedurilor adoptate de Camer, pentru oricare din activitile pe care le desfoar auditorii financiari,
n conformitate cu dispoziiile OUG nr. 75/1999 i ale OUG nr. 90/2008.
(3) n sensul alin. (1), sistemul de revizuire a asigurrii calitii este aplicat de ctre DMCCP astfel
nct s se obin asigurarea rezonabil c:
- Auditorul financiar dispune de sau face obiectul unui sistem adecvat de control intern al calitii
pentru activitatea desfurat n exercitarea profesiei;
- Auditorul financiar se conformeaz acelui sistem de control al calitii;
- Auditorul financiar a aderat la standardele profesionale, inclusiv la Codul Etic, i la cerinele legale n
realizarea misiunilor de audit financiar i a altor activiti desfurate n exercitarea profesiei de auditor
financiar.
(4) n scopul evalurii caracterului adecvat al sistemului intern de control al calitii, DMCCP
analizeaz funcionarea acestui sistem la nivelul auditorului financiar, nu neaprat la nivelul unei misiuni
specifice.
(5) Revizuirea documentelor de lucru ale auditului trebuie s includ evaluarea:
- existenei i eficacitii sistemului de control al calitii implementat de firm i a performanei
auditului;
- conformitatea cu standardele profesionale i cu cerinele legale i de reglementare aferente misiunii;
- caracterul suficient i adecvat al probelor documentate n documentele de lucru; i
- pe baza celor de mai sus, msura n care rapoartele de audit sunt adecvate circumstanelor.
5

CAP. II
Departamentul de Monitorizare, Control i Competen Profesional
ART. 9
DMCCP ndeplinete n principal urmtoarele atribuii:
a) urmrete respectarea de ctre membrii Camerei a normelor care reglementeaz exercitarea profesiei
de auditor financiar, inclusiv urmtoarele:
- Reglementrile internaionale de control al calitii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare i
servicii conexe adoptate de ctre Camer;
- Codul Etic al profesionitilor contabili;
- Normele privind efectuarea revizuirilor pentru asigurarea calitii;
- Normele i Standardele de audit intern, adoptate de ctre Camer;
- Alte norme de reglementare a profesiei;
b) verific implementarea sistemului de control al calitii activitii desfurate de membrii Camerei;
c) asigur conformitatea activitii i normelor de lucru ale DMCCP cu normele i reglementrile
interne i internaionale n domeniu;
d) efectueaz revizuirile pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti;
e) efectueaz monitorizarea auditorilor financiari pe o perioad determinat n funcie de calificativul
obinut, de factorii de risc identificai sau de alte criterii propuse de DMCCP i aprobate prin hotrre a
Consiliului Camerei;
f) sesizeaz Departamentul de etic, conduit profesional i investigaii din cadrul Camerei
("DECPI"), n cazul n care constat existena unor indicii privind posibila svrire a unor abateri
disciplinare de ctre auditorii financiari inspectai, n condiiile legii;
g) particip la solicitarea DECPI, cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei, la
investigarea aspectelor specifice referitoare la conduita profesional a membrilor n cadrul procedurilor
disciplinare;
h) ndeplinete orice alte atribuii stabilite de ctre Consiliul Camerei, n condiiile legii.
ART. 10
(1) n cadrul DMCCP sunt ncadrai inspectori principali, inspectori i asisteni inspectori, care au
calitatea de salariai n cadrul aparatului executiv al Camerei.
(2) Personalul DMCCP cu atribuii de coordonare, respectiv inspectorii principali i inspectorii, trebuie
s ndeplineasc urmtoarele condiii cumulative:
a) s aib pregtire profesional i cunotine relevante n domeniul auditului financiar;
b) s aib pregtire specific cu privire la efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitii;
c) s respecte cerinele de etic i conduit profesional.
(3) DMCCP efectueaz revizuirile pentru asigurarea calitii prin echipe de inspecie, formate din
persoane prevzute la alin. (1), desemnate de directorul executiv al Camerei sau persoana mputernicit
de ctre acesta, dup caz.
(4) Echipa de inspecie este coordonat de un inspector din cadrul DMCCP, care trebuie s aib
calitatea de auditor financiar non-activ, membru al Camerei.
(5) Inspectorii care efectueaz revizuiri pentru asigurarea calitii semneaz anual declaraia de
conformitate cu cerinele profesionale ale Camerei privind controlul calitii auditului.
(6) La primirea delegaiei de inspecie de la directorul executiv al Camerei sau persoana mputernicit
de ctre acesta, dup caz, membrii echipei de inspecie semneaz declaraia din care rezult dac se afl
sau nu n una dintre situaiile de conflict de interese prevzute de Codul Etic sau alte reglementri
aplicabile, n raport cu auditorul financiar la care urmeaz s efectueze revizuirea calitii.
ART. 11

Resursele necesare funcionrii, n condiii de independen, a sistemului de asigurare a calitii


(cheltuielile operaionale i cele de capital) sunt asigurate de ctre Camer, fiind prevzute n bugetul
anual de venituri i cheltuieli al DMCCP.
ART. 12
CSIPPC are dreptul s participe n calitate de observator la inspeciile desfurate de ctre DMCCP la
auditorii financiari care au derulat misiuni de audit statutar, avnd acces la Notele de inspecie sau Notele
de constatare ncheiate la finalizarea acestor inspecii.
CAP. III
Efectuarea revizuirilor periodice pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari
SECIUNEA 1
Programarea inspeciilor periodice pentru asigurarea calitii
ART. 13
(1) DMCCP ntocmete proiectul Programului de Inspecie trimestrial ("Programul de Inspecie") i l
nainteaz spre aprobare Biroului Permanent al Consiliului Camerei.
(2) Dup aprobarea sa de ctre Biroul Permanent al Consiliului Camerei, Programul de Inspecie se
comunic CSIPPC i se afieaz pe pagina de internet a CAFR.
ART. 14
(1) n scopul efecturii inspeciilor periodice, DMCCP respect programul de inspecie trimestrial, n
care sunt cuprini auditori financiari, membri ai Camerei, n funcie de criteriile stabilite n prezentele
norme.
(2) Programul de Inspecie conine auditorii financiari a cror activitate urmeaz a fi revizuit pentru
asigurarea calitii, precum i perioada de activitate supus revizuirii.
ART. 15
DMCCP are dreptul de acces la evidenele Departamentului Servicii pentru Membri din cadrul
Camerei ("DSM"), att asupra situaiei auditorilor financiari, membri ai Camerei, ct i asupra structurii
misiunilor de audit desfurate de acetia.
ART. 16
(1) Planificarea activitii periodice de revizuire a calitii se realizeaz n principal pe baza evidenei
auditorilor financiari, membri ai Camerei.
(2) DMCCP trebuie s asigure cuprinderea tuturor auditorilor financiari n Programul de Inspecie,
astfel nct, fiecare membru al Camerei care a primit autorizaia de exercitare a profesiei de auditor
financiar s fie verificat cel puin o dat la ase ani sau cel puin o dat la trei ani, n cazul auditorilor
entitilor de interes public.
(3) Includerea auditorilor financiari, membri ai Camerei n Programul de Inspecie trimestrial se
realizeaz i n funcie de identificarea de ctre DMCCP a unor factori de risc materializai n
circumstane precum:
a) numrul de clieni;
b) numrul entitilor de interes public auditate;
c) numrul misiunilor contractate prin participare la licitaii publice;
d) rezultatul analizei rapoartelor anuale de activitate ale membrilor, depuse la Camer, care indic
anumii factori de risc
e) investigaiile i procedurile disciplinare anterioare;
f) rezultatele anterioare ale revizuirilor pentru asigurarea calitii, inclusiv:
a. nclcarea cerinelor de pregtire profesional continu;
b. nclcarea cerinelor de independen, prevzute de Codul Etic;
7

c. deficiene n implementarea sau conformitatea cu sistemul intern de control al calitii propriu al


auditorului financiar.
ART. 17
(1) DMCCP comunic auditorilor financiari cuprini n Programul de Inspecie ntiinarea privind
efectuarea inspeciei de calitate i perioada stabilit pentru efectuarea revizuirii pentru asigurarea calitii.
(2) ntiinarea prevzut la alin. (1) se comunic n scris, cu cel puin 15 zile calendaristice nainte de
perioada la care este stabilit revizuirea pentru asigurarea calitii activitii auditorului financiar
respectiv.
(3) Prin ntiinarea prevzut la alin. (1), DMCCP solicit auditorului financiar s confirme n scris
posibilitatea efecturii inspeciei de calitate n perioada propus de DMCCP.
ART. 18
(1) Auditorul financiar are obligaia s transmit n scris Camerei, n termen de cinci zile lucrtoare de
la primirea ntiinrii prevzute la art. 17, confirmarea sa pentru desfurarea inspeciei la data stabilit
de DMCCP, inclusiv asigurarea prezenei sale pe durata inspeciei de calitate, pentru a pune la dispoziia
echipei de inspecie dosarele misiunilor care vor fi selectate pentru revizuirea calitii, precum i orice
alte informaii necesare ndeplinirii obiectivului inspeciei.
(2) n cazul n care auditorul financiar se afl n imposibilitatea de a se supune inspeciei de calitate la
data prevzut n Programul de Inspecie, acesta are dreptul de a solicita, cu cel puin 10 zile lucrtoare
nainte de data stabilit i o singur dat, amnarea inspeciei periodice, pentru motive justificate i la o
dat situat ntr-un interval de cel mult 10 zile lucrtoare de la data stabilit de DMCCP prin ntiinarea
transmis. Solicitarea amnrii inspeciei trebuie s fie transmis ctre DMCCP n scris i s fie nsoit
de documente care s fac dovada motivului amnrii solicitate.
(3) Solicitrile de amnare a inspeciei de calitate nuntrul unui termen de cel mult 10 zile lucrtoare
de la data stabilit de DMCCP, conform Programului de Inspecie, se analizeaz de ctre DMCCP.
(4) n cazul n care solicitrile ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (2) i sunt ntemeiate, astfel cum
rezult din nscrisurile anexate de auditorul financiar programat cererii sale, eful DMCCP poate aproba
cererea i reprograma efectuarea inspeciei de calitate la data solicitat de auditorul financiar. DMCCP
comunic de ndat auditorului financiar ntiinarea privind aprobarea cererii i perioada n care se va
efectua revizuirea pentru asigurarea calitii.
(5) n cazul n care solicitrile prevzute la alin. (2) nu sunt ntemeiate sau nu sunt nsoite de
documente justificative, eful DMCCP respinge cererea. DMCCP informeaz n termen de cinci zile
lucrtoare auditorul financiar cu privire la respingerea cererii sale i meninerea perioadei stabilit n
Programul de Inspecie pentru efectuarea revizuirii pentru asigurarea calitii, astfel cum a fost
comunicat prin ntiinarea prevzut la art. 17 alin. (1).
(6) n situaii excepionale n care auditorul financiar solicit amnarea inspeciei periodice cu
depirea unui termen de 10 zile lucrtoare de la data stabilit de DMCCP, n scris, cu depunerea
nscrisurilor doveditoare ale situaiei excepionale care l pun n imposibilitatea de a se supune inspeciei
de calitate, se nainteaz de ctre DMCCP spre competent soluionare Biroului permanent al Consiliului
Camerei.
(7) n cazul n care solicitrile prevzute la alin. (6) sunt ntemeiate, astfel cum rezult din nscrisurile
anexate de auditorul financiar programat cererii sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei poate
aproba cererea i reprograma efectuarea inspeciei de calitate la data solicitat de auditorul financiar.
DMCCP comunic de ndat auditorului financiar ntiinarea privind aprobarea cererii i perioada n care
se va efectua revizuirea pentru asigurarea calitii.
(8) n cazul n care solicitrile prevzute la alin. (6) nu sunt ntemeiate sau nu sunt nsoite de
documente justificative, Biroul permanent al Consiliului Camerei respinge cererea. DMCCP informeaz
n termen de cinci zile lucrtoare auditorul financiar cu privire la respingerea cererii sale i meninerea
perioadei stabilit n Programul de Inspecie pentru efectuarea revizuirii pentru asigurarea calitii, astfel
cum a fost comunicat prin ntiinarea prevzut la art. 17 alin. (1).
8

(9) Cererea de amnare a inspeciei de calitate poate fi formulat de ctre auditorul financiar programat
o singur dat, indiferent dac aceasta este formulat n condiiile alin. (2) sau alin. (6).
Dup aprobarea unei cereri de amnare de ctre DMCCP sau Biroul permanent al Consiliului Camerei,
dup caz, orice alt cerere de amnare a inspeciei este inadmisibil.
(10) n cazul n care auditorul financiar aflat n situaia prevzut la alin. (6) sau alin. (8) nu se supune
inspeciei de calitate la data stabilit conform Programului de Inspecie, DMCCP sesizeaz DECPI n
vederea declanrii procedurii disciplinare.
SECIUNEA A 2-A
Desfurarea inspeciilor periodice pentru asigurarea calitii
1. Dispoziii generale
ART. 19
Principalele obiective ale revizuirii calitii activitii de audit financiar sau alte activiti desfurate
de auditorii financiari sunt urmtoarele:
a) cunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit financiar i a altor servicii profesionale, pe baza
examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a
concordanei acestora cu Standardele internaionale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau
alte standarde relevante, precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC;
b) verificarea conformitii activitii desfurate de auditorii financiari cu datele nscrise n
cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportrii
veniturilor din activitatea de audit financiar, precum i din alte servicii profesionale, verificarea achitrii
integrale i la termen a cotizaiilor, precum i a respectrii celorlalte obligaii ctre Camer;
c) modul de respectare a obligaiilor cu privire la pregtirea continu a auditorilor financiari, precum i
la frecventarea cursurilor suplimentare de ctre auditorii financiari monitorizai, care au obinut
calificativele B, C sau D;
d) verificarea implementrii de ctre auditorii financiari a unui sistem intern de control al calitii n
conformitate cu prevederile ISQC 1 i ISA 220, dup caz;
e) evaluarea sistemului intern de control al calitii sub aspectul conformitii cu standardele
internaionale relevante i cu cerinele prevzute de Codul Etic al profesionitilor contabili;
f) verificarea elaborrii de ctre auditorii financiari, pentru entitile definite prin lege sau reglementri
naionale, ca entiti de interes public, a unor proceduri de revizuire pentru asigurarea calitii, specifice
acestor categorii de misiuni;
g) inspectarea dosarelor de audit aferente misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru
revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii prevederilor referitoare la efectuarea
propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate cu standardele internaionale i reglementrile emise
de Camer;
h) verificarea respectrii de ctre auditorii financiari, a obligaiilor stabilite prin Hotrrea Consiliului
Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de ctre auditorii financiari a
msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii terorismului, conform prevederilor
din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea
unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, i cu modificrile ulterioare;
i) evaluarea coninutului raportului privind transparena, publicat pe site-ul propriu de auditorii
financiari inspectai, care au efectuat misiuni de audit statutar la entiti de interes public.
ART. 20.
(1) Obiectivele de revizuire pentru asigurarea calitii n activitatea de audit financiar desfurat de
auditorii financiari inspectai au la baz liste ale obiectivelor de inspecie, n funcie de natura misiunilor
derulate.
9

(2) Listele obiectivelor de inspecie, n funcie de natura misiunilor, sunt structurate pe capitole, potrivit
principalelor obiective ale revizuirii calitii activitii prevzute la art. 19.
(3) Obiectivele de revizuire pentru asigurarea calitii prevzute la alin. (1) sunt prevzute n Anexa nr.
1 la prezentele norme, care face parte integrant din acestea.
(4) Revizuirea calitii cu privire la activitatea unui auditor financiar, membru al Camerei, inclus n
Programul de Inspecie se efectueaz prin selectarea unui numr de obiective din lista prevzut n Anexa
nr. 1 la prezentele norme i verificarea modului de ndeplinire de ctre auditorul financiar inspectat a
obiectivelor respective.
(5) Lista obiectivelor selectate n cadrul planificrii inspeciilor periodice, din totalul obiectivelor de
revizuire a calitii activitii prezentate n anexele la prezentele norme, este confidenial.
ART. 21
(1) Durata revizuirii pentru asigurarea calitii se propune de coordonatorul echipei de inspecie, cu
aprobarea efului DMCCP, n funcie de natura obiectivelor inspeciei, de volumul activitii auditorului
financiar ce urmeaz a fi inspectat, precum i de ali factori care pot influena aria de cuprindere a
inspeciei.
(2) n funcie de volumul activitii auditorului financiar i de ali factori ce pot interveni pe parcursul
revizuirii, durata menionat la alin. (1) se poate modifica, cu aprobarea efului DMCCP.
ART. 22
Revizuirea calitii activitii auditorului financiar se realizeaz asupra tuturor misiunilor efectuate de
ctre auditorul financiar sau prin sondaj, n raport cu volumul activitii desfurate n perioada supus
revizuirii, precum i n funcie de deficienele constatate anterior, cuprinzndu-se un numr reprezentativ
de dosare de audit aferente misiunilor derulate, care s permit echipei de inspecie formularea unor
concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calitii, conformitii
dosarelor de audit cu acesta i asupra modului de respectare a standardelor profesionale aplicabile i a
altor reglementri emise de Camer.
ART. 23
(1) Persoanele prevzute la art. 10 alin. (1) au obligaia de a respecta prevederile Codului Etic i
normele profesionale emise de Camer pe parcursul efecturii revizuirii pentru asigurarea calitii
activitii desfurate de membrii si n exercitarea profesiei.
(2) Potrivit prevederilor Codului etic al profesionitilor contabili i a altor reglementri aplicabile,
inspectorii DMCCP au obligaia de a respecta confidenialitatea informaiilor obinute cu ocazia
revizuirilor pentru asigurarea calitii, att a celor referitoare la activitatea auditorului financiar inspectat,
ct i a celor referitoare la clienii acestuia.
(3) Inspectorii DMCCP au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra listelor de obiective selectate
n condiiile art. 20.
(4) Pentru fiecare revizuire, directorul executiv al Camerei sau persoana mputernicit de acesta
desemneaz membrii echipei de inspecie i coordonatorul acesteia. Revizuirile se desfoar, de regul,
la sediul auditorului i, n cazul n care situaia o impune, la sediul CAFR sau la sediul reprezentanelor
CAFR.
ART. 24
(1) Prin derogare de la principiul confidenialitii, auditorii financiari inspectai au obligaia
profesional de a prezenta echipei de inspecie orice informaii, inclusiv cele de natur confidenial
pentru a se conforma revizuirii pentru asigurarea calitii efectuate de Camer, n conformitate cu
cerinele Codului Etic.
(2) La solicitarea echipei de inspecie, auditorii financiari au obligaia:
a) s ofere toate explicaiile necesare verificrii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor,
din cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din
activitatea desfurat, precum i s pun la dispoziie toate documentele justificative privind achitarea
cotizaiilor i a celorlalte obligaii ctre Camer;
10

b) s asigure accesul echipei de inspecie la dosarele misiunii, la situaiile financiare proprii, precum i
la actele i documentele de orice fel pe care le gestioneaz sau le au n pstrare, care intr sub incidena
revizuirii i servesc pentru documentarea probelor de inspecie care susin concluziile inspeciei;
c) s ia act n scris de constatrile echipei de inspecie, i s comunice n scris Camerei, la termenele
fixate de echipa de inspecie, modul de aplicare a aciunilor i msurilor stabilite n urma revizuirii de
ctre inspectorii Camerei.
(3) n cazul n care auditorul financiar supus revizuirii pentru asigurarea calitii refuz s semneze
Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz, precum i n cazul n care auditorul financiar
semneaz cu obieciuni Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz, se aplic procedura prevzut
la art. 48-58.
2. Nota de inspecie. Nota de constatare.
ART. 25
(1) Constatrile i concluziile echipei de inspecie dup revizuirea periodic pentru asigurarea calitii
activitii auditorului financiar inspectat se consemneaz n cadrul unei Note de inspecie.
(2) n cazul auditorilor financiari, membri ai Camerei, care se afl n una din situaiile prevzute la art.
2 alin. (2), constatrile i concluziile echipei de inspecie dup revizuirea periodic pentru asigurarea
calitii se consemneaz n cadrul unei Note de constatare.
ART. 26
(1) Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz, se ncheie de ctre echipa de revizuire pentru
asigurarea calitii din cadrul DMCCP i se semneaz pe fiecare pagin de ctre membrii echipei de
revizuire, precum i de auditorul financiar inspectat.
(2) Nota de inspecie sau Nota de constatare se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar i
revine auditorului financiar inspectat. Exemplarul Notei de inspecie sau al Notei de constatare care
revine echipei de inspecie se nregistreaz la Secretariatului Camerei, prin grija coordonatorului echipei
de inspecie.
ART. 27
(1) n Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz, echipa de inspecie consemneaz aspectele
de neconformitate cu standardele profesionale, inclusiv prevederile Codului Etic, i cu reglementrile
emise de CAFR, constatate ca urmare a revizuirii pentru asigurarea calitii.
(2) n Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup caz, se menioneaz obiectivele concrete de
inspecie aferente revizuirii pentru asigurarea calitii.
(3) Modelul Notei de inspecie este prevzut n Anexa nr. 2 la prezentele norme, care face parte
integrant din acestea.
ART. 28
Constatrile i concluziile echipei de inspecie se fundamenteaz pe probele de inspecie puse la
dispoziie de auditorul financiar.
ART. 29
(1) Nota de inspecie cuprinde, n principal, urmtoarele elemente:
a) componena echipei de inspecie, numrul de nregistrare a delegaiei n baza creia s-a efectuat
inspecia pentru asigurarea calitii, data sau perioada n care s-a efectuat inspecia;
b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;
c) n cazul firmelor de audit, i datele de identificare ale asociailor i/sau auditorilor financiari care
reprezint firma;
d) perioada supus revizuirii, identificarea clienilor afereni misiunilor selectate pentru revizuirea
calitii, identificarea contractelor n baza crora s-au desfurat misiunile respective, precum i onorariile
aferente;

11

e) date referitoare la determinarea cotizaiei variabile i plata cotizaiilor, precum i modul de


respectare a normelor privind asigurarea profesional, depunerea raportului anual, participarea la
cursurile de pregtire profesional continu;
f) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat le-a abordat ntr-o manier adecvat i suficient n
realizarea misiunii, potrivit cerinelor Standardelor internaionale relevante adoptate de Camer, precum
i a altor reglementri emise de Camer, precum i cele din cadrul de raportare financiar aplicabil;
g) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat nu le-a abordat sau documentat intr-o manier
adecvat i suficient, potrivit cerinelor reglementrilor de mai sus;
h) eventuala argumentaie a auditorului inspectat cu privire la nendeplinirea sau la ndeplinirea
insuficient a anumitor obiective urmrite de echipa de inspecie;
i) calificativul obinut de ctre auditorul supus revizuirii calitii activitii desfurate;
j) concluzii i recomandri;
k) data ntocmirii Notei de inspecie;
l) semnturile membrilor echipei de inspecie i a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagin a
Notei de inspecie.
(2) Nota de constatare cuprinde, n principal, urmtoarele elemente:
a) componena echipei de inspecie, numrul de nregistrare a delegaiei n baza creia s-a efectuat
inspecia pentru asigurarea calitii, data sau perioada n care s-a efectuat verificarea;
b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;
c) n cazul firmelor de audit, i datele de identificare ale asociailor i/sau auditorilor financiari care
reprezint firma;
d) perioada supus revizuirii i obiectivele tematice urmrite de echipa de inspecie;
e) constatrile echipei de inspecie;
f) eventuala argumentaie a auditorului inspectat cu privire la nendeplinirea sau la ndeplinirea
insuficient a anumitor obiective urmrite de echipa de inspecie;
g) data ntocmirii Notei de constatare;
h) semnturile membrilor echipei de inspecie i a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagin a
Notei de constatare.
ART. 30
Nota de inspecie, Nota de constatare i orice alte documente referitoare la efectuarea revizuirii pentru
asigurarea calitii se nregistreaz, se arhiveaz i se pstreaz la Camer pe durata unui termen de apte
ani de la data nregistrrii la Secretariatul CAFR.
3. Evaluarea calitii activitii auditorului financiar inspectat.
ART. 31
(1) n cadrul procesului de revizuire pentru asigurarea calitii, echipa de inspecie constat dac
auditorul financiar inspectat a ndeplinit sau nu obiectivele de inspecie verificate, conform dispoziiilor
art. 20.
(2) Constatrile prevzute la alin. (1) se fundamenteaz pe modul n care echipa de inspecie evalueaz
c auditorul financiar supus revizuirii pentru asigurarea calitii a respectat cerinele standardelor
profesionale, reglementrilor Camerei i cadrului de raportare financiar aplicabil.
(3) Constatrile echipei de inspecie se consemneaz n cuprinsul Notei de inspecie sau Notei de
constatare, dup caz, prin completarea fiecrui obiectiv din lista de obiective selectate pentru revizuire cu
"DA" sau "NU", fcndu-se referire la deficienele constatate i cauzele pentru care unele obiective nu au
fost abordate sau au fost considerate a fi insuficient documentate.
(4) Pentru obiectivele unde exist o divergen de opinii cu auditorul inspectat, echipa de inspecie
detaliaz aspectele avute n vedere pentru verificarea raionamentului profesional aplicat n vederea
obinerii de probe suficiente i adecvate de ctre auditorul financiar.
ART. 32
12

(1) Calitatea activitii desfurate de auditorul financiar n perioada supus revizuirii se evalueaz pe
baza constatrilor echipei de inspecie prevzute la art. 31.
(2) Echipa de revizuire pentru asigurarea calitii stabilete un procentaj de realizare a obiectivelor de
inspecie cuprins ntre 0% i 100%, determinat prin raportarea numrului obiectivelor selectate pentru
care rspunsul este "DA" la numrul total de obiective aplicabile.
(3) La stabilirea procentajului conform alin. (2) se iau n considerare i obiectivele pentru care echipa
de inspecie detaliaz n Nota de inspecie sau Notei de constatare, dup caz, modalitatea de verificare a
raionamentului profesional al auditorului financiar, conform art. 31 alin. (4).
(4) n funcie de procentajul stabilit conform alin. (1)-(3), echipa de inspecie acord auditorului
financiar inspectat calificativul dup cum urmeaz:
Calificativ
A
B
C
D

Procentaj

Peste 85%
Peste 70% pn la 85% (inclusiv 85%)
Peste 35% pn la 70% (inclusiv 70%)
Pn la 35% (inclusiv 35%)

(5) n cazul auditorilor financiari prevzui la art. 2 alin. (2) nu se acord calificativ, revizuirea calitii
activitii acestora fiind consemnat ntr-o Not de constatare.
ART. 33
(1) Capitolul II "Verificarea conformitii activitii desfurate cu datele nscrise n declaraia pentru
obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportrii veniturilor, a achitrii integrale i
la termen a cotizaiilor i a celorlalte obligaii ctre Camer" i Capitolul III "ndeplinirea obligaiilor cu
privire la pregtirea continu a auditorilor financiari, precum i la frecventarea cursurilor suplimentare
pentru auditorii financiari monitorizai pentru rezultate nesatisfctoare" din cadrul Listelor de obiective
prevzute la art. 20 cuprind exclusiv obiective care nu prezint relevan pentru evaluarea calitii
dosarului de lucru i nu se iau n considerare la calcularea procentajului calculat conform art. 32 pentru
evaluarea calitii.
(2) Capitolele prevzute la alin. (1) se completeaz o singur dat n cadrul Notei de inspecie,
indiferent de numrul de misiuni selectate de echipa de inspecie pentru revizuirea calitii, constatrile
echipei de inspecie cu privire la aceste obiective fiind utile pentru evidenele altor departamente din
cadrul Camerei.
ART. 34
n situaia n care auditorul financiar a contractat mai multe tipuri de misiuni n decursul unui an
calendaristic i a fost evaluat de DMCCP pentru misiunile selectate cu calificativul A, dar echipa de
inspecie a constatat c pentru una sau mai multe misiuni verificate, gradul de documentare al dosarelor
de lucru este semnificativ mai sczut dect la celelalte (sub 50% din obiectivele de inspecie selectate
pentru acea misiune), DMCCP poate propune Biroului Permanent al Consiliului Camerei nfiinarea unei
comisii format din 3 dintre membri si care s fac o analiz a situaiei date i, dup caz, s prezinte
Consiliului Camerei aspectele rezultate n urma analizei i eventuale propuneri de sancionare
disciplinar.
4. Msuri aplicate n urma revizuirilor pentru asigurarea calitii
ART. 35
(1) n cazul n care echipa de inspecie constat n urma revizuirii pentru asigurarea calitii existena
oricror deficiene sau neconformiti n activitatea desfurat de auditorul financiar, cum ar fi, dar fr a
se limita la (i) nerespectarea obligaiilor privind elaborarea sau aplicarea unui sistem intern de control al
calitii, (ii) nerespectarea obligaiilor privind conformarea cu, meninerea sau aplicarea standardelor
13

profesionale sau (iii) lipsa de cooperare din partea auditorului financiar, Camera poate dispune una sau
mai multe msuri innd cont de scopul formator al sistemului de revizuire a asigurrii calitii i de
gravitatea nclcrii obligaiilor de ctre auditorul financiar.
(2) Msurile prevzute la alin. (1) se dispun de la caz la caz, n funcie de deficienele i
neconformitile concrete constatate de echipa de inspecie la auditorul financiar supus revizuirii pentru
asigurarea calitii, i includ urmtoarele:
a) repetarea inspeciei de calitate;
b) obligarea auditorului financiar s participe la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
c) solicitarea revizuirii sau completrii de ctre auditorul financiar a politicilor i procedurilor de
control al calitii sau metodologiei de audit;
d) propunerea de aplicare a unei sanciuni disciplinare.
ART. 36
(1) Msurile prevzute la art. 35 alin. (2) lit. a), b) i c) se dispun de ctre echipa de inspecie din
cadrul DMCCP, n termen de 10 zile de la data revizuirii.
(2) n sensul alin. (1), directorul executiv al Camerei, la propunerea DMCCP, are dreptul s emit ctre
auditorii financiari inspectai scrisori de valorificare a inspeciilor, prin care propun msuri pentru
corectarea sistemului intern de control al calitii, pentru conformitatea cu politicile i procedurile
adoptate, pentru mbuntirea modului de documentare a dosarelor de lucru precum i pentru
conformitatea cu alte cerine profesionale, dup caz ("Scrisoare pentru Remediere").
ART. 37
Msurile de natura celor prevzute la art. 35 alin. (2) lit. d) se dispun de ctre Consiliul Camerei, la
propunerea DECPI, n urma sesizrii de ctre DMCCP.
ART. 38
(1) Auditorul financiar are obligaia s implementeze msurile de remediere dispuse de echipa de
inspecie DMCCP prin Nota de inspecie sau Nota de constatare ncheiat, dup caz, precum i msurile
de remediere dispuse de conducerea executiv a Camerei, la propunerea DMCCP, prin Scrisoarea pentru
Remediere prevzut la art. 36 alin. (2) ntr-un termen rezonabil, n funcie de msurile dispuse.
(2) Termenul pentru implementarea msurilor de remediere se stabilete de ctre echipa de inspecie
DMCCP sau de ctre conducerea executiv a Camerei, dup consultarea auditorului financiar n cauz, i
nu poate depi 12 luni.
ART. 39
n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data primirii Scrisorii pentru remediere prevzut la art.
36 alin. (2), auditorul financiar inspectat are obligaia s comunice Camerei o scrisoare prin care s
prezinte modul n care urmeaz a implementa msurile de remediere dispuse conform art. 35, referindu-se
la aciunile planificate i la data finalizrii i implementrii acestora.
ART. 40
(1) n aplicarea art. 72 lit. c) din HG nr. 433/2011, constituie abateri disciplinare urmtoarele fapte:
a) Neimplementarea de ctre auditorul financiar inspectat a msurilor dispuse conform art. 35 i art.
36;
b) Neimplementarea, de ctre auditorul financiar a msurilor dispuse conform art. 36, alin. (2), ntr-o
manier rezonabil i n termenul stabilit;
c) Necomunicarea de ctre auditorul financiar a scrisorii prevzut la art. 39 n termenul stabilit.
(2) n cazurile prevzute la alin. (1), cercetarea disciplinar se declaneaz prin sesizarea DECPI de
ctre DMCCP.
ART. 41
n aplicarea art. 72 lit. c) din HG nr. 433/2011, msurile disciplinare prevzute la art. 35 alin. (2) lit. d)
se dispun de ctre Consiliul Camerei, conform legii, fiind aplicabile dispoziiile prevzute n prezentele
norme.
SECIUNEA A 3-A
14

Monitorizarea activitii auditorilor financiari dup efectuarea inspeciilor periodice pentru asigurarea
calitii
ART. 42
(1) Camera, prin intermediul DMCCP, monitorizeaz activitatea desfurat de toi auditorii financiari,
n funcie de calificativul obinut la inspecia periodic anterioar, dup cum urmeaz:
a) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care au obinut calificativul A la ultima inspecie de calitate
vor fi inclui n Programul de Inspecie n condiiile prevzute la art. 13 alin. (2), urmnd a fi cuprini n
sistemul de revizuire pentru asigurarea calitii nuntrul unui termen de cel mult ase ani sau de cel mult
trei ani, n cazul auditorilor entitilor de interes public, de la data ultimei inspecii de calitate.
b) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care au obinut la ultima inspecie periodic de calitate
calificativul B, C sau D vor fi monitorizai de ctre DMCCP pe parcursul a maxim trei inspecii periodice
consecutive, la intervale de timp variabile, stabilite n funcie de factorii de risc.
(2) Inspeciile consecutive repetate conform alin. (1) lit. b) pot avea ca obiect revizuirea calitii
activitii desfurat de auditorul financiar ntr-o perioad ulterioar inspeciei de calitate iniiale i, prin
excepie, n aceeai perioad care a format obiectul inspeciei de calitate anterioare, n cazul n care
auditorul financiar nu a mai desfurat activitate ulterior.
(3) Inspeciile repetate se programeaz pe baza informaiilor rezultate n urma inspeciei de calitate
anterioar, precum i a calificativului atribuit prin Nota de inspecie ncheiat la momentul respectiv.
Dispoziiile art. 13-18 se aplic n mod corespunztor.
ART. 43
(1) Auditorii financiari a cror activitate a fost evaluat cu calificativele B, C sau D trebuie s participe
n anul urmtor la cursuri suplimentare de pregtire profesional organizate de CAFR prin Departamentul
de Admitere, Pregtire Continu i Stagiari ("DAPCS").
(2) La cursurile suplimentare prevzute la alin. (1) particip auditorii financiari persoane fizice
inspectai sau auditorii financiari persoane fizice responsabile de misiune, n cazul firmelor de audit
inspectate.
(3) n vederea elaborrii tematicii aferente cursurilor suplimentare prevzute la alin. (1), DMCCP
furnizeaz DAPCS, cu aprobarea directorului executiv al Camerei, informaii cu privire la obiectivele de
inspecie identificate ca avnd un grad redus de documentare.
(4) DMCCP transmite anual ctre DAPCS i Departamentul Economico-Financiar din cadrul CAFR,
cu aprobarea directorului executiv al Camerei, lista auditorilor financiari care trebuie s participe n anul
respectiv la cursurile suplimentare de pregtire profesional.
ART. 44
(1) n funcie de calificativul obinut de auditorul financiar la ultima inspecie de calitate periodic
efectuat de DMCCP i de participarea auditorului financiar la cursuri suplimentare de pregtire
profesional, dup caz, aplicarea msurilor prevzute la art. 35 alin. (2) lit. a), b) i d) este obligatorie, n
condiiile legii.
(2) n cazul calificativului D:
1. Dac auditorul financiar a obinut calificativul D la prima inspecie, se aplic urmtoarele msuri:
a) repetarea inspeciei n termen de un an;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
c) sanciune disciplinar constnd n avertisment scris;
2. Dac auditorul financiar a obinut calificativul D i la a doua inspecie, se aplic urmtoarele msuri:
a) repetarea inspeciei n termen de un an;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
c) sanciune disciplinara constnd n suspendarea dreptului de exercitare a activitii de audit financiar
pe o perioad de la 3 luni la 6 luni.
3. Dac auditorul financiar a obinut calificativul D i la a treia inspecie, se aplic urmtoarea msur:
a) Sanciune disciplinar constnd n retragerea calitii de membru al Camerei.
15

(3) n cazul calificativului C:


1. Dac auditorul financiar a obinut calificativul C la prima inspecie, se aplic urmtoarele msuri:
a) repetarea inspeciei dup maximum un an;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
c) sanciune disciplinar constnd n mustrare.
2. Dac auditorul financiar a obinut calificativul C la a doua inspecie, se aplic dispoziiile alin. (2)
pct. 1 n mod corespunztor.
3. Dac auditorul financiar a obinut calificativul C la a treia inspecie, se aplic dispoziiile alin. (2)
pct. 2 n mod corespunztor.
(4) n cazul calificativului B:
1. Dac auditorul financiar a obinut calificativul B la prima inspecie, se aplic urmtoarea msur:
a) participarea la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
2. Dac auditorul financiar a obinut calificativul B la a doua inspecie, se aplic urmtoarele msuri:
a) participarea la cursuri suplimentare de pregtire profesional;
b) sanciune disciplinar constnd n avertisment scris.
(5) Msurile disciplinare se aplic obligatoriu, n condiiile legii, i n cazul n care auditorii financiari
nu se prezint la convocarea Camerei pentru efectuarea cursurilor suplimentare de pregtire profesional,
n conformitate cu tabelul prevzut n Anexa nr. 3 la prezentele norme.
ART. 45
(1) n cazul auditorilor financiari care au obinut calificativul B, C sau D, verificarea i constatarea
modului de implementare a msurilor de remediere dispuse conform art. 35 i art. 36, n vederea
corectrii neconformitilor identificate cu ocazia inspeciei de calitate anterioare, se realizeaz prin
repetarea inspeciei, denumit n continuare i inspecie recurent.
(2) n sensul alin. (1), echipa de inspecie analizeaz n cadrul revizuirii pentru asigurarea calitii sau
inspeciei de calitate recurente urmtoarele:
a) realitatea meniunilor din scrisoarea de rspuns transmis de auditorii financiari ctre Camer
conform art. 39, n sensul verificrii dac obiectivele i foile de lucru constatate ca insuficient
documentate la inspecia anterioar au fost documentate n mod adecvat i suficient conform standardelor
internaionale de audit (ISA) relevante.
b) ndeplinirea obligaiei auditorilor financiari n cauz de participare la cursurile suplimentare de
pregtire profesional.
(3) Constatrile echipei de inspecie cu privire la aspectele verificate conform alin. (2) se prezint n
cuprinsul Notei de inspecie.
ART. 46
(1) Aplicarea sanciunilor disciplinare se propune de ctre DMCCP, cu identificarea deficienelor i
neconformitilor constatate n cadrul revizuirii pentru asigurarea calitii i indicarea standardelor
profesionale nclcate de natur a constitui abatere disciplinar prevzut la art. 72 lit. a) sau c) din HG
nr. 433/2011.
(2) Nota de inspecie ntocmit conform alin. (1) se nainteaz de ctre DMCCP ctre DECPI, n
vederea efecturii procedurii disciplinare. Dispoziiile art. 79 din HG nr. 433/2011 se aplic n mod
corespunztor.
(3) Consiliul Camerei constat svrirea abaterii disciplinare i aplic sanciunea disciplinar
auditorului inspectat, n baza referatului ntocmit de DECPI.
(4) n cazul n care, adiacent sanciunilor disciplinare prevzute la art. 44, alin. (2)-(5), se stabilete c
gravitatea neconformitilor i deficientelor constatate de echipa de inspecie nu este proporional cu
sanciunea disciplinar propus iniial, Consiliul Camerei poate aplica o alt sanciune disciplinar.
ART. 47
(1) n cazul n care DMCCP constat n cadrul inspeciei recurente c auditorul financiar inspectat a
implementat n mod corect msurile de remediere dispuse conform art. 35 alin. (2) lit. c), efectele
16

msurilor sunt nlturate la data ncheierii Notei de inspecie, la sesizarea DMCCP i propunerea DECPI
i cu aprobarea Consiliului Camerei.
(2) n cazul n care echipa de revizuire pentru asigurarea calitii constat n cadrul inspeciei recurente
c deficienele i neconformitile constatate la inspecia anterioar de calitate se menin sau se agraveaz
n activitatea auditorului financiar inspectat, DMCCP poate propune aplicarea unei noi sanciuni
disciplinare, conform prevederilor art. 46.
SECIUNEA A 4-A
Procedura de analiz a obieciunilor auditorilor financiari fa de constatrile echipei de revizuire
pentru asigurarea calitii din cadrul DMCCP
ART. 48
(1) Auditorul financiar supus revizuirii periodice pentru asigurarea calitii are obligaia de a lua la
cunotin de constatrile i concluziile echipei de inspeciei consemnate n Nota de inspecie sau Nota de
constatare, dup cum urmeaz:
a) Prin semnarea simpl i parafarea Notei de inspecie sau a Notei de constatare;
b) Prin semnarea cu obieciuni i parafarea Notei de inspecie sau a Notei de constatare.
(2) Luarea la cunotin a constatrilor i concluziilor echipei de inspecie prin semnarea Notei de
inspecie sau a Notei de constatare n condiiile alin. (1) lit. b) nu echivaleaz cu recunoaterea acestora.
ART. 49
(1) Refuzul auditorului financiar de a semna i stampila Nota de inspecie sau Nota de constatare, dup
caz, constituie abatere disciplinar, n sensul art. 72 lit. c) din HG nr. 433/2011.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) echipa de inspecie consemneaz n Nota de inspecie/Nota de
constatare refuzul auditorului financiar de semnare a Notei de inspecie/Notei de constatare, mpreun cu
eventualul motiv invocat de auditorul financiar inspectat.
(3) Nota de inspecie/Nota de constatare ntocmit conform alin. (2) se nainteaz de ctre DMCCP
ctre DECPI n vederea efecturii procedurii disciplinare.
ART. 50
(1) n cazul n care auditorul financiar nu este de acord cu constatrile i concluziile echipei de
inspecie, acesta are urmtoarele obligaii cumulative:
a) de a semna Nota de inspecie sau Nota de constatare cu meniunea "cu obieciuni";
b) de a formula n scris, argumentat i documentat, la momentul efecturii revizuirii pentru asigurarea
calitii, obieciunile sale la Nota de inspecie/Nota de constatare;
c) de a susine obieciunile formulate conform lit. b) cu documentele pe care auditorul financiar i
fundamenteaz obieciunile, pe suport de hrtie, n copie certificat pentru conformitate cu originalul,
nsoite de un opis.
(2) Obieciunile formulate de auditorul financiar inspectat trebuie s cuprind n mod obligatoriu:
a) nominalizarea obiectivelor din Nota de inspecie sau Nota de constatare pentru care auditorul
financiar nu este de acord cu constatrile i concluziile echipei de inspecie;
b) considerentele auditorului financiar care stau la baza obieciunilor formulate i descrierea de ctre
auditorul financiar a modului de efectuare a testelor i a raionamentului profesional utilizat raportat la
obiectivele din Nota de inspecie sau Nota de constatare;
c) materialele relevante pentru aspectele obiectate, conform alin. (1) lit. c).
(3) Obieciunile formulate n scris de auditorul financiar inspectat, mpreun cu toat documentaia
nsoit de opisul de naintare depuse de auditor conform alin. (1) i (2) constituie anex la Nota de
inspecie sau Nota de constatare. Dispoziiile art. 26 rmn aplicabile.
(4) n termen de cel mult cinci zile lucrtoare de la data ncheierii Notei de inspecie sau Notei de
constatare, auditorul financiar are dreptul de a formula completri la obieciunile sale i de a prezenta
17

orice informaii suplimentare pe care le consider relevante n vederea susinerii obieciunilor formulate
la momentul revizuirii. Dispoziiile alin. (1)-(3) rmn aplicabile.
(5) Completrile la obieciuni prevzute la alin. (4) se depun la Camera prin registratur sau se transmit
Camerei prin scrisoare potal ori curierat rapid, cu confirmare de primire. Completrile la obieciuni
depuse la oficiul potal sau predate serviciului de curierat rapid nuntrul termenului de cinci zile
prevzut la alin. (4) sunt considerate a fi fcute n termen. Completrile la obieciuni depuse cu depirea
termenului de cinci zile prevzut la alin. (4) sunt tardive i vor fi considerate inexistente.
ART. 51
(1) n cazul n care auditorul financiar i ncalc obligaiile prevzute la art. 50 alin. (1) lit. b) i c),
prin fapte precum refuzul de a formula n scris obieciunile fa de constatrile i concluziile echipei de
inspecie sau refuzul auditorului financiar de a nmna echipei de inspecie copii conforme cu originalul
dup materialele de natur s probeze obieciunile formulate, echipa de inspecie consemneaz aceste
aspecte n Nota de inspecie sau Nota de constatare.
(2) n situaia prevzut la alin. (1), dispoziiile art. 49 se aplic n mod corespunztor.
ART. 52
n cazul n care auditorul financiar semneaz Nota de inspecie sau Nota de constatare cu obieciuni,
conform art. 50, la expirarea unui termen de cinci zile lucrtoare de la data ncheierii acesteia, echipa de
inspecie nainteaz Nota de inspecie sau Nota de constatare, inclusive anexele, mpreun cu
documentaia care a stat la baza ntocmirii acesteia, efului DMCCP.
ART. 53
(1) eful DMCCP verific dac obieciunile formulate de auditorul financiar inspectat ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 50.
(2) n cazul n care obieciunile auditorului financiar inspectat nu sunt formulate n scris, conform art.
50 alin. (1) lit. b), precum i n cazul n care auditorul financiar nu depune niciun nscris n susinerea
obieciunilor formulate, conform art. 50 alin. (1) lit. c), eful DMCCP propune directorului executiv al
Camerei respingerea obieciunilor ca inadmisibile.
(3) n cazul n care obieciunile formulate de auditorul financiar ndeplinesc condiiile prevzute de
prezentele norme, DMCCP are obligaia de a analiza pe fond obieciunile formulate i de a i exprima
punctul de vedere cu privire la obieciunile auditorului financiar inspectat, n scris, printr-o not intern.
ART. 54
(1) n cazul prevzut la art. 53 alin. (3), DMCCP nainteaz ctre DECPI dosarul inspeciei de calitate
n vederea declanrii procedurii de analiz a obieciunilor.
(2) Dosarul inspeciei de calitate prevzut la alin. (1) cuprinde:
a) documentaia ntocmit de DMCCP pentru planificarea revizuirii;
b) Nota de inspecie sau Nota de constatare, inclusiv anexa nr. l i 2 la aceasta;
c) Obieciunile formulate de auditorul financiar conform art. 50 alin. (2) lit. b) i alin. (3);
d) Documentele depuse de auditorul financiar nsoite de opisul aferent, conform art. 50 alin. (2) lit. c);
e) Completrile la obieciuni transmise de auditorul financiar conform art. 50 alin. (4) i (5), dac este
cazul;
f) Punctul de vedere al DMCCP asupra obieciunilor formulate de auditorul financiar la Nota de
inspecie sau Nota de constatare.
(3) La data nregistrrii dosarului de inspecie la DECPI se suspend orice alte proceduri prevzute de
prezentele norme care vizeaz auditorul financiar a crui activitate a fost supus revizuirii pentru
asigurarea calitii.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), pe durata procedurii de analiz i investigaie a
obieciunilor formulate de auditorul financiar, calificativul acordat acestuia prin Nota de inspecie
ncheiat de echipa de revizuire pentru asigurarea calitii nu se modific. De la data ncheierii Notei de
inspecie, auditorul financiar are calificativul acordat de echipa de inspecie, indiferent dac auditorul
financiar a semnat Nota de inspecie cu sau fr obieciuni.
ART. 55
18

(1) Dup nregistrarea dosarului la DECPI, Biroul permanent al Consiliului Camerei numete, la
propunerea DECPI, o Comisie de analiz a obieciunilor, format din trei membri.
(2) Structura Comisiei de analiz a obieciunilor este urmtoarea:
a) un membru al Consiliului Camerei;
b) doi auditori financiari care au toate obligaiile fa de Camer ndeplinite.
(3) La edinele Comisiei de analiz a obieciunilor, particip i un reprezentant cu rol consultativ al
DMCCP, altul dect membrii echipei de inspecie care au ncheiat Nota de inspecie sau Nota de
constatare fa de care au fost formulate obieciuni.
(4) Componena Comisiei de analiz a obieciunilor, precum i edinele acesteia nu au caracter public.
(5) Sunt incompatibile cu calitatea de membru n Comisia de analiz a obieciunilor persoanele care se
afl n oricare din urmtoarele situaii:
a) sunt supuse unei proceduri de investigaie i disciplin;
b) sunt rude sau afini pn la gradul IV inclusiv cu auditorul financiar care a formulat obieciuni la
Nota de inspecie sau cu vreunul dintre inspectorii care au ntocmit Nota de inspecie sau Nota de
constatare, dup caz, la care s-au adus obieciuni;
c) au sau au avut relaii de afaceri, interese financiare sau personale, ori colaborare cu auditorul
financiar care a formulat obieciunile n termen de cel mult trei ani anteriori datei ncheierii Notei de
inspecie sau constatare.
(6) Membrul Consiliului Camerei numit conform alin. (2) lit. a) poate fi membru al Comisiei de analiz
a obieciunilor de cel mult dou ori consecutiv.
(7) Persoanele numite conform alin. (2) lit. b) pot fi membri ai Comisiei de analiz a obieciunilor de
cel mult trei ori consecutiv.
(8) Pentru activitatea desfurat n cadrul Comisiei de analiz a obieciunilor, membrii acesteia au
dreptul la acordarea unei indemnizaii n cuantumul stabilit prin decizia Biroului Permanent al Consiliului
Camerei adoptat conform alin. (1).
ART. 56
(1) n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data constituirii Comisiei de analiz a obieciunilor
conform art. 55, DECPI ntiineaz auditorul financiar prin orice mijloc de comunicare care asigur
confirmarea primirii declanrii procedurii de analiz a obieciunilor.
(2) Dup efectuarea procedurii prevzut la alin. (1), DECPI nainteaz dosarul de inspecie prevzut la
art. 54 alin. (2) Comisiei de analiz a obieciunilor.
(3) Pentru a se asigura confidenialitatea datelor privind clientul/clienii auditorului financiar inspectat,
dosarul este supus procedurii de secretizare a datelor cu caracter personal prin grija DECPI.
ART. 57
(1) Comisia de analiz a obieciunilor se ntrunete i analizeaz dosarul investigaiei, n scopul de a
stabili dac obieciunile formulate de auditorul financiar sunt ntemeiate sau nu.
(2) n cazul n care echipa de inspecie a constatat prin Nota de inspecie sau Nota de constatare
ncheiat existena unor indicii privind svrirea de ctre auditorul financiar inspectat a unei/unor abateri
disciplinare prin modalitatea de desfurare a activitii sale i a propus aplicarea unor sanciuni, prin
derogare de la prevederile Regulamentului privind stabilirea rspunderii disciplinare a membrilor CAFR,
aprobat prin Hotrrea Consiliului Camerei nr. 125/2008, cercetarea disciplinar se deruleaz de ctre
Comisia de analiz a obieciunilor constituit conform art. 55.
(3) Convocarea auditorului financiar n faa Comisiei de analiz a obieciunilor este facultativ n cazul
prevzut la alin. (1), respectiv obligatorie n cazul prevzut la alin. (2).
(4) Pe parcursul analizei, Comisia de analiz a obieciunilor poate cere clarificri de la echipa de
inspecie care a ntocmit Nota de inspecie i/sau poate solicita auditorului financiar inspectat clarificri
scrise.
ART. 58
(1) Dup finalizarea analizei tuturor pieselor aflate la dosar, Comisia de analiz a obieciunilor emite
un raport care conine concluziile i propunerile sale, dup caz.
19

(2) n cazul n care Comisia constat c obieciunile auditorului financiar sunt ntemeiate, Comisia
reevalueaz calitatea activitii auditorului financiar inspectat, cu respectarea prevederilor art. 31-34, care
se aplic n mod corespunztor.
(3) n cazul n care reevaluarea calitii conform alin. (2) i recalcularea procentajului de realizare a
obiectivelor de inspecie determin modificarea calificativului acordat de echipa de inspecie, Comisia de
analiz a obieciunilor acord auditorului financiar noul calificativ prin raportul su ntocmit conform
alin. (1).
(4) n cazul n care Comisia constat c obieciunile auditorului financiar nu sunt ntemeiate, Comisia
de analiz dispune respingerea obieciunilor pe fondul acestora.
(5) n situaia prevzut la art. 57 alin. (2), dac n urma analizei efectuate Comisia achieseaz la
constatrile echipei de inspecie privind posibila svrire de ctre auditorul financiar a unei abateri
disciplinare, obieciunile formulate de auditorul financiar inspectat nefiind de natur s nlture aceste
constatri, Comisia propune prin raportul su Consiliului Camerei aplicarea unei sanciuni disciplinare.
(6) Raportul prevzut la alin. (5) cuprinde faptele de natur a constitui abatere disciplinar constatate
de ctre echipa de inspecie, poziia auditorului financiar supus investigaiei, probele administrate,
concluzii i propunerea de soluionare a aciunii disciplinare.
(7) Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind stabilirea rspunderii disciplinare a
membrilor CAFR, aprobat prin Hotrrea Consiliului Camerei nr. 125/2008, raportul prevzut la alin. (5)
i (6) nlocuiete referatul DECPI care se ntocmete n procedura disciplinar comun.
(8) Raportul Comisiei de analiz a obieciunilor este transmis de ctre DECPI la DMCCP n termen de
3 zile lucrtoare de la data raportului. Ulterior DECPI comunic auditorului financiar rezultatele
investigaiei, n termen de 5 zile lucrtoare de la data raportului.
ART. 59
(1) Conform prevederilor art. 72 lit. c) din HG nr. 433/2011, constituie abateri disciplinare urmtoarele
fapte:
a) nclcarea obligaiei de a ine o eviden corect a activitii desfurate n calitate de auditor
financiar i refuzul de a prezenta Camerei toate datele i informaiile necesare acesteia pentru
desfurarea n mod eficace a sistemului de asigurare a calitii;
b) restricionarea accesului inspectorilor la documentele care intr sub incidena revizuirii calitii
(inclusiv revizuirilor tematice);
c) solicitrile repetate de reprogramare a revizuirilor pentru asigurarea calitii (inclusiv revizuirilor
tematice);
d) lipsa confirmrii scrise a vizitei programate de DMCCP;
e) lipsa comunicrii n scris a modului de aplicare a aciunilor i msurilor stabilite n urma revizuirilor
de calitate (inclusiv revizuirilor tematice);
f) neparticiparea la cursurile suplimentare de pregtire profesional.
(2) Cazurile indicate la alin. (1) sunt analizate la nivelul DMCCP, care poate sesiza DECPI n vederea
adoptrii msurilor care se impun, conform legii.
CAP. IV
Dispoziii referitoare la efectuarea revizuirilor pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i
a altor activiti desfurate de auditorii financiari la cererea acestora
ART. 60
(1) Auditorii financiari care au fost supui unei revizuiri periodice pentru asigurarea calitii au dreptul
s solicite Camerei cuprinderea lor n Programul de inspecie i efectuarea inspeciei de calitate asupra
activitii desfurate n avans fa de urmtorul ciclu de inspecii.
(2) Cererea de repetare a inspeciei de calitate prevzut la alin. (1) poate fi formulat o singur dat n
decursul unui an calendaristic.
20

(3) n cazul n care cererea auditorului financiar ndeplinete condiiile prevzute la alin. (1) i (2),
DMCCP include auditorul financiar respectiv n unul din Programele de Inspecie aferente celor patru
trimestre urmtoare formulrii cererii.
(4) Dispoziiile art. 13-59 se aplic n mod corespunztor.
CAP. V
Efectuarea revizuirilor tematice pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari
ART. 61
(1) n afara revizuirilor periodice sau la cerere pentru asigurarea calitii activitii desfurate de
auditorii financiari, Camera poate efectua inspecii tematice.
(2) Inspeciile tematice se pot organiza n una din urmtoarele situaii:
a) verificarea de ctre CAFR a unor aspecte punctuale referitoare la modalitatea de ndeplinire de ctre
auditorii financiari a obligaiilor ce decurg din calitatea de membru al Camerei, n funcie de anumii
factori de risc identificai de ctre Camera;
b) formularea unei sesizri adresat CAFR pentru soluionarea creia este necesar revizuirea calitii
activitii auditorului financiar respectiv n cadrul anumitor misiuni finalizate de acesta.
c) din oficiu.
ART. 62
(1) n situaia prevzut la art. 61 alin. (2) lit. a) se aplic n mod corespunztor prevederile prezentelor
norme referitoare la revizuirile periodice pentru asigurarea calitii n msura n care acestea sunt
compatibile, n funcie de excepiile prevzute la alin. (2) i (4).
(2) Revizuirea pentru asigurarea calitii n cadrul inspeciilor tematice n temeiul art. 6l alin. (2) lit.
a) se efectueaz prin verificarea modului de ndeplinire de ctre auditorii financiari a unor liste de
obiective specifice, care se aprob de ctre Consiliul Camerei, la propunerea DMCCP, n funcie de
tematica revizuirii.
(3) Consiliul Camerei poate delega competena de aprobare a tematicii/obiectivelor specifice de
inspecie Biroului Permanent al Consiliului Camerei sau conducerii executive a Camerei.
(4) Revizuirile tematice se finalizeaz fr acordarea unui calificativ i nu conduc la modificarea unui
eventual calificativ deinut de auditorul financiar supus inspeciei tematice.
ART. 63
(1) n situaia prevzut la art. 61 alin. (2) lit. b) sesizarea adresat Camerei se nregistreaz la DECPI
i acesta declaneaz, dup caz, procedura disciplinar mpotriva auditorului financiar reclamat. n acest
caz, DECPI poate solicita DMCCP s efectueze o inspecie tematic, cu aprobarea Biroului permanent al
Consiliului Camerei. DMCCP analizeaz sesizarea i stabilete modalitatea de efectuare a revizuirii
tematice, cu respectarea prezentelor norme.
(2) Pentru a fi luat n considerare o sesizare adresat Camerei, aceasta trebuie s cuprind cel puin
urmtoarele:
a) Numele, prenumele i domiciliul (denumirea i sediul) autorului sesizrii;
b) Numele i prenumele auditorului financiar reclamat;
c) Obiectul sesizrii;
d) Documente sau informaii care susin faptele sesizate;
e) Semntura autorului sesizrii i data ntocmirii.
(3) n cazul n care DMCCP constata c sesizarea nu este ntemeiat, rezultatul se consemneaz printro adres care se transmite DECPI, dup caz, cu aprobarea directorului executiv al Camerei.
(4) n cazul n care DMCCP constat ca este necesar efectuarea unei revizuiri tematice pentru
soluionarea sesizrii, ntocmete o tematic specific de inspecie, pe care o supune spre aprobare
Consiliului Camerei.
(5) Dispoziiile art. 61 alin. (3) se aplic n mod corespunztor.
21

CAP. VI
Dispoziii finale i tranzitorii
ART. 64
DMCCP poate transmite periodic spre analiz Consiliului Camerei informri cu privire la anumite
situaii care au reieit din modul de realizare a atribuiilor specifice departamentului, cum ar fi situaiile n
care auditorii financiari au avut o atitudine neconform cu Codul Etic fa de echipa de inspecie ori s-au
sustras, n mod repetat, de la demersurile iniiate de DMCCP n vederea efecturii revizuirii de calitate.
ART. 65
(1) n baza constatrilor din Notele de inspecie sau Notele de constatare ncheiate n decursul unui an
calendaristic n urma efecturii revizuirilor pentru asigurarea calitii, DMCCP ntocmete un raport anual
de activitate, n cuprinsul cruia prezint rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calitii
implementat de CAFR, prin tergerea informaiilor referitoare la identificarea auditorilor financiari
inspectai sau cele referitoare la clienii acestora.
(2) Raportul ntocmit conform alin. (1) se prezint Consiliului Camerei i se supune aprobrii acestuia.
(3) Dup aprobarea raportului anual de activitate al DMCCP de ctre Consiliul Camerei, acesta se
transmite spre analiz ctre CSIPPC.
(4) Dup analiza raportului anual, CSIPPC poate formula recomandri adresate Camerei.
(5) Raportul anual al Camerei privind revizuirea pentru asigurarea calitii activitii de audit financiar
i a altor activiti desfurate de auditorii financiari se public pe pagina de internet a CAFR.
ART. 66
(1) Termenele stabilite prin prezentele Norme ori de ctre persoanele abilitate din cadrul Camerei
conform prezentelor Norme, se calculeaz conform prevederilor Codului de procedur civil.
(2) Actul depus nuntrul termenului prevzut de prezentele Norme prin scrisoare recomandat la
oficiul potal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este
socotit a fi fcut n termen.
(3) Comunicarea actelor prevzute n cuprinsul prezentelor Norme se consider ndeplinit i prin
transmiterea acestora prin telefax, pot electronic sau prin alte mijloace care asigur transmiterea
textului actului i confirmarea primirii acestuia. n scopul efecturii comunicrilor n scopul prezentelor
Norme, Camera poate utiliza datele indicate de auditorul financiar, cum ar fi numrul de telefax sau
adresa de pot electronic.
ART. 67.
(1) Prezentele norme se aplic inspeciilor periodice care se efectueaz n temeiul Programelor de
Inspecie trimestriale ntocmite de DMCCP dup data intrrii acestora n vigoare.
(2) Prezentele norme se aplic inspeciilor la cerere care se efectueaz n temeiul unor cereri formulate
de auditorii financiari dup data intrrii acestora n vigoare.
(3) Prezentele norme se aplic inspeciilor tematice efectuate n temeiul unor sesizri adresate Camerei
dup data intrrii acestora n vigoare sau n temeiul unor obiective specifice de inspecie aprobate de
Consiliul Camerei dup data intrrii acestora n vigoare.

22

ANEXA 1
OBIECTIVELE DE REVIZUIRE A CALITII ACTIVITII DE AUDIT FINANCIAR
I A ALTOR ACTIVITI DESFURATE DE AUDITORII FINANCIARI
ARTICOL UNIC
Se aprob obiectivele de revizuire pentru asigurarea calitii n activitatea de audit financiar i alte
activiti desfurate de auditorii financiari dup cum urmeaz:
1. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit financiar/audit statutar, prevzuta n
Anexa nr. 1 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
2. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de consultare prevzuta n ISQC1 n cadrul
unei misiuni de audit, revizuire, precum i altor misiuni de asigurare i servicii conexe, prevzuta n
Anexa nr. 1A la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
3. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de revizuire n cadrul unei misiuni de audit,
revizuire, precum i altor misiuni de asigurare prevzute de ISQC1, ISA 220 i Codul etic al
profesionitilor contabili, prevzuta n Anexa nr. 1B la prezentele obiective, care fac parte integrant din
acestea;
4. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit al situaiilor financiare ntocmite n
conformitate cu cadrele de raportare cu scop special (ISA 800), prevzuta n Anexa nr. 2 la prezentele
obiective, care fac parte integrant din acestea;
5. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit al componentelor individuale ale
situaiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaiilor financiare (ISA
805), prevzuta n Anexa nr. 3 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
6. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de raportare cu privire la situaiile financiare
simplificate (ISA 810), prevzuta n Anexa nr. 4 la prezentele obiective, care fac parte integrant din
acestea;
7. Lista de obiective pentru verificarea calitii misiunilor de revizuire a situaiilor financiare (ISRE
2400), prevzuta n Anexa nr. 5 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
8. Lista de obiective pentru verificarea calitii misiunilor de revizuire a situaiilor financiare interimare
efectuat de un auditor independent al entitii (ISRE 2410), prevzuta n Anexa nr. 6 la prezentele
obiective, care fac parte integrant din acestea;
9. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor pe baza efecturii procedurilor convenite
privind informaiile financiare (ISRS 4400), prevzuta n Anexa nr. 7 la prezentele obiective, care fac
parte integrant din acestea;
10. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de auditare a fondurilor finanate de UE i
alte fonduri nerambursabile de la ali donatori (ISRS 440), prevzuta n Anexa nr. 7.1 la prezentele
obiective, care fac parte integrant din acestea;
11. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit intern externalizata, prevzuta n
Anexa nr. 8 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
12. Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit al situaiilor financiare ale grupului
(inclusiv activitatea auditorilor componentelor) ISA 600, cu amendamente din ISA 610, prevzuta n
Anexa nr. 9 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
13. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de asigurare, altele dect auditurile sau
revizuirile informaiilor financiare istorice (ISAE 3000), prevzuta n Anexa nr. 10 la prezentele
obiective, care fac parte integrant din acestea;
14. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de examinare a informaiilor financiare
prognozate (ISAE 3400), prevzuta n Anexa nr. 11 la prezentele obiective, care fac parte integrant din
acestea;
23

15. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de asigurare privind controalele din cadrul
unei organizaii prestatoare de servicii (ISAE 3400), prevzuta n Anexa nr. 12 la prezentele obiective,
care fac parte integrant din acestea;
16. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de asigurare privind declaraiile referitoare
la emisia gazelor cu efect de ser (ISAE 3410), prevzuta n Anexa nr. 13 la prezentele obiective, care fac
parte integrant din acestea;
17. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor de asigurare pentru raportarea asupra
compilrii informaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un prospect (ISAE 3420), prevzuta n Anexa
nr. 14 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea;
18. Lista de obiective pentru revizuirea calitii misiunilor privind serviciile conexe de compilare
(ISRS 4410) prevzuta n Anexa nr. 15 la prezentele obiective, care fac parte integrant din acestea.
ANEXA 1
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de audit financiar / audit statutar

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.
financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISQC 1, DA/

Standardelor Internaionale de Audit (ISA) 220 i a celorlalte ISA relevante
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit financiar, pe baza examinriiconinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a

concordanei acestora cu Standardele internaionale de audit (ISA) sau alte standarde

relevante, precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul exerciiului copii ale situaiilor financiare ntocmite potrivit
prevederilor cadrului de raportare financiar aplicabil, semnate i tampilate de conducerea
entitii i nregistrate la unitile teritoriale ale MFP conform art. 35 (1) din OUG

nr. 37/2011 pentru completarea Legii Contabilitii nr. 82/1991?

Acest cadru de raportare financiar aplicabil poate fi, dup caz:

- Cadrul financiar naional OMFP aplicabil, precum i alte reglementri aplicabile

domeniilor specifice de activitate;

- Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), astfel cum au fost adoptate de
Uniunea European.

2Conine dosarul de audit documentele necesare nceperii misiunii? Acestea sunt conforme cu

cerinele Camerei?

Aceste documente sunt:

- scrisoarea misiunii de audit sau alt form de acord scris (Contractul de prestri

24

servicii), i acolo unde e aplicabil- numirea auditorului financiar sau a firmei de audit de ctre Adunarea General a

Acionarilor/ Asociailor entitii auditate, conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/
24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile.

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheiereamisiunii? Aceste rapoarte sunt:

Raportul auditorului asupra situaiilor financiare, ntocmit conform ISA 700 "Formarea
unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare", respectiv, conform ISA 705
"Modificri ale opiniei raportului auditorului independent", sau, dup caz, ISA 706

"Paragrafele de observaii i paragrafele explicative din raportul auditorului independent";
i dup caz, scrisoarea de comunicare a deficienelor reinute n funcionarea sistemelor
de contabilitate i de control intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor n

controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".

4Exist n dosarul de audit Declaraia scris, semnat de conducerea entitii conformISA 580 "Declaraii scrise" prin care conducerea i asum rspunderea asupra situaiilor
financiare, asupra controlului intern i asupra altor aspecte relevante rezultate din

derularea auditului?

5Exist n dosarul de audit procesul verbal de aprobare a Adunrii Generale a Acionarilor/


Asociailor a situaiilor financiare anuale pentru exerciiul anterior ntocmite n

conformitate cu cadrul financiar aplicabil sau IFRS?

6Conine dosarul de audit Lista de verificare a aspectelor viitoare cu aspectele rezultate


din derularea angajamentului curent?

7La dosarul de audit, n cazul auditrii entitilor de interes public exist:- notele aferente revizuirii de ctre partenerul independent / la cald a dosarului, conform
Seciunii 290.222 din Codul etic al profesionitilor contabili i pct. 35 din ISQC1, sau
- aspect care necesit consultare?

BTERMENII MISIUNII

1Exist o documentare n ceea ce privete natura auditului (audit financiar sau statutar)?

2Este documentat n dosarul de audit existena condiiilor preliminare de audit?Acestea se refer la urmtoarele aspecte prevzute de pct. 6 din ISA 210 "Convenirea asupra
termenilor misiunii de audit":

(i) exist documentat n dosarul de audit cadrul de raportare aplicabil;

(ii) conducerea i-a asumat responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare,
25

conform cadrului general de raportare financiar aplicabil, incluznd, acolo unde este cazul,
prezentarea lor fidel, controlul intern i furnizarea accesului la toate informaiile

relevante sau unor informaii suplimentare pe care auditorul le-ar putea solicita

conducerii, n scopul auditrii, precum i la persoanele din cadrul entitii care le dein.

3Exist la dosarul de audit o scrisoare de misiune/contract de prestri servicii adaptat()


circumstanelor specifice ale clientului, care s conin principalele clauze prevzute de
pct. 10 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"?

Acestea circumstane se refer la:

Obiectivul i domeniul de aplicare a auditului situaiilor financiare (legislaie,

reglementri, ISA);

Responsabilitile auditorului;

Responsabilitile conducerii;

Identificarea cadrului general de raportare financiar aplicabil;

Referiri cu privire la forma i coninutul rapoartelor sau a altor comunicri cu privire
la rezultatele misiunii de audit i o declaraie conform creia ar putea exista situaii n
care un raport ar putea s difere de forma i coninutul ateptate.

4Conine scrisoarea misiunii /contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei confirmri scrise privind declaraiile fcute
n legtur cu auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"
(A13) i ISA 580 "Declaraii scrise"?

5Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la desfurareaauditului, conform ISA 300 "Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c, datorit


unor limitri inerente ale auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului

intern, exist un risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac auditul este
planificat i efectuat n conformitate cu ISA?

7Conine scrisoarea misiunii orice restricie asupra rspunderii auditorului financiar,


atunci cnd aceast posibilitate exist, conform prevederilor pct. A24 din ISA 210

"Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"?

8Conine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care pleac calcularea onorariului
sau orice aranjamente legate de facturare? (ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor
de audit" A23)

9S-a inclus n scrisoarea de misiune referiri legate de implicarea altor auditori sau experi
n anumite aspecte ale auditului? (pct. A24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor

misiunilor de audit")

26

10n cazul utilizrii n cadrul echipei misiunii a unor auditori care nu sunt angajaii

auditorului financiar, au fost ncheiate contracte de colaborare cu acetia, care s conin
clauze cu privire la obiectivele atribuite pentru realizare i rspunderile auditorilor
(vezi A24 din ISA 210)?

IIVerificarea conformitii activitii desfurate de auditorii financiari cu datele nscrise


n cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei,

corectitudinea raportrii veniturilor din activitatea de audit financiar, precum i din alte
servicii profesionale, verificarea achitrii integrale i la termen a cotizaiilor, precum
i a respectrii celorlalte obligaii ctre Camer

1Au fost ncheiate eventuale acte adiionale la actul constitutiv al firmei de audit, privind
modificarea obiectului de activitate, a structurii acionariatului, fuziuni etc., care
modific condiiile de funcionare fa de cele declarate iniial? n caz afirmativ, se vor
recomanda msuri pentru actualizarea informaiilor nregistrate la CAFR (art. 17 din

OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor
financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei contabile).

2Sunt ndeplinite de auditorul financiar condiiile prevzute de art. 37 din Regulamentul de


Organizare i Funcionare al CAFR aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 433/27.04.2011,
inclusiv cea privind deinerea majoritii drepturilor de vot de ctre auditori financiari,
membri ai Camerei?

3Auditorul financiar ntocmete i pstreaz, potrivit normelor legale, raportrilefinanciare anuale, depuse i nregistrate la organele teritoriale ale MFP conform

reglementrilor legale n vigoare?

4A fost ntocmit polia de asigurare profesional pentru anul verificat (art. 37 din

OUG nr. 90/2008) i aceasta este n concordan cu prevederile Normelor privind asigurarea
pentru risc profesional, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei nr. 45/23 martie 2005?

5A asigurat auditorul depunerea Raportului anual al membrilor Camerei (persoane fizice i


firme de audit), respectiv a declaraiei pentru persoane fizice fr angajament, precum i
conformitatea acestora cu prevederile Hotrrii Consiliului Camerei nr. 74/

18 decembrie 2014?

6A completat auditorul financiar ndrumtor al unor stagiari n activitatea de audit Caietul


de practic al acestora i a depus la CAFR Referatul de evaluare anual (Hotrrea

Consiliului Camerei nr. 212/27 aprilie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind perioada
de pregtire profesional practic a stagiarilor n activitatea de audit)?

27

7A prezentat auditorul structura veniturilor declarate n situaiile financiare aleexerciiilor supuse inspeciei, precum i structura veniturilor care constituie baza de
calcul pentru stabilirea cotizaiilor variabile, conform Hotrrii Consiliului CAFR

nr. 35/24 aprilie 2014 privind aprobarea cotizaiilor i taxelor pentru membrii CAFR,

persoane fizice i juridice i pentru membrii stagiari n activitatea de audit?

8Documentarea de ctre echipa de inspecie a modului de stabilire i plat a cotizaiilor


fixe i variabile, potrivit Hotrrii Consiliului CAFR nr. 35/24 aprilie 2014 completat
prin Hotrrea nr. 11/19.02.2015:

a)Verificarea, pe baza documentelor justificative, a onorariilor facturate n cursul perioadei


de raportare pentru toate activitile desfurate de auditorul financiar;

b)Verificarea, pe baza documentelor justificative, a sumelor nete (fr taxa pe valoarea


adugat), cedate subcontractorilor i colaboratorilor, auditori financiari membri ai

Camerei Auditorilor Financiari din Romnia (Camera), n cursul perioadei de raportare pentru
toate activitile desfurate de auditorul financiar, conform art. 3 alin. (3) din

Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 35/2014;

c)Stabilirea sumelor finale datorate cu titlul de cotizaii variabile, prin aplicarea cotei
procentuale prevzut la art. 3 alin. (3) din Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia nr. 35/2014 la totalul onorariilor facturate n cursul perioadei de
raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor i colaboratorilor,
auditori financiari membri ai Camerei i nu includ taxa pe valoarea adugat, conform art. 3
alin. (4) din reglementarea respectiv.

d)Recomandarea msurilor pentru corectarea eventualelor erori de calcul i vrsarea n contul


CAFR a diferenelor de cotizaii stabilite n plus.

IIIModul de respectare a obligaiilor cu privire la pregtirea continu a auditorilorfinanciari, precum i la frecventarea cursurilor suplimentare de ctre auditorii financiari
monitorizai, care au obinut calificativele B, C sau D

1A ntocmit i depus la CAFR auditorul financiar Fia individual de pregtire profesional


conform cerinelor Hotrrii Consiliului CAFR nr. 06/ 21 februarie 2014 pentru aprobarea
Normelor privind pregtirea profesional continu a auditorilor financiari?

2Auditorul financiar din firma de audit / persoana fizic autorizat a participat lacursurile anuale de pregtire continu conform extrasului din baza de date?

28

3S-a verificat faptul dac auditorul financiar, aflat n monitorizarea CAFR ca urmare a
atribuirii, la inspecia anterioar, a calificativelor D, C sau B, a participat la cursurile
suplimentare de pregtire profesional? Se va proceda conform prevederilor art. 26 din

Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti
desfurate de auditorii financiari.

IVVerificarea implementrii de ctre auditorii financiari a unui sistem intern de control al


calitii n conformitate cu prevederile ISQC 1 i ISA 220, dup caz i evaluarea acestui
sistem sub aspectul conformitii cu standardele internaionale relevante i cu cerinele
prevzute de Codul Etic al profesionitilor contabili

1Auditorul financiar are i aplic politici i proceduri generale de control al calitii,


potrivit prevederilor Standardului Internaional privind Controlul Calitii (ISQC 1) i
ISA 220 "Controlul calitii pentru un audit al situaiilor financiare"? (Existena:

Manualul calitii; Aplicarea: seciunile relevante ale dosarului de audit selectat pentru
inspecie)

2Sistemul de control al calitii, adoptat de auditorul financiar, cuprinde politici i


proceduri referitoare la elementele principale prevzute de pct. 16 din ISQC 1?Aceste elemente constau n:

responsabilitile liderilor privind calitatea la nivelul firmei;

ndeplinirea cerinelor relevante de etic;

acceptarea sau continuarea relaiilor cu clienii i a misiunilor specifice;

resursele umane;

realizarea misiunii;

monitorizarea.

3Auditorul financiar a obinut anual, din partea personalului i a colaboratorilor,confirmarea scris a respectrii cerinelor de independen i a politicii firmei n acest
domeniu? (ISQC 1, paragraf 24 i punctele A10-A11)

4La acceptarea unei noi misiuni, ori a continurii relaiilor cu un client, s-au luat n
seam criteriile prevzute de pct. 26 din ISQC 1?Aceste criterii se refer la:

existena competenei, a capacitii i resurselor auditorului financiar pentru

executarea misiunii;

conformarea de ctre auditor la cerinele relevante de etic;

luarea n considerare a integritii clientului.

5Auditorul financiar a elaborat i aplic politici i proceduri referitoare la retragerea din


29

cadrul unei misiuni sau din cadrul relaiei cu un client? (punctul 28 din ISQC 1 i

Pct. A22-A23)

6Auditorul financiar deine personal adecvat, cu capacitatea, competena i timpul necesar


pentru a ndeplini misiunile n conformitate cu standardele profesionale i cerinele

legale? (vezi ISQC 1 paragraf 29 i A24 - A29)

7Auditorul financiar utilizeaz proceduri specifice de supervizare i consultare cuspecialiti din afara firmei cu privire la problemele dificile i contencioase? (vezi

ISQC 1 paragraf 34 i A36-A40)

8A documentat auditorul financiar concluziile obinute prin aplicarea procedurilor derezolvare a diferenelor de opinie n cadrul echipei misiunii, nainte de emiterea

raportului de audit? (vezi ISQC 1, paragraf 43 i 44, A 52-A53)

9A ntocmit auditorul financiar politici i proceduri de monitorizare i de evaluare adeficienelor identificate n acest proces ca fiind "scpri" sau deficiene sistematice,
repetate sau semnificative conform ISQC 1 i ISA 220?

10Conine sistemul de revizuire a calitii auditului obiectivele prevzute de ISQC 1 i


ISA 220 "Controlul calitii pentru un audit al situaiilor financiare"?

Aceste obiective exprim cel puin msura n care:

activitatea s-a desfurat n conformitate cu standardele profesionale i cu cerinele
legale aplicabile;

s-au relevat aspectele semnificative pentru a fi luate n considerare i analizate n
detaliu ulterior;

au avut loc consultri corespunztoare, iar concluziile obinute au fost documentate i
implementate n mod adecvat;

activitatea desfurat sprijin concluziile obinute i este documentat corespunztor;
probele de audit obinute sunt suficiente i adecvate pentru a sprijini Raportul

auditorului;

obiectivele procedurilor misiunii au fost ndeplinite.

11Auditorul financiar a ntocmit un program, precum i politici i proceduri de revizuire a


controlului calitii misiunilor?

Aceste politici i proceduri conform ISQC 1 i ISA 220 trebuie s asigure:

a) efectuarea controlului calitii la toate misiunile de audit al situaiilor financiare
ale societilor de interes public, inclusiv la cele cotate;

b) stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte misiuni pentru a determina dac este
necesar un control al calitii;

c) efectuarea unui control al calitii pentru toate misiunile care ndeplinesc criteriile
stabilite n conformitate cu lit. "b".

30

12Conine sistemul de revizuire a calitii misiunilor de audit asupra situaiilor financiare


ale entitilor de interes public, inclusiv la cele cotate, obiectivele specifice prevzute
de pct. 38 din ISQC 1?

13Asigur politicile i procedurile aplicate de auditorul financiar, n ceea ce priveterevizuirea controlului calitii misiunilor, o evaluare obiectiv a raionamentelor

semnificative utilizate de echipa de auditori i a concluziilor formulate n raport,

conform pct. 35 din ISQC1?

14Sistemul de revizuire a calitii auditului conine politici i proceduri conform ISQC1 ce


stabilesc:

natura, durata i ntinderea unui control al calitii;

criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul calitii;

documentarea necesar pentru efectuarea unui control al calitii?

15Auditorul financiar urmrete finalizarea revizuirii controlului calitii asupra misiunii


nainte de emiterea raportului i a opiniei?

16Auditorul financiar a documentat faptul c, att el, ct i membrii echipei lui, ndeplinesc
cerinele seciunii 290 "Independen-misiuni de audit i revizuire" din Codul etic al
profesionitilor contabili, referitoare la aplicarea principiului independenei auditorului
financiar fa de client, n cadrul misiunilor de asigurare care fac obiectul inspeciei?

17Exist politici i proceduri referitoare la documentarea adecvat a fiecrui element al


controlului calitii, prevzute de paragraful 57, punctele A73-A75 din ISQC1?Documentarea trebuie s se refere cel puin la urmtoarele aspecte:

dac au fost urmate procedurile cerute de politicile firmei legate de controlul calitii;
dac controlul calitii s-a ncheiat nainte de elaborarea raportului;

persoana care efectueaz controlul calitii nu are cunotin de probleme nerezolvate
care l-ar face s cread c raionamentele semnificative i concluziile echipei misiunii nu
au fost adecvate.

18Auditorul financiar a ntocmit "Declaraia de independen a auditorului financiar fa de


entitatea auditat, n conformitate cu cerinele Codului etic al profesionitilor

contabili?"

VVerificarea elaborrii de ctre auditorii financiari, pentru entitile definite prin lege
sau reglementri naionale, ca entiti de interes public, a unor proceduri de revizuire
pentru asigurarea calitii, specifice acestor categorii de misiuni

1Auditorul financiar are i aplic politici i proceduri de control al calitii pentru31

misiunile de audit financiar, iar n cadrul acestora a auditului statutar efectuat laentiti cotate i alte entiti de interes public?

2Sistemul de control al calitii misiunilor de audit asupra situaiilor financiare aleentitilor de interes public, inclusiv a celor cotate, cuprinde proceduri i msuri de
siguran pentru a reduce ameninarea de familiaritate pn la un nivel acceptabil i, dup
caz, pentru a solicita rotaia partenerului principal de misiune dup o perioad de apte
ani, conform prevederilor din Codul etic?

3Pentru realizarea misiunilor de audit asupra situaiilor financiare ale entitilor cotate
1. auditorul este autorizat conform prevederilor legale n vigoare,

2. personalul folosit are capacitatea i competena necesar,

3. a fost alocat timpul necesar pentru a ndeplini misiunile n conformitate cu standardele
profesionale i cerinele legale?

4Au fost revizuite pentru controlul calitii toate misiunile de audit al situaiilor

financiare ale entitilor de interes public conform Seciunii 290.25 din Codul etic pentru
profesionitii contabili, ISQC 1 (paragraf 35) i ISA 220?

5Auditorul financiar a elaborat proceduri pentru analizarea tuturor aspectelor prevzute de


paragraful 38 din ISQC 1, la controlul propriu al calitii misiunilor de audit asupra
situaiilor financiare ale entitilor de interes public, inclusiv a celor cotate?

Aceste aspecte sunt:

evaluarea de ctre echipa misiunii cu privire la independena firmei de audit n legtur
cu respectiva misiune;

dac a fost solicitat o consultan adecvat privind problemele legate de diferenele de
opinie sau alte probleme dificile sau contencioase i concluziile discuiilor purtate;
dac documentaia (foile de lucru) selectat(e) pentru revizuirea calitii reflect
activitatea efectuat n legtur cu raionamentele semnificative i dac acestea susin
concluziile formulate;

criteriile de eligibilitate a persoanelor care efectueaz controlul independent al

calitii misiunii.

6Sistemul de control al calitii cuprinde prevederi legate de situaiile n care auditorul


comunic cu organismele de supraveghere i reglementare, n spe Autoritatea de

Supraveghere Financiar sau BNR, dup caz, conform pct. A 35 din ISA 260, "Comunicarea cu

persoanele nsrcinate cu guvernana"? n aceste cazuri auditorul financiar s-a asigurat de


aplicarea principiului confidenialitii?

VIInspectarea dosarelor de audit aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

32

APLANIFICAREA AUDITULUI

1Auditorul financiar a documentat, cu ocazia planificrii misiunii, urmtoarele aspecte:


- revizuirea informaiilor despre client, n contextul splrii banilor, conform ISA 250
"Luarea n considerare a legii i reglementrilor ntr-un audit al situaiilor financiare"
i a prevederilor Hotrrii Consiliului CAFR nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind
instituirea de ctre auditorii financiari a msurilor de prevenire i combatere a splrii
banilor i a finanrii terorismului;

- revizuirea estimrilor contabile ale clientului, conform ISA 540 "Auditarea estimrilor
contabile";

- evaluarea relevanei funciei de audit intern a entitii referitor la identificarea

fraudelor, conform ISA 610 "Utilizarea activitii auditorilor interni"?

2Auditorul financiar a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupraaspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea auditorului privind frauda n
cadrul unui audit al situaiilor financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea

riscurilor de denaturare semnificativ"?

3Auditorul a documentat aspectele legate de independen, conform cerinelor Codului etic al


profesionitilor contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al situaiilor financiare",
ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i desfurarea unui audit n
conformitate cu ISA"?

4n cazul unui client de audit nou s-a desfurat i documentat o ntlnire cu auditorul
financiar precedent, conform cerinelor ISQC1 - paragraf A20 i ISA 300 "Planificarea unui
audit al situaiilor financiare" paragraf 13 b?

5S-au identificat i documentat ameninrile poteniale la adresa independenei i msurile


de protecie pentru eliminarea acestora? (Codul Etic 290)

6A fost documentat de auditor, n cadrul dosarului permanent, revizuirea/actualizareacunoaterii generale a activitii clientului, conform cerinelor ISA 315 "Identificarea i
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ prin cunoaterea entitii i a mediului
su"?

7A fost documentat evaluarea riscului inerent conform ISA 315 "Identificarea i evaluarea
riscurilor de denaturare semnificativ prin cunoaterea entitii i a mediului su"? Pentru
acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii raionamentului
profesional folosit de auditorul financiar.

33

8A fost documentat modul de calculare a pragului de semnificaie conform ISA 320 "Pragul de

semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"? Pentru acest obiectiv se vordetalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii raionamentului profesional folosit de
auditorul financiar.

9Auditorul a efectuat o examinare analitic preliminar pentru a obine o nelegere aentitii i a mediului su?

10A fost documentat evaluarea riscului de denaturare semnificativ att la nivelulsituaiilor financiare, ct i la nivel de afirmaii pentru clase de tranzacii, solduri ale
conturilor i prezentri, conform ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de

denaturare semnificativ prin nelegerea entitii i a mediului su"?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

11A fost documentat modul de stabilire a metodei de eantionare care urmeaz a fi utilizat i
a dimensiunii eantionului i a intervalului de eantionare?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

12n cazul unei noi misiuni, s-a documentat obinerea asigurrii c soldurile iniiale i
datele comparative sunt corecte, conform cerinelor ISA 510 "Misiuni de audit iniiale -
solduri iniiale"?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

13S-a evaluat de ctre auditor, acolo unde este cazul, efectul asupra perioadei curente a
elementului/elementelor din situaiile financiare care a generat n exerciiul anterior o
opinie de audit modificat? (vezi ISA 510)

14S-a documentat dac este finalizat planul de audit general, bazat pe revizuirea analitic
preliminar i evaluarea riscului, ntocmit de auditor conform ISA 300 "Planificarea unui
audit al situaiilor financiare"?

Prin aceasta se nelege c planul de audit este:

- confirmat, prin semnare, de ctre partenerul de misiune, partenerul de revizuire, precum
i de ctre echipa misiunii de audit;

- comunicat celor nsrcinai cu guvernana, sub forma unui rezumat al planificrii

domeniului de aplicare i a plasrii n timp a auditului, conform cerinelor ISA 260

"Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana"

15Dosarul permanent, revizuit, conine informaiile actualizate referitoare la entitatea


auditat i la planificarea misiunii? (vezi ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor
34

de denaturare semnificativ")

16A fost documentat existena i evaluarea sistemului contabil i de control intern alclientului de audit? (vezi ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ")

17A fost realizat testarea i evaluarea controalelor interne n desfurare, conform ISA 315
"Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ"?

18S-a documentat efectuarea unei evaluri preliminare a auditorului financiar asupraaspectelor care pot genera ndoieli semnificative privind capacitatea clientului de

respectare a principiului continuitii activitii conform ISA 570 "Principiul

continuitii activitii"?

19A fost documentat, acolo unde este cazul, evaluarea muncii unui alt expert/auditor i
utilitatea acesteia pentru realizarea obiectivelor auditului?

20Au fost documentate cerinele administrative necesare desfurrii misiunii?


21S-a documentat obinerea informaiilor detaliate privind inspeciile/ rapoarteleautoritilor de supraveghere i control efectuate n exerciiul auditat?

BACTIVITATEA DE AUDIT

1Auditorul financiar a ntocmit documentaia de audit, astfel nct aceasta s demonstreze,


ndeplinirea cerinelor prevederilor pct. 8 din ISA 230 "Documentaia de audit"? Aceste
cerine sunt:

(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor de audit desfurate n vederea

conformitii cu ISA i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor de audit i probelor de audit obinute; i

(iii) Aspectele semnificative ce au aprut n timpul auditului, concluziile la care s-a
ajuns pe marginea acestora i raionamentele profesionale semnificative aplicate pentru a
ajunge la acele concluzii.

2Auditorul financiar a ntocmit documentaia de audit astfel nct s asigure posibilitatea


unor revizuiri ulterioare?

Revizuirile se refer la:

a) Existena tabelelor principale i a foilor de lucru pentru toate seciunile aplicabile
similare celor prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate i conformitatea acestora cu
conturile contabile;

b) Utilizarea de ctre auditor a unui sistem de refereniere adecvat care permite evidena
35

probelor de audit;

c) Verificarea calculelor matematice i a existenei unui sistem de bifare;

d) Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data

desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a celui
care a revizuit-o)?

3A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale


entitii auditate pentru fiecare element de bilan i din contul de profit i pierdere i
politici contabile sunt n conformitate cu Reglementrile contabile aplicabile?

4A fost verificat fizic un eantion al elementelor de imobilizri corporale, iar pentru cele
intrate n cursul exerciiului au fost verificate facturile aferente/ documentele

justificative?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

5Auditorul a documentat faptul c imobilizrile necorporale i/sau imobilizrile corporale,


intrrile i cedrile acestora, sunt prezentate fidel n toate conturile, evaluate n

conformitate cu legislaia adecvat i standardele contabile aplicabile, iar entitatea

deine titluri valide de proprietate asupra acestora?

6Auditorul financiar a documentat verificarea caracterului adecvat al politicii contabile


privind consecvena metodei de amortizare utilizat i a calculului amortizrii pentru un
eantion de mijloace fixe?

7Auditorul financiar a documentat analiza caracterului rezonabil al tuturor provizioanelor


pentru depreciere aferente, prin revizuirea duratei de via util estimat a imobilizrilor
corporale i stabilirea valorii reziduale conform cadrului de raportare aplicabil?

8Auditorul a documentat efectuarea unei revizuiri a contractelor de leasing financiar, dac


activele deinute cu acest titlu i obligaiile aferente au fost corect evaluate i

prezentate n situaiile financiare?

9Auditorul financiar a documentat verificarea faptului dac imobilizrile corporale i/sau


imobilizrile financiare (aciuni, titluri de portofoliu etc.) care au fost acordate drept
garanii reale au fost identificate i prezentate de entitate n Notele explicative conform
cadrului financiar naional?

10Auditorul financiar a documentat verificarea reevalurilor imobilizrilor corporaleefectuate de entitate n timpul perioadei auditate?

36

11Auditorul financiar a documentat verificarea existenei, evalurii i prezentrii adecvate


n situaiile financiare a investiiilor/plasamentelor, micrilor acestora n perioada
auditat, precum i cu privire la recunoaterea veniturilor din plasamente, a bonusurilor
acordate?

12A documentat auditorul prezentarea de ctre entitate a tuturor instrumentelor financiare


cotate la valoarea de pia la data bilanului (confirmat prin intermediul unei surse
autorizate conform ISA 501 "Probe de audit - consideraii specifice pentru elemente

selectate") i a celor necotate la cost istoric mai puin orice ajustri pentru pierdere de
valoare, conform cadrului de raportare aplicabil?

13Este documentat, n dosarul misiunii, prezena auditorului la inventarierea elementelor de


natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii ale entitii auditate, conform

cerinelor ISA 501 "Probe de audit - consideraii specifice pentru elemente selectate"?
n caz contrar, se va urmri dac s-a exprimat o opinie cu rezerve n raportul de audit, cu
privire la existena i/sau evaluarea stocurilor.

14La dosar exist suficiente probe de audit cu privire la existena, evaluarea i prezentarea
adecvat n situaiile financiare a stocurilor i produciei n curs de execuie?

15Dosarul misiunii cuprinde testarea modului de evaluare a produciei n curs, conformcadrului financiar naional?

Obiectivele testrii vor include:

- Consemnarea corect a costurilor semnificative;

- Alocarea corect a cheltuielilor de regie;

- Consecvena aplicrii metodologiei de costuri

- Raportarea corect a veniturilor i profitului pentru producia pe termen lung.

16Auditorul a documentat testarea valorii realizabile nete (VRN), ca valoare la care trebuie
prezentate n bilan stocurile, conform cadrului financiar naional, precum i a bazei de
evaluare a stocurilor cu micare lent, deteriorate i ieite din uz?

17A documentat corespunztor auditorul financiar consecvena i conformitatea cu politica


contabil adoptat de entitate a metodei de evaluare a elementelor de natura stocurilor
conform cadrului financiar naional?

18Auditorul financiar a documentat verificarea respectrii principiului independeneiexerciiului financiar pentru vnzri/ debitori/ ncasri ?

19La dosarul misiunii exist probe de audit legate de verificarea confirmrilor transmise i
37

primite din partea debitorilor ca urmare a circularizrii soldurilor sau rulajelor, iar n
caz contrar s-a revenit la cererile de confirmare?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

20Auditorul financiar a documentat examinarea anulrilor de facturi/tornrile de venituri


efectuate dup data vnzrii sau ncheierii exerciiului financiar?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

21Auditorul financiar a documentat concilierea informaiilor contabile cuprinse n registrele


de vnzri i de cumprri cu deconturile de TVA i documentele justificative aferente?

22n dosarul misiunii sunt cuprinse suficiente probe de audit, inclusiv prin obinerea de
confirmri standard de la bnci, cu privire la existena i prezentarea adecvat n

situaiile financiare a depozitelor, disponibilului din banc, numerarului din casierie,
descoperitului de cont i scrisorile de garanie, precum i cu privire la recunoaterea
veniturilor din dobnzi?

23Auditorul a documentat revizuirea registrului de cas i registrului de banc, dup caz, n


scopul verificrii operaiunilor de valoare mare sau neobinuit?

24Auditorul a documentat modul de prezentare n situaiile financiare, corespunztorcontractelor ncheiate cu banca, a mprumuturilor angajate, a descoperitului de cont, a
garaniilor, ipotecilor, precum i a altor garanii?

25Dosarul de audit conine probe care s ofere asigurarea prezentrii fidele n bilan a
datoriilor cu termen de plat pn la un an respectiv a celor cu termen de plat mai mare
de un an?

26Auditorul financiar a documentat analiza creditorilor comerciali?Obiectivele analizei sunt:

- Reconcilierea datelor din balana de verificare cu cele din registrul de cumprri;

- Investigarea soldurilor creditoare semnificative i a potenialelor solduri debitoare;
- Examinarea facturilor stornate dup ncheierea exerciiului;

- Investigarea datoriilor restante;

- Alte garanii constituite n favoarea creditorilor comerciali. (BO sau altele)

27Auditorul financiar a documentat modul de nregistrare i plat a obligaiilor privind TVA,


impozitelor i contribuiilor la bugetul de stat?

38

28Auditorul a documentat modul de calcul i nregistrare a obligaiilor fiscale i plata


impozitului pe profit?

29A obinut auditorul probe de audit adecvate i suficiente referitoare la evidenierea i


prezentarea, corespunztor reglementrilor legale i standardelor contabile aplicabile, a
obligaiilor, datoriilor contingente i angajamentelor entitii?

30Auditorul a documentat componena i evaluarea caracterului adecvat al provizioanelor,


conform cadrului financiar naional, precum i concilierea lor cu stadiul litigiilor i
revendicrilor confirmat de juritii entitii, conform ISA 501 "Probe de audit-consideraii
specifice pentru elemente selectate"?

31Dosarul de audit conine probe privind garaniile acordate i prezentarea lorcorespunztoare n situaiile financiare, consecvent contractelor de referin?

32Auditorul a documentat munca de audit i probele specifice obinute, referitoare lacapitalul social, inclusiv pe baza informaiilor furnizate, la solicitare, de ctre Oficiul
Registrului Comerului?

Aspectele de interes pot fi:

- Reconcilierea capitalului propriu cu prevederile actului constitutiv i registrului

acionarilor/ asociailor;

- Identificarea aciunilor deinute de conducere;

- Identificarea capitalului propriu emis pe parcursul exerciiului financiar;

- Dividendele pltite i repartizate.

33Auditorul financiar a documentat efectuarea testelor privind recunoaterea, clasificarea i


prezentarea n situaiile financiare a veniturilor i cheltuielilor entitii auditate?

34Auditorul financiar a documentat probele de audit specifice referitoare la modul deprezentare n situaiile financiare a vnzrilor i veniturilor?Probele pot fi urmtoarele:

- Aplicarea procedurilor specifice ca rspuns la riscul de denaturare semnificativ n ceea
ce privete recunoaterea veniturilor;

- Reconcilierea cifrei de afaceri cu valoarea veniturilor prezentate n deconturile de TVA;
- Efectuarea testelor de separare a exerciiilor.

35Auditorul financiar a documentat obinerea probelor de audit specifice referitoare laprezentarea n situaiile financiare a achiziiilor i cheltuielilor?Aceste probe se pot referi la:

- Reconcilierea achiziiilor cu facturile;

- Revizuirea cheltuielilor n numerar semnificative;

39

- Efectuarea testelor de separare a exerciiilor;- Revizuirea stornrilor de cheltuieli efectuate dup ncheierea exerciiului financiar i
impactul acestora asupra contului de profit i pierdere n condiiile ISA 560

"Evenimente ulterioare".

36Auditorul financiar a documentat verificarea modului de calcul i plat a salariilor,impozitului pe veniturile din salarii i a contribuiilor pentru asigurri sociale,

asigurri de sntate i la fondul de omaj i prezentarea acestora n situaiile

financiare?

37Au fost documente, n dosarul de audit, prile afiliate cunoscute, precum i riscul

apariiei unor pri afiliate sau tranzacii nedeclarate, conform ISA 550 "Pri afiliate"
i au fost prezentate adecvat aceste informaii n situaiile financiare, conform cadrului
financiar naional?

38A fost obinut de ctre auditor declaraia scris a managementului care s conin referiri
minime cu privire la prile afiliate?Aceste aspecte se refer la:

- Exhaustivitatea informaiilor furnizate cu privire la identificarea prilor afiliate;
- Caracterul adecvat al informaiilor prezentate n situaiile financiare cu privire la
prile afiliate?

39Au fost identificate i detaliate, legislaia, reglementrile, standardele contabile i de


audit adecvate clientului auditat cu relevan deosebit pentru misiune conform ISA 250
"Luarea n considerare a legii i reglementrilor ntr-un audit al situaiilor financiare"?

40A fost analizat ndeplinirea de ctre auditor a obligaiei de raportare la organele n


drept a eventualelor nclcri a legilor/reglementrilor care trebuie raportate?

41Au fost realizate obiectivele specifice referitoare la:- Preluarea corect a soldurilor iniiale;

- Analiza modului de prezentare a nregistrrilor ulterioare datei balanei de verificare;
- Evidenierea tuturor ajustrilor contabile i prezentarea adecvat a soldurilor finale
ale conturilor exerciiului auditat.

42Auditorul financiar a documentat stabilirea oportunitii de a aciona n calitate deauditor al situaiilor financiare ale grupului, conform ISA 600?

43Auditorul financiar a documentat verificarea respectrii principiului independeneiexerciiului financiar pentru cumprri/creditori/pli?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

40

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.


44Auditorul financiar a documentat modul de respectare a prevederilor Normelor pentrustabilirea numrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar,
aprobate prin Hotrrea Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005?

Procedurile analitice pentru revizuirea acestui aspect constau n:

a)Documentarea abordrii auditului, cu identificarea domeniilor eseniale pentru misiune, a -


riscurilor i abordarea acestora, precum i a metodei de eantionare;

b)Documentarea faptului dac Programul calendaristic de desfurare a misiunii de audit


-
financiar asigur realizarea cerinei Standardului Internaional de Audit 300 "Planificarea
unui audit al situaiilor financiare", potrivit crora "auditorul trebuie s planifice

auditul astfel nct misiunea s se desfoare ntr-un mod eficient i eficace";

c)Selectarea de ctre auditorul financiar a echipei de auditori corespunztori misiunii i -


punerea n tem a acestora cu programul misiunii;

d)Documentarea bugetului de timp al misiunii, la nivelul minim de 240 ore prevzut de Normele
pentru stabilirea numrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit
financiar, aprobate prin Hotrrea Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005;

e)Modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit. Se va avea n vedere c -


echipei de audit trebuie s i se repartizeze cel puin 180 ore-om, corespunztoare

procedurilor de fond i evalurii controlului intern i riscului legat de control;

f)Evaluarea, pe baza consultrii situaiilor financiare ale clientului, a justificrii


-
reducerii cu maxim 25% a numrului mediu de ore pentru audit, la entiti considerate de
auditorul financiar c ar prezenta un grad mai mic de complexitate a activitii;

g)Nivelul mediu orar al onorariului ncasat efectiv, determinat avndu-se n vedere programul -
de lucru i bugetul de timp, poate fi considerat satisfctor, n raport cu cerinele de
calitate i ale art. 27 din OUG nr. 90/2008, potrivit crora "Camera, cu avizul Consiliului
pentru Supravegherea n Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotrre care s
prevad c onorariile negociate pentru auditurile statutare:

a) nu sunt influenate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitii

auditate;

b) nu se pot baza pe nici un fel de condiionri, aa cum prevede Codul etic; i

c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaz s fie efectuat"?

41

CFINALIZAREA AUDITULUI

1Auditorul financiar a documentat circumstanele n care s-au nregistrat abateri de la o


dispoziie relevant a unui ISA, prin procedurile alternative de audit efectuate, precum i
motivele abaterilor.

2Au fost asigurate probe de audit suficiente i adecvate, conform ISA 500 "Probe de audit"
interne sau externe, n legtur cu toate aseriunile conducerii referitoare la situaiile
financiare?

n cazul neobinerii de probe suficiente i adecvate i n cazul n care auditorul

concluzioneaz pe baza probelor de audit obinute c situaiile financiare nu sunt lipsite
de denaturri semnificative, auditorul trebuie s exprime o opinie modificat, potrivit
circumstanelor, conform ISA 705 "Modificri ale opiniei raportului auditorului independent"

3Auditorul financiar a documentat n dosarul misiunii concluzia la care a ajuns conform


cerinelor ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile

financiare" cu privire la asigurarea rezonabil c situaiile financiare, luate n ansamblu,
nu conin denaturri semnificative cauzate de fraud sau eroare?

Respectiv:

a)Concluzia auditului n conformitate cu ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu -


privire la situaiile financiare" cu privire la revizuirea i evaluarea concluziilor care
au reieit din probele de audit obinute, ca fundament al exprimrii unei opinii cu privire
la situaiile financiare;

b)Concluzia auditorului conform cu ISA 450 "Evaluarea denaturrilor identificate pe parcursul


auditului" cu privire la msura n care denaturrile necorectate sunt semnificative;

c)Evaluarea de ctre auditor a msurii n care situaiile financiare sunt ntocmite, din toate -
punctele de vedere semnificative n conformitate cu cerinele cadrului general de raportare
financiar aplicabil i pct. 13 din ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire
la situaiile financiare".Aceste puncte de vedere se refer la faptul dac:

(i) situaiile financiare prezint n mod adecvat politicile contabile semnificative;

(ii) politicile contabile selectate i aplicate sunt consecvente cu cadrul de raportare
financiar aplicabil;

(iii) estimrile contabile realizate de conducere sunt rezonabile;

(iv) informaiile prezentate n situaiile financiare sunt relevante, credibile,

comparabile i inteligibile;

(v) situaiile financiare furnizeaz prezentri adecvate care le permite utilizatorilor s
neleag efectul tranzaciilor i al evenimentelor semnificative asupra situaiilor

financiare;

42

(vi) terminologia utilizat n situaiile financiare este adecvat.


4Auditorul financiar a documentat, n cadrul dosarului de audit, urmtoarele aspecte:


a)- identificarea problemelor relevante pentru anul urmtor;


-

b)- stabilirea obiectivelor relevante care ar trebui s fac obiectul unei revizuiri "la cald" -
de ctre partenerul de revizuire, conform ISA 200 "Obiective generale ale auditorului

independent i desfurarea unui audit n conformitate cu ISA" i ISA 220 "Controlul

calitii pentru un audit al situaiilor financiare";

c)- documentarea Listei de verificare privind finalizarea dosarului, conform cerinelor


-
ISA 230 "Documentaia de audit" i ISA 220 "Controlul calitii pentru un audit al

situaiilor financiare";

d)- ntocmirea memorandumului privind aspectele semnificative;


-

e)- documentarea obiectivelor specifice ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana i ctre conducere";

f)- cuprinderea n declaraia conducerii a obiectivelor prevzute de ISA 580 "Declaraii -


scrise";

g)- ntocmirea sintezei erorilor neajustate, care a fost comparat cu pragul de semnificaie -
ntocmit conform ISA 320 "Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"

h)- documentarea Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaiile financiare i de -


prezentare a informaiilor, sub aspectele:

evalurii adecvrii estimrilor contabile (ISA 330 "Rspunsul auditorului la riscurile
evaluate");

conformitii situaiilor financiare cu rezultatele procedurilor de audit (ISA 520

"Proceduri analitice");

exprimrii opiniei auditorului asupra conformitii informaiilor din raportul

administratorilor cu situaiile financiare (ISA 720 "Responsabilitile auditorului cu

privire la alte informaii din documentele care conin situaii financiare auditate");

i)- documentarea Revizuirii analitic finale;


-

43

j)- documentarea obiectivelor i procedurilor prevzute de ISA 560 "Evenimente ulterioare" -

k)- evaluarea caracterului adecvat al aplicrii principiului continuitii activitii,


-
conform cerinelor ISA 570 "Principiul continuitii activitii"

l)- revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a exprimrii -
opiniei conform ISA 700 "Formarea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile

financiare".

5Auditorul financiar a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul?

Aspectele selectate pentru discuie pot fi:

punctele finale ale auditului/ aspectele aprute i discutate cu clientul;

proiectul scrisorii de comunicare ctre conducere/ persoanele nsrcinate cu guvernana;
evenimentele ulterioare datei bilanului;

proiectul raportului de audit.

6Dosarul de audit conine, n cazul auditrii entitilor de interes public, referinespecifice? Aceste referine sunt:

- notele aferente revizuirii de ctre partenerul independent / la cald a dosarului, conform
Seciunii 290.222 din Codul etic al profesionitilor contabili i pct. 35 din ISQC1, sau
- aspecte care necesit consultare.

7Auditorul financiar a ntocmit un raport n form scris care cuprinde elementele prevzute
n ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare"?

Aceste elemente constau n:

a)Titlul raportului (Raportul auditorului independent);


-

b)Destinatarul;
-

c)Paragraful introductiv, cuprinznd:identificarea entitii auditate;

precizarea faptului c situaiile financiare au fost auditate;

identificarea titlului componentelor situaiilor financiare;

referire la sumarul politicilor contabile i la alte informaii explicative;

specificarea perioadei acoperite de situaiile financiare.

d)Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare;


-

44

e)Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare n urma -


auditului;

f)Paragraful care descrie un audit;


-

g)Precizarea faptului c auditorul crede c probele obinute sunt suficiente i adecvate -


pentru a furniza o baz pentru opinia auditorului;

h)Alte responsabiliti de raportare;


-

i)Semntura auditorului;
-

j)Data raportului;
-

k)Adresa auditorului.
-

8Opinia formulat n raportul auditorului este corect, potrivit circumstanelor, conform


prevederilor standardelor aplicabile?

Pentru acest obiectiv se vor detalia n Nota de inspecie rezultatele verificrii

raionamentului profesional folosit de auditorul financiar.

a)A exprimat auditorul o opinie nemodificat, conform ISA 700 "Formularea unei opinii i -
raportarea cu privire la situaiile financiare" atunci cnd acesta a ajuns la concluzia c
situaiile financiare sunt ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n

conformitate cu cadrul general de raportare aplicabil?

b)A exprimat auditorul o opinie modificat, conform ISA 705 "Modificri ale opiniei raportului
auditorului independent", n cazul constatrii, pe baza probelor de audit obinute, c

situaiile financiare nu sunt lipsite de denaturri semnificative, sau c nu poate obine
probe de audit adecvate pentru a ajunge la concluzia c situaiile financiare sunt lipsite
de denaturri semnificative?

c)A inclus auditorul n raportul auditorului independent, n cazul constatrii unui aspect -
important prezentat n situaiile financiare, fundamental pentru nelegerea de ctre

utilizatori a situaiilor financiare, un Paragraf de Observaii, n conformitate cu ISA 706
"Paragrafele de observaii i paragrafele explicative din Raportul auditorului independent"?

d)A inclus auditorul n raportul su un Paragraf Explicativ, n conformitate cu ISA 706, n -


45

cazul constatrii unui aspect relevant pentru nelegerea de ctre utilizatori a situaiilor
financiare, care nu a fost prezentat n situaiile financiare?

9Auditorul financiar a consemnat, n finalul raportului de audit, dac raportuladministratorilor conine sau nu inconsecvene semnificative fa de informaiile cuprinse
n situaiile financiare, conform cadrului financiar naional aplicabil?

10Auditorul a revizuit i a transmis Scrisoarea ctre persoanele nsrcinate cu guvernana?


Potrivit obiectivelor specifice ale ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana i ctre conducere", n scrisoarea ctre

Persoanele nsrcinate cu guvernana sunt incluse observaii i recomandri cu privire la
orice puncte slabe identificate n sistemul contabil i de control intern al entitii.

VIIVerificarea respectrii de ctre auditorii financiari, a obligaiilor stabilite prinHotrrea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de
ctre auditorii financiari a msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a
finanrii terorismului, conform prevederilor din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i
sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i
combatere a finanrii terorismului, republicat, i cu modificrile ulterioare

1Auditorul financiar a adoptat, n temeiul obligaiilor stabilite prin Hotrrea Consiliului


CAFR nr. 68/2015, proceduri specifice de audit, care s ofere probe privind posibilitatea c
entitile crora le-a prestat servicii n calitate de auditor, s fi avut contacte cu

persoane suspecte de acte de terorism sau, prin intermediul lor, s fi avut loc operaiuni
de splare a banilor i/sau de finanare de acte de terorism, astfel cum sunt acestea

definite prin Legea nr. 656/2002?

2Auditorul financiar a identificat, n perioada supus inspeciei, ca urmare a procedurilor


de audit aplicate, cazuri de natura celor descrise la pct. 1 de mai sus, iar n caz

afirmativ, a informat operativ, asupra acestor fapte, organismele abilitate, conform

Legii nr. 656/2002 i CAFR?

VIIIEvaluarea coninutului raportului privind transparena, publicat pe site-ul propriu de


auditorii financiari inspectai, care au efectuat misiuni de audit statutar la entiti de
interes public, conform cerinelor art. 46 din OUG nr. 90/2008

1Auditorul financiar care a efectuat, n perioada supus inspeciei, misiuni de auditstatutar la entiti de interes public, a publicat, pe website-ul propriu, n termen de trei
luni de la sfritul exerciiului financiar, raportul anual privind transparena?

2Raportul privind transparena cuprinde toate elementele prevzute de art. 46 din OUG nr.
90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor

46

financiare anuale consolidate?

Aceste elemente sunt:

a) o descriere a formei legale i a acionariatului firmei de audit;

b) o descriere a reelei i a acordurilor legale i structurale din reea, n cazul n care
auditorul financiar aparine unei reele;

c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit;

d) o descriere a sistemelor interne de control al calitii existente n firma de audit i
o declaraie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea

funcionrii acestora;

e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare pentru asigurarea calitii;
f) o list cu entitile de interes public auditate n exerciiul financiar precedent;
g) o declaraie n legtur cu politicile firmei de audit privind independena, care

confirm, c a avut loc o verificare intern a modului n care a fost respectat

independena;

h) o declaraie privind politica pe care o urmeaz auditorul financiar cu privire la

formarea profesional continu a auditorilor statutari prevzut la art. 11 din

OUG nr. 90/2008;

i) informaii financiare cheie: cifra total de afaceri divizat pe onorarii din auditul
statutar al situaiilor financiare, precum i onorarii percepute pentru alte servicii

profesionale necesare mbuntirii calitii informaiilor, servicii de consultan

fiscal i alte servicii care nu sunt de audit);

j) informaii privind baza pentru remunerarea partenerilor.

3Coninutului raportului de transparen este conform cu informaiile cuprinse n evidenele


auditorului financiar, n dosarele misiunilor de asigurare derulate n perioada inspectat?

Not: n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

ANEXA 1A
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de consultare prevzut de ISQC1 n cadrul
unei misiuni de audit, revizuire, precum i altor
misiuni de asigurare i servicii conexe

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii de consultare desfurate de ctre47

crt. membrii CAFR, auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la DA/
aplicarea ISQC 1, Codului etic al profesionitilor contabili, Standardului Internaional NU

de Audit (ISA) 220 i a celorlalte ISA relevante

ICunoaterea ariei de cuprindere a contractelor de consultare n cadrul unei misiuni de


audit, revizuire, precum i altor misiuni de asigurare i servicii conexe i concordana
acestora cu ISQC 1, Codul etic al profesionitilor contabili, ISA 220 i celelalte ISA
relevante

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii de consultare informaiile financiare cu privire laaspectele semnificative, de natur tehnic, etic sau de alt natur, pentru care a fost
solicitat consultarea, semnate i tampilate de auditorul financiar solicitator?

2Conine dosarul misiunii de consultare documentele necesare nceperii activitiirespective?

Aceste documente sunt:

- scrisoarea misiunii de consultare sau alt form de acord scris (Contractul de prestri
servicii), n cazul unei consultri n exteriorul firmei, sau

- numirea consultantului, de ctre Partenerul executiv, cu acordul Comitetului de audit, n
cazul unei consultri n cadrul firmei.

3Conine dosarul misiunii raportul de consiliere prezentat conducerii firmei dup ncheierea
misiunii de consultare, cuprinznd rezultatele consultrii i recomandrile consultantului?

BTERMENII MISIUNII

1S-a documentat n dosarul misiunii existena unui acord clar al prilor (consilierul i
auditorul financiar) cu privire la scopul i obiectivele misiunii de consiliere?

Potrivit pct. A36 din ISQC1, consultarea include discuii, la un nivel profesional adecvat,
cu persoane din cadrul firmei sau din afara ei, care dein experiena necesar. Consultarea
utilizeaz resurse de cercetare adecvate precum i experiena colectiv i expertiza tehnic
a firmei, iar, n lipsa acestora, serviciile de consultan oferite de specialiti din

exterior.

2Conine contractul de consultan aria de aplicabilitate a activitii, rolul iresponsabilitile prilor, forma comunicrilor i necesitatea respectrii cerinelor

referitoare la confidenialitate?

3Conine contractul de prestri servicii referiri la faptul c partenerul de audit/revizuire,


48

asigurare etc. i asum responsabilitatea pentru solicitarea de ctre echipa misiunii a


efecturii consultrilor adecvate n legtur cu aspectele dificile sau contencioase,

conform pct. 18 (a) din ISA 220?

4Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru realizarea


misiunii de consultare? Acestea se refer, conform pct. A 38 din ISQC1, la faptul c,

aceast consultare cu privire la aspectele semnificative, de natur tehnic, etic sau de
alt natur, n cadrul firmei sau, acolo unde este cazul, n exteriorul firmei, se poate
realiza atunci cnd:

a) Cei consultai:

(i) primesc toate informaiile relevante care s le permit s ofere un sfat avizat;

(ii) dein cunotinele, experiena i vechimea necesare; i atunci cnd:

b) Concluziile rezultate din consultri sunt documentate i implementate adecvat.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII DE CONSULTARE


1Au fost documentate aspectele care trebuie avute n vedere, respectiv:- Prezentarea detaliilor referitoare la aspectul care necesit consultare;

- Numele i calificarea prii consultate.

2Au fost documentate de ctre consultant aspectele legate de independena sa, fa de echipa
misiunii de audit, revizuire, asigurare etc, conform cerinelor seciunilor 290 i 291 din
Codul etic al profesionitilor contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al situaiilor
financiare"?

3n cazul firmelor mici, fr resurse interne, care vor beneficia de serviciile deconsultan oferite de alte firme, organisme profesionale sau organizaii comerciale care
ofer servicii de control al calitii, au fost documentate n dosarul consultanei

cerinele pct. 40 din ISQC1?Aceste cerine se refer la:

- criteriile pentru stabilirea faptului dac furnizorul extern deine calificarea adecvat;
- obiectivitatea, calificrile profesionale, experiena i resursele furnizorului extern.

4A elaborat consultantul un plan de abordare a serviciilor de consultare, astfel nct s


realizeze o misiune eficient?

49

5A fost detaliat fiecare activitate i tehnicile adecvate pentru atingerea obiectivelor?

BDESFURAREA ACTIVITII DE CONSULTARE


1A fost documentat edina de deschidere a misiunii de consultare, avnd ca agend de lucru:


prezentarea participanilor;

prezentarea misiunii de consultare;

prezentarea tematicii;

calendarul ntlnirilor de lucru;

stabilirea termenelor de raportare.

2A asigurat consultantul ntocmirea documentaiei misiunii, astfel nct aceasta sdemonstreze ndeplinirea cerinelor pct. 34 din ISQC1? Aceste cerine se refer la faptul c
auditorul trebuie s instituie politici i proceduri concepute astfel nct s i ofere o
asigurare rezonabil c:

(i) Au loc consultri adecvate pe marginea aspectelor dificile i discutabile;

(ii) Sunt disponibile suficiente resurse care s permit derularea unor consultri

adecvate;

(iii) Natura i domeniul de aplicare ale acestor consultri, precum i concluziile

rezultate din acestea sunt documentate i aprobate de ambele pri;

(iv) Concluziile rezultate din consultri sunt implementate.

3A fost documentat, n cadrul documentrii consultrilor efectuate cu ali profesioniti,


evidena discuiilor de consiliere i corespondena purtat de pri, pentru culegerea de
informaii relevante, n vederea realizrii scopului misiunii?

4S-a asigurat efectuarea testelor i ntocmirea foilor de lucru pentru fundamentareaconstatrilor consultantului?

5Au fost testate de ctre firm existena i evaluarea eficacitii sistemului contabil i de
control al clientului n domeniile care fac obiectul serviciilor de consultare?

6Se confirm existena probelor de audit care s susin concluziile misiunii de consultare
i concluziile raportului activitii de consultare?

7S-a documentat n dosarul misiunii de consultare modul de soluionare a diferenelor de


opinie dintre firm i consultant i acolo unde este cazul, dintre partenerul de misiune i
furnizorul extern de servicii de consultan (atunci cnd acesta este o alt firm, un
organism profesional sau de reglementare)?

CFINALIZAREA MISIUNII DE CONSULTARE50

1Au fost documentate, n dosarul consultrii, discuiile finale ale prilor asupra

ncheierii misiunii de consultare?

2Au fost documentate, n dosarul consultrii,justificarea concluziilor obinute?


3S-a ntocmit un raport adecvat de consultare cuprinznd elementele de baz prezentate n


continuare? Aceste elemente sunt:

Scopul i obiectivele misiunii;

Datele de identificare a misiunii de consultare;

Modul de desfurare a misiunii (documentarea, proceduri, metode, tehnici utilizate etc);
Constatrile rezultate;

Concluzii i propuneri de soluii;

Documentaia prezentat.

4Au fost documentate deciziile luate de firm ca urmare a rezultatelor consultrii, inclusiv
baza pentru aceste decizii i modul n care au fost implementate?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV,V, VII i VIII prezentate

n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar, dac misiunea de

consultare este singura activitate desfurat.

ANEXA 1B
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de revizuire n cadrul unei
misiuni de audit, revizuire, precum i altor misiuni de asigurare
prevzute de ISQC1, ISA 220 i Codul etic al profesionitilor contabili

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii de revizuire desfurate de ctrecrt. membrii CAFR, auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la DA/
aplicarea ISQC 1, Codului etic al profesionitilor contabili, Standardului Internaional NU
51


de Audit (ISA) 220 i a celorlalte ISA relevante

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de revizuire n cadrul unei misiuni de audit,


de revizuire, precum i a altor misiuni de asigurare, pe baza examinrii coninutului

scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei

acestora cu Standardele internaionale de audit (ISA) alte standarde relevante, precum i
cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Este anexat la dosarul misiunii de revizuire descrierea obiectivelor relevante pentrumisiunea specific (inclusiv circumstanele neobinuite, riscurile semnificative n cadrul
misiunii), astfel cum au fost identificate de ctre partenerul de revizuire, semnat i
tampilat de ctre acesta?

2Conine dosarul misiunii documentele necesare nceperii activitii de revizuire?Aceste documente sunt:

- numirea partenerului independent responsabil pentru efectuarea revizuirii la cald a

dosarului de audit, de ctre Partenerul executiv, cu acordul Comitetului de audit, sau,
dup caz;

- scrisoarea misiunii de revizuire sau alt form de acord scris (Contractul de prestri
servicii), n cazul efecturii controlului calitii de ctre un auditor financiar din

afara firmei.

3Conine dosarul misiunii concluziile partenerului de audit referitoare la respectareaprocedurilor privind revizuirea documentaiei i documentarea revizuirii independente la
cald a dosarului?

4Conine dosarul misiunii concluziile partenerului independent/ persoanei nsrcinate cu


revizuirea la cald a dosarului?

BTERMENII MISIUNII

1S-a documentat n dosarul misiunii stabilirea/delimitarea clar a modalitii de revizuire


a controlului calitii, respectiv dac este necesar o revizuire la rece sau o revizuire
la cald?

a) Potrivit Codului etic al profesionitilor contabili, Seciunea 290.222, revizuirea la
rece a misiunii ("revizuire ulterioar emiterii") se efectueaz de ctre un profesionist
contabil independent sau un organism profesional, ulterior formulrii opiniei i elaborrii
i prezentrii, ctre cei n drept, a raportului auditorului independent;

b) Revizuirea la cald ("revizuire anterioar emiterii") poate fi definit ca o revizuire a
controlului calitii unei misiunii de ctre un profesionist independent sau un organism
52

profesional, nainte de a se fi exprimat opinia auditorului financiar.


2Sunt definite politicile i procedurile pentru stabilirea responsabilitilor de revizuire,


n cadrul realizrii misiunii de audit? Potrivit art. 33 din ISQC 1 i pct. A16 din ISA 220,
politicile i procedurile privind responsabilitile de revizuire ale auditorului trebuie
fundamentate pe faptul c activitatea membrilor mai puin experimentai ai echipei este
revizuit de membrii mai experimentai ai echipei.

3Sunt definite, potrivit pct. 35 din ISQC1 politicile i procedurile care s impun, n cazul
unor misiuni specifice (entiti cotate, ori nelistate, dar unde riscul de audit este

semnificativ, cum ar fi o opinie modificat) o revizuire a controlului calitii misiunii,
pentru oferirea unei evaluri obiective a raionamentelor semnificative utilizate de echipa
misiunii i a concluziilor formulate?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA ACTIVITII DE REVIZUIRE


1S-a documentat n dosarul misiunii existena unei nelegeri cu privire la scopul iobiectivele activitii de revizuire? Potrivit pct. A35 din ISQC1, revizuirea documentaiei
de audit de ctre partener const n analiza urmtoarelor aspecte:

Efectuarea activitii n conformitate cu standardele profesionale i cu reglementrile
legale;

Apariia aspectelor semnificative;

Organizarea de consultri adecvate i concluziile rezultate au fost implementate;

Necesitatea revizuirii naturii, plasrii n timp i amplorii activitii efectuate;

Efectuarea activitii este n conformitate cu concluziile trase i este documentat
adecvat;

Obinerea de probe suficiente i adecvate pentru susinerea raportului;

Obiectivele procedurilor misiunii au fost realizate.

2S-a documentat n dosarul misiunii existena unei nelegeri cu privire la scopul iobiectivele activitii de revizuire a controlului calitii?

Potrivit pct. 37 i 38 din ISQC1, auditorul financiar trebuie s elaboreze politici i
proceduri pentru a dispune ca revizuirea controlului calitii misiunii s includ:

Discutarea aspectelor semnificative cu partenerul de misiune;

Revizuirea situaiilor financiare sau a altor informaii specifice precum i a raportului
propus;

Revizuirea documentaiei selectate a misiunii care face referire la raionamentele

semnificative i la concluziile formulate de echipa misiunii;

Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns n formularea raportului i stabilirea dac

53

raportul propus este adecvat.Pentru auditurile situaiilor financiare ale entitilor cotate, se vor lua n considerare
i:

Evaluarea de ctre echipa misiunii a independenei auditorului;

Dac a avut loc o consultare adecvat cu privire la diferenele de opinie sau aspectele
dificile i concluziile rezultate n urma acelor consultri;

Criteriile de eligibilitate a inspectorilor calitii misiunii.

3Au fost documentate de ctre partenerul independent aspectele legate de independena sa,
fa de echipa misiunii de audit, revizuire, asigurare etc, conform cerinelor seciunilor
290 i 291 din Codul etic al profesionitilor contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al
situaiilor financiare"?

4A elaborat partenerul independent un plan de abordare a controlului calitii misiunii de


audit, revizuire sau asigurare, astfel nct s realizeze o misiune eficient?

5A fost detaliat fiecare activitate i tehnicile adecvate pentru atingerea obiectivelor?

BDESFURAREA ACTIVITII DE REVIZUIRE


1S-a documentat n dosarul misiunii de revizuire aplicarea criteriilor de eligibilitate


pentru numirea inspectorului de calitate, innd seama de factorii avui n vedere potrivit
pct. 39 din ISQC1?

Aceti factori se refer la:

a) Calificrile tehnice necesare pentru ndeplinirea unui astfel de rol, inclusiv experiena
i autoritatea necesare;

b) msura n care un inspector al controlului calitii poate fi consultat cu privire la
misiune fr a compromite obiectivitatea acestuia.

2Este documentat n dosarul revizuirii misiunii de control al calitii verificareaobiectivitii partenerului de misiune i a echipei de audit?

3S-a documentat n dosarul misiunii de revizuire evaluarea independent a activitii de


audit i a caracterului adecvat al raionamentelor cheie efectuate, mai ales n domeniile
cu risc ridicat?

4S-a documentat n dosarul misiunii de revizuire evaluarea caracterului adecvat aldeclaraiilor scrise inclusiv al declaraiilor cu privire la orice modificri posibile ale
situaiilor financiare, cu care firma este la curent, dar pe care conducerea entitii

auditate a refuzat s le efectueze?

54

5Este documentat confirmarea partenerului independent c a luat n considerare toateaspectele identificate pe parcursul auditului, apreciate de ctre auditori drept relevante
pentru a fi comunicate ctre conducere i cei nsrcinai cu guvernana?

6Este documentat confirmarea caracterului adecvat al proiectului de raport al auditorului,


precum i datarea acestuia dup finalizarea revizuirii?

7A asigurat consultantul ntocmirea documentaiei privind revizuirea controlului calitii,


astfel nct aceasta s demonstreze ndeplinirea cerinelor pct. 42 din ISQC1?

Aceste cerine se refer la faptul c auditorul trebuie s instituie politici i proceduri
referitoare la documentarea revizuirii controlului calitii misiunii care dispun ntocmirea
de documentaie cu privire la faptul c:

(i) Procedurile prevzute de politicile legate de revizuirea controlului calitii au
fost urmate;

(ii) Revizuirea controlului calitii misiunii s-a ncheiat anterior sau la data

raportului;

(iii) Inspectorul nu are cunotin de aspect nerezolvate care l-ar face s cread c
raionamentele semnificative i concluziile echipei misiunii nu au fost adecvate.

8S-a asigurat efectuarea testelor i ntocmirea foilor de lucru pentru fundamentareaconstatrilor inspectorului pentru revizuirea calitii?

CFINALIZAREA ACTIVITII DE REVIZUIRE


1Au fost documentate, n dosarul misiunii de revizuire, discuiile finale ale prilor asupra
ncheierii misiunii?

2S-a documentat n dosarul misiunii de revizuire modul de soluionare a diferenelor de


opinie dintre partenerul de misiune i partenerul independent/ inspectorul controlului

calitii, conform prevederilor pct. 43 din ISQC1?

3Au fost documentate, n dosarul revizuirii, obiectivele revizuirii i amploarea activitii


de revizuire ntreprins? Potrivit pct. A44 din ISQC1, amploarea activitii de revizuire
poate depinde i de complexitatea misiunii, atunci cnd entitatea este cotat i de riscul
ca raportul s nu fie adecvat n circumstanele date. Efectuarea unei revizuiri a

controlului misiunii nu reduce responsabilitile partenerului de misiune.

4Au fost documentate, n dosarul revizuirii, aspectele rezultate din revizuirea calitii
misiunii i Notele aferente revizuirii, cu justificarea concluziilor obinute?

5S-au formulat concluziile adecvate ale partenerului independent cuprinznd elementele de


55

baz confirmate de acesta, prezentate n continuare? Aceste elemente sunt:(i) Sunt partener independent/persoan nsrcinat cu revizuirea la cald a dosarului

deinnd experiena i autoritatea necesare ndeplinirii rolului de partener de revizuire
independent;

(ii) Nu am fost angajat n efectuarea misiunii de audit sau n furnizarea altor tipuri de
servicii, nici nu am avut niciun fel de alte responsabiliti fa de entitatea auditat
sau fa de orice alt entitate care face parte din acelai grup de entiti;

(iii) Confirm c nu am efectuat aceast revizuire a partenerului independent/la cald a
dosarului pentru o perioad mai mare de cinci ani consecutivi;

(iv) Am revizuit, cel puin, Acordul de Planificare, Aspectele care Necesit Atenia
Partenerului, Situaiile Financiare ale clientului i proiectul de Raport de audit;

(v) Sunt asigurat c obiectivele stabilite mai sus, care sunt relevante pentru aceast
revizuire a partenerului independent/la cald a dosarului, au fost ndeplinite.

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV,V, VII i VIII prezentate

n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

ANEXA 2
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de audit al situaiilor financiare ntocmite n conformitate
cu cadrele de raportare cu scop special (ISA 800)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR,

crt.
auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor de aplicare a ISQC1,
DA/
Standardelor Internaionale de Audit (ISA) 220, 800 i a celorlalte ISA relevante
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit al situaiilor financiare ntocmite


n conformitate cu ISA 800, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/

contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu Standardele
internaionale de audit (ISA) sau alte standarde relevante, precum i cu normele i

reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

56

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale setului complet al situaiilor financiare cu
scop special ntocmite potrivit bazei contabile de raportare convenit, conform pct. 6(a)
din ISA 800 "Considerente speciale-auditul situaiilor financiare ntocmite n conformitate
cu cadrele de raportare cu scop special", semnate i tampilate de conducerea societii?

2Conine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit sau alt form de acord scris

(Contractul de prestri servicii), conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii"?

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheiereamisiunii?

Aceste rapoarte se refer la:

Raportul auditorului independent asupra situaiilor financiare ntocmite n conformitate
cu cadrele generale cu scop special, potrivit cerinelor pct. 14 din ISA 800;

Scrisoarea de comunicare ctre conducerea entitii a aspectelor reinute n funcionarea
sistemelor de contabilitate i de control intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor
n controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire lanatura misiunii de audit/a cadrului de raportare cu scop special pe baza cruia s-a ntocmit
un set complet de situaii financiare? n conformitate cu pct. 6(b) din ISA 800, acesta
poate fi:

a)Un cadru general de prezentare fidel. Exemple:Prevederile de raportare financiar stabilite de un organ de reglementare pentru a

ndeplini cerinele acelui organ de reglementare;

Contabilizare pe baza ncasrilor i plilor n numerar pentru obinerea informaiilor
referitoare la fluxurile de trezorerie, pe care o entitate ar putea fi nevoit s le

ntocmeasc pentru creditori;

b)Un cadru general de conformitate. Exemple:O contabilizare cu scop fiscal pentru un set de situaii financiare, care nsoesc

declaraia fiscal a unei entiti;

Prevederile de raportare financiar dintr-un contract, precum un contract de obligaiuni,
un contract de mprumut, sau alocarea unei subvenii.

2Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire laobiectivul auditorului de a aplica Standardele Internaionale de Audit (ISA), ntr-un audit
al situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu un cadru de raportare cu scop

special, prin abordarea adecvat a considerentelor relevante prevzute la pct. 5 din

57

ISA 800?

Aceste considerente sunt:

(a) acceptarea misiunii,

(b) planificarea i efectuarea misiunii;

(c) formarea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare.

3Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire laacceptabilitatea cadrului de raportare financiar aplicat la ntocmirea situaiilor

financiare, conform cerinelor pct. 8 din ISA 800 i 6 "a" din ISA 210 "Convenirea asupra
termenilor misiunii de audit", n vederea obinerii unei nelegeri asupra aspectelor

prezentate n continuare? Aceste aspecte se refer la:

(a) scopul pentru care sunt ntocmite situaiile financiare;

(b) utilizatorii vizai/ limitrile existente n distribuirea i utilizarea raportului de
audit cu scop special;

(c) responsabilitatea conducerii pentru acceptabilitatea cadrului de raportare, n

circumstanele date.

4S-a stabilit n scrisoarea de misiune/contractul de audit cu scop special naturainformaiilor ce trebuie furnizate i semnate de ctre conducerea clientului de audit, n
funcie de natura misiunii de audit cu scop special, n circumstanele date?

5Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special referiri cu privire la forma


ateptat i coninutul raportului auditorului privind misiunea de audit cu scop special ce
trebuie elaborat?

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei confirmri scrise privind declaraiile fcute
n legtur cu auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"
(A13) i ISA 580 "Declaraii scrise"?

7Conine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de pct. A 23 i A 24 din


ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? Aceste aspecte sunt:

- existena unui risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac auditul este
planificat i efectuat n conformitate cu ISA, datorit unor limitri inerente ale

auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului intern;

- orice restricie asupra rspunderii auditorului financiar (eventual n limita onorariului)
atunci cnd aceast posibilitate exist;

- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la evenimentele ulterioare care ar
putea influena situaiile financiare;

- referiri privind bazele de la care pleac calcularea onorariului i orice aranjamente
legate de facturare.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
58

prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate


cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA AUDITULUI

1A documentat auditorul, n circumstanele date, considerentele speciale necesitate deaplicarea Standardelor Internaionale de Audit relevante, conform cerinelor pct. 13

lit. "a" din ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i desfurarea unui
audit n conformitate cu ISA"?

2A documentat auditorul financiar, n mod adecvat i suficient, cauzele neaplicriicerinelor unor ISA nerelevante pentru scopul misiunii, n circumstanele date? (Ex.:

ISA 260 Comunicarea cu persoanele nsrcinate cu guvernana, cnd situaiile financiare sunt
pregtite exclusiv pentru uzul conducerii).

3A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricror interpretri semnificative ale


unui acord/contract, pe care se bazeaz informaiile financiare, care trebuie s fie

descrise n mod adecvat n situaiile financiare, fcnd referire la Nota din situaiile
financiare n care sunt descrise aceste interpretri (pct. 10 din ISA 800)?

4S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupra aspectelor legate de


aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea auditorului privind frauda n cadrul unui audit al
situaiilor financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ"?

5Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili, ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului
independent i desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

6A fost documentat de auditor, n cadrul dosarului misiunii, revizuirea/ actualizareacunoaterii generale a activitii clientului, conform cerinelor ISA 315 "nelegerea

entitii i a mediului su i evaluarea riscurilor unor denaturri semnificative"?

7A fost documentat evaluarea riscului inerent?


8A fost documentat, n scopul planificrii i efecturii auditului situaiilor financiare


cu scop special, calcularea pragului de semnificaie conform ISA 320 "Pragul de semnificaie
n planificarea i desfurarea unui audit", prin luarea n considerare a nevoilor de

informaii financiare ale utilizatorilor raportului de audit?

59

9S-au ntocmit tabele cu informaiile financiare-cheie i s-a efectuat o examinare analitic


preliminar a acestora?

10A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ att la nivelul
situaiilor financiare, ct i la nivel de afirmaii pentru clase de tranzacii, solduri
ale conturilor?

A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiunea

eantionului i a intervalului de eantionare?

11A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiuneaeantionului i a intervalului de eantionare?

12S-a efectuat o evaluare preliminar a respectrii principiului continuitii activitii


conform ISA 570 "Principiul continuitii activitii"?

13Au fost identificate i detaliate, legislaia, reglementrile, standardele contabile i de


audit adecvate acestui client cu relevan deosebit pentru misiune conform ISA 250 "Luarea
n considerare a legii i reglementrilor ntr-un audit al situaiilor financiare?

BACTIVITATEA DE AUDIT

1A documentat auditorul evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale entitii


auditate pentru fiecare element de bilan i din contul de profit i pierdere, n funcie de
natura misiunii i conformitatea acestor politici contabile cu Cadrul de raportare

financiar cu scop special?

2A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricror eventuale conflicte ntre


standardele de raportare financiar stabilite de o organizaie autorizat sau recunoscut de
emitere a standardelor i cerinele adiionale legislative sau de reglementare i a luat
msurile prevzute de pct. A7 din ISA 800 i pct. 18 din ISA 210 "Convenirea termenilor
misiunii de audit"? Aceste msuri pot fi:

prezentarea suplimentar a cerinelor adiacente n situaiile financiare;

modificarea descrierii n situaiile financiare a cadrului de raportare financiar

aplicabil;

modificarea opiniei de audit n cadrul Raportului auditorului independent.

3A asigurat auditorul financiar ntocmirea documentaiei de audit, astfel nct aceasta s


demonstreze, ndeplinirea cerinelor pct. 8 din ISA 230 "Documentaia de audit"? Cerinele
sunt:

(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor de audit desfurate n vederea

conformitii cu ISA i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor de audit i probelor de audit obinute; i

60

(iii) Aspectele semnificative care au reieit pe parcursul auditului i concluziileformulate pe marginea acestora.

4A documentat auditorul financiar toate probele de audit care s susin opinia sa, conform
ISA 500 "Probe de audit", cerinelor specifice ale fiecrei seciuni din dosarul de audit i
procedurilor de audit aplicabile, adaptate la circumstanele date, cuprinse n Ghidul pentru
un Audit de Calitate?

Obiectivele i referinele concrete, pe fiecare seciune n parte, sunt prezentate n cadrul
procedurilor aferente activitii de audit al situaiilor financiare cu scop general.

5Au fost utilizate procedurile specifice pentru obinerea probelor de audit prevzute de
ISA 500 "Probe de audit" (inspecia, observaia, investigarea i confirmarea, calculul,
procedurile analitice)?

6A asigurat auditorul financiar existena tabelelor principale i a foilor de lucru pentru


toate seciunile aplicabile, prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate, n funcie de
obiectivul auditului cu scop special i conformitatea acestora cu conturile contabile?

7A asigurat auditorul financiar respectarea structurii foilor de lucru (denumire client,


exerciiul auditat, data desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile,

activitatea desfurat, rezultat, concluzii i propuneri, semntura auditorului i a

verificatorului)?

8Au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, conform ISA 500 "Probe de audit" n
legtur cu toate aseriunile conducerii referitoare la situaiile financiare care fac

obiectul auditului? n cazul neobinerii de probe suficiente i adecvate, a exprimat

auditorul o opinie modificat, conform ISA 800?

9Pentru oricare eroare semnificativ, s-au documentat discuiile cu conducerea prin probe
semnate i tampilate de client?

10A fost obinut declaraia scris semnat de conducerea entitii, conform ISA 580

"Declaraii scrise", prin care aceasta s-i asume responsabilitatea pentru ntocmirea
situaiilor financiare conform cadrului de raportare cu scop special?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat auditorul Finalizarea auditului?


2S-a ntocmit o sintez a erorilor neajustate care a fost comparat cu pragul de semnificaie
61

determinat pentru efectuarea auditului cu scop special?


3S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul, pentru discutarea problemelor


constatate n realizarea misiunii de audit cu scop special?

4S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
exprimrii opiniei de audit, n funcie de cadrul de raportare financiar aplicabil, conform
ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i desfurarea unui audit n
conformitate cu ISA"?

5S-a ntocmit un raport al auditorului ca urmare a efecturii misiunii de audit cu scop


special, cuprinznd elementele de baz prevzute de paragrafele 12-14 din ISA 800

"Considerente speciale-Auditul situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu cadrele
generale cu scop special? Aceste elemente se refer la:

a) Descrierea elementelor prevzute de ISA 700 privind forma i coninutul raportuluiauditorului "Formarea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare";

b) Descrierea cadrului de raportare financiar cu scop special, aplicabil;

c) Descrierea scopului pentru care sunt pregtite situaiile financiare;

d) Descrierea utilizatorilor vizai/limitrilor existente n distribuirea i utilizarea
raportului de audit cu scop special;

e) Explicaii privind responsabilitatea conducerii pentru determinarea acceptabilitii
cadrului de raportare financiar ales pentru pregtirea situaiilor financiare, n

circumstanele date;

f) Opinia auditorului independent;

g) Inserarea unui paragraf explicativ care atenioneaz utilizatorii cu privire la faptul
c situaiile financiare sunt pregtite n conformitate cu un cadru de raportare cu scop
special;

h) Data i semntura.

6A fost exprimat o opinie clar n raportul de audit cu scop special, potrivitcircumstanelor date i a cerinelor ISA 800 "Considerente speciale - Auditul situaiilor
financiare ntocmite n conformitate cu cadrele generale cu scop special"? Aceste cerine
speciale sunt:

a)n cazul auditului unor situaii financiare ntocmite pe baza unui cadru de conformitate
(ex.: prevederile legate de raportare financiar ale unui contract, contabilizarea bazat pe
taxe pentru un set de situaii financiare, care nsoete declaraia privind impozitul pe
venit), se exprim o opinie de tipul: "n opinia noastr, situaiile financiare pentru anul
sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu prevederile cadrului
de raportare ale seciunii X din Contract / cu Legea impozitului pe venit din Jurisdicia Y,
dup caz";

62

b)n cazul auditului unor situaii financiare ntocmite pe baza unui cadru de prezentare
fidel (prevederile de raportare financiar stabilite de un reglementator) se exprim o
opinie de tipul: "n opinia noastr, situaiile financiare pentru anul prezint n mod
fidel, sub toate aspectele semnificative, poziia financiar a entitii Z la 1 decembrie
20x1, performana financiar i situaia fluxurilor de numerar, n conformitate cu

prevederile de raportare financiar ale Regulamentului W";

c)n toate cazurile, se precizeaz utilizatorii, precum i posibilitatea ca situaiilefinanciare s nu fie adecvate pentru oricare alt scop.

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII prezentate

n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

ANEXA 3
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de audit al componentelor individuale ale situaiilor
financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale
situaiilor financiare (ISA 805)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt. financiari, pe baza politicilor i procedurilor de aplicare a ISQC1, Standardelor
DA/

Internaionale de Audit (ISA) 220, 805 i a celorlalte ISA relevante
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit al componentelor individuale ale


situaiilor financiare, ale elementelor specific, conturi sau alte aspect ale situaiilor
financiare, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri
de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISA 805 sau cu alte standarde relevante,
precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor financiare/ componentelor63

individuale, elementelor specifice, conturilor sau altor aspecte ale situaiilor financiare,
dup caz, ntocmite potrivit bazei de contabilizare convenite, semnate i tampilate de
conducerea societii?

2Conine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit cu scop special sau alt form de
acord scris, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii"?

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheiereamisiunii?

Aceste rapoarte se refer la:

Raportul auditorului independent asupra componentei individuale, elementului specific,
aspectului situaiilor financiare auditat, ntocmit potrivit cerinelor pct. 12 din ISA 805
"Considerente speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situaiilor financiare,
ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaiilor financiare";

Scrisoarea de comunicare ctre conducerea entitii a aspectelor reinute n funcionarea
sistemelor de contabilitate i de control intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor
n controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii / contractul de audit referiri cu privire la natura misiunii de


audit al unei componente, element specific, cont sau aspect al situaiilor financiare?

Aceasta poate fi:

a) o component individual a setului complet de situaii financiare (ex.: bilanul),ntocmit n conformitate cu un cadru de interes general i notele aferente (un sumar al
politicilor contabile semnificative i alte informaii explicative relevante pentru situaia
financiar sau pentru component);

b) un element specific, cont sau aspect al unei situaii financiare individuale, cum ar fi:
- creane, provizioane, stocul, datoriile aferente beneficiilor angajailor, valoarea de
- nregistrare a imobilizrilor necorporale i notele aferente;

- schem privind activele administrate extern i venitul dintr-un plan privat de pensii,
inclusiv notele aferente;

- schem privind cheltuielile de leasing angajate, inclusiv notele explicative;

- o schem privind participarea la profit a angajailor i notele aferente.

2Conine scrisoarea misiunii / contractul de audit referiri cu privire la obiectivulauditorului de a aplica Standardele Internaionale de Audit (ISA), n cadrul unui audit al
unei componente individuale, al unui element specific sau aspect dintr-o situaie

financiar, prin abordarea adecvat a considerentelor specifice relevante prevzute de
ISA 805?

Aceste considerente specifice se refer la:

64

(a) acceptarea misiunii,(b) planificarea i efectuarea misiunii;

(c) formarea unei opinii i raportarea cu privire la componenta individual a unei situaii
financiare/element specific, cont sau aspect dup caz, potrivit cerinelor ISA 805.

3Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit al unei componente, element, cont al unei


situaii financiare, referiri cu privire la acceptabilitatea cadrului de raportare

financiar aplicat n ntocmirea informaiilor financiare/componentei individuale sau a
elementului specific, conform cerinelor ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de
audit", n vederea obinerii unei nelegeri asupra aspectelor prezentate n continuare?
a) natura cadrului de raportare financiar aplicabil care a stat la baza ntocmirii

componentei individuale, elementului specific sau aspectului dintr-o situaie financiar
(cadru stabilit pentru ntocmirea unui set complet de situaii financiare de ctre o

organizaie autorizat/ recunoscut. Ex.: IFRS stabilite de IAASB)

b) msura n care aplicarea cadrului de raportare financiar va genera o prezentare care
furnizeaz descrieri adecvate de informaii, pentru nelegerea acestora de ctre

utilizatorii vizai;

c) efectul tranzaciilor i evenimentelor semnificative asupra informaiilor financiare/
elementului din situaiile financiare.

4S-a stabilit n scrisoarea de misiune natura informaiilor ce trebuie furnizate i semnate


de ctre conducerea clientului de audit, n funcie de natura misiunii de audit a

componentei, elementului special, aspectului din situaiile financiare n circumstanele
date?

5Conine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire la forma ateptat i


coninutul raportului auditorului privind misiunea de audit ce trebuie elaborate, conform
pct. 10 lit. e din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"?

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei confirmri scrise privind declaraiile fcute
n legtur cu auditul, conform ISA 210 (pct. A13) i ISA 580 "Declaraii scrise"?

7Conine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de pct. A 23 i A 24 din


ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"?

Aceste aspecte sunt:

- existena unui risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac auditul este
planificat i efectuat n conformitate cu ISA, datorit unor limitri inerente ale

auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului intern;

- orice restricie asupra rspunderii auditorului financiar, atunci cnd aceast

posibilitate exist (eventual n limita onorariului);

- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la evenimentele ulterioare care ar
putea influena situaiile financiare;

- referiri privind bazele de la care pleac calcularea onorariului i orice aranjamente
legate de facturare.

65

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA AUDITULUI

1A documentat auditorul considerentele speciale necesitate de aplicarea ISA relevante,respectiv adaptarea lor n funcie de circumstanele date, conform cerinelor ISA 200

"Obiectivele generale ale auditorului independent i desfurarea unui audit n conformitate
cu ISA"? (Ex.: declaraiile conducerii asupra unui set complet de situaii financiare,

conform ISA 580 "Declaraii scrise", vor fi nlocuite de declaraii scrise pentru

prezentarea componentei)

2A documentat auditorul financiar, n mod fundamentat, cauzele neaplicrii cerinelor unor


ISA nerelevante pentru scopul misiunii, n circumstanele date? (Ex.: ISA 570 "Continuitatea
activitii" nu este relevant cnd auditorul nu este angajat s auditeze setul complet de
situaii financiare ale entitii)

3Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili i ISA 200?

4A fost documentat de auditor revizuirea/actualizarea cunoaterii generale a activitii


clientului, conform cerinelor ISA 315 'nelegerea entitii i a mediului su i evaluarea
riscurilor unei denaturri semnificative"?

5S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupra aspectelor legate de


aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea auditorului privind frauda n cadrul unui audit al
situaiilor financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ prin nelegerea entitii i a mediului su"?

6A fost documentat, n scopul planificrii i efecturii auditului componentei individuale,


elementului specific, aspectului din situaiile financiare, calcularea pragului de

semnificaie, conform ISA 320 "Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui
audit" i s-au stabilit, n consecin, natura, durata i amploarea procedurilor de audit
i evaluarea denaturrilor necorectate?

7S-au ntocmit tabele cu informaiile financiare-cheie i s-a efectuat o examinare analitic


preliminar a acestora?

66

8A fost documentat evaluarea riscului inerent?


9A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ att la nivelul


situaiilor financiare, ct i la nivel de afirmaii pentru clase de tranzacii, solduri
ale conturilor?

10A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiuneaeantionului i a intervalului de eantionare?

11Au fost identificate i detaliate, legislaia, reglementrile, standardele contabile i de


audit adecvate acestui client cu relevan deosebit pentru misiune conform ISA 250 "Luarea
n considerare a legii i reglementrilor ntr-un audit al situaiilor financiare"?

BACTIVITATEA DE AUDIT

1A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale


entitii auditate pentru fiecare element de bilan i din contul de profit i pierdere, n
funcie de natura misiunii, precum i conformitatea acestor politici cu Cadrul de raportare
financiar a componentelor individuale, elementelor specifice, conturilor sau altor aspecte
ale situaiilor financiare?

2A asigurat auditorul financiar ntocmirea documentaiei de audit, astfel nct aceasta s


demonstreze, ndeplinirea cerinelor pct. 8 din ISA 230 "Documentaia de audit"?

Cerinele sunt:

(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor de audit desfurate n vederea

conformitii cu ISA i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor de audit i a probelor de audit obinute; i

(iii) Aspectele semnificative care au reieit pe parcursul auditului i concluziile

formulate pe marginea acestora

3A documentat auditorul financiar, n funcie de natura misiunii de audit al componentei,


elementului, contului dintr-o situaie financiar, toate probele de audit i procedurile
aplicabile cuprinse n Ghidul pentru un Audit de Calitate, adaptate la circumstanele date,
care s susin opinia sa? Obiectivele i referinele concrete, pe fiecare seciune n

parte, sunt prezentate n cadrul procedurilor aferente activitii de audit al situaiilor
financiare cu scop general.

4A asigurat auditorul financiar existena tabelelor principale i a foilor de lucru pentru


toate seciunile aplicabile, prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate, n funcie de
obiectivul auditului componentei/ elementului/contului din situaiile financiare i

67

conformitatea acestora cu conturile contabile?


5A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data
desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a

verificatorului)?

6Au fost utilizate procedurile specifice pentru obinerea probelor de audit prevzute de
ISA 500 "Probe de audit" (inspecia, observaia, investigarea, confirmarea, calculul,

proceduri analitice)?

7Au fost asigurate n dosarul misiunii probe de audit, interne sau externe, n legtur cu
toate aseriunile conducerii referitoare la componentele individuale, elementele speciale,
aspectele situaiilor financiare care fac obiectul auditului?

n cazul neobinerii de probe suficiente i adecvate, auditorul trebuie s exprime o opinie
modificat, conform ISA 805.

8Pentru oricare eroare semnificativ, s-au documentat discuiile cu conducerea prin probe
semnate i stampilate de client?

9A fost obinut declaraia scris, semnat de conducerea entitii conform ISA 580

"Declaraii scrise", prin care aceasta s-i asume responsabilitatea pentru elaborarea

componentelor individuale, elementelor speciale, aspectelor din situaiile financiare

ntocmite conform cadrului de raportare cu scop special?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat auditorul financiar Finalizarea auditului?


2S-a ntocmit o sintez a erorilor neajustate care a fost comparat cu pragul de semnificaie
determinat pentru efectuarea auditului componentei individuale, elementelor speciale,

aspectelor din situaiile financiare?

3S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul pentru discutarea problemelorconstatate n realizarea misiunii de audit al componentei individuale, elementelor speciale,
aspectelor din situaiile financiare?

4S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
exprimrii opiniei de audit, n funcie de cadrul de raportare financiar aplicabil, conform
ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i desfurarea unui audit n
68

conformitate cu ISA"?

5S-a ntocmit un raport adecvat al auditorului ca urmare a efecturii misiunii de audit al


componentelor individuale, elementelor specifice, conturilor sau altor aspecte ale

situaiilor financiare cuprinznd elementele de baz prezentate la ISA 805? Aceste elemente
se refer la:

a) Descrierea elementelor prevzute de ISA 700 "Formarea unei opinii i raportarea cu

privire la situaiile financiare";

b) Descrierea cadrului de raportare financiar aplicabil;

c) Explicaii privind responsabilitatea conducerii pentru determinarea acceptabilitii
cadrului de raportare financiar aplicat pentru ntocmirea situaiilor financiare, n

circumstanele date;

d) Inserarea unui paragraf de atenionare a utilizatorilor cu privire la faptul c

informaia financiar/componenta elementul special /aspectul din situaiile financiare este
ntocmit() n conformitate cu un cadru special, fcnd diferenierea dintre opinia asupra
acesteia i opinia asupra setului complet al situaiilor financiare.

6A fost exprimat o opinie clar n raportul de audit al componentei individuale, elementelor


specifice, conturilor sau altor aspecte ale situaiilor financiare, n acord cu cerinele
specifice ale pct. l4 din ISA 805 "Considerente speciale - Audituri ale componentelor

individuale ale situaiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte
ale situaiilor financiare"? Aceste considerente speciale se refer la urmtoarele aspecte:

a)Auditorul financiar nu trebuie s exprime o opinie nemodificat cu privire la o component


individual dintr-un set complet de situaii financiare, dac a exprimat o opinie contrar,
ori s-a aflat n imposibilitatea exprimrii unei opinii asupra setului complet al

situaiilor financiare ca ntreg, n conformitate cu ISA 705 "Modificri ale opiniei

raportului auditorului independent";

b)n cazul n care totui auditorul consider adecvat s exprime o opinie nemodificat asupra
acelui element, dei a exprimat o opinie contrar, ori s-a aflat n imposibilitatea

exprimrii unei opinii asupra setului complet al situaiilor financiare ca ntreg, auditorul
trebuie s documenteze c:

(i) un astfel de procedeu nu este interzis prin lege sau reglementri;

(ii) opinia asupra componentei, elementului este exprimat ntr-un raport al auditorului
care nu este publicat alturi de raportul auditorului care conine opinia contrar i,
(iii) elementul specific nu constituie o parte semnificativ a setului complet de situaii
financiare ale entitii.

c)Auditorul va considera adecvat s-i modifice opinia asupra unei componente individuale a
situaiilor financiare, prin introducerea unui paragraf explicativ, atunci cnd exist o
modificare a opiniei asupra setului complet al situaiilor financiare, formulat conform
ISA 706 "Paragrafele de Observaii i Paragrafele Explicative n raportul auditorului

independent".

69

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV,V, VII i VIII prezentate

n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

ANEXA 4
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de raportare cu privire la situaiile financiare
simplificate (ISA 810)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR,

crt. auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor de aplicare a ISQC1,
DA/
Standardelor Internaionale de Audit (ISA) 220, 810 i a celorlalte ISA relevante
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de raportare cu privire la situaiilefinanciare simplificate, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor
de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISA 810 sau cu alte standarde
relevante, precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale:situaiilor financiare auditate, ntocmite n conformitate cu ISA, semnate i tampilate
de conducerea entitii?

situaiilor financiare simplificate derivate din situaiile financiare auditate de

acelai auditor?

2Conine dosarul de audit scrisoarea misiunii de raportare cu privire la situaiilefinanciare simplificate, sau alt form de acord scris (Contractul de prestri servicii)
conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii"?

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheierea70

misiunii? Aceste rapoarte se refer la:Raportul auditorului independent cu privire la situaiile financiare simplificate,

ntocmit potrivit cerinelor ISA 810 "Misiuni de raportare cu privire la situaii

financiare simplificate";

Scrisoarea de comunicare ctre conducerea entitii a aspectelor reinute n funcionarea
sistemelor de contabilitate i de control intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor
n controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivele auditorului financiar? Aceste obiective, prevzute la pct. 3 din ISA 810,

constau n:

(a) S determine caracterul adecvat al acceptrii misiunii;

(b) Dac se angajeaz s raporteze cu privire la situaiile financiare simplificate:

(i) s i formeze o opinie cu privire la situaiile financiare simplificate, pe baza
unei evaluri a concluziilor formulate din probele obinute;

(ii) s i exprime opinia, n mod clar, ntr-un raport scris, care s conin i baza
pentru acea opinie.

2Conine scrisoarea misiunii de raportare cu privire la situaiile financiare simplificate


referiri cu privire la condiiile de acceptare a misiunii? Aceste condiii sunt:

a) Efectuarea de ctre acelai auditor financiar a auditului situaiilor financiare din care
deriv situaiile financiare simplificate. n caz contrar, aplicarea ISA 810 nu va oferi
probe adecvate i suficiente pe care s se bazeze opinia cu privire la situaiile financiare
simplificate (pct. 5 din ISA 810);

b) Determinarea faptului dac criteriile de selectare a informaiilor ce trebuie reflectate
n situaiile financiare simplificate asigur consecvena acestora, sub toate aspectele
semnificative, cu situaiile financiare din care deriv (un sumar fidel al situaiilor

financiare auditate);

c) Obinerea acordului scris al conducerii cu privire la termenii misiunii de raportare
asupra situaiilor financiare simplificate, prin care aceasta i asum rspunderea pentru:
- ntocmirea situaiilor financiare simplificate n conformitate cu criteriile aplicate;
- asigurarea disponibilizrii situaiilor financiare simplificate pentru utilizatorii

vizai;

- includerea raportului auditorului cu privire la situaiile financiare simplificate n
orice document care conine situaii financiare simplificate;

d) Stabilirea, mpreun cu conducerea, a formei opiniei ce urmeaz a fi exprimat cu privire
la situaiile financiare simplificate;

3A asigurat auditorul prezentarea adecvat n scrisoarea de misiune a naturii i identitii


situaiilor financiare simplificate ce trebuie furnizate i semnate de ctre conducerea
clientului de audit?

4Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire la forma


71

ateptat i coninutul raportului auditorului privind misiunea de audit ce trebuieelaborat, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit"?

5Conine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de pct. A 23 i A 24 din


ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? Aceste aspecte sunt:

- existena unui risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac auditul este
planificat i efectuat n conformitate cu ISA, datorit unor limitri inerente ale

auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului intern;

- orice restricie asupra rspunderii auditorului financiar (eventual n limita

onorariului), atunci cnd aceast posibilitate exist;

- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la evenimentele ulterioare care ar
putea influena situaiile financiare auditate;

- referiri privind bazele de la care pleac calcularea onorariului i orice aranjamente
legate de facturare.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII

1Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili, ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului
independent n desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

2A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform cerinelor ISA 300"Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

3A documentat auditorul n dosarul misiunii natura criteriilor de ntocmire a situaiilor


financiare simplificate, conform ISA 810 pct. A5? Aceste criterii pot fi:

- stabilite de ctre o organizaie autorizat;

- stabilite prin lege/ reglementri;

- elaborate de conducere

4A documentat auditorul acceptabilitatea criteriilor, n cazul n care acestea au foststabilite de conducere i msura n care acestea asigur calitatea situaiilor financiare
simplificate?

Criteriile acceptabile, n circumstanele date, vor genera situaii financiare simplificate
care:

a) prezint n mod adecvat natura lor simplificat i identific situaiile financiare
auditate. ISA 810 recomand titulatura: "Situaii financiare simplificate pregtite n baza
situaiilor financiare auditate pentru anul ncheiat la 31 decembrie 20x1";

72

b) descriu n mod clar de la cine sau unde sunt disponibile situaiile financiare auditate;
c) prezint n mod adecvat criteriile aplicate;

d) sunt corelate/pot fi recalculate n situaiile financiare auditate, n baza informaiilor
legate de acestea;

e) conin informaiile necesare i sunt la un nivel adecvat de agregare, astfel nct s nu
induc n eroare, n circumstanele date.

5A procedat auditorul conform pct. 7 din ISA 8l0, n sensul neacceptrii misiunii, n cazul
cnd auditorul a concluzionat c aceste criterii nu sunt acceptabile, sau c cei nsrcinai
cu guvernana nu i-au asumat responsabilitile prevzute la pct. 6 b) din ISA 810?

6A fost documentat "Agenda de lucru a ntlnirilor pentru planificare"?


7S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupra Listei de verificare a


planificrii?

BACTIVITATEA DE RAPORTARE PRIVIND SITUAIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE


1A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale


entitii auditate pentru fiecare element de bilan i din contul de profit i pierdere,
din cadrul situaiilor financiare simplificate i dac aceste politici contabile sunt n
conformitate cu Cadrul de raportare financiar cu privire la situaiile financiare

simplificate?

2A asigurat auditorul financiar ntocmirea documentaiei de audit astfel nct aceasta s


demonstreze satisfacerea cerinelor ISA 230 "Documentaia de audit"? Aceste cerine sunt:
(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor de audit desfurate n vederea

conformitii cu ISA i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor de audit i probelor de audit obinute; i

(iii) Aspectele semnificative care au reieit pe parcursul auditului i concluziile

formulate pe marginea acestora?

3A documentat auditorul financiar, n cadrul dosarului de audit, aplicarea procedurilor de


audit descrise mai jos, ca baz pentru opinia sa, conform cerinelor pct. 8 din ISA 810?
Aceste proceduri se refer la:

a) Evaluarea faptului dac situaiile financiare simplificate prezint n mod adecvat

sumarul naturii i identitatea situaiilor financiare;

b) Evaluarea faptului dac, atunci cnd situaiile financiare simplificate nu sunt nsoite
de situaiile financiare auditate, acestea descriu n mod clar:

(i) de la cine sau unde sunt disponibile situaiile financiare auditate;

(ii) legea sau reglementarea care specific faptul c situaiile financiare auditate nu
trebuie s fie puse la dispoziia utilizatorilor situaiilor financiare simplificate.
73

c) Evaluarea faptului dac situaiile financiare simplificate prezint n mod adecvatcriteriile aplicate;

d) Verificarea concordanei informaiilor legate de situaiile financiare simplificate cu
cele din situaiile financiare auditate;

e) Verificarea faptului dac situaiile financiare simplificate sunt pregtite n

concordan cu criteriile aplicate;

f) Evaluarea faptului dac, avnd n vedere scopul situaiilor financiare simplificate,
acestea conin informaiile necesare i dac sunt la un nivel de agregare adecvat, pentru a
nu induce n eroare utilizatorii, n circumstanele date;

g) Evaluarea faptului dac, situaiile financiare auditate sunt disponibile pentru

utilizatorii situaiilor financiare simplificate.

4A documentat auditorul financiar probele de audit aplicabile, obinute ca urmare aefecturii procedurilor de mai sus, cuprinse n Ghidul pentru un Audit de Calitate, adaptate
la circumstanele date, care s susin opinia sa?

Obiectivele i referinele concrete, pe fiecare seciune n parte, sunt prezentate n cadrul
procedurilor aferente activitii de audit al situaiilor financiare cu scop general.

5A documentat auditorul factorii care influeneaz gradul de disponibilitate a situaiilor


financiare auditate? Aceti factori pot fi:

- situaiile financiare simplificate descriu n mod clar de la cine, sau unde sunt

disponibile situaiile financiare auditate;

- situaiile financiare auditate sunt un document public;

- conducerea a stabilit un proces prin care utilizatorii situaiilor financiare simplificate
pot obine acces la situaiile financiare auditate.

6A asigurat auditorul existena n dosarul misiunii a tabelelor principale i a foilor de


lucru pentru toate seciunile aplicabile, prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate i
conformitatea acestora cu informaiile din situaiile financiare auditate?

7A respectat auditorul structura foilor de lucru (nume client, exerciiul auditat, data,
referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat, rezultat, concluzii, propuneri,
semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a verificatorului)?

8A fost obinut Declaraia scris, semnat de conducerea entitii, conform ISA 580

"Declaraii scrise", pentru asumarea responsabilitii acesteia pentru ntocmirea

situaiilor simplificate, derivate din situaiile financiare auditate de ctre acelai

auditor financiar?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat firma de audit Finalizarea auditului?74

2S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
exprimrii opiniei de audit, conform ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului

independent i desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

3n cazul n care auditorul concluzioneaz c este adecvat o opinie nemodificat, a ales


auditorul una din formele recomandate de pct. 9 din ISA 810? Aceste forme pot fi:

(a) situaiile financiare simplificate sunt, sub toate aspectele semnificative, n

conformitate cu criteriile aplicabile; sau

(b) situaiile financiare simplificate reprezint un sumar al situaiilor financiare

auditate, n conformitate cu criteriile aplicabile.

4A aplicat auditorul procedurile indicate de pct. 10 din ISA 810, n cazul existenei altei
forme de opinie nemodificat, impus de lege/reglementri? Aceste cerine se refer la:
- aplicarea procedurilor descrise la pct. 8 din ISA 810;

- includerea de explicaii suplimentare n raportul auditorului.

5A procedat auditorul conform prevederilor pct. 11 din ISA 810, neacceptnd misiunea, n
cazul n care o lege/reglementare impune exprimarea n ali termeni a opiniei cu privire la
situaiile financiare simplificate, iar aplicarea de proceduri suplimentare nu determin
atenuarea eventualelor nenelegeri?

6A menionat auditorul financiar, n cazul ncheierii raportului privind situaiilefinanciare simplificate ulterior raportului asupra situaiilor financiare auditate, c cele
dou seturi de situaii financiare nu reflect efectele sau evenimentele petrecute ulterior
datei raportului asupra situaiilor financiare auditate? (Potrivit A 10 i pct. 12 din

ISA 810 auditorul nu trebuie s obin probe de audit suplimentare cu privire la situaiile
financiare auditate, sau s raporteze cu privire la efectele evenimentelor produse dup data
raportului de audit asupra situaiilor financiare din care au derivat situaiile financiare
simplificate)

7S-a ntocmit un raport cu privire la situaiile financiare simplificate, care s conin


elementele prevzute la pct. 14 din ISA 810? Aceste elemente sunt:

a) Titlul, care s indice n mod clar c raportul este emis de un auditor independent;
b) Destinatarul/Dac destinatarul este altul dect al situaiilor financiare auditate,

auditorul va evalua gradul de adecvare al folosirii unui destinatar distinct;

c) Paragraful introductiv, care cuprinde:

- identificarea situaiilor financiare simplificate pe baza crora auditorul raporteaz;
- identificarea situaiilor financiare auditate;

- referirea la raportul auditorului i opinia nemodificat exprimat referitor la situaiile
financiare auditate;

- referirea la faptul c situaiile financiare simplificate nu reflect efectele unor

evenimente care au avut loc dup data raportului auditorului, pn la data raportrii cu
privire la situaiile financiare simplificate;

75

- o declaraie care s indice faptul c situaiile financiare simplificate nu conin toate


prezentrile cerute de cadrul de raportare financiar aplicat n pregtirea situaiilor
financiare auditate.

d) Descrierea responsabilitii conducerii pentru pregtirea situaiilor financiare

simplificate n conformitate cu criteriile aplicabile;

e) Declaraie privind responsabilitatea auditorului pentru exprimarea unei opinii cu privire
la situaiile financiare simplificate, pe baza procedurilor impuse de ISA 810;

f) Paragraful cuprinznd opinia;

g) Semntura auditorului;

h) Data raportului auditorului;

i) Adresa auditorului.

8S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul, pentru discutarea problemelor


constatate n realizarea misiunii de raportare cu privire la situaiile financiare

simplificate?

9Este corelat data raportului cu privire la situaiile financiare simplificate cu:- data la care auditorul a primit declaraia conducerii prin care i asum rspunderea
pentru pregtirea situaiilor financiare simplificate; i

- data raportului auditorului cu privire la situaiile financiare auditate?

10A fost exprimat o opinie clar n raportul cu privire la situaiile financiaresimplificate, corelat cu opinia asupra situaiilor financiare auditate, conform cerinelor
specifice ale ISA 810?

Aceste cerine specifice difer n funcie de natura opiniei, astfel:

a)A nscris auditorul, n raportul cu privire la situaiile financiare simplificate,elementele suplimentare prevzute de pct. l7 din ISA 8l0, n situaia cnd raportul de audit
conine o opinie modificat, conform ISA 705 "Modificri ale opiniei raportului auditorului
independent" sau un paragraf de observaii sau un paragraf explicativ, conform ISA 706

"Paragrafele de observaii i paragrafele explicative n raportul auditorului independent"?


Aceste elemente suplimentare constau n:

meniunea faptului c raportul auditorului privind situaiile financiare auditate conine
o opinie cu rezerve, un paragraf de observaii sau un paragraf explicativ;

descrierea bazei pentru opinia modificat cu privire la situaiile financiare auditate;
descrierea efectului acestui fapt asupra situaiilor financiare simplificate.

b)A nscris auditorul, n raportul cu privire la situaiile financiare simplificate,elementele suplimentare prevzute de pct. l8 din ISA 8l0, n situaia cnd auditorul a
exprimat o opinie contrar, ori s-a aflat n imposibilitatea exprimrii unei opinii asupra
situaiilor financiare auditate?Aceste elemente suplimentare constau n:

meniunea faptului c raportul auditorului privind situaiile financiare auditate conine
76

o opinie contrar sau imposibilitatea exprimrii unei opinii;descrierea bazei pentru opinia modificat cu privire la situaiile financiare auditate;
consemnarea faptului c, n situaia dat, este inadecvat s exprime o opinie cu privire
la situaiile financiare simplificate (negarea opiniei)?

c)A considerat auditorul adecvat s exprime o opinie contrar cu privire la situaiilefinanciare simplificate, dac situaiile financiare simplificate nu sunt consecvente, sub
toate aspectele semnificative, cu situaiile financiare auditate, n conformitate cu

criteriile aplicabile, iar conducerea nu accept s fac schimbrile necesare?

11A restricionat auditorul distribuirea sau folosirea raportului cu privire la situaiile


financiare simplificate, atunci cnd situaiile financiare auditate sunt pregtite n

conformitate cu un cadru de raportare cu scop special, avnd un cadru mai restrns al

utilizatorilor?

12A menionat auditorul financiar, n raportul su, conform ISA 805, pct. 21, msura n care
este rezonabil omisiunea datelor comparative, n funcie de natura i obiectivul

situaiilor financiare simplificate, criteriile aplicabile i nevoile utilizatorilor vizai
ai situaiilor financiare simplificate?

13A solicitat auditorul n scris, clientului de audit s prezinte, difereniat de situaiile


financiare simplificate, orice informaie financiar neauditat? n caz contrar a menionat
n Raport c acesta nu acoper asemenea informaii neauditate?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat rezult

unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n

structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului

Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII prezentate

n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

ANEXA 5
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITII
misiunilor de revizuire a situaiilor financiare
(ISRE 2400)

77

Nr. Obiective de revizuire a calitii misiunilor de revizuire a situaiilor financiare,


crt.desfurate de ctre membrii CAFR, auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor DA/
referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC 1 i a Standardului Internaional pentru
NU

misiuni de revizuire (ISRE) 2400

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de revizuire a situaiilor financiare, pe


baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii,
precum i a concordanei acestora cu ISRE 2400*1) sau cu alte standarde relevante, precum i

cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC


AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaiilor financiare, aprobate de AGA,

ntocmite potrivit prevederilor cadrului de raportare financiar aplicabil, semnate i
tampilate de conducerea societii i nregistrate la Registrul Comerului?

2Este anexat la dosarul misiunii o copie a Raportului auditorului independent, emis de ctre
auditorul financiar al entitii n legtur cu situaiile financiare supuse revizuirii unui
auditor financiar?

3Conine dosarul de audit scrisoarea misiunii de revizuire sau alt form de acord scris
(Contractul de prestri servicii), conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii"
care confirm acceptarea de ctre auditor a numirii lui i ajut la prevenirea

nenelegerilor privind unele aspecte (obiectivele, aria de aplicabilitate a misiunii, aria
de cuprindere a responsabilitilor auditorului, forma raportului)?

Potrivit ISRE 2400 pct. 2 "ndrumrile din ISA i pot fi utile auditorului n aplicarea
prezentului ISRE.

4Conine dosarul de audit Raportul de revizuire a situaiilor financiare, ntocmit potrivit


cerinelor ISRE 2400 "Misiuni de revizuire a situaiilor financiare"?

BTERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE


1Definete scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii obiectivul misiunii derevizuire a situaiilor financiare? Acesta const n identificarea de ctre auditor, pe baza
procedurilor aplicate, care nu ofer toate probele cerute ntr-un audit, a unor aspecte care
l determin s cread c situaiile financiare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele

semnificative, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil

(ISRE 2400-pct. 3).

78

2Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la principalele clauze


prevzute de paragraful 12 din ISRE 2400? Acestea constau n:

a) Obiectivul misiunii de revizuire a situaiilor financiare;

b) Responsabilitatea conducerii pentru ntocmirea i prezentarea adecvat a situaiilor
financiare;

c) Domeniul de aplicare a revizuirii, respectiv procedurile necesare desfurrii unei
revizuiri a situaiilor financiare determinate de auditor innd cont de cerinele ISRE
2400, ale organismelor profesionale relevante, legislaie i reglementri i, dup caz, la
termenii misiunii (ISRE 2400 pct. 8);

d) Accesul fr restricii la orice evidene, documentaii i orice informaii solicitate n
legtur cu revizuirea;

e) Un model din Raportul care se preconizeaz a fi predat;

f) Faptul c nu este sigur c misiunea va prezenta erorile, actele ilegale sau alte

neregulariti, de exemplu, fraude sau delapidri care ar putea exista.

g) O declaraie conform creia nu se desfoar un audit i nu va fi exprimat o opinie de
audit.

h) Precizarea faptului c, misiunea de revizuire nu va satisface cerinele legale sau ale
prilor tere, aferente unui audit, furniznd un nivel moderat de asigurare, de natura unei
asigurri negative, potrivit pct. 9 din ISRE 2400.

3A asigurat auditorul financiar, n cazul ncheierii de contracte/convenii cu alipracticieni sau experi, concordana acestora cu termenii misiunii de revizuire, astfel
nct auditorul financiar s concluzioneze c activitatea respectiv este adecvat

scopurilor revizuirii? (pct. 16 din ISRE 2400)

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII DE REVIZUIRE


1Au fost documentate de ctre auditorul financiar aspectele legate de independen, conform
cerinelor Codului etic al profesionitilor contabili, pct. 4 din ISRE 2400?

2A fost documentat de auditorul financiar revizuirea/ actualizarea cunoaterii generale a


activitii clientului, incluznd considerente cu privire la organizarea entitii,

sistemele de contabilitate ale entitii, caracteristicile operaionale ale acesteia, natura
activelor, datoriilor, veniturilor i cheltuielilor sale?

3S-au stabilit sarcinile ce pot fi ndeplinite de ctre client, de exemplu ntocmirea unor
situaii cuprinznd componena soldurilor conturilor?

79

4S-a determinat bugetul de timp al misiunii i dac acesta s-a alocat echipei de audit?

5A ntocmit auditorul un plan de abordare a activitii de revizuire, astfel nct sefectueze o misiune eficient?

6A fost documentat calcularea pragului de semnificaie conform cerinelor pct. 19 din ISRE
2400 i ISA 320 "Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"?

7A fost documentat evaluarea riscului inerent?


8A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ att la nivelul


situaiilor financiare, ct i la nivel de afirmaii pentru clase de tranzacii, solduri ale
conturilor?

9A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiuneaeantionului i a intervalului de eantionare?

10A fost documentat existena i evaluarea sistemului contabil i de control intern alclientului de revizuire?

11Dup caz, au fost considerate rezultatele din activitatea altui auditor sau a unui expert n
condiiile pct. 16 din ISRE 2400?

12A ntocmit auditorul financiar agenda de lucru a ntlnirilor cu clientul pentru planificare
i a discuiilor cu echipa misiunii?

BACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAIILOR FINANCIARE

1A fost ntocmit dosar de lucru, care s conin documentarea aspectelor importante nfurnizarea probelor care susin raportul de revizuire, precum i probele conform crora
misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRE 2400 i termenii misiunii, conform

cerinelor pct. 21 din ISRE 2400?

2S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul?


80

3A fost aplicat de ctre auditor raionamentul profesional n determinarea naturii,momentului i ariei de cuprindere specifice a procedurilor de revizuire efectuate, innd
seama de aspectele prevzute la pct. 18 din ISRE 2400? Aceste aspecte sunt:

a) Cunoaterea afacerii i a principiilor contabile i a practicilor din sectorul n care
opereaz entitatea;

b) Sistemele contabile ale entitii;

c) Msura n care un element particular este influenat de raionamentul conducerii;

d) Pragul de semnificaie al tranzaciilor i soldurilor conturilor.

4Sunt incluse n procedurile de revizuire utilizate elementele prevzute de paragraful 20 din


ISRE 2400? Aceste elemente sunt:

a)Obinerea unei nelegeri a activitilor entitii i a sectorului de activitate n care


aceasta opereaz;

b)Intervievri cu privire la principiile i practicile contabile ale entitii;


c)Intervievri cu privire la procedurile entitii n legtur cu nregistrarea, clasificarea,


sintetizarea tranzaciilor, acumularea de informaii n vederea prezentrii lor n

situaiile financiare i ntocmirea situaiilor financiare;

d)Intervievri cu privire la toate aseriunile/afirmaiile semnificative din situaiilefinanciare;

e)Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaiile i elementele individuale


care par neobinuite. Astfel de proceduri includ:o Compararea situaiilor financiare cu situaiile din perioadele anterioare;

o Compararea situaiilor financiare cu rezultatele anticipate i poziia financiar;

o Studiul relaiilor dintre elementele situaiilor financiare care se ateapt s fie n
conformitate cu un model previzionat bazat pe experiena entitii sau pe normele sectorului
de activitate.

5Au fost luate n considerate de auditor tipurile de aspecte care cer ajustri contabile n
perioadele anterioare? Aceste aspecte sunt:

Intervievri cu privire la msurile luate la ntlnirile acionarilor, ale Consiliului de


Administraie, comitetelor CA i la alte ntlniri, care pot afecta situaiile financiare;
Citirea situaiilor financiare pentru a stabili dac, pe baza informaiilor de care ia
cunotin auditorul, situaiile financiare par s fie n conformitate cu baza de

contabilitate indicat;

Obinerea de rapoarte de la ali auditori, care au fost angajai pentru a audita sau

81

revizui situaiile financiare ale componentelor entitii;Interogarea persoanelor responsabile de aspectele financiare i contabile privind cum
sunt:

o Dac au fost nregistrate toate tranzaciile;

o Dac situaiile financiare au fost ntocmite n concordan cu baza de contabilitate
indicat;

o Modificri ale activitilor entitii i ale principiilor i practicilor contabile;
o Aspecte n legtur cu care au aprut ntrebri pe parcursul aplicrii procedurilor
anterioare;

o Obinerea de declaraii scrise din partea conducerii, conform ISA 580 "Declaraii
scrise" cnd acest lucru se consider adecvat.

6Au fost utilizate procedurile ilustrative detaliate care pot fi efectuate ntr-o misiune de
revizuire a situaiilor financiare, descrise n lista ilustrativ (anexa 2 la ISRE 2400)?
Aceste proceduri sunt:

Proceduri de ordin general (20 proceduri);

Proceduri pentru revizuirea unor elemente specifice (70 proceduri), cum sunt:

o numerar, creane, stocuri, plasamente, mijloace fixe i amortizarea, cheltuieli n
avans, imobilizri necorporale i alte active (40 proceduri);

o mprumuturi, datorii comerciale, obligaii angajate i datorii contigente

(17 proceduri);

o venituri i alte taxe, evenimente ulterioare, litigii, capitalul propriu (13 proceduri)

7A documentat auditorul, n funcie de natura misiunii, cerinele specifice ale fiecrei


seciuni aplicabile, din Ghidul pentru un Audit de Calitate? Obiectivele i referinele
concrete, pe fiecare seciune n parte, sunt prezentate n cadrul procedurilor aferente
activitii de audit al situaiilor financiare.

8A asigurat auditorul utilizarea unui sistem de refereniere adecvat care s permit evidena
probelor misiunii de revizuire?

9A asigurat auditorul financiar verificarea calculelor matematice i existena unui sistem de


bifare?

10A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data
desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a celui
care a revizuit)?

11S-a interesat auditorul cu privire la evenimentele ulterioare datei situaiilor financiare,


care pot necesita ajustare sau prezentare n situaiile financiare?Conform cerinelor pct. 21 din ISRE 2400 i ISA 560 "Evenimente ulterioare", auditorul nu
are nici o responsabilitate de a efectua proceduri de identificare a evenimentelor ce au loc
82

dup data raportului de revizuire.


12A efectuat auditorul proceduri suplimentare sau mult extinse, pentru a putea exprima o

asigurare negativ, sau a se confirma c se cere necesitatea unui raport modificat, n cazul
n care acesta are motive s cread c informaiile care fac obiectul revizuirii pot fi
denaturate n mod semnificativ? (pct. 22 din ISRE 2400).

CFINALIZAREA MISIUNII DE REVIZUIRE


1S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul?Agenda ntlnirii este discutarea:punctelor finale ale revizuirii;

evenimentelor ulterioare datei bilanului;

raportului de revizuire.

2A documentat auditorul Finalizarea auditului"?


3Au fost revizuite i evaluate de ctre auditor concluziile ce reies din probele obinute ca
baz a exprimrii unei asigurri negative?

4A evaluat auditorul, pe baza activitii desfurate, dac oricare din informaiile obinute
pe parcursul revizuirii indic faptul c situaiile financiare nu ofer o imagine fidel n
conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil?

5S-a ntocmit un raport de revizuire, care s conin o form clar scris a certificrii
asigurrii negative (Seciunea 14 "Raportul de audit", adaptat), care cuprinde elementele
de baz prevzute de paragraful 26 din ISRE 2400? Aceste elemente sunt:

a)Titlul (Raportul auditorului independent);


b)Destinatarul

c)Paragraful de deschidere/introductiv, cuprinznd:(i) Identificarea situaiilor financiare asupra crora s-a fcut revizuirea;

(ii) O declaraie privind responsabilitatea conducerii entitii pentru elaborarea


situaiilor financiare i responsabilitatea auditorului pentru:


- Planificarea i efectuarea revizuirii cu scepticism profesional;


- Obinerea de probe suficiente i adecvate pentru a putea formula concluzii.

83

d)Un paragraf ce cuprinde domeniul de aplicare, descriind natura revizuirii, i incluznd:


(i) O declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRE 2400

aplicabil misiunilor de revizuire, sau alte standarde sau practici naionale


relevante;

(ii) O declaraie a faptului c revizuirea este limitat la interogri i proceduri

analitice;

(iii) O declaraie c nu a fost efectuat un audit, c procedurile ntreprinse ofer o

asigurare mai redus dect un audit i c nu este exprimat o opinie de audit.

e)Declaraia de asigurare negativ;


f)Data emiterii raportului, care nu trebuie s fie alta dect data aprobrii situaiilor

financiare;

g)Adresa auditorului;

h)Semntura auditorului.

6A fost respectat, n circumstanele date, forma declaraiei de asigurare negativ cuprins


n raportul de revizuire, conform cerinelor pct. 27 din ISRE 2400?

Aceste circumstane pot fi:

a) Exprimarea unei asigurri negative:

Conine raportul de revizuire meniunea c n timpul revizuirii nimic nu a atras atenia
auditorului pentru a-l determina s cread c situaiile financiare nu ofer o imagine
fidel, sub toate aspectele semnificative, n conformitate cu cadrul general de raportare
financiar aplicabil?

b) Exprimarea unei asigurri negative modificate, dac anumite aspecte au atras atenia
auditorului c deterioreaz imaginea fidel:

n raportul de revizuire sunt descrise aceste aspecte, cu cuantificarea efectelor posibile
asupra situaiilor financiare, i sunt operate modificrile corespunztoare a asigurrii
negative, care pot fi:

Exprimarea unei rezerve n privina asigurrii negative oferite, sau

Inserarea n raportul de revizuire a unei declaraii contrare, din care s rezulte c
situaiile financiare nu ofer o imagine fidel, n conformitate cu cadrul general de
raportare financiar;

c) Dac exist o limitare semnificativ a domeniului de aplicare a misiunii:

n raportul de revizuire este descris limitarea i este exprimat o declaraie

corespunztoare asupra asigurrii negative? Aceast concluzie, potrivit cerinelor

paragrafului 27 din ISRE 2400 poate fi:

O opinie cu rezerve asupra asigurrii negative privind posibila ajustare a situaiilor
financiare care ar fi putut fi determinat ca fiind necesar dac limitarea nu ar fi

existat, sau

Nu se ofer nici o asigurare, atunci cnd posibilul efect al limitrii este att de

84

semnificativ i cuprinztor nct auditorul conchide c nu poate fi oferit nici un nivel de


asigurare.

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV,V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

*1) ISRE 2400 Misiuni de revizuire a situaiilor financiare" (pct. 2): ndrumrile din ISA-uri i pot fi
utile practicianului n aplicarea acestui ISRE

ANEXA 6
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITII
misiunilor de revizuire a situaiilor financiare
interimare efectuat de un auditor independent al
entitii (ISRE 2410)

Nr. Obiective de revizuire a calitii misiunilor de revizuire a situaiilor financiare


crt.interimare, desfurate de ctre membrii CAFR, auditori financiari, pe baza politicilor i DA/
procedurilor referitoare la aplicarea ISQC1, ISA 220, i a Standardului Internaional NU
pentru misiuni de revizuire a situaiilor financiare interimare efectuat de un auditor

independent al entitii (ISRE) 2410

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de revizuire a informaiilor financiareinterimare, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri
de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISRE 2410 sau cu alte standarde relevante,
precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaiilor financiare interimare, ntocmite
potrivit prevederilor cadrului de raportare financiar aplicabil, semnate i tampilate de
conducerea entitii?

85

2Este anexat la dosarul misiunii Raportul auditorului independent, emis de ctre auditorul
financiar al entitii pentru setul complet de situaii financiare anuale din exerciiul
anterior?

3Conine dosarul misiunii contractul de prestri servicii/ scrisoarea misiunii de revizuire a


situaiilor financiare interimare, precum i numirea auditorului financiar independent de
ctre Comitetul de Audit/AGA, conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie 2008

privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiareanuale consolidate?

n cazul n care practicianul nu este auditorul societii, acesta va efectua revizuirea
informaiilor interimare conform ISRE 2400 "Misiuni de revizuire a situaiilor financiare".

4Conine dosarul misiunii Raportul de revizuire a situaiilor financiare interimare ntocmit


de un auditor al societii i prezentat conducerii societii?

BTERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE A SITUAIILOR FINANCIARE INTERIMARE


1Conine scrisoarea misiunii referiri la principiile generale ale unei misiuni de revizuire a
situaiilor financiare interimare? Aceste principii sunt:

- Respectarea cerinelor etice aplicabile auditului situaiilor financiare anuale ale

entitii;

- Implementarea procedurilor de control al calitii aplicabile misiunii individuale

(responsabilitatea conducerii pentru calitate, cerine etice, acceptarea i continuarea
relaiei cu clientul, desemnarea echipelor, performana misiunii, monitorizarea);

- Planificarea i realizarea misiunii cu scepticism profesional, admind posibilitatea
necesitii unor ajustri pentru a putea prezenta o imagine fidel.

2Definete scrisoarea misiunii obiectivul misiunii de revizuire a situaiilor financiare


interimare, respectiv acela de a se permite auditorului s exprime o concluzie, n care s
precizeze dac, pe baza revizuirii, auditorul a sesizat aspecte care l determin s

considere c situaiile financiare interimare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele

semnificative, n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil?

(ISRE 2410-pct. 7)

3Face referire scrisoarea misiunii de revizuire a situaiilor financiare interimare ladomeniul de aplicare al ISA 2410, care este mult mai redus dect al unui audit n

conformitate cu ISA?

O revizuire const n realizarea de intervievri persoanelor responsabile de aspectele
financiar-contabile i n aplicarea unor proceduri analitice, dar nu furnizeaz o baz

pentru exprimarea unei opinii, ca n cazul unui audit.

86

4Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la principalele clauze


prevzute de paragraful 11 din ISRE 2410 (Termenii misiunii)?

Acestea constau n:

a)Obiectivul misiunii de revizuire a situaiilor financiare interimare;


b)Domeniul de aplicabilitate a revizuirii situaiilor financiare interimare;


c)Responsabilitatea conducerii cu privire la:informaiile financiare interimare;

stabilirea i meninerea unui control intern relevant pentru ntocmirea informaiilor
financiare interimare;

furnizarea la cererea auditorului, a tuturor nregistrrilor i a situaiilor financiare
aferente.

d)Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaraii scrise, care s susin declaraiile


date verbal pe parcursul revizuirii, precum i declaraiile ce exist n mod implicit n
nregistrrile entitii;

e)Forma i coninutul preliminar al raportului ce urmeaz a fi ntocmit, inclusiv identitatea


destinatarului raportului;

f)O declaraie conform creia, misiunea de revizuire poate aduce n atenia auditorului

aspecte semnificative care pot afecta informaiile financiare interimare, dar nu furnizeaz
toate probele necesare ntr-un audit. Ca urmare nu va fi exprimat o opinie de audit;

g)Acceptul conducerii ca, atunci cnd un document coninnd situaii financiare interimare
indic faptul c informaiile financiare interimare au fost revizuite de auditorul

entitii, raportul de revizuire s fie inclus n document.

5S-au precizat n scrisoarea misiunii sarcinile ce pot fi ndeplinite de client, de exemplu


ntocmirea unor situaii cuprinznd componena soldurilor conturilor?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

87

APLANIFICAREA MISIUNII

1Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili, pct. 4 din ISRE 2410?

2A fost documentat de ctre auditor, actualizarea cunoaterii generale a activitiiclientului, inclusiv a controlului intern, conform ISA 315 "nelegerea entitii i a
mediului su i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ"? Scopul acestei

documentri este sprijinirea auditorului n planificarea i realizarea misiunii, astfel
nct auditorul s fie capabil:

a) s identifice tipurile de denaturri semnificative poteniale;

b) s selecteze ntrebrile, procedurile analitice i alte proceduri de revizuire care vor
furniza o baz pentru raportarea concluziei revizuirii.

3S-au efectuat procedurile pentru actualizarea nelegerii entitii i a mediului su,


inclusiv a controlului su intern, recomandate de pct. 15 din ISRE 2410?

Aceste proceduri sunt:

- citirea documentaiei privind auditul anului precedent i revizuirile perioadelor

interimare precedente;

- luarea n considerare a riscurilor semnificative, inclusiv a riscului de eludare a

controlului intern al conducerii;

- studierea situaiilor financiare anuale cele mai recente i a celor interimare,

comparabile, din perioada precedent;

- analizarea pragului de semnificaie referitor la cadrul de raportare financiar aplicabil;
- analizarea naturii denaturrilor semnificative corectate i necorectate din anii

precedeni;

- analizarea aspectelor semnificative contabile i de raportare, precum deficienele

sistemului de control intern;

- analizarea rezultatelor auditurilor interne;

- intervievarea conducerii cu privire la:

o evaluarea riscului ca situaiile financiare interimare s fie denaturate semnificativ
urmare a fraudei;

o efectul schimbrilor intervenite n activitatea entitii;

o schimbrile n controlul intern;

o consecvena politicilor contabile.

4A determinat auditorul natura procedurilor de revizuire care trebuie aplicate asupracomponentelor, bugetul de timp al misiunii i dac acesta s-a alocat echipei de audit,

Pct 16 din ISRE 2410?

5A fost documentat calcularea pragului de semnificaie conform cerinelor pct. 19 dinISRE 2400?

6A fost documentat evaluarea riscului inerent?88

7A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ att la nivelul


situaiilor financiare, ct i la nivel de afirmaii pentru clase de tranzacii, solduri
ale conturilor?

8A fost documentat existena i evaluarea sistemului contabil i de control intern alclientului de audit conform cerinelor pct. 17 din ISRE 2410?

9Au fost luate n considerare rezultatele din activitatea auditorului precedent, atunci cnd
auditorul entitii a fost numit recent i nu a executat nc un audit al situaiilor

financiare, Pct 18 din ISRE 2410?

10S-a ntocmit agenda de lucru a ntlnirilor cu clientul pentru planificare i a discuiilor


cu echipa misiunii?

BACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAIILOR FINANCIARE INTERIMARE


1A fost ntocmit dosarul de lucru, care s conin documentaia de revizuire, care s fie
suficient i adecvat pentru a furniza probe care s ateste c revizuirea a fost realizat
n conformitate cu ISRE 2410 i cerinele legale i de reglementare aplicabile?

(pct. 64 din ISRE 2410 i ISA 230)

2S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul?


3Conine dosarul de revizuire a informaiilor financiare interimare probe conform crora


situaiile financiare interimare corespund sau se reconciliaz cu nregistrrile contabile
aferente (pct. 25 ISRE 2410)?

4Au fost realizate de ctre auditor procedurile prevzute la pct. 21 din ISRE 2410?

Aceste proceduri se efectueaz prin intervievri i se refer la:

a)Citirea minutelor edinelor acionarilor, a persoanelor nsrcinate cu guvernana, pentru


identificarea aspectelor ce pot afecta informaiile financiare interimare; Efectuarea de
intervievri n cazurile n care minutele edinelor nu sunt disponibile;

b)Analizarea efectului aspectelor ce pot aduce modificri raportului de audit sau derevizuire, sau a ajustrilor contabile necorectate n cadrul auditului precedent sau al
revizuirilor precedente;

89

c)Comunicarea cu ali auditori care efectueaz revizuiri ale situaiilor financiare interimare
raportate de componentele semnificative ale entitii;

d)Intervievarea membrilor conducerii responsabili cu aspectele financiar-contabile cu privire


la urmtoarele aspecte:

o dac informaiile financiare interimare au fost ntocmite i prezentate n conformitate
cu cadrul de raportare financiar aplicabil;

o dac au existat modificri cu privire la principiile de contabilitate/la metodele de
aplicare a acestora;

o dac oricare dintre tranzaciile noi a necesitat aplicarea unor metode de contabilitate
noi;

o dac informaiile financiare interimare conin denaturri necorectate cunoscute;

o situaii complexe sau neobinuite, combinaii de afaceri sau nlturarea unui segment
de activitate;

o ipoteze de lucru semnificative, relevante pentru msurarea valorii juste sau

prezentrile de informaii;

o dac tranzaciile cu pri afiliate au fost contabilizate n mod corespunztor i

menionate n informaiile financiare interimare;

o schimbri semnificative n cadrul angajamentelor i obligaiilor contractuale;

o schimbri semnificative ale datoriilor contingente, inclusiv litigii sau despgubiri;
o conformitatea cu datoriile ce implic clauze restrictive;

o aspecte asupra crora au fost ridicate semne de ntrebare n cursul aplicrii

procedurilor de revizuire;

o tranzacii semnificative care au avut loc n ultimele zile ale perioadei interimare,
sau n primele zile ale perioadei urmtoare;

o informaii referitoare la o fraud/suspiciunea de fraud, aceasta implicnd:

- conducerea;

- angajaii cu rol important n controlul intern;

o alte cazuri n care frauda ar putea avea efect semnificativ asupra informaiilor

financiare interimare;

o informaii despre orice nerespectare a legii sau reglementrilor, care ar putea avea
efect semnificativ asupra informaiilor financiare interimare;

e)Aplicarea procedurilor analitice asupra informaiilor financiare interimare, pentru aidentifica relaiile i elementele individuale neobinuite, care pot reflecta o denaturare
semnificativ. Aceste proceduri pot include:

o Compararea situaiilor financiare interimare cu situaiile din perioadele anterioare;
o Compararea situaiilor financiare interimare curente cu informaiile non-financiare
relevante;

o Compararea indicilor i a indicatorilor perioadelor interimare curente cu cei ai

entitilor din acelai sector de activitate;

o Compararea elementelor din situaiile financiare interimare curente cu cele din

perioadele anterioare (cheltuieli pe categorii, ca procent din vnzri, active pe

categorii, ca procent din activele totale, modificri procentuale n ce privete

vnzri, creane etc);

o Compararea datelor dezagregate (pe perioade, pe baza locaiei, a liniei de

90

fabricaie etc.)

f)Parcurgerea informaiilor financiare interimare i analizarea oricrui aspect care l face


pe auditor s considere c acestea nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative,
conform cadrului de raportare financiar aplicabil.

5A documentat auditorul, n funcie de natura misiunii, cerinele specifice ale fiecrei


seciuni aplicabile, din Ghidul pentru un Audit de Calitate? Obiectivele i referinele
concrete, pe fiecare seciune n parte, sunt prezentate n cadrul procedurilor aferente
activitii de audit al situaiilor financiare.

6A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, perioada interimar, data
desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a verificatorului)?

7A efectuat auditorul intervievarea conducerii cu privire la evenimentele ulterioare, pn la


data raportului de revizuire, care pot necesita ajustri ale situaiilor financiare

interimare, sau prezentri n aceste situaii?

Conform cerinelor pct. 26 din ISRE 2400 i ISA 560 "Evenimente ulterioare", auditorul nu
are nici o responsabilitate de a efectua proceduri de identificare a evenimentelor ce au loc
dup data raportului de revizuire.

8A documentat auditorul procedurile specifice n cazul identificrii unor condiii ce pun la


ndoial capacitatea entitii de a continua activitatea?

Aceste proceduri specifice constau n:

- intervievarea conducerii despre planurile de viitor, bazate pe evaluarea principiului
continuitii;

- analiza caracterului adecvat al prezentrii acestor aspecte n cadrul situaiilor

financiare interimare.

9n cazul n care auditorul are motive s cread c informaiile care fac obiectul

revizuirii pot fi denaturate n mod semnificativ, a efectuat acesta proceduri suplimentare,
pentru a putea formula o concluzie n cadrul raportului de revizuire, conform pct. 29 din
ISRE 2410?

Ex.: discuii cu personalul superior, citirea contractului etc.

10A evaluat auditorul, att individual ct i n ansamblu, dac denaturrile necorectate pe


care le-a sesizat sunt semnificative pentru situaiile financiare interimare, n raport cu
pragul de semnificaie, pct 30 din ISRE 2410?

11A obinut auditorul declaraia scris a conducerii, conform ISA 580 "Declaraii scrise"?
91

12Au fost cuprinse n declaraia scris aspectele prevzute de ISRE 2410, pct. 34, potrivit
crora conducerea confirm c:

a) i asum responsabilitatea de a concepe i implementa un control intern pentru

prevenirea i detectarea fraudei i erorii;

b) informaiile interimare sunt ntocmite i prezentate conform cadrului de raportare

financiar aplicabil;

c) efectul denaturrilor nsumate de auditor n timpul revizuirii nu este semnificativ
pentru situaiile financiare interimare considerate n ansamblu;

d) au fost prezentate auditorului toate cazurile de fraud sau suspiciune de fraud

cunoscute;

e) au fost prezentate auditorului rezultatele evalurii proprii a riscurilor de denaturare
semnificativ a situaiilor financiare interimare ca urmare a fraudei;

f) au fost prezentate auditorului toate cazurile de nerespectare a legislaiei i

reglementrilor;

g) au fost prezentate auditorului toate evenimentele semnificative care au avut loc ntre
data ncheierii bilanului i data raportului de revizuire, care pot necesita ajustri sau
prezentri n informaiile financiare interimare?

13A discutat auditorul cu conducerea despre eventualele inconsecvene constatate n celelalte


informaii anexate la informaiile financiare interimare, pct. 36 din ISRE 2410?

(ex.: raportul administratorilor)

14A documentat auditorul comunicarea ctre persoanele nsrcinate cu guvernana a aspectelor

sesizate, ca rezultat al revizuirii situaiilor financiare interimare, care l fac sconsidere c este necesar o modificare substanial a situaiilor financiare interimare,
pct. 38 din ISRE 2410?

15n cazul n care persoanele nsrcinate cu guvernana nu au rspuns corespunztor ndecursul unei perioade rezonabile, a luat auditorul msurile prevzute de pct. 40 din

ISRE 2410? Aceste msuri pot fi:

a) modificarea raportului;

b) analiza posibilitii de a se retrage din misiune;

c) analiza posibilitii de a demisiona din numirea ca auditor al situaiilor financiare
anuale.

CFINALIZAREA MISIUNII DE REVIZUIRE


1S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul? Agenda discuiilor:- punctele finale ale revizuirii;

- evenimentele ulterioare datei bilanului;

- raportul de revizuire.

92

2A documentat auditorul Finalizarea auditului?


3S-a ntocmit un raport de revizuire, care conine elementele de baz prevzute de pct. 43
din ISRE 2410? Aceste elemente, documentate n Seciunea A14 sunt:

a)titlul adecvat;

b)destinatarul

c)identificarea informaiilor financiare interimare revizuite, precum i data i perioada


acoperit de situaiile financiare interimare;

d)o declaraie privind responsabilitatea conducerii entitii pentru elaborarea i prezentarea


adecvat a situaiile financiare interimare, conform cadrului de raportare financiar

aplicabil;

e)o declaraie privind responsabilitatea auditorului de a exprima o concluzie asuprasituaiilor financiare interimare, bazat pe revizuirea efectuat;

f)o declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRE 2410 aplicabil
misiunilor de revizuire a situaiilor financiare interimare de ctre un auditor independent
al entitii;

g)o declaraie a faptului c revizuirea const n efectuarea de intervievri ale persoanelor


responsabile de situaiile financiar-contabile, precum i n aplicarea de proceduri

analitice i alte proceduri de revizuire;

h)o declaraie conform creia o revizuire are o arie de aplicabilitate semnificativ mai redus
dect cea a unui audit efectuat n conformitate cu ISA i ca urmare auditorul nu a obinut
asigurarea c a sesizat toate aspectele semnificative, i nu va putea exprima o opinie de
audit;

i)o concluzie privitoare la msura n care auditorul a sesizat aspecte care l fac s afirme
c situaiile financiare interimare nu ofer o imagine fidel, sub toate aspectele

semnificative, n conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil

(asigurarea negativ);

93

j)o concluzie privitoare la msura n care auditorul a sesizat aspecte care l fac s cread
c informaiile financiare nu sunt ntocmite, sub toate aspectele semnificative, n

conformitate cu cadrul general de raportare financiar aplicabil;

k)data emiterii raportului;


l)semntura auditorului.

4A procedat auditorul conform pct. 45 din ISRE 2410, la modificarea raportului de revizuire,
dac anumite aspecte i-au atras atenia fcndu-l s cread c este necesar modificarea
semnificativ a situaiilor financiare interimare, pentru ca acestea s fie ntocmite sub
toate aspectele semnificative n conformitate cu cadrul de raportare financiar aplicabil?
Modificrile raportului de revizuire pot fi de forma:

- exprimrii unei concluzii cu rezerve;

- exprimrii unei concluzii contrare.

5A comunicat auditorul, n scris, persoanelor nsrcinate cu guvernana, motivul pentru care


revizuirea nu poate fi finalizat i c este necesar s analizeze dac este adecvat s
ntocmeasc un raport, n cazul existenei unei limitri semnificative a sferei misiunii?
(pct. 48 din ISRE 2410)

6A modificat auditorul, corespunztor circumstanelor, concluzia revizuirii dac a reinut


aspecte care atrag dubii semnificative asupra capacitii entiti de a funciona pe baza
principiului continuitii?

Aceste modificri se refer, conform pct. 60 din ISRE 2410, la:

- includerea n raport a unui paragraf de evideniere a aspectului, atunci cnd acesta este
prezentat adecvat n situaiile financiare interimare (pct. 56 din ISRE 2410);

- exprimarea unei concluzii cu rezerve sau contrar, atunci cnd aspectul prezint un grad
mare de incertitudine i nu este prezentat adecvat n situaiile financiare interimare.

7A comunicat auditorul aspectele de interes pentru guvernan ce reies din revizuireasituaiilor financiare interimare conform ISA 265 i pct. 42 din ISRE 2410?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit

94


financiar.

ANEXA 7
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor pe baza efecturii procedurilor convenite privind
informaiile financiare (ISRS 4400)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR,

crt. auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISQC1, DA/

Standardelor Internaionale de Audit (ISA) 220 i ISRS 4400
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de efectuare a procedurilor convenite, pe baza


examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum
i a concordanei acestora cu ISRS 4400 sau cu alte standarde relevante, precum i cu

normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC.

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor financiare asupra crora s-a

convenit efectuarea unor proceduri, potrivit naturii misiunii, semnate i tampilate de
conducerea entitii?

2Conine dosarul misiunii Scrisoarea de acceptare a misiunii sau Contractul de prestriservicii, care confirm acceptarea de ctre auditor a numirii lui i ajut la prevenirea
nenelegerilor privind unele probleme (obiectivele, aria de aplicabilitate a misiunii,
aria de cuprindere a responsabilitilor auditorului, forma raportului final)?

3Conine dosarul misiunii Raportul asupra constatrilor efective prezentat conduceriientitii, ntocmit conform paragrafului 18 din ISRS 4400?

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii sau contractul de prestri servicii referiri cu privire la


natura misiunii pe baza efecturii procedurilor convenite? Conform pct. 3 i 2 din ISRS din
4400, aceasta poate consta n:

95

a)Informaii financiare de natura:- elementelor individuale ale datelor financiare (de exemplu: datorii comerciale, conturi
de creane, tranzacii cu prile afiliate, profitul unui segment de activitate);

- unei componente a situaiilor financiare (de exemplu: bilan);

- unui set complet de situaii financiare.

b)Informaii nefinanciare, despre care auditorul are cunotine adecvate i exist criterii
rezonabile pe care s-i bazeze constatrile.

2Conine scrisoarea misiunii sau contractul de prestri servicii referiri cu privire la


obiectivele misiunii? Potrivit pct. 4 din ISRS 4400, aceste obiective sunt:

- efectuarea de ctre auditor a procedurilor ce in de natura unui audit la care auditorul,
entitatea i oricare tere pri ndreptite au convenit;

- raportarea de ctre auditor asupra constatrilor efective.

3Conine scrisoarea misiunii sau contractul de servicii financiare elementele prevzute n


anexa 1 la ISRS 4400? Aceste elemente sunt:

- Referire la ISRS 4400 (sau standardele ori practicile naionale relevante) aplicabil

misiunilor privind procedurile convenite;

- Enumerarea procedurilor convenite ntre pri care trebuie efectuate;

- O declaraie a faptului c distribuirea raportului de constatri efective va fi

restrns la prile specificate care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;
- Precizarea faptului c nu se va emite un raport de audit (o opinie), ci un raport al

constatrilor efective, al crui model poate fi ataat la scrisoarea misiunii;

- Natura informaiilor ce trebuie furnizate i semnate de ctre client, n funcie de

obiectul misiunii.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII

1Dac n urma documentrii numirii sau renumirii, n situaia n care a rezultat c auditorul
nu este independent fa de clientul misiunii, a fost stipulat acest lucru n Raportul

constatrilor efective?

2A documentat auditorul faptul c s-a asigurat, mpreun cu reprezentanii entitii i cu


prile specificate care vor primi copii ale viitorului raport de constatri efective, n
mod normal, c exist un acord clar privind procedurile stabilite i condiiile misiunii,
96

conform prevederilor paragrafului 9 din ISRS 4400?Problemele asupra crora trebuie s se convin sunt urmtoarele:

- Natura misiunii, inclusiv faptul c procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o
revizuire i, prin urmare, nu va fi exprimat nici o asigurare;

- Scopul declarat al misiunii;

- Identificarea informaiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite;
- Natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor specifice care trebuie aplicate;

- Forma anticipat a raportului asupra constatrilor efective;

- Limitrile existente n distribuirea i utilizarea raportului constatrilor efective.
Dac o asemenea limitare exist i este n contradicie cu cerinele legale, auditorul nu
trebuie s accepte misiunea.

3A documentat auditorul aplicarea unor eventuale proceduri alternative, n cazulneparticiprii unor pri beneficiare ale raportului, la stabilirea procedurilor?

Aceste proceduri pot fi:

- discutarea procedurilor care trebuie aplicate cu reprezentanii adecvai ai tuturor

prilor implicate;

- revizuirea corespondenei relevante cu aceste pri;

- trimiterea ctre aceste pri a proiect preliminar de raport care va fi emis.

4A fost documentat de auditor, actualizarea cunoaterii generale a activitii clientului?

5A ntocmit auditorul un plan de abordare a procedurilor convenite, astfel nct sefectueze o misiune eficient, conform cerinelor paragrafului 13 din ISRS 4400?

6A documentat auditorul financiar discuia iniial cu clientul?


7S-au stabilit sarcinile ce pot fi ndeplinite de client, n funcie de natura misiunii


(de exemplu ntocmirea unor situaii cuprinznd componena soldurilor conturilor)?

8A prezentat auditorul, n cazul n care acesta a ales s foloseasc, un prag de semnificaie


i o dimensiune a eantionului la efectuarea propriu-zis a testelor de audit n urma

misiunii pe baza procedurilor convenite, descrierea raionamentului profesional dup care
au fost stabilite cele dou elemente i procentul n care s-a testat soldul sau rulajul
respectiv?

BACTIVITATEA
DE
EFECTUARE
A
PROCEDURILOR
CONVENITE

1A fost ntocmit un dosar de lucru, care s conin documentarea aspectelor importante n


furnizarea probelor care susin raportul de constatri efective, precum i probele conform
crora misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRS 4400 i cu termenii misiunii,

97

conform cerinelor paragrafului 14 din ISRS 4400?


2Au fost utilizate procedurile specifice pentru obinerea probelor de audit prevzute de
paragraful 16 din ISA 4400 (investigaii i analize; recalculri, comparri i alte

verificri ale acurateei redactrii, observri; inspecii; obinerea de confirmri)?

3A documentat auditorul financiar, n funcie de natura misiunii pe baz de proceduriconvenite, cerinele specifice ale fiecrei seciuni aplicabile i a procedurilor de audit
efectuate n conformitate cu Ghidul pentru un Audit de Calitate? Obiectivele i referinele
concrete, pe fiecare seciune n parte, sunt prezentate n cadrul procedurilor aferente
activitii de audit al situaiilor financiare cu scop general.

4Se confirm c auditorul financiar utilizeaz un sistem de refereniere adecvat carepermite evidena probelor de audit?

5Se confirm c auditorul financiar efectueaz, dup caz, verificarea calculelor matematice
i c exist un sistem de bifare?

6A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data
desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a celui
care a revizuit)?

7S-a efectuat revizuirea analitic a informaiilor financiare pentru care vor fi aplicate
procedurile convenite?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat firma de audit Finalizarea auditului?


2S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
ntocmirii Raportului de constatri efective?

3A ntocmit firma de audit "Lista de verificare privind finalizarea dosarului"?


4S-a ntocmit un raport al auditorului ca urmare a efecturii misiunii, cuprinznd elementele


de baz prevzute de paragraful 18 din ISRS 4400? Aceste elemente sunt:

98

- destinatarul (clientul care a angajat auditorul s efectueze proceduri convenite);- identificarea informaiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra crora au fost
aplicate procedurile convenite;

- o declaraie a faptului c procedurile efectuate au fost acelea asupra crora s-a convenit
cu clientul;

- o declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu Standardul

Internaional de Servicii Conexe aplicabil misiunilor privind procedurile convenite sau cu
standardele i practicile naionale relevante;

- o declaraie a faptului c auditorul nu este independent fa de entitate (dup caz);
- identificarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile agreate;

- o enumerare a procedurilor specifice efectuate;

- o descriere a constatrilor efective ale auditorului, incluznd suficiente detalii cu
privire la erori i excepiile gsite;

- o declaraie a faptului c procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire
i de aceea nu este exprimat nici o asigurare;

- o declaraie a faptului c, dac auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un

audit sau o revizuire, ar fi putut aprea alte aspecte care ar fi fost raportate;

- o declaraie a faptului c raportul este adresat n mod strict acelor pri care au

convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- o declaraie a faptului c raportul se refer numai la elementele, conturile, aspectele
sau informaiile financiare i nefinanciare specificate i c acesta nu se extinde asupra
situaiilor financiare ale entitii, considerate n ansamblu.

5S-au documentat discuiile finale cu clientul, privind problemele constatate n realizarea


misiunii privind procedurile convenite?

Nota: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

ANEXA 7.1
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de auditare a fondurilor finanate de U.E. i
alte fonduri nerambursabile de la ali donatori
(ISRS 4400)
99

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR,
DA/
crt.
auditori financiari, pe baza ISRS 4400
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de efectuare a procedurilor convenite, pe baza


examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum
i a concordanei acestora cu ISRS 4400 sau cu alte standarde relevante, precum i cu

normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1La dosarul misiunii sunt anexate copii ale informaiilor financiare asupra crora s-a

convenit efectuarea unor proceduri, potrivit naturii misiunii, semnate i tampilate de
conducerea entitii?

2Scrisoarea misiunii i/sau contractul de prestri servicii conine referiri cu privire la:
- obiectivele, aria de aplicabilitate a misiunii, responsabilitile auditorului, forma
raportului final.

- ISRS 4400 (sau standardele ori practicile naionale relevante) aplicabil misiunilor

privind procedurile convenite;

- Enumerarea procedurilor convenite ntre pri care trebuie efectuate;

- O declaraie a faptului c distribuirea raportului de constatri va fi restrns la

prile specificate care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- Precizarea faptului c nu se va emite un raport de audit (o opinie), ci un raport al

constatrilor al crui model poate fi ataat la scrisoarea misiunii;

- Natura informaiilor ce trebuie furnizate i semnate de ctre client, n funcie de

obiectul misiunii.

3La dosarul misiunii exist Raportul de constatri prezentat conducerii entitii, ntocmit
conform reglementarilor POS aplicabile i conform ISRS 4400?

4Dosarul misiunii conine Oferta financiar, Oferta tehnic, anexele specifice prevzute n
documentaia de atribuire a contractului, precum i corespondena privind participarea la
licitaie, adjudecarea contractului i alte comunicri primite din partea sau transmise
ctre titularul Proiectului?

BTERMENII MISIUNII

1Auditorul a documentat revizuirea Contractului de Finanare i a anexelor sale precum i a


100

actelor adiionale ale Contractului de Finanare?Aceast revizuire cuprinde unele aspecte prin care acestea trebuie:

- s respecte modelul de contract specificat n Manualul Beneficiarului/Manualul

Solicitantului, dup caz;

- s respecte numerotarea paginilor (s nu fie pagini lips);

- s fie semnat i tampilat dup caz pe fiecare pagin, att de Autoritatea Contractant
ct i de Beneficiar;

n cazul n care exist Acord de parteneriat, Acte adiionale, Notificri sau alte

completri sau modificri aduse contractului iniial, acestea trebuie s respecte

legislaia naional a contractelor cu finanare nerambursabil, n vigoare la data

semnrii.

2Auditorul a documentat revizuirea Contractului de Finanare, a anexelor sale, precum i a


actelor adiionale urmrind aspecte legate de:

- nominalizarea finanatorului;

- legislaia care reglementeaz finanarea respectivului proiect;

- valoarea proiectului;

- durata proiectului

- numrul cererilor de rambursare

- partea eligibil i partea neeligibil a proiectului;

- cota procentual i suma de co-finanare sau de participare a Beneficiarului la

implementarea proiectului;

- structura bugetului, care sunt liniile bugetare ale proiectului;

- n ce moned se face finanarea i cursul de conversie lei sau valut utilizat;

- dac se primete prefinanare sau nu, n ce proporie, care sunt condiiile de recuperare
a prefinanrii.

3Auditorul a documentat revizuirea Contractului de Finanare, a anexelor sale, precum i a


actelor adiionale urmrind aspecte legate de revezuirea bazei legale a finanrii

nerambursabile, pentru a nelege suficient termenii i condiiile Contractului de Finanare
a Proiectului (Condiiile Generale i Speciale ale Contractului de Finanare i Anexa 1
a contractului de finanare).

4Scrisoarea misiunii i/sau contractul de prestri servicii conin referiri cu privire la


onorariul aferent misiunii conform recomandrilor ISRS 4400 i ISA 210 "Termenii misiunii"?

5Auditorul financiar a documentat faptul c s-a asigurat, mpreun cu reprezentaniientitii i cu prile specificate care vor primi copii ale viitorului raport de

constatri, c exist un acord clar privind procedurile stabilite i condiiile misiunii,
conform prevederilor paragrafului 9 din ISRS 4400?

Problemele asupra crora trebuie s se convin sunt urmtoarele:

- Natura misiunii, inclusiv faptul c procedurile efectuate nu vor constitui un audit sau o
revizuire i, prin urmare, nu va fi exprimat nici o asigurare;

- Scopul declarat al misiunii;

- Identificarea informaiilor financiare pentru care vor fi aplicate procedurile convenite;
101

- Natura, coordonarea i extensia procedurilor specifice care trebuie aplicate;- Forma anticipat a raportului constatrilor;

- Limitrile existente n distribuirea i utilizarea raportului constatrilor.

Dac o asemenea limitare exist i este n contradicie cu cerinele legale, auditorul nu
trebuie s accepte misiunea.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII

1Auditorul a realizat o analiz a posibilelor ameninri la adresa independenei iobiectivitii, conform Codului de Etica a profesionitilor contabili? Aceasta analiz a
fost actualizat la nivel de fiecare raport al constatrilor?

n ipoteza existenei ameninrilor la adresa independenei au fost luate msurile adecvate
sau au fost fcute prezentrile adecvate?

2A fost documentat de auditor, actualizarea cunoaterii generale a activitii clientului i


a proiectului conform cerinelor ISA 315?

3A efectuat auditorul o documentare asupra urmtoarelor subiecte:1. Identificarea contului bancar al beneficiarului utilizat n implementarea Proiectului;
2. Comunicrile efectuate de Beneficiar cu Autoritatea asupra eventualelor schimbri ale
contului Proiectului;

3. Beneficiarul este sau nu pltitor de TVA;

4. Pe perioada implementrii proiectului Beneficiarul trebuie s fie Contribuabil activ.
(nainte de emiterea raportului de audit pe cererea de rambursare/plat auditorul trebuie s
verifice c punctele 3 i 4 sunt nc valide.);

5. Asigurarea faptului c tranzaciile ce urmeaz s se deruleze pentru implementarea

proiectului vor fi evideniate distinct n conturi analitice.

4Auditorul a ntocmit un plan de abordare a procedurilor convenite, astfel nct sefectueze un angajament eficient, conform cerinelor paragrafului 13 din ISRS 4400

5A documentat auditorul financiar discuia iniial cu clientul, pentru prezentareaplanificrii misiunii i a discuiilor asupra aspectelor cerute de ISA 240, ISA 260,

ISA 315, etc?

6A documentat auditorul financiar modul de respectare a prevederilor Normelor CAFR pentru

102

stabilirea numrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe baz de

proceduri convenite?

7A documentat auditorul financiar fundamentarea necesarului de personal i competenele


acestuia n funcie de cerinele profesionale i complexitatea proiectului?

8A documentat auditorul financiar fundamentarea volumului cheltuielilor necesare pentrudelegarea/detaarea personalului angajat pentru misiunea pe proceduri convenite n vederea
documentrii adecvate a misiunii?

9Auditorul financiar a documentat fundamentarea onorariului licitat, innd cont decerinele prezentate la punctele 6-8 i stabilirea procentului pe care onorariul oferit l
deine fa de suma bugetat?

10A documentat auditorul financiar aspectele relevante n cazul oferirii unor onorarii care
difer semnificativ de sumele alocate de autoritatea contractant pentru realizarea

misiunii, care au fost nscrise n bugetul Proiectului?

Aceste aspecte se refer la:

a)precizrile i detaliile furnizate n scris, cu privire la ofert, la cererea autoritii


contractante, conform art. 202 din OUG nr. 34/2006 n cazul unui pre oferit, aparent

neobinuit de sczut (mai mic dect 85% din valoarea estimat a contractului);

b)identificarea ameninrilor generate de interesul propriu la adresa competeneiprofesionale i a ateniei cuvenite, generate, dac onorariul perceput este att de mic
nct ar putea fi dificil s se realizeze misiunea n conformitate cu standardele tehnice
i profesionale aplicabile;

c)evaluarea importanei ameninrii generate de practicarea unui onorariu foarte mic nfuncie de factorii prevzui de Seciunea 240 din Codul etic al profesionitilor

contabili, respectiv:

- natura misiunii;

- limitele valorilor posibile ale onorariului;

- baza pentru determinarea onorariului;

- dac rezultatul tranzaciei va fi revizuit de o ter parte independent.

d)documentarea aplicrii msurilor de protecie pentru eliminarea sau reducerea ameninrii


la un nivel acceptabil, recomandate de Codul etic.

11Auditorul a documentat cunoaterea i evaluarea procedurilor contabile i a celor deraportare utilizate de ctre beneficiar n derularea contractului:

103

- nelegerea procedurilor de control intern- nelegerea procedurilor contabile

- nelegerea procedurilor de verificare a cheltuielilor considerate a fi eligibile

BACTIVITATEA
DE
EFECTUARE
A
PROCEDURILOR
CONVENITE

1Auditorul a ntocmit un dosar de lucru, care s conin documentarea aspectelor importante


n furnizarea probelor care susin raportul de constatri, precum i probele conform crora
misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRS 4400 i termenii misiunii, conform

cerinelor paragrafului 14 din ISRS 4400?

2Auditorul a documentat utilizarea procedurilor specifice pentru obinerea probelor de audit


prevzute de paragraful 16 din ISA 4400 (investigaii i analize; recalculri, comparri i
alte verificri ale acurateei redactrii, observri; inspecii; obinerea de confirmri)?

3Auditorul financiar utilizeaz n dosarul de lucru un sistem de refereniere adecvat care


permite evidena probelor de audit, precum i existena unui sistem de bifare?

4Foile de lucru ntocmite de auditor n cadrul dosarului misiunii conin informaiilerelevante precum denumire client, data desfurrii activitii, exerciiul auditat,

referina, obiectivul, procedurile, concluziile, propunerile, semnturi de ntocmit i
revizuit, astfel nct s se poat realiza o legtura ntre descrierea muncii de audit i
rezultatele acesteia?

5Auditorul a documentat realizarea unei reconcilieri a tuturor informaiilor financiarepentru care vor fi aplicate procedurile convenite? Toate modificrile i variaiile

intervenite la nivelul liniilor bugetare au fost notificate i/sau au fost aprobate de
autoritatea de plata.

6Auditorul financiar a ntocmit probe de audit din care s rezulte verificarea criteriilor
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului, respectiv:

a) s fie efectiv pltit de ctre beneficiar, dac autoritatea de management sau organismul
intermediar pentru i n numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanare/
decizia/ordinul de finanare;

b) s fie nsoit de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de
alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora

cheltuielile s poat fi auditate i identificate;

c) s fie n conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanare sau ale

contractului de finanare, ncheiat de ctre autoritatea de management sau organismul

intermediar, pentru i n numele acesteia, pentru aprobarea operaiunii;

d) s fie conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.

104

7Auditorul financiar a ntocmit probe de audit din care s rezulte faptul ca cererea de
rambursare conine cheltuieli care:

1. Sunt necesare pentru realizarea proiectului.

2. Nu depesc valoric liniile bugetului aprobat (n caz contrar au fost notificate, sunt n
procedur de ajustare etc.). n caz contrar urmrii c au fost declarate neeligibile

(reconciliai direct cu raportul).

3. Nu sunt dublu finanate (vezi elemente de identificare).

n cazul cheltuielile salariale se verific: validarea numrului de ore lucrate n cadrul
unei sptmni de munc normale, existena contractelor de munc, actele adiionale la CIM,
deciziile administrative interne de numire pe post etc.

8n cazul achiziiile de imobilizri auditorul a ntocmit probe de audit, printre altele,


care s ateste faptul c a testat:

- Existena fizic a acestora i verificarea elementelor de identitate vizuale

- n cazul n care imobilizrile au caracteristici speciale, a fost obinut o asigurare de
al un specialist ter (de ex. de la proiectant, de la un inginer constructor, specialist IT)
- n cazul n care imobilizrile sunt construite de un ter exist copii dup certificatele
de provenien, de garanie etc.

- n cazul activelor generate intern se respect politica contabil i politica de costuri
este consecvent.

- Dac valoarea achiziiilor (cheltuieli FEADR) respect plafoanele impuse.

9Auditorul financiar a ntocmit probe de audit din care s rezulte testarea cheltuielilor
aferente managementului proiectului, inclusiv respectarea plafoanele impuse (procentual).

10Auditorul financiar a ntocmit probe de audit din care s rezulte testarea cheltuielile
aferente subcontractrilor astfel nct acestea s nu depeasc plafoanele stabilite

(procentual).

11Exist probe de audit care s ateste faptul c proiectul, pe perioada de implementare, a


generat venituri? Dac da, au fost calculate i evideniate n raport?

12Exist probe de audit care s ateste faptul c auditorul a verificat, dup caz, existena
i modul de deducere a prefinanrii?

13Exist probe de audit care s ateste faptul c auditorul, dup caz, a verificat contribuia
proprie a beneficiarului dac ndeplinete

- condiiile contractului de finanare,

- n ce se materializeaz i valoarea acesteia.

14Exist probe de audit care s ateste faptul c, auditorul financiar a urmrit aspecte

105

precum:

- informaiile din antetele documentelor verificate s fie corect i complet nscrise, fr
prescurtri;

- titlul i simbolul proiectului s fie corect i complet nscrise, fr prescurtri;

- toate documentele s aib toate siglele care trebuie s nsoeasc documentele de

raportare, aa cum prevede Manualul de vizibilitate;

- s fie corect indicat perioada de referin;

- persoana care semneaz formularele (Raport financiar intermediar sau final sau Cerere de
Rambursare intermediar sau final) s fie Reprezentantul legal al Beneficiarului;

- sumele nscrise n Raportul financiar intermediar (final) sau Cererea de Rambursare

intermediar sau final, s fi fost calculate cu respectarea procentelor stabilite prin
Contractul de Finanare (procentul de finanare din Uniunea European, procentul de

finanare din Bugetul de stat, procentul de cofinanare);

La toate ntrebrile de mai sus, dac apare o neconformitate (un NU), aceasta trebuie s
se gseasc menionat ntr-o foaie de lucru i n Raportul de audit.

15A documentat auditorul financiar verificarea asigurrii concordanei elaborrii Cererii de


Rambursare cu condiiile Contractului de Finanare?

16A documentat auditorul financiar verificarea conformitii evidenelor contabile aleBeneficiarului cu regulile pentru pstrarea nregistrrilor i cu regulile contabile din
contractul de finanare?

Scopul acestor verificri este de a:

- evalua dac o verificare eficient i efectiv a cheltuielilor este fezabil;

- raporta excepii importante i puncte slabe cu privire la contabilitate, pstrarea

nregistrrilor, cerinele documentaiei, astfel nct Beneficiarul s poat ntreprinde
msuri ulterioare pentru corectarea i mbuntirea acestora pe perioada de implementare
rmas.

17A raportat auditorul excepiile importante i punctele slabe cu privire la contabilitate,


pstrarea nregistrrilor, cerinele documentaiei i a fcut recomandri Beneficiarului
astfel nct acesta s poat ntreprinde msuri ulterioare pentru corectarea i

mbuntirea activitii pe perioada de implementare rmas a aciunii?

18A efectuat auditorul financiar reconcilierea plilor din jurnalul de pli prin banc i
cas n format electronic, cu sumele nscrise n Cererea de Rambursare a Cheltuielilor?
Cu aceast ocazie se va verifica dac:

- toate plile efectuate ntr-o perioad, (de referin pentru acea cerere) au fost

incluse n Cererea de Rambursare a Cheltuielilor aferent perioadei de referin;

- au fost fcute pli n perioada anterioar i neprinse sau nevalidate din perioada

anterioar, care pot fi cuprinse n perioada curent?

19A documentat auditorul financiar verificarea faptului dac informaiile din Cererea de

Rambursare se reconciliaz cu sistemul de contabilitate i nregistrrile Beneficiarului?
(ex.: balana de verificare, nregistrri din conturi analitice i sintetice). n cazul
106

asocierilor transnaionale se vor folosi declaraii pe proprie rspundere ale prilorstrine.

Not: Balanele de verificare analitice ale Beneficiarului i ale partenerilor (cnd este
cazul) trebuie s aib evideniate distinct tranzaciile i cheltuielile ce privesc

programul de finanare i s permit verificarea eficient i eficace a cheltuielilor

nscrise n Evidena cheltuielilor i Cererea de Rambursare.

20Auditorul financiar a documentat verificarea aplicrii ratelor de schimb corecte pentru


conversiile monedei, unde este cazul i n conformitate cu legislaia naional aplicabil
(cnd finanarea sau rambursarea cheltuielilor este efectuat n valut i cnd exist unul
sau mai muli Parteneri transnaionali)

21Auditorul financiar a documentat verificarea conformitii cheltuielilor cu bugetul i


revizuirea analitic a ncadrrii n fiecare linie de finanare, avnd n vedere toate

amendamentele la bugetul contractului de finanare, cu prezentarea cheltuielilor

neeligibile?

22A documentat auditorul verificarea costurilor directe, pe baza documentelor justificative


aferente acestora?

S-au avut n vedere urmtoarele aspecte:

a)eligibilitatea cu termenele i condiiile contractului de finanare i Condiiile Generale


i Speciale. Atunci cnd auditorul constat abateri de la regulile de eligibilitate, acestea
reprezint cheltuieli neeligibile i sunt menionate n raportul auditorului,

individualizate pe fiecare categorie de cheltuieli n parte.

b)acurateea i nregistrarea. Auditorul verific dac cheltuielile pentru o tranzacie sau


aciune au fost nregistrate corespunztor n sistemul contabil al Beneficiarului i n
Cererea de Rambursare a Cheltuielilor i dac sunt sprijinite de evidene adecvate i

documente suport justificative. Auditorul constat dac nregistrrile n sistemul contabil
al Beneficiarului, n Evidena cheltuielilor i n Cererea de Rambursare a Cheltuielilor,
din facturile primite, a plilor prin ordine de plat, a cheltuielilor din tatele de
plat i a ncasrilor i plilor prin extrase de cont au fost reflectate cu exactitate.

c)clasificarea sau ncadrarea n cheltuieli. Auditorul verific ncadrarea corect ncategoriile i tipurile de cheltuieli privind o tranzacie sau o aciune n Evidena

cheltuielilor i n Cererea de Rambursare.

d)realitatea efecturii cheltuielilor, prin obinerea de probe adecvate i suficiente privind


verificarea cheltuielilor efectuate i - dac este cazul - pentru existena activelor.

e)conformitatea cu regulile privind achiziiile publice. Cnd auditorul descoper aspecte de


107

neconformitate cu regulile de achiziii publice, acesta prezint n Raportul de auditnatura lor.

23A documentat auditorul efectuarea verificrii ncadrrii cheltuielilor generale deadministraie n procentul admis?

24Exist probe de audit realizate de auditor din care s rezulte asumarea responsabilitii
conducerii clientului asupra realitii i conformitii informaiilor financiare care fac
obiectul misiunii (ex.: declaraii scrise obinute de la conducere, note de ntlnire

semnate de client etc.)

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat auditorul financiar pentru fiecare raport de audit intermediar i finalexistena unei Liste de verificare pentru finalizarea raportului, pentru a nu exista

scpri n rndul documentrii dosarului de audit conform ISA 220?

2S-a documentat revizuirea probelor de audit obinute, ca baz a ntocmirii Raportului de


constatri?

3S-a documentat reconcilierea finala a tuturor informaiilor financiare auditate?


4Auditorul financiar a ntocmit un raport(e) ca urmare a efecturii misiunii, cuprinznd


elementele de baz prevzute de paragraful 18 din ISRS 4400 precum i elementele specifice

prevzute de reglementrile aplicabile?Paragraful 18 din ISRS precizeaz:

- destinatarul (clientul care a angajat auditorul s efectueze proceduri convenite);- identificarea informaiilor financiare sau nefinanciare specifice asupra crora au fost
aplicate procedurile convenite;

- o declaraie a faptului c procedurile efectuate au fost acelea asupra crora s-a

convenit cu clientul;

- o declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu Standardul

Internaional de Servicii Conexe aplicabil misiunilor privind procedurile convenite sau cu
standardele i practicile naionale relevante;

- o declaraie a faptului c auditorul nu este independent fa de entitate (dup caz);
- identificarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile agreate;

- o enumerare a procedurilor specifice efectuate;

- o descriere a constatrilor ale auditorului, incluznd suficiente detalii cu privire la
erori i excepiile gsite;

- o declaraie a faptului c procedurile efectuate nu constituie nici audit, nici revizuire
108

i de aceea nu este exprimat nici o asigurare;- o declaraie a faptului c, dac auditorul ar fi efectuat proceduri suplimentare, un

audit sau o revizuire, ar fi putut aprea alte probleme care ar fi fost raportate;

- o declaraie a faptului c raportul este adresat n mod strict acelor pri care au

convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate;

- o declaraie a faptului c raportul se refer numai la elementele, conturile, articolele
sau informaiile financiare i nefinanciare specificate i c acesta nu se extinde asupra
situaiilor financiare ale entitii, considerate n ansamblu.

5S-au documentat discuiile finale cu clientul, privind problemele constatate n realizarea


misiunii privind procedurile convenite conform ISA 260?

Nota: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

ANEXA 8
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de audit intern externalizat

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii de audit intern, externalizat, desfurat DA/
crt. de ctre membrii CAFR, pe baza Procedurilor privind cadrul general de desfurare a NU


misiunilor de audit intern i a Standardelor de audit intern

(Hotrrea Consiliului CAFR nr. 88/19.04.2007), precum i a Normelor de Audit Intern.

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit intern, pe baza examinriiconinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a

concordanei acestora cu Standardele de audit intern sau cu alte standarde relevante,

precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE/Gestionarea activitii de audit intern109

1Conine dosarul misiunii de audit intern documente care s probeze elementele de autorizare
a misiunii de audit intern? Aceste elemente, prezentate n Normele de Audit Intern, sunt:

Numirea coordonatorului departamentului de audit intern de ctre Consiliul deAdministraie - Comitetul de Audit;

Stabilirea ariei de aplicabilitate a auditului intern;

Structura compartimentului/necesarul de personal;

Delimitarea responsabilitilor.

2A ncheiat auditorul intern contractul de prestri servicii/scrisoarea de misiune, pentru


realizarea activitii de audit intern?

3S-a ntocmit Carta de Audit Intern/Regulamentul de funcionare a Departamentului de Audit

Intern, aprobat() de conducerea entitii, n conformitate cu Standardul de Audit Intern


(ISAI) 1000 "Scopul, autoritate i responsabiliti"?

4i-a desfurat auditorul intern activitatea conform Planului de audit intern, bazat pe o
evaluare a riscurilor, aprobat de Consiliul de Administraie al entitii, conform

cerinelor ISAI 2010 "Planificarea"?

5Conine dosarul misiunii selectate pentru revizuirea calitii, rapoartele specifice?Aceste rapoarte sunt:

Raportul de audit intern sau, dup caz,

Raportul de consiliere, prezentate conducerii entitii, la ncheierea misiunii, conform
cerinelor ISAI 2400 "Comunicarea rezultatelor".

BTERMENII MISIUNII DE AUDIT INTERN


1Conine Contractul de audit intern/scrisoarea de misiune referiri la elementele prevzute


de ISAI 2130 "Guvernana" i ISAI 2201 "Consideraii referitoare la planificare"?

Aceste elemente sunt:

Natura activitii i obiectivele misiunilor, difereniate pe cele dou componente:

o A1 - misiuni de audit intern: evaluarea, proiectarea, implementarea i eficacitatea
obiectivelor, programelor i activitilor legate de etica entitii;

o C1 - misiuni de consultan: abordarea proceselor de management al riscurilor, de

control i guvernan ale entitii, n limita convenit cu clientul;

Aria de aplicabilitate;

Responsabilitile fiecrei pri, i

Alte ateptri, restriciile cu privire la comunicarea rezultatelor i accesul la

dosarul misiunii.

110

2S-a asigurat auditorul, mpreun cu reprezentanii entitii, c exist un acord clarprivind scopul i obiectivele misiunii de audit intern/misiunii de consiliere, conform
ISAI 2210 "Obiectivele misiunii"?

3Conine contractul de audit intern/scrisoarea de misiune detalii cu privire la aria de


aplicabilitate a auditului intern, conform ISAI 2220 "Aria de aplicabilitate a misiunii"?
n general, aria de aplicabilitate a misiunii trebuie s fie suficient, astfel nct s
ndeplineasc obiectivele misiunii, n care scop trebuie s includ luarea n considerare a
sistemelor, nregistrrilor, personalului i activelor relevante:

Revizuirea sistemului de eviden contabil i a sistemului de control intern;

Examinarea informaiei financiare i operaionale;

Revizuirea funcionalitii sistemului economic, a eficienei i efectivitii tuturor
operaiunilor;

Revizuirea conformitii cu prevederile legale n vigoare, precum i cu cele ale

hotrrilor i/sau deciziilor interne emise de conducerea entitii;

Investigaii speciale n domenii particulare, de exemplu suspectarea de fraud.

4S-au cuprins n Contractul de audit intern/consultan referiri la responsabilitileconducerii entitii, cunoscnd c "activitatea desfurat de auditorii interni/auditorii
financiari este menit s aduc plus valoare i s mbunteasc administrarea entitii,
gestiunea riscului i controlul intern, fr ca auditorul s i asume responsabiliti
manageriale"?

5S-au identificat toate sursele de informaii care ar putea fi de folos activitii de audit
intern/consultan?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA/PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN/CONSULTAN


1Conine Programul activitii de audit intern obiectivele misiunii prevzute n Normele de


Audit Intern? Aceste obiective sunt:

Modul de organizare i funcionare a controlului intern;

Sistemul de management al entitii;

Activitatea de planificare a auditului intern;

Modul de respectare a procedurilor i a Codului etic n derularea misiunilor;

Raportul de audit intern;

Urmrirea implementrii recomandrilor formulate n rapoartele de audit intern;

111

Organizarea sistemului de raportare a activitii de audit intern.


2Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de ndeplinirea cerinelor Codului
etic, conform ISAI 1100 "Independen i obiectivitate" i ISAI 1200 "Competen i

contiinciozitate profesional?

3A fost ntocmit i semnat de ctre auditor, declaraia de independen?


4Conine dosarul misiunii standardele profesionale i reglementrile aplicabile activitii


de audit intern? (ISAI, Normele de Audit Intern emise de CAFR, OMFP 1702/14.11.2005 pentru

aprobarea Normelor privind organizarea i exercitarea activitii de consiliere desfurat


de auditorii interni)

5A documentat auditorul identificarea i analiza riscurilor, conform cerinelor ISAI 2110


"Managementul riscurilor"?

6A fost ntocmit programul de lucru care s permit realizarea obiectivelor misiunii potrivit
cerinelor ISAI 2240 "Programul de lucru al misiunii? Acesta trebuie s asigure:

- A1- stabilirea procedurilor ce urmeaz a fi aplicate pentru a identifica, analiza, evalua
i nregistra informaiile pe durata misiunii;

- C1- detalierea activitilor i tehnicilor adecvate pentru atingerea obiectivelor

misiunii de consultan, n funcie de natura misiunii (simularea, observarea fizic,

interviul).

7S-a procedat la colectarea i prelucrarea informaiilor preliminare, conform cerinelor


ISAI 2330 "Documentarea informaiilor"?

8S-a documentat Lista de verificare privind activitatea de planificare a auditului intern?

BACTIVITATEA DE AUDIT INTERN/VERIFICAREA FAPTIC

1A fost pregtit i transmis Notificarea privind declanarea misiunii de audit intern?

2A fost documentat edina de deschidere a interveniei la faa locului? Agenda ntlnirii


cuprinde:

Prezentarea auditorilor;

Prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere;

Prezentarea tematicii de detaliu;

112

Calendarul ntlnirilor de lucru;Stabilirea termenelor de raportare.

3S-a elaborat programul de evaluare i programul interveniilor la faa locului?


4S-a procedat la determinarea eantioanelor reprezentative pentru realizarea interveniei la


faa locului?

5S-a efectuat colectarea, analiza i evaluarea documentelor/dovezilor prin utilizareainstrumentelor specifice (chestionare, liste de verificare, testri)?

6S-au ntocmit foi de lucru pentru aspectele i neconformitile constatate?


7Au fost elaborate Fiele de identificare i analiz a problemelor?


8A documentat auditorul, conform cerinelor ISAI 2300 "Realizarea misiunii" informaiile


identificate, analizate, evaluate, care s fie suficiente, fiabile, pertinente i utile
pentru atingerea obiectivelor misiunii?

9Utilizeaz auditorul un sistem de refereniere adecvat ce permite evidena probelor de


audit?

10S-a evaluat sistemul de control intern a activitii de audit intern conform ISAI 1310
"Evaluri ale programului de controlul calitii" i s-a ntocmit situaia sintetic a
aspectelor negative semnificative?

11Au fost revizuite documentele de lucru potrivit ISAI 2340 "Supervizarea misiunii"?

CFINALIZAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN


1S-a documentat Lista de verificare privind respectarea metodologiei i procedurilor nderularea misiunii de audit intern, precum i a Codului etic?

2A ntocmit firma de audit o list cu concluzii i propuneri de verificare a finalizrii


misiunii?

3A fost documentat ntlnirea final cu conducerea clientului, n cadrul unei Minute,113

pentru comunicarea aspectelor constatate?


4A fost efectuat Proiectul Raportului de evaluare a activitii de audit intern/raportul de


consultan, coninnd opinia auditorului intern, bazat pe constatrile rezultate?

5Cuprinde Proiectul Raportului auditorului urmtoarele elemente:Scopul i obiectivele misiunii de audit intern;

Date de identificare a misiunii;

Desfurarea misiunii de evaluare a activitii de audit intern (sondaj, documentare,
proceduri, metode i tehnici utilizate, documente examinate, documente ntocmite n cursul
misiunii);

Constatri efectuate;

Recomandri;

Concluzii.

6S-a efectuat transmiterea Proiectului Raportului de audit intern, conducerii clientului,


pentru punct de vedere conform ISAI 2400 "Comunicarea rezultatelor"?

7S-a efectuat analiza punctelor de vedere asupra proiectului de raport?


8A fost documentat reuniunea de conciliere?


9S-a ntocmit Raportul final de evaluare, nsoit de sinteza principalelor constatri i


recomandri?

10S-a efectuat transmiterea Raportului final de evaluare a activitii de audit intern/raportul de consiliere, ctre membrii Consiliului de Administraie al entitii?

11S-a ntocmit fia de urmrire a implementrii recomandrilor formulate n raportul de audit


intern conform ISAI 2500 "Monitorizarea evoluiei"?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

114

ANEXA 9
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
activitii de audit al situaiilor financiare ale grupului
(inclusiv activitatea auditorilor componentelor)
ISA 600, cu amendamente din ISA 610

Nr.
Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, DA/
crt. auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISQC1 NU
i a Standardelor Internaionale de audit (ISA) 220, 600 i a celorlalte ISA relevante

ICunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit al situaiilor financiare alegrupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor), pe baza examinrii coninutului
scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei

acestora cu ISA 600, cu amendamente din ISA 610 sau cu alte standarde relevante, precum i

cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC


AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii de audit al situaiilor financiare anuale consolidate,


copii dup situaiile financiare ale componentelor, ntocmite potrivit prevederilor cadrului
de raportare financiar aplicabil, semnate i tampilate de conducerea entitii i

nregistrate la Registrul Comerului - unitile teritoriale ale MFP conform art. 35(1) din
0UG nr. 37/2011 pentru completarea Legii Contabilitii nr. 82/1991?

Acest cadru de raportare financiar aplicabil poate fi, dup caz:

- Cadrul financiar naional OMFP aplicabil, precum i alte reglementri aplicabile

domeniilor specifice de activitate;

- Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS).

2Conine dosarul misiunii de audit al situaiilor financiare anuale consolidate n modcumulativ, documentele care probeaz nelegerea prilor? Aceste documente sunt:

- scrisoarea misiunii de audit sau alt form de acord scris (Contractul de prestri

servicii),

- numirea auditorului financiar sau firmei de audit de ctre Adunarea General a

Acionarilor/Asociailor entitii auditate, conform prevederilor art. 44 din

OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al

situaiilor financiare anuale consolidate.

115

3Conine dosarul misiunii de audit al situaiilor financiare anuale consolidate rapoartele


prezentate conducerii entitii dup ncheierea misiunii?

Aceste rapoarte pot fi:

a) Raportul auditorului asupra situaiilor financiare ale grupului, ntocmit conform ISA
700 "Formarea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare", respectiv,
conform ISA 705 "Modificri ale opiniei raportului auditorului independent", sau, dup caz,
ISA 706 "Paragrafele de observaii i paragrafele explicative din raportul auditorului

independent";

b) Rapoartele individuale de asigurare sau non-asigurare emise de auditorii componentelor
funcie de instruciunile emise de auditorul de grup.

c) Scrisorile sau documentele emise de auditorii componentelor ctre auditorul de grup n
legtur cu deficiene identificate la nivelul controlului intern la nivelul componentei i
care au fost agreate cu conducerea componentei, eventualele probleme i/sau limitri pe
care auditorii componentei se ateptau s le ntmpine n realizarea angajamentului lor.
d) Scrisoarea de comunicare a deficienelor reinute n funcionarea sistemelor de

contabilitate i de control intern, ale grupului, conform ISA 265 "Comunicarea

deficienelor n controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".

4Exist la dosarul de audit aprobarea Adunrii Generale a Acionarilor/Asociailor asituaiilor financiare anuale consolidate pentru exerciiul auditat?

5Exist la dosarul de audit Declaraia scris semnat de conducerea grupului conform ISA 580

"Declaraii scrise"? (Seciunea A2 din Ghidul pentru un Audit de Calitate).


BTERMENII MISIUNII

1A documentat auditorul faptul c auditul situaiilor financiare ale grupului este solicitat,
prin ndeplinirea criteriilor prevzute de Directiva a VII-a a CEE?

2Este documentat n dosarul de audit existena condiiilor preliminare de audit?Acestea se refer la urmtoarele aspecte prevzute de pct. 6 din ISA 210 "Convenirea asupra
termenilor misiunii de audit":

(i) exist un cadru general de raportare financiar acceptabil;

(ii) conducerea i-a asumat responsabilitatea pentru:

ntocmirea situaiilor financiare,

controlul intern i

furnizarea accesului nelimitat la toate informaiile relevante, inclusiv la nivelul

documentelor i auditorilor componentelor.

3Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivul auditorului financiar ntr-un audit al situaiilor financiare ale grupului?

Conform prevederilor pct. 8 din ISA 600, obiectivele auditorului financiar sunt:

a) S stabileasc dac s acioneze ca auditor al situaiilor financiare ale grupului; i
116

b) n calitatea sa de auditor al situaiilor financiare ale grupului:(i) s comunice clar cu auditorii componentelor despre aria de aplicabilitate i


programarea activitii lor asupra informaiilor financiare aferente componentelor

i constatrile lor;

(ii) s obin suficiente probe de audit adecvate privind informaiile financiare ale

componentelor i procesul de consolidare pentru a exprima o opinie asupra msurii

n care situaiile financiare ale grupului sunt ntocmite, sub toate aspectele

semnificative, conform cadrului de raportare financiar aplicabil.

4Conine scrisoarea de misiune sau contractul de prestri servicii, semnat() de pri,


referiri la cerinele pct. 10 din ISA 210 i pct. A 20 din ISA 600? Aceste cerine se

refer la:

Obiectivul auditului situaiilor financiare i domeniul de aplicare a auditului,

incluznd referiri la legislaia aplicabil, ISA i alte reglementri aplicabile;

Responsabilitatea conducerii pentru ntocmirea situaiilor financiare individuale i de
grup;

Forma rapoartelor sau a altor comunicri ca rezultat al executrii misiunii de audit;
Faptul c auditarea grupului presupune utilizarea muncii unor ali auditori i c

rspunderea final aparine auditorului de grup;

Accesul nelimitat al auditorului de grup sau al auditorului componentei la orice

nregistrri, documentate, informaii n legtur cu auditul;

Accesul deplin la informaiile privind componentele i comunicarea nerestricionat dintre
auditorul de grup, pe de o parte i auditorii componentelor, persoanele nsrcinate cu

guvernanta i conducerile componentelor, pe de alt parte.

5Conine scrisoarea de misiune/contractul de prestri servicii referiri cu privire laresponsabilitatea final a partenerului/auditorului la nivelul grupului, n conformitate cu
ISA 220 (pct. 15) i ISA 600 (pct. 11) pentru:

conducerea, supervizarea i modul de efectuare a misiunii de audit la nivelul grupului,
n conformitate cu standardele profesionale i cerinele legale i de reglementare;

emiterea raportului auditorului n circumstanele date?

6A documentat auditorul financiar msurile luate conform pct. A21 din ISA 600 n situaia n
care restriciile impuse asupra comunicrii lor/accesului la documentele componentelor

conduc la imposibilitatea de a obine suficiente probe de audit adecvate care ar putea
afecta opinia de audit la nivelul grupului i ca urmare, n anumite circumstane, pot genera
retragerea din misiune?

7Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c, datorit


unor limitri inerente ale auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului

intern, exist un risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac auditul este
planificat i efectuat n conformitate cu ISA. (ISA 210 "Convenirea asupra termenilor

misiunilor de audit" - A23)

8Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referirile specifice prevzute


117

de ISA 210 (A25), n situaia cnd auditorul grupului este i auditorul unei componente a
grupului?

Aceste referine reprezint factorii care ar putea influena decizia de a ncheia sau nu o
scrisoare de misiune separat pentru component, astfel:

Cine numete auditorul componentei;

Dac se emite un raport separat al auditorului cu privire la component;

Cerine legale n legtur cu desemnrile legate de audit;

Gradul de deinere de ctre entitatea - mam,

Gradul de independen a conducerii componentei fa de entitatea mam.

9Cuprinde scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei confirmri scrise privind declaraiile fcute
n legtur cu auditul, conform ISA 580 "Declaraii scrise"?

Aceasta scrisoare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele confirmri de la cei

nsrcinai cu guvernana grupului:

Intenia privind retragerea/neretragerea de pe o pia/produs;

intenia de vindere/sau nu a unei componente supuse consolidrii;

acordarea/neacordarea unui sprijin financiar componentelor care nregistreaz pierderi
contabile istorice, sau pentru care cerinele de adecvare a capitalurilor proprii,

prevzute de art. 153/24 din Legea Societilor comerciale nr. 31/1990, nu sunt ntrunite.

10Cuprinde scrisoarea misiunii referiri la planul de derulare a auditului de grup, convenit


de ctre auditor cu cei nsrcinai cu guvernana grupului, inclusiv privind termenele

specifice de efectuare a unor proceduri de audit i de emitere a raportului de audit?

Aceste termene ar trebui comunicate n mod adecvat i auditorului componentelor

(instruciuni de auditare a grupului).

11Conine scrisoarea de misiune orice restricie asupra rspunderii auditorului financiar,


atunci cnd aceast posibilitate exist (eventual n limita onorariului), conform

prevederilor ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" i/sau prevederilor
reglementrilor CAFR i a organismului de supraveghere n cazul auditului statutar.

12Conine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care pleac calcularea onorariului
i orice acord privind ealonarea plii acestuia?

13A verificat auditorul grupului, n cazul n care onorariul a fost negociat la pachet pentru
ntreg grupul, modul n care onorariul a fost alocat i convenit cu auditorul/auditorii
componentelor?

Elementele de interes sunt: plata onorariului (modalitate, moned, termen); dac onorariile
au fost pltite i dac nu exist pli datorate dup nchiderea dosarului n conformitate
cu ISQC 1, A 54 (60 de zile de la data raportului pe grup)

14S-au documentat referinele recomandate pentru "Auditurile situaiilor financiare alegrupurilor", inclusiv stabilirea oportunitii de a aciona n calitate de auditor al

118

situaiilor financiare ale grupului, conform ISA 600?


VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII DE CONSOLIDARE


1Au fost documentate de ctre echipa de audit a grupului aspectele legate de independen,
conform cerinelor Codului etic al profesionitilor contabili, ISA 300 "Planificarea unui
audit al situaiilor financiare"?

2S-au identificat ameninrile poteniale la adresa independenei i msurile de protecie


pentru eliminarea acestora?

3S-au obinut de la auditorii componentelor din cadrul grupului declaraii de conformitate


cu politica echipei de auditare a grupului privind respectarea principiilor fundamentale
ale Codului etic?

4A documentat echipa misiunii de audit la nivelul grupului strategia general de audit i


planul de audit la nivelul grupului, conform ISA 300, pct. 15 din ISA 600?

5Exist n cadrul dosarului de audit o minut a ntlnirii cu echipa de audit la nivelul


grupului?

Agenda ntlnirii poate cuprinde:

- discutarea susceptibilitii ca situaiile financiare consolidate s fie denaturate din
cauza fie fraudei fie erorii;

- analizarea claselor de tranzacii, de solduri i de prezentri care pot fi denaturate;
- precizarea amplorii denaturrilor estimate sau identificate;

- identificarea factorilor externi i interni care pot duce la apariia denaturrilor;

- controalele existente la nivelul grupului n legtur cu raportarea financiar,

eficacitatea lor i posibilitatea de eludare a acestora;

- practici n ceea ce privete preurile de transfer;

- reglementri fiscale cu impact major asupra situaiilor financiare consolidate;

- alte reglementri ce pot duce la recunoaterea contingenelor i/sau angajamentelor ce
trebuie prezentate.

6S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupra aspectelor legate de


aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea auditorului privind frauda n cadrul unui audit al
situaiilor financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ"?

119

7A documentat auditorul de grup lista componentelor grupului i a prilor afiliate dinpartea celor nsrcinai cu guvernana, natura relaiilor i natura tranzaciilor ce apar
ntre componentele grupului i prile afiliate?

8A documentat auditorul/partenerul de misiune, la nivelul grupului, o nelegere suficient


asupra grupului, a componentelor sale i a mediilor n care acestea activeaz, pentru a
identifica componentele semnificative?

Potrivit prevederilor pct. 9, litera "m" din ISA 600, componentele semnificative sunt

definite astfel:

(i) au o semnificaie financiar individual pentru grup, sau

(ii) datorit naturii lor sau a circumstanelor specifice, este probabil s includ


riscuri importante ale unor denaturri semnificative ale situaiilor financiare ale

grupului.

(Seciunea V "Auditurile situaiilor financiare ale grupului", Ref. 3)

9Conine dosarul de audit documentarea criteriilor de evaluare a componentelor?Aceste criterii pot s cuprind cel puin urmtoarele elemente:

a. evaluarea cantitativ:

- determinarea unui etalon (cifra de afaceri, activele nete, activele totale etc.) n

funcie de care se va evalua importana componentei la nivelul grupului;

- aplicarea unui procent asupra etalonului identificat prin care se determin valoarea n
raport de care se determin componentele semnificative;

b. evaluare calitativ:

- riscurile care pot s apar la nivelul componentei i care pot afecta situaiile

financiare ale grupului, datorit naturii lor sau circumstanelor specifice;

- riscurile care necesit o consideraie special la nivelul auditului de grup.

10A documentat auditorul de grup nelegerea obinut asupra aspectelor principale n cazul
unei misiuni noi?

Conform pct. 12 (A10) din ISA 600, aceste aspecte se refer la:

structura grupului i relaiile dintre componentele grupului;

modul de organizare a sistemului de raportare financiar ctre grup, inclusiv cadrul de
raportare financiar aplicabil (OMFP 1802/2014 sau IFRS)

activitile de afaceri semnificative ale componentelor, inclusiv mediile sectorului de
activitate, de reglementare, economic i politic n care au loc aceste activiti;

existena relaiilor de afiliere i natura tranzaciilor ce au loc ntre elementele

grupului i/sau prile afiliate,

existena unor politici i proceduri privind procesul de consolidare;

descrierea controalelor interne la nivelul grupului;

complexitatea procesului de consolidare, definit la pct. 10 din ISA 600 ca reprezentnd:
I. recunoaterea, evaluarea, descrierea i prezentarea informaiilor financiare ale

componentelor n situaiile financiare ale grupului, prin consolidare, consolidare
proporional, metoda punerii n echivalen sau metoda costului, i

II. agregarea n situaiile financiare combinate a informaiilor financiare ale


componentelor care nu au o societate mam, dar se afl sub un control comun.

120

motivul pentru care conducerea a numit mai mult de un auditor.


11Au fost elaborate o strategie general de audit al grupului i un plan de audit algrupului?

12n cazul unei misiuni noi, a fost documentat comunicarea cu echipa precedent a misiunii
la nivelul grupului, conducerea componentei/auditorii componentei, conform cerinelor

pct. 12(A 10) din ISA 600, ISQC1-paragraf A20 i pct. 13 b din ISA 300 "Planificarea unui
audit al situaiilor financiare"?

13A documentat auditorul de grup, n mod suplimentar, n cazul unei misiuni recurente,

aspectele prevzute la pct. A12 din ISA 600?

Aceste aspecte se refer la:

schimbrile intervenite n structura grupului,

schimbrile semnificative pentru grup, n ceea ce privete afacerile componentelor;

schimbrile intervenite n structura persoanelor nsrcinate cu guvernana grupului;

preocuprile echipei misiunii grupului cu privire la integritatea i competena

conducerii grupului/componentei;

schimbrile n controalele la nivelul grupului;

schimbri n cadrul de raportare financiar aplicabil.

14A fost documentat identificarea i evaluarea riscurilor unor denaturri semnificative prin
nelegerea entitii i a mediului su, conform ISA 315?

Obiectivele echipei misiunii la nivelul grupului, potrivit pct. 17(A23) din ISA 600 sunt:
(a) mbuntirea nelegerii asupra grupului, a componentelor sale, inclusiv asupra

controalelor la nivelul grupului;

(b) nelegerea procesului de consolidare, inclusiv a instruciunilor emise de conducerea
grupului ctre componente.

Aspectele principale asupra crora echipa misiunii grupului obine o nelegere sunt

prezentate n Anexa 2 la ISA 600.

15Exist la dosarul misiunii de audit al situaiilor financiare anuale consolidateinstruciunile ctre auditorii componentelor emise de ctre auditorul de grup? Aceste

instruciuni trebuie s cuprind, cel puin urmtoarele aspecte:

a) Confirmarea din partea auditorilor componentelor a faptului c:

au neles instruciunile auditorului de grup;

au neles natura serviciului ce urmeaz a fi prestat la nivelul componentei (asigurare
sau non-asigurare);

au neles ealonarea n timp a misiunii ce va fi efectuat la nivelul componentei,

nu prevd ntrzieri n realizarea misiunii;

respect protocolul de comunicare stabilit de auditorul de grup;

situaiile financiare ale componentei (cu scop special sau cu scop general) vor fi

incluse n situaiile financiare consolidate ale grupului;

b) Confirmarea separat din care s rezulte c auditorul componentei:

face parte dintr-un organism membru cu drepturi depline din cadrul IFAC;

121

cunoate i aplic cerinele ISQC 1;pe o baz periodic, face obiectul controlului de calitate din partea organismului de
supraveghere naional/organismului profesional de reglementare.

16A investigat i evaluat auditorul grupului existena/inexistena factorilor de riscnominalizai n anexa 3 la ISA 600 care, individual sau mpreun, ar putea indica riscuri
ale unor denaturri semnificative n situaiile financiare la nivelul grupului?

17A documentat auditorul informaiile utilizate pentru identificarea i evaluarea riscurilor


unor denaturri semnificative ca urmare a fraudei?

Potrivit prevederilor pct. A27 din ISA 600 aceste informaii se refer la:

Evaluarea conducerii grupului cu privire la riscurile ca situaiile financiare s fie
denaturate n mod semnificativ ca urmare a fraudei;

Riscurile specifice de fraud identificate de conducere;

Controalele implementate i eficacitatea acestora;

Existena unei componente pentru care riscul de fraud este probabil;

Monitorizarea de ctre persoanele nsrcinate cu guvernana a reaciei conducerii grupului
la riscurile de fraud identificate;

Rspunsurile persoanelor nsrcinate cu guvernana, a conducerii grupului, auditorilor
interni, la intervievrile auditorilor de grup privind cazurile susceptibile de fraud sau
cazurile dovedite de fraud.

18A documentat auditorul de grup nelegerea de ctre echipa misiunii a instruciunilor de


consolidare emise de conducerea grupului pentru componente, cuprinznd politicile contabile

ale grupului i cerinele de prezentare (pachetul de raportare)?Potrivit pct. 17(A 26) din ISA 600 nelegerea instruciunilor de ctre auditor poate

include:

claritatea i aspectul practic al instruciunilor de completare a pachetului de raportare;
descrierea adecvat a cadrului de raportare financiar;

identificarea ajustrilor de consolidare (tranzaciile i soldurile intra-grup,

profiturile nerealizate);

identificarea i prezentarea prilor afiliate;

n cazul IFRS raportarea pe segmente.

19A documentat echipa misiunii la nivelul grupului procedurile aplicate pentru obinerea unei
nelegeri cu privire la auditorul componentei i sursele probelor de audit, atunci cnd se
intenioneaz utilizarea acestuia pentru auditul grupului?

Potrivit pct. 19 din ISA 600, aceste proceduri pot fi:

evaluarea rezultatelor sistemului de monitorizare a controlului calitii;

vizitarea auditorului componentei pentru discutarea aspectelor privind:

- nelegerea i respectarea de ctre auditorul componentei a cerinelor de etic

relevante pentru auditul grupului;

- competena profesional a auditorul componentei (nelegerea standardelor de audit,
aptitudini speciale, nelegerea cadrului de raportare financiar aplicabil);

- implicarea echipei misiunii grupului n activitatea auditorului componentei.

122

Obinerea unei confirmri scrise din partea auditorului componentei conform modelului din

anexa 4 la ISA 600;Obinerea de confirmri privind auditorul componentei din partea organismelor profesional.

20A documentat auditorul financiar al grupului, pragurile de semnificaie conform ISA 320
"Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"?

Potrivit pct. 21 din ISA 600 aceste praguri de materialitate se stabilesc astfel:

a) pragul de semnificaie pentru situaiile financiare ca ntreg, la nivelul grupului, la
stabilirea strategiei generale de audit,

b) pragurile de semnificaie aplicabile unor clase de tranzacii, solduri ale conturilor;
c) pragurile de semnificaie la nivelul situaiilor financiare i respectiv funcionale ale
componentelor asupra crora auditorii acestora vor derula un audit sau o revizuire n

contextul auditului la nivelul grupului.

d) limita peste care denaturrile nu pot fi considerate n mod clar nensemnate pentru

situaiile financiare ale grupului.

BACTIVITATEA DE AUDITARE A SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE


1A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile ale


grupului/societii - mam i concordana acestora cu politicile componentelor auditate,
pentru fiecare element de bilan i din contul de profit i pierdere i dac aceste politici
contabile sunt n conformitate cu IFRS, sau dup caz, cu Reglementrile contabile conforme
cu directivele europene?

2n cazul n care un membru al grupului folosete alte politici contabile, a evaluat echipa
misiunii grupului dac informaiile financiare ale componentei care a aplicat alte politici
contabile, au fost ajustate n mod corespunztor, n scopul ntocmirii i prezentrii

situaiilor financiare ale grupului, conform art. 77 din Directiva a VII-a a CEE?

3Pentru fundamentarea rspunsului auditorilor la riscurile evaluate, exist la dosarul de


consolidare documentarea tipului de activitate (de asigurare sau non asigurare) ce urmeaz
a fi efectuat asupra informaiilor financiare ale componentelor?

Potrivit pct. 26 (A47) din ISA 600 activitile difer n funcie de categoria n care se
afl fiecare component:

a)Componentele semnificative care prezint importan individual pentru grup: seefectueaz un audit al informaiilor financiare ale componentei, folosind pragul de

semnificaie al componentei;

b)Componentele considerate semnificative datorit posibilitii de a cuprinde riscuri de


123

denaturri semnificative ale situaiilor financiare ale grupului: se pot desfura:un audit al informaiilor financiare ale componentei, folosind pragul de semnificaie al
componentei;

un audit asupra unuia sau mai multor solduri ale conturilor, clase de tranzacii,

prezentri de informaii n legtur cu riscurile probabile ale unor denaturri

semnificative ale situaiei financiare ale grupului;

procedurile de audit specificate legate de riscurile probabile ale unor denaturri

semnificative ale situaiei financiare ale grupului.

c)Componente nesemnificative: se efectueaz proceduri analitice la nivelul grupului.


d) Cnd nu au fost obinute probe adecvate suficiente care s fundamenteze opinia de audit
la nivelul grupului, se selecteaz, de ctre echipa misiunii grupului/auditorul

componentei, componentele nesemnificative i se efectueaz una dintre activitile descrise
la pct. b.

4A documentat auditorul grupului procedurile aplicate n cazul n care a decis implicarea sa


n activitatea auditorului componentei?

Potrivit pct. 30 (A55) din ISA 600 aceste proceduri pot include:

a) ntlnirea cu conducerea/auditorii componentei;

b) revizuirea strategiei generale/planului de audit al componentei;

c) proceduri pentru identificarea i evaluarea riscurilor unor denaturri semnificative la
nivelul componentei;

d) proceduri de audit suplimentare;

e) participarea la edinele de nchidere ntre auditori i conducerea componentei;

f) revizuirea unor pri relevante din documentaia de audit a componentei.

5A documentat auditorul grupului caracterul adecvat al utilizrii n procesul de consolidare


a activitii auditorilor interni, prin testarea eficacitii operaionale a controalelor
la nivelul grupului conform pct. 32 din ISA 600? Potrivit ISA 610 "Utilizarea activitii
auditorilor interni" auditorul extern trebuie s evalueze dac:

activitatea a fost ntreprins de auditori interni competeni;

activitatea a fost supravegheat, revizuit i documentat;

au fost obinute probe de audit adecvate care susin concluzii rezonabile;

concluziile formulate corespund circumstanelor;

excepiile au fost rezolvate corespunztor.

6Exist n dosarul misiunii de audit al situaiilor financiare anuale consolidatedocumentarea procedurilor suplimentare elaborate la nivelul grupului, potrivit pct. 31 din
ISA 600, ca reacie la riscurile evaluate ale unor denaturri semnificative n situaiile
financiare ale grupului, ce reies din procesul de consolidare?

7A documentat auditorul de grup procesul de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare


consolidate? Potrivit pct. 32 din ISA 600, aspectele principale pe care auditorul grupului
124

trebuie s le aib n vedere sunt:includerea situaiilor financiare auditate (revizuite) ale componentei, semnate de

persoanele abilitate potrivit legii, n situaiile financiare consolidate;

retratarea situaiilor financiare ale componentelor n cazul n care acestea nu au fost
ntocmite n conformitate cu aceleai politici contabile, au fost exprimate ntr-o alt
moned, ori s-au folosit modaliti de consolidare neconforme cu instruciunile de

consolidare ale grupului;

ajustarea situaiilor financiare ale componentei, dac perioada de nchidere a anului
financiar al componentei nu coincide cu cea a grupului.

8A identificat i evaluat auditorul grupului gradul de adecvare, exhaustivitatea icorectitudinea ajustrilor i reclasificrilor de consolidare, n scopul identificrii

factorilor de risc sau a indiciilor unor posibile influene a conducerii? Aceast evaluare
poate include, conform pct. 34 (A56) din ISA 600, determinarea msurii n care:

ajustrile sunt reflectate n mod adecvat n evenimentele i tranzaciile aferente;

ajustrile semnificative au fost procesate i autorizate corect de conducerea grupului/
componentei;

ajustrile semnificative sunt justificate i documentate corespunztor;

au fost eliminate tranzaciile i profiturile nerealizate intra-grup.

9Cuprinde dosarul misiunii la nivelul grupului procedurile specifice, derulate nconformitate cu pct. 38 din ISA 600 i ISA 560 "Evenimente ulterioare", pentru

identificarea evenimentelor care au loc la componente ntre data informaiilor financiare
i data raportului auditorului asupra situaiilor financiare ale grupului i care ar putea
genera necesitatea ajustrii sau prezentrii de informaii n aceste situaii financiare?
n acest sens, auditorul grupului trebuie s efectueze:

- verificarea modului n care auditorul grupului a identificat perioada calendaristic ca
fiind perioada aferent evenimentelor ulterioare;

- verificarea modului n care auditorul componentei a determinat clasele de tranzacii,
solduri i prezentri asupra crora vor fi efectuate teste n scopul identificrii

evenimentele post bilaniere;

obinerea de la auditorul componentei a notificrii asupra existenei evenimentelor

ulterioare identificate care ar putea genera necesitatea ajustrii sau prezentrii de

informaii n situaiile financiare ale grupului.

10A documentat auditorul grupului modalitatea de comunicare cu auditorii componentelor prin

existena la dosarul misiunii a instruciunilor de lucru al cror coninut minim esteprevzut n anexa 5 la ISA 600?

CFINALIZAREA MISIUNII DE AUDIT AL SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE


CONSOLIDATE

1Exist la dosarul misiunii grupului Comunicarea aspectelor relevante pentru auditulgrupului, elaborat de auditorii componentei?

125

Potrivit pct. 41 din ISA 600, aceast comunicare trebuie s conin urmtoarele informaii:
a) dac au fost respectate cerinele de etic (independena, competena profesional);

b) dac au fost respectate cerinele echipei misiunii la nivelul grupului;

c) identificarea informaiilor financiare ale componentei;

d) cazurile de nerespectare a legilor i reglementrilor;

e) indicatorii privind posibile influene ale conducerii;

f) descrierea oricrei deficiene semnificative identificate n controlul intern al

componentei;

g) lista denaturrilor necorectate ale informaiilor financiare ale componentei;

h) alte aspecte de comunicat celor nsrcinai cu guvernana;

i) orice alte aspecte relevante pentru auditul grupului;

h) constatrile generale, concluziile sau opiniile auditorului componentei.

2Au fost documentate rezultatele obinute ca urmare a evalurii comunicrii auditorilorcomponentei i gradului de adecvare a activitii lor? Potrivit pct. 42 (A61) din ISA 600,
n funcie de aceste rezultate echipa misiunii de audit a grupului va proceda astfel:

(a) discut aspectele semnificative ce decurg din evaluare cu auditorul componentei,

conducerea componentei sau, dup caz, conducerea grupului;

(b) determin dac este necesar s revizuiasc alte pri relevante ale documentaiei de
audit a auditorului componentei (A61).

3Au fost documentate procedurile aplicate i rezultatele obinute ca urmare a evaluriicaracterului suficient i a gradului de adecvare a probelor de audit obinute ca urmare a
consolidrii, avnd n vedere inclusiv efectul denaturrilor necorectate, potrivit pct. 44
(A62) din ISA 600?

4A documentat auditorul n dosarul misiunii concluzia la care a ajuns conform cerinelor


ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare" cu

privire la asigurarea rezonabil privind msura n care situaiile financiare ale grupului,
luate n ansamblu, nu conin denaturri semnificative cauzate de fraud sau eroare?

Se va urmri dac auditorul grupului a luat n considerare urmtoarele:

a)Concluzia auditului n conformitate cu ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu


privire la situaiile financiare", cu privire la revizuirea i evaluarea concluziilor care
au reieit din probele de audit obinute, ca fundament al exprimrii unei opinii cu privire
la situaiile financiare;

b)Concluzia auditorului n conformitate cu ISA 450 "Evaluarea denaturrilor identificate pe


parcursul auditului" cu privire la msura n care denaturrile necorectate sunt

semnificative;

c)Evaluarea de ctre auditor a msurii n care situaiile financiare sunt ntocmite, din

toate punctele de vedere semnificative n conformitate cu cerinele cadrului general de
raportare financiar aplicabil i pct. 13 din ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea
126

cu privire la situaiile financiare";


5A documentat firma de audit Finalizarea auditului i componentele sale?


6S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul? Aspectele selectate pentrudiscuie sunt:

punctele finale ale auditului/ aspectele aprute i discutate cu clientul;

proiectul scrisorii de comunicare ctre conducere/ persoanele nsrcinate cu guvernana;
evenimentele ulterioare datei bilanului;

proiectul raportului de audit.

7A fost formulat n raportul auditorului o opinie corect, potrivit circumstanelor,conform prevederilor standardelor aplicabile?

Potrivit circumstanelor, auditorii situaiilor financiare la nivelul grupului vor exprima:

a)o opinie nemodificat, conform ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire la
situaiile financiare" atunci cnd au ajuns la concluzia c situaiile financiare sunt
ntocmite, din toate punctele de vedere semnificative, n conformitate cu cadrul general de
raportare aplicabil;

b)o opinie modificat, n cazul constatrii c situaiile financiare nu sunt lipsite dedenaturri semnificative, conform ISA 705 "Modificri ale opiniei raportului auditorului
independent" i modelului din Anexa 1 la ISA 600;

c)vor include n raportul auditorului independent un Paragraf de Observaii, sau un Paragraf


Explicativ, n cazul constatrii unui aspect important prezentat n situaiile financiare
consolidate, fundamental pentru nelegerea acestora de ctre utilizatori, n conformitate
cu ISA 706 "Paragrafele de observaii i explicative din Raportul auditorului independent".

8A ntocmit auditorul un raport n forma scris, cuprinznd elementele prevzute la pct. 21


din ISA 700 "Formularea unei opinii i raportarea cu privire la situaiile financiare"?
Aceste elemente constau n:

a)Titlul raportului (Raportul auditorului independent);


b)Destinatarul;

c)Paragraful introductiv, cuprinznd:identificarea entitii auditate;

precizarea faptului c situaiile financiare au fost auditate;

127

identificarea titlului componentelor situaiilor financiare;referire la sumarul politicilor contabile i la alte informaii explicative;

specificarea perioadei acoperite de situaiile financiare.

d)Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare;


e)Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra situaiilor financiare;


f)Paragraful care descrie un audit;


g)Precizarea faptului c auditorul crede c probele obinute sunt suficiente i adecvate


pentru a furniza o baz pentru opinia auditorului;

h)Alte responsabiliti de raportare;


i)Semntura auditorului;

j)Data raportului;

k)Adresa auditorului.

9A consemnat auditorul financiar, n finalul raportului de audit, un punct de vedere privind


gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaiile

financiare anuale consolidate pentru acelai exerciiu financiar, conform pct. 108 litera
"e" din Reglementrile contabile conforme cu directivele europene (Directiva a VII-a),

aprobate prin OMFP 3055/2009?

10A documentat auditorul financiar comunicarea cu guvernana grupului?Potrivit pct. 49 (A66) din ISA 600 aspectele specifice ce pot fi comunicate persoanelor
nsrcinate cu guvernana grupului, deosebit de cele prevzute de ISA 260 "Comunicarea cu
persoanele nsrcinate cu guvernana" sunt:

a)o trecere n revist a tipului de activitate efectuat asupra situaiilor financiare ale
componentelor;

b)o trecere n revist a naturii implicrii echipei misiunii la nivelul grupului nactivitatea ce urmeaz a fi efectuat de ctre auditorii componentelor semnificative;

128

c)cazurile n care evaluarea activitii auditorului componentei a condus la apariia unor


ngrijorri cu privire la calitatea activitii auditorului;

d)toate limitrile impuse auditului grupului;


e)fraude sau suspiciuni de fraud la nivelul conducerii grupului/companiei/angajailor din


poziii semnificative.

11A revizuit auditorul Scrisoarea ctre Persoanele nsrcinate cu guvernana, documentate


conform obiectivelor specifice ale ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana i ctre conducere"?

12S-a format un dosar de audit al situaiilor financiare consolidate, conform ISA 230

"Documentaia de audit", coninnd aspectele specifice prevzute la pct. 50 din ISA 600?
Aceste aspecte se refer la:

- o analiz a componentelor, cu indicarea celor semnificative;

- natura, amploarea, plasarea n timp a implicrii auditorilor grupului n activitatea
auditorilor componentei;

- comunicrile n scris ntre echipa misiunii grupului i auditorii componentelor.

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

ANEXA 10
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de asigurare, altele dect auditurile sau
revizuirile informaiilor financiare istorice
(ISAE 3000)

129

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR,
DA/
crt. auditori financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea NU
Standardelor Internaionale de Audit (ISA) 220, ISQC1, ISAE 3000 n contextul Cadrului

General Internaional de Asigurare (CGIA)

ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de asigurare, altele dect auditurile saurevizuirile informaiilor financiare istorice, pe baza examinrii coninutului scrisorilor
de misiune/ contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISAE
3000, CGIA sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum i cu
normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Conine dosarul de audit scrisoarea misiunii de asigurare sau alt forma adecvat de

contract, sau, dup caz, mandatul juridic, atunci cnd partea contractant nu este partea
responsabil?

2Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor financiare sau nefinanciare care
constituie rezultatul evalurii subiectului specific al misiunii, n raport cu anumite

criterii?

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate utilizatorilor vizai, dup ncheiereamisiunii?

Aceste rapoarte pot fi:

- Raportul de asigurare al practicianului independent, n forma lung sau n forma scurt,
ntocmit conform pct. 49 din ISAE 3000 "Misiunile de asigurare altele dect auditurile sau
revizuirile informaiilor financiare istorice" (Seciunea A14, adaptat, din Ghidul pentru
un Audit de Calitate);

- Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru guvernan, reieite
din misiunea de asigurare, conform pct. 54 din ISAE 3000 i ISA 265 "Comunicarea

deficienelor n controlul intern ctre persoanele nsrcinate cu guvernana"?

4Exist n dosarul de audit Declaraia prii responsabile, scris i semnat de aceast


parte, conform pct. 38 din ISAE 3000 i ISA 580 "Declaraii scrise"?

5Conine dosarul de audit definirea aspectelor care necesit utilizarea activitii unui
expert?

BTERMENII MISIUNII

130

1Conine scrisoarea misiunii referiri cu privire la natura subiectului specific i ainformaiilor specifice ale misiunii de asigurare? n conformitate cu pct. 31 din CGIA,
acestea pot fi:

Subiect specific
Informaii specifice


(a) Performana sau condiiile financiare (a) recunoaterea, msurarea, prezentarea i
(ex.: poziia financiar, performana
descrierea din situaiile financiare;

financiar, fluxuri de trezorerie;

(b) Performana sau condiiile nefinanciare (b) indicatori cheie ai eficienei i(ex.: performana unei entiti);
eficacitii;

(c) Caracteristicile fizice (ex.: capacitatea(c) un document de specificaiiunei faciliti)

(d) Sistemele i procesele (ex.: controlul (d) o afirmaie despre eficacitateintern al unei entiti; sistemul informatic)

(e) Comportamentul (ex.: guvernana


(e) o declaraie de conformitate sau o

corporativ, conformitatea cu reglementrile,declaraie de eficacitate

practicile de resurse umane)

2Sunt definite clar n scrisoarea misiunii, responsabilitile celor trei pri ale misiunii
de asigurare? (un practician, o parte responsabil i utilizatorii vizai)

3A inclus practicianul n scrisoarea misiunii, msurile necesare pentru asigurarea accesului


la nregistrri, documentaie i alte informaii, n situaia cnd partea contractant nu
este partea responsabil?

4Conine scrisoarea misiunii, adaptat circumstanelor specifice ale misiunii, principalele


clauze prevzute de pct. 20 din CGIA? Aceste clauze se refer la:

- relaie ntre trei pri (un practician, o parte responsabil i utilizatorii vizai);
- Un subiect specific corespunztor;

- Criterii adecvate;

- Suficiente probe adecvate;

- Responsabilitile prii contractante pentru ntocmirea informaiilor financiare/

nefinanciare care constituie subiectul specific;

- Responsabilitile practicianului;

- Forma rapoartelor sau a altor comunicri cu privire la rezultatele misiunii de asigurare;
- Existena riscului de nedetectare a unor erori semnificative, ca urmare a limitrilor
inerente ale controlului intern i efecturii auditului prin testarea unor eantioane

131

statistice.

5Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru acceptarea


misiunii conform pct. 17 din Cadrului General Internaional de Asigurare (CGIA)? Aceste
condiii sunt:

- Satisfacerea cerinelor etice relevante (independena i competena profesional);

- ndeplinirea de ctre misiune a caracteristicilor obligatorii:

- Subiectul specific este corespunztor;

- Criteriile sunt adecvate i disponibile pentru utilizatorii vizai;

- Practicianul are acces la suficiente probe adecvate pe care i bazeaz concluzia;

- Concluzia are forma corespunztoare;

- Practicianul este convins de caracterul raional al obiectivului;

- Alte cerine specifice ale ISA sau ISRE (ex.: condiiile preliminare prevzute de pct. 6
din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit").

n cazul nendeplinirii criteriilor de mai sus, practicianul nu trebuie s accepte/s

continue misiunea de asigurare.

6Este documentat ndeplinirea condiiilor pentru acceptarea/continuarea misiunii, prevzute


la pct. 7-9 din ISAE 3000? Aceste condiii sunt:

- dac subiectul specific este responsabilitatea unei pri, alta dect utilizatorii vizai
sau practicianul;

- dac, pe baza cunoaterii preliminare a mprejurrilor misiunii, practicianul nu

sesizeaz nimic care s indice c cerinele ISAE sau ale Codului IESBA nu vor fi respectate;
- dac practicianul este satisfcut c persoanele care urmeaz s efectueze misiunea

mpreun posed competenele profesionale necesare.

7Este definit n scrisoarea misiunii forma ateptat a concluziei practicianului, nconformitate cu pct. 2 din ISAE 3000? S-a fcut diferena dintre cele dou tipuri de

misiuni, respectiv:

- de asigurare rezonabil, ca baz pentru exprimarea unei asigurri pozitiv a unei

concluzii;

- de asigurare limitat, ca baz pentru o form negativ de exprimare a concluziei

practicianului?

8Cuprinde scrisoarea misiunii definirea criteriilor pentru evaluarea/msurarea subiectului


specific conform pct. 19 din ISAE 3000 i pct. 36 din CGIA?

9Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea de la partea responsabil a unei confirmri scrise privind declaraiile
verbale fcute n legtur cu misiunea de asigurare, precum i evaluarea subiectului

specific n funcie de anumite criterii identificate, conform pct. 38 din ISAE 3000,

pct. A13 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" i ISA 580

"Declaraii scrise"?

132

10Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la planificareamisiunii astfel nct aceasta s fie efectuat n mod eficace, conform pct. 12 din ISAE
3000 i ISA 300 "Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

11Conine scrisoarea misiunii referiri la faptul c, datorit unor limitri inerente ale

misiunii, exist un risc ca anumite denaturri s nu fie detectate, chiar dac misiunea este
planificat i efectuat n conformitate cu ISAE 3000? (ISA 210 "Convenirea asupra

termenilor misiunilor de audit" pct. A23)

12Conine scrisoarea misiunii orice restricie asupra rspunderii practicianului, atunci cnd
aceast posibilitate exist (eventual n limita onorariului), conform prevederilor ISA 210
"Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" (A24)?

13S-a inclus n scrisoarea de misiune orice aranjament legat de implicarea altor practicieni
i experi n anumite aspecte ale misiunii? (pct. 26 din ISAE 3000)?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII DE ASIGURARE


1A fost documentat planificarea misiunii, bazat pe revizuirea analitic preliminar i


evaluarea riscului, conform pct. 12 din ISAE 3000?

Planificarea implic:

- elaborarea unei strategii generale pentru aria de aplicabilitate;

- elaborarea planului misiunii pentru accentul, plasarea n timp i administrarea misiunii.

2S-au avut n vedere de ctre practician, la definirea naturii i amploarea activitilor de


planificare, elementele principalelor aspecte relevante pentru desfurarea n condiii de
eficien a misiunii?

Conform pct. 12 din ISAE 3000, aceste elemente sunt:

- Termenii misiunii;

- Caracteristicile subiectului specific i criteriile identificate;

- Procesul misiunii i posibilele surse de probe;

- nelegerea entitii i a mediului su, inclusiv riscurile ca informaiile specifice s
fie denaturate n mod semnificativ;

- Identificarea utilizatorilor vizai i nevoile lor;

- Analizarea pragului de semnificaie i a riscului misiunilor de asigurare;

- Cerinele de personal i de experien. inclusiv natura i gradul de implicare a

experilor.

133

3A documentat practicianul nelegerea subiectului specific i a mprejurrilor misiunii,


care reprezint o parte esenial a planificrii i efecturii unei misiuni de asigurare i
i ofer practicianului un cadru de referin pentru:

- identificarea i evaluarea riscului ca informaiile specifice s fie denaturate

semnificativ;

- proiectarea i efectuarea altor proceduri de adunare a probelor;

- exercitarea raionamentului profesional pe toat durata misiunii, pentru a analiza dac
nelegerea la care a ajuns este suficient pentru a evalua riscurile ca informaiile

specifice s fie denaturate semnificativ.

4S-a desfurat i documentat discuia iniial cu partea contractant asupra aspectelor


legate de nelegerea subiectului specific i a mprejurrilor misiunii, conform pct. 15
din ISAE 3000?

Aceast nelegere trebuie s fie n suficient msur, pentru a:

- identifica i a evalua riscul ca informaiile specifice s fie denaturate semnificativ;
- proiecta i efectua alte proceduri de adunare a probelor?

5Au fost documentate de ctre practician aspectele legate de independen, conformcerinelor Codului etic al profesionitilor contabili, pct. 4 din ISAE 3000, pct. 14

din ISQC1?

6A fost document de ctre practician existena i aplicarea politicilor i procedurilor


generale de control al calitii, potrivit prevederilor "Standardului Internaional privind
Controlul Calitii pentru firmele care efectueaz audituri i revizuiri ale informaiilor
financiare istorice, precum i alte misiuni de asigurare i servicii conexe" (ISQC 1)?

7Cuprinde sistemul de control al calitii, adoptat de firma de audit, politici i proceduri


referitoare la elementele principale prevzute de paragraful 16 din ISQC 1? Aceste elemente
constau n:

- responsabilitile liderilor privind calitatea la nivelul firmei; ndeplinirea cerinelor
relevante de etic; acceptarea sau continuarea relaiilor cu clienii i a misiunilor

specifice; resursele umane; realizarea misiunii; monitorizarea.

8A documentat practicianul faptul dac sunt ndeplinite condiiile pentru acceptarea/continuarea misiunii, prevzute la pct. 7-9 din ISAE 3000? Aceste condiii sunt:

- dac subiectul specific este responsabilitatea unei pri, alta dect utilizatorii vizai
sau practicianul;

- dac, pe baza cunoaterii preliminare a mprejurrilor misiunii, practicianul nu

sesizeaz nimic care s indice c cerinele ISAE sau ale Codului IESBA nu vor fi respectate;
- dac practicianul este satisfcut c persoanele care urmeaz s efectueze misiunea

mpreun posed competenele profesionale necesare.

134

9A fost documentat de practician, revizuirea/actualizarea cunoaterii generale a activitii


prii responsabile?

10A fost documentat evaluarea muncii unui alt expert/auditor i utilitatea acesteia pentru
realizarea obiectivelor misiunii conform pct. 36 din ISAE 3000?

11Au fost identificate i detaliate, legislaia, reglementrile, standardele adecvate curelevan deosebit pentru misiune conform ISA 250 "Luarea n considerare a legii i

reglementrilor ntr-un audit al situaiilor financiare?

BACTIVITATEA MISIUNII DE ASIGURARE


1A documentat practicianul gradul de adecvare a subiectului specific, potrivit pct. 18 din


ISAE 3000? Un subiect specific adecvat, potrivit cerinelor pct. 33 din CGIA este:

a) Identificabil i capabil de a fi evaluat sau msurat consecvent, n raport cu criteriile
identificate;

b) De aa natur nct informaiile despre el pot fi supuse unor proceduri de strngere de
suficiente probe adecvate pentru a sprijini o concluzie aferent unei asigurri rezonabile,
sau aferent unei asigurri limitate, dup caz.

2A documentat i ntreprins practicianul msurile legale n situaia n care, dup acceptarea


misiunii a ajuns la concluzia c subiectul specific nu este adecvat? Aceste msuri sunt:
- Exprim o concluzie cu rezerve sau contrar;

- Declar imposibilitatea exprimrii unei concluzii;

- Se poate retrage din misiune.

3A documentat practicianul evaluarea gradului de adecvare a criteriilor de evaluare/apreciere


a subiectului specific, potrivit cerinelor pct. 19 din ISAE 3000?

Aceste criterii trebuie definite adecvat, astfel nct s fie relevante pentru nevoile
utilizatorilor vizai, ndeplinind caracteristicile prevzute de pct. 36 din CGIA,

respectiv:

- relevan: contribuie la concluzii care i asist pe utilizatori n luarea deciziilor;
- exhaustivitate: nu sunt omii factorii relevani care ar putea afecta concluziile n

circumstanele date; includ dup caz, etaloane de prezentare i descriere;

- credibilitate: permit evaluarea i msurarea consecvent a subiectului specific;

- neutralitate: conduc la concluzii lipsite de prtinire;

- inteligibilitate: contribuie la concluzii clare, fr interpretri semnificative.

4A documentat i ntreprins practicianul msurile prevzute de pct. 20 din ISAE 3000 ncazul acceptrii unui set mai detaliat de criterii, elaborate de anumii utilizatori?

Msurile specifice constau n consemnarea n raportul de asigurare c:

- aceste criterii nu sunt cuprinse n legi, reglementri, sau emise de organisme autorizate;
- aceste criterii sunt pentru uzul anumitor utilizatori, pentru scopurile lor.

135

5A fost documentat de practician calcularea pragului de semnificaie conform pct. 47 din


CGIA i ISA 320 "Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"?

6A documentat practicianul, cu ocazia analizei pragului de semnificaie, relevana acestui


prag la:

- determinarea naturii, plasrii n timp i amplorii procedurilor de strngere a probelor;
- cnd practicianul apreciaz dac informaiile specifice sunt lipsite de denaturri;

- influenele factorilor cantitativi i calitativi asupra evalurii interesului specific i
intereselor utilizatorilor vizai.

7A fost documentat evaluarea riscului misiunii i a componentelor sale (riscul inerent,


riscul de control i riscul de nedetectare) conform pct. 24 din ISAE 3000 i ISA 315

"Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ prin cunoaterea

entitii i a mediului su"?

8A documentat practicianul n dosarul misiunii msurile ntreprinse pentru reducerea riscului


misiunii de asigurare la un nivel acceptabil de sczut, n funcie de caracterul misiunii
(asigurare rezonabil ori asigurare limitat)? Codul etic pentru profesionitii contabili
seciunea 291

9A documentat practicianul, n cazul utilizrii serviciilor unui expert, activitilencredinate acestuia, definite la pct. 31 din ISAE 3000? Aceste activiti sunt:

(a) definirea obiectivelor activitii desemnate i modul n care aceast activitate se
coreleaz cu obiectivul misiunii;

(b) analiza caracterului rezonabil al ipotezelor, metodelor i surselor de date utilizate de
expert;

(c) analiza caracterului rezonabil al constatrilor expertului, n raport cu circumstanele
misiunii i concluziile practicianului.

10Cuprinde dosarul misiunii rezultatul evalurii de ctre practician a caracterului suficient


i a gradului de adecvare pentru scopul misiunii de asigurare al probelor oferite de expert?

11Cuprinde dosarul misiunii suficiente probe adecvate care s stea la baza concluziei

practicianului, n funcie de caracterul misiunii?

12A documentat practicianul, n cazul unei misiuni de asigurare rezonabil, strngerea de


probe suficiente i adecvate, necesare formulrii unei concluzii, prin parcurgerea

procesului repetitiv, sistematic al misiunii? Acest proces cuprinde etapele:

- Obinerea unei nelegeri a subiectului specific i a altor mprejurri ale misiunii care,
n funcie de natura problematicii, includ o nelegere a controlului intern;

- Pe baza acestei nelegeri, evaluarea riscului ca informaiile specifice s fie denaturate
136

n mod semnificativ;

- Ca reacie la riscurile evaluate, elaborarea rspunsurilor generale i determinarea

naturii, momentului i ntinderii procedurilor ulterioare;

- Efectuarea procedurilor ulterioare legate n mod clar de riscurile identificate, folosirea
unei combinaii ntre inspecie, confirmare, observare, recalculare, reefectuare, proceduri
analitice i intervievri. Astfel de proceduri ulterioare implic proceduri de fond,

inclusiv obinerea de informaii coroborate din surse independente de entitate i, n

funcie de natura problematicii, testarea eficienei operaionale a controalelor;

- Evaluarea suficienei i gradului de adecvare a probelor.

13A fost obinut de ctre practician declaraia scris a prii responsabile care s conin
referirile minime prevzute de pct. 38 din ISAE 3000 i ISA 580 "Declaraii scrise"?

Aceste aspecte se refer la:

- Confirmarea n scris a declaraiilor verbale;

- Evaluarea subiectului specific n funcie de anumite criterii.

14A documentat practicianul rezultatele evalurii declaraiei prii responsabile, care se


refer la aspecte semnificative pentru evaluarea subiectului specific?

Conform pct. 39 din ISAE 3000, aceast evaluare se refer la:

- Evaluarea credibilitii i conformitii lor cu alte probe obinute, inclusiv cu alte
declaraii;

- Analizarea dac cei care fac declaraiile sunt bine informai n legtur cu anumite

aspecte;

- Obinerea de probe coroborante n cazul unei misiuni de asigurare rezonabil. Practicianul
poate cuta, de asemenea, probe coroborante i n cazul unei misiuni de asigurare limitat.

15A documentat practicianul efectul evenimentelor ulterioare att asupra subiectului specific,
ct i asupra raportului, pn la data raportului de asigurare? Potrivit pct. 41 din

ISAE 3000, msura n care practicianul analizeaz evenimentele ulterioare depinde de

probabilitatea ca astfel de evenimente s afecteze problematica i gradul de adecvare a
concluziilor practicianului.

16A fost ntocmit documentaia de audit astfel nct s demonstreze:(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor desfurate n vederea conformitii cu

ISAE 3000 i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor aplicate i ale probelor obinute; i

(iii) Aspectele semnificative care au reieit pe parcursul misiunii de asigurare i


concluziile formulate pe marginea acestora?

17Include documentaia misiunii de asigurare aspectele importante pentru furnizarea probelor


n vederea susinerii concluziei exprimate n raportul practicianului i pentru furnizarea
probelor privind executarea misiunii de asigurare n conformitate cu pct. 42 din ISAE 3000?

CFINALIZAREA MISIUNII DE ASIGURARE137

1A documentat auditorul n dosarul misiunii probe de audit suficiente i adecvate, care s


susin concluzia la care a ajuns conform cerinelor ISAE 3000, cu privire la asigurarea
rezonabil, sau limitat, dup caz, privind msura n care informaiile specifice, luate n
ansamblu, nu conin denaturri semnificative?

2A documentat practicianul, n cadrul dosarului misiunii Finalizarea auditului suburmtoarele aspecte?

- documentarea Listei de verificare privind finalizarea dosarului, conform cerinelorISA 230 "Documentaia de audit";

- ntocmirea memorandumului privind aspectele semnificative;


- documentarea obiectivelor specifice ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern


ctre persoanele nsrcinate cu guvernana i ctre conducere";

- cuprinderea n declaraia conducerii a obiectivelor prevzute de ISA 580 "Declaraii


scrise";

- documentarea Revizuirii analitice finale;


- documentarea obiectivelor i procedurilor prevzute de ISA 560 "Evenimente ulterioare";

- revizuirea concluziilor ce decurg din probele, ca baz a exprimrii concluzieipracticianului conform ISAE 3000;

3A ntocmit auditorul un raport n forma scris, cuprinznd elementele prevzute la pct. 49


din ISAE 3000 "Misiunile de asigurare, altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor
financiare istorice"? Aceste elemente constau n:

a) Titlul raportului (Raportul de asigurare a practicianului independent);


b)Destinatarul: se identific partea/prile crora li se adreseaz raportul de asigurare.


Ori de cte ori este posibil, raportul de asigurare este adresat tuturor posibililor

utilizatori;

138

c)Identificarea i descrierea informaiilor analizate i, dup caz, a subiectului specific.


Aceasta include, spre exemplu:

- Momentul n timp sau perioada de timp la care se refer evaluarea sau cuantificarea

subiectului specific;

- Dac este cazul, numele entitii sau al componentei entitii la care se refer

subiectului specific;

- Explicarea acelor caracteristici ale subiectului specific sau informaiilor specifice pe
care utilizatorii vizai trebuie s le cunoasc, precum i modul n care aceste

caracteristici pot influena precizia evalurii sau msurrii subiectului specific n

comparaie cu criteriile identificate sau caracterul persuasiv al probelor obinute.

d)Identificarea criteriilor pe baza crora a fost evaluat sau cuantificat subiectulspecific, astfel nct utilizatorii vizai s neleag baza pe care i-a format concluzia
practicianul.

Practicienii pot prezenta n raport, dac este relevant pentru mprejurrile date, i:
- Sursa criteriilor (dac criteriile sunt prestabilite n contextul subiectului specific:
cuprinse n legi/ reglementri, publicate de organisme autorizate ale experilor)

- O descriere a faptului pentru care sunt considerate adecvate criteriile care nu sunt
prestabilite

- Metodele de cuantificare folosite atunci cnd criteriile permit alegerea ntre o serie de
metode;

- Orice interpretri semnificative fcute n aplicarea criteriilor n mprejurrile

misiunii; i

- Dac au fost modificri ale metodelor de cuantificare folosite.

e)O descriere a oricror limitri semnificative, inerente asociate cu evaluarea/cuantificarea subiectului specific pe baza criteriilor;

f)O declaraie care restricioneaz folosirea raportului de asigurare doar de ctre cei

desemnai sau pentru scopul respectiv (Atunci cnd criteriile folosite pentru a evalua

subiectul specific sunt disponibile doar pentru o serie de utilizatori desemnai sau sunt
relevante numai pentru un scop special);

g)O declaraie pentru identificarea prii responsabile i pentru a descrieresponsabilitile prii responsabile i responsabilitile practicianului;

h)O declaraie c misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISAE 3000;


i)Un rezumat al activitii desfurate, reprezentnd o descriere mai detaliat aactivitii desfurate, care va ajuta utilizatorii desemnai s neleag natura asigurrii
transmise de raportul de asigurare.

Rezumatul activitii n cazul unei misiuni de asigurare limitat este*2):

- mai detaliat dect pentru misiunile de asigurare rezonabil;

- identific limitrile naturii, momentului i ariei de cuprindere a proceselor de strngere
139

a probelor;

- prevede proceduri de strngere a probelor mai limitate dect n misiunea de asigurare
rezonabil i, ca urmare, se obine o asigurare mai mic dect ntr-o misiune de asigurare
rezonabil.

j)Concluzia practicianului: acolo unde subiectul specific este format dintr-o serie de

aspecte, pot fi oferite concluzii separate cu privire la fiecare aspect. n funcie de
tipul de proceduri de strngere a probelor, fiecare concluzie este exprimat n forma care
este adecvat fie pentru o misiune de asigurare rezonabil, fie pentru o misiune de

asigurare limitat.

k)Data raportului de asigurare, care informeaz utilizatorii vizai c practicianul aanalizat efectul evenimentelor de pn la acea dat asupra informaiilor specifice i a
raportului de asigurare.

l)Numele firmei sau al practicianului i o locaie specific (oraul n care practicianul


i are biroul care are responsabilitatea pentru misiune);

m)Alte informaii i explicaii, prezentate separat, pentru a nu influena concluzia:detalii despre calificarea practicianului i colaboratorilor;

prezentarea pragurilor de semnificaie;

rezultatele referitoare la aspectele specifice ale misiunii;

recomandri.

4A formulat practicianul concluzia sa, conform recomandrilor de pct. 49 "j" din ISAE 3000,
n funcie de natura misiunii? Aceste recomandri sunt urmtoarele:

(i) ntr-o misiune de asigurare rezonabil, concluzia trebuie exprimat n form pozitiv:
spre exemplu: "n opinia noastr, afirmaiile prii responsabile conform crora controlul
intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile XYZ sunt corect
declarate".

(ii) ntr-o misiune de asigurare limitat, concluzia trebuie s fie exprimat n form
negativ: spre exemplu: "Bazndu-ne pe activitatea descris n acest raport, nu am sesizat
nimic care s ne fac s credem c controlul intern nu este eficace, sub toate aspectele
semnificative, bazndu-ne pe criteriile XYZ" sau

"Bazndu-ne pe activitatea noastr descris n acest raport, nu am sesizat nimic care s ne
fac s credem c afirmaiile prii responsabile conform crora controlul intern este
eficace, sub toate aspectele semnificative, avnd la baz criteriile XYZ nu sunt corect
declarate".

5A documentat practicianul aspectele care l-au determinat s emit o alt concluzie dect o
140

concluzie fr rezerve, conform recomandrilor de pct. 51-53 din ISAE 3000, n funcie de
natura misiunii? Aceste recomandri sunt urmtoarele:

a)Dac exist o limitare a ariei de aplicabilitate a activitii practicianului,practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve sau s declare imposibilitatea

exprimrii unei opinii. Exemple:

- exist anumite circumstane care l mpiedic pe practician s obin probele cerute
pentru a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel adecvat; sau

- partea responsabil sau partea contractant impune o anumit restricie;

b)Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve sau contrar n cazurile n care:


(i) Concluzia practicianului este formulat n termenii afirmaiilor prii responsabile i
afirmaia nu este corect declarat sub toate aspectele semnificative; sau

(ii) Concluzia practicianului este formulat direct n termenii subiectului specific i
criteriilor i informaiile referitoare la subiectul specific conin denaturri

semnificative.

c)Cnd practicianul descoper, dup ce misiunea a fost acceptat, c nu sunt adecvatecriteriile sau subiectul specific pentru o misiune de asigurare, practicianul trebuie s
exprime:

(i) O concluzie cu rezerve sau o concluzie contrar atunci cnd alegerea unor criterii ori a
unui subiect specific inadecvate ar putea induce n eroare utilizatorii vizai; sau
(ii) O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilitii exprimrii unei concluzii,

dup caz.

d)Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve atunci cnd efectul unui aspect nu
este att de semnificativ nct s necesite o concluzie contrar sau declararea

imposibilitii de exprimare a unei concluzii (exprimat de maniera: "cu excepia..."

efectelor aspectelor la care se refer rezervele").

e)n acele cazuri n care concluzia fr rezerve a practicianului ar fi formulat ntermenii afirmaiilor prii responsabile i acea afirmaie a identificat i descris n mod
adecvat c informaiile referitoare la subiectul specific conin denaturri semnificative,
practicianul fie:

- Exprim o concluzie cu rezerve sau contrar formulat direct n termenii subiectului

specific i ai criteriilor;

- Dac se solicit n mod special prin termenii misiunii s formuleze concluzia n termenii
afirmaiilor prii responsabile, exprim o concluzie fr rezerve, dar accentueaz aspectul
referindu-se n mod specific la el n raportul de asigurare.

6A documentat practicianul aspectele relevante, de interes pentru guvernan, care au reieit


din misiunea de asigurare i pe care le consider adecvat s le comunice celor nsrcinai
cu guvernana, n condiiile pct. 54 din ISAE 3000?

141

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a

justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

*2) ISA 700 i ISRE 2400 ofer ndrumri pentru un tip adecvat de rezumat.
ANEXA 11
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de examinare a informaiilor
financiare prognozate
(ISAE 3400)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1, a DA/
Standardului Internaional Privind Misiunile de Asigurare ISAE 3400, n contextul Cadrului NU

General Internaional de Asigurare (CGIA)


ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de examinare a informaiilor financiareprognozate, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri
de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISAE 3400, CGIA sau cu alte standarde
relevante, precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiile financiare prognozate/proiectate,


semnate i stampilate de conducerea societii?

2Conine dosarul de audit scrisoarea de misiune sau alt form de acord scris (Contractul de
prestri servicii)?

142

3Conine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheiereamisiunii, respectiv:

Raportul asupra examinrii informaiilor financiare prognozate, ntocmit potrivit

cerinelor ISAE 3400 "Examinarea informaiilor financiare prognozate" (Seciunea A14,
adaptat);

Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru guvernan, reieit
din misiunea de asigurare, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana"?*3)

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivul auditorului financiar ntr-o misiune de examinare a informaiilor financiare?
Conform prevederilor pct. 2 din ISAE 3400, obiectivul auditorului financiar este de a obine
probe suficiente i adecvate care s demonstreze dac:

a) Ipotezele conducerii pentru cea mai bun estimare pe care se bazeaz informaiile

financiare prognozate nu sunt nerezonabile;

b) Informaiile financiare prognozate sunt corect ntocmite pe baza ipotezelor;

c) Informaiile financiare prognozate i ipotezele semnificative sunt corect prezentate;
d) Informaiile financiare prognozate sunt ntocmite pe o baz consecvent cu situaiile
financiare istorice, utiliznd principii contabile adecvate.

2Conine scrisoarea de misiune referiri cu privire la natura informaiilor financiareprognozate?

Potrivit pct. 3 din ISAE 3400, informaiile financiare prognozate pot fi:

a) Previziuni - informaii financiare ntocmite pe baza ipotezelor legate de evenimente
viitoare, despre care conducerea se ateapt c vor avea loc i aciunile pe care

conducerea estimeaz c le va ntreprinde la data informaiilor (ipoteze privind cea mai
bun estimare);

b) Proiecii - informaii financiare prognozate ntocmite pe baza:

(i) ipotezelor teoretice privind evenimente viitoare care nu se ateapt c vor avea loc i
msurile luate de conducere;

(ii) unei combinaii intre ipotezele privind cea mai bun estimare i ipoteze teoretice.
c) O combinaie ntre previziuni i proiecii (exemplu: un an de previziuni plus 5 ani de
proiecii)

3Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru acceptarea


misiunii conform pct. 17 din Cadrului General Internaional de Asigurare (CGIA)?*4) Aceste

condiii sunt:

a) Satisfacerea cerinelor etice relevante (independena i competena profesional);

b) ndeplinirea de ctre misiune a caracteristicilor obligatorii:

i. Subiectul specific este corespunztor;

ii. Criteriile sunt adecvate i disponibile pentru utilizatorii vizai;

iii. Practicianul are acces la suficiente probe adecvate pe care i bazeaz concluzia;
iv. Concluzia are forma corespunztoare;

143

v. Practicianul este convins de caracterul raional al obiectivului.


4Conine scrisoarea de misiune cu privire la informaiile financiare prognozate/proiectate/


contractul de prestri servicii, referiri cu privire la acceptabilitatea misiunii de

examinare a informaiilor financiare? Conform cerinelor pct. 10 din ISAE 3400 condiiile
de acceptare sunt:

a) Modul n care se intenioneaz a se folosi informaiile;

b) Dac informaiile vor avea o distribuie limitat sau general;

c) Natura ipotezelor, dac sunt ipoteze pentru cea mai bun estimare sau ipoteze teoretice;
d) Elemente care trebuie incluse n informaiile respective;

e) Perioada acoperit de informaiile respective.

Auditorul nu trebuie s accepte sau trebuie s se retrag dintr-o misiune, atunci cnd

ipotezele sunt n mod clar nerealiste sau cnd auditorul consider c informaiile

financiare prognozate nu sunt adecvate n raport cu utilizarea vizat a acestora.

5n cazul n care auditorul concluzioneaz c aceste ipoteze nu sunt realiste, sau c cei
nsrcinai cu guvernana nu i-au asumat responsabilitile prevzute la pct. 10 din

ISAE 3400, a procedat auditorul conform pct. 11 din ISAE 3400, n sensul neacceptrii

misiunii?

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii, referiri cu privire la forma


ateptat i coninutul raportului auditorului privind misiunea de examinare a informaiilor
financiare prognozate ce trebuie elaborat, conform ISAE 3400 i ISA 210 "Convenirea asupra

termenilor misiunii de audit"?


7Este definit n scrisoarea misiunii forma ateptat a concluziei auditorului, nconformitate cu pct. 9 din ISAE 3400? S-a fcut diferena dintre cele dou tipuri de

misiuni, respectiv:

- de asigurare rezonabil, ca baz pentru exprimarea unei asigurri pozitive a unei

concluzii;

- de asigurare limitat, ca baz pentru o form negativ de exprimare a concluziei?

8Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei declaraii scrise, conform pct. 25 din

ISAE 3400, pct. A13 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" i

ISA 580 "Declaraii scrise"?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

144

APLANIFICAREA MISIUNII

1Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili, pct. l7 din CGIA, ISA 200 "Obiectivele generale
ale auditorului independent n desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

2A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform cerinelor ISA 300"Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

3A fost documentat de ctre auditor, revizuirea/actualizarea cunoaterii generale aactivitii clientului, pentru a fi n msur s evalueze dac au fost identificate toate
ipotezele semnificative necesare pentru ntocmirea informaiilor financiare prognozate?

4A documentat auditorul financiar modul n care a analizat procesul de ntocmire ainformaiilor financiare prognozate de ctre entitate, avnd n vedere aspectele enunate la
pct. l3 din ISAE 3400?

Aceste aspecte se refer la:

a) controalele interne aplicate asupra sistemului folosit la ntocmirea informaiilor

financiare prognozate, precum i competena i experiena persoanelor care ntocmesc

informaiile financiare prognozate;

b) natura documentaiei ntocmit de entitate, ce susine ipotezele conducerii;

c) msura n care sunt folosite tehnici statistice, matematice i asistate de calculator;
d) metodele folosite la elaborarea i aplicarea ipotezelor;

e) exactitatea informaiilor financiare prognozate ntocmite n perioadele anterioare i
motivele abaterilor semnificative.

5A documentat auditorul rezultatele analizei informaiilor financiare istorice aleclientului, pentru evaluarea faptului dac informaiile financiare prognozate sunt

consecvente cu acestea?

6A documentat auditorul efectele asupra examinrii informaiilor financiare prognozate a


aspectelor care au generat exprimarea unei opinii modificate asupra informaiilor financiare
istorice aferente exerciiului anterior?

7A fost documentat "Agenda de lucru a ntlnirilor pentru planificare"?


8S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul?


BACTIVITATEA DE EXAMINARE A INFORMAIILOR FINANCIARE PROGNOZATE145

1A fundamentat auditorul financiar analiza aspectelor pe care trebuie s le evalueze,potrivit cerinelor pct. 17 din ISAE 3400, pentru stabilirea naturii, plasrii n timp i
amplorii procedurilor de examinare a informaiilor financiare prognozate? Aceste aspecte
sunt:

a) Probabilitatea existenei unor denaturri semnificative;b) Cunotinele obinute n timpul misiunilor anterioare:

c) Competena conducerii n ceea ce privete ntocmirea informaiilor financiare prognozate
d) Msura n care informaiile financiare prognozate sunt afectate de raionamentul

conducerii;

e) Msura n care datele care stau la baza ntocmirii informaiilor financiare prognozate
sunt adecvate i credibile.

2A documentat auditorul evaluarea sursei i credibilitii probelor ce susin ipotezele


conducerii pentru cea mai bun estimare, conform pct. 18 din ISAE 3400?

3A avut auditorul n vedere, atunci cnd sunt utilizate ipoteze teoretice, ca toate

implicaiile semnificative ale acestor ipoteze s fi fost luate n calcul? (Ex.: cnd

vnzrile prognozate sunt mai mari dect capacitatea de producie, informaiile financiare
prognozate trebuie s includ costurile unei investiii)

4A documentat auditorul financiar, evaluarea factorilor care influeneaz perioada de timp


acoperit de informaiile financiare prognozate? Aceti factori pot fi:

- ciclul de operare;

- gradul de credibilitate al probelor;

- nevoile utilizatorilor;

5A documentat auditorul financiar, evaluarea modului de prezentare a informaiilor financiare


prognozate, potrivit cerinelor specifice ale pct. 26 din ISAE 3400?

Aceste cerine se refer la:

(a) Prezentarea informaiilor financiare prognozate are caracter informativ i nu induce n


eroare;

(b) Politicile contabile sunt clar prezentate n notele la informaiile financiare

prognozate;

(c) Ipotezele sunt prezentate n mod adecvat n notele la informaiile financiare

prognozate;

(d) Este prezentat data la care au fost ntocmite informaiile financiare prognozate;

(e) Cnd rezultatele prezentate n informaiile financiare prognozate sunt exprimate sub
forma unui interval, baza de stabilire a punctelor n acel interval este indicat n mod
clar;

(f) Este prezentat orice schimbare n politica contabil de la data celor mai recente
146

situaii financiare istorice.


6Sunt anexate la dosarul misiunii tabelele principale i foile de lucru pentru toate

seciunile aplicabile, prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate i s-a verificat
conformitatea acestora cu informaiile din situaiile financiare auditate?

7A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data
desfurrii activitii, referin, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a

verificatorului)?

8A fost obinut declaraia conducerii, privind intenia de utilizare a informaiilorfinanciare prognozate, exhaustivitatea ipotezelor semnificative ale conducerii i pentru
asumarea responsabilitii acesteia privind informaiile financiare prognozate?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat firma de audit Finalizarea misiunii?


2S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
exprimrii opiniei de audit, conform ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului

independent i desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

3S-a ntocmit un raport cu privire la informaiile financiare prognozate, care s conin


elementele prevzute la pct. 27 din ISAE 3400? Aceste elemente sunt:

a) Titlul;

b) Destinatarul;

c) Identificarea informaiilor financiare prognozate;

d) O referire la ISAE sau standardele sau practicile naionale relevante aplicabile

examinrii informaiilor financiare prognozate;

e) O declaraie a conducerii privind responsabilitatea acesteia n legtur cu informaiile
financiare prognozate, incluznd i ipotezele pe care acestea se bazeaz;

f) Dup caz, o referire la scopul i/sau la distribuirea limitat a informaiilor financiare
prognozate;

g) O declaraie de asigurare negativ din care s rezulte dac ipotezele asigur o baz
rezonabil pentru informaiile financiare prognozate;

h) O opinie care s exprime dac informaiile financiare prognozate sunt ntocmite corect
pe baza ipotezelor i sunt prezentate n conformitate cu cadrul relevant de raportare

financiar;

i) Avertismente adecvate privind posibilitatea de ndeplinire a rezultatelor indicate de
informaiile financiare prognozate;

147

j) Semntura auditorului;

k) Data raportului auditorului;

l) Adresa auditorului;

m) Alte afirmaii.

4Conine raportul cu privire la informaiile financiare prognozate, dup caz, afirmaii


suplimentare specifice (pct. 27 litera m din ISAE 3400), cum sunt:

(i) pe baza examinrii probelor ce susin ipotezele, auditorul a luat cunotin de

informaii care l fac s cread c ipotezele nu ofer o baz rezonabil pentru

informaiile financiare prognozate;

(ii) informaiile financiare prognozate sunt corect ntocmite pe baza ipotezelor i sunt
prezentate conform cadrului de raportare financiar relevant;

(iii) este probabil ca rezultatele obinute s fie diferite de informaiile financiare

prognozate, pentru c evenimentele anticipate pot s nu aib loc conform ateptrilor,

iar abaterea poate fi semnificativ;

(iv) n cazul unei proiecii ntocmite pe baza unor ipoteze teoretice, informaiile

financiare prognozate nu pot fi utilizate pentru alte scopuri dect cele descrise.

5n cazul n care auditorul concluzioneaz c este adecvat o opinie nemodificat asupra


informaiilor financiare prognozate, a ales auditorul una din formele recomandate la pct. 28
(pentru previziuni) i 29 (pentru proiecii) din ISAE 3400?

6A procedat auditorul conform prevederilor pct. 11 i 32 din ISAE 3400, neacceptnd misiunea,

n cazul n care o lege/regulament impune exprimarea n ali termeni a opiniei cu privire la


informaiile financiare prognozate, iar aplicarea de proceduri suplimentare nu determin
atenuarea eventualelor nenelegeri?

7S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul conform seciunii A 7, pentru


discutarea problemelor constatate n realizarea misiunii de raportare cu privire la

informaiile financiare prognozate?

8A restricionat auditorul folosirea raportului cu privire la informaiile financiareprognozate, atunci cnd informaiile financiare prognozate au fost ntocmite utiliznd un
set de ipoteze care includ ipoteze teoretice despre evenimente viitoare i msuri ale

conducerii care nu trebuie neaprat s aib loc?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost

selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie

Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de

revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie

a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII
148


prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit


financiar.

*3) CGIA pct. 2: ISA-urile conin principii fundamentale i proceduri consecvente cu CGIA
*4) CGIA pct. 17: ISA pot include cerine suplimentare ce trebuie satisfcute nainte de acceptarea
misiunii (ex.: ISA 210 pct. 6).
ANEXA 12
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de asigurare privind controalele din cadrul
unei organizaii prestatoare de servicii
(ISAE 3402)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1, a DA/
Standardului Internaional Privind Misiunile de Asigurare ISAE 3402 n contextul Cadrului NU

General Internaional de Asigurare (CGIA)


ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de asigurare privind controalele din cadrul


unei organizaii prestatoare de servicii, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de
misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu

ISAE 3402, CGIA sau cu alte standarde relevante, precum i cu normele i reglementrile
emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii:- descrierea sistemului organizaiei prestatoare de servicii i

- afirmaiile privind conceperea adecvat a controalelor?

2Conine dosarul de lucru scrisoarea misiunii sau alt form de acord scris (Contractul de
prestri servicii)?

3Conine dosarul de lucru rapoartele prezentate conducerii entitii dup ncheiereamisiunii?

Aceste rapoarte sunt:

Raportul de asigurare al auditorului independent al organizaiei prestatoare de servicii
149

cu privire la controale, ntocmit potrivit cerinelor ISAE 3402 "Rapoarte de asigurare


privind controalele din cadrul unei organizaii prestatoare de servicii";

Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru guvernan, reieit
din misiunea de asigurare, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana"?*5)

Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru entitile utilizatoare,
respectiv a neconformitilor cu legile i reglementrile, frauda sau erorile necorectate,
atribuibile organizaiei prestatoare de servicii(pct. 56 din ISAE 3402)

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii precizri cu privire la natura


misiunii de asigurare convenit de pri?

Potrivit ISAE 3402 pct. 2 natura misiunii este una de asigurare rezonabil, bazat pe

afirmaiile prii responsabile, concluzia de asigurare fiind formulat n termenii

subiectului specific i ai criteriilor.

2Sunt precizate n scrisoarea misiunii de asigurare cerinele ISAE 3402, conformitatea cu


reglementrile profesionale care trebuie aplicate, n relaie cu acesta?

Conform pct. 5 i 10 din ISAE 3402 aceste reglementri sunt:ISAE 3000 "Misiunile de asigurare altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor
financiare istorice;

Cadrul General Internaional de Asigurare (CGIA)

3Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivele auditorului financiar? Potrivit pct. 8 din ISAE 3402, aceste obiective sunt:
a) Obinerea, pe baza criteriilor adecvate i, sub toate aspectele semnificative, a

asigurrii rezonabile cu privire la msura n care:

(i) Descrierea sistemului su efectuat de ctre organizaia prestatoare de servicii

prezint fidel sistemul, aa cum este conceput i implementat pe parcursul perioadei
specificate (sau, n cazul unui raport de tipul 1, la data specificat);

(ii) Controalele aferente obiectivelor de control prezentate n descrierea sistemului su
efectuat de ctre organizaia prestatoare de servicii au fost adecvat concepute pe
parcursul perioadei specificate (sau, n cazul unui raport de tipul 1, la data

specificat);

(iii) Controalele au funcionat eficient pentru a oferi o asigurare rezonabil c


obiectivele de control prezentate n descrierea sistemului su efectuat de ctre

organizaia prestatoare de servicii au fost atinse pe parcursul perioadei specificate,

atunci cnd acest aspect este inclus n domeniul de aplicare al misiunii.

(b) Raportarea cu privire la aspectele de la punctul (a) de mai sus, conform constatrilor
auditorului organizaiei prestatoare de servicii.

4S-a stabilit, n scrisoarea de misiune/contractul de prestri servicii, natura informaiilor


150

ce trebuie furnizate i semnate de ctre conducerea clientului, n funcie de naturamisiunii de asigurare, n circumstanele date?

5Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru acceptarea


misiunii conform pct. 17 din Cadrului General Internaional de Asigurare (CGIA)?*6) Aceste

condiii sunt:

a) Satisfacerea cerinelor etice relevante (independena i competena profesional);

b) ndeplinirea de ctre misiune a caracteristicilor obligatorii:

i. Subiectul specific este corespunztor;

ii. Criteriile sunt adecvate i disponibile pentru utilizatorii vizai;

iii. Practicianul are acces la suficiente probe adecvate pe care i bazeaz concluzia;
iv. Concluzia are forma corespunztoare;

v. Practicianul este convins de caracterul raional al obiectivului.

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii, referiri cu privire la forma


ateptat i coninutul raportului auditorului privind misiunea de asigurare, ce trebuie
elaborat (de tip 1 sau tip 2), conform ISAE 3402 (pct. 9 "J" i "K") i ISA 210 "Convenirea
asupra termenilor misiunii de audit"?

7Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei declaraii scrise, conform pct. 38 din

ISAE 3402, pct. A13 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" i

ISA 580 "Declaraii scrise"?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer.

APLANIFICAREA MISIUNII DE ASIGURARE


1A documentat auditorul financiar aspectele privind cerinele legate de acceptarea icontinuarea misiunii? Potrivit pct. 13 din ISAE 3402, aceste cerine sunt:

Auditorul organizaiei prestatoare de servicii s aib capacitatea i competena de a
efectua misiunea (cunoaterea sectorului de activitate, nelegerea sistemelor IT,

experien n evaluarea riscurilor, experien n conceperea i derularea testelor

controalelor i evaluarea rezultatelor);

Criteriile ce trebuie aplicate de ctre organizaia prestatoare de servicii pentru

ntocmirea descrierii sistemului su s fie adecvate i disponibile pentru entitile

utilizatoare i auditorii lor; i

Domeniul de aplicare al misiunii i descrierea sistemului su efectuat de ctre

organizaia prestatoare de servicii s nu fie ntr-att de limitate nct s nu fie utile
pentru entitile utilizatoare i auditorii lor.

151

2A obinut auditorul financiar, nainte de acceptarea sau continuarea misiunii, confirmarea


organizaiei prestatoare de servicii prin care aceasta i recunoate i nelege

responsabilitile prevzute de pct. 13 alin. b) din ISAE 3402? Aceste responsabiliti se
refer la:

(i) ntocmirea descrierii sistemului i afirmaiile conexe ale organizaiei prestatoare de
servicii;

n cazul unui refuz, auditorul se retrage din misiune ori invoc imposibilitatea

exprimrii unei opinii;

(ii) existena unei baze rezonabile pentru afirmaiile care nsoesc descrierea sistemului
(o declaraie a organizaiei prestatoare de servicii privind funcionarea eficient a
controalelor n perioada specificat)

(iii) prezentarea criteriilor utilizate pentru descrierea sistemului;

(iv) prezentarea obiectivelor de control i a legilor i reglementrilor aplicabile;

(v) identificarea riscurilor i implementarea controalelor care s ofere asigurarea

rezonabil c obiectivele misiunii vor fi atinse;

(vi) oferirea accesului nelimitat la informaii, persoane abilitate etc.

3Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
etice relevante, prevzute de Codului etic al profesionitilor contabili, conform pct. 11
din ISAE 3402, pct. 17 din CGIA, ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent

n desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?


4A fost documentat, n scopul planificrii i efecturii misiunii de asigurare, calcularea


pragului de semnificaie, conform pct. 19 din ISAE 3402 i ISA 320 "Pragul de semnificaie
n planificarea i desfurarea unui audit", n contextul: prezentrii fidele a descrierii
sistemului; gradului de adecvare a conceperii controalelor; eficienei operaionale a

controalelor (n cazul raportului tip 2)?

5A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform cerinelor ISA 300"Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

6Au fost documentate de auditor procedurile aplicate n vederea obinerii/actualizriinelegerii-sistemului organizaiei prestatoare de servicii, inclusiv a controalelor care
sunt cuprinse n domeniul de aplicare al misiunii?

Potrivit cerinelor pct. 20 din ISAE 3402 i ISA 315 "nelegerea entitii i a mediului
su i evaluarea riscurilor unei denaturri semnificative" aceste proceduri pot fi:

- Intervievarea persoanelor care pot deine informaii relevante;

- Observarea operaiunilor i inspectarea documentelor, rapoartelor, evidenelor;

- Reefectuarea procedurilor de control.

7S-a desfurat i documentat discuia iniial legate de aplicarea ISA 240"Responsabilitile auditorului privind frauda n cadrul unui audit al situaiilor

152

financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ


prin nelegerea entitii i a mediului su"?

8A fost documentat evaluarea riscului inerent?


9A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ?


BDESFURAREA ACTIVITII DE ASIGURARE


1A documentat practicianul evaluarea gradului de adecvare a criteriilor utilizate deorganizaia prestatoare de servicii n ntocmirea descrierii sistemului su, evaluarea
msurii n care controalele sunt adecvat concepute i n evaluarea msurii n care

controalele funcioneaz eficient (n cazul unui raport tip 2)?

Potrivit cerinelor pct. 19 din ISAE 3402 aceste criterii trebuie s cuprind cel puin:
(a) Msura n care descrierea prezint modul n care a fost conceput i implementat sistemul
organizaiei prestatoare de servicii, inclusiv:

Tipurile de servicii oferite;

Procedurile prin care sunt furnizate serviciile/nregistrate tranzaciilor;

nregistrrile aferente i informaiile suport;

Modul n care sistemul organizaiei trateaz evenimentele i condiiile semnificative;
Procesele utilizate pentru ntocmirea rapoartelor pentru utilizatori;

Obiectivele de control specificate i controalele concepute pentru atingerea lor;

Controale complementare ale entitii utilizatoare;

Aspecte ale mediului de control, evalurii riscului, sistemului informaional.

b) Msura n care descrierea include detalii ale modificrilor sistemului pe parcursul
perioadei;

c) Msura n care descrierea omite informaii relevante pentru domeniul de aplicare a

sistemului.

2A obinut auditorul financiar probe privind descrierea sistemului efectuat de ctreorganizaia prestatoare de servicii i a documentat evaluarea aspectelor din descriere
incluse n domeniul de aplicare al misiunii, sunt prezentate fidel?

Conform pct. 21 din ISAE 3402, evaluarea descrierii trebuie s aib n vedere:

(a) obiectivele prezentate n descrierea sistemului sunt rezonabile n circumstanele date;
(b) controalele identificate n descriere au fost implementate;

(c) eventualele controale complementare ale utilizatorului sunt descrise adecvat;

(d) serviciile unei eventuale organizaie subcontractoare sunt descrise adecvat.

3A obinut i documentat auditorul financiar probele privind conceperea controalelor, prin


determinarea controalelor din organizaia prestatoare de servicii care sunt necesare pentru
atingerea obiectivelor de control prezentate n descrierea sistemului su efectuat de ctre
organizaia prestatoare de servicii i evaluarea faptului dac respectivele controale au
fost concepute n mod adecvat? Conform cerinelor de la pct. 23 din ISAE 3402, aceast

determinare trebuie s includ:

153

- identificarea riscurilor care amenin atingerea obiectivelor de control;- evaluarea corelrii controalelor identificate n descriere cu riscurile determinate.

4A documentat auditorul procedurile aplicate pentru testarea controalelor necesare atingerii


obiectivelor de control prezentate n descrierea sistemului, n cazul elaborrii unui raport
de tip 2, (ISAE 3402, la pct. 9 k), i a evaluat eficiena operaional a acestora pe

parcursul perioadei?

Potrivit pct. 25 din ISAE 3402, aceste proceduri pot fi:

(a) aplicarea unor proceduri combinate cu interogarea, care s vizeze: modul n care a fost
aplicat controlul, consecvena acestuia, cine a aplicat controlul;

(b) obinerea de probe pentru testarea eficienei operaionale a controalelor indirecte
(c) selectarea elementelor pentru testarea procedurii.

5A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiuneaeantionului i a intervalului de eantionare conform cerinelor pct. 27 din ISAE 3402?

6A documentat auditorul natura i cauzele deviaiilor identificate?Potrivit pct. 28 din ISAE 3402 auditorul financiar trebuie s investigheze dac:

(a) Deviaiile identificate se nscriu n rata prognozat de deviaie i sunt acceptabile;
prin urmare, testarea efectuat ofer o baz adecvat pentru a concluziona c, pe parcursul
perioadei specificate, controalele au funcionat eficient;

(b) Testarea suplimentar a controlului sau a altor controale este necesar pentru a ajunge
la o concluzie cu privire la msura n care controalele aferente unui anumit obiectiv de
control funcioneaz eficient pe parcursul perioadei specificate; sau

(c) Testarea efectuat ofer o baz adecvat pentru a concluziona c, pe parcursul perioadei
specificate, controalele nu au funcionat eficient.

7Au fost asigurate probe de audit, n legtur cu natura responsabilitilor funciei de


audit intern i a activitilor desfurate, pentru a determina dac este probabil ca

aceast funcie s fie relevant pentru misiune? Potrivit pct. 35 din ISAE 3402, auditorul
organizaiei prestatoare de servicii trebuie s evalueze dac:

auditorii interni dein o pregtire i o capacitate tehnic adecvate;

activitatea a fost supervizat, revizuit, documentat;

auditorii interni au obinut probe adecvate care au susinut formularea de concluzii
rezonabile;

concluziile corespund circumstanelor i rapoartele ntocmite sunt consecvente cu

rezultatele activitii desfurate;

aspectele neobinuite sunt rezolvate corespunztor.

8n cazul unui raport de tip 2, a inclus auditorul n raportul de asigurare descriereatestelor controalelor efectuate de auditorul intern al organizaiei prestatoare i

rezultatele acestora?

9A fost obinut declaraia conducerii n conformitate cu ISA 580 "Declaraii scrise"?154

Potrivit pct. 38 din ISAE 3402, declaraia scris a conducerii trebuie s fie datat

nainte de data raportului de asigurare i s conin urmtoarele aspecte:

Reconfirmarea afirmaiei anexat descrierii sistemului;

Confirmarea c aceasta i-a furnizat auditorului organizaiei prestatoare toate

informaiile relevante i accesul convenit la acestea i

Confirmarea faptului c i-a prezentat auditorului organizaiei prestatoare oricare dintre
urmtoarele aspecte, de care are cunotin:

(i) Neconformitatea cu legile i reglementrile, frauda sau deviaiile necorectate

atribuibile organizaiei prestatoare, care pot afecta una sau mai multe entiti

utilizatoare;

(ii) Deficiene de concepere a controalelor;

(iii) Situaiile n care controalele nu au fost aplicate conform descrierii; i

(iv) Evenimentele ulterioare perioadei acoperite de descrierea sistemului su, efectuat
de ctre organizaia prestatoare pn la data raportului de asigurare al auditorului
organizaiei prestatoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra raportului
de asigurare al auditorului organizaiei prestatoare.

10Au fost utilizate procedurile specifice aplicabile pentru obinerea probelor de audit

prevzute de ISA 500 "Probe de audit" (inspecia, observaia, investigarea i confirmarea,
calculul, procedurile analitice)?

11A documentat auditorul aplicarea procedurilor specifice (intervievare) pentru identificarea


i verificarea evenimentelor ulterioare perioadei acoperite de descrierea sistemului su de
ctre organizaia prestatoare, pn la data raportului de asigurare al auditorului

organizaiei, care ar putea avea un efect semnificativ asupra raportului su de asigurare,
conform ISA 560 "Evenimente ulterioare"?

12A discutat auditorul financiar aspectele privind eventualele inconsecvene semnificative cu


descrierea sistemului, ori denaturrile/ omisiunile identificate?

13n cazul refuzului organizaiei de a retrata informaiile care conin inconsecvenesemnificative, a acionat auditorul potrivit cerinelor pct. 42 (A45)?

Aciunile ulterioare n cazul refuzului de retratare a informaiilor eronate includ:

adresarea unei solicitri scrise organizaiei prestatoare de a-i consulta juristul;
descrierea inconsecvenei n raportul de asigurare;

amnarea raportului de asigurare pn cnd aspectul este rezolvat;

retragerea din misiune.

14A ntocmit auditorul financiar dosarul misiunii de asigurare privind controalele din cadrul
unei organizaii prestatoare de servicii conform cerinelor ISA 230 i pct. 45 din ISQC1?

15Exist la dosarul misiunii tabelele principale i foile de lucru pentru toate seciunile
aplicabile, prevzute n Ghidul pentru un Audit de Calitate, n funcie de obiectivul

misiunii de asigurare?

155

16S-a respectat structura foilor de lucru (denumire client, perioada, data desfurrii

activitii, referina, obiectivul, activitatea desfurat, rezultat, concluzii i

propuneri, semnturi)?

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat firma de audit Finalizarea misiunii?


2S-a ntocmit o sintez a deviaiilor identificate i s-a verificat dac acestea se nscriu
n rata prognozat de deviaie?

3A documentat auditorul financiar verificarea evenimentelor ulterioare perioadei acoperite


de descrierea sistemului sau de ctre organizaia prestatoare, pn la data raportului de
asigurare al auditorului organizaiei, care ar putea avea un efect semnificativ asupra
raportului su de asigurare?

4S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul, pentru discutarea problemelor


constatate n realizarea misiunii de asigurare privind controalele din cadrul unei

organizaii prestatoare de servicii?

5S-a documentat revizuirea aspectelor survenite pe parcursul misiunii i concluziileformulate cu privire la acestea, ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a

exprimrii opiniei, conform ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i
desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

6S-a ntocmit un raport al auditorului ca urmare a efecturii misiunii de asigurare privind


controalele din cadrul unei organizaii prestatoare de servicii, cuprinznd elementele de
baz prevzute de exemplele prezentate n ISAE 3402 "Rapoarte de asigurare privind

controalele din cadrul unei organizaii prestatoare de servicii"? Potrivit cerinelor

pct. 53 din ISAE 3402*7) aceste elemente se refer la:

(a) Un titlu care precizeaz clar c raportul este un raport de asigurare al auditorului
organizaiei prestatoare de servicii.

(b) Un destinatar.

(c) Precizarea urmtoarelor aspecte:

(i) Descrierea sistemului su de ctre organizaia prestatoare de servicii i afirmaiei
organizaiei prestatoare;

(ii) Eventualele pri din descrierea sistemului care nu sunt acoperite de opinia

auditorului organizaiei prestatoare;

(iii) Declaraia conform creia auditorul organizaiei prestatoare nu a evaluat gradul de

adecvare al conceperii sau eficienei operaionale a controalelor complementare ale

entitii utilizatoare, n cazul n care descrierea se refer la nevoia acestor

156

controale;

(iv) Natura activitilor desfurate de o organizaie subcontractoare, aa cum sunt

prezentate n descrierea sistemului su de ctre organizaia prestatoare i metoda
utilizat:

- Dac a fost utilizat metoda deductiv: o declaraie c descrierea sistemului exclude
obiectivele controlului i controalele aferente la organizaii subcontractoare

relevante i c procedurile auditorului organizaiei prestatoare nu se extind asupra
controalelor de la organizaia subcontractoare.

- Dac a fost utilizat metoda inductiv: o declaraie c descrierea sistemului include
obiectivele controlului i controalele aferente la organizaia subcontractoare i c
procedurile auditorului organizaiei prestatoare se extind asupra controalelor de la
organizaia subcontractoare.

(d) Precizarea criteriilor i a prii care detaliaz obiectivele controlului.

(e) O declaraie conform creia, n cazul unui raport de tip 2, descrierea testelor

controalelor este destinat doar entitilor utilizatoare de servicii i auditorilor

acestora, care neleg suficient pentru a o lua n considerare, mpreun cu alte

informaii, inclusiv informaii despre controalele aplicate de entitile utilizatoare

nsei, n evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ a situaiilor lor financiare.
(f) O declaraie conform creia organizaia prestatoare de servicii este responsabil de:
(i) ntocmirea descrierii sistemului su i a afirmaiei nsoitoare (caracterul complet,
acurateea i metoda de prezentare);

(ii) Furnizarea serviciilor acoperite de descrierea organizaiei prestatoare de servicii,
cu privire la sistemul su;

(iii) Afirmarea obiectivelor controlului (cnd nu sunt prevzute printr-o lege sau

reglementare, sau de o alt parte);(iv) Conceperea i implementarea controalelor n vederea realizrii obiectivelor de

control stipulate n descrierea sistemului su, de ctre organizaia prestatoare

de servicii.

(g) O declaraie conform creia responsabilitatea auditorului organizaiei prestatoare de
servicii este de a exprima o opinie cu privire la: descrierea organizaiei prestatoare;
conceperea controalelor aferente obiectivelor controlului; eficiena operaional a acelor
controale, pe baza procedurilor auditorului organizaiei prestatoare, n cazul unui raport
de tip 2.

(h) O declaraie conform creia misiunea a fost desfurat n conformitate cu ISAE 3402,
care prevede ca auditorul organizaiei prestatoare s se conformeze cerinelor etice i s
planifice i efectueze proceduri n vederea obinerii asigurrii rezonabile cu privire la
msura n care, sub toate aspectele semnificative, descrierea sistemului su de ctre

organizaia prestatoare este prezentat fidel i controalele sunt concepute adecvat i,
n cazul unui raport de tip 2, funcioneaz eficient.

(i) Un sumar al procedurilor auditorului organizaiei prestatoare, n vederea obinerii
asigurrii rezonabile, i o declaraie conform creia auditorul organizaiei crede c

probele obinute sunt suficiente i adecvate pentru a furniza o baz pentru opinia sa i,
n cazul unui raport de tip 1, o declaraie conform creia auditorul organizaiei

prestatoare nu a efectuat nici o procedur cu privire la eficiena operaional a

controalelor i, prin urmare, nu este exprimat nici o opinie cu privire la aceasta.

(j) O declaraie cu privire la limitrile controalelor i, n cazul unui raport de tip 2,
la riscul proiectrii n perioadele viitoare a oricrei evaluri cu privire la eficiena
operaional a controalelor.

(k) Opinia auditorului organizaiei prestatoare de servicii, exprimat ntr-o form

pozitiv, cu privire la msura n care, sub toate aspectele semnificative, pe baza

157

criteriilor adecvate:

(i) n cazul unui raport de tip 2:

a. Descrierea prezint fidel sistemul organizaiei prestatoare de servicii, care a

fost conceput i implementat pe parcursul perioadei specificate;

b. Controalele aferente obiectivelor de control stipulate n descrierea sistemului de
ctre organizaia prestatoare au fost concepute adecvat pe parcursul perioadei;

c. Controalele testate, care au fost cele necesare n vederea furnizrii asigurrii
rezonabile c obiectivele controlului stipulate n descriere au fost realizate, au

funcionat eficient pe parcursul perioadei specificate.

(ii) n cazul unui raport de tip 1:

Descrierea prezint fidel sistemul organizaiei prestatoare care a fost conceput i
implementat la data specificat; i

Controalele aferente obiectivelor de control stipulate n descrierea sistemului su de
ctre organizaia prestatoare au fost concepute adecvat la data specificat.

(l) Data raportului de asigurare al auditorului organizaiei prestatoare de servicii,

(m) Numele auditorului organizaiei prestatoare de servicii i locaia din cadrul

jurisdiciei n care acesta i practic activitatea.

7n cazul unui raport de tip 2, conine raportul de asigurare al auditorului organizaiei


prestatoare de servicii, o seciune separat dup opinie, sau o anex, pentru a descrie
testele controalelor care au fost efectuate i rezultatele acestora, conform pct. 54 din
ISAE 3402?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au


fost selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce


constituie Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista


obiectivelor de revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea


n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

*5) CGIA pct. 2: ISA-urile conin principii fundamentale i proceduri consecvente cu CGIA
*6) CGIA pct. 17: ISA pot include cerine suplimentare ce trebuie satisfcute nainte de acceptarea
misiunii (ex.: ISA 210 pct. 6).
*7) Fa de un numr aa mare de repere, atribuirea rspunsului DA sau NU trebuie dat n funcie de
un procent de peste, respectiv sub 50% din totalul cerinelor procedurii

ANEXA 13
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de asigurare privind declaraiile
referitoare la emisia gazelor cu efect de ser
(ISAE 3410)
158

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 i a DA/
Standardului Internaional pentru servicii conexe (ISAE 3410), n contextul Cadrului General NU

Internaional de Asigurare (CGIA)


ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de asigurare privind declaraiile referitoare


la emisia gazelor cu efect de ser, pe baza examinrii coninutului scrisorilor de misiune/
contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu ISAE 3410 sau cu
alte standarde relevante, precum i cu normele i reglementrile emise de Camer i de
CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor asupra crora s-a convenit

efectuarea acestui angajament, respectiv existena declaraiei entitii referitoare la
gazele cu efect de ser privit fie individual, fie ca parte integrant a altor informaii
supuse asigurrii?

2Conine dosarul misiunii rapoartele prezentate conducerii dup ncheierea misiunii?Aceste rapoarte sunt:

Scrisoarea de acceptare a misiunii/Contractul de prestri servicii, care confirm

acceptarea de ctre auditor a numirii lui i faciliteaz evitarea nenelegerii n legtur
cu unele aspecte specifice (obiectivele i domeniul de aplicare a misiunii, amploarea

responsabilitilor auditorului, forma rapoartelor emise);

Raportul de asigurare (fie rezonabil, fie limitat) prezentat conducerii entitii,

ntocmit conform pct. 76 (A134) din ISAE 3410;

Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru guvernan, reieite
din misiunea de asigurare, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana".*8)

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire la natura


misiunii de asigurare convenit de pri? Potrivit ISAE 3410 pct. 5, i CGIA pct. 10,

natura misiunii este una de asigurare rezonabil (R) sau limitat (L), pe baz de afirmaii.

2Conine scrisoarea de angajament/contractul de prestri servicii referiri cu privire la


procedurile care se vor derula n funcie de asigurarea oferit, respectiv rezonabil sau
limitat?

Potrivit pct. 7 din ISAE 3410 procedurile de asigurare pot include: inspecia, observarea,
159

confirmarea, recalcularea, repetarea, procedurile analitice i interogarea.


3Sunt precizate n scrisoarea misiunii de asigurare cerinele ISAE 3410, conformitatea cu


reglementrile profesionale care trebuie aplicate, n relaie cu acesta?

Conform pct. 9-11 din ISAE 3410 aceste reglementri sunt:

ISAE 3000 "Misiunile de asigurare altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor
financiare istorice";

Cadrul General Internaional de Asigurare (CGIA).

4Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii informaii referitoare laprincipalele clauze prevzute de pct. 10 din ISAE 3000 i pct. 18 din ISAE 3410?

Termenii convenii ai misiunii, aa cum prevede ISAE 3000, sunt:

Obiectivul i domeniul de aplicare al misiunii;

Responsabilitile practicianului;

Responsabilitile entitii/prii contractante pentru ntocmirea informaiilor

financiare/nefinanciare care constituie subiectul specific;

Identificarea criteriilor aplicabile pentru ntocmirea declaraiei referitoare la gazele
cu efect de ser;

Forma prognozat i coninutul oricror rapoarte sau a altor comunicri cu privire la
rezultatele misiunii de asigurare;

O atestare a faptului c entitatea este de acord s furnizeze declaraii scrise la

ncheierea misiunii.

5Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivele practicianului? Potrivit pct. 13 din ISAE 3410, aceste obiective sunt:

a) Obinerea, pe baza criteriilor adecvate i, sub toate aspectele semnificative, a unei
asigurri rezonabile sau limitate, c declaraia referitoare la GES nu conine denaturri
semnificative, cauzate fie de fraud, fie de eroare, permindu-i practicianului s

formuleze acel nivel de asigurare;

(b) Raportarea, conform constatrilor sale, cu privire la msura n care:

(i) n cazul unei misiuni de asigurare rezonabil, declaraia referitoare la GES este

ntocmit, sub toate aspectele semnificative, conform criteriilor aplicabile;

(ii) n cazul unei misiuni de asigurare limitat, orice aspect de care a luat cunotin

practicianul i care l face s cread, pe baza procedurilor efectuate i a probelor

obinuite, c declaraia referitoare la GES nu este ntocmit, sub toate aspectele

semnificative, conform criteriilor aplicabile;

(c) Efectuarea de comunicri n conformitate cu identificrile sale.

6nainte de acceptarea misiunii, s-a asigurat partenerul misiunii c va dispune de suficiente


aptitudini, cunotine i suficient experien i competen n cuantificarea i raportarea
emisiilor, pentru a-i asuma responsabilitatea concluziei asigurrii?

7Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru acceptarea


misiunii, conform pct. 17 din ISAE 3410 i pct. 6 din ISA 210 "Convenirea termenilor

misiunii de audit"?*9)

160

Aceste condiii preliminare se refer la:(a) Partenerul de misiune trebuie s determine c att declaraia referitoare la GES, ct
i misiunea, abordeaz un domeniu de aplicare suficient, pentru a le fi utile

utilizatorilor vizai, lund n considerare:

(i) cnd declaraia referitoare la GES urmeaz s exclud emisiile semnificative care au
fost cuantificate prompt;

(ii) cnd declaraia referitoare la GES urmeaz s exclud asigurarea aferent emisiilor
semnificative raportate de entitate;

(iii) cnd declaraia referitoare la GES urmeaz s includ o asigurare aferent


reducerilor emisiilor;

(b) n evaluarea caracterului adecvat al criteriilor aplicabile, practicianul trebuie s
determine dac n criterii sunt incluse conform pct. 19 din ISAE 3000, cel puin:

(i) metoda de determinare a limitei organizaionale;

(ii) gazele cu efect de ser care vor fi contabilizate;

(iii) metodele de cuantificare aplicabile;

(iv) prezentrile adecvate, pe nelesul utilizatorilor.

(c) Practicianul trebuie s obin acordul entitii pentru asumarea responsabilitii

pentru:

(i) elaborarea, implementarea i meninerea controlului intern;

(ii) ntocmirea declaraiei GES;

(iii) descrierea n declaraia GES a criteriilor aplicabile utilizate.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII

1Au fost documentate de ctre practician aspectele legate de independen, conformprevederilor ISAE 3000 i a cerinelor Codului etic al profesionitilor contabili?

2A documentat practicianul aspectele relevante pentru planificarea misiunii? Potrivit pct. 12


din ISAE 3000 i pct. 19 (A38- A41) din ISAE 3410, aceste aspecte sunt:

(a) identificarea caracteristicilor misiunii care definesc domeniul de aplicare al acesteia;
(b) stabilirea obiectivelor de raportare a misiunii;

(c) luarea n considerare a factorilor importani pentru direcionarea eforturilor echipei
misiunii;

(d) luarea n considerare a rezultatelor acceptrii misiunii, procedurilor de continuare a
misiunii;

(e) stabilirea naturii, plasrii n timp i amplorii resurselor de orice natur (inclusiv
ali auditori i experi) necesare desfurrii i finalizrii misiunii?

(f) determinarea impactului funciei de audit intern al clientului asupra desfurrii

misiunii.

161

3A fost documentat, n scopul planificrii i efecturii misiunii de asigurare calcularea


pragului de semnificaie al declaraiei referitoare la GES, conform pct. 20 (A44-A5l) din
ISAE 3410 i ISA 320 "Pragul de semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit",
n contextul evalurii riscurilor de denaturare semnificativ i de determinare a naturii,
perioadei i amplorii procedurilor suplimentare?

4A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform cerinelor ISA 300"Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

5Au fost documentate de ctre practician aspectele relevante n vederea nelegerii entitii
i mediului su?

Potrivit cerinelor pct. 23 din ISAE 3410 practicianul trebuie s neleag urmtoarele:
(a) Sectoarele de activitate i de reglementare relevante i ali factori externi, inclusiv
criteriile aplicabile;

(b) Natura entitii, inclusiv:

(i) Natura operaiunilor referitoare la GES;

(ii) Modificrile fa de perioada anterioar (achiziii, vnzri ale surselor de emisii,
externalizri ale funciilor care genereaz emisii;

(iii) Frecvena i natura ntreruperilor operaiunilor.

(c) Selectarea i aplicarea de ctre entitate a metodelor de cuantificare i raportare a
politicilor;

(d) Cerinele criteriilor aplicabile relevante pentru estimri, inclusiv prezentrile de
informaii aferente;

(e) Obiectivul i strategia entitii privind schimbrile climatice;

(f) Supravegherea i responsabilitatea pentru informaiile referitoare la emisii, n cadrul
entitii;

g) Activitile funciei de audit intern i principalele constatri referitoare la emisii.

6Au fost documentate de practician procedurile pentru nelegerea, identificarea i evaluarea


riscurilor de denaturare semnificativ? Potrivit pct. 24 din ISAE 3410 i ISA 315

"nelegerea entitii i a mediului su i evaluarea riscurilor unei denaturri

semnificative" aceste proceduri pot fi:

(a) intervievarea persoanelor din cadrul entitii care dein informaii utile pentru

identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ cauzate de fraud i
eroare;

(b) proceduri analitice;

(c) observarea operaiunilor i inspectarea documentelor.

7A fost documentat de practician nelegerea controlului intern al entitii conformcerinelor ISAE 3410?

8Au fost luate n considerare de auditorul financiar cauzele riscurilor de denaturaresemnificativ?

Conform pct. 34 din ISAE 3410 aceste cauze pot fi:

(a) probabilitatea unei denaturri intenionate n declaraia referitoare la GES;

162

(b) probabilitatea neconformitii cu prevederile legale recunoscute;(c) probabilitatea omiterii unei emisii semnificative;

(d) modificri economice sau de reglementare semnificative;

(e) natura operaiunilor;

(f) natura metodelor de cuantificare;

(g) gradul de complexitate i msura n care sunt implicate pri afiliate;

(h) existena unor emisii semnificative n afara cursului normal de activitate al entitii;
(i) modul n care entitatea efectueaz estimri semnificative etc.

9A documentat practicianul procedurile suplimentare aplicate, n vederea elaborriirspunsurilor generale la riscurile de denaturare semnificativ, evaluate conform pct. 36
din ISAE 3410?

10A fost documentat evaluarea riscului inerent?


11A fost documentat evaluarea riscului specific de denaturare semnificativ?


12A luat n considerare auditorul financiar frauda i conformitatea cu legile ireglementrile specifice conform ISAE 3410?

13S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul asupra aspectelor cerute deaplicarea ISA 240 "Responsabilitile auditorului privind frauda n cadrul unui audit al
situaiilor financiare" i ISA 315 "Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativ prin nelegerea entitii i a mediului su"?

14A fost stabilit metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat i dimensiuneaeantionului i a intervalului de eantionare conform cerinelor pct. 46 din ISAE 3410?

BDESFURAREA MISIUNII DE ASIGURARE


1A fost ntocmit dosar de lucru, care s conin documentarea aspectelor importante nfurnizarea probelor care susin raportul asigurare conform termenilor misiunii de asigurare?

2Au fost utilizate procedurile specifice aplicabile pentru obinerea probelor de audit

prevzute de ISA 500 "Probe de audit" (inspecia, observaia, investigarea i confirmarea,
calculul, procedurile analitice)?

3n cazul n care auditorul a sesizat c informaiile furnizate de conducere sunt incorecte,


incomplete sau nesatisfctoare din alte puncte de vedere, a luat acesta n considerarea
solicitarea unor informaii suplimentare conducerii, ori a msurii de corectare a acestora?
163

4A documentat practicianul, n cazul utilizrii serviciilor unui expert, activitilencredinate acestuia, definite la pct. 31 din ISAE 3000 i pct. 57 din ISAE 3410? Aceste
activiti sunt:

- (a) definirea obiectivelor activitii desemnate i modul n care aceast activitate se
coreleaz cu obiectivul misiunii;

- (b) analiza caracterului rezonabil al ipotezelor, metodelor i surselor de date utilizate
de expert;

- (c) analiza caracterului rezonabil al constatrilor expertului, n raport cu

circumstanele misiunii i concluziile practicianului.

5A documentat practicianul rezultatele examinrii denaturrilor identificate pe msuraavansrii misiunii?

Potrivit pct. 51-56 din ISAE 3410, practicianul trebuie s acioneze pentru:

- Revizuirea strategiei generale i a planului misiunii dac natura denaturrilor

identificate indic existena altor denaturri care, nsumate, devin semnificative;

- Revizuirea pragului de semnificaie;

- Comunicarea i corectarea denaturrilor,

- Aprecierea efectului denaturrilor necorectate.

6A documentat auditorul financiar aplicarea procedurilor specifice pentru identificarea i


verificarea evenimentelor ulterioare perioadei acoperite de declaraia referitoare la GES,
pn la data raportului de asigurare al auditorului organizaiei, care ar putea avea un
efect semnificativ asupra raportului su de asigurare, conform ISA 560 "Evenimente

ulterioare"?

7A documentat practicianul procedurile aplicate pe marginea informaiilor comparative?Conform paragrafului 62-63 din ISAE 3410, aceste proceduri includ aprecierea msurii n
care:

- informaiile comparative sunt corelate cu valorile i prezentrile din perioada

anterioar;

- politicile de cuantificare sunt consecvente cu cele aplicate n perioada curent;

- n cazul identificrii unei denaturri semnificative, s discute aspectul cu persoanele
responsabile i s ia n considerare efectul asupra raportului de asigurare;

8Au fost obinute declaraiile scrise ale conducerii, semnate i tampilate, prin care s
confirme asumarea responsabilitii conducerii cu privire la prezentarea adecvat a

declaraiei referitoare la GES dar i a celorlalte aspecte prevzute la paragraful 58 din
ISAE 3410 i ISA 580 "Declaraii scrise"?

9A ntocmit auditorul financiar dosarul misiunii conform cerinelor ISA 230 i pct. 45 din
ISQC1?

164

10A utilizat practicianul un sistem de refereniere adecvat care permite evidena probelor de
audit?

11A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data

desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a

verificatorului)?

12A documentat practicianul procedurile noi aplicate, n mod excepional, dup data raportului
de asigurare?

CFINALIZAREA MISIUNII DE ASIGURARE


1A documentat practicianul Finalizarea misiunii?


2A fost ntocmit documentaia de audit astfel nct s demonstreze:(i) Natura, momentul i amploarea procedurilor desfurate n vederea conformitii cu

ISAE 3000 i cu cerinele legale i de reglementare aplicabile;

(ii) Rezultatele procedurilor aplicate i ale probelor obinute; i

(iii) Aspectele semnificative care au reieit pe parcursul misiunii de asigurare i


concluziile formulate pe marginea acestora?

3Include documentaia misiunii de asigurare aspectele importante pentru furnizarea probelor


n vederea susinerii concluziei exprimate n raportul practicianului i pentru furnizarea
probelor privind executarea misiunii de asigurare n conformitate cu pct. 42 din ISAE 3000
i pct. 65 din ISAE 3410?

4S-a documentat revizuirea controlului calitii misiunii potrivit pct. 71 din ISAE 3410?
Inspectorul controlului calitii/sau partenerul misiunii trebuie s aprecieze aspecte cum
sunt:

- discutarea aspectelor semnificative;

- revizuirea declaraiei referitoare la GES i proiectul de raport;

- revizuirea documentaiei selectate referitoare la raionamentele semnificative;

- aprecierea concluziilor exprimate n formularea raportului.

5S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul pentru discutarea problemelorconstatate n realizarea misiunii de asigurare privind declaraiile referitoare la GES?

6S-a documentat revizuirea aspectelor survenite pe parcursul misiunii i concluziileformulate cu privire la acestea, ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a

exprimrii opiniei, conform ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i
165

desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?


7A ntocmit auditorul un raport n form scris, cuprinznd elementele prevzute la pct. 49


din ISAE 3000 "Misiunile de asigurare, altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor
financiare istorice" i 76 din ISAE 3410? Aceste elemente constau n:

(a)Titlul raportului (Raportul de asigurare a practicianului independent);


(b)Destinatarul;

(c)Identificarea declaraiei referitoare la GES, inclusiv a perioadelor acoperite;


(d)O descriere a responsabilitilor entitii;


(e)O descriere a oricror limitri/incertitudini inerente asociate cu evaluarea/cuantificarea subiectului specific pe baza criteriilor;

(f)Eventualele reduceri ale emisiilor i o declaraie a practicianului;


(g)Identificarea criteriilor pe baza crora a fost evaluat sau cuantificat subiectulspecific, astfel nct utilizatorii vizai s neleag baza pe care i-a format concluzia
practicianul;

(h)Descrierea responsabilitilor practicianului:- misiunea a fost efectuat conform ISAE 3410;

- un sumar al procedurilor, n funcie de natura misiunii (asigurare rezonabil sau

limitat);

(i)Concluzia practicianului: n funcie de tipul de proceduri de strngere a probelor,fiecare concluzie este exprimat n forma care este adecvat fie pentru o misiune de

asigurare rezonabil (form pozitiv), fie pentru o misiune de asigurare limitat

(form negativ).

(j)Data raportului de asigurare;


(k)Numele firmei sau al practicianului i o locaie specific.


166

8A formulat practicianul concluzia sa, conform pct. 49 "j" din ISAE 3000, n funcie de
natura misiunii?

Recomandrile privind concluzia practicianului sunt urmtoarele:

(i) ntr-o misiune de asigurare rezonabil, concluzia trebuie exprimat n form pozitiv:
spre exemplu: "n opinia noastr, afirmaiile prii responsabile conform crora

controlul intern este eficient, sub toate aspectele semnificative, bazat pe criteriile
XYZ sunt corect declarate".

(ii) ntr-o misiune de asigurare limitat, concluzia trebuie s fie exprimat n form
negativ: spre exemplu: "Bazndu-ne pe activitatea descris n acest raport, nu am
sesizat nimic care s ne fac s credem c controlul intern nu este eficace, sub

toate aspectele semnificative, bazndu-ne pe criteriile XYZ"

9A documentat practicianul aspectele care l-au determinat s emit o alt concluzie dect o
concluzie fr rezerve, conform recomandrilor de pct. 51-53 din ISAE 3000, n funcie de
natura misiunii?

Aceste recomandri sunt urmtoarele:

a)Dac exist o limitare a ariei de aplicabilitate a activitii practicianului,practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve, sau s declare imposibilitatea
exprimrii unei opinii. Exemple:

- exist anumite circumstane care l mpiedic pe practician s obin probele cerute
pentru a reduce riscul misiunii de asigurare la un nivel adecvat; sau

- partea responsabil sau partea contractant impune o anumit restricie;

b)Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve sau contrar n cazurile n care:


(i) Concluzia practicianului este formulat n termenii afirmaiilor prii responsabile i
afirmaia nu este corect declarat sub toate aspectele semnificative; sau

(ii) Concluzia practicianului este formulat direct n termenii subiectului specific i
criteriilor i informaiile referitoare la subiectul specific conin denaturri

semnificative.

c)Cnd practicianul descoper, dup ce misiunea a fost acceptat, c nu sunt adecvatecriteriile sau subiectul specific pentru o misiune de asigurare, practicianul trebuie s
exprime:

(i) O concluzie cu rezerve sau o concluzie contrar atunci cnd alegerea unor criterii ori
a unui subiect specific inadecvate ar putea induce n eroare utilizatorii vizai; sau
(ii) O concluzie cu rezerve sau declararea imposibilitii exprimrii unei concluzii, dup
caz.

d)Practicianul trebuie s exprime o concluzie cu rezerve atunci cnd efectul unui aspect

nu este att de semnificativ nct s necesite o concluzie contrar sau declararea

imposibilitii de exprimare a unei concluzii (O concluzie cu rezerve este exprimat de
maniera: "cu excepia..." efectelor aspectelor la care se refer rezervele").

167

e)n cazul n care concluzia fr rezerve a practicianului ar fi formulat n termeniiafirmaiilor prii responsabile, care a identificat i descris c informaiile conin

denaturri semnificative, practicianul fie:

(a) Exprim o concluzie cu rezerve sau contrar formulat direct n termenii subiectului
specific i ai criteriilor;

(b) Dac se solicit n mod special prin termenii misiunii s formuleze concluzia n

termenii afirmaiilor prii responsabile, exprim o concluzie fr rezerve, dar

accentueaz aspectul referindu-se n mod specific la el n raportul de asigurare.

10A documentat practicianul aspectele relevante, de interes pentru guvernan, care au reieit
din misiunea de asigurare i pe care le consider adecvat s le comunice celor nsrcinai
cu guvernana, n condiiile pct. 54 din ISAE 3000 i pct. 78 din ISAE 3410?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat

rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate n
structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de

inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului
Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII prezentate
n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

*8) CGIA pct. 2: ISA-urile conin principii fundamentale i proceduri consecvente cu CGIA
*9) CGIA pct. 17: ISA pot include cerine suplimentare ce trebuie satisfcute nainte de acceptarea
misiunii (ex.: ISA 210 pct. 6).

ANEXA 14
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor de asigurare pentru raportarea asupra
compilrii informaiilor financiare pro-forma incluse
ntr-un prospect (ISAE 3420)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 i DA/
ISAE 3420, n contextul Cadrului General Internaional de Asigurare (CGIA)
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor de asigurare pentru raportarea asupracompilrii informaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un prospect, pe baza examinrii
coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a

concordanei acestora cu ISAE 3420 sau cu alte standarde relevante, precum i cu normele
168

i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC


AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor financiare asupra crora s-a

convenit efectuarea unor proceduri, potrivit naturii misiunii, semnate i tampilate de
conducerea entitii?

2Conine dosarul misiunii:Scrisoarea de misiune sau alt form de Contract, care confirm acceptarea de ctre

auditor a numirii lui i ajut la prevenirea nenelegerilor privind unele probleme

(obiectivele, aria de cuprindere a responsabilitile prilor, forma raportului final);
Raportul de asigurare al practicianului, ntocmit conform pct. 35 din ISAE 3420

(Seciunea Al4);

Scrisoarea de comunicare a aspectelor relevante de interes pentru guvernan, reieite
din misiunea de asigurare, conform ISA 265 "Comunicarea deficienelor n controlul intern
ctre persoanele nsrcinate cu guvernana"?*10)

3Exist n dosarul de audit Declaraia prii responsabile, scris i semnat de aceast


parte, conform pct. 28 din ISAE 3420 i ISA 580 "Declaraii scrise"?

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii precizri cu privire la natura


misiunii de asigurare convenit de pri?

Potrivit ISAE 3420 pct. 1 natura misiunii este una de asigurare rezonabil, ntreprins de
un practician pentru a raporta cu privire la modalitatea n care partea responsabil a

compilat informaiile financiare pro-forma incluse ntr-un prospect.

2Sunt precizate n scrisoarea misiunii de asigurare cerinele ISAE 3420 privind conformitatea
cu reglementrile profesionale care trebuie aplicate, n relaie cu acesta?

Conform pct. 7 i 12 din ISAE 3420 aceste reglementri sunt:

ISAE 3000 "Misiunile de asigurare altele dect auditurile sau revizuirile informaiilor
financiare istorice;

Cadrul General Internaional de Asigurare (CGIA).

3Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivele auditorului financiar? Potrivit pct. 10 din ISAE 3420, aceste obiective sunt:
(a) s obin o asigurare rezonabil cu privire la msura n care informaiile financiare
pro-forma au fost compilate de ctre partea responsabil, sub toate aspectele semnificative,
pe baza criteriilor aplicabile, i

(b) s raporteze conform constatrilor practicianului.

169

4S-a stabilit, n scrisoarea de misiune/contractul de prestri servicii, natura informaiilor


ce trebuie furnizate i semnate de ctre conducerea clientului, n funcie de natura

misiunii de asigurare, n circumstanele date?

5Este documentat n dosarul misiunii existena condiiilor preliminare pentru acceptarea


misiunii conform pct. 17 din Cadrului General Internaional de Asigurare (CGIA)?*11)

Aceste condiii sunt:

c) Satisfacerea cerinelor etice relevante (independena i competena profesional);

d) ndeplinirea de ctre misiune a caracteristicilor obligatorii:

vi. Subiectul specific este corespunztor;

vii. Criteriile sunt adecvate i disponibile pentru utilizatorii vizai;

viii. Practicianul are acces la suficiente probe adecvate pe care i bazeaz concluzia;
ix. Concluzia are forma corespunztoare;

x. Practicianul este convins de caracterul raional al obiectivului.

6Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii, referiri cu privire la forma


ateptat i coninutul raportului auditorului privind misiunea de asigurare, ce trebuie
elaborat, conform ISAE 3420 (pct. 35) i ISA 210 "Convenirea asupra termenilor de audit"?

7Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri la faptul c seateapt primirea din partea conducerii a unei declaraii scrise, conform pct. 28 din

ISAE 3420, pct. A13 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit" i

ISA 580 "Declaraii scrise"?

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate
cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII

1A documentat auditorul financiar aspectele privind cerinele legate de acceptarea icontinuarea misiunii? Potrivit pct. 13 din ISAE 3420, aceste cerine sunt:

a)S determine faptul c practicianul are capacitile i competena de a efectua misiunea;


(pct. A10 din ISAE 3420);

b)S determine gradul de adecvare al criteriilor aplicabile i faptul c este puin probabil
ca informaiile financiare pro-forma s genereze confuzii cu privire la menirea lor;

170

c)S evalueze formularea opiniei prevzute de legislaie sau reglementrile relevante, pentru
a determina dac este posibil ca practicianul s-i exprime opinia bazndu-se pe realizarea
procedurilor menionate n ISAE 3420 (punctele A54-A56);

d)S aprecieze dac legislaia sau reglementrile relevante permit utilizarea sau menionarea
n raportul practicianului a opiniei de audit/concluziei revizuirii modificate sau a

raportului care conine un paragraf de observaii, atunci cnd, ca urmare a auditrii/
revizuirii surselor din care provin informaiile financiare neajustate sau orice informaii
financiare cu privire la entitatea dobndit sau entitatea vndut i a fost exprimat o
opinie de audit sau o concluzie a revizuirii modificat;

e)S analizeze dac practicianul poate nelege suficient entitatea i practicile sale

contabile i de raportare financiar pentru a putea efectua misiunea, atunci cnd

informaiile financiare istorice ale entitii nu au fost niciodat auditate sau revizuite;
(punctul A31 din ISAE 3420)

f)S analizeze dac practicianul poate s neleag suficient, pentru a efectua misiunea,
entitatea dobndit i practicile sale contabile i de raportare financiar, dac

evenimentul sau tranzacia include o achiziie, iar informaiile financiare istorice ale
entitii dobndite nu au fost niciodat auditate sau revizuite,

g)S obin acordul prii responsabile c i recunoate i nelege responsabilitateapentru: (punctele A11- A12 din ISAE 3420)

(i) Prezentarea i descrierea adecvat a criteriilor aplicabile pentru utilizatorii vizai,
dac acestea nu sunt disponibile public;

(ii) Compilarea informaiilor financiare pro-forma pe baza criteriilor aplicabile; i

(iii) Accesul practicianului la:

- toate informaiile (inclusiv cele privind participarea entitii dobndite ntr-o

combinare de ntreprinderi, cum ar fi: nregistrri, documentaie i alte materiale

relevante pentru a evalua msura n care informaiile financiare pro-forma au fost

compilate, sub toate aspectele semnificative, pe baza criteriilor aplicabile;

- informaiile suplimentare pe care practicianul le-ar putea solicita n contextul misiunii;
- persoanele din interiorul entitii i consilierii entitii de la care practicianul

consider necesar s obin probe pentru a evalua msura n care informaiile financiare
pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, pe baza criteriilor

aplicabile; i

- persoanele corespunztoare din cadrul entitii(lor) dobndite implicate ntr-o combinare
de ntreprinderi.

2Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
pct. 8 din ISAE 3420, Codului etic al profesionitilor contabili?

171

3A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform cerinelor ISA 300"Planificarea unui audit al situaiilor financiare"?

4S-a realizat evaluarea adecvrii criteriilor aplicabile, conform prevederilor ISAE 3000
(punctul 19)?

Se va determina, n special, faptul dac aceste criterii prevd cel puin ca:

(a)Informaiile financiare neajustate s fie extrase dintr-o surs corespunztoare(punctele A4 - A5, A27 din ISAE 3420)

(b)Ajustrile pro-forma s fie:(i) Direct atribuibile evenimentului/tranzaciei; (ISAE 3420 pct. A13)

(ii) Susinute prin fapte; i (punctul A14 din ISAE 3420)

(iii) Consecvente politicilor i cadrului general de raportare financiar aplicabil al
entitii; i (punctele A15 - A16 din ISAE 3420)

(c)S se realizeze prezentri corespunztoare i s fie oferite descrieri pentru a permite


utilizatorilor vizai s neleag informaiile transmise. (a se vedea punctele A2-A3, A42
din ISAE 3420)

(d)Criteriile trebuie s fie consecvente i s nu intre n conflict cu legile i reglementrile


relevante; i

(e)Puin predispuse s conduc la informaii financiare pro-forma care s induc n eroare.

5A fost documentat calcularea pragului de semnificaie pentru a evalua dac informaiile


financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, pe baza

criteriilor aplicabile, conform cerinelor punctului 16 din ISAE 3420 i ISA 320 "Pragul de
semnificaie n planificarea i desfurarea unui audit"?

6Au fost documentate probele care demonstreaz riscul ca informaiile financiare pro-forma s

nu fie considerate ca fiind compilate, sub toate aspectele semnificative, pe bazacriteriilor aplicabile? Potrivit pct. A18 din ISAE 3420, aceste probe pot fi:

Utilizarea unei surse inadecvate din care au fost extrase informaiile financiare

neajustate;

Extragerea incorect a informaiilor financiare neajustate dintr-o surs adecvat;

Determinarea ajustrilor prin aplicarea greit a politicilor contabile ale entitii;
Incapacitatea de a realiza o ajustare prevzut de criteriile aplicabile;

Realizarea unei ajustri care nu este prevzut de criteriile aplicabile;

Greeli matematice;

Prezentri inadecvate, incorecte sau omise.

172

7S-a realizat nelegerea modului n care partea responsabil a compilat informaiilefinanciare pro-forma i alte circumstane ale misiunii?

Potrivit pct. l7 din ISRE 3420, practicianul trebuie s neleag:

a)Evenimentul sau tranzacia pentru care sunt compilate informaiile financiare pro-forma;

b)Modul n care partea responsabil a compilat informaiile financiare pro-forma;(pct. A 20 - A 2l din ISAE 3420)

c)Natura entitii i a oricrei entiti dobndite sau vndute, inclusiv: (pct. A22- A23 din
ISAE 3420)

d)Factorii relevani referitori la entitate i la orice entitate dobndit sau vndut(pct. A24- A26 din ISAE 3420), ce in de:

sectorul de activitate: piaa, concurena, practicile uzuale de afaceri, activitatea
sezonier, tehnologia produselor;

factori juridici: practicile contabile specifice sectorului de activitate, cadrul general
legal i de reglementare, legislaia i reglementrile, fiscalitatea, politicile

guvernamentale, cerinele de mediu.

ali factori externi: condiiile economice, ratele dobnzii, disponibilitatea finanrii,
inflaia).

e) Cadrul general de raportare financiar aplicabil i practicile contabile i de raportare
financiar ale entitii vndute, inclusiv selecia lor i aplicarea politicilor contabile.

BDESFURAREA ACTIVITII MISIUNII DE ASIGURARE

1A documentat practicianul dosarul de lucru care s cuprind obinerea probelor cu privire


la gradul de adecvare al sursei din care au fost extrase informaiile financiare neajustate?
(conform pct. 18 din ISAE 3420)

2S-au realizat de ctre practician proceduri pentru a se asigura c sursa este adecvat, dac
nu exist un raport de audit sau de revizuire referitor la sursa din care au fost extrase
informaiile financiare neajustate?

3S-a procedat la obinerea probelor cu privire la adecvarea ajustrilor pro-forma conform


punctelor 21-22 din ISAE 3420?

n determinarea msurii n care ajustrile pro-forma sunt conforme criteriilor aplicabile,
practicianul trebuie s determine dac ele:

173

a)Sunt direct atribuibile evenimentului sau tranzaciei; (a se vedea pct. A13 din ISAE 3420)

b)Pot fi susinute prin fapte. Sursele susinerii faptice, conform ISAE 3420 pct. A 14, pot
fi:

acordurile de achiziie i vnzare;

acordurile de creditare;

rapoarte independente de evaluare;

alte documente aferente tranzaciei;

situaiile financiare publicate;

aciuni legale/fiscalitate;

aciunile celor nsrcinai cu guvernana.

Dac informaiile financiare ale entitii dobndite sau ale entitii vndute sunt incluse
n ajustrile pro-forma i nu exist un raport de audit sau de revizuire cu privire la

sursa din care au fost extrase astfel de informaii financiare, practicianul trebuie s
realizeze proceduri pentru a avea certitudinea c respectivele informaii financiare pot
fi susinute prin fapte;

c)Sunt conforme cadrului general de raportare financiar aplicabil al entitii i politicilor


sale contabile n conformitate cu acel cadru general. (pct. A15- A16 din ISAE 3420)

4S-a procedat la obinerea probelor cu privire la calculele incluse n informaiilefinanciare pro-forma?

5A procedat practicianul la evaluarea prezentrii informaiilor financiare pro-forma?Potrivit pct. 26 din ISAE 3420, aceast evaluare include o analiz a:

(a)Prezentrii i structurii generale a informaiilor financiare pro-forma, inclusiv msura n


care acestea sunt clar marcate pentru a fi difereniate de informaiile financiare istorice
sau de alt natur; (pct. A2-A3 din ISAE 3420)

(b)Msurii n care informaiile financiare pro-forma i notele explicative aferente ilustreaz


impactul evenimentului sau tranzaciei ntr-o modalitate care nu induce n eroare;

(pct. A41 din ISAE 3420)

(c)Msurii n care prezentrile adecvate sunt oferite mpreun cu informaiile financiare pro-
forma pentru a permite utilizatorilor vizai s neleag informaiile oferite; i

(pct. A42 din ISAE 3420)

(d)Msurii n care practicianul a luat cunotin de orice evenimente semnificative ulterioare


datei sursei din care au fost extrase informaiile financiare neajustate care ar fi necesar
174

s fie prezentate n informaiile financiare pro-forma. (pct. A43 din ISAE 3420)

6A obinut practicianul declaraiile scrise de la partea responsabil? Potrivit pct. 20 din


ISAE 3420, aceste declaraii scrise trebuie s ateste c:

(a)n compilarea informaiilor financiare pro-forma partea responsabil a identificat toate


ajustrile pro-forma adecvate, necesare pentru a ilustra impactul evenimentului sau

tranzaciei la data sau pentru perioada ilustrrii (pct. A45 din ISAE 3420)

(b)Informaiile financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, pe


baza criteriilor aplicabile.

CFINALIZAREA MISIUNII

1A documentat firma de audit Finalizarea misiunii?


2S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a
ntocmirii Raportului de asigurare?

3S-a realizat i documentat ntlnirea final cu clientul pentru discutarea problemelorconstatate n realizarea misiunii de asigurare privind controalele din cadrul unei

organizaii prestatoare de servicii?

4S-a documentat revizuirea aspectelor survenite pe parcursul misiunii i concluziileformulate cu privire la acestea, ce decurg din probele de audit obinute, ca baz a

exprimrii opiniei, conform ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent i
desfurarea unui audit n conformitate cu ISA"?

5S-a ntocmit un raport al auditorului ca urmare a efecturii misiunii de asigurare privind


controalele din cadrul unei organizaii prestatoare de servicii, cuprinznd elementele de
baz prevzute de exemplele prezentate n ISAE 3420? Potrivit pct. 35 din ISAE 3420 aceste

elemente se refer la:


(a)Titlul (care arat n mod clar c raportul este un raport independent de asigurare)

(b)Destinatarul (clientul care a angajat auditorul s efectueze misiuni de compilare ainformaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un proiect)

175

(c)Paragrafe introductive care identific:informaii financiare pro-forma;

sursa din care au fost extrase informaiile financiare neajustate i dac a fost publicat
sau nu un raport de audit sau de revizuire a respectivei surse;

perioada acoperit de informaiile financiare pro-forma sau data acestora; i

o referire la criteriile aplicabile pe baza crora partea responsabil a realizat

compilarea informaiilor financiare pro-forma i sursa respectivelor criterii;

(d)O declaraie care s arate c partea responsabil este rspunztoare de compilareainformaiilor financiare pro-forma pe baza criteriilor aplicabile;

(e)O descriere a responsabilitilor practicianului care s arate c:responsabilitatea practicianului este s exprime o opinie cu privire la msura n care
informaiile financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, de
ctre partea responsabil pe baza criteriilor aplicabile;

practicianul nu este responsabil pentru actualizarea sau re-emiterea oricror rapoarte,
opinii sau a oricror informaii financiare istorice utilizate n compilarea informaiilor
financiare pro-forma;

scopul informaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un prospect este numai acela de a
ilustra impactul unui eveniment sau a unei tranzacii semnificative asupra informaiilor
financiare neajustate ale entitii, ca i cum evenimentul s-ar fi produs sau tranzacia ar
fi fost efectuat la o dat anterioar, selectat n scopul acestei ilustrri. n

consecin, practicianul nu ofer asigurare c rezultatul real al tranzaciei sau

evenimentului la data respectiv ar fi cel prezentat;

(f)O declaraie c misiunea s-a desfurat n conformitate cu ISAE 3420, care prevede c

practicianul trebuie s respecte cerinele etice i s planifice i s realizeze proceduri
pt. a obine o asigurare rezonabil cu privire la msura n care informaiile financiare
pro-forma au fost compilate sub toate aspectele semnificative, de ctre partea responsabil
pe baza criteriilor aplicabile.

(g)Declaraii care s arate c:O misiune de asigurare rezonabil pentru a raporta cu privire la msura n care

informaiile financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, pe
baza criteriilor aplicabile presupune realizarea procedurilor de evaluare a msurii n care
criteriile aplicabile utilizate de partea responsabil pentru compilarea informaiilor

financiare pro-forma ofer o baz rezonabil pentru prezentarea efectelor semnificative
direct atribuibile evenimentului sau tranzaciei i pentru a obine probe de audit

suficiente i adecvate cu privire la faptul c:

- n ajustrile pro-forma aferente se aplic adecvat respectivele criterii; i

- informaiile financiare pro-forma reflect aplicarea adecvat a ajustrilor

informaiilor financiare neajustate.

Procedurile selectate depind de raionamentul profesional al practicianului, avnd n
vedere nelegerea de ctre practician a naturii entitii, a evenimentului sau a

176

tranzaciei pentru care au fost compilate informaiile financiare pro-forma, precum i de


alte circumstane relevante ale misiunii; i

Misiunea presupune evaluarea prezentrii generale a informaiilor financiare pro-forma;

(h)Cu excepia cazului n care legile sau reglementrile prevd altfel, opinia practicianului,
utiliznd una din urmtoarele fraze, care sunt considerate a fi echivalente:

- Informaiile financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele semnificative,
pe baza [criteriilor aplicabile];

- Informaiile financiare pro-forma au fost compilate adecvat, pe baza declarat.

(i)Semntura practicianului;

(j)Data raportului; i

(k)Locaia din jurisdicia n care practicianul i desfoar activitatea.


6S-au documentat discuiile finale cu clientul privind problemele constatate n realizarea


misiunii de compilare a informaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un prospect?

7A fost exprimat o opinie corect n raportul de asigurare, potrivit circumstanelor date i


a cerinelor ISAE 3420 "Misiuni de asigurare pentru raportarea asupra compilrii

informaiilor financiare pro-forma incluse ntr-un prospect"?

a)A exprimat practicianul o opinie nemodificat, conform pct. 31 din ISAE 3420 "Opinie

nemodificat" atunci cnd acesta a ajuns la concluzia c informaiile financiare pro-forma
au fost compilate, sub toate aspectele semnificative, de ctre partea responsabil pe baza
criteriilor aplicabile?

b)A exprimat auditorul o opinie modificat, conform pct. 32 "Opinia modificat", cu privire la
msura n care informaiile financiare pro-forma au fost compilate, sub toate aspectele
semnificative, pe baza criteriilor aplicabile? Practicianul va aplica prevederile din

ISAE 3000 (pct. 51-52) referitoare la opiniile modificate.

c)n cazul constatrii unui aspect important prezentat sau descris n informaiile financiare
pro-forma sau n notele explicative anexate, fundamental pentru nelegerea de ctre

utilizatori a msurii n care informaiile financiare pro-forma au fost compilate sub toate
aspectele semnificative, pe baza criteriilor aplicabile, a inclus practicianul, un Paragraf
de observaii, n conformitate cu pct. 34 din ISAE 3420 "Paragraful de observaii"?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat
177


rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au

fost selectate n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce

constituie Anexa 1 la Nota de inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista

obiectivelor de revizuire, cu acordul efului Departamentului, dar cu prezentarea

n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor obiective suplimentare.


2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit

financiar.

*10) ISAE 3000 pct. 2: Dei ISA i ISRE nu se aplic pentru misiunile acoperite de ISAE, ele pot oferi
unele ndrumri practicienilor.
*11) CGIA pct. 17: ISA pot include cerine suplimentare ce trebuie satisfcute nainte de acceptarea
misiunii (ex.: ISA 210 pct. 6).

ANEXA 15
La obiective
LISTA DE OBIECTIVE PENTRU REVIZUIREA CALITII
misiunilor privind serviciile conexe
de compilare (ISRS 4410)

Nr. Obiective ale revizuirii calitii activitii desfurate de ctre membrii CAFR, auditori
crt.financiari, pe baza politicilor i procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 i a DA/
Standardului Internaional pentru servicii conexe de compilare (ISRS 4410)
NU

ICunoaterea ariei de cuprindere a misiunilor privind serviciile conexe de compilare, pe baza


examinrii coninutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum
i a concordanei acestora cu ISRS 4410 sau cu alte standarde relevante, precum i cu

normele i reglementrile emise de Camer i de CSIPPC

AOBIECTIVE GENERALE

1Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaiilor financiare asupra crora s-a

convenit efectuarea unor proceduri, potrivit naturii misiunii, semnate i tampilate de
conducerea entitii?

2Conine dosarul misiunii:Scrisoarea de acceptare a misiunii / Contractul de prestri servicii, care confirm

acceptarea de ctre auditor a numirii lui i faciliteaz evitarea nenelegerii n legtur
cu unele aspecte specifice (obiectivele i domeniul de aplicare a misiunii, amploarea

178

responsabilitilor auditorului, forma rapoartelor emise); iRaportul de compilare prezentat conducerii entitii, ntocmit conform pct. 18 din

ISRS 4410?

BTERMENII MISIUNII

1Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire la natura


misiunii de compilare? Aceasta poate consta n:

a)Compilarea unor informaii financiare de natura:- unui set complet de situaii financiare;

- anumitor informaii financiare.

b)Compilarea unor informaii nefinanciare, cu condiia ca acel contabil s dein cunotine


corespunztoare despre subiectul specific respectiv.

2Conine scrisoarea misiunii/contractul de prestri servicii referiri cu privire laobiectivul misiunii?

Obiectivul misiunii de compilare, conform pct. 3 din ISRS 4410 este utilizarea de ctre
contabil a expertizei sale contabile, spre deosebire de expertiza de audit, pentru a

colecta, clasifica i sintetiza informaiile financiare.

n toate situaiile n care numele unui contabil este asociat cu informaiile financiare
compilate de acesta, contabilul ar trebui s emit un raport.

3A documentat contabilul faptul c s-a asigurat, mpreun cu clientul, c exist un acord


clar asupra termenilor misiunii, conform prevederilor paragrafului nr. 7 din ISRS 4410?
Problemele asupra crora trebuie s se convin sunt urmtoarele:

Natura misiunii, inclusiv faptul c nu va fi efectuat nici un audit i nici o revizuire
i c, n consecin, nu va fi exprimat nici o asigurare;

Faptul c misiunea nu are scopul de a prezenta erorile, actele ilegale sau alte

neregulariti, de exemplu, fraude sau delapidri care pot exista;

Natura informaiilor care trebuie furnizate de client;

Baza de contabilitate pe care vor fi compilate informaiile financiare i faptul c

aceasta i orice abateri cunoscute de la ea, vor fi prezentate;

Faptul c membrii conducerii sunt responsabili pentru acurateea i exhaustivitatea

informaiilor furnizate auditorului n scopul asigurrii de ctre acesta a exhaustivitii
i acurateei informaiilor financiare compilate;

Utilizarea vizat i distribuia informaiilor, odat compilate;

Forma raportului care trebuie furnizat pe marginea informaiilor financiare compilate,
cnd numele auditorului va fi asociat cu acestea.

VIInspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari,selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
179

prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate


cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer

APLANIFICAREA MISIUNII DE COMPILARE


1Au fost documentate de ctre auditor aspectele legate de independen, conform cerinelor
Codului etic al profesionitilor contabili?

2Dac n urma documentrii a rezultat c auditorul nu este independent fa de clientul


misiunii, a fost stipulat acest lucru n Raportul de compilare?

3A fost documentat de ctre contabil, actualizarea cunoaterii generale a activitiiclientului?

4A ntocmit contabilul un plan de abordare a misiunii de compilare, astfel nct s efectueze


o misiune eficace, conform cerinelor pct. 9 din ISRS 4410?

5S-a desfurat i documentat discuia iniial cu clientul, pentru prezentarea planificrii


misiunii?

BACTIVITATEA DE EFECTUARE A MISIUNII DE COMPILARE

1A fost ntocmit dosar de lucru, care s conin documentarea aspectelor importante nfurnizarea probelor care susin raportul de compilare, precum i probele conform crora
misiunea a fost efectuat n conformitate cu ISRS 4410 i termenii misiunii, conform

cerinelor pct. 10 din ISRS 4410?

2Au fost utilizate procedurile specifice pentru obinerea probelor prevzute de paragraful
12 din ISRS 4410 (experiena cu entitatea, intervievarea personalului entitii)?

3A documentat contabilul cunotinele obinute cu privire la activitatea i operaiunile


entitii, principiile contabile i practicile din sectorul de activitate n care opereaz
entitatea i cu forma i coninutul informaiilor financiare care sunt adecvate

circumstanelor?

4n cazul n care contabilul a sesizat c informaiile furnizate de conducere sunt incorecte,


incomplete sau nesatisfctoare din alte puncte de vedere, a luat acesta n considerare
solicitarea unor informaii suplimentare conducerii?

180

5n cazul n care contabilul a sesizat denaturri semnificative, a documentat contabilul


acordul realizat cu clientul, pe baza amendamentelor propuse acestuia? n caz contrar, a
luat msuri contabilul pentru retragerea din misiune?

6Conin informaiile financiare compilate de auditor, pe fiecare pagin a informaiilorfinanciare sau pe prima pagin a setului complet de situaii financiare, o referin precum
"Neauditate", "Compilate fr a fi auditate sau revizuite" sau "A se vedea raportul de
compilare"?

7Se confirm c auditorul financiar utilizeaz un sistem de refereniere adecvat care permite
evidena probelor din dosarul misiunii?

8A fost respectat structura foilor de lucru (denumire client, exerciiul auditat, data
desfurrii activitii, referina, obiectivul, procedurile, activitatea desfurat,

rezultat, concluzii i propuneri, semntura celui care a ntocmit foaia de lucru i a

verificatorului)?

9A fost obinut declaraia conducerii, semnat i tampilat de client pentru asumarearesponsabilitii conducerii cu privire la prezentarea adecvat a situaiilor financiare i
la aprobarea acestora, conform pct. 17 din ISRS 4410?

CFINALIZAREA MISIUNII DE COMPILARE


1S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din informaiile financiare obinute, ca


baz a ntocmirii Raportului de compilare?

2S-a ntocmit un raport privind misiunea de compilare, cuprinznd elementele de bazprevzute de paragraful 40 din ISRS 4410? Aceste elemente sunt:

Titlul;

Destinatarul;

O declaraie a faptului c misiunea a fost efectuat n conformitate cu Standardul

Internaional privind Serviciile Conexe, aplicabil angajamentelor de compilare sau cu

standardele i practicile naionale relevante;

Cnd este relevant, o declaraie conform creia auditorul nu este independent fa de
entitate;

Identificarea informaiilor financiare cu precizarea c acestea au la baz informaiile
furnizare de ctre conducere;

O declaraie conform creia conducerea este responsabil pentru informaiile financiare
compilate de contabil;

O declaraie din care s reias c nu a fost efectuat o misiune de audit sau una de

revizuire i, n consecin, nu este exprimat nici o asigurare cu privire la informaiile
181

financiare;

Atunci cnd este necesar, un paragraf care s atrag atenia asupra prezentrii abaterilor
semnificative de la cadrul general de raportare financiar aplicabil;

Data raportului

Adresa auditorului; i

Semntura auditorului.

3S-au documentat discuiile finale cu clientul, privind problemele constatate n realizarea


angajamentului de compilare?

Not: 1. n cazul n care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului inspectat

rezult unele aspecte pentru care exist obiective stabilite, dar acestea nu au fost selectate
n structura obiectivelor aplicabile n perioada respectiv, ce constituie Anexa 1 la Nota de
inspecie, echipa de inspecie poate extinde lista obiectivelor de revizuire, cu acordul efului
Departamentului, dar cu prezentarea n Nota de inspecie a justificrii aplicrii acestor

obiective suplimentare.

2. Sunt aplicabile i obiectivele prevzute n capitolele II, III, IV, V, VII i VIII

prezentate n cadrul obiectivelor de revizuire a calitii activitii de audit financiar.

ANEXA 2
la norme
Modelul Notei de inspecie
NOT DE INSPECIE
ncheiat astzi ......201x
Subsemnaii ...... i ...... , inspectori ai Departamentului de Monitorizare i Competen Profesional
(DMCCP) din cadrul Camerei Auditorilor Financiari din Romnia (CAFR), n baza art. 3 din Normele
privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de auditorii
financiari, aprobate prin Hot. nr. ... precum i a delegaiei de inspecie nr. ......, am efectuat n data de/
perioada ...... 201x inspecia calitii activitii desfurate n anul ...... de auditorul financiar/ ...... avnd
sediul social n localitatea ......, str. ......, nr. ..., sectorul ......, judeul .......
Auditorul financiar/ este membru al CAFR n baza Autorizaiei/Certificatului nr. ... emis() de CAFR i
funcioneaz ca societate comercial conform Certificatului de nregistrare seria ...... nr. ...... emis de
Oficiul Registrului Comerului Teritorial.
Inspecia a avut loc n localitatea ......, str. ......, nr. ....., sectorul/judeul ....../la sediul CAFR din ......
n perioada inspeciei, societatea a fost reprezentat de dl./d-na ...... n calitate de ......(asociat i/sau
administrator), avnd titlul profesional de auditor financiar - persoan fizic, n baza certificatului CAFR
nr. ...... /20xx.
Noi am efectuat, prin sondaj, inspecia calitii activitii de audit financiar i a altor activiti
desfurate de auditorul financiar, avnd n vedere:
- obiectivele prevzute de art. 19 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i
a altor activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din Romnia nr. ...
182

- obiectivele de revizuire a calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de


auditorii financiari, prezentate n Anexa nr. 1 care face parte integrant din prezenta not de inspecie.
n anul 201x, auditorul financiar a derulat ...... contracte, n valoare de ...... lei, din care ...... contracte la
entiti de interes public avnd urmtoarea structur:

Activitatea/ Natura entitii De interes public


Alte entiti

Nr. contracteValoare leiNr. contracteValoare lei

Audit financiar

Audit statutar

Auditul situaiilor financiare

ntocmite n conformitate cu cadrele

generale cu scop special (ISA 800)

Auditul componentelor individuale ale

situaiilor financiare, ale

elementelor specifice, conturilor i

a altor aspecte (ISA 805)

Misiuni de raportare cu privire la

situaiile financiare simplificate

(ISA 810)

Misiuni de revizuire a situaiilor

financiare (ISRE 2400)

Misiuni de revizuire a situaiilor

financiare interimare (ISRE 2410)

Misiuni pe baza efecturii

procedurilor convenite privind

informaiile financiare (ISRS 4400) -

audit fonduri finanate de UE

(ncredinare direct/selecie

ofert/licitaii publice)

183

Misiuni pe baza efecturii

procedurilor convenite privind

informaiile financiare (ISRS 4400)

Audit intern externalizat

Misiuni de asigurare, altele dect

auditurile sau revizuirile

informaiilor financiare istorice

ISAE 3000

Misiuni de alt natur

Total

n conformitate cu art. 13 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia nr...., am selectat, pentru cuprinderea n revizuirea pentru asigurarea calitii,
documentele de lucru aferente urmtoarelor misiuni, reprezentnd ...... % din volumul valoric al activitii
desfurate de auditorul financiar n perioada verificat:

Nr./data contract
Valoare (lei) Beneficiar/ Client Natura misiunii

a) Entiti de interes

public

b) Alte entiti

Total inspectat:

184

Valoarea contractelor

Procentaj din total

venituri (%)

Considerm c documentele supuse inspeciei formeaz o baz rezonabil pentru formularea unei
concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calitii al auditorului
financiar, conformitii cu acesta i modului de respectare a normelor i reglementrilor din domeniul
auditului financiar i a celorlalte activiti derulate de auditorii financiari, n exercitarea profesiei.
n baza Declaraiei ce constituie Anexa nr. 2 la prezenta Not de inspecie, auditorul
financiar/reprezentantul firmei de audit declar c a pus la dispoziie toate documentele de lucru aferente
dosarelor misiunilor selectate pentru inspecia calitii activitii
Totodat, auditorul declar c au fost ndeplinite cerinele Codului etic al profesionitilor contabili
seciunea 290, n sensul c toi membrii echipelor de asigurare sunt independeni fa de clienii de audit
selectai pentru efectuarea inspeciei calitii activitii.
De asemenea, auditorul inspectat declar c nu exist i nu au fost facturate i alte servicii, financiare
sau non - financiare clienilor de audit financiar, altele dect cele declarate.
Menionm c, n baza art. 15, alin. (1) din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit
financiar i a altor activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr..., prin derogare de la principiul confidenialitii,
auditorul inspectat are obligaia de a prezenta orice informaii, inclusiv cele de natur confidenial,
pentru a se conforma revizuirii pentru asigurarea calitii, potrivit cerinelor Codului etic al
profesionitilor contabili.
Din inspecia efectuat asupra modului de documentare a obiectivelor selectate, au rezultat urmtoarele
aspecte:
[Se prezint, n continuare, constatrile inspeciei calitii activitii, n ordinea obiectivelor prevzute
de art. 10 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti
desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
Romnia nr....]:
I. Cunoaterea ariei de cuprindere a activitii de audit financiar, pe baza examinrii coninutului
scrisorilor de misiune/contractelor de prestri de servicii, precum i a concordanei acestora cu
Standardele internaionale de audit (ISA) sau alte standarde relevante, precum i cu normele i
reglementrile emise de Camer i de CSIPPC
a) Audit statutar / audit financiar
i) Contractul nr. ... avnd ca obiect auditul statutar/financiar al situaiilor financiare anuale
individuale/consolidate la 31 decembrie 201x ale clientului S.C. ...... .
1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu ocazia
inspeciei calitii activitii, la cap. I "Cunoaterea ariei de cuprindere a contractelor"]
1.2. Obiectivele neabordate/ insuficient documentate de ctre auditorul financiar se refer la:
[urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de ctre auditorul financiar,
selectate pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. I "Cunoaterea ariei de
cuprindere a contractelor"]
ii) Contractul nr. ... avnd ca obiect auditul statutar/financiar al situaiilor financiare anuale
individuale/consolidate la 31 decembrie 20xx ale clientului S.C. ...... .
b) Auditul situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu cadrele generale cu scop special ISA 800
185

Contractul nr. ... avnd ca obiect auditul cu scop special desfurat pentru clientul S.C. ...... .
1.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu ocazia
inspeciei calitii activitii, la cap. I "Cunoaterea ariei de cuprindere a contractelor"]
1.2. Obiectivele neabordate/ insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/ insuficient documentate de ctre auditorul financiar,
selectate pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. I "Cunoaterea ariei de
cuprindere a contractelor"]
n continuare se trateaz, n mod similar, i celelalte categorii de misiuni care au fost selectate pentru
revizuirea calitii (revizuiri ale situaiilor financiare, audit intern externalizat, alte misiuni de asigurare
etc.).
II. Verificarea conformitii activitii desfurate de auditorii financiari cu datele nscrise n
cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportrii
veniturilor din activitatea de audit financiar, precum i din alte servicii profesionale, verificarea achitrii
integrale i la termen a cotizaiilor, precum i a respectrii celorlalte obligaii ctre Camer
Constatrile de la acest capitol nu vor intra n calculul procentajului obinut ca urmare a inspeciei,
conform art. 33, alin. (1) din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari.
2.1. Obiectivele i condiiile ndeplinite de auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor ndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. II "Verificarea conformitii activitii desfurate de auditorii
financiari cu datele nscrise n cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei,
corectitudinea raportrii veniturilor din activitatea de audit financiar, precum i din alte servicii
profesionale, verificarea achitrii integrale i la termen a cotizaiilor, precum i a respectrii celorlalte
obligaii ctre Camer"]
Exemplu:
2.1.1. Auditorul financiar ndeplinete condiiile prevzute de art. 37 din Regulamentul de organizare i
funcionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
433/2011 privind persoanele juridice, inclusiv cea referitoare la deinerea majoritii drepturilor de vot de
ctre auditori financiari, membri ai Camerei.
2.1.2. Auditorul financiar ntocmete pentru activitatea proprie i pstreaz, potrivit normelor legale,
situaii financiare depuse la organele n drept. Pentru exerciiul 201x a ntocmit situaii financiare anuale
potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale
consolidate, cu modificrile i completrile ulterioare
2.1.3. Cu privire la stabilirea i plata cotizaiilor, menionm urmtoarele:

Indicatori
Valori n lei

Venituri obinute din exercitarea profesiei de auditor financiar

n anul 20xx declarate la CAFR

Venituri obinute din exercitarea profesiei de auditor financiar

n anul 20xx constatate de echipa de inspecie*)

186

Cotizaie variabil ...... %

Suma achitat la CAFR

Cotizaia fix pentru anul 201x achitat n data de ........

*) n cazul n care exist diferene ntre veniturile declarate de auditor i veniturile constatate de echipa
de inspecie, se va explica de unde provin aceste diferene.

2.1.4. Pentru perioada verificat, auditorul financiar a ncheiat polia de asigurare seria ...... nr. ...... la
societatea de asigurri ...... n valoare de ...... lei, fiind n concordan cu prevederile Hotrrii Consiliului
Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 45/2005 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea
pentru risc profesional.
2.1.5. Auditorul financiar a depus declaraia de auditor financiar activ la data de ...... 201x i are viza
pentru anul 201x n legitimaia de auditor financiar.
2.2. Obiective nendeplinite de ctre auditorul financiar
[urmeaz enunarea obiectivelor nendeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. II "Verificarea conformitii activitii desfurate de auditorii
financiari cu datele nscrise n cererea/declaraia pentru obinerea autorizaiei de exercitare a profesiei,
corectitudinea raportrii veniturilor din activitatea de audit financiar, precum i din alte servicii
profesionale, verificarea achitrii integrale i la termen a cotizaiilor, precum i a respectrii celorlalte
obligaii ctre Camer"]
III. Modul de respectare a obligaiilor cu privire la pregtirea continu a auditorilor financiari, precum
i la frecventarea cursurilor suplimentare de ctre auditorii financiari monitorizai, care au obinut
calificativele B, C sau D
Constatrile de la acest capitol nu vor intra n calculul procentajului obinut ca urmare a inspeciei.,
conform art. 33, alin 1 din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari.
3.1. Obiectivele i condiiile ndeplinite de auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor ndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. III "Modul de respectare a obligaiilor cu privire la pregtirea
continu a auditorilor financiari, precum i la frecventarea cursurilor suplimentare de ctre auditorii
financiari monitorizai, care au obinut calificativele B, C sau D"]
Exemplu:
3.1.1. Pentru anul 201x, auditorul financiar a documentat faptul c a participat la cursurile de pregtire
profesional continu organizate de CAFR n sistemul e-learning sau n sistemul clasic. Pentru
componenta de pregtire continu nestructurat, auditorul financiar a completat fia individual de
pregtire profesional
3.1.2. Pentru anul 201x, auditorul financiar a documentat faptul c a participat la cursurile de pregtire
suplimentare.
3.2. Obiectivele i condiiile nendeplinite de auditorul financiar:
187

[urmeaz enunarea obiectivelor nendeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu


ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. III "Modul de respectare a obligaiilor cu privire la pregtirea
continu a auditorilor financiari, precum i la frecventarea cursurilor suplimentare de ctre auditorii
financiari monitorizai, care au obinut calificativele B, C sau D"]
IV. Verificarea implementrii de ctre auditorii financiari a unui sistem intern de control al calitii n
conformitate cu prevederile ISQC 1 i ISA 220, dup caz i evaluarea acestui sistem sub aspectul
conformitii cu standardele internaionale relevante i cu cerinele prevzute de Codul Etic al
profesionitilor contabili
4.1. Obiective i condiii ndeplinite de ctre auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor ndeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. IV "Verificarea implementrii de ctre auditorii financiari a
unui sistem intern de control al calitii n conformitate cu prevederile ISQC 1 i ISA 220, dup caz i
evaluarea acestui sistem sub aspectul conformitii cu standardele internaionale relevante i cu cerinele
prevzute de Codul Etic al profesionitilor contabili."]
4.2. Obiective insuficient documentate de auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor nendeplinite de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. IV "Verificarea implementrii de ctre auditorii financiari a
unui sistem intern de control al calitii n conformitate cu prevederile ISQC 1 i ISA 220, dup caz i
evaluarea acestui sistem sub aspectul conformitii cu standardele internaionale relevante i cu cerinele
prevzute de Codul Etic al profesionitilor contabili."]
V. Verificarea elaborrii de ctre auditorii financiari, pentru entitile definite prin lege sau reglementri
naionale, ca entiti de interes public, a unor proceduri de revizuire pentru asigurarea calitii, specifice
acestor categorii de misiuni
5.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu ocazia
inspeciei calitii activitii, la cap. V "Verificarea elaborrii de ctre auditorii financiari, pentru entitile
definite prin lege sau reglementri naionale, ca entiti de interes public, a unor proceduri de revizuire
pentru asigurarea calitii, specifice acestor categorii de misiuni"]
5.2. Obiectivele neabordate/ insuficient documentate de ctre auditorul financiar:
[urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate
pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. V "Verificarea elaborrii de ctre
auditorii financiari, pentru entitile definite prin lege sau reglementri naionale, ca entiti de interes
public, a unor proceduri de revizuire pentru asigurarea calitii, specifice acestor categorii de misiuni"]
VI. Inspectarea dosarelor aferente misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru revizuire
n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii prevederilor referitoare la efectuarea propriuzis a misiunilor selectate, n conformitate cu standardele internaionale i reglementrile emise de
Camer
a) Audit statutar/audit financiar
6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar:
[Urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu
ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. VI "Inspectarea dosarelor aferente misiunilor derulate de
auditorii financiari, selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate cu standardele
internaionale i reglementrile emise de Camer", structurate pe cele 3 stadii de realizare a auditului:
- planificarea auditului;
- activitatea de audit;
- finalizarea auditului].
188

6.2. Obiectivele neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar:


[Urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate
pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. VI "Inspectarea dosarelor aferente
misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n
scopul evalurii respectrii prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n
conformitate cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer"]
6.3. Verificarea raionamentului profesional n aplicarea Standardelor Internaionale de Audit
6.3.1. Obiective abordate de auditorul financiar:
.................................................
6.3.2. Obiective neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar:
.................................................
6.4. Modul de respectare de ctre auditorii financiari a prevederilor Normelor pentru stabilirea
numrului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin Hotrrea
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. 44/2005.
[urmeaz determinarea onorariului mediu orar rezultat la misiunile de audit statutar/financiar care au
fcut obiectul revizuirii de calitate]
6.5. Verificarea modalitii de implementare a recomandrilor DMCCP n urma unei inspecii
anterioare
6.5.1. Obiective abordate de auditorul financiar:
.................................................
6.5.2. Obiective neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar:
.................................................
Constatrile de la acest subcapitol nu vor intra n calculul procentajului obinut ca urmare a inspeciei.
b) Auditul situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu cadrele generale cu scop special ISA 800
6.1. Obiectivele abordate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu ocazia
inspeciei calitii activitii, la cap. VI "Inspectarea dosarelor aferente misiunilor derulate de auditorii
financiari, selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n scopul evalurii respectrii
prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n conformitate cu standardele
internaionale i reglementrile emise de Camer"]
6.2. Obiectivele neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate
pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la capitolul VI "Inspectarea dosarelor aferente
misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru revizuire n vederea asigurrii calitii, n
scopul evalurii respectrii prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zis a misiunilor selectate, n
conformitate cu standardele internaionale i reglementrile emise de Camer"].
n continuare se trateaz, n acelai mod, i alte categorii de misiuni din care au fost selectate pentru
revizuirea calitii (revizuiri ale situaiilor financiare, audit intern externalizat, etc.)
VII. Verificarea respectrii de ctre auditorii financiari, a obligaiilor stabilite prin Hotrrea
Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de ctre auditorii
financiari a msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii terorismului, conform
prevederilor din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, i cu modificrile
ulterioare
7.1. Obiectivele abordate se refer la:
[urmeaz enunarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmrite cu ocazia
inspeciei calitii activitii, la capitolul VII "Verificarea respectrii de ctre auditorii financiari, a
obligaiilor stabilite prin Hotrrea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind
189

instituirea de ctre auditorii financiari a msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a


finanrii terorismului"]
7.2. Obiectivele neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar sunt:
[urmeaz enunarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate
pentru a fi urmrite cu ocazia inspeciei calitii activitii, la cap. VII "Verificarea respectrii de ctre
auditorii financiari, a obligaiilor stabilite prin Hotrrea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru
aprobarea Normelor privind instituirea de ctre auditorii financiari a msurilor de prevenire i combatere
a splrii banilor i a finanrii terorismului"]
VIII. Evaluarea coninutului raportului privind transparena, publicat pe site-ul propriu de auditorii
financiari inspectai, care au efectuat misiuni de audit statutar la entiti de interes public, conform
cerinelor art. 46 din OUG nr. 90/2008
8.1. Obiective abordate de auditorul financiar
(Potrivit cerinelor art. 46 alin. (1) din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaiilor financiare
anuale i al situaiilor financiare anuale consolidate i supravegherea n interes public a profesiei
contabile, aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,
auditorii statutari i firmele de audit care efectueaz auditul statutar al entitilor de interes public public
pe website-ul propriu, n termen de 3 luni de la sfritul fiecrui exerciiu financiar, un raport anual
privind transparena, al crui coninut este reglementat la articolul menionat.)
Auditorul financiar a publicat raportul de transparen pentru anul 201x pe site-ul su (....)
Noi am analizat raportul anual privind transparena pentru anul 201x numerotat de la pag. ..... la
pag. ..... . n raportul de transparen noi nu am identificat informaii care s fie n mod semnificativ
neconcordante cu informaiile obinute ca urmare a inspeciei efectuate.
8.2. Obiective neabordate de auditorul financiar
Dei auditorul financiar a derulat misiuni de audit statutar la entiti de interes public, aceasta nu a
elaborat i/sau publicat raportul anual privind transparena, potrivit cerinelor art. 46 alin. (1) din OUG nr.
90/2008 aprobat cu modificri prin Legea nr. 278/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
Finalizarea inspeciei
1. Calificativul obinut
n urma inspeciei auditorul financiar a respectat cerinele de calitate prezente n Nota de Inspecie n
proporie de ....%, ceea ce corespunde calificativului A/ B/ C/ D, conform art. 32 din "Normele privind
revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de auditorii financiari,
aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr... .
2. Recomandri
Msurile recomandate se concretizeaz n funcie de constatrile inspeciei calitii activitii.
Potrivit art. 24 alin. (2) din Normele privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor
activiti desfurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari din Romnia nr. ..., auditorii financiari au obligaia de a permite accesul inspectorilor la
dosarele de misiune, de a lua act de constatrile echipei de inspecie i de a rspunde n scris, la termenele
fixate, asupra modului de aplicare a aciunilor i msurilor stabilite n urma inspeciei.
Orice divergen se clarific i se soluioneaz conform procedurilor aprobate prin Normele privind
revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti desfurate de auditorii financiari,
aprobate prin Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romnia nr. ... .
Prin semnarea prezentei se recunoate c:
- Toate documentele puse la dispoziia echipei de inspectori au fost restituite;
- Nu exist obieciuni n ce privete modul de derulare a inspeciei;
- Evalurile fcute n aceast not de inspecie sunt conforme cu realitatea i se bazeaz exclusiv pe
documentaia care ne-a fost pus la dispoziie n perioada inspeciei;
190

- Orice alte documente, probe sau foi de lucru obinute de auditor sau generate de auditor dup data de
ncheiere a notei de inspecie nu au fost cuprinse n evaluare i drept urmare echipa de inspectori nu le-a
avut n vedere.
Fa de cele prezentate mai sus, s-a ncheiat prezenta Not de inspecie, n dou exemplare, din care un
exemplar i-a revenit auditorului financiar.
Data: ....... .
Semnturi autorizate:
Auditorul financiar:
....................

Echipa de inspecie:
Insp. Princ. .......

Autorizaia/Certificat nr. ...

Insp. ...
ANEXA 1
la Nota de inspecie

Lista de obiective pentru revizuirea calitii activitii de audit financiar i a altor activiti derulate,
selectate pentru luna... 20xx
(exemplu)

Nr.

Numr proceduri selectate/ total proceduri

crt.
Obiectivul
/
Capitolul


Audit financiar Audit scop specialAudit scop special Proceduri
Revizuire Audit intern

(cadru general) (componente, elementeconvenite situaii


externalizat

specifice)

financiare

I Cunoaterea ariei de cuprindere 5 ob


5 ob

5 ob
5 ob 4 ob
7 ob

a contractelor de audit


financiar i concordana
11
8

8
5 6
11

acestora cu ISA relevante

191

A Obiective generale (obiectivul 2,3


1,3

2,3
1,2
2,3

1,3 . ,4,6
nr./total obiective)

5
3

3
2
3
6

B Termenii angajamentului
1,5,6
1,4,5

1,4,5
2,3
1, 3

2.3,5
(obiectivul nr./ total


obiective)

5
3
3
5

II*)Verificarea conformitii 4 ob

activitii desfurate cu

declaraia pentru obinerea


8

autorizaiei de exercitare a

profesiei. Raportarea
2,3,4,8

veniturilor, ndeplinirea

X

X
X
X
X

ndatoririlor fa de Camera
8

Auditorilor Financiari din

Romnia (obiectivul nr./total

obiective)

III*ndeplinirea obligaiilor cu 3 ob

privire la pregtirea continu

a auditorilor financiari
3

(obiectivul nr./ total

obiective)
1,2,3

X
X X
X

IV Evaluarea i implementarea 6 ob

sistemului de control al cali-

tii utilizat de auditorul 18

financiar, sub aspectul


conformitii cu ISA i cu 1, 3,4,5,11,17,

192

cerinele de independen


18

X
X X
X

V Verificarea elaborrii de ctre 3 ob

firmele de audit a unor


proceduri de revizuire a

X
X X
X

asigurrii calitii specifice

misiunilor de audit al sit 1,4,6

financiare ale entitii de

interes public, inclusiv cotate 6

(obiectivul nr./ total


obiective)

VI Respectarea prevederilor
25 ob
17 ob

14 ob
12 ob 15 ob
14 ob
referitoare la efectuarea

propriu-zis a auditului

51
29

21
24 31 22

financiar n conformitate cu

Ghidul pentru un Audit de

Calitate i ISA

A Planificarea auditului
7 ob
5 ob

5 ob
5 ob 6 ob
4
ob
(obiectivul nr./ total

obiective)

21

12

11
11 12
7


1,3,6,9,14,15,20 1,3,6,7,8 1,3,6,7,10
2,3,5,6,111,2,4,5,9,10
1,4,6,721

12

11
11 12
7

193

B Activitatea de audit
12 ob
7 ob

5 ob
4 ob 5 ob 5
ob
(obiectivul nr./ total

obiective)

23

11

10
8 11 10


1, 6, 8, 9, 10, 1,3,5,6,8,10,11 2,3,6, 9,10
2, 3, 7, 8
3,5,6,10,112,4,7,9,10
11, 15, 18,
11

10
8 11 10


20,24,30,36

23

C Finalizarea auditului
6 ob

5 ob

4 ob
3 ob 4 ob 5
ob
(obiectivul nr./ total

obiective)

6
5 8
11


1, 2,3,4,6,7 1,2,3,5,6
1,2,5,6
1, 4, 5 2,3,4,6
1,3,4,8,11

6
5 8

11

VIIVerificarea modului de
2 ob

X
X X

X
realizare a obligaiilor

stabilite prin Hotrrea

Consiliului Camerei Auditorilor

Financiari din Romnia


1,2

nr. 91/2007 privind aplicarea

legislaiei specifice privind


2

combaterea i prevenirea

operaiunilor de de splare a

banilor i/sau de finanare a

actelor de terorism (obiectivul

nr./ total obiective)

194

VIIIEvaluarea coninutului celui 3 ob

X
X X

X
mai recent raport privind

transparena, publicat de
3

auditorii statutari sau firmele

inspectate(obiectivul nr./ 1,2,3

total obiective)

TOTAL
51 ob

22 ob

19 ob
17 ob 19 ob 21
ob

102

37

29
29 37
33

NOTA: *) Constatrile de la cap. II i III nu vor intra n calculul procentajului obinut ca urmare a
inspeciei.

ANEXA 2
la Nota de inspecie
DECLARAIE
SUBSEMNATUL / SUBSEMNATA ............, AUDITORILOR FINANCIAR CU CERTIFICATUL
NR. ......, EMIS DE CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMNIA, REPREZENTANT AL
FIRMEI DE AUDIT ........., DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE C:
1. AM PUS LA DISPOZIIE TOATE DOCUMENTELE DE LUCRU AFERENTE DOSARELOR
MISIUNILOR SELECTATE PENTRU INSPECIA CALITII ACTIVITII.
NU EXIST ALTE DOCUMENTE, PROBE, DECLARAII SCRISE SAU ASIMILATE CARE NU
AU FOST PUSE LA DISPOZIIA ECHIPEI DE INSPECIE.
2. AM CUNOTIN DESPRE PREVEDERILE DIN CODUL ETIC AL PROFESIONITILOR
CONTABILI,
RESPECTIV:
INDEPENDEN,
INTEGRITATE,
OBIECTIVITATE,
CONFIDENIALITATE I CONDUIT PROFESIONAL, RESPECTNDU-LE N TOTALITATE.
195

3. DE ASEMENEA, SUBSEMNATUL / SUBSEMNATA DECLAR C NU M AFLU N NICI UNA


DIN SITUAIILE DE CONFLICT DE INTERESE PREVZUTE DE SECIUNEA 290 DIN CODUL
ETIC AL PROFESIONITILOR CONTABILI N RAPORT CU CLIENII LA CARE AM
DESFURAT MISIUNI N CALITATE DE AUDITOR FINANCIAR N ANUL 20XX.
DATA
SEMNTURA

TAMPILA AUDITORULUI FINANCIAR


TAMPILA FIRMEI DE AUDIT
ANEXA 3
la norme

Sanciunile disciplinare aplicabile auditorilor financiari care obin calificativele B, C sau D

Sanciunea
Calificativ D

Calificativ C
Calificativ B

Mustrare

- la prima inspecie
- la a doua inspecie

Avertisment scris - la prima inspecie - la a doua inspecie

- n cazul neparticiprii la a

doua convocare pentru cursuri

suplimentare;

Suspendarea
- la a doua inspecie; - la a treia inspecie;

dreptului de - n cazul neparticiprii- n cazul neparticiprii la a

exercitare a la a doua convocare


treia convocare pentru cursuri

activitii de pentru cursuri


suplimentare;

audit financiar pesuplimentare;

o perioad de la

3 luni la 1 an

Retragerea
- la a treia inspecie;

autorizrii
- n cazul neparticiprii

la a treia convocare

pentru cursuri

suplimentare;

196