Sunteți pe pagina 1din 3

Inca de la inceputul sec al 19 lea, necesitatea modernizarii societatii romanesti a

impus nevoia adoptarii unor documente cu caracter constitutional.


Constitutia din 1866-abdicarea lui Cuza la 11 feb 1866 , instalarea pe tronul
Romaniei a printului Mihai 1 la 10 mai 1866 au determinat nevoia elaborarii unei
noi legi fundamentale . Promulgata de Principele Carol 1 la 1 iulie 1866 , noua
constitutie era redactata dupa modelul constitutiei belgiene din 1831. Avea la
baza suveranitatea nationala , separatia puterilor in stat , drepturi si lib
cetatenesti. Impunea numele oficial al statului : Romania .
Forma de guvernamant era monarhia constitutionala ereditara
-a repr un compromis intre liberal radical si consevatori. Nu mentiona nimic
despre suzeranitatea otomana si aparitia colectiva a marilor puteri.
avea la baza principii democratice si liberale precum suzeranitatea nationala ,
separarea put in stat , guvernarea reprezentativa si respectarea drepturilor si lib
cetatenesti.
Puterea executiva Dom si Guvern
Domu era seful ostirii : numea ministrii ; drept de a bate moneda ; acorda
distinctii si decoratii ; semna tratate internationale
Gvernul condus de un prim-ministru ales de Domn.
Puterea legislativa Domn si Parlament
Domn- drept de initiativa legislativa ;promulga legile ; drept la veto absolut .
Parlamentul era ales prin vot cenzitar ; structura bicamerala (senat si adunarea
deputatilor ) ; initia si adopta legile ; putea controla guvernul (controla put
executiva )
Puterea judecatoreasca instantele de judecata ; inalta curte de casatie si justitie
Limitele votul cenzitar ; excluderea femeilor din viata politica(bine le-a facut) ;
art 7 (acordarea cetateniei romane era conditionala de apartenenta la crestinism)
A fost modificata in 8 randuri 1879 prein modificarea art 7
1884 introducerea titulaturii de regat si reducerea numarului de colegii
electorale de la 4 la 3 prin scaderea censului.
1917 votarea proiectelor privind adoptarea votului universal si la reformei
agrare.
Constitutia din 186 a creat cadrul stabil si democratic al vietii politice din RO la sf
sec 19 si la inceputul sec 20 . Repr un act de independenta deoarece a fost
promulgata fara aprobarea marilor puteri.
Constitutia din 1923 desavarsirea statului national unitar roman la 1918 si
adoptarea reformelor agrare si electorala au impus adoptarea unei noi legi
fundamentale care sa reflecte schimbarile produse la nivelul statului si a
societatii romanesti.
noua constitutie a fost adoptata in timpul guvernarii liberale I.I.C.Bratianu si
promulgata de Ferdinand 1 la 28 martie 1923.
reia in cea mai mare parte textul constitutiei de la 1866 fiind o sinteza intre
prevederile acesteia si proiectele constitutionale votate in 1917.
Regatu romaniei era un stat national unitar si indivizibil.

Forma de guvernamant roman monarhia constitutionala ereditara prevedea


aplicarea separarii puterilor in stat ; -puterea legislativa : Regele si Parlamentul;
-puterea executiva :Regele si Guvernul ; -puterea judecatoreasca : Inalta Curte de
Casatie si Justitie.
Constitutia din 1923 nu prevedea dreputl de veto absolut.
Introducerea votului universal egal, direct si secret, barbatii de peste 21 de ani cu
exceptia cadrelor militare si magistratilor.
Afirma egalitatea si respectarea drepturilr si lib cetatenesti inclusiv pt minoritati.
Constitutia din 1923 a contribuit la consolidarea statului in urma Unirii de la 1918
si a asigurat stabiitatea interna,politica,etnica si confesionala prin resectarea
drepturilor si fundamentale lib pt toti cetatenii fara deosebire de etnie.
Constitutia din 1938 In urma instaurarii regimului autoritar al lui Carol al 2 lea ,
dupa lovitura de stat de la 10 feb 1938, a fost neovie de adoptarea unei noi
constitutii care sa repr baza juridica a regimului autoritar , aste a fost adoptata
Constitutia Carlista la 27 feb 1938 , prin care regele dobandea puteri sporite ,
monarhia devenind principalul centru de puteri.
Regele era capul statului emitea decrete , legi ; -ministrii erau raspunzatori doar
in fata Regelui ;
-numai regelui ii apartinea initiativa de
revizuire a constitutiei; -regele putea convoca,inchie sau dizolva una sau ambele
camere ale parlamentului; -a fost in vigoare pana la instaurarea dictaturii
Antonesciene.
Constitutii comuniste Dupa 2RM , RO a intrat in sfera de influenta sovietica ceea
ce a det instaurarea unui reg politic comunist de tip stalinist. Odata cu inlaturarea
monarhiei la 30 dec 1947 , RO a devenit un stat totalitar caract prin concentrarea
put politice in mainile unui singur partid. In aceste conditii a fost nevoie de
elaborarea unei noi legi fundamentale care sa reflecte situatia politica si noua
structura de putere. In timpul reg comunist au fost elaborate si aplicate trei
constitutii : 1948,1952,1965.
Constitutiile din 1948 si 1952 Au introdus noua denumire a statului Republica
Populara Romana
-potrivit acestor constitutii a fost desfiintat
pluripartidismul si a fost introdus monopolul partidului unic.
organul principal de conducere al statului era Prediziul Marii Adunari Nationale .
era desfiintata separatia put in stat
-drepturile si lib cetatenesti erau ingradite fiind eliminata orice forma de opozitie
politica.
Constitutia din 1965 PNR a devenit PCR
-se introduce noua denumire a statului RSR
-se consacra incheierea procesului de colectivizare agriculturii
-distrugerea proprietatii privare in economie
-se preciza faptul ca PCR repr forta conducaroare a intregii societati
A fost modificata in doua randuri : 1)1968-cand s a realizat reorganizarea
administrativa a tarii si 2)1975-cand a fost introdusa functia de presedinte al
republicii.

Constitutia din 1991 Revolutia din dec embrie 1989 a det inlaturarea reg
comunist si a pregatit trecerea la democratie . In acest context, a fost nevoie de
adoptarea unei noi constitutii care sa garanteze statul de drept , pluripartidismul ,
separarea put in stat si drepturile si lib cetatenesti.
a fost adoptata de
adunarea constituanta la 21 nov 1991 si aprobata prin referendum la 8 dec 1991
-Constituta din 1991 a pregatt reinstalarea democratiei avand ca model
Constitutia din 1923.
Forma de guvernamant era
republica semi prezidentiala condusa de un presedinte ales pe 4 ani pt maximum
2 mandate.
a fost introdusa calitatea de avocat al poporului
-au fost infiintate Curtea Constitutionala si Curtea de Conturi
In conditiile desfasurarii procesului de integrare europeana , constitutia a fost
revizuita in 2003 prin cresterea mandatului presedintelui de la 4 la 5 ani si
desfiintarea serviciului militar obligatoriu. Au fost operate aceste modificari in
vederea aderariila NATO-2004 si UE-2007.