Sunteți pe pagina 1din 2

Lista documente necesare pe tip de venit

Tip venit

Pondere

Tip document

Venituri salariale si alte


venituri asimilate salariilor
care conform legii nu sunt
raportate la ANAF

100%

Adeverinta de salariu in format ING


Contract individual de munca (si actele aditionale)
sau Carte de munca si extras Revisal.
Pentru functionari publici, magistrati, demnitari in
locul acestor documente, avem nevoie de actul de
numire si decizia de majorare salariala
Document care certifica venitul obtinut anul
anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri asimilate salariilor


incasate in contul ING

100%

Venituri asimilate salariilor din


renta viagera pentru sportivii
de performanta

100%

Venituri asimilate salariilor din


indemnizatie crestere copil

100%

In cazul in care, conform legii, venitul tau nu este


declarat la ANAF, vom avea nevoie de Documentul
care certifica venitul obtinut anul anterior declarat
autoritatilor fiscale
Adresa de confirmare venit de catre Agentia
Nationala pentru Sport
Extras de cont / Adeverinta de la ANPS pe anul
trecut sau adeverinta de la administratia
financiara
Adeverinta de salariu in format ING de la actualul
angajator prezentand ultimele 3 salarii incasate
inainte de intrarea in concediu de ingrijire copil
Contract individual de munca (si actele aditionale)
sau Carte de munca si extras revisal
Document care certifica venitul obtinut anul
anterior declarat autoritatilor fiscale
Ultimul Talon de indemnizatie / Adresa eliberata
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (sau de
AJPIS)/ Decizia privind aprobarea acodarii
indemnizatiei pentru cresterea copilului emisa de
AJPIS/ Adresa speciala emisa de Ministerele/
Institutiile care fac parte din sectorul de aparare,
ordine publica sau securitate nationala (daca este
cazul)

Venituri asimilate salariilor din


contracte de management/
administrare

100%

Venituri asimilate salariilor


obtinute de cenzori/
administratori

100%

Venituri din pensii care,


conform legii nu sunt raportate
la ANAF
Venituri realizate de navigatori

100%

Ultimul talon de pensie / extras de contDecizie de


pensionare / recalculare a pensiei

75%

Carnet de navigator valabil


Brevet de navigator / certificat de competenta

Contractul de Management / Administrare


Adeverinta de salariu in format ING
Document care certifica venitul obtinut anul
anterior declarat autoritatilor fiscale
Act de numire (hotarare AGA, act constitutiv sau
act aditional la actul constitutiv)
Act prin care este stabilita remuneratia (hotarare
AGA, contract de management/mandat,etc)
Document care certifica venitul obtinut anul
anterior declarat autoritatilor fiscale

Venituri din drepturi de


proprietate intelectuala

75%

Venituri din desfasurarea de


activitati independente
comerciale (cu contract de
colaborare in domeniile IT, audit
sau contabilitate)

75%

Venituri din profesii liberale

75%/ 50%

Venituri din chirii

50%

Venituri din dividende

50%

Contracte de imbarcare pe ultimii 2 ani


Foaie matricola de la Autoritatea Navala Romana
Scrisoare de recomandare de la angajator
Procura in format ING
Adeverinta de venit DPI in format ING
Contract de cesiune drepturi de autor
Formularul 200, 205, 250 sau 260 semnat si
stampilat de Administratia Finantelor Publice, iar in
cazul in care nu este semnat/ stampilat, atunci
trebuie adus impreuna cu dovada platii impozitului
aferent / Adeverinta de venit emisa de
Administratia Finantelor Publice care sa certifice
venitul realizat anul anterior.
Adeverinta de venit in format ING
Contractul de colaborare comerciala / prestari
servicii
Decizia de impunere anuala (formularul 250)
impreuna cu dovada platii impozitului aferent /
Declaratia speciala privind veniturile realizate
(formularul 200) impreuna cu dovada platii
impozitului aferent / Adeverinta de venit emisa de
Administratia Finantelor Publice
Document doveditor al intrarii in profesie
Formularul 200 semnat si stampilat de
Administratia Finantelor Publice impreuna cu
dovada platii impozitului aferent/ Formularul 250
sau 260 semnat si stampilat de Administratia
Finantelor Publice, iar in cazul in care nu este
semnat/stampilat, atunci trebuie adus impreuna
cu dovada platii impozitului aferent/ Adeverinta de
venit emisa de Administratia Finantelor Publice
(care sa contina venitul, nivelul impozitului si faptul
ca nu exista restante la plata impozitelor)
Contractul / contractele de inchiriere in vigoare
Formularul 200, 250 sau 260 semnat si stampilat
de Administratia Finantelor Publice, iar daca nu
este semnat/stampilat se accepta numai cu
dovada platii impozitului/ Adeverinta de venit
emisa de Administratia Finantelor Publice care sa
certifice veniturile realizate pe anul anterior si
impozitul aferent
Copie bilant pentru ultimii 2 ani inclusiv Contul de
Profit si Pierdere si/sau ultima balanta de verificare
si/sau balanta de verificare de la sfarsitul anului
anterior
Declaratie tip ING privind repartizarea dividendelor
Adeverinta de venit emisa de Administratia
Finantelor Publice care sa certifice veniturile din
dividende pe anul anterior/ Declaratie informativa
privind
impozitul
retinut
la
sursa
si
castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de
venit (formularul 205) si dovada platii impozitului
pe venit aferent venitului din formularul 205
(extras de cont, ordin de plata, chitanta)